ut maskinen og kontroller komponentene og juridisk informasjon Trommelenhet og toner kassett (forhånds-installert)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ut maskinen og kontroller komponentene og juridisk informasjon Trommelenhet og toner kassett (forhånds-installert)"

Transkript

1 Hurtigstrtguide Strt her HL-2135W / (kun EU) HL-2270DW Før denne mskinen rukes for første gng, les denne hurtigstrtguiden for å sette opp og instllere mskinen din. For å se hurtigstrtguiden på ndre språk, esøk Ikke lle modeller er tilgjengelige i lle lnd. ADVARSEL viser en potensielt frlig situsjon som kn føre til dødsfll eller lvorlige personskder hvis den ikke unngås. FORSIKTIG viser en potensielt frlig situsjon som kn føre til små eller moderte personskder hvis den ikke unngås. 1 Pkk ut mskinen og kontroller komponentene Hurtigstrtguide Brosjyre om sikkerhet og juridisk informsjon Dokumentsjons-/ instllsjons-cd-rom(er) Strømledning Trommelenhet og toner kssett (forhånds-instllert) For dnske rukere: Strømledningen som følger med denne mskinen er en jordet tre-pinners plugg. Kontroller t strømuttket støtter denne type ledning. Denne mskinen må jordes. Hvis du er i tvil så t kontkt med en utorisert instlltør. For svenske, norske og finske kunder: Strømpluggen som følger med denne mskinen er en sidejordet stikkontkt med to pinner. Kontroller t veggkontkten kn ruke denne sidejordede topinnerskontkten. Denne mskinen må jordes. Hvis du er i tvil så t kontkt med en utorisert instlltør. For å kunne ruke mskinen på sikker måte, må strømkelen rukes i et jordet uttk. Uttk som ikke er jordet kn forårske støt og støy på nnet utstyr. NOR Version 0 1

2 ADVARSEL Plstposer rukes i pkkingen v mskinen din. Plstposer er ikke leketøy. Hold disse posene orte fr smårn for å unngå fren for kvelning, og kst dem på riktig måte. Hold en minimum klring rundt mskinen som vist på illustrsjonen. 100mm(4 in.) 100mm (4 in.) 100mm (4 in.) 120mm (4.72 in.) Det nefles t du tr vre på den originle innpkningen. Komponentene som følger med i esken kn være forskjellig vhengig v lndet ditt. Dersom du v en eller nnen grunn må sende mskinen, pkk mskinen forsiktig i den originle forpkningen for å unngå skde under trnsport. Mskinen ør tilstrekkelig forsikres med trnsportøren. For instruksjoner om hvordn mn pkker ned mskinen, se Pkke og trnsporter mskinen i rukermnulen. Illustrsjonene i denne rukermnulen viser HL-2270DW. Skriveren leveres ikke med en grensesnittkel. Kjøp riktig kel for grensesnittet du skl ruke (USB eller nettverk). USB-kel Vi nefler t du ruker en USB 2.0-kel (type A/B) som ikke er lengre enn 2 meter. Nettverkskel Bruk en gjennomgående Ktegori5 (eller senere) tvunnet prkel for 10BASE-T eller 100BASE-TX Fst Ethernet-nettverk. 2

3 2 Fjern emllsjemterilet fr mskinen e T ut trommelenheten og tonerkssetten. VIKTIG IKKE kole til strømledningen ennå. Fjern emllsjetpen fr utsiden v mskinen og silic gel-posen fr utgngsskuffen som vender ned. CAUTION FORSIKTIG Silic Pck må IKKE spises. Kst umiddelrt. Åpne frontdekslet. f Rist den forsiktig fr side til side flere gnger for å fordele toneren jevnt i trommelenheten. c Løft det elstiske åndet ort fr trommelen. g Sett trommelenheten og tonerkssetten tilke i mskinen. d Trekk i ppirstrimmelen for å fjerne det eskyttende mterilet som vist på illustrsjonen. h Lukk frontdekslet på mskinen. 3

4 3 Legg ppir i ppirmgsinet Trekk ppirmgsinet helt ut v mskinen. Mens du trykker på den grønne ppirføreren, juster ppirførerne slik t de psser med ppirstørrelsen du legger i mgsinet. Kontroller t ppirførerne står godt i sporene. e Sett ppirmgsinet tilke i mskinen. Kontroller t det er fullstendig skjøvet inn i mskinen. For mer informsjon om neflt ppir, se Aneflt ppir og utskriftsmedier i Brukermnulen. For ppir i Legl- eller Folio-formt, trykk på utløserknppen i unnen v ppirskuffen, og trekker kenden v ppirskuffen ut. (Ppir i Legl- eller Folio-formt er ikke tilgjengelig i lle regioner.) c d Luft ppirunken godt for å unngå ppirstopp og feilmting. Legg ppir i mgsinet og se til t: Ppiret er under mksimumsmerket ( ). Overfylling v ppirmgsinet vil føre til ppirstopper. Siden det skl skrives ut på må vende ned. Ppirføringene erører kntene v ppiret slik t det mtes ordentlig. 4

5 4 Skrive ut en testside VIKTIG IKKE kole til grensesnittkelen end. Kole strømledningen til mskinen og kole den deretter til en stikkontkt. Slå på mskinens strømryter. c d Når mskinen er vrmet opp, stopper Redylmpen å linke og lyser grønt. Trykk på Go. Mskinen vil skrive ut en testside. Kontroller t testsiden er skrevet ut riktig. Denne funksjonen er ikke tilgjengelig etter t den første utskriftsjoen er sendt fr dtmskinen. 5

6 6

7 5 Velg tilkolingstypen din For rukere med USB-grensesnitt Windows, gå til side 8 Mcintosh, gå til side 9 For klet nettverk (For HL-2270DW) Windows, gå til side 10, 12 Mcintosh, gå til side 14 For trådløst nettverk Windows og Mcintosh, gå til side 16 Du kn lste ned de siste drivere og verktøy for mskinen din fr Brother Solutions Center på Keltilkolet nettverk Trådløst nettverk Windows USBMcintosh Windows Mcintosh Windows Mcintosh 7

8 USB Windows For rukere med USB-grensesnittkel for Windows 6 Før du instllerer VIKTIG Hvis det kjører noen progrmmer, lukk dem. Skjermildene kn være forskjellig vhengig v opertivsystemet ditt. c For Windows Vist -rukere og Windows 7- rukere, når skjermildet Brukerkontokontroll vises, klikk på Tillt eller J. Følg instruksjonene på skjermen til denne denne skjermen vises. Se til t dtmskinen din er PÅ og t du er logget på med dministrtorrettigheter. Skru v mskinen og se til t USBgrensesnittkelen IKKE er kolet til mskinen, og egynn deretter å instllere skriverdriveren. Hvis kelen llerede er kolet til, kole den fr. d Kole USB-kelen til USB-kontkten merket med -symolet, og kole deretter kelen til dtmskinen din. 7 Instller skriverdriveren Sett i instllsjons-cd-rom-en inn i CD-ROMstsjonen. Hvis du lir spurt, velg modell og ønsket språk. Hvis Brother-skjermildet ikke vises utomtisk, gå til Min dtmskin (dtmskin), doeltklikk på CD-ROM-ikonet, og doeltklikk på strt.exe. Klikk på Instller skriverdriver, og klikk på J hvis du godtr lisensvtlen. e Skru på mskinen, og følg instruksjonene på skjermen for å fullføre instllsjonen. Fullfør Instllsjonen er nå fullført. Avhengig v sikkerhetsinnstillingene dine kn det være t et Windows sikkerhets- eller ntivirusvindu vises når du ruker mskinen eller dets progrmvre. Tillt eller godkjenn vinduet for å fortsette. XML Pper Specifiction Skriverdriver XML Pper Specifiction skriverdriveren er den mest egnede driveren ved utskrift fr progrmmene som ruker XML Pper Specifiction-dokumenter. Lst ned den siste driveren ved å esøke Internett-området for Brother Solutions Center på 8

9 USB Mcintosh For rukere med USB-grensesnittkel for Mcintosh 6 Før du instllerer VIKTIG For de siste driverne og informsjon om Mc OS X-en du ruker, esøk For Mc OS X til rukere, oppgrder til Mc OS X x. Se til t mskinen er er kolet til og t Mcintosh-mskinen din er skrudd PÅ. Du må være pålogget med dministrtorrettigheter. Kole USB-kelen til USB-kontkten merket med -symolet, og kole deretter kelen til Mcintoshen din. c 7 Instller skriverdriveren Sett i instllsjons-cd-rom-en inn i CD-ROMstsjonen. Doeltklikk på Strt Here OSX-ikonet. Følg instruksjonene på skjermen. Det kn t noen minutter å fullføre instllsjonen. Følg instruksjonene på skjermen til denne denne skjermen vises. Velg mskinen din fr listen, og klikk deretter på OK. Windows USBMcintosh VIKTIG IKKE kole skriveren til en USB-port på et tsttur eller en USB-hu uten strømtilførsel. Kole skriveren direkte til dtmskinen din. c Kontroller t mskinen er på. d Når denne skjermen vises, klikk på Neste. Når skjermildet Brother kundestøtte vises, gjør vlget ditt og følg instruksjonene på skjermen. Fullfør Instllsjonen er nå fullført. 9

