Brukerveiledning 100

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerveiledning 100"

Transkript

1 Brukerveiledning 00

2 Velkommen Tkk for t du hr kjøpte Mio. Les nøye gjennom denne bruksnvisningen før du bruker Mio for første gng. Oppbevr den på en trygg plss, og bruk den som refernse i fremtiden. Viktig informsjon om bruk v bruksnvisningen Det er viktig t du forstår begrepene og typogrfiske konvensjoner som brukes i denne bruksnvisningen. Fet Komponenter eller elementer som vises på skjermen, inkludert knpper, overskrifter, feltnvn og lterntiver. Kursiv Indikerer nvnet på en skjerm. Frskrivelse Alle modeller er ikke tilgjengelige i lle regioner. Avhengig v hvilken modell du hr kjøpt, kn det være t frgen og utseendet på enheten og tilbehøret ikke nøyktig tilsvrer grfikken i dette dokumentet. Mio er dedikert til stdig utvikling. Mio reserverer seg retten til å gjøre endringer og forbedringer på lle produktene som er beskrevet i dette dokumentet uten forhåndsvrsel. Mio grnterer ikke t dette dokumentet er uten feil. Skjermbildene og de ndre presentsjonene som vises i denne håndboken, kn være forskjellige fr de fktiske skjermbildene og presentsjonene i det fktiske produktet. Alle slike forskjeller er mindre og det fktiske produktet vil levere den beskrevne funksjonen slik den er presentert i bruksnvisningen. Copyright 0 MiTAC Interntionl Corportion. Mio er et registrert vremerke for MiTAC Interntionl Corportion og brukes under lisens fr Mio Technology NZ Ltd. Med enerett. Alle merke- og produktnvn er vremerker eller registrerte vremerker til deres respektive selskper. ANT+ Revisjon: R00 (09/0) er et vremerke for Grmin Ltd. eller dets dtterselskper. Innhold Velkommen Viktig informsjon om bruk v bruksnvisningen... Frskrivelse... Copyright... Innhold Bli kjent med enheten Hovedenhet... Tilbehør...4 Komme i gng 4 Lde btteriet...4 Første oppstrt...5 Slik kobler du enheten til dtmskinen...5 Instllere enheten 6 Montere enheten på sykkelen...6 Instllere sensorene på sykkelen...6 Sette på pulsbelte...7 Grunnleggende bruk 8 Hovedmeny...8 DASHBORD-skjermbilder...9 TRENING-modus...0 Vise HISTORIKK... INNSTILLINGER-meny... Tilpsse enheten din OM PRODUKTET... TILBEHØR... ALARMER... AUTO RUNDE...4 AUTO PAUSE...4 BAROMETER...4 KOMPASS...4 FABRIKKNULLST...5 GPS-INNSTILLING...5

3 KARTMODUS...5 MINNESTATUS...5 SIDEINNSTILLINGER...5 PROFILER...6 REGISTRERT DATA...6 SKRÅNING... 7 SYSTEMOPPGRADERING... 7 SYSTEM... 7 Administrere dt på enheten 8 Instllere Mio Shre...8 Dele opplevelsen på Internett...8 Mer informsjon 8 Støtte på Internett...8 T vre på Mio-enheten din...8 Feilsøking...9 Hv er GPS?...9 IPX Sikkerhetsforholdsregler... 0 Forskriftsmessig informsjon... 0 WEEE... Lisensvtle for sluttbrukere... Bli kjent med enheten Hovedenhet 4. STRØM / LYS / TILBAKE Trykk og hold i sekunder for å slå enheten v/på. Når enheten er slått på og i DASHBORD-menyen, trykk for å slå bkgrunnslyset v/på. 5 Når du nvigerer gjennom menyene (utenom DASHBORD), trykk for å gå tilbke til den forrige skjermen. 6. MENY / ENTER I DASHBORD-menyen trykker du for å bytte mellom skjermene. Trykk og hold i sekunder for å gå tilbke til hovedmenyen. Når du er i menyskjermen/lterntivlisten, trykker du for å velge ønsket funksjon/lterntiv.. OPP / START STOPP Trykk for å bl opp i menyskjermbildet/lterntivlisten. I DASHBORD-menyen trykker du for å velge FORTSETT, PAUSE eller STOPP for timeren for trening. 4. NED / ETAPPE Trykk for å bl ned i menyskjermbildet eller i lterntivlisten. I DASHBORD-menyen trykker du for å lge en etppe mens timeren teller for trening. 5. Sykkelholder brkett: for enhetsmonteringen. 6. Mini-USB-kontkt: kobler til lderen eller USB-kbelen

4 Tilbehør Enheten leveres med følgende tilbehør: Merk: Avhengig v den modellen du hr kjøpt, kn frgen og utseendet på enheten og tilgjengelig tilbehør knskje se nnerledes ut enn på bildene i dette dokumentet. Strømdpter USB-kbel x Sykkelmonteringssett Komme i gng Lde btteriet Enheten hr et innebygd btteri som knskje ikke er fulldet når du kjøper det. Før du bruker enheten første gng, må du lde btteriet i minst,5 timer. Slik lder du btteriet: Bruke en stikkontkt Plugg ldekbelen inn i USB-kontkten på bksiden v enheten, og støpselet på lderen inn i stikkontkten. x 5 Pulsbelte* (ANT+ -sensor) Sett for tråkkfrekvens/hstighetssensor* (ANT+ -sensor) * Kn selges seprt og bre brukes for vlgte modeller. Når du skl montere enheten på en sykkel, må du psse på t du bruker sykkelmonteringssettet som følger med enheten. Mio kn skffe ekstr tilbehør til enkelte modeller. Du finner mer informsjon på nettstedet til Mio (www.mio.com). Vi dtmskin Koble enheten til dtmskinen ved å bruke den medfølgende USB-kbelen. Hvis du vil h mer informsjon, se Slik kobler du enheten til dtmskinen i denne delen. Informsjon: Denne enheten er ANT+-sertifisert og komptibel med ANT+-sensorenheter som støtter hjerterytme og kombinert hstighet og tråkkfrekvens. Hvis du vil h mer informsjon, kn du besøke: 4

5 FORSIKTIG: Hvis du vil få det beste ut v btteriet, må du legge merke til følgende: Ikke ld opp btteriet når temperturen er for høy (f.eks. i direkte sollys). Btteriet vil slutte å lde når romtemperturen er under -0 ºC (4 ºF) eller over 60 ºC (40 ºF). Ld opp btteriet når det er nesten utldet. Ved ldning, må du sørge for t btteriet er helt ldet opp. Dette kn forlenge btterilevetiden. Hvis du ikke vil bruke produktet over lengre tid (over én måned) eller merker t tiden det tr før ny ldning er nødvendig hr blitt kortere, må du lde btteriet helt ut før du lder det opp igjen. Du bør også fullstendig lde ut og lde opp igjen btteriet én gng hver ~ måned. Mnglende evne til å følge bruksinstruksene for btteriet kn skde enheten, btteriet og til og med føre til person- eller eiendomsskde og vil nnullere grntien. Første oppstrt. Monter enheten og tilbehøret på sykkelen din. Hvis du vil h mer informsjon, se Instllere enheten -delen.. Slå på enheten ved å trykke og holde inne AV/PÅ-knppen i sekunder. sec Tips: Du behøver bre å gjøre dette den første gngen du bruker din Mio. Du kn endre disse innstillingene i SETTINGS-menyen mens du bruker enheten. 4. Så snrt du hr slått enheten på, søker det utomtisk etter stelittsignler. Dette kn t flere sekunder, vhengig v plsseringen. ) på skjermen GPS- Når GPS er stt, vises ikonet for GPS-signler ( sttusen. 5. Avhengig v enhetsmodellen din, vil den også utomtisk sknne og pre pulsbelte og tråkkfrekvens/frtssensoren med enheten. Etter instllsjon v tråkkfrekvens/frtssensoren og pulsmonitoren, gjør du det mulig for enheten å søke dem fr Hovedmeny > INNSTILLINGER > TILBEHØR > SENSORER. Slik kobler du enheten til dtmskinen. Slå på dtmskinen.. Slå på enheten. Koble til mini-usb-enden på USB-kbelen på bksiden v enheten, og den ndre enden til en USB-port på dtmskinen.. Når du får forespørsel, velger ønsket tilkoblingstype fr KOBLE TIL PCmeldingsvinduet: sec. Sett opp enheten etter dine ønsker ved å følge meldingene, bl..: velg ønsket språk velg koordintformtet: grder eller grd/minutt/sekund velg enhetsformtet: imperisk eller metrisk sett opp dto- og tidsformt, inkludert riktig tidssone og sommer-/ vintertid sett opp profilen din, inkludert kjønn, bursdg, vekt, høyde og treningsnivå velg sykkeltypen din (løp, by eller terreng) og fyll ut sykkelens informsjon (vekt og hjulstørrelse*) * Kun for utvlgte modeller. 5 JA: Enheten din vil bli koblet til dtmskinen slik t du kn overføre treningsdt til dtmskinen og oppgrdere enheten (når en oppdtering er tilgjengelig) vi Mio Shre. b Tips: For mer informsjon om bruk v Mio Shre, se Administrere dt på enheten - delen. NEI: Du kn fortsette å bruke enheten med btteriet i ldemodus vi dtmskinen.

