Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort"

Transkript

1 Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort Innhold På/av-knapp...2 Avslutte...2 Logge på og velge en profil...2 Batteristatus...2 Bytte profil...2 Starte/stoppe blodtrykk...2 Starte intervaller...2 Stoppe intervaller...2 Alarmindikatorer og kontroller...3 Legge inn målinger av vitale tegn manuelt...3 Oppgi manuelle parametere...3 Administrere pasientoppføringer...3 Legge til en pasient...4 Rengjøre utstyret...4 Kontorprofil Angi pasientopplysninger manuelt...5 Angi vekt og høyde...5 Starte/stoppe blodtrykk...5 Angi smertenivå...5 Fjerne pasientdata...5 Lagre pasientdata...5 Starte et program for NIBP-gjennomsnittsberegning...6 Resultater av et program for NIBP-gjennomsnittsberegning...6 Koble til Bluetooth -enheter og laste ned data Ver. A. Revisjonsdato: Welch Allyn, Inc. Med enerett.

2 På/av-knapp Plassert på huset til enheten Avslutte 1. Berør på/av-knappen. Slår på monitoren Åpner hurtigdialogboksen med kontroller for å logge av, slå av, og aktivere dvalemodus 2. Berør Power down (Slå av). Logge på og velge en profil (hvis aktivert) Batteristatus Lader Anslått gjenværende driftstid Batteriet er tatt ut, eller er ikke ladet Bytte profil 1. Berør profilindikatoren i enhetsstatusområdet. 2. Berør den ønskede profilen. Fanene som er knyttet til denne profilen, vises nederst på skjermen. Starte/stoppe blodtrykk 1. Skriv inn din kliniker-id og passord i de respektive feltene. Berør tastatursymbolet i hvert felt for å skrive inn tegn, eller bruk en strekkodeleser til å skanne din kliniker-id først og skriv deretter inn passordet ditt. 2. Berør Sign in (Logg på). Profile selection (Profilvalg)-området blir aktivert. 3. Berør den ønskede profilen. Den korresponderende fanen Home (Hjem) vises. 2 Starte intervaller 1. På fanen Home (Hjem) berører du. 2. Velg Automatic, Stat (Automatisk, Stat.) eller Program, og velg ønskede innstillinger. 3. Berør Start intervals (Start intervaller). Stoppe intervaller 1. På fanen Home (Hjem) berører du. 2. Berør Stop intervals (Stopp intervaller).

3 Alarmindikatorer og kontroller Ikon Beskrivelse Alarm av Ingen visuelle varsler eller lydvarsler er aktivert. Alarm på Legge inn målinger av vitale tegn manuelt 1. Trykk på og hold en ramme, for eksempel NIBP. En hurtigdialogboks vises. 2. Angi verdien manuelt. 3. Berør OK. Den nye verdien vises i rammen. Oppgi manuelle parametere Visuelle varsler og lydvarsler er aktivert. Alarmlyd av Bare visuelle varsler er aktivert. Alarmlyd på pause Nedtellingstimer er aktiv. Alarm aktiv Berør for å sette på pause eller dempe. Flere alarmer aktive Berør for å sette på pause eller dempe. Alarm med middels prioritet Berør for å justere alarmgrenser eller slå av alarmen. Høyprioritetsalarm Berør for å justere alarmgrenser eller slå av alarmen Berør rammen (Manual parameters) Manuelle parametere. 2. Berør tastaturet i valgte felt for å justere parametermålingene. 3. Berør OK. 4. Berør Save (Lagre) for å lagre dataene. Administrere pasientoppføringer Pasientoppføringer kan skrives ut eller slettes. 1. Berør fanen Review (Gjennomgang). 2. Velg oppføringer ved å berøre avkrysningsboksen ved siden av hvert av de ønskede pasientnavnene. 3. Berør Send for å overføre oppføringene til nettverket eller Delete (Slett) for å fjerne oppføringene permanent.

4 Legge til en pasient 1. Rengjøre utstyret Berør fanen Patient (Pasient). 2. Berør i et hvilket som helst felt, og legg deretter inn pasientinformasjon. 3. Berør Next (Neste) for å bla gjennom pasientdatafeltene. Merknad: Du kan bruke en strekkodeleser for å registrere en pasient-id i feltet Patient ID (Pasient-ID). Berør i feltet Patient-ID (Pasient-ID), skann strekkoden og berør OK. 4. Berør OK for å lagre og gå tilbake til fanen Home (Hjem). Merknad: Oppføringer blir ikke lagret hvis du ikke berører OK. 4 Følg om nødvendig rengjøringsmiddelprodusentens instruksjoner for å klargjøre oppløsningen, og rengjør alle eksponerte flater på monitoren, APM-arbeidsområdet (Accessory Power Management, strømstyring for tilbehør), tilbehørsbeholder(e) og kurv, ledninger og kabler samt stativ. Tørk av alle flater til det ikke er mer synlig smuss. Skift om nødvendig ut servietten eller kluten i løpet av rengjøringsprosedyren. 1. Koble nettstrømledningen fra nettstrømuttaket. 2. Tørk av toppen av monitoren. 3. Tørk av sidene, fronten og baksiden av monitoren. 4. Unngå at det dannes en restfilm på LCD-skjermen ved å tørke LCD-skjermen regelmessig med en klut fuktet med vann (etter bruk av en serviett med rengjøringsmiddel / desinfiserende serviett) og tørke av skjermen med en tørr klut. 5. Tørk av undersiden av monitoren. 6. Tørk av APM-arbeidsområdet. 7. Tørk av tilbehørsholderne eller kurven. 8. Tørk av nettstrømsledningen og APM-arbeidsområdets strøm-/usb-kabelenhet. 9. Tørk av stativet fra øverst til nederst. Se "Klargjøre for rengjøring av utstyret" i Bruksanvisningen for en liste over godkjente rengjøringsmidler. FORSIKTIG Rengjøringsmidler som ikke er godkjent, skal ikke brukes. Bruk av rengjøringsmidler som ikke er godkjent, kan gi skade på komponenter.

5 Kontorprofil Angi vekt og høyde Berør pil opp/ned-tastene eller tastaturet for manuell justering av vekt og høyde. BMI-verdien endres med verdiene som legges inn for vekt og høyde. Starte/stoppe blodtrykk Angi smertenivå Berør pil opp/ned-tastene eller tastaturet for manuell justering av smertenivået. Fjerne pasientdata Berør Clear (Fjern) for å slette alle målinger fra kategorien Home (Hjem) uten å lagre dem. Lagre pasientdata Etter å ha tatt pasientmålinger berører du Save (Lagre). Angi pasientopplysninger manuelt 1. Berør tastaturikonet i Patient (Pasient)-rammen. 2. Angi pasientopplysningene. 3. Berør OK. 4. Hvis du vil endre pasienttype, berører du pasienttypeknappen (plassert på høyre side av Patient (Pasient)-rammen). 5

6 Starte et program for NIBP-gjennomsnittsberegning Resultater av et program for NIBP-gjennomsnittsberegning Viser gjennomsnittet av målingene. Viser "NIBP AVERAGED" (GJENNOMSNITTSBEREGNET NIBP). Viser målinger tatt av programmet. En måling streket over med en linje er utelukket fra gjennomsnittet. Merknad: Hvis du vil beholde et NIBP-gjennomsnitt, berør Save (Lagre). 1. Velg blodtrykksmansjett i riktig størrelse og plasser den rundt pasientens bare overarm. 2. På fanen Home (Hjem) berører du (vist ovenfor). 3. Berør det ønskede programmet. 4. Les sammendragsinformasjonen for å bekrefte at innstillingene er korrekte for pasienten.. Fanen Intervals (Intervaller) vises 5. Berør Start intervals (Start intervaller) for å starte programmet. 6

7 Koble til Bluetooth -enheter og laste ned data (kun kontorprofil) 08:23 1. Hvis Bluetooth-tilkoblingsskjermbildet ikke vises automatisk når du starter kontorprofilen, berører du tilkoblingsområdet øverst på skjermen. 2. I Bluetooth-tilkoblingsskjermbildet velger du en bærbar datamaskin fra listen over sammenkoblede enheter. Bluetooth-ikonet blinker raskt på og av i enhetsstatusområdet mens skjermen og den bærbare datamaskinen kobles sammen. En informasjonsmelding vises kort med navnet på den tilkoblede bærbare datamaskinen. Når meldingen forsvinner, vises navnet på den tilkoblede bærbare datamaskinen øverst til venstre på skjermen, og et Bluetooth tilkoblet-ikon vises i tilkoblingsområdet. 3. Observer fremdriftsindikatoren som ruller i tilkoblingsområdet mens den bærbare datamaskinen laster ned data (vist ovenfor). Bluetooth-tilkoblingen forblir aktiv til nedlastingen er fullført. Etter nedlastingen fjerner systemet dataene fra monitoren og kobler monitoren fra den bærbare datamaskinen. 4. Gjenta prosessen etter behov, eller berør Cancel (Avbryt) for å avvise Bluetoothtilkoblingsskjermbildet. 7

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Bruksanvisning

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Bruksanvisning Welch Allyn Connex Integrated Wall System Bruksanvisning 2012 Welch Allyn. Med enerett. For å lette tiltenkt bruk av produktet som beskrives i denne publikasjonen kan kjøperen av produktet kopiere denne

Detaljer

TomTom Runner & Multi-Sport Referanseguide 1.8

TomTom Runner & Multi-Sport Referanseguide 1.8 TomTom Runner & Multi-Sport Referanseguide 1.8 Innhold Velkommen 4 Nytt 5 Nytt i denne utgaven... 5 Komme i gang 6 Klokken din 7 Om klokken... 7 Ha på seg klokken... 7 Rengjøre klokken... 8 Pulsmåleren...

Detaljer

Hjelp for Vivo 50/60 programvare for PC (norsk) versjon: 3.0. 1. Innledning. 3. Dialogbokser. 7. Skjermbilde med data for et år. 8.

Hjelp for Vivo 50/60 programvare for PC (norsk) versjon: 3.0. 1. Innledning. 3. Dialogbokser. 7. Skjermbilde med data for et år. 8. 1. Innledning 1.1 Hurtigveiledning 1.2 Programvare 1.3 Hjelp for programvare 1.4 Behandle pasientdata 2. Brukergrensesnitt 2.1 Velg funksjon 2.2 Skjermbildet for PC-programvaren 2.3 Menyer 2.4 Verktøylinje

Detaljer

Manual for ABPM 6100-maskinvare

Manual for ABPM 6100-maskinvare Representant i juridiske spørsmål Welch Allyn Limited Navan Business Park Dublin Road Navan, County Meath, Republic of Ireland Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153 USA www.welchallyn.com

Detaljer

CP 150 hvile-elektrokardiograf med 12 avledninger. Hurtigreferanseveiledning

CP 150 hvile-elektrokardiograf med 12 avledninger. Hurtigreferanseveiledning CP 150 hvile-elektrokardiograf med 12 avledninger Hurtigreferanseveiledning 2013 Welch Allyn, Inc. For å lette tiltenkt bruk av produktet som beskrives i denne publikasjonen, kan kjøperen av produktet

Detaljer

Doro PhoneEasy 615. Norsk

Doro PhoneEasy 615. Norsk Doro PhoneEasy 615 Norsk 1 13 2 12 11 14 15 16 22 3 4 5 A B C 1 4 2 ABC 5 3 DEF 6 GHI JKL MNO 10 9 8 7 17 21 20 19 7 8 9 PQRS TUV 0 WXYZ 6 18 23 1. Høreelement 2. Venstre menytast 3. Ringetast 4. Hurtigtaster

Detaljer

TomTom Runner & Multi-Sport Referanseguide

TomTom Runner & Multi-Sport Referanseguide TomTom Runner & Multi-Sport Referanseguide Innhold Velkommen 3 Komme i gang 4 Klokken din 5 Bruke bordholderen... 5 Bruke sykkelholderen... 6 Klokkestatus... 7 Aktiviteter 9 Om aktiviteter... 9 Starte

Detaljer

Astro 320 med DC 50 Brukerveiledning

Astro 320 med DC 50 Brukerveiledning Astro 320 med DC 50 Brukerveiledning Juli 2013 190-01628-38_0A Trykt i Taiwan Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra

Detaljer

LIFEPAK 15-MONITOR/DEFIBRILLATOR BRUKERHÅNDBOK

LIFEPAK 15-MONITOR/DEFIBRILLATOR BRUKERHÅNDBOK LIFEPAK 15-MONITOR/DEFIBRILLATOR BRUKERHÅNDBOK LIFEPAK 15 -MONITOR/DEFIBRILLATOR BRUKERHÅNDBOK Viktig informasjon Apparatregistrering Registrer apparatet på www.physio-control.com. Kunden vil da få beskjed

Detaljer

Bruksanvisning. Digital HD dekoder

Bruksanvisning. Digital HD dekoder Bruksanvisning Digital HD dekoder Generell Informasjon Denne bruksanvisningen hjelper deg med å bruke din digitale dekoder på en riktig sikker og effektiv måte. Vi antar at brukeren av denne dekoderen

Detaljer

SMART Room System for Microsoft Lync

SMART Room System for Microsoft Lync SMART Room System for Microsoft Lync Konfigurasjons- og vedlikeholdsveiledning For modeller SRS-LYNC-S, SRS-LYNC-M og SRS-LYNC-L Produktregistrering Hvis du registrerer SMART-produktet ditt, melder vi

Detaljer

Komme i gang-veiledning for VSX-serien

Komme i gang-veiledning for VSX-serien Komme i gang-veiledning for VSX-serien versjon 8.5 Mai 2006-utgaven 3725-21296-006/A KOMME I GANG-VEILEDNING FOR VSX-SERIEN Varemerkeinformasjon Polycom, the Polycom-logoen og ViewStation er registrerte

Detaljer

PRIMO 305 Brukerhåndbok

PRIMO 305 Brukerhåndbok PRIMO 305 Brukerhåndbok U2 1. Høyttaler Telefon med mobiltelefonen på øret. 2. Navigasjonsknapper For navigasjon i menyer og tekstinnmating. I tillegg til standard hurtigtilgang (se også side 58): Opp

Detaljer

nüvi 30/40/50 brukerveiledning August 2011 190-01336-38_0A Trykt i Taiwan

nüvi 30/40/50 brukerveiledning August 2011 190-01336-38_0A Trykt i Taiwan nüvi 30/40/50 brukerveiledning August 2011 190-01336-38_0A Trykt i Taiwan 2011 Garmin Ltd. eller datterselskapene Med enerett. Med mindre noe annet er uttrykkelig angitt her, må ingen deler av denne brukerveiledningen

Detaljer

Deler. arkmater papirstøtte arkmaterdeksel. kantskinne. dokumentdeksel. utskuff. matte for reflekterende dokumenter. transportlåshendel.

Deler. arkmater papirstøtte arkmaterdeksel. kantskinne. dokumentdeksel. utskuff. matte for reflekterende dokumenter. transportlåshendel. Deler kantskinne arkmater papirstøtte arkmaterdeksel dokumentdeksel utskuff matte for reflekterende dokumenter glassplate kontrollpanel (se Funksjoner i kontrollpanelet på side 9) minnekortspor skannerenhet

Detaljer

Tidtaking i HMBIK-bedrifts-o-løp

Tidtaking i HMBIK-bedrifts-o-løp Tidtaking i HMBIK-bedrifts-o-løp (Lars S. Skeide, september 2006/Vidar Haugsvær 2009/Øistein Stemme 2015) Utstyr Datamaskiner MTR4-klokke Skriver Skjerm Koble utstyret sammen Oppstart av utstyret Programvaren

Detaljer

HP notebook-pc. Hvordan komme i gang

HP notebook-pc. Hvordan komme i gang HP notebook-pc Hvordan komme i gang Merknad Håndboken og eventuelle eksempler i denne leveres som det er og kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garantier med hensyn til denne håndboken,

Detaljer

TIN15. Tømme, rette og tilbakestille w. Displayindikatorer. Generell informasjon. Grunnleggende operasjoner. Bla i displayet "!

TIN15. Tømme, rette og tilbakestille w. Displayindikatorer. Generell informasjon. Grunnleggende operasjoner. Bla i displayet ! TIN15 Kalkulator og regnetrener Texas Instruments 7800 Banner Dr. Dallas, TX 75251 U.S.A. Texas Instruments Holland B.V. Rutherfordweg 102 542 CG Utrecht - The Netherlands ¾ www.ti.com/calc Opphavsrett

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-903

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-903 Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-903 9205807 2. utgave NO ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret HS-72W er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante

Detaljer

Cat S50-smarttelefon Brukerhåndbok MIL SPEC

Cat S50-smarttelefon Brukerhåndbok MIL SPEC Cat S50-smarttelefon Brukerhåndbok MIL SPEC Les dette før du fortsetter Forholdsregler Les sikkerhetsreglene nøye for å sikre riktig bruk av mobiltelefonen. Til tross for at denne enheten er robust, bør

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP MX-2300N/2700N http://no.yourpdfguides.com/dref/1289654

Din bruksanvisning SHARP MX-2300N/2700N http://no.yourpdfguides.com/dref/1289654 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

FINLUX LED TV 32C32224F

FINLUX LED TV 32C32224F FINLUX LED TV 32C32224F BRUKSANVISNING Innhold Pakke ut TV apparatet / Tilbehør... 3 Montere / Fjerne stativ.... 4 Front / Visning høyre side samt betjening... 5 Baksiden og stikkontakter... 6 Fjernkontroll..

Detaljer

Hold nede for stor bokstav, trykk og hold shiftknappen mens du trykker en bokstav.

Hold nede for stor bokstav, trykk og hold shiftknappen mens du trykker en bokstav. Kortversjon av veiledningen til Intellikeys USB IntelliKeys USB - Kart over tilgangsfunksjonalitet Navn Reaksjonstid 15 Tvunget løft Volum for tastelyd Standard Generell beskrivelse Av Repetisjonsverdi

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Brukerhåndbok. 9362082 Versjon 4 NO

Brukerhåndbok. 9362082 Versjon 4 NO Brukerhåndbok 9362082 Versjon 4 NO ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet NHL-10 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council Directive):

Detaljer

MODELL: MX-2300N MX-2700N. Brukerveiledning

MODELL: MX-2300N MX-2700N. Brukerveiledning MODELL: MX-2300N MX-2700N Brukerveiledning INNHOLDSFORTEGNELSE OM BRUKERHÅNDBOKEN..................... 2 HÅNDBØKER SOM LEVERES MED MASKINEN............................... 2 1 FØR DU BRUKER MASKINEN KOMPONENTNAVN

Detaljer

Kopiere. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890 ELLER. Kontrollpanel. Originalmater. Glassplate

Kopiere. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890 ELLER. Kontrollpanel. Originalmater. Glassplate Xerox WorkCentre 8/8/8/87/890 Kopiere Startvindu for tjenester Jobbstatus Berøringsskjerm Start Slett alle Stopp. Legg originalene med forsiden opp i originalmateren. Juster støtten slik at den bare så

Detaljer

Grunnleggende brukermanual

Grunnleggende brukermanual Grunnleggende brukermanual DCP-L500D DCP-L50DW DCP-L50DN MFC-L700DW Online brukerveiledning Denne grunnleggende brukermanualen inneholder ikke all informasjon om maskinen. For å mer detaljert informasjon,

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP AR-NB3 http://no.yourpdfguides.com/dref/1289665

Din bruksanvisning SHARP AR-NB3 http://no.yourpdfguides.com/dref/1289665 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Referanseguide for TomTom Start 20-serien

Referanseguide for TomTom Start 20-serien Referanseguide for TomTom Start 20-serien Innhold Innholdet i esken 6 Innholdet i esken... 6 Les meg først 7 Installasjon i bilen... 7 Slå av og på... 7 Oppsett... 7 GPS-mottak... 7 Om MyTomTom... 8 Stille

Detaljer