10 Keltilkolet nettverk Windows For rukere med klet nettverk for Windows (for node-til-node-nettverksrukere) (For HL-2270DW) 6 Før du instllerer c Kole nettverkskelen til LAN-kontkten merket med et -symol og kole det deretter til en ledig port på huen. TCP/IP Ruter Mskin TCP/IP d Kontroller t mskinen er på. Hvis du skl kole mskinen til et nettverk, nefler vi t du kontkter systemdministrtoren før du strter instllsjonen. Se til t dtmskinen din er PÅ og t du er logget på med dministrtorrettigheter. VIKTIG Hvis det kjører noen progrmmer, lukk dem. Skjermildene kn være forskjellig vhengig v opertivsystemet ditt. Fjern eskyttelseshetten fr LAN-kontkten. 10

11 Keltilkolet nettverk Windows 7 Instller skriverdriveren Sett i instllsjons-cd-rom-en inn i CD-ROMstsjonen. Hvis du lir spurt, velg modell og ønsket språk. Hvis Brother-skjermildet ikke vises utomtisk, gå til Min dtmskin (dtmskin), doeltklikk på CD-ROM-ikonet, og doeltklikk deretter på strt.exe. Klikk på Instller skriverdriver, og klikk på J hvis du godtr lisensvtlen. For Windows Vist -rukere og Windows 7- rukere, når skjermildet Brukerkontokontroll vises, klikk på Tillt eller J. Hvis du ruker en spesifisert IP-dresse for mskinen, må du ngi oppstrtsmetode til sttisk ved å ruke BRAdmin Light. Hvis du vil h mer informsjon, se Endre nettverksinnstillingene til mskinen i Brukerhåndoken for nettverket. Avhengig v sikkerhetsinnstillingene dine kn det være t et Windows sikkerhets- eller ntivirusvindu vises når du ruker mskinen eller dets progrmvre. Tillt eller godkjenn vinduet for å fortsette. XML Pper Specifiction Skriverdriver XML Pper Specifiction skriverdriveren er den mest egnede driveren ved utskrift fr progrmmene som ruker XML Pper Specifiction-dokumenter. Lst ned den siste driveren ved å esøke Internett-området for Brother Solutions Center på Keltilkolet nettverk Windows Mcintosh c Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre instllsjonen. Du kn finne mskinens IP-dresse og nodenvn ved å skrive ut skriverinnstillingssiden. Se Skriv ut skriverinnstillingssiden på side 33. Fullfør Instllsjonen er nå fullført. 11

12 Keltilkolet nettverk Windows For rukere med klet nettverk for Windows (for rukere v delte nettverk) (For HL-2270DW) 6 Før TCP/IP du instllerer 7 Instller skriverdriveren Sett i instllsjons-cd-rom-en inn i CD-ROMstsjonen. Hvis du lir spurt, velg modell og ønsket språk. Hvis Brother-skjermildet ikke vises utomtisk, gå til Min dtmskin (dtmskin), doeltklikk på CD-ROM-ikonet, og doeltklikk deretter på strt.exe. Klikk på Instller skriverdriver, og klikk på J hvis du godtr lisensvtlen. Klientdtmskin Også kjent som server eller utskriftsserver c TCP/IP eller USB d Mskin Hvis du skl kole mskinen til et nettverk, nefler vi t du kontkter systemdministrtoren før du strter instllsjonen. Se til t dtmskinen din er PÅ og t du er logget på med dministrtorrettigheter. VIKTIG Hvis det kjører noen progrmmer, lukk dem. Skjermildene kn være forskjellig vhengig v opertivsystemet ditt. Kontroller t mskinen er på. c For Windows Vist -rukere og Windows 7- rukere, når skjermildet Brukerkontokontroll vises, klikk på Tillt eller J. Følg instruksjonene på skjermen til denne denne skjermen vises. Velg mskinens kø, og klikk deretter på OK. XXXX Kontkt systemnsvrlig hvis du ikke er sikker på nvnet til mskinkøen i nettverket. 12

13 Keltilkolet nettverk Windows d Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre instllsjonen. Fullfør Instllsjonen er nå fullført. Avhengig v sikkerhetsinnstillingene dine kn det være t et Windows sikkerhets- eller ntivirusvindu vises når du ruker mskinen eller dets progrmvre. Tillt eller godkjenn vinduet for å fortsette. XML Pper Specifiction Skriverdriver XML Pper Specifiction skriverdriveren er den mest egnede driveren ved utskrift fr progrmmene som ruker XML Pper Specifiction-dokumenter. Lst ned den siste driveren ved å esøke Internett-området for Brother Solutions Center på Keltilkolet nettverk Windows Mcintosh 13

14 Keltilkolet nettverk Mcintosh For rukere med klet nettverk for Mcintosh (For HL-2270DW) 6 Før du instllerer VIKTIG For de siste driverne og informsjon om Mc OS X-en du ruker, esøk For Mc OS X til rukere, oppgrder til Mc OS X x. 7 Instller skriverdriveren Sett i instllsjons-cd-rom-en inn i CD-ROMstsjonen. Doeltklikk på Strt Here OSX-ikonet. Følg instruksjonene på skjermen. Se til t mskinen er er kolet til og t Mcintosh-mskinen din er skrudd PÅ. Du må være pålogget med dministrtorrettigheter. Fjern eskyttelseshetten fr LAN-kontkten. c Det kn t noen minutter å fullføre instllsjonen. Følg instruksjonene på skjermen til denne denne skjermen vises. Velg mskinen din fr listen, og klikk deretter på OK. c Kole nettverkskelen til LAN-kontkten merket med et -symol og kole det deretter til en ledig port på huen. Hvis flere enn én v smme modell er tilkolet ditt nettverk, vil MAC-dressen (Ethernetdressen) vises etter modellnvnet. Du kn finne mskinens MAC-dresse (Ethernet-dresse) og IP-dresse ved å skrive ut skriverinnstillingssiden. Se Skriv ut skriverinnstillingssiden på side 33. d Kontroller t mskinen er på. 14

15 Keltilkolet nettverk Mcintosh d Når denne skjermen vises, klikk på Neste. Når skjermildet Brother kundestøtte vises, gjør vlget ditt og følg instruksjonene på skjermen. Fullfør Instllsjonen er nå fullført. Hvis du ruker en spesifisert IP-dresse for mskinen, må du ngi oppstrtsmetode til sttisk ved å ruke BRAdmin Light. Hvis du vil h mer informsjon, se Endre nettverksinnstillingene til mskinen i Brukerhåndoken for nettverket. Keltilkolet nettverk Windows Mcintosh 15

16 For rukere v trådløst nettverksgrensesnitt For rukere med trådløst nettverksgrensesnitt 6 Før du strter Først må du konfigurere innstillingene for det trådløse nettverket til mskinen din for å kommunisere med ditt nettverkstilgngspunkt (ruter). Etter t du hr konfigurert mskinen til å kommunisere med tilgngspunktet ditt (ruteren) vil dtmskiner på nettverket ditt h tilgng til mskinen. For å ruke mskinen fr disse dtmskinene må du instllere skriverdriveren. De følgende trinnene fører deg gjennom konfigursjons- og instlleringsprosessen. VIKTIG Hvis du skl kole mskinen til et nettverk, nefler vi t du kontkter systemdministrtoren før du strter instllsjonen. Du må vite de trådløse nettverksinnstillingene før du fortsetter med denne instllsjonen. Hvis du llerede hr konfigurert mskinens trådløse innstillinger, må du tilkestille utskriftsserveren til stndrd frikkinnstillinger. 1. Slå v mskinen. 2. Kontroller t frontdekslet er lukket og t strømledningen er kolet til stikkontkten. 3. Hold nede Go mens du skrur på strømryteren. Hold Go trykket nede til lle lmpene lyser opp og deretter vil Redy-lmpen skrur seg v. 4. Slipp Go. Se til t lle lmpene skrur seg v. 5. Trykk på Go seks gnger. Se til t lle lmper lyser for å indikere t utskriftsserveren hr litt tilkestilt til stndrd frikkinnstillinger. Mskinen vil strte på nytt. For å oppnå optimle resultter ved norml dglig utskrift v dokumenter, plsser Brother-mskinen så nær nettverkstilgngspunktene (ruter) som mulig med minimle hindringer. Store gjenstnder og vegger mellom de to enhetene i tillegg til interferens fr ndre elektroniske enheter kn h negtiv effekt på dtoverføringsdokumenter. Disse fktorene gjør t trådløs knskje ikke er den este tilkolingsmetoden for lle typer dokumenter og ppliksjoner. Hvis du skriver ut store filer, som dokumenter på flere sider med lnding v tekst og stor grfikk, må du knskje vurdere å ruke klet Ethernet for rskere dtoverføring eller USB for rskest gjennomløpshstighet. Selv om Brother HL-2270DW kn rukes i åde klet og trådløst nettverk, kn kun én v tilkolingsmetodene rukes v gngen. Skjermildene er serte på HL-2270DW. Infrstrukturmodus Tilgngspunkt/ruter Trådløs nettverksmskin (din mskin) c Trådløs, klr dtmskin med forindelse til tilgngspunktet/ruteren d Klet dtmskin kolet til tilgngspunktet/ruteren 16

17 For rukere v trådløst nettverksgrensesnitt 7 Bekreft det ktuelle nettverksmiljøet (infrstrukturmodus) De følgende instruksjonene gir to metoder for instllsjon v Brother-mskinen i et miljø med trådløst nettverk. For å sette opp mskinen i ethvert nnet trådløst miljø, kn du finne instruksjoner i Brukerhåndoken for nettverket. Hvis ditt trådløse tilgngspunkt/ruteren din ikke støtter Wi-Fi Protected Setup eller AOSS, skriv ned de trådløse nettverksinnstillingene til ditt WLAN-tilgngspunkt/ruteren din. VIKTIG Ikke kontkt Brother kundeservice for ssistnse uten den trådløse sikkerhetsinformsjonen. Vi kn ikke hjelpe deg med å finne innstillingene dine for nettverkssikkerhet. SSID (nettverksnvn) Nettverksnøkkel (sikkerhetsnøkkelen/krypteringsnøkkel) Eksempel: SSID (nettverksnvn) Nettverksnøkkel (sikkerhetsnøkkelen/krypteringsnøkkel) HELLO Hvis du ikke kjenner til denne informsjonen (SSID (nettverksnvn) og nettverksnøkkelen (sikkerhetsnøkkel/krypteringsnøkkelen), kn du ikke fortsette det trådløse oppsettet. Hvordn finner jeg denne informsjonen (SSID (nettverksnvn) og nettverksnøkkelen (sikkerhetsnøkkelen/krypteringsnøkkelen)) 1) Du ør sjekke dokumentsjonen som fulgte med WLAN-tilgngspunktet ditt eller den trådløse ruteren. 2) Det opprinnelige nettverksnvnet kn være produsentens nvn eller modellnvnet. 3) Hvis du ikke kjenner til sikkerhetsinformsjonen, kontkt produsenten v ruteren, systemdministrtoren eller Internett-leverndøren din. Nå kn du gå til For Windows -rukere, gå til side 20 For Mcintosh -rukere, gå til side 26 Hvis WLAN-tilgngspunktet/ruteren støtter utomtisk trådløs modus (Wi-Fi Protected Setup eller AOSS ) Trådløst nettverk Windows Mcintosh Nå kn du gå til For Windows -rukere, gå til side 18 For Mcintosh -rukere, gå til side 24 17

18 Trådløst nettverk Windows Konfigursjon ved hjelp v utomtisk trådløs (ett-trykks) metode 8 Konfigurere de trådløse innstillingene og instller skriverdriveren Bekreft t WLAN-tilgngspunkt/ruteren hr symolene til Wi-Fi Protected Setup or AOSS som vist nedenfor. e Klikk på Trådløs nettverkstilkoling og klikk på Neste. c d Hvis WLAN-tilgngspunktet/ruteren din støtter Wi-Fi Protected Setup (PIN-metode) og du ønsker å konfigurere mskinen ved å ruke PIN (Personl Identifiction Numer)-metode, se Bruke PIN-metoden til Wi-Fi Protected Setup i Brukerhåndoken for nettverket. Sett Brother-mskinen innenfor rekkevidden til Wi-Fi Protected Setup eller AOSS tilgngspunktet/ruteren din. Rekkevidden kn være forskjellig vhengig v miljøet ditt. Hvis til instruksjonene som leveres med tilgngspunktet/ruteren din. Sett i instllsjons-cd-rom-en inn i CD-ROMstsjonen. Hvis du lir spurt, velg modell og ønsket språk. Hvis Brother-skjermildet ikke vises utomtisk, gå til Min dtmskin (dtmskin), doeltklikk på CD-ROM-ikonet, og doeltklikk deretter på strt.exe. Klikk på Instller skriverdriver, og klikk på J hvis du godtr lisensvtlen. f For Windows Vist -rukere og Windows 7- rukere, når Brukerkontokontroll -skjermildet vises, klikk på Tillt eller J. g Velg Brother-skriver for node-til-nodenettverk, og klikk på Neste. Velg lterntivet til rnnmurinnstillingen, og klikk deretter på Neste. Velg J, tilgngspunktet mitt støtter WPS eller AOSS, og jeg ønsker å ruke disse, og klikke på Neste. 18

19 Trådløst nettverk Windows h Trykk på den trådløse oppsettknppen på ksiden v mskinen i mindre enn to sekunder som vist i illustrsjonen nedenfor. l Klikk på Neste. i j Bruk en spiss gjenstnd som en kulepenn til å trykke på knppen. Ikke trykk på knppen i tre sekunder eller mer, siden mskinen vil skifte til PIN-metoden for Wi-Fi Protected Setup-modus. Denne funksjonen oppdger utomtisk hvilken modus (Wi-Fi Protected Setup eller AOSS ) tilgngspunktet/ruteren din ruker for deretter å konfigurere mskinen i løpet v de neste to minuttene. Trykk på Wi-Fi Protected Setup eller AOSS knppen på WLAN-tilgngspunket/ruteren din. Se rukermnulen til WLAN tilgngspunktet/ruteren for instruksjoner. m Sett mrkering i oksen etter t du hr ekreftet de trådløse innstillingene, og klikk på Neste. Instller skriverdriveren n VIKTIG IKKE prøv å vryte noen v skjermildene under instlleringen. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre instllsjonen. k Mskinens lmper vil indikere tilkolingsresulttene. Se LED-lmpeindiksjoner ved ruk v utomtisk trådløs (ett-trykks) innstillingsmodus på side 35. En WLAN-rpport vil li skrevet ut utomtisk. Hvis tilkolingen mislyktes, kontroller feilen på den utskrevne rpporten og vis til Feilsøking på side 30. Fullfør Instllsjonen er nå fullført. Hvis du ruker en spesifisert IP-dresse for mskinen, må du ngi oppstrtsmetode til sttisk ved å ruke BRAdmin Light. Hvis du vil h mer informsjon, se Endre nettverksinnstillingene til mskinen i Brukerhåndoken for nettverket. Avhengig v sikkerhetsinnstillingene dine kn det være t et Windows sikkerhets- eller ntivirusvindu vises når du ruker mskinen eller dets progrmvre. Tillt eller godkjenn vinduet for å fortsette. XML Pper Specifiction Skriverdriver XML Pper Specifiction skriverdriveren er den mest egnede driveren ved utskrift fr progrmmene som ruker XML Pper Specifiction-dokumenter. Lst ned den siste driveren ved å esøke Internett-området for Brother Solutions Center på Trådløst nettverk Windows Mcintosh 19

20 Trådløst nettverk Windows Konfigursjon i infrstrukturmodus, med midlertidig ruk v USB eller Ethernet (LAN)-kel 8 Konfigurere de trådløse innstillingene og instllere skriverdriveren d Velg Brother-skriver for node-til-nodenettverk, og klikk på Neste. VIKTIG Du må ruke en USB- eller Ethernet-kel (kun HL-2270DW) midlertidig under konfigursjon (kel ikke inkludert). Du må h den trådløse innstillingen du skrev ned for nettverket i trinn 7 på side 17 før du fortsetter. Sett i instllsjons-cd-rom-en inn i CD-ROMstsjonen. Hvis du lir spurt, velg modell og ønsket språk. e Velg lterntivet til rnnmurinnstillingen, og klikk deretter på Neste. Velg Nei, og klikk deretter på Neste. Hvis Brother-skjermildet ikke vises utomtisk, gå til Min dtmskin (dtmskin), doeltklikk på CD-ROM-ikonet, og doeltklikk deretter på strt.exe. Klikk på Instller skriverdriver, og klikk på J hvis du godtr lisensvtlen. f Les Viktig melding. v i oksen etter t du hr ekreftet SSID og nettverksnøkkelen, og klikk deretter på Neste. c Velg Trådløs nettverkstilkoling og klikk på Neste. g For rukere v USB-kel, gå til h. (For HL-2270DW) For rukere v Ethernetkel, gå til j. For Windows Vist -rukere og Windows 7- rukere, når Brukerkontokontroll -skjermildet vises, klikk på Tillt eller J. 20

21 Trådløst nettverk Windows h Velg Bruk en USB-kel midlertidig (neflt) og klikk deretter på Neste. k Fjern eskyttelseshetten fr LAN-kontkten. i Kole USB-kelen (medfølger ikke) midlertidig direkte til dtmskinen og mskinen. l Kole den trådløse Brother-enheten til tilgngspunktet ved å ruke en nettverkskel (medfølger ikke) og klikk på Neste. j Gå til trinn n. Velg Bruk en Ethernet-kel (LAN-kel) midlertidig og klikk deretter på Neste. m Velg mskinen du vil konfigurere og klikk på Neste. Hvis listen er tom, kontroller t tilgngspunktet og mskinen er slått på og klikk deretter på Oppdter. Trådløst nettverk Windows Mcintosh Stndrd nodenvn er BRNxxxxxxxxxxxx. 21

22 Trådløst nettverk Windows n Hvis ekreftelsesskjermen vises, merk v i oksen og klikk på Neste. Når neste skjerm vises, merk v for J hvis du ønsker å kole til med SSID-en som er oppført. Klikk på Neste og gå til r. p Hvis nettverket ditt ikke er konfigurert for godkjenning og kryptering, vil følgende skjerm vises. For å fortsette konfigursjonen, klikk på OK og gå til r. o Veiviseren søker etter trådløse nettverk som er tilgjengelige fr mskinen din. Velg SSID-en som du kontrollerte på forhånd i side 17, og klikk deretter på Neste. q Skriv inn Nettverksnøkkel og skriv deretter inn nøkkelen igjen i Bekreft nettverksnøkkel, klikk deretter på Neste. r Klikk på Neste. Innstillingene vil li sendt til mskinen din. Hvis listen er tom må du kontrollere t tilgngspunktet får strøm og kringkster SSID, og deretter se om mskinen og tilgngspunktet er innenfor rekkevidde for trådløs kommuniksjon. Klikk så på Oppdter. Hvis tilgngspunktet ditt er stilt til å ikke kringkste SSID kn du legge det til mnuelt ved å klikke på Avnsert-knppen. Følg instruksjonene på skjermen for å ngi Nvn (SSID) og klikk så på Neste. Innstillingene lir ikke endret hvis du klikker på Avryt. Hvis du ønsker å ngi IP-dresseinnstillingene mnuelt for mskinen din, klikk på Endre IPdresse og skriv inn de nødvendige IPdresseinnstillingene for nettverket ditt. (For rukere v USB-kel) Hvis skjermildet for trådløst oppsettfeil vises, klikk på Prøv igjen og prøv å strte fr trinn o igjen. s For rukere v USB-kel, gå til w. (For HL-2270DW) For rukere v Ethernetkel, gå til t. 22

23 Trådløst nettverk Windows t En trådløst loklnett-rpport vil li skrevet ut utomtisk. w (For rukere v USB-kel) Kole fr USB-kelen mellom dtmskinen og mskinen. u << WLAN report >> ******************************************************* * Connection : OK ******************************************************* Velg sttusen slik den er vist for tilkolingen på det trådløse loklnett-rpporten. Klikk på Neste. Hvis sttusen din er Connection : OK, gå til trinn w. Hvis sttusen din er Connection : Filed, gå til trinn v. (For rukere v LAN-kel) Kole fr nettverkskelen mellom tilgngspunktet og mskinen, og klikk på Neste. Trådløsoppsettet er fullført. v Klikk på Ferdig. Trådløs oppsett mislyktes siden det ikke kunne knytte seg til et trådløst nettverk. Kontroller feilkoden på den utskrevne trådløse LAN-rpporten og vis til Feilsøking på side 30. Prøv deretter å strte fr trinn igjen. Instller skriverdriveren x Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre instllsjonen. Fullfør Instllsjonen er nå fullført. Hvis du ruker en spesifisert IP-dresse for mskinen, må du ngi oppstrtsmetode til sttisk ved å ruke BRAdmin Light. Hvis du vil h mer informsjon, se Endre nettverksinnstillingene til mskinen i Brukerhåndoken for nettverket. Avhengig v sikkerhetsinnstillingene dine kn det være t et Windows sikkerhets- eller ntivirusvindu vises når du ruker mskinen eller dets progrmvre. Tillt eller godkjenn vinduet for å fortsette. XML Pper Specifiction Skriverdriver XML Pper Specifiction skriverdriveren er den mest egnede driveren ved utskrift fr progrmmene som ruker XML Pper Specifiction-dokumenter. Lst ned den siste driveren ved å esøke Internett-området for Brother Solutions Center på Trådløst nettverk Windows Mcintosh 23

24 Trådløst nettverk Mcintosh Konfigursjon ved hjelp v utomtisk trådløs (ett-trykks) metode 8 Konfigurere de trådløse innstillingene og instller skriverdriveren f Velg J, tilgngspunktet mitt støtter WPS eller AOSS, og jeg ønsker å ruke disse, og klikk deretter på Neste. Bekreft t WLAN-tilgngspunkt/ruteren hr symolene til Wi-Fi Protected Setup or AOSS som vist nedenfor. c d e Hvis WLAN-tilgngspunktet/ruteren din støtter Wi-Fi Protected Setup (PIN-metode) og du ønsker å konfigurere mskinen ved å ruke PIN (Personl Identifiction Numer)-metode, se Bruke PIN-metoden til Wi-Fi Protected Setup i Brukerhåndoken for nettverket. Sett Brother-mskinen innenfor rekkevidden til Wi-Fi Protected Setup eller AOSS tilgngspunktet/ruteren din. Rekkevidden kn være forskjellig vhengig v miljøet ditt. Hvis til instruksjonene som leveres med tilgngspunktet/ruteren din. Skru på Mcintosh-mskinen din. Sett i instllsjons-cd-rom-en inn i CD-ROMstsjonen. Doeltklikk på Strt Here OSX-ikonet. Følg instruksjonene på skjermen. Klikk på Trådløs nettverkstilkoling og klikk på Neste. g h i Trykk på den trådløse oppsettknppen på ksiden v mskinen i mindre enn to sekunder som vist i illustrsjonen nedenfor. Bruk en spiss gjenstnd som en kulepenn til å trykke på knppen. Ikke trykk på knppen i tre sekunder eller mer, siden mskinen vil skifte til PIN-metoden for Wi-Fi Protected Setup-modus. Denne funksjonen oppdger utomtisk hvilken modus (Wi-Fi Protected Setup eller AOSS ) tilgngspunktet/ruteren din ruker for deretter å konfigurere mskinen i løpet v de neste to minuttene. Trykk på Wi-Fi Protected Setup eller AOSS knppen på WLAN-tilgngspunket/ruteren din. Se rukermnulen til WLAN tilgngspunktet/ruteren for instruksjoner. 24

25 Trådløst nettverk Mcintosh j Mskinens lmper vil indikere tilkolingsresulttene. Se LEDlmpeindiksjoner ved ruk v utomtisk trådløs (ett-trykks) innstillingsmodus på side 35. En WLAN-rpport vil li skrevet ut utomtisk. Hvis tilkolingen mislyktes, kontroller feilen på den utskrevne rpporten og vis til Feilsøking på side 30. k Klikk på Neste. m Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre instllsjonen. Når skjermildet Brother kundestøtte vises, gjør vlget ditt og følg instruksjonene på skjermen. Fullfør Instllsjonen er nå fullført. l Sett mrkering i oksen etter t du hr ekreftet de trådløse innstillingene, og klikk på Neste. Hvis du ruker en spesifisert IP-dresse for mskinen, må du ngi oppstrtsmetode til sttisk ved å ruke BRAdmin Light. Hvis du vil h mer informsjon, se Endre nettverksinnstillingene til mskinen i Brukerhåndoken for nettverket. Instller skriverdriveren VIKTIG IKKE prøv å vryte noen v skjermildene under instlleringen. Hvis flere enn én v smme modell er tilkolet ditt nettverk, vil MAC-dressen (Ethernetdressen) vises etter modellnvnet. Du kn også ekrefte IP-dressen ved å rulle til høyre. Du kn finne mskinens MAC-dresse (Ethernet-dresse) og IP-dresse ved å skrive ut skriverinnstillingssiden. Se Skriv ut skriverinnstillingssiden på side 33. Trådløst nettverk Windows Mcintosh 25

26 Trådløst nettverk Mcintosh Konfigursjon i infrstrukturmodus, med midlertidig ruk v USB eller Ethernet (LAN)-kel 8 Konfigurere de trådløse innstillingene og instllere skriverdriveren e Les Viktig melding. v i oksen etter t du hr ekreftet SSID og nettverksnøkkelen, og klikk deretter på Neste. VIKTIG Du må ruke en USB- eller Ethernet-kel (kun HL-2270DW) midlertidig under konfigursjon (kel ikke inkludert). Du må h den trådløse innstillingen du skrev ned for nettverket i trinn 7 på side 17 før du fortsetter. Skru på Mcintosh-mskinen din. Sett i instllsjons-cd-rom-en inn i CD-ROMstsjonen. Doeltklikk på Strt Here OSX-ikonet. Følg instruksjonene på skjermen. f For rukere v USB-kel, gå til g. (For HL-2270DW) For rukere v Ethernetkel, gå til i. g Velg Bruk en USB-kel midlertidig (neflt) og klikk deretter på Neste. c Klikk på Trådløs nettverkstilkoling og klikk på Neste. h Kole USB-kelen (medfølger ikke) midlertidig direkte til dtmskinen og mskinen. d Velg Nei, og klikk deretter på Neste. Gå til trinn m. 26

ut maskinen og kontroller komponentene Belteenhet (forhåndsinstallert) CD-ROM Strømledning Produktsikkerhetsguide

ut maskinen og kontroller komponentene Belteenhet (forhåndsinstallert) CD-ROM Strømledning Produktsikkerhetsguide Hurtigstrtguide Strt her HL-3140CW / HL-3150CDN HL-3150CDW / HL-3170CDW Tkk for t du vlgte Brother. Din støtte er viktig for oss og vi setter pris på t du kjøper fr oss. Ditt Brother-produkt er konstruert

Detaljer

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her ADS-2600W Les Produktsikkerhetsguide før du koler til mskinen. Les deretter Hurtigstrtguide for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL ADVARSEL viser en potensielt frlig

Detaljer

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her DCP-J40DW Les Produktsikkerhetsguide før du koler til mskinen. Les deretter Hurtigstrtguide for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL FORSIKTIG VIKTIG ADVARSEL indikerer

Detaljer

ut maskinen og kontroller komponentene Strømledning Bæreark/ Plastkortbæreark

ut maskinen og kontroller komponentene Strømledning Bæreark/ Plastkortbæreark Hurtigstrtguide ADS-2100e / ADS-2600We Strt her ADS-2100e ADS-2600We Brother Industries, Ltd. 15-1, Neshiro-cho, Mizuho-ku, Ngoy 467-8561, Jpn Tkk for t du vlgte Brother. Din støtte er viktig for oss,

Detaljer

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her ADS-2100 Les Produktsikkerhetsguide før du koler til mskinen. Les deretter Hurtigstrtguide for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL ADVARSEL viser en potensielt frlig

Detaljer

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her MFC-J440DW MFC-J460DW Les Produktsikkerhetsguide før du koler til mskinen. Les deretter Hurtigstrtguide for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL FORSIKTIG VIKTIG ADVARSEL

Detaljer

Les Produktsikkerhetsguide før du konfigurerer maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les Produktsikkerhetsguide før du konfigurerer maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her MFC-J4510DW Les Produktsikkerhetsguide før du konfigurerer mskinen. Les deretter Hurtigstrtguide for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL FORSIKTIG VIKTIG ADVARSEL indikerer

Detaljer

Les Produktsikkerhetsguide før du konfigurerer maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les Produktsikkerhetsguide før du konfigurerer maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her MFC-J450DW MFC-J470DW Les Produktsikkerhetsguide før du konfigurerer mskinen. Les deretter Hurtigstrtguide for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL FORSIKTIG VIKTIG ADVARSEL

Detaljer

ut maskinen og kontroller komponentene Trommelenhet (inkludert standard tonerkassett) Telefonledning Brukermanual Hurtigstartguide

ut maskinen og kontroller komponentene Trommelenhet (inkludert standard tonerkassett) Telefonledning Brukermanual Hurtigstartguide Hurtigstrtguide Strt her MFC-8890DW Før du kn ruke mskinen, må du lese denne hurtigstrtguiden for informsjon om korrekt oppsett og instllsjon. Hvis du vil lese hurtigstrtguiden på ndre språk, kn du gå

Detaljer

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her MFC-J650DW MFC-J870DW Les Produktsikkerhetsguide før du koler til mskinen. Les deretter Hurtigstrtguide for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL FORSIKTIG VIKTIG ADVARSEL

Detaljer

Før du kan bruke maskinen, bør du lese hurtigstartguiden for korrekt konfigurering og installering.

Før du kan bruke maskinen, bør du lese hurtigstartguiden for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her DCP-373CW DCP-375CW DCP-377CW Før du kn ruke mskinen, ør du lese hurtigstrtguiden for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL FORSIKTIG Advrsel-symolet forteller deg hvilke

Detaljer

Før du kan bruke maskinen, bør du lese denne hurtigstartguiden for korrekt oppsett og installering.

Før du kan bruke maskinen, bør du lese denne hurtigstartguiden for korrekt oppsett og installering. Hurtigstrtguide Strt her MFC-490CW Før du kn ruke mskinen, ør du lese denne hurtigstrtguiden for korrekt oppsett og instllering. ADVARSEL Advrsel-symolet forteller deg hvilke forholdsregler du ør t for

Detaljer

ADVARSEL viser en potensielt farlig situasjon som kan føre til dødsfall eller alvorlige personskader hvis den ikke unngås.

ADVARSEL viser en potensielt farlig situasjon som kan føre til dødsfall eller alvorlige personskader hvis den ikke unngås. Hurtigstrtguie Strt her DCP-7055 / DCP-7057 DCP-7060D / DCP-7065DN Les Sikkerhet og juriisk informsjon-heftet før u setter opp mskinen in. Les eretter enne Hurtigstrtguien for korrekt oppsett og instllsjon.

Detaljer

Les hefte om sikkerhet og juridisk informasjon før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les hefte om sikkerhet og juridisk informasjon før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguie Strt her MFC-J6510DW MFC-J6710DW Les hefte om sikkerhet og juriisk informsjon før u koler til mskinen. Les eretter Hurtigstrtguie for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL FORSIKTIG

Detaljer

ut maskinen og kontroller komponentene Trommel- og tonerkassettenhet (forhåndsinstallert) Installasjons-CD-ROM Strømledning Produktsikkerhetsguide

ut maskinen og kontroller komponentene Trommel- og tonerkassettenhet (forhåndsinstallert) Installasjons-CD-ROM Strømledning Produktsikkerhetsguide Hurtigstrtguide Strt her (kun EU) HL-5470DW(T) HL-6180DW(T) Tkk for t du vlgte Brother. Din støtte er viktig for oss, og vi setter pris på smreidet. Ditt Brother-produkt er konstruert og produsert ifølge

Detaljer

Start her DCP-7055W / DCP-7057W /

Start her DCP-7055W / DCP-7057W / Hurtigstrtguide Strt her DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7070DW Les Sikkerhet og juridisk informsjon-heftet før du setter opp mskinen din. Les deretter denne Hurtigstrtguiden for korrekt oppsett og instllsjon.

Detaljer

ut maskinen, og kontroller komponentene Mikro-USB-kabel SD-minnekort Hurtigstartguide DVD-ROM

ut maskinen, og kontroller komponentene Mikro-USB-kabel SD-minnekort Hurtigstartguide DVD-ROM Hurtigstrtguide DSmoile 820W Strt her DSmoile 820W DSmoile 920DW Tkk for t du vlgte Brother. Din støtte er viktig for oss, og vi er glde for å h deg som kunde. Før du ruker mskinen, les denne hurtigoppsettguiden

Detaljer

Før du kan bruke maskinen, bør du lese denne hurtigstartguiden for korrekt oppsett og installering.

Før du kan bruke maskinen, bør du lese denne hurtigstartguiden for korrekt oppsett og installering. Hurtigstrtguie Strt her MFC-6490CW Før u kn ruke mskinen, ør u lese enne hurtigstrtguien for korrekt oppsett og instllering. ADVARSEL Avrsel-symolet forteller eg hvilke forholsregler u ør t for å hinre

Detaljer

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her DCP-J52W Les Produktsikkerhetsguide før du koler til mskinen. Les deretter Hurtigstrtguide for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL FORSIKTIG VIKTIG ADVARSEL indikerer

Detaljer

510 Series Color Jetprinter

510 Series Color Jetprinter 510 Series Color Jetprinter Brukerhåndok for Windows Feilsøking for instllering En sjekkliste for å finne løsninger på vnlige instlleringsprolemer. Skriveroversikt Lære om skriverdelene og skriverprogrmvren.

Detaljer

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her DCP-J132W Les Produktsikkerhetsguide før du koler til mskinen. Les deretter Hurtigstrtguide for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL FORSIKTIG VIKTIG ADVARSEL indikerer

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Intern Ethernet-utskriftsserver med flere funksjoner og protokoller og trådløs Ethernet-utskriftsserver med flere funksjoner BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Her i Brukerhåndbok for nettverket finner du nyttig

Detaljer

ut skriveren og kontroller komponentene Trommelenhet og toner kassett

ut skriveren og kontroller komponentene Trommelenhet og toner kassett Hurtigstartguide Start her (kun EU) HL-5370DW Før du kan bruke skriveren, les denne Hurtigstartguiden for korrekt oppsett og installasjon. VIKTIG IKKE koble til grensesnittkabelen enda. 1 Pakk ut skriveren

Detaljer

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her DCP-J552DW DCP-J752DW Les Produktsikkerhetsguide før du koler til mskinen. Les deretter Hurtigstrtguide for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL FORSIKTIG VIKTIG ADVARSEL

Detaljer

Før du kan bruke maskinen, bør du lese Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Før du kan bruke maskinen, bør du lese Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her DCP-J35W Før du kn ruke mskinen, ør du lese Hurtigstrtguide for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL FORSIKTIG ADVARSEL viser en potensielt frlig situsjon som kn føre

Detaljer

Driftshåndbok for EasyMP Multi PC Projection

Driftshåndbok for EasyMP Multi PC Projection Driftshåndbok for EsyMP Multi PC Projection Innhold 2 Om EsyMP Multi PC Projection Møtestiler foreslått v EsyMP Multi PC Projection... 5 Holde møter ved bruk v flere bilder...5 Holde fjernmøter over et

Detaljer

Start her. Hurtigstartguide. ut maskinen og kontroller komponentene DCP-9015CDW DCP-9020CDW

Start her. Hurtigstartguide. ut maskinen og kontroller komponentene DCP-9015CDW DCP-9020CDW Hurtigstrtguide Strt her DCP-9015CDW DCP-9020CDW Les Produktsikkerhetsguide først, les deretter denne Hurtigstrtguide for riktig oppsetts- og instllsjonsprosedyre. Du finner Hurtigstrtguide på ndre språk

Detaljer

Brukerhåndbok for nettverket

Brukerhåndbok for nettverket Brukerhåndbok for nettverket Intern Ethernet-utskriftsserver med flere funksjoner og protokoller samt trådløs utskriftsserver med flere funksjoner Her i Brukerhåndbok for nettverket finner du nyttig informasjon

Detaljer

ut maskinen og kontroller komponentene Trommelenhet (inkludert standard tonerkassett)

ut maskinen og kontroller komponentene Trommelenhet (inkludert standard tonerkassett) Hurtigstrtguide Strt her DCP-8085DN Før du kn ruke mskinen, må du lese denne hurtigstrtguiden for informsjon om korrekt oppsett og instllsjon. Hvis du vil lese hurtigstrtguiden på ndre språk, kn du gå

Detaljer

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her MFC-J5910DW Les Produktsikkerhetsguide før du koler til mskinen. Les deretter Hurtigstrtguide for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL FORSIKTIG ADVARSEL viser en potensielt

Detaljer

ut maskinen og kontroller komponentene Dokumentasjon/Installasjons CD-plate(r) Sikkerhets- og juridisk informasjonshefte

ut maskinen og kontroller komponentene Dokumentasjon/Installasjons CD-plate(r) Sikkerhets- og juridisk informasjonshefte Hurtigstrtguie Strt her (kun EU) HL-4570CDW HL-4570CDWT Les gjennom enne Hurtigstrtguie for oppsett og instllsjon v mskinen før u tr i ruk mskinen for første gng. For å lese Hurtigstrtguie på nre språk,

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Intern flerprotokolls Ethernet utskriftsserver og trådløs Ethernet utskriftsserver BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Denne Brukerhåndbok for nettverket gir nyttig informasjon om kablete og trådløse nettverksinnstillinger

Detaljer

Brukerhåndbok for nettverket

Brukerhåndbok for nettverket Brukerhåndbok for nettverket Intern Ethernet-utskriftsserver med støtte for flere protokoller og trådløst utskriftsserver Denne Brukerhåndbok for nettverket inneholder nyttig informasjon om kablede og

Detaljer

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her MFC-J470DW Les Produktsikkerhetsguide før du koler til mskinen. Les deretter Hurtigstrtguide for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL FORSIKTIG VIKTIG ADVARSEL indikerer

Detaljer

ADVARSEL viser en potensielt farlig situasjon som kan føre til dødsfall eller alvorlige personskader hvis den ikke unngås.

ADVARSEL viser en potensielt farlig situasjon som kan føre til dødsfall eller alvorlige personskader hvis den ikke unngås. Hurtigstartguide Start her (kun EU) HL-3070CW Før du kan bruke skriveren, les denne Hurtigstartguiden for korrekt oppsett og installasjon. ADVARSEL FORSIKTIG VIKTIG ADVARSEL viser en potensielt farlig

Detaljer

ut maskinen og kontroller komponentene Hurtigstartguide Belte (forhåndsinstallert)

ut maskinen og kontroller komponentene Hurtigstartguide Belte (forhåndsinstallert) Hurtigstrtguide Strt her DCP-9010CN Før du kn ruke mskinen, ør du lese hurtigstrtguiden for korrekt konfigurering og instllering. Du finner hurtigstrtguiden på ndre språk ved å esøke http://solutions.rother.com/.

Detaljer

Windows Vista /Windows 7 installasjonsguide

Windows Vista /Windows 7 installasjonsguide Laserskrivere Windows Vista / 7 installasjonsguide Du må sette opp maskinvaren og installere driveren før du kan bruke skriveren. Les hurtigstartguiden og denne installasjonsguiden for Windows Vista /

Detaljer

Før du kan bruke maskinen, bør du lese Hurtigstartguiden for korrekt konfigurering og installering. ut maskinen og kontroller komponentene

Før du kan bruke maskinen, bør du lese Hurtigstartguiden for korrekt konfigurering og installering. ut maskinen og kontroller komponentene Hurtigstrtguide Strt her DCP-J55W DCP-J75W Før du kn ruke mskinen, ør du lese Hurtigstrtguiden for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL FORSIKTIG Advrsel-symolet forteller deg hvilke forholdsregler

Detaljer

Oppsettveiledning. 1. Sette opp maskinen. 2. Installere programvaren. Oversikt over kontrollpanelet

Oppsettveiledning. 1. Sette opp maskinen. 2. Installere programvaren. Oversikt over kontrollpanelet Oppsettveiledning. Sette opp maskinen. Installere programvaren Oversikt over kontrollpanelet . Sette opp maskinen 0 cm (4.0 inches) 33 cm (3 inches) 0 cm (7.9 inches) 0 cm (7.9 inches) 3 89,6 0 50 5 80

Detaljer

ut maskinen og kontroller komponentene Brukermanual Hurtigstartguide Belte (forhåndsinstallert)

ut maskinen og kontroller komponentene Brukermanual Hurtigstartguide Belte (forhåndsinstallert) Hurtigstrtguide Strt her MFC-9120CN Før du kn ruke mskinen, ør du lese hurtigstrtguiden for korrekt konfigurering og instllering. Du finner hurtigstrtguiden på ndre språk ved å esøke http://solutions.rother.om/.

Detaljer

AirPrint-guide. Version 0 NOR

AirPrint-guide. Version 0 NOR irprint-guide Version 0 NOR Definisjoner av merknader Vi bruker det følgende ikonet i denne brukermanualen: Merk Merknader forteller hvordan du bør reagere på en situasjon som kan oppstå, eller gir deg

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Intern Ethernet-utskriftsserver med flere funksjoner og protokoller og trådløs Ethernet-utskriftsserver med flere funksjoner BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Her i Brukerhåndbok for nettverket finner du nyttig

Detaljer

Hurtig Oppsett manualen

Hurtig Oppsett manualen Laser Printer HL-1030/1240/1250/1270N Hurtig Oppsett manualen Les denne bruksanvisningen før du setter opp skriveren. Du må gjøre følgende oppkobling og driver installasjon før du kan benytte skriveren.

Detaljer

ut maskinen og kontroller komponentene (For FAX-2845)

ut maskinen og kontroller komponentene (For FAX-2845) Hurtigstartguide Start her FAX-2840 / FAX-2845 FAX-2940 Les Produktsikkerhetsguiden først, så leser du denne Hurtigstartguiden for korrekt oppsett og installasjon. For å vise Hurtigstartguide på andre

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Innebygd Ethernet utskriftsserver multifunksjon og trådløs Ethernet-utskriftsserver multifunksjon for flere funksjoner BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Denne Brukerhåndbok for nettverket inneholder nyttig

Detaljer

Tilkoblingsveiledning

Tilkoblingsveiledning Side 1 av 5 Tilkoblingsveiledning Operativsystemer som støttes Bruk CDen Software and Documentation til å installere skriverprogramvaren på følgende operativsystemer: Windows 8 Windows 7 SP1 Windows 7

Detaljer

Installeringsveiledning for WN2000RPT WiFi-rekkeviddeutvider

Installeringsveiledning for WN2000RPT WiFi-rekkeviddeutvider Installeringsveiledning for WN2000RPT WiFi-rekkeviddeutvider Komme i gang NETGEAR WiFi-områdeutvideren øker rekkevidden til et WiFinettverk ved å utvide det eksisterende WiFi-signalet og forbedre den totale

Detaljer

LW153 Sweex Wireless 150N Adapter USB

LW153 Sweex Wireless 150N Adapter USB LW153 Sweex Wireless 150N Adapter USB Legg merke til! På den vedlagte CD-ROM-platen finner du installasjonsveiviseren. Denne enkle installasjonsprosedyren viser deg hvordan du installerer adapter, steg

Detaljer

Guide for Wi-Fi Direct

Guide for Wi-Fi Direct Guide for Wi-Fi Direct Version A NOR Gjeldende modeller Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: MFC-J650DW/J670DW/J690DW/J695DW Merknadsdefinisjoner Vi bruker dette symbolet i brukermanualen:

Detaljer

Referanseguide for installatør

Referanseguide for installatør Refernseguide for instlltør Dikin Altherm Lvtempertursplitt + ERLQ004-006-008CA EHVH/X04S18CB EHVH/X08S18+6CB Refernseguide for instlltør Dikin Altherm Lvtempertursplitt Norsk Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse

Detaljer

ADVARSEL viser en potensielt farlig situasjon som kan føre til dødsfall eller alvorlige personskader hvis den ikke unngås.

ADVARSEL viser en potensielt farlig situasjon som kan føre til dødsfall eller alvorlige personskader hvis den ikke unngås. Hurtigstrtguide Strt her MFC-9320CW Før du kn ruke mskinen, ør du lese hurtigstrtguiden for korrekt konfigurering og instllering. Du finner hurtigstrtguiden på ndre språk ved å esøke http://solutions.rother.com/.

Detaljer

Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller:

Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: AirPrint-guide Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Version A NOR Definisjoner av merknader

Detaljer

Før du kan bruke maskinen, bør du lese hurtigstartguiden for korrekt konfigurering og installering.

Før du kan bruke maskinen, bør du lese hurtigstartguiden for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her MFC-253CW MFC-255CW MFC-257CW MFC-295CN Før du kn ruke mskinen, ør du lese hurtigstrtguiden for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL FORSIKTIG Advrsel-symolet forteller

Detaljer

Wi-Fi-innstillinger. Infrastrukturmodus

Wi-Fi-innstillinger. Infrastrukturmodus Wi-Fi-innstillinger uu Innledning Det er to trådløse LAN-moduser: Intrastrukturmodus for tilkobling gjennom et tilgangspunkt og ad-hocmodus for å etablere en direkte tilkobling med en trådløs LAN-kompatibel

Detaljer

Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN2000RPTv2 med Wi-Fi-rekkevidde

Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN2000RPTv2 med Wi-Fi-rekkevidde Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN2000RPTv2 med Wi-Fi-rekkevidde KABLET TILKOBLING TRÅDLØSE ENHETER TRÅDLØS UTVIDELSE Utvidet trådløs rekkevidde Eksisterende ruterrekkevidde EKSISTERENDE

Detaljer

Referanseguide for installatør

Referanseguide for installatør Refernseguide for instlltør Dikin Altherm vrmepumpe med grunnvrme Refernseguide for instlltør Dikin Altherm vrmepumpe med grunnvrme Norsk Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1 Generelle sikkerhetshensyn

Detaljer

Windows Vista installasjonsguide

Windows Vista installasjonsguide Windows Vista installasjonsguide Du må sette opp maskinvaren og installere driveren før du kan bruke maskinen. Les "Hurtigoppsettguiden" og denne "Installasjonsveiledningen for Windows Vista " for oppsett

Detaljer

Get filmleie. Brukerveiledning

Get filmleie. Brukerveiledning Get filmleie Brukerveiledning Innhold 4 Funksjoner for fjernkontroll 5 Hv er Get filmleie? 6 Hvilke filmer kn jeg leie? 6 Hv skl til for å få tjenesten? 7 Slik kontrollerer du tjenesten 7 Hv koster det

Detaljer

Google Cloud Print-guide

Google Cloud Print-guide Google Cloud Print-guide Version B NOR Definisjoner av merknader Vi bruker denne merknadsstilen i denne brukermanualen: Merknader gir informasjon om hva du bør gjøre i en bestemt situasjon, eller gir tips

Detaljer

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her DCP-J925DW Les Produktsikkerhetsguide før du koler til mskinen. Les deretter Hurtigstrtguide for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL FORSIKTIG ADVARSEL viser en potensielt

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Innebygd Ethernet utskriftsserver og trådløs Ethernetutskriftsserver BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Denne Brukerhåndbok for nettverket inneholder nyttig informasjon om kablede og trådløse nettverksinnstillinger

Detaljer

ut maskinen og kontroller komponentene Trommelenhet (inkludert starttonerkassett)

ut maskinen og kontroller komponentene Trommelenhet (inkludert starttonerkassett) Hurtigstrtguide Strt her DCP-8070D Før du kn ruke mskinen, må du lese denne hurtigstrtguiden for informsjon om korrekt oppsett og instllsjon. For å hjelpe deg med å klrgjøre mskinen så rskt som mulig,

Detaljer

Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN3000RP med WiFi-rekkevidde. Utvidet trådløs rekkevidde Ruterrekkevidde

Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN3000RP med WiFi-rekkevidde. Utvidet trådløs rekkevidde Ruterrekkevidde Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN3000RP med WiFi-rekkevidde Utvidet trådløs rekkevidde Ruterrekkevidde 2011 NETGEAR, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres,

Detaljer

ut maskinen og kontroller komponentene Trommelenhet (inkludert standard tonerkassett) Telefonledning Brukermanual Hurtigstartguide

ut maskinen og kontroller komponentene Trommelenhet (inkludert standard tonerkassett) Telefonledning Brukermanual Hurtigstartguide Hurtigstrtguide Strt her MFC-8880DN Før du kn ruke mskinen, må du lese denne hurtigstrtguiden for informsjon om korrekt oppsett og instllsjon. Hvis du vil lese hurtigstrtguiden på ndre språk, kn du gå

Detaljer

AirPrint-guide. Denne dokumentasjonen gjelder for Blekk-modeller. Version B NOR

AirPrint-guide. Denne dokumentasjonen gjelder for Blekk-modeller. Version B NOR AirPrint-guide Denne dokumentasjonen gjelder for Blekk-modeller. Version B NOR Gjeldende modeller Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller. DCP-J40DW, MFC-J430DW/J440DW/J450DW/J460DW/J470DW Definisjoner

Detaljer

Eneboerspillet. Håvard Johnsbråten

Eneboerspillet. Håvard Johnsbråten Håvrd Johnsråten Eneoerspillet Når vi tenker på nvendelser i mtemtikken, ser vi gjerne for oss Pytgors læresetning eller ndre formler som vi kn ruke til å eregne lengder, reler, kostnder osv. Men mer strkte

Detaljer

Denne brukerhåndboken gjelder for følgende modeller:

Denne brukerhåndboken gjelder for følgende modeller: AirPrint-guide Denne brukerhåndboken gjelder for følgende modeller: HL-L340DW/L360DN/L360DW/L36DN/L365DW/ L366DW/L380DW DCP-L50DW/L540DN/L540DW/L54DW/L560DW MFC-L700DW/L70DW/L703DW/L70DW/L740DW Version

Detaljer

AirPrint-guide. Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller:

AirPrint-guide. Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: AirPrint-guide Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: DCP-J3W/J5W/J7W/J55DW/J75DW, MFC-J85DW/ J450DW/J470DW/J475DW/J650DW/J870DW/J875DW Version 0 NOR Definisjoner av merknader Vi bruker dette

Detaljer

Brukerhåndbok. Linksys PLEK500. Powerline nettverksadapter

Brukerhåndbok. Linksys PLEK500. Powerline nettverksadapter Brukerhåndbok Linksys PLEK500 Powerline nettverksadapter Innhold Oversikt............... 3 Funksjoner.................... 3 Slik fungerer Powerline-nettverket........... 4 Eksempel på installering 4 Installere

Detaljer

Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN3000RP med WiFi-rekkevidde. Utvidet trådløs rekkevidde Ruterrekkevidde

Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN3000RP med WiFi-rekkevidde. Utvidet trådløs rekkevidde Ruterrekkevidde Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN3000RP med WiFi-rekkevidde Utvidet trådløs rekkevidde Ruterrekkevidde 2011 NETGEAR, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres,

Detaljer

Driftshåndbok for Epson iprojection (Windows/Mac)

Driftshåndbok for Epson iprojection (Windows/Mac) Driftshåndbok for Epson iprojection (Windows/Mc) Innhold 2 Introduksjon til Epson iprojection 5 Egenskper for Epson iprojection... 6 Koble til forskjellige enheter... 6 Visning på fire skjermer... 6 Bytte

Detaljer

Microsoft PowerPoint MER ENN KULEPUNKTER

Microsoft PowerPoint MER ENN KULEPUNKTER Mirosoft PowerPoint MER ENN KULEPUNKTER INNHOLDSFORTEGNELSE: Opprette en ny presentsjon: «Ml» vs. «tomt skll» Bilder: Sette inn ilder fr Google ildesøk. Bilder: Sette inn llerede lgrede ilder. Bilder:

Detaljer

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her DCP-J525W DCP-J725DW Les Produktsikkerhetsguide før du koler til mskinen. Les deretter Hurtigstrtguide for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL FORSIKTIG ADVARSEL viser

Detaljer

Google Cloud Print-guide

Google Cloud Print-guide Google Cloud Print-guide Versjon 0 NOR Merknadsdefinisjoner Vi bruker følgende merknadsstil gjennom hele denne brukermanualen: Merknadene forteller deg hvordan du reagerer på situasjoner som kan oppstå,

Detaljer

ut maskinen og kontroller komponentene Trommelenhet og tonerkassett (forhåndsinstallert)

ut maskinen og kontroller komponentene Trommelenhet og tonerkassett (forhåndsinstallert) Hurtigstrtguie Strt her DCP-8250DN Les Prouktsikkerhetsguie først, les eretter enne Hurtigstrtguie for riktig oppsetts- og instllsjonsproseyre. Du finner Hurtigstrtguie på nre språk ve å esøke http://solutions.rother.om/.

Detaljer

Universell utskriftsdriver guide

Universell utskriftsdriver guide Universell utskriftsdriver guide Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Version B NOR 1 Oversikt 1 Brother universal

Detaljer

Windows Vista /Windows 7 installasjonsguide

Windows Vista /Windows 7 installasjonsguide MFC-8220 Windows Vista / 7 installasjonsguide Du må sette opp maskinvaren og installere driveren før du kan bruke maskinen. Les "Hurtigoppsettguiden" og denne "Installasjonsveiledningen for Windows Vista

Detaljer

N300 for utvidet trådløs rekkevidde

N300 for utvidet trådløs rekkevidde Installasjonsveiledning N300 for utvidet trådløs rekkevidde Modell WN3000RP Komme i gang NETGEAR WiFi-områdeutvideren øker rekkevidden til et WiFinettverk ved å utvide det eksisterende WiFi-signalet og

Detaljer

Leger. A. Om din stilling. Klinisk stilling: Turnuslege Assistentlege Overlege. B. Om din erfaring med bruk av datamaskin. 1 Eier du en datamaskin?

Leger. A. Om din stilling. Klinisk stilling: Turnuslege Assistentlege Overlege. B. Om din erfaring med bruk av datamaskin. 1 Eier du en datamaskin? 2357434042 A. Om din stilling Leger 1 11 Kryss v slik: Ikke slik: Klinisk stilling: Turnuslege Assistentlege Overlege B. Om din erfring med ruk v dtmskin 1 Eier du en dtmskin? J Nei 2 Hvor mnge fingre

Detaljer

Innhold i pakken. R6250 Smart WiFi-ruter Installeringsveiledning

Innhold i pakken. R6250 Smart WiFi-ruter Installeringsveiledning Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller deres datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Innebygd Ethernet utskriftsserver og trådløs Ethernetutskriftsserver BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Denne Brukerhåndbok for nettverket inneholder nyttig informasjon om kablede og trådløse nettverksinnstillinger

Detaljer

Kvalitetssikring av elektronisk pasientjournal - Skjema 1

Kvalitetssikring av elektronisk pasientjournal - Skjema 1 70778 EPJ Kvlitetssikring Skjem v. Hllvrd Lærum (tlf. 79886) Kvlitetssikring v elektronisk psientjournl - Skjem I dette spørreskjemet ønsker vi å få vite noe om din prktiske ruk v og ditt syn på elektronisk

Detaljer

Bruksanvisning/ Brugsanvisning

Bruksanvisning/ Brugsanvisning 1 6 d c e Bruksnvisning/ Brugsnvisning f h g i j k l m 7 8 10 2 3 9 c e d Bkovervendt/Bgudvendt Høyde/højde 61-105 cm 4 5 11 12 Mks vekt/vægt 18 kg Alder 9m 4å UN regultion no. R129 i-size 8 9 13 14 15

Detaljer

Samsvarserklæring FCC og IC. EU-samsvarserklæring. Miljøsamsvarserklæring. Takk. 2014 Mercury Marine Pinpoint GPS 90-8M0089316 1213

Samsvarserklæring FCC og IC. EU-samsvarserklæring. Miljøsamsvarserklæring. Takk. 2014 Mercury Marine Pinpoint GPS 90-8M0089316 1213 Smsvrserklæring FCC og IC PINPOINT FJERNKONTROLL, FCC ID - MVU10148 ACMA: N2523 IC: 6094A-09291, 6094A-09305 Denne enheten er i smsvr med del 15 v FCC-reglene. Bruken er underlgt følgende to etingelser:

Detaljer

Guide for Wi-Fi Direct

Guide for Wi-Fi Direct Guide for Wi-Fi Direct Version B NOR Gjeldende modeller Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: DCP-J4110DW, MFC-J4310DW/J4410DW/J4510DW/J4610DW/J4710DW Merknadsdefinisjoner Vi bruker dette

Detaljer

AirPrint-guide. Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/ J4625DW/J5320DW/J5620DW/J5625DW/J5720DW/J5920DW

AirPrint-guide. Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/ J4625DW/J5320DW/J5620DW/J5625DW/J5720DW/J5920DW AirPrint-guide Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: DCP-J40DW/MFC-J440DW/J460DW/ J465DW/J530DW/J560DW/J565DW/J570DW/J590DW Version A NOR Definisjoner av merknader Vi bruker følgende merknader

Detaljer

Multimodem ZyXEL P-2812

Multimodem ZyXEL P-2812 Multimodem ZyXEL P-2812 Bruksanvisning, versjon 1.01 www. 1 Innhold Velkommen som kunde!...3 Innhold i esken...3 ADSL/VDSL og bredbåndstelefoni fra Eidsiva bredbånd... 4 ADSL/VDSL fra Eidsiva bredbånd

Detaljer

N600 WiFi-områdeutvider

N600 WiFi-områdeutvider Installasjonsveiledning N600 WiFi-områdeutvider Modell WN2500RP Innhold Komme i gang......................................... 3 Møt utvideren din....................................... 4 Frontdeksel........................................

Detaljer

Før du kan bruke maskinen, bør du lese denne hurtigstartguiden for korrekt oppsett og installering.

Før du kan bruke maskinen, bør du lese denne hurtigstartguiden for korrekt oppsett og installering. Hurtigstrtguide Strt her DCP-6690CW Før du kn ruke mskinen, ør du lese denne hurtigstrtguiden for korrekt oppsett og instllering. ADVARSEL Advrsel-symolet forteller deg hvilke forholdsregler du ør t for

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Multi-Protocol On-board Ethernet Multi-function utskriftsserver og trådløs Multi-function utskriftsserver BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Denne Brukerhåndboken for nettverk inneholder nyttig informasjon om

Detaljer

Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter

Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter Skal du sette opp din PC mot en Linksys trådløsruter, kan du følge dette dokumentet for hjelp. Figur 1 Linksys trådløsruter Dette dokumentet forutsetter: Norsk versjon

Detaljer

Før du kan bruke maskinen, bør du lese denne hurtigstartguiden for korrekt oppsett og installering.

Før du kan bruke maskinen, bør du lese denne hurtigstartguiden for korrekt oppsett og installering. Hurtigstrtguide Strt her MFC-5490CN Før du kn ruke mskinen, ør du lese denne hurtigstrtguiden for korrekt oppsett og instllering. ADVARSEL Advrsel-symolet forteller deg hvilke forholdsregler du ør t for

Detaljer

Web Connect-guide. Version 0 NOR

Web Connect-guide. Version 0 NOR Web Connect-guide Version 0 NOR Gjeldende modeller Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Merknadsdefinisjoner Vi bruker dette symbolet i denne brukermanualen: Merknader

Detaljer

Installlasjonsveiledning for WiFiområdeutvideren

Installlasjonsveiledning for WiFiområdeutvideren Installlasjonsveiledning for WiFiområdeutvideren EX6100 Komme i gang NETGEAR WiFi-områdeutvideren øker rekkevidden til et WiFinettverk ved å utvide det eksisterende WiFi-signalet og forbedre den totale

Detaljer

Norsk versjon. Installasjon Windows XP og Vista. LW311 Sweex trådløs LAN innstikkort 300 Mbps

Norsk versjon. Installasjon Windows XP og Vista. LW311 Sweex trådløs LAN innstikkort 300 Mbps LW311 Sweex trådløs LAN innstikkort 300 Mbps Ikke utsett Sweex trådløse LAN innstikkort 300 Mbps for ekstreme temperaturer. Ikke plasser innretningen i direkte sollys eller nær varmeelementer. Ikke bruk

Detaljer

Installeringshåndbok for trådløst nettverk NPD4759-00 NO

Installeringshåndbok for trådløst nettverk NPD4759-00 NO Installeringshåndbok for trådløst nettverk NPD4759-00 NO Kontrollere nettverket Kontroller datamaskinens nettverksinnstillinger og velg hva du vil gjøre deretter. Følg nøye anvisningene for miljøet hvor

Detaljer

Trinn 1. Sette opp maskinen. Trinn 2. Oppsettingen er fullført!

Trinn 1. Sette opp maskinen. Trinn 2. Oppsettingen er fullført! MFC-7840W Hurtigstartguide Før du kan bruke maskinen, må du sette opp maskinvaren og installere driveren. Les og følg instruksene i denne hurtigstartguiden for korrekt oppsetting og installering. Trinn

Detaljer

AirPrint-guide. Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: MFC-J6520DW/J6720DW/J6920DW/J6925DW. Version A NOR

AirPrint-guide. Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: MFC-J6520DW/J6720DW/J6920DW/J6925DW. Version A NOR AirPrint-guide Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: MFC-J650DW/J670DW/J690DW/J695DW Version A NOR Definisjoner av merknader Vi bruker denne noteringen i denne brukermanualen: Merknader gir

Detaljer

Google Cloud Print-guide

Google Cloud Print-guide Google Cloud Print-guide Version 0 NOR Definisjoner av merknader Vi bruker dette symbolet i denne brukermanualen: Merknader gir informasjon om hva du bør gjøre i en bestemt situasjon, eller gir tips om

Detaljer

N300 WiFi-ruter (N300R)

N300 WiFi-ruter (N300R) Easy, Reliable & Secure Installeringsveiledning N300 WiFi-ruter (N300R) Varemerker Merkenavn og produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører sine respektive eiere. Informasjonen

Detaljer