Referanseguide for installatør

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referanseguide for installatør"

Transkript

1 Refernseguide for instlltør Dikin Altherm vrmepumpe med grunnvrme Refernseguide for instlltør Dikin Altherm vrmepumpe med grunnvrme Norsk

2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1 Generelle sikkerhetshensyn Om dokumentsjonen Betydning v dvrsler og symoler For montøren Generelt Instllsjonssted Kjølemiddel Sltoppløsning Vnn Elektrisk... 5 Om dokumentsjonen 6.1 Om dette dokumentet Rsk oversikt over refernseguide for instlltør Om esken Oversikt: om oksen Innendørsenhet Slik pkker du ut innendørsenheten Slik fjerner du tilehør fr innendørsenheten Om enhetene og tilleggsutstyret Oversikt: om enhetene og tilleggsutstyret Identifiksjon Identifiksjonsmerke: innendørsenhet Mulig tillegsutstyr for innendørsenhet Retningslinjer for ruk Oversikt: retningslinjer for ruk Oppsett v romoppvrmingssystem Enkeltrom Flere rom ett temperturområde for utslippsvnn Flere rom to temperturområder for utslippsvnn Oppsett v en ekstr vrmekilde for romoppvrming Oppsett v husholdningsvrmtvnnstnken Systemoppsett integrert husholdningsvrmtvnnstnk Velge ønsket tempertur for husholdningsvrmtvnnstnken Oppsett og konfigursjon DHW tnk Husholdningvrmtvnnspumpe for øyelikkelig tilgng på vrmtvnn Husholdningsvrmtvnnspumpe for desinfeksjon Oppsett v energimåling Generert vrme Forrukt energi Strømforsyning til norml kwh triff Strømforsyning til foretrukket kwh triff Oppsett v strømforrukkontroll Permnent strømegrensning Strømegrensning ktivert v digitle inngnger Strømegrensningsprosess Oppsett v en ekstern tempertursensor Foreredelse Oversikt: klrgjøring Klrgjøre instlleringsstedet Krv til instlleringssted for innendørsenheten Forerede røropplegg Kretskrv Formel for eregning v ekspnsjonskrets fortrykk Slik kontrollerer du vnnvolumet til romoppvrmingskretsen og sltoppløsningskretsen Endre ekspnsjonskrets fortrykk Slik kontrollerer du vnnvolumet: eksempler Klrgjøre elektrisk ledningsopplegg Om klrgjøring v det elektriske ledningsopplegget... Refernseguide for instlltør 6.4. Om strømforsyning til foretrukket kwh triff Oversikt over elektriske tilkolinger unnttt eksterne ktutorer Oversikt over elektriske tilkolinger v eksterne og interne ktutorer Instllering Oversikt: Instllering Åpne nleggene Om åpning v enheter Slik åpner du innendørsenheten Slik åpner du ryteroksdekselet på innendørsenheten Montere innendørsenheten Om montering v innendørsenheten Slik monterer du innendørsenheten Kole til røropplegg for sltoppløsning Om tilkoling v røropplegg for sltoppløsning For å kole til røropplegg for sltoppløsning Slik fyller du sltoppløsningskretsen Slik koler du trykkvlstningsventilen til dreneringen på sltoppløsningssiden Isolere røropplegg for sltoppløsning Kole til vnnrøropplegget Om tilkoling v vnnrøropplegget Slik koler du til vnnrøropplegget Slik koler du trykkvlstningsventilen til dreneringen Slik fyller du romoppvrmingskretsen Slik fyller du husholdningsvrmtvnnstnken Slik isolerer du vnnrøropplegget Slik koler du til resirkuleringsrøropplegget Kole til tppeslnge Kole til det elektriske ledningsopplegget Om tilkoling v det elektriske ledningsopplegget Om overholdelse v elektriske estemmelser Slik koler du det elektriske ledningsopplegget til innendørsenheten Slik koler du til hovedstrømforsyningen Slik koler du til den eksterne utendørssensoren Slik koler du til rukergrensesnittet Slik koler du til vstengningsventilen Slik koler du til strømmålerne Slik koler du til husholdningsvrmtvnnspumpen Slik koler du til lrmutgngen Slik koler du til PÅ/AV utgngen for romoppvrming Slik koler du til veksling til ekstern vrmekilde Slik koler du til digitle inngnger for strømforruk Ferdigstille monteringen v innendørsenheten Slik fester du rukergrensesnittet til innendørsenheten Slik lukker du innendørsenheten Konfigursjon Oversikt: konfigursjon Slik koler du PC kelen til ryteroksen Slik får du tilgng til de vnligste kommndoene Slik kopierer du systeminnstillingene fr første til ndre rukergrensesnitt Slik kopierer du det innstilte språket fr det første til det ndre rukergrensesnittet Hurtigveiviser: Sett systemlyout etter første strøm PÅ Grunnleggende konfigursjon Hurtigveiviser: språk / klokkeslett og dto Hurtigveiviser: stndrd Hurtigveiviser: tilehør Hurtigveiviser: kpsiteter (energimåling) Kontroll v romoppvrming Kontroll v husholdningsvrmtvnn Kontkt/helpdesk nummer Dikin Altherm vrmepumpe med grunnvrme

3 1 Generelle sikkerhetshensyn 8.3 Avnsert konfigursjon/optimlisering Drift med romoppvrming: vnsert Kontroll v husholdningsvrmtvnn: vnsert Vrmekildeinnstillinger Systeminnstillinger Menystruktur: oversikt over rukerinnstillinger Menystruktur: oversikt over instlltørinnstillinger Igngsetting Oversikt: igngsetting Sjekkliste før testkjøring Luftrensingsfunksjon på romoppvrmingskretsen Slik utfører du en mnuell luftrensing Slik gjennomfører du en utomtisk luftrensing Slik vryter du luftrensing Slik gjennomfører du en testkjøring Slik testkjører du en ktutor Mulige testkjøringer v ktutor Uttørking v etong under gulvoppvrming Slik progrmmerer du en tidspln for uttørking v etong under gulvoppvrming Slik utfører du uttørking v etong under gulvoppvrming Slik leser du v sttusen for en uttørking v etong under gulvoppvrming Slik vryter du uttørking v etong under gulvoppvrming Overlevering til rukeren For å feste gjeldende språk på enhetens merkeplte Vedlikehold og service Oversikt: vedlikehold og service Sikkerhetshensyn ved vedlikehold Sjekkliste for årlig vedlikehold v innendørsenheten Slik tpper du husholdningsvrmtvnnstnken Slik tpper du husholdningsvrmtvnnstnken Feilsøking Oversikt: feilsøking Generelle retningslinjer Løse prolemer sert på symptomer Symptom: Enheten vrmes IKKE opp som forventet Symptom: Kompressoren strter IKKE (romoppvrming eller oppvrming v husholdningsvnn) Symptom: Pumpen lger støy (hulrom) Symptom: Trykkvlstningsventilen åpnes Symptom: Trykkvlstningsventilen lekker Symptom: Rommet lir IKKE tilstrekkelig oppvrmet ved lve utendørstemperturer Symptom: Trykket ved tppepunktet er midlertidig uvnlig høyt Symptom: Dekorpneler er skjøvet ort på grunn v en oppsvulmet tnk Symptom: Tnkdesinfiseringsfunksjonen er IKKE riktig fullført (AH feil) Løse prolemer sert på feilkoder Feilkoder: oversikt Kssering Tekniske dt Oversikt: Tekniske dt Dimensjoner og serviceplss Dimensjoner og serviceplss: innendørsenhet Komponenter Komponenter: ryteroks (innendørsenhet) Rørledningsskjem Rørledningsskjem: innendørsenhet Kolingsskjem Kolingsskjem: Innendørsenhet Tekniske spesifiksjoner Tekniske spesifiksjoner: Innendørsenhet Driftsområde Driftsområde: Innendørsenhet ESP kurve ESP kurve: Innendørsenhet Ordliste 84 1 Generelle sikkerhetshensyn 1.1 Om dokumentsjonen Originldokumentsjonen er skrevet på engelsk. Alle ndre språk er oversettelser. I dette dokumentet er det eskrevet forholdsregler som tr for seg veldig viktig emner. Følg dem nøye. Alle ktiviteter eskrevet i instlleringshåndoken må utføres v en utorisert montør Betydning v dvrsler og symoler FARE Angir en situsjon som fører til død eller lvorlig personskde. FARE: ELEKTRISK STØT Angir en situsjon som kn føre til elektrisk støt. FARE: BRENNSKADER Angir en situsjon som kn føre til rnnskder på grunn v ekstremt høye eller lve temperturer. ADVARSEL Angir en situsjon som kn føre til død eller lvorlig personskde. LIVSFARE Angir en situsjon som kn føre til mindre eller modert personskde. Angir en situsjon som kn føre til mteriell skde. Angir nyttige tips eller tilleggsinformsjon. 1. For montøren 1..1 Generelt Kontkt forhndleren hvis du er usikker på hvordn du monterer eller etjener enheten. Hvis det gjøres feil ved montering eller tilkoling v utstyr eller tilehør, kn det føre til elektrisk støt, kortslutning, lekksje, rnn eller nnen skde på utstyret. Bruk re tilehør, tilleggsutstyr og reservedeler som er lget og godkjent v Dikin. Dikin Altherm vrmepumpe med grunnvrme Refernseguide for instlltør 3

4 1 Generelle sikkerhetshensyn ADVARSEL Sørg for t montering, testing og nvendte mteriler overholder gjeldende lovgivning (i tillegg til instruksjonene som er eskrevet i dokumentsjonen fr Dikin). LIVSFARE Bruk hensiktsmessig personlig verneutstyr (vernehnsker, verneriller, ) når du monterer, vedlikeholder eller utfører service på systemet. ADVARSEL Riv i stykker og kst emllsjens plstposer slik t rn ikke kn leke med dem. Mulig risiko: kvelning. FARE: BRENNSKADER IKKE t på kjølerørene, vnnrørene eller innvendige deler under og rett etter ruk. De kn være for vrme eller for klde. Gi dem tid til å få tilke norml tempertur. Bruk vernehnsker hvis du må erøre dem. IKKE erør kjølemiddel som hr lekket ut ved et uhell. T nødvendige forholdsregler for å forhindre t enheten kn rukes som tilfluktssted for små dyr. Små dyr som kommer i kontkt med elektriske deler, kn forårske feilfunksjon, røyk eller rnn. IKKE plsser gjenstnder eller utstyr oppå enheten. Du må IKKE sitte, kltre eller stå på enheten. Ifølge gjeldende lovgivning kn det være nødvendig å føre en loggok for utstyret med informsjon om vedlikehold, reprsjoner, testresultter, stndyperioder... I tillegg skl som et minimum følgende informsjon oppgis på et tilgjengelig sted på produktet: instruksjoner for vstenging v systemet i et nødstilfelle Nvn og dresse/telefonnummer til rnnvesen, politi og sykehus Nvn, dresse og dg og kveldstelefonnummer for kontkt med rukerstøtte. I Europ gir EN378 den nødvendige veiledningen for denne loggoken. 1.. Instllsjonssted Sørg for nok plss rundt enheten til service/vedlikehold og luftsirkulsjon. Sørg for t instllsjonsstedet tåler enhetens vekt og virsjoner. Sørg for t området er godt ventilert. Sørg for t enheten står plnt. Pss på t gulvet hvor enheten skl monteres er fltt og i vter. IKKE instller enheten på følgende steder: I potensielt eksplosive omgivelser. På steder der det finnes mskiner som vgir elektromgnetiske ølger. Elektromgnetiske ølger kn forstyrre styresystemet og forårske funksjonsfeil i utstyret. På steder der det er fre for rnn på grunn v utslipp v rennre gsser (for eksempel tynner eller ensindmp), kronfier, ntennelig støv. På steder der det produseres etsende gss (for eksempel svovelsyregss). Korrosjon i koerrør eller loddede deler kn forårske lekksje v kjølemiddel Kjølemiddel Sørg for t instllsjonen v kjølemiddelrør overholder gjeldende lovgivning. I Europ er EN378 den ktuelle stndrden. Sørg for t loklt røropplegg og tilkolinger ikke utsettes for elstninger. ADVARSEL Under testing må du ALDRI trykksette produktet med et trykk som er høyere enn mksimlt tilltt trykk (som ngitt på enhetens merkeplte). ADVARSEL T nødvendige forholdsregler i tilfelle kjølemiddellekksje. Hvis det lekker kjølemiddelgss, må du lufte området umiddelrt. Mulige risikoer: Store mengder kjølemiddel i et lukket rom kn føre til oksygenmngel. Det kn dnnes giftige gsser hvis kjølemiddelgssen kommer i kontkt med åpen flmme. ADVARSEL Kjølemidler skl lltid gjenvinnes. IKKE slipp dem ut direkte i miljøet. Bruk en vkuumpumpe til å tømme instllsjonen. Når lt røropplegget er tilkolet, må du kontrollere t det ikke er gsslekksje. Bruk nitrogen til å kontrollere for gsslekksje. Kjølemedium kn ikke påfylles før ll feltkling er fullført. Påfylling v kjølemedium må re skje etter t lekksjetest og vkuumtørking er utført. Når du fyller på systemet, må du psse på t den mksimlt tilltte mengden ikke overskrides d dette kn føre til væskenk. Når kjølemediesystemet skl åpnes, må kjølemediet håndteres i henhold til gjeldende lovgivning. Fyll ikke på mer kjølemedium enn ngitt mengde for å unngå kompressorhvri. Ved ehov for ekstr påfylling, se nleggets merkeplte. Den ngir typen kjølemedium og nødvendig mengde. Enheten er fylt med kjølemedium fr frikken og enkelte systemer krever knskje ekstr påfylling v kjølemedium vhengig v rørstørrelser og lengder. Bruk kun verktøy som er eregnet for den typen kjølemedium som rukes i systemet, for å sikre riktig trykkmotstnd smt hindre t det kommer inn fremmedelementer i systemet. Slik fyller du på flytende kjølemedium: Hvis Det finnes et hevertrør Fyll på sylinderen mens den er i stående posisjon. (dvs. sylinderen er merket med "Væskepåfyllingshevert tilkolet") Så Refernseguide for instlltør 4 Dikin Altherm vrmepumpe med grunnvrme

5 1 Generelle sikkerhetshensyn Hvis Det finnes IKKE et hevertrør Så Fyll på sylinderen mens den står opp ned. ADVARSEL Hvis det IKKE er frikkmontert, må det fste ledningsopplegget få montert en hovedryter eller nnen frkolingsnordning med erøringsvstnd på lle poler i henhold til etingelsene for overspenningsktegori III. Åpne kjølemediesylindere skte. Fyll på kjølemedium i væskeform. Hvis det fylles på som gss, kn dette forhindre norml drift. LIVSFARE Steng ventilen til kjølemedietnken omgående når påfyllingen v kjølemedium er fullført eller hvis det ts en midlertidige puse. Hvis tnken lir stående med åpen ventil, kn det hende t korrekt påfylt mengde kjølemedium lir feilktig. Det kn li påfylt ytterligere kjølemedium v et eventuelt resttrykk etter t nlegget er stnset Sltoppløsning Hvis det er ktuelt. Se monteringshåndoken eller instlltørens oppslgsverk for ditt ruksområde for mer informsjon. ADVARSEL Vlget v sltoppløsningen MÅ være i smsvr med gjeldende lovgivning. ADVARSEL T nødvendige forholdsregler i tilfelle lekksje v sltoppløsningen. Hvis det lekker ut sltoppløsning, ventiler området umiddelrt og kontkt din lokle forhndler. ADVARSEL Miljøtemperturen inne i enheten kn li mye høyere enn den i rommet, f.eks. 70 C. Ved sltoppløsningslekksje kn vrme deler inne i enheten skpe en frlig situsjon. ADVARSEL Bruk og instllsjon v enheten må overholde sikkerhetsog miljøforholdsregler som spesifisert i gjeldende lovverk Vnn Kontroller t vnnkvliteten overholder EU direktiv 98/83 EC Elektrisk ADVARSEL Bruk KUN koerledninger. Alle lokle ledningsopplegg må utføres i smsvr med kolingsskjemet som følger produktet. Klem ALDRI smmen untede kler, og sørg for t de ikke kommer i kontkt med røropplegget og skrpe knter. Kontroller t kontkttilkolingene ikke utsettes for eksternt press. Sørg for å instllere jordingsledninger. Enheten må IKKE jordes til vnnrør, innkolingsdemper eller telefonjording. Ufullstendig jording kn medføre elektrisk støt. Forsikre deg om t enheten koles til en egen strømkrets. Bruk ALDRI en strømtilførsel som deles med nnet utstyr. Sørg for å montere nødvendige sikringer eller kretsrytere. Sørg for å instllere en jordfeilryter. I motstt fll kn det forårske elektrisk støt eller rnn. Ved instllering v jordfeilryteren må det kontrolleres t den er komptiel med vekselretteren (som må tåle høyfrekvent elektrisk støy) for å unngå t jordfeilryteren slår ut i utide. Monter strømkler minst 1 meter unn TV eller rdio for å unngå interferens. Avhengig v rdioølgene er en vstnd på 1 meter knskje ikke nok til å forhindre støy. ADVARSEL Når det elektriske reidet er utført, kontrollerer du t hver enkelt elektrisk del og kontkt inne i oksen med elektriske deler er godt tilkolet. Kontroller t lle deksler og lokk er lukket før du strter opp enheten. Bre ktuelt hvis strømforsyningen er trefset, og kompressoren hr en PÅ/AV strtmetode. Dersom det finnes en mulighet for reversert fse etter et midlertidig strømrudd og strømmen går v og på mens produktet er i drift, kn du sette på en reversert fsevernkrets loklt. Dersom produktet kjøres med reversert fse, kn det ødelegge kompressoren og ndre deler. FARE: ELEKTRISK STØT Slå AV ll strømforsyning før du fjerner pnelet på ryteroksen, koler til elektriske ledninger eller erører elektriske deler. Kole fr strømforsyningen i mer enn 1 minutt, og mål spenningen på terminlene på hovedkretsens kondenstorer eller elektriske komponenter før vedlikehold/service. Spenningen MÅ være mindre enn 50 V DC før du kn erøre elektriske komponenter. Kolingsskjemet viser terminlenes plssering. IKKE erør elektriske komponenter med fuktige hender. IKKE l enheten stå uetjent når servicedekselet er fjernet. Dikin Altherm vrmepumpe med grunnvrme Refernseguide for instlltør 5

6 Om dokumentsjonen Om dokumentsjonen.1 Om dette dokumentet Kpittel Kssering Tekniske dt Ordliste Beskrivelse Hvordn vhende systemet Systemspesifiksjoner Definisjon v termer Målpulikum Autoriserte instlltører Dokumentsjonssett Dette dokumentet er en del v et dokumentsjonssett. Hele settet estår v: Dokument Inneholder Formt Generelle Sikkerhetsinstruksjoner du Ppir (i oksen til sikkerhetshe må lese før montering innendørsenheten) nsyn Brukerveiled Instlleringsnvisninger ning for montering v innendørsen het Refernseg uide for instlltør Tilleggsok for tilleggsutstyr Klrgjøring v instllsjonen, tekniske spesifiksjoner, gode rutiner, refernsedt, Tilleggsinformsjon om hvordn du instllerer tilleggsutstyr Digitle filer på support nd mnuls/ product informtion/. Ppir (i oksen til innendørsenheten) Digitle filer på support nd mnuls/ product informtion/. 3 Om esken 3.1 Oversikt: om oksen Dette kpittelet eskriver hv du må gjøre etter t oksen med innendørsenheten leveres på stedet. Det inneholder informsjon om: Utpkking og håndtering v enhetene Fjerning v tilehør fr enhetene Vær oppmerksom på det følgende: Ved levering må det undersøkes om enheten er skdet. Eventuelle skder må rpporteres umiddelrt til trnsportørens klgeehndler. Bring den innpkkede enheten så nær instlleringsstedet som mulig for å unngå t det oppstår skder under trnsport. 3. Innendørsenhet 3..1 Slik pkker du ut innendørsenheten Oppdteringer v rukerdokumentsjonen kn være tilgjengelig på det regionle Dikin weområdet eller vi forhndleren.. Rsk oversikt over refernseguide for instlltør Kpittel Generelle sikkerhetshensyn Om dokumentsjonen Om oksen Om enhetene og tilleggsutstyret Retningslinjer for ruk Foreredelse Instllering Konfigursjon Igngsetting Overlevering til rukeren Vedlikehold og service Feilsøking Beskrivelse Sikkerhetsinstruksjoner du må lese før montering Hvilken dokumentsjon finnes for instlltøren Hvordn pkke ut enhetene og fjerne tilehør Hvordn identifisere enhetene Mulige kominsjoner v enheter og tilleggsutstyr Ulike instllsjonsoppsett v systemet Hv mn ør gjøre og vite før mn går til instllsjonsstedet Hv mn ør gjøre og vite før mn instllerer systemet Hv mn ør gjøre og vite før mn konfigurerer systemet etter t det er instllert Hv mn ør gjøre og vite før mn tr i ruk systemet etter t det er konfigurert Hv mn ør gi og forklre til rukeren Hvordn utføre vedlikehold og service på enhetene Hv mn ør gjøre hvis prolemer oppstår Refernseguide for instlltør 6 Dikin Altherm vrmepumpe med grunnvrme

7 4 Om enhetene og tilleggsutstyret 3.. Slik fjerner du tilehør fr innendørsenheten 1 Fjern skruene på toppen v enheten. Fjern det øverste pnelet. 4x 4 Om enhetene og tilleggsutstyret 4.1 Oversikt: om enhetene og tilleggsutstyret Dette kpittelet inneholder informsjon om: Identifisering v innendørsenheten Kominering v innendørsenheten med tilleggsutstyr 4. Identifiksjon Ved instllering eller vedlikehold v flere enheter smtidig må du psse på t du IKKE forveksler servicepneler for forskjellige modeller Identifiksjonsmerke: innendørsenhet Plssering 3 Fjern tilehøret. 1x c 1x e f 1x d 1x 1x 1x g 1x Modellidentifiksjon Eksempel: E GS Q H 10 S 18 AA 9W c d e f g 4 Generelle sikkerhetshensyn Tilleggsok for tilleggsutstyr Instlleringshåndok Driftshåndok Ekstern utendørssensor Deksel for rukergrensesnitt Flerspråklig etikett for fluoriserte drivhusgsser Monter det øverste pnelet igjen. Dikin Altherm vrmepumpe med grunnvrme 4P B Kode Beskrivelse E Europeisk modell GS Vrmepumpe for grunnvrme Q Kjølemiddel R410A H Kun oppvrming 10 Kpsitetsklsse: 10 kw S Integrert tnkmterile: Rustfritt stål 18 Integrert tnkvolum: 180 l AA Serie 9W Ekstrvrmermodell: 9W Refernseguide for instlltør 7

8 5 Retningslinjer for ruk 4.3 Mulig tillegsutstyr for innendørsenhet Brukergrensesnitt (EKRUCBL*) Brukergrensesnittet og et vlgfritt ekstr rukergrensesnitt tilys som et lterntiv. Det ekstr rukergrensesnittet kn tilkoles: Slik oppnår du åde: kontroll nær innendørsenheten, romtermosttfunksjonlitet i hovedområdet for oppvrming. Hvis du vil h et grensesnitt som inneholder ndre språk. Følgende rukergrensesnitt er tilgjengelige: EKRUCBL1 inneholder følgende språk: tysk, frnsk, nederlndsk, itliensk. EKRUCBL inneholder følgende språk: engelsk, svensk, norsk, finsk. EKRUCBL3 inneholder følgende språk: engelsk, spnsk, gresk, portugisisk. EKRUCBL4 inneholder følgende språk: engelsk, tyrkisk, polsk, rumensk. EKRUCBL5 inneholder følgende språk: tysk, tsjekkisk, slovensk, slovkisk. EKRUCBL6 inneholder følgende språk: engelsk, krotisk, ungrsk, estisk. EKRUCBL7 inneholder følgende språk: engelsk, tysk, russisk, dnsk. Språk i rukergrensesnittet kn lstes opp v PC progrmvre eller kopieres fr et rukergrensesnitt til et nnet. For instlleringsinstruksjoner, se "7.6.6 Slik koler du til rukergrensesnittet" på side 33. Romtermostt (EKRTWA, EKRTR1) Du kn kole en ekstr romtermostt til innendørsenheten. Denne termostten kn enten være klet (EKRTWA) eller trådløs (EKRTR1). For instlleringsnvisninger, se instlleringshåndoken for romtermostten og tilleggsoken for tilleggsutstyr. Fjernsensor for trådløs termostt (EKRTETS) Du kn re ruke en trådløs innendørs temperturføler (EKRTETS) i kominsjon med den trådløse termostten (EKRTR1). For instlleringsnvisninger, se instlleringshåndoken for romtermostten og tilleggsoken for tilleggsutstyr. Digitlt I/O kretskort (EKRP1HB) Det digitle I/O kretskortet er nødvendig for å tily følgende signler: Alrmsignl Romoppvrming På/AV effekt Veksling til ekstern vrmekilde For instlleringsnvisninger, se instlleringshåndoken for det digitle I/O kretskortet og tilleggsoken for tilleggsutstyr. Demnd kretskort (EKRP1AHTA) Hvis du vil ktivere strømforrukskontroll ved digitle inngnger, må du instllere demnd kretskortet. For instlleringsnvisninger, se instlleringshåndoken for demndkretskortet og tilleggsoken for tilleggsutstyr. Ekstern innendørssensor (KRCS01 1) Ifølge stndrdinnstillingen vil sensoren for det interne rukergrensesnittet som romtempertursensor. Som et lterntiv kn den eksterne innendørssensoren instlleres for å måle romtemperturen ved en nnen plssering. For instlleringsnvisninger, se instlleringshåndoken for den eksterne innendørssensoren og tilleggsoken for tilleggsutstyr. Den eksterne innendørssensoren kn re rukes hvis rukergrensesnittet er konfigurert med romtermosttfunksjonlitet. PC konfigurtor (EKPCCAB) PC kelen etlerer en tilkoling mellom ryteroksen på innendørsenheten og en PC. Det gis mulighet til å lste opp forskjellige språkfiler til rukergrensesnittet og innendørsprmetere til innendørsenheten. For tilgjengelige språkfiler, kontkt din lokle forhndler. Progrmvren og de tilsvrende driftsinstruksjonene er tilgjengelige på nd mnuls/softwredownlods/. For instlleringsnvisninger, se instlleringshåndoken for PCkelen og "8 Konfigursjon" på side 37. Kel for tilkoling v trykkryter for sltoppløsning (EKGSCONBP1) Avhengig v gjeldende lovgivning, må du knskje instllere en trykkryter for sltoppløsning (kjøpes loklt). Når du koler trykkryteren for sltoppløsning til enheten, kn du ruke kelen for trykkrytertilkoling. Du finner instlleringsnvisninger instlleringshåndoken for kelen for tilkoling v trykkryter for sltoppløsning. Dikin det nefles å ruke en meknisk trykkryter for sltoppløsning. Hvis en elektrisk trykkryter for sltoppløsning rukes, kn kpsitive strømmer forstyrre strømningsryterens drift og føre til en feil på enheten. 5 Retningslinjer for ruk 5.1 Oversikt: retningslinjer for ruk Formålet med retningslinjene for ruk er å presentere mulighetene i Dikin vrmepumpesystemet. Illustrsjonene i retningslinjene for ruk er ment kun for refernseformål, og skl IKKE rukes som detljerte hydrulikkdigrmmer. Den detljerte hydrulikkdimensjoneringen og lnseringen vises IKKE, og er instlltørens nsvr. Hvis du vil h mer informsjon om konfigursjonsinnstillingene for optimert vrmepumpedrift, se "8 Konfigursjon" på side 37. Energimålingsfunksjonlitet er IKKE gjeldende og/eller IKKE gyldig for denne enheten hvis den er eregnet v enheten. Hvis lterntive eksterne målere ruker, er energimålingsdisply gyldig. Refernseguide for instlltør 8 Dikin Altherm vrmepumpe med grunnvrme

9 5 Retningslinjer for ruk Dette kpittelet inneholder retningslinjer for ruk i forindelse med: Oppsett v romoppvrmingssystem Oppsett v en ekstr vrmekilde for romoppvrming Oppsett v husholdningsvrmtvnnstnken Oppsett v energimåling Oppsett v strømforruket Oppsett v en ekstern tempertursensor 5. Oppsett v romoppvrmingssystem Dikin vrmepumpesystemet leverer utslippsvnn til vrmestrålelegemene i ett eller flere rom. Fordi systemet tilyr svært fleksiel regulering v temperturen i hvert rom, må du esvre følgende spørsmål først: Hvor mnge rom lir vrmet opp v Dikinvrmepumpesystemet? Hvilke typer vrmestrålelegemer rukes i hvert rom og hv er deres ønskede utslippsvnntempertur? Så snrt krvene til romoppvrming er klre, Dikin nefler vi å følge retningslinjene for oppsett nedenfor. Hvis en ekstern romtermostt rukes, vil den eksterne romtermostten kontrollere romfrosteskyttelsen. Romfrosteskyttelse er imidlertid re mulig hvis kontrollen v utslippsvnntemperturen på enhetens rukergrensesnitt er PÅ Enkeltrom Gulvvrme eller rditorer klet romtermostt Oppsett A B Konfigursjon Innstilling Enhetens temperturkontroll: #: [A..1.7] Kode: [C 07] Antll vnntemperturområder: #: [A..1.8] Kode: [7 0] Fordeler Verdi (RT kontroll): Drift v enheten fstsettes sert på rukergrensesnittets miljøtempertur. 0 (1 LWT sone): Hoved Kostndseffektivt. Du trenger IKKE en ekstr ekstern romtermostt. Høy komfort og effektivitet. Den smrte romtermosttfunksjonliteten kn redusere eller øke ønsket utslippsvnntempertur sert på den fktiske romtemperturen (modulering). Dette fører til: Stil romtempertur som stemmer overens med ønsket tempertur (høyere komfort) Færre PÅ/AV sykluser (stillere, høyere komfort og høyere effektivitet) Lvest mulige utslippsvnntempertur (høyere effektivitet) Enkelt. Du kn enkelt ngi ønsket romtempertur vi rukergrensesnittet: For dine dglige ehov kn du ruke forvlgverdier og tidsplner. Hvis du ønsker å vvike fr dine dglige ehov, kn du midlertidig overstyre de forvlgte verdiene og tidsplnene og ruke feriemodus Gulvvrme eller rditorer trådløs romtermostt Oppsett A B A B Hovedtemperturområde for utslippsvnn Ett enkeltrom Brukergrensesnitt i ruk som romtermostt Gulvvrme eller rditorer er direkte kolet til innendørsenheten. Romtemperturen styres v rukergrensesnittet, som rukes som romtermostt. Mulige instllsjoner: Brukergrensesnitt (stndrdutstyr) instllert i rommet og rukt som romtermostt Brukergrensesnitt (stndrdutstyr) instllert på innendørsenheten og rukt for kontroll nær innendørsenheten + rukergrensesnittet (tilleggsutstyr EKRUCBL*) instllert i rommet og i ruk som romtermostt Dikin Altherm vrmepumpe med grunnvrme A B Hovedtemperturområde for utslippsvnn Ett enkeltrom Mottker for trådløs ekstern romtermostt Trådløs ekstern romtermostt Gulvvrme eller rditorer er direkte kolet til innendørsenheten. Romtemperturen styres v den trådløse eksterne romtermostten (tilleggsutstyr EKRTR1). Refernseguide for instlltør 9

10 5 Retningslinjer for ruk Konfigursjon Innstilling Enhetens temperturkontroll: #: [A..1.7] Kode: [C 07] Antll vnntemperturområder: #: [A..1.8] Kode: [7 0] Ekstern romtermostt for hovedområdet: #: [A...4] Kode: [C 05] Fordeler Verdi 1 (Ekst. RT kontr.): Drift v enheten fstsettes v den eksterne termostten. 0 (1 LWT sone): Hoved 1 (Termo PÅ/AV): Når den ktive eksterne romtermostten eller vrmepumpekonvektoren re kn sende en termostt PÅ/AVtilstnd. Trådløs. Den Dikin eksterne romtermostten er tilgjengelig i en trådløs versjon. Effektivitet. Selv om den eksterne romtermostten sender re PÅ/AV signler, er den spesifikt utformet for vrmepumpesystemet. Vrmepumpekonvektorer Oppsett A B Konfigursjon Innstilling Enhetens temperturkontroll: #: [A..1.7] Kode: [C 07] Antll vnntemperturområder: #: [A..1.8] Kode: [7 0] Ekstern romtermostt for hovedområdet: #: [A...4] Kode: [C 05] Fordeler Verdi 1 (Ekst. RT kontr.): Drift v enheten fstsettes v den eksterne termostten. 0 (1 LWT sone): Hoved 1 (Termo PÅ/AV): Når den ktive eksterne romtermostten eller vrmepumpekonvektoren re kn sende en termostt PÅ/AVtilstnd. Effektivitet. Optiml energieffektivitet på grunn v smmenkolingsfunksjonen. Elegnt. 5.. Flere rom ett temperturområde for utslippsvnn Hvis re ett temperturområde for utslippsvnn er nødvendig fordi ønsket utslippsvnntempertur for lle vrmestrålelegemer er de smme, ehøver du IKKE en lndeventilstsjon (kostndseffektivt). Eksempel: Hvis vrmepumpesystemet rukes til å vrme opp ett gulv der lle rom hr de smme vrmestrålelegemene. Gulvvrme eller rditorer termosttventiler Hvis du vrmer opp rom med gulvvrme eller rditorer, er det veldig vnlig å kontrollere temperturen ved hjelp v en termostt (dette kn enten være rukergrensesnittet eller en ekstern romtermostt), mens de ndre rommene kontrolleres v såklte termosttventiler, som åpnes eller lukkes vhengig v romtemperturen. Oppsett A B C T A B Hovedtemperturområde for utslippsvnn Ett enkeltrom Vrmepumpekonvektorenes fjernkontroll Vrmepumpekonvektorene er direkte kolet til innendørsenheten. Ønsket romtempertur lir ngitt vi vrmepumpekonvektorenes fjernkontroll. Behovssignlet for romoppvrming sendes til en digitl inngng på innendørsenheten (XM/1 og XM/4). Romdriftsmodusen lir sendt til vrmepumpekonvektorer v én digitl utgng på innendørsenheten (XM/33 og XM/34). Ved ruk v flere vrmepumpekonvektorer må du sørge for t hver v dem mottr det infrrøde signlet fr vrmepumpekonvektorenes fjernkontroll. A Hovedtemperturområde for utslippsvnn B Rom 1 C Rom Brukergrensesnitt Gulvvrmen i hovedrommet er direkte kolet til innendørsenheten. Romtemperturen i hovedrommet kontrolleres v rukergrensesnittet rukt som termostt. En termosttventil instlleres før gulvvrmen i hvert v de ndre rommene. Refernseguide for instlltør 10 Dikin Altherm vrmepumpe med grunnvrme

11 5 Retningslinjer for ruk Konfigursjon Husk situsjoner der hovedrommet kn vrmes opp v en nnen oppvrmingskilde. Eksempel: peis. Innstilling Enhetens temperturkontroll: #: [A..1.7] Kode: [C 07] Antll vnntemperturområder: #: [A..1.8] Kode: [7 0] Fordeler Kostndseffektivt. Verdi (RT kontroll): Drift v enheten vgjøres sert på rukergrensesnittets omgivelsestempertur. 0 (1 LWT sone): Hoved Enkelt. Smme instllsjon som for ett rom, men med termosttventiler. Konfigursjon Innstilling Enhetens temperturkontroll: #: [A..1.7] Kode: [C 07] Antll vnntemperturområder: #: [A..1.8] Kode: [7 0] Fordeler Verdi 1 (Ekst. RT kontr.): Drift v enheten fstsettes v den eksterne termostten. 0 (1 LWT sone): Hoved Smmenlignet med gulvvrme eller rditorer for ett rom: Komfort. Du kn ngi ønsket romtempertur, medregnet tidsplner, for hvert rom vi romtermostter. Vrmepumpekonvektorer Oppsett Gulvvrme eller rditorer flere eksterne romtermostter Oppsett A B C A B M1 C M A Hovedtemperturområde for utslippsvnn B Rom 1 C Rom Ekstern romtermostt Bypssventil For hvert rom er en vstengningsventil (kjøpes loklt) instllert for å unngå forsyning v utslippsvnn når det ikke finnes oppvrmingsehov. En ypssventil må instlleres for å muliggjøre vnnresirkulsjon når lle vstengningsventiler er lukket. Innendørsenhetens tilkolede rukergrensesnitt estemmer romdriftsmodusen. Husk t driftsmodusen på hver romtermostt må ngis slik t den stemmer overens med innendørsenheten. Romtermosttene er kolet til vstengningsventilene, men må IKKE være kolet til innendørsenheten. Innendørsenheten vil levere utslippsvnnet hele tiden, med mulighet for å progrmmere en tidspln for utslippsvnn. A Hovedtemperturområde for utslippsvnn B Rom 1 C Rom Vrmepumpekonvektorenes fjernkontroll Ønsket romtempertur lir ngitt vi vrmepumpekonvektorenes fjernkontroll. Innendørsenhetens tilkolede rukergrensesnitt estemmer romdriftsmodusen. Signlene for oppvrmingsehov for hver vrmepumpekonvektor er prllellkolet til den digitle inngngen på innendørsenheten (XM/1 og XM/4). Innendørsenheten vil re levere utslippsvnntemperturen når det finnes et fktisk ehov. Konfigursjon For å øke komfort og ytelse nefler Dikin å instllere ventilsettlterntivet EKVKHPC på hver vrmepumpekonvektor. Innstilling Enhetens temperturkontroll: #: [A..1.7] Kode: [C 07] Antll vnntemperturområder: #: [A..1.8] Kode: [7 0] Verdi 1 (Ekst. RT kontr.): Drift v enheten fstsettes v den eksterne termostten. 0 (1 LWT sone): Hoved Dikin Altherm vrmepumpe med grunnvrme Refernseguide for instlltør 11

12 5 Retningslinjer for ruk Fordeler Smmenlignet med vrmepumpekonvektorer for ett rom: Komfort. Du kn ngi ønsket romtempertur, medregnet tidsplner, for hvert rom vi vrmepumpekonvektorenes fjernkontroll. Kominsjon: gulvvrme + vrmepumpekonvektorer Oppsett A B M1 C 5..3 Flere rom to temperturområder for utslippsvnn Hvis vrmestrålelegemene for hvert rom er utformet for forskjellige utslippsvnntemperturer, kn du ruke forskjellige temperturområder for utslippsvnn (mksimum ). I dette dokumentet: Hovedområde = Område med lvest designtempertur Ekstrområde = Det ndre området LIVSFARE Når det finnes mer enn ett område for utslippsvnn, må du lltid instllere en lndeventilstsjon i hovedområdet for å redusere (under oppvrming) utslippsvnntemperturen når ekstrområdet hr ehov. Typisk eksempel: Rom (område) Vrmestrålelegemer: designtempertur Stue (hovedområde) Gulvvrme: 35 C Soverom (ekstrområde) Vrmepumpekonvektorer: 45 C Oppsett A B C A Hovedtemperturområde for utslippsvnn B Rom 1 C Rom Ekstern romtermostt Vrmepumpekonvektorenes fjernkontroll For hvert rom med vrmepumpekonvektorer: Vrmepumpekonvektorene er direkte kolet til innendørsenheten. For hvert rom med gulvvrme: en vstengningsventil (kjøpes loklt) lir instllert før gulvvrmen. Den forhindret forsyning v vrmtvnn når rommet ikke hr oppvrmingsehov. For hvert rom med vrmepumpekonvektorer: ønsket romtempertur lir ngitt vi vrmepumpekonvektorenes fjernkontroll. For hvert rom med gulvvrme: ønsket romtempertur lir innstilt ngitt vi den eksterne romtermostten (klet eller trådløs). Innendørsenhetens tilkolede rukergrensesnitt estemmer romdriftsmodusen. Husk t driftsmodusen på hver eksterne romtermostt og vrmepumpekonvektorenes fjernkontroll må stilles inn slik t den stemmer overens med innendørsenheten. Konfigursjon For å øke komfort og ytelse nefler Dikin å instllere ventilsettlterntivet EKVKHPC på hver vrmepumpekonvektor. Innstilling Enhetens temperturkontroll: #: [A..1.7] Kode: [C 07] Antll vnntemperturområder: #: [A..1.8] Kode: [7 0] Verdi 0 (LWT kontroll): Drift v enheten fstsettes sert på utslippsvnntemperturen. 0 (1 LWT sone): Hoved d c D E A Ekstrtemperturområde for utslippsvnn B Rom 1 C Rom D Hovedtemperturområde for utslippsvnn E Rom 3 Vrmepumpekonvektorenes fjernkontroll Brukergrensesnitt c Blndeventilstsjon d Trykkreguleringsventil En trykkregueringsventil ør implementeres før lndeventilstsjonen. Det er ingen grnti for riktig vnnstrømlnse mellom hovedtemperturområdet for utslippsvnn og ekstrtemperturområdet for utslippsvnn i tilknytning til ønsket kpsitet på egge vnntemperturområder. Refernseguide for instlltør 1 Dikin Altherm vrmepumpe med grunnvrme

13 5 Retningslinjer for ruk For hovedområdet: En lndeventilstsjon lir instllert før gulvvrmen. Pumpen i lndeventilstsjonen kontrolleres v PÅ/AV signlet på innendørsenheten (XM/5 og XM/7; utdt fr normlt lukket vstengningsventil). Romtemperturen styres v rukergrensesnittet, som rukes som romtermostt. For ekstrområdet: Vrmepumpekonvektorene er direkte kolet til innendørsenheten. Ønsket romtempertur lir ngitt vi vrmepumpekonvektorenes fjernkontroll for hvert rom. Signlene for oppvrmingsehov for hver vrmepumpekonvektor er prllellkolet til den digitle inngngen på innendørsenheten (XM/1 og XM/4). Innendørsenheten vil re levere ønsket ekstrtempertur på utslippsvnn når det er fktisk ehov for det. Innendørsenhetens tilkolede rukergrensesnitt estemmer romdriftsmodusen. Husk t driftsmodusen på hver fjernkontroll for vrmepumpekonvektorene må stilles inn slik t den stemmer overens med innendørsenheten. Konfigursjon Innstilling Enhetens temperturkontroll: #: [A..1.7] Kode: [C 07] Antll vnntemperturområder: #: [A..1.8] Kode: [7 0] I tilfellet vrmepumpekonvektorer: Ekstern romtermostt for ekstrområdet: #: [A...5] Kode: [C 06] Utdt fr vstengningsventil På lndeventilstsjonen Verdi (RT kontroll): Drift v enheten fstsettes sert på rukergrensesnittets miljøtempertur. Merk: Hovedrom = rukergrensesnitt i ruk som romtermostt Andre rom = ekstern romtermosttfunksjonlitet 1 ( LWT soner): Hoved + ekstr 1 (Termo PÅ/AV): Når den ktive eksterne romtermostten eller vrmepumpekonvektoren re kn sende en termostt PÅ/AVtilstnd. Angi for å følge hovedområdets oppvrmingsehov. Angi ønsket hovedtempertur for utslippsvnn til oppvrming. Effektivitet. Avhengig v ehov sørger innendørsenheten for forskjellige utslippsvnntemperturer som stemmer overens med ønsket tempertur for de forskjellige vrmestrålelegemene. Gulvvrme hr den este ytelsen med Altherm LT. 5.3 Oppsett v en ekstr vrmekilde for romoppvrming Romoppvrming kn skje med: Innendørsenheten En ekstr vrmtvnnseholder (kjøpes loklt) kolet til systemet Når romtermostten er om oppvrming, egynner innendørsenheten eller den ekstr vrmtvnnseholderen å operere sert på utendørstemperturen (sttus for omkoling til ekstern vrmekilde). Når tilltelsen er gitt til den ekstr vrmtvnnseholderen, slås romoppvrming fr innendørsenheten AV. Bivlent drift er re mulig for romoppvrming, IKKE for produksjon v husholdningsvrmtvnn. Husholdningsvrmtvnn produseres re v husholdningsvrmtvnnstnken som er kolet til innendørsenheten. Oppsett Når vrmepumpen rukes til oppvrming, opereres vrmepumpen for å oppnå ønsket tempertur slik den er innstilt vi rukergrensesnittet. Når værvhengig drift er ktivert, fstsettes vnntemperturen utomtisk i forhold til utendørstemperturen. Når den ekstr vrmtvnnseholderen rukes til oppvrming, opereres den for å oppnå ønsket vnntempertur slik den er innstilt vi den ekstr vrmtvnnseholderens kontroller. Integrer den ekstr vrmtvnnseholderen som følger: c d e j i f g g f h Fordeler Komfort. Den smrte romtermosttfunksjonliteten kn redusere eller øke ønsket utslippsvnntempertur sert på den fktiske romtemperturen (modulering). Kominsjonen v de to systemene med vrmestrålelegemer sørger for glimrende oppvrmingskomfort i gulvvrmen og glimrende kjølingskomfort i vrmepumpekonvektorene (f.eks. stue=gulvvrme og soverom=konvektor (ingen kontinuerlig oppvrming)). Dikin Altherm vrmepumpe med grunnvrme c d e f g h i j FHL1...3 FHL1 FHL FHL3 Innendørsenhet Vrmeveksler Ekstrvrmer Pumpe Avstengningsventil Tilkeslgsventil (kjøpes loklt) Avstengningsventil (kjøpes loklt) Oppsmler (kjøpes loklt) Ekstr vrmtvnnseholder (kjøpes loklt) Ventil for temperturregultor for vnn (kjøpes loklt) Gulvvrme Refernseguide for instlltør 13

14 5 Retningslinjer for ruk Sørg for t den ekstr vrmtvnnseholderen og dens integrering i systemet overholder gjeldende lovgivning. Dikin er IKKE nsvrlig for feilktige eller usikre situsjoner i systemet med den ekstr vrmtvnnseholderen. Sørg for t returvnnet til vrmepumpen IKKE overskrider 55 C. Slik gjør du det: Sett ønsket vnntempertur til mksimum 55 C vi den ekstr vrmtvnnseholderens kontroller. Instller en ventil for temperturregultor i vrmepumpens returvnnstrøm. Sett ventilen for temperturregultor for vnn til å lukkes rett over 55 C og til å åpnes under 55 C. Instller tilkeslgsventiler. Kontroller t det re finnes ett ekspnsjonskr i vnnkretsen. Det er llerede montert et ekspnsjonskr i innendørsenheten. Instller det digitle I/O kretskortet (tilleggsutstyr EKRP1HB). Kole X1 og X (omkoling til ekstern vrmekilde) på kretskortet til termostten for den ekstr vrmtvnnseholderen. Hvis du vil sette opp vrmestrålelegemer, se "5. Oppsett v romoppvrmingssystem" på side 9. Konfigursjon Vi rukergrensesnittet (hurtigveiviser): Angi ruken v et ivlent system som ekstern vrmekilde. Angi den ivlente temperturen og hysteresen. Sørg for t den ivlente hysteresen hr tilstrekkelig differensile til å forhindre hyppig omkoling mellom innendørsenhet og ekstr vrmtvnnseholder. Hyppig omkoling kn forårske korrosjon i den ekstr vrmtvnnseholderen. Kontkt produsenten v den ekstr vrmtvnnseholderen hvis du vil h mer informsjon. Sørg for t hjelpekontkten hr tilstrekkelig differensile til å forhindre hyppig omkoling mellom innendørsenhet og ekstr vrmtvnnseholder. Hvis hjelpekontkten er en termostt for utendørstempertur, instllerer du termostten i skyggen slik t den IKKE påvirkes eller slås PÅ/AV i direkte sollys. Hyppig omkoling kn forårske korrosjon i den ekstr vrmtvnnseholderen. Kontkt produsenten v den ekstr vrmtvnnseholderen hvis du vil h mer informsjon. 5.4 Oppsett v husholdningsvrmtvnnstnken Systemoppsett integrert husholdningsvrmtvnnstnk d e c M f g g FHL1 UI h FHL FHL3 Omkoling til ekstern vrmekilde esluttet v en hjelpekontkt Bre mulig med ekstern romtermosttkontroll OG ett temperturområde for utslippsvnn (se "5. Oppsett v romoppvrmingssystem" på side 9). Hjelpekontkten kn være: En utendørs temperturtermostt En kontkt for elektrisitetstriff En mnuelt etjent kontkt Oppsett: Kole til følgende ledningsopplegg: L H Com c d e f g h FHL1...3 UI Innendørsenhet Vrmeveksler Ekstrvrmer Pumpe Motorisert 3 veisventil Husholdningsvrmtvnnstnk Avstengningsventil Oppsmler (kjøpes loklt) Gulvvrme Brukergrensesnitt Indoor/Auto/Boiler A Indoor XM B TI X Y N B TI A H K1A KA Indoor Auto Boiler K1A KA K1A KA Inngng for termostt for vrmtvnnseholder Hjelpekontkt (normlt stengt) Romtermostt for vrmeehov (tilleggsutstyr) Hjelperelé for ktivering v innendørsenhet (kjøpes loklt) Hjelperelé for ktivering v vrmtvnnseholder (kjøpes loklt) Innendørsenhet Automtisk Vrmtvnnseholder Refernseguide for instlltør 14 Dikin Altherm vrmepumpe med grunnvrme

15 5 Retningslinjer for ruk 5.4. Velge ønsket tempertur for husholdningsvrmtvnnstnken Vi opplever vnn som vrmt når temperturen er 40 C. Forruk v husholdningsvrmtvnn lir derfor lltid uttrykt som tilsvrende vrmtvnnsvolum ved 40 C. Du kn imidlertid stille inn husholdningsvrmtvnnstnken med en høyere tempertur (for eksempel 53 C), som deretter lndes med kldtvnn (for eksempel 15 C). Å velge volum og ønsket tempertur for husholdningsvrmtvnnstnken estår v å: 1 Fstslå forruket v husholdningsvrmtvnn (tilsvrende vrmtvnnvolum ved 40 C) Fstslå volum og ønsket tempertur for husholdningsvrmtvnnstnken Mulige volumer i husholdningsvrmtvnnstnken Type Integrert husholdningsvrmtvnnstnk Energispringstips 180 l Mulige volumer Hvis forruket v husholdningsvrmtvnn er forskjellig fr dg til dg, kn du progrmmere en ukentlig tidspln med forskjellig ønsket tempertur for husholdningsvrmtvnnstnken for hver dg. Jo lvere ønsket tempertur på husholdningsvrmtvnnstnken, desto mer kostndseffektiv er den. Pumpen i seg selv kn produsere husholdningsvrmtvnn på mksimum 55 C. Den integrerte elektriske motstnden i vrmepumpen kn høyne denne temperturen. Dette forruker imidlertid mer energi. Dikin nefler å stille inn ønsket tempertur på husholdningsvrmtvnnstnken under 55 C for å unngå å ruke den elektriske motstnden. Når vrmepumpen produserer husholdningsvrmtvnn, kn den ikke vrme opp et rom. Når du trenger husholdningsvrmtvnn og romoppvrming smtidig, nefler Dikin å produsere husholdningsvrmtvnn om ntten når det er mindre ehov for romoppvrming. Fstslå forruket v husholdningsvrmtvnn Besvr følgende spørsmål og eregn forruket v husholdningsvrmtvnn (tilsvrende vrmtvnnsvolumet ved 40 C) ved hjelp v typiske vnnvolumer: Spørsmål Hvor mnge dusjer trengs per dg? Hvor mnge d trengs per dg? 1 d=150 l Hvor mye vnn trengs ved kjøkkenkummen per dg? Finnes det ndre ehov for husholdningsvrmtvnn? Typisk vnnvolum 1 dusj = 10 minx10 l/min=100 l 1 kjøkkenkum= minx5 l/min=10 l Eksempel: Hvis forruket v husholdningsvrmtvnn i en fmilie (4 personer) per dg er som følger: 3 dusjer 1 d 3 kjøkkenkumvolumer D er forruket v husholdningsvrmtvnn = (3 100 l)+(1 150 l)+(3 10 l)=480 l Fstslå volum og ønsket tempertur for husholdningsvrmtvnnstnken Formel V 1 =V +V (T 40)/(40 T 1 ) V =V 1 (40 T 1 )/(T T 1 ) V 1 V T T 1 Hvis: V =180 l T =54 C T 1 =15 C D er V 1 =80 l Hvis: V 1 =480 l T =54 C T 1 =15 C D er V =307 l Eksempel Forruket v husholdningsvrmtvnn (tilsvrende vrmtvnnvolum ved 40 C) Ønsket volum i husholdningsvrmtvnnstnken hvis den re vrmes opp en gng Tempertur i husholdningsvrmtvnnstnk Kldtvnnstempertur Oppsett og konfigursjon DHW tnk Ved stort forruk v husholdningsvrmtvnn kn du vrme opp husholdningsvrmtvnnstnken flere gnger per dg. Hvis du vil vrme opp til ønsket tempertur på husholdningsvrmtvnnstnken, kn du ruke følgende energikilder: Vrmepumpens termodynmiske syklus Elektrisk ekstrvrmer For mer informsjon om optimlisering v strømforruket ved produksjon v husholdningsvrmtvnn, se "8 Konfigursjon" på side Husholdningvrmtvnnspumpe for øyelikkelig tilgng på vrmtvnn Oppsett e f c d e f c d Husholdningsvrmtvnnstnk Husholdningsvrmtvnnspumpe Dusj Kldtvnn Husholdningsvrmtvnn UT Resirkuleringstilkoling Ved å kole til en husholdningsvrmtvnnspumpe er vrmtvnn øyelikkelig tilgjengelig i krnen. Husholdningsvrmtvnnspumpen kjøpes loklt og er instlltørens nsvr. Hvis du vil h mer informsjon om tilkoling v resirkuleringstilkolingen: se "7 Instllering" på side 5. Konfigursjon Se "8 Konfigursjon" på side 37 hvis du vil h mer informsjon. Du kn progrmmere en tidspln for å kontrollere husholdningsvrmtvnnspumpen vi rukergrensesnittet. Hvis du vil h mer informsjon, se rukerrefernseguiden. Dikin Altherm vrmepumpe med grunnvrme Refernseguide for instlltør 15

16 5 Retningslinjer for ruk Husholdningsvrmtvnnspumpe for desinfeksjon Oppsett g h c d e f g h c e d f Husholdningsvrmtvnnstnk Husholdningsvrmtvnnspumpe Vrmepprt Tilkeslgsventil Dusj Kldtvnn Husholdningsvrmtvnn UT Resirkuleringstilkoling Husholdningsvrmtvnnspumpen kjøpes loklt og er instlltørens nsvr. Husholdningsvrmtvnnstnken kn temperturen settes til mksimum 60 C. Hvis gjeldende lovgivning krever høyere tempertur for desinfeksjonsformål, kn du kole til en husholdningsvrmtvnnspumpe og et vrmerelement som vist ovenfor. Hvis gjeldende lovgivning krever desinfeksjon v vnnrøropplegget frem til tppepunktet, kn du kole til en husholdningsvrmtvnnspumpe og et vrmerelement (ved ehov) som vist ovenfor. Konfigursjon Innendørsenheten kn kontrollere drift v husholdningsvrmtvnnspumpe. Se "8 Konfigursjon" på side 37 hvis du vil h mer informsjon. 5.5 Oppsett v energimåling Vi rukergrensesnittet kn du lese v følgende energidt: Generert vrme Forrukt energi Du kn lese v energidtene: For romoppvrming For produksjon v husholdningsvrmtvnn Du kn lese v energidtene: Per måned Per år Den eregnede genererte vrmen og den forrukte energien er et nslg. Nøyktigheten kn ikke grnteres Generert vrme Sensorene som enyttes eregning v den genererte vrmen klireres under ktutortestkjøringen "Pumpetest (romoppvrming)". Klireringen tilkestilles når progrmvren oppdteres. Den genererte vrmen eregnes internt sert på: Temperturen på utslipps og innløpsvnnet Strømningshstigheten Oppsett og konfigursjon: Ekstrutstyr er ikke påkrevd Forrukt energi Måle den forrukte energien Krever eksterne strømmålere. Oppsett og konfigursjon: For spesifiksjonene v hver type måler, se "14 Tekniske dt" på side 68. Når du ruker elektriske strømmålere, ngir du ntll pulser/kwt for hver strømmåler vi rukergrensesnittet. Dt om energiforruk vil re være tilgjengelig hvis denne innstillingen er konfigurert. Når du måler elektrisk strømforruk, må du sørge for t systemets TOTALE strømeffekt registreres v de elektriske strømmålerne Strømforsyning til norml kwh triff Generell regel Det er tilstrekkelig med én strømmåler som dekker hele systemet. Oppsett Kole strømmåleren til X5M/7 og X5M/8. Strømmålertype Bruk en trefset strømmåler. Eksempel Unntk e A A c d e c d Innendørsenhet Strømkinett (L 1 /L /L 3 /N) Strømmåler (L 1 /L /L 3 /N) Sikring (L 1 /L /L 3 /N) Ekstrvrmer (L 1 /L /L 3 /N) Innendørsenhet (L 1 /L /L 3 /N) Du kn ruke en ekstr strømmåler hvis: Strømdekningen til én måler er utilstrekkelig. Strømmåleren kn ikke enkelt instlleres i strømkinettet. Tilkoling og oppsett: Kole den ndre strømmåleren til X5M/9 og X5M/10. I progrmvren lir strømforruksdt fr egge målere lgt til slik t du IKKE må ngi hvilke målere som dekker hvilket strømforruk. Du ehøver re å ngi ntll pulser for hver strømmåler. Se "5.5.4 Strømforsyning for foretrukket kwt triff" på side 17 hvis du vil h et eksempel med to strømmålere. Refernseguide for instlltør 16 Dikin Altherm vrmepumpe med grunnvrme

17 5 Retningslinjer for ruk Strømforsyning til foretrukket kwh triff Oppsett Kole strømmåler 1 til X5M/7 og X5M/8. Kole strømmåler til X5M/9 og X5M/10. Se "6.4.3 Oversikt over elektriske tilkolinger unnttt eksterne ktutorer" på side 4. Angi et minimum strømforruk på ±3 kw for å grntere romoppvrming og produksjon v husholdningsvrmtvnn ved å tillte minst ekstrvrmertrinn Oppsett v strømforrukkontroll Strømforrukkontrollen: Lr deg egrense strømforruket i hele systemet (summen v innendørsenheten og ekstrvrmeren). Konfigursjon: Angi strømegrensningsnivået og hvordn det må oppnås vi rukergrensesnittet. Strømegrensningsnivået kn uttrykkes som: Mksiml driftsstrøm (A) Mksiml strømeffekt (kw) Strømegrensningsnivået kn ktiveres: Permnent Gjennom digitle inngnger Under nøddrift, vil strømforrukskontrollen IKKE rukes. Dette er fordi ekstrvrmeren hr en høyere kpsitet enn under norml drift (9 kw istedenfor 6 kw) og strømmen som eregnes v enheten vil derfor være lvere enn den fktiske strømmen. Hvis strømegrensning er ktivert, vil forskyvningsverdier over 60 C i romoppvrming ikke være grntert Permnent strømegrensning Permnent strømegrensning er nyttig for å sikre mksiml effekt eller strøm i systemet. I noen lnd setter lovgivningen egrensninger på det mksimle strømforruket i romoppvrming og produksjon v husholdningsvrmtvnn. DI P i P i t DI Oppsett og konfigursjon Ekstrutstyr er ikke påkrevd. t Strømeffekt Tid Digitl inngng (strømegrensningsnivå) Strømegrensning ktiv Fktisk strøminngng Angi innstillinger for strømforrukskontrollen i "For å endre en oversiktsinnstilling" på side 38 vi rukergrensesnittet (for eskrivelsen v lle innstillinger, se "8 Konfigursjon" på side 37 ): Velg fulltids egrensningsmodus Velg typen egrensning (effekt i kw eller strøm i A) Angi ønsket strømegrensningsnivå Dikin Altherm vrmepumpe med grunnvrme Refernseguide for instlltør 17

18 5 Retningslinjer for ruk 5.6. Strømegrensning ktivert v digitle inngnger Strømegrensningen er også nyttig i kominsjon med et energistyringssystem. Effekten eller strømmen i hele Dikin systemet er dynmisk egrenset v digitle inngnger. Strømegrensningsnivå ngis vi rukergrensesnittet ved å egrense ett v følgende: Strøm (A) Strømeffekt (kw) Strømstyringssystemet (kjøpes loklt) vgjør ktivering v et visst strømegrensningsnivå. Eksempel: Hvis du vil egrense den mksimle effekten i hele huset (elysning, husholdningspprter, romoppvrming ). DI4 DI3 DI1 P i Oppsett A8P 1 A A B P i t DI B Innendørsenhet Strømstyringssystem Aktivering v strømegrensning (4 digitle inngnger) Ekstrvrmer t Strømeffekt Tid Digitle inngnger (strømegrensningsnivåer) Strømegrensning ktiv Fktisk strøminngng Kretskort for ehovsstyring (tilleggsutstyr EKRP1AHTA) Mksimlt fire digitle inngnger rukes til å ktivere det tilsvrende strømegrensningsnivået: DI1 = svkeste egrensning (høyeste energinivå) DI4 = sterkeste egrensning (lveste energinivå) For spesifiksjonen og tilkolingen v de digitle inngngene, se "14.5 Kolingsskjem komponenter: innendørsenhet" på side 73. Konfigursjon Angi innstillinger for strømforrukskontrollen i "For å endre en oversiktsinnstilling" på side 38 vi rukergrensesnittet (for eskrivelsen v lle innstillinger, se "8 Konfigursjon" på side 37): Velg ktivering med digitle inngnger. Velg typen egrensning (effekt i kw eller strøm i A). Angi ønsket strømegrensningsnivå som svrer til hver digitle inngng. Hvis mer enn én 1 digitl inngng er lukket (smtidig), er den digitle inngngsprioriteten fst: DI4 prioritet> >DI Strømegrensningsprosess Kompressoren er mer effektiv enn den elektriske vrmeren. Den elektriske vrmeren er derfor egrenset og må slås AV først. Systemet egrenser strømforruket i følgende rekkefølge: 1 Begrenser elektrisk vrmer. Slå AV den elektriske vrmeren. 3 Begrenser kompressoren. 4 Slår AV kompressoren. Eksempel P h A P h C e A B c d c d B C e Generert vrme Forrukt energi Kompressor Ekstrvrmer Begrenset kompressordrift Full kompressordrift Ekstrvrmer trinn 1 slått PÅ Ekstrvrmer trinn slått PÅ 5.7 Oppsett v en ekstern tempertursensor Innendørs omgivelsestempertur Du kn kole til én ekstern tempertursensor. Den kn måle innendørs miljøtempertur. Dikin nefler å ruke en ekstern tempertursensor i følgende tilfeller: I romtermosttkontroll rukes rukergrensesnittet som romtermostt, og den måler innendørs omgivelsestempertur. Brukergrensesnittet må derfor instlleres på et sted: Der gjennomsnittstemperturen i rommet kn registreres Som IKKE er utstt for direkte sollys Som IKKE er i nærheten v en vrmekilde Som IKKE erøres v luften utendørs eller trekk når f.eks. døren åpnes/lukkes Hvis dette IKKE er mulig, nefler Dikin å kole til en ekstern innendørssensor (tilleggsutstyr KRCS01 1). Oppsett: Du finner instlleringsnvisninger i instlleringshåndoken for den eksterne innendørssensoren. Konfigursjon: Velg romsensor [A...B]. Utendørs omgivelsestempertur Den eksterne utendørsenheten (leveres som tilehør) måler utendørs omgivelsestempertur. Oppsett: For å instllere den eksterne utendørssensoren ute, se instlleringshåndoken for sensoren (leveres som tilehør). For å kole den eksterne utendørssensoren til innendørsenheten, se "7.6.5 Slik koler du til den eksterne utendørssensoren" på side 33. Konfigursjon: Ingen. Refernseguide for instlltør 18 Dikin Altherm vrmepumpe med grunnvrme

19 6 Foreredelse 6 Foreredelse 6.1 Oversikt: klrgjøring Dette kpittelet eskriver hv du må gjøre og vite på stedet før du går til instllsjonsstedet. Det inneholder informsjon om: Klrgjøring v instlleringsstedet Klrgjøring v røropplegg Klrgjøring v elektrisk ledningsopplegg 6. Klrgjøre instlleringsstedet IKKE instller enheten på steder som ofte rukes som reidsplss. I tilfelle ygningsreid (f.eks. slipereid) der det dnnes mye støv, må enheten dekkes til. Velg et instlleringssted med tilstrekkelig plss til å trnsportere enheten inn og ut Krv til instlleringssted for innendørsenheten Les også forholdsregler og krv i kpittelet "Generelle sikkerhetshensyn". Vær oppmerksom på følgende retningslinjer for instlleringsvstnder: 6.3 Forerede røropplegg Kretskrv Les også forholdsregler og krv i kpittelet "Generelle sikkerhetshensyn". Kretstyper. I tillegg til kjølekretsen finner du ndre kretser inne i enheten. For fremtidig refernse: kretsen som er tilkolet orehullet klles sltoppløsningskretsen, den ndre kretsen som er tilkolet vrmelegemene klles romoppvrmingskretsen. Tilkoling v røropplegg Lovgivning. Utfør lle tilkolinger i overensstemmelse med gjeldende lovgivning og instruksjonene i kpittelet "Instllering". T hensyn til vnninntk og utløp. Tilkoling v røropplegg Krft. IKKE ruk for mye krft når du koler til røropplegget. Deformsjon v røropplegget kn medføre funksjonsfeil på enheten. Tilkoling v røropplegg Verktøy. Bruk re pssende verktøy for håndtering v messing, som er et mykt mterile. Hvis du IKKE gjør det, vil rørene t skde. Tilkoling v røropplegg Luft, fuktighet, støv. Det kn oppstå prolemer hvis luft, fuktighet eller støv trenger inn i kretsen. Slik forhindrer du dette: Bruk re rene rør Vend enden på røret nedover når skrpe knter skl fjernes. Dekk til enden v røret når det føres gjennom en vegg slik t det ikke kommer inn smuss eller støv. Bruk en god gjengetetning til å tette gjengekolingene. Lukket krets. Innendørsenheten må BARE rukes i et lukket vnnsystem for sltvnnskrets og romoppvrmingskrets. Bruk v systemet i et åpent vnnsystem vil føre til sterk korrosjon. (mm) 50 > IKKE instller enheten på steder der: det er minerloljetåke, oljesprut eller dmp plstdeler kn rytes ned, slik t de fller ut eller det oppstår vnnlekksje Lydfølsomme områder (f.eks. nær et soverom og lignende), for å unngå forstyrrelser pg. driftsstøy. Fundmentet må være sterkt nok til å ære vekten v enheten. Beregn vekten v enheten inklusive en husholdningsvrmtvnnstnk full v vnn. Sørg for t vnnet, i tilfelle vnnlekksje, ikke kn forårske skder på instlleringsstedet og omgivelsene rundt. På steder med høy fuktighet (mks. RH=85%), for eksempel et d. På steder der frost er mulig. Miljøtemperturen rundt innendørsenheten ør være >5 C. Innendørsenheten er utformet for instllering kun innendørs og for omgivelsestemperturer fr 5~30 C i oppvrmingsmodus. ADVARSEL Når mn koler til et åpent grunnvnnssystem trenger men en mellomliggende vrmeveksler for å forhindre skde (skitt, frysing) på enheten. Glykol. Av sikkerhetsårsker er det IKKE tilltt å tilføre noen form for glykol i romoppvrmingskretsen. Rørlengde. Det nefles å unngå lnge stykker med rør mellom husholdningsvrmtvnnstnken og sluttpunktet for vrmtvnn (dusj, d,...) og for å unngå lindspor. Rørdimeter. Velg rørdimeter ut fr påkrevd strøm og tilgjengelig eksternt sttisk trykk for pumpen. Se "14 Tekniske dt" på side 68 for de eksterne sttiske trykkurvene til innendørsenheten. Væskestrøm. Du finner minimum ønsket vnntrykk for ruk v innendørsenheten i følgende tell. Når strømmen er lvere, kn strømningsfeil 7H vises og innendørsenheten stoppes. Modell Minimumsstrøm 10 Romoppvrmingskrets: 8 l/min Sltoppløsningskrets: 5 l/min Komponenter som kjøpes loklt Væske. Bruk re mteriler som tåler væsken i systemet og mterilene i innendørsenheten. Komponenter som kjøpes loklt Væsketrykk og tempertur. Kontroller t lle komponentene i det lokle røropplegget tåler væsketrykket og væsketemperturen. Væsketrykk Romoppvrming og sltoppløsningskrets. Mksimum væsketrykk for romoppvrming og sltoppløsningskrets er 4 r. Monter nødvendig sikkerhetsutstyr i vnnkretsen for å sikre t mksimumstrykket IKKE overskrides. Dikin Altherm vrmepumpe med grunnvrme Refernseguide for instlltør 19

20 6 Foreredelse Væsketrykk trykk Vrmtvnnstnk for husholdningsruk. Mksiml tempertur for husholdningsvrmtvnnstnk er 10 r. Monter nødvendig sikkerhetsutstyr i vnnkretsen for å sikre t mksimumstrykket IKKE overskrides. Væsketempertur. Alt instllert røropplegg og rørtilehør (ventiler, tilkolinger, ) MÅ tåle følgende temperturer: Følgende illustrsjon er et eksempel og stemmer knskje IKKE med systemoppsettet ditt. c d e f g h i j FCU1...3 FHL C i j f M d c e e 70 C g M h h FCU1 FCU FCU3 h h FHL1 Innendørsenhet Vrmeveksler Ekstrvrmer Pumpe Stoppventil Motordrevet 3 veisventil Motordrevet veisventil (kjøpes loklt) Oppsmler Husholdningsvrmtvnnstnk Vrmevekslerkonvektor Viftekonvektor (tilleggsutstyr) Gulvvrmesløyfe FHL FHL3 Drenering Lve punkter. Sørg for tppekrner på lle lve punkter i systemet for å tillte full uttpping v kretsen. Drenering Trykkvlstningsventil. Sørg for skikkelig drenering v trykkvlstningsventilen for å unngå t væske drypper ut v enheten. Se "7.5.3 Slik koler du trykkvlstningsventilen til dreneringen" på side 9. ADVARSEL Alle røropplegg som er tilkolet trykkegrensningsventilen for sltoppløsning MÅ h løpende fll. Utløpsrøret fr trykkegrensningsventilen for sltoppløsning MÅ ende i en sikker, synlig posisjon uten å skpe risiko for personer i nærheten. Luftventiler. Sørg for lufttømmingsventiler på lle høye punkter i systemet og plssert lett tilgjengelig for service. Det er utomtisk luftrensing i innendørsenheten på romoppvrmingssiden. Kontroller t luftrensingen IKKE er for krftig, slik t utomtisk luftutslipp er mulig i vnnkretsen. Zn elgte deler. Bruk ALDRI Zn elgte deler i væskekretsen. Fordi enhetens interne krets ruker røropplegg v koer, kn det oppstå for sterk korrosjon. Bruk v Zn elgte deler i sltoppløsningskretsen kn føre til nedfll v visse komponenter i kjølevæskens korrosjonshemmer. ADVARSEL Korrosjon i systemet er mulig grunnet nærvær v glykol. Fri glykol vil li syreholdig under påvirkning v oksygen. Denne prosessen fremskyndes i nærvær v koer og ved høye temperturer. Den syreholdige frie glykolen ngriper metlloverflter og dnner glvniske korrosjonsceller som fører til lvorlige skder på systemet. Derfor er det viktig: t vnnehndlingen utføres korrekt v en kvlifisert vnnspesilist, t en glykol med korrosjonshemmere lir vlg for å motvirke syrednnelse fr oksidsjon v glykoler, t ingen glykol for ilrnsjen er i ruk fordi korrosjonshemmere hr en egrenset levetid og inneholder silikter som kn forurense eller tilstoppe systemet, t glvnisert røropplegg IKKE rukes i glykolsystemer fordi dets nærvær kn føre til nedfll v visse komponenter i glykolens korrosjonshemmer. Vær klr over den hygroskopiske egenskpen til kjølevæske: den sorerer fuktighet fr omgivelsene. Å l lokket på kjølevæskeeholderen ligge v fører til t vnnkonsentrsjonen øker. Kjølevæskekonsentrsjonen lir d lvere enn forutstt. Frysing kn oppstå som en følge v dette. Preventive tiltk MÅ gjennomføres for å sikre miniml eksponering v kjølevæske for luft. Metllisk røropplegg uten messing. Ved ruk v metllisk røropplegg uten messing må deler v messing og ndre deler isoleres skikkelig slik t de IKKE kommer i kontkt med hverndre. Dette gjøres for å forhindre glvnisk korrosjon. Ventil Omkolingstid. Når du ruker en veisventil i romoppvrmingskretsen, MÅ ventilens mksimle omkolingstid være 60 sekunder. Filter. Det nefles på det sterkeste å instllere et tilleggsfilter på oppvrmingsvnnkretsen. Spesielt når det skl fjernes metllprtikler fr røropplegget for feiloppvrming, nefles det å ruke et mgnet eller syklonfilter som kn fjerne små prtikler. Små prtikler kn skde enheten og vil IKKE fjernes v vrmepumpesystemets stndrdfilter. Vrmtvnnstnken for husholdningsruk Kpsitet. For å unngå stgnert vnn er det viktig t lgringskpsiteten til husholdningsvrmtvnnstnken tilfredsstiller det dglige forruket v husholdningsvrmtvnn. Vrmtvnnstnken for husholdningsruk Etter innstllering. Umiddelrt etter instlleringen må husholdningsvrmtvnnstnken skylles med ferskt vnn. Denne prosedyren må gjents minst én gng om dgen i de første 5 dgene etter instlleringen. Vrmtvnnstnkmodell til husholdningsruk Stillstnder. I tilfeller der det i lengre tidsperioder ikke er noe forruk v vrmtvnn, må utstyret skylles med ferskt vnn før ruk. Refernseguide for instlltør 0 Dikin Altherm vrmepumpe med grunnvrme

Les Produktsikkerhetsguide før du konfigurerer maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les Produktsikkerhetsguide før du konfigurerer maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her MFC-J4510DW Les Produktsikkerhetsguide før du konfigurerer mskinen. Les deretter Hurtigstrtguide for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL FORSIKTIG VIKTIG ADVARSEL indikerer

Detaljer

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her MFC-J650DW MFC-J870DW Les Produktsikkerhetsguide før du koler til mskinen. Les deretter Hurtigstrtguide for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL FORSIKTIG VIKTIG ADVARSEL

Detaljer

Mercury Marine W6250 Pioneer Road P.O. Box 1939 Fond du Lac, WI 54935-1939 USA,

Mercury Marine W6250 Pioneer Road P.O. Box 1939 Fond du Lac, WI 54935-1939 USA, Velkommen om ord! Tilstrekkelig stell og vedlikehold er viktig for t Mercury-produktet skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

ut maskinen og kontroller komponentene og juridisk informasjon Trommelenhet og toner kassett (forhånds-installert)

ut maskinen og kontroller komponentene og juridisk informasjon Trommelenhet og toner kassett (forhånds-installert) Hurtigstrtguide Strt her HL-2135W / (kun EU) HL-2270DW Før denne mskinen rukes for første gng, les denne hurtigstrtguiden for å sette opp og instllere mskinen din. For å se hurtigstrtguiden på ndre språk,

Detaljer

ut maskinen og kontroller komponentene Trommelenhet (inkludert standard tonerkassett) Telefonledning Brukermanual Hurtigstartguide

ut maskinen og kontroller komponentene Trommelenhet (inkludert standard tonerkassett) Telefonledning Brukermanual Hurtigstartguide Hurtigstrtguide Strt her MFC-8890DW Før du kn ruke mskinen, må du lese denne hurtigstrtguiden for informsjon om korrekt oppsett og instllsjon. Hvis du vil lese hurtigstrtguiden på ndre språk, kn du gå

Detaljer

INNHOLD. Bruk. Garantiinformasjon

INNHOLD. Bruk. Garantiinformasjon Hvis serienummerplten til utenordsmotoren hr CE merket nederst i venstre hjørne, gjelder følgende erklæring: Denne utenordsmotoren som er produsert v Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA eller Mrine

Detaljer

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her ADS-2600W Les Produktsikkerhetsguide før du koler til mskinen. Les deretter Hurtigstrtguide for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL ADVARSEL viser en potensielt frlig

Detaljer

Installeringshåndbok. Modbus Interface DIII EKMBDXA7V1. Installeringshåndbok Modbus Interface DIII. Norsk

Installeringshåndbok. Modbus Interface DIII EKMBDXA7V1. Installeringshåndbok Modbus Interface DIII. Norsk Installeringshåndbok Modbus Interface DIII EKMBDXA7V1 Installeringshåndbok Modbus Interface DIII Norsk 379 mm 0 C 100 mm 50 mm 50 mm 40 mm 87 mm 300 mm IP X0 50 mm 60 C 365 mm 124 mm Max. 100 mm Min. 1

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 135/150/175/150-175 Pro XS OptiMax 90-10299G91 310

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 135/150/175/150-175 Pro XS OptiMax 90-10299G91 310 Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de beste påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i båtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

Velkommen om bord! Samsvarserklæring. 2006 Mercury Marine 2.5/3.5 firetakter 90-10251G60 1005

Velkommen om bord! Samsvarserklæring. 2006 Mercury Marine 2.5/3.5 firetakter 90-10251G60 1005 Velkommen om bord! Tilstrekkelig tilsyn og vedlikehold er viktig for t Mercury-produktet skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

SLIK KOMMER DU I GANG FØR DU BEGYNNER Å SY BRUKSSTING BRODERING APPENDIKS. Computerstyrt sy- og broderimaskin. Bruksanvisning

SLIK KOMMER DU I GANG FØR DU BEGYNNER Å SY BRUKSSTING BRODERING APPENDIKS. Computerstyrt sy- og broderimaskin. Bruksanvisning SLIK KOMMER DU I GANG FØR DU BEGYNNER Å SY BRUKSSTING BRODERING APPENDIKS Computerstyrt sy- og roderimskin Bruksnvisning Viktige sikkerhetsinstruksjoner Les disse sikkerhetsinstruksjonene før mskinen ts

Detaljer

Driftshåndbok for EasyMP Multi PC Projection

Driftshåndbok for EasyMP Multi PC Projection Driftshåndbok for EsyMP Multi PC Projection Innhold 2 Om EsyMP Multi PC Projection Møtestiler foreslått v EsyMP Multi PC Projection... 5 Holde møter ved bruk v flere bilder...5 Holde fjernmøter over et

Detaljer

Driftshåndbok. Daikin Altherma varmepumpe med grunnvarme EGSQH10S18AA9W. Driftshåndbok Daikin Altherma varmepumpe med grunnvarme.

Driftshåndbok. Daikin Altherma varmepumpe med grunnvarme EGSQH10S18AA9W. Driftshåndbok Daikin Altherma varmepumpe med grunnvarme. Norsk Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om dette dokumentet Om systemet. Komponenter i et typisk systemoppsett... 3 Drift 3 3. Oversikt: betjening... 3 3. Rask oversikt over brukergrensesnittet...

Detaljer

DRIFTSHÅNDBOK. Anlegg for system med luft-til-vann-varmepumpe og tilleggsutstyr EDHQ011BB6V3 EDHQ014BB6V3 EDHQ016BB6V3

DRIFTSHÅNDBOK. Anlegg for system med luft-til-vann-varmepumpe og tilleggsutstyr EDHQ011BB6V3 EDHQ014BB6V3 EDHQ016BB6V3 DRIFTSHÅNDBOK Anlegg for system med luft-til-vann-varmepumpe og tilleggsutstyr EDHQ011BB6V3 EDHQ014BB6V3 EDHQ016BB6V3 EDHQ011BB6W1 EDHQ014BB6W1 EDHQ016BB6W1 EDLQ011BB6V3 EDLQ014BB6V3 EDLQ016BB6V3 EDLQ011BB6W1

Detaljer

Tom Lindstrøm. Tilleggskapitler til. Kalkulus. 3. utgave. Universitetsforlaget,

Tom Lindstrøm. Tilleggskapitler til. Kalkulus. 3. utgave. Universitetsforlaget, Tom Lindstrøm Tilleggskpitler til Klkulus 3. utgve Universitetsforlget, Oslo 3. utgve Universitetsforlget AS 2006 1. utgve 1995 2. utgve 1996 ISBN-13: 978-82-15-00977-3 ISBN-10: 82-15-00977-8 Mterilet

Detaljer

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS Egenskaper For din komfort og energisparing INTELLIGENT

Detaljer

DRIFTSHÅNDBOK. Innendørsanlegg for luft-til-vann-varmepumpe og tank for oppvarmet sanitærvann for system med luft-til-vann-varmepumpe

DRIFTSHÅNDBOK. Innendørsanlegg for luft-til-vann-varmepumpe og tank for oppvarmet sanitærvann for system med luft-til-vann-varmepumpe DRIFTSHÅNDBOK Innendørsanlegg for luft-til-vann-varmepumpe og tank for oppvarmet sanitærvann for system med luft-til-vann-varmepumpe EKHBH007A EKHBX007A EKHBH007A*** EKHBX007A*** Innendørsanlegg for luft-til-vann-varmepumpe

Detaljer

Innervegg og himling PROSJEKTERINGS- OG MONTERINGSVEILEDNING. August 2014 v03

Innervegg og himling PROSJEKTERINGS- OG MONTERINGSVEILEDNING. August 2014 v03 Innervegg og himling PROSJEKTERINGS- OG MONTERINGSVEILEDNING August 2014 v03 Generelt INNERVEGGER Konstruksjonsprinsipp Veggtyper 3 Generelt 5 Lynøkkel 6 Veggteller 10 Konstruksjonsoppygging 22 Euroflex

Detaljer

Brukermanual. Samsung Nordic smart

Brukermanual. Samsung Nordic smart Brukermanual Samsung Nordic smart 08.05.2013 Funksjonene til ditt nye klimaanlegg Cool Summer-tilbud På varme, trykkende sommerdager og lange, urolige netter, finnes det ikke noe bedre enn flykte fra varmen

Detaljer

Eksamensdato: 25. mai. I del 3 skal du gjøre oppgavene for ditt utdanningsprogram.

Eksamensdato: 25. mai. I del 3 skal du gjøre oppgavene for ditt utdanningsprogram. Lokl gitt eksmen 2012 Eksmen Fg: Mtemtikk 1P for yrkesfg for elever og privtister Fgkode: MAT1001 Eksmensdto: 25. mi Del 1: oppgve 1-5 Del 2: oppgve 6-11 Del 3: oppgve 12-13 I del 3 skl du gjøre oppgvene

Detaljer

Snarveien til. MySQL og. Dreamweaver CS5. Oppgaver

Snarveien til. MySQL og. Dreamweaver CS5. Oppgaver Snrveien til MySQL og Dremwever CS5 Oppgver Kpittel 1 Innledning Oppgve 1 Forklr kort hv som menes med følgende egreper: disksert weområde serversert weområde Oppgve 2 Hv er viktig å tenke gjennom når

Detaljer

om vurdering av eksamensbesvarelser 2015

om vurdering av eksamensbesvarelser 2015 Eksmensveiledning om vurdering v eksmensbesvrelser 015 Mtemtikk. Sentrlt gitt skriftlig eksmen Studieforberedende og yrkesfglige utdnningsrogrm Kunnsksløftet LK06 Ny eksmensordning fr og med våren 015

Detaljer

Lokal gitt eksamen 2012. Del 1: oppgave 1-5 Del 2: oppgave 6-10 Del 3: oppgave 11-12 I del 3 skal du gjøre oppgavene for ditt utdanningsprogram.

Lokal gitt eksamen 2012. Del 1: oppgave 1-5 Del 2: oppgave 6-10 Del 3: oppgave 11-12 I del 3 skal du gjøre oppgavene for ditt utdanningsprogram. Lokl gitt eksmen 2012 Eksmen Fg: Mtemtikk 1P-Y for elever og privtister Fgkode: MAT1001 Eksmensdto: 15. jnur 2013 Del 1: oppgve 1-5 Del 2: oppgve 6-10 Del 3: oppgve 11-12 I del 3 skl du gjøre oppgvene

Detaljer

Klimaanlegg BRUKERHÅNDBOK

Klimaanlegg BRUKERHÅNDBOK http://www.lgservice.com LG LG Klimaanlegg BRUKERHÅNDBOK Type : Veggmontert NORSK VIKTIG Les nøye gjennom brukerhåndboken før du installerer og betjener klimaanlegget. Etter at du har lest den grundig

Detaljer

om vurdering av eksamensbesvarelser 2014

om vurdering av eksamensbesvarelser 2014 Eksmensveiledning om vurdering v eksmensbesvrelser 014 Mtemtikk. Sentrlt gitt skriftlig eksmen Studieforberedende og yrkesfglige utdnningsrogrm Kunnsksløftet LK06 Bokmål Innhold 1 Vurdering eksmensmodell

Detaljer

Klimaanlegg BRUKERHÅNDBOK. Type : Veggmontert NORSK. http://www.lgservice.com VIKTIG

Klimaanlegg BRUKERHÅNDBOK. Type : Veggmontert NORSK. http://www.lgservice.com VIKTIG http://www.lgservice.com LG LG Klimaanlegg BRUKERHÅNDBOK Type : Veggmontert NORSK VIKTIG Les nøye gjennom brukerhåndboken før du installerer og betjener klimaanlegget. Etter at du har lest den grundig

Detaljer

AVFUKTER BRUKSANVISNING. Norsk. Før du bruker enheten. Drift. Feilsøking MODELL MJ-E14CG-S1-SWE. Innholdsoversikt

AVFUKTER BRUKSANVISNING. Norsk. Før du bruker enheten. Drift. Feilsøking MODELL MJ-E14CG-S1-SWE. Innholdsoversikt AVFUKTER MODELL MJ-E14CG-S1-SWE BRUKSANVISNING Norsk NO Funksjoner Innvendig tørking Luftfilter og sølvionfilter for sterilisering og fjerning av lukt Enkel avfukting Intelligent klestørk Innholdsoversikt

Detaljer

P e r s o n a l ressurser og org a n i s a s j o n

P e r s o n a l ressurser og org a n i s a s j o n P e r s o n l ressurser og org n i s s j o n O p p b y g g i n g v o r g n i s s j o n e n H i s t o r i k k Lillehmmer ble tildelt De XVII olympiske vinterleker i september 1988. Umiddelbrt etter ble

Detaljer

Sluttrapport for prosjekt nr. 421 Opdræt Plettet Havkat 2003-2004

Sluttrapport for prosjekt nr. 421 Opdræt Plettet Havkat 2003-2004 Sluttrpport for prosjekt nr. 421 Opdræt Plettet Hvkt 2003-2004 Foto: Atle Foss Alert K. Imslnd, Akvpln-niv AS Rpport til NORA NORDISK ATLANTSAMARBEID Novemer 2004 En NORA-rpport side 1 1. Prosjektets kgrunn

Detaljer

P.N.:6530-681EB Rev. A 680 SERIES BRUKERVEILEDNING. Denali Edison McKinley Peyton Ramona Tacoma

P.N.:6530-681EB Rev. A 680 SERIES BRUKERVEILEDNING. Denali Edison McKinley Peyton Ramona Tacoma P.N.:6530-681EB Rev. A 680 SERIES BRUKERVEILEDNING Denali Edison McKinley Peyton Ramona Tacoma Viktig informasjon til nye eiere av massasjebad! Gratulerer med ditt nye Sundance -massasjebad i 680-Serien!

Detaljer