INSTRUKSJONSBOK INSTALLASJON BRUK VEDLIKEHOLD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INSTRUKSJONSBOK INSTALLASJON BRUK VEDLIKEHOLD"

Transkript

1 INSTRUKSJONSBOK INSTALLASJON BRUK VEDLIKEHOLD MODELLER: Ferskvnn, sltvnn, Tour og Tour ES

2 Denne elektriske utenordsmotoren v merket MotorGuide, som er stt smmen v deler produsert i USA og ndre lnd, v MotorGuide, 835 W. 41st St., Tuls, OK, USA, smsvrer med krvene i direktivene 89/392/EEC og 89/336/EEC som endret. Lrry Register Motorguide Business Unit Mnger MotorGuide 835 W. 41st St., Tuls, OK, USA

3 INNHOLDSFORTEGNELSE Generell Informsjon Dette Skl du Gjøre og Ikke Gjøre når det Gjelder Sikkerhet... 2 Spesifiksjoner... 2 Aneflinger for Ledningsopplegg og Btteri... 2 Instllsjon v Hekkfeste... 4 Instllsjon v Pontongfeste... 5 Instllsjon v Bugfeste... 6 Bruk v Bugfeste... 7 Bruk... 8 Tour ES Vedlikehold Utskifting v Propellen Kundens Ansvr Feilsøking Dorgemotor Montering Deler og Service Reprsjonsservice Deler og Bestilling Siste Hånd på Verket... 9 Egenskper og Bruk Betjening v Motoren Vlg v Dorgeinnstilling Førstegngs Instllsjon N

4 GENERELL INFORMASJON Les og oppevr denne instruksjonsoken. Opplysningene i denne håndoken eskriver riktige fremgngsmåter for sikker instllsjon, ruk og vedlikehold v motoren. Disse eskrivelsene og spesifiksjonene gjldt på det tidspunktet d denne instruksjonsoken le godkjent for trykking. MotorGuide, som driver med kontinuerlige foredringer, foreholder seg derfor retten til å stnse produksjonen v modeller når som helst for å endre spesifiksjoner, utførelser og produksjonsmetoder uten vrsel og videre forpliktelse. Sikkerhets- og driftsinformsjon kominert med sunn fornuft, kn idr til å forhindre personskde og skde på produktet. DETTE SKAL DU GJØRE OG IKKE GJØRE NÅR DET GJELDER SIKKERHET Brn skl ikke etjene motoren uten rettledning v en voksen person. Enheten skl ikke endres på noen måte, og tilehør som ikke er eregnet for denne motoren, skl ikke rukes. Propellen går rundt når motoren er i gng. Kole lltid strømmen fr motoren ved påsetting v propell, fjerning v rusk rundt propellen, lding v tteriene, trnsport v åten eller når motoren ikke er i ruk. Kontroller t motoren lltid er forsvrlig låst i stuet stilling ved ruk v ensinmotor for å kjøre rskt til et nnet sted eller under trnsport v åten. Husk å feste løse elementer på åten før kjøring i høy hstighet på vnnet. SPESIFIKASJONER ADVARSEL Kole dorgemotoren fr tteriet/tteriene før opplding Modell Volt Kilowtt Kilo 30 HT 12 0,20 6,4 46 HT 12 0,28 8,4 54 HT 12 0,34 9,4 54 HTV 12 0,34 11,4 46 FB 12 0,28 14,8 54 FB 12 0,34 16 ANBEFALINGER FOR LEDNINGSOPPLEGG OG BATTERI Ruting v ledninger og kler Rut ledningene til dorgemotoren direkte til tteriet på dorgemotoren på motstt side v åten i forhold til ndre ledninger. Ekkoloddsenderen skl instlleres i henhold til produsentens spesifiksjoner, og klene skl rutes tskilt fr dorgemotorens strømledninger. VIKTIG! Ekkosenderkelen skl ikke rutes smmen med dorgemotorens strømledning eller fotpedlkel. Rut ekkosenderkelen ned lngs stget og deretter inn i ugkonsollen. Følsom elektronikk, spesielt dydemålere, skl koles direkte til hovedmotorens tteri. Bruk seprte kler ved tilkoling hvis det re er ett tteri i systemet. MotorGuide nefler å isolere tteriet/tteriene på dorgemotoren fr tteriet på hovedmotoren. VIKTIG! Retningslinjer for riktig rigging Korrosjon kn oppstå hvis det ikke er felles jording. Dette prolemet kn skde motoren hvis det ikke lir holdt øye med. En felles jordtilkoling gir økt følsomhet og edre detljer på sonrskjermen. Opprett felles jording Felles jording etyr t jording for tilehør på hovedmotoren og dorgemotoren er tilkolet den smme terminlen. ADVARSEL Btterier inneholder svovelsyre som kn gi lvorlig forrenning. Unngå kontkt med hud, øyne og klær. Btteriet utvikler dessuten hydrogen- og oksygengss under lding. Denne eksplosive gssen siver ut gjennom cellelokkene til påfyllingsventilen og kn dnne eksplosiv tmosfære rundt tteriet i flere timer etter t det er ldet. Elektrisk ue eller flmmer kn ntenne gssen og forårske eksplosjon, noe som kn få tteriet til å eksplodere og forårske lindhet eller nnen lvorlig personskde. Btteritype Aneflte tterier er 12-volts tterier med lng levetid som er klssifisert til minst 105 mpertimer eller mer. Kretseskyttelse MotorGuide nefler t det monteres et 50 mpere overstrømsvern med mnuell tilkestilling, i ledningene til dorgemotoren, 1,8 m fr tteriet/tteriene. T kontkt med nærmeste SuperCenter for å estille overstrømsvern, delenr. MM5870. Ledningsdimensjon MotorGuide nefler ruk v instrumentledning nr. seks (6) hvis eksisterende ledning strekkes mer enn 3 m lenger enn kelen for stndrdtteriet som fulgte med produktet, for å oppnå mksiml ytelse. Bugkontkt MotorGuide nefler ruk v en kvlitetsplugg, eregnet på åtnvendelser, til midlertidige instllsjoner v dorgemotorer. N 2

5 12-volts tteritilkoling 24-volts tteritilkoling d e f c d h e f g c k 1 2. Svrt tteriledning. Rød tteriledning c. 50 mpere overstrømsvern d. Hovedmotor, lensepumper, vifter, tilehør e. Felles jording f. Strømledning ADVARSEL Kontroller t lle rytere er i v-stilling før tilkoling til tteriene. En elektrisk ue nær tteriet kn ntenne hydrogengssen og føre til t tteriet eksploderer.. Btteri A. Btteri B c. Hovedmotor, lensepumper, vifter, tilehør d. Felles jording e. Strømledning f. Til fotpedl (re på ES-modeller) j g. Til sonrskjerm (ekstrutstyr) h. Svrt tteriledning (-) i. Rød tteriledning (+) j. Strtledning k. 50 mpere overstrømsvern i 1 Kole den røde tterikelen til den positive tteripolen (+), og den svrte tterikelen til den negtive tteripolen (-). Monter et 50 mpere overstrømsvern i den positive ledningen. ADVARSEL Kontroller t lle rytere er i v-stilling før tilkoling til tteriene. En elektrisk ue nær tteriet kn ntenne hydrogengssen og føre til t tteriet eksploderer. 2 Kole den svrte tteriledningen til den negtive (-) polen på tteri A. Tilkole den røde tteriledningen til den positive polen (+) på tteri B. Tilkole en strtledning til den negtive (-) polen på tteri B og den positive (+) polen på tteri A. Monter et 50 mpere overstrømsvern i ledningen til den positive tteripolen. 3 N

6 36-volts tteritilkoling INSTALLASJON AV HEKKFESTE d e f g h i k m c k j l Btteri A. Btteri B c. Btteri C d. Hovedmotor, lensepumper, vifter, tilehør e. Felles jording f. Svrt tteriledning (-) g. Strømledning h. Til fotpedl (re på ES-modeller) i. Til sonrskjerm (ekstrutstyr) (re på PinPoint-klre modeller) j. 50 mpere overstrømsvern k. Strtledning l. Rød tteriledning (+) m. Strtledning ADVARSEL Kontroller t lle rytere er i v-stilling før tilkoling til tteriene. En elektrisk ue nær tteriet kn ntenne hydrogengssen og føre til t tteriet eksploderer. 4 Kole den svrte tteriledningen på strømkelen til den negtive (-) polen på tteri A. Kole den røde tteriledningen på strømkelen til den positive (+) polen på tteri C. Kole en strtledning fr den positive (+) polen på tteri A til den negtive (-) polen på tteri B. Kole strtledning fr den positive (+) polen på tteri B til den negtive (-) polen på tteri C. Monter et 50 mpere overstrømsvern i ledningen til den positive tteripolen. 4 OBS Hold fingrene orte fr området mellom stget og rketten ved justering v tiltstillingen på motoren. Modeller med styrekult til å vri 1 Klemmeskruer Klemmeskruene gjør det enkelt å t v og sette på motoren. Monter motoren på hekken, og trekk deretter klemmeskruene godt til. 2 Tiltpinne Med denne pinnen kn rukeren justere tiltingen på motoren. Trykk inn tiltpinnen, juster tiltingen på motoren og slipp pinnen. 3 Dydejusteringsring Dyden på motoren kn justeres opp og ned ved å løsne friksjonsknotten for dyderingen som sitter på stget rett ovenfor festet. Stget kn justeres og motoren nringes i ønsket dyde ved å strmme friksjonsknotten igjen. 4 Justering v styrefriksjon Styrefriksjonen justeres gnske enkelt ved å strmme eller løsne på friksjonsknotten forn på festet. 5 Hurtigstuing Stndrd re på SW-modeller. N 4

7 INSTALLASJON AV PONTONGFESTE 1 2 1, 2 OBS Hold fingrene orte fr området mellom stget og rketten ved justering v tiltstillingen på motoren. 1 Hstighetskontroll v/på Vri håndtket mot høyre for å kjøre forover. Vri håndtket mot venstre for å kjøre i revers. 2 Død-knpp Stopper ryteren for motorstilling for å: For å ktivere ryteren for motorstilling for å: Slik rukes hurtigstuing Gjør det mulig å stue motoren vertiklt når du eveger deg fr sted til sted. Hvis fiskemotoren skl låses i hevet stilling, løsner du hurtigstuingsspken og hever fiskemotoren hele stgets lengde og skyver hurtigstuingsspken opp. L spken være ulåst under ruk v dorgemotoren. MERK: Hurtigstuingsspken er stiv for å sikre lng holdrhet uten å glippe. Slik kn ruken v hurtigstuingsspken gjøres lettere: Hvis du skl løsne på hurtigstuingsspken, trekker du stget opp smtidig som du trykker spken ned. Hvis du skl feste hurtigstuingsspken, trekker du stget ned smtidig som du trekker spken opp. Hvis hurtigstuingsspken ikke følger med hekkmotoren, kn du estille hurtigstuingsspken (MGA052B6) fr et Motor- Guide-supersenter.. Monteringshull Slik instlleres pontongfeste Vær omhyggelig med å velge hvor festet skl monteres på dekket. Bruk sen på festet som ml og merk monteringshullene med en drillit. Bor hullene for festet med en 6,5 mm drillit, og rens ut hullene. Stikk de 4 festeoltene v rustfritt stål gjennom monteringshullene på rketten. Sett på de 4 skivene og mutrene v rustfritt stål på undersiden v dekket, og trekk godt til. 5 N

8 INSTALLASJON AV BAUGFESTE 1. Stndrd ugfeste. Krftig fjærelstet frihengslingsfeste 1 Vær nøye med plsseringen v festet. Husk å sørge for klring til motoren i lle stillinger, inkludert kjørestilling og stuet stilling. Kontroller t det er 5 cm klring fr toppen v dekket til undersiden for monteringsskruene. 2 Det er lettere å montere festet hvis motoren fjernes fr monteringsrketten ved å løsne friksjonsknotten forn på festet Deksel 3 Bruk en stjerneskrutrekker til å feste dekselet på sefestet med de to dekselskruene i deleposen. 4. Festestropp 4 Bruk de fremre monteringshullene som går gjennom plstdekselet og de kre monteringshullene på monteringssokkelen. Plsser festet på ønsket sted, og ruk monteringssokkelen som ml. Bruk en 6,5 mm drillit til å merke monteringshullene. Bor de merkede hullene 5 cm dype ned i dekket med en 6,5 mm drillit. Bor hvert v monteringshullene på nytt med en 13 mm drillit. Sett isolerende gummifôringer i hullene. Plsser den redeste siden mot ytterknten v monteringsrketten. Bre for stndrdfeste Plsser festestroppen mellom de kre monteringshullene og de isolerende gummifôringene. Plsser orelåssiden ned mot dekket og spennen vendt mot utsiden v åten. Sett monteringsrketten på de isolerende gummifôringene, og rett inn hullene med hverndre. Træ de to lnge skruene gjennom de fremre hullene, og de to korte skruene gjennom de kre hullene. Trekk til lle monteringsskruene til de isolerende gummifôringene egynner å klemmes smmen. Trekk til monteringsskruene igjen etter et pr gngers ruk. **TIPS: Det er viktig t rketten ligger plnt mot de isolerende gummifôringene før den festes til dekket med olter. Hvis ikke, vil festet komme i spenn når det skrus fst med olter, slik t det lir vnskelig eller umulig å løsne det igjen. Etter t rketten er montert, skl rketten låses ordentlig fst med låsepinnene jevnt i låsen, og åpnes ved å trekke lett i tuløkken. N 6

9 BRUK AV BAUGFESTE Slik justeres styrefriksjonen: (Bre på håndetjente motorer.) 1 2. Dydejusteringsring. Styrefriksjonsknott d c c. Knott for låsemeknisme d. Friksjonsknotter for frihengsling ADVARSEL Dorgemotoren skl heves og senkes lngsomt med tuet for å unngå skde på åten og motoren. Hold hender og føtter orte fr meknismen når festet trekkes ut eller inn for å unngå å klemme tær eller fingre i festet. Heve motoren 1 Fiskemotoren heves opp v vnnet til stuet stilling ved å trekke i tuløkken og heve motoren til den ligger ned i stuet stilling. Senke motoren Motoren senkes ned i vnnet fr stuet stilling ved å løfte motoren etter tuløkken og senke den ned i vnnet. 2 Løsne på styrefriksjonsknotten til motorkselen kn skyves uhindret. Slik justeres dyden på motoren: (Bre på håndetjente motorer.) Plsser dydejusteringsringen, slik t propellldene senkes 15 til 30 cm under vnnflten. (Bre på pedletjente motorer) Løsne knotten for den hengslede låsemeknismen og juster motorhøyden, slik t propellldene kommer 15 til 30 cm under vnnflten. Juster frihengslingsknottene på siden v festet, slik t motoren rytes løs når den treffer undervnnsojekter. Frihengslingshåndtket skl ikke smøres eller trekkes til for hrdt! SPESIALMERKNAD FOR 07-STANDARDBAUG: Det er normlt t ugrmene øyer seg litt ut og fjærer når motoren er plssert i stuet stilling. Festet er konstruert slik for å kunne opprettholde trykk på dorgemotoren i grov sjø. 7 N

10 BRUK Retningsindiktor 1 Hstighetskontroll c 2, 3, 4 1. Midtskipsposisjon. Høyresving c. Venstresving c ADVARSEL Kjør ikke enheten når den er oppe v vnnet. Kom ikke nær propellen. En roterende propell kn forårske personskde. 2 Du kn styre hstigheten på pedletjente motorer med foten ved å dreie hstighetsknotten på fotpedlen til ønsket hstighet. Hstighetskontrollen hr enten 5 hstigheter eller så er den vriel, vhengig v motormodell. Hstighetsknotten på motorer med 5 hstigheter er nummerert fr 1 til og med 5, slik t du kn velge en forhåndsinnstilt hstighet. Hstighet-sknotten på motorer med vrile hstigheter hr uendelige hstighetsinnstillinger. Konstnt/funksjon/forikoling v høy hstighet 3 Denne 3-stillingsryteren sørger for konstnt på, vrile funksjoner og forikoling v høy hstighet. 3 Motoren kn dermed kjøres kontinuerlig uten å ruke v/på-ryteren. 3 Motoren kn ktiveres med v/på-ryteren. 3c Gir utomtisk fullt skyv når v/på-ryteren ktiveres. 4 Av/på-ryter Denne ryteren sitter på siden v fotpedlen. Trykk ned den trinnvise fotpedlen for å ktivere motoren. Permnent montering 1 Gir retningsnvisninger med et øyekst. Båten svinger til venstre når du trykker ned på hæl-delen v fotpedlen. Når du trykker ned på tå-delen v fotpedlen, svinger åten til høyre. 5 5 Bestem hvor du vil feste fotpedlen. Plsser fotpedlen på ønsket sted. Bor gjennom hullene i hjørnene på fotpedlsen og ned i åtdekket med en 3 mm drillit. Skru de fire (4) 8 x 2-tommers skruene gjennom hullene i fotpedlsen og fest dem godt i hullene i åtdekket. (Se digrmmet ovenfor.) N 8

11 Montering v vektplte TOUR ES-DORGEMOTORER SISTE HÅND PÅ VERKET Fstmontering v fotpedlen på dekket Bre for SW- og FW-modeller. Hvis du heller foretrekker å flytte fotpedlen rundt omkring på åtdekket, må du montere vektplten på fotpedlen for å oppnå edre stilitet. T kontkt med MotorGuide-supersenteret hvis du vil kjøpe en vektplte med deler til MotorGuide-dorgemotoren. Bestill vektpltesett, delenr MLP Se på ksiden v håndoken for å finne nærmeste supersenter, eller esøk vårt we-sted på Monteringshull Hvis du hr tenkt å montere fotpedlen permnent, finnes det llerede to hull der den kn skrus fst i dekket. Disse hullene er plssert på den venstre og høyre siden v pedlen på pedlsen. Hullene er eregnet på treskruer nr. 10 med fltt hode. Justering v fotpedlens motstnd. Justeringsmutter. Kulestoppeskruer skl ikke justeres OBS Kulestoppeskruene skl ikke justeres. De er justert på frikken for å gi mksiml følelse til pedlens senterstilling. Hensikten med å innstille pedlmotstnden er å få pedlen til å kjennes kkurt slik du vil h den. Du kn justere clutchmeknismen for å forndre hvor hrd pedlen skl være. Pedlmotstnden kn justeres med en stjernetrekker og en 13 mm skiftenøkkel. Justeringen utføres ved å vippe hæl-delen v pedlen ned og enten strmme eller løsne justeringsmutteren under pedlen. Pedlen skl fungere lett og jevnt uten å henge seg opp eller glippe. Pedlen stopper i senterstilling. Dette kn du føle mens du vipper fr den ene enden til den ndre. Dette gjøres med kulestoppeskruene som vises i figuren. Disse er innstilt på frikken til å gi mksimlt trykk for denne funksjonen, og er ikke eregnet på å justeres. 9 N

12 Vlg v funksjonsknpper EGENSKAPER OG BRUK e. Trykk på knppen og hold den inne for å ktivere funksjonen. Trykk og slipp tre gnger Begge funksjonsknppene er progrmmert fr frikken til å være ktive. På Tour ES kn rukeren velge om én eller egge funksjonsknppene skl ktiveres, hvis du foretrekker å ktivere re én knpp. Når rukeren progrmmerer re én knpp til å være ktiv, dektiveres den ndre knppen utomtisk. d f c Slik velger du en funksjonsknpp: Trykk på egge funksjonsknppene som skl være ktive, og hold dem inne. Trykk på og slipp konstntknppen tre gnger og slipp deretter lle knppene. Slik ktiverer du egge funksjonsknppene: Trykk på egge funksjonsknppene og hold dem inne. Trykk på og slipp konstntknppen tre gnger, og slipp deretter lle knppene. g h i j. Servostillingspedl med hæl/tå-funksjon. Stue/kjør-knpp c. Konstnt på-knpp d. Reostt e. Vlgre funksjonsknpper f. Opplyst retningspil g. Utvendig rør og stg i rustfritt stål h. Emlem for ekkoloddprtner (*enkelte modeller) i. Btterikel j. Tilkoles til ekkoloddskjerm (ekstrutstyr) N 10

13 Auto v/på Tour ES slås utomtisk på når den settes i kjørestilling, og utomtisk v når den stues. Betjening v motoren hr ldri vært så enkel som nå. Sving motoren ned i vnnet (kjørestilling) og egynn å fiske. Når du er ferdig, trykker du på STOW-knppen (stue), som vil sette motoren i stilling for å lnde på rkettskinnen, og trekker den tilke inn i åten og opp på rketten. SE-motorkontroll Tour ES enytter det nyeste innen mikroprosessorteknologi til å overvåke motoreffekten i lle hstigheter, og for å unngå skde. Du kn kjøre den gjennom sjøgress med full effekt, eller utnytte fordelen v mksimlt skyv i lengre perioder om gngen. Smrt-elektronikken hindrer t motoren trekker mye strøm, noe som sprer på tteristrø-mmen og eskytter motoren mot overoppheting. Resulttet er overlegent skyv når det er nødvendig og tteriet vrer mye lengre på fisketuren. Styring i rett linje Fotpedlen hr en senterstoppstilling som er klirert for å trekke åten i rett linje. Hver gng du vil t åten skl kjøre i rett linje, er det re å vippe pedlen til senterstoppstillingen og trykke på knppen for konstnt på. Merk: Denne funksjonen må rukeren selv klirere. BETJENING AV MOTOREN Stuing v motoren Trykk på og slipp stue-knppen én gng. Girhusenheten vil rotere til stuet stillingen, og lle pedlfunksjonene vil opphøre. Motoren slås v utomtisk når den settes på rketten (vnnrett). Kole fr motoren for trnsport og lgring. Strting v motoren. Venstresving. Høyresving Alt du ehøver å gjøre er å kole motoren til strømkilden og deretter senke motoren til RUN-stilling (kjør) ved hjelp v snoren. Styring v motoren Styretips Det 400-grders styreområdet er nyttig ved mnøvrering på trnge steder. Med meknisk styring ved hjelp v kel måtte du vippe pedlen til én ende og deretter til den ndre for å rygge åten når du skulle fiske ved rygger eller lnt mye tømmer. Med 400- grders servostyring på Tour ES kn du imidlertid vippe pedlen til hver ende og fktisk peke motoren fori rett kover. Du kn nå foret små korrigeringer som er nødvendige for å rygge åten. VALG AV DORGEINNSTILLING Funksjon e d. Vlgre funksjonsknpper. Stue/kjør-knpp c I denne modusen kjøres motoren hver gng du tråkker på en funksjonsknpp, og stoppes når knppen slippes. Når knppen er trykt inn, svinger åten i en hstighet som styres v reosttinnstillingen. Den venstre funksjonsknppen er lltid en konstnt vknpp, unsett om den er vlgt som en funksjonsknpp eller ikke. Konstnt på I denne modusen kn motoren kjøres konstnt i den innstilte hstigheten. Trykk på denne knppen én gng. Båten svinger d i en hstighet som styres v reostten. Trykk og slipp igjen for å stoppe motoren, eller trykk ned funksjonsknppen for konstnt v. Hstighetsjustering Reostten tillter vrile hstigheter fr hstighet 1 som den lveste, til 10 som er den høyeste hstigheten. Drei reostten med foten til ktuell hstighet. Førstegngs instllsjon Vi vil t førsteinntrykket v den nye Tour ES-motoren skl være så positivt som mulig. Siden vi liker å lese rukerhåndøker like mye som du gjør, hr vi utreidet denne hurtigrefernsen for å h i åten. T deg tid til å gå gjennom de følgende oppsettene. Du vil lære hvordn du klirerer stuestillingen og innstiller midtskipsposisjonen for å utnytte mulighetene med motoren mksimlt. c. Konstnt på-knpp d. Reostt e. Konstnt v-knpp 11 N

14 Ting du ør psse på før klirering Finn et sted som er eskyttet mot vind og vær der det ikke er for mye vegetsjon, tømmer og ndre hindringer i vnnet, slik t du kn lære det grunnleggende om etjening v motoren. Etter t du hr forstått hvordn motoren fungerer, vil du oppdge t den er svært enkel å ruke og tilpsse til fiskemetodene dine. Utenordsmotoren skl lltid holdes rett i vnnet. Utenordsmotoren fungerer som en kjøl som, hvis den vris til siden, vil påvirke åtens evegelse i vnnet. Det er videre viktig t utenordsmotoren er i vnnet, fordi dette stiliserer kterenden v åten under styring, spesielt ved moderte til høye hstigheter. Strm lltid friksjonsknotten på rketten for å feste stget og øvre delen v enheten. Hvis styreholdet vrir seg i rkettklemmen, vil dette påvirke innstillingene åde for midtskipsposisjon og stuing. Hvis styrehodet skulle forskyve seg eller skifte stilling i festet, er det re å løsne på friksjonsknotten og justere styrehodet tilke til riktig stilling for stuing. De vnligste prolemene som nye rukere hr, er t de ikke forstår hvordn midtskipsklireringen fungerer. Stright Ahed (midtskips) er gnske enkelt en styrerefernse for motoren. Det er den som kompenserer for ulike instllsjoner og skrogkonstruksjoner, og den idrr dessuten til å utnytte motorens ytelse mksimlt. Etter t senterklireringen er utført, er det re å tilte vippepedlen i senterstoppstillingen. Girhusenheten vil d utomtisk rotere til den klirerte senterinnstillingen, slik t åten trekkes midtskips. Hvis Stright Ahed (midtskipsfunksjonen) ikke er riktig klirert, vil åten h en tendens til å trekke mot høyre eller venstre i forhold til sentrum. MERK: Husk t innstillingene for stuing og senterstilling lett kn klireres på nytt når som helst, om nødvendig. FØRSTEGANGS INSTALLASJON Justeringsprosedyre for stuing. Stue-knpp. Klireringshjul for stuing 1 Kole motorens tterikel til en strømkilde. 2 Senk utenordsmotoren til kjørestilling. 3 Trykk én gng på stue-knppen. 4 Drei hjulet for stuing for å ngi stuestillingen. Drei til girhusenheten er plssert slik t den ligger omtrent på festet med propellen vendt mot utsiden v åten. Festet er konstruert slik t propellen vender mot åtens ord side. 5 Trekk i tuløkken for å løfte motoren opp v vnnet. Når girhusenheten nesten ligger på rkettskinnene, ruker du innstillingshjulet til å styre girhusenheten mot venstre eller høyre. Når motoren er justert slik t den ligger rett på rkettskinnene, låses festet i stuet stilling. Motoren er nå innstilt for stuet stilling. Det neste du skl gjøre er å justere midtskipsposisjonen. ADVARSEL Kole lltid motorens tteriledninger fr strømkilden når den ikke er i ruk. Dette forhindrer utilsiktet strting v motoren, noe som kn føre til personskde eller skde på åten. N 12

15 Justeringsprosedyre for senterstilling. Vipp pedlen til den klikker på plss i stoppehkket.. Klireringshjul for senterstilling Klirer midtskipsinnstillingen når det er vindstille eller ingen strømning i vnnet. 1 Kole tterikelen til en strømkilde. 2 Kontroller t utenordsmotoren sitter rett og er under vnnet. 3 Senk utenordsmotoren til kjørestilling. 4 Når du skl innstille vippepedlen, vipper du den skte til du føler t den klikker på plss i et stoppehkk. Du kn finne denne stoppestillingen ved å vippe pedlen helt ned på tåenden, og deretter trykke ned på hælenden v pedlen til du kjenner t den klikker på plss i et stoppehkk. Se figuren. (Merk: Innstilling til stor motstnd på clutchmutteren, gjør det vnskelig å kjenne stoppehkket.) 5 Bruk klireringshjulet for senterstilling til å vri girhusenheten til omtrentlig midtskipsposisjon. Innstill reostten til 0. 6 Velg et ojekt rett forn åten (et stort tre, stein, rygge o.l.). Trykk på og slipp knppen for konstnt på én gng. Øk hstigheten med reostten mens du stdig holder øye med hvordn åten styrer mot ojektet. 7 Bruk klireringshjulet for c senterstilling til å styre motoren midtskips. Juster til åten eveger seg midtskips i minst 10 sekunder. 8 Trykk på og slipp knppen for konstnt på én gng for å stoppe motoren. Denne klireringen kn gjents når som helst etter ehov. Fotpedlklirering Fotpedlen vr forhåndsklirert ved levering v motoren. Den skl klireres hvis du oppdger t styrerdien er mindre enn 400 grder, eller hvis du monterer en ny pedl på motoren. Slik klirerer du en ny pedl på motoren: 1 Sett motoren i kjørestilling. 2 Trykk knppen for konstnt på og funksjonsknppen ned smtidig. Hold dem nede i tre sekunder. Du vil d legge merke til t motoren dreier mot senterstillingen og egynner å vgi klikkelyder i øvre del v enheten. 3 Trykk pedlen til foroverstilling (tåsiden ned) og trykk ned funksjonsknppen. 4 Beveg pedlen til senterstoppstillingen, og trykk ned funksjonsknppen igjen. 5 Trykk pedlen kover (hælen ned), og trykk ned funksjonsknppen. Klireringen v fotpedlen er nå fullført, og klikkelyden vil stoppe. Motoren skulle nå styre i smsvr med pedlevegelsen. d. Behov for justering mot høyre. Midtskips c. Behov for justering mot venstre d. Klireringshjul for senterstilling 13 N

16 VEDLIKEHOLD UTSKIFTING AV PROPELLEN 1. Propellmutter. Propellld c c. Propellpinne OBS Kontroller t motoren er kolet fr tteriet. Utskifting v propellen 1 Hold i propellldet, og løsne propellmutteren med en egnet skiftenøkkel eller en nåletng. Fjern propellmutteren. Trekk propellen rett v. Hvis den sitter fst, tr du tk i ett ld med den ene hånden og nker lett på ksiden v motstt ld med en gummiklue. Gjent eventuelt prosedyren på lle ldene til propellen løsner. Hvis propellpinnen er øyd, skl den skiftes. Rett inn den nye propellen og propellpinnen med hverndre. Sett på propellmutteren igjen og trekk godt til. Trekk til ytterligere ¼ omdreining med en nåletng. OBS Slå ikke på propellpinnen med hmmer for å fjerne den hvis den er øyd. Dette kn skde rmturet, noe som ikke dekkes v grntien. KUNDENS ANSVAR Grntien på motoren/festet dekker ikke deler som er utstt for misruk eller forsømmelse fr rukerens side. Brukeren må vedlikeholde motoren/festet i henhold til nvisningene i denne håndoken for å få fullt utytte v grntien. 1. T en titt k propellen hver dg etter fisketuren for å se om sjøgress, fiskesnører eller nnet rusk kn h viklet seg rundt propellkselen. 2. Smør lle dreiepunkter med et ikke-erosolsmøremiddel med jevne mellomrom. Bruk ldri et erosolsmøremiddel til å smøre eller olje noen deler v enheten. Mnge sprysmøremidler inneholder skdelige drivstoffer som kn forårske skde på forskjellige deler v fiskemotoren. 3. Kontroller om tteriledningene sitter godt fst på polene. 4. Kontroller regelmessig om ledningstilkolingene er løse eller korroderte. 5. Skyll lltid den elektriske fiskemotoren grundig med ferskvnn etter ruk i sltvnn. 6. Se regelmessig etter om lle mutrer, olter og skruer er trukket ordentlig til. Btteri Ld opp tteriet etter hver ruk. Følg neflingene til tteriprodusenten for vedlikehold v tteriet. Lgring i kuldegrder Når det er kuldegrder og den elektriske motoren ikke rukes, skl den lgres på et sted der den ikke lir utstt for frost. Bre for SW-modeller Offernodesett Delenummer: MGA035 Metllkomponenter på dorgemotoren korroderer når to eller flere ulike metller får elektrisk kontkt under vnn. Ved ruk v offernoder lir lle ndre metller på dorgemotoren til ktoder. Anodene vil dermed korrodere istedenfor dorgemotoren. Vedlikehold: Anoden skl skiftes hvis den lir ltfor korrodert. N 14

17 FEILSØKING 1 EFFEKTTAP Mulige årsker Propellen kn være skdet eller hemmet v fremmedelementer o.l. T v propellen, rens og sett den på igjen. Btterikolingene kn være korrodert. Lv tterispenning. Ld opp tteriet og kontroller om noen celler er dårlige. Ledningen fr tteriet til dorgemotoren hr for liten dimensjon. (Ledningsdimensjon på seks guge nefles.) Dårlig eller ingen forindelse i ledningsopplegget til åten eller dorgemotoren. Permnent mgnet er sprukket eller oppfliset. Motoren vgir ulyder. Vnn i girhusenheten, slik t det vises vnn- eller oljerester inne i den øvre enheten. 2 MOTOREN AVGIR ULYDER ELLER VIBRERER Mulige årsker Propellen kn være skdet eller hemmet v fremmedelementer o.l. Kontroller om propellen er ordentlig festet. Armturet er øyd. T v propellen, innstill på middels hstighet, slå på motoren og se om rmturet slingrer. Vri propellen for hånd. Den skulle gå fritt rundt med et lett mgnetisk drg. Lgre/fôringer kn være utslitt. 3 MOTOREN KAN IKKE KJØRES PÅ NOEN HASTIGHET Mulige årsker Kontroller sikringen/overstrømsvernet for dorgemotoren på åten. Kontroller om der er løse eller korroderte tilkolinger. Kontroller om tennpluggen er løs eller hr dårlig tilkoling. Test mikro-, v/på- og forikolingsryterne. Vri propellen for hånd. Den skulle gå fritt rundt med et lett mgnetisk drg. 4 MOTOREN MISTER ÉN ELLER FLERE HASTIGHETER Mulige årsker Ledningen til dreieryteren er løs. Se ledningsdigrmmet. Løse tilkolinger i den øvre enheten. Dreieryteren er dårlig. Propellen er skdet eller hemmet v fremmedelementer o.l. Hstighetscoilene i girhusenheten kn være rent. 5 VANSKELIG Å VRI FOTPEDALEN (MODELLER MED MEKANISK STYRING) Mulige årsker Kontroller om stget er øyd og støter mot det ytre røret. Det ytre røret er øyd og støter mot stget. Bunnfôringen eller lgeret er ujustert eller ødelgt. Kontroller om det forekommer fremmedelementer på nkringsrketten eller -skinnen. T v nkringsrketten, rens, smør og sett den på igjen. Knekk på styrekelen. Skift styrekelen. 6 MOTORENS SVINGRADIUS ER MINDRE ENN 400 GRADER (BARE PÅ ES-MODELLER) Mulige årsker Fotpedlen må klireres på nytt. 7 PILFORMET BAKLYS ER AV (BARE PÅ ES- MODELLER) Mulige årsker Pil-lmpen slås v etter 3 minutters inktivitet. Trykk på funksjonsknppen for å slå på lmpen igjen. 8 VANSKELIG Å LØSNE FESTET FRA KJØRESTILLING ELLER STUET STILLING VED BRUK AV SNOR Bugfestet er konstruert, slik t det utløses lett ved å trekke rskt i tuløkken. Gjør det ikke det, skyldes dette nesten lltid feilktig montering v rketten. Det som vnligvis skjer er t rketten ikke hviler jevnt på de isolerende gummifôringene før den skrus fst. Etter t den er trukket til, inder rketten seg, slik t låsen ikke fungerer ordentlig. Dette kn du teste ved å løsne skruene litt (egynn med de to fremre skruene) og løsne rketten. Du finner vnligvis prolemområdet ved å prøve hver skrue vekselvis til rketten løsner lett. Det siste du må gjøre er å instllere ekstr shim-skiver (vedlgt) og deretter trekke til skruene igjen. Påfør universlsmørefett regelmessig på låsepinnene og sporene. REPARASJONSSERVICE DELER OG SERVICE T kontkt med nærmeste supersenter som fører liste over supersentre. Se listen på ksiden v denne håndoken eller gå til vårt we-sted på DELER OG BESTILLING MotorGuide hr opprettet MotorGuide-supersentre som deledistriutører over hele USA og Cnd. T kontkt med nærmeste supersenter for å estille deler. H følgende informsjon klr når du skl estille nye deler: Modellnummer Serienummer Delenummer 15 N

18 I USA OG CANADA MOTORGUIDE SUPERSENTRE ALABAMA TROLLING MOTORS 4340 B Hwy 79 (Vnderilt Rd) BIRMINGHAM, AL FOX'S TROLLING MTR SALES & SERV 4401 Government Blvd. MOBILE, AL grønt nummer TROLLING MOTOR WORLD Arknss division Little Rock, AR Grønt nummer THE TROLLING MOTOR DOCTOR 3730 Industry Ave #208 Lkewood, CA SUNNY'S ELECTRIC MARINE 1500 El Cmino Ave #C Scrmento, CA CENTRAL FLORIDA TROLLING MTR 3780 Hwy 92 Est LAKELAND, FL grønt nummer MASTER REPAIR, INC WEST PROPECT ROAD # 117 FT. LAUDERDALE, FL grønt nummer SMITH MARINE ENTERPRISES Concorde Ave. Ft Myers, FL grønt nummer MARINE SPECIALTY 6444 Cmp Rod RIVERDALE/ATLANTA, GA TACKLE SERVICE CENTER 246 Est Wshington MOORESVILLE/INDPLS, IN B & J MOTOR REPAIR SERVICE 5910 Poplr Level Rd. LOUISVILLE, KY THE TROLLING MOTOR SHOP, INC 2221 Airwy Dr. BATON ROUGE, LA TROLLING MOTORS UNLIMITED 301 E. Mgistrte, Suite A Chlmette, LA SPORTSMAN'S SERVICE CENTER 8180 W. Min St. KALAMAZOO, MI MOTOR CLINIC 200 W 88th St. BLOOMINGTON, MN MARINE REPAIR CENTER, INC N. Glenstone SPRINGFIELD, MO TRI-STATE TROLL MOTOR INC. 428 Chez Pree ST. LOUIS, MO MISSISSIPPI TROLLING MOTORS 400C Industril Prk Rod Strkville, MS FISHERMAN'S FRIEND 1401 S. Ridge Ave. Knnpolis, NC H. L. MOSS, INC E. 15th St TULSA, OK OMNI-MARINE ELECTRONICS 405 N. Mple,Suite A-8 CHARLESTON, SC PORT-TRONICS 1904 Piedmont Hwy GREENVILLE, SC ALL STAR SPECIALISTS 3535 N.Buckner Blvd #106 DALLAS, TX MOTORGUIDE 835 W. 41st St Tuls, OK C WEBB TROLLNG MOTOR SALES & SERVICE 9705 S. Pdre Islnd Dr. Corpus Christi, TX BORIS MARINE ELECTRONICS 5301 Azle Ave. FT WORTH, TX GULF COAST TROLLING MOTOR TELEPHONE RD. HOUSTON, TX BRUMLEY'S TROLLING MOTOR REPAIR 4502 Petro Drive Sn Angelo, TX (915) WELLS, INC 3502 JEFFERSON DAVIS HWY RICHMOND, VA ANCHORS AWEIGH, INC 2035 S. West Ave. Wukesh, WI CJV REPAIR Box 85 Hrdisty, ALB CAN T0B 1B JAY-CEE'S ROD AND REEL REPAIR 547 Vughn Ave. Selkirk, MAN CAN R1A 0T LES MAINS AGILES 206 Lelle Blvd. Lvl, QUE CAN H7L 3A MIKES ELECTRIC MOTOR & REEL REPAIR Gilmour Dr. ABBOTTSFORD, BC CAN V2S5T ROCKEYS 3 ROYCE AVE ORILLA, ONT CAN L3V5H MERCURY MARINE LTD Medowpine Blvd. Mississug, Ontrio L5N 7W N 16

19 I LAND UTENFOR USA OG CANADA MOTORGUIDE SUPERSENTRE AUSTRALIA, STILLEHAVSREGIONEN MERCURY MARINE AUSTRALIA Frnkston Rod Dndenong, Victori 3164, Austrli (61) (3) ASIA, SINGAPORE MERCURY MARINE SINGAPORE 72 Loyng Wy Singpore (65) EUROPA, MIDTØSTEN, AFRIKA MARINE POWER - EUROPE, INC. Prc Industril de Petit - Rechin B Verviers, Belgi (32) (87) JAPAN Tniym Shoji Co 5-28 Tsutogw-cho Nishinomi, Hygo Jpn (81) (79) MEXICO, SENTRAL-AMERIKA, SØR-AMERIKA, KARIBIA MERCURY MARINE Interchnge Circle North Mirmr, FL USA N

20 MOTORGUIDE BEGRENSET GARANTI (EUROPA) GARANTIENS VARIGHET Denne egrensede grntien gir to (2) års dekning fr den dtoen produktet først selges til en detljkunde for fritidsruk, eller den dtoen produktet ts i ruk, lt etter hv som inntreffer først. Kommersielle rukere v disse produktene får grntidekning enten i ett (1) år fr den dtoen produktet først le solgt til detljkunden, eller for kkumulering v 500 driftstimer, lt etter hv som inntreffer først. Kommersiell ruk er definert som enhver ruk v dette produktet til reid eller ruk i ervervsøyemed, eller ll ruk v produktet som genererer inntekt i en del v grntiperioden. Dette gjelder selv om produktet re rukes leilighetsvis til slike formål. Grntien som gjelder for reprsjon eller ersttning v deler eller utførelse v service, strekker seg ikke utover den opprinnelige utløpsdtoen. Den delen v grntiperioden som ikke er utløpt, kn overføres fr én fritidsruker til en nnen så lenge det forets riktig omregistrering v produktet. BETINGELSER SOM MÅ OPPFYLLES FOR Å OPPNÅ GARANTIDEKNING Grntidekning gis re til forrukere som kjøper fr eller gjennom en utorisert forhndler til å distriuere produktet i det ktuelle lndet der slget finner sted. Deretter er den re tilgjengelig etter t ngitt inspeksjonsprosess før levering er utført og dokumentert. Grntidekning trer i krft når en utorisert forhndler foretr registrering v produktet på riktig måte. Feilktig informsjon om grntiregistrering vedrørende fritidsruk, eller senere ruksendring fr fritidsruk til kommersiell ruk (med mindre omregistreringen foregår på riktig måte), kn oppheve grntien. Rutinemessig vedlikehold som er eskrevet i ruks- og vedlikeholdshåndoken, må utføres regelmessig for å opprettholde grntidekningen. Hvis dette vedlikeholdet utføres v en forruker, foreholder MotorGuide seg retten til å gi fremtidig grntidekning på etingelse v evis på riktig vedlikehold. SLIK OPPNÅS GARANTIDEKNING Kunden må gi MotorGuide rimelig nledning til å reprere, og rimelig dgng til produktet for å utføre grntireid. Grntikrv skl fremsettes ved å innlevere produktet til inspeksjon hos en utorisert forhndler til å utføre service på produktet. Vi vil d foret inspeksjon og eventuell reprsjon som grntien dekker. Kjøper er i dette tilfellet nsvrlig for lle kostnder i forindelse med trnsport og/eller reisetid. Hvis den utførte servicen ikke dekkes v denne grntien, må kjøper dekke utgifter til reid og mteriler, og lle ndre utgifter i forindelse med servicen. Kjøperen skl ikke, med mindre MotorGuide er om det, sende produktet eller deler v produktet direkte til importøren v produktet. Grntiregistreringskortet er eneste gyldige registreringsevis for å oppnå dekning, og må forevises til forhndleren når grnti-servicen es utført. DETTE DEKKES IKKE AV GARANTIEN Denne egrensede grntien dekker ikke deler til rutinemessig vedlikehold, motorjustering, justeringer, norml slitsje, sk de som følge v misruk, unorml ruk, ruk v produktet på en måte som ikke smsvrer med neflingene i vsnittet for drift/utnyttelsesgrd i håndoken for ruk og vedlikehold, forsømmelse, ulykke, nedsenking i vnn, feilktig instllsjon (riktige instllsjonsspesifiksjoner og -teknikker er eskrevet i instllsjonsnvisningene for produktet), feilktig service eller ruk v ekstrutstyr eller deler som ikke er produsert eller solgt v oss eller endringer eller fjerning v deler. Utgifter i forindelse med opphling, sjøsetting, tuing, lgring, telefonutgifter, leie, esværligheter, hvnevgifter, forsikring, vdrg på lån, tp v tid, tp v inntekt eller nnen type tilfeldige skder eller følgeskder dekkes ikke under denne grntien. Videre er utgifter i forindelse med fjerning og/eller utskifting v åtskillevegger eller -mterile på grunn v åtens design, for tilgng til produktet, ikke dekket v denne grntien. N 18 Ingen enkeltperson eller selvstendig virksomhet, innefttet MotorGuide-utoriserte forhndlere, hr fått tilltelse fr MotorGuide til å gi noen nnen forsikring, fremstilling eller grnti i forindelse med produktet enn det som omfttes v denne egrensede grntien. Slike erklæringer kn eventuelt ikke håndheves overfor MotorGuide. FRASKRIVELSER OG BEGRENSNINGER GARANTIER VEDRØRENDE SALGBARHET OG ANVENDELIGHET TIL ET BESTEMT FORMÅL DEKKES IKKE AV DENNE GARANTIEN. I DEN UTSTREKNING DE IKKE KAN FRASKRIVES, ER UNDERFORSTÅTTE GARANTIER BEGRENSET TIL VARIGHETEN AV DEN BEGRENSEDE GARANTIEN. DENNE GARANTIEN UTELUKKER DEKNING AV TILFELDIGE SKADER OG KONSEKVENSSKADER. ENKELTE DELSTATER/LAND TILLATER IKKE DE FRASKRIVELSER, BEGRENSNINGER OG UTELATELSER SOM ER NEVNT OVENFOR, OG DET ER DERFOR MULIG AT DETTE IKKE GJELDER ALLE KUNDER. DENNE GARANTIEN GIR KUNDEN VISSE JURIDISKE RETTIGHETER. DET ER MULIG AT KUNDEN I TILLEGG HAR ANDRE RETTIGHETER, SOM KAN VARIERE FRA LAND TIL LAND OG DELSTAT TIL DELSTAT. VIKTIG!! REGISTRER PRODUKTET Dette grntiregistreringskortet skl fylles ut og sendes til MotorGuide for å vlidere grntien. GARANTIREGISTRERINGSKORTET ER VEDLAGT I PAKKEN TIL EIEREN OG ER SEPARAT FRA DENNE HÅNDBOKEN. FYLL DET UT UMIDDELBART, OG SEND DET INN FOR Å VALIDERE GARANTIEN.. Modellnummer. Modellnvn c. Modellnvn og nummerplssering d. Serienummerplssering

21 MotorGuide 835 W. 41st Street Tuls, OK (920)

Takk. Garantimelding. 2011 Mercury Marine Ferskvann/saltvann 90-8M0060999 211

Takk. Garantimelding. 2011 Mercury Marine Ferskvann/saltvann 90-8M0060999 211 Tkk Tkk for t du vlgte MotorGuide, en v de este dorgemotorene på mrkedet. Mnge års erfring ligger til grunn for produksjonen v produkter v førsteklsses kvlitet. MotorGuide hr derfor fått et omdømme for

Detaljer

nor i 2012 Mercury Marine 90-8M0066063 112

nor i 2012 Mercury Marine 90-8M0066063 112 nor i 2012 Mercury Mrine 90-8M0066063 112 ii nor Komponenter styrekulthåndtk Plssering v styrekulthåndtkskomponenter... 1 Betjening v dødmnnsbryter Dødmnnsbryter... 2 Justering v styrekulthåndtk Justeringer...

Detaljer

Drivstofftanker (A.5.2.2) ISO 13591, ISO 8469

Drivstofftanker (A.5.2.2) ISO 13591, ISO 8469 Velkommen om ord! Tilstrekkelig stell og vedlikehold er viktig for t Mercury-produktet skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

Bruksanvisning/ Brugsanvisning

Bruksanvisning/ Brugsanvisning 1 6 d c e Bruksnvisning/ Brugsnvisning f h g i j k l m 7 8 10 2 3 9 c e d Bkovervendt/Bgudvendt Høyde/højde 61-105 cm 4 5 11 12 Mks vekt/vægt 18 kg Alder 9m 4å UN regultion no. R129 i-size 8 9 13 14 15

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 25/30 EFI 4-takter 90-10244G91 110 !

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 25/30 EFI 4-takter 90-10244G91 110 ! Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de este påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i åtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

Samsvarserklæring FCC og IC. EU-samsvarserklæring. Miljøsamsvarserklæring. Takk. 2014 Mercury Marine Xi5 trådløs utgave 90-8M0089302 1213

Samsvarserklæring FCC og IC. EU-samsvarserklæring. Miljøsamsvarserklæring. Takk. 2014 Mercury Marine Xi5 trådløs utgave 90-8M0089302 1213 Smsvrserklæring FCC og IC Xi5 ASM-FT PEDAL, INC, WRLS FCC ID - MVU09291 Xi5 ASM-NØKKELRING, DORGEMOTOR FCC ID - MVU09305 ACMA: N2523 IC: 6094A-09291, 6094A-09305 Denne enheten er i smsvr med del 15 v FCC-reglene.

Detaljer

Samsvarserklæring FCC og IC. EU-samsvarserklæring. Miljøsamsvarserklæring. Takk. 2014 Mercury Marine Pinpoint GPS 90-8M0089316 1213

Samsvarserklæring FCC og IC. EU-samsvarserklæring. Miljøsamsvarserklæring. Takk. 2014 Mercury Marine Pinpoint GPS 90-8M0089316 1213 Smsvrserklæring FCC og IC PINPOINT FJERNKONTROLL, FCC ID - MVU10148 ACMA: N2523 IC: 6094A-09291, 6094A-09305 Denne enheten er i smsvr med del 15 v FCC-reglene. Bruken er underlgt følgende to etingelser:

Detaljer

Montering av Grand Star leddporter

Montering av Grand Star leddporter Montering v Grnd Str leddporter Slik holder du porten fin i mnge år Før du strter å mle, gi porten ett til to strøk Visir eller tilsvrende grunning. Bruk nerkjent, god husmling. To til tre strøk er å nefle.

Detaljer

ut maskinen, og kontroller komponentene Mikro-USB-kabel SD-minnekort Hurtigstartguide DVD-ROM

ut maskinen, og kontroller komponentene Mikro-USB-kabel SD-minnekort Hurtigstartguide DVD-ROM Hurtigstrtguide DSmoile 820W Strt her DSmoile 820W DSmoile 920DW Tkk for t du vlgte Brother. Din støtte er viktig for oss, og vi er glde for å h deg som kunde. Før du ruker mskinen, les denne hurtigoppsettguiden

Detaljer

Samsvarserklæring påhengsmotor, vanlig totakter

Samsvarserklæring påhengsmotor, vanlig totakter Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de este påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i åtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her ADS-2100 Les Produktsikkerhetsguide før du koler til mskinen. Les deretter Hurtigstrtguide for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL ADVARSEL viser en potensielt frlig

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2011 Mercury Marine 30/40 firetakter 90-8M0055442 111 !

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2011 Mercury Marine 30/40 firetakter 90-8M0055442 111 ! Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de beste påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i båtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

Montering av Grandal vippeporter

Montering av Grandal vippeporter Montering v Grndl vippeporter Gjelder for lle Viking og Viking ekstr vippeportbeslg Bildet viser ferdig montert vippeport med slglister v stål. Nødvendig verktøy Hmmer, vter, bufil, kubein, tommestokk,

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 75/90/115/125 OptiMax 90-10208G90 1209 !

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 75/90/115/125 OptiMax 90-10208G90 1209 ! Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de este påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i åtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

INNHOLD. Bruk. Garantiinformasjon

INNHOLD. Bruk. Garantiinformasjon Hvis serienummerplten til utenordsmotoren hr CE merket nederst i venstre hjørne, gjelder følgende erklæring: Denne utenordsmotoren som er produsert v Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA eller Mrine

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2011 Mercury Marine 40 Jet firetakter 90-8M0055481 111 !

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2011 Mercury Marine 40 Jet firetakter 90-8M0055481 111 ! Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de beste påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i båtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de beste påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i båtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

Mercury Marine W6250 Pioneer Road P.O. Box 1939 Fond du Lac, WI 54935-1939 USA,

Mercury Marine W6250 Pioneer Road P.O. Box 1939 Fond du Lac, WI 54935-1939 USA, Velkommen om ord! Tilstrekkelig stell og vedlikehold er viktig for t Mercury-produktet skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

Eneboerspillet. Håvard Johnsbråten

Eneboerspillet. Håvard Johnsbråten Håvrd Johnsråten Eneoerspillet Når vi tenker på nvendelser i mtemtikken, ser vi gjerne for oss Pytgors læresetning eller ndre formler som vi kn ruke til å eregne lengder, reler, kostnder osv. Men mer strkte

Detaljer

Utskifte av slange. Gjeldende modeller. Kundemeddelelse. Inventar hos forhandler. Reservedeler på lager. Inspeksjon

Utskifte av slange. Gjeldende modeller. Kundemeddelelse. Inventar hos forhandler. Reservedeler på lager. Inspeksjon Nr. 98-16g Utskifte v slnge Gjeldende modeller Kundemeddelelse Inventr hos forhndler Reservedeler på lger Inspeksjon 1999 Mercury/Mriner 6 til og med 25 Hk (2-tkt) serienummer 0G818363 til og med 0G829089

Detaljer

2015 Mercury Marine. Oppblåsbar båt 570/620 i M-serien. Oppblåsbar båt i M-serien

2015 Mercury Marine. Oppblåsbar båt 570/620 i M-serien. Oppblåsbar båt i M-serien 2015 Mercury Mrine Opplåsr åt 570/620 i M-serien Opplåsr åt i M-serien 8M0110033 515 nor nor Alle hos Mercury Mrine tkker deg for t du hr vlgt en opplåsr åt fr Mercury Mrine. Du hr gjort en klok investering

Detaljer

24" 610 mm. 18" 457 mm. 22.3" 566 mm 28" 711 mm 38" 965 mm

24 610 mm. 18 457 mm. 22.3 566 mm 28 711 mm 38 965 mm Egenskper - SV-9075 Hevemeknisme LCD-hengsel 5 heving 4 Areidsflte 5 Låsr skuff Vippr tstturskuff og håndleddsstøtte 7 Høyre/venstre musskuff og -holder 8 Kelorgnisering 9 Løfterems for hevemeknisme 0

Detaljer

9 Potenser. Logaritmer

9 Potenser. Logaritmer 9 Potenser. Logritmer Foret utregingene nedenfor: 5 5 c 6 7 d e 5 f g h i Regn ut og gjør svrene så enkle som mulige: c y y d e f g h i j y y + y + y + + y Prisen på en motorsg vr kr 56 i 99. Vi regner

Detaljer

300 VERADO FIRETAKTERSMOTOR VERADO CCT-TEKNOLOGI (CLOSED COMPARTMENT TECHNOLOGY) MONTERINGSVEILEDNING OG TILLEGG TIL EIERHÅNDBOK

300 VERADO FIRETAKTERSMOTOR VERADO CCT-TEKNOLOGI (CLOSED COMPARTMENT TECHNOLOGY) MONTERINGSVEILEDNING OG TILLEGG TIL EIERHÅNDBOK Merury Mriner Merury, Merury Mrine, MerCruiser, Merury MerCruiser, Merury Ring, Merury Preision Prts, Merury Propellers, Mriner, Quiksilver, Alph, Axius, Brvo One, Brvo Two, Brvo Three, K- Plnes, MerCthoe,

Detaljer

Vertikalt justeringsomfang: 20 (508 mm) Helling: ± 15 visningsvinkel Basert på en 10 høy x 1/2 dyp bærbar datamaskin. 12.5" 318 mm

Vertikalt justeringsomfang: 20 (508 mm) Helling: ± 15 visningsvinkel Basert på en 10 høy x 1/2 dyp bærbar datamaskin. 12.5 318 mm Egenskper - SV-9007 Hevemeknisme Rom for ærr dtmskin 3 Areidsflte 4 Lgringsplss for ett () litium-ion-tteri Vippr tstturskuff og håndleddsstøtte Høyre/venstre musskuff og -holder 7 Kelorgnisering 8 Løfterems

Detaljer

2015 Mercury Marine. 75/90/115/115 Pro XS/125 OptiMax og 80 Jet. Påhengsmotor Bruk Vedlikehold Garanti Installering Håndbok

2015 Mercury Marine. 75/90/115/115 Pro XS/125 OptiMax og 80 Jet. Påhengsmotor Bruk Vedlikehold Garanti Installering Håndbok 8M0102698 1214 nor 2015 Mercury Mrine 75/90/115/115 Pro XS/125 OptiMx og 80 Jet Påhengsmotor Bruk Vedlikehold Grnti Instllering Håndbok nor Smsvrserklæring Fritidsbåtdirektivet 94/25/EC som endret v direktiv

Detaljer

Original bruksanvisning 11/2010. Tas vare på for fremtidige behov. Doka smådelstainer. Art.-Nr. 583010000. Forskalingseksperten

Original bruksanvisning 11/2010. Tas vare på for fremtidige behov. Doka smådelstainer. Art.-Nr. 583010000. Forskalingseksperten 11/2010 Originl ruksnvisning 999281418 no Ts vre på for fremtidige ehov ok smådelstiner rt.-nr. 583010000 Forsklingseksperten Originl ruksnvisning ok smådelstiner Produkteskrivelse Produkteskrivelse ok

Detaljer

Mercury Marine W6250 Pioneer Road P.O. Box 1939 Fond du Lac, WI 54935-1939 USA,

Mercury Marine W6250 Pioneer Road P.O. Box 1939 Fond du Lac, WI 54935-1939 USA, Velkommen om bord! Tilstrekkelig stell og vedlikehold er viktig for t Mercury-produktet skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

Hva er tvang og makt? Tvang og makt. Subjektive forhold. Objektive forhold. Omfanget av tvangsbruk. Noen eksempler på inngripende tiltak

Hva er tvang og makt? Tvang og makt. Subjektive forhold. Objektive forhold. Omfanget av tvangsbruk. Noen eksempler på inngripende tiltak Tvng og mkt Omfng v tvng og mkt, og kommunl kompetnse Hv er tvng og mkt? Tiltk som tjenestemottkeren motsetter seg eller tiltk som er så inngripende t de unsett motstnd må regnes som ruk v tvng eller mkt.

Detaljer

Get filmleie. Brukerveiledning

Get filmleie. Brukerveiledning Get filmleie Brukerveiledning Innhold 4 Funksjoner for fjernkontroll 5 Hv er Get filmleie? 6 Hvilke filmer kn jeg leie? 6 Hv skl til for å få tjenesten? 7 Slik kontrollerer du tjenesten 7 Hv koster det

Detaljer

INNHOLD. Bruk. Garantiinformasjon

INNHOLD. Bruk. Garantiinformasjon Hvis serienummerplten til utenbordsmotoren hr CE merket nederst i venstre hjørne, gjelder følgende erklæring: Denne utenbordsmotoren som er produsert v Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA eller Mrine

Detaljer

Spesifikasjoner for trallen. 888-SV-21MN-00 rev C. Bevegelsesomfang

Spesifikasjoner for trallen. 888-SV-21MN-00 rev C. Bevegelsesomfang Egenskper - SV-9008 Hevemeknisme Rom for ærr dtmskin 3 Areidsflte 4 Skuff med elektronisk utolås 5 Vippr tstturskuff og håndleddsstøtte Høyre/venstre musskuff og -holder 7 Kelorgnisering 8 Løfterems for

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 135/150/175/150-175 Pro XS OptiMax 90-8M0058036 311

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 135/150/175/150-175 Pro XS OptiMax 90-8M0058036 311 Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de beste påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i båtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025 BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL TR PRO 91025 Sikkerhetsregler * Rådfør deg med lege før du begynner med et treningsprogram for å få råd om optimal trening. * Advarsel: Feil / for mye trening kan forårsake helseskader.

Detaljer

BRUKERMANUAL for EXERFIT 730 Spinner

BRUKERMANUAL for EXERFIT 730 Spinner BRUKERMANUAL for EXERFIT 730 Spinner UF-9.2F-F-XXL 05.03.2007 V01 BUILT FOR HEALTH 1 INNHOLD *SIKKERHET OG VEDLIKEHOLD.... 3 *TILBEHØR... 4-5 *MONTERING Deleliste...... 6 Trinn for trinn....7-9 *OPERASJONER

Detaljer

Brugsanvisning. Datastyrt symaskin Bruksanvisning. Computerstyret symaskine

Brugsanvisning. Datastyrt symaskin Bruksanvisning. Computerstyret symaskine Dtstyrt symskin Bruksnvisning Computerstyret symskine Brugsnvisning Product Code (Produktkode):/ Produktkode (Product Code): 885-V60/V61/V62/V63/V64/V65 BLI KJENT MED SYMASKINEN Dtstyrt symskin Bruksnvisning

Detaljer

Samsvarserklæring påhengsmotor, vanlig totakter

Samsvarserklæring påhengsmotor, vanlig totakter Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de beste påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i båtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

Microsoft PowerPoint MER ENN KULEPUNKTER

Microsoft PowerPoint MER ENN KULEPUNKTER Mirosoft PowerPoint MER ENN KULEPUNKTER INNHOLDSFORTEGNELSE: Opprette en ny presentsjon: «Ml» vs. «tomt skll» Bilder: Sette inn ilder fr Google ildesøk. Bilder: Sette inn llerede lgrede ilder. Bilder:

Detaljer

Brukerhåndbok. Les før bruk. Les når du trenger utfyllende informasjon. Datastyrt symaskin KOMME I GANG GRUNNLEGGENDE SYFUNKSJONER NYTTESØM TILLEGG

Brukerhåndbok. Les før bruk. Les når du trenger utfyllende informasjon. Datastyrt symaskin KOMME I GANG GRUNNLEGGENDE SYFUNKSJONER NYTTESØM TILLEGG Brukerhåndok Dtstyrt symskin KOMME I GANG Les før ruk. GRUNNLEGGENDE SYFUNKSJONER NYTTESØM Les når du trenger utfyllende informsjon. TILLEGG Viktige sikkerhetsinstrukser Les disse sikkerhetsinstruksene

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 80 Jet OptiMax 90-10259G90 1209 !

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 80 Jet OptiMax 90-10259G90 1209 ! Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de beste påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i båtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

Velkommen om bord! Samsvarserklæring. 2006 Mercury Marine 2.5/3.5 firetakter 90-10251G60 1005

Velkommen om bord! Samsvarserklæring. 2006 Mercury Marine 2.5/3.5 firetakter 90-10251G60 1005 Velkommen om bord! Tilstrekkelig tilsyn og vedlikehold er viktig for t Mercury-produktet skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

Installeringshåndbok. Daikin Altherma lavtemperatur monoblokk ekstravarmer EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Installeringshåndbok. Norsk

Installeringshåndbok. Daikin Altherma lavtemperatur monoblokk ekstravarmer EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Installeringshåndbok. Norsk Dikin Altherm lvtempertur monolokk EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Dikin Altherm lvtempertur monolokk Norsk Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om dokumentsjonen. Om dette dokumentet... Om esken. Ekstrvrmer.....

Detaljer

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her ADS-2600W Les Produktsikkerhetsguide før du koler til mskinen. Les deretter Hurtigstrtguide for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL ADVARSEL viser en potensielt frlig

Detaljer

Dok.nr.: JD 551 Utgitt av: Teknikk Godkjent av: Teknologi

Dok.nr.: JD 551 Utgitt av: Teknikk Godkjent av: Teknologi Jernbneverket SIGNL Kp.: 7.d Teknologi Regler for bygging Utgitt: 0.0. Justeringsregler 0/50 KHz innkoblingsfelt, rele i ett Rev.: Togdeteksjon Side: v 7 GENERELT.... Spesielle forholdsregler.... Gyldige

Detaljer

510 Series Color Jetprinter

510 Series Color Jetprinter 510 Series Color Jetprinter Brukerhåndok for Windows Feilsøking for instllering En sjekkliste for å finne løsninger på vnlige instlleringsprolemer. Skriveroversikt Lære om skriverdelene og skriverprogrmvren.

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 135/150/175/150-175 Pro XS OptiMax 90-10299G91 310

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 135/150/175/150-175 Pro XS OptiMax 90-10299G91 310 Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de beste påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i båtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

2015 Mercury Marine. 75/80/90/100/115 EFI firetakter. Påhengsmotor Sjekkliste Vedlikehold Garanti Montering Håndbok

2015 Mercury Marine. 75/80/90/100/115 EFI firetakter. Påhengsmotor Sjekkliste Vedlikehold Garanti Montering Håndbok 2015 Mercury Mrine 75/80/90/100/115 EFI firetkter Påhengsmotor Sjekkliste Vedlikehold Grnti Montering Håndbok 8M0107779 415 nor nor Smsvrserklæring for motorer som benyttes i fritidsbåter, ihht. Fritidsbåtdirektivet

Detaljer

Installeringshåndbok. Daikin Altherma lavtemperatur monoblokk ekstravarmer EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Installeringshåndbok. Norsk

Installeringshåndbok. Daikin Altherma lavtemperatur monoblokk ekstravarmer EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Installeringshåndbok. Norsk Dikin Altherm lvtempertur monolokk ekstrvrmer EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Norsk Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om dokumentsjonen. Om dette dokumentet... Om esken. Ekstrvrmer..... Slik fjerner du tilehør

Detaljer

SLIK KOMMER DU I GANG FØR DU BEGYNNER Å SY BRUKSSTING BRODERING APPENDIKS. Computerstyrt sy- og broderimaskin. Bruksanvisning

SLIK KOMMER DU I GANG FØR DU BEGYNNER Å SY BRUKSSTING BRODERING APPENDIKS. Computerstyrt sy- og broderimaskin. Bruksanvisning SLIK KOMMER DU I GANG FØR DU BEGYNNER Å SY BRUKSSTING BRODERING APPENDIKS Computerstyrt sy- og roderimskin Bruksnvisning Viktige sikkerhetsinstruksjoner Les disse sikkerhetsinstruksjonene før mskinen ts

Detaljer

Motorprodusentens navn: Mercury Marine Adresse: W6250 W. Pioneer Road, P. O. Box 1939 By: Fond du Lac, WI Postnummer: 54936-1939 Land: USA

Motorprodusentens navn: Mercury Marine Adresse: W6250 W. Pioneer Road, P. O. Box 1939 By: Fond du Lac, WI Postnummer: 54936-1939 Land: USA MERK: Følgende gjelder kun CE-merkede produkter. Smsvrserklæring Mercury MerCruiser Denne hekkggregtet eller innenordsmotoren smsvrer når montert i henhold til Mercury MerCruisers instrukser med krvene

Detaljer

Original bruksanvisning 11/2010. Tas vare på for fremtidige behov. Doka stabletainere. Forskalingseksperten

Original bruksanvisning 11/2010. Tas vare på for fremtidige behov. Doka stabletainere. Forskalingseksperten 11/2010 Originl ruksnvisning 999281818 no Ts vre på for fremtidige ehov ok stletinere Forsklingseksperten Originl ruksnvisning ok stletinere Produkteskrivelse Produkteskrivelse ok stletinere er trnsport-

Detaljer

ut maskinen og kontroller komponentene og juridisk informasjon Trommelenhet og toner kassett (forhånds-installert)

ut maskinen og kontroller komponentene og juridisk informasjon Trommelenhet og toner kassett (forhånds-installert) Hurtigstrtguide Strt her HL-2135W / (kun EU) HL-2270DW Før denne mskinen rukes for første gng, les denne hurtigstrtguiden for å sette opp og instllere mskinen din. For å se hurtigstrtguiden på ndre språk,

Detaljer

Før du kan bruke maskinen, bør du lese denne hurtigstartguiden for korrekt oppsett og installering.

Før du kan bruke maskinen, bør du lese denne hurtigstartguiden for korrekt oppsett og installering. Hurtigstrtguide Strt her MFC-490CW Før du kn ruke mskinen, ør du lese denne hurtigstrtguiden for korrekt oppsett og instllering. ADVARSEL Advrsel-symolet forteller deg hvilke forholdsregler du ør t for

Detaljer

3.7 Pythagoras på mange måter

3.7 Pythagoras på mange måter Oppgve 3.18 Vis t det er mulig å multiplisere og dividere linjestykker som vist i figur 3.. Bruk formlikhet. 3.7 Pythgors på mnge måter Grekeren Pythgors le født på Smos 569 og døde. år 500 f. Kr. Setningen

Detaljer

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her MFC-J650DW MFC-J870DW Les Produktsikkerhetsguide før du koler til mskinen. Les deretter Hurtigstrtguide for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL FORSIKTIG VIKTIG ADVARSEL

Detaljer

Les Produktsikkerhetsguide før du konfigurerer maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les Produktsikkerhetsguide før du konfigurerer maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her MFC-J4510DW Les Produktsikkerhetsguide før du konfigurerer mskinen. Les deretter Hurtigstrtguide for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL FORSIKTIG VIKTIG ADVARSEL indikerer

Detaljer

Brøkregning og likninger med teskje

Brøkregning og likninger med teskje Brøkregning og likninger med teskje Dette heftet gir en uformell trinn for trinn gjennomgng v grunnleggende regler for brøkregning og likninger. Dette er sto som vi i FYS 000 egentlig forventer t dere

Detaljer

1 Geometri KATEGORI 1. 1.1 Vinkelsummen i mangekanter. 1.2 Vinkler i formlike figurer

1 Geometri KATEGORI 1. 1.1 Vinkelsummen i mangekanter. 1.2 Vinkler i formlike figurer Oppgver 1 Geometri KTGORI 1 1.1 Vinkelsummen i mngeknter Oppgve 1.110 ) I en treknt er to v vinklene 65 og 5. Finn den tredje vinkelen. b) I en firknt er tre v vinklene 0, 50 og 150. Finn den fjerde vinkelen.

Detaljer

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L L+R X Z Y 11. 12. W V 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å påminne deg om den forsiktighet

Detaljer

ut maskinen og kontroller komponentene Belteenhet (forhåndsinstallert) CD-ROM Strømledning Produktsikkerhetsguide

ut maskinen og kontroller komponentene Belteenhet (forhåndsinstallert) CD-ROM Strømledning Produktsikkerhetsguide Hurtigstrtguide Strt her HL-3140CW / HL-3150CDN HL-3150CDW / HL-3170CDW Tkk for t du vlgte Brother. Din støtte er viktig for oss og vi setter pris på t du kjøper fr oss. Ditt Brother-produkt er konstruert

Detaljer

Kvalitetssikring av elektronisk pasientjournal - Skjema 1

Kvalitetssikring av elektronisk pasientjournal - Skjema 1 70778 EPJ Kvlitetssikring Skjem v. Hllvrd Lærum (tlf. 79886) Kvlitetssikring v elektronisk psientjournl - Skjem I dette spørreskjemet ønsker vi å få vite noe om din prktiske ruk v og ditt syn på elektronisk

Detaljer

LÆR Å KJENNE DIN SYMASKIN GRUNNLEGGENDE SYING SØMTYPER TILLEGG. Computerstyrt symaskin. Bruksanvisning

LÆR Å KJENNE DIN SYMASKIN GRUNNLEGGENDE SYING SØMTYPER TILLEGG. Computerstyrt symaskin. Bruksanvisning LÆR Å KJENNE DIN SYMASKIN GRUNNLEGGENDE SYING SØMTYPER TILLEGG Computerstyrt symskin Bruksnvisning VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER Følg lltid de grunnleggende sikkerhedsregler når du ruker mskinen, herunder

Detaljer

Bruksanvisning Product Code (Produktkode) 885-V95/V97

Bruksanvisning Product Code (Produktkode) 885-V95/V97 Dtstyrt roderi- og symskin Bruksnvisning Produt Code (Produktkode) 885-V95/V97 SLIK KOMMER DU I GANG FØR DU BEGYNNER Å SY BRUKSSTING BRODERING VEDLEGG Besøk oss på http://solutions.rother.om der du kn

Detaljer

Referanseguide for installatør

Referanseguide for installatør Refernseguide for instlltør Dikin Altherm vrmepumpe med grunnvrme Refernseguide for instlltør Dikin Altherm vrmepumpe med grunnvrme Norsk Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1 Generelle sikkerhetshensyn

Detaljer

Løsningsforslag til avsluttende eksamen i HUMIT1750 høsten 2003.

Løsningsforslag til avsluttende eksamen i HUMIT1750 høsten 2003. Løsningsforslg til vsluttende eksmen i HUMIT1750 høsten 2003. Teksten under hr litt litt prtsom fordi jeg hr villet forklre hvordn jeg gikk frm. Fr en studentesvrelse le det ikke forventet nnet enn sluttresulttene.

Detaljer

ut maskinen og kontroller komponentene Strømledning Bæreark/ Plastkortbæreark

ut maskinen og kontroller komponentene Strømledning Bæreark/ Plastkortbæreark Hurtigstrtguide ADS-2100e / ADS-2600We Strt her ADS-2100e ADS-2600We Brother Industries, Ltd. 15-1, Neshiro-cho, Mizuho-ku, Ngoy 467-8561, Jpn Tkk for t du vlgte Brother. Din støtte er viktig for oss,

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

Installeringshåndbok. Daikin Altherma lavtemperatur monoblokk tilleggsboks EK2CB07CAV3. Installeringshåndbok. Norsk

Installeringshåndbok. Daikin Altherma lavtemperatur monoblokk tilleggsboks EK2CB07CAV3. Installeringshåndbok. Norsk Instlleringshåndbok Dikin Altherm lvtempertur monoblokk tilleggsboks EKCB07CAV Instlleringshåndbok Dikin Altherm lvtempertur monoblokk tilleggsboks Norsk Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om dokumentsjonen.

Detaljer

Integralregning. Mål. for opplæringen er at eleven skal kunne

Integralregning. Mål. for opplæringen er at eleven skal kunne 8 Integrlregning Mål for opplæringen er t eleven skl kunne gjøre rede for definisjonen v estemt integrl som grense for en sum og uestemt integrl som ntiderivert eregne integrler v de sentrle funksjonene

Detaljer

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her DCP-J40DW Les Produktsikkerhetsguide før du koler til mskinen. Les deretter Hurtigstrtguide for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL FORSIKTIG VIKTIG ADVARSEL indikerer

Detaljer

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her MFC-J440DW MFC-J460DW Les Produktsikkerhetsguide før du koler til mskinen. Les deretter Hurtigstrtguide for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL FORSIKTIG VIKTIG ADVARSEL

Detaljer

KLIMAANLEGG (DELT TYPE)

KLIMAANLEGG (DELT TYPE) OWNER S MANUAL BRUKERHÅNDBOK KLIMAANLEGG (DELT TYPE) For generell, privt bruk NO Innendørsenhet RAS-07PKVP-E RAS-10PKVP-E RAS-13PKVP-E RAS-16PKVP-E RAS-18PKVP-E RAS-07PKVP-ND RAS-10PKVP-ND RAS-13PKVP-ND

Detaljer

BRUKSANVISNING VEGGMONTERT TYPE. Kjølemodell Varmepumpe P/N9319356013-02 TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN TIL OPPSLAG SENERE

BRUKSANVISNING VEGGMONTERT TYPE. Kjølemodell Varmepumpe P/N9319356013-02 TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN TIL OPPSLAG SENERE BRUKSANVISNING VEGGMONTERT TYPE Kjølemodell Vrmepumpe TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN TIL OPPSLAG SENERE P/N9960-0 KLIMAANLEGG Veggmontert modell BRUKERVEILEDNING Innhold Sikkerhetsforholdsregler...No-

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

1 Tallregning og algebra

1 Tallregning og algebra Tllregning og lger ØV MER. REGNEREKKEFØLGE Oppgve.0 6 d) ( : 6) Oppgve. ( ) ( ) ()() ( ) ( ) ( ) () (6 ) () d) ( ) 7() ( ) Oppgve. 6 ( ) d) Oppgve. Med ett ddisjonstegn, ett sutrksjonstegn, ett multipliksjonstegn

Detaljer

2015 Mercury Marine VesselView 7 8M0102727 1214 nor

2015 Mercury Marine VesselView 7 8M0102727 1214 nor 2015 Mercury Mrine VesselView 7 8M0102727 1214 nor INNHOLD Del 1 - Komme i gng VesselView 7 Oversikt... 2 Betjeningsorgner forn...2 Bruk v etjeningsorgner forn... 2 Bkpnel... 3 VesselView 7 displyet plssering

Detaljer

Bruksanvisning / monteringsanvisning

Bruksanvisning / monteringsanvisning art.nr: bruk-freewheel Rev.2012-01 2012-01-02 Bruksanvisning / monteringsanvisning 1 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE Bruksområde 2 Sikkerhetsforskrifter 2 Garanti 2 Panthera instruksjoner 3 Montering av FreeWheel

Detaljer

crocodiletm Norsk bruksanvisning 06.2011 2008 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the Crocodile are registered trademarks of R82 A/S.

crocodiletm Norsk bruksanvisning 06.2011 2008 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the Crocodile are registered trademarks of R82 A/S. crocodiletm orsk bruksanvisning 2008 R82 /S. ll rights reserved. The R82 logo and the rocodile are registered trademarks of R82 /S. 06.2011 IHOLDSFORTEGELSE Sikkerhet... 4 Garanti... 4 Verktøy... 4 Vedlikehold...

Detaljer

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W BORD SAG 200mm 600W Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: BRUKSANVISNING Produkt: Bordsag, 600W Produktbetegnelse: Direktiver: Normer: Sted og dato:

Detaljer

SENSORVEILEDNING ECON 1410; VÅREN 2005

SENSORVEILEDNING ECON 1410; VÅREN 2005 SENSORVEILEDNING ECON 40; VÅREN 2005 Oppgve er midt i pensum, og urde kunne esvres v dem som hr lest og fulgt seminrer. Her kommer en fyldig gjennomgng v det jeg hr ttt opp. ) Her ør kndidten gjøre rede

Detaljer

Les Produktsikkerhetsguide før du konfigurerer maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les Produktsikkerhetsguide før du konfigurerer maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her MFC-J450DW MFC-J470DW Les Produktsikkerhetsguide før du konfigurerer mskinen. Les deretter Hurtigstrtguide for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL FORSIKTIG VIKTIG ADVARSEL

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

1 Algebra. 1 Skriv disse uttrykkene så enkelt som mulig: a) 2(a + 3) (3 + 3a) b) 2(1 a) + a(2 + a) c) 1 + 2(1 3a) + 5a d) 4a 3ab 2(a 5b) + 3(ab 2b)

1 Algebra. 1 Skriv disse uttrykkene så enkelt som mulig: a) 2(a + 3) (3 + 3a) b) 2(1 a) + a(2 + a) c) 1 + 2(1 3a) + 5a d) 4a 3ab 2(a 5b) + 3(ab 2b) Alger Skriv disse uttrykkene så enkelt som mulig c 5 d 5 Multipliser ut og gjør svrene så enkle som mulige c c c c d e f g h 5 i Regn ut 5 Regn ut og vis frmgngsmåten 5 c Regn ut og vis frmgngsmåten 5

Detaljer

Referanseguide for installatør

Referanseguide for installatør Refernseguide for instlltør Dikin Altherm Lvtempertursplitt + ERLQ004-006-008CA EHVH/X04S18CB EHVH/X08S18+6CB Refernseguide for instlltør Dikin Altherm Lvtempertursplitt Norsk Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse

Detaljer

Før du kan bruke maskinen, bør du lese hurtigstartguiden for korrekt konfigurering og installering.

Før du kan bruke maskinen, bør du lese hurtigstartguiden for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her DCP-373CW DCP-375CW DCP-377CW Før du kn ruke mskinen, ør du lese hurtigstrtguiden for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL FORSIKTIG Advrsel-symolet forteller deg hvilke

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service Mercury Marine 15/20 firetakter G !

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service Mercury Marine 15/20 firetakter G ! Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de este påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i åtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

Effektivitet og fordeling

Effektivitet og fordeling Effektivitet og fordeling Vi skl svre på spørsmål som dette: Hv etyr det t noe er smfunnsøkonomisk effektivt? Er det forskjell på smfunnsøkonomisk og edriftsøkonomisk effektivitet? Er det en motsetning

Detaljer

1 Tekniske data: 2 Sendere:

1 Tekniske data: 2 Sendere: Ref. 000071 No INSTALLASJONS guide Altus RTS Elektronisk styrt rørmotor med RTS radiomottaker, sol- & vindautomatikk SOMFY Altus RTS er en rørmotor med innebygd RTS radiomottaker, sol- & vindautomatikk

Detaljer

tekniske hjelpemidler brukerveiledning Movita pleieseng

tekniske hjelpemidler brukerveiledning Movita pleieseng tekniske hjelpemidler brukerveiledning Movita pleieseng BESKRIVELSE ELEKTRISKE FUNKSJONER Oversikt og håndkontrollens symboler Funksjon valg: Ryggstøtte /Hjertebrett Aktiveringsknapper opp/ned Funksjon

Detaljer

S 3004 / S 3004 P / S 5004. Bruksanvisning Oppbevares i bilen!

S 3004 / S 3004 P / S 5004. Bruksanvisning Oppbevares i bilen! S 00 / S 00 P / S 00 Bruksnvisning Oppbevres i bilen! S 00 / S 00 P / S 00 Innholdsfortegnelse Symboler som finner nvendelse... Sikkerhetsmerknder... Viktig bruksinformsjon... Bruksområder... Bruksnvisning

Detaljer

Øving 4: Coulombs lov. Elektrisk felt. Magnetfelt.

Øving 4: Coulombs lov. Elektrisk felt. Magnetfelt. Lørdgsverksted i fysikk. Institutt for fysikk, NTNU. Høsten 007. Veiledning: 9. september kl 1:15 15:00. Øving 4: oulombs lov. Elektrisk felt. Mgnetfelt. Oppgve 1 (Flervlgsoppgver) ) Et proton med hstighet

Detaljer

STATISTIKK, KOMBINATORIKK OG SANNSYNLIGHET

STATISTIKK, KOMBINATORIKK OG SANNSYNLIGHET Mer øving til kpittel 4 STATISTIKK, KOMBINATORIKK OG SANNSYNLIGHET Oppgve 1 Under ser du resulttet v ntll kinoesøk for en klsse de siste to måneder: 1, 3, 5, 4, 2, 7, 1, 1, 4, 5, 3, 3, 4, 0, 1, 3, 6, 5,

Detaljer

Kranbøyle DF Art.nr.: fra produksjonsår 1995

Kranbøyle DF Art.nr.: fra produksjonsår 1995 999209018-04/2014 no Forsklingseksperten. Krnbøyle DF rt.nr.: 586077000 fr produksjonsår 1995 Originl bruksnvisning Ts vre på for fremtidige behov Produktbeskrivelse ruksområde: b e Krnbøyle DF er et løfteredskp.

Detaljer

2 50mm 4x 1x 1x a b c b A B C 1 b b a B b b 6 b b a

2 50mm 4x 1x 1x a b c b A B C 1 b b a B b b 6 b b a 50mm A B C 4x x x 3 4 5 B 6 7 8 9 0 3 4 5 A 3 45 o 3 4 45 o 3 5 6 SIKKERHETSREGLER Les disse sikkerhetsinstruksene før du tr i ruk pprtet. Oppevr de i nærheten for fremtidig refernse. Disse instruksene

Detaljer

Skaper løsninger MONTERINGSVEILEDNING FRONTER

Skaper løsninger MONTERINGSVEILEDNING FRONTER Skaper løsninger MONTERINGSVEILENING FRONTER 14656-02-4000 NØVENIG VERKTØY FOR MONTERING: Vinkel, vater, meter, skrutrekker, blyant og evt. bor. Monteringsveiledning for RETRO, SUR, safir, topaz, OPL og

Detaljer

Montering enkel dør - venstre & høyre Montering dobbel dør

Montering enkel dør - venstre & høyre Montering dobbel dør Les hele veiledningen før du installerer dør S700. Kontroller at produktet ikke er defekt og at pakken er komplett. Dersom du oppdager feil eller mangler, vennligst ta kontakt med din forhandler. Følg

Detaljer

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 NO NORSK 1 GENERELT Dette symbolet betyr ADVARSEL. Hvis du ikke

Detaljer

Kap. 3 Krumningsflatemetoden

Kap. 3 Krumningsflatemetoden SIDE. KRUMNINGSFLTEMETODEN I kpittel. og. hr vi sett t en bjelkes krefter og deformsjon kn beskrives ved fire integrler som henger smmen : Skjærkrft : V d Vinkelendring : φ M d Moment : M V d Forskyvning

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer