Bruksanvisning Product Code (Produktkode) 885-V95/V97

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruksanvisning Product Code (Produktkode) 885-V95/V97"

Transkript

1 Dtstyrt roderi- og symskin Bruksnvisning Produt Code (Produktkode) 885-V95/V97 SLIK KOMMER DU I GANG FØR DU BEGYNNER Å SY BRUKSSTING BRODERING VEDLEGG Besøk oss på der du kn få produktstøtte og svr på hyppig stilte sporsmål (HSS).

2 Innledning Tkk for t hr kjøpt denne roderi- og symskinen. Før du ruker mskinen, ør du lese nøye gjennom "VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER", og deretter lese denne ruksnvisningen for riktig ruk v de forskjellige funksjonene. Gjem ruksnvisningen til fremtidig ruk. VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER Les disse sikkerhetsinstruksjonene før mskinen ts i ruk. FARE - Slik unngår du å få støt 1 T lltid mskinens støpsel ut v stikkontkten med det smme du er ferdig med å ruke mskinen, ved rengjøring, når du foretr de serviejusteringene som er nevnt i denne veiledningen, eller når du etterlter mskinen uten tilsyn. ADVARSEL - Slik unngår du forrenning, rnn, støt eller personskde. 2 T lltid mskinens støpsel ut v stikkontkten når du fjerner deksler, smører eller foretr justeringer som er nevnt i ruksnvisningen: Når du tr ut mskinens støpsel skl du sette kontkten på mskinen på symolet O for å slå v mskinen og deretter t tk i støpslet og trekke det ut v stikkontkten. Trekk ikke i ledningen. Sett støpslet fr symskinen direkte inn i stikkontkten. Bruk ikke skjøteledninger. T lltid ut mskinens støpsel hvis strømmen svikter. 3 Bruk ldri mskinen hvis en ledning eller et støpsel er skdet, hvis den ikke fungerer korrekt, hvis den hr flt ned eller er litt skdet, eller hvis det er sølt vnn på enheten. Bruk ldri mskinen hvis en ledning eller et støpsel er skdet, hvis den ikke fungerer korrekt, eller hvis det er sølt vnn på enheten. Når mskinen er lgret eller i ruk, hvis du legger merke til noe uvnlig, slik som lukt, vrme, misfrging eller deformering, må du stoppe å ruke mskinen med en gng og trekke ut støpslet. Når du trnsporterer symskinen, pss på å ære den i håndtket. Å løfte symskinen på noen nnen måte kn skde mskinen eller få mskinen til å flle, noe som kn forårske skder. Når du løfter symskinen, må du være forsiktig så du ikke gjør noen plutselige eller skjødesløse evegelser, d kn du skde ryggen eller knærne. 4 Hold lltid reidsområdet ryddig: Bruk ldri symskinen hvis ventilsjonshullene er lokkerte. Hold symskinens ventilsjonsåpninger og fotpedlen fri for tråder, støv og stoffrester. Plsser ikke ting på fotpedlen. Bruk ikke skjøteledninger. Sett støpslet fr symskinen direkte inn i stikkontkten. 1

3 Ikke slipp eller stikk noen gjenstnd inn i noen åpning. Bruk ikke symskinen på steder hvor det nvendes erosolprodukter (spry), eller hvor det nvendes ild. Ikke ruk mskinen i nærheten v en vrmekilde, slik som en ovn eller et strykejern; d kn mskinen, strømkelen eller stoffet du syr på li ntent, noe som kn resultere i rnn eller elektrisk støt. Ikke plsser symskinen på et ustilt underlg, slik som et ustøtt eller skjevt ord, d kn symskinen flle ned og forårske skder. 5 Vær spesielt forsiktig når du syr: Vær lltid spesielt oppmerksom på nålen. Bruk ikke øyde eller skdde nåler. Hold fingrene vekk fr lle evegelige deler. Vær spesielt forsiktig omkring symskinnålen. Sett kontkten på symskinen på symolet O for å slå den v når du foretr justeringer i nålområdet. Bruk ikke en skdet eller feil nåleplte, det kn få nålen til å rekke. Ikke skyv eller trekk i stoffet når du syr og følg instruksene nøye når du syr på frihånd, slik t du ikke øyer nålen og får den til å rekke. 6 Denne mskinen er ikke noe leketøy: Hold godt øye med symskinen når den rukes v eller i nærheten v rn. Plstposen som symskinen le levert i, må holdes utenfor rns rekkevidde eller ksseres. L ldri rn leke med posen, på grunn v fren for kveling. Bruk ikke symskinen utendørs. 7 For lengre levetid: Symskinen må ikke oppevres på steder der den står i direkte sollys eller i omgivelser med høy luftfuktighet. Bruk/plsser ikke symskinen tett inntil et vrmepprt, jern, hlogenlmper eller ndre vrme gjenstnder. Bruk kun lminnelige såper og rengjøringsmidler til rengjøring v oppevringskssen. Bruk ldri ensin, fortynner eller skurepulver til rengjøring, d dette kn skde kssen og symskinen. Les lltid i ruksnvisningen før du ytter ut eller monterer trykkfoten, nålen eller ndre deler så disse monteres korrekt. 8 For reprsjon eller justering: Hvis lmpeenheten er skdet skl den yttes v en utorisert forhndler. Hvis symskinen ikke fungerer korrekt eller hvis det er nødvendig å foret justeringer skl du først se i feilsøkingsskjemet som du finner kerst i ruksnvisningen. Her kn du finne opplysninger om hvordn du selv kn undersøke og justere symskinen. Bruk kun symskinen som eskrevet i denne ruksnvisningen. Bruk det tilehøret som nefles v friknten og som er eskrevet i denne ruksnvisningen. Innholdet i denne ruksnvisningen smt spesifiksjonene for dette produktet kn endres uten vrsel. Ytterligere produktopplysninger og oppdteringer kn fås på vår hjemmeside, 2

4 VIKTIG TA VARE PÅ DISSE ANVISNINGENE Denne mskinen er utviklet for privt ruk. KUN FOR BRUKERE I STORBRITANNIA, IRLAND SAMT PÅ MALTA OG KYPROS Hvis støpselets sikring skl yttes skl det rukes en sikring som er godkjendt v ASTA til BS 1362, dvs. med -merket, klssifisering på støpselet. Monter lltid sikringsvdekningen igjen. Bruk ldri støpsel uten sikringsvdekning. Hvis den stikkontkt som er til rådighet ikke er egnet til støpselet på dette utstyr, skl du kontkte en utorisert forhndler for å få den korrekte ledningen. FOR BRUKERE I LAND MED V OG MEXICO Dette pprtet er ikke eregnet for ruk v personer (inkludert rn) med egrenset fysiske, sensoriske eller mentle evner eller som mngler erfring og kunnskp, med mindre de er under oppsyn eller hr litt gitt opplæring i ruk v pprtet v en person som er nsvrlig for deres sikkerhet. Brn skl h tilsyn slik t de ikke leker med kjøleskpet. 3

5 4

6 Innholdsfortegnelse Innledning...1 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER...1 Mskinegenskper...8 Tilehør...9 Medfølgende tilehør... 9 Ekstr tilehør Nvn på mskinens deler og deres funksjon...11 Sett forfr Nål og trykkfot Sett fr høyre side/ksiden Betjeningsknpper Betjeningspnel SLIK KOMMER DU I GANG 15 Slik slår du v og på symskinen...16 Forholdsregler ved strømforsyning Slik slår du på mskinen Slik slår du v symskinen Betjening v LCD-skjermen (skjerm med flytende krystller)...18 Slik etjener du LCD-skjermen Slik endres mskinens innstillinger Kontroll v mskinens etjening Spoling/isetting v spolen...22 Retningslinjer vedrørende spoletype Spoling v undertråden Isetting v spolen Treing v overtråd...31 Om trådsnellen Treing v overtråden Slik rukes doeltnålen Bytte nålen...39 Forholdsregler for nåler Velge nål vhengig v tråden og stofftypene Kontroll v nålen Bytte nålen Bytte v trykkfot...43 Forholdsregler for trykkfot Bytte v trykkfot Demontering v snp-on delen Sy sylindriske stykker og store stykker...46 Frirmsying Bruke uttrekksord FØR DU BEGYNNER Å SY 49 Sying...50 Generell fremgngsmåte ved sying Stingtypegrupper Vlg v stingtype Plssering v stoffet Når du egynner å sy Avslutning v søm Trådkutting Innstilling v sømmen...61 Justering v stingredden Justering v stinglengden Justering v trådspenningen

7 6 Nyttige funksjoner...64 Automtisk sying tilke/forsterkende søm Automtisk trådkutting Speilvending v sting Lgre stinginnstillinger Nyttige sytips...68 Prøvesying Endring v syretning Sying v uer Sying i tykt stoff Sy krok-og-løkke fester Sying i tynt stoff Sying i elstisk stoff Sying v et rett sømmonn BRUKSSTING 71 Stinginnstillingsoversikt...72 Brukssting Andre sting Sikk-skk-sting...78 Sying v sikk-skk-sting med trykkfot "G" for sikk-skk-sting Sying v sikk-skk-sting med sikk-skk-trykkfot "J" Sy sikk-skk-sting med den vlgfrie sidekutteren Alminnelige sting...82 Tråklesting Alminnelige sting Blindsøm...84 Knpphullsting/Isying v Knpper...87 Sying v knpphull Isying v knpper Isetting v glidelås...94 Isetting v en midtplssert glidelås Isetting v en glidelås med gylfsnitt Sying v elstiske stoffer og isying v strikk...99 Elstiske sting Isying v strikk Appliksjon-, pthwork- og quiltsting Appliksjonssying Pthworksying (rzy quilt) Smmensying Quilting Frihåndsquilting Stinsting med ruk v knppen for regulering v syhstighet Forsterkningssting Tredoelte elstiske sting Trensesting Stopping Sirkelsting Dekorsjonssting Fgottsøm Muslingsøm Smoksying Muslingsting Smmensying Heirloom-sying Sying v de forskjellige inneygde dekorsjonsmønstrene Sying v dekortive mønstre Symønstre Endring v stingtettheten Endring v mønsterstørrelsen Endring v lengden for stinsting

8 Justere tegnmellomrom Justering v mønstret Kominering v mønstre Lgre mønstre Design v et mønster (My Custom Stith) Tegn en skisse v mønsteret Inntsting v mønsterdt Redigere mønsterdt Eksempler på design BRODERING 135 Jevn rodering Hv skl foreredes Brodering trinn for trinn Montering v roderifoten Montering v roderifoten Demontering v roderifoten Montering v roderienheten Forholdsregler i forindelse med roderienheten Montering v roderienheten Demontering v roderienheten Klrgjøre stoffet Montering v vstivende mterile på stoffet Montering v stoffet i roderirmmen Montering v roderirmmen Montering v roderirmmen Demontering v roderirmmen Vlg v roderimønstre Opplysninger om kopirett Broderimønstertyper Betjening v LCD-skjermen (skjerm med flytende krystll) Velge lfnumeriske tegn Vlg v et roderimønster Vlg v rmmemønster Bruke et roderikort Brodering Kontroller mønsteret før rodering Brodering v et mønster Appliksjon Redigere og lgre mønstre Justere utforming og størrelse Justering v trådspenningen Kople smmen tegnmønstre Omsying Tråden tr slutt midt i et mønster Stopp under rodering Slik rukes mskinens hukommelsesfunksjon Forholdsregler vedrørende roderimønstre Overføre roderimønstre fr dtmskinen til symskinen Lgre mønstre VEDLEGG 175 Pleie og vedlikehold Rengjøring v mskinens overflte Rengjøring v spolehuset Feilsøking Feilmeldinger Justering v LCD-skjermen Lydsignler under ruk Oppgrdere mskinens progrmvre med et USB-medium Stikkordsregister

9 Mskinegenskper d e f g h i j k l m Automtisk trådkutt Tråden kn kuttes over utomtisk etter sying (Side 59, 65). Rskt spolesystem Med det rske og enkle spolesystemet kn du spole med et trykk på en knpp (Side 22). Inneygde stingtyper Du kn velge mellom en lng rekke inneygde sting, l.. rukssting og dekorsjonssting (Side 72). USB-port Broderimønstre lgret på en USB-flshenhet (USB-flshminne) kn importeres til mskinen ved å plugge USBflshenheten direkte inn i USB-porten (Side 172). Tilehørsveske Du kn lgre tilehørsvesken inne i rmen på mskinen, som vist på figuren. Pressefot, spoler, en sømspretter, et. kn lgres i denne vesken. Spoleklemme Du kn ruke spoleklemmen til å forhindre t enden v tråden på spolen løsner. Spoleklemmene kn lgres i lokket på tilehørsvesken. Klrt lys Den ekvemme LED-lmpen gjør det lett å reide med mørke stoffer. Syvpunkts trnsportører Sikrer rolig, jevn mting v flere stofflg og en rekke forskjellige stofftykkelser (Side 12). Hurtigspole Du kn egynne å sy uten å trekke opp undertråden (Side 27). Lettrukt nåletreder Du kn enkelt tre i nålen ved et trykk på en spk (Side 32). Lysende Strt/Stopp-knpp Når det grønne lyset er tent, er mskinen klr til å sy. Et rødt eller ornsje lys viser en feil, eller t mskinen er i ferd med å vrme seg opp (Side 13). Brodering Du kn rodere inneygde mønstre, lfnumeriske tegn, innrmmede dekorsjoner, og design fr vlgfrie roderikort (Side 135). Uttrekksord (Lokket på roderienheten) Du kn ruke lokket på roderienheten som uttrekksord når du syr på et stort mterile (Side 46). 8

10 Tilehør Kontroller t nedenstående tilehør finnes i kssen. Hvis noe mngler eller er skdet, kontkt forhndleren din. Medfølgende tilehør Bemerk Fotpedl Modell T: Denne fotpedlen kn rukes på mskiner med produt ode (produktkode) 885-V95/V97. Produktkoden finner du på plten med mskinytelsen. Festeskruen på siden v pressefoten fås hos din utoriserte forhndler. (Vrenummer: ) * *1 75/11 2 nåler, 90/14 2 nåler, 90/14 2 nåler: Kulenål (gylden) Nr. Vrenvn Vrenummer Nr. Vrenvn Vrekode 1 Knpphullfot "A" XC Snellestopper (medium) (på mskinen) XE Trykkfot "G" til sikk-skk-søm XE Snellestopper (liten) Trykkfot "N" til monogrmmer XD Ekstr snellepinne XE Glidelåsfot "I" X Trådnett XA Sikk-skktrykkfot "J" (på mskin) XC Fotpedl 6 Trykkfot "R" til lindsting XC Sks XC Trykkfot "M" til isying v knpper XE Skiveformet skrutrekker XC Sprettekniv X Broderifot "Q" XD Spole (4) SFB 25 H 10 m B 10 m (H 4" B 4") Broderisett (medium) XD (EU) XC (ndre lnd) Spoleklemme (4) BCL 26 Broderiundertråd (hvit) EBT-CEN 10 Pkke med nåler X Tilehørsveske XE Doeltnål X Hrd ksse XE Rengjøringsørste X Bruksnvisning XE Hullsyl Hurtigrefernseguide XE Skrutrekker XC Ruterksett GS4 15 Berøringspenn XE Språkinnstillingsrk XE Spolestopper (stor) Filt med stilistor EF62 9

11 Ekstr tilehør Nedenstående ekstrtilehør kn estilles Nr. Vrenvn Vrenummer 1 Broderiundertråd (sort) EBT-CEBN 2 Broderikort 3 Broderisett (lite) H 2 m B 6 m EF61 (H 1" B 2-1/2") 4 Broderisett (stort) H 17 m B 10 m EF71 (H 6-7/10" B 4") Vnnløselig stilistor BM5 5 Stiliserende mterile til roderi BM3 6 Sømfot F033N 7 Åpen quiltefot F061 8 Sidekutter "S" F054 9 Quiltestyrer F016N 9. For å få tk i vlgfritt tilehør eller deler, kontkt slgsrepresentnten, nærmeste utoriserte serviesenter, eller esøk nettstedet på " ". Alle spesifiksjoner er korrekte på tidspunktet for trykking. Vrenummer kn endres uten vrsel. Besøk nærmeste utoriserte forhndler for å få en komplett liste over vlgfritt tilehør til din mskin. 10

12 Nvn på mskinens deler og deres funksjon Symskinens forskjellige deler og deres funksjoner er eskrevet nedenfor. Sett deg inn i de forskjellige delenes etegnelser før symskinen ts i ruk. Sett forfr Trådstyrerdeksel (Side 24, 33) Send tråden under dette trådstyrerdekslet når du spoler og trer mskinen. Trådstyrer (Side 24, 33) Send tråden under denne trådstyreren når du spoler og trer mskinen. Spolepinne (Side 23, 32) Sett en trådsnelle på snellepinnen. d Spolevikler (Side 22) Bruk spolevikleren til å spole tråden på spolen. e LCD (skjerm med flytende krystller) (erøringspnel) (Side 18) Innstilling for vlgt sting eller mønster og feilmeldinger vises på LCD-skjermen. f Betjeningspnel (Side 14) Bruk knppene på dette pnelet til å velge søm- eller roderimønster, eller til å finne ut hvordn du ruker symskinen, et. g Broderienhetens forindelsesåpning (Side 141) Sett i støpselet til roderienheten. h Trykkfotrm (Side 54) Løft/senk trykkfotrmen for å heve/senke trykkfoten. i Betjeningsknpper (Side 13) Bruk disse knppene til etjening v mskinen. j Tilehørsoks (Side 46) T tilehørsoksen v når du skl sy sylindriske emner som mnsjetter. k Trådkutter (Side 60) Før trådene gjennom trådkutteren for å kutte dem. l Nåletrederrm (Side 35) Bruk nåletrederrmen til å tre nålen. m Trådspenningshjul (Side 62, 164) Juster overtrådspenningen med dette hjulet. n Trådopptkingsrm (Side 34) o Spoletrådstyrer og forspenningsskive (Side 24) Send tråden under denne trådstyreren og rundt forspenningsskiven når du spoler undertråden. 11

13 Nål og trykkfot Sett fr høyre side/ksiden Knpphullsrm (Side 90) Senk knpphullsrmen ved sying v knpphull og trenser. Trådstyrerskive (Side 34) Før tråden gjennom trådstyrerskiven når nåletrederen rukes til å tre nålen. Nåletrederstyrer (Side 34) Før overtråden gjennom nålejelkens trådstyrer. d Nåleplte (Side 70) Nåleplten er forsynt med mrkeringer til rette sømmer. e Nålepltedeksel (Side 176) Fjern nålepltedekslet ved rengjøring v spolehus og løpering. f Spoledeksel/spolehus (Side 28) Fjern spoledekslet og sett spolen i spolehuset. g Trnsportører (Side 92) Trnsportørene fører stoffet i syretningen. h Trykkfot (Side 43, 54) Trykkfoten trykker stoffet fltt under syingen. Monter riktig trykkfot til den vlgte sømmen. i Trykkfotholder (Side 45) Trykkfoten er montert på trykkfotholderen. Håndtk Trnsporter symskinen ved å løfte den i håndtket. Svinghjul (Side 54) Drei svinghjulet mot deg (moturs) for å heve og senke nålen og sy et sting. Broderikortslisse (Side 156) Sett inn roderikortet. d USB-port (for en USB-flshenhet (USB-flshminne)) For å kunne importere mønstre fr en USB-flshenhet (USB-flshminne) må du plugge USB-mediet direkte inn i USB-porten. e Ventilsjonshull Ventilsjonshullet sørger for ventilsjon v motoren. Det må ikke være tildekket når symskinen er i ruk. f Strømryter (Side 17) Bruk strømryteren til å slå på og v symskinen. g Støpsel til fotpedl (Side 56) Sett fotpedlledningens støpsel i kontkten til fotpedlen. h Strømforsyningsuttk (Side 17) Sett nettledningen i strømforsyningsuttket. i Trnsportørsenkeryter (Side 92) Bruk trnsportørsenkeryteren til å senke trnsportørene. Se sidene 11 til 14 når du lærer deg å ruke mskinen din. 12

14 Betjeningsknpper Betjeningsknppene gjør det enkelt å ruke symskinens grunnleggende funksjoner. d Strt/stopp-knpp Trykk på strt/stopp-knppen for å strte eller stoppe mskinen. Mskinen strter med å sy lngsomt når det trykkes på knppen. Når syingen stoppes senkes nålen ned i stoffet. Ytterligere opplysninger kn du finne i vsnittet "Når du egynner å sy" (Side 55). Knppen skifter frge vhengig v mskinens driftsfunksjon. Grønn: Rød: Ornge: Mskinen er klr til å sy eller syr. Mskinen kn ikke sy. Mskinen spoler undertråd eller spolepprtets holder er skjøvet til høyre. Når fotpedlen er kolet til kn du ikke ruke (Strt/stopp-knpp) til å strte syingen. Nåleposisjonsknpp Trykk på nåleposisjonsknppen for å heve eller senke nålen. Pss på heve nålen før du trer den. Bruk denne knppen til å endre syretningen eller til detljert sying på små områder. Ved to trykk på knppen sys det et sting. Knpp for festing Trykk på knppen for klengs sying/forsterking for å sy klengs eller for å sy festesting. Hold knppen trykket inn for å sy klengs. Forsterkningssting er 3-5 sting oppå hverndre. Ytterligere opplysninger kn du få i vsnittet "Avslutning v søm" (Side 57). Trådkutterknpp Trykk på trådkutterknppen etter t syingen er stnset, for å klippe v åde over- og undertråden. Ytterligere opplysninger kn du få i vsnittet "Trådkutting" (Side 59). e FORSIKTIG Trykk ikke på (Trådkutterknpp), når trådene er skåret over, d dette kn medføre t nålen rekker, trådene lir filtret smmen, eller t symskinen skdes. Bemerk Trykk ikke på trådkutteren når det ikke er stoff under trykkfoten eller når mskinen er i ruk, d dette kn medføre t symskinen skdes. Når du skl klippe v nylontråd eller ndre spesiltråder, ruk trådkutteren på siden v mskinen. Ytterligere opplysninger kn du finne i vsnittet "Slik rukes trådkutteren" (Side 60). Knpp for regulering v syhstighet Flytt knppen for å regulere syhstigheten. 13

15 Betjeningspnel Betjeningspnelet på forsiden inneholder et LCD (skjerm med flytende krystller) og etjeningsknpper. d e LCD (skjerm med flytende krystller) (erøringspnel) Innstilling for vlgt sting eller mønster og feilmeldinger vises på LCD-skjermen. Trykk på knppene som vises på LCD-skjermen med fingeren eller med erøringspennen for å utføre funksjoner. Ytterligere opplysninger kn du finne i vsnittet "Slik etjener du LCD-skjermen" (Side 18). Returknpp Trykk for å vende tilke til det forrige skjermildet. Knpp for forrige side Viser forrige side når det er elementer som ikke vises på LCD-skjermen. Knpp for neste side Viser neste side når det er elementer som ikke vises på LCD-skjermen. Hukommelsestst Trykk for å lgre okstvroderi, kominerte stingmønstre, Mine Egne Sting, et. i symskinens minne. f g Tst for rukssting Trykk på denne tsten for å velge et rukssting eller dekorsjonssting eller for å designe et stingmønster med funksjonen My Custom Stith (Mine egne sting). Broderitst Trykk på denne knppen for å rodere. h Informsjonstst Trykk her for å stille inn nålens stopposisjon, lydsignl o.l. i Hjelpeknpp Trykk her for å få hjelp til ruk v symskinen. Viser enkle forklringer vedrørende treing v overtråd/ spoling/treing v undertråd/ytte v nål/montering v roderienhet/montering v roderirmme/montering v roderifot/ytte v trykkfot. 14

16 1 SLIK KOMMER DU I GANG Dette kpittel eskriver hv du må gjøre før du egynner å sy. Slik slår du v og på symskinen...16 Betjening v LCD-skjermen (skjerm med flytende krystller)...18 Spoling/isetting v spolen...22 Treing v overtråd...31 Bytte nålen...39 Bytte v trykkfot...43 Sy sylindriske stykker og store stykker...46

17 SLIK KOMMER DU I GANG Slik slår du v og på symskinen Dette vsnittet eskriver hvordn du slår på og v mskinen. Forholdsregler ved strømforsyning Følg nedenstående retningslinjer vedrørende strømforsyning. ADVARSEL Bruk kun lminnelig strøm. Bruk v ndre strømkilder kn forårske rnn, støt eller skde på symskinen. Kontroller t støpslet på strømledningen er stt godt inn i kontkten og strømforsyningskontkten på mskinen. Sett ikke inn støpslet på strømledningen i en kontkt som er i dårlig forftning. Slå v strømryteren og t ut støpslet i følgende situsjoner: Når du forlter symskinen Når du er ferdig med å ruke symskinen Hvis der oppstår strømrudd Hvis symskinen ikke fungerer korrekt på grunn v en dårlig eller rutt forindelse I tordenvær FORSIKTIG Bruk re den strømledningen som følger med mskinen. Bruk ikke skjøteledning eller doel kontkt, hvor mye nnet utstyr er tilsluttet. Dette kn resultere i rnn eller elektrisk støt. Rør ikke ved støpslet med våte hender. Dette kn resultere i elektrisk støt. Slå lltid v hovedryteren før du tr ut støpslet til symskinen. T lltid tk i støpslet når du tr det ut v stikkontkten. Hvis du trekker i ledningen, kn den skdes og det er risiko for rnn eller støt. Det må ikke skjæres i ledningen, og den må ikke skdes, endres, øyes, trekkes i, vris rundt eller untes med ndre ledninger. Sett ikke tunge ting på ledningen. Utsett ikke ledningen for vrmepåvirkning. Ovennevnte ting kn skde ledningen og forårske rnn eller støt. Hvis ledningen eller støpslet skdes skl symskinen sendes til reprsjon hos en utorisert forhndler, før den kn rukes igjen. T ut støpslet hvis mskinen ikke skl rukes i lengere tid. Det kn ellers oppstå rnn. 16

18 Slik slår du på mskinen Klrgjør den medfølgende strømledningen. Kontroller t symskinen er slått v (t strømryteren står på " "), og sett deretter nettledningen i strømuttket på høyre side v symskinen. Sett nettledningens støpsel i en vnlig stikkontkt. Slik slår du v symskinen Når du er ferdig med å ruke symskinen, slå den v. Sørg også for å slå v symskinen før du flytter den til et nnet sted. Kontroller t symskinen ikke er i ferd med å sy. Trykk på venstre side v strømryteren på høyre side v symskinen for å slå v mskinen (sett den på " "). 1 1 Strømforsyningsuttk Lyset, LCD-skjermen og (Strt/stoppknppen) slukker når mskinen slås v. T støpslet ut v stikkontkten. T tk i støpslet når du tr det ut v stikkontkten. Trykk på høyre side v strømryteren på høyre side v symskinen for å slå på mskinen (sett den på " "). Lyset, LCD-skjermen og (Strt/stoppknppen) lyser når mskinen slås på. T nettledningen ut v strømforsyningskontkten. d Bemerk Slå v symskinen og t ut nettledningen hvis det oppstår strømsvikt mens symskinen er i ruk. Følg nvisningene vedrørende korrekt etjening når du slår på symskinen igjen. Når mskinen er slått på, vil nålen og trnsportørene gi fr seg en lyd når de eveger seg; dette er ikke noen feil. Slik slår du v og på symskinen 17

19 SLIK KOMMER DU I GANG Betjening v LCD-skjermen (skjerm med flytende krystller) Den vlgte søm, mønsterinnstillinger og eskjeder vises i LCD-skjermen (skjerm med flytende krystller) på symskinens forside. Endre skjermildet på LCD-skjermen med knppene på høyre side v LCDskjermen, og foret opersjoner ved å trykke direkte på ikonene med fingeren eller en erøringspenn. For mer informsjon, se "Betjeningspnel" (side 14). Slik etjener du LCD-skjermen Når strømmen slås på, tennes LCD-skjermen. Når du erører LCD-skjermen i henhold til den meldingen som vises på skjermen med fingeren eller en erøringspenn, vises følgende skjermilde for vlg v stingtype. d e f g h Vlgt sting Trykkfoten som skl rukes Sømmer Stinginnstillinger og sying med doeltnål Stingredde Stinglengde Nummeret på det vlgte stinget Antll sting som finnes l 1 k i Vnnrett speilvending j Automtisk trådkutt k Automtisk klengs sying/forsterking l Sying med enkelt-/doeltnål og nålens stopp-posisjon Trykk på (stingtypetst) for å få frem displyet for vlg v sting. Nærmere detljer finner du "Stingtypegrupper" (side 51). Det vises et nnet skjermilde når roderienheten er montert. Nærmere detljer finner du "Vlg v et roderimønster" (side 155). Se"Feilmeldinger" (side 183) vedrørende meldinger som vises i LCD-skjermen. Avhengig v symskinmodell kn det vises en nimsjon når strømmen slås på. Når det vises en nimsjon, vises ovenstående skjermilde hvis du rører ved LCD-skjermen med fingeren. Slik endres mskinens innstillinger Det er mulig å endre noen v symskinens funksjoner og syinnstillinger. Nedenfor finnes en liste over de sy- eller mskinegenskper som kn stilles inn. For nærmere detljer om ruk, se side 20. Egenskp Ikon Detljer Innstillinger Nåleposisjon Stingredde-kontroll Loddrett mønsterjustering Vlg v ønsket nåleposisjon ved stopp (når symskinen stopper). Tillter justering v stingredden med knppen for regulering v syhstighet (side 107). Justerer mønsterets plssering opp og ned (side 125 ). Ned Opp -9 til +9 18

20 Egenskp Ikon Detljer Innstillinger Tegn-mellomrom Regulerer vstnden mellom tegnene når du syr lfnumeriske tegn. (side 124) Endrer visningen v trådfrge i roderiskjermildet (side 151). 0 til 10 Trådfrge/roderingstid/ nålentll/trådnummer (#123) 1 Trådfrgeskjermilde (Når Tråd #123 er vlgt) Broderi/Country/Mdeir poly/mdeir ryon/sulky/ Roison nton Visning Velger de måleenheter som vises (kun ved rodering) (side 152). mm/" Summer Angir om det skl sendes et lydsignl ved hver hndling (side 187). Åpningsskjermil de Angir om åpningsskjermildet skl vises når mskinen slås på. (Det er modeller hvor dette ikke kn endres.) Første nåleposisjon Velger om " 1 Rettsøm (venstre)" eller " 3 Rettsøm (midten)" utomtisk skl velges når mskinen slås på. Språk Tillter endring v språket i skjermildene. Engelsk/Tysk/Frnsk/Itliensk/ Hollndsk/Spnsk/Jpnsk/ Dnsk/Norsk/Finsk/Svensk/ Portugisisk/Russisk/Korensk/ Thilndsk/ndre LCD-skjermens lysstyrke Juster LCD-skjermens lysstyrke(side 187). Lysere Mørkere Stingteller Viser servietelleren og totlt ntll roderisting. Servietelleren minner deg om når mskinen skl til servie. (Kontkt forhndleren din for nærmere detljer.) - Produktnummer NO.: "NO." er nummeret til roderi- og symskinen. - Progrmversjon Version: Viser progrmversjonen. - Punktet som vises omvendt mrkert er innstillingene på kjøpstidspunktet. Betjening v LCD-skjermen (skjerm med flytende krystller) 19

21 SLIK KOMMER DU I GANG Slå på symskinen. Det mrkerte skjermildet er den første innstillingen. LCD-skjermildet tennes. Trykk på (Innstillingsknppen) på skjermpnelet. Eksempel: Endre nålens stopposisjon Innstillingsskjermildet vises. Trykk på (Returknpp), når d innstillingene er forettt. Trykk på det emnet som skl innstilles. Skift skjermilde med (Knpp til forrige side) og (Knpp til neste side). Følgende skjermilder viser stndrdinnstillingene. Strtskjermildet for sting vises igjen. "NO." er symskinens individuelle nummer. "VERSION" er den progrmversjonen som er instllert i symskinen. Innstillinger som endres lir lgret, selv om strømmet slås v. 20

22 Kontroll v mskinens etjening LCD-skjermen viser enkle forklringer for følgende elementer. Viser enkle forklringer vedrørende isetting v overtråd/spoling/isetting v undertråd/utskifting v nål/montering v roderienhet/montering v roderirmme/montering v roderifot/skifte v trykkfot i LCD-skjermen. Slå på symskinen. Trykk på (Knpp til neste side) for å d ytte til neste side. Hvis du trykker på (Knpp til forrige side), kommer du tilke til forrige side. Trykk på (Tilketst) for å komme tilke til skjermildet for emnevlg. Eksempel: Treing v overtråd 1 LCD-skjrmen tennes. Trykk på skjermpnelet. (Symskinens hjelpetst) på Skjermildet med hjelpeopplysninger vises. Trykk på det emnet som skl vises. d e Når du er ferdig med å lese, trykk på (Tilketst) to gnger. h g f e Treing v overtråd Spoling Isetting v spole d Bytte v nål e Bytte v trykkfot f Montering v roderifot g Montering v roderirmme h Montering v roderienhet Strtskjermildet for sting vises igjen. Ytterligere opplysninger om de enkelte emnene kn fås på de relevnte sider i denne ruksnvisningen. Det første skjermildet eskriver fremgngsmåten for det vlgte emnet. Betjening v LCD-skjermen (skjerm med flytende krystller) 21

23 SLIK KOMMER DU I GANG Spoling/isetting v spolen Dette vsnittet eskriver hvordn du spoler tråden og deretter setter i undertråden. Retningslinjer vedrørende spoletype Følg nedenstående retningslinjer vedrørende spoletype. FORSIKTIG Bruk re denne spolen (vrenummer: SFB) designet spesielt for denne symskinen. Bruken v ndre spoler kn resultere i personskder eller skde mskinen. Den medfølgende spolen er utviklet spesielt for denne symskinen. Hvis det rukes spoler fr ndre modeller, vil mskinen ikke fungere korrekt. Bruk re den medfølgende spolen eller spoler v smme type (vrenummer: SFB). Fktisk størrelse 11,5 mm (7/16") Denne modell Annen modell Spoling v undertråden Snurr tråden omkring spolen for å klrgjøre undertråden. Spoletrådstyrer Spolevinderens holder Spole 22

24 Slå på symskinen. Sett spolen på spolepprtets holder slik t fjæren på holderen psser i spolens spor. Trykk spolen ned til den klikker på plss. e Sett trådsnellen for undertråden på snellepinnen. Sett trådsnellen på pinnen, så trådsnellen sitter vnnrett, og tråden ruller ut fr unnen forn på trådsnellen. 1 For rodering, ruk roderingsundertråd. Utskjæring Fjær på spolevinderens holder Bemerk Hvis trådsnellen ikke er plssert slik t tråden ruller korrekt ut, kn tråden filtre seg smmen på snellepinnen. Skyv spolevinderen i pilens retning til den klikker på plss. f Skyv snellestopperen inn på snellepinnen og sett snellepinnen tilke i sin opprinnelige stilling. Skyv snellestopperen så lngt til høyre som mulig som vist med den vrundede siden mot venstre. (Strt/stopp-knppen) lyser ornge. d Plukk opp snellepinnen og fjern snellestopperen som sitter på snellepinnen. Snellestopper Snellepinne FORSIKTIG Hvis snellen eller snellestopperen ikke er riktig plssert, kn tråden filtre seg rundt snellepinnen, eller mskinen kn li skdet. Der er tre forskjellige snellestopperstørrelser, så du kn velge den som psser est til snellens størrelse. Hvis snellestopperen er for liten for den snellen som rukes, kn tråden sette seg fst i snelleutskjæringen, eller mskinen kn li skdet. Spoling/isetting v spolen 23

25 SLIK KOMMER DU I GANG Bemerk Ved sying med tynn, krysspolet tråd skl du ruke den lille snellestopperen og sørge for t det er litt vstnd mellom stopperen og trådsnellen. Før tråden k trådstyrerdekslet og fremover. h Mens du holder tråden nær snellen med høyre hånd, trekker du tråden med venstre hånd, som vist nedenfor. Snellestopper (liten) Trådspole (krysspolet tråd) Avstnd Hvis du ruker tråd som lett surres v, f.eks. gjennomsiktig nylontråd eller metlltråd, skl trådnettet settes ned over trådsnellen før den settes på snellepinnen. Hvis trådnettet er for lngt, skl det rettes så det psser til trådsnellens størrelse. Når du ruker trådnett, kn overtrådspenningen li strmmere. Før du syr, se "Justering v trådspenningen"(side 62). i Trådstyrerdeksel Trekk tråden mot høyre, før den under kroken på spolevinklerens trådstyrer, og vikle tråden moturs under forspenningsskiven, mens du trekker den så lngt inn som mulig. Spoletrådstyrer Kontroller t tråden er ført under forspenningsskiven. d Trådnett Trådsnelle Snellestopper d Snellepinne Trekk tråden ut fr trådsnellen og før tråden g under kroken på trådstyreren. d d Krok Forspenningsskive Trekk den inn så lngt som mulig. Trådstyrer 24

26 j Vikle trådenden medurs rundt spolen fem eller seks gnger. Mens du ruker venstre hånd til å holde i tråden som le ført gjennom spoleviklingens trådstyrer, ruker du høyre hånd til å vikle enden v tråden. Vikle rundt fem eller seks gnger. l Skyv knppen for regulering v syhstighet til høyre. 1 Styring v syhstighet FORSIKTIG Pss på å trekke tråden strm og vikle den medurs. Hvis tråden vikles moturs, kn tråden komme til å vikle seg rundt spoleviklingskslen. Trykk en enkelt gng på (Strt/stoppknpp). m Hvis fotpedlen er tilkoplet, trykk fotpedlen ned. k Før enden v tråden gjennom sporet i spolens sete, og trekk tråden til høyre for å klippe den v. Strt/stopp-knpp Spolingen egynner og meldingen " " vises på LCD-skjermen. Spor i spolens sete (med inneygget trådskjærer) FORSIKTIG Klipp over tråden som eskrevet. Hvis spolen spoles uten t tråden skjæres over med trådskjæreren i spolens sete, kn tråden filtre seg, eller nålen kn li rekt eller øyd når spolen egynner å li tom. Pss på t tråden er lgt riktig før du egynner spolingen. Ellers kn tråden floke seg og spolingen lir mislykket. Bemerk Ikke gå fr mskinen mens den spoler. Kontroller t undertråden spoles riktig. Hvis undertråden spoles feil, trykk på (Strt/ stopp-knppen) eller ruk fotpedlen umiddelrt for å stoppe spolingen. Når spolingen stopper eller lir lngsom, n trykker du på (Strt/stopp-knppen) en gng for å stoppe mskinen. Hvis fotpedlen er tilkoplet, tr du foten ort fr fotpedlen. Spolingen stopper. FORSIKTIG Når spolingen stopper eller lir lngsom, stopp mskinen. Hvis ikke kn symskinen li skdet. Spoling/isetting v spolen 25

27 SLIK KOMMER DU I GANG o Klipp over tråden med sks, skyv spoleviklekselen mot venstre og fjern spolen fr kselen. Hvis tråden lir smmenfiltret under spoleviklesetet. Hvis spolingen egynner før tråden er korrekt ført under forspenningsskiven, kn tråden li smmenfiltret under spoleviklesetet. I så fll må tråden spoles v på følgende måte. Tråd Spoleviklesete p Hvis spoleviklekselen står i høyre side, vil ikke nålen evege seg. (Umulig å sy.) Skyv syhstighetskontrollen tilke til sin opprinnelige stilling. FORSIKTIG Ikke fjern spoleviklesetet, selv om tråden er litt floket under spoleviklesetet. Det kn resultere i skder. Ikke fjern skruen til spoleviklepresseren, d kn mskinen li skdet; du kn ikke spole v tråden ved å fjerne skruen. Når symskinen strtes, eller svinghjulet dreies etter spolingen, vil mskinen lge en klikkende lyd; dette er ikke noen feil. Skruen til spoleviklepresseren Hvis tråden lir floket under spoleviklesetet, trykk på (Strt/stopp-knppen) en gng for å stoppe spolingen. Når fotpedlen er tilkoplet, tr du foten ort fr fotpedlen. Strt/stopp-knpp 26

28 Klipp v tråden med en sks ved siden v spoleviklerens trådstyrer. Isetting v spolen Sett den fulle spolen i symskinen. FORSIKTIG Spolen skl være korrekt spolt, d det ellers er fre for t nålen rekker, eller t trådspenningen lir feil. 1 Spoletrådstyrer Skyv spolepprtets skft til venstre, og t spolen v skftet. Den medfølgende spolen er utviklet spesielt for denne symskinen. Hvis det rukes spoler fr ndre modeller, vil mskinen ikke fungere korrekt. Bruk re den medfølgende spolen eller spoler v smme type (vrenummer: SFB). Fktisk størrelse Hold i trådenden med venstre hånd og spol v d tråden medurs nær spolen med høyre hånd, som vist nedenfor. 11,5 mm (7/16") Denne modell Annen modell Rekkefølgen som undertråden skl føres gjennom spoleeholderen på, er ngitt med merker rundt spoleeholderen. Spol på nytt. e Bemerk Pss på t tråden føres riktig under forspenningsskiven på spolepprtets trådstyrer (side 24). Spoling/isetting v spolen 27

29 SLIK KOMMER DU I GANG Trykk på (Nålestillingsknpp) en eller to gnger for å heve nålen, og hev så trykkfoten. Sett spolen inn i spolehuset med høyre hånd. f Nåleposisjonsknpp Trykkfotrm Slå v symskinen. Sørg for å sette i spolen korrekt. FORSIKTIG Pss på å sette inn spolen og trykke den ned i unnen med fingeren. Hvis ikke kn tråden ryke, eller trådspenningen lir feil. Tre tråden som vist. Hvis ikke kn tråden ryke, eller trådspenningen lir feil. Skyv spoledeksellåsen til høyre. Hold spolen nede med et lett trykk med høyre g hånds pekefinger, og trekk i tråden med venstre hånd. Spoledeksel Lås Spoledekslet åpnes. Før tråden gjennom sporet som vist, og trekk h den ut. T spoledekslet v. d Hold spolen med høyre hånd og hold i e trådenden med venstre hånd. Skjærer Trådskjæreren skjærer over tråden. Pss på å ikke miste spolen. 28

30 Bemerk Hvis ikke tråden er riktig ført gjennom spolehusets spenningsjusteringsfjær, kn det gi feil trådspenning (side 62). Når det kn være nødvendig å trekke opp undertråden Ved sying v rynkesting eller frihåndsquilting skl du først trekke undertråden opp som eskrevet nedenfor. Treing v overtråden. Se "Treing v overtråd" (side 31). 1 Sett spolen inn i spolehuset. Se steg til f i "Isetting v spolen" (side 28). Før undertråden gjennom sporet. Spenningsjusteringsfjær i Sett spoledekslet på igjen. Før tppen i spoledekslets nederste venstre hjørne inn i hullet, og trykk lett ned på høyre side v dekslet. 2 Bemerk Skjær ikke over tråden med trådskjæreren. T spoledekslet v. Mens du holder lett i overtråden med venstre d hånd, trykker du på (Nåleposisjonsknpp) en eller to gnger for å heve nålen. 1 T Nedre venstre hjørne Nå er du ferdig med å tre undertråden. Du kn egynne å sy uten å trekke undertråden opp. Deretter trer du overtråden. Fortsett med fremgngsmåten i "Treing v overtråd" (side 31). Når du lger rynker, eller før du lger frihåndsquilting, trekker du opp undertråden ved å følge fremgngsmåten i "Når det kn være nødvendig å trekke opp undertråden". Nåleposisjonsknpp Undertråden fnger overtråden i en løkke og kn trekkes opp. Spoling/isetting v spolen 29

31 SLIK KOMMER DU I GANG Trekk forsiktig overtråden oppover for å trekke e ut enden v undertråden. Trekk m (4-5 tommer) v f undertråden k under trykkfoten. Sett spoledekslet på igjen. g Før tppen i spoledekslets nederste venstre hjørne inn i hullet, og trykk lett ned på høyre side v dekslet. 2 1 T Nedre venstre hjørne 30

32 Treing v overtråd Dette vsnittet eskriver det hvordn spolen med overtråd plsseres, og hvordn nålen tres. 1 Merke på svinghjulet FORSIKTIG Følg instruksjonene vedrørende treing v overtråden nøye. Hvis treing v overtråd ikke er utført korrekt, kn tråden filtre seg inn eller nålen kn li øyd eller rekt. Nåletrederen kn rukes med en 75/11 til 100/16 symskinnål. Når du ruker spesiltråd, slik som gjennomsiktig nylontråd eller metlltråd, kn du ikke ruke nåletrederen. Tråd med en tykkelse på 130/20 eller mer kn ikke rukes smmen med nåletrederen. Nåletrederen kn ikke rukes smmen med vingenålen eller doeltnålen. Se "Mnuell treing v nålen (uten ruk v nåletrederen)" (side 36), hvis nåletrederen ikke kn rukes. Bruk ldri trådvekt på 130/20 eller mindre. Bruk nål og tråd i riktig kominsjon. For nærmere detljer om korrekt kominsjon v nåler og tråder, se "Velge nål vhengig v tråden og stofftypene" (side 39). Om trådsnellen Vlg v korrekt trådsnelle er eskrevet nedenfor. FORSIKTIG Hvis snellen eller snellestopperen ikke er plssert korrekt kn tråden filtre seg smmen på snellepinnen eller nålen kn rekke. Der er tre forskjellige snellestopperstørrelser, så du kn velge den som psser est til snellens størrelse. Hvis snellestopperen er for liten til den ktuelle snellen kn tråden sette seg fst i snelleutskjæringen, eller nålen kn rekke. Treing v overtråd 31

33 SLIK KOMMER DU I GANG Treing v overtråden Sett trådsnellen på snellepinnen og tre mskinen. Trykk på (Nåleposisjonsknpp) en eller to gnger for å heve nålen. FORSIKTIG Følg instruksjonene vedrørende treing v overtråden nøye. Hvis treing v overtråden ikke er utført korrekt, kn tråden filtre seg inn eller nålen kn li øyd eller rekt. Nåleposisjonsknpp Slå på symskinen. Løft trykkfotrmen. Bemerk Nålen er korrekt hevet når merket på svinghjulet er øverst som vist nedenfor. Se på svinghjulet, og trykk på (Nåleposisjonsknpp), hvis dette merket ikke er i denne stillingen. Trykkfotrm Merke på svinghjulet Trykkfoten heves. Hvis trykkfoten ikke er hevet, kn ikke symskinen tres. d Plukk opp snellepinnen og fjern snellestopperen som sitter på snellepinnen. Snellepinne Snellestopper e Sett trådsnellen på snellepinnen. Sett trådsnellen på pinnen, så trådsnellen sitter vnnrett, og tråden ruller ut fr unnen forn på trådsnellen. 32

34 f Skyv snellestopperen inn på snellepinnen og sett snellepinnen tilke i sin opprinnelige stilling. Skyv snellestopperen så lngt til høyre som mulig som vist med den vrundede side mot venstre. Før tråden k trådstyrerdekslet og fremover. h Mens du holder tråden nær snellen med høyre hånd, trekker du tråden med venstre hånd, som vist nedenfor. 1 FORSIKTIG Hvis snellen eller snellestopperen ikke er plssert korrekt kn tråden filtre seg smmen på spolepinnen, eller nålen kn rekke. Trekk tråden ut fr trådsnellen og før tråden g under kroken på trådstyreren. Trådstyrerdeksel Trådstyrerfjær Tråd d Når trykkfoten er senket d Trådstyrer Bemerk Pss på å ruke egge hender når du fører tråden k trådstyrerdekslet. Hvis du ikke holder i tråden med høyre hånd, vil tråden li løs og du vil ikke kunne feste tråden i trådfjærstyreren. Dette kn føre til feil trådspenning. Pss på t trykkfoten er hevet før du fører tråden k trådstyrerdekslet. Hvis trykkfoten er senket, vil trådstyrerfjæren være lukket, og du kn ikke henge tråden riktig på trådstyrerfjæren. i Før tråden gjennom føringene i den rekkefølgen som vises nedenfor Treing v overtråd 33

35 SLIK KOMMER DU I GANG j Pss på t tråden føres inn i trådopptkingsrmen, som vist nedenfor. Senk trykkfotrmen for å senke trykkfoten. l Trådopptkingsrm Hvis ikke nålen er hevet, kn du ikke føre tråden inn i trådopptkingsrmen. Sørg for å trykke på nåleposisjonsknppen for å heve nålen før du fører tråden inn i trådopptkingsrmen. m Trykkfotrm Trekk enden v tråden som er ført gjennom nålestngens trådstyrer mot venstre, og før deretter tråden gjennom hkket i trådstyreren (1), og trekk så estemt tråden fr fronten og sett den helt inn i sporet i trådstyrerskiven merket "7" (2). Pss på t tråden psserer sporet i trådstyreren. k Før tråden k nålejelkens trådstyrer. Tråden kn lett føres k nålejelkens trådstyrer når du holder tråden i venstre hånd og deretter fører tråden med høyre hånd som vist. Skive i trådstyreren Trådstyrerskive T Nåletrederstyrer n Skjær tråden over med trådskjæreren på venstre side v mskinen. T Trådskjærer 34

36 o Senk nåletrederrmen på venstre side v mskinen, så lngt som mulig for å få kroken til å dreie seg. Hev nåletrederrmen lngsomt. p T 1 Nåletrederrm Nåletrederrm T q Hev trykkfotrmen og trekk forsiktig trådløkken gjennom nåleøyet for å trekke ut trådenden. T Nål Krok Bemerk Hvis nåletrederrmen ikke er senket så lngt som mulig, vil ikke kroken dreie seg helt, som vist nedenfor, og tråden vil ikke gå gjennom øyet på nålen. I så fll, egynn fr m igjen. FORSIKTIG Ikke trykk på noen knpp. Ikke rør strt/ stopp-knppen, nåleposisjonsknppen eller tilke/stingforsterkingsknppen. Hvis du trykker på en v knppene ved et uhell, vil mskinen egynne å sy og nålen kn stikke deg i fingeren eller rekke. Trekk ikke tråden hrdt ut d nålen kn li rekt eller øyd. r Før enden v tråden gjennom trykkfoten og trekk så ut omtrent 5 m (2") tråd mot mskinens kside. Nåletrederen kn ikke tre nålen, hvis ikke nålen er løftet. Husk å trykke på (Nåleposisjonsknpp) for å heve nålen før du ruker nåletrederen. For nærmere detljer, se steg i "Treing v overtråden" (side 32). 5m (2") Nå er du ferdig med den øvre treingen. Treing v overtråd 35

37 SLIK KOMMER DU I GANG Mnuell treing v nålen (uten ruk v nåletrederen) Når du ruker spesiell tråd, slik som gjennomsiktig nylontråd eller metlltråd, en vingenål eller doeltnål som ikke kn rukes smmen med nåletrederen, må du tre nålen som eskrevet nedenfor. Tre mskinen frem til nålestngens trådstyrer, i henhold til stegene til k i "Treing v overtråden" (side 32). Slik rukes doeltnålen Med doeltnål kn du sy to prllelle rekker sting med to forskjellige tråder. De to overtrådene skl h smme tykkelse og kvlitet. Bruk doeltnålen og den ekstr snellepinnen. Ytterligere opplysninger om hvilke sting som du kn sy med doeltnål finner du i vsnittet "Stinginnstillingsoversikt" (side 72). Senk trykkfotrmen. Doeltnål Ekstr snellepinne Trykkfotrm Før tråden gjennom nåleøyet forfr. FORSIKTIG Doeltnålen (vrenummer: X ) nefles. Bruk v ndre nåler kn medføre t nålen øyes eller t symskinen skdes. Bruk ldri øyde nåler. Bøyde nåler rekker lett og kn forårske personskde. Sett i doeltnålen. Ytterligere opplysninger om isetting v nål finner du i vsnittet "Bytte nålen" (side 41). FORSIKTIG Ikke rør strt/stopp-knppen, nåleposisjonsknppen eller tilke/ stingforsterkingsknppen. Hvis du trykker på en v knppene ved et uhell, vil mskinen egynne å sy og nålen kn stikke deg i fingeren eller rekke. Hev trykkfotrmen, før enden v tråden d gjennom åpningen i trykkfoten og trekk ut omtrent 5 m (2") tråd mot ksiden v mskinen. Før inn overtråden til venstre nåleøye. For nærmere detljer, se steg til k i "Treing v overtråden" (side 32). Tre venstre nål mnuelt med overtråden. Før tråden gjennom nåleøyet forfr. FORSIKTIG Nåletrederen kn ikke rukes smmen med doeltnålen. Hvis nåletrederen rukes til doeltnålen kn symskinen skdes. 36

38 d Sett den ekstr snellepinnen inn i enden v spoleviklekselen, og monter trådsnellen på den. Deretter trer du overtråden. f Tre nålen på høyre side mnuelt uten å føre tråden mnuelt gjennom nålejelkens trådstyrer. Før tråden gjennom nåleøyet forfr. 1 Spolevinderens holder Ekstr snellepinne Trådsnelle FORSIKTIG Nåletrederen kn ikke rukes smmen med doeltnålen. Hvis nåletrederen rukes til doeltnålen kn symskinen skdes. e Når du setter på trådsnellen, skl den settes slik t tråden spoler seg fr forsiden v snellen. Tre overtråden for høyre side på smme måte som overtråden for venstre side le tredd. Sett på sikk-skk-trykkfot "J". g Ytterligere opplysninger om ytte v trykkfoten finner du i vsnittet "Bytte v trykkfot" (side 43). FORSIKTIG Husk å montere sikk-skkfot "J", når du ruker doeltnålen. Hvis stingene lir floket, ruk trykkfot "N" eller ruk en lettvekts vrivr stilistor. Slå på symskinen og velg en stingtype. h Se "Vlg v stingtype" (side 51) vedrørende vlg v stingtype. For nærmere detljer, se stegene g til j i "Treing v overtråden" (side 32). Se "Stinginnstillingsoversikt" (side 72) vedrørende sting som sys med doeltnålen. FORSIKTIG Velg en pssende stingtype når du skl sy med doeltnål, d det ellers er fre for t nålen rekker eller t symskinen skdes. Treing v overtråd 37

39 SLIK KOMMER DU I GANG Trykk på. i Begynn å sy. l Ytterligere opplysninger om hvordn mn egynner å sy du finne i vsnittet "Når du egynner å sy" (side 55). Det sys to prllelle rekker sting. Skjermildet for montering v doeltnålen vises. Trykk på. j vises i negtiv fremheving. Du kn nå ruke doeltnålen. Hvis trykkes igjen, går skjermildet tilke til. Trykk på (Tilke-tst). k Det opprinnelige skjermildet vises igjen, og vises. Bemerk Når du vil endre syretning skl du trykke på (Nåleposisjonsknpp) for å heve nålen opp fr stoffet og deretter løfte trykkfotrmen og dreie stoffet. FORSIKTIG Ikke prøv å dreie på stoffet når doeltnålen er i nedre stilling, d kn nålen rekke eller mskinen li skdet. FORSIKTIG Velg doeltnålinnstillingen når du skl sy med doeltnål, d det ellers er fre for t nålen rekker eller t symskinen skdes. 38

40 Bytte nålen Dette vsnittet eskriver hvordn nålen yttes. Forholdsregler for nåler 1 FORSIKTIG Bruk kun lminnelige symskinnåler til hjemmeruk. Bruk v ndre nåler kn medføre t nålen øyes eller t symskinen skdes. Bruk ldri øyde nåler. Bøyde nåler rekker lett og kn forårske personskde. Velge nål vhengig v tråden og stofftypene Hvilken symskinnål som skl rukes vhenger v stoffet og trådens tykkelse. Bruk nedenstående skjem når du skl velge korrekt nål og tråd til den ktuelle stofftypen. Mellomtykt stoff Tynne stoffer Tykke stoffer Elstisk stoff Stofftype/Bruk Stoff som lett rkner Til toppsying Bredt klede Tft Type Bomullstråd Syntetisk tråd Tråd Tykkelse Flnell, grdin Silketråd 50 Lin Georgette, tynn silkekrepp Bomullstråd Syntetisk tråd Chllis, steng Silketråd 50 Denim Fløyel Tweed Jersey Trikot Bomullstråd Syntetisk tråd Silketråd Nålestørrelse 75/11 90/14 65/9 75/ / Tråd for strikkevrer Bomullstråd Syntetisk tråd Silketråd 50 90/14 100/16 Kulenål (gylden) 75/11 90/14 65/9 90/14 Syntetisk tråd /16 Silketråd /11 90/14 Bemerk Bruk ldri trådvekt på 130/20 eller mindre. Det kn forårske feilfunksjoner. Bytte nålen 39

41 SLIK KOMMER DU I GANG Jo lvere trådnummer, desto tykkere tråd, og jo høyere nålenummer, desto tykkere nål. Symskinen er fr frikkens side utstyrt med nålestørrelse 75/11. Kulenål (gylden) Bruk kulenålen til elstiske stoffer for å unngå og hoppe over sting. Gjennomsiktig nylontråd Bruk en nål v størrelse 90/14 til 100/16, unsett stoff eller tråd. Broderinåler Bruk en lminnelig symskinnål størrelse 75/11. Bruk en lminnelig symskinnål størrelse 90/14 eller 100/16 til rodering på tykke stoffer som f.eks. denim. FORSIKTIG De korrekte stoff-, tråd- og nålekominsjoner er vist i skjemet ovenfor (side 39). Hvis det ikke velges en riktig kominsjon, særlig ved sying i tykt stoff (f.eks. denim) med en tynn nål (f.eks. 65/9 til 75/11), kn nålen li øyd eller rekke. Det er dessuten fre for t sømmen lir ujevn, t stoffet ukler seg eller t symskinen hopper over sting. Kontroll v nålen Det er meget frlig å sy med en øyd nål, d dette kn føre til t den rekker mens symskinen er i ruk. Før nålen ts i ruk skl du legge den med den flte siden ned på en jevn flte og kontrollere t vstnden mellom nålen og flten er like stor hele veien. Flt side Nåletypengivelse FORSIKTIG Hvis vstnden mellom nålen og flten ikke er like stor hele veien er nålen øyd. Du må ldri ruke en øyd nål. Jevn flte 40

SLIK KOMMER DU I GANG FØR DU BEGYNNER Å SY BRUKSSTING BRODERING APPENDIKS. Computerstyrt sy- og broderimaskin. Bruksanvisning

SLIK KOMMER DU I GANG FØR DU BEGYNNER Å SY BRUKSSTING BRODERING APPENDIKS. Computerstyrt sy- og broderimaskin. Bruksanvisning SLIK KOMMER DU I GANG FØR DU BEGYNNER Å SY BRUKSSTING BRODERING APPENDIKS Computerstyrt sy- og roderimskin Bruksnvisning Viktige sikkerhetsinstruksjoner Les disse sikkerhetsinstruksjonene før mskinen ts

Detaljer

Brukerhåndbok. Les før bruk. Les når du trenger utfyllende informasjon. Datastyrt symaskin KOMME I GANG GRUNNLEGGENDE SYFUNKSJONER NYTTESØM TILLEGG

Brukerhåndbok. Les før bruk. Les når du trenger utfyllende informasjon. Datastyrt symaskin KOMME I GANG GRUNNLEGGENDE SYFUNKSJONER NYTTESØM TILLEGG Brukerhåndok Dtstyrt symskin KOMME I GANG Les før ruk. GRUNNLEGGENDE SYFUNKSJONER NYTTESØM Les når du trenger utfyllende informsjon. TILLEGG Viktige sikkerhetsinstrukser Les disse sikkerhetsinstruksene

Detaljer

LÆR Å KJENNE DIN SYMASKIN GRUNNLEGGENDE SYING SØMTYPER TILLEGG. Computerstyrt symaskin. Bruksanvisning

LÆR Å KJENNE DIN SYMASKIN GRUNNLEGGENDE SYING SØMTYPER TILLEGG. Computerstyrt symaskin. Bruksanvisning LÆR Å KJENNE DIN SYMASKIN GRUNNLEGGENDE SYING SØMTYPER TILLEGG Computerstyrt symskin Bruksnvisning VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER Følg lltid de grunnleggende sikkerhedsregler når du ruker mskinen, herunder

Detaljer

Brugsanvisning. Datastyrt symaskin Bruksanvisning. Computerstyret symaskine

Brugsanvisning. Datastyrt symaskin Bruksanvisning. Computerstyret symaskine Dtstyrt symskin Bruksnvisning Computerstyret symskine Brugsnvisning Product Code (Produktkode):/ Produktkode (Product Code): 885-V60/V61/V62/V63/V64/V65 BLI KJENT MED SYMASKINEN Dtstyrt symskin Bruksnvisning

Detaljer

Bruksanvisning/ Brugsanvisning

Bruksanvisning/ Brugsanvisning 1 6 d c e Bruksnvisning/ Brugsnvisning f h g i j k l m 7 8 10 2 3 9 c e d Bkovervendt/Bgudvendt Høyde/højde 61-105 cm 4 5 11 12 Mks vekt/vægt 18 kg Alder 9m 4å UN regultion no. R129 i-size 8 9 13 14 15

Detaljer

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her ADS-2100 Les Produktsikkerhetsguide før du koler til mskinen. Les deretter Hurtigstrtguide for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL ADVARSEL viser en potensielt frlig

Detaljer

Bruksanvisning. Klargjøring. Grunnleggende sying. Stingtyper. Tegn-/ dekorasjonssting. Brodering. Broderienhet MY CUSTOM STITCH (MINE EGNE STING)

Bruksanvisning. Klargjøring. Grunnleggende sying. Stingtyper. Tegn-/ dekorasjonssting. Brodering. Broderienhet MY CUSTOM STITCH (MINE EGNE STING) Klrgjøring Dtstyrt sy- og roerimskin Bruksnvisning Grunnleggene sying Stingtyper Tegn-/ ekorsjonssting Broering Broerienhet MY CUSTOM STITCH (MINE EGNE STING) Tillegg VIKTIGE SIKKERHETSREGLER Følg llti

Detaljer

Klargjøring. Grunnleggende sying. Stingtyper. Tegn-/dekorasjonssting. Brodering. Broderienhet MY CUSTOM STITCH (MINE EGNE STING) Tillegg

Klargjøring. Grunnleggende sying. Stingtyper. Tegn-/dekorasjonssting. Brodering. Broderienhet MY CUSTOM STITCH (MINE EGNE STING) Tillegg Klrgjøring Dtstyrt sy- og roerimskin Bruksnvisning Grunnleggene sying Stingtyper Tegn-/ekorsjonssting Broering Broerienhet MY CUSTOM STITCH (MINE EGNE STING) Tillegg VIKTIGE SIKKERHETSREGLER Følg llti

Detaljer

Bruksanvisning Bruksan

Bruksanvisning Bruksan Bruksanvisning VIKTIGE SIKKERHETSREGLER Følg alltid de grunnleggende sikkerhetsregler vedrørende bruk av maskinen, herunder følgende: Les samtlige instruksjoner før maskinen tas i bruk. FARLIG - Slik

Detaljer

Eneboerspillet. Håvard Johnsbråten

Eneboerspillet. Håvard Johnsbråten Håvrd Johnsråten Eneoerspillet Når vi tenker på nvendelser i mtemtikken, ser vi gjerne for oss Pytgors læresetning eller ndre formler som vi kn ruke til å eregne lengder, reler, kostnder osv. Men mer strkte

Detaljer

Montering av Grand Star leddporter

Montering av Grand Star leddporter Montering v Grnd Str leddporter Slik holder du porten fin i mnge år Før du strter å mle, gi porten ett til to strøk Visir eller tilsvrende grunning. Bruk nerkjent, god husmling. To til tre strøk er å nefle.

Detaljer

KOMME I GANG. Les før bruk. GRUNNLEGGENDE SYFUNKSJONER NYTTESØM. Les når du trenger utfyllende informasjon. TILLEGG. Datastyrt symaskin Brukerhåndbok

KOMME I GANG. Les før bruk. GRUNNLEGGENDE SYFUNKSJONER NYTTESØM. Les når du trenger utfyllende informasjon. TILLEGG. Datastyrt symaskin Brukerhåndbok Les før bruk. KOMME I GANG GRUNNLEGGENDE SYFUNKSJONER Les når du trenger utfyllende informasjon. NYTTESØM TILLEGG Datastyrt symaskin Brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstrukser Les disse sikkerhetsinstruksene

Detaljer

Montering av Grandal vippeporter

Montering av Grandal vippeporter Montering v Grndl vippeporter Gjelder for lle Viking og Viking ekstr vippeportbeslg Bildet viser ferdig montert vippeport med slglister v stål. Nødvendig verktøy Hmmer, vter, bufil, kubein, tommestokk,

Detaljer

nor i 2012 Mercury Marine 90-8M0066063 112

nor i 2012 Mercury Marine 90-8M0066063 112 nor i 2012 Mercury Mrine 90-8M0066063 112 ii nor Komponenter styrekulthåndtk Plssering v styrekulthåndtkskomponenter... 1 Betjening v dødmnnsbryter Dødmnnsbryter... 2 Justering v styrekulthåndtk Justeringer...

Detaljer

510 Series Color Jetprinter

510 Series Color Jetprinter 510 Series Color Jetprinter Brukerhåndok for Windows Feilsøking for instllering En sjekkliste for å finne løsninger på vnlige instlleringsprolemer. Skriveroversikt Lære om skriverdelene og skriverprogrmvren.

Detaljer

ut maskinen, og kontroller komponentene Mikro-USB-kabel SD-minnekort Hurtigstartguide DVD-ROM

ut maskinen, og kontroller komponentene Mikro-USB-kabel SD-minnekort Hurtigstartguide DVD-ROM Hurtigstrtguide DSmoile 820W Strt her DSmoile 820W DSmoile 920DW Tkk for t du vlgte Brother. Din støtte er viktig for oss, og vi er glde for å h deg som kunde. Før du ruker mskinen, les denne hurtigoppsettguiden

Detaljer

2 50mm 4x 1x 1x a b c b A B C 1 b b a B b b 6 b b a

2 50mm 4x 1x 1x a b c b A B C 1 b b a B b b 6 b b a 50mm A B C 4x x x 3 4 5 B 6 7 8 9 0 3 4 5 A 3 45 o 3 4 45 o 3 5 6 SIKKERHETSREGLER Les disse sikkerhetsinstruksene før du tr i ruk pprtet. Oppevr de i nærheten for fremtidig refernse. Disse instruksene

Detaljer

Get filmleie. Brukerveiledning

Get filmleie. Brukerveiledning Get filmleie Brukerveiledning Innhold 4 Funksjoner for fjernkontroll 5 Hv er Get filmleie? 6 Hvilke filmer kn jeg leie? 6 Hv skl til for å få tjenesten? 7 Slik kontrollerer du tjenesten 7 Hv koster det

Detaljer

3.7 Pythagoras på mange måter

3.7 Pythagoras på mange måter Oppgve 3.18 Vis t det er mulig å multiplisere og dividere linjestykker som vist i figur 3.. Bruk formlikhet. 3.7 Pythgors på mnge måter Grekeren Pythgors le født på Smos 569 og døde. år 500 f. Kr. Setningen

Detaljer

Bruksanvisning. Symaskin. Product Code (Produktkode): 888-X53/X54/X55/X56

Bruksanvisning. Symaskin. Product Code (Produktkode): 888-X53/X54/X55/X56 Bruksanvisning Symaskin Product Code (Produktkode): 888-X/X/X/X6 Besøk oss på http://solutions.brother.com der du kan få produktstøtte og svar på hyppig stilte sporsmål (HSS). VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE MANUALEN

TA VARE PÅ DENNE MANUALEN INSTRUKSJONSBOK VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER Dette apparatet er ikke beregnet for bruk av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske eller mentale evner, innskrenkede sanseevner eller mangel på

Detaljer

Microsoft PowerPoint MER ENN KULEPUNKTER

Microsoft PowerPoint MER ENN KULEPUNKTER Mirosoft PowerPoint MER ENN KULEPUNKTER INNHOLDSFORTEGNELSE: Opprette en ny presentsjon: «Ml» vs. «tomt skll» Bilder: Sette inn ilder fr Google ildesøk. Bilder: Sette inn llerede lgrede ilder. Bilder:

Detaljer

Løsningsforslag til avsluttende eksamen i HUMIT1750 høsten 2003.

Løsningsforslag til avsluttende eksamen i HUMIT1750 høsten 2003. Løsningsforslg til vsluttende eksmen i HUMIT1750 høsten 2003. Teksten under hr litt litt prtsom fordi jeg hr villet forklre hvordn jeg gikk frm. Fr en studentesvrelse le det ikke forventet nnet enn sluttresulttene.

Detaljer

SIKKERHETSINSTRUKSER Denne husholdningssymaskinen er utformet i henhold til IEC/EN 60335-2-28.

SIKKERHETSINSTRUKSER Denne husholdningssymaskinen er utformet i henhold til IEC/EN 60335-2-28. BRUKSANVISNING E10 SIKKERHETSINSTRUKSER Denne husholdningssymaskinen er utformet i henhold til IEC/EN 60335-2-28. Elektrisk tilkobling Denne symaskinen må brukes i henhold til spenningen som er angitt

Detaljer

ut maskinen og kontroller komponentene Strømledning Bæreark/ Plastkortbæreark

ut maskinen og kontroller komponentene Strømledning Bæreark/ Plastkortbæreark Hurtigstrtguide ADS-2100e / ADS-2600We Strt her ADS-2100e ADS-2600We Brother Industries, Ltd. 15-1, Neshiro-cho, Mizuho-ku, Ngoy 467-8561, Jpn Tkk for t du vlgte Brother. Din støtte er viktig for oss,

Detaljer

Bruksanvisning. Broderi- og symaskin. Product Code (Produktkode): 882-C50

Bruksanvisning. Broderi- og symaskin. Product Code (Produktkode): 882-C50 Bruksnvisning Broderi- og symskin Produt Code (Produktkode): 882-C50 Sørg for å lese dette dokumentet før du ruker mskinen. Vi nefler t du oppevrer dette dokumentet i nærheten for fremtidig refernse. VAREMERKER

Detaljer

Bruksanvisning. Broderi- og symaskin. Product Code (Produktkode): 882-C42

Bruksanvisning. Broderi- og symaskin. Product Code (Produktkode): 882-C42 Bruksnvisning Broderi- og symskin Produt Code (Produktkode): 882-C42 Sørg for å lese dette dokumentet før du ruker mskinen. Vi nefler t du oppevrer dette dokumentet i nærheten for fremtidig refernse. VAREMERKER

Detaljer

ut maskinen og kontroller komponentene Belteenhet (forhåndsinstallert) CD-ROM Strømledning Produktsikkerhetsguide

ut maskinen og kontroller komponentene Belteenhet (forhåndsinstallert) CD-ROM Strømledning Produktsikkerhetsguide Hurtigstrtguide Strt her HL-3140CW / HL-3150CDN HL-3150CDW / HL-3170CDW Tkk for t du vlgte Brother. Din støtte er viktig for oss og vi setter pris på t du kjøper fr oss. Ditt Brother-produkt er konstruert

Detaljer

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her ADS-2600W Les Produktsikkerhetsguide før du koler til mskinen. Les deretter Hurtigstrtguide for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL ADVARSEL viser en potensielt frlig

Detaljer

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her MFC-J650DW MFC-J870DW Les Produktsikkerhetsguide før du koler til mskinen. Les deretter Hurtigstrtguide for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL FORSIKTIG VIKTIG ADVARSEL

Detaljer

Dok.nr.: JD 551 Utgitt av: Teknikk Godkjent av: Teknologi

Dok.nr.: JD 551 Utgitt av: Teknikk Godkjent av: Teknologi Jernbneverket SIGNL Kp.: 7.d Teknologi Regler for bygging Utgitt: 0.0. Justeringsregler 0/50 KHz innkoblingsfelt, rele i ett Rev.: Togdeteksjon Side: v 7 GENERELT.... Spesielle forholdsregler.... Gyldige

Detaljer

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her MFC-J440DW MFC-J460DW Les Produktsikkerhetsguide før du koler til mskinen. Les deretter Hurtigstrtguide for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL FORSIKTIG VIKTIG ADVARSEL

Detaljer

Stoffrester Glidelås Borrelås Karabinkrok Bånd Vatt litt mer vannbestandig tekstilvoksduk

Stoffrester Glidelås Borrelås Karabinkrok Bånd Vatt litt mer vannbestandig tekstilvoksduk Mobillommebok Hva trenger du: Stoffrester: : Til utsiden: Kortlomme 22 cm (høyde) x 9,5 cm (1 stk) Veske, frem- og bakstykke: 13 cm x 9,5 cm (2 stk) Lokk: 10 cm x 7 cm (2 stk) For, syns inni 13 cm x 9,5

Detaljer

Før du kan bruke maskinen, bør du lese denne hurtigstartguiden for korrekt oppsett og installering.

Før du kan bruke maskinen, bør du lese denne hurtigstartguiden for korrekt oppsett og installering. Hurtigstrtguide Strt her MFC-490CW Før du kn ruke mskinen, ør du lese denne hurtigstrtguiden for korrekt oppsett og instllering. ADVARSEL Advrsel-symolet forteller deg hvilke forholdsregler du ør t for

Detaljer

Før du kan bruke maskinen, bør du lese hurtigstartguiden for korrekt konfigurering og installering.

Før du kan bruke maskinen, bør du lese hurtigstartguiden for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her DCP-373CW DCP-375CW DCP-377CW Før du kn ruke mskinen, ør du lese hurtigstrtguiden for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL FORSIKTIG Advrsel-symolet forteller deg hvilke

Detaljer

Sirkellinjal Circular attachment

Sirkellinjal Circular attachment designer DIMOND -serien designer RUY -serien designer TOPz - serien SPPHIRE -serien OPL -serien Sirkellinjal Circular attachment NORSK 4 35 5-1 4 35-1 Sirkellinjal Sirkellinjalen er det perfekte verktøyet

Detaljer

Hva er tvang og makt? Tvang og makt. Subjektive forhold. Objektive forhold. Omfanget av tvangsbruk. Noen eksempler på inngripende tiltak

Hva er tvang og makt? Tvang og makt. Subjektive forhold. Objektive forhold. Omfanget av tvangsbruk. Noen eksempler på inngripende tiltak Tvng og mkt Omfng v tvng og mkt, og kommunl kompetnse Hv er tvng og mkt? Tiltk som tjenestemottkeren motsetter seg eller tiltk som er så inngripende t de unsett motstnd må regnes som ruk v tvng eller mkt.

Detaljer

Utskifte av slange. Gjeldende modeller. Kundemeddelelse. Inventar hos forhandler. Reservedeler på lager. Inspeksjon

Utskifte av slange. Gjeldende modeller. Kundemeddelelse. Inventar hos forhandler. Reservedeler på lager. Inspeksjon Nr. 98-16g Utskifte v slnge Gjeldende modeller Kundemeddelelse Inventr hos forhndler Reservedeler på lger Inspeksjon 1999 Mercury/Mriner 6 til og med 25 Hk (2-tkt) serienummer 0G818363 til og med 0G829089

Detaljer

Les Produktsikkerhetsguide før du konfigurerer maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les Produktsikkerhetsguide før du konfigurerer maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her MFC-J450DW MFC-J470DW Les Produktsikkerhetsguide før du konfigurerer mskinen. Les deretter Hurtigstrtguide for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL FORSIKTIG VIKTIG ADVARSEL

Detaljer

KLIMAANLEGG (DELT TYPE)

KLIMAANLEGG (DELT TYPE) OWNER S MANUAL BRUKERHÅNDBOK KLIMAANLEGG (DELT TYPE) For generell, privt bruk NO Innendørsenhet RAS-07PKVP-E RAS-10PKVP-E RAS-13PKVP-E RAS-16PKVP-E RAS-18PKVP-E RAS-07PKVP-ND RAS-10PKVP-ND RAS-13PKVP-ND

Detaljer

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her DCP-J40DW Les Produktsikkerhetsguide før du koler til mskinen. Les deretter Hurtigstrtguide for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL FORSIKTIG VIKTIG ADVARSEL indikerer

Detaljer

Les Produktsikkerhetsguide før du konfigurerer maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les Produktsikkerhetsguide før du konfigurerer maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her MFC-J4510DW Les Produktsikkerhetsguide før du konfigurerer mskinen. Les deretter Hurtigstrtguide for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL FORSIKTIG VIKTIG ADVARSEL indikerer

Detaljer

Original bruksanvisning 11/2010. Tas vare på for fremtidige behov. Doka smådelstainer. Art.-Nr. 583010000. Forskalingseksperten

Original bruksanvisning 11/2010. Tas vare på for fremtidige behov. Doka smådelstainer. Art.-Nr. 583010000. Forskalingseksperten 11/2010 Originl ruksnvisning 999281418 no Ts vre på for fremtidige ehov ok smådelstiner rt.-nr. 583010000 Forsklingseksperten Originl ruksnvisning ok smådelstiner Produkteskrivelse Produkteskrivelse ok

Detaljer

Kranbøyle DF Art.nr.: fra produksjonsår 1995

Kranbøyle DF Art.nr.: fra produksjonsår 1995 999209018-04/2014 no Forsklingseksperten. Krnbøyle DF rt.nr.: 586077000 fr produksjonsår 1995 Originl bruksnvisning Ts vre på for fremtidige behov Produktbeskrivelse ruksområde: b e Krnbøyle DF er et løfteredskp.

Detaljer

Samsvarserklæring FCC og IC. EU-samsvarserklæring. Miljøsamsvarserklæring. Takk. 2014 Mercury Marine Pinpoint GPS 90-8M0089316 1213

Samsvarserklæring FCC og IC. EU-samsvarserklæring. Miljøsamsvarserklæring. Takk. 2014 Mercury Marine Pinpoint GPS 90-8M0089316 1213 Smsvrserklæring FCC og IC PINPOINT FJERNKONTROLL, FCC ID - MVU10148 ACMA: N2523 IC: 6094A-09291, 6094A-09305 Denne enheten er i smsvr med del 15 v FCC-reglene. Bruken er underlgt følgende to etingelser:

Detaljer

Vertikalt justeringsomfang: 20 (508 mm) Helling: ± 15 visningsvinkel Basert på en 10 høy x 1/2 dyp bærbar datamaskin. 12.5" 318 mm

Vertikalt justeringsomfang: 20 (508 mm) Helling: ± 15 visningsvinkel Basert på en 10 høy x 1/2 dyp bærbar datamaskin. 12.5 318 mm Egenskper - SV-9007 Hevemeknisme Rom for ærr dtmskin 3 Areidsflte 4 Lgringsplss for ett () litium-ion-tteri Vippr tstturskuff og håndleddsstøtte Høyre/venstre musskuff og -holder 7 Kelorgnisering 8 Løfterems

Detaljer

ut maskinen og kontroller komponentene og juridisk informasjon Trommelenhet og toner kassett (forhånds-installert)

ut maskinen og kontroller komponentene og juridisk informasjon Trommelenhet og toner kassett (forhånds-installert) Hurtigstrtguide Strt her HL-2135W / (kun EU) HL-2270DW Før denne mskinen rukes for første gng, les denne hurtigstrtguiden for å sette opp og instllere mskinen din. For å se hurtigstrtguiden på ndre språk,

Detaljer

24" 610 mm. 18" 457 mm. 22.3" 566 mm 28" 711 mm 38" 965 mm

24 610 mm. 18 457 mm. 22.3 566 mm 28 711 mm 38 965 mm Egenskper - SV-9075 Hevemeknisme LCD-hengsel 5 heving 4 Areidsflte 5 Låsr skuff Vippr tstturskuff og håndleddsstøtte 7 Høyre/venstre musskuff og -holder 8 Kelorgnisering 9 Løfterems for hevemeknisme 0

Detaljer

... JULEPRØVE 9. trinn...

... JULEPRØVE 9. trinn... .... JULEPRØVE 9. trinn.... Nvn: Gruppe: DELPRØVE 1 uten hjelpemidler ( 37 poeng) På denne delprøven kn du re ruke skrivesker, psser og linjl. Alle oppgvene i del 1 skl føres rett på rket. I noen oppgver

Detaljer

Installeringshåndbok. Daikin Altherma lavtemperatur monoblokk tilleggsboks EK2CB07CAV3. Installeringshåndbok. Norsk

Installeringshåndbok. Daikin Altherma lavtemperatur monoblokk tilleggsboks EK2CB07CAV3. Installeringshåndbok. Norsk Instlleringshåndbok Dikin Altherm lvtempertur monoblokk tilleggsboks EKCB07CAV Instlleringshåndbok Dikin Altherm lvtempertur monoblokk tilleggsboks Norsk Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om dokumentsjonen.

Detaljer

9 Potenser. Logaritmer

9 Potenser. Logaritmer 9 Potenser. Logritmer Foret utregingene nedenfor: 5 5 c 6 7 d e 5 f g h i Regn ut og gjør svrene så enkle som mulige: c y y d e f g h i j y y + y + y + + y Prisen på en motorsg vr kr 56 i 99. Vi regner

Detaljer

STARTER STANLEY MED PROFESJONELLE JOBBER SORTIMENT TLM165 TLM99 TLM330. TLM220i

STARTER STANLEY MED PROFESJONELLE JOBBER SORTIMENT TLM165 TLM99 TLM330. TLM220i LASER MÅLINGER PROFESJONELLE JOBBER STARTER MED STANLEY SORTIMENT Sortimentet v Stnleys lser vstndsmålere hr funksjoner som er designet med brukeren i tnkene. Velg fr de enkleste modellene for enkle målinger

Detaljer

Driftshåndbok for EasyMP Multi PC Projection

Driftshåndbok for EasyMP Multi PC Projection Driftshåndbok for EsyMP Multi PC Projection Innhold 2 Om EsyMP Multi PC Projection Møtestiler foreslått v EsyMP Multi PC Projection... 5 Holde møter ved bruk v flere bilder...5 Holde fjernmøter over et

Detaljer

Samsvarserklæring påhengsmotor, vanlig totakter

Samsvarserklæring påhengsmotor, vanlig totakter Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de este påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i åtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

Brøkregning og likninger med teskje

Brøkregning og likninger med teskje Brøkregning og likninger med teskje Dette heftet gir en uformell trinn for trinn gjennomgng v grunnleggende regler for brøkregning og likninger. Dette er sto som vi i FYS 000 egentlig forventer t dere

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Snarveien til. MySQL og. Dreamweaver CS5. Oppgaver

Snarveien til. MySQL og. Dreamweaver CS5. Oppgaver Snrveien til MySQL og Dremwever CS5 Oppgver Kpittel 1 Innledning Oppgve 1 Forklr kort hv som menes med følgende egreper: disksert weområde serversert weområde Oppgve 2 Hv er viktig å tenke gjennom når

Detaljer

Spesifikasjoner for trallen. 888-SV-21MN-00 rev C. Bevegelsesomfang

Spesifikasjoner for trallen. 888-SV-21MN-00 rev C. Bevegelsesomfang Egenskper - SV-9008 Hevemeknisme Rom for ærr dtmskin 3 Areidsflte 4 Skuff med elektronisk utolås 5 Vippr tstturskuff og håndleddsstøtte Høyre/venstre musskuff og -holder 7 Kelorgnisering 8 Løfterems for

Detaljer

BRUKSANVISNING VEGGMONTERT TYPE. Kjølemodell Varmepumpe P/N9319356013-02 TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN TIL OPPSLAG SENERE

BRUKSANVISNING VEGGMONTERT TYPE. Kjølemodell Varmepumpe P/N9319356013-02 TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN TIL OPPSLAG SENERE BRUKSANVISNING VEGGMONTERT TYPE Kjølemodell Vrmepumpe TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN TIL OPPSLAG SENERE P/N9960-0 KLIMAANLEGG Veggmontert modell BRUKERVEILEDNING Innhold Sikkerhetsforholdsregler...No-

Detaljer

Kvalitetssikring av elektronisk pasientjournal - Skjema 1

Kvalitetssikring av elektronisk pasientjournal - Skjema 1 70778 EPJ Kvlitetssikring Skjem v. Hllvrd Lærum (tlf. 79886) Kvlitetssikring v elektronisk psientjournl - Skjem I dette spørreskjemet ønsker vi å få vite noe om din prktiske ruk v og ditt syn på elektronisk

Detaljer

Kom i gang med Tett på Smartbok! Vi veileder deg steg for steg!

Kom i gang med Tett på Smartbok! Vi veileder deg steg for steg! Kom i gng med Tett på Smrtbok! Vi veileder deg steg for steg! MARKÉR, LYTT og NOTÉR Smrtbok hr en rekke fine funksjoner for god studieteknikk. Du kn mrkere gode nøkkelord og lge egne notter mens du lytter

Detaljer

Broderimaskin Tillegg til bruksanvisningen

Broderimaskin Tillegg til bruksanvisningen Broderimaskin Tillegg til bruksanvisningen Product Code (Produktkode): 884-T07 0 Tilleggsfunksjoner hos PR650e De følgende funksjonene har blitt lagt til versjon og. Før du bruker maskinen, les både denne

Detaljer

SIKKERHETSINSTRUKSER Denne husholdningssymaskinen er utformet i henhold til IEC/EN 60335-2-28.

SIKKERHETSINSTRUKSER Denne husholdningssymaskinen er utformet i henhold til IEC/EN 60335-2-28. BRUKSANVISNING E20 SIKKERHETSINSTRUKSER Denne husholdningssymaskinen er utformet i henhold til IEC/EN 60335-2-28. Elektrisk tilkobling Denne symaskinen må brukes i henhold til spenningen som er angitt

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 25/30 EFI 4-takter 90-10244G91 110 !

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 25/30 EFI 4-takter 90-10244G91 110 ! Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de este påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i åtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

Skaper løsninger MONTERINGSVEILEDNING FRONTER

Skaper løsninger MONTERINGSVEILEDNING FRONTER Skaper løsninger MONTERINGSVEILENING FRONTER 14656-02-4000 NØVENIG VERKTØY FOR MONTERING: Vinkel, vater, meter, skrutrekker, blyant og evt. bor. Monteringsveiledning for RETRO, SUR, safir, topaz, OPL og

Detaljer

INSTALLASJON VANNBATTERI TBLA med frostskadebeskyttelse Thermo Guard GOLD størrelse 11 32, versjon B

INSTALLASJON VANNBATTERI TBLA med frostskadebeskyttelse Thermo Guard GOLD størrelse 11 32, versjon B INSTALLASJON VANNBATTERI TBLA med frostskdebeskyttelse GOLD størrelse 11 32, versjon B MONTERING 1. Knltilkopling skl skje på følgende måte: ) TBLA 000 031 og 000-040 Vnnbtteriet er tilpsset direkte montering

Detaljer

Faktorisering. 1 Hva er faktorisering? 2 Hvorfor skal vi faktorisere? Per G. Østerlie Senter for IKT i utdanningen 11.

Faktorisering. 1 Hva er faktorisering? 2 Hvorfor skal vi faktorisere? Per G. Østerlie Senter for IKT i utdanningen 11. Fktorisering Per G. Østerlie Senter for IKT i utdnningen per@osterlie.no 11. mi 013 1 Hv er fktorisering? Vi må se på veret å fktorisere. Hv er det vi skl gjøre når vi fktoriserer? Svret er: å lge fktorer.

Detaljer

Kom i gang med Perspektiver Smartbok! Vi veileder deg steg for steg!

Kom i gang med Perspektiver Smartbok! Vi veileder deg steg for steg! Kom i gng med Perspektiver Smrtbok! Vi veileder deg steg for steg! MARKÉR, LYTT og NOTÉR Smrtbok hr en rekke funksjoner for god studieteknikk. Du kn blnt nnet mrkere nøkkelord og lge notter mens du lytter

Detaljer

Installeringshåndbok. Daikin Altherma lavtemperatur monoblokk ekstravarmer EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Installeringshåndbok. Norsk

Installeringshåndbok. Daikin Altherma lavtemperatur monoblokk ekstravarmer EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Installeringshåndbok. Norsk Dikin Altherm lvtempertur monolokk EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Dikin Altherm lvtempertur monolokk Norsk Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om dokumentsjonen. Om dette dokumentet... Om esken. Ekstrvrmer.....

Detaljer

BRODERIMASKIN PR-620 BRUKSANVISNING

BRODERIMASKIN PR-620 BRUKSANVISNING BRODERIMASKIN PR-60 BRUKSANVISNING Viktige sikkerhetsinstrukser Når du bruker denne maskinen, må du alltid følge grunnleggende forholdsregler, inkludert følgende: Les alle instruksjoner før du bruker maskinen.

Detaljer

5: Algebra. Oppgaver Innhold Dato

5: Algebra. Oppgaver Innhold Dato 5: Alger Pln resten v året: - Kpittel 6: Ferur - Kpittel 7: Ferur/mrs - Kpittel 8: Mrs - Repetisjon: April/mi - Eventuell offentlig eksmen: Mi - Økter, prøver, prosjekter: Mi - juni For mnge er egrepet

Detaljer

6 Brøk. Matematisk innhold Brøk i praktiske situasjoner Brøk som del av en mengde. Utstyr Eventuelt ulike konkreter, som brikker og knapper

6 Brøk. Matematisk innhold Brøk i praktiske situasjoner Brøk som del av en mengde. Utstyr Eventuelt ulike konkreter, som brikker og knapper Brøk I dette kpitlet lærer elevene om røk som del v en helhet, der helheten kn være en mengde, en lengde eller en figur, og de skl lære om røk som del v en mengde. De skl lære å finne delen når det hele

Detaljer

S 3004 / S 3004 P / S 5004. Bruksanvisning Oppbevares i bilen!

S 3004 / S 3004 P / S 5004. Bruksanvisning Oppbevares i bilen! S 00 / S 00 P / S 00 Bruksnvisning Oppbevres i bilen! S 00 / S 00 P / S 00 Innholdsfortegnelse Symboler som finner nvendelse... Sikkerhetsmerknder... Viktig bruksinformsjon... Bruksområder... Bruksnvisning

Detaljer

SIKKERHETSINSTRUKSER Denne husholdningssymaskinen er utformet i henhold til IEC/EN 60335-2-28.

SIKKERHETSINSTRUKSER Denne husholdningssymaskinen er utformet i henhold til IEC/EN 60335-2-28. BRUKSANVISNING SIKKERHETSINSTRUKSER Denne husholdningssymaskinen er utformet i henhold til IEC/EN 60335-2-28. ELEKTRISK TILKOBLING Denne symaskinen må brukes i henhold til spenningen som er angitt på den

Detaljer

Kom i gang med Panorama Smartbok! Vi veileder deg steg for steg!

Kom i gang med Panorama Smartbok! Vi veileder deg steg for steg! Kom i gng med Pnorm Smrtbok! Vi veileder deg steg for steg! MARKÉR, LYTT og NOTÉR Smrtbok hr en rekke fine funksjoner for god studieteknikk. Du kn mrkere gode nøkkelord og lge egne notter mens du lytter

Detaljer

Drivstofftanker (A.5.2.2) ISO 13591, ISO 8469

Drivstofftanker (A.5.2.2) ISO 13591, ISO 8469 Velkommen om ord! Tilstrekkelig stell og vedlikehold er viktig for t Mercury-produktet skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

Bruksanvisning My Custom Design

Bruksanvisning My Custom Design Bruksanvisning My Custom Design Sørg for å lese dette dokumentet før du bruker maskinen. Vi anbefaler at du oppbevarer dette dokumentet i nærheten for fremtidig referanse. Innledning Takk for at du bruker

Detaljer

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen. MAT1001 Matematikk 1P-Y HØSTEN 2011. Privatister. Yrkesfag. Alle yrkesfaglige utdanningsprogrammer

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen. MAT1001 Matematikk 1P-Y HØSTEN 2011. Privatister. Yrkesfag. Alle yrkesfaglige utdanningsprogrammer OPPLÆRINGSREGION NORD LK06 Finnmrk fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordlnd fylkeskommune Nord-Trøndelg fylkeskommune Sør-Trøndelg fylkeskommune Møre og Romsdl fylke Skriftlig eksmen MAT1001 Mtemtikk

Detaljer

Kapittel 4 Tall og algebra Mer øving

Kapittel 4 Tall og algebra Mer øving Kpittel 4 Tll og lger Mer øving Oppgve 1 d Oppgve 2 Se på uttrykket A = g h. Hv forteller de ulike okstvene? Se på uttrykket A = 2π. Hv står de ulike symolene for? Forklr hv vi mener med en vriel og en

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

Get started. Brukerveiledning Get box HD PVR

Get started. Brukerveiledning Get box HD PVR Get strted Brukerveiledning Get box HD PVR Innhold Grtulerer med Get box HD PVR! Grtulerer med ny Get box HD PVR 3 Hv er HDTV? 4 Dekoderens plssering 5 Get strted 6 Innhold i esken 7 2 Tilkobling 9 Front-

Detaljer

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294 Poseløs støvsuger med vannfiltrering Prod.nr. IT015294 Bruksanvisning Innhold Sikkerhetsanvisninger... 3 Oversikt... 4 Klargjøring og bruk... 5 Tømming og vedlikehold... 7 Problemløsning... 9 Tekniske

Detaljer

Installeringshåndbok. Daikin Altherma lavtemperatur monoblokk ekstravarmer EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Installeringshåndbok. Norsk

Installeringshåndbok. Daikin Altherma lavtemperatur monoblokk ekstravarmer EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Installeringshåndbok. Norsk Dikin Altherm lvtempertur monolokk ekstrvrmer EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Norsk Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om dokumentsjonen. Om dette dokumentet... Om esken. Ekstrvrmer..... Slik fjerner du tilehør

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 75/90/115/125 OptiMax 90-10208G90 1209 !

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 75/90/115/125 OptiMax 90-10208G90 1209 ! Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de este påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i åtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE)

AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE) AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE) CLIMATISEUR (TYPE SEPARE) KLIMAGERÄT (GETEILTE AUSFÜHRUNG) LUFTKONDITIONERING (SPLITTYP) КОНДИЦИОНЕР (РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТИП) ILMASTOINTILAITE (JAETTU) AIRCONDITIONANLÆG (SPLIT

Detaljer

Driftshåndbok for Epson iprojection (Windows/Mac)

Driftshåndbok for Epson iprojection (Windows/Mac) Driftshåndbok for Epson iprojection (Windows/Mc) Innhold 2 Introduksjon til Epson iprojection 5 Egenskper for Epson iprojection... 6 Koble til forskjellige enheter... 6 Visning på fire skjermer... 6 Bytte

Detaljer

STATISTIKK, KOMBINATORIKK OG SANNSYNLIGHET

STATISTIKK, KOMBINATORIKK OG SANNSYNLIGHET Mer øving til kpittel 4 STATISTIKK, KOMBINATORIKK OG SANNSYNLIGHET Oppgve 1 Under ser du resulttet v ntll kinoesøk for en klsse de siste to måneder: 1, 3, 5, 4, 2, 7, 1, 1, 4, 5, 3, 3, 4, 0, 1, 3, 6, 5,

Detaljer

Det er bare å trykke på en tast og starte å sy.

Det er bare å trykke på en tast og starte å sy. Det er bare å trykke på en tast og starte å sy. Tysk ingeniørkunst Innovativt design Med den originale Pfaff Feature! Svært enkelt Høy kvalitet Typisk Pfaff Har du lyst til å sy? Med select-symaskinen

Detaljer

Les hefte om sikkerhet og juridisk informasjon før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les hefte om sikkerhet og juridisk informasjon før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguie Strt her MFC-J6510DW MFC-J6710DW Les hefte om sikkerhet og juriisk informsjon før u koler til mskinen. Les eretter Hurtigstrtguie for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL FORSIKTIG

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

... JULEPRØVE

... JULEPRØVE Ashehoug JULEPRØVE 2014 9. trinn.... JULEPRØVE 2014.... Nvn: Gruppe: DELPRØVE 1 uten hjelpemidler ( 37 poeng) På denne delprøven kn du re ruke skrivesker, psser og linjl. Alle oppgvene i del 1 skl føres

Detaljer

Original bruksanvisning 11/2010. Tas vare på for fremtidige behov. Doka stabletainere. Forskalingseksperten

Original bruksanvisning 11/2010. Tas vare på for fremtidige behov. Doka stabletainere. Forskalingseksperten 11/2010 Originl ruksnvisning 999281818 no Ts vre på for fremtidige ehov ok stletinere Forsklingseksperten Originl ruksnvisning ok stletinere Produkteskrivelse Produkteskrivelse ok stletinere er trnsport-

Detaljer

AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE)

AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE) BRUKSANVISNING OMISTAJAN OPAS BRUGERVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK KULLANIM KILAVUZU INSTRUKCJA OBSŁUGI РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ SVENSKA AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE) LUFTKONDITIONERING (SPLITTYP) ILMASTOINTILAITE

Detaljer

ut maskinen og kontroller komponentene Trommelenhet (inkludert standard tonerkassett) Telefonledning Brukermanual Hurtigstartguide

ut maskinen og kontroller komponentene Trommelenhet (inkludert standard tonerkassett) Telefonledning Brukermanual Hurtigstartguide Hurtigstrtguide Strt her MFC-8890DW Før du kn ruke mskinen, må du lese denne hurtigstrtguiden for informsjon om korrekt oppsett og instllsjon. Hvis du vil lese hurtigstrtguiden på ndre språk, kn du gå

Detaljer

Kompakt. Enkel. Fornøyelse.

Kompakt. Enkel. Fornøyelse. Elna Lotus på MoMA En kompakt symaskin med et unik design: den originale Elna Lotus fra 1968 er utstilt på The Museum of Modern Art (MoMA) i New York. Lotus var for Elna en salgsuksess over hele verden

Detaljer

OEKAKI 50 OEKAKI-SERIEN

OEKAKI 50 OEKAKI-SERIEN SYMASKIN FOR HJEMMEBRUK med OEKAKI- FUNKSJON Bruksanvisning OEKAKI 50 OEKAKI-SERIEN Les denne bruksanvisningen nøye før bruk og følg alltid instruksjonene. Oppbevar denne bruksanvisningen lett tilgjengelig

Detaljer

OPPSPENNING AV LERRET. tekst og foto An Doan Nguyen. Kunstnernes Eget Materialutsalg Brenneriveien 9 B 0182 Oslo tel. 23 32 69 40 www.kem.

OPPSPENNING AV LERRET. tekst og foto An Doan Nguyen. Kunstnernes Eget Materialutsalg Brenneriveien 9 B 0182 Oslo tel. 23 32 69 40 www.kem. OPPSPENNING AV LERRET tekst og foto An Doan Nguyen Kunstnernes Eget Materialutsalg Brenneriveien 9 B 0182 Oslo tel. 23 32 69 40 www.kem.no 1. Sørg for at utstyret er lett tilgjengelig. Oppspenningstang,

Detaljer

Montasjebeskrivelse EPP-0790-NO-2/14. Raychem Skjøt for 1-leder PEX-isolert kabel med skjermtråder, 12 kv til 24 kv. Med mekanisk skjøtehylse.

Montasjebeskrivelse EPP-0790-NO-2/14. Raychem Skjøt for 1-leder PEX-isolert kabel med skjermtråder, 12 kv til 24 kv. Med mekanisk skjøtehylse. Sknne QR coden for video support. Denne montsjenvisningen inneholder video instruksjoner. Sknne QR-koden for å få video-support. I tilfelle v tvil, gjelder den skriftlige monteringsnvisning. Montsjebeskrivelse

Detaljer

KEEPING THE WORLD SEWING

KEEPING THE WORLD SEWING Bruksanvisning KEEPING THE WORLD SEWING SIKKERHETSINSTRUKSER Denne husholdningssymaskinen er utformet i henhold til IEC/EN 60335-2-28. Elektrisk tilkobling Denne symaskinen må brukes i henhold til spenningen

Detaljer

Frami løftehake 2,5kN

Frami løftehake 2,5kN 02/2010 Originl bruksnvisning 999281918 no Ts vre på for fremtidige behov Frmi løftehke 2,5kN rt.nr. 588494000 2009-modeller og senere Originl bruksnvisning Frmi løftehke 2,5kN Produktbeskrivelse d Før

Detaljer