EVERA VR. Serie med digitale implanterbare enkammerdefibrillatorer. Referansehåndbok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EVERA VR. Serie med digitale implanterbare enkammerdefibrillatorer. Referansehåndbok"

Transkript

1 erie med digitale implanterbare enkammerdefibrillatorer Referansehåndbok

2

3 Referansehåndbok En referansehåndbok for digitale implanterbare enkammerdefibrillatorer i Evera R-serien fra Medtronic.

4 Den følgende listen inneholder varemerker eller registrerte varemerker for Medtronic i UA og eventuelt i andre land. Alle andre varemerker tilhører de respektive eierne. AP During Charging, Active Can, Capture Management, Cardiac Compass, Cardioight, CareAlert, CareLink, Chargeaver, Conexus, Evera, Flashback, InCheck, Intrinsic, Marker Channel, Marquis, Medtronic, Medtronic CareAlert, Medtronic CareLink, Optiol, Quick Look, entrycheck, print Fidelis, witchback, -hock, herapyguide

5 Innhold 1 Innledning Innledning Utføre en pasientkontroll med programmereren Opprette telemetri mellom enheten og programmereren tarte en pasientkontroll Funksjoner på skjermbildet Akutt behandling av takykardi Aktivere akutt I-pacing Avbryte og gjenoppta takykardideteksjon Overvåke hjerteaktivitet med sanntidsrytmeovervåking Navigere en pasientkontroll med Checklist Programmere enhetens parametere Lagre og hente frem et sett med parameterinnstillinger elge parameterinnstillinger ved hjelp av herapyguide Lagre pasientinformasjon krive ut rapporter Lagre og hente frem enhetsdata Avslutte en pasientkontroll Retningslinjer for pasientoppfølging Optimalisere enhetens levetid Diagnostiske datafunksjoner Quick Look II-sammendragsdata Medtronic CareAlert og meldinger R Lead Integrity Alert Ytelsesdata for enheten og ledningene Optiol 2.0-væskestatusovervåking Cardiac Compass rends Rapport om hjertesviktbehandling Arrhythmia Episodes-data Episode- og behandlingstellere Referansehåndbok 5

6 3.10 Flashback-minnedata Frekvenshistogrammer Automatisk overvåking av enhetens status Pacefunksjoner ensing Grunnleggende pacing Rate Response Capture Management Rate Hysteresis øvnfunksjonen Conducted AF Response Post hock Pacing Post /F hock Overdrive Pacing entricular Rate tabilization Funksjoner for takyarytmideteksjon /F-deteksjon Wavelet Onset tability High Rate imeout Wave-diskriminering Diskriminering av R-ledningsstøy Funksjoner for behandling av takyarytmi F-behandling entrikulær AP-behandling entrikulær elektrokonvertering Progressive Episode herapies ystemtest- og EP-undersøkelsesfunksjoner Underlying Rhythm-test Pacing hreshold-test Wavelet-test Lead Impedance-test ensing-test Referansehåndbok

7 7.6 Charge/Dump-test Arytmiinduksjoner med EP-undersøkelser Manuelle behandlinger med EP-undersøkelser Ordliste tikkordregister Referansehåndbok 7

8 1 Innledning 1.1 Innledning Denne håndboken beskriver bruk av og tiltenkt bruk for funksjonene som er tilgjengelige på Evera R ICD-enhetene fra Medtronic. Gjennom hele denne håndboken henviser ordet enhet til den implanterte R ICD-enheten. Eksemplene på programmererskjermbilder i denne håndboken er tatt fra Medtronic CareLink-programmereren, modell Disse skjermbildene er kun ment som en referanse, og stemmer ikke nødvendigvis overens med den endelige programvaren. Navn på knapper på skjermen vises i klammeparentes: [Navn på knapp]. abellene i delene om programmering av funksjoner oppsummerer hvordan du navigerer til skjermbilder med programmerbare parametere for funksjonen. om vist i eksempelet i abell 1, viser hver tabellrad en parameter eller en gruppe av parametere med banen til et bestemt skjermbilde på programmereren. Hvis navigasjonsbanen er den samme for beslektede parametere, blir ikke banen gjentatt i tabellen. Ytterligere rader er inkludert for parametere som vises på ulike skjermbilder. Grupper av parametere, for eksempel AP parameters, inneholder ordet parameters. Individuelle parametere, for eksempel Energy og Pathway, gjør ikke det. abell 1. lik navigerer du til parameterne for F-behandling Parametere Bane F therapies (Rx1 through Rx6) F herapy tatus (On, Off) Energy Pathway AP parameters ( Rx1) Chargeaver parameters (AP in Rx1) hared ettings (. AP and. herapies) Params > F herapies Params > F herapies > AP Params > F herapies > AP > During Charging > Chargeaver Params > F herapies > hared ettings Delene om programmering av funksjoner inneholder også hensyn som må tas ved programmering. Detaljert informasjon om parameterinnstillinger finner du i håndboken for den bestemte enheten. 8 Referansehåndbok

9 1.1.1 Produktdokumentasjon i anbefaler at du gjør følgende før enheten implanteres: Les produktdokumentasjonen for å få informasjonen om foreskrivning, implantasjon og bruk av enheten samt gjennomføring av en pasientoppfølgingskontroll. Les nøye gjennom de tekniske håndbøkene for ledningene som brukes med enheten. Les også gjennom de tekniske håndbøkene for andre systemkomponenter. Diskuter enheten og implantasjonsprosedyren med pasienten og eventuelle andre involverte parter, og gi dem eventuelt pasientrelatert informasjonsmateriale som følger med enheten. Ytterligere håndbøker og dokumenter med informasjon om enheten: Håndbok for enheten Hver enhetsmodell har en egen håndbok for enheten. Håndboken inneholder de spesifikke funksjonene for modellen, indikasjoner og kontraindikasjoner, advarsler og forholdsregler, instruksjoner for implantasjon av enheten, kort oversikt over spesifikasjoner, samt parametertabeller. ymbolforklaring Dette dokumentet definerer symbolene som kan finnes på enhetspakningen. e på pakningsetiketten for å finne ut hvilke symboler som gjelder spesielt for denne enheten. ikkerhetshåndbok for helsepersonell, vedrørende medisinske prosedyrer og EMI Denne håndboken inneholder advarsler, forholdsregler og veiledning for helsepersonell som utfører medisinske behandlinger og diagnostiske prosedyrer på pasienter med hjerteenheter. Håndboken inneholder også pasientopplæringsinformasjon relatert til EMI-kilder i hjemmet, på arbeidsplassen og i andre miljøer eknisk støtte Medtronic har høyt kvalifiserte, opplærte representanter og ingeniører over hele verden som står til tjeneste for deg, og som ved forespørsel gir kvalifisert sykehuspersonell opplæring i bruk av produkter fra Medtronic. Medtronic har også en stab av profesjonelle konsulenter som kan gi teknisk veiledning til brukerne av produktene. ed behov for ytterligere informasjon kan du kontakte den lokale Medtronic-representanten eller ringe eller skrive til Medtronic på telefonnummeret eller adressen som er oppgitt på bakpermen. Referansehåndbok 9

10 1.1.3 Merknad Patient Information-skjermbildet på programmereren er et informasjonsverktøy for sluttbrukeren. Det er brukerens ansvar at riktig pasientinformasjon legges inn i programvaren. Medtronic fraskriver seg alt ansvar når det gjelder riktigheten og fullstendigheten til pasientinformasjonen som sluttbrukerne legger inn via Patient Information-skjermbildet. Medtronic PÅAR EG IKKE ANAR FOR DIREKE, INDIREKE ELLER ILFELDIGE KADER ELLER FØLGEKADER OERFOR EN EENUELL REDJEPAR NÅR DEE KYLDE BRUK A PAIENINFORMAJONEN OM LUBRUKEREN HAR LAG INN I PROGRAMAREN. Du finner mer informasjon under Avsnitt 2.12, Lagre pasientinformasjon, side Referansehåndbok

11 2 Utføre en pasientkontroll med programmereren 2.1 Opprette telemetri mellom enheten og programmereren Du kan utføre en pasientkontroll med trådløs eller ikke-trådløs telemetri. Når du starter en pasientkontroll ved hjelp av trådløs eller ikke-trådløs telemetri, må du avslutte kontrollen før endring av telemetrimodus. Programmereren kan ikke brukes i trådløs og ikke-trådløs modus samtidig. I referansehåndboken for programmereren finner du informasjon om hvordan programmereren klargjøres for en pasientkontroll Bruke Conexus trådløs telemetri For å opprette trådløs telemetri må du bruke Medtronic CareLink-programmereren, modell 2090, med Conexus-telemetri eller Medtronic Conexus-aktivatoren, modell Conexus-aktivatoren er en håndholdt, batteridrevet kommunikasjonsenhet. Den muliggjør trådløs telemetri i en Conexus-kompatibel hjerteenhet uavhengig av en programmerer. Når trådløs telemetri er opprettet, kan en lege bruke programmereren til å utføre en kontroll uten å bruke programmeringshodet. Conexus trådløs telemetri benytter Medical Implant Communications ervice (MIC) 1 -radiofrekvensbåndet, som over hele verden er spesifisert for medisinske enheter. Bruk av dette båndet beskytter enhetene mot forstyrrelser fra elektronikk som finnes i hjemmet, for eksempel mikrobølgeovner, mobiltelefoner og babymonitorer. Conexus trådløs telemetri er utformet for bruk under implantasjon og oppfølgingskontroller. ed implantasjon gjør Conexus trådløs telemetri det mulig å: lese av pasientens trådløse enhet uten å bruke et programmeringshode (ingen programmeringshoder i det sterile området) opprettholde konnektivitet under induksjon og levering av behandlinger programmere enheten når som helst under prosedyren, samtidig som kontinuerlig pasientovervåking opprettholdes Under oppfølgingskontroller opprettholder Conexus trådløs telemetri kontinuerlig kommunikasjon mellom enheten og programmereren. 1 Medical Implant Communications ervice (MIC) omtales også som kjernebåndet MHz for Medical Device Radiocommunication ervice (MedRadio). Referansehåndbok 11

12 Under eksterne oppfølgingskontroller med CareLink Network sørger Conexus trådløs telemetri for automatisk overføring av omfattende arytmidata og diagnostiske enhetsdata. Den overfører trådløst uten at pasienten involveres lik aktiverer du trådløs telemetri 1. lå på programmereren. Forsikre deg om at avmerkingsboksen Allow wireless communication i Find Patient-vinduet er valgt. 2. Bruk Conexus-aktivatoren eller plasser programmeringshodet over enheten et kort øyeblikk for å aktivere trådløs telemetri i enheten. Når det opprettes trådløs telemetri under en kontroll, endres statusindikatoren for telemetri øverst i venstre hjørne på oppgavelinjen fra å vise symbolet for programmeringshodet til å vise symbolet for trådløs telemetri, som vist i Figur 1. Figur 1. ymbolet for trådløs telemetri på oppgavelinjen 1 ymbol for trådløs telemetri Indikatorsøylen på symbolet angir styrken til det trådløse signalet. Minst 3 av de grønne lysene må være tent for å være sikker på at det er opprettet pålitelig telemetri. Hvis du bruker Conexus-aktivatoren, trykker du på den blå knappen for å aktivere trådløs telemetri. Et grønt lys tennes når du har lykkes i å kommunisere med enheten idsurfunksjon for trådløs Conexus Når du initierer trådløs telemetri, starter et tidsur på 5 min. Enheten sender et signal til programmereren og er aktivert i 5 min. En respons fra programmereren oppretter kommunikasjon, og vinduet Find Patient vises. Hvis programmererens pekepenn ikke brukes innen 5 min, lukkes Find Patient-vinduet og skjermbildet elect Model vises. Når du avslutter en kontroll, starter en nedtelling på 5 min. I løpet av denne tiden kan du lese av enheten på nytt, før kontrollen avsluttes fullstendig. å lenge trådløs telemetri med enheten opprettholdes, er det ingen tidsbegrensning under en trådløs telemetrikontroll. 12 Referansehåndbok

13 Hvis elektriske forstyrrelser avbryter en kontroll, forsøker programmereren å gjenopprette kommunikasjonen med enheten i 5 min. Hvis du ikke gjenoppretter kommunikasjonen mellom enheten og programmereren i dette tidsrommet, må du bruke Conexus-aktivatoren eller programmeringshodet til å aktivere trådløs telemetri i enheten på nytt for å gjenoppta eller starte en kontroll lik opprettholder du pålitelig telemetri Du kan forvente pålitelig trådløs telemetri mellom den implanterte enheten og programmereren i et vanlig undersøkelsesrom eller en operasjonsstue. Hvis det er annet elektrisk utstyr i området, skal systemet kunne opprettholde effektiv kommunikasjon mellom enheten og programmereren ved avstander på opptil 2 m. ystemet skal ikke forstyrre annet elektronisk utstyr i området. Hvis du har problemer med å opprettholde vedvarende, pålitelig telemetri, skal du utføre ett eller flere av følgende tiltak: Juster vinkelen på programmererens skjerm. elemetriantennen inngår som en del av programmererens skjermstruktur. må justeringer av skjermen kan bedre telemetriforbindelsen. Flytt programmereren slik at området mellom programmererens skjerm og pasienten er relativt fritt for hindringer. Forsikre deg om at det ikke befinner seg noe mellom programmereren og pasienten. Reduser avstanden mellom programmereren og pasienten. Fjern eventuelle kilder til elektromagnetiske forstyrrelser (EMI) som kan påvirke telemetrisignalet ikkerhet ved inaktivitet Hvis du eller pasienten flytter dere bort fra programmereren, gjør systemet følgende for å sikre at utilsiktet programmering ikke skal finne sted: Etter at programmereren har vært inaktiv i 2 min, viser systemet pasientens navn og ID-nummer, hvis dette er tilgjengelig, og enhetsinformasjon. Du må deretter bekrefte at riktig pasient er angitt for oppfølgingskontrollen, før du kan prosessere en programmeringskommando. Etter at programmereren har vært inaktiv i 2 timer under en implantasjon eller oppfølgingskontroll, går enheten inn i standbymodus. tandbymodus Bruk standbymodus når du har behov for en inaktiv periode under en pasientkontroll. I denne modusen er sanntidskurver avslått, og programmererens Referansehåndbok 13

14 statusindikator for telemetri angir at det ikke er telemetriforbindelse. Programmererens funksjoner er begrenset. Du kan aktivere og deaktivere standbymodus manuelt i enheten: For å aktivere standbymodus velger du symbolet for trådløs telemetri på oppgavelinjen. For å deaktivere standbymodus og aktivere trådløs telemetri med programmereren igjen velger du symbolet for trådløs telemetri på oppgavelinjen, eller du kan plassere enten Conexus-aktivatoren eller programmeringshodet over enheten. Etter 5 min i standbymodus deaktiveres trådløs telemetri i enheten. For å gjenopprette den trådløse telemetrikontrollen må du bruke enten Conexus-aktivatoren eller programmeringshodet. tandbymodus deaktiveres også når du forsøker å programmere parametere, lese av enheten eller utføre tester eller akuttfunksjoner. En advarsel om å verifisere pasienten vises på programmererens skjerm. For å deaktivere standbymodus og gjenoppta pasientkontrollen må du verifisere at riktig pasient er valgt for kontrollen, velge avmerkingsboksen Allow communication with og velge [Continue]. Merk! For å bruke Holter-telemetri til å overføre EGM- og Marker Channel-data under en kontroll med Conexus trådløs telemetri, må du først aktivere standbymodus lik ivaretas pasientens sikkerhet og personvern Under en trådløs telemetrikontroll blokkeres alle andre programmerere fra å kommunisere med eller starte en kontroll på pasientens implanterte enhet. Det er ikke mulig å kommunisere med eller programmere implanterte enheter hos andre pasienter under pasientkontrollen. Når du bruker trådløs telemetri, vises pasientens navn på kommandolinjen på programmererens skjerm. Hvis du ikke har lagt inn pasientens navn, vises pasientens ID-nummer. Hvis du ikke har lagt inn verken navn eller ID for pasienten, vises Patient name is not entered på kommandolinjen. Legg inn pasientens navn og ID så tidlig som mulig, slik at det blir lettere å identifisere pasienten under trådløs telemetri Bruke ikke-trådløs telemetri For å opprette ikke-trådløs telemetri bruker du Medtronic CareLink-programmereren, modell 2090, med Conexus-telemetri i ikke-trådløs telemetrimodus, eller du kan bruke Medtronic CareLink-programmereren, modell Du må også bruke et programmeringshode fra Medtronic, modell 2067 eller 2067L. Etter at du har startet en pasientkontroll med ikke-trådløs telemetri, må du avslutte denne kontrollen før du kan endre til trådløs telemetrimodus. 14 Referansehåndbok

15 lik opprettes ikke-trådløs telemetri 1. lå på programmereren. Hvis du bruker en programmerer med Conexus trådløs telemetri, må du passe på at avmerkingsboksen Allow wireless communication i vinduet Find Patient ikke er valgt. Avmerkingsboksen vises ikke hvis du bruker en programmerer uten Conexus trådløs telemetri. 2. Plasser programmeringshodet over enheten for å aktivere ikke-trådløs telemetri i enheten. Når ikke-trådløs telemetri er opprettet under en kontroll, viser statusindikatoren for telemetri på oppgavelinjen symbolet for programmeringshodet, som vist i Figur 2. Figur 2. ymbolet for programmeringshodet på oppgavelinjen 1 ymbolet for programmeringshodet Merk! Magneten i programmeringshodet kan avbryte takyarytmideteksjon midlertidig. Deteksjonen avbrytes imidlertid ikke når det er opprettet telemetri mellom enheten og programmereren. Når telemetri er opprettet, slukkes det gule lyset på programmeringshodet, og 1 eller flere av de grønne indikatorlysene på programmeringshodet tennes. For å forsikre deg om at riktig telemetri er opprettet, plasserer du programmeringshodet over enheten slik at minst 2 av de grønne lysene tennes. Hvis programmeringshodet glir av pasienten, avsluttes ikke kontrollen. ett programmeringshodet på plass igjen for å fortsette programmeringen eller avlesningen av enheten. Merk! I referansehåndboken for programmereren finner du mer informasjon om generell bruk av programmeringshodet. 2.2 tarte en pasientkontroll Programmereren leser av pasientens enhet ved begynnelsen av en pasientkontroll. Ettersom programmereren samler inn og lagrer data på kontroll-for-kontroll-basis, må du starte en ny kontroll for hver pasient. Avslutt den forrige kontrollen før du starter en kontroll på en annen pasient. Referansehåndbok 15

16 Forsiktig! En feil ved programmereren (for eksempel en defekt pekepenn) kan føre til feil programmering eller gjøre det umulig å avbryte en pågående handling eller aktivitet. ed en eventuell feil på programmereren må du straks slå av programmereren for å deaktivere telemetrien og avbryte all pågående programmererkontrollert aktivitet. Forsiktig! Under en trådløs telemetrikontroll må du verifisere at du har valgt riktig pasient før du fortsetter med kontrollen, samt ha øyekontakt med pasienten så lenge kontrollen varer. Hvis du velger feil pasient og fortsetter kontrollen, kan du utilsiktet programmere enheten til feil pasient. Forsiktig! Forlat ikke programmereren uten tilsyn så lenge en trådløs telemetrikontroll pågår. Hold øye med programmereren under kontrollen for å unngå feilaktig kommunikasjon med pasientens enhet. Merk! Under den første avlesningen er det kun akuttfunksjonene som er tilgjengelige på programmereren lik starter du en pasientkontroll med trådløs telemetri 1. elg [Find Patient ] på skjermbildet elect Model. 2. Merk av i boksen "Allow wireless communication" på skjermbildet Find Patient. 3. Bruk Conexus-aktivatoren eller plasser programmeringshodet over enheten et kort øyeblikk for å aktivere trådløs telemetri i enheten. Merk! Når Conexus-aktivatoren brukes til å aktivere telemetri i enheten, starter programmereren pasientkontrollen uten å avbryte takykardideteksjonen midlertidig. Hvis en magnet plasseres i nærheten av enheten, avbrytes takykardideteksjonen midlertidig. Når programmeringshodet brukes til å aktivere telemetri i enheten, starter programmereren automatisk pasientkontrollen med takykardideteksjonen midlertidig avbrutt. Deteksjonen er avbrutt så lenge programmeringshodet holdes over enheten. Hvis takyarytmideteksjon er programmert til On, vil en advarsel minne deg om at takyarytmideteksjon er midlertidig avbrutt. 4. elg den aktuelle pasienten under Patient Name på skjermbildet Find Patient. Merk! Programmereren viser alle pasienter med implanterte enheter som er aktivert for trådløs telemetri, og som befinner seg innenfor rekkevidden for telemetri. 5. elg [tart]. 16 Referansehåndbok

17 2.2.2 lik starter du en pasientkontroll med telemetri 1. elg [Find Patient ] på skjermbildet elect Model. 2. Hvis du bruker en Medtronic CareLink-programmerer, modell 2090, med Conexus trådløs telemetri, må du forsikre deg om at avmerkingsboksen Allow wireless communication i vinduet Find Patient ikke er valgt. Hvis du starter en kontroll ved å holde programmeringshodet over pasientens implanterte enhet, og det er merket av i boksen "Allow wireless communication", starter systemet en trådløs telemetrikontroll og leser av enheten automatisk. Hvis du bruker en Medtronic CareLink-programmerer, modell 2090, uten Conexus trådløs telemetri, vises ikke avmerkingsboksen Allow wireless communication i vinduet Find Patient. 3. Plasser programmeringshodet over enheten, og telemetrikontrollen starter automatisk Enhets- og telemetrieffekter under en pasientkontroll akykardideteksjon under en trådløs telemetrikontroll Hvis du plasserer et programmeringshode over enheten, vil magneten i programmeringshodet alltid avbryte takykardideteksjonen midlertidig. akykardideteksjon under en telemetrikontroll Hvis du plasserer et programmeringshode over enheten og telemetri er opprettet, vil magneten i programmeringshodet ikke avbryte takykardideteksjonen midlertidig. Episoder som pågår under en trådløs telemetrikontroll Hvis du forsøker å starte en pasientkontroll når en detektert arytmiepisode pågår, behandler enheten arytmien som normalt. Hvis telemetri ikke er opprettet, sørger magneten inni programmeringshodet for at enheten avbryter deteksjonen midlertidig så lenge programmeringshodet holdes over enheten. Episoder som pågår under en telemetrikontroll Når telemetri er opprettet og du plasserer programmeringshodet over enheten mens en detektert arytmiepisode pågår, behandler enheten arytmien som normalt. Hvis telemetri ikke er opprettet og du plasserer programmeringshodet over enheten, sørger magneten inni programmeringshodet for at enheten avbryter deteksjonen midlertidig. Kondensatorlading under en trådløs telemetrikontroll Forstyrrelser forårsaket av kondensatorlading kan påvirke telemetrien mellom enheten og programmereren. like forstyrrelser kan føre til at indikatorlampene for telemetri midlertidig slukkes, som vist på programmererens oppgavelinje, og midlertidig avbrudd i Marker-overføringer. Evnen til å sende programmeringskommandoer kan også påvirkes midlertidig. ørg for at flest mulig av indikatorlysene for telemetristyrke lyser på programmererens oppgavelinje, slik at telemetrien blir mer pålitelig før en eventuell manuell eller automatisk kondensatorlading. Referansehåndbok 17

18 Kondensatorlading under en telemetrikontroll Forstyrrelser forårsaket av kondensatorlading kan påvirke telemetriforbindelsen mellom enheten og programmereren. Det kan være indikatorlampene på programmeringshodet slukker under lading. Dette er normalt. Merk! P -knappen på programmeringshodet er deaktivert under elektrofysiologiske undersøkelser og manuelle systemtester. Under takykardiinduksjoner er også I -knappen på programmeringshodet deaktivert. Marker-overføringer under en trådløs telemetrikontroll Enheten overfører kontinuerlig Marker Channel-data og andre markørdata mens det er opprettet telemetri. Enheten stopper disse overføringene når telemetrien avbrytes. Hvis Holter-telemetri er programmert til On, overfører enheten telemetri kontinuerlig, bortsett fra når det utføres en kontroll med Conexus trådløs telemetri. For å bruke Holter-telemetri under en kontroll med Conexus trådløs telemetri må du først aktivere standbymodus. Marker Channel-overføringer under en telemetrikontroll Enheten overfører kontinuerlig Marker Channel-data og andre markørdata mens det er opprettet telemetri og programmeringshodet holdes over enheten. Enheten stanser disse overføringene når du løfter programmeringshodet, med mindre Holter-telemetri er aktivert. Hvis Holter-telemetri er aktivert, overfører enheten Marker Channel-data og andre markørdata uavhengig av om programmeringshodet holdes over enheten eller ikke. Enhetens levetid og trådløs telemetri I forbindelse med vanlige pasientkontroller og vanlig drift av enheten har ikke trådløs telemetri noen betydelig effekt på enhetens levetid lik leser du av enheten under en kontroll I begynnelsen av en pasientkontroll leser programmereren av enheten. Du kan lese av enheten manuelt når som helst under pasientkontrollen på følgende måte: 1. elg [Interrogate ] på kommandolinjen. Under en ikke-trådløs kontroll kan du også lese av enheten ved å trykke på knappen I på programmeringshodet. 2. Hvis du ønsker å lese av informasjonen som er samlet inn siden forrige pasientkontroll, velger du alternativet ince Last ession i avlesningsvinduet. Hvis du ønsker å lese av all informasjon fra enheten, velger du alternativet All. 3. elg [tart]. Merk! Du kan ikke lese av enheten manuelt under en akutt programmererfunksjon. Du må velge [Exit Emergency] før du kan lese av enheten manuelt. 18 Referansehåndbok

19 2.3 Funksjoner på skjermbildet Programmereren har en skjerm som viser tekst og grafikk. Den fungerer også som et kontrollpanel med knapper og menyvalg som kan aktiveres ved hjelp av pekepennen. Figur 3 viser hovedelementene på et vanlig skjermbilde under en pasientkontroll. Figur 3. Hovedelementene på skjermbildet 1 Oppgavelinje 2 tatuslinje 3 EKG-vindu 4 Oppgaveområde 5 Kommandolinjen 6 erktøypalett Oppgavelinje Øverst på skjermbildet er det en oppgavelinje. Du kan bruke oppgavelinjen til å se statusen til programmererspesifikke funksjoner, for eksempel Analyzer. Referansehåndbok 19

20 På oppgavelinjen er det også en indikator som viser signalstyrken ved telemetri. elemetriforbindelsen brytes hvis du trykker på symbolet for trådløs telemetri mens en trådløs telemetrikontroll pågår. Hvis du trykker på symbolet én gang til, gjenopprettes telemetriforbindelsen. ed telemetri gjenspeiler oppgavelinjen lyspanelet for signalstyrke på programmeringshodet. Figur 4. Oppgavelinjen 1 ymbol for telemetri og indikator for signalstyrke (trådløs telemetri vist) 2 ymbol for diskett 3 ymbol for UB 4 ymbol for Analyzer 5 ymbol for enhet tatuslinje Når enheten er avlest, kan du bruke statuslinjen øverst på skjermbildet (rett nedenfor oppgavelinjen) til å utføre noen grunnleggende funksjoner og se enhetens nåværende status. Figur 5. tatuslinjen Aktiv pacemodus 2 Programmert deteksjons- og behandlingskonfigurasjon 3 Knapper som brukes til å gjenoppta eller midlertidig avbryte deteksjonen 4 tatus for automatisk deteksjon 5 Indikator som angir en pågående takykardiepisode 6 tatus for gjeldende episode, behandling eller manuelle funksjoner, eller enhetens navn og modellnummer 20 Referansehåndbok

21 2.3.3 EKG-vindu I EKG-vinduet vises kurver for EKG, Leadless EKG, Marker Channel og telemetri-egm. I tillegg til kurver viser vinduet for sanntidsrytmeovervåking også følgende informasjon: Hjertefrekvens og frekvensintervall vises hvis det er opprettet telemetri med enheten. Benevningene over kurven viser punktet der parameterne er programmert. induet for sanntidsrytmeovervåking vises som standard som delvisning. Du kan maksimere vinduet til full størrelse ved å velge den lille firkantknappen øverst i høyre hjørne av vinduet eller ved å velge [Adjust ]. Du finner mer informasjon under Avsnitt 2.7, Overvåke hjerteaktivitet med sanntidsrytmeovervåking, side Oppgaveområde Den delen av skjermbildet som befinner seg mellom EKG-vinduet øverst i skjermbildet og kommandolinjen nederst i skjermbildet, endres i henhold til oppgaven eller funksjonen du velger. Ett eksempel på et oppgaveområde er Parameters-skjermbildet, som brukes til å vise og programmere enhetsparametere som beskrevet i Avsnitt 2.9, Programmere enhetens parametere, side 37. Figur 6. Oppgaveområdet Referansehåndbok 21

22 2.3.5 erktøypaletten amlingen av knapper og symboler langs høyre kant på skjermbildet kalles verktøypaletten. Du kan bruke disse verktøyene til å vise skjermbildet for en oppgave eller funksjon. Når du har startet en pasientkontroll, vises verktøypaletten på alle skjermbilder bortsett fra på Emergency- og Live Rhythm Monitor Adjust -skjermbildene, slik at du raskt og enkelt kan flytte til ønsket oppgave eller funksjon. Hvert symbol fungerer på samme måte som en knapp. elg et symbol ved å peke på det med pekepennen. Hvert av alternativene på verktøypaletten beskrives i abell 2. abell 2. Alternativer på verktøypaletten [Freeze]-knappen fryser en del av EKG-vinduet. [trips ]-knappen gir tilgang til kurvestrimlene som er lagret i løpet av kontrollen. [Adjust ]-knappen åpner et vindu der du kan justere innstillingene for EKG-vinduet. Checklist-symbolet åpner Checklist-skjermbildet der du enkelt kan navigere gjennom et sett med oppfølgingsoppgaver. Checklist [>>]-knappen brukes til å navigere til neste oppgave på listen. Data-symbolet viser alternativer for visning av enhetsinformasjon og diagnostiske data. Params-symbolet viser Parameters-skjermbildet for visning og programmering av enhetsparametere. ests-symbolet viser alternativer for gjennomføring av systemtester og elektrofysiologiske undersøkelser. Reports-symbolet viser alternativer for utskrift av rapporter. Patient-symbolet viser alternativer for å få tilgang til herapyguideskjermbildet eller Patient Information-skjermbildet. ession-symbolet viser alternativer for justering av innstillinger, visning av parameterendringer som er gjort under kontrollen, lagring av data og avslutning av kontrollen. 22 Referansehåndbok

23 2.3.6 Knapper Knapper, som de som er vist i Figur 7, reagerer når du velger dem ved å peke på dem med pekepennen. Figur 7. Knappene på skjermbildet Knapper med skyggelagt tekst er ikke aktive og reagerer ikke når du velger dem. Knappen reagerer på én av følgende måter når du velger den med pekepennen: Knapper som [PROGRAM]-knappen, utfører en kommando direkte. Knapper som [ave ] og [Get ] åpner et vindu der du kan utføre andre handlinger. Disse knappene har et navn som slutter med en ellipse. I enkelte prosedyrer kan du få beskjed om å trykke på og holde inne en knapp. Da trykker du på knappen med pekepennen og opprettholder trykket. Knappen fortsetter å reagere til du fjerner pekepennen fra knappen igjen Kommandolinjen Linjen helt nederst på skjermbildet viser alltid kommandoknappene for programmering av parameterne for akuttbehandling, avlesning av enheten og avslutning av pasientkontrollen. Hvis programmereren bruker trådløs telemetri, kan pasienten identifiseres på kommandolinjen. Ett av følgende tekstfelter vises avhengig av den programmerte pasientinformasjonen: pasientens navn pasientens ID, hvis pasientens navn ikke er lagt inn meldingen "(Patient name not entered)", hvis verken navn eller ID er lagt inn Merk! Knappene [Interrogate ] og [End ession ] vises ikke på Emergency-skjermbildet. Figur 8. Kommandolinjen Referansehåndbok 23

VIVA / BRAVA CRT-D. Serie med digitale implanterbare defibrillatorer med kardial resynkroniseringsbehandling. Referansehåndbok

VIVA / BRAVA CRT-D. Serie med digitale implanterbare defibrillatorer med kardial resynkroniseringsbehandling. Referansehåndbok I / BR CR-D erie med digitale implanterbare defibrillatorer med kardial resynkroniseringsbehandling Referansehåndbok 123 212 I / BR CR-D Referansehåndbok En referansehåndbok for digitale implanterbare

Detaljer

RV Lead Integrity Alert

RV Lead Integrity Alert Oppdatering av programvare, modell 9995, til programmereren Tillegg til legehåndboken 0123 2008 Følgende er varemerker for Medtronic: CareAlert, Concerto, Consulta, Maximo, Medtronic, Medtronic CareAlert,

Detaljer

REVEAL DX 9528. Implanterbar hjertemonitor. Legehåndbok

REVEAL DX 9528. Implanterbar hjertemonitor. Legehåndbok REVEAL DX 9528 Implanterbar hjertemonitor Legehåndbok 0123 2007 Den følgende listen inneholder varemerker eller registrerte varemerker for Medtronic i USA og eventuelt i andre land. Alle andre varemerker

Detaljer

REVEAL XT 9529. Implanterbar hjertemonitor. Legehåndbok

REVEAL XT 9529. Implanterbar hjertemonitor. Legehåndbok REVEAL XT 9529 Implanterbar hjertemonitor Legehåndbok 0123 2007 Den følgende listen inneholder varemerker eller registrerte varemerker for Medtronic i USA og eventuelt i andre land. Alle andre varemerker

Detaljer

REVEAL LINQ LNQ11. Innsettbar hjertemonitor. Legehåndbok

REVEAL LINQ LNQ11. Innsettbar hjertemonitor. Legehåndbok Innsettbar hjertemonitor Legehåndbok 0123 2013 Den følgende listen inneholder varemerker eller registrerte varemerker for Medtronic i USA og eventuelt i andre land. Alle andre varemerker tilhører de respektive

Detaljer

CARDIA VR D384VRG. Digital implanterbar enkammerdefibrillator (VVE-VVIR) ATP During Charging -funksjon og Wavelet. Legehåndbok

CARDIA VR D384VRG. Digital implanterbar enkammerdefibrillator (VVE-VVIR) ATP During Charging -funksjon og Wavelet. Legehåndbok Digital implanterbar enkammerdefibrillator (VVE-VVIR) ATP During Charging -funksjon og Wavelet Legehåndbok 0123 2011 Legehåndbok En håndbok om bruk og programmering av Cardia VR digital implanterbar enkammer-defibrillator,

Detaljer

ND X1 VR. Digital implanterbar enkammerdefibrillator (VVE-VVIR) Legehåndbok

ND X1 VR. Digital implanterbar enkammerdefibrillator (VVE-VVIR) Legehåndbok Digital implanterbar enkammerdefibrillator (VVE-VVIR) Legehåndbok 0123 2011 Legehåndbok En håndbok om bruk og programmering av NayaMed digital implanterbar enkammerdefibrillator (VVE-VVIR) Den følgende

Detaljer

MEDTRONIC CARELINK PROGRAMMERER

MEDTRONIC CARELINK PROGRAMMERER MEDTRONIC CARELINK PROGRAMMERER Modell 2090-programmerer / modell 2290 Analyzer for Medtronic- og Vitatron-enheter 2005 0123 Programmereren 2090 0 Referansehåndbok 0 Veiledning for oppsett og bruk av

Detaljer

Welch Allyn Connex -enheter Hurtigreferansekort. Norwegian

Welch Allyn Connex -enheter Hurtigreferansekort. Norwegian Welch Allyn Connex -enheter Hurtigreferansekort Norwegian 80019405 Welch Allyn Connex -enheter Hurtigreferansekort Strøm på / strømsparingsmodus for skjerm Plassert på huset til enheten Slår på monitoren

Detaljer

Tillegg til bruksanvisning på modell PR-D3. Gjelder DAB modulen på modell DPR 45 Hvordan bruke din digitale mottaker DAB 1. Trykk på knappen for Standby for å slå på din digitale mottaker. Dersom den digitale

Detaljer

PROTECTA XT VR D354VRM

PROTECTA XT VR D354VRM PROTECTA XT VR Digital implanterbar enkammer-defibrillator (VVE-VVIR) SmartShock -teknologi (diskriminering av RV-ledningsstøy, alarm for RV-ledningsintegritet, TWave-diskriminering, Confirmation+, Wavelet),

Detaljer

ADAPTA /VERSA /SENSIA / RELIA

ADAPTA /VERSA /SENSIA / RELIA ADAPTA /VERSA /SENSIA / RELIA Adapta ADDR01/03/06 Adapta S ADDRS1 Adapta L ADDRL1 Adapta ADD01 Adapta ADVDD01 Adapta ADSR01/03/06 Versa VEDR01 Sensia SEDR01 Sensia L SEDRL1 Sensia SED01 Sensia SESR01 Sensia

Detaljer

Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort

Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort Innhold På/av-knapp...2 Avslutte...2 Logge på og velge en profil...2 Batteristatus...2 Bytte profil...2 Starte/stoppe blodtrykk...2 Starte intervaller...2

Detaljer

EVERA MRI XT VR SURESCAN DVMB2D4

EVERA MRI XT VR SURESCAN DVMB2D4 EVERA MRI XT VR SURESCAN DVMB2D4 Digital implanterbar enkammerdefibrillator med SureScan -teknologi (VVE-VVIR) MR-sikker under bestemte forhold med PhysioCurve -design, SmartShock -teknologi, OptiVol 2.0-væskestatusovervåking,

Detaljer

Wallbox Pulsar Bruker manual

Wallbox Pulsar Bruker manual Wallbox Pulsar Bruker manual 1/15 Velkommen til Wallbox Gratulerer med kjøpet av det revolusjonerende lade system for El. bil designet med banebrytende teknologi for å tilfredsstille dine daglige behov.

Detaljer

MEDTRONIC CARELINK 2290 Analyzer for Medtronic- og Vitatron-enheter

MEDTRONIC CARELINK 2290 Analyzer for Medtronic- og Vitatron-enheter MEDTRONIC CARELINK 2290 Analyzer for Medtronic- og Vitatron-enheter 2290 Analyzer 0 Referansehåndbok 0 Veiledning for oppsett og bruk av Analyzer, modell 2290. Den følgende listen inneholder varemerker

Detaljer

MEDTRONIC CARELINK PROGRAMMERER

MEDTRONIC CARELINK PROGRAMMERER MEDTRONIC CARELINK PROGRAMMERER Modell 2090-programmerer for Medtronic- og Vitatron-enheter 2001 0123 2090-programmerer 0 Referansehåndbok 0 Veiledning for oppsett og bruk av 2090-programmereren. Følgende

Detaljer

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET Merknad om varemerker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoen og alle SMART-slagord er varemerker eller registrerte varemerker

Detaljer

SECURA VR D234VRC. Legehåndbok

SECURA VR D234VRC. Legehåndbok SECURA VR Digital implanterbar enkammer-defibrillator (VVE-VVIR) Complete Capture Management -diagnostikk (RVCM), ATP During Charging -funksjon, OptiVol -væskeovervåking, TherapyGuide -funksjon og Conexus

Detaljer

QR-FUNKSJON. Send informasjon til renholdspersonalet om oppgaver som kan/skal utføres

QR-FUNKSJON. Send informasjon til renholdspersonalet om oppgaver som kan/skal utføres 1 QR-FUNKSJON Send informasjon til renholdspersonalet om oppgaver som kan/skal utføres Motta informasjon fra renholdspersonalet om oppgaver som er utført Renplan har nå en egen meny som automatisk trykker

Detaljer

MEDTRONIC CARELINK PROGRAMMERER Modell 2090-programmerer for Medtronic- og Vitatronenheter

MEDTRONIC CARELINK PROGRAMMERER Modell 2090-programmerer for Medtronic- og Vitatronenheter MEDTRONIC CARELINK PROGRAMMERER Modell 2090-programmerer for Medtronic- og Vitatronenheter 0123 2001 2090-programmerer 0 Referansehåndbok 0 Veiledning for oppsett og bruk av 2090-programmereren. Følgende

Detaljer

REVEAL LINQ LNQ11. Innsettbar hjertemonitor MR-prosedyreinformasjon. Teknisk håndbok om MR

REVEAL LINQ LNQ11. Innsettbar hjertemonitor MR-prosedyreinformasjon. Teknisk håndbok om MR REVEAL LINQ LNQ11 Innsettbar hjertemonitor MR-prosedyreinformasjon Teknisk håndbok om MR 0123 2013 Den følgende listen inneholder varemerker eller registrerte varemerker for Medtronic i USA og eventuelt

Detaljer

PROTECTA CRT-D D364TRM

PROTECTA CRT-D D364TRM PROTECTA CRT-D Digital implanterbar defibrillator med kardial resynkroniseringsbehandling (DDE-DDDR) SmartShock -teknologi (diskriminering av RV-ledningsstøy, alarm for RV-ledningsintegritet, TWave-diskriminering,

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Brukerveiledning Ipad og Goodreader

Brukerveiledning Ipad og Goodreader Brukerveiledning Ipad og Goodreader 28.10.13 Innhold: Del 1: - Side 2 5: Koble seg på et nettverk? Del 2: - Side 6 15: Sync(hente sakspapirer) Finne utvalg i serveren som en vil «Sync e». Del 3: - Side

Detaljer

SECURA DR D214DRM. Legehåndbok

SECURA DR D214DRM. Legehåndbok SECURA DR Digital, implanterbar tokammer-defibrillator (DDE-DDDR) Complete Capture Management -diagnostikk (ACM, RVCM), ATP During Charging -funksjon, MVP -modus, OptiVol -væskeovervåking, TherapyGuide

Detaljer

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup BRUKERMANUAL Telsys Online Backup TELSYS AS - 06.08.2009 Innhold Generelt... 3 Kom i gang... 4 Installasjon av Telsys Online Backup Proff/Standard... 4 Start opp klienten for første gang!... 10 Logg inn...

Detaljer

BRUK AV TiSferaDesign I RINGETABLÅER MED ELEKTRONISK NAVNELISTE:

BRUK AV TiSferaDesign I RINGETABLÅER MED ELEKTRONISK NAVNELISTE: BRUK AV TiSferaDesign I RINGETABLÅER MED ELEKTRONISK NAVNELISTE: (benyttes til å opprette og redigere navneliste, samt laste denne til tablået via USB kabel) TiSferaDesign Kan lastes ned herfra: http://www.homesystems-legrandgroup.com/bthomesystems/productdetail.action?productid=019

Detaljer

4. Dynamisk skjemaer (GUI)

4. Dynamisk skjemaer (GUI) 4. Dynamisk skjemaer (GUI) I drofus kan flere skjermbilder selv defineres av prosjektet. Disse skjermbildene kan redigeres av en med administratortilgang til prosjektet. For tiden kan følgende skjemaer

Detaljer

SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer

SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer Innhold R6.1 Startinnstillinger og utseende...3 R6.2 Tekst og bilder...................................................4 R6.3 Tale og staving...5

Detaljer

Quha Zono. Brukermanual

Quha Zono. Brukermanual Quha Zono Brukermanual 2 Av/På-knapp / Indikatorlys USB port Monteringsbrakett Det kan være nyttig å lese nøye gjennom instruksjonene før man tar i bruk Quha Zono mus. 3 Kom i gang Quha Zono er en trådløs

Detaljer

CONSULTA CRT-D D214TRM

CONSULTA CRT-D D214TRM CONSULTA CRT-D Digital implanterbar defibrillator med kardial resynkroniseringsbehandling (DEE-DDDR) Complete Capture Management -diagnostikk (ACM, RVCM, LVCM), OptiVol -væskeovervåking, ATP During Charging

Detaljer

EVERA S DR DDBC3D4. Håndbok for enheten

EVERA S DR DDBC3D4. Håndbok for enheten EVERA S DR DDBC3D4 Digital, implanterbar tokammerdefibrillator (DDE-DDDR) PhysioCurve -design, SmartShock -teknologi, Complete Capture Management -diagnostikk (ACM, RVCM) Håndbok for enheten 0123 2012

Detaljer

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9 Innholdfortegnelse Introduksjon...................................5 Systemkrav...................................7 For Windows...................................9 Installere programvare for bildeutskrift

Detaljer

BlindShell bruksanvisning

BlindShell bruksanvisning Dato: 1.6.2015 BlindShell bruksanvisning BlindShell er en smarttelefon for blinde og svaksynte brukere. Enheten betjenes med enkle bevegelseskommandoer, talemeldinger leses opp ved hjelp av kunstig tale

Detaljer

Brukerhåndbok Programområde

Brukerhåndbok Programområde Les denne håndboken nœye fœr du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Brukerhåndbok Programområde INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 2 Symboler som brukes i håndbøkene...2 Ansvarsfraskrivelse...

Detaljer

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012 LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk Per Lindholt 10/04/2012 Forklaring på detaljer Indikatorlampene: Den venstre lyser rødt når tilkoplet PC Den midtre blinker gult når trådløst LAN

Detaljer

Veiledning for aktivering av. Mobil Bredbåndstelefoni

Veiledning for aktivering av. Mobil Bredbåndstelefoni Veiledning for aktivering av Mobil Bredbåndstelefoni Veiledning for aktivering av Mobil Bredbåndstelefoni For at Telio Mobil Bredbåndstelefoni skal fungere på din mobiltelefon må en klient (@irtelio) lastes

Detaljer

Digital Choice 12 + MER, MER, MER!

Digital Choice 12 + MER, MER, MER! MER, MER, MER! Digital Choice Gå til mytpchoice.no for å laste ned minikategorier. Det finnes over 100 minikategorier, blant annet fra helter og heltinner, sci-fi og fantasy, reiser og eventyr, siste skrik

Detaljer

Communicate SymWriter: R1 Lage en tavle

Communicate SymWriter: R1 Lage en tavle Communicate SymWriter: R1 Lage en tavle I denne delen beskrives egenskaper som kan brukes for å lage en tavle til å skrive med. Stort sett vil du bare ha bruk for en del av dette når du lager skrivemiljøer.

Detaljer

EBR707C BRUKSANVISNING

EBR707C BRUKSANVISNING EBR707C BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Vær Stasjon med ikon som har 3D projektor. Dette unike produkter er designet for hverdagsbruk hjemme eller på kontoret

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

ZT210/ZT220/ZT230 Hurtigreferanse

ZT210/ZT220/ZT230 Hurtigreferanse ZT210/ZT220/ZT230 Hurtigreferanse Bruk denne veiledningen ved daglig bruk av printer. Du finner flere opplysninger i Brukerveiledning. Printerkomponenter Figure 1 viser komponentene inne i medierommet

Detaljer

ENRHYTHM MRI SURESCAN EMDR01

ENRHYTHM MRI SURESCAN EMDR01 ENRHYTHM MRI Tokammerpacemaker med SureScan -teknologi (OAE-DDDR) MR-betinget med MVP -modus, AT/AF Suite-diagnostikk og -behandlinger og Cardiac Compass -trender Referansehåndbok 0123 2008 ENRHYTHM MRI

Detaljer

Hurtigveiledning. Tissue-Tek Prisma

Hurtigveiledning. Tissue-Tek Prisma Oppstart Tissue-Tek Prisma automatisk fargemaskin med randomiseringsfunksjon for objektglass, for samtidig utførelse av flere fargingsprotokoller. Klargjøre systemet for farging Logg på systemet som administrator

Detaljer

6996T. Tunneleringsverktøy. Teknisk håndbok

6996T. Tunneleringsverktøy. Teknisk håndbok 6996T Tunneleringsverktøy Teknisk håndbok Den følgende listen inneholder varemerker eller registrerte varemerker for Medtronic i USA og eventuelt i andre land. Alle andre varemerker tilhører sine respektive

Detaljer

Hurtigveiledning Ditmer edagsorden Oktober 2013

Hurtigveiledning Ditmer edagsorden Oktober 2013 Hurtigveiledning Ditmer edagsorden Oktober 2013 Hurtigveiledning Innhold For deg som skal i gang med å bruke ditmer edagsorden i ipad eller Internett 1. Slik får du tilgang til ditmer edagsorden... 2 2.

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Brukerhåndbok ipad. for politikere i Melhus kommune

Brukerhåndbok ipad. for politikere i Melhus kommune Brukerhåndbok ipad for politikere i Melhus kommune Innhold SUPPORT... 3 GRUNNKURS I BRUK AV IPAD... 4 KOMME I GANG... 4 Slå på ipad... 4 Velg kode... 4 WIFI (internett)... 5 Opprette apple-id... 5 E-post...

Detaljer

VIVA QUAD S CRT-D DTBB2QQ

VIVA QUAD S CRT-D DTBB2QQ VIVA QUAD S CRT-D DTBB2QQ Digital implanterbar defibrillator med kardial resynkroniseringsbehandling (DDE-DDDR) PhysioCurve -design, CardioSync -optimalisering, VectorExpress LV Automated-test, SmartShock

Detaljer

PHOTO STORY 3 BRUKERVEILEDNING TILRETTELAGT AV JAN HALLSTENSEN LGA SKOLENES IT-SENTER

PHOTO STORY 3 BRUKERVEILEDNING TILRETTELAGT AV JAN HALLSTENSEN LGA SKOLENES IT-SENTER PHOTO STORY 3 BRUKERVEILEDNING TILRETTELAGT AV JAN HALLSTENSEN LGA SKOLENES IT-SENTER TROMSØ TROMSØ KOMMUNE - 2006 LGA SKOLENES IT-SENTER 2 1. Starte programmet Start Photo Story 3 1. Klikk og velg 2.

Detaljer

MEDTRONIC CARELINK 2090

MEDTRONIC CARELINK 2090 MEDTRONIC CARELINK 2090 Programmerer Referansehåndbok MEDTRONIC CARELINK 2090 Referansehåndbok Veiledning for oppsett og bruk av Medtronic CareLink 2090-programmereren. Den følgende listen inneholder

Detaljer

MEDTRONIC CARELINK 2090 Programmerer for Medtronic- og Vitatron-enheter

MEDTRONIC CARELINK 2090 Programmerer for Medtronic- og Vitatron-enheter MEDTRONIC CARELINK 2090 Programmerer for Medtronic- og Vitatron-enheter 2090/9986/SW007: 0123 2001 VSC01: 0344 2002 Innhold 1 Informasjon om programmereren 7 Forklaring av symboler på pakningen og produktet

Detaljer

Slik lager du et web-område bestående av flere sammenhengende websider i. Frontpage 2003. Laget av Magnus Nohr Høgskolen i Østfold

Slik lager du et web-område bestående av flere sammenhengende websider i. Frontpage 2003. Laget av Magnus Nohr Høgskolen i Østfold Slik lager du et web-område bestående av flere sammenhengende websider i Frontpage 2003 Laget av Magnus Nohr Høgskolen i Østfold Innholdsfortegnelse 1 Opprett Web-område 3 2 Opprett en navigasjonsstruktur

Detaljer

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning 1 FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter Bruksanvisning Dette er et teknisk produkt. Det er en forutsetning for effektiv bruk at du forstår innholdet i denne bruksanvisningen. Vær vennlig

Detaljer

Undersøke modellen... 3

Undersøke modellen... 3 DDS-CAD 9 Undersøke modellen Kapittel 2 1 Innhold Side Kapittel 2 Undersøke modellen... 3 Vis alt... 3 Vis forrige utsnitt/forminsk bildet... 3 Zoom inn markert objekt... 3 Midterste musetast holdes nede...

Detaljer

Hvordan oppdatere Java.

Hvordan oppdatere Java. Hvordan oppdatere Java. Trykk på din nettleser under for veiledning til å oppdatere Java: Internet Explorer Mozilla Firefox Google Chrome Safari (Mac) Internet Explorer Skriv inn www.java.com i adressefeltet

Detaljer

MAXIMO II CRT-D D264TRM

MAXIMO II CRT-D D264TRM MAXIMO II CRT-D Digital implanterbar defibrillator med kardial resynkroniseringsbehandling (VVE-DDDR) ATP During Charging -funksjon, TherapyGuide -funksjon og Conexus trådløs telemetri Legehåndbok 0123

Detaljer

ADVISA DR MRI SURESCAN A3DR01, ADVISA SR MRI SURESCAN A3SR01

ADVISA DR MRI SURESCAN A3DR01, ADVISA SR MRI SURESCAN A3SR01 ADVISA DR MRI SURESCAN A3DR01, ADVISA SR MRI Digital tokammerpacemaker med SureScan -teknologi (OOA-DDDR), som er MR-sikker under bestemte forhold Digital enkammerpacemaker med SureScan-teknologi (VVIR),

Detaljer

HamboHus 5.4 Rev. 1, 8. september 2005 A. Cordray

HamboHus 5.4 Rev. 1, 8. september 2005 A. Cordray HamboHus Technical Note Nr 10: Terreng HamboHus 5.4 Rev. 1, 8. september 2005 A. Cordray I HamboHus 5.4 er implementasjonen av terreng utvidet og forbedret. Det er lettere å lage terrengpunkter, og mye

Detaljer

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler Fornybar energi Komme i gang med LEGO Energimåler de LEGO Group. 2010 LEGO Gruppen. 1 Innholdsfortegnelse 1. Oversikt over Energimåleren... 3 2. Feste Energiboksen... 3 3. Lade og utlade Energimåleren...

Detaljer

MAXIMO DR 7278. Implanterbar tokammer-defibrillator (VVE-DDDR) Implantasjonshåndbok

MAXIMO DR 7278. Implanterbar tokammer-defibrillator (VVE-DDDR) Implantasjonshåndbok MAXIMO DR 7278 Implanterbar tokammer-defibrillator (VVE-DDDR) Implantasjonshåndbok 0123 2003 Følgende er varemerker for Medtronic: Active Can, Cardiac Compass, Flashback, Marker Channel, Maximo, Medtronic,

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd erklærer under vårt eneansvar at produktene DTN-10 og DTN-11 er i samsvar med bestemmelsene

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

WWW.POLARPRODUKSJON.NO

WWW.POLARPRODUKSJON.NO GUIDE RSHL.NO Av Fredrik Mediå Oppgraderingen av nettstedet RSHL.NO har ført til at det kan oppstå en del spørsmål og forvirringer rundt hvordan forskjellige elementer fungerer. Denne guiden skal fungere

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning v4.2.1 NOR GARO SR2 PCU5.1-PP Installasjonsveiledning GARO SR2 komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-PP Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering av vannlekkasjedetektoren

Detaljer

Kjenner du alle funksjonene på tastaturet?

Kjenner du alle funksjonene på tastaturet? Kjenner du alle funksjonene på tastaturet? Guide: Tastaturet Av Bjørn André Hagen 30. Januar 2008 17:45 Kilde: Tastatur layout Et tastatur har mange knapper man ikke bruker hver dag, vi skal prøve å forklare

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

F-Secure Mobile Security for S60

F-Secure Mobile Security for S60 F-Secure Mobile Security for S60 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Du trenger ikke å avinstallere den tidligere versjonen av F-Secure Mobile Anti-Virus. Kontroller innstillingene

Detaljer

VIBRO III. Les alle forholdsregler og instruksjoner nøye før bruk av apparatet. Ta vare på manualen for fremtidige referanser

VIBRO III. Les alle forholdsregler og instruksjoner nøye før bruk av apparatet. Ta vare på manualen for fremtidige referanser VIBRO III DELEOVERSIKT ADVARSLER OG MERKNADER PRODUKTPLASSERING COMPUTER BESKRIVELSE AV COMPUTER HVORDAN BRUKE MASKINEN EGENDEFINERTE PROGRAMMER HVORFOR TRENE MED VIBROPLATE? TRENINGSVEILEDNING KUNDESERVICE

Detaljer

Dette eksemplet forutsetter at du allerede har gjennomgått Kom i gang med tavler 1.

Dette eksemplet forutsetter at du allerede har gjennomgått Kom i gang med tavler 1. Kom i gang 2: En sekvens av tavler for strukturert skriving En sekvens av tavler for strukturert skriving I dette eksemplet vil vi lage et miljø for å bygge setninger ved hjelp av et strukturert sett med

Detaljer

MAXIMO II CRT-D D284TRK

MAXIMO II CRT-D D284TRK MAXIMO II CRT-D Digital implanterbar defibrillator med kardial resynkroniseringsbehandling (VVE-DDDR) ATP During Charging -funksjon, TherapyGuide -funksjon og Conexus trådløs telemetri Legehåndbok 2008

Detaljer

Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok

Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok 1.0. utgave NO 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoen er varemerker eller registrerte varemerker

Detaljer

Norsk versjon. Installasjon Windows XP og Vista. LW311 Sweex trådløs LAN innstikkort 300 Mbps

Norsk versjon. Installasjon Windows XP og Vista. LW311 Sweex trådløs LAN innstikkort 300 Mbps LW311 Sweex trådløs LAN innstikkort 300 Mbps Ikke utsett Sweex trådløse LAN innstikkort 300 Mbps for ekstreme temperaturer. Ikke plasser innretningen i direkte sollys eller nær varmeelementer. Ikke bruk

Detaljer

samaritan PAD and PDU Saver EVO brukerveiledning

samaritan PAD and PDU Saver EVO brukerveiledning samaritan PAD and PDU Saver EVO brukerveiledning Det tas forbehold om endring av informasjon i dette dokumentet uten forvarsel. Innholdet representerer ikke en bindende forpliktelse på vegne av HeartSine

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

VIVA CRT-P C5TR01. Legehåndbok

VIVA CRT-P C5TR01. Legehåndbok Digital pacemaker med kardial resynkroniseringsbehandling (OAE-DDDR) Complete Capture Management -diagnostikk (ACM, RVCM, LVCM) med OptiVol -væskestatusovervåking, Vision 3D Quick Look II, AT/AF Suite-diagnostikk

Detaljer

Farge touchskjerm (berøringsskjerm)

Farge touchskjerm (berøringsskjerm) KITCHEN MINDER 2 System BRUKERMANUAL Kitchen Minder 1 svart-hvitt og farge enheter har gått over til Kitchen Minder 2 Farge touchskjerm (berøringsskjerm) med nytt utseende og noen endringer på interne

Detaljer

Brukermanual Findmy dataprogram

Brukermanual Findmy dataprogram Brukermanual Findmy dataprogram Velkommen til Findmy AS. I pakken fra Findmy AS finner du: E-bjeller Tilleggsutstyr: Ladestasjon, strømadapter og USB kabel for kommunikasjon med PC. ADVARSEL:!Strømkontakten

Detaljer

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon.

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon. 1. Viktig: a) For å unngå å miste noen av de lagrede data vær vennlig å ikke press på noen av knappene mens du bytter batteri. b) Før første gangs bruk vær vennlig å resette alle kommandoer. Dette gjøres

Detaljer

Predator Digital 3D. Predator Digital 3D. Brukerhåndbok. Versjon 1.0

Predator Digital 3D. Predator Digital 3D. Brukerhåndbok. Versjon 1.0 Predator Digital 3D Brukerhåndbok Versjon 1.0 Opphavsrettinformasjon Det er ikke tillatt å mangfoldiggjøre eller overføre noen del av denne håndboken, i noen form eller på noen måte, elektronisk eller

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Motorola Phone Tools. Hurtigstart

Motorola Phone Tools. Hurtigstart Motorola Phone Tools Hurtigstart Innhold Minimumskrav... 2 Før du installerer Motorola Phone Tools... 3 Installere Motorola Phone Tools... 4 Installere og konfigurere den mobile enheten... 5 Elektronisk

Detaljer

Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal

Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 2.3 20.03.2012 Beskrivelsene for hvert enkelt skritt er over hvert skjermbilde. Via Hageselskapets

Detaljer

INSTALLASJONSGUIDE. for Trådløs bryterboks og USB brytermodul til Programsnedker og Rolltalk

INSTALLASJONSGUIDE. for Trådløs bryterboks og USB brytermodul til Programsnedker og Rolltalk INSTALLASJONSGUIDE for Trådløs bryterboks og USB brytermodul til Programsnedker og Rolltalk Oversikt over utstyret Art. nr: 001312: Trådløs mottager og USB bryterboks for Programsnekker (skal ikke benyttes

Detaljer

ZoomText 10.1 Tillegg for Hurtig Referanser

ZoomText 10.1 Tillegg for Hurtig Referanser ZoomText 10.1 Tillegg for Hurtig Referanser Dette tillegget til ZoomText 10 Hurtigreferanse dekker de nye funksjonene og andre endringer som er spesifikke for ZoomText 10.1. For full instruksjoner om installasjon

Detaljer

Brukerhåndbok. Programområde

Brukerhåndbok. Programområde Brukerhåndbok Programområde INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 2 Symboler som brukes i håndbøkene...2 Ansvarsfraskrivelse... 3 Merknader... 3 Dette kan du gjøre på programområdet... 4 Før du åpner

Detaljer

Foreta samtale med flere deltakere

Foreta samtale med flere deltakere HURTIGGUIDE Denne guiden tar for seg den grunnleggende informasjonen brukere trenger for å kunne utføre videosamtaler. Du kan legge guiden i møterommet og på videoopplæringssiden på intranettet, samt dele

Detaljer

Komme i gang. Komme i gang med MyTobii P10

Komme i gang. Komme i gang med MyTobii P10 Komme i gang Komme i gang med MyTobii P10 Oppsett trinn for trinn Komme i gang med MyTobii P10 Denne håndboken skal hjelpe deg med å sette opp og begynne å bruke MyTobii P10. MyTobii P10 kan festes med

Detaljer

SURESCAN. MR-informasjon for EnRhythm MRI SureScan EMDRO1 og SureScan -ledninger som er MR-sikre under bestemte forhold.

SURESCAN. MR-informasjon for EnRhythm MRI SureScan EMDRO1 og SureScan -ledninger som er MR-sikre under bestemte forhold. SURESCAN MR-informasjon for EnRhythm MRI SureScan EMDRO1 og SureScan -ledninger som er MR-sikre under bestemte forhold Teknisk håndbok 0123 2009 Den følgende listen inneholder varemerker eller registrerte

Detaljer

Bytte til OneNote 2010

Bytte til OneNote 2010 I denne veiledningen Microsoft OneNote 2010 ser helt annerledes ut enn OneNote 2007, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å

Detaljer

Håndbok for installasjon av parkeringsboksen ENO-BP2R

Håndbok for installasjon av parkeringsboksen ENO-BP2R Håndbok for installasjon av parkeringsboksen ENO-BP2R RW Parkeringsboksen ENO-BP2R muliggjør HFkontroll av to adkomster til parkering, kalt "INNGANG" og "UTGANG". Den fungerer med en aktiv antenne som

Detaljer

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER ENC - 100 ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER 1. GENERELLE SPESIFIKASJONER Membran tastatur med lang levetid. Klart og lett lesbart display. Viser hver av de 6 sifrene for aktuell og

Detaljer

WIRELESS AC 1200 FRACTUS RANGE EXTENDER

WIRELESS AC 1200 FRACTUS RANGE EXTENDER WIRELESS AC 1200 FRACTUS RANGE EXTENDER AirLink 2400ac FAQ Gratulerer med di valg av Svive Fractus. I denne manualen finner du hjelp til grunnleggende oppse av Fractus. Om det er noe du lurer på som ikke

Detaljer

Den sentrale telefonsvarenheten (CAP) Brukerhåndbok

Den sentrale telefonsvarenheten (CAP) Brukerhåndbok Den sentrale telefonsvarenheten (CAP) Brukerhåndbok Artikkelnr. N0068931 November 2005 Den sentrale telefonsvarenheten (CAP) Den sentrale telefonsvarenheten (CAP) består av én T7316E-telefon og én til

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning

Bruks og monteringsanvisning I-LOVIEW 7 FULL HD Bruks og monteringsanvisning 1 Innholdsregister Introduksjon... s. 3 Produktets innhold... s. 4 Instruksjoner før bruk... s. 4 Konfigurasjon... s. 5 Funksjoner og hurtigtaster... s.

Detaljer

Programvareoppdateringer

Programvareoppdateringer Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5. Installasjonsveiledning Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P Se installasjonsvideo: v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.1-P RØROS HETTA Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering

Detaljer

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Aktivering Starte produktet Hvis du har en tidligere versjon av F-Secure Mobile Security installert,

Detaljer

105SLPlus Hurtigreferanse

105SLPlus Hurtigreferanse 05SLPlus Hurtigreferanse Bruk denne veiledningen ved daglig bruk av skriveren. Du finner mer informasjon i Brukerveiledningen. Skriverkomponenter Figur viser komponentene inne i skriveren. Skriveren din

Detaljer