ut maskinen og kontroller komponentene og juridisk informasjon Trommelenhet og toner kassett (forhånds-installert)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ut maskinen og kontroller komponentene og juridisk informasjon Trommelenhet og toner kassett (forhånds-installert)"

Transkript

1 Hurtigstrtguide Strt her HL-2135W / (kun EU) HL-2270DW Før denne mskinen rukes for første gng, les denne hurtigstrtguiden for å sette opp og instllere mskinen din. For å se hurtigstrtguiden på ndre språk, esøk Ikke lle modeller er tilgjengelige i lle lnd. ADVARSEL viser en potensielt frlig situsjon som kn føre til dødsfll eller lvorlige personskder hvis den ikke unngås. FORSIKTIG viser en potensielt frlig situsjon som kn føre til små eller moderte personskder hvis den ikke unngås. 1 Pkk ut mskinen og kontroller komponentene Hurtigstrtguide Brosjyre om sikkerhet og juridisk informsjon Dokumentsjons-/ instllsjons-cd-rom(er) Strømledning Trommelenhet og toner kssett (forhånds-instllert) For dnske rukere: Strømledningen som følger med denne mskinen er en jordet tre-pinners plugg. Kontroller t strømuttket støtter denne type ledning. Denne mskinen må jordes. Hvis du er i tvil så t kontkt med en utorisert instlltør. For svenske, norske og finske kunder: Strømpluggen som følger med denne mskinen er en sidejordet stikkontkt med to pinner. Kontroller t veggkontkten kn ruke denne sidejordede topinnerskontkten. Denne mskinen må jordes. Hvis du er i tvil så t kontkt med en utorisert instlltør. For å kunne ruke mskinen på sikker måte, må strømkelen rukes i et jordet uttk. Uttk som ikke er jordet kn forårske støt og støy på nnet utstyr. NOR Version 0 1

2 ADVARSEL Plstposer rukes i pkkingen v mskinen din. Plstposer er ikke leketøy. Hold disse posene orte fr smårn for å unngå fren for kvelning, og kst dem på riktig måte. Hold en minimum klring rundt mskinen som vist på illustrsjonen. 100mm(4 in.) 100mm (4 in.) 100mm (4 in.) 120mm (4.72 in.) Det nefles t du tr vre på den originle innpkningen. Komponentene som følger med i esken kn være forskjellig vhengig v lndet ditt. Dersom du v en eller nnen grunn må sende mskinen, pkk mskinen forsiktig i den originle forpkningen for å unngå skde under trnsport. Mskinen ør tilstrekkelig forsikres med trnsportøren. For instruksjoner om hvordn mn pkker ned mskinen, se Pkke og trnsporter mskinen i rukermnulen. Illustrsjonene i denne rukermnulen viser HL-2270DW. Skriveren leveres ikke med en grensesnittkel. Kjøp riktig kel for grensesnittet du skl ruke (USB eller nettverk). USB-kel Vi nefler t du ruker en USB 2.0-kel (type A/B) som ikke er lengre enn 2 meter. Nettverkskel Bruk en gjennomgående Ktegori5 (eller senere) tvunnet prkel for 10BASE-T eller 100BASE-TX Fst Ethernet-nettverk. 2

3 2 Fjern emllsjemterilet fr mskinen e T ut trommelenheten og tonerkssetten. VIKTIG IKKE kole til strømledningen ennå. Fjern emllsjetpen fr utsiden v mskinen og silic gel-posen fr utgngsskuffen som vender ned. CAUTION FORSIKTIG Silic Pck må IKKE spises. Kst umiddelrt. Åpne frontdekslet. f Rist den forsiktig fr side til side flere gnger for å fordele toneren jevnt i trommelenheten. c Løft det elstiske åndet ort fr trommelen. g Sett trommelenheten og tonerkssetten tilke i mskinen. d Trekk i ppirstrimmelen for å fjerne det eskyttende mterilet som vist på illustrsjonen. h Lukk frontdekslet på mskinen. 3

4 3 Legg ppir i ppirmgsinet Trekk ppirmgsinet helt ut v mskinen. Mens du trykker på den grønne ppirføreren, juster ppirførerne slik t de psser med ppirstørrelsen du legger i mgsinet. Kontroller t ppirførerne står godt i sporene. e Sett ppirmgsinet tilke i mskinen. Kontroller t det er fullstendig skjøvet inn i mskinen. For mer informsjon om neflt ppir, se Aneflt ppir og utskriftsmedier i Brukermnulen. For ppir i Legl- eller Folio-formt, trykk på utløserknppen i unnen v ppirskuffen, og trekker kenden v ppirskuffen ut. (Ppir i Legl- eller Folio-formt er ikke tilgjengelig i lle regioner.) c d Luft ppirunken godt for å unngå ppirstopp og feilmting. Legg ppir i mgsinet og se til t: Ppiret er under mksimumsmerket ( ). Overfylling v ppirmgsinet vil føre til ppirstopper. Siden det skl skrives ut på må vende ned. Ppirføringene erører kntene v ppiret slik t det mtes ordentlig. 4

5 4 Skrive ut en testside VIKTIG IKKE kole til grensesnittkelen end. Kole strømledningen til mskinen og kole den deretter til en stikkontkt. Slå på mskinens strømryter. c d Når mskinen er vrmet opp, stopper Redylmpen å linke og lyser grønt. Trykk på Go. Mskinen vil skrive ut en testside. Kontroller t testsiden er skrevet ut riktig. Denne funksjonen er ikke tilgjengelig etter t den første utskriftsjoen er sendt fr dtmskinen. 5

6 6

7 5 Velg tilkolingstypen din For rukere med USB-grensesnitt Windows, gå til side 8 Mcintosh, gå til side 9 For klet nettverk (For HL-2270DW) Windows, gå til side 10, 12 Mcintosh, gå til side 14 For trådløst nettverk Windows og Mcintosh, gå til side 16 Du kn lste ned de siste drivere og verktøy for mskinen din fr Brother Solutions Center på Keltilkolet nettverk Trådløst nettverk Windows USBMcintosh Windows Mcintosh Windows Mcintosh 7

