Takk. Garantimelding Mercury Marine Ferskvann/saltvann 90-8M

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Takk. Garantimelding. 2011 Mercury Marine Ferskvann/saltvann 90-8M0060999 211"

Transkript

1 Tkk Tkk for t du vlgte MotorGuide, en v de este dorgemotorene på mrkedet. Mnge års erfring ligger til grunn for produksjonen v produkter v førsteklsses kvlitet. MotorGuide hr derfor fått et omdømme for streng kvlitetskontroll, utmerkede egenskper, holdrhet og vrig ytelse. De hr også ord på seg for å yte est støtte etter t slget hr funnet sted. Vi er deg lese denne håndoken nøye før du tr i ruk motoren. Denne håndoken er ment som en veiledning for ruk, sikker drift og ehndling v dorgemotoren. Tkk igjen for din tiltro til MotorGuide. SLUTT ALDRI Å LÆRE, SLUTT ALDRI Å FORBEDRE DEG, OG SLUTT ALDRI NOENSINNE Å FISKE. Grntimelding Produktet du hr gått til innkjøp v, leveres med en to års egrenset grnti fr MotorGuide. Grntivilkårene er fremstt i delen Grntiinformsjon i denne håndoken. Grntierklæringen inneholder en eskrivelse v dekningens vrighet, viktige frskrivelser og egrensninger når et gjelder ersttning, og nnen relevnt informsjon. Vi er deg lese gjennom denne viktige informsjonen. Disse eskrivelsene og spesifiksjonene vr gjeldende på tidspunktet d denne håndoken le godkjent for trykking. Merury Mrine, som kontinuerlig forsøker å foredre sine produkter, foreholder seg retten til når som helst å stnse produksjonen v modeller eller endre spesifiksjoner, utforming, metoder eller prosedyrer uten å måtte opplyse om det på forhånd og uten videre forpliktelser. MotorGuide, Lowell, Mihign, USA. Trykt i USA 2010, MotorGuide Merury, Merury Mrine, MerCruiser, Merury MerCruiser, Merury Ring, MotorGuide, Merury Preision Prts, Merury Propellers, Mriner, Quiksilver, #1 On The Wter, Alph, Brvo, Brvo Two, Pro Mx, OptiMx, Sport-Jet, K-Plnes, MerCthode, RideGudie, SmrtCrft, Totl Commnd, VesselView, Zero Effort, Zeus, M med ølgelogo, Merury med ølgelogo smt SmrtCrft-logoen, er lle registrerte vremerker som tilhører Brunswik Corportion. Merury Produt Protetion-logoen er et registrert serviemerke som tilhører Brunswik Corportion Merury Mrine Ferskvnn/sltvnn 90-8M nor i

2 ii nor

3 Generell informsjon Begrenset grnti fr MotorGuide... 1 Generell informsjon... 2 Registrere serienummer... 3 Båteierens nsvr... 4 Sikkerhetsmelding vedrørende psssjerer... 4 Sikker ruk v åten... 4 Motorens komponenter... 6 Forlenge og trekke inn håndtket... 8 Montere propellen... 8 Ledninger og tteri Btterisikkerhet Stndrd prksis og rutiner Aneflinger for tteri Forkortelser for ledningenes frgekoder Føring v ledninger og kler Montere feste Instllsjon v hekkfeste Instllsjon v pontongfeste Instllsjon v ugfeste Bruk v ugfeste Montere motoren på festet T motoren v festet Heve og senke dorgemotoren Justere styremotstnden (håndetjente motorer) Justere motordyden Bruke dorgemotoren Retningsindiktor Hstighetskontroll Konstnt/midlertidig/forikoling v høy hstighet Hstighetskontroll med dreirt styrekulthåndtk Permnent festing v fotpedl nor iii

4 Vedlikehold Vedlikehold v dorgemotoren Kontroll og vedlikeholdsoversikten Klrgjøre før lgring Kontrollere tteriet Skifte propell Kun Gret White Sltwter modeller Serviessistnse for eier Feilsøking Hjelp til servie Serviekontorene til Merury Mrine iv nor

5 GENERELL INFORMASJON Begrenset grnti fr MotorGuide TA VARE PÅ DEN OPPRINNELIGE KJØPSKVITTERINGEN ELLER SALGSAVTALEN. 1. Det grnteres overfor den opprinnelige kjøperen t MotorGuide dorgemotorer som enyttes til rekresjonsformål, vil være fri for friksjonsfeil og mterildefekter i to (2) år. 2. For å få utført serviereid under grntien, må kjøperen levere eller returnere enheten (i forsikret tilstnd og med frkten forhåndsetlt) til en utorisert servieforhndler for MotorGuide. ENHETEN SKAL IKKE RETURNERES TIL SALGSSTEDET, med mindre dette også er et utorisert servieverksted. Produkter som returneres per post skl pkkes omhyggelig og inneholde en eskrivelse prolemets ntur og/eller hvilken servie som ønskes, i tillegg til kundens dresse og telefonnummer. For å få utført reid under grntien, må en kopi v kvitteringen, slgsvtlen, registreringsekreftelsen eller nnet kjøpsevis, legges ved produktet som returneres. Grntikrv vil ikke godts hvis ikke kjøpsevis for dorgemotoren eller nnen registreringsekreftelse eller slgsvtle for motoren, fremlegges. 3. MotorGuide vil, etter egen vurdering, reprere eller ersttte elementer som dekkes under disse grntietingelsene. Verken MotorGuide eller MotorGuide-servieforhndlere er nsvrlige for skder på MotorGuide-produkter som skyldes reprsjoner som er utført v ndre enn en utorisert MotorGuide-servieforhndler. Hverken MotorGuide eller Merury Mrine er nsvrlige for svikt eller skde som skyldes uriktig instllsjon, oppsett eller klrgjøring, eller for feil som skyldes tidligere servie eller reprsjon. 4. Det grnteres overfor den opprinnelige kjøperen t MotorGuide dorgemotorer som enyttes til kommersiell eller offentlig ruk, vil være fri for friksjonsfeil og mterildefekter i ett (1) år. Kommersiell ruk er definert som enhver ruk v dette produktet til reid eller ruk i ervervsøyemed, eller ll ruk v produktet som genererer inntekt i en del v grntiperioden. Dette gjelder selv om produktet re leilighetsvis rukes til slike formål, herunder lnt nnet utleie, guiding, fiskeferier smt lignende forretningsdrift. Grntien kn ikke overføres til etterfølgende kjøper. Merury Produt Protetion-plnen er ikke tilgjengelig for kunder med kommersiell ruk eller innen det offentlige. 5. Grntidekningen er tilgjengelig for kunder som kjøper produktet fr en utorisert forhndler eller en detljhndler som er utorisert v MotorGuide Mrine til å distriuere produktet i det lndet slget le gjennomført. Grntiens dekning og vrighet vrierer etter hvilket lnd eieren hr osted i. Denne grntien gjelder MotorGuide-dorgemotorer som selges og rukes i USA. Den egrensede grntien trer i krft på den dtoen produktet selges til kjøperen, eller på den dtoen produktet først lir ttt i ruk, lt etter hv som inntreffer først. MotorGuide-tilehør dekkes v denne egrensede grntien i en periode på ett (1) år fr slgsdto. Reprsjon eller utskiftning v deler, eller utførelse v servie under denne grntien, forlenger ikke grntien utover den opprinnelige utløpsdtoen. Grntikmpnjer omfttes ikke v denne erklæringen, og dekningen kn vriere mellom ulike kmpnjer. Grntien gjelder ikke for produkter som enten ikke er solgt eller ikke er ttt i ruk innen seks år fr produksjonsdto. 6. Denne grntien gjelder ikke deler med norml slitsje, herunder slitte kler, eller justeringer, eller produktskde som følge v 1) forsømmelse, mnglende vedlikehold, ulykke, unorml drift eller feil instllsjon eller servie; 2) misruk, så som øyde metllstmmer, øyde mgnetksler, ødelgte kontrollkler osv., eller ulykker, modifiseringer, overdreven slitsje eller skde som skyldes t eier ikke hr tilrettelgt for nødvendig instllsjon eller ikke hr utvist rimelig ktsomhet; 3) ruk v tilehør eller deler som ikke er produsert v MotorGuide eller Merury; 4) endring eller fjerning v deler; 5) t ndre enn en utorisert MotorGuide-servieforhndler hr åpnet nedre enhet (motor). Hvis slike forhold foreligger, vil dette ugyldiggjøre grntien. 7. Vi foreholder oss retten til å foret konstruksjonsforedringer på enhver dorgemotor uten derved å forplikte oss til å foret disse på tidligere produserte dorgemotorer. 8. Alle seriliserte "Servie-Repir"-dorgemotorer hr ett (1) års grnti. Ikke-seriliserte, elektriske "Servie-Repir"-dorgemotorer hr IKKE grntidekning. Begrepet "Servie-Repir"-dorgemotor henviser til dorgemotorer som selges v MotorGuide, og som kn ts i ruk, men som er litt kontrollert og deretter fått mindre reprsjoner utført. Den opprinnelige kjøperen v en "Servie- Repir"-motor defineres som den første kjøperen v motoren etter t den hr litt definert som en "Servie-Repir"-motor. En "Servie-Repir"-motor er merket med et lått kleemerke på tterikelen og huset. På merket står teksten "Mnufturer Certified Servie-Repir Motor" (motor som hr fått utført serviereprsjon og er sertifisert v produsent). nor 1

6 GENERELL INFORMASJON 9. Denne grntien dekker ikke følgende: 1) opphling, sjøsetting, tuing eller lgring, frktkostnder og/ eller reisetid, telefon- eller leieutgifter v noen type, uleilighet eller tpt tid eller inntekt, eller ndre følgeskder; 2) fjerning eller utskifting v åtskillevegger eller ndre mteriler, på grunn v åtens utforming, for å få tilgng til produktet; 3) frkopling og tilkopling v fstklede dorgemotorer. 10. OPPHØR AV DEKNING: Grntidekningen kn opphøre for produkter ved tvungen tilkelevering eller produkter som kjøpes på uksjon, fr et gjenrukssted, fr et utslg, fr et forsikringsselskp, fr uutoriserte åtforhndlere eller -yggere eller fr ndre tredjeprter. 11. ALLE TILFELDIGE SKADER ELLER FØLGESKADER DEKKES IKKE AV DENNE GARANTIEN. GARANTIER VEDRØRENDE SALGBARHET OG EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL DEKKES IKKE AV DENNE GARANTIEN.UNDERFORSTÅTTE GARANTIER BEGRENSET TIL VARIGHETEN AV DENNE GARANTIEN. ENKELTE DELSTATER/LAND TILLATER IKKE BEGRENSNINGER FOR VARIGHET NÅR DET GJELDER UNDERFORSTÅTTE GARANTIER, ELLER EKSKLUSJON ELLER BEGRENSNING AV TILFELDIGE SKADER ELLER FØLGESKADER. DET ER DERFOR MULIG AT OVENNEVNTE BEGRENSNINGER ELLER EKSKLUSJONER IKKE GJELDER FOR DEG. DENNE GARANTIEN GIR DEG VISSE JURIDISKE RETTIGHETER. DET ER MULIG AT DU I TILLEGG HAR ANDRE RETTIGHETER, SOM KAN VARIERE FRA LAND TIL LAND OG DELSTAT TIL DELSTAT. For egne notter: Modellnummer Serienummer Generell informsjon Les og oppevr denne instruksjonsoken. Opplysningene i denne håndoken eskriver riktige fremgngsmåter for sikker instllsjon, ruk og vedlikehold v motoren. Disse eskrivelsene og spesifiksjonene vr gjeldende på tidspunktet d denne håndoken le godkjent for trykking. MotorGuide, som driver med kontinuerlige foredringer, foreholder seg derfor retten til å stnse produksjonen v modeller når som helst for å endre spesifiksjoner, utførelser og produksjonsmetoder uten vrsel og videre forpliktelse. Sikkerhets- og driftsinformsjon kominert med sunn fornuft, kn idr til å forhindre personskde og skde på produktet. DETTE SKAL DU GJØRE OG IKKE GJØRE NÅR DET GJELDER SIKKERHET Brn skl ikke etjene motoren uten rettledning v en voksen person. Enheten må ikke modifiseres på noen måte, og du må ikke ruke den med tilehør som ikke er godkjent v MotorGuide. Dorgemotoren skl ikke vskes med høytrykkspyler. Kople strømtilførselen fr motoren når du skifter propell, fjerner rusk fr propellområdet, lder tterier, frkter åten på tilhenger eller ikke ruker motoren. Påse t fotpedlen er låst og motoren er helt innkoplet i stuet stilling når du ruker en ensinmotor for å forflytte deg eller når åten skl frktes på tilhenger. Sørg for t lle løse gjenstnder på åten er sikret før du kjører i høy hstighet. HVORDAN DENNE HÅNDBOKEN SKAL BRUKES Les følgende informsjon nøye. Disse merkndene vil gjøre deg oppmerksom på potensielle frer og viktig informsjon. Selv ved etterfølgelse v ADVARSLENE og FORSIKTIGHETSREGLENE kn mn ikke eliminerer risikoen for person- eller produktskde. Du kn i stor grd foreygge større ulykker ved å etterfølge de neflte servieprosedyrene og utvise forsvrlighet når det gjelder personsikkerhet.! ADVARSEL Dersom du unnlter å etterfølge en SIKKERHETSADVARSEL, kn det medføre personskder. 2 nor

7 Registrere serienummer GENERELL INFORMASJON Noter serienummeret for fremtidige ehov. For grntimessige formål må du fylle ut det vedlgte grntikortet eller registrere dorgemotoren på MODELL MED HEKKMONTERT FOTKONTROLL Serienummermerket på kterspeilmonterte motorer er plssert under unndekslet Serienummer Modellidentifiksjonsnummer Spenning nor 3

8 GENERELL INFORMASJON MODELL MED BAUGMONTERT HÅNDKONTROLL Serienummermerket på ugmonterte motorer er plssert under unndekslet Serienummer Modellidentifiksjonsnummer Spenning Båteierens nsvr Båtføreren er nsvrlig for riktig og sikker kjøring v åten smt sikkerheten til lle psssjerene om ord og llmennheten. Det nefles på det sterkeste t lle førere hr lest og forstått hele denne håndoken før de tr i ruk dorgemotoren. Påse t minst én nnen person om ord hr fått opplæring i grunnleggende ruk v dorgemotoren, i tilfelle føreren skulle li ute v stnd til å kjøre åten. Sikkerhetsmelding vedrørende psssjerer Hold øye med lle psssjerene når åten er i evegelse. Ved en plutselig reduksjon v åtens hstighet, for eksempel ved en rå retningsendring, kn psssjerer li kstet ut v åten. Sikker ruk v åten For å kunne nyte åtlivet på en sikker måte ør du være kjent med ktuelle estemmelser og restriksjoner som gjelder ruk v åt, og t hensyn til rådene nedenfor. Bruk flyteutstyr. Det er påudt ved lov t godkjent flytevest/redningsvest i riktig størrelse, skl være lett tilgjengelig for hver person om ord. Båten må ikke overelstes. De fleste åter er klssifisert og sertifisert for en mksimlelstning (vekt) (se åtens typeskilt). Hvis du er i tvil, må du kontkte forhndleren eller åtprodusenten. Utfør sikkerhetskontroller og nødvendig vedlikehold. Følg regelmessige intervller, og sørg for t lle reprsjoner utføres på en forsvrlig måte. Kjør ldri åten under påvirkning v lkohol eller ndre rusmidler (forudt ved lov). Ved ruk v lkohol eller ndre rusmidler reduseres dømmekrften og reksjonsevnen krftig. Omordstigning. Slå v dorgemotoren når psssjerer stiger om ord eller går i lnd. 4 nor

9 GENERELL INFORMASJON Vær oppmerksom. Båtføreren er i henhold til loven nsvrlig for å være ktpågivende, h god sikt og lytte. Båtføreren skl h uhindret sikt, spesielt forover. Ingen psssjerer, lst eller fiskeseter skl lokkere sikten for åtføreren mens åten kjøres. Gjenstnder under vnn. Senk hstigheten og kjør forsiktig ved ferdsel på grunt vnn. Snulefrer. Pss på t kler og ledninger ikke er ført eller plssert slik t noen kn snule i dem. Meld fr om ulykker. Båtførere er i følge loven pålgt å rpportere en åtulykke til lndets eller sttens utøvende myndigheter for ferdsel på sjøen når åten er innlndet i visse typer åtulykker. Det må meldes fr om ulykken dersom 1) det er tp v liv eller snnsynlighet for tp v liv, 2) det er personskder som krever medisinsk ehndling utover førstehjelp, 3) det er skde på åter eller nnen eiendom for en verdi v over USD eller 4) åten hr gått tpt. Be om ytterligere hjelp fr de lokle myndighetene. nor 5

10 Motorens komponenter HEKKMONTERT FOTKONTROLL GENERELL INFORMASJON l d e f g h k i j d - e - f - g - h - i - j - k - l - Retningsindiktor Serienummermerke Tiltlås Klemmerkett Fotpedl Bryter med tre stillinger Hstighetskontroll Btterikler Fjærelstet ryter Nedre enhet Propell Knott for styremotstnd 6 nor

11 GENERELL INFORMASJON BAUGMONTERT HÅNDKONTROLL j l k f e d d - e - f - g - h - i - Forlengrt hstighetskontrollhåndtk Serienummermerke Av/på-ryter Btterikler Montering Justeringsknott for frihengsling Propell Nedre enhet Anode j - Knott på rketthengsel k - Knott for styremotstnd l - Dydejusteringskrge h i g BAUGMONTERT FOTKONTROLL - Retningsindiktor - Serienummermerke d - d - e - f - Utløserhåndtk med skyvelås Montering Bryter med tre stillinger Hstighetskontroll g - Fotpedl h - Fjærelstet ryter l e f i - j - k - Btterikler Propell Nedre enhet l - Knott på rketthengsel g k i h j nor 7

12 Forlenge og trekke inn håndtket GENERELL INFORMASJON 1. Hstighets- og retningskontroll vi styrekulthåndtk på modeller med ug- eller hekkmontert håndkontroll - Styrekulthåndtk Forleng eller trekk inn håndtket til ønsket lengde. - Håndtk for hstighets- og retningskontroll Montere propellen 46270! ADVARSEL Hvis tteriet ikke koples fr før det utføres servie- og vedlikeholdsreid, kn det føre til produktskde, personskde eller dødsulykker på grunn v rnn, eksplosjon, elektrisk støt eller uventet motorstrt. Btteriklene må lltid koples fr tteriet før det utføres vedlikehold eller servie på motoren, og før motorkomponenter monteres eller fjernes. 1. Roter motorkselen for å sette inn propellsplinten horisontlt. - Propellsplint Monter propellen på motorkselen ved å feste propellen på propellsplinten. 8 nor

13 3. Monter propellmutteren. Strm godt. GENERELL INFORMASJON d Propellsplint Propell Propellmutter d - Propellnøkkel Bruk en propellnøkkel eller tng for å strmme propellen nok ¼ omdreining. Beskrivelse v neflt tilehør fr MotorGuide MotorGuide propellnøkkelsett Delenummer MGA050B6 nor 9

14 Btterisikkerhet LEDNINGER OG BATTERI! ADVARSEL Et tteri som er i ruk eller ldes, produserer gss som kn ntennes og eksplodere og dermed sprute ut svovelsyre som kn gi lvorlige rnnsår. Ventiler området rundt tteriet og ruk verneutstyr når du håndterer eller utfører servie på tterier. Når tterier ldes, dnnes det en eksplosiv gss i hver elle. Noe v denne gssen slipper ut gjennom hull i ventileringspluggene, noe som kn medføre en eksplosiv tmosfære rundt tteriet ved dårlig ventilering. Denne eksplosive gssen kn finnes i eller omkring tteriet i flere timer etter t det er litt ldet. Gnister eller flmmer kn ntenne denne gssen og gi opphv til intern eksplosjon, noe som kn sprenge tteriet. T følgende forholdsregler for å forhindre eksplosjon: 1. Ikke røyk i nærheten v tterier som ldes eller som nylig er litt ldet. 2. Ikke ryt strømførende kretser ved tteriets poler, d gnistdnnelse vnligvis forekommer når strømførende kretser rytes. Vær lltid forsiktig når du kopler til eller fr kelklemmer på ldere. Dårlige forindelser er en vnlig årsk til lysuer, som kn forårske eksplosjoner. 3. Ikke reverser polriteten til koplingene mellom tteripoler og keltilkoplinger. Stndrd prksis og rutiner Ikke ruk hovedmotortteriet til å drive dorgemotoren. Kople dorgemotoren fr tteriet under lding og etter hver gngs ruk. Før dorgemotorens ledninger på motstt side v ndre ledninger i åten. Kople åttilehør direkte til hovedmotortteriet. Aneflinger for tteri Bruk et 12 V dypsyklustteri for åt. Monter en 50 A kretsryter med mnuell tilkestilling i kretsen med dorgemotorens positive ledninger, innen 180 m (72 in.) fr tteriet. Bruk 13 mm (6 guge) tterikler hvis eksisterende ledninger må forlenges utover stndrd tterikel. Beskrivelse v neflt tilehør fr MotorGuide Strømstøpsel for dorgemotor Trolling Motor SP (kontkt) Delenummer 8M M A lligtorklips 8M guge tterikel og -klemmer med 50 A kretsryter for mnuell tilkestilling MM309922T 50 A kretsryter for mnuell tilkestilling MM5870 Forkortelser for ledningenes frgekoder Forkortelser for ledningsfrge BLK Sort BLU Blå BRN Brun GRY Grå GRN Grønn ORN eller ORG Ornsje PNK Ros PPL eller PUR Fiolett RED Rød TAN Lyserun 10 nor

15 LEDNINGER OG BATTERI Forkortelser for ledningsfrge WHT Hvit YEL Gul LT eller LIT Lys DK eller DRK Mørk Føring v ledninger og kler Dorgemotorledningene skl føres på motstt side v de øvrige ledningene i åten (uglys, punktelysning osv.). Trnsduseren skl monteres i smsvr med produsentens spesifiksjoner. For å forhindre interferens skl klene føres seprt fr dorgemotorens strømkler. VIKTIG: Trnsduserkelen skl ikke føres smmen med dorgemotorens strømledning eller fotpedlkel. Før trnsduserkelen ned lngs stget og deretter inn i ugkonsollen. Følsom elektronikk, spesielt dydemålere, skl koles direkte til hovedmotorens tteri. Bruk seprte kler ved tilkopling hvis det re er ett tteri i systemet. OPPRETTE FELLES JORDING MotorGuide nefler å isolere tteriet/tteriene på dorgemotoren fr tteriet på hovedmotoren. Prolemer med elektrolyse: Hvis du ruker motorens strttteri som strømkilde for dorgemotoren, kn metlldelene utsettes for elektrolyse. Hvis du hr fulgt retningslinjene i denne håndoken for ledningsføring og montering v tteriet, og det fremdeles foreligger et elektrolyseprolem, må du seprere elektronikken for dorgemotoren fr øvrig elektronikk i åten. Kople motorens strttteri fr ledningene i åten, og isoler strømkretsen for dorgemotoren. Opprette felles jording: Felles jording etyr t jording for tilehør på hovedmotoren og dorgemotoren er tilkolet den smme negtive jordingsterminlen. Korrosjon eller elektrolyse kn oppstå hvis det ikke er felles jording. Hvis dette ikke korrigeres, kn dorgemotoren og åten skdes. En felles jordtilkoling gir økt følsomhet og edre detljer på sonrskjermen. ANBEFALINGER Btteritype: Aneflt tteri: 12 V dypsyklustteri. Kretseskyttelse: MotorGuide nefler t det monteres en 50 A kretsryter med mnuell tilkestilling i kretsen med dorgemotorens positive ledninger, innen 180 m (72 in.) fr tteriet. T kontkt med den lokle servieforhndleren for å estille kretsrytersett, og oppgi estillingsnummer MM5870. Ledningsdimensjon: For optiml ytelse nefler MotorGuide å ruke ledninger på 13 mm (6 guge) hvis du skl forlenge stndrdtterikelen som medfølger produktet. Bugkontkt: MotorGuide nefler ruk v en kvlitetsplugg, eregnet på åtnvendelser, til midlertidige instllsjoner v dorgemotorer. nor 11

16 LEDNINGER OG BATTERI Kole den røde tterikelen til den positive tteripolen (+), og den svrte tterikelen til den negtive tteripolen (-). Monter et 50 mpere overstrømsvern i den positive ledningen, som vist. d Tilkopling v 12 V tteri - Strømkel - 50 A kretsryter for mnuell tilkestilling - Strterledning d - Stndrd jording BLK RED nor

17 LEDNINGER OG BATTERI Kole den svrte tteriledningen til den negtive (-) polen på tteri A. Kole den røde tteriledningen til den positive polen (+) på tteri B. Kole en strtledning til den negtive (-) polen på tteri B og den positive (+) polen på tteri A. Monter et 50 mpere overstrømsvern i ledningen til den positive tteripolen B, som vist. d BLK GRY Bttery A RED Bttery B Tilkopling v 24 V tteri - Strømkel - 50 A kretsryter for mnuell tilkestilling - Strterledning d - Stndrd jording nor 13

18 LEDNINGER OG BATTERI Kole den svrte tteriledningen på strømkelen til den negtive (-) polen på tteri A. Kole den røde tteriledningen på strømkelen til den positive (+) polen på tteri C. Kole en strtledning fr den positive (+) polen på tteri A til den negtive (-) polen på tteri B. Kole strtledning fr den positive (+) polen på tteri B til den negtive (-) polen på tteri C. Monter et 50 mpere overstrømsvern i ledningen til den positive tteripolen. d BLK GRY Bttery A GRY Bttery B RED Bttery C Tilkopling v 36 V tteri - Strømkel - 50 A kretsryter for mnuell tilkestilling - Strterledning d - Stndrd jording 14 nor

19 Instllsjon v hekkfeste MONTERE FESTE MODELLER MED STYREKULT TIL Å VRI 1. Klemskruer: Klemskruene gjør det enkelt å t v og sette på motoren. Monter motoren på hekken, og trekk deretter klemskruene godt til. 2. Tiltposisjonsspk: Denne spken ruker du for å justere motortilten. 3. Dydejusteringskrge: Motordyden kn justeres opp eller ned ved å vri på dydejusteringskrgens knott. Dydejusteringskrgen efinner seg på stmmen like over festet. Strm knotten etter t du hr justert til riktig posisjon og dyde. 4. Justering v styremotstnd: Juster styremotstnden ved å strmme eller løsne på styremotstndsknotten. Instllsjon v pontongfeste 1. Vær omhyggelig med å velge hvor festet skl monteres på dekket. Velg et område der festet vil gå klr v lle motorposisjoner, inkludert kjøreposisjonen og stuet posisjon. 2. Plsser monteringsfestet på overflten v åtdekket der det skl monteres. Bruk monteringssen som en ml for å merke v orehullene. 3. Bor monteringshull med et 6.5 mm (0.25 in.) or, og fjern lle rester fr hullene. Forsenk hullene (kun på glssfieråter) og fjern lle rester fr hullene. 4. Stikk de 4 festeoltene v rustfritt stål gjennom monteringshullene på rketten. 5. Sett på de 4 skivene og mutterne v rustfritt stål på undersiden v dekket, og trekk godt til. 6. Dorgemotoren kn nå monteres i festet. Instllsjon v ugfeste VIKTIG: Velg et område på dekket med en vstnd på 7.6 m (3 in.) fr ugen for lle motorposisjoner (inkludert kjøreposisjon og stuet stilling). 1. Velg et egnet sted på dekket for montering v festet. Påse t monteringsskruene som vender forover ikke går gjennom skroget. Monter på dekket med en klring på 7,6 m (3 in.) Bruk en stjerneskrutrekker og deket-skruene som medfølger i posen med festenordninger, og fest deketen til festesokkelen. (Deketen for krftige fjærelstede fester monteres sist.) nor 15

20 MONTERE FESTE 3. Bruk festesokkelen som en ml for å merke v plsseringen for fremre monteringshull i deketen v plst, og ruk de kre monteringshullene på festesokkelen Bor monteringshull med et 6.5 mm (0.25 in.) dimeters orehode. Fjern lle rester. 5. Hvis du ruker gummiisoltorer, skl du ore hvert v festehullene med et 13 mm (0,5 in.) dimeters orehode MERK: Bruk et gummipkning eller gummiskive mellom monteringssokkelen og åtoverflten hvis du ikke ruker gummiisoltorer. 6. Sett isolerende gummifôringer i hullene. Plsser den redeste siden v isoltoren mot ytterknten v monteringsrketten. 7. Sett monteringsrketten på de isolerende gummifôringene, og rett inn hullene med hverndre. Træ de to lnge skruene gjennom de fremre hullene, og de to korte skruene gjennom de kre hullene. Strm lle monteringsskruene godt med en stjerneskrutrekker. Ikke strm monteringsskruene med en elektrisk skrutrekker. MERK: Det er viktig t rketten ligger plnt mot de isolerende gummifôringene før den festes til dekket med olter. Hvis rketten ikke ligger plnt, vil den henge seg fst når oltene trekkes til, slik t det kn li vnskelig eller umulig å løsne den. Når rketten er montert skl låsepinnene klikke sikkert på plss. Det vil være enkelt å utløse dem med en hurtig håndevegelse og et lett trekk i tuløkken. 8. Etter t rketten er montert, skl rketten låses ordentlig fst med låsepinnene jevnt i låsen, og åpnes ved å trekke lett i tuløkken. 16 nor

21 Montere motoren på festet BRUK AV BAUGFESTE 1. Vri knotten på den hengslede rketten mot klokken for å åpne rketthengslet. 2. Plsser rketten rundt motorstmmen og lukk hengslet. 3. Strm knotten med klokken for å strmme rketten rundt motorstmmen Motorstmme Brketthengsel Knott på rketthengsel T motoren v festet 1. Vri knotten på den hengslede rketten mot klokken for å åpne rketthengslet. 2. T rketten v motorstmmen og lukk hengslet Motorstmme Brketthengsel Knott på rketthengsel Heve og senke dorgemotoren! ADVARSEL Roterende propeller kn føre til lvorlig personskde eller dødsfll. Motoren skl ikke strtes eller kjøres når den er ute v vnnet. nor 17

22 BRUK AV BAUGFESTE! FORSIKTIG Bevegelige deler, som hengsler og svingpunkter, kn forårske lvorlige skder. Hold deg unn evegelige deler når du stuer, utløser eller tilter motoren. HEVE MOTOREN 1. Hev motoren ved å trekke i tuløkken. Ikke l vekten v motoren trekke den ned Tuløkke. 2. Trekk i tuløkken til motoren kn legges ned på festet i stuet stilling. 3. Trykk med på toppdekslet og kselen for å låse motoren i stuet stilling. SENKE MOTOREN 1. Trekk i tuløkken for å løfte motoren. 2. Ikke l vekten v motoren trekke den ned. 3. Senk motoren forsiktig ned i vnnet Motor i stuet stilling 18 nor

23 BRUK AV BAUGFESTE Justere styremotstnden (håndetjente motorer) Løsne på styrefriksjonsknotten til motorstmmen dreier fritt. Strm styremotstndsknotten for å låse motorstmmen på plss. - Knott for styremotstnd Justere motordyden Håndetjente motorer: Løsne dydejusteringskrgen slik t motorstmmen kn evege seg fritt opp og ned. Hev eller senk motorstmmen til propellldene er nedsenket m (6 12 in.) under vnnoverflten, og trekk til krgen. - - Dydejusteringskrge Frihengslingsknott nor 19

24 BRUK AV BAUGFESTE VIKTIG: Juster frihengslingsknottene på siden v festet, slik t motoren rytes løs når den treffer undervnnsojekter. Frihengslingsknotten skl ikke smøres eller trekkes til for hrdt Fotetjente motorer: Løsne rketthengselknotten slik t motorstmmen kn evege seg fritt opp og ned. Hev eller senk motorstmmen til propellldene er nedsenket m (6 12 in.) under vnnoverflten, og trekk til hengslet. - Knott på rketthengsel nor

25 Retningsindiktor Gir retningsnvisninger med et øyekst. BRUKE DORGEMOTOREN e d d - e - Rett forover fotpedlen i midten Høyresving fotldet nedover; motoren svinger mot høyre (trykk helt ned for revers) Venstresving hælen nedover; motoren svinger mot venstre (trykk helt ned for revers) Retningsindiktorens piler Retningsindiktor Hstighetskontroll MOTORER MED FEM HASTIGHETER ELLER VARIABEL HASTIGHET Fotetjente motorer hr enten fem hstigheter eller vriel hstighet. Reguler motorhstigheten ved å etjene hstighetskontrollknotten med hånden eller foten til åten kjører ved ønsket hstighet. nor 21

26 BRUKE DORGEMOTOREN Motor med fem hstigheter: Hstighetsknotten på motorer med 5 hstigheter er nummerert fr 1 til og med 5, slik t du kn velge en v fem forhåndsinnstilte hstigheter. Motor med vriel hstighet: Hstighetskontrollknotten på en motor med vriel hstighet lr deg velge vrierende hstighet fr "Off" (v) til "High" (høy). - - Fotpedl Vindu for vlg v hstighet (1 5) - Hstighetsreguleringsknpp Konstnt/midlertidig/forikoling v høy hstighet Fjærelstet ryter: Den fjærelstede ryteren sitter øverst til høyre for fotpedlen. Den fjærelstede ryteren rukes smmen med ryteren med tre stillinger når den er i midlertidig stilling eller stilling for forikopling v høy hstighet. Bryter med tre stillinger: Bryteren med tre stillinger gir deg tre lterntiver for etjening v motoren: konstnt på, midlertidig eller forikopling v høy hstighet. Konstnt på: Gjør t motoren kn kjøre kontinuerlig ved en hstighet som velges med hstighetskontrollknotten, uten ruk v den fjærelstede ryteren. Midlertidig: Gjør t motoren kn ktiveres med den fjærelstede ryteren til å kjøre ved hstigheten vlgt med hstighetskontrollknotten. Forikopling v høy hstighet: Gir utomtisk fullt skyv når den fjærelstede ryteren ktiveres. f - Konstnt på - - d - e - Funksjon Forikopling v høy hstighet Bryter med tre stillinger Hstighetsreguleringsknpp f - Fjærelstet ryter e d Hstighetskontroll med dreirt styrekulthåndtk Dreirt styrekulthåndtk: Roter håndtket med klokken for forover og mot klokken for revers. 22 nor

27 BRUKE DORGEMOTOREN Vipperyter: Sett ryteren til " " for å slå motoren på og "O" for å slå motoren v. Denne ryteren finnes kun på motorer med vriel hstighet. - Dreirt styrekulthåndtk d - - d - e - Vipperyter Forover Revers Merke for vriel hstighet e f - Merke for fem hstigheter f Permnent festing v fotpedl 1. Plsser fotpedlen på ønsket sted i åten. d Bruk et 3 mm (7/64 in.) orehode og or hull gjennom jullene i fotpedlsen og ned i åtdekket. 3. Bruk fire #8 x 2 inh rustfrie skruer, og skru fst fotpedlen til åtdekket nor 23

28 Vedlikehold v dorgemotoren VEDLIKEHOLD For å holde dorgemotoren i god driftsmessig stnd og opprettholde den pålitelige ytelsen, må det regelmessig utføres kontroll v og vedlikehold på motoren. Holde den godt vedlikeholdt for å ivret sikkerheten for deg og dine psssjerer.! ADVARSEL Hvis dorgemotoren ikke inspiseres, vedlikeholdes eller repreres, kn det medføre produktskde, lvorlig personskde eller dødsulykker. Ikke utfør vedlikehold eller servie på motoren hvis du ikke er kjent med riktige servie- og sikkerhetsrutiner. Noter lt utført vedlikehold og t vre på vedlikeholdsekreftelser og kvitteringer. VELGE RESERVEDELER Bruk kun originle reservedeler fr MotorGuide. Kontroll- og vedlikeholdsoversikten FØR HVER BRUK Kontroller om ledningstilkolingene er løse eller korroderte. Kontroller om tteriledningene sitter godt fst på polene. Kontroller t propellmutteren er godt strmmet. Kontroller om propellldene er skdet. ALLTID ETTER BRUK Kople tteriklene fr strømkilden eller kople motoren fr åten. Kontroller t ikke tng og tre eller fiskesnører hr viklet seg rundt propellen eller propellkselen. Fjern lt rusk. Kontroller t propellmutteren er godt strmmet. Spyl dorgemotoren med rent vnn før rengjøring for å fjerne skitt og støv som kn ripe opp overflten. HVER 100. DRIFTSTIME ELLER ÅRLIG Smør lle dreiepunkter jevnlig med et ikke-løselig smøremiddel (ikke erosolsert). 24 nor

29 VEDLIKEHOLD VIKTIG: Bruk ldri et erosolsmøremiddel til å smøre eller olje noen deler v enheten. Mnge sprysmøremidler inneholder skdelige drivmidler som kn forårske skde på forskjellige deler v dorgemotoren. d Smørepunkter - Bkre riller - Skyvelåspinne - Hengselsplint d - Fremre riller Refernsenr. for slnge Beskrivelse Bruksområder Delenummer C med teflon Dreiepunkter Q 1 Kontroller t olter, muttere og ndre festenordninger er strmme. Kontroller tteriet. Les Kontrollere tteriet. Klrgjøre før lgring Det viktigste å huske på ved klrgjøring v dorgemotoren til opplg, er å eskytte den mot korrosjon og skde som følge v t vnn fryser til is eller lir liggende igjen i motoren. Se delen Vedlikehold - Kontroll- og vedlikeholdsoversikt, og utfør lle påkrevde vedlikeholdsoppgver for å klrgjøre dorgemotoren for opplg. Oppevr dorgemotoren på et tørt sted hvor den ikke vil utsettes for følgende temperturer: -29 C (-20 F). VIKTIG: Dorgemotorer som oppevres ved lvere temperturer enn 0 C (32 F) må kjøres skte i minst 15 minutter før du ruker den ved mer enn 30 %. Kontrollere tteriet Btteriet må kontrolleres med jevne mellomrom for å sikre t dorgemotoren fungerer som den skl. VIKTIG: Les sikkerhets- og vedlikeholdsnvisningene som følger med tteriet. 1. Påse t tteriet er festet til frkosten. 2. Påse t tterikelklemmene er rene, strmme og riktig påstt. For ruksnvisninger, se Ledninger og tteri. 3. Kontroller t tteriet er utstyrt med et tterihus for å hindre utilsiktet kortslutning v tteripolene. nor 25

30 VEDLIKEHOLD Skifte propell! ADVARSEL Hvis tteriet ikke koples fr før det utføres servie- og vedlikeholdsreid, kn det føre til produktskde, personskde eller dødsulykker på grunn v rnn, eksplosjon, elektrisk støt eller uventet motorstrt. Btteriklene må lltid koples fr tteriet før det utføres vedlikehold eller servie på motoren, og før motorkomponenter monteres eller fjernes. FJERN PROPELLEN 1. Kople tteriklene fr strømkilden. 2. Hold propellldet med den ene hånden, og ruk en propellnøkkel eller tng for å skru v propellmutteren. VIKTIG: Hvis det er vnskelig å t v propellen, kn du t tk i ett ld og ruke en gummihmmer for å nke lett på ksiden v motstte ld. Hvis du ikke får til å t v propellen, se feilsøkingsdelen. MERK: Hvis propellpinnen er øyd, må den skiftes. d Propellsplint Propell Propellmutter d - Propellnøkkel Beskrivelse v neflt tilehør fr MotorGuide MotorGuide propellnøkkelsett Delenummer MGA050B6 MONTERE PROPELLEN 1. Roter motorkselen for å sette inn propellsplinten horisontlt. 2. Monter propellen på motorkselen ved å feste propellen på propellsplinten. 3. Monter propellmutteren. Strm godt. 4. Bruk en propellnøkkel eller tng for å strmme propellen nok ¼ omdreining. Kun Gret White Sltwter-modeller Metllkomponenter på dorgemotoren korroderer når to eller flere ulike metller får elektrisk kontkt under vnn. Når du monterer en offernode vil lle de ndre metlldelene på dorgemotoren li ktoder. Anoden vil korrodere, men ikke dorgemotoren. Vedlikehold: Skift noden ved høy grd v korrosjon. Beskrivelse v neflt tilehør fr MotorGuide Offernodesett Delenummer MAR nor

31 Feilsøking SERVICEASSISTANSE FOR EIER MERK: For servieinformsjon kn du t kontkt med et sertifisert MotorGuide-servieverksted. En fullstendig liste over MotorGuide-servieverksteder finner du på eller t kontkt med et Merury Mrine-serviekontor. Symptom Mulig årsk Løsning Tp v effekt Overdreven støy eller virering Motorsvikt (motoren kjører ved redusert hstighet) Motorsvikt (motoren går ikke) Dårlig ldet 12 V dorgemotortteri Løse eller korroderte tterikoplinger Propellen er løs, skdet eller ulnsert Feil ved ledningsnettet eller elektriske kolinger Sprukne eller vskllede mgneter Vnninntrengning i nedre enhet Motorkselen er øyd Propellen er løs, skdet eller ulnsert Skdede lgre eller øssinger Mgneter innvirker på rmtur Sprukne eller vskllede mgneter Elektrisk Tempertureskyttelse Skdet frtskontrollpotensiometer Propellen er løs, skdet eller ulnsert Dårlig ldet 12 V dorgemotortteri Løse eller korroderte tterikoplinger Feil ved ledningsnettet eller elektriske kolinger Kontroller ldingen v 12 V-tteriet. Ld eller skift ut tteriet etter ehov. Kontroller t tterikoplingene er rene og strmme. Les Fjern propellen. Utilstrekkelig ledningsdimensjon fr tteriet til dorgemotoren. Ledningsdimensjon på 6 guge nefles. Motoren vgir ulyder. T kontkt med servieverksted. T kontkt med servieverksted. T kontkt med servieverksted. Les Fjern propellen. T kontkt med servieverksted. Slå v strømtilførselen og drei propellen for hånd. Hvis propellen ikke dreier fritt med lett mgnetisk innvirkning, skl du t kontkt med et servieverksted. Motoren vgir ulyder. T kontkt med servieverksted. Koplinger i topphuset kn være løse eller skdede. T kontkt med servieverksted. Temperturen er høyere enn de spesifiserte grensene. T kontkt med servieverksted. T kontkt med servieverksted. Les Fjern propellen. Kontroller ldingen v 12 V-tteriet. Ld eller skift ut tteriet etter ehov. Kontroller t tterikoplingene er rene og strmme. Utilstrekkelig ledningsdimensjon fr tteriet til dorgemotoren. Ledningsdimensjon på 6 guge nefles. nor 27

32 SERVICEASSISTANSE FOR EIER Symptom Mulig årsk Løsning Motoren fungerer ikke i smme retning som retningsindiktoren Festet kn ikke løsnes med tuløkken Vnskelig å fjerne propellen Elektrisk Tempertureskyttelse Bryteren med tre stillinger er skdet Sikring på kretsryter er åpen Mgneter innvirker på rmtur Båtledninger Retningsindiktoren feiljustert Moteringsrketten er ujevnt festet eller vridd Bøyd propellsplint Bøyd mgnetksel Kontroller om det er løse eller ødelgte forindelser i det elektriske opplegget. T kontkt med servieverksted. Temperturen er høyere enn de spesifiserte grensene. T kontkt med servieverksted. T kontkt med servieverksted. Skift sikringen eller tilkestill kretsryteren kun etter t du hr funnet årsken til prolemet. Slå v strømtilførselen og drei propellen for hånd. Hvis propellen ikke dreier fritt med lett mgnetisk innvirkning, skl du t kontkt med et servieverksted. T kontkt med servieverksted. T kontkt med servieverksted. Løsne eller vri på de to fremre rkettskruene og lås rketten. Fortsett å løsne hver v rkettskruene til rketten frigjøres lett. Hvis nødvendig monterer du vstndsskiver (medfølger ikke) før du strmmer skruene. Les Montere feste for ssistnse. Hold det ene ldet og nk lett på motstt ld med en gummihmmer. Bruk en kittekniv på egge sider v propellen for å påføre likt trykk. T kontkt med servieverksted. Hjelp til servie Det er veldig viktig for oss t du er fornøyd med ditt produkt. Hvis du hr et prolem eller spørsmål vedrørende motoren, t kontkt med forhndleren eller et sertifisert MotorGuide-servieverksted. Mer informsjon om serviessistnse finner du i delen Grntiinformsjon. Serviekontoret vil trenge følgende informsjon: Nvnet og dressen din Et telefonnummer der du kn nås på dgtid Dorgemotorens modell- og serienummer Kjøpsevis eller registreringsekreftelse Prolemets rt Serviekontorene til Merury Mrine Du kn ringe, fkse eller skrive for å få ssistnse. Husk å oppgi et telefonnummer der du kn nås på dgtid, når du sender rev eller fks. 28 nor

33 USA, Cnd SERVICEASSISTANSE FOR EIER Telefon Fks Nettsted English (920) Frnçis (905) English (920) Frnçis (905) Merury Mrine W6250 W. Pioneer Rod P.O. Box 1939 Fond du L, WI, USA Austrli, Stillehvet Telefon (61) (3) Brunswik Asi Pifi Group Frnkston Rod Fks (61) (3) Dndenong, Vitori 3164 Austrli Europ, Midtøsten, Afrik Telefon (32) (87) Brunswik Mrine Europe Pr Industriel de Petit-Rehin Fks (32) (87) B-4800 Verviers, Belgi Mexio, Sentrl-Amerik, Sør-Amerik, Kriien Telefon (954) Merury Mrine Interhnge Cirle North Fks (954) Mirmr, FL USA Brunswik Asi Pifi Group Telefon (65) T/A Merury Mrine Singpore Pte Ltd 29 Loyng Drive Fks (65) Singpore, nor 29

Samsvarserklæring FCC og IC. EU-samsvarserklæring. Miljøsamsvarserklæring. Takk. 2014 Mercury Marine Xi5 trådløs utgave 90-8M0089302 1213

Samsvarserklæring FCC og IC. EU-samsvarserklæring. Miljøsamsvarserklæring. Takk. 2014 Mercury Marine Xi5 trådløs utgave 90-8M0089302 1213 Smsvrserklæring FCC og IC Xi5 ASM-FT PEDAL, INC, WRLS FCC ID - MVU09291 Xi5 ASM-NØKKELRING, DORGEMOTOR FCC ID - MVU09305 ACMA: N2523 IC: 6094A-09291, 6094A-09305 Denne enheten er i smsvr med del 15 v FCC-reglene.

Detaljer

nor i 2012 Mercury Marine 90-8M0066063 112

nor i 2012 Mercury Marine 90-8M0066063 112 nor i 2012 Mercury Mrine 90-8M0066063 112 ii nor Komponenter styrekulthåndtk Plssering v styrekulthåndtkskomponenter... 1 Betjening v dødmnnsbryter Dødmnnsbryter... 2 Justering v styrekulthåndtk Justeringer...

Detaljer

Bruksanvisning/ Brugsanvisning

Bruksanvisning/ Brugsanvisning 1 6 d c e Bruksnvisning/ Brugsnvisning f h g i j k l m 7 8 10 2 3 9 c e d Bkovervendt/Bgudvendt Høyde/højde 61-105 cm 4 5 11 12 Mks vekt/vægt 18 kg Alder 9m 4å UN regultion no. R129 i-size 8 9 13 14 15

Detaljer

Samsvarserklæring FCC og IC. EU-samsvarserklæring. Miljøsamsvarserklæring. Takk. 2014 Mercury Marine Pinpoint GPS 90-8M0089316 1213

Samsvarserklæring FCC og IC. EU-samsvarserklæring. Miljøsamsvarserklæring. Takk. 2014 Mercury Marine Pinpoint GPS 90-8M0089316 1213 Smsvrserklæring FCC og IC PINPOINT FJERNKONTROLL, FCC ID - MVU10148 ACMA: N2523 IC: 6094A-09291, 6094A-09305 Denne enheten er i smsvr med del 15 v FCC-reglene. Bruken er underlgt følgende to etingelser:

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 25/30 EFI 4-takter 90-10244G91 110 !

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 25/30 EFI 4-takter 90-10244G91 110 ! Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de este påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i åtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

Drivstofftanker (A.5.2.2) ISO 13591, ISO 8469

Drivstofftanker (A.5.2.2) ISO 13591, ISO 8469 Velkommen om ord! Tilstrekkelig stell og vedlikehold er viktig for t Mercury-produktet skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

300 VERADO FIRETAKTERSMOTOR VERADO CCT-TEKNOLOGI (CLOSED COMPARTMENT TECHNOLOGY) MONTERINGSVEILEDNING OG TILLEGG TIL EIERHÅNDBOK

300 VERADO FIRETAKTERSMOTOR VERADO CCT-TEKNOLOGI (CLOSED COMPARTMENT TECHNOLOGY) MONTERINGSVEILEDNING OG TILLEGG TIL EIERHÅNDBOK Merury Mriner Merury, Merury Mrine, MerCruiser, Merury MerCruiser, Merury Ring, Merury Preision Prts, Merury Propellers, Mriner, Quiksilver, Alph, Axius, Brvo One, Brvo Two, Brvo Three, K- Plnes, MerCthoe,

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK INSTALLASJON BRUK VEDLIKEHOLD

INSTRUKSJONSBOK INSTALLASJON BRUK VEDLIKEHOLD INSTRUKSJONSBOK INSTALLASJON BRUK VEDLIKEHOLD MODELLER: Ferskvnn, sltvnn, Tour og Tour ES Denne elektriske utenordsmotoren v merket MotorGuide, som er stt smmen v deler produsert i USA og ndre lnd, v MotorGuide,

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 75/90/115/125 OptiMax 90-10208G90 1209 !

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 75/90/115/125 OptiMax 90-10208G90 1209 ! Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de este påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i åtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

2015 Mercury Marine. Oppblåsbar båt 570/620 i M-serien. Oppblåsbar båt i M-serien

2015 Mercury Marine. Oppblåsbar båt 570/620 i M-serien. Oppblåsbar båt i M-serien 2015 Mercury Mrine Opplåsr åt 570/620 i M-serien Opplåsr åt i M-serien 8M0110033 515 nor nor Alle hos Mercury Mrine tkker deg for t du hr vlgt en opplåsr åt fr Mercury Mrine. Du hr gjort en klok investering

Detaljer

Samsvarserklæring påhengsmotor, vanlig totakter

Samsvarserklæring påhengsmotor, vanlig totakter Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de este påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i åtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

Mercury Marine W6250 Pioneer Road P.O. Box 1939 Fond du Lac, WI 54935-1939 USA,

Mercury Marine W6250 Pioneer Road P.O. Box 1939 Fond du Lac, WI 54935-1939 USA, Velkommen om ord! Tilstrekkelig stell og vedlikehold er viktig for t Mercury-produktet skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

ut maskinen, og kontroller komponentene Mikro-USB-kabel SD-minnekort Hurtigstartguide DVD-ROM

ut maskinen, og kontroller komponentene Mikro-USB-kabel SD-minnekort Hurtigstartguide DVD-ROM Hurtigstrtguide DSmoile 820W Strt her DSmoile 820W DSmoile 920DW Tkk for t du vlgte Brother. Din støtte er viktig for oss, og vi er glde for å h deg som kunde. Før du ruker mskinen, les denne hurtigoppsettguiden

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2011 Mercury Marine 40 Jet firetakter 90-8M0055481 111 !

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2011 Mercury Marine 40 Jet firetakter 90-8M0055481 111 ! Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de beste påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i båtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de beste påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i båtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2011 Mercury Marine 30/40 firetakter 90-8M0055442 111 !

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2011 Mercury Marine 30/40 firetakter 90-8M0055442 111 ! Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de beste påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i båtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

2015 Mercury Marine. 75/90/115/115 Pro XS/125 OptiMax og 80 Jet. Påhengsmotor Bruk Vedlikehold Garanti Installering Håndbok

2015 Mercury Marine. 75/90/115/115 Pro XS/125 OptiMax og 80 Jet. Påhengsmotor Bruk Vedlikehold Garanti Installering Håndbok 8M0102698 1214 nor 2015 Mercury Mrine 75/90/115/115 Pro XS/125 OptiMx og 80 Jet Påhengsmotor Bruk Vedlikehold Grnti Instllering Håndbok nor Smsvrserklæring Fritidsbåtdirektivet 94/25/EC som endret v direktiv

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 135/150/175/150-175 Pro XS OptiMax 90-8M0058036 311

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 135/150/175/150-175 Pro XS OptiMax 90-8M0058036 311 Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de beste påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i båtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

Utskifte av slange. Gjeldende modeller. Kundemeddelelse. Inventar hos forhandler. Reservedeler på lager. Inspeksjon

Utskifte av slange. Gjeldende modeller. Kundemeddelelse. Inventar hos forhandler. Reservedeler på lager. Inspeksjon Nr. 98-16g Utskifte v slnge Gjeldende modeller Kundemeddelelse Inventr hos forhndler Reservedeler på lger Inspeksjon 1999 Mercury/Mriner 6 til og med 25 Hk (2-tkt) serienummer 0G818363 til og med 0G829089

Detaljer

Motorprodusentens navn: Mercury Marine Adresse: W6250 W. Pioneer Road, P. O. Box 1939 By: Fond du Lac, WI Postnummer: 54936-1939 Land: USA

Motorprodusentens navn: Mercury Marine Adresse: W6250 W. Pioneer Road, P. O. Box 1939 By: Fond du Lac, WI Postnummer: 54936-1939 Land: USA MERK: Følgende gjelder kun CE-merkede produkter. Smsvrserklæring Mercury MerCruiser Denne hekkggregtet eller innenordsmotoren smsvrer når montert i henhold til Mercury MerCruisers instrukser med krvene

Detaljer

2015 Mercury Marine. 75/80/90/100/115 EFI firetakter. Påhengsmotor Sjekkliste Vedlikehold Garanti Montering Håndbok

2015 Mercury Marine. 75/80/90/100/115 EFI firetakter. Påhengsmotor Sjekkliste Vedlikehold Garanti Montering Håndbok 2015 Mercury Mrine 75/80/90/100/115 EFI firetkter Påhengsmotor Sjekkliste Vedlikehold Grnti Montering Håndbok 8M0107779 415 nor nor Smsvrserklæring for motorer som benyttes i fritidsbåter, ihht. Fritidsbåtdirektivet

Detaljer

Mercury Marine W6250 Pioneer Road P.O. Box 1939 Fond du Lac, WI 54935-1939 USA,

Mercury Marine W6250 Pioneer Road P.O. Box 1939 Fond du Lac, WI 54935-1939 USA, Velkommen om bord! Tilstrekkelig stell og vedlikehold er viktig for t Mercury-produktet skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 80 Jet OptiMax 90-10259G90 1209 !

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 80 Jet OptiMax 90-10259G90 1209 ! Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de beste påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i båtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

INNHOLD. Bruk. Garantiinformasjon

INNHOLD. Bruk. Garantiinformasjon Hvis serienummerplten til utenordsmotoren hr CE merket nederst i venstre hjørne, gjelder følgende erklæring: Denne utenordsmotoren som er produsert v Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA eller Mrine

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 135/150/175/150-175 Pro XS OptiMax 90-10299G91 310

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 135/150/175/150-175 Pro XS OptiMax 90-10299G91 310 Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de beste påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i båtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her ADS-2100 Les Produktsikkerhetsguide før du koler til mskinen. Les deretter Hurtigstrtguide for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL ADVARSEL viser en potensielt frlig

Detaljer

Samsvarserklæring påhengsmotor, vanlig totakter

Samsvarserklæring påhengsmotor, vanlig totakter Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de beste påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i båtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

Takk. Garantimelding. 2011 Mercury Marine R3-30/R3-40/R3-45/R3-55 90-8M0057298 710

Takk. Garantimelding. 2011 Mercury Marine R3-30/R3-40/R3-45/R3-55 90-8M0057298 710 Takk Takk for at du valgte MotorGuide, en av de beste dorgemotorene på markedet. Mange års erfaring ligger til grunn for produksjonen av produkter av førsteklasses kvalitet. MotorGuide har derfor fått

Detaljer

ALDRI SLUTT Å LÆRE NYE TING, ALDRI SLUTT Å FORBEDRE DEG SELV, OG ALDRI, ALDRI SLUTT Å FISKE.

ALDRI SLUTT Å LÆRE NYE TING, ALDRI SLUTT Å FORBEDRE DEG SELV, OG ALDRI, ALDRI SLUTT Å FISKE. Tkk Tkk for t du vlgte MotorGuide VriMAX. Med VriMAX hr MotorGuide utnyttet sine mnge år med erfring, og kn derfor gi deg en motor med digitl, vribel hstighetskontroll, som er beregnet for mksimlt ntll

Detaljer

Montering av Grand Star leddporter

Montering av Grand Star leddporter Montering v Grnd Str leddporter Slik holder du porten fin i mnge år Før du strter å mle, gi porten ett til to strøk Visir eller tilsvrende grunning. Bruk nerkjent, god husmling. To til tre strøk er å nefle.

Detaljer

*8M * Samsvarserklæring FCC og IC. Takk. Garantimelding 90-8M Mercury Marine Xi5 trådløs utgave

*8M * Samsvarserklæring FCC og IC. Takk. Garantimelding 90-8M Mercury Marine Xi5 trådløs utgave Smsvrserklæring FCC og IC Tkk Xi5 ASM-FT PEDAL, INC, WRLS FCC ID - MVU09291 Xi5 ASM-NØKKELRING, DORGEMOTOR FCC ID - MVU09305 ACMA: N2523 IC: 6094A-09291, 6094A-09305 Denne enheten er i smsvr med del 15

Detaljer

24" 610 mm. 18" 457 mm. 22.3" 566 mm 28" 711 mm 38" 965 mm

24 610 mm. 18 457 mm. 22.3 566 mm 28 711 mm 38 965 mm Egenskper - SV-9075 Hevemeknisme LCD-hengsel 5 heving 4 Areidsflte 5 Låsr skuff Vippr tstturskuff og håndleddsstøtte 7 Høyre/venstre musskuff og -holder 8 Kelorgnisering 9 Løfterems for hevemeknisme 0

Detaljer

2 50mm 4x 1x 1x a b c b A B C 1 b b a B b b 6 b b a

2 50mm 4x 1x 1x a b c b A B C 1 b b a B b b 6 b b a 50mm A B C 4x x x 3 4 5 B 6 7 8 9 0 3 4 5 A 3 45 o 3 4 45 o 3 5 6 SIKKERHETSREGLER Les disse sikkerhetsinstruksene før du tr i ruk pprtet. Oppevr de i nærheten for fremtidig refernse. Disse instruksene

Detaljer

Velkommen om bord! Samsvarserklæring. 2006 Mercury Marine 2.5/3.5 firetakter 90-10251G60 1005

Velkommen om bord! Samsvarserklæring. 2006 Mercury Marine 2.5/3.5 firetakter 90-10251G60 1005 Velkommen om bord! Tilstrekkelig tilsyn og vedlikehold er viktig for t Mercury-produktet skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 NO NORSK 1 GENERELT Dette symbolet betyr ADVARSEL. Hvis du ikke

Detaljer

Montering av Grandal vippeporter

Montering av Grandal vippeporter Montering v Grndl vippeporter Gjelder for lle Viking og Viking ekstr vippeportbeslg Bildet viser ferdig montert vippeport med slglister v stål. Nødvendig verktøy Hmmer, vter, bufil, kubein, tommestokk,

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

Vertikalt justeringsomfang: 20 (508 mm) Helling: ± 15 visningsvinkel Basert på en 10 høy x 1/2 dyp bærbar datamaskin. 12.5" 318 mm

Vertikalt justeringsomfang: 20 (508 mm) Helling: ± 15 visningsvinkel Basert på en 10 høy x 1/2 dyp bærbar datamaskin. 12.5 318 mm Egenskper - SV-9007 Hevemeknisme Rom for ærr dtmskin 3 Areidsflte 4 Lgringsplss for ett () litium-ion-tteri Vippr tstturskuff og håndleddsstøtte Høyre/venstre musskuff og -holder 7 Kelorgnisering 8 Løfterems

Detaljer

INNHOLD. Bruk. Garantiinformasjon

INNHOLD. Bruk. Garantiinformasjon Hvis serienummerplten til utenbordsmotoren hr CE merket nederst i venstre hjørne, gjelder følgende erklæring: Denne utenbordsmotoren som er produsert v Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA eller Mrine

Detaljer

Sveisehjelm i profesjonell kvalitet med solcellepanel og automatisk blendingsfilter

Sveisehjelm i profesjonell kvalitet med solcellepanel og automatisk blendingsfilter Sveisehjelm i profesjonell kvalitet med solcellepanel og automatisk blendingsfilter IT016101 Advarsel! Les og forstå alle instruksjonene før bruk Denne sveisehjelmen er utviklet for å beskytte øyne og

Detaljer

Original bruksanvisning 11/2010. Tas vare på for fremtidige behov. Doka smådelstainer. Art.-Nr. 583010000. Forskalingseksperten

Original bruksanvisning 11/2010. Tas vare på for fremtidige behov. Doka smådelstainer. Art.-Nr. 583010000. Forskalingseksperten 11/2010 Originl ruksnvisning 999281418 no Ts vre på for fremtidige ehov ok smådelstiner rt.-nr. 583010000 Forsklingseksperten Originl ruksnvisning ok smådelstiner Produkteskrivelse Produkteskrivelse ok

Detaljer

Dok.nr.: JD 551 Utgitt av: Teknikk Godkjent av: Teknologi

Dok.nr.: JD 551 Utgitt av: Teknikk Godkjent av: Teknologi Jernbneverket SIGNL Kp.: 7.d Teknologi Regler for bygging Utgitt: 0.0. Justeringsregler 0/50 KHz innkoblingsfelt, rele i ett Rev.: Togdeteksjon Side: v 7 GENERELT.... Spesielle forholdsregler.... Gyldige

Detaljer

Hva er tvang og makt? Tvang og makt. Subjektive forhold. Objektive forhold. Omfanget av tvangsbruk. Noen eksempler på inngripende tiltak

Hva er tvang og makt? Tvang og makt. Subjektive forhold. Objektive forhold. Omfanget av tvangsbruk. Noen eksempler på inngripende tiltak Tvng og mkt Omfng v tvng og mkt, og kommunl kompetnse Hv er tvng og mkt? Tiltk som tjenestemottkeren motsetter seg eller tiltk som er så inngripende t de unsett motstnd må regnes som ruk v tvng eller mkt.

Detaljer

Spesifikasjoner for trallen. 888-SV-21MN-00 rev C. Bevegelsesomfang

Spesifikasjoner for trallen. 888-SV-21MN-00 rev C. Bevegelsesomfang Egenskper - SV-9008 Hevemeknisme Rom for ærr dtmskin 3 Areidsflte 4 Skuff med elektronisk utolås 5 Vippr tstturskuff og håndleddsstøtte Høyre/venstre musskuff og -holder 7 Kelorgnisering 8 Løfterems for

Detaljer

Eneboerspillet. Håvard Johnsbråten

Eneboerspillet. Håvard Johnsbråten Håvrd Johnsråten Eneoerspillet Når vi tenker på nvendelser i mtemtikken, ser vi gjerne for oss Pytgors læresetning eller ndre formler som vi kn ruke til å eregne lengder, reler, kostnder osv. Men mer strkte

Detaljer

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING VIKTIG: DET ER VIKTIG AT DU HAR LEST OG FORSTÅTT DENNE BRUKSANVISNINGEN FØR DU TAR KRANEN I BRUK. SØRG ALLTID FOR Å BRUKE DENNE PÅ RIKTIG MÅTE, NOE SOM VIL FORHINDRE

Detaljer

Kvalitetssikring av elektronisk pasientjournal - Skjema 1

Kvalitetssikring av elektronisk pasientjournal - Skjema 1 70778 EPJ Kvlitetssikring Skjem v. Hllvrd Lærum (tlf. 79886) Kvlitetssikring v elektronisk psientjournl - Skjem I dette spørreskjemet ønsker vi å få vite noe om din prktiske ruk v og ditt syn på elektronisk

Detaljer

crocodiletm Norsk bruksanvisning 06.2011 2008 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the Crocodile are registered trademarks of R82 A/S.

crocodiletm Norsk bruksanvisning 06.2011 2008 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the Crocodile are registered trademarks of R82 A/S. crocodiletm orsk bruksanvisning 2008 R82 /S. ll rights reserved. The R82 logo and the rocodile are registered trademarks of R82 /S. 06.2011 IHOLDSFORTEGELSE Sikkerhet... 4 Garanti... 4 Verktøy... 4 Vedlikehold...

Detaljer

90-8M nor. Xi5 trådløs utgave Mercury Marine

90-8M nor. Xi5 trådløs utgave Mercury Marine 2014 Mercury Mrine Xi5 trådløs utgve nor 90-8M0098379 514 nor ORIGINALSPRÅK, INSTRUKSER Smsvrserklæring FCC og IC Xi5 TRÅDLØS PEDAL, FCC-ID MVU09291 Xi5 TRÅDLØS FJERNKONTROLL, FCC-ID MVU09305 IC: 6094A-09291,

Detaljer

Kranbøyle DF Art.nr.: fra produksjonsår 1995

Kranbøyle DF Art.nr.: fra produksjonsår 1995 999209018-04/2014 no Forsklingseksperten. Krnbøyle DF rt.nr.: 586077000 fr produksjonsår 1995 Originl bruksnvisning Ts vre på for fremtidige behov Produktbeskrivelse ruksområde: b e Krnbøyle DF er et løfteredskp.

Detaljer

Automatdrag 26-100000

Automatdrag 26-100000 MOUNTING INSTRUCTION 04-09-6 38-6803c Automatdrag 6-00000 Beskrivelse VBG Automatdrag 6-00000 er et forlengbart tilhengerdrag med to eller flere faste innstillingsposisjoner med luftmanøvrert låsing. ECE-testet

Detaljer

Hydraulisk løftebukk QJY3.QF

Hydraulisk løftebukk QJY3.QF Hydraulisk løftebukk QJY3.QF Bruksanvisning Innhold 1. Om produktet... 2 2. Bruk... 2 3. Illustrasjon... 3 4. Grunnleggende konstruksjon... 3 5. Tekniske data... 4 6. Sikkerhetsanretninger... 4 7. Montering

Detaljer

K323W. Fitting Kit. Monteringsanvisning for takstativ. x 4 x 8 x 1 x 1. x 4 x 4 x 4 x 4. x 8. Revision No: 5C 1

K323W. Fitting Kit. Monteringsanvisning for takstativ. x 4 x 8 x 1 x 1. x 4 x 4 x 4 x 4. x 8. Revision No: 5C 1 Fitting Kit Monteringsanvisning for takstativ x 4 x 8 x 1 x 1 x 4 x 4 x 4 x 4 x 8 Revision No: 5C 1 Montering første gang Pakk ut delene og kontroller innholdet. Kontakt din forhandler hvis deler mangler

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BIG RED JACKS 1-1/2 TONNS HYDRAULISK GULVJEKK Bruksanvisning og vedlikeholdsinstrukser TEKNISKE DATA Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 1300 kg 8 cm 45 cm BRUK

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

INSTALLASJON VANNBATTERI TBLA med frostskadebeskyttelse Thermo Guard GOLD størrelse 11 32, versjon B

INSTALLASJON VANNBATTERI TBLA med frostskadebeskyttelse Thermo Guard GOLD størrelse 11 32, versjon B INSTALLASJON VANNBATTERI TBLA med frostskdebeskyttelse GOLD størrelse 11 32, versjon B MONTERING 1. Knltilkopling skl skje på følgende måte: ) TBLA 000 031 og 000-040 Vnnbtteriet er tilpsset direkte montering

Detaljer

Get filmleie. Brukerveiledning

Get filmleie. Brukerveiledning Get filmleie Brukerveiledning Innhold 4 Funksjoner for fjernkontroll 5 Hv er Get filmleie? 6 Hvilke filmer kn jeg leie? 6 Hv skl til for å få tjenesten? 7 Slik kontrollerer du tjenesten 7 Hv koster det

Detaljer

S 3004 / S 3004 P / S 5004. Bruksanvisning Oppbevares i bilen!

S 3004 / S 3004 P / S 5004. Bruksanvisning Oppbevares i bilen! S 00 / S 00 P / S 00 Bruksnvisning Oppbevres i bilen! S 00 / S 00 P / S 00 Innholdsfortegnelse Symboler som finner nvendelse... Sikkerhetsmerknder... Viktig bruksinformsjon... Bruksområder... Bruksnvisning

Detaljer

LÆR Å KJENNE DIN SYMASKIN GRUNNLEGGENDE SYING SØMTYPER TILLEGG. Computerstyrt symaskin. Bruksanvisning

LÆR Å KJENNE DIN SYMASKIN GRUNNLEGGENDE SYING SØMTYPER TILLEGG. Computerstyrt symaskin. Bruksanvisning LÆR Å KJENNE DIN SYMASKIN GRUNNLEGGENDE SYING SØMTYPER TILLEGG Computerstyrt symskin Bruksnvisning VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER Følg lltid de grunnleggende sikkerhedsregler når du ruker mskinen, herunder

Detaljer

Brugsanvisning. Datastyrt symaskin Bruksanvisning. Computerstyret symaskine

Brugsanvisning. Datastyrt symaskin Bruksanvisning. Computerstyret symaskine Dtstyrt symskin Bruksnvisning Computerstyret symskine Brugsnvisning Product Code (Produktkode):/ Produktkode (Product Code): 885-V60/V61/V62/V63/V64/V65 BLI KJENT MED SYMASKINEN Dtstyrt symskin Bruksnvisning

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025 BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL TR PRO 91025 Sikkerhetsregler * Rådfør deg med lege før du begynner med et treningsprogram for å få råd om optimal trening. * Advarsel: Feil / for mye trening kan forårsake helseskader.

Detaljer

Løsningsforslag til avsluttende eksamen i HUMIT1750 høsten 2003.

Løsningsforslag til avsluttende eksamen i HUMIT1750 høsten 2003. Løsningsforslg til vsluttende eksmen i HUMIT1750 høsten 2003. Teksten under hr litt litt prtsom fordi jeg hr villet forklre hvordn jeg gikk frm. Fr en studentesvrelse le det ikke forventet nnet enn sluttresulttene.

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

510 Series Color Jetprinter

510 Series Color Jetprinter 510 Series Color Jetprinter Brukerhåndok for Windows Feilsøking for instllering En sjekkliste for å finne løsninger på vnlige instlleringsprolemer. Skriveroversikt Lære om skriverdelene og skriverprogrmvren.

Detaljer

Installeringshåndbok. Daikin Altherma lavtemperatur monoblokk ekstravarmer EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Installeringshåndbok. Norsk

Installeringshåndbok. Daikin Altherma lavtemperatur monoblokk ekstravarmer EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Installeringshåndbok. Norsk Dikin Altherm lvtempertur monolokk EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Dikin Altherm lvtempertur monolokk Norsk Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om dokumentsjonen. Om dette dokumentet... Om esken. Ekstrvrmer.....

Detaljer

BRUKERMANUAL for EXERFIT 730 Spinner

BRUKERMANUAL for EXERFIT 730 Spinner BRUKERMANUAL for EXERFIT 730 Spinner UF-9.2F-F-XXL 05.03.2007 V01 BUILT FOR HEALTH 1 INNHOLD *SIKKERHET OG VEDLIKEHOLD.... 3 *TILBEHØR... 4-5 *MONTERING Deleliste...... 6 Trinn for trinn....7-9 *OPERASJONER

Detaljer

Brukerhåndbok. Les før bruk. Les når du trenger utfyllende informasjon. Datastyrt symaskin KOMME I GANG GRUNNLEGGENDE SYFUNKSJONER NYTTESØM TILLEGG

Brukerhåndbok. Les før bruk. Les når du trenger utfyllende informasjon. Datastyrt symaskin KOMME I GANG GRUNNLEGGENDE SYFUNKSJONER NYTTESØM TILLEGG Brukerhåndok Dtstyrt symskin KOMME I GANG Les før ruk. GRUNNLEGGENDE SYFUNKSJONER NYTTESØM Les når du trenger utfyllende informsjon. TILLEGG Viktige sikkerhetsinstrukser Les disse sikkerhetsinstruksene

Detaljer

9 Potenser. Logaritmer

9 Potenser. Logaritmer 9 Potenser. Logritmer Foret utregingene nedenfor: 5 5 c 6 7 d e 5 f g h i Regn ut og gjør svrene så enkle som mulige: c y y d e f g h i j y y + y + y + + y Prisen på en motorsg vr kr 56 i 99. Vi regner

Detaljer

Installeringshåndbok. Daikin Altherma lavtemperatur monoblokk ekstravarmer EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Installeringshåndbok. Norsk

Installeringshåndbok. Daikin Altherma lavtemperatur monoblokk ekstravarmer EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Installeringshåndbok. Norsk Dikin Altherm lvtempertur monolokk ekstrvrmer EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Norsk Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om dokumentsjonen. Om dette dokumentet... Om esken. Ekstrvrmer..... Slik fjerner du tilehør

Detaljer

Bruksanvisning Product Code (Produktkode) 885-V95/V97

Bruksanvisning Product Code (Produktkode) 885-V95/V97 Dtstyrt roderi- og symskin Bruksnvisning Produt Code (Produktkode) 885-V95/V97 SLIK KOMMER DU I GANG FØR DU BEGYNNER Å SY BRUKSSTING BRODERING VEDLEGG Besøk oss på http://solutions.rother.om der du kn

Detaljer

Fag: Matematikk 1T-Y for yrkesfag for elever og privatisterr. Eksamensdato: 16. januar 2012

Fag: Matematikk 1T-Y for yrkesfag for elever og privatisterr. Eksamensdato: 16. januar 2012 Loklt gittt eksmen Eksmen Fg: Mtemtikk 1T-Y for yrkesfg for elever og privtisterr Fgkode: MAT1006 Eksmensdto: 16. jnur 2012 Antll sider i oppgven: 7 inklusiv forside og opplysningsside Del 1: oppgve 1-5

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service Mercury Marine 15/20 firetakter G !

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service Mercury Marine 15/20 firetakter G ! Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de este påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i åtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

Original bruksanvisning 11/2010. Tas vare på for fremtidige behov. Doka stabletainere. Forskalingseksperten

Original bruksanvisning 11/2010. Tas vare på for fremtidige behov. Doka stabletainere. Forskalingseksperten 11/2010 Originl ruksnvisning 999281818 no Ts vre på for fremtidige ehov ok stletinere Forsklingseksperten Originl ruksnvisning ok stletinere Produkteskrivelse Produkteskrivelse ok stletinere er trnsport-

Detaljer

SLIK KOMMER DU I GANG FØR DU BEGYNNER Å SY BRUKSSTING BRODERING APPENDIKS. Computerstyrt sy- og broderimaskin. Bruksanvisning

SLIK KOMMER DU I GANG FØR DU BEGYNNER Å SY BRUKSSTING BRODERING APPENDIKS. Computerstyrt sy- og broderimaskin. Bruksanvisning SLIK KOMMER DU I GANG FØR DU BEGYNNER Å SY BRUKSSTING BRODERING APPENDIKS Computerstyrt sy- og roderimskin Bruksnvisning Viktige sikkerhetsinstruksjoner Les disse sikkerhetsinstruksjonene før mskinen ts

Detaljer

HUNDEGÅRD MED TAK MONTERINGSANVISNING

HUNDEGÅRD MED TAK MONTERINGSANVISNING HUNDEGÅRD MED TAK MONTERINGSANVISNING Grunnet stadige forbedringer, kan det være at det faktiske produktet kan variere noe fra beskrivelsene i denne monterings- og bruksanvisningen. Fyll ut opplysningene

Detaljer

Montasjebeskrivelse EPP-0790-NO-2/14. Raychem Skjøt for 1-leder PEX-isolert kabel med skjermtråder, 12 kv til 24 kv. Med mekanisk skjøtehylse.

Montasjebeskrivelse EPP-0790-NO-2/14. Raychem Skjøt for 1-leder PEX-isolert kabel med skjermtråder, 12 kv til 24 kv. Med mekanisk skjøtehylse. Sknne QR coden for video support. Denne montsjenvisningen inneholder video instruksjoner. Sknne QR-koden for å få video-support. I tilfelle v tvil, gjelder den skriftlige monteringsnvisning. Montsjebeskrivelse

Detaljer

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her ADS-2600W Les Produktsikkerhetsguide før du koler til mskinen. Les deretter Hurtigstrtguide for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL ADVARSEL viser en potensielt frlig

Detaljer

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L L+R X Z Y 11. 12. W V 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å påminne deg om den forsiktighet

Detaljer

INSTALLERINGSHÅNDBOK. 2-veis ventilsett/3-veis ventilsett for viftekonvektorer EKMV2C09B7 EKMV3C09B7

INSTALLERINGSHÅNDBOK. 2-veis ventilsett/3-veis ventilsett for viftekonvektorer EKMV2C09B7 EKMV3C09B7 INSTALLERINGSHÅNDBOK -veis ventilsett/-veis ventilsett for viftekonvektorer EKMVC09B7 EKMVC09B7 EKMVC09B7 -veis ventilsett/-veis ventilsett for viftekonvektorer EKMVC09B7 Les denne håndboken nøye før installering.

Detaljer

Servotrimmestempel/stagutskifte delenr. 43397A6

Servotrimmestempel/stagutskifte delenr. 43397A6 Gjeldende modeller Nr. 98-1g MERCURY/MARINER 1998 135-250 HK Serienummer 0G653854 til og med 0G681265 Trimmestempelet/stagenheten på babord side kan være feil maskinert på noen av motorene som er listed.

Detaljer

Skaper løsninger MONTERINGSVEILEDNING FRONTER

Skaper løsninger MONTERINGSVEILEDNING FRONTER Skaper løsninger MONTERINGSVEILENING FRONTER 14656-02-4000 NØVENIG VERKTØY FOR MONTERING: Vinkel, vater, meter, skrutrekker, blyant og evt. bor. Monteringsveiledning for RETRO, SUR, safir, topaz, OPL og

Detaljer

Brøkregning og likninger med teskje

Brøkregning og likninger med teskje Brøkregning og likninger med teskje Dette heftet gir en uformell trinn for trinn gjennomgng v grunnleggende regler for brøkregning og likninger. Dette er sto som vi i FYS 000 egentlig forventer t dere

Detaljer

HYDRAULISK STYRING for outboard motorer. SP150 Art.Nr 70600. Installasjon

HYDRAULISK STYRING for outboard motorer. SP150 Art.Nr 70600. Installasjon HYDRAULISK STYRING for outboard motorer SP150 Art.Nr 70600 Installasjon STEERING-POWER Page 1 Version 2.0 2004 Tekniske spesifikasjoner Hydraulisk styring Art.Nr 70600: Sylinder: Art. Nr: 71600 Volum:

Detaljer

Standard- og premiumsetesett for TriFlex -trekkenheter i Greensmaster 3300/3400-serien

Standard- og premiumsetesett for TriFlex -trekkenheter i Greensmaster 3300/3400-serien Form No. Standard- og premiumsetesett for TriFlex -trekkenheter i Greensmaster 3300/3400-serien Modellnr. 04718 Modellnr. 04719 3411-623 Rev A Installasjonsveiledning Løse deler Bruk diagrammet nedenfor

Detaljer

Bordsag. Bruksanvisning

Bordsag. Bruksanvisning Bordsag Bruksanvisning Kjære kunde, Med denne kraftige bordsagen kan du gjøre perfekte kutt i tre med tykkelse på opptil 80 mm. Med et sagblad som kan skråstilles og en justerbar stoppvinkel, kan du oppnå

Detaljer

Bruk Vedlikehold Installering Garanti Håndbok

Bruk Vedlikehold Installering Garanti Håndbok 2014 Mercury Mrine X3-40/X3-45/X3-55/X3-70 Bruk Vedlikehold Instllering Grnti Håndbok 8M0099469 914 nor nor EU-smsvrserklæring Attwood Corportion erklærer med dette t dorgemotoren MotorGuide X3 er i smsvr

Detaljer

Brukerveiledning Slagdrill

Brukerveiledning Slagdrill Brukerveiledning Slagdrill Generelle forsiktighetsregler Advarsel! Les alle instruksjonene. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke etterfølges. Definisjonen elektrisk

Detaljer

Telefonforsterker AmpliPOWER40

Telefonforsterker AmpliPOWER40 Telefonforsterker Brukerveiledning Telefonforsterker AmpliPOWER40 AmpliPOWER40 HMS art. nr. 160777 Bestillingsnr.: 1106030 INNHOLDSFORTEGNELSE Telefonforsterker... 1 Innledning... 3 Advarsel... 3 Skisser

Detaljer

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170 Bruksanvisning Snøfreser Prod.nr. STG1170 Innhold Beskrivelse... 3 1. Sikkerhetsanvisninger og forberedelser... 3 2. Betjening... 6 3. Vedlikehold... 8 Problemløsning... 9 Tekniske data... 10 Bilder...

Detaljer

Svingermontering. Montering av svingeren

Svingermontering. Montering av svingeren Svingermontering Dette dokumentet dekker installasjonen av alle 83/200kHz, 50/200kHz og HDI/Downscansvingere som benytter akterspeil/hekk for montering. Innvendig liming i skrog kan benyttes, men ikke

Detaljer

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder Bruksanv. 4561Dansk-orsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17 Esken inneholder Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av OVA Vision COLOR. Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisning og oppbevar

Detaljer

Monterings og bruksanvisning. For TAB Ryggehjelp. support@cartech.com Tinius Olsens gate 1, 3611 Kongsberg Tlf: 0047-123456

Monterings og bruksanvisning. For TAB Ryggehjelp. support@cartech.com Tinius Olsens gate 1, 3611 Kongsberg Tlf: 0047-123456 Monterings og bruksanvisning For TAB Ryggehjelp Innhold 1. Generelle råd... 1 2. Slik virker TAB... 2 3. Sikkerhetshensyn... 2 4. Montering... 3 5. Elektrisk oppkobling... 6 6. Tekniske data... 7 7. Vedlikehold...

Detaljer

SENSORVEILEDNING ECON 1410; VÅREN 2005

SENSORVEILEDNING ECON 1410; VÅREN 2005 SENSORVEILEDNING ECON 40; VÅREN 2005 Oppgve er midt i pensum, og urde kunne esvres v dem som hr lest og fulgt seminrer. Her kommer en fyldig gjennomgng v det jeg hr ttt opp. ) Her ør kndidten gjøre rede

Detaljer

Innholdsfortegnelse Zitzi Flipper Pro Utgave nr 1 2013-11-26 6:1 6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2

Innholdsfortegnelse Zitzi Flipper Pro Utgave nr 1 2013-11-26 6:1 6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2 Bruksanvisning Zitzi Flipper Pro NOBABR1101-1 Zitzi Flipper Pro Gasst Zitzi Flipper Pro El Innholdsfortegnelse Zitzi Flipper Pro Utgave nr 1 2013-11-26 2:1 Regulerbar sittehøyde - Gassfjær 6:1 Vedlikeholdsanvisning

Detaljer

2015 Mercury Marine. Sport 220/240; Sport eller Adventure 250/270, 290/310, 320/340. Sport og Adventure oppblåsbare båter

2015 Mercury Marine. Sport 220/240; Sport eller Adventure 250/270, 290/310, 320/340. Sport og Adventure oppblåsbare båter 2015 Mercury Mrine Sport 220/240; Sport eller Adventure 250/270, 290/310, 320/340 Sport og Adventure opplåsre åter 8M0108904 515 nor nor Alle hos Mercury Mrine tkker deg for t du hr vlgt en opplåsr åt

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

Rosemount 3490 Series 4 20 ma + HART-kompatibel styringsenhet

Rosemount 3490 Series 4 20 ma + HART-kompatibel styringsenhet 00825-0110-4841, Rev BA Rosemount 3490 Series 4 20 ma + HART-kompatibel styringsenhet Anvisninger for hurtig montering ADVARSEL Unnlatelse av å følge retningslinjene for sikker installering kan føre til

Detaljer

Microsoft PowerPoint MER ENN KULEPUNKTER

Microsoft PowerPoint MER ENN KULEPUNKTER Mirosoft PowerPoint MER ENN KULEPUNKTER INNHOLDSFORTEGNELSE: Opprette en ny presentsjon: «Ml» vs. «tomt skll» Bilder: Sette inn ilder fr Google ildesøk. Bilder: Sette inn llerede lgrede ilder. Bilder:

Detaljer

Aquaspeed strykejern

Aquaspeed strykejern Aquaspeed strykejern Bruksanvisning Advarsel! Fjern eventuelle merker fra strykeplaten før du varmer opp strykejernet! Obs! Før bruk av dampfunksjonen første gang, anbefaler vi at du bruker jernet i vannrett

Detaljer