CRYSTALLINE ICL08B. Steroidavgivende, bipolar, implanterbar, ventrikulær, transvenøs ledning med mothaker. Teknisk håndbok

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "CRYSTALLINE ICL08B. Steroidavgivende, bipolar, implanterbar, ventrikulær, transvenøs ledning med mothaker. Teknisk håndbok"

Transkript

1 CRYSTALLINE ICL08B Steroidavgivende, bipolar, implanterbar, ventrikulær, transvenøs ledning med mothaker Teknisk håndbok

2

3 Innhold 1 Beskrivelse 3 2 Indikasjoner 3 3 Kontraindikasjoner 3 4 Advarsler og forholdsregler 3 5 Mulige bivirkninger 5 6 Implantasjonsprosedyre 5 7 Spesifikasjoner (nominelle) 9 8 Ansvarsfraskrivelse fra Vitatron 10 9 Service Forklaring av symboler på produktet og pakningen Beskrivelse av tilbehør Kasser alt engangsutstyr i henhold til gjeldende miljøkrav. Forankringsmuffe En forankringsmuffe fester ledningen så den ikke flytter på seg, og beskytter ledningsisolasjonen og lederne som kan skades av stramme suturer. Stylet En stylet gjør ledningen stivere og gir ekstra fleksibilitet når ledningen skal føres inn og plasseres på riktig sted. Hvert stylethåndtak er merket med diameter og lengde. Styletfører En styletfører gjør det enklere å føre styleten inn i ledningen. Venehake En venehake gjør det enklere å føre ledningen inn i venen. 2 Indikasjoner 1 Beskrivelse Crystalline, modell ICL08B fra Vitatron, er en steroidavgivende, bipolar, implanterbar, ventrikulær, transvenøs ledning med mothaker. Ledningen har en tuppelektrode med en halvkuleformet, mikroporøs overflate av platina som er dekket med steroidet deksametasonnatriumfosfat. Tuppelektroden inneholder maks 1,0 mg deksametasonnatriumfosfat, og en del av dette er i et bindemiddel av silikongummi. Når elektroden kommer i kontakt med kroppsvæsker, vil den begynne å avgi steroidet. Ledningen er laget slik at den gir lave permanente paceterskler ved hjelp av steroidbehandling av hjertevev i nærheten av tuppen. Steroidet undertrykker den inflammatoriske responsen som forårsaker terskeløkninger som vanligvis oppstår med implanterte paceelektroder. Ledningsstørrelsen er redusert i forhold til de vanlige bipolare ledningene fra Vitatron fordi isolasjonsmaterialet i silikon er blitt endret. Dette har ført til at selve ledningen har blitt mindre. Disse ledningene bruker en introducer på 2,7 mm (8 French) eller en introducer på 3,0 mm (9 French) med guidewire. Ledningen har også fire mothaker i polyuretan like ved elektrodetuppen, ledere i MP35N-nikkellegering, isolasjon i silikongummi og en IS-1-bipolar (BI) 1 ledningskontakt. 1.1 Pakningens innhold Ledningene og tilbehøret er sterilt når det leveres. Hver pakning inneholder følgende: 1 ledning med ankerhylse, stylet og styletfører 1 venehake Ekstra styleter Produktdokumentasjon Ledningen, modell ICL08B, skal brukes sammen med en pulsgenerator som en del av et pacesystem. Ledningen kan anvendes når det er indikasjoner på at implanterbare, ventrikulære en- eller tokammerpacesystemer kan benyttes. 3 Kontraindikasjoner Bruk av ventrikulære transvenøse ledninger er kontraindisert for pasienter med trikuspidalklaffsykdom. Bruk av ventrikulære transvenøse ledninger er kontraindisert for pasienter med mekaniske trikuspidalklaffer. Bruk av steroidavgivende transvenøse ledninger er kontraindisert for pasienter som kan ha en mulig kontraindikasjon for en enkeltdose på 1,0 mg deksametasonnatriumfosfat. 4 Advarsler og forholdsregler Nettdrevet og batteridrevet utstyr En implantert ledning danner en direkte strømbane til myokardet. Under implantasjon og testing av ledningen må det bare brukes elektrisk utstyr på batteristrøm eller nettstrøm som er spesielt beregnet til dette formålet, for å beskytte mot flimmer som kan forårsakes av vekselstrøm. Utstyr som bruker nettstrøm, og som benyttes i nærheten av pasienten, må være tilstrekkelig jordet. Pinnene i ledningskontakten må isoleres fra eventuell lekkasjestrøm som kan forekomme ved bruk av nettdrevet utstyr. Diatermi Personer med metallimplantater som pacemakere, implanterbare defibrillatorer (ICD-er) og tilhørende ledninger bør ikke utsettes for diatermi. Interaksjonen mellom implantatet og diatermien kan forårsake vevskade, arytmi eller skade på enhetens komponenter. Dette kan føre til alvorlig personskade, manglende stimulering og/eller behov for å omprogrammere eller bytte enheten. Skader på kar og vev Vær forsiktig når ledningen plasseres. Unngå kjente infarktområder eller områder med tynne 1 IS-1 BI viser til en internasjonal kontaktstandard (ISO ) som angir at pulsgeneratorer og ledninger som er produsert i samsvar med denne standarden, oppfyller alle krav til en bestemt mekanisk tilkobling. 3

4 ventrikkelvegger for å redusere faren for perforering og disseksjon. Engangsbruk Ledningen er kun for engangsbruk. Kontrollere den sterile pakningen Kontroller den sterile pakningen nøye før den åpnes. Kontakt en representant for Vitatron hvis forseglingen eller pakningen er skadet. Produktet må ikke oppbevares ved temperaturer over 40 C. Produktet må ikke brukes etter utløpsdato. Sterilisering Vitatron har sterilisert pakningens innhold med etylenoksid før levering. Ledningen er kun for engangsbruk og skal ikke steriliseres på nytt. Bruk av steroider Det er ikke fastslått om advarslene, forholdsreglene eller komplikasjonene som vanligvis er forbundet med injiserbart deksametasonnatriumfosfat, også gjelder for bruken av denne meget områdespesifikke, kontrollerte steroidavgivende ledningen. Graviditet Deksametasonacetat og deksametasonnatriumfosfat har vist seg å være teratogent hos mange arter når det blir gitt i doser som tilsvarer human dose. Det finnes ingen tilfredsstillende og kontrollerte studier for gravide kvinner. Deksametasonacetat og deksametasonnatriumfosfat bør bare brukes under graviditet hvis de mulige fordelene oppveier de mulige risikoene for fosteret. Studier i mus, rotter og kaniner har vist at adrenokortikoider øker insidensen av leppe- og ganespalte, morkakesvikt og spontan abort og kan gi intrauterin veksthemming. Ammende kvinner Kortikosteroider som administreres systemisk, går over i morsmelken og kan gi veksthemming, påvirke endogen produksjon av kortikosteroider eller forårsake andre uønskede virkninger hos det diende barnet. På grunn av de mulige alvorlige bivirkningene av kortikosteroider hos diende barn bør det vurderes hvor viktig ledningen og medikamentet er for moren, og om amming skal stoppes eller om det bør brukes en ikke-steroid ledning. Håndtere steriodtuppen Unngå å redusere den tilgjengelige steroidmengden før ledningen implanteres. Hvis den tilgjengelige steroidmengden reduseres kan det få uheldige bivirkninger på ytelsen ved lav terskel. Elektrodeoverflaten må ikke komme i kontakt med urene overflater. Elektroden må ikke tørkes av eller legges i væske, unntatt blod, når ledningen implanteres. Håndtere en ledning med mothaker Ledningen må alltid håndteres forsiktig. Ledningen må ikke implanteres hvis den er ødelagt. Returner ledningen til Vitatron. Beskytt ledningen mot materialer som avgir små partikler som lo og støv. Isolasjonsmaterialet til ledningen tiltrekker seg slike partikler. Håndter ledningen med sterile operasjonshansker som er skyllet i sterilt vann eller et tilsvarende stoff. Ledningen må ikke bøyes kraftig, knekkes eller strekkes. Ledningen må ikke legges i mineralolje, silikonolje eller andre væsker, unntatt blod, når ledningen implanteres. Bruk ikke kirurgiske instrumenter til å holde ledningen. Bruk ikke makt hvis ledningen møter motstand under innføringen. Håndtere styleten Styleten må alltid håndteres forsiktig. Lag en bue på styleten før den føres inn. Dermed bøyes også den distale ledningsenden. Du må ikke bruke skarpe gjenstander til å lage en bue på den distale enden til styleten. Bruk ikke makt eller kirurgiske instrumenter når du fører styleten inn i ledningen. Unngå for stor bøy eller knekk på styleten. Bruk en ny stylet når det samler seg blod eller andre væsker på styleten. Blod eller andre væsker som har samlet seg, kan skade ledningen eller gjøre det vanskelig å føre styleten inn i ledningen. Nødvendig sykehusutstyr Sørg for å ha tilgjengelig utstyr for ekstern defibrillering mens ledningssystemet testes, under implantasjonsprosedyren, og i situasjoner hvor det kan oppstå arytmier enten tilfeldig eller kontrollert under postoperativ testing. Magnetisk resonanstomografi (MR) Pasienter med en implantert enhet må ikke gjennomgå MR-undersøkelser. MR kan indusere strøm i de implanterte ledningene, og dette kan føre til vevsskade og takykardier. Flere enheter Pacepulser, spesielt fra unipolare enheter, kan ha en uheldig effekt på enhetens senseegenskaper. Hvis en pasient trenger en separat stimuleringsenhet, enten permanent eller midlertidig, må du la det være stort nok mellomrom mellom ledningene til de separate systemene for å unngå forstyrrelser av senseegenskapene til enhetene. Tidligere implanterte pulsgeneratorer og defibrillatorer (ICD-er) må vanligvis eksplanteres. Permanent flytting eller fjerning av en ledning med mothaker Vær svært forsiktig hvis en ledning må fjernes eller flyttes. Det kan være vanskelig å fjerne eller flytte ledninger med mothaker permanent på grunn av dannelse av fibrotisk vev. I de fleste kliniske situasjoner kan det være fordelaktig å la de ubrukte ledningene bli værende. Returner alle fjernede ledninger, ubrukte ledninger eller ledningsbiter til Vitatron for analyse. Fjerning av ledningen kan føre til rift i endokardet, klaffen eller venen. Ledningskoblingene kan dele seg, slik at ledningstuppen og den uisolerte ledningen blir liggende i hjertet eller venen. Permanent flytting av en ledning kan føre til uheldige bivirkninger på ytelsen til steroidledningen. Sett hette på ubrukte ledninger slik at de ikke overfører elektriske signaler. Hvis noen av ledningene er kuttet, må du isolere ledningsendene og suturere ledningene til nærliggende vev. 4

5 5 Mulige bivirkninger Mulige komplikasjoner som kan oppstå ved bruk av transvenøse ledninger, inkluderer, men er ikke begrenset til, følgende pasienttilstander som kan oppstå når ledningen blir satt inn eller flyttet: perforasjon av hjertet hjertetamponade flimmer og andre arytmier hjerteveggsruptur infeksjon muskel- eller nervestimulering perikardial gnidningslyd pneumotoraks tromboembolier og luftembolier trombose klaffe-/ventilskade (spesielt i sensitive hjerter) Andre mulige komplikasjoner som kan oppstå ved bruk av ledningen og de programmerte parameterne, omfatter, men er ikke begrenset til komplikasjonene i tabellen nedenfor. Symptomene på følgende mulige komplikasjoner inkluderer tap av erobring eller intermitterende eller kontinuerlig tap av erobring eller sensing 2 : Komplikasjon Forskjøvet ledning Brudd i ledningens leder eller ødelagt isolasjon Forhøyet terskel eller uteblitt pacing Mulig tiltak Flytt ledningen. Skift ut ledningen. Den implanterte enheten kan programmeres til en unipolar konfigurasjon i enkelte tilfeller med en bipolar ledning, eller så må ledningen endres til unipolar. Juster amplituden til den implanterte enheten. Bytt eller flytt ledningen. Implantasjonsteknikk Punktering av periosteum og/eller senen ved bruk av subklavikulær introducerteknikk Innføring av ledningen på innføringsstedet til venen og/eller gjennom venene uten at styleten er satt helt inn 6 Implantasjonsprosedyre Mulig komplikasjon Brudd i ledercoilen, isolasjonsskade Deformering av ledningstuppen, perforering av isolasjonen Legen er ansvarlig for at korrekte kirurgiske prosedyrer og sterile teknikker blir benyttet. Implantasjonsteknikkerne kan variere etter legens preferanser og pasientens anatomi eller fysiske tilstand. 6.1 Bruke en styletfører og styleter Forsiktig! For å unngå at ledningstuppen deformeres, må styleten være fullstendig satt inn i ledningen under innføringen og mens ledningen føres frem. Det er spesielt viktig å holde styleten helt innført når den føres gjennom vener med mange bøyninger som kan få styleten til å trekke seg ut fra ledningen. Forsiktig! For å unngå skader på styleten, må du ikke bruke skarpe gjenstander til å bue den distale enden (Figur 1). Ledningen leveres med styletføreren koblet til kontaktpinnen og en stylet innført i ledningen. Hvis styletføreren er fjernet, kan du trykke den forsiktig fast på kontaktpinnen igjen (Figur 2). Figur 1. Mulige akutte eller permanente komplikasjoner som er tilknyttet plasseringen av ledningen og som kan føre til at plasseringen av ledningen må korrigeres, inkluderer, men er ikke begrenset til følgende: Implantasjonsteknikk Tvinge ledningen gjennom introduceren Bruk av en altfor medial teknikk med den venøse introduceren som medførte fastklemming mellom kraveben og første ribben Mulig komplikasjon Elektrodeskade, motehakeskade, isolasjonsskade Brudd i ledercoilen, isolasjonsskade Bruk styletføreren til å føre styleten inn i ledningen. Hvis styleten må bøyes lett, må du kun bruke en gjenstand uten skarpe kanter til å lage buen på den distale enden (Figur 1). 2 Forbigående tap av erobring eller sensing kan oppstå i en kort periode etter operasjonen inntil ledningen er stabilisert. Hvis ledningen ikke stabiliseres, kan det hende at den har blitt forskjøvet. 5

6 Figur 2. Slik bruker du venehaken: 1. Før den avsmalende enden på venehaken inn i venen (Figur 4). Figur Velge innføringssted Forsiktig! Hvis du bruker en subklavikulær teknikk må ledningen føres inn mer lateralt for å redusere faren for at den klemmes fast mellom den første ribben og kravebenet. En slik fastklemming kan føre til brudd i ledningen. Forsiktig! Enkelte anatomiske avvik, for eksempel toraksapertursyndrom, kan klemme på ledningen. Dette kan senere føre til brudd i ledningen. Ledningen kan settes inn med venotomi via flere ulike årer, inkludert høyre eller venstre vena cephalica, andre subklavikulære grener eller vena jugularis interna eller vena jugularis eksterna. Ledningen kan også settes inn i en subklavikulær vene ved hjelp av en perkutan ledningsintroducer. Velg ønsket innføringssted (Figur 3). Merk! Pass på at ankerhylsen ikke forflytter seg hvis du må tørke av ledningen før den føres inn. Figur 3. 1 Forslag til innføringssted 6.3 Bruke venehaken Forsiktig! Håndter ledningen forsiktig når den føres inn. Unngå å utsette ledningen for ekstrem spenning eller vinkling når den plasseres. Dette kan føre til ledningsbrudd. Unngå å holde ledningen med kirurgiske instrumenter Skyv forsiktig ledningstuppen under venehaken og inn i venen. 6.4 Plassere en ledning med mothaker Advarsel! Unngå kjente infarktområder eller områder med tynne ventrikkelvegger for å redusere faren for perforering og disseksjon. Slik plasserer du en ventrikulær ledning med mothaker: 1. Før ledningen frem inn i høyre atrium. 2. Bruk gjennomlysning for at det skal bli enklere å plassere ledningen riktig. 3. Vri og før ledningen gjennom trikuspidalklaffen. Når du vrir ledningen eller styleten blir det enklere å føre ledningen gjennom trikuspidalklaffen eller chordae tendinae. Merk! For å få ytterligere kontroll når ledningstuppen føres gjennom trikuspidalklaffen, kan du lage en bue på den distale ledningsenden ved å føre inn en lett bøyd stylet. Du finner instruksjoner om hvordan du buer en stylet i Avsnitt 6.1, Bruke en styletfører og styleter, side 5. Ledningstuppen kan deretter føres direkte gjennom klaffen, eller den kan føres mot den laterale atrieveggen med den buede delen av ledningen vendt mot trikuspidalklaffen. 4. Hvis du bruker en buet stylet, må du bytte den ut med en rett stylet etter at ledningstuppen er ført inn i høyre ventrikkel. 5. Trekk styleten litt tilbake eller trekk den distale ledningstuppen ut av lungepulsårens utløp for å unngå å bruke for stor kraft på tuppen mens den endelige elektrodeplasseringen justeres. 6. Bruk gjennomlysning (lateral posisjon) for å kontrollere at tuppen ikke er i retrograd posisjon eller festet i sinus coronarius. Nøyaktig plassering og vinkling av elektroden er avgjørende for å oppnå stabil pacing og sensing. Plasseringen er tilfredsstillende når ledningstuppen peker rett mot apeks, eller når den distale enden peker litt ned eller bøyer seg litt (Figur 5). 6

7 Figur Elektriske målinger Sik utfører du elektriske målinger: 1. Fest klemmen på operasjonskabelen i sporet på styletføreren (Figur 6). Figur 6. Merk! En unipolar ledning krever at det brukes en nøytral elektrode. 2. Bruk et hjelpeinstrument til å utføre de elektriske målingene. Vitatron anbefaler at du bruker en pacemakeranalysator. Dokumentasjonen som følger med instrumentet, inneholder informasjon om hvordan det skal brukes. Lave stimuleringsterskler og tilstrekkelig sensing av intrakardiale signalamplituder er indikasjoner på at ledningen er plassert riktig. En lav stimuleringsterskel gir en tilstrekkelig sikkerhetsmargin for eventuelle terskelstigninger som kan oppstå i løpet av de første 2 månedene etter implantasjonen. Dekkende senseamplituder sørger for at ledningen senser hjertets egne signaler på riktig måte. Minimumskravene for signalene avhenger av enhetens sensemuligheter. De godkjente akutte signalamplitudene for ledningen må være høyere enn enhetens laveste senseegenskaper, inkludert en tilstrekkelig sikkerhetsmargin som tar høyde for at ledningen skal feste seg. Tabell 1. Anbefalte målinger ved implantasjon Nødvendig måling Høyeste akutte stimuleringsterskler a Ventrikkel 1,0 V 3,0 ma Atrium 1,5 V 4,5 ma Laveste akutte senseamplituder 5,0 mv 2,0 mv a ved pulsbredde på 0,5 ms. 3. Hvis de elektriske målingene ikke stabiliseres på akseptable nivåer, kan det hende du må flytte ledningen og gjenta testprosedyren. Merk! De første elektriske målingene kan avvike fra anbefalingene på grunn av akutt celleskade. Vent fra 5 til 15 minutter hvis det oppstår slike avvik før du gjentar testprosedyren. Verdiene kan variere avhengig av ledningstype, enhetens innstillinger, hjertevevets tilstand og medikamenteffekt Kontrollere diafragmastimulering for ledninger med mothaker Diafragmastimulering bør også kontrolleres med en pacing på 10 V og en pulsbredde større enn 0,5 ms samt observasjon av diafragmakontraksjoner enten med gjennomlysning eller direkte palpasjon av abdomen. Dette må kontrolleres både for atriale og ventrikulære ledninger. Ytterligere testing kan inkludere endringer i pasientens posisjon for å simulere permanente tilstander når pasienten er oppreist. Hvis det oppstår diafragmapacing, må du redusere spenningen inntil det er definert en terskel for denne pacetypen. En diafragmaterskel på 5 til 6 V eller mindre fører vanligvis til at ledningen må flyttes Utføre målinger av paceimpedans (eller motstand) Paceimpedans (eller motstand) brukes til å vurdere hvordan enheten fungerer og hvilken tilstand ledningene har under oppfølgingskontroller, samt til å feilsøke ved mistanke om ledningsfeil. Andre feilsøkingsprosedyrer omfatter EKG-analyse, visuell inspeksjon, terskelmålinger og elektrogramanalyse. Verdiene for paceimpedans påvirkes av mange faktorer, inkludert ledningsplassering, elektrodestørrelse, lederdesign og -kvalitet, isolasjonskvalitet og pasientens elektrolyttbalanse. Paceimpedansen påvirkes også betydelig av måleteknikken. Sammenligninger av paceimpedans må gjøres med konsekvente målemetoder og utstyr. En høyere eller lavere impedans er normalt ikke nødvendigvis en avgjørende indikasjon på at ledningen ikke fungerer. Ta andre årsaker med i betraktningen. Før det stilles en sluttdiagnose må hele det kliniske bildet vurderes. Et fullstendig klinisk bilde omfatter størrelsen på paceartefakter og morfologiendringer i analoge 12-avlednings EKG-er, muskelstimulering med bipolare ledninger, sense- og/eller erobringsproblemer, pasientsymptomer og enhetens karakteristikker. 7

8 Anbefalinger for klinisk overvåking og evaluering av ledninger i forhold til impedanskarakteristikkene står oppført nedenfor. Ta hensyn til følgende anbefalinger for enheter med telemetriavlesning av impedans: Overvåk og registrer rutinemessig impedansverdiene med konsekvente amplitudeinnstillinger både under implantasjonen og på oppfølgingskontrollene. Merk! Impedansverdiene kan være forskjellige ved forskjellige programmerbare amplituder (f.eks. pulsbredde eller pulsamplitude) på enheten eller pacemakeranalysatoren. Lag en permanent baselinjeverdi for impedansen når den har stabilisert seg, vanligvis innen 6 til 12 måneder etter implantasjonen. Undersøk om det finnes betydelige impedansforandringer og unormale verdier. Når det oppstår impedansforandringer, må pasienten overvåkes nøye med tanke på at det kan være indikasjoner på pace- og senseproblemer. Amplitudeinnstillingene som ble brukt til å måle impedansen, skal være de samme som ble brukt til de opprinnelige målingene. For høyrisikopasienter, f.eks. pasienter som er avhengige av en implanterbar enhet, kan det være legene ønsker å vurdere ytterligere tiltak som hyppigere overvåking, provoserende tiltak og ambulatorisk EKG-overvåking. Ta hensyn til følgende anbefalinger for enheter uten telemetri: Registrer impedansverdien ved implantasjonen. Registrer også måleapparatet, amplitudeinnstillingene og prosedyren som benyttes. Om impedansen som måles med pacemakeranalysatoren er unormal når enheten byttes ut, skal ledningen (inkludert terskler og fysisk utseende) og pasienttilstanden granskes nøye før det blir besluttet om ledningen skal brukes igjen. Impedanser under 250 Ω kan føre til for høyt strømforbruk, noe som kan forkorte enhetens levetid betydelig helt uavhengig av ledningens tilstand. Du finner mer informasjon om hvordan du utfører elektriske målinger i dokumentasjonen som følger med testutstyret. 6.6 Feste ledningen Forsiktig! Vær forsiktig når ledningen festes. Bruk en ankerhylse til alle ledningene. Bruk ikke absorberbare suturer til å feste ledningen. Unngå å feste suturene så stramt at de skader venen, ledningen eller ankerhylsen. Bruk ikke flikene på ankerhylsen til suturene (Figur 7). Fest ikke en sutur direkte på ledningen (Figur 8). Pass på at ledningstuppen ikke forskyves. Prøv ikke å fjerne eller skjære av ankerhylsen. Fjern ikke flikene på ankerhylsene. Flikene skal redusere muligheten for at hylsen kommer inn i venen. Vær meget forsiktig hvis du bruker en perkutan ledningsintroducer med stor diameter, slik at ankerhylsen ikke føres videre gjennom åpningen på introduceren eller inn i venesystemet. Figur 7. 1 Flik på ankerhylse Figur 8. På ankerhylser med tre spor kan du vanligvis bruke 2 eller 3 av sporene på følgende måte: Slik fester du ledningen: 1. Plasser ankerhylsen i nærheten av ledningens kontaktpinne for å hindre at hylsen kommer inn i venen. 2. Før ankerhylsen delvis inn i venen. 3. Bruk det mest distale sutursporet til å feste ankerhylsen til venen. 4. Bruk det midterste sutursporet til å feste ankerhylsen til fascien og ledningen (Figur 9): a. Opprett et festepunkt ved å lage en suturløkke gjennom fascien under det midterste sporet og knyte en knute. b. Vikle suturen hardt rundt det midterste sporet og knyt en ny knute. Figur Hvis alle de tre sporene brukes, skal det tredje og mest proksimale sporet brukes til å feste ankerhylsen til ledningen (Figur 10). 1 8

9 Figur 10. Figur Koble til ledningen Forsiktig! Fjern alltid styleten og styletføreren før du kobler ledningen til enheten. Det kan oppstå skade på ledningen hvis styleten og styletføreren ikke fjernes. Følg instruksjonene i håndboken som følger med enheten når du skal koble til ledningen. Slik kobler du ledningen til enheten: 1. Vær forsiktig når du fjerner hele styleten og styletføreren. Merk! Når du fjerner styleten og styletføreren, må du holde et fast grep om ledningen rett nedenfor kontaktpinnen. Dermed unngår du at ledningen løsner. 2. Utfør de siste elektriske målingene. 3. Før ledningskontakten inn i enhetens kontaktblokk. Du finner mer informasjon om tilkobling av ledninger i håndboken som følger med enheten. 6.8 Plassere enheten og ledningen i lommen Forsiktig! Vær forsiktig når du plasserer enheten og ledningen i lommen. Kontroller at ledningen ikke ligger i spiss vinkel i forhold til enheten. Unngå å gripe ledningen eller enheten med kirurgiske instrumenter. Ledningen må ikke kveiles (Figur 11). Hvis ledningen kveiles kan det oppstå vridinger som fører til at ledningen forskyves. Figur 11. Forsiktig! For å forhindre uønskede vridninger av ledningen, kan den overflødige delen av ledningen vikles løst under enheten. Deretter kan du plasser både enheten og ledningen i den subkutane lommen. Slik plasserer du enheten og ledningen i lommen: 1. Drei på enheten for å vikle overflødig ledning løst under enheten (Figur 12). 2. Legg enheten og ledningen i lommen. 3. Sy igjen lommen. 4. Overvåk EKG-et helt til pasienten skrives ut. Hvis en ledning forskyver seg, skjer dette vanligvis i tiden rett etter operasjonen. 7 Spesifikasjoner (nominelle) Parameter Type Kammer Fiksering Lengde Kontakt Modell ICL08B Bipolar Ventrikkel 4 mothaker, hver med lengde på 2,4 mm cm IS-1 BI Materiale Leder: MP35N-nikkellegering Kontaktpinne: Kontaktring: Isolasjon: Ringelektrode: Tuppelektrode: Mothaker: Konfigurasjon av tuppelektrode Rustfritt stål 316L Rustfritt stål 316L Silikongummi Diameter Ledning: 2,2 mm Ledningsintroducer (anbefalt størrelse) med guidewire: Elektrodeoverflatens areal uten guidewire: Polert platinalegering Mikroporøst platinert platina Polyuretan 55D Halvkuleformet, platinert, porøs, steroidavgivende Ring: 35 mm 2 2,7 mm (8 French) 3,0 mm (9 French) Tupp: 3,2 mm 2 Motstand Unipolar: 42 Ω (58 cm) Avstand mellom tupp og ring Steroid Bipolar: 100 Ω (58 cm) 10 mm Deksametasonacetat og deksametasonnatriumfosfat 9

10 Parameter Steroidmengde Steroidbindemiddel Modell ICL08B <1,0 mg Silikongummi LOT-nummer Sterilisert med etylenoksid 8 Ansvarsfraskrivelse fra Vitatron Det vedlagte dokumentet om ansvarsfraskrivelse inneholder all informasjon om dette. 9 Service Vitatron har høyt kvalifiserte representanter og ingeniører over hele verden som står til tjeneste for deg, og som ved forespørsel gir kvalifisert sykehuspersonell opplæring i bruk av produkter fra Vitatron. Vitatron har også profesjonelle medarbeidere som gir teknisk hjelp til brukerne av produktene. Ved behov for ytterligere informasjon kan du kontakte den lokale Vitatron-representanten eller ringe/skrive til Vitatron på telefonnummeret/adressen som er oppgitt bakerst i håndboken. 10 Forklaring av symboler på produktet og pakningen Se på pakningen for å fastslå hvilke symboler som gjelder for dette produktet Conformité Européenne (samsvar med europeiske sikkerhetskrav). Dette symbolet betyr at utstyret er fullstendig i samsvar med EU-direktiv AIMD 90/385/EØF. Produksjonsdato GUIDE WIRE LEAD INTRODUCER INSERTION DIAMETER Bare for engangsbruk Ledningens lengde Øvre temperaturgrense Med guidewire Uten guidewire Ledningsintroducer Innføringsdiameter Skrumekanisme som kan trekkes inn Skrumekanisme som ikke kan trekkes inn Med mothaker Steroidavgivende J-formet Produsent Brukes innen Se i bruksanvisningen Serienummer Bestillingsnummer Åpne her 10

11

12 Produsent Vitatron Holding B.V. Endepolsdomein GW Maastricht Nederland Tlf Vitatron Holding B.V M944469A003A *M944469A003*

SPRINT FIDELIS 6930 Steroidavgivende, tripolar, ventrikulær ledning med tupp med mothaker og viklet defibrilleringselektrode for plassering i RV

SPRINT FIDELIS 6930 Steroidavgivende, tripolar, ventrikulær ledning med tupp med mothaker og viklet defibrilleringselektrode for plassering i RV SPRINT FIDELIS 6930 Steroidavgivende, tripolar, ventrikulær ledning med tupp med mothaker og viklet defibrilleringselektrode for plassering i RV Teknisk håndbok 2004 0123 Følgende er varemerker for Medtronic:

Detaljer

6721 Unipolare, epikardiale, ovale patchledninger for elektrokonvertering og defibrillering. Teknisk håndbok

6721 Unipolare, epikardiale, ovale patchledninger for elektrokonvertering og defibrillering. Teknisk håndbok 6721 Unipolare, epikardiale, ovale patchledninger for elektrokonvertering og defibrillering Teknisk håndbok 0123 1993 Den følgende listen inneholder varemerker eller registrerte varemerker for Medtronic

Detaljer

RF MARINR UNIPOLAR. Styrbart elektrodekateter for intrakardial mapping og ablasjon. Teknisk håndbok

RF MARINR UNIPOLAR. Styrbart elektrodekateter for intrakardial mapping og ablasjon. Teknisk håndbok RF MARINR UNIPOLAR Styrbart elektrodekateter for intrakardial mapping og ablasjon Teknisk håndbok Caution: Federal Law (USA) restricts this device to sale by or on the order of a physician. 0123 Den følgende

Detaljer

Barostim neo. 900097-NOR Rev. D

Barostim neo. 900097-NOR Rev. D Barostim neo 900097-NOR Rev. D INNHOLD 1. BESKRIVELSE AV SYSTEMET...1-1 Implanterbar pulsgenerator (IPG)...1-1 Sinus caroticus-ledninger...1-2 Implanteringsadapter...1-2 Implanteringsverktøy...1-2 CVRx

Detaljer

MEDTRONIC CARELINK 2090 Programmerer for Medtronic- og Vitatron-enheter

MEDTRONIC CARELINK 2090 Programmerer for Medtronic- og Vitatron-enheter MEDTRONIC CARELINK 2090 Programmerer for Medtronic- og Vitatron-enheter 2090/9986/SW007: 0123 2001 VSC01: 0344 2002 Innhold 1 Informasjon om programmereren 7 Forklaring av symboler på pakningen og produktet

Detaljer

MEDTRONIC CARELINK PROGRAMMERER Modell 2090-programmerer for Medtronic- og Vitatronenheter

MEDTRONIC CARELINK PROGRAMMERER Modell 2090-programmerer for Medtronic- og Vitatronenheter MEDTRONIC CARELINK PROGRAMMERER Modell 2090-programmerer for Medtronic- og Vitatronenheter 0123 2001 2090-programmerer 0 Referansehåndbok 0 Veiledning for oppsett og bruk av 2090-programmereren. Følgende

Detaljer

LIFEPAK 1000 DEFIBRILLATOR BRUKERHÅNDBOK

LIFEPAK 1000 DEFIBRILLATOR BRUKERHÅNDBOK LIFEPAK 1000 DEFIBRILLATOR BRUKERHÅNDBOK LIFEPAK 1000 DEFIBRILLATOR BRUKERHÅNDBOK Viktig Dette apparatet skal kun brukes av autorisert personale.!usa Rx Only!USA Sporing av apparatet U.S. Food and Drug

Detaljer

MEDTRONIC CARELINK 2090

MEDTRONIC CARELINK 2090 MEDTRONIC CARELINK 2090 Programmerer Referansehåndbok MEDTRONIC CARELINK 2090 Referansehåndbok Veiledning for oppsett og bruk av Medtronic CareLink 2090-programmereren. Den følgende listen inneholder

Detaljer

HeartStart-defibrillator

HeartStart-defibrillator HeartStart-defibrillator BRUKERHÅNDBOK Veiledning til konfigurasjon, bruk, vedlikehold og tilbehør M5066A Utgave 7 Skal være tom. sett forfra A topp B sett bakfra topp K C L J D I I F E H G HeartStart-defibrillatoren

Detaljer

CRUX VENA CAVA-FILTER (VCF)

CRUX VENA CAVA-FILTER (VCF) CRUX VENA CAVA-FILTER (VCF) NORSK Vaierform Sidevevsanker Utvidet vevsanker Kranielt markørbånd eptfe--lternett Kraniell uttakshale Kaudalt markørbånd Figur 5-.4/2 Kaudal uttakshale Tilbakeslagsventil

Detaljer

MEDTRONIC CARELINK MONITOR. MODELL 2490G/2490H/2490J Pasienthåndbok

MEDTRONIC CARELINK MONITOR. MODELL 2490G/2490H/2490J Pasienthåndbok MEDTRONIC CARELINK MONITOR MODELL 2490G/2490H/2490J Pasienthåndbok Den følgende listen inneholder varemerker eller registrerte varemerker for Medtronic i USA og eventuelt i andre land. Alle andre varemerker

Detaljer

12. Pacemakerbehandling

12. Pacemakerbehandling 12. Pacemakerbehandling En kunstig pacemaker stimulerer hjertet til kontraksjon ved regelmessige elektriske impulser av kort varighet. Pace (av latin pas) betyr skritt og pacemaker betegner også løperen

Detaljer

Systemhåndbok Endoskopi. SYSTEMRELATERT bruksanvisning

Systemhåndbok Endoskopi. SYSTEMRELATERT bruksanvisning Systemhåndbok Endoskopi SYSTEMRELATERT bruksanvisning Innholdsfortegnelse 1 Innledning...5 1.1 Mulig risiko og signalord... 6 1.2 Symboler...7 2 Bruk av endoskopisk utstyr... 9 2.2 Kontroll før hver bruk...

Detaljer

EVERA VR. Serie med digitale implanterbare enkammerdefibrillatorer. Referansehåndbok

EVERA VR. Serie med digitale implanterbare enkammerdefibrillatorer. Referansehåndbok erie med digitale implanterbare enkammerdefibrillatorer Referansehåndbok 0123 2012 Referansehåndbok En referansehåndbok for digitale implanterbare enkammerdefibrillatorer i Evera R-serien fra Medtronic.

Detaljer

Hjertekompresjonssystem Bruksanvisning

Hjertekompresjonssystem Bruksanvisning Hjertekompresjonssystem Bruksanvisning NO www.lucas-cpr.com Et produkt fra JOLIFE LUCAS TM Hjertekompresjonssystem Bruksanvisning 100666-07 A, Gyldig fra COJ2236, 2009 JOLIFE AB 2 Takk for at du valgte

Detaljer

Version SE_023827 AJ Date December 2014. Viktig informasjon. (med rengjørings- og steriliseringsinstruksjoner)

Version SE_023827 AJ Date December 2014. Viktig informasjon. (med rengjørings- og steriliseringsinstruksjoner) Version SE_023827 AJ Date December 2014 Viktig informasjon (med rengjørings- og steriliseringsinstruksjoner) Viktig informasjon 2 Generelle instruksjoner for bruk av Synthes-implantater og -instrumenter

Detaljer

VIVA / VIVA QUAD, BRAVA / BRAVA QUAD CRT-D

VIVA / VIVA QUAD, BRAVA / BRAVA QUAD CRT-D I / I QUD, BR / BR QUD CR-D erie med digitale implanterbare defibrillatorer med kardial resynkroniseringsbehandling Referansehåndbok 123 212 I / I QUD, BR / BR QUD CR-D Referansehåndbok En referansehåndbok

Detaljer

Altamar Aspen Cameo Capri Majesta Marin Maxxus Optima BRUKERVEILEDNING. 6530-395EA Rev. A

Altamar Aspen Cameo Capri Majesta Marin Maxxus Optima BRUKERVEILEDNING. 6530-395EA Rev. A 880 Altamar Aspen Cameo Capri Majesta Marin Maxxus Optima BRUKERVEILEDNING 6530-395EA Rev. A Viktig informasjon til nye eiere av massasjebad! Gratulerer med ditt nye Sundance -massasjebad! Nedenfor finner

Detaljer

BRUKSANVISNING NORSK

BRUKSANVISNING NORSK 82 82 BRUKSANVISNING NORSK FØR DU BRUKER STIMULATOREN 1. INTRODUKSJON... 84 2. MEDISINSK BAKGRUNN... 85 3. FORSIKTIGHETSREGLER... 86 USER INFORMATION 4. OVERSIKT... 87 FUNKSJONSKNAPPER... 87 SYMBOLENE

Detaljer

Brukerhåndbok. Detaljert brukerinformasjon og produktspesifikasjon for AV300 venevisningssystem, inkludert tilleggsutstyr og programvare.

Brukerhåndbok. Detaljert brukerinformasjon og produktspesifikasjon for AV300 venevisningssystem, inkludert tilleggsutstyr og programvare. ACCUVEIN MODELL AV300 VENEVISNINGSSYSTEM Brukerhåndbok Detaljert brukerinformasjon og produktspesifikasjon for AV300 venevisningssystem, inkludert tilleggsutstyr og programvare AV300 Norsk II Av300 brukerhåndbok

Detaljer

INSULINPUMPE. Brukerhåndbok

INSULINPUMPE. Brukerhåndbok INSULINPUMPE Brukerhåndbok Forside Ampullerom Adapter Skjerm Infrarød utgang Taster Bakside Alarmer og advarsler Serienummer Produksjonsår PowerPack-rom Kjære bruker av Accu-Chek D-TRONplus insulinpumpe!

Detaljer

Leica DM750 Bruksanvisning

Leica DM750 Bruksanvisning Leica DM750 Bruksanvisning Kapitteloversikt Sikkerhetsforskrifter 4 Leica DM750 15 Klar! 18 Ferdig! 28 Gå! 42 Vedlikehold av mikroskopet 44 Størrelser 47 Bruksanvisning for Leica DM750 2 Innhold Sikkerhetsforskrifter

Detaljer

Hvileelektrokardiografene CP 50 og CP 50 Plus med 12 avledninger. Bruksanvisning

Hvileelektrokardiografene CP 50 og CP 50 Plus med 12 avledninger. Bruksanvisning Hvileelektrokardiografene CP 50 og CP 50 Plus med 12 avledninger Bruksanvisning 2014 Welch Allyn, Inc. Med enerett. Det er ikke tillatt å på noen måte reprodusere eller kopiere hele eller deler av denne

Detaljer

Telefunken AED Modell HR 1 Brukermanual Versjon 2.3

Telefunken AED Modell HR 1 Brukermanual Versjon 2.3 Telefunken AED Modell HR 1 Brukermanual Versjon 2.3 Utgiver DefiTeq International BV Mispelhoefstraat 31B 5651 GK Eindhoven Nederland www.defiteq.com Eierskapsmerknad DefiTeq reserverer all rettigheter

Detaljer

2010 Innovative Neurotronics. Med enerett. Alle varemerker og registrerte varemerker tilhører deres respektive eiere. LM01 R12 NO

2010 Innovative Neurotronics. Med enerett. Alle varemerker og registrerte varemerker tilhører deres respektive eiere. LM01 R12 NO 2010 Innovative Neurotronics. Med enerett. Alle varemerker og registrerte varemerker tilhører deres respektive eiere. LM01 R12 NO System Brukerhåndbok Forsiktig: I henhold til amerikansk nasjonal lov,

Detaljer

NORSK BRUKSANVISNING. www.icaretonometer.com 1

NORSK BRUKSANVISNING. www.icaretonometer.com 1 NORSK BRUKSANVISNING 1 Icare PRO (Modell: TA03) BRUKSANVISNING TA03-003 NO-3.0 Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. I en konfliktsituasjon er det den engelske versjonen som gjelder.

Detaljer

PLATEVALSE ASM-S. 0. Samsvarserklæring (Confirmity Declaration)...2. 1. Garanti betingelser...3. 2. Innledning...4. 3. Maskin dimensjoner...

PLATEVALSE ASM-S. 0. Samsvarserklæring (Confirmity Declaration)...2. 1. Garanti betingelser...3. 2. Innledning...4. 3. Maskin dimensjoner... Innhold 0. Samsvarserklæring (Confirmity Declaration)...2 1. Garanti betingelser...3 2. Innledning...4 3. Maskin dimensjoner...5 4. Standard utstyr og tilleggs utstyr...6 5. Sikkerhets informasjon...7

Detaljer

System til måling av blodsukker. Brukerhåndbok. Bruksanvisning.

System til måling av blodsukker. Brukerhåndbok. Bruksanvisning. System til måling av blodsukker Brukerhåndbok. Bruksanvisning. System til måling av blodsukker Brukerhåndbok 1 Brukerhåndbok Takk for at du valgte OneTouch! OneTouch Verio Pro-systemet til måling av blodsukker

Detaljer

3 Bair Hugger. Brukerhåndbok Norsk 129. Total Temperature Management System. Temperature Management Unit Model 505

3 Bair Hugger. Brukerhåndbok Norsk 129. Total Temperature Management System. Temperature Management Unit Model 505 3 Bair Hugger Temperature Management Unit Model 505 Brukerhåndbok Norsk 129 Total Temperature Management System Innholdsfortegnelse Innledning 133 Beskrivelse av Total Temperature Management -systemet

Detaljer

Defibtech DDU-2000-serien Automatisert Ekstern Defibrillator DDU-2300 DDU-2400 DDU-2450

Defibtech DDU-2000-serien Automatisert Ekstern Defibrillator DDU-2300 DDU-2400 DDU-2450 Defibtech DDU-2000-serien Automatisert Ekstern Defibrillator DDU-2300 DDU-2400 DDU-2450 Brukermanual NRR 2010 ELECTRONIC DISTRIBUTION Merknader Defibtech, LLC er ikke ansvarlig for feil i dokumentet eller

Detaljer