ADVISA DR MRI SURESCAN A3DR01, ADVISA SR MRI SURESCAN A3SR01

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ADVISA DR MRI SURESCAN A3DR01, ADVISA SR MRI SURESCAN A3SR01"

Transkript

1 ADVISA DR MRI SURESCAN A3DR01, ADVISA SR MRI Digital tokammerpacemaker med SureScan -teknologi (OOA-DDDR), som er MR-sikker under bestemte forhold Digital enkammerpacemaker med SureScan-teknologi (VVIR), som er MR-sikker under bestemte forhold Legehåndbok 0123

2

3 ADVISA DR MRI SURESCAN A3DR01, ADVISA SR MRI Legehåndbok En håndbok om bruk og programmering av Advisa DR MRI SureScan-tokammerpacemaker (OAE-DDDR), modell A3DR01, Advisa SR MRI SureScan-enkammerpacemaker (VVIR), modell A3SR01

4 Den følgende listen inneholder varemerker eller registrerte varemerker for Medtronic i USA og eventuelt i andre land. Alle andre varemerker tilhører de respektive eierne. Advisa, Advisa DR MRI, Advisa MRI, Advisa SR MRI, Capture Management, Cardiac Compass, CareLink, Conexus, Flashback, InCheck, MVP, Marker Channel, Medtronic, Medtronic CareLink, OptiVol, Quick Look, Reactive ATP, SentryCheck, SureScan, TUNA, TherapyGuide

5 Innhold 1 Systemoversikt Innledning Beskrivelse av Advisa DR MRI-systemet Beskrivelse av Advisa SR MRI-systemet Tabell over funksjonene til modellene Advisa DR og SR MRI Indikasjoner og bruk Kontraindikasjoner Advarsler, forholdsregler og mulige bivirkninger Generelle advarsler og forholdsregler Eksplantasjon og kassering Håndtering og oppbevaring Evaluering og tilkobling av ledninger Bruk av enheten Advarsler, forholdsregler og veiledning for leger som utfører medisinske prosedyrer på pasienter med hjerteenheter Advarsler, forholdsregler og veiledning om elektromagnetiske forstyrrelser (EMI) for pasienter med hjerteenheter Mulige bivirkninger Bruke programmereren Opprette telemetri mellom enheten og programmereren Utføre en pasientkontroll Funksjoner på skjermbildet Aktivere akutt VVI-pacing Tilpasse implantasjonsprosedyrer og oppfølgingskontroller med funksjonen Checklist Vise og programmere enhetsparametere Lagre og hente frem et sett med parameterinnstillinger Velge parameterinnstillinger ved hjelp av TherapyGuide Vise og legge inn pasientinformasjon Arbeide med EKG-vinduet Legehåndbok 5

6 3.11 Lagre og hente frem enhetsdata Skrive ut rapporter Advisa DR MRI implantering av enheten Forberedelser før implantasjon Velge og implantere ledninger Teste ledningene Koble ledningene til enheten Plassere og feste enheten Fullføre implantasjonen Skifte ut en enhet Advisa SR MRI Implantering av enheten Forberedelser før implantasjon Velge og implantere ledningen Teste ledningssystemet Koble ledningen til enheten Plassere og feste enheten Fullføre implantasjonen Skifte ut en enhet Utføre en oppfølgingskontroll Retningslinjer for pasientoppfølging Vise et sammendrag av data som nylig er lagret Vise langsiktige kliniske trender med Cardiac Compass-rapporten Vise informasjon om hjertesviktbehandling Overvåke torakal væskeansamling med OptiVol Vise data om arytmiepisoder og velge innstillinger for datainnsamling Vise episode- og behandlingstellere Vise Flashback-minnedata Vise Rate Drop Response-episoder Bruke frekvenshistogrammer til å vurdere hjertefrekvenser Vise detaljerte data om enhetens og ledningenes ytelse Automatisk overvåking av enhetens status Optimalisere enhetens levetid Legehåndbok

7 7 Konfigurere pacebehandlinger Sense hjertets egenaktivitet Pacebehandling Redusere unødvendig ventrikkelpacing ved hjelp av MVP-modus Pacing med frekvensrespons Tilpasse pacestyrken med Capture Management Konfigurere ledningspolaritet Tilpasse AV-intervallet under frekvensendringer Justere PVARP i henhold til endringer i pasientens hjertefrekvens Behandle synkope med Rate Drop Response Fremme egenfrekvensen i perioder med inaktivitet Sørge for lavere pacefrekvens når pasienten sover Unngå konkurrerende atriepacing Avbryte pacemakermedierte takykardier Kontrollere retrograd overledning med PVC Response Redusere uønsket ventrikulær inhibering med VSP Forhindre rask ventrikkelpacing under atrietakykardier Bruke atrial intervensjonspacing til å motvirke atrietakykardier Jevne ut ventrikkelfrekvensen under overledet AF Respondere på PVC-er med Ventricular Rate Stabilization Konfigurere takykardideteksjon Detektere atrietakykardier Overvåke ventrikkeltakykardier Avbryte og gjenoppta takykardideteksjon Konfigurere takykardibehandling Planlegge atriebehandling Behandle AT-/AF-episoder med antitakykardipacing Teste systemet Evaluere den underliggende rytmen Måle pacetersklene Måle ledningsimpedansen Utføre en Sensing-test Observere og dokumentere bruk av magnetmodus Legehåndbok 7

8 10.6 Indusere en arytmi Gi en manuell behandling A Advisa DR MRI Hurtigreferanse A.1 Fysiske egenskaper A.2 Elektriske spesifikasjoner A.3 Utskiftingsindikatorer A.4 Forventet levetid A.5 Bruk av magnet A.6 Lagrede data og diagnostikk B Advisa SR MRI Hurtigreferanse B.1 Fysiske egenskaper B.2 Elektriske spesifikasjoner B.3 Utskiftingsindikatorer B.4 Forventet levetid B.5 Bruk av magnet B.6 Lagrede data og diagnostikk C Parametere for Advisa DR-enheten C.1 Innstillinger for akuttbehandling C.2 Parametere for takyarytmideteksjon C.3 Parametere for atrietakykardibehandling C.4 Parametere for pacing C.5 Parametere for datainnsamling C.6 Parametere for systemtester C.7 Parametere for elektrofysiologiske undersøkelser C.8 Ikke-programmerbare parametere D Parametere for Advisa SR MRI-enheten D.1 Innstillinger for akuttbehandling D.2 Parametere for takyarytmideteksjon D.3 Parametere for pacing D.4 Parametere for datainnsamling D.5 Parametere for systemtester D.6 Parametere for elektrofysiologiske undersøkelser D.7 Ikke-programmerbare parametere Legehåndbok

9 Ordliste Stikkordregister Legehåndbok 9

10 1 Systemoversikt 1.1 Innledning Om denne håndboken Denne håndboken beskriver bruken av og bruksområdet for Advisa DR MRI SureScan-systemet, modell A3DR01, og Advisa SR MRI SureScan-systemet, modell A3SR01. Advisa DR MRI SureScan er en implanterbar tokammerpacemaker som overvåker og regulerer pasientens hjertefrekvens ved hjelp av behandling i form av en- eller tokammerpacing med frekvensrespons ved bradykardi og atrietakyarytmi. Advisa SR MRI SureScan er en implanterbar enkammerpacemaker som overvåker og regulerer pasientens hjertefrekvens ved hjelp av behandling i form av enkammerpacing med frekvensrespons ved bradykardi. Med mindre annet er oppgitt, gjelder all informasjon i denne håndboken for Advisa DR MRI SureScan-tokammerenheten. Funksjonsspesifikk informasjon i denne håndboken som også kan gjelde for Advisa SR MRI SureScan-enkammerenheten, finner du i Avsnitt 1.4, Tabell over funksjonene til modellene Advisa DR og SR MRI, side 26. I tillegg finner du spesifikk informasjon for enkammerenheten på følgende steder: Avsnitt 1.3, Beskrivelse av Advisa SR MRI-systemet, side 23 Kapittel 5, Advisa SR MRI Implantering av enheten, side 100 Tillegg B, Advisa SR MRI Hurtigreferanse, side 328 Tillegg D, Parametere for Advisa SR MRI-enheten, side 353 Tabell 1. Informasjon om lovmessige godkjenninger for Advisa MRI-pacesystemer Teknisk kontrollorgan og godkjenningsår Enhetsmodell A3DR A3SR Legehåndbok

11 Symboler Gjennom hele denne håndboken henviser ordet enhet til den implanterte Advisa DR MRI SureScan- eller Advisa SR MRI SureScan-enheten. Symbolet i parametertabellene angir den nominelle verdien til Medtronic for den aktuelle parameteren. Eksemplene på programmererskjermbilder i denne håndboken er produsert ved bruk av en CareLink-programmerer fra Medtronic. Disse skjermbildene er kun ment som referanse og stemmer ikke nødvendigvis overens med den endelige programvaren. Navn på knapper på skjermen vises i klammeparentes: [Navn på knapp]. Programmeringsinstruksjonene i denne håndboken vises ofte som en programmeringsblokk, som beskriver banen gjennom programvaren for å komme til bestemte skjermbilder eller parametere. Følgende symboler brukes i programmeringsblokkene: Symbolet står foran skjermbildeteksten du kan velge for å navigere til et nytt skjermbilde. Symbolet står foran navnet på en parameter du kan programmere for en funksjon. Når et navigasjonstrinn henviser til et felt på skjermen som inneholder både en radtittel og en kolonnetittel, brukes symbolet til å skille mellom de ulike titlene. Dette symbolet brukes imidlertid ikke i forbindelse med parameterinnstillinger. Når det må velges en bestemt innstilling for en parameter for å få tilgang til de gjenværende parameterne eller navigere videre, vises denne innstillingen i <vinkelparenteser>. Her er et eksempel på en programmeringsblokk der disse symbolene er brukt: Velg Params-symbolet Skjermbildetekst som skal velges Skjermbildefeltets Radtittel Kolonnetittel Parameternavn <Innstilling som må velges> Parameternavn Parameternavn Legehåndbok 11

12 1.1.2 Produktdokumentasjon Vi anbefaler på det sterkeste at du gjør følgende før enheten implanteres: Les produktdokumentasjonen som følger med, for å gjøre deg kjent med informasjonen om foreskrivning, implantasjon og bruk av enheten samt gjennomføring av en pasientkontroll. Les nøye gjennom de tekniske håndbøkene for ledningene som brukes med enheten. Les også gjennom de tekniske håndbøkene for andre systemkomponenter. Diskuter enheten og implantasjonen med pasienten og eventuelle andre involverte parter, og sørg for at de får tilgang til pasientrelatert informasjonsmateriale som eventuelt følger med enheten Teknisk støtte Medtronic har høyt kvalifiserte representanter og ingeniører over hele verden som står til tjeneste for deg, og som ved forespørsel gir kvalifisert sykehuspersonell opplæring i bruk av Medtronic-produkter. Medtronic har også en rekke profesjonelle konsulenter som kan gi teknisk veiledning til kundene. Ved behov for ytterligere informasjon kan du kontakte den lokale Medtronic-representanten eller ringe/skrive til Medtronic på telefonnummeret/adressen som er oppgitt bakerst i håndboken Kundeopplæring Medtronic inviterer leger til å delta på et opplæringsseminar vedrørende enheten. Det gis opplæring i indikasjoner for bruk, systemfunksjoner, implantasjonsprosedyrer og pasienthåndtering Samsvarserklæring Medtronic erklærer at dette produktet er i samsvar med de nødvendige kravene i direktiv 1999/5/EF, "Radio and Telecommunications Terminal Equipment", og direktiv 90/385/EØF, "Active Implantable Medical Devices" (AIMD). Hvis du ønsker ytterligere informasjon, kan du kontakte Medtronic på de telefonnumrene og adressene som er angitt på baksiden av omslaget. 12 Legehåndbok

