EVERA VR. Serie med digitale implanterbare enkammerdefibrillatorer. Referansehåndbok

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EVERA VR. Serie med digitale implanterbare enkammerdefibrillatorer. Referansehåndbok"

Transkript

1 erie med digitale implanterbare enkammerdefibrillatorer Referansehåndbok

2

3 Referansehåndbok En referansehåndbok for digitale implanterbare enkammerdefibrillatorer i Evera R-serien fra Medtronic.

4 Den følgende listen inneholder varemerker eller registrerte varemerker for Medtronic i UA og eventuelt i andre land. Alle andre varemerker tilhører de respektive eierne. AP During Charging, Active Can, Capture Management, Cardiac Compass, Cardioight, CareAlert, CareLink, Chargeaver, Conexus, Evera, Flashback, InCheck, Intrinsic, Marker Channel, Marquis, Medtronic, Medtronic CareAlert, Medtronic CareLink, Optiol, Quick Look, entrycheck, print Fidelis, witchback, -hock, herapyguide

5 Innhold 1 Innledning Innledning Utføre en pasientkontroll med programmereren Opprette telemetri mellom enheten og programmereren tarte en pasientkontroll Funksjoner på skjermbildet Akutt behandling av takykardi Aktivere akutt I-pacing Avbryte og gjenoppta takykardideteksjon Overvåke hjerteaktivitet med sanntidsrytmeovervåking Navigere en pasientkontroll med Checklist Programmere enhetens parametere Lagre og hente frem et sett med parameterinnstillinger elge parameterinnstillinger ved hjelp av herapyguide Lagre pasientinformasjon krive ut rapporter Lagre og hente frem enhetsdata Avslutte en pasientkontroll Retningslinjer for pasientoppfølging Optimalisere enhetens levetid Diagnostiske datafunksjoner Quick Look II-sammendragsdata Medtronic CareAlert og meldinger R Lead Integrity Alert Ytelsesdata for enheten og ledningene Optiol 2.0-væskestatusovervåking Cardiac Compass rends Rapport om hjertesviktbehandling Arrhythmia Episodes-data Episode- og behandlingstellere Referansehåndbok 5

6 3.10 Flashback-minnedata Frekvenshistogrammer Automatisk overvåking av enhetens status Pacefunksjoner ensing Grunnleggende pacing Rate Response Capture Management Rate Hysteresis øvnfunksjonen Conducted AF Response Post hock Pacing Post /F hock Overdrive Pacing entricular Rate tabilization Funksjoner for takyarytmideteksjon /F-deteksjon Wavelet Onset tability High Rate imeout Wave-diskriminering Diskriminering av R-ledningsstøy Funksjoner for behandling av takyarytmi F-behandling entrikulær AP-behandling entrikulær elektrokonvertering Progressive Episode herapies ystemtest- og EP-undersøkelsesfunksjoner Underlying Rhythm-test Pacing hreshold-test Wavelet-test Lead Impedance-test ensing-test Referansehåndbok

7 7.6 Charge/Dump-test Arytmiinduksjoner med EP-undersøkelser Manuelle behandlinger med EP-undersøkelser Ordliste tikkordregister Referansehåndbok 7

8 1 Innledning 1.1 Innledning Denne håndboken beskriver bruk av og tiltenkt bruk for funksjonene som er tilgjengelige på Evera R ICD-enhetene fra Medtronic. Gjennom hele denne håndboken henviser ordet enhet til den implanterte R ICD-enheten. Eksemplene på programmererskjermbilder i denne håndboken er tatt fra Medtronic CareLink-programmereren, modell Disse skjermbildene er kun ment som en referanse, og stemmer ikke nødvendigvis overens med den endelige programvaren. Navn på knapper på skjermen vises i klammeparentes: [Navn på knapp]. abellene i delene om programmering av funksjoner oppsummerer hvordan du navigerer til skjermbilder med programmerbare parametere for funksjonen. om vist i eksempelet i abell 1, viser hver tabellrad en parameter eller en gruppe av parametere med banen til et bestemt skjermbilde på programmereren. Hvis navigasjonsbanen er den samme for beslektede parametere, blir ikke banen gjentatt i tabellen. Ytterligere rader er inkludert for parametere som vises på ulike skjermbilder. Grupper av parametere, for eksempel AP parameters, inneholder ordet parameters. Individuelle parametere, for eksempel Energy og Pathway, gjør ikke det. abell 1. lik navigerer du til parameterne for F-behandling Parametere Bane F therapies (Rx1 through Rx6) F herapy tatus (On, Off) Energy Pathway AP parameters ( Rx1) Chargeaver parameters (AP in Rx1) hared ettings (. AP and. herapies) Params > F herapies Params > F herapies > AP Params > F herapies > AP > During Charging > Chargeaver Params > F herapies > hared ettings Delene om programmering av funksjoner inneholder også hensyn som må tas ved programmering. Detaljert informasjon om parameterinnstillinger finner du i håndboken for den bestemte enheten. 8 Referansehåndbok

9 1.1.1 Produktdokumentasjon i anbefaler at du gjør følgende før enheten implanteres: Les produktdokumentasjonen for å få informasjonen om foreskrivning, implantasjon og bruk av enheten samt gjennomføring av en pasientoppfølgingskontroll. Les nøye gjennom de tekniske håndbøkene for ledningene som brukes med enheten. Les også gjennom de tekniske håndbøkene for andre systemkomponenter. Diskuter enheten og implantasjonsprosedyren med pasienten og eventuelle andre involverte parter, og gi dem eventuelt pasientrelatert informasjonsmateriale som følger med enheten. Ytterligere håndbøker og dokumenter med informasjon om enheten: Håndbok for enheten Hver enhetsmodell har en egen håndbok for enheten. Håndboken inneholder de spesifikke funksjonene for modellen, indikasjoner og kontraindikasjoner, advarsler og forholdsregler, instruksjoner for implantasjon av enheten, kort oversikt over spesifikasjoner, samt parametertabeller. ymbolforklaring Dette dokumentet definerer symbolene som kan finnes på enhetspakningen. e på pakningsetiketten for å finne ut hvilke symboler som gjelder spesielt for denne enheten. ikkerhetshåndbok for helsepersonell, vedrørende medisinske prosedyrer og EMI Denne håndboken inneholder advarsler, forholdsregler og veiledning for helsepersonell som utfører medisinske behandlinger og diagnostiske prosedyrer på pasienter med hjerteenheter. Håndboken inneholder også pasientopplæringsinformasjon relatert til EMI-kilder i hjemmet, på arbeidsplassen og i andre miljøer eknisk støtte Medtronic har høyt kvalifiserte, opplærte representanter og ingeniører over hele verden som står til tjeneste for deg, og som ved forespørsel gir kvalifisert sykehuspersonell opplæring i bruk av produkter fra Medtronic. Medtronic har også en stab av profesjonelle konsulenter som kan gi teknisk veiledning til brukerne av produktene. ed behov for ytterligere informasjon kan du kontakte den lokale Medtronic-representanten eller ringe eller skrive til Medtronic på telefonnummeret eller adressen som er oppgitt på bakpermen. Referansehåndbok 9

10 1.1.3 Merknad Patient Information-skjermbildet på programmereren er et informasjonsverktøy for sluttbrukeren. Det er brukerens ansvar at riktig pasientinformasjon legges inn i programvaren. Medtronic fraskriver seg alt ansvar når det gjelder riktigheten og fullstendigheten til pasientinformasjonen som sluttbrukerne legger inn via Patient Information-skjermbildet. Medtronic PÅAR EG IKKE ANAR FOR DIREKE, INDIREKE ELLER ILFELDIGE KADER ELLER FØLGEKADER OERFOR EN EENUELL REDJEPAR NÅR DEE KYLDE BRUK A PAIENINFORMAJONEN OM LUBRUKEREN HAR LAG INN I PROGRAMAREN. Du finner mer informasjon under Avsnitt 2.12, Lagre pasientinformasjon, side Referansehåndbok

11 2 Utføre en pasientkontroll med programmereren 2.1 Opprette telemetri mellom enheten og programmereren Du kan utføre en pasientkontroll med trådløs eller ikke-trådløs telemetri. Når du starter en pasientkontroll ved hjelp av trådløs eller ikke-trådløs telemetri, må du avslutte kontrollen før endring av telemetrimodus. Programmereren kan ikke brukes i trådløs og ikke-trådløs modus samtidig. I referansehåndboken for programmereren finner du informasjon om hvordan programmereren klargjøres for en pasientkontroll Bruke Conexus trådløs telemetri For å opprette trådløs telemetri må du bruke Medtronic CareLink-programmereren, modell 2090, med Conexus-telemetri eller Medtronic Conexus-aktivatoren, modell Conexus-aktivatoren er en håndholdt, batteridrevet kommunikasjonsenhet. Den muliggjør trådløs telemetri i en Conexus-kompatibel hjerteenhet uavhengig av en programmerer. Når trådløs telemetri er opprettet, kan en lege bruke programmereren til å utføre en kontroll uten å bruke programmeringshodet. Conexus trådløs telemetri benytter Medical Implant Communications ervice (MIC) 1 -radiofrekvensbåndet, som over hele verden er spesifisert for medisinske enheter. Bruk av dette båndet beskytter enhetene mot forstyrrelser fra elektronikk som finnes i hjemmet, for eksempel mikrobølgeovner, mobiltelefoner og babymonitorer. Conexus trådløs telemetri er utformet for bruk under implantasjon og oppfølgingskontroller. ed implantasjon gjør Conexus trådløs telemetri det mulig å: lese av pasientens trådløse enhet uten å bruke et programmeringshode (ingen programmeringshoder i det sterile området) opprettholde konnektivitet under induksjon og levering av behandlinger programmere enheten når som helst under prosedyren, samtidig som kontinuerlig pasientovervåking opprettholdes Under oppfølgingskontroller opprettholder Conexus trådløs telemetri kontinuerlig kommunikasjon mellom enheten og programmereren. 1 Medical Implant Communications ervice (MIC) omtales også som kjernebåndet MHz for Medical Device Radiocommunication ervice (MedRadio). Referansehåndbok 11

12 Under eksterne oppfølgingskontroller med CareLink Network sørger Conexus trådløs telemetri for automatisk overføring av omfattende arytmidata og diagnostiske enhetsdata. Den overfører trådløst uten at pasienten involveres lik aktiverer du trådløs telemetri 1. lå på programmereren. Forsikre deg om at avmerkingsboksen Allow wireless communication i Find Patient-vinduet er valgt. 2. Bruk Conexus-aktivatoren eller plasser programmeringshodet over enheten et kort øyeblikk for å aktivere trådløs telemetri i enheten. Når det opprettes trådløs telemetri under en kontroll, endres statusindikatoren for telemetri øverst i venstre hjørne på oppgavelinjen fra å vise symbolet for programmeringshodet til å vise symbolet for trådløs telemetri, som vist i Figur 1. Figur 1. ymbolet for trådløs telemetri på oppgavelinjen 1 ymbol for trådløs telemetri Indikatorsøylen på symbolet angir styrken til det trådløse signalet. Minst 3 av de grønne lysene må være tent for å være sikker på at det er opprettet pålitelig telemetri. Hvis du bruker Conexus-aktivatoren, trykker du på den blå knappen for å aktivere trådløs telemetri. Et grønt lys tennes når du har lykkes i å kommunisere med enheten idsurfunksjon for trådløs Conexus Når du initierer trådløs telemetri, starter et tidsur på 5 min. Enheten sender et signal til programmereren og er aktivert i 5 min. En respons fra programmereren oppretter kommunikasjon, og vinduet Find Patient vises. Hvis programmererens pekepenn ikke brukes innen 5 min, lukkes Find Patient-vinduet og skjermbildet elect Model vises. Når du avslutter en kontroll, starter en nedtelling på 5 min. I løpet av denne tiden kan du lese av enheten på nytt, før kontrollen avsluttes fullstendig. å lenge trådløs telemetri med enheten opprettholdes, er det ingen tidsbegrensning under en trådløs telemetrikontroll. 12 Referansehåndbok

13 Hvis elektriske forstyrrelser avbryter en kontroll, forsøker programmereren å gjenopprette kommunikasjonen med enheten i 5 min. Hvis du ikke gjenoppretter kommunikasjonen mellom enheten og programmereren i dette tidsrommet, må du bruke Conexus-aktivatoren eller programmeringshodet til å aktivere trådløs telemetri i enheten på nytt for å gjenoppta eller starte en kontroll lik opprettholder du pålitelig telemetri Du kan forvente pålitelig trådløs telemetri mellom den implanterte enheten og programmereren i et vanlig undersøkelsesrom eller en operasjonsstue. Hvis det er annet elektrisk utstyr i området, skal systemet kunne opprettholde effektiv kommunikasjon mellom enheten og programmereren ved avstander på opptil 2 m. ystemet skal ikke forstyrre annet elektronisk utstyr i området. Hvis du har problemer med å opprettholde vedvarende, pålitelig telemetri, skal du utføre ett eller flere av følgende tiltak: Juster vinkelen på programmererens skjerm. elemetriantennen inngår som en del av programmererens skjermstruktur. må justeringer av skjermen kan bedre telemetriforbindelsen. Flytt programmereren slik at området mellom programmererens skjerm og pasienten er relativt fritt for hindringer. Forsikre deg om at det ikke befinner seg noe mellom programmereren og pasienten. Reduser avstanden mellom programmereren og pasienten. Fjern eventuelle kilder til elektromagnetiske forstyrrelser (EMI) som kan påvirke telemetrisignalet ikkerhet ved inaktivitet Hvis du eller pasienten flytter dere bort fra programmereren, gjør systemet følgende for å sikre at utilsiktet programmering ikke skal finne sted: Etter at programmereren har vært inaktiv i 2 min, viser systemet pasientens navn og ID-nummer, hvis dette er tilgjengelig, og enhetsinformasjon. Du må deretter bekrefte at riktig pasient er angitt for oppfølgingskontrollen, før du kan prosessere en programmeringskommando. Etter at programmereren har vært inaktiv i 2 timer under en implantasjon eller oppfølgingskontroll, går enheten inn i standbymodus. tandbymodus Bruk standbymodus når du har behov for en inaktiv periode under en pasientkontroll. I denne modusen er sanntidskurver avslått, og programmererens Referansehåndbok 13

14 statusindikator for telemetri angir at det ikke er telemetriforbindelse. Programmererens funksjoner er begrenset. Du kan aktivere og deaktivere standbymodus manuelt i enheten: For å aktivere standbymodus velger du symbolet for trådløs telemetri på oppgavelinjen. For å deaktivere standbymodus og aktivere trådløs telemetri med programmereren igjen velger du symbolet for trådløs telemetri på oppgavelinjen, eller du kan plassere enten Conexus-aktivatoren eller programmeringshodet over enheten. Etter 5 min i standbymodus deaktiveres trådløs telemetri i enheten. For å gjenopprette den trådløse telemetrikontrollen må du bruke enten Conexus-aktivatoren eller programmeringshodet. tandbymodus deaktiveres også når du forsøker å programmere parametere, lese av enheten eller utføre tester eller akuttfunksjoner. En advarsel om å verifisere pasienten vises på programmererens skjerm. For å deaktivere standbymodus og gjenoppta pasientkontrollen må du verifisere at riktig pasient er valgt for kontrollen, velge avmerkingsboksen Allow communication with og velge [Continue]. Merk! For å bruke Holter-telemetri til å overføre EGM- og Marker Channel-data under en kontroll med Conexus trådløs telemetri, må du først aktivere standbymodus lik ivaretas pasientens sikkerhet og personvern Under en trådløs telemetrikontroll blokkeres alle andre programmerere fra å kommunisere med eller starte en kontroll på pasientens implanterte enhet. Det er ikke mulig å kommunisere med eller programmere implanterte enheter hos andre pasienter under pasientkontrollen. Når du bruker trådløs telemetri, vises pasientens navn på kommandolinjen på programmererens skjerm. Hvis du ikke har lagt inn pasientens navn, vises pasientens ID-nummer. Hvis du ikke har lagt inn verken navn eller ID for pasienten, vises Patient name is not entered på kommandolinjen. Legg inn pasientens navn og ID så tidlig som mulig, slik at det blir lettere å identifisere pasienten under trådløs telemetri Bruke ikke-trådløs telemetri For å opprette ikke-trådløs telemetri bruker du Medtronic CareLink-programmereren, modell 2090, med Conexus-telemetri i ikke-trådløs telemetrimodus, eller du kan bruke Medtronic CareLink-programmereren, modell Du må også bruke et programmeringshode fra Medtronic, modell 2067 eller 2067L. Etter at du har startet en pasientkontroll med ikke-trådløs telemetri, må du avslutte denne kontrollen før du kan endre til trådløs telemetrimodus. 14 Referansehåndbok

15 lik opprettes ikke-trådløs telemetri 1. lå på programmereren. Hvis du bruker en programmerer med Conexus trådløs telemetri, må du passe på at avmerkingsboksen Allow wireless communication i vinduet Find Patient ikke er valgt. Avmerkingsboksen vises ikke hvis du bruker en programmerer uten Conexus trådløs telemetri. 2. Plasser programmeringshodet over enheten for å aktivere ikke-trådløs telemetri i enheten. Når ikke-trådløs telemetri er opprettet under en kontroll, viser statusindikatoren for telemetri på oppgavelinjen symbolet for programmeringshodet, som vist i Figur 2. Figur 2. ymbolet for programmeringshodet på oppgavelinjen 1 ymbolet for programmeringshodet Merk! Magneten i programmeringshodet kan avbryte takyarytmideteksjon midlertidig. Deteksjonen avbrytes imidlertid ikke når det er opprettet telemetri mellom enheten og programmereren. Når telemetri er opprettet, slukkes det gule lyset på programmeringshodet, og 1 eller flere av de grønne indikatorlysene på programmeringshodet tennes. For å forsikre deg om at riktig telemetri er opprettet, plasserer du programmeringshodet over enheten slik at minst 2 av de grønne lysene tennes. Hvis programmeringshodet glir av pasienten, avsluttes ikke kontrollen. ett programmeringshodet på plass igjen for å fortsette programmeringen eller avlesningen av enheten. Merk! I referansehåndboken for programmereren finner du mer informasjon om generell bruk av programmeringshodet. 2.2 tarte en pasientkontroll Programmereren leser av pasientens enhet ved begynnelsen av en pasientkontroll. Ettersom programmereren samler inn og lagrer data på kontroll-for-kontroll-basis, må du starte en ny kontroll for hver pasient. Avslutt den forrige kontrollen før du starter en kontroll på en annen pasient. Referansehåndbok 15

16 Forsiktig! En feil ved programmereren (for eksempel en defekt pekepenn) kan føre til feil programmering eller gjøre det umulig å avbryte en pågående handling eller aktivitet. ed en eventuell feil på programmereren må du straks slå av programmereren for å deaktivere telemetrien og avbryte all pågående programmererkontrollert aktivitet. Forsiktig! Under en trådløs telemetrikontroll må du verifisere at du har valgt riktig pasient før du fortsetter med kontrollen, samt ha øyekontakt med pasienten så lenge kontrollen varer. Hvis du velger feil pasient og fortsetter kontrollen, kan du utilsiktet programmere enheten til feil pasient. Forsiktig! Forlat ikke programmereren uten tilsyn så lenge en trådløs telemetrikontroll pågår. Hold øye med programmereren under kontrollen for å unngå feilaktig kommunikasjon med pasientens enhet. Merk! Under den første avlesningen er det kun akuttfunksjonene som er tilgjengelige på programmereren lik starter du en pasientkontroll med trådløs telemetri 1. elg [Find Patient ] på skjermbildet elect Model. 2. Merk av i boksen "Allow wireless communication" på skjermbildet Find Patient. 3. Bruk Conexus-aktivatoren eller plasser programmeringshodet over enheten et kort øyeblikk for å aktivere trådløs telemetri i enheten. Merk! Når Conexus-aktivatoren brukes til å aktivere telemetri i enheten, starter programmereren pasientkontrollen uten å avbryte takykardideteksjonen midlertidig. Hvis en magnet plasseres i nærheten av enheten, avbrytes takykardideteksjonen midlertidig. Når programmeringshodet brukes til å aktivere telemetri i enheten, starter programmereren automatisk pasientkontrollen med takykardideteksjonen midlertidig avbrutt. Deteksjonen er avbrutt så lenge programmeringshodet holdes over enheten. Hvis takyarytmideteksjon er programmert til On, vil en advarsel minne deg om at takyarytmideteksjon er midlertidig avbrutt. 4. elg den aktuelle pasienten under Patient Name på skjermbildet Find Patient. Merk! Programmereren viser alle pasienter med implanterte enheter som er aktivert for trådløs telemetri, og som befinner seg innenfor rekkevidden for telemetri. 5. elg [tart]. 16 Referansehåndbok

17 2.2.2 lik starter du en pasientkontroll med telemetri 1. elg [Find Patient ] på skjermbildet elect Model. 2. Hvis du bruker en Medtronic CareLink-programmerer, modell 2090, med Conexus trådløs telemetri, må du forsikre deg om at avmerkingsboksen Allow wireless communication i vinduet Find Patient ikke er valgt. Hvis du starter en kontroll ved å holde programmeringshodet over pasientens implanterte enhet, og det er merket av i boksen "Allow wireless communication", starter systemet en trådløs telemetrikontroll og leser av enheten automatisk. Hvis du bruker en Medtronic CareLink-programmerer, modell 2090, uten Conexus trådløs telemetri, vises ikke avmerkingsboksen Allow wireless communication i vinduet Find Patient. 3. Plasser programmeringshodet over enheten, og telemetrikontrollen starter automatisk Enhets- og telemetrieffekter under en pasientkontroll akykardideteksjon under en trådløs telemetrikontroll Hvis du plasserer et programmeringshode over enheten, vil magneten i programmeringshodet alltid avbryte takykardideteksjonen midlertidig. akykardideteksjon under en telemetrikontroll Hvis du plasserer et programmeringshode over enheten og telemetri er opprettet, vil magneten i programmeringshodet ikke avbryte takykardideteksjonen midlertidig. Episoder som pågår under en trådløs telemetrikontroll Hvis du forsøker å starte en pasientkontroll når en detektert arytmiepisode pågår, behandler enheten arytmien som normalt. Hvis telemetri ikke er opprettet, sørger magneten inni programmeringshodet for at enheten avbryter deteksjonen midlertidig så lenge programmeringshodet holdes over enheten. Episoder som pågår under en telemetrikontroll Når telemetri er opprettet og du plasserer programmeringshodet over enheten mens en detektert arytmiepisode pågår, behandler enheten arytmien som normalt. Hvis telemetri ikke er opprettet og du plasserer programmeringshodet over enheten, sørger magneten inni programmeringshodet for at enheten avbryter deteksjonen midlertidig. Kondensatorlading under en trådløs telemetrikontroll Forstyrrelser forårsaket av kondensatorlading kan påvirke telemetrien mellom enheten og programmereren. like forstyrrelser kan føre til at indikatorlampene for telemetri midlertidig slukkes, som vist på programmererens oppgavelinje, og midlertidig avbrudd i Marker-overføringer. Evnen til å sende programmeringskommandoer kan også påvirkes midlertidig. ørg for at flest mulig av indikatorlysene for telemetristyrke lyser på programmererens oppgavelinje, slik at telemetrien blir mer pålitelig før en eventuell manuell eller automatisk kondensatorlading. Referansehåndbok 17

18 Kondensatorlading under en telemetrikontroll Forstyrrelser forårsaket av kondensatorlading kan påvirke telemetriforbindelsen mellom enheten og programmereren. Det kan være indikatorlampene på programmeringshodet slukker under lading. Dette er normalt. Merk! P -knappen på programmeringshodet er deaktivert under elektrofysiologiske undersøkelser og manuelle systemtester. Under takykardiinduksjoner er også I -knappen på programmeringshodet deaktivert. Marker-overføringer under en trådløs telemetrikontroll Enheten overfører kontinuerlig Marker Channel-data og andre markørdata mens det er opprettet telemetri. Enheten stopper disse overføringene når telemetrien avbrytes. Hvis Holter-telemetri er programmert til On, overfører enheten telemetri kontinuerlig, bortsett fra når det utføres en kontroll med Conexus trådløs telemetri. For å bruke Holter-telemetri under en kontroll med Conexus trådløs telemetri må du først aktivere standbymodus. Marker Channel-overføringer under en telemetrikontroll Enheten overfører kontinuerlig Marker Channel-data og andre markørdata mens det er opprettet telemetri og programmeringshodet holdes over enheten. Enheten stanser disse overføringene når du løfter programmeringshodet, med mindre Holter-telemetri er aktivert. Hvis Holter-telemetri er aktivert, overfører enheten Marker Channel-data og andre markørdata uavhengig av om programmeringshodet holdes over enheten eller ikke. Enhetens levetid og trådløs telemetri I forbindelse med vanlige pasientkontroller og vanlig drift av enheten har ikke trådløs telemetri noen betydelig effekt på enhetens levetid lik leser du av enheten under en kontroll I begynnelsen av en pasientkontroll leser programmereren av enheten. Du kan lese av enheten manuelt når som helst under pasientkontrollen på følgende måte: 1. elg [Interrogate ] på kommandolinjen. Under en ikke-trådløs kontroll kan du også lese av enheten ved å trykke på knappen I på programmeringshodet. 2. Hvis du ønsker å lese av informasjonen som er samlet inn siden forrige pasientkontroll, velger du alternativet ince Last ession i avlesningsvinduet. Hvis du ønsker å lese av all informasjon fra enheten, velger du alternativet All. 3. elg [tart]. Merk! Du kan ikke lese av enheten manuelt under en akutt programmererfunksjon. Du må velge [Exit Emergency] før du kan lese av enheten manuelt. 18 Referansehåndbok

19 2.3 Funksjoner på skjermbildet Programmereren har en skjerm som viser tekst og grafikk. Den fungerer også som et kontrollpanel med knapper og menyvalg som kan aktiveres ved hjelp av pekepennen. Figur 3 viser hovedelementene på et vanlig skjermbilde under en pasientkontroll. Figur 3. Hovedelementene på skjermbildet 1 Oppgavelinje 2 tatuslinje 3 EKG-vindu 4 Oppgaveområde 5 Kommandolinjen 6 erktøypalett Oppgavelinje Øverst på skjermbildet er det en oppgavelinje. Du kan bruke oppgavelinjen til å se statusen til programmererspesifikke funksjoner, for eksempel Analyzer. Referansehåndbok 19

20 På oppgavelinjen er det også en indikator som viser signalstyrken ved telemetri. elemetriforbindelsen brytes hvis du trykker på symbolet for trådløs telemetri mens en trådløs telemetrikontroll pågår. Hvis du trykker på symbolet én gang til, gjenopprettes telemetriforbindelsen. ed telemetri gjenspeiler oppgavelinjen lyspanelet for signalstyrke på programmeringshodet. Figur 4. Oppgavelinjen 1 ymbol for telemetri og indikator for signalstyrke (trådløs telemetri vist) 2 ymbol for diskett 3 ymbol for UB 4 ymbol for Analyzer 5 ymbol for enhet tatuslinje Når enheten er avlest, kan du bruke statuslinjen øverst på skjermbildet (rett nedenfor oppgavelinjen) til å utføre noen grunnleggende funksjoner og se enhetens nåværende status. Figur 5. tatuslinjen Aktiv pacemodus 2 Programmert deteksjons- og behandlingskonfigurasjon 3 Knapper som brukes til å gjenoppta eller midlertidig avbryte deteksjonen 4 tatus for automatisk deteksjon 5 Indikator som angir en pågående takykardiepisode 6 tatus for gjeldende episode, behandling eller manuelle funksjoner, eller enhetens navn og modellnummer 20 Referansehåndbok

21 2.3.3 EKG-vindu I EKG-vinduet vises kurver for EKG, Leadless EKG, Marker Channel og telemetri-egm. I tillegg til kurver viser vinduet for sanntidsrytmeovervåking også følgende informasjon: Hjertefrekvens og frekvensintervall vises hvis det er opprettet telemetri med enheten. Benevningene over kurven viser punktet der parameterne er programmert. induet for sanntidsrytmeovervåking vises som standard som delvisning. Du kan maksimere vinduet til full størrelse ved å velge den lille firkantknappen øverst i høyre hjørne av vinduet eller ved å velge [Adjust ]. Du finner mer informasjon under Avsnitt 2.7, Overvåke hjerteaktivitet med sanntidsrytmeovervåking, side Oppgaveområde Den delen av skjermbildet som befinner seg mellom EKG-vinduet øverst i skjermbildet og kommandolinjen nederst i skjermbildet, endres i henhold til oppgaven eller funksjonen du velger. Ett eksempel på et oppgaveområde er Parameters-skjermbildet, som brukes til å vise og programmere enhetsparametere som beskrevet i Avsnitt 2.9, Programmere enhetens parametere, side 37. Figur 6. Oppgaveområdet Referansehåndbok 21

22 2.3.5 erktøypaletten amlingen av knapper og symboler langs høyre kant på skjermbildet kalles verktøypaletten. Du kan bruke disse verktøyene til å vise skjermbildet for en oppgave eller funksjon. Når du har startet en pasientkontroll, vises verktøypaletten på alle skjermbilder bortsett fra på Emergency- og Live Rhythm Monitor Adjust -skjermbildene, slik at du raskt og enkelt kan flytte til ønsket oppgave eller funksjon. Hvert symbol fungerer på samme måte som en knapp. elg et symbol ved å peke på det med pekepennen. Hvert av alternativene på verktøypaletten beskrives i abell 2. abell 2. Alternativer på verktøypaletten [Freeze]-knappen fryser en del av EKG-vinduet. [trips ]-knappen gir tilgang til kurvestrimlene som er lagret i løpet av kontrollen. [Adjust ]-knappen åpner et vindu der du kan justere innstillingene for EKG-vinduet. Checklist-symbolet åpner Checklist-skjermbildet der du enkelt kan navigere gjennom et sett med oppfølgingsoppgaver. Checklist [>>]-knappen brukes til å navigere til neste oppgave på listen. Data-symbolet viser alternativer for visning av enhetsinformasjon og diagnostiske data. Params-symbolet viser Parameters-skjermbildet for visning og programmering av enhetsparametere. ests-symbolet viser alternativer for gjennomføring av systemtester og elektrofysiologiske undersøkelser. Reports-symbolet viser alternativer for utskrift av rapporter. Patient-symbolet viser alternativer for å få tilgang til herapyguideskjermbildet eller Patient Information-skjermbildet. ession-symbolet viser alternativer for justering av innstillinger, visning av parameterendringer som er gjort under kontrollen, lagring av data og avslutning av kontrollen. 22 Referansehåndbok

23 2.3.6 Knapper Knapper, som de som er vist i Figur 7, reagerer når du velger dem ved å peke på dem med pekepennen. Figur 7. Knappene på skjermbildet Knapper med skyggelagt tekst er ikke aktive og reagerer ikke når du velger dem. Knappen reagerer på én av følgende måter når du velger den med pekepennen: Knapper som [PROGRAM]-knappen, utfører en kommando direkte. Knapper som [ave ] og [Get ] åpner et vindu der du kan utføre andre handlinger. Disse knappene har et navn som slutter med en ellipse. I enkelte prosedyrer kan du få beskjed om å trykke på og holde inne en knapp. Da trykker du på knappen med pekepennen og opprettholder trykket. Knappen fortsetter å reagere til du fjerner pekepennen fra knappen igjen Kommandolinjen Linjen helt nederst på skjermbildet viser alltid kommandoknappene for programmering av parameterne for akuttbehandling, avlesning av enheten og avslutning av pasientkontrollen. Hvis programmereren bruker trådløs telemetri, kan pasienten identifiseres på kommandolinjen. Ett av følgende tekstfelter vises avhengig av den programmerte pasientinformasjonen: pasientens navn pasientens ID, hvis pasientens navn ikke er lagt inn meldingen "(Patient name not entered)", hvis verken navn eller ID er lagt inn Merk! Knappene [Interrogate ] og [End ession ] vises ikke på Emergency-skjermbildet. Figur 8. Kommandolinjen Referansehåndbok 23

System 110-/150- Brukerhåndbok

System 110-/150- Brukerhåndbok System 110-/150- Brukerhåndbok Delenummer AGA3663-NO Utg.1.61 Copyright Topcon Precision Agriculture Februar 2011 Topcon har opphavsretten til alt innhold i denne håndboken. Med enerett. Informasjonen

Detaljer

Brukerveiledning TC 7.2. Cisco TelePresence Profile Series Codec C-series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300

Brukerveiledning TC 7.2. Cisco TelePresence Profile Series Codec C-series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300 1 Cisco TelePresence Profile Series Codec C-series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300 TC 7.2 Brukerveiledning 2 Innhold Hva denne veiledningen inneholder Introduksjon til video konferanser Mønsterpraksis...4

Detaljer

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Bruksanvisning

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Bruksanvisning Welch Allyn Connex Integrated Wall System Bruksanvisning 2012 Welch Allyn. Med enerett. For å lette tiltenkt bruk av produktet som beskrives i denne publikasjonen kan kjøperen av produktet kopiere denne

Detaljer

BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1. Cisco Telepresence-system Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set, MX200, MX300. www.cisco.

BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1. Cisco Telepresence-system Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set, MX200, MX300. www.cisco. Cisco Telepresence-system Profile Series Codec C Series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300 BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1 D14582.14 Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set,

Detaljer

Komme i gang-veiledning for VSX-serien

Komme i gang-veiledning for VSX-serien Komme i gang-veiledning for VSX-serien versjon 8.5 Mai 2006-utgaven 3725-21296-006/A KOMME I GANG-VEILEDNING FOR VSX-SERIEN Varemerkeinformasjon Polycom, the Polycom-logoen og ViewStation er registrerte

Detaljer

Eaton RF-System 2.00 - Manual

Eaton RF-System 2.00 - Manual Eaton RF-System 2.00 - Manual Oversikt Eaton RF System Oversikt: Hvordan begynne Oversikt over alt utstyr Symboler og deres betydning Konfigurasjonseksempler Hvordan fungerer routing? Hva betyr felles

Detaljer

Bruke elektronisk Hjelp. Om de innebygde hjelpefunksjonene Bruke Hjelp Bruke Slik-vinduet Bruke andre hjelpefunksjoner

Bruke elektronisk Hjelp. Om de innebygde hjelpefunksjonene Bruke Hjelp Bruke Slik-vinduet Bruke andre hjelpefunksjoner Bruke elektronisk Hjelp Om de innebygde hjelpefunksjonene Bruke Hjelp Bruke Slik-vinduet Bruke andre hjelpefunksjoner Om de innebygde hjelpefunksjonene Adobe Reader 6.0 inneholder mange innebygde funksjoner

Detaljer

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Textpilot og tilhørende materiell, symboler og grafikk er Include AS opphavsrett. Nuance talesynteser (Stine og Serena) er Nuance opphavsrett

Detaljer

PowerMaster-10 / PowerMaster-30. Brukerveiledning

PowerMaster-10 / PowerMaster-30. Brukerveiledning PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Brukerveiledning Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 Forord... 3 Oversikt... 3 Systemfunksjoner... 3 Indikator og kontroll av PowerMaster-10-panel... 5 Lysdiode-indikasjoner...

Detaljer

Brukerveiledning: Versjon 2.4

Brukerveiledning: Versjon 2.4 Brukerveiledning: Versjon 2.4 Innhold 1 Introduksjon 4 1.1 Om MyTobii 4 1.2 Support 4 1.3 Garanti 4 2 Oppstart av MyTobii 5 2.1 Montering og installasjon av MyTobii P10 5 2.2 Installering av programvare

Detaljer

Referanseguide for TomTom Start 20-serien

Referanseguide for TomTom Start 20-serien Referanseguide for TomTom Start 20-serien Innhold Innholdet i esken 6 Innholdet i esken... 6 Les meg først 7 Installasjon i bilen... 7 Slå av og på... 7 Oppsett... 7 GPS-mottak... 7 Om MyTomTom... 8 Stille

Detaljer

Grunnleggende brukermanual

Grunnleggende brukermanual Grunnleggende brukermanual DCP-L500D DCP-L50DW DCP-L50DN MFC-L700DW Online brukerveiledning Denne grunnleggende brukermanualen inneholder ikke all informasjon om maskinen. For å mer detaljert informasjon,

Detaljer

magicolor 2400W Brukerveiledning

magicolor 2400W Brukerveiledning magicolor 2400W Brukerveiledning 4139-7733-02S 1800767-032B Takk Takk for at du har kjøpt en magicolor 2400W-maskin. Det er et utmerket valg. magicolor 2400W er spesielt utformet for optimal ytelse i Windows-miljøer.

Detaljer

Mazda NB1 Referanseguide

Mazda NB1 Referanseguide Mazda NB1 Referanseguide Innhold Les meg først 7 Slå av og på... 7 Oppsett... 7 GPS-mottak... 7 Enheten starter ikke... 7 Ta vare på enheten... 8 Mer informasjon... 8 Minnekortet 9 Om minnekortet... 9

Detaljer

HP notebook-pc. Hvordan komme i gang

HP notebook-pc. Hvordan komme i gang HP notebook-pc Hvordan komme i gang Merknad Håndboken og eventuelle eksempler i denne leveres som det er og kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garantier med hensyn til denne håndboken,

Detaljer

Digital HD PVR-dekoder

Digital HD PVR-dekoder Brukermanual HD PVR 5720-CDX Digital HD PVR-dekoder MPEG2 / MPEG4 1 Innhold 1. Kom i gang på 1-2-3 3 1 Tilkoblinger 5 2 Installasjon 6 3 Bruk 6 2. Produktbeskrivelse 7 Sikkerhetsinstruksjoner 8 Produktbeskrivelse

Detaljer

Brukerhåndbok. Før du tar projektoren i bruk. Vise et bilde. Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera. Bruke projektoren i nettverk

Brukerhåndbok. Før du tar projektoren i bruk. Vise et bilde. Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera. Bruke projektoren i nettverk Brukerhåndbok Før du tar projektoren i bruk Vise et bilde Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera Bruke projektoren i nettverk Endre projektorinnstillingene Feilsøking Vedlikehold Tillegg

Detaljer

Manual for ABPM 6100-maskinvare

Manual for ABPM 6100-maskinvare Representant i juridiske spørsmål Welch Allyn Limited Navan Business Park Dublin Road Navan, County Meath, Republic of Ireland Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153 USA www.welchallyn.com

Detaljer

Zeus 2. Brukerhåndbok NORSK. bandg.com

Zeus 2. Brukerhåndbok NORSK. bandg.com Zeus 2 Brukerhåndbok NORSK bandg.com Innledning Fraskrivelse Ettersom Navico jobber kontinuerlig med å forbedre dette produktet, forbeholder vi oss retten til å gjøre endringer i produktet når som helst.

Detaljer

Nettbasert hjelp for programmet Cisco Unified Intelligence Center

Nettbasert hjelp for programmet Cisco Unified Intelligence Center Utgitt første gang: December 12, 2013 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com Tel: 408 526-4000 800 553-NETS (6387) Fax: 408 527-0883

Detaljer

K A R T L E G G E R E N

K A R T L E G G E R E N K A R T L E G G E R E N BRUKER VE IL EDNING FOR KARTLEG GEREN VERSJ O N 2, R E V. 3 INNLEDNING... 2 BRUKERSTØTTE... 2 ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON... 3 TEKNISKE SPESIFIKASJONER... 4 TILLEGGSKRAV FOR KJØRING

Detaljer

Mamut ServiceSuite. Mamut ServiceSuite Planning. Kom i gang-guide

Mamut ServiceSuite. Mamut ServiceSuite Planning. Kom i gang-guide Mamut ServiceSuite Mamut ServiceSuite Planning Kom i gang-guide Mamut ServiceSuite Mamut ServiceSuite Planning Kom i gang-guide V1: 12 VELKOMMEN VELKOMMEN TIL MAMUT SERVICESUITE Den medfølgende dokumentasjonen

Detaljer

Bewator Entro Brukermanual

Bewator Entro Brukermanual Bewator Entro Brukermanual NO A Siemens Business Copyright 2005 Bewator AB, Solna. Kopiering av Bewator Entro bruksanvisning er bare tillatt etter skriftlig avtale med Bewator. Bewator forbeholder seg

Detaljer

Håndbok for grunnleggende PC-bruk

Håndbok for grunnleggende PC-bruk Håndbok for grunnleggende PC-bruk Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garanti med hensyn til dette materialet. Dette omfatter, men er ikke begrenset

Detaljer

EDB SAK OG ARKIV WEB EDB SAK OG ARKIV VERSJON 6.1. Brukerhåndbok Web-klient Versjon 7.0. EDB Business Partner Norge AS EN DOKUMENTASJON FRA EDB

EDB SAK OG ARKIV WEB EDB SAK OG ARKIV VERSJON 6.1. Brukerhåndbok Web-klient Versjon 7.0. EDB Business Partner Norge AS EN DOKUMENTASJON FRA EDB EDB SAK OG ARKIV WEB EN DOKUMENTASJON FRA EDB EDB SAK OG ARKIV VERSJON 6.1 EN DOKUMENTASJON FRA EDB Brukerhåndbok Web-klient Versjon 7.0 EDB Business Partner Norge AS EDB Business Partner Norge AS Postboks

Detaljer

Kom i gang. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV. Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.

Kom i gang. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV. Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV KOM I GANG Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.no CanalDigitalKabel T-WE KABEL-TV/AUGUST 2014/ESPERVIK DESIGN/STRÅ LFORS/16000008633/R1964

Detaljer

FINLUX LED TV 32C32224F

FINLUX LED TV 32C32224F FINLUX LED TV 32C32224F BRUKSANVISNING Innhold Pakke ut TV apparatet / Tilbehør... 3 Montere / Fjerne stativ.... 4 Front / Visning høyre side samt betjening... 5 Baksiden og stikkontakter... 6 Fjernkontroll..

Detaljer

Bruksanvisning SmartVision

Bruksanvisning SmartVision Bruksanvisning SmartVision SmartVision Bruksanvisning (Rev. 2.6) Revision 1826 1 Introduksjon Gratulerer med din nye SmartVision! SmartVision er den første android smarttelefonen som er produsert spesielt

Detaljer

Bruke Hjelp. Bruke elektronisk Hjelp

Bruke Hjelp. Bruke elektronisk Hjelp Bruke Hjelp Bruke Hjelp Innhold Stikkordregister Tilbake 1 Bruke Hjelp Bruke elektronisk Hjelp Programvaren Adobe Acrobat Reader 5.1 inneholder fullstendig dokumentasjon i et tilgjengelig, PDF-basert system.

Detaljer

imovie 08 Komme i gang Bli kjent med imovie, og lær helt nye måter å spille av, vise, arkivere og dele video på.

imovie 08 Komme i gang Bli kjent med imovie, og lær helt nye måter å spille av, vise, arkivere og dele video på. imovie 08 Komme i gang Bli kjent med imovie, og lær helt nye måter å spille av, vise, arkivere og dele video på. 1 Innhold Kapittel 1 4 Velkommen til imovie 08 5 imovie-grensesnittet 5 Ett videobibliotek

Detaljer