90-8M nor. Xi5 trådløs utgave Mercury Marine

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "90-8M nor. Xi5 trådløs utgave Mercury Marine"

Transkript

1 2014 Mercury Mrine Xi5 trådløs utgve nor 90-8M

2 nor

3 ORIGINALSPRÅK, INSTRUKSER Smsvrserklæring FCC og IC Xi5 TRÅDLØS PEDAL, FCC-ID MVU09291 Xi5 TRÅDLØS FJERNKONTROLL, FCC-ID MVU09305 IC: 6094A-09291, 6094A Denne enheten er i smsvr med del 15 v FCC-reglene. Bruken er underlgt følgende to etingelser: 1. Denne enheten må ikke forårske skdelige forstyrrelser. 2. Enheten må tåle eventuelle forstyrrelser forårsket v nnet utstyr, herunder forstyrrelser som kn forårske uønsket drift. Denne enheten er i smsvr med FCC-reglene. Endringer eller modifiksjoner v utstyret som ikke er godkjent skriftlig v den smsvrsnsvrlige prten, kn frt rukeren tilltelsen til å ruke utstyret. Dette utstyret er i smsvr med Industry Cnds RSS-stndrd(er) som ikke krever lisens. Bruken er underlgt følgende to etingelser: (1) denne enheten kn ikke forårske forstyrrelse, og (2) denne enheten må kseptere enhver forstyrrelse, inklusive forstyrrelse som kn medføre uønsket drift v utstyret. Le présent ppreil est conforme ux CNR d'industrie Cnd pplicles ux ppreils rdio exempts de licence. L'exploittion est utorisée ux deux conditions suivntes: (1) l'ppreil ne doit ps produire de rouillge, et (2) l'utilisteur de l'ppreil doit ccepter tout rouillge rdioélectrique sui, même si le rouillge est susceptile d'en compromettre le fonctionnement. N2523 EU-smsvrserklæring Attwood Corportion erklærer herved t MotorGuide Xi5-dorgemotoren er i smsvr med grunnleggende krv og ndre relevnte estemmelser i R&TTE-direktiv 99/5/EF. CE-erklæring Produsent: Attwood Corportion Adresse: 1016 N. Monroe Lowell, MI 49415, USA Telefon: Autorisert representnt: Brunswick Mrine Prc Industriel de Petit-Rechin B-4800 Verviers, Belgi Telefon: +32(0) Produkt: MotorGuide Xi5-serien Modell: omftter lle 12-, 24- og 36- volts likestrømsmodeller Direktivet om rdio- og teleterminlutstyr (R&TTE) (1999/5/EF) EN V1.6.1: Elektromgnetisk komptiilitet og rdiospektrum for kortølgeutstyr. EN V1.9.2: Elektromgnetisk komptiilitet og rdiospektrum for rdioutstyr. Direktiv 2004/40/EF Helse- og sikkerhetsmessige krv EN 62311:2008 Vurdering v elektronisk og elektrisk utstyr forundet med grenser for reidstkere som utsettes for elektromgnetiske felt. Direktiv 2004/108/EF Elektromgnetisk komptiilitet nor i

4 EN 55012:2008; A1:2010 Kjøretøy, åter og interne forrenningsmotorer. Direktive 98/96/EF Mritimt utstyr EN 60945:2002+C1:2008 Mritim nvigering og rdiokommuniksjonsutstyr (motorsystemer) CISPR16 Ledet og utstrålt utslipp EN :2008 ESD EN :2006 Strålingsimmunitet EN :2004 EFT EN :2005 Spenningssvingninger EN :2008 Ledet susceptiilitet EN :2001 Mgnetisk feltimmunitet EN :2004 Spenningsfll og -vrudd Direktiv 2006/42/EF Mskineri EN ISO Sikkerhet vedrørende mskineri Generelle prinsipper vedrørende utforming smt risikovurdering og -reduksjon En offisiell kopi v smsvrserklæringen er tilgjengelig på Miljøsmsvrserklæring Alle MotorGuide-produkter som er underlgt WEEE-direktivet 2002/96/EF, er i smsvr med krvene til WEEE-merking. Slike produkter er merket med en søppeldunk med kryss over (WEEE-symolet vist nedenfor) i smsvr med europeisk stndrd EN Symolet på produktet eller emllsjen ngir t dette produktet ikke må kstes smmen med nnet husholdningsvfll. I stedet er det ditt nsvr å kste kssert utstyr ved å gi det til en godkjent miljøstsjon for resirkulering v kssert elektrisk og elektronisk utstyr. Seprt innsmling og resirkulering v kssert utstyr når det skl kstes, vil idr til å evre nturressurser og sørge for t utstyret resirkuleres på en måte som ivretr helse og miljø. Du kn få mer informsjon om hvor du kn levere vfll til resirkulering ved å kontkte lokle myndigheter eller stedet der du kjøpte produktet. Viktig informsjon for rukere! ISO B forsiktighetssymol Les denne dokumentsjonen i lle tilfeller der dette symolet vises. Dette symolet rukes for å informere deg om potensielle risikoer eller situsjoner som kn kreve t du griper inn. Bruk v dette utstyret på ndre måter enn det som er spesifisert v Attwood Corportion, kn h negtiv innvirkning på utformingen og medføre risiko. ADVARSEL: Utstyret skl ikke rukes i eksplosive miljøer. ADVERTENCIA: Este equipo no está diseñdo pr uso en tmósfers explosivs. AVVERTIMENTO: Quest pprechitur non è inteso per l'uso in mienti esplosivi. WARNUNG: Ds Ausrüstung drf in einer explosiven Umgeung NICHT verwendet werden. ADVERTISSEMENT: Cet équipement n'est ps prévu pour une utilistion ds des environments explosifs. ii nor

5 Tkk Tkk for t du kjøpte en MotorGuide Xi5 trådløs dorgemotor. Xi5 er designet og produsert for å levere den ytelsen som sportsfiskere forventer: stille drift, pålitelighet og presis kontroll. Vi er trygge på t Xi5 vil gi deg mnge fntstiske fiskeopplevelser, og vi setter pris på t du hr vlgt MotorGuide. Sett v litt tid til å registrere din nye Xi5 på motorguide.com, eller fyll ut og send oss det medfølgende grntiregistreringskortet. Grntimelding Produktet du hr gått til innkjøp v, leveres med en Begrenset grnti fr MotorGuide. Grntivilkårene er fremstt i delen Grntiinformsjon i denne håndoken. Grntierklæringen inneholder en eskrivelse v dekningens vrighet, viktige frskrivelser og egrensninger når et gjelder ersttning, og nnen relevnt informsjon. Vi er deg lese gjennom denne viktige informsjonen. Disse eskrivelsene og spesifiksjonene vr gjeldende på tidspunktet d denne håndoken le godkjent for trykking. MotorGuide, som hr som mål å gjøre kontinuerlige foredringer, foreholder seg derfor retten til å stnse produksjonen v modeller når som helst for å endre spesifiksjoner, utførelser, metoder og prosedyrer uten vrsel og videre forpliktelse. MotorGuide, Lowell, Michign, USA. Mercury Mrine Egle og Lowrnce er registrerte vremerker for Nvico Inc. Grmin er et registrert vremerke for Grmin Ltd. Humminirder et registrert vremerke for Johnson Outdoors Mrine Electronics, Inc. Vexilr er et registrert vremerke for Vexilr, Inc. Informsjon om vremerker og opphvsrett MERCURY MARINE. Med enerett. Reproduksjon v hele eller deler v dokumentsjonen er forudt hvis ikke smtykke er innhentet. Alph, Axius, Brvo One, Brvo Two, Brvo Three, Circle M med ølgelogo, K-plnes, Mriner, MerCthode, MerCruiser, Mercury, Mercury med ølgelogo, Mercury Mrine, Mercury Precision Prts, Mercury Propellers, Mercury Rcing, MotorGuide, OptiMx, Quicksilver, SeCore, Skyhook, SmrtCrft, Sport-Jet, Verdo, VesselView, Zero Effort, Zeus, #1 On the Wter og We're Driven to win er registrerte vremerker som tilhører Brunswick Corportion. Pro XS er et vremerke som tilhører Brunswick Corportion. Mercury Product Protection er et registrert servicemerke som tilhører Brunswick Corportion. nor iii

6 nor iv

7 Grntiinformsjon MotorGuide To års egrenset grnti... 1 Generell informsjon og komponentidentifiksjon Motorens komponenter... 3 Nedtegning v serienummer... 4 Produktregistrering... 4 Båteierens nsvr... 4 Beskytte personer i vnnet... 5 Sikkerhetsmelding vedrørende psssjerer... 5 Sikker ruk v åten... 5 Informsjon om produktinstllsjon, ledningstilkopling og tteri Montere dorgemotoren... 7 Aneflinger vedrørende prksis og driftsprosedyrer... 9 Aneflinger for tteri Btterisikkerhet Opprette felles jording Forkortelser for ledningenes frgekoder Btteritilkopling Aktivere den trådløse pedlen Aktivere håndholdt fjernkontroll Kople sonrdisplyet til dorgemotoren Bruke dorgemotoren Forklring v sttusindiktorlmper Stue og t i ruk dorgemotoren Justere motordyden Bruke pedlen Bruk med håndholdt fjernkontroll Vedlikehold og lgring Vedlikehold v dorgemotoren Kontroll og vedlikeholdsoversikten Klrgjøre før lgring Kontrollere tteriet Skifte propell nor v

8 Servicessistnse for eier Feilsøking Feilsøking v pedl og håndholdt fjernkontroll Hjelp til service Servicekontorene til Mercury Mrine vi nor

9 GARANTIINFORMASJON MotorGuide To års egrenset grnti TA VARE PÅ DEN OPPRINNELIGE KJØPSKVITTERINGEN ELLER SALGSAVTALEN. 1. Det grnteres overfor den opprinnelige kjøperen t elektriske MotorGuide-dorgemotorer som enyttes til rekresjonsformål, vil være fri for friksjonsfeil og mterildefekter i to år fr kjøpsdtoen. 2. For å få utført servicereid under grntien, må kjøperen levere eller returnere enheten (i forsikret tilstnd og med frkten forhåndsetlt) til en utorisert serviceforhndler for MotorGuide. ENHETEN SKAL IKKE RETURNERES TIL SALGSSTEDET, med mindre dette også er et utorisert serviceverksted. Produkter som returneres per post skl pkkes omhyggelig og inneholde en eskrivelse prolemets ntur og/eller hvilken service som ønskes, i tillegg til kundens dresse og telefonnummer. For å få utført reid under grntien, må en kopi v kvitteringen, slgsvtlen, registreringsekreftelsen eller nnet kjøpsevis, legges ved produktet som returneres. Grntikrv vil ikke godts hvis ikke kjøpsevis for dorgemotoren eller nnen registreringsekreftelse eller slgsvtle for motoren, fremlegges. 3. MotorGuide vil, etter egen vurdering, reprere eller ersttte elementer som dekkes under disse grntietingelsene. Verken MotorGuide eller MotorGuide-serviceforhndlere er nsvrlige for skder på MotorGuide-produkter som skyldes reprsjoner som er utført v ndre enn en utorisert MotorGuide-serviceforhndler. Hverken MotorGuide eller Attwood er nsvrlige for svikt eller skde som skyldes uriktig instllsjon, oppsett eller klrgjøring, eller for feil som skyldes tidligere service eller reprsjon. 4. Det grnteres overfor den opprinnelige kjøperen t MotorGuide dorgemotorer som enyttes til kommersiell eller offentlig ruk, vil være fri for friksjonsfeil og mterildefekter i ett (1) år. Kommersiell ruk er definert som enhver ruk v dette produktet til reid eller ruk i ervervsøyemed, eller ll ruk v produktet som genererer inntekt i en del v grntiperioden. Dette gjelder selv om produktet re leilighetsvis rukes til slike formål, herunder lnt nnet utleie, guiding, fiskeferier smt lignende forretningsdrift. Grntien kn ikke overføres til etterfølgende kjøper. Mercury Product Protection-plnen er ikke tilgjengelig for kunder med kommersiell ruk eller innen det offentlige. 5. Begrenset livstidsgrnti for komposittksler fr MotorGuide. Det grnteres overfor den opprinnelige kjøperen t komposittksler fr MotorGuide vil være fri for friksjonsfeil og mterildefekter i hele produktets livstid. MotorGuide vil kostndsfritt ersttte enhver komposittksel med friksjonsfeil eller mterildefekter, med en ny komposittksel. Monteringskostndene vil være kjøperens enensvr. 6. Grntidekningen er tilgjengelig for kunder som kjøper produktet fr en utorisert forhndler eller en detljhndler som er utorisert v MotorGuide Mrine til å distriuere produktet i det lndet slget le gjennomført. Grntiens dekning og vrighet vrierer etter hvilket lnd eieren hr osted i. Den egrensede grntien trer i krft på den dtoen produktet selges til kjøperen, eller på den dtoen produktet først lir ttt i ruk, lt etter hv som inntreffer først. MotorGuide-tilehør dekkes v denne egrensede grntien i en periode på ett (1) år fr slgsdto. Reprsjon eller utskiftning v deler, eller utførelse v service under denne grntien, forlenger ikke grntien utover den opprinnelige utløpsdtoen. Grntikmpnjer omfttes ikke v denne erklæringen, og dekningen kn vriere mellom ulike kmpnjer. Grntien gjelder ikke for produkter som enten ikke er solgt eller ikke er ttt i ruk innen seks år fr produksjonsdto. 7. Denne grntien gjelder ikke deler med norml slitsje, herunder slitte kler, eller justeringer, eller produktskde som følge v: 1) forsømmelse, mnglende vedlikehold, ulykke, unorml drift eller feil instllsjon eller service; 2) misruk, så som øyde metllstmmer, øyde mgnetksler, ødelgte kontrollkler osv., eller ulykker, modifiseringer, overdreven slitsje eller skde som skyldes t eier ikke hr tilrettelgt for nødvendig instllsjon eller ikke hr utvist rimelig ktsomhet; 3) ruk v tilehør eller deler som ikke er produsert v MotorGuide eller Attwood; 4) endring eller fjerning v deler; 5) t ndre enn et utorisert MotorGuide-serviceverksted hr åpnet nedre enhet (motor). Hvis slike forhold foreligger, vil dette ugyldiggjøre grntien. 8. Vi foreholder oss retten til å foret konstruksjonsforedringer på enhver dorgemotor uten derved å forplikte oss til å foret disse på tidligere produserte dorgemotorer. nor 1

10 GARANTIINFORMASJON 9. Alle seriliserte "Service-Repir"-dorgemotorer hr ett (1) års grnti. Ikke-seriliserte, elektriske "Service-Repir"-dorgemotorer hr IKKE grntidekning. Begrepet "Service-Repir"-dorgemotor henviser til dorgemotorer som selges v MotorGuide, og som kn være rukt, men som er litt kontrollert og deretter fått mindre reprsjoner utført. Den opprinnelige kjøperen v en "Service- Repir"-motor defineres som den første kjøperen v motoren etter t den hr litt definert som en "Service-Repir"-motor. En "Service-Repir"-motor er merket med et lått kleemerke på tterikelen og huset. På merket står teksten "Mnufcturer Certified Service-Repir Motor" (motor som hr fått utført servicereprsjon og er sertifisert v produsent). 10. Denne grntien omftter ikke: 1) opphling, sjøsetting, tuing eller lgring, frktkostnder og/eller reisetid, telefon- eller leieutgifter v noen type, uleilighet eller tpt tid eller inntekt, eller ndre følgeskder; 2) fjerning eller utskifting v åtskillevegger eller ndre mteriler, på grunn v åtens utforming, for å få tilgng til produktet; 3) frkopling og tilkopling v fstklede dorgemotorer. 11. OPPHØR AV DEKNING: Grntidekningen kn opphøre for produkter ved tvungen tilkelevering eller produkter som kjøpes på uksjon, fr et gjenrukssted, fr et utslg, fr et forsikringsselskp, fr uutoriserte åtforhndlere eller -yggere eller fr ndre tredjeprter. 12. ALLE TILFELDIGE SKADER ELLER FØLGESKADER DEKKES IKKE AV DENNE GARANTIEN. GARANTIER VEDRØRENDE SALGBARHET OG EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL DEKKES IKKE AV DENNE GARANTIEN.UNDERFORSTÅTTE GARANTIER BEGRENSET TIL VARIGHETEN AV DENNE GARANTIEN. ENKELTE DELSTATER/LAND TILLATER IKKE BEGRENSNINGER FOR VARIGHET NÅR DET GJELDER UNDERFORSTÅTTE GARANTIER, ELLER EKSKLUSJON ELLER BEGRENSNING AV TILFELDIGE SKADER ELLER FØLGESKADER. DET ER DERFOR MULIG AT OVENNEVNTE BEGRENSNINGER ELLER EKSKLUSJONER IKKE GJELDER FOR DEG. DENNE GARANTIEN GIR DEG VISSE JURIDISKE RETTIGHETER. DET ER MULIG AT DU I TILLEGG HAR ANDRE RETTIGHETER, SOM KAN VARIERE FRA LAND TIL LAND OG DELSTAT TIL DELSTAT. For egne notter: Modellnummer Serienummer 2 nor

11 GENERELL INFORMASJON OG KOMPONENTIDENTIFIKASJON Motorens komponenter - Hode - c - Spirlkel Utløsningsspk (prkert/drift) m d - e - f - Btterikler (skjulte) Trådløs pedl Håndholdt trådløs fjernkontroll g - Dekselfeste h - Propell k l n c d i - j - k - l - m - Skeg Nedre enhet (motor) Dydekrge Dydekrgeknott Komposittstolpe n - Styresnekke j g f e h i nor 3

12 Nedtegning v serienummer GENERELL INFORMASJON OG KOMPONENTIDENTIFIKASJON Det er viktig å notere serienummeret og nnen viktig informsjon for fremtidige ehov. Serienummermerkene efinner seg på følgende plsseringer på dorgemotoren. Noter serienummeret og modellnummeret i de tomme feltene i delen Grntiinformsjon i denne håndoken Modellidentifiksjonsnummer Serienummer Produktregistrering For grntimessige formål er vi deg registrere MotorGuide-dorgemotoren ved å fylle ut det vedlgte grntikortet eller ved å gå inn på Båteierens nsvr Båtføreren er nsvrlig for riktig og sikker kjøring v åten smt sikkerheten til lle psssjerene om ord og llmennheten. Det nefles på det sterkeste t lle førere hr lest og forstått hele denne håndoken før de tr i ruk dorgemotoren. Påse t minst én nnen person om ord hr fått opplæring i grunnleggende ruk v dorgemotoren, i tilfelle føreren skulle li ute v stnd til å kjøre åten. 4 nor

13 Beskytte personer i vnnet VED DORGING GENERELL INFORMASJON OG KOMPONENTIDENTIFIKASJON Det er vnskelig for en person som står eller flyter i vnnet å komme seg unn fort nok når en åt kommer i hns/hennes retning, selv når åten holder lv frt Sørg lltid for å senke frten og være svært forsiktig når du ruker åten i et område der det kn efinne seg personer i vnnet. MENS BÅTEN LIGGER STILLE! ADVARSEL En roterende propell, en åt i frt eller enhver solid gjenstnd som er festet til åten, kn utgjøre en dødsfre for svømmere. Stopp dorgemotoren øyelikkelig dersom noen efinner seg i vnnet og er nær åten. Slå v dorgemotoren før du tillter t personer svømmer, eller efinner seg i vnnet, nær åten. Sikkerhetsmelding vedrørende psssjerer Hold øye med lle psssjerene når åten er i evegelse. Ved en plutselig reduksjon v åtens hstighet, for eksempel ved en rå retningsendring, kn psssjerer li kstet ut v åten. Sikker ruk v åten For å kunne nyte åtlivet på en sikker måte ør du være kjent med ktuelle estemmelser og restriksjoner som gjelder ruk v åt, og t hensyn til rådene nedenfor. Bruk flyteutstyr. Det er påudt ved lov t godkjent flytevest/redningsvest i riktig størrelse, skl være lett tilgjengelig for hver person om ord. Båten må ikke overelstes. De fleste åter er klssifisert og sertifisert for en mksimlelstning (vekt) (se åtens typeskilt). Hvis du er i tvil, må du kontkte forhndleren eller åtprodusenten. Utfør sikkerhetskontroller og nødvendig vedlikehold. Følg regelmessige intervller, og sørg for t lle reprsjoner utføres på en forsvrlig måte. Kjør ldri åten under påvirkning v lkohol eller ndre rusmidler (forudt ved lov). Ved ruk v lkohol eller ndre rusmidler reduseres dømmekrften og reksjonsevnen krftig. Omordstigning. Slå v dorgemotoren når psssjerer stiger om ord eller går i lnd. Mksimlt støynivå. Dorgemotorens lydtrykknivå overskrider ikke 70 db (A). Vær oppmerksom. Båtføreren er i henhold til loven nsvrlig for å være ktpågivende, h god sikt og lytte. Båtføreren skl h uhindret sikt, spesielt forover. Ingen psssjerer, lst eller fiskeseter skl lokkere sikten for åtføreren mens åten kjøres. Gjenstnder under vnn. Senk hstigheten og kjør forsiktig ved ferdsel på grunt vnn. Snulefrer. Pss på t kler og ledninger ikke er ført eller plssert slik t noen kn snule i dem. nor 5

14 GENERELL INFORMASJON OG KOMPONENTIDENTIFIKASJON Meld fr om ulykker. Båtførere er i henhold til loven forpliktet til å levere en rpport til myndighetene som er nsvrlig for åtsikkerheten i den ktuelle delstten, når åten hr vært involvert i visse ulykker. Det må meldes fr om ulykken dersom 1) det er tp v liv eller snnsynlighet for tp v liv, 2) det er personskder som krever medisinsk ehndling utover førstehjelp, 3) det er skde på åter eller nnen eiendom for en verdi v over USD 500 eller 4) åten hr gått tpt. Be om ytterligere hjelp fr de lokle myndighetene. 6 nor

15 INFORMASJON OM PRODUKTINSTALLASJON, LEDNINGSTILKOPLING OG BATTERI Montere dorgemotoren 1. Fjern de to sidepnelskruene fr hver side v dekselfestet. Trekk sidedekslene vrsomt ort fr dekselfestet. Vær forsiktig så du ikke skder monteringstppene, og fjern sidedekslene fr egge sider v dorgemotoren Sidepnelskruer Monteringstpper 2. Hvis du skifter ut en eksisterende MotorGuide-dorgemotor eller en dorgemotor fr en nnen produsent, skl du kontrollere om de eksisterende monteringshullene psser med det nye dekselfestet før du orer nye hull. Påse t monteringsstedet tilfredsstiller krvene i Trinn Hvis du ikke trenger å ore nye hull for å montere dorgemotoren, kn du fortsette til Trinn Vær nøye med å velge et egnet område på åten, nær midtlinjen, for montering v dorgemotoren. Påse t monteringsoltene som vender forover ikke går gjennom skroget. Få en nnen person til å hjelpe deg med å holde dorgemotoren i riktig posisjon mens du merker v monteringsstedet. VIKTIG: Kontroller motorens prkerings-/driftsposisjon på monteringsstedet før du orer monteringshull. VIKTIG: Velg et område på dekket med en vstnd på 10,2 cm (4.0 in.) mellom åtugen og dekselfestet for å unngå forstyrrelser mellom dorgemotoren og ugrullen ved lossing eller lsting på en rtt rmpe. VIKTIG: Påse t hodet ikke stikker ut over åtredden når motoren er i prkert stilling. VIKTIG: Det kreves en minimumsklring på 13 mm (0.5 in.) mellom motorstmmen og støtlisten på åten når dorgemotoren er i driftsstilling Monteringssted med 10,2 cm (4.0 in.) klring fr ugen 5. Plsser dorgemotoren i stuestilling på det vlgte stedet på åten. Bruk monteringsrketten som en ml for å merke v for monteringshullene. VIKTIG: Det kreves fire monteringshull (to på hver side) for riktig montering v dorgemotoren. Du kn velge mellom sju monteringshull på hver side på monteringsrketten. Velg de to monteringshullene på hver side som fungerer est med åtens utforming. nor 7

16 INFORMASJON OM PRODUKTINSTALLASJON, LEDNINGSTILKOPLING OG BATTERI VIKTIG: For sikrest mulig montering må monteringshullene være så lngt fr hverndre som prktisk mulig på monteringsrketten Plssering v monteringshull smme på egge sider 6. Bor monteringshull med et 8 mm (5/16 in.) or. Fjern lle rester. VIKTIG: På glssfieråter kn sprekkdnnelse forhindres ved å ruke et forsenkingsor eller et større or for å forsenke monteringshullene. 7. Rett inn monteringsrketten med orehullene. Hvis motoren monteres på en glssfieråt uten mtter, må gummiisoltorene monteres mellom skroget og monteringsrketten. Sett tre monteringsolter v rustfritt stål inn gjennom monteringshullene på den ene siden v monteringsrketten. Sett på skive og nylock-låsemutter på hver olt, men ikke strm dem end. MERK: Hvis dorgemotoren monteres i en åt med gummimtte, trengs ikke gummiisoltorer. c g d d e f e f c - d - e - f - g - Monteringsrkett Festeolt Gummiisoltor Dekk Skive Nylock-mutter Mtte 8 nor

17 INFORMASJON OM PRODUKTINSTALLASJON, LEDNINGSTILKOPLING OG BATTERI 8. T tk i motorstmmen, og løft den uoltede siden v monteringsrketten. Sett oltene gjennom monteringshullene mens du holder monteringsrketten i en vinkel. Når monteringsrketten holdes i en vinkel lir det lettere å sette inn oltene uten t det forstyrrer fotutløsermeknismen. Sett en skive og en nylock-mutter på hver olt Rett dorgemotoren inn med monteringshullene i skroget. Hold monteringsoltene med en 7/16 in.- skiftenøkkel eller pipenøkkel for å strmme nylock-mutterne på egge sider v monteringsrketten fr undersiden v skroget. 10. Monter sidepnelene på dorgemotoren. Vær forsiktig slik t monteringstppene ikke skdes. Monter sidepnelskruene Sidepnelskruer Monteringstpper Aneflinger vedrørende prksis og driftsprosedyrer VIKTIG: Kople fr dorgemotoren under lding og etter hver gngs ruk. Ikke ruk hovedmotortteriet til å drive dorgemotoren. Kontroller t tteriene er plssert i et tterihus for å hindre utilsiktet kortslutning v tteripolene. nor 9

18 INFORMASJON OM PRODUKTINSTALLASJON, LEDNINGSTILKOPLING OG BATTERI Før dorgemotorens ledninger på motstt side v ndre ledninger i åten. Kople åttilehør direkte til hovedmotortteriet. Ikke ld dorgemotorens tterier mens dorgemotoren er i driftsstilling (nede). Aneflinger for tteri Bruk 12 V dypsyklustterier for åt. Antll tterier som er nødvendig, vhenger v dorgemotormodellen. Se Btteritilkopling. Generelt sett vil dypsyklustterier med høyere mperetime-klssifisering eller reservekpsitetsklssifisering gi lengre driftstid og edre ytelse. Monter en utomtsikring med mnuell tilkestilling i kretsen med dorgemotorens positive ledninger, innen 180 cm (72 in.) fr tteriet. Disse kn skffes fr den lokle MotorGuide-forhndleren eller fr De medfølgende 10 guge-tteriklene skl ikke forlenges med mer enn 1,8 m (6 ft) over en totllengde på 3 m (10 ft). Hvis lengre tterikler er nødvendig, kn MotorGuide skffe 8 mm² (8 guge) tterikler. Bruk nylock-muttere for å feste tteriklene til polene. Hvis vingemuttere enyttes for å feste tteriklene, kn resulttet li løse koplinger. Dydemålere eller ekkolodd må drives fr motorens strttteri. Hvis elektronisk utstyr tilkoples dorgemotortteriene, kn det oppstå elektrisk interferens og muligens elektrolyse. Beskrivelse v neflt tilehør fr MotorGuide 8 guge tterikel og -klemmer med 50 A utomtsikring med mnuell tilkestilling Delenummer MM309922T 50 A kretsryter med mnuell tilkestilling MM A utomtsikring med mnuell tilkestilling 8M Btterisikkerhet! ADVARSEL Et tteri som er i ruk eller ldes, produserer gss som kn ntennes og eksplodere og dermed sprute ut svovelsyre som kn gi lvorlige rnnsår. Ventiler området rundt tteriet og ruk verneutstyr når du håndterer eller utfører service på tterier. Når tterier ldes, dnnes det en eksplosiv gss i hver celle. Noe v denne gssen slipper ut gjennom hull i ventileringspluggene, noe som kn medføre en eksplosiv tmosfære rundt tteriet ved dårlig ventilering. Denne eksplosive gssen kn finnes i eller omkring tteriet i flere timer etter t det er litt ldet. Gnister eller flmmer kn ntenne denne gssen og gi opphv til intern eksplosjon, noe som kn sprenge tteriet. T følgende forholdsregler for å forhindre eksplosjon: 1. Ikke røyk i nærheten v tterier som ldes eller som nylig er litt ldet. 2. Ikke ryt strømførende kretser ved tteripolene, d gnistdnnelse vnligvis forekommer når strømførende kretser rytes. Vær lltid forsiktig når du kopler til eller fr kelklemmer på ldere. Dårlige forindelser er en vnlig årsk til lysuer, som kn forårske eksplosjoner. 3. Ikke reverser polriteten til koplingene mellom tteripoler og kler. Opprette felles jording En felles jordingskopling (-) øker sonrsensitiviteten, foredrer sonrvisningen, unngår t jordingskretsen kn li en kilde til korrosjon eller elektrolyse og reduserer interferens med nnet elektronisk utstyr. På 12 V dorgemotorer skl den negtive (-) polen på dorgemotortteriet tilkoples den negtive (-) polen på motorens strttteri, med en felles jordingskel som utgjør en felles jordingsforindelse. 10 nor

19 INFORMASJON OM PRODUKTINSTALLASJON, LEDNINGSTILKOPLING OG BATTERI På 24 V og 36 V dorgemotorer kn en felles jordingsforindelse ikke opprettes med 12 V elektriske systemer, på grunn v de ulike kretsspenningene. For å foreygge interferens med nnet elektronisk utstyr omord, skl mn føre lle tteriledninger på vstnd fr ndre ledninger i åten (på motstt side hvis mulig), holde tterikellengden så kort som mulig og lltid ruke tterikler med riktig dimensjon (guge). ELEKTROLYSE Hvis du ruker motorens hovedtteri som strømkilde for dorgemotoren, kn metlldelene utsettes for elektrolyse. Hvis motorens og tteriets ledninger er riktig montert, og elektrolyseprolemet likevel vedvrer, skl dorgemotoren isoleres fr ll nnen elektronikk i åten. Det nefles ikke å ruke motorenshovedtteri som strømkilde for dorgemotoren. Se Btteritilkopling for riktig instllsjon. Forkortelser for ledningenes frgekoder Forkortelser for ledningsfrge BLK Svrt BLU Blå BRN Brun GRY Grå GRN Grønn ORN eller ORG Ornsje PNK Ros PPL eller PUR Fiolett RED Rød TAN Lyserun WHT Hvit YEL Gul LT eller LIT Lys DK eller DRK Mørk Btteritilkopling! ADVARSEL Før reid utføres i nærhet v komponenter i det elektriske systemet, skl tteriklene frkoples tteriet. Dette for å forhindre personskde eller skde på det elektriske systemet på grunn v utilsiktet kortslutning.! FORSIKTIG Frkopling eller tilkopling v tteriklene i feil rekkefølge kn føre til skde på grunn v elektrisk støt, eller kn skde det elektriske nlegget. Den negtive (-) tterikelen må lltid frkoples til først og tilkoples sist. OBS Bruk v dorgemotoren utover de neflte spenningsspesifiksjonene, kn forårske produktskde. Mksimumsspenningen må ikke overskrides. VIKTIG: Se merket på dorgemotorhodet for informsjon om spenningskrvene for dorgemotoren. 12 V BATTERITILKOPLING 1. Strt med den negtive (-) ledningen, og kople tteriklene fr motorens strttteri. 2. Monter en 50 A (r) eller 60 A (est) utomtsikring med mnuell tilkestilling i rekke med dorgemotorens positive strømledning (+) og den positive klemmen (+) på dorgemotortteriet. 3. Kople dorgemotorens positive ledning (+) til den positive klemmen (+) på dorgemotorens tteri. 4. Kople dorgemotorens negtive ledning (-) til den negtive klemmen (-) på dorgemotorens tteri. 5. Kople en strtkel (felles jordingskrets) fr dorgemotortteriets negtive klemme ( ) til motortteriets negtive ( ) klemme. nor 11

20 MERK: Frtøyer med 12 V dorgemotorer og flere tterier må være utstyrt med en felles jordkrets. Hvis det ikke opprettes en felles jordkrets mellom frtøyets tterier, kn det føre til lvorlig korrosjon, elektrolyse eller elektrisk støt. MERK: Den felles jordkelen skl ikke være mer enn 1 ledningsdimensjon (1 guge) mindre enn tteriklene, og skl i lle tilfeller ikke være mindre enn 16 guge (AWG). Den felles jordkelen må være isolert. Den skl være tilkoplet de negtive (-) tteripolene med koplinger v ringtypen. 6. Strt med den positive (+) ledningen, og kople tteriklene til motorens strttteri. INFORMASJON OM PRODUKTINSTALLASJON, LEDNINGSTILKOPLING OG BATTERI e BLK RED RED BLK c d f V tterikopling med felles jording - Strømkler til dorgemotor - Automtsikring med mnuell tilkestilling c - Dorgemotorens tteri d - Motorens strttteri e - Strømkler til motor f - Felles jordingskel (-) 24 V BATTERITILKOPLING 1. Strt med den negtive (-) ledningen, og kople tteriklene fr motorens strttteri. 2. Monter en 50 A (r) eller 60 A (est) utomtsikring med mnuell tilkestilling i rekke med dorgemotorens positive strømledning (+) og dorgemotortteriets B positive (+) pol. 3. Kople dorgemotorens positive ledning (+) til den positive polen (+) på dorgemotorens tteri B. 4. Kople en krysskoplingsledning (refernse grå) mellom den negtive (-) tteripolen B og den positive (+) tteripolen A. VIKTIG: Krysskoplingsledningen skl h smme dimensjon som den negtive (-) og den positive (+) strømledningen. 5. Kople dorgemotorens negtive ledning (-) til den negtive klemmen (-) på tteriet A. 12 nor

21 INFORMASJON OM PRODUKTINSTALLASJON, LEDNINGSTILKOPLING OG BATTERI 6. Strt med den positive (+) ledningen, og kople tteriklene til motorens strttteri. d BLACK GRAY Bttery A c RED Bttery B c V tteritilkopling - Strømkler til dorgemotor - Automtsikring med mnuell tilkestilling c - Krysskoplingsledning (medfølger ikke) d - Negtiv (-) tteripol VIKTIG: Ikke kople en felles jordingskel mellom 24 V- og 12 V-kretser. 36 V BATTERITILKOPLING 1. Strt med den negtive (-) ledningen, og kople tteriklene fr motorens strttteri. 2. Monter en 50 A (r) eller 60 A (est) utomtsikring med mnuell tilkestilling i rekke med dorgemotorens positive strømledning (+) og dorgemotortteriets C positive (+) pol. 3. Kople dorgemotorens positive ledning (+) til den positive polen (+) på dorgemotorens tteri C. 4. Kople en krysskoplingsledning (refernse grå) mellom den negtive (-) tteripolen C og den positive (+) tteripolen B. VIKTIG: Krysskoplingsledningen skl h smme dimensjon som den negtive (-) og den positive (+) strømledningen. 5. Kople en krysskoplingsledning (refernse grå) mellom den negtive (-) tteripolen B og den positive (+) tteripolen A. 6. Kople dorgemotorens negtive ledning (-) til den negtive klemmen (-) på tteriet A. nor 13

22 INFORMASJON OM PRODUKTINSTALLASJON, LEDNINGSTILKOPLING OG BATTERI 7. Strt med den positive (+) ledningen, og kople tteriklene til motorens strttteri. d BLK GRY Bttery A c GRY Bttery B c RED Bttery C c V tteritilkopling - Strømkler til dorgemotor - Automtsikring med mnuell tilkestilling c - Krysskoplingsledning (medfølger ikke) d - Negtiv (-) tteripol VIKTIG: Ikke kople en felles jordingskel mellom 36 V- og 12 V-kretser. Aktivere den trådløse pedlen Hver trådløse pedl og trådløse, håndholdte fjernkontroll hr et unikt serienummer, og hver trådløse kontrollenhet må individuelt synkroniseres med dorgemotorens mottker. Dorgemotorens mottker kn synkronisere inntil 40 trådløse kontrollenheter. Dette sikrer t dorgemotoren kun vil regere på kommndoer fr dedikerte kontrollenheter. Følg nvisningene nedenfor for å ktivere en trådløs kontrollenhet med dorgemotoren. Informsjon om sletting og reprogrmmering finner du i Pedl og håndholdt fjernkontroll omprogrmmering og tteriytte. VIKTIG: For å kunne ktivere flere pedler eller fjernkontroller må motoren først frkoples strømkilden og deretter tilkoples strømkilden igjen mellom ktivering v hver kontrollenhet. 1. Sett tteriene inn i den trådløse pedlen. Se Pedl og håndholdt fjernkontroll omprogrmmering og tteriytte. 2. Kople tteriklene til tteriet, eller kople tterikelen til en strømkilde. Innen t det hr gått 10 sekunder fr tteriklene koples til klemmene, trykker du på og holder inne knppene for propell og nker på den trådløse pedlen smtidig. 14 nor

23 INFORMASJON OM PRODUKTINSTALLASJON, LEDNINGSTILKOPLING OG BATTERI 3. Lytt etter et flertonesignl, som ngir t mottkeren hr synkronisert det elektroniske serienummeret. - - Anker -knpp (pedl på/v) Propell -knpp (propell på/v) 4. Slå pedlen på eller v ved å trykke på og holde inne nker -knppen. Ett pip fr pedlen ngir t pedlen er slått på. To pip ngir t pedlen er slått v. Aktivere håndholdt fjernkontroll Hvis dorgemotorens tterikler er tilkopler, skl tteriklene frkoples dorgemotortteriet. Strt med den negtive (-) ledningen. 2. Kople tteriklene til tteriet, eller kople tterikelen til en strømkilde. Innen t det hr gått 10 sekunder fr tteriklene koples til klemmene, trykker du på og holder innevenstrepil -knppen og høyrepil -knppen på den håndholdte fjernkontrollen smtidig. 3. Lytt etter et flertonesignl, som ngir t mottkeren hr lgret det elektroniske serienummeret. - - c - d - e - + -knpp øke hstigheten Propell -knpp propell på/v Høyrepil -knpp høyresving -knpp redusere hstigheten Venstrepil -knpp venstresving c e d nor 15

24 INFORMASJON OM PRODUKTINSTALLASJON, LEDNINGSTILKOPLING OG BATTERI Kople sonrdisplyet til dorgemotoren MERK: Denne prosedyren gjelder kun modeller utstyrt med integrert sonr. Prosedyren for tilkopling v sonrdisply gjelder dorgemotormodeller med integrert sonr som tilyr inneygget 200/83 khz sonrtrnsdusere som er komptile med sonrdisplyer fr Egle, Grmin, Humminird, Lowrnce og Vexilr. Informsjon om komptiilitet med ndre sonrer finner du på Dorgemotoren er utstyrt med en Lowrnce 7-pinners plugg. Det kn skffes dptere for tilkopling v sonrdisplyer fr ndre produsenter til dorgemotoren. Sett tilkoplingskelen i sonrkontkten k på sonrdisplyet. Kople enheten til strømforsyningen for å kontrollere t sonrkelen er riktig tilkoplet. - - Ledningsunt til nesekon-sonr 7-pinners Lowrnce-plugg til sonrdisply Adpterkler for trnsdusere er tilgjengelige fr MotorGuide Lowrnce 6-pinners dpter Grmin 6-pinners dpter Vexilr 3-pinners Humminird 7-pinners Delenummer 8M M M M nor

25 BRUKE DORGEMOTOREN Forklring v sttusindiktorlmper Denne dorgemotoren er utstyrt med et flerfunksjonspnel med sttusindiktorlmper. Det kn vise sttusen for motor, propell, tterilding og GPS, som hurtigrefernse under ruk. c - Indiktorlmpe for strøm på/v - Indiktorlmpe for propell på/v c - Indiktorlmpe for GPS-nvigsjon d - Btteristtuslmpe d Stue og t i ruk dorgemotoren 51836! ADVARSEL Roterende propeller kn føre til lvorlig personskde eller dødsfll. Motoren skl ikke strtes eller kjøres når den er ute v vnnet.! FORSIKTIG Bevegelige deler, som hengsler og svingpunkter, kn forårske lvorlige skder. Hold deg unn evegelige deler når du stuer, utløser eller tilter motoren. nor 17

26 STUING AV DORGEMOTOREN BRUKE DORGEMOTOREN 1. Trykk ned utløsningsspken for prkerings-/driftsstilling med den ene hånden eller foten. T et godt tk i stmmen med én hånd, og vipp dorgemotoren mot festet nor

27 BRUKE DORGEMOTOREN 2. Hev motoren opp v vnnet, og roter stmmen slik t den nedre enheten er rettet inn med monteringsholderen. Orienter nedre enhet slik t kelen ikke er kveilet rundt dorgemotorens stmme. Skyv nedre enhet inn i monteringsholderen og utløs utløsningsspken for prkerings-/driftsposisjon. Festet vil låse dorgemotoren i prkert stilling. c e d f c - d - e - f - Nedre enhet (motor) Dydekrge Stmme Spirlkel Utløsningsspk (prkert/drift) Monteringsholder 3. Skyv dydekrgen godt mot styrekoplingen. Roter dydekrgen til den er i inngrep med styrekoplingen, og strm deretter knotten for dydekrgen. - - c - Styresnekke Dydekrge Dydekrgeknott c MERK: Ekstr fester kn skffes for å støtte dorgemotoren i svært urolig sjø. Beskrivelse v neflt tilehør fr MotorGuide Stndrd Rm festestilistor Lng Rm festestilistor Delenummer 8M M nor 19

28 TA I BRUK DORGEMOTOREN BRUKE DORGEMOTOREN 1. Løsne knotten for dydekrgen, og skyv dydekrgen ort fr styrekoplingen. Strm dydekrgeknotten. 2. Trykk ned utløsningsspken for prkerings-/driftsstilling med den ene hånden eller foten. T et godt grep om stmmen og skyv nedre enhet ort fr monteringsholderen. c e d f c - d - e - f - Nedre enhet (motor) Dydekrge Stmme Spirlkel Utløsningsspk (prkert/drift) Monteringsholder 20 nor

29 BRUKE DORGEMOTOREN 3. Vipp motoren ut v prkert stilling, og senk dorgemotoren til dydekrgen hviler øverst på styrehuskrgen. Roter dorgemotoren slik t dydekrgen låses i riktig posisjon på styrehuskrgen, og frigjør spken for prkerings-/driftsposisjon. Motoren vil låses i driftsposisjon. Trekk motoren kover for å kontrollere t den sitter godt i driftsposisjon. - Dydekrgeknott Justere motordyden 53460! FORSIKTIG Vær på vkt overfor plutselig vektforskyvning når motoren settes i driftsposisjon eller motordyden justeres, for å unngå personskder. Når du skl heve eller senke motoren, skl du t et godt grep om motorstmmen med én hånd før du løsner dydekrgeknotten. Juster motordyden for å foredre motorytelsen ved ulike vnndyder. VIKTIG: Når du justerer motordyden skl nedre enhet være helt under vnn (minst 30 cm (12 in.) for å unngå propellkvitsjon. nor 21

30 BRUKE DORGEMOTOREN 1. Grip stmmen med den ene hånden, og løsne dydekrgeknotten slik t stmmen eveger seg fritt. - - Dydekrgeknott Dydekrge 2. Hev eller senk stmmen til ønsket dyde. Strm dydekrgeknotten for å feste stmmen. Bruke pedlen 53461! ADVARSEL Roterende propeller kn føre til lvorlig personskde eller dødsfll. Motoren skl ikke strtes eller kjøres når den er ute v vnnet.! ADVARSEL Vær forsiktig for å forhindre lvorlige personskder som følge v uventet kselersjon og oppremsing ved oppstrt v dorgemotoren. Når du ruker pedlen vil motoren strte ved de siste rukte innstillingene for hstighet og kurs. Hold deg fst i et sete eller et håndtk før du trår på pedlen, og nefl lle psssjerer om å gjøre det smme. 22 nor

31 BRUKE DORGEMOTOREN Synkroniser pedlen til dorgemotorens mottker for å ruke pedlen med dorgemotoren. Se Aktivere den trådløse pedlen i Informsjon om produktinstllsjon, ledningstilkopling og tteri i denne håndoken. f - Fremre del ned høyresving - Propell midlertidig på/v c - Propell konstnt på/v d - Bkre del ned venstresving e - Ankerknpp modeller med GPS også pedl på/v f - Hstighetskontrollhjul e c d SLÅ PEDALEN PÅ ELLER AV Trykk inn og hold nker -knppen. Ett kort pip fr pedlen ngir t pedlen er slått på. To korte pip ngir t pedlen er slått v. nor 23

32 RETNINGSKONTROLL BRUKE DORGEMOTOREN Vipp fremre del v pedlen ned for å svinge mot høyre. Vipp kre del for å svinge mot venstre. Avslutt svingingen ved å l pedlen gå tilke til midtstillingen uten å trykke ned fremre eller kre del. For å kke med motoren: Fortsett å trykke ned pedlen i én v retningene, til hodet peker mot den ønskede kjøreretningen. Det tilgjengelige styreområdet gjør t føreren kn styre dorgemotoren fori 360 i egge retninger. c c - Fremre del ned høyresving Midtre sperrestilling styring v Bkre del ned venstresving HASTIGHETSKONTROLL! ADVARSEL Vær forsiktig for å forhindre lvorlige personskder som følge v uventet kselersjon og oppremsing ved oppstrt v dorgemotoren. Når du ruker pedlen vil motoren strte ved de siste rukte innstillingene for hstighet og kurs. Hold deg fst i et sete eller et håndtk før du trår på pedlen, og nefl lle psssjerer om å gjøre det smme. 24 nor

33 BRUKE DORGEMOTOREN Reguler dorgemotorens hstighet ved å dreie på hstighetskontrollhjulet på pedlen. Roter hjulet forover for å øke motorhstigheten, og roter det kover for å redusere hstigheten. Trykk inn og hold den fjærelstede knppen for å kjøre motoren ved vlgt hstighet. Slipp den fjærelstede knppen for å stnse motoren. Trykk på knppen Propell konstnt på/v én gng for å kjøre motoren ved vlgt hstighet. Trykk på knppen igjen for slå v motoren. Motorhstigheten kn justeres mens motoren er i gng. - Hstighetskontrollhjul roteres forover for å øke hstigheten - Fjærelstet knpp c - Knppen Propell konstnt på/v c nor 25

34 Bruk med håndholdt fjernkontroll BRUKE DORGEMOTOREN! ADVARSEL Roterende propeller kn føre til lvorlig personskde eller dødsfll. Motoren skl ikke strtes eller kjøres når den er ute v vnnet. Synkroniser pedlen til dorgemotorens mottker for å ruke den håndholdte fjernkontrollen med dorgemotoren. Se Aktivere håndholdt fjernkontroll i Informsjon om produktinstllsjon, ledningstilkopling og tteri i denne håndoken. - - c - d - e - Øke hstigheten Propell på/v Høyresving Redusere hstigheten Venstresving c e d SLÅ DEN HÅNDHOLDTE FJERNKONTROLLEN AV OG PÅ Den håndholdte fjernkontrollen er lltid på, og er klr til ruk så snrt dorgemotoren er på og i driftsstilling. STYRING For å svinge mot venstre: Trykk på venstresving -knppen på den håndholdte fjernkontrollen. For å svinge mot høyre: Trykk på høyresving- knppen på den håndholdte fjernkontrollen. Det tilgjengelige styreutslget gjør t dorgemotoren kn svinge mer enn 360, slik t den kn rukes i revers. HASTIGHETSKONTROLL Trykk på knppen Propell på/v én gng for å strte propellen, og trykk på knppen Propell på/v én gng til for å stnse propellen. Systemet hr 20 hstighetsnivåer. Trykk på knppen øke hstigheten (+) for å øke motorhstigheten med ett nivå, og trykk på knppen redusere hstigheten (-) for å redusere motorhstigheten med ett nivå. 26 nor

35 BRUKE DORGEMOTOREN Hvis du holder inne øke hstigheten (+) eller redusere hstigheten (-) vil hstighetsnivået økes eller reduseres til hstighetsgrensen er nådd. Hvis du holder inne øke hstigheten (+) eller redusere hstigheten (-) i 2,5 sekunder, vil hstighetsnivået økes fr 0 % til 100 % eller reduseres fr 100 % til 0 %. Dorgemotoren vil vgi to pipesignler når den når hstighetsgrensen på 100 % eller 0 %. nor 27

36 Vedlikehold v dorgemotoren For å holde dorgemotoren i god driftsmessig stnd og opprettholde den pålitelige ytelsen, må det regelmessig utføres kontroll v og vedlikehold på motoren. Holde den godt vedlikeholdt for å ivret sikkerheten for deg og dine psssjerer.! ADVARSEL Hvis dorgemotoren ikke inspiseres, vedlikeholdes eller repreres, kn det medføre produktskde, lvorlig personskde eller dødsulykker. Ikke utfør vedlikehold eller service på motoren hvis du ikke er kjent med riktige service- og sikkerhetsrutiner. Noter lt utført vedlikehold og t vre på vedlikeholdsekreftelser og kvitteringer. VELGE RESERVEDELER Bruk kun originle reservedeler fr MotorGuide. Kontroll- og vedlikeholdsoversikten FØR HVER BRUK Kontroller om ledningstilkolingene er løse eller korroderte. Kontroller om tteriledningene sitter godt fst på polene. Nylock-muttere nefles for å feste tteriklene til polene. Kontroller t propellmutteren er godt strmmet. Kontroller om propellldene er skdet. Kontroller t monteringen til åtdekket er strm. ALLTID ETTER BRUK Kople tteriklene fr strømkilden eller kople motoren fr åten. Kontroller t ikke tng og tre eller fiskesnører hr viklet seg rundt propellen eller propellkselen. Fjern lt rusk. Kontroller t propellmutteren er godt strmmet. VEDLIKEHOLD OG LAGRING Vsk dorgemotoren med rent vnn og et mildt rengjøringsmiddel, f. eks. Attwood Premium Bot Wsh, for å fjerne skitt og støv som kn ripe opp overflten. VIKTIG: Ikke ruk sterke rengjøringsmidler som inneholder klor eller sitrusolje for å rengjøre dorgemotoren. Disse midlene kn skde lkken på dorgemotoren. VIKTIG: Dorgemotoren skl ikke vskes med høytrykkspyler. HVER 100. TIME ELLER ÅRLIG (DET SOM INNTREFFER FØRST) 1. Smør skruegjengene på dydekrgeknotten med 2-4-C med PTFE. MERK: 2-4-C med PTFE er et åtsmøremiddel som kn skffes fr åtutikker eller din MotorGuideforhndler. Refernsenr. for slnge Beskrivelse Bruksområder Delenummer C med PTFE Skruegjenger på dydekrgeknott Q 1 28 nor

37 VEDLIKEHOLD OG LAGRING 2. Fjern de to sidepnelene ved å løsne de to skruene på hver side v festet. Trekk dekslet ort fr festet og mot fotutløserspken. - - Skruegjenger på dydekrgeknott Sidepnelskruer Smør koplingen for fotutløserspken på hver side v festet med 2-4-C med PTFE. Trå inn fotutløserspken og smør sporet med et jevnt lg 2-4-C med PTFE lngs hele sporet. - Spor VIKTIG: Bruk ldri smøremidler i erosolform eller løsemiddelserte smøremidler for å smøre noen v dorgemotorens deler. Mnge sprysmøremidler inneholder skdelige drivmidler som kn forårske skde på forskjellige deler v dorgemotoren. Refernsenr. for slnge Beskrivelse Bruksområder Delenummer C med PTFE Spor på koplingen for fotutløserspken Q 1 4. Monter sidepnelene på dekkfestet, og strm skruene. 5. Kontroller t skruer, muttere og ndre festenordninger er strmme. 6. Kontroller tteriet. Les Kontrollere tteriet. nor 29

38 Klrgjøre før lgring Det viktigste å huske på ved klrgjøring v dorgemotoren til opplg, er å eskytte den mot korrosjon og skde som følge v t vnn fryser til is eller lir liggende igjen i motoren. Det nefles forøvrig t tterier frkoples før opplg, og t tteriene oppevres innendørs, på et tørt sted, ved lngtidslgring. Btteriene i den håndholdte fjernkontrollen og den trådløse pedlen ør også fjernes før lngvrig oppevring. Se Kontroll- og vedlikeholdsoversikten og utfør lle påkrevde vedlikeholdsoppgver for å klrgjøre dorgemotoren for opplg. Oppevr dorgemotoren på et tørt sted hvor den ikke vil utsettes for følgende temperturer: -29 ( 20 F). VIKTIG: Dorgemotorer som oppevres ved lvere temperturer enn 0 (32 F) må kjøres skte i minst 15 minutter før du ruker dem ved mer enn 30 %. Kontrollere tteriet Btteriet må kontrolleres med jevne mellomrom for å sikre t dorgemotoren fungerer som den skl. VIKTIG: Les sikkerhets- og vedlikeholdsnvisningene som følger med tteriet. 1. Påse t tteriet er festet til frkosten. 2. Påse t tterikelklemmene er rene, strmme og riktig påstt. For ruksnvisninger, se Btteritilkopling i Informsjon om produktinstllsjon, ledningstilkopling og tteri i denne håndoken. 3. Kontroller t tteriet er utstyrt med et tterihus for å hindre utilsiktet kortslutning v tteripolene. Skifte propell! ADVARSEL Hvis tteriet ikke koples fr før det utføres service- og vedlikeholdsreid, kn det føre til produktskde, personskde eller dødsulykker på grunn v rnn, eksplosjon, elektrisk støt eller uventet motorstrt. Btteriklene må lltid koples fr tteriet før det utføres vedlikehold eller service på motoren, og før motorkomponenter monteres eller fjernes. FJERN PROPELLEN 1. Kople tteriklene fr tteriet. 2. Bruk hnsker. Hold propellldet med den ene hånden, og ruk en 9/16 in. skiftnøkkel eller tng og en 9/16 in. koppnøkkel for å skru v propellmutteren. Fjern propellmutteren og skiven (eller noden, på sltvnnsmodeller). VIKTIG: Fjern propellmutteren med en skiftnøkkell eller tng og koppnøkkel. Bruk v nnet verktøy kn skde propellmutteren eller kselen. Hvis det er vnskelig å t v propellen, kn du ruke en gummihmmer for å nke lett på ksiden v motstte ld. Hvis du ikke får til å fjerne propellen, må du få en utorisert forhndler til å fjerne den. MERK: Hvis propellpinnen er øyd, må den skiftes. VEDLIKEHOLD OG LAGRING nor

39 MONTERE PROPELLEN VEDLIKEHOLD OG LAGRING 1. Roter motorkselen for å sette inn propellsplinten horisontlt. - Propellsplint Monter propellen på motorkselen ved å feste propellen på propellsplinten Monter skiven (eller noden, på sltvnnsmodeller) på propellkselen, og fest deretter propellmutteren. Strm propellmutteren godt Strm propellmutteren ytterligere ¼ omdreining. nor 31

40 Feilsøking SERVICEASSISTANSE FOR EIER MERK: For serviceinformsjon kn du t kontkt med et sertifisert MotorGuide-serviceverksted. En fullstendig liste over MotorGuide-serviceverksteder finner du på eller t kontkt med et Mercury Mrine-servicekontor. Symptom Mulig årsk Løsning Dorgemotoren regerer ikke på trådløse kommndoer Tp v effekt Overdreven støy eller virering Motorsvikt (motoren kjører ved redusert hstighet) Lvt ldenivå på dorgemotorens tterier Lvt ldenivå på tteriene til den håndholdte fjernkontrollen eller pedlen De trådløse kontrollenhetene er ikke synkronisert Lvt ldenivå på dorgemotorens tterier Løse eller korroderte tterikoplinger Propellen er løs, skdet eller ulnsert Feil ved ledningsnettet eller elektriske kolinger Sprukne eller vskllede mgneter Vnninntrengning i nedre enhet Propellen er løs, skdet eller ulnsert Skdede lgre eller øssinger Mgneter innvirker på rmtur Sprukne eller vskllede mgneter Løse elektriske forindelser Vrmeeskyttelsen er overelstet Propellen er løs, skdet eller ulnsert Kontroller dorgemotorens tteristtusindiktor. Ld eller skift ut tteriene etter ehov. Skift tterier i den håndholdte fjernkontrollen (ett AAA-tteri) eller pedlen (to AA-tterier). Se Aktivere den trådløse pedlen eller Aktivere håndholdt fjernkontroll. Kontroller dorgemotorens tteristtusindiktor. Ld eller skift ut tteriene etter ehov. Kontroller t tterikoplingene er rene og strmme. Les Skifte propell. Utilstrekkelig ledningsdimensjon fr tteriet til dorgemotoren. Ledningsdimensjon på 6 guge nefles. Motoren vgir ulyder. T kontkt med et servicesenter. T kontkt med et servicesenter. Les Skifte propell. T kontkt med et servicesenter. Slå v strømtilførselen og drei propellen for hånd. Hvis propellen ikke dreier fritt med lett mgnetisk innvirkning, skl du t kontkt med et serviceverksted. Motoren vgir ulyder. T kontkt med et servicesenter. Koplinger i hodet kn være løse eller skdede. T kontkt med et servicesenter. Temperturen er høyere enn de spesifiserte grensene. T kontkt med et servicesenter. Les Skifte propell. 32 nor

41 SERVICEASSISTANSE FOR EIER Symptom Mulig årsk Løsning Lmpene for propell og tteri på dorgemotoren linker, og et lydsignl vgis Motorsvikt (motoren går ikke) Feil med temperturvlesningen (modeller med integrert sonr) Det er vnskelig å flytte motoren til driftsstilling eller prkert stilling Vnskelig å fjerne propellen Intern elektronisk feil Lvt ldenivå på dorgemotorens tterier Løse eller korroderte tterikoplinger Feil ved ledningsnettet eller elektriske kolinger Løse elektriske forindelser Vrmeeskyttelsen er overelstet Sikring eller kretsryter er åpen Mgneter innvirker på rmtur Feil med åtledninger Nedre enhet ikke helt nedsenket Skdet nesekon Skdet sonrkel Låsemeknismen henger Bøyd propellsplint Bøyd mgnetksel Kople fr tteriet. T kontkt med et servicesenter. Kontroller dorgemotorens tteristtusindiktor. Ld eller skift ut tteriet etter ehov. Kontroller t tterikoplingene er rene og strmme. Utilstrekkelig ledningsdimensjon fr tteriet til dorgemotoren. Ledningsdimensjon på 6 guge nefles. Kontroller t koplingene er rene og strmme. Kople fr dorgemotorens tterier, og kontroller om sjøvekster eller rusk hr smlet seg rundt propellen. Temperturen er høyere enn de spesifiserte grensene. T kontkt med et servicesenter. Skift sikringen eller tilkestill kretsryteren kun etter t du hr funnet årsken til prolemet. Slå v strømtilførselen og drei propellen for hånd. Hvis propellen ikke dreier fritt med lett mgnetisk innvirkning, skl du t kontkt med et serviceverksted. T kontkt med et servicesenter. Juster motordyden. Påse t nedre enhet er helt under vnn. Se Justere motordyden. T kontkt med et servicesenter. T kontkt med et servicesenter. Smør låsemeknismen. Se Kontroll- og vedlikeholdsoversikten. Hold det ene ldet og nk lett på motstt ld med en gummihmmer. Bruk en kittekniv på egge sider v propellen for å påføre likt trykk. T kontkt med et servicesenter. Feilsøking v pedl og håndholdt fjernkontroll SLETTE MOTTAKERENS MINNE Hvis du sletter mottkerens minne, vil lle elektroniske ID-numre som er lgret i mottkerens minne, også slettes. nor 33

42 SERVICEASSISTANSE FOR EIER 1. Kople tterikelen til en strømkilde. Innen det hr gått ti sekunder: Trykk på knppene venstrepil, høyrepil, +og på den håndholdte fjernkontrollen smtidig. 2. Lytt etter et lngt pipesignl, som ngir t mottkeren hr slettet lle de lgrede, elektroniske IDnumrene. MERK: Hvis du ikke innen ti sekunder trykket smtidig på lle de fire knppene, eller hvis du ikke hører ett lngt pipesignl, skl du kople tteriklene fr strømkilden og deretter lese Aktivere den trådløse pedlen og Aktivere håndholdt fjernkontroll i Informsjon om produktinstllsjon, ledningstilkopling og tteri i denne håndoken. REPROGRAMMERE TRÅDLØS PEDAL ELLER FJERNKONTROLL MERK: Denne ktiveringsprosedyren gjelder pedlen og den håndholdte fjernkontrollen. VIKTIG: For å kunne ktivere flere pedler eller fjernkontroller må motoren først frkoples strømkilden og deretter tilkoples strømkilden igjen mellom ktivering v hver kontrollenhet. 1. Kople tteriklene fr strømkilden. Vent i 30 sekunder, og kople deretter motoren til strømkilden. 2. Innen det hr gått ti sekunder: Trykk på og hold inne knppene venstrepil og høyrepil på den håndholdte fjernkontrollen. For pedlkontrolleren holdes du inne knppene for propell og nker smtidig. SKIFTE BATTERI I PEDALEN Spesifisert tteri: To AA-tterier 1. Fjern de to skruene som fester tteridekselet. Fjern tteridekselet. - - Btterideksel Skruer Fjern tteriene fr tteriholderen. 3. Sett inn nye tterier i riktig retning for riktig polritet. 34 nor

43 SERVICEASSISTANSE FOR EIER 4. Påse t gummitetningen ligger riktig rundt tteridekselplten. - - AA-tterier Gummitetning Sett på tteridekselet og sett inn de to skruene. Strm skruene godt. - - Btterideksel Skruer SKIFTE BATTERI I DEN HÅNDHOLDTE FJERNKONTROLLEN Spesifisert tteri: Ett AAA-tteri nor 35

*8M * Samsvarserklæring FCC og IC. Takk. Garantimelding 90-8M Mercury Marine Xi5 trådløs utgave

*8M * Samsvarserklæring FCC og IC. Takk. Garantimelding 90-8M Mercury Marine Xi5 trådløs utgave Smsvrserklæring FCC og IC Tkk Xi5 ASM-FT PEDAL, INC, WRLS FCC ID - MVU09291 Xi5 ASM-NØKKELRING, DORGEMOTOR FCC ID - MVU09305 ACMA: N2523 IC: 6094A-09291, 6094A-09305 Denne enheten er i smsvr med del 15

Detaljer

Samsvarserklæring FCC og IC. EU-samsvarserklæring. Miljøsamsvarserklæring. Takk. 2014 Mercury Marine Xi5 trådløs utgave 90-8M0089302 1213

Samsvarserklæring FCC og IC. EU-samsvarserklæring. Miljøsamsvarserklæring. Takk. 2014 Mercury Marine Xi5 trådløs utgave 90-8M0089302 1213 Smsvrserklæring FCC og IC Xi5 ASM-FT PEDAL, INC, WRLS FCC ID - MVU09291 Xi5 ASM-NØKKELRING, DORGEMOTOR FCC ID - MVU09305 ACMA: N2523 IC: 6094A-09291, 6094A-09305 Denne enheten er i smsvr med del 15 v FCC-reglene.

Detaljer

Samsvarserklæring FCC og IC. EU-samsvarserklæring. Miljøsamsvarserklæring. Takk. 2014 Mercury Marine Pinpoint GPS 90-8M0089316 1213

Samsvarserklæring FCC og IC. EU-samsvarserklæring. Miljøsamsvarserklæring. Takk. 2014 Mercury Marine Pinpoint GPS 90-8M0089316 1213 Smsvrserklæring FCC og IC PINPOINT FJERNKONTROLL, FCC ID - MVU10148 ACMA: N2523 IC: 6094A-09291, 6094A-09305 Denne enheten er i smsvr med del 15 v FCC-reglene. Bruken er underlgt følgende to etingelser:

Detaljer

Takk. Garantimelding. 2011 Mercury Marine Ferskvann/saltvann 90-8M0060999 211

Takk. Garantimelding. 2011 Mercury Marine Ferskvann/saltvann 90-8M0060999 211 Tkk Tkk for t du vlgte MotorGuide, en v de este dorgemotorene på mrkedet. Mnge års erfring ligger til grunn for produksjonen v produkter v førsteklsses kvlitet. MotorGuide hr derfor fått et omdømme for

Detaljer

nor i 2012 Mercury Marine 90-8M0066063 112

nor i 2012 Mercury Marine 90-8M0066063 112 nor i 2012 Mercury Mrine 90-8M0066063 112 ii nor Komponenter styrekulthåndtk Plssering v styrekulthåndtkskomponenter... 1 Betjening v dødmnnsbryter Dødmnnsbryter... 2 Justering v styrekulthåndtk Justeringer...

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 25/30 EFI 4-takter 90-10244G91 110 !

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 25/30 EFI 4-takter 90-10244G91 110 ! Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de este påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i åtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

ALDRI SLUTT Å LÆRE NYE TING, ALDRI SLUTT Å FORBEDRE DEG SELV, OG ALDRI, ALDRI SLUTT Å FISKE.

ALDRI SLUTT Å LÆRE NYE TING, ALDRI SLUTT Å FORBEDRE DEG SELV, OG ALDRI, ALDRI SLUTT Å FISKE. Tkk Tkk for t du vlgte MotorGuide VriMAX. Med VriMAX hr MotorGuide utnyttet sine mnge år med erfring, og kn derfor gi deg en motor med digitl, vribel hstighetskontroll, som er beregnet for mksimlt ntll

Detaljer

Bruker-, vedlikeholdsmonterings- og

Bruker-, vedlikeholdsmonterings- og 2017 Mercury Mrine X5-55/X5-70/X5-80/X5-105 Bruker-, vedlikeholdsmonterings- og grntihåndok 8M0127488 1116 nor nor EU-smsvrserklæring Attwood Corportion erklærer med dette t dorgemotoren MotorGuide X5

Detaljer

Bruksanvisning/ Brugsanvisning

Bruksanvisning/ Brugsanvisning 1 6 d c e Bruksnvisning/ Brugsnvisning f h g i j k l m 7 8 10 2 3 9 c e d Bkovervendt/Bgudvendt Høyde/højde 61-105 cm 4 5 11 12 Mks vekt/vægt 18 kg Alder 9m 4å UN regultion no. R129 i-size 8 9 13 14 15

Detaljer

Drivstofftanker (A.5.2.2) ISO 13591, ISO 8469

Drivstofftanker (A.5.2.2) ISO 13591, ISO 8469 Velkommen om ord! Tilstrekkelig stell og vedlikehold er viktig for t Mercury-produktet skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 75/90/115/125 OptiMax 90-10208G90 1209 !

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 75/90/115/125 OptiMax 90-10208G90 1209 ! Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de este påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i åtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

Bruk Vedlikehold Installering Garanti Håndbok

Bruk Vedlikehold Installering Garanti Håndbok 2014 Mercury Mrine X3-40/X3-45/X3-55/X3-70 Bruk Vedlikehold Instllering Grnti Håndbok 8M0099469 914 nor nor EU-smsvrserklæring Attwood Corportion erklærer med dette t dorgemotoren MotorGuide X3 er i smsvr

Detaljer

2015 Mercury Marine. Oppblåsbar båt 570/620 i M-serien. Oppblåsbar båt i M-serien

2015 Mercury Marine. Oppblåsbar båt 570/620 i M-serien. Oppblåsbar båt i M-serien 2015 Mercury Mrine Opplåsr åt 570/620 i M-serien Opplåsr åt i M-serien 8M0110033 515 nor nor Alle hos Mercury Mrine tkker deg for t du hr vlgt en opplåsr åt fr Mercury Mrine. Du hr gjort en klok investering

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2011 Mercury Marine 40 Jet firetakter 90-8M0055481 111 !

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2011 Mercury Marine 40 Jet firetakter 90-8M0055481 111 ! Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de beste påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i båtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

Samsvarserklæring påhengsmotor, vanlig totakter

Samsvarserklæring påhengsmotor, vanlig totakter Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de este påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i åtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

2 50mm 4x 1x 1x a b c b A B C 1 b b a B b b 6 b b a

2 50mm 4x 1x 1x a b c b A B C 1 b b a B b b 6 b b a 50mm A B C 4x x x 3 4 5 B 6 7 8 9 0 3 4 5 A 3 45 o 3 4 45 o 3 5 6 SIKKERHETSREGLER Les disse sikkerhetsinstruksene før du tr i ruk pprtet. Oppevr de i nærheten for fremtidig refernse. Disse instruksene

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de beste påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i båtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

ut maskinen, og kontroller komponentene Mikro-USB-kabel SD-minnekort Hurtigstartguide DVD-ROM

ut maskinen, og kontroller komponentene Mikro-USB-kabel SD-minnekort Hurtigstartguide DVD-ROM Hurtigstrtguide DSmoile 820W Strt her DSmoile 820W DSmoile 920DW Tkk for t du vlgte Brother. Din støtte er viktig for oss, og vi er glde for å h deg som kunde. Før du ruker mskinen, les denne hurtigoppsettguiden

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service Mercury Marine 15/20 firetakter G !

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service Mercury Marine 15/20 firetakter G ! Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de este påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i åtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

300 VERADO FIRETAKTERSMOTOR VERADO CCT-TEKNOLOGI (CLOSED COMPARTMENT TECHNOLOGY) MONTERINGSVEILEDNING OG TILLEGG TIL EIERHÅNDBOK

300 VERADO FIRETAKTERSMOTOR VERADO CCT-TEKNOLOGI (CLOSED COMPARTMENT TECHNOLOGY) MONTERINGSVEILEDNING OG TILLEGG TIL EIERHÅNDBOK Merury Mriner Merury, Merury Mrine, MerCruiser, Merury MerCruiser, Merury Ring, Merury Preision Prts, Merury Propellers, Mriner, Quiksilver, Alph, Axius, Brvo One, Brvo Two, Brvo Three, K- Plnes, MerCthoe,

Detaljer

2015 Mercury Marine. 75/90/115/115 Pro XS/125 OptiMax og 80 Jet. Påhengsmotor Bruk Vedlikehold Garanti Installering Håndbok

2015 Mercury Marine. 75/90/115/115 Pro XS/125 OptiMax og 80 Jet. Påhengsmotor Bruk Vedlikehold Garanti Installering Håndbok 8M0102698 1214 nor 2015 Mercury Mrine 75/90/115/115 Pro XS/125 OptiMx og 80 Jet Påhengsmotor Bruk Vedlikehold Grnti Instllering Håndbok nor Smsvrserklæring Fritidsbåtdirektivet 94/25/EC som endret v direktiv

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2011 Mercury Marine 30/40 firetakter 90-8M0055442 111 !

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2011 Mercury Marine 30/40 firetakter 90-8M0055442 111 ! Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de beste påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i båtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

Mercury Marine W6250 Pioneer Road P.O. Box 1939 Fond du Lac, WI 54935-1939 USA,

Mercury Marine W6250 Pioneer Road P.O. Box 1939 Fond du Lac, WI 54935-1939 USA, Velkommen om ord! Tilstrekkelig stell og vedlikehold er viktig for t Mercury-produktet skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 80 Jet OptiMax 90-10259G90 1209 !

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 80 Jet OptiMax 90-10259G90 1209 ! Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de beste påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i båtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 135/150/175/150-175 Pro XS OptiMax 90-8M0058036 311

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 135/150/175/150-175 Pro XS OptiMax 90-8M0058036 311 Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de beste påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i båtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

2015 Mercury Marine. 75/80/90/100/115 EFI firetakter. Påhengsmotor Sjekkliste Vedlikehold Garanti Montering Håndbok

2015 Mercury Marine. 75/80/90/100/115 EFI firetakter. Påhengsmotor Sjekkliste Vedlikehold Garanti Montering Håndbok 2015 Mercury Mrine 75/80/90/100/115 EFI firetkter Påhengsmotor Sjekkliste Vedlikehold Grnti Montering Håndbok 8M0107779 415 nor nor Smsvrserklæring for motorer som benyttes i fritidsbåter, ihht. Fritidsbåtdirektivet

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK INSTALLASJON BRUK VEDLIKEHOLD

INSTRUKSJONSBOK INSTALLASJON BRUK VEDLIKEHOLD INSTRUKSJONSBOK INSTALLASJON BRUK VEDLIKEHOLD MODELLER: Ferskvnn, sltvnn, Tour og Tour ES Denne elektriske utenordsmotoren v merket MotorGuide, som er stt smmen v deler produsert i USA og ndre lnd, v MotorGuide,

Detaljer

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her ADS-2100 Les Produktsikkerhetsguide før du koler til mskinen. Les deretter Hurtigstrtguide for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL ADVARSEL viser en potensielt frlig

Detaljer

Styresystemet, generelt (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995

Styresystemet, generelt (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995 Velkommen om ord! Tilstrekkelig tilsyn og vedlikehold er viktig for t Mercury-produktet skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

Bruk Vedlikehold Installering Garanti Håndbok

Bruk Vedlikehold Installering Garanti Håndbok 2015 Mercury Mrine X5-55/X5-70/X5-80/X5-105 Bruk Vedlikehold Instllering Grnti Håndbok 8M0110068 615 nor nor EU-smsvrserklæring Attwood Corportion erklærer med dette t dorgemotoren MotorGuide X5 er i smsvr

Detaljer

Motorprodusentens navn: Mercury Marine Adresse: W6250 W. Pioneer Road, P. O. Box 1939 By: Fond du Lac, WI Postnummer: 54936-1939 Land: USA

Motorprodusentens navn: Mercury Marine Adresse: W6250 W. Pioneer Road, P. O. Box 1939 By: Fond du Lac, WI Postnummer: 54936-1939 Land: USA MERK: Følgende gjelder kun CE-merkede produkter. Smsvrserklæring Mercury MerCruiser Denne hekkggregtet eller innenordsmotoren smsvrer når montert i henhold til Mercury MerCruisers instrukser med krvene

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service Mercury Marine 2,5/3,5 firetakters 90-8M !

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service Mercury Marine 2,5/3,5 firetakters 90-8M ! Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de beste påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i båtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

Samsvarserklæring for fremdriftsmotorer for fritidsbåter i henhold til kravene i direktiv 94/25/EC og endringene i 2003/44/EC

Samsvarserklæring for fremdriftsmotorer for fritidsbåter i henhold til kravene i direktiv 94/25/EC og endringene i 2003/44/EC Smsvrserklæring for fremdriftsmotorer for fritidsåter i henhold til krvene i direktiv 94/25/EC og endringene i 2003/44/EC Denne innenordsmotoren tilfredsstiller krvene i direktivene nedenfor smt relterte

Detaljer

INNHOLD. Bruk. Garantiinformasjon

INNHOLD. Bruk. Garantiinformasjon Hvis serienummerplten til utenordsmotoren hr CE merket nederst i venstre hjørne, gjelder følgende erklæring: Denne utenordsmotoren som er produsert v Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA eller Mrine

Detaljer

Mercury Marine W6250 Pioneer Road P.O. Box 1939 Fond du Lac, WI 54935-1939 USA,

Mercury Marine W6250 Pioneer Road P.O. Box 1939 Fond du Lac, WI 54935-1939 USA, Velkommen om bord! Tilstrekkelig stell og vedlikehold er viktig for t Mercury-produktet skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

Samsvarserklæring for motorer som benyttes i fritidsbåter, ihht. Fritidsbåtdirektivet 94/25/EC som endret av direktiv 2003/44/EC

Samsvarserklæring for motorer som benyttes i fritidsbåter, ihht. Fritidsbåtdirektivet 94/25/EC som endret av direktiv 2003/44/EC Smsvrserklæring for motorer som benyttes i fritidsbåter, ihht. Fritidsbåtdirektivet 94/25/EC som endret v direktiv 2003/44/EC Motorprodusentens nvn: Mercury Mrine Adresse: W6250 W. Pioneer Rod, P. O. Box

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service Mercury Marine 2,5/3,5 firetakter G !

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service Mercury Marine 2,5/3,5 firetakter G ! Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de beste påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i båtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 135/150/175/150-175 Pro XS OptiMax 90-10299G91 310

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 135/150/175/150-175 Pro XS OptiMax 90-10299G91 310 Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de beste påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i båtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

Samsvarserklæring påhengsmotor, vanlig totakter

Samsvarserklæring påhengsmotor, vanlig totakter Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de beste påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i båtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

Drivstofftanker (A.5.2.2) ISO 13591, ISO 8469

Drivstofftanker (A.5.2.2) ISO 13591, ISO 8469 Velkommen om ord! Tilstrekkelig stell og vedlikehold er viktig for t Mercury-produktet skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

2015 Mercury Marine. Sport 220/240; Sport eller Adventure 250/270, 290/310, 320/340. Sport og Adventure oppblåsbare båter

2015 Mercury Marine. Sport 220/240; Sport eller Adventure 250/270, 290/310, 320/340. Sport og Adventure oppblåsbare båter 2015 Mercury Mrine Sport 220/240; Sport eller Adventure 250/270, 290/310, 320/340 Sport og Adventure opplåsre åter 8M0108904 515 nor nor Alle hos Mercury Mrine tkker deg for t du hr vlgt en opplåsr åt

Detaljer

Motortype Drivstofftype Forbrenningssyklus Z eller hekkaggregat med innebygget eksosanlegg Diesel Firetakter

Motortype Drivstofftype Forbrenningssyklus Z eller hekkaggregat med innebygget eksosanlegg Diesel Firetakter Smsvrserklæring for Mercury diesel-hekkggregter (VW) Dette hekkggregtet tilfredsstiller krvene i direktivene nedenfor smt relterte stndrder med tilhørende endringer, når den er montert i smsvr med Mercury

Detaljer

Utskifte av slange. Gjeldende modeller. Kundemeddelelse. Inventar hos forhandler. Reservedeler på lager. Inspeksjon

Utskifte av slange. Gjeldende modeller. Kundemeddelelse. Inventar hos forhandler. Reservedeler på lager. Inspeksjon Nr. 98-16g Utskifte v slnge Gjeldende modeller Kundemeddelelse Inventr hos forhndler Reservedeler på lger Inspeksjon 1999 Mercury/Mriner 6 til og med 25 Hk (2-tkt) serienummer 0G818363 til og med 0G829089

Detaljer

Velkommen om bord! Samsvarserklæring. 2006 Mercury Marine 2.5/3.5 firetakter 90-10251G60 1005

Velkommen om bord! Samsvarserklæring. 2006 Mercury Marine 2.5/3.5 firetakter 90-10251G60 1005 Velkommen om bord! Tilstrekkelig tilsyn og vedlikehold er viktig for t Mercury-produktet skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

Installeringshåndbok. Daikin Altherma lavtemperatur monoblokk ekstravarmer EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Installeringshåndbok. Norsk

Installeringshåndbok. Daikin Altherma lavtemperatur monoblokk ekstravarmer EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Installeringshåndbok. Norsk Dikin Altherm lvtempertur monolokk EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Dikin Altherm lvtempertur monolokk Norsk Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om dokumentsjonen. Om dette dokumentet... Om esken. Ekstrvrmer.....

Detaljer

Mercury Marine W6250 Pioneer Road P.O. Box 1939 Fond du Lac, WI USA,

Mercury Marine W6250 Pioneer Road P.O. Box 1939 Fond du Lac, WI USA, Velkommen om ord! Tilstrekkelig stell og vedlikehold er viktig for t Mercury-produktet skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

Samsvarserklæring for fremdriftsmotorer for fritidsbåter i henhold til kravene i direktiv 94/25/EC og endringene i 2003/44/EC

Samsvarserklæring for fremdriftsmotorer for fritidsbåter i henhold til kravene i direktiv 94/25/EC og endringene i 2003/44/EC Smsvrserklæring for fremdriftsmotorer for fritidsbåter i henhold til krvene i direktiv 94/25/EC og endringene i 2003/44/EC Produsent: Mercury Rcing N7480 County Rod UU Fond du Lc, WI, USA 54937-9385 USA

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service Mercury Marine 80 Jet OptiMax 90-8M !

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service Mercury Marine 80 Jet OptiMax 90-8M ! Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de este påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i åtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service Mercury Marine 75/90/115/125 OptiMax 90-8M !

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service Mercury Marine 75/90/115/125 OptiMax 90-8M ! Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de este påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i åtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

Motorprodusentens navn: V M MOTORI, s.p.a. Adresse: VIA FERRARESE, 29 By: CENTO (FE) Postnummer: Land: Italia

Motorprodusentens navn: V M MOTORI, s.p.a. Adresse: VIA FERRARESE, 29 By: CENTO (FE) Postnummer: Land: Italia Smsvrserklæring for Mercury Diesel QSD innenordsmodeller Denne innenordsmotoren tilfredsstiller krvene i direktivene nedenfor smt relterte stndrder med tilhørende endringer, når den er montert i smsvr

Detaljer

Motorprodusentens navn: Mercury Marine MerCruiser Adresse: 3003 N. Perkins Road By: Stillwater, OK Postnummer: Land: USA

Motorprodusentens navn: Mercury Marine MerCruiser Adresse: 3003 N. Perkins Road By: Stillwater, OK Postnummer: Land: USA MERK: Følgende gjelder kun CE-merkede produkter. Smsvrserklæring Mercury MerCruiser Denne hekkggregt- eller innenordsmotoren smsvrer, når den er montert i henhold til Mercury MerCruisers nvisninger, med

Detaljer

Installeringshåndbok. Daikin Altherma lavtemperatur monoblokk ekstravarmer EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Installeringshåndbok. Norsk

Installeringshåndbok. Daikin Altherma lavtemperatur monoblokk ekstravarmer EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Installeringshåndbok. Norsk Dikin Altherm lvtempertur monolokk ekstrvrmer EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Norsk Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om dokumentsjonen. Om dette dokumentet... Om esken. Ekstrvrmer..... Slik fjerner du tilehør

Detaljer

Hekkaggregatmodellene 2.8 og 4.2 diesel

Hekkaggregatmodellene 2.8 og 4.2 diesel Hekkggregtmodellene 2.8 og 4.2 diesel 0001. Identifiksjonsfortegnelse Serienumrene er produsentens nøkler til forskjellige ingeniørdetljer som gjelder for Cummins MerCruiser Diesel motoren. Oppgi lltid

Detaljer

Drevets serienummerplasseringer. Registrer følgende informasjon: Zeus Drive-serienummer Transmisjonens serienummer

Drevets serienummerplasseringer. Registrer følgende informasjon: Zeus Drive-serienummer Transmisjonens serienummer Identifiksjon Registrer følgende informsjon: Serienumrene er produsentens nøkler til forskjellige tekniske detljer som gjelder for Cummins MerCruiser Diesel-produktet. Oppgi lltid modell- og serienummer

Detaljer

2015 Mercury Marine. 540 Bravo-hekkaggregater

2015 Mercury Marine. 540 Bravo-hekkaggregater 2015 Mercury Mrine 540 Brvo-hekkggregter 8M0112139 715 nor nor Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de beste båtmotorene på mrkedet. Den er konstruert med utllige egenskper som gjør den enkel å

Detaljer

Gjennom hele denne håndboken og på motoren det brukt faremeldinger, advarsler, forsiktighetsmeldinger og

Gjennom hele denne håndboken og på motoren det brukt faremeldinger, advarsler, forsiktighetsmeldinger og Velkommen! Du hr vlgt en v de este åtmotorene på mrkedet. Den er konstruert med utllige egenskper som gjør den enkel å ruke og gir lng levetid. Med riktig pleie og vedlikehold vil du h glede v dette produktet

Detaljer

INNHOLD. Bruk. Garantiinformasjon

INNHOLD. Bruk. Garantiinformasjon Hvis serienummerplten til utenbordsmotoren hr CE merket nederst i venstre hjørne, gjelder følgende erklæring: Denne utenbordsmotoren som er produsert v Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA eller Mrine

Detaljer

Gjennom hele denne håndboken og på motoren det brukt faremeldinger, advarsler, forsiktighetsmeldinger og

Gjennom hele denne håndboken og på motoren det brukt faremeldinger, advarsler, forsiktighetsmeldinger og Velkommen! Du hr vlgt en v de este åtmotorene på mrkedet. Den er konstruert med utllige egenskper som gjør den enkel å ruke og gir lng levetid. Med riktig pleie og vedlikehold vil du h glede v dette produktet

Detaljer

Takk. Garantimelding. 2011 Mercury Marine R3-30/R3-40/R3-45/R3-55 90-8M0057298 710

Takk. Garantimelding. 2011 Mercury Marine R3-30/R3-40/R3-45/R3-55 90-8M0057298 710 Takk Takk for at du valgte MotorGuide, en av de beste dorgemotorene på markedet. Mange års erfaring ligger til grunn for produksjonen av produkter av førsteklasses kvalitet. MotorGuide har derfor fått

Detaljer

Montering av Grand Star leddporter

Montering av Grand Star leddporter Montering v Grnd Str leddporter Slik holder du porten fin i mnge år Før du strter å mle, gi porten ett til to strøk Visir eller tilsvrende grunning. Bruk nerkjent, god husmling. To til tre strøk er å nefle.

Detaljer

24" 610 mm. 18" 457 mm. 22.3" 566 mm 28" 711 mm 38" 965 mm

24 610 mm. 18 457 mm. 22.3 566 mm 28 711 mm 38 965 mm Egenskper - SV-9075 Hevemeknisme LCD-hengsel 5 heving 4 Areidsflte 5 Låsr skuff Vippr tstturskuff og håndleddsstøtte 7 Høyre/venstre musskuff og -holder 8 Kelorgnisering 9 Løfterems for hevemeknisme 0

Detaljer

Gjennom hele denne håndboken og på motoren det brukt faremeldinger, advarsler, forsiktighetsmeldinger og

Gjennom hele denne håndboken og på motoren det brukt faremeldinger, advarsler, forsiktighetsmeldinger og Velkommen! Du hr vlgt en v de este åtmotorene på mrkedet. Den er konstruert med utllige egenskper som gjør den enkel å ruke og gir lng levetid. Med riktig pleie og vedlikehold vil du h glede v dette produktet

Detaljer

Dok.nr.: JD 551 Utgitt av: Teknikk Godkjent av: Teknologi

Dok.nr.: JD 551 Utgitt av: Teknikk Godkjent av: Teknologi Jernbneverket SIGNL Kp.: 7.d Teknologi Regler for bygging Utgitt: 0.0. Justeringsregler 0/50 KHz innkoblingsfelt, rele i ett Rev.: Togdeteksjon Side: v 7 GENERELT.... Spesielle forholdsregler.... Gyldige

Detaljer

Eneboerspillet. Håvard Johnsbråten

Eneboerspillet. Håvard Johnsbråten Håvrd Johnsråten Eneoerspillet Når vi tenker på nvendelser i mtemtikken, ser vi gjerne for oss Pytgors læresetning eller ndre formler som vi kn ruke til å eregne lengder, reler, kostnder osv. Men mer strkte

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

40 FourStroke med styrekulthåndtak. Bruks-, vedlikeholdsog. monteringshåndbok Mercury Marine

40 FourStroke med styrekulthåndtak. Bruks-, vedlikeholdsog. monteringshåndbok Mercury Marine 2016 Mercury Mrine 40 FourStroke med styrekulthåndtk Bruks-, vedlikeholdsog monteringshåndok 8M0115632 1215 nor nor Velkommen! Du hr vlgt en v de este åtmotorene på mrkedet. Den er konstruert med utllige

Detaljer

Kranbøyle DF Art.nr.: fra produksjonsår 1995

Kranbøyle DF Art.nr.: fra produksjonsår 1995 999209018-04/2014 no Forsklingseksperten. Krnbøyle DF rt.nr.: 586077000 fr produksjonsår 1995 Originl bruksnvisning Ts vre på for fremtidige behov Produktbeskrivelse ruksområde: b e Krnbøyle DF er et løfteredskp.

Detaljer

Hva er tvang og makt? Tvang og makt. Subjektive forhold. Objektive forhold. Omfanget av tvangsbruk. Noen eksempler på inngripende tiltak

Hva er tvang og makt? Tvang og makt. Subjektive forhold. Objektive forhold. Omfanget av tvangsbruk. Noen eksempler på inngripende tiltak Tvng og mkt Omfng v tvng og mkt, og kommunl kompetnse Hv er tvng og mkt? Tiltk som tjenestemottkeren motsetter seg eller tiltk som er så inngripende t de unsett motstnd må regnes som ruk v tvng eller mkt.

Detaljer

Gjennom hele denne håndboken og på motoren det brukt faremeldinger, advarsler, forsiktighetsmeldinger og

Gjennom hele denne håndboken og på motoren det brukt faremeldinger, advarsler, forsiktighetsmeldinger og Velkommen! Du hr vlgt en v de este åtmotorene på mrkedet. Den er konstruert med utllige egenskper som gjør den enkel å ruke og gir lng levetid. Med riktig pleie og vedlikehold vil du h glede v dette produktet

Detaljer

Vertikalt justeringsomfang: 20 (508 mm) Helling: ± 15 visningsvinkel Basert på en 10 høy x 1/2 dyp bærbar datamaskin. 12.5" 318 mm

Vertikalt justeringsomfang: 20 (508 mm) Helling: ± 15 visningsvinkel Basert på en 10 høy x 1/2 dyp bærbar datamaskin. 12.5 318 mm Egenskper - SV-9007 Hevemeknisme Rom for ærr dtmskin 3 Areidsflte 4 Lgringsplss for ett () litium-ion-tteri Vippr tstturskuff og håndleddsstøtte Høyre/venstre musskuff og -holder 7 Kelorgnisering 8 Løfterems

Detaljer

9 Potenser. Logaritmer

9 Potenser. Logaritmer 9 Potenser. Logritmer Foret utregingene nedenfor: 5 5 c 6 7 d e 5 f g h i Regn ut og gjør svrene så enkle som mulige: c y y d e f g h i j y y + y + y + + y Prisen på en motorsg vr kr 56 i 99. Vi regner

Detaljer

150 FourStroke. Bruker-, vedlikeholdsog. monteringshåndbok Mercury Marine

150 FourStroke. Bruker-, vedlikeholdsog. monteringshåndbok Mercury Marine 2017 Mercury Mrine Bruker-, vedlikeholdsog monteringshåndok 150 FourStroke 8M0127419 1216 nor nor Velkommen! Du hr vlgt en v de este åtmotorene på mrkedet. Den er konstruert med utllige egenskper som gjør

Detaljer

MARINE POWER EUROPE, Inc.

MARINE POWER EUROPE, Inc. Hvis serienummerplten til utenordsmotoren hr CE merket nederst i venstre hjørne, gjelder følgende erklæring: Denne utenordsmotoren som er produsert v Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA eller Mrine

Detaljer

Løsningsforslag til avsluttende eksamen i HUMIT1750 høsten 2003.

Løsningsforslag til avsluttende eksamen i HUMIT1750 høsten 2003. Løsningsforslg til vsluttende eksmen i HUMIT1750 høsten 2003. Teksten under hr litt litt prtsom fordi jeg hr villet forklre hvordn jeg gikk frm. Fr en studentesvrelse le det ikke forventet nnet enn sluttresulttene.

Detaljer

Kvalitetssikring av elektronisk pasientjournal - Skjema 1

Kvalitetssikring av elektronisk pasientjournal - Skjema 1 70778 EPJ Kvlitetssikring Skjem v. Hllvrd Lærum (tlf. 79886) Kvlitetssikring v elektronisk psientjournl - Skjem I dette spørreskjemet ønsker vi å få vite noe om din prktiske ruk v og ditt syn på elektronisk

Detaljer

Drivstofftanker (A.5.2.2) ISO 13591, ISO 8469

Drivstofftanker (A.5.2.2) ISO 13591, ISO 8469 Velkommen om bord! Tilstrekkelig tilsyn og vedlikehold er viktig for t Mercury-produktet skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

Dersom motoren kun er merket med et CE merke, gjelder følgende tekst fra direktiv for lystbåter:

Dersom motoren kun er merket med et CE merke, gjelder følgende tekst fra direktiv for lystbåter: Velkommen om bord! Tilstrekkelig tilsyn og vedlikehold er viktig for t Mercury produktet skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

89/336/EF; std. EN , SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN , IEC PT4-2, IEC PT4-3

89/336/EF; std. EN , SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN , IEC PT4-2, IEC PT4-3 Velkommen om bord! Forsvrlig tilsyn og vedlikehold er en viktig for t ditt Mercury-produkt skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

4/5/6 FourStroke. Bruker, vedlikeholdsog. monteringshåndbok Mercury Marine

4/5/6 FourStroke. Bruker, vedlikeholdsog. monteringshåndbok Mercury Marine 2016 Mercury Mrine Bruker, vedlikeholdsog monteringshåndok 4/5/6 FourStroke 8M0115930 1215 nor nor Velkommen! Du hr vlgt en v de este åtmotorene på mrkedet. Den er konstruert med utllige egenskper som

Detaljer

75/80/90/100/115/115 Pro XS FourStroke. Bruker-, vedlikeholdsog. monteringshåndbok Mercury Marine

75/80/90/100/115/115 Pro XS FourStroke. Bruker-, vedlikeholdsog. monteringshåndbok Mercury Marine 2017 Mercury Mrine 75/80/90/100/115/115 Pro XS FourStroke Bruker-, vedlikeholdsog monteringshåndok 8M0127438 1216 nor nor Velkommen! Du hr vlgt en v de este åtmotorene på mrkedet. Den er konstruert med

Detaljer

INNHOLD. Bruk. Garantiinformasjon

INNHOLD. Bruk. Garantiinformasjon Hvis serienummerplten til utenordsmotoren hr CE merket nederst i venstre hjørne, gjelder følgende erklæring: Denne utenordsmotoren som er produsert v Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA eller Mrine

Detaljer

8/9.9 og 9.9 Command Thrust/ProKicker FourStroke. Bruker, vedlikeholdsog. monteringshåndbok Mercury Marine

8/9.9 og 9.9 Command Thrust/ProKicker FourStroke. Bruker, vedlikeholdsog. monteringshåndbok Mercury Marine 2016 Mercury Mrine 8/9.9 og 9.9 Commnd Thrust/ProKicker FourStroke Bruker, vedlikeholdsog monteringshåndok 8M0115944 1215 nor nor Velkommen! Du hr vlgt en v de este åtmotorene på mrkedet. Den er konstruert

Detaljer

KLIMAANLEGG (DELT TYPE)

KLIMAANLEGG (DELT TYPE) OWNER S MANUAL BRUKERHÅNDBOK KLIMAANLEGG (DELT TYPE) For generell, privt bruk NO Innendørsenhet RAS-07PKVP-E RAS-10PKVP-E RAS-13PKVP-E RAS-16PKVP-E RAS-18PKVP-E RAS-07PKVP-ND RAS-10PKVP-ND RAS-13PKVP-ND

Detaljer

K323W. Fitting Kit. Monteringsanvisning for takstativ. x 4 x 8 x 1 x 1. x 4 x 4 x 4 x 4. x 8. Revision No: 5C 1

K323W. Fitting Kit. Monteringsanvisning for takstativ. x 4 x 8 x 1 x 1. x 4 x 4 x 4 x 4. x 8. Revision No: 5C 1 Fitting Kit Monteringsanvisning for takstativ x 4 x 8 x 1 x 1 x 4 x 4 x 4 x 4 x 8 Revision No: 5C 1 Montering første gang Pakk ut delene og kontroller innholdet. Kontakt din forhandler hvis deler mangler

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025 BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL TR PRO 91025 Sikkerhetsregler * Rådfør deg med lege før du begynner med et treningsprogram for å få råd om optimal trening. * Advarsel: Feil / for mye trening kan forårsake helseskader.

Detaljer

Samsvarserklæring for fremdriftsmotorer for fritidsbåter i henhold til kravene i direktiv 94/25/EC og endringene i 2003/44/EC

Samsvarserklæring for fremdriftsmotorer for fritidsbåter i henhold til kravene i direktiv 94/25/EC og endringene i 2003/44/EC Smsvrserklæring for fremdriftsmotorer for fritidsbåter i henhold til krvene i direktiv 94/25/EC og endringene i 2003/44/EC Produsent: Mercury Rcing, N7480 County Rod UU, Fond du Lc,, WI 54935 USA Autorisert

Detaljer

Styresystemet, generelt (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995

Styresystemet, generelt (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995 Velkommen om bord! Tilstrekkelig stell og vedlikehold er viktig for t Mercury-produktet skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

Spesifikasjoner for trallen. 888-SV-21MN-00 rev C. Bevegelsesomfang

Spesifikasjoner for trallen. 888-SV-21MN-00 rev C. Bevegelsesomfang Egenskper - SV-9008 Hevemeknisme Rom for ærr dtmskin 3 Areidsflte 4 Skuff med elektronisk utolås 5 Vippr tstturskuff og håndleddsstøtte Høyre/venstre musskuff og -holder 7 Kelorgnisering 8 Løfterems for

Detaljer

89/336/EF; std. EN , SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN , IEC PT4-2, IEC PT4-3

89/336/EF; std. EN , SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN , IEC PT4-2, IEC PT4-3 Velkommen om bord! Forsvrlig tilsyn og vedlikehold er en viktig for t ditt Mercury-produkt skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

Installeringshåndbok. Daikin Altherma lavtemperatur monoblokk tilleggsboks EK2CB07CAV3. Installeringshåndbok. Norsk

Installeringshåndbok. Daikin Altherma lavtemperatur monoblokk tilleggsboks EK2CB07CAV3. Installeringshåndbok. Norsk Instlleringshåndbok Dikin Altherm lvtempertur monoblokk tilleggsboks EKCB07CAV Instlleringshåndbok Dikin Altherm lvtempertur monoblokk tilleggsboks Norsk Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om dokumentsjonen.

Detaljer

Brugsanvisning. Datastyrt symaskin Bruksanvisning. Computerstyret symaskine

Brugsanvisning. Datastyrt symaskin Bruksanvisning. Computerstyret symaskine Dtstyrt symskin Bruksnvisning Computerstyret symskine Brugsnvisning Product Code (Produktkode):/ Produktkode (Product Code): 885-V60/V61/V62/V63/V64/V65 BLI KJENT MED SYMASKINEN Dtstyrt symskin Bruksnvisning

Detaljer

Gjennom hele denne håndboken og på motoren det brukt faremeldinger, advarsler, forsiktighetsmeldinger og

Gjennom hele denne håndboken og på motoren det brukt faremeldinger, advarsler, forsiktighetsmeldinger og Velkommen! Du hr vlgt en v de este åtmotorene på mrkedet. Den er konstruert med utllige egenskper som gjør den enkel å ruke og gir lng levetid. Med riktig pleie og vedlikehold vil du h glede v dette produktet

Detaljer

Gjennom hele denne håndboken og på motoren det brukt faremeldinger, advarsler, forsiktighetsmeldinger og

Gjennom hele denne håndboken og på motoren det brukt faremeldinger, advarsler, forsiktighetsmeldinger og Velkommen! Du hr vlgt en v de este åtmotorene på mrkedet. Den er konstruert med utllige egenskper som gjør den enkel å ruke og gir lng levetid. Med riktig pleie og vedlikehold vil du h glede v dette produktet

Detaljer

A Aa G H. Andre gjeldende EU-direktiver: Sikkerhet i maskindirektivet 2006/42/EC; Direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet 2004/108/EC

A Aa G H. Andre gjeldende EU-direktiver: Sikkerhet i maskindirektivet 2006/42/EC; Direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet 2004/108/EC Smsvrserklæring for 30/40/50/60 firetkter for fremdriftsmotorer for fritidsbåter i henhold til krvene i direktiv 94/25/EC og endringene i 2003/44/EC Motorprodusentens nvn: Mercury Mrine Technology Suzhou

Detaljer

Samsvarserklæring Fritidsbåtdirektivet 94/25/EC som endret av direktiv 2003/44/EC

Samsvarserklæring Fritidsbåtdirektivet 94/25/EC som endret av direktiv 2003/44/EC Smsvrserklæring Fritidsbåtdirektivet 94/25/EC som endret v direktiv 2003/44/EC Motorprodusentens nvn: Mercury Mrine Adresse: W6250 W. Pioneer Rod, P. O. Box 1939 By: Fond du Lc, WI Postnummer: 54936-1939

Detaljer

Original bruksanvisning 11/2010. Tas vare på for fremtidige behov. Doka smådelstainer. Art.-Nr. 583010000. Forskalingseksperten

Original bruksanvisning 11/2010. Tas vare på for fremtidige behov. Doka smådelstainer. Art.-Nr. 583010000. Forskalingseksperten 11/2010 Originl ruksnvisning 999281418 no Ts vre på for fremtidige ehov ok smådelstiner rt.-nr. 583010000 Forsklingseksperten Originl ruksnvisning ok smådelstiner Produkteskrivelse Produkteskrivelse ok

Detaljer

gator Norsk bruksanvisning 06.2011 2008 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the walking aid Gator are registered trademarks of R82 A/S.

gator Norsk bruksanvisning 06.2011 2008 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the walking aid Gator are registered trademarks of R82 A/S. gator TM orsk bruksanvisning 2008 R82 /S. ll rights reserved. The R82 logo and the walking aid Gator are registered trademarks of R82 /S. 06.2011 IHOLDSOVERSIKT Sikkerhet... 4 Verktøy... 4 Vask... 4 Vedlikehold...

Detaljer

Samsvarserklæring Fritidsbåtdirektivet 94/25/EC som endret av direktiv 2003/44/EC

Samsvarserklæring Fritidsbåtdirektivet 94/25/EC som endret av direktiv 2003/44/EC Smsvrserklæring Fritidsbåtdirektivet 94/25/EC som endret v direktiv 2003/44/EC Motorprodusentens nvn: Mercury Mrine Adresse: W6250 W. Pioneer Rod, P. O. Box 1939 By: Fond du Lc, WI Postnummer: 54936-1939

Detaljer

Samsvarserklæring Fritidsbåtdirektivet 94/25/EC som endret av direktiv 2003/44/EC

Samsvarserklæring Fritidsbåtdirektivet 94/25/EC som endret av direktiv 2003/44/EC Smsvrserklæring Fritidsbåtdirektivet 94/25/EC som endret v direktiv 2003/44/EC Motorprodusentens nvn: Mercury Mrine Adresse: W6250 W. Pioneer Rod, P. O. Box 1939 By: Fond du Lc, WI Postnummer: 54936-1939

Detaljer

89/336/EF; std. EN , SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN , IEC PT4-2, IEC PT4-3

89/336/EF; std. EN , SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN , IEC PT4-2, IEC PT4-3 Velkommen om bord! Forsvrlig tilsyn og vedlikehold er en viktig for t ditt Mercury-produkt skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer