SLIK KOMMER DU I GANG FØR DU BEGYNNER Å SY BRUKSSTING BRODERING APPENDIKS. Computerstyrt sy- og broderimaskin. Bruksanvisning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SLIK KOMMER DU I GANG FØR DU BEGYNNER Å SY BRUKSSTING BRODERING APPENDIKS. Computerstyrt sy- og broderimaskin. Bruksanvisning"

Transkript

1 SLIK KOMMER DU I GANG FØR DU BEGYNNER Å SY BRUKSSTING BRODERING APPENDIKS Computerstyrt sy- og roderimskin Bruksnvisning

2 Viktige sikkerhetsinstruksjoner Les disse sikkerhetsinstruksjonene før mskinen ts i ruk. Symskinen er kun eregnet for privt ruk. FARE - Slik unngår du å få støt T lltid mskinens støpsel ut v stikkontkten med det smme du er ferdig med å ruke mskinen, ved rengjøring, når du foretr de serviejusteringene som er nevnt i denne veiledning, eller når du etterlter mskinen uten tilsyn. ADVARSEL - Slik unngår du forrenning, rnn, støt eller personskde. 2 T lltid mskinens støpsel ut v stikkontkten når du fjerner deksler, smører eller foretr justeringer som er nevnt i ruksnvisningen: Når du tr ut mskinens støpsel skl du sette kontkten på mskinen på symolet O for å slå v mskinen og deretter t tk i støpselet og trekke det ut v stikkontkten. Trekk ikke i ledningen. Sett støpselet fr symskinen direkte inn i stikkontkten. Bruk ikke skjøteledninger. T lltid ut mskinens støpsel hvis strømmen svikter. 3 Bruk ldri mskinen hvis en ledning eller et støpsel er skdet, hvis den ikke fungerer korrekt, eller hvis det er sølt vnn på enheten. Lever symskinen til nærmeste utoriserte forhndler/ serviesenter så de kn undersøke den, reprere den eller justere de elektriske eller mekniske delene. 4 Hold lltid reidsområdet ryddig: Bruk ldri symskinen hvis ventilsjonshullene er lokerte. Hold symskinens ventilsjonsåpninger og fotpedlen fri for tråder, støv og stoffrester. Plsser ikke ting på fotpedlen. Bruk ikke skjøteledninger. Sett støpselet fr symskinen direkte inn i stikkontkten. Du må ldri t eller sette noe i noen åpninger. Bruk ikke symskinen på steder hvor det nvendes erosolprodukter (spry), eller hvor det nvendes ild. 5 Spesielle forsiktighetsregler ved sying: Vær lltid meget oppmerksom på nålen. Bruk ikke øyde eller skdede nåler. Hold fingrene vekk fr lle evegelige deler. Vær spesielt forsiktig omkring symskinnålen. Sett kontkten på symskinen på symolet O for å slå den v når du foretr justeringer i nålområdet. Bruk ikke en skdet eller feil nåleplte, det kn få nålen til å rekke. Skyv og trekk ikke i stoffet under syingen, og følg nøye veiledningen ved frihåndssying så du ikke øyer nålen så den rekker.

3 6 Denne mskinen er ikke leketøy: Hold godt øye med symskinen når den rukes v eller i nærheten v rn. Bruk ikke symskinen utendørs. 7 Slik forlenges symskinens levetid: Symskinen må ikke oppevres på steder der den står i direkte sollys eller i omgivelser med høy luftfuktighet. Bruk/plsser ikke symskinen tett inntil et vrmeppert, jern, hlogenlmper eller ndre vrme gjenstnde. Bruk kun lminnelige såper og rengjøringsmidler til rengjøring v opevringskssen. Bruk ldri ensin, fortynner eller skurepulver til rengjøring, d dette kn skde kssen og symskinen. Les lltid i ruksnvisningen før du ytter ut eller monterer trykkfoten, nålen eller ndre deler så disse monteres korrekt. 8 Reprsjon eller justering: Hvis lmpeenheten er skdet skl den yttes v en utorisert forhndler. Hvis symskinen ikke fungerer korrekt eller hvis det er nødvendig å foret justeringer skl du først se i feilsøkingsskjemet som du finner kerst i ruksnvisningen. Her kn du finne opplysninger om hvordn du selv kn undersøke og justere symskinen. Hvis prolemet ikke kn løses es du kontkte nærmeste utoriserte forhndler. Bruk kun symskinen som eskrevet i denne ruksnvisningen. Bruk det tilehøret som nefles v friknten og som er eskrevet i denne ruksnvisningen. T vre på denne ruksnvisningen. Innholdet i denne ruksnvisningen smt spesifiksjonene for dette produktet kn endres uten vrsel. Ytterligere produktopplysninger og oppdteringer kn fås på vår hjemmeside, KUN FOR BRUKERE I STORBRITANNIA, IRLAND SAMT PÅ MALTA OG KYPROS VIKTIG Hvis støpselets sikring skl yttes skl det rukes en sikring som er godkjendt v ASTA til BS 362, dvs. med -merket, klssifisering på støpselet. Monter lltid sikringsvdekningen igjen. Bruk ldri støpsel uten sikringsvdekning. Hvis den stikkontkt som er til rådighet ikke er egnet til støpselet på dette utstyr, skl du kontkte en utorisert forhndler for å få den korrekte ledningen. KUN FOR BRUKERE I AUSTRALIA OG NEW ZEALAND Denne symskinen må ikke rukes v rn, og hndippede kn h ehov for hjelp til å ruke den. 2

4 Innholdsfortegnelse Viktige sikkerhetsinstruksjoner... Innledning...7 Symskinens funksjoner...7 Tilehør...8 Medfølgende tilehør... 8 Ekstr tilehør...9 Nvn på mskinens deler og deres funksjon...0 Sett forfr...0 Nål og trykkfot... Sett fr høyre side/ksiden... Betjeningsknpper...2 Betjeningspnel...3 SLIK KOMMER DU I GANG 5 Slik slår du v og på symskinen...6 Forholdsregler ved strømforsyning...6 Slik slår du på mskinen...7 Slik slår du v symskinen...7 Betjening v LCD (Liquid Crystl Disply)-displyet...8 Slik etjener du LCD-displyet...8 Slik endres mskinens innstillinger...9 Kontroll v mskinens etjening...2 Spoling/isetting v spolen...23 Retningslinjer vedrørende spoletype...23 Spoling v undertråden...23 Isetting v spolen...27 Treing v overtråd...29 Om trådspolen...29 Treing v overtråden...29 Treing v nålen...32 Mnuell treing v nålen (uten ruk v nåletrederen)...33 Slik rukes doeltnålen...34 Slik trekker du opp undertråden...36 Bytte nålen...38 Forholdsregler for nåler...38 Nåletyper og ruken v disse...39 Kontroll v nålen...40 Bytte v nål...40 Bytte v trykkfot...42 Forholdsregler for trykkfot...42 Bytte v trykkfot...42 Demontering v snp-on delen...44 Sying v sylindriske emner...45 Frirmsying...45 FØR DU BEGYNNER Å SY 47 Sying...48 Generell fremgngsmåte ved sying...48 Vlg v søm...49 Plssering v stoffet...50 Når du egynner å sy...5 Avslutning v søm...53 Trådkutting...54 Innstilling v sømmen...56 Justering v stingredden...56 Justering v stinglengden...57 Justering v trådspenningen

5 4 Nyttige funksjoner...59 Automtisk klengs sying/forsterkningssting...59 Automtisk trådkutting...60 Speilvending v sting...6 Nyttige sytips...62 Prøvesying...62 Endring v syretning...62 Sying v uer...62 Justering v trykkfottrykket...62 Sying i tykt stoff...63 Sying i tynt stoff...64 Sying i elstisk stoff...64 Sying i skinn eller vinyl...64 Sying v et rett sømmonn...64 Hndsfri heving og senking v trykkfoten...65 BRUKSSTING 67 Stinginnstillingsoversikt...68 Brukssting...68 Andre sting...72 Vlg v stingtype...75 Stingtypegrupper...75 Vlg v søm...75 Lgre stinginnstillinger...77 Overlok-sting...79 Sying v overlok-sting med trykkfot G for overlok-sting...79 Sying v overlok-sting med sikk-skk-trykkfot J...80 Sying v overlok-sting med ruk v sideskjæreren...8 Alminnelige sting...83 Tråklesting...83 Alminnelige sting...83 Blindsøm...85 Knpphullsting/isying v knpper...87 Sying v knpphull...88 Isying v knpper...92 Isetting v glidelås...94 Isetting v en midtplssert glidelås...94 Isetting v en glidelås med gylfsnitt...96 Isying v glidelås/titteknt...99 Isetting v en midtplssert glidelås...99 Isying v titteknt...00 Sying v elstiske stoffer og isying v strikk...0 Elstiske sting...0 Isying v strikk...0 Appliksjon-, pthwork- og quiltsting...03 Appliksjonsying...04 Pthworksying (rzy quilt)...05 Smmenføyning...05 Quilting...07 Frihåndsquilting...08 Stinsting med ruk v knppen for regulering v syhstighet...09 Forsterkningssting... Tredoelte elstiskesting... Trensesting... Stopping...3 Sirkelsting...5 Horisontl sying...6 Dekorsjonssøm...8 Fgottsøm...9 Muslingsøm...20 Smoksying...20 Muslingsting...2 Smmenføyning...22 Heirloom -sying...23

6 Sying v de forskellige inneygde dekorsjonsmønstre...26 Sying v dekortive mønstre...26 Symønstre...26 Endring v mønsterstørrelsen...27 Endring v stingtettheten...27 Endring v lengden for stinsting...28 Forskyvning v mønstre...29 Kominering v mønstre...30 Lgring v mønstre...33 Justering v mønstret...34 Design v et mønster (My Custom Stith (Mine egne sting))...37 Tegn en skisse v mønsteret...37 Inntsting v mønsterdt...38 Eksempler på design...40 BRODERING 4 Jevn rodering...42 Hv skl foreredes...42 Brodering trinn for trinn...44 Montering v roderifoten...45 Montering v roderifoten...45 Demontering v roderifoten...47 Montering v roderienheten...48 Forholdsregler i forindelse med roderienheten...48 Montering v roderienhetden...48 Demontering v roderienheten...50 Klrgjøring v stoffet...5 Montering v vstivende mterile på stoffet...5 Montering v stoffet i roderirmmen...52 Montering v roderirmmen...55 Montering v roderirmmen...55 Demontering v roderirmmen...56 Vlg v roderimønstre...57 Opplysninger om opyright...57 Broderimønstertyper...57 Betjening v LCD-displyet (liquid rystl disply)...58 Vlg v okstver...60 Vlg v et roderimønster...6 Vlg v rmmemønster...62 Slik rukes et roderikort (selges seprt)...63 Brodering...64 Slik får du et flott resultt...64 Brodering v et mønster...65 Appliksjon...67 Redigering v mønstre...69 Justering v lyout...69 Justering v trådspenningen...7 Omsying...72 Tråden tr slutt midt i et mønster...72 Stopp under rodering...73 Slik rukes mskinens hukommelsesfunksjon...75 Forholdsregler vedrørende roderimønstre...75 Lgring v mønstre...76 Henting v roderi-mønstre fr PC en

7 APPENDIKS 79 Pleie og vedligehold...80 Rengjøring v mskinens overflte...80 Rengjøring v spolehuset...80 Feilsøking...82 Feilmeldinger...87 Justering v LCD-displyet...9 Bipelyder under etjening...9 Annullering v ipelyder under etjening...92 Opgrdering v mskinens softwre...93 Stikkordsregister

8 Innledning Tillykke med din nye symskin! Les nøye Viktige sikkerhetsinstruksjoner (side ) og denne ruksnvisning ngående korrekt etjening v de forskellige funksjoner før symskinen ts i ruk. Gjem ruksnvisningen til fremtidig ruk. Symskinens funksjoner d e f Enkel spoling Det er enkelt og rskt å spolen (side 23). Inneygde stingtyper Du kn velge mellom en lng rekke inneygde sting, l.. rukssting og dekorsjonssting (side 68). Hurtigspole Du kn egynne å sy uten å trekke opp undertråden (side 27). Automtisk trådkutt Tråden kn kuttes over utomtisk etter sying (side 60) Brodering Du kn rodere inneygde roderimønstre, okstver, innrmmede dekorsjoner og mønstre fr roderikort (ekstrtilehør) (side 4). Kneløfter Bruk kneløfteren til å løfte eller senke trykkfoten med kneet, så du hr egge hender fri til å håndtere stoffet (side 65). Innledning / Symskinens funksjoner 7

9 Tilehør Medfølgende tilehør Kontroller t nedenstående tilehør finnes i kssen. Kontkt leverndøren hvis det mngler noe eller hvis noe v tilehøret er skdet. Bemerk Skruen til snp-on delen kn fås hos en utorisert forhndler. (Reservedelskode: XA483-05) Den orgniserte tilehørsesken kn fås hos en utorisert forhndler. (Reservedelskode: XC ) * *75/ 2 nåler 90/4 2 nåler 90/4 2 nåler: Kulenål (gylden) 8

10 Nr. Reservedelsnvn Reservedelskode Knpphullsfot A XC Trykkfot G til overloksting XC Trykkfot N til dekorsjonssting X Glidelåsfot I X Sikkskktrykkfot J (på mskinen) XC Trykkfot R til lindsting X Trykkfot M til isyning vknpper Sømfot F033N: XC Quiltefot F005N: XC Linelfot P F035N: XC Justerr glidelåsfot F036N: XC Teflon-fot F007N: XC Åpenfot F027N: XC /4 inh quiltefot F00N: XC Kntskjærer S F054: XC Quiltestyrer F06N: XC Sprettekniv X Spole (4) SFB: XA Pkke med nåler X Doeltnål X Rengjøringspensel X Hullsyl Skrutrekker (stor) XC Skrutrekker (lilten) X Spolestopper (stor) Spolehette (medium)(2) X Spolehette (lilten) Ekstr spolepinne XC Trådnett XA Fotpedl XD (EU) XD886-02(ndre lnde) 3 Bruksnvisning XD Hurtig refernseguide XD Broderifot Q XD Broderisett (stort) H 8m B 3 m EF84: XD (H 7 tommer B 5 tommer) 35 Broderisettt (ekstrstort (multi-posisjon)) H 30 m B 3 m EF85: XD (H 2 tommer B 5 tommer) 36 Stiliserende mterile til roderi BM3: X Broderiundertråd (hvit) X EBT-CEN 38 Ekstr spolehus (ros merke) XC Kneløfter XA USB-kel XD Ruterksett GS4: XC Sks XC Hrd ksse XC Tilehørspose XC Skiveformet skrutrekker XC Ekstr tilehør Nedenstående ekstrtilehør kn estilles Nr. Reservedelsnvn Reservedelskode Broderiundertråd (hvit) X EBT-CEN XC Broderiundertråd (sort) EBT-CEBN 2 Broderikort Broderisett (lilte) 3 H 2 m B 6 m (H tomme B 2-/2 EF82:XD tomme) 4 Broderisett (medium) H 0 m B 0 m (H 4 tommer B 4 EF83:XD tommer) Vnnopløselig mterile BM4: X Stiliserende mterile til roderi BM3: X Bredt ord WT5: XC Note Ekstrtilehør kn fås ved henvendelse til forhndleren eller nærmeste utoriserte serviesenter. Alle spesifiksjoner er korrekte på tidspunktet for trykking. Reservedelskodene kn endres uten vrsel. Brother-forhndleren hr en komplett liste over ekstrtilehør til din mskin. Tilehør 9

11 Nvn på mskinens deler og deres funksjon Symskinens forskjellige deler og deres funksjoner er eskrevet nedenfor. Sett deg inn i de forskjellige delenes etegnelser før symskinen ts i ruk. Sett forfr d e f g h Trådleder Før tråden omkring trådlederen ved treing v overtråden. Trådstyrerdeksel Som ved trådstyreren føres tråden rundt om trådstyrerdekslet ved treing v overtråden. Spolepinne Sæt en trådspole på spolepinden. Spoletrådstyrer Før tråden omkring dette trådstyret når tråden skl spoles. Toppdeksel Åpne overdekslet for å sette trådsnellen på spolepinnen. Spolevinder Bruk spolevinderen til å spole tråden på spolen. Betjeningspnel Du kn se og redigere sting på etjeningspnelet og du kn få vist veiledning i etjening v mskinen (side 3). Kneløfterens monteringshull Sett kneløfteren inn i monteringshullet. i j k l m n o Broderienhetens forindelsesåpning Sett støpselet til roderienheten i. Trykkfotsrm Løft/senk trykkfotsrmen for å heve/senke trykkfoten. Betjeningsknpper Bruk disse knppene til etjening v mskinen. Tilehørsoks Sett tilehørsskuffen i tilehørsrummet i tilehørsoksen. T tilehørsoksen v når du skl sy sylindriske emner såsom mnsjetter. Trådkutter Før trådene gjennom trådkutteren for å kutte dem over. Nåletrederrm Bruk nåletrederrmen til å tre nålen. Kontrollvindu for trådgiver Se gjennom vinduet for å kontrollere trådgiverens posisjon. 0

12 Nål og trykkfot Sett fr høyre side/ksiden d e f g h i Knpphullsrm Senk knpphullsrmen ved sying v knpphull og trenser. Trådstyrerskive Før tråden gjennom trådstyrerskiven når nåletrederen rukes til å tre nålen. Nåletrederstyrer Før overtråden gjennom nålejelkens trådstyrer. Nåleplte Nåleplten er forsynt med mrkeringer til rette sømme. Nålepltedeksel Fjern nålepltedekslet ved rengjøring v spolehus og løpering. Spoledeksel Fjern spoledekslet og sett spolen i spolehuset. Trnsportørene Trnsportørene fører stoffet i syretningen. Trykkfot Trykkfoten trykker stoffet fltt under syingen. Monter den korrekte trykkfot til den vlgte søm. Trykkfotsholder Trykkfoten er montert på snp-on delen. d e f g h i j Håndtk Trnsporter symskinen ved å løfte den i håndtket. Svinghjul Drei svinghjulet mot deg (mot klokken) for å heve og senke nålen og sy et sting. Broderikortsåpning Sett roderikortet i. USB-portstøpsel Sett USB-klen i USB-portstøpslet. Ventilsjonshull Ventilsjonshullet sørger for ventilsjon v motoren. Det må ikke være tildekket når symskinen er i ruk. Hovedkontkt Bruk hovedkontkten til å slå på og v symskinen. Støpsel for fotpedl Sett fodpedlledningens støpsel i kontkten for fotpedlen. Strømforsyningsuttk Sett nettledningen i strømforsyningsuttket Kontkt for trnsportørene Bruk kontkten til trnsportøren til å senke denne. Drejeskive for justering v trykkfotens trykk Bruk dreieskiven for justering v trykkfotens trykk for å justere hvor stort trykk trykkfoten skl h. Note Se side 0-3 mens du lærer hvordn mskinen rukes. Nvn på mskinens deler og deres funksjon

13 Betjeningsknpper Betjeningsknppene gør det enkelt å ruke symskinens grunnleggende funksjoner. d e Strt/stopp-knpp Trykk på strt/stopp-knppen for å strte eller stoppe mskinen. Mskinen strter med å sy lngsomt når det trykkes på knppen. Når syingen stoppes senkes nålen ned i stoffet. Ytterligere opplysninger kn fås i vsnittet Når du egynner å sy (side 5). Knppen skifter frge vhengig v mskinens driftsfunksjon. Grønn: Rød: Ornge: Knpp for festing Trykk på knppen for klengs sying/festing for å sy klengs eller for å sy festing. Hold knppen trykket inn for å sy klengs. Forsterkningssting er 3-5 sting oppå hverndre. Ytterligere opplysninger kn fås i vsnittet Avslutning v søm (side 53). Nåleposisjonsknpp Trykk på nåleposisjonsknppen for å heve eller senke nålen. Ved to trykk på knppen sys det et sting. Trådkutterknpp Trykk på trådkutter etter sying for å klippe over åde over- og undertråd. Ytterligere opplysninger kn fås i vsnittet Trådkutting (side 54). Knpp for regulering v syhstighet Flytt knppen for å regulere syhstigheten. FORSIKTIG Mskinen er klr til å sy eller syr. Mskinen kn ikke sy. Mskinen spoler undertråd eller spolepprtets holder er skjøvet til høyre. Bemerk Trykk ikke på trådkutter når det ikke er stoff under trykkfoten eller når mskinen er i ruk, d dette kn medføre t symskinen skdes. Bruk trådskjæreren på siden v mskinen hvis du ruker tråd som er tykkere enn nr. 30, nylontråd eller en nnen type spesiltråd. Ytterligere opplysninger kn fås i vsnittet Slik rukes trådkutteren (side 55). Trykk ikke på trådkutteren når trådene er skåret over d dette kn medføre t nålen rekker, trådene filtrer seg smmen eller t symskinen skdes. 2

14 Betjeningspnel Betjeningspnelet på forsiden inneholder et LCD (disply med flytende krystller) og etjeningsknpper. f d e i d e LCD (disply med flytende krystller) (erøringspnel) De vlgte mønsterinnstillingene smt meldinger vises her. Rør ved knppene i LCD-displyet for å utføre funksjonene. Ytterligere opplysninger kn fås i vsnittet Betjening v LCD (Liquid Crystl Disply)-displyet (side 8). Returknpp Trykk for å vende tilke til det forrige displyildet. Knpp for forrige side Viser det foregående displyildet hvis det er emner som ikke vises i LCD-displyet. Knpp for neste side Viser det neste displyillede hvis det er emner som ikke vises i LCD-displyet. Hukommelsestst Trykk her for å lgre kominerte stingmønstre, My Custom Stith (Mine egne sting) et. i symskinens hukommelse. g f g h i h Tst for rukssting Trykk på denne tsten for å velge en stingtype eller dekorsjonssting eller for å designe et stingmønster med funksjonen My Custom Stith (Mine egne sting). Broderitst Trykk på denne knpp for å rodere. Informsjonsstst Trykk her for å stille inn nålens stopposisjon, iplyd et. Hjelp-knpp Trykk her for å få hjelp vedrørende ruk v symskinen. Viser enkle forklringer vedrørende treing v overtråd / spoling / treing v undertråd / ytte v nål / montering v roderienhet / montering v roderirmme / montering v roderifot / ytte v trykkfot. Nvn på mskinens deler og deres funksjon 3

15 4

16 SLIK KOMMER DU I GANG I dette kpittel eskrives hv som skl gjøres før du egynner å sy. Slik slår du v og på symskinen...6 Forholdsregler ved strømforsyning...6 Slik slår du på mskinen...7 Slik slår du v symskinen...7 Betjening v LCD (Liquid Crystl Disply)-displyet...8 Slik etjener du LCD-displyet...8 Slik endres mskinens innstillinger...9 Kontroll v mskinens etjening...2 Spoling/isetting v spolen...23 Retningslinjer vedrørende spoletype...23 Spoling v undertråden...23 Isetting v spolen...27 Treing v overtråd...29 Om trådspolen...29 Treing v overtråden...29 Treing v nålen...32 Mnuell treing v nålen (uten ruk v nåletrederen)...33 Slik rukes doeltnålen...34 Slik trekker du opp undertråden...36 Bytte nålen...38 Forholdsregler for nåler...38 Nåletyper og ruken v disse...39 Kontroll v nålen...40 Bytte v nål...40 Bytte v trykkfot...42 Forholdsregler for trykkfot...42 Bytte v trykkfot...42 Demontering v snp-on delen...44 Sying v sylindriske emner...45 Frirmsying...45

17 SLIK KOMMER DU I GANG Slik slår du v og på symskinen I dette vsnitt eskrives det hvordn du slår på og v mskinen. Forholdsregler ved strømforsyning Følg nedenstående retningslinjer vedrørende strømforsyning. ADVARSEL Bruk kun lminnelig strøm. Bruk v ndre strømkilder kn forårske rnn, støt eller skde på symskinen. Slå v hovedryteren, og t ut støpselet i følgende situsjoner: Når du forlter symskinen. Når du er ferdig med å ruke symskinen. Hvis der oppstår strømrudd. Hvis symskinen ikke fungerer korrekt på grunn v en dårlig eller rudt forindelse. I tordenvær. FORSIKTIG Bruk ikke skjøteledning eller doellkontkt, hvor mye nnet utstyr er tilsluttet. Dette kn resultere i rnn eller elektrisk støt. Rør ikke ved støpselet med våte hender. Dette kn resultere i elektrisk støt. Slå lltid v hovedryteren før du tr støpselet til symskinen ut. T lltid tk i støpselet når du tr det ut v stikkontkten. Hvis du trekker i ledningen, kn den skdes og det er risiko for rnn eller støt. Det må ikke skjæres i ledningen, og den må ikke skdes, endres, øyes, trekkes i, vris rundt eller untes med ndre ledninger. Sett ikke tunge ting på ledningen. Utsett ikke ledningen for vrmepåvirkning. Ovennevnte ting kn skde ledningen og forårske rnn eller støt. Hvis ledningen eller støpselet skdes skl symskinen sendes til reprsjon hos en utorisert forhndler, før den kn rukes igen. T ut støpselet hvis mskinen ikke skl rukes i lengere tid. Det kn ellers oppstå rnn. 6

18 Slik slår du på mskinen Forered den medfølgende strømledning. Kontroller t symskinen er slått v (t hovedryteren står på ), og sett deretter nettledningen i strømuttket på høyre side v symskinen. Sett nettledningens støpsel i en vnlig stikkontkt. Slik slår du v symskinen Slå v symskinen når du er ferdig med å rukge den. Sørg også for å slå v symskinen før du flytter den til et nnet sted. Kontroller t symskinen ikke er i gng med å sy. Trykk på venstre side v hovedryteren på høyre side v symskinen for å slå v mskinen (sett den på ). Strømforsyningsstøpsel Trykk på høyre side v hovedkontkten på høyre side v symskinen for å slå på mskinen (sett den på I ). Lyset, LCD-displyet og (strt/stoppknppen) lyser når mskinen slås på. d Sylyset slukkes, når mskinen slås v. T støpselet ut v stikkontkten. T tk i støpselet når du tr det ut v stikkontkten. T nettledningen ut v strømforsyningskontkten. Bemerk Slå v symskinen og t ut nettledningen, hvis det oppstår strømsvikt mens symskinen er i ruk. Følg nvisningene vedrørende korrekt etjening når du slår på symskinen igjen. Slik slår du v og på symskinen 7

19 SLIK KOMMER DU I GANG Betjening v LCD (Liquid Crystl Disply)-displyet Den vlgte søm, mønsterinnstillinger og eskjeder vises i LCD (disply med flytende krystller) på symskinens forside. Slik etjener du LCD-displyet Når symskinen slås på slås også LCD-displyet på, og nedenstående displyilde vises. Displyet endres med tstene under displyet, og etjeningen skjer ved å røre direkte ved ikonene på LCDdisplyet. Disply for vlg v stingtyper m l k d e j h i g f Vlgt sting Trykkfoten som skl rukes Sømmer d Stinginnstillinger og sying med doeltnål e Stingredde (mm) f Stinglengde (mm) g Trådspenning h Nummeret på det vlgte sting i Antll stingtyper innenfor den vlgte gruppe j Vnnrett speilvending k Automtisk trådkutt l Automtisk klengs sying/festing m Sying med enkelt-/doeltnål og nålens stoppposisjon Disply for vlg v sting Trykk på (stingtypetst) for å få vist displyet for vlg v sting. Detljene er forklrt i Vlg v søm (side 49). Note Det vises et nnet disply når roderienheten er montert. Se Feilmeldinger (side 87) vedrørende meldinger som vises i LCD-displyet. Avhengig v symskinmodell kn det vises en nimsjon når strømmen slås på. Når det vises en nimsjon, vises ovenstående disply, hvis du rører ved LCD-displyet med fingeren. 8

20 Slik endres mskinens innstillinger Det er mulig å endre noen v symskinens funksjoner og syinnstillinger. Nedenfor finnes en liste over de sy- eller mskinegenskper som kn innstilles. Egenskp Ikon Detljer Innstillinger Nåleposisjon Vlg v ønsket nåleposisjon ved stopp (når symskinen stopper). Ned Opp Stingreddekontroll Tillter justering v stingredden med knppen for regulering v syhstighet. Loddrett mønsterjustering Vnnrett mønsterjustering Trådfrgedisply Vist enhet Broderitrådspenning Mks. roderehstighet Summer Åpningsdisply Strtnåleposisjon Språk Justerer mønsterets plssering oppe og nede (side 34). Justerer mønsteret plssering til venstre og til høyre (side 34). Endrer visningen v trådfrge i roderidisplyet. (Når det er vlgt Tråd #23 ) Velger de måleenheter som vises (kun ved rodering). Justerer trådspenningen ved rodering (kun ved rodering). Angir den mksimle roderehstighet. Fstsetter hvorvidt det skl utsendes en iplyd ved hver hndling (side 92). Angir om åpningsdisplyet skl vises når mskinen slås på. (Det er modeller hvor dette ikke kn endres.) Velg rettsøm som utomtisk er vlgt, når mskinen slå spå. Tillter endring v språket i displyene. -9 til +9-9 til +9 Trådfrge/roderingstid/nålentll/ trådnummer (#23) Emroidery/Country/Mdeir poly/ Mdeir ryon/sulky/roison nton mm/tomme -8 til +8 Engelsk/Tysk/Frnsk/Itliensk/ Hollndsk/Spnsk/Jpnsk/Dnsk/ Norsk/Finsk/Svensk/Portugisisk/ Russisk/Korensk/Thilndsk/ndre LCD-displyets lysstyrke Stingteller Produktnummer NO.: Justerer LCD-displyets lysstyrke. Lysere Mørkere Viser servietelleren og det smlede ntll roderisting. Servietelleren minner deg om t mskinen skl til servie (kontkt din forhndler for detljer). NO. er nummeret på sy- og roderimskinen. Progrmversjon VERSJON: Viser progrmversjonen. Betjening v LCD (Liquid Crystl Disply)-displyet 9

21 SLIK KOMMER DU I GANG Slå på symskinen. LCD-displyet tennes. Trykk på (Innstillingstst) på etjeningspnelet. Innstillingsdisplyet vises. Trykk på det emnet som skl innstilles. Skift disply med (Knpp til forrige side) og (Knpp til neste side). De emner som vises i negtiv fremheving, er innstillingene på kjøpetidspunktet. Eksempel: Endring v nålens stopp-posisjon 20

22 Trykk på (Returknpp), når d innstillingene er forettt. Kontroll v mskinens etjening Viser enkle forklringer vedrørende isetting v overtråd/spoling/isetting v undertråd/utskifting v nål/montering v roderienhet/montering v roderirmme/montering v roderifot/utskifting v trykkfot i LCD-displyet. Det oprinnelige displyilde vises igjen. Slå på symskinen. Bemerk De endrede innstillinger slettes ikke når strømmen slås v. LCD-displyet tennes. Trykk på (Hjelp-knpp) på etjeningspnelet. Displyildet med hjelpeopplysninger vises. Trykk på det emnet som skl vises Treing v overtråd Spoling Isetting v spole d Utskifting v nål e Montering v roderienhet f Montering v roderirmme g Montering v roderifot h Bytte v trykkfot Det første displyildet til illustrsjon v fremgngsmåten for det vlgte emne vises. Når du trykker på (Returknpp), vender du tilke til displyet for vlg v emne. Betjening v LCD (Liquid Crystl Disply)-displyet 2

23 SLIK KOMMER DU I GANG Trykk på (Knpp til neste side) for å ytte d til neste side. Hvis du trykker på (Knpp til forrige side), vender du tilke til den foregående side. Eksempel: Treing v overtråd Trykk på e er ferdig. (Returknpp) to gnger når du Strtdisplyet for sting vises igjen. Bemerk Ytterligere opplysninger om de enkelte emner kn fås på de relevnte sider i denne ruksnvisning. 22

24 Spoling/isetting v spolen I dette vsnitt eskrives det hvordn du spoler tråden og deretter setter i undertråden. Retningslinjer vedrørende spoletype Følg nedenstående retningslinjer vedrørende spoletype. FORSIKTIG Bruk kun den spolen (reservedelskode: SFB:XA5539-5), som er designet spesielt for denne symskinen. Bruken v ndre spoler kn resultere i personskder eller skde mskinen. Den medfølgende spolen er utviklet spesielt for denne symskines. Hvis det rukes spoler fr ndre modeller, vil mskinen ikke fungere korrekt. Bruk kun den medfølgende spole eller spoler v smme type (reservedelskode: SFB:XA5539-5).,5 mm (7/6 tomme) Denne modell Fktisk størrelse Annen modell Spoling v undertråden Snurr tråden omkring spolen for å klrgjøre undertråden. Slå på symskinen. Åpne overdekslet. Sett spolen på spolepprtets holder slik t fjæren på holderen psser i spolens spor. Trykk spolen ned til den klikker på plss. 2 Spor Fjær på spolevinderens holder d Skyv spolevinderen i pilens retning til den klikker på plss. (strt/stopp-knppen) lyser ornge. Spoling/isetting v spolen 23

25 SLIK KOMMER DU I GANG Fjern spolehetten som sitter på spolepinnen. e Sett spolestopperen på spolepinnen. g Skyv spolehetten så lngt til høyre som mulig som vist med den vrundede siden mot venstre. 2 f Spolepinne Spolehette Sett trådspolen på spolepinnen til spolen. Sett trådspolen på pinnen så trådspolen sitter vnnrett, og tråden ruller ut fr unden forrn på trådsnellen. FORSIKTIG Hvis spolen eller spolestopperen ikke er plssert korrekt, kn tråden filtre seg smmen på spolepinnen, så nålen rekker. Det er tre forskellige spolestopperstørrelser slik t du kn velge den som psser est til spolens størrelse. Hvis spolestopperen er for liten til den ktuelle spolen kn tråden sette seg fst i sporet i spolen eller nålen kn rekke. Hvis trådspolen ikke er plssert slik t tråden ruller korrekt ut kn tråden filtre seg smmen på spolepinnen. 24

26 Note Ved sying med tynn, krysspolet tråd skl du ruke den lille spolehetten og sørge for t det er litt vstnd mellom hetten og trådspolen. i Før tråden under trådstyreren, og trekk den med høyre. Spolehette (liten) Trådspole (krysspolet tråd) Avstnd Hvis du ruker tråd som lett surres v, f.eks. gjennomsiktig nylontråd eller metltråd, skl trådnettet settes ned over trådspolen før den settes på spolepinnen. Hvis trådnettet er for lngt, skl det rettes så det psser til trådspolens størrelse. j Trådstyrer Før tråden under kroken på trådstyreren, og surr den mot klokken mellom forspenningsskiven. 2 3 Trådnett Trådsnelle Spolehette d Spolepinne 4 Hold fst i tråden i nærheten v trådspolen h med høyre hånd som vist, mens du trekker i tråden med venstre hånd og fører tråden k om trådstyrerdekslet og frem til forsiden. Trådstyrer Bemerk Kontroller t tråden er ført under forspenningsskiven. Trådstyrerdeksel Spoling/isetting v spolen 25

INNHOLD. Bruk. Garantiinformasjon

INNHOLD. Bruk. Garantiinformasjon Hvis serienummerplten til utenordsmotoren hr CE merket nederst i venstre hjørne, gjelder følgende erklæring: Denne utenordsmotoren som er produsert v Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA eller Mrine

Detaljer

Velkommen om bord! Samsvarserklæring. 2006 Mercury Marine 2.5/3.5 firetakter 90-10251G60 1005

Velkommen om bord! Samsvarserklæring. 2006 Mercury Marine 2.5/3.5 firetakter 90-10251G60 1005 Velkommen om bord! Tilstrekkelig tilsyn og vedlikehold er viktig for t Mercury-produktet skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

"Jeg garanterer. deg å bli veldig. fornøyd"

Jeg garanterer. deg å bli veldig. fornøyd "Jeg garanterer deg å bli veldig fornøyd" Du har tatt et riktig valg! En BERNINA vil tilfredsstille ditt sybehov i mange år. Min familie har i over 100 år hatt som viktigste målsetting å levere produkter

Detaljer

032907.52.07_1103_a430_a440_a450_NO

032907.52.07_1103_a430_a440_a450_NO Innhold 3 Din symaskin 4-22 Utstyr 5-7 Komponenter til aurora 430 / 440 QE / 450 8-9 Klargjøring av symaskinen 10-17 Trådspenning 17 Viktige fakta om tråd og nåler 18-19 Stingplate, transportør, stofftransport

Detaljer

magicolor 2400W Brukerveiledning

magicolor 2400W Brukerveiledning magicolor 2400W Brukerveiledning 4139-7733-02S 1800767-032B Takk Takk for at du har kjøpt en magicolor 2400W-maskin. Det er et utmerket valg. magicolor 2400W er spesielt utformet for optimal ytelse i Windows-miljøer.

Detaljer

250127_cop 18-06-2007 10:14 Pagina 1

250127_cop 18-06-2007 10:14 Pagina 1 507_cop 8-06-007 0:4 Pagina Husqvarna Outdoor Products Italia S.p.A. Via Como 7-868 Valmadrera (LC) - ITALY Tel. + 9 04 0 - Fax +9 04 5867 PN. 507 REV. 00 (06/07) G G7 G9 G0 G8 4 6 5 H I I I I 4 5 6 T

Detaljer

Monterings- og driftsanvisning

Monterings- og driftsanvisning N Må leses før montering og igangkjøring! Monterings- og driftsanvisning Manglende overholdelse av instruksjonene i denne anvisningen kan påvirke funksjonen eller skade enheten, andre gjenstander eller

Detaljer

Innervegg og himling PROSJEKTERINGS- OG MONTERINGSVEILEDNING. August 2014 v03

Innervegg og himling PROSJEKTERINGS- OG MONTERINGSVEILEDNING. August 2014 v03 Innervegg og himling PROSJEKTERINGS- OG MONTERINGSVEILEDNING August 2014 v03 Generelt INNERVEGGER Konstruksjonsprinsipp Veggtyper 3 Generelt 5 Lynøkkel 6 Veggteller 10 Konstruksjonsoppygging 22 Euroflex

Detaljer

Deler. arkmater papirstøtte arkmaterdeksel. kantskinne. dokumentdeksel. utskuff. matte for reflekterende dokumenter. transportlåshendel.

Deler. arkmater papirstøtte arkmaterdeksel. kantskinne. dokumentdeksel. utskuff. matte for reflekterende dokumenter. transportlåshendel. Deler kantskinne arkmater papirstøtte arkmaterdeksel dokumentdeksel utskuff matte for reflekterende dokumenter glassplate kontrollpanel (se Funksjoner i kontrollpanelet på side 9) minnekortspor skannerenhet

Detaljer

System 110-/150- Brukerhåndbok

System 110-/150- Brukerhåndbok System 110-/150- Brukerhåndbok Delenummer AGA3663-NO Utg.1.61 Copyright Topcon Precision Agriculture Februar 2011 Topcon har opphavsretten til alt innhold i denne håndboken. Med enerett. Informasjonen

Detaljer

Bruksanvisning SmartVision

Bruksanvisning SmartVision Bruksanvisning SmartVision SmartVision Bruksanvisning (Rev. 2.6) Revision 1826 1 Introduksjon Gratulerer med din nye SmartVision! SmartVision er den første android smarttelefonen som er produsert spesielt

Detaljer

Riello RS 70/100/130 Totrinns gasssbrennere INSTALLASJONS-, BRUKER- OG VEDLIKEHOLDSMANUAL

Riello RS 70/100/130 Totrinns gasssbrennere INSTALLASJONS-, BRUKER- OG VEDLIKEHOLDSMANUAL Varenr Model Type 3785020 RS 70 821 T1 3785021 RS 70 821 T1 3785022 RS 70 821 T1 3785023 RS 70 821 T1 3785220 RS 100 822 T1 3785221 RS 100 822 T1 3785222 RS 100 822 T1 3785223 RS 100 822 T1 3785420 RS

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Monteringsanvisning for bad

Monteringsanvisning for bad Monteringsanvisning for bad Stegvis montering av skap Vi gjør mye grunnarbeid slik at det skal bli enklest mulig for deg å sette sammen og montere de nye baderomsmøblene dine selv. Vi designer til og med

Detaljer

MX810 Series. Brukerhåndbok. Maskintype(r): 7463 Modell(er): 436, 636, 836

MX810 Series. Brukerhåndbok. Maskintype(r): 7463 Modell(er): 436, 636, 836 MX810 Series Brukerhåndbok August 2014 www.lexmark.com Maskintype(r): 7463 Modell(er): 436, 636, 836 Innhold 2 Innhold Sikkerhetsinformasjon...7 Bli kjent med skriveren...9 Finne informasjon om skriveren...9

Detaljer

Med Heinzmann hjelpemotor Bruksanvisning

Med Heinzmann hjelpemotor Bruksanvisning Med Heinzmann hjelpemotor Bruksanvisning INNHOLD SIKKERHETSINFORMASJON... 3 Les bruksanvisning... 3 Tiltenkt bruk... 3 Før din første tur...... 3 Hvordan bruke Armdriften... 3 Fastspenning av føtter i

Detaljer

Veiledning for daglig bruk

Veiledning for daglig bruk Veiledning for daglig bruk Meldinger... 2 Introduksjon... 4 Skriverens deler og funksjonene i kontrollpanelet... 5 Skriverdeler... 5 Kontrollpanel... 6 Legge i papir... 7 Velge papirtype... 7 Legge papir

Detaljer

15.08.05. Monteringsveiledning kjøkken og bad. Anvisning for riktig montering og vedlikehold, samt garantibestemmelser

15.08.05. Monteringsveiledning kjøkken og bad. Anvisning for riktig montering og vedlikehold, samt garantibestemmelser 5.08.05 Monteringsveiledning kjøkken og bad nvisning for riktig montering og vedlikehold, samt garantibestemmelser Innhold: Generell informasjon side 2 Målskisser - kjøkken side 3 Plassering av lettvegger

Detaljer

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning DIGITALKAMERA Komplett bruksanvisning No Takk for at du valgte et Nikon digitalkamera. For å få mest mulig ut av kameraet, bør du lese alle instruksene nøye, og oppbevare dem lett tilgjengelig for alle

Detaljer

Les dette først. Sikkerhetsinformasjon. Informasjon for denne maskinen

Les dette først. Sikkerhetsinformasjon. Informasjon for denne maskinen Les dette først Sikkerhetsinformasjon Informasjon for denne maskinen Les denne håndboken nøye før du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Før du bruker maskinen bør du lese "Sikkerhetsinformasjon"

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL

BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL MONTERING - S. 10 Takk for at du kjøpte en Weber -grill. Ta et par minutter og beskytt den ved å registrere produktet på nettet på www.weber.com. DU MÅ LESE DENNE BRUKERVEILEDNINGEN

Detaljer

LIGHT AND WAKE ALARMRADIO NO

LIGHT AND WAKE ALARMRADIO NO LIGHT AND WAKE ALARMRADIO NO MODELL 4567 LIGHT AND WAKE ALARMRADIO BRUKERVEILEDNING SIKKERHETSANVISNINGER ADVARSEL FARE FOR ELEKTRISK STØT. MÅ IKKE ÅPNES Symbolet varsler deg om fare for ikke-isolert,

Detaljer

Riktig medisin til rett tid gir bedre helse. For å bli kjent med Pilly - Start her.

Riktig medisin til rett tid gir bedre helse. For å bli kjent med Pilly - Start her. Riktig medisin til rett tid gir bedre helse For å bli kjent med Pilly - Start her. Pilly er en automatisk pilleassistent som programmeres for å varsle deg når du skal ta medisiner. Innstillingene gjøres

Detaljer

MX810 Series. Brukerhåndbok. Maskintype(r): 7463 Modell(er): 436, 636, 836

MX810 Series. Brukerhåndbok. Maskintype(r): 7463 Modell(er): 436, 636, 836 MX810 Series Brukerhåndbok Juni 2013 www.lexmark.com Maskintype(r): 7463 Modell(er): 436, 636, 836 Innhold 2 Innhold Sikkerhetsinformasjon...7 Bli kjent med skriveren...9 Finne informasjon om skriveren...9

Detaljer

MONTERINGSFORSKRIFT OG BRUKSANVISNING NO SCENIC SL

MONTERINGSFORSKRIFT OG BRUKSANVISNING NO SCENIC SL MONTERINGSFORSKRIFT OG BRUKSANVISNING NO SCENIC SL 70 Ta godt vare på dette dokumentet DRU VERWARMING B.V. HOLLAND 957.620.03 Viktig Omrammingen må ventileres. All innpakking eller tildekking av apparatet

Detaljer

Brukerveiledning. Digitalkamera. Klikk her for å gå til Oppnå best mulig resultat med Dynamic Photo!

Brukerveiledning. Digitalkamera. Klikk her for å gå til Oppnå best mulig resultat med Dynamic Photo! Digitalkamera Nr Brukerveiledning Takk for at du gikk til innkjøp av dette CASIO-produktet. Pass på å lese forholdsreglene i denne brukerveiledningen før du tar kameraet i bruk. Oppbevar brukerveiledningen

Detaljer

Norsk DATA/VIDEOPROSJEKTØR. Brukerveiledning

Norsk DATA/VIDEOPROSJEKTØR. Brukerveiledning Norsk DATA/VIDEOPROSJEKTØR Brukerveiledning Med enerett. Dette dokumentet skal ikke mangfoldiggjøres, lagres i et gjenfinningssystem eller overføres, det være seg elektronisk, mekanisk, gjennom fotokopiering,

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 Kjære kunde! Vennligst les håndboken nøye og oppbevar den for senere bruk. Gi den videre til en eventuell fremtidig ny eier av produktet. Håndboken

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Induksjons-wok CS 1223-1 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr.

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok)

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) HONDA GRESSTRIMMER UMS425LN INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen FORORD Kjære kunde - gratulerer med valget av HONDA gresstrimmer. Denne instruksjonsboken

Detaljer