MEDTRONIC CARELINK 2290 Analyzer for Medtronic- og Vitatron-enheter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MEDTRONIC CARELINK 2290 Analyzer for Medtronic- og Vitatron-enheter"

Transkript

1 MEDTRONIC CARELINK 2290 Analyzer for Medtronic- og Vitatron-enheter

2

3 2290 Analyzer 0 Referansehåndbok 0 Veiledning for oppsett og bruk av Analyzer, modell 2290.

4 Den følgende listen inneholder varemerker eller registrerte varemerker for Medtronic i USA, og eventuelt i andre land. Alle andre varemerker tilhører sine respektive eiere. Jewel, Marker Channel, Medtronic, Medtronic CareLink, Reveal og Vitatron.

5 Innhold Samsvarserklæring 7 Forklaring av symboler 7 Om denne håndboken 9 1 Kortfattet bruksanvisning for Analyzer 11 Typiske verdier 12 Utføre en ledningsanalyse 13 2 Oversikt 15 Beskrivelse av enheten 16 Beregnet bruk 17 Kontraindikasjoner 18 Advarsler og forholdsregler 18 3 Detaljert beskrivelse av enheten 23 Oversikt over Analyzer 24 Endre pacemodus 33 Paceparametere 36 Akutt VVI-pacing 40 Analoge Analyzer-utgangssignaler 42 Ikke-programmerbare funksjoner 43 4 Utføre en vanlig Analyzer-kontroll 47 Klargjøre Analyzer for bruk 48 Analysere ledningen 53 Skrive ut rapporter 58 Avslutte Analyzer-kontrollen 60 5 Bruke funksjonen for kjøring av parallelle oppgaver 63 Hva er kjøring av parallelle oppgaver? 64 Knapper på oppgavelinjen under kjøring av parallelle oppgaver 66 Slik finner du ut om enheten støtter kjøring av parallelle oppgaver 67 Bruke oppgavelinjen til å bytte mellom kontroller 67 Forberedelser før implantasjon 68 Pacebehandling 70 Skrive ut under kjøring av parallelle oppgaver 72

6 6 Innhold Eksportere elektrodemålinger fra Analyzer-kontrollen til enhetskontrollen 73 6 Bruke avanserte funksjoner 79 Overledningstester 80 Test av pulsbredde/amplitudeterskel 82 Rask atriestimulering 84 7 Vedlikehold 87 Installere Analyzer 88 Bytte backup-batteriet 89 Rengjøre Analyzer 90 Funksjonstest, vedlikehold og sikkerhetskontroller 90 Service 92 Kassere Analyzer 92 Særlige merknader 93 Begrenset garanti fra Medtronic 93 8 Spesifikasjoner for Analyzer 95 Standarder 96 Krav til oppbevaring og drift 96 Målingsparametere 97 Paceparametere 97 9 V backup-battery 99 9 Tilbehør 101 Beskrivelse av enheten 102 Beregnet bruk 102 Advarsler og forholdsregler 103 Vedlikehold 104 Instruksjoner for bruk 105 Særlige merknader 107 Garantifraskrivelse fra Medtronic 107 Stikkordregister 109

7 Samsvarserklæring 7 Samsvarserklæring Medtronic erklærer at dette produktet er i samsvar med de nødvendige kravene i direktiv 1999/5/EF om radio- og teleterminalutstyr og direktiv 90/385/EØF om aktive implanterbare medisinske enheter. Hvis du ønsker ytterligere informasjon, kan du kontakte Medtronic på de telefonnumrene og adressene som er angitt på bakpermen. Forklaring av symboler Se på pakningsetiketten og produktet for å fastslå hvilke symboler som gjelder for dette produktet. Conformité Européenne (samsvar med europeisk norm). Dette symbolet betyr at enheten er fullstendig i samsvar med det europeiske direktivet AIMD 90/385/EØF og R&TTE1999/5/EF. Gjelder kun USA Serienummer Krav til temperatur Forsiktig! Se i bruksanvisningen Pasienttilkoblet del, type CF Bestillingsnummer LOT-nummer

8 8 Kapittel Forklaring av symboler Krav til fuktighet Åpnes her Pakningens innhold Kabel Produktdokumentasjon Plassering av batteri Sjekk batteri 9 V batteri Tilbehør På/av Likestrøm Produktet er i samsvar med både amerikanske og kanadiske krav i henhold til UL-sikkerhetsstandarder. Produksjonsdato Produsent/produksjonsdato

9 Om denne håndboken 9 Autorisert representant i EF-området Dette produktet skal ikke kastes i usortert kommunalt avfall. Produktet skal kasseres i samsvar med lokale retningslinjer. På nettstedet finner du instruksjoner for riktig deponering av dette produktet. Om denne håndboken Denne håndboken inneholder informasjon om hvordan du bruker og vedlikeholder Medtronic 2290 Analyzer (heretter kalt Analyzer). Denne håndboken tar utgangspunkt i at du er kjent med bruken av Medtronic 2090-programmereren. Spesifikk informasjon om hvordan du bruker EKG eller skjermen, finner du i referansehåndboken for 2090-programmereren. Heretter vil alle forekomster av ordet "programmerer" referere til programmereren i 2090-serien fra Medtronic.

10

11 Kortfattet bruksanvisning for Analyzer1 1 Typiske verdier 12 Utføre en ledningsanalyse 13

12 12 Kapittel 1 Typiske verdier Typiske verdier Tabellen nedenfor viser typiske målinger for implanterte, ikke-steroidavgivende ledninger. Tabell 1-1. Typiske målinger Test Atrium Ventrikkel P-/R-bølger > 2 mv > 5 mv Stigetid > 0,5 V/s > 0,75 V/s Impedans Ω a Terskel akutt < 1,5 V < 1 V Terskel kronisk 2 3 ganger akuttverdiene Strøm < 4,5 ma < 3 ma a Bruk av ledninger med høy impedans kan føre til målinger som er høyere enn 800 Ω.

13 Kortfattet bruksanvisning for Analyzer Utføre en ledningsanalyse 13 Utføre en ledningsanalyse Oppsett Side 1. Nødvendig utstyr: Medtronic 2090-programmerer med Medtronic Analyzer, modell 2290 side 17 EKG-kabler med ledninger og hudelektroder (se 2090-håndboken) Medtronic Analyzer-operasjonskabel, modell 2292, eller Medtronic Analyzer-pasientkabel, modell 5436, eller Medtronic Analyzer-adapter, modell 5103, og kompatible kabler, eller Medtronic Analyzer-adapter, modell side , og kompatible kabler 2. Klargjør og slå på 2090-programmereren. side Koble pasienten til programmererens EKG-inngang (se 2090-håndboken). 4. Velg symbolet for Analyzer. side 48 Tilkoblinger 1. Still in polariteten (bare nødvendig når du bruker pasientkabelen, modell 5436). side Koble operasjonskabelen, pasientkabelen eller adapteren og kompatible kabler til side 52 Analyzer. 3. Legen kobler den implanterte ledningen til kabelen. side 52 Ledningsanalyse 1. Legg merke til de automatiske senseverdiene for slag-til-slag: side 53 P-bølge R-bølge stigetid 2. Slå på pacingen for ledningen som skal analyseres, eller velg ønsket modus. side 33 Juster Lower Rate og Amplitude for å sikre pacing. 3. Legg merke til den automatiske impedansmålingen for den første pacepulsen. side Velg [Threshold...]. side 55 Fastslå amplitudeterskelen. 5. Legg merke til den gjeldende paceverdien som ble målt automatisk på terskelen. side Bruk [10 Volt Press and Hold]-knappen til å teste diafragmastimuleringen. side Lagre terskelverdien. side Lagre og skriv ut verdiene for ledningen(e). side 56 side Avslutt kontrollen. side 60 Akutt pacing (VVI, 70 min -1 (ppm), 10 V, 1,5 ms, 2,5 mv) Velg [Emergency]-knappen på skjermbildet. eller Trykk på den røde VVI-akuttknappen på programmereren. side 40 side 40

14

15 Oversikt2 2 Beskrivelse av enheten 16 Beregnet bruk 17 Kontraindikasjoner 18 Advarsler og forholdsregler 18

16 16 Kapittel 2 Beskrivelse av enheten Beskrivelse av enheten Analyzer er en mikroprosessorbasert tilbehørsenhet som installeres i programmereren (se Figur 2-1). Analyzer brukes til å analysere den elektriske yteevnen til hjerteledningssystemet, og bruker programmereren som kontroll- og visningsplattform. Analyzer kan brukes "parallelt" med programmereren. Det betyr at du kan bytte til en Analyzer-kontroll fra Select Model-skjermbildet på programmereren, og at du kan gå frem og tilbake mellom Analyzer-kontrollen og Select Model-skjermbildet ved hjelp av symbolene på oppgavelinjen. Figur 2-1. Analyzer installert i programmereren 1 Analyzer 1

17 Oversikt Beregnet bruk 17 Hovedfunksjoner Analyzer har følgende hovedfunksjoner: Automatisk måling av P- og R-bølgeamplituder og stigetider Automatisk måling av ledningsimpedansen Sanntidsvisning av atrial og ventrikulær EGM Rask atriestimulering til 800 min-1 (ppm) Avanserte analysefunksjoner, inkludert antegrade og retrograde overledningstester, samt analyse av pulsbredde kontra amplitudeterskel Målingsrapporter Sikkerhetsfunksjoner Analyzer har følgende sikkerhetsfunksjoner: Backup-batteri i tilfelle strømbrudd Elektrisk isolering fra programmereren Akutt VVI-pacing Pakningens innhold en 2290-Analyzer en operasjonskabel for Analyzer, modell 2292 ett 9 V-batteri en skrutrekker, hvis Analyzer ikke leveres sammen med programmereren Produktdokumentasjon Beregnet bruk Analyzer skal brukes av leger til å analysere pace- og senseytelsen til hjerteledningssystemet under implantasjon av en arytmikontrollenhet eller under invasiv feilsøking på et hjerteledningssystem.

18 18 Kapittel 2 Kontraindikasjoner Kontraindikasjoner Det finnes ingen kjente kontraindikasjoner ved bruk av enheter for ledningsanalyse. Pasientens alder og helsetilstand kan imidlertid påvirke hvilke pacemoduser og ledningsanalyser som er best egnet for pasienten. Advarsler og forholdsregler Modifisering av utstyret Dette utstyret skal ikke modifiseres. Modifikasjoner kan redusere enhetens ytelse og påvirke pasientens helse. Nettdrevet utstyr Under implantasjon og testing av ledningen må det bare brukes elektrisk utstyr på batteristrøm eller nettstrøm som er spesielt beregnet til dette formålet, for å beskytte mot arytmi som kan forårsakes av vekselstrøm. Utstyr som bruker nettstrøm, og som benyttes i nærheten av pasienten, må være tilstrekkelig jordet. Pinnene i ledningskontakten må isoleres fra eventuell lekkasjestrøm som kan forekomme ved bruk av nettdrevet utstyr. En implantert ledning danner en direkte strømbane til myokardet. Elektrokirurgisk utstyr Bruk ikke elektrokirurgisk utstyr nærmere enn 15 cm (6 in) fra hjerteledningssystemet. Elektrokirurgisk utstyr kan forårsake takykardi ved å indusere strøm i ledningene. Rask atriestimulering Sørg for å ha defibrilleringsutstyr klart når det utføres rask atriestimulering. Bruk av høye frekvenser i atriet kan føre til overledning til ventrikkelen. Utilsiktet ventrikkelstimulering med høy frekvens kan resultere i ventrikkeltakykardi eller ventrikkelflimmer. Overvåking av enkeltkompleks Hvis du har valgt overvåking av enkeltkompleks på Analyzer, må du koble pasienten til en separat EKG-monitor for å se et kontinuerlig EKG. Overvåking av enkeltkompleks erstatter visning av kontinuerlige kurver på skjermbildet, og viser dermed ikke lenger den totale hjerteaktiviteten.

19 Oversikt Advarsler og forholdsregler 19 Håndtere innsatte ledninger Du må verken ta på det eksponerte metallet på ledningenes kontaktende eller det eksponerte metallet på kabelklemmene når du håndterer innsatte ledninger. Pass på at det eksponerte metallet på ledningenes kontaktende og det eksponerte metallet på kabelklemmene ikke kommer i kontakt med ledende eller våte flater. Koble til hjerteledningssystemet Koble alle operasjonskabler, pasientkabler og adaptere til Analyzer før du kobler ledningen(e) til operasjons- eller pasientkabelen. DDD- eller VDD-pacemodus Bruk ikke Analyzer i DDD- eller VDD-pacemodus når bare paceledningen for ventrikkelen er tilkoblet. Forstyrrelser som Analyzer detekterer ved utilkoblet atrieforbindelse, kan føre til falsk sensing og at frekvensen på ventrikkelpacingen går til innstillingen for Upper Rate. Terskeltester Vurder pasientens helsetilstand nøye før du utfører en terskeltest. Følgende kan oppstå under en terskeltest: Det kan oppstå asystole på grunn av tap av erobring. Det kan utilsiktet bli gitt pacestimulering i den sårbare perioden til T-bølgen. Dette kan utgjøre en risiko for pasienter med akutt myokardinfarkt eller som er disponert for arytmi på annen måte. Elektromagnetiske forstyrrelser (EMI) Unngå kraftige elektromagnetiske forstyrrelser. Ved høye sensitivitetsinnstillinger og høye forstyrrelsesnivåer kan Analyzer inhiberes helt eller gå tilbake til asynkron drift med pacing, og pace med den nedre frekvensen. Kraftige EMI-kilder som kan ha midlertidig effekt på Analyzer: Elektrokirurgisk utstyr Diatermiutstyr Enkelte typer medisinsk telemetriutstyr når det brukes innenfor en meters avstand fra Analyzer Sendere i kommunikasjonsutstyr som mobiltelefoner og walkietalkier

20 20 Kapittel 2 Advarsler og forholdsregler Elektromagnetisk kompatibilitet Når elektrisk drevet medisinsk utstyr installeres, for eksempel Medtronic Carelink 2090 med Analyzer-programmeringssystem, må det tas spesielle hensyn (når det gjelder EMC). Se vedlegget vedrørende erklæring om elektro-magnetisk kompatibilitet som følger med programmereren. Endre polaritetsinnstillinger Kontroller polaritetsfunksjonene til hjerteledningssystemet før du endrer polaritetsinnstillingene. Hvis du endrer polaritetsinnstillingene, kan det føre til tap av pacing hvis hjerteledningssystemet ikke er konfigurert for pacing med den valgte polariteten. Temporær pacing Bruk ikke Analyzer til å gi ekstern pacing i situasjoner hvor pasienten er uten tilsyn. Analyzer er et diagnostisk instrument. Langvarig strømbrudd Koble pasienten til en ekstern midlertidig pacemaker hvis det oppstår et langvarig strømbrudd (mer enn fem minutter). Høy styrke og maksimal sensitivitet Unngå samtidig bruk av høy styrke (høy amplitude og stor pulsbredde) og maksimal sensitivitet. Kombinasjonen av høy styrke og maksimal sensitivitet kan føre til oversensing av egenstimulerte hendelser, sensing av egenstimulerte hendelser fra fjerne kilder eller sensing av pacehendelser. Kombinasjonen av høy styrke og maksimal sensitivitet kan gi følgende effekter: Når det oppstår store ventrikulære depolariseringspotensialer eller høy styrke, kan høy atrial sensitivitet (lav numerisk innstilling) føre til at ventrikkelpotensialer uhensiktsmessig inhiberer eller trigger atriepacing. Høy styrke og maksimal sensitivitet kan føre til at pacestyrken senses i kammeret på motsatt side. Ved unipolar innstilling kan det være mer sannsynlig med oversensing ved høy styrke og maksimal sensitivitet. Analyzer har en funksjon for sikkerhetspacing som hindrer uhensiktsmessig inhibering av ventrikkelpacing som skyldes fjernsensing. Bruk av høy sensitivitet i ventrikkelen kan føre til uhensiktsmessig inhibering av ventrikkelpacingen som følge av sensing av T-bølger eller myopotensialer.

21 Oversikt Advarsler og forholdsregler 21 Elektrostatisk utladning (ESD) Sørg for at du utlader eventuell statisk elektrisitet fra kroppen før du berører pasienten, kabelen, ledningene eller Analyzer. Paceledningen(e) danner en ledende bane med lav impedans til hjertet. Avslutte pacing Sett Analyzer i demand modus (modus som senser i kammeret der den pacer) før du avslutter pacingen. Deretter stiller du pacefrekvensen gradvis lavere enn pasientens egenfrekvens. Du kan avslutte Analyzer når det er opprettet spontan rytme. Brå avslutning av pacingen kan føre til intervaller med asystole før egenrytmen gjenopprettes. Backup-batteri Bytt ikke backup-batteriet mens Analyzer er koblet til pasienten. Kontakten på baksiden av Analyzer kan danne en bane med lav motstand for statisk elektrisitet til myokardet når den blir tatt ut av programmereren. Backupbatteriet er også koblet til kretsene som går direkte til pasienten. Derfor kan batterikontakten danne en bane med liten resistans til myokardet hvor det kan gå statisk elektrisitet eller lekkasjestrøm. Hvis Analyzer ikke skal brukes i en lengre periode, skal du fjerne backup-batteriet for å unngå en eventuell mulighet for batterilekkasje. Defibrillering/elektrokonvertering For pasientens sikkerhet bør om mulig Analyzer kobles fra hjerteledningssystemet før defibrillering eller elektrokonvertering. Analyzer kan også bli ødelagt som følge av defibrillatorutladinger når den er koblet til et innlagt hjerteledningssystem. Analyzer gjenopptar normal drift innen to sekunder i ventrikkelen og innen seks sekunder i atriet for defibrilleringstestpulsen definert i IEC Analyzer må testes etter å ha vært utsatt for slike ladinger. Miljømessige forholdsregler Du må ta forholdsregler for å unngå skade på enheten, inkludert (men ikke begrenset til) eksemplene i listen nedenfor. Analyzer er utformet og testet grundig for å sikre pålitelighet ved normal bruk. Elektronisk utstyr er imidlertid utsatt for en rekke miljømessige belastninger.

22 22 Kapittel 2 Advarsler og forholdsregler Enheten må ikke mistes eller slippes i gulvet eller håndteres på en måte som kan føre til fysisk skade på den. Selv om enheten tilsynelatende fungerer umiddelbart etter at den har blitt mistet i gulvet eller feilhåndtert, kan det ha oppstått driftsmessige skader. Unngå å søle væske på enheten. Enheten er utformet slik at faren for lekkasje skal bli minst mulig, men væskeinntrengning kan likevel forekomme. Fjern all statisk elektrisitet fra kroppen før du berører enheten. Enheten kan påvirkes betydelig av statisk elektrisitet. Fjern batteriet når Analyzer skal oppbevares i lengre perioder. Unngå å åpne enheten. Enheten er konstruert slik at risikoen fra miljømessige faktorer skal bli minst mulig. Hvis enheten åpnes, kan den bli mer sårbar for miljømessige faktorer. Før enheten tas i bruk må du alltid sørge for at den er stabilisert i forhold til temperaturen i miljøet der den skal brukes. Raske temperaturendringer kan påvirke enhetens funksjon. Langvarig oppbevaring eller bruk av enheten ved høy luftfuktighet kan påvirke funksjonen. Returner enheten til Medtronic for kontroll, og eventuell reparasjon om nødvendig, hvis du har mistanke om at det har oppstått skader (se adressene på bakpermen). Andre miljømessige faktorer kan påvirke enhetens ytelse i et sykehusmiljø. Bruk av passende miljømessige og sikkerhetsmessige metoder vil bidra til å unngå miljømessige skader på enheten.

23 Detaljert beskrivelse av enheten3 3 Oversikt over Analyzer 24 Endre pacemodus 33 Paceparametere 36 Akutt VVI-pacing 40 Analoge Analyzer-utgangssignaler 42 Ikke-programmerbare funksjoner 43

24 24 Kapittel 3 Oversikt over Analyzer Oversikt over Analyzer Skjermbildet Dette kapittelet inneholder informasjon om elementene som brukes på skjermbildet (Figur 3-1). Figur 3-1. Skjermbilde og akuttknapp Oppgavelinje 2 Statuslinje 3 EKG-vindu 4 Knapper for EKG-vinduet 6 5 Verktøypalett 6 Oppgaveområde 7 Kommandolinje 8 VVI-akuttknapp 5

25 Detaljert beskrivelse av enheten Oversikt over Analyzer 25 Oppgavelinje Oppgavelinjen har disse symbolene/ indikatorene: Tabell 3-1. Symboler/indikatorer på oppgavelinjen Symbol Navn Funksjon Lyspanel for plassering av programmeringshode Indikator/velger for Analyzer Symbol for enhet SessionSyncsymbol USB-indikator Diskettindikator Lyser grønt når programmeringshodet er plassert over enheten. Brukes til å starte en Analyzer-kontroll eller, hvis enheten støtter kjøring av parallelle oppgaver, til å bytte fra en enhetskontroll til en Analyzer-kontroll. Indikatorboksen blir grønn når det pågår en Analyzer-kontroll. Brukes til å åpne Select Model-skjermbildet eller, hvis enheten støtter kjøring av parallelle oppgaver, til å bytte til en enhetskontroll fra en Analyzer-kontroll. Indikatorboksen blir grønn når det pågår en enhetskontroll. Gir informasjon om statusen for forbindelse og dataoverføring mellom programmereren og databehandlingssystemet. SessionSync er en valgfri funksjon. Hvis enheten ikke støtter SessionSync, vises det et rødt symbol oppå symbolet. Blir grønn for å indikere at en USB-pinne er tilgjengelig for lagring av rapporter og pasientdata. Når USB-indikatoren er grønn, er disketten ikke tilgjengelig. Når du setter inn en USB-enhet, kan det være en liten forsinkelse før enheten er tilgjengelig for bruk. Blir grønn for å indikere at diskettstasjonen er tilgjengelig for lagring av rapporter og pasientdata. Når diskettindikatoren er grønn, er USB ikke tilgjengelig.

26 26 Kapittel 3 Oversikt over Analyzer Statuslinje Dette området viser pacemodus og eventuelle statusmeldinger. Vindu for sanntidsrytmeovervåking Dette området viser frekvensen/frekvensintervallet og kurvene (se Sanntidsrytmeovervåking på side 27). Knapper for EKG-vinduet Velg en av disse knappene for å bestemme hva som skal vises i EKG-vinduet. Du finner mer informasjon under Sanntidsrytmeovervåking på side 27. Disse knappene er: [Freeze]-knapp. Med denne knappen kan du ta et bilde av den gjeldende kurven (strimmel), vise kurven i et vindu lenger ned, og skrive den ut eller lagre den til disk. [Strips...]-knapp. Etter at du har brukt [Freeze]-knappen til å lagre en strimmel til disk, kan du bruke [Strips]-knappen til å hente frem den lagrede strimmelen. [Adjust...]-knapp. Denne knappen åpner Adjust-vinduet, hvor du kan endre hvordan kurvene skal vises. VVI-akuttknapp Akuttknappen er den røde knappen på venstre side av skjermen. Denne knappen overstyrer alle andre funksjoner og gir umiddelbar pacing med forhåndsinnstilte akuttverdier. Se Akutt VVI-pacing på side 40. Kommandolinje Kommandolinjen består av: [Emergency]-knappen, som overstyrer alle andre funksjoner og sørger for umiddelbar pacing ved forhåndsvalgte akuttinnstillinger. Du finner mer informasjon under Akutt VVI-pacing på side 40. [End Session]-knappen, som avslutter den gjeldende Analyzer-kontrollen. Du finner mer informasjon under Avslutte Analyzer-kontrollen på side 60.

27 Detaljert beskrivelse av enheten Oversikt over Analyzer 27 Oppgaveområde Oppgaveområdet viser ulike skjermbilder avhengig av oppgaven eller funksjonen du velger. Alle tester, målinger og menyer vises i dette området. Verktøypalett Disse symbolene brukes til å veksle mellom de forskjellige Analyzer-skjermbildene. Symbolet er markert når funksjonen er aktivert. Tabell 3-2. Symboler på verktøypaletten Symbol Navn Funksjon Ledningsanalyse Viser Lead Analysis-skjermbildet (se side 31). Avansert Viser en meny for valg av avanserte Analyzer-funksjoner (se side 79). Sanntidsrytmeovervåking EKG-overvåkingen på Analyzer kan vise enten kontinuerlige kurver eller enkle EGM-komplekser (elektrogram). Visning av kontinuerlig kurve Når Lead Analysis-skjermbildet vises, ser du kontinuerlige kurver på skjermen. Det settes inn Marker Channel-benevninger som angir pacede og sensede hendelser som gjør det enklere å tolke Analyzer-resultatene. Enkelte tester kan midlertidig endre kurveantallet eller -typene som vises. Når testen er ferdig, går skjermbildet tilbake til visningen som var aktivert før den valgte testen.

28 28 Kapittel 3 Oversikt over Analyzer Slik manipulerer du kontinuerlige kurver Velg knappen for kontinuerlig kurve (velges som standard). 2. Bruk knappene for kurvejustering til å endre størrelsen og rekkefølgen på kurvene, og til å angi hvilke to som skal skrives ut. 3. Velg [Adjust] for å vise Adjustvinduet, der du kan foreta mer nøyaktige justeringer av kurvene. 3 Adjust-vinduet Du kan bruke disse alternativene til å justere kurvene i Adjust-vinduet: Tabell 3-3. Funksjoner i Adjust-vinduet Navn Funksjon Clipping ECG Filter Show Artifacts Merk av i denne boksen for å klippe toppen og bunnen på kurvene med standardinnstillingen. En hake viser at filteret er aktivert. Merk av i denne boksen for å aktivere eller deaktivere EKG-filteret. En hake viser at filteret er aktivert. Filteret kan endre visningen av EKG-et, slik at det blir tydeligere når det finnes forstyrrelser. Merk av i denne boksen for å aktivere eller deaktivere funksjonen for forsterkning av pacespiker. Når denne funksjonen er valgt, vises det streker som angir begynnelsen og slutten på hver kurve.

29 Detaljert beskrivelse av enheten Oversikt over Analyzer 29 Tabell 3-3. Funksjoner i Adjust-vinduet Sweep Speed Normalize Calibrate Knapper for justering av kurver Med dette feltet kan du velge en kurvehastighet på 12,5; 25; 50 eller 100 mm/sek. Velg denne knappen for å utligne avstanden mellom kurvene og justere størrelsen på hver kurve til standardinnstillingen. Velg denne knappen for å føye et referansesignal til Marker Channel-, EKG- og EGM-telemetri. Marker Channel-signalet viser de relative markøramplitudene. EGM-kalibreringssignalet fungerer som en spenningsreferanse for vist EGM. Hver kurve har fått sin egen knapperad som gjør det enklere å velge alternativer. Bruk pekepennen når du skal velge en knapp for kurven. Tabell 3-4. Knapper for justering av kurver Navn Funksjon Overvåking av enkeltkompleks Øke størrelsen. Berør og slipp opp for å øke størrelsen på kurven. Normalisere. Berør for å oppdatere kurven og gjenopprette den til standardstørrelsen. Redusere størrelsen. Berør og slipp opp for å redusere størrelsen på kurven. Kurvekilde. Berør for å vise en popup-meny hvor du kan velge kurvekilden. Bruk denne knappen til å endre rekkefølgen på kurvene. Utskrift av kurve. Berør for å starte utskrift av kurven. Opptil to kurver kan skrives ut. Se nærmere på et enkelt EGM-kompleks for detaljert analyse av senseytelsen eller intrakardial aktivitet. Forsiktig! Bare ett kompleks fra ett kammer er synlig om gangen i denne visningen. Merk! Ved høye frekvenser vises ikke alle kompleksene.

30 30 Kapittel 3 Oversikt over Analyzer Slik manipulerer du et enkeltkompleks 3 2 Benevningene over kurven viser: frekvens/frekvensintervall vist kammer og filterstatus topp-til-topp-amplitude (når filter og pacing er slått av) 1 1. Velg knappen for overvåking av enkeltkompleks. Merk! Knappen er nedtonet hvis den ikke er tilgjengelig på et skjermbilde. 2. Velg enten [A. EGM] eller [V. EGM] for å veksle mellom atrial og ventrikulær EGM-visning. 3. Velg [Filter] for å se en filtrert visning av et enkeltkompleks. Merk! R-bølgefilteret som for øyeblikket er valgt, brukes til visninger av enkeltkomplekser når [Filter] er valgt. Innstillingen for sensitivitet vises når [Filter] er valgt, for å gi en grafisk fremstilling av sensemarginen. Du finner mer informasjon under A. Sensitivity eller V. Sensitivity på side 38.

31 Detaljert beskrivelse av enheten Oversikt over Analyzer 31 Lead Analysis-skjermbildet Dette avsnittet beskriver elementene på Lead Analysisskjermbildet (Figur 3-2). Figur 3-2. Lead Analysis-skjermbildet Paceknapper 2 Filter 3 Modus 4 Elektrodemålinger Paceknapper Feltene i dette området (Figur 3-2) definerer paceparameterne på følgende måte. Lower Rate viser/justerer den gjeldende innstilingen for nedre pacefrekvens. A. Amplitude/V. Amplitude viser/justerer amplitudene for atrieog ventrikkelpacing. Valg av [Settings...] åpner Analyzer Settings-vinduet (Figur 3-4 på side 37). I dette vinduet kan du velge og justere flere paceparametere, for eksempel pulsbredde, øvre frekvens, sensitivitet og AV-intervall. Du finner mer informasjon under Paceparametere på side 36.

32 32 Kapittel 3 Oversikt over Analyzer Modus Dette feltet (Figur 3-2) viser gjeldende pacemodus. Du finner mer informasjon under Endre pacemodus på side 33. Filter Dette feltet (Figur 3-2) viser gjeldende filter for R-bølgemålinger. Du finner mer informasjon under Endre R-bølgefilter på side 35. Elektrodemålinger Feltene i dette området (Figur 3-2) viser målingene og terskelen for de(n) tilkoblede atrie- og/eller ventrikkelledningen(e). Analyzer viser følgende informasjon for hver ledning: P-bølge-amplitude (for atrieledningen) R-bølge-amplitude (for ventrikkelledningen) Stigetid Impedans Stimuleringsterskel Merk! Når det nye R-bølgefilteret velges på tidspunktet for R-bølgemåling, vises et cirkumflekstegn (^) i Filter-feltet og mv-verdien for R-Wave. Pace-/senselamper Figur 3-3. Pace-/senselamper Analyzer har fire lamper som angir pace- eller senseaktiviteten i hvert kammer. Lampene er på Analyzer-modulen. Fargene betyr følgende: En grønn lampe angir at det leveres en pacepuls. En gul lampe angir at det senses en hendelse.

33 Detaljert beskrivelse av enheten Endre pacemodus 33 Lamper ved strømbrudd Analyzer vil få strøm fra backup-batteriet hvis det oppstår strømbrudd. Lampene vil fortsette å angi hvordan enheten pacer og senser. Hvis Analyzer detekterer at det er lavt batterinivå under et strømbrudd, vil lampene for både atrie- og ventrikkelsensing blinke samtidig med en av pacelampene. Endre pacemodus Du kan endre pacemodusen på Lead Analysis-skjermbildet på to måter: velg Pacing-feltene velg Mode-feltet Pacing-felter Når du velger et Pacing-felt, veksler feltet mellom ON og OFF. NBG 1 -kodene som tilsvarer mulige ON/OFF-kombinasjoner for Pacing-feltet, er oppført i Tabell 3-5. Tabell 3-5. Moduser som kan velges for Pacing-felt Atrium Ventrikkel Pacemodus OFF OFF ODO (inhibert) OFF ON VVI ON OFF AAI ON ON DDD Merk! Se Mode-felt på side 34 hvis Pacing-feltene er deaktivert. 1 "NBG" står for "North American Society of Pacing and Electrophysiology (NASPE) og British Pacing and Electrophysiology Group (BPEG) Generic"

34 34 Kapittel 3 Endre pacemodus Slik endrer du pacemodus med Pacing-feltene Velg Pacing-feltet under A. Lead for å slå pacingen på (ON) eller av (OFF) for denne kanalen. 2. Velg Pacing-feltet under V. Lead for å slå pacingen på eller av for denne kanalen. 3. Analyzer starter eller stopper pacingen umiddelbart for kanalen som blir slått på eller av. 4. Modusen vises i Mode-feltet. Mode-felt I Mode-feltet kan du velge pacemoduser som ikke kan benyttes via Pacing-feltene. Merk! Pacing-feltene deaktiveres hvis du velger VOO, AOO, DOO eller VDD. Bruk Mode-feltet til å velge ODO, VVI, AAI eller DDD når du vil aktivere Pacing-feltene igjen. Slik endrer du pacemodus med Mode-feltet 3 1. Velg Mode-feltet. 2. Velg en pacemodus fra listen. 3. Analyzer begynner umiddelbart å pace i denne modusen. 4. Modusen vises i Mode-feltet

35 Detaljert beskrivelse av enheten Endre pacemodus 35 Regler ved bytte av modus Innstillingskonflikter Det blir vist en advarsel hvis de endrede pacemodusene fører til eventuelle innstillingskonflikter (f.eks. hvis Lower Rate er stilt høyere enn Upper Rate) eller innstillinger som vil gi en uventet oppførsel (f.eks. 2:1-blokk). Følg instruksjonene i meldingen. Definerte verdier Ved bytte av modus blir alle aktuelle verdier (f.eks. pulsbredde, amplitude, sensitivitet, frekvens og AVintervall) som var aktivert i den forrige pacemodusen, overført til den nye pacemodusen. Tidligere udefinerte verdier Verdier som ikke var definert i den forrige pacemodusen, blir satt til standardverdier i den nye pacemodusen. Filter-felt Filter-feltet viser det gjeldende R-bølgefilteret og brukes til å veksle mellom R-bølgefilteret Original og New. Merk! R-bølgefilteret kan ikke endres når en ventrikulær pacemodus er valgt. Endre R-bølgefilter I Filter-feltet kan du endre det valgte R-bølgefilteret. R-bølgefilteret kan bare endres under en Lead Analysis-kontroll ved å veksle mellom R-bølgefiltrene Original og New i Filter-feltet. Forsiktig! Velg riktig filter for måling av R-bølgeamplituder. Det kan være Analyzer måler større eller mindre R-bølgeamplituder enn den implanterte enheten, hvis riktig filter ikke er valgt for måling av R-bølgeamplitude. En ventrikkelsensing kan forekomme når R-bølgefilteret endres under en Analyzer-kontroll.

36 36 Kapittel 3 Paceparametere Slik endrer du R-bølgefilteret ved hjelp av Filter-feltet Klikk i Filter-feltet for å veksle mellom valgene Original og New for R-bølgefilter. 2. Det valgte R-bølgefilteret vises i Filter-feltet. 3. Analyzer begynner umiddelbart å måle R-bølgeamplituden med det valgte R-bølgefilteret. Paceparametere Lead Analysis-skjermbildet På Lead Analysis-skjermbildet kan du velge og justere Lower Rate. Her justerer du også amplitudene for atrie- og ventrikkelpacing. Lower Rate Lower Rate definerer den laveste frekvensen som pacingen blir utført med i en modus. Standardverdien er 70 min -1 (ppm). Merk! Du kan ikke velge Lower Rate-verdier som er høyere enn eller lik Upper Rate, ved pacing i VDD- eller DDD-modus. Øk Upper Rate for å kunne velge mellom flere Lower Rate-verdier. A. Amplitude og V. Amplitude Disse parameterne angir spenningen som pacepulsen blir gitt med til tilsvarende hjertekammer. Standardverdien er 5 V. Analyzer Settings-vinduet I Analyzer Settings-vinduet (Figur 3-4), som du får tilgang til ved å velge [Settings...], kan du justere følgende parametere.

37 Detaljert beskrivelse av enheten Paceparametere 37 Figur 3-4. Analyzer Settings-vinduet AV Interval AV-intervallet (atrialt-ventrikulært intervall) fastslår tidsrommet mellom atriehendelsen og den planlagte ventrikulære pacepulsen. Standardverdiene er oppført i Tabell 3-6. AV-intervallet justeres automatisk på grunnlag av de valgte verdiene for Lower og Upper Rate (Tabell 3-6). Tabell 3-6. Standard AV-intervall Pacemodus Merk! Hvis du justerer AV-intervallet manuelt, gjelder ikke de automatiske justeringene lenger. Upper Rate Lower Rate min -1 (ppm) Upper Rate min -1 (ppm) AV Interval ms DOO DDD, VDD Den øvre frekvensen er den høyeste frekvensen som ventrikkelen kan paces som respons på sensede atriehendelser i DDD- og VDD-moduser. Standardverdien er 120 min -1 (ppm). Verdier under eller lik Lower Rate-verdien kan ikke velges ved pacing i VDD- eller DDD-modus. Reduser Lower Rate for å kunne velge mellom flere Upper Rate-verdier.

38 38 Kapittel 3 Paceparametere A. Polarity eller V. Polarity Disse parameterne angir polariteten som Analyzer forventer at ledningen(e) har ved bruk av pasientkabelen, modell Standardverdien er Bipolar for både A. Polarity og V. Polarity. Valg av polaritet er bare mulig ved bruk av modell pasientkabelen. Analyzer behandler ledningene som er koblet til alle andre kabler og adaptere, som bipolare. Derfor må du bruke en nøytral elektrode når du kobler unipolare ledninger til Analyzer med kabelen, modell 2292, eller en adapter, modell 5103 eller A. Pulse Width eller V. Pulse Width Disse parameterne angir pacepulsenes varighet. Standardverdien er 0,5 ms. A. Sensitivity eller V. Sensitivity Sensitivitetsinnstillingene angir den laveste amplituden for elektrisk aktivitet som enheten skal reagere på. Standardverdien er 0,5 mv for atriet og 2,5 mv for ventrikkelen. A. (Atrial) Refractory Refraktærperioden følger etter en pacet eller senset hendelse hvor en senset hendelse ikke starter nedtellingen av den neste planlagte pacepulsen. Refraktær sensing får senselampene til å lyse. Denne parameteren gjør at du kan justere lengden på refraktærperioden til atriekanalen etter en ventrikkel- eller atriesenset eller pacet hendelse. Standardverdiene er oppført i Tabell 3-7. A. Refractory justeres automatisk på grunnlag av de valgte verdiene for Lower og Upper Rate (Tabell 3-7). Tabell 3-7. Standard atrial refraktærperiode Pacemodus Lower Rate min -1 (ppm) Upper Rate min -1 (ppm) ARP a ms AAI PVARP b ms DDD, VDD

39 Detaljert beskrivelse av enheten Paceparametere 39 Tabell 3-7. Standard atrial refraktærperiode (fortsatt) Pacemodus Lower Rate min -1 (ppm) Upper Rate min -1 (ppm) ARP a ms PVARP b ms a Atriale refraktærperioder (ARP) oppstår i atriekanalen etter en atriehendelse. b Postventrikulære atriale refraktærperioder (PVARP) oppstår i atriekanalen etter en ventrikkelhendelse. Merk! Hvis du justerer A. Refractory manuelt, gjelder ikke de automatiske justeringene lenger.

40 40 Kapittel 3 Akutt VVI-pacing Akutt VVI-pacing Akuttkommandoen er en sikkerhetsfunksjon som overstyrer alle andre funksjoner, og pacer ventriklene umiddelbart med de forhåndsinnstilte akuttverdiene. Du avslutter akutt pacing ved å sette enheten til de forhåndsinnstilte VVI-verdiene eller ved å justere hver paceparameter manuelt. Parametere Akutt pacing Modus VVI VVI Nominell VVI-pacing Frekvens 70 min -1 (ppm) 70 min -1 (ppm) Ventrikkelamplitude 10 V 5 V Pulsbredde 1,5 ms 0,5 ms Ventrikulær sensitivitet Polaritet 2,5 mv 2,5 mv Beholder innstillingen den hadde før akuttbehandlingen startet. Beholder innstillingen den hadde før akuttbehandlingen startet. Hensyn som må tas Akuttverdier er innstillinger som gir kraftigere stimulering enn vanlig. Det er ikke meningen at Analyzer skal ha disse verdiene over lengre tid. Slik starter du akutt pacing A B A. Trykk på den røde VVIakuttknappen på venstre side av programmererens skjerm. eller B. Velg skjermknappen [Emergency] nederst i venstre hjørne på skjermbildet.

41 Detaljert beskrivelse av enheten Akutt VVI-pacing 41 Slik avslutter du akutt pacing A. Velg [Return to VVI Nominals] i Emergency Pacing-vinduet. - eller - 1. Velg [Close] for å fortsette med akutt pacing. 2. Juster parameterne ved å velge tilsvarende felter på Lead Analysis-skjermbildet. A 1 Informasjon om akutt pacing Følgende skjer når du starter akutt pacing: Alle tester som pågår, blir avsluttet. Det blir åpnet et vindu med informasjon om gjeldende akuttverdier. Det står "Emergency Pacing is ON" på statuslinjen. Meldingen blir stående til amplitude, pulsbredde, sensitivitet, pacemodus eller nedre frekvens blir justert til noe annet enn akuttverdien. Alle felter blir oppdatert med akuttverdiene. Hvis du trykker på den røde akuttknappen under oppstart av Analyzer-kontrollen, viser statuslinjen øverst på skjermbildet at Analyzer pacer i VVI-modus, mens innstillingene i oppgaveområdet kanskje ikke viser de riktige verdiene. Trykk på akuttknappen en gang til for å synkronisere de viste verdiene med de enheten. Hvis programmereren viser en feilmelding, blir det skrevet ut en melding på strimmelskriveren som forklarer at akuttknappen er tilgjengelig. Hvis du justerer Lower Rate, V. Amplitude, V. Sensitivity eller pacemodus mens det gis akutt pacing, vises meldingen "Permanent V Pulse Width is 1.5 ms." på statuslinjen for å minne deg om at den ventrikulære pulsbredden er 1,5 ms.

42 42 Kapittel 3 Analoge Analyzer-utgangssignaler Analoge Analyzer-utgangssignaler Analyzer bruker den analoge utgangen på programmereren til å sende inntil fire kanaler med simultane analoge signaler til sykehusutstyr som pasientmonitorer, skrivere og plottere. Parametere Kanaltildeling for analoge Analyzer-signaler Kanal A Pasientens EKG Kanal D Marker Channel Kanal B Atrial EGM Kanal E Ingen på dette tidspunktet Kanal C Ventrikulær EGM Atrial Pace (AP) Atrial Sense (AS) Atrial Refractory Sense (AR) Vent. Refractory Sense (VR) Vent. Sense (VS) Vent. Pace (VP) Marker Channelkalibreringssignalet viser de relative markøramplitudene. Disse vises ikke med tegnkoder på en ekstern enhet. 5 mv 1 mv EGM-kalibreringssignalet fungerer som en spenningsreferanse for vist EGM. Slik sender du ut analoge signaler 1. Koble den analoge inngangs-/utgangskabelen 2090AB til den analoge utgangsporten på programmereren. Du finner ytterligere instruksjoner i referansehåndboken for 2090-programmereren. 2. Koble 2090AB til det aktuelle sykehusutstyret. Du finner flere opplysninger i håndboken for den analoge inngangs-/utgangskabelen, modell 2090AB. 3. Kalibrer sykehusutstyret. Du finner ytterligere instruksjoner i håndboken for den analoge inngangs-/utgangskabelen 2090AB.

43 Detaljert beskrivelse av enheten Ikke-programmerbare funksjoner 43 Ikke-programmerbare funksjoner Strømbrudd og kommunikasjonsbrudd med verten Forsiktig! Hvis det oppstår langvarig strømbrudd, må du koble pasienten til en ekstern midlertidig pacemaker. Backup-batteriet har begrenset kapasitet, og er bare laget for å levere strøm i en kort periode (5 minutter eller mindre). Ved et eventuelt strømbrudd, eller hvis Analyzer slutter å kommunisere med programmereren, oppstår følgende: Analyzer avslutter eventuelle tester som pågår, og går tilbake til verdiene som var satt før testene startet. Analyzer øker styrken på atrie- og ventrikkelpacingen til 5 V og atrie- og ventrikkelpulsbredden til 0,5 ms. Styrken forblir uendret hvis pacestyrken før strømbruddet var satt til en høyere verdi enn 5 V og pulsbredden til mer enn 0,5 ms. Merk! Kontroller alle parameterinnstillinger etter at strømmen har kommet tilbake. Hvis Analyzer gav pacing da strømbruddet oppstod, fortsetter den sin funksjon ved hjelp av 9 V-backupbatteriet. Det blir gitt pacing så lenge det blir detektert en pacemotstand. Bruk lampene på Analyzer til å kontrollere pacing og sensing. Analyzer slår seg automatisk av like etter et strømbrudd hvis den er i ODO-modus. Analyzer slår seg automatisk av etter 60 Lower Rate-intervaller når følgende oppstår etter et strømbrudd: Analyzer detekterer ikke en pacemotstand. Analyzer gir ikke pacing etter 60 etterfølgende Lower Rateintervaller. Merk! Hvis Analyzer detekterer at det er lavt batterinivå under et strømbrudd, vil lampene for både atrie- og ventrikkelsensing blinke samtidig med en av pacelampene. Enheten vil imidlertid fortsette å bruke parameterne som gjaldt før det ble registrert at batteriet hadde lavt nivå i minst 5 minutter før den slår seg av. På side 89 finner du informasjon om hvordan du bytter backup-batteriet.

44 44 Kapittel 3 Ikke-programmerbare funksjoner Beskrivelse av pacedrift Enkammermoduser I asynkrone enkammermoduser (AOO og VOO) pacer Analyzer med Lower Rate, uavhengig av egenaktivitet. I enkammer-demand modus (AAI og VVI) inhiberer Analyzer den neste planlagte pacepulsen når det blir senset en egenhendelse utenfor refraktærperioden og før den neste planlagte pacepulsen. Det leveres en pacepuls hvis det ikke senses noen egenhendelser før den neste planlagte pacepulsen. Tokammermoduser I AV-sekvensiell asynkron modus (DOO) pacer Analyzer atriet med den valgte Lower Rate, mens ventrikkelen paces med det valgte eller automatiske AV-intervallet, uavhengig av egenaktivitet. I VDD-modus responderer Analyzer på frekvensøkninger i atriet, og pacer bare i ventrikkelen. Analyzer inhiberer den ventrikulære pacepulsen hvis det blir senset en ventrikulær egenhendelse før den planlagte pacepulsen gis. Det settes en øvre frekvens som skal hindre at ventrikkelen blir pacet for raskt. I DDD-modus responderer Analyzer på frekvensøkninger i atriet, og gir AV-sekvensiell pacing. Hvis det ikke blir senset noen atriale eller ventrikulære egenhendelser, pacer Analyzer atriet med den valgte Lower Rate, mens ventrikkelen paces med det valgte eller automatiske AV-intervallet. Egenaktivitet i atriet og ventrikkelen inhiberer levering av pacepulser og tidsur på nytt. Det settes en øvre frekvens som skal hindre at ventrikkelen blir pacet for raskt. I ODO-modus senser Analyzer egenaktivitet i både atriet og ventrikkelen. Analyzer gir ingen pacepulser.

45 Detaljert beskrivelse av enheten Ikke-programmerbare funksjoner 45 Sikkerhetspacing Enheten er laget for å sikre at ventrikkelpacingen ikke inhiberes av støy fra omgivelsene eller muskelartefakter. Hvis det blir detektert en senset ventrikkelhendelse innen 110 ms etter en atrial pacet hendelse, vil Analyzer gi en ventrikkelpuls ved ett av de følgende intervallene: Analyzer vil gi en ventrikkelpuls på slutten av det definerte AV-intervallet hvis det er satt til mindre enn 110 ms. Analyzer vil gi en ventrikkelpuls på slutten av 110 ms hvis AV-intervallet er satt til 110 ms eller mer. VES-respons En VES (ventrikulær ekstrasystole) defineres som en pacet eller senset ventrikkelhendelse fulgt av en senset ventrikkelhendelse uten en intervenerende atriehendelse. Når det blir detektert en VES, restarter Analyzer VA-intervallet, den ventrikulære refraktærperioden og tidsuret for øvre frekvens, og restarter og forlenger PVARP til 400 ms hvis PVARP er mindre enn 400 ms. PVARP blir ikke forlenget hvis det kom en refraktær senset atriehendelse før ekstrasystolen. Ekstrasystoler som oppstår i refraktærperioden (VES-R), restarter ikke VA-intervallet. Det blir satt inn en VES-benevning i EGM-et, men VESamplitudene vises ikke som en målt R-bølgeverdi. Reversering Analyzer er laget for å sikre at pacingen ikke skal inhiberes fullstendig som følge av ikke-kardial støy, for eksempel ved elektromagnetisk forstyrrelser og muskelstimulering. Når det blir detektert refraktære sensede hendelser kontinuerlig, reverserer enheten til asynkron pacing med nedre frekvens. I DDD- og VDD-modusene oppstår reverseringen når det er kontinuerlig sensede ventrikkelhendelser, men ikke ved kontinuerlig sensede atriehendelser.

46

47 Utføre en vanlig Analyzer-kontroll4 4 Klargjøre Analyzer for bruk 48 Analysere ledningen 53 Skrive ut rapporter 58 Avslutte Analyzer-kontrollen 60

48 48 Kapittel 4 Klargjøre Analyzer for bruk Klargjøre Analyzer for bruk Dette kapittelet beskriver de vanlige prosedyrene som må utføres når du skal bruke Analyzer til å utføre en analyse av ledningsplasseringen. Slik starter du en Analyzer-kontroll 2 1. Slå på programmereren. 2. Velg symbolet for Analyzer fra verktøypaletten på Select Model-skjermbildet. eller 3. Velg symbolet for Analyzer på oppgavelinjen. Se Symboler/indikatorer på oppgavelinjen på side 25. Indikatorboksen til venstre for Analyzer på oppgavelinjen blir grønn etter at du har valgt Analyzer. Informasjon ved oppstart av Analyzer-kontrollen Etter at Analyzer-symbolet er valgt, kan følgende skje: Selvtest Analyzer-oppdatering Valg av R-bølgefilter Lead Analysis-skjermbildet vises når du starter en Analyzerkontroll. Standard pacemodus ved oppstart av Analyzer er ODO (inhibert modus). Se Endre pacemodus på side 33 hvis du ønsker å endre pacemodus.

49 Utføre en vanlig Analyzer-kontroll Klargjøre Analyzer for bruk 49 Analyzer-oppdatering Du kan bli bedt om å oppdatere Analyzer etter at Analyzersymbolet er valgt. Trykk på [Update Now] for å godta oppdateringene før den gjeldende Analyzer-kontrollen, eller trykk på [Update Later] for å hoppe over oppdateringen. Du vil bli bedt om å oppdatere Analyzer hver gang du starter en Analyzerkontroll, helt til oppdateringen er installert. Merk! Det tar ca. 5 minutter å fullføre oppdateringen. Forsiktig! Du må ikke ta Analyzer ut av programmereren eller stoppe installasjonen mens oppdateringen blir installert. Hvis Analyzer tas ut av programmereren mens oppdateringen blir installert, eller hvis oppdateringen stoppes før den er fullført, kan Analyzer bli ubrukelig. Informasjon om valg av R-bølgefilter Du kan bli bedt om å velge et filter for R-bølgemåling før du starter en Lead Analysis-kontroll. Velg riktig R-bølgefilter for ledningsanalysen. Se Slik velger du riktig R-bølgefilter på Analyzer på side 50. Forsiktig! Velg riktig filter for måling av R-bølgeamplituder. Det kan være Analyzer måler større eller mindre R-bølgeamplituder enn den implanterte enheten, hvis riktig filter ikke er valgt for måling av R-bølgeamplitude.

50 50 Kapittel 4 Klargjøre Analyzer for bruk Slik velger du riktig R-bølgefilter på Analyzer 1, Velg Original for å bruke det originale R-bølgefilteret. - eller - 2. Velg New for å bruke det nye R-bølgefilteret. Merk! Velg New for alle Medtronic ICD-er og enkelte Medtronic-pacemakere. Velg [i] for å se en liste over Medtronic-pacemakere som bruker R-bølgefilteret New. 3. Velg [OK]. Lead Analysis-skjermbildet vises etter en kort selvtestsekvens. Etter at Analyzer er valgt, blir indikatorboksen til venstre for Analyzer-symbolet på oppgavelinjen grønn. Slik velger du ledningspolaritet (gjelder bare ved bruk av modell 5436) Advarsel! Hvis du velger bipolar polaritetsinnstilling for en unipolar ledning, vil det føre til tap av erobring Velg [Settings...] på Lead Analysis-skjermbildet. Analyzer Settings-vinduet vises. 2. Velg feltet A. Polarity eller V. Polarity. Det blir vist en meny. 3. Velg Unipolar eller Bipolar.

51 Utføre en vanlig Analyzer-kontroll Klargjøre Analyzer for bruk 51 Informasjon om ledningspolaritet Polaritetsinnstillingen vises til høyre for kammertilordningen på Lead Analysis-skjermbildet. Standarden er Bipolar. Hvis polariteten til en ledning blir byttet midt under en kontroll, slettes alle målingene av denne ledningen på Lead Analysisskjermbildet. Du kan bare velge polaritet når du bruker pasientkabelen, modell Analyzer behandler ledningene som er koblet til alle andre kabler og adaptere, som bipolare. Derfor må du bruke en nøytral elektrode når du kobler unipolare ledninger til Analyzer med kabelen, modell 2292, eller en adapter, modell 5103 eller Informasjon om hvordan du kobler hjerteledninger til modell 2292, finner du i avsnittet Instruksjoner for bruk i kapittel 9. Slå opp i den tekniske håndboken som følger med kablene hvis du vil ha informasjon om hvordan du kobler hjerteledninger til modell 5103 eller Slik justerer du paceparametere Velg parameteren på Lead Analysis-skjermbildet eller i Analyzer Settings-vinduet. Det blir vist et vindu med tilgjengelige innstillinger for denne parameteren. 2. Velg ønsket innstilling. Du finner mer informasjon om paceparametere på Paceparametere på side 36.

52 52 Kapittel 4 Klargjøre Analyzer for bruk Slik kobler du til kabelen 1 1. Hold kabelpluggen slik at låsemekanismen vender opp. 2. Sett pluggen inn i Analyzerkontakten til du hører et "klikk". 3. Trekk forsiktig i pluggen etter at du har satt den inn for å kontrollere at den er ordentlig tilkoblet. 4. Slå opp i den medfølgende dokumentasjonen hvis du vil ha informasjon om hvordan du kobler kabler til Analyzeradapteren, modell 5103 eller Slik kobler du til hjerteledningssystemet Se side 104 for instruksjoner om hvordan du kobler hjerteledningssystemet til Analyzeroperasjonskabelen, modell Slå opp i den medfølgende dokumentasjonen hvis du vil ha informasjon om hvordan du kobler hjerteledningssystemet til Analyzer-pasientkabelen, modell Slå opp i den medfølgende dokumentasjonen hvis du vil ha informasjon om hvordan du kobler hjerteledningssystemet til kabelen som er tilkoblet modell 5103 eller 5104.

53 Utføre en vanlig Analyzer-kontroll Analysere ledningen 53 Analysere ledningen Slik måler du P- og R-bølgeamplituder og stigetid Kontroller at pacingen er satt til OFF i kammeret eller kamrene som skal måles. 2. Når du skal veksle mellom R-bølgefiltrene Original og New, klikker du i Filter-feltet for å bytte til et av filtrene. Den oppdaterte målingen av R-bølgeamplitude vises i neste pacesyklus. Merk! R-bølgefilteret kan ikke endres når en ventrikulær pacemodus er valgt. 3. Lead Analysis-skjermbildet viser automatisk P- og R-bølgeamplitudene samt stigetiden for de tilkoblede ledningene. Merk! Hvis målingene ikke vises, må du justere A.- eller V. Sensitivity-innstillingen. 4. Når Pacing er ON, vises de siste verdiene som ble målt, men de oppdateres ikke. Sensemålingene gjenopptas så snart Pacing er OFF.

54 54 Kapittel 4 Analysere ledningen Slik måler du ledningsimpedans Øk Lower Rate til 10 min -1 (ppm) over pasientens egenfrekvens. 2. Velg Pacing ON i enten A. Lead- eller V. Lead-kolonnen. Pacing-verdien er enten ON eller OFF. 3. Det blir vist en impedansmåling basert på den første pacepulsen. 4. Når du skal oppdatere impedansen, velger du [Impedance] én gang, eller du kan velge og holde inne [Impedance] for å få en slag-til-slag-oppdatering. Informasjon om måling av ledningsimpedansen Hvis du ikke ser noen verdi, kan det hende at egenaktivitet inhiberer pacing. Øk Lower Rate til minst 10 min -1 (ppm) over pasientens egenfrekvens. Minimumsamplituden for impedansmålingen er 5 V. Hvis paceamplituden er satt til mindre enn 5 V, øker Analyzer den til 5 V for målingen. Hvis paceamplituden settes til 5 V eller høyere, fastslås impedansen med den valgte amplituden. Pulsbredden er satt til 1,0 ms for impedansmålingen.

Temporær tokammerpacemaker

Temporær tokammerpacemaker 5388 Temporær tokammerpacemaker Teknisk håndbok Forsiktig! I henhold til amerikansk lovgivning kan dette utstyret bare selges av eller etter forordning av en lege. 0123 MODELL 5388 0 Teknisk håndbok 0

Detaljer

Temporær, ekstern tokammerpacemaker

Temporær, ekstern tokammerpacemaker 5392 Temporær, ekstern tokammerpacemaker Teknisk håndbok 0123 2013 Den følgende listen inneholder varemerker eller registrerte varemerker for Medtronic i USA og eventuelt i andre land. Alle andre varemerker

Detaljer

Temporær enkammerpacemaker (AAI/VVI)

Temporær enkammerpacemaker (AAI/VVI) 5348 Temporær enkammerpacemaker (AAI/VVI) Teknisk håndbok 0123 MEDTRONIC MODELL 5348 0 Teknisk håndbok 0 Temporær enkammerpacemaker Forklaring av symboler 0 Se i bruksanvisningen. Pasienttilkoblet del,

Detaljer

RV Lead Integrity Alert

RV Lead Integrity Alert Oppdatering av programvare, modell 9995, til programmereren Tillegg til legehåndboken 0123 2008 Følgende er varemerker for Medtronic: CareAlert, Concerto, Consulta, Maximo, Medtronic, Medtronic CareAlert,

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer.

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. SONECO SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. OBS! Før man slår på enheten må man sette inn et SIM-kort og lade batteriet. PIN-kode

Detaljer

Brukermanual for RadioLink base

Brukermanual for RadioLink base Brukermanual for RadioLink base For din sikkerhet, vennligst ta vare på denne manualen RadioLink-base for trådløs kommunikasjon- 230V MODELL: PXB-BASEwAC El nummer 6230202 RadioLINK basen sender radiosignal

Detaljer

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012 LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk Per Lindholt 10/04/2012 Forklaring på detaljer Indikatorlampene: Den venstre lyser rødt når tilkoplet PC Den midtre blinker gult når trådløst LAN

Detaljer

MyCareLink pasientmonitor

MyCareLink pasientmonitor MyCareLink pasientmonitor Modell 24950 Pasienthåndbok Caution: Federal Law (USA) restricts this device to sale by or on the order of a physician. Den følgende listen inneholder varemerker eller registrerte

Detaljer

Bruksanvisning Norsk. Alarm & Sensorplaster

Bruksanvisning Norsk. Alarm & Sensorplaster Bruksanvisning Norsk Alarm & Sensorplaster Bruksanvisning Larm & Sensorplaster Norsk version 2007 Redsense Medical AB Box 287 301 07 Halmstad www.redsensemedical.com RM-1-RM029 August 09 Innhold Advarsler

Detaljer

HMS art.nr. 189162 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370. Dok. nr.: 0593A 2013.01.

HMS art.nr. 189162 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370. Dok. nr.: 0593A 2013.01. Bruksanvisning Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370 Dok. nr.: 0593A 2013.01.07 Vestfold Audio Sandefjord 1 Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Aurora-pakken

Detaljer

CARDIA VR D384VRG. Digital implanterbar enkammerdefibrillator (VVE-VVIR) ATP During Charging -funksjon og Wavelet. Legehåndbok

CARDIA VR D384VRG. Digital implanterbar enkammerdefibrillator (VVE-VVIR) ATP During Charging -funksjon og Wavelet. Legehåndbok Digital implanterbar enkammerdefibrillator (VVE-VVIR) ATP During Charging -funksjon og Wavelet Legehåndbok 0123 2011 Legehåndbok En håndbok om bruk og programmering av Cardia VR digital implanterbar enkammer-defibrillator,

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

Brukerhåndbok. Traveller+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0805

Brukerhåndbok. Traveller+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0805 Brukerhåndbok Traveller+ Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0805 2 Traveller+ 3 4 5 Innholdsfortegnelse 1GENERELT...7

Detaljer

2-Port transmisjons målinger for Anritsu RF og mikrobølge håndholdte instrumenter

2-Port transmisjons målinger for Anritsu RF og mikrobølge håndholdte instrumenter Anritsu brukertips : 2-Port transmisjons målinger for Anritsu RF og mikrobølge håndholdte instrumenter Opsjon 21: Dette brukertips dokumentet beskriver bruk av opsjon 21, med navn Transmission Measurement

Detaljer

Håndholdt multifunksjonsklokke. ~ Et pålitelig hjelpemiddel for jakt og fiske ~ Prod.nr. 59-640

Håndholdt multifunksjonsklokke. ~ Et pålitelig hjelpemiddel for jakt og fiske ~ Prod.nr. 59-640 Håndholdt multifunksjonsklokke ~ Et pålitelig hjelpemiddel for jakt og fiske ~ Prod.nr. 59-640 Tidevannsmåler Barometer Høydemåler Termometer Hygrometer Bruksanvisning Gratulerer med ditt nye produkt.

Detaljer

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET RAW SpeedSonic.dk RESET / EL START / STOP MODE / SET NEXT / SAVE Gratulerer med den nye Speed Sonic-sportsklokken! Speed Sonic-klokken er utviklet for å motivere deg og vise deg veien til bedre resultater.

Detaljer

Brukerhåndbok AE6000. Trådløs mini-usb-adapter AC580 to bånd

Brukerhåndbok AE6000. Trådløs mini-usb-adapter AC580 to bånd Brukerhåndbok AE6000 Trådløs mini-usb-adapter AC580 to bånd a Innhold Produktoversikt Funksjoner 1 Installering Installering 2 Konfigurere det trådløse nettverket Wi-Fi Protected Setup 3 Konfigureringsverktøy

Detaljer

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 419460-091

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 419460-091 Disker og stasjoner Dokumentdelenummer: 419460-091 Januar 2007 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner (tilleggsutstyr). Innhold 1 Behandle disker og stasjoner

Detaljer

5071 Suturløs, unipolar, myokardial ledning med skrumekanisme

5071 Suturløs, unipolar, myokardial ledning med skrumekanisme 5071 Suturløs, unipolar, myokardial ledning med skrumekanisme Teknisk håndbok 0123 1992 5071 Følgende er varemerker for Medtronic: Medtronic 1 2 The instructionsuages forj uages forj. uch sy 50 Oeros oeurtouw

Detaljer

Brukerhåndbok. Programområde

Brukerhåndbok. Programområde Brukerhåndbok Programområde INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 2 Symboler som brukes i håndbøkene...2 Ansvarsfraskrivelse... 3 Merknader... 3 Dette kan du gjøre på programområdet... 4 Før du åpner

Detaljer

HP Docking Station (forankringsstasjon) Referansehåndbok

HP Docking Station (forankringsstasjon) Referansehåndbok HP Docking Station (forankringsstasjon) Referansehåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft er et registrert varemerke for Microsoft Corporation. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Powerline 200 Plus Hjemmenettverksadapter (PL200P)

Powerline 200 Plus Hjemmenettverksadapter (PL200P) Easy, Reliable & Secure Installeringsveiledning Powerline 200 Plus Hjemmenettverksadapter (PL200P) Varemerker Merkenavn og produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører sine respektive

Detaljer

Nokia minihøyttalere MD-8 9209477/1

Nokia minihøyttalere MD-8 9209477/1 Nokia minihøyttalere MD-8 9209477/1 7 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting people og Nokia Original Accessories-logoen er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører

Detaljer

ADVISA DR MRI SURESCAN A3DR01, ADVISA SR MRI SURESCAN A3SR01

ADVISA DR MRI SURESCAN A3DR01, ADVISA SR MRI SURESCAN A3SR01 ADVISA DR MRI SURESCAN A3DR01, ADVISA SR MRI Digital tokammerpacemaker med SureScan -teknologi (OOA-DDDR), som er MR-sikker under bestemte forhold Digital enkammerpacemaker med SureScan-teknologi (VVIR),

Detaljer

6996T. Tunneleringsverktøy. Teknisk håndbok

6996T. Tunneleringsverktøy. Teknisk håndbok 6996T Tunneleringsverktøy Teknisk håndbok Den følgende listen inneholder varemerker eller registrerte varemerker for Medtronic i USA og eventuelt i andre land. Alle andre varemerker tilhører sine respektive

Detaljer

ENRHYTHM MRI SURESCAN EMDR01

ENRHYTHM MRI SURESCAN EMDR01 ENRHYTHM MRI Tokammerpacemaker med SureScan -teknologi (OAE-DDDR) MR-betinget med MVP -modus, AT/AF Suite-diagnostikk og -behandlinger og Cardiac Compass -trender Referansehåndbok 0123 2008 ENRHYTHM MRI

Detaljer

SENSIA SES01 Enkammerpacemaker (AAI/VVI)

SENSIA SES01 Enkammerpacemaker (AAI/VVI) SENSIA SES01 Enkammerpacemaker (AAI/VVI) Implantasjonshåndbok 2005 0123 Følgende er varemerker for Medtronic: Capture Management, Medtronic, Sensia Innhold 1 Beskrivelse 5 2 Indikasjoner 5 3 Kontraindikasjoner

Detaljer

VM-550/VM-560 Brukerhåndbok V1.1

VM-550/VM-560 Brukerhåndbok V1.1 VM-550/VM-560 Brukerhåndbok V1.1 Introduksjon Denne guiden beskriver betjeningen av VM-550 og VM-560 rør og kabel søker. Begge er generelle påvisningsinstrumenter der brukes til å detektere nedgravde rør

Detaljer

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Trådløs romføler Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

Brukerhåndbok. Linksys PLWK400. Powerline AV Wireless Network Extender Kit

Brukerhåndbok. Linksys PLWK400. Powerline AV Wireless Network Extender Kit Brukerhåndbok Linksys PLWK400 Powerline AV Wireless Network Extender Kit Innhold Innhold Oversikt............... 3 Funksjoner.................... 3 PLE400 3 PLW400 4 Slik fungerer Powerline-nettverket...........

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

FRESHAIR BOX RENSER OPPTIL 70 KVADRATMETER BRUKERVEILEDNING. ADVARSEL: Les brukerveiledningen nøye for korrekte prosedyrer og drift

FRESHAIR BOX RENSER OPPTIL 70 KVADRATMETER BRUKERVEILEDNING. ADVARSEL: Les brukerveiledningen nøye for korrekte prosedyrer og drift FRESHAIR BOX RENSER OPPTIL 70 KVADRATMETER BRUKERVEILEDNING ADVARSEL: Les brukerveiledningen nøye for korrekte prosedyrer og drift PLASSERING Hvor du skal plassere din FreshAir Box Plasser din FreshAir

Detaljer

Brukermanual for digital DAB+ radiomottaker og FM-transmitter til bil Les denne veiledningen nøye før produktet tas i bruk

Brukermanual for digital DAB+ radiomottaker og FM-transmitter til bil Les denne veiledningen nøye før produktet tas i bruk Norsk Brukermanual for digital DAB+ radiomottaker og FM-transmitter til bil Les denne veiledningen nøye før produktet tas i bruk 1 Sikkerhetsinstruksjoner: 1. Må ikke brukes i nærheten av vann 2. Rengjøres

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING Vennligst sørg for å lese denne bruksanvisningen grundig før bruk, og ta godt vare på bruksanvisningen. 8 Kontrollpanel Skann Hastighet Tid Distanse Kalorier På/Av

Detaljer

MEDTRONIC CARELINK PROGRAMMERER

MEDTRONIC CARELINK PROGRAMMERER MEDTRONIC CARELINK PROGRAMMERER Modell 2090-programmerer / modell 2290 Analyzer for Medtronic- og Vitatron-enheter 2005 0123 Programmereren 2090 0 Referansehåndbok 0 Veiledning for oppsett og bruk av

Detaljer

Amplivox 116 audiometer Brukerveiledning

Amplivox 116 audiometer Brukerveiledning Amplivox 116 audiometer Brukerveiledning Gratulerer med ditt nye Amplivox audiometer. Ved riktig bruk vil dette være et audiometer du vil ha glede av lang tid framover. Denne brukerveiledningen er et supplement

Detaljer

VIVA QUAD S CRT-D DTBB2QQ

VIVA QUAD S CRT-D DTBB2QQ VIVA QUAD S CRT-D DTBB2QQ Digital implanterbar defibrillator med kardial resynkroniseringsbehandling (DDE-DDDR) PhysioCurve -design, CardioSync -optimalisering, VectorExpress LV Automated-test, SmartShock

Detaljer

Wallbox Pulsar Bruker manual

Wallbox Pulsar Bruker manual Wallbox Pulsar Bruker manual 1/15 Velkommen til Wallbox Gratulerer med kjøpet av det revolusjonerende lade system for El. bil designet med banebrytende teknologi for å tilfredsstille dine daglige behov.

Detaljer

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for PIONEER AVIC-S1. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på PIONEER AVIC-S1 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Labbutstyr i B102 (B104) Oscilloskop Funksjonsgenerator Måleprober Kontakter/plugger

Labbutstyr i B102 (B104) Oscilloskop Funksjonsgenerator Måleprober Kontakter/plugger Labbutstyr i B102 (B104) Oscilloskop Funksjonsgenerator Måleprober Kontakter/plugger 1 Div. utstyr/måleutstyr BNC: Plugg (kontakt) 50Ω sørger for at både midtleder og kappe blir koplet til koaksialkabelen.

Detaljer

FlexiBlink Bruksanvisning Audiodetektor B-LYDe

FlexiBlink Bruksanvisning Audiodetektor B-LYDe Bruksanvisning Audiodetektor B-LYDe Dok. nr.: 0195C 2012.04.30 Vestfold Audio Sandefjord 1 Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Hva Audiodetektor-pakken inneholder... 3 Brukerveiledning...

Detaljer

KERN KFE-TM. Brukermanual for vekter tilkoblet KFE-TM display enhet GRINIVEIEN 159, 1359 EIKSMARKA. TLF. 67 16 68 10 POST@VEKT1.NO

KERN KFE-TM. Brukermanual for vekter tilkoblet KFE-TM display enhet GRINIVEIEN 159, 1359 EIKSMARKA. TLF. 67 16 68 10 POST@VEKT1.NO GRINIVEIEN 159, 1359 EIKSMARKA. TLF. 67 16 68 10 POST@VEKT1.NO KERN KFE-TM Brukermanual for vekter tilkoblet KFE-TM display enhet Dette er en forenklet oversettelse av engelsk brukermanual levert av Kern.

Detaljer

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q CLOCK RADIO Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q NO NORSK 2 ALARM TIME SLEEP SNOOZE UP DOWN RADIO ON AL 1 1+2 2 - TUNING + FM MW U + VOLUME - 3 NORSK NORSK 05-13 4 NORSK SIKKERHET OG INNSTILLING 7 Denne enheten

Detaljer

Innhold. Dewalt DW03050 1

Innhold. Dewalt DW03050 1 Innhold NO Oppsett av instrumentet - - - - - - - - - - - - - - - - Innledning- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Oversikt - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Detaljer

Forviss deg om at du har lest alle instruksjonene, rådene og forholdsreglene nøye før du tar i bruk Gymform ABS & CORE.

Forviss deg om at du har lest alle instruksjonene, rådene og forholdsreglene nøye før du tar i bruk Gymform ABS & CORE. Gymform ABS & CORE BRUKERVEILEDNING Din sikkerhet er viktigst. Vi ber deg derfor gjøre deg kjent med all informasjonen i denne brukerveiledningen før du tar i bruk Gymform ABS & CORE. Det er viktig at

Detaljer

Fjernkontroll for HP Media (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok

Fjernkontroll for HP Media (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Fjernkontroll for HP Media (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

Kom igang: En enkel innføring i bruk av en håndholdt spektrum analysator.

Kom igang: En enkel innføring i bruk av en håndholdt spektrum analysator. Kom igang: En enkel innføring i bruk av en håndholdt spektrum analysator. Først litt generelt om instrumentet: Spektrum analysator MS 2711 er en batteridrevet analysator som veier ca 2 kg og måler i frekvensområdet

Detaljer

Gewa Andromeda Socket

Gewa Andromeda Socket Manual Gewa Andromeda Socket NO: Reléboks 419881 Andromeda Socket UK 419882 Andromeda Socket FR 419883 Andromeda Socket CH 419884 Andromeda Socket DK 419881 Andromeda Socket UK 419882 Andromeda Socket

Detaljer

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på SRP3011. Har du spørsmål? Kontakt Philips.

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på  SRP3011. Har du spørsmål? Kontakt Philips. Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support Har du spørsmål? Kontakt Philips SRP3011 Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 1 Universell fjernkontroll 2 Innledning

Detaljer

SURESCAN. MR-informasjon for EnRhythm MRI SureScan EMDRO1 og SureScan -ledninger som er MR-sikre under bestemte forhold.

SURESCAN. MR-informasjon for EnRhythm MRI SureScan EMDRO1 og SureScan -ledninger som er MR-sikre under bestemte forhold. SURESCAN MR-informasjon for EnRhythm MRI SureScan EMDRO1 og SureScan -ledninger som er MR-sikre under bestemte forhold Teknisk håndbok 0123 2009 Den følgende listen inneholder varemerker eller registrerte

Detaljer

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide. STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no 1 Side 2/12 INNHOLD BRUKSOMRÅDE... 2 INSTALLASJON... 2 KONTROLLENHET...

Detaljer

Bruksanvisning Chronopass STK PO/PL (tidsinnstiller/sender) og Interface STM PO/PL (Mottaker)

Bruksanvisning Chronopass STK PO/PL (tidsinnstiller/sender) og Interface STM PO/PL (Mottaker) Bruksanvisning Chronopass STK PO/PL (tidsinnstiller/sender) og Interface STM PO/PL (Mottaker) WWW.WILFA.COM Bruksanvisning for installering og bruk; beholdes av brukeren Apparatet du nettopp har kjøpt

Detaljer

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på SRP3013. Har du spørsmål? Kontakt Philips.

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på  SRP3013. Har du spørsmål? Kontakt Philips. Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support Har du spørsmål? Kontakt Philips SRP3013 Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 1 Universell fjernkontroll 2 Innledning

Detaljer

Installasjon. Powerline 500 Modell XAVB5421

Installasjon. Powerline 500 Modell XAVB5421 Installasjon Powerline 500 Modell XAVB5421 Innhold i pakken I noen regioner er en ressurs-cd inkludert med produktet. Merk: Adaptere varierer fra region til region. Adapteren din kan se annerledes ut.

Detaljer

Hurtigveiledning. Norsk

Hurtigveiledning. Norsk Hurtigveiledning Norsk Astral-apparatet 1. Adapter-port Kan utstyres med en enkeltkretsadapter, enkeltkrets-lekkasjeadapter eller dobbeltkretsadapter (kun Astral 150) 2. Håndtak 3. Inspirasjonsport (til

Detaljer

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER ENC - 100 ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER 1. GENERELLE SPESIFIKASJONER Membran tastatur med lang levetid. Klart og lett lesbart display. Viser hver av de 6 sifrene for aktuell og

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

6996SQ. Subkutan, unipolar ledning med viklet defibrillleringselektrode. Teknisk håndbok

6996SQ. Subkutan, unipolar ledning med viklet defibrillleringselektrode. Teknisk håndbok 6996SQ Subkutan, unipolar ledning med viklet defibrillleringselektrode Teknisk håndbok Den følgende listen inneholder varemerker eller registrerte varemerker for Medtronic i USA og eventuelt i andre land.

Detaljer

1 AV/PÅ Kontroll 2 Minske Utgangseffekt 3 Frekvensvalg 4 Øke Utgangseffekt 5 Informasjon (Volum, ma, volt, ohm)

1 AV/PÅ Kontroll 2 Minske Utgangseffekt 3 Frekvensvalg 4 Øke Utgangseffekt 5 Informasjon (Volum, ma, volt, ohm) Loc-10Tx TSender 6.1 Loc-10Tx Sender Oversikt Loc-10Tx Senderen er en robust bærbar sender drevet av alkaliske "D"-celler eller Ni-MH (Nickel Metal Hybride) oppladbare batterier. Følgende beskriver funksjonene

Detaljer

Comfort Digisystem Bruksanvisning. SecureStream Technology. Microphone DM05. Norsk

Comfort Digisystem Bruksanvisning. SecureStream Technology. Microphone DM05. Norsk Comfort Digisystem Bruksanvisning SecureStream Technology Microphone DM05 Norsk Bruksanvisning Innholdsfortegnelse Side Introduksjon Comfort Digisystem 3 Presentasjon av Microphone DM05 3 Funksjoner -

Detaljer

Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR2 IR og bryter styrt 230 VAC bryter

Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR2 IR og bryter styrt 230 VAC bryter Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR2 IR og bryter styrt 230 VAC bryter Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf + 47 37119950 Fax + 47 37119951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnummer 962 211 631 MVA

Detaljer

VH Service Software. Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg:

VH Service Software. Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg: VH Service Software Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg: File Settings Test Alarm Help Dette er startsiden i denne service

Detaljer

Dette er nytt i GM EPC

Dette er nytt i GM EPC Dette er nytt i GM EPC GMs neste versjon av EPC har utallige nye funksjoner for å gjøre det raskere og enklere å finne den riktige delen. Velg Brukerhåndbok på Hjelp-menyen i EPC for å få nærmere instruksjoner

Detaljer

Styrbare Nav-X -RF-enheter DFU-0177 NY VERSJON 5

Styrbare Nav-X -RF-enheter DFU-0177 NY VERSJON 5 Styrbare Nav-X -RF-enheter DFU-0177 NY VERSJON 5 A. BESKRIVELSE Styrbare Nav-X -RF-enheter gir en monopolar kirurgisk effekt på målvev og styres med en pedal som er koblet til den elektrokirurgiske OPES-enheten

Detaljer

MEDTRONIC CARELINK 2090 Programmerer for Medtronic- og Vitatron-enheter

MEDTRONIC CARELINK 2090 Programmerer for Medtronic- og Vitatron-enheter MEDTRONIC CARELINK 2090 Programmerer for Medtronic- og Vitatron-enheter 2090/9986/SW007: 0123 2001 VSC01: 0344 2002 Innhold 1 Informasjon om programmereren 7 Forklaring av symboler på pakningen og produktet

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Les brukerveiledningen nøye før du tar produktet i bruk. Strekk alltid strømledningen helt ut før bruk. Behold denne veiledningen for fremtidig bruk og referanse.

Detaljer

VIVA CRT-P C5TR01. Legehåndbok

VIVA CRT-P C5TR01. Legehåndbok Digital pacemaker med kardial resynkroniseringsbehandling (OAE-DDDR) Complete Capture Management -diagnostikk (ACM, RVCM, LVCM) med OptiVol -væskestatusovervåking, Vision 3D Quick Look II, AT/AF Suite-diagnostikk

Detaljer

Programinnstillinger. KAPITTEL 5 Innstillinger

Programinnstillinger. KAPITTEL 5 Innstillinger KAPITTEL 5 Innstillinger Innstillingene lar deg kontrollere hvordan ZoomText starter, avslutter og oppfører seg på skrivebordet I Windows under kjøring. Du kan også aktivere automatisk oppdatering, slik

Detaljer

BRUKSANVISNING MODELL BG-1001 MODUL 3035

BRUKSANVISNING MODELL BG-1001 MODUL 3035 BRUKSANVISNING MODELL BG-1001 MODUL 3035 OM BRUKSANVISNINGEN Alle display i denne bruksanvisningen viser bilder i sort/hvit. Urets knapper blir i denne bruksanvisningen gitt bokstaver som navn (se bildet).

Detaljer

Bruksanvisning ST-33. SeekTech. Connecting with. Oversettelse av den originale veiledningen Norsk 1

Bruksanvisning ST-33. SeekTech. Connecting with. Oversettelse av den originale veiledningen Norsk 1 Bruksanvisning SeekTech ST-33 & Connecting with Oversettelse av den originale veiledningen Norsk 1 Innholdsregister Systemoversikt Beskrivelse 3 Bluetooth-spesifikasjoner 3 Område 4 Bluetooth-tilkobling

Detaljer

Installasjon IDT 120. Art. nr: 320 454

Installasjon IDT 120. Art. nr: 320 454 Installasjon IDT 120 Art. nr: 320 454 1. Installasjon 1.1 Soner IDT 128 installeres på steder der personer må passere når de forlater et rom eller en sone. IDT 128 sender ut et magnetfelt i en viss størrelse

Detaljer

Problemløsing. Brukerhåndbok

Problemløsing. Brukerhåndbok Problemløsing Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Tabellen viser en serie med verdier for den uavhengige variabelen, og viser den tilhørende verdien til den avhengige variabelen.

Tabellen viser en serie med verdier for den uavhengige variabelen, og viser den tilhørende verdien til den avhengige variabelen. Kapittel 13: Tabeller 13 Oversikt over tabeller... 222 Oversikt over fremgangsmåten for å generere en en tabell... 223 Velge tabellparametre... 224 Vise en automatisk tabell... 226 Bygge en manuell tabell

Detaljer

EVERA S DR DDBC3D4. Håndbok for enheten

EVERA S DR DDBC3D4. Håndbok for enheten EVERA S DR DDBC3D4 Digital, implanterbar tokammerdefibrillator (DDE-DDDR) PhysioCurve -design, SmartShock -teknologi, Complete Capture Management -diagnostikk (ACM, RVCM) Håndbok for enheten 0123 2012

Detaljer

BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING

BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING INNHOLD: Kapittel A, montasje og kopling Side 2 Kapittel B, Oppstart/programmering av hovedur/biur Side 3 Kapittel C, Programmering av ringetider/reléer Side

Detaljer

Hurtigmanual. Viltkamera Brecom C 2600

Hurtigmanual. Viltkamera Brecom C 2600 Hurtigmanual Viltkamera Brecom C 2600 NORSK Innledning Brecom C 2600 u/mms Pakken inneholder: - Kamera - Batteriboks - Festestropp - USB kabel - Phono kabel Med sin svært følsomme Passive lnfra-rød (PIR)

Detaljer

Innhold. Stanley TLM165I 1

Innhold. Stanley TLM165I 1 Innhold Oppsett av instrumentet - - - - - - - - - - - - - - - - Innledning- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Oversikt - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Detaljer

Invacare IDC. Manøverboks Bruksanvisning

Invacare IDC. Manøverboks Bruksanvisning Invacare IDC no Manøverboks Bruksanvisning Denne veiledningen skal overleveres til sluttbrukeren. Les denne veiledningen FØR du bruker produktet, og behold den for fremtidig referanse. 2015 Invacare Corporation

Detaljer

Produkt Detaljer: Innholdet i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur

Produkt Detaljer: Innholdet i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur 5) Funksjonstaster 6) Bluetooth LED 7) Lade LED 8) Av / på og Bluetooth tilkoplingsknappen 9) USB lading 5V/DC 1 5 3 8 9 4 5

Detaljer

BACKUP HD SERIES BRUKERMANUAL

BACKUP HD SERIES BRUKERMANUAL BACKUP HD SERIES BRUKERMANUAL TUSEN TAKK for at du har kjøpt ClickFree Backup-enheten. Disse instruksjonene har blitt satt sammen for å hjelpe deg med å bruke produktet, men generelt håper vi at det er

Detaljer

FlexiBlink Bruksanvisning ELLA Smykkesender HSS1e

FlexiBlink Bruksanvisning ELLA Smykkesender HSS1e Bruksanvisning ELLA Smykkesender HSS1e Varenr.: 1393 2014-12-17 Dok.nr.: 1809B Vestfold Audio Sandefjord 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Hva du som bruker bør lese i denne bruksanvisningen... 3 Varslingsmåter...

Detaljer

MIKROPROSESSOR KONTROLL

MIKROPROSESSOR KONTROLL MIKROPROSESSOR KONTROLL mp3 INSTRUKSJONS MANUAL Les igjennom denne manualen før du bruker kontrolleren. UNIFLAIR 1 INNHOLD ADVARSLER side 3 I GANGKJØRINGS PÅMINNER side 3 STANSING AV ENHETEN side 3 KONTROLL

Detaljer

Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB

Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB Generelle forsiktighetsregler - For å minske sjansen for brann eller elektrisk sjokk, må du holde spilleren borte fra vann og fuktighet. Spilleren bør ikke stå i umiddelbar

Detaljer

Installasjon. Powerline 500 Modell XAVB5221

Installasjon. Powerline 500 Modell XAVB5221 Installasjon Powerline 500 Modell XAVB5221 Innhold i pakken I noen regioner er en ressurs-cd inkludert med produktet. 2 Komme i gang Powerline gir deg et alternativ til Ethernet-kabel og trådløst nettverk

Detaljer

Installasjonsveiledning. LCD-fargeskjerm

Installasjonsveiledning. LCD-fargeskjerm sveiledning LCD-fargeskjerm SIKKERHETSSYMBOLER I denne veiledningen brukes sikkerhetssymbolene nedenfor. De angir kritisk informasjon. Les dem grundig. ADVARSEL Dersom informasjonen i en ADVARSEL ikke

Detaljer

Digital promille tester CA2010. Brukerveiledning. TT Micro AS Side 1

Digital promille tester CA2010. Brukerveiledning. TT Micro AS Side 1 Digital promille tester CA2010 Brukerveiledning TT Micro AS Side 1 ... 32 Innholdsfortegnelse Innhold i pakken Produkt Forholdsregler... oversikt Skjerm... informasjon Brukerveiledning 4 Feilmeldinger

Detaljer

UNI-DEX BRUKSANVISNING

UNI-DEX BRUKSANVISNING UNI-DEX BRUKSANVISNING BESKRIVELSE AV ENHETEN Se illustrasjon 1 1.1 Svarknapp 1.2 Room off knapp 1.3 Bæresnor 1.4 Mikrofon 1.5 Ladeindikator 1.6 Ladekontakt 1.7 Ledning med 3,5mm jack plugg Les bruksanvisningen

Detaljer

ISFRITT TERMOSTAT BRUKSOMRÅDE... 2 BESKRIVELSE... 2 INSTALLASJON... 2 SPESIFIKASJONER... 2 TERMOSTATENHET... 3 FEILSØKING... 5 ADVARSLER...

ISFRITT TERMOSTAT BRUKSOMRÅDE... 2 BESKRIVELSE... 2 INSTALLASJON... 2 SPESIFIKASJONER... 2 TERMOSTATENHET... 3 FEILSØKING... 5 ADVARSLER... ISFRITT TERMOSTAT Innhold BRUKSOMRÅDE... 2 BESKRIVELSE... 2 INSTALLASJON... 2 SPESIFIKASJONER... 2 TERMOSTATENHET... 3 FEILSØKING... 5 ADVARSLER... 5 Side 2 av 5 BRUKSOMRÅDE Temperaturbestemt aktivering

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

INNHOLD VIKTIGE INSTRUKSJONER ANGÅENDE SIKKERHET

INNHOLD VIKTIGE INSTRUKSJONER ANGÅENDE SIKKERHET Bruksanvisning INNHOLD Viktige instruksjoner angående sikkerhet. 2 Kontroller 4 Strømforsyning. 5 Bruk av radioen for første gang. 6 DAB radio modus 6 FM radio modus 11 Forhåndsinnstilte stasjoner. 15

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300W

Hurtigveiledning Konftel 300W Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 300W NORSK Beskrivelse Konftel 300W er en batteridrevet trådløs konferansetelefon for tilkobling til DECT-system, mobiltelefon eller datamaskin.

Detaljer

EBR707C BRUKSANVISNING

EBR707C BRUKSANVISNING EBR707C BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Vær Stasjon med ikon som har 3D projektor. Dette unike produkter er designet for hverdagsbruk hjemme eller på kontoret

Detaljer

Bruks- og installasjonsanvisning. For brukeren/for installatøren. Bruks- og installasjonsanvisning VR 81/2. Fjernstyring for VRC 470

Bruks- og installasjonsanvisning. For brukeren/for installatøren. Bruks- og installasjonsanvisning VR 81/2. Fjernstyring for VRC 470 Bruks- og installasjonsanvisning For brukeren/for installatøren Bruks- og installasjonsanvisning VR 81/2 Fjernstyring for VRC 470 NO Bruksanvisning For brukeren Bruksanvisning VR 81/2 Fjernstyring for

Detaljer