MEDTRONIC CARELINK MONITOR. MODELL 2490G/2490H/2490J Pasienthåndbok

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MEDTRONIC CARELINK MONITOR. MODELL 2490G/2490H/2490J Pasienthåndbok"

Transkript

1 MEDTRONIC CARELINK MONITOR MODELL 2490G/2490H/2490J Pasienthåndbok

2

3 Den følgende listen inneholder varemerker eller registrerte varemerker for Medtronic i USA og eventuelt i andre land. Alle andre varemerker tilhører sine respektive eiere. Medtronic, Medtronic CareLink Forklaring av symboler Conformité Européenne (samsvar med europeisk standard). Medisinsk utstyr i samsvar med AAMI/ES (2006) / A2 (2010) og CSA 22.2 NO CAN/CSA:2008 med hensyn til fare for elektrisk støt, brann og mekanisk skade. Pasienttilkoblet del, type BF (intern strømforsyning) Utstyr klasse II Forsiktig! 3

4 Forsiktig! Dette utstyret inneholder en sterk magnet. Bør holdes på god avstand fra kredittkort, datamaskiner, disketter, videokassetter og annet elektronisk utstyr eller elektoniske medier. Monitorer med dette symbolet er beregnet for bruk med implanterte enheter som krever en magnet for å sende informasjon. Ikke-ioniserende elektromagnetisk stråling Bestillingsnummer Serienummer Krav til temperatur Dette produktet skal ikke kastes i usortert kommunalt avfall. Følg lokale retningslinjer ved kassering av produktet. På nettstedet recycling.medtronic.com finner du instruksjoner for riktig deponering av dette produktet. Pakningens innhold Hjemmemonitor Tilbehør Produktdokumentasjon 4

5 Krav til fuktighet Autorisert representant i EF-området Gjelder kun USA Se i bruksanvisningen Produsent Batteripolaritet Dette produktet er i samsvar med den internasjonale elektriske sikkerhetsmerkingen IP21 med hensyn til inntrenging av støv, andre fremmede partikler og vann, som angitt i IEC Holdes tørr Samsvarsmerking for telekommunikasjon i henhold til Australian Communications and Media Authority (ACMA) og New Zealand Radio Spectrum Management (RSM). The Independent Communications Authority of South Africa (De uavhengige kommunikasjonsmyndighetene i Sør-Afrika) Samsvarsmerking i henhold til regulativer fra Australian Communications and Media Authority (ACMA) og New Zealand Radio Spectrum Management (RSM). 5

6 6

7 Innhold Kapittel 1 CareLink-monitoren 9 Innledning 9 Om monitoren 9 Generell informasjon om monitoren 10 Indikasjoner for bruk 11 Kontraindikasjoner 11 Advarsler 11 Forholdsregler 14 Innholdet i pakningen 14 Velge hvor monitoren skal plasseres 15 Klargjøre monitor 16 Sette inn batterier 16 Kontrollere telefonlinjeinnstillingene 17 Koble monitoren til en telefonkontakt i veggen 19 Sende informasjon med monitoren 21 Grønne statusindikatorer 25 Oransje statusindikatorer 26 Statusindikator for batterier 27 Statusindikator for 7

8 8 antenneplassering 27 Statusindikator for telefonlinje 28 Feilsøking 29 Reise med monitoren 29 Vedlikehold av monitoren 29 Spesifikasjoner for monitoren 31 Monitoren er i samsvar med følgende standarder: 31 Strømkrav 31 Krav til miljø 31 Anbefalte krav til miljøet under oppbevaring og transport 31 Anbefalte driftsforhold 32 Forventet levetid 32 Kassering 32 Tester 32 Samsvarserklæring 33 Industry Canada-krav 34

9 1 CareLink-monitoren Innledning Formålet med denne håndboken er å forklare deg bruken av Medtronic CareLink-monitoren, modell 2490G/2490H/ 2490J ("monitoren"). Hvis du har spørsmål om oppsett eller bruk av monitoren eller hvis du har problemer med monitoren, kan du kontakte Medtronic ved å bruke informasjonen som står på bakomslaget av denne håndboken. Hvis du har spørsmål vedrørende den medisinske tilstanden din, skal du kontakte legen. Legen kjenner din sykehistorie. Om monitoren Monitoren brukes til å hente informasjon fra den implanterte enheten og sende denne informasjonen til legen. Ved hjelp av denne informasjonen kan legen tilpasse behandlingen. Du bruker monitoren til å sende informasjon fra den implanterte enheten, på tidspunkter fastsatt av legen. 9

10 Informasjonen sendes over telefon ved bruk av et grønt nummer. Monitoren skal bare brukes av deg. Den vil ikke fungere sammen med andre implanterte enheter og skal bare brukes av deg i henhold til legens instruksjoner. Generell informasjon om monitoren Antenne Av/på-knapp Kontrollpanel Figur 1. Monitor (sett forfra) 10 CareLink-monitoren

11 En antenne er festet permanent til monitoren for å hente informasjon fra den implanterte hjerteenheten. Indikasjoner for bruk Monitoren er en ekstern, batteridrevet elektronisk enhet som har grensesnitt mot implanterte enheter fra Medtronic og en analog telefonforbindelse for å kunne sende lagret informasjon fra den implanterte enheten til legen. Kontraindikasjoner Det er ingen kjente kontraindikasjoner for monitoren. Advarsler Advarsel! Dette utstyret må ikke endres. Endringer kan påvirke monitorens ytelse og dermed redusere sikkerheten din. Advarsel! Berør ikke de åpne telefonkontaktene eller stikk fingrene eller gjenstander inn i de åpne telefonkontaktene på monitoren. Du kan få elektrisk støt hvis du stikker fingrene eller gjenstander inn i den åpne telefonkontakten. Advarsel! Søk medisinsk hjelp øyeblikkelig hvis du føler deg syk. Bruk ikke monitoren hvis ikke legen har gitt Kapittel 1 11

12 beskjed om dette. Ved behov for øyeblikkelig hjelp ringer du nødnummeret. Hvis legen har gitt andre instruksjoner, følger du dem. Det kan medføre fare for helsen din hvis du venter med å oppsøke medisinsk hjelp. Advarsel! For å redusere risikoen for kvelning må du plassere monitoren slik at barn ikke kan få tak i antennen. Advarsel! Følg instruksjonene nedenfor for å sikre trygg bruk av monitoren og den implanterte hjerteenheten: Bruk monitoren bare som beskrevet i denne håndboken. Ta vare på denne håndboken. Bruk bare monitoren på de tidspunktene som legen har foreskrevet. Hvis du har behov for ytterligere hjelp, kan du kontakte Medtronic ved å bruke informasjonen som står på bakomslaget av denne håndboken. Advarsel! Bruk ikke monitoren hvis den ikke fungerer som beskrevet under Sende informasjon med monitoren på side 21. For å sikre riktig drift av den implanterte hjerteenheten må du alltid slå på monitoren før du plasserer antennen. Følg instruksjonene i denne håndboken om plassering av antennen over den implanterte enheten. Det kan hende at monitoren ikke registrerer eller sender informasjon fra den implanterte enheten. Hvis du har behov for ytterligere hjelp, kan du 12 CareLink-monitoren

13 kontakte Medtronic ved å bruke informasjonen som står på bakomslaget av denne håndboken. Advarsel! Hvis du føler deg dårlig etter at antennen er plassert over den implanterte enheten, skal du fjerne antennen og slå av monitoren. Hvis du fremdeles føler deg dårlig, skal du kontakte legen. Advarsel! Bruk ikke antennen hvis monitoren ikke fungerer som beskrevet under Sende informasjon med monitoren på side 21. Kontroller batteriene som beskrevet under Statusindikator for batterier på side 27. Hvis du har behov for ytterligere hjelp, kan du kontakte Medtronic ved å bruke informasjonen som står på bakomslaget av denne håndboken. Advarsel! Viktige sikkerhetsinstruksjoner. Når du bruker monitoren, må du alltid følge generelle forholdsregler for å redusere risikoen for brann, elektrisk støt og personskade, inkludert følgende: Bruk ikke monitoren til å sende informasjon hvis du har mistanke om gasslekkasje. Bruk ikke en telefon i nærheten av lekkasjen når du skal rapportere gasslekkasjen. Monitoren skal kun brukes med en telefonledning på 0,48 mm [UL-godkjent 26 gauge (AWG)]. Kapittel 1 13

14 Forholdsregler Bruk ikke mobiltelefon mens antennen er plassert over den implanterte hjerteenheten og du bruker monitoren. En mobiltelefon kan forstyrre den trådløse kommunikasjonen mellom hjerteenheten og monitoren samt det valgfrie mobilutstyret (side 19). Bortsett fra i en nødssituasjon må du unngå å bruke telefonen samtidig som du overfører informasjon fra monitoren. Hvis det oppstår en nødssituasjon slik at du må bruke telefonen mens du bruker monitoren, trykker du på strømknappen for å slå av monitoren og sikre at telefonlinjen kan brukes til inngående og utgående samtaler. Når monitoren sender data, er telefonlinjen opptatt, og det vil ikke være mulig å ringe inn eller ut. Monitoren må ikke bli våt. Væske kan skade monitoren. Hvis monitoren utsettes for væske, må du kontakte Medtronic ved å bruke informasjonen som står på bakomslaget av denne håndboken. Innholdet i pakningen Du skal motta følgende deler: En Medtronic CareLink-monitor, modell 2490G, 2490H eller 2490J 14 CareLink-monitoren

15 Fire alkaliske LR6-batterier (AA) En telefonadapter En telefonledning En pasienthåndbok En instruksjons-dvd kan være inkludert Et instruksjonskort Velge hvor monitoren skal plasseres Velg hvor monitoren skal plasseres. Følg disse anbefalingene når du velger et egnet sted: Plasser monitoren på et sted der du kan sitte behagelig og se fronten på monitoren. Plasser monitoren i nærheten av en telefonlinje. Det kan hende du må bruke adapteren som følger med. Før du slår monitoren på, må du slå av eventuelle TV-apparater eller dataskjermer som er nærmere enn 2 meter (6 feet) fra monitoren eller antennen. Enkelte implanterte enheter krever en magnet for å sende informasjon. Det kan hende monitoren har en antenne som inneholder en kraftig magnet, men det avhenger av den implanterte enheten. Hvis antennen er merket med symbolet, må den ikke plasseres eller flyttes nærmere enn 16 cm (6 in) fra kredittkort, datamaskiner, datadisker, Kapittel 1 15

16 videokassetter eller annet elektronisk utstyr eller medier med magnetstripe. Monitoren må ikke plasseres på et sted der den kan bli våt. Hvis monitoren blir våt, må du kontakte Medtronic ved å bruke informasjonen som står på bakomslaget av denne håndboken. Klargjøre monitor Før du bruker monitoren, må du utføre følgende oppgaver: 1. Sett inn de 4 alkaliske LR6-batteriene (str. AA). 2. Kontroller telefonlinjeinnstillingene. 3. Koble monitoren til en telefonkontakt i veggen. Det kan hende du må bruke adapteren som følger med. Sette inn batterier Det brukes alkaliske LR6-batterier (AA) i monitoren. Batterirommet er på undersiden av monitoren. Åpne batterirommet ved å skyve på dekslet. Plasser batteriene som vist i Figur CareLink-monitoren

17 Figur 2. Sette inn batterier Merk! Bruk bare de anbefalte batteriene. Bruk av andre batterier kan skade monitoren. Kontrollere telefonlinjeinnstillingene Før du bruker monitoren, må du kontrollere at telefonlinjeinnstillingene er riktige. Det er 2 telefonlinjeinnstillinger på monitoren, N og T-P. Se Figur 3. Kapittel 1 17

18 Figur 3. Telefonlinjeinnstillinger N brukes hvis det er nødvendig å taste 0, 8 eller 9 for å få en ekstern linje. N brukes hvis det ikke er nødvendig å taste et nummer for å få en ekstern telefonlinje. N er den vanlige innstillingen for hjemmebruk. Velg riktig innstilling for telefonlinjen du bruker. Hvis du befinner deg på et hotell, kan det være du må velge 0, 8 eller 9 for å få en ekstern linje. T-P brukes til å velge telefonlinje med tonesignal (T) eller pulssignal (P). T er den vanlige innstillingen. 18 CareLink-monitoren

19 Velg riktig innstilling for telefonlinjen du bruker. Du kan velge telefonlinjeinnstillinger mens monitoren er på. Hvis du har spørsmål vedrørende telefonlinjen, kan du kontakte telefonleverandøren eller hotellets resepsjon. Koble monitoren til en telefonkontakt i veggen Adapter Valgfritt Telefonkontakt Figur 4. Monitoren tilkoblet en telefonkontakt i veggen og eventuelt en telefon Merk! Valgfritt mobilutstyr er tilgjengelig for bruk hvis det ikke finnes en vanlig hjemmetelefon (med fastlinje). Bruksanvisningen som fulgte med mobilutstyret skal brukes sammen med denne håndboken for å sikre riktig installasjon og bruk. Se i bruksanvisningen for Kapittel 1 19

20 mobilutstyret hvis det ikke finnes noen fastlinje og en mobilforbindelse skal brukes. Følgende oppgaver må utføres når monitoren skal klargjøres (Figur 4): 1. Finn frem monitoren og telefonledningen som fulgte med monitoren. Merk! Adapteren som fulgte med monitoren, kan være nødvendig for å koble telefonledningen til telefonkontakten i veggen. 2. Finn telefonkontaktene på siden av monitoren. Se Figur 5. Figur 5. Telefonkontakter på monitoren 3. Koble den ene enden av telefonledningen til en av kontaktene på siden av monitoren. 20 CareLink-monitoren

21 4. Koble den andre enden av telefonledningen til telefonkontakten i veggen. Advarsel! Berør ikke de åpne telefonkontaktene eller stikk fingrene eller gjenstander inn i de åpne telefonkontaktene på monitoren. Du kan få elektrisk støt hvis du stikker fingrene eller gjenstander inn i den åpne telefonkontakten. Sende informasjon med monitoren Utfør følgende oppgaver før du tar i bruk monitoren: Slå av eventuell TV, dataskjerm eller annen skjerm som er plassert nærmere enn 2 meter (6 feet) fra monitoren. Slå av eller fjern eventuell mobiltelefon eller annet trådløst kommunikasjonsutstyr som er plassert nærmere enn 2 meter (6 feet) fra monitoren eller det valgfri mobilutstyret (side 19). Nå kan du utføre følgende trinn: 1. Trykk på av/på-knappen foran på monitoren. Av/på-indikatoren blinker og lyser deretter. 2. Plasser antennen over den implanterte enheten. Hold den tett inn mot klærne dine. Håndstroppen på antennen skal vende utover. Se Figur 6. Kapittel 1 21

22 Når antennen er riktig plassert, slukker indikatoren for antenneplassering. Plasser antennen over enheten igjen hvis den oransje indikatoren for antenneplassering begynner å blinke. Se Figur 6 og Figur 7. Merk! Du kan høre lydsignaler fra den implanterte enheten når antennen er riktig plassert. Hvis du har spørsmål vedrørende disse lydsignalene, skal du kontakte legen. Om den implanterte enheten avgir lydsignaler eller ikke, avhenger av modellen og funksjonene som legen har valgt. Figur 6. Plassere antennen 22 CareLink-monitoren

23 3. Hold øye med statusindikatorene på kontrollpanelet foran på monitoren. Se Figur 7. Av/på-indikator (grønn) Statusindikatorer for lesing (grønne) Statusindikatorer for sending (grønne) Av/på-knapp Statusindikator for batterier (oransje) Statusindikator for antenneplassering (oransje) Statusindikator for fullført sending (grønn) Statusindikator for telefonlinjen (oransje) Figur 7. Av/på-knapp og statusindikatorer Hver statusindikator har en spesiell betydning når du bruker monitoren til å sende informasjon fra den implanterte enheten. 4. Mens monitoren henter informasjon fra den implanterte enheten, tennes de 5 grønne indikatorene for lesing for å vise fremdriften. Monitoren bruker 3 til 12 minutter på å hente informasjonen fra den implanterte hjerteenheten. Når statusindikatorene for lesing lyser, skal indikatoren for antenneplassering være slukket. Kapittel 1 23

24 Når monitoren er ferdig med å hente informasjon fra den implanterte enheten, slukker statusindikatorene for lesing. Monitoren avgir to lydsignaler og ringer automatisk det grønne nummeret. 5. Når du hører at monitoren ringer nummeret, skal du ta antennen bort fra den implanterte enheten. Merk! Monitoren avgir høyfrekvente lydsignaler når den ringer det forhåndsprogrammerte grønne nummeret. 6. Sett bort antennen. De 3 grønne statusindikatorene for sending begynner å blinke når monitoren sender informasjonen. Dette tar normalt mindre enn 3 minutter, men det kan ta opptil 60 minutter. Forsiktig! Når monitoren sender informasjonen, er telefonlinjen opptatt slik at det ikke er mulig å ringe inn eller ut. Hvis det oppstår en nødssituasjon, skal du trykke på av/på-knappen for å slå av monitoren slik at telefonlinjen blir tilgjengelig for å ringe inn eller ut. 7. Når monitoren er ferdig med å sende informasjonen, tennes den grønne indikatoren for fullført sending og monitoren avgir to pipetoner. 24 CareLink-monitoren

25 Monitoren slår seg av automatisk etter 2 minutter. Du kan også trykke på av/på-knappen for å slå den av. Du kan nå bruke telefonlinjen som normalt. Monitoren kan oppbevares på et sikkert sted. Merk! Hvis du må avbryte før monitoren er ferdig med å sende informasjonen, skal du ta antennen bort fra den implanterte enheten og slå av monitoren. Når du er klar for å sende informasjonen igjen, gjentar du fremgangsmåten, Sende informasjon med monitoren på side 21. Grønne statusindikatorer De grønne statusindikatorene angir følgende informasjon: om monitoren er på eller av statusen for lesing av informasjon statusen for sending av informasjon Når den grønne av/på-indikatoren lyser, er monitoren på. Når den grønne av/på-indikatoren er slukket, er monitoren av. Når du bruker monitoren til å sende informasjon, må du passe på at statusindikatorene for lesing tennes for å vise fremdriften. Kapittel 1 25

26 Når monitoren er ferdig med å hente informasjon fra den implanterte enheten, begynner statusindikatorene for sending å blinke. Gjenta fremgangsmåten under Sende informasjon med monitoren på side 21 hvis ett av følgende tilfeller inntreffer: Du stoppet monitoren før informasjonen fra hjerteenheten var sendt. Statusindikatorene for lesing slutter å blinke og lyser i mer enn 3 minutter. Statusindikatorene for sending blinker eller lyser i mer enn 1 time. Oransje statusindikatorer De 3 oransje indikatorene foran på monitoren er statusindikatorer. Se Figur 7. De 3 typene statusindikatorer er som følger: statusindikator for batterier statusindikator for antenneplassering Statusindikator for telefonlinjen De oransje statusindikatorene skal ikke være tent når du bruker monitoren. Hvis en av disse statusindikatorene fortsetter å lyse eller du hører korte pipetoner etter å ha 26 CareLink-monitoren

27 trykket på av/på-knappen, kan du prøve anbefalingene nedenfor. Statusindikator for batterier Hvis den oransje statusindikatoren for batterier blinker og du hører kontinuerlige pipetoner, betyr det at batteriene er i ferd med å lades ut og må skiftes. Hvis ingen statusindikatorer tennes når du trykker på av/på-knappen, skal du kontrollere om batteriene er riktig satt inn. Sett eventuelt batteriene inn på nytt. Se Sette inn batterier på side 16. Statusindikator for antenneplassering Hvis den oransje statusindikatoren for antenneplassering begynner å blinke og du hører korte pipetoner, skal du passe på at håndstroppen på antennen vender utover og bort fra deg. Se Figur 6. Plasser antennen forsiktig over den implanterte enheten på nytt. Når antennen er riktig plassert, slukker den oransje statusindikatoren for antenneplassering, de grønne statusindikatorene for lesing begynner å blinke og monitoren fortsetter å hente informasjon. Kapittel 1 27

28 Statusindikator for telefonlinje Hvis den oransje statusindikatoren for telefonlinje blinker, skal du utføre følgende oppgaver: Kontroller at telefonlinjeinnstillingene er riktige. Se Klargjøre monitor på side 16. Hvis du trenger hjelp til å finne ut hvilken type telefonlinje du bruker, kan du kontakte telefonleverandøren. Forsikre deg om at telefonlinjeforbindelsene er i orden. Kontroller at telefonkontakten i veggen virker. Koble en telefon til kontakten og forsøk å ringe ut. Hvis dette ikke er mulig, skal du koble monitoren til en annen telefonkontakt. Kontroller at telefonlinjen er analog. Monitoren fungerer bare med analoge telefonlinjer. Hvis du trenger hjelp til å finne ut hvilken type telefonlinje du bruker, kan du kontakte telefonleverandøren. Merk! Telefonlinjeinnstillingene kan velges mens monitoren er på. Hvis sendingen av informasjon avbrytes på grunn av "Samtale venter", ringer monitoren automatisk nummeret på nytt og sender informasjonen fra den implanterte enheten. Hvis monitoren ikke ringer på nytt, skal du kontrollere at telefonlinjeforbindelsene er i orden. 28 CareLink-monitoren

29 Feilsøking Problem Hvis den oransje statusindikatoren for antenneplassering lyser Hvis den oransje statusindikatoren for telefonlinje lyser Hvis den oransje statusindikatoren for batterier lyser Løsning Omplasser antennen Kontroller telefonledningens tilkobling Skift ut batteriene Reise med monitoren Ved bruk av monitoren på reiser skal du være oppmerksom på følgende retningslinjer: Hvis du bruker en telefonlinje der du må taste et nummer for å ringe ut (som oftest 9), må du sørge for at telefonlinjeinnstillingene er riktige. Se Kontrollere telefonlinjeinnstillingene på side 17. Monitoren er beregnet på bruk i det landet der du bor. Vedlikehold av monitoren Pass på at monitoren ikke faller ned på harde flater. Kontakt Medtronic ved å bruke informasjonen på Kapittel 1 29

30 bakomslaget av denne håndboken hvis du har mistet monitoren i gulvet. Du kan rengjøre utsiden av monitoren etter behov med en ren, tørr klut. Pass på at det ikke kommer vann inn i kapslingen mens du rengjør. La kapslingen bli helt tørr før du bruker monitoren. Monitoren krever ikke forebyggende kontroller eller vedlikehold. Forsiktig! Monitoren må ikke bli våt. Væske kan skade monitoren. Hvis monitoren utsettes for væske, må du kontakte Medtronic for å få instruksjoner ved å bruke informasjonen som står på bakomslaget av denne håndboken. 30 CareLink-monitoren

31 Spesifikasjoner for monitoren Monitoren er i samsvar med følgende standarder: EMC: CFR 47 del 15, IEC Pasientsikkerhet: IP21; ETL; cetl; IEC , type BF pasienttilkoblet del (antenne), ordinært utstyr, kontinuerlig drift, intern strømforsyning, ikke egnet for bruk i nærheten av brennbare anestesiblandinger med luft eller med oksygen eller lystgass. Strømkrav Spenning: 6 VDC nominell Strøm: 300 ma nominell Type batteri: 4 alkaliske LR6-batterier (AA) Krav til miljø Anbefalte krav til miljøet under oppbevaring og transport Temperatur: -40 C til 65 C (-40 F til 150 F) Relativ luftfuktighet: Opp til 95 % Merk! Produktet er trygt når det oppbevares eller transporteres ved temperaturer fra -40 C (-40 F) uten kontroll av relativ fuktighet, til mindre eller lik 70 C Kapittel 1 31

32 (158 F) ved en relativ ikke-kondenserende fuktighet på opptil 93 %. Fjern batteriene hvis utstyret skal lagres over lengre tid. Anbefalte driftsforhold Temperatur: 9 C (49 F) til 43 C (110 F) Merk! Produktet er trygt når det brukes ved temperaturer fra 5 C (41 F) til mindre eller lik 43 C (110 F), med relativ ikke-kondenserende fuktighet fra 15 % til 93 % og atmosfæretrykk fra 700 hpa til 1060 hpa. Forventet levetid Den forventede levetiden for en vanlig monitor er 7 år. Kassering Sørg for forsvarlig kassering av dette produktet i henhold til lokalt regelverk. Dette produktet skal ikke kastes i usortert kommunalt avfall. Dette produktet inneholder materialer som kan være skadelig for miljøet. Tester Undersøkelser av elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) viser at monitoren gir rimelig beskyttelse mot skadelig forstyrrelse i en vanlig medisinsk installasjon. Det er imidlertid ingen garanti for at det ikke kan oppstå 32 CareLink-monitoren

33 forstyrrelse i en bestemt installasjon. Hvis monitoren forårsaker skadelig forstyrrelse i andre enheter eller påvirkes av andre enheter, kan du forsøke å korrigere forstyrrelsen ved å iverksette ett eller flere av følgende tiltak: Snu eller flytt enhetene. Øk avstanden mellom enhetene. Rådfør deg med Medtronic. Hvis du oppdager at CareLink-monitoren, 2490G/2490H/ 2490J, eller det valgfri mobilutstyret (side 19) har ytelsesproblemer, kan du prøve å bruke dem minst 2 meter (6 feet) fra alt trådløst kommunikasjonsutstyr, som mobiltelefoner. Monitoren er testet med hensyn til samsvar med R&TTEforskriftene. Alle endringer eller tilpasninger som ikke er uttrykkelig godkjent av Medtronic, kan frata brukeren retten til å bruke monitoren. Samsvarserklæring Medtronic erklærer at dette produktet er i samsvar med de nødvendige kravene i direktiv 1999/5/EF om radio- og teleterminalutstyr og direktiv 90/385/EØF om aktivt implanterbart medisinsk utstyr. Kapittel 1 33

34 Industry Canada-krav IC:3408C-2490 Bruken er underlagt følgende to betingelser: (1) denne enheten må ikke forårsake forstyrrelser, og (2) denne enheten må tåle forstyrrelser, inkludert forstyrrelser som kan forårsake uønsket drift av enheten. 34 CareLink-monitoren

35

36 Produsent Medtronic, Inc. 710 Medtronic Parkway Minneapolis, MN USA Autorisert representant i EFområdet Medtronic B.V. Earl Bakkenstraat PJ Heerlen Nederland Europa/Midtøsten/Afrika Medtronic International Trading Sàrl Route du Molliau 31 Case Postale 84 CH-1131 Tolochenaz Sveits Australia Medtronic Australasia Pty Ltd 97 Waterloo Road North Ryde, NSW 2113 Australia Canada Medtronic of Canada Ltd 99 Hereford Street Brampton, Ontario L6Y 0R3 Canada *M956345A007* Medtronic, Inc M956345A007A

MEDTRONIC CARELINK 2090

MEDTRONIC CARELINK 2090 MEDTRONIC CARELINK 2090 Programmerer Referansehåndbok MEDTRONIC CARELINK 2090 Referansehåndbok Veiledning for oppsett og bruk av Medtronic CareLink 2090-programmereren. Den følgende listen inneholder

Detaljer

MEDTRONIC CARELINK PROGRAMMERER Modell 2090-programmerer for Medtronic- og Vitatronenheter

MEDTRONIC CARELINK PROGRAMMERER Modell 2090-programmerer for Medtronic- og Vitatronenheter MEDTRONIC CARELINK PROGRAMMERER Modell 2090-programmerer for Medtronic- og Vitatronenheter 0123 2001 2090-programmerer 0 Referansehåndbok 0 Veiledning for oppsett og bruk av 2090-programmereren. Følgende

Detaljer

easytek Bruksanvisning www.bestsound-technology.no Livet høres fantastisk ut.

easytek Bruksanvisning www.bestsound-technology.no Livet høres fantastisk ut. easytek Bruksanvisning www.bestsound-technology.no Livet høres fantastisk ut. Innhold Før du starter 4 Inkludert i leveransen 4 Kompatible høreapparater 5 Komponenter 6 Komme i gang 8 Lading 8 Riktig bruk

Detaljer

JBL PowerUp trådløs, oppladbar høyttaler for Nokia, MD-100W

JBL PowerUp trådløs, oppladbar høyttaler for Nokia, MD-100W JBL PowerUp trådløs, oppladbar høyttaler for Nokia, MD-100W 1.2. utgave 2 Innhold Om høyttaleren 3 Om Qi 3 Om Bluetooth-tilkobling 4 Knapper og deler 5 Slå høyttaleren på 6 Koble høyttaleren sammen med

Detaljer

Installasjons- og bruksanvisning. smart alert -system Hør hjemmet ditt

Installasjons- og bruksanvisning. smart alert -system Hør hjemmet ditt Installasjons- og bruksanvisning smart alert -system Hør hjemmet ditt Velkommen INNLEDNING 1 Takk for at du har valgt Smart Alert -systemet. Du har valgt riktig:smart Alert-systemet gir deg uavhengighet

Detaljer

Manual for ABPM 6100-maskinvare

Manual for ABPM 6100-maskinvare Representant i juridiske spørsmål Welch Allyn Limited Navan Business Park Dublin Road Navan, County Meath, Republic of Ireland Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153 USA www.welchallyn.com

Detaljer

Brukerhåndbok. Detaljert brukerinformasjon og produktspesifikasjon for AV300 venevisningssystem, inkludert tilleggsutstyr og programvare.

Brukerhåndbok. Detaljert brukerinformasjon og produktspesifikasjon for AV300 venevisningssystem, inkludert tilleggsutstyr og programvare. ACCUVEIN MODELL AV300 VENEVISNINGSSYSTEM Brukerhåndbok Detaljert brukerinformasjon og produktspesifikasjon for AV300 venevisningssystem, inkludert tilleggsutstyr og programvare AV300 Norsk II Av300 brukerhåndbok

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset BH-112

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset BH-112 Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset BH-112 1.1. utgave 2 Innledning Om headsettet Med Nokia Bluetooth-headset BH-112 kan du håndtere anrop håndfritt, også når du bruker to mobilenheter samtidig.

Detaljer

Bedre livskvalitet gjennom innovasjon

Bedre livskvalitet gjennom innovasjon Bedre livskvalitet gjennom innovasjon Bruksanvisning 30MI Vaskulært behandlingssystem (Komprimerbart bentrekk) INNHOLD FORMÅL MED DENNE ENHETEN... 3 KONTRAINDIKASJONER... 3 ADVARSLER... 3 FORSIKTIGHETSREGLER...

Detaljer

Brukerhåndbok for EverFlo

Brukerhåndbok for EverFlo Brukerhåndbok for EverFlo Norsk Brukerhåndbok for EverFlo Brukerhåndbok for EverFlo Innhold Symbolforklaring... 2 Forkortelser... 2 Kapittel 1: Innledning... 3 Tiltenkt bruk... 3 Om EverFlo... 3 Delene

Detaljer

LIFEPAK 1000 DEFIBRILLATOR BRUKERHÅNDBOK

LIFEPAK 1000 DEFIBRILLATOR BRUKERHÅNDBOK LIFEPAK 1000 DEFIBRILLATOR BRUKERHÅNDBOK LIFEPAK 1000 DEFIBRILLATOR BRUKERHÅNDBOK Viktig Dette apparatet skal kun brukes av autorisert personale.!usa Rx Only!USA Sporing av apparatet U.S. Food and Drug

Detaljer

VS-800. Monitor for vitale data. Brukerhåndbok

VS-800. Monitor for vitale data. Brukerhåndbok VS-800 Monitor for vitale data Brukerhåndbok CE-merking Produktet er utstyrt med CE-merket som viser at det oppfyller kravene i rådsdirektiv 93/42/EØF om medisinsk utstyr, og at det oppfyller hovedkravene

Detaljer

Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12

Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12 Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12 1.1. utgave NO Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12 Innhold Sikkerhet 3 Komme i gang 4 Om ekstrautstyret 4 Taster og deler 4 Lade høyttaleren 4 Slå

Detaljer

- Viktig sikkerhetsinformasjon - Garantiopplysninger og andre merknader - Konfigureringsopplysninger - Informasjon om

- Viktig sikkerhetsinformasjon - Garantiopplysninger og andre merknader - Konfigureringsopplysninger - Informasjon om Hurtigreferanse Inneholder - Viktig sikkerhetsinformasjon - Garantiopplysninger og andre merknader - Konfigureringsopplysninger - Informasjon om programvaregjenoppretting - Informasjon om problemløsing

Detaljer

Brukerhåndbok Type 9300, 9301, 9636, 9638, 9640 9641, 9642, 9643, 9644 og 9645

Brukerhåndbok Type 9300, 9301, 9636, 9638, 9640 9641, 9642, 9643, 9644 og 9645 Brukerhåndbok Type 9300, 9301, 9636, 9638, 9640 9641, 9642, 9643, 9644 og 9645 Brukerhåndbok Type 9300, 9301, 9636, 9638, 9640 9641, 9642, 9643, 9644 og 9645 Merk Før du bruker opplysningene i denne boken

Detaljer

ADVARSLER. For å unngå elektrisk støt, må du ikke åpne kabinettet. Dette skal kun gjøres av kvalifisert personell.

ADVARSLER. For å unngå elektrisk støt, må du ikke åpne kabinettet. Dette skal kun gjøres av kvalifisert personell. NO Brukerhåndbok Før du bruker dette produktet, bør du lese all produktdokumentasjonen og legge den et trygt sted, til senere bruk. CECH-2104A CECH-2104B 7015887 ADVARSLER For å unngå elektrisk støt, må

Detaljer

2010 Innovative Neurotronics. Med enerett. Alle varemerker og registrerte varemerker tilhører deres respektive eiere. LM01 R12 NO

2010 Innovative Neurotronics. Med enerett. Alle varemerker og registrerte varemerker tilhører deres respektive eiere. LM01 R12 NO 2010 Innovative Neurotronics. Med enerett. Alle varemerker og registrerte varemerker tilhører deres respektive eiere. LM01 R12 NO System Brukerhåndbok Forsiktig: I henhold til amerikansk nasjonal lov,

Detaljer

INSULINPUMPE. Brukerhåndbok

INSULINPUMPE. Brukerhåndbok INSULINPUMPE Brukerhåndbok Forside Ampullerom Adapter Skjerm Infrarød utgang Taster Bakside Alarmer og advarsler Serienummer Produksjonsår PowerPack-rom Kjære bruker av Accu-Chek D-TRONplus insulinpumpe!

Detaljer

Innhold. Norsk. Kapittel 1 1 Tiltenkt bruk, kontraindikasjoner og generelle forholdsregler

Innhold. Norsk. Kapittel 1 1 Tiltenkt bruk, kontraindikasjoner og generelle forholdsregler brukerhåndbok 1 2 Norsk Innhold Kapittel 1 1 Tiltenkt bruk, kontraindikasjoner og generelle forholdsregler Kapittel 2 3 Beskrivelse av Inogen One G3 oksygenkonsentrator 3 Viktige deler for Inogen One G3

Detaljer

Inneholder Viktig sikkerhetsinformasjon Informasjonsressurser Garantiopplysninger og andre merknader Deler som kunden kan skifte ut (CRUer)

Inneholder Viktig sikkerhetsinformasjon Informasjonsressurser Garantiopplysninger og andre merknader Deler som kunden kan skifte ut (CRUer) ThinkCentre Sikkerhet og garantier Inneholder Viktig sikkerhetsinformasjon Informasjonsressurser Garantiopplysninger og andre merknader Deler som kunden kan skifte ut (CRUer) ThinkCentre Sikkerhet og

Detaljer

NORSK BRUKSANVISNING. www.icaretonometer.com 1

NORSK BRUKSANVISNING. www.icaretonometer.com 1 NORSK BRUKSANVISNING 1 Icare PRO (Modell: TA03) BRUKSANVISNING TA03-003 NO-3.0 Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. I en konfliktsituasjon er det den engelske versjonen som gjelder.

Detaljer

Invacare SOLO 2 Transportabel Oksygenkonsentrator

Invacare SOLO 2 Transportabel Oksygenkonsentrator Brukermanual Invacare SOLO 2 Transportabel Oksygenkonsentrator Modell TPO100 / Modell TPO100B Forhandler: Denne håndboken skal overleveres til sluttbrukeren. Bruker: FØR du bruker produktet, les denne

Detaljer

- Viktig sikkerhetsinformasjon - Garantiopplysninger og andre merknader - Konfigureringsopplysninger - Informasjon om

- Viktig sikkerhetsinformasjon - Garantiopplysninger og andre merknader - Konfigureringsopplysninger - Informasjon om Hurtigreferanse Inneholder - Viktig sikkerhetsinformasjon - Garantiopplysninger og andre merknader - Konfigureringsopplysninger - Informasjon om programvaregjenoppretting - Informasjon om problemløsing

Detaljer

Nokia høyttalertelefon HF-300 Brukerhåndbok

Nokia høyttalertelefon HF-300 Brukerhåndbok Nokia høyttalertelefon HF-300 Brukerhåndbok 9203867 1. utgave NO SAMSVARSERKLÆRING NOKIA CORPORATION, erklærer herved at produktet HF-34W er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante bestemmelser

Detaljer

For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen.

For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. Om brukerhåndboken Denne brukerhåndboken for laser-mfp inneholder informasjon om oppsett

Detaljer

Talestyrt ringing Private numre Vis tjenester Siste ti samtaler Mine telefonnumre Faste anrop Programmerte hurtigtaster

Talestyrt ringing Private numre Vis tjenester Siste ti samtaler Mine telefonnumre Faste anrop Programmerte hurtigtaster Funksjonsmeny Hurtigmeny $ Telefonkatalog # Beskjeder Velge nett Samtaleegenskaper Telefoninnstilling Samtaleteller Ekstrautstyrinnstilling * Vis batterimåler Ikke vis mitt nr. Samtaleoverføring Tale og

Detaljer

S9 Wireless Module. User Guide. Norsk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Norsk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Takk for at du valgte en S9 trådløs modul. Når S9 trådløs modul brukes sammen med ResMed S9-apparater i hjemmet, overfører den

Detaljer

Leica Rugby 610. Brukerhåndbok. Versjon 1.0 Norsk

Leica Rugby 610. Brukerhåndbok. Versjon 1.0 Norsk Leica Rugby 610 Brukerhåndbok Versjon 1.0 Norsk Innledning Anskaffelse Gratulerer med kjøpet av et Leica roterende laserinstrument. Denne håndboka inneholder viktige sikkerhetsanvisninger samt instruksjoner

Detaljer

Hjertekompresjonssystem Bruksanvisning

Hjertekompresjonssystem Bruksanvisning Hjertekompresjonssystem Bruksanvisning NO www.lucas-cpr.com Et produkt fra JOLIFE LUCAS TM Hjertekompresjonssystem Bruksanvisning 100666-07 A, Gyldig fra COJ2236, 2009 JOLIFE AB 2 Takk for at du valgte

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 301

Brukerhåndbok Nokia 301 Brukerhåndbok Nokia 301 1.1. utgave NO Psst... Det finnes mer enn denne veiledningen... For informasjon om tjenestevilkår og personvernerklæring for Nokia, gå til www.nokia.com/privacy. 2 Brukerhåndbok

Detaljer