8 USB Windows For rukere med USB-grensesnittkel for Windows 6 Før du instllerer VIKTIG Hvis det kjører noen progrmmer, lukk dem. Skjermildene kn være forskjellig vhengig v opertivsystemet ditt. c For Windows Vist -rukere og Windows 7- rukere, når skjermildet Brukerkontokontroll vises, klikk på Tillt eller J. Følg instruksjonene på skjermen til denne denne skjermen vises. Se til t dtmskinen din er PÅ og t du er logget på med dministrtorrettigheter. Skru v mskinen og se til t USBgrensesnittkelen IKKE er kolet til mskinen, og egynn deretter å instllere skriverdriveren. Hvis kelen llerede er kolet til, kole den fr. d Kole USB-kelen til USB-kontkten merket med -symolet, og kole deretter kelen til dtmskinen din. 7 Instller skriverdriveren Sett i instllsjons-cd-rom-en inn i CD-ROMstsjonen. Hvis du lir spurt, velg modell og ønsket språk. Hvis Brother-skjermildet ikke vises utomtisk, gå til Min dtmskin (dtmskin), doeltklikk på CD-ROM-ikonet, og doeltklikk på strt.exe. Klikk på Instller skriverdriver, og klikk på J hvis du godtr lisensvtlen. e Skru på mskinen, og følg instruksjonene på skjermen for å fullføre instllsjonen. Fullfør Instllsjonen er nå fullført. Avhengig v sikkerhetsinnstillingene dine kn det være t et Windows sikkerhets- eller ntivirusvindu vises når du ruker mskinen eller dets progrmvre. Tillt eller godkjenn vinduet for å fortsette. XML Pper Specifiction Skriverdriver XML Pper Specifiction skriverdriveren er den mest egnede driveren ved utskrift fr progrmmene som ruker XML Pper Specifiction-dokumenter. Lst ned den siste driveren ved å esøke Internett-området for Brother Solutions Center på 8

9 USB Mcintosh For rukere med USB-grensesnittkel for Mcintosh 6 Før du instllerer VIKTIG For de siste driverne og informsjon om Mc OS X-en du ruker, esøk For Mc OS X til rukere, oppgrder til Mc OS X x. Se til t mskinen er er kolet til og t Mcintosh-mskinen din er skrudd PÅ. Du må være pålogget med dministrtorrettigheter. Kole USB-kelen til USB-kontkten merket med -symolet, og kole deretter kelen til Mcintoshen din. c 7 Instller skriverdriveren Sett i instllsjons-cd-rom-en inn i CD-ROMstsjonen. Doeltklikk på Strt Here OSX-ikonet. Følg instruksjonene på skjermen. Det kn t noen minutter å fullføre instllsjonen. Følg instruksjonene på skjermen til denne denne skjermen vises. Velg mskinen din fr listen, og klikk deretter på OK. Windows USBMcintosh VIKTIG IKKE kole skriveren til en USB-port på et tsttur eller en USB-hu uten strømtilførsel. Kole skriveren direkte til dtmskinen din. c Kontroller t mskinen er på. d Når denne skjermen vises, klikk på Neste. Når skjermildet Brother kundestøtte vises, gjør vlget ditt og følg instruksjonene på skjermen. Fullfør Instllsjonen er nå fullført. 9

10 Keltilkolet nettverk Windows For rukere med klet nettverk for Windows (for node-til-node-nettverksrukere) (For HL-2270DW) 6 Før du instllerer c Kole nettverkskelen til LAN-kontkten merket med et -symol og kole det deretter til en ledig port på huen. TCP/IP Ruter Mskin TCP/IP d Kontroller t mskinen er på. Hvis du skl kole mskinen til et nettverk, nefler vi t du kontkter systemdministrtoren før du strter instllsjonen. Se til t dtmskinen din er PÅ og t du er logget på med dministrtorrettigheter. VIKTIG Hvis det kjører noen progrmmer, lukk dem. Skjermildene kn være forskjellig vhengig v opertivsystemet ditt. Fjern eskyttelseshetten fr LAN-kontkten. 10

11 Keltilkolet nettverk Windows 7 Instller skriverdriveren Sett i instllsjons-cd-rom-en inn i CD-ROMstsjonen. Hvis du lir spurt, velg modell og ønsket språk. Hvis Brother-skjermildet ikke vises utomtisk, gå til Min dtmskin (dtmskin), doeltklikk på CD-ROM-ikonet, og doeltklikk deretter på strt.exe. Klikk på Instller skriverdriver, og klikk på J hvis du godtr lisensvtlen. For Windows Vist -rukere og Windows 7- rukere, når skjermildet Brukerkontokontroll vises, klikk på Tillt eller J. Hvis du ruker en spesifisert IP-dresse for mskinen, må du ngi oppstrtsmetode til sttisk ved å ruke BRAdmin Light. Hvis du vil h mer informsjon, se Endre nettverksinnstillingene til mskinen i Brukerhåndoken for nettverket. Avhengig v sikkerhetsinnstillingene dine kn det være t et Windows sikkerhets- eller ntivirusvindu vises når du ruker mskinen eller dets progrmvre. Tillt eller godkjenn vinduet for å fortsette. XML Pper Specifiction Skriverdriver XML Pper Specifiction skriverdriveren er den mest egnede driveren ved utskrift fr progrmmene som ruker XML Pper Specifiction-dokumenter. Lst ned den siste driveren ved å esøke Internett-området for Brother Solutions Center på Keltilkolet nettverk Windows Mcintosh c Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre instllsjonen. Du kn finne mskinens IP-dresse og nodenvn ved å skrive ut skriverinnstillingssiden. Se Skriv ut skriverinnstillingssiden på side 33. Fullfør Instllsjonen er nå fullført. 11

12 Keltilkolet nettverk Windows For rukere med klet nettverk for Windows (for rukere v delte nettverk) (For HL-2270DW) 6 Før TCP/IP du instllerer 7 Instller skriverdriveren Sett i instllsjons-cd-rom-en inn i CD-ROMstsjonen. Hvis du lir spurt, velg modell og ønsket språk. Hvis Brother-skjermildet ikke vises utomtisk, gå til Min dtmskin (dtmskin), doeltklikk på CD-ROM-ikonet, og doeltklikk deretter på strt.exe. Klikk på Instller skriverdriver, og klikk på J hvis du godtr lisensvtlen. Klientdtmskin Også kjent som server eller utskriftsserver c TCP/IP eller USB d Mskin Hvis du skl kole mskinen til et nettverk, nefler vi t du kontkter systemdministrtoren før du strter instllsjonen. Se til t dtmskinen din er PÅ og t du er logget på med dministrtorrettigheter. VIKTIG Hvis det kjører noen progrmmer, lukk dem. Skjermildene kn være forskjellig vhengig v opertivsystemet ditt. Kontroller t mskinen er på. c For Windows Vist -rukere og Windows 7- rukere, når skjermildet Brukerkontokontroll vises, klikk på Tillt eller J. Følg instruksjonene på skjermen til denne denne skjermen vises. Velg mskinens kø, og klikk deretter på OK. XXXX Kontkt systemnsvrlig hvis du ikke er sikker på nvnet til mskinkøen i nettverket. 12

13 Keltilkolet nettverk Windows d Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre instllsjonen. Fullfør Instllsjonen er nå fullført. Avhengig v sikkerhetsinnstillingene dine kn det være t et Windows sikkerhets- eller ntivirusvindu vises når du ruker mskinen eller dets progrmvre. Tillt eller godkjenn vinduet for å fortsette. XML Pper Specifiction Skriverdriver XML Pper Specifiction skriverdriveren er den mest egnede driveren ved utskrift fr progrmmene som ruker XML Pper Specifiction-dokumenter. Lst ned den siste driveren ved å esøke Internett-området for Brother Solutions Center på Keltilkolet nettverk Windows Mcintosh 13

14 Keltilkolet nettverk Mcintosh For rukere med klet nettverk for Mcintosh (For HL-2270DW) 6 Før du instllerer VIKTIG For de siste driverne og informsjon om Mc OS X-en du ruker, esøk For Mc OS X til rukere, oppgrder til Mc OS X x. 7 Instller skriverdriveren Sett i instllsjons-cd-rom-en inn i CD-ROMstsjonen. Doeltklikk på Strt Here OSX-ikonet. Følg instruksjonene på skjermen. Se til t mskinen er er kolet til og t Mcintosh-mskinen din er skrudd PÅ. Du må være pålogget med dministrtorrettigheter. Fjern eskyttelseshetten fr LAN-kontkten. c Det kn t noen minutter å fullføre instllsjonen. Følg instruksjonene på skjermen til denne denne skjermen vises. Velg mskinen din fr listen, og klikk deretter på OK. c Kole nettverkskelen til LAN-kontkten merket med et -symol og kole det deretter til en ledig port på huen. Hvis flere enn én v smme modell er tilkolet ditt nettverk, vil MAC-dressen (Ethernetdressen) vises etter modellnvnet. Du kn finne mskinens MAC-dresse (Ethernet-dresse) og IP-dresse ved å skrive ut skriverinnstillingssiden. Se Skriv ut skriverinnstillingssiden på side 33. d Kontroller t mskinen er på. 14

15 Keltilkolet nettverk Mcintosh d Når denne skjermen vises, klikk på Neste. Når skjermildet Brother kundestøtte vises, gjør vlget ditt og følg instruksjonene på skjermen. Fullfør Instllsjonen er nå fullført. Hvis du ruker en spesifisert IP-dresse for mskinen, må du ngi oppstrtsmetode til sttisk ved å ruke BRAdmin Light. Hvis du vil h mer informsjon, se Endre nettverksinnstillingene til mskinen i Brukerhåndoken for nettverket. Keltilkolet nettverk Windows Mcintosh 15

16 For rukere v trådløst nettverksgrensesnitt For rukere med trådløst nettverksgrensesnitt 6 Før du strter Først må du konfigurere innstillingene for det trådløse nettverket til mskinen din for å kommunisere med ditt nettverkstilgngspunkt (ruter). Etter t du hr konfigurert mskinen til å kommunisere med tilgngspunktet ditt (ruteren) vil dtmskiner på nettverket ditt h tilgng til mskinen. For å ruke mskinen fr disse dtmskinene må du instllere skriverdriveren. De følgende trinnene fører deg gjennom konfigursjons- og instlleringsprosessen. VIKTIG Hvis du skl kole mskinen til et nettverk, nefler vi t du kontkter systemdministrtoren før du strter instllsjonen. Du må vite de trådløse nettverksinnstillingene før du fortsetter med denne instllsjonen. Hvis du llerede hr konfigurert mskinens trådløse innstillinger, må du tilkestille utskriftsserveren til stndrd frikkinnstillinger. 1. Slå v mskinen. 2. Kontroller t frontdekslet er lukket og t strømledningen er kolet til stikkontkten. 3. Hold nede Go mens du skrur på strømryteren. Hold Go trykket nede til lle lmpene lyser opp og deretter vil Redy-lmpen skrur seg v. 4. Slipp Go. Se til t lle lmpene skrur seg v. 5. Trykk på Go seks gnger. Se til t lle lmper lyser for å indikere t utskriftsserveren hr litt tilkestilt til stndrd frikkinnstillinger. Mskinen vil strte på nytt. For å oppnå optimle resultter ved norml dglig utskrift v dokumenter, plsser Brother-mskinen så nær nettverkstilgngspunktene (ruter) som mulig med minimle hindringer. Store gjenstnder og vegger mellom de to enhetene i tillegg til interferens fr ndre elektroniske enheter kn h negtiv effekt på dtoverføringsdokumenter. Disse fktorene gjør t trådløs knskje ikke er den este tilkolingsmetoden for lle typer dokumenter og ppliksjoner. Hvis du skriver ut store filer, som dokumenter på flere sider med lnding v tekst og stor grfikk, må du knskje vurdere å ruke klet Ethernet for rskere dtoverføring eller USB for rskest gjennomløpshstighet. Selv om Brother HL-2270DW kn rukes i åde klet og trådløst nettverk, kn kun én v tilkolingsmetodene rukes v gngen. Skjermildene er serte på HL-2270DW. Infrstrukturmodus Tilgngspunkt/ruter Trådløs nettverksmskin (din mskin) c Trådløs, klr dtmskin med forindelse til tilgngspunktet/ruteren d Klet dtmskin kolet til tilgngspunktet/ruteren 16

