Installeringshåndbok. Daikin Altherma lavtemperatur monoblokk ekstravarmer EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Installeringshåndbok. Norsk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Installeringshåndbok. Daikin Altherma lavtemperatur monoblokk ekstravarmer EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Installeringshåndbok. Norsk"

Transkript

1 Dikin Altherm lvtempertur monolokk ekstrvrmer EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Norsk

2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om dokumentsjonen. Om dette dokumentet... Om esken. Ekstrvrmer..... Slik fjerner du tilehør fr ekstrvrmeren... Foreredelse. Klrgjøre instlleringsstedet..... Krv til instlleringssted for ekstrvrmeren.... Klrgjøre vnnrøropplegg.... Klrgjøre elektrisk ledningsopplegg..... Oversikt over elektriske tilkolinger v eksterne og interne ktutorer... 4 Instllering 4. Åpne nleggene Slik åpner du ekstrvrmeren Slik åpner du ryteroksdekselet på ekstrvrmeren. 4. Montering v ekstrvrmeren Slik instllerer du ekstrvrmeren Kole til vnnrøropplegget Slik koler du vnnrøret til ekstrvrmeren Kole til det elektriske ledningsopplegget Slik koler du det elektriske ledningsopplegget til ekstrvrmeren Slik koler du til strømforsyning for ekstrvrmer Slik koler du ekstrvrmersettet til kontrolloksen Strte opp systemet 6 Om dokumentsjonen Refernseguide for instlltør: Klrgjøring v instllsjonen, tekniske spesifiksjoner, gode rutiner, refernsedt, Formt: Digitle filer på Tilleggsok for tilleggsutstyr: Tilleggsinformsjon om hvordn du instllerer tilleggsutstyr Formt: Ppir (i oksen til utendørsenheten) + Digitle filer på Oppdteringer v rukerdokumentsjonen kn være tilgjengelig på det regionle Dikin-weområdet eller vi forhndleren. Originldokumentsjonen er skrevet på engelsk. Alle ndre språk er oversettelser. Om esken. Ekstrvrmer Ekstrvrmeren er et vlg og kn re rukes i kominsjon med utendørsenhetene EDLQ05+07CAV og EBLQ05+07CAV. For å kunne ruke ekstrvrmeren, er det påkrevd t den vlgfrie kontrolloksen EKCB07CAV er en del v systemet... Slik fjerner du tilehør fr ekstrvrmeren Fjern veggrketten fr oksen.. Om dette dokumentet Målpulikum Autoriserte instlltører Dokumentsjonssett Dette dokumentet er en del v et dokumentsjonssett. Hele settet estår v: Generelle sikkerhetshensyn: Sikkerhetsinstruksjoner du må lese før montering Formt: Ppir (i oksen til utendørsenheten) Brukerveiledning for montering v utendørsenhet: Instlleringsnvisninger Formt: Ppir (i oksen til utendørsenheten) for kontrolloks: Instlleringsnvisninger Formt: Ppir (i kontrolloksens eske) for tilleggsoks: Instlleringsnvisninger Formt: Ppir (i tilleggsoksens eske) for ekstrvrmer: Instlleringsnvisninger Formt: Ppir (i ekstrvrmerens eske) Foreredelse. Klrgjøre instlleringsstedet.. Krv til instlleringssted for ekstrvrmeren Vær oppmerksom på retningslinjene for målinger: Mksiml vstnd mellom ekstrvrmeren og utendørsenheten 0 m Vær oppmerksom på følgende retningslinjer for instlleringsvstnder: EKMBUHCAV + EKMBUHCA9W 4P C 05.08

3 >00 4 Instllering >50 >50 4 Instllering 4. Åpne nleggene 4.. Slik åpner du ekstrvrmeren >500 >50 INFORMASJON Hvis ekstrvrmeren er instllert i et omstillrt system (EBLQ05+07CAV) og ventilsett EKMBHBP inngår i systemet, kn det være nødvendig med mer plss under ekstrvrmeren enn det som vises ovenfor. Hvis du vil h mer informsjon, se refernseguiden for instlltører og dokumentsjonen til ventilsettet. Ekstrvrmeren er konstruert kun for veggmontering innendørs. Sørg for t instlleringsflten er en pln, vertikl og ikke-rennr vegg. Ekstrvrmeren er konstruert for ruk i omgivelsestemperturer fr 5~0 C.. Klrgjøre vnnrøropplegg Ved instllering v ekstrvrmeren i systemet må du sørge for t nødvendig minimum vnnstrømhstighet kn grnteres til enhver tid. Se i instlleringshåndoken for utendørsenheten hvis du vil h mer informsjon.. Klrgjøre elektrisk ledningsopplegg.. Oversikt over elektriske tilkolinger v eksterne og interne ktutorer Vre Beskrivelse Ledninger 4.. Mksiml merkestrøm Smmenkolingskel Ekstrvrmersettets termistor () Ekstrvrmersettets vrmevern () Ekstrvrmersettets tilkoling (fr kontrolloksen) (V) () () Strømforsyning Nødvendig ntll ledere EKMBUHCAV 0 V +GND EKMBUHCA9W 0 V +GND+ roer 400 V (6V, 6W, 9W) Minimum ledningstverrsnitt: 0,75 mm; mksimum lengde: 0 m. Ekstrvrmer Slik åpner du ryteroksdekselet på ekstrvrmeren 4. Montering v ekstrvrmeren 4.. Slik instllerer du ekstrvrmeren Fest veggrketten til veggen med M5 skruer. 4+GND Mer tekniske spesifiksjoner for forskjellige tilkolinger er ngitt på innsiden v ekstrvrmeren. EKMBUHCAV + EKMBUHCA9W 4P C 05.08

4 4 Instllering 4. Kole til vnnrøropplegget 4.. Slik koler du vnnrøret til ekstrvrmeren IKKE ruk for mye krft når du koler til røropplegget. Deformsjon v røropplegget kn medføre funksjonsfeil på enheten. Pss på t tiltrekkingsmomentet IKKE overskrider 0 N m. Fest vnnrør (kjøpes loklt) til vnninntk og -utløp på ekstrvrmeren. Vnninntk Vnnutløp Når ekstrvrmeren er instllert i et omstillrt system (EBLQ05+07CAV) og etingelsene nedenfor er til stede (se illustrsjon), kn det dnnes kondens inne i ekstrvrmeren. Sørg for ypss for kondensen ved å instllere ventilsett EKMBHBP. IKKE instller noe nnet ventilsett enn EKMBHBP. Hvis du vil h mer informsjon, se refernseguiden for instlltører og dokumentsjonen som følger med ventilsettet. Heng opp ekstrvrmeren på veggrketten. Betingelser for ventilsett A ( C) Mrker posisjonen for hullet nederst på ekstrvrmeren. 4 Fjern ekstrvrmeren fr veggrketten. 5 Bor et hull for den nedre skruen og sett inn en plugg. 6 Heng opp ekstrvrmeren på veggrketten. Kontroller t den er godt festet. 7 Fest nedre del v ekstrvrmeren til veggen med en M5 skrue. 0 A B 6 B ( C DB) 9 A ( C) 7 Tempertur på utslippsvnn fr fordmper Tørrfølertempertur Reltiv luftfuktighet 40% Reltiv luftfuktighet 60% Reltiv luftfuktighet 80% Eksempel: Med omgivelsestempertur på 5 C og reltiv luftfuktighet på 40%. Hvis utslippsvnnets fordmpertempertur er < C, vil det dnnes kondens. Merk: Se luftfuktighetsdigrmmet hvis du vil h mer informsjon. 4 EKMBUHCAV + EKMBUHCA9W 4P C 05.08

5 4 Instllering 4.4. INFORMASJON Inne i ekstrvrmeren er det instllert en utomtisk luftrensingsventil. For plssering v denne ventilen, se i kpittelet Tekniske dt i refernseguiden for instlltøren. Se kpitlet Igngsettingdt i instlleringshåndoken for utendørsenheten for instruksjoner om gjennomføring v luftrensing. 4.4 LIVSFARE For å grntere t enheten er fullstendig jordet, skl du lltid kole til strømforsyningen for ekstrvrmeren og jordkelen. LIVSFARE Kole til det elektriske ledningsopplegget Hvis en tnk med inneygd elektrisk vrmepprt med forsterker (EKHW) er en del v systemet, ruk en egen strømkrets til ekstrvrmeren og vrmepprt med forsterker. Bruk ALDRI en strømkrets som deles med ndre pprter. Denne strømkretsen må være eskyttet med påkrevde sikkerhetsnordninger i henhold til gjeldende forskrifter. FARE: ELEKTRISK STØT ADVARSEL Bruk ALLTID multikjernekler til strømforsyning Ekstrvrmerens kpsitet kn vriere vhengig v modellen. Sørg for t strømforsyningen stemmer overens med ekstrvrmerens kpsitet, som oppført i tellen nedenfor. Slik koler du det elektriske ledningsopplegget til ekstrvrmeren Ruting Mulige kler (vhengig v instllert tilleggsutstyr) Ekstrvrmersettets termistor (smmenkoling med kontrolloksen EKCB07CAV) Lvspennin g Ekstrvrmersettets vrmevern (smmenkoling med kontrolloksen EKCB07CAV) Ekstrvrmersettets tilkoling kontrolloksenekcb07cav) Slik koler du til strømforsyning for ekstrvrmer Type Ekstrvr Strømforsy Mksiml ekstrvrmer merens ning merkestrøm kpsitet *V kw ~ 0 V A *9W kw ~ 0 V A 6 kw ~ 0 V 6 A()() 6 kw N~ 400 V 8,6 A 9 kw N~ 400 V A (til Hovedstrømforsyning () Høyspennin g Stikk ledningene inn fr unnen v ekstrvrmeren. Inne i ekstrvrmeren skl ledningene rutes som følger: Type ekstrvrmer () Ruting *V Kole til strømforsyningen for ekstrvrmeren. For *V-modeller enyttes en doelpolet sikring for FB. For *9W-modeller enyttes en 4 polet sikring for FB. Hvis påkrevd, modifiser tilkolingen på terminlen X4M. Type ekstrvrmer *9W kw ~ 0 V (*V) Utstyr som overholder EN/IEC (en europeisk/ internsjonl teknisk stndrd som fstsetter grenseverdiene for hrmonisk strøm generert v utstyr som er kolet til offentlige lvspenningssystemer med en inngngsstyrke på >6 A og 75 A per fse). Dette utstyret overholder EN/IEC (europeisk/ internsjonl teknisk stndrd som fstsetter grenseverdiene for spenningsendringer, spenningssvingninger og flimring i offentlige svkstrømsystemer for utstyr med merkestrøm 75 A) så snt systemimpednsen Zsys er mindre enn eller lik Zmx ved grensesnittpunktet mellom rukerens forsyning og det offentlige systemet. Det påligger instlltøren eller rukeren v utstyret å sikre, eventuelt ved å forhøre seg med opertøren v distriusjonsnettet, t utstyret re er kolet til en forsyning der systemets impedns Zsys er lvere enn eller lik Zmx. Lvspenningsledninger Høyspenningsledninger Zmx(Ω) Tilkolinger til strømforsyningen for ekstrvrmeren Tilkolinger til terminler FB L N Lvspenningsledninger Høyspenningsledninger Fest ledningsopplegget med kelånd til kelåndrmtur. Avstnden mellom høyspennings- og lvspenningskler skl være minst 5 mm. EKMBUHCAV + EKMBUHCA9W 4P C

6 5 Strte opp systemet Type ekstrvrmer Tilkolinger til strømforsyningen for ekstrvrmeren kw ~ 0 V (*9W) Tilkolinger til terminler X4M FB 6 kw ~ 0 V (*9W) L 4.4. Slik koler du ekstrvrmersettet til kontrolloksen For termistoren, kole ledninger mellom ekstrvrmerens terminler X5M/+ og kontrolloksens terminler XM/5+6. For vrmevernet, kole ledninger mellom ekstrvrmerens terminler X5M/+4 og kontrolloksens terminler XM/+. For tilkolingen til kontrolloksen, kole ledninger mellom ekstrvrmerens terminler X5M/5+6+7 og kontrolloksens terminler XM/+4+5. N XM 6 kw N~ 400 V (*9W) X4M FB 9 kw N~ 400 V (*9W) A4P L L L FB 6 5 XM X5M Fest kelen med kelånd til kelåndrmtur. X8M INFORMASJON For mer informsjon om forskjellige typer ekstrvrmere og hvordn du konfigurerer ekstrvrmeren, se i kpittelet Konfigursjon i instlleringshåndoken for utendørsenheten. Under tilkoling v ekstrvrmeren er feilkolinger mulig. For å oppdge mulig feilkoling på *9W-modellen, nefles det på det sterkeste å måle motstndsverdien til vrmerelementene. Avhengig v de forskjellige ekstrvrmertypene ør følgende motstndsverdier (se tellen nedenfor) måles. Mål ALLTID motstnden på kontktklemme KM, KM og K5M. 4 Fest kelen med kelånd til kelåndrmtur. INFORMASJON For mer informsjon ledningsdigrmmet. om tilkolingene, se i Bruk en multikjernekel. KM/ kw 6 kw 6 kw 9 kw ~ 0 V ~ 0 V N~ 400 V N~ 400 V K5M/ 5,9Ω 5,9Ω KM/ 05,8Ω 05,8Ω KM/5 05,8Ω 05,8Ω KM/ KM/5 6,5Ω 6,5Ω 05,8Ω 05,8Ω KM/ K5M/ 6,5Ω KM/ 5,9Ω 5,9Ω KM/5 5,9Ω 5,9Ω KM/ KM/5 5,9Ω 5,9Ω 5,9Ω 5,9Ω KM/5 KM/ For ekstrvrmersett EKMBUHCAV, er det IKKE nødvendig å lge en tilkoling mellom ekstrvrmerens terminl X5M/6 og kontrolloksens terminl XM/4. 5 Strte opp systemet For instruksjoner om hvordn mn konfigurerer, tr i ruk systemet og overleverer det til kunden, se i instlleringshåndoken for utendørsenheten. Eksempel på måling v motstnd mellom KM/ og K5M/: Ω Ω KM KM K5M EKMBUHCAV + EKMBUHCA9W 4P C 05.08

7

8 Copyright 05 Dikin 4P C 05.08

Installeringshåndbok. Daikin Altherma lavtemperatur monoblokk ekstravarmer EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Installeringshåndbok. Norsk

Installeringshåndbok. Daikin Altherma lavtemperatur monoblokk ekstravarmer EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Installeringshåndbok. Norsk Dikin Altherm lvtempertur monolokk EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Dikin Altherm lvtempertur monolokk Norsk Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om dokumentsjonen. Om dette dokumentet... Om esken. Ekstrvrmer.....

Detaljer

Installeringshåndbok. Daikin Altherma lavtemperatur monoblokk tilleggsboks EK2CB07CAV3. Installeringshåndbok. Norsk

Installeringshåndbok. Daikin Altherma lavtemperatur monoblokk tilleggsboks EK2CB07CAV3. Installeringshåndbok. Norsk Instlleringshåndbok Dikin Altherm lvtempertur monoblokk tilleggsboks EKCB07CAV Instlleringshåndbok Dikin Altherm lvtempertur monoblokk tilleggsboks Norsk Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om dokumentsjonen.

Detaljer

Installeringshåndbok. Daikin Altherma Ekstravarmer EKLBUHCB6W1. Installeringshåndbok Daikin Altherma Ekstravarmer. Norsk

Installeringshåndbok. Daikin Altherma Ekstravarmer EKLBUHCB6W1. Installeringshåndbok Daikin Altherma Ekstravarmer. Norsk Norsk Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1 Om dokumentasjonen 2 1.1 Om dette dokumentet... 2 2 Om esken 2 2.1 Ekstravarmer... 2 2.1.1 Slik fjerner du tilbehør fra en... 2 3 Forberedelse 2 3.1 Klargjøre

Detaljer

Referanseguide for installatør

Referanseguide for installatør Refernseguide for instlltør Dikin Altherm vrmepumpe med grunnvrme Refernseguide for instlltør Dikin Altherm vrmepumpe med grunnvrme Norsk Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1 Generelle sikkerhetshensyn

Detaljer

Referanseguide for installatør

Referanseguide for installatør Refernseguie for instlltør Dikin Altherm lvtempertur monolokk EBLQ05+07CAV EDLQ05+07CAV EKCB07CAV EKCB07CAV EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Refernseguie for instlltør Dikin Altherm lvtempertur monolokk Norsk Innholsfortegnelse

Detaljer

Referanseguide for installatør

Referanseguide for installatør Refernseguide for instlltør Dikin Altherm Lvtempertursplitt + ERLQ004-006-008CA EHVH/X04S18CB EHVH/X08S18+6CB Refernseguide for instlltør Dikin Altherm Lvtempertursplitt Norsk Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse

Detaljer

Referanseguide for installatør

Referanseguide for installatør Refernseguide for instlltør Dikin Altherm vrmepumpe med grunnvrme Refernseguide for instlltør Dikin Altherm vrmepumpe med grunnvrme Norsk Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Generelle sikkerhetshensyn

Detaljer

Referanseguide for installatør

Referanseguide for installatør Refernseguide for instlltør Dikin Altherm Lvtempertursplitt + ERLQ004-006-008CA EHVH04S18CBV EHVH08S18+26CBV Refernseguide for instlltør Dikin Altherm Lvtempertursplitt Norsk Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse

Detaljer

Referanseguide for installatør

Referanseguide for installatør Refernseguide for instlltør Dikin Altherm vrmepumpe med grunnvrme Refernseguide for instlltør Dikin Altherm vrmepumpe med grunnvrme Norsk Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1 Generelle sikkerhetshensyn

Detaljer

Referanseguide for installatør

Referanseguide for installatør Refernseguide for instlltør Dikin Altherm Lvtempertursplitt + ERLQ004-006-008CA EHVZ04S18CB EHVZ08S18CB Refernseguide for instlltør Dikin Altherm Lvtempertursplitt Norsk Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse

Detaljer

Referanseguide for installatør

Referanseguide for installatør Refernseguide for instlltør Dikin Altherm Lvtempertursplitt + ERLQ004-006-008CA EHBH/X04+08CB Refernseguide for instlltør Dikin Altherm Lvtempertursplitt Norsk Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1

Detaljer

Referanseguide for installatør

Referanseguide for installatør Refernseguide for instlltør Dikin Altherm LAN-dpter BRP069A6 BRP069A6 Refernseguide for instlltør Dikin Altherm LAN-dpter Norsk Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om dokumentsjonen. Om dette dokumentet...

Detaljer

Referanseguide for installatør

Referanseguide for installatør + ERLQ004-006-008CA EHVH/X04S8CA EHVH/X08S8+6CA Norsk Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om dokumentsjonen... 3. Om dette dokumentet... 3 Generelle sikkerhetshensyn... 4. Om dokumentsjonen... 4..

Detaljer

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her ADS-2100 Les Produktsikkerhetsguide før du koler til mskinen. Les deretter Hurtigstrtguide for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL ADVARSEL viser en potensielt frlig

Detaljer

Referanseguide for installatør

Referanseguide for installatør + ERHQ0-04-06BA ERLQ0-04-06CA EHVH/X6S8+6CA Norsk Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om dokumentsjonen.... Om dette dokumentet... Generelle sikkerhetshensyn.... Om dokumentsjonen..... Betydning v

Detaljer

Kretskortsett elektrisk varmeelement

Kretskortsett elektrisk varmeelement INSTLLSJONSHÅNDOK Kretskortsett elektrisk varmeelement INNHOLD side Innhold i settet... Navn på delene... Funksjonsmuligheter... Installering i anlegg... Elektriske tilkoblinger... LES DISSE INSTRUKSJONENE

Detaljer

Installeringshåndbok. Kompakte luftkjølte vannkjølere og kompakte luft-til-vannvarmepumper EWAQ006BAVP EWAQ008BAVP EWYQ006BAVP EWYQ008BAVP

Installeringshåndbok. Kompakte luftkjølte vannkjølere og kompakte luft-til-vannvarmepumper EWAQ006BAVP EWAQ008BAVP EWYQ006BAVP EWYQ008BAVP Instlleringshåndok Kompkte luftkjølte vnnkjølere og kompkte luft-tilvnn-vrmepumper EWAQ006BAVP EWAQ008BAVP EWYQ006BAVP EWYQ008BAVP Instlleringshåndok Kompkte luftkjølte vnnkjølere og kompkte luft-til-vnnvrmepumper

Detaljer

Dok.nr.: JD 551 Utgitt av: Teknikk Godkjent av: Teknologi

Dok.nr.: JD 551 Utgitt av: Teknikk Godkjent av: Teknologi Jernbneverket SIGNL Kp.: 7.d Teknologi Regler for bygging Utgitt: 0.0. Justeringsregler 0/50 KHz innkoblingsfelt, rele i ett Rev.: Togdeteksjon Side: v 7 GENERELT.... Spesielle forholdsregler.... Gyldige

Detaljer

Installeringshåndbok. Kompakte luftkjølte vannkjølere og kompakte luft-til-vannvarmepumper EWAQ004BAVP EWAQ005BAVP EWYQ004BAVP EWYQ005BAVP

Installeringshåndbok. Kompakte luftkjølte vannkjølere og kompakte luft-til-vannvarmepumper EWAQ004BAVP EWAQ005BAVP EWYQ004BAVP EWYQ005BAVP Instlleringshåndok Kompkte luftkjølte vnnkjølere og kompkte luft-tilvnn-vrmepumper EWAQ004BAVP EWAQ005BAVP EWYQ004BAVP EWYQ005BAVP Instlleringshåndok Kompkte luftkjølte vnnkjølere og kompkte luft-til-vnnvrmepumper

Detaljer

Installeringshåndbok. Daikin Altherma Lavtemperatursplitt EHVH04S18CBV EHVH08S18CBV EHVH08S26CBV EHVH11S26CBV EHVH16S26CBV

Installeringshåndbok. Daikin Altherma Lavtemperatursplitt EHVH04S18CBV EHVH08S18CBV EHVH08S26CBV EHVH11S26CBV EHVH16S26CBV Instlleringshåndok Dikin Altherm Lvtempertursplitt EHVH04S18CBV EHVH08S18CBV EHVH08S26CBV EHVH11S26CBV EHVH16S26CBV Instlleringshåndok Dikin Altherm Lvtempertursplitt Norsk CE - DECLARATION-OF-CONFORMITY

Detaljer

Installeringshåndbok. Daikin Altherma Lavtemperatursplitt

Installeringshåndbok. Daikin Altherma Lavtemperatursplitt Instlleringshåndok Dikin Altherm Lvtempertursplitt EHVH0S8CB EHVH08S8CB EHVH08SCB EHVHS8CB EHVHSCB EHVHS8CB EHVHSCB EHVX0S8CB EHVX08S8CB EHVX08SCB EHVXS8CB EHVXSCB EHVXS8CB EHVXSCB Instlleringshåndok Dikin

Detaljer

2 50mm 4x 1x 1x a b c b A B C 1 b b a B b b 6 b b a

2 50mm 4x 1x 1x a b c b A B C 1 b b a B b b 6 b b a 50mm A B C 4x x x 3 4 5 B 6 7 8 9 0 3 4 5 A 3 45 o 3 4 45 o 3 5 6 SIKKERHETSREGLER Les disse sikkerhetsinstruksene før du tr i ruk pprtet. Oppevr de i nærheten for fremtidig refernse. Disse instruksene

Detaljer

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her DCP-J40DW Les Produktsikkerhetsguide før du koler til mskinen. Les deretter Hurtigstrtguide for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL FORSIKTIG VIKTIG ADVARSEL indikerer

Detaljer

Brann-/branngasspjeld

Brann-/branngasspjeld 4/.4/N/1 Brnn-/brnngsspjeld TNR-SE Typegodkjent v SITAC, typegodkjennelse nr 002/07 TROX Aurnor Norge AS Telefon +47 1 31 35 00 Telefks +47 1 31 35 Postboks 0 e-post: firm@urnor.no 27 Brndbu www.urnor.no

Detaljer

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her MFC-J650DW MFC-J870DW Les Produktsikkerhetsguide før du koler til mskinen. Les deretter Hurtigstrtguide for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL FORSIKTIG VIKTIG ADVARSEL

Detaljer

Brann-/branngasspjeld

Brann-/branngasspjeld 4/8.3/N/2 Brnn-/brnngsspjeld FKR-SE Typegodkjent v SITAC, typegodkjennelse nr 0024/06 TROX Aurnor Norge AS Telefon +47 61 31 35 00 Telefks +47 61 31 35 10 Postboks 100 e-post: firm@urnor.no 2712 Brndbu

Detaljer

Les Produktsikkerhetsguide før du konfigurerer maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les Produktsikkerhetsguide før du konfigurerer maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her MFC-J450DW MFC-J470DW Les Produktsikkerhetsguide før du konfigurerer mskinen. Les deretter Hurtigstrtguide for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL FORSIKTIG VIKTIG ADVARSEL

Detaljer

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her MFC-J440DW MFC-J460DW Les Produktsikkerhetsguide før du koler til mskinen. Les deretter Hurtigstrtguide for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL FORSIKTIG VIKTIG ADVARSEL

Detaljer

Transmitter, modell 3500 (9-leder) eller modell 3300 perifer enhet

Transmitter, modell 3500 (9-leder) eller modell 3300 perifer enhet Hurtigveiledning P/N 3300776, Rev. C April 2003 Trnsmitter, modell 3500 (9-leder) eller modell 3300 perifer enhet Instllsjonsveiledning for rkmontert enhet For online teknisk støtte, bruk EXPERT 2 systempå

Detaljer

Før du kan bruke maskinen, bør du lese denne hurtigstartguiden for korrekt oppsett og installering.

Før du kan bruke maskinen, bør du lese denne hurtigstartguiden for korrekt oppsett og installering. Hurtigstrtguide Strt her MFC-490CW Før du kn ruke mskinen, ør du lese denne hurtigstrtguiden for korrekt oppsett og instllering. ADVARSEL Advrsel-symolet forteller deg hvilke forholdsregler du ør t for

Detaljer

Installeringshåndbok. Daikin Altherma varmepumpe med grunnvarme EGSQH10S18AA9W. Installeringshåndbok Daikin Altherma varmepumpe med grunnvarme.

Installeringshåndbok. Daikin Altherma varmepumpe med grunnvarme EGSQH10S18AA9W. Installeringshåndbok Daikin Altherma varmepumpe med grunnvarme. Instlleringshåndok Dikin Altherm vrmepumpe med grunnvrme Instlleringshåndok Dikin Altherm vrmepumpe med grunnvrme Norsk CE DECLARATION OF CONFORMITY CE DECLARACION DE CONFORMIDAD CE DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Detaljer

Les Produktsikkerhetsguide før du konfigurerer maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les Produktsikkerhetsguide før du konfigurerer maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her MFC-J4510DW Les Produktsikkerhetsguide før du konfigurerer mskinen. Les deretter Hurtigstrtguide for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL FORSIKTIG VIKTIG ADVARSEL indikerer

Detaljer

Installeringshåndbok. Daikin Altherma varmepumpe med grunnvarme EGSQH10S18AA9W. Installeringshåndbok Daikin Altherma varmepumpe med grunnvarme.

Installeringshåndbok. Daikin Altherma varmepumpe med grunnvarme EGSQH10S18AA9W. Installeringshåndbok Daikin Altherma varmepumpe med grunnvarme. Instlleringshåndok Dikin Altherm vrmepumpe med grunnvrme EGSQH0S8AA9W Instlleringshåndok Dikin Altherm vrmepumpe med grunnvrme Norsk CE - DECLARATION-OF-CONFORMITY CE - DECLARACION-DE-CONFORMIDAD CE -

Detaljer

INSTALLERINGSHÅNDBOK. Digitalt trykkmålersett BHGP26A1

INSTALLERINGSHÅNDBOK. Digitalt trykkmålersett BHGP26A1 INSTALLERINGSHÅNDBOK Digitalt trykkmålersett BHGP6A BHGP6A Digitalt trykkmålersett Installeringshåndbok INNHOLD Side INSTALLERING Tilbehør... Installering... Arbeidsprosedyre... Driftskontroll... 3 Feilsøking...

Detaljer

INSTALLERINGSHÅNDBOK. 2-veis ventilsett/3-veis ventilsett for viftekonvektorer EKMV2C09B7 EKMV3C09B7

INSTALLERINGSHÅNDBOK. 2-veis ventilsett/3-veis ventilsett for viftekonvektorer EKMV2C09B7 EKMV3C09B7 INSTALLERINGSHÅNDBOK -veis ventilsett/-veis ventilsett for viftekonvektorer EKMVC09B7 EKMVC09B7 EKMVC09B7 -veis ventilsett/-veis ventilsett for viftekonvektorer EKMVC09B7 Les denne håndboken nøye før installering.

Detaljer

Installeringshåndbok. Daikin Altherma lavtemperatur monoblokk kontrollboks EKCB07CAV3. Installeringshåndbok. Norsk

Installeringshåndbok. Daikin Altherma lavtemperatur monoblokk kontrollboks EKCB07CAV3. Installeringshåndbok. Norsk Instlleringshåndok Dikin Altherm lvtempertur monolokk kontrolloks EKCB07CAV Instlleringshåndok Dikin Altherm lvtempertur monolokk kontrolloks Norsk 8 9 0 4 5 Directivelor, cu mendmentele respective.

Detaljer

Installeringshåndbok. Daikin Altherma varmepumpe med grunnvarme EGSQH10S18AA9W. Installeringshåndbok Daikin Altherma varmepumpe med grunnvarme.

Installeringshåndbok. Daikin Altherma varmepumpe med grunnvarme EGSQH10S18AA9W. Installeringshåndbok Daikin Altherma varmepumpe med grunnvarme. Instlleringshåndok Dikin Altherm vrmepumpe med grunnvrme Instlleringshåndok Dikin Altherm vrmepumpe med grunnvrme Norsk CE DECLARATION OF CONFORMITY CE DECLARACION DE CONFORMIDAD CE DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Detaljer

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her ADS-2600W Les Produktsikkerhetsguide før du koler til mskinen. Les deretter Hurtigstrtguide for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL ADVARSEL viser en potensielt frlig

Detaljer

ut maskinen og kontroller komponentene Strømledning Bæreark/ Plastkortbæreark

ut maskinen og kontroller komponentene Strømledning Bæreark/ Plastkortbæreark Hurtigstrtguide ADS-2100e / ADS-2600We Strt her ADS-2100e ADS-2600We Brother Industries, Ltd. 15-1, Neshiro-cho, Mizuho-ku, Ngoy 467-8561, Jpn Tkk for t du vlgte Brother. Din støtte er viktig for oss,

Detaljer

ut maskinen og kontroller komponentene Belteenhet (forhåndsinstallert) CD-ROM Strømledning Produktsikkerhetsguide

ut maskinen og kontroller komponentene Belteenhet (forhåndsinstallert) CD-ROM Strømledning Produktsikkerhetsguide Hurtigstrtguide Strt her HL-3140CW / HL-3150CDN HL-3150CDW / HL-3170CDW Tkk for t du vlgte Brother. Din støtte er viktig for oss og vi setter pris på t du kjøper fr oss. Ditt Brother-produkt er konstruert

Detaljer

Microsoft PowerPoint MER ENN KULEPUNKTER

Microsoft PowerPoint MER ENN KULEPUNKTER Mirosoft PowerPoint MER ENN KULEPUNKTER INNHOLDSFORTEGNELSE: Opprette en ny presentsjon: «Ml» vs. «tomt skll» Bilder: Sette inn ilder fr Google ildesøk. Bilder: Sette inn llerede lgrede ilder. Bilder:

Detaljer

ut maskinen og kontroller komponentene og juridisk informasjon Trommelenhet og toner kassett (forhånds-installert)

ut maskinen og kontroller komponentene og juridisk informasjon Trommelenhet og toner kassett (forhånds-installert) Hurtigstrtguide Strt her HL-2135W / (kun EU) HL-2270DW Før denne mskinen rukes for første gng, les denne hurtigstrtguiden for å sette opp og instllere mskinen din. For å se hurtigstrtguiden på ndre språk,

Detaljer

Referanseguide for installatør

Referanseguide for installatør Refernseguide fr instlltør + ERHQ00406BA ERLQ00406CA EHBH/X6CA Refernseguide fr instlltør Nrsk Innhldsfrtegnelse Innhldsfrtegnelse Om dkumentsjnen.... Om dette dkumentet... Generelle sikkerhetshensyn....

Detaljer

STATISTIKK, KOMBINATORIKK OG SANNSYNLIGHET

STATISTIKK, KOMBINATORIKK OG SANNSYNLIGHET Mer øving til kpittel 4 STATISTIKK, KOMBINATORIKK OG SANNSYNLIGHET Oppgve 1 Under ser du resulttet v ntll kinoesøk for en klsse de siste to måneder: 1, 3, 5, 4, 2, 7, 1, 1, 4, 5, 3, 3, 4, 0, 1, 3, 6, 5,

Detaljer

FORSLAG TIL PLANBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING FOR KVERNESMOA SERVERPARK I RENDALEN KOMMUNE.

FORSLAG TIL PLANBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING FOR KVERNESMOA SERVERPARK I RENDALEN KOMMUNE. FORSLAG TIL PLANBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING FOR KVERNESMOA SERVERPARK I RENDALEN KOMMUNE. I Hovedformålet med områdereguleringsplnen er å legge til rette for næringsutbygging på Kvernesmo. Smtidig

Detaljer

! Dekoder: En av 2 n output linjer er høy, avhengig av verdien på n inputlinjer. ! Positive tall: Som før

! Dekoder: En av 2 n output linjer er høy, avhengig av verdien på n inputlinjer. ! Positive tall: Som før Dgens temer Enkoder! Dgens temer hentes fr kpittel 3 i Computer Orgnistion nd Architecture! Dekoder: En v 2 n output linjer er høy, vhengig v verdien på n inputlinjer! Enkoder/demultiplekser (vslutte fr

Detaljer

Før du kan bruke maskinen, bør du lese hurtigstartguiden for korrekt konfigurering og installering.

Før du kan bruke maskinen, bør du lese hurtigstartguiden for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her DCP-373CW DCP-375CW DCP-377CW Før du kn ruke mskinen, ør du lese hurtigstrtguiden for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL FORSIKTIG Advrsel-symolet forteller deg hvilke

Detaljer

ut maskinen, og kontroller komponentene Mikro-USB-kabel SD-minnekort Hurtigstartguide DVD-ROM

ut maskinen, og kontroller komponentene Mikro-USB-kabel SD-minnekort Hurtigstartguide DVD-ROM Hurtigstrtguide DSmoile 820W Strt her DSmoile 820W DSmoile 920DW Tkk for t du vlgte Brother. Din støtte er viktig for oss, og vi er glde for å h deg som kunde. Før du ruker mskinen, les denne hurtigoppsettguiden

Detaljer

Driftshåndbok for EasyMP Multi PC Projection

Driftshåndbok for EasyMP Multi PC Projection Driftshåndbok for EsyMP Multi PC Projection Innhold 2 Om EsyMP Multi PC Projection Møtestiler foreslått v EsyMP Multi PC Projection... 5 Holde møter ved bruk v flere bilder...5 Holde fjernmøter over et

Detaljer

DRIFTSHÅNDBOK Luftkondisjoneringsanlegg i Split-system

DRIFTSHÅNDBOK Luftkondisjoneringsanlegg i Split-system DRIFTSHÅNDBOK Luftkondisjoneringsnlegg i Split-system FUA7AVEB FUA00AVEB FUA25AVEB INNHOLD. SIKKERHETSTILTAK... 2. HVA SOM SKAL GJØRES FØR DRIFT... 4 3. DRIFTSOMRÅDE... 5 4. INSTALLERINGSSTED... 5 5. DRIFTSPROSEDYRE...

Detaljer

Montering av Grand Star leddporter

Montering av Grand Star leddporter Montering v Grnd Str leddporter Slik holder du porten fin i mnge år Før du strter å mle, gi porten ett til to strøk Visir eller tilsvrende grunning. Bruk nerkjent, god husmling. To til tre strøk er å nefle.

Detaljer

Vertikalt justeringsomfang: 20 (508 mm) Helling: ± 15 visningsvinkel Basert på en 10 høy x 1/2 dyp bærbar datamaskin. 12.5" 318 mm

Vertikalt justeringsomfang: 20 (508 mm) Helling: ± 15 visningsvinkel Basert på en 10 høy x 1/2 dyp bærbar datamaskin. 12.5 318 mm Egenskper - SV-9007 Hevemeknisme Rom for ærr dtmskin 3 Areidsflte 4 Lgringsplss for ett () litium-ion-tteri Vippr tstturskuff og håndleddsstøtte Høyre/venstre musskuff og -holder 7 Kelorgnisering 8 Løfterems

Detaljer

Spesifikasjoner for trallen. 888-SV-21MN-00 rev C. Bevegelsesomfang

Spesifikasjoner for trallen. 888-SV-21MN-00 rev C. Bevegelsesomfang Egenskper - SV-9008 Hevemeknisme Rom for ærr dtmskin 3 Areidsflte 4 Skuff med elektronisk utolås 5 Vippr tstturskuff og håndleddsstøtte Høyre/venstre musskuff og -holder 7 Kelorgnisering 8 Løfterems for

Detaljer

INSTALLASJON VANNBATTERI TBLA med frostskadebeskyttelse Thermo Guard GOLD størrelse 11 32, versjon B

INSTALLASJON VANNBATTERI TBLA med frostskadebeskyttelse Thermo Guard GOLD størrelse 11 32, versjon B INSTALLASJON VANNBATTERI TBLA med frostskdebeskyttelse GOLD størrelse 11 32, versjon B MONTERING 1. Knltilkopling skl skje på følgende måte: ) TBLA 000 031 og 000-040 Vnnbtteriet er tilpsset direkte montering

Detaljer

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her DCP-J52W Les Produktsikkerhetsguide før du koler til mskinen. Les deretter Hurtigstrtguide for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL FORSIKTIG VIKTIG ADVARSEL indikerer

Detaljer

Installering ventilsett TBVL GOLD/COMPACT

Installering ventilsett TBVL GOLD/COMPACT Instllering ventilsett TBVL GOLD/COMPACT. Generelt Ventilsett TBVL er en styring v luftvrmer/luftkjøler som består v ()-veisventil, motor, tilkoblingskbel med hurtigkobling, frostvktgiver (type følerlomme)

Detaljer

Bruksanvisning/ Brugsanvisning

Bruksanvisning/ Brugsanvisning 1 6 d c e Bruksnvisning/ Brugsnvisning f h g i j k l m 7 8 10 2 3 9 c e d Bkovervendt/Bgudvendt Høyde/højde 61-105 cm 4 5 11 12 Mks vekt/vægt 18 kg Alder 9m 4å UN regultion no. R129 i-size 8 9 13 14 15

Detaljer

24" 610 mm. 18" 457 mm. 22.3" 566 mm 28" 711 mm 38" 965 mm

24 610 mm. 18 457 mm. 22.3 566 mm 28 711 mm 38 965 mm Egenskper - SV-9075 Hevemeknisme LCD-hengsel 5 heving 4 Areidsflte 5 Låsr skuff Vippr tstturskuff og håndleddsstøtte 7 Høyre/venstre musskuff og -holder 8 Kelorgnisering 9 Løfterems for hevemeknisme 0

Detaljer

ut maskinen og kontroller komponentene Trommelenhet (inkludert standard tonerkassett) Telefonledning Brukermanual Hurtigstartguide

ut maskinen og kontroller komponentene Trommelenhet (inkludert standard tonerkassett) Telefonledning Brukermanual Hurtigstartguide Hurtigstrtguide Strt her MFC-8890DW Før du kn ruke mskinen, må du lese denne hurtigstrtguiden for informsjon om korrekt oppsett og instllsjon. Hvis du vil lese hurtigstrtguiden på ndre språk, kn du gå

Detaljer

510 Series Color Jetprinter

510 Series Color Jetprinter 510 Series Color Jetprinter Brukerhåndok for Windows Feilsøking for instllering En sjekkliste for å finne løsninger på vnlige instlleringsprolemer. Skriveroversikt Lære om skriverdelene og skriverprogrmvren.

Detaljer

Løsningsforslag til avsluttende eksamen i HUMIT1750 høsten 2003.

Løsningsforslag til avsluttende eksamen i HUMIT1750 høsten 2003. Løsningsforslg til vsluttende eksmen i HUMIT1750 høsten 2003. Teksten under hr litt litt prtsom fordi jeg hr villet forklre hvordn jeg gikk frm. Fr en studentesvrelse le det ikke forventet nnet enn sluttresulttene.

Detaljer

Snarveien til. MySQL og. Dreamweaver CS5. Oppgaver

Snarveien til. MySQL og. Dreamweaver CS5. Oppgaver Snrveien til MySQL og Dremwever CS5 Oppgver Kpittel 1 Innledning Oppgve 1 Forklr kort hv som menes med følgende egreper: disksert weområde serversert weområde Oppgve 2 Hv er viktig å tenke gjennom når

Detaljer

2015 Mercury Marine VesselView 7 8M0102727 1214 nor

2015 Mercury Marine VesselView 7 8M0102727 1214 nor 2015 Mercury Mrine VesselView 7 8M0102727 1214 nor INNHOLD Del 1 - Komme i gng VesselView 7 Oversikt... 2 Betjeningsorgner forn...2 Bruk v etjeningsorgner forn... 2 Bkpnel... 3 VesselView 7 displyet plssering

Detaljer

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her DCP-J132W Les Produktsikkerhetsguide før du koler til mskinen. Les deretter Hurtigstrtguide for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL FORSIKTIG VIKTIG ADVARSEL indikerer

Detaljer

Start her DCP-7055W / DCP-7057W /

Start her DCP-7055W / DCP-7057W / Hurtigstrtguide Strt her DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7070DW Les Sikkerhet og juridisk informsjon-heftet før du setter opp mskinen din. Les deretter denne Hurtigstrtguiden for korrekt oppsett og instllsjon.

Detaljer

Les hefte om sikkerhet og juridisk informasjon før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les hefte om sikkerhet og juridisk informasjon før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguie Strt her MFC-J6510DW MFC-J6710DW Les hefte om sikkerhet og juriisk informsjon før u koler til mskinen. Les eretter Hurtigstrtguie for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL FORSIKTIG

Detaljer

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her DCP-J552DW DCP-J752DW Les Produktsikkerhetsguide før du koler til mskinen. Les deretter Hurtigstrtguide for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL FORSIKTIG VIKTIG ADVARSEL

Detaljer

KLIMAANLEGG (DELT TYPE)

KLIMAANLEGG (DELT TYPE) OWNER S MANUAL BRUKERHÅNDBOK KLIMAANLEGG (DELT TYPE) For generell, privt bruk NO Innendørsenhet RAS-07PKVP-E RAS-10PKVP-E RAS-13PKVP-E RAS-16PKVP-E RAS-18PKVP-E RAS-07PKVP-ND RAS-10PKVP-ND RAS-13PKVP-ND

Detaljer

Original bruksanvisning 11/2010. Tas vare på for fremtidige behov. Doka smådelstainer. Art.-Nr. 583010000. Forskalingseksperten

Original bruksanvisning 11/2010. Tas vare på for fremtidige behov. Doka smådelstainer. Art.-Nr. 583010000. Forskalingseksperten 11/2010 Originl ruksnvisning 999281418 no Ts vre på for fremtidige ehov ok smådelstiner rt.-nr. 583010000 Forsklingseksperten Originl ruksnvisning ok smådelstiner Produkteskrivelse Produkteskrivelse ok

Detaljer

Transmitter, modell 3500 (9-leder) eller modell 3300 perifer enhet

Transmitter, modell 3500 (9-leder) eller modell 3300 perifer enhet Hurtigveiledning P/N 3300794, Rev. C April 2003 Trnsmitter, modell 3500 (9-leder) eller modell 3300 perifer enhet Instllsjonsveiledning for Pnelmontert enhet For online teknisk støtte, bruk EXPERT 2 systempå

Detaljer

Montering av Grandal vippeporter

Montering av Grandal vippeporter Montering v Grndl vippeporter Gjelder for lle Viking og Viking ekstr vippeportbeslg Bildet viser ferdig montert vippeport med slglister v stål. Nødvendig verktøy Hmmer, vter, bufil, kubein, tommestokk,

Detaljer

Micro Motion transmittermodell 3500 (MVD) eller perifer modell 3300

Micro Motion transmittermodell 3500 (MVD) eller perifer modell 3300 Instlleringshåndbok 20001003, Rev BA Februr 2015 Miro Motion trnsmittermodell 3500 (MVD) eller perifer modell 3300 Instlleringshåndbok for sttivmontering Informsjon om sikkerhet og godkjenning Dette produktet

Detaljer

Get started. Brukerveiledning Get box HD PVR

Get started. Brukerveiledning Get box HD PVR Get strted Brukerveiledning Get box HD PVR Innhold Grtulerer med Get box HD PVR! Grtulerer med ny Get box HD PVR 3 Hv er HDTV? 4 Dekoderens plssering 5 Get strted 6 Innhold i esken 7 2 Tilkobling 9 Front-

Detaljer

REFERANSEGUIDE FOR MONTØRER

REFERANSEGUIDE FOR MONTØRER PNO009-B_06_0.ook Pge Thursy, My 9, 06 :7 PM REFERANSEGUIDE FOR MONTØRER PNO009-B_06_0.ook Pge Thursy, My 9, 06 :7 PM Innhol sie Refernseguie for montører Om ette okumentet Om ette okumentet.... Om ette

Detaljer

Installeringshåndbok. Modbus Interface DIII EKMBDXA7V1. Installeringshåndbok Modbus Interface DIII. Norsk

Installeringshåndbok. Modbus Interface DIII EKMBDXA7V1. Installeringshåndbok Modbus Interface DIII. Norsk Installeringshåndbok Modbus Interface DIII EKMBDXA7V1 Installeringshåndbok Modbus Interface DIII Norsk 379 mm 0 C 100 mm 50 mm 50 mm 40 mm 87 mm 300 mm IP X0 50 mm 60 C 365 mm 124 mm Max. 100 mm Min. 1

Detaljer

Kvalitetssikring av elektronisk pasientjournal - Skjema 1

Kvalitetssikring av elektronisk pasientjournal - Skjema 1 70778 EPJ Kvlitetssikring Skjem v. Hllvrd Lærum (tlf. 79886) Kvlitetssikring v elektronisk psientjournl - Skjem I dette spørreskjemet ønsker vi å få vite noe om din prktiske ruk v og ditt syn på elektronisk

Detaljer

Fag: Matematikk 1T-Y for yrkesfag for elever og privatisterr. Eksamensdato: 16. januar 2012

Fag: Matematikk 1T-Y for yrkesfag for elever og privatisterr. Eksamensdato: 16. januar 2012 Loklt gittt eksmen Eksmen Fg: Mtemtikk 1T-Y for yrkesfg for elever og privtisterr Fgkode: MAT1006 Eksmensdto: 16. jnur 2012 Antll sider i oppgven: 7 inklusiv forside og opplysningsside Del 1: oppgve 1-5

Detaljer

BIP200 Bore- og brønnvæsker

BIP200 Bore- og brønnvæsker EKSAMEN I: BIP00 Bore- og brønnvæsker TID FOR EKSAMEN:. juni 04 KL. 08:30 - :30 TILLATTE HJELPEMIDLER: Klkultor OPPGAVESETTET BESTÅR AV: 3 OPPGAVER PÅ 4 SIDER + VEDLEGG å 3 sider. Generell inormsjon: Alle

Detaljer

Sem 1 ECON 1410 Halvor Teslo

Sem 1 ECON 1410 Halvor Teslo Løsningsforslg til seminr i ECON : Internsjonl økonomi.seminruke V ) Den økonomien vi her står ovenfor produserer re to goder, tø og vin. Altså vil lterntivkostnden for den ene vren nødvendigvis måles

Detaljer

2.2.1 Grunnleggende betraktninger

2.2.1 Grunnleggende betraktninger 38 C2 BJELKER eksentrisk plssering på lgrene eller skjevt innstøpte løftebøyler. Bjelken vil dermed få en sideutbøyning som kn skpe et stbilitetsproblem. Det er en prinsipiell forskjell på de to tilfellene.

Detaljer

SENSORVEILEDNING ECON 1410; VÅREN 2005

SENSORVEILEDNING ECON 1410; VÅREN 2005 SENSORVEILEDNING ECON 40; VÅREN 2005 Oppgve er midt i pensum, og urde kunne esvres v dem som hr lest og fulgt seminrer. Her kommer en fyldig gjennomgng v det jeg hr ttt opp. ) Her ør kndidten gjøre rede

Detaljer

INSTALLERE INNENDØRSANLEGGET

INSTALLERE INNENDØRSANLEGGET INSTALLERE INNENDØRSANLEGGET Velge installeringssted Anlegget skal monteres på vegg innendørs på et sted som tilfredsstiller følgende krav: Installeringsstedet er frostfritt. Det er tilstrekkelig plass

Detaljer

Fag: Matematikk 1T-Y for elever og privatister. Antall sider i oppgaven: 8 inklusiv forside og opplysningsside

Fag: Matematikk 1T-Y for elever og privatister. Antall sider i oppgaven: 8 inklusiv forside og opplysningsside Loklt gitt eksmen 2012 Eksmen Fg: Mtemtikk 1T-Y for elever og privtister Fgkode: MAT1006 Eksmensdto: 25. mi Antll sider i oppgven: 8 inklusiv forside og opplysningsside Eksmenstid: Hjelpemidler under eksmen:

Detaljer

Eneboerspillet. Håvard Johnsbråten

Eneboerspillet. Håvard Johnsbråten Håvrd Johnsråten Eneoerspillet Når vi tenker på nvendelser i mtemtikken, ser vi gjerne for oss Pytgors læresetning eller ndre formler som vi kn ruke til å eregne lengder, reler, kostnder osv. Men mer strkte

Detaljer

STARTER STANLEY MED PROFESJONELLE JOBBER SORTIMENT TLM165 TLM99 TLM330. TLM220i

STARTER STANLEY MED PROFESJONELLE JOBBER SORTIMENT TLM165 TLM99 TLM330. TLM220i LASER MÅLINGER PROFESJONELLE JOBBER STARTER MED STANLEY SORTIMENT Sortimentet v Stnleys lser vstndsmålere hr funksjoner som er designet med brukeren i tnkene. Velg fr de enkleste modellene for enkle målinger

Detaljer

Start her. Hurtigstartguide. ut maskinen og kontroller komponentene DCP-9015CDW DCP-9020CDW

Start her. Hurtigstartguide. ut maskinen og kontroller komponentene DCP-9015CDW DCP-9020CDW Hurtigstrtguide Strt her DCP-9015CDW DCP-9020CDW Les Produktsikkerhetsguide først, les deretter denne Hurtigstrtguide for riktig oppsetts- og instllsjonsprosedyre. Du finner Hurtigstrtguide på ndre språk

Detaljer

BRUKSANVISNING VEGGMONTERT TYPE. Kjølemodell Varmepumpe P/N9319356013-02 TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN TIL OPPSLAG SENERE

BRUKSANVISNING VEGGMONTERT TYPE. Kjølemodell Varmepumpe P/N9319356013-02 TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN TIL OPPSLAG SENERE BRUKSANVISNING VEGGMONTERT TYPE Kjølemodell Vrmepumpe TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN TIL OPPSLAG SENERE P/N9960-0 KLIMAANLEGG Veggmontert modell BRUKERVEILEDNING Innhold Sikkerhetsforholdsregler...No-

Detaljer

INSTALLERINGSHÅNDBOK. Sett med 2-veisventil for varmepumpekonvektor EKVKHPC

INSTALLERINGSHÅNDBOK. Sett med 2-veisventil for varmepumpekonvektor EKVKHPC INSTALLERINGSHÅNDBOK Sett med -veisventil for varmepumpekonvektor Sett med -veisventil for varmepumpekonvektor Les denne håndboken nøye før installering. Håndboken må ikke kastes. Ha den i arkivet for

Detaljer

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8 INNHOLD SOLARYS GULVMODELL OG BORDMODELL Advarsler 3 ELEKTRISK TERRASSEVARMER Spesifikasjoner og utpakning 4 Installasjon av varmeelementene 5 Montering 6-8 Betjening, rengjøring og oppbevaring 9 2 Advarsler

Detaljer

Slik bestiller du. Rektangulært. lindab rektangulært

Slik bestiller du. Rektangulært. lindab rektangulært Sik estier du Rektnguært ind rektnguært Generet om Rektnguært Rektnguært estår v rektnguære kner og detjer med må som psser ti SS-EN 1505 når ikke nnet er spesifisert. Knsystemet krer tetthetsksse C. Smtige

Detaljer

Profilrapport. Ella Explorer. 2 desember 2008 KONFIDENSIELT

Profilrapport. Ella Explorer. 2 desember 2008 KONFIDENSIELT Profilrpport Ell Explorer 2 desemer 2 KONFIDENSIELT Profilrpport Ell Explorer Introduksjon 2 desemer 2 Introduksjon Denne rpporten skl kun enyttes som et ledd i en fglig og profesjonell vurdering. Utsgnene

Detaljer

SERVICEERKLÆRING 1. Innledning 2. Demokrati, samarbeid og medvirkning 3. Generell informasjon 4. Internasjonalisering

SERVICEERKLÆRING 1. Innledning 2. Demokrati, samarbeid og medvirkning 3. Generell informasjon 4. Internasjonalisering SERVICEERKLÆRING 1. Innledningg 2. Demokrti, smrbeid og medvirkning i 3. Generell informsjon b 4. Internsjonlisering e 5. Studiestrt r 6. Studiegjennomføringen 7. Bibliotek f 8. IT l 9. Studentvelferd

Detaljer

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her MFC-J5910DW Les Produktsikkerhetsguide før du koler til mskinen. Les deretter Hurtigstrtguide for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL FORSIKTIG ADVARSEL viser en potensielt

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. M74** Digitale serier L74** Digitale serier

BRUKERVEILEDNING. M74** Digitale serier L74** Digitale serier BRUKERVEILEDNING M74** Digitle serier L74** Digitle serier Innhol INSTALLERE DIN TV Forholsregler for sikkerhet...5 Instllsjon og viktig informsjon...6 Fjernkontrollen...8 Sette i tterier og virkeområe...8

Detaljer

Hva er tvang og makt? Tvang og makt. Subjektive forhold. Objektive forhold. Omfanget av tvangsbruk. Noen eksempler på inngripende tiltak

Hva er tvang og makt? Tvang og makt. Subjektive forhold. Objektive forhold. Omfanget av tvangsbruk. Noen eksempler på inngripende tiltak Tvng og mkt Omfng v tvng og mkt, og kommunl kompetnse Hv er tvng og mkt? Tiltk som tjenestemottkeren motsetter seg eller tiltk som er så inngripende t de unsett motstnd må regnes som ruk v tvng eller mkt.

Detaljer

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her MFC-J470DW Les Produktsikkerhetsguide før du koler til mskinen. Les deretter Hurtigstrtguide for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL FORSIKTIG VIKTIG ADVARSEL indikerer

Detaljer

Før du kan bruke maskinen, bør du lese denne hurtigstartguiden for korrekt oppsett og installering.

Før du kan bruke maskinen, bør du lese denne hurtigstartguiden for korrekt oppsett og installering. Hurtigstrtguie Strt her MFC-6490CW Før u kn ruke mskinen, ør u lese enne hurtigstrtguien for korrekt oppsett og instllering. ADVARSEL Avrsel-symolet forteller eg hvilke forholsregler u ør t for å hinre

Detaljer

Samsvarserklæring FCC og IC. EU-samsvarserklæring. Miljøsamsvarserklæring. Takk. 2014 Mercury Marine Pinpoint GPS 90-8M0089316 1213

Samsvarserklæring FCC og IC. EU-samsvarserklæring. Miljøsamsvarserklæring. Takk. 2014 Mercury Marine Pinpoint GPS 90-8M0089316 1213 Smsvrserklæring FCC og IC PINPOINT FJERNKONTROLL, FCC ID - MVU10148 ACMA: N2523 IC: 6094A-09291, 6094A-09305 Denne enheten er i smsvr med del 15 v FCC-reglene. Bruken er underlgt følgende to etingelser:

Detaljer

Faktorisering. 1 Hva er faktorisering? 2 Hvorfor skal vi faktorisere? Per G. Østerlie Senter for IKT i utdanningen 11.

Faktorisering. 1 Hva er faktorisering? 2 Hvorfor skal vi faktorisere? Per G. Østerlie Senter for IKT i utdanningen 11. Fktorisering Per G. Østerlie Senter for IKT i utdnningen per@osterlie.no 11. mi 013 1 Hv er fktorisering? Vi må se på veret å fktorisere. Hv er det vi skl gjøre når vi fktoriserer? Svret er: å lge fktorer.

Detaljer