Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering."

Transkript

1 Hurtigstrtguide Strt her DCP-J40DW Les Produktsikkerhetsguide før du koler til mskinen. Les deretter Hurtigstrtguide for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL FORSIKTIG VIKTIG ADVARSEL indikerer en potensielt frlig situsjon som kn føre til dødsfll eller lvorlige personskder hvis den ikke unngås. FORSIKTIG viser en potensielt frlig situsjon som kn føre til små eller moderte personskder hvis den ikke unngås. VIKTIG indikerer en potensielt frlig situsjon som kn resultere i skde på eiendelen eller redusert produktfunksjonlitet hvis den ikke unngås. Merknder gir informsjon om hv du ør gjøre i en estemt situsjon, eller gir tips om hvordn etjeningen fungerer smmen med ndre funksjoner. Pkk ut mskinen og kontroller komponentene Komponentene i esken kn vriere vhengig v lnd. Medfølgende lekkptroner Sort Gul Cyn Mgent (C. 65 % ytelse i forhold til ny ptron) uugrunnleggende rukermnul: Forruksmteriell Hurtigstrtguide Grunnleggende rukermnul Produktsikkerhetsguide CD-ROM Strømledning Dnske rukere Finske, norske og svenske rukere Medfølgende støpsel er en jordet plugg med tre pinner. Medfølgende støpsel er en jordet plugg med to pinner. Kontroller t stikkontkten er komptiel med et slikt støpsel. Denne mskinen må være jordet. Kontkt en utorisert elektriker hvis du er i tvil. ADVARSEL Det enyttes plstposer til pkking v mskinen. Oppevr plstposene utilgjengelig for yer og rn for å unngå kvelningsfre. Plstposer er ikke leketøy. NOR Version 0

2 T vre på ll emllsjen og esken i tilfelle du må trnsportere mskinen. Du må ruke riktig grensesnittkel for grensesnittet du vil ruke (for USB- eller nettverkstilkoling). USB-kel Det nefles å ruke en USB 2.0-kel (type A/B) som er kortere enn 2 meter. Nettverkskel Bruk en gjennomgående Ctegory5-kel (eller høyere) med tvunnet ledningspr for 0BASE-T-eller 00BASE-TX Fst Ethernetnettverk. Fjern eskyttelsesteipen og filmen som dekker mskinen og pekeskjermen. Kontroller t du hr lle komponentene. Åpne dekselet til ppirmgsinet. c Trykk ned og skyv forsiktig på ppirførerne for å tilpsse dem etter ppirstørrelsen. Kontroller t trekntmerket på ppirførerne står rett i forhold til merket for ppirstørrelsen du ruker. 2 Legg i vnlige A4-rk 2 FORSIKTIG IKKE ær mskinen ved å holde i sknnerdekselet, ppirstnsdekselet, dekselet på den mnuelle mteråpningen eller kontrollpnelet. Hvis du gjør det, kn det hende t mskinen glipper ut v hendene dine. Løft mskinen ved å t tk i fordypningene på hver side v mskinen. Du finner detljert informsjon i Produktsikkerhetsguide. Trekk ppirmgsinet helt ut v mskinen. d Luft ppirunken godt for å unngå ppirstopp og feilmting. Påse lltid t ppiret ikke er krøllete eller skrukkete. 2

3 e Legg ppiret forsiktig i ppirmgsinet med utskriftssiden ned og den øvre knten først. h Skyv ppirmgsinet forsiktig helt inn i mskinen. VIKTIG Vær nøye med t du ikke skyver ppiret for lngt inn, d kn det stikke opp kerst i skuffen og forårske prolemer med ppirmtingen. i T tk i ppirmgsinet og trekk smtidig ut ppirstøtten slik t den låses fst, og vipp deretter ut ppirstøtteklffen. 2 f g Juster forsiktig ppirførerne etter ppiret. Sørg for t ppirførerne erører kntene på ppiret. Kontroller t ppiret ligger fltt i ppirmgsinet og under merket for mksiml ppirkpsitet. Lukk dekselet til ppirmgsinet. Hvis du vil skrive ut og kopiere på spesilmedier, åpner du den mnuelle mteråpningen k på mskinen. Legg re i ett rk om gngen v A3, Ledger, Legl, konvolutter eller tykt ppir når du ruker den mnuelle mteråpningen. Hvis du ønsker mer informsjon, kn du gå til Legg i ppir i den mnuelle mteråpningen i kpittel 2 i Grunnleggende rukermnul. 3

4 3 Kole til strømledningen 5 Instllere lekkptronene ADVARSEL Denne mskinen skl rukes med en jordet kontkt. VIKTIG IKKE kole til USB-kelen ennå (hvis du ruker USB-kel). Kole til strømledningen. FORSIKTIG Hvis du får lekk i øynene, må du øyelikkelig skylle med vnn og kontkte lege hvis du er ekymret. Sørg først for t mskinens medfølgende lekkptroner er instllert. Påse t strømmen er slått på. Pekeskjermen viser Ingen lekkptron. Du kn justere vinkelen på kontrollpnelet ved å løfte det oppover. Når du senker kontrollpnelet, må du trykke inn utløserknppen, som du finner k merket. Vrsels-LED-lyset på kontrollpnelet lyser helt til du hr instllert lekkptronene. 4 Velge språk Trykk på ønsket språk. Trykk på Yes (J) eller No (Nei). Åpne lekkptrondekselet. Hvis du velger feil språk, kn du endre det etter t du hr stilt inn dto og klokkeslett. (uuavnsert rukermnul: Endre språket på pekeskjermen) 4

5 c Fjern den ornsje eskyttelsesdelen. e Kontroller t frgen på klistremerket smsvrer med ptronfrgen, som vist på tegningen nedenfor. Sett inn lekkptronen i pilens retning som vises på etiketten. 2 Ikke kst den ornsje eskyttelsesdelen. Du vil trenge den hvis du skl trnsportere mskinen. d Pkk ut lekkptronen. Vri den grønne utløserhendelen på den ornsje eskyttelseshetten mot klokken til det høres et klikk for å løsne vkuumpkningen. Fjern deretter eskyttelseshetten som vist. f Skyv forsiktig inn ksiden v lekkptronen merket med "PUSH" (SKYV) inntil ptronhendelen løftes. Når lle lekkptronene er instllert, lukker du lekkptrondekselet. 2 2 Mskinen vil klrgjøre lekkrørsystemet for utskrift. Dette tr omtrent fire minutter. Ikke slå v mskinen. VIKTIG IKKE rist på lekkptronene. Hvis du får lekk på hud eller klær, vsk øyelikkelig med såpe eller vskemiddel. IKKE erør ptronen på ngitt område siden det kn føre til t mskinen ikke virker smmen med ptronen. 5

6 c 6 Kontrollere utskriftskvliteten Når lle foreredelser er fullført, viser pekeskjermen Angi ppir og trykk Strt. Trykk på Strt. Kontroller kvliteten på de fire frgelokkene på rket. (sort/gul/cyn/mgent) Hvis lle linjer er skrpe og tydelige, trykker du på J for å vslutte kvlitetskontrollen og gå til neste trinn. OK 7 Stille dto og klokkeslett Ved t du stiller inn dto og klokkeslett, kn mskinen rengjøre skriverhodet med jevne mellomrom for å opprettholde optiml utskriftskvlitet. Mskinen kn d også gi nvn til filer som opprettes med funksjonen Sknn til medi. c d Trykk på Innstill. Trykk på s eller t for å vise Grunn oppsett. Trykk på Grunn oppsett. Trykk på Dto og klokke. Trykk på Dto og klokke. Tst inn de to siste sifrene i årstllet ved hjelp v pekeskjermen, og trykk på OK. Hvis du vil flytte mrkøren til venstre, trykker du på og tster inn nummeret på nytt. Hvis det mngler korte linjer, trykker du på Nei og følger trinnene på pekeskjermen. Dårlig e (Skriv inn f.eks. 2 for 202.) Gjent for måned/dg/klokkeslett i-24- timersformt. f Trykk på. 8 Stille inn tidssone Du kn stille inn tidssonen på mskinen for der du er. c d e Trykk på Innstill. Trykk på s eller t for å vise Grunn oppsett. Trykk på Grunn oppsett. Trykk på Dto og klokke. Trykk på Time zone. Angi tidssone. Trykk på OK. f Trykk på. 6

7 9 Velge tilkolingstype Disse instllsjonsveiledningene er ment for Windows XP Home, XP Professionl, XP Professionl x64 Edition, Windows Vist, Windows 7 og Mc OS X v0.5.8, 0.6.x, 0.7.x. For Windows Server 2003/2008/2008 R2 kn du finne driverne på nedlstingssiden for modellen på Hvis dtmskinen ikke hr en CD-ROM-stsjon, kn du lste ned de nyeste driverne, mnulene og verktøyene for modellen din fr Brother Solutions Center på Det kn hende t noe v progrmvren som finnes på CD-ROM-en ikke er tilgjengelig som nedlsting. For de nyeste driverne og nnen informsjon, gå til For USB-grensesnittkel Windows : gå til side 8 Mcintosh: gå til side For keltilkolet nettverk Windows : gå til side 4 Mcintosh: gå til side 8 USB Keltilkolet nettverk Windows Mcintosh Windows Mcintosh For trådløst nettverk Windows og Mcintosh, gå til side 22 Trådløst nettverk 7

8 USB Windows For rukere v USB-grensesnitt (Windows XP Home / XP Professionl / Windows Vist / Windows 7) 0 Før du instllerer Hovedmenyen på CD-ROM-en vises. Klikk på Instllere MFL-Pro Suite og deretter J hvis du godtr lisensvtlene. Følg instruksjonene på skjermen. Kontroller t dtmskinen er slått PÅ, og t du er logget på som dministrtor. VIKTIG IKKE kole til USB-kelen ennå. Lukk eventuelle progrmmer som kjører. Skjermildene kn vriere, vhengig v opertivsystem. CD-ROM-en inkluderer Nunce PperPort 2SE. Denne progrmvren støtter Windows XP Home (SP3 eller nyere), XP Professionl (SP3 eller nyere), XP Professionl x64 Edition (SP2 eller nyere), Windows Vist (SP2 eller nyere) og Windows 7. Oppdter til den nyeste Windows -servicepkken før du instllerer MFL-Pro Suite. c Velg Lokl tilkoling (USB) og klikk deretter på Neste. Instllsjonen fortsetter. Instllere MFL-Pro Suite d Når dette skjermildet vises, går du til neste trinn. Sett den medfølgende CD-ROM-en inn i CD-ROM-stsjonen. Hvis skjermildet for modellnvn vises, velger du din mskin. Hvis skjermildet for språk vises, velger du ønsket språk. For Windows Vist og Windows 7: Når skjermildet Brukerkontokontroll vises, klikker du på Fortsett eller J. Hvis Brother-skjermildet ikke vises utomtisk, går du til Min dtmskin eller Dtmskin og doeltklikker først på CD-ROM-ikonet og deretter på strt.exe. 8

9 USB Windows 2 Kole til USB-kelen c Før USB-kelen forsiktig gjennom kelknlen og ut på ksiden v mskinen. Kole kelen til dtmskinen. Løft sknnerdekselet til det låses på plss i åpen stilling. Kole USB-kelen til USB-porten som er merket med et -symol. Du finner USBporten på høyre side inne i mskinen, som vist på tegningen nedenfor. VIKTIG Kontroller t kelen ikke hindrer t dekselet lukkes, ellers kn det oppstå feil. d Løft sknnerdekselet for å utløse låsen. Skyv sknnerdekselstøtten forsiktig ned og lukk sknnerdekselet c med egge hender. 3 USB Windows Mcintosh 2 e Instllsjonen fortsetter utomtisk. Instllsjonsskjermildene vises i tur og orden. VIKTIG IKKE vryt noen v skjermildene under instllsjonen. Det kn t noen sekunder før skjermildene vises. 9

10 f g h 3 USB Hvis skjermildet Miljømessige råd for utstyr som reproduserer ilder vises, klikker du på Neste. Når skjermildet Online-registrering vises, følger du instruksjonene på skjermen. Klikk på Neste. Hvis du ikke vil ngi mskinen som stndrdskriver, fjerner du merket for Angi stndrdskriver og klikker deretter på Neste. Fullføre og strte på nytt Windows Følgende skjermilder vises. Når skjermildet Innstilling for progrmoppdtering vises, velger du ønsket innstilling for oppdtering v progrmvre og klikker på OK. Når skjermildet for Brothers progrm for produktutvikling og støtte vises, velger du innstillinger og følger instruksjonene på skjermen. Progrmvreoppdteringen og Brothers progrm for produktutvikling og støtte forutsetter tilgng til Internett. Klikk på Fullfør for å strte dtmskinen på nytt. Når du hr strtet dtmskinen på nytt, må du logge på som dministrtor. Fullfør Instllsjonen er nå fullført. Instllere ndre progrmmer: Nå kn du gå til Side 38 Hvis det vises en feilmelding under progrmvreinstllsjonen, kjører du Instllsjonsdignose som du finner under Strt/Alle progrmmer/brother/ DCP-JXXX (der DCP-JXXX er modellnvnet). Avhengig v sikkerhetsinnstillingene, kn det hende t et Windows -sikkerhetsvindu eller ntivirusvindu vises når du ruker mskinen eller progrmvren. Angi i vinduet t prosessen kn fortsette. XML Pper Specifiction-skriverdriver XML Pper Specifiction-skriverdriveren er den est egnede driveren for Windows Vist og Windows 7 ved utskrift fr progrmmer som ruker XML Pper Specifiction-dokumenter. Lst ned den nyeste driveren ved å gå til Brother Solutions Center på 0

11 USB Mcintosh For rukere v USB-grensesnitt (Mc OS X v0.5.8, 0.6.x, 0.7.x) 0 Før du instllerer Kole USB-kelen til USB-porten som er merket med et -symol. Du finner USBporten på høyre side inne i mskinen, som vist på tegningen nedenfor. Kontroller t mskinen er kolet til strømuttket, og t Mcintosh-mskinen er slått PÅ. Du må være logget på som dministrtor. Brukere v Mc OS X v0.5.0 til må oppgrdere til Mc OS X v x. Kole til USB-kelen VIKTIG Du må IKKE kole mskinen til en USB-port på et tsttur eller en USB-hu som ikke er kolet til strømuttk. Kole mskinen direkte til Mcintoshmskinen. c Før USB-kelen forsiktig gjennom kelknlen og ut på ksiden v mskinen. Kole kelen til Mcintosh-mskinen. USB Windows Mcintosh Løft sknnerdekselet til det låses på plss i åpen stilling. VIKTIG Kontroller t kelen ikke hindrer t dekselet lukkes, ellers kn det oppstå feil.

12 USB d Løft sknnerdekselet for å utløse låsen. Skyv sknnerdekselstøtten forsiktig ned og lukk sknnerdekselet c med egge hender. e Mcintosh Velg en mskin fr listen, og klikk deretter på OK. 3 2 f Når dette skjermildet vises, klikker du på Legg til skriver. 2 Instllere MFL-Pro Suite Sett den medfølgende CD-ROM-en inn i CD-ROM-stsjonen. Doeltklikk på ikonet Strt Here OSX for å instllere. Hvis skjermildet for modellnvn vises, velger du din mskin. Velg mskinen din fr listen. Klikk på Legg til og deretter Neste. g Klikk på Neste når dette skjermildet vises. c Velg Lokl tilkoling (USB) og klikk deretter på Neste. Følg instruksjonene på skjermen. Instllsjonen v MFL-Pro Suite er fullført. Gå til trinn 3. d Vent litt mens progrmvren instlleres. Brother-progrmvren søker etter Brotherenheten når instllsjonen er fullført. Dette tr noen få sekunder. 2

13 USB Mcintosh 3 Lste ned og instllere Presto! PgeMnger Når Presto! PgeMnger er instllert, legges OCRfunksjonen til i Brother ControlCenter2. Du kn enkelt sknne, dele og orgnisere ilder og dokumenter med Presto! PgeMnger. På Brother kundestøtte-skjermildet klikker du på Presto! PgeMnger for å gå til nedlstingsnettstedet for Presto! PgeMnger, og så følger du instruksjonene på skjermen. Fullfør Instllsjonen er nå fullført. USB Windows Mcintosh 3

14 Keltilkolet nettverk Windows For rukere v keltilkolet nettverksgrensesnitt (Windows XP Home / XP Professionl / Windows Vist / Windows 7) 0 Før du instllerer Kontroller t dtmskinen er slått PÅ, og t du er logget på som dministrtor. Kole til nettverkskelen Løft sknnerdekselet til det låses på plss i åpen stilling. VIKTIG Lukk eventuelle progrmmer som kjører. Skjermildene kn vriere, vhengig v opertivsystem. CD-ROM-en inkluderer Nunce PperPort 2SE. Denne progrmvren støtter Windows XP Home (SP3 eller nyere), XP Professionl (SP3 eller nyere), XP Professionl x64 Edition (SP2 eller nyere), Windows Vist (SP2 eller nyere) og Windows 7. Oppdter til den nyeste Windows -servicepkken før du instllerer MFL-Pro Suite. Hvis du tidligere hr konfigurert mskinen for et trådløst nettverk og nå vil konfigurere den for et keltilkolet nettverk, kontrollerer du t mskinens Nettverk I/F er stt til Tråd. LAN. Grensesnittet for trådløst nettverk lir inktivt med denne innstillingen. Trykk på Innstill. på mskinen. Trykk på s eller t for å vise Nettverk. Trykk på Nettverk. Trykk på s eller t for å vise Nettverk I/F. Trykk på Nettverk I/F. Trykk på Tråd. LAN. Trykk på. Kole nettverkskelen til Ethernet-porten som er merket med et -symol. Du finner Ethernet-porten på venstre side inne i mskinen, som vist på tegningen nedenfor. Fjern den ornsje eskyttelseshetten før du koler til kelen. 4

15 Keltilkolet nettverk Windows c Før nettverkskelen forsiktig gjennom kelknlen og ut på ksiden v mskinen. Kole kelen til nettverket. 2 Instllere MFL-Pro Suite Sett den medfølgende CD-ROM-en inn i CD-ROM-stsjonen. Hvis skjermildet for modellnvn vises, velger du din mskin. Hvis skjermildet for språk vises, velger du ønsket språk. VIKTIG Kontroller t kelen ikke hindrer t dekselet lukkes, ellers kn det oppstå feil. Hvis åde USB- og nettverkskel rukes, fører du egge klene gjennom kelknlen med den ene oppå den ndre. d Løft sknnerdekselet for å utløse låsen. Skyv sknnerdekselstøtten forsiktig ned og lukk sknnerdekselet c med egge hender. For Windows Vist og Windows 7: Når skjermildet Brukerkontokontroll vises, klikker du på Fortsett eller J. Hvis Brother-skjermildet ikke vises utomtisk, går du til Min dtmskin eller Dtmskin og doeltklikker først på CD-ROM-ikonet og deretter på strt.exe. Hovedmenyen på CD-ROM-en vises. Klikk på Instllere MFL-Pro Suite og deretter J hvis du godtr lisensvtlene. Følg instruksjonene på skjermen. 2 3 Keltilkolet nettverk Windows Mcintosh 5

16 Keltilkolet nettverk Windows c Velg Keltilkolet nettverksforindelse (Ethernet), og klikk deretter på Neste. Hvis det er mer enn én mskin tilkolet på nettverket, velger du mskinen fr listen og klikker deretter på Neste. Dette vinduet vises ikke hvis det re er én mskin tilkolet nettverket. Denne lir utomtisk vlgt. d Når dette skjermildet vises, velger du Endre portinnstillingene på rnnmuren slik t du får tilgng til nettverkstilkolingen, og fortsett med instllsjonen (neflt). Deretter klikker du på Neste. Hvis nettverket ikke finner mskinen din, vil følgende skjermilde vises. Hvis du ruker en nnen rnnmur enn Windows -rnnmuren, eller hvis Windows - rnnmuren er dektivert, kn dette skjermildet vises. e Bekreft innstillingene dine ved å følge instruksjonene på skjermen. Instllsjonen v Brother-driverne strter utomtisk. Instllsjonsskjermildene vises i tur og orden. Les instruksjonene for rnnmurprogrmmet for å få vite hvordn du legger til nettverksportene nedenfor. For nettverkssknning legger du til UDP-port Hvis du fremdeles hr prolemer med nettverkstilkolingen, legger du til UDPportene 37 og 6. VIKTIG IKKE vryt noen v skjermildene under instllsjonen. Det kn t noen sekunder før skjermildene vises. For Windows Vist og Windows 7: Når skjermildet Windows -sikkerhet vises, merker du v for dette lterntivet og klikker på Instller for å fullføre instllsjonen på riktig måte. f g h Hvis skjermildet Miljømessige råd for utstyr som reproduserer ilder vises, klikker du på Neste. Når skjermildet Online-registrering vises, følger du instruksjonene på skjermen. Klikk på Neste. Hvis du ikke vil ngi mskinen som stndrdskriver, fjerner du merket for Angi stndrdskriver og klikker deretter på Neste. 6

17 Keltilkolet nettverk Windows 3 Fullføre og strte på nytt Klikk på Fullfør for å strte dtmskinen på nytt. Når du hr strtet dtmskinen på nytt, må du logge på som dministrtor. 4 Instllere MFL-Pro Suite på flere dtmskiner (om nødvendig) Hvis du vil ruke mskinen smmen med flere dtmskiner på nettverket, instllerer du MFL-Pro Suite på hver enkelt dtmskin. Gå til trinn 2 på side 5. Se også trinn 0 på side 4 før instllsjon. Hvis det vises en feilmelding under progrmvreinstllsjonen, kjører du Instllsjonsdignose som du finner under Strt/Alle progrmmer/brother/ DCP-JXXX (der DCP-JXXX er modellnvnet). Avhengig v sikkerhetsinnstillingene, kn det hende t et Windows -sikkerhetsvindu eller ntivirusvindu vises når du ruker mskinen eller progrmvren. Angi i vinduet t prosessen kn fortsette. Følgende skjermilder vises. Når skjermildet Innstilling for progrmoppdtering vises, velger du ønsket innstilling for oppdtering v progrmvre og klikker på OK. Når skjermildet for Brothers progrm for produktutvikling og støtte vises, velger du innstillinger og følger instruksjonene på skjermen. Progrmvreoppdteringen og Brothers progrm for produktutvikling og støtte forutsetter tilgng til Internett. Nettverkslisens (Windows ) Dette produktet omftter en PC-lisens for opptil 2 rukere. Lisensen støtter instllering v MFL-Pro Suite, inkludert Nunce PperPort 2SE, på opptil 2 PC-er på nettverket. Hvis du vil ruke mer enn 2 PC-er med Nunce PperPort 2SE instllert, må du kjøpe Brother NL-5-pkken, som er en PC-lisenspkke for opptil 5 ekstr rukere. Kontkt Brother kundeservice eller den lokle Brother-forhndleren hvis du vil kjøpe NL-5- pkken. Fullfør Instllere ndre progrmmer: Nå kn du gå til Side 38 Instllsjonen er nå fullført. XML Pper Specifiction-skriverdriver XML Pper Specifiction-skriverdriveren er den est egnede driveren for Windows Vist og Windows 7 ved utskrift fr progrmmer som ruker XML Pper Specifiction-dokumenter. Lst ned den nyeste driveren ved å gå til Brother Solutions Center på Keltilkolet nettverk Windows Mcintosh 7

18 Keltilkolet nettverk Mcintosh For rukere v keltilkolet nettverksgrensesnitt (Mc OS X v0.5.8, 0.6.x, 0.7.x) 0 Før du instllerer Kontroller t mskinen er kolet til strømuttket, og t Mcintosh-mskinen er slått PÅ. Du må være logget på som dministrtor. Kole til nettverkskelen Løft sknnerdekselet til det låses på plss i åpen stilling. Brukere v Mc OS X v0.5.0 til må oppgrdere til Mc OS X v x. Hvis du tidligere hr konfigurert mskinen for et trådløst nettverk og nå vil konfigurere den for et keltilkolet nettverk, kontrollerer du t mskinens Nettverk I/F er stt til Tråd. LAN. Grensesnittet for trådløst nettverk lir inktivt med denne innstillingen. Trykk på Innstill. på mskinen. Trykk på s eller t for å vise Nettverk. Trykk på Nettverk. Trykk på s eller t for å vise Nettverk I/F. Trykk på Nettverk I/F. Trykk på Tråd. LAN. Trykk på. Kole nettverkskelen til Ethernet-porten som er merket med et -symol. Du finner Ethernet-porten på venstre side inne i mskinen, som vist på tegningen nedenfor. Fjern den ornsje eskyttelseshetten før du koler til kelen. 8

19 Keltilkolet nettverk Mcintosh c Før nettverkskelen forsiktig gjennom kelknlen og ut på ksiden v mskinen. Kole kelen til nettverket. 2 Instllere MFL-Pro Suite Sett den medfølgende CD-ROM-en inn i CD-ROM-stsjonen. Doeltklikk på ikonet Strt Here OSX for å instllere. Hvis skjermildet for modellnvn vises, velger du din mskin. VIKTIG Kontroller t kelen ikke hindrer t dekselet lukkes, ellers kn det oppstå feil. Hvis åde USB- og nettverkskel rukes, fører du egge klene gjennom kelknlen med den ene oppå den ndre. c Velg Keltilkolet nettverksforindelse (Ethernet) og klikk deretter på Neste. Følg instruksjonene på skjermen. d Løft sknnerdekselet for å utløse låsen. Skyv sknnerdekselstøtten forsiktig ned og lukk sknnerdekselet c med egge hender. 2 3 d e Vent litt mens progrmvren instlleres. Brother-progrmvren søker etter Brotherenheten når instllsjonen er fullført. Dette tr noen få sekunder. Hvis mskinen er konfigurert for nettverket, velger du mskinen fr listen og klikker deretter på OK. Keltilkolet nettverk Windows Mcintosh 9

20 Keltilkolet nettverk Mcintosh Hvis nettverket ikke finner mskinen din, kontrollerer du nettverksinnstillingene. Du kn finne mskinens MAC-dresse (Ethernet-dresse) og IP-dresse ved å skrive ut nettverkets konfigursjonsrpport. uubrukerhåndok for nettverket: Skrive ut nettverkskonfigursjonsrpport Klikk på OK hvis dette skjermildet vises. f Klikk på Legg til skriver når dette skjermildet vises. Velg mskinen din fr listen. Klikk på Legg til og deretter Neste. Skriv inn et nvn på Mcintosh-mskinen på opptil 5 tegn. g Klikk på Neste når dette skjermildet vises. Hvis du vil ruke sknnefunksjonen direkte fr mskinen for å sknne over nettverket, må du merke v i oksen Registrer dtmskinen med "Sknn til"-funksjonen på mskinen. Klikk på OK. Gå til f. Nvnet du skriver inn, vises på mskinens pekeskjerm når du trykker på Sknning og velger et sknnelterntiv. (uuprogrmvrehåndok: Nettverkssknning) Instllsjonen v MFL-Pro Suite er fullført. Gå til trinn 3. 20

21 Keltilkolet nettverk Mcintosh 3 Lste ned og instllere Presto! PgeMnger Når Presto! PgeMnger er instllert, legges OCRfunksjonen til i Brother ControlCenter2. Du kn enkelt sknne, dele og orgnisere ilder og dokumenter med Presto! PgeMnger. På Brother kundestøtte-skjermildet klikker du på Presto! PgeMnger for å gå til nedlstingsnettstedet for Presto! PgeMnger, og så følger du instruksjonene på skjermen. 4 Instllere MFL-Pro Suite på flere dtmskiner (om nødvendig) Hvis du vil ruke mskinen smmen med flere dtmskiner på nettverket, instllerer du MFL-Pro Suite på hver enkelt dtmskin. Gå til trinn 2 på side 9. Se også trinn 0 på side 8 før instllsjon. Fullfør Instllsjonen er nå fullført. Keltilkolet nettverk Windows Mcintosh 2

22 For rukere v trådløst nettverksgrensesnitt For rukere v trådløst nettverksgrensesnitt 0 Før du egynner Du må først konfigurere innstillingene for det trådløse nettverket på mskinen slik t det kommuniserer med tilgngspunktet/ruteren. Når mskinen er konfigurert til å kommunisere med tilgngspunktet/ruteren, vil dtmskiner på nettverket h tilgng til mskinen. Du må instllere driverne og progrmvren for å kunne ruke mskinen fr disse dtmskinene. Trinnene nedenfor veileder deg gjennom konfigureringen og instllsjonen. Du oppnår est resultt for vnlige dokumentutskrifter ved å plssere Brother-mskinen så nær nettverkets tilgngspunkt/ruter som mulig, og med færrest mulig hindringer. Store gjenstnder og vegger mellom de to enhetene, i tillegg til støy fr ndre elektroniske enheter, kn påvirke dtoverføringshstigheten for dokumentene. På grunn v disse fktorene kn det hende trådløs tilkoling ikke psser like godt til lle typer dokumenter og ppliksjoner. Hvis du skriver ut store filer, for eksempel flersidige dokumenter med lndet tekst og mye grfikk, ør du vurdere klet Ethernet for rskere dtoverføring, eller USB for generelt høyere hstighet. Selv om Brother-mskinen kn rukes på åde keltilkolet og trådløst nettverk, kn du re ruke én v tilkolingsmetodene om gngen. Hvis du llerede hr konfigurert mskinens innstillinger for trådløst nettverk, må du tilkestille nettverksinnstillingene før du konfigurerer innstillingene for trådløst nettverk på nytt. Trykk på Innstill. på mskinen. Trykk på s eller t for å vise Nettverk. Trykk på Nettverk. Trykk på s eller t for å vise Nullst. nettv. Trykk på Nullst. nettv. Trykk på J for å godt. Hold J nede i to sekunder for å ekrefte. Følgende instruksjoner er for infrstrukturmodus (kolet til en dtmskin gjennom et tilgngspunkt/ruter). Infrstrukturmodus Tilgngspunkt/ruter Mskin for trådløst nettverk (din mskin) som er tilkolet tilgngspunktet/ruteren c Trådløskomptiel dtmskin som er tilkolet tilgngspunktet/ruteren d Klet dtmskin som er tilkolet tilgngspunktet/ruteren e Moil enhet som er tilkolet tilgngspunktet/ruteren Kontroller t innstillingene for trådløst nettverk for mskinen stemmer overens med tilgngspunktet/ruteren. 22 Du finner instruksjoner for hvordn du stiller inn Ad-hoc-modus (kolet til en dtmskin med trådløs funksjon uten tilgngspunkt) i Brukerhåndok for nettverket på CD-ROM-en. Du kn også se Brukerhåndok for nettverket ved å følge instruksjonene nedenfor. Slå på mskinen. Sett inn CD-ROM-en i CD-ROM-stsjonen. For Windows : 2 Velg modell og språk. Hovedmenyen på CD-ROM-en vises. 3 Klikk på Brukermnuler og deretter på PDF-dokumenter. 4 Klikk på Brukerhåndok for nettverket. For Mcintosh: 2 Doeltklikk på Brukermnuler. Velg modell og språk. 3 Klikk på Brukermnuler og deretter på Brukerhåndok for nettverket.

23 For rukere v trådløst nettverksgrensesnitt Velg metode for oppsett v trådløs ruk Instruksjonene nedenfor viser tre metoder for oppsett v Brother-mskinen på et trådløst nettverk. Velg metoden du foretrekker for ditt miljø. Oppsett ved hjelp v instllsjons-cd-rom og USB-kel (Windows og Mcintosh) Du må ruke en USB-kel under konfigursjonen (kel medfølger ikke). Vi nefler t du ruker en dtmskin med trådløs forindelse til nettverket for denne metoden. Hvis du ruker Windows XP, eller en dtmskin som er forundet til tilgngspunkt/ruter med en nettverkskel, må du kjenne innstillingene for det trådløse nettverket. Noter innstillingene for det trådløse nettverket på den vstte plssen nedenfor. Ikke kontkt Brother kundeservice hvis du trenger hjelp uten å h sikkerhetsinformsjonen for det trådløse nettverket for hånden. Vi kn ikke hjelpe deg med å finne nettverkets sikkerhetsinnstillinger. Element Registrer gjeldende innstillinger for det trådløse nettverket SSID (nettverksnvn) Nettverksnøkkel * Nettverksnøkkelen kn også eskrives som pssordet, sikkerhetsnøkkelen eller krypteringsnøkkelen. Hvis du ikke hr denne informsjonen (SSID og nettverksnøkkel), kn du ikke fortsette med oppsettet for trådløst nettverk. Hvordn finner jeg denne informsjonen? ) Se i dokumentsjonen som følger med det trådløse tilgngspunktet/ruteren. 2) Det opprinnelige nettverksnvnet kn være produsentens nvn eller modellnvnet. 3) Hvis du ikke hr sikkerhetsinformsjonen, må du t kontkt med ruterprodusenten, systemdministrtoren eller Internett-leverndøren. Nå kn du gå til side 25 Trådløst nettverk 23

24 For rukere v trådløst nettverksgrensesnitt For metode og c strter du det trådløse oppsettet ved å trykke på Wi-Fi-knppen på pekeskjermen. Mnuelt oppsett fr kontrollpnelet ved hjelp v instllsjonsveiviseren (Windows, Mcintosh og moile enheter) Hvis ditt trådløse tilgngspunkt/ruter ikke støtter WPS (Wi-Fi Protected Setup ) eller AOSS, noterer du innstillingene for trådløst nettverk til ditt trådløse tilgngspunkt/ruter i feltet nedenfor. Ikke kontkt Brother kundeservice hvis du trenger hjelp uten å h sikkerhetsinformsjonen for det trådløse nettverket for hånden. Vi kn ikke hjelpe deg med å finne nettverkets sikkerhetsinnstillinger. Element Registrer gjeldende innstillinger for det trådløse nettverket SSID (nettverksnvn) Nettverksnøkkel * Nettverksnøkkelen kn også eskrives som pssordet, sikkerhetsnøkkelen eller krypteringsnøkkelen. Hvis du ikke hr denne informsjonen (SSID og nettverksnøkkel), kn du ikke fortsette med oppsettet for trådløst nettverk. Hvordn finner jeg denne informsjonen? ) Se i dokumentsjonen som følger med det trådløse tilgngspunktet/ruteren. 2) Opprinnelig SSID kn være produsentens nvn eller modellnvnet. 3) Hvis du ikke hr sikkerhetsinformsjonen, må du t kontkt med ruterprodusenten, systemdministrtoren eller Internett-leverndøren. Nå kn du gå til side 28 c Konfigurering med ett-trykk ved hjelp v WPS eller AOSS (Windows, Mcintosh og moile enheter) Hvis det trådløse tilgngspunktet/ruteren støtter utomtisk trådløs (et-trykk) konfigurering (WPS eller AOSS ) Nå kn du gå til side 29 24

25 For rukere v trådløst nettverksgrensesnitt 2 Oppsett ved hjelp v instllsjons-cd-rom og USB-kel (Windows og Mcintosh) c Velg Trådløs nettverkstilkoling og klikk deretter på Neste. Du må ruke en USB-kel under konfigursjonen (kel medfølger ikke). Disse trinnene gjelder for Windows - instllsjon. For Mcintosh-instllsjon må du sette inn instllsjons-cd-rom-en i CD-ROM-stsjonen og doeltklikke på Strt Here OSX for å instllere. Velg trådløs instllsjon, og følg instruksjonene for oppsett v trådløs enhet på dtmskinskjermen. Sett den medfølgende CD-ROM-en inn i CD-ROM-stsjonen. Hvis skjermildet for modellnvn vises, velger du din mskin. Hvis skjermildet for språk vises, velger du ønsket språk. d Når dette skjermildet vises, velger du Endre portinnstillingene på rnnmuren slik t du får tilgng til nettverkstilkolingen, og fortsett med instllsjonen (neflt). Deretter klikker du på Neste. For Windows Vist og Windows 7: Når skjermildet Brukerkontokontroll vises, klikker du på Fortsett eller J. Hvis Brother-skjermildet ikke vises utomtisk, går du til Min dtmskin eller Dtmskin og doeltklikker først på CD-ROM-ikonet og deretter på-strt.exe. Hvis du ruker en nnen rnnmur enn Windows -rnnmuren, eller hvis Windows - rnnmuren er dektivert, kn dette skjermildet vises. Hovedmenyen på CD-ROM-en vises. Klikk på Instllere MFL-Pro Suite og deretter J hvis du godtr lisensvtlene. Følg instruksjonene på skjermen. Les instruksjonene for rnnmurprogrmmet for å få vite hvordn du legger til nettverksportene nedenfor. For nettverkssknning legger du til UDP-port Hvis du fremdeles hr prolemer med nettverkstilkolingen, legger du til UDPportene 37 og 6. Trådløst nettverk 25

26 For rukere v trådløst nettverksgrensesnitt e Velg J, jeg hr en USB-kel som kn rukes ved instllsjonen., og klikk deretter på Neste. g Når det følgende skjermildet vises, merker du v for J hvis du vil kole til den oppgitte SSIDen. Klikk på Neste og gå til j. f Kole midlertidig USB-kelen (medfølger ikke) direkte til dtmskinen og mskinen. h Når det følgende skjermildet vises, vil veiviseren søke etter trådløse nettverk som er tilgjengelige for mskinen. Velg SSID-en som du noterte for nettverket ditt i trinn - på side 23, og klikk så på Neste. Hvis ekreftelsesskjermildet vises, merker du v i oksen og klikker deretter på Neste, gå til g. Hvis ikke, gå til h. Hvis du vil h instruksjoner om hvordn du koler USB-kelen til USB-porten på mskinen, kn du se Kole til USB-kelen på side 9. Hvis Viktig melding-skjermildet vises, må du lese meldingen nøye. Merk v i oksen etter t du hr ekreftet SSID og nettverksnøkkelen, og klikk deretter på Neste. Hvis det ikke vises en liste med SSID-er, kontrollerer du t tilgngspunktet er slått på og stilt inn til å kringkste SSID-en. Kontroller t mskinen og tilgngspunktet er innenfor rekkevidde for kommuniksjon, og klikk deretter på Oppdter. Hvis tilgngspunktet ditt er stilt til ikke å kringkste SSID-en, kn du legge den til mnuelt ved å klikke på Avnsert-knppen. Følg instruksjonene på skjermen for å legge inn Nvn (SSID), og klikk deretter på Neste. 26

27 For rukere v trådløst nettverksgrensesnitt i Skriv inn den nettverksnøkkelen du noterte i trinn - på side 23, og klikk deretter på Neste. k Kole fr USB-kelen mellom dtmskinen og mskinen. Hvis nettverket ikke er konfigurert for pålitelig kontroll og kryptering, vises det følgende skjermildet. Når du vil fortsette konfigursjonen, klikker du på OK og går til j. l Klikk på Neste for å fortsette å instllere MFL-Pro Suite. Konfigureringen v trådløst nettverk er nå fullført. Wi-Fi-knppen øverst til høyre på pekeskjermen endres til en firetrinns indiktor som viser signlstyrken til det trådløse tilgngspunktet/ruteren. LEDlmpen for Wi-Fi tennes på kontrollpnelet for å ngi t mskinens Nettverk I/F er stt til WLAN. j Klikk på Neste. Innstillingene sendes til mskinen din. Instllere MFL-Pro Suite For rukere v Windows : Nå kn du gå til Trinn 4-e på side 33 For rukere v Mcintosh: Innstillingene lir ikke endret hvis du klikker på Avryt. Hvis du vil ngi IP-dresseinnstillingene for mskinen mnuelt, klikker du på Endre IPdresse og ngir så de nødvendige IPdresseinnstillingene for nettverket ditt. Hvis skjermildet for mislykket trådløst oppsett vises, klikker du på Prøv igjen. Nå kn du gå til Trinn 4-d på side 35 Trådløst nettverk 27

28 For rukere v trådløst nettverksgrensesnitt 2 Mnuelt oppsett fr kontrollpnelet ved hjelp v instllsjonsveiviseren (Windows, Mcintosh og moile enheter) Trykk på. Trykk på Inst.veiviser. c Når Nettverkets I/F står på Trådløst. vises, trykker du på J for å godt. Dette strter veiviseren for trådløst oppsett. Trykk på Nei hvis du vil vryte. Mskinen vil søke etter tilgjengelige SSID-er. Det vil t flere sekunder å vise en liste over tilgjengelige SSID-er. Hvis listen over SSID-er vises, trykker du på s eller t for å velge SSID-en du noterte i trinn - på side 24. Velg SSID-en du vil kole til med. Hvis det trådløse tilgngspunktet/ruteren på det vlgte SSID støtter WPS, og mskinen er deg ruke WPS, gå til c. Hvis du lir edt om å tste inn en nettverksnøkkel, går du til d. Hvis ikke, går du til e. Hvis listen over SSID-er ikke vises, kontrollerer du t tilgngspunktet er på. Flytt mskinen din nærmere tilgngspunktet og prøv å strte fr igjen. Hvis tilgngspunktet er konfigurert til ikke å kringkste SSID-en, må du legge til SSIDnvnet mnuelt. Du finner nærmere informsjon i Brukerhåndok for nettverket. Trykk på J for å kole til mskinen ved hjelp v WPS. (Hvis du velger Nei til å fortsette med mnuell konfigurering, går du til d for å ngi en nettverksnøkkel.) Når pekeskjermen ngir t du ør strte WPS, trykker du på WPS-knppen på det trådløse tilgngspunktet/ruteren, og deretter trykker du på Neste for å fortsette. Gå til e. d Angi nettverksnøkkelen du noterte i trinn - på side 24 med pekeskjermen. Bokstvene vises i denne rekkefølgen: liten okstv og stor okstv. Trykk på for å rullere mellom okstver, tll og spesiltegn. (Tilgjengelige tegn kn vriere vhengig v lnd.) Trykk på c for å flytte mrkøren mot høyre. (Vil du h mer informsjon, kn du se Skrive inn tekst i innstillinger for trådløst nettverk på side 39.) e f Trykk på OK når du hr skrevet inn lle tegnene, og trykk deretter på J for å ruke innstillingene. Mskinen vil nå prøve å kole til det trådløse nettverket. Dette kn t noen få minutter. Det vises en melding med tilkolingsresulttet i 60 sekunder på pekeskjermen, og det skrives utomtisk ut en WLAN-rpport. Hvis tilkolingen mislyktes, kontrollerer du feilkoden på rpportutskriften og går til Feilsøking på side 30. Konfigureringen v trådløst nettverk er nå fullført. Wi-Fi-knppen øverst til høyre på pekeskjermen endres til en firetrinns indiktor som viser signlstyrken til det trådløse tilgngspunktet/ruteren. LEDlmpen for Wi-Fi tennes på kontrollpnelet for å ngi t mskinens Nettverk I/F er stt til WLAN. Brukere v moile enheter kn gå til rukermnulen for progrmmet de ruker (for eksempel AirPrint, Brother iprint&scn eller ndre progrmmer) for nærmere informsjon om hvordn mskinen skl rukes med progrmmet. Hvis du vil lste ned rukermnulen for progrmmet du ruker, går du til nedlstingsdelen for håndøker og velger modellen på Brother Solutions Center på Hvis du vil instllere MFL-Pro Suite, fortsetter du til trinn 3. For rukere v Windows : Nå kn du gå til Side 32 For rukere v Mcintosh: Nå kn du gå til Side 35 28

29 For rukere v trådløst nettverksgrensesnitt 2 Konfigurering med ett trykk ved hjelp v WPS eller AOSS (Windows, Mcintosh og moile enheter) Kontroller t det trådløse tilgngspunktet/ruteren hr WPS- eller AOSS -symolet som vist nedenfor. Plsser Brother-mskinen innenfor rekkevidden til tilgngspunktet/ruteren med WPS eller AOSS. Rekkevidden kn vriere, vhengig v omgivelsene. Se i instruksjonene for tilgngspunktet/ruteren. c Trykk på. Trykk på s eller t for å vise WPS/AOSS. Trykk på WPS/AOSS. d Når Nettverkets I/F står på Trådløst. vises, trykker du på J for å godt. Dette vil strte veiviseren for trådløst oppsett. Trykk på Nei for å vryte. Hvis det trådløse tilgngspunktet/ruteren støtter WPS (PIN-metode), kn du også konfigurere mskinen ved hjelp v PIN-metoden (Personl Identifiction Numer). uubrukerhåndok for nettverket: Konfigursjon ved ruk v PINmetoden for WPS (Wi-Fi Protected Setup) Når pekeskjermen ngir t du ør strte WPS eller AOSS, trykker du på WPS- eller AOSS -knppen på det trådløse tilgngspunktet/ruteren. Se i rukermnulen for tilkolingspunktet/ruteren for nærmere instruksjoner. e Det vises en melding med tilkolingsresulttet i 60 sekunder på pekeskjermen, og det skrives utomtisk ut en WLAN-rpport. Hvis tilkolingen mislyktes, kontrollerer du feilkoden på rpportutskriften og går til Feilsøking på side 30. Konfigureringen v trådløst nettverk er nå fullført. Wi-Fi-knppen øverst til høyre på pekeskjermen endres til en firetrinns indiktor som viser signlstyrken til det trådløse tilgngspunktet/ruteren. LEDlmpen for Wi-Fi tennes på kontrollpnelet for å ngi t mskinens Nettverk I/F er stt til WLAN. Brukere v moile enheter kn gå til rukermnulen for progrmmet de ruker (for eksempel AirPrint, Brother iprint&scn eller ndre progrmmer) for nærmere informsjon om hvordn mskinen skl rukes med progrmmet. Hvis du vil lste ned rukermnulen for progrmmet du ruker, går du til nedlstingsdelen for håndøker og velger modellen på Brother Solutions Center på Hvis du vil instllere MFL-Pro Suite, fortsetter du til trinn 3. For rukere v Windows : Nå kn du gå til Side 32 For rukere v Mcintosh: Nå kn du gå til Side 35 Trykk deretter på OK. Mskinen registrerer nå utomtisk hvilken modus (WPS eller AOSS ) det trådløse tilkolingspunktet/ruteren ruker, og vil prøve å kole til det trådløse nettverket. Trådløst nettverk 29

30 For rukere v trådløst nettverksgrensesnitt Feilsøking Ikke kontkt Brother kundeservice hvis du trenger hjelp uten å h sikkerhetsinformsjonen for det trådløse nettverket for hånden. Vi kn ikke hjelpe deg med å finne nettverkets sikkerhetsinnstillinger. Hvordn finner jeg informsjon om trådløst nettverk-sikkerhet (SSID og nettverksnøkkel) ) Se i dokumentsjonen som følger med det trådløse tilgngspunktet/ruteren. 2) Opprinnelig SSID kn være produsentens nvn eller modellnvnet. 3) Hvis du ikke hr sikkerhetsinformsjonen, må du t kontkt med ruterprodusenten, systemdministrtoren eller Internett-leverndøren. * Nettverksnøkkelen kn også eskrives som pssordet, sikkerhetsnøkkelen eller krypteringsnøkkelen. Trådløst LAN-rpport Hvis trådløst LAN-rpporten som er skrevet ut viser t tilkolingen mislyktes, må du kontrollere feilkoden på den utskrevne rpporten og se følgende instruksjoner. Feilkode Aneflte løsninger Trådløs-innstillingen er ikke ktivert. Sett trådløs-innstillingen til PÅ. - Hvis en nettverkskel er kolet til mskinen, må denne koles fr, og mskinens innstillinger for trådløst nettverk settes til PÅ. TS-0 Trykk på Innstill. på mskinen. Trykk på s eller t for å vise Nettverk, og trykk deretter på Nettverk. Trykk på s eller t for å vise Nettverk I/F, og trykk deretter på Nettverk I/F. Trykk på WLAN. Trykk på. Finner ikke trådløst tilgngspunkt/ruter.. Kontroller følgende 4 punkter: TS-02 - Kontroller t trådløst tilgngspunkt/ruter er slått på. - Flytt mskinen til et område uten hindringer eller nærmere det trådløse tilgngspunktet/ruteren. - Sett mskinen midlertidig innenfor en meter fr det trådløse tilgngspunktet når du konfigurerer innstillingene for trådløst nettverk. - Hvis det trådløse tilgngspunktet/ruteren hr filtrering v MAC-dresse, må du ekrefte t MAC-dressen til Brother-mskinen er tilltt i filteret. 2. Hvis du hr ngitt SSID og sikkerhetsinformsjon (SSID/godkjenningsmetode/ krypteringsmetode/nettverksnøkkel) mnuelt, kn informsjonen være feil. Bekreft SSID og sikkerhetsinformsjon på nytt, og skriv korrekt informsjon inn på nytt om nødvendig. Se Hvordn finner jeg informsjon om trådløst nettverk-sikkerhet (SSID og nettverksnøkkel) på side 30 for å ekrefte. 30

31 For rukere v trådløst nettverksgrensesnitt Godkjennings-/krypteringsmetodene som rukes v det vlgte trådløse tilgngspunktet/ruteren støttes ikke v mskinen. For infrstrukturmodus: Endre utentiserings- og krypteringsmetodene til det trådløse tilgngspunktet/ruteren. Mskinen støtter følgende godkjenningsmetoder: TS-04 godkjenningsmetode krypteringsmetode WPA-Personl TKIP AES WPA2-Personl AES Åpen WEP Ingen (uten kryptering) Delt nøkkel WEP Hvis prolemet ikke lir løst, kn de ngitte SSID- eller nettverksinnstillingene være feilktige. Kontroller innstillingene for trådløst nettverk på nytt. Se Hvordn finner jeg informsjon om trådløst nettverk-sikkerhet (SSID og nettverksnøkkel) på side 30 for å ekrefte. For Ad-hoc-modus: Endre godkjennings- og krypteringsmetodene for dtmskinen til trådløs-innstilling. Mskinen hr kun støtte for Åpen godkjenning, og hr vlgfri WEP-kryptering. TS-05 Sikkerhetsinformsjonen (SSID/nettverksnøkkel) er feil. Bekreft SSID og sikkerhetsinformsjon (nettverksnøkkel) på nytt. Hvis ruteren hr WEP-kryptering, ngir du nøkkelen som er rukt som første WEP-nøkkel. Brother-mskinen hr kun støtte for ruk v den første WEP-nøkkelen. Se Hvordn finner jeg informsjon om trådløst nettverk-sikkerhet (SSID og nettverksnøkkel) på side 30 for å ekrefte. TS-06 Sikkerhetsinformsjonen for trådløst nettverk (godkjenningsmetode/krypteringsmetode/ nettverksnøkkel) er feil. Bekreft sikkerhetsinformsjonen for trådløst nettverk på nytt (godkjenningsmetode/ krypteringsmetode/nettverksnøkkel) i tellen i TS-04. Hvis ruteren hr WEP-kryptering, ngir du nøkkelen som er rukt som første WEP-nøkkel. Brother-mskinen hr kun støtte for ruk v den første WEP-nøkkelen. Se Hvordn finner jeg informsjon om trådløst nettverk-sikkerhet (SSID og nettverksnøkkel) på side 30 for å ekrefte. Mskinen finner ingen trådløse tilgngspunkt/rutere med WPS eller AOSS ktivert. TS-07 Hvis du ønsker å konfigurere innstillingene for trådløst nettverk med WPS eller AOSS, må åde mskinen og det trådløse tilgngspunktet/ruteren strtes. Bekreft t det trådløse tilgngspunktet/ruteren hr støtte for WPS eller AOSS, og strt på nytt. TS-08 Hvis du ikke vet hvordn det trådløse tilgngspunktet/ruteren rukes med WPS eller AOSS, kn du se dokumentsjonen som følger med det trådløse tilgngspunktet/ruteren, t kontkt med det trådløse tilgngspunktets/ruterens produsent eller t kontkt med systemnsvrlig. Fnt to eller flere tilgngspunkter som hr WPS eller AOSS ktivert. - Bekreft t kun ett trådløst tilgngspunkt/ruter innenfor området hr WPS eller AOSS ktivert og prøv én gng til. - Prøv å strte igjen etter noen minutter for å unngå interferens fr ndre tilgngspunkter. Trådløst nettverk 3

32 Trådløst nettverk Windows Instller driverne og progrmvren (Windows XP Home / XP Professionl / Windows Vist / Windows 7) 3 Før du instllerer Hovedmenyen på CD-ROM-en vises. Klikk på Instllere MFL-Pro Suite og deretter J hvis du godtr lisensvtlene. Følg instruksjonene på skjermen. Kontroller t dtmskinen er slått PÅ og t du er logget på som dministrtor. VIKTIG Lukk eventuelle progrmmer som kjører. Skjermildene kn vriere, vhengig v opertivsystem. CD-ROM-en inkluderer Nunce PperPort 2SE. Denne progrmvren støtter Windows XP Home (SP3 eller nyere), XP Professionl (SP3 eller nyere), XP Professionl x64 Edition (SP2 eller nyere), Windows Vist (SP2 eller nyere) og Windows 7. Oppdter til den nyeste Windows -servicepkken før du instllerer MFL-Pro Suite. c Velg Trådløs nettverkstilkoling og klikk deretter på Neste. 4 Instllere MFL-Pro Suite Sett den medfølgende CD-ROM-en inn i CD-ROM-stsjonen. Hvis skjermildet for modellnvn vises, velger du din mskin. Hvis skjermildet for språk vises, velger du ønsket språk. For Windows Vist og Windows 7: Når skjermildet Brukerkontokontroll vises, klikker du på Fortsett eller J. Hvis Brother-skjermildet ikke vises utomtisk, går du til Min dtmskin eller Dtmskin og doeltklikker først på CD-ROM-ikonet og deretter på strt.exe. 32

33 Trådløst nettverk Windows d Når dette skjermildet vises, velger du Endre portinnstillingene på rnnmuren slik t du får tilgng til nettverkstilkolingen, og fortsett med instllsjonen (neflt). Deretter klikker du på Neste. f Instllsjonen v Brother-driverne strter utomtisk. Instllsjonsskjermildene vises i tur og orden. VIKTIG IKKE vryt noen v skjermildene under instllsjonen. Det kn t noen sekunder før skjermildene vises. e Hvis du ruker en nnen rnnmur enn Windows -rnnmuren, eller hvis Windows - rnnmuren er dektivert, kn dette skjermildet vises. Les instruksjonene for rnnmurprogrmmet for å få vite hvordn du legger til nettverksportene nedenfor. For nettverkssknning legger du til UDP-port Hvis du fremdeles hr prolemer med nettverkstilkolingen, legger du til UDPportene 37 og 6. Velg en mskin fr listen og klikk deretter på Neste. g h i For Windows Vist og Windows 7: Når skjermildet Windows -sikkerhet vises, merker du v for dette lterntivet og klikker på Instller for å fullføre instllsjonen på riktig måte. Hvis skjermildet Miljømessige råd for utstyr som reproduserer ilder vises, klikker du på Neste. Når skjermildet Online-registrering vises, følger du instruksjonene på skjermen. Klikk på Neste. Hvis du ikke vil ngi mskinen som stndrdskriver, fjerner du merket for Angi stndrdskriver og klikker deretter på Neste. Hvis mskinen din ikke finnes på nettverket, kontrollerer du innstillingene dine ved å følge instruksjonene på skjermen. Hvis denne feilen oppstår, går du til trinn - på side 24 og konfigurerer den trådløse tilkolingen på nytt. Hvis du ruker WEP og Tilkolet vises på pekeskjermen, men mskinen ikke lir funnet, kontrollerer du t du skrev inn riktig WEPnøkkel. WEP-nøkkelen skiller mellom små og store okstver. Trådløst nettverk Windows Mcintosh 33

34 Trådløst nettverk Windows 5 Fullføre og strte på nytt Klikk på Fullfør for å strte dtmskinen på nytt. Når du hr strtet dtmskinen på nytt, må du logge på som dministrtor. Hvis det vises en feilmelding under progrmvreinstllsjonen, kjører du Instllsjonsdignose som du finner under Strt/Alle progrmmer/brother/ DCP-JXXX (der DCP-JXXX er modellnvnet). Avhengig v sikkerhetsinnstillingene, kn det hende t et Windows -sikkerhetsvindu eller ntivirusvindu vises når du ruker mskinen eller progrmvren. Angi i vinduet t prosessen kn fortsette. Følgende skjermilder vises. Når skjermildet Innstilling for progrmoppdtering vises, velger du ønsket innstilling for oppdtering v progrmvre og klikker på OK. Når skjermildet for Brothers progrm for produktutvikling og støtte vises, velger du innstillinger og følger instruksjonene på skjermen. Progrmvreoppdteringen og Brothers progrm for produktutvikling og støtte forutsetter tilgng til Internett. 6 Instllere MFL-Pro Suite på flere dtmskiner (om nødvendig) Hvis du vil ruke mskinen smmen med flere dtmskiner på nettverket, instllerer du MFL-Pro Suite på hver enkelt dtmskin. Gå til trinn 3 på side 32. Nettverkslisens (Windows ) Dette produktet omftter en PC-lisens for opptil 2 rukere. Lisensen støtter instllering v MFL-Pro Suite, inkludert Nunce PperPort 2SE, på opptil 2 PC-er på nettverket. Hvis du vil ruke mer enn 2 PC-er med Nunce PperPort 2SE instllert, må du kjøpe Brother NL-5-pkken, som er en PC-lisenspkke for opptil 5 ekstr rukere. Kontkt Brother kundeservice eller den lokle Brother-forhndleren hvis du vil kjøpe NL-5- pkken. Fullfør Instllere ndre progrmmer: Nå kn du gå til Side 38 Instllsjonen er nå fullført. XML Pper Specifiction-skriverdriver XML Pper Specifiction-skriverdriveren er den est egnede driveren for Windows Vist og Windows 7 ved utskrift fr progrmmer som ruker XML Pper Specifiction-dokumenter. Lst ned den nyeste driveren ved å gå til Brother Solutions Center på 34

35 Trådløst nettverk Mcintosh Instller driverne og progrmvren (Mc OS X v0.5.8, 0.6.x, 0.7.x) 3 Før du instllerer d Velg en mskin fr listen og klikk deretter på Neste. Kontroller t mskinen er kolet til strømuttket og t Mcintosh-mskinen er slått PÅ. Du må være logget på som dministrtor. 4 Brukere v Mc OS X v0.5.0 til må oppgrdere til Mc OS X v x. Instllere MFL-Pro Suite Sett den medfølgende CD-ROM-en inn i CD-ROM-stsjonen. Doeltklikk på ikonet Strt Here OSX for å instllere. Hvis skjermildet for modellnvn vises, velger du din mskin. Hvis de innstillingene for trådløst nettverk mislykkes, vises skjermildet Veiviser for oppsett v trådløs enhet. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre trådløstkonfigursjonen. e Velg en mskin fr listen, og klikk deretter på OK. c Velg Trådløs nettverkstilkoling og klikk deretter på Neste. Windows Mcintosh Trådløst nettverk 35

36 Trådløst nettverk Mcintosh f Instllsjonen v Brother-driverne strter utomtisk. Vent litt mens progrmvren instlleres. g Klikk på Legg til skriver når dette skjermildet vises. Du kn finne mskinens MAC-dresse (Ethernet-dresse) og IP-dresse ved å skrive ut nettverkets konfigursjonsrpport. uubrukerhåndok for nettverket: Skrive ut nettverkskonfigursjonsrpport Klikk på OK hvis dette skjermildet vises. Velg mskinen din fr listen. Klikk på Legg til og deretter Neste. Skriv inn et nvn på Mcintosh-mskinen på opptil 5 tegn. h Klikk på Neste når dette skjermildet vises. Hvis du vil ruke sknnefunksjonen direkte fr mskinen for å sknne over nettverket, må du merke v i oksen Registrer dtmskinen med "Sknn til"-funksjonen på mskinen. Klikk på OK. Gå til g. Nvnet du skriver inn, vises på mskinens pekeskjerm når du trykker på Sknning og velger et sknnelterntiv. (uuprogrmvrehåndok: Nettverkssknning) Instllsjonen v MFL-Pro Suite er fullført. Gå til trinn 5. 36

Les Produktsikkerhetsguide før du konfigurerer maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les Produktsikkerhetsguide før du konfigurerer maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her MFC-J4510DW Les Produktsikkerhetsguide før du konfigurerer mskinen. Les deretter Hurtigstrtguide for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL FORSIKTIG VIKTIG ADVARSEL indikerer

Detaljer

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her MFC-J440DW MFC-J460DW Les Produktsikkerhetsguide før du koler til mskinen. Les deretter Hurtigstrtguide for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL FORSIKTIG VIKTIG ADVARSEL

Detaljer

Les Produktsikkerhetsguide før du konfigurerer maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les Produktsikkerhetsguide før du konfigurerer maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her MFC-J450DW MFC-J470DW Les Produktsikkerhetsguide før du konfigurerer mskinen. Les deretter Hurtigstrtguide for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL FORSIKTIG VIKTIG ADVARSEL

Detaljer

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her ADS-2600W Les Produktsikkerhetsguide før du koler til mskinen. Les deretter Hurtigstrtguide for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL ADVARSEL viser en potensielt frlig

Detaljer

ut maskinen og kontroller komponentene Strømledning Bæreark/ Plastkortbæreark

ut maskinen og kontroller komponentene Strømledning Bæreark/ Plastkortbæreark Hurtigstrtguide ADS-2100e / ADS-2600We Strt her ADS-2100e ADS-2600We Brother Industries, Ltd. 15-1, Neshiro-cho, Mizuho-ku, Ngoy 467-8561, Jpn Tkk for t du vlgte Brother. Din støtte er viktig for oss,

Detaljer

Før du kan bruke maskinen, bør du lese denne hurtigstartguiden for korrekt oppsett og installering.

Før du kan bruke maskinen, bør du lese denne hurtigstartguiden for korrekt oppsett og installering. Hurtigstrtguide Strt her MFC-490CW Før du kn ruke mskinen, ør du lese denne hurtigstrtguiden for korrekt oppsett og instllering. ADVARSEL Advrsel-symolet forteller deg hvilke forholdsregler du ør t for

Detaljer

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her MFC-J650DW MFC-J870DW Les Produktsikkerhetsguide før du koler til mskinen. Les deretter Hurtigstrtguide for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL FORSIKTIG VIKTIG ADVARSEL

Detaljer

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her ADS-2100 Les Produktsikkerhetsguide før du koler til mskinen. Les deretter Hurtigstrtguide for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL ADVARSEL viser en potensielt frlig

Detaljer

Før du kan bruke maskinen, bør du lese hurtigstartguiden for korrekt konfigurering og installering.

Før du kan bruke maskinen, bør du lese hurtigstartguiden for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her DCP-373CW DCP-375CW DCP-377CW Før du kn ruke mskinen, ør du lese hurtigstrtguiden for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL FORSIKTIG Advrsel-symolet forteller deg hvilke

Detaljer

ut maskinen og kontroller komponentene Belteenhet (forhåndsinstallert) CD-ROM Strømledning Produktsikkerhetsguide

ut maskinen og kontroller komponentene Belteenhet (forhåndsinstallert) CD-ROM Strømledning Produktsikkerhetsguide Hurtigstrtguide Strt her HL-3140CW / HL-3150CDN HL-3150CDW / HL-3170CDW Tkk for t du vlgte Brother. Din støtte er viktig for oss og vi setter pris på t du kjøper fr oss. Ditt Brother-produkt er konstruert

Detaljer

Les hefte om sikkerhet og juridisk informasjon før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les hefte om sikkerhet og juridisk informasjon før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguie Strt her MFC-J6510DW MFC-J6710DW Les hefte om sikkerhet og juriisk informsjon før u koler til mskinen. Les eretter Hurtigstrtguie for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL FORSIKTIG

Detaljer

ut maskinen og kontroller komponentene og juridisk informasjon Trommelenhet og toner kassett (forhånds-installert)

ut maskinen og kontroller komponentene og juridisk informasjon Trommelenhet og toner kassett (forhånds-installert) Hurtigstrtguide Strt her HL-2135W / (kun EU) HL-2270DW Før denne mskinen rukes for første gng, les denne hurtigstrtguiden for å sette opp og instllere mskinen din. For å se hurtigstrtguiden på ndre språk,

Detaljer

ut maskinen og kontroller komponentene Trommelenhet (inkludert standard tonerkassett) Telefonledning Brukermanual Hurtigstartguide

ut maskinen og kontroller komponentene Trommelenhet (inkludert standard tonerkassett) Telefonledning Brukermanual Hurtigstartguide Hurtigstrtguide Strt her MFC-8890DW Før du kn ruke mskinen, må du lese denne hurtigstrtguiden for informsjon om korrekt oppsett og instllsjon. Hvis du vil lese hurtigstrtguiden på ndre språk, kn du gå

Detaljer

Før du kan bruke maskinen, bør du lese denne hurtigstartguiden for korrekt oppsett og installering.

Før du kan bruke maskinen, bør du lese denne hurtigstartguiden for korrekt oppsett og installering. Hurtigstrtguie Strt her MFC-6490CW Før u kn ruke mskinen, ør u lese enne hurtigstrtguien for korrekt oppsett og instllering. ADVARSEL Avrsel-symolet forteller eg hvilke forholsregler u ør t for å hinre

Detaljer

ADVARSEL viser en potensielt farlig situasjon som kan føre til dødsfall eller alvorlige personskader hvis den ikke unngås.

ADVARSEL viser en potensielt farlig situasjon som kan føre til dødsfall eller alvorlige personskader hvis den ikke unngås. Hurtigstrtguie Strt her DCP-7055 / DCP-7057 DCP-7060D / DCP-7065DN Les Sikkerhet og juriisk informsjon-heftet før u setter opp mskinen in. Les eretter enne Hurtigstrtguien for korrekt oppsett og instllsjon.

Detaljer

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her DCP-J52W Les Produktsikkerhetsguide før du koler til mskinen. Les deretter Hurtigstrtguide for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL FORSIKTIG VIKTIG ADVARSEL indikerer

Detaljer

510 Series Color Jetprinter

510 Series Color Jetprinter 510 Series Color Jetprinter Brukerhåndok for Windows Feilsøking for instllering En sjekkliste for å finne løsninger på vnlige instlleringsprolemer. Skriveroversikt Lære om skriverdelene og skriverprogrmvren.

Detaljer

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her DCP-J132W Les Produktsikkerhetsguide før du koler til mskinen. Les deretter Hurtigstrtguide for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL FORSIKTIG VIKTIG ADVARSEL indikerer

Detaljer

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her MFC-J5910DW Les Produktsikkerhetsguide før du koler til mskinen. Les deretter Hurtigstrtguide for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL FORSIKTIG ADVARSEL viser en potensielt

Detaljer

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her DCP-J552DW DCP-J752DW Les Produktsikkerhetsguide før du koler til mskinen. Les deretter Hurtigstrtguide for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL FORSIKTIG VIKTIG ADVARSEL

Detaljer

Før du kan bruke maskinen, bør du lese Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Før du kan bruke maskinen, bør du lese Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her DCP-J35W Før du kn ruke mskinen, ør du lese Hurtigstrtguide for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL FORSIKTIG ADVARSEL viser en potensielt frlig situsjon som kn føre

Detaljer

Start her. Hurtigstartguide. ut maskinen og kontroller komponentene DCP-9015CDW DCP-9020CDW

Start her. Hurtigstartguide. ut maskinen og kontroller komponentene DCP-9015CDW DCP-9020CDW Hurtigstrtguide Strt her DCP-9015CDW DCP-9020CDW Les Produktsikkerhetsguide først, les deretter denne Hurtigstrtguide for riktig oppsetts- og instllsjonsprosedyre. Du finner Hurtigstrtguide på ndre språk

Detaljer

Brukerhåndbok for nettverket

Brukerhåndbok for nettverket Brukerhåndbok for nettverket Intern Ethernet-utskriftsserver med flere funksjoner og protokoller samt trådløs utskriftsserver med flere funksjoner Her i Brukerhåndbok for nettverket finner du nyttig informasjon

Detaljer

Start her DCP-7055W / DCP-7057W /

Start her DCP-7055W / DCP-7057W / Hurtigstrtguide Strt her DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7070DW Les Sikkerhet og juridisk informsjon-heftet før du setter opp mskinen din. Les deretter denne Hurtigstrtguiden for korrekt oppsett og instllsjon.

Detaljer

ut maskinen og kontroller komponentene Trommel- og tonerkassettenhet (forhåndsinstallert) Installasjons-CD-ROM Strømledning Produktsikkerhetsguide

ut maskinen og kontroller komponentene Trommel- og tonerkassettenhet (forhåndsinstallert) Installasjons-CD-ROM Strømledning Produktsikkerhetsguide Hurtigstrtguide Strt her (kun EU) HL-5470DW(T) HL-6180DW(T) Tkk for t du vlgte Brother. Din støtte er viktig for oss, og vi setter pris på smreidet. Ditt Brother-produkt er konstruert og produsert ifølge

Detaljer

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her DCP-J925DW Les Produktsikkerhetsguide før du koler til mskinen. Les deretter Hurtigstrtguide for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL FORSIKTIG ADVARSEL viser en potensielt

Detaljer

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her MFC-J470DW Les Produktsikkerhetsguide før du koler til mskinen. Les deretter Hurtigstrtguide for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL FORSIKTIG VIKTIG ADVARSEL indikerer

Detaljer

Før du kan bruke maskinen, bør du lese Hurtigstartguiden for korrekt konfigurering og installering. ut maskinen og kontroller komponentene

Før du kan bruke maskinen, bør du lese Hurtigstartguiden for korrekt konfigurering og installering. ut maskinen og kontroller komponentene Hurtigstrtguide Strt her DCP-J55W DCP-J75W Før du kn ruke mskinen, ør du lese Hurtigstrtguiden for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL FORSIKTIG Advrsel-symolet forteller deg hvilke forholdsregler

Detaljer

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her DCP-J525W DCP-J725DW Les Produktsikkerhetsguide før du koler til mskinen. Les deretter Hurtigstrtguide for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL FORSIKTIG ADVARSEL viser

Detaljer

Før du kan bruke maskinen, bør du lese hurtigstartguiden for korrekt konfigurering og installering.

Før du kan bruke maskinen, bør du lese hurtigstartguiden for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her MFC-253CW MFC-255CW MFC-257CW MFC-295CN Før du kn ruke mskinen, ør du lese hurtigstrtguiden for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL FORSIKTIG Advrsel-symolet forteller

Detaljer

Før du kan bruke maskinen, bør du lese denne hurtigstartguiden for korrekt oppsett og installering.

Før du kan bruke maskinen, bør du lese denne hurtigstartguiden for korrekt oppsett og installering. Hurtigstrtguide Strt her DCP-6690CW Før du kn ruke mskinen, ør du lese denne hurtigstrtguiden for korrekt oppsett og instllering. ADVARSEL Advrsel-symolet forteller deg hvilke forholdsregler du ør t for

Detaljer

ut maskinen, og kontroller komponentene Mikro-USB-kabel SD-minnekort Hurtigstartguide DVD-ROM

ut maskinen, og kontroller komponentene Mikro-USB-kabel SD-minnekort Hurtigstartguide DVD-ROM Hurtigstrtguide DSmoile 820W Strt her DSmoile 820W DSmoile 920DW Tkk for t du vlgte Brother. Din støtte er viktig for oss, og vi er glde for å h deg som kunde. Før du ruker mskinen, les denne hurtigoppsettguiden

Detaljer

Driftshåndbok for EasyMP Multi PC Projection

Driftshåndbok for EasyMP Multi PC Projection Driftshåndbok for EsyMP Multi PC Projection Innhold 2 Om EsyMP Multi PC Projection Møtestiler foreslått v EsyMP Multi PC Projection... 5 Holde møter ved bruk v flere bilder...5 Holde fjernmøter over et

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Intern Ethernet-utskriftsserver med flere funksjoner og protokoller og trådløs Ethernet-utskriftsserver med flere funksjoner BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Her i Brukerhåndbok for nettverket finner du nyttig

Detaljer

ADVARSEL viser en potensielt farlig situasjon som kan føre til dødsfall eller alvorlige personskader hvis den ikke unngås.

ADVARSEL viser en potensielt farlig situasjon som kan føre til dødsfall eller alvorlige personskader hvis den ikke unngås. Hurtigstrtguide Strt her MFC-9320CW Før du kn ruke mskinen, ør du lese hurtigstrtguiden for korrekt konfigurering og instllering. Du finner hurtigstrtguiden på ndre språk ved å esøke http://solutions.rother.com/.

Detaljer

Get filmleie. Brukerveiledning

Get filmleie. Brukerveiledning Get filmleie Brukerveiledning Innhold 4 Funksjoner for fjernkontroll 5 Hv er Get filmleie? 6 Hvilke filmer kn jeg leie? 6 Hv skl til for å få tjenesten? 7 Slik kontrollerer du tjenesten 7 Hv koster det

Detaljer

ut maskinen og kontroller komponentene Hurtigstartguide Belte (forhåndsinstallert)

ut maskinen og kontroller komponentene Hurtigstartguide Belte (forhåndsinstallert) Hurtigstrtguide Strt her DCP-9010CN Før du kn ruke mskinen, ør du lese hurtigstrtguiden for korrekt konfigurering og instllering. Du finner hurtigstrtguiden på ndre språk ved å esøke http://solutions.rother.com/.

Detaljer

ut maskinen og kontroller komponentene Brukermanual Hurtigstartguide Belte (forhåndsinstallert)

ut maskinen og kontroller komponentene Brukermanual Hurtigstartguide Belte (forhåndsinstallert) Hurtigstrtguide Strt her MFC-9120CN Før du kn ruke mskinen, ør du lese hurtigstrtguiden for korrekt konfigurering og instllering. Du finner hurtigstrtguiden på ndre språk ved å esøke http://solutions.rother.om/.

Detaljer

Før du kan bruke maskinen, bør du lese denne hurtigstartguiden for korrekt oppsett og installering.

Før du kan bruke maskinen, bør du lese denne hurtigstartguiden for korrekt oppsett og installering. Hurtigstrtguide Strt her MFC-5490CN Før du kn ruke mskinen, ør du lese denne hurtigstrtguiden for korrekt oppsett og instllering. ADVARSEL Advrsel-symolet forteller deg hvilke forholdsregler du ør t for

Detaljer

FORSIKTIG viser en potensielt farlig situasjon som kan føre til små eller moderate personskader hvis den ikke unngås.

FORSIKTIG viser en potensielt farlig situasjon som kan føre til små eller moderate personskader hvis den ikke unngås. Hurtigstrtguide Strt her MFC-7860DW Les Sikkerhet og juridisk informsjon-heftet før du setter opp mskinen din. Les deretter denne Hurtigstrtguiden for korrekt oppsett og instllsjon. For å vise Hurtigstrtguide

Detaljer

Hurtigstartguide DCP-770CW. Trinn 1. Trinn 2. Oppsettingen er fullført! Sette opp maskinen. Installere driveren og programvaren

Hurtigstartguide DCP-770CW. Trinn 1. Trinn 2. Oppsettingen er fullført! Sette opp maskinen. Installere driveren og programvaren DCP-770CW Hurtigstartguide Før du kan bruke maskinen, må du sette opp maskinvaren og installere programvaren. Les og følg instruksene i denne hurtigstartguiden for korrekt oppsett og installasjon. Trinn

Detaljer

Bruksanvisning/ Brugsanvisning

Bruksanvisning/ Brugsanvisning 1 6 d c e Bruksnvisning/ Brugsnvisning f h g i j k l m 7 8 10 2 3 9 c e d Bkovervendt/Bgudvendt Høyde/højde 61-105 cm 4 5 11 12 Mks vekt/vægt 18 kg Alder 9m 4å UN regultion no. R129 i-size 8 9 13 14 15

Detaljer

ut maskinen og kontroller komponentene Trommelenhet (inkludert standard tonerkassett)

ut maskinen og kontroller komponentene Trommelenhet (inkludert standard tonerkassett) Hurtigstrtguide Strt her DCP-8085DN Før du kn ruke mskinen, må du lese denne hurtigstrtguiden for informsjon om korrekt oppsett og instllsjon. Hvis du vil lese hurtigstrtguiden på ndre språk, kn du gå

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Intern Ethernet-utskriftsserver med flere funksjoner og protokoller og trådløs Ethernet-utskriftsserver med flere funksjoner BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Her i Brukerhåndbok for nettverket finner du nyttig

Detaljer

Driftshåndbok for Epson iprojection (Windows/Mac)

Driftshåndbok for Epson iprojection (Windows/Mac) Driftshåndbok for Epson iprojection (Windows/Mc) Innhold 2 Introduksjon til Epson iprojection 5 Egenskper for Epson iprojection... 6 Koble til forskjellige enheter... 6 Visning på fire skjermer... 6 Bytte

Detaljer

Microsoft PowerPoint MER ENN KULEPUNKTER

Microsoft PowerPoint MER ENN KULEPUNKTER Mirosoft PowerPoint MER ENN KULEPUNKTER INNHOLDSFORTEGNELSE: Opprette en ny presentsjon: «Ml» vs. «tomt skll» Bilder: Sette inn ilder fr Google ildesøk. Bilder: Sette inn llerede lgrede ilder. Bilder:

Detaljer

nor i 2012 Mercury Marine 90-8M0066063 112

nor i 2012 Mercury Marine 90-8M0066063 112 nor i 2012 Mercury Mrine 90-8M0066063 112 ii nor Komponenter styrekulthåndtk Plssering v styrekulthåndtkskomponenter... 1 Betjening v dødmnnsbryter Dødmnnsbryter... 2 Justering v styrekulthåndtk Justeringer...

Detaljer

Brukerhåndbok AE6000. Trådløs mini-usb-adapter AC580 to bånd

Brukerhåndbok AE6000. Trådløs mini-usb-adapter AC580 to bånd Brukerhåndbok AE6000 Trådløs mini-usb-adapter AC580 to bånd a Innhold Produktoversikt Funksjoner 1 Installering Installering 2 Konfigurere det trådløse nettverket Wi-Fi Protected Setup 3 Konfigureringsverktøy

Detaljer

Installeringshåndbok. Daikin Altherma lavtemperatur monoblokk ekstravarmer EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Installeringshåndbok. Norsk

Installeringshåndbok. Daikin Altherma lavtemperatur monoblokk ekstravarmer EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Installeringshåndbok. Norsk Dikin Altherm lvtempertur monolokk EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Dikin Altherm lvtempertur monolokk Norsk Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om dokumentsjonen. Om dette dokumentet... Om esken. Ekstrvrmer.....

Detaljer

DIR-635 TRÅDLØS ROUTER. Brukerveiledning for D-Link DIR-635

DIR-635 TRÅDLØS ROUTER. Brukerveiledning for D-Link DIR-635 DIR-635 TRÅDLØS ROUTER Brukerveiledning for D-Link DIR-635 Trådløst nettverk fra Get Nå kan hele familien være påkoblet samtidig, hvor som helst i boligen. Get har lansert en trådløs router (WLAN) som

Detaljer

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguie Strt her MFC-J6920DW Les Prouktsikkerhetsguie før u koler til mskinen. Les eretter Hurtigstrtguie for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL FORSIKTIG VIKTIG ADVARSEL inikerer en

Detaljer

ut maskinen og kontroller komponentene Dokumentasjon/Installasjons CD-plate(r) Sikkerhets- og juridisk informasjonshefte

ut maskinen og kontroller komponentene Dokumentasjon/Installasjons CD-plate(r) Sikkerhets- og juridisk informasjonshefte Hurtigstrtguie Strt her (kun EU) HL-4570CDW HL-4570CDWT Les gjennom enne Hurtigstrtguie for oppsett og instllsjon v mskinen før u tr i ruk mskinen for første gng. For å lese Hurtigstrtguie på nre språk,

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Innebygd Ethernet utskriftsserver multifunksjon og trådløs Ethernet-utskriftsserver multifunksjon for flere funksjoner BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Denne Brukerhåndbok for nettverket inneholder nyttig

Detaljer

Før du kan bruke maskinen, bør du lese Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Før du kan bruke maskinen, bør du lese Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguie Strt her MFC-J615W Før u kn ruke mskinen, ør u lese Hurtigstrtguie for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL FORSIKTIG ADVARSEL viser en potensielt frlig situsjon som kn føre til

Detaljer

Eneboerspillet. Håvard Johnsbråten

Eneboerspillet. Håvard Johnsbråten Håvrd Johnsråten Eneoerspillet Når vi tenker på nvendelser i mtemtikken, ser vi gjerne for oss Pytgors læresetning eller ndre formler som vi kn ruke til å eregne lengder, reler, kostnder osv. Men mer strkte

Detaljer

ut maskinen og kontroller komponentene Trommelenhet og tonerkassett (forhåndsinstallert)

ut maskinen og kontroller komponentene Trommelenhet og tonerkassett (forhåndsinstallert) Hurtigstrtguie Strt her DCP-8250DN Les Prouktsikkerhetsguie først, les eretter enne Hurtigstrtguie for riktig oppsetts- og instllsjonsproseyre. Du finner Hurtigstrtguie på nre språk ve å esøke http://solutions.rother.om/.

Detaljer

Brukerhåndbok. Linksys PLWK400. Powerline AV Wireless Network Extender Kit

Brukerhåndbok. Linksys PLWK400. Powerline AV Wireless Network Extender Kit Brukerhåndbok Linksys PLWK400 Powerline AV Wireless Network Extender Kit Innhold Innhold Oversikt............... 3 Funksjoner.................... 3 PLE400 3 PLW400 4 Slik fungerer Powerline-nettverket...........

Detaljer

Installeringshåndbok. Daikin Altherma lavtemperatur monoblokk ekstravarmer EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Installeringshåndbok. Norsk

Installeringshåndbok. Daikin Altherma lavtemperatur monoblokk ekstravarmer EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Installeringshåndbok. Norsk Dikin Altherm lvtempertur monolokk ekstrvrmer EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Norsk Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om dokumentsjonen. Om dette dokumentet... Om esken. Ekstrvrmer..... Slik fjerner du tilehør

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Innebygd Ethernet utskriftsserver og trådløs Ethernetutskriftsserver BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Denne Brukerhåndbok for nettverket inneholder nyttig informasjon om kablede og trådløse nettverksinnstillinger

Detaljer

Brukerveiledning Linksys E2500

Brukerveiledning Linksys E2500 Brukerveiledning Linksys E2500 Trådløst nettverk fra Get Nå kan hele familien være påkoblet samtidig, hvor som helst i boligen. Den trådløse routeren fra Get er ferdig sikret og konfigurert, og klar for

Detaljer

Trinn 1. Sette opp maskinen. Trinn 2. Oppsettingen er fullført!

Trinn 1. Sette opp maskinen. Trinn 2. Oppsettingen er fullført! MFC-7840W Hurtigstartguide Før du kan bruke maskinen, må du sette opp maskinvaren og installere driveren. Les og følg instruksene i denne hurtigstartguiden for korrekt oppsetting og installering. Trinn

Detaljer

MAI 2016 ALTIBOX WIFI PLUSS INSTALLASJONS- OG BRUKERVEILEDNING

MAI 2016 ALTIBOX WIFI PLUSS INSTALLASJONS- OG BRUKERVEILEDNING MAI 2016 ALTIBOX WIFI PLUSS INSTALLASJONS- OG BRUKERVEILEDNING 1 altibox.no/wifipluss 3 3 2-3 mm Innhold i esken Nettverkskabel Den medfølgende nettverkskabelen kan benyttes når det er kort avstand mellom

Detaljer

Installasjon. N300 for utvidet trådløs rekkevidde Modell WN3100RP

Installasjon. N300 for utvidet trådløs rekkevidde Modell WN3100RP Installasjon N300 for utvidet trådløs rekkevidde Modell WN3100RP Komme i gang NETGEAR WiFi-områdeutvideren øker rekkevidden til et WiFi-nettverk ved å utvide det eksisterende WiFi-signalet og forbedre

Detaljer

Norsk versjon. Innledning. Installasjon av hardware. Installasjon Windows XP. LW057V2 Sweex trådløst LAN PCI kort 54 Mbps

Norsk versjon. Innledning. Installasjon av hardware. Installasjon Windows XP. LW057V2 Sweex trådløst LAN PCI kort 54 Mbps LW057V2 Sweex trådløst LAN PCI kort 54 Mbps Innledning Ikke utsett trådløs LAN PCI kort 54 Mbps for ekstreme temperaturer. Ikke plasser innretningen i direkte sollys eller nær varmeelementer. Ikke bruk

Detaljer

ut maskinen og kontroller komponentene Trommelenhet (inkludert standard tonerkassett) Telefonledning Brukermanual Hurtigstartguide

ut maskinen og kontroller komponentene Trommelenhet (inkludert standard tonerkassett) Telefonledning Brukermanual Hurtigstartguide Hurtigstrtguide Strt her MFC-8880DN Før du kn ruke mskinen, må du lese denne hurtigstrtguiden for informsjon om korrekt oppsett og instllsjon. Hvis du vil lese hurtigstrtguiden på ndre språk, kn du gå

Detaljer

Leger. A. Om din stilling. Klinisk stilling: Turnuslege Assistentlege Overlege. B. Om din erfaring med bruk av datamaskin. 1 Eier du en datamaskin?

Leger. A. Om din stilling. Klinisk stilling: Turnuslege Assistentlege Overlege. B. Om din erfaring med bruk av datamaskin. 1 Eier du en datamaskin? 2357434042 A. Om din stilling Leger 1 11 Kryss v slik: Ikke slik: Klinisk stilling: Turnuslege Assistentlege Overlege B. Om din erfring med ruk v dtmskin 1 Eier du en dtmskin? J Nei 2 Hvor mnge fingre

Detaljer

Referanseguide for installatør

Referanseguide for installatør Refernseguide for instlltør Dikin Altherm vrmepumpe med grunnvrme Refernseguide for instlltør Dikin Altherm vrmepumpe med grunnvrme Norsk Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1 Generelle sikkerhetshensyn

Detaljer

Hva er tvang og makt? Tvang og makt. Subjektive forhold. Objektive forhold. Omfanget av tvangsbruk. Noen eksempler på inngripende tiltak

Hva er tvang og makt? Tvang og makt. Subjektive forhold. Objektive forhold. Omfanget av tvangsbruk. Noen eksempler på inngripende tiltak Tvng og mkt Omfng v tvng og mkt, og kommunl kompetnse Hv er tvng og mkt? Tiltk som tjenestemottkeren motsetter seg eller tiltk som er så inngripende t de unsett motstnd må regnes som ruk v tvng eller mkt.

Detaljer

LW153 Sweex Wireless 150N Adapter USB

LW153 Sweex Wireless 150N Adapter USB LW153 Sweex Wireless 150N Adapter USB Legg merke til! På den vedlagte CD-ROM-platen finner du installasjonsveiviseren. Denne enkle installasjonsprosedyren viser deg hvordan du installerer adapter, steg

Detaljer

Tilkobling. Windows-instruksjoner for en lokalt tilkoblet skriver. Før du installerer skriverprogramvare i Windows

Tilkobling. Windows-instruksjoner for en lokalt tilkoblet skriver. Før du installerer skriverprogramvare i Windows Tilkoling Side 1 av 5 Tilkoling Windows-instruksjoner for en lokalt tilkolet skriver Før du installerer skriverprogramvare i Windows En lokalt tilkolet skriver er en skriver som er kolet til en datamaskin

Detaljer

Kvalitetssikring av elektronisk pasientjournal - Skjema 1

Kvalitetssikring av elektronisk pasientjournal - Skjema 1 70778 EPJ Kvlitetssikring Skjem v. Hllvrd Lærum (tlf. 79886) Kvlitetssikring v elektronisk psientjournl - Skjem I dette spørreskjemet ønsker vi å få vite noe om din prktiske ruk v og ditt syn på elektronisk

Detaljer

Referanseguide for installatør

Referanseguide for installatør Refernseguide for instlltør Dikin Altherm Lvtempertursplitt + ERLQ004-006-008CA EHVH/X04S18CB EHVH/X08S18+6CB Refernseguide for instlltør Dikin Altherm Lvtempertursplitt Norsk Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Multi-Protocol On-board Ethernet Multi-function utskriftsserver og trådløs Multi-function utskriftsserver BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Denne Brukerhåndboken for nettverk inneholder nyttig informasjon om

Detaljer

Norsk versjon. Installasjon av hardware. Installasjon Windows XP og Vista. LW312 Sweex trådløs LAN PCI kort 300 Mbps

Norsk versjon. Installasjon av hardware. Installasjon Windows XP og Vista. LW312 Sweex trådløs LAN PCI kort 300 Mbps Norsk versjon LW312 Sweex trådløs LAN PCI kort 300 Mbps Ikke utsett trådløs LAN PCI kort 300Mbps for ekstreme temperaturer. Ikke plasser innretningen i direkte sollys eller nær varmeelementer. Ikke bruk

Detaljer

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguie Strt her DCP-J140W Les Prouktsikkerhetsguie før u koler til mskinen. Les eretter Hurtigstrtguie for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL FORSIKTIG ADVARSEL viser en potensielt

Detaljer

Installeringsveiledning for WiFi Booster for mobil WN1000RP

Installeringsveiledning for WiFi Booster for mobil WN1000RP Installeringsveiledning for WiFi Booster for mobil WN1000RP 2012 NETGEAR, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres, overføres, nedskrives, lagres i et gjenfinningssystem eller

Detaljer

Start her. Start her. Fjern all teip, og løft skjermen. Fjern al tapen og løft displayet. Finn komponentene. Find komponenter

Start her. Start her. Fjern all teip, og løft skjermen. Fjern al tapen og løft displayet. Finn komponentene. Find komponenter Bsis Guide Strt her Strt her 1 Brukere med USB-kbel: Du må ikke koble til USB-kbelen før trinn A2. Brugere f USB-kbel: Forbind ikke USB-kblet før trin A2. Bruk denne veiledningen for å konfigurere mskinvren

Detaljer

Før du kan bruke maskinen, bør du lese denne hurtigstartguiden for korrekt oppsett og installering.

Før du kan bruke maskinen, bør du lese denne hurtigstartguiden for korrekt oppsett og installering. Hurtigstrtguie Strt her MFC-790CW MFC-990CW Før u kn ruke mskinen, ør u lese enne hurtigstrtguien for korrekt oppsett og instllering. ADVARSEL Avrsel-symolet forteller eg hvilke forholsregler u ør t for

Detaljer

Årsprøve 2014 10. trinn Del 2

Årsprøve 2014 10. trinn Del 2 2 Årsprøve 2014 10. trinn Del 2 Informsjon for del 2 Prøvetid: Hjelpemidler på del 2: Vedlegg: Andre opplysninger: Fremgngsmåte og forklring: Veiledning om vurderingen: 5 timer totlt Del 2 skl du levere

Detaljer

Spesifikasjoner for trallen. 888-SV-21MN-00 rev C. Bevegelsesomfang

Spesifikasjoner for trallen. 888-SV-21MN-00 rev C. Bevegelsesomfang Egenskper - SV-9008 Hevemeknisme Rom for ærr dtmskin 3 Areidsflte 4 Skuff med elektronisk utolås 5 Vippr tstturskuff og håndleddsstøtte Høyre/venstre musskuff og -holder 7 Kelorgnisering 8 Løfterems for

Detaljer

ut skriveren og kontroller komponentene Trommelenhet og toner kassett

ut skriveren og kontroller komponentene Trommelenhet og toner kassett Hurtigstartguide Start her (kun EU) HL-5370DW Før du kan bruke skriveren, les denne Hurtigstartguiden for korrekt oppsett og installasjon. VIKTIG IKKE koble til grensesnittkabelen enda. 1 Pakk ut skriveren

Detaljer

Varemerker Innhold i pakken Samsvar WAC120 trådløst tilgangspunkt NETGEAR 802.11ac trådløst tilgangspunkt Ethernet-kabel Strømadapter NETGEAR, Inc.

Varemerker Innhold i pakken Samsvar WAC120 trådløst tilgangspunkt NETGEAR 802.11ac trådløst tilgangspunkt Ethernet-kabel Strømadapter NETGEAR, Inc. Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller deres datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan

Detaljer

Faktorisering. 1 Hva er faktorisering? 2 Hvorfor skal vi faktorisere? Per G. Østerlie Senter for IKT i utdanningen 11.

Faktorisering. 1 Hva er faktorisering? 2 Hvorfor skal vi faktorisere? Per G. Østerlie Senter for IKT i utdanningen 11. Fktorisering Per G. Østerlie Senter for IKT i utdnningen per@osterlie.no 11. mi 013 1 Hv er fktorisering? Vi må se på veret å fktorisere. Hv er det vi skl gjøre når vi fktoriserer? Svret er: å lge fktorer.

Detaljer

Get started. Brukerveiledning Get box HD PVR

Get started. Brukerveiledning Get box HD PVR Get strted Brukerveiledning Get box HD PVR Innhold Grtulerer med Get box HD PVR! Grtulerer med ny Get box HD PVR 3 Hv er HDTV? 4 Dekoderens plssering 5 Get strted 6 Innhold i esken 7 2 Tilkobling 9 Front-

Detaljer

Wi-Fi-innstillinger. Infrastrukturmodus

Wi-Fi-innstillinger. Infrastrukturmodus Wi-Fi-innstillinger uu Innledning Det er to trådløse LAN-moduser: Intrastrukturmodus for tilkobling gjennom et tilgangspunkt og ad-hocmodus for å etablere en direkte tilkobling med en trådløs LAN-kompatibel

Detaljer

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguie Strt her MFC-J6520DW MFC-J6720DW Les Prouktsikkerhetsguie før u koler til mskinen. Les eretter Hurtigstrtguie for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL FORSIKTIG VIKTIG ADVARSEL

Detaljer

Brukerhåndbok for nettverket

Brukerhåndbok for nettverket Brukerhåndbok for nettverket Intern Ethernet-utskriftsserver med støtte for flere protokoller og trådløst utskriftsserver Denne Brukerhåndbok for nettverket inneholder nyttig informasjon om kablede og

Detaljer

2 Symboler i matematikken

2 Symboler i matematikken 2 Symoler i mtemtikken 2.1 Symoler som står for tll og størrelser Nvn i geometri Nvn i mtemtikken enyttes på lignende måte som nvn på yer og personer, de refererer eller representerer et tll eller en størrelse,

Detaljer

Løsningsforslag til avsluttende eksamen i HUMIT1750 høsten 2003.

Løsningsforslag til avsluttende eksamen i HUMIT1750 høsten 2003. Løsningsforslg til vsluttende eksmen i HUMIT1750 høsten 2003. Teksten under hr litt litt prtsom fordi jeg hr villet forklre hvordn jeg gikk frm. Fr en studentesvrelse le det ikke forventet nnet enn sluttresulttene.

Detaljer

Tilkoblingsveiledning

Tilkoblingsveiledning Side 1 av 6 Tilkolingsveiledning Operativsystemer som støttes Du kan installere skriverprogramvaren på følgende operativsystemer ved å ruke CD-en med programvaren:.1 Windows Server 2012 R2 Windows 7 SP1

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling internett

Brukerveiledning Tilkobling internett JULI 2012 Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT 1 1 2 3 4 5 6 KOBLING TIL HJEMMESENTRAL OPPSETT AV TRÅDLØS ROUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN OPPKOBLING AV

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling internett

Brukerveiledning Tilkobling internett JANUAR 2013 Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT 1 1 2 3 4 5 6 KOBLING TIL HJEMMESENTRAL OPPSETT AV TRÅDLØS ROUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN OPPKOBLING

Detaljer

Kapittel 4 Tall og algebra Mer øving

Kapittel 4 Tall og algebra Mer øving Kpittel 4 Tll og lger Mer øving Oppgve 1 d Oppgve 2 Se på uttrykket A = g h. Hv forteller de ulike okstvene? Se på uttrykket A = 2π. Hv står de ulike symolene for? Forklr hv vi mener med en vriel og en

Detaljer

ut maskinen og kontroller komponentene brukermanual

ut maskinen og kontroller komponentene brukermanual Hurtigstrtguie Strt her MFC-9140CDN / MFC-9330CDW MFC-9340CDW Les Prouktsikkerhetsguie først, les eretter enne Hurtigstrtguie for riktig oppsetts- og instllsjonsproseyre. Du finner Hurtigstrtguie på nre

Detaljer

1 Tallregning og algebra

1 Tallregning og algebra Tllregning og lger ØV MER. REGNEREKKEFØLGE Oppgve.0 6 d) ( : 6) Oppgve. ( ) ( ) ()() ( ) ( ) ( ) () (6 ) () d) ( ) 7() ( ) Oppgve. 6 ( ) d) Oppgve. Med ett ddisjonstegn, ett sutrksjonstegn, ett multipliksjonstegn

Detaljer

2015 Mercury Marine VesselView 7 8M0102727 1214 nor

2015 Mercury Marine VesselView 7 8M0102727 1214 nor 2015 Mercury Mrine VesselView 7 8M0102727 1214 nor INNHOLD Del 1 - Komme i gng VesselView 7 Oversikt... 2 Betjeningsorgner forn...2 Bruk v etjeningsorgner forn... 2 Bkpnel... 3 VesselView 7 displyet plssering

Detaljer

Google Cloud Print-guide

Google Cloud Print-guide Google Cloud Print-guide Version 0 NOR Definisjoner av merknader Vi bruker disse merknadene i brukermanualen: Merknader gir informasjon om hva du bør gjøre i en bestemt situasjon, eller de gir tips om

Detaljer

ut maskinen og kontroller komponentene Trommelenhet og tonerkassett (forhåndsinstallert)

ut maskinen og kontroller komponentene Trommelenhet og tonerkassett (forhåndsinstallert) Hurtigstrtguie Strt her DCP-8110DN Les Prouktsikkerhetsguie først, les eretter enne Hurtigstrtguie for riktig fremgngsmåte for oppsett og instllsjon. For å lese Hurtigstrtguie på nre språk, esøk http://solutions.rother.om/.

Detaljer

IKT-trapp for Lade skole

IKT-trapp for Lade skole IKT-trpp for Lde skole Vr mot ndre pi nettet som du vil t ndre skl vre mot deg. Vr forsiktig med i gi ut opplysninger om deg selv. Skl du mote noen du hr chftet med p5 nett? T med en voksen eller en venn.

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer