MEDTRONIC CARELINK MONITOR. MODELL 2490G/2490H/2490J Pasienthåndbok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MEDTRONIC CARELINK MONITOR. MODELL 2490G/2490H/2490J Pasienthåndbok"

Transkript

1 MEDTRONIC CARELINK MONITOR MODELL 2490G/2490H/2490J Pasienthåndbok

2

3 Den følgende listen inneholder varemerker eller registrerte varemerker for Medtronic i USA og eventuelt i andre land. Alle andre varemerker tilhører sine respektive eiere. Medtronic, Medtronic CareLink Forklaring av symboler Conformité Européenne (samsvar med europeisk standard). Medisinsk utstyr i samsvar med AAMI/ES (2006) / A2 (2010) og CSA 22.2 NO CAN/CSA:2008 med hensyn til fare for elektrisk støt, brann og mekanisk skade. Pasienttilkoblet del, type BF (intern strømforsyning) Utstyr klasse II Forsiktig! 3

4 Forsiktig! Dette utstyret inneholder en sterk magnet. Bør holdes på god avstand fra kredittkort, datamaskiner, disketter, videokassetter og annet elektronisk utstyr eller elektoniske medier. Monitorer med dette symbolet er beregnet for bruk med implanterte enheter som krever en magnet for å sende informasjon. Ikke-ioniserende elektromagnetisk stråling Bestillingsnummer Serienummer Krav til temperatur Dette produktet skal ikke kastes i usortert kommunalt avfall. Følg lokale retningslinjer ved kassering av produktet. På nettstedet recycling.medtronic.com finner du instruksjoner for riktig deponering av dette produktet. Pakningens innhold Hjemmemonitor Tilbehør Produktdokumentasjon 4

5 Krav til fuktighet Autorisert representant i EF-området Gjelder kun USA Se i bruksanvisningen Produsent Batteripolaritet Dette produktet er i samsvar med den internasjonale elektriske sikkerhetsmerkingen IP21 med hensyn til inntrenging av støv, andre fremmede partikler og vann, som angitt i IEC Holdes tørr Samsvarsmerking for telekommunikasjon i henhold til Australian Communications and Media Authority (ACMA) og New Zealand Radio Spectrum Management (RSM). The Independent Communications Authority of South Africa (De uavhengige kommunikasjonsmyndighetene i Sør-Afrika) Samsvarsmerking i henhold til regulativer fra Australian Communications and Media Authority (ACMA) og New Zealand Radio Spectrum Management (RSM). 5

6 6

7 Innhold Kapittel 1 CareLink-monitoren 9 Innledning 9 Om monitoren 9 Generell informasjon om monitoren 10 Indikasjoner for bruk 11 Kontraindikasjoner 11 Advarsler 11 Forholdsregler 14 Innholdet i pakningen 14 Velge hvor monitoren skal plasseres 15 Klargjøre monitor 16 Sette inn batterier 16 Kontrollere telefonlinjeinnstillingene 17 Koble monitoren til en telefonkontakt i veggen 19 Sende informasjon med monitoren 21 Grønne statusindikatorer 25 Oransje statusindikatorer 26 Statusindikator for batterier 27 Statusindikator for 7

8 8 antenneplassering 27 Statusindikator for telefonlinje 28 Feilsøking 29 Reise med monitoren 29 Vedlikehold av monitoren 29 Spesifikasjoner for monitoren 31 Monitoren er i samsvar med følgende standarder: 31 Strømkrav 31 Krav til miljø 31 Anbefalte krav til miljøet under oppbevaring og transport 31 Anbefalte driftsforhold 32 Forventet levetid 32 Kassering 32 Tester 32 Samsvarserklæring 33 Industry Canada-krav 34

9 1 CareLink-monitoren Innledning Formålet med denne håndboken er å forklare deg bruken av Medtronic CareLink-monitoren, modell 2490G/2490H/ 2490J ("monitoren"). Hvis du har spørsmål om oppsett eller bruk av monitoren eller hvis du har problemer med monitoren, kan du kontakte Medtronic ved å bruke informasjonen som står på bakomslaget av denne håndboken. Hvis du har spørsmål vedrørende den medisinske tilstanden din, skal du kontakte legen. Legen kjenner din sykehistorie. Om monitoren Monitoren brukes til å hente informasjon fra den implanterte enheten og sende denne informasjonen til legen. Ved hjelp av denne informasjonen kan legen tilpasse behandlingen. Du bruker monitoren til å sende informasjon fra den implanterte enheten, på tidspunkter fastsatt av legen. 9

10 Informasjonen sendes over telefon ved bruk av et grønt nummer. Monitoren skal bare brukes av deg. Den vil ikke fungere sammen med andre implanterte enheter og skal bare brukes av deg i henhold til legens instruksjoner. Generell informasjon om monitoren Antenne Av/på-knapp Kontrollpanel Figur 1. Monitor (sett forfra) 10 CareLink-monitoren

11 En antenne er festet permanent til monitoren for å hente informasjon fra den implanterte hjerteenheten. Indikasjoner for bruk Monitoren er en ekstern, batteridrevet elektronisk enhet som har grensesnitt mot implanterte enheter fra Medtronic og en analog telefonforbindelse for å kunne sende lagret informasjon fra den implanterte enheten til legen. Kontraindikasjoner Det er ingen kjente kontraindikasjoner for monitoren. Advarsler Advarsel! Dette utstyret må ikke endres. Endringer kan påvirke monitorens ytelse og dermed redusere sikkerheten din. Advarsel! Berør ikke de åpne telefonkontaktene eller stikk fingrene eller gjenstander inn i de åpne telefonkontaktene på monitoren. Du kan få elektrisk støt hvis du stikker fingrene eller gjenstander inn i den åpne telefonkontakten. Advarsel! Søk medisinsk hjelp øyeblikkelig hvis du føler deg syk. Bruk ikke monitoren hvis ikke legen har gitt Kapittel 1 11

12 beskjed om dette. Ved behov for øyeblikkelig hjelp ringer du nødnummeret. Hvis legen har gitt andre instruksjoner, følger du dem. Det kan medføre fare for helsen din hvis du venter med å oppsøke medisinsk hjelp. Advarsel! For å redusere risikoen for kvelning må du plassere monitoren slik at barn ikke kan få tak i antennen. Advarsel! Følg instruksjonene nedenfor for å sikre trygg bruk av monitoren og den implanterte hjerteenheten: Bruk monitoren bare som beskrevet i denne håndboken. Ta vare på denne håndboken. Bruk bare monitoren på de tidspunktene som legen har foreskrevet. Hvis du har behov for ytterligere hjelp, kan du kontakte Medtronic ved å bruke informasjonen som står på bakomslaget av denne håndboken. Advarsel! Bruk ikke monitoren hvis den ikke fungerer som beskrevet under Sende informasjon med monitoren på side 21. For å sikre riktig drift av den implanterte hjerteenheten må du alltid slå på monitoren før du plasserer antennen. Følg instruksjonene i denne håndboken om plassering av antennen over den implanterte enheten. Det kan hende at monitoren ikke registrerer eller sender informasjon fra den implanterte enheten. Hvis du har behov for ytterligere hjelp, kan du 12 CareLink-monitoren

13 kontakte Medtronic ved å bruke informasjonen som står på bakomslaget av denne håndboken. Advarsel! Hvis du føler deg dårlig etter at antennen er plassert over den implanterte enheten, skal du fjerne antennen og slå av monitoren. Hvis du fremdeles føler deg dårlig, skal du kontakte legen. Advarsel! Bruk ikke antennen hvis monitoren ikke fungerer som beskrevet under Sende informasjon med monitoren på side 21. Kontroller batteriene som beskrevet under Statusindikator for batterier på side 27. Hvis du har behov for ytterligere hjelp, kan du kontakte Medtronic ved å bruke informasjonen som står på bakomslaget av denne håndboken. Advarsel! Viktige sikkerhetsinstruksjoner. Når du bruker monitoren, må du alltid følge generelle forholdsregler for å redusere risikoen for brann, elektrisk støt og personskade, inkludert følgende: Bruk ikke monitoren til å sende informasjon hvis du har mistanke om gasslekkasje. Bruk ikke en telefon i nærheten av lekkasjen når du skal rapportere gasslekkasjen. Monitoren skal kun brukes med en telefonledning på 0,48 mm [UL-godkjent 26 gauge (AWG)]. Kapittel 1 13

14 Forholdsregler Bruk ikke mobiltelefon mens antennen er plassert over den implanterte hjerteenheten og du bruker monitoren. En mobiltelefon kan forstyrre den trådløse kommunikasjonen mellom hjerteenheten og monitoren samt det valgfrie mobilutstyret (side 19). Bortsett fra i en nødssituasjon må du unngå å bruke telefonen samtidig som du overfører informasjon fra monitoren. Hvis det oppstår en nødssituasjon slik at du må bruke telefonen mens du bruker monitoren, trykker du på strømknappen for å slå av monitoren og sikre at telefonlinjen kan brukes til inngående og utgående samtaler. Når monitoren sender data, er telefonlinjen opptatt, og det vil ikke være mulig å ringe inn eller ut. Monitoren må ikke bli våt. Væske kan skade monitoren. Hvis monitoren utsettes for væske, må du kontakte Medtronic ved å bruke informasjonen som står på bakomslaget av denne håndboken. Innholdet i pakningen Du skal motta følgende deler: En Medtronic CareLink-monitor, modell 2490G, 2490H eller 2490J 14 CareLink-monitoren

15 Fire alkaliske LR6-batterier (AA) En telefonadapter En telefonledning En pasienthåndbok En instruksjons-dvd kan være inkludert Et instruksjonskort Velge hvor monitoren skal plasseres Velg hvor monitoren skal plasseres. Følg disse anbefalingene når du velger et egnet sted: Plasser monitoren på et sted der du kan sitte behagelig og se fronten på monitoren. Plasser monitoren i nærheten av en telefonlinje. Det kan hende du må bruke adapteren som følger med. Før du slår monitoren på, må du slå av eventuelle TV-apparater eller dataskjermer som er nærmere enn 2 meter (6 feet) fra monitoren eller antennen. Enkelte implanterte enheter krever en magnet for å sende informasjon. Det kan hende monitoren har en antenne som inneholder en kraftig magnet, men det avhenger av den implanterte enheten. Hvis antennen er merket med symbolet, må den ikke plasseres eller flyttes nærmere enn 16 cm (6 in) fra kredittkort, datamaskiner, datadisker, Kapittel 1 15

16 videokassetter eller annet elektronisk utstyr eller medier med magnetstripe. Monitoren må ikke plasseres på et sted der den kan bli våt. Hvis monitoren blir våt, må du kontakte Medtronic ved å bruke informasjonen som står på bakomslaget av denne håndboken. Klargjøre monitor Før du bruker monitoren, må du utføre følgende oppgaver: 1. Sett inn de 4 alkaliske LR6-batteriene (str. AA). 2. Kontroller telefonlinjeinnstillingene. 3. Koble monitoren til en telefonkontakt i veggen. Det kan hende du må bruke adapteren som følger med. Sette inn batterier Det brukes alkaliske LR6-batterier (AA) i monitoren. Batterirommet er på undersiden av monitoren. Åpne batterirommet ved å skyve på dekslet. Plasser batteriene som vist i Figur CareLink-monitoren

17 Figur 2. Sette inn batterier Merk! Bruk bare de anbefalte batteriene. Bruk av andre batterier kan skade monitoren. Kontrollere telefonlinjeinnstillingene Før du bruker monitoren, må du kontrollere at telefonlinjeinnstillingene er riktige. Det er 2 telefonlinjeinnstillinger på monitoren, N og T-P. Se Figur 3. Kapittel 1 17

18 Figur 3. Telefonlinjeinnstillinger N brukes hvis det er nødvendig å taste 0, 8 eller 9 for å få en ekstern linje. N brukes hvis det ikke er nødvendig å taste et nummer for å få en ekstern telefonlinje. N er den vanlige innstillingen for hjemmebruk. Velg riktig innstilling for telefonlinjen du bruker. Hvis du befinner deg på et hotell, kan det være du må velge 0, 8 eller 9 for å få en ekstern linje. T-P brukes til å velge telefonlinje med tonesignal (T) eller pulssignal (P). T er den vanlige innstillingen. 18 CareLink-monitoren

19 Velg riktig innstilling for telefonlinjen du bruker. Du kan velge telefonlinjeinnstillinger mens monitoren er på. Hvis du har spørsmål vedrørende telefonlinjen, kan du kontakte telefonleverandøren eller hotellets resepsjon. Koble monitoren til en telefonkontakt i veggen Adapter Valgfritt Telefonkontakt Figur 4. Monitoren tilkoblet en telefonkontakt i veggen og eventuelt en telefon Merk! Valgfritt mobilutstyr er tilgjengelig for bruk hvis det ikke finnes en vanlig hjemmetelefon (med fastlinje). Bruksanvisningen som fulgte med mobilutstyret skal brukes sammen med denne håndboken for å sikre riktig installasjon og bruk. Se i bruksanvisningen for Kapittel 1 19

20 mobilutstyret hvis det ikke finnes noen fastlinje og en mobilforbindelse skal brukes. Følgende oppgaver må utføres når monitoren skal klargjøres (Figur 4): 1. Finn frem monitoren og telefonledningen som fulgte med monitoren. Merk! Adapteren som fulgte med monitoren, kan være nødvendig for å koble telefonledningen til telefonkontakten i veggen. 2. Finn telefonkontaktene på siden av monitoren. Se Figur 5. Figur 5. Telefonkontakter på monitoren 3. Koble den ene enden av telefonledningen til en av kontaktene på siden av monitoren. 20 CareLink-monitoren

21 4. Koble den andre enden av telefonledningen til telefonkontakten i veggen. Advarsel! Berør ikke de åpne telefonkontaktene eller stikk fingrene eller gjenstander inn i de åpne telefonkontaktene på monitoren. Du kan få elektrisk støt hvis du stikker fingrene eller gjenstander inn i den åpne telefonkontakten. Sende informasjon med monitoren Utfør følgende oppgaver før du tar i bruk monitoren: Slå av eventuell TV, dataskjerm eller annen skjerm som er plassert nærmere enn 2 meter (6 feet) fra monitoren. Slå av eller fjern eventuell mobiltelefon eller annet trådløst kommunikasjonsutstyr som er plassert nærmere enn 2 meter (6 feet) fra monitoren eller det valgfri mobilutstyret (side 19). Nå kan du utføre følgende trinn: 1. Trykk på av/på-knappen foran på monitoren. Av/på-indikatoren blinker og lyser deretter. 2. Plasser antennen over den implanterte enheten. Hold den tett inn mot klærne dine. Håndstroppen på antennen skal vende utover. Se Figur 6. Kapittel 1 21

22 Når antennen er riktig plassert, slukker indikatoren for antenneplassering. Plasser antennen over enheten igjen hvis den oransje indikatoren for antenneplassering begynner å blinke. Se Figur 6 og Figur 7. Merk! Du kan høre lydsignaler fra den implanterte enheten når antennen er riktig plassert. Hvis du har spørsmål vedrørende disse lydsignalene, skal du kontakte legen. Om den implanterte enheten avgir lydsignaler eller ikke, avhenger av modellen og funksjonene som legen har valgt. Figur 6. Plassere antennen 22 CareLink-monitoren

23 3. Hold øye med statusindikatorene på kontrollpanelet foran på monitoren. Se Figur 7. Av/på-indikator (grønn) Statusindikatorer for lesing (grønne) Statusindikatorer for sending (grønne) Av/på-knapp Statusindikator for batterier (oransje) Statusindikator for antenneplassering (oransje) Statusindikator for fullført sending (grønn) Statusindikator for telefonlinjen (oransje) Figur 7. Av/på-knapp og statusindikatorer Hver statusindikator har en spesiell betydning når du bruker monitoren til å sende informasjon fra den implanterte enheten. 4. Mens monitoren henter informasjon fra den implanterte enheten, tennes de 5 grønne indikatorene for lesing for å vise fremdriften. Monitoren bruker 3 til 12 minutter på å hente informasjonen fra den implanterte hjerteenheten. Når statusindikatorene for lesing lyser, skal indikatoren for antenneplassering være slukket. Kapittel 1 23

24 Når monitoren er ferdig med å hente informasjon fra den implanterte enheten, slukker statusindikatorene for lesing. Monitoren avgir to lydsignaler og ringer automatisk det grønne nummeret. 5. Når du hører at monitoren ringer nummeret, skal du ta antennen bort fra den implanterte enheten. Merk! Monitoren avgir høyfrekvente lydsignaler når den ringer det forhåndsprogrammerte grønne nummeret. 6. Sett bort antennen. De 3 grønne statusindikatorene for sending begynner å blinke når monitoren sender informasjonen. Dette tar normalt mindre enn 3 minutter, men det kan ta opptil 60 minutter. Forsiktig! Når monitoren sender informasjonen, er telefonlinjen opptatt slik at det ikke er mulig å ringe inn eller ut. Hvis det oppstår en nødssituasjon, skal du trykke på av/på-knappen for å slå av monitoren slik at telefonlinjen blir tilgjengelig for å ringe inn eller ut. 7. Når monitoren er ferdig med å sende informasjonen, tennes den grønne indikatoren for fullført sending og monitoren avgir to pipetoner. 24 CareLink-monitoren

25 Monitoren slår seg av automatisk etter 2 minutter. Du kan også trykke på av/på-knappen for å slå den av. Du kan nå bruke telefonlinjen som normalt. Monitoren kan oppbevares på et sikkert sted. Merk! Hvis du må avbryte før monitoren er ferdig med å sende informasjonen, skal du ta antennen bort fra den implanterte enheten og slå av monitoren. Når du er klar for å sende informasjonen igjen, gjentar du fremgangsmåten, Sende informasjon med monitoren på side 21. Grønne statusindikatorer De grønne statusindikatorene angir følgende informasjon: om monitoren er på eller av statusen for lesing av informasjon statusen for sending av informasjon Når den grønne av/på-indikatoren lyser, er monitoren på. Når den grønne av/på-indikatoren er slukket, er monitoren av. Når du bruker monitoren til å sende informasjon, må du passe på at statusindikatorene for lesing tennes for å vise fremdriften. Kapittel 1 25

26 Når monitoren er ferdig med å hente informasjon fra den implanterte enheten, begynner statusindikatorene for sending å blinke. Gjenta fremgangsmåten under Sende informasjon med monitoren på side 21 hvis ett av følgende tilfeller inntreffer: Du stoppet monitoren før informasjonen fra hjerteenheten var sendt. Statusindikatorene for lesing slutter å blinke og lyser i mer enn 3 minutter. Statusindikatorene for sending blinker eller lyser i mer enn 1 time. Oransje statusindikatorer De 3 oransje indikatorene foran på monitoren er statusindikatorer. Se Figur 7. De 3 typene statusindikatorer er som følger: statusindikator for batterier statusindikator for antenneplassering Statusindikator for telefonlinjen De oransje statusindikatorene skal ikke være tent når du bruker monitoren. Hvis en av disse statusindikatorene fortsetter å lyse eller du hører korte pipetoner etter å ha 26 CareLink-monitoren

27 trykket på av/på-knappen, kan du prøve anbefalingene nedenfor. Statusindikator for batterier Hvis den oransje statusindikatoren for batterier blinker og du hører kontinuerlige pipetoner, betyr det at batteriene er i ferd med å lades ut og må skiftes. Hvis ingen statusindikatorer tennes når du trykker på av/på-knappen, skal du kontrollere om batteriene er riktig satt inn. Sett eventuelt batteriene inn på nytt. Se Sette inn batterier på side 16. Statusindikator for antenneplassering Hvis den oransje statusindikatoren for antenneplassering begynner å blinke og du hører korte pipetoner, skal du passe på at håndstroppen på antennen vender utover og bort fra deg. Se Figur 6. Plasser antennen forsiktig over den implanterte enheten på nytt. Når antennen er riktig plassert, slukker den oransje statusindikatoren for antenneplassering, de grønne statusindikatorene for lesing begynner å blinke og monitoren fortsetter å hente informasjon. Kapittel 1 27

28 Statusindikator for telefonlinje Hvis den oransje statusindikatoren for telefonlinje blinker, skal du utføre følgende oppgaver: Kontroller at telefonlinjeinnstillingene er riktige. Se Klargjøre monitor på side 16. Hvis du trenger hjelp til å finne ut hvilken type telefonlinje du bruker, kan du kontakte telefonleverandøren. Forsikre deg om at telefonlinjeforbindelsene er i orden. Kontroller at telefonkontakten i veggen virker. Koble en telefon til kontakten og forsøk å ringe ut. Hvis dette ikke er mulig, skal du koble monitoren til en annen telefonkontakt. Kontroller at telefonlinjen er analog. Monitoren fungerer bare med analoge telefonlinjer. Hvis du trenger hjelp til å finne ut hvilken type telefonlinje du bruker, kan du kontakte telefonleverandøren. Merk! Telefonlinjeinnstillingene kan velges mens monitoren er på. Hvis sendingen av informasjon avbrytes på grunn av "Samtale venter", ringer monitoren automatisk nummeret på nytt og sender informasjonen fra den implanterte enheten. Hvis monitoren ikke ringer på nytt, skal du kontrollere at telefonlinjeforbindelsene er i orden. 28 CareLink-monitoren

29 Feilsøking Problem Hvis den oransje statusindikatoren for antenneplassering lyser Hvis den oransje statusindikatoren for telefonlinje lyser Hvis den oransje statusindikatoren for batterier lyser Løsning Omplasser antennen Kontroller telefonledningens tilkobling Skift ut batteriene Reise med monitoren Ved bruk av monitoren på reiser skal du være oppmerksom på følgende retningslinjer: Hvis du bruker en telefonlinje der du må taste et nummer for å ringe ut (som oftest 9), må du sørge for at telefonlinjeinnstillingene er riktige. Se Kontrollere telefonlinjeinnstillingene på side 17. Monitoren er beregnet på bruk i det landet der du bor. Vedlikehold av monitoren Pass på at monitoren ikke faller ned på harde flater. Kontakt Medtronic ved å bruke informasjonen på Kapittel 1 29

30 bakomslaget av denne håndboken hvis du har mistet monitoren i gulvet. Du kan rengjøre utsiden av monitoren etter behov med en ren, tørr klut. Pass på at det ikke kommer vann inn i kapslingen mens du rengjør. La kapslingen bli helt tørr før du bruker monitoren. Monitoren krever ikke forebyggende kontroller eller vedlikehold. Forsiktig! Monitoren må ikke bli våt. Væske kan skade monitoren. Hvis monitoren utsettes for væske, må du kontakte Medtronic for å få instruksjoner ved å bruke informasjonen som står på bakomslaget av denne håndboken. 30 CareLink-monitoren

31 Spesifikasjoner for monitoren Monitoren er i samsvar med følgende standarder: EMC: CFR 47 del 15, IEC Pasientsikkerhet: IP21; ETL; cetl; IEC , type BF pasienttilkoblet del (antenne), ordinært utstyr, kontinuerlig drift, intern strømforsyning, ikke egnet for bruk i nærheten av brennbare anestesiblandinger med luft eller med oksygen eller lystgass. Strømkrav Spenning: 6 VDC nominell Strøm: 300 ma nominell Type batteri: 4 alkaliske LR6-batterier (AA) Krav til miljø Anbefalte krav til miljøet under oppbevaring og transport Temperatur: -40 C til 65 C (-40 F til 150 F) Relativ luftfuktighet: Opp til 95 % Merk! Produktet er trygt når det oppbevares eller transporteres ved temperaturer fra -40 C (-40 F) uten kontroll av relativ fuktighet, til mindre eller lik 70 C Kapittel 1 31

32 (158 F) ved en relativ ikke-kondenserende fuktighet på opptil 93 %. Fjern batteriene hvis utstyret skal lagres over lengre tid. Anbefalte driftsforhold Temperatur: 9 C (49 F) til 43 C (110 F) Merk! Produktet er trygt når det brukes ved temperaturer fra 5 C (41 F) til mindre eller lik 43 C (110 F), med relativ ikke-kondenserende fuktighet fra 15 % til 93 % og atmosfæretrykk fra 700 hpa til 1060 hpa. Forventet levetid Den forventede levetiden for en vanlig monitor er 7 år. Kassering Sørg for forsvarlig kassering av dette produktet i henhold til lokalt regelverk. Dette produktet skal ikke kastes i usortert kommunalt avfall. Dette produktet inneholder materialer som kan være skadelig for miljøet. Tester Undersøkelser av elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) viser at monitoren gir rimelig beskyttelse mot skadelig forstyrrelse i en vanlig medisinsk installasjon. Det er imidlertid ingen garanti for at det ikke kan oppstå 32 CareLink-monitoren

33 forstyrrelse i en bestemt installasjon. Hvis monitoren forårsaker skadelig forstyrrelse i andre enheter eller påvirkes av andre enheter, kan du forsøke å korrigere forstyrrelsen ved å iverksette ett eller flere av følgende tiltak: Snu eller flytt enhetene. Øk avstanden mellom enhetene. Rådfør deg med Medtronic. Hvis du oppdager at CareLink-monitoren, 2490G/2490H/ 2490J, eller det valgfri mobilutstyret (side 19) har ytelsesproblemer, kan du prøve å bruke dem minst 2 meter (6 feet) fra alt trådløst kommunikasjonsutstyr, som mobiltelefoner. Monitoren er testet med hensyn til samsvar med R&TTEforskriftene. Alle endringer eller tilpasninger som ikke er uttrykkelig godkjent av Medtronic, kan frata brukeren retten til å bruke monitoren. Samsvarserklæring Medtronic erklærer at dette produktet er i samsvar med de nødvendige kravene i direktiv 1999/5/EF om radio- og teleterminalutstyr og direktiv 90/385/EØF om aktivt implanterbart medisinsk utstyr. Kapittel 1 33

34 Industry Canada-krav IC:3408C-2490 Bruken er underlagt følgende to betingelser: (1) denne enheten må ikke forårsake forstyrrelser, og (2) denne enheten må tåle forstyrrelser, inkludert forstyrrelser som kan forårsake uønsket drift av enheten. 34 CareLink-monitoren

35

36 Produsent Medtronic, Inc. 710 Medtronic Parkway Minneapolis, MN USA Autorisert representant i EFområdet Medtronic B.V. Earl Bakkenstraat PJ Heerlen Nederland Europa/Midtøsten/Afrika Medtronic International Trading Sàrl Route du Molliau 31 Case Postale 84 CH-1131 Tolochenaz Sveits Australia Medtronic Australasia Pty Ltd 97 Waterloo Road North Ryde, NSW 2113 Australia Canada Medtronic of Canada Ltd 99 Hereford Street Brampton, Ontario L6Y 0R3 Canada *M956345A007* Medtronic, Inc M956345A007A

MEDTRONIC CARELINK -MONITOR. Modell 2490C Pasienthåndbok

MEDTRONIC CARELINK -MONITOR. Modell 2490C Pasienthåndbok MEDTRONIC CARELINK -MONITOR Modell 2490C Pasienthåndbok Den følgende listen inneholder varemerker eller registrerte varemerker for Medtronic i USA og eventuelt i andre land. Alle andre varemerker tilhører

Detaljer

CARELINK EXPRESS MONITOR

CARELINK EXPRESS MONITOR CARELINK EXPRESS MONITOR Modell 2020B / 2020C Legehåndbok Den følgende listen inneholder varemerker eller registrerte varemerker for Medtronic i USA og eventuelt i andre land. Alle andre varemerker tilhører

Detaljer

MyCareLink pasientmonitor

MyCareLink pasientmonitor MyCareLink pasientmonitor Modell 24950 Pasienthåndbok Caution: Federal Law (USA) restricts this device to sale by or on the order of a physician. Den følgende listen inneholder varemerker eller registrerte

Detaljer

6996T. Tunneleringsverktøy. Teknisk håndbok

6996T. Tunneleringsverktøy. Teknisk håndbok 6996T Tunneleringsverktøy Teknisk håndbok Den følgende listen inneholder varemerker eller registrerte varemerker for Medtronic i USA og eventuelt i andre land. Alle andre varemerker tilhører sine respektive

Detaljer

REVEAL LINQ LNQ11. Innsettbar hjertemonitor MR-prosedyreinformasjon. Teknisk håndbok om MR

REVEAL LINQ LNQ11. Innsettbar hjertemonitor MR-prosedyreinformasjon. Teknisk håndbok om MR REVEAL LINQ LNQ11 Innsettbar hjertemonitor MR-prosedyreinformasjon Teknisk håndbok om MR 0123 2013 Den følgende listen inneholder varemerker eller registrerte varemerker for Medtronic i USA og eventuelt

Detaljer

S9 Wireless Module. User Guide. Norsk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Norsk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Takk for at du valgte en S9 trådløs modul. Når S9 trådløs modul brukes sammen med ResMed S9-apparater i hjemmet, overfører den

Detaljer

INSTALLASJONSGUIDE Telefonadapter

INSTALLASJONSGUIDE Telefonadapter INSTALLASJONSGUIDE Telefonadapter 3 Innhold Introduksjon 4 Oversikt 5 Strømtilkobling 6 Koble til telefonlinjen 7 Klargjør SoundGate for telefonbruk 9 Bruk av Telefonadapter og support 10 Godkjenninger,

Detaljer

Bruksanvisning Norsk. Alarm & Sensorplaster

Bruksanvisning Norsk. Alarm & Sensorplaster Bruksanvisning Norsk Alarm & Sensorplaster Bruksanvisning Larm & Sensorplaster Norsk version 2007 Redsense Medical AB Box 287 301 07 Halmstad www.redsensemedical.com RM-1-RM029 August 09 Innhold Advarsler

Detaljer

INSTALLASJONSGUIDE TV-adapter

INSTALLASJONSGUIDE TV-adapter INSTALLASJONSGUIDE TV-adapter 3 Innhold Formålet med denne guiden 4 TV-adapter oversikt 5 Strømtilkobling 6 Tilkobling til TV 7 Valgfritt adapter for tilkobling til TV 8 Klargjør SoundGate for lytting

Detaljer

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning NO DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning CECH-ZDC1E Forholdsregler Før du tar i bruk dette produktet, må du lese denne veiledningen nøye og ta vare på den til senere bruk. Les også instruksjonene til

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR CHAdeMO- ADAPTER

BRUKERHÅNDBOK FOR CHAdeMO- ADAPTER BRUKERHÅNDBOK FOR CHAdeMO- ADAPTER KOMMUNIKASJONSBESTEMMELSER RADIO- OG TV-FORSTYRRELSER Utstyret som beskrives i denne håndboken, kan generere og utstråle radiofrekvensenergi. Hvis utstyret ikke installeres

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-37W er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

UNI-DEX BRUKSANVISNING

UNI-DEX BRUKSANVISNING UNI-DEX BRUKSANVISNING BESKRIVELSE AV ENHETEN Se illustrasjon 1 1.1 Svarknapp 1.2 Room off knapp 1.3 Bæresnor 1.4 Mikrofon 1.5 Ladeindikator 1.6 Ladekontakt 1.7 Ledning med 3,5mm jack plugg Les bruksanvisningen

Detaljer

Nokia stereohøyttalere MD-3

Nokia stereohøyttalere MD-3 Nokia stereohøyttalere MD-3 NORSK Stereohøyttalerne MD-3 gir lyd med høy kvalitet når du lytter til musikk eller hører på radio på den kompatible Nokia-telefonen eller -lydenheten. Høyttalerne har en 3,5

Detaljer

EKG-slavekabel og -adaptersett

EKG-slavekabel og -adaptersett EKG-slavekabel og -adaptersett Brukerhåndbok Produsent FUJIFILM SonoSite, Inc. 21919 30th Drive SE Bothell, WA 98021 USA Tlf.: +1-888-482-9449 eller +1-425-951-1200 Faks: +1-425-951-1201 EU-autorisert

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brukerhåndbok for Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brukerhåndbok for Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.1. utgave 2 Om den trådløse laderen Med Nokia trådløs ladeplate DT-900 kan du lade telefonen din eller andre kompatible enheter uten å måtte vikle

Detaljer

Trådløst stereohodesett 2.0

Trådløst stereohodesett 2.0 Trådløst stereohodesett 2.0 Sikkerhetshåndbok CECHYA-0083 ADVARSEL For å forhindre eventuell hørselsskade, må du ikke lytte ved et høyt volum over lengre perioder. Sikkerhet og forholdsregler Les informasjonen

Detaljer

BRUSH HEAD SPEED SETTING SELECTION C ON/OFF BUTTON SPEED SETTING INDICATOR BATTERY LIFE INDICATOR USB ENABLED CHARGER

BRUSH HEAD SPEED SETTING SELECTION C ON/OFF BUTTON SPEED SETTING INDICATOR BATTERY LIFE INDICATOR USB ENABLED CHARGER NO Brukerveiledning A BRUSH HEAD B SPEED SETTING SELECTION C ON/OFF BUTTON D E F G SPEED SETTING INDICATOR BATTERY LIFE INDICATOR USB ENABLED CHARGER AC ADAPTER (NOT SHOWN) Available with some models NORSK

Detaljer

Esken inneholder. Tegnforklaring

Esken inneholder. Tegnforklaring VisionNova 5 2009:Layout 1 30-10-09 14:25 Side 44 Esken inneholder Ett kamera m/innebygget batteri En monitor To nettadaptere Ett oppladbart batteri for monitor (3.7V 850mAH Li-ion) Ett stativ/veggfeste

Detaljer

DUALSHOCK 4 USB trådløs adapter

DUALSHOCK 4 USB trådløs adapter DUALSHOCK 4 USB trådløs adapter Brukerhåndbok CUH-ZWA1E 7028438 NO Før bruk Les denne håndboken og håndboken til kompatibel maskinvare nøye. Behold håndbøkene for senere referanse. Forholdsregler Sikkerhet

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia trådløs lader DT-601

Brukerhåndbok Nokia trådløs lader DT-601 Brukerhåndbok Nokia trådløs lader DT-601 1.1. utgave NO Deler Gjør deg kjent med den trådløse laderen. 1 USB-kabel 2 Indikatorlampe 3 Ladeområde Overflaten på dette produktet inneholder ikke nikkel. Det

Detaljer

Hurtiginstallasjonsveiledning

Hurtiginstallasjonsveiledning Hurtiginstallasjonsveiledning Aktuelle modeller: AS6004U Ver.3.0.0413 (2017-4-13) Innholdsfortegnelse Merknader... 3 Sikkerhetsforholdsregler... 4 1. Pakkens innhold... 5 2. Ekstrautstyr... 6 3. Maskinvareinstallasjonsveiledning...

Detaljer

Fjernkontroll. Bruksanvisning

Fjernkontroll. Bruksanvisning Fjernkontroll Bruksanvisning Innhold 1. Velkommen 5 2. Viktig sikkerhetsinformasjon: Les denne informasjonen før du tar i bruk fjernkontrollen Phonak PilotOne 6 Advarsler 6 Informasjon om produktsikkerhet

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

VoiceLink Brukerveiledning

VoiceLink Brukerveiledning VoiceLink Brukerveiledning Innhold Innhold VoiceLink 4 Inkludert i leveransen 5 Tiltenkt bruk 3 Generelle sikkerhetsmerknader 7 Før du starter 8 Bruke VoiceLink 11 Vedlikehold og pleie 13 Informasjon om

Detaljer

ATTAIN SELECT 6238TEL

ATTAIN SELECT 6238TEL ATTAIN SELECT 6238TEL Føringskatetersett for behandling i venstre hjertekammer Teknisk håndbok Forsiktig! I henhold til amerikansk c lovgivning kan dette utstyret kun selges til eller etter forordning

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia trådløs ladestativ DT-910

Brukerhåndbok for Nokia trådløs ladestativ DT-910 Brukerhåndbok for Nokia trådløs ladestativ DT-910 1.1. utgave 2 Om den trådløse laderen Med Nokia trådløs ladestativ DT-910 kan du lade telefonen din trådløst. Legg telefonen på laderen, så begynner den

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN3000RP med WiFi-rekkevidde. Utvidet trådløs rekkevidde Ruterrekkevidde

Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN3000RP med WiFi-rekkevidde. Utvidet trådløs rekkevidde Ruterrekkevidde Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN3000RP med WiFi-rekkevidde Utvidet trådløs rekkevidde Ruterrekkevidde 2011 NETGEAR, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres,

Detaljer

1. Velkommen 5. 2. Bli kjent med Roger MyLink 6 2.1 Kompatibilitet 7 2.2 Produktbeskrivelse 7 2.3 Indikatorlampe 9

1. Velkommen 5. 2. Bli kjent med Roger MyLink 6 2.1 Kompatibilitet 7 2.2 Produktbeskrivelse 7 2.3 Indikatorlampe 9 Bruksanvisning Innhold 2 1. Velkommen 5 2. Bli kjent med Roger MyLink 6 2.1 Kompatibilitet 7 2.2 Produktbeskrivelse 7 2.3 Indikatorlampe 9 3. Komme i gang 14 Trinn 1. Lade Roger MyLink 14 Trinn 2. Løsne

Detaljer

Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN3000RP med WiFi-rekkevidde. Utvidet trådløs rekkevidde Ruterrekkevidde

Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN3000RP med WiFi-rekkevidde. Utvidet trådløs rekkevidde Ruterrekkevidde Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN3000RP med WiFi-rekkevidde Utvidet trådløs rekkevidde Ruterrekkevidde 2011 NETGEAR, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres,

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

PlayStation Move-navigeringskontroll. Bruksanvisning CECH-ZCS1E 4-196-653-21(1)

PlayStation Move-navigeringskontroll. Bruksanvisning CECH-ZCS1E 4-196-653-21(1) NO PlayStation Move-navigeringskontroll Bruksanvisning CECH-ZCS1E 4-196-653-21(1) Forholdsregler Før du bruker dette produktet må du lese denne håndboken nøye og beholde den slik at du kan referere til

Detaljer

HeartSine samaritan PAD Trainer Brukerbeiledning

HeartSine samaritan PAD Trainer Brukerbeiledning HeartSine samaritan PAD Trainer Brukerbeiledning INNHOLDSFORTEGNELSE HeartSine samaritan PAD KONFIGURASJON HeartSine samaritan PAD Trener 3 HeartSine samaritan PAD Trener Tilbehør 3 Oppsett og programmering

Detaljer

Nokia stereoheadset WH-700 9206935/1

Nokia stereoheadset WH-700 9206935/1 Nokia stereoheadset WH-700 7 9206935/1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia og Nokia Connecting People er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn som nevnes

Detaljer

echarger Brukerveiledning

echarger Brukerveiledning echarger Brukerveiledning Innhold Innhold echarger 40 Tiltenkt bruk 41 Viktige merknader 42 Merknader angående batterier 45 Riktig lading 46 Nyttige tips for lading 51 Vedlikehold og pleie 52 Tekniske

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Hurtigveiledning til lydprosessorene Nucleus CP910 og CP920. Komme i gang Hurtigreferanse

Hurtigveiledning til lydprosessorene Nucleus CP910 og CP920. Komme i gang Hurtigreferanse Hurtigveiledning til lydprosessorene Nucleus CP910 og CP920 Komme i gang Hurtigreferanse Om Din lydprosessor Cochlear Nucleus CP910 eller CP920 virker sammen med cochleaimplantatet for å overføre lyd til

Detaljer

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

Hurtigstart-guide CD180

Hurtigstart-guide CD180 Hurtigstart-guide CD180 Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt i de tekniske spesifikasjonene. Produktet må ikke komme i kontakt med væsker. Eksplosjonsfare hvis batteriet

Detaljer

Konica Minolta industri-instrumenter. Sikkerhetsforholdsregler

Konica Minolta industri-instrumenter. Sikkerhetsforholdsregler Konica Minolta industri-instrumenter Sikkerhetsforholdsregler Sikkerhetssymboler Følgende symboler er brukt i denne manualen for å forebygge ulykker som kan oppstå som følge av ukorrekt bruk av instrumentet.

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

Pasientinformasjon om hjemmepleie. Dato: Din sykepleier: Din lege: Andre nyttige telefonnumre:

Pasientinformasjon om hjemmepleie. Dato: Din sykepleier: Din lege: Andre nyttige telefonnumre: Pasientinformasjon om hjemmepleie Dato: Din sykepleier: Din lege: Andre nyttige telefonnumre: Distributørinformasjon Spesifikk kontaktinformasjon til distributøren skal føres her 2 Introduksjon Denne pasienthåndboken

Detaljer

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok Modem og lokalnett Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN2000RPTv2 med Wi-Fi-rekkevidde

Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN2000RPTv2 med Wi-Fi-rekkevidde Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN2000RPTv2 med Wi-Fi-rekkevidde KABLET TILKOBLING TRÅDLØSE ENHETER TRÅDLØS UTVIDELSE Utvidet trådløs rekkevidde Eksisterende ruterrekkevidde EKSISTERENDE

Detaljer

F G H. Bytt batteri. 230 V Ja Unormalt batteri V Ja Normal bruk V Nei Bruk batteristrøm. 230 V Nei Batteriet er nesten flatt

F G H. Bytt batteri. 230 V Ja Unormalt batteri V Ja Normal bruk V Nei Bruk batteristrøm. 230 V Nei Batteriet er nesten flatt Produktinformasjon E A C F G H A: På/av-bryter : ruk vekselstrøm: konstant grønt ruk batteristrøm: blinkende grønt C: ruk vekselstrøm: angir belastningsnivå ruk batteristrøm: angir batterikapasitet D:

Detaljer

6416 Ledningssystem for temporær, transvenøs pacing

6416 Ledningssystem for temporær, transvenøs pacing 6416 Ledningssystem for temporær, transvenøs pacing Forsiktig! I henhold til amerikansk lovgivning kan dette utstyret kun selges til eller etter c forordning fra lege. 0123 2 Følgende er varemerker for

Detaljer

Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin.

Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre produktene

Detaljer

Bruksanvisning. Telefonadapter 2.0

Bruksanvisning. Telefonadapter 2.0 Bruksanvisning Telefonadapter 2.0 Innhold 171743NO / 03.08.16 Bruk av ConnectLine telefonadapter 4 Forskjeller Streamer Pro og Streamer 5 Innkommende samtaler 6 Utgående samtaler 10 Tileggsinformasjon

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok Modem og lokalnett Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset BH-112

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset BH-112 Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset BH-112 1.1. utgave 2 Innledning Om headsettet Med Nokia Bluetooth-headset BH-112 kan du håndtere anrop håndfritt, også når du bruker to mobilenheter samtidig.

Detaljer

SOLOIST. Intrakardialt elektrodekateter. Teknisk håndbok. Caution: Federal Law (USA) restricts this device to sale by or on the order of a physician.

SOLOIST. Intrakardialt elektrodekateter. Teknisk håndbok. Caution: Federal Law (USA) restricts this device to sale by or on the order of a physician. SOLOIST Intrakardialt elektrodekateter Teknisk håndbok Caution: Federal Law (USA) restricts this device to sale by or on the order of a physician. 0123 Følgende er varemerker eller registrerte varemerker

Detaljer

Compact. Brukerhåndbok ! 23 32 75 00! 23 32 75 01. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge

Compact. Brukerhåndbok ! 23 32 75 00! 23 32 75 01. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 0904 2 Innholdsfortegnelse: 1. GENERELT 4 2. SIKKERHETSINSTRUKSJONER 4 3. INNHOLD

Detaljer

TAKK INNHOLD. På vegne av alle hos Tvins AB takker vi for at du har valgt å kjøpe Go!. Go! Nails.

TAKK INNHOLD. På vegne av alle hos Tvins AB takker vi for at du har valgt å kjøpe Go!. Go! Nails. BRUKERVEILEDNING TAKK På vegne av alle hos Tvins AB takker vi for at du har valgt å kjøpe Go. Go Nails. Go Go Nails er et helt nytt manikyr- og pedikyrsett som vil gjøre neglene dine vakre og sunne uansett

Detaljer

TO-VEIS TRÅDLØST TILKALLINGSSYSTEM PG-200

TO-VEIS TRÅDLØST TILKALLINGSSYSTEM PG-200 TO-VEIS TRÅDLØST TILKALLINGSSYSTEM PG-200 Takk for at du har valgt vårt produkt PG-200 trådløse tilkallingssystem. Vennligst les denne bruksanvisningen før du tar produktet i bruk. Hvis du har noen spørsmål,

Detaljer

RV Lead Integrity Alert

RV Lead Integrity Alert Oppdatering av programvare, modell 9995, til programmereren Tillegg til legehåndboken 0123 2008 Følgende er varemerker for Medtronic: CareAlert, Concerto, Consulta, Maximo, Medtronic, Medtronic CareAlert,

Detaljer

6996SQ. Subkutan, unipolar ledning med viklet defibrillleringselektrode. Teknisk håndbok

6996SQ. Subkutan, unipolar ledning med viklet defibrillleringselektrode. Teknisk håndbok 6996SQ Subkutan, unipolar ledning med viklet defibrillleringselektrode Teknisk håndbok Den følgende listen inneholder varemerker eller registrerte varemerker for Medtronic i USA og eventuelt i andre land.

Detaljer

Hurtigveiledning for kliniker og pasient

Hurtigveiledning for kliniker og pasient Hurtigveiledning for kliniker og pasient Dette er en kortfattet versjon av bruksanvisningen for Avance Solo NPWT-systemet. Du finner mer informasjon i bruksanvisningen som følger med produktene. Før du

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION W5000

Din bruksanvisning HP PAVILION W5000 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION W5000. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION W5000 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

PRESENTASJON. Display. Telefonsvarer-tast. Telefonliste-tast. Rør Av/På-tast. Gjenta-tast. Norsk. Tast for flersamtale/hold med ventemusikk.

PRESENTASJON. Display. Telefonsvarer-tast. Telefonliste-tast. Rør Av/På-tast. Gjenta-tast. Norsk. Tast for flersamtale/hold med ventemusikk. PRESENTASJON Hørerør Display Telefonliste-tast Telefonsvarer-tast Rør Av/På-tast Tastatur Gjenta-tast Tast for flersamtale/hold med ventemusikk Norsk R- og Program-tast Mikrofon Brukerhåndbok Høyttaler-tast

Detaljer

Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 9212427/2

Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 9212427/2 Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Innledning Med Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K (heretter kalt DC-11) kan du lade batteriet i to kompatible

Detaljer

Takk for at du kjøpte Chef-O-Matic Pro. Les alle instruksjonene grundig før du tar i bruk produktet for å få mest mulig glede av Chef-O-Matic Pro.

Takk for at du kjøpte Chef-O-Matic Pro. Les alle instruksjonene grundig før du tar i bruk produktet for å få mest mulig glede av Chef-O-Matic Pro. Takk for at du kjøpte Chef-O-Matic Pro. Les alle instruksjonene grundig før du tar i bruk produktet for å få mest mulig glede av Chef-O-Matic Pro. 1. Innledning 2. Sikkerhetsinstruksjoner 3. Komponenter

Detaljer

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler Fornybar energi Komme i gang med LEGO Energimåler de LEGO Group. 2010 LEGO Gruppen. 1 Innholdsfortegnelse 1. Oversikt over Energimåleren... 3 2. Feste Energiboksen... 3 3. Lade og utlade Energimåleren...

Detaljer

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok Modem og lokalnett Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Dell Vostro 1220 Informasjon om konfigurasjon og funksjoner

Dell Vostro 1220 Informasjon om konfigurasjon og funksjoner Om advarsler ADVARSEL: En ADVARSEL angir en potensiell fare for skade på eiendom, personskade eller dødsfall. Dell Vostro 1220 Informasjon om konfigurasjon og funksjoner Sett forfra 1 2 3 4 18 19 15 16

Detaljer

Bruksanvisning for tynnslanger. Instruksjoner for tilpasning av SlimTube HE-, SlimTube- og microtube-modeller

Bruksanvisning for tynnslanger. Instruksjoner for tilpasning av SlimTube HE-, SlimTube- og microtube-modeller Bruksanvisning for tynnslanger Instruksjoner for tilpasning av SlimTube HE-, SlimTube- og microtube-modeller Innhold Viktig informasjon Viktig informasjon 2 Oversikt over komponenter 3 Feste/fjerne dome

Detaljer

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Bruksanvisning

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Bruksanvisning Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Bruksanvisning Bruksanvisning for Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Teleslyngen Jentafon Wireless Loopset LPS-6 er et Bluetooth-headset for brukere av høreapparat eller cochleaimplantat

Detaljer

TALITOR TA-1000. Brukerveiledning. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem INNHOLD. Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr.

TALITOR TA-1000. Brukerveiledning. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem INNHOLD. Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem Brukerveiledning TALITOR TA-1000 Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr.: 2227400 INNHOLD Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem... 1 Generell

Detaljer

BT220 HEADSET. Produktinformasjon 1 Laderkontakt 2 + -knapp 3 - -knapp 4 Funksjonslampe (blå) 5 Batterilampe (rød)

BT220 HEADSET. Produktinformasjon 1 Laderkontakt 2 + -knapp 3 - -knapp 4 Funksjonslampe (blå) 5 Batterilampe (rød) Produktinformasjon 1 Laderkontakt 2 + -knapp 3 - -knapp 4 Funksjonslampe (blå) 5 Batterilampe (rød) 6 Øreplugg 7 Mikrofon 8 Øreklips 9 Ladelampe (rød) 10 Strømlampe (grønn) Installering 1 Lad HELT opp

Detaljer

Nokia minihøyttalere MD-6 9205724/1

Nokia minihøyttalere MD-6 9205724/1 Nokia minihøyttalere MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia og Nokia Connecting People er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Innledning Gratulerer med valget av

Detaljer

Nokia minihøyttaler MD /1

Nokia minihøyttaler MD /1 Nokia minihøyttaler MD-9 9217492/1 7 2009 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting people og Nokia Original Accessories-logoen er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. CD191 CD196. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke

Registrer produktet og få støtte på.  CD191 CD196. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome CD191 CD196 Hurtigstartveiledning 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt

Detaljer

minipocket Bruksanvisning Hearing Systems

minipocket Bruksanvisning Hearing Systems minipocket Bruksanvisning Hearing Systems Innhold Fjernkontrollen din 4 Komponenter 5 Tastelås 6 Paring av høreapparater 7 Funksjonsoversikt 12 Mer informasjon 14 Rengjøring 14 Skifte batteri 15 Feilsøking

Detaljer

Installeringshåndbok. Modbus Interface DIII EKMBDXA7V1. Installeringshåndbok Modbus Interface DIII. Norsk

Installeringshåndbok. Modbus Interface DIII EKMBDXA7V1. Installeringshåndbok Modbus Interface DIII. Norsk Installeringshåndbok Modbus Interface DIII EKMBDXA7V1 Installeringshåndbok Modbus Interface DIII Norsk 379 mm 0 C 100 mm 50 mm 50 mm 40 mm 87 mm 300 mm IP X0 50 mm 60 C 365 mm 124 mm Max. 100 mm Min. 1

Detaljer

GUIDE FOR TRÅDLØST TILBEHØR. SoundGate 3 SoundGate Mikrofon TV-adapter 2 Telefonadapter 2 RC-N fjernkontroll

GUIDE FOR TRÅDLØST TILBEHØR. SoundGate 3 SoundGate Mikrofon TV-adapter 2 Telefonadapter 2 RC-N fjernkontroll GUIDE FOR TRÅDLØST TILBEHØR SoundGate 3 SoundGate Mikrofon TV-adapter 2 Telefonadapter 2 RC-N fjernkontroll SN2_ILLU_Neckloop_HI SN2_ILLU_Charger_HI SN2_ILLU_UsbCable_HI Hensikt I denne guiden vil du finne

Detaljer

Komme i gang. Last ned appen Gå til App Store eller Google Play, og søk etter izettle.

Komme i gang. Last ned appen Gå til App Store eller Google Play, og søk etter izettle. Komme i gang Last ned appen Gå til App Store eller Google Play, og søk etter izettle. Opprett en izettle-konto Du kan opprette en konto i appen eller på izettle.com Legg til produkter Skap ditt eget produktbibliotek,

Detaljer

Brukerveiledning NAVIGON 3100 3110

Brukerveiledning NAVIGON 3100 3110 Brukerveiledning NAVIGON 3100 3110 Varemerker Alle varemerker og produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører de respektive firmaene. Merk Vi tar forbehold om innholdsmessige endringer

Detaljer

Trådløst Nokia-headset (HS-36W) Brukerhåndbok. 9239252 Utgave 2 NO

Trådløst Nokia-headset (HS-36W) Brukerhåndbok. 9239252 Utgave 2 NO Trådløst Nokia-headset (HS-36W) Brukerhåndbok 9239252 Utgave 2 NO ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-36W er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

BE14 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO

BE14 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO BE14 NO BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Sikkerhet... 2 Informasjon angående apparatet... 3 Tekniske spesifikasjoner...

Detaljer

TELEFONFORSTERKER UA-50

TELEFONFORSTERKER UA-50 TELEFONFORSTERKER UA-50 Forhandler: AurisMed AS Postboks 294-3201 Sandefjord Telefon:33 42 72 50 e-mail: aurismed@aurismed.no Takk for at du har valgt vår universale håndsett/hodesett telefonforsterker

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. utgave 2 Innledning Om headsettet Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere anrop håndfritt, også når du bruker to telefoner samtidig.

Detaljer

Post- og pakkeforsendelser Mater. Relay. Dokumentmatesystem. Hurtiginstallasjonsveiledning. Norsk utgave SV63177-NO Rev. B 1.

Post- og pakkeforsendelser Mater. Relay. Dokumentmatesystem. Hurtiginstallasjonsveiledning. Norsk utgave SV63177-NO Rev. B 1. Post- og pakkeforsendelser Mater Relay 1000 Dokumentmatesystem Hurtiginstallasjonsveiledning Norsk utgave SV63177-NO Rev. B 1. februar 2016 FCC-samsvar Dette utstyret er testet og fastslått å være i samsvar

Detaljer

Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle

Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle 2 Innhold: 1. Beskrivelse, deleliste 2. Monteringsanvisning 3. Drift og vedlikehold 4. Bruksanvisning for Lithium-Ion batteriet 5. Servicetilbud Beskrivelse,

Detaljer

Trådløst tastatur Brukerhåndbok CECH-ZKB1

Trådløst tastatur Brukerhåndbok CECH-ZKB1 Trådløst tastatur Brukerhåndbok CECH-ZKB1 7018156 Forholdsregler Før du bruker dette produktet, må du lese brukerhåndboken og ta vare på den til fremtidig bruk. Les også instruksjonene til PlayStation

Detaljer

Din veiledning til. Genotropin (somatropin, rbe) ferdigfylt injeksjonspenn

Din veiledning til. Genotropin (somatropin, rbe) ferdigfylt injeksjonspenn Din veiledning til Genotropin (somatropin, rbe) ferdigfylt injeksjonspenn Penn Innhold Bruksanvisning 4 Bli kjent med GoQuick 5 Klargjøring av GoQuick 6 3 enkle trinn for daglig bruk 12 (MED nåleskjuler)

Detaljer

JBL PowerUp trådløs, oppladbar høyttaler for Nokia, MD-100W

JBL PowerUp trådløs, oppladbar høyttaler for Nokia, MD-100W JBL PowerUp trådløs, oppladbar høyttaler for Nokia, MD-100W 1.2. utgave 2 Innhold Om høyttaleren 3 Om Qi 3 Om Bluetooth-tilkobling 4 Knapper og deler 5 Slå høyttaleren på 6 Koble høyttaleren sammen med

Detaljer

Varslingshjelpemidler. P154 Sengemonitor. Bruks- og Monteringsanvisning

Varslingshjelpemidler. P154 Sengemonitor. Bruks- og Monteringsanvisning Varslingshjelpemidler P154 Sengemonitor Bruks- og Monteringsanvisning Gjerstadveien 398, Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf + 47 37119950 E-mail: post@picomed.no Foretaksnummer 962 211 631 MVA Revisjoner

Detaljer

Hurtigstart. Powerline 1200 + ekstra kontakt Modell PLP1200

Hurtigstart. Powerline 1200 + ekstra kontakt Modell PLP1200 Hurtigstart Powerline 1200 + ekstra kontakt Modell PLP1200 Innhold i pakken I noen regioner er en ressurs-cd inkludert med produktet. 2 Komme i gang Med Powerline-adaptere får du en alternativ måte å utvide

Detaljer

Nokia Bluetooth Headset BH /2

Nokia Bluetooth Headset BH /2 Nokia Bluetooth Headset BH-207 1 4 3 5 6 7 8 9253617/2 ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at produktet HS-86W er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. CD190 CD195. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke

Registrer produktet og få støtte på.  CD190 CD195. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome CD190 CD195 Hurtigstartveiledning 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt

Detaljer

Induksjonslader. for bruk sammen med Cellion Bruksanvisning. Hearing Systems

Induksjonslader. for bruk sammen med Cellion Bruksanvisning. Hearing Systems Induksjonslader for bruk sammen med Cellion Bruksanvisning Hearing Systems Innhold Før du starter 3 Komponenter 4 Klargjøre laderen 4 Lade 7 Riktig plassering av høreapparatene 8 Ladestatus 8 Tips om lading

Detaljer

62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer

62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer 62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer Bruksanvisning (Norwegian) April 2012 Rev. 1, 11/12 2012 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product names

Detaljer

Dokkingstasjon for digitalt kamera Norsk

Dokkingstasjon for digitalt kamera Norsk HP Photosmart 6220 Dokkingstasjon for digitalt kamera Norsk Eliminering av utstyr i privathusholdningen i Den europeiske unions medlemsland Dette symbolet på produktet eller emballasjen betyr at produktet

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

BRUKERMANUAL. Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN

BRUKERMANUAL. Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN BRUKERMANUAL Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN Art. nr. 17-00040 Fra serienummer 500 - Rev.3-21.08.08 INNHOLDSFORTEGNELSE TRÅDLØS FJERNKONTROLL 3 Etter montasje 3 Koding av

Detaljer

Av Keith Harris BRUKERHÅNDBOK OG HURTIGVEILEDNING

Av Keith Harris BRUKERHÅNDBOK OG HURTIGVEILEDNING Av Keith Harris BRUKERHÅNDBOK OG HURTIGVEILEDNING INNHOLDSFORTEGNELSE Viktige sikkerhetsinstrukser...02 Instruksjoner for bruk...03 Hurtigveiledning...04 Tips/vedlikeholdsinstrukser...09 a. Rengjøring

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

ATTAIN ACCESS 6218A Innføringssystem for venstre hjertehalvdel

ATTAIN ACCESS 6218A Innføringssystem for venstre hjertehalvdel ATTAIN ACCESS 6218A Innføringssystem for venstre hjertehalvdel Teknisk håndbok Forsiktig! I henhold til c amerikansk lovgivning kan dette utstyret kun selges til eller etter forordning fra lege. 2002 0050

Detaljer