Spesifikasjoner for trallen. 888-SV-21MN-00 rev C. Bevegelsesomfang

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Spesifikasjoner for trallen. 888-SV-21MN-00 rev C. Bevegelsesomfang"

Transkript

1 Egenskper - SV-9008 Hevemeknisme Rom for ærr dtmskin 3 Areidsflte 4 Skuff med elektronisk utolås 5 Vippr tstturskuff og håndleddsstøtte Høyre/venstre musskuff og -holder 7 Kelorgnisering 8 Løfterems for hevemeknisme 9 Låsre fronthjul 0 Holderkett for sknner Ergonomisk khåndtk Oppevringskurv Les lle deler v denne veiledningen. Når monteringen er fullført, må du ikke kste veiledningen. Veiledningen må rkiveres på et sikkert sted for frmtidig refernse. Spesifiksjoner for trllen Bevegelsesomfng Vertiklt justeringsomfng: 0 (508 mm) STÅENDE SITTENDE Helling: ± 5 visningsvinkel Bsert på en 0 høy x / dyp ærr dtmskin Tstturskuffhelling: - Vektkpsitet Bærr dtmskin 5- ls kg Skuff 4 ls.8 kg Areidsflte.5 ls. kg Dtmskinholder 5 ls kg Tstturskuff.5 ls. kg Museholder.5 l.3 kg Holderkett for sknner.5 l.3 kg Oppevringskurv 5 ls.3 kg.5" 38 mm 4.7" 373 mm Mksimum størrelse på ærr dtmskin.5" 38 mm FORSIKTIG: Løfteremsen låser den vertikle hevingen til hevemeknismen ved norml ruk, men ØKER IKKE elstningskpsiteten. IKKE elst hevemeknismen med utstyr som overgår den mksimle vektkpsiteten som er ngitt v Ergotron. Kontroller optiml løftefunksjon ved å teste og, hvis nødvendig, justere spenningen når vekten som er påmontert hevemeknismen endres (f.eks. når utstyr fjernes eller legges til). Se instruksene for Justere strmming v hevemeknismen under trinn 7 på side 4. Dimensjoner Hevemeknismen i lveste posisjon Hevemeknismen i full høyde 50.8" 57 mm 90 mm 70.5" 79 mm 44" 8 mm 533 mm 4" 0 mm 8" 457 mm " 533 mm 8" 457 mm.3" 5 mm 8" 7 mm 38" 95 mm Hvis du vil h mer informsjon om dette eller ndre Ergotron-produkter, kn du esøke nettsiden vår: NO 888-SV-MN-00 rev C

2 Montere utstyr Forered montering v trllen. Finn verktøy for montering v trllen. 9/" 3/8" (0mm) For å unngå t hevemeknismen flytter på seg under monteringen, kn du låse hevemeknismen ved å presse remsen nedover. Fjern nkerskruene som holder hevemeknismen til tårnet. Pss på t hevemeknismen er låst (remsen ned), og fjern deretter de to kpselskruene som fester hevemeknismen til tårnet. ADVARSEL: Hevemeknismen kn flyttes opp v seg selv meget hurtig når en motvekt lir fjernet! Lås derfor lltid hevemeknismen med løfteremsen når du legger til eller fjerner utstyr og når du fjerner eller setter inn nkerskruene som holder hevemeknismen til tårnet under trnsport. Hvis du ikke låser hevemeknismen i disse tilfellene, kn det forekomme lvorlig personskde og mulig skde på trllen og/eller utstyret. tårn hevemeknisme Oppevr skruene og kpslene i den medfølgende posen slik t de kn rukes hvis hevemeknismen trenger å festes til tårnet på et senere tidspunkt. 3 Fest den ærre dtmskinen Løft reidsflten og sett den ærre dtmskinen inn i rommet. Fest velcro-åndene til støtinnretningen og lim dem fst i kntene for å holde den ærre dtmskinen på plss. 4 Personliggjøre utolåskoden for skuffen. Lås opp skuffen med hovednøkkelen (like dupliktnøkler medfølger). Trekk ut skuffen for å få tilgng til tterioksen; t v dekselet og sett inn de fire medfølgende AA-tteriene. Sett på plss dekselet igjen og lukk skuffen. Fjern klistremerket med hovedkoden, som er plssert nær nummertstturet, og legg den i oksen til høyre, for sikker oppevring og fremtidig refernse. c Progrmmer personlig kode: Tst inn hovedkoden Trykk smtidig inn 3 og 5 3 Skriv en ny personlig kode - en hvilken som helst kominsjon v fem tll Hovedkode Fire AA Skuffen er nå progrmmert til å li låst opp når enten den personlige koden eller hovedkoden tstes inn. Skuffen forlir åpen i minutter og tllet 5 forlir opplyst. Etter t to minutter hr gått, låses skuffen utomtisk. Du kn når som helst låse skuffen mnuelt ved smtidig å trykke og på nummertstturet. c * Oppevr denne veiledningen smmen med hovednøklene på et trygt sted, for å forhindre uutorisert tilgng til utolåsskuffen SV-MN-00 rev C 8

3 customize - to your size Set monitor screen out one inch ove eye level - unlock rke to llow riser to lift or lower s shown elow. Tilt screen for comfortle viewing nd to reduce eye nd neck strin. 3 Pull keyord try forwrd nd position mouse try nd mouse pouch on right or left, s needed. 4 Work with elows ent t out 90 to minimize muscle strin. 5 If the riser moves up nd down with difficulty, or if it drifts out of set position, consult the product mnul for djustment informtion. Sty in chrge! Powered crts should e plugged into outlet s often s possile to keep ttery chrged nd computer running.* A chrged ttery is hppy ttery! Power Crt Users: refer to the other side of this crd to lern how to respond to RUI messges out the sttus of your ttery chrge! For more informtion on this or other Ergotron products, visit our wesite: stow - efore you go Look where you re going: unlock lift rke nd lower riser for n unostructed view. Tuck wy open trys nd return mouse, scnner nd other ccessories to their plces. 3 Lock lift rke to keep riser down nd equipment secure while crt is in motion. 4 Unlock oth front csters. 5 Push crt from rer with elows ent t out 90 to mximize control nd minimize muscle strin. Don t run out! Before moving, mke sure cord is unplugged from outlet nd hooked to sket for sfe trvel. Rememer, chrge ttery fully 00% every dy! Riser Lift Brke Opertion Up = Unlocked Down = Locked revA m) Montere utstyr Tips for utolåsskuffen Slik låses skuffen opp - 3 metoder Nøkkel - vri /8 omdreining mot urviseren Tst inn hovedkoden Tst inn personlig kode Hovedkode Personlig kode Slik progrmmeres personlig kode Tst inn hovedkoden Trykk inn 3 og 5 smtidig (mens de linker) 3 Tst inn den nye koden - en hvilken som helst kominsjon v fem tll Ny kode Hovedkode Slik slettes personlig kode Tst inn hovedkoden Trykk inn 3 og 5 smtidig (mens de linker) 3 Trykk smtidig inn og på nummertstturet Hovedkode Slik låses skuffen - metoder Trykk inn og på nummertstturet smtidig eller Vent i to minutter til skuffen låses utomtisk Mnuell Auto Feilsøking v utolåsskuffen Tllene på nummertstturet er mørke -Berør nummertstturet for å ktivere kelysningen (skuffen forlir låst til du tster inn gyldig kode) -Hvis kelysningen ikke ktiveres når du erører nummertstturet, kn det være t tteriene må skiftes ut, se instruksene under 4. Tllet 4 på nummertstturet linker = vrsel om lv spenning Vrsel om lv spenning -Det kn være t tteriene må skiftes ut, se instruksene under 4. Skuffen åpnes ikke når den personlige koden tstes inn -Test systemet ved å tste inn hovedkoden. Hvis skuffen ikke åpner seg, må du skifte ut tteriene i henhold til instruksene under 4. 5 Montere tstturtilehør og refernsekort Sett doeltsidig tpe under håndleddsstøtten og plsser denne på skuffen. Bruk løkkefeste til å feste tstturet til skuffen. c Smett muselommen fst på høyre eller venstre side v skuffen. Working Moving d Fest refernsekortet til håndtket med kelstropp. 3 5 d * Sterile Alcohol Prep c * For å oppnå mksimlt feste, ør du rengjøre lle flter med en lkoholserviett og l dem tørke i ett minutt før du setter på teipen. C 888-SV-MN-00 rev C 3

4 Kelføring Føre kler Fjern sidedekslene på keloksen, som er montert under skuffen. Før dtmskinklene ned lngs hevemeknismen og inn i keloksen. Før klene for tsttur og mus inn i keloksen. Bruk keloksen til å lgre overflødig kel og strømforsyninger. Sett på plss sidedekslene på keloksen. Beveg hevemeknismen opp og ned for å forsikre deg om t klene er ført riktig og t evegelsen til hevemeknismen ikke lokkeres. Juster hvis nødvendig. FORSIKTIG: Før re klene på kelknlsiden (høyre) på trllen. Strømforsyningen skl ikke oppevres under sokkeldekslene. Hvis strømforsyningen oppevres under sokkeldekslene, kn de elektriske ledningene li ødelgt og hindre hevemeknismen. Dette kn føre til skde på trllen og det påmonterte utstyret eller til personskde ved elektrisk støt. Justere hevemeknismen 7 Stille inn løftestrmming på hevemeknismen. Løsne hevemeknismen (løfteremsen opp). Flytt hevemeknismen opp og ned. Hvis du kjenner krftig motstnd innenfor evegelsesomfnget, eller hvis hevemeknismen ikke holder seg i ønsket posisjon, må løftestrmmingen justeres. c T v dekselet på tårnet. d Løft hevemeknismen til høyeste posisjon på tårnet. e Skru strmmemutteren opp eller ned etter ehov. f Etter justeringen kontrollerer du løftestrmmingen ved å flytte hevemeknismen opp og ned (som eskrevet under trinn 7). Hvis det er nødvendig med mer justering, fortsetter du å skru mutteren til hevingen er tilfredsstillende. c e d 9/ VIKTIG Løft hevemeknismen til høyeste posisjon før du foretr justeringer med strmmemutteren! Øk strmmingen skru mot PLUSS-tegnet Reduser strmmingen skru mot MINUS-tegnet 8 Feste dekslene. Dekk klene på hevemeknismen. Fest dekselet på tårnet. c Fest dekselet øverst på hevemeknismen. d Lås dekselet på hevemeknismen. c d Monteringen er fullført - trllen er klr til ruk! De neste sidene inneholder viktige retningslinjer for sikker etjening og vedlikehold v SV-trllen. Se nettsiden vår hvis du vil h mer informsjon om StyleView-trllen og ndre Ergotron-produkter SV-MN-00 rev C 8

5 Trlleergonomi Areid tilpss - til din størrelse Sett skjermen c.,5 cm over øyenivå - løsne remsen for å l hevemeknismen heves eller senkes som vist under. Vipp skjermen så den lir ehgelig å se på, og for å redusere spenninger i øyne og nkke. 3 Trekk tstturskuffen forover og plsser museskuffen og muselommen på høyre eller venstre side etter ehov. 4 Areid med luene i c. 90 for å minimere muskelspenninger Hvis det er vnskelig å flytte hevemeknismen opp eller ned, eller hvis den glir ut v posisjon, må du se i rukerveiledningen for å finne ut hvordn du justerer den. Vær oppldet! Trller med strømforsyning skl plugges inn i vegguttk så ofte som mulig for å holde tteriet oppldet og dtmskinen i gng. Flytting pkk ned - før du går Se hvor du går: løsne løfteremsen og senk hevemeknismen for å få uhindret sikt. Skyv inn åpne skuffer og legg mus, sknner og nnet tilehør tilke på plss. 3 Lås løfteremsen for å holde hevemeknismen nede og utstyret fst mens trllen flyttes. 4 Løsne egge fronthjulene. 5 5 Skyv trllen kfr med luene i c. 90 for å mksimere kontroll og minimere muskelspenning. Ikke løp ut! Før du flytter må du kontrollere t ledningen er trukket ut fr veggkontkten og hengt på kurven for sikker trnsport. Husk å lde tteriet til 00% hver dg! 3 4 C 888-SV-MN-00 rev C 5

6 Sikkerhetsveiledning for trllen Bytte v utstyr og flytting v trllen Fest lltid hevemeknismen til tårnet FØR du foretr endringer på trllen, som: fjerne eller legge til utstyr forerede trllen for flytting til et nnet sted Se trinn på side for å få mer informsjon. Rengjøring og vedlikehold Følgende fremgngsmåter grnterer ikke infeksjonskontroll. Sykehusets nsvrlige for infeksjonskontroll eller epidemiolog må rådspørres ngående prosedyrer og prosesser for rengjøring. For å unngå elektrisk støt, må elektriske komponenter ikke komme i kontkt med vnn, rengjøringsmidler eller ndre mulig korroderende væsker eller midler. Ikke legg trllen eller trllens komponenter i væske eller l væske komme inn i trllen. Tørk med en gng v lle rengjøringsmidler med en fuktig klut. Tørk fltene grundig etter rengjøring. På grunn v nærheten til elektrisk strøm og utstyr, må du ikke ruke ntennre rengjøringsmidler på trllen. Alle mlte flter og plstkomponenter på trllen tåler rengjøring med de vnligste, utvnnede, ikkeslipende oppløsninger som kvrtære mmoniumsforindelser, mmonikkenzymer, lekemidler eller lkoholoppløsninger. Merker etter penner, vnnfste tusjer og whiteord-tusjer kn fjernes med 9% isopropyllkohol og en myk klut. Jodflekker kn fjernes med vnlige rengjøringsmidler og en myk klut. Bruk ldri stålull eller ndre skuremidler som kn skde overflteehndlingen. Det nefles å teste rengjøringsmidler på et lite, unselig område for å kontrollere t overflten ikke skdes. Justering, vedlikehold, deleskift - IKKE prøv å justere, vedlikeholde eller skifte ut deler på StyleView-trllen uten t du er edt om å gjøre det gjennom Ergotron-godkjent dokumentsjon (f.eks. instllsjonsveiledningen). Bre Ergotron, Inc. eller en Ergotron-sertifisert entitet kn justere, vedlikeholde eller skifte komponenter på StyleView-trllen. Hvis en komponent på trllen mngler eller er ødelgt, må ikke trllen rukes. T umiddelrt kontkt med Ergotrons kundetjeneste for å e om en reservedel. Kler - Hold klene orgnisert og ryddig på trllen (en rekke ulike løsninger følger med trllen til dette formål). Overflødige kler må holdes unn evegelige deler ved hjelp v kelstropper. Se Kelføring-delen i denne veiledningen eller t kontkt med Ergotrons kundetjeneste for å få mer informsjon. Hjul - Foret jevnlig kontroll v hjulene for å forsikre deg om t de er rene og fri for vfll som kn hindre jevn gng. Unngå å flytte trllen over ujevne, skitne eller ødelgte flter. Kundeutstyr- Pss på t utstyret er lnsert og godt festet til trllen. Ikke flytt komponentene på trllen på hevemeknismen eller tårnet hvis du ikke hr litt edt om å gjøre det i instllsjonsveiledningen. Hvis trllekomponentene flyttes for høyt eller for lvt på hevemeknismen, kn den li ustil og føre til skde på utstyr eller personskde. T kontkt med Ergotrons kundetjeneste for å få informsjon om å flytte trllekomponenter. Stilitet - Når du flytter trllen, MÅ hevemeknismen være i lveste posisjon og løfteremsen MÅ være låst for å eskytte mot mulig velt. Hvis hevemeknismen ikke låses i lveste posisjon med løfteremsen, kn det forekomme personskde eller skde på utstyr. Sikkerhetsvrsler tilknyttet dette produktet Følgende dvrsler/forholdsregler står i denne veiledningen eller på trllen: MERK: Hvis du ikke følger disse retningslinjene, kn det forekomme skde på utstyr eller personskde. FORSIKTIG: Løfteremsen hjelper med å stilisere reidsflten og tstturskuffen under norml ruk, men øker IKKE elstningskpsiteten. IKKE elst hevemeknismen med utstyr som overgår den mksimle vektkpsiteten som er ngitt v Ergotron. Kontroller optiml løftefunksjon ved å teste og, hvis nødvendig, justere spenningen når vekten som er påmontert hevemeknismen endres (f.eks. når utstyr fjernes eller legges til). Se instruksene for Justere strmming v hevemeknismen under trinn 7 på side 4. FORSIKTIG: Ikke etjen StyleView-trllen når komponenter mngler eller er skdet! Ikke fjern, modifiser eller skift trllekomponenter uten å kontkte Ergotron. Hvis du får prolemer med instllsjon eller etjening v trllen, må du t kontkt med Ergotrons kundetjeneste. FORSIKTIG: IKKE strm festenordningene for hrdt. Hvis du strmmer for mye, kn utstyret li skdet. FORSIKTIG: Hevemeknismen er fjærspent. Det kn forekomme plutselig heving eller fll v hevemeknismen før den motlnseres. Lås hevemeknismen med remsen før nkerskruene på hevemeknismen fjernes eller utstyr legges til eller fjernes. Ikke stå i veien for evegelige eller monterte deler på hevemeknismen før hevemeknismen er forsvrlig motlnsert. Hvis du ikke følger disse forholdsreglene, kn det forekomme skde på utstyr eller personskde. FORSIKTIG: IKKE løsne, strm eller fjern ndre muttere eller skruer på hevemeknismen eller øverst på tårnet. Fikling med muttere eller skruer kn føre til t trllen lir ustil eller til skde på utstyr og/eller personskde. ADVARSEL: Løsne løfteremsen før reidsflten flyttes! Hvis reidsflten flyttes mens løfteremsen er låst, kn det forekomme lvorlig skde på løftemotoren. ADVARSEL: Hvis det lir nødvendig å reprere StyleView-trllen, må du umiddelrt t kontkt med Ergotrons kundetjeneste. Trllen kn re repreres v Ergotron, Inc. eller v en representnt som er utorisert v Ergotron. FORSIKTIG: Før re klene på kelknlsiden (høyre) på trllen. Strømforsyningen skl ikke oppevres under sokkeldekslene. Hvis strømforsyningen oppevres under sokkeldekslene, kn de elektriske ledningene li ødelgt og hindre hevemeknismen. Dette kn føre til skde på trllen og det påmonterte utstyret eller til personskde ved elektrisk støt. 888-SV-MN-00 rev C 8

7 Feilsøking esøk nettsiden vår: Symptom Mulig årsk Løsning Det er for lett eller vnskelig å evege hevemeknismen opp eller ned; eller utstyret på hevemeknismen holder seg ikke i ønsket posisjon. Feil motlnse på hevemeknismen. Det påmonterte utstyret overskrider vektkpsiteten. Følg retningslinjene for Justere strmming v hevemeknismen under trinn 7 på side 4. Smmenlign vekten til det påmonterte utstyret med neflt vekt i spesifiksjonene. T kontkt med Ergotrons kundetjeneste: Nord-Amerik ; Europ +3 (0) Rød FARE Viser t det foreligger en umiddelr fresitusjon som, om den ikke unngås, vil medføre død eller lvorlig skde. Ornsje Gul Ingen Oversikt over fresymoler Betydningen v symolene som forekommer i denne veiledningen, på trllen eller på strømsystemet Disse symolene vrsler om sikkerhetsforhold som krever din oppmerksomhet. Du ør kunne kjenne igjen og forstå etydningen v følgende sikkerhetsrisikoer dersom du ser dem på trllen eller i dokumentsjonen for trllen, som i denne instllsjonsveiledningen. Vrselord Frge Symol Frenivå ADVAR- SEL FORSIK- TIG FORSIK- TIG Viser t det foreligger en potensiell fresitusjon som, om den ikke unngås, kn medføre død eller lvorlig skde. Viser t det foreligger en potensiell fresitusjon som, om den ikke unngås, kn medføre mindre eller modert skde. Brukt uten sikkerhetssymolene ngir en potensiell fresitusjon som, dersom den ikke unngås, kn medføre mteriell skde. Rød, ornsje eller gul Elektrisk Angir en overhengende elektrisk fre som, hvis den ikke unngås, kn medføre personskde, rnn og/eller død. FCC smsvrserklæring - vogn og Autolock-skuff Autolåsskuffen hr litt testet og funnet å være i smsvr med grensene for digitl enhet klsse A, overensstemmende med del 5 i FCC-reglene. Disse grensene er utformet for å gi rimelig eskyttelse mot skdelig interferens når utstyret rukes i kommersielle miljøer. Dette utstyret genererer, ruker og kn sende ut rdiofrekvensenergi, og kn forårske skdelig interferens på rdiokommuniksjon hvis det ikke instlleres og rukes i smsvr med rukerhåndoken. Bruk v dette utstyret i oligområder kn forårske skdelig interferens, i hvilket tilfelle rukeren må korrigere interferensen på egen ekostning. Endringer eller modifiseringer som ikke er uttrykt godkjent v Ergotron, Inc. kn føre til t rukeren mister retten til å ruke utstyret. Vennligst kontkt Ergotron for fullstendig informsjon om EMK-komptiilitet Produktmerknder Produktet le stt på mrkedet etter 3. ugust 005. C 888-SV-MN-00 rev C 7

8 8 888-SV-MN-00 rev C

Referanseguide for installatør

Referanseguide for installatør Refernseguide for instlltør Dikin Altherm vrmepumpe med grunnvrme Refernseguide for instlltør Dikin Altherm vrmepumpe med grunnvrme Norsk Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1 Generelle sikkerhetshensyn

Detaljer

Les Produktsikkerhetsguide før du konfigurerer maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les Produktsikkerhetsguide før du konfigurerer maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her MFC-J4510DW Les Produktsikkerhetsguide før du konfigurerer mskinen. Les deretter Hurtigstrtguide for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL FORSIKTIG VIKTIG ADVARSEL indikerer

Detaljer

SLIK KOMMER DU I GANG FØR DU BEGYNNER Å SY BRUKSSTING BRODERING APPENDIKS. Computerstyrt sy- og broderimaskin. Bruksanvisning

SLIK KOMMER DU I GANG FØR DU BEGYNNER Å SY BRUKSSTING BRODERING APPENDIKS. Computerstyrt sy- og broderimaskin. Bruksanvisning SLIK KOMMER DU I GANG FØR DU BEGYNNER Å SY BRUKSSTING BRODERING APPENDIKS Computerstyrt sy- og roderimskin Bruksnvisning Viktige sikkerhetsinstruksjoner Les disse sikkerhetsinstruksjonene før mskinen ts

Detaljer

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her MFC-J650DW MFC-J870DW Les Produktsikkerhetsguide før du koler til mskinen. Les deretter Hurtigstrtguide for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL FORSIKTIG VIKTIG ADVARSEL

Detaljer

Mercury Marine W6250 Pioneer Road P.O. Box 1939 Fond du Lac, WI 54935-1939 USA,

Mercury Marine W6250 Pioneer Road P.O. Box 1939 Fond du Lac, WI 54935-1939 USA, Velkommen om ord! Tilstrekkelig stell og vedlikehold er viktig for t Mercury-produktet skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

INNHOLD. Bruk. Garantiinformasjon

INNHOLD. Bruk. Garantiinformasjon Hvis serienummerplten til utenordsmotoren hr CE merket nederst i venstre hjørne, gjelder følgende erklæring: Denne utenordsmotoren som er produsert v Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA eller Mrine

Detaljer

ut maskinen og kontroller komponentene Trommelenhet (inkludert standard tonerkassett) Telefonledning Brukermanual Hurtigstartguide

ut maskinen og kontroller komponentene Trommelenhet (inkludert standard tonerkassett) Telefonledning Brukermanual Hurtigstartguide Hurtigstrtguide Strt her MFC-8890DW Før du kn ruke mskinen, må du lese denne hurtigstrtguiden for informsjon om korrekt oppsett og instllsjon. Hvis du vil lese hurtigstrtguiden på ndre språk, kn du gå

Detaljer

ut maskinen og kontroller komponentene og juridisk informasjon Trommelenhet og toner kassett (forhånds-installert)

ut maskinen og kontroller komponentene og juridisk informasjon Trommelenhet og toner kassett (forhånds-installert) Hurtigstrtguide Strt her HL-2135W / (kun EU) HL-2270DW Før denne mskinen rukes for første gng, les denne hurtigstrtguiden for å sette opp og instllere mskinen din. For å se hurtigstrtguiden på ndre språk,

Detaljer

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her ADS-2600W Les Produktsikkerhetsguide før du koler til mskinen. Les deretter Hurtigstrtguide for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL ADVARSEL viser en potensielt frlig

Detaljer

Samsvarserklæring påhengsmotor, vanlig totakter

Samsvarserklæring påhengsmotor, vanlig totakter Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de beste påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i båtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

Velkommen om bord! Samsvarserklæring. 2006 Mercury Marine 2.5/3.5 firetakter 90-10251G60 1005

Velkommen om bord! Samsvarserklæring. 2006 Mercury Marine 2.5/3.5 firetakter 90-10251G60 1005 Velkommen om bord! Tilstrekkelig tilsyn og vedlikehold er viktig for t Mercury-produktet skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 135/150/175/150-175 Pro XS OptiMax 90-10299G91 310

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 135/150/175/150-175 Pro XS OptiMax 90-10299G91 310 Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de beste påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i båtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

Brukerveiledning 100

Brukerveiledning 100 Brukerveiledning 00 Velkommen Tkk for t du hr kjøpte Mio. Les nøye gjennom denne bruksnvisningen før du bruker Mio for første gng. Oppbevr den på en trygg plss, og bruk den som refernse i fremtiden. Viktig

Detaljer

Driftshåndbok for EasyMP Multi PC Projection

Driftshåndbok for EasyMP Multi PC Projection Driftshåndbok for EsyMP Multi PC Projection Innhold 2 Om EsyMP Multi PC Projection Møtestiler foreslått v EsyMP Multi PC Projection... 5 Holde møter ved bruk v flere bilder...5 Holde fjernmøter over et

Detaljer

Fullstendig brukerveiledning

Fullstendig brukerveiledning Fullstendig brukerveiledning Innhold Fjernkontroll 4 Innhold i esken 5 Get box II 6 1. INSTALLASJON OG TILKOBLINGER 7 Instllsjon 8 Sett inn progrmkortet 8 Tilkobling til ntennekontkten og tv 9 Tilkobling

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2011 Mercury Marine 30/40 firetakter 90-8M0055442 111 !

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2011 Mercury Marine 30/40 firetakter 90-8M0055442 111 ! Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de beste påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i båtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

Vi anbefaler derfor på det sterkeste at følgende kontroller utføres før det gjøres permanente endringer på en dør for å montere kjæledyrdøren:

Vi anbefaler derfor på det sterkeste at følgende kontroller utføres før det gjøres permanente endringer på en dør for å montere kjæledyrdøren: Viktig merknad Les alle disse instruksjonene FØR du monterer SureFlap kjæledyrdør for mikrochip. Det er viktig å kontrollere om det er metall i substratet kjæledyrdøren skal festes i. Hvis det er tilfellet,

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK. Rev.NO2014-10-11

BRUKERHÅNDBOK. Rev.NO2014-10-11 BRUKERHÅNDBOK Rev.NO2014-10-11 ERKLÆRING Produsenten Neatech.it 4 / A, A. de Curtis, 80040, Cercola (NA), Italia, på eget ansvar, sier at Rullestolen EVO3 oppfyller vilkårene som er fastsatt av EU-direktiv

Detaljer

Brukerhåndbok TOPAZ LESETV- SYSTEM. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0710

Brukerhåndbok TOPAZ LESETV- SYSTEM. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0710 Brukerhåndbok TOPAZ LESETV- SYSTEM Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0710 TOPAZ Brukerhåndbok 2 PUBLISHED

Detaljer

Leica DM750 Bruksanvisning

Leica DM750 Bruksanvisning Leica DM750 Bruksanvisning Kapitteloversikt Sikkerhetsforskrifter 4 Leica DM750 15 Klar! 18 Ferdig! 28 Gå! 42 Vedlikehold av mikroskopet 44 Størrelser 47 Bruksanvisning for Leica DM750 2 Innhold Sikkerhetsforskrifter

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING Modell nr. PETL40907.0 Serienr. Skriv ned serienummeret i feltet over for fremtidig bruk. Serienummermerke MERK: Les alle forholdsregler og instruksjoner i denne brukerveiledningen

Detaljer

Frekvensinterferenserklæring for FCC-klasse B-radio

Frekvensinterferenserklæring for FCC-klasse B-radio HX193 HSG 1257 OSD[V5.9] Vennligs les denne manualen grundig før du bruker denne monitoren. Denne manualen bør oppbevares for fremtidig bruk. Frekvensinterferenserklæring for FCC-klasse B-radio Dette utstyret

Detaljer

Brukermanual Bensindrevet kjedesag

Brukermanual Bensindrevet kjedesag rukermanual ensindrevet kjedesag SIKKERHET RUKSVISIG VELIKEHOL 3112G6 3112H6 ette produktet er testet i en beregnet tilbakeslagsvinkel (K) ikke større en 45 grader. VRSEL VELIGST LES Vern mot tilbakeslag.

Detaljer

Tom Lindstrøm. Tilleggskapitler til. Kalkulus. 3. utgave. Universitetsforlaget,

Tom Lindstrøm. Tilleggskapitler til. Kalkulus. 3. utgave. Universitetsforlaget, Tom Lindstrøm Tilleggskpitler til Klkulus 3. utgve Universitetsforlget, Oslo 3. utgve Universitetsforlget AS 2006 1. utgve 1995 2. utgve 1996 ISBN-13: 978-82-15-00977-3 ISBN-10: 82-15-00977-8 Mterilet

Detaljer

ADVARSEL: LES DENNE BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR DU BRUKER MASKINEN.

ADVARSEL: LES DENNE BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR DU BRUKER MASKINEN. NO ADVARSEL: LES DENNE BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR DU BRUKER MASKINEN. Må oppbevares til senere bruk. Les bruksanvisningene til motoren og batteriet. INNHOLD 1. SIKKERHETSBESTEMMELSER... 1 2. BLI KJENT MED

Detaljer

Kjeveortopedi som alternativ til protetikk

Kjeveortopedi som alternativ til protetikk Kjeveortopedi som lterntiv til protetikk MARIT MIDTBØ Kjeveortopedisk ehndling lir sett på som et nturlig førstevlg for rn og unge når tnnstillingsfeil skl korrigeres, men det er i mnge tilfeller et like

Detaljer

myreader Brukerveiledning

myreader Brukerveiledning myreader Brukerveiledning Copyright 2005-2006 by HumanWare Limited, Christchurch, New Zealand. Alle rettigheter forbeholdt. Ingen del av denne publikasjonen kan reproduseres eller distribueres i noen som

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG SYNCMASTER 2494HM http://no.yourpdfguides.com/dref/2595859

Din bruksanvisning SAMSUNG SYNCMASTER 2494HM http://no.yourpdfguides.com/dref/2595859 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SAMSUNG SYNCMASTER 2494HM. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Tynset 6500. Brukerhåndbok Klimaanlegg

Tynset 6500. Brukerhåndbok Klimaanlegg Tynset 6500 Brukerhåndbok Klimaanlegg INNHOLD Bruk og vedlikehold Sikerhet...1 Delenavn...4 Bruk av fjernkontroll...5 Nøddrift... 13 Rengjøring og vedlikehold....14 Feilsøking...16 Tips vedrørende bruk...19

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning for BAZZ SMART/ SD

Monterings- og bruksanvisning for BAZZ SMART/ SD Monterings- og bruksanvisning for BAZZ SMART/ SD sittebadekar Tlf: 815 32 400 www.medema.no INNHOLD 1.0 INNLEDNING... 2 1.1 HVA ER ET BAZZ SMART-SITTEBADEKAR?...2 1.2 HELSE OG SIKKERHET...2 2.0 GENERELL

Detaljer