LÆR Å KJENNE DIN SYMASKIN GRUNNLEGGENDE SYING SØMTYPER TILLEGG. Computerstyrt symaskin. Bruksanvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LÆR Å KJENNE DIN SYMASKIN GRUNNLEGGENDE SYING SØMTYPER TILLEGG. Computerstyrt symaskin. Bruksanvisning"

Transkript

1 LÆR Å KJENNE DIN SYMASKIN GRUNNLEGGENDE SYING SØMTYPER TILLEGG Computerstyrt symskin Bruksnvisning

2

3 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER Følg lltid de grunnleggende sikkerhedsregler når du ruker mskinen, herunder følgende: Les smtlige instruksjoner, før mskinen ts i ruk. FARLIG - Slik reduserer du fren for å få støt:. Sørg for t symskinen lltid er under oppsyn, når den er tilsluttet en stikkontkt. T lltid støpselet ut v kontkten etter ruk og før rengjøring. ADVARSEL - Slik unngår du forrenning, rnn, støt eller personskde:. Bruk ikke mskinen som leketøy. Hold godt øye med symskinen, når den rukes v eller i nærheten v rn. 2. Bruk kun symskinen som eskrevet i denne ruksnvisning. Bruk kun tilehør som nefles v friknten, og som er eskrevet i denne ruksnvisning. 3. Bruk ldri symskinen dersom ledningen eller støpselet er skdet, om den ikke virker som den skl, dersom den er skdet eller hr vært i vnn. Lever symskinen til nærmeste utoriserede forhndler/serviesenter, så de kn undersøke den, reprere den eller justere de elektriske eller mekniske delene. 4. Bruk ldri symskinen dersom ventilsjonshullene er lokerte. Hold ventilsjonsåpningene og fotpedlen fri for støv, lo og stoffrester. 5. Pss på ikke å miste noe ned i symskinen, og stopp ikke gjenstnder v noen rt inn i den. 6. Bruk ikke symskinen utendørs. 7. Bruk ikke symskinen på steder der spryprodukter (erosol) nvendes eller det gis oksygen. 8. Slå v symskinen ved å sette v/på knppen på merket (v). T deretter støpselet ut v stikkontkten. 9. Slå ikke v symskinen ved å dr i ledningen. T tk i støpselet i stedet for i ledningen. 0. Hold fingrene vekk fr lle evegelige deler. Vær spesielt forsiktig omkring symskinnålen.. Bruk lltid den korrekte stingplte. En feil stingplte kn rekke nålen. 2. Bruk ldri øyde nåler. 3. Skyv/trekk ikke i stoffet under sying. Nålen kn øyes eller rekke. 4. Slå v symskinen ved å sette v/på knppen på merket, når du skl foret justeringer i området omkring nålen, f.eks. hvis du skl tre nålen, skifte nålen, tre spolen eller ytte trykkfoten eller lignende. 5. Trekk lltid støpselet ut v stikkontkten før du fjerner deksler, smører eller foretr ndre rukerjusteringer som er nevnt i ruksnvisningen. 6. Symskinen må ikke rukes v rn eller svke eller syke personer uten oppsyn. (Kun Austrli og New Zelnd) 7. Brn skl holdes under oppsyn for å sikre t de ikke leker med symskinen. 8. Hvis lmpeenheten er skdet skl den skiftes v en utorisert forhndler. GJEM DENNE BRUKSANVISNING Symskinen er kun eregnet til ruk i hjemmet.

4 TILLYKKE MED DIN NYE SYMASKIN! Denne symskine er en v de mest vnserte omputerstyrte symskiner til privt ruk. Vi nefler, t du leser ruksnvisningen grundig før symskinen ts i ruk, så du kn få fullt utytte v den. LES DETTE FØR DU BEGYNNER Å SY Sikker ruk. Se på nålen når du syr. Rør ikke ved symskinhjulet, trådgiveren, nålen eller ndre evegelige deler. 2. Husk slå v strømmen og trekke ut støpselet i følgende situsjoner: Når du er ferdig med å ruke mskinen. Når du skl ytte eller fjerne nålen eller ndre deler. Under strømrudd. Når du skl vedlikeholde mskinen. Når mskinen ikke er under oppsyn. 3. Det må ikke plsseres ting på fotpedlen. 4. Sett støpselet fr symskinen direkte inn i stikkontkten. Bruk ikke skjøteledninger. Slik forlenges symskinens levetid. Symskinen må ikke oppevres på steder der den står i direkte sollys, eller i omgivelser med høy luftfuktighet. Bruk/plsser ikke symskinen tett inntil et vrmepprt, jern, hlogenlmper eller ndre vrme gjenstnder. 2. Bruk kun lminnelige såper og rengjøringsmidler til rengjøring v oppevringskssen. Bruk ldri ensin, fortynner eller skurepulver til rengjøring, d dette kn skde kssen og symskinen. 3. Pss på ikke t miste eller støte symskinen. 4. Les ltid i ruksnvisningen før duytter eller monterer trykkfoten, nålen eller ndre deler, slik t disse monteres korrekt. Reprsjon og justering Hvis symskinen ikke fungerer korrekt eller hvis det er nødvendig å foret justeringer, skl du først se i feilsøkingsskjemet, som du finner kerst i ruksnvisningen. Her kn du finne opplysninger om, hvordn du selv kn undersøke og justere symskinen. Hvis prolemet ikke kn løses, es du kontkte nærmeste utoriserte forhndler. Ytterligere produktopplysninger og oppdteringer kn fås på vår hjemmeside, Innholdet i denne veiledning smt spesifiksjonene for dette produkt kn endres uten vrsel. 2

5 INNHOLDSFORTEGNELSE. LÆR Å KJENNE DIN SYMASKIN...5 MASKINENS DELER OG DERES FUNKSJON...5 De viktigste delene... 5 Nål- og trykkfotdel... 6 Betjeningsknpper... 6 Betjeningspnel... 7 Tilehørsoks... 7 TILBEHØR...8 Ekstrtilehør... 8 SLIK BRUKER DU DIN SYMASKIN...9 Retningslinjer vedrørende strømforsyning... 9 Strømforsyning... 9 Fotpedl... 0 Knpp for regulering v syhstighet (for modeller med strt/stopp-knpp)... 0 Endring f nålens stopposisjon... 0 TREING AV MASKINEN... Spoling v undertråden... Treing v undertråd... 4 Treing v overtråd... 6 Trekk opp undertråden... 9 BYTTE NÅL...20 Retningslinjer vedrørende symskinnålen Nåletyper og ruken v disse Kontroll v nålen... 2 Bytte nål... 2 Sying med doeltnål BYTTE AV TRYKKFOT...24 Bytte v trykkfot Avmontering v trykkfotholderen GRUNNLEGGENDE SØM...26 SY...26 Generel fremgngsmåte ved sying Vlg v søm Når du egynner å sy Trådspenning NYTTIGE SYTIPS...30 Prøvesying Endring v syretning Sying v hjørner Sying i tykt stoff Sying i tynt stoff... 3 Sying i elstisk stoff... 3 Slik rukes frirmen

6 3. NYTTESØMMER...32 OVERLOCKSØM...32 ALMINDELIGE STING...33 Almindelige sting BLINDSØM...34 KNAPPHULL...35 Isying v knpper ISETTING AV GLIDELÅS...40 SYING I ELASTISKE STOFFER OG ELASTIKK...4 Elstisk søm... 4 Isying v elstikk... 4 APPLIKASJONS-, PATCHWORK- OG QUILTESØM...42 Appliksjoner Pthwork- ( rzy quilt ) sying Smmenføying Quilting Frihåndsquilting FORSTERKNINGSSØM...46 Tredoelt elstisksøm Forsterket søm DEKORASJONSSØM...48 Fgottsøm Muslingsøm Smoksøm Muslingsøm Smmenføying... 5 Heirloom -søm APPENDIKS...52 INNSTILLING AV SØMMER...52 Brugssømme VEDLIKEHOLD...57 Rengjøring v symskinen (utvendig) Rengjøring v spolehuset FEILSØKING...59 FEILMELDINGER...62 Driftssignl (for modeller med driftssignl) STIKKORDREGISTER

7 LÆR Å KJENNE DIN SYMASKIN MASKINENS DELER OG DERES FUNKSJON De viktigste delene Spolepprt (side ) Dette spoler opp tråden på den spolen, som rukes til undertråd. Trådsnellepinne (side og 6) Denne holder trådsnellen. Hull til ekstr spolepinne (side 23) Denne holder en ekstr trådsnelle ved sying med doelt nål. d Regulering v overtrådens spenning (side 29) Denne styrer overtrådens spenning. e Trådfører (side og 6) Dette rukes ved spoling v tråd på spolen og etterfølgende treding v mskinen. f Tråopptksspk (side 7) g Trådkutter (side 29) Før trådene gjennom trådkutteren for å klippe dem v. h Tilehørsoks med rom for tilehør (side 7 og 3) i Betjeningsknpper (side 6) Betjeningsknpperne vrierer vhengig v symskinmodell. j Betjeningspnel (side 7) Dette rukes til å velge søm og ngi de forskellige innstillinger. k svinghjul Brukes til å heve og senke nålen mnuelt. l Hovedkontkt (side 9) Du kn slå på og v symskinen med denne kontkten. m Uttk (side 9) Sett strømforsyningsstøpselet inn her. n Kontkt for fotpedl (side 0) Sett fotpedlens støpsel inn her. o Arm til trnsportørstilling (side 38 nd 45) Bruk rmen til å heve og senke trnsportøren. p Trykfotrm (side 6) Brukes til å heve og senke trykkfoten. q Fotpedl (side 0) Du kn ruke denne pedl til styring f syhstigheten og til å strte og stoppe syingen. 5

8 LÆR Å KJENNE DIN SYMASKIN Nål- og trykkfotdel Knphullsrm Senk knphulsrmen ved sying v knphull og forsterkninger. Nåltreder på modeller, som er utstyrt med nåltreder) (side 7) Trykkfotholder Pressfoten er montert på pressfotdelen. d Skrue som holder trykksfotdelen Bruk trykkfotdelens skrue til å holde trykkfotdelen på plss. e Trykkfot Trykkfoten trykker stoffet fltt under syingen. Montér den korrekte trykkfot for den vlgte søm. f Trnsportør Trnsporten fører stoffet i syretningen. g Hurtigspole (for modeller med hurtigspole) (side 4) Du kn egynne å sy uten å trekke opp undertråden. h Spoledeksel Åpne spoledekselet for å sette i spolen. i Stingplte Stingplten er forsynt med mrkeringer for rette sømmer. j Nålstngens trådleder Før overtråden gjennom nålstngens trådleder. k Nålskrue Bruk nålskruen for å holde nålen på plss. Betjeningsknpper Betjeningsknppene gjør det enkelt å ruke symskinens grunnleggende funksjoner. Betjeningsknppene vrierer vhengig v symskinmodellen. Trykkfotsrm Løft og senk trykkfotsrmen for å heve og senke trykkfoten. Knp for klengs sying/festing Trykk på knppen for klengs sying/festing for å sy klengs. Hold knppen inne for å sy klengs. Se vsnittet Sying v festesting (side 29) for detljer. Knpper på noen modeller Strt/stop-knpp (for modeller med strt/stoppknpp) Trykk på strt/stopp-knppen for å strte eller stoppe mskinen. Mskinen strter med å sy lngsomt, når knppen trykkes inn. Når syingen stoppes, senkes nålen ned i stoffet. Se vsnittet Når du egynner å sy (side 28) for detljer. d Nålposisionsknpp (for modeller med nålposisjonsknpp) Trykk på nålposisjonsknppen for å heve eller senke nålen. Ved to trykk på knppen sys der ett sting. e Knpp for regulering v syhstighet (for modeller med knpp for regulering v syhstighet) Flytt knppen for å regulere syhstigheten. 6

9 Betjeningspnel Betjeningspnelet, som sitter på forsiden v symskinen, gjør det mulig å velge en søm og ngi hvordn den sys. Tilehørsoks Tilehøret oppevres i et rom i tilehørsoksen. Skyv tilehørsoksen mot venstre for å åpne den. LCD-disply Der vises den vlgte søm (), den trykkfot, som skl rukes (2), stinglengde i millimeter (3) og stingredde i millimeter (4). Stingvelger Trykk på stingvelgeren, og velg nummeret på den ønskede søm. Se Vlg v søm (side 27) for detljer. Knppt for regulering v stinglengde Trykk på denne knpp for å regulere stinglengden. (Trykk på for å redusere stinglengden; trykk på + for å øke stinglengden.) d Regulering v stingredde Trykk på denne knppen for å regulere stingredden. (Tryk på for å redusere stingredden; trykk på + for å øke stingredden.) Tilehørsoks Oppevringsrom Bemerk Legg tilehøret i posen, og legg posen ned i oppevringsrommet. Hvis tilehøret ikke legges i en pose, kn det flle ut og forsvinne eller li skdet. 7

10 LÆR Å KJENNE DIN SYMASKIN TILBEHØR Følgende tilehør oppevres i tilehørsoksen. Dette tilehør er utviklet som en hjelp for å utføre de fleste syoppgver. Bemerk Skruen til trykkfotholderen kn fås hos en utoriseret forhndler (reservedelskode: ) / nål 90/4 nål 00/6 nål Nr. Reservedelsetegnelse Reservedelskode Nr. Reservedelsetegnelse Reservedelskode Knpphullsfot A XC Spole (4) XA Overlokfot G XC Pkke med nåler XC Monogrmsyingsfot N X Doeltnål Glidelåstrykkfot I X Børste X Zig-zg-trykkfot J (på mskinen) XC Skrutrekker X Blindsømfot R XC Ekstr spolepinne Knppisyingsfot M X Fotpedl XC Sprettekniv X Ekstrtilehør Nr. Reservedelsetegnelse Reservedelskode Nr. Reservedelsetegnelse Reservedelskode Overtrnsportør F033N: XC Linel F06N: XC Quiltefot F005N: XC Beltehullskniv /4" quiltefot F00N: XC

11 SLIK BRUKER DU DIN SYMASKIN Retningslinjer vedrørende strømforsyning Følg nedenstående retningslinjer vedrørende strømforsyning. ADVARSEL Bruk kun lmindelig strøm. Bruk v ndre strømkilder kn forårske rnn, støt eller eskdigelse v symskinen. Steng v hovedkontkten og t ut stikkontkten i følgende situsjoner: Når du forlter symskinen. Når du er ferdig med å ruke symskinen. Hvis der oppstår strømvrudd. Hvis symskinen ikke fungerer korrekt på grunn v en dårlig eller rudt forindelse. I tordenvær. Bruk ikke skjøteledninger eller stikkontkter med flere uttk. Dette kn forårske rnn eller støt. T ikke i kontkten med våte hender. Dette kn forårske støt. Steng lltid hovedstrømryteren før du tr ut kontkten til symskinen. Hold lltid i støpselet når du tr det ut v stikkontkten. Hvis du trekker i ledningen, kn den skdes, og det er risiko for rnn eller støt. Det må ikke skjæres i ledningen, og den må ikke skdes, forndres, øyes, trekkes i, vris rundt eller untes med ndre ledninger. Sett ikke tunge ting på ledningen. Utsett ikke ledningen for vrmepåvirkning. Ovennevnte ting kn skde ledningen og forårske rnn eller støt. Hvis ledningen eller støpselet lir skdet, skl symskinen sendes til reprsjon hos en utorisert forhndler, før den kn rukes igjen. T ut støpselet, hvis symskinen ikke skl rukes i et lengere tidsrum. Ellers kn der oppstå rnn. Strømforsyning Sett støpselet i kontkten. Set hovedkontkten på forå slå v mskinen. Sylmpen slukkes når mskinen slås v. Bemerk Slå v symskinen og t ut støpselet dersom det oppstår strømrudd, mens symskinen er i ruk. Følg nvisningene vedrørende korrekt etjening, når du setter på symskinen igjen. Hovedkontkt Uttk Sett hovedstrømryteren på I. Sylmpen tennes når mskinen slås på. 9

12 LÆR Å KJENNE DIN SYMASKIN Fotpedl Sett fotpedlens kontkt i uttket på ksiden v symskinen. Knpp for regulering v syhstighet (for modeller med strt/stopp-knpp) Skyv knppen for regulering v syhstighet til venstre eller høyre for å velge den ønskede syhstighet. Skyv knppen for regulering v syhstighet til venstre for å sy lngsommere og til høyre for å sy rskere. Uttk for fotpedl Sørg for å slå v symskinen når du koler til fotpedlen, slik t symskinen ikke strtes ved et uheld. Når du tråkker lett på fotpedlen, kjører mskinen med lv hstighet. Når du tråkker hrdere, økes mskinens hstighet. Når du fjerner foten fr fotpedlen, stopper mskinen. Lngsommere Hurtigere Knpp for regulering v syhstighet Den hstighet som fstsettes med knppen for regulering f syhstighet, lir fotpedlens mksimle syhstighet. Endring f nålens stopposisjon Normlt er symskinen innstillt på t nålen lir stående nede i stoffet når syingen stoppes. Det er muligt å innstille den til å heve nålen, når syingen stoppes. Slå v symskinen. Kontrollér, t der ikke ligger noe på fotpedlen, når mskinen ikke er i ruk. L ikke stoffrester og støv hope seg opp på fotpedlen. Det kn forårske rnn eller elektrisk støt. Bemerk Når fotpedlen er tilsluttet, kn du ikke strte og stoppe syingen med strt/stopp -knppen (kun for modeller med strt/stopp -knpp). Hold på symskinen. Slipp på på.. (stingvelger) nede, og slå på (stingvelger), når mskinen slås Nålens stopposisjon endres til hevet posisjon. OBS! Gjør det smme for å endre nålens stopposisjon til senket posisjon. 0

13 TREING AV MASKINEN Spoling v undertråden I dette vsnit eskrives det hvordn det spoles tråd på spolen. Se side 3 for detljer om spoling v undertråden. Strmmeskive Spolepprtets holder Spole Bruk kun spoler (reservedelskode: SFB: XA5539-5), som er eregnet for denne symskinen. Hvis du ruker ndre spoler, kn mskinen le skdet. Vi hr selv utviklet den spolen, som følger med mskinen. Hvis du ruker spoler fr ndre modeller, fungerer mskinen ikke korrekt. Bruk kun den spolen, som følger med mskinen, eller spoler v smme type (reservedelskode: SFB: XA5539-5).,5 mm (7/6 tomme) Fktisk størrelse Denne modell Andre modeller Trekk spolepinnen så lngt opp som den kn komme, og sett en trådsnelle på pinnen. Før tråden rundt strmmeskiven. d Sett spolen på spolepprtets holder, og skyv holderen mot høyre. Drei spolen med uret, til fjæren på holderen glir inn i spolens rille. Hvis trådsnellen ikke sitter korrekt, kn tråden vikle seg om spolepinnen. Før enden v tråden gjennom hullet i spolen fr spolens innerside. 2 Fjær på holderen Spolens rille Slå på symskinen. e

14 LÆR Å KJENNE DIN SYMASKIN Hold fst i enden v tråden, og trå forsiktig på f fotpedlen eller trykk på (strt/stopp -knpp) (for modeller med strt/stopp-knpp) for å spole tråden et pr gnger om spolen. Stopp mskinen. Trå på fotpedlen, eller trykk på (strt/ i stopp-knpp) (for modeller med strt/stoppknpp) for å strte. Bemerk Hvis symskinen skl etjenes med fotpedlen, skl fotpedlen koples til før mskinen slås på. Når fotpedlen er koplet til kn du ikke strte og stoppe syingen med strt/stoppknppen (kun for modeller med strt/stoppknpp). j Flytt foten fr fotpedlen, eller trykk på (strt/stopp-knpp) (for modeller med strt/ stopp-knpp), når spolen er full og egynner å gå lngsomt rundt. k l Klipp over tråden, skyv spolepprtets holder mot venstre, og t spolen v. Skyv knppen for regulering v syhstighet tilke til dens opprinnelige posisjon (for modeller med knpp for regulering v syhstighet). Klipp v den overskytende tråd over spolen. g Følg instruksjonene omhyggelig. Hvis du ikke klipper tråden helt over, og det spoles tråd på spolen, kn tråden vikle seg om spolen og få nålen til å rekke, når spolen egynner å li tom. OBS! Når symskinen strtes, eller når svinghjulet dreies, efter t tråden er spolet på spolen, høres der en klikklyd fr symskinen. Dette er ikke en feil. Nålen eveges ikke, når spolepprtets holder er skjøvet mot høyre. Hvis spolen ikke spoles korrekt, kn trådspenningen li løs, og nålen kn rekke. Skyv knppen for regulering v syhstighet til h høyre (for å indstille til høy hstighet). (For modeller med knpp for regulering v syhstighet.) 2 Jevn spoling Ujevn spoling Knpp for regulering v syhstighet 2

15 For modeller med hurtigspolesystem Følg trinn til 2 i prosedyren Spoling v undertråden for å føre tråden omkring strmmeskiven (side ). Sett spolen på spoleholderen, så fjæren på holderen psser i spolesporet. f Flytt knppen til regulering v syhstighet til høyre (for å innstille til høy hstighet) (for modeller med knpp til regulering v syhstighet). Hul Fjær på spolepprtets holder Skyv spoleholderen til høyre. d e Hold fst i tråden, som er ført omkring strmmeskiven, med venstre hånd, og ruk høyre hånd for å spole den frie enden v tråden 5-6 gnger om spolen med klokken. Trekkk tråden mod høyre, og før den gjennom sporet i spolemeknismens ende. Sporet i spolemeknismens ende(med inneygget trådkutteren) Tråden skjæres v i en pssende lengde. Skjær tråden over som eskrevet ovenfor. Hvis spolen spoles uten t tråden skjæres over med trådkutteren i spolemeknismens ende, kn tråden li vikles inn i spolen eller nålen kn øyes eller rekke, når spolen egynner å tømmes. Knpp til regulering v syhstighet Slå på symskinen. g Trykk på fotpedlen, eller trykk på (strt/ h stopp-knpp) (for modeller med strt/stoppknpp) for å strte. i j k Bemerk Hvis symskinen skl etjenes med fotpedlen, skl fotpedlen koples til, før mskinen slås på. Når fotpedlen er tilkoplet, kn du ikke strte og stoppe syingen med strt/stopp -knppen (kun for modeller med strt/stopp -knpp). Flytt foten fr fotpedlen, eller trykk på (strt/stopp-knpp) (for modeller med strt/ stopp-knpp), når spolen egynner å gå lngsomt rundt. Klipp v tråden, skyv spolepprtets holder mod venstre, og t spolen v. Skyv knppen til regulering v syhstighet tilke til dens opprinnelige posisjon (for modeller med knpp for regulering v syhstighet). Hvis spolen ikke spoles korrekt, kn trådspenningen li løs, og nålen kn rekket. 2 Jevn spoling Ujevn spoling 3

16 LÆR Å KJENNE DIN SYMASKIN OBS! Når symskinen strtes, eller når svinghjulet dreies, efter t tråden er spolet på spolen, høres der en klikkelyd fr symskinen. Dette er ikke en feil. Nålen eveges ikke, når spolepprtets holder er skjøvet mot høyre. Hev nålen til dens høyeste posisjon ved å vri svinghjulet mot dig selv (mot klokken), eller trykk på (nåleposisjonsknpp) (for modeller med nåleposisjonsknpp), og hev trykfotsrmen. Skyv til knppen, og åpne dekslet. 2 Treing v undertråd Settt den fulle spole i symskinen. Se side 5 for ytterligere detljer om hurtigspolen. Hvis spolen ikke spoles korrekt, kn trådspenningen li løs, hvilket kn få nålen til rekke og forårske skde. Deksel Knpp Sett spolen i, slik ttråden kommer ut i den retning som pilen viser. 2 Jevn spoling Ujevn spoling Spolen er utviklet spesielt til denne symskinen. Hvis det rukes spoler fr ndre modeller, vil mskinen ikke fungere korrekt. Bruk kun den medfølgende spole eller spoler v smme type (reservedelskode: SFB: XA5539-5). Fktisk størrelse,5 mm (7/6 tomme) Denne modell Andre modeller d Bruk kun spoler som er eregnet til denne mskinen. Sørg for å plssere spolen, så tråden føres ut i riktige retning. Hvis tråden føres ut i gl retning, kn trådspendingen li feil, eller nålen kn rekke. Hold fst i enden v tråden, trykk spolen ned med fingeren, og før tråden gjennom sporet som vist. Kontrollér t tråden føres korrekt gjennom spendingsreguleringsfjæren på spolehuset. Hvis ikke, tre om tråden. Husk å slå v strømmen, mens du trer mskinen. Hvis du kommer til t trå på fotpedlen, og mskinen egynner å sy, kn du komme til skde. Spenningsreguleringsfjær 4

17 e Settt spoledekslet på igjen. Sett den venstre tst på plss (se pil ), og trykk lett på høyre side (se pil ), til dekslet klikker på plss. Kontrollér t tråden er tredd korrekt gjennom spenningsreguleringsfjæren på spolehuset. Hvis ikke, tre om tråden. Sett dekslet på, så enden v tråden kommer ut i venstre side v dekslet (som linjen i digrmmet viser). For modeller med hurtigspole Hev nålen til dens høyeste posisjon ved å dreie svinghjulet mod deg (mot klokken), eller trykk på (nåleposisjonsknpp) (for modeller med nåleposisjonsknpp), og hev trykfotsrmen. Skyv på knppen, og åpne dekslet. 2 Spenningsreguleringsfjær OBS! Den korrekte føring v undertråden gjennom spolehuset er ngitt v merker omkring spolehuset. Tre tråden som vist. Deksel Knpp Sett spolen i, før enden v tråden gjennom sporet, og trekk deretter i tråden for å klippe den v. d Sett spoledekslet på igjen. Sett den venstre tpp på plss (se pil ), og trykk lett på høyre side (se pil ), til dekslet klikker på plss. Bruk kun spoler som er eregnet for denne mskinen. Sørg for å plssere spolen slik t tråden kommer ut i riktig retning. Hvis tråden føres feil ut kn trådspenningen li feil eller nålen rekke. OBS! Du kn egynnde å sy med det smme uten t trekke undertråden opp. Hvis du vil trekke undertråden opp før du egynner å sy, skl du følge prosedyren i Trekk opp undertråden (side 9). Trådkutter 5

18 LÆR Å KJENNE DIN SYMASKIN Treing v overtråd Sett overtråden i, og tre nålen. Se side 7 for detljer om nåletrederen. Spolepinne Trådleder Merke på svinghjulet Mskinen skl tres korrekt. Ellers kn tråden vikle seg inn og knekke nålen. Løft trykkfoten med trykkfotsrmen. Hev nålen ved å dreie svinghjulet mot deg (mot klokken), så merket på hjulet peker opp, eller trykk på (nåleposisjonsknpp) (for modeller med nåleposisjonsknpp) en gng eller to for å heve nålen. Trykkfotsrm eller Merke Nåleposisjonsknpp Hvis nålen ikke heves korrekt, kn symskinen ikke tres. Drei svinghjulet, så merket på hjulet peker opp, før symskinen tres. 6

19 Trekk spolepinden så lngt opp som den kn komme, og sett en trådsnelle på pinnen. Hvis trådsnellen sitter på feil sted eller er plsseres feil, kn tråden vikle seg om spolepinnen og få nålen til å rekke. Bemerk Hvis trådløfteren er senket, kn overtråden ikke føres omkring trådlederen. Hev trykkfotsrmen og trådlederen før drr overtråden. Hvis du trer tråden glt i, kn det oppståprolemer under syingen. d e f Før overtråden frem som vist på tegningen på foregående side. Husk å føre tråden gennom trådløfteren fr høyre mot venstre. Trådløfter Legg tråden k nålstngens trådleder over nålen. Tråden føres lett k nålstngens trådleder ved å holde tråden i venstre hånd og føre den frem med høyre hånd. Slik rukes nåltrederen (for modeller med nåletreåder) Nåletrederen kn kun rukes til lminnelige symskinnåler i størrelsen 75/ til 00/6. Se skjemet side 20 vedrørende de korrekte nål- og trådkominsjoner. Hvis du ruker trnsprent enfirig nylontråd, kn du re ruke nåler i størrelsen 90/4 til 00/6. Du kn ikke ruke nåltrederen, hvis du ruker dekorsjonstråd eller spesilnål som f.eks. doeltnål og vingnål. Hvis du ruker slike tråd- eller nåltyper, skl nålen tres for hånd. Husk å slå v strømmen når nålen tredes for hånd. Følg trinn til 6 i prosedyren i Treing v overtråd for å tre mskinen frem til nålstngens trådleder. Senk trykkfotsrmen. g Nålstngens trådleder Tred nålen fr forsiden mot ksiden, og trekk. 5 m tråd igjennom. Mens nåletrederrmen senkes, hektes tråden på styret. 5 m Nåleholder Nåletrederrm Styre 7

20 LÆR Å KJENNE DIN SYMASKIN Senk nåletrederrmen helt. d g Trekk. 5 m tråd gjennom nålen mot symskinens kside. Enden v nåletrederen dreier mot deg og kroken psserer gjennom nåleøyet. Fng tråden på kroken som vist under. e 5 m Bemerk Hvis du trer i tråden glt, kn det forårske prolemer under syingen. f Krok Tråd Slipp nåletrederrmen, mens du holder lett i tråden. Kroken trekker tråden gjennom nålen. 8

21 Trekk opp undertråden Hold lett i enden v overtråden. d Trekk egge tråder. 0 m ut, og trekk dem mot mskinens kside under trykkfoten. Overtråd Hold i enden v overtråden og hev nålen ved enten å dreie svinghjulet mot deg (mod klokken), så merket på hjulet peker opp, eller ved å trykke på (nålposisjonsknpp) (for modeller med nålposisjonsknpp) en gng eller to. eller Overtråd Undertråd For modeller med hurtigspoling Du kn egynne å sy med det smme uten å trekke undertråden opp. Ved sying v rynkesting eller innsnitt kn du trekke undertråden opp med hånden, slik t det lir noe tråd over. Før du trekker undertråden opp, skl spolen settes tilke. Før tråden lngs sporet i pilens retning, og l den li der uten å klippe den over. Merke Nåleposisjonsknp Trekk i overtråden for å trekke undertråden opp. Spoledekslet skl være v. Trekk undertråden opp som eskrevet i trinn til 4. Sett spoledekslet på igjen. Overtråd Undertråd 9

22 LÆR Å KJENNE DIN SYMASKIN BYTTE NÅL I dette vsnitt får du opplysninger om symskinnåler. Retningslinjer vedrørende symskinnålen Følg nedenstående retningslinjer vedrørende håndtering v nålen. Det kn være meget frlig ikke å følge disse retningslinjer. Følg nedenstående instruksjoner nøye. Bruk kun lminnelige symskinnåler. Bruk v ndre nåler kn medføre t nålen lir øyd eller t symskinen lir skdet. Bruk ldri øyde nåler. Bøyde nåler rekker lett. Dette kn føre til personskde. Nåletyper og ruken v disse Hvilken symskinnål, som skl rukes, vhenger v stoffet og trådens tykkelse. Bruk nedenstående skjem når du skl velge korrekt nål og tråd til den ktuelle stofftype. Stofftype/Anvendelse Mellomtykt stoff Tynt stoff Tykt stoff Elstisk stoff Fint lærret Tft Flnell, Grdin Lin, Btist Georgette Type Bomullstråd Syntetisk tråd Tråd Tykkelse Silketråd Bomullstråd Syntetisk tråd Chiffon, Stin Silketråd Denim Bomullstråd Cordfløyel Syntetisk tråd Tweed Silketråd 50 Jersey Trikot Stoff som lett filler seg opp Knt i knt sying Tråd til strikkestoff Bomullstråd Syntetisk tråd Silketråd Syntetisk tråd Silketråd Nålestørrelse 75/ 90/4 65/9 75/ 90/4 00/6 Kulenål (gylden) 75/ 90/ /9 90/ /4 00/6 OBS! Jo lvere trådnummer, desto tykkere er tråden, og jo høyere nålnummer, desto tykkere er nålen. Bruk kulenålen til sying i elstisk stoff eller stoff hvor det er stor risiko for t det hoppes over sting. Bruk nålestørrelse 90/4 til 00/6 til sying med gjennemsiktig nylontråd unsett stofftype. Symskinen er fr frikkens side utstyrt med nålstørrelse 75/. 20

23 De korrekte stoff-, tråd- og nålkominsjoner er vist i skjemet på foregående side. Hvis det ikke velges en korrekt kominsjon, især ved sying i tykt stoff (f.eks. denim) med en tynn nål (f.eks. 65/9 til 75/), kn nålen li øyd eller rekke. Der er desuten risiko for t sømmen lir ujevn, t der kommer ulker i stoffet, eller t symskinen hopper over sting. Kontroll v nålen Bytte nål Bytt nål som eskrevet nedenfor. Bruk skrutrekkeren og en uøyd nål se instruksjonene i Kontroll v nålen. Hev nålen ved å dreie svinghjulet mot deg (mot klokken) slik t merket på hjulet peker opp. (På modeller med (nålposisjonsknpp) heves nålen ved å trykke på en gng eller to.) Det er meget frlig å sy med en øyd nål, d dette kn medføre t den rekker mens symskinen er i ruk. Innen nålen ts i ruk, skl du nringe den med den flte siden ned på en rett flte og kontrollere, t vstnden mellom nålen og flten er like stor hele veien. Merke eller Nålposisjonsknpp 2 Slå v mskinen. Flt side Nåltypengivelse Uøyd nål Sørg for å slå v symskinen før du ytter nålen, d det ellers er risiko for personskde dersom det trås på fotpedlen eller det trykkes på strt/stopp-knppen ved et uhell slik t symskinen strter. Senk trykfotrmen. Pln flte Bøyd nål Hvis vstnden mellom nålen og flten ikke er like stor hele veien, er nålen øyd. Du må ldri ruke en ød nål. Trykfotrm Rett flte 2

24 LÆR Å KJENNE DIN SYMASKIN d Hold på nålen med venstre hånd, og ruk en skruetrekker til å dreie nåleskruen mot klokken, slik t nålen kn ts ort. Bemerk Nålen kn ts ort kun ved å løsne nåleskruen en enkelt omdreining. (Hvis nåleskruen løsnes for meget, kn nåleholderen (som holder nålen) flle v. Løsn derfor ikke nåleskruen for meget.) f Hold på nålen med venstre hånd, og strm nåleskruen ved å dreie den med klokken med skruetrekkeren. Doeltnålen settes i på smme måte. e Skruetrekker Nåleskrue Bruk ikke mkt når du løsner eller strmmer nåleskruen, d der ellers er risiko for t noen v symskinens deler kn skdes. Snu nålens flte side mot mskinens kside, og trykk den opp mot nålstopperen. Montering v nåleslget Hvis nåleslget er ttt v, følges prosedyren nedenfor for å montere det på nålstngen. Sørg for å trykke nålen helt opp mot nålestopperen og strmme nåleskruen godt, d der ellers er risiko for t nålen rekker, eller t symskinen skdes. Skyv nåleslget på nålstngen slik t nålskruen sitter på høyre side, og nåltrederstyret er nederst sett fr forsiden v mskinen. Nålstopper Nålskrue Nåltrederstyre Nålstng Sett den nederste knt v nålholderen ut fr enden v nålstngen, og spend nålskruen. Nålstng Nålholder Nålskrue d Rett inn 22

25 Sying med doeltnål Vi hr utviklet din mskin slik t du kn sy med doeltnål og to overtråder. Du kn ruke smme eller to forskellige frver tråd for å sy dekorsjonssømmer. Ytterligere opplysninger om de sømmer du kn sy med doeltnål, fremgår v Innstilling v sømmer (side 52). Bruk kun doeltnåler, som er eregnet til denne mskinen (reservedelskode: ). Andre nåler kn rekke og skde mskinen. Sy ikke med øyde nåler. Nålen kn rekke og du kn skde deg. Du kn ikke ruke nåletrederen til treing v doeltnålen. Tred i stedet doeltnålen for hånd fr forsiden mot ksiden. Hvis du ruker nåletrederen, kn det skde mskinen. Velg en egnet søm når du skl sy med doeltnål, d du ellers kn risikere t nålen rekker, eller t symskinen skdes. Velg en stingredde på 5,0 mm eller mindre, d du ellers kn risikere t nålen rekker, eller t symskinen skdes. Drei lngsomt svinghjulet mot deg (mot klokken) når du hr regulert stingredden, og kontrollér t nålen ikke erører trykkfoten. Hvis nålen rmmer trykkfoten, kn den øyes eller rekke. Bruk zig-zg-trykkfot J når du syr med doeltnål, d du ellers kn risikere t nålen rekker, eller t symskinen skdes. Husk å heve nålen før du vrir stoffet når du endrer syretning. Hvis stoffet vris mens nålen er senket, kn nålen øyes eller rekke. Tredning v doeltnål Montering v doeltnålen. Monter doeltnålen på smme måte som en enkeltnål (se side 2). Monter den ekstr spolepinnen. Sett den ekstr spolepinne i hullet på oversiden v mskinen. Sett den ndre trådsnellen på den ekstr spolepinnen. f Tre høyre nål fr forsiden mot ksiden. Før ikke tråden k nåletrederstyret. Venstre overtråd skl gå gjennom nåletrederstyret. Høyre overtråd skl gå forrn nåletrederstyret. Nåletrederstyre Første trådsnelle Andre trådsnelle Bruk tråden fr den første trådsnellen til å tre mskinen frem til nåletredleder. Prosedyren for treing v mskinen frem til nåletredleder er den smme som ved norml treing v mskinen (med enkeltnål). Se side 7 for ytterligere detljer. Tred venstre nål fr forsiden mot ksiden. d Bemerk Modeller med nåletreder Du kn ikke ruke nåletrederen til treing v doeltnålen. Tre i stedet doeltnålen for hånd fr forsiden mot ksiden. Hvis du ruker nåletrederen, kn du skde mskinen. Bruk zig-zg-trykkfot J, når du syr med doeltnål, ellers kn nålen rekke, eller symskinen skdes. e Bruk tråden fr den ndre trådsnellen til å tre mskinen frem til trådgiveren. Prosedyren for treing v mskinen frem til trådgiveren er den smme som ved norml treing f mskinen (med enkeltnål). Se side 7 for ytterligere detljer. 23

26 LÆR Å KJENNE DIN SYMASKIN BYTTE AV TRYKKFOT Slå lltid v strømmen før du ytter trykkfot. Hvis strømmen er på og du trår på fotpedlen, strter mskinen, og du kn komme til skde. Bruk lltid den korrekte trykkfot til den vlgte søm. Hvis du ruker en gl trykkfot kn nålen treffe trykkfoten og li øyd eller rekke, og du kn komme til skde. Bruk kun en trykkfot som er eregnet for denne mskinen. Hvis du ruker en nnen trykkfot kn det resultere i ulykker eller personskder. Bytte v trykkfot d Trykk på den sorte knppen k på snp-on delen for å frigjøre trykkfoten. Skift trykkfoten som eskrevet nedenfor. Hev nålen ved å dreie svinghjulet mot deg (mot klokken) slik t merket på hjulet peker opp. (På modeller med (nåleposisjonsknpp) heves nålen ved å trykke på en gng eller to.) eller Merke Nåleposisjonsknpp Slå v symskinen, hvis den er på. e Sort knpp Snp-on del Plsser en nnen trykkfot under holderen, slik t stiften på trykkfoten er på linje med rillen i holderen. Plsser trykkfoten slik t okstven som ngir dens type (J, A, et.), er leselig. Sørg for t mskinen er slått v før du ytter trykkfoten, ettersom personskde kn oppstå om det trås på fotpedlen, eller der trykkes på strt/stopp-knppen ved et uhell, slik t symskinen strter. Løft trykkfotsrmen. Snp-on del Rille Stift Bemerk Trykkfot som skl rukes til de enkelte sømmer, vises i LCD-displyet. Se Vlg v søm (side 27) vedrørende vlg v søm. Trykkfotsrm 24

27 f Senk lngsomt trykkfotsrmen, så pinnen på trykkfoten går inn i rillen i snp-on delen. Montering v snp-on delen Anring snp-on delen på linje med trykkfotsstngens nederste venstre side. g Trykkfotsrm Trykkfoten er nå montert. Løft trykkfotsrmen for å kontrollere, t trykkfoten sitter fst. Snp-on del Trykkfotstng Hold snp-on delen på plss med høyre hånd, og strm skruen med skrutrekkeren i venstre hånd. Avmontering v trykkfotholderen Demonter snp-on delen, når symskinen skl rengjøres, eller når det skl monteres en trykkfot som ikke skl monteres på snp-on delen, f.eks. quiltefoten. Demonter snp-on delen med skrutrekkeren. Demontering v snp-on delen Demonter trykkfoten. Se Bytte v trykkfot (side 24) for detljer. Bruk skruetrekkeren til å løsne snp-on delens skrue. Skrutrekker Snp-on del Snp-on delens skrue Bemerk Hvis snp-on delen ikke monteres korrekt, lir trådspendingen feil. Skrutrekker Snp-on del Snp-on delens skrue 25

28 GRUNNLEGGENDE SØM 2 GRUNNLEGGENDE SØM SY Den grunnleggende fremgngsmåte ved sying er eskrevet nedenfor. Les nedenstående retningslinjer, innen symskinen ts i ruk. Vær lltid opmerksom på nålens plssering, når symskinen er i ruk. Hold fingrene vekk fr lle evegelige deler som nålen og svinghjulet, ellers kn personskder oppstå. Skyv/trekk ikke for voldsomt i stoffet under sying, d personskder kn oppstå, eller nålen kn rekke. Bruk ldri øyde nåler. Bøyde nåler rekker lett, hvilket kn forårske personskde. Pss på t symskinnålen ikke treffer knppenåler under syingen, d dette kn medføre t den øyes eller rekker. Generel fremgngsmåte ved sying Følg fremgngsmåten eskrevet nedenfor. Slå på symskinen. Slå på symskinen. Ytterligere opplysninger om hvordn symskinen slås på fremgår v Strømforsyning (side 9). 2 Velg sømtype. Velg en pssende sømtype til det ktuelle emne. Ytterligere oplysninger om vlg v søm fremgår v Vlg v søm (side 27). 3 Monter trykkfoten. Monter den korrekte trykkfot til den vlgte sømype. Ytterligere opplysninger om utskifting v trykkfoten fremgår v Bytte v trykkfot (side 24). 4 Begynn å sy. Legg stoffet til rette og egynn å sy. Kutt v trådene når du er ferdig med å sy. Ytterligere oplpysninger om hvordn mn egynner å sy, fremgår v Når du egynner å sy (side 28). 26

29 Vlg v søm Velg ønsket søm med stingvelgerknppene. Når symskinen slås på, er der vlgt rettsøm ( venstre nåleposisjon). [Eksempel] Vlg v søm. Trykk på stingvelger for å velge søm 04. Velg 4 med høyre, og velg 0 med til venstre. Slå på symskinen. Trykk på + eller på (knpp for regulering v stinglengde) for å øke eller redusere stinglengden. 2 Trykk på (stingvelgerknppene). Nummeret på den vlgte søm vises. Tryk på + eller på for å øke eller reduseret tllet med én. Når det trykkes på høyre, endres tllet til høyre, og når det trykkes på venstre, endres tllet til venstre. Knpp til regulering v stinglengde Kort Lng Trykk på + eller på (knpp for regulering v stingredde) for å øke eller redusere stingredden. Søm er vlgt. Monter trykkfoten. Bemerk Den trykkfot som skl rukes, er mrkeret med et okstv (G, A, J, N eller R) under til høyre for sømnummeret. Knpp for regulering v stingredden Sml Bred Bemerk Når stinglengden eller stingredden endres fr stndrdindstillingen, forsvinner omkring eller i LCD-displyet. Når stinglengden eller stingredden settes tilke til stndrdindstillingen, vises igjen omkring eller i LCD-displyet. Hvis stingredden for den vlgte søm ikke kn reguleres, vises -- til høyre for i LCD-displyet. d Reguler om nødvendig stinglengde og redde. Sying med de forskjellige sømtyper er eskrevet i følgende eksempel. Vri lngsomt svinghjulet mot deg (mod klokken) når du hr regulert stingredden, og kontroller t nålen ikke erører trykkfoten. Hvis nålen treffer trykkfoten, kn den øyes eller rekke. Øk stinglengden hvis stingene klumper seg smmen. Hvis du fortsetter å sy, risikerer du nålen øyes eller rekker. 27

30 GRUNNLEGGENDE SØM Når du egynner å sy Senk trykkfotsrmen. e Hev nålen ved å vri svinghjulet mot deg (mot klokken), så merket på hjulet peker opp. (På modeller med (nålposisjonsknpp) heves nålen ved å trykke på en gng eller to.) Mærke eller Nålepositionsknp f Trykkfotsrm På modeller med knpp til regulering v syhstighet skyves knppen til venstre eller høyre for å regulere syhstigheten. Se Knpp for regulering v syhstighet (for modeller med strt/stopp-knpp) (side 0). Løft trykkfotsrmen. Trykkfotsrm Legg stoffet under trykkfoten, før tråden under trykkfoten, og trekk. 5 m tråd mot mskinens kside. Knpp til regulering v syhstighet Trå lngsomt fotpedlen ned. (På modeller g med (strt/stop-knpp), hvor fotpedlen ikke er kolet til, trykk på en enkelt gng.) eller d 5 m Hold i enden v tråden og på stoffet med venstre hånd, og vri svinghjulet inn mot deg (mot klokken) med høyre hånd for å senke nålen til det sted hvor sømmen skl strte. Strt/stop-knp Symskinen egynder t sy. Flytt foten fr fotpedlen, eller trykk på h (strt/stopp-knpp) en enkelt gng (hvis mskinen le strtet ved å trykke på (strt/ stopp-knpp)) (for modeller med strt/stoppknpp). Symskinen stopper. Hev nålen ved å vri på svinghjulet mot deg (mot i klokken), så merket på hjulet peker opp. (På modeller med (nåleposisjonsknpp) heves nålen ved å trykke på en gng eller to.) Løft trykkfotsrmen. j 28

31 k Trekk stoffet til venstre for mskinen, og før trådene gjennom trådkutteren for å kutte dem over. Trådkutter OBS! Når fotpedlen er tilkolet, kn du ikke strte og stoppe syingen med (strt/ stopp-knppen). Når syingen stoppes, lir nålen nede (i stoffet). Symskinen kn innstilles til t stoppe med nålen i hevet posisjon. Ytterligere opplysninger om hvordn du innstiller symskinen til å stoppe syingen med hevet nål, fremgår v Endring f nålens stopposisjon (side 0). Sying v festesting Når du hr vlgt en nnen søm enn rettsøm eller zig-zg-søm, som festes med glengs sying, sys det ved trykk på (knppen til klengs sying/ festing) festesting, dvs. 3-5 sting oppå hverndre. Trådspenning Trådspenningen hr innflytelse på stingenes kvlitet. Det kn være nødvendig å regulere den når du skifter til nnet stof eller en nnen tråd. OBS! Vi nefler t du syr en prøve på en stoffrest før du egynner å sy. Korrekt spenning Korrekt spenning er viktig d for mye eller for lite spenning minsker sømmenes styrke eller rynker stoffet. 2 Vrngside Retside Overtråd d Undertråd 3 4 Overtråden er for strm Der dnnes løkker på stoffets rettside Vrngside Rettside Overtråd d Undertråd e Det dnnes løkker på rettsiden v stoffet 4 Løsning Reduser spenningen ved å vri knppen for regulering v overtrådens spenning til et lvere tll. 2 Bklengs syning Fesing 2 OBS! Enten det rukes klengs sying eller festing, vhenger v den vlgte søm. Se Innstilling v sømmer (side 52) for detljer. 5 4 Overtråden er for løs Det dnnes løkker på stoffets vrngside. 5 Vrngside Rettside Overtråd 2 d Undertråd e Det dnnes løkker på vrngsiden f stoffet 3 4 Løsning Øk spennngen ved å vri knppen til regulering v overtrådens spenning til et høyere tl

32 GRUNNLEGGENDE SØM NYTTIGE SYTIPS Herunder er eskrevet forskjellige måter for å oppnå edre resultter. Se disse tips under syingen. Prøvesying Når du hr vlgt en søm, innstiller mskinen utomtisk stingredde og stinglengde for den vlgte søm. Det nefles dog å prøvesy i en stoffrest, d det (lt etter stoff- og stingtype) ikke er sikkert t du oppnår det ønskede resultt. Bruk smme tråd og stofftype til prøvesyningen som til det ktuelle syreide, og kontroller trådspenning smt stinglengde og -redde. Prøvesyingen skl minne så meget som mulig om det ktuelle syreide, d resulttet vrierer lt etter stingtype og ntllet v stofflg. Endring v syretning Stopp symskinen når du kommer til et hjørne. L nålen li nede (i stoffet). Hvis nålen er hevet, senkes den ved enten å vri svinghjulet mot deg (mot klokken) eller ved å trykke på (nåleposisjonsknpp) en enkelt gng (for modeller med nåleposisjonsknpp). Når du syr med doeltnål, skl du huske å heve nålen før du endrer syretning. Hvis stoffet vris mens nålen er senket, kn nålen øyes eller rekke. Sying v hjørner Stopp syingen, og skift syretning rundt lngs rundingen. Velg en kortere stinglengde for å få en finere søm, når du syr en sikk-skk-søm lngs et hjørne. Sying i tykt stoff Hvis det ikke er plss til stoffet under trykkfoten Løft trykkfotrmen helt opp, hvis de ikke er plss til stoffet under trykkfoten. Løft trykkfotrmen, og vri stoffet. Vri stoffet med nålen som omdreiningspunkt. Senk trykkfotrmen, og fortsett med å sy. 30

33 Hvis det er tykke sømmer i stoffet, og det ikke trnsporteres i strten v sømmen Sikk-skk-trykkfot J er utstyrt med en funksjon, som sikrer t den er pln. Syretning Løft trykkfotrmen, når du kommer til en søm som er for tykk for å kunne være under trykkfoten. Trykk på den sorte knppen på venstre side v trykkfoten. Hold knppen inne, og senk trykkfoten. Sying i tynt stoff Hvis du syr i tynt stoff, kn sømmen li ujevn, eller stoffet trnsporteres ikke korrekt. Hvis dette skjer, skl du lege et stykke tynt ppir eller nnet forsterkende mterile under stoffet og sy dette smmen med stoffet. Riv ppiret v når du er ferdig med syingen. Ppir/forsterkende mterile Sying i elstisk stoff Begynn med å tråkle stoffstykkene smmen, og sy deretter uten å strekke stoffet. 2 Sort knpp Slipp knppen. Trykkfoten er på nivå med sømmen, så stoffet kn trnsporteres. Når stedet er psseret, vender trykkfoten tilke til norml posisjon. Hvis du syr i stoff som er mer enn 6 mm tykt, eller hvis du trykker for hrdt på stoffet, kn nålen øyes eller rekke Tråkletråd Slik rukes frirmen Å sy med frirm er prktisk til sying v rørformede deler og områder som er vnskelige å komme til. Løft ort tilehørsoksen for å ruke frirmen. Skyv tilehørsoksen mot venstre for å frigjøre den. Tilehørsoks 3

34 NYTTESØMMER 3 NYTTESØMMER OVERLOCKSØM Du kn ruke overloksømmen til å sy sømmer og knte dem smtidig. Den er også velegnet til sying i elstiske stoffer. Sømetegnelse Mønster Trykkfot Mønsternr. 70 sømsmodell 60 sømsmodell 50 sømsmodell 40 sømsmodell Anvendelse Stingredde [mm (tommer)] Stinglengde [mm (tommer)] Autom. Mnuell Autom. Mnuell Doeltnål Overtrnsportør Bklengs sying/ forsterkning Sikk-skksøm J Sying v overloksøm og påsyning v ppliksjon 3,5 (/8) (0 /4),4 0,0 4,0 (0 3/6) Bkl. Trepunkts sikk-skksøm J Sying v overloksøm i mellomtykt stoff eller elstisk stoff, isying v elstikk, stopping et. 5,0,5 7,0 (/6 /4),0 0,2 4,0 (/64 3/6) G Sying v overloksøm i tynt eller mellomtykt stoff 3,5 (/8) 5,0 (3/32 3/6) 2,0,0 4,0 (/6 3/6) Nej Forstt. Overloksøm G Sying v overloksøm i tykt stoff 5,0 5,0 (3/32 3/6),0 4,0 (/6 3/6) Nej Forstt. J Sying v overloksøm i elstisk stoff 5,0 (0 /4) 0,5 4,0 (/32 3/6) Bkl.: Bklengs : Forsterkningssøm Bruk ikke klengs sying. Monter overlokfot G eller sikk-skkfot J. Velg en søm. Se Vlg v søm (side 27) for detljer. Sy med stoffknten mot trykkfotens styring. d Legg knten v stoffet mot trykkfotens styring, og senk trykkfotsrmen. Nålepsssjepunkt Styring Vri lngsomt svinghjulet mot deg (mot klokken), når du hr regulert stingredden, og kontroller t nålen ikke erører trykkfoten. Hvis nålen treffer trykkfoten, kn den øyes eller rekke. 32

35 ALMINDELIGE STING Rettsøm rukes til sying vnlige sømmer. Du kn velge mellom tre forskjellige grunnsømmer. Sømetegnelse Mønster Trykkfot Mønsternr. 70 sømsmodell 60 sømsmodell 50 sømsmodell 40 sømsmodell Anvendelse Stingredde [mm (tommer)] Stinglengde [mm (tommer)] Autom. Mnuell Autom. Mnuell Doeltnål Overtrnsportør Bklengs sying/ feste-sting Rettsøm Venstre Trestegs elstisk søm Bkl.: Bklengs Almindelige sting J Midt J J : Forsterkningssøm Bruk ikke klengs sying. Tråkle eller nåle stoffstykkene smmen. Almindelige sømmer, sying v rynkesting eller innsnitt et. Isetting v glidelåser, lmindelige sømmer, sying v rynkesting eller innsnitt et. Isying v ermer, sying v innersømmer, sying i elstisk stoff og sying v dekorsjonssting 0,0 (0) (0 /4) 0,0 (0) (0 /4) 0,2 5,0 (/64 3/6) 0,2 5,0 (/64 3/6),5 4,0 (/6 3/6) Bkl. Bkl. Kutt v tråden når du er ferdig med å sy. f Ytterligere opplysninger fremgår v Når du egynner å sy (side 28). 3 Monter sikk-skk trykkfot J. Velg en søm. Se Vlg v søm (side 27) for detljer. d Senk nålen ned i stoffet, der hvor sømmen skl strte. Begynn å sy. e Se Når du egynner å sy (side 28) for detljer. Ytterligere oplysninger om å sy klengs/ forsterkning fremgår v Sying v festesting (side 29). Endring v nålposisjon Nålposisjonen kn reguleres med rettsøm (venstre nålposisjon) og tredoel elstisk søm. Når det trykkes + på knppen for regulering v stingredde, flyttes nålen til høyre; når det trykkes på knppen for regulering v stingredde, flyttes nålen til venstre. Knpp for regulering f stingredden Venstre nålposisjon Høyre nålposisjon 33

36 NYTTESØMMER BLINDSØM Du kn ruke lindsøm til vslutning v knter på reidet, f.eks. knten på ukseen, uten t sømmen synes. Sømetegnelse Mønster Trykkfot Mønsternr. 70 sømsmodell 60 sømsmodell 50 sømsmodell 40 sømsmodell Anvendelse Stingredde [mm (tommer)] Stinglengde [mm (tommer)] Autom. Mnuell Autom. Mnuell Doeltnål Overtrnsportør Bklengs sying/ forsterket søm R Blindsting i mellomtykt stoff 0 (0) 3 3 2,0,0 3,5 (/6 /8) Blindsting R Blindsting i elstisk stoff 0 (0) 3 3 2,0,0 3,5 (/6 /8) : Forsterket søm Brett stoffet der hvor lindsømmens knt skl være, og tråkle. 5 mm fr stoffknten. Brett stoffet tilke lngs tråklestingene, og plsser stoffet med vrngsiden opp. Hvis nålen går for lngt inn på retteknten Hvis nålen får ftt i for meget v flden, reguleres stingredden, slik t nålen såvidt får tk i knten, ved å trykke på + på tsten til regulering v stingredde. Stoffets vrngside Tråkletråd Ønsket sømknt d 5 mm Monter trykkfot R til lindsting. Stoffets vrngside Stoffets rettside Hvis nålen ikke går lngt nok inn på retteknten Hvis nålen ikke får ftt i flden, reguleres stingreddenslik t nålen såvidt får tk i knten ved å trykke på - på tsten for regulering v stingredde. Velg en søm. d Legg stoffet med knten v retten inn mot trykkfotens styring, og senk trykkfotsrmen. Kontroller t nålen kkurt får ftt i knten v retten. R Stoffets vrngside Stoffets rettside Ytterligere opplysninger om endring v stingredde fremgår v Vlg v søm (side 27) e f Sy med knten v retten inn mot trykkfotens styring. Fjern tråkletråden og snu stoffet med rettsiden opp. Nål Nålpsssjepunkt Bretteknt d Stoffets vrngside e Styring Stoffets vrngside Stoffets rettside 34

37 KNAPPHULL Du kn ruke symskinen til å sy knpphull og isying v knpper. Sømetegnelse Mønster Trykkfot Mønsternr. 70 sømsmodell 60 sømsmodell 50 sømsmodell 40 sømsmodell Anvendelse Stingredde [mm (tommer)] Stinglengde [mm (tommer)] Autom. Mnuell Autom. Mnuell Doeltnål Overtrnsportør Bklengs sying/ Forsterket søm A Vnnrette knpphull i tynt og mellomtykt stoff 5,0 3,0-5,0 (/8-3/6) 0,4 (/64) 0,2-,0 (/64-/6) Aut. forst. A A Fste knpphull i stoff med fòr Knpphull i elstisk stoff eller strikkestoff 5,0 6,0 (5/64) 3,0 5,0 (/8-3/6) 3,0 6,0 (/8-5/64) 0,4 (/64),0 0,2,0 (/64-/6) 0,5 2,0 (/32-/6) Aut. forst. Aut. forst. 3 Knpphullsting A Knpphull i elstisk stoff 6,0 (5/64) 3,0 6,0 (/8-5/64),5,0 3,0 (/6-/8) Aut. forst. A knpphull i tykt eller Nøkkelhullformede loddent stoff 7,0 (/4) 3,0 7,0 (/8-/4) 0,5 (/32) 0,3,0 (/64-/6) Aut. forst. A Nøkkelhullformede knpphull i mellomtykt og tykt stof 7,0 (/4) 3,0 7,0 (/8-/4) 0,5 (/32) 0,3,0 (/64-/6) Aut. forst. A Nøkkelhullformede knpphull i tykt eller loddent stoff 7,0 (/4) 3,0 7,0 (/8-/4) 0,5 (/32) 0,3,0 (/64-/6) Aut. forst. Sikk-skksting (til quiltning) J Appliktionsquiltning, frirmsquiltning, stinsøm, knppisying 3,5 (/8) (0 /4) Aut. forst.: Automtisk forsterket søm: Forsterket søm Den mksimle knpphulslengde er. 28 mm (dimeter + knppens tykkelse). Knpphull sys fr trykkfotens forknt og kover som vist nedenfor.,4 0,0-4,0 (0-3/6) Forsterkningssøm 35

38 NYTTESØMMER Betegnelsene på de forskellige deler v knpphullsfot A, som rukes til sying v knpphull ngis nedenfor. Hvis knppen ikke psser i knppholderen Legg smmen knppens dimeter og tykkelse og innstill knppholderen til den eregnede lengde. (Avstnden mellom mrkeringene på trykkfotsklen er 5 mm) A Knppholder Trykkfotsskl Pinne d Linjer på knpphullsfoten e 5 mm 4 Bruk sykritt til å mrkere knpphullets lengde og plssering på stoffet. Trykkfotsskl Knpphullslengde (dimeter + knppens tykkelse) 5 mm Eksempel: Ved ruk v en knpp med en dimeter på 5 mm og en tykkelse på 0 mm skl knppholderen innstilles til 25 mm på sklen. 0 mm 5 mm 2 Monter knpphullsfot A. Velg et knpphull. d Merker på stoffet Trekk ut knppholderen på knpphullsfot A og sett i knppen. e Legg stoffet slik, t det forreste v merkene på stoffet er på linje med de røde linjer på siden v knpphullsfoten, og senk trykkfotsrmen. Før overtråden ned gjennom hullet i trykkfoten. A 2 2 A Knpphullets størrelse er nå innstilt. Merke på stoffet Røde linjer på knpphullsfoten 36

SLIK KOMMER DU I GANG FØR DU BEGYNNER Å SY BRUKSSTING BRODERING APPENDIKS. Computerstyrt sy- og broderimaskin. Bruksanvisning

SLIK KOMMER DU I GANG FØR DU BEGYNNER Å SY BRUKSSTING BRODERING APPENDIKS. Computerstyrt sy- og broderimaskin. Bruksanvisning SLIK KOMMER DU I GANG FØR DU BEGYNNER Å SY BRUKSSTING BRODERING APPENDIKS Computerstyrt sy- og roderimskin Bruksnvisning Viktige sikkerhetsinstruksjoner Les disse sikkerhetsinstruksjonene før mskinen ts

Detaljer

Bruksanvisning Product Code (Produktkode) 885-V95/V97

Bruksanvisning Product Code (Produktkode) 885-V95/V97 Dtstyrt roderi- og symskin Bruksnvisning Produt Code (Produktkode) 885-V95/V97 SLIK KOMMER DU I GANG FØR DU BEGYNNER Å SY BRUKSSTING BRODERING VEDLEGG Besøk oss på http://solutions.rother.om der du kn

Detaljer

Brugsanvisning. Datastyrt symaskin Bruksanvisning. Computerstyret symaskine

Brugsanvisning. Datastyrt symaskin Bruksanvisning. Computerstyret symaskine Dtstyrt symskin Bruksnvisning Computerstyret symskine Brugsnvisning Product Code (Produktkode):/ Produktkode (Product Code): 885-V60/V61/V62/V63/V64/V65 BLI KJENT MED SYMASKINEN Dtstyrt symskin Bruksnvisning

Detaljer

Brukerhåndbok. Les før bruk. Les når du trenger utfyllende informasjon. Datastyrt symaskin KOMME I GANG GRUNNLEGGENDE SYFUNKSJONER NYTTESØM TILLEGG

Brukerhåndbok. Les før bruk. Les når du trenger utfyllende informasjon. Datastyrt symaskin KOMME I GANG GRUNNLEGGENDE SYFUNKSJONER NYTTESØM TILLEGG Brukerhåndok Dtstyrt symskin KOMME I GANG Les før ruk. GRUNNLEGGENDE SYFUNKSJONER NYTTESØM Les når du trenger utfyllende informsjon. TILLEGG Viktige sikkerhetsinstrukser Les disse sikkerhetsinstruksene

Detaljer

Bruksanvisning Bruksan

Bruksanvisning Bruksan Bruksanvisning VIKTIGE SIKKERHETSREGLER Følg alltid de grunnleggende sikkerhetsregler vedrørende bruk av maskinen, herunder følgende: Les samtlige instruksjoner før maskinen tas i bruk. FARLIG - Slik

Detaljer

Bruksanvisning/ Brugsanvisning

Bruksanvisning/ Brugsanvisning 1 6 d c e Bruksnvisning/ Brugsnvisning f h g i j k l m 7 8 10 2 3 9 c e d Bkovervendt/Bgudvendt Høyde/højde 61-105 cm 4 5 11 12 Mks vekt/vægt 18 kg Alder 9m 4å UN regultion no. R129 i-size 8 9 13 14 15

Detaljer

Bruksanvisning. Klargjøring. Grunnleggende sying. Stingtyper. Tegn-/ dekorasjonssting. Brodering. Broderienhet MY CUSTOM STITCH (MINE EGNE STING)

Bruksanvisning. Klargjøring. Grunnleggende sying. Stingtyper. Tegn-/ dekorasjonssting. Brodering. Broderienhet MY CUSTOM STITCH (MINE EGNE STING) Klrgjøring Dtstyrt sy- og roerimskin Bruksnvisning Grunnleggene sying Stingtyper Tegn-/ ekorsjonssting Broering Broerienhet MY CUSTOM STITCH (MINE EGNE STING) Tillegg VIKTIGE SIKKERHETSREGLER Følg llti

Detaljer

Klargjøring. Grunnleggende sying. Stingtyper. Tegn-/dekorasjonssting. Brodering. Broderienhet MY CUSTOM STITCH (MINE EGNE STING) Tillegg

Klargjøring. Grunnleggende sying. Stingtyper. Tegn-/dekorasjonssting. Brodering. Broderienhet MY CUSTOM STITCH (MINE EGNE STING) Tillegg Klrgjøring Dtstyrt sy- og roerimskin Bruksnvisning Grunnleggene sying Stingtyper Tegn-/ekorsjonssting Broering Broerienhet MY CUSTOM STITCH (MINE EGNE STING) Tillegg VIKTIGE SIKKERHETSREGLER Følg llti

Detaljer

Montering av Grand Star leddporter

Montering av Grand Star leddporter Montering v Grnd Str leddporter Slik holder du porten fin i mnge år Før du strter å mle, gi porten ett til to strøk Visir eller tilsvrende grunning. Bruk nerkjent, god husmling. To til tre strøk er å nefle.

Detaljer

KOMME I GANG. Les før bruk. GRUNNLEGGENDE SYFUNKSJONER NYTTESØM. Les når du trenger utfyllende informasjon. TILLEGG. Datastyrt symaskin Brukerhåndbok

KOMME I GANG. Les før bruk. GRUNNLEGGENDE SYFUNKSJONER NYTTESØM. Les når du trenger utfyllende informasjon. TILLEGG. Datastyrt symaskin Brukerhåndbok Les før bruk. KOMME I GANG GRUNNLEGGENDE SYFUNKSJONER Les når du trenger utfyllende informasjon. NYTTESØM TILLEGG Datastyrt symaskin Brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstrukser Les disse sikkerhetsinstruksene

Detaljer

Eneboerspillet. Håvard Johnsbråten

Eneboerspillet. Håvard Johnsbråten Håvrd Johnsråten Eneoerspillet Når vi tenker på nvendelser i mtemtikken, ser vi gjerne for oss Pytgors læresetning eller ndre formler som vi kn ruke til å eregne lengder, reler, kostnder osv. Men mer strkte

Detaljer

Bruksanvisning. Symaskin. Product Code (Produktkode): 888-X53/X54/X55/X56

Bruksanvisning. Symaskin. Product Code (Produktkode): 888-X53/X54/X55/X56 Bruksanvisning Symaskin Product Code (Produktkode): 888-X/X/X/X6 Besøk oss på http://solutions.brother.com der du kan få produktstøtte og svar på hyppig stilte sporsmål (HSS). VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Detaljer

nor i 2012 Mercury Marine 90-8M0066063 112

nor i 2012 Mercury Marine 90-8M0066063 112 nor i 2012 Mercury Mrine 90-8M0066063 112 ii nor Komponenter styrekulthåndtk Plssering v styrekulthåndtkskomponenter... 1 Betjening v dødmnnsbryter Dødmnnsbryter... 2 Justering v styrekulthåndtk Justeringer...

Detaljer

Montering av Grandal vippeporter

Montering av Grandal vippeporter Montering v Grndl vippeporter Gjelder for lle Viking og Viking ekstr vippeportbeslg Bildet viser ferdig montert vippeport med slglister v stål. Nødvendig verktøy Hmmer, vter, bufil, kubein, tommestokk,

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE MANUALEN

TA VARE PÅ DENNE MANUALEN INSTRUKSJONSBOK VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER Dette apparatet er ikke beregnet for bruk av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske eller mentale evner, innskrenkede sanseevner eller mangel på

Detaljer

SIKKERHETSINSTRUKSER Denne husholdningssymaskinen er utformet i henhold til IEC/EN 60335-2-28.

SIKKERHETSINSTRUKSER Denne husholdningssymaskinen er utformet i henhold til IEC/EN 60335-2-28. BRUKSANVISNING E10 SIKKERHETSINSTRUKSER Denne husholdningssymaskinen er utformet i henhold til IEC/EN 60335-2-28. Elektrisk tilkobling Denne symaskinen må brukes i henhold til spenningen som er angitt

Detaljer

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her ADS-2100 Les Produktsikkerhetsguide før du koler til mskinen. Les deretter Hurtigstrtguide for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL ADVARSEL viser en potensielt frlig

Detaljer

510 Series Color Jetprinter

510 Series Color Jetprinter 510 Series Color Jetprinter Brukerhåndok for Windows Feilsøking for instllering En sjekkliste for å finne løsninger på vnlige instlleringsprolemer. Skriveroversikt Lære om skriverdelene og skriverprogrmvren.

Detaljer

Sirkellinjal Circular attachment

Sirkellinjal Circular attachment designer DIMOND -serien designer RUY -serien designer TOPz - serien SPPHIRE -serien OPL -serien Sirkellinjal Circular attachment NORSK 4 35 5-1 4 35-1 Sirkellinjal Sirkellinjalen er det perfekte verktøyet

Detaljer

Løsningsforslag til avsluttende eksamen i HUMIT1750 høsten 2003.

Løsningsforslag til avsluttende eksamen i HUMIT1750 høsten 2003. Løsningsforslg til vsluttende eksmen i HUMIT1750 høsten 2003. Teksten under hr litt litt prtsom fordi jeg hr villet forklre hvordn jeg gikk frm. Fr en studentesvrelse le det ikke forventet nnet enn sluttresulttene.

Detaljer

OEKAKI 50 OEKAKI-SERIEN

OEKAKI 50 OEKAKI-SERIEN SYMASKIN FOR HJEMMEBRUK med OEKAKI- FUNKSJON Bruksanvisning OEKAKI 50 OEKAKI-SERIEN Les denne bruksanvisningen nøye før bruk og følg alltid instruksjonene. Oppbevar denne bruksanvisningen lett tilgjengelig

Detaljer

SIKKERHETSINSTRUKSER Denne husholdningssymaskinen er utformet i henhold til IEC/EN 60335-2-28.

SIKKERHETSINSTRUKSER Denne husholdningssymaskinen er utformet i henhold til IEC/EN 60335-2-28. BRUKSANVISNING E20 SIKKERHETSINSTRUKSER Denne husholdningssymaskinen er utformet i henhold til IEC/EN 60335-2-28. Elektrisk tilkobling Denne symaskinen må brukes i henhold til spenningen som er angitt

Detaljer

Dok.nr.: JD 551 Utgitt av: Teknikk Godkjent av: Teknologi

Dok.nr.: JD 551 Utgitt av: Teknikk Godkjent av: Teknologi Jernbneverket SIGNL Kp.: 7.d Teknologi Regler for bygging Utgitt: 0.0. Justeringsregler 0/50 KHz innkoblingsfelt, rele i ett Rev.: Togdeteksjon Side: v 7 GENERELT.... Spesielle forholdsregler.... Gyldige

Detaljer

Stoffrester Glidelås Borrelås Karabinkrok Bånd Vatt litt mer vannbestandig tekstilvoksduk

Stoffrester Glidelås Borrelås Karabinkrok Bånd Vatt litt mer vannbestandig tekstilvoksduk Mobillommebok Hva trenger du: Stoffrester: : Til utsiden: Kortlomme 22 cm (høyde) x 9,5 cm (1 stk) Veske, frem- og bakstykke: 13 cm x 9,5 cm (2 stk) Lokk: 10 cm x 7 cm (2 stk) For, syns inni 13 cm x 9,5

Detaljer

Kompakt. Enkel. Fornøyelse.

Kompakt. Enkel. Fornøyelse. Elna Lotus på MoMA En kompakt symaskin med et unik design: den originale Elna Lotus fra 1968 er utstilt på The Museum of Modern Art (MoMA) i New York. Lotus var for Elna en salgsuksess over hele verden

Detaljer

3.7 Pythagoras på mange måter

3.7 Pythagoras på mange måter Oppgve 3.18 Vis t det er mulig å multiplisere og dividere linjestykker som vist i figur 3.. Bruk formlikhet. 3.7 Pythgors på mnge måter Grekeren Pythgors le født på Smos 569 og døde. år 500 f. Kr. Setningen

Detaljer

SIKKERHETSINSTRUKSER Denne husholdningssymaskinen er utformet i henhold til IEC/EN 60335-2-28.

SIKKERHETSINSTRUKSER Denne husholdningssymaskinen er utformet i henhold til IEC/EN 60335-2-28. BRUKSANVISNING SIKKERHETSINSTRUKSER Denne husholdningssymaskinen er utformet i henhold til IEC/EN 60335-2-28. ELEKTRISK TILKOBLING Denne symaskinen må brukes i henhold til spenningen som er angitt på den

Detaljer

Det er bare å trykke på en tast og starte å sy.

Det er bare å trykke på en tast og starte å sy. Det er bare å trykke på en tast og starte å sy. Tysk ingeniørkunst Innovativt design Med den originale Pfaff Feature! Svært enkelt Høy kvalitet Typisk Pfaff Har du lyst til å sy? Med select-symaskinen

Detaljer

Brøkregning og likninger med teskje

Brøkregning og likninger med teskje Brøkregning og likninger med teskje Dette heftet gir en uformell trinn for trinn gjennomgng v grunnleggende regler for brøkregning og likninger. Dette er sto som vi i FYS 000 egentlig forventer t dere

Detaljer

Bruksanvisning KEEPING THE WORLD SEWING

Bruksanvisning KEEPING THE WORLD SEWING Bruksanvisning KEEPING THE WORLD SEWING SIKKERHETSINSTRUKSER Denne husholdningssymaskinen er utformet i henhold til IEC/EN 60335--8. Elektrisk tilkobling Denne symaskinen må brukes i henhold til spenningen

Detaljer

Før du kan bruke maskinen, bør du lese denne hurtigstartguiden for korrekt oppsett og installering.

Før du kan bruke maskinen, bør du lese denne hurtigstartguiden for korrekt oppsett og installering. Hurtigstrtguide Strt her MFC-490CW Før du kn ruke mskinen, ør du lese denne hurtigstrtguiden for korrekt oppsett og instllering. ADVARSEL Advrsel-symolet forteller deg hvilke forholdsregler du ør t for

Detaljer

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her DCP-J40DW Les Produktsikkerhetsguide før du koler til mskinen. Les deretter Hurtigstrtguide for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL FORSIKTIG VIKTIG ADVARSEL indikerer

Detaljer

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her MFC-J440DW MFC-J460DW Les Produktsikkerhetsguide før du koler til mskinen. Les deretter Hurtigstrtguide for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL FORSIKTIG VIKTIG ADVARSEL

Detaljer

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her MFC-J650DW MFC-J870DW Les Produktsikkerhetsguide før du koler til mskinen. Les deretter Hurtigstrtguide for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL FORSIKTIG VIKTIG ADVARSEL

Detaljer

SYMASKIN FOR HJEMMEBRUK BRUKER- VEILEDNING

SYMASKIN FOR HJEMMEBRUK BRUKER- VEILEDNING SP00 Serien SYMASKIN FOR HJEMMEBRUK BRUKER- VEILEDNING Les denne bruksanvisningen nøye før bruk og følg alltid instruksjonene. Oppbevar denne bruksanvisningen lett tilgjengelig slik at du raskt kan finne

Detaljer

Microsoft PowerPoint MER ENN KULEPUNKTER

Microsoft PowerPoint MER ENN KULEPUNKTER Mirosoft PowerPoint MER ENN KULEPUNKTER INNHOLDSFORTEGNELSE: Opprette en ny presentsjon: «Ml» vs. «tomt skll» Bilder: Sette inn ilder fr Google ildesøk. Bilder: Sette inn llerede lgrede ilder. Bilder:

Detaljer

2 50mm 4x 1x 1x a b c b A B C 1 b b a B b b 6 b b a

2 50mm 4x 1x 1x a b c b A B C 1 b b a B b b 6 b b a 50mm A B C 4x x x 3 4 5 B 6 7 8 9 0 3 4 5 A 3 45 o 3 4 45 o 3 5 6 SIKKERHETSREGLER Les disse sikkerhetsinstruksene før du tr i ruk pprtet. Oppevr de i nærheten for fremtidig refernse. Disse instruksene

Detaljer

HJEMMEBRUK SYMASKIN BRUKER VEILEDNING

HJEMMEBRUK SYMASKIN BRUKER VEILEDNING SP100 Serien A og B HJEMMEBRUK SYMASKIN BRUKER VEILEDNING Les denne bruksanvisningen nøye før bruk og følg alltid instruksjonene. Oppbevar denne bruksanvisningen lett tilgjengelig slik at du raskt kan

Detaljer

KLIMAANLEGG (DELT TYPE)

KLIMAANLEGG (DELT TYPE) OWNER S MANUAL BRUKERHÅNDBOK KLIMAANLEGG (DELT TYPE) For generell, privt bruk NO Innendørsenhet RAS-07PKVP-E RAS-10PKVP-E RAS-13PKVP-E RAS-16PKVP-E RAS-18PKVP-E RAS-07PKVP-ND RAS-10PKVP-ND RAS-13PKVP-ND

Detaljer

Installeringshåndbok. Daikin Altherma lavtemperatur monoblokk tilleggsboks EK2CB07CAV3. Installeringshåndbok. Norsk

Installeringshåndbok. Daikin Altherma lavtemperatur monoblokk tilleggsboks EK2CB07CAV3. Installeringshåndbok. Norsk Instlleringshåndbok Dikin Altherm lvtempertur monoblokk tilleggsboks EKCB07CAV Instlleringshåndbok Dikin Altherm lvtempertur monoblokk tilleggsboks Norsk Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om dokumentsjonen.

Detaljer

Samsvarserklæring FCC og IC. EU-samsvarserklæring. Miljøsamsvarserklæring. Takk. 2014 Mercury Marine Pinpoint GPS 90-8M0089316 1213

Samsvarserklæring FCC og IC. EU-samsvarserklæring. Miljøsamsvarserklæring. Takk. 2014 Mercury Marine Pinpoint GPS 90-8M0089316 1213 Smsvrserklæring FCC og IC PINPOINT FJERNKONTROLL, FCC ID - MVU10148 ACMA: N2523 IC: 6094A-09291, 6094A-09305 Denne enheten er i smsvr med del 15 v FCC-reglene. Bruken er underlgt følgende to etingelser:

Detaljer

24" 610 mm. 18" 457 mm. 22.3" 566 mm 28" 711 mm 38" 965 mm

24 610 mm. 18 457 mm. 22.3 566 mm 28 711 mm 38 965 mm Egenskper - SV-9075 Hevemeknisme LCD-hengsel 5 heving 4 Areidsflte 5 Låsr skuff Vippr tstturskuff og håndleddsstøtte 7 Høyre/venstre musskuff og -holder 8 Kelorgnisering 9 Løfterems for hevemeknisme 0

Detaljer

Bruksanvisning KEEPING THE WORLD SEWING

Bruksanvisning KEEPING THE WORLD SEWING Bruksanvisning KEEPING THE WORLD SEWING SIKKERHETSINSTRUKSER Denne husholdningssymaskinen er utformet i henhold til IEC/EN 60335--8. Elektrisk tilkobling Denne symaskinen må brukes i henhold til spenningen

Detaljer

Les Produktsikkerhetsguide før du konfigurerer maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les Produktsikkerhetsguide før du konfigurerer maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her MFC-J4510DW Les Produktsikkerhetsguide før du konfigurerer mskinen. Les deretter Hurtigstrtguide for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL FORSIKTIG VIKTIG ADVARSEL indikerer

Detaljer

Les Produktsikkerhetsguide før du konfigurerer maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les Produktsikkerhetsguide før du konfigurerer maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her MFC-J450DW MFC-J470DW Les Produktsikkerhetsguide før du konfigurerer mskinen. Les deretter Hurtigstrtguide for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL FORSIKTIG VIKTIG ADVARSEL

Detaljer

OPPSPENNING AV LERRET. tekst og foto An Doan Nguyen. Kunstnernes Eget Materialutsalg Brenneriveien 9 B 0182 Oslo tel. 23 32 69 40 www.kem.

OPPSPENNING AV LERRET. tekst og foto An Doan Nguyen. Kunstnernes Eget Materialutsalg Brenneriveien 9 B 0182 Oslo tel. 23 32 69 40 www.kem. OPPSPENNING AV LERRET tekst og foto An Doan Nguyen Kunstnernes Eget Materialutsalg Brenneriveien 9 B 0182 Oslo tel. 23 32 69 40 www.kem.no 1. Sørg for at utstyret er lett tilgjengelig. Oppspenningstang,

Detaljer

Før du kan bruke maskinen, bør du lese hurtigstartguiden for korrekt konfigurering og installering.

Før du kan bruke maskinen, bør du lese hurtigstartguiden for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her DCP-373CW DCP-375CW DCP-377CW Før du kn ruke mskinen, ør du lese hurtigstrtguiden for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL FORSIKTIG Advrsel-symolet forteller deg hvilke

Detaljer

Installeringshåndbok. Daikin Altherma lavtemperatur monoblokk ekstravarmer EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Installeringshåndbok. Norsk

Installeringshåndbok. Daikin Altherma lavtemperatur monoblokk ekstravarmer EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Installeringshåndbok. Norsk Dikin Altherm lvtempertur monolokk ekstrvrmer EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Norsk Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om dokumentsjonen. Om dette dokumentet... Om esken. Ekstrvrmer..... Slik fjerner du tilehør

Detaljer

BRUKSAVNISNING FOR DAMPPRESSE

BRUKSAVNISNING FOR DAMPPRESSE BRUKSAVNISNING FOR DAMPPRESSE Prod.nr. IT015336 Les bruksanvisningen nøye før bruk og oppbevar den for senere referanse. EGENSKAPER Damppressen sørger for et rent og profesjonelt resultat hver gang! Overflaten

Detaljer

Get filmleie. Brukerveiledning

Get filmleie. Brukerveiledning Get filmleie Brukerveiledning Innhold 4 Funksjoner for fjernkontroll 5 Hv er Get filmleie? 6 Hvilke filmer kn jeg leie? 6 Hv skl til for å få tjenesten? 7 Slik kontrollerer du tjenesten 7 Hv koster det

Detaljer

KEEPING THE WORLD SEWING

KEEPING THE WORLD SEWING Bruksanvisning KEEPING THE WORLD SEWING SIKKERHETSINSTRUKSER Denne husholdningssymaskinen er utformet i henhold til IEC/EN 60335-2-28. Elektrisk tilkobling Denne symaskinen må brukes i henhold til spenningen

Detaljer

ut maskinen, og kontroller komponentene Mikro-USB-kabel SD-minnekort Hurtigstartguide DVD-ROM

ut maskinen, og kontroller komponentene Mikro-USB-kabel SD-minnekort Hurtigstartguide DVD-ROM Hurtigstrtguide DSmoile 820W Strt her DSmoile 820W DSmoile 920DW Tkk for t du vlgte Brother. Din støtte er viktig for oss, og vi er glde for å h deg som kunde. Før du ruker mskinen, les denne hurtigoppsettguiden

Detaljer

Utskifte av slange. Gjeldende modeller. Kundemeddelelse. Inventar hos forhandler. Reservedeler på lager. Inspeksjon

Utskifte av slange. Gjeldende modeller. Kundemeddelelse. Inventar hos forhandler. Reservedeler på lager. Inspeksjon Nr. 98-16g Utskifte v slnge Gjeldende modeller Kundemeddelelse Inventr hos forhndler Reservedeler på lger Inspeksjon 1999 Mercury/Mriner 6 til og med 25 Hk (2-tkt) serienummer 0G818363 til og med 0G829089

Detaljer

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her ADS-2600W Les Produktsikkerhetsguide før du koler til mskinen. Les deretter Hurtigstrtguide for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL ADVARSEL viser en potensielt frlig

Detaljer

Installeringshåndbok. Daikin Altherma lavtemperatur monoblokk ekstravarmer EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Installeringshåndbok. Norsk

Installeringshåndbok. Daikin Altherma lavtemperatur monoblokk ekstravarmer EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Installeringshåndbok. Norsk Dikin Altherm lvtempertur monolokk EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Dikin Altherm lvtempertur monolokk Norsk Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om dokumentsjonen. Om dette dokumentet... Om esken. Ekstrvrmer.....

Detaljer

Hva er tvang og makt? Tvang og makt. Subjektive forhold. Objektive forhold. Omfanget av tvangsbruk. Noen eksempler på inngripende tiltak

Hva er tvang og makt? Tvang og makt. Subjektive forhold. Objektive forhold. Omfanget av tvangsbruk. Noen eksempler på inngripende tiltak Tvng og mkt Omfng v tvng og mkt, og kommunl kompetnse Hv er tvng og mkt? Tiltk som tjenestemottkeren motsetter seg eller tiltk som er så inngripende t de unsett motstnd må regnes som ruk v tvng eller mkt.

Detaljer

ut maskinen og kontroller komponentene Belteenhet (forhåndsinstallert) CD-ROM Strømledning Produktsikkerhetsguide

ut maskinen og kontroller komponentene Belteenhet (forhåndsinstallert) CD-ROM Strømledning Produktsikkerhetsguide Hurtigstrtguide Strt her HL-3140CW / HL-3150CDN HL-3150CDW / HL-3170CDW Tkk for t du vlgte Brother. Din støtte er viktig for oss og vi setter pris på t du kjøper fr oss. Ditt Brother-produkt er konstruert

Detaljer

9 Potenser. Logaritmer

9 Potenser. Logaritmer 9 Potenser. Logritmer Foret utregingene nedenfor: 5 5 c 6 7 d e 5 f g h i Regn ut og gjør svrene så enkle som mulige: c y y d e f g h i j y y + y + y + + y Prisen på en motorsg vr kr 56 i 99. Vi regner

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk båndsag OBT-BS01-150

Brukerveiledning Elektrisk båndsag OBT-BS01-150 Brukerveiledning Elektrisk båndsag OBT-BS01-150 Båndsag Advarsel! Les denne brukerveiledningen nøye før du tar maskinen i bruk, for din egen sikkerhet. Forsiktighetsregler Når du tar denne maskinen

Detaljer

5: Algebra. Oppgaver Innhold Dato

5: Algebra. Oppgaver Innhold Dato 5: Alger Pln resten v året: - Kpittel 6: Ferur - Kpittel 7: Ferur/mrs - Kpittel 8: Mrs - Repetisjon: April/mi - Eventuell offentlig eksmen: Mi - Økter, prøver, prosjekter: Mi - juni For mnge er egrepet

Detaljer

Original bruksanvisning 11/2010. Tas vare på for fremtidige behov. Doka smådelstainer. Art.-Nr. 583010000. Forskalingseksperten

Original bruksanvisning 11/2010. Tas vare på for fremtidige behov. Doka smådelstainer. Art.-Nr. 583010000. Forskalingseksperten 11/2010 Originl ruksnvisning 999281418 no Ts vre på for fremtidige ehov ok smådelstiner rt.-nr. 583010000 Forsklingseksperten Originl ruksnvisning ok smådelstiner Produkteskrivelse Produkteskrivelse ok

Detaljer

Bruksanvisning KEEPING THE WORLD SEWING

Bruksanvisning KEEPING THE WORLD SEWING Bruksanvisning KEEPING THE WORLD SEWING SIKKERHETSINSTRUKSER Denne husholdningssymaskinen er utformet i henhold til IEC/EN 60335-2-28. Elektrisk tilkobling Denne symaskinen må brukes i henhold til spenningen

Detaljer

Klipping Ingen av papirmønstrene er inkludert sømmonn. Ved klipping må sømmonn legges til mønsteret i henhold til spesifikasjonene (=grønne tall)

Klipping Ingen av papirmønstrene er inkludert sømmonn. Ved klipping må sømmonn legges til mønsteret i henhold til spesifikasjonene (=grønne tall) Jeansskjørt Størrelser 34-46 Materialer: 0,9 1,1 m denimstoff, 150 cm bredt (1,1 1,4 m ved 135-bredde) 1 metallglidelås, 16 cm 2 justerbare glidere, 40 mm 2 hekter til overdelen, 40 mm 3 jeansknapper Vanlig

Detaljer

Rød kjole. Størrelser 34-46

Rød kjole. Størrelser 34-46 Rød kjole Størrelser 34-46 Materialer: 1,6 1,9 m dobbel jersey (romanit), 150 cm bred 40 til 45 x 30 til 35 cm bomullsfôr 1 usynlig glidelås, 60 cm 6 avrundede skafteknapper, 18 cm diameter Sytråd bernette

Detaljer

Bruksanvisning LÆR Å KJENNE DIN SYMASKIN RETT-SØMMER OG SIKK-SAKK-SØMMER INNEBYGDE SØMMER SYING AV KNAPPHULL OG ISYING AV KNAPPER

Bruksanvisning LÆR Å KJENNE DIN SYMASKIN RETT-SØMMER OG SIKK-SAKK-SØMMER INNEBYGDE SØMMER SYING AV KNAPPHULL OG ISYING AV KNAPPER 5 6 LÆR Å KJENNE DIN SYMASKIN RETT-SØMMER OG SIKK-SAKK-SØMMER INNEBYGDE SØMMER SYING AV KNAPPHULL OG ISYING AV KNAPPER SLIK BRUKER DU TILBEHØR OG FUNKSJONER APPENDIKS Bruksanvisning VIKTIGE SIKKERHETSREGLER

Detaljer

Vertikalt justeringsomfang: 20 (508 mm) Helling: ± 15 visningsvinkel Basert på en 10 høy x 1/2 dyp bærbar datamaskin. 12.5" 318 mm

Vertikalt justeringsomfang: 20 (508 mm) Helling: ± 15 visningsvinkel Basert på en 10 høy x 1/2 dyp bærbar datamaskin. 12.5 318 mm Egenskper - SV-9007 Hevemeknisme Rom for ærr dtmskin 3 Areidsflte 4 Lgringsplss for ett () litium-ion-tteri Vippr tstturskuff og håndleddsstøtte Høyre/venstre musskuff og -holder 7 Kelorgnisering 8 Løfterems

Detaljer

Montasjebeskrivelse EPP-0790-NO-2/14. Raychem Skjøt for 1-leder PEX-isolert kabel med skjermtråder, 12 kv til 24 kv. Med mekanisk skjøtehylse.

Montasjebeskrivelse EPP-0790-NO-2/14. Raychem Skjøt for 1-leder PEX-isolert kabel med skjermtråder, 12 kv til 24 kv. Med mekanisk skjøtehylse. Sknne QR coden for video support. Denne montsjenvisningen inneholder video instruksjoner. Sknne QR-koden for å få video-support. I tilfelle v tvil, gjelder den skriftlige monteringsnvisning. Montsjebeskrivelse

Detaljer

Les hefte om sikkerhet og juridisk informasjon før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les hefte om sikkerhet og juridisk informasjon før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguie Strt her MFC-J6510DW MFC-J6710DW Les hefte om sikkerhet og juriisk informsjon før u koler til mskinen. Les eretter Hurtigstrtguie for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL FORSIKTIG

Detaljer

Spesifikasjoner for trallen. 888-SV-21MN-00 rev C. Bevegelsesomfang

Spesifikasjoner for trallen. 888-SV-21MN-00 rev C. Bevegelsesomfang Egenskper - SV-9008 Hevemeknisme Rom for ærr dtmskin 3 Areidsflte 4 Skuff med elektronisk utolås 5 Vippr tstturskuff og håndleddsstøtte Høyre/venstre musskuff og -holder 7 Kelorgnisering 8 Løfterems for

Detaljer

Bruksanvisning. Broderi- og symaskin. Product Code (Produktkode): 882-C50

Bruksanvisning. Broderi- og symaskin. Product Code (Produktkode): 882-C50 Bruksnvisning Broderi- og symskin Produt Code (Produktkode): 882-C50 Sørg for å lese dette dokumentet før du ruker mskinen. Vi nefler t du oppevrer dette dokumentet i nærheten for fremtidig refernse. VAREMERKER

Detaljer

Sy votter på en time!

Sy votter på en time! Sy votter på en time! Design, søm og foto: Bente Vold Klausen Disse vottene er enkle å sy, har god passform og ikke minst hvis du syr i juksepels og fleese, holder du varmen. Du kan sy de helt enkle eller

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

Denne husholdningssymaskinen er utformet i henhold til IEC/EN 60335-2-28 og UL1594.

Denne husholdningssymaskinen er utformet i henhold til IEC/EN 60335-2-28 og UL1594. Bruksanvisning Denne husholdningssymaskinen er utformet i henhold til IEC/EN 60335-2-28 og UL1594. VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER Man må alltid følge grunnleggende forholdsregler når man bruker elektriske

Detaljer

2 Symboler i matematikken

2 Symboler i matematikken 2 Symoler i mtemtikken 2.1 Symoler som står for tll og størrelser Nvn i geometri Nvn i mtemtikken enyttes på lignende måte som nvn på yer og personer, de refererer eller representerer et tll eller en størrelse,

Detaljer

Kapittel 4 Tall og algebra Mer øving

Kapittel 4 Tall og algebra Mer øving Kpittel 4 Tll og lger Mer øving Oppgve 1 d Oppgve 2 Se på uttrykket A = g h. Hv forteller de ulike okstvene? Se på uttrykket A = 2π. Hv står de ulike symolene for? Forklr hv vi mener med en vriel og en

Detaljer

1 Geometri KATEGORI 1. 1.1 Vinkelsummen i mangekanter. 1.2 Vinkler i formlike figurer

1 Geometri KATEGORI 1. 1.1 Vinkelsummen i mangekanter. 1.2 Vinkler i formlike figurer Oppgver 1 Geometri KTGORI 1 1.1 Vinkelsummen i mngeknter Oppgve 1.110 ) I en treknt er to v vinklene 65 og 5. Finn den tredje vinkelen. b) I en firknt er tre v vinklene 0, 50 og 150. Finn den fjerde vinkelen.

Detaljer

ut maskinen og kontroller komponentene Strømledning Bæreark/ Plastkortbæreark

ut maskinen og kontroller komponentene Strømledning Bæreark/ Plastkortbæreark Hurtigstrtguide ADS-2100e / ADS-2600We Strt her ADS-2100e ADS-2600We Brother Industries, Ltd. 15-1, Neshiro-cho, Mizuho-ku, Ngoy 467-8561, Jpn Tkk for t du vlgte Brother. Din støtte er viktig for oss,

Detaljer

1 Algebra. 1 Skriv disse uttrykkene så enkelt som mulig: a) 2(a + 3) (3 + 3a) b) 2(1 a) + a(2 + a) c) 1 + 2(1 3a) + 5a d) 4a 3ab 2(a 5b) + 3(ab 2b)

1 Algebra. 1 Skriv disse uttrykkene så enkelt som mulig: a) 2(a + 3) (3 + 3a) b) 2(1 a) + a(2 + a) c) 1 + 2(1 3a) + 5a d) 4a 3ab 2(a 5b) + 3(ab 2b) Alger Skriv disse uttrykkene så enkelt som mulig c 5 d 5 Multipliser ut og gjør svrene så enkle som mulige c c c c d e f g h 5 i Regn ut 5 Regn ut og vis frmgngsmåten 5 c Regn ut og vis frmgngsmåten 5

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 25/30 EFI 4-takter 90-10244G91 110 !

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 25/30 EFI 4-takter 90-10244G91 110 ! Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de este påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i åtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

Skaper løsninger MONTERINGSVEILEDNING FRONTER

Skaper løsninger MONTERINGSVEILEDNING FRONTER Skaper løsninger MONTERINGSVEILENING FRONTER 14656-02-4000 NØVENIG VERKTØY FOR MONTERING: Vinkel, vater, meter, skrutrekker, blyant og evt. bor. Monteringsveiledning for RETRO, SUR, safir, topaz, OPL og

Detaljer

Samsvarserklæring påhengsmotor, vanlig totakter

Samsvarserklæring påhengsmotor, vanlig totakter Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de este påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i åtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

6 Brøk. Matematisk innhold Brøk i praktiske situasjoner Brøk som del av en mengde. Utstyr Eventuelt ulike konkreter, som brikker og knapper

6 Brøk. Matematisk innhold Brøk i praktiske situasjoner Brøk som del av en mengde. Utstyr Eventuelt ulike konkreter, som brikker og knapper Brøk I dette kpitlet lærer elevene om røk som del v en helhet, der helheten kn være en mengde, en lengde eller en figur, og de skl lære om røk som del v en mengde. De skl lære å finne delen når det hele

Detaljer

Bruksanvisning. Broderi- og symaskin. Product Code (Produktkode): 882-C42

Bruksanvisning. Broderi- og symaskin. Product Code (Produktkode): 882-C42 Bruksnvisning Broderi- og symskin Produt Code (Produktkode): 882-C42 Sørg for å lese dette dokumentet før du ruker mskinen. Vi nefler t du oppevrer dette dokumentet i nærheten for fremtidig refernse. VAREMERKER

Detaljer

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05 DEUTSCH D Multiclip El 8211-0229-05 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. SVENSKA S 9. 10. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som kreves

Detaljer

Kvalitetssikring av elektronisk pasientjournal - Skjema 1

Kvalitetssikring av elektronisk pasientjournal - Skjema 1 70778 EPJ Kvlitetssikring Skjem v. Hllvrd Lærum (tlf. 79886) Kvlitetssikring v elektronisk psientjournl - Skjem I dette spørreskjemet ønsker vi å få vite noe om din prktiske ruk v og ditt syn på elektronisk

Detaljer

Side 1 av 7 MONTERINGSVEILEDNING SKYVEDØRER

Side 1 av 7 MONTERINGSVEILEDNING SKYVEDØRER Side 1 av 7 Vi anbefaler deg å lese grundig igjennom hele monteringsveiledningen, før du starter monteringen. Veiledningen er av generell art, og det kan være alternative framgangsmåter, som ikke er beskrevet

Detaljer

ut maskinen og kontroller komponentene og juridisk informasjon Trommelenhet og toner kassett (forhånds-installert)

ut maskinen og kontroller komponentene og juridisk informasjon Trommelenhet og toner kassett (forhånds-installert) Hurtigstrtguide Strt her HL-2135W / (kun EU) HL-2270DW Før denne mskinen rukes for første gng, les denne hurtigstrtguiden for å sette opp og instllere mskinen din. For å se hurtigstrtguiden på ndre språk,

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK INSTALLASJON BRUK VEDLIKEHOLD

INSTRUKSJONSBOK INSTALLASJON BRUK VEDLIKEHOLD INSTRUKSJONSBOK INSTALLASJON BRUK VEDLIKEHOLD MODELLER: Ferskvnn, sltvnn, Tour og Tour ES Denne elektriske utenordsmotoren v merket MotorGuide, som er stt smmen v deler produsert i USA og ndre lnd, v MotorGuide,

Detaljer

Mer øving til kapittel 3

Mer øving til kapittel 3 Mer øving til kpittel 3 KAPITTEL 3 FUNKSJONER Oppgve 1 Tegn et koordintsystem og merk v punktene (1, 5) d (3, 2) ( 2, 3) e ( 3, 5) (4, 0) f (0, 4) Oppgve 2 Hvilke koordintpr hr de ulike punktene i koordintsystemet?

Detaljer

Denne husholdningssymaskinen er utformet i henhold til IEC/EN 60335-2-28.

Denne husholdningssymaskinen er utformet i henhold til IEC/EN 60335-2-28. Bruksanvisning SIKKERHETSINSTRUKSER Denne husholdningssymaskinen er utformet i henhold til IEC/EN 60335-2-28. Elektrisk tilkobling Denne symaskinen må brukes i henhold til spenningen som er angitt på den

Detaljer

SYKKELTILHENGER. Manual Vennligst oppbevar denne manualen på en trygg plass. Ved videresalg bør den legges ved.

SYKKELTILHENGER. Manual Vennligst oppbevar denne manualen på en trygg plass. Ved videresalg bør den legges ved. SYKKELTILHENGER Manual Vennligst oppbevar denne manualen på en trygg plass. Ved videresalg bør den legges ved. Produktstørrelse: L136cm x B81cm x H86cm Produktvekt: 8,2Kg Før montering Les nøye gjennom

Detaljer

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294 Poseløs støvsuger med vannfiltrering Prod.nr. IT015294 Bruksanvisning Innhold Sikkerhetsanvisninger... 3 Oversikt... 4 Klargjøring og bruk... 5 Tømming og vedlikehold... 7 Problemløsning... 9 Tekniske

Detaljer

HJEMMEBRUK SYMASKIN BRUKER VEILEDNING

HJEMMEBRUK SYMASKIN BRUKER VEILEDNING SP100 Serien HJEMMEBRUK SYMASKIN BRUKER VEILEDNING Les denne bruksanvisningen nøye før bruk og følg alltid instruksjonene. Oppbevar denne bruksanvisningen lett tilgjengelig slik at du raskt kan finne informasjonen.

Detaljer

BRUKSANVISNING VEGGMONTERT TYPE. Kjølemodell Varmepumpe P/N9319356013-02 TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN TIL OPPSLAG SENERE

BRUKSANVISNING VEGGMONTERT TYPE. Kjølemodell Varmepumpe P/N9319356013-02 TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN TIL OPPSLAG SENERE BRUKSANVISNING VEGGMONTERT TYPE Kjølemodell Vrmepumpe TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN TIL OPPSLAG SENERE P/N9960-0 KLIMAANLEGG Veggmontert modell BRUKERVEILEDNING Innhold Sikkerhetsforholdsregler...No-

Detaljer

AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE)

AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE) AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE) CLIMATISEUR (TYPE SEPARE) KLIMAGERÄT (GETEILTE AUSFÜHRUNG) LUFTKONDITIONERING (SPLITTYP) КОНДИЦИОНЕР (РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТИП) ILMASTOINTILAITE (JAETTU) AIRCONDITIONANLÆG (SPLIT

Detaljer

Bruksanvisning. Symaskin. Product Code (Produktkode): 888-X64/X74/X84/X67/X77/X87

Bruksanvisning. Symaskin. Product Code (Produktkode): 888-X64/X74/X84/X67/X77/X87 Bruksanvisning Symaskin Product Code (Produktkode): 888-X6/X7/X8/X67/X77/X87 Sørg for å lese dette dokumentet før du bruker maskinen. Vi anbefaler at du oppbevarer dette dokumentet i nærheten for fremtidig

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

God til fantastisk sying

God til fantastisk sying INTEGRERTE HJELPEFUNKSJONER NÅR DU TRENGER DET Gå fra God til fantastisk sying STING FOR STING Sy historien om mitt liv Jeg heter Sophie, jeg er gift og mor til to døtre. Jeg er også en syentusiast. Den

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

NORSK. Veiledning for ledningsføring av 2-leder kabel mellom strømforsyningsenhet og motor. m mm x 0, x 1,50

NORSK. Veiledning for ledningsføring av 2-leder kabel mellom strømforsyningsenhet og motor. m mm x 0, x 1,50 Veiledning for ledningsføring v 2-leder kel mellom strømforsyningsenhet og motor Ledningen føres fr strømforsyningsenheten og opp til vinduet. Merk: Se skjem for korrekt ledningsdimensjon. Tilslutning

Detaljer