MAXIMO II CRT-D D264TRM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MAXIMO II CRT-D D264TRM"

Transkript

1 MAXIMO II CRT-D Digital implanterbar defibrillator med kardial resynkroniseringsbehandling (VVE-DDDR) ATP During Charging -funksjon, TherapyGuide -funksjon og Conexus trådløs telemetri Legehåndbok

2

3 MAXIMO II CRT-D Legehåndbok En håndbok om bruk og programmering av Maximo II CRT-D digital implanterbar defibrillator, modell, med kardial resynkroniseringsbehandling (VVE-DDDR)

4 Følgende er varemerker for Medtronic: ATP During Charging, Active Can, Cardiac Compass, CareAlert, ChargeSaver, Checklist, Conexus, Flashback, InCheck, Marker Channel, Maximo, Medtronic, Medtronic CareAlert, Medtronic CareLink, PR Logic, PatientLook, Quick Look, SureScan, Switchback, T-Shock, TherapyGuide

5 Innhold 1 Systemoversikt Innledning Systembeskrivelse Indikasjoner og bruk Kontraindikasjoner Advarsler, forholdsregler og mulige bivirkninger Generelle advarsler og forholdsregler Eksplantasjon og kassering Håndtering og oppbevaring Evaluering og tilkobling av ledninger Bruk av enheten Risiko ved medisinsk behandling Hjemme- og arbeidsmiljø Mulige bivirkninger Bruke programmereren Opprette telemetri mellom enheten og programmereren Utføre en pasientkontroll Funksjoner på skjermbildet Akutt behandling av takykardi Aktivere akutt VVI-pacing Tilpasse implantasjonsprosedyrer og oppfølgingskontroller med funksjonen Checklist Vise og programmere enhetsparametere Lagre og hente frem et sett med parameterinnstillinger Velge parameterinnstillinger ved hjelp av TherapyGuide Vise og legge inn pasientinformasjon Arbeide med EKG-vinduet Effektivisere oppfølgingskontroller med Leadless EKG Lagre og hente frem enhetsdata Skrive ut rapporter Legehåndbok 5

6 4 Implantere enheten Forberedelser før implantasjon Velge og implantere ledninger Teste ledningene Koble ledningene til enheten Teste den ventrikulære defibrilleringsterskelen Plassere og feste enheten Fullføre implantasjonen Skifte ut enheten Utføre en oppfølgingskontroll Retningslinjer for pasientoppfølging Vise et sammendrag av data som nylig er lagret Automatiske alarmer og meldinger om kliniske hendelser og systemhendelser Vise langsiktige kliniske trender med Cardiac Compass-rapporten Vise data om arytmiepisoder og velge innstillinger for datainnsamling Vise episode- og behandlingstellere Vise Flashback-minnedata Bruke frekvenshistogrammer til å vurdere hjertefrekvenser Vise detaljerte data om enhetens og ledningenes ytelse Automatisk overvåking av enhetens status Optimalisere enhetens levetid Behandle hjertesvikt Biventrikulær pacing for kardial resynkronisering Fremme kontinuerlig CRT-pacing Samle inn og vise Ventricular Sensing Episode-data Konfigurere pacebehandlinger Sense hjertets egenstimulering Pacebehandling Pacing med frekvensrespons Tilpasse AV-intervallet under frekvensendringer Justere PVARP i henhold til endringer i pasientens hjertefrekvens Sørge for lavere pacefrekvens når pasienten sover Legehåndbok

7 7.7 Unngå konkurrerende atriepacing Avbryte pacemakermedierte takykardier Kontrollere retrograd overledning med PVC Response Redusere uønsket ventrikulær inhibering med VSP Forhindre rask ventrikkelpacing under atrietakykardier Øke pacestyrken etter høyspenningsbehandling Overstyringspacing etter VT-/VF-høyspenningsbehandling Respondere på PVC-er med Ventricular Rate Stabilization Konfigurere takykardideteksjon Detektere atrietakykardier Detektere ventrikkeltakykardi Diskriminere VT/VF fra SVT ved hjelp av PR Logic Diskriminere sinustakykardi fra VT ved hjelp av funksjonen Onset Diskriminere AT/AF fra VT ved hjelp av Stability-funksjonen Detektere forlengede takykardier med High Rate Timeout Avbryte og gjenoppta takykardideteksjon Konfigurere takykardibehandling Behandle episoder som er detektert som VF Behandle VT- og FVT-episoder med antitakykardipacing Behandle VT og FVT med ventrikulær elektrokonvertering Optimalisere behandlingen med Progressive Episode Therapies Optimalisere ladetiden med Automatic Capacitor Formation Teste systemet Evaluere den underliggende rytmen Måle pacetersklene Måle ledningsimpedansen Utføre en Sensing-test Teste enhetens kondensatorer Indusere en arytmi Gi en manuell behandling A Hurtigreferanse A.1 Fysiske egenskaper A.2 Elektriske spesifikasjoner Legehåndbok 7

8 A.3 Utskiftingsindikatorer A.4 Forventet levetid A.5 Energinivåer og typiske ladetider A.6 Bruk av magnet A.7 Lagrede data og diagnostikk B Enhetsparametere B.1 Innstillinger for akuttbehandling B.2 Parametere for takykardideteksjon B.3 Parametere for ventrikkeltakykardibehandling B.4 Parametere for pacing B.5 Parametere for Medtronic CareAlert B.6 Parametere for datainnsamling B.7 Parametere for systemtester B.8 Parametere for elektrofysiologiske undersøkelser B.9 Ikke-programmerbare parametere Ordliste Stikkordregister Legehåndbok

9 1 Systemoversikt 1.1 Innledning Om denne håndboken Denne håndboken beskriver bruken av og bruksområdet for Maximo II CRT-D-systemet, modell Symboler Gjennom hele denne håndboken henviser ordet enhet til den implanterte Maximo II CRT-D-enheten. Symbolet i parametertabellene angir den nominelle verdien til Medtronic for den aktuelle parameteren. Eksemplene på programmererskjermbilder i denne håndboken er tatt fra Medtronic CareLink-programmereren, modell Disse skjermbildene er kun ment som en referanse, og stemmer ikke nødvendigvis overens med den endelige programvaren. Navn på knapper på skjermen vises i klammeparentes: [Navn på knapp]. Programmeringsinstruksjonene i denne håndboken vises ofte som en programmeringsblokk som beskriver banen gjennom programvaren for å komme til bestemte skjermbilder eller parametere. Følgende symboler brukes i programmeringsblokkene: Symbolet står foran skjermbildeteksten du kan velge for å navigere til et nytt skjermbilde. Symbolet står foran navnet på en parameter du kan programmere for en funksjon. Når et navigasjonstrinn henviser til et felt på skjermen som har tittel både på rad og kolonne, brukes symbolet til å skille mellom de ulike titlene. Dette symbolet brukes imidlertid ikke i forbindelse med parameterinnstillinger. Når det må velges en bestemt innstilling for en parameter for å få tilgang til de gjenværende parameterne eller navigere videre, vises denne innstillingen i <vinkelparenteser>. Her er et eksempel på en programmeringsblokk der disse symbolene er brukt: Legehåndbok 9

10 Velg Params-symbolet Skjermbildetekst som skal velges Skjermbildefeltets Radtittel Kolonnetittel Parameternavn <Innstilling som må velges> Parameternavn Parameternavn Nomenklatur for produktbatteriets levetid I denne håndboken brukes en nomenklatur for visse termer relatert til produktbatteriets levetid, som definert i CENELEC-pacemakerstandard EN :2003. Denne standarden gjelder for aktivt implanterbart medisinsk utstyr som brukes til å behandle bradykardier. Standarden ble godkjent og utgitt i desember Medtronic har innført denne nomenklaturen for å følge CENELEC-standarden og forventer at nomenklaturen skal bli en internasjonal standard. Nomenklaturen som er definert i EN :2003, erstatter de tidligere termene som er brukt i forbindelse med produktbatteriets levetid. Nomenklaturen som er definert i EN :2003, og termene som denne nomenklaturen erstatter, vises i følgende tabell: Nomenklatur i EN : 2003 Tidligere brukt nomenklatur BOS Beginning of Service (levetidens start) BOL Beginning of Life (levetidens start) EOS End of Service (levetidens slutt) EOL End of Life (levetidens slutt) RRT Recommended Replacement Time (anbefalt tidspunkt for utskiftning) ERI PSP Prolonged Service Period Betingelser etter ERI Forventet levetid Forventet levetid Elective Replacement Indicator (indikator for elektiv utskiftning) Produktdokumentasjon Vi anbefaler på det sterkeste at du gjør følgende før enheten implanteres: Les produktdokumentasjonen som følger med, for å gjøre deg kjent med informasjonen om foreskrivning, implantasjon og bruk av enheten samt gjennomføring av en pasientkontroll. Les nøye gjennom de tekniske håndbøkene for ledningene som brukes med enheten. Les også gjennom de tekniske håndbøkene for andre systemkomponenter. 10 Legehåndbok

11 Diskuter enheten og implantasjonen med pasienten og eventuelle andre involverte parter, og sørg for at de får tilgang til pasientrelatert informasjonsmateriale som eventuelt følger med enheten Teknisk støtte Medtronic har høyt kvalifiserte representanter og ingeniører over hele verden som står til tjeneste for deg, og som ved forespørsel gir kvalifisert sykehuspersonell opplæring i bruk av Medtronic-produkter. Medtronic har også en rekke profesjonelle konsulenter som kan gi teknisk veiledning til kundene. Ved behov for ytterligere informasjon kan du kontakte den lokale Medtronic-representanten eller ringe/skrive til Medtronic på telefonnummeret/adressen som er oppgitt bakerst i håndboken Kundeopplæring Medtronic inviterer leger til å delta på et opplæringsseminar vedrørende enheten. Det gis opplæring i indikasjoner for bruk, systemfunksjoner, implantasjonsprosedyrer og pasienthåndtering Referanser Den primære referansen for bakgrunnsinformasjon er Zacouto FI, Guize LJ. Fundamentals of Orthorhythmic Pacing. I: Luderitz B, Ed. Cardiac Pacing Diagnostic and Therapeutic Tools. New York: Springer-Verlag; 1976: Disse referansene kan gi ytterligere bakgrunnsinformasjon: Estes M, Manolis AS, Wang P, Eds. Implantable Cardioverter-Defibrillators. New York, NY: Marcel Dekker, Inc Kroll MW, Lehmann MH, Eds. Implantable Cardioverter-Defibrillator Therapy: The Engineering-Clinical Interface. Norwell, MA: Kluwer Academic Publishers Singer I, Ed. Implantable Cardioverter-Defibrillator. Armonk, NY: Futura Publishing Co Singer I, Barold SS, Camm AJ, Eds. Nonpharmacological Therapy of Arrhythmias for the 21st Century: The State of the Art. Armonk, NY: Futura Publishing Co Stadler RW, Gunderson BD, Gillberg JM. An Adaptive Interval-Based Algorithm for Withholding ICD Therapy During Sinus Tachycardia. Pace. 2003; 26: Legehåndbok 11

12 1.1.6 Samsvarserklæring Medtronic erklærer at dette produktet er i samsvar med de nødvendige kravene i direktiv 1999/5/EF, "Radio and Telecommunications Terminal Equipment", og direktiv 90/385/EØF, "Active Implantable Medical Devices" (AIMD). Hvis du ønsker ytterligere informasjon, kan du kontakte Medtronic på de telefonnumrene og adressene som er angitt på baksiden av omslaget Samsvarserklæring fra Industry Canada IC ID:3408D- MIMPLANT2 Dette radiokommunikasjonsutstyret i kategori II er i samsvar med Industry Canada Standard RSS-310. Bruken er underlagt følgende to betingelser: (1) denne enheten må ikke forårsake forstyrrelser, og (2) enheten må tåle forstyrrelser, inkludert slike som kan føre til driftsproblemer for enheten. Enheten mottar kanskje ikke forstyrrelser fra stasjoner i frekvensbåndet 400, ,000 MHz i forbindelse med meteorologiutstyr og satellittbaserte tjenester, og må tåle enhver forstyrrelse som oppstår, inkludert forstyrrelser som kan forårsake driftsproblemer Forklaring av symboler Denne listen med symboler og forkortelser gjelder for forskjellige produkter. Se på pakningen for å fastslå hvilke som gjelder for dette produktet. Tabell 1. Forklaring av symboler på pakningen Symbol Forklaring Conformité Européenne (samsvar med europeisk standard). Dette symbolet betyr at enheten er fullstendig i samsvar med AIMD-direktiv 90/385/EØF (NB 0123) og R&TTE-direktiv 1999/5/EF. Dette symbolet betyr at enheten er fullstendig i samsvar med standardene til Australian Communications and Media Authority (ACMA) og New Zealand Ministry of Economic Development Radio Spectrum Management når det gjelder radiokommunikasjonsutstyr. Samsvar med radiokommunikasjon. Dette symbolet betyr at retningslinjer for tele- og radiokommunikasjon i landet kan gjelde for dette produktet. Gå til for å finne mer informasjon om samsvar i forhold til telekommunikasjon og radiostandarder for dette produktet i ditt land. 12 Legehåndbok

13 Tabell 1. Forklaring av symboler på pakningen (fortsettelse) Symbol Forklaring Ingen kjente farer ved MR under bestemte forhold. SureScan-pacesystemet kan trygt brukes i forbindelse med MR-undersøkelser når instruksjonene i den tekniske håndboken for SureScan følges. Merk! Ikke alt utstyr er klassifisert som "Ingen kjente farer ved MR under bestemte forhold". Forsiktig! Åpnes her Skal ikke brukes hvis pakningen er skadet Skal ikke brukes flere ganger Sterilisert med etylenoksid Les bruksanvisningen Gjelder bare i USA Produksjonsdato Produsent EC REP Autorisert representant i EF-området Siste forbruksdag Lotnummer Legehåndbok 13

14 Tabell 1. Forklaring av symboler på pakningen (fortsettelse) Symbol Forklaring Bestillingsnummer Serienummer Krav til temperatur Tilpasset Pakningens innhold Implanterbar enhet Pulsgenerator Belagt (pulsgenerator) Implanterbar defibrillator (ICD) Belagt (implanterbar defibrillator) Enhet for kardial resynkroniseringsbehandling (CRT) Belagt (CRT-enhet) Tokammer-IPG med kardial resynkroniseringsbehandling (CRT-P) 14 Legehåndbok

15 Tabell 1. Forklaring av symboler på pakningen (fortsettelse) Symbol Forklaring Produktdokumentasjon Momentnøkkel Tilbehør Amplitude/pulsbredde Atrial amplitude/pulsbredde RV-amplitude/-pulsbredde LV-amplitude/-pulsbredde Øvre trackingfrekvens / nedre frekvens Frekvens Nedre frekvens Sensitivitet Senset A-V-intervall A-V-intervall (pacet/senset) Legehåndbok 15

16 Tabell 1. Forklaring av symboler på pakningen (fortsettelse) Symbol Forklaring Refraktærperiode Atrial refraktærperiode Ventrikulær refraktærperiode Post-ventrikulær atrial refraktærperiode (PVARP) Polaritet Pacepolaritet (enkammer) Pacepolaritet (tokammer) LV-pacepolaritet Atrial pacepolaritet RV-pacepolaritet Sensepolaritet (enkammer) Sensepolaritet (tokammer) Atrial sensitivitet 16 Legehåndbok

17 Tabell 1. Forklaring av symboler på pakningen (fortsettelse) Symbol Forklaring Ventrikulær sensitivitet VF-behandlinger (levert/lagret energi) VT-behandlinger V-pacing / V-V-paceforsinkelse VT-monitor AT-/AF-deteksjon VT-, VF-deteksjon VT-, FVT-, VF-deteksjon AT-/AF-behandlinger VT-, VF-behandlinger VT-, FVT-behandlinger (CRT) AT-/AF-intervensjon Burst Legehåndbok 17

18 Tabell 1. Forklaring av symboler på pakningen (fortsettelse) Symbol Forklaring Burst (CRT) Burst+ 50 Hz burst A-ramp Ramp (CRT) Ramp+ Ramp+ (CRT) V-ramp AV-ramp Defibrillering V-elektrokonvertering AV-elektrokonvertering FVT-behandlinger 18 Legehåndbok

19 Tabell 1. Forklaring av symboler på pakningen (fortsettelse) Symbol Forklaring Mode Switch Magnetfrekvens Farlig spenning Active Can TR DR D SR S Trekammer-pacemaker med frekvensrespons Tokammer-pacemaker med frekvensrespons Tokammer-pacemaker Enkammer-pacemaker med frekvensrespons Enkammer-pacemaker Merknad Funksjoner for pasientinformasjon i programmerens programvare er inkludert som et informasjonsverktøy for sluttbrukeren. Det er brukerens ansvar at riktig pasientinformasjon legges inn i programvaren. Medtronic fraskriver seg alt ansvar når det gjelder riktigheten og fullstendigheten til pasientinformasjon som sluttbrukeren legger inn i programvaren. Medtronic PÅTAR SEG IKKE ANSVAR FOR DIREKTE, INDIREKTE ELLER TILFELDIGE SKADER ELLER FØLGESKADER OVERFOR EN EVENTUELL TREDJEPART NÅR DETTE SKYLDES BRUK AV PASIENTINFORMASJONEN SOM SLUTTBRUKEREN HAR LAGT INN I PROGRAMVAREN. Du finner mer informasjon om funksjonen for pasientinformasjon i Avsnitt Systembeskrivelse Medtronic Maximo II CRT-D implanterbar tokammer-defibrillator, modell, med kardial resynkroniseringsbehandling (CRT-D) er en multiprogrammerbar hjerteenhet som leser av og regulerer pasientens hjertefrekvens ved hjelp av en- eller tokammerpacing med frekvensrespons ved bradykardi, sekvensiell biventrikulær pacing og behandling av ventrikkeltakykardi. Legehåndbok 19

20 Enheten senser den elektriske aktiviteten i pasientens hjerte ved hjelp av elektrodene på de implanterte ledningene i atriet og høyre ventrikkel. Den analyserer så hjerterytmen basert på programmerbare parametere for deteksjon. Enheten kan automatisk detektere ventrikkeltakykardier (VT/VF) og behandle disse ved hjelp av defibrillering, elektrokonvertering og antitakykardipacing. Enheten kan også detektere atrietakykardier (AT/AF) automatisk. Simultan eller sekvensiell biventrikulær pacing brukes til å gi pasienten kardial resynkroniseringsbehandling. Enheten responderer på bradykardier ved å sørge for bradykardipacing. Enheten har også diagnose- og overvåkingsfunksjoner som bidrar til å evaluere systemet og ta vare på pasienten. Enheten har en innebygd DF4-kontakt som gjør det lettere å koble til en DF4-LLHH- eller DF4-LLHO-ledning under implantasjonen DF4-LLHH og DF4-LLHO viser til den internasjonale standarden ISO 27186:2010, der ledningskontaktene er definert som lavspent (L), høyspent (H) eller åpen (O). Ledninger Ledningene som brukes på denne enheten må sørge for pacing til venstre ventrikkel (LV), sensing, pacing og elektrokonvertering og defibrillering til høyre ventrikkel (RV), samt sensing og pacing til atriet (A). Bruk aldri ledninger på denne enheten før du har kontrollert at de er kompatible med kontakten. Du finner informasjon om hvordan du velger og implanterer ledninger for denne enheten i Avsnitt 4.2, Velge og implantere ledninger, side 96. Implanterbart system Maximo II CRT-D-defibrillatoren, modell, sammen med pace- og defibrillatorledningene utgjør den implanterbare delen av systemet. Figuren nedenfor viser de viktigste komponentene som kommuniserer med det implanterbare systemet. 20 Legehåndbok

21 Figur 1. Systemkomponenter Programmerer og programvare Medtronic CareLink-programmereren, modell 2090, og programvaren brukes til å programmere denne enheten. Medtronic CareLink-programmereren, modell 2090, med Conexus trådløs telemetri er et hjelpemiddel for leger og pasienter for å oppnå enklere og mer effektiv implantasjon, oppfølging og overvåking. Med Conexus trådløs telemetri er det ikke nødvendig å holde et programmeringshode over den implanterte enheten under programmering og avlesning. Systemet bruker radiofrekvent (RF) telemetri til trådløs kommunikasjon mellom den implanterte enheten og programmereren på sykehuset. Conexus trådløs telemetri opererer i Medical Implant Communications Service (MICS)-frekvensbåndet, som er det eneste frekvensbåndet for implanterbart medisinsk utstyr. Bruk av MICS-frekvensbåndet hindrer forstyrrelser mellom det medisinske utstyret og elektronisk utstyr som finnes i hjemmet, for eksempel mikrobølgeovner, mobiltelefoner og babymonitorer. Legehåndbok 21

22 For å slå på Conexus trådløs telemetri i en implantert enhet må du bruke Conexus-aktivatoren eller programmeringshodet. Hvis du ikke bruker Conexus-aktivatoren, eller hvis du bruker en programmerer som ikke støtter trådløs telemetri, må du bruke programmeringshodet både til å starte og gjennomføre kommunikasjonen med enheten på sykehuset. Under en trådløs telemetrikontroll er det ikke mulig for andre programmerere å kommunisere med eller starte en kontroll på pasientens implanterte enhet. Dette er for å ivareta pasientens sikkerhet og personvern. Det er heller ikke mulig å kommunisere med eller programmere implanterte enheter hos andre pasienter under pasientkontrollen. Programmerere fra andre produsenter er ikke kompatible med Medtronic-enheter, men vil ikke påføre Medtronic-enhetene skade. Conexus-aktivator, modell Conexus-aktivatoren, modell 27901, fra Medtronic kan brukes til å slå på Conexus trådløs telemetri for implanterte enheter som støtter trådløs telemetri. Conexus-aktivatoren brukes sammen med Medtronic CareLink-programmereren, modell 2090, med Conexus trådløs telemetri på sykehus. Analyzer, modell 2290 Systemet støtter bruk av Medtronic CareLink-Analyzer, modell 2290, som er tilbehør til Medtronic CareLink-programmereren. Med dette systemet kan du kjøre en enhetskontroll og en Analyzer-kontroll samtidig, veksle raskt fra det ene til det andre uten å måtte avslutte eller starte kontrollene igjen, samt sende data fra Analyzer til programmereren. Medtronic CareLink-monitor, modell 2490C Pasienten bruker CareLink-monitoren, modell 2490C, til automatisk å samle informasjon fra den implanterte enheten og formidle denne informasjonen videre til legen. Monitoren kommuniserer trådløst med pasientens enhet og overfører informasjonen via en vanlig telefonlinje så sant Medtronic CareLink Network er tilgjengelig der pasienten befinner seg. Sykehuset sørger vanligvis for at overføringene skjer mens pasienten sover. Monitoren kan også sende signaler til sykehuset utenfor de fastsatte tidspunktene for overføring hvis enheten er programmert til dette. Det er ikke nødvendig for pasienten å betjene monitoren etter at oppsettprosedyren er utført. I dokumentasjonen for monitoren finner du informasjon om tilkobling og bruk. PatientLook-indikator, modell 2490R PatientLook-indikatoren, modell 2490R, er en hjemmemonitor som automatisk overvåker pasientens implanterte enhet for å avdekke viktige endringer når det gjelder enhetens og pasientens status. Medtronic CareAlert-statuslampene på PatientLook-indikatoren forteller pasienten når det er nødvendig å få den implanterte enheten kontrollert av lege eller sykehus. PatientLook-indikatoren bruker Conexus trådløs telemetri til å overvåke pasientens implanterte enhet. Pasienten må opprette trådløs kommunikasjon mellom PatientLook-indikatoren og den implanterte enheten før PatientLook-indikatoren skal brukes for første gang. Når dette er gjort, kan PatientLook-indikatoren automatisk overvåke 22 Legehåndbok

23 enheten uten hjelp fra pasienten. Pasienten kan når som helst kontrollere manuelt om det finnes noen CareAlert-meldinger. InCheck pasientstyrt aktivator, modell 2696 Pasienten kan bruke InCheck pasientstyrt aktivator, modell 2696, til å gjøre følgende: Starte lagring av data om hjertehendelser i minnet til den implanterte enheten. Kontrollere om den implanterte enheten har detektert en mulig atrietakykardi. Innholdet i den sterile pakningen Pakningen inneholder én implanterbar defibrillator og én momentnøkkel. 1.3 Indikasjoner og bruk Maximo II CRT-D er indisert for bruk på pasienter som har høy risiko for plutselig død forårsaket av ventrikkeltakykardier, og som har hjertefeil med ventrikulær dyssynkroni. Enheten er indisert for ventrikulær antitakykardipacing, elektrokonvertering og defibrillering av livstruende ventrikkeltakykardier. Før implantasjon skal pasienten gjennomgå en fullstendig evaluering av hjertet, inkludert elektrofysiologiske tester. I tillegg anbefales elektrofysiologisk evaluering og testing av sikkerheten og effekten til de aktuelle takykardibehandlingene under og etter implantering av enheten. 1.4 Kontraindikasjoner Maximo II CRT-D er kontraindisert for pasienter som opplever takykardier med forbigående eller reversible årsaker, inkludert, men ikke begrenset til: akutt myokardinfarkt, medikamentforgiftning, drukning, elektrisk støt, elektrolyttubalanse, hypoksi eller sepsis. Enheten er kontraindisert for pasienter med en implantert unipolar pacemaker. Legehåndbok 23

24 2 Advarsler, forholdsregler og mulige bivirkninger 2.1 Generelle advarsler og forholdsregler Unngå støt under håndtering Deaktiver takykardideteksjon under implantasjon, eksplantasjon og post mortem-prosedyrer. Enheten kan gi et høyvoltsstøt hvis defibrillatorelektrodene berøres. Elektrisk isolering under implantasjon Pasienten må ikke berøre jordet elektrisk utstyr som kan forårsake lekkasjestrøm under implantasjon. Lekkasjestrøm kan indusere takykardier som i verste fall kan føre til at pasienten dør. Utstyr for ekstern defibrillering Sørg for å ha tilgjengelig utstyr for ekstern defibrillering for øyeblikkelig bruk når det kan oppstå takykardier, eller når de fremkalles mens enheten testes, under implantasjonsprosedyren eller under postoperativ testing. Ledningskompatibilitet Ledninger fra andre produsenter må ikke brukes uten at det er dokumentert kompatibilitet med Medtronic-enheter. Hvis en ledning ikke er kompatibel med Medtronic-enheten, kan det føre til manglende sensing ("undersensing") av hjerteaktivitet, manglende nødvendig behandling eller lekkasjestrøm eller intermitterende elektrisk forbindelse. 2.2 Eksplantasjon og kassering Vær oppmerksom på følgende i forbindelse med eksplantering og kassering av enheten: Foreta en avlesing av enheten og deaktiver takykardideteksjon før eksplantasjon, rengjøring eller transport av enheten. Dermed unngår du at enheten gir støt ved et uhell. Eksplanter den implanterbare enheten post mortem. I noen land er det obligatorisk å eksplantere batteridrevne implanterbare enheter av miljøhensyn. Undersøk lokale bestemmelser. Enheten kan eksplodere hvis den utsettes for de høye temperaturene i forbindelse med forbrenning eller kremasjon. Implanterbare enheter fra Medtronic er kun for engangsbruk. Eksplanterte enheter skal ikke steriliseres og implanteres på nytt. Returner eksplanterte enheter til Medtronic for analyse og kassering. Du finner adressene på baksiden av håndboken. 24 Legehåndbok

25 2.3 Håndtering og oppbevaring Følg disse retningslinjene for håndtering og oppbevaring av enheten Håndtering av enheten Kontrollere og åpne pakningen Før den sterile pakningen åpnes, må du kontrollere at det ikke finnes synlige tegn på skader som kan gjøre innholdet usterilt. Hvis pakningen er skadet Emballasjen består av en ytre og indre pakning. Verken enheten eller tilbehøret må brukes hvis den ytre pakningen er våt, punktert, åpnet eller skadet. Returner enheten til Medtronic fordi det er mulig at pakningen ikke lenger er steril eller at enhetens funksjonalitet er redusert. Enheten skal ikke steriliseres på nytt. Sterilisering Medtronic har sterilisert pakningens innhold med etylenoksid før levering. Enheten er kun for engangsbruk og skal ikke steriliseres på nytt. Enhetens temperatur La enheten få romtemperatur før den blir programmert eller implantert. Hvis enheten blir varmere eller kaldere enn romtemperatur, kan det påvirke den første driften av enheten. Hvis enheten mistes Enheten skal ikke implanteres hvis den er mistet på et hardt underlag fra en høyde på 30 cm eller mer etter at den er tatt ut av forpakningen. Siste forbruksdag Enheten skal ikke implanteres etter Siste forbruksdag ettersom batteriets levetid kan være redusert. Kun for engangsbruk En eksplantert enhet må ikke resteriliseres og implanteres på nytt Oppbevaring av enheten Unngå magneter Enheten skal oppbevares i rene omgivelser, uten magneter, utstyr som inneholder magneter, og kilder til elektromagnetiske forstyrrelser, for å unngå at den skades. Temperaturgrenser Oppbevar og transporter pakningen mellom -18 C og +55 C. Det kan oppstå elektrisk resetting ved temperaturer under -18 C. Temperaturer over +55 C kan føre til at enhetens driftstid reduseres og at yteevnen påvirkes. 2.4 Evaluering og tilkobling av ledninger I den tekniske håndboken for ledningen finner du spesifikke instruksjoner og forholdsregler vedrørende håndtering av ledningen. Sekskantnøkkel Bruk kun momentnøkkelen som følger med enheten. Momentnøkkelen er utformet slik at den ikke skader enheten hvis en festeskrue strammes for hardt. Andre Legehåndbok 25

26 momentnøkler (for eksempel sekskantnøkkel med blått håndtak eller høyrevinkling) har høyere momentverdier enn det ledningsblokken tåler. Tilkobling av ledning Ta hensyn til informasjonen nedenfor når du kobler til ledningen og enheten: Sett hette på (isoler) ubrukte ledninger for å unngå overføring av elektriske signaler. Sett blindplugger i eventuelle kontaktåpninger som ikke benyttes, for å beskytte enheten. Kontroller ledningstilkoblingene. Løse ledninger kan føre til utilstrekkelig sensing og manglende arytmibehandling. Ledningsimpedans Vær oppmerksom på følgende informasjon om ledningsimpedans når du evaluerer ledningene: Forsikre deg om at defibrillatorledningenes impedans er større en 20 Ω. En impedans på mindre enn 20 Ω kan skade enheten eller hindre høyvoltsbehandling. Før du måler effekten av strømmen eller defibrilleringen, må du flytte objekter som er laget av ledende materiale, for eksempel mandrenger, bort fra alle elektroder. Metallobjekter, for eksempel mandrenger, kan kortslutte enheten og ledningen slik at strømmen går utenom hjertet og eventuelt skader enheten og ledningen. Hvis LV-paceimpedansen for LVtip to RVcoil-pacing er større enn 3000 Ω og V. defibr. (HVB)-impedansen er større enn 200 Ω, brukes LV EGM (LVtip to Can) til å vurdere LV-ledningens integritet. Patcheledninger Ingen del av patcheledningen må bøyes, endres eller fjernes. Det kan få konsekvenser for elektrodens funksjon eller levetid. 2.5 Bruk av enheten Tilbehør Enheten skal kun brukes med tilbehør, slitedeler og engangsutstyr som er testet ifølge tekniske standarder og funnet sikre av et godkjent testhus. Batteriutlading Følg nøye med på batteriets levetid. Utlading av batteriet fører til slutt til at enheten slutter å fungere. Elektrokonvertering og defibrillering krever høy energi og forkorter batteriets levetid. Batteriets levetid forkortes også etter at det har vært ladet opp mange ganger. Charge Circuit Timeout eller Charge Circuit Inactive Kontakt en Medtronic-representant og skift ut enheten umiddelbart hvis programmereren viser meldingen Charge Circuit Timeout eller Charge Circuit Inactive. Hvis en slik melding vises, er det ikke mulig å behandle pasienten med høy spenning. 26 Legehåndbok

27 Samtidig bruk av pacemaker Hvis en separat pacemaker brukes samtidig med den implanterbare defibrillatoren, må du kontrollere at defibrillatoren ikke påvirkes av pulsene fra pacemakeren, ettersom dette kan påvirke defibrillatorens evne til å detektere takykardier. Programmer pacemakeren til å levere pulser ved intervaller som er lengre enn defibrillatorens intervaller for takykardideteksjon. Statusindikatorer Ta øyeblikkelig kontakt med Medtronic-representanten hvis noen av enhetens statusindikatorer (for eksempel indikatoren for elektrisk resetting) vises på programmereren etter at enheten er avlest. Det kan hende at pasienten ikke får den tiltenkte behandlingen hvis disse statusindikatorene vises. Elektrisk resetting Elektrisk resetting kan forårsakes av temperaturer under -18 C eller sterke elektromagnetiske felter. Be pasientene om å unngå sterke elektromagnetiske felter. Følg kravene til oppbevaringstemperatur for å unngå at enheten utsettes for lave temperaturer. Hvis det skjer en delvis resetting, fortsetter pacingen i den programmerte modusen og mange av de programmerte innstillingene beholdes. Hvis det skjer en fullstendig resetting, fortsetter enheten i VVI-modus med 65 min -1. En elektrisk resetting varsles med en melding på programmereren, som vises straks etter avlesning. Enheten må omprogrammeres for å gjenopprette innstillingene til opprinnelig drift. Gi beskjed til en Medtronic-representant hvis det har skjedd en resetting av pasientens enhet. End of Service (EOS)-indikator Skift ut enheten umiddelbart hvis programmereren viser en EOS-indikator. Enheten kan i løpet av kort tid miste evnen til å pace, sense og gi behandling på riktig måte. Oppfølgingstesting Vær oppmerksom på følgende informasjon ved oppfølgingstesting av enheten: Sørg for at eksternt defibrilleringsutstyr er tilgjengelig for umiddelbar bruk. Potensielt skadelige spontane eller induserte takykardier kan forekomme under testing av enheten. Endringer når det gjelder pasientens tilstand, medikamentregimer og andre faktorer, kan endre defibrilleringsterskelen (DFT), og dette kan føre til at enheten ikke klarer å avbryte pasientens takykardier postoperativt. Vellykket avbrytelse av ventrikkelflimmer eller ventrikkeltakykardi under implantasjonsprosedyren er ingen forsikring om at takykardier kan avbrytes postoperativt. Høyere enegi enn programmert Enheten kan gi behandling med høyere energi enn det som er programmert, hvis den tidligere ble ladet til et høyere energinivå og denne energien fremdeles finnes i kondensatoren. Magneter Plassering av en magnet over enheten avbryter takykardideteksjonen midlertidig, men påvirker ikke bradykardipacingen. Hvis du plasserer et programmeringshode over enheten under en trådløs telemetrikontroll, vil magneten i programmeringshodet alltid avbryte takykardideteksjonen midlertidig. Hvis du plasserer et Legehåndbok 27

28 programmeringshode over enheten for å starte en telemetrikontroll, vil takykardideteksjonen ikke avbrytes. Pacemaker-Mediated Tachycardia (PMT)-intervensjon Selv når denne funksjonen er slått på, kan det hende at PMT-er krever klinisk intervensjon, for eksempel omprogrammering av enheten, medisinering eller kontroll av ledningene. Sikkerhetsmarginer for pacing og sensing Modning av ledningen kan føre til at senseamplitudene reduseres og pacetersklene øker, som igjen kan føre til undersensing eller tap av erobring. Sørg for en tilstrekkelig sikkerhetsmargin når du velger innstillinger for paceamplitude, pacepulsbredde og sensitivitet. Pasientsikkerhet under en trådløs telemetrikontroll Forsikre deg om at du har valgt riktig pasient før du fortsetter med en trådløs telemetrikontroll. Ha øyekontakt med pasienten under hele kontrollens varighet. Hvis du velger feil pasient og fortsetter kontrollen, kan pasientens enhet bli programmert med feil innstillinger. Stimulering av nervus phrenicus Stimulering av nervus phrenicus kan forekomme som et resultat av pacing av venstre ventrikkel ved høye amplituder. Selv om stimulering av nervus phrenicus ikke er livstruende, anbefales det at du tester forekomsten av dette ved ulike paceamplituder og med pasienten i ulike posisjoner. Hvis pasientens nervus phrenicus stimuleres, skal du finne laveste paceterskel for slik stimulering og programmere paceamplituden til en innstilling som reduserer denne stimuleringen, men samtidig gir tilstrekkelig sikkerhetsmargin for pacing. Vurder nøye risikoen ved stimulering av nervus phrenicus i forhold til risikoen ved tap av erobring før du programmerer lavere paceamplituder for pasienten. Programmerere Bruk kun Medtronic-programmerere og -programvare for å kommunisere med enheten. Programmerere og programvare fra andre produsenter er ikke kompatible med Medtronic-enheter. Frekvensresponsmoduser Unngå å programmere frekvensresponsmoduser for pasienter som ikke tåler frekvenser over minstefrekvensen. Disse pasientene kan oppleve frekvensresponsmodusene som ubehagelige. Fabrikkinnstillinger Verken fabrikkinnstillingene eller de nominelle verdiene må brukes for pacingamplitude eller sensitivitet uten at det blir kontrollert at verdiene gir pasienten tilstrekkelige sikkerhetsmarginer. AAI-/AAIR-moduser Unngå å programmere AAI-/AAIR-moduser for pasienter med redusert AV-knutefunksjon. Ventrikulær pacing uteblir i disse modusene. Langsom retrograd overledning og PMT Langsom retrograd overledning kan indusere pacemakermediert takykardi (PMT) når VA-ledningstiden er større enn 400 ms. Programmering av PMT-intervensjon kan kun forhindre PMT når VA-overledningstiden er mindre enn 400 ms. 28 Legehåndbok

29 Teste om det er krysstimulering Ved implantasjon og med jevnlige intervaller når atrial ATP-behandling er aktivert, skal det utføres tester ved programmert ATP-styrke for å sikre at ventrikulær erobring ikke forekommer. Dette er spesielt viktig når ledningen er plassert i den inferiore del av atriet. Manipulering av systemet (Twiddlers syndrom) Twiddlers syndrom, dvs. tendensen enkelte pasienter har til å rotere enheten i lommen etter implantasjonen, kan føre til en midlertidig økning i pacefrekvensen hvis enheten er programmert i frekvensresponsmodus Pacemakeravhengige pasienter Ventricular Safety Pacing Aktiver alltid Ventricular Safety Pacing (VSP) for pacemakeravhengige pasienter. Ventricular Safety Pacing forhindrer ventrikulær asystole som følge av uønsket inhibering av ventrikulær pacing pga. oversensing i ventrikkelen. ODO-pacemodus Pacingen deaktiveres under ODO-pacemodus. Programmer ikke enheten til ODO-modus for pacemakeravhengige pasienter. Bruk i stedet Underlying Rhythm-testen til korte avbrudd i pacingen. Underlying Rhythm-test Vær forsiktig når du bruker Underlying Rhythm-testen til å inhibere pacingen. Pasienten er uten stimulering når pacingen er inhibert. 2.6 Risiko ved medisinsk behandling Computertomografi (CT-undersøkelse) Enheten påvirkes ikke dersom pasienten gjennomgår en CT-skanning uten at enheten utsettes direkte for CT-skanningens røntgenstråle. Hvis enheten utsettes direkte for røntgenstrålen, kan det oppstå oversensing så lenge den befinner seg i strålen. Hvis enheten utsettes for røntgenstrålen lengre enn 4 s, skal det iverksettes relevante tiltak, f.eks. aktivering av asynkron modus for pacemakeravhengige pasienter eller aktivering av ikke-pacet modus for ikke-pacemakeravhengige pasienter og deaktivering av funksjonen for deteksjon av takykardi. Disse tiltakene forhindrer falsk inhibering og falsk tracking. Når CT-skanningen er fullført, skal enhetsparameterne gjenopprettes og funksjonen for deteksjon av takykardi skal aktiveres. Diatermi Personer med metallimplantater som pacemakere, implanterbare defibrillatorer (ICD-er) og tilhørende ledninger bør ikke utsettes for diatermi. Interaksjonen mellom implantatet og diatermien kan forårsake vevsskade, flimmer eller skade på enhetens komponenter. Dette kan føre til alvorlige skader, manglende stimulering og/eller behov for å omprogrammere eller skifte ut enheten. Legehåndbok 29

30 Elektrokirurgi Elektrokirurgi kan indusere ventrikkeltakykardier og ventrikkelflimmer eller føre til funksjonsfeil på enheten. Hvis man ikke kan unngå elektrokirurgi, kan man redusere faren for komplikasjoner ved å følge forholdsreglene nedenfor: Sørg for at midlertidig pace- og defibrilleringsutstyr er tilgjengelig. For pacemakeravhengige pasienter programmeres enheten til asynkron pacing. Når elektrokirurgiprosedyren er fullført, programmeres pacemodus tilbake til opprinnelig innstilling. Avbryt takykardideteksjonen midlertidig ved hjelp av en magnet, eller deaktiver takykardideteksjonen med programmereren. Når elektrokirurgiprosedyren er fullført, fjerner du magneten eller bruker programmereren til å aktivere takykardideteksjonen. Benytt et bipolart elektrokirurgisystem om mulig. Hvis det benyttes unipolar elektrokirurgi, må jordingsplaten plasseres slik at strømbanen ikke går gjennom eller i nærheten av enheten og ledningene. Strømbanen bør ha en avstand på minst 15 cm fra enheten og ledningene. Unngå direkte kontakt mellom elektrokirurgiutstyret og den implanterte enheten og ledningene. Direkte kontakt kan skade enheten og ledningene. Bruk korte, intermitterende og uregelmessige spenningstopper med energi på laveste klinisk forsvarlige nivå. Ekstern defibrillering Ekstern defibrillering kan skade den implanterte enheten. Ekstern defibrillering kan også forhøye paceterskler midlertidig eller permanent, eller påføre myokardet midlertidige eller permanente skader på steder hvor ledningene er i kontakt med vev. Strømmen som går gjennom enheten og ledningene, kan reduseres ved å følge forholdsreglene nedenfor: Bruk den laveste defibrilleringsenergien som er klinisk hensiktsmessig. Plasser klebeelektrodene eller defibrilleringselektrodene med en avstand på minst 15 cm fra enheten. Plasser klebeelektrodene eller defibrilleringselektrodene vinkelrett på enheten og ledningene. Hvis pasienten har fått ekstern defibrillering med med strømbane innenfor 15 cm av enheten, bør du kontakte en Medtronic-representant. 30 Legehåndbok

31 Litotripsi Litotripsi kan skade enheten permanent dersom den utsettes direkte for litotripterstrålen. Ta følgende forholdsregler dersom det må utføres litotripsi: Deaktiver takykardideteksjonen med programmereren. Når litotripsiprosedyren er fullført, aktiveres takykardideteksjonen. For pacemakeravhengige pasienter programmeres enheten til asynkron pacing. Når litotripsiprosedyren er fullført, programmeres pacemodus tilbake til opprinnelig innstilling. Hold litotripterstrålen minumum 2,5 cm vekk fra den implanterte enheten. Magnetisk resonanstomografi (MR) Pasienter med en implantert enhet må ikke gjennomgå MR-undersøkelser. MR kan indusere strøm i de implanterte ledningene, og dette kan føre til vevsskade og takykardier. MR kan også skade enheten. Medisinsk behandling som kan påvirke enheten De elektrofysiologiske karakteristikkene i pasientens hjerte kan forandre seg over tid, spesielt hvis pasientens medisinering er blitt endret. Slike endringer kan føre til at programmerte behandlinger blir ineffektive og kan dermed utgjøre en potensiell fare for pasienten. Sørg for regelmessig oppfølging for å holde øye med effekten til de programmerte behandlingene. RF-ablasjon RF-ablasjon kan føre til funksjonsfeil eller skade på enheten. Ta følgende forholdsregler for å redusere risikoen ved RF-ablasjon: Sørg for at midlertidig pace- og defibrilleringsutstyr er tilgjengelig. Programmer pacemodus slik at effektene av oversensing på pacingen (for eksempel falsk tracking eller falsk inibering) blir minst mulig. For pacemakeravhengige pasienter programmeres enheten til asynkron pacing. For pasienter som ikke er pacemakeravhengige, programmeres enheten til ikke-pacet modus. Når ablasjonsprosedyren er fullført, programmeres pacemodus tilbake til opprinnelig innstilling. Avbryt takykardideteksjonen midlertidig ved hjelp av en magnet, eller deaktiver takykardideteksjonen med programmereren. Når ablasjonsprosedyren er fullført, fjerner du magneten eller bruker programmereren til å aktivere takykardideteksjonen. Unngå direkte kontakt mellom ablasjonskateteret og det implanterte systemet. Plasser jordingsplaten slik at strømbanen ikke går gjennom eller i nærheten av enheten og ledningene. Strømbanen bør ha en avstand på minst 15 cm fra enheten og ledningene. Legehåndbok 31

32 Stråleterapi og oversensing Hvis pasienten gjennomgår stråleterapi, kan enheten komme til å sense direkte eller spredt stråling og feiltolke dette som hjerteaktivitet så lenge prosedyren varer. Ta følgende forholdsregler for å redusere faren for komplikasjoner: Avbryt takykardideteksjonen midlertidig ved hjelp av en magnet, eller deaktiver takykardideteksjonen med programmereren. Når stråleterapiprosedyren er fullført, fjerner du magneten eller bruker programmereren til å aktivere takykardideteksjonen. For pacemakeravhengige pasienter programmeres enheten til asynkron pacing. Når stråleterapiprosedyren er fullført, programmeres pacemodus tilbake til opprinnelig innstilling. Stråleterapi og skade på enheten Enheten må ikke eksponeres for store doser med direkte eller spredt stråling. Hvis enhetens kretser eksponeres for en akkumulert stråledose på over 5 Gy, kan enheten skades, men skaden er ikke nødvendigvis synlig umiddelbart. Skaden kan gi seg utslag på ulike måter, for eksempel økt strømforbruk som forkorter enhetens levetid, eller endret senseytelse. Hvis en pasient har behov for strålebehandling fra en hvilken som helst kilde, må enheten ikke eksponeres for en akkumulert stråledose på over 5 Gy. Bruk en blykappe eller andre tiltak for å begrense eksponeringen. Den akkumulerte dosen i forbindelse med diagnostisk røntgen, CT-skanning eller gjennomlysning er normalt ikke tilstrekkelig til å forårsake skade på enheten. Ta hensyn til den akkumulerte dosen fra tidligere eksponeringer hvis pasienten skal gjennomgå flere strålebehandlinger. Stråleterapi og funksjonsfeil på enheten Hvis enheten eksponeres for direkte eller spredte nøytroner, kan det føre til elektrisk resetting av enheten, funksjonsfeil, feil i diagnostiske data eller tap av diagnostiske data. Faren for elektrisk resetting av enheten på grunn av nøytroneksponering kan reduseres ved å bruke stråleterapi med fotonenergi på 10 MV eller mindre. Bruk av vanlig blykappe under stråleterapi beskytter ikke enheten mot effektene forårsaket av nøytroner. Hvis fotonenergien overskrider 10 MV, anbefaler Medtronic at enheten leses av umiddelbart etter stråleterapibehandlingen. Ved elektrisk resetting må enhetens parametere programmeres på nytt. Behandling med elektronstråler forårsaker ikke elektrisk resetting av enheten. Terapeutisk ultralyd Utsett ikke enheten for terapautisk ultralyd. Terapeutisk ultralyd kan påføre enheten permanente skader. 32 Legehåndbok

33 2.7 Hjemme- og arbeidsmiljø Mobiltelefoner Denne enheten har et filter som forhindrer at stråling fra de fleste mobiltelefoner påvirker driften. For å redusere risikoen for forstyrrelser ytterligere kan du informere pasienten om å ta følgende forholdsregler: Hold en avstand på minst 15 cm mellom enheten og mobiltelefonen, selv om mobiltelefonen er avslått. Hold en avstand på minst 30 cm mellom enheten og eventuelle antenner som sender mer enn 3 W. Hold mobiltelefonen mot øret som er lengst vekk fra enheten. Denne enheten har blitt testet i henhold til standardene EN :2008 og ANSI/AAMI PC-69:2007 for å sikre at den er kompatibel med mobiltelefoner og andre håndholdte sendere med tilsvarende effekt. Disse overføringsteknologiene representerer de fleste mobiltelefoner på markedet globalt. Kretsene i denne enheten er laget slik at de skal eliminere eventuelle betydelige effekter av mobiltelefoner ved bruk under normale forhold. Elektromagnetiske forstyrrelser (EMI) Be pasientene om å unngå utstyr som genererer sterke elektromagnetiske forstyrrelser. Elektromagnetiske forstyrrelser kan føre til at det gis unødvendig behandling. Elektromagnetiske forstyrrelser kan også føre til funksjonsfeil eller skade på enheten. Pasienten bør flytte seg vekk fra eller slå av kilden til disse forstyrrelsene, da det som regel er nok til å få enheten til å fungere som normalt igjen. Mulige kilder for elektromagnetiske forstyrrelser: høyspentkabler kommunikasjonsutstyr som mikrobølgesendere, lineære forsterkere eller radioamatørsendere med høy effekt elektrisk utstyr til lysbuesveising, induksjonsovner eller motstandssveiseapparater Husholdningsapparater som er i god stand og riktig jordet, genererer vanligvis ikke nok EMI til å forstyrre enheten. Det er rapportert om midlertidige forstyrrelser som er forårsaket av elektrisk håndverktøy eller barbermaskiner som er blitt brukt rett over implantasjonsstedet. Vurder nøye muligheten for økt sårbarhet for elektromagnetiske forstyrrelser (EMI) og oversensing før sensitiviteten endres til den laveste (mest sensitive) innstillingen på 0,15 mv. Elektronisk varesikring Utstyr for elektronisk varesikring, for eksempel tyveridetektorer/sikkerhetsportaler i butikker, kan påvirke enheten og føre til uønsket funksjon. Gi pasienten beskjed om å gå rett gjennom denne typen sikkerhetssystemer og ikke oppholde seg i nærheten av systemet lenger enn nødvendig. Statiske magnetfelt Pasientene bør unngå utstyr og situasjoner der de blir eksponert for statiske magnetfelt over 10 gauss eller 1 mt. Statiske magnetfelt kan avbryte Legehåndbok 33

34 takykardideteksjonen midlertidig. Kilder som avgir statiske magnetfelter, omfatter, men er ikke begrenset til, høyttalere, magnetstaver, tepperensutstyr, jakkemerker med magneter og terapeutiske magneter. 2.8 Mulige bivirkninger Mulige bivirkninger forbundet med bruk av transvenøse ledninger og pacesystemer omfatter, men er ikke begrenset til, følgende: akselerasjon av takykardier (forårsaket av enheten) luftemboli blødning avstøtningsreaksjoner, inkludert lokal vevsreaksjon hjertedisseksjon perforasjon av hjertet hjertetamponade kronisk nerveskade konstriktiv perikarditt død migrering av enheten endokarditt erosjon kraftig vekst av fibrøst vev ekstrusjon flimmer eller andre arytmier væskeansamling dannelse av hematomer/seromer eller cyster AV-blokk ruptur i hjerte- eller venevegg hemotoraks infeksjon dannelse av keloid 34 Legehåndbok

35 slitasje og brudd på ledningen migrering/dislokasjon av ledningen mortalitet på grunn av manglende evne til å gi behandling muskel- og/eller nervestimulering myokardskade myokardirritasjon sensing av myopotensialer perikardial effusjon perikardial gnidningslyd pneumotoraks dårlig kontakt mellom ledningen og enheten, som kan føre til oversensing, undersensing eller manglende stimulering terskelforhøyelse tromboemboli trombose vevsnekrose klaffe-/ventilskade (spesielt i sensitive hjerter) veneokklusjon perforasjon av vener En annen mulig bivirkning forbundet med bruk av transvenøse ledninger til pacing av venstre ventrikkel er disseksjon av sinus coronarius. Andre potensielle bivirkninger forbundet med bruk av implanterte defibrillatorer omfatter, men er ikke begrenset til: uønskede støt potensiell mortalitet på grunn av manglende evne til å defibrillere strømshunting eller isolerende myokard under defibrillering Pasienter som er utsatt for hyppige støt til tross for medisinsk behandling, kan utvikle psykologisk intoleranse overfor en implantert defibrillator, som kan omfatte følgende tilstander: avhengighet depresjon Legehåndbok 35

36 redsel for at batteriet skal lades ut redsel for støt i bevisst tilstand redsel for at enheten ikke skal kunne gi støt innbilt støt (fantomstøt) 36 Legehåndbok

MAXIMO II CRT-D D284TRK

MAXIMO II CRT-D D284TRK MAXIMO II CRT-D Digital implanterbar defibrillator med kardial resynkroniseringsbehandling (VVE-DDDR) ATP During Charging -funksjon, TherapyGuide -funksjon og Conexus trådløs telemetri Legehåndbok 2008

Detaljer

PROTECTA CRT-D D364TRM

PROTECTA CRT-D D364TRM PROTECTA CRT-D Digital implanterbar defibrillator med kardial resynkroniseringsbehandling (DDE-DDDR) SmartShock -teknologi (diskriminering av RV-ledningsstøy, alarm for RV-ledningsintegritet, TWave-diskriminering,

Detaljer

SECURA DR D214DRM. Legehåndbok

SECURA DR D214DRM. Legehåndbok SECURA DR Digital, implanterbar tokammer-defibrillator (DDE-DDDR) Complete Capture Management -diagnostikk (ACM, RVCM), ATP During Charging -funksjon, MVP -modus, OptiVol -væskeovervåking, TherapyGuide

Detaljer

CONSULTA CRT-D D214TRM

CONSULTA CRT-D D214TRM CONSULTA CRT-D Digital implanterbar defibrillator med kardial resynkroniseringsbehandling (DEE-DDDR) Complete Capture Management -diagnostikk (ACM, RVCM, LVCM), OptiVol -væskeovervåking, ATP During Charging

Detaljer

PROTECTA XT VR D354VRM

PROTECTA XT VR D354VRM PROTECTA XT VR Digital implanterbar enkammer-defibrillator (VVE-VVIR) SmartShock -teknologi (diskriminering av RV-ledningsstøy, alarm for RV-ledningsintegritet, TWave-diskriminering, Confirmation+, Wavelet),

Detaljer

ND X1 VR. Digital implanterbar enkammerdefibrillator (VVE-VVIR) Legehåndbok

ND X1 VR. Digital implanterbar enkammerdefibrillator (VVE-VVIR) Legehåndbok Digital implanterbar enkammerdefibrillator (VVE-VVIR) Legehåndbok 0123 2011 Legehåndbok En håndbok om bruk og programmering av NayaMed digital implanterbar enkammerdefibrillator (VVE-VVIR) Den følgende

Detaljer

CARDIA VR D384VRG. Digital implanterbar enkammerdefibrillator (VVE-VVIR) ATP During Charging -funksjon og Wavelet. Legehåndbok

CARDIA VR D384VRG. Digital implanterbar enkammerdefibrillator (VVE-VVIR) ATP During Charging -funksjon og Wavelet. Legehåndbok Digital implanterbar enkammerdefibrillator (VVE-VVIR) ATP During Charging -funksjon og Wavelet Legehåndbok 0123 2011 Legehåndbok En håndbok om bruk og programmering av Cardia VR digital implanterbar enkammer-defibrillator,

Detaljer

SECURA VR D234VRC. Legehåndbok

SECURA VR D234VRC. Legehåndbok SECURA VR Digital implanterbar enkammer-defibrillator (VVE-VVIR) Complete Capture Management -diagnostikk (RVCM), ATP During Charging -funksjon, OptiVol -væskeovervåking, TherapyGuide -funksjon og Conexus

Detaljer

VIVA CRT-P C5TR01. Legehåndbok

VIVA CRT-P C5TR01. Legehåndbok Digital pacemaker med kardial resynkroniseringsbehandling (OAE-DDDR) Complete Capture Management -diagnostikk (ACM, RVCM, LVCM) med OptiVol -væskestatusovervåking, Vision 3D Quick Look II, AT/AF Suite-diagnostikk

Detaljer

ADVISA DR MRI SURESCAN A3DR01, ADVISA SR MRI SURESCAN A3SR01

ADVISA DR MRI SURESCAN A3DR01, ADVISA SR MRI SURESCAN A3SR01 ADVISA DR MRI SURESCAN A3DR01, ADVISA SR MRI Digital tokammerpacemaker med SureScan -teknologi (OOA-DDDR), som er MR-sikker under bestemte forhold Digital enkammerpacemaker med SureScan-teknologi (VVIR),

Detaljer

VIVA QUAD S CRT-D DTBB2QQ

VIVA QUAD S CRT-D DTBB2QQ VIVA QUAD S CRT-D DTBB2QQ Digital implanterbar defibrillator med kardial resynkroniseringsbehandling (DDE-DDDR) PhysioCurve -design, CardioSync -optimalisering, VectorExpress LV Automated-test, SmartShock

Detaljer

VIRTUOSO VR D164VWC. Implanterbar enkammerdefibrillator til ventrikulær behandling, med OptiVol -væskeovervåking og Conexus -telemetri (VVE-VVIR)

VIRTUOSO VR D164VWC. Implanterbar enkammerdefibrillator til ventrikulær behandling, med OptiVol -væskeovervåking og Conexus -telemetri (VVE-VVIR) VIRTUOSO VR D164VWC Implanterbar enkammerdefibrillator til ventrikulær behandling, med OptiVol -væskeovervåking og Conexus -telemetri (VVE-VVIR) Implantasjonshåndbok 0123 2006 Den følgende listen inneholder

Detaljer

ENRHYTHM MRI SURESCAN EMDR01

ENRHYTHM MRI SURESCAN EMDR01 ENRHYTHM MRI SURESCAN EMDR01 Tokammerpacemaker med SureScan -teknologi (OAE-DDDR) MR-betinget med MVP -modus, AT/AF Suite-diagnostikk og -behandlinger og Cardiac Compass -trender Implantasjonshåndbok 0123

Detaljer

EVERA MRI XT VR SURESCAN DVMB2D4

EVERA MRI XT VR SURESCAN DVMB2D4 EVERA MRI XT VR SURESCAN DVMB2D4 Digital implanterbar enkammerdefibrillator med SureScan -teknologi (VVE-VVIR) MR-sikker under bestemte forhold med PhysioCurve -design, SmartShock -teknologi, OptiVol 2.0-væskestatusovervåking,

Detaljer

EVERA S DR DDBC3D4. Håndbok for enheten

EVERA S DR DDBC3D4. Håndbok for enheten EVERA S DR DDBC3D4 Digital, implanterbar tokammerdefibrillator (DDE-DDDR) PhysioCurve -design, SmartShock -teknologi, Complete Capture Management -diagnostikk (ACM, RVCM) Håndbok for enheten 0123 2012

Detaljer

RV Lead Integrity Alert

RV Lead Integrity Alert Oppdatering av programvare, modell 9995, til programmereren Tillegg til legehåndboken 0123 2008 Følgende er varemerker for Medtronic: CareAlert, Concerto, Consulta, Maximo, Medtronic, Medtronic CareAlert,

Detaljer

MAXIMO DR 7278. Implanterbar tokammer-defibrillator (VVE-DDDR) Implantasjonshåndbok

MAXIMO DR 7278. Implanterbar tokammer-defibrillator (VVE-DDDR) Implantasjonshåndbok MAXIMO DR 7278 Implanterbar tokammer-defibrillator (VVE-DDDR) Implantasjonshåndbok 0123 2003 Følgende er varemerker for Medtronic: Active Can, Cardiac Compass, Flashback, Marker Channel, Maximo, Medtronic,

Detaljer

REVEAL DX 9528. Implanterbar hjertemonitor. Implantasjonshåndbok

REVEAL DX 9528. Implanterbar hjertemonitor. Implantasjonshåndbok REVEAL DX 9528 Implanterbar hjertemonitor Implantasjonshåndbok 0123 2007 Den følgende listen inneholder varemerker eller registrerte varemerker for Medtronic i USA og eventuelt i andre land. Alle andre

Detaljer

SENSIA SES01 Enkammerpacemaker (AAI/VVI)

SENSIA SES01 Enkammerpacemaker (AAI/VVI) SENSIA SES01 Enkammerpacemaker (AAI/VVI) Implantasjonshåndbok 2005 0123 Følgende er varemerker for Medtronic: Capture Management, Medtronic, Sensia Innhold 1 Beskrivelse 5 2 Indikasjoner 5 3 Kontraindikasjoner

Detaljer

ADAPTA ADVDD01 Tokammerpacemaker (VDD)

ADAPTA ADVDD01 Tokammerpacemaker (VDD) ADAPTA ADVDD01 Tokammerpacemaker (VDD) Implantasjonshåndbok 2005 0123 Følgende er varemerker for Medtronic: Adapta, Capture Management, EnPulse, Intrinsic, Medtronic, Search AV Innhold 1 Beskrivelse 5

Detaljer

6996SQ. Subkutan, unipolar ledning med viklet defibrillleringselektrode. Teknisk håndbok

6996SQ. Subkutan, unipolar ledning med viklet defibrillleringselektrode. Teknisk håndbok 6996SQ Subkutan, unipolar ledning med viklet defibrillleringselektrode Teknisk håndbok Den følgende listen inneholder varemerker eller registrerte varemerker for Medtronic i USA og eventuelt i andre land.

Detaljer

REVEAL XT 9529. Implanterbar hjertemonitor. Implantasjonshåndbok

REVEAL XT 9529. Implanterbar hjertemonitor. Implantasjonshåndbok REVEAL XT 9529 Implanterbar hjertemonitor Implantasjonshåndbok 0123 2007 Den følgende listen inneholder varemerker eller registrerte varemerker for Medtronic i USA og eventuelt i andre land. Alle andre

Detaljer

TRANSVENE 6937. TRANSVENE-SVC unipolar, endokardial ledning for plassering i vena cava superior. Teknisk håndbok

TRANSVENE 6937. TRANSVENE-SVC unipolar, endokardial ledning for plassering i vena cava superior. Teknisk håndbok TRANSVENE 6937 TRANSVENE-SVC unipolar, endokardial ledning for plassering i vena cava superior Teknisk håndbok 0123 1999 Følgende er varemerker eller registrerte varemerker for Medtronic i USA og kanskje

Detaljer

6996T. Tunneleringsverktøy. Teknisk håndbok

6996T. Tunneleringsverktøy. Teknisk håndbok 6996T Tunneleringsverktøy Teknisk håndbok Den følgende listen inneholder varemerker eller registrerte varemerker for Medtronic i USA og eventuelt i andre land. Alle andre varemerker tilhører sine respektive

Detaljer

ENRHYTHM MRI SURESCAN EMDR01

ENRHYTHM MRI SURESCAN EMDR01 ENRHYTHM MRI Tokammerpacemaker med SureScan -teknologi (OAE-DDDR) MR-betinget med MVP -modus, AT/AF Suite-diagnostikk og -behandlinger og Cardiac Compass -trender Referansehåndbok 0123 2008 ENRHYTHM MRI

Detaljer

ATTAIN SELECT 6238TEL

ATTAIN SELECT 6238TEL ATTAIN SELECT 6238TEL Føringskatetersett for behandling i venstre hjertekammer Teknisk håndbok Forsiktig! I henhold til amerikansk c lovgivning kan dette utstyret kun selges til eller etter forordning

Detaljer

RELIA RESR01 Enkammerpacemaker med frekvensrespons (AAIR/VVIR, AAI/ VVI)

RELIA RESR01 Enkammerpacemaker med frekvensrespons (AAIR/VVIR, AAI/ VVI) RELIA RESR01 Enkammerpacemaker med frekvensrespons (AAIR/VVIR, AAI/ VVI) Implantasjonshåndbok 2008 0123 Følgende er varemerker for Medtronic: Capture Management, Medtronic, Relia Innhold 1 Beskrivelse

Detaljer

6721 Unipolare, epikardiale, ovale patchledninger for elektrokonvertering og defibrillering. Teknisk håndbok

6721 Unipolare, epikardiale, ovale patchledninger for elektrokonvertering og defibrillering. Teknisk håndbok 6721 Unipolare, epikardiale, ovale patchledninger for elektrokonvertering og defibrillering Teknisk håndbok 0123 1993 Den følgende listen inneholder varemerker eller registrerte varemerker for Medtronic

Detaljer

SPRINT QUATTRO 6944A. Teknisk håndbok

SPRINT QUATTRO 6944A. Teknisk håndbok SPRINT QUATTRO 6944A Steroidavgivende, kvadripolar, ventrikulær ledning med tupp med mothaker og viklede defibrilleringselektroder for plassering i RV/SVC Teknisk håndbok 0123 2012 Den følgende listen

Detaljer

6416 Ledningssystem for temporær, transvenøs pacing

6416 Ledningssystem for temporær, transvenøs pacing 6416 Ledningssystem for temporær, transvenøs pacing Forsiktig! I henhold til amerikansk lovgivning kan dette utstyret kun selges til eller etter c forordning fra lege. 0123 2 Følgende er varemerker for

Detaljer

SPRINT FIDELIS 6930 Steroidavgivende, tripolar, ventrikulær ledning med tupp med mothaker og viklet defibrilleringselektrode for plassering i RV

SPRINT FIDELIS 6930 Steroidavgivende, tripolar, ventrikulær ledning med tupp med mothaker og viklet defibrilleringselektrode for plassering i RV SPRINT FIDELIS 6930 Steroidavgivende, tripolar, ventrikulær ledning med tupp med mothaker og viklet defibrilleringselektrode for plassering i RV Teknisk håndbok 2004 0123 Følgende er varemerker for Medtronic:

Detaljer

5071 Suturløs, unipolar, myokardial ledning med skrumekanisme

5071 Suturløs, unipolar, myokardial ledning med skrumekanisme 5071 Suturløs, unipolar, myokardial ledning med skrumekanisme Teknisk håndbok 0123 1992 5071 Følgende er varemerker for Medtronic: Medtronic 1 2 The instructionsuages forj uages forj. uch sy 50 Oeros oeurtouw

Detaljer

RELIA REDR01 Tokammerpacemaker med frekvensrespons (DDDR)

RELIA REDR01 Tokammerpacemaker med frekvensrespons (DDDR) RELIA REDR01 Tokammerpacemaker med frekvensrespons (DDDR) Implantasjonshåndbok 2008 0123 Følgende er varemerker for Medtronic: Capture Management, Intrinsic, Medtronic, Relia, Search AV Innhold 1 Beskrivelse

Detaljer

SPRINT QUATTRO 6946M DXAC

SPRINT QUATTRO 6946M DXAC SPRINT QUATTRO 6946M DXAC Steroidavgivende, kvadripolar, ventrikulær ledning med deksametasonacetat, med tupp med mothaker og viklede defibrilleringselektroder for plassering i RV/SVC Teknisk håndbok 0123

Detaljer

REVEAL LINQ LNQ11. Innsettbar hjertemonitor MR-prosedyreinformasjon. Teknisk håndbok om MR

REVEAL LINQ LNQ11. Innsettbar hjertemonitor MR-prosedyreinformasjon. Teknisk håndbok om MR REVEAL LINQ LNQ11 Innsettbar hjertemonitor MR-prosedyreinformasjon Teknisk håndbok om MR 0123 2013 Den følgende listen inneholder varemerker eller registrerte varemerker for Medtronic i USA og eventuelt

Detaljer

SURESCAN. MR-informasjon for EnRhythm MRI SureScan EMDRO1 og SureScan -ledninger som er MR-sikre under bestemte forhold.

SURESCAN. MR-informasjon for EnRhythm MRI SureScan EMDRO1 og SureScan -ledninger som er MR-sikre under bestemte forhold. SURESCAN MR-informasjon for EnRhythm MRI SureScan EMDRO1 og SureScan -ledninger som er MR-sikre under bestemte forhold Teknisk håndbok 0123 2009 Den følgende listen inneholder varemerker eller registrerte

Detaljer

Forholdsregler ved medisinske prosedyrer og EMI

Forholdsregler ved medisinske prosedyrer og EMI Forholdsregler ved medisinske prosedyrer og EMI for implanterbare elektroniske hjerteenheter som er MR-sikre under bestemte forhold Håndbok for helsepersonell 0123 Den følgende listen inneholder varemerker

Detaljer

ATTAIN BIPOLAR OTW 4194

ATTAIN BIPOLAR OTW 4194 ATTAIN BIPOLAR OTW 4194 Steroidavgivende, transvenøs, bipolar "over the wire"-paceledning for stimulering av venstre ventrikkel ved plassering av en elektrode i en koronarvene Teknisk håndbok 0123 2003

Detaljer

SPRINT QUATTRO SECURE S 6935 DXAC/DSP

SPRINT QUATTRO SECURE S 6935 DXAC/DSP SPRINT QUATTRO SECURE S 6935 DXAC/DSP Steroidavgivende (deksametasonacetat og deksametasonnatriumfosfat), tripolar, ventrikulær ledning med skrumekanisme og viklet defibrilleringselektrode for plassering

Detaljer

SPRINT QUATTRO SECURE MRI SURESCAN 6947M

SPRINT QUATTRO SECURE MRI SURESCAN 6947M SPRINT QUATTRO SECURE MRI SURESCAN 6947M Steroidavgivende, kvadripolar, ventrikulær ledning med skrumekanisme og viklede defibrilleringselektroder for plassering i RV/SVC, som er MR-sikker under bestemte

Detaljer

EVERA VR. Serie med digitale implanterbare enkammerdefibrillatorer. Referansehåndbok

EVERA VR. Serie med digitale implanterbare enkammerdefibrillatorer. Referansehåndbok erie med digitale implanterbare enkammerdefibrillatorer Referansehåndbok 0123 2012 Referansehåndbok En referansehåndbok for digitale implanterbare enkammerdefibrillatorer i Evera R-serien fra Medtronic.

Detaljer

MEDTRONIC CARELINK 2290 Analyzer for Medtronic- og Vitatron-enheter

MEDTRONIC CARELINK 2290 Analyzer for Medtronic- og Vitatron-enheter MEDTRONIC CARELINK 2290 Analyzer for Medtronic- og Vitatron-enheter 2290 Analyzer 0 Referansehåndbok 0 Veiledning for oppsett og bruk av Analyzer, modell 2290. Den følgende listen inneholder varemerker

Detaljer

ND X1 01. Teknisk håndbok

ND X1 01. Teknisk håndbok ND X1 01 Steroidavgivende, tripolar, ventrikulær, transvenøs ledning med skrumekanisme og viklet defibrilleringselektrode for plassering i RV (DF-1- og IS-1-kontakter) Teknisk håndbok 0123 2011 Den følgende

Detaljer

Temporær, ekstern tokammerpacemaker

Temporær, ekstern tokammerpacemaker 5392 Temporær, ekstern tokammerpacemaker Teknisk håndbok 0123 2013 Den følgende listen inneholder varemerker eller registrerte varemerker for Medtronic i USA og eventuelt i andre land. Alle andre varemerker

Detaljer

SOLOIST. Intrakardialt elektrodekateter. Teknisk håndbok. Caution: Federal Law (USA) restricts this device to sale by or on the order of a physician.

SOLOIST. Intrakardialt elektrodekateter. Teknisk håndbok. Caution: Federal Law (USA) restricts this device to sale by or on the order of a physician. SOLOIST Intrakardialt elektrodekateter Teknisk håndbok Caution: Federal Law (USA) restricts this device to sale by or on the order of a physician. 0123 Følgende er varemerker eller registrerte varemerker

Detaljer

Temporær tokammerpacemaker

Temporær tokammerpacemaker 5388 Temporær tokammerpacemaker Teknisk håndbok Forsiktig! I henhold til amerikansk lovgivning kan dette utstyret bare selges av eller etter forordning av en lege. 0123 MODELL 5388 0 Teknisk håndbok 0

Detaljer

ICD- behandling. Erik Gjertsen Sykehuset Buskerud Vestre Viken HF

ICD- behandling. Erik Gjertsen Sykehuset Buskerud Vestre Viken HF ICD- behandling Erik Gjertsen Sykehuset Buskerud Vestre Viken HF ICD Implantable cardioverter- defibrillator Hjertestarter De første implantasjonene skjedde på slufen av 70- tallet Elektrodene ble sydd

Detaljer

ATTAIN ACCESS 6218A Innføringssystem for venstre hjertehalvdel

ATTAIN ACCESS 6218A Innføringssystem for venstre hjertehalvdel ATTAIN ACCESS 6218A Innføringssystem for venstre hjertehalvdel Teknisk håndbok Forsiktig! I henhold til c amerikansk lovgivning kan dette utstyret kun selges til eller etter forordning fra lege. 2002 0050

Detaljer

ATTAIN ABILITY STRAIGHT 4396

ATTAIN ABILITY STRAIGHT 4396 ATTAIN ABILITY STRAIGHT 4396 Steroidavgivende, transvenøs, "over-the-wire"-paceledning med to elektroder for pacing via koronarvene Teknisk håndbok 0123 2009 Den følgende listen inneholder varemerker eller

Detaljer

CAPSURE SENSE MRI SURESCAN 4074

CAPSURE SENSE MRI SURESCAN 4074 CAPSURE SENSE MRI SURESCAN 4074 Steroidavgivende, bipolar, implanterbar, ventrikulær, transvenøs ledning med mothaker Teknisk håndbok 0123 2001 Den følgende listen inneholder varemerker eller registrerte

Detaljer

VIVA / BRAVA CRT-D. Serie med digitale implanterbare defibrillatorer med kardial resynkroniseringsbehandling. Referansehåndbok

VIVA / BRAVA CRT-D. Serie med digitale implanterbare defibrillatorer med kardial resynkroniseringsbehandling. Referansehåndbok I / BR CR-D erie med digitale implanterbare defibrillatorer med kardial resynkroniseringsbehandling Referansehåndbok 123 212 I / BR CR-D Referansehåndbok En referansehåndbok for digitale implanterbare

Detaljer

SELECTSECURE 3830. Teknisk håndbok

SELECTSECURE 3830. Teknisk håndbok SELECTSECURE 3830 Steroidavgivende, bipolar, implanterbar, ikke-uttrekkbar, atrial/ventrikulær, transvenøs ledning med skrumekanisme, for innføring gjennom kateter Teknisk håndbok 0123 2003 Den følgende

Detaljer

CAPSURE EPI 4968. Steroidavgivende, bipolar, epikardial ledning. Teknisk håndbok

CAPSURE EPI 4968. Steroidavgivende, bipolar, epikardial ledning. Teknisk håndbok CAPSURE EPI 4968 Steroidavgivende, bipolar, epikardial ledning Teknisk håndbok 0123 1993 Den følgende listen inneholder varemerker eller registrerte varemerker for Medtronic i USA og eventuelt i andre

Detaljer

REVEAL DX 9528. Implanterbar hjertemonitor. Legehåndbok

REVEAL DX 9528. Implanterbar hjertemonitor. Legehåndbok REVEAL DX 9528 Implanterbar hjertemonitor Legehåndbok 0123 2007 Den følgende listen inneholder varemerker eller registrerte varemerker for Medtronic i USA og eventuelt i andre land. Alle andre varemerker

Detaljer

Lene R. L. Peersen. I sam.arb med Lill Veronica U. Mykjåland og Geir Tveit, representant fra AMK. Spes.spl. i kardiologi.

Lene R. L. Peersen. I sam.arb med Lill Veronica U. Mykjåland og Geir Tveit, representant fra AMK. Spes.spl. i kardiologi. Lene R. L. Peersen lene.peersen@sshf.no Spes.spl. i kardiologi I sam.arb med Lill Veronica U. Mykjåland og Geir Tveit, representant fra AMK ICD (implantable cardioverter defibrillator) En batteridrevet,

Detaljer

REVEAL LINQ LNQ11. Innsettbar hjertemonitor. Legehåndbok

REVEAL LINQ LNQ11. Innsettbar hjertemonitor. Legehåndbok Innsettbar hjertemonitor Legehåndbok 0123 2013 Den følgende listen inneholder varemerker eller registrerte varemerker for Medtronic i USA og eventuelt i andre land. Alle andre varemerker tilhører de respektive

Detaljer

Kasuis3kk. ICD- behandling- et ny1 behandlings3lbud i Vestre Viken. Erik Gjertsen Drammen sykehus

Kasuis3kk. ICD- behandling- et ny1 behandlings3lbud i Vestre Viken. Erik Gjertsen Drammen sykehus ICD- behandling- et ny1 behandlings3lbud i Vestre Viken Erik Gjertsen Drammen sykehus Kasuis3kk Kvinne, f. 1963 Nedreveggs infarkt i 2007 PCI med to stenter i CX Senere, samme år:hjertestans Vellykket

Detaljer

REVEAL XT 9529. Implanterbar hjertemonitor. Legehåndbok

REVEAL XT 9529. Implanterbar hjertemonitor. Legehåndbok REVEAL XT 9529 Implanterbar hjertemonitor Legehåndbok 0123 2007 Den følgende listen inneholder varemerker eller registrerte varemerker for Medtronic i USA og eventuelt i andre land. Alle andre varemerker

Detaljer

RF CONDUCTR MC. Styrbart elektrofysiologikateter for intrakardial ablasjon. Forsiktig! I henhold til amerikansk

RF CONDUCTR MC. Styrbart elektrofysiologikateter for intrakardial ablasjon. Forsiktig! I henhold til amerikansk RF CONDUCTR MC Styrbart elektrofysiologikateter for intrakardial ablasjon Teknisk håndbok Forsiktig! I henhold til amerikansk / lovgivning kan denne enheten kun selges av eller etter forordning fra lege.

Detaljer

CAPSURE SENSE MRI SURESCAN 4574

CAPSURE SENSE MRI SURESCAN 4574 CAPSURE SENSE MRI SURESCAN 4574 Steroidavgivende, bipolar, implanterbar, atrial, transvenøs ledning med mothaker Teknisk håndbok 0123 2001 Den følgende listen inneholder varemerker eller registrerte varemerker

Detaljer

MEDTRONIC CARELINK MONITOR. MODELL 2490G/2490H/2490J Pasienthåndbok

MEDTRONIC CARELINK MONITOR. MODELL 2490G/2490H/2490J Pasienthåndbok MEDTRONIC CARELINK MONITOR MODELL 2490G/2490H/2490J Pasienthåndbok Den følgende listen inneholder varemerker eller registrerte varemerker for Medtronic i USA og eventuelt i andre land. Alle andre varemerker

Detaljer

CAPSURE SENSE 4073. Steroidavgivende, unipolar, implanterbar, ventrikulær, transvenøs ledning med mothaker. Teknisk håndbok

CAPSURE SENSE 4073. Steroidavgivende, unipolar, implanterbar, ventrikulær, transvenøs ledning med mothaker. Teknisk håndbok CAPSURE SENSE 4073 Steroidavgivende, unipolar, implanterbar, ventrikulær, transvenøs ledning med mothaker Teknisk håndbok 0123 2001 Den følgende listen inneholder varemerker eller registrerte varemerker

Detaljer

CRYSTALLINE ICL08B. Steroidavgivende, bipolar, implanterbar, ventrikulær, transvenøs ledning med mothaker. Teknisk håndbok

CRYSTALLINE ICL08B. Steroidavgivende, bipolar, implanterbar, ventrikulær, transvenøs ledning med mothaker. Teknisk håndbok CRYSTALLINE ICL08B Steroidavgivende, bipolar, implanterbar, ventrikulær, transvenøs ledning med mothaker Teknisk håndbok Innhold 1 Beskrivelse 3 2 Indikasjoner 3 3 Kontraindikasjoner 3 4 Advarsler og

Detaljer

CAPSURE SENSE 4574. Steroidavgivende, bipolar, implanterbar, atrial, transvenøs ledning med mothaker. Teknisk håndbok

CAPSURE SENSE 4574. Steroidavgivende, bipolar, implanterbar, atrial, transvenøs ledning med mothaker. Teknisk håndbok CAPSURE SENSE 4574 Steroidavgivende, bipolar, implanterbar, atrial, transvenøs ledning med mothaker Teknisk håndbok 0123 2001 Den følgende listen inneholder varemerker eller registrerte varemerker for

Detaljer

RF CONTACTR 8MM. Styrbart elektrodekateter for intrakardial ablasjon. Teknisk håndbok

RF CONTACTR 8MM. Styrbart elektrodekateter for intrakardial ablasjon. Teknisk håndbok RF CONTACTR 8MM Styrbart elektrodekateter for intrakardial ablasjon Teknisk håndbok 0123 Den følgende listen inneholder varemerker eller registrerte varemerker for Medtronic i USA og eventuelt i andre

Detaljer

Norsk pacemaker- og. Eivind S. Platou, Pacemaker- og ICD-senteret, Kardiologisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Ullevål

Norsk pacemaker- og. Eivind S. Platou, Pacemaker- og ICD-senteret, Kardiologisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Ullevål Norsk pacemaker- og ICD-statistikk for 2011 Eivind S. Platou, Pacemaker- og ICD-senteret, Kardiologisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Ullevål Den nasjonale statistikken er, som tidligere, basert på

Detaljer

Temporær enkammerpacemaker (AAI/VVI)

Temporær enkammerpacemaker (AAI/VVI) 5348 Temporær enkammerpacemaker (AAI/VVI) Teknisk håndbok 0123 MEDTRONIC MODELL 5348 0 Teknisk håndbok 0 Temporær enkammerpacemaker Forklaring av symboler 0 Se i bruksanvisningen. Pasienttilkoblet del,

Detaljer

CAPSURE SP NOVUS 4592

CAPSURE SP NOVUS 4592 CAPSURE SP NOVUS 4592 Steroidavgivende, bipolar, implanterbar, atrial, transvenøs ledning med mothaker Teknisk håndbok 0123 1998 Følgende er varemerker eller registrerte varemerker for Medtronic i USA

Detaljer

SURESCAN. Steroidavgivende, bipolar, implanterbar, ventrikulær/atrial, transvenøs ledning med skrumekanisme. Teknisk håndbok

SURESCAN. Steroidavgivende, bipolar, implanterbar, ventrikulær/atrial, transvenøs ledning med skrumekanisme. Teknisk håndbok CAPSUREFIX MRI SURESCAN 5086MRI Steroidavgivende, bipolar, implanterbar, ventrikulær/atrial, transvenøs ledning med skrumekanisme Teknisk håndbok 2008 0123 Følgende er varemerker for Medtronic: CapSureFix,

Detaljer

VIRTUOSO DR D164AWG. Implantasjonshåndbok

VIRTUOSO DR D164AWG. Implantasjonshåndbok VIRTUOSO DR D164AWG Implanterbar tokammerdefibrillator til atrial og ventrikulær behandling, med OptiVol -væskeovervåking og Conexus -telemetri (DDE-DDDR) Implantasjonshåndbok 0123 2006 Den følgende listen

Detaljer

REVEAL LINQ. Forholdsregler relatert til medisinske prosedyrer og EMI. Håndbok for helsepersonell

REVEAL LINQ. Forholdsregler relatert til medisinske prosedyrer og EMI. Håndbok for helsepersonell REVEAL LINQ Forholdsregler relatert til medisinske prosedyrer og EMI Håndbok for helsepersonell 0123 2013 Den følgende listen inneholder varemerker eller registrerte varemerker for Medtronic i USA og eventuelt

Detaljer

ATTAIN STARFIX 4195. Teknisk håndbok

ATTAIN STARFIX 4195. Teknisk håndbok ATTAIN STARFIX 4195 Steroidavgivende, transvenøs, unipolar over-the-wire paceledning med ekspansjonshaker for stimulering av venstre ventrikkel ved plassering av en elektrode i en koronarvene Teknisk håndbok

Detaljer

CAPSURE SP NOVUS 5592

CAPSURE SP NOVUS 5592 CAPSURE SP NOVUS 5592 Steroidavgivende, bipolar, implanterbar, atrial, transvenøs ledning med mothaker Teknisk håndbok 0123 1997 Følgende er varemerker eller registrerte varemerker for Medtronic i USA

Detaljer

UNI-DEX BRUKSANVISNING

UNI-DEX BRUKSANVISNING UNI-DEX BRUKSANVISNING BESKRIVELSE AV ENHETEN Se illustrasjon 1 1.1 Svarknapp 1.2 Room off knapp 1.3 Bæresnor 1.4 Mikrofon 1.5 Ladeindikator 1.6 Ladekontakt 1.7 Ledning med 3,5mm jack plugg Les bruksanvisningen

Detaljer

MEDTRONIC CARELINK -MONITOR. Modell 2490C Pasienthåndbok

MEDTRONIC CARELINK -MONITOR. Modell 2490C Pasienthåndbok MEDTRONIC CARELINK -MONITOR Modell 2490C Pasienthåndbok Den følgende listen inneholder varemerker eller registrerte varemerker for Medtronic i USA og eventuelt i andre land. Alle andre varemerker tilhører

Detaljer

MyCareLink pasientmonitor

MyCareLink pasientmonitor MyCareLink pasientmonitor Modell 24950 Pasienthåndbok Caution: Federal Law (USA) restricts this device to sale by or on the order of a physician. Den følgende listen inneholder varemerker eller registrerte

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR CHAdeMO- ADAPTER

BRUKERHÅNDBOK FOR CHAdeMO- ADAPTER BRUKERHÅNDBOK FOR CHAdeMO- ADAPTER KOMMUNIKASJONSBESTEMMELSER RADIO- OG TV-FORSTYRRELSER Utstyret som beskrives i denne håndboken, kan generere og utstråle radiofrekvensenergi. Hvis utstyret ikke installeres

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

CONCERTO C174AWK. Implantasjonshåndbok

CONCERTO C174AWK. Implantasjonshåndbok CONCERTO C174AWK Implanterbar tokammerdefibrillator med kardial resynkroniseringsbehandling (DDE-DDDR), atrial og ventrikulær behandling, OptiVol -væskeovervåking og Conexus -telemetri Implantasjonshåndbok

Detaljer

Styrbare Nav-X -RF-enheter DFU-0177 NY VERSJON 5

Styrbare Nav-X -RF-enheter DFU-0177 NY VERSJON 5 Styrbare Nav-X -RF-enheter DFU-0177 NY VERSJON 5 A. BESKRIVELSE Styrbare Nav-X -RF-enheter gir en monopolar kirurgisk effekt på målvev og styres med en pedal som er koblet til den elektrokirurgiske OPES-enheten

Detaljer

CAPSUREFIX 5568 DXAC/DSP

CAPSUREFIX 5568 DXAC/DSP CAPSUREFIX 5568 DXAC/DSP Steroidavgivende (deksametasonacetat og deksametasonnatriumfosfat), bipolar, implanterbar, atrial, transvenøs ledning med skrumekanisme Teknisk håndbok 0123 1996 Følgende er varemerker

Detaljer

WOLFF-PARKINSON- WHITE SYNDROM UNDERVISNING HJERTESEKSJONEN LIS-LEGE FILIP GORSKI SYKEHUSET ØSTFOLD FREDRIKSTAD

WOLFF-PARKINSON- WHITE SYNDROM UNDERVISNING HJERTESEKSJONEN LIS-LEGE FILIP GORSKI SYKEHUSET ØSTFOLD FREDRIKSTAD WOLFF-PARKINSON- WHITE SYNDROM UNDERVISNING HJERTESEKSJONEN 20.01.15 LIS-LEGE FILIP GORSKI SYKEHUSET ØSTFOLD FREDRIKSTAD TILSTANDEN DEFINERES SOM TILSTEDEVÆRELSEN AV EN EKSTRA, UNORMAL ELEKTRISK VEI I

Detaljer

CRYSTALLINE ACTFIX ICF09B. Teknisk håndbok

CRYSTALLINE ACTFIX ICF09B. Teknisk håndbok CRYSTALLINE ACTFIX ICF09B Teknisk håndbok Innhold 1 Beskrivelse av ledningen 3 2 Indikasjoner 3 3 Kontraindikasjoner 3 4 Advarsler og forholdsregler 3 5 Mulige bivirkninger 5 6 Bruksanvisning 5 7 Detaljert

Detaljer

Welch Allyn Connex -enheter Hurtigreferansekort. Norwegian

Welch Allyn Connex -enheter Hurtigreferansekort. Norwegian Welch Allyn Connex -enheter Hurtigreferansekort Norwegian 80019405 Welch Allyn Connex -enheter Hurtigreferansekort Strøm på / strømsparingsmodus for skjerm Plassert på huset til enheten Slår på monitoren

Detaljer

CR System. Bruksanvisning 4400B NO

CR System. Bruksanvisning 4400B NO CR System Bruksanvisning 0413 Ingen del av dette dokumentet må gjengis, kopieres, tilpasses eller videreformidles i noen som helst form eller på noen som helst måte uten skriftlig tillatelse fra Agfa HealthCare

Detaljer

EBR707C BRUKSANVISNING

EBR707C BRUKSANVISNING EBR707C BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Vær Stasjon med ikon som har 3D projektor. Dette unike produkter er designet for hverdagsbruk hjemme eller på kontoret

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

Arthrex-plater DFU-0192 NY VERSJON 5

Arthrex-plater DFU-0192 NY VERSJON 5 Arthrex-plater DFU-0192 NY VERSJON 5 A. UTSTYRSBESKRIVELSE Platene er tilgjengelige i ulike former, størrelser og retninger (f.eks. venstre og høyre). Platene har spesifikke hullstørrelser for å gi fikseringsmuligheter.

Detaljer

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner.

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner. Disker og stasjoner Dokumentdelenummer: 405759-091 Mai 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner. Innhold 1 Behandle disker og stasjoner 2 Disklampe 3

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio. Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere.

Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio. Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere. Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere. A. Av/på bryter. (TV/Radio) B. Sendingsbryter Radio: UKW/MW TV: VL/VH/UHF

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brukerhåndbok for Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brukerhåndbok for Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.1. utgave 2 Om den trådløse laderen Med Nokia trådløs ladeplate DT-900 kan du lade telefonen din eller andre kompatible enheter uten å måtte vikle

Detaljer

Brukermanual for trådløs kontrollenhet

Brukermanual for trådløs kontrollenhet Brukermanual for trådløs kontrollenhet For din sikkerhet, vennligst ta vare på denne manualen Trådløs kontrollenhet batteridrift MODELL: PXB-RMwDC/2 El nummer 6230205 Viktig: PXB-RMwDC/2 er kun beregnet

Detaljer

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler Fornybar energi Komme i gang med LEGO Energimåler de LEGO Group. 2010 LEGO Gruppen. 1 Innholdsfortegnelse 1. Oversikt over Energimåleren... 3 2. Feste Energiboksen... 3 3. Lade og utlade Energimåleren...

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

RF CONDUCTR 4/5 MM Styrbart elektrodekateter for intrakardial ablasjon

RF CONDUCTR 4/5 MM Styrbart elektrodekateter for intrakardial ablasjon RF CONDUCTR 4/5 MM Styrbart elektrodekateter for intrakardial ablasjon Teknisk håndbok Caution: Federal Law (USA) restricts this device to sale by or on the order of a physician. 4 mm CONDUCTR 0786022

Detaljer

F G H. Bytt batteri. 230 V Ja Unormalt batteri V Ja Normal bruk V Nei Bruk batteristrøm. 230 V Nei Batteriet er nesten flatt

F G H. Bytt batteri. 230 V Ja Unormalt batteri V Ja Normal bruk V Nei Bruk batteristrøm. 230 V Nei Batteriet er nesten flatt Produktinformasjon E A C F G H A: På/av-bryter : ruk vekselstrøm: konstant grønt ruk batteristrøm: blinkende grønt C: ruk vekselstrøm: angir belastningsnivå ruk batteristrøm: angir batterikapasitet D:

Detaljer

CARELINK EXPRESS MONITOR

CARELINK EXPRESS MONITOR CARELINK EXPRESS MONITOR Modell 2020B / 2020C Legehåndbok Den følgende listen inneholder varemerker eller registrerte varemerker for Medtronic i USA og eventuelt i andre land. Alle andre varemerker tilhører

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer