Referanseguide for installatør

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referanseguide for installatør"

Transkript

1 Refernseguide for instlltør Dikin Altherm Lvtempertursplitt + ERLQ CA EHVH/X04S18CB EHVH/X08S18+6CB Refernseguide for instlltør Dikin Altherm Lvtempertursplitt Norsk

2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1 Generelle sikkerhetshensyn Om dokumentsjonen Betydning v dvrsler og symoler For montøren Generelt Instllsjonssted Kjølemiddel Sltoppløsning Vnn Elektrisk... 6 Om dokumentsjonen 6.1 Om dette dokumentet Rsk oversikt over refernseguide for instlltør Om esken Oversikt: om oksen Utendørsnlegg Slik pkker du opp utendørsenheten Slik fjerner du tilehør fr utendørsnlegget Innendørsenhet Slik pkker du ut innendørsenheten Slik fjerner du tilehør fr innendørsenheten Om enhetene og tilleggsutstyret Oversikt: om enhetene og tilleggsutstyret Identifiksjon Identifiksjonsmerke: utendørsenhet Identifiksjonsmerke: innendørsenhet Kominere nlegg og tilleggsutstyr Mulig tilleggsutstyr for utendørsenhet Mulig tilleggsutstyr for innendørsenhet Mulige kominsjoner v innendørsenheten og utendørsenheten Retningslinjer for ruk Oversikt: retningslinjer for ruk Oppsett v romoppvrmings-/kjølingssystem Enkeltrom Flere rom ett temperturområde for utslippsvnn Flere rom to temperturområder for utslippsvnn Oppsett v en ekstr vrmekilde for romoppvrming Oppsett v husholdningsvrmtvnnstnken Systemoppsett integrert husholdningsvrmtvnnstnk Velge volum og ønsket tempertur for husholdningsvrmtvnnstnken Oppsett og konfigursjon DHW-tnk Husholdningvrmtvnnspumpe for øyelikkelig tilgng på vrmtvnn Husholdningsvrmtvnnspumpe for desinfeksjon Oppsett v energimåling Generert vrme Forrukt energi Strømforsyning til norml kwh-triff Strømforsyning til foretrukket kwh-triff Oppsett v strømforrukkontroll Permnent strømegrensning Strømegrensning ktivert v digitle inngnger Strømegrensningsprosess Oppsett v en ekstern tempertursensor... 6 Foreredelse 6.1 Oversikt: klrgjøring Klrgjøre instlleringsstedet Krv til instlleringssted for utendørsenheten Flere krv til instlleringssted for utendørsenheten i klde klimer Krv til instlleringssted for innendørsenheten Klrgjøre røropplegg for kjølemiddel Krv til røropplegg for kjølemiddel Isolsjon v kjølemiddelrør Klrgjøre vnnrøropplegg Krv til vnnkretsen Formel for eregning v ekspnsjonskrets fortrykk Slik kontrollerer du vnnvolumet og strømningshstigheten Endre ekspnsjonskrets fortrykk Slik kontrollerer du vnnvolumet: eksempler Klrgjøre elektrisk ledningsopplegg Om klrgjøring v det elektriske ledningsopplegget Om strømforsyning til foretrukket kwh-triff... 7 Oversikt over elektriske tilkolinger unnttt eksterne ktutorer Oversikt over elektriske tilkolinger v eksterne og interne ktutorer Instllering Oversikt: Instllering Åpne nleggene Om åpning v enheter Slik åpner du utendørsnlegget Slik åpner du innendørsenheten Slik åpner du ryteroksdekselet på innendørsenheten Montere utendørsnlegget Om montering v utendørsnlegget Forholdsregler ved montering v utendørsnlegget Klrgjøre instlleringsstrukturen Slik monterer du utendørsnlegget Slik sikrer du dreneringen Slik forhindrer du t utendørsnlegget velter Montere innendørsenheten Om montering v innendørsenheten Forholdsregler ved montering v innendørsenheten Slik monterer du innendørsenheten Kole til kjølerøropplegget Om tilkoling v kjølemedierørene Forholdsregler ved tilkoling v kjølemedierør Retningslinjer ved tilkoling v kjølemedierør Retningslinjer for rørøying Slik lger du ul på rørenden Slik slglodder du rørenden Bruke vstengingsventilen og utløpsporten Slik koler du kjølerøret til utendørsnlegget Slik koler du røropplegget for kjølemiddel til innendørsenheten Kontrollere kjølerørene Om kontroll v røropplegg for kjølemiddel Forholdsregler når du kontrollerer kjølemedierørene Slik ser du etter lekksjer Slik utfører du vkuumtørking Fylle på kjølemiddel Om påfylling v kjølemedium Forholdsregler ved påfylling v kjølemedium Slik fststår du ekstr mengde kjølemiddel Slik fstsetter du hele gjenfyllingsmengden Slik fyller du på kjølemiddel Slik fester du etiketten for fluoriserte drivhusgsser Kole til vnnrøropplegget Om tilkoling v vnnrøropplegget Forholdsregler ved tilkoling v vnnrøropplegg Slik koler du til vnnrøropplegget Slik koler du til resirkuleringsrøropplegget Slik koler du trykkvlstningsventilen til dreneringen Slik fyller du vnnkretsen Refernseguide for instlltør Dikin Altherm Lvtempertursplitt

3 Innholdsfortegnelse Slik fyller du husholdningsvrmtvnnstnken Slik isolerer du vnnrøropplegget Kole til det elektriske ledningsopplegget Om tilkoling v det elektriske ledningsopplegget Om overholdelse v elektriske estemmelser Forholdsregler ved tilkoling v elektriske ledninger Retningslinjer for tilkoling v elektriske ledninger Slik koler du det elektriske ledningsopplegget til utendørsnlegget Slik koler du det elektriske ledningsopplegget til innendørsenheten Slik koler du til hovedstrømforsyningen Slik koler du til strømforsyning for ekstrvrmer Slik koler du til rukergrensesnittet Slik koler du til vstengningsventilen Slik koler du til strømmålerne Slik koler du til husholdningsvrmtvnnspumpen Slik koler du til lrmutgngen Slik koler du til PÅ/AV-utgngen for romkjøling/- oppvrming Slik koler du til veksling til ekstern vrmekilde Slik koler du til digitle inngnger for strømforruk Ferdigstille monteringen v utendørsnlegget Slik ferdigstiller du monteringen v utendørsnlegget Slik lukker du utendørsenheten Ferdigstille monteringen v innendørsenheten Slik fester du rukergrensesnittet til innendørsenheten Slik lukker du innendørsenheten Konfigursjon Oversikt: konfigursjon Slik koler du PC-kelen til ryteroksen Slik får du tilgng til de vnligste kommndoene Slik kopierer du systeminnstillingene fr første til ndre rukergrensesnitt Slik kopierer du det innstilte språket fr det første til det ndre rukergrensesnittet Hurtigveiviser: Sett systemlyout etter første strøm PÅ Grunnleggende konfigursjon Hurtigveiviser: språk / klokkeslett og dto Hurtigveiviser: stndrd Hurtigveiviser: tilehør Hurtigveiviser: kpsiteter (energimåling) Kontroll v romoppvrming/-kjøling Kontroll v husholdningsvrmtvnn Kontkt/helpdesk-nummer Avnsert konfigursjon/optimlisering Romoppvrmings-/kjølingsdrift: vnsert Kontroll v husholdningsvrmtvnn: vnsert Vrmekildeinnstillinger Systeminnstillinger Menystruktur: oversikt over rukerinnstillinger Menystruktur: oversikt over instlltørinnstillinger Igngsetting Oversikt: igngsetting Forholdsregler ved ferdigstilling Sjekkliste før igngsetting Sjekkliste under igngsetting Slik kontrollerer du minimum strømningshstighet Luftrensingsfunksjon Slik gjennomfører du en testkjøring Slik testkjører du en ktutor Uttørking v etong under gulvoppvrming Sikkerhetshensyn ved vedlikehold Åpne innendørsenheten Sjekkliste for årlig vedlikehold v innendørsnlegget Sjekkliste for årlig vedlikehold v innendørsenheten Slik tpper du husholdningsvrmtvnnstnken Feilsøking Oversikt: feilsøking Forholdsregler ved feilsøking Løse prolemer sert på symptomer Symptom: Enheten vrmes IKKE opp eller kjøles IKKE ned som forventet Symptom: Kompressoren strter IKKE (romoppvrming eller oppvrming v husholdningsvnn) Symptom: Pumpen lger støy (hulrom) Symptom: Trykkvlstningsventilen åpnes Symptom: Avlstningsventilen for vnntrykk lekker Symptom: Rommet lir IKKE tilstrekkelig oppvrmet ved lve utendørstemperturer Symptom: Trykket ved tppepunktet er midlertidig uvnlig høyt Symptom: Dekorpneler er skjøvet ort på grunn v en oppsvulmet tnk Symptom: Tnkdesinfiseringsfunksjonen er IKKE riktig fullført (AH-feil) Løse prolemer sert på feilkoder Feilkoder: oversikt Kssering Oversikt: Kssering Slik pumper du ned Slik strter og stopper du tvungen kjøling Tekniske dt Oversikt: Tekniske dt Dimensjoner og servieplss Dimensjoner og servieplss: utendørsenhet Dimensjoner og servieplss: innendørsenhet Tyngdepunkt Tyngdepunkt: utendørsenhet Komponenter Komponenter: Utendørsenhet Komponenter: ryteroks (utendørsenhet) Komponenter: Innendørsenhet Komponenter: ryteroks (innendørsenhet) Rørledningsskjem Rørledningsskjem: Utendørsenhet Rørledningsskjem: innendørsenhet Kolingsskjem Kolingsskjem: Utendørsenhet Kolingsskjem: Innendørsenhet Tekniske spesifiksjoner Tekniske spesifiksjoner: Utendørsenhet Tekniske spesifiksjoner: Innendørsenhet Driftsområde Driftsområde: oppvrming og kjøling Driftsområde: husholdningsvrmtvnn ESP-kurve ESP-kurve: Innendørsenhet Ordliste Tell for innstillinger på instllsjonsstedet Overlevering til rukeren Vedlikehold og servie Oversikt: vedlikehold og servie Dikin Altherm Lvtempertursplitt Refernseguide for instlltør 3

4 1 Generelle sikkerhetshensyn 1 Generelle sikkerhetshensyn 1.1 Om dokumentsjonen Originldokumentsjonen er skrevet på engelsk. Alle ndre språk er oversettelser. I dette dokumentet er det eskrevet forholdsregler som tr for seg veldig viktig emner. Følg dem nøye. Instlleringen v systemet og smtlige ktiviteter som er eskrevet i instlleringshåndoken og refernseguiden for montører, må utføres v utorisert instlltør Betydning v dvrsler og symoler FARE Angir en situsjon som fører til død eller lvorlig personskde. FARE: ELEKTRISK STØT Angir en situsjon som kn føre til elektrisk støt. FARE: BRENNSKADER Angir en situsjon som kn føre til rnnskder på grunn v ekstremt høye eller lve temperturer. ADVARSEL Angir en situsjon som kn føre til død eller lvorlig personskde. LIVSFARE Angir en situsjon som kn føre til mindre eller modert personskde. Angir en situsjon som kn føre til mteriell skde. Angir nyttige tips eller tilleggsinformsjon. 1. For montøren 1..1 Generelt Kontkt forhndleren hvis du er usikker på hvordn du monterer eller etjener enheten. Hvis det gjøres feil ved montering eller tilkoling v utstyr eller tilehør, kn det føre til elektrisk støt, kortslutning, lekksje, rnn eller nnen skde på utstyret. Bruk re tilehør, tilleggsutstyr og reservedeler som er lget og godkjent v Dikin. ADVARSEL Sørg for t montering, testing og nvendte mteriler overholder gjeldende lovgivning (i tillegg til instruksjonene som er eskrevet i dokumentsjonen fr Dikin). LIVSFARE Bruk hensiktsmessig personlig verneutstyr (vernehnsker, verneriller, ) når du monterer, vedlikeholder eller utfører servie på systemet. ADVARSEL Riv i stykker og kst emllsjens plstposer slik t rn ikke kn leke med dem. Mulig risiko: kvelning. FARE: BRENNSKADER IKKE t på kjølerørene, vnnrørene eller innvendige deler under og rett etter ruk. De kn være for vrme eller for klde. Gi dem tid til å få tilke norml tempertur. Bruk vernehnsker hvis du må erøre dem. IKKE erør kjølemiddel som hr lekket ut ved et uhell. ADVARSEL T nødvendige forholdsregler for å forhindre t enheten kn rukes som tilfluktssted for små dyr. Små dyr som kommer i kontkt med elektriske deler, kn forårske feilfunksjon, røyk eller rnn. LIVSFARE IKKE erør luftinntket eller luminiumsriene på enheten. IKKE plsser gjenstnder eller utstyr oppå enheten. Du må IKKE sitte, kltre eller stå på enheten. Areid på utendørsenheten ør utføres i tørre værforhold for å unngå vnninntrengning. Ifølge gjeldende lovgivning kn det være nødvendig å føre en loggok for utstyret med informsjon om vedlikehold, reprsjoner, testresultter, stndyperioder... I tillegg skl som et minimum følgende informsjon oppgis på et tilgjengelig sted på produktet: instruksjoner for vstenging v systemet i et nødstilfelle Nvn og dresse/telefonnummer til rnnvesen, politi og sykehus Nvn, dresse og dg- og kveldstelefonnummer for kontkt med rukerstøtte. I Europ gir EN378 den nødvendige veiledningen for denne loggoken. 1.. Instllsjonssted Sørg for nok plss rundt enheten til servie/vedlikehold og luftsirkulsjon. Sørg for t instllsjonsstedet tåler enhetens vekt og virsjoner. Sørg for t området er godt ventilert. Sørg for t enheten står plnt. IKKE instller enheten på følgende steder: I potensielt eksplosive omgivelser. På steder der det finnes mskiner som vgir elektromgnetiske ølger. Elektromgnetiske ølger kn forstyrre styresystemet og forårske funksjonsfeil i utstyret. På steder der det er fre for rnn på grunn v utslipp v rennre gsser (for eksempel tynner- eller ensindmp), kronfier, ntennelig støv. På steder der det produseres etsende gss (for eksempel svovelsyregss). Korrosjon i koerrør eller loddede deler kn forårske lekksje v kjølemiddel. Refernseguide for instlltør 4 Dikin Altherm Lvtempertursplitt

5 1 Generelle sikkerhetshensyn 1..3 Kjølemiddel Hvis det er ktuelt. Se monteringshåndoken eller instlltørens oppslgsverk for ditt ruksområde for mer informsjon. Hvis Det finnes IKKE et hevertrør Så Fyll på sylinderen mens den står opp ned. Sørg for t instllsjonen v kjølemiddelrør overholder gjeldende lovgivning. I Europ er EN378 den ktuelle stndrden. Sørg for t loklt røropplegg og tilkolinger ikke utsettes for elstninger. ADVARSEL Under testing må du ALDRI trykksette produktet utover mksimlt tilltt trykk (som ngitt på enhetens merkeplte). ADVARSEL T nødvendige forholdsregler i tilfelle kjølemiddellekksje. Hvis det lekker kjølemiddelgss, må du lufte området umiddelrt. Mulige risikoer: Store mengder kjølemiddel i et lukket rom kn føre til oksygenmngel. Det kn dnnes giftige gsser hvis kjølemiddelgssen kommer i kontkt med åpen flmme. ADVARSEL Kjølemiddelet skl lltid gjenvinnes. IKKE slipp dem ut direkte i miljøet. Bruk en vkuumpumpe til å tømme instllsjonen. Etter t lle rørene er litt kolet til, må du kontrollere t det ikke er noen gsslekksjer. Bruk nitrogen til å utføre en gsslekksjeregistrering. For å unngå kompressorsmmenrudd må du IKKE fylle på mer enn den ngitte mengden med kjølemiddel. Dersom kjølesystemet skl åpnes, må kjølemediet ehndles i henhold til ktuell lovgivning. ADVARSEL Sørg for t det ikke finnes oksygen i systemet. Det kn kun fylles kjølemedium etter t det er litt utført en lekksjetest og vkuumtørking. Ved ehov for ekstr påfylling, se nleggets merkeplte. Den ngir typen kjølemedium og nødvendig mengde. Enheten er fylt med kjølemedium fr frikken og enkelte systemer krever knskje ekstr påfylling v kjølemedium vhengig v rørstørrelser og -lengder. Bruk kun verktøy som er eregnet for den typen kjølemedium som rukes i systemet, for å sikre riktig trykkmotstnd smt hindre t det kommer inn fremmedelementer i systemet. Slik fyller du på flytende kjølemedium: Åpne kjølemediesylindere skte. Fyll på kjølemedium i væskeform. Hvis det fylles på som gss, kn dette forhindre norml drift. LIVSFARE Når prosedyren for påfylling v kjølemiddel er utført, eller ved puse, steng ventilen på kjølemiddeltnken umiddelrt. Hvis ventilen ikke stenges umiddelrt, kn gjenværende trykk medføre påfylling v ekstr kjølemiddel. Mulige konsekvens: Feil mengde kjølemiddel Sltoppløsning Hvis det er ktuelt. Se monteringshåndoken eller instlltørens oppslgsverk for ditt ruksområde for mer informsjon. ADVARSEL Vlget v sltoppløsningen MÅ være i smsvr med gjeldende lovgivning. ADVARSEL T nødvendige forholdsregler i tilfelle lekksje v sltoppløsningen. Hvis det lekker ut sltoppløsning, ventiler området umiddelrt og kontkt din lokle forhndler. ADVARSEL Miljøtemperturen inne i enheten kn li mye høyere enn den i rommet, f.eks. 70 C. Ved sltoppløsningslekksje kn vrme deler inne i enheten skpe en frlig situsjon. ADVARSEL Bruk og instllsjon v enheten må overholde sikkerhetsog miljøforholdsregler som spesifisert i gjeldende lovverk Vnn Hvis det er ktuelt. Du finner mer informsjon om ditt ruksområde i instlleringshåndoken eller instlltørens refernseguide. Kontroller t vnnkvliteten overholder EU-direktiv 98/83 EC. Hvis Det finnes et hevertrør Fyll på sylinderen mens den er i stående posisjon. (dvs. sylinderen er merket med "Væskepåfyllingshevert tilkolet") Så Dikin Altherm Lvtempertursplitt Refernseguide for instlltør 5

6 Om dokumentsjonen 1..6 Elektrisk FARE: ELEKTRISK STØT Slå AV ll strømforsyning før du fjerner pnelet på ryteroksen, koler til elektriske ledninger eller erører elektriske deler. Kole fr strømforsyningen i mer enn 1 minutt, og mål spenningen på terminlene på hovedkretsens kondenstorer eller elektriske komponenter før vedlikehold/servie. Spenningen MÅ være mindre enn 50 V DC før du kn erøre elektriske komponenter. Kolingsskjemet viser terminlenes plssering. IKKE erør elektriske komponenter med fuktige hender. IKKE l enheten stå uetjent når serviedekselet er fjernet. ADVARSEL Hvis det IKKE er frikkmontert, må det fste ledningsopplegget få montert en hovedryter eller nnen frkolingsnordning med erøringsvstnd på lle poler i henhold til etingelsene for overspenningsktegori III. ADVARSEL Bruk KUN koerledninger. Sørg for t det lokle ledningsopplegget overholder gjeldende lovgivning. Alle lokle ledningsopplegg må utføres i smsvr med kolingsskjemet som følger produktet. Klem ALDRI smmen untede kler, og sørg for t de ikke kommer i kontkt med røropplegget og skrpe knter. Kontroller t kontkttilkolingene ikke utsettes for eksternt press. Sørg for å instllere jordingsledninger. Enheten må IKKE jordes til vnnrør, innkolingsdemper eller telefonjording. Ufullstendig jording kn medføre elektrisk støt. Forsikre deg om t enheten koles til en egen strømkrets. Bruk ALDRI en strømtilførsel som deles med nnet utstyr. Sørg for å montere nødvendige sikringer eller kretsrytere. Sørg for å instllere en jordfeilryter. Hvis du ikke gjør det, kn det føre til elektrisk støt eller rnn. Ved instllering v jordfeilryteren må det kontrolleres t den er komptiel med vekselretteren (som må tåle høyfrekvent elektrisk støy) for å unngå t jordfeilryteren slår ut i utide. Monter strømkler minst 1 meter unn TV eller rdio for å unngå interferens. Avhengig v rdioølgene er en vstnd på 1 meter knskje ikke tilstrekkelig. ADVARSEL Når det elektriske reidet er utført, kontrollerer du t hver enkelt elektrisk del og kontkt inne i oksen med elektriske deler er godt tilkolet. Kontroller t lle deksler og lokk er lukket før du strter opp enheten. Bre ktuelt hvis strømforsyningen er trefset, og kompressoren hr en PÅ/AV-strtmetode. Dersom det finnes en mulighet for reversert fse etter et midlertidig strømrudd og strømmen går v og på mens produktet er i drift, kn du sette på en reversert fsevernkrets loklt. Dersom produktet kjøres med reversert fse, kn det ødelegge kompressoren og ndre deler. Om dokumentsjonen.1 Om dette dokumentet Målpulikum Autoriserte instlltører Dokumentsjonssett Dette dokumentet er en del v et dokumentsjonssett. Hele settet estår v: Dokument Inneholder Formt Generelle Sikkerhetsinstruksjoner du Ppir (i oksen til sikkerhetshe må lese før montering innendørsenheten) nsyn Brukerveiled Instlleringsnvisninger ning for montering v innendørsen het Brukerveiled Instlleringsnvisninger ning for montering v utendørsenh et Refernseg uide for instlltør Tilleggsok for tilleggsutstyr Klrgjøring v instllsjonen, tekniske spesifiksjoner, gode rutiner, refernsedt, Tilleggsinformsjon om hvordn du instllerer tilleggsutstyr Ppir (i oksen til utendørsenheten) Digitle filer på support-nd-mnuls/ produt-informtion/. Ppir (i oksen til innendørsenheten) Digitle filer på support-nd-mnuls/ produt-informtion/. Oppdteringer v rukerdokumentsjonen kn være tilgjengelig på det regionle Dikin-weområdet eller vi forhndleren. Originldokumentsjonen er skrevet på engelsk. Alle ndre språk er oversettelser.. Rsk oversikt over refernseguide for instlltør Kpittel Generelle sikkerhetshensyn Om dokumentsjonen Om oksen Beskrivelse Sikkerhetsinstruksjoner du må lese før montering Hvilken dokumentsjon finnes for instlltøren Hvordn pkke ut enhetene og fjerne tilehør Refernseguide for instlltør 6 Dikin Altherm Lvtempertursplitt

7 Kpittel Om enhetene og tilleggsutstyret Retningslinjer for ruk Foreredelse Instllering Konfigursjon Igngsetting Overlevering til rukeren Vedlikehold og servie Feilsøking Kssering Tekniske dt Ordliste Tell for innstillinger på instllsjonsstedet Beskrivelse Hvordn identifisere enhetene Mulige kominsjoner v enheter og tilleggsutstyr Ulike instllsjonsoppsett v systemet Hv mn ør gjøre og vite før mn går til instllsjonsstedet Hv mn ør gjøre og vite før mn instllerer systemet Hv mn ør gjøre og vite før mn konfigurerer systemet etter t det er instllert Hv mn ør gjøre og vite før mn tr i ruk systemet etter t det er konfigurert Hv mn ør gi og forklre til rukeren Hvordn utføre vedlikehold og servie på enhetene Hv mn ør gjøre hvis prolemer oppstår Hvordn vhende systemet Systemspesifiksjoner Definisjon v termer Tellen skl fylles ut v instlltøren og oppevres for fremtidige refernseformål Merk: Det finnes også en tell for instlltørinnstillinger i rukerrefernseguiden. Denne tellen må fylles ut v instlltøren og overleveres til rukeren. 3 Om esken 3. Utendørsnlegg 3..1 Slik pkker du opp utendørsenheten 1 3 Om esken 3.1 Oversikt: om oksen Dette kpittelet eskriver hv du må gjøre etter t oksen med utendørs- og innendørsenheten leveres på stedet. Det inneholder informsjon om: Utpkking og håndtering v enhetene Fjerning v tilehør fr enhetene Vær oppmerksom på det følgende: Ved levering må det undersøkes om enheten er skdet. Eventuelle skder må rpporteres umiddelrt til trnsportørens klgeehndler. Bring den innpkkede enheten så nær instlleringsstedet som mulig for å unngå t det oppstår skder under trnsport. 3.. Slik fjerner du tilehør fr utendørsnlegget 1 Løft utendørsnlegget. Dikin Altherm Lvtempertursplitt Refernseguide for instlltør 7

8 4 Om enhetene og tilleggsutstyret LIVSFARE Du kn re håndtere utendørsnlegget som følger: 3 Fjern skruene på fronten v enheten. 4 Trykk på knppen nederst på frontplten. 5 Fjern frontplten. ADVARSEL: Skrpe knter T tk i frontplten i overknt istedenfor i underknt. Vær forsiktig med fingrene, det er skrpe knter i underknt v frontplten. ~e kg g 4 Fjern tilehøret i unnen v pkken d f 5 Brukerveiledning for montering v utendørsenhet Etikett for fluorisert drivhusgss Flerspråklig etikett for fluoriserte drivhusgsser d Anleggets festeplte 3.3 Innendørsenhet Slik pkker du ut innendørsenheten 6 Fjern tilehøret. 4 d e f g 1 Generelle sikkerhetshensyn Tilleggsok for tilleggsutstyr Brukerveiledning for montering v innendørsenhet d Driftshåndok e Tetningsring for vstengningsventil f Avstengningsventil g Brukergrensesnittdeksel 7 Monter det øverste pnelet og frontplten igjen Slik fjerner du tilehør fr innendørsenheten 1 Fjern skruene på toppen v enheten. Fjern det øverste pnelet. 4 Om enhetene og tilleggsutstyret 4.1 Oversikt: om enhetene og tilleggsutstyret Dette kpittelet inneholder informsjon om: Refernseguide for instlltør 8 Dikin Altherm Lvtempertursplitt

9 4 Om enhetene og tilleggsutstyret Identifisering v utendørsenheten Identifisering v innendørsenheten Kominering v utendørs- og innendørsenheter Kominering v utendørsenheten med tilleggsutstyr Kominering v innendørsenheten med tilleggsutstyr 4. Identifiksjon Ved instllering eller vedlikehold v flere enheter smtidig må du psse på t du IKKE forveksler serviepneler for forskjellige modeller Identifiksjonsmerke: utendørsenhet Plssering Modellidentifiksjon Eksempel: ER L Q 006 CA V3 ER Kode Forklring Europeisk delt utendørs pret vrmepumpe L Lv vnntempertur omgivelsessone: 10~ 0 C Q Kjølemiddel R410A 006 Kpsitetsklsse CA V3 Modellserie Strømforsyning 4.. Identifiksjonsmerke: innendørsenhet Plssering HV H Kode Beskrivelse Gulvmontert innendørsenhet med integrert tnk H=Kun oppvrming X=Oppvrming/kjøling 04 Kpsitetsklsse S Integrert tnkmterile: Rustfritt stål 18 Integrert tnkvolum CB 3V Modellserie Ekstrvrmermodell 4.3 Kominere nlegg og tilleggsutstyr Mulig tilleggsutstyr for utendørsenhet Dreneringssump (EKDP008CA) Dreneringssumpen er nødvendig for å smle opp dreneringsvnn fr utendørsenheten. Dreneringssumpsettet estår v: Dreneringssump Monteringsrketter Du finner instlleringsnvisninger i instlleringshåndoken for dreneringssumpen. Dreneringssumpvrmer (EKDPH008CA) Dreneringssumpvrmeren er nødvendig for å unngå t dreneringssumpen fryser til. Det nefles å instllere dette tilleggsutstyret i klde regioner med mulige lve temperturer eller tungt snøfll. Du finner instlleringsnvisninger i instlleringshåndoken for dreneringssumpvrmeren. Hvis en dreneringssumpvrmer rukes, MÅ jumperen JP_DP på serviekretskortet på utendørsenheten kuttes. Etter kutting v jumperen MÅ du tilkestille utendørsenheten for å ktivere denne funksjonen. U-jelker (EKFT008CA) U-jelkene er monteringsrketter som utendørsenheten kn instlleres på. Det nefles å instllere dette tilleggsutstyret i klde regioner med mulige lve temperturer eller tungt snøfll. Du finner instlleringsnvisninger i instlleringshåndoken for utendørsenheten. Modellidentifiksjon Eksempel: E HV H 04 S 18 CB 3V Kode E Europeisk modell Beskrivelse 4.3. Mulig tilleggsutstyr for innendørsenhet Brukergrensesnitt (EKRUCBL*) Brukergrensesnittet og et vlgfritt ekstr rukergrensesnitt tilys som et lterntiv. Det ekstr rukergrensesnittet kn tilkoles: Slik oppnår du åde: kontroll nær innendørsenheten, romtermosttfunksjonlitet i hovedområdet for oppvrming. Hvis du vil h et grensesnitt som inneholder ndre språk. Følgende rukergrensesnitt er tilgjengelige: EKRUCBL1 inneholder følgende språk: tysk, frnsk, nederlndsk, itliensk. EKRUCBL inneholder følgende språk: engelsk, svensk, norsk, finsk. Dikin Altherm Lvtempertursplitt Refernseguide for instlltør 9

10 4 Om enhetene og tilleggsutstyret EKRUCBL3 inneholder følgende språk: engelsk, spnsk, gresk, portugisisk. EKRUCBL4 inneholder følgende språk: engelsk, tyrkisk, polsk, rumensk. EKRUCBL5 inneholder følgende språk: tysk, tsjekkisk, slovensk, slovkisk. EKRUCBL6 inneholder følgende språk: engelsk, krotisk, ungrsk, estisk. EKRUCBL7 inneholder følgende språk: engelsk, tysk, russisk, dnsk. Språk i rukergrensesnittet kn lstes opp v PC-progrmvre eller kopieres fr et rukergrensesnitt til et nnet. For instlleringsinstruksjoner, se "7.9.9 Slik koler du til rukergrensesnittet" på side 43. Forenklet rukergrensesnitt (EKRUCBS) Det forenklede rukergrensesnittet kn kun rukes i kominsjon med hovedrukergrensesnittet. Det forenklede rukergrensesnittet fungerer som en romtermostt og må instlleres i det rommet du vil t det skl kontrollere. Du finner instlleringsnvisninger i instllerings- og driftshåndoken for det forenklede rukergrensesnittet. Romtermostt (EKRTWA, EKRTR1) Du kn kole en ekstr romtermostt til innendørsenheten. Denne termostten kn enten være klet (EKRTWA) eller trådløs (EKRTR1). For instlleringsnvisninger, se instlleringshåndoken for romtermostten og tilleggsoken for tilleggsutstyr. Fjernsensor for trådløs termostt (EKRTETS) Du kn re ruke en trådløs innendørs temperturføler (EKRTETS) i kominsjon med den trådløse termostten (EKRTR1). For instlleringsnvisninger, se instlleringshåndoken for romtermostten og tilleggsoken for tilleggsutstyr. Digitlt I/O-kretskort (EKRP1HB) Det digitle I/O-kretskortet er nødvendig for å tily følgende signler: Alrmsignl PÅ/AV-utgng for romoppvrming/-kjøling Veksling til ekstern vrmekilde Bre for EHVH/X11+16-modeller: Kontrollsignl for unnpltevrmersett EKBPHTH16A. For instlleringsnvisninger, se instlleringshåndoken for det digitle I/O-kretskortet og tilleggsoken for tilleggsutstyr. Demnd-kretskort (EKRP1AHTA) Hvis du vil ktivere strømforrukskontroll ved digitle inngnger, må du instllere demnd-kretskortet. For instlleringsnvisninger, se instlleringshåndoken for demndkretskortet og tilleggsoken for tilleggsutstyr. Ekstern innendørssensor (KRCS01-1) Ifølge stndrdinnstillingen vil sensoren for det interne rukergrensesnittet som romtempertursensor. Som et lterntiv kn den eksterne innendørssensoren instlleres for å måle romtemperturen ved en nnen plssering. For instlleringsnvisninger, se instlleringshåndoken for den eksterne innendørssensoren og tilleggsoken for tilleggsutstyr. Den eksterne innendørssensoren kn re rukes hvis rukergrensesnittet er konfigurert med romtermosttfunksjonlitet. Du kn re kole til enten den eksterne innendørssensoren eller den eksterne utendørssensoren. Ekstern utendørssensor (EKRSCA1) Ifølge stndrdinnstillingen vil sensoren innenfor utendørsenheten rukes til å måle utendørstemperturen. Som et lterntiv kn den eksterne utendørssensoren instlleres for å måle utendørstemperturen på en nnen plssering (f.eks. for å unngå direkte sollys) og oppnå foredret systemtferd. Du finner instlleringsnvisninger i instlleringshåndoken for den eksterne utendørssensoren. Du kn re kole til enten den eksterne innendørssensoren eller den eksterne utendørssensoren. PC-konfigurtor (EKPCCAB) PC-kelen etlerer en tilkoling mellom ryteroksen på innendørsenheten og en PC. Det gis mulighet til å lste opp forskjellige språkfiler til rukergrensesnittet og innendørsprmetere til innendørsenheten. For tilgjengelige språkfiler, kontkt din lokle forhndler. Progrmvren og de tilsvrende driftsinstruksjonene er tilgjengelige på For instlleringsnvisninger, se instlleringshåndoken for PCkelen og "8 Konfigursjon" på side Mulige kominsjoner v innendørsenheten og utendørsenheten Innendørsenhet Utendørsenhet ERLQ004CAV3 ERLQ006CAV3 ERLQ008CAV3 EHVH04S18CB3V O EHVX04S18CB3V O EHVH08S18CB3V O O EHVX08S18CB3V O O EHVH08S6CB9W O O EHVX08S6CB9W O O Refernseguide for instlltør 10 Dikin Altherm Lvtempertursplitt

11 5 Retningslinjer for ruk 5 Retningslinjer for ruk 5.1 Oversikt: retningslinjer for ruk Formålet med retningslinjene for ruk er å presentere mulighetene i Dikin-vrmepumpesystemet. Illustrsjonene i retningslinjene for ruk er ment kun for refernseformål, og skl IKKE rukes som detljerte hydrulikkdigrmmer. Den detljerte hydrulikkdimensjoneringen og -lnseringen vises IKKE, og er montørens nsvr. Hvis du vil h mer informsjon om konfigursjonsinnstillingene for optimert vrmepumpedrift, se "8 Konfigursjon" på side 45. Dette kpittelet inneholder retningslinjer for ruk i forindelse med: Oppsett v romoppvrmings-/kjølingssystem Oppsett v en ekstr vrmekilde for romoppvrming Oppsett v husholdningsvrmtvnnstnken Oppsett v energimåling Oppsett v strømforruket Oppsett v en ekstern tempertursensor 5. Oppsett v romoppvrmings-/ kjølingssystem Dikin-vrmepumpesystemet leverer utslippsvnn til vrmestrålelegemene i ett eller flere rom. Fordi systemet tilyr svært fleksiel regulering v temperturen i hvert rom, må du esvre følgende spørsmål først: Hvor mnge rom lir vrmet opp (eller kjølt ned) v Dikinvrmepumpesystemet? Hvilke typer vrmestrålelegemer rukes i hvert rom og hv er deres ønskede utslippsvnntempertur? Så snrt krvene til romoppvrming/-kjøling er klre, Dikin nefler vi å følge retningslinjene for oppsett nedenfor. Hvis en ekstern romtermostt rukes, vil den eksterne romtermostten kontrollere frostsikringen v rommet. Frostsikringen v rommet er imidlertid re mulig hvis kontrollen v utslippsvnntemperturen på enhetens rukergrensesnitt er PÅ. Hvis en ekstern romtermostt rukes og frostsikring v rommet må grnteres under lle forhold, må du sette utomtisk nøddrift [A.5.1.] til Enkeltrom Gulvvrme eller rditorer klet romtermostt Oppsett A B A B Hovedtemperturområde for utslippsvnn Ett enkeltrom Brukergrensesnitt i ruk som romtermostt Gulvvrme eller rditorer er direkte kolet til innendørsenheten. Romtemperturen styres v rukergrensesnittet, som rukes som romtermostt. Mulige instllsjoner: Brukergrensesnitt instllert i rommet og rukt som romtermostt Brukergrensesnitt instllert på innendørsenheten og rukt til kontroll nær innendørsenheten, pluss rukergrensesnitt instllert i rommet og rukt som romtermostt Konfigursjon Innstilling Enhetens temperturkontroll: #: [A..1.7] Kode: [C-07] Antll vnntemperturområder: #: [A..1.8] Kode: [7-0] Fordeler Verdi (RT-kontroll): Drift v enheten fstsettes sert på rukergrensesnittets miljøtempertur. 0 (1 LWT-sone): Hoved Kostndseffektivt. Du trenger IKKE en ekstr ekstern romtermostt. Høy komfort og effektivitet. Den smrte romtermosttfunksjonliteten kn redusere eller øke ønsket utslippsvnntempertur sert på den fktiske romtemperturen (modulering). Dette fører til: Stil romtempertur som stemmer overens med ønsket tempertur (høyere komfort) Færre PÅ/AV-sykluser (stillere, høyere komfort og høyere effektivitet) Lvest mulige utslippsvnntempertur (høyere effektivitet) Enkelt. Du kn enkelt ngi ønsket romtempertur vi rukergrensesnittet: For dine dglige ehov kn du ruke forvlgverdier og tidsplner. Hvis du ønsker å vvike fr dine dglige ehov, kn du midlertidig overstyre de forvlgte verdiene og tidsplnene og ruke feriemodus Dikin Altherm Lvtempertursplitt Refernseguide for instlltør 11

12 5 Retningslinjer for ruk Gulvvrme eller rditorer trådløs romtermostt Oppsett A B A B Hovedtemperturområde for utslippsvnn Ett enkeltrom Mottker for trådløs ekstern romtermostt Trådløs ekstern romtermostt Gulvvrme eller rditorer er direkte kolet til innendørsenheten. Romtemperturen styres v den trådløse eksterne romtermostten (tilleggsutstyr EKRTR1). Konfigursjon Innstilling Enhetens temperturkontroll: #: [A..1.7] Kode: [C-07] Antll vnntemperturområder: #: [A..1.8] Kode: [7-0] Ekstern romtermostt for hovedområdet: #: [A...4] Kode: [C-05] Fordeler Verdi 1 (Ekst. RT-kontr.): Drift v enheten fstsettes v den eksterne termostten. 0 (1 LWT-sone): Hoved 1 (Termo PÅ/AV): Når den ktive eksterne romtermostten eller vrmepumpekonvektoren re kn sende en termostt PÅ/AVtilstnd. Trådløs. Den Dikin eksterne romtermostten er tilgjengelig i en trådløs versjon. Effektivitet. Selv om den eksterne romtermostten sender re PÅ/AV-signler, er den spesifikt utformet for vrmepumpesystemet. Komfort. Ved gulvvrmefunksjon foreygger den trådløse eksterne romtermostten kondens på gulvet under kjølingsopersjon ved å måle rommets fuktighet. Vrmepumpekonvektorer Oppsett Ønsket romtempertur lir ngitt vi vrmepumpekonvektorenes fjernkontroll. Behovssignlet for drift med romoppvrming/-kjøling lir sendt til én digitl inngng på innendørsenheten (XM/1 og XM/4). Romdriftsmodusen lir sendt til vrmepumpekonvektorer v én digitl utgng på innendørsenheten (XM/3 og XM/33). Konfigursjon Ved ruk v flere vrmepumpekonvektorer må du sørge for t hver v dem mottr det infrrøde signlet fr vrmepumpekonvektorenes fjernkontroll. Innstilling Enhetens temperturkontroll: #: [A..1.7] Kode: [C-07] Antll vnntemperturområder: #: [A..1.8] Kode: [7-0] Ekstern romtermostt for hovedområdet: #: [A...4] Kode: [C-05] Fordeler Verdi 1 (Ekst. RT-kontr.): Drift v enheten fstsettes v den eksterne termostten. 0 (1 LWT-sone): Hoved 1 (Termo PÅ/AV): Når den ktive eksterne romtermostten eller vrmepumpekonvektoren re kn sende en termostt PÅ/AVtilstnd. Ikke noe skille mellom oppvrmings- eller kjølingsehov. Kjøling. Vrmepumpekonvektoren tilyr, ved siden v oppvrmingskpsitet, også glimrende kjølingskpsitet. Effektivitet. Optiml energieffektivitet på grunn v smmenkolingsfunksjonen. Elegnt. Kominsjon: gulvvrme + vrmepumpekonvektorer Romoppvrming tilys v: Gulvvrme Vrmepumpekonvektorer Romkjøling leveres re v vrmepumpekonvektorer. Gulvvrme stenges v med vstengningsventilen. Oppsett A B A B M1 A Hovedtemperturområde for utslippsvnn B Ett enkeltrom Vrmepumpekonvektorenes fjernkontroll Gulvvrme eller rditorer er direkte kolet til innendørsenheten. A B Hovedtemperturområde for utslippsvnn Ett enkeltrom Vrmepumpekonvektorenes fjernkontroll Vrmepumpekonvektorene er direkte kolet til innendørsenheten. En vstengningsventil (kjøpes loklt) lir instllert før gulvvrming for å forhindre kondens på gulvet under kjølingsopersjon. Refernseguide for instlltør 1 Dikin Altherm Lvtempertursplitt

13 5 Retningslinjer for ruk Ønsket romtempertur lir ngitt vi vrmepumpekonvektorenes fjernkontroll. Behovssignlet for drift med romoppvrming/-kjøling lir sendt til én digitl inngng på innendørsenheten (XM/1 og XM/4) Romdriftsmodusen lir sendt v én digitl utgng (XM/3 og XM/33) på innendørsenheten: Vrmepumpekonvektorer Avstengningsventilen Konfigursjon Innstilling Enhetens temperturkontroll: #: [A..1.7] Kode: [C-07] Antll vnntemperturområder: #: [A..1.8] Kode: [7-0] Ekstern romtermostt for hovedområdet: #: [A...4] Kode: [C-05] Fordeler Verdi 1 (Ekst. RT-kontr.): Drift v enheten fstsettes v den eksterne termostten. 0 (1 LWT-sone): Hoved 1 (Termo PÅ/AV): Når den ktive eksterne romtermostten eller vrmepumpekonvektoren re kn sende en termostt PÅ/AVtilstnd. Ikke noe skille mellom oppvrmings- eller kjølingsehov. Kjøling. Vrmepumpekonvektorer tilyr, ved siden v oppvrmingskpsitet, også glimrende kjølingskpsitet. Effektivitet. Gulvvrme hr den este ytelsen med Altherm LT. Komfort. Kominsjonen v to typer vrmestrålelegemer tilyr: Den glimrende oppvrmingskomforten under gulvoppvrming Den glimrende kjølingskomforten til vrmepumpekonvektorer C Rom Brukergrensesnitt Gulvvrmen i hovedrommet er direkte kolet til innendørsenheten. Romtemperturen i hovedrommet kontrolleres v rukergrensesnittet rukt som termostt. En termosttventil instlleres før gulvvrmen i hvert v de ndre rommene. Konfigursjon Husk situsjoner der hovedrommet kn vrmes opp v en nnen oppvrmingskilde. Eksempel: peis. Innstilling Enhetens temperturkontroll: #: [A..1.7] Kode: [C-07] Antll vnntemperturområder: #: [A..1.8] Kode: [7-0] Fordeler Kostndseffektivt. Verdi (RT-kontroll): Drift v enheten fstsettes sert på rukergrensesnittets miljøtempertur. 0 (1 LWT-sone): Hoved Enkelt. Smme instllsjon som for ett rom, men med termosttventiler. Gulvvrme eller rditorer flere eksterne romtermostter Oppsett A B C 5.. Flere rom ett temperturområde for utslippsvnn M1 M Hvis re ett temperturområde for utslippsvnn er nødvendig fordi ønsket utslippsvnntempertur for lle vrmestrålelegemer er de smme, ehøver du IKKE en lndeventilstsjon (kostndseffektivt). Eksempel: Hvis vrmepumpesystemet rukes til å vrme opp ett gulv der lle rom hr de smme vrmestrålelegemene. Gulvvrme eller rditorer termosttventiler Hvis du vrmer opp rom med gulvvrme eller rditorer, er det veldig vnlig å kontrollere temperturen ved hjelp v en termostt (dette kn enten være rukergrensesnittet eller en ekstern romtermostt), mens de ndre rommene kontrolleres v såklte termosttventiler, som åpnes eller lukkes vhengig v romtemperturen. Oppsett A B C T A Hovedtemperturområde for utslippsvnn B Rom 1 C Rom Ekstern romtermostt Bypssventil For hvert rom er en vstengningsventil (kjøpes loklt) instllert for å unngå forsyning v utslippsvnn når det ikke finnes oppvrmings- eller kjølingsehov. En ypssventil må instlleres for å muliggjøre vnnresirkulsjon når lle vstengningsventiler er lukket. For å grntere pålitelig drift, sørg for en miniml vnnstrøm som eskrevet i tellen Slik kontrollerer du vnnvolum og strømningshstighet i "6.4 Klrgjøre vnnrøropplegg" på side 4. Innendørsenhetens tilkolede rukergrensesnitt estemmer romdriftsmodusen. Husk t driftsmodusen på hver romtermostt må ngis slik t den stemmer overens med innendørsenheten. Romtermosttene er kolet til vstengningsventilene, men må IKKE være kolet til innendørsenheten. Innendørsenheten vil levere utslippsvnnet hele tiden, med mulighet for å progrmmere en tidspln for utslippsvnn. A Hovedtemperturområde for utslippsvnn B Rom 1 Dikin Altherm Lvtempertursplitt Refernseguide for instlltør 13

14 5 Retningslinjer for ruk Konfigursjon Innstilling Enhetens temperturkontroll: #: [A..1.7] Kode: [C-07] Antll vnntemperturområder: Verdi 0 (LWT-kontroll): Drift v enheten fstsettes sert på utslippsvnntemperturen. 0 (1 LWT-sone): Hoved Kominsjon: gulvvrme + vrmepumpekonvektorer Oppsett A B C #: [A..1.8] Kode: [7-0] M1 Fordeler Smmenlignet med gulvvrme eller rditorer for ett rom: M1 Komfort. Du kn ngi ønsket romtempertur, medregnet tidsplner, for hvert rom vi romtermostter. Vrmepumpekonvektorer Oppsett A B A Hovedtemperturområde for utslippsvnn B Rom 1 C Rom Vrmepumpekonvektorenes fjernkontroll Ønsket romtempertur lir ngitt vi vrmepumpekonvektorenes fjernkontroll. Innendørsenhetens tilkolede rukergrensesnitt estemmer romdriftsmodusen. Signlene for oppvrmings- eller kjølingsehov for hver vrmepumpekonvektor er prllellkolet til den digitle inngngen på innendørsenheten (XM/1 og XM/4). Innendørsenheten vil re levere utslippsvnntemperturen når det finnes et fktisk ehov. Konfigursjon For å øke komfort og ytelse nefler Dikin å instllere ventilsettlterntivet EKVKHPC på hver vrmepumpekonvektor. Innstilling Enhetens temperturkontroll: #: [A..1.7] Kode: [C-07] Antll vnntemperturområder: #: [A..1.8] Kode: [7-0] Fordeler C Verdi 1 (Ekst. RT-kontr.): Drift v enheten fstsettes v den eksterne termostten. 0 (1 LWT-sone): Hoved Smmenlignet med vrmepumpekonvektorer for ett rom: Komfort. Du kn ngi ønsket romtempertur, medregnet tidsplner, for hvert rom vi vrmepumpekonvektorenes fjernkontroll. A Hovedtemperturområde for utslippsvnn B Rom 1 C Rom Ekstern romtermostt Vrmepumpekonvektorenes fjernkontroll For hvert rom med vrmepumpekonvektorer: Vrmepumpekonvektorene er direkte kolet til innendørsenheten. For hvert rom med gulvvrme: to vstengningsventiler (kjøpes loklt) lir instllert før gulvvrmen: En vstengningsventil for å forhindre forsyning v vrmtvnn når rommet ikke hr oppvrmingsehov En vstengningsventil for å forhindre kondens på gulvet under kjølingsopersjonen i rommene med vrmepumpekonvektorer. For hvert rom med vrmepumpekonvektorer: ønsket romtempertur lir ngitt vi vrmepumpekonvektorenes fjernkontroll. For hvert rom med gulvvrme: ønsket romtempertur lir innstilt ngitt vi den eksterne romtermostten (klet eller trådløs). Innendørsenhetens tilkolede rukergrensesnitt estemmer romdriftsmodusen. Husk t driftsmodusen på hver eksterne romtermostt og vrmepumpekonvektorenes fjernkontroll må stilles inn slik t den stemmer overens med innendørsenheten. Konfigursjon For å øke komfort og ytelse nefler Dikin å instllere ventilsettlterntivet EKVKHPC på hver vrmepumpekonvektor. Innstilling Enhetens temperturkontroll: #: [A..1.7] Kode: [C-07] Antll vnntemperturområder: #: [A..1.8] Kode: [7-0] Verdi 0 (LWT-kontroll): Drift v enheten fstsettes sert på utslippsvnntemperturen. 0 (1 LWT-sone): Hoved 5..3 Flere rom to temperturområder for utslippsvnn Hvis vrmestrålelegemene for hvert rom er utformet for forskjellige utslippsvnntemperturer, kn du ruke forskjellige temperturområder for utslippsvnn (mksimum ). I dette dokumentet: Hovedområde = Område med lvest ønsket tempertur under oppvrming, og høyest ønsket tempertur under kjøling Ekstrområde = Det ndre området Refernseguide for instlltør 14 Dikin Altherm Lvtempertursplitt

15 5 Retningslinjer for ruk LIVSFARE Når det finnes mer enn ett område for utslippsvnn, må du ALLTID instllere en lndeventilstsjon i hovedområdet for å redusere (under oppvrming ) / øke (under kjøling) utslippsvnntemperturen når ekstrområdet hr ehov. Typisk eksempel: Rom (område) Stue (hovedområde) Soverom (ekstrområde) Oppsett d Vrmestrålelegemer: designtempertur Gulvvrme: Under oppvrming: 35 C Under kjøling: 0 C (re forfriskende, ingen egentlig kjøling tilltt) Vrmepumpekonvektorer: Under oppvrming: 45 C Under kjøling: 1 C A B D E A Ekstrtemperturområde for utslippsvnn B Rom 1 C Rom D Hovedtemperturområde for utslippsvnn E Rom 3 Vrmepumpekonvektorenes fjernkontroll Brukergrensesnitt Blndeventilstsjon d Trykkreguleringsventil En trykkregueringsventil ør implementeres før lndeventilstsjonen. Det er ingen grnti for riktig vnnstrømlnse mellom hovedtemperturområdet for utslippsvnn og ekstrtemperturområdet for utslippsvnn i tilknytning til ønsket kpsitet på egge vnntemperturområder. For hovedområdet: En lndeventilstsjon lir instllert før gulvvrmen. Pumpen i lndeventilstsjonen kontrolleres v PÅ/AV-signlet på innendørsenheten (XM/5 og XM/7; utdt fr normlt lukket vstengningsventil). Romtemperturen styres v rukergrensesnittet, som rukes som romtermostt. C For ekstrområdet: Vrmepumpekonvektorene er direkte kolet til innendørsenheten. Ønsket romtempertur lir ngitt vi vrmepumpekonvektorenes fjernkontroll for hvert rom. Signlene for oppvrmings- eller kjølingsehov for hver vrmepumpekonvektor er prllellkolet til den digitle inngngen på innendørsenheten (XM/1 og XM/4). Innendørsenheten vil re levere ønsket ekstrtempertur på utslippsvnn når det er fktisk ehov for det. Innendørsenhetens tilkolede rukergrensesnitt estemmer romdriftsmodusen. Husk t driftsmodusen på hver fjernkontroll for vrmepumpekonvektorene må stilles inn slik t den stemmer overens med innendørsenheten. Konfigursjon Innstilling Enhetens temperturkontroll: #: [A..1.7] Kode: [C-07] Antll vnntemperturområder: #: [A..1.8] Kode: [7-0] I tilfellet vrmepumpekonvektorer: Ekstern romtermostt for ekstrområdet: #: [A...5] Kode: [C-06] Utdt fr vstengningsventil Avstengingsventil På lndeventilstsjonen Fordeler Komfort. Verdi (RT-kontroll): Drift v enheten fstsettes sert på rukergrensesnittets miljøtempertur. Merk: Hovedrom = rukergrensesnitt i ruk som romtermostt Andre rom = ekstern romtermosttfunksjonlitet 1 ( LWT-soner): Hoved + ekstr 1 (Termo PÅ/AV): Når den ktive eksterne romtermostten eller vrmepumpekonvektoren re kn sende en termostt PÅ/AVtilstnd. Ikke noe skille mellom oppvrmings- eller kjølingsehov. Angi for å følge hovedområdets oppvrmingsehov. Hvis hovedområdet må stenges v under kjølingmodus for å forhindre kondens på gulvet, ngir du det tilsvrende. Angi ønsket hovedtempertur for utslippsvnn til oppvrming og/ eller kjøling. Den smrte romtermosttfunksjonliteten kn redusere eller øke ønsket utslippsvnntempertur sert på den fktiske romtemperturen (modulering). Kominsjonen v de to systemene med vrmestrålelegemer sørger for glimrende oppvrmingskomfort i gulvvrmen og glimrende kjølingskomfort i vrmepumpekonvektorene. Effektivitet. Avhengig v ehov sørger innendørsenheten for forskjellige utslippsvnntemperturer som stemmer overens med ønsket tempertur for de forskjellige vrmestrålelegemene. Gulvvrme hr den este ytelsen med Altherm LT. Dikin Altherm Lvtempertursplitt Refernseguide for instlltør 15

16 5 Retningslinjer for ruk 5.3 Oppsett v en ekstr vrmekilde for romoppvrming Romoppvrming kn skje med: Innendørsenheten En ekstr vrmtvnnseholder (kjøpes loklt) kolet til systemet Når romtermostten er om oppvrming, egynner innendørsenheten eller den ekstr vrmtvnnseholderen å operere sert på utendørstemperturen (sttus for omkoling til ekstern vrmekilde). Når tilltelsen er gitt til den ekstr vrmtvnnseholderen, slås romoppvrming fr innendørsenheten AV. Bivlent drift er re mulig for romoppvrming, IKKE for produksjon v husholdningsvrmtvnn. Husholdningsvrmtvnn produseres re v husholdningsvrmtvnnstnken som er kolet til innendørsenheten. Oppsett Integrer den ekstr vrmtvnnseholderen som følger: Bre for EHBH/X d e f g h j f l M k h i i Når vrmepumpen rukes til oppvrming, opereres vrmepumpen for å oppnå ønsket tempertur slik den er innstilt vi rukergrensesnittet. Når værvhengig drift er ktivert, fstsettes vnntemperturen utomtisk i forhold til utendørstemperturen. n m FHL1 FHL FHL3 Når den ekstr vrmtvnnseholderen rukes til oppvrming, opereres den for å oppnå ønsket vnntempertur slik den er innstilt vi den ekstr vrmtvnnseholderens kontroller. Bre for EHVH/X d e g f h j M f h i k n l i m FHL1 FHL FHL3 d e f g h i j k l m n FHL1...3 Utendørsenhet Innendørsenhet Vrmeveksler Ekstrvrmer Pumpe Avstengningsventil Motordrevet 3-veisventil (følger med husholdningsvrmtvnnstnken) Tilkeslgsventil (kjøpes loklt) Avstengningsventil (kjøpes loklt) Oppsmler (kjøpes loklt) Ekstr vrmtvnnseholder (kjøpes loklt) Ventil for temperturregultor for vnn (kjøpes loklt) Husholdningsvrmtvnnstnk (EHBH/X: tilleggsutstyr) Vrmevekslerkonvektor Gulvvrme Refernseguide for instlltør 16 Dikin Altherm Lvtempertursplitt

17 5 Retningslinjer for ruk Sørg for t den ekstr vrmtvnnseholderen og dens integrering i systemet overholder gjeldende lovgivning. Dikin er IKKE nsvrlig for feilktige eller usikre situsjoner i systemet med den ekstr vrmtvnnseholderen. Sørg for t returvnnet til vrmepumpen IKKE overskrider 55 C. Slik gjør du det: Sett ønsket vnntempertur til mksimum 55 C vi den ekstr vrmtvnnseholderens kontroller. Instller en ventil for temperturregultor i vrmepumpens returvnnstrøm. Sett ventilen for temperturregultor for vnn til å lukkes rett over 55 C og til å åpnes under 55 C. Instller tilkeslgsventiler. Kontroller t det re finnes ett ekspnsjonskr i vnnkretsen. Det er llerede montert et ekspnsjonskr i innendørsenheten. Instller det digitle I/O-kretskortet (tilleggsutstyr EKRP1HB). Kole X1 og X (omkoling til ekstern vrmekilde) på kretskortet til termostten for den ekstr vrmtvnnseholderen. Hvis du vil sette opp vrmestrålelegemer, se "5. Oppsett v system for romoppvrming/-kjøling" på side 11. Konfigursjon Vi rukergrensesnittet (hurtigveiviser): Angi ruken v et ivlent system som ekstern vrmekilde. Angi den ivlente temperturen og hysteresen. Sørg for t den ivlente hysteresen hr tilstrekkelig differensile til å forhindre hyppig omkoling mellom innendørsenhet og ekstr vrmtvnnseholder. Fordi utendørstemperturen måles v utendørsenhetens lufttermistor, instllerer du utendørsenheten i skyggen slik t den IKKE påvirkes eller slås PÅ/AV ved direkte sollys. Hyppig omkoling kn forårske korrosjon i den ekstr vrmtvnnseholderen. Kontkt produsenten v den ekstr vrmtvnnseholderen hvis du vil h mer informsjon. Omkoling til ekstern vrmekilde esluttet v en hjelpekontkt Bre mulig med ekstern romtermosttkontroll OG ett temperturområde for utslippsvnn (se "5. Oppsett v system for romoppvrming/-kjøling" på side 11). Hjelpekontkten kn være: En utendørs temperturtermostt En kontkt for elektrisitetstriff En mnuelt etjent kontkt Oppsett: Kole til følgende ledningsopplegg: L Indoor/Auto/Boiler N B TI A H H A K1A Com KA K1A Dikin Altherm Lvtempertursplitt Indoor XM B TI X Y KA Inngng for termostt for vrmtvnnseholder Hjelpekontkt (normlt stengt) Romtermostt for vrmeehov (tilleggsutstyr) K1A KA Indoor Auto Boiler Hjelperelé for ktivering v innendørsenhet (kjøpes loklt) Hjelperelé for ktivering v vrmtvnnseholder (kjøpes loklt) Innendørsenhet Automtisk Vrmtvnnseholder Sørg for t hjelpekontkten hr tilstrekkelig differensile til å forhindre hyppig omkoling mellom innendørsenhet og ekstr vrmtvnnseholder. Hvis hjelpekontkten er en termostt for utendørstempertur, instllerer du termostten i skyggen slik t den IKKE påvirkes eller slås PÅ/AV i direkte sollys. Hyppig omkoling kn forårske korrosjon i den ekstr vrmtvnnseholderen. Kontkt produsenten v den ekstr vrmtvnnseholderen hvis du vil h mer informsjon. 5.4 Oppsett v husholdningsvrmtvnnstnken Husholdningsvrmtvnnstnken kn være: Integrert i innendørsenheten Instllert frittstående som lterntiv Systemoppsett integrert husholdningsvrmtvnnstnk Bre for EHVH/X UI d f h h d e f g h i FHL1...3 UI e M g i FHL1 Utendørsenhet Innendørsenhet Vrmeveksler Ekstrvrmer Pumpe Motordrevet 3-veisventil Husholdningsvrmtvnnstnk Avstengningsventil Oppsmler (kjøpes loklt) Gulvvrme Brukergrensesnitt FHL FHL Velge volum og ønsket tempertur for husholdningsvrmtvnnstnken Vi opplever vnn som vrmt når temperturen er 40 C. Forruk v husholdningsvrmtvnn lir derfor lltid uttrykt som tilsvrende vrmtvnnsvolum ved 40 C. Du kn imidlertid stille inn husholdningsvrmtvnnstnken med en høyere tempertur (for eksempel 53 C), som deretter lndes med kldtvnn (for eksempel 15 C). Refernseguide for instlltør 17

18 5 Retningslinjer for ruk Å velge volum og ønsket tempertur for husholdningsvrmtvnnstnken estår v å: 1 Fstslå forruket v husholdningsvrmtvnn (tilsvrende vrmtvnnvolum ved 40 C) Fstslå volum og ønsket tempertur for husholdningsvrmtvnnstnken Mulige volumer i husholdningsvrmtvnnstnken Type Integrert husholdningsvrmtvnnstnk Frittstående husholdningsvrmtvnnstnk Energispringstips Refernseguide for instlltør l 60 l 150 l 00 l 300 l Mulige volumer Hvis forruket v husholdningsvrmtvnn er forskjellig fr dg til dg, kn du progrmmere en ukentlig tidspln med forskjellig ønsket tempertur for husholdningsvrmtvnnstnken for hver dg. Jo lvere ønsket tempertur på husholdningsvrmtvnnstnken, desto mer kostndseffektiv er den. Ved å velge en større husholdningsvrmtvnnstnk kn du senke ønsket tempertur på husholdningsvrmtvnnstnken. Selve vrmepumpen kn produsere husholdningsvrmtvnn på mksimum 55 C (50 C hvis utendørstemperturen er lv). Den integrerte elektriske motstnden i vrmepumpen kn høyne denne temperturen. Dette forruker imidlertid mer energi. Dikin nefler å stille inn ønsket tempertur på husholdningsvrmtvnnstnken under 55 C for å unngå å ruke den elektriske motstnden. Jo høyere utendørstempertur, desto edre ytelse fr vrmepumpen. Hvis strømprisene er de smme på dgen og ntten, nefler Dikin å vrme opp husholdningsvrmtvnnstnken på dgtid. Hvis strømprisene er lvere om ntten, nefler Dikin å vrme opp husholdningsvrmtvnnstnken om ntten. Når vrmepumpen produserer husholdningsvrmtvnn, kn den ikke vrme opp et rom. Når du trenger husholdningsvrmtvnn og romoppvrming smtidig, nefler Dikin å produsere husholdningsvrmtvnn om ntten når det er mindre ehov for romoppvrming. Fstslå forruket v husholdningsvrmtvnn Besvr følgende spørsmål og eregn forruket v husholdningsvrmtvnn (tilsvrende vrmtvnnsvolumet ved 40 C) ved hjelp v typiske vnnvolumer: Spørsmål Hvor mnge dusjer trengs per dg? Hvor mnge d trengs per dg? 1 d = 150 l Hvor mye vnn trengs ved kjøkkenkummen per dg? Finnes det ndre ehov for husholdningsvrmtvnn? Typisk vnnvolum 1 dusj = 10 min 10 l/min = 100 l 1 kjøkkenkum = min 5 l/min = 10 l Eksempel: Hvis forruket v husholdningsvrmtvnn i en fmilie (4 personer) per dg er som følger: 3 dusjer 1 d 3 kjøkkenkumvolumer D er forruket v husholdningsvrmtvnn = (3 100 l)+(1 150 l)+(3 10 l)=480 l Fstslå volum og ønsket tempertur for husholdningsvrmtvnnstnken Formel V 1 =V +V (T 40)/(40 T 1 ) V =V 1 (40 T 1 )/(T T 1 ) V 1 V T T 1 Hvis: V =180 l T =54 C T 1 =15 C D er V 1 =80 l Hvis: V 1 =480 l T =54 C T 1 =15 C D er V =307 l Eksempel Forruket v husholdningsvrmtvnn (tilsvrende vrmtvnnvolum ved 40 C) Ønsket volum i husholdningsvrmtvnnstnken hvis den re vrmes opp en gng Tempertur i husholdningsvrmtvnnstnk Kldtvnnstempertur Oppsett og konfigursjon DHW-tnk Ved stort forruk v husholdningsvrmtvnn kn du vrme opp husholdningsvrmtvnnstnken flere gnger per dg. Hvis du vil vrme opp til ønsket tempertur på husholdningsvrmtvnnstnken, kn du ruke følgende energikilder: Vrmepumpens termodynmiske syklus Elektrisk ekstrvrmer (for integrert husholdningsvrmtvnnstnk) Elektrisk tilleggsvrmer (for frittstående husholdningsvrmtvnnstnk) Solellepneler Hvis du vil h mer informsjon om: Optimlisering v strømforruket ved produksjon v husholdningsvrmtvnn, se "8 Konfigursjon" på side 45. Tilkoling v det elektriske ledningsopplegget for den frittstående husholdningsvrmtvnnstnken til innendørsenheten, se instlleringshåndoken for husholdningsvrmtvnnstnken. Tilkoling v vnnrøropplegget for den frittstående husholdningsvrmtvnnstnken til innendørsenheten, se instlleringshåndoken for husholdningsvrmtvnnstnken Husholdningvrmtvnnspumpe for øyelikkelig tilgng på vrmtvnn Oppsett f g h i h i f g Innendørsenhet Husholdningsvrmtvnnstnk Husholdningsvrmtvnnspumpe Dusj Kldtvnn Husholdningsvrmtvnn UT Resirkuleringstilkoling Ved å kole til en husholdningsvrmtvnnspumpe er vrmtvnn øyelikkelig tilgjengelig i krnen. Husholdningsvrmtvnnspumpen kjøpes loklt og er instlltørens nsvr. Dikin Altherm Lvtempertursplitt

19 5 Retningslinjer for ruk Hvis du vil h mer informsjon om tilkoling v resirkuleringstilkolingen: for integrert husholdningsvrmtvnnstnk, se "7 Instllering" på side 8, for husholdningsvrmtvnnstnk, se instlleringshåndoken til husholdningsvrmtvnnstnken. Konfigursjon Se "8 Konfigursjon" på side 45 hvis du vil h mer informsjon. Du kn progrmmere en tidspln for å kontrollere husholdningsvrmtvnnspumpen vi rukergrensesnittet. Hvis du vil h mer informsjon, se rukerrefernseguiden Husholdningsvrmtvnnspumpe for desinfeksjon Oppsett d e f g h i h i d e Innendørsenhet Husholdningsvrmtvnnstnk Husholdningsvrmtvnnspumpe Vrmepprt Tilkeslgsventil Dusj Kldtvnn Husholdningsvrmtvnn UT Resirkuleringstilkoling f g Husholdningsvrmtvnnspumpen kjøpes loklt og instlleringen er instlltørens nsvr. For den integrerte husholdningsvrmtvnnstnken kn temperturen settes til mksimum 60 C. Hvis gjeldende lovgivning krever høyere tempertur for desinfeksjonsformål, kn du kole til en husholdningsvrmtvnnspumpe og et vrmerelement som vist ovenfor. Hvis gjeldende lovgivning krever desinfeksjon v vnnrøropplegget frem til tppepunktet, kn du kole til en husholdningsvrmtvnnspumpe og et vrmerelement (ved ehov) som vist ovenfor. Konfigursjon Innendørsenheten kn kontrollere drift v husholdningsvrmtvnnspumpe. Hvis du vil h mer informsjon, se "8 Konfigursjon" på side Oppsett v energimåling Vi rukergrensesnittet kn du lese v følgende energidt: Generert vrme Forrukt energi Du kn lese v energidtene: For romoppvrming For romkjøling For produksjon v husholdningsvrmtvnn Du kn lese v energidtene: Per måned Per år Den eregnede genererte vrmen og den forrukte energien er et nslg. Nøyktigheten kn ikke grnteres Generert vrme Sensorene som rukes til å eregne produsert vrme, lir klirert utomtisk. Gjelder for lle modeller. Den genererte vrmen eregnes internt sert på: Temperturen på utslipps- og innløpsvnnet Strømningshstigheten Strømforruket til tilleggsvrmeren (hvis ktuelt) i husholdningsvrmtvnnstnken Oppsett og konfigursjon: Ekstrutstyr er ikke påkrevd. Bre hvis systemet hr en tilleggsvrmer, måler du dens kpsitet (motstndsmåling) og ngir kpsiteten vi rukergrensesnittet. Eksempel: Hvis du måler en tilleggsvrmermotstnd på 17,1 Ω, er vrmerens kpsitet 3100 W ved 30 V Forrukt energi Du kn ruke følgende metoder til å fstslå den forrukte energien: Beregning Måling Du kn ikke kominere å eregne den forrukte energien (for eksempel for ekstrvrmeren) og måle den forrukte energien (for eksempel for utendørsenheten). Hvis du gjør det, vil energidtene være ugyldige. Beregne den forrukte energien Gjelder re for EHBH/X04+08 og EHVH/X Den forrukte energien eregnes internt sert på: Den fktisk strømeffekten til utendørsenheten Den innstilte kpsiteten til ekstrvrmeren og tilleggsvrmeren Spenningen Oppsett og konfigursjon: Hvis du vil oppnå nøyktige energidt, måler du kpsiteten (motstndsmåling) og ngir kpsiteten vi rukergrensesnittet for: Ekstrvrmeren (trinn 1 og trinn ) Tilleggsvrmeren Måle den forrukte energien Gjelder for lle modeller. Foretrukket metode på grunn v høyere nøyktighet. Krever eksterne strømmålere. Oppsett og konfigursjon: For spesifiksjonene v hver type måler, se "14 Tekniske dt" på side 84. Når du ruker elektriske strømmålere, ngir du ntll pulser/kwt for hver strømmåler vi rukergrensesnittet. Dt om energiforruk for modellene EHVH/X11+16 og EHBH/X11+16 vil re være tilgjengelig hvis denne innstillingen er konfigurert. Når du måler elektrisk strømforruk, må du sørge for t systemets TOTALE strømeffekt registreres v de elektriske strømmålerne. Dikin Altherm Lvtempertursplitt Refernseguide for instlltør 19

20 5 Retningslinjer for ruk Strømforsyning til norml kwh-triff Generell regel Det er tilstrekkelig med én strømmåler som dekker hele systemet. Oppsett Kole strømmåleren til X5M/7 og X5M/8. Strømmålertype Med en Enfset utendørsenhet Ekstrvrmer forsynt fr et enfsenett (dvs. t ekstrvrmermodellen er *3V eller *9W kolet til et enfsenett) I ndre tilfeller (dvs. en trefset utendørsenhet og/eller en *9W ekstrvrmermodell kolet til et trefsenett) Eksempel Enfset strømmåler Enfset Trefset Bruk en strømmåler Trefset strømmåler Se "5.5.4 Strømforsyning for foretrukket kwt-triff" på side 0 hvis du vil h et eksempel med to strømmålere Strømforsyning til foretrukket kwh-triff Generell regel Strømmåler 1: Måler utendørsenheten. Strømmåler : Måler resten (dvs. innendørsenheten, ekstrvrmeren og den vlgfrie tilleggsvrmeren). Oppsett Kole strømmåler 1 til X5M/7 og X5M/8. Kole strømmåler til X5M/9 og X5M/10. Strømmålertyper Strømmåler 1: en- eller trefset strømmåler i henhold til utendørsenhetens strømforsyning. Strømmåler : Hvis du hr en konfigursjon med enfset ekstrvrmer, ruker du en enfset strømmåler. I ndre tilfeller ruker du en trefset strømmåler. Eksempel Enfset utendørsenhet med trefset ekstrvrmer: d d e e f e d e A B C A Utendørsenhet B Innendørsenhet f C Husholdningsvrmtvnnstnk Strømkinett (L 1 /N) Strømmåler (L 1 /N) Sikring (L 1 /N) g d Utendørsenhet (L 1 /N) e Innendørsenhet (L 1 /N) f Ekstrvrmer (L 1 /N) g Tilleggsvrmer (L 1 /N) Unntk e f g A B C A Utendørsenhet B Innendørsenhet C Husholdningsvrmtvnnstnk h Strømkinett (L 1 /L /L 3 /N) Strømmåler (L 1 /L /L 3 /N) Sikring (L 1 /L /L 3 /N) d Sikring (L 1 /N) Du kn ruke en ekstr strømmåler hvis: e Utendørsenhet (L 1 /L /L 3 /N) f Innendørsenhet (L 1 /L /L 3 /N) g Ekstrvrmer (L 1 /L /L 3 /N) h Tilleggsvrmer (L 1 /N) Strømdekningen til én måler er utilstrekkelig. Strømmåleren kn ikke enkelt instlleres i strømkinettet. 30 V og 400 V trefsenett er kominert (veldig uvnlig) på grunn v strømmålernes tekniske egrensninger. Tilkoling og oppsett: Kole den ndre strømmåleren til X5M/9 og X5M/10. I progrmvren lir strømforruksdt fr egge målere lgt til slik t du IKKE må ngi hvilke målere som dekker hvilket strømforruk. Du ehøver re å ngi ntll pulser for hver strømmåler. g h A B C A B C d e f g h i j i j Utendørsenhet Innendørsenhet Husholdningsvrmtvnnstnk Strømkinett (L 1 /N): Strømforsyning til foretrukket kwttriff Strømkinett (L 1 /L /L 3 /N): Strømforsyning til norml kwttriff Strømmåler (L 1 /N) Strømmåler (L 1 /L /L 3 /N) Sikring (L 1 /N) Sikring (L 1 /L /L 3 /N) Utendørsenhet (L 1 /N) Innendørsenhet (L 1 /N) Ekstrvrmer (L 1 /L /L 3 /N) Tilleggsvrmer (L 1 /N) 5.6 Oppsett v strømforrukkontroll Strømforrukkontrollen: Gjelder re for EHBH/X04+08 og EHVH/X Lr deg egrense strømforruket i hele systemet (summen v utendørsenheten, innendørsenheten, ekstrvrmeren og den vlgfrie tilleggsvrmeren). Konfigursjon: Angi strømegrensningsnivået og hvordn det må oppnås vi rukergrensesnittet. Strømegrensningsnivået kn uttrykkes som: Mksiml driftsstrøm (A) Mksiml strømeffekt (kw) Refernseguide for instlltør 0 Dikin Altherm Lvtempertursplitt

Referanseguide for installatør

Referanseguide for installatør Refernseguide for instlltør Dikin Altherm vrmepumpe med grunnvrme Refernseguide for instlltør Dikin Altherm vrmepumpe med grunnvrme Norsk Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1 Generelle sikkerhetshensyn

Detaljer

Installeringshåndbok. Daikin Altherma lavtemperatur monoblokk ekstravarmer EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Installeringshåndbok. Norsk

Installeringshåndbok. Daikin Altherma lavtemperatur monoblokk ekstravarmer EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Installeringshåndbok. Norsk Dikin Altherm lvtempertur monolokk ekstrvrmer EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Norsk Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om dokumentsjonen. Om dette dokumentet... Om esken. Ekstrvrmer..... Slik fjerner du tilehør

Detaljer

Installeringshåndbok. Daikin Altherma lavtemperatur monoblokk ekstravarmer EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Installeringshåndbok. Norsk

Installeringshåndbok. Daikin Altherma lavtemperatur monoblokk ekstravarmer EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Installeringshåndbok. Norsk Dikin Altherm lvtempertur monolokk EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Dikin Altherm lvtempertur monolokk Norsk Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om dokumentsjonen. Om dette dokumentet... Om esken. Ekstrvrmer.....

Detaljer

Installeringshåndbok. Daikin Altherma lavtemperatur monoblokk tilleggsboks EK2CB07CAV3. Installeringshåndbok. Norsk

Installeringshåndbok. Daikin Altherma lavtemperatur monoblokk tilleggsboks EK2CB07CAV3. Installeringshåndbok. Norsk Instlleringshåndbok Dikin Altherm lvtempertur monoblokk tilleggsboks EKCB07CAV Instlleringshåndbok Dikin Altherm lvtempertur monoblokk tilleggsboks Norsk Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om dokumentsjonen.

Detaljer

Referanseguide for installatør

Referanseguide for installatør Refernseguide for instlltør Dikin Altherm Lvtempertursplitt + ERLQ004-006-008CA EHVH04S18CBV EHVH08S18+26CBV Refernseguide for instlltør Dikin Altherm Lvtempertursplitt Norsk Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse

Detaljer

Referanseguide for installatør

Referanseguide for installatør Refernseguide for instlltør Dikin Altherm vrmepumpe med grunnvrme Refernseguide for instlltør Dikin Altherm vrmepumpe med grunnvrme Norsk Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Generelle sikkerhetshensyn

Detaljer

Referanseguide for installatør

Referanseguide for installatør Refernseguide for instlltør Dikin Altherm Lvtempertursplitt + ERLQ004-006-008CA EHBH/X04+08CB Refernseguide for instlltør Dikin Altherm Lvtempertursplitt Norsk Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1

Detaljer

Referanseguide for installatør

Referanseguide for installatør + ERLQ004-006-008CA EHVH/X04S8CA EHVH/X08S8+6CA Norsk Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om dokumentsjonen... 3. Om dette dokumentet... 3 Generelle sikkerhetshensyn... 4. Om dokumentsjonen... 4..

Detaljer

Referanseguide for installatør

Referanseguide for installatør Refernseguide for instlltør Dikin Altherm vrmepumpe med grunnvrme Refernseguide for instlltør Dikin Altherm vrmepumpe med grunnvrme Norsk Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1 Generelle sikkerhetshensyn

Detaljer

Installeringshåndbok. Modbus Interface DIII EKMBDXA7V1. Installeringshåndbok Modbus Interface DIII. Norsk

Installeringshåndbok. Modbus Interface DIII EKMBDXA7V1. Installeringshåndbok Modbus Interface DIII. Norsk Installeringshåndbok Modbus Interface DIII EKMBDXA7V1 Installeringshåndbok Modbus Interface DIII Norsk 379 mm 0 C 100 mm 50 mm 50 mm 40 mm 87 mm 300 mm IP X0 50 mm 60 C 365 mm 124 mm Max. 100 mm Min. 1

Detaljer

Referanseguide for installatør

Referanseguide for installatør Refernseguide for instlltør Dikin Altherm Lvtempertursplitt + ERLQ004-006-008CA EHVZ04S18CB EHVZ08S18CB Refernseguide for instlltør Dikin Altherm Lvtempertursplitt Norsk Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse

Detaljer

Generelle sikkerhetshensyn Norsk

Generelle sikkerhetshensyn Norsk Generelle sikkerhetshensyn Generelle sikkerhetshensyn Norsk 1 Generelle sikkerhetshensyn 1 Generelle sikkerhetshensyn Enheter er merket med følgende symbol: 1.1 Om dokumentasjonen Originaldokumentasjonen

Detaljer

Referanseguide for installatør

Referanseguide for installatør + ERHQ0-04-06BA ERLQ0-04-06CA EHVH/X6S8+6CA Norsk Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om dokumentsjonen.... Om dette dokumentet... Generelle sikkerhetshensyn.... Om dokumentsjonen..... Betydning v

Detaljer

ut maskinen, og kontroller komponentene Mikro-USB-kabel SD-minnekort Hurtigstartguide DVD-ROM

ut maskinen, og kontroller komponentene Mikro-USB-kabel SD-minnekort Hurtigstartguide DVD-ROM Hurtigstrtguide DSmoile 820W Strt her DSmoile 820W DSmoile 920DW Tkk for t du vlgte Brother. Din støtte er viktig for oss, og vi er glde for å h deg som kunde. Før du ruker mskinen, les denne hurtigoppsettguiden

Detaljer

Generelle sikkerhetshensyn Norsk

Generelle sikkerhetshensyn Norsk Norsk 1 1 Enheter er merket med følgende symbol: 1.1 Om dokumentasjonen Originaldokumentasjonen er skrevet på engelsk. Alle andre språk er oversettelser. I dette dokumentet er det beskrevet forholdsregler

Detaljer

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her ADS-2100 Les Produktsikkerhetsguide før du koler til mskinen. Les deretter Hurtigstrtguide for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL ADVARSEL viser en potensielt frlig

Detaljer

ut maskinen og kontroller komponentene Belteenhet (forhåndsinstallert) CD-ROM Strømledning Produktsikkerhetsguide

ut maskinen og kontroller komponentene Belteenhet (forhåndsinstallert) CD-ROM Strømledning Produktsikkerhetsguide Hurtigstrtguide Strt her HL-3140CW / HL-3150CDN HL-3150CDW / HL-3170CDW Tkk for t du vlgte Brother. Din støtte er viktig for oss og vi setter pris på t du kjøper fr oss. Ditt Brother-produkt er konstruert

Detaljer

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her DCP-J40DW Les Produktsikkerhetsguide før du koler til mskinen. Les deretter Hurtigstrtguide for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL FORSIKTIG VIKTIG ADVARSEL indikerer

Detaljer

Generelle sikkerhetshensyn Norsk

Generelle sikkerhetshensyn Norsk Norsk 1 1 Enheter er merket med følgende symbol: 1.1 Om dokumentasjonen Originaldokumentasjonen er skrevet på engelsk. Alle andre språk er oversettelser. I dette dokumentet er det beskrevet forholdsregler

Detaljer

Hva er tvang og makt? Tvang og makt. Subjektive forhold. Objektive forhold. Omfanget av tvangsbruk. Noen eksempler på inngripende tiltak

Hva er tvang og makt? Tvang og makt. Subjektive forhold. Objektive forhold. Omfanget av tvangsbruk. Noen eksempler på inngripende tiltak Tvng og mkt Omfng v tvng og mkt, og kommunl kompetnse Hv er tvng og mkt? Tiltk som tjenestemottkeren motsetter seg eller tiltk som er så inngripende t de unsett motstnd må regnes som ruk v tvng eller mkt.

Detaljer

ut maskinen og kontroller komponentene og juridisk informasjon Trommelenhet og toner kassett (forhånds-installert)

ut maskinen og kontroller komponentene og juridisk informasjon Trommelenhet og toner kassett (forhånds-installert) Hurtigstrtguide Strt her HL-2135W / (kun EU) HL-2270DW Før denne mskinen rukes for første gng, les denne hurtigstrtguiden for å sette opp og instllere mskinen din. For å se hurtigstrtguiden på ndre språk,

Detaljer

Bruksanvisning/ Brugsanvisning

Bruksanvisning/ Brugsanvisning 1 6 d c e Bruksnvisning/ Brugsnvisning f h g i j k l m 7 8 10 2 3 9 c e d Bkovervendt/Bgudvendt Høyde/højde 61-105 cm 4 5 11 12 Mks vekt/vægt 18 kg Alder 9m 4å UN regultion no. R129 i-size 8 9 13 14 15

Detaljer

Les Produktsikkerhetsguide før du konfigurerer maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les Produktsikkerhetsguide før du konfigurerer maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her MFC-J4510DW Les Produktsikkerhetsguide før du konfigurerer mskinen. Les deretter Hurtigstrtguide for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL FORSIKTIG VIKTIG ADVARSEL indikerer

Detaljer

Generelle sikkerhetsanordninger Norsk

Generelle sikkerhetsanordninger Norsk Norsk 1 Generelle sikkerhetshensyn 1 Generelle sikkerhetshensyn Enheter er merket med følgende symbol: 1.1 Om dokumentasjonen Originaldokumentasjonen er skrevet på engelsk. Alle andre språk er oversettelser.

Detaljer

ut maskinen og kontroller komponentene Strømledning Bæreark/ Plastkortbæreark

ut maskinen og kontroller komponentene Strømledning Bæreark/ Plastkortbæreark Hurtigstrtguide ADS-2100e / ADS-2600We Strt her ADS-2100e ADS-2600We Brother Industries, Ltd. 15-1, Neshiro-cho, Mizuho-ku, Ngoy 467-8561, Jpn Tkk for t du vlgte Brother. Din støtte er viktig for oss,

Detaljer

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her MFC-J440DW MFC-J460DW Les Produktsikkerhetsguide før du koler til mskinen. Les deretter Hurtigstrtguide for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL FORSIKTIG VIKTIG ADVARSEL

Detaljer

Les Produktsikkerhetsguide før du konfigurerer maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les Produktsikkerhetsguide før du konfigurerer maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her MFC-J450DW MFC-J470DW Les Produktsikkerhetsguide før du konfigurerer mskinen. Les deretter Hurtigstrtguide for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL FORSIKTIG VIKTIG ADVARSEL

Detaljer

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her ADS-2600W Les Produktsikkerhetsguide før du koler til mskinen. Les deretter Hurtigstrtguide for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL ADVARSEL viser en potensielt frlig

Detaljer

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her MFC-J650DW MFC-J870DW Les Produktsikkerhetsguide før du koler til mskinen. Les deretter Hurtigstrtguide for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL FORSIKTIG VIKTIG ADVARSEL

Detaljer

Referanseguide for installatør

Referanseguide for installatør Refernseguie for instlltør Dikin Altherm lvtempertur monolokk EBLQ05+07CAV EDLQ05+07CAV EKCB07CAV EKCB07CAV EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Refernseguie for instlltør Dikin Altherm lvtempertur monolokk Norsk Innholsfortegnelse

Detaljer

Leger. A. Om din stilling. Klinisk stilling: Turnuslege Assistentlege Overlege. B. Om din erfaring med bruk av datamaskin. 1 Eier du en datamaskin?

Leger. A. Om din stilling. Klinisk stilling: Turnuslege Assistentlege Overlege. B. Om din erfaring med bruk av datamaskin. 1 Eier du en datamaskin? 2357434042 A. Om din stilling Leger 1 11 Kryss v slik: Ikke slik: Klinisk stilling: Turnuslege Assistentlege Overlege B. Om din erfring med ruk v dtmskin 1 Eier du en dtmskin? J Nei 2 Hvor mnge fingre

Detaljer

KLIMAANLEGG (DELT TYPE)

KLIMAANLEGG (DELT TYPE) OWNER S MANUAL BRUKERHÅNDBOK KLIMAANLEGG (DELT TYPE) For generell, privt bruk NO Innendørsenhet RAS-07PKVP-E RAS-10PKVP-E RAS-13PKVP-E RAS-16PKVP-E RAS-18PKVP-E RAS-07PKVP-ND RAS-10PKVP-ND RAS-13PKVP-ND

Detaljer

2 50mm 4x 1x 1x a b c b A B C 1 b b a B b b 6 b b a

2 50mm 4x 1x 1x a b c b A B C 1 b b a B b b 6 b b a 50mm A B C 4x x x 3 4 5 B 6 7 8 9 0 3 4 5 A 3 45 o 3 4 45 o 3 5 6 SIKKERHETSREGLER Les disse sikkerhetsinstruksene før du tr i ruk pprtet. Oppevr de i nærheten for fremtidig refernse. Disse instruksene

Detaljer

510 Series Color Jetprinter

510 Series Color Jetprinter 510 Series Color Jetprinter Brukerhåndok for Windows Feilsøking for instllering En sjekkliste for å finne løsninger på vnlige instlleringsprolemer. Skriveroversikt Lære om skriverdelene og skriverprogrmvren.

Detaljer

BRUKSANVISNING VEGGMONTERT TYPE. Kjølemodell Varmepumpe P/N9319356013-02 TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN TIL OPPSLAG SENERE

BRUKSANVISNING VEGGMONTERT TYPE. Kjølemodell Varmepumpe P/N9319356013-02 TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN TIL OPPSLAG SENERE BRUKSANVISNING VEGGMONTERT TYPE Kjølemodell Vrmepumpe TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN TIL OPPSLAG SENERE P/N9960-0 KLIMAANLEGG Veggmontert modell BRUKERVEILEDNING Innhold Sikkerhetsforholdsregler...No-

Detaljer

Utskifte av slange. Gjeldende modeller. Kundemeddelelse. Inventar hos forhandler. Reservedeler på lager. Inspeksjon

Utskifte av slange. Gjeldende modeller. Kundemeddelelse. Inventar hos forhandler. Reservedeler på lager. Inspeksjon Nr. 98-16g Utskifte v slnge Gjeldende modeller Kundemeddelelse Inventr hos forhndler Reservedeler på lger Inspeksjon 1999 Mercury/Mriner 6 til og med 25 Hk (2-tkt) serienummer 0G818363 til og med 0G829089

Detaljer

Kvalitetssikring av elektronisk pasientjournal - Skjema 1

Kvalitetssikring av elektronisk pasientjournal - Skjema 1 70778 EPJ Kvlitetssikring Skjem v. Hllvrd Lærum (tlf. 79886) Kvlitetssikring v elektronisk psientjournl - Skjem I dette spørreskjemet ønsker vi å få vite noe om din prktiske ruk v og ditt syn på elektronisk

Detaljer

Før du kan bruke maskinen, bør du lese denne hurtigstartguiden for korrekt oppsett og installering.

Før du kan bruke maskinen, bør du lese denne hurtigstartguiden for korrekt oppsett og installering. Hurtigstrtguide Strt her MFC-490CW Før du kn ruke mskinen, ør du lese denne hurtigstrtguiden for korrekt oppsett og instllering. ADVARSEL Advrsel-symolet forteller deg hvilke forholdsregler du ør t for

Detaljer

Løsningsforslag til avsluttende eksamen i HUMIT1750 høsten 2003.

Løsningsforslag til avsluttende eksamen i HUMIT1750 høsten 2003. Løsningsforslg til vsluttende eksmen i HUMIT1750 høsten 2003. Teksten under hr litt litt prtsom fordi jeg hr villet forklre hvordn jeg gikk frm. Fr en studentesvrelse le det ikke forventet nnet enn sluttresulttene.

Detaljer

Snarveien til. MySQL og. Dreamweaver CS5. Oppgaver

Snarveien til. MySQL og. Dreamweaver CS5. Oppgaver Snrveien til MySQL og Dremwever CS5 Oppgver Kpittel 1 Innledning Oppgve 1 Forklr kort hv som menes med følgende egreper: disksert weområde serversert weområde Oppgve 2 Hv er viktig å tenke gjennom når

Detaljer

Eneboerspillet. Håvard Johnsbråten

Eneboerspillet. Håvard Johnsbråten Håvrd Johnsråten Eneoerspillet Når vi tenker på nvendelser i mtemtikken, ser vi gjerne for oss Pytgors læresetning eller ndre formler som vi kn ruke til å eregne lengder, reler, kostnder osv. Men mer strkte

Detaljer

Referanseguide for installatør

Referanseguide for installatør Refernseguide for instlltør Dikin Altherm LAN-dpter BRP069A6 BRP069A6 Refernseguide for instlltør Dikin Altherm LAN-dpter Norsk Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om dokumentsjonen. Om dette dokumentet...

Detaljer

Brann-/branngasspjeld

Brann-/branngasspjeld 4/.4/N/1 Brnn-/brnngsspjeld TNR-SE Typegodkjent v SITAC, typegodkjennelse nr 002/07 TROX Aurnor Norge AS Telefon +47 1 31 35 00 Telefks +47 1 31 35 Postboks 0 e-post: firm@urnor.no 27 Brndbu www.urnor.no

Detaljer

1 Algebra. 1 Skriv disse uttrykkene så enkelt som mulig: a) 2(a + 3) (3 + 3a) b) 2(1 a) + a(2 + a) c) 1 + 2(1 3a) + 5a d) 4a 3ab 2(a 5b) + 3(ab 2b)

1 Algebra. 1 Skriv disse uttrykkene så enkelt som mulig: a) 2(a + 3) (3 + 3a) b) 2(1 a) + a(2 + a) c) 1 + 2(1 3a) + 5a d) 4a 3ab 2(a 5b) + 3(ab 2b) Alger Skriv disse uttrykkene så enkelt som mulig c 5 d 5 Multipliser ut og gjør svrene så enkle som mulige c c c c d e f g h 5 i Regn ut 5 Regn ut og vis frmgngsmåten 5 c Regn ut og vis frmgngsmåten 5

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 25/30 EFI 4-takter 90-10244G91 110 !

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 25/30 EFI 4-takter 90-10244G91 110 ! Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de este påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i åtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

Kretskortsett elektrisk varmeelement

Kretskortsett elektrisk varmeelement INSTLLSJONSHÅNDOK Kretskortsett elektrisk varmeelement INNHOLD side Innhold i settet... Navn på delene... Funksjonsmuligheter... Installering i anlegg... Elektriske tilkoblinger... LES DISSE INSTRUKSJONENE

Detaljer

Fag: Matematikk 1T-Y for yrkesfag for elever og privatisterr. Eksamensdato: 16. januar 2012

Fag: Matematikk 1T-Y for yrkesfag for elever og privatisterr. Eksamensdato: 16. januar 2012 Loklt gittt eksmen Eksmen Fg: Mtemtikk 1T-Y for yrkesfg for elever og privtisterr Fgkode: MAT1006 Eksmensdto: 16. jnur 2012 Antll sider i oppgven: 7 inklusiv forside og opplysningsside Del 1: oppgve 1-5

Detaljer

Drivstofftanker (A.5.2.2) ISO 13591, ISO 8469

Drivstofftanker (A.5.2.2) ISO 13591, ISO 8469 Velkommen om ord! Tilstrekkelig stell og vedlikehold er viktig for t Mercury-produktet skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

Før du kan bruke maskinen, bør du lese hurtigstartguiden for korrekt konfigurering og installering.

Før du kan bruke maskinen, bør du lese hurtigstartguiden for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her DCP-373CW DCP-375CW DCP-377CW Før du kn ruke mskinen, ør du lese hurtigstrtguiden for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL FORSIKTIG Advrsel-symolet forteller deg hvilke

Detaljer

Montering av Grand Star leddporter

Montering av Grand Star leddporter Montering v Grnd Str leddporter Slik holder du porten fin i mnge år Før du strter å mle, gi porten ett til to strøk Visir eller tilsvrende grunning. Bruk nerkjent, god husmling. To til tre strøk er å nefle.

Detaljer

Les hefte om sikkerhet og juridisk informasjon før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les hefte om sikkerhet og juridisk informasjon før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguie Strt her MFC-J6510DW MFC-J6710DW Les hefte om sikkerhet og juriisk informsjon før u koler til mskinen. Les eretter Hurtigstrtguie for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL FORSIKTIG

Detaljer

9 Potenser. Logaritmer

9 Potenser. Logaritmer 9 Potenser. Logritmer Foret utregingene nedenfor: 5 5 c 6 7 d e 5 f g h i Regn ut og gjør svrene så enkle som mulige: c y y d e f g h i j y y + y + y + + y Prisen på en motorsg vr kr 56 i 99. Vi regner

Detaljer

Original bruksanvisning 11/2010. Tas vare på for fremtidige behov. Doka smådelstainer. Art.-Nr. 583010000. Forskalingseksperten

Original bruksanvisning 11/2010. Tas vare på for fremtidige behov. Doka smådelstainer. Art.-Nr. 583010000. Forskalingseksperten 11/2010 Originl ruksnvisning 999281418 no Ts vre på for fremtidige ehov ok smådelstiner rt.-nr. 583010000 Forsklingseksperten Originl ruksnvisning ok smådelstiner Produkteskrivelse Produkteskrivelse ok

Detaljer

S 3004 / S 3004 P / S 5004. Bruksanvisning Oppbevares i bilen!

S 3004 / S 3004 P / S 5004. Bruksanvisning Oppbevares i bilen! S 00 / S 00 P / S 00 Bruksnvisning Oppbevres i bilen! S 00 / S 00 P / S 00 Innholdsfortegnelse Symboler som finner nvendelse... Sikkerhetsmerknder... Viktig bruksinformsjon... Bruksområder... Bruksnvisning

Detaljer

Driftshåndbok for EasyMP Multi PC Projection

Driftshåndbok for EasyMP Multi PC Projection Driftshåndbok for EsyMP Multi PC Projection Innhold 2 Om EsyMP Multi PC Projection Møtestiler foreslått v EsyMP Multi PC Projection... 5 Holde møter ved bruk v flere bilder...5 Holde fjernmøter over et

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 75/90/115/125 OptiMax 90-10208G90 1209 !

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 75/90/115/125 OptiMax 90-10208G90 1209 ! Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de este påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i åtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

Samsvarserklæring påhengsmotor, vanlig totakter

Samsvarserklæring påhengsmotor, vanlig totakter Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de este påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i åtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

Referanseguide for installatør

Referanseguide for installatør Refernseguide fr instlltør + ERHQ00406BA ERLQ00406CA EHBH/X6CA Refernseguide fr instlltør Nrsk Innhldsfrtegnelse Innhldsfrtegnelse Om dkumentsjnen.... Om dette dkumentet... Generelle sikkerhetshensyn....

Detaljer

Matematikk 1000. Øvingsoppgaver i numerikk leksjon 8 Numerisk integrasjon

Matematikk 1000. Øvingsoppgaver i numerikk leksjon 8 Numerisk integrasjon Mtemtikk 1000 Øvingsoppgver i numerikk leksjon 8 Numerisk integrsjon Som kjent kn vi regne ut (bestemte) integrler ved nti-derivsjon. Dette resulttet er et v de viktikgste innen klkulus; det heter tross

Detaljer

Spesifikasjoner for trallen. 888-SV-21MN-00 rev C. Bevegelsesomfang

Spesifikasjoner for trallen. 888-SV-21MN-00 rev C. Bevegelsesomfang Egenskper - SV-9008 Hevemeknisme Rom for ærr dtmskin 3 Areidsflte 4 Skuff med elektronisk utolås 5 Vippr tstturskuff og håndleddsstøtte Høyre/venstre musskuff og -holder 7 Kelorgnisering 8 Løfterems for

Detaljer

Get filmleie. Brukerveiledning

Get filmleie. Brukerveiledning Get filmleie Brukerveiledning Innhold 4 Funksjoner for fjernkontroll 5 Hv er Get filmleie? 6 Hvilke filmer kn jeg leie? 6 Hv skl til for å få tjenesten? 7 Slik kontrollerer du tjenesten 7 Hv koster det

Detaljer

Sem 1 ECON 1410 Halvor Teslo

Sem 1 ECON 1410 Halvor Teslo Løsningsforslg til seminr i ECON : Internsjonl økonomi.seminruke V ) Den økonomien vi her står ovenfor produserer re to goder, tø og vin. Altså vil lterntivkostnden for den ene vren nødvendigvis måles

Detaljer

SENSORVEILEDNING ECON 1410; VÅREN 2005

SENSORVEILEDNING ECON 1410; VÅREN 2005 SENSORVEILEDNING ECON 40; VÅREN 2005 Oppgve er midt i pensum, og urde kunne esvres v dem som hr lest og fulgt seminrer. Her kommer en fyldig gjennomgng v det jeg hr ttt opp. ) Her ør kndidten gjøre rede

Detaljer

Microsoft PowerPoint MER ENN KULEPUNKTER

Microsoft PowerPoint MER ENN KULEPUNKTER Mirosoft PowerPoint MER ENN KULEPUNKTER INNHOLDSFORTEGNELSE: Opprette en ny presentsjon: «Ml» vs. «tomt skll» Bilder: Sette inn ilder fr Google ildesøk. Bilder: Sette inn llerede lgrede ilder. Bilder:

Detaljer

MED SVARFORSLAG UNIVERSITETET I OSLO

MED SVARFORSLAG UNIVERSITETET I OSLO Eksmen i : MED SVARFORSLAG UNIVERSITETET I OSLO Det mtemtisk-nturvitenskpelige fkultet INF5110 - Kompiltorteknikk Eksmensdg : Onsdg 6. juni 2012 Tid for eksmen : 14.30-18.30 Oppgvesettet er på : Vedlegg

Detaljer

! Dekoder: En av 2 n output linjer er høy, avhengig av verdien på n inputlinjer. ! Positive tall: Som før

! Dekoder: En av 2 n output linjer er høy, avhengig av verdien på n inputlinjer. ! Positive tall: Som før Dgens temer Enkoder! Dgens temer hentes fr kpittel 3 i Computer Orgnistion nd Architecture! Dekoder: En v 2 n output linjer er høy, vhengig v verdien på n inputlinjer! Enkoder/demultiplekser (vslutte fr

Detaljer

AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE)

AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE) AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE) CLIMATISEUR (TYPE SEPARE) KLIMAGERÄT (GETEILTE AUSFÜHRUNG) LUFTKONDITIONERING (SPLITTYP) КОНДИЦИОНЕР (РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТИП) ILMASTOINTILAITE (JAETTU) AIRCONDITIONANLÆG (SPLIT

Detaljer

Original bruksanvisning 11/2010. Tas vare på for fremtidige behov. Doka stabletainere. Forskalingseksperten

Original bruksanvisning 11/2010. Tas vare på for fremtidige behov. Doka stabletainere. Forskalingseksperten 11/2010 Originl ruksnvisning 999281818 no Ts vre på for fremtidige ehov ok stletinere Forsklingseksperten Originl ruksnvisning ok stletinere Produkteskrivelse Produkteskrivelse ok stletinere er trnsport-

Detaljer

ut maskinen og kontroller komponentene Trommelenhet (inkludert standard tonerkassett) Telefonledning Brukermanual Hurtigstartguide

ut maskinen og kontroller komponentene Trommelenhet (inkludert standard tonerkassett) Telefonledning Brukermanual Hurtigstartguide Hurtigstrtguide Strt her MFC-8890DW Før du kn ruke mskinen, må du lese denne hurtigstrtguiden for informsjon om korrekt oppsett og instllsjon. Hvis du vil lese hurtigstrtguiden på ndre språk, kn du gå

Detaljer

Get started. Brukerveiledning Get box HD PVR

Get started. Brukerveiledning Get box HD PVR Get strted Brukerveiledning Get box HD PVR Innhold Grtulerer med Get box HD PVR! Grtulerer med ny Get box HD PVR 3 Hv er HDTV? 4 Dekoderens plssering 5 Get strted 6 Innhold i esken 7 2 Tilkobling 9 Front-

Detaljer

ADVARSEL viser en potensielt farlig situasjon som kan føre til dødsfall eller alvorlige personskader hvis den ikke unngås.

ADVARSEL viser en potensielt farlig situasjon som kan føre til dødsfall eller alvorlige personskader hvis den ikke unngås. Hurtigstrtguie Strt her DCP-7055 / DCP-7057 DCP-7060D / DCP-7065DN Les Sikkerhet og juriisk informsjon-heftet før u setter opp mskinen in. Les eretter enne Hurtigstrtguien for korrekt oppsett og instllsjon.

Detaljer

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen. MAT1001 Matematikk 1P-Y HØSTEN 2011. Privatister. Yrkesfag. Alle yrkesfaglige utdanningsprogrammer

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen. MAT1001 Matematikk 1P-Y HØSTEN 2011. Privatister. Yrkesfag. Alle yrkesfaglige utdanningsprogrammer OPPLÆRINGSREGION NORD LK06 Finnmrk fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordlnd fylkeskommune Nord-Trøndelg fylkeskommune Sør-Trøndelg fylkeskommune Møre og Romsdl fylke Skriftlig eksmen MAT1001 Mtemtikk

Detaljer

Dok.nr.: JD 551 Utgitt av: Teknikk Godkjent av: Teknologi

Dok.nr.: JD 551 Utgitt av: Teknikk Godkjent av: Teknologi Jernbneverket SIGNL Kp.: 7.d Teknologi Regler for bygging Utgitt: 0.0. Justeringsregler 0/50 KHz innkoblingsfelt, rele i ett Rev.: Togdeteksjon Side: v 7 GENERELT.... Spesielle forholdsregler.... Gyldige

Detaljer

AVFALLSHÅNDTERING. Moderne løsninger for håndtering av alle typer avfall fra husholdninger, næringslivet og offentlig sektor. vi ordner det!

AVFALLSHÅNDTERING. Moderne løsninger for håndtering av alle typer avfall fra husholdninger, næringslivet og offentlig sektor. vi ordner det! AVFALLSHÅNDTERING Moderne løsninger for håndtering v lle typer vfll fr husholdninger, næringslivet og offentlig sektor. vi ordner det! 1 Alle typer vfll fr lle typer virksomheter vi ordner det! Fotogrf

Detaljer

Vertikalt justeringsomfang: 20 (508 mm) Helling: ± 15 visningsvinkel Basert på en 10 høy x 1/2 dyp bærbar datamaskin. 12.5" 318 mm

Vertikalt justeringsomfang: 20 (508 mm) Helling: ± 15 visningsvinkel Basert på en 10 høy x 1/2 dyp bærbar datamaskin. 12.5 318 mm Egenskper - SV-9007 Hevemeknisme Rom for ærr dtmskin 3 Areidsflte 4 Lgringsplss for ett () litium-ion-tteri Vippr tstturskuff og håndleddsstøtte Høyre/venstre musskuff og -holder 7 Kelorgnisering 8 Løfterems

Detaljer

Brukerveiledning 100

Brukerveiledning 100 Brukerveiledning 00 Velkommen Tkk for t du hr kjøpte Mio. Les nøye gjennom denne bruksnvisningen før du bruker Mio for første gng. Oppbevr den på en trygg plss, og bruk den som refernse i fremtiden. Viktig

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent EER Split aircondition E-EER rev.1 Brukermanual Tak- og veggmodell EER AS-44-67 AS-18-25-30 Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i.

Detaljer

Brann-/branngasspjeld

Brann-/branngasspjeld 4/8.3/N/2 Brnn-/brnngsspjeld FKR-SE Typegodkjent v SITAC, typegodkjennelse nr 0024/06 TROX Aurnor Norge AS Telefon +47 61 31 35 00 Telefks +47 61 31 35 10 Postboks 100 e-post: firm@urnor.no 2712 Brndbu

Detaljer

Vedlegg 4 til sluttrapport for OG-prosjektet

Vedlegg 4 til sluttrapport for OG-prosjektet Vedlegg 4 til sluttrpport for OG-prosjektet Tittel EPJ evlueringsskjem for leger, sykepleiere og merkntilt personle ved medisinsk vdeling, Aust- Agder sykehus HF Forftter Hllvrd Lærum Oppdrgsgiver Sosil-

Detaljer

Eksempeloppgaver 2014 Løsninger

Eksempeloppgaver 2014 Løsninger DEL 1 Uten hjelpemidler Hjelpemidler: vnlige skrivesker, psser, linjl med centimetermål og vinkelmåler Oppgve 1 19 millirder 9 10 = 19 10 = 1,9 10 0,089 10 = 8,9 10 10 = 8,9 10 Oppgve 6 6 8 Prosentvis

Detaljer

nor i 2012 Mercury Marine 90-8M0066063 112

nor i 2012 Mercury Marine 90-8M0066063 112 nor i 2012 Mercury Mrine 90-8M0066063 112 ii nor Komponenter styrekulthåndtk Plssering v styrekulthåndtkskomponenter... 1 Betjening v dødmnnsbryter Dødmnnsbryter... 2 Justering v styrekulthåndtk Justeringer...

Detaljer

AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE)

AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE) BRUKSANVISNING OMISTAJAN OPAS BRUGERVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK KULLANIM KILAVUZU INSTRUKCJA OBSŁUGI РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ SVENSKA AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE) LUFTKONDITIONERING (SPLITTYP) ILMASTOINTILAITE

Detaljer

Årsprøve 2014 10. trinn Del 2

Årsprøve 2014 10. trinn Del 2 2 Årsprøve 2014 10. trinn Del 2 Informsjon for del 2 Prøvetid: Hjelpemidler på del 2: Vedlegg: Andre opplysninger: Fremgngsmåte og forklring: Veiledning om vurderingen: 5 timer totlt Del 2 skl du levere

Detaljer

24" 610 mm. 18" 457 mm. 22.3" 566 mm 28" 711 mm 38" 965 mm

24 610 mm. 18 457 mm. 22.3 566 mm 28 711 mm 38 965 mm Egenskper - SV-9075 Hevemeknisme LCD-hengsel 5 heving 4 Areidsflte 5 Låsr skuff Vippr tstturskuff og håndleddsstøtte 7 Høyre/venstre musskuff og -holder 8 Kelorgnisering 9 Løfterems for hevemeknisme 0

Detaljer

Praktiske opplysninger til rektor. Fag: MATEMATIKK 1TY for yrkesfag Fagkode: MAT1006 Eksamensdato: Antall forberedelsesdager: Ingen

Praktiske opplysninger til rektor. Fag: MATEMATIKK 1TY for yrkesfag Fagkode: MAT1006 Eksamensdato: Antall forberedelsesdager: Ingen Loklt gitt eksmen 2013 Prktiske opplysninger til rektor Fg: MATEMATIKK 1TY for yrkesfg Fgkode: MAT1006 Eksmensdto: 30.5.2013 Antll foreredelsesdger: Ingen Forhold som skolen må være oppmerksom på: Eksmenen

Detaljer

... JULEPRØVE 9. trinn...

... JULEPRØVE 9. trinn... .... JULEPRØVE 9. trinn.... Nvn: Gruppe: DELPRØVE 1 uten hjelpemidler ( 37 poeng) På denne delprøven kn du re ruke skrivesker, psser og linjl. Alle oppgvene i del 1 skl føres rett på rket. I noen oppgver

Detaljer

5: Algebra. Oppgaver Innhold Dato

5: Algebra. Oppgaver Innhold Dato 5: Alger Pln resten v året: - Kpittel 6: Ferur - Kpittel 7: Ferur/mrs - Kpittel 8: Mrs - Repetisjon: April/mi - Eventuell offentlig eksmen: Mi - Økter, prøver, prosjekter: Mi - juni For mnge er egrepet

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent CSE Split aircondition E-CSE rev.1 Himlingsmontasje AS-44-67 AS-18-25-30 CSE Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i. Den kan helt automatisk

Detaljer

Mercury Marine W6250 Pioneer Road P.O. Box 1939 Fond du Lac, WI 54935-1939 USA,

Mercury Marine W6250 Pioneer Road P.O. Box 1939 Fond du Lac, WI 54935-1939 USA, Velkommen om ord! Tilstrekkelig stell og vedlikehold er viktig for t Mercury-produktet skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

2015 Mercury Marine VesselView 4 8M0102713 1214 nor

2015 Mercury Marine VesselView 4 8M0102713 1214 nor 2015 Mercury Mrine VesselView 4 8M0102713 1214 nor INNHOLD Del 1 - Komme i gng VesselView 4 Oversikt... 2 Knpper... 2 Velge visningsspråk... 2 Bkpnel... 3 VesselView 4 displyet plssering og beskrivelser...

Detaljer

1 Tallregning og algebra

1 Tallregning og algebra Tllregning og lger ØV MER. REGNEREKKEFØLGE Oppgve.0 6 d) ( : 6) Oppgve. ( ) ( ) ()() ( ) ( ) ( ) () (6 ) () d) ( ) 7() ( ) Oppgve. 6 ( ) d) Oppgve. Med ett ddisjonstegn, ett sutrksjonstegn, ett multipliksjonstegn

Detaljer

DRIFTSHÅNDBOK Luftkondisjoneringsanlegg i Split-system

DRIFTSHÅNDBOK Luftkondisjoneringsanlegg i Split-system DRIFTSHÅNDBOK Luftkondisjoneringsnlegg i Split-system FUA7AVEB FUA00AVEB FUA25AVEB INNHOLD. SIKKERHETSTILTAK... 2. HVA SOM SKAL GJØRES FØR DRIFT... 4 3. DRIFTSOMRÅDE... 5 4. INSTALLERINGSSTED... 5 5. DRIFTSPROSEDYRE...

Detaljer

Før du kan bruke maskinen, bør du lese denne hurtigstartguiden for korrekt oppsett og installering.

Før du kan bruke maskinen, bør du lese denne hurtigstartguiden for korrekt oppsett og installering. Hurtigstrtguie Strt her MFC-6490CW Før u kn ruke mskinen, ør u lese enne hurtigstrtguien for korrekt oppsett og instllering. ADVARSEL Avrsel-symolet forteller eg hvilke forholsregler u ør t for å hinre

Detaljer

VIKTIG! Mottak, utpakking, installasjon og bruk av Imma Waterline kar.

VIKTIG! Mottak, utpakking, installasjon og bruk av Imma Waterline kar. VIKTIG! Mottk, utpkking, instllsjon og bruk v Imm Wterline kr. 009 Versjon Kjære kunde! Vi hr gjort vårt ytterste for t du skl oppnå optiml nytelse og glede med ditt Imm Wterline msssjekr, som teknisk

Detaljer

2 Symboler i matematikken

2 Symboler i matematikken 2 Symoler i mtemtikken 2.1 Symoler som står for tll og størrelser Nvn i geometri Nvn i mtemtikken enyttes på lignende måte som nvn på yer og personer, de refererer eller representerer et tll eller en størrelse,

Detaljer

Integrasjon Skoleprosjekt MAT4010

Integrasjon Skoleprosjekt MAT4010 Integrsjon Skoleprosjekt MAT4010 Tiin K. Kristinslund, Julin F. Rossnes og Torstein Hermnsen 19. mrs 2014 1 Innhold 1 Innledning 3 2 Integrsjon 3 3 Anlysens fundmentlteorem 7 4 Refernser 10 2 1 Innledning

Detaljer

Samsvarserklæring FCC og IC. EU-samsvarserklæring. Miljøsamsvarserklæring. Takk. 2014 Mercury Marine Pinpoint GPS 90-8M0089316 1213

Samsvarserklæring FCC og IC. EU-samsvarserklæring. Miljøsamsvarserklæring. Takk. 2014 Mercury Marine Pinpoint GPS 90-8M0089316 1213 Smsvrserklæring FCC og IC PINPOINT FJERNKONTROLL, FCC ID - MVU10148 ACMA: N2523 IC: 6094A-09291, 6094A-09305 Denne enheten er i smsvr med del 15 v FCC-reglene. Bruken er underlgt følgende to etingelser:

Detaljer

Kapittel 4 Tall og algebra Mer øving

Kapittel 4 Tall og algebra Mer øving Kpittel 4 Tll og lger Mer øving Oppgve 1 d Oppgve 2 Se på uttrykket A = g h. Hv forteller de ulike okstvene? Se på uttrykket A = 2π. Hv står de ulike symolene for? Forklr hv vi mener med en vriel og en

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer