2015 Mercury Marine. Oppblåsbar båt 570/620 i M-serien. Oppblåsbar båt i M-serien

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2015 Mercury Marine. Oppblåsbar båt 570/620 i M-serien. Oppblåsbar båt i M-serien"

Transkript

1 2015 Mercury Mrine Opplåsr åt 570/620 i M-serien Opplåsr åt i M-serien 8M nor

2 nor

3 Alle hos Mercury Mrine tkker deg for t du hr vlgt en opplåsr åt fr Mercury Mrine. Du hr gjort en klok investering i åtlivets fornøyelser. Vi mener t den vil gi deg mnge år med åtglede og spenning. Denne eierhåndoken inneholder ll informsjon for sikkerhet og drift som du vil trenge for å få størst mulig glede v din opplåsre åt. Den inneholder også informsjon om stell og vedlikehold som idrr til å eskytte din investering. T vre på denne håndoken for fremtidige ehov. Det foreligger lokle og nsjonle smt internsjonle (hvis ktuelt) regelverk og lover for fører, psssjerer og frtøysruk. Hvis du ikke er kjent med disse regelverkene og forskriftene kn du få informsjon fr sttlige og lokle miljømyndigheter. Nsjonle og lokle orgnissjoner tilyr sikkerhetskurs som nefles for lle som ikke er kjent med regelverk og forskrifter vedrørende åtruk. Med riktig pleie og vedlikehold vil du h glede v dette produktet i mnge åtsesonger. For å sørge for mksiml ytelse og prolemfri ruk, er vi om t du leser og sørger for t du forstår denne håndoken før du ruker din opplåsre åt. Grntimelding Produktet du hr gått til innkjøp v, leveres med en egrenset grnti fr Mercury Mrine. Grntivilkårene er fremstt i delen Grntiinformsjon i denne håndoken. Grntierklæringen inneholder en eskrivelse v hv som dekkes, hv som ikke dekkes, grntiens vrighet, hvordn du est oppnår grntidekning, viktige frskrivelser og egrensninger når det gjelder ersttning, og nnen relevnt informsjon. Vi er deg lese gjennom denne viktige informsjonen. Disse eskrivelsene og spesifiksjonene vr gjeldende på tidspunktet d denne håndoken le godkjent for trykking. Mercury Mrine, som kontinuerlig forsøker å foredre sine produkter, foreholder seg retten til når som helst å stnse produksjonen v modeller eller endre spesifiksjoner, utforming, metoder eller prosedyrer, uten å måtte opplyse om det på forhånd og uten videre forpliktelser. Noter deg skrogidentifiksjonsnummeret (HIN) og motorens modell- og serienummer. HIN-nummeret sitter k på åten på styrord side. Motorens modell- og serienummer sitter på svingrketten. Du vil trenge denne informsjonen for å skffe deler, få service under grnti eller hvis den opplåsre åten lir stjålet. Kjøpsdto Forhndlerens nvn Adresse Telefon HIN Motorens serienummer Motorens modellnummer Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA. Informsjon om vremerker og opphvsrett MERCURY MARINE. Med enerett. Reproduksjon v hele eller deler v dokumentsjonen er forudt hvis ikke smtykke er innhentet. Alph, Axius, Brvo One, Brvo Two, Brvo Three, Circle M med ølgelogo, K-plnes, Mriner, MerCthode, MerCruiser, Mercury, Mercury med ølgelogo, Mercury Mrine, Mercury Precision Prts, Mercury Propellers, Mercury Rcing, MotorGuide, OptiMx, Quicksilver, SeCore, Skyhook, SmrtCrft, Sport-Jet, Verdo, VesselView, Zero Effort, Zeus, #1 On the Wter og We're Driven to Win er registrerte vremerker som tilhører Brunswick Corportion. Pro XS er et vremerke som tilhører Brunswick Corportion. Mercury Product Protection er et registrert servicemerke som tilhører Brunswick Corportion. nor i

4 nor ii

5 GARANTIINFORMASJON Overføring v grnti... 1 Grntiregistrering i USA og Cnd... 1 Begrenset grnti for opplåsr åt fr Mercury USA og Cnd... 1 Generell informsjon Båtførerens nsvr... 4 Før åten ts i ruk... 4 Dødmnnsryter... 4 Beskytte personer i vnnet... 6 Hopping på ølger og kjølvnn... 7 Støt mot ojekter under vnn... 7 Eksosutslipp... 8 Aneflinger for sikker åtruk... 9 Generelle spesifiksjoner for 570/620 M serien Stndrdutstyr for 570/620 M serien Produsentens typeskilt Båtkomponenter Plsseringen v komponenter på 570/ Trnsport Trnsportere åten Virkemåte Luftfylling Løfte åten med vinsj Sjekkliste før ruk Lsting Oppevring og ruk v stige Bruke tppeventilen Tuing Utilsiktet tømming v luftkmmer Legge til lnd Vedlikehold Rengjøring Tømming nor iii

6 Reprsjoner Generell reprsjonsinformsjon Reprsjon v luftkmmer CSM duk Oppevring Klrgjøre før lgring Servicessistnse for eier Lokl reprsjonsservice Service når du er orte hjemmefr Forespørsler om deler og tilehør Hjelp til service Bestille dokumentsjon iv nor

7 Overføring v grnti Den egrensede grntien kn overføres til ny eier, men re den urukte delen v grntien. Dette gjelder ikke for produkter som rukes til kommersielle formål. Ved overføring v grntien til ny eier skl en kopi v kvitteringen eller slgsvtlen, den nye eierens nvn og dresse smt motorens serienummer, sendes per post eller telefks til vdelingen for grntiregistrering hos Mercury Mrine. I USA og Cnd sendes det til: Mercury Mrine Attn: Wrrnty Registrtion Deprtment W6250 W. Pioneer Rod P.O. Box 1939 Fond du Lc, WI, USA Fks Ved ehndling v grntioverføringen vil Mercury Mrine sende registreringsekreftelsen per post til den nye eieren v produktet. Denne tjenesten er grtis. Dersom produktene er kjøpt utenfor USA og Cnd, skl du kontkte distriutøren i ditt lnd eller nærmeste Mrine Power-servicesenter. Grntiregistrering i USA og Cnd Produktet må være registrert hos Mercury Mrine for å være erettiget grntidekning. Forhndleren skl fylle ut grntiregistreringen når produktet selges, og umiddelrt sende den inn til Mercury Mrine vi MercNET, e-post eller post. Ved mottkelse v denne grntiregistreringen vil Mercury Mrine foret registreringen. Du skl mott en kopi v grntiregistreringen fr selgende forhndler. Du finner Mercury Mrines personvernpolitikk på MERK: Registreringslister skl oppevres hos Mercury Mrine og hos lle forhndlere v Mercury Mrineprodukter solgt i USA, i tilfelle det skulle li nødvendig med en kunngjøring om tilkekllelse i henhold til den meriknske loven Federl Sfety Act. Du kn endre den registrerte dressen når som helst, også når det stilles grntikrv, ved å ringe til Mercury Mrine eller sende et rev eller en fks med nvnet ditt, den gmle dressen, den nye dressen og motorens serienummer til vdelingen for grntiregistrering hos Mercury Mrine. Forhndleren kn også ehndle disse informsjonsendringene. Mercury Mrine Attn: Grntiregistreringsvdelingen W6250 Pioneer Rod P.O. Box 1939 Fond du Lc, WI Fks ANDRE LAND ENN USA OG CANADA Dersom produktene er kjøpt utenfor USA og Cnd, skl du kontkte distriutøren i ditt lnd eller nærmeste Mrine Power-servicesenter. Begrenset grnti for opplåsr åt fr Mercury USA og Cnd Kunder i ndre lnd enn USA og Cnd må rådføre seg med den lokle distriutøren. GARANTIEN DEKKER FØLGENDE GARANTIINFORMASJON Mercury Mrine grnterer t selskpets opplåsre åter vil være fri for mterildefekter og friksjonsfeil i perioden som er ngitt nedenfor. nor 1

8 GARANTIENS VARIGHET Glssfierskroget, dørken i Air Deck, lt ekstrutstyr og tilehør som festes til skroget, inkludert (men ikke egrenset til) dørkplter, tofter, repholdere, åregfler, årer, rep, luftpumpe, løftehåndtk, D-ringer, åreholdere, ventiler, tofteånd og hekk dekkes v denne egrensede grntien i ett (1) år fr den dtoen produktet først selges eller fr den dtoen produktet først ts i ruk (det som forekommer først). Det grnteres t lt luftfylt mteriell vil være fritt for mterildefekter og friksjonsfeil som forårsker lærednnelse og delminering, i fem (5) år for PVC-komponenter og ti (10) år for CSM-komponenter. Reprsjon eller utskiftning v deler, eller utførelse v service under denne grntien, forlenger ikke grntien utover den opprinnelige utløpsdtoen. Den delen v grntiperioden som ikke er utløpt, kn overføres til ny kjøper ved riktig omregistrering v produktet. BETINGELSER SOM MÅ OPPFYLLES FOR Å OPPNÅ GARANTIDEKNING Grntidekning gis re til forrukere som kjøper fr eller gjennom en forhndler som er utorisert v Mercury Mrine til å distriuere produktet i det ktuelle lndet der slget finner sted. Grntidekningen trer i krft når en utorisert forhndler registrerer produktet på riktig måte. Rutinemessig vedlikehold som er eskrevet i håndoken for ruk og vedlikehold, må utføres til riktig tid for å opprettholde grntidekningen. Dersom dette vedlikeholdet utføres v en detljkunde, foreholder Mercury Mrine seg retten til å kreve evis for tilfredsstillende vedlikehold før det gis grntidekning. DETTE VIL MERCURY MARINE GJØRE Mercury Mrines eneste og utelukkende forpliktelse under denne grntien er egrenset til, etter egen vurdering, å reprere defekte deler, skifte ut slik del eller slike deler med nye eller refrikerte deler som er godkjent v Mercury Mrine, eller tilkeetle kjøpesummen for Mercury-produktet. Mercury Mrines eneste og utelukkende forpliktelse under denne grntien for delminering er å skifte ut åtduken (kun åtduken). Mercury Mrine foreholder seg retten til å foret foredringer eller endringer på produkter fr tid til nnen. SLIK OPPNÅS GARANTIDEKNING Kunden må gi Mercury Mrine rimelig nledning til å utføre reprsjoner smt rimelig dgng til produktet for å utføre grntireid. Når krv fremsettes under grntien, skl produktet leveres inn for inspeksjon hos en Mercury Mrine-forhndler som er utorisert til å utføre service på produktet. Dersom det ikke er mulig for kjøperen å levere produktet til en slik forhndler, må vedkommende sende skriftlig melding til Mercury Mrines servicevdeling. Vi vil d sørge for t det lir utført en inspeksjon og eventuell reprsjon som grntien dekker. Kjøper er i slike tilfeller nsvrlig for lle kostnder i forindelse med trnsport og reisetid. Dersom den utførte servicen ikke dekkes v denne grntien, må kjøperen dekke utgifter til reid og mteriler, og lle ndre utgifter i forindelse med servicen. Kjøperen skl ikke, med mindre Mercury Mrine er om det, sende produktet eller deler v produktet direkte til Mercury Mrine. Registreringsevis skl fremlegges for forhndleren når grntiservicen es utført, for å oppnå dekning. GARANTIEN DEKKER IKKE FØLGENDE GARANTIINFORMASJON Denne egrensede grntien dekker ikke deler for rutinemessig vedlikehold, justeringer, norml slitsje, punktering, misfrging, oksidering, skde som følge v misruk, unorml ruk, forsømmelse, ulykke, feilktig ruk, ruk v ekstrutstyr eller deler som ikke er produsert eller solgt v Mercury Mrine eller endringer eller fjerning v deler. Bruk v produktet til åtrce eller nnen konkurrnsevirksomhet på noe tidspunkt, selv v en tidligere eier v produktet, nnullerer grntien. Motor, motortilehør, kontroller, propeller, tterier eller nnet utstyr og tilehør, dekkes under egne grntier. Utgifter i forindelse med opphling, sjøsetting, tuing, lgring, telefonutgifter, leie, esværligheter, hvnevgifter, forsikring, vdrg på lån, tp v tid, tp v inntekt eller nnen type tilfeldige skder eller følgeskder dekkes ikke under denne grntien. Ingen enkeltperson eller selvstendig virksomhet, innefttet Mercury Mrine-utoriserte forhndlere, hr fått tilltelse fr Mercury Mrine til å gi noen nnen forsikring, fremstilling eller grnti i forindelse med produktet enn det som omfttes v denne egrensede grntien. Slike erklæringer kn eventuelt ikke håndheves overfor Mercury Mrine. 2 nor

9 GARANTIINFORMASJON FRASKRIVELSER OG BEGRENSNINGER: UNDERFORSTÅTTE GARANTIER VEDRØRENDE SALGBARHET OG EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL DEKKES IKKE AV DENNE GARANTIEN. I DEN UTSTREKNING DE IKKE KAN FRASKRIVES, ER UNDERFORSTÅTTE GARANTIER BEGRENSET TIL VARIGHETEN AV DEN BEGRENSEDE GARANTIEN. DENNE GARANTIEN UTELUKKER DEKNING AV TILFELDIGE SKADER OG FØLGESKADER. ENKELTE DELSTATER/LAND TILLATER IKKE DE FRASKRIVELSER, BEGRENSNINGER OG UTELATELSER SOM ER NEVNT OVENFOR, OG DET ER DERFOR MULIG AT DETTE IKKE GJELDER ALLE KUNDER. DENNE GARANTIEN GIR DEG VISSE JURIDISKE RETTIGHETER. DET KAN OGSÅ VÆRE DU HAR ANDRE RETTIGHETER, NOE SOM KAN VARIERE FRA LAND TIL LAND OG DELSTAT TIL DELSTAT. nor 3

10 Båtførerens nsvr Båtføreren er nsvrlig for sikker drift v åten smt sikkerheten til lle psssjerene om ord og llmennheten. Det nefles på det sterkeste t åtførere leser og forstår hele denne håndoken før de tr i ruk åten. Sørg for t minst én nnen person i åten får instruksjoner om grunnleggende strt og drift v påhengsmotoren og håndtering v åten, i tilfelle åtføreren skulle li ute v stnd til å kjøre åten. Før åten ts i ruk Påse t denne håndoken er lest og forstått. Få opplæring i riktig ruk v åten. Eventuelle spørsmål kn rettes til forhndleren. Sikkerhets- og driftsinformsjon kominert med sunn fornuft, kn idr til å forhindre personskde og skde på produktet. I denne håndoken rukes følgende vrsler for å gjøre deg oppmerksom på spesielle nvisninger som må følges for å ivret sikkerheten.! ADVARSEL Angir en frlig situsjon som kn føre til død eller lvorlig personskde dersom den ikke vverges.! FORSIKTIG Angir en frlig situsjon som kn føre til mindre eller modert personskde dersom den ikke vverges. OBS Angir en situsjon som kn føre til svikt i motor eller større komponenter dersom den ikke vverges. Dødmnnsryter GENERELL INFORMASJON Hensikten med en dødmnnsstoppryter er å slå v tenningen når åtføreren eveger seg så lngt fr førerstillingen t ryteren ktiveres (for eksempel når føreren lir revet ort fr førerplssen ved et uhell). Påhengsmotorer med styrekulthåndtk og enkelte fjernkontrollenheter er utstyrt med dødmnnsstoppryter. En dødmnnsryter kn instlleres som tilehør, vnligvis på instrumentpnelet eller på siden i nærheten v førerplssen. Det er plssert et merke nær dødmnsstoppryteren som en visuell påminner til føreren om å feste dødmnssnoren til flytevesten eller håndleddet. 4 nor

11 GENERELL INFORMASJON Dødmnnssnoren er vnligvis cm (4 5 fot) lng når den er utstrkt. Den hr en festenordning i den ene enden som festes til ryteren, og en festenordning i den ndre enden som festes til åtførerens flytevest eller håndledd. Dødmnnssnoren er spirlviklet for å gjøre den så kort som mulig når den ikke strekkes, slik t det er mindre sjnse for t den vikler seg inn i ojekter i nærheten. Den fulle lengden reduserer fren for utilsiktet ktivering hvis åtføreren eveger seg rundt i området ved førerplssen. Hvis det er ønskelig med en kortere dødmnnssnor, kn den vikles rundt åtførerens håndledd eller ein, eller du kn lge en knute på den. ATTACH LANYARD RUN OFF c c - Klips for dødmnnssnor Merke ved dødmnnsryter Dødmnnsryter Les sikkerhetsinformsjonen nedenfor før du fortsetter. Viktig sikkerhetsinformsjon: Hensikten med dødmnnsryteren er å slå v motoren når åtføreren eveger seg så lngt ort fr førerplssen t ryteren ktiveres. Dette skjer hvis åtføreren ved et uhell fller over ord, eller hvis vedkommende eveger seg lngt ort fr førerplssen. I visse typer åter er det større fre for t åtføreren kn flle over ord eller li slynget ort fr førerplssen ved et uhell, for eksempel gummiåter med lv åtside, små åter, høyytelsesåter og lette fiskeåter med styrekulthåndtk. Det er også større fre for å flle over ord eller li slynget ort fr førerplssen ved uforsvrlig ruk, for eksempel dersom du sitter på seteryggen eller åtripen ved plningshstighet, står ved plningshstighet, sitter på høytliggende fiskeåtdekk, kjører ved plningshstighet på grunt vnn eller i områder med hindringer, slipper tket i rttet eller styrekulthåndtket når det trekker i en retning, er under påvirkning v lkohol eller medikmenter eller mnøvrerer åten på en uvøren måte ved høy hstighet. Selv om motoren stnser øyelikkelig når dødmnnsryteren ktiveres, fortsetter åten å drive et stykke vhengig v hstigheten og styrevinkelen når motoren stnses. Båten kommer imidlertid ikke til å gå rundt i ring. Mens åten driver fremover kn den skde personer i vnnet like lvorlig som om motoren vr i gng. Vi nefler på det sterkeste t ndre psssjerer får innføring i riktige strt- og driftsprosedyrer, i tilfelle det skulle li nødvendig å etjene motoren i en krisesitusjon (for eksempel dersom åtføreren ved et uhell lir slynget ort fr førerplssen).! ADVARSEL Hvis åtføreren skulle flle over ord, skl motoren øyelikkelig slås v for å redusere fren for lvorlig personskde eller dødsulykker. Sørg lltid for t egge endene på dødmnnssnoren er forsvrlig festet til ryteren og åtføreren. nor 5

12 ! ADVARSEL Unngå lvorlig personskde eller død som følge v rå oppremsing fordi dødmnnsryteren ktiveres ved et uhell. Båtføreren skl ldri forlte førerplssen uten først å kople fr dødmnnssnoren. Det kn også være t ryteren ktiveres ved et uhell ved norml drift. Dette kn føre til én eller flere v følgende fresitusjoner: Psssjerer kn li slynget forover på grunn v rå oppremsing. Dette er spesielt frlig for psssjerene forn i åten fordi de kn li slynget over ugen og li truffet v girkssen eller propellen. Motorstopp og tp v styrekontroll ved høy sjø, sterk strøm eller krftig vind. Tp v styrekontroll når åten legges til. SØRG FOR AT DØDSMANSSTOPPBRYTEREN OG DØDMANNSSNOREN ER I GOD DRIFTSMESSIG STAND Hver gng før den rukes må du kontrollere t dødsmnsstoppryteren fungerer som den skl. Strt motoren. Stopp den ved å trekke ut dødmnnssnoren. Hvis motoren ikke stopper, må du få ryteren reprert før du ruker åten. Før hver gngs ruk skl du kontrollere dødmnnssnoren og se til t den er i god driftsmessig stnd uten frynsing, kutt eller slitsje. Kontroller t klemmene på hver ende v snoren er i god driftsmessig stnd. Skift dødmnnssnoren hvis den er slitt eller skdet. Beskytte personer i vnnet NÅR BÅTEN ER I BEVEGELSE GENERELL INFORMASJON Det er svært vnskelig for en person som står eller flyter i vnnet å komme seg unn fort nok når en åt kommer i hns/hennes retning, selv når åten holder lv frt Sørg lltid for å senke frten og være svært forsiktig når du ruker åten i et område der det kn efinne seg personer i vnnet. Når en åt er i evegelse (vnlig kjøring) og giret på påhengsmotoren settes i nøytrlstillingen, er det tilstrekkelig krft i vnnet på propellen til t propellen roterer. Når propellen roterer i nøytrl, kn den påføre lvorlige personskder. MENS BÅTEN LIGGER STILLE! ADVARSEL En roterende propell, en åt i frt eller enhver solid gjenstnd som er festet til åten, kn utgjøre en dødsfre for svømmere. Stopp motoren øyelikkelig dersom noen efinner seg i vnnet og er nær åten. Sett giret på påhengsmotoren i nøytrl og slå v motoren før du lr noen de eller oppholde seg i vnnet nær åten. 6 nor

13 GENERELL INFORMASJON Hopping på ølger og kjølvnn Å kjøre fritidsåter over ølger og kjølvnn er en nturlig del v åtlivet. Men når denne ktiviteten gjøres ved så stor hstighet t skroget tvinges helt eller delvis opp v vnnet, oppstår det visse frer, spesielt når åten treffer vnnet igjen Den største fren er t åten kn endre kurs mens den er midt i et hopp. I slike tilfeller kn lndingen føre til t åten svinger rått i en nnen retning. Slike rå retningsendringer kn føre til t psssjerer kstes ut v setene eller fller over ord.! ADVARSEL Hopping på ølger og kjølvnn kn føre til lvorlig personskde eller dødsfll hvis noen kstes rundt i åten eller overord. Unngå hopping på ølger eller kjølvnn dersom det er mulig. En nnen, mindre vnlig, frlig situsjon kn oppstå dersom åten tr v fr en ølge eller kjølvnnsølge. Hvis ugen på åten heller for mye ned mens den er i luften, kn den trenge ned i vnnet og komme helt under vnn et øyelikk. Dette får åten til å råstoppe slik t psssjerene slynges forover. Båten kn også t en krpp sving til én side. Støt mot ojekter under vnn Senk frten og vær forsiktig når du ruker åten på grunt vnn eller der du hr minstnke om t ojekter under vnn kn komme i kontkt med påhengsmotoren eller åtunnen. Det viktigste du kn gjøre for å redusere fren for personskder eller slgskder fr gjenstnder som flyter på vnnet eller efinner seg under vnn, er å regulere åtens hstighet. Under slike forhold ør åten kjøres ved minste plningshstighet på 24 til 40 km/t (15 til 25 mph) Støt mot flytende gjenstnder eller gjenstnder under vnn kn medføre følgende: Deler v eller hele påhengsmotoren kn løsne og fly inn i åten. En rå retningsendring kn føre til t psssjerer kstes ut v setene eller fller over ord. Rsk oppremsing vil føre til t psssjerene kstes forover eller fller over ord. Slgskde på påhengsmotoren og åten. nor 7

14 Husk t det viktigste du kn gjøre for å forhindre personskde eller støtskde i slike situsjoner, er å holde åtens hstighet under kontroll. Båtens hstighet ør holdes ved minste plningshstighet ved kjøring i frvnn der det er hindringer under vnn. Dersom du treffer en gjenstnd under vnn, skl du stnse motoren så rskt som mulig og se etter om det er ødelgte eller løse deler. Dersom motoren er skdet eller du hr mistnke om det, skl du t den med til en utorisert forhndler for å få den nøye undersøkt og reprert. Båten ør også undersøkes for å se om den er påført skder på skroget eller kterspeilet, og om det er vnnlekksjer. Bruk v en skdet påhengsmotor kn føre til ytterligere skde på ndre deler v motoren eller påvirke kontrollen over åten. Dersom det er nødvendig å fortsette kjøringen, skl dette gjøres ved lv hstighet.! ADVARSEL Bruk v en åt eller motor med støtskder kn resultere i lvorlig personskde, dødsulykker eller skde på åten. Hvis åten utsettes for støt eller slg skl en utorisert Mercury Mrine-forhndler kontrollere og reprere åten eller motoren. Eksosutslipp GENERELL INFORMASJON VÆR OPPMERKSOM PÅ KARBONMONOKSIDFORGIFTNING Kronmonoksid (CO) er en dødelig gss som finnes i eksosrøyk fr lle interne forrenningsmotorer, inkludert fremdriftsmotorer på åter og genertorer som driver forskjellig utstyr på åten. Kronmonoksid er i seg selv en gss uten lukt, smk eller frge, men hvis du kn lukte eller smke motoreksos, etyr det t du puster inn kronmonoksid. Tidlige symptomer på kronmonoksidforgiftning, som kn minne om symptomene ved sjøsyke eller eruselse, omftter hodepine, svimmelhet, døsighet og kvlme.! ADVARSEL Innånding v eksosgss kn føre til kronmonoksidforgiftning, som kn forårske esvimelse, hjerneskder eller dødsfll. Unngå eksponering for kronmonoksid. Hold deg unn eksosfylte steder når motoren går. Sørg for god ventilsjon i åten åde når den ligger stille og under kjøring. HOLD DEG UNNA EKSOSFYLTE STEDER Motoreksos inneholder frlig kronmonoksid. Hold deg unn steder med konsentrert motoreksos. Hold svømmere unn åten og sørg for t ingen sitter, ligger eller står på svømmeplttformen eller åtstigen mens motorene går. L ikke psssjerer oppholde seg like k åten underveis (henge på plttformen, odysurfing). Dette er en frlig prksis åde fordi personen oppholder seg i et område med høy eksoskonsentrsjon, og fordi personen risikerer å li skdet v propellen. GOD VENTILASJON Luft ut psssjerområdet åpne sidegrdinene eller lukene forn for å fjerne vgsser. 8 nor

15 GENERELL INFORMASJON Eksempel på riktig luftstrømning gjennom åten: DÅRLIG VENTILASJON Under visse kjøre- og/eller vindforhold kn inneygde kiner, kiner med overtrekk eller førerkiner med utilstrekkelig ventilsjon trekke inn kronmonoksid Instller én eller flere kronmonoksidmålere i åten. Svømmere og psssjerer i et åpent område på en stilleliggende åt som hr, eller ligger nær, en motor i drift, kn på en vindstille dg utsettes for frlige konsentrsjoner v kronmonoksid, selv om dette forekommer svært sjelden. 1. Eksempler på dårlig ventilsjon mens åten ligger stille: Drift v motoren når åten er fortøyd på et vgrenset område Fortøyning v åten nær en nnen åt som hr motoren i gng 2. Eksempler på dårlig ventilsjon mens åten eveger seg: Kjøring v åten med for høy trimvinkel på ugen Kjøring v åten uten t lukene forover er åpne (stsjonsvogneffekt) Aneflinger for sikker åtruk For å kunne nyte åtlivet på en sikker måte ør du være kjent med ktuelle lover, forskrifter og forud som gjelder ruk v åt, og t hensyn til rådene nedenfor. Gjør deg kjent med og overhold lle nutiske regler og lover for området. nor 9

16 Vi nefler på det sterkeste t lle motoråtførere tr et kurs i åtsikkerhet. I USA holdes slike kurs v kystvkten, åtorgnissjonen "Power Squdron", Røde Kors og lokle myndigheter som er nsvrlig for åtsikkerhet. For mer informsjon i USA, ring Bot U.S. Foundtion på BOAT (2628). Utfør sikkerhetskontroller og nødvendig vedlikehold. Følg regelmessige intervller, og sørg for t lle reprsjoner utføres på en forsvrlig måte. Kontroller sikkerhetsutstyret omord. Her er noen forslg til sikkerhetsutstyr som ør være med i åten: Godkjente rnnslukningspprter Signlutstyr: lommelykt, rketter eller nødluss, flgg og fløyte eller horn Nødvendig verktøy for småreprsjoner Anker og ekstr nkerline Mnuell lensepumpe og ekstr dreneringsplugger Drikkevnn Rdio Pdleåre eller årer Ekstr propell, trykknv og en pssende skrunøkkel Førstehjelpsutstyr og -nvisninger Vnntette oppevringsokser Ekstr driftsutstyr, tterier, lyspærer og sikringer Krt og kompss eller krt over området Personlig flytevest/redningsvest (én per person omord) Vær oppmerksom på tegn til værendringer, og unngå dårlig vær og høye ølger når du er ute på sjøen. Si fr om hvor du skl og når du regner med å være tilke. Omordstigning. Stopp motoren når psssjerer stiger om ord, går på lnd eller oppholder seg nær kterenden (k) på åten. Det er ikke nok å sette drevenheten i nøytrl. Bruk flytevest/redningsvest. I USA krever føderl lov t det skl finnes redningsvester som er godkjent v kystvkten og hr riktig størrelse, til lle personer omord, pluss en flytepute eller redningsøye som kn kstes ut i vnnet. Vi nefler på det sterkeste t lle om ord hr på seg redningsvesten mens de oppholder seg i åten. Lær opp ndre åtførere. Instruer minst én person omord om grunnleggende strting og etjening v motoren og håndtering v åten dersom åtføreren lir ute v stnd til å kjøre eller fller overord. Båten må ikke overelstes. De fleste åter er klssifisert og sertifisert for en mksimlelstning (vekt) (se åtens typeskilt). Vær oppmerksom på åtens drifts- og lsteegrensninger. Finn ut om åten vil flyte dersom den fylles med vnn. T kontkt med en utorisert Mercury Mrine-forhndler eller åtprodusenten dersom du er i tvil. Sørg for t lle psssjerene sitter ordentlig i åten. GENERELL INFORMASJON 10 nor

17 Tillt ikke t noen sitter i eller på deler v åten som ikke er eregnet for dette. Dette omftter seterygger, riper, hekken, ugen, dekk, hevede fiskeseter og roterende fiskeseter. Psssjerer må ikke sitte på steder der plutselig og uventet kselersjon, oppremsing, tp v kontroll over åten eller åtevegelser kn føre til t psssjerer slynges overord eller fller i åten. Sørg for t lle psssjerer hr et sete, og t de hr stt seg ned før åten settes i evegelse. Ikke kjør åt under påvirking v lkohol eller ndre rusmidler. Dette er lovfestet. Ved ruk v lkohol eller ndre rusmidler reduseres dømmekrften og reksjonsevnen krftig. Gjør deg kjent med frvnnet, og unngå frlige områder. Vær oppmerksom. Båtføreren er i henhold til loven nsvrlig for å være ktpågivende, h god sikt og lytte. Båtføreren skl h uhindret sikt, spesielt forover. Ingen psssjerer, lst eller fiskeseter skl lokkere sikten for åtføreren når åten kjøres over tomgngshstighet eller ved overgng til plning. Vær oppmerksom på ndre åter, sjøen og kjølvnnet. Ikke kjør åten like k en person på vnnski. Dersom åten kjører i 40 km/t (25 MPH), vil den innhente en person på vnnski som hr flt i vnnet 61 m (200 fot) forn deg, på fem sekunder. Hold øye med personer på vnnski som hr flt. Når åten rukes til å trekke vnnskiløpere o.l., skl føreren lltid sørge for t personen som ligger i vnnet kommer på førersiden v åten når åten vender tilke for å hjelpe vnnskiløperen. Båtføreren skl hele tiden holde øye med personen som hr flt, og ldri rygge opp til vedkommende eller ndre som efinner seg i vnnet. Meld fr om ulykker. Båtførere er i følge loven pålgt å rpportere en åtulykke til lndets eller sttens utøvende myndigheter for ferdsel på sjøen når åten er innlndet i visse typer åtulykker. Det må meldes fr om ulykken dersom 1) det er tp v liv eller snnsynlighet for tp v liv, 2) det er personskder som krever medisinsk ehndling utover førstehjelp, 3) det er skde på åter eller nnen eiendom for en verdi v over USD eller 4) åten hr gått tpt. Be om ytterligere hjelp fr de lokle myndighetene. Generelle spesifiksjoner for 570/620 M-serien Beskrivelse Modell Minimumseffekt, påhengsmotor 67,1 kw (90 hk) 67,1 kw (90 hk) Aneflt effekt, påhengsmotor 85,7 kw (115 hk) 111,9 kw (150 hk) Propell GENERELL INFORMASJON Lser II stigning på 19 (Delenr.: A46) Lser II stigning på 19 (Delenr.: A46) Motorksellengde Lng Lng Mks. personkpsitet Mks. lstekpsitet 1336 kg (2945 l) 1846 kg (4070 l) Lengde, totlt 5,7 m (18 ft 4 in.) 6,2 m (20 ft 2 in.) Bredde, totlt 2,387 m (7 ft 10 in.) 2,499 m (8 ft 2 in.) Innvendig redde 1,30 m (4 ft 3 in.) 1,37 m (4 ft 5 in.) Rørdimeter 50,8 cm (20 in.) 53,3 cm (21 in.) Aneflt lufttrykk i røret 0,25 r (3.6 psi) 0,25 r (3.6 psi) Totlt ntll kmre 5 5 nor 11

18 GENERELL INFORMASJON Modell Beskrivelse Båtvekt uten motor 419,6 kg (925 l) 544,3 kg (1200 l) Mterile CSM CSM Stndrdutstyr for 570/620 M-serien Stndrdkonsoll Hydrulisk styresystem Væsketype Konfigursjon Styreutslg sperre til sperre Vindskjerm Håndlist i rustfritt stål Benkeskp med ksete og ryggstø Løfteøyer (ug og hekk) Soldekkpute, ug Drivstofftnk Kryssholt i ugen Automtisk rønnpumpe Ståstol Sklisikkert dekk Fotrønn for fører Ferskvnnsdusj (ekstrutstyr) Ekstrelysning Instrumentpnel (drivstoff/volt/turteller/speedometer) Stige Servostyringsolje for hydrulikkstyring 28 cc rorstsjon / én styresylinder 4,3 omdreininger 106 l (28 US gllon) 12 nor

19 Produsentens typeskilt GENERELL INFORMASJON Produsentplten efinner seg på rorstsjonen. c d e modell vist, 620-modell tilsvrende - Mks. lstekpsitet nt. personer eller vekt - Mksiml elstningskpsitet personer + påhengsmotor + drivstofftnk og utstyr c - Mksimumsytelse for påhengsmotor d - Produsent e - Modell nor 13

20 Plsseringen v komponenter på 570/620 SETT FORFRA BÅTKOMPONENTER c e d c - d - e - Fortøyningskryssholt Nvigsjonslys Lndgng Kjøl Fortøyningsring 14 nor

21 BÅTKOMPONENTER SETT BAKFRA k h i j g f c d e Freskilt kronmonoksyd - Løftering (2) c - Festestropp, kterspeil (2) d - Spygtt (2) e - Tppeventil/-plugg f - Vrselskilt roterende propell g - Skrogidentifiksjonsnummer (HIN) h - Lensepumpeutløp i - Akterlnternesokkel j - Tnklokk k - Fortøyningskryssholt nor 15

22 BÅTKOMPONENTER OVERSIKT e f g h i j k l m d c i vist, 620 tilsvrende - Påhengsmotor - Fortøyningskryssholt c - Stige d - Bughåndtk (2) e - Fremre luftkmmerventil, fylling f - Puter for ugluke g - Fremre luftkmmerventil, vlstning h - Rorstsjon i - Luftkmmerventil for fylling og vlstning (midten/kter) (4) j - Rorstsjonsete k - Bkre psssjersete l - Luftkmmerventil (fylling) med hette fjernet m - Luftkmmerventil (vlstning) 16 nor

23 BÅTKOMPONENTER RORSTASJON h e d f g c c - d - e - f - g - h - Rorstsjon Inspeksjonsluke Inspeksjonsluke for drivstofftnk Rorstsjonsete Sikringspnel Btteri Btteriryter Hydrulikkpumpe, styring c h g Rorstsjon - Frontrute - Instrumentsett c - Tenningsryter d - Dødmnnsryter e - Oppevringsrom f - Hydrulikkoljetnk for styring, fyllelokk g - Fjernkontroll for gss og gir h - Elektrisk ryterpnel f d e nor 17

24 BÅTKOMPONENTER d c f h e g i Instrumentpnel - Voltmåler - Turteller c - Speedometer (mph) d - Drivstoffmåler e - Nvigsjonslys (nvigsjon v nker) f - Lensepumpe g - Ekstrelysning h - Tilehør 1 i - Tilehør 2 18 nor

25 BÅTKOMPONENTER f c e d Rorstsjon - Ekstrelysning - Produsentens typeskilt c - Vrselskilt roterende propell d - Luftesplte e - Oppevringsrom f - Freskilt kronmonoksyd nor 19

26 BÅTKOMPONENTER SETESKAP BAK c d i h g e f Setepute k - Akter-/nkerlys c - Fortøyningskryssholt (2) d - Håndtk e - Bksetelås (2) f - Dekkdrenering (2) g - Ekstrlys (2) h - Stige i - Luke for riggeutstyr (3) 20 nor

27 Trnsportere åten TRANSPORT Bruk en tilhenger som gir god nok støtte til åtskroget. Plsser åten på tilhengeren slik t den ligger stilt på tilhengerstøttene. Båten må festes godt til tilhengeren. Fest åten til tilhengeren med festeånd. Strm festeåndene godt for å forhindre t åten eveger seg. Beskytt luftkmmerslngene slik t de ikke slites mot eller skdes v festestroppene. Trnsporter åten med påhengsmotoren tiltet ned i vertikl driftsstilling. Hvis det er nødvendig med ytterligere klring til kken, skl påhengsmotoren tiltes opp med en ekstr støttenordning for påhengsmotorer. Kontkt nærmeste forhndler for neflinger. Det kn være nødvendig med større kkeklring over jernneovergnger, i oppkjørsler og dersom åthengeren fjærer. nor 21

28 VIRKEMÅTE Luftfylling OBS Overfylling kn skde sømmene og/eller skilleveggene. Ikke ruk trykkluft til å fylle luftkmrene. VIKTIG: Ikke fyll eller tøm ett kmmer om gngen. Ved fylling og tømming v luft er det viktig å lnsere trykket mellom luftkmrene for å forhindre slitsje eller skde på de indre skilleveggene i luftkmrene. c d c - d - Ventilstmme Lukket stilling Åpen stilling Ventilhette HÅNDPUMPE Håndpumpen kn etjenes med enkeltfunksjon eller doeltfunksjon. Lukk ventilen på pumpen for å ruke doeltpumpefunksjonen. Åpne ventilen på pumpen for å ruke enkeltpumpefunksjonen. Håndpumpen hr to ruksmoduser: fylling og tømming. 1. Sett lufttrykksmåleren inn i pumpehåndtksporten som er merket "INFLATE", og lås den på plss. 2. Sett luftpumpeslngen inn i lufttrykksmåleren, og lås den fst 22 nor

29 VIRKEMÅTE 3. Sett fylledpteren inn i luftpumpehuset, og lås den. c d INFLATE c - d - Slnge Lufttrykksmåler Ventil med doeltfunksjon/enkeltfunksjon Opplåsingsport - - Luftpumpeslnge Fylledpter BLÅSE OPP BÅTEN 1. Fyll luftkmrene på sidene før du fyller fremre luftkmmer. Fyll luftkmrene som følger:. Fjern ventilhettene ved å skru dem en kvrt omdreining mot klokken.. Kontroller t ventilstmmene er i lukket stilling. Trykk inn ventilstmmen og skru den til lukket stilling. nor 23

30 VIRKEMÅTE c. Sett luftslngedpteren inn i luftkmmerventilen, og lås den. - - Luftventil Luftslngedpter Strt med én v luftventilene og fyll hvert luftkmmer i rekkefølge til 25 %. 3. Gjent trinn 2 for å fylle luftkmrene jevnt til det neflte lufttrykket på 0,25 r (3.6 psi). Lufttrykket kn måles med luftmåleren som medfølger luftpumpen eller ved ruk v en seprt lufttrykksmåler. 4. Lukk ventilhettene etter fylling ved å skru dem med klokken til de sitter godt. MERK: Vær lltid oppmerksom på lufttrykket i kmrene. Lufttrykket i luftkmrene øker når den interne lufttemperturen stiger. Avhengig v vnntemperturen og værforholdene vil lufttrykket derfor vriere. På en åt som er riktig fylt, vil trykket reduseres hvis temperturen fller. Etterfyll luftkmrene for å holde trykket på spesifisert nivå. På en åt som er riktig fylt, kn trykket li for høyt i direkte sollys eller hvis temperturen stiger. I slike situsjoner må luftkmrene tømmes til de holder spesifisert lufttrykk. Løfte åten med vinsj 1. Fjern lt utstyr fr åten. 2. Påse t det ikke er personer omord når åten løftes. 24 nor

31 VIRKEMÅTE 3. Fest stropper til de fire løfteringene på skroget. c d c - d - Soldekk i ugen Fremre løfteringer Bkre løfteringer Akterspeil 4. Juster stroppene slik t åten er i pln når den løftes. Sjekkliste før ruk Kontroller lufttrykket i luftkmrene. Fjern eventuelle hindringer fr tppeventilene (spygtt). Kontroller t kterspeilets dreneringsplugg er helt lukket (skru med klokken til den er strm). Kontroller t påhengsmotoren er godt festet til hekken. Sørg for t du kjenner til påhengsmotorens drivstoffkpsitet og hstighetsområde. Kontroller t dødmnnsryteren for påhengsmotoren fungerer som den skl. Se Generell informsjon Dødmnnsstoppryter Pss på t åten ikke er overlstet. Overskrid ikke grensen for ntll personer eller lst. Se åtens typeskilt. Sørg for t en godkjent flytevest/redningsvest i riktig størrelse finnes for lle personer om ord og er lett tilgjengelig. Dette er lovfestet. Kontroller t pdleårene er på plss i åten i tilfelle det oppstår motorprolemer. Sørg for å gjøre føreren kjent med trygge nvigsjons-, åt-, og driftsprosedyrer. Sørg for t det finnes en redningsøye (ring) eller en flytepute som kn kstes ut til en person som efinner seg i vnnet. Plsser psssjerer og lst i åten slik t vekten lir jevnt fordelt og lle sitter i et pssende sete eller på dørken. Se Lsting. nor 25

32 Gi minst én v psssjerene opplæring i grunnleggende mnøvrering v åten smt strt og drift v påhengsmotoren i tilfelle føreren skulle flle over ord eller på nnen måte li ute v stnd til å føre åten. Si fr om hvor du skl og når du regner med å være tilke. Ikke kjør åt under påvirkning v lkohol eller ndre rusmidler. Det er ulovlig. Gjør deg kjent med frvnnet og området der du skl ruke åten: tidevnn, strøm, sndnker, skjær og ndre frer. Lsting VIKTIG: Ikke overskrid mksimlgrensen for ntll personer eller åtens lstekpsitet. Spesifiksjonstellen i denne håndoken eller på åtens produsenttypeskilt gir informsjon om mksimlt psssjerntll og mksiml lstekpsitet. Plsser og distriuer lst jevnt i åten som en motvekt til påhengsmotorens vekt. PLASSERING AV PASSASJERER Hvis du sitter på oppdriftsslngen når åten er i evegelse er det fre for t du kn kstes ut v åten under skrp svinging eller i grov sjø. Hvis du fller ut v en åt i evegelse kn du treffes v motoren eller propellen. Fører og psssjerer skl sitte på en tofte, på knærne eller nede i åten når den er i evegelse, og tilgjengelige håndtk skl rukes for å holde seg fst. Føreren må lltid ruke dødmnnssnoren når åten kjøres. Sørg for t psssjerene er jevnt fordelt i åten. VIRKEMÅTE x x x x x x X = personplssering Oppevring og ruk v stige INSTALLASJON 1. T stigen ut v de tre klemmene som fester den i enkeskpet. 26 nor

33 VIRKEMÅTE 2. Fjern stroppen som holder trinnene festet Oppevringsklemmer Stropp 3. Fest stroppen til nederste trinn og fest den med hurtiglåsen. 4. Plsser øverste stigetrinn nær øverste klemme. 5. Løft klemmen litt, og skyv øverste trinn inn i den øverste klemmen. 6. Skyv sidene på stigen inn i sideklemmene til den sitter helt fst. c - - Øverste klemme Sideklemmer c - Øverste trinn FJERNING OG OPPBEVARING 1. T stigesidene ut v sideklemmene. nor 27

34 VIRKEMÅTE 2. Bruk stroppen for å trekke smmen trinnene Stropp festet rundt øverste trinn Stropp festet rundt nederste trinn 3. T stigens øverste trinn ut v den øverste klemmen. 4. Fjern stroppen fr det nederste trinnet. 5. Vikle stroppen rundt de smmenfoldede trinnene. Fest stroppen med orrelåsen (Velcro ) etter siste vikling. 6. Oppevr stigen festet med de tre klemmene i enkeskpet Oppevringsklemmer Stropp Bruke tppeventilen Den oplåsre åten er utstyrt med to typer tppeventiler. 28 nor

35 VIRKEMÅTE SPYGATT Akterspeilet hr to spygtt. Vnn på dekket dreneres utomtisk ut v åten gjennom spygttene i kterspeilet. AKTERSPEILETS TAPPEVENTIL Når åten er ute v vnnet, hever du ugen slik t den er høyere enn kterenden. Skru tppeventilen på kterspeilet mot klokken til den er helt åpen, og vnnet vil renne ut. Etter t vnnet hr rent ut, setter du tppepluggen på plss i kterspeilet. Skru den med klokken inn i kterspeilet til den sitter godt Spygtt Tppeventil (åpen stilling) Tuing Hvis den opplåsre åten skl tues v en nnen åt, må den være tom. Fjern påhengsmotoren, drivstofftnken og utstyret. Fest et tuerep til fortøyningsringen forn på skroget, og tu åten lngsomt Utilsiktet tømming v luftkmmer Hvis ett v luftkmrene utilsiktet tømmes når du ruker åten, skl du flytte vekten til motstt side v det tømte luftkmmeret og lngsomt kjøre mot lnd. Legge til lnd Ikke kjør åten opp på lnd eller trekk den over steiner, snd eller grus. Dette vil skde mterilet og/eller skroget. nor 29

36 VEDLIKEHOLD Rengjøring DUKOVERFLATER Fyll luftkmrene. Rengjør duken med mildt såpevnn. Skyll med ferskvnn og l tørke godt. Åpne tømmeventilen. Bruk en slnge for å skylle rusk ut fr innsiden. Rengjør interiør og Air Deck med såpevnn. Skyll rusk ut v tppeventilen. Skyll med ferskvnn og l tørke godt. MERK: Bensinsøl må fjernes umiddelrt for å unngå skder på duken og/eller Air Deck. VIKTIG: Ikke ruk et vinylehndlingsmiddel på luftkmmerduken. Kjemikliene i ehndlingsmiddelet kn tørke ut duken. Tømming VIKTIG: Ved tømming v luftkmrene på siden må du ikke tømme ett helt før du tømmer det neste. Ved tømming er det viktig å lnsere trykket mellom luftkmrene for å forhindre slitsje eller skde på de indre skilleveggene i luftkmrene. c d c - d - Ventilstmme Lukket stilling Åpen stilling Ventilhette 1. Fjern ventilhetten skru den en kvrt omdreining mot klokken. 2. Trykk inn ventilstmmen og tøm fremre luftkmmer med 25 %. 3. Trykk inn ventilstmmene på sideluftkmrene og slipp ut 25 % v luften. 4. Gjent denne prosedyren for å tømme lle luftkmrene jevnt. 5. Trykk inn ventilstmmen og skru stmmen en kvrt omdreining med klokken for å låse ventilen i åpen stilling. 6. Bruk håndpumpen i tømmemodus for å fjerne gjenværende luft. 30 nor

37 VEDLIKEHOLD. Sett slngen inn i pumpehåndtksporten som er merket "DEFLATE", og lås den. DEFLATE Slnge Tømmeport. Sett luftpumpens fylledpter inn i luftkmmerventilen, og lås den. nor 31

38 Generell reprsjonsinformsjon Eieren kn utføre små reprsjoner så lenge reprsjonsnvisningene følges. Rifter eller hull som er større enn 2,5 cm, eller der reprsjonen vil dekke en søm, må repreres v profesjonelle. Reprsjonssettet som medfølger åten, er et enfselimsett som kn enyttes til små nødreprsjoner. Den opplåsre åten er fremstilt v enten PVC- eller CSM-duk. Påse t du ruker riktig lim og lppemteriell når du reprerer duken. VIKTIG: Påse t du ruker riktig lim og lppemteriell når du reprerer duken. PVC-lpper og -lim kn ikke rukes på CSM-duk, og CSM-lpper og -lim kn ikke rukes på PVC-duk. Reprsjon v luftkmmer CSM-duk! ADVARSEL Unngå lvorlig personskde eller dødsfll på grunn v rnn, eksplosjon eller forgiftning. Lim og løsemidler som rukes til reprsjon v opplåsre åter, er giftige og svært rnnfrlige. Med tnke på sikkerheten skl du lltid reide utendørs eller i et godt ventilert område, og på god vstnd fr åpen ild, gnister eller utstyr med tennflmme. Innpusting v dmp eller hudeksponering kn være helseskdelig. Unngå innpusting v dmp smt kontkt med hud og øyne ved å ruke en kullfiltermske og eskyttende utstyr på lle eksponerte områder på kroppen. Reprsjonssettet som medfølger åten, er et enfselimsett som kn enyttes til små nødreprsjoner. Ved permnente reprsjoner må tofselim for CSM enyttes. CSM-tofselim og lppemterile kn skffes fr Mercury Mrine. Hvis et luftkmmer hr små rifter og hull som er mindre enn 1 cm (0.393 in.) kn disse utedres med en nødreprsjon. Lpping v større områder eller områder med sømmer ør gjøres v en fglig kompetent tekniker ved et reprsjonsverksted for opplåsrt utstyr. Mercury-forhndleren kn gi deg informsjon om nærmeste reprsjonsverksted for opplåsrt utstyr. For å oppnå est mulig resultt ved liming ør den reltive luftfuktigheten være mindre enn 60 %. Omgivelsestemperturen må være mellom 18 C og 25 C (65 F og 77 F), og åten må ikke være i direkte sollys. Klipp ut en lpp som er stor nok til å overlppe det skdede området med minst 38 mm (1,5 in) på lle knter. Plsser lppen midt over det skdede området og strek med en lynt rundt lppen. Bruk mskeringstpe rundt omkretsen v den opptegnede lppen for å få en tett og ren limknt. Bruk sndppir (100-grds) eller pimpsten, og ru over området som skl lppes smt ksiden v lppen. Du trenger re rue v det eskyttende, ytre lget på duken, til den får et mtt utseende. Rengjør de ruede overfltene med toluen eller toluenholdig løsemiddel. Sørg for t du ikke får løsemiddel på huden. ENFASELIM (KUN NØDREPARASJONER) Følg nvisningene på limtuen. TOFASELIM REPARASJONER Blnd limet i smsvr med nvisningene som medfølger limet. Sørg for t du ikke får limet på huden. Limet må hvile litt etter lnding for t det skl ktiveres. Dersom det ikke får hvile lenge nok, vil det få lv kleeevne mot duken. Påfør to tynne lg med lim ved hjelp v en ørste med kort ust. Limet påføres i sirkelmønster åde på ksiden v lppen og på det ktuelle området v duken. L det første lget tørke helt (c. 15 minutter) før du påfører det ndre lget. Det ndre lget skl tørke til det er klerig. Deretter plsserer du lppen på det klrgjorte området og presser den godt ned. Bruk en gltt gjenstnd (ksiden v en skje fungerer fint), og tving ut eventuelle luftoler under lppen. Areid fr midten v lppen og utover. Etter fjerning v mskeringstpen ruker du løsemiddel for å fjerne overskytende lim. Plsser en vekt (2 kg eller mer) på lppen, og l den tørke i 24 timer før du fyller det reprerte luftkmmeret. 32 nor

39 Klrgjøre før lgring OPPBEVARING MERK: Båten må rengjøres og skylles med ferskvnn før den settes i opplg. Se Rengjøring. VIKTIG: For å unngå t duken misfrges v sjøvekster eller forurenset vnn, skl du ikke l åten li liggende i vnnet i lengre perioder. Rengjør åtduken og dørken i henhold til Rengjøring i Vedlikehold. L åten tørke helt etter rengjøringen. Båten kn lgres i fylt eller tømt tilstnd. Lgre åten i et kjølig og tørt område som er eskyttet mot sollys. Dekk over åten slik t den skjermes mot direkte sollys, dersom den skl lgres ute over lengre tid. nor 33

40 Lokl reprsjonsservice Bring lltid utenordsmotoren tilke til den utoriserte forhndleren hvis du får ehov for service. Det er det eneste stedet med frikkopplærte meknikere og den kunnskpen, spesilverktøyet og originldelene og tilehøret som skl til for å gi motoren skikkelig service hvis det skulle li ehov for det. De kjenner motoren est. Service når du er orte hjemmefr Hvis du ikke er i nærheten v den lokle forhndleren og det oppstår ehov for service, er det re å t kontkt med nærmeste utoriserte forhndler. Du finner dem i Gule Sider. Hvis du v en eller nnen grunn ikke kn få service, kn du t kontkt med nærmeste Mercury Mrine servicekontor. Forespørsler om deler og tilehør Alle forespørsler om originle reservedeler og tilehør ør gå til nærmeste utoriserte forhndler. Forhndleren hr den nødvendige informsjonen til å estille deler og tilehør på dine vegne. For forespørsler om deler og tilehør krever forhndleren modell- og serienummeret for å kunne estille de riktige delene. Hjelp til service LOKAL REPARASJONSSERVICE Lever lltid inn åter med Mercury-påhengsmotor til en utorisert forhndler dersom det skulle oppstå ehov for service. Bre utoriserte forhndlere er spesilister på Mercury-produkter og hr frikkopplærte meknikere, spesilverktøy og -utstyr smt originle Quicksilver-deler og -tilehør, som er nødvendig for riktig service v motoren. MERK: Quicksilver-deler og -tilehør konstrueres og ygges spesielt for din motor v Mercury Mrine. SERVICE NÅR DU ER BORTE HJEMMEFRA Hvis du ikke er i nærheten v den lokle forhndleren og det oppstår ehov for service, er det re å t kontkt med nærmeste utoriserte forhndler. Dersom du v en eller nnen grunn ikke kn få service, kn du t kontkt med nærmeste regionle servicesenter. Utenfor USA og Cnd kn du kontkte det nærmeste servicesenteret til Mrine Power Interntionl. STJÅLET MOTORENHET Dersom motoren lir stjålet, skl lokle myndigheter og Mercury Mrine strks underrettes om modell- og serienummer og hvem som skl få eskjed dersom den lir funnet. Denne informsjonen rkiveres hos Mercury Mrine for å hjelpe myndighetene og forhndlerne med å finne igjen stjålne motorer. NÅR MOTOREN HAR VÆRT UNDER VANN 1. Før motoren erges, skl du kontkte en utorisert Mercury-forhndler. 2. Etter t motorenheten er erget, er det nødvendig med umiddelr service hos en utorisert Mercuryforhndler for å forhindre lvorlig skde på motoren. RESERVEDELER SERVICEASSISTANSE FOR EIER! ADVARSEL Unngå rnn- eller eksplosjonsfre. Komponenter i det elektriske systemet og tennings- og drivstoffsystemet på Mercury Mrine-produkter er i smsvr med føderle (USA ) og internsjonle forskrifter for å redusere fren for rnn eller eksplosjon. Unngå å ruke reservedeler i det elektriske systemet eller drivstoffsystemet, som ikke er i smsvr med disse stndrdene. Når du utfører service på det elektriske systemet eller drivstoffsystemet, må lle komponenter monteres og strmmes på en forsvrlig måte. 34 nor

41 Båtmotorer er eregnet for drift ved eller nær full gss i det meste v sin levetid. De er også eregnet for ruk i åde fersk- og sltvnn. Disse forholdene krever mnge spesildeler. FORESPØRSLER OM DELER OG TILBEHØR Rett lle forespørsler ngående Quicksilver-reservedeler og -tilehør til nærmeste utoriserte forhndler. Forhndleren hr de nødvendige opplysningene for å estille deler og tilehør for deg dersom de ikke finnes på lger. Bre utoriserte forhndlere kn kjøpe originle Quicksilver-reservedeler og -tilehør fr frikken. Mercury Mrine selger ikke til ikke-utoriserte forhndlere eller detljhndelskunder. Ved forespørsler om deler og tilehør krever forhndleren å få oppgitt motormodell og serienumre for å estille riktige deler. LØSE ET PROBLEM Det er viktig for åde oss og forhndleren t du er fornøyd med ditt Mercury-produkt. Dersom du skulle h prolemer, spørsmål eller klger vedrørende motorenheten, er det re å kontkte den utoriserte Mercuryforhndleren. Hvis du trenger ytterligere ssistnse: 1. Snkk med slgs- eller servicensvrlig hos forhndleren. T kontkt med forhndlerens leder hvis slgsnsvrlig eller servicetekniker ikke hr klrt å løse prolemet. 2. Hvis du hr et spørsmål, en ekymring eller et prolem som ikke kn løses v forhndleren, er vi deg t kontkt med servicekontoret til Mercury Mrine for å få hjelp. Mercury Mrine vil reide smmen med deg og forhndleren for å løse lle prolemer. Kundeservice vil trenge følgende informsjon: Nvnet og dressen din Ditt telefonnummer (dgtid). Motorens modell- og serienummer Forhndlerens nvn og dresse Prolemets rt KONTAKTINFORMASJON FOR MERCURY MARINES KUNDESERVICE Ved ehov for ssistnse kn du t kontkt med kontoret for ditt geogrfiske området vi telefon, telefks eller e-post/rev. Husk å oppgi et telefonnummer der du kn nås på dgtid, når du sender rev eller fks. USA, Cnd SERVICEASSISTANSE FOR EIER Telefon Fks Nettsted Engelsk Frnsk Engelsk Frnsk Mercury Mrine W6250 Pioneer Rod P.O. Box 1939 Fond du Lc, WI, USA Austrli, Stillehvet Telefon Brunswick Asi Pcific Group Bessemer Drive Fks Dndenong South, Victori 3175 Austrli Europ, Midtøsten, Afrik Telefon Brunswick Mrine Europe Prc Industriel de Petit-Rechin Fks B-4800 Verviers, Belgi nor 35

nor i 2012 Mercury Marine 90-8M0066063 112

nor i 2012 Mercury Marine 90-8M0066063 112 nor i 2012 Mercury Mrine 90-8M0066063 112 ii nor Komponenter styrekulthåndtk Plssering v styrekulthåndtkskomponenter... 1 Betjening v dødmnnsbryter Dødmnnsbryter... 2 Justering v styrekulthåndtk Justeringer...

Detaljer

Drivstofftanker (A.5.2.2) ISO 13591, ISO 8469

Drivstofftanker (A.5.2.2) ISO 13591, ISO 8469 Velkommen om ord! Tilstrekkelig stell og vedlikehold er viktig for t Mercury-produktet skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 75/90/115/125 OptiMax 90-10208G90 1209 !

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 75/90/115/125 OptiMax 90-10208G90 1209 ! Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de este påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i åtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

Samsvarserklæring påhengsmotor, vanlig totakter

Samsvarserklæring påhengsmotor, vanlig totakter Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de este påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i åtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

Mercury Marine W6250 Pioneer Road P.O. Box 1939 Fond du Lac, WI 54935-1939 USA,

Mercury Marine W6250 Pioneer Road P.O. Box 1939 Fond du Lac, WI 54935-1939 USA, Velkommen om ord! Tilstrekkelig stell og vedlikehold er viktig for t Mercury-produktet skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 25/30 EFI 4-takter 90-10244G91 110 !

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 25/30 EFI 4-takter 90-10244G91 110 ! Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de este påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i åtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

Samsvarserklæring påhengsmotor, vanlig totakter

Samsvarserklæring påhengsmotor, vanlig totakter Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de beste påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i båtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2011 Mercury Marine 40 Jet firetakter 90-8M0055481 111 !

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2011 Mercury Marine 40 Jet firetakter 90-8M0055481 111 ! Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de beste påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i båtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

Mercury Marine W6250 Pioneer Road P.O. Box 1939 Fond du Lac, WI 54935-1939 USA,

Mercury Marine W6250 Pioneer Road P.O. Box 1939 Fond du Lac, WI 54935-1939 USA, Velkommen om bord! Tilstrekkelig stell og vedlikehold er viktig for t Mercury-produktet skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de beste påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i båtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

2015 Mercury Marine. 75/90/115/115 Pro XS/125 OptiMax og 80 Jet. Påhengsmotor Bruk Vedlikehold Garanti Installering Håndbok

2015 Mercury Marine. 75/90/115/115 Pro XS/125 OptiMax og 80 Jet. Påhengsmotor Bruk Vedlikehold Garanti Installering Håndbok 8M0102698 1214 nor 2015 Mercury Mrine 75/90/115/115 Pro XS/125 OptiMx og 80 Jet Påhengsmotor Bruk Vedlikehold Grnti Instllering Håndbok nor Smsvrserklæring Fritidsbåtdirektivet 94/25/EC som endret v direktiv

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 135/150/175/150-175 Pro XS OptiMax 90-10299G91 310

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 135/150/175/150-175 Pro XS OptiMax 90-10299G91 310 Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de beste påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i båtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2011 Mercury Marine 30/40 firetakter 90-8M0055442 111 !

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2011 Mercury Marine 30/40 firetakter 90-8M0055442 111 ! Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de beste påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i båtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

2015 Mercury Marine. 75/80/90/100/115 EFI firetakter. Påhengsmotor Sjekkliste Vedlikehold Garanti Montering Håndbok

2015 Mercury Marine. 75/80/90/100/115 EFI firetakter. Påhengsmotor Sjekkliste Vedlikehold Garanti Montering Håndbok 2015 Mercury Mrine 75/80/90/100/115 EFI firetkter Påhengsmotor Sjekkliste Vedlikehold Grnti Montering Håndbok 8M0107779 415 nor nor Smsvrserklæring for motorer som benyttes i fritidsbåter, ihht. Fritidsbåtdirektivet

Detaljer

Velkommen om bord! Samsvarserklæring. 2006 Mercury Marine 2.5/3.5 firetakter 90-10251G60 1005

Velkommen om bord! Samsvarserklæring. 2006 Mercury Marine 2.5/3.5 firetakter 90-10251G60 1005 Velkommen om bord! Tilstrekkelig tilsyn og vedlikehold er viktig for t Mercury-produktet skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

Utskifte av slange. Gjeldende modeller. Kundemeddelelse. Inventar hos forhandler. Reservedeler på lager. Inspeksjon

Utskifte av slange. Gjeldende modeller. Kundemeddelelse. Inventar hos forhandler. Reservedeler på lager. Inspeksjon Nr. 98-16g Utskifte v slnge Gjeldende modeller Kundemeddelelse Inventr hos forhndler Reservedeler på lger Inspeksjon 1999 Mercury/Mriner 6 til og med 25 Hk (2-tkt) serienummer 0G818363 til og med 0G829089

Detaljer

INNHOLD. Bruk. Garantiinformasjon

INNHOLD. Bruk. Garantiinformasjon Hvis serienummerplten til utenordsmotoren hr CE merket nederst i venstre hjørne, gjelder følgende erklæring: Denne utenordsmotoren som er produsert v Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA eller Mrine

Detaljer

Samsvarserklæring FCC og IC. EU-samsvarserklæring. Miljøsamsvarserklæring. Takk. 2014 Mercury Marine Pinpoint GPS 90-8M0089316 1213

Samsvarserklæring FCC og IC. EU-samsvarserklæring. Miljøsamsvarserklæring. Takk. 2014 Mercury Marine Pinpoint GPS 90-8M0089316 1213 Smsvrserklæring FCC og IC PINPOINT FJERNKONTROLL, FCC ID - MVU10148 ACMA: N2523 IC: 6094A-09291, 6094A-09305 Denne enheten er i smsvr med del 15 v FCC-reglene. Bruken er underlgt følgende to etingelser:

Detaljer

Motorprodusentens navn: Mercury Marine Adresse: W6250 W. Pioneer Road, P. O. Box 1939 By: Fond du Lac, WI Postnummer: 54936-1939 Land: USA

Motorprodusentens navn: Mercury Marine Adresse: W6250 W. Pioneer Road, P. O. Box 1939 By: Fond du Lac, WI Postnummer: 54936-1939 Land: USA MERK: Følgende gjelder kun CE-merkede produkter. Smsvrserklæring Mercury MerCruiser Denne hekkggregtet eller innenordsmotoren smsvrer når montert i henhold til Mercury MerCruisers instrukser med krvene

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 80 Jet OptiMax 90-10259G90 1209 !

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 80 Jet OptiMax 90-10259G90 1209 ! Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de beste påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i båtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

Bruksanvisning/ Brugsanvisning

Bruksanvisning/ Brugsanvisning 1 6 d c e Bruksnvisning/ Brugsnvisning f h g i j k l m 7 8 10 2 3 9 c e d Bkovervendt/Bgudvendt Høyde/højde 61-105 cm 4 5 11 12 Mks vekt/vægt 18 kg Alder 9m 4å UN regultion no. R129 i-size 8 9 13 14 15

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 135/150/175/150-175 Pro XS OptiMax 90-8M0058036 311

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 135/150/175/150-175 Pro XS OptiMax 90-8M0058036 311 Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de beste påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i båtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

Takk. Garantimelding. 2011 Mercury Marine Ferskvann/saltvann 90-8M0060999 211

Takk. Garantimelding. 2011 Mercury Marine Ferskvann/saltvann 90-8M0060999 211 Tkk Tkk for t du vlgte MotorGuide, en v de este dorgemotorene på mrkedet. Mnge års erfring ligger til grunn for produksjonen v produkter v førsteklsses kvlitet. MotorGuide hr derfor fått et omdømme for

Detaljer

ut maskinen, og kontroller komponentene Mikro-USB-kabel SD-minnekort Hurtigstartguide DVD-ROM

ut maskinen, og kontroller komponentene Mikro-USB-kabel SD-minnekort Hurtigstartguide DVD-ROM Hurtigstrtguide DSmoile 820W Strt her DSmoile 820W DSmoile 920DW Tkk for t du vlgte Brother. Din støtte er viktig for oss, og vi er glde for å h deg som kunde. Før du ruker mskinen, les denne hurtigoppsettguiden

Detaljer

300 VERADO FIRETAKTERSMOTOR VERADO CCT-TEKNOLOGI (CLOSED COMPARTMENT TECHNOLOGY) MONTERINGSVEILEDNING OG TILLEGG TIL EIERHÅNDBOK

300 VERADO FIRETAKTERSMOTOR VERADO CCT-TEKNOLOGI (CLOSED COMPARTMENT TECHNOLOGY) MONTERINGSVEILEDNING OG TILLEGG TIL EIERHÅNDBOK Merury Mriner Merury, Merury Mrine, MerCruiser, Merury MerCruiser, Merury Ring, Merury Preision Prts, Merury Propellers, Mriner, Quiksilver, Alph, Axius, Brvo One, Brvo Two, Brvo Three, K- Plnes, MerCthoe,

Detaljer

Samsvarserklæring FCC og IC. EU-samsvarserklæring. Miljøsamsvarserklæring. Takk. 2014 Mercury Marine Xi5 trådløs utgave 90-8M0089302 1213

Samsvarserklæring FCC og IC. EU-samsvarserklæring. Miljøsamsvarserklæring. Takk. 2014 Mercury Marine Xi5 trådløs utgave 90-8M0089302 1213 Smsvrserklæring FCC og IC Xi5 ASM-FT PEDAL, INC, WRLS FCC ID - MVU09291 Xi5 ASM-NØKKELRING, DORGEMOTOR FCC ID - MVU09305 ACMA: N2523 IC: 6094A-09291, 6094A-09305 Denne enheten er i smsvr med del 15 v FCC-reglene.

Detaljer

INNHOLD. Bruk. Garantiinformasjon

INNHOLD. Bruk. Garantiinformasjon Hvis serienummerplten til utenbordsmotoren hr CE merket nederst i venstre hjørne, gjelder følgende erklæring: Denne utenbordsmotoren som er produsert v Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA eller Mrine

Detaljer

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her ADS-2100 Les Produktsikkerhetsguide før du koler til mskinen. Les deretter Hurtigstrtguide for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL ADVARSEL viser en potensielt frlig

Detaljer

2015 Mercury Marine. Sport 220/240; Sport eller Adventure 250/270, 290/310, 320/340. Sport og Adventure oppblåsbare båter

2015 Mercury Marine. Sport 220/240; Sport eller Adventure 250/270, 290/310, 320/340. Sport og Adventure oppblåsbare båter 2015 Mercury Mrine Sport 220/240; Sport eller Adventure 250/270, 290/310, 320/340 Sport og Adventure opplåsre åter 8M0108904 515 nor nor Alle hos Mercury Mrine tkker deg for t du hr vlgt en opplåsr åt

Detaljer

2 50mm 4x 1x 1x a b c b A B C 1 b b a B b b 6 b b a

2 50mm 4x 1x 1x a b c b A B C 1 b b a B b b 6 b b a 50mm A B C 4x x x 3 4 5 B 6 7 8 9 0 3 4 5 A 3 45 o 3 4 45 o 3 5 6 SIKKERHETSREGLER Les disse sikkerhetsinstruksene før du tr i ruk pprtet. Oppevr de i nærheten for fremtidig refernse. Disse instruksene

Detaljer

Hva er tvang og makt? Tvang og makt. Subjektive forhold. Objektive forhold. Omfanget av tvangsbruk. Noen eksempler på inngripende tiltak

Hva er tvang og makt? Tvang og makt. Subjektive forhold. Objektive forhold. Omfanget av tvangsbruk. Noen eksempler på inngripende tiltak Tvng og mkt Omfng v tvng og mkt, og kommunl kompetnse Hv er tvng og mkt? Tiltk som tjenestemottkeren motsetter seg eller tiltk som er så inngripende t de unsett motstnd må regnes som ruk v tvng eller mkt.

Detaljer

Original bruksanvisning 11/2010. Tas vare på for fremtidige behov. Doka smådelstainer. Art.-Nr. 583010000. Forskalingseksperten

Original bruksanvisning 11/2010. Tas vare på for fremtidige behov. Doka smådelstainer. Art.-Nr. 583010000. Forskalingseksperten 11/2010 Originl ruksnvisning 999281418 no Ts vre på for fremtidige ehov ok smådelstiner rt.-nr. 583010000 Forsklingseksperten Originl ruksnvisning ok smådelstiner Produkteskrivelse Produkteskrivelse ok

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service Mercury Marine 15/20 firetakter G !

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service Mercury Marine 15/20 firetakter G ! Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de este påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i åtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

9 Potenser. Logaritmer

9 Potenser. Logaritmer 9 Potenser. Logritmer Foret utregingene nedenfor: 5 5 c 6 7 d e 5 f g h i Regn ut og gjør svrene så enkle som mulige: c y y d e f g h i j y y + y + y + + y Prisen på en motorsg vr kr 56 i 99. Vi regner

Detaljer

Eneboerspillet. Håvard Johnsbråten

Eneboerspillet. Håvard Johnsbråten Håvrd Johnsråten Eneoerspillet Når vi tenker på nvendelser i mtemtikken, ser vi gjerne for oss Pytgors læresetning eller ndre formler som vi kn ruke til å eregne lengder, reler, kostnder osv. Men mer strkte

Detaljer

Styresystemet, generelt (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995

Styresystemet, generelt (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995 Velkommen om ord! Tilstrekkelig tilsyn og vedlikehold er viktig for t Mercury-produktet skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK INSTALLASJON BRUK VEDLIKEHOLD

INSTRUKSJONSBOK INSTALLASJON BRUK VEDLIKEHOLD INSTRUKSJONSBOK INSTALLASJON BRUK VEDLIKEHOLD MODELLER: Ferskvnn, sltvnn, Tour og Tour ES Denne elektriske utenordsmotoren v merket MotorGuide, som er stt smmen v deler produsert i USA og ndre lnd, v MotorGuide,

Detaljer

Montering av Grand Star leddporter

Montering av Grand Star leddporter Montering v Grnd Str leddporter Slik holder du porten fin i mnge år Før du strter å mle, gi porten ett til to strøk Visir eller tilsvrende grunning. Bruk nerkjent, god husmling. To til tre strøk er å nefle.

Detaljer

24" 610 mm. 18" 457 mm. 22.3" 566 mm 28" 711 mm 38" 965 mm

24 610 mm. 18 457 mm. 22.3 566 mm 28 711 mm 38 965 mm Egenskper - SV-9075 Hevemeknisme LCD-hengsel 5 heving 4 Areidsflte 5 Låsr skuff Vippr tstturskuff og håndleddsstøtte 7 Høyre/venstre musskuff og -holder 8 Kelorgnisering 9 Løfterems for hevemeknisme 0

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service Mercury Marine 2,5/3,5 firetakter G !

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service Mercury Marine 2,5/3,5 firetakter G ! Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de beste påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i båtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

Kvalitetssikring av elektronisk pasientjournal - Skjema 1

Kvalitetssikring av elektronisk pasientjournal - Skjema 1 70778 EPJ Kvlitetssikring Skjem v. Hllvrd Lærum (tlf. 79886) Kvlitetssikring v elektronisk psientjournl - Skjem I dette spørreskjemet ønsker vi å få vite noe om din prktiske ruk v og ditt syn på elektronisk

Detaljer

40 FourStroke med styrekulthåndtak. Bruks-, vedlikeholdsog. monteringshåndbok Mercury Marine

40 FourStroke med styrekulthåndtak. Bruks-, vedlikeholdsog. monteringshåndbok Mercury Marine 2016 Mercury Mrine 40 FourStroke med styrekulthåndtk Bruks-, vedlikeholdsog monteringshåndok 8M0115632 1215 nor nor Velkommen! Du hr vlgt en v de este åtmotorene på mrkedet. Den er konstruert med utllige

Detaljer

Kranbøyle DF Art.nr.: fra produksjonsår 1995

Kranbøyle DF Art.nr.: fra produksjonsår 1995 999209018-04/2014 no Forsklingseksperten. Krnbøyle DF rt.nr.: 586077000 fr produksjonsår 1995 Originl bruksnvisning Ts vre på for fremtidige behov Produktbeskrivelse ruksområde: b e Krnbøyle DF er et løfteredskp.

Detaljer

Samsvarserklæring for motorer som benyttes i fritidsbåter, ihht. Fritidsbåtdirektivet 94/25/EC som endret av direktiv 2003/44/EC

Samsvarserklæring for motorer som benyttes i fritidsbåter, ihht. Fritidsbåtdirektivet 94/25/EC som endret av direktiv 2003/44/EC Smsvrserklæring for motorer som benyttes i fritidsbåter, ihht. Fritidsbåtdirektivet 94/25/EC som endret v direktiv 2003/44/EC Motorprodusentens nvn: Mercury Mrine Adresse: W6250 W. Pioneer Rod, P. O. Box

Detaljer

Gjennom hele denne håndboken og på motoren det brukt faremeldinger, advarsler, forsiktighetsmeldinger og

Gjennom hele denne håndboken og på motoren det brukt faremeldinger, advarsler, forsiktighetsmeldinger og Velkommen! Du hr vlgt en v de este åtmotorene på mrkedet. Den er konstruert med utllige egenskper som gjør den enkel å ruke og gir lng levetid. Med riktig pleie og vedlikehold vil du h glede v dette produktet

Detaljer

510 Series Color Jetprinter

510 Series Color Jetprinter 510 Series Color Jetprinter Brukerhåndok for Windows Feilsøking for instllering En sjekkliste for å finne løsninger på vnlige instlleringsprolemer. Skriveroversikt Lære om skriverdelene og skriverprogrmvren.

Detaljer

Vertikalt justeringsomfang: 20 (508 mm) Helling: ± 15 visningsvinkel Basert på en 10 høy x 1/2 dyp bærbar datamaskin. 12.5" 318 mm

Vertikalt justeringsomfang: 20 (508 mm) Helling: ± 15 visningsvinkel Basert på en 10 høy x 1/2 dyp bærbar datamaskin. 12.5 318 mm Egenskper - SV-9007 Hevemeknisme Rom for ærr dtmskin 3 Areidsflte 4 Lgringsplss for ett () litium-ion-tteri Vippr tstturskuff og håndleddsstøtte Høyre/venstre musskuff og -holder 7 Kelorgnisering 8 Løfterems

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service Mercury Marine 2,5/3,5 firetakters 90-8M !

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service Mercury Marine 2,5/3,5 firetakters 90-8M ! Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de beste påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i båtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

Brøkregning og likninger med teskje

Brøkregning og likninger med teskje Brøkregning og likninger med teskje Dette heftet gir en uformell trinn for trinn gjennomgng v grunnleggende regler for brøkregning og likninger. Dette er sto som vi i FYS 000 egentlig forventer t dere

Detaljer

Installeringshåndbok. Daikin Altherma lavtemperatur monoblokk ekstravarmer EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Installeringshåndbok. Norsk

Installeringshåndbok. Daikin Altherma lavtemperatur monoblokk ekstravarmer EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Installeringshåndbok. Norsk Dikin Altherm lvtempertur monolokk ekstrvrmer EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Norsk Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om dokumentsjonen. Om dette dokumentet... Om esken. Ekstrvrmer..... Slik fjerner du tilehør

Detaljer

Samsvarserklæring for fremdriftsmotorer for fritidsbåter i henhold til kravene i direktiv 94/25/EC og endringene i 2003/44/EC

Samsvarserklæring for fremdriftsmotorer for fritidsbåter i henhold til kravene i direktiv 94/25/EC og endringene i 2003/44/EC Smsvrserklæring for fremdriftsmotorer for fritidsåter i henhold til krvene i direktiv 94/25/EC og endringene i 2003/44/EC Denne innenordsmotoren tilfredsstiller krvene i direktivene nedenfor smt relterte

Detaljer

2015 Mercury Marine. 540 Bravo-hekkaggregater

2015 Mercury Marine. 540 Bravo-hekkaggregater 2015 Mercury Mrine 540 Brvo-hekkggregter 8M0112139 715 nor nor Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de beste båtmotorene på mrkedet. Den er konstruert med utllige egenskper som gjør den enkel å

Detaljer

Samsvarserklæring for fremdriftsmotorer for fritidsbåter i henhold til kravene i direktiv 94/25/EC og endringene i 2003/44/EC

Samsvarserklæring for fremdriftsmotorer for fritidsbåter i henhold til kravene i direktiv 94/25/EC og endringene i 2003/44/EC Smsvrserklæring for fremdriftsmotorer for fritidsbåter i henhold til krvene i direktiv 94/25/EC og endringene i 2003/44/EC Produsent: Mercury Rcing N7480 County Rod UU Fond du Lc, WI, USA 54937-9385 USA

Detaljer

Original bruksanvisning 11/2010. Tas vare på for fremtidige behov. Doka stabletainere. Forskalingseksperten

Original bruksanvisning 11/2010. Tas vare på for fremtidige behov. Doka stabletainere. Forskalingseksperten 11/2010 Originl ruksnvisning 999281818 no Ts vre på for fremtidige ehov ok stletinere Forsklingseksperten Originl ruksnvisning ok stletinere Produkteskrivelse Produkteskrivelse ok stletinere er trnsport-

Detaljer

Installeringshåndbok. Daikin Altherma lavtemperatur monoblokk ekstravarmer EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Installeringshåndbok. Norsk

Installeringshåndbok. Daikin Altherma lavtemperatur monoblokk ekstravarmer EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Installeringshåndbok. Norsk Dikin Altherm lvtempertur monolokk EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Dikin Altherm lvtempertur monolokk Norsk Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om dokumentsjonen. Om dette dokumentet... Om esken. Ekstrvrmer.....

Detaljer

Gjennom hele denne håndboken og på motoren det brukt faremeldinger, advarsler, forsiktighetsmeldinger og

Gjennom hele denne håndboken og på motoren det brukt faremeldinger, advarsler, forsiktighetsmeldinger og Velkommen! Du hr vlgt en v de este åtmotorene på mrkedet. Den er konstruert med utllige egenskper som gjør den enkel å ruke og gir lng levetid. Med riktig pleie og vedlikehold vil du h glede v dette produktet

Detaljer

8/9.9 og 9.9 Command Thrust/ProKicker FourStroke. Bruker, vedlikeholdsog. monteringshåndbok Mercury Marine

8/9.9 og 9.9 Command Thrust/ProKicker FourStroke. Bruker, vedlikeholdsog. monteringshåndbok Mercury Marine 2016 Mercury Mrine 8/9.9 og 9.9 Commnd Thrust/ProKicker FourStroke Bruker, vedlikeholdsog monteringshåndok 8M0115944 1215 nor nor Velkommen! Du hr vlgt en v de este åtmotorene på mrkedet. Den er konstruert

Detaljer

Montasjebeskrivelse EPP-0790-NO-2/14. Raychem Skjøt for 1-leder PEX-isolert kabel med skjermtråder, 12 kv til 24 kv. Med mekanisk skjøtehylse.

Montasjebeskrivelse EPP-0790-NO-2/14. Raychem Skjøt for 1-leder PEX-isolert kabel med skjermtråder, 12 kv til 24 kv. Med mekanisk skjøtehylse. Sknne QR coden for video support. Denne montsjenvisningen inneholder video instruksjoner. Sknne QR-koden for å få video-support. I tilfelle v tvil, gjelder den skriftlige monteringsnvisning. Montsjebeskrivelse

Detaljer

Mercury Marine W6250 Pioneer Road P.O. Box 1939 Fond du Lac, WI USA,

Mercury Marine W6250 Pioneer Road P.O. Box 1939 Fond du Lac, WI USA, Velkommen om ord! Tilstrekkelig stell og vedlikehold er viktig for t Mercury-produktet skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

Frami løftehake 2,5kN

Frami løftehake 2,5kN 02/2010 Originl bruksnvisning 999281918 no Ts vre på for fremtidige behov Frmi løftehke 2,5kN rt.nr. 588494000 2009-modeller og senere Originl bruksnvisning Frmi løftehke 2,5kN Produktbeskrivelse d Før

Detaljer

YF kapittel 8 Rom Løsninger til oppgavene i læreboka

YF kapittel 8 Rom Løsninger til oppgavene i læreboka YF kpittel 8 Rom Løsninger til oppgvene i læreok Oppgve 809 Vi skl gå ett hkk mot venstre, og deler derfor med 10. 40 dl = (40 :10) L = 4 L Vi skl gå to hkk mot venstre, og deler derfor med 10 10 = 100.

Detaljer

Drivstofftanker (A.5.2.2) ISO 13591, ISO 8469

Drivstofftanker (A.5.2.2) ISO 13591, ISO 8469 Velkommen om ord! Tilstrekkelig stell og vedlikehold er viktig for t Mercury-produktet skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

Garantiinformasjon EMEA og CIS

Garantiinformasjon EMEA og CIS 2017 Mercury Marine Garantiinformasjon EMEA og CIS EMEA og CIS 8M0128286 217 nor 2. Garantiens varighet for ditt produkt GARANTIREGISTRERING EMEA OG SUS Kunder i land utenfor EMEA og SUS må rådføre seg

Detaljer

2016 Mercury Marine. Garantiinformasjon Europa og SUS. Europa og SUS

2016 Mercury Marine. Garantiinformasjon Europa og SUS. Europa og SUS 2016 Mercury Marine Garantiinformasjon Europa og SUS Europa og SUS 8M0117210 216 nor GARANTIREGISTRERING EMEA OG SUS Kunder i land utenfor EMEA og SUS må rådføre seg med den lokale distributøren. 1. Du

Detaljer

Gjennom hele denne håndboken og på motoren det brukt faremeldinger, advarsler, forsiktighetsmeldinger og

Gjennom hele denne håndboken og på motoren det brukt faremeldinger, advarsler, forsiktighetsmeldinger og Velkommen! Du hr vlgt en v de este åtmotorene på mrkedet. Den er konstruert med utllige egenskper som gjør den enkel å ruke og gir lng levetid. Med riktig pleie og vedlikehold vil du h glede v dette produktet

Detaljer

Fag: Matematikk 1T-Y for yrkesfag for elever og privatisterr. Eksamensdato: 16. januar 2012

Fag: Matematikk 1T-Y for yrkesfag for elever og privatisterr. Eksamensdato: 16. januar 2012 Loklt gittt eksmen Eksmen Fg: Mtemtikk 1T-Y for yrkesfg for elever og privtisterr Fgkode: MAT1006 Eksmensdto: 16. jnur 2012 Antll sider i oppgven: 7 inklusiv forside og opplysningsside Del 1: oppgve 1-5

Detaljer

1 Algebra. 1 Skriv disse uttrykkene så enkelt som mulig: a) 2(a + 3) (3 + 3a) b) 2(1 a) + a(2 + a) c) 1 + 2(1 3a) + 5a d) 4a 3ab 2(a 5b) + 3(ab 2b)

1 Algebra. 1 Skriv disse uttrykkene så enkelt som mulig: a) 2(a + 3) (3 + 3a) b) 2(1 a) + a(2 + a) c) 1 + 2(1 3a) + 5a d) 4a 3ab 2(a 5b) + 3(ab 2b) Alger Skriv disse uttrykkene så enkelt som mulig c 5 d 5 Multipliser ut og gjør svrene så enkle som mulige c c c c d e f g h 5 i Regn ut 5 Regn ut og vis frmgngsmåten 5 c Regn ut og vis frmgngsmåten 5

Detaljer

2015 Mercury Marine VesselView 7 8M0102727 1214 nor

2015 Mercury Marine VesselView 7 8M0102727 1214 nor 2015 Mercury Mrine VesselView 7 8M0102727 1214 nor INNHOLD Del 1 - Komme i gng VesselView 7 Oversikt... 2 Betjeningsorgner forn...2 Bruk v etjeningsorgner forn... 2 Bkpnel... 3 VesselView 7 displyet plssering

Detaljer

Motorprodusentens navn: Mercury Marine MerCruiser Adresse: 3003 N. Perkins Road By: Stillwater, OK Postnummer: Land: USA

Motorprodusentens navn: Mercury Marine MerCruiser Adresse: 3003 N. Perkins Road By: Stillwater, OK Postnummer: Land: USA MERK: Følgende gjelder kun CE-merkede produkter. Smsvrserklæring Mercury MerCruiser Denne hekkggregt- eller innenordsmotoren smsvrer, når den er montert i henhold til Mercury MerCruisers nvisninger, med

Detaljer

DELPRØVE 2 (35 poeng)

DELPRØVE 2 (35 poeng) DELPRØVE 2 (35 poeng) På denne delprøven er lle hjelpemidler tilltt. Alle oppgvene i del 2 skl føres på eget rk. Før svrene oversiktlig, slik t det går tydelig frm hvordn du hr løst oppgvene. Bruk penn.

Detaljer

Gjennom hele denne håndboken og på motoren det brukt faremeldinger, advarsler, forsiktighetsmeldinger og

Gjennom hele denne håndboken og på motoren det brukt faremeldinger, advarsler, forsiktighetsmeldinger og Velkommen! Du hr vlgt en v de este åtmotorene på mrkedet. Den er konstruert med utllige egenskper som gjør den enkel å ruke og gir lng levetid. Med riktig pleie og vedlikehold vil du h glede v dette produktet

Detaljer

Styresystemet, generelt (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995

Styresystemet, generelt (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995 Velkommen om bord! Tilstrekkelig stell og vedlikehold er viktig for t Mercury-produktet skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen. MAT1001 Matematikk 1P-Y HØSTEN 2011. Privatister. Yrkesfag. Alle yrkesfaglige utdanningsprogrammer

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen. MAT1001 Matematikk 1P-Y HØSTEN 2011. Privatister. Yrkesfag. Alle yrkesfaglige utdanningsprogrammer OPPLÆRINGSREGION NORD LK06 Finnmrk fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordlnd fylkeskommune Nord-Trøndelg fylkeskommune Sør-Trøndelg fylkeskommune Møre og Romsdl fylke Skriftlig eksmen MAT1001 Mtemtikk

Detaljer

3.7 Pythagoras på mange måter

3.7 Pythagoras på mange måter Oppgve 3.18 Vis t det er mulig å multiplisere og dividere linjestykker som vist i figur 3.. Bruk formlikhet. 3.7 Pythgors på mnge måter Grekeren Pythgors le født på Smos 569 og døde. år 500 f. Kr. Setningen

Detaljer

2015 Mercury Marine. Kraftig 365/380, 415/430, 470, 530. Kraftig oppblåsbar båt

2015 Mercury Marine. Kraftig 365/380, 415/430, 470, 530. Kraftig oppblåsbar båt 2015 Mercury Mrine Krftig 365/380, 415/430, 470, 530 Krftig oppblåsbr båt 8M0108890 515 nor nor Alle hos Mercury Mrine tkker deg for t du hr vlgt en oppblåsbr båt fr Mercury Mrine. Du hr gjort en klok

Detaljer

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her ADS-2600W Les Produktsikkerhetsguide før du koler til mskinen. Les deretter Hurtigstrtguide for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL ADVARSEL viser en potensielt frlig

Detaljer

K323W. Fitting Kit. Monteringsanvisning for takstativ. x 4 x 8 x 1 x 1. x 4 x 4 x 4 x 4. x 8. Revision No: 5C 1

K323W. Fitting Kit. Monteringsanvisning for takstativ. x 4 x 8 x 1 x 1. x 4 x 4 x 4 x 4. x 8. Revision No: 5C 1 Fitting Kit Monteringsanvisning for takstativ x 4 x 8 x 1 x 1 x 4 x 4 x 4 x 4 x 8 Revision No: 5C 1 Montering første gang Pakk ut delene og kontroller innholdet. Kontakt din forhandler hvis deler mangler

Detaljer

89/336/EF; std. EN , SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN , IEC PT4-2, IEC PT4-3

89/336/EF; std. EN , SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN , IEC PT4-2, IEC PT4-3 Velkommen om bord! Forsvrlig tilsyn og vedlikehold er en viktig for t ditt Mercury-produkt skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

Water Fun 275 & 300. VIKTIGT!: Ikke bruk trykkluft fra kompressor til å blåse opp båten. For høyt lufttrykk kan ødelegge båt.

Water Fun 275 & 300. VIKTIGT!: Ikke bruk trykkluft fra kompressor til å blåse opp båten. For høyt lufttrykk kan ødelegge båt. Water Fun 275 & 300 KJÆRE KUNDE Tusen takk for at du valgte en kvalitetsbåt fra Water Fun. Vi er sikre på at båten vil gi deg mange fine stunder på sjøen. Det anbefales at en leser gjennom hele bruksanvisningen

Detaljer

Spesifikasjoner for trallen. 888-SV-21MN-00 rev C. Bevegelsesomfang

Spesifikasjoner for trallen. 888-SV-21MN-00 rev C. Bevegelsesomfang Egenskper - SV-9008 Hevemeknisme Rom for ærr dtmskin 3 Areidsflte 4 Skuff med elektronisk utolås 5 Vippr tstturskuff og håndleddsstøtte Høyre/venstre musskuff og -holder 7 Kelorgnisering 8 Løfterems for

Detaljer

S 3004 / S 3004 P / S 5004. Bruksanvisning Oppbevares i bilen!

S 3004 / S 3004 P / S 5004. Bruksanvisning Oppbevares i bilen! S 00 / S 00 P / S 00 Bruksnvisning Oppbevres i bilen! S 00 / S 00 P / S 00 Innholdsfortegnelse Symboler som finner nvendelse... Sikkerhetsmerknder... Viktig bruksinformsjon... Bruksområder... Bruksnvisning

Detaljer

Water Fun Rib. VIKTIGT!: Ikke bruk trykkluft fra kompressor til å blåse opp båten. For høyt lufttrykk kan ødelegge båt.

Water Fun Rib. VIKTIGT!: Ikke bruk trykkluft fra kompressor til å blåse opp båten. For høyt lufttrykk kan ødelegge båt. Water Fun Rib KJÆRE KUNDE Tusen takk for at du valgte en kvalitetsbåt fra Water Fun. Vi er sikre på at båten vil gi deg mange fine stunder på sjøen. Det anbefales at en leser gjennom hele bruksanvisningen

Detaljer

Dersom motoren kun er merket med et CE merke, gjelder følgende tekst fra direktiv for lystbåter:

Dersom motoren kun er merket med et CE merke, gjelder følgende tekst fra direktiv for lystbåter: Velkommen om bord! Tilstrekkelig tilsyn og vedlikehold er viktig for t Mercury produktet skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

Årsprøve 2014 10. trinn Del 2

Årsprøve 2014 10. trinn Del 2 2 Årsprøve 2014 10. trinn Del 2 Informsjon for del 2 Prøvetid: Hjelpemidler på del 2: Vedlegg: Andre opplysninger: Fremgngsmåte og forklring: Veiledning om vurderingen: 5 timer totlt Del 2 skl du levere

Detaljer

Eksempeloppgaver 2014 Løsninger

Eksempeloppgaver 2014 Løsninger DEL 1 Uten hjelpemidler Hjelpemidler: vnlige skrivesker, psser, linjl med centimetermål og vinkelmåler Oppgve 1 19 millirder 9 10 = 19 10 = 1,9 10 0,089 10 = 8,9 10 10 = 8,9 10 Oppgve 6 6 8 Prosentvis

Detaljer

KLIMAANLEGG (DELT TYPE)

KLIMAANLEGG (DELT TYPE) OWNER S MANUAL BRUKERHÅNDBOK KLIMAANLEGG (DELT TYPE) For generell, privt bruk NO Innendørsenhet RAS-07PKVP-E RAS-10PKVP-E RAS-13PKVP-E RAS-16PKVP-E RAS-18PKVP-E RAS-07PKVP-ND RAS-10PKVP-ND RAS-13PKVP-ND

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. Flytende overflateskimmer VIKTIGE SIKKERHETSREGLER 80IO

BRUKERVEILEDNING. Flytende overflateskimmer VIKTIGE SIKKERHETSREGLER 80IO BRUKERVEILEDNING VIKTIGE SIKKERHETSREGLER Les, forstå og følg alle instruksjoner nøye før du begynner å installere og bruke dette produktet. Flytende overflateskimmer 80IO Advarsler...39 Liste over deler...

Detaljer

Løsningsforslag til avsluttende eksamen i HUMIT1750 høsten 2003.

Løsningsforslag til avsluttende eksamen i HUMIT1750 høsten 2003. Løsningsforslg til vsluttende eksmen i HUMIT1750 høsten 2003. Teksten under hr litt litt prtsom fordi jeg hr villet forklre hvordn jeg gikk frm. Fr en studentesvrelse le det ikke forventet nnet enn sluttresulttene.

Detaljer

4/5/6 FourStroke. Bruker, vedlikeholdsog. monteringshåndbok Mercury Marine

4/5/6 FourStroke. Bruker, vedlikeholdsog. monteringshåndbok Mercury Marine 2016 Mercury Mrine Bruker, vedlikeholdsog monteringshåndok 4/5/6 FourStroke 8M0115930 1215 nor nor Velkommen! Du hr vlgt en v de este åtmotorene på mrkedet. Den er konstruert med utllige egenskper som

Detaljer

Motorprodusentens navn: V M MOTORI, s.p.a. Adresse: VIA FERRARESE, 29 By: CENTO (FE) Postnummer: Land: Italia

Motorprodusentens navn: V M MOTORI, s.p.a. Adresse: VIA FERRARESE, 29 By: CENTO (FE) Postnummer: Land: Italia Smsvrserklæring for Mercury Diesel QSD innenordsmodeller Denne innenordsmotoren tilfredsstiller krvene i direktivene nedenfor smt relterte stndrder med tilhørende endringer, når den er montert i smsvr

Detaljer

Referanseguide for installatør

Referanseguide for installatør Refernseguide for instlltør Dikin Altherm vrmepumpe med grunnvrme Refernseguide for instlltør Dikin Altherm vrmepumpe med grunnvrme Norsk Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1 Generelle sikkerhetshensyn

Detaljer

40/50 TwoStroke. Bruks-, vedlikeholdsog. monteringshåndbok Mercury Marine

40/50 TwoStroke. Bruks-, vedlikeholdsog. monteringshåndbok Mercury Marine 2016 Mercury Mrine Bruks-, vedlikeholdsog monteringshåndok 40/50 TwoStroke 8M0123765 416 nor nor Velkommen! Du hr vlgt en v de este åtmotorene på mrkedet. Den er konstruert med utllige egenskper som gjør

Detaljer

EuroADAD. European Adolescent Assessment Dialogue norsk testversjon

EuroADAD. European Adolescent Assessment Dialogue norsk testversjon EuroADAD Europen Adolesent Assessment Dilogue norsk testversjon Al S. Friedmn, Arlene Terrs & Dvid Öerg 2001 Versjon 1.0 Norsk oversettelse og tilrettelegging 2003 ved Astrid Brndserg-Dhl, Grethe Luritzen

Detaljer

Drivstofftanker (A.5.2.2) ISO 13591, ISO 8469

Drivstofftanker (A.5.2.2) ISO 13591, ISO 8469 Velkommen om bord! Tilstrekkelig tilsyn og vedlikehold er viktig for t Mercury-produktet skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

Installeringshåndbok. Daikin Altherma lavtemperatur monoblokk tilleggsboks EK2CB07CAV3. Installeringshåndbok. Norsk

Installeringshåndbok. Daikin Altherma lavtemperatur monoblokk tilleggsboks EK2CB07CAV3. Installeringshåndbok. Norsk Instlleringshåndbok Dikin Altherm lvtempertur monoblokk tilleggsboks EKCB07CAV Instlleringshåndbok Dikin Altherm lvtempertur monoblokk tilleggsboks Norsk Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om dokumentsjonen.

Detaljer

150 FourStroke. Bruker-, vedlikeholdsog. monteringshåndbok Mercury Marine

150 FourStroke. Bruker-, vedlikeholdsog. monteringshåndbok Mercury Marine 2017 Mercury Mrine Bruker-, vedlikeholdsog monteringshåndok 150 FourStroke 8M0127419 1216 nor nor Velkommen! Du hr vlgt en v de este åtmotorene på mrkedet. Den er konstruert med utllige egenskper som gjør

Detaljer

Hekkaggregatmodellene 2.8 og 4.2 diesel

Hekkaggregatmodellene 2.8 og 4.2 diesel Hekkggregtmodellene 2.8 og 4.2 diesel 0001. Identifiksjonsfortegnelse Serienumrene er produsentens nøkler til forskjellige ingeniørdetljer som gjelder for Cummins MerCruiser Diesel motoren. Oppgi lltid

Detaljer

ADVARSEL viser en potensielt farlig situasjon som kan føre til dødsfall eller alvorlige personskader hvis den ikke unngås.

ADVARSEL viser en potensielt farlig situasjon som kan føre til dødsfall eller alvorlige personskader hvis den ikke unngås. Hurtigstrtguie Strt her DCP-7055 / DCP-7057 DCP-7060D / DCP-7065DN Les Sikkerhet og juriisk informsjon-heftet før u setter opp mskinen in. Les eretter enne Hurtigstrtguien for korrekt oppsett og instllsjon.

Detaljer

89/336/EF; std. EN , SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN , IEC PT4-2, IEC PT4-3

89/336/EF; std. EN , SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN , IEC PT4-2, IEC PT4-3 Velkommen om bord! Forsvrlig tilsyn og vedlikehold er en viktig for t ditt Mercury-produkt skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer