S 3004 / S 3004 P / S Bruksanvisning Oppbevares i bilen!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "S 3004 / S 3004 P / S 5004. Bruksanvisning Oppbevares i bilen!"

Transkript

1 S 00 / S 00 P / S 00 Bruksnvisning Oppbevres i bilen!

2 S 00 / S 00 P / S 00 Innholdsfortegnelse Symboler som finner nvendelse... Sikkerhetsmerknder... Viktig bruksinformsjon... Bruksområder... Bruksnvisning Ovn S 00 / S 00 P... Ovn S Igngkjøring... S 00 P med Piezo-trykktenner... S 00 / S 00 med tenningsutomt... Betjening v viften... Belysning... Romtermostt... Slå v... Vedlikehold... Rengjøring (kun når pprtet er slått v!)... T v forkledningen... Montere forkledning... 6 Btteriskifte på tenningsutomt... 6 Spesielle merknder... 6 Kssering... 6 Tekniske dt... 6 Mål... 6 Smsvrserklæring... 7 Trum grnti... 7 Sikkerhetsmerknder Et åpent tkvindu / løftetk rund vgsspipen betyr fre for t det trenger inn vgss i kjøretøyet. Oppvrmingen må kun drives med tkvinduet / løftetket lukket. Til drift v gssregultorer, gsspprter eller gssnlegg må det brukes stående gssflsker der gssen hentes ut fr gssfsen. Gssflsker der gssen hentes ut fr væskefsen (f.eks. til gffeltrucker) er ikke tilltt, d de kn skde gssnlegget. Ved lekksjer i gssnlegget eller ved gsslukt: lle åpne flmmer slokkes ikke røyk slå v gsspprter steng gssflsken vindu og dører åpnes elektriske brytere må ikke betjenes hele nlegget må kontrolleres v fgfolk! Reprsjoner får kun gjennomføres v fgfolk! Etter hver demontering v vgssføringen må det monteres en ny o-ring! Grntikrv bortfller og ersttningskrv vvises særlig ved: forndringer på pprtet (inklusive tilbehørsdeler), forndringer på vgssystemet og pipen, bruk v ndre deler enn originldeler fr Trum som reserveog tilbehørsdeler, ikke-overholdelse v monterings- og bruksnvisningen. I tillegg bortfller pprtets driftstilltelse og i mnge lnd dermed også driftstilltelsen for kjøretøyet. Driftstrykket til gsstilførselen på 0 mbr må stemme overens med driftstrykket til pprtet (se typeskiltet). Anlegg med flytende gss må tilsvre de tekniske og dministrtive bestemmelsene i tilsvrende lnd (f.eks. EN 99 for kjøretøy). Nsjonle forskrifter og reguleringer (i Tysklnd f.eks. DVGW-rbeidsrk G 607) må overholdes. I Tysklnd må gssnlegget kontrolleres hvert år v en skkyndig for flytende gss (DVFG, TÜV, DEKRA). Dette skl bekreftes på testrpporten iht. DVGW-rbeidsrk G 607. Kjøretøyets eier hr nsvr for t kontrollen gjennomføres. Apprter som bruker flytende gss får ikke brukes når mn fyller drivstoff, i prkeringshus, grsjer eller på ferger. Symboler som finner nvendelse Symbolet henviser til potensielle frer. Forbrenningsfre! Vrm overflte. Bruk vernehnsker for beskyttelse mot eventuelle mekniske skder. Vær obs på ESD-forskrifter! Elektrosttisk opplding kn føre til t elektronikken ødelegges. Potensilutligning må opprettes før elektronikken berøres. Instruks med informsjon og tips. Ved første igngsetting v et nytt pprt (f.eks. etter lengre tid i ro) kn det oppstå en lett utvikling v gss og røyk i en liten periode. Det er lurt å l pprtet brenne øyeblikkelig på høyeste nivå og å sørge for en god ventilsjon v rommet. Uvnlig støy fr brenneren eller hvis flmmen løftes tyder dette på en defekt i regultoren, og det er nødvendig å kontrollere denne. Gjenstnder som er ømtålige mot vrme (f.eks. sprybokser) får ikke oppbevres i nærheten v monteringen v ovnen, for her kn det oppstå høye temperturer. Det får kun brukes trykkregultorenheter iht. EN 86 (i kjøretøy) med et fst utgngstrykk på 0 mbr for gssnlegget. Gjennomstrømningsnivået til trykkreguleringsinnretningen må minst tilsvre høyeste forbruk til lle monterte pprter. I kjøretøy nbefler vi trykkreguleringsnlegget Trum MonoControl CS eller, for nlegg med to flsker, trykkreguleringsnlegget Trum DuoComfort / Duo Control CS. Ved temperturer under 0 C bør nlegget/ventilen påmonteres EisEx oppvrming på reguleringen.

3 Det får kun brukes forbindelsesslnger for regultoren som er egnet i brukslndet og tilsvrer krvene der. Disse må kontrolleres regelmessig for brudd. Trykkreguleringspprter og slngeledninger må skiftes ut med nye senest 0 år (8 år ved bruk i næring) etter produksjonsdto. Dette er den driftsnsvrlige personens (evt. juridiske personens) nsvr. Viktig bruksinformsjon Innsugingen v forbrenningsluften under gulvet må holdes fri for smuss og snøslps. Skorsteinen for vgss må lltid ligge fritt i luftstrømmen under bruk v ovnen. Påbygg på tket kn forstyrre ovnens funksjon. Om vinteren må mn fjerne snø fr skorsteinen før ovnen ts i bruk. For vinter- eller helårscmping nbefler vi forlengelsessettet for skorstein SKV ( x cm rt.-nr ) som kn skrus på. Hvis ovnen skulle slokne gjenttte gnger på steder med ekstreme vindforhold eller ved bruk om vinteren, nbefler vi å bruke en skorsteinsforlengelse AKV ( cm rt.-nr ) og i tillegg skorsteinspåbygg T (rt.-nr ) eller T (rt.-nr ). Hvis det brukes eller forlengelser à cm, må disse ts v før mn kjører, slik t de ikke mistes (fre for ulykker). En vrig forlengelse må skrus fst og sikres med en skrue. Hvis det monteres et overtk på cmpingvognen, så må skorsteinen for vgss bsolutt føres gjennom dette tket. Bruk skorsteinsgjennomføring UEK (rt.-nr )! Vrmeveksleren, vgssrøret og lle forbindelser må kontrolleres regelmessig, spesielt etter eksplosjoner (feiltenninger), v fgfolk. Utslippet v vrm luft fr ovnen må ikke forhindres på noen måte. Derfor må det ldri henges klær eller lignende for å tørke på eller forn ovnen. Dette kn skde ovnen og klærne dine lvorlig på grunn v overoppheting. Brennbre gjenstnder må ikke oppbevres i nærheten v ovnen! Ovnens forkledning blir vrm under bruk. Eieren må t nsvr for ndre (spesielt små brn). For oppvrming under kjøring foreskriver direktiv 00/78/EF for bobiler en sikkerhetsvstengningsnordning. Trum MonoControl CS gssnlegg med trykkregulering fyller dette krvet. Hvis det ikke finnes noen sikkerhetsvstengningsnordning (f.eks. slikt som følger med Trum MonoControl CS), så må gssflsken være lukket under kjøring, og det må monteres henvisningsskilt i flskeskpet og i nærheten v betjeningsenheten. For oppvrming under kjøring i cmpingvogner nbefler vi også sikkerhetsvstengningsnordning for sikkerhets skyld. Ved igngsetting må bruksnvisningen og «Viktige betjeningshenvisninger» overholdes! Eieren v kjøretøyet er nsvrlig for t betjeningen v pprtet utføres på riktig måte. Klistremerkene som er lgt med pprtet må settes på v montør eller eier v kjøretøyet som er godt synlig for en hver bruker! Hvis det mngler klistremerker, så kn disse bestilles hos Trum. Bruksområder Denne ovnen ble konstruert for montering i cmpingvogner og ndre tilhengere. Ovnen S 00 / S 00 P er også egnet for montering i cmpingbiler. Montering i båter er forbudt. Annen nvendelse er mulig etter vtle med Trum. Avgssrøret må: forbindes tett og fst på ovnen og skorsteinen, bestå v et stykke (uten skillepunkt), forlegges uten innsnevringer i tverrsnittet og bsolutt stigende i hele lengden, montert fst smmen med overrøret med flere klemmer. Det må ikke legges gjenstnder på vgssrøret, dette kn føre til skder. Ovner med feil montert eller skdet vgssrør eller skdet vrmeveksler får ikke brukes videre!

4 Bruksnvisning Igngkjøring Ovn S 00 / S 00 P d c e b S 00 P med Piezo-trykktenner. Gssflske og hurtiglukkende ventil åpnes i gssledningen.. Betjeningshåndtket () dreies i termosttposisjon og trykkes helt ned. Smtidig trykkes trykktenneren rskt ned flere gnger, helt til flmmen brenner. 0 O i f h g = Betjeningshåndtk (termostt) b = Piezo-trykktenner (S 00 P) c = Blindlokk d = Integrert betjeningsdel for en Trum vifte TEB- e = Sensorflte for å slå på belysningen (lterntiv) f = Tenningsutomt med btterirom (S 00) g = Vindu for å observere flmmen t = Termosttføler I = Skriftskilt (forkledning ts v!) Dette viser en montering på høyre side. Ved montering på venstre side er delene tilordnet på den ndre siden (speilvendt). Ovn S 00 d c e b. Betjeningshåndtket () holdes inntil 0 sekunder, slik t tenningssikringen strter.. Se i ytterligere 0 sekunder gjennom vinduet om flmmen ikke slokner på grunn v luft i ledningen (kn forårskes når gssflsker skiftes). b Ikke tenn på nytt før det hr gått minutter, ellers er det fre for eksplosjon! Dette gjelder også hvis en ovn som llerede er i drift slokner og må tennes igjen. Hvis gssledningen er fylt med luft kn det t inntil to minutter før gssen er klr for forbrenning. Under denne tiden må betjeningshåndtket holdes nede, og trykktenneren må betjenes kontinuerlig, helt til flmmen brenner.. For å oppnå en jevn og rsk fordeling v den vrme luften, i tillegg til å senke overfltetemperturen på utløpsgitteret, nbefler vi å bruke ovnen med Trum vrmluftsnlegg på. i Ovnen S 00 P (med Piezo-trykktenner) er konstruert slik t en senere montering v tenningsutomt (rt.-nr ) er mulig. S 00 / S 00 med tenningsutomt f h g Før første igngsetting må mn se til t det er lgt inn et btteri (se «Btteriskifte på tenningsutomt»)! = Betjeningshåndtk (termostt) b = Integrert betjeningsdel for en Trum vifte TEB- c = Integrert betjeningsdel for end en Trum vifte TEB- d = Blindlokk e = Sensorflte for å slå på belysningen (lterntiv) f = Tenningsutomt med btterirom g = Vindu for å observere flmmen t = Termosttføler I = Skriftskilt (forkledning ts v!) Dette viser en montering på høyre side. Ved montering på venstre side er delene tilordnet på den ndre siden (speilvendt). Det kn monteres en eller to vifter. Det kn leveres en spesiell innbyggingsksse for å bruke to vifter.. Gssflske og hurtiglukkende ventil åpnes i gssledningen.. Betjeningshåndtket () dreies i terrmosttstilling og trykkes helt ned. Tenningen skjer utomtisk (mn hører tenngnisten), helt til flmmen brenner. 0 Betjeningshåndtket holdes nede inntil 0 sekunder, slik t tenningssikringen strter. O Ved feil må mn vente i min. minutter før et nytt tenningsforsøk, ellers er det fre for eksplosjoner! Hvis flmmen skulle slokne under drift, så skjer en ny tenning øyeblikkelig i løpet v lukketiden til tennsikringen (c. 0 sekunder). Hvis det ikke kommer noen flmme rbeider tenningsutomten videre, helt til betjeningshåndtket () settes på «0».

5 Hvis gssledningen er fylt med luft kn det t inntil to minutter før gssen er klr for forbrenning. Under denne tiden må betjeningshåndtket holdes nede til flmmen brenner.. For å oppnå en jevn og rsk fordeling v den vrme luften, i tillegg til å senke overfltetemperturen på utløpsgitteret, nbefler vi å bruke ovnen med Trum vrmluftsnlegg på. Betjening v viften b A O M = Dreieknpp/skl for vifteeffekten ( ) b = Dreiebryter / skl for driftstypene A Automtikk Elektronikken regulerer nødvendig vifteeffekt og begrenser turtllet til innstilt verdi. 0 AV Slår v viften. M Mnuell Belysning Booster-trinn Still inn ønsket vifteeffekt. Setter vifteeffekten på høyeste verdi (for mksiml luftvolumstrøm). Belysningen (lterntiv) for betjeningselementene ktiveres v en nærkontktbryter. T ovenfr tk i tildekningen på midten. Dermed slås belysningen på i c. 0 sekunder. Slå v Betjeningshåndtket til ovnen settes på «0» (tenningsutomten slås dermed v smtidig). Slå v vidten (dreiebryter settes på «0»). Hvis pprtet ikke brukes i lengre perioder lukkes den hurtiglukkende ventilen i gssledningen og gssflsken. Vedlikehold Meld fr til Trums servicesenter når det oppstår feil eller henvend deg til en utorisert serviceprtner (se Trum servicehefte eller På tross v en grundig produksjon kn ovnen h deler med skrpe knter, derfor må mn lltid bruke vernehnsker under vedlikeholds- og rengjøringsrbeid! Vær obs på ESD-forskrifter! Det er fre for t elektronikken skdes gjennom sttisk oppldning. Reprsjoner får kun gjennomføres v fgfolk! Rengjøring (kun når pprtet er slått v!) Det nbefles å fjerne støv fr vrmeveksler, gulvplten og på viftehjulet til Trum vrmluftsnlegg, minst en gng i året før oppvrmingssesongen strter. Viftehjulet renses forsiktig med en pensel eller en liten børste. T v forkledningen Forkledningen må kun ts v når ovnen er v og kld. Ved å trykke de to låsespkene () utover smtidig, løsnes forkledningen. Den kn svinges ut og løftes ut fr nederste posisjon. Alt etter produsent v -V-spenningsforsyningen klibreres sensorelektronikken til belysningen. Dette kn t noen sekunder. Under klibreringen må ikke tildekningen berøres. Romtermostt En middels romtempertur på c. C oppnår mn uten bruk v viften med en termosttinnstilling på c.. Vi nbefler bruk med vifte og en termosttinnstilling på c. for en behgelig vrmluftsfordeling og for reduksjon v kondens på klde overflter. Nøyktig termosttinnstilling må formidles tilsvrende kjøretøyets byggemåte og i henhold til det individuelle vrmebehovet. Termosttføleren er nede på ovnen. Vær oppmerksom på t klde lufttrekk fr kjøleskpsvifter, dørsplter osv. eller tykke tepper kn påvirke termostten ugunstig. Slike forstyrrelser må lltid unngås, ellers er det ikke grntert t temperturen reguleres tilfredsstillende.

6 Montere forkledning Forkledningen henges inn i nederste posisjon (), svinges inn () til det høres t den låses fst. Kontroller t forkledningen sitter fst ved å trekke i den. Tekniske dt (formidlet iht. EN 6 eller Trum testbetingelser) S 00 / S 00 P / S 00 Gsstype Flytende gss (propn / butn) Driftstrykk 0 mbr (se skriftskilt) Nominell vrmeeffekt S 00 / S 00 P: 00 W S 00: 6000 W Gssforbruk S 00 / S 00 P: 0 80 g/h S 00: g/h Ytterligere opplysninger iht. EN 6 S 00 / S 00 P: Q n =,0 kw (Hs); 90 g/h; C ; I B/P S 00: Q n = 6,8 kw (Hs); 90 g/h; C ; I B/P Bestemmelseslnd BE, BG, RO, DK, DE, EE, FI, FR, GB, GR, UK, IS, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, NO, AT, PL, PT, SE, CH, SK, SI, ES, CZ, HU, CY Driftsspenning, V (tenningsutomt med btteridrift) Strømopptk mw (tenning) Vekt S 00 / S 00 P: c. 0, kg (uten vifte) S 00: c. 7, kg (uten vifte) Btteriskifte på tenningsutomt Mål Hvis mn ikke hører noen tenningsgnist ved igngsetting, eller kun med mellomrom på mer enn et sekund, må btteriet skiftes. Btteriet må kun skiftes når ovnen er slått v. Før hver oppvrmingssesong strter må det settes inn et nytt btteri! Brukt btteri må vhendes riktig! S 00 / S 00 P 9* 0* Bruk kun temperturbestndige (+70 C), lekksjesikre Mignon-btterier (LR 6, AA, AM rt.-nr ), ndre btterier kn forårske funksjonsfeil! T forkledningen v, btteriets tildekning skyves oppover og btteriet skiftes. Vær obs på pluss / minus. Lukk btterirommet igjen. Forkledningen monteres igjen ** S 00 Spesielle merknder * * 0 Hvis kjøretøyets gulv utstyres med understellsbeskyttelse, så må lle ovnsdeler som er under kjøretøyet tildekkes, slik t ikke sprøytetåken som oppstår fører til funksjonsfeil i oppvrmingsnlegget. Etter t rbeidet er ferdig fjernes tildekningene igjen. Kssering Apprtet og btteriet i tenningsutomten skl deponeres hver for seg, i henhold til gjenvinningsforskriftene i det ktuelle lndet. T hensyn til nsjonle lover og regler (i Tysklnd er dette f.eks. forskriften om vrking v gmle biler). I ndre lnd må det ts hensyn til de ktuelle, gyldige bestemmelsene * Med pyntelist i krom ** Trum Ultrhet (lterntiv) 0 0** Dimensjoner i mm med tolernse + mm / - mm Forbehold om tekniske endringer! 6

7 Smsvrserklæring. Produsentens dt Trum grnti. Grntitilfeller Nvn: Adresse: Trum Gerätetechnik GmbH & Co. KG Wernher-von-Brun-Str., D-860 Putzbrunn Grntien omftter feil på vrmeren som kn tilskrives mteril- eller produksjonsfeil. Utover dette gjelder lovfestede grntikrv til forhndleren.. Identifiksjon v pprtet Type / utførelse: LPG-vrmepprt / S 00 / S 00 P / S 00 (med og uten Ultrhet). Oppfyller krvene til følgende direktiv. Direktiv for gsspprter 009//EF. Direktiv for vrmepprter UN ECE R. Elektromgnetisk komptibilitet 00/08/EF. Tenningsstøy i biler 009/9/EF, UN ECE R0. Lvspenningsdirektiv 006/9/EF.6 Direktiv for ksserte kjøretøy 000//EF og hr typegodkjenningsnumrene E 0R-06 S 00 / S 00 P E R0006 S 00 E R0006 og CE-tegnet med CE-produkt-ident.-nummer S 00 / S 00 P CE-008CM087 S 00 CE-008CM088. Grunnlg for smsvrsbeviset DIN EN 6, DIN EN 7, DIN 6, EN , -6-, --, --, EN 0-, -, EN 6, EN 60-, EN 60--0;. Overvåkningsorgn Krftfhrt-Bundesmt (myndighetene for motorkjøretøy), DVGW 6. Opplysninger om undertegners funksjon Grntien gjelder ikke slitsjedeler og ved nturlig slitsje, ved bruk v ikke-originle Trum-deler i pprtene, ved bruk v gsstrykkregultorer på grunn v skder gjennom fremmede stoffer (f.eks. olje, myknere) i gssen, dersom monterings- og bruksnvisningen fr Trum ikke hr vært overholdt, ved ukyndig håndtering, på grunn v uriktig trnsportembllsje.. Grntiomfng Grntien omftter problemer ifølge punkt over, som inntreffer senest måneder etter undertegnelse v kjøpekontrkt mellom selgeren og sluttbrukeren. Produsenten vil vhjelpe slike feil gjennom en etterskuddsvis ordning, det vil si i form v ny levering v vre eller reprsjon etter produsentens vlg. Dersom produsenten yter grnti, begynner ikke grntitiden å løpe på nytt, men den gmle grntitiden løper videre. Krv utover dette, spesielt krv om skdeersttning fremstt v kjøperen eller v tredjemnn, er utelukket. Forskriftene for produktnsvr påvirkes ikke. Fbriknten svrer for Trum verkstedkostnder i forbindelse med utbedring v grntifeil spesielt trnsport-, rbeids- og mterilkostnder, forutstt t kundeservice i Tykslnd benyttes. Kundeservice i ndre lnd dekkes ikke v grntien. Ekstrkostnder på grunn v ut- og innmontering v vrmeren (f. eks. demontering v møbel- og krosserideler) omfttes ikke v gjeldende grnti.. Grntitiltk Adressen til produsenten er: Trum Gerätetechnik GmbH & Co. KG Wernher-von-Brun-Strße 860 Putzbrunn, Tysklnd Meld fr til Trums servicesenter når det oppstår feil eller henvend deg til en utorisert serviceprtner (se Trum servicehefte eller Reklmsjoner må beskrives i detlj. Videre må pprtets fbrikknummer og kjøpsdto oppgis. Underskrift: Dr. Andres Schmoll Forretningsledelse teknikk Putzbrunn,.09.0 For t produsenten skl kunne kontrollere om det foreligger en grntisk, må sluttforbrukeren levere inn eller sende inn pprtet for egen risiko til produsenten / serviceprtneren. Ved skder på vrmeveksleren må også gsstrykkregultoren sendes inn. Ved klimpprter: For å unngå trnsportskder må pprtet kun sendes inn etter vtle med Trum servicesentrum Tysklnd eller tilsvrende utorisert serviceprtner. Hvis ikke tr senderen nsvr for eventuelle frer for trnsportskder. Sendes vennligst som frktgods ved innsending til fbrikken. Dersom det er en grntisk, dekker fbrikken trnsportkostndene hhv. kostndene for innsending og retur. Hvis reklmsionen ikke omfttes v grntien, underrettes kunden om dette, og kunden må d betle de reprsjonskostnder som ikke påligger fbriknten; i så fll belstes kunden også for trnsportkostnder. 7

8 Meld fr til Trums servicesenter når det oppstår feil eller henvend deg til en utorisert serviceprtner (se Trum servicehefte eller Henvendelsen din kn behndles rskere hvis du på forhånd hr funnet frem pprttypen og fbrikknummeret (se typeskiltet). Neptus A.S. Høymyrmrk 7 Tel. +7 (0) N-9 Vollen Fx +7 (0) /0 Fo Trum Gerätetechnik GmbH & Co. KG Wernher-von-Brun-Strße 860 Putzbrunn Deutschlnd Service Telefon +9 (0) Telefx +9 (0)

Ettermonteringssett belysning

Ettermonteringssett belysning Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side Side Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S

Detaljer

Therme Varmtvannsbereder. Bruksanvisning Oppbevares i bilen!

Therme Varmtvannsbereder. Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Therme Varmtvannsbereder Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Therme Varmtvannsbereder Innholdsfortegnelse Symboler som finner anvendelse... 2 Bruksområder... 3 Symboler som finner anvendelse Symbolet henviser

Detaljer

TEB-3 / TN-3. Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Side 2

TEB-3 / TN-3. Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 TEB-3 / TN-3 Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Vifte TEB-3 / TN-3 Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Sikkerhetsmerknader... 2 Bruksformål... 2 Bruksanvisning Igangkjøring... 3 Sikringsbytte

Detaljer

TEB-3 / TN-3. Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Side 2

TEB-3 / TN-3. Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 TEB-3 / TN-3 Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Vifte TEB-3 / TN-3 Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Sikkerhetsmerknader... 2 Bruksformål... 2 Bruksanvisning Igangkjøring... 3 Sikringsbytte

Detaljer

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Monteringsanvisning Side 2

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Monteringsanvisning Side 2 Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Monteringsanvisning Side 2 Ultraheat elektrisk tilleggsvarmeapparat Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Monteringsanvisning Bruksformål...

Detaljer

S 3004 / S 3004 P / S 5004. Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen!

S 3004 / S 3004 P / S 5004. Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen! S 3004 / S 3004 P / S 5004 Bruksanvisning Side Oppbevares i bilen! S 3004 / S 3004 P / S 5004 Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... Sikkerhetsmerknader... Viktig bruksinformasjon... 3 Bruksformål...

Detaljer

S 3004 / S 3004 P / S 5004. Monteringsanvisning

S 3004 / S 3004 P / S 5004. Monteringsanvisning S 004 / S 004 P / S 004 Monteringsanvisning A S 004 / S 004 P 6 Montering til høyre 66 8 2 0 6 4 9 4 2 B 8 62 2 6 22 S 004 / S 004 P Montering til venstre 64 64 6 6 8 6 66 9 2 2 A S 004 2 Montering til

Detaljer

Kranbøyle DF Art.nr.: fra produksjonsår 1995

Kranbøyle DF Art.nr.: fra produksjonsår 1995 999209018-04/2014 no Forsklingseksperten. Krnbøyle DF rt.nr.: 586077000 fr produksjonsår 1995 Originl bruksnvisning Ts vre på for fremtidige behov Produktbeskrivelse ruksområde: b e Krnbøyle DF er et løfteredskp.

Detaljer

nor i 2012 Mercury Marine 90-8M0066063 112

nor i 2012 Mercury Marine 90-8M0066063 112 nor i 2012 Mercury Mrine 90-8M0066063 112 ii nor Komponenter styrekulthåndtk Plssering v styrekulthåndtkskomponenter... 1 Betjening v dødmnnsbryter Dødmnnsbryter... 2 Justering v styrekulthåndtk Justeringer...

Detaljer

Therme Varmtvannsbereder

Therme Varmtvannsbereder Therme Varmtvannsbereder 230 V ~ Therme Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Therme Varmtvannsbereder Innholdsfortegnelse Symboler som finner anvendelse... 2 Bruksområder... 3 Symboler som finner anvendelse

Detaljer

Frami løftehake 2,5kN

Frami løftehake 2,5kN 02/2010 Originl bruksnvisning 999281918 no Ts vre på for fremtidige behov Frmi løftehke 2,5kN rt.nr. 588494000 2009-modeller og senere Originl bruksnvisning Frmi løftehke 2,5kN Produktbeskrivelse d Før

Detaljer

Bruksanvisning/ Brugsanvisning

Bruksanvisning/ Brugsanvisning 1 6 d c e Bruksnvisning/ Brugsnvisning f h g i j k l m 7 8 10 2 3 9 c e d Bkovervendt/Bgudvendt Høyde/højde 61-105 cm 4 5 11 12 Mks vekt/vægt 18 kg Alder 9m 4å UN regultion no. R129 i-size 8 9 13 14 15

Detaljer

TEB-3 / TN-3 Monteringsanvisning

TEB-3 / TN-3 Monteringsanvisning TEB-3 / TN-3 Monteringsanvisning Side 2 A B TEB-3 1 6.3 mm 1 1 18 24 1 24 26 24 26 18 C 10 Ø 55 mm 9 D TN-3 18 L1 N 23 19 22 12 23 20 22 11 13 10 21 2 Vifte TEB-3 / TN-3 Symboler som brukes Symbol markerer

Detaljer

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen!

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen! Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Bruksanvisning Side 2 Oppbevares i bilen! Ultraheat elektrisk tilleggsvarmeapparat Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Bruksformål... 2 Kortfattet

Detaljer

Original bruksanvisning 11/2010. Tas vare på for fremtidige behov. Doka smådelstainer. Art.-Nr. 583010000. Forskalingseksperten

Original bruksanvisning 11/2010. Tas vare på for fremtidige behov. Doka smådelstainer. Art.-Nr. 583010000. Forskalingseksperten 11/2010 Originl ruksnvisning 999281418 no Ts vre på for fremtidige ehov ok smådelstiner rt.-nr. 583010000 Forsklingseksperten Originl ruksnvisning ok smådelstiner Produkteskrivelse Produkteskrivelse ok

Detaljer

Brenselcellesystem VeGA. Servicehefte. Oppbevares i bilen! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon

Brenselcellesystem VeGA. Servicehefte. Oppbevares i bilen! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon Brenselcellesystem VeGA Servicehefte Oppbevares i bilen! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon 1 1,6 Nm Nm 1,6 Nm Bilde Bilde 5 Bilde 5 6 1 7 6 0,5 Nm,5 Nm 1 5 1 5 1 6 Servicehefte VeGA Serienummer VeGA Serienummer

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

S 5004 Peisild-panel. Bruksanvisning Side 2 Monteringsanvisning Side 5. Oppbevares i bilen!

S 5004 Peisild-panel. Bruksanvisning Side 2 Monteringsanvisning Side 5. Oppbevares i bilen! S 5004 Peisild-panel Bruksanvisning Side 2 Monteringsanvisning Side 5 Oppbevares i bilen! S 5004 Peisild-panel Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Tillegg til bruksanvisningen Sikkerhetsanvisninger...

Detaljer

Eco Monterings- og brukerveiledning. -utslipp - 66 % * i brenselkostnader -66 % * CO 2

Eco Monterings- og brukerveiledning. -utslipp - 66 % * i brenselkostnader -66 % * CO 2 Monterings- og brukerveiledning -66 % * CO 2 -utslipp - 66 % * i brenselkostnader * ved bruk av begge brennerne i forhold til en konvensjonell 12 kw terrassevarmer Les bruksanvisningen nøye og påse at

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2216387 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C10L 5/44 (2006.01) C10L 5/14 (2006.01) C10L 5/36 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.05.06

Detaljer

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509 HAIR DRYER TRAVEL Move HD 2509 DA HU FI CS NO SV IT PT NL SL LT EL BG RU E F B D C A 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28 NEDERLANDS 29-32 MAGYAR 33-36 ČESKY

Detaljer

Montasjebeskrivelse EPP-0790-NO-2/14. Raychem Skjøt for 1-leder PEX-isolert kabel med skjermtråder, 12 kv til 24 kv. Med mekanisk skjøtehylse.

Montasjebeskrivelse EPP-0790-NO-2/14. Raychem Skjøt for 1-leder PEX-isolert kabel med skjermtråder, 12 kv til 24 kv. Med mekanisk skjøtehylse. Sknne QR coden for video support. Denne montsjenvisningen inneholder video instruksjoner. Sknne QR-koden for å få video-support. I tilfelle v tvil, gjelder den skriftlige monteringsnvisning. Montsjebeskrivelse

Detaljer

KLIMAANLEGG (DELT TYPE)

KLIMAANLEGG (DELT TYPE) OWNER S MANUAL BRUKERHÅNDBOK KLIMAANLEGG (DELT TYPE) For generell, privt bruk NO Innendørsenhet RAS-07PKVP-E RAS-10PKVP-E RAS-13PKVP-E RAS-16PKVP-E RAS-18PKVP-E RAS-07PKVP-ND RAS-10PKVP-ND RAS-13PKVP-ND

Detaljer

inet Box Monteringsanvisning

inet Box Monteringsanvisning Monteringsanvisning Side 2 Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Monteringsanvisning Sikkerhetanvisninger... 2 Bruksformål... 2 Leveransens omfang... 2 Mål... 3 Tilkoblinger / betjeningselementer...

Detaljer

Trumatic S 3002 P / S 3002 / S 5002

Trumatic S 3002 P / S 3002 / S 5002 Trumatic S 3002 P / S 3002 / S 5002 Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Komfort på reisen Trumatic S 3002 P / S 3002 / S 5002 1 Varmeapparatet med propan gass Trumatic S 2 Tilførsel av forbrenningsluft

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP22342 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22342 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F2D 23/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2097141 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A62B 35/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.08.19 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

DK NO SE FI RU 12-2012 B763-002&BDC 997.122.00.0 (02)

DK NO SE FI RU 12-2012 B763-002&BDC 997.122.00.0 (02) DK Monteringsvejledning Side Monteringsanvisning Side SE Monteringsanvisning Sidan 9 FI Asennusohje Sivu 7 RU Руководство по монтажу Страница 5 DK SE FI RU B76-00&BDC -0 997..00.0 (0) B76-00&BDC -0 Sikkerhet

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

HAIR DRYER CERAMIC HD 3700

HAIR DRYER CERAMIC HD 3700 HAIR DRYER CERAMIC HD 3700 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU F E G D B C A 3 DANSK 05-07 SUOMI 08-10 NORSK 11-13 SVENSKA 14-16 ITALIANO 17-19 PORTUGUÊS 20-22 NEDERLANDS 23-25 MAGYAR 26-28 ČESKY

Detaljer

Den foreliggende oppfinnelsen gjelder en tank for lagring av kryogenisk fluid, f.eks. kondensert naturgass (LNG).

Den foreliggende oppfinnelsen gjelder en tank for lagring av kryogenisk fluid, f.eks. kondensert naturgass (LNG). (12) Oversettelse v eurpeisk ptentskrift (11) NO/EP 227 B1 (19) NO NORGE (1) nt Cl. F17C 13/00 (06.01) Ptentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03.17 (80) Dt fr Den Eurpeiske Ptentmyndighets publisering

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 61000M- WRAB7. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 i bruksanvisningen

Detaljer

Brøkregning og likninger med teskje

Brøkregning og likninger med teskje Brøkregning og likninger med teskje Dette heftet gir en uformell trinn for trinn gjennomgng v grunnleggende regler for brøkregning og likninger. Dette er sto som vi i FYS 000 egentlig forventer t dere

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 24012 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B2C 1/00 (2006.01) B2C 1/06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.12.22 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2128505 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. F16L 9/12 (2006.01) F16L 3/14 (2006.01) F16L 11/127 (2006.01) F24F 13/02 (2006.01) H05F 3/02 (2006.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2310382 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 401/12 (2006.01) A61K 31/4412 (2006.01) A61P 35/00 (2006.01) C07D 401/14 (2006.01) C07D 403/12 (2006.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 218466 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B67C 3/26 (06.01) B6D 47/ (06.01) B67C 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.02. (80) Dato

Detaljer

Get filmleie. Brukerveiledning

Get filmleie. Brukerveiledning Get filmleie Brukerveiledning Innhold 4 Funksjoner for fjernkontroll 5 Hv er Get filmleie? 6 Hvilke filmer kn jeg leie? 6 Hv skl til for å få tjenesten? 7 Slik kontrollerer du tjenesten 7 Hv koster det

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2184425 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. E05B 17/20 (2006.01) E05B 63/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.02.06 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 270722 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F21V 23/02 (06.01) F21S 8/02 (06.01) F21V 23/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03. (80) Dato

Detaljer

Flekkefjord kommune Teknisk forvaltning og Plan 2011 Vedtatt av Flekkefjord bystyre den 16.12.2010

Flekkefjord kommune Teknisk forvaltning og Plan 2011 Vedtatt av Flekkefjord bystyre den 16.12.2010 Flekkefjord kommune Teknisk forvltning og Pln 2011 Vedttt v Flekkefjord bystyre den 16.12.2010 Gebyr for rbeid etter pln- og bygningsloven Betlingsregultiv for byggesker og privte regulerings- og bebyggelsesplner

Detaljer

Kravdokument Eiendommer, bygg og anlegg

Kravdokument Eiendommer, bygg og anlegg Krvdokument EBA. Kjøkken- Messebygg Høybuktmoen Dokumentnsvrlig: Leder Pln og Strtegi FBU Godkjent v: Crl O Pedersen Revnr: 01 Dto: 31.10.02 Krvdokument Eiendommer, bygg og nlegg EBA serienummer: Etblissement/sted:

Detaljer

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 75 NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS 75 -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2317621 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.02.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2178851 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 261/08 (2006.01) A61K 31/42 (2006.01) A61P 3/06 (2006.01) C07D 413/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2216871 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H02J 7/00 (2006.01) H01R 13/22 (2006.01) H01R 13/62 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.09.08

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21847 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24F 7/08 (06.01) F24F 11/04 (06.01) F24F 12/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.02 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2274977 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A01K 83/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 260833 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/14 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.02.23 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2243894 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04F /06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.01.26 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

STARTER STANLEY MED PROFESJONELLE JOBBER SORTIMENT TLM165 TLM99 TLM330. TLM220i

STARTER STANLEY MED PROFESJONELLE JOBBER SORTIMENT TLM165 TLM99 TLM330. TLM220i LASER MÅLINGER PROFESJONELLE JOBBER STARTER MED STANLEY SORTIMENT Sortimentet v Stnleys lser vstndsmålere hr funksjoner som er designet med brukeren i tnkene. Velg fr de enkleste modellene for enkle målinger

Detaljer

ESSE FIREWALL. Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39. Bruker- og service instruksjoner

ESSE FIREWALL. Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39. Bruker- og service instruksjoner ESSE FIREWALL Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39 Bruker- og service instruksjoner Disse instruksene skal overleveres til sluttkunden 0120 DENNE PEISE MØTER KRAVENE TIL DET EUROPEISKE

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

Boiler B 10 / B 14. Bruksanvisning Oppbevares i bilen!

Boiler B 10 / B 14. Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Boiler B 10 / B 14 Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Boiler B 10 / B 14 Varmtvannsbereder for propan (Spesialversjon B 10 EL, B 14 EL med ekstra eloppvarming 230 V, 850 W) Monteringseksempel 1 Truma-Vannvarmer

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2096736 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02K 1/32 (2006.01) H02K 3/24 (2006.01) H02K 9/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.09.0

Detaljer

Montering av Grandal vippeporter

Montering av Grandal vippeporter Montering v Grndl vippeporter Gjelder for lle Viking og Viking ekstr vippeportbeslg Bildet viser ferdig montert vippeport med slglister v stål. Nødvendig verktøy Hmmer, vter, bufil, kubein, tommestokk,

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2384729 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61G /12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.04.08 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON MONTERINGSANVISNING

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE NO BRUKSANVISNING MONTERINGSANVISNING BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT 2 VARMEAPPARATER FOR KJØRETØYER TEKNISK

Detaljer

2 50mm 4x 1x 1x a b c b A B C 1 b b a B b b 6 b b a

2 50mm 4x 1x 1x a b c b A B C 1 b b a B b b 6 b b a 50mm A B C 4x x x 3 4 5 B 6 7 8 9 0 3 4 5 A 3 45 o 3 4 45 o 3 5 6 SIKKERHETSREGLER Les disse sikkerhetsinstruksene før du tr i ruk pprtet. Oppevr de i nærheten for fremtidig refernse. Disse instruksene

Detaljer

Trumatic S 3002 P / S 3002 / S 5002

Trumatic S 3002 P / S 3002 / S 5002 Trumatic S 3002 P / S 3002 / S 5002 Monteringsanvisning Komfort på reisen A S 3002 (P) A S 5002 B C S 3002 (P) C S 5002 2 cm² ca. 5-10 cm D S 3002 (P) D S 5002 E S 3002 (P) E S 5002 F G S 3002 (P) G S

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 237066 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E06C 1/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.24 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

Dok.nr.: JD 551 Utgitt av: Teknikk Godkjent av: Teknologi

Dok.nr.: JD 551 Utgitt av: Teknikk Godkjent av: Teknologi Jernbneverket SIGNL Kp.: 7.d Teknologi Regler for bygging Utgitt: 0.0. Justeringsregler 0/50 KHz innkoblingsfelt, rele i ett Rev.: Togdeteksjon Side: v 7 GENERELT.... Spesielle forholdsregler.... Gyldige

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2148670 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/137 (2006.01) A61P 25/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.04.02 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2141 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B63B 7/08 (2006.01) B63B 21/00 (2006.01) B63B 21/0 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2175588 B2 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H04L 12/14 (2006.01) H04L 29/08 (2006.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse

Detaljer

Typeoversikt... 5. Pakkebredder... 6. Generelle informasjoner... 8. Vertikalpersienne med snortrekk og kjede type 10... 12

Typeoversikt... 5. Pakkebredder... 6. Generelle informasjoner... 8. Vertikalpersienne med snortrekk og kjede type 10... 12 VERTIKÁLNÍ ŽALUZIE Vertiklpersienner Innoldsfortegnelse Typeoversikt... Pkkebredder... Generelle informsjoner... 8 Vertiklpersienne med snortrekk og kjede type 0... Spesilformer stndrdnlegg type -...

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 1974881 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B27B 19/00 (06.01) A61B 17/14 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

Hva er tvang og makt? Tvang og makt. Subjektive forhold. Objektive forhold. Omfanget av tvangsbruk. Noen eksempler på inngripende tiltak

Hva er tvang og makt? Tvang og makt. Subjektive forhold. Objektive forhold. Omfanget av tvangsbruk. Noen eksempler på inngripende tiltak Tvng og mkt Omfng v tvng og mkt, og kommunl kompetnse Hv er tvng og mkt? Tiltk som tjenestemottkeren motsetter seg eller tiltk som er så inngripende t de unsett motstnd må regnes som ruk v tvng eller mkt.

Detaljer

Montering av Grand Star leddporter

Montering av Grand Star leddporter Montering v Grnd Str leddporter Slik holder du porten fin i mnge år Før du strter å mle, gi porten ett til to strøk Visir eller tilsvrende grunning. Bruk nerkjent, god husmling. To til tre strøk er å nefle.

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2264391 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F27D 3/1 (2006.01) C21B 7/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.11.18 (80) Dato for Den

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN. Dimensjon 110 X 545 X 305. H X B X D(mm) Gassforbruk (kg/t) Vekt (kg) 6.

Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN. Dimensjon 110 X 545 X 305. H X B X D(mm) Gassforbruk (kg/t) Vekt (kg) 6. Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN Type gass L.P.G. /PROPAN Dimensjon H X B X D(mm) 110 X 545 X 305 Gassforbruk (kg/t) 0.43 Vekt (kg) 6.5 Tenning Gasstilførsel Piezo-elektrisk Gummislange,

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 08940 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 2/2 (06.01) A47G 19/34 (06.01) B6D 83/06 (06.01) G01F 11/26 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

Original bruksanvisning 11/2010. Tas vare på for fremtidige behov. Doka stabletainere. Forskalingseksperten

Original bruksanvisning 11/2010. Tas vare på for fremtidige behov. Doka stabletainere. Forskalingseksperten 11/2010 Originl ruksnvisning 999281818 no Ts vre på for fremtidige ehov ok stletinere Forsklingseksperten Originl ruksnvisning ok stletinere Produkteskrivelse Produkteskrivelse ok stletinere er trnsport-

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2246634 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24F 11/02 (2006.01) F24F 3/044 (2006.01) F24F 11/00 (2006.01) F24F 13/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2231428 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60H 1/32 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.11.26 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

Trepelletsfyrte kjeler og varmluftsaggregat < 60kW

Trepelletsfyrte kjeler og varmluftsaggregat < 60kW Trepelletsfyrte kjeler og varmluftsaggregat < 60kW Generelt Kjel og brenner skal tilfredstille gjeldende krav i lavspenningsdirektivet og maskindirektivet. Oppstillingsvilkår Det må legges til rette for

Detaljer

NO/EP2212249. P a t e n t k r a v

NO/EP2212249. P a t e n t k r a v (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 2212249 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. C01B 33/037 (2006.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation Published 201.0.11 (80) Date

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 11438 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04B 1/343 (06.01) B63B 29/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert.02.23 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP28769 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 28769 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F17D 1/18 (06.01) F16L 3/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.04. (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2114970 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07F 9/58 (2006.01) A61K 31/44 (2006.01) A61P 1/00 (2006.01) A61P 11/06 (2006.01) A61P 19/02 (2006.01) A61P

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 2297674 B1 (19) NO NORWAY (51) Int Cl. G06K 9/00 (2006.01) G06K 9/36 (2006.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation Published

Detaljer

Sikkerhet. Driftsanvisning Modifisering av magnetventil uten. eller skifting av demping for VG , VR , VAS 6 8 og MB 7 FARE

Sikkerhet. Driftsanvisning Modifisering av magnetventil uten. eller skifting av demping for VG , VR , VAS 6 8 og MB 7 FARE 0 Elster GmbH Edition 0. Oversettelse fra tysk D GB F L I E DK S P GR TR CZ PL RUS H www.docuthek.com Driftsanvisning Modifisering av magnetventil uten demping til magnetventil med demping eller skifting

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 23196 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A01M 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.08.19 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

Truma CP (E) classic. Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Side 12

Truma CP (E) classic. Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Side 12 Truma CP (E) classic Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Side 12 Betjeningselementer CP (E) classic Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Bruksformål... 2 Symboler som

Detaljer

Numerisk derivasjon og integrasjon utledning av feilestimater

Numerisk derivasjon og integrasjon utledning av feilestimater Numerisk derivsjon og integrsjon utledning v feilestimter Knut Mørken 6 oktober 007 1 Innledning På forelesningen /10 brukte vi litt tid på å repetere inhomogene differensligninger og rkk dermed ikke gjennomgå

Detaljer

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning_vannbad_174.doc Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning Nicro Vannbad type:1740 Innholdsfortegnelse: 1. Utpakking, kontroll og tilkobling side 2 2. Transport og flytting side 2 3.

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21181 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16L 2/00 (2006.01) F16L 33/26 (2006.01) H01P 1/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.10.28

Detaljer

Boiler Elektro. Monteringsanvisning Side 2

Boiler Elektro. Monteringsanvisning Side 2 Boiler Elektro Monteringsanvisning Side Boiler Elektro (elektrisk varmtvannsbereder) Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... Modell... Monteringsanvisning 4 Monteringsanvisning 0 Plassvalg og montering...

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2129377 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/451 (2006.01) A61K 9/08 (2006.01) A61P 25/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.01.23

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2491293 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F17C 3/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.11.2 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22619 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B21D 1/4 (2006.01) B21K 21/04 (2006.01) F42B /02 (2006.01) F42B /188 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 2334984 B1 (19) NO NORWAY (51) Int Cl. F21V 33/00 (2006.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation Published 2015.10.05 (80)

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 2248674 B1 (19) NO NORWAY (51) Int Cl. B42D 15/02 (2006.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation Published 2015.10.19 (80)

Detaljer

INSTALLASJON VANNBATTERI TBLA med frostskadebeskyttelse Thermo Guard GOLD størrelse 11 32, versjon B

INSTALLASJON VANNBATTERI TBLA med frostskadebeskyttelse Thermo Guard GOLD størrelse 11 32, versjon B INSTALLASJON VANNBATTERI TBLA med frostskdebeskyttelse GOLD størrelse 11 32, versjon B MONTERING 1. Knltilkopling skl skje på følgende måte: ) TBLA 000 031 og 000-040 Vnnbtteriet er tilpsset direkte montering

Detaljer

ut maskinen, og kontroller komponentene Mikro-USB-kabel SD-minnekort Hurtigstartguide DVD-ROM

ut maskinen, og kontroller komponentene Mikro-USB-kabel SD-minnekort Hurtigstartguide DVD-ROM Hurtigstrtguide DSmoile 820W Strt her DSmoile 820W DSmoile 920DW Tkk for t du vlgte Brother. Din støtte er viktig for oss, og vi er glde for å h deg som kunde. Før du ruker mskinen, les denne hurtigoppsettguiden

Detaljer

Survivor 06 (Model #8013418/#8013419) GB DE FRA NL DK SWE NOR FIN IT ESP POR

Survivor 06 (Model #8013418/#8013419) GB DE FRA NL DK SWE NOR FIN IT ESP POR Survivor 06 (Model #8013418/#8013419) GB DE FRA NL DK SWE NOR FIN IT ESP POR Norge Vi er glad for at du har valgt Katadyn Survivor-06 avsalter. Den er konstruert og produsert under strenge krav av Katadyn

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 240726 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H0K 3/36 (2006.01) H0K 3/42 (2006.01) H0K 3/46 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.03.17 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2708433 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61B 1/02 (2006.01) B61B 12/02 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.01.12 (80) Dato for Den

Detaljer