17 For rukere v trådløst nettverksgrensesnitt 7 Bekreft det ktuelle nettverksmiljøet (infrstrukturmodus) De følgende instruksjonene gir to metoder for instllsjon v Brother-mskinen i et miljø med trådløst nettverk. For å sette opp mskinen i ethvert nnet trådløst miljø, kn du finne instruksjoner i Brukerhåndoken for nettverket. Hvis ditt trådløse tilgngspunkt/ruteren din ikke støtter Wi-Fi Protected Setup eller AOSS, skriv ned de trådløse nettverksinnstillingene til ditt WLAN-tilgngspunkt/ruteren din. VIKTIG Ikke kontkt Brother kundeservice for ssistnse uten den trådløse sikkerhetsinformsjonen. Vi kn ikke hjelpe deg med å finne innstillingene dine for nettverkssikkerhet. SSID (nettverksnvn) Nettverksnøkkel (sikkerhetsnøkkelen/krypteringsnøkkel) Eksempel: SSID (nettverksnvn) Nettverksnøkkel (sikkerhetsnøkkelen/krypteringsnøkkel) HELLO Hvis du ikke kjenner til denne informsjonen (SSID (nettverksnvn) og nettverksnøkkelen (sikkerhetsnøkkel/krypteringsnøkkelen), kn du ikke fortsette det trådløse oppsettet. Hvordn finner jeg denne informsjonen (SSID (nettverksnvn) og nettverksnøkkelen (sikkerhetsnøkkelen/krypteringsnøkkelen)) 1) Du ør sjekke dokumentsjonen som fulgte med WLAN-tilgngspunktet ditt eller den trådløse ruteren. 2) Det opprinnelige nettverksnvnet kn være produsentens nvn eller modellnvnet. 3) Hvis du ikke kjenner til sikkerhetsinformsjonen, kontkt produsenten v ruteren, systemdministrtoren eller Internett-leverndøren din. Nå kn du gå til For Windows -rukere, gå til side 20 For Mcintosh -rukere, gå til side 26 Hvis WLAN-tilgngspunktet/ruteren støtter utomtisk trådløs modus (Wi-Fi Protected Setup eller AOSS ) Trådløst nettverk Windows Mcintosh Nå kn du gå til For Windows -rukere, gå til side 18 For Mcintosh -rukere, gå til side 24 17

18 Trådløst nettverk Windows Konfigursjon ved hjelp v utomtisk trådløs (ett-trykks) metode 8 Konfigurere de trådløse innstillingene og instller skriverdriveren Bekreft t WLAN-tilgngspunkt/ruteren hr symolene til Wi-Fi Protected Setup or AOSS som vist nedenfor. e Klikk på Trådløs nettverkstilkoling og klikk på Neste. c d Hvis WLAN-tilgngspunktet/ruteren din støtter Wi-Fi Protected Setup (PIN-metode) og du ønsker å konfigurere mskinen ved å ruke PIN (Personl Identifiction Numer)-metode, se Bruke PIN-metoden til Wi-Fi Protected Setup i Brukerhåndoken for nettverket. Sett Brother-mskinen innenfor rekkevidden til Wi-Fi Protected Setup eller AOSS tilgngspunktet/ruteren din. Rekkevidden kn være forskjellig vhengig v miljøet ditt. Hvis til instruksjonene som leveres med tilgngspunktet/ruteren din. Sett i instllsjons-cd-rom-en inn i CD-ROMstsjonen. Hvis du lir spurt, velg modell og ønsket språk. Hvis Brother-skjermildet ikke vises utomtisk, gå til Min dtmskin (dtmskin), doeltklikk på CD-ROM-ikonet, og doeltklikk deretter på strt.exe. Klikk på Instller skriverdriver, og klikk på J hvis du godtr lisensvtlen. f For Windows Vist -rukere og Windows 7- rukere, når Brukerkontokontroll -skjermildet vises, klikk på Tillt eller J. g Velg Brother-skriver for node-til-nodenettverk, og klikk på Neste. Velg lterntivet til rnnmurinnstillingen, og klikk deretter på Neste. Velg J, tilgngspunktet mitt støtter WPS eller AOSS, og jeg ønsker å ruke disse, og klikke på Neste. 18

19 Trådløst nettverk Windows h Trykk på den trådløse oppsettknppen på ksiden v mskinen i mindre enn to sekunder som vist i illustrsjonen nedenfor. l Klikk på Neste. i j Bruk en spiss gjenstnd som en kulepenn til å trykke på knppen. Ikke trykk på knppen i tre sekunder eller mer, siden mskinen vil skifte til PIN-metoden for Wi-Fi Protected Setup-modus. Denne funksjonen oppdger utomtisk hvilken modus (Wi-Fi Protected Setup eller AOSS ) tilgngspunktet/ruteren din ruker for deretter å konfigurere mskinen i løpet v de neste to minuttene. Trykk på Wi-Fi Protected Setup eller AOSS knppen på WLAN-tilgngspunket/ruteren din. Se rukermnulen til WLAN tilgngspunktet/ruteren for instruksjoner. m Sett mrkering i oksen etter t du hr ekreftet de trådløse innstillingene, og klikk på Neste. Instller skriverdriveren n VIKTIG IKKE prøv å vryte noen v skjermildene under instlleringen. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre instllsjonen. k Mskinens lmper vil indikere tilkolingsresulttene. Se LED-lmpeindiksjoner ved ruk v utomtisk trådløs (ett-trykks) innstillingsmodus på side 35. En WLAN-rpport vil li skrevet ut utomtisk. Hvis tilkolingen mislyktes, kontroller feilen på den utskrevne rpporten og vis til Feilsøking på side 30. Fullfør Instllsjonen er nå fullført. Hvis du ruker en spesifisert IP-dresse for mskinen, må du ngi oppstrtsmetode til sttisk ved å ruke BRAdmin Light. Hvis du vil h mer informsjon, se Endre nettverksinnstillingene til mskinen i Brukerhåndoken for nettverket. Avhengig v sikkerhetsinnstillingene dine kn det være t et Windows sikkerhets- eller ntivirusvindu vises når du ruker mskinen eller dets progrmvre. Tillt eller godkjenn vinduet for å fortsette. XML Pper Specifiction Skriverdriver XML Pper Specifiction skriverdriveren er den mest egnede driveren ved utskrift fr progrmmene som ruker XML Pper Specifiction-dokumenter. Lst ned den siste driveren ved å esøke Internett-området for Brother Solutions Center på Trådløst nettverk Windows Mcintosh 19

20 Trådløst nettverk Windows Konfigursjon i infrstrukturmodus, med midlertidig ruk v USB eller Ethernet (LAN)-kel 8 Konfigurere de trådløse innstillingene og instllere skriverdriveren d Velg Brother-skriver for node-til-nodenettverk, og klikk på Neste. VIKTIG Du må ruke en USB- eller Ethernet-kel (kun HL-2270DW) midlertidig under konfigursjon (kel ikke inkludert). Du må h den trådløse innstillingen du skrev ned for nettverket i trinn 7 på side 17 før du fortsetter. Sett i instllsjons-cd-rom-en inn i CD-ROMstsjonen. Hvis du lir spurt, velg modell og ønsket språk. e Velg lterntivet til rnnmurinnstillingen, og klikk deretter på Neste. Velg Nei, og klikk deretter på Neste. Hvis Brother-skjermildet ikke vises utomtisk, gå til Min dtmskin (dtmskin), doeltklikk på CD-ROM-ikonet, og doeltklikk deretter på strt.exe. Klikk på Instller skriverdriver, og klikk på J hvis du godtr lisensvtlen. f Les Viktig melding. v i oksen etter t du hr ekreftet SSID og nettverksnøkkelen, og klikk deretter på Neste. c Velg Trådløs nettverkstilkoling og klikk på Neste. g For rukere v USB-kel, gå til h. (For HL-2270DW) For rukere v Ethernetkel, gå til j. For Windows Vist -rukere og Windows 7- rukere, når Brukerkontokontroll -skjermildet vises, klikk på Tillt eller J. 20

21 Trådløst nettverk Windows h Velg Bruk en USB-kel midlertidig (neflt) og klikk deretter på Neste. k Fjern eskyttelseshetten fr LAN-kontkten. i Kole USB-kelen (medfølger ikke) midlertidig direkte til dtmskinen og mskinen. l Kole den trådløse Brother-enheten til tilgngspunktet ved å ruke en nettverkskel (medfølger ikke) og klikk på Neste. j Gå til trinn n. Velg Bruk en Ethernet-kel (LAN-kel) midlertidig og klikk deretter på Neste. m Velg mskinen du vil konfigurere og klikk på Neste. Hvis listen er tom, kontroller t tilgngspunktet og mskinen er slått på og klikk deretter på Oppdter. Trådløst nettverk Windows Mcintosh Stndrd nodenvn er BRNxxxxxxxxxxxx. 21

22 Trådløst nettverk Windows n Hvis ekreftelsesskjermen vises, merk v i oksen og klikk på Neste. Når neste skjerm vises, merk v for J hvis du ønsker å kole til med SSID-en som er oppført. Klikk på Neste og gå til r. p Hvis nettverket ditt ikke er konfigurert for godkjenning og kryptering, vil følgende skjerm vises. For å fortsette konfigursjonen, klikk på OK og gå til r. o Veiviseren søker etter trådløse nettverk som er tilgjengelige fr mskinen din. Velg SSID-en som du kontrollerte på forhånd i side 17, og klikk deretter på Neste. q Skriv inn Nettverksnøkkel og skriv deretter inn nøkkelen igjen i Bekreft nettverksnøkkel, klikk deretter på Neste. r Klikk på Neste. Innstillingene vil li sendt til mskinen din. Hvis listen er tom må du kontrollere t tilgngspunktet får strøm og kringkster SSID, og deretter se om mskinen og tilgngspunktet er innenfor rekkevidde for trådløs kommuniksjon. Klikk så på Oppdter. Hvis tilgngspunktet ditt er stilt til å ikke kringkste SSID kn du legge det til mnuelt ved å klikke på Avnsert-knppen. Følg instruksjonene på skjermen for å ngi Nvn (SSID) og klikk så på Neste. Innstillingene lir ikke endret hvis du klikker på Avryt. Hvis du ønsker å ngi IP-dresseinnstillingene mnuelt for mskinen din, klikk på Endre IPdresse og skriv inn de nødvendige IPdresseinnstillingene for nettverket ditt. (For rukere v USB-kel) Hvis skjermildet for trådløst oppsettfeil vises, klikk på Prøv igjen og prøv å strte fr trinn o igjen. s For rukere v USB-kel, gå til w. (For HL-2270DW) For rukere v Ethernetkel, gå til t. 22

23 Trådløst nettverk Windows t En trådløst loklnett-rpport vil li skrevet ut utomtisk. w (For rukere v USB-kel) Kole fr USB-kelen mellom dtmskinen og mskinen. u << WLAN report >> ******************************************************* * Connection : OK ******************************************************* Velg sttusen slik den er vist for tilkolingen på det trådløse loklnett-rpporten. Klikk på Neste. Hvis sttusen din er Connection : OK, gå til trinn w. Hvis sttusen din er Connection : Filed, gå til trinn v. (For rukere v LAN-kel) Kole fr nettverkskelen mellom tilgngspunktet og mskinen, og klikk på Neste. Trådløsoppsettet er fullført. v Klikk på Ferdig. Trådløs oppsett mislyktes siden det ikke kunne knytte seg til et trådløst nettverk. Kontroller feilkoden på den utskrevne trådløse LAN-rpporten og vis til Feilsøking på side 30. Prøv deretter å strte fr trinn igjen. Instller skriverdriveren x Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre instllsjonen. Fullfør Instllsjonen er nå fullført. Hvis du ruker en spesifisert IP-dresse for mskinen, må du ngi oppstrtsmetode til sttisk ved å ruke BRAdmin Light. Hvis du vil h mer informsjon, se Endre nettverksinnstillingene til mskinen i Brukerhåndoken for nettverket. Avhengig v sikkerhetsinnstillingene dine kn det være t et Windows sikkerhets- eller ntivirusvindu vises når du ruker mskinen eller dets progrmvre. Tillt eller godkjenn vinduet for å fortsette. XML Pper Specifiction Skriverdriver XML Pper Specifiction skriverdriveren er den mest egnede driveren ved utskrift fr progrmmene som ruker XML Pper Specifiction-dokumenter. Lst ned den siste driveren ved å esøke Internett-området for Brother Solutions Center på Trådløst nettverk Windows Mcintosh 23

24 Trådløst nettverk Mcintosh Konfigursjon ved hjelp v utomtisk trådløs (ett-trykks) metode 8 Konfigurere de trådløse innstillingene og instller skriverdriveren f Velg J, tilgngspunktet mitt støtter WPS eller AOSS, og jeg ønsker å ruke disse, og klikk deretter på Neste. Bekreft t WLAN-tilgngspunkt/ruteren hr symolene til Wi-Fi Protected Setup or AOSS som vist nedenfor. c d e Hvis WLAN-tilgngspunktet/ruteren din støtter Wi-Fi Protected Setup (PIN-metode) og du ønsker å konfigurere mskinen ved å ruke PIN (Personl Identifiction Numer)-metode, se Bruke PIN-metoden til Wi-Fi Protected Setup i Brukerhåndoken for nettverket. Sett Brother-mskinen innenfor rekkevidden til Wi-Fi Protected Setup eller AOSS tilgngspunktet/ruteren din. Rekkevidden kn være forskjellig vhengig v miljøet ditt. Hvis til instruksjonene som leveres med tilgngspunktet/ruteren din. Skru på Mcintosh-mskinen din. Sett i instllsjons-cd-rom-en inn i CD-ROMstsjonen. Doeltklikk på Strt Here OSX-ikonet. Følg instruksjonene på skjermen. Klikk på Trådløs nettverkstilkoling og klikk på Neste. g h i Trykk på den trådløse oppsettknppen på ksiden v mskinen i mindre enn to sekunder som vist i illustrsjonen nedenfor. Bruk en spiss gjenstnd som en kulepenn til å trykke på knppen. Ikke trykk på knppen i tre sekunder eller mer, siden mskinen vil skifte til PIN-metoden for Wi-Fi Protected Setup-modus. Denne funksjonen oppdger utomtisk hvilken modus (Wi-Fi Protected Setup eller AOSS ) tilgngspunktet/ruteren din ruker for deretter å konfigurere mskinen i løpet v de neste to minuttene. Trykk på Wi-Fi Protected Setup eller AOSS knppen på WLAN-tilgngspunket/ruteren din. Se rukermnulen til WLAN tilgngspunktet/ruteren for instruksjoner. 24

25 Trådløst nettverk Mcintosh j Mskinens lmper vil indikere tilkolingsresulttene. Se LEDlmpeindiksjoner ved ruk v utomtisk trådløs (ett-trykks) innstillingsmodus på side 35. En WLAN-rpport vil li skrevet ut utomtisk. Hvis tilkolingen mislyktes, kontroller feilen på den utskrevne rpporten og vis til Feilsøking på side 30. k Klikk på Neste. m Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre instllsjonen. Når skjermildet Brother kundestøtte vises, gjør vlget ditt og følg instruksjonene på skjermen. Fullfør Instllsjonen er nå fullført. l Sett mrkering i oksen etter t du hr ekreftet de trådløse innstillingene, og klikk på Neste. Hvis du ruker en spesifisert IP-dresse for mskinen, må du ngi oppstrtsmetode til sttisk ved å ruke BRAdmin Light. Hvis du vil h mer informsjon, se Endre nettverksinnstillingene til mskinen i Brukerhåndoken for nettverket. Instller skriverdriveren VIKTIG IKKE prøv å vryte noen v skjermildene under instlleringen. Hvis flere enn én v smme modell er tilkolet ditt nettverk, vil MAC-dressen (Ethernetdressen) vises etter modellnvnet. Du kn også ekrefte IP-dressen ved å rulle til høyre. Du kn finne mskinens MAC-dresse (Ethernet-dresse) og IP-dresse ved å skrive ut skriverinnstillingssiden. Se Skriv ut skriverinnstillingssiden på side 33. Trådløst nettverk Windows Mcintosh 25

26 Trådløst nettverk Mcintosh Konfigursjon i infrstrukturmodus, med midlertidig ruk v USB eller Ethernet (LAN)-kel 8 Konfigurere de trådløse innstillingene og instllere skriverdriveren e Les Viktig melding. v i oksen etter t du hr ekreftet SSID og nettverksnøkkelen, og klikk deretter på Neste. VIKTIG Du må ruke en USB- eller Ethernet-kel (kun HL-2270DW) midlertidig under konfigursjon (kel ikke inkludert). Du må h den trådløse innstillingen du skrev ned for nettverket i trinn 7 på side 17 før du fortsetter. Skru på Mcintosh-mskinen din. Sett i instllsjons-cd-rom-en inn i CD-ROMstsjonen. Doeltklikk på Strt Here OSX-ikonet. Følg instruksjonene på skjermen. f For rukere v USB-kel, gå til g. (For HL-2270DW) For rukere v Ethernetkel, gå til i. g Velg Bruk en USB-kel midlertidig (neflt) og klikk deretter på Neste. c Klikk på Trådløs nettverkstilkoling og klikk på Neste. h Kole USB-kelen (medfølger ikke) midlertidig direkte til dtmskinen og mskinen. d Velg Nei, og klikk deretter på Neste. Gå til trinn m. 26

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Intern flerprotokolls Ethernet utskriftsserver og trådløs Ethernet utskriftsserver BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Denne Brukerhåndbok for nettverket gir nyttig informasjon om kablete og trådløse nettverksinnstillinger

Detaljer

Hurtigstartguide MFC-9440CN. Trinn 1. Trinn 2. Oppsettingen er fullført! Sette opp maskinen. Installere driveren og programvaren

Hurtigstartguide MFC-9440CN. Trinn 1. Trinn 2. Oppsettingen er fullført! Sette opp maskinen. Installere driveren og programvaren MFC-9440CN Hurtigstartguide Før du kan bruke maskinen, må du sette opp maskinvaren og installere driveren. Les og følg instruksene i denne hurtigstartguiden for korrekt oppsetting og installering. Trinn

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Intern Ethernet-utskriftsserver med flere funksjoner og trådløs (IEEE 802.11b/g) Ethernet-utskriftsserver med flere funksjoner BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET DCP-9010CN MFC-9010CN MFC-9120CN MFC-9320CW Ikke

Detaljer

SLIK KOMMER DU I GANG FØR DU BEGYNNER Å SY BRUKSSTING BRODERING APPENDIKS. Computerstyrt sy- og broderimaskin. Bruksanvisning

SLIK KOMMER DU I GANG FØR DU BEGYNNER Å SY BRUKSSTING BRODERING APPENDIKS. Computerstyrt sy- og broderimaskin. Bruksanvisning SLIK KOMMER DU I GANG FØR DU BEGYNNER Å SY BRUKSSTING BRODERING APPENDIKS Computerstyrt sy- og roderimskin Bruksnvisning Viktige sikkerhetsinstruksjoner Les disse sikkerhetsinstruksjonene før mskinen ts

Detaljer

Nettverksbrukerhåndbok for HL-2070N

Nettverksbrukerhåndbok for HL-2070N f Intern utskriftsserver med flere protokoller Nettverksbrukerhåndbok for HL-2070N Les denne håndboken nøye før du tar i bruk skriveren. Du kan når som helst skrive ut eller lese denne håndboken fra skriverens

Detaljer

INNHOLD. Bruk. Garantiinformasjon

INNHOLD. Bruk. Garantiinformasjon Hvis serienummerplten til utenordsmotoren hr CE merket nederst i venstre hjørne, gjelder følgende erklæring: Denne utenordsmotoren som er produsert v Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA eller Mrine

Detaljer

Dell B2360d-dn laserskriver. Brukerhåndbok

Dell B2360d-dn laserskriver. Brukerhåndbok Dell B2360d-dn laserskriver Brukerhåndbok Mai 2012 www.dell.com support.dell.com Varemerker Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. 2012 Dell, Inc. Med enerett. Gjengivelse av dette materialet

Detaljer

Brukerhåndbok for nettverket

Brukerhåndbok for nettverket Brukerhåndbok for nettverket Les nøye gjennom denne håndboken før du benytter dette produktet, og oppbevar håndboken i nærheten av maskinen for fremtidig referanser. For en sikker og korrekt bruk, må du

Detaljer

X790 Series. Brukerhåndbok

X790 Series. Brukerhåndbok X790 Series Brukerhåndbok Oktober 2014 www.lexmark.com Maskintype(r): 7562, 4917 Modell(er): 432, 436, 486, 496, dn1, dn2, gd1, gd2, dt1, dt2, gt1, gt2, df1, df2, gf1, gf2, d01, d02, g01, g02, t01, t02,

Detaljer

Konfigureringshåndbok for N600 Wireless Gigabit-ruter med Dual Band WNDR3700

Konfigureringshåndbok for N600 Wireless Gigabit-ruter med Dual Band WNDR3700 Konfigureringshåndbok for N600 Wireless Gigabit-ruter med Dual Band WNDR3700 NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Juni 2010 208-10387-03 v1.0 2010 av NETGEAR, Inc. Med enerett. Varemerker

Detaljer

Velkommen om bord! Samsvarserklæring. 2006 Mercury Marine 2.5/3.5 firetakter 90-10251G60 1005

Velkommen om bord! Samsvarserklæring. 2006 Mercury Marine 2.5/3.5 firetakter 90-10251G60 1005 Velkommen om bord! Tilstrekkelig tilsyn og vedlikehold er viktig for t Mercury-produktet skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

Grunnleggende brukermanual

Grunnleggende brukermanual Grunnleggende brukermanual DCP-L500D DCP-L50DW DCP-L50DN MFC-L700DW Online brukerveiledning Denne grunnleggende brukermanualen inneholder ikke all informasjon om maskinen. For å mer detaljert informasjon,

Detaljer

Alt-i-ett-maskinen 3500-4500 Series

Alt-i-ett-maskinen 3500-4500 Series Alt-i-ett-maskinen 3500-4500 Series Komme i gang Mars 2007 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller i andre land.

Detaljer

Trådløst nettverk (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok

Trådløst nettverk (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Trådløst nettverk (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Bluetooth er et varemerke

Detaljer

LASERJET PRO 300 COLOR LASERJET PRO 400 COLOR. Brukerhåndbok M351 M451

LASERJET PRO 300 COLOR LASERJET PRO 400 COLOR. Brukerhåndbok M351 M451 LASERJET PRO 300 COLOR LASERJET PRO 400 COLOR Brukerhåndbok M351 M451 HP LaserJet Pro 300 farge-m351 og HP LaserJet Pro 400 farge-m451 Brukerhåndbok Copyright og lisens 2011 Copyright Hewlett-Packard

Detaljer

MX810 Series. Brukerhåndbok. Maskintype(r): 7463 Modell(er): 436, 636, 836

MX810 Series. Brukerhåndbok. Maskintype(r): 7463 Modell(er): 436, 636, 836 MX810 Series Brukerhåndbok Juni 2013 www.lexmark.com Maskintype(r): 7463 Modell(er): 436, 636, 836 Innhold 2 Innhold Sikkerhetsinformasjon...7 Bli kjent med skriveren...9 Finne informasjon om skriveren...9

Detaljer

Pinell Supersound II +

Pinell Supersound II + Brukerhåndbok Pinell Supersound II + DAB+-/DAB-/FM-/Internettradio www.pinell.no Innhold Sikkerhetsinformasjon 3 FCC-informasjon 4 Innhold i esken 5 Hurtigveiledning for Internett-radio 6 Dette trenger

Detaljer

W840. Brukerhåndbok. www.lexmark.com. Mars 2005

W840. Brukerhåndbok. www.lexmark.com. Mars 2005 W840 Brukerhåndbok Mars 2005 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller andre land. 2005 Lexmark International, Inc.

Detaljer

Sette opp AirPortnettverk. ved hjelp av AirPortverktøy. Mac OS X versjon 10.5 og Windows

Sette opp AirPortnettverk. ved hjelp av AirPortverktøy. Mac OS X versjon 10.5 og Windows Sette opp AirPortnettverk ved hjelp av AirPortverktøy Mac OS X versjon 10.5 og Windows 1 Innhold Kapittel 1 3 Komme i gang 5 Konfigurere en trådløs Apple-enhet for Internett-tilgang med AirPort-verktøy

Detaljer

AirPrint-guide. Version 0 NOR

AirPrint-guide. Version 0 NOR irprint-guide Version 0 NOR Definisjoner av merknader Vi bruker det følgende ikonet i denne brukermanualen: Merk Merknader forteller hvordan du bør reagere på en situasjon som kan oppstå, eller gir deg

Detaljer

Installering av bredbåndsruter ZyXEL P8702N for kunder med bredbånd på coax-kabel fra Canal Digital Kabel

Installering av bredbåndsruter ZyXEL P8702N for kunder med bredbånd på coax-kabel fra Canal Digital Kabel Installering av bredbåndsruter ZyXEL P870N for kunder med bredbånd på coax-kabel fra Canal Digital Kabel Innhold Denne veiledningen vil kunne hjelpe deg med følgende: Hvordan du kobler din nye bredbåndsruter

Detaljer

Pinell iconnect brukerhåndbok

Pinell iconnect brukerhåndbok www.pinell.no Side 1 ADVARSEL FOR Å UNNGÅ BRANN ELLER ELEKTRISK STØT BØR IKKE DENNE KONTAKTEN BRUKES MED SKJØTELEDNING, STIKKONTAKT ELLER ANDRE UTTAK MED MINDRE KONTAKTPLUGGENE KAN PLUGGES HELT INN. IKKE

Detaljer

MX810 Series. Brukerhåndbok. Maskintype(r): 7463 Modell(er): 436, 636, 836

MX810 Series. Brukerhåndbok. Maskintype(r): 7463 Modell(er): 436, 636, 836 MX810 Series Brukerhåndbok August 2014 www.lexmark.com Maskintype(r): 7463 Modell(er): 436, 636, 836 Innhold 2 Innhold Sikkerhetsinformasjon...7 Bli kjent med skriveren...9 Finne informasjon om skriveren...9

Detaljer

N600 WiFi-områdeutvider

N600 WiFi-områdeutvider Installasjonsveiledning N600 WiFi-områdeutvider Modell WN2500RP Innhold Komme i gang......................................... 3 Møt utvideren din....................................... 4 Frontdeksel........................................

Detaljer

Installasjonsmanualer og bruksanvisninger for 3net

Installasjonsmanualer og bruksanvisninger for 3net Installasjonsmanualer og bruksanvisninger for 3net Internett, Telefon, TV Utgave/revisjon: 3/1 2010-09-01 Web: www.3net.no E-post: kunde@3net.no Kundeservice: 77 77 04 99 Faks: 77 77 04 01 3net AS Bjørklysvingen

Detaljer

Veiledning for Skann til nettverk (Windows )

Veiledning for Skann til nettverk (Windows ) Veiledning for Skann til nettverk (Windows ) For å finne grunnleggende informasjon om nettverket og Brothermaskinens avanserte nettverksfunksjoner. Se uu Brukerhåndbok for nettverket. For å finne grunnleggende

Detaljer

HP EliteBook 2740p Brukerhåndbok

HP EliteBook 2740p Brukerhåndbok HP EliteBook 2740p Brukerhåndbok Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemerke for sin eier og brukes av Hewlett-Packard Company på lisens. Intel er et varemerke for

Detaljer

HP Jetdirect-utskriftsservere

HP Jetdirect-utskriftsservere HP Jetdirect-utskriftsservere Brukerhåndbok for systemansvarlig 625n 620n en3700 ew2400 HP Jetdirect-utskriftsservere 625n, 620n, en3700, ew2400 Brukerhåndbok for systemansvarlig 2002-2005 Copyright Hewlett-Packard

Detaljer

For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen.

For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. Om brukerhåndboken Denne brukerhåndboken for laser-mfp inneholder informasjon om oppsett

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA C110 http://no.yourpdfguides.com/dref/824168

Din bruksanvisning NOKIA C110 http://no.yourpdfguides.com/dref/824168 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer