SLAMMERS TRÅDLØSE HODETELEFONER BRUKERHÅNDBOK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SLAMMERS TRÅDLØSE HODETELEFONER BRUKERHÅNDBOK"

Transkript

1 Alle varemerker tilhører deres respektive eiere. Med mindre noe annet er oppgitt, betyr ikke bruken av varemerker at varemerkeeieren er assosiert med KitSound eller går god for produktene som omtales her. Advarsel: For å forhindre potensielle hørselsskader, bør du ikke lytte til musikk med høyt volum over lengre tid. Vær oppmerksom på omgivelsene dine når du bruker disse hodetelefonene for din egen sikkerhets skyld. Ikke egnet for barn. Produktet og batteriene må resirkuleres eller kastes på en godkjent måte. Kontakt din lokale gjenvinningsstasjon for mer informasjon om riktig avhending. SLAMMERS TRÅDLØSE HODETELEFONER JB a/Produsert i Kina. KitSound er et varemerke som tilhører Kondor Limited, Christchurch, Dorset, BH23 4FL, Storbritannia BRUKERHÅNDBOK

2 Les håndboken nøye før bruk. Innhold i esken KS Slammers trådløse hodetelefoner Micro-USB-ladekabel 3,5 mm aux-kabel Brukerhåndbok Funksjoner 1. Neste spor/volum+ 2. LED-indikator 3. Forrige spor/volum 4. Multifunksjonsknapp (MFK) 5. Micro-USB-ladeport 6. 3,5 mm Aux-port 7. Mikrofon Bruksanvisning Lade batteriet 1. Koble Micro USB-ladekabelen til Micro USB-ladekontakten (5), og koble den deretter til et strømuttak 2. LED-indikatoren (2) lyser rødt under lading, og slås av etter ca. 2 timer. Når enhetene er ferdig ladet, vil LED-indikatoren (2) lyse blått. Merk: Hvis LED-indikatoren (2) blinker rødt to ganger hvert 30. sekund samtidig som du hører en varseltone, betyr det at batteriet har lite strøm. Merk: Det kan ta inntil 3 timer å lade opp batteriet først gang

3 Paring av en trådløs enhet 1. Hold MFK-knappen (4) inne i 3 sekunder. LED-indikatoren (2) vil blinke med et blått og rødt lys, og gå over til paringsmodus 2. Slå på Bluetooth-funksjonen på ios-, Android- eller Windows-enheten din, og søk etter nye enheter 3. Velg «KS Slammers» fra listen over identifiserte enheter. Hvis du blir spurt om et passord, taster du inn «0000» eller «1234» for å koble hodetelefonene til enheten din 4. Når paringen er fullført vil LED-indikatoren (2) blinke med et blått lys, som betyr at du kan svare på anrop på telefonen eller lytte til musikk 5. Neste gang du slår på hodetelefonene, vil de automatisk søke etter og forsøke å koble seg til den siste parede enheten Merk: «Bluetooth» er et varemerke som eies av Bluetooth SIG, Inc. Dette produktet er ikke støttet av og har ingen tilknytning til Bluetooth SIG, Inc. Pare på nytt eller pare nye enheter 1. Sørg for at trådløs tilkobling er slått av for tidligere parede enheter 2. Følg instruksjonene for «Paring en trådløs enhet» fra trinn 1 Håndtering av anrop Besvare et anrop Avvise et anrop Avslutte samtalen Ringe tilbake Trykk på MFK-knappen (4) for å besvare et anrop. Du kan justere volumet ved å trykke på Volum+ (1) eller Volum (3) Trykk og hold MFK-knappen (4) inne for å avvise anropet Trykk på MFK-knappen (4) under anropet for å avsluttet det Trykk raskt på MFK-knappen (4) to ganger etter hverandre for å ringe det siste nummeret du slo på enheten 4 5

4 Spille av musikk Spill av/pause Trykk på (ikke hold) MFK-knappen (4) Justere volumet Velge musikk Bruk med kabel Hold knappen Volum+ (1) eller Volum (3) inne. Volumet kan også justeres på enheten din Trykk på knappen Neste spor (1) eller Forrige spor (3) 1. Slå av hodetelefonene 2. Plugg den 3,5 mm Aux-kabelen inn i den 3,5 mm Aux-kontakten (6), og deretter inn i enheten din Merk: Alle funksjoner styres via enheten din. Vedlikehold av Slammers Unngå å Utsette Slammers for vann/fukt Miste Slammers i gulvet, da dette vil gjøre garantien ugyldig Åpen Slammers. Det finnes ingen innvendige deler som kan vedlikeholdes av brukeren Utsette Slammers for ekstreme temperaturer eller raske temperatursvingninger Husk å Rengjøre Slammers med en myk, tørr klut uten rengjøringsmidler 6 7

5 Batteriinformasjon Et oppladbart batteri driver enheten. Koble laderen fra stikkontakten og enheten når den er ikke i bruk Et fulladet batteri vil lades ut over tid når det ikke brukes. Vi anbefaler at du lader opp batteriet helt opp to ganger i måneden for å opprettholde batterikvaliteten Ikke oppbevar enheten på svært varme eller kalde steder, slik som i en lukket bil om sommeren eller om vinteren, da dette vil redusere batteriets kapasitet og levetid. Ikke kast batterier på åpen ild, da de kan eksplodere. Batterier kan også eksplodere hvis de blir skadet Spesifikasjoner Fungerer med Bluetooth V4.2 Trådløs tilkoblingsavstand inntil 10 meter Frekvensrespons 20 Hz 20 khz SIGNAL-TIL-STØY db RMS-utgang 0,025 W Taletid inntil 4 timer Avspillingstid inntil 5 timer Ladetid inntil 2 timer Standbytid inntil 120 timer Batteritype 3,7 V litium polymer 250 mah, oppladbart Strømforsyning 5 V likestrøm 8 9

6 Feilsøking Hvis du ikke kan koble hodetelefonene til enheten din, prøv følgende: Kontroller at hodetelefonene er ladet opp, slått på, paret med og koblet til enheten din Kontroller at hodetelefonene er innenfor 10 meters rekkevidde fra enheten din, og at det ikke finnes hindringer (for eksempel vegger eller andre elektroniske enheter) mellom hodetelefonene og enheten Hodetelefonene kan kun pares til én enhet ad gangen, så pass på at det ikke finnes andre trådløse enheter som prøver å koble seg til hodetelefonene Hvis hodetelefonene ikke vil slå seg av, kan de tilbakestilles ved å sette dem til lading Hvis du mottar et uregelmessig signal, må du sørge for at hodetelefonene er fulladet før du fortsetter å bruke dem Vi håper at du nå har all informasjonen du trenger for å komme i gang. Men hvis det oppstår problemer, kan du kontakte oss på: Kondor Ltd erklærer herved at radioutstyret, KSSLAMRBK Slammers trådløse hodetelefoner, er i samsvar med direktiv 2014/53/EU. Den fullstendige teksten til EU-samsvarserklæringen finnes på Internettadressen: Ikke forsøk å åpne dette produktet. Ingen innvendige deler kan vedlikeholdes av brukeren. Det er spesielt viktig at du ikke prøver å få tilgang til eller fjerner innebygde, ikke-utskiftbare batterier. Dette kan føre til person- eller produktskader. Ethvert forsøk på å åpne produktet eller utføre reparasjoner vil gjøre enhver garanti ugyldig. Vi beklager eventuelle ulemper forårsaket av mindre unøyaktigheter i denne brukerveiledningen. Slikt kan forekomme i forbindelse med produktforbedring og -utvikling