13 1.1.6 Samsvarserklæring fra Industry Canada Bruken er underlagt følgende to betingelser: (1) denne enheten må ikke forårsake forstyrrelser, og (2) enheten må tåle forstyrrelser, inkludert slike som kan føre til driftsproblemer for enheten Forklaring av symboler Denne listen med symboler og forkortelser gjelder for forskjellige produkter. Se på pakningsetikettene for å fastslå hvilke som gjelder for dette produktet. Tabell 2. Forklaring av symboler på pakningsetikettene Symbol Forklaring Conformité Européenne (samsvar med europeisk standard). Dette symbolet betyr at enheten er fullstendig i samsvar med AIMD-direktiv 90/385/EØF (NB 0123) og R&TTE-direktiv 1999/5/EF. Conformité Européenne (samsvar med europeisk standard). Dette symbolet betyr at enheten er fullstendig i samsvar med AIMD-direktiv 90/385/EØF (NB 0123) og R&TTE-direktiv 1999/5/EF. Dette symbolet betyr at enheten er fullstendig i samsvar med standardene til Australian Communications and Media Authority (ACMA) og New Zealand Ministry of Economic Development Radio Spectrum Management når det gjelder radiokommunikasjonsutstyr. MR-betinget. SureScan-pacesystemet kan trygt brukes i forbindelse med MR-undersøkelser når instruksjonene i den tekniske håndboken for SureScan følges. Merk! Ikke alle enheter er MR-betingede. SureScan-symbol Forsiktig! Serienummer Åpnes her Skal ikke brukes hvis pakningen er skadet Legehåndbok 13

14 Tabell 2. Forklaring av symboler på pakningsetikettene (fortsettelse) Symbol Forklaring Skal ikke brukes flere ganger Sterilisert med etylenoksid Se bruksanvisningen Gjelder kun i USA Produksjonsdato Produsent Autorisert representant i Det europeiske fellesskap Siste forbruksdag Bestillingsnummer Krav til temperatur Tilpassbar Pakningens innhold Implanterbar enhet 14 Legehåndbok

15 Tabell 2. Forklaring av symboler på pakningsetikettene (fortsettelse) Symbol Forklaring Pulsgenerator Implanterbar enhet (med belegg) Pacemaker (enkammer, RV) Pacemaker (enkammer, RA) Pacemaker (tokammer, RA, RV) Produktdokumentasjon Momentnøkkel Momentnøkkel Pinneplugg Tilbehør Amplitude og pulsbredde Amplitude og pulsbredde: RA Atrial amplitude/pulsbredde Legehåndbok 15

16 Tabell 2. Forklaring av symboler på pakningsetikettene (fortsettelse) Symbol Forklaring Amplitude og pulsbredde: RV RV-amplitude/-pulsbredde Øvre trackingfrekvens og nedre frekvens Øvre trackingfrekvens / nedre frekvens Nedre frekvens Sensitivitet Senset A-V-intervall A-V-intervall (pacet og senset) A-V-intervall (pacet/senset) Refraktærperiode Refraktærperiode: RA Refraktærperiode: RV Post-ventrikulær atrial refraktærperiode 16 Legehåndbok

17 Tabell 2. Forklaring av symboler på pakningsetikettene (fortsettelse) Symbol Forklaring Post-ventrikulær atrial refraktærperiode (PVARP) Polaritet Pacepolaritet Pacepolaritet: RA, RV Pacepolaritet (tokammer) Pacepolaritet: RA Pacepolaritet: RV Sensepolaritet Sensepolaritet: RA, RV Sensepolaritet (tokammer) Sensitivitet: RA Atrial sensitivitet Sensitivitet: RV Legehåndbok 17

18 Tabell 2. Forklaring av symboler på pakningsetikettene (fortsettelse) Symbol Forklaring Ventrikulær sensitivitet Behandlinger (levert og lagret): VF Behandlinger: VT Monitor: VT Deteksjon: AT, AF Deteksjon: VT, VF Deteksjon: VT, FVT, VF Intervensjon: AT, AF Behandlinger (RV): VT, VF Behandlinger: AT, AF AT-/AF-behandlinger Burst: RV Burst+: RA 18 Legehåndbok

19 Tabell 2. Forklaring av symboler på pakningsetikettene (fortsettelse) Symbol Forklaring 50 Hz burst: RA Ramp: RA Ramp+: RV Ramp: RV Ramp: RA, RV Behandlinger: FVT Modusbytte Magnetfrekvens Magnetfrekvens DR D SR S Tokammerpacemaker med frekvensrespons Tokammerpacemaker Enkammerpacemaker med frekvensrespons Enkammerpacemaker Legehåndbok 19

20 1.1.8 Merknad Patient Information-skjermbildet på programmereren er et informasjonsverktøy for sluttbrukeren. Det er brukerens ansvar at riktig pasientinformasjon legges inn i programvaren. Medtronic fraskriver seg alt ansvar når det gjelder riktigheten og fullstendigheten til pasientinformasjonen som sluttbrukerne legger inn via Patient Information-skjermbildet. Medtronic PÅTAR SEG IKKE ANSVAR FOR DIREKTE, INDIREKTE ELLER TILFELDIGE SKADER ELLER FØLGESKADER OVERFOR EN EVENTUELL TREDJEPART NÅR DETTE SKYLDES BRUK AV PASIENTINFORMASJONEN SOM SLUTTBRUKEREN HAR LAGT INN I PROGRAMVAREN. 1.2 Beskrivelse av Advisa DR MRI-systemet Medtronic Advisa DR MRI SureScan implanterbar tokammerpacemaker, modell A3DR01, er en multiprogrammerbar hjerteenhet som overvåker og regulerer pasientens hjertefrekvens ved hjelp av en- eller tokammerpacing med frekvensrespons ved bradykardi og atrietakyarytmi. Enheten senser den elektriske aktiviteten i pasientens hjerte ved hjelp av elektrodene på de implanterte ledningene. Den analyserer så hjerterytmen basert på programmerbare parametere for deteksjon. Enheten detekterer automatisk atrietakykardier (AT/AF) og behandler disse ved hjelp av antitakykardipacing. Enheten overvåker hjertet for ventrikkeltakykardi, og den bruker deteksjonskriterier for å skille mellom ekte ventrikulære arytmier og rask overledet supraventrikulær takykardi (SVT). Enheten responderer på bradykardier ved å sørge for bradykardipacing. Enheten har også diagnose- og overvåkingsfunksjoner som bidrar til å evaluere systemet og ta vare på pasienten. MRI SureScan-pacesystem Pasienter som har fått implantert et Advisa DR MRI SureScan-pacesystem, modell A3DR01, kan gjennomgå en MR-undersøkelse hvis systemet oppfyller kravene som er beskrevet i den tekniske håndboken for MR fra Medtronic. Med MRI SureScan-pacefunksjonen kan pasienten trygt gjennomgå en MR-undersøkelse mens enheten fortsetter å gi nødvendig pacebehandling. Advisa DR MRI SureScan-pacesystemet består av den implanterte Medtronic MRI SureScan-enheten og Medtronic MRI SureScan-ledningene som kobler enheten til pasientens hjerte. MRI SureScan-komponentene er merket med MRI SureScan-symbolet. 20 Legehåndbok

21 Før en MR-undersøkelse skal du se i den tekniske håndboken for Medtronic MRI der det står viktig informasjon om prosedyrer og kontraindikasjoner, advarsler og forholdsregler som spesielt gjelder MR-undersøkelser. Frekvensrespons Frekvensresponsen reguleres ved hjelp av en aktivitetsbasert sensor. Ledninger Medtronic MRI SureScan-ledninger er inkludert i et Medtronic MRI SureScan-pacesystem. Medtronic MRI SureScan-ledningene og de andre MRI SureScan-komponentene er merket med MRI SureScan-symbolet. Medtronic MRI SureScan-ledninger brukes sammen med denne enheten og sørger for sensing og pacing til høyre ventrikkel (RV) og sensing og pacing til atriet (A). Før en MR-prosedyre utføres, skal du se i den tekniske håndboken for MR fra Medtronic for å få mer informasjon. Se Avsnitt 4.2, Velge og implantere ledninger, side 91 for å få informasjon om valg og implantasjon av Medtronic MRI SureScan-ledninger for denne enheten. Implanterbart system Advisa DR MRI SureScan-enheten, modell A3DR01, og paceledningene utgjør den implanterbare delen av systemet. Figuren nedenfor viser de viktigste komponentene som kommuniserer med det implanterbare systemet. Legehåndbok 21

22 VVI Medtronic Figur 1. Systemkomponenter Sykehuset Implanterbart system Hjemme AF? InCheck pasientstyrt aktivator Medtronic CareLink-programmerer og Analyzer SentryCheckmonitor Medtronic CareLink-monitor Programmerer og programvare Medtronic CareLink-programmereren og programvaren brukes til å programmere denne enheten. Du må bruke programmeringshodet for å kommunisere med denne enheten. Programmerere fra andre produsenter er ikke kompatible med Medtronic-enheter, men vil ikke påføre Medtronic-enhetene skade. Analyzer, modell 2290 Systemet støtter bruk av Medtronic CareLink Analyzer, modell 2290, som er tilbehør til Medtronic CareLink 2090-programmereren. Med dette systemet kan du kjøre en enhetskontroll og en Analyzer-kontroll samtidig, veksle raskt fra den ene til den andre uten å måtte avslutte eller starte kontrollene igjen, samt sende data fra Analyzer til programmereren. Medtronic CareLink-monitor, modell 2490G Pasienter som har mulighet for å koble seg til Medtronic CareLink Network, kan bruke modell 2490G-monitoren og en fasttelefon til å overføre informasjon fra den implanterte enheten til legen. Pasientene henter informasjon fra enheten ved å plassere et telemetrihode over enheten. Monitoren overfører 22 Legehåndbok

23 informasjonen via fasttelefonen til CareLink Network, og legen har dermed informasjonen tilgjengelig på klinikken. I dokumentasjonen for monitoren finner du informasjon om tilkobling og bruk. Transtelephonic-monitor Pasienten kan bruke en transtelephonic-monitor til å overføre EKG-informasjon via en fasttelefon fra den implanterte enheten til legen. Under en transtelephonic kontroll plasserer pasienten en magnet over enheten for å starte magnetmodus, som midlertidig gir asynkron pacing ved en fast frekvens. Etter kontrollen fjerner pasienten magneten for å gjenopprette pacemakeren til permanent status. I dokumentasjonen for monitoren finner du informasjon om tilkobling og bruk. InCheck pasientstyrt aktivator, modell 2696 Pasienten kan bruke InCheck pasientstyrt aktivator, modell 2696, til å gjøre følgende: Starte lagring av data om hjertehendelser i minnet til den implanterte enheten. Kontrollere om den implanterte enheten har detektert en mulig atrietakykardi. SentryCheck-monitor, modell 2697 Pasientene bruker SentryCheck-monitoren, modell 2697, til å finne statusen til OptiVol-væskeovervåkingsfunksjon til den implanterte enheten. Innholdet i den sterile pakningen Pakningen inneholder én implanterbar pacemaker og én momentnøkkel. 1.3 Beskrivelse av Advisa SR MRI-systemet Medtronic Advisa SR MRI SureScan implanterbar enkammerpacemaker, modell A3SR01, er en multiprogrammerbar hjerteenhet som overvåker og regulerer pasientens hjertefrekvens ved hjelp av enkammerpacing med frekvensrespons ved bradykardi. Enheten senser den elektriske aktiviteten i pasientens hjerte ved hjelp av elektrodene på den implanterte ledningen. Den analyserer så hjerterytmen basert på valgbare deteksjonsparametere. Enheten overvåker hjerterytmen for ventrikulære takyarytmier. Den bruker deteksjonskriteriene til å skille mellom reelle ventrikkeltakykardier og hurtig overledet supraventrikulær takykardi (SVT). Enheten responderer på bradyarytmier ved å sørge for bradykardipacebehandling. Enheten gir også diagnostisk informasjon og overvåkingsinformasjon som bidrar til å evaluere systemet og ta vare på pasienten. MRI SureScan-pacesystem Pasienter som har fått implantert et Advisa SR MRI SureScan-pacesystem, modell A3SR01, kan gjennomgå en MR-undersøkelse hvis systemet oppfyller kravene som er beskrevet i den tekniske håndboken for MR fra Legehåndbok 23

24 Medtronic. Med MRI SureScan-pacefunksjonen kan pasienten trygt gjennomgå en MR-undersøkelse mens enheten fortsetter å gi nødvendig pacebehandling. Advisa SR MRI SureScan-pacesystemet, modell A3SR01, består av den implanterte Medtronic MRI SureScan-enheten og Medtronic MRI SureScan-ledningen som kobler enheten til pasientens hjerte. MRI SureScan-komponentene er merket med MRI SureScan-symbolet. Før en MR-undersøkelse skal du se i den tekniske håndboken for Medtronic MRI der det står viktig informasjon om prosedyrer og kontraindikasjoner, advarsler og forholdsregler som spesielt gjelder MR-undersøkelser. Frekvensrespons Frekvensresponsen reguleres ved hjelp av en aktivitetsbasert sensor. Ledning Medtronic MRI SureScan-ledningen er inkludert i Medtronic MRI SureScan-pacesystemet. Medtronic MRI SureScan-ledningen og de andre MRI SureScan-komponentene er merket med MRI SureScan-symbolet. Det bør brukes en Medtronic MRI SureScan-ledning sammen med denne enheten for å sørge for sensing og pacing av høyre ventrikkel (RV). Før en MR-prosedyre utføres, skal du se i den tekniske håndboken for MR fra Medtronic for å få mer informasjon. Se Avsnitt 5.2, Velge og implantere ledningen, side 103 for å få informasjon om valg og implantasjon av Medtronic MRI SureScan-ledningen for denne enheten. Implanterbart enhetssystem Advisa SR-enheten, modell A3SR01, og paceledningen utgjør den implanterbare delen av enhetssystemet. Figuren nedenfor viser de viktigste komponentene som kommuniserer med det implanterbare enhetssystemet. 24 Legehåndbok

25 VVI Medtronic Figur 2. Systemkomponenter Sykehuset Implanterbart enhetssystem Hjemme AF? InCheck pasientstyrt aktivator Medtronic CareLink-monitor og Analyzer Medtronic CareLink-monitor Programmerer og programvare Medtronic CareLink-programmereren og programvaren brukes til å programmere denne enheten. Du må bruke programmeringshodet for å kommunisere med denne enheten. Programmerere fra andre produsenter er ikke kompatible med Medtronic-enheter, men vil ikke påføre Medtronic-enhetene skade. Analyzer, modell 2290 Systemet støtter bruk av Medtronic CareLink Analyzer, modell 2290, som er tilbehør til Medtronic CareLink 2090-programmereren. Med dette systemet kan du kjøre en enhetskontroll og en Analyzer-kontroll samtidig, veksle raskt fra den ene til den andre uten å måtte avslutte eller starte kontrollene igjen, samt sende data fra Analyzer til programmereren. Medtronic CareLink-monitor, modell 2490G Pasienter som har mulighet for å koble seg til Medtronic CareLink Network, kan bruke modell 2490G-monitoren og en fasttelefon til å overføre informasjon fra den implanterte enheten til legen. Pasientene henter informasjon fra enheten ved å plassere et telemetrihode over enheten. Monitoren overfører informasjonen via fasttelefonen til CareLink Network, og legen har dermed informasjonen tilgjengelig på klinikken. I dokumentasjonen for monitoren finner du informasjon om tilkobling og bruk. Transtelephonic-monitor Pasienten kan bruke en transtelephonic-monitor til å overføre EKG-informasjon via en fasttelefon fra den implanterte enheten til legen. Under en Legehåndbok 25

26 transtelephonic kontroll plasserer pasienten en magnet over enheten for å starte magnetmodus, som midlertidig gir asynkron pacing ved en fast frekvens. Etter kontrollen fjerner pasienten magneten for å gjenopprette pacemakeren til permanent status. I dokumentasjonen for monitoren finner du informasjon om tilkobling og bruk. InCheck pasientstyrt aktivator, modell 2696 Pasienten kan bruke InCheck pasientstyrt aktivator, modell 2696, til å starte registrering av hjertehendelser i enhetens minne. Innholdet i den sterile pakningen Pakningen inneholder én implanterbar pacemaker og én momentnøkkel. 1.4 Tabell over funksjonene til modellene Advisa DR og SR MRI Tilgjengelige funksjoner for hver enhetsmodell er merket med en X i den tilhørende kolonnen. Tabell 3. Forhold mellom produktfunksjoner Funksjoner Advisa DR MRI A3DR01 Advisa SR MRI A3SR01 AT/AF Burden Observations X AT-/AF-deteksjon X AT-/AF-monitor X Atrial 50 Hz Burst In-Office X Atrial ATP X Atrial Capture Management (ACM) X Atrial Preference Pacing X Atrial Rate Stabilization X Auto PVARP X Cardiac Compass X X Conducted AF Response X X EGM Pre-Storage Control X X Extended Upper Rates X X (sensor) Flashback - Atrial Episodes X Flashback - Ventricular Episodes X X Rapport om hjertesviktbehandling X Levetidsberegning X X Managed Ventricular Pacing (MVP) X Mode Switch X Støtte for InCheck pasientstyrt aktivator, modell 2696 X X 26 Legehåndbok

27 Tabell 3. Forhold mellom produktfunksjoner (fortsettelse) Advisa DR MRI Advisa SR MRI Funksjoner A3DR01 A3SR01 MR-sikkert grensesnitt X X Non-Competitive Atrial Pacing X Optivol-væskestatusovervåking X Pacemakermediert takykardi X Post-Mode Switch Overdrive Pacing X PVC Response X Rate Adaptive AV X Rate Drop Response X Rapport om frekvenshistogrammer X X Rate Hysteresis X X Rate Profile Optimization X X Reactive ATP X Sleep X X TherapyGuide X Ventricular Capture Management (VCM) X X Ventricular Rate Stabilization X X Ventricular Safety Pacing X VT Monitor X X 1.5 Indikasjoner og bruk Advisa DR og SR MRI-systemene skal brukes til å gjenopprette fysiologiske hjertefrekvenser, forbedre hjertets minuttvolum, forebygge symptomer eller beskytte mot arytmier forbundet med dannelsen av hjerteimpulser eller overledningsforstyrrelser. Enhetene skal brukes på pasienter som kan ha nytte av pacing med frekvensrespons for å opprettholde hjertets minuttvolum ved varierende aktivitetsnivåer. 1.6 Kontraindikasjoner Advisa DR og SR MRI-systemene er kontraindisert for: implantasjon sammen med en annen bradykardienhet implantasjon sammen med en implanterbar cardioverter defibrillator Legehåndbok 27

28 Det finnes ingen kjente kontraindikasjoner for bruk av pacing som behandlingsmåte for å regulere hjertefrekvensen. Pasientens alder og helsetilstand kan imidlertid påvirke legens valg av pacesystem, driftsmodus og implantasjonsprosedyre. Frekvensresponsmoduser kan være kontraindisert for pasienter som ikke tåler pacefrekvenser over den programmerte minstefrekvensen. Sekvensiell tokammerpacing er kontraindisert for pasienter med kronisk eller vedvarende supraventrikulær takykardi, inkludert atrieflimmer eller -flutter. Asynkron pacing er kontraindisert ved forekomst av (eller sannsynlighet for) konkurranse mellom pacet rytme og egenrytme. Atrial enkammerpacing er kontraindisert for pasienter med AV-overledningsforstyrrelse. Behandling med antitakykardipacing (ATP) er kontraindisert for pasienter med en aksessorisk antegrad ledningsbunt Kontraindikasjoner for SureScan-pacesystemet Pasienter som tidligere har fått implantert (aktive eller ubrukte) medisinske enheter, ledningsforlengelser eller ledningsadaptere, er kontraindisert for en MR-undersøkelse. Pasienter som har ubrukte ledninger eller tidligere implanterte ledninger som ikke er SureScan-ledninger, er kontraindisert for en MR-undersøkelse. Pasienter med ødelagte eller intermitterende ledninger er kontraindisert for en MR-undersøkelse. Pasienter med et SureScan-system som har vært implantert i mindre enn 6 uker, er kontraindisert for en MR-undersøkelse. Pasienter med et SureScan-pacesystem som er implantert andre steder enn til venstre og høyre i brystregionen, er kontraindisert for en MR-undersøkelse. Pasienter som ikke har et fullstendig SureScan-pacesystem, som består av en SureScan-enhet med både atriale og ventrikulære SureScan-ledninger for et tokammersystem eller en ventrikulær SureScan-ledning for et enkammersystem, er kontraindisert for en MR-undersøkelse. Pasienter med paceterskelverdier for erobring > 2,0 V med en pulsbredde på 0,4 ms er kontraindisert for en MR-undersøkelse. Merk! Pasienter med atrieflimmer kan undersøkes hvis alle påkrevde trinn før en MR-undersøkelse er gjennomført. 28 Legehåndbok

29 Pasienter som har en enhet som programmeres til asynkron pacing når MRI SureScan er programmert til På, og som får diafragmastimulering med en pacestyrke på 5,0 V og en pulsbredde på 1,0 ms, er kontraindisert for en MR-undersøkelse. Pasienter med en ledningsimpedans < 200 Ω eller > 1500 Ω er kontraindisert for en MR-undersøkelse. En pasient med et implantert SureScan-pacesystem må ikke plasseres på siden i MR-trommelen. Denne posisjonen, kalt lateral decubitus-posisjonen, er kontraindisert for alle typer MR-undersøkelser. Bruk av lokale senderspoler eller lokale sender-/mottakerspoler som plasseres rett over pacesystemet, er ikke undersøkt, og slik bruk er kontraindisert. Legehåndbok 29

30 2 Advarsler, forholdsregler og mulige bivirkninger 2.1 Generelle advarsler og forholdsregler Før du utfører en MR-undersøkelse, må du slå opp i den tekniske håndboken for MR fra Medtronic for MR-spesifikke advarsler og forholdsregler. Antikoagulasjon Bruken av enheten skal ikke endre bruken av etablerte antikoagulasjonsprotokoller. Elektrisk isolering under implantasjon Pasienten må ikke berøre jordet elektrisk utstyr som kan forårsake lekkasjestrøm under implantasjon. Lekkasjestrøm kan indusere takykardier som i verste fall kan føre til at pasienten dør. Utstyr for ekstern defibrillering Sørg for å ha tilgjengelig utstyr for ekstern defibrillering for øyeblikkelig bruk når det kan oppstå takykardier, eller når de fremkalles mens enheten testes, under implantasjonsprosedyren eller under postoperativ testing. Ledningskompatibilitet Ledninger fra andre produsenter må ikke brukes uten at det er dokumentert kompatibilitet med Medtronic-enheter. Hvis en ledning ikke er kompatibel med Medtronic-enheten, kan det føre til manglende sensing ("undersensing") av hjerteaktivitet, manglende nødvendig behandling eller lekkasjestrøm eller intermitterende elektrisk forbindelse. SureScan-pacesystemet består av en SureScan-enhet som er koblet til SureScan-ledninger. Før en MR-undersøkelse utføres, skal du se i den tekniske håndboken for MR fra Medtronic for å få mer informasjon. 2.2 Eksplantasjon og kassering Vær oppmerksom på følgende informasjon i forbindelse med eksplantering og kassering av enheten: Eksplanter den implanterbare enheten post mortem. I noen land er det obligatorisk å eksplantere batteridrevne implanterbare enheter av miljøhensyn. Undersøk lokale bestemmelser. Enheten kan dessuten eksplodere hvis den utsettes for forbrenningseller kremeringstemperaturer. Implanterbare enheter fra Medtronic er kun for engangsbruk. Eksplanterte enheter skal ikke resteriliseres og implanteres på nytt. 30 Legehåndbok

31 Kontakt Medtronic for å be om retursett slik at eksplanterte enheter kan returneres for analyse og kassering. Du finner adresser på bakpermen. 2.3 Håndtering og oppbevaring Følg disse retningslinjene for håndtering og oppbevaring av enheten Håndtering av enheten Kontrollere og åpne pakningen Før den sterile pakningen åpnes, må du kontrollere at det ikke finnes synlige tegn på skader som kan gjøre innholdet usterilt. Hvis pakningen er skadet Emballasjen består av en ytre og indre pakning. Verken enheten eller tilbehøret må brukes hvis den ytre pakningen er våt, punktert, åpnet eller skadet. Returner enheten til Medtronic fordi det er mulig at pakningen ikke lenger er steril eller at enhetens funksjonalitet er redusert. Enheten skal ikke steriliseres på nytt. Sterilisering Medtronic har sterilisert pakningens innhold med etylenoksid før levering. Enheten er kun for engangsbruk og skal ikke steriliseres på nytt. Enhetens temperatur La enheten få romtemperatur før den blir programmert eller implantert. Hvis enheten blir varmere eller kaldere enn romtemperatur, kan det påvirke den første driften av enheten. Hvis enheten mistes Enheten skal ikke implanteres hvis den er mistet på et hardt underlag fra en høyde på 30 cm eller mer etter at den er tatt ut av pakningen. Bløtlegging i væske Legg ikke enheten i væske og spyl ikke koblingsåpningene når ledningen implanteres. Hvis du gjør dette, kan det påvirke ytelsen til enheten og ledningssystemet. Siste forbruksdag Enheten skal ikke implanteres etter Siste forbruksdag ettersom batteriets levetid kan være redusert. Kun for engangsbruk En eksplantert enhet må ikke resteriliseres og implanteres på nytt Oppbevaring av enheten Unngå magneter Enheten skal oppbevares i rene omgivelser, uten magneter, utstyr som inneholder magneter, og kilder til elektromagnetiske forstyrrelser, for å unngå at den skades. Temperaturgrenser Oppbevar og transporter pakningen mellom -18 C og +55 C. Det kan oppstå elektrisk resetting ved temperaturer under -18 C. Temperaturer over +55 C kan føre til at enhetens driftstid reduseres og at yteevnen påvirkes. Legehåndbok 31

32 2.4 Evaluering og tilkobling av ledninger I den tekniske håndboken for ledningen finner du spesifikke instruksjoner og forholdsregler vedrørende håndtering av ledningen. Et Medtronic MRI SureScan-system består av en Medtronic MRI SureScan-enhet som er koblet til Medtronic MRI SureScan-ledninger. Før en MR-prosedyre utføres, skal du se i den tekniske håndboken for MR fra Medtronic for å få mer informasjon. Momentnøkkel Bruk kun momentnøkkelen som følger med enheten. Momentnøkkelen er utformet slik at den ikke skader enheten hvis en festeskrue strammes for hardt. Andre momentnøkler (for eksempel sekskantnøkkel med blått håndtak eller høyrevinkling) har høyere momentverdier enn det ledningsblokken tåler. Tilkobling av ledninger Ta hensyn til informasjonen nedenfor når du kobler sammen ledningen og enheten: Sett hette på ubrukte ledninger for å unngå overføring av elektriske signaler. Sett blindplugger i eventuelle kontaktåpninger som ikke benyttes, for å beskytte enheten. Kontroller ledningskoblingene. Løse ledningskoblinger kan føre til utilstrekkelig sensing og manglende arytmibehandling. 2.5 Bruk av enheten Advarsel! Det kan brukes bipolare eller unipolare ledninger med Advisa MRI SureScan-enheten, men hvis det brukes andre ledninger enn bipolare MRI SureScan-ledninger, er systemet kontraindisert for MR-undersøkelser. Før en MR-undersøkelse utføres, skal du se i den tekniske håndboken for MR fra Medtronic for å få mer informasjon. Tilbehør Enheten skal kun brukes med tilbehør, slitedeler og engangsutstyr som er testet ifølge tekniske standarder og funnet sikre av et godkjent testhus. Atrial Capture Management Atrial Capture Management justerer ikke atriestimuleringen til verdier over 5,0 V eller 1,0 ms. Hvis pasienten trenger en atrial pacestyrke på mer enn 5,0 V eller 1,0 ms, må du programmere amplitude og pulsbredde manuelt. Hvis en ledning forskyves helt eller delvis, kan ikke Atrial Capture Management forhindre tap av erobring. Modning av atrieledningen Programmer ikke AT/AF Detection til On og aktiver ikke automatisk atrial ATP-behandling før atrieledningen er modnet (ca. én måned etter implantasjon). Hvis atrieledningen forskyves og forflytter seg til ventrikkelen, kan enheten gi feil AT-/AF-deteksjon, levere atrial ATP-behandling til ventrikkelen og muligens forårsake en ventrikkeltakykardi som kan være fatal. 32 Legehåndbok

33 Statusindikatorer Ta øyeblikkelig kontakt med Medtronic-representanten hvis noen av enhetens statusindikatorer (for eksempel indikatoren for elektrisk resetting) vises på programmereren etter at enheten er avlest. Det kan hende at pasienten ikke får den tiltenkte behandlingen hvis disse statusindikatorene vises. Virkningene av sensing av myopotensialer i unipolare pacekonfigurasjoner I unipolare sensekonfigurasjoner er det ikke sikkert enheten greier skille mellom myopotensialer og hjertesignaler. Dette kan føre til frafall av pacing på grunn av inhibering. Unipolar atriesensing i atriale trackingmoduser kan dessuten føre til forhøyede ventrikulære pacefrekvenser. I slike situasjoner kan enheten programmeres slik at den blir mindre sensitiv (ved å bruke høyere sensitivitetsinnstillinger), men sensitivitetsnivået må avveies mot muligheten for undersensing av ekte hjertesignaler. Vanligvis er det lett å oppnå en slik balanse for ventrikkelsensing ved å bruke sensitivitetsinnstillinger på ca. 2,8 mv, men det kan være vanskelig med atriesensing på grunn av de mindre P-bølgeamplitudene. Elektrisk resetting Elektrisk resetting kan forårsakes av temperaturer under -18 C eller sterke elektromagnetiske felter. Be pasientene om å unngå sterke elektromagnetiske felter. Følg kravene til oppbevaringstemperatur for å unngå at enheten utsettes for lave temperaturer. Hvis det skjer en delvis resetting, fortsetter pacingen i den programmerte modusen og mange av de programmerte innstillingene beholdes. Hvis det skjer en fullstendig resetting, fortsetter enheten i VVI-modus med 65 min 1. En elektrisk resetting varsles med en melding på programmereren, som vises straks etter avlesning. Enheten må omprogrammeres for å gjenopprette innstillingene til opprinnelig drift. Gi beskjed til en Medtronic-representant hvis det har skjedd en resetting av pasientens enhet. End of Service (EOS)-indikator Skift ut enheten umiddelbart hvis programmereren viser en EOS-indikator. Enheten kan i løpet av kort tid miste evnen til å pace, sense og gi behandling på riktig måte. Utvidet øvre trackingfrekvens Når øvre trackingfrekvenser programmeres til 190, 200 eller 210 min 1, er det viktig å kontrollere at disse frekvensene kan tolereres av pasienten. Falsk bipolar bane med unipolar ledning Når en unipolar ledning implanteres, må du kontrollere at tuppfesteskruen er montert riktig, og at alle elektriske kontakter er isolert for å forhindre elektrisk lekkasje. Elektrisk lekkasje kan føre til at enheten feilaktig registrerer en unipolar ledning som bipolar, noe som fører til frafall av stimulering. Magneter Når du plasserer en magnet over enheten, avbrytes takykardideteksjonen midlertidig, og asynkron bradykardipacing med fast frekvens startes. Programmeringshodet inneholder en magnet som kan forårsake magnetdrift. Magnetdrift oppstår imidlertid ikke hvis det er opprettet telemetri mellom enheten og programmereren, eller hvis MRI SureScan er programmert til On. Pacepolaritet Pacepolariteten må være bipolar for å kunne programmere MRI SureScan til On. Legehåndbok 33

34 Pacemaker-Mediated Tachycardia (PMT)-intervensjon Selv når denne funksjonen er slått på, kan det hende at PMT-er krever klinisk intervensjon, for eksempel omprogrammering av enheten, medisinering eller kontroll av ledningene. Sikkerhetsmarginer for pacing og sensing Modning av ledningen (minst én måned etter implantasjon) kan føre til at senseamplitudene reduseres og pacetersklene øker, som igjen kan føre til undersensing eller tap av erobring. Sørg for en tilstrekkelig sikkerhetsmargin når du velger innstillinger for paceamplitude, pacepulsbredde og sensitivitet. Programmerere Bruk kun Medtronic-programmerere og -programvare for å kommunisere med enheten. Programmerere og programvare fra andre produsenter er ikke kompatible med Medtronic-enheter. Frekvensregulering Avgjørelser vedrørende frekvensregulering skal ikke baseres på enhetens evne til å forhindre atriearytmier. Frekvensresponsmoduser Unngå å programmere frekvensresponsmoduser for pasienter som ikke tåler frekvenser over minstefrekvensen. Disse pasientene kan oppleve frekvensresponsmodusene som ubehagelige. RV Capture Management RV Capture Management justerer ikke stimuleringen av høyre ventrikkel til verdier over 5,0 V eller 1,0 ms. Hvis pasienten trenger en pacestyrke for høyre ventrikkel på mer enn 5,0 V eller 1,0 ms, må du programmere amplitude og pulsbredde manuelt. Hvis en ledning forskyves helt eller delvis, kan ikke RV Capture Management forhindre tap av erobring. Fabrikkinnstillinger Verken fabrikkinnstillingene eller de nominelle verdiene må brukes for pacingamplitude eller sensitivitet uten at det blir kontrollert at verdiene gir pasienten tilstrekkelige sikkerhetsmarginer. AAI-/AAIR-moduser Unngå å programmere AAI-/AAIR-moduser for pasienter med redusert AV-knutefunksjon. Ventrikulær pacing uteblir i disse modusene. Langsom retrograd overledning og PMT Langsom retrograd overledning kan indusere pacemakermediert takykardi (PMT) når VA-overledningstiden er større enn 400 ms. Programmering av PMT Intervention kan være en hjelp til å forhindre PMT kun når VA-overledningstiden er mindre enn 400 ms. Teste om det er krysstimulering Ved implantasjon og med jevnlige intervaller når atrial ATP-behandling er aktivert, skal det utføres tester ved programmert ATP-styrke for å sikre at ventrikulær erobring ikke forekommer. Dette er spesielt viktig når ledningen er plassert i den inferiore del av atriet. 34 Legehåndbok

35 2.5.1 Pacemakeravhengige pasienter Ventricular Safety Pacing Aktiver alltid Ventricular Safety Pacing (VSP) for pacemakeravhengige pasienter. Ventricular Safety Pacing forhindrer ventrikulær asystole som følge av uønsket inhibering av ventrikulær pacing pga. oversensing i ventrikkelen. ODO- og OVO-pacemoduser Pacingen deaktiveres i ODO- eller OVO-pacemodus. Programmer ikke enheten til ODO- eller OVO-modus for pacemakeravhengige pasienter. Bruk i stedet Underlying Rhythm-testen for å sørge for en kort periode uten pacestøtte. Overstyring av polaritet Unngå å overstyre polaritetskontrollen for bipolar polaritet når en unipolar ledning blir tilkoblet. Hvis du overstyrer polaritetskontrollen, fører det til manglende pacing. Underlying Rhythm-test Vær forsiktig når du bruker Underlying Rhythm-testen til å inhibere pacingen. Pasienten er uten stimulering når pacingen er inhibert. 2.6 Advarsler, forholdsregler og veiledning for leger som utfører medisinske prosedyrer på pasienter med hjerteenheter Denne delen er beregnet for leger og annet helsepersonell som utfører medisinske prosedyrer på pasienter med implanterte hjerteenhetssystemer fra Medtronic, og som rådfører seg med pasientenes kardiologer. Denne delen inneholder advarsler, forholdsregler og veiledning vedrørende medisinsk behandling og diagnostiske prosedyrer som kan forårsake alvorlig pasientskade, forstyrre et implantert hjerteenhetssystem fra Medtronic eller skade systemet permanent. Merk! Noen vanlige medisinske prosedyrer som ikke innebærer noen risiko, er også oppført i denne delen. For å få ytterligere veiledning om medisinske prosedyrer som ikke står i denne delen, kan kundene kontakte følgende ressurser: Kunder i USA kan ta kontakt ved bruk av et av følgende telefonnumre: kontakt Medtronic Technical Services på vedrørende pacemakere; kontakt Medtronic Technical Services på vedrørende ICD-er. Du kan også sende spørsmål til eller til Medtronic-representanten. Kunder utenfor USA kan kontakte en Medtronic-representant. Ablasjon (RF-ablasjon eller mikrobølgeablasjon) Ablasjon er en kirurgisk teknikk der det brukes radiofrekvensenergi (RF-energi) eller mikrobølgeenergi til å ødelegge celler ved utvikling av varme. Ablasjon hos pasienter med hjerteenheter kan føre til, men er ikke begrenset til, induserte ventrikkeltakyarytmier, oversensing, utilsiktet vevsskade eller skade eller svikt på enheten. Legehåndbok 35

36 Pulsmodulerte ablasjonssystemer kan medføre en økt risiko for induserte ventrikkeltakyarytmier. Hjerteenheter fra Medtronic er utformet for å tåle eksponering for ablasjonsenergi. Ta følgende forholdsregler for å begrense risikoen: Sørg for at midlertidig pace- og defibrilleringsutstyr er tilgjengelig. Unngå direkte kontakt mellom ablasjonskateteret og det implanterte systemet. Plasser den nøytrale klebeelektroden slik at den elektriske strømbanen ikke går gjennom eller i nærheten av enheten og ledningene. Overvåk alltid pasienten under ablasjon med minst to separate metoder, for eksempel visning av arterietrykk, EKG, manuell overvåking av pasientens rytme (ta pulsen) eller overvåking med andre metoder, for eksempel pulsoksymetri i øre eller finger eller pulsregistrering med Doppler. For å unngå eller dempe effektene av oversensing kan asynkron pacing startes, hvis dette er hensiktsmessig for pasienten, ved å implementere én av følgende forholdsregler: Start magnetmodus (asynkron pacing) ved å plassere en magnet over enheten. Programmer enheten til asynkron pacemodus (for eksempel DOO). Fjern magneten eller gjenopprett enhetens parametere etter ablasjonsprosedyren. Kapselendoskopi, prosedyrer med ph-kapsler Kapselendoskopi er en prosedyre der pasienten svelger en kapsel som inneholder et ørlite kamera, og som skal ta bilder av pasientens fordøyelseskanal. Kapselendoskopi og ph-kapselprosedyrer skal ikke innebære noen risiko for elektromagnetiske forstyrrelser. Dentale prosedyrer Tannlegeutstyr, som ultralydmålere, bor og pulpatestere, innebærer ingen risiko for elektromagnetiske forstyrrelser. Hold hjerteenheten minst 15 cm fra magneter, for eksempel magneter som finnes i hodestøtteputer på tannlegekontorer. Diagnostick radiologi (CT-skanning, gjennomlysning, mammografi, røntgen) Diagnotisk radiologi vil si følgende medisinske prosedyrer: Datastyrt aksial tomografi (CT- eller CAT-skanning) Gjennomlysning (en røntgenprosedyre som gjør det mulig å se indre organer i bevegelse ved at det produseres et videobilde) Mammografi Røntgen (radiografi, for eksempel røntgen thorax) Vanligvis er ikke den samlede dosen fra diagnostisk radiologi tilstrekkelig til å skade enheten. Hvis enheten ikke utsettes direkte for røntgenstrålen direkte, er det ingen risiko for at enhetens drift forstyrres. Hvis enheten imidlertid er direkte i strålen ved CT-skanning, må du se de følgende forholdsreglene under CT-skanning. Tilsvarende forstyrrelser kan observeres ved noen former for gjennomlysning med høy intensitet. 36 Legehåndbok

37 CT-skanning En CT-skanning er en datastyrt prosess der det brukes todimensjonale røntgenbilder til å lage et tredimensjonalt røntgenbilde. Hvis enheten ikke er direkte i strålen ved CT-skanning, påvirkes ikke enheten. Hvis enheten er direkte i strålen ved CT-skanning, kan det oppstå oversensing så lenge enheten befinner seg i strålen. For å unngå eller dempe effektene av oversensing hvis enheten skal befinne seg i strålen i mer enn 4 s, kan du starte asynkron pacing, hvis dette er hensiktsmessig for pasienten, ved å implementere én av følgende forholdsregler: Start magnetmodus (asynkron pacing) ved å plassere en magnet over enheten. Programmer enheten til asynkron pacemodus (for eksempel DOO). Fjern magneten eller gjenopprett enhetens parametere etter at CT-skanningen er fullført. Diagnostisk ultralyd Diagnostisk ultralyd er en bildediagnostisk teknikk som brukes til å visualisere muskler og indre organer og disse musklene og organenes størrelse, struktur og bevegelse, samt eventuelle patologiske lesjoner. Det brukes også til fosterovervåking og til å registrere og måle blodstrøm. Diagnostisk ultralyd, for eksempel ekkokardiografi, medfører ingen risiko for elektromagnetiske forstyrrelser. Forholdsregler for terapeutisk ultralyd finner du under Diatermibehandling (inkludert terapeutisk ultralyd. Diatermibehandling (inkludert terapeutisk ultralyd) Diatermi er en behandling som innebærer terapeutisk oppvarming av kroppsvev. Diatermibehandling omfatter ultralyd med høy frekvens, kortbølger og mikrobølger samt terapeutisk ultralyd. Med unntak av terapeutisk ultralyd må det ikke brukes diatermibehandling på pasienter med en hjerteenhet. Diatermibehandling kan føre til alvorlig personskade eller skade på en implantert enhet og implanterte ledninger. Terapeutisk ultralyd er bruk av ultralyd ved høyere energier enn diagnostisk ultralyd, for å tilføre kroppen varme eller agitasjon. Terapeutisk ultralyd er akseptabelt hvis behandlingen utføres med en avstand på minst 15 cm mellom applikatoren og den implanterte enheten og ledningene. Elektrolyse Elektrolyse vil si permanent fjerning av hår ved hjelp av en elektrifisert nål (vekselstrøm eller likestrøm) som føres inn i hårfollikelen. Ved elektrolyse sendes det elektrisk strøm inn i kroppen, som kan føre til oversensing. Vurder eventuell risiko forbundet med oversensing i forhold til pasientens medisinske tilstand. For å unngå eller dempe effektene av oversensing kan asynkron pacing startes, hvis dette er hensiktsmessig for pasienten, ved å implementere én av følgende forholdsregler: Start magnetmodus (asynkron pacing) ved å plassere en magnet over enheten. Programmer enheten til asynkron pacemodus (for eksempel DOO). Fjern magneten eller gjenopprett enhetens parametere etter at elektrolysen er fullført. Elektrokirurgi Elektrokirurgi (inkludert elektrokauterisering, elektrokirurgisk kauterisering og kirurgisk incisjonsteknologi med avansert energi fra Medtronic) er en prosess der det brukes en elektrisk spiss til å kontrollere blødning, kutte vev eller fjerne uønsket vev. Elektrokirurgi på pasienter med hjerteenheter kan føre til, men er ikke Legehåndbok 37

VIVA CRT-P C5TR01. Legehåndbok

VIVA CRT-P C5TR01. Legehåndbok Digital pacemaker med kardial resynkroniseringsbehandling (OAE-DDDR) Complete Capture Management -diagnostikk (ACM, RVCM, LVCM) med OptiVol -væskestatusovervåking, Vision 3D Quick Look II, AT/AF Suite-diagnostikk

Detaljer

SECURA DR D214DRM. Legehåndbok

SECURA DR D214DRM. Legehåndbok SECURA DR Digital, implanterbar tokammer-defibrillator (DDE-DDDR) Complete Capture Management -diagnostikk (ACM, RVCM), ATP During Charging -funksjon, MVP -modus, OptiVol -væskeovervåking, TherapyGuide

Detaljer

CARDIA VR D384VRG. Digital implanterbar enkammerdefibrillator (VVE-VVIR) ATP During Charging -funksjon og Wavelet. Legehåndbok

CARDIA VR D384VRG. Digital implanterbar enkammerdefibrillator (VVE-VVIR) ATP During Charging -funksjon og Wavelet. Legehåndbok Digital implanterbar enkammerdefibrillator (VVE-VVIR) ATP During Charging -funksjon og Wavelet Legehåndbok 0123 2011 Legehåndbok En håndbok om bruk og programmering av Cardia VR digital implanterbar enkammer-defibrillator,

Detaljer

PROTECTA XT VR D354VRM

PROTECTA XT VR D354VRM PROTECTA XT VR Digital implanterbar enkammer-defibrillator (VVE-VVIR) SmartShock -teknologi (diskriminering av RV-ledningsstøy, alarm for RV-ledningsintegritet, TWave-diskriminering, Confirmation+, Wavelet),

Detaljer

CONSULTA CRT-D D214TRM

CONSULTA CRT-D D214TRM CONSULTA CRT-D Digital implanterbar defibrillator med kardial resynkroniseringsbehandling (DEE-DDDR) Complete Capture Management -diagnostikk (ACM, RVCM, LVCM), OptiVol -væskeovervåking, ATP During Charging

Detaljer

PROTECTA CRT-D D364TRM

PROTECTA CRT-D D364TRM PROTECTA CRT-D Digital implanterbar defibrillator med kardial resynkroniseringsbehandling (DDE-DDDR) SmartShock -teknologi (diskriminering av RV-ledningsstøy, alarm for RV-ledningsintegritet, TWave-diskriminering,

Detaljer

VIVA QUAD S CRT-D DTBB2QQ

VIVA QUAD S CRT-D DTBB2QQ VIVA QUAD S CRT-D DTBB2QQ Digital implanterbar defibrillator med kardial resynkroniseringsbehandling (DDE-DDDR) PhysioCurve -design, CardioSync -optimalisering, VectorExpress LV Automated-test, SmartShock

Detaljer

ENRHYTHM MRI SURESCAN EMDR01

ENRHYTHM MRI SURESCAN EMDR01 ENRHYTHM MRI SURESCAN EMDR01 Tokammerpacemaker med SureScan -teknologi (OAE-DDDR) MR-betinget med MVP -modus, AT/AF Suite-diagnostikk og -behandlinger og Cardiac Compass -trender Implantasjonshåndbok 0123

Detaljer

ND X1 VR. Digital implanterbar enkammerdefibrillator (VVE-VVIR) Legehåndbok

ND X1 VR. Digital implanterbar enkammerdefibrillator (VVE-VVIR) Legehåndbok Digital implanterbar enkammerdefibrillator (VVE-VVIR) Legehåndbok 0123 2011 Legehåndbok En håndbok om bruk og programmering av NayaMed digital implanterbar enkammerdefibrillator (VVE-VVIR) Den følgende

Detaljer

MAXIMO II CRT-D D264TRM

MAXIMO II CRT-D D264TRM MAXIMO II CRT-D Digital implanterbar defibrillator med kardial resynkroniseringsbehandling (VVE-DDDR) ATP During Charging -funksjon, TherapyGuide -funksjon og Conexus trådløs telemetri Legehåndbok 0123

Detaljer

EVERA MRI XT VR SURESCAN DVMB2D4

EVERA MRI XT VR SURESCAN DVMB2D4 EVERA MRI XT VR SURESCAN DVMB2D4 Digital implanterbar enkammerdefibrillator med SureScan -teknologi (VVE-VVIR) MR-sikker under bestemte forhold med PhysioCurve -design, SmartShock -teknologi, OptiVol 2.0-væskestatusovervåking,

Detaljer

EVERA S DR DDBC3D4. Håndbok for enheten

EVERA S DR DDBC3D4. Håndbok for enheten EVERA S DR DDBC3D4 Digital, implanterbar tokammerdefibrillator (DDE-DDDR) PhysioCurve -design, SmartShock -teknologi, Complete Capture Management -diagnostikk (ACM, RVCM) Håndbok for enheten 0123 2012

Detaljer

MAXIMO II CRT-D D284TRK

MAXIMO II CRT-D D284TRK MAXIMO II CRT-D Digital implanterbar defibrillator med kardial resynkroniseringsbehandling (VVE-DDDR) ATP During Charging -funksjon, TherapyGuide -funksjon og Conexus trådløs telemetri Legehåndbok 2008

Detaljer

ENRHYTHM MRI SURESCAN EMDR01

ENRHYTHM MRI SURESCAN EMDR01 ENRHYTHM MRI Tokammerpacemaker med SureScan -teknologi (OAE-DDDR) MR-betinget med MVP -modus, AT/AF Suite-diagnostikk og -behandlinger og Cardiac Compass -trender Referansehåndbok 0123 2008 ENRHYTHM MRI

Detaljer

SECURA VR D234VRC. Legehåndbok

SECURA VR D234VRC. Legehåndbok SECURA VR Digital implanterbar enkammer-defibrillator (VVE-VVIR) Complete Capture Management -diagnostikk (RVCM), ATP During Charging -funksjon, OptiVol -væskeovervåking, TherapyGuide -funksjon og Conexus

Detaljer

RV Lead Integrity Alert

RV Lead Integrity Alert Oppdatering av programvare, modell 9995, til programmereren Tillegg til legehåndboken 0123 2008 Følgende er varemerker for Medtronic: CareAlert, Concerto, Consulta, Maximo, Medtronic, Medtronic CareAlert,

Detaljer

ADAPTA ADVDD01 Tokammerpacemaker (VDD)

ADAPTA ADVDD01 Tokammerpacemaker (VDD) ADAPTA ADVDD01 Tokammerpacemaker (VDD) Implantasjonshåndbok 2005 0123 Følgende er varemerker for Medtronic: Adapta, Capture Management, EnPulse, Intrinsic, Medtronic, Search AV Innhold 1 Beskrivelse 5

Detaljer

6996T. Tunneleringsverktøy. Teknisk håndbok

6996T. Tunneleringsverktøy. Teknisk håndbok 6996T Tunneleringsverktøy Teknisk håndbok Den følgende listen inneholder varemerker eller registrerte varemerker for Medtronic i USA og eventuelt i andre land. Alle andre varemerker tilhører sine respektive

Detaljer

RELIA RESR01 Enkammerpacemaker med frekvensrespons (AAIR/VVIR, AAI/ VVI)

RELIA RESR01 Enkammerpacemaker med frekvensrespons (AAIR/VVIR, AAI/ VVI) RELIA RESR01 Enkammerpacemaker med frekvensrespons (AAIR/VVIR, AAI/ VVI) Implantasjonshåndbok 2008 0123 Følgende er varemerker for Medtronic: Capture Management, Medtronic, Relia Innhold 1 Beskrivelse

Detaljer

REVEAL LINQ LNQ11. Innsettbar hjertemonitor MR-prosedyreinformasjon. Teknisk håndbok om MR

REVEAL LINQ LNQ11. Innsettbar hjertemonitor MR-prosedyreinformasjon. Teknisk håndbok om MR REVEAL LINQ LNQ11 Innsettbar hjertemonitor MR-prosedyreinformasjon Teknisk håndbok om MR 0123 2013 Den følgende listen inneholder varemerker eller registrerte varemerker for Medtronic i USA og eventuelt

Detaljer

SURESCAN. MR-informasjon for EnRhythm MRI SureScan EMDRO1 og SureScan -ledninger som er MR-sikre under bestemte forhold.

SURESCAN. MR-informasjon for EnRhythm MRI SureScan EMDRO1 og SureScan -ledninger som er MR-sikre under bestemte forhold. SURESCAN MR-informasjon for EnRhythm MRI SureScan EMDRO1 og SureScan -ledninger som er MR-sikre under bestemte forhold Teknisk håndbok 0123 2009 Den følgende listen inneholder varemerker eller registrerte

Detaljer

SENSIA SES01 Enkammerpacemaker (AAI/VVI)

SENSIA SES01 Enkammerpacemaker (AAI/VVI) SENSIA SES01 Enkammerpacemaker (AAI/VVI) Implantasjonshåndbok 2005 0123 Følgende er varemerker for Medtronic: Capture Management, Medtronic, Sensia Innhold 1 Beskrivelse 5 2 Indikasjoner 5 3 Kontraindikasjoner

Detaljer

MEDTRONIC CARELINK 2290 Analyzer for Medtronic- og Vitatron-enheter

MEDTRONIC CARELINK 2290 Analyzer for Medtronic- og Vitatron-enheter MEDTRONIC CARELINK 2290 Analyzer for Medtronic- og Vitatron-enheter 2290 Analyzer 0 Referansehåndbok 0 Veiledning for oppsett og bruk av Analyzer, modell 2290. Den følgende listen inneholder varemerker

Detaljer

RELIA REDR01 Tokammerpacemaker med frekvensrespons (DDDR)

RELIA REDR01 Tokammerpacemaker med frekvensrespons (DDDR) RELIA REDR01 Tokammerpacemaker med frekvensrespons (DDDR) Implantasjonshåndbok 2008 0123 Følgende er varemerker for Medtronic: Capture Management, Intrinsic, Medtronic, Relia, Search AV Innhold 1 Beskrivelse

Detaljer

6996SQ. Subkutan, unipolar ledning med viklet defibrillleringselektrode. Teknisk håndbok

6996SQ. Subkutan, unipolar ledning med viklet defibrillleringselektrode. Teknisk håndbok 6996SQ Subkutan, unipolar ledning med viklet defibrillleringselektrode Teknisk håndbok Den følgende listen inneholder varemerker eller registrerte varemerker for Medtronic i USA og eventuelt i andre land.

Detaljer

REVEAL DX 9528. Implanterbar hjertemonitor. Implantasjonshåndbok

REVEAL DX 9528. Implanterbar hjertemonitor. Implantasjonshåndbok REVEAL DX 9528 Implanterbar hjertemonitor Implantasjonshåndbok 0123 2007 Den følgende listen inneholder varemerker eller registrerte varemerker for Medtronic i USA og eventuelt i andre land. Alle andre

Detaljer

VIRTUOSO VR D164VWC. Implanterbar enkammerdefibrillator til ventrikulær behandling, med OptiVol -væskeovervåking og Conexus -telemetri (VVE-VVIR)

VIRTUOSO VR D164VWC. Implanterbar enkammerdefibrillator til ventrikulær behandling, med OptiVol -væskeovervåking og Conexus -telemetri (VVE-VVIR) VIRTUOSO VR D164VWC Implanterbar enkammerdefibrillator til ventrikulær behandling, med OptiVol -væskeovervåking og Conexus -telemetri (VVE-VVIR) Implantasjonshåndbok 0123 2006 Den følgende listen inneholder

Detaljer

Forholdsregler ved medisinske prosedyrer og EMI

Forholdsregler ved medisinske prosedyrer og EMI Forholdsregler ved medisinske prosedyrer og EMI for implanterbare elektroniske hjerteenheter som er MR-sikre under bestemte forhold Håndbok for helsepersonell 0123 Den følgende listen inneholder varemerker

Detaljer

MAXIMO DR 7278. Implanterbar tokammer-defibrillator (VVE-DDDR) Implantasjonshåndbok

MAXIMO DR 7278. Implanterbar tokammer-defibrillator (VVE-DDDR) Implantasjonshåndbok MAXIMO DR 7278 Implanterbar tokammer-defibrillator (VVE-DDDR) Implantasjonshåndbok 0123 2003 Følgende er varemerker for Medtronic: Active Can, Cardiac Compass, Flashback, Marker Channel, Maximo, Medtronic,

Detaljer

REVEAL XT 9529. Implanterbar hjertemonitor. Implantasjonshåndbok

REVEAL XT 9529. Implanterbar hjertemonitor. Implantasjonshåndbok REVEAL XT 9529 Implanterbar hjertemonitor Implantasjonshåndbok 0123 2007 Den følgende listen inneholder varemerker eller registrerte varemerker for Medtronic i USA og eventuelt i andre land. Alle andre

Detaljer

Temporær, ekstern tokammerpacemaker

Temporær, ekstern tokammerpacemaker 5392 Temporær, ekstern tokammerpacemaker Teknisk håndbok 0123 2013 Den følgende listen inneholder varemerker eller registrerte varemerker for Medtronic i USA og eventuelt i andre land. Alle andre varemerker

Detaljer

5071 Suturløs, unipolar, myokardial ledning med skrumekanisme

5071 Suturløs, unipolar, myokardial ledning med skrumekanisme 5071 Suturløs, unipolar, myokardial ledning med skrumekanisme Teknisk håndbok 0123 1992 5071 Følgende er varemerker for Medtronic: Medtronic 1 2 The instructionsuages forj uages forj. uch sy 50 Oeros oeurtouw

Detaljer

6721 Unipolare, epikardiale, ovale patchledninger for elektrokonvertering og defibrillering. Teknisk håndbok

6721 Unipolare, epikardiale, ovale patchledninger for elektrokonvertering og defibrillering. Teknisk håndbok 6721 Unipolare, epikardiale, ovale patchledninger for elektrokonvertering og defibrillering Teknisk håndbok 0123 1993 Den følgende listen inneholder varemerker eller registrerte varemerker for Medtronic

Detaljer

6416 Ledningssystem for temporær, transvenøs pacing

6416 Ledningssystem for temporær, transvenøs pacing 6416 Ledningssystem for temporær, transvenøs pacing Forsiktig! I henhold til amerikansk lovgivning kan dette utstyret kun selges til eller etter c forordning fra lege. 0123 2 Følgende er varemerker for

Detaljer

ATTAIN SELECT 6238TEL

ATTAIN SELECT 6238TEL ATTAIN SELECT 6238TEL Føringskatetersett for behandling i venstre hjertekammer Teknisk håndbok Forsiktig! I henhold til amerikansk c lovgivning kan dette utstyret kun selges til eller etter forordning

Detaljer

Temporær tokammerpacemaker

Temporær tokammerpacemaker 5388 Temporær tokammerpacemaker Teknisk håndbok Forsiktig! I henhold til amerikansk lovgivning kan dette utstyret bare selges av eller etter forordning av en lege. 0123 MODELL 5388 0 Teknisk håndbok 0

Detaljer

TRANSVENE 6937. TRANSVENE-SVC unipolar, endokardial ledning for plassering i vena cava superior. Teknisk håndbok

TRANSVENE 6937. TRANSVENE-SVC unipolar, endokardial ledning for plassering i vena cava superior. Teknisk håndbok TRANSVENE 6937 TRANSVENE-SVC unipolar, endokardial ledning for plassering i vena cava superior Teknisk håndbok 0123 1999 Følgende er varemerker eller registrerte varemerker for Medtronic i USA og kanskje

Detaljer

SPRINT FIDELIS 6930 Steroidavgivende, tripolar, ventrikulær ledning med tupp med mothaker og viklet defibrilleringselektrode for plassering i RV

SPRINT FIDELIS 6930 Steroidavgivende, tripolar, ventrikulær ledning med tupp med mothaker og viklet defibrilleringselektrode for plassering i RV SPRINT FIDELIS 6930 Steroidavgivende, tripolar, ventrikulær ledning med tupp med mothaker og viklet defibrilleringselektrode for plassering i RV Teknisk håndbok 2004 0123 Følgende er varemerker for Medtronic:

Detaljer

REVEAL LINQ LNQ11. Innsettbar hjertemonitor. Legehåndbok

REVEAL LINQ LNQ11. Innsettbar hjertemonitor. Legehåndbok Innsettbar hjertemonitor Legehåndbok 0123 2013 Den følgende listen inneholder varemerker eller registrerte varemerker for Medtronic i USA og eventuelt i andre land. Alle andre varemerker tilhører de respektive

Detaljer

REVEAL XT 9529. Implanterbar hjertemonitor. Legehåndbok

REVEAL XT 9529. Implanterbar hjertemonitor. Legehåndbok REVEAL XT 9529 Implanterbar hjertemonitor Legehåndbok 0123 2007 Den følgende listen inneholder varemerker eller registrerte varemerker for Medtronic i USA og eventuelt i andre land. Alle andre varemerker

Detaljer

CAPSURE SENSE MRI SURESCAN 4074

CAPSURE SENSE MRI SURESCAN 4074 CAPSURE SENSE MRI SURESCAN 4074 Steroidavgivende, bipolar, implanterbar, ventrikulær, transvenøs ledning med mothaker Teknisk håndbok 0123 2001 Den følgende listen inneholder varemerker eller registrerte

Detaljer

REVEAL DX 9528. Implanterbar hjertemonitor. Legehåndbok

REVEAL DX 9528. Implanterbar hjertemonitor. Legehåndbok REVEAL DX 9528 Implanterbar hjertemonitor Legehåndbok 0123 2007 Den følgende listen inneholder varemerker eller registrerte varemerker for Medtronic i USA og eventuelt i andre land. Alle andre varemerker

Detaljer

EVERA VR. Serie med digitale implanterbare enkammerdefibrillatorer. Referansehåndbok

EVERA VR. Serie med digitale implanterbare enkammerdefibrillatorer. Referansehåndbok erie med digitale implanterbare enkammerdefibrillatorer Referansehåndbok 0123 2012 Referansehåndbok En referansehåndbok for digitale implanterbare enkammerdefibrillatorer i Evera R-serien fra Medtronic.

Detaljer

ICD- behandling. Erik Gjertsen Sykehuset Buskerud Vestre Viken HF

ICD- behandling. Erik Gjertsen Sykehuset Buskerud Vestre Viken HF ICD- behandling Erik Gjertsen Sykehuset Buskerud Vestre Viken HF ICD Implantable cardioverter- defibrillator Hjertestarter De første implantasjonene skjedde på slufen av 70- tallet Elektrodene ble sydd

Detaljer

Temporær enkammerpacemaker (AAI/VVI)

Temporær enkammerpacemaker (AAI/VVI) 5348 Temporær enkammerpacemaker (AAI/VVI) Teknisk håndbok 0123 MEDTRONIC MODELL 5348 0 Teknisk håndbok 0 Temporær enkammerpacemaker Forklaring av symboler 0 Se i bruksanvisningen. Pasienttilkoblet del,

Detaljer

CAPSURE EPI 4968. Steroidavgivende, bipolar, epikardial ledning. Teknisk håndbok

CAPSURE EPI 4968. Steroidavgivende, bipolar, epikardial ledning. Teknisk håndbok CAPSURE EPI 4968 Steroidavgivende, bipolar, epikardial ledning Teknisk håndbok 0123 1993 Den følgende listen inneholder varemerker eller registrerte varemerker for Medtronic i USA og eventuelt i andre

Detaljer

REVEAL LINQ. Forholdsregler relatert til medisinske prosedyrer og EMI. Håndbok for helsepersonell

REVEAL LINQ. Forholdsregler relatert til medisinske prosedyrer og EMI. Håndbok for helsepersonell REVEAL LINQ Forholdsregler relatert til medisinske prosedyrer og EMI Håndbok for helsepersonell 0123 2013 Den følgende listen inneholder varemerker eller registrerte varemerker for Medtronic i USA og eventuelt

Detaljer

CAPSURE SENSE MRI SURESCAN 4574

CAPSURE SENSE MRI SURESCAN 4574 CAPSURE SENSE MRI SURESCAN 4574 Steroidavgivende, bipolar, implanterbar, atrial, transvenøs ledning med mothaker Teknisk håndbok 0123 2001 Den følgende listen inneholder varemerker eller registrerte varemerker

Detaljer

Lene R. L. Peersen. I sam.arb med Lill Veronica U. Mykjåland og Geir Tveit, representant fra AMK. Spes.spl. i kardiologi.

Lene R. L. Peersen. I sam.arb med Lill Veronica U. Mykjåland og Geir Tveit, representant fra AMK. Spes.spl. i kardiologi. Lene R. L. Peersen lene.peersen@sshf.no Spes.spl. i kardiologi I sam.arb med Lill Veronica U. Mykjåland og Geir Tveit, representant fra AMK ICD (implantable cardioverter defibrillator) En batteridrevet,

Detaljer

VIVA / BRAVA CRT-D. Serie med digitale implanterbare defibrillatorer med kardial resynkroniseringsbehandling. Referansehåndbok

VIVA / BRAVA CRT-D. Serie med digitale implanterbare defibrillatorer med kardial resynkroniseringsbehandling. Referansehåndbok I / BR CR-D erie med digitale implanterbare defibrillatorer med kardial resynkroniseringsbehandling Referansehåndbok 123 212 I / BR CR-D Referansehåndbok En referansehåndbok for digitale implanterbare

Detaljer

Styrbare Nav-X -RF-enheter DFU-0177 NY VERSJON 5

Styrbare Nav-X -RF-enheter DFU-0177 NY VERSJON 5 Styrbare Nav-X -RF-enheter DFU-0177 NY VERSJON 5 A. BESKRIVELSE Styrbare Nav-X -RF-enheter gir en monopolar kirurgisk effekt på målvev og styres med en pedal som er koblet til den elektrokirurgiske OPES-enheten

Detaljer

SPRINT QUATTRO 6944A. Teknisk håndbok

SPRINT QUATTRO 6944A. Teknisk håndbok SPRINT QUATTRO 6944A Steroidavgivende, kvadripolar, ventrikulær ledning med tupp med mothaker og viklede defibrilleringselektroder for plassering i RV/SVC Teknisk håndbok 0123 2012 Den følgende listen

Detaljer

Welch Allyn Connex -enheter Hurtigreferansekort. Norwegian

Welch Allyn Connex -enheter Hurtigreferansekort. Norwegian Welch Allyn Connex -enheter Hurtigreferansekort Norwegian 80019405 Welch Allyn Connex -enheter Hurtigreferansekort Strøm på / strømsparingsmodus for skjerm Plassert på huset til enheten Slår på monitoren

Detaljer

MEDTRONIC CARELINK MONITOR. MODELL 2490G/2490H/2490J Pasienthåndbok

MEDTRONIC CARELINK MONITOR. MODELL 2490G/2490H/2490J Pasienthåndbok MEDTRONIC CARELINK MONITOR MODELL 2490G/2490H/2490J Pasienthåndbok Den følgende listen inneholder varemerker eller registrerte varemerker for Medtronic i USA og eventuelt i andre land. Alle andre varemerker

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. Fjernkontroll BRC315D7

BRUKERVEILEDNING. Fjernkontroll BRC315D7 BRUKERVEILEDNING 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 Brukerveiledning TAKK FOR AT DU HAR KJØPT DENNE KONTROLLEN. LES BRUKER- VEILEDNINGEN GRUNDIG FØR DU BRUKER INSTALLASJONEN.

Detaljer

ATTAIN BIPOLAR OTW 4194

ATTAIN BIPOLAR OTW 4194 ATTAIN BIPOLAR OTW 4194 Steroidavgivende, transvenøs, bipolar "over the wire"-paceledning for stimulering av venstre ventrikkel ved plassering av en elektrode i en koronarvene Teknisk håndbok 0123 2003

Detaljer

SELECTSECURE 3830. Teknisk håndbok

SELECTSECURE 3830. Teknisk håndbok SELECTSECURE 3830 Steroidavgivende, bipolar, implanterbar, ikke-uttrekkbar, atrial/ventrikulær, transvenøs ledning med skrumekanisme, for innføring gjennom kateter Teknisk håndbok 0123 2003 Den følgende

Detaljer

CAPSURE SENSE 4574. Steroidavgivende, bipolar, implanterbar, atrial, transvenøs ledning med mothaker. Teknisk håndbok

CAPSURE SENSE 4574. Steroidavgivende, bipolar, implanterbar, atrial, transvenøs ledning med mothaker. Teknisk håndbok CAPSURE SENSE 4574 Steroidavgivende, bipolar, implanterbar, atrial, transvenøs ledning med mothaker Teknisk håndbok 0123 2001 Den følgende listen inneholder varemerker eller registrerte varemerker for

Detaljer

WOLFF-PARKINSON- WHITE SYNDROM UNDERVISNING HJERTESEKSJONEN LIS-LEGE FILIP GORSKI SYKEHUSET ØSTFOLD FREDRIKSTAD

WOLFF-PARKINSON- WHITE SYNDROM UNDERVISNING HJERTESEKSJONEN LIS-LEGE FILIP GORSKI SYKEHUSET ØSTFOLD FREDRIKSTAD WOLFF-PARKINSON- WHITE SYNDROM UNDERVISNING HJERTESEKSJONEN 20.01.15 LIS-LEGE FILIP GORSKI SYKEHUSET ØSTFOLD FREDRIKSTAD TILSTANDEN DEFINERES SOM TILSTEDEVÆRELSEN AV EN EKSTRA, UNORMAL ELEKTRISK VEI I

Detaljer

ATTAIN ABILITY STRAIGHT 4396

ATTAIN ABILITY STRAIGHT 4396 ATTAIN ABILITY STRAIGHT 4396 Steroidavgivende, transvenøs, "over-the-wire"-paceledning med to elektroder for pacing via koronarvene Teknisk håndbok 0123 2009 Den følgende listen inneholder varemerker eller

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

Nokia stereoheadset WH-700 9206935/1

Nokia stereoheadset WH-700 9206935/1 Nokia stereoheadset WH-700 7 9206935/1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia og Nokia Connecting People er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn som nevnes

Detaljer

SURESCAN. Steroidavgivende, bipolar, implanterbar, ventrikulær/atrial, transvenøs ledning med skrumekanisme. Teknisk håndbok

SURESCAN. Steroidavgivende, bipolar, implanterbar, ventrikulær/atrial, transvenøs ledning med skrumekanisme. Teknisk håndbok CAPSUREFIX MRI SURESCAN 5086MRI Steroidavgivende, bipolar, implanterbar, ventrikulær/atrial, transvenøs ledning med skrumekanisme Teknisk håndbok 2008 0123 Følgende er varemerker for Medtronic: CapSureFix,

Detaljer

CAPSURE SENSE 4073. Steroidavgivende, unipolar, implanterbar, ventrikulær, transvenøs ledning med mothaker. Teknisk håndbok

CAPSURE SENSE 4073. Steroidavgivende, unipolar, implanterbar, ventrikulær, transvenøs ledning med mothaker. Teknisk håndbok CAPSURE SENSE 4073 Steroidavgivende, unipolar, implanterbar, ventrikulær, transvenøs ledning med mothaker Teknisk håndbok 0123 2001 Den følgende listen inneholder varemerker eller registrerte varemerker

Detaljer

SPRINT QUATTRO SECURE MRI SURESCAN 6947M

SPRINT QUATTRO SECURE MRI SURESCAN 6947M SPRINT QUATTRO SECURE MRI SURESCAN 6947M Steroidavgivende, kvadripolar, ventrikulær ledning med skrumekanisme og viklede defibrilleringselektroder for plassering i RV/SVC, som er MR-sikker under bestemte

Detaljer

Kasuis3kk. ICD- behandling- et ny1 behandlings3lbud i Vestre Viken. Erik Gjertsen Drammen sykehus

Kasuis3kk. ICD- behandling- et ny1 behandlings3lbud i Vestre Viken. Erik Gjertsen Drammen sykehus ICD- behandling- et ny1 behandlings3lbud i Vestre Viken Erik Gjertsen Drammen sykehus Kasuis3kk Kvinne, f. 1963 Nedreveggs infarkt i 2007 PCI med to stenter i CX Senere, samme år:hjertestans Vellykket

Detaljer

SPRINT QUATTRO 6946M DXAC

SPRINT QUATTRO 6946M DXAC SPRINT QUATTRO 6946M DXAC Steroidavgivende, kvadripolar, ventrikulær ledning med deksametasonacetat, med tupp med mothaker og viklede defibrilleringselektroder for plassering i RV/SVC Teknisk håndbok 0123

Detaljer

ATTAIN ACCESS 6218A Innføringssystem for venstre hjertehalvdel

ATTAIN ACCESS 6218A Innføringssystem for venstre hjertehalvdel ATTAIN ACCESS 6218A Innføringssystem for venstre hjertehalvdel Teknisk håndbok Forsiktig! I henhold til c amerikansk lovgivning kan dette utstyret kun selges til eller etter forordning fra lege. 2002 0050

Detaljer

SPRINT QUATTRO SECURE S 6935 DXAC/DSP

SPRINT QUATTRO SECURE S 6935 DXAC/DSP SPRINT QUATTRO SECURE S 6935 DXAC/DSP Steroidavgivende (deksametasonacetat og deksametasonnatriumfosfat), tripolar, ventrikulær ledning med skrumekanisme og viklet defibrilleringselektrode for plassering

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA RX-4

Din bruksanvisning NOKIA RX-4 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA RX-4. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA RX-4 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

UNI-DEX BRUKSANVISNING

UNI-DEX BRUKSANVISNING UNI-DEX BRUKSANVISNING BESKRIVELSE AV ENHETEN Se illustrasjon 1 1.1 Svarknapp 1.2 Room off knapp 1.3 Bæresnor 1.4 Mikrofon 1.5 Ladeindikator 1.6 Ladekontakt 1.7 Ledning med 3,5mm jack plugg Les bruksanvisningen

Detaljer

Bruksanvisning Norsk. Alarm & Sensorplaster

Bruksanvisning Norsk. Alarm & Sensorplaster Bruksanvisning Norsk Alarm & Sensorplaster Bruksanvisning Larm & Sensorplaster Norsk version 2007 Redsense Medical AB Box 287 301 07 Halmstad www.redsensemedical.com RM-1-RM029 August 09 Innhold Advarsler

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

CRYSTALLINE ICL08B. Steroidavgivende, bipolar, implanterbar, ventrikulær, transvenøs ledning med mothaker. Teknisk håndbok

CRYSTALLINE ICL08B. Steroidavgivende, bipolar, implanterbar, ventrikulær, transvenøs ledning med mothaker. Teknisk håndbok CRYSTALLINE ICL08B Steroidavgivende, bipolar, implanterbar, ventrikulær, transvenøs ledning med mothaker Teknisk håndbok Innhold 1 Beskrivelse 3 2 Indikasjoner 3 3 Kontraindikasjoner 3 4 Advarsler og

Detaljer

ND X1 01. Teknisk håndbok

ND X1 01. Teknisk håndbok ND X1 01 Steroidavgivende, tripolar, ventrikulær, transvenøs ledning med skrumekanisme og viklet defibrilleringselektrode for plassering i RV (DF-1- og IS-1-kontakter) Teknisk håndbok 0123 2011 Den følgende

Detaljer

SOLOIST. Intrakardialt elektrodekateter. Teknisk håndbok. Caution: Federal Law (USA) restricts this device to sale by or on the order of a physician.

SOLOIST. Intrakardialt elektrodekateter. Teknisk håndbok. Caution: Federal Law (USA) restricts this device to sale by or on the order of a physician. SOLOIST Intrakardialt elektrodekateter Teknisk håndbok Caution: Federal Law (USA) restricts this device to sale by or on the order of a physician. 0123 Følgende er varemerker eller registrerte varemerker

Detaljer

ADVISA DR A5DR01. Legehåndbok

ADVISA DR A5DR01. Legehåndbok ADVISA DR Digital tokammerpacemaker (OAE-DDDR) MVP -modus med Complete Capture Management -diagnostikk (ACM, RVCM), AT/AF Suite-diagnostikk og -behandlinger, OptiVol -væskeovervåkingsfunksjon og TherapyGuide

Detaljer

ENRHYTHM P1501DR. Tokammer-pacemaker med frekvensrespons og RapidRead -telemetri (OAE-DDDR) Implantasjonshåndbok

ENRHYTHM P1501DR. Tokammer-pacemaker med frekvensrespons og RapidRead -telemetri (OAE-DDDR) Implantasjonshåndbok ENRHYTHM P1501DR Tokammer-pacemaker med frekvensrespons og RapidRead -telemetri (OAE-DDDR) Implantasjonshåndbok 0123 2004 Følgende er varemerker for Medtronic: Cardiac Compass, EnRhythm, Flashback, InCheck,

Detaljer

Innehållet i denna fil får endast användas för privat bruk. Kopiering eller annan användning kräver tillstånd från Svein Faerestrand, Haukeland

Innehållet i denna fil får endast användas för privat bruk. Kopiering eller annan användning kräver tillstånd från Svein Faerestrand, Haukeland Innehållet i denna fil får endast användas för privat bruk. Kopiering eller annan användning kräver tillstånd från Svein Faerestrand, Haukeland Universitetssjukhus, Bergen, Norge Oppfölgningsstrategier

Detaljer

VIRTUOSO DR D164AWG. Implantasjonshåndbok

VIRTUOSO DR D164AWG. Implantasjonshåndbok VIRTUOSO DR D164AWG Implanterbar tokammerdefibrillator til atrial og ventrikulær behandling, med OptiVol -væskeovervåking og Conexus -telemetri (DDE-DDDR) Implantasjonshåndbok 0123 2006 Den følgende listen

Detaljer

For drøftelse med legen til implantatbrukere

For drøftelse med legen til implantatbrukere For drøftelse med legen til implantatbrukere Det å ha et cochleaimplantat betyr at man må utvise ekstra forsiktighet ved enkelte medisinske behandlinger. Før medisinsk behandling skal informasjonen i dette

Detaljer

MEDTRONIC CARELINK -MONITOR. Modell 2490C Pasienthåndbok

MEDTRONIC CARELINK -MONITOR. Modell 2490C Pasienthåndbok MEDTRONIC CARELINK -MONITOR Modell 2490C Pasienthåndbok Den følgende listen inneholder varemerker eller registrerte varemerker for Medtronic i USA og eventuelt i andre land. Alle andre varemerker tilhører

Detaljer

CR System. Bruksanvisning 4400B NO

CR System. Bruksanvisning 4400B NO CR System Bruksanvisning 0413 Ingen del av dette dokumentet må gjengis, kopieres, tilpasses eller videreformidles i noen som helst form eller på noen som helst måte uten skriftlig tillatelse fra Agfa HealthCare

Detaljer

CARELINK EXPRESS MONITOR

CARELINK EXPRESS MONITOR CARELINK EXPRESS MONITOR Modell 2020B / 2020C Legehåndbok Den følgende listen inneholder varemerker eller registrerte varemerker for Medtronic i USA og eventuelt i andre land. Alle andre varemerker tilhører

Detaljer

RF CONDUCTR MC. Styrbart elektrofysiologikateter for intrakardial ablasjon. Forsiktig! I henhold til amerikansk

RF CONDUCTR MC. Styrbart elektrofysiologikateter for intrakardial ablasjon. Forsiktig! I henhold til amerikansk RF CONDUCTR MC Styrbart elektrofysiologikateter for intrakardial ablasjon Teknisk håndbok Forsiktig! I henhold til amerikansk / lovgivning kan denne enheten kun selges av eller etter forordning fra lege.

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR CHAdeMO- ADAPTER

BRUKERHÅNDBOK FOR CHAdeMO- ADAPTER BRUKERHÅNDBOK FOR CHAdeMO- ADAPTER KOMMUNIKASJONSBESTEMMELSER RADIO- OG TV-FORSTYRRELSER Utstyret som beskrives i denne håndboken, kan generere og utstråle radiofrekvensenergi. Hvis utstyret ikke installeres

Detaljer

Utkast til forskrift om håndtering av medisinsk utstyr

Utkast til forskrift om håndtering av medisinsk utstyr Utkast til forskrift om håndtering av medisinsk utstyr Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res xx.xx.201x med hjemmel i lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr 10, lov 2. juli

Detaljer

Nokia Radio Headset HS-2R Brukerhåndbok utgave

Nokia Radio Headset HS-2R Brukerhåndbok utgave Nokia Radio Headset HS-2R Brukerhåndbok 9355494 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-2R er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brukerhåndbok for Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brukerhåndbok for Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.1. utgave 2 Om den trådløse laderen Med Nokia trådløs ladeplate DT-900 kan du lade telefonen din eller andre kompatible enheter uten å måtte vikle

Detaljer

RF CONTACTR 8MM. Styrbart elektrodekateter for intrakardial ablasjon. Teknisk håndbok

RF CONTACTR 8MM. Styrbart elektrodekateter for intrakardial ablasjon. Teknisk håndbok RF CONTACTR 8MM Styrbart elektrodekateter for intrakardial ablasjon Teknisk håndbok 0123 Den følgende listen inneholder varemerker eller registrerte varemerker for Medtronic i USA og eventuelt i andre

Detaljer

Nokia stereohøyttalere MD-3

Nokia stereohøyttalere MD-3 Nokia stereohøyttalere MD-3 NORSK Stereohøyttalerne MD-3 gir lyd med høy kvalitet når du lytter til musikk eller hører på radio på den kompatible Nokia-telefonen eller -lydenheten. Høyttalerne har en 3,5

Detaljer

S9 Wireless Module. User Guide. Norsk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Norsk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Takk for at du valgte en S9 trådløs modul. Når S9 trådløs modul brukes sammen med ResMed S9-apparater i hjemmet, overfører den

Detaljer

CAPSURE SP NOVUS 5592

CAPSURE SP NOVUS 5592 CAPSURE SP NOVUS 5592 Steroidavgivende, bipolar, implanterbar, atrial, transvenøs ledning med mothaker Teknisk håndbok 0123 1997 Følgende er varemerker eller registrerte varemerker for Medtronic i USA

Detaljer

MyCareLink pasientmonitor

MyCareLink pasientmonitor MyCareLink pasientmonitor Modell 24950 Pasienthåndbok Caution: Federal Law (USA) restricts this device to sale by or on the order of a physician. Den følgende listen inneholder varemerker eller registrerte

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Del 1/2 GARO SR2 komfyrvakt v4.1.1 NOR SR2 Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Oppsett 4. Still inn alarmgrensen 5. Installering av vannlekkasjedetektoren (tilbehør) 6.

Detaljer

CAPSURE SP NOVUS 4592

CAPSURE SP NOVUS 4592 CAPSURE SP NOVUS 4592 Steroidavgivende, bipolar, implanterbar, atrial, transvenøs ledning med mothaker Teknisk håndbok 0123 1998 Følgende er varemerker eller registrerte varemerker for Medtronic i USA

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia trådløs ladestativ DT-910

Brukerhåndbok for Nokia trådløs ladestativ DT-910 Brukerhåndbok for Nokia trådløs ladestativ DT-910 1.1. utgave 2 Om den trådløse laderen Med Nokia trådløs ladestativ DT-910 kan du lade telefonen din trådløst. Legg telefonen på laderen, så begynner den

Detaljer

Montere HP TouchSmart på vegg. Brukerhåndbok

Montere HP TouchSmart på vegg. Brukerhåndbok Montere HP TouchSmart på vegg Brukerhåndbok De eneste garantiene for Hewlett-Packardprodukter og -tjenester er angitt i de uttrykte erklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ingenting i

Detaljer