SLIK KOMMER DU I GANG FØR DU BEGYNNER Å SY BRUKSSTING BRODERING APPENDIKS. Computerstyrt sy- og broderimaskin. Bruksanvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SLIK KOMMER DU I GANG FØR DU BEGYNNER Å SY BRUKSSTING BRODERING APPENDIKS. Computerstyrt sy- og broderimaskin. Bruksanvisning"

Transkript

1 SLIK KOMMER DU I GANG FØR DU BEGYNNER Å SY BRUKSSTING BRODERING APPENDIKS Computerstyrt sy- og roderimskin Bruksnvisning

2 Viktige sikkerhetsinstruksjoner Les disse sikkerhetsinstruksjonene før mskinen ts i ruk. Symskinen er kun eregnet for privt ruk. FARE - Slik unngår du å få støt T lltid mskinens støpsel ut v stikkontkten med det smme du er ferdig med å ruke mskinen, ved rengjøring, når du foretr de serviejusteringene som er nevnt i denne veiledning, eller når du etterlter mskinen uten tilsyn. ADVARSEL - Slik unngår du forrenning, rnn, støt eller personskde. 2 T lltid mskinens støpsel ut v stikkontkten når du fjerner deksler, smører eller foretr justeringer som er nevnt i ruksnvisningen: Når du tr ut mskinens støpsel skl du sette kontkten på mskinen på symolet O for å slå v mskinen og deretter t tk i støpselet og trekke det ut v stikkontkten. Trekk ikke i ledningen. Sett støpselet fr symskinen direkte inn i stikkontkten. Bruk ikke skjøteledninger. T lltid ut mskinens støpsel hvis strømmen svikter. 3 Bruk ldri mskinen hvis en ledning eller et støpsel er skdet, hvis den ikke fungerer korrekt, eller hvis det er sølt vnn på enheten. Lever symskinen til nærmeste utoriserte forhndler/ serviesenter så de kn undersøke den, reprere den eller justere de elektriske eller mekniske delene. 4 Hold lltid reidsområdet ryddig: Bruk ldri symskinen hvis ventilsjonshullene er lokerte. Hold symskinens ventilsjonsåpninger og fotpedlen fri for tråder, støv og stoffrester. Plsser ikke ting på fotpedlen. Bruk ikke skjøteledninger. Sett støpselet fr symskinen direkte inn i stikkontkten. Du må ldri t eller sette noe i noen åpninger. Bruk ikke symskinen på steder hvor det nvendes erosolprodukter (spry), eller hvor det nvendes ild. 5 Spesielle forsiktighetsregler ved sying: Vær lltid meget oppmerksom på nålen. Bruk ikke øyde eller skdede nåler. Hold fingrene vekk fr lle evegelige deler. Vær spesielt forsiktig omkring symskinnålen. Sett kontkten på symskinen på symolet O for å slå den v når du foretr justeringer i nålområdet. Bruk ikke en skdet eller feil nåleplte, det kn få nålen til å rekke. Skyv og trekk ikke i stoffet under syingen, og følg nøye veiledningen ved frihåndssying så du ikke øyer nålen så den rekker.

3 6 Denne mskinen er ikke leketøy: Hold godt øye med symskinen når den rukes v eller i nærheten v rn. Bruk ikke symskinen utendørs. 7 Slik forlenges symskinens levetid: Symskinen må ikke oppevres på steder der den står i direkte sollys eller i omgivelser med høy luftfuktighet. Bruk/plsser ikke symskinen tett inntil et vrmeppert, jern, hlogenlmper eller ndre vrme gjenstnde. Bruk kun lminnelige såper og rengjøringsmidler til rengjøring v opevringskssen. Bruk ldri ensin, fortynner eller skurepulver til rengjøring, d dette kn skde kssen og symskinen. Les lltid i ruksnvisningen før du ytter ut eller monterer trykkfoten, nålen eller ndre deler så disse monteres korrekt. 8 Reprsjon eller justering: Hvis lmpeenheten er skdet skl den yttes v en utorisert forhndler. Hvis symskinen ikke fungerer korrekt eller hvis det er nødvendig å foret justeringer skl du først se i feilsøkingsskjemet som du finner kerst i ruksnvisningen. Her kn du finne opplysninger om hvordn du selv kn undersøke og justere symskinen. Hvis prolemet ikke kn løses es du kontkte nærmeste utoriserte forhndler. Bruk kun symskinen som eskrevet i denne ruksnvisningen. Bruk det tilehøret som nefles v friknten og som er eskrevet i denne ruksnvisningen. T vre på denne ruksnvisningen. Innholdet i denne ruksnvisningen smt spesifiksjonene for dette produktet kn endres uten vrsel. Ytterligere produktopplysninger og oppdteringer kn fås på vår hjemmeside, KUN FOR BRUKERE I STORBRITANNIA, IRLAND SAMT PÅ MALTA OG KYPROS VIKTIG Hvis støpselets sikring skl yttes skl det rukes en sikring som er godkjendt v ASTA til BS 362, dvs. med -merket, klssifisering på støpselet. Monter lltid sikringsvdekningen igjen. Bruk ldri støpsel uten sikringsvdekning. Hvis den stikkontkt som er til rådighet ikke er egnet til støpselet på dette utstyr, skl du kontkte en utorisert forhndler for å få den korrekte ledningen. KUN FOR BRUKERE I AUSTRALIA OG NEW ZEALAND Denne symskinen må ikke rukes v rn, og hndippede kn h ehov for hjelp til å ruke den. 2

4 Innholdsfortegnelse Viktige sikkerhetsinstruksjoner... Innledning...7 Symskinens funksjoner...7 Tilehør...8 Medfølgende tilehør... 8 Ekstr tilehør...9 Nvn på mskinens deler og deres funksjon...0 Sett forfr...0 Nål og trykkfot... Sett fr høyre side/ksiden... Betjeningsknpper...2 Betjeningspnel...3 SLIK KOMMER DU I GANG 5 Slik slår du v og på symskinen...6 Forholdsregler ved strømforsyning...6 Slik slår du på mskinen...7 Slik slår du v symskinen...7 Betjening v LCD (Liquid Crystl Disply)-displyet...8 Slik etjener du LCD-displyet...8 Slik endres mskinens innstillinger...9 Kontroll v mskinens etjening...2 Spoling/isetting v spolen...23 Retningslinjer vedrørende spoletype...23 Spoling v undertråden...23 Isetting v spolen...27 Treing v overtråd...29 Om trådspolen...29 Treing v overtråden...29 Treing v nålen...32 Mnuell treing v nålen (uten ruk v nåletrederen)...33 Slik rukes doeltnålen...34 Slik trekker du opp undertråden...36 Bytte nålen...38 Forholdsregler for nåler...38 Nåletyper og ruken v disse...39 Kontroll v nålen...40 Bytte v nål...40 Bytte v trykkfot...42 Forholdsregler for trykkfot...42 Bytte v trykkfot...42 Demontering v snp-on delen...44 Sying v sylindriske emner...45 Frirmsying...45 FØR DU BEGYNNER Å SY 47 Sying...48 Generell fremgngsmåte ved sying...48 Vlg v søm...49 Plssering v stoffet...50 Når du egynner å sy...5 Avslutning v søm...53 Trådkutting...54 Innstilling v sømmen...56 Justering v stingredden...56 Justering v stinglengden...57 Justering v trådspenningen

5 4 Nyttige funksjoner...59 Automtisk klengs sying/forsterkningssting...59 Automtisk trådkutting...60 Speilvending v sting...6 Nyttige sytips...62 Prøvesying...62 Endring v syretning...62 Sying v uer...62 Justering v trykkfottrykket...62 Sying i tykt stoff...63 Sying i tynt stoff...64 Sying i elstisk stoff...64 Sying i skinn eller vinyl...64 Sying v et rett sømmonn...64 Hndsfri heving og senking v trykkfoten...65 BRUKSSTING 67 Stinginnstillingsoversikt...68 Brukssting...68 Andre sting...72 Vlg v stingtype...75 Stingtypegrupper...75 Vlg v søm...75 Lgre stinginnstillinger...77 Overlok-sting...79 Sying v overlok-sting med trykkfot G for overlok-sting...79 Sying v overlok-sting med sikk-skk-trykkfot J...80 Sying v overlok-sting med ruk v sideskjæreren...8 Alminnelige sting...83 Tråklesting...83 Alminnelige sting...83 Blindsøm...85 Knpphullsting/isying v knpper...87 Sying v knpphull...88 Isying v knpper...92 Isetting v glidelås...94 Isetting v en midtplssert glidelås...94 Isetting v en glidelås med gylfsnitt...96 Isying v glidelås/titteknt...99 Isetting v en midtplssert glidelås...99 Isying v titteknt...00 Sying v elstiske stoffer og isying v strikk...0 Elstiske sting...0 Isying v strikk...0 Appliksjon-, pthwork- og quiltsting...03 Appliksjonsying...04 Pthworksying (rzy quilt)...05 Smmenføyning...05 Quilting...07 Frihåndsquilting...08 Stinsting med ruk v knppen for regulering v syhstighet...09 Forsterkningssting... Tredoelte elstiskesting... Trensesting... Stopping...3 Sirkelsting...5 Horisontl sying...6 Dekorsjonssøm...8 Fgottsøm...9 Muslingsøm...20 Smoksying...20 Muslingsting...2 Smmenføyning...22 Heirloom -sying...23

6 Sying v de forskellige inneygde dekorsjonsmønstre...26 Sying v dekortive mønstre...26 Symønstre...26 Endring v mønsterstørrelsen...27 Endring v stingtettheten...27 Endring v lengden for stinsting...28 Forskyvning v mønstre...29 Kominering v mønstre...30 Lgring v mønstre...33 Justering v mønstret...34 Design v et mønster (My Custom Stith (Mine egne sting))...37 Tegn en skisse v mønsteret...37 Inntsting v mønsterdt...38 Eksempler på design...40 BRODERING 4 Jevn rodering...42 Hv skl foreredes...42 Brodering trinn for trinn...44 Montering v roderifoten...45 Montering v roderifoten...45 Demontering v roderifoten...47 Montering v roderienheten...48 Forholdsregler i forindelse med roderienheten...48 Montering v roderienhetden...48 Demontering v roderienheten...50 Klrgjøring v stoffet...5 Montering v vstivende mterile på stoffet...5 Montering v stoffet i roderirmmen...52 Montering v roderirmmen...55 Montering v roderirmmen...55 Demontering v roderirmmen...56 Vlg v roderimønstre...57 Opplysninger om opyright...57 Broderimønstertyper...57 Betjening v LCD-displyet (liquid rystl disply)...58 Vlg v okstver...60 Vlg v et roderimønster...6 Vlg v rmmemønster...62 Slik rukes et roderikort (selges seprt)...63 Brodering...64 Slik får du et flott resultt...64 Brodering v et mønster...65 Appliksjon...67 Redigering v mønstre...69 Justering v lyout...69 Justering v trådspenningen...7 Omsying...72 Tråden tr slutt midt i et mønster...72 Stopp under rodering...73 Slik rukes mskinens hukommelsesfunksjon...75 Forholdsregler vedrørende roderimønstre...75 Lgring v mønstre...76 Henting v roderi-mønstre fr PC en

7 APPENDIKS 79 Pleie og vedligehold...80 Rengjøring v mskinens overflte...80 Rengjøring v spolehuset...80 Feilsøking...82 Feilmeldinger...87 Justering v LCD-displyet...9 Bipelyder under etjening...9 Annullering v ipelyder under etjening...92 Opgrdering v mskinens softwre...93 Stikkordsregister

8 Innledning Tillykke med din nye symskin! Les nøye Viktige sikkerhetsinstruksjoner (side ) og denne ruksnvisning ngående korrekt etjening v de forskellige funksjoner før symskinen ts i ruk. Gjem ruksnvisningen til fremtidig ruk. Symskinens funksjoner d e f Enkel spoling Det er enkelt og rskt å spolen (side 23). Inneygde stingtyper Du kn velge mellom en lng rekke inneygde sting, l.. rukssting og dekorsjonssting (side 68). Hurtigspole Du kn egynne å sy uten å trekke opp undertråden (side 27). Automtisk trådkutt Tråden kn kuttes over utomtisk etter sying (side 60) Brodering Du kn rodere inneygde roderimønstre, okstver, innrmmede dekorsjoner og mønstre fr roderikort (ekstrtilehør) (side 4). Kneløfter Bruk kneløfteren til å løfte eller senke trykkfoten med kneet, så du hr egge hender fri til å håndtere stoffet (side 65). Innledning / Symskinens funksjoner 7

9 Tilehør Medfølgende tilehør Kontroller t nedenstående tilehør finnes i kssen. Kontkt leverndøren hvis det mngler noe eller hvis noe v tilehøret er skdet. Bemerk Skruen til snp-on delen kn fås hos en utorisert forhndler. (Reservedelskode: XA483-05) Den orgniserte tilehørsesken kn fås hos en utorisert forhndler. (Reservedelskode: XC ) * *75/ 2 nåler 90/4 2 nåler 90/4 2 nåler: Kulenål (gylden) 8

10 Nr. Reservedelsnvn Reservedelskode Knpphullsfot A XC Trykkfot G til overloksting XC Trykkfot N til dekorsjonssting X Glidelåsfot I X Sikkskktrykkfot J (på mskinen) XC Trykkfot R til lindsting X Trykkfot M til isyning vknpper Sømfot F033N: XC Quiltefot F005N: XC Linelfot P F035N: XC Justerr glidelåsfot F036N: XC Teflon-fot F007N: XC Åpenfot F027N: XC /4 inh quiltefot F00N: XC Kntskjærer S F054: XC Quiltestyrer F06N: XC Sprettekniv X Spole (4) SFB: XA Pkke med nåler X Doeltnål X Rengjøringspensel X Hullsyl Skrutrekker (stor) XC Skrutrekker (lilten) X Spolestopper (stor) Spolehette (medium)(2) X Spolehette (lilten) Ekstr spolepinne XC Trådnett XA Fotpedl XD (EU) XD886-02(ndre lnde) 3 Bruksnvisning XD Hurtig refernseguide XD Broderifot Q XD Broderisett (stort) H 8m B 3 m EF84: XD (H 7 tommer B 5 tommer) 35 Broderisettt (ekstrstort (multi-posisjon)) H 30 m B 3 m EF85: XD (H 2 tommer B 5 tommer) 36 Stiliserende mterile til roderi BM3: X Broderiundertråd (hvit) X EBT-CEN 38 Ekstr spolehus (ros merke) XC Kneløfter XA USB-kel XD Ruterksett GS4: XC Sks XC Hrd ksse XC Tilehørspose XC Skiveformet skrutrekker XC Ekstr tilehør Nedenstående ekstrtilehør kn estilles Nr. Reservedelsnvn Reservedelskode Broderiundertråd (hvit) X EBT-CEN XC Broderiundertråd (sort) EBT-CEBN 2 Broderikort Broderisett (lilte) 3 H 2 m B 6 m (H tomme B 2-/2 EF82:XD tomme) 4 Broderisett (medium) H 0 m B 0 m (H 4 tommer B 4 EF83:XD tommer) Vnnopløselig mterile BM4: X Stiliserende mterile til roderi BM3: X Bredt ord WT5: XC Note Ekstrtilehør kn fås ved henvendelse til forhndleren eller nærmeste utoriserte serviesenter. Alle spesifiksjoner er korrekte på tidspunktet for trykking. Reservedelskodene kn endres uten vrsel. Brother-forhndleren hr en komplett liste over ekstrtilehør til din mskin. Tilehør 9

11 Nvn på mskinens deler og deres funksjon Symskinens forskjellige deler og deres funksjoner er eskrevet nedenfor. Sett deg inn i de forskjellige delenes etegnelser før symskinen ts i ruk. Sett forfr d e f g h Trådleder Før tråden omkring trådlederen ved treing v overtråden. Trådstyrerdeksel Som ved trådstyreren føres tråden rundt om trådstyrerdekslet ved treing v overtråden. Spolepinne Sæt en trådspole på spolepinden. Spoletrådstyrer Før tråden omkring dette trådstyret når tråden skl spoles. Toppdeksel Åpne overdekslet for å sette trådsnellen på spolepinnen. Spolevinder Bruk spolevinderen til å spole tråden på spolen. Betjeningspnel Du kn se og redigere sting på etjeningspnelet og du kn få vist veiledning i etjening v mskinen (side 3). Kneløfterens monteringshull Sett kneløfteren inn i monteringshullet. i j k l m n o Broderienhetens forindelsesåpning Sett støpselet til roderienheten i. Trykkfotsrm Løft/senk trykkfotsrmen for å heve/senke trykkfoten. Betjeningsknpper Bruk disse knppene til etjening v mskinen. Tilehørsoks Sett tilehørsskuffen i tilehørsrummet i tilehørsoksen. T tilehørsoksen v når du skl sy sylindriske emner såsom mnsjetter. Trådkutter Før trådene gjennom trådkutteren for å kutte dem over. Nåletrederrm Bruk nåletrederrmen til å tre nålen. Kontrollvindu for trådgiver Se gjennom vinduet for å kontrollere trådgiverens posisjon. 0

12 Nål og trykkfot Sett fr høyre side/ksiden d e f g h i Knpphullsrm Senk knpphullsrmen ved sying v knpphull og trenser. Trådstyrerskive Før tråden gjennom trådstyrerskiven når nåletrederen rukes til å tre nålen. Nåletrederstyrer Før overtråden gjennom nålejelkens trådstyrer. Nåleplte Nåleplten er forsynt med mrkeringer til rette sømme. Nålepltedeksel Fjern nålepltedekslet ved rengjøring v spolehus og løpering. Spoledeksel Fjern spoledekslet og sett spolen i spolehuset. Trnsportørene Trnsportørene fører stoffet i syretningen. Trykkfot Trykkfoten trykker stoffet fltt under syingen. Monter den korrekte trykkfot til den vlgte søm. Trykkfotsholder Trykkfoten er montert på snp-on delen. d e f g h i j Håndtk Trnsporter symskinen ved å løfte den i håndtket. Svinghjul Drei svinghjulet mot deg (mot klokken) for å heve og senke nålen og sy et sting. Broderikortsåpning Sett roderikortet i. USB-portstøpsel Sett USB-klen i USB-portstøpslet. Ventilsjonshull Ventilsjonshullet sørger for ventilsjon v motoren. Det må ikke være tildekket når symskinen er i ruk. Hovedkontkt Bruk hovedkontkten til å slå på og v symskinen. Støpsel for fotpedl Sett fodpedlledningens støpsel i kontkten for fotpedlen. Strømforsyningsuttk Sett nettledningen i strømforsyningsuttket Kontkt for trnsportørene Bruk kontkten til trnsportøren til å senke denne. Drejeskive for justering v trykkfotens trykk Bruk dreieskiven for justering v trykkfotens trykk for å justere hvor stort trykk trykkfoten skl h. Note Se side 0-3 mens du lærer hvordn mskinen rukes. Nvn på mskinens deler og deres funksjon

13 Betjeningsknpper Betjeningsknppene gør det enkelt å ruke symskinens grunnleggende funksjoner. d e Strt/stopp-knpp Trykk på strt/stopp-knppen for å strte eller stoppe mskinen. Mskinen strter med å sy lngsomt når det trykkes på knppen. Når syingen stoppes senkes nålen ned i stoffet. Ytterligere opplysninger kn fås i vsnittet Når du egynner å sy (side 5). Knppen skifter frge vhengig v mskinens driftsfunksjon. Grønn: Rød: Ornge: Knpp for festing Trykk på knppen for klengs sying/festing for å sy klengs eller for å sy festing. Hold knppen trykket inn for å sy klengs. Forsterkningssting er 3-5 sting oppå hverndre. Ytterligere opplysninger kn fås i vsnittet Avslutning v søm (side 53). Nåleposisjonsknpp Trykk på nåleposisjonsknppen for å heve eller senke nålen. Ved to trykk på knppen sys det et sting. Trådkutterknpp Trykk på trådkutter etter sying for å klippe over åde over- og undertråd. Ytterligere opplysninger kn fås i vsnittet Trådkutting (side 54). Knpp for regulering v syhstighet Flytt knppen for å regulere syhstigheten. FORSIKTIG Mskinen er klr til å sy eller syr. Mskinen kn ikke sy. Mskinen spoler undertråd eller spolepprtets holder er skjøvet til høyre. Bemerk Trykk ikke på trådkutter når det ikke er stoff under trykkfoten eller når mskinen er i ruk, d dette kn medføre t symskinen skdes. Bruk trådskjæreren på siden v mskinen hvis du ruker tråd som er tykkere enn nr. 30, nylontråd eller en nnen type spesiltråd. Ytterligere opplysninger kn fås i vsnittet Slik rukes trådkutteren (side 55). Trykk ikke på trådkutteren når trådene er skåret over d dette kn medføre t nålen rekker, trådene filtrer seg smmen eller t symskinen skdes. 2

14 Betjeningspnel Betjeningspnelet på forsiden inneholder et LCD (disply med flytende krystller) og etjeningsknpper. f d e i d e LCD (disply med flytende krystller) (erøringspnel) De vlgte mønsterinnstillingene smt meldinger vises her. Rør ved knppene i LCD-displyet for å utføre funksjonene. Ytterligere opplysninger kn fås i vsnittet Betjening v LCD (Liquid Crystl Disply)-displyet (side 8). Returknpp Trykk for å vende tilke til det forrige displyildet. Knpp for forrige side Viser det foregående displyildet hvis det er emner som ikke vises i LCD-displyet. Knpp for neste side Viser det neste displyillede hvis det er emner som ikke vises i LCD-displyet. Hukommelsestst Trykk her for å lgre kominerte stingmønstre, My Custom Stith (Mine egne sting) et. i symskinens hukommelse. g f g h i h Tst for rukssting Trykk på denne tsten for å velge en stingtype eller dekorsjonssting eller for å designe et stingmønster med funksjonen My Custom Stith (Mine egne sting). Broderitst Trykk på denne knpp for å rodere. Informsjonsstst Trykk her for å stille inn nålens stopposisjon, iplyd et. Hjelp-knpp Trykk her for å få hjelp vedrørende ruk v symskinen. Viser enkle forklringer vedrørende treing v overtråd / spoling / treing v undertråd / ytte v nål / montering v roderienhet / montering v roderirmme / montering v roderifot / ytte v trykkfot. Nvn på mskinens deler og deres funksjon 3

15 4

16 SLIK KOMMER DU I GANG I dette kpittel eskrives hv som skl gjøres før du egynner å sy. Slik slår du v og på symskinen...6 Forholdsregler ved strømforsyning...6 Slik slår du på mskinen...7 Slik slår du v symskinen...7 Betjening v LCD (Liquid Crystl Disply)-displyet...8 Slik etjener du LCD-displyet...8 Slik endres mskinens innstillinger...9 Kontroll v mskinens etjening...2 Spoling/isetting v spolen...23 Retningslinjer vedrørende spoletype...23 Spoling v undertråden...23 Isetting v spolen...27 Treing v overtråd...29 Om trådspolen...29 Treing v overtråden...29 Treing v nålen...32 Mnuell treing v nålen (uten ruk v nåletrederen)...33 Slik rukes doeltnålen...34 Slik trekker du opp undertråden...36 Bytte nålen...38 Forholdsregler for nåler...38 Nåletyper og ruken v disse...39 Kontroll v nålen...40 Bytte v nål...40 Bytte v trykkfot...42 Forholdsregler for trykkfot...42 Bytte v trykkfot...42 Demontering v snp-on delen...44 Sying v sylindriske emner...45 Frirmsying...45

17 SLIK KOMMER DU I GANG Slik slår du v og på symskinen I dette vsnitt eskrives det hvordn du slår på og v mskinen. Forholdsregler ved strømforsyning Følg nedenstående retningslinjer vedrørende strømforsyning. ADVARSEL Bruk kun lminnelig strøm. Bruk v ndre strømkilder kn forårske rnn, støt eller skde på symskinen. Slå v hovedryteren, og t ut støpselet i følgende situsjoner: Når du forlter symskinen. Når du er ferdig med å ruke symskinen. Hvis der oppstår strømrudd. Hvis symskinen ikke fungerer korrekt på grunn v en dårlig eller rudt forindelse. I tordenvær. FORSIKTIG Bruk ikke skjøteledning eller doellkontkt, hvor mye nnet utstyr er tilsluttet. Dette kn resultere i rnn eller elektrisk støt. Rør ikke ved støpselet med våte hender. Dette kn resultere i elektrisk støt. Slå lltid v hovedryteren før du tr støpselet til symskinen ut. T lltid tk i støpselet når du tr det ut v stikkontkten. Hvis du trekker i ledningen, kn den skdes og det er risiko for rnn eller støt. Det må ikke skjæres i ledningen, og den må ikke skdes, endres, øyes, trekkes i, vris rundt eller untes med ndre ledninger. Sett ikke tunge ting på ledningen. Utsett ikke ledningen for vrmepåvirkning. Ovennevnte ting kn skde ledningen og forårske rnn eller støt. Hvis ledningen eller støpselet skdes skl symskinen sendes til reprsjon hos en utorisert forhndler, før den kn rukes igen. T ut støpselet hvis mskinen ikke skl rukes i lengere tid. Det kn ellers oppstå rnn. 6

18 Slik slår du på mskinen Forered den medfølgende strømledning. Kontroller t symskinen er slått v (t hovedryteren står på ), og sett deretter nettledningen i strømuttket på høyre side v symskinen. Sett nettledningens støpsel i en vnlig stikkontkt. Slik slår du v symskinen Slå v symskinen når du er ferdig med å rukge den. Sørg også for å slå v symskinen før du flytter den til et nnet sted. Kontroller t symskinen ikke er i gng med å sy. Trykk på venstre side v hovedryteren på høyre side v symskinen for å slå v mskinen (sett den på ). Strømforsyningsstøpsel Trykk på høyre side v hovedkontkten på høyre side v symskinen for å slå på mskinen (sett den på I ). Lyset, LCD-displyet og (strt/stoppknppen) lyser når mskinen slås på. d Sylyset slukkes, når mskinen slås v. T støpselet ut v stikkontkten. T tk i støpselet når du tr det ut v stikkontkten. T nettledningen ut v strømforsyningskontkten. Bemerk Slå v symskinen og t ut nettledningen, hvis det oppstår strømsvikt mens symskinen er i ruk. Følg nvisningene vedrørende korrekt etjening når du slår på symskinen igjen. Slik slår du v og på symskinen 7

19 SLIK KOMMER DU I GANG Betjening v LCD (Liquid Crystl Disply)-displyet Den vlgte søm, mønsterinnstillinger og eskjeder vises i LCD (disply med flytende krystller) på symskinens forside. Slik etjener du LCD-displyet Når symskinen slås på slås også LCD-displyet på, og nedenstående displyilde vises. Displyet endres med tstene under displyet, og etjeningen skjer ved å røre direkte ved ikonene på LCDdisplyet. Disply for vlg v stingtyper m l k d e j h i g f Vlgt sting Trykkfoten som skl rukes Sømmer d Stinginnstillinger og sying med doeltnål e Stingredde (mm) f Stinglengde (mm) g Trådspenning h Nummeret på det vlgte sting i Antll stingtyper innenfor den vlgte gruppe j Vnnrett speilvending k Automtisk trådkutt l Automtisk klengs sying/festing m Sying med enkelt-/doeltnål og nålens stoppposisjon Disply for vlg v sting Trykk på (stingtypetst) for å få vist displyet for vlg v sting. Detljene er forklrt i Vlg v søm (side 49). Note Det vises et nnet disply når roderienheten er montert. Se Feilmeldinger (side 87) vedrørende meldinger som vises i LCD-displyet. Avhengig v symskinmodell kn det vises en nimsjon når strømmen slås på. Når det vises en nimsjon, vises ovenstående disply, hvis du rører ved LCD-displyet med fingeren. 8

20 Slik endres mskinens innstillinger Det er mulig å endre noen v symskinens funksjoner og syinnstillinger. Nedenfor finnes en liste over de sy- eller mskinegenskper som kn innstilles. Egenskp Ikon Detljer Innstillinger Nåleposisjon Vlg v ønsket nåleposisjon ved stopp (når symskinen stopper). Ned Opp Stingreddekontroll Tillter justering v stingredden med knppen for regulering v syhstighet. Loddrett mønsterjustering Vnnrett mønsterjustering Trådfrgedisply Vist enhet Broderitrådspenning Mks. roderehstighet Summer Åpningsdisply Strtnåleposisjon Språk Justerer mønsterets plssering oppe og nede (side 34). Justerer mønsteret plssering til venstre og til høyre (side 34). Endrer visningen v trådfrge i roderidisplyet. (Når det er vlgt Tråd #23 ) Velger de måleenheter som vises (kun ved rodering). Justerer trådspenningen ved rodering (kun ved rodering). Angir den mksimle roderehstighet. Fstsetter hvorvidt det skl utsendes en iplyd ved hver hndling (side 92). Angir om åpningsdisplyet skl vises når mskinen slås på. (Det er modeller hvor dette ikke kn endres.) Velg rettsøm som utomtisk er vlgt, når mskinen slå spå. Tillter endring v språket i displyene. -9 til +9-9 til +9 Trådfrge/roderingstid/nålentll/ trådnummer (#23) Emroidery/Country/Mdeir poly/ Mdeir ryon/sulky/roison nton mm/tomme -8 til +8 Engelsk/Tysk/Frnsk/Itliensk/ Hollndsk/Spnsk/Jpnsk/Dnsk/ Norsk/Finsk/Svensk/Portugisisk/ Russisk/Korensk/Thilndsk/ndre LCD-displyets lysstyrke Stingteller Produktnummer NO.: Justerer LCD-displyets lysstyrke. Lysere Mørkere Viser servietelleren og det smlede ntll roderisting. Servietelleren minner deg om t mskinen skl til servie (kontkt din forhndler for detljer). NO. er nummeret på sy- og roderimskinen. Progrmversjon VERSJON: Viser progrmversjonen. Betjening v LCD (Liquid Crystl Disply)-displyet 9

21 SLIK KOMMER DU I GANG Slå på symskinen. LCD-displyet tennes. Trykk på (Innstillingstst) på etjeningspnelet. Innstillingsdisplyet vises. Trykk på det emnet som skl innstilles. Skift disply med (Knpp til forrige side) og (Knpp til neste side). De emner som vises i negtiv fremheving, er innstillingene på kjøpetidspunktet. Eksempel: Endring v nålens stopp-posisjon 20

22 Trykk på (Returknpp), når d innstillingene er forettt. Kontroll v mskinens etjening Viser enkle forklringer vedrørende isetting v overtråd/spoling/isetting v undertråd/utskifting v nål/montering v roderienhet/montering v roderirmme/montering v roderifot/utskifting v trykkfot i LCD-displyet. Det oprinnelige displyilde vises igjen. Slå på symskinen. Bemerk De endrede innstillinger slettes ikke når strømmen slås v. LCD-displyet tennes. Trykk på (Hjelp-knpp) på etjeningspnelet. Displyildet med hjelpeopplysninger vises. Trykk på det emnet som skl vises Treing v overtråd Spoling Isetting v spole d Utskifting v nål e Montering v roderienhet f Montering v roderirmme g Montering v roderifot h Bytte v trykkfot Det første displyildet til illustrsjon v fremgngsmåten for det vlgte emne vises. Når du trykker på (Returknpp), vender du tilke til displyet for vlg v emne. Betjening v LCD (Liquid Crystl Disply)-displyet 2

23 SLIK KOMMER DU I GANG Trykk på (Knpp til neste side) for å ytte d til neste side. Hvis du trykker på (Knpp til forrige side), vender du tilke til den foregående side. Eksempel: Treing v overtråd Trykk på e er ferdig. (Returknpp) to gnger når du Strtdisplyet for sting vises igjen. Bemerk Ytterligere opplysninger om de enkelte emner kn fås på de relevnte sider i denne ruksnvisning. 22

24 Spoling/isetting v spolen I dette vsnitt eskrives det hvordn du spoler tråden og deretter setter i undertråden. Retningslinjer vedrørende spoletype Følg nedenstående retningslinjer vedrørende spoletype. FORSIKTIG Bruk kun den spolen (reservedelskode: SFB:XA5539-5), som er designet spesielt for denne symskinen. Bruken v ndre spoler kn resultere i personskder eller skde mskinen. Den medfølgende spolen er utviklet spesielt for denne symskines. Hvis det rukes spoler fr ndre modeller, vil mskinen ikke fungere korrekt. Bruk kun den medfølgende spole eller spoler v smme type (reservedelskode: SFB:XA5539-5).,5 mm (7/6 tomme) Denne modell Fktisk størrelse Annen modell Spoling v undertråden Snurr tråden omkring spolen for å klrgjøre undertråden. Slå på symskinen. Åpne overdekslet. Sett spolen på spolepprtets holder slik t fjæren på holderen psser i spolens spor. Trykk spolen ned til den klikker på plss. 2 Spor Fjær på spolevinderens holder d Skyv spolevinderen i pilens retning til den klikker på plss. (strt/stopp-knppen) lyser ornge. Spoling/isetting v spolen 23

25 SLIK KOMMER DU I GANG Fjern spolehetten som sitter på spolepinnen. e Sett spolestopperen på spolepinnen. g Skyv spolehetten så lngt til høyre som mulig som vist med den vrundede siden mot venstre. 2 f Spolepinne Spolehette Sett trådspolen på spolepinnen til spolen. Sett trådspolen på pinnen så trådspolen sitter vnnrett, og tråden ruller ut fr unden forrn på trådsnellen. FORSIKTIG Hvis spolen eller spolestopperen ikke er plssert korrekt, kn tråden filtre seg smmen på spolepinnen, så nålen rekker. Det er tre forskellige spolestopperstørrelser slik t du kn velge den som psser est til spolens størrelse. Hvis spolestopperen er for liten til den ktuelle spolen kn tråden sette seg fst i sporet i spolen eller nålen kn rekke. Hvis trådspolen ikke er plssert slik t tråden ruller korrekt ut kn tråden filtre seg smmen på spolepinnen. 24

26 Note Ved sying med tynn, krysspolet tråd skl du ruke den lille spolehetten og sørge for t det er litt vstnd mellom hetten og trådspolen. i Før tråden under trådstyreren, og trekk den med høyre. Spolehette (liten) Trådspole (krysspolet tråd) Avstnd Hvis du ruker tråd som lett surres v, f.eks. gjennomsiktig nylontråd eller metltråd, skl trådnettet settes ned over trådspolen før den settes på spolepinnen. Hvis trådnettet er for lngt, skl det rettes så det psser til trådspolens størrelse. j Trådstyrer Før tråden under kroken på trådstyreren, og surr den mot klokken mellom forspenningsskiven. 2 3 Trådnett Trådsnelle Spolehette d Spolepinne 4 Hold fst i tråden i nærheten v trådspolen h med høyre hånd som vist, mens du trekker i tråden med venstre hånd og fører tråden k om trådstyrerdekslet og frem til forsiden. Trådstyrer Bemerk Kontroller t tråden er ført under forspenningsskiven. Trådstyrerdeksel Spoling/isetting v spolen 25

Bruksanvisning Product Code (Produktkode) 885-V95/V97

Bruksanvisning Product Code (Produktkode) 885-V95/V97 Dtstyrt roderi- og symskin Bruksnvisning Produt Code (Produktkode) 885-V95/V97 SLIK KOMMER DU I GANG FØR DU BEGYNNER Å SY BRUKSSTING BRODERING VEDLEGG Besøk oss på http://solutions.rother.om der du kn

Detaljer

LÆR Å KJENNE DIN SYMASKIN GRUNNLEGGENDE SYING SØMTYPER TILLEGG. Computerstyrt symaskin. Bruksanvisning

LÆR Å KJENNE DIN SYMASKIN GRUNNLEGGENDE SYING SØMTYPER TILLEGG. Computerstyrt symaskin. Bruksanvisning LÆR Å KJENNE DIN SYMASKIN GRUNNLEGGENDE SYING SØMTYPER TILLEGG Computerstyrt symskin Bruksnvisning VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER Følg lltid de grunnleggende sikkerhedsregler når du ruker mskinen, herunder

Detaljer

Brukerhåndbok. Les før bruk. Les når du trenger utfyllende informasjon. Datastyrt symaskin KOMME I GANG GRUNNLEGGENDE SYFUNKSJONER NYTTESØM TILLEGG

Brukerhåndbok. Les før bruk. Les når du trenger utfyllende informasjon. Datastyrt symaskin KOMME I GANG GRUNNLEGGENDE SYFUNKSJONER NYTTESØM TILLEGG Brukerhåndok Dtstyrt symskin KOMME I GANG Les før ruk. GRUNNLEGGENDE SYFUNKSJONER NYTTESØM Les når du trenger utfyllende informsjon. TILLEGG Viktige sikkerhetsinstrukser Les disse sikkerhetsinstruksene

Detaljer

Brugsanvisning. Datastyrt symaskin Bruksanvisning. Computerstyret symaskine

Brugsanvisning. Datastyrt symaskin Bruksanvisning. Computerstyret symaskine Dtstyrt symskin Bruksnvisning Computerstyret symskine Brugsnvisning Product Code (Produktkode):/ Produktkode (Product Code): 885-V60/V61/V62/V63/V64/V65 BLI KJENT MED SYMASKINEN Dtstyrt symskin Bruksnvisning

Detaljer

Klargjøring. Grunnleggende sying. Stingtyper. Tegn-/dekorasjonssting. Brodering. Broderienhet MY CUSTOM STITCH (MINE EGNE STING) Tillegg

Klargjøring. Grunnleggende sying. Stingtyper. Tegn-/dekorasjonssting. Brodering. Broderienhet MY CUSTOM STITCH (MINE EGNE STING) Tillegg Klrgjøring Dtstyrt sy- og roerimskin Bruksnvisning Grunnleggene sying Stingtyper Tegn-/ekorsjonssting Broering Broerienhet MY CUSTOM STITCH (MINE EGNE STING) Tillegg VIKTIGE SIKKERHETSREGLER Følg llti

Detaljer

Bruksanvisning/ Brugsanvisning

Bruksanvisning/ Brugsanvisning 1 6 d c e Bruksnvisning/ Brugsnvisning f h g i j k l m 7 8 10 2 3 9 c e d Bkovervendt/Bgudvendt Høyde/højde 61-105 cm 4 5 11 12 Mks vekt/vægt 18 kg Alder 9m 4å UN regultion no. R129 i-size 8 9 13 14 15

Detaljer

Bruksanvisning. Klargjøring. Grunnleggende sying. Stingtyper. Tegn-/ dekorasjonssting. Brodering. Broderienhet MY CUSTOM STITCH (MINE EGNE STING)

Bruksanvisning. Klargjøring. Grunnleggende sying. Stingtyper. Tegn-/ dekorasjonssting. Brodering. Broderienhet MY CUSTOM STITCH (MINE EGNE STING) Klrgjøring Dtstyrt sy- og roerimskin Bruksnvisning Grunnleggene sying Stingtyper Tegn-/ ekorsjonssting Broering Broerienhet MY CUSTOM STITCH (MINE EGNE STING) Tillegg VIKTIGE SIKKERHETSREGLER Følg llti

Detaljer

Bruksanvisning Bruksan

Bruksanvisning Bruksan Bruksanvisning VIKTIGE SIKKERHETSREGLER Følg alltid de grunnleggende sikkerhetsregler vedrørende bruk av maskinen, herunder følgende: Les samtlige instruksjoner før maskinen tas i bruk. FARLIG - Slik

Detaljer

Montering av Grand Star leddporter

Montering av Grand Star leddporter Montering v Grnd Str leddporter Slik holder du porten fin i mnge år Før du strter å mle, gi porten ett til to strøk Visir eller tilsvrende grunning. Bruk nerkjent, god husmling. To til tre strøk er å nefle.

Detaljer

Eneboerspillet. Håvard Johnsbråten

Eneboerspillet. Håvard Johnsbråten Håvrd Johnsråten Eneoerspillet Når vi tenker på nvendelser i mtemtikken, ser vi gjerne for oss Pytgors læresetning eller ndre formler som vi kn ruke til å eregne lengder, reler, kostnder osv. Men mer strkte

Detaljer

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her ADS-2100 Les Produktsikkerhetsguide før du koler til mskinen. Les deretter Hurtigstrtguide for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL ADVARSEL viser en potensielt frlig

Detaljer

KOMME I GANG. Les før bruk. GRUNNLEGGENDE SYFUNKSJONER NYTTESØM. Les når du trenger utfyllende informasjon. TILLEGG. Datastyrt symaskin Brukerhåndbok

KOMME I GANG. Les før bruk. GRUNNLEGGENDE SYFUNKSJONER NYTTESØM. Les når du trenger utfyllende informasjon. TILLEGG. Datastyrt symaskin Brukerhåndbok Les før bruk. KOMME I GANG GRUNNLEGGENDE SYFUNKSJONER Les når du trenger utfyllende informasjon. NYTTESØM TILLEGG Datastyrt symaskin Brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstrukser Les disse sikkerhetsinstruksene

Detaljer

nor i 2012 Mercury Marine 90-8M0066063 112

nor i 2012 Mercury Marine 90-8M0066063 112 nor i 2012 Mercury Mrine 90-8M0066063 112 ii nor Komponenter styrekulthåndtk Plssering v styrekulthåndtkskomponenter... 1 Betjening v dødmnnsbryter Dødmnnsbryter... 2 Justering v styrekulthåndtk Justeringer...

Detaljer

Montering av Grandal vippeporter

Montering av Grandal vippeporter Montering v Grndl vippeporter Gjelder for lle Viking og Viking ekstr vippeportbeslg Bildet viser ferdig montert vippeport med slglister v stål. Nødvendig verktøy Hmmer, vter, bufil, kubein, tommestokk,

Detaljer

3.7 Pythagoras på mange måter

3.7 Pythagoras på mange måter Oppgve 3.18 Vis t det er mulig å multiplisere og dividere linjestykker som vist i figur 3.. Bruk formlikhet. 3.7 Pythgors på mnge måter Grekeren Pythgors le født på Smos 569 og døde. år 500 f. Kr. Setningen

Detaljer

510 Series Color Jetprinter

510 Series Color Jetprinter 510 Series Color Jetprinter Brukerhåndok for Windows Feilsøking for instllering En sjekkliste for å finne løsninger på vnlige instlleringsprolemer. Skriveroversikt Lære om skriverdelene og skriverprogrmvren.

Detaljer

24" 610 mm. 18" 457 mm. 22.3" 566 mm 28" 711 mm 38" 965 mm

24 610 mm. 18 457 mm. 22.3 566 mm 28 711 mm 38 965 mm Egenskper - SV-9075 Hevemeknisme LCD-hengsel 5 heving 4 Areidsflte 5 Låsr skuff Vippr tstturskuff og håndleddsstøtte 7 Høyre/venstre musskuff og -holder 8 Kelorgnisering 9 Løfterems for hevemeknisme 0

Detaljer

SIKKERHETSINSTRUKSER Denne husholdningssymaskinen er utformet i henhold til IEC/EN 60335-2-28.

SIKKERHETSINSTRUKSER Denne husholdningssymaskinen er utformet i henhold til IEC/EN 60335-2-28. BRUKSANVISNING E10 SIKKERHETSINSTRUKSER Denne husholdningssymaskinen er utformet i henhold til IEC/EN 60335-2-28. Elektrisk tilkobling Denne symaskinen må brukes i henhold til spenningen som er angitt

Detaljer

Vertikalt justeringsomfang: 20 (508 mm) Helling: ± 15 visningsvinkel Basert på en 10 høy x 1/2 dyp bærbar datamaskin. 12.5" 318 mm

Vertikalt justeringsomfang: 20 (508 mm) Helling: ± 15 visningsvinkel Basert på en 10 høy x 1/2 dyp bærbar datamaskin. 12.5 318 mm Egenskper - SV-9007 Hevemeknisme Rom for ærr dtmskin 3 Areidsflte 4 Lgringsplss for ett () litium-ion-tteri Vippr tstturskuff og håndleddsstøtte Høyre/venstre musskuff og -holder 7 Kelorgnisering 8 Løfterems

Detaljer

KLIMAANLEGG (DELT TYPE)

KLIMAANLEGG (DELT TYPE) OWNER S MANUAL BRUKERHÅNDBOK KLIMAANLEGG (DELT TYPE) For generell, privt bruk NO Innendørsenhet RAS-07PKVP-E RAS-10PKVP-E RAS-13PKVP-E RAS-16PKVP-E RAS-18PKVP-E RAS-07PKVP-ND RAS-10PKVP-ND RAS-13PKVP-ND

Detaljer

Utskifte av slange. Gjeldende modeller. Kundemeddelelse. Inventar hos forhandler. Reservedeler på lager. Inspeksjon

Utskifte av slange. Gjeldende modeller. Kundemeddelelse. Inventar hos forhandler. Reservedeler på lager. Inspeksjon Nr. 98-16g Utskifte v slnge Gjeldende modeller Kundemeddelelse Inventr hos forhndler Reservedeler på lger Inspeksjon 1999 Mercury/Mriner 6 til og med 25 Hk (2-tkt) serienummer 0G818363 til og med 0G829089

Detaljer

Get filmleie. Brukerveiledning

Get filmleie. Brukerveiledning Get filmleie Brukerveiledning Innhold 4 Funksjoner for fjernkontroll 5 Hv er Get filmleie? 6 Hvilke filmer kn jeg leie? 6 Hv skl til for å få tjenesten? 7 Slik kontrollerer du tjenesten 7 Hv koster det

Detaljer

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her DCP-J40DW Les Produktsikkerhetsguide før du koler til mskinen. Les deretter Hurtigstrtguide for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL FORSIKTIG VIKTIG ADVARSEL indikerer

Detaljer

ut maskinen og kontroller komponentene Strømledning Bæreark/ Plastkortbæreark

ut maskinen og kontroller komponentene Strømledning Bæreark/ Plastkortbæreark Hurtigstrtguide ADS-2100e / ADS-2600We Strt her ADS-2100e ADS-2600We Brother Industries, Ltd. 15-1, Neshiro-cho, Mizuho-ku, Ngoy 467-8561, Jpn Tkk for t du vlgte Brother. Din støtte er viktig for oss,

Detaljer

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her MFC-J650DW MFC-J870DW Les Produktsikkerhetsguide før du koler til mskinen. Les deretter Hurtigstrtguide for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL FORSIKTIG VIKTIG ADVARSEL

Detaljer

Før du kan bruke maskinen, bør du lese denne hurtigstartguiden for korrekt oppsett og installering.

Før du kan bruke maskinen, bør du lese denne hurtigstartguiden for korrekt oppsett og installering. Hurtigstrtguide Strt her MFC-490CW Før du kn ruke mskinen, ør du lese denne hurtigstrtguiden for korrekt oppsett og instllering. ADVARSEL Advrsel-symolet forteller deg hvilke forholdsregler du ør t for

Detaljer

ut maskinen, og kontroller komponentene Mikro-USB-kabel SD-minnekort Hurtigstartguide DVD-ROM

ut maskinen, og kontroller komponentene Mikro-USB-kabel SD-minnekort Hurtigstartguide DVD-ROM Hurtigstrtguide DSmoile 820W Strt her DSmoile 820W DSmoile 920DW Tkk for t du vlgte Brother. Din støtte er viktig for oss, og vi er glde for å h deg som kunde. Før du ruker mskinen, les denne hurtigoppsettguiden

Detaljer

9 Potenser. Logaritmer

9 Potenser. Logaritmer 9 Potenser. Logritmer Foret utregingene nedenfor: 5 5 c 6 7 d e 5 f g h i Regn ut og gjør svrene så enkle som mulige: c y y d e f g h i j y y + y + y + + y Prisen på en motorsg vr kr 56 i 99. Vi regner

Detaljer

Bruksanvisning. Symaskin. Product Code (Produktkode): 888-X53/X54/X55/X56

Bruksanvisning. Symaskin. Product Code (Produktkode): 888-X53/X54/X55/X56 Bruksanvisning Symaskin Product Code (Produktkode): 888-X/X/X/X6 Besøk oss på http://solutions.brother.com der du kan få produktstøtte og svar på hyppig stilte sporsmål (HSS). VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Detaljer

Microsoft PowerPoint MER ENN KULEPUNKTER

Microsoft PowerPoint MER ENN KULEPUNKTER Mirosoft PowerPoint MER ENN KULEPUNKTER INNHOLDSFORTEGNELSE: Opprette en ny presentsjon: «Ml» vs. «tomt skll» Bilder: Sette inn ilder fr Google ildesøk. Bilder: Sette inn llerede lgrede ilder. Bilder:

Detaljer

Samsvarserklæring FCC og IC. EU-samsvarserklæring. Miljøsamsvarserklæring. Takk. 2014 Mercury Marine Pinpoint GPS 90-8M0089316 1213

Samsvarserklæring FCC og IC. EU-samsvarserklæring. Miljøsamsvarserklæring. Takk. 2014 Mercury Marine Pinpoint GPS 90-8M0089316 1213 Smsvrserklæring FCC og IC PINPOINT FJERNKONTROLL, FCC ID - MVU10148 ACMA: N2523 IC: 6094A-09291, 6094A-09305 Denne enheten er i smsvr med del 15 v FCC-reglene. Bruken er underlgt følgende to etingelser:

Detaljer

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her ADS-2600W Les Produktsikkerhetsguide før du koler til mskinen. Les deretter Hurtigstrtguide for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL ADVARSEL viser en potensielt frlig

Detaljer

Før du kan bruke maskinen, bør du lese hurtigstartguiden for korrekt konfigurering og installering.

Før du kan bruke maskinen, bør du lese hurtigstartguiden for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her DCP-373CW DCP-375CW DCP-377CW Før du kn ruke mskinen, ør du lese hurtigstrtguiden for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL FORSIKTIG Advrsel-symolet forteller deg hvilke

Detaljer

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her MFC-J440DW MFC-J460DW Les Produktsikkerhetsguide før du koler til mskinen. Les deretter Hurtigstrtguide for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL FORSIKTIG VIKTIG ADVARSEL

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE MANUALEN

TA VARE PÅ DENNE MANUALEN INSTRUKSJONSBOK VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER Dette apparatet er ikke beregnet for bruk av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske eller mentale evner, innskrenkede sanseevner eller mangel på

Detaljer

ut maskinen og kontroller komponentene Belteenhet (forhåndsinstallert) CD-ROM Strømledning Produktsikkerhetsguide

ut maskinen og kontroller komponentene Belteenhet (forhåndsinstallert) CD-ROM Strømledning Produktsikkerhetsguide Hurtigstrtguide Strt her HL-3140CW / HL-3150CDN HL-3150CDW / HL-3170CDW Tkk for t du vlgte Brother. Din støtte er viktig for oss og vi setter pris på t du kjøper fr oss. Ditt Brother-produkt er konstruert

Detaljer

Hva er tvang og makt? Tvang og makt. Subjektive forhold. Objektive forhold. Omfanget av tvangsbruk. Noen eksempler på inngripende tiltak

Hva er tvang og makt? Tvang og makt. Subjektive forhold. Objektive forhold. Omfanget av tvangsbruk. Noen eksempler på inngripende tiltak Tvng og mkt Omfng v tvng og mkt, og kommunl kompetnse Hv er tvng og mkt? Tiltk som tjenestemottkeren motsetter seg eller tiltk som er så inngripende t de unsett motstnd må regnes som ruk v tvng eller mkt.

Detaljer

Spesifikasjoner for trallen. 888-SV-21MN-00 rev C. Bevegelsesomfang

Spesifikasjoner for trallen. 888-SV-21MN-00 rev C. Bevegelsesomfang Egenskper - SV-9008 Hevemeknisme Rom for ærr dtmskin 3 Areidsflte 4 Skuff med elektronisk utolås 5 Vippr tstturskuff og håndleddsstøtte Høyre/venstre musskuff og -holder 7 Kelorgnisering 8 Løfterems for

Detaljer

STARTER STANLEY MED PROFESJONELLE JOBBER SORTIMENT TLM165 TLM99 TLM330. TLM220i

STARTER STANLEY MED PROFESJONELLE JOBBER SORTIMENT TLM165 TLM99 TLM330. TLM220i LASER MÅLINGER PROFESJONELLE JOBBER STARTER MED STANLEY SORTIMENT Sortimentet v Stnleys lser vstndsmålere hr funksjoner som er designet med brukeren i tnkene. Velg fr de enkleste modellene for enkle målinger

Detaljer

Driftshåndbok for EasyMP Multi PC Projection

Driftshåndbok for EasyMP Multi PC Projection Driftshåndbok for EsyMP Multi PC Projection Innhold 2 Om EsyMP Multi PC Projection Møtestiler foreslått v EsyMP Multi PC Projection... 5 Holde møter ved bruk v flere bilder...5 Holde fjernmøter over et

Detaljer

5: Algebra. Oppgaver Innhold Dato

5: Algebra. Oppgaver Innhold Dato 5: Alger Pln resten v året: - Kpittel 6: Ferur - Kpittel 7: Ferur/mrs - Kpittel 8: Mrs - Repetisjon: April/mi - Eventuell offentlig eksmen: Mi - Økter, prøver, prosjekter: Mi - juni For mnge er egrepet

Detaljer

2 Symboler i matematikken

2 Symboler i matematikken 2 Symoler i mtemtikken 2.1 Symoler som står for tll og størrelser Nvn i geometri Nvn i mtemtikken enyttes på lignende måte som nvn på yer og personer, de refererer eller representerer et tll eller en størrelse,

Detaljer

Original bruksanvisning 11/2010. Tas vare på for fremtidige behov. Doka smådelstainer. Art.-Nr. 583010000. Forskalingseksperten

Original bruksanvisning 11/2010. Tas vare på for fremtidige behov. Doka smådelstainer. Art.-Nr. 583010000. Forskalingseksperten 11/2010 Originl ruksnvisning 999281418 no Ts vre på for fremtidige ehov ok smådelstiner rt.-nr. 583010000 Forsklingseksperten Originl ruksnvisning ok smådelstiner Produkteskrivelse Produkteskrivelse ok

Detaljer

Les Produktsikkerhetsguide før du konfigurerer maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les Produktsikkerhetsguide før du konfigurerer maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her MFC-J4510DW Les Produktsikkerhetsguide før du konfigurerer mskinen. Les deretter Hurtigstrtguide for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL FORSIKTIG VIKTIG ADVARSEL indikerer

Detaljer

1 Geometri KATEGORI 1. 1.1 Vinkelsummen i mangekanter. 1.2 Vinkler i formlike figurer

1 Geometri KATEGORI 1. 1.1 Vinkelsummen i mangekanter. 1.2 Vinkler i formlike figurer Oppgver 1 Geometri KTGORI 1 1.1 Vinkelsummen i mngeknter Oppgve 1.110 ) I en treknt er to v vinklene 65 og 5. Finn den tredje vinkelen. b) I en firknt er tre v vinklene 0, 50 og 150. Finn den fjerde vinkelen.

Detaljer

Les Produktsikkerhetsguide før du konfigurerer maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les Produktsikkerhetsguide før du konfigurerer maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her MFC-J450DW MFC-J470DW Les Produktsikkerhetsguide før du konfigurerer mskinen. Les deretter Hurtigstrtguide for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL FORSIKTIG VIKTIG ADVARSEL

Detaljer

Sirkellinjal Circular attachment

Sirkellinjal Circular attachment designer DIMOND -serien designer RUY -serien designer TOPz - serien SPPHIRE -serien OPL -serien Sirkellinjal Circular attachment NORSK 4 35 5-1 4 35-1 Sirkellinjal Sirkellinjalen er det perfekte verktøyet

Detaljer

Stoffrester Glidelås Borrelås Karabinkrok Bånd Vatt litt mer vannbestandig tekstilvoksduk

Stoffrester Glidelås Borrelås Karabinkrok Bånd Vatt litt mer vannbestandig tekstilvoksduk Mobillommebok Hva trenger du: Stoffrester: : Til utsiden: Kortlomme 22 cm (høyde) x 9,5 cm (1 stk) Veske, frem- og bakstykke: 13 cm x 9,5 cm (2 stk) Lokk: 10 cm x 7 cm (2 stk) For, syns inni 13 cm x 9,5

Detaljer

Kom i gang med Tett på Smartbok! Vi veileder deg steg for steg!

Kom i gang med Tett på Smartbok! Vi veileder deg steg for steg! Kom i gng med Tett på Smrtbok! Vi veileder deg steg for steg! MARKÉR, LYTT og NOTÉR Smrtbok hr en rekke fine funksjoner for god studieteknikk. Du kn mrkere gode nøkkelord og lge egne notter mens du lytter

Detaljer

BRUKSANVISNING VEGGMONTERT TYPE. Kjølemodell Varmepumpe P/N9319356013-02 TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN TIL OPPSLAG SENERE

BRUKSANVISNING VEGGMONTERT TYPE. Kjølemodell Varmepumpe P/N9319356013-02 TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN TIL OPPSLAG SENERE BRUKSANVISNING VEGGMONTERT TYPE Kjølemodell Vrmepumpe TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN TIL OPPSLAG SENERE P/N9960-0 KLIMAANLEGG Veggmontert modell BRUKERVEILEDNING Innhold Sikkerhetsforholdsregler...No-

Detaljer

Skaper løsninger MONTERINGSVEILEDNING FRONTER

Skaper løsninger MONTERINGSVEILEDNING FRONTER Skaper løsninger MONTERINGSVEILENING FRONTER 14656-02-4000 NØVENIG VERKTØY FOR MONTERING: Vinkel, vater, meter, skrutrekker, blyant og evt. bor. Monteringsveiledning for RETRO, SUR, safir, topaz, OPL og

Detaljer

Samsvarserklæring påhengsmotor, vanlig totakter

Samsvarserklæring påhengsmotor, vanlig totakter Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de este påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i åtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK INSTALLASJON BRUK VEDLIKEHOLD

INSTRUKSJONSBOK INSTALLASJON BRUK VEDLIKEHOLD INSTRUKSJONSBOK INSTALLASJON BRUK VEDLIKEHOLD MODELLER: Ferskvnn, sltvnn, Tour og Tour ES Denne elektriske utenordsmotoren v merket MotorGuide, som er stt smmen v deler produsert i USA og ndre lnd, v MotorGuide,

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 25/30 EFI 4-takter 90-10244G91 110 !

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 25/30 EFI 4-takter 90-10244G91 110 ! Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de este påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i åtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

Kom i gang med Panorama Smartbok! Vi veileder deg steg for steg!

Kom i gang med Panorama Smartbok! Vi veileder deg steg for steg! Kom i gng med Pnorm Smrtbok! Vi veileder deg steg for steg! MARKÉR, LYTT og NOTÉR Smrtbok hr en rekke fine funksjoner for god studieteknikk. Du kn mrkere gode nøkkelord og lge egne notter mens du lytter

Detaljer

Samsvarserklæring FCC og IC. EU-samsvarserklæring. Miljøsamsvarserklæring. Takk. 2014 Mercury Marine Xi5 trådløs utgave 90-8M0089302 1213

Samsvarserklæring FCC og IC. EU-samsvarserklæring. Miljøsamsvarserklæring. Takk. 2014 Mercury Marine Xi5 trådløs utgave 90-8M0089302 1213 Smsvrserklæring FCC og IC Xi5 ASM-FT PEDAL, INC, WRLS FCC ID - MVU09291 Xi5 ASM-NØKKELRING, DORGEMOTOR FCC ID - MVU09305 ACMA: N2523 IC: 6094A-09291, 6094A-09305 Denne enheten er i smsvr med del 15 v FCC-reglene.

Detaljer

Datastyrt broderi- og symaskin. Bruksanvisning

Datastyrt broderi- og symaskin. Bruksanvisning SLIK KOMMER DU I GANG FØR DU BEGYNNER Å SY BRUKSSTING 2 3 BRODERING 4 APPENDIKS 5 Dtstyrt roderi- og symskin Bruksnvisning Produt Code (Produktkode): 885-U0/U02 Besøk oss på http://solutions.rother.om

Detaljer

Kom i gang med Perspektiver Smartbok! Vi veileder deg steg for steg!

Kom i gang med Perspektiver Smartbok! Vi veileder deg steg for steg! Kom i gng med Perspektiver Smrtbok! Vi veileder deg steg for steg! MARKÉR, LYTT og NOTÉR Smrtbok hr en rekke funksjoner for god studieteknikk. Du kn blnt nnet mrkere nøkkelord og lge notter mens du lytter

Detaljer

Brøkregning og likninger med teskje

Brøkregning og likninger med teskje Brøkregning og likninger med teskje Dette heftet gir en uformell trinn for trinn gjennomgng v grunnleggende regler for brøkregning og likninger. Dette er sto som vi i FYS 000 egentlig forventer t dere

Detaljer

Les hefte om sikkerhet og juridisk informasjon før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les hefte om sikkerhet og juridisk informasjon før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguie Strt her MFC-J6510DW MFC-J6710DW Les hefte om sikkerhet og juriisk informsjon før u koler til mskinen. Les eretter Hurtigstrtguie for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL FORSIKTIG

Detaljer

ut maskinen og kontroller komponentene og juridisk informasjon Trommelenhet og toner kassett (forhånds-installert)

ut maskinen og kontroller komponentene og juridisk informasjon Trommelenhet og toner kassett (forhånds-installert) Hurtigstrtguide Strt her HL-2135W / (kun EU) HL-2270DW Før denne mskinen rukes for første gng, les denne hurtigstrtguiden for å sette opp og instllere mskinen din. For å se hurtigstrtguiden på ndre språk,

Detaljer

Kompakt. Enkel. Fornøyelse.

Kompakt. Enkel. Fornøyelse. Elna Lotus på MoMA En kompakt symaskin med et unik design: den originale Elna Lotus fra 1968 er utstilt på The Museum of Modern Art (MoMA) i New York. Lotus var for Elna en salgsuksess over hele verden

Detaljer

SIKKERHETSINSTRUKSER Denne husholdningssymaskinen er utformet i henhold til IEC/EN 60335-2-28.

SIKKERHETSINSTRUKSER Denne husholdningssymaskinen er utformet i henhold til IEC/EN 60335-2-28. BRUKSANVISNING E20 SIKKERHETSINSTRUKSER Denne husholdningssymaskinen er utformet i henhold til IEC/EN 60335-2-28. Elektrisk tilkobling Denne symaskinen må brukes i henhold til spenningen som er angitt

Detaljer

Get started. Brukerveiledning Get box HD PVR

Get started. Brukerveiledning Get box HD PVR Get strted Brukerveiledning Get box HD PVR Innhold Grtulerer med Get box HD PVR! Grtulerer med ny Get box HD PVR 3 Hv er HDTV? 4 Dekoderens plssering 5 Get strted 6 Innhold i esken 7 2 Tilkobling 9 Front-

Detaljer

Identifisere områder med papirstopp

Identifisere områder med papirstopp Hvis du er nøye med å velge utskriftsmaterialer og legge dem riktig inn, bør du kunne unngå de fleste tilfeller av papirstopp. Hvis det oppstår papirstopp, følger du fremgangsmåten som er forklart i dette

Detaljer

Det er bare å trykke på en tast og starte å sy.

Det er bare å trykke på en tast og starte å sy. Det er bare å trykke på en tast og starte å sy. Tysk ingeniørkunst Innovativt design Med den originale Pfaff Feature! Svært enkelt Høy kvalitet Typisk Pfaff Har du lyst til å sy? Med select-symaskinen

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Mercury Marine W6250 Pioneer Road P.O. Box 1939 Fond du Lac, WI 54935-1939 USA,

Mercury Marine W6250 Pioneer Road P.O. Box 1939 Fond du Lac, WI 54935-1939 USA, Velkommen om ord! Tilstrekkelig stell og vedlikehold er viktig for t Mercury-produktet skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

6 Brøk. Matematisk innhold Brøk i praktiske situasjoner Brøk som del av en mengde. Utstyr Eventuelt ulike konkreter, som brikker og knapper

6 Brøk. Matematisk innhold Brøk i praktiske situasjoner Brøk som del av en mengde. Utstyr Eventuelt ulike konkreter, som brikker og knapper Brøk I dette kpitlet lærer elevene om røk som del v en helhet, der helheten kn være en mengde, en lengde eller en figur, og de skl lære om røk som del v en mengde. De skl lære å finne delen når det hele

Detaljer

... JULEPRØVE 9. trinn...

... JULEPRØVE 9. trinn... .... JULEPRØVE 9. trinn.... Nvn: Gruppe: DELPRØVE 1 uten hjelpemidler ( 37 poeng) På denne delprøven kn du re ruke skrivesker, psser og linjl. Alle oppgvene i del 1 skl føres rett på rket. I noen oppgver

Detaljer

Litt av matematikken bak solur

Litt av matematikken bak solur Anne Bruvold Revidert mrs 005 Bkgrunn Min interesse for solur le vekket d jeg i 000 skulle holde et lite foredrg om kjeglesnitt og under foreredelsen v dette kom over rtikler som kolet kjeglesnitt med

Detaljer

AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE)

AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE) BRUKSANVISNING OMISTAJAN OPAS BRUGERVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK KULLANIM KILAVUZU INSTRUKCJA OBSŁUGI РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ SVENSKA AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE) LUFTKONDITIONERING (SPLITTYP) ILMASTOINTILAITE

Detaljer

Monteringsog bruksanvisning for Ecco hjørne

Monteringsog bruksanvisning for Ecco hjørne Monteringsog bruksanvisning for Ecco hjørne 650 mm min. Generelt Innstallering Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader som oppstår på grunn av feilaktig innstallering. Minimum sikkerhetsavstand

Detaljer

ADVARSEL viser en potensielt farlig situasjon som kan føre til dødsfall eller alvorlige personskader hvis den ikke unngås.

ADVARSEL viser en potensielt farlig situasjon som kan føre til dødsfall eller alvorlige personskader hvis den ikke unngås. Hurtigstrtguie Strt her DCP-7055 / DCP-7057 DCP-7060D / DCP-7065DN Les Sikkerhet og juriisk informsjon-heftet før u setter opp mskinen in. Les eretter enne Hurtigstrtguien for korrekt oppsett og instllsjon.

Detaljer

AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE)

AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE) AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE) CLIMATISEUR (TYPE SEPARE) KLIMAGERÄT (GETEILTE AUSFÜHRUNG) LUFTKONDITIONERING (SPLITTYP) КОНДИЦИОНЕР (РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТИП) ILMASTOINTILAITE (JAETTU) AIRCONDITIONANLÆG (SPLIT

Detaljer

2015 Mercury Marine. Oppblåsbar båt 570/620 i M-serien. Oppblåsbar båt i M-serien

2015 Mercury Marine. Oppblåsbar båt 570/620 i M-serien. Oppblåsbar båt i M-serien 2015 Mercury Mrine Opplåsr åt 570/620 i M-serien Opplåsr åt i M-serien 8M0110033 515 nor nor Alle hos Mercury Mrine tkker deg for t du hr vlgt en opplåsr åt fr Mercury Mrine. Du hr gjort en klok investering

Detaljer

Drivstofftanker (A.5.2.2) ISO 13591, ISO 8469

Drivstofftanker (A.5.2.2) ISO 13591, ISO 8469 Velkommen om ord! Tilstrekkelig stell og vedlikehold er viktig for t Mercury-produktet skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

Integralregning. Mål. for opplæringen er at eleven skal kunne

Integralregning. Mål. for opplæringen er at eleven skal kunne 8 Integrlregning Mål for opplæringen er t eleven skl kunne gjøre rede for definisjonen v estemt integrl som grense for en sum og uestemt integrl som ntiderivert eregne integrler v de sentrle funksjonene

Detaljer

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen. MAT1001 Matematikk 1P-Y HØSTEN 2011. Privatister. Yrkesfag. Alle yrkesfaglige utdanningsprogrammer

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen. MAT1001 Matematikk 1P-Y HØSTEN 2011. Privatister. Yrkesfag. Alle yrkesfaglige utdanningsprogrammer OPPLÆRINGSREGION NORD LK06 Finnmrk fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordlnd fylkeskommune Nord-Trøndelg fylkeskommune Sør-Trøndelg fylkeskommune Møre og Romsdl fylke Skriftlig eksmen MAT1001 Mtemtikk

Detaljer

Kapittel 5 Verb. 5.4 For å få tak i en engelsk avis. For å finne utenlandske varer. For å treffe venninna si. For å invitere henne med til lunsj.

Kapittel 5 Verb. 5.4 For å få tak i en engelsk avis. For å finne utenlandske varer. For å treffe venninna si. For å invitere henne med til lunsj. Kpittel 5 Ver 5.1 For eksempel: Hver dg pleier jeg å sove middg Liker du ikke å dnse? I dg kn jeg ikke hndle mt. Jeg orker ikke å lge slt. Nå må jeg lese norsk. Jeg hr ikke tid til å t ferie. Kn du synge?

Detaljer

INSTALLASJON VANNBATTERI TBLA med frostskadebeskyttelse Thermo Guard GOLD størrelse 11 32, versjon B

INSTALLASJON VANNBATTERI TBLA med frostskadebeskyttelse Thermo Guard GOLD størrelse 11 32, versjon B INSTALLASJON VANNBATTERI TBLA med frostskdebeskyttelse GOLD størrelse 11 32, versjon B MONTERING 1. Knltilkopling skl skje på følgende måte: ) TBLA 000 031 og 000-040 Vnnbtteriet er tilpsset direkte montering

Detaljer

STIGA PARK 107M 8211-3036-01

STIGA PARK 107M 8211-3036-01 STIGA PARK 107M 8211-3036-01 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 9. 13. 10. 14. 11. 15. A+5 A B+5 B 12. 16. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å

Detaljer

TEGLMURVERK. Del I: Delmaterialer - muring forankring fugearmering. Delmaterialer

TEGLMURVERK. Del I: Delmaterialer - muring forankring fugearmering. Delmaterialer TEGLMURVERK Del I: Delmteriler - muring fornkring fugermering Artikkelen er bsert på Wienerbergers nvisning og Murktlogen. Tegninger: Ole-Jcob Røyslnd Delmteriler Teglstein Norsk formt: er som følger:

Detaljer

S 3004 / S 3004 P / S 5004. Bruksanvisning Oppbevares i bilen!

S 3004 / S 3004 P / S 5004. Bruksanvisning Oppbevares i bilen! S 00 / S 00 P / S 00 Bruksnvisning Oppbevres i bilen! S 00 / S 00 P / S 00 Innholdsfortegnelse Symboler som finner nvendelse... Sikkerhetsmerknder... Viktig bruksinformsjon... Bruksområder... Bruksnvisning

Detaljer

Oppgave N2.1. Kontantstrømmer

Oppgave N2.1. Kontantstrømmer 1 Orientering: Oppgvenummereringen leses slik: N står for nettsiden, første siffer står for kpittelnummer og ndre for oppgvenummer. Oppgve N2.1. Kontntstrømmer En edrift vurderer å investere 38 millioner

Detaljer

IKT-trapp for Lade skole

IKT-trapp for Lade skole IKT-trpp for Lde skole Vr mot ndre pi nettet som du vil t ndre skl vre mot deg. Vr forsiktig med i gi ut opplysninger om deg selv. Skl du mote noen du hr chftet med p5 nett? T med en voksen eller en venn.

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 75/90/115/125 OptiMax 90-10208G90 1209 !

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 75/90/115/125 OptiMax 90-10208G90 1209 ! Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de este påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i åtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

1 Algebra. 1 Skriv disse uttrykkene så enkelt som mulig: a) 2(a + 3) (3 + 3a) b) 2(1 a) + a(2 + a) c) 1 + 2(1 3a) + 5a d) 4a 3ab 2(a 5b) + 3(ab 2b)

1 Algebra. 1 Skriv disse uttrykkene så enkelt som mulig: a) 2(a + 3) (3 + 3a) b) 2(1 a) + a(2 + a) c) 1 + 2(1 3a) + 5a d) 4a 3ab 2(a 5b) + 3(ab 2b) Alger Skriv disse uttrykkene så enkelt som mulig c 5 d 5 Multipliser ut og gjør svrene så enkle som mulige c c c c d e f g h 5 i Regn ut 5 Regn ut og vis frmgngsmåten 5 c Regn ut og vis frmgngsmåten 5

Detaljer

Fullstendig brukerveiledning

Fullstendig brukerveiledning Fullstendig brukerveiledning Innhold Fjernkontroll 4 Innhold i esken 5 Get box II 6 1. INSTALLASJON OG TILKOBLINGER 7 Instllsjon 8 Sett inn progrmkortet 8 Tilkobling til ntennekontkten og tv 9 Tilkobling

Detaljer

Kapittel 5 Statistikk og sannsynlighet Mer øving

Kapittel 5 Statistikk og sannsynlighet Mer øving Kpittel 5 Sttistikk og snnsynlighet Mer øving Oppgve 1 Digrmmet nefor viser hvorn krkteren vr forelt på en norskprøve. 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 Hvor mnge fikk krkteren 4? Hvor mnge elever er et i klssen?

Detaljer

TWINKLE SPECTRUM BRUKERHÅNDBOK. ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101

TWINKLE SPECTRUM BRUKERHÅNDBOK. ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 BRUKERHÅNDBOK TWINKLE SPECTRUM Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE! VIKTIG INFORMASJON

Detaljer

Kapittel 4 Tall og algebra Mer øving

Kapittel 4 Tall og algebra Mer øving Kpittel 4 Tll og lger Mer øving Oppgve 1 d Oppgve 2 Se på uttrykket A = g h. Hv forteller de ulike okstvene? Se på uttrykket A = 2π. Hv står de ulike symolene for? Forklr hv vi mener med en vriel og en

Detaljer

Kvalitetssikring av elektronisk pasientjournal - Skjema 1

Kvalitetssikring av elektronisk pasientjournal - Skjema 1 70778 EPJ Kvlitetssikring Skjem v. Hllvrd Lærum (tlf. 79886) Kvlitetssikring v elektronisk psientjournl - Skjem I dette spørreskjemet ønsker vi å få vite noe om din prktiske ruk v og ditt syn på elektronisk

Detaljer

Litt av matematikken bak solur

Litt av matematikken bak solur Anne Bruvold Revidert oktoer 003 Bkgrunn Min interesse for solur le vekket d jeg i 000 skulle holde et lite foredrg om kjeglesnitt og under foreredelsen v dette kom over rtikler som kolet kjeglesnitt med

Detaljer

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W BORD SAG 200mm 600W Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: BRUKSANVISNING Produkt: Bordsag, 600W Produktbetegnelse: Direktiver: Normer: Sted og dato:

Detaljer

Brann-/branngasspjeld

Brann-/branngasspjeld 4/8.3/N/2 Brnn-/brnngsspjeld FKR-SE Typegodkjent v SITAC, typegodkjennelse nr 0024/06 TROX Aurnor Norge AS Telefon +47 61 31 35 00 Telefks +47 61 31 35 10 Postboks 100 e-post: firm@urnor.no 2712 Brndbu

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Innholdsfortegnelse SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Deler og funksjoner... 8 Montere saftpressen Montere saftpressedelene... 9 Koble saftpressen til kjøkkenmaskinen... 10

Detaljer

Monteringsveiledning til H-Air

Monteringsveiledning til H-Air Monteringsveiledning til H-Air Mekanisk samling av ovn, frontramme mm. beskrives her... Elektrisk montering av ventilatorboks: Ventilatoren må kun sluttes til av en autorisert el-installatør. Ingen nettledninger

Detaljer

BRUKSAVNISNING FOR DAMPPRESSE

BRUKSAVNISNING FOR DAMPPRESSE BRUKSAVNISNING FOR DAMPPRESSE Prod.nr. IT015336 Les bruksanvisningen nøye før bruk og oppbevar den for senere referanse. EGENSKAPER Damppressen sørger for et rent og profesjonelt resultat hver gang! Overflaten

Detaljer