ND X1 01. Teknisk håndbok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ND X1 01. Teknisk håndbok"

Transkript

1 ND X1 01 Steroidavgivende, tripolar, ventrikulær, transvenøs ledning med skrumekanisme og viklet defibrilleringselektrode for plassering i RV (DF-1- og IS-1-kontakter) Teknisk håndbok

2 Den følgende listen inneholder varemerker for NayaMed International Sàrl. Alle andre varemerker tilhører de respektive eierne. NayaMed

3 Innhold 1 Beskrivelse 3 2 Indikasjoner 3 3 Kontraindikasjoner 3 4 Advarsler og forholdsregler 4 5 Mulige bivirkninger 5 6 Implantasjonsprosedyre 6 7 Spesifikasjoner 10 8 Service 11 9 Forklaring av symboler på produktet og pakningen 11 1 Beskrivelse NayaMed ND X1 01, er en steroidavgivende, tripolar, ventrikulær ledning med skrumekanisme og viklet defibrilleringselektrode for plassering i høyre ventrikkel (RV). Ledningen er beregnet for pacing, sensing, elektrokonvertering og defibrillering. Ledningen har en tuppelektrode som kan trekkes ut/tilbake, silikonisolasjon med overlegg og parallelledere. Ledningens tre elektroder er tuppelektrode, ringelektrode og RV-elektrode. Ringog tuppelektrodene har et platinabelegg. I Figur 12 ser du en illustrasjon av ledningen. Tuppelektroden er koblet til den bipolare IS-1 1 BI-kontaktpinnen. Ringelektroden er koblet til den bipolare IS-1BI-kontaktringen. Den viklede RV-elektroden er koblet til RV DF-1 2 -delen (rødt bånd). RV-viklingene brukes til elektrokonvertering og defibrillering. Pacing og sensing skjer mellom spiral- og ringelektrodene. Tuppelektroden er laget av en platinert platinalegering som aktivt kan fikseres i endokardet. Tuppelektroden kan forlenges eller trekkes tilbake ved at du dreier på IS-1-kontaktpinnen med låseklemmen. Den bipolare IS-1-delen har en åpning som styleten føres gjennom. Du kan ikke føre en stylet gjennom DF-1-kontaktdelene. Steroidet deksametasonnatriumfosfat befinner seg på ledningstuppens overflate. Ledningstuppen har også en steroidavgivende ring med deksametasonacetat. Ledningstuppen inneholder maks 1,0 mg deksametason. Når ledningstuppen kommer i kontakt med kroppsvæsker, begynner den å avgi steroidet. Steroidet undertrykker den inflammatoriske responsen som antakelig forårsaker terskeløkninger som vanligvis oppstår med implanterte paceelektroder. 1.1 Pakningens innhold Ledningene og tilbehøret er sterilt når det leveres. Hver pakning inneholder følgende: 1 ledning med røntgentett forankringsmuffe 3, stylet og styletfører 2 låseklemmer 1 snittet forankringsmuffe 1 venehake 2 pinnehetter ekstra styleter produktdokumentasjon 1.2 Beskrivelse av tilbehør Kasser alt engangsutstyr i henhold til gjeldende miljøkrav. Forankringsmuffe En forankringsmuffe fester ledningen så den ikke flytter på seg, og beskytter ledningsisolasjonen og lederne som kan skades av stramme suturer. Låseklemme Låseklemmen brukes til å dreie kontaktpinnene. Pinnehette En pinnehette dekker og isolerer ubrukte kontaktpinner. Spaltet forankringsmuffe En spaltet forankringsmuffe brukes til å feste ekstra ledning i lommen på utstyret. Stylet En stylet gjør ledningen stivere og gir ekstra fleksibilitet når ledningen skal føres inn og plasseres på riktig sted. Hvert stylethåndtak er merket med diameter og tilsvarende ledningslengde. Styletfører En styletfører gjør det enklere å føre styleten inn i ledningen. Venehake En venehake gjør det enklere å føre ledningen inn i venen. 2 Indikasjoner Ledningen er for engangsbruk og kan ligge lenge i høyre ventrikkel. Ledningen brukes når det er indikasjoner på at implanterbare defibrillatorer (ICD-er) kan brukes. 3 Kontraindikasjoner Atrial bruk Ledningen er kontraindisert for bruk til deteksjon og behandling av atriearytmier. 1 IS-1 viser til den internasjonale kontaktstandarden (ISO ) som angir at pulsgeneratorer og ledninger som er produsert i samsvar med denne standarden, oppfyller alle krav til en bestemt mekanisk tilkobling. 2 DF-1 viser til en internasjonal kontaktstandard (ISO 11318) som angir at pulsgeneratorer og ledninger som er produsert i samsvar med denne standarden, oppfyller alle krav til en bestemt mekanisk tilkobling. 3 To røntgentette forankringsmuffer med ledning på 85 cm eller lengre, der det er tilgjengelig. 3

4 Ventrikulær bruk Ledningen er kontraindisert for ventrikulær bruk hos pasienter med trikuspidalklaffsykdom eller mekanisk trikuspidalklaff. Forbigående ventrikkeltakykardier Ledningen er kontraindisert for pasienter med forbigående ventrikkeltakykardier med reversible årsaker (medikamentforgiftning, elektrolyttubalanse, sepsis, hypoksi) eller andre faktorer (myokardinfarkt, elektrisk støt). Bruk av steroider Ledningen er kontraindisert for pasienter som kan ha en mulig kontraindikasjon for en enkeltdose på 1,0 mg deksametasonacetat og deksametasonnatriumfosfat. 4 Advarsler og forholdsregler Nettdrevet og batteridrevet utstyr En implantert ledning danner en direkte strømbane til myokardet. Under implantasjon og testing av ledningen må det bare brukes elektrisk utstyr på batteristrøm eller nettstrøm som er spesielt beregnet til dette formålet, for å beskytte mot flimmer som kan forårsakes av vekselstrøm. Utstyr som bruker nettstrøm, og som benyttes i nærheten av pasienten, må være tilstrekkelig jordet. Pinnene i ledningskontakten må isoleres fra eventuell lekkasjestrøm som kan forekomme ved bruk av nettdrevet utstyr. Diatermi Personer med metallimplantater som pacemakere, implanterbare defibrillatorer (ICD-er) og tilhørende ledninger bør ikke utsettes for diatermi. Interaksjonen mellom implantatet og diatermien kan forårsake vevskade, arytmi eller skade på enhetens komponenter. Dette kan føre til alvorlig personskade, manglende stimulering og/eller behov for å omprogrammere eller bytte enheten. Magnetisk resonanstomografi (MR) Pasienter med en implantert enhet må ikke gjennomgå MR-undersøkelser. MR kan indusere strøm i de implanterte ledningene, og dette kan føre til vevsskade og takykardier. Elektrofysiologisk testing Før implantasjon av ledningen anbefales det at pasienten gjennomgår en fullstendig evaluering av hjertet som kan inkludere elektrofysiologiske tester. I tillegg kan klinikeren gjennomføre elektrofysiologisk evaluering og testing av sikkerheten og effekten til den aktuelle pacingen, elektrokonverteringen eller defibrilleringen før og etter implantasjon av systemet. Engangsbruk Ledningen er kun for engangsbruk. Kontrollere den sterile pakningen Kontroller den sterile pakningen nøye før den åpnes. Kontakt NayaMed hvis forseglingen eller pakningen er skadet. Produktet må ikke oppbevares ved temperaturer over 40 C. Produktet må ikke brukes etter siste forbruksdag. Sterilisering Pakningens innhold ble sterilisert med etylenoksid før levering. Ledningen er kun for engangsbruk og skal ikke steriliseres på nytt. Bruk av steroider Det er ikke fastslått om advarslene, forholdsreglene eller komplikasjonene som vanligvis er forbundet med injiserbart deksametasonnatriumfosfat eller deksametasonacetat, også gjelder for bruken av denne meget områdespesifikke, kontrollerte steroidavgivende enheten. Graviditet Deksametasonacetat og deksametasonnatriumfosfat har vist seg å være teratogent hos mange arter når det blir gitt i doser som tilsvarer human dose. Det finnes ingen tilfredsstillende og kontrollerte studier for gravide kvinner. Deksametasonacetat og deksametasonnatriumfosfat bør bare brukes under graviditet hvis de mulige fordelene oppveier de mulige risikoene for fosteret. Studier i mus, rotter og kaniner har vist at adrenokortikoider øker insidensen av leppe- og ganespalte, morkakesvikt og spontan abort og kan gi intrauterin veksthemming. Ammende kvinner Kortikosteroider som administreres systemisk, går over i morsmelken og kan gi veksthemming, påvirke endogen produksjon av kortikosteroider eller forårsake andre uønskede virkninger hos det diende barnet. På grunn av de mulige alvorlige bivirkningene av kortikosteroider hos diende barn bør det vurderes hvor viktig ledningen og medikamentet er for moren, og om amming skal stoppes eller om det bør brukes en ikke-steroid ledning. Håndtere steriodtuppen Unngå å redusere den tilgjengelige steroidmengden før ledningen implanteres. Hvis den tilgjengelige steroidmengden reduseres kan det få uheldige bivirkninger på ytelsen ved lav terskel. Elektrodeoverflaten må ikke komme i kontakt med urene overflater. Elektroden må ikke tørkes av eller legges i væske, unntatt blod, når ledningen implanteres. Håndtere ledningen Ledningen må alltid håndteres forsiktig. Ledningen må ikke implanteres hvis den er ødelagt. Returner ledningen til NayaMed. Beskytt ledningen mot materialer som avgir partikler som lo og støv. Isolasjonsmaterialet til ledningen tiltrekker seg slike partikler. Håndter ledningen med sterile operasjonshansker som er skyllet i sterilt vann eller et tilsvarende stoff. Ledningen må ikke bøyes kraftig, knekkes eller strekkes. Bruk ikke kirurgiske instrumenter til å holde ledningen eller kontaktpinnene. Ledningen må ikke legges i mineralolje, silikonolje eller andre væsker, unntatt blod, når ledningen implanteres. Ikke bruk makt hvis ledningen møter motstand under innføringen. Når du fører inn ledningen ved hjelp av en ledningsintroducer med hemostaseventil, kan det være nødvendig med en introducer som er større enn anbefalt størrelse. For å unngå forvridning av den viklede elektroden bør du ikke trekke ut ledningen gjennom en hemostaseventil. Forleng og trekk tuppelektroden tilbake før ledningen implanteres. Du finner fullstendige instruksjoner under Avsnitt

5 Du må ikke dreie tuppelektroden når den er trukket helt ut eller tilbake. Antall dreininger som er nødvendig for å trekke tuppelektroden helt ut eller tilbake, varierer. I tillegg må du ikke gå over det anbefalte maksimale antallet dreininger for å trekke tuppelektroden ut eller tilbake. Hvis du går over det maksimale antallet, kan dette føre til brudd eller skade på den innvendige lederen eller tuppelektroden. Du finner mer informasjon om maksimalt antall dreininger i Avsnitt 7. Bruk gjennomlysning under implantasjonen for å kontrollere hvordan tuppelektroden trekkes ut og tilbake (Figur 7). Håndtere styleten Styleten må alltid håndteres forsiktig. Du må ikke bruke skarpe gjenstander til å lage en bue på den distale styletenden. Bruk ikke makt eller kirurgiske instrumenter når du fører styleten inn i ledningen. Unngå for stor bøy eller knekk på styleten. Bruk en ny stylet hvis det samler seg blod eller andre væsker på styleten. Blod eller andre væsker som har samlet seg, kan skade ledningen eller gjøre det vanskelig å føre styleten inn i ledningen. Nødvendig sykehusutstyr Sørg for å ha tilgjengelig utstyr for ekstern defibrillering mens ledningssystemet testes, under implantasjonsprosedyren, og i situasjoner hvor det kan oppstå arytmier enten tilfeldig eller kontrollert under postoperativ testing. Flere enheter Pacepulser, spesielt fra unipolare enheter, kan ha en uheldig effekt på enhetens senseegenskaper. Hvis en pasient trenger en separat stimuleringsenhet, enten permanent eller midlertidig, må du la det være stort nok mellomrom mellom ledningene til de separate systemene for å unngå forstyrrelser av senseegenskapene til enhetene. Tidligere implanterte pulsgeneratorer og defibrillatorer (ICD-er) må vanligvis eksplanteres. Permanent flytting eller fjerning av en ledning med skrumekanisme Vær svært forsiktig hvis en ledning må fjernes eller flyttes. Det kan være umulig å fjerne eller flytte transvenøse ledninger med skrumekanisme permanent på grunn av dannelse av fibrotisk vev i spiralmekanismen i ledningen. I de fleste kliniske situasjoner kan det være fordelaktig å la de ubrukte ledningene bli værende. Returner alle fjernede ledninger, ubrukte ledninger eller ledningsbiter til NayaMed for analyse. Merk! Hvis du ikke kan løsne tuppelektroden fra endokardet ved å dreie kontaktpinnen, kan det være mulig å trekke ut tuppelektroden ved å dreie ledningen mot klokken. Dette kan redusere risikoen for kardiovaskulær skade ved fjerning. Fjerning av ledningen kan føre til rift i endokardet, klaffen eller venen. Ledningskoblingene kan dele seg, slik at ledningstuppen og den uisolerte ledningen blir liggende i hjertet eller venen. Permanent flytting av en ledning kan påvirke ytelsen til steroidledningen. Sett hette på ubrukte ledninger slik at de ikke overfører elektriske signaler. Hvis noen av ledningene er kuttet, må du isolere ledningsendene og suturere ledningene til nærliggende vev. Ekstra forankringsmuffe Ledninger som er 85 cm eller lengre har 2 forankringsmuffer. Bruk begge forankringsmuffene for å sikre tilstrekkelig fiksering. Kontaktkompatibilitet Selv om ledningen overholder "International Connector Standard" IS-1 og DF-1, skal du ikke bruke ledningen sammen med annet utstyr enn et kommersielt tilgjengelig implanterbart system som den er testet og dokumentert sammen med, og som er funnet sikkert og effektivt. En slik kombinasjon kan blant annet føre til undersensing av hjerteaktivitet og utilstrekkelig behandling. Skader på kar og vev Vær forsiktig når ledningen plasseres. Unngå kjente infarktområder eller områder med tynne ventrikkelvegger for å redusere faren for perforering og disseksjon. 5 Mulige bivirkninger Mulige bivirkninger ved bruk av transvenøse ledninger, omfatter, men er ikke begrenset til, følgende pasienttilstander som kan oppstå når ledningen blir satt inn eller flyttet: luftemboli avstøtningsreaksjoner, inkludert lokal vevsreaksjon hjertedisseksjon perforasjon av hjerte eller vene hjertetamponade kronisk nerveskade død endokarditt erodering gjennom huden (er sett i sjeldne tilfeller med ledninger) kraftig blødning kraftig vekst av fibrøst vev ekstrusjon flimmer eller andre arytmier væskeansamling dannelse av hematomer/seromer eller cyster AV-blokk ruptur i hjerte- eller venevegg infeksjon brudd på ledningsisolasjon dannelse av keloid slitasje og brudd på ledningen brudd på ledningens leder eller elektrode migrering/dislokasjon av ledningen mortalitet på grunn av manglende evne til å gi behandling muskel- og/eller nervestimulering myokardskade myokardirritasjon sensing av myopotensialer perikardial effusjon perikardial gnidningslyd dårlig kontakt med utstyret, som kan føre til oversensing, undersensing eller manglende stimulering terskelforhøyelse tromboemboli tromboemboli 5

6 ledningsrelatert transvenøs trombose klaffe-/ventilskade (spesielt i sensitive hjerter) veneokklusjon 6 Implantasjonsprosedyre Figur 2. tuppelektroden er trukket helt ut, er omtrent 1 1/2 til 2 viklinger synlige. Legen er ansvarlig for at korrekte kirurgiske prosedyrer og sterile teknikker blir benyttet. Prosedyrene nedenfor er kun ment som generell informasjon. Implantasjonsteknikkerne kan variere etter legens preferanser og pasientens anatomi eller fysiske tilstand. Legen må vurdere informasjonen i disse instruksjonene i forhold til pasientens tilstand. 6.1 Åpne pakningen Slik åpner du den sterile pakningen og undersøke ledningen: 1. Åpne den sterile pakningen i det sterile feltet, og ta ut ledningen og tilbehøret. 2. Undersøk ledningen. Ledninger som er kortere enn 85 cm, bør ha 1 forankringsmuffe. Ledninger som er 85 cm eller lengre, bør ha 2 forankringsmuffer. 6.2 Kontrollere den mekaniske funksjonen til tuppelektroden Før implantering må du kontrollere den mekaniske funksjonen til tuppelektroden ved hjelp av følgende trinn: 1. Trykk sammen de to bena på låseklemmen etter at styleten er satt inn i ledningen, og fest det mest distale hullet på IS-1-kontaktpinnen (Figur 1). Merk! Styletføreren kan fjernes ved å trekke den forsiktig ut. Du setter inn en styletfører igjen ved å skyve den forsiktig på kontaktpinnen. Figur 1. Figur 3. Forsiktig! Unngå å bøye IS-1-kontaktdelen eller ledningen vesentlig når tuppelektroden er trukket helt ut (Figur 3). Hvis ledningen er bøyd foran eller bak stedet hvor ledningen deler seg når tuppelektroden trekkes ut eller tilbake, kan ledningen bli skadet. 2. Hold IS-1-kontaktdelen på ledningen med tommelen på den ene siden og 4 fingre på den andre siden. Hold ledningen og IS-1-kontaktdelen så rett som mulig. Kontroller at styleten er satt helt inn, og drei deretter låseklemmen med klokken til tuppelektroden er helt trukket helt ut (Figur 2). Når Forsiktig! Hvis du dreier kontaktpinnen for langt etter at tuppelektroden er trukket helt ut eller inn, kan ledningen bli skadet. Antallet dreininger som kreves for å trekke tuppelektroden ut eller tilbake, øker proporsjonalt med lengden på ledningen. Antallet bøyninger som er foretatt på styleten kan øke antallet dreininger som kreves for å forlenge eller trekke tuppelektroden tilbake. Tuppelektroden skal ikke dreies etter at den er trukket helt tilbake. Hvis tuppelektroden dreies for mange ganger, kan det føre til at det ikke er mulig lenger å trekke den ut. Bruk en ny ledning hvis det ikke er mulig å trekke tuppelektroden ut. 6

