Les Produktsikkerhetsguide før du konfigurerer maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Les Produktsikkerhetsguide før du konfigurerer maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering."

Transkript

1 Hurtigstrtguide Strt her MFC-J4510DW Les Produktsikkerhetsguide før du konfigurerer mskinen. Les deretter Hurtigstrtguide for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL FORSIKTIG VIKTIG ADVARSEL indikerer en potensielt frlig situsjon som kn føre til dødsfll eller lvorlige personskder hvis den ikke unngås. FORSIKTIG viser en potensielt frlig situsjon som kn føre til små eller moderte personskder hvis den ikke unngås. VIKTIG viser en potensielt frlig situsjon som kn føre til skde på eiendom eller tpt produktfunksjonlitet hvis den ikke unngås. Merknder gir informsjon om hv du ør gjøre i en estemt situsjon, eller gir tips om hvordn etjeningen fungerer smmen med ndre funksjoner. 1 Pkk ut mskinen, og kontroller komponentene Komponentene i esken kn vriere vhengig v lnd. Medfølgende lekkptroner Sort Gul Cyn Mgent (C. 65 % ytelse i forhold til ny ptron) uugrunnleggende rukermnul: Forruksmteriell Hurtigstrtguide Grunnleggende rukermnul Produktsikkerhetsguide CD-ROM Telefonledning Strømledning Strømledning Strømledning Medfølgende støpsel er en jordet plugg med tre pinner. Medfølgende støpsel er en jordet plugg med to pinner. Kontroller t stikkontkten er komptiel med et slikt støpsel. Denne mskinen må være jordet. Kontkt en utorisert elektriker hvis du er i tvil. ADVARSEL Det enyttes plstposer til pkking v mskinen. Oppevr plstposene utilgjengelig for yer og rn for å unngå kvelningsfre. Plstposer er ikke leketøy. NOR Version 0 1

2 T vre på ll emllsjen og esken i tilfelle du må trnsportere mskinen. Du må ruke riktig grensesnittkel for grensesnittet du vil ruke (for USB- eller nettverkstilkoling). USB-kel Det nefles å ruke en USB 2.0-kel (type A/B) som er kortere enn 2 meter (kel medfølger ikke). Nettverkskel Bruk en gjennomgående Ctegory5-kel (eller høyere) med tvunnet ledningspr for 10BASE-T- eller 100BASE-TX Fst Ethernetnettverk. Fjern eskyttelsesteipen og filmen som dekker mskinen og pekeskjermen. Kontroller t du hr lle komponentene. Åpne dekselet til ppirmgsinet. 1 Trykk ned og skyv forsiktig på ppirførerne for å tilpsse dem etter ppirstørrelsen. Kontroller t trekntmerket på ppirførerne står rett i forhold til merket for ppirstørrelsen du ruker. 1 2 Legg i vnlige A4-rk 2 FORSIKTIG IKKE løft mskinen ved å t tk i sknnerdekselet eller ppirstnsdekselet. Du kn risikere å miste tket i mskinen. Du må kun løfte mskinen ved å plssere egge hendene under hele mskinen. Du finner detljert informsjon i Produktsikkerhetsguide. Trekk ppirmgsinet helt ut v mskinen. d Luft ppirstelen godt for å unngå ppirstopp og feilmting. 1 Kontroller lltid t ppiret ikke er krøllete eller skrukkete. 2

3 e Legg ppiret forsiktig i ppirmgsinet med utskriftssiden ned og øvre knt først. Kontroller t ppiret ligger fltt i ppirmgsinet. h Skyv ppirmgsinet forsiktig helt inn i mskinen. VIKTIG Vær nøye med t du ikke skyver ppiret for lngt inn, for d kn det stikke opp kerst i skuffen og forårske prolemer med ppirmtingen. i T tk i ppirmgsinet og trekk smtidig ut ppirstøtteklffen slik t den låses fst, og vipp deretter ut ppirstøtteklffen. 2 f g Juster forsiktig ppirførerne etter ppiret. Sørg for t ppirførerne erører kntene på ppiret. Kontroller t ppiret ligger fltt i ppirmgsinet og under merket for mksiml ppirkpsitet. Lukk dekselet til ppirmgsinet. Hvis du vil skrive ut og kopiere på spesilmedier, åpner du den mnuelle mteråpningen k på mskinen. Legg re i ett rk om gngen v A3, Ledger, Legl, konvolutter eller tykt ppir når du ruker den mnuelle mteråpningen. Hvis du vil h mer informsjon, kn du gå til Legg i ppir i den mnuelle mteråpningen i kpittel 2 i Grunnleggende rukermnul

4 3 Kole til strømledningen og telefonledningen Løft opp sknnerdekselet til det låses på plss i åpen stilling. ADVARSEL Denne mskinen skl rukes med en jordet kontkt. Siden mskinen jordes vi stikkontkten, kn du eskytte deg mot frlige elektriske forhold på telefonnettet ved å l strømledningen være tilkolet mskinen når du koler den til telefonledningen. På smme måte kn du eskytte deg hvis du skl flytte mskinen ved å kole fr telefonledningen først og deretter strømledningen. VIKTIG IKKE kole til USB-kelen ennå (hvis du ruker USB-kel). Kole til strømledningen. Kole til telefonledningen. Kole den ene enden v telefonledningen til mskinens kontkt som er merket med LINE. Før telefonledningen forsiktig gjennom kelknlen og ut på ksiden v mskinen. Kole den ndre enden til et modulært vegguttk. Vi nefler t du ikke trekker ut strømledningen så ofte og/eller lr mskinen stå uten tilkolet strømledning over lengre perioder om gngen. Dette er for å forlenge levetiden til skriverhodet, spre lekkptronene og opprettholde god utskriftskvlitet. Vi nefler t du ruker til å VIKTIG Telefonledningen MÅ være kolet til kontkten på mskinen som er merket med LINE. slå v mskinen. Ved å ruke forsynes mskinen med litt strøm slik t skriverhodet kn rengjøres regelmessig. 4

5 d Løft sknnerdekselet for å frigjøre låsen. Skyv sknnerdekselstøtten forsiktig ned, og ruk egge hender når du lukker sknnerdekselet. 4 Angi lnd (ikke språk) Du må ngi lndet der du efinner deg slik t mskinen fungerer korrekt på det lokle telenettet i hvert enkelt lnd. Kontroller t strømmen er slått på ved å plugge strømledningen inn i stikkontkten. Trykk på lndet og deretter OK. (Kontroller t du ngir lnd, ikke språk.) Hvis du deler telefonlinje med en ekstern telefon, koler du til som vist nedenfor. 1 2 Hvis displyet ikke viser korrekt lnd, trykker du på Yes (J) og går til trinn d. Eller du kn trykke på No (Nei), gå tilke til trinn og velge lnd på nytt. Bipprt Ekstern telefon Bruk en ekstern telefon med en kel som ikke er lenger enn 3 meter. Hvis du deler telefonlinje med en ekstern telefonsvrer, koler du til som vist nedenfor. d Når Aepted (Godkjent) vises i displyet i et pr sekunder, strtes mskinen på nytt utomtisk. Gå til trinn 8 hvis du vil endre språk. Sett mottksmodusen til Ext.Tel/Svrer hvis du ruker en ekstern telefonsvrer. Se Velge mottksmodus på side 8. Detljert informsjon uugrunnleggende rukermnul: Kole til en ekstern telefonsvrer (TAD) 5

6 5 Instllere lekkptronene Fjern den ornsje eskyttelsesdelen. FORSIKTIG Hvis du får lekk i øynene, må du øyelikkelig skylle med vnn og kontkte lege hvis du er ekymret. Sørg først for t mskinens medfølgende lekkptroner er instllert. Kontroller t strømmen er slått på. Pekeskjermen viser Ingen lekkptron. Du kn justere vinkelen på kontrollpnelet ved å løfte det oppover. Når du senker kontrollpnelet, må du trykke inn utløserknppen, som du finner k merket. Ikke kst den ornsje eskyttelsesdelen. Du vil trenge den hvis du skl trnsportere mskinen. d Pkk ut lekkptronen. Vri den grønne utløserhendelen på den ornsje eskyttelseshetten mot klokken til det høres et klikk for å løsne vkuumpkningen. Fjern deretter den ornsje eskyttelseshetten som vist Åpne lekkptrondekselet VIKTIG IKKE rist lekkptronene. Vsk øyelikkelig med såpe eller vskemiddel hvis du søler lekk på huden eller klærne. IKKE erør ptronen på ngitt område, d det kn føre til t mskinen ikke virker smmen med ptronen. 6

7 e Kontroller t frgen på klistremerket smsvrer med ptronfrgen, som vist på tegningen nedenfor. Sett inn hver lekkptron i pilens retning som vises på etiketten Kontrollere utskriftskvliteten Når lle foreredelser er fullført, viser pekeskjermen Angi ppir, og trykk på [OK]. Trykk på OK. Kontroller kvliteten på de fire frgelokkene på rket. (sort/gul/yn/mgent) Hvis lle linjer er skrpe og tydelige, trykker du på J for å vslutte kvlitetskontrollen og gå til neste trinn. OK f Skyv forsiktig inn ksiden v lekkptronen merket med "PUSH" (SKYV) inntil ptronhendelen løftes. Når lle lekkptronene er instllert, lukker du lekkptrondekselet. Hvis det mngler korte linjer, trykker du på Nei og følger trinnene på pekeskjermen. Dårlig Mskinen klrgjør lekkrørsystemet for utskrift. Dette tr omtrent fire minutter. Ikke slå v mskinen. 7

8 7 Se gjennom informsjonen på pekeskjermen Pekeskjermen viser informsjon om skjermetjening og ruk v mnuell mteråpning. Se gjennom denne informsjonen, og gå til neste trinn. Du finner mer informsjon i Grunnleggende rukermnul. 9 Velge mottksmodus Det finnes fire mottksmodi: Kun fx, Fx/Tel, Mnuelt og Ext.Tel/Svrer (Kun fx, Fx/Tel, Mnuell og Ext.Tel/Svrer. uugrunnleggende rukermnul: Bruke mottksmoduser 8 Velge språk Du kn endre språket i displyet til Norsk, Engelsk, Svensk, Dnsk og Finsk. Trykk på. d e Trykk på Alle innst. Dr opp eller ned, eller trykk på eller for å vise Grunn oppsett. Trykk på Grunn oppsett. Dr opp eller ned, eller trykk på eller for å vise Loklt språk. Trykk på Loklt språk. Trykk på språket. f Trykk på. Trykk på. d e Trykk på Alle innst. Dr opp eller ned, eller trykk på eller for å vise Grunn oppsett. Trykk på Grunn oppsett. Trykk på Svrmodus. Trykk på Kun fx, Fx/Tel, Ext.Tel/Svrer eller Mnuelt. 8 f Trykk på.

9 10 Angi dto og klokkeslett 11 Angi personlig informsjon (Apprtets ID) Mskinen viser dto og klokkeslett, og hvis du hr ngitt pprtets ID, lir denne lgt til på lle fksene du sender. Trykk på. Trykk på 00: (dto og klokkeslett). d e f g Trykk på Dto. Tst inn de to siste sifrene i årstllet ved hjelp v pekeskjermen, og trykk på OK. (Skriv inn f.eks. 1 2 for 2012.) Gjent for måned og dg. Trykk på Tid. Tst inn klokkeslettet ved hjelp v pekeskjermen i 24-timers formt. h Trykk på OK og deretter. Du ør lgre nvnet og fksnummeret ditt slik t de lir skrevet ut på lle fkssidene du sender. Informsjon om hvordn du skriver inn tekst uugrunnleggende rukermnul: Skrive inn tekst Trykk på. d e f g h Trykk på Alle innst. Dr opp eller ned, eller trykk på eller for å vise Grunn oppsett. Trykk på Grunn oppsett. Trykk på Sttion ID (Apprtets ID). Trykk på Fx. Tst inn fksnummeret (opp til 20 sifre) på pekeskjermen, og trykk på OK. Trykk på Nvn. Tst inn nvnet ditt (opp til 20 tegn) ved hjelp v pekeskjermen, og trykk deretter på OK. Trykk på for å veksle mellom okstver, tll og spesiltegn. (Tilgjengelige tegn kn vriere vhengig v lnd.) Hvis du skrev inn feil tll eller tegn og vil endre det, trykker du på d eller for å flytte mrkøren til tegnet som er feil. Trykk på, og ngi deretter riktig tegn. i Trykk på. 12 Fksoverføringsrpport Brother-mskinen er utstyrt med en sendingsverifiseringsrpport du kn ruke som ekreftelse på t fksen er sendt. Denne rpporten inneholder nvn eller fksnummer til mottkeren, dto, klokkeslett og vrighet for sendingen, ntll sider som le sendt, og om sendingen vr vellykket. Instruksjoner om hvordn du ruker denne funksjonen uugrunnleggende rukermnul: Sendingsverifiseringsrpport 9

10 13 Stille inn telefonlinjetype 14 Stille inn telefonlinjekomptiilitet (VoIP) Hvis du koler mskinen til en linje som også ruker hussentrl (PBX) eller ISDN til å sende og mott fkser, må du endre telefonlinjetypen ved å følge fremgngsmåten nedenfor. Trykk på. d e Trykk på Alle innst. Dr opp eller ned, eller trykk på eller for å vise Grunn oppsett. Trykk på Grunn oppsett. Dr opp eller ned, eller trykk på eller for å vise Linje Vlg. Trykk på Linje Vlg. Trykk på Norml, PBX eller ISDN. Trykk på ønsket telefonlinjetype. Hvis du velger PBX, lir du edt om å ngi retningsnummeret. uugrunnleggende rukermnul: Stille inn telefonlinjetype f Trykk på. PBX og OVERFØRING Mskinen er i utgngspunktet stilt til Norml, noe som gjør det mulig for mskinen å kole til en stndrd offentlig telefonlinje (PSTN Puli Swithed Telephone Network). Mnge kontorer ruker imidlertid et sentrlt telefonsystem eller en hussentrl (PBX). Denne mskinen kn koles til de fleste typer PBX. Mskinens tilkeringingsfunksjon støtter re TBR ("Timed Brek Rell" eller "Tidsestemt gjenoppringing"). Tidsestemt gjenoppringing fungerer med de fleste PBX-systemer slik t du kn få tilgng til en ekstern linje eller sende oppringinger til et nnet internnummer. Funksjonen virker når du trykker på R på pekeskjermen. Hvis du koler mskinen til en VoIP-tjeneste (over Internett), må du endre innstillingen for komptiilitet. Hvis du ruker en nlog telefonlinje, kn du hoppe over dette trinnet. Trykk på. d e Trykk på Alle innst. Dr opp eller ned, eller trykk på eller for å vise Grunn oppsett. Trykk på Grunn oppsett. Dr opp eller ned, eller trykk på eller for å vise Komptiilitet. Trykk på Komptiilitet. Trykk på Grunnleggende (VoIP). f Trykk på. 15 Stille inn tidssone Du kn stille inn tidssonen (ikke sommertid, men stndrdtid) på mskinen for der du er. Trykk på. Trykk på 00: (dto og klokkeslett). d Trykk på Tids sone. Angi tidssone. Trykk på OK. e Trykk på. 10

11 16 Velg tilkolingstype Disse instllsjonsveiledningene er for Windows XP Home, XP Professionl, XP Professionl x64 Edition, Windows Vist, Windows 7 og M OS X v10.5.8, 10.6.x, 10.7.x. For Windows Server 2003/2008/2008 R2 finner du driverne fr nedlstingssiden for modellen på Hvis dtmskinen ikke hr en CD-ROM-stsjon, kn du lste ned de nyeste driverne, håndøkene og verktøyene for modellen din fr Brother Solutions Center på Det kn hende t noe v progrmvren som finnes på CD-ROM-en, ikke er tilgjengelig som nedlsting. For USB-grensesnittkel Windows : gå til side 12 Mintosh: gå til side 15 For keltilkolet nettverk Windows : gå til side 18 Mintosh: gå til side 22 USB Keltilkolet nettverk Windows Mintosh Windows Mintosh For trådløst nettverk Windows og Mintosh: gå til side 26 Trådløst nettverk 11

12 USB Windows For rukere v USB-grensesnitt (Windows XP Home / XP Professionl / Windows Vist / Windows 7) 17 Før du instllerer Hovedmenyen på CD-ROM-en vises. Klikk på Instllere MFL-Pro Suite og deretter J hvis du godtr lisensvtlene. Følg instruksjonene på skjermen. Kontroller t dtmskinen er slått PÅ, og t du er logget på som dministrtor. VIKTIG IKKE kole til USB-kelen ennå. Lukk eventuelle progrmmer som kjører. Skjermildene kn vriere vhengig v opertivsystem. CD-ROM-en inkluderer Nune PperPort 12SE. Denne progrmvren støtter Windows XP Home (SP3 eller nyere), XP Professionl (SP3 eller nyere), XP Professionl x64 Edition (SP2 eller nyere), Windows Vist (SP2 eller nyere) og Windows 7. Oppdter til den nyeste Windows -serviepkken før du instllerer MFL-Pro Suite. 18 Instllere MFL-Pro Suite d Velg Lokl tilkoling (USB), og klikk deretter på Neste. Instllsjonen fortsetter. Når dette skjermildet vises, går du til neste trinn. Sett den medfølgende CD-ROM-en inn i CD-ROM-stsjonen. Hvis skjermildet for modellnvn vises, velger du din mskin. Hvis skjermildet for språk vises, velger du ønsket språk. For Windows Vist og Windows 7: Når skjermildet Brukerkontokontroll vises, klikker du på Fortsett eller J. Hvis Brother-skjermildet ikke vises utomtisk, går du til Min dtmskin eller Dtmskin og doeltklikker først på CD-ROM-ikonet og deretter på strt.exe. 12

13 19 USB Kole til USB-kelen Løft opp sknnerdekselet til det låses på plss i åpen stilling. Windows d Løft sknnerdekselet for å frigjøre låsen. Skyv sknnerdekselstøtten forsiktig ned, og ruk egge hender når du lukker sknnerdekselet Kole USB-kelen til USB-porten som er merket med et -symol. Du finner USBporten på høyre side inne i mskinen, som vist nedenfor. e Instllsjonen fortsetter utomtisk. Instllsjonsskjermildene vises i tur og orden. VIKTIG IKKE vryt noen v skjermildene under instllsjonen. Det kn t noen sekunder før skjermildene vises. For Windows Vist og Windows 7: Når skjermildet Windows -sikkerhet vises, merker du v for dette lterntivet og klikker på Instller for å fullføre instllsjonen på riktig måte. USB Windows Mintosh Før USB-kelen forsiktig gjennom kelknlen og ut på ksiden v mskinen. Kole kelen til dtmskinen. f g h Hvis skjermildet Miljømessige råd for utstyr som reproduserer ilder vises, klikker du på Neste. Når skjermildet Online-registrering vises, følger du instruksjonene på skjermen. Klikk på Neste. Hvis du ikke vil stille inn mskinen som stndrdskriver, fjerner du merket for Angi stndrdskriver og klikker deretter på Neste. VIKTIG Kontroller t kelen ikke hindrer t dekselet lukkes, ellers kn det oppstå feil. 13

14 USB Windows 20 Fullføre og strte på nytt Klikk på Fullfør for å strte dtmskinen på nytt. Når du hr strtet dtmskinen på nytt, må du logge på som dministrtor. XML Pper Speifition-skriverdriver XML Pper Speifition-skriverdriveren er den est egnede driveren for Windows Vist og Windows 7 ved utskrift fr progrmmer som ruker XML Pper Speifition-dokumenter. Lst ned den nyeste driveren ved å gå til Brother Solutions Center på Hvis det vises en feilmelding under progrmvreinstllsjonen, kjører du Instllsjonsdignose som du finner under Strt/Alle progrmmer/brother/ MFC-JXXX (der MFC-JXXX er modellnvnet). Avhengig v sikkerhetsinnstillingene kn det hende t et Windows -sikkerhetsvindu eller ntivirusvindu vises når du ruker mskinen eller progrmvren. Tillt t vinduet kn fortsette. Følgende skjermilder vises. Når skjermildet Innstilling for progrmoppdtering vises, velger du ønsket innstilling for oppdtering v progrmvre og klikker på OK. Når Brothers progrm for produktutvikling og støtte vises, velger du innstillinger og følger instruksjonene på skjermen. Progrmvreoppdteringen og Brothers progrm for produktutvikling og støtte forutsetter tilgng til Internett. Fullfør Instllsjonen er nå fullført. Instllere ndre progrmmer: Nå kn du gå til Side 42 14

15 USB Mintosh For rukere v USB-grensesnitt (M OS X v10.5.8, 10.6.x, 10.7.x) 17 Før du instllerer Kole USB-kelen til USB-porten som er merket med et -symol. Du finner USBporten på høyre side inne i mskinen, som vist nedenfor. Kontroller t mskinen er kolet til strømuttket, og t Mintosh-mskinen er slått PÅ. Du må være logget på som dministrtor. Brukere v M OS X v til må oppgrdere til M OS X v x. 18 Kole til USB-kelen VIKTIG Du må IKKE kole mskinen til en USB-port på et tsttur eller en USB-hu som ikke er kolet til strømuttket. Kole mskinen direkte til Mintoshmskinen. Før USB-kelen forsiktig gjennom kelknlen og ut på ksiden v mskinen. Kole kelen til Mintosh-mskinen. USB Windows Mintosh Løft opp sknnerdekselet til det låses på plss i åpen stilling. VIKTIG Kontroller t kelen ikke hindrer t dekselet lukkes, ellers kn det oppstå feil. 15

16 USB d Løft sknnerdekselet for å frigjøre låsen. Skyv sknnerdekselstøtten forsiktig ned, og ruk egge hender når du lukker sknnerdekselet. 1 e Mintosh Velg mskinen din fr listen, og klikk deretter på OK. 3 2 f Når dette skjermildet vises, klikker du på Legg til skriver. 19 Instllere MFL-Pro Suite Sett den medfølgende CD-ROM-en inn i CD-ROM-stsjonen. Doeltklikk på ikonet Strt Here OSX for å instllere progrmmet. Hvis skjermildet for modellnvn vises, velger du din mskin. Velg mskinen din fr listen. Klikk på Legg til og deretter Neste. g Klikk på Neste når dette skjermildet vises. Velg Lokl tilkoling (USB), og klikk deretter på Neste. Følg instruksjonene på skjermen. Instllsjonen v MFL-Pro Suite er fullført. Gå til trinn 20. d Vent litt mens progrmvren instlleres. Brother-progrmvren søker etter Brotherenheten når instllsjonen er fullført. Dette tr noen få sekunder. 16

17 USB Mintosh 20 Lste ned og instllere Presto! PgeMnger Når Presto! PgeMnger er instllert, legges OCRfunksjonen til i Brother ControlCenter2. Du kn enkelt sknne, dele og orgnisere ilder og dokumenter med Presto! PgeMnger. På Brother kundestøtte-skjermildet klikker du på Presto! PgeMnger for å gå til nedlstingsnettstedet for Presto! PgeMnger og følger instruksjonene på skjermen. Fullfør Instllsjonen er nå fullført. USB Windows Mintosh 17

18 Keltilkolet nettverk Windows For rukere v keltilkolet nettverksgrensesnitt (Windows XP Home / XP Professionl / Windows Vist / Windows 7) 17 Før du instllerer Kontroller t dtmskinen er slått PÅ, og t du er logget på som dministrtor. 18 Kole til nettverkskelen Løft opp sknnerdekselet til det låses på plss i åpen stilling. VIKTIG Lukk eventuelle progrmmer som kjører. Skjermildene kn vriere vhengig v opertivsystem. CD-ROM-en inkluderer Nune PperPort 12SE. Denne progrmvren støtter Windows XP Home (SP3 eller nyere), XP Professionl (SP3 eller nyere), XP Professionl x64 Edition (SP2 eller nyere), Windows Vist (SP2 eller nyere) og Windows 7. Oppdter til den nyeste Windows -serviepkken før du instllerer MFL-Pro Suite. Hvis du tidligere hr konfigurert mskinen for et trådløst nettverk, og nå ønsker å konfigurere den for et keltilkolet nettverk, kontrollerer du t mskinens Nettverk I/F er stt til Tråd. LAN. Det trådløse nettverksgrensesnittet lir inktivt med denne innstillingen. Trykk på på mskinen. Trykk på Alle innst. Trykk på Nettverk. Dr opp eller ned, eller trykk på eller for å vise Nettverk I/F, og trykk deretter på Nettverk I/F. Trykk på Tråd. LAN. Trykk på. Du finner Ethernet-porten som er merket med et -symol, på venstre side inne i mskinen, som vist nedenfor. Fjern den ornsje eskyttelseshetten, og kole nettverkskelen til Ethernet-porten. 18

19 Keltilkolet nettverk Windows Før nettverkskelen forsiktig gjennom kelknlen og ut på ksiden v mskinen. Kole kelen til nettverket. 19 Instllere MFL-Pro Suite Sett den medfølgende CD-ROM-en inn i CD-ROM-stsjonen. Hvis skjermildet for modellnvn vises, velger du din mskin. Hvis skjermildet for språk vises, velger du ønsket språk. VIKTIG Kontroller t kelen ikke hindrer t dekselet lukkes, ellers kn det oppstå feil. Hvis åde USB- og nettverkskler rukes, fører du egge klene gjennom kelknlen med den ene oppå den ndre. d Løft sknnerdekselet for å frigjøre låsen. Skyv sknnerdekselstøtten forsiktig ned, og ruk egge hender når du lukker sknnerdekselet. For Windows Vist og Windows 7: Når skjermildet Brukerkontokontroll vises, klikker du på Fortsett eller J. Hvis Brother-skjermildet ikke vises utomtisk, går du til Min dtmskin eller Dtmskin og doeltklikker først på CD-ROM-ikonet og deretter på strt.exe. Hovedmenyen på CD-ROM-en vises. Klikk på Instllere MFL-Pro Suite og deretter J hvis du godtr lisensvtlene. Følg instruksjonene på skjermen Keltilkolet nettverk Windows Mintosh 19

20 Keltilkolet nettverk Windows Velg Keltilkolet nettverksforindelse (Ethernet), og klikk deretter på Neste. Hvis det er mer enn én mskin tilkolet på nettverket, velger du mskinen din fr listen og klikker deretter på Neste. Dette vinduet vises ikke hvis det re er én mskin tilkolet nettverket, for d velges mskinen utomtisk. d Når dette skjermildet vises, velger du Endre portinnstillingene på rnnmuren slik t du får tilgng til nettverkstilkolingen, og fortsett med instllsjonen (neflt)., og deretter klikker du på Neste. Hvis nettverket ikke finner mskinen din, vises følgende skjermilde. Hvis du ruker en nnen rnnmur enn Windows -rnnmuren eller Windows - rnnmuren er dektivert, kn dette skjermildet vises. e Bekreft innstillingene ved å følge instruksjonene på skjermen. Instllsjonen v Brother-driverne strter utomtisk. Instllsjonsskjermildene vises i tur og orden. Les instruksjonene for rnnmurprogrmmet for å få vite hvordn du legger til nettverksportene nedenfor. For nettverkssknning legger du til UDP-port For PC-FAX-mottk vi nettverk legger du til UDP-port Hvis du fremdeles hr prolemer med nettverkstilkolingen, legger du til UDPportene 137 og 161. VIKTIG IKKE vryt noen v skjermildene under instllsjonen. Det kn t noen sekunder før skjermildene vises. For Windows Vist og Windows 7: Når skjermildet Windows -sikkerhet vises, merker du v for dette lterntivet og klikker på Instller for å fullføre instllsjonen på riktig måte. f g h Hvis skjermildet Miljømessige råd for utstyr som reproduserer ilder vises, klikker du på Neste. Når skjermildet Online-registrering vises, følger du instruksjonene på skjermen. Klikk på Neste. Hvis du ikke vil stille inn mskinen som stndrdskriver, fjerner du merket for Angi stndrdskriver og klikker deretter på Neste. 20

21 Keltilkolet nettverk Windows 20 Fullføre og strte på nytt Klikk på Fullfør for å strte dtmskinen på nytt. Når du hr strtet dtmskinen på nytt, må du logge på som dministrtor. 21 Instllere MFL-Pro Suite på flere dtmskiner (om nødvendig) Hvis du vil ruke mskinen smmen med flere dtmskiner på nettverket, instllerer du MFL-Pro Suite på hver enkelt dtmskin. Gå til trinn 19 på side 19. Se også trinn 17 på side 18 før instllering. Hvis det vises en feilmelding under progrmvreinstllsjonen, kjører du Instllsjonsdignose som du finner under Strt/Alle progrmmer/brother/ MFC-JXXX (der MFC-JXXX er modellnvnet). Avhengig v sikkerhetsinnstillingene kn det hende t et Windows -sikkerhetsvindu eller ntivirusvindu vises når du ruker mskinen eller progrmvren. Tillt t vinduet kn fortsette. Følgende skjermilder vises. Når skjermildet Innstilling for progrmoppdtering vises, velger du ønsket innstilling for oppdtering v progrmvre og klikker på OK. Når Brothers progrm for produktutvikling og støtte vises, velger du innstillinger og følger instruksjonene på skjermen. Progrmvreoppdteringen og Brothers progrm for produktutvikling og støtte forutsetter tilgng til Internett. Nettverkslisens (Windows ) Dette produktet omftter en PC-lisens for opp til 2 rukere. Lisensen støtter instllering v MFL-Pro Suite, inkludert Nune PperPort 12SE, på opp til 2 PC-er på nettverket. Hvis du vil ruke mer enn 2 PC-er med Nune PperPort 12SE instllert, må du kjøpe Brother NL-5-pkken, som er en PC-lisenspkke for opp til 5 ekstr rukere. Kontkt Brother kundeservie eller den lokle Brother-forhndleren hvis du vil kjøpe NL-5- pkken. Fullfør Instllere ndre progrmmer: Nå kn du gå til Side 42 Instllsjonen er nå fullført. XML Pper Speifition-skriverdriver XML Pper Speifition-skriverdriveren er den est egnede driveren for Windows Vist og Windows 7 ved utskrift fr progrmmer som ruker XML Pper Speifition-dokumenter. Lst ned den nyeste driveren ved å gå til Brother Solutions Center på Keltilkolet nettverk Windows Mintosh 21

22 Keltilkolet nettverk Mintosh For rukere v keltilkolet nettverksgrensesnitt (M OS X v10.5.8, 10.6.x, 10.7.x) 17 Før du instllerer Kontroller t mskinen er kolet til strømuttket, og t Mintosh-mskinen er slått PÅ. Du må være logget på som dministrtor. 18 Kole til nettverkskelen Løft opp sknnerdekselet til det låses på plss i åpen stilling. Brukere v M OS X v til må oppgrdere til M OS X v x. Hvis du tidligere hr konfigurert mskinen for et trådløst nettverk, og nå ønsker å konfigurere den for et keltilkolet nettverk, kontrollerer du t mskinens Nettverk I/F er stt til Tråd. LAN. Det trådløse nettverksgrensesnittet lir inktivt med denne innstillingen. Trykk på på mskinen. Trykk på Alle innst. Trykk på Nettverk. Dr opp eller ned, eller trykk på eller for å vise Nettverk I/F, og trykk deretter på Nettverk I/F. Trykk på Tråd. LAN. Trykk på. Du finner Ethernet-porten som er merket med et -symol, på venstre side inne i mskinen, som vist nedenfor. Fjern den ornsje eskyttelseshetten, og kole nettverkskelen til Ethernet-porten. 22

23 Keltilkolet nettverk Mintosh Før nettverkskelen forsiktig gjennom kelknlen og ut på ksiden v mskinen. Kole kelen til nettverket. 19 Instllere MFL-Pro Suite Sett den medfølgende CD-ROM-en inn i CD-ROM-stsjonen. Doeltklikk på ikonet Strt Here OSX for å instllere progrmmet. Hvis skjermildet for modellnvn vises, velger du din mskin. VIKTIG Kontroller t kelen ikke hindrer t dekselet lukkes, ellers kn det oppstå feil. Hvis åde USB- og nettverkskler rukes, fører du egge klene gjennom kelknlen med den ene oppå den ndre. Velg Keltilkolet nettverksforindelse (Ethernet), og klikk deretter på Neste. Følg instruksjonene på skjermen. d Løft sknnerdekselet for å frigjøre låsen. Skyv sknnerdekselstøtten forsiktig ned, og ruk egge hender når du lukker sknnerdekselet d e Vent litt mens progrmvren instlleres. Brother-progrmvren søker etter Brotherenheten når instllsjonen er fullført. Dette tr noen få sekunder. Hvis mskinen er konfigurert for nettverket, velger du mskinen fr listen og klikker deretter på OK. Keltilkolet nettverk Windows Mintosh 23

24 Keltilkolet nettverk Mintosh Hvis nettverket ikke finner mskinen din, ekrefter du nettverksinnstillingene. Du kn finne mskinens MAC-dresse (Ethernet-dresse) og IP-dresse ved å skrive ut nettverkets konfigursjonsrpport. uubrukerhåndok for nettverket: Skrive ut nettverkskonfigursjonsrpport Klikk på OK hvis dette skjermildet vises. f Klikk på Legg til skriver når dette skjermildet vises. Velg mskinen din fr listen. Klikk på Legg til og deretter Neste. Skriv inn et nvn på Mintosh-mskinen på inntil 15 tegn. g Klikk på Neste når dette skjermildet vises. Hvis du vil ruke sknnefunksjonen direkte fr mskinen for å sknne over nettverket, må du merke v i oksen Registrer dtmskinen med Sknn til -funksjonen på mskinen. Klikk på OK. Gå til f. Nvnet du skriver inn, vises på mskinens pekeskjerm når du trykker på Sknne og velger et sknnelterntiv. (uuprogrmvrehåndok: Nettverkssknning) Instllsjonen v MFL-Pro Suite er fullført. Gå til trinn

25 Keltilkolet nettverk Mintosh 20 Lste ned og instllere Presto! PgeMnger Når Presto! PgeMnger er instllert, legges OCRfunksjonen til i Brother ControlCenter2. Du kn enkelt sknne, dele og orgnisere ilder og dokumenter med Presto! PgeMnger. På Brother kundestøtte-skjermildet klikker du på Presto! PgeMnger for å gå til nedlstingsnettstedet for Presto! PgeMnger og følger instruksjonene på skjermen. 21 Instllere MFL-Pro Suite på flere dtmskiner (om nødvendig) Hvis du vil ruke mskinen smmen med flere dtmskiner på nettverket, instllerer du MFL-Pro Suite på hver enkelt dtmskin. Gå til trinn 19 på side 23. Se også trinn 17 på side 22 før instllering. Fullfør Instllsjonen er nå fullført. Keltilkolet nettverk Windows Mintosh 25

26 For rukere v trådløst nettverksgrensesnitt For rukere v trådløst nettverksgrensesnitt 17 Før du egynner Du må først konfigurere innstillingene for det trådløse nettverket på mskinen slik t det kommuniserer med tilgngspunktet/ruteren. Når mskinen er konfigurert til å kommunisere med tilgngspunktet/ruteren, får dtmskiner på nettverket tilgng til mskinen. Du må instllere driverne og progrmvren for å kunne ruke mskinen fr disse dtmskinene. Trinnene nedenfor veileder deg gjennom konfigureringen og instllsjonen. Du oppnår est resultt for vnlige dokumentutskrifter ved å plssere Brother-mskinen så nær nettverkets tilgngspunkt/ruter som mulig, og med færrest mulig hindringer. Store gjenstnder og vegger mellom de to enhetene, i tillegg til støy fr ndre elektroniske enheter, kn påvirke dtoverføringshstigheten for dokumentene. På grunn v disse fktorene kn det hende t trådløs tilkoling ikke psser like godt til lle typer dokumenter og progrmmer. Hvis du skriver ut store filer, slik som flersidede dokumenter med lndet tekst og mye grfikk, ør du vurdere klet Ethernet for rskere dtoverføring, eller USB for generelt høyere hstighet. Selv om Brother-mskinen kn rukes på åde keltilkolet og trådløst nettverk, kn du re ruke én v tilkolingsmetodene om gngen. Hvis du llerede hr konfigurert mskinens innstillinger for trådløst nettverk, må du tilkestille nettverksinnstillingene før du konfigurerer innstillingene for trådløst nettverk på nytt. Trykk på på mskinen. Trykk på Alle innst. Trykk på Nettverk. Dr opp eller ned, eller trykk på eller for å vise Nullst. nettv., og trykk deretter på Nullst. nettv. Trykk på J for å godt. Hold J nede i 2 sekunder for å ekrefte. Følgende instruksjoner er for infrstrukturmodus (kolet til en dtmskin vi tilgngspunkt/ruter). Infrstrukturmodus Tilgngspunkt/ruter Mskin for trådløst nettverk (din mskin) som er kolet til tilgngspunktet/ruteren Trådløskomptiel dtmskin som er tilkolet tilgngspunktet/ruteren d Klet dtmskin som er tilkolet tilgngspunktet/ruteren e Moil enhet som er kolet til tilgngspunktet/ruteren Kontroller t innstillingene for trådløst nettverk på mskinen smsvrer med tilgngspunktet/ruteren. Du finner instruksjoner for hvordn du stiller inn Ad-ho-modus (kolet til en trådløskomptiel dtmskin uten tilgngspunkt/ruter) i Brukerhåndok for nettverket på CD-ROM-en. Du kn også vise Brukerhåndok for nettverket ved å følge instruksjonene nedenfor. 1 Slå på dtmskinen. Sett inn CD-ROM-en i CD-ROM-stsjonen. For Windows : 2 Velg modell og språk. Hovedmenyen på CD-ROM-en vises. 3 Klikk på Brukermnuler og deretter på PDF-dokumenter. Den første siden vises. 4 Klikk på Brukerhåndok for nettverket. For Mintosh: 2 Doeltklikk på Brukermnuler. Velg modell og språk. 3 Klikk på Brukermnuler og deretter på Brukerhåndok for nettverket. 26

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her ADS-2600W Les Produktsikkerhetsguide før du koler til mskinen. Les deretter Hurtigstrtguide for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL ADVARSEL viser en potensielt frlig

Detaljer

ut maskinen og kontroller komponentene og juridisk informasjon Trommelenhet og toner kassett (forhånds-installert)

ut maskinen og kontroller komponentene og juridisk informasjon Trommelenhet og toner kassett (forhånds-installert) Hurtigstrtguide Strt her HL-2135W / (kun EU) HL-2270DW Før denne mskinen rukes for første gng, les denne hurtigstrtguiden for å sette opp og instllere mskinen din. For å se hurtigstrtguiden på ndre språk,

Detaljer

Driftshåndbok for EasyMP Multi PC Projection

Driftshåndbok for EasyMP Multi PC Projection Driftshåndbok for EsyMP Multi PC Projection Innhold 2 Om EsyMP Multi PC Projection Møtestiler foreslått v EsyMP Multi PC Projection... 5 Holde møter ved bruk v flere bilder...5 Holde fjernmøter over et

Detaljer

SLIK KOMMER DU I GANG FØR DU BEGYNNER Å SY BRUKSSTING BRODERING APPENDIKS. Computerstyrt sy- og broderimaskin. Bruksanvisning

SLIK KOMMER DU I GANG FØR DU BEGYNNER Å SY BRUKSSTING BRODERING APPENDIKS. Computerstyrt sy- og broderimaskin. Bruksanvisning SLIK KOMMER DU I GANG FØR DU BEGYNNER Å SY BRUKSSTING BRODERING APPENDIKS Computerstyrt sy- og roderimskin Bruksnvisning Viktige sikkerhetsinstruksjoner Les disse sikkerhetsinstruksjonene før mskinen ts

Detaljer

Hurtigstartguide MFC-9440CN. Trinn 1. Trinn 2. Oppsettingen er fullført! Sette opp maskinen. Installere driveren og programvaren

Hurtigstartguide MFC-9440CN. Trinn 1. Trinn 2. Oppsettingen er fullført! Sette opp maskinen. Installere driveren og programvaren MFC-9440CN Hurtigstartguide Før du kan bruke maskinen, må du sette opp maskinvaren og installere driveren. Les og følg instruksene i denne hurtigstartguiden for korrekt oppsetting og installering. Trinn

Detaljer

Sette opp maskinen. Oppsettingen er fullført!

Sette opp maskinen. Oppsettingen er fullført! MFC-3240C Før du kan bruke maskinen, må du sette opp maskinvaren og installere driveren. Som en hjelp til å komme i gang med å sette opp maskinen og installere driver og programvare bør du lese denne hurtigoppsettguiden

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Innebygd Ethernet utskriftsserver multifunksjon og trådløs Ethernet-utskriftsserver multifunksjon for flere funksjoner BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Denne Brukerhåndbok for nettverket inneholder nyttig

Detaljer

Brukerhåndbok for nettverket

Brukerhåndbok for nettverket Brukerhåndbok for nettverket Intern Ethernet-utskriftsserver med støtte for flere protokoller og trådløst utskriftsserver Denne Brukerhåndbok for nettverket inneholder nyttig informasjon om kablede og

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Innebygd Ethernet utskriftsserver og trådløs Ethernetutskriftsserver BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Denne Brukerhåndbok for nettverket inneholder nyttig informasjon om kablede og trådløse nettverksinnstillinger

Detaljer

Mercury Marine W6250 Pioneer Road P.O. Box 1939 Fond du Lac, WI 54935-1939 USA,

Mercury Marine W6250 Pioneer Road P.O. Box 1939 Fond du Lac, WI 54935-1939 USA, Velkommen om ord! Tilstrekkelig stell og vedlikehold er viktig for t Mercury-produktet skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Intern flerprotokolls Ethernet utskriftsserver og trådløs Ethernet utskriftsserver BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Denne Brukerhåndbok for nettverket gir nyttig informasjon om kablete og trådløse nettverksinnstillinger

Detaljer

INNHOLD. Bruk. Garantiinformasjon

INNHOLD. Bruk. Garantiinformasjon Hvis serienummerplten til utenordsmotoren hr CE merket nederst i venstre hjørne, gjelder følgende erklæring: Denne utenordsmotoren som er produsert v Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA eller Mrine

Detaljer

Hurtigoppsettguide MFC-8220

Hurtigoppsettguide MFC-8220 Hurtigoppsettguide MFC-8220 Før du kan bruke MFC-maskinen, må du sette opp maskinvaren og installere driveren. Les og følg instruksene i denne Hurtigoppsettguide for korrekt oppsetting og installasjon.

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 135/150/175/150-175 Pro XS OptiMax 90-10299G91 310

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 135/150/175/150-175 Pro XS OptiMax 90-10299G91 310 Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de beste påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i båtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

Wireless Adapter USB / PCI Card

Wireless Adapter USB / PCI Card Wireless Adapter USB / PCI Card Networking made Easy! Takk for kjøpet av dette produktet fra Sweex. Hos Sweex legger vi stor vekt på alle våre produkter skal gi kvalitet, pålitelighet, funksjonalitet,

Detaljer

Brukerhåndbok for nettverket

Brukerhåndbok for nettverket rukerhåndbok for nettverket TD-serien Denne brukerhåndboken for nettverk tilbyr nyttig informasjon om innstillinger for kablede og trådløse nettverk du bruker sammen med rother-skriveren din. Du vil også

Detaljer

AVANSERT BRUKERMANUAL

AVANSERT BRUKERMANUAL AVANSERT BRUKERMANUAL MFC-7360N MFC-7460DN MFC-7860DW Ikke alle modeller er tilgjengelige i alle land. Version 0 NOR Brukermanualer og hvor finner jeg den? Hvilken manual? Hva er i den? Hvor er den? Sikkerhet

Detaljer

Norks Versjon. LW320/LW321 Sweex Wireless 300N-ruter. Pakkens innhold. Ordliste

Norks Versjon. LW320/LW321 Sweex Wireless 300N-ruter. Pakkens innhold. Ordliste Norks Versjon LW320/LW321 Sweex Wireless 300N-ruter Ikke utsett Sweex Wireless 300N-ruteren for ekstreme temperaturer. Ikke plasser produktet i direkte sollys eller i nærheten av varmekilder. Ikke bruk

Detaljer

LabelManager Wireless PnP BRUKERHÅNDBOK

LabelManager Wireless PnP BRUKERHÅNDBOK LabelManager Wireless PnP BRUKERHÅNDBOK dymo.com Copyright 2013 Newell Rubbermaid Europe, LLC. Med enerett. Ingen deler av dette dokumentet eller programvaren må reproduseres eller overføres på noe vis,

Detaljer

Velkommen om bord! Samsvarserklæring. 2006 Mercury Marine 2.5/3.5 firetakter 90-10251G60 1005

Velkommen om bord! Samsvarserklæring. 2006 Mercury Marine 2.5/3.5 firetakter 90-10251G60 1005 Velkommen om bord! Tilstrekkelig tilsyn og vedlikehold er viktig for t Mercury-produktet skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

Grunnleggende brukermanual

Grunnleggende brukermanual Grunnleggende brukermanual DCP-L500D DCP-L50DW DCP-L50DN MFC-L700DW Online brukerveiledning Denne grunnleggende brukermanualen inneholder ikke all informasjon om maskinen. For å mer detaljert informasjon,

Detaljer

Avansert brukermanual

Avansert brukermanual Avansert brukermanual MFC-J6520DW MFC-J6720DW Version 0 NOR Brukermanualer og hvor du finner dem Hvilken håndbok? Hva inneholder den? Hvor finner jeg den? Produktsikkerhetsguide Hurtigstartguide Grunnleggende

Detaljer

49 50 51 52-57 53-54 55 56 57 58-66 58 59 60-61 62-64 65 65 66 67-73 67 69-70 71 72 73-81 73 74 75 76

49 50 51 52-57 53-54 55 56 57 58-66 58 59 60-61 62-64 65 65 66 67-73 67 69-70 71 72 73-81 73 74 75 76 Innhold Introduksjon Før du tar i bruk produktet Kontroller og tilkobling Kontroller for navigering Konfigurasjon av nettverk Tilkobling av din radio i ditt nettverk Alternativer for fjernstyring via nettverk

Detaljer

DX-C200. Brukerveiledning. Brukerhåndbok

DX-C200. Brukerveiledning. Brukerhåndbok DX-C200 Brukerhåndbok Brukerveiledning 1 Beskrivelse av maskinen 2 Komme i gang 3 Bruke skriverfunksjonen 4 Bruke kopifunksjonen 5 Bruke skannerfunksjonen 6 Bruke faksfunksjonen 7 Konfigurere maskinen

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen 9300 Series

Alt-i-ett-maskinen 9300 Series Alt-i-ett-maskinen 9300 Series Brukerhåndbok September 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land.

Detaljer

Brukermanual HL-5470DW HL-6180DW HL-6180DWT. Brother-laserskriver. For brukere med svekket syn

Brukermanual HL-5470DW HL-6180DW HL-6180DWT. Brother-laserskriver. For brukere med svekket syn Brukermanual Brother-laserskriver HL-5470DW HL-6180DW HL-6180DWT For brukere med svekket syn Den kan leses av "tekst-til-tale"-programvaren fra Screen Reader. Du må sette opp maskinvaren og installere

Detaljer

Bli kjent med Logitech Squeezebox Touch Wi-Fi-musikkspiller. Veiledning til funksjoner og egenskaper

Bli kjent med Logitech Squeezebox Touch Wi-Fi-musikkspiller. Veiledning til funksjoner og egenskaper Bli kjent med Logitech Squeezebox Touch Wi-Fi-musikkspiller Veiledning til funksjoner og egenskaper Innhold Squeezebox Touch Veiledning til funksjoner og egenskaper Takk!................................................................

Detaljer

Brukerhåndbok Brukerveiledning

Brukerhåndbok Brukerveiledning Før du bruker maskinen bør du lese "Sikkerhetsinformasjon" for sikker og riktig bruk. Brukerhåndbok Brukerveiledning INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 4 Innledning... 4 Juridisk forbud...4 Ansvarsbegrensning...4

Detaljer

Guide for trådløst oppsett

Guide for trådløst oppsett Guide for trådløst oppsett 2008 Lexmark International, Inc. Med enerett. Utgivelsesmerknad September 2008 Følgende paragraf gjelder ikke i land der slike bestemmelser ikke er i overensstemmelse med lokal

Detaljer

Brukermanual HL-5440D HL-5450DN HL-5450DNT. Brother-laserskriver. For brukere med svekket syn

Brukermanual HL-5440D HL-5450DN HL-5450DNT. Brother-laserskriver. For brukere med svekket syn Brukermanual Brother-laserskriver HL-5440D HL-5450DN HL-5450DNT For brukere med svekket syn Den kan leses av "tekst-til-tale"-programvaren fra Screen Reader. Du må sette opp maskinvaren og installere driveren

Detaljer