6 b Instllere enheten Følg nvisningene i denne delen for å montere enheten og tråkkfrekvens/ hstighetssensorsettet (kun for utvlgte modeller) på sykkelen din. I tillegg må du sette på pulsbelte mens du trener. Montere enheten på sykkelen Sykkelmonteringssettet hr to typer gummiputer, som lr deg feste sykkelholderen sikkert til sykkelen.. Velg gummiputen som best psser styret på sykkelen din, og fest den deretter med de to plststroppene. b b b b. Sett låsen på bksiden v enheten på linje med sporet på sykkelholderen, og roter deretter enheten med urviseren for å låse enheten på sykkelfestet. b b b. For enkelte ppliksjoner kn du endre skjermorienteringen ved å rotere enheten fr stående til liggende stilling og omvendt. 4. Når du skl fjerne enheten fr sykkelholderen, roterer du det mot urviseren. b Instllere sensorene på sykkelen Tråkkfrekvens/hstighetssensorsettet brukes kun for utvlgte modeller.. Følg nvisningen under for å instllere tråkkfrekvens/hstighetssensorsettet på sykkelen. c b d 6

7 . Sørg for t mgnetene er rettstilt med sensorområdet på sensorene. L Sette på pulsbelte Pulsbelte brukes kun for utvlgte modeller. open R. Før du bruker pulsbelte, fukter du kontktene på bksiden v bryststroppen. L R L open R d b. Når du er ferdig, kn du pre sensoren(e) med enheten din fr Hovedmeny > INNSTILLINGER > TILBEHØR > SENSORER. Velg HASTIGHET > SØK for å pre frtssensoren med enheten din, eller Velg TRÅKKFREKVENS > SØK for å pre rytmesensoren med enheten din, eller Velg HASTIGHET/TRÅKKFREKVENS > SØK for å pre tråkkfrekvens/ hstighetssensorene med enheten din. Informsjon: Tråkkfrekvenssensoren hr et utskiftbrt CR0-btteri. Følg nvisningene under for å skifte ut btteriet:. Finn btteriluken på bksiden v sensoren, og vri deretter luken mot urviseren (f.eks. ved å bruke en mynt) for å fjerne luken og btteriet.. Sett det nye btteriet inn i btterirommet, og sett på luken igjen.. Vri luken med urviseren (f.eks. med en mynt) for å lukke luken. Tips: Hvis mulig, kn du også bruke en elektrolyttgel (vnligvis tilgjengelig i lokle sportsforretninger) for å sikre god kontkt. 4. Juster den elstiske stroppen slik t den sitter tett mens du setter den på. Kontroller t du kn puste dypt inn etter t du hr stt på stroppen. L open R L. Følg nvisningene under for å føre stroppen rundt ryggen din, og deretter feste den på den ndre siden med spennen. Tips: Det å bruke pulsbelte er som å h et belte rundt nedre del v brystkssen. 4 R L open R c 7

8 4. Når du er ferdig, kn du pre monitoren med enheten din fr Hovedmeny > INNSTILLINGER > TILBEHØR > SENSORER. Velg PULS > SØK for å pre pulsmonitoren med enheten din. Informsjon: Pulsbelte hr et utskiftbrt CR0-btteri. Følg nvisningene under for å skifte ut btteriet:. Finn btteriluken på bksiden v monitoren, og vri deretter luken mot urviseren (f.eks. ved å bruke en mynt) for å fjerne luken og btteriet.. Sett det nye btteriet inn i btterirommet og sett på luken igjen.. Vri luken med urviseren (f.eks. med en mynt) for å lukke luken. Grunnleggende bruk Merk: Skjermbildene og ndre presentsjoner som vises i denne delen er kun ment som en refernse. De kn vvike fr de fktiske skjermbildene og presentsjonene du ser mens du bruker enheten. Hovedmeny Hovedmenyen er strtpunktet for ulike oppgver, og gir deg rsk tilgng til ppliksjoner og innstillinger. Bruk OPP/NED-knppen til å velge ønsket funksjon, og trykk deretter på ENTER. open R R open R L L L 4 DASHBORD-menyen viser forskjellige funksjoner, inkludert dtoog tidskjermbildet, kompsskjermen (kun enkelte modeller) og treningsskjermbildene (når en trening hr blitt vlgt). WORKOUT-menyen lr deg ngi treninger ved å legge inn betingelsene dine, som vstnden eller hstigheten. HISTORY-menyen lr deg sjekke historikken, f.eks. dto/tid, vstnd, hstighet, høyde over hvet. SETTINGS-menyen leverer ulike lterntiver som kn forbedre sykkelopplevelsen din. Du kn tilpsse systeminnstillingene, brukerprofiler og mer. TO PC-menyen lr deg overføre treningsdtene fr enheten til dtmskinen. 8

9 Systemikoner Systemikonene som indikerer enhetens sttus vises nederst på skjermen. Ikon Beskrivelse GPS-ikonet viser GPS-sttusen. Timer-ikonet vises når treningen er ktiv. Når du stopper timeren, blinker ikonet. Alrm-ikonet vises når du stiller inn lrmklokken. Btteriikonet viser gjenværende btteristrøm. ENTER 4 ENTER sek Tråkkfrekvens/hstighets-ikonet vises når tråkkfrekvens/hstighetssensoren* er pret med enheten. Puls-ikonet vises når pulsbelte* er pret med enheten. ENTER 5 I DASHBORD-modus: ENTER * Kun for utvlgte modeller. DASHBORD-skjermbilder DASHBORD leverer utvidede skjermbilder som kn brukes for å hjelpe deg med reisene, øvelsene og treningene dine. Lyout på DASHBORD-skjermbildene kn tilpsses for å vise informsjonen som du vil vite (f.eks. hstighet, distnse, tid, klorier, osv.). For tilgng til DASHBORD-skjermbildene, velg Hovedmeny > DASHBORD. DASHBORD-funksjonen er lget v skjermer som er plssert ved siden v hverndre, og du kn trykke på ENTER kontinuerlig for å veksle mellom DASHBORD-skjermbildene. For å gå tilbke til Hovedmeny, trykk på ENTER i sekunder. Merk: Avhengig v enhetsmodellen din og innstillinger, kn det hende t noe informsjon ikke er tilgjengelig på DASHBORD-skjermbildene. For å lære hvordn du tilpsser DASHBORD-skjermbildene, se SIDEINNSTILLINGER i Tilpsse enheten din -delen. Eksempel på rbeidsflyt på DASHBORD- skjermbildene: Tilpsset > Tilpsset > Tilpsset > Tilpsset 4 > Tid > Kompss... -skjermbildene. ENTER ENTER 6 Trykke OPP Trykke NED ENTER ENTER 9 ENTER 5

10 TRENING-modus Sykling er en god erobisk fitnesstrening som hjelper deg å brenne klorier, redusere vekt og øke den generelle formen. TRENING-modus på enheten lr deg ngi treninger ved å legge inn betingelsene dine: vstnd, tid og hstighet. For å strte en trening, velg Hovedmeny > TRENING. Når treningen strter, vil enheten nlysere og rpportere treningssttusen på DASHBORD- skjermbildene. HASTIGHET/TID Angi TSG (tid som gjenstår)- og HASTIGHET-innstillingene og velg deretter START. AVSTAND/TID Angi DSG (distnse som gjenstår)- og TSG (tid som gjenstår)-innstillingene og velg deretter START. MINE OPPFØRINGER MINE OPPFØRINGER-skjermbildet viser informsjon om treningene dine. Når et element er vlgt i listen, kn du: sjekke treningsoppføringen som vises nederst på skjermen; trykke på ENTER for å hente inn treningssttusen og deretter velge START for å gjent treningen*. * Denne funksjonen lr deg konkurrere mot dine tidligere treninger. AVSTAND/HASTIGHET Angi DSG (distnse som gjenstår)- og HASTIGHET-innstillingene og velg deretter START. 0

11 Vise HISTORIKK Enheten din lgrer historikken for øvelser og trening. For å vise historikkdtene, velg Hovedmeny > HISTORIKK. Bruk OPP/NED-knppen til å velge ønsket funksjon, og trykk deretter på ENTER: Velg SPOR for å se ruten til øvelsen/treningen. 4 zoomer ut v krtet zoome inn på krtet Informsjon i historikkdtene Velg VIS ALT for å vise lle registrerte øvelser og treninger. Merk: Velg SLETT ALT for å slette ll dt som er lgret på enheten. - Trykk på ENTER fro å vise digrmmet over hstighet/puls*/ tråkkfrekvens*. 5 6 Informsjonen som vises i historikken inkluderer: dto og tid totl vstnd for øvelsen/treningen totlt ntll klorier du hr brent totl tid for øvelsen/treningen gjennomsnittlige rekorder og rskeste rekorder for øvelsen/treningen * Kun for vlgte modeller. Velg GJENTA for å spore tilbke til strtpunktet (BAKOVER) eller sluttpunkt (FREMOVER) i ruten. Merk: Krtskjermbildet vises i FUGLEVISNING når du gjentr sporet. Velg RUNDER for å se detljer om runden på krtskjermbildet. Velg SLETT for å slette den vlgte historikkdtene.

12 INNSTILLINGER-meny For tilgng til INNSTILLINGER-menyen, velg Hovedmeny > INNSTILLINGER. OM PRODUKT TILBEHØR ALARMER AUTO RUNDE AUTO PAUSE BAROMETER KOMPASS Fbrikkgjenoppretting GPS-INNSTILLING KARTMODUS MINNESTATUS SENSORER KARDIO STRØM TID/AVSTAND HASTIGHET PULS TRÅKKFREKVENS STRØM INNSTILLINGER KALIBRERING HELLING FØLG RETNING SIDEINNSTILLINGER TILPASSET ///4 TID KART KOMPASS RUNDESIDE PROFILER REGISTRERT DATA SKRÅNING SYSTEMOPPGRADERING SYSTEM BRUKERINFO SYKKELINFO TRENING Tilpsse enheten din Merk: Skjermbildene og ndre presentsjoner som vises i denne delen er kun ment som en refernse. De kn vvike fr de fktiske skjermbildene og presentsjonene du ser mens du bruker enheten. Det er flere ulike tilpsningslterntiver tilgjengelige for å forbedre sykkelopplevelsen din. Med INNSTILLINGER-menyen, kn du tilpsse enheten din som systeminnstillinger, sensorinnstillinger, brukerprofiler, krtinnstillinger, med mer. Bruk OPP-/NED-knppen til å bl gjennom menyelementene. Det vlgte elementet merkes i svrt. Trykk på ENTER for tilgng til innstillingselementet. De tilgjengelige lterntivene vises. Trykk på OPP/NED for å velge ønsket lterntiv og trykk deretter på ENTER. Ellers trykker du på TILBAKE for å gå tilbke til forrige side. Merk: Avhengig v Mio-modellen din, kn det hende t enkelte innstillingsvlg ikke er tilgjengelige.

13 OM PRODUKTET TILBEHØR Dette elementet viser versjonen til enheten din. SENSORER: Når du hr instllert pulsmonitoren* og tråkkfrekvens/ hstighetssensorsettet*, gå til dette elementet og velg deretter SØK for det instllerte tilbehøret. * Kun for utvlgte modeller. Under søk merkes elementets innstilling som SKAN. Når den er ferdig, endres elementets innstilling for å indikere pringsttusen: PULS: HR HASTIGHET/TRÅKKFREKVENS: FR Tips: Ikonet for pret tilbehør vises nederst på skjermen for å indikere pringssttusen. Hvis du vil h mer informsjon, se delen "Systemikoner". KARDIO: Dette elementet brukes for pulslrmfunksjonen. Velg ETTER ALDER eller TILPASS for å sette opp pulssonen din, deretter kn du legge inn innstillingsverdiene dine etter MAKSPULS eller prosentvis. ALARMER TID/AVSTAND: Du kn stille inn lrmen til å gå v når den tilordnede tiden/vstnden er nådd. I TIDSVARSEL-feltet, velg ÉN GANG eller GJENTA for å stille inn t lyden skl lyde én gng eller gjents ved hver spesifiserte tid. I AVSTANDSVARSEL-feltet, velg ÉN GANG eller GJENTA for å stille inn t lyden skl lyde én gng eller gjents ved hver spesifiserte tid. Ellers velger du AV for å dektivere lrmen. HASTIGHET: Du kn stille inn lrmen til å lyde når hstigheten din er over eller under innstillingsverdien. PULS: Du kn stille inn lrmen til å lyde når TILPASSET- eller PULSSONE-innstillingen er over eller under innstillingsverdien. Ellers velger du AV for å dektivere lrmen. TRÅKKFREKVENS: Du kn stille inn lrmen til å lyde når rytmen din er over eller under innstillingsverdien. Ellers velger du AV for å dektivere lrmen. INNSTILLIGNER: Velg vrselmetodene som MELDING/PIP eller SYMBOL/PIP.

14 AUTO RUNDE AUTO PAUSE BAROMETER I UTLØSER-feltet, velg AVSTAND eller ETTER TID for å stille inn enheten til å registrere rundene utomtisk i henhold til utløserinnstillingen. Ellers velger du AV for å dektivere funksjonen. Denne funksjonen lr deg puse tidsbryteren utomtisk når du slutter å bevege deg (VED STOPP) eller hstigheten din fller under en viss verdi (TILPASSET HASTIGHET). Tips: Under øvelsen/treningen, registreres ikke dt når du er stoppet eller innenfor en viss hstighet slik t gjennomsnittlig hstighet og kloriberegning er mer nøyktig. For å kunne få en nøyktig høydenivåvlesning, nbefles det t du klibrerer brometeret før du strter øvelsen/treningen. Du kn klibrere brometeret mnuelt eller utomtisk ved å velge: AUTO: (stndrd) Systemet vil klibrere sensoren ved et GPS-signl når signlet er pålitelig. Den klibreres lltid når strømmen slås på. MANUELL: Du kn mnuelt legge inn den nødvendige dten i HAVNIVÅTRYKKfeltet (loklt trykk korrigert til hvnivå) fr den offisielle værvrslingen. Systemet viser nåværende høydenivå i henhold til innstillingsverdien. KOMPASS Det innebygde elektroniske kompsset kn hjelpe til med GPS og forbedrer nøyktighet når du står stille. Kompsset må klibreres før bruk. Følg disse nvisningene for å klibrere kompsset: Merk: Mens du bruker det innebygde elektroniske kompsset, plsserer du enheten unn objekter som lger mgnetiske felt som elektriske pprter, mgneter eller høyspenningstårn. Dette kn føre til t enheten din peker i feil retning. KALIBRERING: Du må klibrere før du bruker det elektroniske kompsset. Følg instruksjonen på skjermen for å fullføre klibrering. HELLING: Jordens mgnetiske felt er ikke helt symmetrisk, som betyr t den mgnetiske polen ikke er rettstilt med ksen. Du kn mnuelt legge inn hellingsverdien eller stille den inn til utomtisk klibrering. Vi nbefler utomtisk klibrering. Ellers velger du AV for å dektivere funksjonen. FØLG RETNING: Retningsvinkelen betyr vinkelen mellom øvre punkt på skjermen og målpunktet. Kompsset kn brukes uten GPS for å redusere strømforbruk. 4

15 FABRIKKNULLST Denne funksjonen lr deg gjenopprette enhetens fbrikkstndrdsttus. Advrsel! Treningsdtene og brukerprofilen slettes. KARTMODUS Du kn endre visningsvinkelen ved å velge NORD OPP eller FUGLEVISNING: NORD OPP: Alltid vis nord øverst på Krtskjermbildet. FUGLEVISNING: Viser et flyfoto over stedet sett i en vinkel på omtrent 45 grder. GPS-INNSTILLING WAAS/EGNOS*: Du kn dektivere eller ktivere WAAS/EGNOS-funksjonen til enheten. * WAAS (Wide Are Augmenttion System) og EGNOS (Euro Geosttionry Nvigting Overly Service) brukes til å forbedre GPS-nøyktigheten, integriteten og tilgjengeligheten. GPS: GPS-funksjonen kn slås v for å spre btteristrøm. Hvis btteristrømmen er lv, vil systemet også spørre deg om du vil slå v GPSfunksjonen. GPS-INFO: Dette elementet viser posisjonssttusen i henhold til hvor mnge stellittsignler er oppnådd og signlstyrken. MINNESTATUS SIDEINNSTILLINGER Dette elementet viser minnesttusen til enheten, som lr deg sjekke hvor mnge punkter som er igjen og gjenværende tid. Gjenværende tid vhenger v perioden til opptksinnstillingen din. Det er 4 tilpssede sider, et Tid-skjermbilde, et Krtskjermbilde, et Kompss-skjermbilde, og et Rundeskjermbilde inkludert i DASHBORD-skjermbildene for å vise øvelses-/treningssttusen din. TILPASSET ///4: Tllet som vises på skjermen indikerer dtfeltene (f.eks. hstighet, vstnd, tid, klorier, osv.) inkludert på målskjermbildet. 5

16 Tips: Du kn velge PÅ/AV for å vise/skjule Tilpsset-side //4 i DASHBORD- skjermbildene. TID: Velg PÅ/AV for å vise/skjule Tidskjermbildet i DASHBORD- skjermbildene. KART: Velg PÅ/AV for å vise/skjule Krtskjermbildet i DASHBORD- skjermbildene. KOMPASS: Velg PÅ/AV for å vise/skjule Kompssskjermbildet i DASHBORD- skjermbildene. RUNDESIDE: Velg ønsket lterntiv som skl vises på Runde-skjermbildet: TILPASSET : RUNDETID (stndrd) DELT RUNDE RUNDEAVSTAND RUNDEHASTIGHET RUNDETAKT GJ.SNITT PULS I RUNDE TILPASSET : RUNDETID DELT RUNDE (stndrd) RUNDEAVSTAND RUNDEHASTIGHET RUNDETAKT GJ.SNITT PULS I RUNDE PROFILER BRUKERINFO: Du kn legge inn personlig dt for å forsikre mer nøyktig informsjon før øvelsen/treningen. Dtfeltene inkluderer: NAVN, KJØNN, FØDSELSDATO, VEKT og HØYDE. Når du er ferdig, velg LAGRE. Tips: Systemet vil klkulere klorier bsert på oppgitte personlig dt. Legg inn riktig verdi. SYKKELINFO: Dette elementet lr deg velge sykkeltypen (LØP, BY eller FJELL), stille inn sykkelvekten og hjulstørrelsen. Innstillingene brukes for tråkkfrekvens/hstighetssensorene mens de er ktive. TRENING: Dette elementet lr deg velge et treningsnivå vhengig v din personlige form og treningsstyrke. Du kn også legge inn eventuelle ekstr vekter du bærer i EKSTRA VEKT-feltet. Tips: Legg inn riktig innstilling for å få et mer nøyktig resultt. REGISTRERT DATA Du kn stille inn tidsintervllet for å registrere punktene ved å velge HVERT SEKUND eller TILPASSET TID i FOR REGISTRERING-feltet. HVERT SEKUND: System er stilt inn til å registrere ett punkt for hvert sekund. Dette vil lge den mest nøyktige oppføringen for øvelsen/treningen din. TILPASSET TID: Du kn mnuelt stille inn tidsintervllet bsert på forskjellig sport og styrke for å få mer nøyktig informsjon for nlyse. De nbeflte verdiene er: - gå og løpe: sek - sykling: sek 6

17 SKRÅNING SYSTEMOPPGRADERING SYSTEM Velg tidsintervllet (0/45/90 SEKUNDER)for å smle inn dtene for nlysering v hellingen. Dette elementet lr deg oppgrdere fstvren til enheten din. PIP: Du kn ktivere pipelyden som følger med BARE MELDING eller både TAST OG MELDING. Ellers velger du AV for å dektivere pipelyden. TPD-MODUS: Systemet vil gå inn i TPD-modus (tid på dgen) hvis det står i beredskp for en bestemt periode. De tilgjengelige innstillingene for beredskp inkluderer: AV, 5 MINUTTER eller 0 MINUTTER. I TPD-modus, trykk på OPP i sekunder for å gå tilbke til norml driftsmodus. SKJERM: - BAKGRUNNSLYS: Still inn bkgrunnslyset til å forbli på eller utomtisk slå v etter en tidsperiode når du trykker på LYS for å ktivere bkgrunnslyset. Den tilgjengelige innstillingen inkluderer: FORBLIR PÅ, 5 SEKUNDER, 0 SEKUNDER, MINUTT eller MINUTTER. Du kn også justere skjermens kontrstnivå ved å skyve Kontrst-linjen. - SPRÅK Du kn velge foretrukket språk som vises for menyene og ndre grensesnittfunksjoner mens enheten betjenes. - ORIENTERING: For enkelte ppliksjoner, kn du stille inn skjermorienteringen som PORTRETT eller LANDSKAP. Tips: Trykk smtidig på ENTER og RUNDE for å rotere skjermen rskt. - ENHETER: Måleenheten kn stilles inn som IMPERIAL (FT, MPH) eller METRISK (m, km/t). Du kn også stille inn KOORDINATFORMAT som GRADER eller GRAD MIN SEK. TID: - TIDSFORMAT: Still inn det viste tidsformtet som TIMER eller 4 TIMER. - TIDSSONE: Velg din lokle tidssone. - SOMMERTID: Velg om nødvendig sommertid, og systemetviser deretter riktig tid etter innstillingen din. ALARM: I FREKVENS-feltet, kn du stille inn lrmklokken fr søndg til lørdg (SØN/MAN/ TIR/ONS/TOR/FRE/LØR), UKEDAG, HELG eller DAGLIG. Ellers velger du AV for å dektivere lrmen. Når lrmen er ktivert, stiller du inn lrmtiden i TID-feltet. 7

18 Administrere dt på enheten PC-verktøyet Mio Shre lr deg registrere enheten din, oppdtere progrmvrer, dele opplevelse, med mer. Koble enheten din til dtmskinen med USB-kbelen, lst deretter ned Mio Shre-skrivebordsverktøyet enkelt fr og kjør skrivebordsverktøyet. Angi deretter detljene dine og du vil mott en bekreftelse på e-post med et brukernvn og pssord. Instllere Mio Shre Merk: Sørg for t du hr en ktiv internettforbindelse for denne funksjonen.. Slå på dtmskinen.. Slå på enheten, og koble den deretter til dtmskinen.. Strt nettleseren og lst ned skrivebordsverktøyet fr websiden: 4. Instller skrivebordsverktøyet på dtmskinen og kjør deretter skrivebordsverktøyet. 5. Angi detljene dine og du vil mott en bekreftelse på e-post med et brukernvn og pssord. Dele opplevelsen på Internett Med Mio Shre kn du enkelt dele opplevelsene dine med ndre syklister over hele verden vi Internett. Dette krever t enheten er tilkoblet dtmskinen. Du finner mer informsjon på: Mer informsjon Støtte på Internett Hjelp og støtte med Mio-produkter er tilgjengelig 4 timer i døgnet. Besøk området vårt for teknisk støtte på: T vre på Mio-enheten din God vedlikehold og pleie v Mio-enheten vil sørge for problemfri bruk og redusere risikoen for skde: Hold Mio unn høy fukt og ekstreme temperturer. Ikke utsett Mio for direkte sollys eller sterkt ultrfiolett lys over lengre tidsperioder. Ikke plsser noe på enheten, eller slipp elementer på Mio. Ikke slipp Mio i bkken eller utsett den for sterke støt. Ikke utsett Mio for plutselige og store temperturendringer. Dette kn forårske t fukt bygges opp på innsiden v enheten, noe som kn skde Mio. Hvis Mio blir utstt for fukt, må du l den tørke fullstendig. Skjermoverflten blir lett skrpet opp. Unngå berøring v overflten med skrpe objekter. Du kn bruke ikke-klebende generiske skjermbeskyttere som er designet for bruk på bærbre enheter med LCD-skjerm for å beskytte skjermen mot mindre riper. Aldri rengjør Mio-enheten når den er slått på. Bruk en myk klut uten lo for å tørke v skjermen og utsiden v Mio-enheten. Ikke bruk ppirlommetørkler for å tørke v skjermen. Ikke demonter, reprer eller gjør noen endringer på Mio-enheten. Demontering, endring eller forsøk på reprsjon kn skde Mio-enheten og føre til personskde eller skde på eiendom, og vil nnullere grntien. Du må ikke oppbevre eller frkte brennbre væsker, gsser eller eksplosive mteriler i smme rom som enheten, dens deler eller tilbehør. Ikke utsett Mio-enheten din for sterk vrme eller direkte sollys over lengre perioder. Overoppheting kn skde Mio-enheten. 8

19 Om pulsbelte og tilbehør: Rengjør med et mildt såpevnn, tørk med håndkle. Ikke bruk lkohol eller slipende midler når du rengjør tilbehøret. Skyll stroppen under rennende vnn. Ikke utsett tilbehøret for sterk vrme eller direkte sollys over lengre perioder. Oppbevr tilbehøret på en kjølig og tørr plss. Anslått gjennomsnittlig btterilevetid på tilbehøret er år. Hvis tilbehøret slutter å fungere, skifter du ut btteriet med et nytt. Fjern btteriet fr tilbehøret før når de skl oppbevres over lng tid. Feilsøking Problem Mio-enheten slås ikke på når btteristrøm brukes. Skjermen svrer tregt. Skjermen fryser. Skjermen er vnskelig å lese. Kn ikke etblere en forbindelse med en dtmskin. Løsning Gjenværende btteristrøm er for lv for å betjene Mioenheten. Ld btteriet. Gjenværende btteristrøm er for lv til å betjene Mioenheten. Hvis problemet vedvrer, tilbkestiller du Mio. Strt Mio på nytt. Kontroller t lysstyrken til bkgrunnslyset på skjermen er stt til et høyt nok nivå. Sørg for t både Mio og dtmskinen er slått på før du prøver å opprette en tilkobling. Sørg for t kbelen er koblet riktig til USB-porten på dtmskinen og Mio. Koble USB-kbelen direkte til dtmskinen, ikke en USB-hub. Tilbkestill Mio før du kobler til USB-kbelen. Koble lltid fr enheten før du strter dtmskinen på nytt. Merk: Hvis du opplever et problem du ikke kn løse selv, kontkter du et utorisert servicesenter for å få støtte. Hv er GPS? Globl Positioning System (GPS) er tilgjengelig når som helst, grtis, og er nøyktig innenfor 5 meter (5 fot). GPS-nvigering gjøres mulig med et nettverk v stellitter som går i bne rundt jorden i en høyde på c km ( 55 miles). Hver stellitt overfører en rekke signler som ts i bruk v GPS-mottkere, som din Mio, for å finne en nøyktig posisjon. Selv om en GPS-mottker kn registrere signler fr opptil stellitter om gngen, er kun fire signler nødvendig for en posisjon eller GPS fstpunkt (breddegrd og lengdegrd) for nvigsjonssystem i kjøretøy. Din Mio mottr GPS-signler vi den innebygde GPS-ntennen. Hvis du vil grntere optiml GPS-signlstyrke, må du bruke Mio utendørs, eller i et kjøretøy utendørs, og det må være en uhindret utsikt til himmelen. GPS-mottk påvirkes vnligvis ikke v vær, men svært krftig regn eller snø kn h en negtiv innvirkning på signlet. FORSIKTIG: Det er ditt eget nsvr å plssere, sikre og bruke Mio-enheten på en slik måte t den ikke forårsker ulykker, personskde eller eiendomsskde. Følg lltid regler for trygg kjøring. På hovedveier kn vstnden til en vkjørsel som klkuleres v Mio, være lengre enn vstnden som vises på veiskilter. Veiskilter viser vstnden til strten v en vkjørsel mens Mio viser vstnden til neste kryss, dvs. slutten v vkjørselen eller veien. For å gjøre deg klr til å kjøre v en vei, må du lltid følge vstndsinformsjonen på veiskilt. Mio-produkter er designet for å brukes som hjelpemidler for tryggere kjøring. Mio støtter ikke frtsovertredelser eller nnen mnglende evne til å overholde dine lokle trfikklover. Det er ditt nsvr å kjøre innenfor frtsgrensene til enhver tid, smt å kjøre på en fornuftig måte. Mio godtr INGEN ersttningsnsvr for t du mottr frtsbøter eller prikker på førerkortet gjennom bruk v denne enheten. Mio grnterer ikke nøyktigheten til dten som ligger i denne dtbsen, verken uttrykt eller underforstått. Hvis du skulle få en bot eller nnen strff for frtsovertredelser eller brudd på nnen trfikklov, eller er involvert i en ulykke, er ikke Mio nsvrlig for noen skder v noen type. I noen lnd kn dtinformsjonen om frtsgrenser være i strid med lokle lover og/eller forskrifter. Det er ditt nsvr å sørge for t du bruker dten i henhold til lokle lover og/eller forskrifter. Bruk skjer på egen risiko. 9

20 IPX7 IEC 6059/IPX7 er et europeisk system med testspesifiksjonsstndrder for klssifisering v beskyttelsesgrder på innkpslinger på elektrisk utstyr. Betegnelsen IPX7 betyr t enheten kn tåle nedsenking i én meter stillestående vnn i opptil 0 minutter. Mio grnterer t denne grden er korrekt, forutstt t btteridøren og lle kontktdeksler er korrekt og sikkert lukket. Mio Cyclo er ikke IPX8-grd - vnntrykk som ved vsking v enheten med rennende vnn, kn føre til skder på enheten og kn nnullere grntien. Sikkerhetsforholdsregler Om lding Bruk bre lderen som fulgte med enheten din. Bruk v en nnen type lder fører til feilfunksjon og/eller fre. Dette produktet er lget for strømforsyning v en OPPFØRT strømenhet merket med LPS, Limited Power Source og uttk rngert + 5 V dc /,0 A. Bruk et spesifisert btteri i utstyret. Om lderen Ikke bruk lderen i et miljø med høy fuktighet. Aldri berør lderen når hendene eller føttene dine er våte. L det være tilstrekkelig ventilsjon rundt lderen når du bruker den til å betjene enheten eller lde btteriet. Ikke dekk til lderen med ppir eller ndre objekter som reduserer nedkjølingen. Ikke bruk lderen mens den er inni en bæreveske. Koble lderen til en riktig strømkilde. Spenningskrvene finnes på produktet og/eller embllsjen. Ikke bruk lderen hvis ledningen blir skdet. Ikke forsøk å utføre service på enheten. Det er ingen deler inni som det kn utføres service på. Skift ut enheten hvis den er skdet eller er utstt for ekstrem fuktighet. Om btteriet Bruk den ngitte btteritypen i utstyret. FORSIKTIG: Enheten inneholder et innebygd litium-ion btteri som ikke kn byttes. Btteriet kn sprekke eller eksplodere, og utløse frlige kjemiklier. For å redusere fren for brnn eller brnnskder bør du ikke 0 demontere, knuse eller stikke hull i btteriet, eller kste det i ild eller vnn. Viktige instruksjoner (bre for servicepersonle) Forsiktig: Risiko for eksplosjon, hvis btteriet byttes ut med en type som ikke er komptibel. Kst btterier ifølge instruksjonene. Ersttt bre med smme eller lignende type som er nbeflt v produsenten. Btteriet må resirkuleres eller kstes ifølge instruksjonene. Bre bruk btteritypen i foreskrevet utstyr. Forskriftsmessig informsjon For juridiske identifiksjonsformål: Mio Cyclo 00/05 er tildelt et modellnummer på N4. Etiketter plssert på utsiden v Mio indikerer reguleringene din modell er i overensstemmelse med. Sjekk disse etikettene på din enhet og referer til korresponderende kunngjøring i dette kpittelet. Noen merknder gjelder kun for spesifikke modeller. Produkter med CE-merket smsvrer med rdio- og teleterminldirektivet (R&TTE) (999/5/EF), EU-direktivet for Elektromgnetisk komptibilitet (004/08/EF) og Lvspenningsdirektivet (006/95/EF) - utstedt v EUkommisjonen. Smsvr med disse direktivene innbeftter smsvr med følgende Europeiske stndrder: EN : Electronic comptibility nd Rdio spectrum Mtters (ERM), ElectroMgnetic Comptibility (EMC) stndrd for rdioutstyr og service; Del : Felles tekniske krv. EN : Electronic comptibility nd Rdio spectrum Mtters (ERM), Electromgnetic Comptibility (EMC) stndrd for rdioutstyr og tjenester; Del 7: Spesifikke forhold for,4 GHz bredbånd overføringssystem og 5 GHz høyprestsjons RLAN-utstyr. EN 550: Krkteristikk for rdioforstyrrelse EN 5504: Krkteristikk for immunitet EN : Grenser for oversvingningsutstråling

21 EN : Begrensninger for spenningsveksling og flimring i lv-spennings forsyningsnett IEC :005: Produktsikkerhet Produsenten kn ikke holdes nsvrlig for endringer gjort v Bruker og konsekvensene v dette, som kn endre overensstemmelsen produktet hr med CE-merkingen. Smsvrserklæring Mio Technology erklærer herved t dette N4 smsvrer med de vesentlige krvene og ndre relevnte bestemmelser i direktiv 999/5/EC. WEEE Dette produktet må ikke kstes som vnlig husholdningsvfll, i smsvr med EU-direktivet om vfll fr elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE 00/96/EF). Det bør i stedet ksseres ved å returnere det til slgsstedet eller ved å levere det til et kommunlt oppsmlingssted. Lisensvtle for sluttbrukere Du bør lese nøye gjennom følgende vilkår og betingelser i denne Avtlen ( Avtle ) før du bruker dette produktet som inneholder progrmvreprodukter som er lisensiert til Mio Technology Limited ( Mio ) og/eller dens lisensgivere til deres kunder kun for deres bruk som stt frem under. HVIS DU IKKE GODTAR VILKÅRENE I DENNE LISENSAVTALEN FOR SLUTTBRUKERE, IKKE BRUK DETTE PRODUKTET OG/ELLER EN KOPI AV NOE PROGRAMVAREPRODUKT SOM ER INSTALLERT I PRODUKTET ELLER FØLGER MED PRODUKTET. I STEDET BØR DU TA KONTAKT MED FORHANDLEREN ELLER MIO FOR INSTRUKSJONER ELLER RETURNERE DET UBRUKTE PRODUKTET MED ALT TILBEHØR TIL MIO ELLER HVOR DU FIKK DE FRA. HVIS DU HAR BETALT FOR PRODUKTET OG/ELLER PROGRAMVAREPRODUKTET, MIO ELLER DETS AUTORISERTE DISTRIBUTØR SOM DU FIKK PRODUKTET FRA OG/ELLER PROGRAMVAREPRODUKTET VIL REFUNDERE PRISEN DU BETALTE FOR PRODUKTET SÅ FREMT DU KAN LEGGE FREM KJØPSBEVIS FOR MIO ELLER DETS AUTORISERTE DISTRIBUTØR. ENHVER BRUK AV PRODUKTET OG/ELLER PROGRAMVAREPRODUKTET, INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL BRUK AV PRODUKTET OG ELLER PROGRAMVAREN, BRYTING AV FORSEGLINGEN PÅ CD/DVD/MINNEKORTET, REGNES SOM DIN GODKJENNELSE AV DENNE AVTALEN. TILDELING AV LISENS: Denne vtlen gir deg en ikke-eksklusiv, ikkeoverførbr og gjenkllelig lisens til å bruke progrmvren som llerede er instllert på produktet og/eller følger med på CD/DVD/minnekortene og nnen lgringsmedie, og den digitle krtdten ( Progrmvre ) som kun kn instlleres på ett produkt om gngen. Denne vtlen ntyder ikke og gir deg ikke noen rettigheter til ytterligere oppdteringer eller oppgrderinger med mindre Mio hr gitt uttrykkelig skriftlig beskjed om dette. Enhver oppdtering eller oppgrdering skl også reguleres v denne vtlen og ytterligere betlinger kn gjelde. Du kn kun kopiere progrmvren og ll støttedokumentsjon som følger med ( Dokumentsjon ) som er nødvendig for sikkerhetskopiering eller rkiveringsformål i støtte for bruk v progrmvren som tilltt under dette. Du må reprodusere og inkludere lle merknder om kopibeskyttelse og nnen eiendomsrett som vises på progrmvren og dokumentsjonen, på enhver kopi du lger. Pkken til produktet kn inneholde flere versjonen v denne vtlen, som flere oversettelser og/eller flere mediversjoner. Selv om du mottr flere versjoner v denne vtlen, hr du kun lisens til å bruke én kopi v progrmvren. BEGRENSNINGER: Du hr ikke tilltelse til å låne, leie, leie ut, offentlig fremføre eller kringkste, distribuere eller viderelisensiere progrmvren eller bruke progrmvren i en tidsfordelt vtle eller på en nnen uutorisert måte. Du skl ikke lste ned eller dele progrmvren og/eller den digitle krtdten i den eller overføre dem til en nnen dtmskin eller dtbærer. Modifiksjon, utføring v rbeid på, omvendt konstruksjon, kompilering, dekompliering eller demontering v progrmvren er uttrykkelig forbudt, utenom og kun i den grd som gjeldende lov til tross for denne begrensningen uttrykkelig tillter slik ktivitet. Men hvis du trenger informsjonen som er nødvendig for å oppnå mksimlt smspill mellom progrmvren og tredjeprts progrmmer, kn denne informsjonen gjøres tilgjengelig hvis du tr skriftlig kontkt med Mio. INGEN OVERDRAGELSE: Du kn kun permnent overføre lle dine rettigheter under denne vtlen som en del v et slg eller overføring v produktet og du ikke beholder noen kopier og overfører lle kopier v progrmvren i tillegg til dokumentsjonen til smme prt eller ødelegger eventuelle mteriler som ikke overføres, og mottkeren godtr vilkårene i denne vtlen. Enhver overføring må inkludere lle tidligere versjoner, oppdteringer og

22 oppgrderinger v progrmvren. Utenom som stt frem over, kn du ikke overføre eller tildele progrmvre eller noen v dine rettigheter under denne vtlen. EKSPORTBEGRENSNINGER: Du godtr t du skl overholde lle gjeldende internsjonle eller nsjonle lover som gjelder for progrmvren og/eller dokumentsjonen, og du vil ikke eksportere eller gjeneksportere progrmvren eller dokumentsjonen (eller noen kopier v disse) eller et nnet produkt som bruker progrmvren eller dokumentsjonen i brudd med gjeldende lover eller reguleringer i USA eller lndet som du fikk dem i. EIERSKAP, IMMATERIELLE RETTIGHETER: Mio eller dets leverndører eller lisensgivere derv, eier lle titler, eierskp og immterielle rettigheter i og for progrmvren og dokumentsjonen, og enhver kopi v disse unsett form eller medi. Utenom som uttrykkelig oppgitt heri, gir ikke denne vtlen deg noen rettigheter til ptenter, åndsverk, hndelshemmeligheter, vremerker eller ndre rettigheter som gjelder progrmvren og dokumentsjonen. OPPHØR: Denne vtlen er bindende til den opphører. Du kn opphøre denne vtlen når som helst ved å ødelegge progrmvren og dokumentsjonen smmen med lle kopier og smmenslåtte deler i enhver form. Denne vtlen kn også opphøre umiddelbrt dersom du ikke overholder lle dens vilkår og betingelser. I et slikt tilfelle må du ødelegge progrmvren og dokumentsjonen smmen med lle kopier og smmenslåtte deler v enhver form. GJELDENDE LOV: Denne vtlen skl reguleres v lovene til folkerepublikken Kin. De forente nsjoners konvensjon om kontrkter for internsjonlt slg v vrer unnts herved fr nvendelsen v disse vilkår og bestemmelser. BEGRENSET GARANTI, BEGRENSET ERSTATNINGSANSVAR: Alle grntier og begrensninger for ersttningsnsvr som gjelder for progrmvren og dokumentsjonen er oppgitt i den begrensede grntien eller i produktveiledningen som følger med progrmvren eller produktet. Slike grntier og begrensninger for ersttningsnsvr er inkludert her i deres helhet med denne refernsen. UTENOM SOM FORBUDT AV LOV, MIO OG DETS LEVERANDØRER ELLER LISENSGIVERE SKAL IKKE HA NOE ERSTATNINGSANSVAR FOR INDIREKTE SKADE, SPESIELL SKADE, FØLGESKADE, STRAFFEMESSIG SKADE ELLER UTILSIKTET SKADE AV NOEN FORM, ELLER TAP AV INFORMASJON ELLER DATA, SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV ELLER I FORBINDELSE MED BRUK AV ELLER FREMVISNING AV PROGRAMVAREN OG/ELLER DOKUMENTASJONEN. DENNE BEGRENSNINGEN SKAL GJELDE SELV OM EN EVENTUELL ERSTATNING IKKE OPPNÅR SITT FORMÅL. OPPDELIGHET: Hvis noen bestemmelse i denne vtlen blir nsett som ugyldig, ulovlig eller ugjennomførbr v, skl gjenværende bestemmelser fremdeles være gyldige, lovlige og gjennomførbre uten t de blir påvirket på noen måte og en gyldig, lovlig og gjennomførbr bestemmelse med lignende innhold og økonomisk innvirkning skl ersttte denne. HELE AVTALEN: Denne vtlen stt frem som hele forståelsen og vtlen mellom deg og Mio med hensyn til progrmvren og dokumentsjonen, og overgår lle tidligere vtler og kommuniksjoner, skriftlig eller muntlig.

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her ADS-2100 Les Produktsikkerhetsguide før du koler til mskinen. Les deretter Hurtigstrtguide for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL ADVARSEL viser en potensielt frlig

Detaljer

Driftshåndbok for EasyMP Multi PC Projection

Driftshåndbok for EasyMP Multi PC Projection Driftshåndbok for EsyMP Multi PC Projection Innhold 2 Om EsyMP Multi PC Projection Møtestiler foreslått v EsyMP Multi PC Projection... 5 Holde møter ved bruk v flere bilder...5 Holde fjernmøter over et

Detaljer

Get filmleie. Brukerveiledning

Get filmleie. Brukerveiledning Get filmleie Brukerveiledning Innhold 4 Funksjoner for fjernkontroll 5 Hv er Get filmleie? 6 Hvilke filmer kn jeg leie? 6 Hv skl til for å få tjenesten? 7 Slik kontrollerer du tjenesten 7 Hv koster det

Detaljer

ut maskinen, og kontroller komponentene Mikro-USB-kabel SD-minnekort Hurtigstartguide DVD-ROM

ut maskinen, og kontroller komponentene Mikro-USB-kabel SD-minnekort Hurtigstartguide DVD-ROM Hurtigstrtguide DSmoile 820W Strt her DSmoile 820W DSmoile 920DW Tkk for t du vlgte Brother. Din støtte er viktig for oss, og vi er glde for å h deg som kunde. Før du ruker mskinen, les denne hurtigoppsettguiden

Detaljer

KLIMAANLEGG (DELT TYPE)

KLIMAANLEGG (DELT TYPE) OWNER S MANUAL BRUKERHÅNDBOK KLIMAANLEGG (DELT TYPE) For generell, privt bruk NO Innendørsenhet RAS-07PKVP-E RAS-10PKVP-E RAS-13PKVP-E RAS-16PKVP-E RAS-18PKVP-E RAS-07PKVP-ND RAS-10PKVP-ND RAS-13PKVP-ND

Detaljer

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her DCP-J40DW Les Produktsikkerhetsguide før du koler til mskinen. Les deretter Hurtigstrtguide for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL FORSIKTIG VIKTIG ADVARSEL indikerer

Detaljer

510 Series Color Jetprinter

510 Series Color Jetprinter 510 Series Color Jetprinter Brukerhåndok for Windows Feilsøking for instllering En sjekkliste for å finne løsninger på vnlige instlleringsprolemer. Skriveroversikt Lære om skriverdelene og skriverprogrmvren.

Detaljer

nor i 2012 Mercury Marine 90-8M0066063 112

nor i 2012 Mercury Marine 90-8M0066063 112 nor i 2012 Mercury Mrine 90-8M0066063 112 ii nor Komponenter styrekulthåndtk Plssering v styrekulthåndtkskomponenter... 1 Betjening v dødmnnsbryter Dødmnnsbryter... 2 Justering v styrekulthåndtk Justeringer...

Detaljer

ut maskinen og kontroller komponentene Strømledning Bæreark/ Plastkortbæreark

ut maskinen og kontroller komponentene Strømledning Bæreark/ Plastkortbæreark Hurtigstrtguide ADS-2100e / ADS-2600We Strt her ADS-2100e ADS-2600We Brother Industries, Ltd. 15-1, Neshiro-cho, Mizuho-ku, Ngoy 467-8561, Jpn Tkk for t du vlgte Brother. Din støtte er viktig for oss,

Detaljer

Brann-/branngasspjeld

Brann-/branngasspjeld 4/.4/N/1 Brnn-/brnngsspjeld TNR-SE Typegodkjent v SITAC, typegodkjennelse nr 002/07 TROX Aurnor Norge AS Telefon +47 1 31 35 00 Telefks +47 1 31 35 Postboks 0 e-post: firm@urnor.no 27 Brndbu www.urnor.no

Detaljer

Get started. Brukerveiledning Get box HD PVR

Get started. Brukerveiledning Get box HD PVR Get strted Brukerveiledning Get box HD PVR Innhold Grtulerer med Get box HD PVR! Grtulerer med ny Get box HD PVR 3 Hv er HDTV? 4 Dekoderens plssering 5 Get strted 6 Innhold i esken 7 2 Tilkobling 9 Front-

Detaljer

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for PIONEER AVIC-S1. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på PIONEER AVIC-S1 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her ADS-2600W Les Produktsikkerhetsguide før du koler til mskinen. Les deretter Hurtigstrtguide for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL ADVARSEL viser en potensielt frlig

Detaljer

Bruksanvisning/ Brugsanvisning

Bruksanvisning/ Brugsanvisning 1 6 d c e Bruksnvisning/ Brugsnvisning f h g i j k l m 7 8 10 2 3 9 c e d Bkovervendt/Bgudvendt Høyde/højde 61-105 cm 4 5 11 12 Mks vekt/vægt 18 kg Alder 9m 4å UN regultion no. R129 i-size 8 9 13 14 15

Detaljer

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her MFC-J650DW MFC-J870DW Les Produktsikkerhetsguide før du koler til mskinen. Les deretter Hurtigstrtguide for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL FORSIKTIG VIKTIG ADVARSEL

Detaljer

ut maskinen og kontroller komponentene Belteenhet (forhåndsinstallert) CD-ROM Strømledning Produktsikkerhetsguide

ut maskinen og kontroller komponentene Belteenhet (forhåndsinstallert) CD-ROM Strømledning Produktsikkerhetsguide Hurtigstrtguide Strt her HL-3140CW / HL-3150CDN HL-3150CDW / HL-3170CDW Tkk for t du vlgte Brother. Din støtte er viktig for oss og vi setter pris på t du kjøper fr oss. Ditt Brother-produkt er konstruert

Detaljer

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her MFC-J440DW MFC-J460DW Les Produktsikkerhetsguide før du koler til mskinen. Les deretter Hurtigstrtguide for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL FORSIKTIG VIKTIG ADVARSEL

Detaljer

VN-8700PC VN-8600PC VN-8500PC

VN-8700PC VN-8600PC VN-8500PC DIGITAL DIKTAFON VN-8700PC VN-8600PC VN-8500PC NO INSTRUKSJONER Tkk for t du kjøpte en digitl opptker fr Olympus. Les disse instruksjonene for informsjon om korrekt og trygg bruk v dette produktet. T vre

Detaljer

Terminprøve Matematikk for 1P 1NA høsten 2014

Terminprøve Matematikk for 1P 1NA høsten 2014 Terminprøve Mtemtikk for 1P 1NA høsten 2014 DEL 1 Vrer 1,5 time Uten hjelpemidler Hjelpemidler: vnlige skrivesker, psser, linjl med entimetermål og vinkelmåler. Forsøk på lle oppgvene selv om du er usikker

Detaljer

Les Produktsikkerhetsguide før du konfigurerer maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les Produktsikkerhetsguide før du konfigurerer maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her MFC-J4510DW Les Produktsikkerhetsguide før du konfigurerer mskinen. Les deretter Hurtigstrtguide for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL FORSIKTIG VIKTIG ADVARSEL indikerer

Detaljer

2015 Mercury Marine VesselView 4 8M0102713 1214 nor

2015 Mercury Marine VesselView 4 8M0102713 1214 nor 2015 Mercury Mrine VesselView 4 8M0102713 1214 nor INNHOLD Del 1 - Komme i gng VesselView 4 Oversikt... 2 Knpper... 2 Velge visningsspråk... 2 Bkpnel... 3 VesselView 4 displyet plssering og beskrivelser...

Detaljer

Fullstendig brukerveiledning

Fullstendig brukerveiledning Fullstendig brukerveiledning Innhold Fjernkontroll 4 Innhold i esken 5 Get box II 6 1. INSTALLASJON OG TILKOBLINGER 7 Instllsjon 8 Sett inn progrmkortet 8 Tilkobling til ntennekontkten og tv 9 Tilkobling

Detaljer

S 3004 / S 3004 P / S 5004. Bruksanvisning Oppbevares i bilen!

S 3004 / S 3004 P / S 5004. Bruksanvisning Oppbevares i bilen! S 00 / S 00 P / S 00 Bruksnvisning Oppbevres i bilen! S 00 / S 00 P / S 00 Innholdsfortegnelse Symboler som finner nvendelse... Sikkerhetsmerknder... Viktig bruksinformsjon... Bruksområder... Bruksnvisning

Detaljer

Les Produktsikkerhetsguide før du konfigurerer maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les Produktsikkerhetsguide før du konfigurerer maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her MFC-J450DW MFC-J470DW Les Produktsikkerhetsguide før du konfigurerer mskinen. Les deretter Hurtigstrtguide for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL FORSIKTIG VIKTIG ADVARSEL

Detaljer

Før du kan bruke maskinen, bør du lese denne hurtigstartguiden for korrekt oppsett og installering.

Før du kan bruke maskinen, bør du lese denne hurtigstartguiden for korrekt oppsett og installering. Hurtigstrtguide Strt her MFC-490CW Før du kn ruke mskinen, ør du lese denne hurtigstrtguiden for korrekt oppsett og instllering. ADVARSEL Advrsel-symolet forteller deg hvilke forholdsregler du ør t for

Detaljer

Eneboerspillet. Håvard Johnsbråten

Eneboerspillet. Håvard Johnsbråten Håvrd Johnsråten Eneoerspillet Når vi tenker på nvendelser i mtemtikken, ser vi gjerne for oss Pytgors læresetning eller ndre formler som vi kn ruke til å eregne lengder, reler, kostnder osv. Men mer strkte

Detaljer

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada.

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada. Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada. Denne lisensavtalen for sluttbrukere ( Lisensavtalen ) er en juridisk avtale mellom deg og TomTom

Detaljer

SERVICEERKLÆRING 1. Innledning 2. Demokrati, samarbeid og medvirkning 3. Generell informasjon 4. Internasjonalisering

SERVICEERKLÆRING 1. Innledning 2. Demokrati, samarbeid og medvirkning 3. Generell informasjon 4. Internasjonalisering SERVICEERKLÆRING 1. Innledningg 2. Demokrti, smrbeid og medvirkning i 3. Generell informsjon b 4. Internsjonlisering e 5. Studiestrt r 6. Studiegjennomføringen 7. Bibliotek f 8. IT l 9. Studentvelferd

Detaljer

210 Hurtigstartguide

210 Hurtigstartguide 210 Hurtigstartguide m Rider 210 Rider 210 er utstyrt med et barometer som viser høyden over havet i sanntid. Denne enheten har tre taster som dekker flere funksjoner. Tastefunksjoner 1 BACK ( ) Trykk

Detaljer

Den europeiske konvensjon om samproduksjon av film Strasbourg, 2.X.1992

Den europeiske konvensjon om samproduksjon av film Strasbourg, 2.X.1992 Den europeiske konvensjon om smproduksjon v film Strsbourg, 2.X.1992 Europen Trety Series/147 Prembel Europrådets medlemsstter og de ndre sttene som er prter til Den europeiske kulturkonvensjon, som hr

Detaljer

Brann-/branngasspjeld

Brann-/branngasspjeld 4/8.3/N/2 Brnn-/brnngsspjeld FKR-SE Typegodkjent v SITAC, typegodkjennelse nr 0024/06 TROX Aurnor Norge AS Telefon +47 61 31 35 00 Telefks +47 61 31 35 10 Postboks 100 e-post: firm@urnor.no 2712 Brndbu

Detaljer

Før du kan bruke maskinen, bør du lese hurtigstartguiden for korrekt konfigurering og installering.

Før du kan bruke maskinen, bør du lese hurtigstartguiden for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her DCP-373CW DCP-375CW DCP-377CW Før du kn ruke mskinen, ør du lese hurtigstrtguiden for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL FORSIKTIG Advrsel-symolet forteller deg hvilke

Detaljer

ut maskinen og kontroller komponentene og juridisk informasjon Trommelenhet og toner kassett (forhånds-installert)

ut maskinen og kontroller komponentene og juridisk informasjon Trommelenhet og toner kassett (forhånds-installert) Hurtigstrtguide Strt her HL-2135W / (kun EU) HL-2270DW Før denne mskinen rukes for første gng, les denne hurtigstrtguiden for å sette opp og instllere mskinen din. For å se hurtigstrtguiden på ndre språk,

Detaljer

Cardio 60. I menyen, trykk for å flytte opp og bla i menyalternativene. Trykk og hold for å bla raskt opp gjennom menyalternativer.

Cardio 60. I menyen, trykk for å flytte opp og bla i menyalternativene. Trykk og hold for å bla raskt opp gjennom menyalternativer. 60 Bruksanvisning Cardio 60 1 2 3 1 Lys / Av/På ( / ) Trykk og hold for å skru enheten på. For å skru av enheten, trykk og hold for å gå inn på undermenyen, og bruk opp og ned knappene for å velge mellom

Detaljer

Microsoft PowerPoint MER ENN KULEPUNKTER

Microsoft PowerPoint MER ENN KULEPUNKTER Mirosoft PowerPoint MER ENN KULEPUNKTER INNHOLDSFORTEGNELSE: Opprette en ny presentsjon: «Ml» vs. «tomt skll» Bilder: Sette inn ilder fr Google ildesøk. Bilder: Sette inn llerede lgrede ilder. Bilder:

Detaljer

Brøkregning og likninger med teskje

Brøkregning og likninger med teskje Brøkregning og likninger med teskje Dette heftet gir en uformell trinn for trinn gjennomgng v grunnleggende regler for brøkregning og likninger. Dette er sto som vi i FYS 000 egentlig forventer t dere

Detaljer

60 Hurtigstartguider

60 Hurtigstartguider Hurtigstartguider NO Rider Rider leveres med berøringsskjerm. Du kan klikke på skjermen eller bruke den fysiske knappen for å styre enheten. 1 BACK 2 4 LAP PAGE 3 1 Strøm/Tilbake/Pause/ Stopp ( /BACK/

Detaljer

STARTER STANLEY MED PROFESJONELLE JOBBER SORTIMENT TLM165 TLM99 TLM330. TLM220i

STARTER STANLEY MED PROFESJONELLE JOBBER SORTIMENT TLM165 TLM99 TLM330. TLM220i LASER MÅLINGER PROFESJONELLE JOBBER STARTER MED STANLEY SORTIMENT Sortimentet v Stnleys lser vstndsmålere hr funksjoner som er designet med brukeren i tnkene. Velg fr de enkleste modellene for enkle målinger

Detaljer

AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE)

AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE) BRUKSANVISNING OMISTAJAN OPAS BRUGERVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK KULLANIM KILAVUZU INSTRUKCJA OBSŁUGI РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ SVENSKA AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE) LUFTKONDITIONERING (SPLITTYP) ILMASTOINTILAITE

Detaljer

ut maskinen og kontroller komponentene Trommelenhet (inkludert standard tonerkassett) Telefonledning Brukermanual Hurtigstartguide

ut maskinen og kontroller komponentene Trommelenhet (inkludert standard tonerkassett) Telefonledning Brukermanual Hurtigstartguide Hurtigstrtguide Strt her MFC-8890DW Før du kn ruke mskinen, må du lese denne hurtigstrtguiden for informsjon om korrekt oppsett og instllsjon. Hvis du vil lese hurtigstrtguiden på ndre språk, kn du gå

Detaljer

AVFALLSHÅNDTERING. Moderne løsninger for håndtering av alle typer avfall fra husholdninger, næringslivet og offentlig sektor. vi ordner det!

AVFALLSHÅNDTERING. Moderne løsninger for håndtering av alle typer avfall fra husholdninger, næringslivet og offentlig sektor. vi ordner det! AVFALLSHÅNDTERING Moderne løsninger for håndtering v lle typer vfll fr husholdninger, næringslivet og offentlig sektor. vi ordner det! 1 Alle typer vfll fr lle typer virksomheter vi ordner det! Fotogrf

Detaljer

Montering av Grand Star leddporter

Montering av Grand Star leddporter Montering v Grnd Str leddporter Slik holder du porten fin i mnge år Før du strter å mle, gi porten ett til to strøk Visir eller tilsvrende grunning. Bruk nerkjent, god husmling. To til tre strøk er å nefle.

Detaljer

AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE)

AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE) AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE) CLIMATISEUR (TYPE SEPARE) KLIMAGERÄT (GETEILTE AUSFÜHRUNG) LUFTKONDITIONERING (SPLITTYP) КОНДИЦИОНЕР (РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТИП) ILMASTOINTILAITE (JAETTU) AIRCONDITIONANLÆG (SPLIT

Detaljer

Montasjebeskrivelse EPP-0790-NO-2/14. Raychem Skjøt for 1-leder PEX-isolert kabel med skjermtråder, 12 kv til 24 kv. Med mekanisk skjøtehylse.

Montasjebeskrivelse EPP-0790-NO-2/14. Raychem Skjøt for 1-leder PEX-isolert kabel med skjermtråder, 12 kv til 24 kv. Med mekanisk skjøtehylse. Sknne QR coden for video support. Denne montsjenvisningen inneholder video instruksjoner. Sknne QR-koden for å få video-support. I tilfelle v tvil, gjelder den skriftlige monteringsnvisning. Montsjebeskrivelse

Detaljer

Fra fotball til business. Historien om Newbody

Fra fotball til business. Historien om Newbody Fr fotbll til business Historien om Newbody Vi hjelper skoler og foreninger med å tjene penger til cuper, treningsleirer og skoleturer. Ved å selge populære sokker og undertøy v høy kvlitet kn de enkelt

Detaljer

Brugsanvisning. Datastyrt symaskin Bruksanvisning. Computerstyret symaskine

Brugsanvisning. Datastyrt symaskin Bruksanvisning. Computerstyret symaskine Dtstyrt symskin Bruksnvisning Computerstyret symskine Brugsnvisning Product Code (Produktkode):/ Produktkode (Product Code): 885-V60/V61/V62/V63/V64/V65 BLI KJENT MED SYMASKINEN Dtstyrt symskin Bruksnvisning

Detaljer

40 Bruksanvisning AM

40 Bruksanvisning AM 40 Bruksanvisning AM Cardio 40 1 2 3 1 Lys / Strømbryter ( / ) Trykk og hold for å slå enheten av eller på. Trykk for å slå på bakgrunnsbelysningen. 2 Tilbake ( ) Trykk for å gå tilbake til den forrige

Detaljer

Utskifte av slange. Gjeldende modeller. Kundemeddelelse. Inventar hos forhandler. Reservedeler på lager. Inspeksjon

Utskifte av slange. Gjeldende modeller. Kundemeddelelse. Inventar hos forhandler. Reservedeler på lager. Inspeksjon Nr. 98-16g Utskifte v slnge Gjeldende modeller Kundemeddelelse Inventr hos forhndler Reservedeler på lger Inspeksjon 1999 Mercury/Mriner 6 til og med 25 Hk (2-tkt) serienummer 0G818363 til og med 0G829089

Detaljer

Snarveien til. MySQL og. Dreamweaver CS5. Oppgaver

Snarveien til. MySQL og. Dreamweaver CS5. Oppgaver Snrveien til MySQL og Dremwever CS5 Oppgver Kpittel 1 Innledning Oppgve 1 Forklr kort hv som menes med følgende egreper: disksert weområde serversert weområde Oppgve 2 Hv er viktig å tenke gjennom når

Detaljer

IKT-trapp for Lade skole

IKT-trapp for Lade skole IKT-trpp for Lde skole Vr mot ndre pi nettet som du vil t ndre skl vre mot deg. Vr forsiktig med i gi ut opplysninger om deg selv. Skl du mote noen du hr chftet med p5 nett? T med en voksen eller en venn.

Detaljer

Kvalitetssikring av elektronisk pasientjournal - Skjema 1

Kvalitetssikring av elektronisk pasientjournal - Skjema 1 70778 EPJ Kvlitetssikring Skjem v. Hllvrd Lærum (tlf. 79886) Kvlitetssikring v elektronisk psientjournl - Skjem I dette spørreskjemet ønsker vi å få vite noe om din prktiske ruk v og ditt syn på elektronisk

Detaljer

Hva er tvang og makt? Tvang og makt. Subjektive forhold. Objektive forhold. Omfanget av tvangsbruk. Noen eksempler på inngripende tiltak

Hva er tvang og makt? Tvang og makt. Subjektive forhold. Objektive forhold. Omfanget av tvangsbruk. Noen eksempler på inngripende tiltak Tvng og mkt Omfng v tvng og mkt, og kommunl kompetnse Hv er tvng og mkt? Tiltk som tjenestemottkeren motsetter seg eller tiltk som er så inngripende t de unsett motstnd må regnes som ruk v tvng eller mkt.

Detaljer

TomTom Hands-Free Car Kit Bruksanvisning

TomTom Hands-Free Car Kit Bruksanvisning TomTom Hands-Free Car Kit Bruksanvisning Innhold Oversikt 3 Innholdet i esken 4 Innholdet i esken... 4 Komme i gang 6 Montere TomTom Hands-Free Car Kit i bilen... 6 Starte TomTom Hands-Free Car Kit for

Detaljer

Brannspjeld. Type FKA-EU Testet i henhold til EN 1366-2. FKA-EU/DE/NO/no. I henhold til Deklarasjon av egenskaper og ytelser (DoP)

Brannspjeld. Type FKA-EU Testet i henhold til EN 1366-2. FKA-EU/DE/NO/no. I henhold til Deklarasjon av egenskaper og ytelser (DoP) FKA-EU/DE/NO/no Brnnspjeld Type FKA-EU Testet i henhold til EN 1366-2 I henhold til Deklrsjon v egenskper og ytelser (DoP) DoP / FKA-EU / DE / 2013 / 001 TROX Aurnor Norge AS Postboks 100 2712 Brndbu Telefon

Detaljer

Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort

Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort Innhold På/av-knapp...2 Avslutte...2 Logge på og velge en profil...2 Batteristatus...2 Bytte profil...2 Starte/stoppe blodtrykk...2 Starte intervaller...2

Detaljer

Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning

Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning Norsk Innhold Innledning 3 Koble til bærbar harddisk 3 Lagre og overføre data 4 Koble fra bærbar harddisk 5 Teknisk støtte 6 Vilkår for begrenset garanti 7 Rettigheter

Detaljer

nüvi 3500-serien hurtigstartveiledning

nüvi 3500-serien hurtigstartveiledning nüvi 3500-serien hurtigstartveiledning Januar Hurtigstartveiledning 2012 for nüvi 3500 190-01387-58_0A Trykt i Taiwan 1 Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Årsprøve 2014 10. trinn Del 2

Årsprøve 2014 10. trinn Del 2 2 Årsprøve 2014 10. trinn Del 2 Informsjon for del 2 Prøvetid: Hjelpemidler på del 2: Vedlegg: Andre opplysninger: Fremgngsmåte og forklring: Veiledning om vurderingen: 5 timer totlt Del 2 skl du levere

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 135/150/175/150-175 Pro XS OptiMax 90-10299G91 310

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 135/150/175/150-175 Pro XS OptiMax 90-10299G91 310 Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de beste påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i båtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

Referanseguide for installatør

Referanseguide for installatør Refernseguide for instlltør Dikin Altherm vrmepumpe med grunnvrme Refernseguide for instlltør Dikin Altherm vrmepumpe med grunnvrme Norsk Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1 Generelle sikkerhetshensyn

Detaljer

Matematikk 1000. Øvingsoppgaver i numerikk leksjon 8 Numerisk integrasjon

Matematikk 1000. Øvingsoppgaver i numerikk leksjon 8 Numerisk integrasjon Mtemtikk 1000 Øvingsoppgver i numerikk leksjon 8 Numerisk integrsjon Som kjent kn vi regne ut (bestemte) integrler ved nti-derivsjon. Dette resulttet er et v de viktikgste innen klkulus; det heter tross

Detaljer

Hurtigstartveiledning. Quick Start Guide

Hurtigstartveiledning. Quick Start Guide Hurtigstartveiledning Quick Start Guide Rider Rider har tre taster som brukes til flere funksjoner. Viktige funksjoner Opp (1) Holde inne lenge for å skru på/av bakgrunsbelysningen. I metervisningen, kort

Detaljer

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0.

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware er stolte av å kunne introdusere versjon 2.0 av Trekker Breeze talende GPS. Denne oppgraderingen er gratis for alle Trekker Breeze brukere. Programmet

Detaljer

S9 Wireless Module. User Guide. Norsk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Norsk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Takk for at du valgte en S9 trådløs modul. Når S9 trådløs modul brukes sammen med ResMed S9-apparater i hjemmet, overfører den

Detaljer

nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790 Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon

Detaljer

POLAR CS CADENCE SENSOR W.I.N.D. Brukerveiledning

POLAR CS CADENCE SENSOR W.I.N.D. Brukerveiledning POLAR CS CADENCE SENSOR W.I.N.D. Brukerveiledning NORSK Polar CS tråkkfrekvensmåler W.I.N.D. er laget for å måle tråkkfrekvensen, dvs. pedalomdreininger per minutt, når du sykler. Den er ikke beregnet

Detaljer

Mercury Marine W6250 Pioneer Road P.O. Box 1939 Fond du Lac, WI 54935-1939 USA,

Mercury Marine W6250 Pioneer Road P.O. Box 1939 Fond du Lac, WI 54935-1939 USA, Velkommen om bord! Tilstrekkelig stell og vedlikehold er viktig for t Mercury-produktet skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brukerhåndbok for Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brukerhåndbok for Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.1. utgave 2 Om den trådløse laderen Med Nokia trådløs ladeplate DT-900 kan du lade telefonen din eller andre kompatible enheter uten å måtte vikle

Detaljer

Samsvarserklæring påhengsmotor, vanlig totakter

Samsvarserklæring påhengsmotor, vanlig totakter Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de beste påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i båtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Referanseguide for installatør

Referanseguide for installatør Refernseguide for instlltør Dikin Altherm Lvtempertursplitt + ERLQ004-006-008CA EHVH/X04S18CB EHVH/X08S18+6CB Refernseguide for instlltør Dikin Altherm Lvtempertursplitt Norsk Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse

Detaljer

Den foreliggende oppfinnelsen gjelder en tank for lagring av kryogenisk fluid, f.eks. kondensert naturgass (LNG).

Den foreliggende oppfinnelsen gjelder en tank for lagring av kryogenisk fluid, f.eks. kondensert naturgass (LNG). (12) Oversettelse v eurpeisk ptentskrift (11) NO/EP 227 B1 (19) NO NORGE (1) nt Cl. F17C 13/00 (06.01) Ptentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03.17 (80) Dt fr Den Eurpeiske Ptentmyndighets publisering

Detaljer

EBR707C BRUKSANVISNING

EBR707C BRUKSANVISNING EBR707C BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Vær Stasjon med ikon som har 3D projektor. Dette unike produkter er designet for hverdagsbruk hjemme eller på kontoret

Detaljer

Terminprøve Matematikk Påbygging høsten 2014

Terminprøve Matematikk Påbygging høsten 2014 Terminprøve høsten 2014 Terminprøve Mtemtikk Påygging høsten 2014 DEL 1 Uten hjelpemidler Hjelpemidler: vnlige skrivesker, psser, linjl med entimetermål og vinkelmåler Oppgve 1 Regn ut 3 3 3 4 1 3 3 2

Detaljer

Avstandskamera. Brukerhåndbok ! 23 32 75 00! 23 32 75 01. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge

Avstandskamera. Brukerhåndbok ! 23 32 75 00! 23 32 75 01. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge Avstandskamera Brukerhåndbok Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 0105 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Garmin Swim Hurtigstartveiledning

Garmin Swim Hurtigstartveiledning Garmin Swim Hurtigstartveiledning September 2012 190-01453-58_0B Trykt i Taiwan Innledning ADVARSEL Rådfør deg alltid med legen før du begynner på eller endrer et treningsprogram. Se veiledningen Viktig

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Innholdsfortegnelse SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Deler og funksjoner... 8 Montere saftpressen Montere saftpressedelene... 9 Koble saftpressen til kjøkkenmaskinen... 10

Detaljer

Brukerveiledning NAVIGON 3100 3110

Brukerveiledning NAVIGON 3100 3110 Brukerveiledning NAVIGON 3100 3110 Varemerker Alle varemerker og produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører de respektive firmaene. Merk Vi tar forbehold om innholdsmessige endringer

Detaljer

INSTALLASJON VANNBATTERI TBLA med frostskadebeskyttelse Thermo Guard GOLD størrelse 11 32, versjon B

INSTALLASJON VANNBATTERI TBLA med frostskadebeskyttelse Thermo Guard GOLD størrelse 11 32, versjon B INSTALLASJON VANNBATTERI TBLA med frostskdebeskyttelse GOLD størrelse 11 32, versjon B MONTERING 1. Knltilkopling skl skje på følgende måte: ) TBLA 000 031 og 000-040 Vnnbtteriet er tilpsset direkte montering

Detaljer

UNI-DEX BRUKSANVISNING

UNI-DEX BRUKSANVISNING UNI-DEX BRUKSANVISNING BESKRIVELSE AV ENHETEN Se illustrasjon 1 1.1 Svarknapp 1.2 Room off knapp 1.3 Bæresnor 1.4 Mikrofon 1.5 Ladeindikator 1.6 Ladekontakt 1.7 Ledning med 3,5mm jack plugg Les bruksanvisningen

Detaljer

1 Geometri KATEGORI 1. 1.1 Vinkelsummen i mangekanter. 1.2 Vinkler i formlike figurer

1 Geometri KATEGORI 1. 1.1 Vinkelsummen i mangekanter. 1.2 Vinkler i formlike figurer Oppgver 1 Geometri KTGORI 1 1.1 Vinkelsummen i mngeknter Oppgve 1.110 ) I en treknt er to v vinklene 65 og 5. Finn den tredje vinkelen. b) I en firknt er tre v vinklene 0, 50 og 150. Finn den fjerde vinkelen.

Detaljer

Implementering av miljøinformasjon i en BIM modell Forprosjektrapport

Implementering av miljøinformasjon i en BIM modell Forprosjektrapport Implementering v miljøinformsjon i en BIM modell Forprosjektrpport 02.04.2009 Høgskolen i Østfold H09B12 Chrlotte Dngstorp Ove-Eirik Krogstd Ain Josefine Stene Lrs-Christin Thowsen HØGSKOLEN I ØSTFOLD

Detaljer

Integrasjon Skoleprosjekt MAT4010

Integrasjon Skoleprosjekt MAT4010 Integrsjon Skoleprosjekt MAT4010 Tiin K. Kristinslund, Julin F. Rossnes og Torstein Hermnsen 19. mrs 2014 1 Innhold 1 Innledning 3 2 Integrsjon 3 3 Anlysens fundmentlteorem 7 4 Refernser 10 2 1 Innledning

Detaljer

Samsvarserklæring FCC og IC. EU-samsvarserklæring. Miljøsamsvarserklæring. Takk. 2014 Mercury Marine Pinpoint GPS 90-8M0089316 1213

Samsvarserklæring FCC og IC. EU-samsvarserklæring. Miljøsamsvarserklæring. Takk. 2014 Mercury Marine Pinpoint GPS 90-8M0089316 1213 Smsvrserklæring FCC og IC PINPOINT FJERNKONTROLL, FCC ID - MVU10148 ACMA: N2523 IC: 6094A-09291, 6094A-09305 Denne enheten er i smsvr med del 15 v FCC-reglene. Bruken er underlgt følgende to etingelser:

Detaljer

DUALSHOCK 4 USB trådløs adapter

DUALSHOCK 4 USB trådløs adapter DUALSHOCK 4 USB trådløs adapter Brukerhåndbok CUH-ZWA1E 7028438 NO Før bruk Les denne håndboken og håndboken til kompatibel maskinvare nøye. Behold håndbøkene for senere referanse. Forholdsregler Sikkerhet

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin.

Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre produktene

Detaljer

Start her. Start her. Fjern all teip, og løft skjermen. Fjern al tapen og løft displayet. Finn komponentene. Find komponenter

Start her. Start her. Fjern all teip, og løft skjermen. Fjern al tapen og løft displayet. Finn komponentene. Find komponenter Bsis Guide Strt her Strt her 1 Brukere med USB-kbel: Du må ikke koble til USB-kbelen før trinn A2. Brugere f USB-kbel: Forbind ikke USB-kblet før trin A2. Bruk denne veiledningen for å konfigurere mskinvren

Detaljer

nülink! 2300-serien hurtigstartveiledning

nülink! 2300-serien hurtigstartveiledning nülink! 2300-serien hurtigstartveiledning Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

Detaljer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8339 NO Brukerhåndbok l a b c d e f g h i j k Norsk 1 Innledning Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du

Detaljer

Satmap Active 10 forklaring

Satmap Active 10 forklaring HURTIG MANUAL Satmap Active 10 forklaring GPS antenne SD Kort Utskiftbart front deksel Bærestropp Lysbryter Strøm ( Av og På) Tastatur (Drop in meny, som viser seg ved å trykke på dem) USB(strøm,data)

Detaljer

DELPRØVE 2 (35 poeng)

DELPRØVE 2 (35 poeng) DELPRØVE 2 (35 poeng) På denne delprøven er lle hjelpemidler tilltt. Alle oppgvene i del 2 skl føres på eget rk. Før svrene oversiktlig, slik t det går tydelig frm hvordn du hr løst oppgvene. Bruk penn.

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6. 9232425 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6. 9232425 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6 9232425 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-6 er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

Faktorisering. 1 Hva er faktorisering? 2 Hvorfor skal vi faktorisere? Per G. Østerlie Senter for IKT i utdanningen 11.

Faktorisering. 1 Hva er faktorisering? 2 Hvorfor skal vi faktorisere? Per G. Østerlie Senter for IKT i utdanningen 11. Fktorisering Per G. Østerlie Senter for IKT i utdnningen per@osterlie.no 11. mi 013 1 Hv er fktorisering? Vi må se på veret å fktorisere. Hv er det vi skl gjøre når vi fktoriserer? Svret er: å lge fktorer.

Detaljer

Eksempeloppgaver 2014 Løsninger

Eksempeloppgaver 2014 Løsninger DEL 1 Uten hjelpemidler Hjelpemidler: vnlige skrivesker, psser, linjl med centimetermål og vinkelmåler Oppgve 1 19 millirder 9 10 = 19 10 = 1,9 10 0,089 10 = 8,9 10 10 = 8,9 10 Oppgve 6 6 8 Prosentvis

Detaljer

Cry-Ac Tracker BRUKSANVISNING. www.brymill.com. Side 1 av 6. Januar 2010

Cry-Ac Tracker BRUKSANVISNING. www.brymill.com. Side 1 av 6. Januar 2010 Cry-Ac Tracker BRUKSANVISNING www.brymill.com Januar 2010 Side 1 av 6 Avsnitt 1 - Innholdsfortegnelse Avsnitt Tittel Side 1 Innholdsfortegnelse 2 2 Hurtigveiledning for Cry-Ac Tracker 3 3 Indikasjoner

Detaljer

HeartSine samaritan PAD Trainer Brukerbeiledning

HeartSine samaritan PAD Trainer Brukerbeiledning HeartSine samaritan PAD Trainer Brukerbeiledning INNHOLDSFORTEGNELSE HeartSine samaritan PAD KONFIGURASJON HeartSine samaritan PAD Trener 3 HeartSine samaritan PAD Trener Tilbehør 3 Oppsett og programmering

Detaljer