7 Ved forlenging av tuppelektroden kan det skje at tuppelektroden plutselig forlenges på grunn av at ledningen allerede er vridd. Det kan også være nødvendig med ytterligere dreininger for å oppnå forlenging. 3. Fjern låseklemmen fra kontaktpinnen og løsne den proksimale enden av ledningen. Vent flere sekunder for å løse ut vridning i ledningen. 4. Etter at restmomentet er fjernet, setter du låseklemmen på igjen og dreier den mot klokken til tuppelektroden trekkes tilbake i muffen. 6.3 Innføring av ledningen Forsiktig! Håndter ledningen forsiktig når den føres inn. Ledningen må ikke bøyes kraftig, knekkes eller strekkes. Bruk ikke kirurgiske instrumenter til å holde ledningen eller kontaktpinnene. Før inn ledningen ved hjelp av følgende teknikker: 1. Velg et sted for innføring av ledningen. Ledningen kan settes inn med venotomi via flere ulike årer, inkludert høyre eller venstre vena cephalica, vena subclavia eller vena jugularis interna eller vena jugularis eksterna. Bruk om mulig vena cephalica, slik at du unngår at ledningen skades ved det første ribben eller ved kragebenet. Forsiktig! Enkelte anatomiske avvik, for eksempel toraksapertursyndrom, kan også klemme på ledningen. Dette kan senere føre til brudd i ledningen. Ved tilnærming under kragebenet må du unngå teknikker som kan skade ledningen. Velg et så lateralt innføringssted som mulig for å unngå at ledningen klemmes mellom kragebenet og det første ribben (Figur 4). Figur 4. Figur 5. Du finner flere instruksjoner i den tekniske håndboken som følger med en perkutan ledningsintroducer. 3. Før ledningen inn i høyre atrium ved hjelp av en rett stylet for å lette passasjen gjennom venene. 6.4 Plassere ledningen Forsiktig! Håndter ledningen forsiktig når den plasseres. Ledningen må ikke bøyes kraftig, knekkes eller strekkes. Bruk ikke kirurgiske instrumenter til å holde ledningen eller kontaktpinnene. Slik plasserer du ledningen: 1. Etter at ledningstuppen er ført inn i atriet, fører du ledningen gjennom trikuspidalklaffen. Erstatt den rette styleten med en som er lett buet for å oppnå bedre kontroll når du styrer ledningen gjennom trikuspidalklaffen. Forsiktig! Du må ikke bruke skarpe gjenstander til å lage en bue på den distale styletenden. Du kan lage kurve på en stylet med et glatt, sterilt instrument (Figur 6). Figur Forslag til innføringssted Bruk ikke makt hvis ledningen møter betydelig motstand under innføringen. Ikke bruk teknikker som justering av pasientens stilling for å lette innføringen av ledningen. Hvis du møter motstand, anbefales det å bruke et alternativt venøst innføringssted. 2. Før den koniske enden på venehaken inn i venen og skyv forsiktig ledningstuppen under og inn i venen (Figur 5). Merk! Et perkutant ledningsintroducersett kan brukes til å lette innføringen. Hvis du bruker en introducer, bør diameteren være minst 3,0 mm (9 French) uten guidewire. Merk! Ledningens bøyelighet kan gjøre det vanskelig å føre ledningen gjennom trikuspidalklaffen eller chordae tendinae. Drei ledningen samtidig som du fører tuppen gjennom klaffen for å gjøre det enklere å føre ledningen gjennom. 2. Når ledningstuppen er inne i ventrikkelen, kan den buede styleten byttes ut med en rett stylet. Trekk styleten litt ut for å unngå å bruke for mye makt på tuppen når du finner den endelige elektrodeposisjonen. Unngå kjente infarktområder eller områder med tynne vegger for å redusere faren for perforering. 7

8 3. Riktig plassering av tuppelektroden er avgjørende for å oppnå stabil endokardial pacing. Plasseringen er vanligvis tilfredsstillende når ledningstuppen peker rett mot apeks, eller når den distale enden peker litt ned eller bøyer seg litt. Bruk gjennomlysning (lateral posisjon) for å kontrollere at tuppen ikke er i retrograd posisjon eller festet i sinus coronarius. Merk! Når tuppelektroden er trukket tilbake, kan den distale enden av ledningen brukes til å kartlegge et passende sted for fiksering av elektroden. Kartlegging kan redusere behovet for å fiksere og trekke ut tuppelektroden. 4. Når ledningen er i en egnet posisjon, trekker du tuppelektroden ut ved å følge fremgangsmåten under Avsnitt Feste tuppelektroden i endokardet Fest tuppelektroden ved hjelp av følgende teknikker: 1. Trykk sammen de to bena på låseklemmen og fest det mest distale hullet på IS-1-kontaktpinnen (Figur 1). 2. Trykk ledningstuppen mot endokardet ved å skyve styleten og ledningen forsiktig ved inngangsstedet på venen. 3. Drei låseklemmen med klokken til tuppelektroden er helt trukket ut. Forsiktig! Unngå å bøye IS-1-kontaktdelen eller ledningen vesentlig når du trekker tuppelektroden ut. Hvis ledningen er bøyd foran eller bak stedet hvor ledningen deler seg når tuppelektroden trekkes ut eller tilbake, kan ledningen bli skadet. Bruk gjennomlysning til å kontrollere at tuppelektroden er trukket ut. Det kan hende du må dreie C-buen for å se skikkelig. Figur 7 viser hvordan tuppelektroden ser ut når den er helt trukket helt ut og tilbake, samt hvordan den vises ved gjennomlysning. Du ser hele tuppelektroden når det ikke er noe mellomrom mellom indikatorstoppen (A) og indikatorringen (B). Figur 7. 1 Trukket helt tilbake 2 Trukket helt tilbake, vist ved gjennomlysning 3 Trukket helt ut 4 Trukket helt ut vist, ved gjennomlysning A B AB Forsiktig! Antall dreininger som er nødvendig for å trekke tuppelektroden helt ut eller tilbake, varierer. Tuppelektroden skal ikke dreies etter at det er kontrollert med gjennomlysning (som vist i Figur 7) at elektroden er trukket helt ut eller tilbake. Hvis tuppelektroden dreies for mange ganger under implantasjon eller etterfølgende reposisjonering, kan det føre til at det ikke er mulig lenger å trekke den ut. Bruk en ny ledning hvis det ikke er mulig å trekke tuppelektroden ut. Ikke gå over det anbefalte maksimale antallet dreininger for å trekke tuppelektroden ut eller tilbake. Hvis du går over det maksimale antallet, kan dette føre til brudd eller skade på den innvendige lederen eller tuppelektroden. Du finner mer informasjon i Avsnitt 7 om maksimalt antall dreininger. Lange implanteringsprosedyrer eller flere flyttinger kan føre til oppsamling av blod eller kroppsvæske på tuppelektrodemekanismen. Dette kan gi behov for et økt antall omdreininger for å forlenge eller trekke tilbake tuppelektroden. 4. Koble fra låseklemmen fra IS-1-kontaktpinnen, og løsne den proksimale enden av ledningen. Vent flere sekunder for å løse ut vridning i ledningen. 5. Gjør følgende for å sikre at tuppelektroden fikseres: Mens styleten er i posisjon, holder du ledningen etter kontakten og dreier ledningen forsiktig to ganger rundt med klokken. 6. Trekk styleten delvis tilbake. 7. Utfør elektriske målinger for å kontrollere at elektroden er tilfredsstillende plassert og fiksert. Se Avsnitt Kontroller at ledningen er fiksert. Trekk forsiktig i ledningen for å kontrollere motstanden. En tuppelektrode som er riktig fiksert, vil forbli i posisjon. Hvis tuppelektroden ikke er riktig fiksert, kan ledningstuppen løsne i høyre ventrikkel. 9. Hvis tuppelektroden må flyttes, setter du låseklemmen på igjen og dreier den mot klokken til elektroden er trukket tilbake. Bruk gjennomlysning for å kontrollere tilbaketrekkingen av tuppelektroden før du prøver å plassere den på nytt. 10. Etter endelig plassering må du sørge for at styleten og styletføreren har blitt fjernet helt. Når du fjerner styletføreren, må du holde et fast grep om ledningen rett nedenfor kontaktpinnen. Dermed unngår du at ledningen løsner. 11. Utfør de siste elektriske målingene. Se Avsnitt Utføre elektriske målinger og måle defibrilleringseffekten Forsiktig! Før du utfører elektriske målinger eller måler defibrilleringseffekten, må du flytte alt som inneholder ledende materialer, for eksempel mandrenger, bort fra elektrodene. Metallobjekter, for eksempel mandrenger, kan kortslutte ledningen og en aktiv, implanterbar enhet slik at strømmen går utenom hjertet og eventuelt skader den implanterbare enheten og ledningen. Bruk følgende fremgangsmåte for å utføre elektriske målinger: 1. Fest en operasjonskabel til ledningens kontaktpinne. Et spor i styletføreren gjør det mulig å koble til en operasjonskabel for å utføre elektriske målinger. 8

9 2. Bruk testutstyr, for eksempel en pacemakeranalysator, til å utføre de elektriske målingene. Dokumentasjonen som følger med testutstyret, inneholder informasjon om hvordan det skal brukes. Figur 8. Utfør defibrilleringsmålinger av ledningssystemet for å fastslå pålitelig defibrilleringseffekt. Tabell 1. Anbefalte målinger ved implantering (ved bruk av pacemakeranalysator) Nødvendige målinger Erobringsterskel (ved 0,5 ms pulsbredde) Midlertidig a ledningssystem Permanent b ledningssystem 1,0 V 3,0 V Paceimpedans Ω Ω Filtrert amplitude for R-bølge (ved sinusrytme) 5 mv 3 mv Stigetid 0,75 V/s 0,45 V/s a <30 dager etter implantering. b >30 dager etter implantering. Slik fester du ledningen med alle 3 sporene: Merk! Forankringsmuffene inneholder et røntgentett stoff som gjør det mulig å visualisere forankringsmuffen med vanlig røntgen, og som kan brukes i oppfølgingsundersøkelser. 1. Plasser den distale forankringsmuffen mot eller i nærheten av venen. 2. Fest forankringsmuffen til ledningen ved å knyte en hard sutur i hvert av de 3 sporene (Figur 9). Figur 9. Hvis innledende elektriske målinger avviker fra de anbefalte verdiene, kan det bli nødvendig å gjenta testeprosedyren 15 min etter endelig plassering. Innledende elektriske målinger kan avvike fra de anbefalte verdiene: Innledende impedansverdier kan overstige testutstyrets målekapasitet, noe som fører til en feilmelding. Verdiene kan variere avhengig av ledningstype, innstillingene til enheten som skal implanteres, hjertevevets tilstand og medikamenteffekt. Hvis de elektriske målingene ikke stabiliseres på akseptable nivåer, kan det hende du må flytte ledningen og gjenta testprosedyren. Advarsel! Hvis det implanterte ledningssystemet ikke terminerer en VF-episode, må du defibrillere pasienten med en ekstern defibrillator. Det bør gå minst 5 min mellom VF-induksjoner. Du finner mer informasjon om hvordan du utfører elektriske målinger i produktdokumentasjonen som følger med testutstyret. 6.7 Feste ledningen Forsiktig! Vær forsiktig når ledningen festes. Bruk kun ikke-absorberbare suturer til å feste ledningen. Fjern eller kutt ikke forankringsmuffen. Pass på at ledningstuppen ikke forskyves når du fester ledningen. Unngå å feste suturene så stramt at de skader venen, ledningen eller forankringsmuffen (Figur 8). Fest ikke en sutur direkte på ledningen (Figur 8). 3. Bruk minst én tilleggssutur i et av sporene for å feste forankringsmuffen og ledningen til fascien. 4. Det følger med en ekstra forankringsmuffe med ledninger som er 85 cm eller lengre. Ved implanteringer i abdomen bør ekstra ledning (for eksempel en løkke for å unngå stramming) plasseres proksimalt i forhold til den første forankringsmuffen. Deretter kan den andre forankringsmuffen sutureres lett til ledningen og fascien for å holde løkken på plass. Denne fremgangsmåten bidrar til å isolere innføringsstedet i venen mot press på den proksimale enden av ledningen. 5. En spaltet forankringsmuffe kan brukes til å feste ekstra ledning i lommen på utstyret. Først fester du forankringsmuffen til ledningen. Deretter peker du spalten mot fascien og fester forankringsmuffen til fascien med suturer. 6.8 Koble til ledningen Slik kobler du ledningen til en implanterbar enhet: 1. Kontroller at styleten og alt tilbehør har blitt fjernet helt. Når du fjerner tilbehøret, må du holde et fast grep om ledningen rett nedenfor kontaktpinnen. Dermed unngår du at ledningen løsner. 2. Før ledningskontaktene inn i kontaktblokken. Du finner mer informasjon om tilkobling av ledninger i produktdokumentasjonen som følger med enheten. 9

10 6.9 Plassere enheten og ledningen i lommen Forsiktig! Vær forsiktig når du plasserer enheten og ledningen i lommen. Kontroller at ledningene ikke ligger i spiss vinkel i forhold til enheten. Unngå å gripe ledningen eller enheten med kirurgiske instrumenter. Ledningen må ikke kveiles. Hvis ledningen kveiles, kan det oppstå vridninger som kan føre til at ledningen forskyves (Figur 10). Figur 10. Bruk følgende fremgangsmåte for å plassere enheten og ledningene i lommen: 1. Drei på enheten for å vikle overflødig ledning løst under enheten (Figur 11). Dermed unngår du uønsket vridning av ledningen. Figur Legg enheten og ledningene i lommen. 3. Før du lukker lommen, må du kontrollere at sensing, pacing, elektrokonvertering og defibrillering fungerer Evaluering etter implantasjonen Etter implantering skal EKG overvåkes helt til pasienten skrives ut. Hvis en ledning forskyver seg, skjer dette vanligvis i tiden rett etter operasjonen. For å fastslå riktig ledningsplassering anbefales røntgen og terskelmåling av pacing/sensing før utskriving fra sykehus, 3 måneder etter implantering og deretter hver 6. måned. 7 Spesifikasjoner Tabell 2. Spesifikasjoner (nominelle) Parameter ND X1 01 Serienummerprefiks Type Posisjon Fiksering Lengde NMN Tripolar Kontakter Unipolar: DF-1 Bipolar: Høyre ventrikkel Tuppelektrode som kan trekkes ut/tilbake cm IS-1 Materialer Ledere: MP35N-vikling MP35N-komposittkabler Isolasjon: Overlegg: Elektroder (pace, sense): RV-vikling: DF-1-pinne: IS-1-pinne og -ringer: Silikon, PTFE, ETFE Polyuretan Platinert platinalegering Tantal med platinabelegg Rustfritt stål Rustfritt stål Steroid Type: Deksametasonacetat og deksametasonnatriumfosfat Ledermotstand Mengde: Steroidbindemiddel: Pacing (unipolar): Pacing (bipolar): Spiralens lengde (trukket ut) Defibrillering: maksimalt 1,0 mg (kombinert) Silikon 29 Ω (65 cm) 32,3 Ω (65 cm) <1,2 Ω (65 cm) 1,8 mm Diametere Ledning: 2,8 mm Tupp: Spiral: Ledningsintroducer (anbefalt størrelse) uten guidewire: med guidewire: 2,8 mm 1,4 mm 3,0 mm (9,0 French) 3,7 mm (11,0 French) Tabell 3. Høyeste antall omdreininger for å trekke den spiralformede tuppelektroden ut eller tilbake Ledningens lengde 58 cm cm cm 22 Antall omdreininger Hvis en pasient dør, må alle implanterte ledninger og enheter eksplanteres og returneres til NayaMed sammen med en utfylt produktinformasjonsrapport. 10

11 Figur 12. Distale ledningskomponenter for ND X DF-1-kontakt (rødt bånd): kontaktpinnen er koblet til den viklede RV-elektroden 8 IS-1 BI-kontakt: kontaktpinnen er koblet til tuppelektroden, kontaktringen er koblet til ringelektroden 8 Service Du finner informasjon om NayaMed-service ved å gå til 9 Forklaring av symboler på produktet og pakningen Se på pakningen for å fastslå hvilke symboler som gjelder for dette produktet. Tabell 4. Forklaring av symboler på pakningsetiketten Symbol Forklaring Conformité Européenne (samsvar med europeisk standard). Dette symbolet betyr at enheten er fullstendig i samsvar med EU-direktiv AIMD 90/385/EØF. Skal ikke brukes hvis pakningen er skadet Skal ikke brukes flere ganger Øvre temperaturgrense Sterilisert med etylenoksid Se i bruksanvisningen Produksjonsdato 7 Produsent 1 Tuppelektrodens overflateområde: 5,7 mm 2 2 Ringelektrodens overflateområde: 25,2 mm 2 3 Viklet RV-elektrode, lengde: 57 mm, overflateområde: 614 mm 2, elektrisk skyggeområde: 506 mm 2 4 Forankringsmuffe: Ledninger som er 85 cm eller lengre, har to forankringsmuffer. 5 Tuppelektrode til ringelektrode, lengde: 8 mm 6 Tuppelektrode til viklet RV-elektrode, lengde: 12 mm 8 EC REP Siste forbruksdag Bestillingsnummer Autorisert representant i Det europeiske fellesskap 11

12 Tabell 4. Forklaring av symboler på pakningsetiketten (fortsettelse) Symbol Forklaring Serienummer Tabell 4. Forklaring av symboler på pakningsetiketten (fortsettelse) Symbol Forklaring Skrumekanisme som kan forlenges/forkortes Modellnummer Identifisering av radiofrekvens (RFID). ISO/IEC standard for luftgrensesnittprotokoll: 13,56 MHz transponderfrekvens Åpnes her Med mothaker Steroidavgivende Ledningsintroducer Ledningsintroducer med mandreng Pakningens innhold J-formet Produktdokumentasjon Tilbehør Indre diameter Ledning Transvenøs ventrikulær ledning Transvenøs atrial ledning Transvenøs ledning med en defibrilleringselektrode Transvenøs ledning med to defibrilleringselektroder Pacing Sensing Defibrillering 12

13

14 Produsent NayaMed International Sàrl EPFL Quartier de l Innovation Bâtiment E CH-1015 Lausanne Sveits Tlf Faks Tekniske håndbøker: NayaMed International Sàrl 2011 M946859A007A *M946859A007*

SPRINT QUATTRO SECURE S 6935 DXAC/DSP

SPRINT QUATTRO SECURE S 6935 DXAC/DSP SPRINT QUATTRO SECURE S 6935 DXAC/DSP Steroidavgivende (deksametasonacetat og deksametasonnatriumfosfat), tripolar, ventrikulær ledning med skrumekanisme og viklet defibrilleringselektrode for plassering

Detaljer

SPRINT FIDELIS 6930 Steroidavgivende, tripolar, ventrikulær ledning med tupp med mothaker og viklet defibrilleringselektrode for plassering i RV

SPRINT FIDELIS 6930 Steroidavgivende, tripolar, ventrikulær ledning med tupp med mothaker og viklet defibrilleringselektrode for plassering i RV SPRINT FIDELIS 6930 Steroidavgivende, tripolar, ventrikulær ledning med tupp med mothaker og viklet defibrilleringselektrode for plassering i RV Teknisk håndbok 2004 0123 Følgende er varemerker for Medtronic:

Detaljer

SPRINT QUATTRO 6944A. Teknisk håndbok

SPRINT QUATTRO 6944A. Teknisk håndbok SPRINT QUATTRO 6944A Steroidavgivende, kvadripolar, ventrikulær ledning med tupp med mothaker og viklede defibrilleringselektroder for plassering i RV/SVC Teknisk håndbok 0123 2012 Den følgende listen

Detaljer

TRANSVENE 6937. TRANSVENE-SVC unipolar, endokardial ledning for plassering i vena cava superior. Teknisk håndbok

TRANSVENE 6937. TRANSVENE-SVC unipolar, endokardial ledning for plassering i vena cava superior. Teknisk håndbok TRANSVENE 6937 TRANSVENE-SVC unipolar, endokardial ledning for plassering i vena cava superior Teknisk håndbok 0123 1999 Følgende er varemerker eller registrerte varemerker for Medtronic i USA og kanskje

Detaljer

SPRINT QUATTRO 6946M DXAC

SPRINT QUATTRO 6946M DXAC SPRINT QUATTRO 6946M DXAC Steroidavgivende, kvadripolar, ventrikulær ledning med deksametasonacetat, med tupp med mothaker og viklede defibrilleringselektroder for plassering i RV/SVC Teknisk håndbok 0123

Detaljer

6996SQ. Subkutan, unipolar ledning med viklet defibrillleringselektrode. Teknisk håndbok

6996SQ. Subkutan, unipolar ledning med viklet defibrillleringselektrode. Teknisk håndbok 6996SQ Subkutan, unipolar ledning med viklet defibrillleringselektrode Teknisk håndbok Den følgende listen inneholder varemerker eller registrerte varemerker for Medtronic i USA og eventuelt i andre land.

Detaljer

SPRINT QUATTRO SECURE MRI SURESCAN 6947M

SPRINT QUATTRO SECURE MRI SURESCAN 6947M SPRINT QUATTRO SECURE MRI SURESCAN 6947M Steroidavgivende, kvadripolar, ventrikulær ledning med skrumekanisme og viklede defibrilleringselektroder for plassering i RV/SVC, som er MR-sikker under bestemte

Detaljer

6416 Ledningssystem for temporær, transvenøs pacing

6416 Ledningssystem for temporær, transvenøs pacing 6416 Ledningssystem for temporær, transvenøs pacing Forsiktig! I henhold til amerikansk lovgivning kan dette utstyret kun selges til eller etter c forordning fra lege. 0123 2 Følgende er varemerker for

Detaljer

CRYSTALLINE ICL08B. Steroidavgivende, bipolar, implanterbar, ventrikulær, transvenøs ledning med mothaker. Teknisk håndbok

CRYSTALLINE ICL08B. Steroidavgivende, bipolar, implanterbar, ventrikulær, transvenøs ledning med mothaker. Teknisk håndbok CRYSTALLINE ICL08B Steroidavgivende, bipolar, implanterbar, ventrikulær, transvenøs ledning med mothaker Teknisk håndbok Innhold 1 Beskrivelse 3 2 Indikasjoner 3 3 Kontraindikasjoner 3 4 Advarsler og

Detaljer

CRYSTALLINE ACTFIX ICF09B. Teknisk håndbok

CRYSTALLINE ACTFIX ICF09B. Teknisk håndbok CRYSTALLINE ACTFIX ICF09B Teknisk håndbok Innhold 1 Beskrivelse av ledningen 3 2 Indikasjoner 3 3 Kontraindikasjoner 3 4 Advarsler og forholdsregler 3 5 Mulige bivirkninger 5 6 Bruksanvisning 5 7 Detaljert

Detaljer

ATTAIN BIPOLAR OTW 4194

ATTAIN BIPOLAR OTW 4194 ATTAIN BIPOLAR OTW 4194 Steroidavgivende, transvenøs, bipolar "over the wire"-paceledning for stimulering av venstre ventrikkel ved plassering av en elektrode i en koronarvene Teknisk håndbok 0123 2003

Detaljer

SURESCAN. Steroidavgivende, bipolar, implanterbar, ventrikulær/atrial, transvenøs ledning med skrumekanisme. Teknisk håndbok

SURESCAN. Steroidavgivende, bipolar, implanterbar, ventrikulær/atrial, transvenøs ledning med skrumekanisme. Teknisk håndbok CAPSUREFIX MRI SURESCAN 5086MRI Steroidavgivende, bipolar, implanterbar, ventrikulær/atrial, transvenøs ledning med skrumekanisme Teknisk håndbok 2008 0123 Følgende er varemerker for Medtronic: CapSureFix,

Detaljer

CAPSUREFIX 5568 DXAC/DSP

CAPSUREFIX 5568 DXAC/DSP CAPSUREFIX 5568 DXAC/DSP Steroidavgivende (deksametasonacetat og deksametasonnatriumfosfat), bipolar, implanterbar, atrial, transvenøs ledning med skrumekanisme Teknisk håndbok 0123 1996 Følgende er varemerker

Detaljer

CAPSURE SENSE MRI SURESCAN 4074

CAPSURE SENSE MRI SURESCAN 4074 CAPSURE SENSE MRI SURESCAN 4074 Steroidavgivende, bipolar, implanterbar, ventrikulær, transvenøs ledning med mothaker Teknisk håndbok 0123 2001 Den følgende listen inneholder varemerker eller registrerte

Detaljer

ATTAIN STARFIX 4195. Teknisk håndbok

ATTAIN STARFIX 4195. Teknisk håndbok ATTAIN STARFIX 4195 Steroidavgivende, transvenøs, unipolar over-the-wire paceledning med ekspansjonshaker for stimulering av venstre ventrikkel ved plassering av en elektrode i en koronarvene Teknisk håndbok

Detaljer

SELECTSECURE 3830. Teknisk håndbok

SELECTSECURE 3830. Teknisk håndbok SELECTSECURE 3830 Steroidavgivende, bipolar, implanterbar, ikke-uttrekkbar, atrial/ventrikulær, transvenøs ledning med skrumekanisme, for innføring gjennom kateter Teknisk håndbok 0123 2003 Den følgende

Detaljer

CAPSURE SP NOVUS 5592

CAPSURE SP NOVUS 5592 CAPSURE SP NOVUS 5592 Steroidavgivende, bipolar, implanterbar, atrial, transvenøs ledning med mothaker Teknisk håndbok 0123 1997 Følgende er varemerker eller registrerte varemerker for Medtronic i USA

Detaljer

CAPSURE SP NOVUS 4592

CAPSURE SP NOVUS 4592 CAPSURE SP NOVUS 4592 Steroidavgivende, bipolar, implanterbar, atrial, transvenøs ledning med mothaker Teknisk håndbok 0123 1998 Følgende er varemerker eller registrerte varemerker for Medtronic i USA

Detaljer

6721 Unipolare, epikardiale, ovale patchledninger for elektrokonvertering og defibrillering. Teknisk håndbok

6721 Unipolare, epikardiale, ovale patchledninger for elektrokonvertering og defibrillering. Teknisk håndbok 6721 Unipolare, epikardiale, ovale patchledninger for elektrokonvertering og defibrillering Teknisk håndbok 0123 1993 Den følgende listen inneholder varemerker eller registrerte varemerker for Medtronic

Detaljer

ATTAIN ABILITY STRAIGHT 4396

ATTAIN ABILITY STRAIGHT 4396 ATTAIN ABILITY STRAIGHT 4396 Steroidavgivende, transvenøs, "over-the-wire"-paceledning med to elektroder for pacing via koronarvene Teknisk håndbok 0123 2009 Den følgende listen inneholder varemerker eller

Detaljer

CAPSURE SENSE MRI SURESCAN 4574

CAPSURE SENSE MRI SURESCAN 4574 CAPSURE SENSE MRI SURESCAN 4574 Steroidavgivende, bipolar, implanterbar, atrial, transvenøs ledning med mothaker Teknisk håndbok 0123 2001 Den følgende listen inneholder varemerker eller registrerte varemerker

Detaljer

5071 Suturløs, unipolar, myokardial ledning med skrumekanisme

5071 Suturløs, unipolar, myokardial ledning med skrumekanisme 5071 Suturløs, unipolar, myokardial ledning med skrumekanisme Teknisk håndbok 0123 1992 5071 Følgende er varemerker for Medtronic: Medtronic 1 2 The instructionsuages forj uages forj. uch sy 50 Oeros oeurtouw

Detaljer

CAPSURE SENSE 4073. Steroidavgivende, unipolar, implanterbar, ventrikulær, transvenøs ledning med mothaker. Teknisk håndbok

CAPSURE SENSE 4073. Steroidavgivende, unipolar, implanterbar, ventrikulær, transvenøs ledning med mothaker. Teknisk håndbok CAPSURE SENSE 4073 Steroidavgivende, unipolar, implanterbar, ventrikulær, transvenøs ledning med mothaker Teknisk håndbok 0123 2001 Den følgende listen inneholder varemerker eller registrerte varemerker

Detaljer

CAPSURE SENSE 4574. Steroidavgivende, bipolar, implanterbar, atrial, transvenøs ledning med mothaker. Teknisk håndbok

CAPSURE SENSE 4574. Steroidavgivende, bipolar, implanterbar, atrial, transvenøs ledning med mothaker. Teknisk håndbok CAPSURE SENSE 4574 Steroidavgivende, bipolar, implanterbar, atrial, transvenøs ledning med mothaker Teknisk håndbok 0123 2001 Den følgende listen inneholder varemerker eller registrerte varemerker for

Detaljer

ATTAIN SELECT 6238TEL

ATTAIN SELECT 6238TEL ATTAIN SELECT 6238TEL Føringskatetersett for behandling i venstre hjertekammer Teknisk håndbok Forsiktig! I henhold til amerikansk c lovgivning kan dette utstyret kun selges til eller etter forordning

Detaljer

CAPSURE EPI 4968. Steroidavgivende, bipolar, epikardial ledning. Teknisk håndbok

CAPSURE EPI 4968. Steroidavgivende, bipolar, epikardial ledning. Teknisk håndbok CAPSURE EPI 4968 Steroidavgivende, bipolar, epikardial ledning Teknisk håndbok 0123 1993 Den følgende listen inneholder varemerker eller registrerte varemerker for Medtronic i USA og eventuelt i andre

Detaljer

6996T. Tunneleringsverktøy. Teknisk håndbok

6996T. Tunneleringsverktøy. Teknisk håndbok 6996T Tunneleringsverktøy Teknisk håndbok Den følgende listen inneholder varemerker eller registrerte varemerker for Medtronic i USA og eventuelt i andre land. Alle andre varemerker tilhører sine respektive

Detaljer

ATTAIN ACCESS 6218A Innføringssystem for venstre hjertehalvdel

ATTAIN ACCESS 6218A Innføringssystem for venstre hjertehalvdel ATTAIN ACCESS 6218A Innføringssystem for venstre hjertehalvdel Teknisk håndbok Forsiktig! I henhold til c amerikansk lovgivning kan dette utstyret kun selges til eller etter forordning fra lege. 2002 0050

Detaljer

SOLOIST. Intrakardialt elektrodekateter. Teknisk håndbok. Caution: Federal Law (USA) restricts this device to sale by or on the order of a physician.

SOLOIST. Intrakardialt elektrodekateter. Teknisk håndbok. Caution: Federal Law (USA) restricts this device to sale by or on the order of a physician. SOLOIST Intrakardialt elektrodekateter Teknisk håndbok Caution: Federal Law (USA) restricts this device to sale by or on the order of a physician. 0123 Følgende er varemerker eller registrerte varemerker

Detaljer

Styrbare Nav-X -RF-enheter DFU-0177 NY VERSJON 5

Styrbare Nav-X -RF-enheter DFU-0177 NY VERSJON 5 Styrbare Nav-X -RF-enheter DFU-0177 NY VERSJON 5 A. BESKRIVELSE Styrbare Nav-X -RF-enheter gir en monopolar kirurgisk effekt på målvev og styres med en pedal som er koblet til den elektrokirurgiske OPES-enheten

Detaljer

RF CONDUCTR MC. Styrbart elektrofysiologikateter for intrakardial ablasjon. Forsiktig! I henhold til amerikansk

RF CONDUCTR MC. Styrbart elektrofysiologikateter for intrakardial ablasjon. Forsiktig! I henhold til amerikansk RF CONDUCTR MC Styrbart elektrofysiologikateter for intrakardial ablasjon Teknisk håndbok Forsiktig! I henhold til amerikansk / lovgivning kan denne enheten kun selges av eller etter forordning fra lege.

Detaljer

ND X1 VR. Digital implanterbar enkammerdefibrillator (VVE-VVIR) Legehåndbok

ND X1 VR. Digital implanterbar enkammerdefibrillator (VVE-VVIR) Legehåndbok Digital implanterbar enkammerdefibrillator (VVE-VVIR) Legehåndbok 0123 2011 Legehåndbok En håndbok om bruk og programmering av NayaMed digital implanterbar enkammerdefibrillator (VVE-VVIR) Den følgende

Detaljer

RF CONTACTR 8MM. Styrbart elektrodekateter for intrakardial ablasjon. Teknisk håndbok

RF CONTACTR 8MM. Styrbart elektrodekateter for intrakardial ablasjon. Teknisk håndbok RF CONTACTR 8MM Styrbart elektrodekateter for intrakardial ablasjon Teknisk håndbok 0123 Den følgende listen inneholder varemerker eller registrerte varemerker for Medtronic i USA og eventuelt i andre

Detaljer

VIRTUOSO VR D164VWC. Implanterbar enkammerdefibrillator til ventrikulær behandling, med OptiVol -væskeovervåking og Conexus -telemetri (VVE-VVIR)

VIRTUOSO VR D164VWC. Implanterbar enkammerdefibrillator til ventrikulær behandling, med OptiVol -væskeovervåking og Conexus -telemetri (VVE-VVIR) VIRTUOSO VR D164VWC Implanterbar enkammerdefibrillator til ventrikulær behandling, med OptiVol -væskeovervåking og Conexus -telemetri (VVE-VVIR) Implantasjonshåndbok 0123 2006 Den følgende listen inneholder

Detaljer

CARDIA VR D384VRG. Digital implanterbar enkammerdefibrillator (VVE-VVIR) ATP During Charging -funksjon og Wavelet. Legehåndbok

CARDIA VR D384VRG. Digital implanterbar enkammerdefibrillator (VVE-VVIR) ATP During Charging -funksjon og Wavelet. Legehåndbok Digital implanterbar enkammerdefibrillator (VVE-VVIR) ATP During Charging -funksjon og Wavelet Legehåndbok 0123 2011 Legehåndbok En håndbok om bruk og programmering av Cardia VR digital implanterbar enkammer-defibrillator,

Detaljer

SENSIA SES01 Enkammerpacemaker (AAI/VVI)

SENSIA SES01 Enkammerpacemaker (AAI/VVI) SENSIA SES01 Enkammerpacemaker (AAI/VVI) Implantasjonshåndbok 2005 0123 Følgende er varemerker for Medtronic: Capture Management, Medtronic, Sensia Innhold 1 Beskrivelse 5 2 Indikasjoner 5 3 Kontraindikasjoner

Detaljer

Register your product and get support at HP8697. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8697. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8697 Brukerhåndbok o n a m b l k c d j e Salon i f g h p q 24 r 3 4 7~10 sec. 7~10 5 7~10 sec. 6 sec. 7 7~10 sec. Norsk Gratulerer med

Detaljer

RF CONDUCTR 4/5 MM Styrbart elektrodekateter for intrakardial ablasjon

RF CONDUCTR 4/5 MM Styrbart elektrodekateter for intrakardial ablasjon RF CONDUCTR 4/5 MM Styrbart elektrodekateter for intrakardial ablasjon Teknisk håndbok Caution: Federal Law (USA) restricts this device to sale by or on the order of a physician. 4 mm CONDUCTR 0786022

Detaljer

EVERA MRI XT VR SURESCAN DVMB2D4

EVERA MRI XT VR SURESCAN DVMB2D4 EVERA MRI XT VR SURESCAN DVMB2D4 Digital implanterbar enkammerdefibrillator med SureScan -teknologi (VVE-VVIR) MR-sikker under bestemte forhold med PhysioCurve -design, SmartShock -teknologi, OptiVol 2.0-væskestatusovervåking,

Detaljer

Arthrex-plater DFU-0192 NY VERSJON 5

Arthrex-plater DFU-0192 NY VERSJON 5 Arthrex-plater DFU-0192 NY VERSJON 5 A. UTSTYRSBESKRIVELSE Platene er tilgjengelige i ulike former, størrelser og retninger (f.eks. venstre og høyre). Platene har spesifikke hullstørrelser for å gi fikseringsmuligheter.

Detaljer

RF MARINR UNIPOLAR. Styrbart elektrodekateter for intrakardial mapping og ablasjon. Teknisk håndbok

RF MARINR UNIPOLAR. Styrbart elektrodekateter for intrakardial mapping og ablasjon. Teknisk håndbok RF MARINR UNIPOLAR Styrbart elektrodekateter for intrakardial mapping og ablasjon Teknisk håndbok Caution: Federal Law (USA) restricts this device to sale by or on the order of a physician. 0123 Den følgende

Detaljer

REVEAL LINQ LNQ11. Innsettbar hjertemonitor MR-prosedyreinformasjon. Teknisk håndbok om MR

REVEAL LINQ LNQ11. Innsettbar hjertemonitor MR-prosedyreinformasjon. Teknisk håndbok om MR REVEAL LINQ LNQ11 Innsettbar hjertemonitor MR-prosedyreinformasjon Teknisk håndbok om MR 0123 2013 Den følgende listen inneholder varemerker eller registrerte varemerker for Medtronic i USA og eventuelt

Detaljer

MAXIMO II CRT-D D284TRK

MAXIMO II CRT-D D284TRK MAXIMO II CRT-D Digital implanterbar defibrillator med kardial resynkroniseringsbehandling (VVE-DDDR) ATP During Charging -funksjon, TherapyGuide -funksjon og Conexus trådløs telemetri Legehåndbok 2008

Detaljer

WOLFF-PARKINSON- WHITE SYNDROM UNDERVISNING HJERTESEKSJONEN LIS-LEGE FILIP GORSKI SYKEHUSET ØSTFOLD FREDRIKSTAD

WOLFF-PARKINSON- WHITE SYNDROM UNDERVISNING HJERTESEKSJONEN LIS-LEGE FILIP GORSKI SYKEHUSET ØSTFOLD FREDRIKSTAD WOLFF-PARKINSON- WHITE SYNDROM UNDERVISNING HJERTESEKSJONEN 20.01.15 LIS-LEGE FILIP GORSKI SYKEHUSET ØSTFOLD FREDRIKSTAD TILSTANDEN DEFINERES SOM TILSTEDEVÆRELSEN AV EN EKSTRA, UNORMAL ELEKTRISK VEI I

Detaljer

3M Precise og 3M Precise Vista Kirurgisk hudstifter

3M Precise og 3M Precise Vista Kirurgisk hudstifter 3M Precise og 3M Precise Vista Kirurgisk hudstifter Helse 3M TM Smittevern 3M Precise kirurgisk hudstifter Raskt og enkelt Klar til bruk sterilt og individuelt pakket Gir plass til hevelse - stiftene settes

Detaljer

NuSeal 100 Kirurgisk forseglingsmiddel

NuSeal 100 Kirurgisk forseglingsmiddel NuSeal 100 Kirurgisk forseglingsmiddel NUS001 Bruksanvisning HyperBranch Medical Technology, Inc. 801-4 Capitola Drive Durham, NC 27713 USA 0344 MedPass International Limited Windsor House Barnwood Gloucester

Detaljer

SECURA VR D234VRC. Legehåndbok

SECURA VR D234VRC. Legehåndbok SECURA VR Digital implanterbar enkammer-defibrillator (VVE-VVIR) Complete Capture Management -diagnostikk (RVCM), ATP During Charging -funksjon, OptiVol -væskeovervåking, TherapyGuide -funksjon og Conexus

Detaljer

Nokia sykkelladersett. 3.0. utgave

Nokia sykkelladersett. 3.0. utgave Nokia sykkelladersett 2 3 6 1 4 5 8 7 9 10 11 3.0. utgave 12 13 15 14 16 17 18 20 19 21 22 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Innledning Med Nokia sykkelladersett kan du lade batteriet i en kompatibel

Detaljer

Temporær enkammerpacemaker (AAI/VVI)

Temporær enkammerpacemaker (AAI/VVI) 5348 Temporær enkammerpacemaker (AAI/VVI) Teknisk håndbok 0123 MEDTRONIC MODELL 5348 0 Teknisk håndbok 0 Temporær enkammerpacemaker Forklaring av symboler 0 Se i bruksanvisningen. Pasienttilkoblet del,

Detaljer

ICD- behandling. Erik Gjertsen Sykehuset Buskerud Vestre Viken HF

ICD- behandling. Erik Gjertsen Sykehuset Buskerud Vestre Viken HF ICD- behandling Erik Gjertsen Sykehuset Buskerud Vestre Viken HF ICD Implantable cardioverter- defibrillator Hjertestarter De første implantasjonene skjedde på slufen av 70- tallet Elektrodene ble sydd

Detaljer

EVERA S DR DDBC3D4. Håndbok for enheten

EVERA S DR DDBC3D4. Håndbok for enheten EVERA S DR DDBC3D4 Digital, implanterbar tokammerdefibrillator (DDE-DDDR) PhysioCurve -design, SmartShock -teknologi, Complete Capture Management -diagnostikk (ACM, RVCM) Håndbok for enheten 0123 2012

Detaljer

Styler. Register your product and get support at HP4680/00. Brukerhåndbok

Styler.  Register your product and get support at HP4680/00. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Styler HP4680/00 NO Brukerhåndbok d g e f h c b a j k l m n i o p r q s Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil

Detaljer

PROTECTA CRT-D D364TRM

PROTECTA CRT-D D364TRM PROTECTA CRT-D Digital implanterbar defibrillator med kardial resynkroniseringsbehandling (DDE-DDDR) SmartShock -teknologi (diskriminering av RV-ledningsstøy, alarm for RV-ledningsintegritet, TWave-diskriminering,

Detaljer

ADVISA DR MRI SURESCAN A3DR01, ADVISA SR MRI SURESCAN A3SR01

ADVISA DR MRI SURESCAN A3DR01, ADVISA SR MRI SURESCAN A3SR01 ADVISA DR MRI SURESCAN A3DR01, ADVISA SR MRI Digital tokammerpacemaker med SureScan -teknologi (OOA-DDDR), som er MR-sikker under bestemte forhold Digital enkammerpacemaker med SureScan-teknologi (VVIR),

Detaljer

SECURA DR D214DRM. Legehåndbok

SECURA DR D214DRM. Legehåndbok SECURA DR Digital, implanterbar tokammer-defibrillator (DDE-DDDR) Complete Capture Management -diagnostikk (ACM, RVCM), ATP During Charging -funksjon, MVP -modus, OptiVol -væskeovervåking, TherapyGuide

Detaljer

PROTECTA XT VR D354VRM

PROTECTA XT VR D354VRM PROTECTA XT VR Digital implanterbar enkammer-defibrillator (VVE-VVIR) SmartShock -teknologi (diskriminering av RV-ledningsstøy, alarm for RV-ledningsintegritet, TWave-diskriminering, Confirmation+, Wavelet),

Detaljer

ProStop. Subtalarimplantater for artroerese DFU-0137 NY VERSJON 7

ProStop. Subtalarimplantater for artroerese DFU-0137 NY VERSJON 7 ProStop Subtalarimplantater for artroerese DFU-0137 NY VERSJON 7 A. UTSTYRSBESKRIVELSE Artroereseimplantatet er en avsmalnet skrue med kanyle som fås steril i en rekke størrelser. B. INDIKASJONER 1. Bare

Detaljer

Bruksanvisning Norsk. Alarm & Sensorplaster

Bruksanvisning Norsk. Alarm & Sensorplaster Bruksanvisning Norsk Alarm & Sensorplaster Bruksanvisning Larm & Sensorplaster Norsk version 2007 Redsense Medical AB Box 287 301 07 Halmstad www.redsensemedical.com RM-1-RM029 August 09 Innhold Advarsler

Detaljer

MAXIMO II CRT-D D264TRM

MAXIMO II CRT-D D264TRM MAXIMO II CRT-D Digital implanterbar defibrillator med kardial resynkroniseringsbehandling (VVE-DDDR) ATP During Charging -funksjon, TherapyGuide -funksjon og Conexus trådløs telemetri Legehåndbok 0123

Detaljer

ENRHYTHM MRI SURESCAN EMDR01

ENRHYTHM MRI SURESCAN EMDR01 ENRHYTHM MRI SURESCAN EMDR01 Tokammerpacemaker med SureScan -teknologi (OAE-DDDR) MR-betinget med MVP -modus, AT/AF Suite-diagnostikk og -behandlinger og Cardiac Compass -trender Implantasjonshåndbok 0123

Detaljer

ADAPTA ADVDD01 Tokammerpacemaker (VDD)

ADAPTA ADVDD01 Tokammerpacemaker (VDD) ADAPTA ADVDD01 Tokammerpacemaker (VDD) Implantasjonshåndbok 2005 0123 Følgende er varemerker for Medtronic: Adapta, Capture Management, EnPulse, Intrinsic, Medtronic, Search AV Innhold 1 Beskrivelse 5

Detaljer

Hair Styler. Register your product and get support at HP4698/22. Brukerhåndbok

Hair Styler.  Register your product and get support at HP4698/22. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hair Styler HP4698/22 NO Brukerhåndbok e f h g i j d c o p n m l b q k a r s t v u Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips!

Detaljer

MicroSonic SV Endovaskulært system. Bruksanvisning. Forsiktig: Føderal lovgivning begrenser dette utstyret til salg, distribusjon og bruk

MicroSonic SV Endovaskulært system. Bruksanvisning. Forsiktig: Føderal lovgivning begrenser dette utstyret til salg, distribusjon og bruk Autorisert representant: KRAUTH medical KG (GmbH & Co.) Wandsbeker Königstrasse 27-29 22041 Hamburg, Tyskland MicroSonic SV Endovaskulært system 2009 EKOS Corporation. Med enerett. Dette systemet dekkes

Detaljer

Veiledning til forskriver

Veiledning til forskriver Viktig sikkerhetsinformasjon MAVENCLAD 10 mg tabletter kladribin Veiledning til forskriver Melding av bivirkninger Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning til sitt regionale legemiddelinformasjonssenter

Detaljer

REVEAL DX 9528. Implanterbar hjertemonitor. Implantasjonshåndbok

REVEAL DX 9528. Implanterbar hjertemonitor. Implantasjonshåndbok REVEAL DX 9528 Implanterbar hjertemonitor Implantasjonshåndbok 0123 2007 Den følgende listen inneholder varemerker eller registrerte varemerker for Medtronic i USA og eventuelt i andre land. Alle andre

Detaljer

SPRINKLR Styrbart kateter med irrigasjonstupp for intrakardial ablasjon

SPRINKLR Styrbart kateter med irrigasjonstupp for intrakardial ablasjon SPRINKLR Styrbart kateter med irrigasjonstupp for intrakardial ablasjon Teknisk håndbok 0123 Følgende er varemerker eller registrerte varemerker for Medtronic i USA, og kan også være gjeldende i andre

Detaljer

For drøftelse med legen til implantatbrukere

For drøftelse med legen til implantatbrukere For drøftelse med legen til implantatbrukere Det å ha et cochleaimplantat betyr at man må utvise ekstra forsiktighet ved enkelte medisinske behandlinger. Før medisinsk behandling skal informasjonen i dette

Detaljer

C1250 BRUKSANVISNING. Elektronisk. Manualer forandres ofte; du finner alltid den mest oppdaterte versjonen på nettet. Trykket: november 25, 2015

C1250 BRUKSANVISNING. Elektronisk. Manualer forandres ofte; du finner alltid den mest oppdaterte versjonen på nettet. Trykket: november 25, 2015 Elektronisk BRUKSANVISNING Manualer forandres ofte; du finner alltid den mest oppdaterte versjonen på nettet. Trykket: november 25, 2015 M PB Swiss Tools AG Bahnhofstrasse 24 CH-3457 WasenBern www.pbswisstools.com

Detaljer

BRUKSANVISNING ØREPROPPSETT FOR WIDEX-HØREAPPARAT

BRUKSANVISNING ØREPROPPSETT FOR WIDEX-HØREAPPARAT BRUKSANVISNING ØREPROPPSETT FOR WIDEX-HØREAPPARAT ØREPROPPSETT FOR BTE-HØREAPPARAT (Opplysningene skal fylles ut av hørselsspesialisten.) Type øreproppsett: STANDARD ØREPROPPER FOR RIC/RITE-HØREAPPARATER

Detaljer

Osteotomisystem for åpen og lukket kile DFU-0098 NY VERSJON 14

Osteotomisystem for åpen og lukket kile DFU-0098 NY VERSJON 14 Osteotomisystem for åpen og lukket kile DFU-0098 NY VERSJON 14 A. UTSTYRSBESKRIVELSE Disse systemene består av plater og skruer i ulike størrelser for å dekke pasientens behov. Platene tilbys som en tibiaplate

Detaljer

VIVA QUAD S CRT-D DTBB2QQ

VIVA QUAD S CRT-D DTBB2QQ VIVA QUAD S CRT-D DTBB2QQ Digital implanterbar defibrillator med kardial resynkroniseringsbehandling (DDE-DDDR) PhysioCurve -design, CardioSync -optimalisering, VectorExpress LV Automated-test, SmartShock

Detaljer

Av Keith Harris BRUKERHÅNDBOK OG HURTIGVEILEDNING

Av Keith Harris BRUKERHÅNDBOK OG HURTIGVEILEDNING Av Keith Harris BRUKERHÅNDBOK OG HURTIGVEILEDNING INNHOLDSFORTEGNELSE Viktige sikkerhetsinstrukser...02 Instruksjoner for bruk...03 Hurtigveiledning...04 Tips/vedlikeholdsinstrukser...09 a. Rengjøring

Detaljer

Bør bare brukes på gynekologiske- eller fødeavdelinger med nødvendig utrustning. Minprostin skal

Bør bare brukes på gynekologiske- eller fødeavdelinger med nødvendig utrustning. Minprostin skal 1. LEGEMIDLETS NAVN Minprostin 0,5 mg / 2,5 ml endocervikalgel 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Dinoproston (prostaglandin E2) 0,2 mg/ml For fullstendig liste over hjelpestoffer se pkt. 6.1.

Detaljer

Temporær tokammerpacemaker

Temporær tokammerpacemaker 5388 Temporær tokammerpacemaker Teknisk håndbok Forsiktig! I henhold til amerikansk lovgivning kan dette utstyret bare selges av eller etter forordning av en lege. 0123 MODELL 5388 0 Teknisk håndbok 0

Detaljer

Din veiledning til. Genotropin (somatropin, rbe) ferdigfylt injeksjonspenn

Din veiledning til. Genotropin (somatropin, rbe) ferdigfylt injeksjonspenn Din veiledning til Genotropin (somatropin, rbe) ferdigfylt injeksjonspenn Penn Innhold Bruksanvisning 4 Bli kjent med GoQuick 5 Klargjøring av GoQuick 6 3 enkle trinn for daglig bruk 12 (MED nåleskjuler)

Detaljer

ENRHYTHM MRI SURESCAN EMDR01

ENRHYTHM MRI SURESCAN EMDR01 ENRHYTHM MRI Tokammerpacemaker med SureScan -teknologi (OAE-DDDR) MR-betinget med MVP -modus, AT/AF Suite-diagnostikk og -behandlinger og Cardiac Compass -trender Referansehåndbok 0123 2008 ENRHYTHM MRI

Detaljer

RELIA RESR01 Enkammerpacemaker med frekvensrespons (AAIR/VVIR, AAI/ VVI)

RELIA RESR01 Enkammerpacemaker med frekvensrespons (AAIR/VVIR, AAI/ VVI) RELIA RESR01 Enkammerpacemaker med frekvensrespons (AAIR/VVIR, AAI/ VVI) Implantasjonshåndbok 2008 0123 Følgende er varemerker for Medtronic: Capture Management, Medtronic, Relia Innhold 1 Beskrivelse

Detaljer

BodyWand BRUKERVEILEDNING. BodyWand. Vibrator for kvinner og menn

BodyWand BRUKERVEILEDNING. BodyWand. Vibrator for kvinner og menn BodyWand BRUKERVEILEDNING BodyWand Vibrator for kvinner og menn Brukerveiledning Spesifikasjoner: Lengde: 30 cm Diameter: 6 cm Batteritype: ledning Lengde, ledning: 250 cm Vekt: 460 gram Produsent: Alternative

Detaljer

Bruksanvisning. Romtemperaturregulator 24/ 5(2) A~ med omkobler 0397..

Bruksanvisning. Romtemperaturregulator 24/ 5(2) A~ med omkobler 0397.. Bruksanvisning Romtemperaturregulator 24/ 5(2) A~ med omkobler 0397.. Innhold Bruksanvisning Romtemperaturregulator 24/5 (2) A~ med omkobler 2 Installasjon av romtemperaturregulator Bruksområde Romtemperaturregulatoren

Detaljer

VIVA CRT-P C5TR01. Legehåndbok

VIVA CRT-P C5TR01. Legehåndbok Digital pacemaker med kardial resynkroniseringsbehandling (OAE-DDDR) Complete Capture Management -diagnostikk (ACM, RVCM, LVCM) med OptiVol -væskestatusovervåking, Vision 3D Quick Look II, AT/AF Suite-diagnostikk

Detaljer

Brukerveiledning Slagdrill

Brukerveiledning Slagdrill Brukerveiledning Slagdrill Generelle forsiktighetsregler Advarsel! Les alle instruksjonene. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke etterfølges. Definisjonen elektrisk

Detaljer

RePneu -metalltrådsystem Bruksanvisning

RePneu -metalltrådsystem Bruksanvisning RePneu -metalltrådsystem Bruksanvisning 0086 MPS Medical Product Service GmbH Borngasse 20 35619 Braunfels Tyskland Telefon (+49) 6442.962073 Telefaks (+49) 6442.962074 PneumRx, Inc. 530 Logue Avenue Mountain

Detaljer

MAXIMO DR 7278. Implanterbar tokammer-defibrillator (VVE-DDDR) Implantasjonshåndbok

MAXIMO DR 7278. Implanterbar tokammer-defibrillator (VVE-DDDR) Implantasjonshåndbok MAXIMO DR 7278 Implanterbar tokammer-defibrillator (VVE-DDDR) Implantasjonshåndbok 0123 2003 Følgende er varemerker for Medtronic: Active Can, Cardiac Compass, Flashback, Marker Channel, Maximo, Medtronic,

Detaljer

Bruksanvisning. Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90. Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren.

Bruksanvisning. Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90. Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren. Bruksanvisning Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90 Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren. Innholdsfortegnelse 1. Spesifikasjoner 2. Anvendelse 3. Hydraulikksystemets

Detaljer

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD RÅD OG VINK Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD BRUKSANVISNING T 30 SGW1 T 30 SG2 EFFEKT GASSBLUSS Type brenner T30 SG2 Mini 1stk.1000W

Detaljer

NB: Enheten fungerer etter prinsippene for sanntids fasesammenligning takket være radio overføring.

NB: Enheten fungerer etter prinsippene for sanntids fasesammenligning takket være radio overføring. Bruksanvisning TAG 5000 og TAG 5000S - Trådløs FASEINDIKATOR EL NR 88 801 46 / 47 ADVARSEL: Les disse merknadene nøye før bruk. 1. Mål TAG 5000 er utformet for å: Undersøke elektriske nettkonfigurasjoner

Detaljer

TAKK INNHOLD. På vegne av alle hos Tvins AB takker vi for at du har valgt å kjøpe Go!. Go! Nails.

TAKK INNHOLD. På vegne av alle hos Tvins AB takker vi for at du har valgt å kjøpe Go!. Go! Nails. BRUKERVEILEDNING TAKK På vegne av alle hos Tvins AB takker vi for at du har valgt å kjøpe Go. Go Nails. Go Go Nails er et helt nytt manikyr- og pedikyrsett som vil gjøre neglene dine vakre og sunne uansett

Detaljer

Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051

Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051 Monteringsveiledning Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051 Bruksanvisningen og monteringsveiledningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot personog materiellskade.

Detaljer

Register your product and get support at HP8699. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8699. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8699 Brukerhåndbok r q p o a b s t n m c d u l k e Salon j f g h i v 23 24 x 3 4 7~10 sec. 5 7~10 sec. 6 7~10 sec. 7 7~10 sec. 8 9 Norsk

Detaljer

Monopolar ablasjonsprobe DFU-0088 VERSJON 15

Monopolar ablasjonsprobe DFU-0088 VERSJON 15 Monopolar ablasjonsprobe DFU-0088 VERSJON 15 A. BESKRIVELSE Arthrex-ablasjonsprobene er beregnet på bruk med en monopolar elektrokirurgisk generator som minst er testet i henhold til IEC 60601 2. utgave.

Detaljer

Rørstyringer og krav til fastpunkter i rørledninger med kompensatorer

Rørstyringer og krav til fastpunkter i rørledninger med kompensatorer Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no Rørstyringer og krav til fastpunkter i rørledninger med kompensatorer Rørstyringer For montering av aksialkompensatorer

Detaljer

HUNDEGÅRD MED TAK MONTERINGSANVISNING

HUNDEGÅRD MED TAK MONTERINGSANVISNING HUNDEGÅRD MED TAK MONTERINGSANVISNING Grunnet stadige forbedringer, kan det være at det faktiske produktet kan variere noe fra beskrivelsene i denne monterings- og bruksanvisningen. Fyll ut opplysningene

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

Nokia minihøyttalere MD-6 9205724/1

Nokia minihøyttalere MD-6 9205724/1 Nokia minihøyttalere MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia og Nokia Connecting People er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Innledning Gratulerer med valget av

Detaljer

Monteringsveiledning til H-Air

Monteringsveiledning til H-Air Monteringsveiledning til H-Air Mekanisk samling av ovn, frontramme mm. beskrives her... Elektrisk montering av ventilatorboks: Ventilatoren må kun sluttes til av en autorisert el-installatør. Ingen nettledninger

Detaljer

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

CONSULTA CRT-D D214TRM

CONSULTA CRT-D D214TRM CONSULTA CRT-D Digital implanterbar defibrillator med kardial resynkroniseringsbehandling (DEE-DDDR) Complete Capture Management -diagnostikk (ACM, RVCM, LVCM), OptiVol -væskeovervåking, ATP During Charging

Detaljer

BRUKSINSTRUKS AB CHANCE TYPE C403-3179

BRUKSINSTRUKS AB CHANCE TYPE C403-3179 BRUKSINSTRUKS AB CHANCE TYPE C403-3179 For prøving av betjeningsstenger i våt eller tørr tilstand INTRODUKSJON AB Chance betjeningsstang tester er et transportabelt komplett utstyr for testing av betjeningsstenger.

Detaljer

REVEAL XT 9529. Implanterbar hjertemonitor. Implantasjonshåndbok

REVEAL XT 9529. Implanterbar hjertemonitor. Implantasjonshåndbok REVEAL XT 9529 Implanterbar hjertemonitor Implantasjonshåndbok 0123 2007 Den følgende listen inneholder varemerker eller registrerte varemerker for Medtronic i USA og eventuelt i andre land. Alle andre

Detaljer

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW med vedlikeholdsinformasjon Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW Fjerde utgave Andre opplag Viktig Les, forstå og overhold sikkerhetsreglene og betjeningsinstruksjonene før maskinen tas i bruk.

Detaljer