Motorprodusentens navn: Mercury Marine Adresse: W6250 W. Pioneer Road, P. O. Box 1939 By: Fond du Lac, WI Postnummer: Land: USA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Motorprodusentens navn: Mercury Marine Adresse: W6250 W. Pioneer Road, P. O. Box 1939 By: Fond du Lac, WI Postnummer: 54936-1939 Land: USA"

Transkript

1 MERK: Følgende gjelder kun CE-merkede produkter. Smsvrserklæring Mercury MerCruiser Denne hekkggregtet eller innenordsmotoren smsvrer når montert i henhold til Mercury MerCruisers instrukser med krvene til følgende direktiver ved å møte de forundede stndrdene, som endret: Fritidsåtdirektivet 94/25/EC som endret v 2003/44/EC Motorprodusentens nvn: Mercury Mrine Adresse: W6250 W. Pioneer Rod, P. O. Box 1939 By: Fond du Lc, WI Postnummer: Lnd: USA Nvn på utorisert representnt: Brunswick Mrine in EMEA Inc. Adresse: Prc Industriel de Petit-Rechin By: Verviers Postnummer: 4800 Lnd: Belgi Nvn på sertifisert, teknisk kontrollorgn for vurdering v utslippskontroll: Det Norske Verits AS Adresse: Veritsveien 1 By: Høvik Postnummer: 1322 Lnd: Norge ID-nummer: 0575 Smsvrsmodul rukt for vurdering v eksosutslipp: B+C B+D B+E B+F G H Smsvrsmodul rukt for vurdering v støynivåer: A A G H Andre gjeldende EU-direktiver: Elektromgnetisk komptiilitet (2004/108/EC) Beskrivelse v motorer og grunnleggende krv Motortype Drivstofftype Forrenningssyklus Z eller hekkggregt med inneygget eksosnlegg Bensin Firetkter Identifiksjon v motorer som dekkes v denne smsvrserklæringen Nvn på motorserien: Unikt motoridentifiksjonsnummer: serienummer f.o.m. EC-modul H sertifiktnummer: Vzer 100 1A RCD-H-1 Vzer 100 ECT 1A RCD-H-1 3,0 TKS 0W RCD-H-1 3,0 MPI ECT 1A RCD-H-1 4,3 TKS 0W RCD-H-1 4,3 MPI 0W RCD-H-1 4,3 MPI ECT 1A RCD-H-1 SeCore 4,3 0W RCD-H-1 5,0 MPI 0W RCD-H-1 SeCore 5,0 0W RCD-H-1 5,0 MPI ECT 1A RCD-H-1 SeCore 5.0 ECT 1A RCD-H MAG 0W RCD-H-1 SeCore 350 MAG 0W RCD-H MAG ECT 1A RCD-H-1 SeCore 350 MAG ECT 1A RCD-H MAG 0W RCD-H-1 SeCore 377 MAG 0W RCD-H MAG ECT 1A RCD-H MAG 0W RCD-H-1 SeCore 496 MAG 0W RCD-H MAG H.O. 0W RCD-H-1 SeCore 496 MAG H.O. 0W RCD-H MAG ECT 1A RCD-H-1 SeCore 496 MAG ECT 1A RCD-H MAG H.O. ECT 1A RCD-H-1 SeCore 496 MAG H.O. ECT 1A RCD-H-1 8,2 MAG 1A RCD-H-1 SeCore 8,2 MAG 1A RCD-H Mercury Mrine 4.3 og 5.0 MPI / SeCore-modeller (uten utslippskontroll) *8M * 90-8M

2 Nvn på motorserien: Unikt motoridentifiksjonsnummer: serienummer f.o.m. EC-modul H sertifiktnummer: 8.2 MAG ECT 1A RCD-H-1 SeCore 8.2 MAG ECT 1A RCD-H MAG H.O. 1A RCD-H-1 SeCore 8,2 MAG H.O. 1A RCD-H MAG H.O. ECT 1A RCD-H-1 SeCore 8.2 MAG H.O. ECT 1A RCD-H-1 Grunnleggende krv Stndrder Andre normgivende dokumenter/metoder Teknisk dokument Tillegg 1.B Eksosutslipp B.1 Motoridentifiksjon Vennligst spesifiser mer detljert (* = oligtorisk stndrd) B.2 Krv vedrørende eksosutslipp * * EN ISO :1996 B.3 Holdrhet B.4 Eierhåndok ISO 8665:1995 Tillegg 1.C Støyutslipp C.1 Støynivåer * *EN ISO C.2 Brukerhåndok Brukerhåndok Denne smsvrserklæringen utgis under produsentens enensvr. Jeg erklærer på vegne v motorprodusenten t nevnte motor(er) er i overensstemmelse med lle gjeldende, essensielle krv på spesifisert måte. Nvn / stilling: Mrk Schwero, President, Mercury Mrine Underskrift og tittel: Dto og sted for utstedelse: 17. ferur 2012 Fond du Lc, Wisconsin, USA Kontkt vedrørende lovmessige spørsmål: Regultions nd Product Sfety Deprtment (vdeling for regelverk og produktsikkerhet) Mercury Mrine W6250 W. Pioneer Rod Fond du Lc, WI, USA USA Identifiksjon Registrer følgende informsjon: Motormodell og hestekrefter Motorens serienummer Akterspeilenhetens serienummer (hekkggregt) Girutveksling Hekkggregtenhetens serienummer Girkssemodell (innenordsmotor) Girutveksling Girkssens serienummer Propellnummer Stigning Dimeter Identifiksjonsnummer for skroget (HIN) Kjøpsdto Båtprodusent Båtmodell Lengde Serienumrene er produsentens nøkler til forskjellige tekniske detljer som gjelder for Mercury MerCruiser -motoren. Oppgi lltid modell- og serienummer ved henvendelse til den utoriserte Mercury MerCruiser-forhndleren vedrørende service. Beskrivelsene og spesifiksjonene i denne håndoken vr gjeldende på tidspunktet d håndoken le godkjent for trykking. Mercury Mrine, som kontinuerlig forsøker å foredre sine produkter, foreholder seg retten til når som helst å stnse produksjonen v modeller eller endre spesifiksjoner eller utforming uten å måtte opplyse om det på forhånd og uten videre forpliktelser. Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA. Trykt i USA. 2012, Mercury Mrine

3 Alph, Axius, Brvo One, Brvo Two, Brvo Three, Circle M med ølgelogo, K-plnes, Mriner, MerCthode, MerCruiser, Mercury, Mercury med ølgelogo, Mercury Mrine, Mercury Precision Prts, Mercury Propellers, Mercury Rcing, MotorGuide, OptiMx, Quicksilver, SeCore, Skyhook, SmrtCrft, Sport-Jet, Verdo, VesselView, Zero Effort, Zeus, og #1 On the Wter er registrerte vremerker som tilhører Brunswick Corportion. Mercury Product Protection er et registrert servicemerke som tilhører Brunswick Corportion. Velkommen! Du hr vlgt en v de este åtmotorene på mrkedet. Den er konstruert med utllige egenskper som gjør den enkel å ruke og gir lng levetid. Med riktig pleie og vedlikehold vil du h glede v dette produktet i mnge åtsesonger. For å sikre mksiml ytelse og ekymringsløs ruk er vi deg lese denne håndoken nøye. Håndoken for ruk, vedlikehold og grnti inneholder spesifikke nvisninger for ruk og vedlikehold v produktet. Vi nefler t denne håndoken oppevres nær produktet slik t den er tilgjengelig når du ferdes på vnnet. Tkk for t du kjøpte et v våre Mercury MerCruiser-produkter. Vi håper du vil h glede v åtlivet! Mercury MerCruiser Grntimelding Produktet du hr gått til innkjøp v, leveres med en egrenset grnti fr Mercury Mrine. Grntietingelsene finner du i delen "Grnti" i denne håndoken. Grntierklæringen inneholder en eskrivelse v det som dekkes og ikke dekkes, dekningens vrighet, hvordn skffe grntidekning på enkleste måte, viktig nsvrsfrskrivelse for skder og nnen reltert informsjon. Vi er deg lese gjennom denne viktige informsjonen. Mercury Mrine-produkter er konstruert og produsert slik t de er i smsvr med våre egne høye kvlitetsstndrder, ktuelle rnsjestndrder og -regelverk, smt visse utslippsforskrifter. Hos Mercury Mrine kjøres og testes hver motor før den pkkes for trnsport, for å være sikker på t produktet er klrt til ruk. I tillegg testes visse Mercury Mrine-produkter i et kontrollert og overvåket miljø i opptil 10 timer med motorkjøretid. Dette er for å ekrefte og dokumentere smsvr med gjeldende stndrder og regelverk. Alle Mercury Mrine-produkter som selges som nye, dekkes v den ktuelle egrensede grntien, unsett om motoren tok del i et v testprogrmmene eskrevet ovenfor eller ikke. Les denne håndoken nøye VIKTIG: Hvis det er noe i denne håndoken du ikke forstår, kontkter du forhndleren for å få en demonstrsjon v fktiske strt- og driftsprosedyrer. Merknd Gjennom hele denne håndoken og på motoren det rukt fremeldinger, dvrsler, forsiktighetsmeldinger og merknder smmen med det internsjonle fresymolet.! Dette skl gjøre instlltøren/rukeren oppmerksom på spesielle nvisninger som gjelder visse service- eller driftsprosedyrer som kn være frlige dersom de utføres på feil eller utilstrekkelig måte. Følg disse nøye. Disse sikkerhetsmeldingene kn ikke i seg selv utelukke fren de dvrer mot. Ulykker forhindres først og fremst ved å overholde disse spesielle nvisningene ved servicereid, smt ved å ruke sunn fornuft.! FARE Angir en frlig situsjon som vil føre til dødsulykker eller lvorlig personskde dersom den ikke vverges.! ADVARSEL Angir en frlig situsjon som kn føre til død eller lvorlig personskde dersom den ikke vverges.! FORSIKTIG Angir en frlig situsjon som kn føre til mindre eller modert personskde dersom den ikke vverges. OBS Angir en situsjon som kn føre til svikt i motor eller større komponenter dersom den ikke vverges. VIKTIG: Angir informsjon som er vgjørende for å utføre oppgven på en vellykket måte. MERK: Angir informsjon som idrr til forståelse v et estemt trinn eller en estemt hndling.! ADVARSEL Båtføreren er nsvrlig for riktig og sikker etjening v åten og utstyret smt sikkerheten til lle psssjerene om ord. Vi nefler t åtføreren leser denne håndoken for ruk, vedlikehold og grnti, og setter seg grundig inn i ruksnvisningen for motoren og lt reltert tilehør før åten ts i ruk.

4 ! ADVARSEL Eksosen fr dette produktet inneholder kjemiklier som i delstten Cliforni er kjent for å forårske kreft, fosterskder eller skde reproduksjonsevnen.

5 INNHOLD Del 1 - Grnti Grntiregistrering i USA og Cnd... 2 Grntiregistrering utenfor USA og Cnd... 2 Overføring v grnti... 2 Mercurys kvlitetssertifiseringsprogrm for instllering... 3 Mercurys servicevtle (Product Protection Pln): USA og Cnd... 3 Mercury MerCruisers egrensede grnti (kun ensindrevne produkter) års egrenset grnti mot korrosjon års egrenset grnti mot korrosjon: SeCore hekkggregtmodeller med ensinmotor... 6 Informsjon om utslippskontrollgrnti... 6 Viktig informsjon... 6 Informsjonsmerke for utslippskontroll... 7 Eiernsvr... 8 Begrenset grnti for utslipprelterte komponenter i Cliforni... 8 Grntien dekker følgende... 8 Grntiens vrighet... 9 Slik oppnås grntidekning... 9 Dette vil Mercury gjøre... 9 Grntien dekker ikke følgende... 9 Grntierklæring vedrørende utslipp i Cliforni... 9 Dine rettigheter og forpliktelser i forindelse med grntien... 9 Produsentens grntidekning Eierens grntinsvr Begrenset grnti for utslipp ihht. EPA (Environmentl Protection Agency miljøtilsynet i USA): Utslippskontrollsystemets komponenter Grntiestemmelser i Austrli og New Zelnd Begrenset MerCruiser grnti Bestemmelser for Austrli og New Zelnd Dekningsvrighet for denne egrensede grntien Overføring v dekning Overføring v grnti Regler for Austrli og New Zelnd...13 Glol Wrrnty Appliction Chrts (4.3L, 5.0L MPI Non ECT)...14 MPI hekkggregtserien uten utslippskontroll (fritidsruk)...14 MPI hekkggregtserien uten utslippskontroll (kommersiell ruk) MPI hekkggregtserien uten utslippskontroll (ruk i offentlig sektor) MPI hekkggregtserien uten utslippskontroll (fritidsruk korrosjon) MPI hekkggregtserien uten utslippskontroll (kommersiell ruk korrosjon) MPI hekkggregtserien uten utslippskontroll (ruk i offentlig sektor korrosjon) Grntiteller med glol gyldighet (SeCore 4.3L, 5.0L MPI uten utslippskontroll) SeCore hekkggregtserien uten utslippskontroll (fritidsruk)...16 SeCore hekkggregtserien uten utslippskontroll (kommersiell ruk) SeCore hekkggregtserien uten utslippskontroll (ruk i offentlig sektor) SeCore hekkggregtserien uten utslippskontroll (fritidsruk SeCore hekkggregtserien uten utslippskontroll (kommersiell ruk korrosjon) SeCore hekkggregtserien uten utslippskontroll (ruk i offentlig sektor korrosjon) Sertifiseringsstjerne for utslipp...17 Utstillingsmerke Del 2 - Bli kjent med motoren Ytterligere ruksnvisninger for Axius systemer Identifiksjon Serienummermerke for MPI motor Brvo hekkggregtets serienummer og identifiksjon Brvos kterspeilserienummer Dødmnnsryter Instrumenter...24 Digitle instrumenter Anloge instrumenter Fjernkontroller (ikke DTS modeller)...25 Fjernkontroller...25 Pnelmontert Konsollmontert Fjernkontroller (DTS modeller) Fjernkontroller...26 Pnelmontert Konsollmontert én motor...27 Fltt kompsshus, konsollmontert én motor Konsollmontert to motorer Synkronisering v motorene Skifte stsjon på åter med to fjernkontrollstsjoner Synkronisering v fjernkontrollene før skifte v stsjon Zero Effort...30 Konsoll med doelthåndtk og CAN tsttur funksjoner og ruk Konsoll med doelthåndtk og CAN tsttur: Egenskper og ruk Synkronisere motorer Roroverføring...32 Synkronisere ror før overføring Zero Effort...32 Powertrim...33 Trim/tilhenger for én motor...34 Trim/tilhenger for to motorer M nor OKTOBER 2012 Side i

6 Overelstningseskyttelse for det elektriske systemet Lydvrslingssystem Teste lydvrslingssystemet Gurdin Strtegy Del 3 - På vnnet Ytterligere ruksnvisninger for Axius systemer Sikker ruk v åten Eksponering for kronmonoksid Vær oppmerksom på kronmonoksidforgiftning Hold deg unn eksosfylte steder God ventilsjon Dårlig ventilsjon Grunnleggende drift v åten (Ikke DTS modeller) Sjøsetting og drift v åten Sjekkliste...40 Strte og stoppe motoren Strte motoren Stnse motoren Strte motoren etter t den er stoppet i gir Bruk med kun gss Trnsportere åten Bruk ved kuldegrder Dreneringsplugg og lensepumpe Grunnleggende drift v åten (DTS modeller) Sjøsetting og drift v åten Sjekkliste...42 Strte og stoppe motoren Strte motoren Stnse motoren Bruk med kun gss Trnsportere åten Bruk ved kuldegrder Dreneringsplugg og lensepumpe Beskytte personer i vnnet Når åten er i evegelse Når åten ligger stille Bruk ved høy hstighet og høy ytelse Psssjersikkerhet i åter med pontong og dekk Båter med åpent dekk forn Båter med frontmonterte, forhøyde fiskeseter på sokkel...45 Hopping på ølger og kjølvnn Støt mot ojekter under vnn Drevenhetens støteskyttelse Bruk med lve vnninntk på grunt vnn Forhold som påvirker driften Vektfordeling (psssjerer og utstyr) i åten Båtunnen Kvitsjon Ventilsjon Høyde over hvet og klim Vlg v propell Komme i gng timers innkjøringsperiode Etter innkjøringsperioden Kontroll ved slutten v første sesong Del 4 - Spesifiksjoner Krv til drivstoff Drivstoffkrv...50 Bruk v reformulert (oksygeneriket) ensin (kun USA)...50 Bensin som inneholder lkohol...50 Motorolje Motorspesifiksjoner ,3 MPI MPI og SeCore Væskespesifiksjoner (MPI) Væskespesifiksjoner Motor Alph hekkggregt Brvo hekkggregter Olje for servostyring og powertrim Godkjent servostyringsolje...52 Godkjent powertrimolje Del 5 - Vedlikehold Ytterligere ruksnvisninger for Axius systemer Eierens/åtførerens nsvr Forhndlerens nsvr Vedlikehold Forslg til vedlikehold du kn utføre selv Inspeksjon Vedlikeholdsoversikt hekkggregtmodeller Rutinemessig vedlikehold Plnlgt vedlikehold Vedlikeholdslogg Motorolje Kontrollere Fylle Skifte olje og filter Dreneringspumpe for motorolje Skifte filter Motorolje Kontrollere Fylle Skifte olje og filter Enkelt dreneringssystem for motorolje Dreneringspumpe for motorolje Skifte filter Servostyring væske Kontrollere Fylle Skifte...64 Motorens kjølevæske Kontrollere Fylle Skifte...65 Side ii 90-8M nor OKTOBER 2012

7 Girolje til Alph hekkggregtet...65 Kontrollere...65 Fylle Oljeskift Girolje til hekkggregtet Kontrollere Fylle Oljeskift Powertrim olje Kontrollere...69 Fylle Skifte Btteri Forholdsregler med flere tterier for EFI motor Rengjøre flmmefellen...70 Positiv ventilsjonsventil for veivhus (PCV) Oljeskift Vnnutskillende drivstoffilter (MPI) Vnnutskillende drivstoffilter Gen II modeller T v Instllsjon Gen III modeller T v Instllsjon Smøring Styresystem Gsskel...75 Girkel vnlig Drivkselriller og o ringer på hekkggregtets universlledd (hekkggregtenheten fjernet) Motorkopling Modeller med drivkselforlengelse Propeller Reprsjon v propellen...77 Fjerne Alph propell Montering v Alph propell...78 Fjerning v Brvo One propell...79 Montering v Brvo One propell...79 Fjerning v Brvo Two propell...80 Montering v Brvo Two propell...80 Fjerning v Brvo Three propell Montering v Brvo Three propell Kilerem...83 Kontrollere...83 Skifte rem og/eller justere strmmingen Korrosjonseskyttelse...84 Informsjon om korrosjon Vedlikehold v jordingskretsens kontinuitet...84 MerCthode systemets tterikrv...84 Plssering v noder og MerCthode systemet Kontrollere Quicksilver MerCthode systemet Motorens ytre overflter...86 Vedlikehold v åtunnen Grohemmende mling Vedlikehold v hekkggregtets overflter...87 Skylle motorenheten Generell informsjon Spylekoplinger Vnninntk gjennom hekkggregt Alterntive vnninntk Skylleprosedyre for SeCore motor Modeller med vnninntk gjennom hekkggregtet Del 6 - Lgring Kuldeperioder eller lngtidslgring Klrgjøre motorenheten for lgring Klrgjøre motor og drivstoffsystem Drenere sjøvnnssystemet Identifisere dreneringssystemet...97 Luftktivert, ettpunkts dreneringssystem Mnuelt ettpunkts dreneringssystem Trepunkts mnuelt dreneringssystem Flerpunkts dreneringssystem (MPD) Luftktivert, ettpunkts dreneringssystem Båten i vnnet Båten på lnd Mnuelt ettpunkts dreneringssystem Båten i vnnet Båten på lnd Trepunkts mnuelt dreneringssystem Båten i vnnet Båten på lnd Flerpunkts dreneringssystem (MPD) Båten på lnd Båten i vnnet Drenere vnn fr drivstoffmodulen Gen III Cool Fuel Lgre tteriet Del 7 - Feilsøking Dignostisering v EFI prolemer Dignostisering v DTS prolemer Ytterligere ruksnvisninger for Axius systemer Motorvernsystem (Engine Gurdin System) Strtmotoren klrer ikke å dr motoren rundt eller drr motoren rundt skte Motoren vil ikke strte eller er vnskelig å strte Motoren fusker, feiltenner eller får tilkeslg Dårlig ytelse For høy motortempertur For lv motortempertur Lvt motoroljetrykk Btteriet ldes ikke Det er vnskelig å evege fjernkontrollen, den slrker eller den vgir uvnlige lyder Rttet rykker eller er vnskelig å dreie Powertrim fungerer ikke (motoren går ikke) Powertrim fungerer ikke (motoren går, men hekkggregtet eveger seg ikke) M nor OKTOBER 2012 Side iii

8 Del 8 - Informsjon om kundeservice Servicessistnse for eier Lokl reprsjonsservice Service når du er orte hjemmefr Stjålet motorenhet Når motoren hr vært under vnn Reservedeler Forespørsler om deler og tilehør Løse et prolem Kontktinformsjon for Mercury Mrines kundeservice Kundens servicedokumentsjon Engelsk Andre språk Del 9 - Sjekklister Kontroll før levering (PDI; Predelivery Inspection) Inspeksjon ved levering til kunde (CDI) Side iv 90-8M nor OKTOBER 2012

9 Innhold Del 1 - Grnti Del 1 - Grnti 1 Grntiregistrering i USA og Cnd... 2 Grntiregistrering utenfor USA og Cnd... 2 Overføring v grnti... 2 Mercurys kvlitetssertifiseringsprogrm for instllering... 3 Mercurys servicevtle (Product Protection Pln): USA og Cnd... 3 Mercury MerCruisers egrensede grnti (kun ensindrevne produkter) års egrenset grnti mot korrosjon års egrenset grnti mot korrosjon: SeCore hekkggregtmodeller med ensinmotor... 6 Informsjon om utslippskontrollgrnti... 6 Viktig informsjon... 6 Informsjonsmerke for utslippskontroll... 7 Eiernsvr... 8 Begrenset grnti for utslipprelterte komponenter i Cliforni... 8 Grntien dekker følgende... 8 Grntiens vrighet... 9 Slik oppnås grntidekning... 9 Dette vil Mercury gjøre... 9 Grntien dekker ikke følgende... 9 Grntierklæring vedrørende utslipp i Cliforni... 9 Dine rettigheter og forpliktelser i forindelse med grntien... 9 Produsentens grntidekning Eierens grntinsvr Begrenset grnti for utslipp ihht. EPA (Environmentl Protection Agency miljøtilsynet i USA): Utslippskontrollsystemets komponenter Grntiestemmelser i Austrli og New Zelnd Begrenset MerCruiser grnti Bestemmelser for Austrli og New Zelnd Dekningsvrighet for denne egrensede grntien Overføring v dekning Overføring v grnti Regler for Austrli og New Zelnd Glol Wrrnty Appliction Chrts (4.3L, 5.0L MPI Non ECT) MPI hekkggregtserien uten utslippskontroll (fritidsruk)...14 MPI hekkggregtserien uten utslippskontroll (kommersiell ruk) MPI hekkggregtserien uten utslippskontroll (ruk i offentlig sektor) MPI hekkggregtserien uten utslippskontroll (fritidsruk korrosjon) MPI hekkggregtserien uten utslippskontroll (kommersiell ruk korrosjon) MPI hekkggregtserien uten utslippskontroll (ruk i offentlig sektor korrosjon) Grntiteller med glol gyldighet (SeCore 4.3L, 5.0L MPI uten utslippskontroll) SeCore hekkggregtserien uten utslippskontroll (fritidsruk)...16 SeCore hekkggregtserien uten utslippskontroll (kommersiell ruk) SeCore hekkggregtserien uten utslippskontroll (ruk i offentlig sektor) SeCore hekkggregtserien uten utslippskontroll (fritidsruk SeCore hekkggregtserien uten utslippskontroll (kommersiell ruk korrosjon) SeCore hekkggregtserien uten utslippskontroll (ruk i offentlig sektor korrosjon) Sertifiseringsstjerne for utslipp Utstillingsmerke M nor OKTOBER 2012 Side 1

10 Del 1 - Grnti Grntiregistrering i USA og Cnd Kunder i ndre lnd enn USA og Cnd skl rådføre seg med den lokle distriutøren. 1. Du kn endre dressen som er registrert hos Mercury Mrine når som helst, også ved tidspunktet for fremsetting v grntikrv, ved å ringe til Mercury Mrine eller sende et rev eller en fks med nvnet ditt, den gmle dressen, den nye dressen og motorens serienummer til vdelingen for grntiregistrering hos Mercury Mrine. Forhndleren kn også ehndle disse informsjonsendringene. Mercury Mrine Attn: Wrrnty Registrtion Deprtment W6250 W. Pioneer Rod P.O. Box 1939 Fond du Lc, WI, USA Fks MERK: Registreringslister skl oppevres hos Mercury Mrine og hos lle forhndlere v Mercury Mrine-produkter solgt i USA, i tilfelle det skulle li nødvendig med en kunngjøring om tilkekllelse i henhold til den meriknske loven Federl Sfety Act. 2. Produktet må være registrert hos Mercury Mrine for å være erettiget grntidekning. Forhndleren skl fylle ut grntiregistreringen når produktet selges, og umiddelrt sende den inn til Mercury Mrine vi MercNET, e-post eller post. Ved mottkelse v denne grntiregistreringen vil Mercury Mrine foret registreringen. 3. Ved ehndling v grntiregistreringen vil Mercury Mrine sende registreringsekreftelsen per post til kjøperen v produktet. Dersom registreringsekreftelsen ikke er motttt innen 30 dger, ør du umiddelrt henvende deg til forhndleren som solgte deg produktet. Grntidekningen trer ikke i krft før produktet er registrert hos Mercury Mrine. Grntiregistrering utenfor USA og Cnd 1. Det er viktig t forhndleren som selger deg produktet, fyller ut grntiregistreringskortet og sender det til distriutøren eller Mrine Power-servicesenteret som er nsvrlig for å dministrere grntiregistreringer og -krv i ditt område. 2. På grntiregistreringskortet oppgir du nvnet og dressen din, produktets modell- og serienummer, kjøpsdtoen, ruksområdet smt distriutørens og forhndlerens kodenummer, nvn og dresse. Distriutøren eller forhndleren ekrefter også t du er den opprinnelige kjøper og ruker v produktet. 3. Etter t distriutøren eller forhndleren hr fylt ut grntiregistreringskortet, skl du strks få en kopi v kortet, spesifisert som kjøperens kopi. Dette kortet er din frikkregistrerings-id, og det skl oppevres for eventuell fremtidig ruk. Dersom det skulle li nødvendig med service under grntien for dette produktet, kn forhndleren komme til å e om grntiregistreringskortet for å få ekreftet kjøpsdtoen, og for å ruke opplysningene på kortet ved utfylling v grntikrvskjemene. 4. I enkelte lnd vil Mrine Power-servicesenteret utstede et permnent grntiregistreringskort (v plst) innen 30 dger etter t frikkens kopi v grntiregistreringskortet er motttt fr distriutøren eller forhndleren. Dersom du mottr et grntiregistreringskort v plst, kn du kste kjøperens kopi som du fikk fr distriutøren eller forhndleren d du kjøpte produktet. Spør distriutøren eller forhndleren om du kommer til å mott et plstkort. 5. Ytterligere informsjon vedrørende grntiregistreringskortet og hvordn det inngår i ehndlingen v grntikrv finner du i den internsjonle grntien. Se innholdsfortegnelsen. VIKTIG: I enkelte lnd kreves det i henhold til loven t frikken og forhndleren oppevrer registreringslistene. Vi ønsker t ALLE produkter skl registreres ved frikken i tilfelle det skulle li nødvendig å kontkte deg. Forsikre deg om t Mercury Mrine-distriutøren eller den utoriserte Mercury Mrine-forhndleren strks fyller ut grntiregistreringskortet og sender frikkens kopi til Mrine Power Interntionl-servicesenteret for ditt område. Overføring v grnti Den egrensede grntien kn overføres til ny eier, men re den urukte delen v grntien. Dette gjelder ikke for produkter som rukes til kommersielle formål. Ved overføring v grntien til ny eier skl en kopi v kvitteringen eller slgsvtlen, den nye eierens nvn og dresse smt motorens serienummer, sendes per post eller telefks til vdelingen for grntiregistrering hos Mercury Mrine. I USA og Cnd sendes det til: Mercury Mrine Attn: Wrrnty Registrtion Deprtment W6250 W. Pioneer Rod P.O. Box 1939 Fond du Lc, WI, USA Fks Ved ehndling v grntioverføringen vil Mercury Mrine sende registreringsekreftelsen per post til den nye eieren v produktet. Denne tjenesten er grtis. Side M nor OKTOBER 2012

11 Del 1 - Grnti Dersom produktene er kjøpt utenfor USA og Cnd, skl du kontkte distriutøren i ditt lnd eller nærmeste Mrine Power-servicesenter. Mercurys kvlitetssertifiseringsprogrm for instllering Mercury MerCruiser-produkter som er instllert v en åtygger med Mercurys kvlitetssertifisering for instllering, kn få ett (1) ekstr år med egrenset grntidekning. Kvlitetssertifiseringsprogrmmet for instllering le utviklet for å nerkjenne MerCruiser-åtyggerkunder som hr oppnådd høyere produksjonsstndrder. Det er rnsjens første og eneste omfttende sertifiseringsprogrm for åtyggerinstllering. Progrmmet hr tre målsetninger: 1. Foredre den totle produktkvliteten. 2. Gi en edre opplevelse v å være åteier. 3. Foredre totl kundetilfredshet. Sertifiseringsprosessen skl vurdere lle sider ved produksjonen og motorinstlleringen. Progrmmet estår v trinn for vurdering v design, produksjon og montering som åtyggeren må følge. De nyeste tilgjengelige metodene rukes i sertifiseringen for å skpe: Effektivitet og est mulig prksis med hensyn til instllering v motor. Verdensledende spesifiksjoner for montering og komponenter. Rsjonelle instlleringsprosesser. Endelige testingsprosedyrer i henhold til rnsjestndrd. Båtyggere som gjennomfører progrmmet og innfrir lle sertifiseringskrvene, får sttus som Instlltion Qulity System Certified Mnufcturer (sertifisert produsent med kvlitetssystem for instllering) og får ett (1) ekstr år med grntidekning under Mercurys egrensede frikkgrnti på lle MerCruiser-drevne åter som registreres fr og med åtyggerens sertifiseringsdto. Dette gjelder registreringer over hele verden. Mercury hr stt v en del v selskpets nettsted til å fremme kvlitetssertifiseringsprogrmmet for instllering og kommunisere fordelene til forrukerne. Du finner en oppdtert liste over MerCruiser-drevne åtmerker som hr fått denne kvlitetssertifiseringen, på Mercurys servicevtle (Product Protection Pln): USA og Cnd VIKTIG: Visse høyytelsesprodukter, instllsjoner med tre motorer og kommersiell ruk dekkes ikke v Mercurys produkteskyttelsesordning (Mercury Product Protection Pln). Mercurys produkteskyttelsesordning dekker uventede mekniske og elektriske feil som kn oppstå etter t den vnlige, egrensede grntien hr opphørt. Ordningen kn kjøpes opp til 12 måneder etter motorens første registreringsdto, og er tilgjengelig med vrighet på fr ett til fem år. Den vlgfrie produkteskyttelsesordningen (Mercury Product Protection Pln) er den eneste frikkutoriserte, utvidede grntiordningen Mercury tilyr for motoren. Kontkt en Mercury MerCruiser-forhndler for å få fullstendige opplysninger om progrmmet. Mercury MerCruisers egrensede grnti (kun ensindrevne produkter) Mercury MerCruisers egrensede grnti (kun ensindrevne produkter) Grntien dekker følgende Mercury Mrine grnterer t lle nye produkter skl være fri for mterildefekter og friksjonsfeil i perioden som er ngitt nedenfor. 90-8M nor OKTOBER 2012 Side 3

12 Del 1 - Grnti Grntiens vrighet Grntiperiode for fritidsruk Grntiperioden strter på dtoen d produktet først le solgt til en forruker til fritidsruk, eller fr dtoen d produktet først le ttt i ruk, lt etter hv som inntreffer først. Produkter som er montert v en kvlitetssertifisert montør får ett (1) år ekstr grntidekning. Hvis du må reprere eller ytte ut deler eller få service på denne grntien, vil det ikke forlenge vrigheten på denne grntien utover den originle utløpsdtoen. Grntiperioden er spesifikk for modellen som dekkes. Se den ktuelle modellen for sisdekningsperioden: Grntidekning for Horizon innenordsmotorer og Vzer 100 hekkggregter Den egrensede grntien for Horizon-innenordsmotorer og Vzer 100-modeller er fire (4) år når de er montert v en kvlitetssertifisert montør og tre (3) år når monteringen ikke er sertifisert. Dekning for SeCore hekkggregtmodeller Den egrensede grntien for SeCore hekkggregtmodeller er fire (4) år når de er montert v en kvlitetssertifisert montør og tre (3) år når monteringen ikke er sertifisert. Grntidekning for Tow Sports innenordsmodeller Den egrensede grntien for lle Tow Sports 5.7 TKS-modeller er to (2) år når de er montert v en kvlitetssertifisert montør og ett (1) år når monteringen ikke er sertifisert. Den egrensede grntien for lle ndre Tow Sports-innenordsmodeller er tre (3) år når de er montert v en kvlitetssertifisert montør og to (2) år når monteringen ikke er sertifisert. Grntidekning for lle ndre modeller Den egrensede grntien for lle ndre ensindrevne hekkggregter og innenordsmodeller enn de som er eskrevet ovenfor, er to (2) år når de er montert v en kvlitetssertifisert montør og ett (1) år når monteringen ikke er sertifisert. Grntiperiode for kommersiell ruk Grntiperioden strter på dtoen d produktet først le solgt til en forruker til kommersiell ruk, eller fr dtoen d produktet først le ttt i ruk, lt etter hv som inntreffer først. Kommersielle rukere v disse produktene får grntidekning enten i ett (1) år dtoen d produktet først le solgt til en detljkunde, eller for de første 500 driftstimene, lt etter hv som inntreffer først. Kommersiell ruk er definert som enhver ruk v dette produktet til reid eller i tilknytning til et reidsgiver-/reidstkerforhold, eller ruk v produktet som inntektskilde i en del v grntiperioden. Dette gjelder selv om produktet re rukes leilighetsvis til slike formål. Hvis du må reprere eller ytte ut deler eller få service på denne grntien, vil det ikke forlenge vrigheten på denne grntien utover den originle utløpsdtoen. Overføring v dekning Den delen v grntiperioden som ikke er utløpt, kn overføres fr en kunde til en ny kunde (fritidsruk) ved riktig omregistrering v produktet. Den delen v grntiperioden som ikke er utløpt, kn ikke overføres verken til eller fr en kunde som ruker åten kommersielt. Opphør v dekning Grntidekningen opphører for produkter som nskffes på følgende måter: Tvungen tilkelevering fr en detljkunde Kjøp på uksjon Kjøp fr en skrphndler Kjøp fr et forsikringsselskp som nskffet produktet som følge v et forsikringskrv Betingelser som må oppfylles for å få grntidekning Grntidekning er kun tilgjengelig for detljkunder som kjøper fr en forhndler som er utorisert v Mercury Mrine til å distriuere produktet i det lndet der slget fnt sted, og d re etter t Mercury Mrines spesifiserte inspeksjon før levering er fullført og dokumentert. Grntidekningen trer i krft når en utorisert forhndler registrerer produktet på riktig måte. Feilktig informsjon vedrørende grntiregistrering i forindelse med fritidsruk, eller senere ruksendring fr fritidsruk til kommersiell ruk (med mindre omregistreringen foregår på gyldig måte), kn nnullere grntien etter Mercury Mrines egen vurdering. Rutinemessig vedlikehold som er eskrevet i håndoken for ruk, vedlikehold og grnti, må utføres regelmessig for å opprettholde grntidekningen. Mercury Mrine foreholder seg retten til å kreve evis for tilfredsstillende vedlikehold før det gis grntidekning. Dette vil Mercury Mrine gjøre Mercury Mrines eneste og utelukkende forpliktelse under denne grntien er egrenset til, etter egen vurdering, å reprere defekte deler, skifte ut slik del eller slike deler med nye eller refrikerte deler som er godkjent v Mercury Mrine, eller tilkeetle kjøpesummen for Mercury Mrine-produktet. Mercury Mrine foreholder seg retten til å foret foredringer eller endre på produkter uten derved å forplikte seg til å utføre dette på tidligere leverte produkter. Slik oppnås grntidekning Kunden må gi Mercury Mrine rimelig nledning til å reprere, og rimelig dgng til produktet for å utføre grntireid. Når krv fremsettes under grntien, skl produktet leveres inn for inspeksjon hos en Mercury Mrine-forhndler som er utorisert til å utføre service på produktet. Dersom det ikke er mulig for kjøperen å levere produktet til en slik forhndler, må vedkommende sende skriftlig melding til Mercury Mrine. Mercury Mrine vil d sørge for t det lir utført en inspeksjon og eventuell reprsjon som grntien dekker. Kjøper er i slike tilfeller nsvrlig for lle kostnder i forindelse med trnsport og reisetid. Dersom den utførte servicen ikke dekkes v denne grntien, må kjøper dekke utgifter til reid og mteriler, og lle ndre utgifter i forindelse med servicen. Kjøperen skl ikke, med mindre Mercury Mrine er om det, sende produktet eller deler v produktet direkte til Mercury Mrine. Registreringsevis skl fremlegges for forhndleren når grntiservicen es utført, for å oppnå dekning. Side M nor OKTOBER 2012

13 Grntien dekker ikke følgende Denne egrensede grntien dekker ikke følgende: Rutinevedlikehold Justeringer Norml slitsje Skde forårsket v misruk Unorml ruk Del 1 - Grnti Bruk v en propell eller girutvekslingsforhold som ikke tillter t motoren går i neflt turtllsområde (se håndoken for ruk, vedlikehold og grnti) Bruk v produktet på en måse som er uforenlig med delen om neflt ruk og reidssyklus i håndoken for ruk, vedlikehold og grnti Vnstell Ulykke Under vnn Feil montering (det står korrekte monteringsspesifiksjoner og -teknikker i monteringsnvisningen for produktet) Feil service Bruk v tilehør eller deler som ikke er produsert eller solgt v Mercury Mrine, og som skder Mercury-produktet. Vnnjetpumpeimpellere og foringer Bruk v drivstoff, oljer eller smøremidler som ikke er eregnet på produktet (se håndoken for ruk, vedlikehold og grnti); Endring eller fjerning v deler Vnn som kommer inn i motoren gjennom drivstoffinntket, luftinntket eller eksossystemet, eller skde på produktet fr utilstrekkelig kjølevnn forårsket v lokkering v kjølesystemet v et fremmedlegeme Kjøre motoren ute v vnnet Montere motoren for høyt på kterspeilet Bruke åten når motoren er overtrimmet Grntien gjøres ugyldig dersom produktet rukes til åtrce eller nnen konkurrnsevirksomhet, eller dersom produktet på et eller nnet tidspunkt hr litt rukt med en girhusenhet for rcerkjøring, selv om dette gjelder en tidligere eier. Utgifter i forindelse med opphling, sjøsetting, tuing, lgring, telefon, leie, esværligheter, hvnevgifter, forsikring, vdrg på lån, tp v tid, tp v inntekt eller nnen type tilfeldige skder eller følgeskder dekkes ikke under denne grntien. Videre er utgifter i forindelse med fjerning og/eller utskifting v åtskillevegger eller nnet mterile for å få tilgng til produktet, ikke dekket v denne grntien. Ingen enkeltperson eller selvstendig virksomhet, innefttet Mercury Mrine-utoriserte forhndlere, hr fått tilltelse fr Mercury Mrine til å gi noen nnen forsikring, fremstilling eller grnti i forindelse med produktet enn det som omfttes v denne egrensede grntien. Slike erklæringer kn eventuelt ikke håndheves overfor Mercury Mrine. FRASKRIVELSER OG BEGRENSNINGER UNDERFORSTÅTTE GARANTIER VEDRØRENDE SALGBARHET OG EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL DEKKES IKKE AV DENNE GARANTIEN. I DEN UTSTREKNING DE IKKE KAN FRASKRIVES, ER UNDERFORSTÅTTE GARANTIER BEGRENSET TIL VARIGHETEN AV DEN BEGRENSEDE GARAN TIEN. DENNE GARANTIEN UTELUKKER DEKNING AV TILFELDIGE SKADER OG FØLGESKADER. ENKELTE DELSTATER/LAND TILLATER IKKE FRA SKRIVELSENE, BEGRENSNINGENE OG UNNTAKENE SOM ER NEVNT OVENFOR. DET KAN DERFOR VÆRE DISSE IKKE GJELDER I DITT TILFELLE. DENNE GARANTIEN GIR DEG VISSE JURIDISKE RETTIGHETER. DET KAN OGSÅ VÆRE DU HAR ANDRE RETTIGHETER, NOE SOM KAN VARIERE FRA LAND TIL LAND OG DELSTAT TIL DELSTAT. 3 års egrenset grnti mot korrosjon 3 ÅRS BEGRENSET GARANTI MOT KORROSJON Grntien dekker følgende Mercury Mrine grnterer t ingen nye motorer v merket Mercury, Mriner, Mercury Rcing, Sport Jet, M 2 Jet Drive, Trcker fr Mercury Mrine Outord, MerCruiser-innenordsmotor eller -hekkggregter (produkt) vil svikte som en direkte følge v korrosjon i perioden som eskrives nedenfor. Grntiens vrighet Denne egrensede korrosjonsgrntien gir tre (3) års dekning enten fr dtoen d produktet først le solgt, eller fr dtoen d produktet først le ttt i ruk, lt etter hv som inntreffer først. Reprsjon og utskiftning v deler, eller utførelse v service under denne grntien, forlenger ikke grntien utover den opprinnelige utløpsdtoen. Den delen v grntiperioden som ikke er utløpt, kn overføres til en ny kunde (fritidsruk) ved riktig omregistrering v produktet. Grntidekningen opphører for rukte produkter som kreves tilkelevert fr en detljkunde eller er kjøpt på uksjon, fr en skrphndel eller fr et forsikringsselskp som nskffet produktet som følge v et forsikringskrv. Betingelser som må oppfylles for å få grntidekning Grntidekning er re tilgjengelig for detljkunder som kjøper fr en forhndler som er utorisert v Mercury Mrine til å distriuere produktet i det lndet der slget fnt sted, og d re etter t Mercury Mrines spesifiserte kontroll før levering er fullført og dokumentert. Grntidekningen trer i krft når en utorisert forhndler foretr registrering v produktet på riktig måte. Korrosjonsforeyggende utstyr, som spesifisert i håndoken for ruk, vedlikehold og grnti, skl være i ruk på åten, og rutinemessig vedlikehold, som eskrevet i håndoken for ruk, vedlikehold og grnti, må utføres til riktig tid (inkludert, uten egrensning, utskiftning v offernoder, ruk v spesifiserte smøremidler og utedring v hkk og riper) for å opprettholde grntidekningen. Mercury Mrine foreholder seg retten til å kreve evis for tilfredsstillende vedlikehold før det gis grntidekning. Dette vil Mercury gjøre Mercurys eneste og utelukkende forpliktelse under denne grntien er egrenset til, etter egen vurdering, å reprere korroderte deler, skifte ut slike deler med nye eller Mercury Mrine-godkjente refrikerte deler eller refundere kjøpesummen for Mercury-produktet. Mercury foreholder seg retten til å foret foredringer eller endre på produkter uten derved å forplikte seg til å utføre dette på tidligere leverte produkter. Slik oppnås grntidekning Kunden må gi Mercury rimelig nledning til å reprere, og rimelig dgng til produktet for å utføre grntireid. Når krv fremsettes under grntien, skl produktet leveres inn for inspeksjon hos en Mercury-forhndler som er utorisert til å utføre service på produktet. Dersom det ikke er mulig for kjøperen å levere produktet til en slik forhndler, må vedkommende sende skriftlig melding til Mercury. Vi vil d sørge for t det lir utført en inspeksjon og eventuell reprsjon som grntien dekker. Kjøper er i slike tilfeller nsvrlig for lle kostnder i forindelse med trnsport og/eller reisetid. Dersom den utførte servicen ikke dekkes v denne grntien, må kjøper dekke utgifter til reid og mteriler, og lle ndre utgifter i forindelse med servicen. Kjøperen skl ikke, med mindre Mercury er om det, sende produktet eller deler v produktet direkte til Mercury. Registreringsevis skl fremlegges for forhndleren når grntiservicen es utført, for å oppnå dekning. Grntien dekker ikke følgende 90-8M nor OKTOBER 2012 Side 5

14 Del 1 - Grnti Denne egrensede grntien dekker ikke korrosjon på det elektriske nlegget; korrosjon som følge v skde, korrosjon som utelukkende gir kosmetisk skde, misruk eller feilktig service; korrosjon på tilehør, instrumenter, styresystem; korrosjon på frikkinstllert vnnjetggregt; skde som følge v mrinevekster; produkt som er solgt med mindre enn ett års egrenset grntidekning; reservedeler (deler som rukeren hr kjøpt); produkter som er rukt kommersielt. Kommersiell ruk er definert som enhver ruk v dette produktet til reid eller i tilknytning til et reidsgiver-/reidstkerforhold, eller ruk v produktet som inntektskilde i en del v grntiperioden. Dette gjelder selv om produktet re rukes leilighetsvis til slike formål. 4 års egrenset grnti mot korrosjon: SeCore hekkggregtmodeller med ensinmotor 4 ÅRS BEGRENSET GARANTI MOT KORROSJON: SEACORE HEKKAGGREGATMODELLER MED BENSINMOTOR Grntien dekker følgende Mercury Mrine grnterer t hver nye MerCruiser SeCore motor-, kterspeil- og hekkggregtpkke ikke skl li urukelig som et direkte resultt v korrosjon i tidsperioden ngitt nedenfor. Grntiens vrighet Denne egrensede korrosjonsgrntien gir grntidekning i fire (4) år fr dtoen når en MerCruiser SeCore motor-, kterspeil- og hekkggregtpkke først selges, eller dtoen når den først ts i ruk, lt etter hv som inntreffer først. Hvis du må reprere eller ytte ut deler eller få service på denne grntien, vil det ikke forlenge vrigheten på denne grntien utover den originle utløpsdtoen. Den delen v grntiperioden som ikke er utløpt, kn overføres til ny kjøper (ikke ruk i næringsvirksomhet) ved riktig omregistrering v produktet. Grntidekningen opphører for produkter som nskffes på følgende måter: Tvungen tilkelevering fr en detljkunde Kjøp på uksjon Kjøp fr en skrphndler Kjøp fr et forsikringsselskp som nskffet produktet som følge v et forsikringskrv Betingelser som må oppfylles for å få grntidekning Grntidekning er kun tilgjengelig for detljkunder som kjøper fr en forhndler som er utorisert v Mercury Mrine til å distriuere produktet i det lndet der slget fnt sted, og d re etter t Mercury Mrines spesifiserte inspeksjon før levering er fullført og dokumentert. Grntidekningen trer i krft når en utorisert forhndler foretr registrering v produktet på riktig måte. Korrosjonsforeyggende utstyr, som spesifisert i håndoken for ruk, vedlikehold og grnti, skl være i ruk på åten, og rutinemessig vedlikehold, som eskrevet i håndoken for ruk, vedlikehold og grnti, må utføres til riktig tid som ngitt i håndoken for ruk, vedlikehold og grnti (inkludert, uten egrensning, utskiftning v offernoder, ruk v spesifiserte smøremidler og utedring v hkk og riper) for å opprettholde grntidekningen. Mercury Mrine foreholder seg retten til å kreve evis for tilfredsstillende vedlikehold før det gis grntidekning. Dette vil Mercury Mrine gjøre Mercurys eneste og utelukkende forpliktelse under denne grntien er egrenset til, etter egen vurdering, å reprere korroderte deler, skifte ut slik del eller slike deler med nye eller refrikerte deler som er godkjent v Mercury Mrine, eller tilkeetle kjøpesummen for Mercury-produktet. Mercury foreholder seg retten til å foret foredringer eller endre på produkter uten dermed å forplikte seg til å utføre dette på produkter som llerede er produsert. Slik oppnås grntidekning Kunden må gi Mercury Mrine rimelig nledning til å reprere, og rimelig dgng til produktet for å utføre grntireid. Når krv fremsettes under grntien, skl produktet leveres inn for inspeksjon hos en Mercury Mrine-forhndler som er utorisert til å utføre service på produktet. Dersom det ikke er mulig for kjøperen å levere produktet til en slik forhndler, må vedkommende sende skriftlig melding til Mercury Mrine. Mercury Mrine vil d sørge for t det lir utført en inspeksjon og eventuell reprsjon som grntien dekker. Kjøperen er i slike tilfeller nsvrlig for lle kostnder i forindelse med trnsport og/eller reisetid. Dersom den utførte servicen ikke dekkes v denne grntien, må kjøperen dekke utgifter til reid og mteriler, og lle ndre utgifter i forindelse med servicen. Kjøperen skl ikke, med mindre Mercury Mrine er om det, sende produktet eller deler v produktet direkte til Mercury Mrine. Registreringsevis skl fremlegges for forhndleren når grntiservicen es utført, for å oppnå dekning. Grntien dekker ikke følgende Denne egrensede grntien dekker ikke følgende: Korrosjon i det elektriske systemet Korrosjon som følge v skde Korrosjon som kun forårsker kosmetisk skde Misruk eller feil service Korrosjon på tilehør, instrumenter og styresystemer Korrosjon på frikkinstllert vnnjetggregt Skde som følge v mrine vekster Reservedeler (deler som er kjøpt v kunden) Produkter som selges med mindre enn ett års egrenset produktgrnti Produkter som rukes i næringsvirksomhet. Bruk i næringsvirksomhet defineres som enhver ruk v dette produktet til reid eller i tilknytning til et reidsgiver-/reidstkerforhold, eller ruk v produktet som inntektskilde i en del v grntiperioden. Dette gjelder selv om produktet kun unntksvis rukes til slike formål. Informsjon om utslippskontrollgrnti Viktig informsjon Gjeldende utslippkontrollgrnti for et spesifikt produkt finner du på merket Emission Control Informtion (informsjon om utslippskontrollgrnti) som er festet til motoren. Motorer som fller utenfor de meriknske, føderle EPA-forskriftene eller delstten Clifornis utslippskontrollforskrifter, dekkes ikke v en seprt komponentgrnti for utslippskontrollen. Produktets Mercury MerCruiser-grnti erøres ikke v produktets endelige estemmelsessted ihht. de meriknske, føderle EPA-forskriftene eller stten Clifornis utslippskontrollforskrifter. En liste over typiske motorkomponenter forundet med utslippskontroll, finner du under Utslippskontrollsystemets komponenter i rukerhåndokens grntidel. Side M nor OKTOBER 2012

15 Informsjonsmerke for utslippskontroll Del 1 - Grnti Mercury MerCruiser festet på produksjonstidspunktet et ECI-merke (informsjonsmerke for utslippskontroll) som ikke kn forflskes, godt synlig på motoren. Merk deg t sertifisering for lve utslipp ikke påvirker tilpsningen, funksjonen eller ytelsen til motoren. Båtyggere og forhndlere kn ikke fjerne merket eller delen det er festet på før slg. Dersom det er nødvendig med modifiksjoner, må du forhøre deg med Mercury MerCruiser om du kn få et reservemerke før du går videre. I tillegg til den påkrevde utslippserklæringen, står motorens serienummer, motorfmilen, gjeldende utslippsstndrd, produksjonsdto (måned, år) og motorens slgvolum oppgitt på merket. REFER TO THE OWNER'S MANUAL FOR MAINTENANCE SPECIFICATIONS AND ADJUSTMENTS EMISSION CONTROL INFORMATION THIS ENGINE CONFORMS TO 2009 CALIFORNIA AND U.S. EPA EMISSION REGULATIONS FOR SPARK IGNITION MARINE ENGINES SERIAL #: XXXXXXXX DOM: MMM YYYY FAMILY: XXXXXXXXXXXX HC+NOx FEL : XX.X g/kwh c d DISP: X.XL POWER : XXX kw CO FEL : XXX g/kwh e g f Gjeldende stndrd - Motorens serienummer c - Motorserienvn d - Utslippsgrense for hydrokroner smt oksider i nitrogenfmilien e - Produksjonsdto f - Motorens slgvolum, motoreffekt g - Utslippsgrense for kronmonoksider VIKTIG: CE-merket nederst i høyre hjørne v informsjonsmerket for utslippskontroll ngir t en EU-smsvrserklæring gjelder for produktet. Du finner ytterligere informsjon på forsiden v denne håndoken. VIKTIG: Motorer som fller utenfor de meriknske, føderle EPA-forskriftene eller delstten Clifornis utslippskontrollforskrifter, dekkes ikke v en seprt komponentgrnti for utslippskontrollen. Produktets Mercury MerCruiser-grnti erøres ikke v produktets endelige estemmelsessted ihht. de meriknske, føderle EPA-forskriftene eller stten Clifornis utslippskontrollforskrifter. ECIEPACA ECI-merke REFER TO THE OWNER'S MANUAL FOR MAINTENANCE SPECIFICATIONS AND ADJUSTMENTS FAMILY: XXXXXXXXXXXX EMISSION CONTROL INFORMATION NOT FOR SALE IN CALIFORNIA THIS MARINE ENGINE COMPLIES WITH U.S. EPA EXHAUST REGULATIONS FOR 2009 SERIAL #: XXXXXXXX DOM: MMM YYYY HC+NOx FEL : XX.X g/kwh DISP: X.XL POWER CO FEL : XXX g/kwh : XXX kw 0575 ECIEPA Smsvrsstndrd Angir t åtmotoren er i smsvr med meriknske EPA-forskrifter v 2009 vedrørende eksosutslipp. Båtmotoren selges ikke i Cliforni. EMISSION CONTROL INFORMATION ECICARB THIS ENGINE CONFORMS TO 2009 CALIFORNIA EMISSION REGULATIONS FOR SPARK IGNITION MARINE ENGINES REFER TO THE OWNER'S MANUAL FOR MAINTENANCE SPECIFICATIONS AND ADJUSTMENTS SERIAL #: XXXXXXXX DOM: MMM YYYY FAMILY: XXXXXXXXXXX HC+NOx FEL : XX.X g/kwh DISP: X.XL POWER CO FEL : XXX g/kwh : XXX kw Angir t åtmotoren er i smsvr med stten Clifornis CARB-forskrifter v 2009 vedrørende eksosutslipp. REFER TO THE OWNER'S MANUAL FOR MAINTENANCE SPECIFICATIONS AND ADJUSTMENTS EMISSION CONTROL INFORMATION THIS ENGINE CONFORMS TO 2009 CALIFORNIA AND U.S. EPA EMISSION REGULATIONS FOR SPARK IGNITION MARINE ENGINES SERIAL #: XXXXXXXX DOM: MMM YYYY FAMILY: XXXXXXXXXXXX HC+NOx FEL : XX.X g/kwh DISP: X.XL POWER CO FEL : XXX g/kwh : XXX kw 0575 ECIEPACA Angir t åtmotoren er i smsvr med stten Clifornis CARB-forskrifter og meriknske EPA-forskrifter v M nor OKTOBER 2012 Side 7

16 Del 1 - Grnti ECI-merke EMISSION CONTROL INFORMATION NOT FOR SALE IN CALIFORNIA THIS ENGINE IS EXEMPT UNDER 40 CFR FROM EMISSION STANDARDS AND RELATED REQUIREMENTS REFER TO THE OWNER'S MANUAL FOR MAINTENANCE SPECIFICATIONS AND ADJUSTMENTS SERIAL #: XXXXXXXX DOM: MMM YYYY FAMILY: XXXXXXXXXXXX HC+NOx FEL : XX.X g/kwh DISP: X.XL POWER CO FEL : XXX g/kwh : XXX kw 0575 ECIEXEMP Smsvrsstndrd Angir t åtmotoren er unnttt meriknske EPA-forskrifter v 2010 vedrørende eksosutslipp, ifølge 40 CFR Båtmotoren selges ikke i Cliforni. EMISSION CONTROL INFORMATION THIS ENGINE CONFORMS TO 2010 CALIFORNIA EMISSION REGULATIONS FOR SPARK IGNITION MARINE ENGINES. THIS ENGINE IS EXEMPT UNDER 40 CFR FROM EMISSION STANDARDS AND RELATED REQUIREMENTS. REFER TO THE OWNERS MANUAL FOR MAINTENANCE SPECIFICATIONS AND ADJUSTMENTS. SERIAL #: XXXXXXXX DOM: MMM YYYY FAMILY: XXXXXXXXXXXX DISP: X.XL POWER : XXX kw HC+NOx FEL : XX.X g/kwh CO FEL : XXX g/kwh 0575 ECICARBX Angir t åtmotoren er i smsvr med stten Clifornis forskrifter v 2010 og unnttt meriknske EPA-forskrifter v 2009 vedrørende eksosutslipp, ifølge 40 CFR EMISSION CONTROL INFORMATION THIS ENGINE DOES NOT COMPLY WITH U.S. EPA NONROAD EMISSION REQUIREMENTS. SELLING OR INSTALLING THIS ENGINE FOR ANY PURPOSE OTHER THAN TO REPLACE A NONROAD ENGINE BUILT BEFORE JANUARY 1, 2010 MAY BE A VIOLATION OF FEDERAL LAW SUBJECT TO CIVIL PENALTY. SERIAL #: XXXXXXXX DOM: MMM YYYY FAMILY: XXXXXXXXXXXX HC+NOx FEL : XX.X g/kwh DISP: X.XL POWER : XXX kw CO FEL : XXX g/kwh 0575 ECISERV Angir en reserveåtmotor som kn ersttte en åtmotor ygget før 1. jnur Eiernsvr Brukeren er pålgt å utføre rutinemessig vedlikehold på motoren for å holde utslippsnivået innenfor de foreskrevne sertifiseringsstndrdene. Brukeren skl ikke utføre noen modifiksjoner på motoren som vil endre motoreffekten eller forårske utslipp som overskrider frikkens spesifiksjoner. Begrenset grnti for utslipprelterte komponenter i Cliforni MERK: Mercury Mrine opererer ikke med modellår for produktspekteret til Mercury MerCruiser. For å være i smsvr med CARB-grntireglene, og kun i dette egrensede øyemed, skl modellår h smme etydning som klenderår. Modellår 2003 henviser for eksempel til produkter som er produsert i løpet v klenderåret Cliforni Air Resources Bord (CARB) hr offentliggjort regler vedrørende luftutslipp fr innenordsmotorer og hekkggregter. Bestemmelsene gjelder lle innenordsmotorer og hekkggregter som le produsert i modellår 2003 og senere. Mercury Mrine tilyr i smsvr med disse reglene denne egrensede grntien for utslippskontrollsystemer (se listen over komponentene i utslippskontrollsystemet nedenfor) og grnterer videre for t innenordsmotoren eller hekkggregtet le konstruert, ygget og utstyrt slik t den/det skulle være i overensstemmelse med lle gjeldende CARBregler i henhold til kpittel 1 og 2, del 5, vsnitt 26 i regelverket for helse og sikkerhet. Den egrensede grntierklæringen for motoren inneholder opplysninger om den egrensede grntien for komponenter til innenordsmotorer og hekkggregter som ikke er reltert til utslipp. Grntien dekker følgende MERK: Forhndleren vil registrere motoren for grntidekning på dine vegne. Grntiregistreringsprosessen er ikke på noen måte forundet med prosessen for å få innvilget lisens, eiendomsrett eller registrering fr delsttenes åtmyndigheter. Du ør e forhndleren om å oppdtere informsjonen i din grntiregistrering slik t den gjenspeiler eventuell endring v dresse eller overføring v eierskp. (Denne endringen kn forets til enhver tid.) Se grntiregistreringsinformsjonen i rukerhåndoken eller t kontkt med forhndleren for mer informsjon. Mercury Mrine grnterer t komponentene i utslippskontrollsystemet (se komponentene for utslippskontrollsystemet som er oppført nedenfor) på nye 2003-modeller og nyere Cliforni-sertifiserte innenordsmotorer og hekkggregter som er registrert på en person ostt i Cliforni, er fri for mngler i mterile og utførelse som fører til feil på en grntert del, og med hensyn til mterile er identisk med den ktuelle delen som er eskrevet i Mercury Mrines søknd om sertifisering fr Cliforni Air Resources Bord, for den tidsperioden og på de etingelsene som er gjengitt nedenfor. Utgifter i forindelse med dignostisering v slike feil, dekkes dersom grntikrvet godkjennes. Dersom ndre motorkomponenter skdes som følge v t en del som dekkes v grntien, svikter, vil reprsjonen v disse komponentene også dekkes v grntien. Side M nor OKTOBER 2012

17 Grntiens vrighet Del 1 - Grnti MERK: Mercury Mrine opererer ikke med modellår for produktspekteret til Mercury MerCruiser. For å være i smsvr med CARB-grntireglene, og kun i dette egrensede øyemed, skl modellår h smme etydning som klenderår. Modellår 2003 henviser for eksempel til produkter som er produsert i løpet v klenderåret Denne egrensede grntien dekker komponentene i systemene for utslippskontroll. Enkelte deler for utslippskontroll i nye motorer (innenords eller hekkggregt) dekkes i 3 år eller 480 timer (det som inntreffer først) fr dtoen d produktet selges for første gng eller første gng produktet ts i ruk, vhengig v hv som inntreffer først. Vnlige vedlikeholdsdeler i utslippskontrollsystemet, for eksempel tennplugger og filtre, som står oppgitt på listen over deler som dekkes v grntien, dekkes frem til første utskiftningsintervll. Se Utslippskontrollsystemets komponenter og Vedlikeholdspln. Reprsjon eller utskiftning v deler, eller utførelse v service under denne grntien, forlenger ikke grntien utover den opprinnelige utløpsdtoen. Den delen v grntiperioden som ikke er utløpt, kn overføres til ny kjøper. Se Overføring v grnti. Slik oppnås grntidekning Kunden må gi Mercury rimelig nledning til å reprere, og rimelig dgng til produktet for å utføre grntireid. Når krv fremsettes under grntien, skl produktet innleveres til inspeksjon hos en Mercury-forhndler som er utorisert til å utføre service på produktet. Dersom det ikke er mulig for kjøperen å levere produktet til en slik forhndler, må vedkommende melde fr om dette til Mercury Mrine som så vil sørge for t det lir utført en inspeksjon og eventuell reprsjon som dekkes v grntien. Kjøper er i slike tilfeller nsvrlig for lle kostnder i forindelse med trnsport og/eller reisetid. Dersom den utførte service ikke dekkes v denne grntien, må kjøper dekke utgifter til reid og mteriler, og lle ndre utgifter i forindelse med denne service. Kjøperen skl ikke, med mindre Mercury er om det, sende produktet eller deler v produktet direkte til Mercury. Dette vil Mercury gjøre Mercury Mrines eneste og utelukkende forpliktelse under denne grntien er egrenset til, på egen ekostning og etter egen vurdering, å reprere defekte deler, skifte ut slike deler med nye eller Mercury Mrine-godkjente refrikkerte deler, eller refundere kjøpesummen for Mercury-produktet. Mercury foreholder seg retten til å foret foredringer eller endringer på produkter uten dermed å forplikte seg til å utføre dette på produkter som llerede er produsert. Grntien dekker ikke følgende Denne egrensede grntien dekker ikke deler for rutinemessig vedlikehold, motorjustering, ndre justeringer, norml slitsje, skde som følge v misruk, unorml ruk, ruk v propell- og girforhold som ikke tillter t motoren kjøres innenfor neflt turtllsområde på full gss (se Spesifiksjoner), ruk v produktet på en måte som ikke smsvrer med neflte driftsrutiner, forsømmelse, ulykke, nedsenking i vnn, feilktig instllsjon (riktige instllsjonsspesifiksjoner og - teknikker er eskrevet i instllsjonsnvisningene for produktet), feilktig service, vnnjetpumpeimpellere og innerkledning, kjøring med drivstoff, olje eller smøremidler som ikke egner seg til ruk med produktet (se Spesifiksjoner), endringer eller fjerning v deler. Utgifter i forindelse med opphling, sjøsetting, tuing, lgring, telefonutgifter, leie, esværligheter, hvnevgifter, forsikring, vdrg på lån, tp v tid, tp v inntekt eller nnen type tilfeldige skder eller følgeskder dekkes ikke under denne grntien. Videre er utgifter i forindelse med fjerning og/eller utskifting v åtskillevegger eller -mterile på grunn v åtens design for å få tilgng til produktet, ikke dekket v denne grntien. Vedlikehold, utskifting eller reprsjon v utslippskontrollutstyr og -systemer som ikke dekkes v grntien, kn utføres ved et hvilket som helst åtmotorverksted eller v en åtmekniker. Bruk v deler som ikke er fr Mercury, ved vedlikehold og reprsjoner som ikke dekkes v grntien, vil ikke h innvirkning på grntidekningen v nnet reid. Bruk v tilleggsdeler (som eskrevet i prgrf 1900 ()(1) og ()(10) under overskrift 13 i regelverket for Cliforni) eller modifiserte deler som ikke er godkjente v CARB kn være en grunn nok til t Mercury Mrine estemmer seg for å vvise et grntikrv. Når feil på deler som dekkes v grntien, skyldes ruk v tilleggsdeler eller modifiserte deler som ikke er godkjente, vil grntikrvet li vvist. FRASKRIVELSER OG BEGRENSNINGER UNDERFORSTÅTTE GARANTIER VEDRØRENDE SALGBARHET OG EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL DEKKES IKKE AV DENNE GARANTIEN. I DEN UTSTREKNING DE IKKE KAN FRASKRIVES, ER UNDERFORSTÅTTE GARANTIER BEGRENSET TIL VARIGHETEN AV DEN BEGRENSEDE GARANTIEN. DENNE GARANTIEN UTELUKKER DEKNING AV TILFELDIGE SKADER OG FØLGESKADER. ENKELTE DELSTATER/LAND TILLATER IKKE FRASKRIVELSENE, BEGRENSNINGENE OG UNNTAKENE SOM ER NEVNT OVENFOR. DET ER DERFOR MULIG AT DETTE IKKE GJELDER ALLE KUNDER. DENNE GARANTIEN GIR DEG VISSE JURIDISKE RETTIGHETER. DET KAN OGSÅ VÆRE DU HAR ANDRE RETTIGHETER, NOE SOM KAN VARIERE FRA LAND TIL LAND OG DELSTAT TIL DELSTAT. Dersom du hr spørsmål vedrørende dine grntirettigheter og -plikter, finner du kontktinformsjon under Servicessistnse for eier. Grntierklæring vedrørende utslipp i Cliforni Dine rettigheter og forpliktelser i forindelse med grntien MERK: Mercury Mrine opererer ikke med modellår for produktspekteret til Mercury MerCruiser. For å være i smsvr med CARB-grntireglene, og kun i dette egrensede øyemed, skl modellår h smme etydning som klenderår. Modellår 2003 henviser for eksempel til produkter som er produsert i løpet v klenderåret M nor OKTOBER 2012 Side 9

18 Del 1 - Grnti Cliforni Air Resources Bord vil med glede forklre grntien for utslippskontrollsystemet på 2003-årsmodeller og nyere innenordsmotorer og hekkggregter. I Cliforni må nye innenordsmotorer og hekkggregter konstrueres, ygges og utstyres i smsvr med sttens strenge stndrder for nti-smog. Mercury Mrine må gi grntidekning for utslippskontrollsystemet på innenordsmotoren eller hekkggregtet for perioden som er oppgitt nedenfor, under forutsetning v t motoren ikke hr vært utstt for misruk, forsømmelse eller utilstrekkelig vedlikehold. Utslippskontrollsystemet kn estå v deler som forgsser eller drivstoffinnsprøytingssystem, tenningssystem og ktlystor. Slnger, remmer, konnektorer og ndre utslippsrelterte enheter kn også komme inn under dette. Når det foreligger et forhold som kommer inn under grntien, vil Mercury Mrine reprere innenordsmotoren eller hekkggregtet uten t det koster deg noe. Grntien dekker dignostisering, deler og reid. Produsentens grntidekning Visse deler for utslippskontroll på motorer fr 2009 og senere (innenordsmotor eller hekkggregt) dekkes i 3 år eller 480 timer (det som inntreffer først). Grntidekning sert på timetll tilltes kun for motorer som er utstyrt med timetellere, som definert i 2441()(13) eller tilsvrende. Hvis en utslippsreltert del på motoren er defekt under grntien, vil delen li reprert eller yttet v Mercury Mrine. Eierens grntinsvr Som eier v innenordsmotoren eller hekkggregtet, er du nsvrlig for t nødvendig vedlikehold (oppgitt i rukerhåndoken) lir utført. Mercury Mrine nefler t du tr vre på lle kvitteringer som gjelder vedlikehold på innenordsmotoren eller hekkggregtet, men Mercury Mrine kn ikke vvise grntikrv kun fordi det mngler kvitteringer eller fordi du ikke kn evise t lt vedlikehold er utført til riktig tid. Som eier v innenordsmotoren eller hekkggregtet, ør du likevel være klr over t Mercury Mrine kn vvise grntikrv dersom innenordmotoren eller hekkggregtet eller en del hr sviktet på grunn v misruk, forsømmelse, utilstrekkelig vedlikehold eller modifiksjoner som ikke er godkjente. Så snrt prolemet oppstår, er det ditt nsvr å levere innenordsmotoren eller hekkggregtet til en Mercury Mrineforhndler som hr utorissjon til å utføre service på produktet. Grntireprsjoner vil li fullført innen rimelig tid, som ikke skl overskride 30 dger. Dersom du hr spørsmål vedrørende dine grntirettigheter og -plikter, finner du kontktinformsjon under Servicessistnse for eier. Begrenset grnti for utslipp ihht. EPA (Environmentl Protection Agency - miljøtilsynet i USA): I overensstemmelse med forpliktelsene i 40 CFR, prgrf 1045, underprgrf B, gir Mercury Mrine en utslippsgrnti på 3 år eller 480 motortimer (det som forekommer først) for t motoren er designet, ygget og utstyrt slik t den på slgstidspunktet er i overensstemmelse med gjeldende forskrifter under prgrf 213 i Clen Air Act, og t motoren er uten mterildefekter og friksjonsfeil som kn føre til t motoren ikke overensstemmer med gjeldende forskrifter. Utslippskontrollsystemets komponenter Den utslippsrelterte grntien dekker lle motorkomponenter som, hvis de svikter, vil føre til høyere utslipp v regulerte innholdsstoffer. Blnt komponentene som dekkes, er: 1. Målingssystemet for drivstoff. Forgsser og interne deler (eller trykkregultor eller drivstoffinnsprøytingssystem). Måle- og kontrollsystem for luft-/ensinforhold c. Forsterket kldstrtsystem d. Innsugingsventiler 2. Luftinnsugingssystem. Kontrollert innsugingssystem for vrm luft. Innsugingsmnifold c. Luftfilter d. Turoldersystemer e. Vrmestigningsventil og enhet 3. Tenningssystem. Tennplugger. Mgnetisk eller elektronisk tenningssystem c. Gnistkontrollsystem d. Tenningscoil eller kontrollmodul e. Tenningskler 4. Smøringssystem. Oljepumpe og interne deler. Oljeinjektorer c. Oljemåler Side M nor OKTOBER 2012

19 5. Positivt veivhusventilsjonsystem (PCV). PCV-ventil. Oljepåfyllingslokk 6. Eksossystem. Eksosmnifold. Eksosend c. Mellomliggende eksosend d. Nedre eksosrør e. Eksosrør 7. Ktlystorer eller termisk rektorsystem. Ktlystor. Termisk rektor c. Eksosmnifold d. Eksosventiler 8. Diverse utstyr som rukes i systemene ovenfor. Slnger, klemmer, koplinger, rør, tetningspkninger- eller utstyr, og festenordninger. Remskiver, remmer og spennruller c. Vkuum-, tempertur-, trykk- og tidsfølsomme ventiler og rytere d. Elektroniske kontroller Del 1 - Grnti MERK: Den utslippsrelterte EPA-grntien dekker ikke komponenter som, hvis de svikter, ikke vil øke motorens utslipp v regulerte, forurensende stoffer. Grntiestemmelser i Austrli og New Zelnd Begrenset MerCruiser-grnti Bestemmelser for Austrli og New Zelnd Denne egrensede grntien er utstedt v Mrine Power Interntionl Pty Ltd ACN med dressen Bessemer Drive, Dndenong South, Victori 3175, Austrli (tlf.: ), e-postdresse: Mercury Mrine grnterer t lle nye produkter skl være fri for mterildefekter og friksjonsfeil i perioden som er ngitt nedenfor. Kundens rettigheter under denne grntien kommer i tillegg til ndre rettigheter og rettsmidler som kunden lovmessig måtte h i forindelse med vrene eller tjenestene grntien gjelder for. Våre produkter leveres med grntier som ikke kn ekskluderes i henhold til forrukerlovgivningen i Austrli (Austrlin Consumer Lw). Du er erettiget en ersttning eller refusjon ved fullstendig svikt og kompenssjon for lle ndre tp eller skder som med rimelighet kn forutses. Du hr også rett til å få vrene reprert eller erstttet dersom vrene ikke er v kseptel kvlitet og svikten ikke skyldes fullstendig svikt. Dekningsvrighet for denne egrensede grntien Under denne egrensede grntien kn du kun fremstille krv for feil som oppstår i den ktuelle grntiperioden (se informsjonen nedenfor). Krvet må i tillegg motts v oss før grntiperioden utløper. MerCruiser ensinhekkggregter og -innenordsmotorer 2 års produktgrnti 3 års korrosjonsgrnti 1 års / 500 timers produktgrnti, lett kommersiell ruk MerCruiser SeCore 3 års produktgrnti 4 års korrosjonsgrnti 1 års / 500 timers produktgrnti, lett kommersiell ruk MerCruiser Tow Sport-motorer 3 års produktgrnti 3 års korrosjonsgrnti 1 års / 500 timers produktgrnti, lett kommersiell ruk Grntiperioden strter på dtoen d produktet først le solgt til en forruker til fritidsruk, eller fr dtoen d produktet først le ttt i ruk, lt etter hv som inntreffer først. Hvis du må reprere eller ytte ut deler eller få service på denne egrensede grntien, vil det ikke forlenge vrigheten på grntien utover den originle utløpsdtoen. Grntiperioden er spesifikk for den dekkede modellen. Grunnleggende dekningsperiode finner du ved henvisning til den ktuelle modellen. 90-8M nor OKTOBER 2012 Side 11

20 Del 1 - Grnti Grntiperioden strter på dtoen d produktet først le solgt til en forruker til kommersiell ruk, eller fr dtoen d produktet først le ttt i ruk, lt etter hv som inntreffer først. Kommersielle rukere v disse produktene får grntidekning enten i ett (1) år dtoen d produktet først le solgt til en detljhndelskunde, eller for de første 500 driftstimene, lt etter hv som inntreffer først. Kommersiell ruk er definert som enhver ruk v dette produktet til reid eller i tilknytning til et reidsgiver-/reidstkerforhold, eller ruk v produktet som inntektskilde i en del v grntiperioden. Dette gjelder selv om produktet re rukes leilighetsvis til slike formål. Hvis du må reprere eller ytte ut deler eller få service på denne grntien, vil det ikke forlenge vrigheten på denne grntien utover den originle utløpsdtoen. Overføring v dekning Den delen v grntiperioden som ikke er utløpt, kn overføres til ny kjøper (til fritidsruk) ved riktig omregistrering v produktet. Den delen v grntiperioden som ikke er utløpt, kn ikke overføres verken til eller fr en kunde som ruker åten kommersielt. Grntidekningen som ytes under denne egrensede grntien, opphører for produkter som nskffes på følgende måter: Kjøpt fr et forsikringsselskp som nskffet produktet som følge v et forsikringskrv Kjøpt fr en skrphndler Tvungen tilkelevering fr en detljkunde Kjøpt på uksjon Grntidekning gis i henhold til denne egrensede grntien kun til forrukere som kjøper fr eller gjennom en forhndler som er utorisert v Mercury Mrine til å distriuere produktet i det ktuelle lndet der slget finner sted. Dekning gis d kun etter t Mercury Mrines spesifiserte kontroll før levering hr litt utført og dokumentert. Grntidekningen trer i krft når en utorisert forhndler registrerer produktet på riktig måte. Feilktig informsjon ved grntiregistrering i forindelse med fritidsruk, eller ved senere ruksendring fr fritidsruk til kommersiell ruk (med mindre produktet er riktig registrert), kn medføre t Mercury Mrine etter egen vurdering nnullerer grntien. Rutinemessig vedlikehold som er eskrevet i håndoken for ruk, vedlikehold og grnti, må utføres ved plnlgt intervll for å opprettholde grntidekningen. Mercury Mrine foreholder seg retten til å kreve evis for tilfredsstillende vedlikehold før det gis grntidekning. Mercury Mrines eneste og utelukkende forpliktelse i henhold til denne egrensede grntien er egrenset til, etter egen vurdering, å reprere defekte deler, skifte ut slik del eller slike deler med nye eller refrikerte deler som er godkjent v Mercury Mrine, eller tilkeetle kjøpesummen for Mercury Mrine-produktet. Mercury Mrine foreholder seg retten til å foret foredringer eller endre på produkter uten derved å forplikte seg til å utføre dette på tidligere leverte produkter. Kunden må gi Mercury Mrine rimelig nledning til å reprere, og rimelig dgng til produktet for å utføre grntireid. Når krv fremsettes under grntien, skl produktet leveres inn for inspeksjon hos en Mercury Mrine-forhndler som er utorisert til å utføre service på produktet. En oversikt over forhndlere og deres kontktinformsjon er tilgjengelig på Dersom det ikke er mulig for kjøperen å levere produktet til en slik forhndler, må vedkommende sende skriftlig melding om dette til Mercury Mrine på dressen ovenfor. Mercury Mrine vil d sørge for t det lir utført en inspeksjon og eventuell reprsjon som grntien dekker. Denne egrensede grntien dekker ikke kjøperens kostnder i forindelse med trnsport og reisetid. Hvis de utførte tjenestene ikke dekkes v denne egrensede grntien, skl kjøperen etle for ll reidstid, lt mteriell og lle ndre utgifter forundet med tjenestene, med det unntket t forrukere ikke vil måtte etle hvis tjenestene er utført for å utedre en feil som fller inn under estemmelsene om kseptel kvlitet som Mercury Mrine er undet v under ustrlsk forrukerlovgivning. Kjøperen skl ikke, med mindre Mercury Mrine er om det, sende produktet eller deler v produktet direkte til Mercury Mrine. Registreringsevis skl fremlegges for forhndleren når grntiservicen es utført, for å oppnå dekning under denne egrensede grntien. Denne egrensede grntien dekker ikke følgende: Bruke åten når motoren er overtrimmet Rutinevedlikehold Justeringer Norml slitsje Skde forårsket v misruk Unorml ruk Bruk v en propell eller et girutvekslingsforhold som ikke tillter t motoren går i neflt turtllsområde. Se håndoken for ruk, vedlikehold og grnti. Bruk v produktet på en måte som er uforenlig med delen om neflt ruk og reidssyklus i håndoken for ruk, vedlikehold og grnti Vnstell Ulykke Under vnn Feil montering (det står korrekte monteringsspesifiksjoner og -teknikker i monteringsnvisningen for produktet) Feil service Side M nor OKTOBER 2012

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 25/30 EFI 4-takter 90-10244G91 110 !

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 25/30 EFI 4-takter 90-10244G91 110 ! Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de este påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i åtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2011 Mercury Marine 40 Jet firetakter 90-8M0055481 111 !

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2011 Mercury Marine 40 Jet firetakter 90-8M0055481 111 ! Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de beste påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i båtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de beste påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i båtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2011 Mercury Marine 30/40 firetakter 90-8M0055442 111 !

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2011 Mercury Marine 30/40 firetakter 90-8M0055442 111 ! Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de beste påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i båtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

Drivstofftanker (A.5.2.2) ISO 13591, ISO 8469

Drivstofftanker (A.5.2.2) ISO 13591, ISO 8469 Velkommen om ord! Tilstrekkelig stell og vedlikehold er viktig for t Mercury-produktet skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

2015 Mercury Marine. 75/90/115/115 Pro XS/125 OptiMax og 80 Jet. Påhengsmotor Bruk Vedlikehold Garanti Installering Håndbok

2015 Mercury Marine. 75/90/115/115 Pro XS/125 OptiMax og 80 Jet. Påhengsmotor Bruk Vedlikehold Garanti Installering Håndbok 8M0102698 1214 nor 2015 Mercury Mrine 75/90/115/115 Pro XS/125 OptiMx og 80 Jet Påhengsmotor Bruk Vedlikehold Grnti Instllering Håndbok nor Smsvrserklæring Fritidsbåtdirektivet 94/25/EC som endret v direktiv

Detaljer

2015 Mercury Marine. 75/80/90/100/115 EFI firetakter. Påhengsmotor Sjekkliste Vedlikehold Garanti Montering Håndbok

2015 Mercury Marine. 75/80/90/100/115 EFI firetakter. Påhengsmotor Sjekkliste Vedlikehold Garanti Montering Håndbok 2015 Mercury Mrine 75/80/90/100/115 EFI firetkter Påhengsmotor Sjekkliste Vedlikehold Grnti Montering Håndbok 8M0107779 415 nor nor Smsvrserklæring for motorer som benyttes i fritidsbåter, ihht. Fritidsbåtdirektivet

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 75/90/115/125 OptiMax 90-10208G90 1209 !

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 75/90/115/125 OptiMax 90-10208G90 1209 ! Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de este påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i åtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 135/150/175/150-175 Pro XS OptiMax 90-8M0058036 311

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 135/150/175/150-175 Pro XS OptiMax 90-8M0058036 311 Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de beste påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i båtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 80 Jet OptiMax 90-10259G90 1209 !

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 80 Jet OptiMax 90-10259G90 1209 ! Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de beste påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i båtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

Samsvarserklæring påhengsmotor, vanlig totakter

Samsvarserklæring påhengsmotor, vanlig totakter Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de este påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i åtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

Mercury Marine W6250 Pioneer Road P.O. Box 1939 Fond du Lac, WI 54935-1939 USA,

Mercury Marine W6250 Pioneer Road P.O. Box 1939 Fond du Lac, WI 54935-1939 USA, Velkommen om ord! Tilstrekkelig stell og vedlikehold er viktig for t Mercury-produktet skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

Mercury Marine W6250 Pioneer Road P.O. Box 1939 Fond du Lac, WI 54935-1939 USA,

Mercury Marine W6250 Pioneer Road P.O. Box 1939 Fond du Lac, WI 54935-1939 USA, Velkommen om bord! Tilstrekkelig stell og vedlikehold er viktig for t Mercury-produktet skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 135/150/175/150-175 Pro XS OptiMax 90-10299G91 310

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 135/150/175/150-175 Pro XS OptiMax 90-10299G91 310 Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de beste påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i båtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

Velkommen om bord! Samsvarserklæring. 2006 Mercury Marine 2.5/3.5 firetakter 90-10251G60 1005

Velkommen om bord! Samsvarserklæring. 2006 Mercury Marine 2.5/3.5 firetakter 90-10251G60 1005 Velkommen om bord! Tilstrekkelig tilsyn og vedlikehold er viktig for t Mercury-produktet skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

Samsvarserklæring påhengsmotor, vanlig totakter

Samsvarserklæring påhengsmotor, vanlig totakter Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de beste påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i båtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

INNHOLD. Bruk. Garantiinformasjon

INNHOLD. Bruk. Garantiinformasjon Hvis serienummerplten til utenordsmotoren hr CE merket nederst i venstre hjørne, gjelder følgende erklæring: Denne utenordsmotoren som er produsert v Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA eller Mrine

Detaljer

Samsvarserklæring FCC og IC. EU-samsvarserklæring. Miljøsamsvarserklæring. Takk. 2014 Mercury Marine Pinpoint GPS 90-8M0089316 1213

Samsvarserklæring FCC og IC. EU-samsvarserklæring. Miljøsamsvarserklæring. Takk. 2014 Mercury Marine Pinpoint GPS 90-8M0089316 1213 Smsvrserklæring FCC og IC PINPOINT FJERNKONTROLL, FCC ID - MVU10148 ACMA: N2523 IC: 6094A-09291, 6094A-09305 Denne enheten er i smsvr med del 15 v FCC-reglene. Bruken er underlgt følgende to etingelser:

Detaljer

nor i 2012 Mercury Marine 90-8M0066063 112

nor i 2012 Mercury Marine 90-8M0066063 112 nor i 2012 Mercury Mrine 90-8M0066063 112 ii nor Komponenter styrekulthåndtk Plssering v styrekulthåndtkskomponenter... 1 Betjening v dødmnnsbryter Dødmnnsbryter... 2 Justering v styrekulthåndtk Justeringer...

Detaljer

2015 Mercury Marine. Oppblåsbar båt 570/620 i M-serien. Oppblåsbar båt i M-serien

2015 Mercury Marine. Oppblåsbar båt 570/620 i M-serien. Oppblåsbar båt i M-serien 2015 Mercury Mrine Opplåsr åt 570/620 i M-serien Opplåsr åt i M-serien 8M0110033 515 nor nor Alle hos Mercury Mrine tkker deg for t du hr vlgt en opplåsr åt fr Mercury Mrine. Du hr gjort en klok investering

Detaljer

Motorprodusentens navn: Mercury Marine MerCruiser Adresse: 3003 N. Perkins Road By: Stillwater, OK Postnummer: Land: USA

Motorprodusentens navn: Mercury Marine MerCruiser Adresse: 3003 N. Perkins Road By: Stillwater, OK Postnummer: Land: USA MERK: Følgende gjelder kun CE-merkede produkter. Smsvrserklæring Mercury MerCruiser Denne hekkggregt- eller innenordsmotoren smsvrer, når den er montert i henhold til Mercury MerCruisers nvisninger, med

Detaljer

2011 Mercury Marine Scorpion 350 ECT, Scorpion 377 H.O. ECT *8M * 90-8M

2011 Mercury Marine Scorpion 350 ECT, Scorpion 377 H.O. ECT *8M * 90-8M 2011 Mercury Mrine Scorpion 350 ECT, Scorpion 377 H.O. ECT *8M0061543* 90-8M0061543 511 INNHOLD Del 1 - Grnti Grntiregistrering: USA og Cnd... 2 Grntiregistrering: Utenfor USA og Cnd... 2 Overføring v

Detaljer

Utskifte av slange. Gjeldende modeller. Kundemeddelelse. Inventar hos forhandler. Reservedeler på lager. Inspeksjon

Utskifte av slange. Gjeldende modeller. Kundemeddelelse. Inventar hos forhandler. Reservedeler på lager. Inspeksjon Nr. 98-16g Utskifte v slnge Gjeldende modeller Kundemeddelelse Inventr hos forhndler Reservedeler på lger Inspeksjon 1999 Mercury/Mriner 6 til og med 25 Hk (2-tkt) serienummer 0G818363 til og med 0G829089

Detaljer

Samsvarserklæring for fremdriftsmotorer for fritidsbåter i henhold til kravene i direktiv 94/25/EC og endringene i 2003/44/EC

Samsvarserklæring for fremdriftsmotorer for fritidsbåter i henhold til kravene i direktiv 94/25/EC og endringene i 2003/44/EC Smsvrserklæring for fremdriftsmotorer for fritidsåter i henhold til krvene i direktiv 94/25/EC og endringene i 2003/44/EC Denne innenordsmotoren tilfredsstiller krvene i direktivene nedenfor smt relterte

Detaljer

INNHOLD. Bruk. Garantiinformasjon

INNHOLD. Bruk. Garantiinformasjon Hvis serienummerplten til utenbordsmotoren hr CE merket nederst i venstre hjørne, gjelder følgende erklæring: Denne utenbordsmotoren som er produsert v Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA eller Mrine

Detaljer

Samsvarserklæring for motorer som benyttes i fritidsbåter, ihht. Fritidsbåtdirektivet 94/25/EC som endret av direktiv 2003/44/EC

Samsvarserklæring for motorer som benyttes i fritidsbåter, ihht. Fritidsbåtdirektivet 94/25/EC som endret av direktiv 2003/44/EC Smsvrserklæring for motorer som benyttes i fritidsbåter, ihht. Fritidsbåtdirektivet 94/25/EC som endret v direktiv 2003/44/EC Motorprodusentens nvn: Mercury Mrine Adresse: W6250 W. Pioneer Rod, P. O. Box

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service Mercury Marine 2,5/3,5 firetakters 90-8M !

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service Mercury Marine 2,5/3,5 firetakters 90-8M ! Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de beste påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i båtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

Motortype Drivstofftype Forbrenningssyklus Z eller hekkaggregat med innebygget eksosanlegg Diesel Firetakter

Motortype Drivstofftype Forbrenningssyklus Z eller hekkaggregat med innebygget eksosanlegg Diesel Firetakter Smsvrserklæring for Mercury diesel-hekkggregter (VW) Dette hekkggregtet tilfredsstiller krvene i direktivene nedenfor smt relterte stndrder med tilhørende endringer, når den er montert i smsvr med Mercury

Detaljer

300 VERADO FIRETAKTERSMOTOR VERADO CCT-TEKNOLOGI (CLOSED COMPARTMENT TECHNOLOGY) MONTERINGSVEILEDNING OG TILLEGG TIL EIERHÅNDBOK

300 VERADO FIRETAKTERSMOTOR VERADO CCT-TEKNOLOGI (CLOSED COMPARTMENT TECHNOLOGY) MONTERINGSVEILEDNING OG TILLEGG TIL EIERHÅNDBOK Merury Mriner Merury, Merury Mrine, MerCruiser, Merury MerCruiser, Merury Ring, Merury Preision Prts, Merury Propellers, Mriner, Quiksilver, Alph, Axius, Brvo One, Brvo Two, Brvo Three, K- Plnes, MerCthoe,

Detaljer

2016 Mercury Marine. Garantiinformasjon Europa og SUS. Europa og SUS

2016 Mercury Marine. Garantiinformasjon Europa og SUS. Europa og SUS 2016 Mercury Marine Garantiinformasjon Europa og SUS Europa og SUS 8M0117210 216 nor GARANTIREGISTRERING EMEA OG SUS Kunder i land utenfor EMEA og SUS må rådføre seg med den lokale distributøren. 1. Du

Detaljer

ut maskinen, og kontroller komponentene Mikro-USB-kabel SD-minnekort Hurtigstartguide DVD-ROM

ut maskinen, og kontroller komponentene Mikro-USB-kabel SD-minnekort Hurtigstartguide DVD-ROM Hurtigstrtguide DSmoile 820W Strt her DSmoile 820W DSmoile 920DW Tkk for t du vlgte Brother. Din støtte er viktig for oss, og vi er glde for å h deg som kunde. Før du ruker mskinen, les denne hurtigoppsettguiden

Detaljer

Takk. Garantimelding. 2011 Mercury Marine Ferskvann/saltvann 90-8M0060999 211

Takk. Garantimelding. 2011 Mercury Marine Ferskvann/saltvann 90-8M0060999 211 Tkk Tkk for t du vlgte MotorGuide, en v de este dorgemotorene på mrkedet. Mnge års erfring ligger til grunn for produksjonen v produkter v førsteklsses kvlitet. MotorGuide hr derfor fått et omdømme for

Detaljer

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her ADS-2100 Les Produktsikkerhetsguide før du koler til mskinen. Les deretter Hurtigstrtguide for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL ADVARSEL viser en potensielt frlig

Detaljer

Eneboerspillet. Håvard Johnsbråten

Eneboerspillet. Håvard Johnsbråten Håvrd Johnsråten Eneoerspillet Når vi tenker på nvendelser i mtemtikken, ser vi gjerne for oss Pytgors læresetning eller ndre formler som vi kn ruke til å eregne lengder, reler, kostnder osv. Men mer strkte

Detaljer

Samsvarserklæring FCC og IC. EU-samsvarserklæring. Miljøsamsvarserklæring. Takk. 2014 Mercury Marine Xi5 trådløs utgave 90-8M0089302 1213

Samsvarserklæring FCC og IC. EU-samsvarserklæring. Miljøsamsvarserklæring. Takk. 2014 Mercury Marine Xi5 trådløs utgave 90-8M0089302 1213 Smsvrserklæring FCC og IC Xi5 ASM-FT PEDAL, INC, WRLS FCC ID - MVU09291 Xi5 ASM-NØKKELRING, DORGEMOTOR FCC ID - MVU09305 ACMA: N2523 IC: 6094A-09291, 6094A-09305 Denne enheten er i smsvr med del 15 v FCC-reglene.

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service Mercury Marine 15/20 firetakter G !

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service Mercury Marine 15/20 firetakter G ! Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de este påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i åtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

Bruksanvisning/ Brugsanvisning

Bruksanvisning/ Brugsanvisning 1 6 d c e Bruksnvisning/ Brugsnvisning f h g i j k l m 7 8 10 2 3 9 c e d Bkovervendt/Bgudvendt Høyde/højde 61-105 cm 4 5 11 12 Mks vekt/vægt 18 kg Alder 9m 4å UN regultion no. R129 i-size 8 9 13 14 15

Detaljer

Garantiinformasjon EMEA og CIS

Garantiinformasjon EMEA og CIS 2017 Mercury Marine Garantiinformasjon EMEA og CIS EMEA og CIS 8M0128286 217 nor 2. Garantiens varighet for ditt produkt GARANTIREGISTRERING EMEA OG SUS Kunder i land utenfor EMEA og SUS må rådføre seg

Detaljer

Hva er tvang og makt? Tvang og makt. Subjektive forhold. Objektive forhold. Omfanget av tvangsbruk. Noen eksempler på inngripende tiltak

Hva er tvang og makt? Tvang og makt. Subjektive forhold. Objektive forhold. Omfanget av tvangsbruk. Noen eksempler på inngripende tiltak Tvng og mkt Omfng v tvng og mkt, og kommunl kompetnse Hv er tvng og mkt? Tiltk som tjenestemottkeren motsetter seg eller tiltk som er så inngripende t de unsett motstnd må regnes som ruk v tvng eller mkt.

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service Mercury Marine 2,5/3,5 firetakter G !

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service Mercury Marine 2,5/3,5 firetakter G ! Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de beste påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i båtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

Motorprodusentens navn: Mercury Marine MerCruiser Adresse: 3003 N. Perkins Road By: Stillwater, OK Postnummer: Land: USA

Motorprodusentens navn: Mercury Marine MerCruiser Adresse: 3003 N. Perkins Road By: Stillwater, OK Postnummer: Land: USA MERK: Følgende gjelder kun CE-merkede produkter. Smsvrserklæring Mercury MerCruiser Denne hekkggregt- eller innenbordsmotoren smsvrer, når den er montert i henhold til Mercury MerCruisers nvisninger, med

Detaljer

Samsvarserklæring for fremdriftsmotorer for fritidsbåter i henhold til kravene i direktiv 94/25/EC og endringene i 2003/44/EC

Samsvarserklæring for fremdriftsmotorer for fritidsbåter i henhold til kravene i direktiv 94/25/EC og endringene i 2003/44/EC Samsvarserklæring for fremdriftsmotorer for fritidsbåter i henhold til kravene i direktiv 94/25/EC og endringene i 2003/44/EC Motorprodusentens navn: Tohatsu Marine Corporation (TMC) Mercury Marine Joint

Detaljer

Motorprodusentens navn: V M MOTORI, s.p.a. Adresse: VIA FERRARESE, 29 By: CENTO (FE) Postnummer: Land: Italia

Motorprodusentens navn: V M MOTORI, s.p.a. Adresse: VIA FERRARESE, 29 By: CENTO (FE) Postnummer: Land: Italia Smsvrserklæring for Mercury Diesel QSD innenordsmodeller Denne innenordsmotoren tilfredsstiller krvene i direktivene nedenfor smt relterte stndrder med tilhørende endringer, når den er montert i smsvr

Detaljer

510 Series Color Jetprinter

510 Series Color Jetprinter 510 Series Color Jetprinter Brukerhåndok for Windows Feilsøking for instllering En sjekkliste for å finne løsninger på vnlige instlleringsprolemer. Skriveroversikt Lære om skriverdelene og skriverprogrmvren.

Detaljer

Hekkaggregatmodellene 2.8 og 4.2 diesel

Hekkaggregatmodellene 2.8 og 4.2 diesel Hekkggregtmodellene 2.8 og 4.2 diesel 0001. Identifiksjonsfortegnelse Serienumrene er produsentens nøkler til forskjellige ingeniørdetljer som gjelder for Cummins MerCruiser Diesel motoren. Oppgi lltid

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 4/5/6 firetakter 90-10211G91 110 !

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 4/5/6 firetakter 90-10211G91 110 ! Takk for at du har valgt å gå til innkjøp av en av de beste påhengsmotorene på markedet. Du har gjort en klok investering i båtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert av Mercury Marine, en av verdens

Detaljer

2015 Mercury Marine. 200 350 (inkl. Pro Series) Verado FourStroke. Påhengsmotor Virkemåte Vedlikehold Garanti Håndbok

2015 Mercury Marine. 200 350 (inkl. Pro Series) Verado FourStroke. Påhengsmotor Virkemåte Vedlikehold Garanti Håndbok 2015 Mercury Marine 200 350 (inkl. Pro Series) Verado FourStroke Påhengsmotor Virkemåte Vedlikehold Garanti Håndbok 8M0108818 415 nor nor Samsvarserklæring for motorer som benyttes i fritidsbåter, ihht.

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service Mercury Marine 75/90/115/125 OptiMax 90-8M !

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service Mercury Marine 75/90/115/125 OptiMax 90-8M ! Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de este påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i åtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

Samsvarserklæring Fritidsbåtdirektivet 94/25/EC som endret av direktiv 2003/44/EC

Samsvarserklæring Fritidsbåtdirektivet 94/25/EC som endret av direktiv 2003/44/EC Smsvrserklæring Fritidsbåtdirektivet 94/25/EC som endret v direktiv 2003/44/EC Motorprodusentens nvn: Mercury Mrine Adresse: W6250 W. Pioneer Rod, P. O. Box 1939 By: Fond du Lc, WI Postnummer: 54936-1939

Detaljer

Gjennom hele denne håndboken og på motoren det brukt faremeldinger, advarsler, forsiktighetsmeldinger og

Gjennom hele denne håndboken og på motoren det brukt faremeldinger, advarsler, forsiktighetsmeldinger og Velkommen! Du hr vlgt en v de este åtmotorene på mrkedet. Den er konstruert med utllige egenskper som gjør den enkel å ruke og gir lng levetid. Med riktig pleie og vedlikehold vil du h glede v dette produktet

Detaljer

9 Potenser. Logaritmer

9 Potenser. Logaritmer 9 Potenser. Logritmer Foret utregingene nedenfor: 5 5 c 6 7 d e 5 f g h i Regn ut og gjør svrene så enkle som mulige: c y y d e f g h i j y y + y + y + + y Prisen på en motorsg vr kr 56 i 99. Vi regner

Detaljer

Leger. A. Om din stilling. Klinisk stilling: Turnuslege Assistentlege Overlege. B. Om din erfaring med bruk av datamaskin. 1 Eier du en datamaskin?

Leger. A. Om din stilling. Klinisk stilling: Turnuslege Assistentlege Overlege. B. Om din erfaring med bruk av datamaskin. 1 Eier du en datamaskin? 2357434042 A. Om din stilling Leger 1 11 Kryss v slik: Ikke slik: Klinisk stilling: Turnuslege Assistentlege Overlege B. Om din erfring med ruk v dtmskin 1 Eier du en dtmskin? J Nei 2 Hvor mnge fingre

Detaljer

Samsvarserklæring Fritidsbåtdirektivet 94/25/EC som endret av direktiv 2003/44/EC

Samsvarserklæring Fritidsbåtdirektivet 94/25/EC som endret av direktiv 2003/44/EC Smsvrserklæring Fritidsbåtdirektivet 94/25/EC som endret v direktiv 2003/44/EC Motorprodusentens nvn: Mercury Mrine Adresse: W6250 W. Pioneer Rod, P. O. Box 1939 By: Fond du Lc, WI Postnummer: 54936-1939

Detaljer

A Aa G H. Andre gjeldende EU-direktiver: Sikkerhet i maskindirektivet 2006/42/EC; Direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet 2004/108/EC

A Aa G H. Andre gjeldende EU-direktiver: Sikkerhet i maskindirektivet 2006/42/EC; Direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet 2004/108/EC Smsvrserklæring for 30/40/50/60 firetkter for fremdriftsmotorer for fritidsbåter i henhold til krvene i direktiv 94/25/EC og endringene i 2003/44/EC Motorprodusentens nvn: Mercury Mrine Technology Suzhou

Detaljer

89/336/EF; std. EN , SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN , IEC PT4-2, IEC PT4-3

89/336/EF; std. EN , SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN , IEC PT4-2, IEC PT4-3 Velkommen om bord! Forsvrlig tilsyn og vedlikehold er en viktig for t ditt Mercury-produkt skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

2015 Mercury Marine. 540 Bravo-hekkaggregater

2015 Mercury Marine. 540 Bravo-hekkaggregater 2015 Mercury Mrine 540 Brvo-hekkggregter 8M0112139 715 nor nor Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de beste båtmotorene på mrkedet. Den er konstruert med utllige egenskper som gjør den enkel å

Detaljer

Styresystemet, generelt (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995

Styresystemet, generelt (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995 Velkommen om ord! Tilstrekkelig tilsyn og vedlikehold er viktig for t Mercury-produktet skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service Mercury Marine 80 Jet OptiMax 90-8M !

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service Mercury Marine 80 Jet OptiMax 90-8M ! Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de este påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i åtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

Samsvarserklæring Fritidsbåtdirektivet 94/25/EC som endret av direktiv 2003/44/EC

Samsvarserklæring Fritidsbåtdirektivet 94/25/EC som endret av direktiv 2003/44/EC Smsvrserklæring Fritidsbåtdirektivet 94/25/EC som endret v direktiv 2003/44/EC Motorprodusentens nvn: Mercury Mrine Adresse: W6250 W. Pioneer Rod, P. O. Box 1939 By: Fond du Lc, WI Postnummer: 54936-1939

Detaljer

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her ADS-2600W Les Produktsikkerhetsguide før du koler til mskinen. Les deretter Hurtigstrtguide for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL ADVARSEL viser en potensielt frlig

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 135/150/175/200 Verado firetaktsmotor 90-8M0058118 311

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 135/150/175/200 Verado firetaktsmotor 90-8M0058118 311 Takk for at du har valgt å gå til innkjøp av en av de beste påhengsmotorene på markedet. Du har gjort en klok investering i båtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert av Mercury Marine, en av verdens

Detaljer

2 50mm 4x 1x 1x a b c b A B C 1 b b a B b b 6 b b a

2 50mm 4x 1x 1x a b c b A B C 1 b b a B b b 6 b b a 50mm A B C 4x x x 3 4 5 B 6 7 8 9 0 3 4 5 A 3 45 o 3 4 45 o 3 5 6 SIKKERHETSREGLER Les disse sikkerhetsinstruksene før du tr i ruk pprtet. Oppevr de i nærheten for fremtidig refernse. Disse instruksene

Detaljer

ut maskinen og kontroller komponentene Strømledning Bæreark/ Plastkortbæreark

ut maskinen og kontroller komponentene Strømledning Bæreark/ Plastkortbæreark Hurtigstrtguide ADS-2100e / ADS-2600We Strt her ADS-2100e ADS-2600We Brother Industries, Ltd. 15-1, Neshiro-cho, Mizuho-ku, Ngoy 467-8561, Jpn Tkk for t du vlgte Brother. Din støtte er viktig for oss,

Detaljer

Referanseguide for installatør

Referanseguide for installatør Refernseguide for instlltør Dikin Altherm vrmepumpe med grunnvrme Refernseguide for instlltør Dikin Altherm vrmepumpe med grunnvrme Norsk Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1 Generelle sikkerhetshensyn

Detaljer

Drevets serienummerplasseringer. Registrer følgende informasjon: Zeus Drive-serienummer Transmisjonens serienummer

Drevets serienummerplasseringer. Registrer følgende informasjon: Zeus Drive-serienummer Transmisjonens serienummer Identifiksjon Registrer følgende informsjon: Serienumrene er produsentens nøkler til forskjellige tekniske detljer som gjelder for Cummins MerCruiser Diesel-produktet. Oppgi lltid modell- og serienummer

Detaljer

Samsvarserklæring for fremdriftsmotorer for fritidsbåter i henhold til kravene i direktiv 94/25/EC og endringene i 2003/44/EC

Samsvarserklæring for fremdriftsmotorer for fritidsbåter i henhold til kravene i direktiv 94/25/EC og endringene i 2003/44/EC Smsvrserklæring for fremdriftsmotorer for fritidsbåter i henhold til krvene i direktiv 94/25/EC og endringene i 2003/44/EC Produsent: Mercury Rcing N7480 County Rod UU Fond du Lc, WI, USA 54937-9385 USA

Detaljer

Kvalitetssikring av elektronisk pasientjournal - Skjema 1

Kvalitetssikring av elektronisk pasientjournal - Skjema 1 70778 EPJ Kvlitetssikring Skjem v. Hllvrd Lærum (tlf. 79886) Kvlitetssikring v elektronisk psientjournl - Skjem I dette spørreskjemet ønsker vi å få vite noe om din prktiske ruk v og ditt syn på elektronisk

Detaljer

Get filmleie. Brukerveiledning

Get filmleie. Brukerveiledning Get filmleie Brukerveiledning Innhold 4 Funksjoner for fjernkontroll 5 Hv er Get filmleie? 6 Hvilke filmer kn jeg leie? 6 Hv skl til for å få tjenesten? 7 Slik kontrollerer du tjenesten 7 Hv koster det

Detaljer

Gjennom hele denne håndboken og på motoren det brukt faremeldinger, advarsler, forsiktighetsmeldinger og

Gjennom hele denne håndboken og på motoren det brukt faremeldinger, advarsler, forsiktighetsmeldinger og Velkommen! Du hr vlgt en v de este åtmotorene på mrkedet. Den er konstruert med utllige egenskper som gjør den enkel å ruke og gir lng levetid. Med riktig pleie og vedlikehold vil du h glede v dette produktet

Detaljer

Referanseguide for installatør

Referanseguide for installatør Refernseguide for instlltør Dikin Altherm Lvtempertursplitt + ERLQ004-006-008CA EHVH/X04S18CB EHVH/X08S18+6CB Refernseguide for instlltør Dikin Altherm Lvtempertursplitt Norsk Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse

Detaljer

INNHOLD. Bruk. Garantiinformasjon

INNHOLD. Bruk. Garantiinformasjon Hvis serienummerplten til utenordsmotoren hr CE merket nederst i venstre hjørne, gjelder følgende erklæring: Denne utenordsmotoren som er produsert v Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA eller Mrine

Detaljer

Styresystemet, generelt (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995

Styresystemet, generelt (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995 Velkommen om bord! Tilstrekkelig stell og vedlikehold er viktig for t Mercury-produktet skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

Gjennom hele denne håndboken og på motoren det brukt faremeldinger, advarsler, forsiktighetsmeldinger og

Gjennom hele denne håndboken og på motoren det brukt faremeldinger, advarsler, forsiktighetsmeldinger og Velkommen! Du hr vlgt en v de este åtmotorene på mrkedet. Den er konstruert med utllige egenskper som gjør den enkel å ruke og gir lng levetid. Med riktig pleie og vedlikehold vil du h glede v dette produktet

Detaljer

MARINE POWER EUROPE, Inc.

MARINE POWER EUROPE, Inc. Hvis serienummerplten til utenordsmotoren hr CE merket nederst i venstre hjørne, gjelder følgende erklæring: Denne utenordsmotoren som er produsert v Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA eller Mrine

Detaljer

Drivstofftanker (A.5.2.2) ISO 13591, ISO 8469

Drivstofftanker (A.5.2.2) ISO 13591, ISO 8469 Velkommen om bord! Tilstrekkelig tilsyn og vedlikehold er viktig for t Mercury-produktet skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

Dersom motoren kun er merket med et CE merke, gjelder følgende tekst fra direktiv for lystbåter:

Dersom motoren kun er merket med et CE merke, gjelder følgende tekst fra direktiv for lystbåter: Velkommen om bord! Tilstrekkelig tilsyn og vedlikehold er viktig for t Mercury produktet skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

Installeringshåndbok. Daikin Altherma lavtemperatur monoblokk ekstravarmer EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Installeringshåndbok. Norsk

Installeringshåndbok. Daikin Altherma lavtemperatur monoblokk ekstravarmer EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Installeringshåndbok. Norsk Dikin Altherm lvtempertur monolokk EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Dikin Altherm lvtempertur monolokk Norsk Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om dokumentsjonen. Om dette dokumentet... Om esken. Ekstrvrmer.....

Detaljer

ut maskinen og kontroller komponentene og juridisk informasjon Trommelenhet og toner kassett (forhånds-installert)

ut maskinen og kontroller komponentene og juridisk informasjon Trommelenhet og toner kassett (forhånds-installert) Hurtigstrtguide Strt her HL-2135W / (kun EU) HL-2270DW Før denne mskinen rukes for første gng, les denne hurtigstrtguiden for å sette opp og instllere mskinen din. For å se hurtigstrtguiden på ndre språk,

Detaljer

2015 Mercury Marine. Bruk Vedlikehold Garanti Håndbok. 200 Sport-Jet

2015 Mercury Marine. Bruk Vedlikehold Garanti Håndbok. 200 Sport-Jet 8M0102579 1014 nor 2015 Mercury Marine Bruk Vedlikehold Garanti Håndbok 200 Sport-Jet nor Samsvarserklæring for motorer som benyttes i fritidsbåter, ihht. Fritidsbåtdirektivet 94/25/EC som endret av direktiv

Detaljer

1 Algebra. 1 Skriv disse uttrykkene så enkelt som mulig: a) 2(a + 3) (3 + 3a) b) 2(1 a) + a(2 + a) c) 1 + 2(1 3a) + 5a d) 4a 3ab 2(a 5b) + 3(ab 2b)

1 Algebra. 1 Skriv disse uttrykkene så enkelt som mulig: a) 2(a + 3) (3 + 3a) b) 2(1 a) + a(2 + a) c) 1 + 2(1 3a) + 5a d) 4a 3ab 2(a 5b) + 3(ab 2b) Alger Skriv disse uttrykkene så enkelt som mulig c 5 d 5 Multipliser ut og gjør svrene så enkle som mulige c c c c d e f g h 5 i Regn ut 5 Regn ut og vis frmgngsmåten 5 c Regn ut og vis frmgngsmåten 5

Detaljer

Mercury Marine W6250 Pioneer Road P.O. Box 1939 Fond du Lac, WI USA,

Mercury Marine W6250 Pioneer Road P.O. Box 1939 Fond du Lac, WI USA, Velkommen om ord! Tilstrekkelig stell og vedlikehold er viktig for t Mercury-produktet skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

2015 Mercury Marine VesselView 7 8M0102727 1214 nor

2015 Mercury Marine VesselView 7 8M0102727 1214 nor 2015 Mercury Mrine VesselView 7 8M0102727 1214 nor INNHOLD Del 1 - Komme i gng VesselView 7 Oversikt... 2 Betjeningsorgner forn...2 Bruk v etjeningsorgner forn... 2 Bkpnel... 3 VesselView 7 displyet plssering

Detaljer

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen. MAT1001 Matematikk 1P-Y HØSTEN 2011. Privatister. Yrkesfag. Alle yrkesfaglige utdanningsprogrammer

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen. MAT1001 Matematikk 1P-Y HØSTEN 2011. Privatister. Yrkesfag. Alle yrkesfaglige utdanningsprogrammer OPPLÆRINGSREGION NORD LK06 Finnmrk fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordlnd fylkeskommune Nord-Trøndelg fylkeskommune Sør-Trøndelg fylkeskommune Møre og Romsdl fylke Skriftlig eksmen MAT1001 Mtemtikk

Detaljer

INNHOLD. Bruk. Garantiinformasjon

INNHOLD. Bruk. Garantiinformasjon Hvis serienummerplten til utenordsmotoren hr CE merket nederst i venstre hjørne, gjelder følgende erklæring: Denne utenordsmotoren som er produsert v Merury Mrine, Fond du L, Wisonsin, USA eller Mrine

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK INSTALLASJON BRUK VEDLIKEHOLD

INSTRUKSJONSBOK INSTALLASJON BRUK VEDLIKEHOLD INSTRUKSJONSBOK INSTALLASJON BRUK VEDLIKEHOLD MODELLER: Ferskvnn, sltvnn, Tour og Tour ES Denne elektriske utenordsmotoren v merket MotorGuide, som er stt smmen v deler produsert i USA og ndre lnd, v MotorGuide,

Detaljer

Mudring, dumping og utfylling i sjø og vassdrag Søknadsskjema

Mudring, dumping og utfylling i sjø og vassdrag Søknadsskjema Versjon: ferur 2016 Side 1 v 7 Mudring, dumping og utfylling i sjø og vssdrg Søkndsskjem 1 Generell informsjon Tiltkshver (nsvrlig søker) Nvn: Adresse: Kontktperson Nvn: Adresse: Tlf: e-post: Entreprenør

Detaljer

Gjennom hele denne håndboken og på motoren det brukt faremeldinger, advarsler, forsiktighetsmeldinger og

Gjennom hele denne håndboken og på motoren det brukt faremeldinger, advarsler, forsiktighetsmeldinger og Velkommen! Du hr vlgt en v de este åtmotorene på mrkedet. Den er konstruert med utllige egenskper som gjør den enkel å ruke og gir lng levetid. Med riktig pleie og vedlikehold vil du h glede v dette produktet

Detaljer

Løsningsforslag til avsluttende eksamen i HUMIT1750 høsten 2003.

Løsningsforslag til avsluttende eksamen i HUMIT1750 høsten 2003. Løsningsforslg til vsluttende eksmen i HUMIT1750 høsten 2003. Teksten under hr litt litt prtsom fordi jeg hr villet forklre hvordn jeg gikk frm. Fr en studentesvrelse le det ikke forventet nnet enn sluttresulttene.

Detaljer

Årsprøve 2014 10. trinn Del 2

Årsprøve 2014 10. trinn Del 2 2 Årsprøve 2014 10. trinn Del 2 Informsjon for del 2 Prøvetid: Hjelpemidler på del 2: Vedlegg: Andre opplysninger: Fremgngsmåte og forklring: Veiledning om vurderingen: 5 timer totlt Del 2 skl du levere

Detaljer

SENSORVEILEDNING ECON 1410; VÅREN 2005

SENSORVEILEDNING ECON 1410; VÅREN 2005 SENSORVEILEDNING ECON 40; VÅREN 2005 Oppgve er midt i pensum, og urde kunne esvres v dem som hr lest og fulgt seminrer. Her kommer en fyldig gjennomgng v det jeg hr ttt opp. ) Her ør kndidten gjøre rede

Detaljer

89/336/EF; std. EN , SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN , IEC PT4-2, IEC PT4-3

89/336/EF; std. EN , SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN , IEC PT4-2, IEC PT4-3 Velkommen om bord! Forsvrlig tilsyn og vedlikehold er en viktig for t ditt Mercury-produkt skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

Profilrapport. Ella Explorer. 2 desember 2008 KONFIDENSIELT

Profilrapport. Ella Explorer. 2 desember 2008 KONFIDENSIELT Profilrpport Ell Explorer 2 desemer 2 KONFIDENSIELT Profilrpport Ell Explorer Introduksjon 2 desemer 2 Introduksjon Denne rpporten skl kun enyttes som et ledd i en fglig og profesjonell vurdering. Utsgnene

Detaljer

Oppgave N2.1. Kontantstrømmer

Oppgave N2.1. Kontantstrømmer 1 Orientering: Oppgvenummereringen leses slik: N står for nettsiden, første siffer står for kpittelnummer og ndre for oppgvenummer. Oppgve N2.1. Kontntstrømmer En edrift vurderer å investere 38 millioner

Detaljer

2 Symboler i matematikken

2 Symboler i matematikken 2 Symoler i mtemtikken 2.1 Symoler som står for tll og størrelser Nvn i geometri Nvn i mtemtikken enyttes på lignende måte som nvn på yer og personer, de refererer eller representerer et tll eller en størrelse,

Detaljer

Les Produktsikkerhetsguide før du konfigurerer maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les Produktsikkerhetsguide før du konfigurerer maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her MFC-J4510DW Les Produktsikkerhetsguide før du konfigurerer mskinen. Les deretter Hurtigstrtguide for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL FORSIKTIG VIKTIG ADVARSEL indikerer

Detaljer

5: Algebra. Oppgaver Innhold Dato

5: Algebra. Oppgaver Innhold Dato 5: Alger Pln resten v året: - Kpittel 6: Ferur - Kpittel 7: Ferur/mrs - Kpittel 8: Mrs - Repetisjon: April/mi - Eventuell offentlig eksmen: Mi - Økter, prøver, prosjekter: Mi - juni For mnge er egrepet

Detaljer

Den europeiske konvensjon om samproduksjon av film Strasbourg, 2.X.1992

Den europeiske konvensjon om samproduksjon av film Strasbourg, 2.X.1992 Den europeiske konvensjon om smproduksjon v film Strsbourg, 2.X.1992 Europen Trety Series/147 Prembel Europrådets medlemsstter og de ndre sttene som er prter til Den europeiske kulturkonvensjon, som hr

Detaljer

Samsvarserklæring for fremdriftsmotorer for fritidsbåter i henhold til kravene i direktiv 94/25/EC og endringene i 2003/44/EC

Samsvarserklæring for fremdriftsmotorer for fritidsbåter i henhold til kravene i direktiv 94/25/EC og endringene i 2003/44/EC Smsvrserklæring for fremdriftsmotorer for fritidsbåter i henhold til krvene i direktiv 94/25/EC og endringene i 2003/44/EC Produsent: Mercury Rcing, N7480 County Rod UU, Fond du Lc,, WI 54935 USA Autorisert

Detaljer

89/336/EF; std. EN , SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN , IEC PT4-2, IEC PT4-3

89/336/EF; std. EN , SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN , IEC PT4-2, IEC PT4-3 Velkommen om bord! Forsvrlig tilsyn og vedlikehold er en viktig for t ditt Mercury-produkt skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer