CRYSTALLINE ACTFIX ICF09B. Teknisk håndbok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "CRYSTALLINE ACTFIX ICF09B. Teknisk håndbok"

Transkript

1 CRYSTALLINE ACTFIX ICF09B Teknisk håndbok

2

3 Innhold 1 Beskrivelse av ledningen 3 2 Indikasjoner 3 3 Kontraindikasjoner 3 4 Advarsler og forholdsregler 3 5 Mulige bivirkninger 5 6 Bruksanvisning 5 7 Detaljert beskrivelse av enheten 11 8 Service 12 9 Forklaring av symboler på produktet og pakningen 12 1 Beskrivelse av ledningen Ledningen Vitatron ICF09B er en steroidavgivende, bipolar, implanterbar, ventrikulær/atrial, transvenøs ledning med skrumekanisme. Ledningen er laget for pacing og sensing i enten atriet eller ventrikkelen. Ledningen har en spiralformet tuppelektrode med en platinalegering som aktivt kan fikseres i endokardet. Tuppelektroden kan forlenges eller trekkes tilbake ved at du dreier på ledningens kontaktpinne med en låseklemme. En ledning med aktiv fiksering er spesielt godt egnet for pasienter med glatte eller hypertrofiske hjerter hvor ledningen lettere forskyves. Ledningen har også en annen, større elektrode proksimalt for den spiralformede tuppelektroden og en bipolar (BI) IS-1-kontakt 1 med én tilkoblingspinne. Den har ledere i MP35N-nikkellegering og isolasjon av silikongummi. Ledningens ytterisolasjon er behandlet på en måte som gjør det lettere å implantere den. Ledningens distale tupp inneholder maks 1,0 mg deksametasonacetat. Når ledningstuppen kommer i kontakt med kroppsvæsker, begynner den å avgi steroidet. Steroidet undertrykker den inflammatoriske responsen som antakelig forårsaker terskeløkninger som vanligvis oppstår med implanterte paceelektroder. 1.1 Pakningens innhold Ledningen og tilbehøret er sterilt når det leveres. Hver pakning inneholder: 1 ledning med ankerhylse, stylet og styletfører 1 venehake 2 låseklemmer Ekstra styleter Produktdokumentasjon 2 Indikasjoner Ledningen ICF09B skal brukes sammen med en kompatibel, implanterbar pulsgenerator som en del av et pacesystem. Ledningen kan anvendes når det er indikasjoner på at implanterbare, atriale eller ventrikulære en- eller tokammerpacesystemer kan benyttes. Ledningen ICF09B er kun for engangsbruk. 3 Kontraindikasjoner Bruk av en ventrikulær transvenøs ledning er kontraindisert for pasienter med trikuspidalklaffsykdom. Bruk av en ventrikulær transvenøs ledning er kontraindisert for pasienter med mekaniske trikuspidalklaffer. Bruk ikke steroidavgivende ledninger på pasienter som kan ha en mulig kontraindikasjon for en enkeltdose på 1,0 mg deksametasonacetat. 4 Advarsler og forholdsregler Nettdrevet og batteridrevet utstyr En implantert ledning danner en direkte strømbane til myokardet. Under implantasjon og testing av ledningen må det bare brukes elektrisk utstyr på batteristrøm eller nettstrøm som er spesielt beregnet til dette formålet, for å beskytte mot flimmer som kan forårsakes av vekselstrøm. Utstyr som bruker nettstrøm, og som benyttes i nærheten av pasienten, må være tilstrekkelig jordet. Pinnene i ledningskontakten må isoleres fra eventuell lekkasjestrøm som kan forekomme ved bruk av nettdrevet utstyr. Diatermi Personer med metallimplantater som pacemakere, implanterbare defibrillatorer (ICD-er) og tilhørende ledninger bør ikke utsettes for diatermi. Interaksjonen mellom implantatet og diatermien kan forårsake vevskade, arytmi eller skade på enhetens komponenter. Dette kan føre til alvorlig personskade, manglende stimulering og/eller behov for å omprogrammere eller bytte enheten. Skader på kar og vev Vær forsiktig når ledningen plasseres. Unngå kjente infarktområder eller områder med tynne ventrikkelvegger for å redusere faren for perforering og disseksjon. Engangsbruk Ledningen er kun for engangsbruk. Kontrollere den sterile pakningen Kontroller den sterile pakningen nøye før den åpnes. Kontakt en representant for Vitatron hvis forseglingen eller pakningen er skadet. Produktet må ikke oppbevares ved temperaturer over 40 C. Produktet må ikke brukes etter utløpsdato. Sterilisering Vitatron har sterilisert pakningens innhold med etylenoksid før levering. Ledningen er kun for engangsbruk og skal ikke steriliseres på nytt. 1 IS-1 viser til en internasjonal kontaktstandard (ISO ) som angir at pulsgeneratorer og ledninger som er produsert i samsvar med denne standarden, oppfyller alle krav til en bestemt mekanisk tilkobling. 3

4 Bruk av steroider Det er ikke fastslått om advarslene, forholdsreglene eller komplikasjonene som vanligvis er forbundet med injiserbart deksametasonnatriumfosfat eller deksametasonacetat, også gjelder for bruken av denne meget områdespesifikke, kontrollerte steroidavgivende ledningen. Graviditet Deksametasonacetat og deksametasonnatriumfosfat har vist seg å være teratogent hos mange arter når det blir gitt i doser som tilsvarer human dose. Det finnes ingen tilfredsstillende og kontrollerte studier for gravide kvinner. Deksametasonacetat og deksametasonnatriumfosfat bør bare brukes under graviditet hvis de mulige fordelene oppveier de mulige risikoene for fosteret. Studier i mus, rotter og kaniner har vist at adrenokortikoider øker insidensen av leppe- og ganespalte, morkakesvikt og spontan abort og kan gi intrauterin veksthemming. Ammende kvinner Kortikosteroider som administreres systemisk, går over i morsmelken og kan gi veksthemming, påvirke endogen produksjon av kortikosteroider eller forårsake andre uønskede virkninger hos det diende barnet. På grunn av de mulige alvorlige bivirkningene av kortikosteroider hos diende barn bør det vurderes hvor viktig ledningen og medikamentet er for moren, og om amming skal stoppes eller om det bør brukes en ikke-steroid ledning. Håndtere steriodtuppen Unngå å redusere den tilgjengelige steroidmengden før ledningen implanteres. Hvis den tilgjengelige steroidmengden reduseres kan det få uheldige bivirkninger på ytelsen ved lav terskel. Elektrodeoverflaten må ikke komme i kontakt med urene overflater. Elektroden må ikke tørkes av eller legges i væske, unntatt blod, når ledningen implanteres. Håndtere en ledning med skrumekanisme Ledningen må alltid håndteres forsiktig. Ledningen må ikke implanteres hvis den er skadet. Returner ledningen til en representant for Vitatron. Beskytt ledningen mot materialer som avgir små partikler som lo og støv. Isolasjonsmaterialet til ledningen tiltrekker seg slike partikler. Håndter ledningen med sterile operasjonshansker som er skyllet i sterilt vann eller et tilsvarende stoff. Ledningen må ikke bøyes, knekkes eller strekkes kraftig. Ledningen må ikke legges i mineralolje, silikonolje eller andre væsker, unntatt blod, når den implanteres. Bruk ikke kirurgiske instrumenter til å holde ledningen. Bruk ikke makt hvis ledningen møter motstand under innføringen. Prøv å forlenge spiralen før ledningen implanteres. Når spiralen forlenges første gang, kan det være nødvendig med flere omdreininger for å forlenge og trekke tilbake spiralen, eller det kan hende at elektroden forlenges brått når det bygges opp dreiemoment. Merk! Det høyeste antallet omdreininger (med låseklemmen) som er nødvendig for å forlenge eller trekke tuppelektroden tilbake når den skal plasseres for første gang, står i Avsnitt 7.1, Spesifikasjoner (nominelle), side 11. Bruk gjennomlysning under implantasjonen for å kontrollere hvordan tuppelektroden forlenges og trekkes tilbake (Figur 7). Hvis kontaktpinnen dreies for mange ganger, kan det føre til brudd eller deformering av den indre lederen eller at den spiralformede tuppelektroden trekkes ut av kanalen. Håndtere styleten Styleten må alltid håndteres forsiktig. Lag en bue på styleten før den føres inn. Dermed bøyes også den distale ledningsenden. Du må ikke bruke skarpe gjenstander til å lage en bue på den distale enden til styleten. Bruk ikke makt eller kirurgiske instrumenter når du fører styleten inn i ledningen. Unngå for stor bøy eller knekk på styleten. Bruk en ny stylet når det samler seg blod eller andre væsker på styleten. Blod eller andre væsker som har samlet seg, kan skade ledningen eller gjøre det vanskelig å føre styleten inn i ledningen. Nødvendig sykehusutstyr Sørg for å ha tilgjengelig utstyr for ekstern defibrillering mens ledningssystemet testes, under implantasjonsprosedyren, og i situasjoner hvor det kan oppstå arytmier enten tilfeldig eller kontrollert under postoperativ testing. Magnetisk resonanstomografi (MR) Pasienter med en implantert enhet må ikke gjennomgå MR-undersøkelser. MR kan indusere strøm i de implanterte ledningene, og dette kan føre til vevsskade og takykardier. Flere enheter Pacepulser, spesielt fra unipolare enheter, kan ha en uheldig effekt på enhetens senseegenskaper. Hvis en pasient trenger en separat stimuleringsenhet, enten permanent eller midlertidig, må du la det være stort nok mellomrom mellom ledningene til de separate systemene for å unngå forstyrrelser av senseegenskapene til enhetene. Tidligere implanterte pulsgeneratorer og defibrillatorer (ICD-er) må vanligvis eksplanteres. Steroidavgiving og uteblitt pacing Selv om tilførselen av steroider til ledninger med passiv fiksering har ført til at paceterskelen reduseres hos pasienter som har en sykdomshistorie med exit block, viser den kliniske studien av modell 4068 fra Medtronic ingen statistiske forskjeller når det gjelder utviklingen av exit block mellom steroidavgivende og ikke-steroidavgivende ledninger med skrumekanisme og aktiv fiksering. Permanent flytting eller fjerning av en ledning med skrumekanisme Vær svært forsiktig hvis en ledning må fjernes eller flyttes. Det kan være umulig å fjerne eller flytte transvenøse ledninger med skrumekanisme permanent på grunn av dannelse av fibrotisk vev i spiralmekanismen i ledningen. I de fleste kliniske situasjoner kan det være fordelaktig å la de ubrukte ledningene bli værende. Returner alle fjernede ledninger, ubrukte ledninger eller ledningsbiter til Vitatron for analyse. 4

5 Merk! Hvis du ikke kan løsne tuppelektroden fra endokardet ved å dreie kontaktpinnen, kan det være mulig å trekke ut tuppelektroden ved å dreie ledningen mot klokken. Dette kan redusere risikoen for kardiovaskulær skade ved fjerning. Fjerning av ledningen kan føre til rift i endokardet, klaffen eller venen. Ledningskoblingene kan dele seg, slik at ledningstuppen og den uisolerte ledningen blir liggende i hjertet eller venen. Permanent flytting av en ledning kan påvirke ytelsen til steroidledningen. Sett hette på ubrukte ledninger slik at de ikke overfører elektriske signaler. Hvis noen av ledningene er kuttet, må du isolere ledningsendene og suturere ledningene til nærliggende vev. 5 Mulige bivirkninger Mulige komplikasjoner som kan oppstå ved bruk av transvenøse ledninger, omfatter, men er ikke begrenset til, følgende pasienttilstander som kan oppstå når ledningen blir satt inn og/eller flyttet: klaffe-/ventilskader (spesielt i sensitive hjerter, f.eks. hos spedbarn), flimmer og andre arytmier, tromboembolier og luftembolier, perforasjon av hjertet, ruptur av hjerteveggen, hjertetamponade, muskel- eller nervestimulering, perikarditt, perikardial gnidningslyd, infeksjon, myokardirritasjon, trombose og pneumotoraks. Andre mulige komplikasjoner som kan oppstå ved bruk av ledningen og de programmerte parameterne, omfatter, men er ikke begrenset til: Mulig komplikasjon Symptom Mulig tiltak Forskjøvet ledning Brudd i ledningens leder, brudd i tuppelektroden eller ødelagt isolasjon Intermitterende eller vedvarende tap av erobring eller sensing Intermitterende eller vedvarende tap av erobring eller sensing Flytt ledningen. Skift ut ledningen. Pulsgeneratoren kan programmeres til en unipolar konfigurasjon i enkelte tilfeller med en bipolar ledning, eller så må ledningen endres til unipolar. Forhøyet terskel eller exit block a Tap av erobring Juster stimuleringsinnstillingen til pulsgeneratoren. Skift ut eller flytt ledningen. a Det finnes dokumentasjon som tyder på at exit block i ventrikkelen forekommer hyppigere når det benyttes en ledning med skrumekanisme. Ta hensyn til dette når du velger å bruke en ledning med skrumekanisme i ventrikkelen. Mulige akutte/permanente komplikasjoner som kan oppstå når ledningen plasseres, omfatter, men er ikke begrenset til: Implantasjonsteknikk Mulig komplikasjon Korrigerende tiltak Tvinge ledningen gjennom introduceren Bruk av en altfor medial teknikk med den venøse introduceren, som medfører fastklemming mellom kraveben og første ribben Punktering av periosteum og/eller senen ved bruk av subklavikulær introducerteknikk Innføring av ledningen på innføringsstedet til venen og/eller gjennom venene uten at styleten er satt helt inn Skader på elektroden og/eller isolasjonsskade Brudd i ledercoilen, isolasjonsskade Brudd i ledercoilen, isolasjonsskade Deformering av ledningstuppen og/eller perforering av isolasjonen Skift ut ledningen. Skift ut ledningen. Skift ut ledningen. Skift ut ledningen. I tillegg kan lange implanteringsprosedyrer eller flere flyttinger føre til oppsamling av blod eller kroppsvæske på tuppelektrodemekanismen. Da kan det hende at du må bruke flere omdreininger for å forlenge eller trekke tilbake tuppelektroden, noe som kan skade ledningen. 6 Bruksanvisning 6.1 Generelle instruksjoner Implantasjonsprosedyren omfatter vanligvis følgende: Kontrollere den mekaniske funksjonen til tuppelektroden Bruke en styletfører, styleter og venehake Velge innføringssted Plassere ledningen Feste ledningen Elektriske målinger Forankre ledningen Koble ledningen til pulsgeneratoren Legen er ansvarlig for at korrekte kirurgiske prosedyrer og sterile teknikker blir benyttet. Implantasjonsprosedyrene som beskrives i denne håndboken er kun ment som generell informasjon. Legen må vurdere informasjonen i disse instruksjonene i forhold til pasientens tilstand. 6.2 Kontrollere den mekaniske funksjonen til tuppelektroden Før implantering må du kontrollere den mekaniske funksjonen til tuppelektroden på følgende måte: 1. I det sterile området fjerner du ledningen og medfølgende styleter fra den sterile pakningen. En stylet er ført inn i ledningen når den leveres. 5

6 2. La styleten bli værende på plass i ledningen. Trekk styletføreren av kontaktpinnen og før styletpinnen mot mot stylethåndtaket. 3. Press sammen de to bena på låseklemmen, og sett det mest distale hullet på låseklemmen på kontaktpinnen (Figur 1). Figur 1. Sette låseklemmen på kontaktpinnen Bruke styletfører og styleter Ledningen leveres med styletføreren koblet til kontaktpinnen og en stylet innført i ledningen. En stylet gjør ledningen stivere og gir ekstra fleksibilitet når ledningen skal føres inn og plasseres på riktig sted. Styletene har forskjellig stivhetsgrad, noe som gir legen flere valgmuligheter når det gjelder ledningens og styletens fleksibilitet. Hvis styletføreren er fjernet, kan du trykke den forsiktig fast på kontaktpinnen igjen (Figur 3). Før en stylet gjennom styletføreren og inn i ledningen. Hvis det er nødvendig å lage en bue på styleten, finner du instruksjoner i Avsnitt 6.5. Figur 3. Feste styletfører. 1 Det mest distale hullet på låseklemmen 4. Hold ledningen som vist i Figur 2, og kontroller at styleten er ført helt inn. Drei klemmen med klokken til du ser hele tuppelektroden (Figur 2). Når tuppelektroden er forlenget maksimalt, vises ca. 1 1/2 til 2 coiler. Figur 2. Dreie låseklemmen Det høyeste anbefalte antall omdreininger med låseklemmen som er nødvendig for å forlenge eller trekke tilbake tuppelektroden når den skal plasseres for første gang, står i avsnittet Avsnitt 7.1, Spesifikasjoner (nominelle), side 11. Det maksimale antall omdreininger som er nødvendig, avhenger av ledningsmodellen, men må økes eller reduseres proporsjonalt for lengre eller kortere ledninger. Eventuelle ekstra bøyninger som er laget på styleten, kan øke antallet omdreininger som kreves for å forlenge eller forkorte tuppelektroden. Forsiktig! Hvis du overskrider det høyeste anbefalte antall omdreininger som er nødvendig for å forlenge eller trekke tilbake tuppelektroden, kan ledningen skades. 5. Fjern låseklemmen fra kontaktpinnen og løsne den proksimale enden av ledningen. La det gå noen sekunder slik at restmomentet i ledningen fjernes. 6. Etter at restmomentet er fjernet, setter du låseklemmen på igjen og dreier den mot klokken til tuppelektroden trekkes tilbake i muffen. Forsiktig! For å unngå skade på ledningen og kroppsvev må du ikke bruke makt eller kirurgiske instrumenter når du fører en stylet inn i ledningen. For å unngå at ledningstuppen deformeres bør styleten alltid holdes helt innført i ledningen når den føres gjennom venene, spesielt gjennom vener med mange bøyninger som kan få styleten til å trekke seg ut av ledningen. Når du håndterer en stylet, må den ikke bøyes for mye eller knekkes, og den må heller ikke komme i kontakt med blod. Hvis det samler seg blod på styleten, kan det være vanskelig å føre den inn i ledningen. 6.4 Velge innføringssted Ledningen kan settes inn med venotomi via flere ulike årer, inkludert høyre eller venstre vena cephalica, andre subklavikulære grener eller vena jugularis interna eller vena jugularis eksterna. Ledningen kan også settes inn i en subklavikulær vene ved hjelp av en perkutan ledningsintroducer. Velg ønsket innføringssted (Figur 4). 2 Hvis du trenger flere styleter, anbefaler Vitatron at du bruker samme type Vitatron-styleter som dem som følger med ledningen. 6

7 Figur 4. Forslag til innføringssted. 1 Forslag til innføringssted Forsiktig! Hvis du bruker en subklavikulær teknikk, må du unngå å velge et innføringssted i et område der ledningen kan bli klemt mellom kravebenet og første ribben. Det anbefales å bruke en mer lateral teknikk for å redusere faren for at ledningen klemmes fast mellom kravebenet og første ribben. Hvis ledningen kommer i klem, kan det føre til brudd i lederen, skade på isolasjonen eller andre ledningsskader. Enkelte anatomiske avvik, for eksempel toraksapertursyndrom, kan også føre til at ledningen klemmes. Bruk gjennomlysning for at det skal bli enklere å plassere ledningen riktig. 6.5 Plassere ledningen i ventrikkelen Forsiktig! Håndter ledningen forsiktig når den plasseres: Ledningen må ikke bøyes kraftig, knekkes eller strekkes. Bruk ikke kirurgiske instrumenter til å holde ledningen eller kontaktpinnen. 1. Før den koniske enden på venehaken inn i venen og skyv forsiktig ledningstuppen under og inn i venen (Figur 5). En venehake gjør det enklere å føre inn ledningen. Figur 5. Bruke venehaken Før ledningen gjennom trikuspidalklaffen. Hvis du erstatter den rette styleten med en som er lett buet, kan du oppnå bedre kontroll når du styrer ledningen gjennom trikuspidalklaffen. Deretter fører du ledningen direkte gjennom trikuspidalklaffen. Du kan også føre ledningstuppen mot den laterale atrieveggen og trekke den buede delen av ledningen tilbake gjennom trikuspidalklaffen til ledningstuppen er kommet inn i ventrikkelen. 4. Plasser ledningen i ventrikkelen med følgende teknikker. Nøyaktig plassering av tuppelektroden er avgjørende for å oppnå stabil pacing. Forsiktig! Du kan vurdere å plassere ledningen et annet sted hvis det er grunn til å tro at pasientens ventrikkelvegg er uvanlig tynn ved den høyre ventrikkelens apeks. Forsiktig! Hvis du skal plassere ledningen i eller i nærheten av den høyre ventrikkelens apeks, må du være forsiktig hvis du skal føre den distale ledningsenden direkte fra klaffen til apeks. Denne teknikken kan føre til stor kraft på tuppen. Forsiktig! Hvis en våken pasienten kjenner et stikk av smerte, kan dette være et tidlig tegn på perforasjon. Du kan bruke en av følgende teknikker for å redusere trykkoverføringen til ledningstuppen: Trekk styleten delvis tilbake, slik at stylettuppen er proksimal for elektroderingen mens du plasserer ledningen. Dette gjør tuppen mindre stiv. Styleten kan deretter føres forsiktig inn til tuppen av ledningen før du fester elektroden i endokardet. Bruk en buet stylet til å plassere elektroden for å redusere det direkte trykket på apeks. Bruk en buet stylet, eller trekk styleten delvis tilbake for at ledningen skal føres med blodstrømmen, slik at ledningen kan bue seg mot utløpet og deretter falle forsiktig på plass i nærheten av apeks når du trekker ledningen tilbake. Bruk gjennomlysning (lateral posisjon) for å kontrollere at tuppen ikke er i retrograd posisjon eller festet i sinus coronarius. 5. Når ledningen er i en egnet posisjon, forlenger du tuppelektroden ved å følge fremgangsmåten i Avsnitt 6.7, Feste tuppelektroden i endokardet, side Plassere ledningen i atriet Forsiktig! Håndter ledningen forsiktig når den plasseres: Ledningen må ikke bøyes kraftig, knekkes eller strekkes. Bruk ikke kirurgiske instrumenter til å holde ledningen eller kontaktpinnen. 2. Før ledningen inn i høyre atrium ved hjelp av en rett stylet for å lette passasjen gjennom venene. Anbefalt prosedyre for atrial plassering av ledningen: 1. Før den koniske enden på venehaken inn i venen og skyv forsiktig ledningstuppen under og inn i venen (Figur 6). En venehake gjør det enklere å føre inn ledningen. 7

8 Figur 6. Bruke venehaken 2. Før ledningen inn i høyre atrium eller vena cava inferior ved hjelp av en rett stylet for å lette passasjen gjennom venene. Etter at ledningstuppen er ført inn i atriet eller vena cava inferior, bytter du ut den rette styleten med en litt buet stylet eller den J-formede styleten som følger med ledningen. 3. Skyv ledningstuppen slik at den får ønsket plassering. Nøyaktig plassering tuppelektroden er avgjørende for å oppnå stabil pacing og sensing. Vanligvis oppnås det et tilfredsstillende resultat når elektrodetuppen er plassert mot atrieendokardet i eller i nærheten av aurikkelens apeks. Som du kan se på gjennomlysningen (A-P-visning), peker ledningstuppen medialt og fremover mot venstre atrium. Plasseringen er vanligvis vellykket når tuppen plasseres anteriort, medialt eller lateralt. Forsiktig! Hvis en våken pasienten kjenner et stikk av smerte, kan dette være et tidlig tegn på perforasjon. Når ledningstuppen er i en egnet posisjon, forlenger du tuppelektroden ved å følge fremgangsmåten i Avsnitt 6.7, Feste tuppelektroden i endokardet, side Feste tuppelektroden i endokardet Følgende prosedyre anbefales for å feste tuppelektroden: 1. La styleten forbli satt inn i ledningen. Trekk styletføreren av kontaktpinnen, og skyv styletføreren mot stylethåndtaket. 2. Press sammen de to bena på låseklemmen, og sett det mest distale hullet på låseklemmen på kontaktpinnen (Figur 1). 3. Press ledningstuppen mot endokardet med en passende teknikk: Ventrikulær plassering: Press ledningstuppen mot endokardet ved å skyve forsiktig på styleten og ledningen ved innføringsstedet i venen. Atrial plassering: Når ledningstuppen er ført inn i atriet og en J-formet eller litt buet stylet er innført i ledningen, presser du ledningstuppen mot endokardet ved å skyve forsiktig på styleten og ledningen ved innføringsstedet i venen. 4. Drei låseklemmen med klokken til du ser hele tuppelektroden (Figur 2). Når tuppelektroden er maksimalt eksponert, vises ca. 1 1/2 til 2 kveiler av spiralen. Det høyeste antallet omdreininger med låseklemmen som er nødvendig for å forlenge eller trekke tilbake tuppelektroden ved første gangs plassering, står i avsnittet Avsnitt 7.1, Spesifikasjoner (nominelle), side 11. Det høyeste antallet omdreininger avhenger av den bestemte ledningsmodellen, men øker eller reduseres proporsjonalt for lengre eller kortere ledninger. Forsiktig! Lange implanteringsprosedyrer eller flere flyttinger kan føre til oppsamling av blod eller kroppsvæske på tuppelektrodemekanismen. Dette kan gi behov for et økt antall omdreininger for å forlenge eller trekke tilbake tuppelektroden. Forsiktig! Hvis du overskrider antallet omdreininger som er nødvendig for å forlenge eller trekke tilbake tuppelektroden, kan ledningen skades. 5. Bruk gjennomlysning til å kontrollere den forlengede tuppelektroden. Når avstanden mellom indikatorringen (A) og drivmekanismen (B) forlenges, betyr det at den spiralformede tuppelektroden er fullstendig eksponert (Figur 7). Figur 7. Slik kan elektroden se ut Tilbaketrukket Forlenget 6. Fjern låseklemmen fra kontaktpinnen og løsne den proksimale enden av ledningen. La det gå noen sekunder slik at restmomentet i ledningen fjernes. 7. Trekk styleten forsiktig delvis tilbake. 8. Kontroller at tuppelektroden er fiksert. a. Hvis ledningen er plassert i ventrikkelen: Trekk forsiktig i ledningen og kontroller om du kjenner motstand, noe som bekrefter at elektroden er fiksert. En tuppelektrode som er riktig fiksert, vil forbli i posisjon. Hvis tuppelektroden ikke er riktig fiksert, kan ledningstuppen løsne i høyre ventrikkel. Hvis tuppelektroden ikke forblir fiksert, kan det hende at den kan festes senere ved å dreie hele ledningen med klokken ca. én omdreining etter at restmomentet er fjernet i trinn 4. Det anbefales å være forsiktig hvis hele ledningen dreies under eller etter fiksering av tuppelektroden. 8

9 b. Hvis ledningen er plassert i atriet: Bruk frontal gjennomlysning for å kontrollere om den atriale tuppen har laterale til-og-fra-bevegelser, noe som tyder på atrie- og ventrikkelkontraksjoner. Kontroller at bevegelsen vedvarer, ved å dreie ledningen (inntil 180 grader i en av retningene) mens pasienten puster dypt. Elektroden er sannsynligvis dårlig fiksert hvis tuppbevegelsene virker tilfeldige. Sørg for at ledningen får nok slakk i atriet etter at ledningstuppen er fiksert. Slakk på ledningen forhindrer at tuppen forskyver seg. Ledningen har nok slakk hvis det under gjennomlysning dannes en L -form på ledningen ved dyp inspirasjon. Pass på at ledningen ikke blir for slakk. Dette kan føre til at ledningens løkke faller ned i nærheten av trikuspidalklaffen. 9. Hvis tuppelektroden må flyttes, setter du låseklemmen på igjen og dreier den mot klokken til tuppelektroden er trukket tilbake. Bruk gjennomlysning til å kontrollere at elektroden er trukket tilbake. Som tidligere angitt for endelig plassering av en ledning som er plassert i ventrikkelen, må du også her unngå overføring av trykk direkte mot tuppen av ledningen for å hindre at ledningen skyves direkte inn i apeks. Forsiktig! Du må ikke dreie låseklemmen flere ganger enn det som er nødvendig for å trekke tuppelektroden helt tilbake. 10. Fjern styletføreren og styleten fullstendig. Når du fjerner styletføreren, må du holde et fast grep om ledningen rett nedenfor kontaktpinnen. Dermed unngår du faren for at ledningen løsner. 11. Utfør de siste elektriske målingene. 6.8 Elektriske målinger Fest en kirurgisk kabel til ledningens kontaktpinne når du skal foreta de elektriske målingene. Merk! Et spor i styletføreren gjør det mulig å koble til en kirurgisk kabel for å foreta elektriske målinger. Lave stimuleringsterskler og tilstrekkelig sensing av intrakardiale signalamplituder er indikasjoner på at ledningen er plassert riktig. Vitatron anbefaler at du bruker en spenningskilde, f.eks. en pacemakeranalysator, til de elektriske målingene. En lav stimuleringsterskel gir en tilstrekkelig sikkerhetsmargin for eventuelle terskelstigninger som kan oppstå i løpet av de første to månedene etter implantasjonen. Dekkende senseamplituder sørger for at ledningen senser hjertets egne signaler på riktig måte. Minimumskravene for signalene avhenger av pulsgeneratorens senseegenskaper. De godkjente akutte signalamplitudene for ledningen må være høyere enn pulsgeneratorens laveste senseegenskaper, inkludert en dekkende sikkerhetsmargin som tar høyde for at ledningen skal feste seg. Tabell 1. Anbefalte målinger ved implantasjon Nødvendig måling Høyeste akutte stimuleringsterskler a Ventrikkel 1,0 V 3,0 ma Atrium 1,5 V 4,5 ma Laveste akutte senseamplituder 5,0 mv 2,0 mv a ved pulsbredde på 0,5 ms. De første elektriske målingene kan avvike fra anbefalingene på grunn av akutt celleskade. Hvis dette skjer, skal du vente i fem til femten minutter og gjenta testprosedyren. Verdiene kan variere avhengig av ledningstype, pulsgeneratorens innstillinger, hjertevevets tilstand og medikamenteffekt. Hvis de elektriske målingene ikke stabiliseres på akseptable nivåer, kan det hende du må flytte ledningen og gjenta testprosedyren. Kontroller diafragmastimulering med en pacing på 10 V, og observer ved hjelp av gjennomlysning om det oppstår diafragmakontraksjoner ved hver pacestimulus. Hvis det oppstår diafragmapacing, må du redusere spenningen inntil det er definert en terskel for denne stimuleringen. Flytt ledningen hvis diafragmaterskelen er lavere enn den programmerte pacestyrken som er nødvendig. Paceimpedans (eller motstand) brukes til å vurdere hvordan pulsgeneratoren fungerer og hvilken tilstand ledningene har under rutinekontroller, samt til å feilsøke ved mistanke om ledningsfeil. /Andre feilsøkingsprosedyrer omfatter EKG-analyse, visuell inspeksjon, terskelmålinger og elektrogramanalyse.) Verdiene for paceimpedans påvirkes av mange faktorer, inkludert ledningsplassering, elektrodestørrelse, lederdesign og -kvalitet, isolasjonskvalitet og pasientens elektrolyttbalanse. Tydelig paceimpedans påvirkes også betydelig av måleteknikken. Derfor må sammenligninger av paceimpedans gjøres med konsekvente målemetoder og utstyr. En høyere eller lavere impedans er normalt er ikke nødvendigvis en avgjørende indikasjon på at ledningen ikke fungerer. Ta andre årsaker med i betraktningen. Før det stilles en sluttdiagnose, må hele det kliniske bildet vurderes. størrelsen på paceartefakter og morfologiendringer i analoge 12-avlednings EKG-er, muskelstimulering med bipolare ledninger, sense- og/eller erobringsproblemer, pasientsymptomer og pulsgeneratorens karakteristikker. I tillegg til å måle impedansverdier, kan det også være nyttig å overvåke non-invasivt blodtrykk og benytte ekkokardiografi under implantasjonen. Anbefalinger for klinisk overvåking og evaluering av ledninger i forhold til impedanskarakteristikkene står oppført nedenfor. 9

10 Pulsgeneratorer med telemetriavlesning av impedans: Overvåk og registrer rutinemessig impedansverdiene med konsekvente amplitudeinnstillinger både under implantasjonen og på kontrollene. (Vær oppmerksom på at impedansverdiene kan være forskjellige ved forskjellige programmerbare amplituder [f.eks. pulsbredde eller pulsamplitude] på pulsgeneratoren eller pacemakeranalysatoren.) Lag en permanent baselinjeverdi for impedansen når den har stabilisert seg, vanligvis innen 6 til 12 måneder etter implantasjonen. Undersøk om det finnes betydelige impedansforandringer og unormale verdier. Når det oppstår impedansforandringer, må pasienten overvåkes nøye med tanke på at det kan være indikasjoner på pace- og senseproblemer. Amplitudeinnstillingene som ble brukt til å måle impedansen, skal være de samme som ble brukt til de opprinnelige målingene. For høyrisikopasienter, f.eks. pasienter som er avhengige av pulsgenerator, kan det være legen ønsker å vurdere ytterligere tiltak som: hyppigere overvåking, provoserende tiltak og ambulatorisk EKG-overvåking. Pulsgeneratorer uten telemetri: Registrer impedansverdien ved implantasjonen. Registrer også måleapparatet, amplitudeinnstillingene og prosedyren som benyttes. Om impedansen som måles med pacemakeranalysatoren er unormal når pulsgeneratoren byttes ut, skal ledningen (inkludert terskler og fysisk utseende) og pasienttilstanden evalueres nøye før det blir besluttet om ledningen skal brukes igjen. Husk at impedanser under 250 Ω kan føre til for høyt strømforbruk, noe som kan forkorte pulsgeneratorens levetid betydelig helt uavhengig av ledningens tilstand. Du finner mer informasjon om hvordan du utfører elektriske målinger i den tekniske håndboken som følger med testutstyret. 6.9 Forankre ledningen Bruk forankringsmuffen med tre spor til å feste ledningen slik at den ikke flytter seg, og for å hindre at ledningsisolasjonen og lederne skades av stramme ligaturer (Figur 8, Figur 9 og Figur 10). Figur 8. Forankringsmuffe med tre spor og fliker. 1 Flik på forankringsmuffe På forankringsmuffer med tre spor kan du vanligvis bruke to eller tre av sporene på måten som beskrives nedenfor (Figur 9 eller Figur 10). Forankringsmuffen med tre spor er plassert ved kontakten i enden av ledningen. Før forankringsmuffen delvis inn i venen. Bruk det mest distale sutursporet til å feste forankringsmuffen til venen. Bruk det midterste sporet til å feste forankringsmuffen til fascien og ledningen. Opprett først et festepunkt ved å lage en suturløkke gjennom fascien under det midterste sporet og lage en knute. Fortsett med å vikle suturen hardt rundt det midterste sporet og lage en ny knute. Bruk det tredje og mest proksimale sporet til å feste forankringsmuffen til ledningen. Du kan også velge å benytte kun to av de tre sporene på forankringsmuffen når du skal feste ledningen. Hvis du gjør det, må du følge forankringsprosedyren for det distale og midterste sporet (Figur 10). Forsiktig! Bruk ikke flikene på forankringsmuffen til suturene. Figur 9. Forankringsmuffe med tre spor festet til ledningen og fascien ved hjelp av tre spor. Figur 10. Forankringsmuffe med tre spor festet til ledningen og fascien ved hjelp av to spor. 1 Ledningen må forankres med ikke-absorberbare suturer. Forsiktig! Flikene på forankringsmuffen skal redusere muligheten for at muffen kommer inn i venen. Flikene må ikke fjernes (Figur 8). Vær svært forsiktig hvis du bruker en perkutan ledningsintroducer med stor diameter, slik at forankringsmuffen ikke føres videre gjennom åpningen på introduceren og/eller inn i venesystemet. Knytt suturene stramt, men forsiktig, for å unngå skade på forankringsmuffen. 10

11 Forsiktig! Unngå å feste suturene så stramt at de skader venen eller ledningen. Fest ikke en sutur direkte på ledningen (Figur 11). Pass på at ledningstuppen ikke forskyves når du fester ledningen. Figur 11. Unngå å feste suturene for stramt, og fest ikke en sutur direkte på ledningen Koble ledningen til pulsgeneratoren Følg instruksjonene i håndboken som følger med pulsgeneratoren, når du skal koble ledningen til pulsgeneratoren. Forsiktig! Fjern alltid styleten før du kobler ledningen til pulsgeneratoren. Det kan oppstå skade på ledningen hvis styleten ikke fjernes. Forsiktig! For å hindre uønsket vridning av ledningen kan den overflødige delen av ledningen vikles løst sammen under pulsgeneratoren. Deretter kan du plassere både pulsgeneratoren og ledningen i den subkutane lommen (Figur 12). Figur 12. Drei på pulsgeneratoren for å vikle overflødig ledning løst sammen under den. Forsiktig! Vær forsiktig når du plasserer pulsgeneratoren og ledningen i den subkutane lommen: Ledningen må ikke kveiles. Hvis ledningen kveiles, kan det oppstå vridinger som fører til at ledningen forskyves (Figur 13). Unngå å gripe ledningen eller pulsgeneratoren med kirurgiske instrumenter. Figur 13. Ledningen må ikke kveiles eller vris. Etter implantasjon må pasientens EKG overvåkes kontinuerlig i tiden rett etter operasjonen. Hvis en ledning forskyver seg, skjer det vanligvis i denne perioden. 7 Detaljert beskrivelse av enheten 7.1 Spesifikasjoner (nominelle) Parameter Type Kammer Fiksering Ledningens lengde Kontakt Modell ICF09B Bipolar Ventrikkel/atrium Skrumekanisme cm IS-1 BI Materialer Leder: MP35N-nikkellegering Elektrodematerialer Elektrodeoverflatens areal Avstand mellom tupp og ring Isolasjon: Kontaktpinne: Kontaktring: Spiral: Ring: Behandlet silikongummi Rustfritt stål Rustfritt stål Spiral: 4,2 mm 2 Ring: 22 mm 2 Platinert platinaforbindelse Platinert platinaforbindelse 10 mm Diameter Ledning: 2,0 mm Ledningsintroducer (anbefalt størrelse) Spiralens lengde uten mandreng: med mandreng: 2,3 mm (7 French) 3,0 mm (9 French) 1,8 mm (fullstendig forlenget) Motstand Unipolar: 33,5 Ω (58 cm) Steroid Steroidmengde Steroidbindemiddel Høyeste anbefalte antall omdreininger for å forlenge eller trekke tilbake tuppelektroden ved første plassering Bipolar: Rett stylet 61,4 Ω (58 cm) Deksametasonacetat maksimalt 1,0 mg Silikon Ledningens lengde J-formet stylet cm cm cm cm cm cm 11

12 7.2 Illustrasjon over spesifikasjonene (nominelle) Figur ,2 mm 7 1,6 mm 8 Service Vitatron har høyt kvalifiserte representanter og ingeniører over hele verden som står til tjeneste for deg, og som ved forespørsel gir kvalifisert sykehuspersonell opplæring i bruk av produkter fra Vitatron. Vitatron har også profesjonelle medarbeidere som gir teknisk hjelp til brukerne av produktene. Ved behov for ytterligere informasjon kan du kontakte den lokale Vitatron-representanten eller ringe/skrive til Vitatron på telefonnummeret/adressen som er oppgitt bakerst i håndboken. 9 Forklaring av symboler på produktet og pakningen Se på pakningen for å fastslå hvilke symboler som gjelder for dette produktet Conformité Européenne (samsvar med europeiske sikkerhetskrav) Dette symbolet betyr at utstyret er fullstendig i samsvar med EU-direktiv AIMD 90/385/EØF. Produksjonsdato Produsent Brukes innen Se i bruksanvisningen Serienummer Bestillingsnummer Åpne her 1 Spiralelektrode: 4,2 mm 2 2 Avstand mellom tupp og ring: 10 mm 3 Ringelektrode: 22 mm 2 4 Isolasjonsmateriale: Silikongummi 5 Ledningens lengde: cm LOT-nummer Sterilisert med etylenoksid Bare for engangsbruk 12

13 Ledningens lengde Øvre temperaturgrense Med guidewire GUIDE WIRE LEAD INTRODUCER INSERTION DIAMETER Uten guidewire Ledningsintroducer Innføringsdiameter Skrumekanisme som kan trekkes inn 13

14

15

16 Produsent Vitatron Holding B.V. Endepolsdomein GW Maastricht Nederland Tlf Vitatron Holding B.V M948825A003A *M948825A003*

CRYSTALLINE ICL08B. Steroidavgivende, bipolar, implanterbar, ventrikulær, transvenøs ledning med mothaker. Teknisk håndbok

CRYSTALLINE ICL08B. Steroidavgivende, bipolar, implanterbar, ventrikulær, transvenøs ledning med mothaker. Teknisk håndbok CRYSTALLINE ICL08B Steroidavgivende, bipolar, implanterbar, ventrikulær, transvenøs ledning med mothaker Teknisk håndbok Innhold 1 Beskrivelse 3 2 Indikasjoner 3 3 Kontraindikasjoner 3 4 Advarsler og

Detaljer

CAPSUREFIX 5568 DXAC/DSP

CAPSUREFIX 5568 DXAC/DSP CAPSUREFIX 5568 DXAC/DSP Steroidavgivende (deksametasonacetat og deksametasonnatriumfosfat), bipolar, implanterbar, atrial, transvenøs ledning med skrumekanisme Teknisk håndbok 0123 1996 Følgende er varemerker

Detaljer

SURESCAN. Steroidavgivende, bipolar, implanterbar, ventrikulær/atrial, transvenøs ledning med skrumekanisme. Teknisk håndbok

SURESCAN. Steroidavgivende, bipolar, implanterbar, ventrikulær/atrial, transvenøs ledning med skrumekanisme. Teknisk håndbok CAPSUREFIX MRI SURESCAN 5086MRI Steroidavgivende, bipolar, implanterbar, ventrikulær/atrial, transvenøs ledning med skrumekanisme Teknisk håndbok 2008 0123 Følgende er varemerker for Medtronic: CapSureFix,

Detaljer

SELECTSECURE 3830. Teknisk håndbok

SELECTSECURE 3830. Teknisk håndbok SELECTSECURE 3830 Steroidavgivende, bipolar, implanterbar, ikke-uttrekkbar, atrial/ventrikulær, transvenøs ledning med skrumekanisme, for innføring gjennom kateter Teknisk håndbok 0123 2003 Den følgende

Detaljer

CAPSURE SP NOVUS 5592

CAPSURE SP NOVUS 5592 CAPSURE SP NOVUS 5592 Steroidavgivende, bipolar, implanterbar, atrial, transvenøs ledning med mothaker Teknisk håndbok 0123 1997 Følgende er varemerker eller registrerte varemerker for Medtronic i USA

Detaljer

CAPSURE SP NOVUS 4592

CAPSURE SP NOVUS 4592 CAPSURE SP NOVUS 4592 Steroidavgivende, bipolar, implanterbar, atrial, transvenøs ledning med mothaker Teknisk håndbok 0123 1998 Følgende er varemerker eller registrerte varemerker for Medtronic i USA

Detaljer

TRANSVENE 6937. TRANSVENE-SVC unipolar, endokardial ledning for plassering i vena cava superior. Teknisk håndbok

TRANSVENE 6937. TRANSVENE-SVC unipolar, endokardial ledning for plassering i vena cava superior. Teknisk håndbok TRANSVENE 6937 TRANSVENE-SVC unipolar, endokardial ledning for plassering i vena cava superior Teknisk håndbok 0123 1999 Følgende er varemerker eller registrerte varemerker for Medtronic i USA og kanskje

Detaljer

CAPSURE SENSE MRI SURESCAN 4074

CAPSURE SENSE MRI SURESCAN 4074 CAPSURE SENSE MRI SURESCAN 4074 Steroidavgivende, bipolar, implanterbar, ventrikulær, transvenøs ledning med mothaker Teknisk håndbok 0123 2001 Den følgende listen inneholder varemerker eller registrerte

Detaljer

CAPSURE SENSE 4574. Steroidavgivende, bipolar, implanterbar, atrial, transvenøs ledning med mothaker. Teknisk håndbok

CAPSURE SENSE 4574. Steroidavgivende, bipolar, implanterbar, atrial, transvenøs ledning med mothaker. Teknisk håndbok CAPSURE SENSE 4574 Steroidavgivende, bipolar, implanterbar, atrial, transvenøs ledning med mothaker Teknisk håndbok 0123 2001 Den følgende listen inneholder varemerker eller registrerte varemerker for

Detaljer

CAPSURE SENSE MRI SURESCAN 4574

CAPSURE SENSE MRI SURESCAN 4574 CAPSURE SENSE MRI SURESCAN 4574 Steroidavgivende, bipolar, implanterbar, atrial, transvenøs ledning med mothaker Teknisk håndbok 0123 2001 Den følgende listen inneholder varemerker eller registrerte varemerker

Detaljer

CAPSURE SENSE 4073. Steroidavgivende, unipolar, implanterbar, ventrikulær, transvenøs ledning med mothaker. Teknisk håndbok

CAPSURE SENSE 4073. Steroidavgivende, unipolar, implanterbar, ventrikulær, transvenøs ledning med mothaker. Teknisk håndbok CAPSURE SENSE 4073 Steroidavgivende, unipolar, implanterbar, ventrikulær, transvenøs ledning med mothaker Teknisk håndbok 0123 2001 Den følgende listen inneholder varemerker eller registrerte varemerker

Detaljer

6416 Ledningssystem for temporær, transvenøs pacing

6416 Ledningssystem for temporær, transvenøs pacing 6416 Ledningssystem for temporær, transvenøs pacing Forsiktig! I henhold til amerikansk lovgivning kan dette utstyret kun selges til eller etter c forordning fra lege. 0123 2 Følgende er varemerker for

Detaljer

5071 Suturløs, unipolar, myokardial ledning med skrumekanisme

5071 Suturløs, unipolar, myokardial ledning med skrumekanisme 5071 Suturløs, unipolar, myokardial ledning med skrumekanisme Teknisk håndbok 0123 1992 5071 Følgende er varemerker for Medtronic: Medtronic 1 2 The instructionsuages forj uages forj. uch sy 50 Oeros oeurtouw

Detaljer

6996SQ. Subkutan, unipolar ledning med viklet defibrillleringselektrode. Teknisk håndbok

6996SQ. Subkutan, unipolar ledning med viklet defibrillleringselektrode. Teknisk håndbok 6996SQ Subkutan, unipolar ledning med viklet defibrillleringselektrode Teknisk håndbok Den følgende listen inneholder varemerker eller registrerte varemerker for Medtronic i USA og eventuelt i andre land.

Detaljer

ATTAIN BIPOLAR OTW 4194

ATTAIN BIPOLAR OTW 4194 ATTAIN BIPOLAR OTW 4194 Steroidavgivende, transvenøs, bipolar "over the wire"-paceledning for stimulering av venstre ventrikkel ved plassering av en elektrode i en koronarvene Teknisk håndbok 0123 2003

Detaljer

ATTAIN STARFIX 4195. Teknisk håndbok

ATTAIN STARFIX 4195. Teknisk håndbok ATTAIN STARFIX 4195 Steroidavgivende, transvenøs, unipolar over-the-wire paceledning med ekspansjonshaker for stimulering av venstre ventrikkel ved plassering av en elektrode i en koronarvene Teknisk håndbok

Detaljer

ND X1 01. Teknisk håndbok

ND X1 01. Teknisk håndbok ND X1 01 Steroidavgivende, tripolar, ventrikulær, transvenøs ledning med skrumekanisme og viklet defibrilleringselektrode for plassering i RV (DF-1- og IS-1-kontakter) Teknisk håndbok 0123 2011 Den følgende

Detaljer

SPRINT FIDELIS 6930 Steroidavgivende, tripolar, ventrikulær ledning med tupp med mothaker og viklet defibrilleringselektrode for plassering i RV

SPRINT FIDELIS 6930 Steroidavgivende, tripolar, ventrikulær ledning med tupp med mothaker og viklet defibrilleringselektrode for plassering i RV SPRINT FIDELIS 6930 Steroidavgivende, tripolar, ventrikulær ledning med tupp med mothaker og viklet defibrilleringselektrode for plassering i RV Teknisk håndbok 2004 0123 Følgende er varemerker for Medtronic:

Detaljer

CAPSURE EPI 4968. Steroidavgivende, bipolar, epikardial ledning. Teknisk håndbok

CAPSURE EPI 4968. Steroidavgivende, bipolar, epikardial ledning. Teknisk håndbok CAPSURE EPI 4968 Steroidavgivende, bipolar, epikardial ledning Teknisk håndbok 0123 1993 Den følgende listen inneholder varemerker eller registrerte varemerker for Medtronic i USA og eventuelt i andre

Detaljer

SPRINT QUATTRO SECURE S 6935 DXAC/DSP

SPRINT QUATTRO SECURE S 6935 DXAC/DSP SPRINT QUATTRO SECURE S 6935 DXAC/DSP Steroidavgivende (deksametasonacetat og deksametasonnatriumfosfat), tripolar, ventrikulær ledning med skrumekanisme og viklet defibrilleringselektrode for plassering

Detaljer

ATTAIN ABILITY STRAIGHT 4396

ATTAIN ABILITY STRAIGHT 4396 ATTAIN ABILITY STRAIGHT 4396 Steroidavgivende, transvenøs, "over-the-wire"-paceledning med to elektroder for pacing via koronarvene Teknisk håndbok 0123 2009 Den følgende listen inneholder varemerker eller

Detaljer

SPRINT QUATTRO 6944A. Teknisk håndbok

SPRINT QUATTRO 6944A. Teknisk håndbok SPRINT QUATTRO 6944A Steroidavgivende, kvadripolar, ventrikulær ledning med tupp med mothaker og viklede defibrilleringselektroder for plassering i RV/SVC Teknisk håndbok 0123 2012 Den følgende listen

Detaljer

6721 Unipolare, epikardiale, ovale patchledninger for elektrokonvertering og defibrillering. Teknisk håndbok

6721 Unipolare, epikardiale, ovale patchledninger for elektrokonvertering og defibrillering. Teknisk håndbok 6721 Unipolare, epikardiale, ovale patchledninger for elektrokonvertering og defibrillering Teknisk håndbok 0123 1993 Den følgende listen inneholder varemerker eller registrerte varemerker for Medtronic

Detaljer

SPRINT QUATTRO SECURE MRI SURESCAN 6947M

SPRINT QUATTRO SECURE MRI SURESCAN 6947M SPRINT QUATTRO SECURE MRI SURESCAN 6947M Steroidavgivende, kvadripolar, ventrikulær ledning med skrumekanisme og viklede defibrilleringselektroder for plassering i RV/SVC, som er MR-sikker under bestemte

Detaljer

SPRINT QUATTRO 6946M DXAC

SPRINT QUATTRO 6946M DXAC SPRINT QUATTRO 6946M DXAC Steroidavgivende, kvadripolar, ventrikulær ledning med deksametasonacetat, med tupp med mothaker og viklede defibrilleringselektroder for plassering i RV/SVC Teknisk håndbok 0123

Detaljer

ATTAIN SELECT 6238TEL

ATTAIN SELECT 6238TEL ATTAIN SELECT 6238TEL Føringskatetersett for behandling i venstre hjertekammer Teknisk håndbok Forsiktig! I henhold til amerikansk c lovgivning kan dette utstyret kun selges til eller etter forordning

Detaljer

6996T. Tunneleringsverktøy. Teknisk håndbok

6996T. Tunneleringsverktøy. Teknisk håndbok 6996T Tunneleringsverktøy Teknisk håndbok Den følgende listen inneholder varemerker eller registrerte varemerker for Medtronic i USA og eventuelt i andre land. Alle andre varemerker tilhører sine respektive

Detaljer

ATTAIN ACCESS 6218A Innføringssystem for venstre hjertehalvdel

ATTAIN ACCESS 6218A Innføringssystem for venstre hjertehalvdel ATTAIN ACCESS 6218A Innføringssystem for venstre hjertehalvdel Teknisk håndbok Forsiktig! I henhold til c amerikansk lovgivning kan dette utstyret kun selges til eller etter forordning fra lege. 2002 0050

Detaljer

SOLOIST. Intrakardialt elektrodekateter. Teknisk håndbok. Caution: Federal Law (USA) restricts this device to sale by or on the order of a physician.

SOLOIST. Intrakardialt elektrodekateter. Teknisk håndbok. Caution: Federal Law (USA) restricts this device to sale by or on the order of a physician. SOLOIST Intrakardialt elektrodekateter Teknisk håndbok Caution: Federal Law (USA) restricts this device to sale by or on the order of a physician. 0123 Følgende er varemerker eller registrerte varemerker

Detaljer

RF CONDUCTR MC. Styrbart elektrofysiologikateter for intrakardial ablasjon. Forsiktig! I henhold til amerikansk

RF CONDUCTR MC. Styrbart elektrofysiologikateter for intrakardial ablasjon. Forsiktig! I henhold til amerikansk RF CONDUCTR MC Styrbart elektrofysiologikateter for intrakardial ablasjon Teknisk håndbok Forsiktig! I henhold til amerikansk / lovgivning kan denne enheten kun selges av eller etter forordning fra lege.

Detaljer

Styrbare Nav-X -RF-enheter DFU-0177 NY VERSJON 5

Styrbare Nav-X -RF-enheter DFU-0177 NY VERSJON 5 Styrbare Nav-X -RF-enheter DFU-0177 NY VERSJON 5 A. BESKRIVELSE Styrbare Nav-X -RF-enheter gir en monopolar kirurgisk effekt på målvev og styres med en pedal som er koblet til den elektrokirurgiske OPES-enheten

Detaljer

Arthrex-plater DFU-0192 NY VERSJON 5

Arthrex-plater DFU-0192 NY VERSJON 5 Arthrex-plater DFU-0192 NY VERSJON 5 A. UTSTYRSBESKRIVELSE Platene er tilgjengelige i ulike former, størrelser og retninger (f.eks. venstre og høyre). Platene har spesifikke hullstørrelser for å gi fikseringsmuligheter.

Detaljer

SENSIA SES01 Enkammerpacemaker (AAI/VVI)

SENSIA SES01 Enkammerpacemaker (AAI/VVI) SENSIA SES01 Enkammerpacemaker (AAI/VVI) Implantasjonshåndbok 2005 0123 Følgende er varemerker for Medtronic: Capture Management, Medtronic, Sensia Innhold 1 Beskrivelse 5 2 Indikasjoner 5 3 Kontraindikasjoner

Detaljer

RF CONTACTR 8MM. Styrbart elektrodekateter for intrakardial ablasjon. Teknisk håndbok

RF CONTACTR 8MM. Styrbart elektrodekateter for intrakardial ablasjon. Teknisk håndbok RF CONTACTR 8MM Styrbart elektrodekateter for intrakardial ablasjon Teknisk håndbok 0123 Den følgende listen inneholder varemerker eller registrerte varemerker for Medtronic i USA og eventuelt i andre

Detaljer

Temporær enkammerpacemaker (AAI/VVI)

Temporær enkammerpacemaker (AAI/VVI) 5348 Temporær enkammerpacemaker (AAI/VVI) Teknisk håndbok 0123 MEDTRONIC MODELL 5348 0 Teknisk håndbok 0 Temporær enkammerpacemaker Forklaring av symboler 0 Se i bruksanvisningen. Pasienttilkoblet del,

Detaljer

ProStop. Subtalarimplantater for artroerese DFU-0137 NY VERSJON 7

ProStop. Subtalarimplantater for artroerese DFU-0137 NY VERSJON 7 ProStop Subtalarimplantater for artroerese DFU-0137 NY VERSJON 7 A. UTSTYRSBESKRIVELSE Artroereseimplantatet er en avsmalnet skrue med kanyle som fås steril i en rekke størrelser. B. INDIKASJONER 1. Bare

Detaljer

Register your product and get support at HP8697. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8697. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8697 Brukerhåndbok o n a m b l k c d j e Salon i f g h p q 24 r 3 4 7~10 sec. 7~10 5 7~10 sec. 6 sec. 7 7~10 sec. Norsk Gratulerer med

Detaljer

ADAPTA ADVDD01 Tokammerpacemaker (VDD)

ADAPTA ADVDD01 Tokammerpacemaker (VDD) ADAPTA ADVDD01 Tokammerpacemaker (VDD) Implantasjonshåndbok 2005 0123 Følgende er varemerker for Medtronic: Adapta, Capture Management, EnPulse, Intrinsic, Medtronic, Search AV Innhold 1 Beskrivelse 5

Detaljer

Osteotomisystem for åpen og lukket kile DFU-0098 NY VERSJON 14

Osteotomisystem for åpen og lukket kile DFU-0098 NY VERSJON 14 Osteotomisystem for åpen og lukket kile DFU-0098 NY VERSJON 14 A. UTSTYRSBESKRIVELSE Disse systemene består av plater og skruer i ulike størrelser for å dekke pasientens behov. Platene tilbys som en tibiaplate

Detaljer

C1250 BRUKSANVISNING. Elektronisk. Manualer forandres ofte; du finner alltid den mest oppdaterte versjonen på nettet. Trykket: november 25, 2015

C1250 BRUKSANVISNING. Elektronisk. Manualer forandres ofte; du finner alltid den mest oppdaterte versjonen på nettet. Trykket: november 25, 2015 Elektronisk BRUKSANVISNING Manualer forandres ofte; du finner alltid den mest oppdaterte versjonen på nettet. Trykket: november 25, 2015 M PB Swiss Tools AG Bahnhofstrasse 24 CH-3457 WasenBern www.pbswisstools.com

Detaljer

Styler. Register your product and get support at HP4680/00. Brukerhåndbok

Styler.  Register your product and get support at HP4680/00. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Styler HP4680/00 NO Brukerhåndbok d g e f h c b a j k l m n i o p r q s Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil

Detaljer

Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051

Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051 Monteringsveiledning Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051 Bruksanvisningen og monteringsveiledningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot personog materiellskade.

Detaljer

RELIA RESR01 Enkammerpacemaker med frekvensrespons (AAIR/VVIR, AAI/ VVI)

RELIA RESR01 Enkammerpacemaker med frekvensrespons (AAIR/VVIR, AAI/ VVI) RELIA RESR01 Enkammerpacemaker med frekvensrespons (AAIR/VVIR, AAI/ VVI) Implantasjonshåndbok 2008 0123 Følgende er varemerker for Medtronic: Capture Management, Medtronic, Relia Innhold 1 Beskrivelse

Detaljer

EVERA MRI XT VR SURESCAN DVMB2D4

EVERA MRI XT VR SURESCAN DVMB2D4 EVERA MRI XT VR SURESCAN DVMB2D4 Digital implanterbar enkammerdefibrillator med SureScan -teknologi (VVE-VVIR) MR-sikker under bestemte forhold med PhysioCurve -design, SmartShock -teknologi, OptiVol 2.0-væskestatusovervåking,

Detaljer

ENRHYTHM MRI SURESCAN EMDR01

ENRHYTHM MRI SURESCAN EMDR01 ENRHYTHM MRI SURESCAN EMDR01 Tokammerpacemaker med SureScan -teknologi (OAE-DDDR) MR-betinget med MVP -modus, AT/AF Suite-diagnostikk og -behandlinger og Cardiac Compass -trender Implantasjonshåndbok 0123

Detaljer

MEDTRONIC CARELINK 2290 Analyzer for Medtronic- og Vitatron-enheter

MEDTRONIC CARELINK 2290 Analyzer for Medtronic- og Vitatron-enheter MEDTRONIC CARELINK 2290 Analyzer for Medtronic- og Vitatron-enheter 2290 Analyzer 0 Referansehåndbok 0 Veiledning for oppsett og bruk av Analyzer, modell 2290. Den følgende listen inneholder varemerker

Detaljer

VIRTUOSO VR D164VWC. Implanterbar enkammerdefibrillator til ventrikulær behandling, med OptiVol -væskeovervåking og Conexus -telemetri (VVE-VVIR)

VIRTUOSO VR D164VWC. Implanterbar enkammerdefibrillator til ventrikulær behandling, med OptiVol -væskeovervåking og Conexus -telemetri (VVE-VVIR) VIRTUOSO VR D164VWC Implanterbar enkammerdefibrillator til ventrikulær behandling, med OptiVol -væskeovervåking og Conexus -telemetri (VVE-VVIR) Implantasjonshåndbok 0123 2006 Den følgende listen inneholder

Detaljer

Nokia sykkelladersett. 3.0. utgave

Nokia sykkelladersett. 3.0. utgave Nokia sykkelladersett 2 3 6 1 4 5 8 7 9 10 11 3.0. utgave 12 13 15 14 16 17 18 20 19 21 22 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Innledning Med Nokia sykkelladersett kan du lade batteriet i en kompatibel

Detaljer

RF CONDUCTR 4/5 MM Styrbart elektrodekateter for intrakardial ablasjon

RF CONDUCTR 4/5 MM Styrbart elektrodekateter for intrakardial ablasjon RF CONDUCTR 4/5 MM Styrbart elektrodekateter for intrakardial ablasjon Teknisk håndbok Caution: Federal Law (USA) restricts this device to sale by or on the order of a physician. 4 mm CONDUCTR 0786022

Detaljer

Forviss deg om at du har lest alle instruksjonene, rådene og forholdsreglene nøye før du tar i bruk Gymform ABS & CORE.

Forviss deg om at du har lest alle instruksjonene, rådene og forholdsreglene nøye før du tar i bruk Gymform ABS & CORE. Gymform ABS & CORE BRUKERVEILEDNING Din sikkerhet er viktigst. Vi ber deg derfor gjøre deg kjent med all informasjonen i denne brukerveiledningen før du tar i bruk Gymform ABS & CORE. Det er viktig at

Detaljer

Hair Styler. Register your product and get support at HP4698/22. Brukerhåndbok

Hair Styler.  Register your product and get support at HP4698/22. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hair Styler HP4698/22 NO Brukerhåndbok e f h g i j d c o p n m l b q k a r s t v u Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips!

Detaljer

Temporær tokammerpacemaker

Temporær tokammerpacemaker 5388 Temporær tokammerpacemaker Teknisk håndbok Forsiktig! I henhold til amerikansk lovgivning kan dette utstyret bare selges av eller etter forordning av en lege. 0123 MODELL 5388 0 Teknisk håndbok 0

Detaljer

Veiledning til forskriver

Veiledning til forskriver Viktig sikkerhetsinformasjon MAVENCLAD 10 mg tabletter kladribin Veiledning til forskriver Melding av bivirkninger Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning til sitt regionale legemiddelinformasjonssenter

Detaljer

CARDIA VR D384VRG. Digital implanterbar enkammerdefibrillator (VVE-VVIR) ATP During Charging -funksjon og Wavelet. Legehåndbok

CARDIA VR D384VRG. Digital implanterbar enkammerdefibrillator (VVE-VVIR) ATP During Charging -funksjon og Wavelet. Legehåndbok Digital implanterbar enkammerdefibrillator (VVE-VVIR) ATP During Charging -funksjon og Wavelet Legehåndbok 0123 2011 Legehåndbok En håndbok om bruk og programmering av Cardia VR digital implanterbar enkammer-defibrillator,

Detaljer

ND X1 VR. Digital implanterbar enkammerdefibrillator (VVE-VVIR) Legehåndbok

ND X1 VR. Digital implanterbar enkammerdefibrillator (VVE-VVIR) Legehåndbok Digital implanterbar enkammerdefibrillator (VVE-VVIR) Legehåndbok 0123 2011 Legehåndbok En håndbok om bruk og programmering av NayaMed digital implanterbar enkammerdefibrillator (VVE-VVIR) Den følgende

Detaljer

RF MARINR UNIPOLAR. Styrbart elektrodekateter for intrakardial mapping og ablasjon. Teknisk håndbok

RF MARINR UNIPOLAR. Styrbart elektrodekateter for intrakardial mapping og ablasjon. Teknisk håndbok RF MARINR UNIPOLAR Styrbart elektrodekateter for intrakardial mapping og ablasjon Teknisk håndbok Caution: Federal Law (USA) restricts this device to sale by or on the order of a physician. 0123 Den følgende

Detaljer

NuSeal 100 Kirurgisk forseglingsmiddel

NuSeal 100 Kirurgisk forseglingsmiddel NuSeal 100 Kirurgisk forseglingsmiddel NUS001 Bruksanvisning HyperBranch Medical Technology, Inc. 801-4 Capitola Drive Durham, NC 27713 USA 0344 MedPass International Limited Windsor House Barnwood Gloucester

Detaljer

SURESCAN. MR-informasjon for EnRhythm MRI SureScan EMDRO1 og SureScan -ledninger som er MR-sikre under bestemte forhold.

SURESCAN. MR-informasjon for EnRhythm MRI SureScan EMDRO1 og SureScan -ledninger som er MR-sikre under bestemte forhold. SURESCAN MR-informasjon for EnRhythm MRI SureScan EMDRO1 og SureScan -ledninger som er MR-sikre under bestemte forhold Teknisk håndbok 0123 2009 Den følgende listen inneholder varemerker eller registrerte

Detaljer

ICD- behandling. Erik Gjertsen Sykehuset Buskerud Vestre Viken HF

ICD- behandling. Erik Gjertsen Sykehuset Buskerud Vestre Viken HF ICD- behandling Erik Gjertsen Sykehuset Buskerud Vestre Viken HF ICD Implantable cardioverter- defibrillator Hjertestarter De første implantasjonene skjedde på slufen av 70- tallet Elektrodene ble sydd

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

Pasientinformasjon om hjemmepleie. Dato: Din sykepleier: Din lege: Andre nyttige telefonnumre:

Pasientinformasjon om hjemmepleie. Dato: Din sykepleier: Din lege: Andre nyttige telefonnumre: Pasientinformasjon om hjemmepleie Dato: Din sykepleier: Din lege: Andre nyttige telefonnumre: Distributørinformasjon Spesifikk kontaktinformasjon til distributøren skal føres her 2 Introduksjon Denne pasienthåndboken

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

BRUKSANVISNING. Omni-Tract Hakesystem

BRUKSANVISNING. Omni-Tract Hakesystem BRUKSANVISNING Omni-Tract Hakesystem FORHANDLER Mediplast Innova AS Enebakkveien 302b, 1188 Oslo T 22 09 45 00 info.no@mediplast.com www.mediplast.com 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold Side Viktig... 3 Oversikt...

Detaljer

EVERA S DR DDBC3D4. Håndbok for enheten

EVERA S DR DDBC3D4. Håndbok for enheten EVERA S DR DDBC3D4 Digital, implanterbar tokammerdefibrillator (DDE-DDDR) PhysioCurve -design, SmartShock -teknologi, Complete Capture Management -diagnostikk (ACM, RVCM) Håndbok for enheten 0123 2012

Detaljer

Innhold 2. Polar H10 pulssensor 3. Pulssensorens deler 3. Ha på deg pulssensoren 3. Slik kommer du i gang 4. Tilkobling til Polar Beat 4

Innhold 2. Polar H10 pulssensor 3. Pulssensorens deler 3. Ha på deg pulssensoren 3. Slik kommer du i gang 4. Tilkobling til Polar Beat 4 BRUKERHÅNDBOK INNHOLD Innhold 2 Polar H10 pulssensor 3 Polar H10 pulssensor 3 Pulssensorens deler 3 Ha på deg pulssensoren 3 Slik kommer du i gang 4 Tilkobling til Polar Beat 4 Sensorminne 5 Bruk av pulssensoren

Detaljer

MAXIMO II CRT-D D284TRK

MAXIMO II CRT-D D284TRK MAXIMO II CRT-D Digital implanterbar defibrillator med kardial resynkroniseringsbehandling (VVE-DDDR) ATP During Charging -funksjon, TherapyGuide -funksjon og Conexus trådløs telemetri Legehåndbok 2008

Detaljer

Bruksanvisning. Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90. Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren.

Bruksanvisning. Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90. Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren. Bruksanvisning Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90 Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren. Innholdsfortegnelse 1. Spesifikasjoner 2. Anvendelse 3. Hydraulikksystemets

Detaljer

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD RÅD OG VINK Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD BRUKSANVISNING T 30 SGW1 T 30 SG2 EFFEKT GASSBLUSS Type brenner T30 SG2 Mini 1stk.1000W

Detaljer

KHO -M og PHO -M -DØRER

KHO -M og PHO -M -DØRER 2 (7) 1. DØRER MED TERSKEL, MONTASJE MÅL Y Horisontal smyg for lys åpning ø 5,5 x 38 VAK B X X Terskelplate A Y Vertikalt smyg av lys åpning VAL Wronic ø 4,2 x 25 Fonsterknings plate Popnagle ø 3,2 x 8

Detaljer

WOLFF-PARKINSON- WHITE SYNDROM UNDERVISNING HJERTESEKSJONEN LIS-LEGE FILIP GORSKI SYKEHUSET ØSTFOLD FREDRIKSTAD

WOLFF-PARKINSON- WHITE SYNDROM UNDERVISNING HJERTESEKSJONEN LIS-LEGE FILIP GORSKI SYKEHUSET ØSTFOLD FREDRIKSTAD WOLFF-PARKINSON- WHITE SYNDROM UNDERVISNING HJERTESEKSJONEN 20.01.15 LIS-LEGE FILIP GORSKI SYKEHUSET ØSTFOLD FREDRIKSTAD TILSTANDEN DEFINERES SOM TILSTEDEVÆRELSEN AV EN EKSTRA, UNORMAL ELEKTRISK VEI I

Detaljer

SPRINKLR Styrbart kateter med irrigasjonstupp for intrakardial ablasjon

SPRINKLR Styrbart kateter med irrigasjonstupp for intrakardial ablasjon SPRINKLR Styrbart kateter med irrigasjonstupp for intrakardial ablasjon Teknisk håndbok 0123 Følgende er varemerker eller registrerte varemerker for Medtronic i USA, og kan også være gjeldende i andre

Detaljer

BRUKSANVISNING ØREPROPPSETT FOR WIDEX-HØREAPPARAT

BRUKSANVISNING ØREPROPPSETT FOR WIDEX-HØREAPPARAT BRUKSANVISNING ØREPROPPSETT FOR WIDEX-HØREAPPARAT ØREPROPPSETT FOR BTE-HØREAPPARAT (Opplysningene skal fylles ut av hørselsspesialisten.) Type øreproppsett: STANDARD ØREPROPPER FOR RIC/RITE-HØREAPPARATER

Detaljer

ATTAIN PREVAIL 6228CTH Styrbart katetersett

ATTAIN PREVAIL 6228CTH Styrbart katetersett ATTAIN PREVAIL 6228CTH Styrbart katetersett Teknisk håndbok / Forsiktig! I henhold til amerikansk lovgivning kan dette utstyret kun selges til eller etter forordning fra lege (eller innehaver av nødvendig

Detaljer

Bruksanvisning Norsk. Alarm & Sensorplaster

Bruksanvisning Norsk. Alarm & Sensorplaster Bruksanvisning Norsk Alarm & Sensorplaster Bruksanvisning Larm & Sensorplaster Norsk version 2007 Redsense Medical AB Box 287 301 07 Halmstad www.redsensemedical.com RM-1-RM029 August 09 Innhold Advarsler

Detaljer

OPPSPENNING AV LERRET. tekst og foto An Doan Nguyen. Kunstnernes Eget Materialutsalg Brenneriveien 9 B 0182 Oslo tel. 23 32 69 40 www.kem.

OPPSPENNING AV LERRET. tekst og foto An Doan Nguyen. Kunstnernes Eget Materialutsalg Brenneriveien 9 B 0182 Oslo tel. 23 32 69 40 www.kem. OPPSPENNING AV LERRET tekst og foto An Doan Nguyen Kunstnernes Eget Materialutsalg Brenneriveien 9 B 0182 Oslo tel. 23 32 69 40 www.kem.no 1. Sørg for at utstyret er lett tilgjengelig. Oppspenningstang,

Detaljer

ENRHYTHM MRI SURESCAN EMDR01

ENRHYTHM MRI SURESCAN EMDR01 ENRHYTHM MRI Tokammerpacemaker med SureScan -teknologi (OAE-DDDR) MR-betinget med MVP -modus, AT/AF Suite-diagnostikk og -behandlinger og Cardiac Compass -trender Referansehåndbok 0123 2008 ENRHYTHM MRI

Detaljer

REVEAL LINQ LNQ11. Innsettbar hjertemonitor MR-prosedyreinformasjon. Teknisk håndbok om MR

REVEAL LINQ LNQ11. Innsettbar hjertemonitor MR-prosedyreinformasjon. Teknisk håndbok om MR REVEAL LINQ LNQ11 Innsettbar hjertemonitor MR-prosedyreinformasjon Teknisk håndbok om MR 0123 2013 Den følgende listen inneholder varemerker eller registrerte varemerker for Medtronic i USA og eventuelt

Detaljer

VetPen Insulinpenn til hund & katt

VetPen Insulinpenn til hund & katt VetPen Insulinpenn til hund & katt En enklere måte å gi insulin til hunder og katter VetPen er den eneste insulinpennen som er produsert og tilpasset til bruk hos hunder og katter. Insulinpennen kan brukes

Detaljer

Brukerveiledning Slagdrill

Brukerveiledning Slagdrill Brukerveiledning Slagdrill Generelle forsiktighetsregler Advarsel! Les alle instruksjonene. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke etterfølges. Definisjonen elektrisk

Detaljer

Bør bare brukes på gynekologiske- eller fødeavdelinger med nødvendig utrustning. Minprostin skal

Bør bare brukes på gynekologiske- eller fødeavdelinger med nødvendig utrustning. Minprostin skal 1. LEGEMIDLETS NAVN Minprostin 0,5 mg / 2,5 ml endocervikalgel 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Dinoproston (prostaglandin E2) 0,2 mg/ml For fullstendig liste over hjelpestoffer se pkt. 6.1.

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

NB: Enheten fungerer etter prinsippene for sanntids fasesammenligning takket være radio overføring.

NB: Enheten fungerer etter prinsippene for sanntids fasesammenligning takket være radio overføring. Bruksanvisning TAG 5000 og TAG 5000S - Trådløs FASEINDIKATOR EL NR 88 801 46 / 47 ADVARSEL: Les disse merknadene nøye før bruk. 1. Mål TAG 5000 er utformet for å: Undersøke elektriske nettkonfigurasjoner

Detaljer

Temporær, ekstern tokammerpacemaker

Temporær, ekstern tokammerpacemaker 5392 Temporær, ekstern tokammerpacemaker Teknisk håndbok 0123 2013 Den følgende listen inneholder varemerker eller registrerte varemerker for Medtronic i USA og eventuelt i andre land. Alle andre varemerker

Detaljer

COLOBREATHE BRUKSANVISNING

COLOBREATHE BRUKSANVISNING COLOBREATHE BRUKSANVISNING Innhold Innledning Om Colobreathe Innholdet i pakningen Hvordan man bruker Colobreathe Turbospin inhalator Hvordan man bruker Colobreathe ved hjelp av Turbospin -inhalatoren

Detaljer

Fluke 434/435. Sikkerhet. Three Phase Power Quality Analyzer

Fluke 434/435. Sikkerhet. Three Phase Power Quality Analyzer Fluke 434/435 Three Phase Power Quality Analyzer Sikkerhet NO April 2006 2006 Fluke Corporation, Forbeholdt alle rettigheter. Trykket i Nederland. Alle produktnavn er varemerker for sine respektive eiere.

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

PROTECTA CRT-D D364TRM

PROTECTA CRT-D D364TRM PROTECTA CRT-D Digital implanterbar defibrillator med kardial resynkroniseringsbehandling (DDE-DDDR) SmartShock -teknologi (diskriminering av RV-ledningsstøy, alarm for RV-ledningsintegritet, TWave-diskriminering,

Detaljer

ADVISA DR MRI SURESCAN A3DR01, ADVISA SR MRI SURESCAN A3SR01

ADVISA DR MRI SURESCAN A3DR01, ADVISA SR MRI SURESCAN A3SR01 ADVISA DR MRI SURESCAN A3DR01, ADVISA SR MRI Digital tokammerpacemaker med SureScan -teknologi (OOA-DDDR), som er MR-sikker under bestemte forhold Digital enkammerpacemaker med SureScan-teknologi (VVIR),

Detaljer

Arthrex-skruer med lav profil DFU-0125 NY VERSJON 16

Arthrex-skruer med lav profil DFU-0125 NY VERSJON 16 Arthrex-skruer med lav profil DFU-0125 NY VERSJON 16 A. UTSTYRSBESKRIVELSE Arthrex-skruene med lav profil har hode og er selvborende. De er tilgjengelige som helt eller delvis gjengede og er solide eller

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025 BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL TR PRO 91025 Sikkerhetsregler * Rådfør deg med lege før du begynner med et treningsprogram for å få råd om optimal trening. * Advarsel: Feil / for mye trening kan forårsake helseskader.

Detaljer

SECURA DR D214DRM. Legehåndbok

SECURA DR D214DRM. Legehåndbok SECURA DR Digital, implanterbar tokammer-defibrillator (DDE-DDDR) Complete Capture Management -diagnostikk (ACM, RVCM), ATP During Charging -funksjon, MVP -modus, OptiVol -væskeovervåking, TherapyGuide

Detaljer

Metallplate- og skruesystemer DFU-0180. Versjon 0

Metallplate- og skruesystemer DFU-0180. Versjon 0 Metallplate- og skruesystemer DFU-0180 Versjon 0 A. INDIKASJONER Arthrex-systemet for metallplater og skruer skal brukes for innvendig beinfiksering for beinfrakturer, fusjoner, osteotomier i ankelen,

Detaljer

IEC 60479 serien. IEC 60479 består av følgende deler under den generelle tittel Virkninger av strøm på mennesker og husdyr

IEC 60479 serien. IEC 60479 består av følgende deler under den generelle tittel Virkninger av strøm på mennesker og husdyr IEC 60479 serien IEC 60479 består av følgende deler under den generelle tittel Virkninger av strøm på mennesker og husdyr Del 1: Generelle forhold Del 2: Spesielle forhold Kapittel 4: Virkninger av vekselstrøm

Detaljer

For drøftelse med legen til implantatbrukere

For drøftelse med legen til implantatbrukere For drøftelse med legen til implantatbrukere Det å ha et cochleaimplantat betyr at man må utvise ekstra forsiktighet ved enkelte medisinske behandlinger. Før medisinsk behandling skal informasjonen i dette

Detaljer

Å leve med PACEMAKER

Å leve med PACEMAKER Å leve med PACEMAKER Pacemaker Pasientinformasjon Denne informasjonen handler om pacemakerbehandling og hvordan den kan opprettholde en av de viktigste funksjonene i kroppen, en tilstrekkelig hjerterytme.

Detaljer

MAXIMO II CRT-D D264TRM

MAXIMO II CRT-D D264TRM MAXIMO II CRT-D Digital implanterbar defibrillator med kardial resynkroniseringsbehandling (VVE-DDDR) ATP During Charging -funksjon, TherapyGuide -funksjon og Conexus trådløs telemetri Legehåndbok 0123

Detaljer

Register your product and get support at HP8699. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8699. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8699 Brukerhåndbok r q p o a b s t n m c d u l k e Salon j f g h i v 23 24 x 3 4 7~10 sec. 5 7~10 sec. 6 7~10 sec. 7 7~10 sec. 8 9 Norsk

Detaljer

PAKNINGSVEDLEGG Veraflox 60 mg og 120 mg tabletter til hund

PAKNINGSVEDLEGG Veraflox 60 mg og 120 mg tabletter til hund PAKNINGSVEDLEGG Veraflox 60 mg og 120 mg tabletter til hund 1. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSE SAMT PÅ TILVIRKER SOM ER ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE, HVIS DE ER FORSKJELLIGE Innehaver

Detaljer

Norsk pacemaker- og. Eivind S. Platou, Pacemaker- og ICD-senteret, Kardiologisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Ullevål

Norsk pacemaker- og. Eivind S. Platou, Pacemaker- og ICD-senteret, Kardiologisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Ullevål Norsk pacemaker- og ICD-statistikk for 2011 Eivind S. Platou, Pacemaker- og ICD-senteret, Kardiologisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Ullevål Den nasjonale statistikken er, som tidligere, basert på

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer