Brugsanvisning. Datastyrt symaskin Bruksanvisning. Computerstyret symaskine

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brugsanvisning. Datastyrt symaskin Bruksanvisning. Computerstyret symaskine"

Transkript

1 Dtstyrt symskin Bruksnvisning Computerstyret symskine Brugsnvisning Product Code (Produktkode):/ Produktkode (Product Code): 885-V60/V61/V62/V63/V64/V65

2

3 BLI KJENT MED SYMASKINEN Dtstyrt symskin Bruksnvisning Product Code (Produktkode): 885-V60/V61/V62/V63/V64/V65 GRUNNLEGGENDE SYFUNKSJONER NYTTESØM TILLEGG Besøk oss på der du kn få produktstøtte og svr på hyppig stilte sporsmål (HSS).

4

5 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER Les disse sikkerhetsinstruksene før du bruker mskinen. FARE - For å redusere risikoen for elektrisk støt: 1 Alltid trekk støpselet fr stikkontkten umiddelbrt etter t du er ferdig med å bruke mskinen, rengjøre den eller utføre vedlikeholdsjusteringer som er nevnt i brukerveiledningen eller når du forlter mskinen uten oppsyn. ADVARSEL - For å redusere risikoen for brnnskder, brnn, elektrisk støt og personskder: 2 Trekk lltid støpselet ut v stikkontkten før du foretr justeringer som er nevnt i brukerveiledningen: Du kn koble fr mskinen ved å vri mskinen til O -posisjonen for å slå den v og deretter trekke støpselet ut v stikkontkten. Ikke trekk i ledningen. Plugg mskinen direkte inn i strømuttket. Ikke bruk en skjøteledning. Alltid koble fr mskinen når strømmen er gått. 3 Aldri bruk symskinen hvis en ledning eller et støpsel er skdet, hvis mskinen ikke fungerer som den skl, hvis du hr mistet den i bkken eller skdet den eller hvis du hr sølt vnn på den. Returner mskinen til nærmeste utoriserte forhndler eller servicesenter for undersøkelse, reprsjon eller elektrisk eller meknisk justering. Hvis du legger merke til noe uvnlig, som lukt, vrme, misfrging eller ødeleggelse, enten mskinen står til oppbevring eller er i bruk, må du umiddelbrt slutte å bruke mskinen og trekke ut strømledningen. Mskinen skl bæres i håndtket ved trnsport. Hvis du løfter mskinen etter en nnen del, kn det skde mskinen eller føre til t den fller i bkken, noe som kn forårske skder. Pss på t du ikke løfter mskinen med plutselige eller uforsiktige bevegelser, ellers kn du skde rygg eller knær. 1

6 4 Hold lltid rbeidsplssen ryddig: Mskinen må ldri brukes hvis noen v luftehullene er blokkerte. Sørg for t det ikke smler seg lo, støv og løst tøy rundt ventilsjonsåpningene og fotpedlen. Ikke plsser gjenstnder på fotpedlen. Ikke bruk skjøteledninger. Plugg mskinen direkte inn i strømuttket. Du må ldri slippe eller stikke gjenstnder inn i noen åpning. Må ikke brukes der det brukes erosol (spry)-produkter eller oksygen. Ikke bruk mskinen nær en vrmekilde, som for eksempel ovn eller strykejern, for d kn mskinen, strømledningen eller plgget som sys, bli ntent og resultere i brnn eller elektrisk støt. Ikke plsser mskinen på et ustbilt underlg, som et ustødig eller skrått bord, ellers kn den flle og forårske personskder. 5 Vær forsiktig når du bruker symskinen: Hold lltid øye med nålen. Ikke bruk bøyde eller skdede nåler. Hold fingrene unn lle bevegelige deler. Vær ekstr forsiktig rundt nålen. Sett mskinen til O for å slå den v før du foretr eventuelle justeringer i området rundt nålen. Ikke bruk skdet eller feilktig nåleplte, for det kn føre til t nålen brekker. Ikke skyv på eller dr i stoffet under sying, og følg instruksene nøye ved frihåndssying for å sikre t nålen ikke viker og brekker. 6 Denne mskinen er ikke et leketøy: Vær ekstr påpsselig når mskinen brukes v brn eller i nærheten v brn. Plstposen som denne mskinen ble levert i, skl oppbevres utilgjengelig for brn eller kstes. Ikke l brn leke med posen, dette utgjør en kvelningsfre. Ikke bruk utendørs. 7 For å gi mskinen lengre levetid: Mskinen bør ikke oppbevres i direkte sollys eller på steder med høy luftfuktighet. Mskinen må ikke brukes eller oppbevres i nærheten v vrmeovner, strykejern, hlogenlmper eller ndre vrme gjenstnder. Bruk bre nøytrl såpe eller vskemiddel for å rengjøre kssen. Benzen, tynner og skurepulver kn skde kssen og mskinen og må ldri brukes. Les lltid i bruksnvisningen før du bytter ut eller monterer trykkfoten, nålen eller ndre deler så disse monteres korrekt. 2

7 8 Ved reprsjon eller justering: Hvis lmpen (lysdioden) skdes, må den erstttes v en utorisert forhndler. Hvis symskinen ikke fungerer korrekt eller hvis det er nødvendig å foret justeringer skl du først se i feilsøkingsskjemet som du finner bkerst i bruksnvisningen. Hvis problemet ikke kn løses bes du kontkte nærmeste utoriserte forhndler. Bruk kun symskinen som beskrevet i denne bruksnvisningen. Bruk det tilbehøret som nbefles v fbriknten og som er beskrevet i denne bruksnvisningen. Innholdet i denne håndboken og spesifiksjonene for dette produktet kn bli endret uten forhåndsvrsel. Du finner mer produktinformsjon på våre nettsider på VIKTIG TA VARE PÅ DISSE ANVISNINGENE Denne mskinen er utviklet for privt bruk. BARE FOR BRUKERE I STORBRITANNIA, IRLAND, PÅ MALTA OG KYPROS Hvis støpselets sikring skl skiftes ut, må det brukes en sikring som er godkjent v ASTA til BS 1362, dvs. med vmerket klssifisering på støpselet. Sett lltid sikringsdekselet på plss igjen. Bruk ldri støpsler uten sikringsdeksel. Hvis det tilgjengelige strømuttket ikke psser til støpselet som følger med dette utstyret, må du kontkte din forhndler for å få riktig ledning. FOR BRUKERE I LAND MED V OG MEXICO Dette pprtet er ikke beregnet for bruk v personer (inkludert brn) med begrensede fysiske, sensoriske eller mentle evner, eller som mngler erfring og kunnskp, med mindre de er under oppsyn eller hr blitt gitt opplæring i bruk v pprtet v en person som er nsvrlig for deres sikkerhet. Pss på t brn ikke leker med mskinen. 3

8 INNHOLD VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER BLI KJENT MED SYMASKINEN...6 TILBEHØR...6 Deler som følger med... 6 Ekstrutstyr... 7 Tilbehørsskuff... 7 NAVN PÅ MASKINENS DELER OG FUNKSJONER...8 Hoveddelene... 8 Delen med nål og trykkfot... 9 Funksjonsknpper... 9 Brukerpnel Snellepinne BRUKE SYMASKINEN...12 Forholdsregler for strømtilførsel Strømtilførsel Fotpedl Hstighetskontroll (for modeller som hr strt/stopp-knpp) Endre nålestopposisjon TRÆ MASKINEN...14 Vikle spolen Træ undertråd Træ overtråd Dr opp undertråden BYTTE NÅLEN...28 Forholdsregler ved håndtering v nåler Nåletyper og bruksområder Kontrollere nålen Bytte nål Sy med dobbeltnålen BYTTE TRYKKFOTEN...33 Bytte trykkfot Fjerne trykkfotholderen GRUNNLEGGENDE SYFUNKSJONER...36 SY...36 Generell fremgngsmåte Velge sømtype Justere stinglengden og -bredden Begynne å sy Trådspenning NYTTIGE TIPS...42 Prøvesying Endre sømretning Sy i buer Sy tykke stoffer Sy krok- og løkkefeste Sy tynne stoffer Sy elstiske stoffer Sy tubeformede rbeider

9 3. NYTTESØM...45 OVERKASTSØM...45 Bruke sikkskkfoten Bruke overkstingsfoten VANLIG SØM...47 Vnlig søm SKJULT FALDSØM...48 SY KNAPPHULL...51 Sy i knpper SY I GLIDELÅS...57 SY ELASTISK STOFF OG STRIKK...59 Elstisk rettsøm Sy i strikk APPLIKASJONSSØM, PATCHWORK-SØM OG QUILTING...61 Appliksjon Ptchwork-søm Smmensying Quilting Frihåndsquilting FORSTERKNINGSSØM...66 Tredobbel elstisk rettsøm Tverrsøm DEKORSØM...68 Fgottsøm Tungesøm Vffelsøm Leggkntesøm Skjøtesøm Pyntesøm TILLEGG...73 SØMINNSTILLINGER...73 Nyttesøm VEDLIKEHOLD...78 Rengjøre mskinens overflte Rengjøre spolehuset FEILSØKING...81 Feilsøking vnlige emner Overtråden er for strm Tråden floker seg på vrngsiden v stoffet Feil trådspenning Stoffet hr kjørt seg fst i mskinen og lr seg ikke fjerne Symptomliste FEILMELDINGER...95 Lydsignl (for modeller som hr lydsignl) INDEKS

10 BLI KJENT MED SYMASKINEN 1 BLI KJENT MED SYMASKINEN TILBEHØR Deler som følger med Når du åpner esken, må du kontrollere t følgende tilbehør hr fulgt med: Hvis noe mngler eller er skdet, må du kontkte forhndleren. Bemerk Fotpedl: Modell T Denne fotpedlen kn brukes med mskiner som hr produktkoden 885-V60/V61/V62/V63/V64/V65. Produktkoden er ngitt på mskinens typeskilt. Skruen for trykkfotholderen får du hos din utoriserte forhndler. (delenr.: ) /11 1 nål 90/14 1 nål 100/16 1 nål /14 1 nål Nr. Delenvn Delenummer 1 Knpphullfot A XC Overkstfot G XE Monogrmfot N XD Glidelåsfot I X Sikkskkfot J (på mskinen) XC Fot for skjult søm R XC Knppefot M XE Sprettekniv X Spole (4) (En v dem er på mskinen.) SFB 10 Nålesett XC Nr. Delenvn Delenummer 11 Dobbeltnål Nål med rund spiss (gullfrget) XD Rengjøringsbørste X Skiveformet skrutrekker XC Snelledeksel (stort) Snelledeksel (middels) (på mskinen) XE Snelledeksel (lite) Ekstr snellepinne XE Fotpedl XD (EU-området) XC (ndre områder) Note Om sikkskkfoten J : Trykk på den svrte knppen til venstre for foten hvis tykke sømmer gjør det vnskelig å mte stoffet, for eksempel når du rbeider med tykke stoffer. (side 43) Svrt knpp 6

11 Ekstrutstyr Nr. Delenvn Delenummer 1 Vndrefot F033N 2 Quiltefot F005N 3 1/4 tommers quiltefot F001N Nr. Delenvn Delenummer 4 Quilteguide F016N 5 Syl XZ Tilbehørsskuff Tilbehøret oppbevres inni bunnplten. Skyv bunnplten mot venstre for å løsne den. Bemerk Plsser tilbehøret i posen og legg posen inni oppbevringsplssen. Hvis tilbehøret ikke er i en pose, kn det flle ut, forsvinne eller bli ødelgt. Bunnplte b Oppbevringsplss 7

12 BLI KJENT MED SYMASKINEN NAVN PÅ MASKINENS DELER OG FUNKSJONER Illustrsjonene i denne bruksnvisningen kn vvike noe fr mskinen din. Hoveddelene Spolevikler (side 14) Snurrer tråden rundt spolen for å bruke den som undertråd. b Kontrollhjul for overtrådspenning (side 41) Kontrollerer overtrådspenningen. c Trådleder for spolevikling og spennskive (side 14) Før tråden under denne trådlederen og rundt spennskiven når du spoler. d Trådopptkshendel (side 24) e Trådklipper (side 40) Før tråden gjennom trådklipperen for å klippe den. f Bunnplte med tilbehørsskuff (sider 7 og 44) g Funksjonsknpper (side 9) Funksjonsknppene vrierer etter symskinmodell. h Brukerpnel (side 10) Brukes til å velge sømtype og spesifisere de forskjellige innstillingene. Brukerpnelets plssering og utforming vrierer fr modell til modell. i Snellepinne (sider 10, 14 og 22) Holder trådsnellen. j Håndhjul Dette brukes til å heve og senke nålen mnuelt. k Luftventil Luftventilen sørger for luftsirkulsjon rundt motoren. Luftventilen må ikke tildekkes når symskinen er i bruk. l Strømbryter og sylmpebryter (side 12) Du kn slå strømmen og sylmpen v og på. m Strømkontkt (side 12) Sett pluggen på strømledningen i strømuttket. n Fotpedl (side 13) Du kn bruke denne til å kontrollere syhstigheten og til å strte og stnse sying. o Fotpedlkontkt (side 13) Plugg inn fotpedlkontkten. p Posisjonsbryter for trnsportør (side 55 og 65) Bruk posisjonsbryteren til trnsportøren til å senke trnsportøren. q Trykkfothendel (side 22) Denne brukes til å heve og senke trykkfoten. r Trådleder (sider 15 og 24) Brukes når tråden vikles på spolen og deretter træs på mskinen. s Trådlederdeksel (sider 16 og 22) Før tråden under denne trådlederen når tråden vikles på spolen og deretter træs på mskinen. t Håndtk Symskinen skl bæres i håndtket ved trnsport. 8

13 Delen med nål og trykkfot Nålitræder (for modeller med nålitræder) (side 25) b Knpphullspk Senk knpphullspken når du syr knpphull og tverrsømmer. c Trykkfotholder Trykkfoten er festet til trykkfotholderen. d Trykkfotholderskrue Bruk skruen på trykkfotholderen til å holde trykkfotholderen på plss. Funksjonsknpper e Trykkfot Trykkfoten holder stoffet fltt mens du syr. Bruk riktig type trykkfot for den vlgte sømmen. f Utløser for nålepltedeksel Brukes når du skl fjerne nålepltedekselet. g Nålepltedeksel Fjern nålepltedekselet når du skl rengjøre spolehuset. h Trnsportører Trnsportøren fører stoffet i syretningen. i Hurtiginnstilt spole (for modeller som hr hurtiginnstilt spole) Du kn strte symskinen uten å trekke opp undertråden. j Spoledeksel Åpne spoledekslet for å sette i spolen. k Nåleplte Nåleplten er merket med ledemerker for å sy rette sømmer. l Trådføringsstng Før overtråden gjennom trådføringsstngen. m Trykkfothendel Hev og senk trykkfothendelen for å heve og senke trykkfoten. n Nålklemmeskrue Bruk nålklemmeskruen for å holde nålen på plss. 1 Med funksjonsknppene er det enkelt å utføre mnge grunnleggende mskinfunksjoner. Funksjonsknppene vrierer etter symskinmodell. Revers-/forsterkningssømknpp Trykk på revers-/forsterkningssøm-knppen for å sy reverssøm. Reverssøm sys når du holder knppen nede for å sy i motstt retning. Du finner mer informsjon under Sy forsterkningssøm (side 40). Knpper som finnes på noen modeller b Strt/stopp-knpp (for modeller som hr strt/ stopp-knpp) Trykk på strt/stopp-knppen for å strte eller stnse å sy. Mskinen syr med lv hstighet i begynnelsen når knppen er trykket inn. Når syingen stnser, senkes nålen ned i stoffet. Du finner mer informsjon under Begynne å sy (side 39). c Nåleposisjonsknpp (for modeller som hr nåleposisjonsknpp) Trykk på nåleposisjonsknppen for å heve eller senke nålen. Pss på å heve nålen før den skl træs. Bruk denne knppen til å endre sømretning eller ved komplisert rbeid på små områder. Trykk to gnger på knppen for å sy ett sting. d Hstighetskontroll (for modeller som hr hstighetskontroll) Skyv hstighetskontrollen for å justere syhstigheten. 9

14 BLI KJENT MED SYMASKINEN Brukerpnel På brukerpnelet forn på symskinen kn du velge sømtype og ngi hvordn sømtypen skl sys. Snellepinne Trykk ned snellepinnehendelen med fingeren, slik t snellepinnen heves (se bildet). FORSIKTIG Trekk ldri i stngen for å heve snellepinnen, ettersom dette kn føre til t snellepinnen bøyes eller brekker. LCD-disply Nummer for vlgt sømtype (1), trykkfottype som skl brukes (2), stinglengde (mm) (3) og stingbredde (mm) (4) vises her. Plsseringen v ngivelse (2) v trykkfottype vrierer fr modell til modell. I denne bruksnvisningen vises en LCD-skjerm (se over) på modeller der trykkfottypen ngis over nummeret for vlgt sømtype. b Sømvlgtster Trykk på sømvlgtstene, og velg deretter nummeret til sømtypen du vil bruke. Du finner mer informsjon under Velge sømtype (side 37). c Justeringsknpp for stinglenge Trykk på denne knppen for å justere stinglengden. (Trykk på for å redusere stinglengden, og trykk på + for å øke stinglengden.) d Justeringsknpp for stingbredde Trykk på denne knppen for å justere stingbredden. (Trykk på for å redusere stingbredden, og trykk på + for å øke stingbredden.) Oppbevring v snelledekselet Snelledekselet som følger med (stort, middels, lite) oppbevres ved t du fester det til snellepinnen (som vist på bildet). Når du fester snelledekselet, skl den runde siden vende mot snellepinnen. 10

15 Oppbevring v snellepinnen Før du setter dekslet på symskinen når den skl settes unn, eller hvis snellepinnen ikke skl brukes, må snellepinnen settes i lgringsstilling. Fjern snellen fr snellepinnen, og skyv snellepinnen som vist på bildet helt til det klikker på plss. Feste snellepinnen Hvis snellepinnen hr vært fjernet fr mskinen, settes tppen på snellepinnen inn i hullet på bksiden v mskinen (se bildet). 1 b Hull b Tpp Dytt ned spolepinnen helt til den låses på plss. 11

16 BLI KJENT MED SYMASKINEN BRUKE SYMASKINEN Forholdsregler for strømtilførsel Følg lltid disse forholdsreglene for strømtilførsel. ADVARSEL Mskinen må kun tilkobles en stndrd stikkontkt. Bruk v ndre strømkilder kn føre til brnn, elektrisk støt og skde på mskinen. Påse t støpslene er stt ordentlig i stikkontkten og strøminntket på mskinen. Støpselet må ldri settes i en stikkontkt som er skdd eller ødelgt. I følgende tilfeller må du slå v mskinen med hovedbryteren og trekke ut støpselet: når du ikke sitter ved mskinen når du er ferdig med å bruke mskinen hvis strømmen går mens du bruker mskinen hvis mskinen ikke fungerer ordentlig pg. dårlig forbindelse eller utkobling i tordenvær FORSIKTIG Bruk bre den strømledningen som fulgte med denne mskinen. Mskinen må ikke kobles til skjøteledninger eller forgreningskontkter som det er koblet mnge ndre enheter til. Dette kn føre til brnn eller elektrisk støt. T ikke på støpselet med våte hender. Dette kn føre til elektrisk støt. Slå lltid v mskinen med hovedbryteren før du trekker ut støpselet. Hold lltid i selve støpselet når du trekker dette ut fr kontkten. Hvis du drr i ledningen, kn dette føre til skde på ledningen eller brnn eller elektrisk støt. Strømledningen må ikke skjæres i, skdes, endres, bøyes med mkt, trekkes i, vris eller kveiles smmen. Plsser ldri tunge gjenstnder på ledningen. Utsett ikke ledningen for vrme. Dette kn føre til skde på ledningen og brnn eller elektrisk støt. Hvis ledningen eller støpselet er skdet, må du få reprert mskinen hos en utorisert forhndler før du tr den i bruk igjen. Koble lltid fr ledningen hvis mskinen ikke skl brukes over lengre tid. Ellers kn det oppstå brnn. Strømtilførsel Koble pluggen til et uttk. 1 2 c Du kn slå v mskinen ved å sette strømbryteren til. Symskinlmpen slås v når mskinen slås v. Bemerk Hvis strømmen går mens du bruker symskinen, må du slå den v og trekke ut strømledningen. Når du strter mskinen igjen, må du følge instruksjonene for korrekt bruk v mskinen. Strømbryter b Strømkontkt Sett strømbryteren til I. b 12 Symskinlmpen slås på når mskinen slås på.

17 Fotpedl Sett fotpedlpluggen inn i strømkontkten på bksiden v symskinen. Hstighetskontroll (for modeller som hr strt/ stopp-knpp) Skyv hstighetskontrollen mot venstre eller høyre for å velge ønsket syhstighet. Skyv hstighetskontrollen mot venstre for å sy sktere eller mot høyre for å sy rskere. 1 Fotpedlkontkt FORSIKTIG Du må slå v symskinen før du kobler til fotpedlen, ellers kn mskinen strte opp utilsiktet. Når du trår forsiktig på fotpedlen, går mskinen skte. Når du trykker hrdere, går mskinen rskere. Når du tr foten v pedlen, stnser mskinen. Du må psse på t ingenting plsseres på fotpedlen når mskinen ikke er i bruk. FORSIKTIG Sktere Fortere Sørg for t det ikke ligger stoff eller støv på fotpedlen. Det kn forårske brnn eller elektrisk støt. Bemerk Når fotpedlen er koblet til, kn strt/stoppknppen ikke benyttes til å strte syingen (kun for modeller som hr strt/stoppknpp). Hstighetskontroll Den hstigheten som er innstilt med hstighetskontrollen, blir fotpedlens mksimle syhstighet. Endre nålestopposisjon Symskinen er normlt innstilt slik t nålen senkes ned i stoffet når syingen stoppes. Mskinen kn imidlertid innstilles slik t nålen i stedet heves når syingen stoppes. Slå v symskinen. Hold nede på b (sømvlgtsten) til venstre og slå på symskinen. Når du hr slått på symskinen, utløser du på (sømvlgtsten). Nålestopposisjonen endres til hevet. Note Følg den smme metoden for å endre nålestopposisjonen til senket. 13

18 BLI KJENT MED SYMASKINEN TRÆ MASKINEN Vikle spolen Dette vsnittet beskriver hvordn du vikler tråden på spolen. Du finner mer informsjon om rsk spolevikling under side 17. b c Trådleder for spolevikling Spoleviklerksel Spole FORSIKTIG Bruk bre spoler (delenr.: SFB) som er beregnet på denne symskinen. Hvis du bruker ndre spoler, kn mskinen bli ødelgt. Vi designet spolen som følger med denne mskinen. Hvis du bruker spoler fr ndre modeller, kn det føre til t mskinen ikke fungerer som den skl. Bruk kun spolen som følger med mskinen, eller spoler v smme type som denne (delenr: SFB). Fktisk størrelse 11,5 mm (7/16 tommer) Denne modellen Andre modeller Trykk ned snellepinnehendelen med fingeren (se bildet). Snellepinnen vil nå heves. Fjerne snelledekselet. b Snellepinne b Snelledeksel FORSIKTIG Trekk ldri i stngen for å heve snellepinnen, ettersom dette kn føre til t snellepinnen bøyes eller brekker. FORSIKTIG Pss på å heve snellepinnen når du vikler tråd på spolen. Det kn lett oppstå floker hvis spolevikleren brukes uten t snellepinnen er hevet. 14

19 c Sett trådsnellen til spolen godt på plss på snellepinnen. Skyv snellen over på pinnen slik t snellen står vnnrett og tråden spoles v nederst, mot fremsiden. Note Hvis du bruker fin, kryssviklet tråd, må du bruke det minste snelledekselet og l det være et lite mellomrom mellom dekselet og trådsnellen. c b 1 d Skyv snelledekselet inn på snellepinnen. Hold den vrundede siden v snelledekselet vendt mot venstre, og før det så lngt som mulig mot høyre på snellepinnen, slik t snellen flyttes mot den høyre enden v snellepinnen. e Snelledeksel (lite) b Trådsnelle (kryssviklet tråd) c Mellomrom Hold snellen med høyre hånd mens du fører tråden under trådlederen. FORSIKTIG Hvis snellen eller snelledekselet ikke er plssert riktig, vil tråden kunne floke seg rundt snellepinnen, og/eller mskinen kn bli skdet. Du kn velge mellom tre snelledekselstørrelser, slik t du lltid hr et deksel som psser til snellen som brukes. Hvis snelledekselet er for lite for snellen som brukes, kn tråden henge seg fst i sporet på snellen, og dette kn gi skde på mskinen. f Trådleder Før tråden under trådlederdekselet fr bksiden mot forsiden. Hold tråden strmt med høyre hånd, og før tråden under trådlederdekselet med venstre hånd. Trådlederdeksel 15

20 BLI KJENT MED SYMASKINEN g Trekk tråden mot høyre, før den under kroken til trådleder for spolevikling, og vikle deretter tråden mot klokken mellom skivene, slik t den føres inn så lng som mulig. Trådleder for spolevikling Sørg for t tråden føres under spennskiven. FORSIKTIG Hold tråden strmt rett opp. Hvis tråden er for kort, ikke er strm eller holdes rett opp, kn dette medføre skder når tråden spoles. Slå på symskinen. i Mens du holder trådenden, trykker du j forsiktig på fotpedlen eller trykker på (strt/stopp-knpp) (for modeller som hr strt/stopp-knpp) for å vikle tråden rundt spolen et pr gnger. Stns deretter mskinen. Bemerk Hvis symskinen skl brukes med fotpedlen, må du koble til fotpedlen før du slår på mskinen. Når fotpedlen er koblet til, kn strt/stoppknppen ikke benyttes til å strte syingen (kun for modeller som hr strt/stoppknpp). b Krok c Spennskive d Trekk den inn så lngt som mulig. Bemerk Sørg for t tråden trekkes så lngt som mulig inn i spennskiven, ellers vikles ikke spolen riktig. Plsser spolen på spoleviklerkselen og skyv h spoleviklerkselen mot høyre. Drei spolen for hånd med klokken til fjæren på kselen glir inn i hkket på spolen. Trekk ut 7 til 10 cm (2-3/4 til 3-15/16 tommer) med tråd fr hullet i spolen. Klipp v overflødig tråd over spolen. k FORSIKTIG Pss på å følge instruksene nøye. Hvis du ikke klipper tråden helt v og det spoles undertråd, kn tråden vikle seg om spolen og føre til t nålen brekker når spolen er nesten tom. Fjær på holderen b Hkk c 7 10 cm (2-3/4 3-15/16 tommer) 16

21 l Skyv hstighetskontrollen mot høyre (for å øke syhstigheten). (For modeller som hr hstighetskontroll.) FORSIKTIG Hvis spolen ikke vikles ordentlig, kn det føre til t trådspenningen løsner og nålen kn brekke. 1 Hstighetskontroll Trykk ned fotpedlen eller trykk på (strt/ m stopp-knppen) (for modeller som hr strt/ stopp-knpp) for å strte. For modeller som hr system for rsk spolevikling 1 2 Viklet jevnt b Viklet dårlig Sett spolen på spoleviklerkselen, slik t kselfjæren treffer hkket i spolen. Når spolen virker full og lngsomt begynner å n gå rundt, tr du foten v pedlen eller trykker på (strt/stopp-knppen) (for modeller som hr strt/stopp-knpp). o p Klipp tråden, skyv spoleviklerkselen mot venstre og fjern spolen. Skyv hstighetskontrollen tilbke til opprinnelig stilling (for modeller som hr hstighetskontroll). Hkk b Akselfjær for spolevikler Skyv spoleviklerkselen mot høyre. b Note Når symskinen strtes eller håndhjulet beveges etter spolevikling, gir mskinen fr seg en klikkelyd. Dette er helt normlt. Nålstngen beveger seg ikke når du skyver spoleviklerkselen til høyre. c d Følg trinn til g i fremgngsmåten under Vikle spolen for å føre tråden rundt spennskiven (side 14). Hold tråden som vikles rundt spennskiven, med venstre hånd og bruk høyre hånd til å vikle trådenden med klokken rundt spolen fem eller seks gnger. 17

22 BLI KJENT MED SYMASKINEN e Dr tråden til høyre, og før den gjennom sporet i spoleviklersokkelen. j Klipp tråden, skyv spoleviklerkselen mot venstre, og fjern deretter spolen fr kselen. Spor i spoleviklersokkelen (med innebygd klipper) Tråden klippes v til pssende lengde. FORSIKTIG Påse t du klipper v tråden som beskrevet. Hvis spolen vikles uten t tråden klippes v med trådklipperen i spoleviklersokkelen, kn dette føre til t tråden vses rundt spolen eller t nålen bøyes eller brekker når det begynner å bli lite tråd på spolen. k Skyv hstighetskontrollen tilbke til opprinnelig stilling (for modeller som hr hstighetskontroll). FORSIKTIG Hvis spolen ikke vikles ordentlig, kn det føre til t trådspenningen løsner og nålen kn brekke. f Skyv hstighetskontrollen mot høyre (for å øke syhstigheten) (for modeller som hr hstighetskontroll). 1 2 Viklet jevnt b Viklet dårlig Hstighetskontroll Slå på symskinen. g Trykk ned fotpedlen eller trykk på (strt/ h stopp-knppen) (for modeller som hr strt/ stopp-knpp) for å strte. Note Når symskinen strtes eller håndhjulet beveges etter spolevikling, gir mskinen fr seg en klikkelyd. Dette er helt normlt. Nålstngen beveger seg ikke når du skyver spoleviklerkselen til høyre. Bemerk Hvis symskinen skl brukes med fotpedlen, må du koble til fotpedlen før du slår på mskinen. Når fotpedlen er koblet til, kn strt/stoppknppen ikke benyttes til å strte syingen (kun for modeller som hr strt/stoppknpp). Når spolen lngsomt begynner å gå rundt, tr i du foten v pedlen eller trykker på (strt/ stopp-knppen) (for modeller som hr strt/ stopp-knpp). 18

23 Træ undertråd Sett inn en spole med tråd. Du finner mer informsjon om hurtiginnstilt spole under side 20. FORSIKTIG Hvis spolen ikke vikles på rett måte, kn trådspenningen bli løs, noe som kn få nålen til å brekke og forårske skde. Hev nålen til den høyeste posisjonen ved å vri håndhjulet mot deg (mot klokken), eller trykk på (nåleposisjonsknppen) (for modeller som hr nåleposisjonsknpp), og hev trykkfotpedlen. Slå v symskinen. b Skyv knppen og åpne dekslet. c Viklet jevnt b Viklet dårlig Spolen er utformet spesielt for denne mskinen. Hvis du bruker spoler fr ndre modeller, kn dette føre til t mskinen ikke fungerer som den skl. Bruk kun spolen som følger med mskinen, eller spoler v smme type (delenr: SFB). Fktisk størrelse 11,5 mm (7/16 tommer) d Deksel b Skyveknpp Sett inn spolen slik t tråden kommer ut i retningen som pilen viser. Denne modellen Andre modeller FORSIKTIG Pss på t du slår v strømmen mens du trær mskinen. Hvis du tråkker på fotpedlen ved et uhell og mskinen strter, kn du bli skdet. Note Mteretningen for undertråden ngis på nålepltedekselet. Kontroller t mskinen er trædd som ngitt. FORSIKTIG Pss på t du plsserer spolen slik t tråden går i rett retning. Hvis tråden går i feil retning, kn det føre til t trådspenningen blir feil eller t nålen brekker. 19

24 BLI KJENT MED SYMASKINEN e Hold trådenden, trykk spolen ned med en finger og før tråden gjennom åpningen, som vist. Hvis ikke tråden er riktig trædd gjennom spenningsjusteringsfjæren i spoleholderen, kn det føre til feil trådspenning (side 41). Hev nålen til den høyeste posisjonen ved å vri håndhjulet mot deg (mot klokken), eller trykk på (nåleposisjonsknppen) (for modeller som hr nåleposisjonsknpp), og hev trykkfotpedlen. Slå v symskinen. b Skyv knppen og åpne dekslet. c 1 2 Deksel b Skyveknpp f 1 Spenningsjusteringsfjær Sett spoledekslet på igjen. Sett den venstre tppen på plss (se pil ), og trykk deretter lett på høyre side (se pil b) til dekslet klikker på plss. d Sett inn spolen med høyre hånd, slik t trådenden er til venstre. Trekk tråden bestemt rundt tppen med venstre hånd, som vist på bildet, og trekk til slutt tråden forsiktig gjennom sporet. Sett dekslet på plss slik t trådenden kommer ut fr venstre side v dekslet (som vist v linjen i illustrsjonen). For modeller som hr hurtiginnstilt spole Note Mteretningen for undertråden ngis på nålepltedekselet. Kontroller t mskinen er trædd som ngitt. Tpp FORSIKTIG Pss på t du plsserer spolen slik t tråden går i rett retning. Hvis tråden går i feil retning, kn det føre til t trådspenningen blir feil eller t nålen brekker. 20

25 e Hold spolen forsiktig nede med høyre hånd (som vist på bildet), og før tråden gjennom sporet ( og b). Trekk deretter tråden mot deg, slik t du kn klippe den v med trådklipperen (c). Kontroller smtidig t spolen roterer mot klokken uten problemer. f Sett spoledekslet på igjen. Sett den venstre tppen på plss (se pil ), og trykk deretter lett på høyre side (se pil b) til dekslet klikker på plss. 1 Spor b Trådklipper Note Du kn begynne å sy med én gng uten å trekke opp undertråden. Hvis du vil trekke opp undertråden før du begynner å sy, kn du følge instruksjonene under Dr opp undertråden (side 27). Bemerk Hvis ikke tråden er riktig trædd gjennom spenningsjusteringsfjæren i spoleholderen, kn det føre til feil trådspenning (side 41). 1 Spenningsjusteringsfjær 21

26 BLI KJENT MED SYMASKINEN Træ overtråd Sett overtråden og træ nålen. Du finner mer informsjon om nålitræderen under side 25. FORSIKTIG Snellepinne b Merke på håndhjulet Når du trær overtråden, må du følge instruksjonene nøye. Hvis overtråden ikke træs riktig, kn den floke seg, og nålen kn bøyes eller knekke. Bruk ldri tråd med vekt på 20 eller mindre. Bruk nål og tråd i riktige kombinsjoner. Hvis du vil vite mer om korrekte nål og tråd-kombinsjoner, kn du se under Nåletyper og bruksområder (side 28). Slå på symskinen. Hev trykkfoten med trykkfothendelen. b Hev nålen ved å vri håndhjulet mot deg (mot c klokken) slik t merket på hjulet peker opp, eller trykk på (nåleposisjonsknppen) (for modeller som hr nåleposisjonsknpp) en eller to gnger for å heve nålen. eller Trykkfothendel FORSIKTIG Hvis trykkfoten ikke er hevet, kn ikke symskinen træs på riktig måte. Merke b Nåleposisjon -knpp Hvis nålen ikke er hevet på korrekt måte, kn symskinen ikke træs. Pss på t du vrir håndhjulet slik t merket på hjulet peker opp før du trær symskinen. 22

27 d Trykk ned snellepinnehendelen med fingeren (se bildet). Snellepinnen vil nå heves. g Skyv snelledekselet inn på snellepinnen. Hold den vrundede siden v snelledekselet vendt mot venstre, og før det så lngt som mulig mot høyre på snellepinnen, slik t snellen flyttes mot den høyre enden v snellepinnen. 1 Fjerne snelledekselet. e f FORSIKTIG Trekk ldri i stngen for å heve snellepinnen, ettersom dette kn føre til t snellepinnen bøyes eller brekker. Snellepinne b Snelledeksel FORSIKTIG Husk lltid å heve snellepinnen før bruk. Hvis trådsnellen er på feil sted eller er stt feil på, kn tråden floke seg rundt snellepinnen og få nålen til å brekke. Sett snellen med overtråden godt på plss på snellepinnen. Skyv snellen over på pinnen slik t snellen står vnnrett og tråden spoles v nederst, mot fremsiden. FORSIKTIG Hvis snellen eller snelledekselet ikke er plssert riktig, vil tråden kunne floke seg rundt snellepinnen, og/eller nålen kn knekke. Du kn velge mellom tre snelledekselstørrelser, slik t du lltid hr et deksel som psser til snellen som brukes. Hvis snelledekselet er for lite for snellen som brukes, kn tråden henge seg fst i sporet på snellen, noe som igjen kn føre til t nålen brekker. 23

28 BLI KJENT MED SYMASKINEN Note Hvis du bruker fin, kryssviklet tråd, må du bruke det minste snelledekselet og l det være et lite mellomrom mellom dekselet og trådsnellen. Mt overtråden som vist på bildet under. j c b Snelledeksel (lite) b Trådsnelle (kryssviklet tråd) c Mellomrom Hold snellen med høyre hånd mens du fører h tråden under trådlederen. k Pss på t du fører tråden gjennom trådopptkshendelen fr høyre til venstre, som vist på bildet under. Trådleder Før tråden under trådlederdekselet fr i forsiden mot bksiden. Hold tråden strmt med høyre hånd, og før tråden under trådlederdekselet med venstre hånd. Trådopptkshendel Note Hvis nålen ikke er hevet, kn ikke trådopptkshendelen træs. Trykk på nåleposisjonsknppen for å heve nålen før trådopptkshendelen skl træs. Trådlederdeksel 24

29 l Før tråden bk trådføringsstngen over nålen. Dette gjør du ved å holde tråden med venstre hånd og føre tråden bk trådføringsstngen med høyre hånd. Trådføringsstng Slå v symskinen. m n FORSIKTIG Slå lltid v mskinen hvis du skl træ den uten å bruke nålitræderen (for modeller med nålitræder). Hvis du tråkker på fotpedlen ved et uhell og mskinen strter, kn du bli skdet. Træ nålen fr forsiden og bk, og dr ut c. 5 cm (2 tommer) med tråd. Bruke nålitræder (for modeller som hr nålitræder) Følg trinnene til m i fremgngsmåten under Træ overtråd for å træ mskinen til trådføringsstngen. Senk trykkfothendelen. b c FORSIKTIG Nålitræderen kn brukes med symskinnåler på mellom 75/11 og 100/16. Nålitræderen kn imidlertid ikke brukes med symskinnåler på 65/9. Nålitræderen kn ikke brukes når du syr med spesiltråd som trnsprent nylontråd eller metlltråd. Nålitræderen kn ikke brukes med tråder med en tykkelse på 130/120 eller mer. Nålitræderen kn ikke brukes med vingenål eller dobbeltnål. Hvis nålitræderen ikke kn brukes, kn du se Træ overtråd (side 22). Fest tråden på lederen mens du senker nålitræderhendelen. 1 5 cm (2 tommer) Bemerk Hvis trådopptkshendelen senkes, kn ikke overtråden vikles rundt trådopptkshendelen. Pss på t du hever trykkfothendelen og trådopptkshendelen før du mter overtråden. Hvis du mter tråden på feil måte, kn det føre til syproblemer. Nåleholder b Nålitræderhendel c Lederknt 25

30 BLI KJENT MED SYMASKINEN Senke nålitræderhendelen helt. d g Trekk løkken som du trædde gjennom nålen, mot bksiden v mskinen. Enden til nålitræderen roterer mot deg og kroken går gjennom nåløyet. Fng tråden med kroken, som vist under. e Løkke FORSIKTIG Ikke dr hrdt i tråden, ettersom dette kn gjøre t nålen bøyes. Hvis tråden ikke går gjennom nåløyet, går du tilbke til trinn c. Hev trykkfothendelen. h Krok b Tråd f Hold tråden forsiktig og utløs nålitræderhendelen. Kroken drr tråden gjennom nålen. i Trykkfothendel Før trådenden gjennom trykkfoten, og trekk deretter ut c. 5 cm med tråd (2 tommer) mot bksiden v mskinen. 5 cm (2 tommer) Bemerk Hvis du mter tråden på feil måte, kn det føre til syproblemer. 26

31 Dr opp undertråden Hold forsiktig i enden v overtråden. d Dr ut c. 10 cm (4 tommer) v begge trådene, og dr dem under trykkfoten mot bksiden v symskinen. 1 Overtråd Hold enden v overtråden, hev nålen ved b enten å vri håndhjulet mot deg (mot klokken) slik t merket på hjulet peker opp, eller ved å trykke på (nåleposisjonsknppen) (for modeller som hr nåleposisjonsknpp) en eller to gnger. eller Overtråd b Undertråd For modeller som hr hurtiginnstilt spole Du kn begynne å sy med én gng uten å trekke opp undertråden. Når du syr rynkesøm eller innsnitt, kn du trekke opp undertråden for hånd slik t det blir litt tråd til overs. Før du trekker opp undertråden, må du sette spolen inn igjen. Før tråden gjennom åpningen i pilretningen eller l den være uten å klippe den. Merke b Nåleposisjon -knpp Spoledekslet skl fremdeles vært fjernet. c Dr i overtråden for å trekke opp undertråden. b Dr opp undertråden som beskrevet i trinn 1 til 4. Sett spoledekslet på igjen. c Overtråd b Undertråd 27

32 BLI KJENT MED SYMASKINEN BYTTE NÅLEN I dette vsnittet finner du informsjon om symskinnåler. Forholdsregler ved håndtering v nåler Følg lltid disse forholdsreglene for håndtering v nåler. Hvis du ikke følger disse forholdsreglene, kn det få lvorlige følger. Les derfor nøye gjennom instruksjonene nedenfor, og følg disse. FORSIKTIG Bruk kun nåler beregnet på husholdningssymskiner. Bruk v ndre nåler kn føre til t nålen bøyes eller t mskinen skdes. Bruk ldri bøyde nåler. Bøyde nåler kn lett brekke, noe som kn føre til personskde. Nåletyper og bruksområder Hvilken nål som bør brukes, vhenger v stoffet det skl syes i og trådtykkelsen. Se følgende tbell når du skl velge tråd og nål til stoffet du skl sy i. Tråd Stofftype/bruk Nålestørrelse Type Størrelse bomullstoff Bomullstråd Mellomtykke stoffer Tft Syntetisk tråd 75/11 90/14 Flnell, gbrdin Silketråd 50 Linon Bomullstråd Tynne stoffer Georgette Syntetisk tråd 65/9 75/11 Chly, steng Silketråd /16 Denim Bomullstråd 50 Tykke stoffer Kordfløyel Syntetisk tråd 90/14 100/ Tweed Silketråd Jersey Nål med rund spiss Elstiske stoffer Grntråd /11 90/14 Trikot (gullfrget) Bomullstråd Stoffer som frynser lett Syntetisk tråd 65/9 90/14 Silketråd 50 Til kontrstsøm Syntetisk tråd /16 Silketråd /11 90/14 Bemerk Bruk ldri tråd med vekt på 20 eller mindre, ettersom dette kn føre til funksjonsfeil. Note Jo lvere trådnummer, desto tykkere tråd, og jo høyere nålenummer, desto tykkere nål. Symskinen leveres med en nål v størrelsen 75/11 ferdig montert. 28

33 Nål med rund spiss Bruk nålen med rund spiss når du syr i elstiske stoffer eller stoffer hvor sting lett hoppes over. Bruk nål med rund spiss når du syr mønster med monogrmfoten N. Fbrikken nbefler nålen HG-4BR (Orgn). Schmetz-nålen JERSEY BALL POINT 130/705H SUK 90/14 kn også brukes. Trnsprent nylontråd Bruk en nål på mellom 90/14 og 100/16, unsett stoff og tråd. FORSIKTIG I tbellen på forrige side finner du en oversikt over egnede stoff-, tråd- og nålekombinsjoner. Hvis du bruker en kombinsjon som ikke egner seg smmen, kn du risikere t nålen bøyes eller brekker. Dette gjelder særlig ved sying i tykke stoffer som denim, med tynne nåler (f.eks. 65/9 til 75/11). Du risikerer også t sømmen blir ujevn og t stoffet rynkes, eller t sting hoppes over. Kontrollere nålen Det er svært risikbelt å sy med en nål som er bøyd, ettersom nålen kn komme til å brekke mens mskinen er i gng. Før du tr nålen i bruk bør du derfor plssere den på et jevnt underlg, og kontrollere t vstnden mellom nålen og underlget er likt overlt. Feil nål Hvis vstnden mellom nålen og det jevne underlget ikke er likt, betyr det t nålen er bøyd. Bruk ldri en nål som er bøyd. Jevnt underlg Bytte nål Følg instruksjonene nedenfor for å bytte nål. Bruk den skiveformede skrutrekkeren og en nål som er rett i henhold til instruksjonene under Kontrollere nålen. Hev nålen ved å vri håndhjulet mot deg (mot klokken) slik t merket på hjulet peker opp. (Modeller som hr (nåleposisjonsknpp), kn heve nålen ved å trykke på én eller to gnger.) eller Merke b Nåleposisjon -knpp Slå v symskinen. b Flt side b Nåletypemerke Riktig nål FORSIKTIG 1 Husk å slå v symskinen før du bytter nålen. Ellers kn du komme til å trykke på fotpedlen eller strt/stopp-knppen ved et uhell, slik t mskinen strter. Dette kn føre til personskder. Jevnt underlg 29

34 BLI KJENT MED SYMASKINEN Senk trykkfothendelen. c e Hold nålen slik t den flte siden vender mot bksiden v symskinen, og før den inn til den treffer nålestopperen. Trykkfothendel FORSIKTIG Når du skl bytte nål, må du legge stoff eller ppir under trykkfoten, slik t nålen ikke kn flle i hullet i nåleplten. d Hold nålen med venstre hånd, og bruk den skiveformede skrutrekkeren til å skru nålklemmeskruen mot klokken for å løsne nålen. Bemerk Nålen fjernes enkelt ved å løsne nålklemmeskruen c. én vridning. (Hvis nålklemmeskruen løsnes for mye, kn nålklemmen (som holder fst nålen) flle v. Derfor må du ikke løsne nålklemmeskruen for mye.) Nålestopper Hold nålen med venstre hånd, og skru til f nålklemmeskruen med klokken ved hjelp v den skiveformede skrutrekkeren. Dobbeltnålen festes på smme måte. FORSIKTIG Skiveformet skrutrekker b Nålklemmeskrue Ikke bruk mkt når du løsner eller fester nålklemmeskruen. Dette kn føre til skde på symskinens deler. Husk å føre inn nålen helt til den treffer nålestopperen før du fester nålklemmeskruen med den skiveformede skrutrekkeren. Ellers risikerer du t nålen brekker eller skdes. 30

35 Sy med dobbeltnålen Vi hr utformet mskinen slik t du kn sy med denne nålen og to overtråder. Du kn bruke smme frge på begge trådene eller ulike frger for å lge dekorsøm. Du finner mer informsjon om hvilke sømmer du kn sy med dobbeltnålen under SØMINNSTILLINGER (side 73). 1 Dobbeltnål b Ekstr snellepinne FORSIKTIG Bruk bre dobbeltnåler som er beregnet på denne mskinen (delenr.: ). Andre nåler kn brekke og skde mskinen. Sy ikke med bøyde nåler. Nålen kn brekke og forårske personskde. Du kn ikke bruke nålitræderen til å træ dobbeltnålen. I stedet for må du træ dobbeltnålen fr forsiden mot bksiden. Hvis du bruker nålitræderen, kn det skde mskinen. Husk å velge en egnet sømtype når du bruker dobbeltnålen, ellers risikerer du t nålen brekker eller t mskinen skdes. Velg en stingbredde på 5,0 mm (3/16 tommer) eller mindre for å unngå t nålen brekker og mskinen blir skdet. b c Sette inn dobbeltnålen. Du finner mer informsjon om hvordn du setter inn nåler under Bytte nål (side 29). Træ i overtråden i den venstre nålen. Du finner mer informsjon i trinn til l under Træ overtråd (side 22). Træ overtråden for hånd gjennom den venstre nålen. Før tråden gjennom nåløyet fr forsiden mot bksiden. d Før den ekstr snellepinnen inn i enden v spoleviklerkselen. Spoleviklerksel b Ekstr snellepinne c Trådsnelle Sett trådsnellen på plss og træ i overtråden. e Note Trådsnellen skl plsseres slik t tråden vikles v fr fremsiden v snellen. 31

36 BLI KJENT MED SYMASKINEN f Træ overtråden for høyre side på smme måte som overtråden for venstre side. j Velg sømtype. Du finner mer informsjon om vlg v sømtype under Velge sømtype (side 37). Du finner mer informsjon om hvilke sømmer du kn sy med dobbeltnålen under SØMINNSTILLINGER (side 73). FORSIKTIG g Trådlederdeksel Du finner mer informsjon i trinn til l under Træ overtråd (side 22). Træ den høyre nålen mnuelt uten å føre den gjennom trådføringsstngen. Før tråden gjennom nåløyet fr forsiden mot bksiden. Når du hr justert stingbredden, dreier du håndhjulet skte mot deg (mot klokken) smtidig som du sjekker t nålen ikke kommer i berøring med trykkfoten. Hvis den treffer trykkfoten, kn nålen bli bøyd eller brekke. k Begynn å sy. Du finner informsjon om hvordn du begynner å sy under Begynne å sy (side 39). To sømmer sys prllelt med hverndre. Monter sikkskkfoten J. h Du finner mer informsjon om å bytte trykkfot under Bytte trykkfot (side 33). Bemerk Modeller med en nålitræder Du kn ikke bruke nålitræderen til å træ dobbeltnålen. I stedet for må du træ dobbeltnålen fr forsiden mot bksiden. Hvis du bruker nålitræderen, kn det skde mskinen. Bemerk Når du bruker dobbeltnålen, kn stingene bli smmenvset, vhengig v tråd- og stofftype. Hvis dette skjer, må du øke stinglengden. Du finner mer informsjon om justering v stinglengde under Justere stinglengden og -bredden (side 38). FORSIKTIG Dobbeltnålen må lltid brukes smmen med sikkskkfot J, ellers risikerer du t nålen brekker eller t mskinen skdes. Slå på symskinen. i FORSIKTIG Når du skl endre syretning, må du lltid heve nålen fr stoffet, heve trykkfothendelen og deretter snu stoffet. Ellers kn nålen brekke og/eller mskinen bli skdet. Forsøk ldri å snu stoffet mens dobbeltnålen står i stoffet, ettersom dette kn føre til t nålen brekker eller mskinen skdes. 32

37 BYTTE TRYKKFOTEN FORSIKTIG Slå lltid v mskinen før du skifter trykkfoten. Hvis du lr mskinen stå på og tråkker på pedlen, strter mskinen og du kn bli skdet. Bruk lltid korrekt trykkfot til sømmønsteret du hr vlgt. Hvis du bruker en feil trykkfot, kn nålen treffe trykkfoten, bøye eller brekke, og du kn komme til skde. Bre bruk en trykkfot som er utviklet for å bli brukt med denne mskinen. Hvis du bruker en nnen trykkfot, kn det føre til en ulykke eller skde. 1 Bytte trykkfot d Trykk på den svrte knppen på bksiden v trykkfotholderen for å utløse trykkfoten. Følg instruksjonene nedenfor for å bytte trykkfot. Hev nålen ved å vri håndhjulet mot deg (mot klokken) slik t merket på hjulet peker opp. (Modeller som hr (nåleposisjonsknpp), kn heve nålen ved å trykke på en eller to gnger.) Svrt knpp b Trykkfotholder Merke eller b Nåleposisjon -knpp e Plsser en nnen trykkfot under holderen, slik t trykkfotstngen er plssert like under stmmen i holderen. Plsser trykkfoten på en slik måte t bokstven som viser trykkfottypen (J, A osv.) kn leses. Hvis symskinen er slått på, må du slå den v. b FORSIKTIG Husk å slå v symskinen før du bytter trykkfot. Ellers kn du komme til å trykke på fotpedlen eller strt/stopp-knppen ved et uhell, slik t mskinen strter. Dette kn føre til personskder. Hev trykkfothendelen. c Trykkfotholder b Stmme c Pinne Bemerk Trykkfoten som skl brukes med hver sømtype, vises i LCD-displyet. Se Velge sømtype (side 37) for å velge en sømtype. Trykkfothendel 33

38 BLI KJENT MED SYMASKINEN f Senk forsiktig trykkfothendelen slik t trykkfotstngen smetter inn i stmmen i trykkfotholderen. Fjerne trykkfotholderen Fjern trykkfotholderen når du rengjør symskinen eller monterer en trykkfot som ikke krever holder, f.eks. quiltefoten. Løsne trykkfotholderen ved hjelp v den skiveformede skrutrekkeren. Fjern trykkfoten. Du finner mer informsjon under Bytte trykkfot (side 33). b Løsne skruen til trykkfotholderen ved hjelp v den skiveformede skrutrekkeren. g Trykkfothendel b Trykkfotholder c Stmme d Pinne Trykkfoten er nå festet. Hev trykkfothendelen for å kontrollere t trykkfoten er festet ordentlig. Skiveformet skrutrekker b Trykkfotholder c Skrue for trykkfotholder Feste trykkfotholderen Rett inn trykkfotholderen etter den nederste venstre siden v stngen på trykkfotholderen. Trykkfotholder b Trykkstnd 34

39 b Hold trykkfotholderen på plss med høyre hånd, og strm til skruen med venstre hånd ved hjelp v den skiveformede skrutrekkeren. 1 Skiveformet skrutrekker b Trykkfotholder c Skrue for trykkfotholder Bemerk Hvis trykkfotholderen ikke er stt på plss riktig, vil trådspenningen bli feil. FORSIKTIG Pss på å strmme skruen til trykkfoten, ellers kn trykkfoten flle v og treffes v nålen, noe som igjen kn føre til t nålen bøyes eller brekker. 35

40 GRUNNLEGGENDE SYFUNKSJONER 2 GRUNNLEGGENDE SYFUNKSJONER SY De grunnleggende syfunksjonene er beskrevet nedenfor: Før du tr mskinen i bruk, må du lese følgende forholdsregler. FORSIKTIG Hold spesielt øye med nålens plssering når mskinen er i bruk. Sørg også for å holde hendene unn lle bevegelige deler, som for eksempel nål og håndhjul, ellers kn du bli skdet. Ikke skyv eller dr stoffet for hrdt når du syr, ellers kn du bli skdet, eller nålen kn brekke. Bruk ldri bøyde nåler. Bøyde nåler kn lett brekke, noe som kn føre til personskde. Påse t nålen ikke kommer borti knppenåler, ellers kn nålen brekke eller bli bøyd. Generell fremgngsmåte Følg de grunnleggende fremgngsmåtene som er beskrevet nedenfor, når du syr. 1 Slå på mskinen. Slå på symskinen. Du finner mer informsjon om hvordn du slår på mskinen under Strømtilførsel (side 12). 2 Velg sømtype. Velg egnet sømtype for området som skl sys. Du finner mer informsjon om vlg v sømtype under Velge sømtype (side 37). 3 Sett på trykkfoten. Bruk egnet type trykkfot for den vlgte sømmen. Du finner mer informsjon om å bytte trykkfot under Bytte trykkfot (side 33). 4 Begynn å sy. Plsser stoffet og begynn å sy. Klipp trådene når du er ferdig med å sy. Du finner informsjon om hvordn du begynner å sy under Begynne å sy (side 39). 36

41 Velge sømtype Velg ønsket sømtype vi sømvlgtstene. Når symskinen slås på, velges rettsøm ( nåleposisjon). Slå på symskinen. venstre c Monter trykkfoten som ngis på LCDdisplyet. Plsseringen v ngivelsen v trykkfottypen vrierer fr modell til modell. I denne bruksnvisningen vises en modell der LCD-displyet (se over) ngir trykkfottypen over nummeret for vlgt sømtype. 2 Trykk på (sømvlgtster). Nummeret til b den vlgte sømmen vises. Trykk på + eller på for å øke eller redusere tllet med ett hkk. Hvis du trykker på til høyre, endres tllet til høyre, og hvis du trykker på til venstre, endres tllet til venstre. d Trykkfottype Du finner mer informsjon under Bytte trykkfot (side 33). Note Trykkfoten som skl benyttes, ngis v bokstven (J, A osv.) som vises over eller ved siden v sømnummeret. Juster om nødvendig stingbredden og stinglengden. Du finner mer informsjon om hvordn du bruker de forskjellige nyttesømmene nedenfor. Sømtypen velges. 37

42 GRUNNLEGGENDE SYFUNKSJONER Justere stinglengden og - bredden [Eksempel] Velge sømtype. Trykk på sømvlgtstene for å velge sømtype 04. Med til høyre velger du 4, og med til venstre velger du 0. b Trykk på + eller på (justeringsknppen for stinglengde) for å øke eller redusere stinglengden. Stinglengde b Justeringsknpp for stinglengde c Kort d Lng c Trykk på + eller - på (justeringsknppen for stinglende) for å øke eller redusere stingbredden. Stingbredde b Justeringsknpp for stingbredde c Sml d Bred Bemerk Når stinglengden eller -bredden endres fr stndrdinnstillingen, forsvinner rundt eller i LCD-displyet. Når stinglengden eller -bredden nullstilles v stndrdinnstillingen, vises rundt eller i LCD-displyet. Hvis stingbredden til den vlgte sømtypen ikke kn justeres, vises. til høyre for i LCD-displyet. FORSIKTIG Når du hr justert stingbredden, dreier du håndhjulet skte mot deg (mot klokken) smtidig som du sjekker t nålen ikke kommer i berøring med trykkfoten. Hvis den treffer trykkfoten, kn nålen bli bøyd eller brekke. Hvis stingene er smmenvset, må du øke stinglengden. Hvis du fortsetter å sy med smmenvsede sting, kn nålen bli bøyd eller brekke. 38

43 Begynne å sy Hev nålen ved å vri håndhjulet mot deg (mot klokken) slik t merket på hjulet peker opp. (Modeller som hr (nåleposisjonsknpp), kn heve nålen ved å trykke på en eller to gnger.) d Hold trådenden og stoffet med venstre hånd og vri håndhjulet mot deg (mot klokken) med høyre hånd for å senke nålen til strtpunktet for sømmen. eller 2 Senk trykkfothendelen. e Merke b Nåleposisjon -knpp Hev trykkfothendelen. b Trykkfothendel f Trykkfothendel På modeller som hr hstighetskontroll, skyver du hstighetskontrollen mot venstre eller høyre for å justere syhstigheten. Se Hstighetskontroll (for modeller som hr strt/stopp-knpp) (side 13). c Legg stoffet under trykkfoten, før tråden under trykkfoten, og trekk deretter ut c. 5 cm (2 tommer) v tråden mot bksiden v symskinen. Hstighetskontroll 5 cm (2 tommer) Trå forsiktig på fotpedlen. (Modeller som hr g (strt/stopp-knpp): trykk på én gng hvis fotpedlen ikke er tilkoblet.) el Strt/stopp-knpp Mskinen begynner å sy. 39

Brukerhåndbok. Les før bruk. Les når du trenger utfyllende informasjon. Datastyrt symaskin KOMME I GANG GRUNNLEGGENDE SYFUNKSJONER NYTTESØM TILLEGG

Brukerhåndbok. Les før bruk. Les når du trenger utfyllende informasjon. Datastyrt symaskin KOMME I GANG GRUNNLEGGENDE SYFUNKSJONER NYTTESØM TILLEGG Brukerhåndok Dtstyrt symskin KOMME I GANG Les før ruk. GRUNNLEGGENDE SYFUNKSJONER NYTTESØM Les når du trenger utfyllende informsjon. TILLEGG Viktige sikkerhetsinstrukser Les disse sikkerhetsinstruksene

Detaljer

KOMME I GANG. Les før bruk. GRUNNLEGGENDE SYFUNKSJONER NYTTESØM. Les når du trenger utfyllende informasjon. TILLEGG. Datastyrt symaskin Brukerhåndbok

KOMME I GANG. Les før bruk. GRUNNLEGGENDE SYFUNKSJONER NYTTESØM. Les når du trenger utfyllende informasjon. TILLEGG. Datastyrt symaskin Brukerhåndbok Les før bruk. KOMME I GANG GRUNNLEGGENDE SYFUNKSJONER Les når du trenger utfyllende informasjon. NYTTESØM TILLEGG Datastyrt symaskin Brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstrukser Les disse sikkerhetsinstruksene

Detaljer

Bruksanvisning Product Code (Produktkode) 885-V95/V97

Bruksanvisning Product Code (Produktkode) 885-V95/V97 Dtstyrt roderi- og symskin Bruksnvisning Produt Code (Produktkode) 885-V95/V97 SLIK KOMMER DU I GANG FØR DU BEGYNNER Å SY BRUKSSTING BRODERING VEDLEGG Besøk oss på http://solutions.rother.om der du kn

Detaljer

LÆR Å KJENNE DIN SYMASKIN GRUNNLEGGENDE SYING SØMTYPER TILLEGG. Computerstyrt symaskin. Bruksanvisning

LÆR Å KJENNE DIN SYMASKIN GRUNNLEGGENDE SYING SØMTYPER TILLEGG. Computerstyrt symaskin. Bruksanvisning LÆR Å KJENNE DIN SYMASKIN GRUNNLEGGENDE SYING SØMTYPER TILLEGG Computerstyrt symskin Bruksnvisning VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER Følg lltid de grunnleggende sikkerhedsregler når du ruker mskinen, herunder

Detaljer

SLIK KOMMER DU I GANG FØR DU BEGYNNER Å SY BRUKSSTING BRODERING APPENDIKS. Computerstyrt sy- og broderimaskin. Bruksanvisning

SLIK KOMMER DU I GANG FØR DU BEGYNNER Å SY BRUKSSTING BRODERING APPENDIKS. Computerstyrt sy- og broderimaskin. Bruksanvisning SLIK KOMMER DU I GANG FØR DU BEGYNNER Å SY BRUKSSTING BRODERING APPENDIKS Computerstyrt sy- og roderimskin Bruksnvisning Viktige sikkerhetsinstruksjoner Les disse sikkerhetsinstruksjonene før mskinen ts

Detaljer

Bruksanvisning/ Brugsanvisning

Bruksanvisning/ Brugsanvisning 1 6 d c e Bruksnvisning/ Brugsnvisning f h g i j k l m 7 8 10 2 3 9 c e d Bkovervendt/Bgudvendt Høyde/højde 61-105 cm 4 5 11 12 Mks vekt/vægt 18 kg Alder 9m 4å UN regultion no. R129 i-size 8 9 13 14 15

Detaljer

nor i 2012 Mercury Marine 90-8M0066063 112

nor i 2012 Mercury Marine 90-8M0066063 112 nor i 2012 Mercury Mrine 90-8M0066063 112 ii nor Komponenter styrekulthåndtk Plssering v styrekulthåndtkskomponenter... 1 Betjening v dødmnnsbryter Dødmnnsbryter... 2 Justering v styrekulthåndtk Justeringer...

Detaljer

SIKKERHETSINSTRUKSER Denne husholdningssymaskinen er utformet i henhold til IEC/EN 60335-2-28.

SIKKERHETSINSTRUKSER Denne husholdningssymaskinen er utformet i henhold til IEC/EN 60335-2-28. BRUKSANVISNING E10 SIKKERHETSINSTRUKSER Denne husholdningssymaskinen er utformet i henhold til IEC/EN 60335-2-28. Elektrisk tilkobling Denne symaskinen må brukes i henhold til spenningen som er angitt

Detaljer

Bruksanvisning. Symaskin. Product Code (Produktkode): 888-X53/X54/X55/X56

Bruksanvisning. Symaskin. Product Code (Produktkode): 888-X53/X54/X55/X56 Bruksanvisning Symaskin Product Code (Produktkode): 888-X/X/X/X6 Besøk oss på http://solutions.brother.com der du kan få produktstøtte og svar på hyppig stilte sporsmål (HSS). VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE MANUALEN

TA VARE PÅ DENNE MANUALEN INSTRUKSJONSBOK VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER Dette apparatet er ikke beregnet for bruk av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske eller mentale evner, innskrenkede sanseevner eller mangel på

Detaljer

Bruksanvisning Bruksan

Bruksanvisning Bruksan Bruksanvisning VIKTIGE SIKKERHETSREGLER Følg alltid de grunnleggende sikkerhetsregler vedrørende bruk av maskinen, herunder følgende: Les samtlige instruksjoner før maskinen tas i bruk. FARLIG - Slik

Detaljer

Montering av Grandal vippeporter

Montering av Grandal vippeporter Montering v Grndl vippeporter Gjelder for lle Viking og Viking ekstr vippeportbeslg Bildet viser ferdig montert vippeport med slglister v stål. Nødvendig verktøy Hmmer, vter, bufil, kubein, tommestokk,

Detaljer

SIKKERHETSINSTRUKSER Denne husholdningssymaskinen er utformet i henhold til IEC/EN 60335-2-28.

SIKKERHETSINSTRUKSER Denne husholdningssymaskinen er utformet i henhold til IEC/EN 60335-2-28. BRUKSANVISNING E20 SIKKERHETSINSTRUKSER Denne husholdningssymaskinen er utformet i henhold til IEC/EN 60335-2-28. Elektrisk tilkobling Denne symaskinen må brukes i henhold til spenningen som er angitt

Detaljer

Sirkellinjal Circular attachment

Sirkellinjal Circular attachment designer DIMOND -serien designer RUY -serien designer TOPz - serien SPPHIRE -serien OPL -serien Sirkellinjal Circular attachment NORSK 4 35 5-1 4 35-1 Sirkellinjal Sirkellinjalen er det perfekte verktøyet

Detaljer

Dok.nr.: JD 551 Utgitt av: Teknikk Godkjent av: Teknologi

Dok.nr.: JD 551 Utgitt av: Teknikk Godkjent av: Teknologi Jernbneverket SIGNL Kp.: 7.d Teknologi Regler for bygging Utgitt: 0.0. Justeringsregler 0/50 KHz innkoblingsfelt, rele i ett Rev.: Togdeteksjon Side: v 7 GENERELT.... Spesielle forholdsregler.... Gyldige

Detaljer

Get filmleie. Brukerveiledning

Get filmleie. Brukerveiledning Get filmleie Brukerveiledning Innhold 4 Funksjoner for fjernkontroll 5 Hv er Get filmleie? 6 Hvilke filmer kn jeg leie? 6 Hv skl til for å få tjenesten? 7 Slik kontrollerer du tjenesten 7 Hv koster det

Detaljer

Montering av Grand Star leddporter

Montering av Grand Star leddporter Montering v Grnd Str leddporter Slik holder du porten fin i mnge år Før du strter å mle, gi porten ett til to strøk Visir eller tilsvrende grunning. Bruk nerkjent, god husmling. To til tre strøk er å nefle.

Detaljer

OEKAKI 50 OEKAKI-SERIEN

OEKAKI 50 OEKAKI-SERIEN SYMASKIN FOR HJEMMEBRUK med OEKAKI- FUNKSJON Bruksanvisning OEKAKI 50 OEKAKI-SERIEN Les denne bruksanvisningen nøye før bruk og følg alltid instruksjonene. Oppbevar denne bruksanvisningen lett tilgjengelig

Detaljer

Det er bare å trykke på en tast og starte å sy.

Det er bare å trykke på en tast og starte å sy. Det er bare å trykke på en tast og starte å sy. Tysk ingeniørkunst Innovativt design Med den originale Pfaff Feature! Svært enkelt Høy kvalitet Typisk Pfaff Har du lyst til å sy? Med select-symaskinen

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

SIKKERHETSINSTRUKSER Denne husholdningssymaskinen er utformet i henhold til IEC/EN 60335-2-28.

SIKKERHETSINSTRUKSER Denne husholdningssymaskinen er utformet i henhold til IEC/EN 60335-2-28. BRUKSANVISNING SIKKERHETSINSTRUKSER Denne husholdningssymaskinen er utformet i henhold til IEC/EN 60335-2-28. ELEKTRISK TILKOBLING Denne symaskinen må brukes i henhold til spenningen som er angitt på den

Detaljer

Bruksanvisning KEEPING THE WORLD SEWING

Bruksanvisning KEEPING THE WORLD SEWING Bruksanvisning KEEPING THE WORLD SEWING SIKKERHETSINSTRUKSER Denne husholdningssymaskinen er utformet i henhold til IEC/EN 60335--8. Elektrisk tilkobling Denne symaskinen må brukes i henhold til spenningen

Detaljer

KLIMAANLEGG (DELT TYPE)

KLIMAANLEGG (DELT TYPE) OWNER S MANUAL BRUKERHÅNDBOK KLIMAANLEGG (DELT TYPE) For generell, privt bruk NO Innendørsenhet RAS-07PKVP-E RAS-10PKVP-E RAS-13PKVP-E RAS-16PKVP-E RAS-18PKVP-E RAS-07PKVP-ND RAS-10PKVP-ND RAS-13PKVP-ND

Detaljer

Montasjebeskrivelse EPP-0790-NO-2/14. Raychem Skjøt for 1-leder PEX-isolert kabel med skjermtråder, 12 kv til 24 kv. Med mekanisk skjøtehylse.

Montasjebeskrivelse EPP-0790-NO-2/14. Raychem Skjøt for 1-leder PEX-isolert kabel med skjermtråder, 12 kv til 24 kv. Med mekanisk skjøtehylse. Sknne QR coden for video support. Denne montsjenvisningen inneholder video instruksjoner. Sknne QR-koden for å få video-support. I tilfelle v tvil, gjelder den skriftlige monteringsnvisning. Montsjebeskrivelse

Detaljer

Bruksanvisning KEEPING THE WORLD SEWING

Bruksanvisning KEEPING THE WORLD SEWING Bruksanvisning KEEPING THE WORLD SEWING SIKKERHETSINSTRUKSER Denne husholdningssymaskinen er utformet i henhold til IEC/EN 60335--8. Elektrisk tilkobling Denne symaskinen må brukes i henhold til spenningen

Detaljer

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W BORD SAG 200mm 600W Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: BRUKSANVISNING Produkt: Bordsag, 600W Produktbetegnelse: Direktiver: Normer: Sted og dato:

Detaljer

Bruksanvisning. Symaskin. Product Code (Produktkode): 888-X64/X74/X84/X67/X77/X87

Bruksanvisning. Symaskin. Product Code (Produktkode): 888-X64/X74/X84/X67/X77/X87 Bruksanvisning Symaskin Product Code (Produktkode): 888-X6/X7/X8/X67/X77/X87 Sørg for å lese dette dokumentet før du bruker maskinen. Vi anbefaler at du oppbevarer dette dokumentet i nærheten for fremtidig

Detaljer

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her ADS-2100 Les Produktsikkerhetsguide før du koler til mskinen. Les deretter Hurtigstrtguide for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL ADVARSEL viser en potensielt frlig

Detaljer

BRODERIMASKIN PR-620 BRUKSANVISNING

BRODERIMASKIN PR-620 BRUKSANVISNING BRODERIMASKIN PR-60 BRUKSANVISNING Viktige sikkerhetsinstrukser Når du bruker denne maskinen, må du alltid følge grunnleggende forholdsregler, inkludert følgende: Les alle instruksjoner før du bruker maskinen.

Detaljer

Brøkregning og likninger med teskje

Brøkregning og likninger med teskje Brøkregning og likninger med teskje Dette heftet gir en uformell trinn for trinn gjennomgng v grunnleggende regler for brøkregning og likninger. Dette er sto som vi i FYS 000 egentlig forventer t dere

Detaljer

Klargjøring. Grunnleggende sying. Stingtyper. Tegn-/dekorasjonssting. Brodering. Broderienhet MY CUSTOM STITCH (MINE EGNE STING) Tillegg

Klargjøring. Grunnleggende sying. Stingtyper. Tegn-/dekorasjonssting. Brodering. Broderienhet MY CUSTOM STITCH (MINE EGNE STING) Tillegg Klrgjøring Dtstyrt sy- og roerimskin Bruksnvisning Grunnleggene sying Stingtyper Tegn-/ekorsjonssting Broering Broerienhet MY CUSTOM STITCH (MINE EGNE STING) Tillegg VIKTIGE SIKKERHETSREGLER Følg llti

Detaljer

Monteringsanvisning. Innholdsfortegnelse. Smartpendler AS

Monteringsanvisning. Innholdsfortegnelse. Smartpendler AS Smartpendler AS Monteringsanvisning Innholdsfortegnelse Hva trenger du, hva har du... 1 Klargjøring av felgen... 1 Feste pakkebærer... 3 Bremsehåndtak og gasshåndtak... 4 PAS føler... 5 Smartkontroller...

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

Temahefte nr. 1. Hvordan du regner med hele tall

Temahefte nr. 1. Hvordan du regner med hele tall 1 ARBEIDSHEFTE I MATEMATIKK SNART MATTE EKSAMEN Hvordn du effektivt kn forberede deg til eksmen Temhefte nr. 1 Hvordn du regner med hele tll Av Mtthis Lorentzen mttegrisenforlg.com Opplysning: De nturlige

Detaljer

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294 Poseløs støvsuger med vannfiltrering Prod.nr. IT015294 Bruksanvisning Innhold Sikkerhetsanvisninger... 3 Oversikt... 4 Klargjøring og bruk... 5 Tømming og vedlikehold... 7 Problemløsning... 9 Tekniske

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk båndsag OBT-BS01-150

Brukerveiledning Elektrisk båndsag OBT-BS01-150 Brukerveiledning Elektrisk båndsag OBT-BS01-150 Båndsag Advarsel! Les denne brukerveiledningen nøye før du tar maskinen i bruk, for din egen sikkerhet. Forsiktighetsregler Når du tar denne maskinen

Detaljer

Installeringshåndbok. Daikin Altherma lavtemperatur monoblokk tilleggsboks EK2CB07CAV3. Installeringshåndbok. Norsk

Installeringshåndbok. Daikin Altherma lavtemperatur monoblokk tilleggsboks EK2CB07CAV3. Installeringshåndbok. Norsk Instlleringshåndbok Dikin Altherm lvtempertur monoblokk tilleggsboks EKCB07CAV Instlleringshåndbok Dikin Altherm lvtempertur monoblokk tilleggsboks Norsk Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om dokumentsjonen.

Detaljer

KEEPING THE WORLD SEWING

KEEPING THE WORLD SEWING Bruksanvisning KEEPING THE WORLD SEWING SIKKERHETSINSTRUKSER Denne husholdningssymaskinen er utformet i henhold til IEC/EN 60335-2-28. Elektrisk tilkobling Denne symaskinen må brukes i henhold til spenningen

Detaljer

Bruksanvisning. Klargjøring. Grunnleggende sying. Stingtyper. Tegn-/ dekorasjonssting. Brodering. Broderienhet MY CUSTOM STITCH (MINE EGNE STING)

Bruksanvisning. Klargjøring. Grunnleggende sying. Stingtyper. Tegn-/ dekorasjonssting. Brodering. Broderienhet MY CUSTOM STITCH (MINE EGNE STING) Klrgjøring Dtstyrt sy- og roerimskin Bruksnvisning Grunnleggene sying Stingtyper Tegn-/ ekorsjonssting Broering Broerienhet MY CUSTOM STITCH (MINE EGNE STING) Tillegg VIKTIGE SIKKERHETSREGLER Følg llti

Detaljer

Stoffrester Glidelås Borrelås Karabinkrok Bånd Vatt litt mer vannbestandig tekstilvoksduk

Stoffrester Glidelås Borrelås Karabinkrok Bånd Vatt litt mer vannbestandig tekstilvoksduk Mobillommebok Hva trenger du: Stoffrester: : Til utsiden: Kortlomme 22 cm (høyde) x 9,5 cm (1 stk) Veske, frem- og bakstykke: 13 cm x 9,5 cm (2 stk) Lokk: 10 cm x 7 cm (2 stk) For, syns inni 13 cm x 9,5

Detaljer

Side 1 av 7 MONTERINGSVEILEDNING SKYVEDØRER

Side 1 av 7 MONTERINGSVEILEDNING SKYVEDØRER Side 1 av 7 Vi anbefaler deg å lese grundig igjennom hele monteringsveiledningen, før du starter monteringen. Veiledningen er av generell art, og det kan være alternative framgangsmåter, som ikke er beskrevet

Detaljer

Kompakt. Enkel. Fornøyelse.

Kompakt. Enkel. Fornøyelse. Elna Lotus på MoMA En kompakt symaskin med et unik design: den originale Elna Lotus fra 1968 er utstilt på The Museum of Modern Art (MoMA) i New York. Lotus var for Elna en salgsuksess over hele verden

Detaljer

AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE)

AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE) BRUKSANVISNING OMISTAJAN OPAS BRUGERVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK KULLANIM KILAVUZU INSTRUKCJA OBSŁUGI РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ SVENSKA AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE) LUFTKONDITIONERING (SPLITTYP) ILMASTOINTILAITE

Detaljer

HJEMMEBRUK SYMASKIN BRUKER VEILEDNING

HJEMMEBRUK SYMASKIN BRUKER VEILEDNING SP100 Serien A og B HJEMMEBRUK SYMASKIN BRUKER VEILEDNING Les denne bruksanvisningen nøye før bruk og følg alltid instruksjonene. Oppbevar denne bruksanvisningen lett tilgjengelig slik at du raskt kan

Detaljer

Klipping Ingen av papirmønstrene er inkludert sømmonn. Ved klipping må sømmonn legges til mønsteret i henhold til spesifikasjonene (=grønne tall)

Klipping Ingen av papirmønstrene er inkludert sømmonn. Ved klipping må sømmonn legges til mønsteret i henhold til spesifikasjonene (=grønne tall) Jeansskjørt Størrelser 34-46 Materialer: 0,9 1,1 m denimstoff, 150 cm bredt (1,1 1,4 m ved 135-bredde) 1 metallglidelås, 16 cm 2 justerbare glidere, 40 mm 2 hekter til overdelen, 40 mm 3 jeansknapper Vanlig

Detaljer

OPPSPENNING AV LERRET. tekst og foto An Doan Nguyen. Kunstnernes Eget Materialutsalg Brenneriveien 9 B 0182 Oslo tel. 23 32 69 40 www.kem.

OPPSPENNING AV LERRET. tekst og foto An Doan Nguyen. Kunstnernes Eget Materialutsalg Brenneriveien 9 B 0182 Oslo tel. 23 32 69 40 www.kem. OPPSPENNING AV LERRET tekst og foto An Doan Nguyen Kunstnernes Eget Materialutsalg Brenneriveien 9 B 0182 Oslo tel. 23 32 69 40 www.kem.no 1. Sørg for at utstyret er lett tilgjengelig. Oppspenningstang,

Detaljer

Øving 4: Coulombs lov. Elektrisk felt. Magnetfelt.

Øving 4: Coulombs lov. Elektrisk felt. Magnetfelt. Lørdgsverksted i fysikk. Institutt for fysikk, NTNU. Høsten 007. Veiledning: 9. september kl 1:15 15:00. Øving 4: oulombs lov. Elektrisk felt. Mgnetfelt. Oppgve 1 (Flervlgsoppgver) ) Et proton med hstighet

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

Sveisehjelm i profesjonell kvalitet med solcellepanel og automatisk blendingsfilter

Sveisehjelm i profesjonell kvalitet med solcellepanel og automatisk blendingsfilter Sveisehjelm i profesjonell kvalitet med solcellepanel og automatisk blendingsfilter IT016101 Advarsel! Les og forstå alle instruksjonene før bruk Denne sveisehjelmen er utviklet for å beskytte øyne og

Detaljer

Nokia sykkelladersett. 3.0. utgave

Nokia sykkelladersett. 3.0. utgave Nokia sykkelladersett 2 3 6 1 4 5 8 7 9 10 11 3.0. utgave 12 13 15 14 16 17 18 20 19 21 22 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Innledning Med Nokia sykkelladersett kan du lade batteriet i en kompatibel

Detaljer

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05 DEUTSCH D Multiclip El 8211-0229-05 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. SVENSKA S 9. 10. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som kreves

Detaljer

AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE)

AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE) AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE) CLIMATISEUR (TYPE SEPARE) KLIMAGERÄT (GETEILTE AUSFÜHRUNG) LUFTKONDITIONERING (SPLITTYP) КОНДИЦИОНЕР (РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТИП) ILMASTOINTILAITE (JAETTU) AIRCONDITIONANLÆG (SPLIT

Detaljer

BRUKERMANUAL for EXERFIT 730 Spinner

BRUKERMANUAL for EXERFIT 730 Spinner BRUKERMANUAL for EXERFIT 730 Spinner UF-9.2F-F-XXL 05.03.2007 V01 BUILT FOR HEALTH 1 INNHOLD *SIKKERHET OG VEDLIKEHOLD.... 3 *TILBEHØR... 4-5 *MONTERING Deleliste...... 6 Trinn for trinn....7-9 *OPERASJONER

Detaljer

1 Geometri KATEGORI 1. 1.1 Vinkelsummen i mangekanter. 1.2 Vinkler i formlike figurer

1 Geometri KATEGORI 1. 1.1 Vinkelsummen i mangekanter. 1.2 Vinkler i formlike figurer Oppgver 1 Geometri KTGORI 1 1.1 Vinkelsummen i mngeknter Oppgve 1.110 ) I en treknt er to v vinklene 65 og 5. Finn den tredje vinkelen. b) I en firknt er tre v vinklene 0, 50 og 150. Finn den fjerde vinkelen.

Detaljer

3.7 Pythagoras på mange måter

3.7 Pythagoras på mange måter Oppgve 3.18 Vis t det er mulig å multiplisere og dividere linjestykker som vist i figur 3.. Bruk formlikhet. 3.7 Pythgors på mnge måter Grekeren Pythgors le født på Smos 569 og døde. år 500 f. Kr. Setningen

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

Sy med stil. med EMERALD fra HUSQVARNA VIKING EMERALD 116 EMERALD 118

Sy med stil. med EMERALD fra HUSQVARNA VIKING EMERALD 116 EMERALD 118 Sy med stil med EMERALD fra HUSQVARNA VIKING EMERALD 116 EMERALD 118 Tilpasset av deg. Sydd med EMERALD HUSQVARNA VIKING EMERALD er en serie symaskiner som er ideelle for alle typer søm; fra en nydelig,

Detaljer

Broderimaskin. Bruksanvisning. Product Code (Produktkode): 884-T07

Broderimaskin. Bruksanvisning. Product Code (Produktkode): 884-T07 Broderimaskin Bruksanvisning Product Code (Produktkode): 884-T07 Varemerker FlashFX is a registered trademark of Datalight, Inc. FlashFX Copyright 998-007 Datalight, Inc. U.S.Patent Office 5,860,08/6,60,56

Detaljer

SYMASKIN FOR HJEMMEBRUK BRUKER- VEILEDNING

SYMASKIN FOR HJEMMEBRUK BRUKER- VEILEDNING SP00 Serien SYMASKIN FOR HJEMMEBRUK BRUKER- VEILEDNING Les denne bruksanvisningen nøye før bruk og følg alltid instruksjonene. Oppbevar denne bruksanvisningen lett tilgjengelig slik at du raskt kan finne

Detaljer

Register your product and get support at HP8697. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8697. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8697 Brukerhåndbok o n a m b l k c d j e Salon i f g h p q 24 r 3 4 7~10 sec. 7~10 5 7~10 sec. 6 sec. 7 7~10 sec. Norsk Gratulerer med

Detaljer

Løsningsforslag til avsluttende eksamen i HUMIT1750 høsten 2003.

Løsningsforslag til avsluttende eksamen i HUMIT1750 høsten 2003. Løsningsforslg til vsluttende eksmen i HUMIT1750 høsten 2003. Teksten under hr litt litt prtsom fordi jeg hr villet forklre hvordn jeg gikk frm. Fr en studentesvrelse le det ikke forventet nnet enn sluttresulttene.

Detaljer

Denne husholdningssymaskinen er utformet i henhold til IEC/EN 60335-2-28 og UL1594.

Denne husholdningssymaskinen er utformet i henhold til IEC/EN 60335-2-28 og UL1594. Bruksanvisning Denne husholdningssymaskinen er utformet i henhold til IEC/EN 60335-2-28 og UL1594. VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER Man må alltid følge grunnleggende forholdsregler når man bruker elektriske

Detaljer

Minnemoduler Brukerhåndbok

Minnemoduler Brukerhåndbok Minnemoduler Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

Driftshåndbok for EasyMP Multi PC Projection

Driftshåndbok for EasyMP Multi PC Projection Driftshåndbok for EsyMP Multi PC Projection Innhold 2 Om EsyMP Multi PC Projection Møtestiler foreslått v EsyMP Multi PC Projection... 5 Holde møter ved bruk v flere bilder...5 Holde fjernmøter over et

Detaljer

Bruksanvisning KEEPING THE WORLD SEWING

Bruksanvisning KEEPING THE WORLD SEWING Bruksanvisning KEEPING THE WORLD SEWING SIKKERHETSINSTRUKSER Denne husholdningssymaskinen er utformet i henhold til IEC/EN 60335-2-28. Elektrisk tilkobling Denne symaskinen må brukes i henhold til spenningen

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Innholdsfortegnelse SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Deler og funksjoner... 8 Montere saftpressen Montere saftpressedelene... 9 Koble saftpressen til kjøkkenmaskinen... 10

Detaljer

BRUKSAVNISNING FOR DAMPPRESSE

BRUKSAVNISNING FOR DAMPPRESSE BRUKSAVNISNING FOR DAMPPRESSE Prod.nr. IT015336 Les bruksanvisningen nøye før bruk og oppbevar den for senere referanse. EGENSKAPER Damppressen sørger for et rent og profesjonelt resultat hver gang! Overflaten

Detaljer

(CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05. takes the pressure off

(CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05. takes the pressure off CuroCell S.A.M. (CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05 takes the pressure off Innhold 1 Illustrasjoner 3 1.1 Frontpanel 3 1.2 Frontdekse 3 1.3 Sidebilde 3

Detaljer

Samsvarserklæring FCC og IC. EU-samsvarserklæring. Miljøsamsvarserklæring. Takk. 2014 Mercury Marine Xi5 trådløs utgave 90-8M0089302 1213

Samsvarserklæring FCC og IC. EU-samsvarserklæring. Miljøsamsvarserklæring. Takk. 2014 Mercury Marine Xi5 trådløs utgave 90-8M0089302 1213 Smsvrserklæring FCC og IC Xi5 ASM-FT PEDAL, INC, WRLS FCC ID - MVU09291 Xi5 ASM-NØKKELRING, DORGEMOTOR FCC ID - MVU09305 ACMA: N2523 IC: 6094A-09291, 6094A-09305 Denne enheten er i smsvr med del 15 v FCC-reglene.

Detaljer

Hurtigveiledning for justering av gir og bremser på deres sykkel.

Hurtigveiledning for justering av gir og bremser på deres sykkel. Hurtigveiledning for justering av gir og bremser på deres sykkel. 2 Innholdsfortegnelse Justere bremser 4 Justere kjede gir bak....6 Justere gir foran...9 3 Justere bremser Den mest vanlige bremsetypen

Detaljer

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L L+R X Z Y 11. 12. W V 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å påminne deg om den forsiktighet

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Microsoft PowerPoint MER ENN KULEPUNKTER

Microsoft PowerPoint MER ENN KULEPUNKTER Mirosoft PowerPoint MER ENN KULEPUNKTER INNHOLDSFORTEGNELSE: Opprette en ny presentsjon: «Ml» vs. «tomt skll» Bilder: Sette inn ilder fr Google ildesøk. Bilder: Sette inn llerede lgrede ilder. Bilder:

Detaljer

MONTERINGSANVISNINGER FIBREROLL-BRANNGARDINER

MONTERINGSANVISNINGER FIBREROLL-BRANNGARDINER KLARINGSHØYDE FOR ÅPNING (H) MONTERINGSANVISNINGER FIBREROLL-BRANNGARDINER Utformingen av styreskinnene består av tre deler og er den samme for både frontmonterte og mellommonterte bruksområder. (Se detaljtegning

Detaljer

Identifisere områder med papirstopp

Identifisere områder med papirstopp Hvis du er nøye med å velge utskriftsmaterialer og legge dem riktig inn, bør du kunne unngå de fleste tilfeller av papirstopp. Hvis det oppstår papirstopp, følger du fremgangsmåten som er forklart i dette

Detaljer

2 50mm 4x 1x 1x a b c b A B C 1 b b a B b b 6 b b a

2 50mm 4x 1x 1x a b c b A B C 1 b b a B b b 6 b b a 50mm A B C 4x x x 3 4 5 B 6 7 8 9 0 3 4 5 A 3 45 o 3 4 45 o 3 5 6 SIKKERHETSREGLER Les disse sikkerhetsinstruksene før du tr i ruk pprtet. Oppevr de i nærheten for fremtidig refernse. Disse instruksene

Detaljer

VN-8700PC VN-8600PC VN-8500PC

VN-8700PC VN-8600PC VN-8500PC DIGITAL DIKTAFON VN-8700PC VN-8600PC VN-8500PC NO INSTRUKSJONER Tkk for t du kjøpte en digitl opptker fr Olympus. Les disse instruksjonene for informsjon om korrekt og trygg bruk v dette produktet. T vre

Detaljer

Kranbøyle DF Art.nr.: fra produksjonsår 1995

Kranbøyle DF Art.nr.: fra produksjonsår 1995 999209018-04/2014 no Forsklingseksperten. Krnbøyle DF rt.nr.: 586077000 fr produksjonsår 1995 Originl bruksnvisning Ts vre på for fremtidige behov Produktbeskrivelse ruksområde: b e Krnbøyle DF er et løfteredskp.

Detaljer

Skaper løsninger MONTERINGSVEILEDNING FRONTER

Skaper løsninger MONTERINGSVEILEDNING FRONTER Skaper løsninger MONTERINGSVEILENING FRONTER 14656-02-4000 NØVENIG VERKTØY FOR MONTERING: Vinkel, vater, meter, skrutrekker, blyant og evt. bor. Monteringsveiledning for RETRO, SUR, safir, topaz, OPL og

Detaljer

Brukermanual ROOSEVELT MASSASJESTOL DF-1688F5-B. www.sparmax.no

Brukermanual ROOSEVELT MASSASJESTOL DF-1688F5-B. www.sparmax.no Brukermanual ROOSEVELT MASSASJESTOL DF-1688F5-B Viktig Sikkerhets Instruksjon Farlig/Fare For å redusere/unngå mulighetene for elektrisk støt: Ta alltid ut støpslet på stolen etter bruk og før rengjøring/vask

Detaljer

STIGA PARK 107M 8211-3036-01

STIGA PARK 107M 8211-3036-01 STIGA PARK 107M 8211-3036-01 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 9. 13. 10. 14. 11. 15. A+5 A B+5 B 12. 16. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å

Detaljer

Samsvarserklæring FCC og IC. EU-samsvarserklæring. Miljøsamsvarserklæring. Takk. 2014 Mercury Marine Pinpoint GPS 90-8M0089316 1213

Samsvarserklæring FCC og IC. EU-samsvarserklæring. Miljøsamsvarserklæring. Takk. 2014 Mercury Marine Pinpoint GPS 90-8M0089316 1213 Smsvrserklæring FCC og IC PINPOINT FJERNKONTROLL, FCC ID - MVU10148 ACMA: N2523 IC: 6094A-09291, 6094A-09305 Denne enheten er i smsvr med del 15 v FCC-reglene. Bruken er underlgt følgende to etingelser:

Detaljer

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning Høytrykksspyler Prod.nr. CA-416 Bruksanvisning Lite vannforbruk og høytrykk Energibesparende og miljøvennlig Bærbar, holdbar og sikker Perfekt for vask av båt, sykkel, atv, campingbil m.m. Kan koples til

Detaljer

Get started. Brukerveiledning Get box HD PVR

Get started. Brukerveiledning Get box HD PVR Get strted Brukerveiledning Get box HD PVR Innhold Grtulerer med Get box HD PVR! Grtulerer med ny Get box HD PVR 3 Hv er HDTV? 4 Dekoderens plssering 5 Get strted 6 Innhold i esken 7 2 Tilkobling 9 Front-

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

STIGA PARK 121M 8211-3011-06

STIGA PARK 121M 8211-3011-06 STIGA PARK 121M 8211-3011-06 E 1. Park -1993 5. D 2. Park -1993 6a. Park -1999 6b. Park 2000- F G H 3. Park -1993 7. I I 4. Park -1993 8. J 9. 13. 10. 14. Z X V Y W 11. 15. Denna produkt, eller delar därav,

Detaljer

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792 Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler FM 300 Varenummer 614792 Kjære kunde Denne støvoppsamlingsmaskinen har høy oppsugingsevne på grunn av sin optimale ventilatorfunksjon. Maskinen har lang levetid. Denne

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. Flytende overflateskimmer VIKTIGE SIKKERHETSREGLER 80IO

BRUKERVEILEDNING. Flytende overflateskimmer VIKTIGE SIKKERHETSREGLER 80IO BRUKERVEILEDNING VIKTIGE SIKKERHETSREGLER Les, forstå og følg alle instruksjoner nøye før du begynner å installere og bruke dette produktet. Flytende overflateskimmer 80IO Advarsler...39 Liste over deler...

Detaljer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8339 NO Brukerhåndbok l a b c d e f g h i j k Norsk 1 Innledning Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du

Detaljer

Montering av ledd bak (Høyre og venstre side) Du har fått 4 ledstriper (D modeller) eller 6 led striper for ikke D modeller.

Montering av ledd bak (Høyre og venstre side) Du har fått 4 ledstriper (D modeller) eller 6 led striper for ikke D modeller. Bilde 1 Bilde 2. Montering av ledd bak (Høyre og venstre side) Du har fått 4 ledstriper (D modeller) eller 6 led striper for ikke D modeller. Bilde 1 Frunk: to lange (50-60cm kabel) er for Frunk ikke D

Detaljer

Genotropin Generell informasjon om veksthormon

Genotropin Generell informasjon om veksthormon Bruksanvisning Genotropin Generell informasjon om veksthormon Veksthormon er et protein, helt identisk med det kroppen selv produserer. Et protein kan ikke gis i tablettform og må derfor injiseres. Før

Detaljer

God til fantastisk sying

God til fantastisk sying INTEGRERTE HJELPEFUNKSJONER NÅR DU TRENGER DET Gå fra God til fantastisk sying STING FOR STING Sy historien om mitt liv Jeg heter Sophie, jeg er gift og mor til to døtre. Jeg er også en syentusiast. Den

Detaljer

Din veiledning til. Genotropin (somatropin, rbe) ferdigfylt injeksjonspenn

Din veiledning til. Genotropin (somatropin, rbe) ferdigfylt injeksjonspenn Din veiledning til Genotropin (somatropin, rbe) ferdigfylt injeksjonspenn Penn Innhold Bruksanvisning 4 Bli kjent med GoQuick 5 Klargjøring av GoQuick 6 3 enkle trinn for daglig bruk 12 (MED nåleskjuler)

Detaljer

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning Delenummer: 92P1932 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

coverlocktm 4.0 Bruksanvisning

coverlocktm 4.0 Bruksanvisning coverlocktm 4.0 Bruksanvisning SIKKERHETSINSTRUKSER Denne husholdningssymaskinen er utformet i henhold til IEC/EN 60335--8. Elektrisk tilkobling Denne symaskinen må brukes i henhold til spenningen som

Detaljer

Av Keith Harris BRUKERHÅNDBOK OG HURTIGVEILEDNING

Av Keith Harris BRUKERHÅNDBOK OG HURTIGVEILEDNING Av Keith Harris BRUKERHÅNDBOK OG HURTIGVEILEDNING INNHOLDSFORTEGNELSE Viktige sikkerhetsinstrukser...02 Instruksjoner for bruk...03 Hurtigveiledning...04 Tips/vedlikeholdsinstrukser...09 a. Rengjøring

Detaljer

Minnemoduler Brukerhåndbok

Minnemoduler Brukerhåndbok Minnemoduler Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

Før du kan bruke maskinen, bør du lese denne hurtigstartguiden for korrekt oppsett og installering.

Før du kan bruke maskinen, bør du lese denne hurtigstartguiden for korrekt oppsett og installering. Hurtigstrtguide Strt her MFC-490CW Før du kn ruke mskinen, ør du lese denne hurtigstrtguiden for korrekt oppsett og instllering. ADVARSEL Advrsel-symolet forteller deg hvilke forholdsregler du ør t for

Detaljer