Les Produktsikkerhetsguide før du konfigurerer maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Les Produktsikkerhetsguide før du konfigurerer maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering."

Transkript

1 Hurtigstrtguide Strt her MFC-J450DW MFC-J470DW Les Produktsikkerhetsguide før du konfigurerer mskinen. Les deretter Hurtigstrtguide for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL FORSIKTIG VIKTIG ADVARSEL indikerer en potensielt frlig situsjon som kn føre til dødsfll eller lvorlige personskder hvis den ikke unngås. FORSIKTIG viser en potensielt frlig situsjon som kn føre til små eller moderte personskder hvis den ikke unngås. VIKTIG viser en potensielt frlig situsjon som kn føre til skde på eiendom eller tpt produktfunksjonlitet hvis den ikke unngås. Merknder gir informsjon om hv du ør gjøre i en estemt situsjon, eller gir tips om hvordn etjeningen fungerer smmen med ndre funksjoner. Pkk ut mskinen, og kontroller komponentene De fleste illustrsjonene i Hurtigstrtguide viser MFC-J450DW. Komponentene i esken kn vriere vhengig v lnd. Medfølgende lekkptroner Sort Gul Cyn Mgent (C. 65 % ytelse i forhold til ny ptron) uugrunnleggende rukermnul: Forruksmteriell Hurtigstrtguide Grunnleggende rukermnul Produktsikkerhetsguide CD-ROM Telefonledning Strømledning Dnske rukere Finske, norske og svenske rukere Medfølgende støpsel er en jordet plugg med tre pinner. Medfølgende støpsel er en jordet plugg med to pinner. Kontroller t stikkontkten er komptiel med et slikt støpsel. Denne mskinen må være jordet. Kontkt en utorisert elektriker hvis du er i tvil. ADVARSEL Det enyttes plstposer til pkking v mskinen. Oppevr plstposene utilgjengelig for yer og rn for å unngå kvelningsfre. Plstposer er ikke leketøy. NOR Version 0

2 T vre på ll emllsjen og esken i tilfelle du må trnsportere mskinen. Du må ruke riktig grensesnittkel for grensesnittet du vil ruke (for USB- eller nettverkstilkoling). USB-kel Det nefles å ruke en USB 2.0-kel (type A/B) som er kortere enn 2 meter. Nettverkskel Bruk en gjennomgående Ctegory5-kel (eller høyere) med tvunnet ledningspr for 0BASE-T- eller 00BASE-TX Fst Ethernetnettverk. Fjern eskyttelsesteipen og filmen som dekker mskinen og pekeskjermen. Kontroller t du hr lle komponentene. Åpne dekselet til ppirmgsinet. Trykk ned og skyv forsiktig på ppirførerne for å tilpsse dem etter ppirstørrelsen. Kontroller t trekntmerket på ppirførerne står rett i forhold til merket for ppirstørrelsen du ruker. 2 Legg i vnlige A4-rk 2 FORSIKTIG IKKE ær mskinen ved å holde i sknnerdekselet, ppirstnsdekselet, dekselet på den mnuelle mteråpningen eller kontrollpnelet. Hvis du gjør det, kn det hende t mskinen glipper ut v hendene dine. Løft mskinen ved å t tk i fordypningene på hver side v mskinen. Du finner detljert informsjon i Produktsikkerhetsguide. Trekk ppirmgsinet (for MFC-J470DW: ppirmgsin ) helt ut v mskinen. d Luft ppirstelen godt for å unngå ppirstopp og feilmting. Kontroller lltid t ppiret ikke er krøllete eller skrukkete. 2

3 e Legg ppiret forsiktig i ppirmgsinet (for MFC-J470DW: mgsin ) med utskriftssiden ned og øvre knt først. h Skyv ppirmgsinet forsiktig helt inn i mskinen. VIKTIG Vær nøye med t du ikke skyver ppiret for lngt inn, for d kn det stikke opp kerst i skuffen og forårske prolemer med ppirmtingen. i T tk i ppirmgsinet og trekk smtidig ut ppirstøtteklffen slik t den låses fst, og vipp deretter ut ppirstøtteklffen. 2 f g Juster forsiktig ppirførerne etter ppiret. Sørg for t ppirførerne erører kntene på ppiret. Kontroller t ppiret ligger fltt i ppirmgsinet og under merket for mksiml ppirkpsitet. Lukk dekselet til ppirmgsinet. Hvis du vil skrive ut og kopiere på spesilmedier, åpner du den mnuelle mteråpningen k på mskinen. Legg re i ett rk om gngen v A3, Ledger, Legl, konvolutter eller tykt ppir når du ruker den mnuelle mteråpningen. Hvis du vil h mer informsjon uugrunnleggende rukermnul: Legg i ppir i den mnuelle mteråpningen (MFC-J470DW) Hvis du vil h mer informsjon om mgsin 2 uugrunnleggende rukermnul: Legge i ppir i ppirmgsin #2 3

4 3 Kole til strømledningen og telefonledningen Løft opp sknnerdekselet til det låses på plss i åpen stilling. ADVARSEL Denne mskinen skl rukes med en jordet kontkt. Siden mskinen jordes vi stikkontkten, kn du eskytte deg mot frlige elektriske forhold på telefonnettet ved å l strømledningen være tilkolet mskinen når du koler den til telefonledningen. På smme måte kn du eskytte deg hvis du skl flytte mskinen ved å kole fr telefonledningen først og deretter strømledningen. VIKTIG IKKE kole til USB-kelen ennå (hvis du ruker USB-kel). Kole til strømledningen. Kole til telefonledningen. Kole den ene enden v telefonledningen til mskinens kontkt som er merket med LINE. Før telefonledningen forsiktig gjennom kelknlen og ut på ksiden v mskinen. Kole den ndre enden til et modulært vegguttk. Hvis du ikke hr tenkt å ruke fksfunksjonen på denne mskinen, går du til trinn 4 på side 5. Vi nefler t du ikke trekker ut strømledningen så ofte og/eller lr mskinen stå uten tilkolet strømledning over lengre perioder om gngen. Dette er for å forlenge levetiden til skriverhodet, spre lekkptronene og opprettholde god utskriftskvlitet. Vi nefler t du ruker VIKTIG Telefonledningen MÅ være kolet til kontkten på mskinen som er merket med LINE. til å slå v mskinen. Ved å ruke forsynes mskinen med litt strøm slik t skriverhodet kn rengjøres regelmessig. 4

5 d Løft sknnerdekselet for å frigjøre låsen. Skyv sknnerdekselstøtten forsiktig ned, og ruk egge hender når du lukker sknnerdekselet. 4 Angi lnd (ikke språk) 2 3 Du må ngi lndet der du efinner deg slik t mskinen fungerer korrekt på det lokle telenettet i hvert enkelt lnd. Kontroller t strømmen er slått på ved å plugge strømledningen inn i stikkontkten. Trykk på lndet og deretter OK. (Kontroller t du ngir lnd, ikke språk.) Hvis du deler telefonlinje med en ekstern telefon, koler du til som vist nedenfor. 2 Hvis displyet ikke viser korrekt lnd, trykker du på Yes (J) og går til trinn d. Eller du kn trykke på No (Nei), gå tilke til trinn og velge lnd på nytt. Bipprt Ekstern telefon Bruk en ekstern telefon med en kel som ikke er lenger enn 3 meter. Hvis du deler telefonlinje med en ekstern telefonsvrer, koler du til som vist nedenfor. d Når Aepted (Godkjent) vises i displyet i et pr sekunder, strtes mskinen på nytt utomtisk. Gå til trinn 9 hvis du vil endre språk. Sett mottksmodusen til Ext.Tel/Svrer hvis du ruker en ekstern telefonsvrer. Se Velge mottksmodus på side 9. Detljert informsjon uugrunnleggende rukermnul: Kole til en ekstern telefonsvrer (TAD) 5

6 5 Instllere lekkptronene Fjern den ornsje eskyttelsesdelen. FORSIKTIG Hvis du får lekk i øynene, må du øyelikkelig skylle med vnn og kontkte lege hvis du er ekymret. Sørg først for t mskinens medfølgende lekkptroner er instllert. Kontroller t strømmen er slått på. Pekeskjermen viser Ingen lekkptron. Du kn justere vinkelen på kontrollpnelet ved å løfte det oppover. Når du senker kontrollpnelet, må du trykke inn utløserknppen, som du finner k merket. Ikke kst den ornsje eskyttelsesdelen. Du vil trenge den hvis du skl trnsportere mskinen. d Pkk ut lekkptronen. Vri den grønne utløserhendelen på den ornsje eskyttelseshetten mot klokken til det høres et klikk for å løsne vkuumpkningen. Fjern deretter den ornsje eskyttelseshetten som vist. 2 Åpne lekkptrondekselet. 2 VIKTIG IKKE rist lekkptronene. Vsk øyelikkelig med såpe eller vskemiddel hvis du søler lekk på huden eller klærne. IKKE erør ptronen på ngitt område, d det kn føre til t mskinen ikke virker smmen med ptronen. 6

7 e Kontroller t frgen på klistremerket smsvrer med ptronfrgen, som vist på tegningen nedenfor. Sett inn hver lekkptron i pilens retning som vises på etiketten. 6 Kontrollere utskriftskvliteten f 2 Skyv forsiktig inn ksiden v lekkptronen merket med "PUSH" (SKYV) inntil ptronhendelen løftes. Når lle lekkptronene er instllert, lukker du lekkptrondekselet. Kontroller t du hr lgt ppir i ppirmgsinet (for MFC-J470DW: mgsin ) for første oppsett. Når lle foreredelser er fullført, viser pekeskjermen Angi ppir, og trykk på [OK]. Trykk på OK. Kontroller kvliteten på de fire frgelokkene på rket. (sort/gul/yn/mgent) Hvis lle linjer er skrpe og tydelige, trykker du på J for å vslutte kvlitetskontrollen og gå til neste trinn. OK Hvis det mngler korte linjer, trykker du på Nei og følger trinnene på pekeskjermen. Dårlig Mskinen klrgjør lekkrørsystemet for utskrift. Dette tr omtrent fire minutter. Ikke slå v mskinen. 7

8 7 Angi ppirinnstillinger (MFC-J470DW) 8 Se gjennom informsjonen på pekeskjermen Ppirtypen og ppirstørrelsen må være innstilt på det smme som ppiret i mgsinet for t mskinen skl gi est mulig utskriftskvlitet og mte riktig ppirstørrelse. Hvis du vil h mer informsjon om hvilke ppirtyper og ppirstørrelser som støttes uugrunnleggende rukermnul: Ppirstørrelse og -type. Pekeskjermen viser informsjon om skjermetjening og ruk v mnuell mteråpning. Se gjennom denne informsjonen, og gå til neste trinn. Du finner mer informsjon i Grunnleggende rukermnul. Du kn endre stndrdmgsinet som mskinen skl ruke til utskrift v kopier eller motttte fkser. (uugrunnleggende rukermnul: Mgsinruk i kopieringsmodus eller Mgsinruk i fksmodus) d Når Mgsininnstilling vises på pekeskjermen, trykker du på Mgsininnstilling for å ngi ppirstørrelse og ppirtype. Trykk på Mgsin for å ngi ppirstørrelse og ppirtype for skuff, eller trykk på Mgsin 2 for å ngi ppirstørrelse for skuff 2. Trykk på størrelsen og typen til ppiret du ruker. Trykk på OK. 9 Velge språk Du kn endre språket i displyet til Norsk, Engelsk, Svensk, Dnsk og Finsk. Trykk på. d e Trykk på Alle innst. Dr opp eller ned, eller trykk på eller for å vise Grunn oppsett. Trykk på Grunn oppsett. Dr opp eller ned, eller trykk på eller for å vise Loklt språk. Trykk på Loklt språk. Trykk på språket. f Trykk på. 8

9 0 Velge mottksmodus Angi dto og klokkeslett Det finnes fire mottksmodi: Kun fx, Fx/Tel, Mnuelt og Ext.Tel/Svrer (Kun fx, Fx/Tel, Mnuell og Ext.Tel/Svrer. uugrunnleggende rukermnul: Bruke mottksmoduser Mskinen viser dto og klokkeslett, og hvis du hr ngitt pprtets ID, lir denne lgt til på lle fksene du sender. Trykk på. Trykk på 00: (dto og klokkeslett). d Trykk på Dto. Tst inn de to siste sifrene i årstllet ved hjelp v pekeskjermen, og trykk på OK. e f g (Skriv inn f.eks. 2 for 202.) Gjent for måned og dg. Trykk på Tid. Tst inn klokkeslettet ved hjelp v pekeskjermen i 24-timers formt. h Trykk på OK og deretter. Trykk på. d e Trykk på Alle innst. Dr opp eller ned, eller trykk på eller for å vise Grunn oppsett. Trykk på Grunn oppsett. Trykk på Svrmodus. Trykk på Kun fx, Fx/Tel, Ext.Tel/Svrer eller Mnuelt. f Trykk på. 9

10 2 Angi personlig informsjon (Apprtets ID) 3 Fksoverføringsrpport Du ør lgre nvnet og fksnummeret ditt slik t de lir skrevet ut på lle fkssidene du sender. Informsjon om hvordn du skriver inn tekst uugrunnleggende rukermnul: Skrive inn tekst Trykk på. d e f g h Trykk på Alle innst. Dr opp eller ned, eller trykk på eller for å vise Grunn oppsett. Trykk på Grunn oppsett. Trykk på Sttion ID (Apprtets ID). Trykk på Fx. Tst inn fksnummeret (opp til 20 sifre) på pekeskjermen, og trykk på OK. Trykk på Nvn. Tst inn nvnet ditt (opp til 20 tegn) ved hjelp v pekeskjermen, og trykk deretter på OK. Brother-mskinen er utstyrt med en sendingsverifiseringsrpport du kn ruke som ekreftelse på t fksen er sendt. Denne rpporten inneholder nvn eller fksnummer til mottkeren, dto, klokkeslett og vrighet for sendingen, ntll sider som le sendt, og om sendingen vr vellykket. Instruksjoner om hvordn du ruker denne funksjonen uugrunnleggende rukermnul: Sendingsverifiseringsrpport Trykk på for å veksle mellom okstver, tll og spesiltegn. (Tilgjengelige tegn kn vriere vhengig v lnd.) Hvis du skrev inn feil tll eller tegn og vil endre det, trykker du på d eller for å flytte mrkøren til tegnet som er feil. Trykk på, og ngi deretter riktig tegn. i Trykk på. 0

11 4 Stille inn telefonlinjetype 5 Stille inn telefonlinjekomptiilitet (VoIP) Hvis du koler mskinen til en linje som også ruker hussentrl (PBX) eller ISDN til å sende og mott fkser, må du endre telefonlinjetypen ved å følge fremgngsmåten nedenfor. Trykk på. d e Trykk på Alle innst. Dr opp eller ned, eller trykk på eller for å vise Grunn oppsett. Trykk på Grunn oppsett. Dr opp eller ned, eller trykk på eller for å vise Linje Vlg. Trykk på Linje Vlg. Trykk på Norml, PBX eller ISDN. Trykk på ønsket telefonlinjetype. Hvis du velger PBX, lir du edt om å ngi retningsnummeret. uugrunnleggende rukermnul: Stille inn telefonlinjetype Hvis du koler mskinen til en VoIP-tjeneste (over Internett), må du endre innstillingen for komptiilitet. Hvis du ruker en nlog telefonlinje, kn du hoppe over dette trinnet. Trykk på. d e Trykk på Alle innst. Dr opp eller ned, eller trykk på eller for å vise Grunn oppsett. Trykk på Grunn oppsett. Dr opp eller ned, eller trykk på eller for å vise Komptiilitet. Trykk på Komptiilitet. Trykk på Grunnleggende (VoIP). f Trykk på. f Trykk på. PBX og OVERFØRING Mskinen er i utgngspunktet stilt til Norml, noe som gjør det mulig for mskinen å kole til en stndrd offentlig telefonlinje (PSTN Puli Swithed Telephone Network). Mnge kontorer ruker imidlertid et sentrlt telefonsystem eller en hussentrl (PBX). Denne mskinen kn koles til de fleste typer PBX. Mskinens tilkeringingsfunksjon støtter re TBR ("Timed Brek Rell" eller "Tidsestemt gjenoppringing"). Tidsestemt gjenoppringing fungerer med de fleste PBX-systemer slik t du kn få tilgng til en ekstern linje eller sende oppringinger til et nnet internnummer. Funksjonen virker når du trykker på R på pekeskjermen.

12 6 Stille inn tidssone Du kn stille inn tidssonen på mskinen for der du er. Trykk på. Trykk på 00: (dto og klokkeslett). d Trykk på Tids sone. Angi tidssone. Trykk på OK. e Trykk på. 2

13 7 Velg tilkolingstype Disse instllsjonsveiledningene er for Windows XP Home, XP Professionl, XP Professionl x64 Edition, Windows Vist, Windows 7 og M OS X v0.5.8, 0.6.x, 0.7.x. For Windows Server 2003/2008/2008 R2 finner du driverne fr nedlstingssiden for modellen på Hvis dtmskinen ikke hr en CD-ROM-stsjon, kn du lste ned de nyeste driverne, håndøkene og verktøyene for modellen din fr Brother Solutions Center på Det kn hende t noe v progrmvren som finnes på CD-ROM-en, ikke er tilgjengelig som nedlsting. For USB-grensesnittkel Windows : gå til side 4 Mintosh: gå til side 7 For keltilkolet nettverk Windows : gå til side 20 Mintosh: gå til side 24 USB Keltilkolet nettverk Windows Mintosh Windows Mintosh For trådløst nettverk Windows og Mintosh: gå til side 28 Trådløst nettverk 3

14 USB Windows For rukere v USB-grensesnitt (Windows XP Home / XP Professionl / Windows Vist / Windows 7) 8 Før du instllerer Hovedmenyen på CD-ROM-en vises. Klikk på Instllere MFL-Pro Suite og deretter J hvis du godtr lisensvtlene. Følg instruksjonene på skjermen. Kontroller t dtmskinen er slått PÅ, og t du er logget på som dministrtor. VIKTIG IKKE kole til USB-kelen ennå. Lukk eventuelle progrmmer som kjører. Skjermildene kn vriere vhengig v opertivsystem. CD-ROM-en inkluderer Nune PperPort 2SE. Denne progrmvren støtter Windows XP Home (SP3 eller nyere), XP Professionl (SP3 eller nyere), XP Professionl x64 Edition (SP2 eller nyere), Windows Vist (SP2 eller nyere) og Windows 7. Oppdter til den nyeste Windows -serviepkken før du instllerer MFL-Pro Suite. 9 Instllere MFL-Pro Suite d Velg Lokl tilkoling (USB), og klikk deretter på Neste. Instllsjonen fortsetter. Når dette skjermildet vises, går du til neste trinn. Sett den medfølgende CD-ROM-en inn i CD-ROM-stsjonen. Hvis skjermildet for modellnvn vises, velger du din mskin. Hvis skjermildet for språk vises, velger du ønsket språk. For Windows Vist og Windows 7: Når skjermildet Brukerkontokontroll vises, klikker du på Fortsett eller J. Hvis Brother-skjermildet ikke vises utomtisk, går du til Min dtmskin eller Dtmskin og doeltklikker først på CD-ROM-ikonet og deretter på strt.exe. 4

15 20 USB Kole til USB-kelen Løft opp sknnerdekselet til det låses på plss i åpen stilling. Windows d Løft sknnerdekselet for å frigjøre låsen. Skyv sknnerdekselstøtten forsiktig ned, og ruk egge hender når du lukker sknnerdekselet. 3 2 Kole USB-kelen til USB-porten som er merket med et -symol. Du finner USBporten på høyre side inne i mskinen, som vist på tegningen nedenfor. e Instllsjonen fortsetter utomtisk. Instllsjonsskjermildene vises i tur og orden. VIKTIG IKKE vryt noen v skjermildene under instllsjonen. Det kn t noen sekunder før skjermildene vises. For Windows Vist og Windows 7: Når skjermildet Windows -sikkerhet vises, merker du v for dette lterntivet og klikker på Instller for å fullføre instllsjonen på riktig måte. USB Windows Mintosh Før USB-kelen forsiktig gjennom kelknlen og ut på ksiden v mskinen. Kole kelen til dtmskinen. f g h Hvis skjermildet Miljømessige råd for utstyr som reproduserer ilder vises, klikker du på Neste. Når skjermildet Online-registrering vises, følger du instruksjonene på skjermen. Klikk på Neste. Hvis du ikke vil stille inn mskinen som stndrdskriver, fjerner du merket for Angi stndrdskriver og klikker deretter på Neste. VIKTIG Kontroller t kelen ikke hindrer t dekselet lukkes, ellers kn det oppstå feil. 5

16 USB Windows 2 Fullføre og strte på nytt Klikk på Fullfør for å strte dtmskinen på nytt. Når du hr strtet dtmskinen på nytt, må du logge på som dministrtor. XML Pper Speifition-skriverdriver XML Pper Speifition-skriverdriveren er den est egnede driveren for Windows Vist og Windows 7 ved utskrift fr progrmmer som ruker XML Pper Speifition-dokumenter. Lst ned den nyeste driveren ved å gå til Brother Solutions Center på Hvis det vises en feilmelding under progrmvreinstllsjonen, kjører du Instllsjonsdignose som du finner under Strt/Alle progrmmer/brother/ MFC-JXXX (der MFC-JXXX er modellnvnet). Avhengig v sikkerhetsinnstillingene kn det hende t et Windows -sikkerhetsvindu eller ntivirusvindu vises når du ruker mskinen eller progrmvren. Tillt t vinduet kn fortsette. Følgende skjermilder vises. Når skjermildet Innstilling for progrmoppdtering vises, velger du ønsket innstilling for oppdtering v progrmvre og klikker på OK. Når Brothers progrm for produktutvikling og støtte vises, velger du innstillinger og følger instruksjonene på skjermen. Progrmvreoppdteringen og Brothers progrm for produktutvikling og støtte forutsetter tilgng til Internett. Fullfør Instllsjonen er nå fullført. Instllere ndre progrmmer: Nå kn du gå til Side 44 6

17 USB Mintosh For rukere v USB-grensesnitt (M OS X v0.5.8, 0.6.x, 0.7.x) 8 Før du instllerer Kole USB-kelen til USB-porten som er merket med et -symol. Du finner USBporten på høyre side inne i mskinen, som vist på tegningen nedenfor. Kontroller t mskinen er kolet til strømuttket, og t Mintosh-mskinen er slått PÅ. Du må være logget på som dministrtor. Brukere v M OS X v0.5.0 til må oppgrdere til M OS X v x. 9 Kole til USB-kelen VIKTIG Du må IKKE kole mskinen til en USB-port på et tsttur eller en USB-hu som ikke er kolet til strømuttket. Kole mskinen direkte til Mintoshmskinen. Før USB-kelen forsiktig gjennom kelknlen og ut på ksiden v mskinen. Kole kelen til Mintosh-mskinen. USB Windows Mintosh Løft opp sknnerdekselet til det låses på plss i åpen stilling. VIKTIG Kontroller t kelen ikke hindrer t dekselet lukkes, ellers kn det oppstå feil. 7

18 USB d Løft sknnerdekselet for å frigjøre låsen. Skyv sknnerdekselstøtten forsiktig ned, og ruk egge hender når du lukker sknnerdekselet. e Mintosh Velg mskinen din fr listen, og klikk deretter på OK. 3 2 f Når dette skjermildet vises, klikker du på Legg til skriver. 20 Instllere MFL-Pro Suite Sett den medfølgende CD-ROM-en inn i CD-ROM-stsjonen. Doeltklikk på ikonet Strt Here OSX for å instllere progrmmet. Hvis skjermildet for modellnvn vises, velger du din mskin. Velg mskinen din fr listen. Klikk på Legg til og deretter Neste. g Klikk på Neste når dette skjermildet vises. Velg Lokl tilkoling (USB), og klikk deretter på Neste. Følg instruksjonene på skjermen. Instllsjonen v MFL-Pro Suite er fullført. Gå til trinn 2. d Vent litt mens progrmvren instlleres. Brother-progrmvren søker etter Brotherenheten når instllsjonen er fullført. Dette tr noen få sekunder. 8

19 USB Mintosh 2 Lste ned og instllere Presto! PgeMnger Når Presto! PgeMnger er instllert, legges OCRfunksjonen til i Brother ControlCenter2. Du kn enkelt sknne, dele og orgnisere ilder og dokumenter med Presto! PgeMnger. På Brother kundestøtte-skjermildet klikker du på Presto! PgeMnger for å gå til nedlstingsnettstedet for Presto! PgeMnger og følger instruksjonene på skjermen. Fullfør Instllsjonen er nå fullført. USB Windows Mintosh 9

20 Keltilkolet nettverk Windows For rukere v keltilkolet nettverksgrensesnitt (Windows XP Home / XP Professionl / Windows Vist / Windows 7) 8 Før du instllerer Kontroller t dtmskinen er slått PÅ, og t du er logget på som dministrtor. 9 Kole til nettverkskelen Løft opp sknnerdekselet til det låses på plss i åpen stilling. VIKTIG Lukk eventuelle progrmmer som kjører. Skjermildene kn vriere vhengig v opertivsystem. CD-ROM-en inkluderer Nune PperPort 2SE. Denne progrmvren støtter Windows XP Home (SP3 eller nyere), XP Professionl (SP3 eller nyere), XP Professionl x64 Edition (SP2 eller nyere), Windows Vist (SP2 eller nyere) og Windows 7. Oppdter til den nyeste Windows -serviepkken før du instllerer MFL-Pro Suite. Hvis du tidligere hr konfigurert mskinen for et trådløst nettverk, og nå ønsker å konfigurere den for et keltilkolet nettverk, kontrollerer du t mskinens Nettverk I/F er stt til Tråd. LAN. Det trådløse nettverksgrensesnittet lir inktivt med denne innstillingen. Trykk på på mskinen. Trykk på Alle innst. Trykk på Nettverk. Dr opp eller ned, eller trykk på eller for å vise Nettverk I/F. Trykk på Nettverk I/F. Trykk på Tråd. LAN. Trykk på. Kole nettverkskelen til Ethernet-porten som er merket med et -symol. Du finner Ethernet-porten på venstre side inne i mskinen, som vist på tegningen nedenfor. Fjern den ornsje eskyttelseshetten før du koler til kelen. 20

21 Keltilkolet nettverk Windows Før nettverkskelen forsiktig gjennom kelknlen og ut på ksiden v mskinen. Kole kelen til nettverket. 20 Instllere MFL-Pro Suite Sett den medfølgende CD-ROM-en inn i CD-ROM-stsjonen. Hvis skjermildet for modellnvn vises, velger du din mskin. Hvis skjermildet for språk vises, velger du ønsket språk. VIKTIG Kontroller t kelen ikke hindrer t dekselet lukkes, ellers kn det oppstå feil. Hvis åde USB- og nettverkskler rukes, fører du egge klene gjennom kelknlen med den ene oppå den ndre. d Løft sknnerdekselet for å frigjøre låsen. Skyv sknnerdekselstøtten forsiktig ned, og ruk egge hender når du lukker sknnerdekselet. For Windows Vist og Windows 7: Når skjermildet Brukerkontokontroll vises, klikker du på Fortsett eller J. Hvis Brother-skjermildet ikke vises utomtisk, går du til Min dtmskin eller Dtmskin og doeltklikker først på CD-ROM-ikonet og deretter på strt.exe. Hovedmenyen på CD-ROM-en vises. Klikk på Instllere MFL-Pro Suite og deretter J hvis du godtr lisensvtlene. Følg instruksjonene på skjermen. 2 3 Keltilkolet nettverk Windows Mintosh 2

22 Keltilkolet nettverk Windows Velg Keltilkolet nettverksforindelse (Ethernet), og klikk deretter på Neste. Hvis det er mer enn én mskin tilkolet på nettverket, velger du mskinen din fr listen og klikker deretter på Neste. Dette vinduet vises ikke hvis det re er én mskin tilkolet nettverket, for d velges mskinen utomtisk. d Når dette skjermildet vises, velger du Endre portinnstillingene på rnnmuren slik t du får tilgng til nettverkstilkolingen, og fortsett med instllsjonen (neflt)., og deretter klikker du på Neste. Hvis nettverket ikke finner mskinen din, vises følgende skjermilde. Hvis du ruker en nnen rnnmur enn Windows -rnnmuren eller Windows - rnnmuren er dektivert, kn dette skjermildet vises. e Bekreft innstillingene ved å følge instruksjonene på skjermen. Instllsjonen v Brother-driverne strter utomtisk. Instllsjonsskjermildene vises i tur og orden. Les instruksjonene for rnnmurprogrmmet for å få vite hvordn du legger til nettverksportene nedenfor. For nettverkssknning legger du til UDP-port For PC-FAX-mottk vi nettverk legger du til UDP-port Hvis du fremdeles hr prolemer med nettverkstilkolingen, legger du til UDPportene 37 og 6. VIKTIG IKKE vryt noen v skjermildene under instllsjonen. Det kn t noen sekunder før skjermildene vises. For Windows Vist og Windows 7: Når skjermildet Windows -sikkerhet vises, merker du v for dette lterntivet og klikker på Instller for å fullføre instllsjonen på riktig måte. f g h Hvis skjermildet Miljømessige råd for utstyr som reproduserer ilder vises, klikker du på Neste. Når skjermildet Online-registrering vises, følger du instruksjonene på skjermen. Klikk på Neste. Hvis du ikke vil stille inn mskinen som stndrdskriver, fjerner du merket for Angi stndrdskriver og klikker deretter på Neste. 22

23 Keltilkolet nettverk Windows 2 Fullføre og strte på nytt Klikk på Fullfør for å strte dtmskinen på nytt. Når du hr strtet dtmskinen på nytt, må du logge på som dministrtor. 22 Instllere MFL-Pro Suite på flere dtmskiner (om nødvendig) Hvis du vil ruke mskinen smmen med flere dtmskiner på nettverket, instllerer du MFL-Pro Suite på hver enkelt dtmskin. Gå til trinn 20 på side 2. Se også trinn 8 på side 20 før instllering. Hvis det vises en feilmelding under progrmvreinstllsjonen, kjører du Instllsjonsdignose som du finner under Strt/Alle progrmmer/brother/ MFC-JXXX (der MFC-JXXX er modellnvnet). Avhengig v sikkerhetsinnstillingene kn det hende t et Windows -sikkerhetsvindu eller ntivirusvindu vises når du ruker mskinen eller progrmvren. Tillt t vinduet kn fortsette. Følgende skjermilder vises. Når skjermildet Innstilling for progrmoppdtering vises, velger du ønsket innstilling for oppdtering v progrmvre og klikker på OK. Når Brothers progrm for produktutvikling og støtte vises, velger du innstillinger og følger instruksjonene på skjermen. Progrmvreoppdteringen og Brothers progrm for produktutvikling og støtte forutsetter tilgng til Internett. Nettverkslisens (Windows ) Dette produktet omftter en PC-lisens for opp til 2 rukere. Lisensen støtter instllering v MFL-Pro Suite, inkludert Nune PperPort 2SE, på opp til 2 PC-er på nettverket. Hvis du vil ruke mer enn 2 PC-er med Nune PperPort 2SE instllert, må du kjøpe Brother NL-5-pkken, som er en PC-lisenspkke for opp til 5 ekstr rukere. Kontkt Brother kundeservie eller den lokle Brother-forhndleren hvis du vil kjøpe NL-5- pkken. Fullfør Instllere ndre progrmmer: Nå kn du gå til Side 44 Instllsjonen er nå fullført. XML Pper Speifition-skriverdriver XML Pper Speifition-skriverdriveren er den est egnede driveren for Windows Vist og Windows 7 ved utskrift fr progrmmer som ruker XML Pper Speifition-dokumenter. Lst ned den nyeste driveren ved å gå til Brother Solutions Center på Keltilkolet nettverk Windows Mintosh 23

24 Keltilkolet nettverk Mintosh For rukere v keltilkolet nettverksgrensesnitt (M OS X v0.5.8, 0.6.x, 0.7.x) 8 Før du instllerer Kontroller t mskinen er kolet til strømuttket, og t Mintosh-mskinen er slått PÅ. Du må være logget på som dministrtor. 9 Kole til nettverkskelen Løft opp sknnerdekselet til det låses på plss i åpen stilling. Brukere v M OS X v0.5.0 til må oppgrdere til M OS X v x. Hvis du tidligere hr konfigurert mskinen for et trådløst nettverk, og nå ønsker å konfigurere den for et keltilkolet nettverk, kontrollerer du t mskinens Nettverk I/F er stt til Tråd. LAN. Det trådløse nettverksgrensesnittet lir inktivt med denne innstillingen. Trykk på på mskinen. Kole nettverkskelen til Ethernet-porten som Trykk på Alle innst. er merket med et -symol. Du finner Trykk på Nettverk. Ethernet-porten på venstre side inne i Dr opp eller ned, eller trykk på eller for å mskinen, som vist på tegningen nedenfor. vise Nettverk I/F. Fjern den ornsje eskyttelseshetten før du Trykk på Nettverk I/F. koler til kelen. Trykk på Tråd. LAN. Trykk på. 24

25 Keltilkolet nettverk Mintosh Før nettverkskelen forsiktig gjennom kelknlen og ut på ksiden v mskinen. Kole kelen til nettverket. 20 Instllere MFL-Pro Suite Sett den medfølgende CD-ROM-en inn i CD-ROM-stsjonen. Doeltklikk på ikonet Strt Here OSX for å instllere progrmmet. Hvis skjermildet for modellnvn vises, velger du din mskin. VIKTIG Kontroller t kelen ikke hindrer t dekselet lukkes, ellers kn det oppstå feil. Hvis åde USB- og nettverkskler rukes, fører du egge klene gjennom kelknlen med den ene oppå den ndre. Velg Keltilkolet nettverksforindelse (Ethernet), og klikk deretter på Neste. Følg instruksjonene på skjermen. d Løft sknnerdekselet for å frigjøre låsen. Skyv sknnerdekselstøtten forsiktig ned, og ruk egge hender når du lukker sknnerdekselet. 2 3 d e Vent litt mens progrmvren instlleres. Brother-progrmvren søker etter Brotherenheten når instllsjonen er fullført. Dette tr noen få sekunder. Hvis mskinen er konfigurert for nettverket, velger du mskinen fr listen og klikker deretter på OK. Keltilkolet nettverk Windows Mintosh 25

26 Keltilkolet nettverk Mintosh Hvis nettverket ikke finner mskinen din, ekrefter du nettverksinnstillingene. Du kn finne mskinens MAC-dresse (Ethernet-dresse) og IP-dresse ved å skrive ut nettverkets konfigursjonsrpport. uubrukerhåndok for nettverket: Skrive ut nettverkskonfigursjonsrpport Klikk på OK hvis dette skjermildet vises. f Klikk på Legg til skriver når dette skjermildet vises. Velg mskinen din fr listen. Klikk på Legg til og deretter Neste. Skriv inn et nvn på Mintosh-mskinen på inntil 5 tegn. g Klikk på Neste når dette skjermildet vises. Hvis du vil ruke sknnefunksjonen direkte fr mskinen for å sknne over nettverket, må du merke v i oksen Registrer dtmskinen med Sknn til -funksjonen på mskinen. Klikk på OK. Gå til f. Nvnet du skriver inn, vises på mskinens pekeskjerm når du trykker på Sknne og velger et sknnelterntiv. (uuprogrmvrehåndok: Nettverkssknning) Instllsjonen v MFL-Pro Suite er fullført. Gå til trinn 2. 26

27 Keltilkolet nettverk Mintosh 2 Lste ned og instllere Presto! PgeMnger Når Presto! PgeMnger er instllert, legges OCRfunksjonen til i Brother ControlCenter2. Du kn enkelt sknne, dele og orgnisere ilder og dokumenter med Presto! PgeMnger. På Brother kundestøtte-skjermildet klikker du på Presto! PgeMnger for å gå til nedlstingsnettstedet for Presto! PgeMnger og følger instruksjonene på skjermen. 22 Instllere MFL-Pro Suite på flere dtmskiner (om nødvendig) Hvis du vil ruke mskinen smmen med flere dtmskiner på nettverket, instllerer du MFL-Pro Suite på hver enkelt dtmskin. Gå til trinn 20 på side 25. Se også trinn 8 på side 24 før instllering. Fullfør Instllsjonen er nå fullført. Keltilkolet nettverk Windows Mintosh 27

28 For rukere v trådløst nettverksgrensesnitt For rukere v trådløst nettverksgrensesnitt 8 Før du egynner Du må først konfigurere innstillingene for det trådløse nettverket på mskinen slik t det kommuniserer med tilgngspunktet/ruteren. Når mskinen er konfigurert til å kommunisere med tilgngspunktet/ruteren, får dtmskiner på nettverket tilgng til mskinen. Du må instllere driverne og progrmvren for å kunne ruke mskinen fr disse dtmskinene. Trinnene nedenfor veileder deg gjennom konfigureringen og instllsjonen. Du oppnår est resultt for vnlige dokumentutskrifter ved å plssere Brother-mskinen så nær nettverkets tilgngspunkt/ruter som mulig, og med færrest mulig hindringer. Store gjenstnder og vegger mellom de to enhetene, i tillegg til støy fr ndre elektroniske enheter, kn påvirke dtoverføringshstigheten for dokumentene. På grunn v disse fktorene kn det hende t trådløs tilkoling ikke psser like godt til lle typer dokumenter og progrmmer. Hvis du skriver ut store filer, slik som flersidede dokumenter med lndet tekst og mye grfikk, ør du vurdere klet Ethernet for rskere dtoverføring, eller USB for generelt høyere hstighet. Selv om Brother-mskinen kn rukes på åde keltilkolet og trådløst nettverk, kn du re ruke én v tilkolingsmetodene om gngen. Hvis du llerede hr konfigurert mskinens innstillinger for trådløst nettverk, må du tilkestille nettverksinnstillingene før du konfigurerer innstillingene for trådløst nettverk på nytt. Trykk på på mskinen. Trykk på Alle innst. Trykk på Nettverk. Dr opp eller ned, eller trykk på eller for å vise Nullst. nettv., og trykk deretter på Nullst. nettv. Trykk på J for å godt. Hold J nede i 2 sekunder for å ekrefte. Følgende instruksjoner er for infrstrukturmodus (kolet til en dtmskin vi tilgngspunkt/ruter). Infrstrukturmodus Tilgngspunkt/ruter Mskin for trådløst nettverk (din mskin) som er kolet til tilgngspunktet/ruteren Trådløskomptiel dtmskin som er tilkolet tilgngspunktet/ruteren d Klet dtmskin som er tilkolet tilgngspunktet/ruteren e Moil enhet som er kolet til tilgngspunktet/ruteren Kontroller t innstillingene for trådløst nettverk på mskinen smsvrer med tilgngspunktet/ruteren. Du finner instruksjoner for hvordn du stiller inn Ad-ho-modus (kolet til en trådløskomptiel dtmskin uten tilgngspunkt/ruter) i Brukerhåndok for nettverket på CD-ROM-en. Du kn også vise Brukerhåndok for nettverket ved å følge instruksjonene nedenfor. Slå på dtmskinen. Sett inn CD-ROM-en i CD-ROM-stsjonen. For Windows : 2 Velg modell og språk. Hovedmenyen på CD-ROM-en vises. 3 Klikk på Brukermnuler og deretter på PDF-dokumenter. 4 Klikk på Brukerhåndok for nettverket. For Mintosh: 2 Doeltklikk på Brukermnuler. Velg modell og språk. 3 Klikk på Brukermnuler og deretter på Brukerhåndok for nettverket. 28

29 For rukere v trådløst nettverksgrensesnitt 9 Velg metode for oppsett v trådløs ruk Følgende instruksjoner vil tily tre metoder for oppsett v Brother-mskinen på et trådløst nettverk. Velg metoden du foretrekker for ditt miljø. Oppsett ved hjelp v instllsjons-cd-rom og USB-kel (Windows og Mintosh) Du må ruke en USB-kel under konfigurering (kel medfølger ikke). Vi nefler t du ruker en dtmskin med trådløs forindelse til nettverket for denne metoden. Hvis du ruker Windows XP, eller en dtmskin som er tilkolet vi tilgngspunktet/ruteren med en nettverkskel, må du vite innstillingene for det trådløse nettverket. Noter innstillingene for det trådløse nettverket på den vstte plssen nedenfor. Ikke kontkt Brother kundeservie hvis du trenger hjelp uten å h informsjonen om trådløs sikkerhet for hånden. Vi kn ikke hjelpe deg med å finne nettverkets sikkerhetsinnstillinger. Element Registrer gjeldende innstillinger for det trådløse nettverket SSID (Nettverksnvn) Nettverksnøkkel * Nettverksnøkkelen kn også eskrives som pssordet, sikkerhetsnøkkelen eller krypteringsnøkkelen. Hvis du ikke hr denne informsjonen (SSID og Nettverksnøkkel), kn du ikke gå videre til innstillingene for trådløst nettverk. Hvordn finner jeg denne informsjonen? ) Se i dokumentsjonen som følger med det trådløse tilgngspunktet/ruteren. 2) Det innledende nettverksnvnet kn være produsentens nvn eller modellnvnet. 3) Hvis du ikke hr sikkerhetsinformsjonen, må du t kontkt med ruterprodusenten, systemdministrtoren eller Internett-leverndøren. Nå kn du gå til side 3 Trådløst nettverk 29

30 For rukere v trådløst nettverksgrensesnitt For metode og strter du det trådløse oppsettet ved å trykke på Wi-Fi-knppen på pekeskjermen. Mnuelt oppsett fr kontrollpnelet ved hjelp v Inst.veiviser (Windows, Mintosh og moile enheter) Hvis ditt trådløse tilgngspunkt/ruter ikke støtter WPS (Wi-Fi Proteted Setup ) eller AOSS, noterer du innstillingene for trådløst nettverk til ditt trådløse tilgngspunkt/ruter i feltet nedenfor. Ikke kontkt Brother kundeservie hvis du trenger hjelp uten å h informsjonen om trådløs sikkerhet for hånden. Vi kn ikke hjelpe deg med å finne nettverkets sikkerhetsinnstillinger. Element Registrer gjeldende innstillinger for det trådløse nettverket SSID (Nettverksnvn) Nettverksnøkkel * Nettverksnøkkelen kn også eskrives som pssordet, sikkerhetsnøkkelen eller krypteringsnøkkelen. Hvis du ikke hr denne informsjonen (SSID og Nettverksnøkkel), kn du ikke gå videre til innstillingene for trådløst nettverk. Hvordn finner jeg denne informsjonen? ) Se i dokumentsjonen som følger med det trådløse tilgngspunktet/ruteren. 2) Det innledende SSID kn være produsentens nvn eller modellnvnet. 3) Hvis du ikke hr sikkerhetsinformsjonen, må du t kontkt med ruterprodusenten, systemdministrtoren eller Internett-leverndøren. Nå kn du gå til side 34 Konfigurering med ett trykk ved hjelp v WPS eller AOSS (Windows, Mintosh og moile enheter) Hvis det trådløse tilgngspunktet/ruteren støtter utomtisk trådløs (ett trykk) konfigurering (WPS eller AOSS ) Nå kn du gå til side 35 30

31 For rukere v trådløst nettverksgrensesnitt 20 Oppsett ved hjelp v instllsjons-cd-rom og USB-kel (Windows og Mintosh) Velg Trådløs nettverkstilkoling, og klikk deretter på Neste. Du må ruke en USB-kel under konfigurering (kel medfølger ikke). Disse trinnene gjelder for Windows - instllsjon. For Mintosh-instllsjon må du sette inn instllsjons-cd-rom-en i CD-ROM-stsjonen og doeltklikke på Strt Here OSX for å instllere. Velg trådløs instllsjon, og følg instruksjonene for oppsett v trådløs enhet på dtmskinskjermen. d Når dette skjermildet vises, velger du Endre portinnstillingene på rnnmuren slik t du får tilgng til nettverkstilkolingen, og fortsett med instllsjonen (neflt)., og deretter klikker du på Neste. Sett den medfølgende CD-ROM-en inn i CD-ROM-stsjonen. Hvis skjermildet for modellnvn vises, velger du din mskin. Hvis skjermildet for språk vises, velger du ønsket språk. For Windows Vist og Windows 7: Når skjermildet Brukerkontokontroll vises, klikker du på Fortsett eller J. Hvis Brother-skjermildet ikke vises utomtisk, går du til Min dtmskin eller Dtmskin og doeltklikker først på CD-ROM-ikonet og deretter på strt.exe. Hvis du ruker en nnen rnnmur enn Windows -rnnmuren eller Windows - rnnmuren er dektivert, kn dette skjermildet vises. Hovedmenyen på CD-ROM-en vises. Klikk på Instllere MFL-Pro Suite og deretter J hvis du godtr lisensvtlene. Følg instruksjonene på skjermen. Les instruksjonene for rnnmurprogrmmet for å få vite hvordn du legger til nettverksportene nedenfor. For nettverkssknning legger du til UDP-port For PC-FAX-mottk vi nettverk legger du til UDP-port Hvis du fremdeles hr prolemer med nettverkstilkolingen, legger du til UDPportene 37 og 6. Trådløst nettverk 3

32 For rukere v trådløst nettverksgrensesnitt e Velg J, jeg hr en USB-kel som kn rukes ved instllsjonen., og klikk deretter på Neste. g Når følgende skjermilde vises, merker du v for J hvis du vil kole til den oppgitte SSID-en. Klikk på Neste, og gå til j. f Kole midlertidig USB-kelen (medfølger ikke) direkte til dtmskinen og mskinen. h Når følgende skjermilde vises, søker veiviseren etter trådløse nettverk som er tilgjengelige for mskinen. Velg SSID-en som du noterte for nettverket ditt i trinn 9- på side 29, og klikk deretter på Neste. Merk v i oksen og klikk på Neste hvis ekreftelsesskjermildet vises, og gå deretter til g. Hvis ikke, går du til h. Hvis du vil h instruksjoner om hvordn du koler USB-kelen til USB-porten på mskinen, kn du se Kole til USB-kelen på side 5. Les meldingen nøye hvis skjermildet Viktig melding vises. Merk v i oksen etter t du hr ekreftet SSID og nettverksnøkkelen, og klikk deretter på Neste. Hvis det ikke vises en liste med SSID-er, kontrollerer du t tilgngspunktet er slått på og stilt inn til å gruppesende SSID-en. Kontroller t mskinen og tilgngspunktet er innenfor rekkevidde for kommuniksjon, og klikk deretter på Oppdter. Hvis tilgngspunktet er konfigurert til ikke å gruppesende SSID-en, kn du legge den til mnuelt ved å klikke på Avnsert-knppen. Følg instruksjonene på skjermen for å ngi Nvn (SSID), og klikk deretter på Neste. 32

33 For rukere v trådløst nettverksgrensesnitt i Skriv inn den Nettverksnøkkel du noterte i trinn 9- på side 29, og klikk deretter på Neste. k Kole fr USB-kelen mellom dtmskinen og mskinen. Hvis nettverket ikke er konfigurert for pålitelighetskontroll og kryptering, vises følgende skjermilde. Hvis du vil fortsette konfigursjonen, klikker du på OK og går til j. l Klikk på Neste for å fortsette å instllere MFL-Pro Suite. Konfigureringen v trådløst nettverk er nå fullført. Wi-Fi-knppen øverst til høyre på pekeskjermen endres til en firetrinns indiktor som viser signlstyrken til det trådløse tilgngspunktet/ruteren. LEDlmpen for Wi-Fi tennes på kontrollpnelet for å ngi t mskinens Nettverk I/F er stt til WLAN. j Klikk på Neste. Innstillingene sendes til mskinen din. Instllere MFL-Pro Suite For rukere v Windows : Nå kn du gå til Trinn 22-e på side 39 For rukere v Mintosh: Nå kn du gå til Innstillingene lir ikke endret hvis du klikker på Avryt. Hvis du vil ngi IP-dresseinnstillingene for mskinen mnuelt, klikker du på Endre IPdresse og ngir så de nødvendige IPdresseinnstillingene for nettverket ditt. Hvis skjermildet for mislykket trådløst oppsett vises, klikker du på Prøv igjen. Trinn 22-d på side 4 Trådløst nettverk 33

34 For rukere v trådløst nettverksgrensesnitt 20 Mnuelt oppsett fr kontrollpnelet ved hjelp v Inst.veiviser (Windows, Mintosh og moile enheter) Trykk på. Trykk på Inst.veiviser. Når Bytte nettverksgrensesnitt til trådløst? vises, trykker du på J for å godt. Dette strter veiviseren for trådløst oppsett. Trykk på Nei hvis du vil vryte. Mskinen søker etter tilgjengelige SSID-er. Det tr flere sekunder å vise en liste over tilgjengelige SSID-er. Hvis det vises en liste over SSID-er, kn du dr opp eller ned, eller trykke eller for å velge SSID-en du noterte i trinn 9- på side 30. Velg SSID-en du vil kole til med. Trykk på OK. Hvis det trådløse tilgngspunktet/ruteren for vlgt SSID støtter WPS og mskinen nmoder ruk v WPS, går du til. Hvis du lir edt om å ngi en nettverksnøkkel, går du til d. Hvis ikke, går du til e. Hvis det ikke vises en liste over SSID-er, kontrollerer du t tilgngspunktet er slått på. Flytt mskinen din nærmere tilgngspunktet, og prøv å strte fr igjen. Hvis tilgngspunktet er konfigurert til ikke å gruppesende SSID-en, må du legge til SSIDnvnet mnuelt. Du finner mer informsjon i Brukerhåndok for nettverket. Trykk på J for å kole til mskinen ved hjelp v WPS. (Hvis du velger Nei til å fortsette med mnuell konfigurering, går du til d for å ngi en nettverksnøkkel.) Når pekeskjermen vises for å strte WPS, trykker du på WPS-knppen på det trådløse tilgngspunktet/ruteren, og deretter trykker du på Neste for å fortsette. Gå til e. d Angi nettverksnøkkelen du noterte i trinn 9- på side 30 ved hjelp v pekeskjermen. e f Trykk på for å veksle mellom små og store okstver. Trykk på for å veksle mellom okstver, tll og spesiltegn. (Tilgjengelige tegn kn vriere vhengig v lnd.) Trykk på d eller for å flytte mrkøren til venstre eller høyre. (Hvis du vil h mer informsjon, kn du se Skrive inn tekst i innstillinger for trådløst nettverk på side 45.) Trykk på OK når du hr skrevet inn lle tegnene, og trykk deretter på J for å ruke innstillingene. Mskinen vil nå prøve å kole til det trådløse nettverket. Dette kn t noen få minutter. Det vises en melding med tilkolingsresulttet i 60 sekunder på pekeskjermen, og det skrives utomtisk ut en WLAN-rpport. Hvis tilkolingen mislyktes, kontrollerer du feilkoden på rpportutskriften og går til Feilsøking på side 36. Konfigureringen v trådløst nettverk er nå fullført. Wi-Fi-knppen øverst til høyre på pekeskjermen endres til en firetrinns indiktor som viser signlstyrken til det trådløse tilgngspunktet/ruteren. LEDlmpen for Wi-Fi tennes på kontrollpnelet for å ngi t mskinens Nettverk I/F er stt til WLAN. Brukere v moile enheter kn gå til rukermnulen for progrmmet de ruker (for eksempel AirPrint, Brother iprint&sn eller ndre progrmmer) for nærmere informsjon om hvordn mskinen skl rukes med progrmmet. Hvis du vil lste ned rukermnulen for progrmmet du ruker, går du til nedlstingsdelen for håndøker og velger modellen på Brother Solutions Center på Hvis du vil instllere MFL-Pro Suite, fortsetter du til trinn 2. For rukere v Windows : Nå kn du gå til Side 38 For rukere v Mintosh: Nå kn du gå til 34 Side 4

35 For rukere v trådløst nettverksgrensesnitt 20 Oppsett med ett trykk ved hjelp v WPS eller AOSS (Windows, Mintosh og moile enheter) Kontroller t det trådløse tilgngspunktet/ruteren hr WPS- eller AOSS -symolet som vist nedenfor. Plsser Brother-mskinen innenfor rekkevidden til tilgngspunktet/ruteren med WPS eller AOSS. Rekkevidden kn vriere, vhengig v omgivelsene. Se i instruksjonene for tilgngspunktet/ruteren. Trykk på. Trykk på WPS/AOSS. Når Bytte nettverksgrensesnitt til trådløst? vises, trykker du på J for å godt. Dette vil strte veiviseren for trådløst oppsett. Trykk på Nei hvis du vil vryte. e Det vises en melding med tilkolingsresulttet i 60 sekunder på pekeskjermen, og det skrives utomtisk ut en WLAN-rpport. Hvis tilkolingen mislyktes, kontrollerer du feilkoden på rpportutskriften og går til Feilsøking på side 36. Konfigureringen v trådløst nettverk er nå fullført. Wi-Fi-knppen øverst til høyre på pekeskjermen endres til en firetrinns indiktor som viser signlstyrken til det trådløse tilgngspunktet/ruteren. LEDlmpen for Wi-Fi tennes på kontrollpnelet for å ngi t mskinens Nettverk I/F er stt til WLAN. Brukere v moile enheter kn gå til rukermnulen for progrmmet de ruker (for eksempel AirPrint, Brother iprint&sn eller ndre progrmmer) for nærmere informsjon om hvordn mskinen skl rukes med progrmmet. Hvis du vil lste ned rukermnulen for progrmmet du ruker, går du til nedlstingsdelen for håndøker og velger modellen på Brother Solutions Center på Hvis det trådløse tilgngspunktet/ruteren støtter WPS (PIN-metode), kn du også konfigurere mskinen ved hjelp v PIN-metoden (Personl Identifition Numer). uubrukerhåndok for nettverket: Konfigursjon ved ruk v PINmetoden for WPS (Wi-Fi Proteted Setup) d Når pekeskjermen vises for å strte WPS eller AOSS, trykker du på WPS- eller AOSS knppen på det trådløse tilgngspunktet/ruteren. Se i rukermnulen for det trådløse tilkolingspunktet/ruteren for nærmere instruksjoner. Hvis du vil instllere MFL-Pro Suite, fortsetter du til trinn 2. For rukere v Windows : Nå kn du gå til Side 38 For rukere v Mintosh: Nå kn du gå til Side 4 Trykk deretter på OK. Mskinen registrerer nå utomtisk hvilken modus (WPS eller AOSS ) det trådløse tilkolingspunktet/ruteren ruker, og prøver å kole til det trådløse nettverket. Trådløst nettverk 35

36 For rukere v trådløst nettverksgrensesnitt Feilsøking Ikke kontkt Brother kundeservie hvis du trenger hjelp uten å h informsjonen om trådløs sikkerhet for hånden. Vi kn ikke hjelpe deg med å finne nettverkets sikkerhetsinnstillinger. Hvordn finner jeg informsjonen om trådløs sikkerhet (SSID og nettverksnøkkel) ) Se i dokumentsjonen som følger med det trådløse tilgngspunktet/ruteren. 2) Det innledende SSID kn være produsentens nvn eller modellnvnet. 3) Hvis du ikke hr sikkerhetsinformsjonen, må du t kontkt med ruterprodusenten, systemdministrtoren eller Internett-leverndøren. * Nettverksnøkkelen kn også eskrives som pssordet, sikkerhetsnøkkelen eller krypteringsnøkkelen. Rpport om trådløst LAN Hvis utskrevet rpport om trådløst LAN viser t tilkolingen mislyktes, må du kontrollere feilkoden på den utskrevne rpporten og se instruksjonene nedenfor. Feilkode Aneflte løsninger Innstillingen for trådløst nettverk er ikke ktivert, så sett denne innstillingen til PÅ. - Hvis en nettverkskel er kolet til mskinen, må denne koles fr og mskinens innstillinger for trådløst nettverk settes til PÅ. TS-0 Trykk på og Alle innst. på mskinen. Trykk på Nettverk. Dr opp eller ned, eller trykk på eller for å vise Nettverk I/F. Trykk på Nettverk I/F. Trykk på WLAN. Trykk på. Finner ikke trådløst tilgngspunkt/ruter.. Kontroller følgende 4 punkter: TS-02 - Kontroller t trådløst tilgngspunkt/ruter er slått på. - Flytt mskinen til et område uten hindringer eller nærmere det trådløse tilgngspunktet/ ruteren. - Plsser mskinen midlertidig innenfor en meter fr det trådløse tilgngspunktet når du konfigurerer innstillingene for trådløst nettverk. - Hvis det trådløse tilgngspunktet/ruteren hr filtrering v MAC-dresse, må du ekrefte t MAC-dressen til Brother-mskinen er tilltt i filteret. 2. Hvis du hr ngitt SSID og sikkerhetsinformsjon (SSID/godkjenningsmetode/ krypteringsmetode/nettverksnøkkel) mnuelt, kn informsjonen være feil. Bekreft SSID og sikkerhetsinformsjon på nytt, og skriv korrekt informsjon inn på nytt om nødvendig. Se Hvordn finner jeg informsjonen om trådløs sikkerhet (SSID og nettverksnøkkel) på side 36 for å ekrefte. 36

37 For rukere v trådløst nettverksgrensesnitt Godkjennings-/krypteringsmetodene som rukes v det vlgte trådløse tilgngspunktet/ruteren, støttes ikke v mskinen. For infrstrukturmodus: Endre godkjennings- og krypteringsmetodene til det trådløse tilgngspunktet/ruteren. Mskinen støtter følgende godkjenningsmetoder: TS-04 godkjenningsmetode krypteringsmetode WPA-Personl TKIP AES WPA2-Personl AES Åpen WEP Ingen (uten kryptering) Delt nøkkel WEP Hvis prolemet ikke lir løst, kn de ngitte SSID- eller nettverksinnstillingene være feil. Bekreft innstillingene for trådløst nettverk på nytt. Se Hvordn finner jeg informsjonen om trådløs sikkerhet (SSID og nettverksnøkkel) på side 36 for å ekrefte. For Ad-ho-modus: Endre godkjennings- og krypteringsmetodene for dtmskinen til innstillingen for trådløst nettverk. Mskinen hr kun støtte for Åpen godkjenning, og hr vlgfri WEP-kryptering. TS-05 Sikkerhetsinformsjonen (SSID/nettverksnøkkel) er feil. Bekreft SSID og sikkerhetsinformsjon (nettverksnøkkel) på nytt. Hvis ruteren hr WEP-kryptering, ngir du nøkkelen som er rukt som første WEP-nøkkel. Brother-mskinen hr kun støtte for ruk v den første WEP-nøkkelen. Se Hvordn finner jeg informsjonen om trådløs sikkerhet (SSID og nettverksnøkkel) på side 36 for å ekrefte. TS-06 Informsjonen om trådløs sikkerhet (godkjenningsmetode/krypteringsmetode/ nettverksnøkkel) er feil. Bekreft informsjon om trådløs sikkerhet på nytt (godkjenningsmetode/krypteringsmetode/ nettverksnøkkel) i tellen i TS-04. Hvis ruteren hr WEP-kryptering, ngir du nøkkelen som er rukt som første WEP-nøkkel. Brother-mskinen hr kun støtte for ruk v den første WEP-nøkkelen. Se Hvordn finner jeg informsjonen om trådløs sikkerhet (SSID og nettverksnøkkel) på side 36 for å ekrefte. Mskinen finner ingen trådløse tilgngspunkt/rutere med WPS eller AOSS ktivert. TS-07 Hvis du vil konfigurere innstillingene for trådløst nettverk med WPS eller AOSS, må åde mskinen og det trådløse tilgngspunktet/ruteren strtes. Bekreft t det trådløse tilgngspunktet/ruteren hr støtte for WPS eller AOSS, og strt på nytt. TS-08 Hvis du ikke vet hvordn det trådløse tilgngspunktet/ruteren rukes med WPS eller AOSS, kn du se i dokumentsjonen som følger med det trådløse tilgngspunktet/ruteren, t kontkt med produsenten v det trådløse tilgngspunktet/ruteren eller t kontkt med nettverksdministrtoren. Fnt to eller flere tilgngspunkt som hr WPS eller AOSS ktivert. - Bekreft t kun ett trådløst tilgngspunkt/ruter innenfor området hr WPS eller AOSS ktivert, og prøv på nytt. - Prøv å strte igjen etter noen minutter for å unngå interferens fr ndre tilgngspunkter. Trådløst nettverk 37

Les Produktsikkerhetsguide før du konfigurerer maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les Produktsikkerhetsguide før du konfigurerer maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her MFC-J4510DW Les Produktsikkerhetsguide før du konfigurerer mskinen. Les deretter Hurtigstrtguide for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL FORSIKTIG VIKTIG ADVARSEL indikerer

Detaljer

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her DCP-J40DW Les Produktsikkerhetsguide før du koler til mskinen. Les deretter Hurtigstrtguide for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL FORSIKTIG VIKTIG ADVARSEL indikerer

Detaljer

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her MFC-J440DW MFC-J460DW Les Produktsikkerhetsguide før du koler til mskinen. Les deretter Hurtigstrtguide for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL FORSIKTIG VIKTIG ADVARSEL

Detaljer

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her MFC-J650DW MFC-J870DW Les Produktsikkerhetsguide før du koler til mskinen. Les deretter Hurtigstrtguide for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL FORSIKTIG VIKTIG ADVARSEL

Detaljer

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her ADS-2600W Les Produktsikkerhetsguide før du koler til mskinen. Les deretter Hurtigstrtguide for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL ADVARSEL viser en potensielt frlig

Detaljer

ut maskinen og kontroller komponentene Strømledning Bæreark/ Plastkortbæreark

ut maskinen og kontroller komponentene Strømledning Bæreark/ Plastkortbæreark Hurtigstrtguide ADS-2100e / ADS-2600We Strt her ADS-2100e ADS-2600We Brother Industries, Ltd. 15-1, Neshiro-cho, Mizuho-ku, Ngoy 467-8561, Jpn Tkk for t du vlgte Brother. Din støtte er viktig for oss,

Detaljer

Før du kan bruke maskinen, bør du lese denne hurtigstartguiden for korrekt oppsett og installering.

Før du kan bruke maskinen, bør du lese denne hurtigstartguiden for korrekt oppsett og installering. Hurtigstrtguide Strt her MFC-490CW Før du kn ruke mskinen, ør du lese denne hurtigstrtguiden for korrekt oppsett og instllering. ADVARSEL Advrsel-symolet forteller deg hvilke forholdsregler du ør t for

Detaljer

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her ADS-2100 Les Produktsikkerhetsguide før du koler til mskinen. Les deretter Hurtigstrtguide for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL ADVARSEL viser en potensielt frlig

Detaljer

ut maskinen og kontroller komponentene Belteenhet (forhåndsinstallert) CD-ROM Strømledning Produktsikkerhetsguide

ut maskinen og kontroller komponentene Belteenhet (forhåndsinstallert) CD-ROM Strømledning Produktsikkerhetsguide Hurtigstrtguide Strt her HL-3140CW / HL-3150CDN HL-3150CDW / HL-3170CDW Tkk for t du vlgte Brother. Din støtte er viktig for oss og vi setter pris på t du kjøper fr oss. Ditt Brother-produkt er konstruert

Detaljer

Før du kan bruke maskinen, bør du lese hurtigstartguiden for korrekt konfigurering og installering.

Før du kan bruke maskinen, bør du lese hurtigstartguiden for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her DCP-373CW DCP-375CW DCP-377CW Før du kn ruke mskinen, ør du lese hurtigstrtguiden for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL FORSIKTIG Advrsel-symolet forteller deg hvilke

Detaljer

Les hefte om sikkerhet og juridisk informasjon før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les hefte om sikkerhet og juridisk informasjon før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguie Strt her MFC-J6510DW MFC-J6710DW Les hefte om sikkerhet og juriisk informsjon før u koler til mskinen. Les eretter Hurtigstrtguie for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL FORSIKTIG

Detaljer

ut maskinen og kontroller komponentene og juridisk informasjon Trommelenhet og toner kassett (forhånds-installert)

ut maskinen og kontroller komponentene og juridisk informasjon Trommelenhet og toner kassett (forhånds-installert) Hurtigstrtguide Strt her HL-2135W / (kun EU) HL-2270DW Før denne mskinen rukes for første gng, les denne hurtigstrtguiden for å sette opp og instllere mskinen din. For å se hurtigstrtguiden på ndre språk,

Detaljer

ut maskinen og kontroller komponentene Trommelenhet (inkludert standard tonerkassett) Telefonledning Brukermanual Hurtigstartguide

ut maskinen og kontroller komponentene Trommelenhet (inkludert standard tonerkassett) Telefonledning Brukermanual Hurtigstartguide Hurtigstrtguide Strt her MFC-8890DW Før du kn ruke mskinen, må du lese denne hurtigstrtguiden for informsjon om korrekt oppsett og instllsjon. Hvis du vil lese hurtigstrtguiden på ndre språk, kn du gå

Detaljer

Før du kan bruke maskinen, bør du lese denne hurtigstartguiden for korrekt oppsett og installering.

Før du kan bruke maskinen, bør du lese denne hurtigstartguiden for korrekt oppsett og installering. Hurtigstrtguie Strt her MFC-6490CW Før u kn ruke mskinen, ør u lese enne hurtigstrtguien for korrekt oppsett og instllering. ADVARSEL Avrsel-symolet forteller eg hvilke forholsregler u ør t for å hinre

Detaljer

ADVARSEL viser en potensielt farlig situasjon som kan føre til dødsfall eller alvorlige personskader hvis den ikke unngås.

ADVARSEL viser en potensielt farlig situasjon som kan føre til dødsfall eller alvorlige personskader hvis den ikke unngås. Hurtigstrtguie Strt her DCP-7055 / DCP-7057 DCP-7060D / DCP-7065DN Les Sikkerhet og juriisk informsjon-heftet før u setter opp mskinen in. Les eretter enne Hurtigstrtguien for korrekt oppsett og instllsjon.

Detaljer

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her DCP-J52W Les Produktsikkerhetsguide før du koler til mskinen. Les deretter Hurtigstrtguide for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL FORSIKTIG VIKTIG ADVARSEL indikerer

Detaljer

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her MFC-J5910DW Les Produktsikkerhetsguide før du koler til mskinen. Les deretter Hurtigstrtguide for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL FORSIKTIG ADVARSEL viser en potensielt

Detaljer

510 Series Color Jetprinter

510 Series Color Jetprinter 510 Series Color Jetprinter Brukerhåndok for Windows Feilsøking for instllering En sjekkliste for å finne løsninger på vnlige instlleringsprolemer. Skriveroversikt Lære om skriverdelene og skriverprogrmvren.

Detaljer

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her DCP-J132W Les Produktsikkerhetsguide før du koler til mskinen. Les deretter Hurtigstrtguide for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL FORSIKTIG VIKTIG ADVARSEL indikerer

Detaljer

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her DCP-J552DW DCP-J752DW Les Produktsikkerhetsguide før du koler til mskinen. Les deretter Hurtigstrtguide for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL FORSIKTIG VIKTIG ADVARSEL

Detaljer

Start her. Hurtigstartguide. ut maskinen og kontroller komponentene DCP-9015CDW DCP-9020CDW

Start her. Hurtigstartguide. ut maskinen og kontroller komponentene DCP-9015CDW DCP-9020CDW Hurtigstrtguide Strt her DCP-9015CDW DCP-9020CDW Les Produktsikkerhetsguide først, les deretter denne Hurtigstrtguide for riktig oppsetts- og instllsjonsprosedyre. Du finner Hurtigstrtguide på ndre språk

Detaljer

Før du kan bruke maskinen, bør du lese Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Før du kan bruke maskinen, bør du lese Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her DCP-J35W Før du kn ruke mskinen, ør du lese Hurtigstrtguide for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL FORSIKTIG ADVARSEL viser en potensielt frlig situsjon som kn føre

Detaljer

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her MFC-J470DW Les Produktsikkerhetsguide før du koler til mskinen. Les deretter Hurtigstrtguide for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL FORSIKTIG VIKTIG ADVARSEL indikerer

Detaljer

ut maskinen og kontroller komponentene Trommel- og tonerkassettenhet (forhåndsinstallert) Installasjons-CD-ROM Strømledning Produktsikkerhetsguide

ut maskinen og kontroller komponentene Trommel- og tonerkassettenhet (forhåndsinstallert) Installasjons-CD-ROM Strømledning Produktsikkerhetsguide Hurtigstrtguide Strt her (kun EU) HL-5470DW(T) HL-6180DW(T) Tkk for t du vlgte Brother. Din støtte er viktig for oss, og vi setter pris på smreidet. Ditt Brother-produkt er konstruert og produsert ifølge

Detaljer

Start her DCP-7055W / DCP-7057W /

Start her DCP-7055W / DCP-7057W / Hurtigstrtguide Strt her DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7070DW Les Sikkerhet og juridisk informsjon-heftet før du setter opp mskinen din. Les deretter denne Hurtigstrtguiden for korrekt oppsett og instllsjon.

Detaljer

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her DCP-J925DW Les Produktsikkerhetsguide før du koler til mskinen. Les deretter Hurtigstrtguide for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL FORSIKTIG ADVARSEL viser en potensielt

Detaljer

Før du kan bruke maskinen, bør du lese Hurtigstartguiden for korrekt konfigurering og installering. ut maskinen og kontroller komponentene

Før du kan bruke maskinen, bør du lese Hurtigstartguiden for korrekt konfigurering og installering. ut maskinen og kontroller komponentene Hurtigstrtguide Strt her DCP-J55W DCP-J75W Før du kn ruke mskinen, ør du lese Hurtigstrtguiden for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL FORSIKTIG Advrsel-symolet forteller deg hvilke forholdsregler

Detaljer

Før du kan bruke maskinen, bør du lese hurtigstartguiden for korrekt konfigurering og installering.

Før du kan bruke maskinen, bør du lese hurtigstartguiden for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her MFC-253CW MFC-255CW MFC-257CW MFC-295CN Før du kn ruke mskinen, ør du lese hurtigstrtguiden for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL FORSIKTIG Advrsel-symolet forteller

Detaljer

Driftshåndbok for EasyMP Multi PC Projection

Driftshåndbok for EasyMP Multi PC Projection Driftshåndbok for EsyMP Multi PC Projection Innhold 2 Om EsyMP Multi PC Projection Møtestiler foreslått v EsyMP Multi PC Projection... 5 Holde møter ved bruk v flere bilder...5 Holde fjernmøter over et

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Intern Ethernet-utskriftsserver med flere funksjoner og protokoller og trådløs Ethernet-utskriftsserver med flere funksjoner BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Her i Brukerhåndbok for nettverket finner du nyttig

Detaljer

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her DCP-J525W DCP-J725DW Les Produktsikkerhetsguide før du koler til mskinen. Les deretter Hurtigstrtguide for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL FORSIKTIG ADVARSEL viser

Detaljer

ut maskinen, og kontroller komponentene Mikro-USB-kabel SD-minnekort Hurtigstartguide DVD-ROM

ut maskinen, og kontroller komponentene Mikro-USB-kabel SD-minnekort Hurtigstartguide DVD-ROM Hurtigstrtguide DSmoile 820W Strt her DSmoile 820W DSmoile 920DW Tkk for t du vlgte Brother. Din støtte er viktig for oss, og vi er glde for å h deg som kunde. Før du ruker mskinen, les denne hurtigoppsettguiden

Detaljer

Brukerhåndbok for nettverket

Brukerhåndbok for nettverket Brukerhåndbok for nettverket Intern Ethernet-utskriftsserver med flere funksjoner og protokoller samt trådløs utskriftsserver med flere funksjoner Her i Brukerhåndbok for nettverket finner du nyttig informasjon

Detaljer

ut maskinen og kontroller komponentene Brukermanual Hurtigstartguide Belte (forhåndsinstallert)

ut maskinen og kontroller komponentene Brukermanual Hurtigstartguide Belte (forhåndsinstallert) Hurtigstrtguide Strt her MFC-9120CN Før du kn ruke mskinen, ør du lese hurtigstrtguiden for korrekt konfigurering og instllering. Du finner hurtigstrtguiden på ndre språk ved å esøke http://solutions.rother.om/.

Detaljer

Microsoft PowerPoint MER ENN KULEPUNKTER

Microsoft PowerPoint MER ENN KULEPUNKTER Mirosoft PowerPoint MER ENN KULEPUNKTER INNHOLDSFORTEGNELSE: Opprette en ny presentsjon: «Ml» vs. «tomt skll» Bilder: Sette inn ilder fr Google ildesøk. Bilder: Sette inn llerede lgrede ilder. Bilder:

Detaljer

Eneboerspillet. Håvard Johnsbråten

Eneboerspillet. Håvard Johnsbråten Håvrd Johnsråten Eneoerspillet Når vi tenker på nvendelser i mtemtikken, ser vi gjerne for oss Pytgors læresetning eller ndre formler som vi kn ruke til å eregne lengder, reler, kostnder osv. Men mer strkte

Detaljer

Bruksanvisning/ Brugsanvisning

Bruksanvisning/ Brugsanvisning 1 6 d c e Bruksnvisning/ Brugsnvisning f h g i j k l m 7 8 10 2 3 9 c e d Bkovervendt/Bgudvendt Høyde/højde 61-105 cm 4 5 11 12 Mks vekt/vægt 18 kg Alder 9m 4å UN regultion no. R129 i-size 8 9 13 14 15

Detaljer

Før du kan bruke maskinen, bør du lese denne hurtigstartguiden for korrekt oppsett og installering.

Før du kan bruke maskinen, bør du lese denne hurtigstartguiden for korrekt oppsett og installering. Hurtigstrtguide Strt her DCP-6690CW Før du kn ruke mskinen, ør du lese denne hurtigstrtguiden for korrekt oppsett og instllering. ADVARSEL Advrsel-symolet forteller deg hvilke forholdsregler du ør t for

Detaljer

ADVARSEL viser en potensielt farlig situasjon som kan føre til dødsfall eller alvorlige personskader hvis den ikke unngås.

ADVARSEL viser en potensielt farlig situasjon som kan føre til dødsfall eller alvorlige personskader hvis den ikke unngås. Hurtigstrtguide Strt her MFC-9320CW Før du kn ruke mskinen, ør du lese hurtigstrtguiden for korrekt konfigurering og instllering. Du finner hurtigstrtguiden på ndre språk ved å esøke http://solutions.rother.com/.

Detaljer

Get filmleie. Brukerveiledning

Get filmleie. Brukerveiledning Get filmleie Brukerveiledning Innhold 4 Funksjoner for fjernkontroll 5 Hv er Get filmleie? 6 Hvilke filmer kn jeg leie? 6 Hv skl til for å få tjenesten? 7 Slik kontrollerer du tjenesten 7 Hv koster det

Detaljer

FORSIKTIG viser en potensielt farlig situasjon som kan føre til små eller moderate personskader hvis den ikke unngås.

FORSIKTIG viser en potensielt farlig situasjon som kan føre til små eller moderate personskader hvis den ikke unngås. Hurtigstrtguide Strt her MFC-7860DW Les Sikkerhet og juridisk informsjon-heftet før du setter opp mskinen din. Les deretter denne Hurtigstrtguiden for korrekt oppsett og instllsjon. For å vise Hurtigstrtguide

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Intern Ethernet-utskriftsserver med flere funksjoner og protokoller og trådløs Ethernet-utskriftsserver med flere funksjoner BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Her i Brukerhåndbok for nettverket finner du nyttig

Detaljer

ut maskinen og kontroller komponentene Hurtigstartguide Belte (forhåndsinstallert)

ut maskinen og kontroller komponentene Hurtigstartguide Belte (forhåndsinstallert) Hurtigstrtguide Strt her DCP-9010CN Før du kn ruke mskinen, ør du lese hurtigstrtguiden for korrekt konfigurering og instllering. Du finner hurtigstrtguiden på ndre språk ved å esøke http://solutions.rother.com/.

Detaljer

Før du kan bruke maskinen, bør du lese denne hurtigstartguiden for korrekt oppsett og installering.

Før du kan bruke maskinen, bør du lese denne hurtigstartguiden for korrekt oppsett og installering. Hurtigstrtguide Strt her MFC-5490CN Før du kn ruke mskinen, ør du lese denne hurtigstrtguiden for korrekt oppsett og instllering. ADVARSEL Advrsel-symolet forteller deg hvilke forholdsregler du ør t for

Detaljer

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguie Strt her MFC-J6920DW Les Prouktsikkerhetsguie før u koler til mskinen. Les eretter Hurtigstrtguie for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL FORSIKTIG VIKTIG ADVARSEL inikerer en

Detaljer

Installeringshåndbok. Daikin Altherma lavtemperatur monoblokk ekstravarmer EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Installeringshåndbok. Norsk

Installeringshåndbok. Daikin Altherma lavtemperatur monoblokk ekstravarmer EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Installeringshåndbok. Norsk Dikin Altherm lvtempertur monolokk ekstrvrmer EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Norsk Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om dokumentsjonen. Om dette dokumentet... Om esken. Ekstrvrmer..... Slik fjerner du tilehør

Detaljer

ut maskinen og kontroller komponentene (For FAX-2845)

ut maskinen og kontroller komponentene (For FAX-2845) Hurtigstartguide Start her FAX-2840 / FAX-2845 FAX-2940 Les Produktsikkerhetsguiden først, så leser du denne Hurtigstartguiden for korrekt oppsett og installasjon. For å vise Hurtigstartguide på andre

Detaljer

Wi-Fi-innstillinger. Infrastrukturmodus

Wi-Fi-innstillinger. Infrastrukturmodus Wi-Fi-innstillinger uu Innledning Det er to trådløse LAN-moduser: Intrastrukturmodus for tilkobling gjennom et tilgangspunkt og ad-hocmodus for å etablere en direkte tilkobling med en trådløs LAN-kompatibel

Detaljer

Installeringshåndbok. Daikin Altherma lavtemperatur monoblokk ekstravarmer EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Installeringshåndbok. Norsk

Installeringshåndbok. Daikin Altherma lavtemperatur monoblokk ekstravarmer EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Installeringshåndbok. Norsk Dikin Altherm lvtempertur monolokk EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Dikin Altherm lvtempertur monolokk Norsk Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om dokumentsjonen. Om dette dokumentet... Om esken. Ekstrvrmer.....

Detaljer

nor i 2012 Mercury Marine 90-8M0066063 112

nor i 2012 Mercury Marine 90-8M0066063 112 nor i 2012 Mercury Mrine 90-8M0066063 112 ii nor Komponenter styrekulthåndtk Plssering v styrekulthåndtkskomponenter... 1 Betjening v dødmnnsbryter Dødmnnsbryter... 2 Justering v styrekulthåndtk Justeringer...

Detaljer

LW153 Sweex Wireless 150N Adapter USB

LW153 Sweex Wireless 150N Adapter USB LW153 Sweex Wireless 150N Adapter USB Legg merke til! På den vedlagte CD-ROM-platen finner du installasjonsveiviseren. Denne enkle installasjonsprosedyren viser deg hvordan du installerer adapter, steg

Detaljer

Driftshåndbok for Epson iprojection (Windows/Mac)

Driftshåndbok for Epson iprojection (Windows/Mac) Driftshåndbok for Epson iprojection (Windows/Mc) Innhold 2 Introduksjon til Epson iprojection 5 Egenskper for Epson iprojection... 6 Koble til forskjellige enheter... 6 Visning på fire skjermer... 6 Bytte

Detaljer

Trinn 1. Sette opp maskinen. Trinn 2. Oppsettingen er fullført!

Trinn 1. Sette opp maskinen. Trinn 2. Oppsettingen er fullført! MFC-7840W Hurtigstartguide Før du kan bruke maskinen, må du sette opp maskinvaren og installere driveren. Les og følg instruksene i denne hurtigstartguiden for korrekt oppsetting og installering. Trinn

Detaljer

Referanseguide for installatør

Referanseguide for installatør Refernseguide for instlltør Dikin Altherm vrmepumpe med grunnvrme Refernseguide for instlltør Dikin Altherm vrmepumpe med grunnvrme Norsk Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1 Generelle sikkerhetshensyn

Detaljer

ut maskinen og kontroller komponentene Trommelenhet og tonerkassett (forhåndsinstallert)

ut maskinen og kontroller komponentene Trommelenhet og tonerkassett (forhåndsinstallert) Hurtigstrtguie Strt her DCP-8250DN Les Prouktsikkerhetsguie først, les eretter enne Hurtigstrtguie for riktig oppsetts- og instllsjonsproseyre. Du finner Hurtigstrtguie på nre språk ve å esøke http://solutions.rother.om/.

Detaljer

Referanseguide for installatør

Referanseguide for installatør Refernseguide for instlltør Dikin Altherm Lvtempertursplitt + ERLQ004-006-008CA EHVH/X04S18CB EHVH/X08S18+6CB Refernseguide for instlltør Dikin Altherm Lvtempertursplitt Norsk Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse

Detaljer

Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter

Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter Skal du sette opp din PC mot en Linksys trådløsruter, kan du følge dette dokumentet for hjelp. Figur 1 Linksys trådløsruter Dette dokumentet forutsetter: Norsk versjon

Detaljer

Leger. A. Om din stilling. Klinisk stilling: Turnuslege Assistentlege Overlege. B. Om din erfaring med bruk av datamaskin. 1 Eier du en datamaskin?

Leger. A. Om din stilling. Klinisk stilling: Turnuslege Assistentlege Overlege. B. Om din erfaring med bruk av datamaskin. 1 Eier du en datamaskin? 2357434042 A. Om din stilling Leger 1 11 Kryss v slik: Ikke slik: Klinisk stilling: Turnuslege Assistentlege Overlege B. Om din erfring med ruk v dtmskin 1 Eier du en dtmskin? J Nei 2 Hvor mnge fingre

Detaljer

ut maskinen og kontroller komponentene Trommelenhet (inkludert standard tonerkassett)

ut maskinen og kontroller komponentene Trommelenhet (inkludert standard tonerkassett) Hurtigstrtguide Strt her DCP-8085DN Før du kn ruke mskinen, må du lese denne hurtigstrtguiden for informsjon om korrekt oppsett og instllsjon. Hvis du vil lese hurtigstrtguiden på ndre språk, kn du gå

Detaljer

Løsningsforslag til avsluttende eksamen i HUMIT1750 høsten 2003.

Løsningsforslag til avsluttende eksamen i HUMIT1750 høsten 2003. Løsningsforslg til vsluttende eksmen i HUMIT1750 høsten 2003. Teksten under hr litt litt prtsom fordi jeg hr villet forklre hvordn jeg gikk frm. Fr en studentesvrelse le det ikke forventet nnet enn sluttresulttene.

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Innebygd Ethernet utskriftsserver multifunksjon og trådløs Ethernet-utskriftsserver multifunksjon for flere funksjoner BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Denne Brukerhåndbok for nettverket inneholder nyttig

Detaljer

Oppsettveiledning. 1. Sette opp maskinen. 2. Installere programvaren. Oversikt over kontrollpanelet

Oppsettveiledning. 1. Sette opp maskinen. 2. Installere programvaren. Oversikt over kontrollpanelet Oppsettveiledning. Sette opp maskinen. Installere programvaren Oversikt over kontrollpanelet . Sette opp maskinen 0 cm (4.0 inches) 33 cm (3 inches) 0 cm (7.9 inches) 0 cm (7.9 inches) 3 89,6 0 50 5 80

Detaljer

ut maskinen og kontroller komponentene Dokumentasjon/Installasjons CD-plate(r) Sikkerhets- og juridisk informasjonshefte

ut maskinen og kontroller komponentene Dokumentasjon/Installasjons CD-plate(r) Sikkerhets- og juridisk informasjonshefte Hurtigstrtguie Strt her (kun EU) HL-4570CDW HL-4570CDWT Les gjennom enne Hurtigstrtguie for oppsett og instllsjon v mskinen før u tr i ruk mskinen for første gng. For å lese Hurtigstrtguie på nre språk,

Detaljer

ut skriveren og kontroller komponentene Trommelenhet og toner kassett

ut skriveren og kontroller komponentene Trommelenhet og toner kassett Hurtigstartguide Start her (kun EU) HL-5370DW Før du kan bruke skriveren, les denne Hurtigstartguiden for korrekt oppsett og installasjon. VIKTIG IKKE koble til grensesnittkabelen enda. 1 Pakk ut skriveren

Detaljer

Get started. Brukerveiledning Get box HD PVR

Get started. Brukerveiledning Get box HD PVR Get strted Brukerveiledning Get box HD PVR Innhold Grtulerer med Get box HD PVR! Grtulerer med ny Get box HD PVR 3 Hv er HDTV? 4 Dekoderens plssering 5 Get strted 6 Innhold i esken 7 2 Tilkobling 9 Front-

Detaljer

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguie Strt her MFC-J6520DW MFC-J6720DW Les Prouktsikkerhetsguie før u koler til mskinen. Les eretter Hurtigstrtguie for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL FORSIKTIG VIKTIG ADVARSEL

Detaljer

Brukerhåndbok for nettverket

Brukerhåndbok for nettverket Brukerhåndbok for nettverket Intern Ethernet-utskriftsserver med støtte for flere protokoller og trådløst utskriftsserver Denne Brukerhåndbok for nettverket inneholder nyttig informasjon om kablede og

Detaljer

ut maskinen og kontroller komponentene Trommelenhet (inkludert standard tonerkassett) Telefonledning Brukermanual Hurtigstartguide

ut maskinen og kontroller komponentene Trommelenhet (inkludert standard tonerkassett) Telefonledning Brukermanual Hurtigstartguide Hurtigstrtguide Strt her MFC-8880DN Før du kn ruke mskinen, må du lese denne hurtigstrtguiden for informsjon om korrekt oppsett og instllsjon. Hvis du vil lese hurtigstrtguiden på ndre språk, kn du gå

Detaljer

Før du kan bruke maskinen, bør du lese Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Før du kan bruke maskinen, bør du lese Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguie Strt her MFC-J615W Før u kn ruke mskinen, ør u lese Hurtigstrtguie for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL FORSIKTIG ADVARSEL viser en potensielt frlig situsjon som kn føre til

Detaljer

Kvalitetssikring av elektronisk pasientjournal - Skjema 1

Kvalitetssikring av elektronisk pasientjournal - Skjema 1 70778 EPJ Kvlitetssikring Skjem v. Hllvrd Lærum (tlf. 79886) Kvlitetssikring v elektronisk psientjournl - Skjem I dette spørreskjemet ønsker vi å få vite noe om din prktiske ruk v og ditt syn på elektronisk

Detaljer

Hurtigstartguide DCP-770CW. Trinn 1. Trinn 2. Oppsettingen er fullført! Sette opp maskinen. Installere driveren og programvaren

Hurtigstartguide DCP-770CW. Trinn 1. Trinn 2. Oppsettingen er fullført! Sette opp maskinen. Installere driveren og programvaren DCP-770CW Hurtigstartguide Før du kan bruke maskinen, må du sette opp maskinvaren og installere programvaren. Les og følg instruksene i denne hurtigstartguiden for korrekt oppsett og installasjon. Trinn

Detaljer

Brukerhåndbok. Linksys PLEK500. Powerline nettverksadapter

Brukerhåndbok. Linksys PLEK500. Powerline nettverksadapter Brukerhåndbok Linksys PLEK500 Powerline nettverksadapter Innhold Oversikt............... 3 Funksjoner.................... 3 Slik fungerer Powerline-nettverket........... 4 Eksempel på installering 4 Installere

Detaljer

Sem 1 ECON 1410 Halvor Teslo

Sem 1 ECON 1410 Halvor Teslo Løsningsforslg til seminr i ECON : Internsjonl økonomi.seminruke V ) Den økonomien vi her står ovenfor produserer re to goder, tø og vin. Altså vil lterntivkostnden for den ene vren nødvendigvis måles

Detaljer

Start her. Start her. Fjern all teip, og løft skjermen. Fjern al tapen og løft displayet. Finn komponentene. Find komponenter

Start her. Start her. Fjern all teip, og løft skjermen. Fjern al tapen og løft displayet. Finn komponentene. Find komponenter Bsis Guide Strt her Strt her 1 Brukere med USB-kbel: Du må ikke koble til USB-kbelen før trinn A2. Brugere f USB-kbel: Forbind ikke USB-kblet før trin A2. Bruk denne veiledningen for å konfigurere mskinvren

Detaljer

Kom i gang med Perspektiver Smartbok! Vi veileder deg steg for steg!

Kom i gang med Perspektiver Smartbok! Vi veileder deg steg for steg! Kom i gng med Perspektiver Smrtbok! Vi veileder deg steg for steg! MARKÉR, LYTT og NOTÉR Smrtbok hr en rekke funksjoner for god studieteknikk. Du kn blnt nnet mrkere nøkkelord og lge notter mens du lytter

Detaljer

Mer øving til kapittel 3

Mer øving til kapittel 3 Mer øving til kpittel 3 KAPITTEL 3 FUNKSJONER Oppgve 1 Tegn et koordintsystem og merk v punktene (1, 5) d (3, 2) ( 2, 3) e ( 3, 5) (4, 0) f (0, 4) Oppgve 2 Hvilke koordintpr hr de ulike punktene i koordintsystemet?

Detaljer

Installeringshåndbok. Daikin Altherma lavtemperatur monoblokk tilleggsboks EK2CB07CAV3. Installeringshåndbok. Norsk

Installeringshåndbok. Daikin Altherma lavtemperatur monoblokk tilleggsboks EK2CB07CAV3. Installeringshåndbok. Norsk Instlleringshåndbok Dikin Altherm lvtempertur monoblokk tilleggsboks EKCB07CAV Instlleringshåndbok Dikin Altherm lvtempertur monoblokk tilleggsboks Norsk Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om dokumentsjonen.

Detaljer

Samsvarserklæring FCC og IC. EU-samsvarserklæring. Miljøsamsvarserklæring. Takk. 2014 Mercury Marine Pinpoint GPS 90-8M0089316 1213

Samsvarserklæring FCC og IC. EU-samsvarserklæring. Miljøsamsvarserklæring. Takk. 2014 Mercury Marine Pinpoint GPS 90-8M0089316 1213 Smsvrserklæring FCC og IC PINPOINT FJERNKONTROLL, FCC ID - MVU10148 ACMA: N2523 IC: 6094A-09291, 6094A-09305 Denne enheten er i smsvr med del 15 v FCC-reglene. Bruken er underlgt følgende to etingelser:

Detaljer

Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN3000RP med WiFi-rekkevidde. Utvidet trådløs rekkevidde Ruterrekkevidde

Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN3000RP med WiFi-rekkevidde. Utvidet trådløs rekkevidde Ruterrekkevidde Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN3000RP med WiFi-rekkevidde Utvidet trådløs rekkevidde Ruterrekkevidde 2011 NETGEAR, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres,

Detaljer

Trinn 1. Sette opp maskinen. Trinn 2. Oppsettingen er fullført!

Trinn 1. Sette opp maskinen. Trinn 2. Oppsettingen er fullført! MFC-885CW Hurtigstartguide Før du kan bruke maskinen, må du sette opp maskinvaren og installere programvaren. Les og følg instruksene i denne hurtigstartguiden for korrekt oppsett og installasjon. Trinn

Detaljer

N300 WiFi-ruter (N300R)

N300 WiFi-ruter (N300R) Easy, Reliable & Secure Installeringsveiledning N300 WiFi-ruter (N300R) Varemerker Merkenavn og produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører sine respektive eiere. Informasjonen

Detaljer

Merknader for brukere av trådløst LAN

Merknader for brukere av trådløst LAN Merknader for brukere av trådløst LAN Русский Suomi Dansk Polski Ma gyar Čeština Svenska Les denne håndboken nøye før du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Merknader for brukere

Detaljer

Wi-Fi Direct veiledning

Wi-Fi Direct veiledning Wi-Fi Direct veiledning Enkelt oppsett ved bruk av Wi-Fi Direct Feilsøking Appendix Innhold Slik leser du håndbøkene... 2 Symboler som brukes i håndbøkene... 2 Ansvarsfraskrivelse... 2 1. Enkelt oppsett

Detaljer

Kom i gang med Tett på Smartbok! Vi veileder deg steg for steg!

Kom i gang med Tett på Smartbok! Vi veileder deg steg for steg! Kom i gng med Tett på Smrtbok! Vi veileder deg steg for steg! MARKÉR, LYTT og NOTÉR Smrtbok hr en rekke fine funksjoner for god studieteknikk. Du kn mrkere gode nøkkelord og lge egne notter mens du lytter

Detaljer

STATISTIKK, KOMBINATORIKK OG SANNSYNLIGHET

STATISTIKK, KOMBINATORIKK OG SANNSYNLIGHET Mer øving til kpittel 4 STATISTIKK, KOMBINATORIKK OG SANNSYNLIGHET Oppgve 1 Under ser du resulttet v ntll kinoesøk for en klsse de siste to måneder: 1, 3, 5, 4, 2, 7, 1, 1, 4, 5, 3, 3, 4, 0, 1, 3, 6, 5,

Detaljer

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguie Strt her DCP-J140W Les Prouktsikkerhetsguie før u koler til mskinen. Les eretter Hurtigstrtguie for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL FORSIKTIG ADVARSEL viser en potensielt

Detaljer

Innhold i pakken. R6250 Smart WiFi-ruter Installeringsveiledning

Innhold i pakken. R6250 Smart WiFi-ruter Installeringsveiledning Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller deres datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan

Detaljer

6 Brøk. Matematisk innhold Brøk i praktiske situasjoner Brøk som del av en mengde. Utstyr Eventuelt ulike konkreter, som brikker og knapper

6 Brøk. Matematisk innhold Brøk i praktiske situasjoner Brøk som del av en mengde. Utstyr Eventuelt ulike konkreter, som brikker og knapper Brøk I dette kpitlet lærer elevene om røk som del v en helhet, der helheten kn være en mengde, en lengde eller en figur, og de skl lære om røk som del v en mengde. De skl lære å finne delen når det hele

Detaljer

Manual for AL500AC og AL100AC

Manual for AL500AC og AL100AC Manual for AL500AC og AL100AC Denne manualen hjelper deg med installasjon og avinstallsjon av driver, samt hvordan du kobler til et trådløst nettverk i de ulike operativsystemene. Innhold Bruk av USB cradle

Detaljer

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen. MAT1001 Matematikk 1P-Y HØSTEN 2011. Privatister. Yrkesfag. Alle yrkesfaglige utdanningsprogrammer

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen. MAT1001 Matematikk 1P-Y HØSTEN 2011. Privatister. Yrkesfag. Alle yrkesfaglige utdanningsprogrammer OPPLÆRINGSREGION NORD LK06 Finnmrk fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordlnd fylkeskommune Nord-Trøndelg fylkeskommune Sør-Trøndelg fylkeskommune Møre og Romsdl fylke Skriftlig eksmen MAT1001 Mtemtikk

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

N150 Wi-Fi-ruter (N150R)

N150 Wi-Fi-ruter (N150R) Easy, Reliable & Secure Installeringsveiledning N150 Wi-Fi-ruter (N150R) Varemerker Merkenavn og produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører sine respektive eiere. Informasjonen

Detaljer

... JULEPRØVE 9. trinn...

... JULEPRØVE 9. trinn... .... JULEPRØVE 9. trinn.... Nvn: Gruppe: DELPRØVE 1 uten hjelpemidler ( 37 poeng) På denne delprøven kn du re ruke skrivesker, psser og linjl. Alle oppgvene i del 1 skl føres rett på rket. I noen oppgver

Detaljer

Snarveien til. MySQL og. Dreamweaver CS5. Oppgaver

Snarveien til. MySQL og. Dreamweaver CS5. Oppgaver Snrveien til MySQL og Dremwever CS5 Oppgver Kpittel 1 Innledning Oppgve 1 Forklr kort hv som menes med følgende egreper: disksert weområde serversert weområde Oppgve 2 Hv er viktig å tenke gjennom når

Detaljer

Årsprøve 2014 10. trinn Del 2

Årsprøve 2014 10. trinn Del 2 2 Årsprøve 2014 10. trinn Del 2 Informsjon for del 2 Prøvetid: Hjelpemidler på del 2: Vedlegg: Andre opplysninger: Fremgngsmåte og forklring: Veiledning om vurderingen: 5 timer totlt Del 2 skl du levere

Detaljer

Guide for Wi-Fi Direct

Guide for Wi-Fi Direct Guide for Wi-Fi Direct Version A NOR Gjeldende modeller Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: MFC-J650DW/J670DW/J690DW/J695DW Merknadsdefinisjoner Vi bruker dette symbolet i brukermanualen:

Detaljer

Tall i arbeid Påbygging terminprøve våren 2014

Tall i arbeid Påbygging terminprøve våren 2014 Terminprøve våren 014 Tll i rei Påygging terminprøve våren 014 DEL 1 Uten hjelpemiler Hjelpemiler: vnlige skrivesker, psser, linjl me entimetermål og vinkelmåler Oppgve 1 1 Skriv tllet Skriv tllet 6 3,15

Detaljer

2015 Mercury Marine VesselView 7 8M0102727 1214 nor

2015 Mercury Marine VesselView 7 8M0102727 1214 nor 2015 Mercury Mrine VesselView 7 8M0102727 1214 nor INNHOLD Del 1 - Komme i gng VesselView 7 Oversikt... 2 Betjeningsorgner forn...2 Bruk v etjeningsorgner forn... 2 Bkpnel... 3 VesselView 7 displyet plssering

Detaljer

Tilkobling. Windows-instruksjoner for en lokalt tilkoblet skriver. Før du installerer skriverprogramvare i Windows

Tilkobling. Windows-instruksjoner for en lokalt tilkoblet skriver. Før du installerer skriverprogramvare i Windows Tilkoling Side 1 av 5 Tilkoling Windows-instruksjoner for en lokalt tilkolet skriver Før du installerer skriverprogramvare i Windows En lokalt tilkolet skriver er en skriver som er kolet til en datamaskin

Detaljer

ut maskinen og kontroller komponentene Trommelenhet og tonerkassett (forhåndsinstallert)

ut maskinen og kontroller komponentene Trommelenhet og tonerkassett (forhåndsinstallert) Hurtigstrtguie Strt her DCP-8110DN Les Prouktsikkerhetsguie først, les eretter enne Hurtigstrtguie for riktig fremgngsmåte for oppsett og instllsjon. For å lese Hurtigstrtguie på nre språk, esøk http://solutions.rother.om/.

Detaljer