ut maskinen, og kontroller komponentene Mikro-USB-kabel SD-minnekort Hurtigstartguide DVD-ROM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ut maskinen, og kontroller komponentene Mikro-USB-kabel SD-minnekort Hurtigstartguide DVD-ROM"

Transkript

1 Hurtigstrtguide DSmoile 820W Strt her DSmoile 820W DSmoile 920DW Tkk for t du vlgte Brother. Din støtte er viktig for oss, og vi er glde for å h deg som kunde. Før du ruker mskinen, les denne hurtigoppsettguiden for riktig oppsett og instllering. For DSmoile 920DW-rukere: Denne håndoken ruker DSmoile 820W-skjermilder. 1 Pkk ut mskinen, og kontroller komponentene DSmoile 820W eller DSmoile 920DW Li-ion-tteri Bærerk Klireringsrk * Hvis dtmskinen din ikke hr DVD-ROM-stsjon, den medfølgende DVD-ROM-plten ikke inneholder drivere for opertivsystemet eller du vil lste ned håndøker og verktøy, kn du esøke siden for din modell på Mikro-USB-kel SD-minnekort Hurtigstrtguide DVD-ROM Grntikort Rengjøringsklut Myk æreveske Fjern emllsjen. Kontroller t du hr lle komponentene. 2 Før du ruker sknneren Instller det medfølgende li-ion-tteriet inn i enden v sknneren, som vist i illustrsjonen. (DSmoile 820W) (DSmoile 920DW) Mens tteriet ldes, trykker du på og holder Strøm-knppen for å slå v sknneren. Du kn lde tteriet med strømmen enten v eller på, men ldingen tr mer tid når strømmen er på. Når du lder tteriet med strømmen på, skyver du Wi-Fi -ryteren til OFF (Av). Når sknneren er slått på, vises tterinivået i LCD-pnelet. Btteriikon Strømnivå Fullt Hlvfullt Lvt Hvis du ikke ruker sknneren på lengre tid, lder du tteriet helt opp minst hver sjette måned for å forlenge tteriets kpsitet på et kjølig, tørt sted med stil tempertur. Hvis du ikke ruker sknneren på lengre tid, fjerner du tteriet fr sknneren. d Sett forsiktig inn det medfølgende SD-minnekortet i minnekortsporet på sknneren. (DSmoile 820W) (DSmoile 920DW) c Kontroller t dtmskinen er PÅ. Kole den medfølgende mikro-usb-kelen til mikro-usb-porten på sknneren. Kole kelen til dtmskinen. Btteriet egynner ldingen utomtisk. Strøm-knppen lyser grønt når tteriet ldes, og slukker når ldingen er fullført. NOR Versjon B 1

2 c d e f 3 Sknn 4 Bl et dokument til minnekortet Kontroller t SD-minnekortet er plssert i sknnerens minnekortspor. Trykk på Strøm-knppen 1 for å slå på sknneren. Kontroller t SD vises på sknnerens LCD-pnel. Sett inn dokumentet med forsiden opp i mteråpningen. Plsser dokumentet lngs venstre knt 2 v mteråpningen. Skyv dokumentføreren 3 inntil den erører høyre side v dokumentet. For DSmoile 920DW: Når du utfører duplekssknning, setter du inn første side med forsiden opp i mteråpningen. Skyv dokumentet forsiktig inn til du føler t øvre knt erører innsiden v sknneren. Sknningen strter utomtisk. Det sknnede ildet vil lgres over på SD-minnekortet. gjennom sknnede ilder ved hjelp v et trådløst nettverk Finn sknneren på det trådløse nettverket Hvis du vil sknne et dokument ved hjelp v dtmskinen (TWAIN-modus), må du instllere sknnerdrivere og progrmvre (se trinn 5) og kole dtmskinen til sknneren (se Kole sknneren til dtmskinen i TWAIN-modus i Brukermnulen). Hvis du ikke hr definert et pssord for Wi-Fi -nettverket, må du først sørge for å definere et pssord i nettleseren. Hvis du vil h mer informsjon om hvordn du definerer et pssord, se Definere et Wi-Fi -nettverkspssord i Brukermnulen. Uten et pssord for Wi-Fi -nettverket kn dt på SD-kortet vises og stjeles v en tredjeprt. Skyv Wi-Fi -ryteren på enden v sknneren til ON (På). Vent omtrent 40 sekunder inntil Wi-Fi -lmpen endres fr rødt til lått. Aktiver Wi-Fi -funksjonen til det trådløse utstyret (dtmskin, smrttelefon, tlet, osv.) slik t det kn søkes etter sknneren din. c På den trådløse enheten velger du sknnerens SSID, Brother DS-820W-xxxx (Brother DS-920DW-xxxx). (der xxxx = sknnerens MAC-dresse (Medi Access Control).) Bl etter sknnede ilder på sknnerens minnekort Kontroller t SD-minnekortet er plssert i sknnerens minnekortspor. Strt en weleser på den trådløse enheten, og skriv inn (sknnerens IP-dresse) på dresselinjen. Når du først viser sknnede ilder, vises skjermildet Pssordoppsett. Angi et pssord og klikk på Bruk. Hvis du llerede hr ngitt pssordet, logger du deg på ved å tste inn pssordet. Sknnerens hjemmeside vises i nettleseren. Når sknnede ilder er lgret på minnekortet, vil disse ildene vises på strtskjermildet. Du kn også vise sknnede ilder lgret på minnekortet direkte i dtmskinens minnekortspor (hvis ktuelt). Etter t de sknnede dtene er vist, skyver du Wi-Fi -ryteren til OFF (Av) for å lgre tteriet. Vis sknnede ilder ved hjelp v Android / ios Hvis du vil ruke ScnHu til å l etter eller lste ned ilder fr sknneren, instller du ppliksjonen fr Google Ply (Android ) eller App Store (ios) på det trådløse utstyret (dtmskin, smrttelefon, tlet, osv.). 5 Instller sknnerdrivere og sknningsprogrmvre Kontroller t dtmskinen er slått PÅ og t du er logget på som dministrtor. Hvis dtmskinen din ikke hr en DVD-ROM-stsjon, lster du ned sknnerdriveren fr Brother Solutions Center på 2

3 DS-820W For Windows -rukere Driverinstllering Sett inn DVD-ROM-plten. Når Hovedmenyskjermildet vises, klikker du på Instller sknnerdriver og følger skjerminstruksjonene. Instllering v progrmvre Klikk på Flere progrmmer på Hovedmenyen for å se hvilke progrmmer som er tilgjengelige for instllering: Button Mnger V2: nvigering i og lgring v dokumenter PperPort 12SE: sknning, redigering og dministrsjon v dokumenter Presto! BizCrd 6: sknning, redigering og dministrsjon v visittkort For Mcintosh-rukere Når du instllerer sknnerdriveren, vil DSmoileCpture (et sknneprogrm) instlleres smtidig. Hvis du vil h mer informsjon om ruk v DSmoileCpture, se Bruke DSmoileCpture (for Windows ) i Brukermnulen. Hvis du vil h mer informsjon om hvilket sknneprogrm som vil fungere est for deg, se Velge sknneprogrmvre i Brukermnulen. Driverinstllering DS-820W Sett inn DVD-ROM-plten. Doeltklikk først på DVD-ikonet og deretter på mppen DS-820W (DS-920DW). Doeltklikk på Brother DS-820W (DS-920DW) og følg instruksjonene på skjermen. Når du instllerer sknnerdriveren, vil DSmoileCpture (et sknneprogrm) instlleres smtidig. Hvis du vil h mer informsjon om ruk v DSmoileCpture, se Bruke DSmoileCpture (for Mcintosh) i Brukermnulen. 6 Brukermnul Instllering v progrmvre Du kn instllere disse vlgfrie progrmmene under oppsettet: Presto! PgeMnger 9: sknning, redigering og dministrsjon v dokumenter Presto! BizCrd 6: sknning, redigering og dministrsjon v visittkort Hvis du vil h mer informsjon om hvilket sknneprogrm som vil fungere est for deg, se Velge sknneprogrmvre i Brukermnulen. Doeltklikking på Presto! PgeMnger eller Presto! BizCrd vil ringe deg til weområdet for NewSoft Technology Corportion, hvor du kn lste ned progrmmet. og vnlige spørsmål Denne mskinens rukermnul ligger på den medfølgende DVD-ROM-plten. Hvis dtmskinen ikke hr DVD-ROM-stsjon, kn du lste ned rukermnulen og nnen dokumentsjon ved å esøke siden for din modell på For Windows -rukere Sett inn DVD-ROM-plten. Når Hovedmeny vises, klikker du på Brukermnul. For Mcintosh-rukere Sett inn DVD-ROM-plten. Doeltklikk først på DVD-ikonet og deretter på DS-820W (DS-920DW). Doeltklikk på Dokumentsjon og åpne språkmppen din. Vnlige spørsmål Hvis du hr vnlige spørsmål, ehov for produktstøtte, driveroppdteringer eller rukermnuler, eller hvis du får tekniske prolemer, gå til siden for din modell på: Vremerker Brother-logoen er et registrert vremerke for Brother Industries, Ltd. Brother er et registrert vremerke for Brother Industries, Ltd. Windows er et registrert vremerke for Microsoft Corportion i USA og/eller ndre lnd. Mcintosh og App Store er vremerker som tilhører Apple Inc., registrert i USA og ndre lnd. Wi-Fi er et registrert vremerke som tilhører Wi-Fi Allince. Google Ply og Android er vremerker som tilhører Google Inc. Andre selskpers merkenvn og produktnvn som vises på Brother-produkter, tilknyttede dokumenter og ndre mteriler er vremerker eller registrerte vremerker for de respektive selskpene. Utreidelse og utgivelse Denne håndoken er utreidet og utgitt under overoppsyn v Brother Industries, Ltd., og inneholder lle de nyeste produkteskrivelser og spesifiksjoner. Innholdet i denne håndoken og spesifiksjonene for dette produktet kn endres uten vrsel. Brother foreholder seg retten til å gjøre endringer uten vrsel i spesifiksjonene og mterilet i dette dokumentet, og skl ikke kunne holdes nsvrlig for eventuelle skder (inkludert følgeskder) som måtte oppstå på grunnlg v tillit til dette mterilet, inkludert, men ikke egrenset til, typogrfiske og ndre feil reltert til utgivelsen. Copyright og lisens 2015 Brother Industries, Ltd. Med enerett. 3

4 Produktsikkerhetsguide Symoler og konvensjoner som rukes i denne dokumentsjonen FARE FARE ngir en direkte frlig situsjon, som kn resultere i dødsfll eller lvorlig skde om produktet håndteres uten å følge instruksjoner og dvrsler. ADVARSEL ADVARSEL viser en potensielt frlig situsjon som kn føre til dødsfll eller lvorlige personskder hvis den ikke unngås. FORSIKTIG FORSIKTIG viser en potensielt frlig situsjon som kn føre til små eller moderte personskder hvis den ikke unngås. VIKTIG VIKTIG ngir en potensielt frlig situsjon som kn føre til mteriell skde eller tp v produktfunksjonlitet hvis den ikke unngås. Frevrsel: "Forsiktig!" Begrenset tferd. Riktig tferd: "Det du må gjøre." Fre for rnn under spesielle forhold FARE Det oppldre tteriet må re rukes til det tiltenkte formålet. Sknneren og det oppldre tteriet er utformet for å fungere kun med hverndre. Du må ikke sette inn et nnet oppldrt tteri i sknneren eller sette inn det oppldre tteriet i en nnen sknner. I motstt fll kn rnn eller skde oppstå. Hvis du vil lde det oppldre tteriet, setter du det inn i sknneren og koler sknneren til dtmskinen ved hjelp v den medfølgende mikro-usb-kelen. IKKE ld det oppldre tteriet nær en rnn eller i direkte sollys. Dette kn ktivere eskyttelseskretsene, som er utformet for å forhindre fre på grunn v sterk vrme. Aktivering v eskyttelseskretsene kn føre til t ldingen stoper, t ldingen finner sted med for sterk strøm/spenning hvis eskyttelseskretsene svikter eller det kn oppstå en unorml kjemisk reksjon i tteriet. IKKE l ledninger eller ndre metllgjenstnder komme i kontkt med terminlene på det oppldre tteriet. Ikke t med deg eller oppevr det oppldre tteriet med metllgjenstnder som hlskjeder eller hårpinner. Dette kn føre til kortslutning eller t metllgjenstnder som ledninger, hlskjeder eller hårpinner overopphetes. IKKE ruk eller etterlt det oppldre tteriet nær rnn, vrmepprter eller på ndre steder med høy tempertur (over 80 C). IKKE l det oppldre tteriet komme i kontkt med eller senkes i vnn. IKKE ruk det i korroderende miljøer, for eksempel områder der det finns slt, luft, sltvnn, syrer, lklier, gsser, kjemiklier eller ndre etsende væsker. IKKE ruk det oppldre tteriet hvis det er skdet eller lekker. IKKE lodd forindelser direkte på det oppldre tteriet. Dette kn føre til t den interne isolsjonen smelter, t gss slippes ut eller t sikkerhetsmeknismene svikter. 4 FARE IKKE ruk det oppldre tteriet med polriteten (+) (-) reversert. Kontroller retningen på det oppldre tteriet før du setter det inn, og ikke prøv å tvinge det oppldre tteriet inn i sknneren. Lding v det oppldre tteriet med reversert polritet kn føre til en unorml kjemisk reksjon innen det oppldre tteriet eller unorml strømflyt under utlding. IKKE kole det oppldre tteriet direkte til en strømforsyning for husholdninger. Væske (elektrolytt) som lekker fr sknneren eller det oppldre tteriet, kn tyde på t tteriet er skdet. Hvis det oppldre tteriet lekker, må du umiddelrt slutte å ruke sknneren, plugge ut kelen og isolere skriveren ved å plssere den i en pose. Ikke rør elektrolytten. Hvis du får elektrolytt i øynene, må du ikke gni dem. Skyll umiddelrt med vnn fr springen eller nnet rent vnn, og oppsøk medisinsk hjelp. Elektrolytt kn skde øynene hvis den ikke fjernes. Hvis elektrolytt kommer i kontkt med hud eller tøy, må du strks skylle den ut med vnn. IKKE plsser det oppldre tteriet eller en sknner med det oppldre tteriet instllert i en mikroølgeovn eller høyttrykkseholder. IKKE ld det oppldre tteriet uten strøm i hovedenheten i en lengre tidsperiode. Dette kn forkorte levetiden til det oppldre tteriet eller føre til elektrisk støt. Hvis sknneren re kn rukes i en kort periode selv om det oppldre tteriet er fulldet, kn det være opprukt. Skift ut det oppldre tteriet med et nytt. Når du fjerner eller skifter det oppldre tteriet, må du dekke til terminlene på det gmle oppldre tteriet med tpe for å unngå en kortslutning i det. IKKE demonter, endre eller forsøk å reprere det oppldre tteriet. IKKE kst det oppldre tteriet på ild eller overopphet det med hensikt. Det kn føre til t den interne isolsjonen smelter, t gss slippes ut eller t sikkerhetsmeknismene svikter. I tillegg kn elektrolyttløsningen t fyr. IKKE gjennomhull det oppldre tteriet med noen gjenstnder. Ikke utsett det for støt eller kst det. Skde på det oppldre tteriets eskyttelseskretser kn føre til t det oppldre tteriet ldes på nytt ved unorml strøm/spenning eller føre til en unorml kjemisk reksjon i det oppldre tteriet. IKKE renn det oppldre tteriet eller kst det smmen med vnlig husholdningsvfll. ADVARSEL Oppevr USB-kelen utenfor rns rekkevidde for å unngå fre for personskde. Ikke demonter eller endre enheten. Dette kn føre til rnn, elektrisk støt eller enhetsfeil. Kontkt utikken der denne enheten le kjøpt, for å kontrollere, justere og reprere de interne komponentene i enheten. (Det vil oppstå en kostnd for reprsjoner selv under grntiperioden hvis feilen på enheten hr oppstått på grunn v demontering eller endringer forettt v kunden.) Ikke ruk enheten under unormle forhold, f.eks. tilsynekomst v røyk, uvnlig lukt, rre lyder, osv. Dette kn føre til rnn, rnnskder eller enhetsfeil. Slå v strømryteren umiddelrt og t USB-kelen ut v kontkten. Kontkt utikken hvor enheten le kjøpt. Hvis fremmedlegemer kommer inn i enheten, slår du v strømryteren umiddelrt og fjerner USB-kelen. Kontkt utikken hvor enheten le kjøpt. Dette kn føre til rnn, elektrisk støt eller enhetsfeil.

5 ADVARSEL Unngå å søle med drikkevrer eller vnn på enheten. Ikke ruk enheten på steder der vnn kn sprute på enheten. Dette kn føre til rnn, elektrisk støt eller enhetsfeil. Ved et slikt tilfelle slår du v strømryteren umiddelrt og fjerner USB-kelen fr kontkten. Kontkt utikken hvor enheten le kjøpt. Hold plstposer utenfor rns rekkevidde, eller kst dem for å unngå kvelningsfre. Unngå plsseringer nær åpne flmmer eller vrmepprter. Dette kn føre til rnn eller enhetsfeil. FORSIKTIG Enheten kn t skde v krftige støt, for eksempel hvis den mistes i gulvet/kken eller tråkkes på. Dette kn også føre til personskde. Hvis enheten lir skdet, må du slå v strømmen umiddelrt og fjerne USB-kelen fr kontkten. Kontkt utikken hvor enheten le kjøpt. Btteriet kn eksplodere hvis det er v feil type. Brukte tterier må vfllshåndteres ifølge instruksjonene. Ikke plsser enheten på ustøe eller hellende ord. Ikke plsser enheten på en ustil overflte. Enheten kn flle ned, med fre for personskde. Ikke plsser tunge gjenstnder på enheten. Det kn føre til ulnse, og enheten kn flle ned. Dette kn også føre til personskde. VIKTIG Ikke ruk et orgnisk løsemiddel, dvs. rennr gss, lkohol, osv. når du rengjør enheten. Ikke ruk dem nær enheten. Dette kn føre til rnn eller enhetsfeil. Ikke etterlt enheten på steder som er utstt for direkte sollys og steder nær åpne flmmer eller vrmepprter med ekstremt høye eller lve temperturer. Ikke ruk og oppevr enheten på steder med høy fuktighet og mye støv. Ikke gjennomfør noen opersjoner som ikke er instruert i denne håndoken. Det kn forårske personskde eller mterielle skder. Ikke rengjør enheten med orgniske løsemidler, f.eks. mlingstynner, enzen, sprit eller lignende. Det kn skde overfltefinishen eller skrelle v lkken slik t det oppstår mterielle skder. Tørk v eventuell smuss på enheten ved hjelp v en tørr, myk klut. Ikke ruk USB-kler, unnttt USB-kelen som følger med mskinen. Ikke ruk enheten på steder med ekstreme temperturendringer. Den resulterende kondensen kn føre til enhetsfeil eller feilfunksjon. Hvis det oppstår kondens, må du re ruke enheten etter t den er tørket nturlig. Oppldrt li-ion-tteri På kjøpstidspunktet er det oppldre li-ion-tteriet lett ldet slik t drift v sknneren kn verifiseres. Btteriet ør imidlertid ldes helt opp med nettdpteren før skriveren ts i ruk. Hvis sknneren ikke skl rukes på lengre tid, fjerner du det oppldre li-ion-tteriet fr sknneren og lgrer det på et sted der det ikke er utstt for sttisk elektrisitet, høy fuktighet eller høye temperturer (mellom 15 og 25 C og 40 til 60 % luftfuktighet er neflt). Ld det oppldre li-ion-tteriet minst hver sjette måned for å sikre t det virker og vrer levetiden ut. Hvis du merker noe uvnlig med det oppldre li-ion-tteriet den første gngen det rukes, for eksempel overoppheting eller rust, må du IKKE fortsette å ruke tteriet. Kontkt Brothers kundeservice. Tips om ruk v det oppldre li-ion-tteriet Ld det oppldre li-ion-tteriet før ruk. Ikke ruk det før det er ldet. Lding v det oppldre li-ion-tteriet ør finne sted i omgivelser med tempertur på 5-35 C. Ld det oppldre li-ion-tteriet i et miljø som hr dette temperturområdet. Hvis temperturen i omgivelsene er utenfor dette intervllet, vil det oppldre li-ion-tteriet ikke ldes, og tteriindiktoren vil fortstt være tent. Hvis sknneren rukes når åde det oppldre li-ion-tteriet er instllert og sknneren er kolet til dtmskinen, kn tteriindiktoren slås v og ldingen kn til og med stoppe selv om det oppldre li-ion-tteriet ikke er fulldet. Kjennetegn for oppldrt li-ion-tteri Å forstå egenskpene til det oppldre li-ion-tteriet gjør det enklere for deg å optimlisere ruken v det. Bruk eller lgring v det oppldre li-ion-tteriet på steder utstt for høye eller lve temperturer kn tppe dets kpsitet rskere. Nærmere estemt vil ruk v et oppldrt li-ion-tteri med høyt ldenivå (90 % eller mer) på et sted utstt for høye temperturer, fremskynde tteriets tp v kvlitet ytterligere. Bruk v sknneren mens det oppldre li-ion-tteriet er instllert og lder, kn fremskynde tteriets kvlitetstp ytterligere. Hvis sknneren ruker med det oppldr li-ion-tteriet instllert, koler du fr USB-kelen. Hvis sknneren ikke skl rukes på lengre tid, fjerner du det oppldre li-ion-tteriet fr sknneren når ldingen er 50 % eller mindre, og oppevrer tteriet på et kjølig sted orte fr direkte sollys. Hvis det oppldre li-ion-tteriet ikke skl rukes på lenge, nefler vi å lde det hver 6. måned. Hvis du erører en del v sknneren mens li-ion-tteriet ldes, vil den delen v sknneren føles vrm. Dette er normlt, og sknneren kn trygt rukes. Hvis sknneren lir ekstremt vrm, må ruken opphøre. Temperturintervll i omgivelsene Lding 0-45 C Stndrd ldestrøm 0,36 A C Mks. ldestrøm 1,7 A C Levert tteri Ldingsprmetere Mindre enn 1 måned C Mindre enn 3 måneder C Mindre enn 1 år 0-25 C Mksimum ldespenning Mksimum ldestrøm 4,2 Vdc ma 5

6 Smsvrserklæring (kun Europ) Vi, Brother Industries, Ltd. 15-1, Neshiro-cho, Mizuho-ku, Ngoy Jpn erklærer t dette produktet overholder de grunnleggende krvene i lle relevnte direktiver og reguleringer som gjelder i EU og EØS. Konformitetserklæringen kn lstes ned fr nettstedet vårt. Besøk og: klikk på "Brukerveiledninger" velg modellen din klikk på "Konformitetserklæring" klikk på "Lst ned" Erklæringen vil lstes ned som en PDF-fil. Konformitetserklæring for R&TTE- (Rdio nd Telecommunictions) direktivet, 1999/5/EC (kun Europ) Vi, Brother Industries, Ltd. 15-1, Neshiro-cho, Mizuho-ku, Ngoy Jpn erklærer t dette produktet overholder estemmelsene i R&TTE-direktivet 1999/5/EF. En kopi v konformitetserklæringen kn lstes ned ved å følge instruksjonene i vsnittet Konformitetserklæring (kun for Europ). CE-merking for enheter med trådløst LAN (kun Europ) Dette produktet støtter trådløst LAN. Dette undervsnittet gjelder ikke for det geogrfiske området innenfor en rdius på 20 km fr Ny-Ålesund på Svlrd. Rdiointerferens Dette produktet overholder EN55022 (CISPR-puliksjon 22)/klsse B. Resirkuleringsinformsjon i henhold til WEEE og tteridirektivet Produktmerke Btterimerke Kun for den Europeiske Union Produktet/tteriet er merket med et v resirkuleringssymolene ovenfor. Det etyr t et opprukt produkt/tteri må leveres seprt på et godkjent innsmlingssted, og ikke kstes smmen med vnlig husholdningsvfll. For produkter med tterier som skiftes v rukeren, se rukerhåndoken for å finne ytteinstruksjoner. 6

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her ADS-2100 Les Produktsikkerhetsguide før du koler til mskinen. Les deretter Hurtigstrtguide for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL ADVARSEL viser en potensielt frlig

Detaljer

ut maskinen og kontroller komponentene Strømledning Bæreark/ Plastkortbæreark

ut maskinen og kontroller komponentene Strømledning Bæreark/ Plastkortbæreark Hurtigstrtguide ADS-2100e / ADS-2600We Strt her ADS-2100e ADS-2600We Brother Industries, Ltd. 15-1, Neshiro-cho, Mizuho-ku, Ngoy 467-8561, Jpn Tkk for t du vlgte Brother. Din støtte er viktig for oss,

Detaljer

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her ADS-2600W Les Produktsikkerhetsguide før du koler til mskinen. Les deretter Hurtigstrtguide for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL ADVARSEL viser en potensielt frlig

Detaljer

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her DCP-J40DW Les Produktsikkerhetsguide før du koler til mskinen. Les deretter Hurtigstrtguide for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL FORSIKTIG VIKTIG ADVARSEL indikerer

Detaljer

ut maskinen og kontroller komponentene og juridisk informasjon Trommelenhet og toner kassett (forhånds-installert)

ut maskinen og kontroller komponentene og juridisk informasjon Trommelenhet og toner kassett (forhånds-installert) Hurtigstrtguide Strt her HL-2135W / (kun EU) HL-2270DW Før denne mskinen rukes for første gng, les denne hurtigstrtguiden for å sette opp og instllere mskinen din. For å se hurtigstrtguiden på ndre språk,

Detaljer

Før du kan bruke maskinen, bør du lese hurtigstartguiden for korrekt konfigurering og installering.

Før du kan bruke maskinen, bør du lese hurtigstartguiden for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her DCP-373CW DCP-375CW DCP-377CW Før du kn ruke mskinen, ør du lese hurtigstrtguiden for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL FORSIKTIG Advrsel-symolet forteller deg hvilke

Detaljer

ut maskinen og kontroller komponentene Belteenhet (forhåndsinstallert) CD-ROM Strømledning Produktsikkerhetsguide

ut maskinen og kontroller komponentene Belteenhet (forhåndsinstallert) CD-ROM Strømledning Produktsikkerhetsguide Hurtigstrtguide Strt her HL-3140CW / HL-3150CDN HL-3150CDW / HL-3170CDW Tkk for t du vlgte Brother. Din støtte er viktig for oss og vi setter pris på t du kjøper fr oss. Ditt Brother-produkt er konstruert

Detaljer

Les Produktsikkerhetsguide før du konfigurerer maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les Produktsikkerhetsguide før du konfigurerer maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her MFC-J4510DW Les Produktsikkerhetsguide før du konfigurerer mskinen. Les deretter Hurtigstrtguide for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL FORSIKTIG VIKTIG ADVARSEL indikerer

Detaljer

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her MFC-J650DW MFC-J870DW Les Produktsikkerhetsguide før du koler til mskinen. Les deretter Hurtigstrtguide for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL FORSIKTIG VIKTIG ADVARSEL

Detaljer

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her MFC-J440DW MFC-J460DW Les Produktsikkerhetsguide før du koler til mskinen. Les deretter Hurtigstrtguide for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL FORSIKTIG VIKTIG ADVARSEL

Detaljer

ADVARSEL viser en potensielt farlig situasjon som kan føre til dødsfall eller alvorlige personskader hvis den ikke unngås.

ADVARSEL viser en potensielt farlig situasjon som kan føre til dødsfall eller alvorlige personskader hvis den ikke unngås. Hurtigstrtguie Strt her DCP-7055 / DCP-7057 DCP-7060D / DCP-7065DN Les Sikkerhet og juriisk informsjon-heftet før u setter opp mskinen in. Les eretter enne Hurtigstrtguien for korrekt oppsett og instllsjon.

Detaljer

Les Produktsikkerhetsguide før du konfigurerer maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les Produktsikkerhetsguide før du konfigurerer maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her MFC-J450DW MFC-J470DW Les Produktsikkerhetsguide før du konfigurerer mskinen. Les deretter Hurtigstrtguide for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL FORSIKTIG VIKTIG ADVARSEL

Detaljer

510 Series Color Jetprinter

510 Series Color Jetprinter 510 Series Color Jetprinter Brukerhåndok for Windows Feilsøking for instllering En sjekkliste for å finne løsninger på vnlige instlleringsprolemer. Skriveroversikt Lære om skriverdelene og skriverprogrmvren.

Detaljer

Før du kan bruke maskinen, bør du lese denne hurtigstartguiden for korrekt oppsett og installering.

Før du kan bruke maskinen, bør du lese denne hurtigstartguiden for korrekt oppsett og installering. Hurtigstrtguide Strt her MFC-490CW Før du kn ruke mskinen, ør du lese denne hurtigstrtguiden for korrekt oppsett og instllering. ADVARSEL Advrsel-symolet forteller deg hvilke forholdsregler du ør t for

Detaljer

ut maskinen og kontroller komponentene Trommelenhet (inkludert standard tonerkassett) Telefonledning Brukermanual Hurtigstartguide

ut maskinen og kontroller komponentene Trommelenhet (inkludert standard tonerkassett) Telefonledning Brukermanual Hurtigstartguide Hurtigstrtguide Strt her MFC-8890DW Før du kn ruke mskinen, må du lese denne hurtigstrtguiden for informsjon om korrekt oppsett og instllsjon. Hvis du vil lese hurtigstrtguiden på ndre språk, kn du gå

Detaljer

SIKKERHET OG JURIDISK INFORMASJON. PJ-673 Mobil skriver. Les dette dokumentet før du bruker skriveren. NOR

SIKKERHET OG JURIDISK INFORMASJON. PJ-673 Mobil skriver. Les dette dokumentet før du bruker skriveren. NOR SIKKERHET OG JURIDISK INFORMASJON PJ-673 Mobil skriver Les dette dokumentet før du bruker skriveren. NOR Innledning Takk for at du kjøpte PJ-673 (heretter kalt "skriveren"). Denne mobile termiske svart/hvitt-skriveren

Detaljer

Referanseguide for installatør

Referanseguide for installatør Refernseguide for instlltør Dikin Altherm Lvtempertursplitt + ERLQ004-006-008CA EHVH/X04S18CB EHVH/X08S18+6CB Refernseguide for instlltør Dikin Altherm Lvtempertursplitt Norsk Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse

Detaljer

Les hefte om sikkerhet og juridisk informasjon før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les hefte om sikkerhet og juridisk informasjon før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguie Strt her MFC-J6510DW MFC-J6710DW Les hefte om sikkerhet og juriisk informsjon før u koler til mskinen. Les eretter Hurtigstrtguie for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL FORSIKTIG

Detaljer

Bruksanvisning/ Brugsanvisning

Bruksanvisning/ Brugsanvisning 1 6 d c e Bruksnvisning/ Brugsnvisning f h g i j k l m 7 8 10 2 3 9 c e d Bkovervendt/Bgudvendt Høyde/højde 61-105 cm 4 5 11 12 Mks vekt/vægt 18 kg Alder 9m 4å UN regultion no. R129 i-size 8 9 13 14 15

Detaljer

2 50mm 4x 1x 1x a b c b A B C 1 b b a B b b 6 b b a

2 50mm 4x 1x 1x a b c b A B C 1 b b a B b b 6 b b a 50mm A B C 4x x x 3 4 5 B 6 7 8 9 0 3 4 5 A 3 45 o 3 4 45 o 3 5 6 SIKKERHETSREGLER Les disse sikkerhetsinstruksene før du tr i ruk pprtet. Oppevr de i nærheten for fremtidig refernse. Disse instruksene

Detaljer

Spesifikasjoner for trallen. 888-SV-21MN-00 rev C. Bevegelsesomfang

Spesifikasjoner for trallen. 888-SV-21MN-00 rev C. Bevegelsesomfang Egenskper - SV-9008 Hevemeknisme Rom for ærr dtmskin 3 Areidsflte 4 Skuff med elektronisk utolås 5 Vippr tstturskuff og håndleddsstøtte Høyre/venstre musskuff og -holder 7 Kelorgnisering 8 Løfterems for

Detaljer

KLIMAANLEGG (DELT TYPE)

KLIMAANLEGG (DELT TYPE) OWNER S MANUAL BRUKERHÅNDBOK KLIMAANLEGG (DELT TYPE) For generell, privt bruk NO Innendørsenhet RAS-07PKVP-E RAS-10PKVP-E RAS-13PKVP-E RAS-16PKVP-E RAS-18PKVP-E RAS-07PKVP-ND RAS-10PKVP-ND RAS-13PKVP-ND

Detaljer

Installeringshåndbok. Daikin Altherma lavtemperatur monoblokk ekstravarmer EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Installeringshåndbok. Norsk

Installeringshåndbok. Daikin Altherma lavtemperatur monoblokk ekstravarmer EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Installeringshåndbok. Norsk Dikin Altherm lvtempertur monolokk ekstrvrmer EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Norsk Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om dokumentsjonen. Om dette dokumentet... Om esken. Ekstrvrmer..... Slik fjerner du tilehør

Detaljer

Driftshåndbok for EasyMP Multi PC Projection

Driftshåndbok for EasyMP Multi PC Projection Driftshåndbok for EsyMP Multi PC Projection Innhold 2 Om EsyMP Multi PC Projection Møtestiler foreslått v EsyMP Multi PC Projection... 5 Holde møter ved bruk v flere bilder...5 Holde fjernmøter over et

Detaljer

Hva er tvang og makt? Tvang og makt. Subjektive forhold. Objektive forhold. Omfanget av tvangsbruk. Noen eksempler på inngripende tiltak

Hva er tvang og makt? Tvang og makt. Subjektive forhold. Objektive forhold. Omfanget av tvangsbruk. Noen eksempler på inngripende tiltak Tvng og mkt Omfng v tvng og mkt, og kommunl kompetnse Hv er tvng og mkt? Tiltk som tjenestemottkeren motsetter seg eller tiltk som er så inngripende t de unsett motstnd må regnes som ruk v tvng eller mkt.

Detaljer

Vertikalt justeringsomfang: 20 (508 mm) Helling: ± 15 visningsvinkel Basert på en 10 høy x 1/2 dyp bærbar datamaskin. 12.5" 318 mm

Vertikalt justeringsomfang: 20 (508 mm) Helling: ± 15 visningsvinkel Basert på en 10 høy x 1/2 dyp bærbar datamaskin. 12.5 318 mm Egenskper - SV-9007 Hevemeknisme Rom for ærr dtmskin 3 Areidsflte 4 Lgringsplss for ett () litium-ion-tteri Vippr tstturskuff og håndleddsstøtte Høyre/venstre musskuff og -holder 7 Kelorgnisering 8 Løfterems

Detaljer

Drivstofftanker (A.5.2.2) ISO 13591, ISO 8469

Drivstofftanker (A.5.2.2) ISO 13591, ISO 8469 Velkommen om ord! Tilstrekkelig stell og vedlikehold er viktig for t Mercury-produktet skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

Referanseguide for installatør

Referanseguide for installatør Refernseguide for instlltør Dikin Altherm vrmepumpe med grunnvrme Refernseguide for instlltør Dikin Altherm vrmepumpe med grunnvrme Norsk Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1 Generelle sikkerhetshensyn

Detaljer

Takk. Garantimelding. 2011 Mercury Marine Ferskvann/saltvann 90-8M0060999 211

Takk. Garantimelding. 2011 Mercury Marine Ferskvann/saltvann 90-8M0060999 211 Tkk Tkk for t du vlgte MotorGuide, en v de este dorgemotorene på mrkedet. Mnge års erfring ligger til grunn for produksjonen v produkter v førsteklsses kvlitet. MotorGuide hr derfor fått et omdømme for

Detaljer

nor i 2012 Mercury Marine 90-8M0066063 112

nor i 2012 Mercury Marine 90-8M0066063 112 nor i 2012 Mercury Mrine 90-8M0066063 112 ii nor Komponenter styrekulthåndtk Plssering v styrekulthåndtkskomponenter... 1 Betjening v dødmnnsbryter Dødmnnsbryter... 2 Justering v styrekulthåndtk Justeringer...

Detaljer

Samsvarserklæring FCC og IC. EU-samsvarserklæring. Miljøsamsvarserklæring. Takk. 2014 Mercury Marine Pinpoint GPS 90-8M0089316 1213

Samsvarserklæring FCC og IC. EU-samsvarserklæring. Miljøsamsvarserklæring. Takk. 2014 Mercury Marine Pinpoint GPS 90-8M0089316 1213 Smsvrserklæring FCC og IC PINPOINT FJERNKONTROLL, FCC ID - MVU10148 ACMA: N2523 IC: 6094A-09291, 6094A-09305 Denne enheten er i smsvr med del 15 v FCC-reglene. Bruken er underlgt følgende to etingelser:

Detaljer

Samsvarserklæring FCC og IC. EU-samsvarserklæring. Miljøsamsvarserklæring. Takk. 2014 Mercury Marine Xi5 trådløs utgave 90-8M0089302 1213

Samsvarserklæring FCC og IC. EU-samsvarserklæring. Miljøsamsvarserklæring. Takk. 2014 Mercury Marine Xi5 trådløs utgave 90-8M0089302 1213 Smsvrserklæring FCC og IC Xi5 ASM-FT PEDAL, INC, WRLS FCC ID - MVU09291 Xi5 ASM-NØKKELRING, DORGEMOTOR FCC ID - MVU09305 ACMA: N2523 IC: 6094A-09291, 6094A-09305 Denne enheten er i smsvr med del 15 v FCC-reglene.

Detaljer

Samsvarserklæring påhengsmotor, vanlig totakter

Samsvarserklæring påhengsmotor, vanlig totakter Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de este påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i åtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

2015 Mercury Marine. Oppblåsbar båt 570/620 i M-serien. Oppblåsbar båt i M-serien

2015 Mercury Marine. Oppblåsbar båt 570/620 i M-serien. Oppblåsbar båt i M-serien 2015 Mercury Mrine Opplåsr åt 570/620 i M-serien Opplåsr åt i M-serien 8M0110033 515 nor nor Alle hos Mercury Mrine tkker deg for t du hr vlgt en opplåsr åt fr Mercury Mrine. Du hr gjort en klok investering

Detaljer

ut maskinen og kontroller komponentene Trommelenhet (inkludert starttonerkassett)

ut maskinen og kontroller komponentene Trommelenhet (inkludert starttonerkassett) Hurtigstrtguide Strt her DCP-8070D Før du kn ruke mskinen, må du lese denne hurtigstrtguiden for informsjon om korrekt oppsett og instllsjon. For å hjelpe deg med å klrgjøre mskinen så rskt som mulig,

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 75/90/115/125 OptiMax 90-10208G90 1209 !

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 75/90/115/125 OptiMax 90-10208G90 1209 ! Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de este påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i åtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

24" 610 mm. 18" 457 mm. 22.3" 566 mm 28" 711 mm 38" 965 mm

24 610 mm. 18 457 mm. 22.3 566 mm 28 711 mm 38 965 mm Egenskper - SV-9075 Hevemeknisme LCD-hengsel 5 heving 4 Areidsflte 5 Låsr skuff Vippr tstturskuff og håndleddsstøtte 7 Høyre/venstre musskuff og -holder 8 Kelorgnisering 9 Løfterems for hevemeknisme 0

Detaljer

Produktsikkerhetsguide

Produktsikkerhetsguide Produktsikkerhetsguide TD-2020/2120N/2130N TD-2020/2120N/2130N Les dette dokumentet før du bruker skriveren. Vi anbefaler at du oppbevarer dette dokumentet i nærheten for fremtidig referanse. Besøk oss

Detaljer

Installeringshåndbok. Daikin Altherma lavtemperatur monoblokk ekstravarmer EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Installeringshåndbok. Norsk

Installeringshåndbok. Daikin Altherma lavtemperatur monoblokk ekstravarmer EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Installeringshåndbok. Norsk Dikin Altherm lvtempertur monolokk EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Dikin Altherm lvtempertur monolokk Norsk Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om dokumentsjonen. Om dette dokumentet... Om esken. Ekstrvrmer.....

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 25/30 EFI 4-takter 90-10244G91 110 !

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 25/30 EFI 4-takter 90-10244G91 110 ! Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de este påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i åtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

Før du kan bruke maskinen, bør du lese denne hurtigstartguiden for korrekt oppsett og installering.

Før du kan bruke maskinen, bør du lese denne hurtigstartguiden for korrekt oppsett og installering. Hurtigstrtguie Strt her MFC-6490CW Før u kn ruke mskinen, ør u lese enne hurtigstrtguien for korrekt oppsett og instllering. ADVARSEL Avrsel-symolet forteller eg hvilke forholsregler u ør t for å hinre

Detaljer

Produktsikkerhetsguide TP-

Produktsikkerhetsguide TP- Produktsikkerhetsguide TP- M5000N TP-M5000N Før du bruker denne maskinen, må du lese produktsikkerhetsguiden. Vi anbefaler at du oppbevarer denne håndboken lett tilgjengelig for fremtidig referanse. Innledning

Detaljer

Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (Android )

Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (Android ) Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (Android ) Før du bruker Brother-maskinen Merknadsdefinisjoner Vi bruker følgende symbol og begreper i denne brukerhåndboken: Tips-ikoner

Detaljer

ut maskinen og kontroller komponentene Trommelenhet (inkludert standard tonerkassett)

ut maskinen og kontroller komponentene Trommelenhet (inkludert standard tonerkassett) Hurtigstrtguide Strt her DCP-8085DN Før du kn ruke mskinen, må du lese denne hurtigstrtguiden for informsjon om korrekt oppsett og instllsjon. Hvis du vil lese hurtigstrtguiden på ndre språk, kn du gå

Detaljer

Profilrapport. Ella Explorer. 2 desember 2008 KONFIDENSIELT

Profilrapport. Ella Explorer. 2 desember 2008 KONFIDENSIELT Profilrpport Ell Explorer 2 desemer 2 KONFIDENSIELT Profilrpport Ell Explorer Introduksjon 2 desemer 2 Introduksjon Denne rpporten skl kun enyttes som et ledd i en fglig og profesjonell vurdering. Utsgnene

Detaljer

Get filmleie. Brukerveiledning

Get filmleie. Brukerveiledning Get filmleie Brukerveiledning Innhold 4 Funksjoner for fjernkontroll 5 Hv er Get filmleie? 6 Hvilke filmer kn jeg leie? 6 Hv skl til for å få tjenesten? 7 Slik kontrollerer du tjenesten 7 Hv koster det

Detaljer

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her DCP-J52W Les Produktsikkerhetsguide før du koler til mskinen. Les deretter Hurtigstrtguide for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL FORSIKTIG VIKTIG ADVARSEL indikerer

Detaljer

VN-8700PC VN-8600PC VN-8500PC

VN-8700PC VN-8600PC VN-8500PC DIGITAL DIKTAFON VN-8700PC VN-8600PC VN-8500PC NO INSTRUKSJONER Tkk for t du kjøpte en digitl opptker fr Olympus. Les disse instruksjonene for informsjon om korrekt og trygg bruk v dette produktet. T vre

Detaljer

SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide

SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide 05-2014 / v1.0 1 I. Produktinformasjon I-1. Pakkens innhold Smart-plugg bryter Kort installasjonsanvisning CD med monteringsguide I-2. Frontpanel Strøm-LED Bryter

Detaljer

Start her DCP-7055W / DCP-7057W /

Start her DCP-7055W / DCP-7057W / Hurtigstrtguide Strt her DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7070DW Les Sikkerhet og juridisk informsjon-heftet før du setter opp mskinen din. Les deretter denne Hurtigstrtguiden for korrekt oppsett og instllsjon.

Detaljer

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her DCP-J552DW DCP-J752DW Les Produktsikkerhetsguide før du koler til mskinen. Les deretter Hurtigstrtguide for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL FORSIKTIG VIKTIG ADVARSEL

Detaljer

ut maskinen og kontroller komponentene Hurtigstartguide Belte (forhåndsinstallert)

ut maskinen og kontroller komponentene Hurtigstartguide Belte (forhåndsinstallert) Hurtigstrtguide Strt her DCP-9010CN Før du kn ruke mskinen, ør du lese hurtigstrtguiden for korrekt konfigurering og instllering. Du finner hurtigstrtguiden på ndre språk ved å esøke http://solutions.rother.com/.

Detaljer

Nokia stereohøyttalere MD-3

Nokia stereohøyttalere MD-3 Nokia stereohøyttalere MD-3 NORSK Stereohøyttalerne MD-3 gir lyd med høy kvalitet når du lytter til musikk eller hører på radio på den kompatible Nokia-telefonen eller -lydenheten. Høyttalerne har en 3,5

Detaljer

AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE)

AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE) AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE) CLIMATISEUR (TYPE SEPARE) KLIMAGERÄT (GETEILTE AUSFÜHRUNG) LUFTKONDITIONERING (SPLITTYP) КОНДИЦИОНЕР (РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТИП) ILMASTOINTILAITE (JAETTU) AIRCONDITIONANLÆG (SPLIT

Detaljer

Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller:

Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: AirPrint-guide Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Version A NOR Definisjoner av merknader

Detaljer

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her DCP-J132W Les Produktsikkerhetsguide før du koler til mskinen. Les deretter Hurtigstrtguide for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL FORSIKTIG VIKTIG ADVARSEL indikerer

Detaljer

Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (Windows Phone )

Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (Windows Phone ) Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (Windows Phone ) Før du bruker Brother-maskinen Merknadsdefinisjoner Vi bruker følgende symbol og begreper i denne brukerhåndboken: Tips-ikoner

Detaljer

Installeringshåndbok. Daikin Altherma lavtemperatur monoblokk tilleggsboks EK2CB07CAV3. Installeringshåndbok. Norsk

Installeringshåndbok. Daikin Altherma lavtemperatur monoblokk tilleggsboks EK2CB07CAV3. Installeringshåndbok. Norsk Instlleringshåndbok Dikin Altherm lvtempertur monoblokk tilleggsboks EKCB07CAV Instlleringshåndbok Dikin Altherm lvtempertur monoblokk tilleggsboks Norsk Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om dokumentsjonen.

Detaljer

Eneboerspillet. Håvard Johnsbråten

Eneboerspillet. Håvard Johnsbråten Håvrd Johnsråten Eneoerspillet Når vi tenker på nvendelser i mtemtikken, ser vi gjerne for oss Pytgors læresetning eller ndre formler som vi kn ruke til å eregne lengder, reler, kostnder osv. Men mer strkte

Detaljer

Google Cloud Print-guide

Google Cloud Print-guide Google Cloud Print-guide Versjon 0 NOR Merknadsdefinisjoner Vi bruker følgende merknadsstil gjennom hele denne brukermanualen: Merknadene forteller deg hvordan du reagerer på situasjoner som kan oppstå,

Detaljer

9 Potenser. Logaritmer

9 Potenser. Logaritmer 9 Potenser. Logritmer Foret utregingene nedenfor: 5 5 c 6 7 d e 5 f g h i Regn ut og gjør svrene så enkle som mulige: c y y d e f g h i j y y + y + y + + y Prisen på en motorsg vr kr 56 i 99. Vi regner

Detaljer

Før du kan bruke maskinen, bør du lese Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Før du kan bruke maskinen, bør du lese Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her DCP-J35W Før du kn ruke mskinen, ør du lese Hurtigstrtguide for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL FORSIKTIG ADVARSEL viser en potensielt frlig situsjon som kn føre

Detaljer

AirPrint-guide. Version 0 NOR

AirPrint-guide. Version 0 NOR irprint-guide Version 0 NOR Definisjoner av merknader Vi bruker det følgende ikonet i denne brukermanualen: Merk Merknader forteller hvordan du bør reagere på en situasjon som kan oppstå, eller gir deg

Detaljer

Google Cloud Print-guide

Google Cloud Print-guide Google Cloud Print-guide Version B NOR Definisjoner av merknader Vi bruker denne merknadsstilen i denne brukermanualen: Merknader gir informasjon om hva du bør gjøre i en bestemt situasjon, eller gir tips

Detaljer

Dokumentkamera Brukerhåndbok

Dokumentkamera Brukerhåndbok Dokumentkmer Brukerhåndbok Viktige Sikkerhetsinstruksjoner Les denne Brukerhåndbok, og følg lle sikkerhetsinstruksjoner for dokumentkmeret. H håndboken tilgjengelig for fremtidig refernse. Advrsel Forsiktig

Detaljer

Driftshåndbok for Epson Projector Management

Driftshåndbok for Epson Projector Management Driftshåndbok for Epson Projector Mngement Innhold 2 Introduksjon til Epson Projector Mngement 4 Funksjoner til Epson Projector Mngement... 5 Sette opp progrmvren for første gng 6 Instllere progrmvren...

Detaljer

Brother ScanViewer-guide for ios/os X

Brother ScanViewer-guide for ios/os X Brother ScanViewer-guide for ios/os X Version 0 NOR Definisjoner av merknader Vi bruker den følgende merknadsstilen i denne brukermanualen: MERK Merknader forteller hvordan du bør reagere på en situasjon

Detaljer

SENSORVEILEDNING ECON 1410; VÅREN 2005

SENSORVEILEDNING ECON 1410; VÅREN 2005 SENSORVEILEDNING ECON 40; VÅREN 2005 Oppgve er midt i pensum, og urde kunne esvres v dem som hr lest og fulgt seminrer. Her kommer en fyldig gjennomgng v det jeg hr ttt opp. ) Her ør kndidten gjøre rede

Detaljer

Motorprodusentens navn: Mercury Marine Adresse: W6250 W. Pioneer Road, P. O. Box 1939 By: Fond du Lac, WI Postnummer: 54936-1939 Land: USA

Motorprodusentens navn: Mercury Marine Adresse: W6250 W. Pioneer Road, P. O. Box 1939 By: Fond du Lac, WI Postnummer: 54936-1939 Land: USA MERK: Følgende gjelder kun CE-merkede produkter. Smsvrserklæring Mercury MerCruiser Denne hekkggregtet eller innenordsmotoren smsvrer når montert i henhold til Mercury MerCruisers instrukser med krvene

Detaljer

Mercury Marine W6250 Pioneer Road P.O. Box 1939 Fond du Lac, WI 54935-1939 USA,

Mercury Marine W6250 Pioneer Road P.O. Box 1939 Fond du Lac, WI 54935-1939 USA, Velkommen om ord! Tilstrekkelig stell og vedlikehold er viktig for t Mercury-produktet skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

Produktsikkerhetsguide

Produktsikkerhetsguide Produktsikkerhetsguide PJ-722/PJ-723/PJ-762/PJ-763/PJ-763MFi/PJ-773 PJ-722/PJ-723/PJ-762/PJ-763/ PJ-763MFi PJ-773 Sørg for å lese dette dokumentet før du bruker skriveren. Vi anbefaler at du oppbevarer

Detaljer

S 3004 / S 3004 P / S 5004. Bruksanvisning Oppbevares i bilen!

S 3004 / S 3004 P / S 5004. Bruksanvisning Oppbevares i bilen! S 00 / S 00 P / S 00 Bruksnvisning Oppbevres i bilen! S 00 / S 00 P / S 00 Innholdsfortegnelse Symboler som finner nvendelse... Sikkerhetsmerknder... Viktig bruksinformsjon... Bruksområder... Bruksnvisning

Detaljer

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning NO DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning CECH-ZDC1E Forholdsregler Før du tar i bruk dette produktet, må du lese denne veiledningen nøye og ta vare på den til senere bruk. Les også instruksjonene til

Detaljer

Microsoft PowerPoint MER ENN KULEPUNKTER

Microsoft PowerPoint MER ENN KULEPUNKTER Mirosoft PowerPoint MER ENN KULEPUNKTER INNHOLDSFORTEGNELSE: Opprette en ny presentsjon: «Ml» vs. «tomt skll» Bilder: Sette inn ilder fr Google ildesøk. Bilder: Sette inn llerede lgrede ilder. Bilder:

Detaljer

Denne brukerhåndboken gjelder for følgende modeller:

Denne brukerhåndboken gjelder for følgende modeller: AirPrint-guide Denne brukerhåndboken gjelder for følgende modeller: HL-L340DW/L360DN/L360DW/L36DN/L365DW/ L366DW/L380DW DCP-L50DW/L540DN/L540DW/L54DW/L560DW MFC-L700DW/L70DW/L703DW/L70DW/L740DW Version

Detaljer

Leger. A. Om din stilling. Klinisk stilling: Turnuslege Assistentlege Overlege. B. Om din erfaring med bruk av datamaskin. 1 Eier du en datamaskin?

Leger. A. Om din stilling. Klinisk stilling: Turnuslege Assistentlege Overlege. B. Om din erfaring med bruk av datamaskin. 1 Eier du en datamaskin? 2357434042 A. Om din stilling Leger 1 11 Kryss v slik: Ikke slik: Klinisk stilling: Turnuslege Assistentlege Overlege B. Om din erfring med ruk v dtmskin 1 Eier du en dtmskin? J Nei 2 Hvor mnge fingre

Detaljer

Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin.

Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre produktene

Detaljer

Brukerveiledning 100

Brukerveiledning 100 Brukerveiledning 00 Velkommen Tkk for t du hr kjøpte Mio. Les nøye gjennom denne bruksnvisningen før du bruker Mio for første gng. Oppbevr den på en trygg plss, og bruk den som refernse i fremtiden. Viktig

Detaljer

Kranbøyle DF Art.nr.: fra produksjonsår 1995

Kranbøyle DF Art.nr.: fra produksjonsår 1995 999209018-04/2014 no Forsklingseksperten. Krnbøyle DF rt.nr.: 586077000 fr produksjonsår 1995 Originl bruksnvisning Ts vre på for fremtidige behov Produktbeskrivelse ruksområde: b e Krnbøyle DF er et løfteredskp.

Detaljer

Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (Android )

Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (Android ) Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (Android ) Innholdsfortegnelse Før du bruker Brother-maskinen... Definisjoner av merknader... Varemerker... Innledning... Last ned Brother

Detaljer

AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE)

AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE) BRUKSANVISNING OMISTAJAN OPAS BRUGERVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK KULLANIM KILAVUZU INSTRUKCJA OBSŁUGI РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ SVENSKA AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE) LUFTKONDITIONERING (SPLITTYP) ILMASTOINTILAITE

Detaljer

DUALSHOCK 4 USB trådløs adapter

DUALSHOCK 4 USB trådløs adapter DUALSHOCK 4 USB trådløs adapter Brukerhåndbok CUH-ZWA1E 7028438 NO Før bruk Les denne håndboken og håndboken til kompatibel maskinvare nøye. Behold håndbøkene for senere referanse. Forholdsregler Sikkerhet

Detaljer

Trådløst tastatur Brukerhåndbok CECH-ZKB1

Trådløst tastatur Brukerhåndbok CECH-ZKB1 Trådløst tastatur Brukerhåndbok CECH-ZKB1 7018156 Forholdsregler Før du bruker dette produktet, må du lese brukerhåndboken og ta vare på den til fremtidig bruk. Les også instruksjonene til PlayStation

Detaljer

ut maskinen og kontroller komponentene Brukermanual Hurtigstartguide Belte (forhåndsinstallert)

ut maskinen og kontroller komponentene Brukermanual Hurtigstartguide Belte (forhåndsinstallert) Hurtigstrtguide Strt her MFC-9120CN Før du kn ruke mskinen, ør du lese hurtigstrtguiden for korrekt konfigurering og instllering. Du finner hurtigstrtguiden på ndre språk ved å esøke http://solutions.rother.om/.

Detaljer

ut maskinen og kontroller komponentene Trommel- og tonerkassettenhet (forhåndsinstallert) Installasjons-CD-ROM Strømledning Produktsikkerhetsguide

ut maskinen og kontroller komponentene Trommel- og tonerkassettenhet (forhåndsinstallert) Installasjons-CD-ROM Strømledning Produktsikkerhetsguide Hurtigstrtguide Strt her (kun EU) HL-5470DW(T) HL-6180DW(T) Tkk for t du vlgte Brother. Din støtte er viktig for oss, og vi setter pris på smreidet. Ditt Brother-produkt er konstruert og produsert ifølge

Detaljer

Brukerveiledning NAVIGON 3100 3110

Brukerveiledning NAVIGON 3100 3110 Brukerveiledning NAVIGON 3100 3110 Varemerker Alle varemerker og produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører de respektive firmaene. Merk Vi tar forbehold om innholdsmessige endringer

Detaljer

Brother Image Viewer-veiledning for Android

Brother Image Viewer-veiledning for Android Brother Image Viewer-veiledning for Android Version 0 NOR Definisjoner av merknader Vi bruker det følgende ikonet i denne brukermanualen: MERK Merknader forteller hvordan du bør reagere på en situasjon

Detaljer

Montering av Grand Star leddporter

Montering av Grand Star leddporter Montering v Grnd Str leddporter Slik holder du porten fin i mnge år Før du strter å mle, gi porten ett til to strøk Visir eller tilsvrende grunning. Bruk nerkjent, god husmling. To til tre strøk er å nefle.

Detaljer

Slik starter du P-touch Editor

Slik starter du P-touch Editor Slik starter du P-touch Editor Versjon 0 NOR Innledning Viktig merknad Innholdet i dette dokumentet og spesifikasjonene for dette produktet kan endres uten forvarsel. Brother forbeholder seg rett til å

Detaljer

Bruksanvisning Product Code (Produktkode) 885-V95/V97

Bruksanvisning Product Code (Produktkode) 885-V95/V97 Dtstyrt roderi- og symskin Bruksnvisning Produt Code (Produktkode) 885-V95/V97 SLIK KOMMER DU I GANG FØR DU BEGYNNER Å SY BRUKSSTING BRODERING VEDLEGG Besøk oss på http://solutions.rother.om der du kn

Detaljer

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her MFC-J470DW Les Produktsikkerhetsguide før du koler til mskinen. Les deretter Hurtigstrtguide for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL FORSIKTIG VIKTIG ADVARSEL indikerer

Detaljer

Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på SHL3855NC. Har du spørsmål? Kontakt Philips.

Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på  SHL3855NC. Har du spørsmål? Kontakt Philips. Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support Har du spørsmål? Kontakt Philips SHL3855NC Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 1 Viktige sikkerhetsinstruksjoner 2

Detaljer

Løsningsforslag til avsluttende eksamen i HUMIT1750 høsten 2003.

Løsningsforslag til avsluttende eksamen i HUMIT1750 høsten 2003. Løsningsforslg til vsluttende eksmen i HUMIT1750 høsten 2003. Teksten under hr litt litt prtsom fordi jeg hr villet forklre hvordn jeg gikk frm. Fr en studentesvrelse le det ikke forventet nnet enn sluttresulttene.

Detaljer

Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (ios)

Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (ios) Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (ios) Innholdsfortegnelse Før du bruker Brother-maskinen... Definisjoner av merknader... Varemerker... Innledning... Last ned Brother

Detaljer

Komme i gang. Last ned appen Gå til App Store eller Google Play, og søk etter izettle.

Komme i gang. Last ned appen Gå til App Store eller Google Play, og søk etter izettle. Komme i gang Last ned appen Gå til App Store eller Google Play, og søk etter izettle. Opprett en izettle-konto Du kan opprette en konto i appen eller på izettle.com Legg til produkter Skap ditt eget produktbibliotek,

Detaljer

Trådløst stereohodesett 2.0

Trådløst stereohodesett 2.0 Trådløst stereohodesett 2.0 Sikkerhetshåndbok CECHYA-0083 ADVARSEL For å forhindre eventuell hørselsskade, må du ikke lytte ved et høyt volum over lengre perioder. Sikkerhet og forholdsregler Les informasjonen

Detaljer

AirPrint-guide. Denne dokumentasjonen gjelder for Blekk-modeller. Version B NOR

AirPrint-guide. Denne dokumentasjonen gjelder for Blekk-modeller. Version B NOR AirPrint-guide Denne dokumentasjonen gjelder for Blekk-modeller. Version B NOR Gjeldende modeller Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller. DCP-J40DW, MFC-J430DW/J440DW/J450DW/J460DW/J470DW Definisjoner

Detaljer

BRUKSANVISNING VEGGMONTERT TYPE. Kjølemodell Varmepumpe P/N9319356013-02 TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN TIL OPPSLAG SENERE

BRUKSANVISNING VEGGMONTERT TYPE. Kjølemodell Varmepumpe P/N9319356013-02 TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN TIL OPPSLAG SENERE BRUKSANVISNING VEGGMONTERT TYPE Kjølemodell Vrmepumpe TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN TIL OPPSLAG SENERE P/N9960-0 KLIMAANLEGG Veggmontert modell BRUKERVEILEDNING Innhold Sikkerhetsforholdsregler...No-

Detaljer

Montasjebeskrivelse EPP-0790-NO-2/14. Raychem Skjøt for 1-leder PEX-isolert kabel med skjermtråder, 12 kv til 24 kv. Med mekanisk skjøtehylse.

Montasjebeskrivelse EPP-0790-NO-2/14. Raychem Skjøt for 1-leder PEX-isolert kabel med skjermtråder, 12 kv til 24 kv. Med mekanisk skjøtehylse. Sknne QR coden for video support. Denne montsjenvisningen inneholder video instruksjoner. Sknne QR-koden for å få video-support. I tilfelle v tvil, gjelder den skriftlige monteringsnvisning. Montsjebeskrivelse

Detaljer