INVESTERINGER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INVESTERINGER 2013-2017 20.10.2013"

Transkript

1 INVESTERINGER Ansvar 1101: Fellesutgifter Overføringer til andre (uten motytelse) Kirkelig Fellesråd - utlån Overføringer til andre (uten motytelse) Kirkelig Fellesråd - rehab. krematoritet Ansvar 1111: Økonomitjenesten Inventar, utstyr og maskiner (kjøp og leie) Økonomitjenesten - utvikling Agresso styringssystemer Ansvar 1112: IKT- og kontorstøttetjenesten Inventar, utstyr og maskiner (kjøp og leie) Felles IKT - Core switch Inventar, utstyr og maskiner (kjøp og leie) Felles IKT - Backup offsite Inventar, utstyr og maskiner (kjøp og leie) Arkivprosjekt Inventar, utstyr og maskiner (kjøp og leie) IKT skole og barnehage Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Telefoni Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Nettpost Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Steinkjer Rådhus - nødstrømaggregat Inventar, utstyr og maskiner (kjøp og leie) IKT investeringer Ansvar 1114: IKT Inn-Trøndelag Inventar, utstyr og maskiner (kjøp og leie) Felles IKT - serverkapasitet Inventar, utstyr og maskiner (kjøp og leie) Felles IKT - fjernnettløsning Inventar, utstyr og maskiner (kjøp og leie) Felles IKT - servere og backup PC, servere, programvare IKT investeringer Vedlikehold, nybygg, byggtjenester IKT infrastruktur Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Elevnett - servere Konsulent tjenester DIFI - felles AS og arbeidsflate IKT Ansvar 2100: Oppvekst felles Vedlikehold, nybygg, byggtjenester IKT i undervisningen Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Fagerheim skole - byggeprosjekt Ansvar 3300: Helse felles Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Helse og rehab - IKT, nødnett Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Utstyr helse og rehabilitering Ansvar 3350: Arbeidssentralen Inventar, utstyr og maskiner (kjøp og leie) Utstyr og garasje

2 INVESTERINGER Ansvar 3390: Inn-Trøndelag DMS Vedlikehold, nybygg, byggtjenester DMS Inntrøndelag Ansvar 4510: Tjenesteenhet veg, trafikk og park Kjøp av transportmidler Kostemaskin Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Sykkelfelt Kongens gate - Skolegata Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Utskifting av parkeringsautomater Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Ploger, skjær og strøutstyr Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Gate-/adresseskilting Inventar, utstyr og maskiner (kjøp og leie) Maskinanskaffelser Ansvar 4524: Renovasjon Kjøp av transportmidler Hjullaster renovasjon (gebyrfin.) Kjøp av transportmidler Renovasjonsbil Kjøp av transportmidler Renovasjonsbiler Ansvar 4530: Utbygging Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Planlegging/prosjektering nye barnehager Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Byafossen - ny 4 avdelingsbarnehage Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Sannan barnehage - utvidelse med 4 avdelinger Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 2011 Søndre Egge - ny 4 avdelingsbarnehage Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 2011 Egge - ny 4 avdelingsbarnehage Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 2011 Sørlia barnehage - utvidelse med 1/2 avdeling Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 2011 Tufbakken barnehage - utvidelse med 1 avdeling Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 2222 Steinkjer skole - nybygging Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 2222 Ogndal skole - tilbygg Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Egge barneskole - utbygging Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Skarpnes skole Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Binde skole Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Kvam skole Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Steinkjer skole Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Opprusting skolebygg Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Teigen bofelleskap - utbygging Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Gangbru stasjonsområdet Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Sørsileiret gangveg Figga - Jæktbyen Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Steinkjer stasjonsområde Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Fortau Nedre Mølleveg, Guldbergaunet Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Høvdingvegen øst for Brynjevegen Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Hyllbrua - Skillegrind, kv nr

3 INVESTERINGER Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Bredbånd Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Elvereng bru i Ogndal Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Kårbergvegen, Hamrumsåsen Vedlikehold, nybygg, byggtjenester H.K.Foosnæs veg, sørvendt Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Trafikksikkerhetstiltak Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Skilting for fartssone i sentrum Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Infanterivegen, 120 m Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Øvre Bakkeveg, vva Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Nerhåven Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Støa bru, fysisk stenging Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Heistadkrysset ombygging Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Ølvegata rehabilitering og separering Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Ølvisheim rehabilitering vva Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Ølvisheim rehabilitering vva Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Gangvei Helgesveien v/byafossen skole Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Steinkjer torg, utbedring fuktskader Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Kvam skole - gangveg, fortau Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Amfi - stasjonsområdet Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Utbygging - gatelysplan del Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Utbygging - gatelysplan del Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Utbygging - gatelysplan del Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Samfunnsutvikling Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Svedjanvegen, nederst Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Strandvegen, avløp elva-torggt Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Håkkadalsbrua - Otto Sverdrups veg Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Bergtrøvegen Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Bergtrøvegen Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Tranaskogvegen fra Trana alle Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Elvenget - Guldbergaunet - 1 etappe Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Busslomme Ogndalsvegen utenfor O2 huset Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Sjøfartsgata - opphøyde gangfelt Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Dambakkvegen Lerkehaug Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Dambakkvegen Lerkehaug Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Utbedring trerekke Kongens gate Sannan Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Skarpnes skole rundkjøring Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Busslomme ved Egge barneskole Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Busslomme ved Ogndal skole Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 3320 Kommunale veger Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Utbedring brannstasjonen Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Driftskontrollanlegg Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Brannstasjonen omlegging Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Sem - Følling Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Rehabilitering og ombygging

4 INVESTERINGER Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Reinsvatnet vannb.anl, nytt filter Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Overføringsledning sør for Hamrum - et Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Sprova mot Namdalseid et Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Løsbergvegen, fylkesv 260 til Jotrongen Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Arnungvegen - Egge gård Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Nedre Mølleveg, Guldbergaunet Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Jådåren,Tessem - Westerhus - Klæth Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Nesset, vest for Leksdalsvatnet Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Følling, nord for Langhammer Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Henning kirke-vedkvam-okstad Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Dalbygda, et.2, Oppdal-Jønnem Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Vådalsgrenda Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Liavegen i Tranabakken, vann og avløp Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Øvre Bakkeveg, vva Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Utskifting sluseventiler Søndre Egge Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Løsbergveien et. 2 ved Løhaugveien Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Ølvisheim rehabilitering vva Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Tegelverksveien ved Poppellunden, et Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Sjøfartsgata sør Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Ola Fives veg rehabilitering Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 3450 Vannverk Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Kjesbu - Bodom Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Furuhaugen boligfelt, vann Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Bjerkem - Såsegg, vann Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Strandvegen, elva-torggt., vann Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Svedjanvegen, nederst, vann Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Håkkaadalsbrua - Otto Sverdrups veg, vann Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Heggesåsen, høydebasseng, utbedring Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Asphaugen nord, 1 etappe vann Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Homnesskogen, utbedring vannledning Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Mære skole sør, overføringsledning vann Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Kvam sentrum nord, 1 etappe vann Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Kongens gate sør/hint aksen øst Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Brannstasjonen omlegging Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Ølvegata rehab og separering Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Følling renseanlegg, rehabilitering Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Driftskontrollanlegg Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Gusthaugen - Markstein, Stod Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Diverse nyanlegg og separering avløp Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Følling - avløp sone Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Løsbergvegen, fv Jotrongen Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Arnungvegen - Egge gård Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Nedre Mølleveg, Guldbergaunet

5 INVESTERINGER Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Liavegen i Tranabakken, avløp Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Øvre Bakkeveg, vva Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Løsbergveien, et. 2 ved Løhaugveien Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 3350 Avløp Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Ølvisheim rehabilitering vva Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Ola Fives veg rehabilitering Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Reitan bru Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Sjøfartsgata sør Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Steinvegen/Trøavegen øst. Rehab avløp Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Furuhaugen boligfelt, avløp Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Strandvegen elva - Torggt, avløp Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Strandvegen nederst, avløp Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Bergtrøvegen, avløp Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Håkkadalsbrua - Otto Sverdrups veg, avløp Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Løsberga renseanlegg, luftrensing Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Kulvert stasjonsområde vest for jernbanen Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Kvam - Flekstad, overføringsledning avløp Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Kongens gate sør/hint aksen øst Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Trananmarka containere Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Glassigloer Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Renovasjonsbeholdere Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Gassanlegg Tranamarka, oppgradering Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Gjenbrukstorg Semsøra,Snåsa Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Utvidelse mathall Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Nye brønner gassanlegg Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Garasjeanlegg Tranamarka Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Renovasjon - nedgravde containere Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 3570 Renovasjon Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Idrettsanlegg Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Trifolium Labyrint Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Holmen i Steinkjerelva Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Parker Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Nytt kunstgressdekke Guldbergaunet Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 3801 Sentrale idrettsanlegg Kjøp av tomt og grunn Elvenget I og II Ansvar 4540: Tjenesteenhet byggesak og oppmåling Inventar, utstyr og maskiner (kjøp og leie) Digitale kartverk Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Digitale kartverk

6 INVESTERINGER Ansvar 4550: Tjenesteenhet eiendom Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Renholdsmaskiner Inventar, utstyr Rådhuset - Inventar, utstyr, omgjøring Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Sikringstiltak Rådhuset Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Kommunale bygg/enøk Vedlikehold, nybygg, byggtjenester ENØK kommunale bygg Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Utfasing oljekjeler Konsulenttjenester Sem skole - salg Konsulenttjenester Flekstad skole - salg Ansvar 4560: Tjenesteenhet kjøkken Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Utskifting maskiner sentralkjøkkenet Ansvar 4571: Tjenesteenhet bibliotek Inventar, utstyr og maskiner (kjøp og leie) Utstyr bibliotek Ansvar 4572: Tjenesteenhet kino og kulturarrangement Inventar, utstyr Ungdomstjen. - musikkbinge Inventar, utstyr Dampsaga/Samf.huset 3730 Inventar, utstyr Inventar, utstyr og maskiner (kjøp og leie) Lydanlegg Dampsaga Ansvar 5100: Omsorg felles Inventar, utstyr og maskiner (kjøp og leie) Hjelpemidler og utstyr, sykehjem, capitech Ansvar 5130: Boliger for funksjonshemmede Kjøp av transportmidler Boliger for funksjonshemmede SUM INVESTERINGSUTGIFT Ansvar 8102: Renter og avdrag utlån Avdragsutgifter Start lån Utlån Start lån Bruk av lån Start lån Mottatte avdrag utlån Start lån

7 INVESTERINGER Ansvar 8111: Pensjon Kjøp av aksjer og andeler Egenkapitalinnskudd i KLP Forsikring Bruk av ubundet investeringsfond Egenkapitalinnskudd i KLP Forsikring Ansvar 8190: Interne fin.transaksjoner Kjøp av aksjer og andeler Aksjer i REKO AS Avsetning til ubundet inv.fond Aksjer i REKO AS Bruk av lån til investeringer i bygg/anlegg Lånemidler til investeringer i bygg/anlegg Salg av akjser og andeler Aksjer i REKO AS Bruk av ubundet inv.fond Aksjer i REKO AS Overføring fra driftsbudsjettet Fra driftsbudsjettet SUM FINANSIERING TOTALER

ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013

ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013 ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013 FOSNES KOMMUNE Rådmannens innstilling ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010-2013 Innholdsfortegnelse Økonomiske oversikter - Økonomisk oversikt investering 3-4 - Økonomisk

Detaljer

ÅRSMELDING 2010. Del 3 Årsregnskap. Herøy kommune - Et hav av muligheter

ÅRSMELDING 2010. Del 3 Årsregnskap. Herøy kommune - Et hav av muligheter ÅRSMELDING 2010 Del 3 Årsregnskap Herøy kommune - Et hav av muligheter - 2 - INNHOLDSFORTEGNELSE 100 Folkevalgte styringsorgan... 4 110 - Administrasjonsenheten... 7 240 Herøy barnehage... 16 260 Herøy

Detaljer

Å R S R EGNSK 200 Årsregnskap 2008

Å R S R EGNSK 200 Årsregnskap 2008 Årsregnskap REGNSKAP INNHOLDSOVERSIKT 1. HOVEDOVERSIKTER... 2 Driftsregnskapet 2 Investeringsregnskapet 3 Anskaffelse og anvendelse av midler 4 Balanseregnskapet 5 2. NOTER... 6 Note 1 Arbeidskapital 7

Detaljer

NAMSOS KOMMUNE. Rådmannens forslag

NAMSOS KOMMUNE. Rådmannens forslag NAMSOS KOMMUNE Rådmannens forslag ÅRSREGNSKAP 2012- INNHOLD: Regnskap: Driftsregnskap Balanse Regnskapsskjema1A Drift Regnskapsskjema1B Drift Endring i arbeidskapital Anskaffelse og anvendelse av midler

Detaljer

Budsjett 2013. Rådmannens utkast 12. november 2012

Budsjett 2013. Rådmannens utkast 12. november 2012 Budsjett 2013 Rådmannens utkast 12. november 2012 Budsjett 2013 Oversikt for drift og investering... 2 Investeringsbudsjett... 7 Driftsbudsjett... 9 Betalingssatser... 44 Skattesatser... 45 Statstilskudd

Detaljer

Deanu gielda Tana kommune Økonomiavdelingen

Deanu gielda Tana kommune Økonomiavdelingen Deanu gielda Tana kommune Økonomiavdelingen Investeringstiltak som er valgt i rådmannens forslag til budsjett Kapittel : Usorterte tiltak Tiltak 121: Utbedring av datakommunikasjon og infrastruktur til

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014 FLESBERG KOMMUNE Blefjell Regnskap 2014 15. februar 2015 INNHOLD SIDE Revisjonsberetning Oversikter: Regnskapsskjema 1 A Driftsregnskapet 3 Regnskapsskjema 1 B Driftsregnskapet 4 Økonomisk oversikt drift

Detaljer

REGNSKAP 2013 2012 ALTA KOMMUNE. 1. HOVEDOVERSIKTER... 2 Driftsregnskapet 2 Investeringsregnskapet 3 Balansen 4 Anskaffelse og anvendelse 5

REGNSKAP 2013 2012 ALTA KOMMUNE. 1. HOVEDOVERSIKTER... 2 Driftsregnskapet 2 Investeringsregnskapet 3 Balansen 4 Anskaffelse og anvendelse 5 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HOVEDOVERSIKTER... 2 Driftsregnskapet 2 Investeringsregnskapet 3 Balansen 4 Anskaffelse og anvendelse 5 2. INVESTERINGSREGNSKAPET... 6 Skjema 2A 6 Skjema 2B - Investeringer i anleggsmidler

Detaljer

Hovedprofil - utfordringer

Hovedprofil - utfordringer Hovedprofil - utfordringer Hovedtrekkene i gjeldende økonomiplan / strategidokument er lagt til grunn. Sikre god tjenesteyting og videreføre omfang og kvalitet i tjenestene kombinert med stramme økonomiske

Detaljer

Gjeldende økonomiplan - drift

Gjeldende økonomiplan - drift Gjeldende økonomiplan - drift Vedtatte plandokumenter legger premissene det betyr videre satsing på spesielt: - Barn og unge - Forebygging - Vedlikehold av kommunale bygninger og veger Forebygging Til

Detaljer

GATELYSPLAN 2010-2014

GATELYSPLAN 2010-2014 GATELYSPLAN 2010-2014 Vedtatt av kommunestyret 19.05.2010 Innhold 0. Sammendrag... 4 1. Innledning... 5 2. Politiske vedtak, føringer og avklaring for planen... 5 2.1 Politiske vedtak og føringer... 5

Detaljer

Regnskap 2014. Froland kommune

Regnskap 2014. Froland kommune Regnskap 2014 Froland kommune 1 Innhold Regnskapsskjema 1 A og B... 3 Regnskapsskjema 2 A og B... 5 Balanseregnskap... 7 Økonomisk oversikt drift... 8 Økonomisk oversikt investering... 9 Driftsregnskapet...

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskap 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskapsskjema 1A og 1B - Driftsregnskapet 4 Regnskapsskjema

Detaljer

Økonomiplan 2012-2015 Årsplan og budsjett 2012

Økonomiplan 2012-2015 Årsplan og budsjett 2012 DRAMMEN KOMMUNE Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 11/12070-6 Dato: 01.11.2011 Økonomiplan 2012-2015 Årsplan og budsjett 2012 Innstilling til: Formannskapet/Bystyret 1. Bystyret godkjenner

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Selbu kommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i Arkivsak: 15/65 Møtedato/tid: 28.4.215, kl. 18: Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedeltakere: Ole Halvard Bondahl, leder Arnstein Trøite Ane Bondahl Marit J. Bårdsgård

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET 2014. Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS

ÅRSREGNSKAPET 2014. Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS ÅRSREGNSKAPET 2014 Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS 16. februar 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING...2 2. TABELLER...2 2.1 Regnskapsskjema 1a og 1b - driftsregnskapet...3 2.2 Regnskapsskjema

Detaljer

Noter til regnskap 2009 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5

Noter til regnskap 2009 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5 Noter NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 3 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BALANSEN 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014. Ullensaker kommune. Jessheim is og flerbrukshall. Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig

ÅRSREGNSKAP 2014. Ullensaker kommune. Jessheim is og flerbrukshall. Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig ÅRSREGNSKAP Jessheim is og flerbrukshall Ullensaker kommune Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig Innhold 1 REGNSKAPSSKJEMA 1A DRIFTSREGNSKAPET... 2 2 REGNSKAPSSKJEMA 1B DRIFTSREGNSKAPET...

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE 12/9842 I BUDSJETTREGULERING - INVESTERINGSBUDSJETTET 2012. Buclsjett Forslag Forslag nytt. 2012 Regulering reg.

FAUSKE KOMMUNE 12/9842 I BUDSJETTREGULERING - INVESTERINGSBUDSJETTET 2012. Buclsjett Forslag Forslag nytt. 2012 Regulering reg. ,- SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 12/9842 I I Arkiv J0ura1postID: saki.: 12/2304 I Saksbehandler: Jonny Riise Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestye Sak nr.: 158/12 FORMANSKAP Dato: 26.11.2012 164/12 FORMANNSKAP

Detaljer

Regnskap 2013. Sammen om Porsgrunn

Regnskap 2013. Sammen om Porsgrunn Sammen om Porsgrunn INNHOLDSFORTEGNELSE Note 0 Regnskapsprinsipper, vurderingsregler og organisering... 4 Regnskapsskjema 1A: Driftsregnskapet... 6 Regnskapsskjema 1B: Drift pr. rammeområde... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Regnskap 2013. Kort versjon. Virksomheter på konto gruppenivå. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes

Regnskap 2013. Kort versjon. Virksomheter på konto gruppenivå. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes Regnskap Kort versjon Virksomheter på konto gruppenivå Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse 1 Hovedoversikter... 5 1.1 Økonomisk

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

1A - VA dagene 2010 i Midt Norge- 26-27 Oktober 2010

1A - VA dagene 2010 i Midt Norge- 26-27 Oktober 2010 1A - VA dagene 2010 i Midt Norge- 26-27 Oktober 2010 DAG 2: Sanering/rehabilitering av ledningsnett Tittel: Akseptabel utskiftingstakt på ledningsnettet Steinkjer kommune, avd for plan og natur v/arne

Detaljer

Årsregnskap 2014. Tromsø kommune

Årsregnskap 2014. Tromsø kommune Årsregnskap 2014 Tromsø kommune versjon 13. februar 2015 Sammendrag Tromsø kommunes årsregnskap for 2014 legges herved frem i henhold til bestemmelsene i kommuneloven av 25. september 1992 nr. 107, forskrift

Detaljer

Arter som er røde går ut for 2009

Arter som er røde går ut for 2009 Arter som er røde går ut for 2009 Regnskap Budsjett Prognose Budsjett 09 Ansvar: Tjeneste 100 Drift og adm. 1010 357 Lønn i faste stillinger 3471 3924 4080 4530 1016 357 Andre avtalefestede tillegg (kveld/helg)

Detaljer

Økonomiplan 2015 2018 Årsbudsjett 2015

Økonomiplan 2015 2018 Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015 2018 Årsbudsjett 2015 Rådmannens forslag 04.11.2014 Drammen kommune Økonomiplan 2015-2018 Leserveiledning Rådmannens forslag til økonomiplan for perioden 2015-2018 er bygget opp i seks

Detaljer

HOVEDTREKK VED RINGERIKE KOMMUNE 2011... 3 BEFOLKNINGSUTVIKLING... 5 ØKONOMISK ANALYSE... 7 ADMINISTRASJON OG FELLESUTGIFTER... 23

HOVEDTREKK VED RINGERIKE KOMMUNE 2011... 3 BEFOLKNINGSUTVIKLING... 5 ØKONOMISK ANALYSE... 7 ADMINISTRASJON OG FELLESUTGIFTER... 23 Ringerike kommune 1 Innhold HOVEDTREKK VED RINGERIKE KOMMUNE 2011... 3 BEFOLKNINGSUTVIKLING... 5 ØKONOMISK ANALYSE... 7 ADMINISTRASJON OG FELLESUTGIFTER... 23 OPPVEKST OG KULTUR... 25 HELSE- OG OMSORG...

Detaljer

Prosjekter 03 HELSE OG SOSIAL 0310 DIV. INVEST. HELSE-/SOSIALETAT 0315 KJØP AV INDUSTRIVASKEMASKIN

Prosjekter 03 HELSE OG SOSIAL 0310 DIV. INVEST. HELSE-/SOSIALETAT 0315 KJØP AV INDUSTRIVASKEMASKIN Prosjekter Prosjekter Beskrivelse 0 PROSJEKT ÅRSUAVHENGIG (INVESTERINGER) 01 STØTTE OG STAB 0130 INVENTAR/UTSTYR KANTINE 0131 GARANTIANSVAR-ØSTFOLDBADET AS 0132 TILRETTELEGG.KONT.LOK.NY ORGAN 0133 EIENDOMSSKATT-INVEST.KOSTN.

Detaljer

Overordnet målsetning: Utvikle Evje og Hornnes til et pulserende regionsenter i Agder

Overordnet målsetning: Utvikle Evje og Hornnes til et pulserende regionsenter i Agder Kommuneplanens handlingsdel og økonomiplan 2014 2017 Vedtatt i kommunestyret 12.12.13 Vår visjon: Hjertet i Agder Overordnet målsetning: Utvikle Evje og Hornnes til et pulserende regionsenter i Agder INNHOLD

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 lyngdal.kommune.no 2 Innhold Årsberetning for 2013... 4 REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 13 NOTER TIL REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 14 REGNSKAPSSKJEMA

Detaljer