MEDTRONIC CARELINK 2090 Programmerer for Medtronic- og Vitatron-enheter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MEDTRONIC CARELINK 2090 Programmerer for Medtronic- og Vitatron-enheter"

Transkript

1 MEDTRONIC CARELINK 2090 Programmerer for Medtronic- og Vitatron-enheter 2090/9986/SW007: VSC01:

2

3 Innhold 1 Informasjon om programmereren 7 Forklaring av symboler på pakningen og produktet 8 Om denne håndboken 10 Beskrivelse og beregnet bruk 10 Advarsler 11 Forholdsregler 12 Samsvarserklæring 15 Samsvar med lover og forskrifter 15 Sikkerhetsfunksjoner for operativsystemet Windows XP 16 Krav til programvare 18 Programmererens funksjoner 18 Systemkomponenter 20 Funksjoner på skjermbildet 27 2 Klargjøre programmereren 31 Grunnleggende oppsett 32 Koble til perifere enheter 37 3 Utføre en pasientkontroll 39 Klargjøre for en pasientkontroll 40 Starte en pasientkontroll 50 Avslutte en pasientkontroll 54 Oppbevaring av komponenter 55 4 Administrere rapporter og data 57 Rapporter 58 Kontrolldata 58 Lagre som en PDF-fil 58 Lagre på diskett 59 Lagre på USB 59 Vise rapporter som er lagret på lagringsmedier 61 Vitatron Manual-Guided Reset 62

4 4 Innhold 5 Bruke skrivere 63 Bruke eksterne skrivere 64 Fylle papir i skriveren 67 Skriverknapper 68 Rive av en utskrift 69 Lite papir 69 6 Velge alternativer 71 Om verktøypaletten for bruk mellom pasientkontroller 72 Stille klokkeslett og dato på programmereren 73 Velge lydsignaler 74 Angi intervall for sletting av rapporter 75 Administrere personvern for pasientdata 76 Endre språkinnstilling 79 Forsterke deteksjonen av pacespiker 79 Kontrollere programvareversjonen 80 Starte alternativet Demonstrations 81 Vise og oppdatere informasjonen om programmererens plassering og maskinvare 81 Velge annen programvare 83 Fjerne andre programmer 83 Anskaffe tekniske håndbøker 84 7 Stell av programmereren 85 Rengjøre systemkomponentene 86 Sterilisere programmeringshodet, EKG-kabelen og elektrodeledningene 86 Skifte PC-kort 87 Spesifikasjoner for programmereren 88 Særlige merknader 91 Begrenset garanti fra Medtronic 92 Stikkordregister 93

5 Medtronic CareLink Veiledning i oppsett og bruk av Medtronic CareLink 2090-programmereren.

6 Følgende er varemerker eller registrerte varemerker for Medtronic i USA, og kan også være gjeldende i andre land: CareLink, Jewel, Marker Channel, Medtronic, Medtronic CareLink, Paceart, Reveal og Vitatron Alle andre varemerker tilhører sine respektive eiere.

7 Informasjon om programmereren1 1 Forklaring av symboler på pakningen og produktet 8 Om denne håndboken 10 Beskrivelse og beregnet bruk 10 Advarsler 11 Forholdsregler 12 Samsvarserklæring 15 Samsvar med lover og forskrifter 15 Sikkerhetsfunksjoner for operativsystemet Windows XP 16 Krav til programvare 18 Programmererens funksjoner 18 Systemkomponenter 20 Funksjoner på skjermbildet 27

8 8 Kapittel 1 Forklaring av symboler på pakningen og produktet Forklaring av symboler på pakningen og produktet Se på pakningen og produktet for å fastslå hvilke symboler som gjelder for dette produktet Conformité Européenne (samsvar med europeisk standard). Dette symbolet betyr at enheten er fullstendig i samsvar med EU-direktiv AIMD 90/385/EØF (NB 0123). (Gjelder bare for maskinvare og programvare fra Medtronic.) Conformité Européenne (samsvar med europeisk standard). Dette symbolet betyr at enheten er fullstendig i samsvar med EU-direktiv AIMD 90/385/EØF (NB 0344). (Gjelder bare Vitatron-grensesnitt fra Vitatron.) Conformité Européenne (samsvar med europeisk standard). Dette symbolet betyr at enheten er fullstendig i samsvar med R&TTE-direktiv 1999/5/EF (NB 1856). (Gjelder bare for R&TTE.) Forsiktig! Se i bruksanvisningen Produktet er i samsvar med både amerikanske og kanadiske krav i henhold til UL-sikkerhetsstandarder. Pasienttilkoblet del, type BF Pasienttilkoblet del, type CF Serienummer Krav til temperatur Gjelder bare USA Av På Trådløs kommunikasjon aktivert

9 Informasjon om programmereren Forklaring av symboler på pakningen og produktet 9 Dette produktet skal ikke kastes i usortert kommunalt avfall. Produktet skal kastes i samsvar med lokale retningslinjer. På nettstedet finner du instruksjoner for riktig deponering av dette produktet. RF-sender Forsiktig! Sterk magnet Dette symbolet betyr at enheten er fullstendig i samsvar med standardene til Australian Communications and Media Authority (ACMA) og New Zealand Ministry of Economic Development Radio Spectrum Management når det gjelder radiokommunikasjonsutstyr. Batteri Diskett Nettverkstilkoblingsport USB-port Skriverport Mikrofonport Hodetelefonport EC REP Autorisert representant i EF-området Vekselstrøm Produksjonsdato Produsent Bestillingsnummer LOT-nummer

10 10 Kapittel 1 Om denne håndboken Krav til fuktighet Pakningens innhold Programmerer, programvare installert Produktdokumentasjon Tilbehør Om denne håndboken Denne håndboken beskriver egenskapene og funksjonene til Medtronic CareLink 2090-programmereren (kalt "programmereren"). Beskrivelse og beregnet bruk Medtronic CareLink 2090-programmereren er et bærbart, nettdrevet (vekselstrøm), mikroprosessorbasert system med programvare for avlesning og programmering av implanterbare enheter fra Medtronic og Vitatron. Andre funksjoner omfatter: Automatiske programvareoppdateringer via en oppringt forbindelse eller en LAN-tilkobling, avhengig av maskinvarekonfigurasjonen. Dette gjør det mulig for programmereren å programmere nye enheter og legge til nye funksjoner etter hvert som de blir tilgjengelige. En stor, lys skjerm som er justerbar slik at den kan brukes i både sittende og stående stilling. Tastatur som gjør det lettere å legge inn informasjon. Høy utskriftshastighet på 50 mm per sekund på registreringspapir. EKG-registrering og rapportering av diagnosedata. Du finner mer informasjon i de tekniske håndbøkene som følger med programvaren og maskinvaren.

11 Informasjon om programmereren Advarsler 11 Advarsler Disse advarslene gjelder generelt bruk av programmereren til å programmere parameterinnstillinger på implanterbare enheter. I referansehåndbøkene for den implanterbare enheten og programmererens programvare finner du mer informasjon om de spesifikke implanterbare enhetene. Modifisering av utstyr Dette utstyret skal ikke modifiseres. Modifiseringer kan redusere systemets effektivitet og påvirke pasientens helse. Grense for spenning fra telefonkontakten Ved bruk av modemkort eller kombinasjonskort må du kontrollere at spenningen fra telefonkontakten ikke overskrider 125 V. For høy spenning kan skade programmereren. Viktig referansedokumentasjon Før den implanterbare enheten programmeres, er det viktig å lese referansehåndboken for enheten nøye og finne riktige parameterinnstillinger basert på pasientens tilstand og pacesystemet som brukes. Referansehåndboken for den implanterbare enheten inneholder en fullstendig beskrivelse av hvordan enheten fungerer samt viktig informasjon, for eksempel indikasjoner for bruk, kontraindikasjoner, advarsler og forholdsregler. Instruksjonene i denne referansehåndboken og i referansehåndboken som følger med programmererens programvare, er begrenset til oppsett av programmereren og valg av riktige alternativer for ønsket programmeringsfunksjon. Feil bruk av programmereren kan føre til feilaktig eller uforvarende programmering, og det kan være at telemetri- og parameterfunksjoner ikke fungerer som de skal. Parameterfunksjon Programmeren skal også registrere og måle pulsfrekvens, AV-intervall og pulsbredde samt artefakter fra implanterte enheter. Enheten utfører disse digitale målingene ved hjelp av valgfrie hudelektroder. Medtronic og Vitatron gir ingen lovnader eller garantier vedrørende programmererens evne til å fungere som et diagnoseverktøy for legen.

12 12 Kapittel 1 Forholdsregler Utstyrskompatibilitet Programmereren må kun brukes til å avlese og programmere kompatible implanterbare enheter fra Medtronic eller Vitatron. Hvis programmereren brukes på andre implanterte enheter, kan det forstyrre enheten og føre til at den ikke fungerer som den skal. Programmereren er ikke kompatibel med programmerbare enheter fra andre produsenter. Interne elektroder Programmereren må ikke kobles til ledninger eller elektroder som er inni pasientens kropp. Programmereren er laget slik at det kun er medisinsk forsvarlig å bruke den med hudelektroder. Defekt utstyr Hvis den tekniske og sikkerhetsmessige kontrollen påviser en defekt som kan skade pasienten, helsepersonell eller en tredjepart, skal enheten ikke brukes før nødvendige reparasjoner er utført. Brukeren må umiddelbart melde fra om slike defekter til Medtronic eller Vitatron. Forholdsregler Bruk av VGA-skjerm For å beskytte mot forstyrrelser eller spenningssvingninger/lekkasjestrøm anbefales det på det sterkeste å bruke en sekundær VGA-monitor som oppfyller en gjeldende sikkerhetsstandard, som UL eller IEC EKG-kabelens integritet Hvis EKG-kabelen har tegn på skader når pakningen åpnes, skal du ikke bruke den. Kontakt den lokale representanten for Medtronic eller Vitatron. Forsiktig håndtering av EKG-kabelledningen Trekk ikke i den isolerte kabelledningen når kabelen kobles fra. Hvis den isolerte kabelledningen strekkes, kan det skade kabelen. Elektrokirurgi / ekstern defibrillering Du må ikke plassere programmeringshodet over en implantert enhet under elektrokirurgi eller ekstern defibrillering. Må ikke legges i væske Vær forsiktig slik at det ikke kommer væske inn i programmereren og programmeringshodet. Programmereren og tilbehøret må ikke legges i noen form for væske eller rengjøres med aromatiske eller klorerte hydrokarboner.

13 Informasjon om programmereren Forholdsregler 13 Autoklavering Programmeringshodet, EKG-kabelen og elektrodeledningene må ikke autoklaveres. Elektromagnetiske forstyrrelser (EMI) Programmeringshodet er testet med hensyn til samsvar med industrielle EMI-bestemmelser. Bruk utenfor pasientmiljøet kan føre til at programmeringshodet ikke fungerer som det skal. RF-forstyrrelser Bærbart og mobilt RF-kommunikasjonsutstyr kan påvirke programmererens funksjon. Selv om senderen er godkjent av Federal Communications Commission, er det ingen garanti for at den ikke vil påvirkes av forstyrrelser, eller at en bestemt overføring fra senderen ikke vil forårsake forstyrrelser. Skadet utstyr Hvis det er sprekker i programmererens kapsling, eller hvis noen av kontaktene er skadet, skal du kontakte representanten for Medtronic eller Vitatron. Hvis det isolerende materialet i nettledningen eller tilbehørskabler er skadet, eller hvis plugger i veggen eller på utstyret er skadet, skal du skifte ut delen og kaste den i samsvar med lokale retningslinjer eller returnere delen til Medtronic. Elektrodekvalitet Bruk av elektroder av sølv/sølvklorid (Ag/AgCl) av høy kvalitet kan minimalisere forekomsten av små likestrømsspenninger som kan blokkere EKG-signalet. Bruk nye elektroder som kommer fra samme eske. Klargjør pasientens hud i henhold til instruksjonene som følger med elektrodene. Brennbare anestesiblandinger Programmereren egner seg ikke for bruk i nærheten av brennbare anestesigassblandinger. Unngå skade fra programmeringshodet Hold programmeringshodet unna utstyr eller materiale som vil bli skadet av magnetfeltet, for eksempel disketter.

14 14 Kapittel 1 Forholdsregler Miljømessige forholdsregler Sikker og effektiv bruk krever at du bruker programmereren med forsiktighet for å unngå at den skades av miljømessige faktorer som kan svekke funksjonen. I utformingen og produksjonen er det lagt vekt på at faren for skade på enheten ved normal bruk skal være minst mulig. Elektroniske enheter utsettes imidlertid for mange miljømessige belastninger, inkludert, men ikke begrenset til, følgende: Enheten må ikke mistes i gulvet eller feilhåndteres slik at enheten påføres fysisk skade. Dette kan svekke enhetens funksjon. Selv om enheten fungerer rett etter at den er mistet i gulvet, kan det ha oppstått driftsmessige skader som kanskje ikke oppdages før på et senere tidspunkt. Unngå å søle væske på enheten. Selv om enheten er omhyggelig utformet og produsert slik at faren for lekkasje skal bli minst mulig, kan væskeinntrengning forekomme, noe som kan svekke enhetens funksjon. Programmereren kan påvirkes av statisk elektrisitet (ESD). I et miljø der statisk elektrisitet er sannsynlig, for eksempel i et teppebelagt rom, må du utlade kroppen før du berører enheten. Det må tas spesielle hensyn (i forhold til elektromagnetisk kompatibilitet) når elektromedisinsk utstyr som programmereren installeres. Se det vedlagte tillegget: Erklæring om elektromagnetisk kompatibilitet. Unngå å åpne enheten. Enheten er konstruert slik at risikoen fra miljømessige faktorer skal bli minst mulig. Hvis enheten åpnes, kan den bli mer sårbar for miljømessige faktorer. Raske temperaturendringer kan påvirke enhetens funksjon. Sørg alltid for at temperaturen stabiliseres i miljøet der enheten skal brukes, før den tas i bruk. Langvarig oppbevaring eller bruk av enheten ved høy luftfuktighet kan påvirke funksjonen. Ved mistanke om skade på enheten skal den returneres til Medtronic eller Vitatron for kontroll og eventuelt reparasjon. I tillegg til disse eksemplene finnes det ulike andre miljømessige faktorer som kan svekke enhetens ytelse i et sykehusmiljø. Følg alltid god helsestyringspraksis for å forhindre miljømessige skader på enheten.

15 Informasjon om programmereren Samsvarserklæring 15 Samsvarserklæring Medtronic erklærer at dette produktet er i samsvar med de nødvendige kravene i direktiv 1999/5/EF om radio- og telekommunikasjonsutstyr og direktiv 90/385/EØF om aktivt, implanterbart medisinsk utstyr (AIMD). Hvis du ønsker mer informasjon, kan du kontakte Medtronic eller Vitatron på de telefonnumrene og adressene som står bakerst i denne håndboken. Samsvar med lover og forskrifter Industry Canada ID: 3408D-MICS Bruken er underlagt følgende to betingelser: (1) denne enheten må ikke forårsake forstyrrelser, og (2) denne enheten må tåle forstyrrelser, inkludert forstyrrelser som kan forårsake uønsket drift av enheten. Enheten må ikke forårsake forstyrrelser på stasjoner i frekvensbåndet 400, ,000 MHz i forbindelse med tjenester der det benyttes meteorologiutstyr, satelittbaserte meteorologiske tjenester og satellittbaserte jordovervåkingstjenester, og må tåle enhver forstyrrelse som mottas, inkludert forstyrrelser som kan forårsake uønsket drift. Australia / New Zealand Enheten er fullstendig i samsvar med standardene fra Australian Communications and Media Authority (ACMA) og New Zealand Ministry of Economic Development Radio Spectrum Management. C-hakesymbolet viser at produktet er i samsvar med den gjeldende EMC/Radio-standarden for radiokommunikasjonsprodukter. US Federal Communications Commission (FCC) FCC-ID: LF5MICS (for programmereren) FCC-ID: LF59767 (for programmeringshodet)

16 16 Kapittel 1 Sikkerhetsfunksjoner for operativsystemet Windows XP Følgende bestemmelse gjelder for lavfrekvenskommunikasjonssystemet i enheten: Denne enheten er i samsvar med del 15 i FCC-reglene. Bruken er underlagt følgende to betingelser: (1) denne enheten må ikke forårsake skadelige forstyrrelser, og (2) denne enheten må tåle mottatte forstyrrelser, inkludert forstyrrelser som kan forårsake uønsket drift. Brukeren advares om at endringer eller modifiseringer som ikke er uttrykkelig godkjent av parten som er ansvarlig for samsvar, kan oppheve brukerens rett til å bruke utstyret. Følgende bestemmelse gjelder for UHF-kommunikasjonssystemet i enheten: Denne senderen er godkjent i henhold til Medical Device Radio Communications Service (47 C.F.R. del 95) og skal ikke forårsake skadelige forstyrrelser på stasjoner i frekvensbåndet 400, ,000 MHz i forbindelse med tjenester der det benyttes meteorologiutstyr (dvs. sendere og mottakere som brukes til å formidle værdata), satelittbaserte meteorologiske tjenester og satellittbaserte jordovervåkingstjenester, og den skal tåle forstyrrelser som kan forårsakes av slikt utstyr, inkludert forstyrrelser som kan forårsake uønsket drift. Denne senderen skal bare brukes i henhold til FCC-reglene som gjelder for Medical Device Radio Communications Service. Analog og digital talekommunikasjon er forbudt. Selv om senderen er godkjent av Federal Communications Commission, er det ingen garanti for at den ikke vil påvirkes av forstyrrelser, eller at en bestemt overføring fra senderen ikke vil forårsake forstyrrelser. Sikkerhetsfunksjoner for operativsystemet Windows XP Operativsystemprogramvaren på programmereren er Microsoft Windows XP. Populariteten til Windows XP har gjort det mer utsatt for trusler som nettverksangrep og virus. Samtidig krever mange av funksjonene på programmereren tilkobling til sykehusets eller legekontorets nettverk. Selv om det er store fordeler forbundet med å bruke funksjoner som krever nettverkstilkobling, kan slike funksjoner gjøre programmereren noe mer utsatt for nettverksrelaterte trusler.

17 Informasjon om programmereren Sikkerhetsfunksjoner for operativsystemet Windows XP 17 Dette har Medtronic gjort for å fremme sikkerheten på programmereren Medtronic har gjort sitt ytterste for å sørge for at programmereren skal være sikker og pålitelig. Programmereren er konfigurert for bruk for et spesifikt formål og er ikke tilgjengelig for generell bruk. Ettersom unødvendig programvarekomponenter som Internet Explorer og Microsoft Office ofte utsettes for fientlige angrep, installeres ikke disse komponentene på programmereren. Operativsystemdelen på den interne harddisken er skrivebeskyttet. Hver gang programmereren startes, starter den med en kjent status. Maskinvare som ikke støttes, inkludert PCMCIA-kort og USB-enheter, ignoreres av operativsystemet og kan ikke brukes fra programmereren. Medtronic arbeider kontinuerlig sammen med sine partnere for å analysere nye trusler og evaluere potensielle konsekvenser for programmereren. Dette kan sykehus og legekontorer gjøre for at programmereren skal være sikker Det viktigste tiltaket sykehus og legekontorer kan iverksette for å minimere muligheten for at sikkerheten på programmereren reduseres, er å ha et sikkert nettverk. Dette inkluderer brannvegger samt sikkerhetstiltak som skal holde nettverket og eventuelt tilkoblet utstyr sikkert og beskyttet mot trusler fra utsiden. Enkelte trusler, for eksempel tjenestenektangrep, som fører til at det aktuelle systemet kontinuerlig responderer på falske nettverksforespørsler, kan kun oppstå på og påvirke systemer på lokalt nivå. Dette skal du gjøre hvis du mistenker at sikkerheten på programmereren er redusert Hvis du tror at programmereren har blitt utsatt for en sikkerhetstrussel, skal du slå av programmereren og koble den fra nettverket eller fjerne nettverkskortet, og deretter starte systemet på nytt. Kontakt representanten for Medtronic eller Vitatron for å få hjelp.

18 18 Kapittel 1 Krav til programvare Krav til programvare Programmereren krever programvare fra Medtronic og Vitatron for å fungere. Når programvaren først er installert, blir den værende på programmererens harddisk. Medtronic og Vitatron oppdaterer programvaren regelmessig for å legge funksjoner til programmereren. Programmererens funksjoner Nedenfor finner du en oversikt over noen av programmererens funksjoner. Enkelte funksjoner avhenger av den implanterbare enheten som skal programmeres eller overvåkes, samt den installerte programvaren. Programmeringsfunksjoner: permanent og midlertidig justering av parameterinnstillinger valg av nominelle parameterinnstillinger fastsatt av Medtronic, Vitatron eller brukeren akuttknapper for VVI-pacing Telemetrifunksjoner: Automatisk registrering av implantert modell og oppstart av programvare skjer hvis programmeringshodet er i riktig posisjon når programmereren slås på. Automatisk bekreftelse av en programmert endring. Rapportering av gjeldende programmerte parameterinnstillinger og batteristatus for den implanterte enheten. Rapportering av sanntidsmålingene til den implanterte enhetens driftsparametere, for eksempel batterispenning, utgangsenergi osv. Visning og utskrift av Marker Channel-telemetri for å forenkle EGM-analyse. Visning og utskrift av et atrialt og/eller ventrikulært intrakardialt elektrogram (EGM) tatt fra elektrodene til den implanterte enhetens ledningssystem.

19 Informasjon om programmereren Programmererens funksjoner 19 EKG og andre diagnosefunksjoner: I EKG-vinduet på programmerings- og telemetribildet vises pasientens EKG kontinuerlig. EKG-visning i full bredde omfatter mulighet for å fryse samt en funksjon for amplitudejustering. EKG-visning omfatter Marker Channel-telemetri, EGM-kurver eller eventuelt begge. Kontinuerlig registrering i flere kanaler (for eksempel EKG og Marker Channel-telemetri eller EKG og EGM). Funksjoner for testing av stimuleringsterskel. Direkte måling av pulsfrekvens, AV-intervall og pulsbredde. Midlertidig inhibering av den implanterbare enheten. Utskrift av programmert og målt informasjon for permanent arkivering. Funksjoner for oppdatering av programvaren: Tilgjengelige oppdateringer fra Medtronic. Klinisk programvare som har funksjon for avinstallering, kan fjernes ved hjelp av programmererens grensesnitt.

20 VVI 20 Kapittel 1 Systemkomponenter Systemkomponenter Figur 1-1. Programmererens komponenter sett forfra Skjerm 2 VVI-akuttknapp 3 Mikrofonkontakt 4 Hodetelefonkontakt 5 Tastaturdeksel 6 Tastatur 7 Skriverknapper 8 Telefonledning (følger ikke med) 9 Papir til skriveren 10 Programmeringshode (må bestilles separat) 11 Pekepenn 12 Elektrodeledninger 13 EKG-kabel med plugg 14 Referansehåndbok 15 Deksel for diskettstasjon og PC-kort 16 Nettledning 17 Ethernet-kabel (følger ikke med) Merk! Bruk bare tilbehør som er godkjent av produsenten. Skjerm Skjermen kan justeres trinnløst fra lukket til nesten horisontal posisjon. Du velger programmeringsalternativer på skjermbildet med pekepennen.

21 Informasjon om programmereren Systemkomponenter 21 VVI-akuttknapp Brukes til behandling av bradykardi med VVI-pacing. Mikrofonkontakt For fremtidig bruk. Hodetelefonkontakt For fremtidig bruk. Tastaturdeksel Skyves frem for å beskytte tastaturet. Tastatur Brukes til å legge inn informasjon. Skriverknapper Brukes til å velge en papirhastighet på 12,5; 25 eller 50 mm/sek. Trykk én gang på knappen for å velge utskriftshastighet. Trykk på den igjen for å stoppe utskriften. Papirfremføringsknappen gjør det enkelt å justere papiret. Telefonledning Kobler programmererens modem til en telefonkontakt. Telefonledningen må ha en tykkelse på minst 26 gauge. (Leveres ikke av Medtronic.) Ethernet-kabel Brukes til å koble programmereren til sykehusets nettverk. Ethernet-kabelen må være av kategori 5 eller bedre. (Leveres ikke av Medtronic.) Papir til skriveren Papir til den interne skriveren. Programmeringshode Oppretter kommunikasjon mellom programmereren og pasientens implanterte enhet. Programmeringshodet har en sterk permanent magnet, radiosender og -mottaker (RF) og lyspanel. Hodet må holdes over den implanterte enheten når den blir programmert eller avlest. (Må bestilles separat. Leveres ikke sammen med programmeren.) Pekepenn Brukes til å velge alternativer på skjermbildet. Pek med pennen på skjermbildet for å velge forhåndssatte alternativer.

22 22 Kapittel 1 Systemkomponenter Elektrodeledninger/EKG-kabel Kobler programmereren til hudelektroder på pasienten for å registrere EKG og andre parametere som krever overflateregistrering av signaler fra hjertet og den implanterte enheten. Fem fargekodede elektrodeledninger kobles mellom kabelen og vanlige engangselektroder som festes på pasientens hud. Merk! Hvis du mottok en femledet kabel med plugg, kan du fjerne pluggen for femavlednings-ekg. Referansehåndbok Referansehåndboken for programmereren inneholder informasjon om oppsett av programmereren og funksjoner mellom pasientkontrollene. Deksel for diskettstasjon og PC-kort Gir tilgang til diskettstasjonen og PC-kortet. Gir også tilgang til USB-port(er) og innebygd Ethernet-tilkobling eller parallellport hvis dette finnes på programmererens maskinvare. Figur 1-2. Kontakter foran (åpnet tastatur) Nettledning Kobler programmereren til en nettstrømkontakt Programmeringshode (merket med gult) 2 Analog inngang/utgang (merket med grønt) 3 EKG-kabel (merket med sort eller blått) Programmeringshode Kontakten for programmeringshodet er merket med gult.

23 Informasjon om programmereren Systemkomponenter 23 Analog inngang/utgang Med denne kontakten kan du koble en ekstern monitor eller skriver til programmereren. Kontakten er merket med grønt. EKG-kabel Med denne kan du koble EKG-kabelen til programmereren. Kontakten er merket med sort eller blått. Figur 1-3. Sett fra venstre Av/på-bryter 2 Kjølevifte 3 Ekstra kontakt 4 Skriver Av/på-bryter Slår nettstrømmen til programmereren av og på. Når programmereren har blitt slått av, må du vente 2 sekunder før du slår den på igjen. Kjølevifte Intern vifte som sørger for kontinuerlig luftgjennomstrømning for å hindre overoppheting av de interne kretsene. Ekstra kontakt Gjør det mulig å benytte tilleggsfunksjoner, for eksempel Analyzer. Skriver Integrert termisk skriver med tekst- og grafikkfunksjon. Avhengig av hvilken funksjon som er valgt, skriver skriveren ut datarapporter eller et kontinuerlig EKG med tilhørende Marker Channel-telemetri, EGM eller begge deler når det er tilgjengelig.

24 24 Kapittel 1 Systemkomponenter Figur 1-4. Sett fra høyre Deksel for diskettstasjon og PC-kort 2 Infrarødt vindu Deksel for diskettstasjon og PC-kort Gir tilgang til diskettstasjonen og PC-kortet. Gir også tilgang til USB-port(er) og innebygd Ethernet-tilkobling eller parallellport hvis dette finnes på programmererens maskinvare. Infrarødt vindu For fremtidig bruk.

25 Informasjon om programmereren Systemkomponenter 25 Figur 1-5. Åpent deksel for diskettstasjon og PC-kort (to maskinvarevarianter for programmereren er vist) Åpning for PC-kort 2 Parallellport 3 Diskettstasjon 1 1 Åpning for PC-kort 2 Diskettstasjon 3 Innebygd Ethernet 4 USB-port Åpning for PC-kort Det er ulike typer PC-kort som kan settes inn i PC-kortåpningen: modemkort kombinert Ethernet/modem-nettverkskort (kalt kombinasjonskortet) Disse PC-kortene kan brukes ved tilkobling til nettverket for programvaredistribusjon. Advarsel! Ved bruk av modemkort eller kombinasjonskort må du kontrollere at spenningen fra telefonkontakten ikke overskrider 125 V. For høy spenning kan skade programmereren. Parallellport Med denne porten kan du koble en skriver til programmereren. Diskettstasjon Brukes med 90 mm formaterte, IBM-kompatible disketter.

26 26 Kapittel 1 Systemkomponenter Innebygd Ethernet Gjør det mulig å koble programmereren til nettverket for programvaredistribusjon og Paceartdatabehandlingssystemet ved bruk av en Ethernet-tilkobling. Figur 1-6. Sett fra baksiden (dekslet til nettledningen er åpent) USB-port(er) 2 VGA-utgangsport 3 Nettledning USB-port(er) Gjør det mulig å installere programvare, programvareoppdateringer og fremtidige applikasjoner. USB-porten kan også brukes til å koble til en USB-skriver eller USB-pinne. VGA-utgangsport Gjør det mulig å sende skjermbilder fra programmereren til en ekstern VGA-skjerm eller å konvertere utgangssignalet til NTSC/PAL-format slik at bildet kan vises på en TV-skjerm. Forsiktig! For å beskytte mot forstyrrelser eller spenningssvingninger/ lekkasjestrøm bør du bare benytte en VGA-monitor som oppfyller en godkjent sikkerhetsstandard som UL eller IEC Nettledning Kobler programmereren til nettstrøm (vekselstrøm).

27 Informasjon om programmereren Funksjoner på skjermbildet 27 Funksjoner på skjermbildet Programmereren har en interaktiv skjerm som viser tekst og grafikk. Den fungerer også som et kontrollpanel med knapper og menyvalg som kan aktiveres ved hjelp av pekepennen. Funksjoner og symboler på skjermbildet Denne delen gir en oversikt over funksjonene på skjermbildet. Du finner mer informasjon i referansehåndboken for den implanterte enheten. I Figur 1-7 vises hovedelementene på et vanlig skjermbilde. Vitatron-skjermbildene kan være forskjellige. Se referansehåndboken for den implanterte enheten. Hvis du ser en -knapp, trykker du på denne for å vise Select Model-skjermbildet for Vitatron. Merk! Du finner informasjon om hvordan du endrer språket (f.eks. fra engelsk til tysk), under "Endre språkinnstilling" på side 79. Figur 1-7. Hovedelementer på skjermbildet (eksempel) Oppgavelinje 2 Statuslinje 3 EKG-vindu 4 Knapperad for justering av kurven 5 Oppgaveområde 6 Kommandolinje 7 Knapper 8 Verktøypalett

28 28 Kapittel 1 Funksjoner på skjermbildet Oppgavelinje På oppgavelinjen kan du finne følgende symboler/indikatorer: Tabell 1-1. Symboler/indikatorer på oppgavelinjen Symbol Navn Funksjon Lyspanel for plassering av programmeringshode Indikator/velger for Analyzer Indikator/velger for enheten USB-indikator Diskettindikator Lyser grønt for å angi at det er opprettet kommunikasjon mellom programmeringshodet og den implanterte enheten. Jo flere grønne elementer som lyser, jo bedre er kommunikasjonen. Minst to grønne elementer skal lyse. Brukes til å starte en Analyzer-kontroll eller, hvis enheten støtter kjøring av parallelle oppgaver, til å bytte til en Analyzer-kontroll fra en enhetskontroll. Når en Analyzer-kontroll pågår, blir indikatorboksen grønn. (Du finner mer informasjon om den valgfrie Analyzerenheten i referansehåndboken for 2290 Analyzer.) Brukes til å åpne Select Model-skjermbildet på programmereren eller, hvis enheten støtter kjøring av parallelle oppgaver, til å bytte til en enhetskontroll fra en Analyzer-kontroll. Når en enhetskontroll pågår, blir indikatorboksen grønn. Lyser grønt for å indikere at en USB-pinne er tilgjengelig for lagring av PDF-rapporter og pasientdata. Når USB-indikatoren lyser grønt, er disketten ikke tilgjengelig. Når du setter inn en USB-pinne, kan det være en liten forsinkelse før enheten er tilgjengelig for bruk. Lyser grønt for å indikere at diskettstasjonen er tilgjengelig for lagring av PDF-rapporter og pasientdata. Når diskettindikatoren lyser grønt, er USB-pinnen ikke tilgjengelig.

29 Informasjon om programmereren Funksjoner på skjermbildet 29 Statuslinje Ingen informasjon vises på statuslinjen før du har valgt en modell. Du finner konkret informasjon om statuslinjen i referansehåndboken for den implanterte enheten. Når du har valgt en modell, kan følgende vises på statuslinjen: gjeldende pacemodus testtilstandstatus enhetsmodell 1 1 Statuslinje EKG-vindu Dette vinduet viser et utsnitt av EKG-kurvene og inneholder en statuslinje og en knapperad for justering av kurven. Du kan maksimere vinduet til full størrelse ved å velge den lille firkantknappen øverst i høyre hjørne av vinduet eller ved å velge [Adjust...]. Når du har valgt en modell, kan Marker Channel-kurver og EGM-kurver fra telemetri være tilgjengelig. I den aktuelle referansehåndboken for den implanterte enheten finner du mer informasjon om EKG-vinduet. I referansehåndboken for 2290 Analyzer finner du informasjon om knappene på knapperaden for justering av kurven. 1 1 Knapperad for justering av kurven Oppgaveområde Denne delen av skjermbildet ligger mellom EKG-vinduet og kommandolinjen. Oppgaveområdet endrer utseende etter den valgte oppgaven eller funksjonen.

30 30 Kapittel 1 Funksjoner på skjermbildet Kommandolinje Linjen helt nederst på skjermbildet viser kommandoknappene for automatisk oppstart av riktig programvare og visning av Select Model-skjermbildet for Vitatron. Du finner informasjon om hvilke kommandoknapper som er tilgjengelige etter at du har valgt en modell, i referansehåndboken for den implanterte enheten. Knapper Knapper som ligner på de som beskrives nedenfor, brukes til å styre programmereren med pekepennen. Du kan "trykke på" en knapp ved å peke på den med tuppen av pekepennen. 1 Inaktiv knapp (angis med en lysere farge) 1 Knappene kan utføre en kommando direkte, for eksempel knappen [Freeze], eller de kan åpne et vindu der du kan utføre andre handlinger. Vanligvis har disse knappene et navn som slutter med en ellipse, for eksempel knappene [Strips...] eller [Adjust...] vist ovenfor. I enkelte prosedyrer kan du få beskjed om å "trykke på og holde inne" en knapp. Trykk på knappen med pekepennens tupp til det er på tide å "slippe opp" knappen igjen. Når en knapp er inaktiv, får den en lysere farge og utfører ingen kommando når du trykker på den med pekepennen. Verktøypalett Samlingen av knapper og symboler langs kanten på skjermbildet kalles "verktøypaletten". Dette er kontroller som du bruker til å velge hvilken oppgave eller hvilket funksjonsskjermbilde du vil vise. Du finner mer informasjon under "Om verktøypaletten for bruk mellom pasientkontroller" på side 72. Mer informasjon om verktøypaletten for kontrollene finner du i referansehåndboken for den implanterte enheten.

31 Klargjøre programmereren2 2 Grunnleggende oppsett 32 Koble til perifere enheter 37

32 32 Kapittel 2 Grunnleggende oppsett Grunnleggende oppsett Før programmereren klargjøres, må den plasseres stødig på et sted der luftåpningene på høyre og venstre side ikke blokkeres. Programmereren går på nettstrøm, så den må plasseres i nærheten av en nettkontakt. Denne delen beskriver hvordan du: posisjonerer skjermen kobler til EKG-kabelen kobler til programmeringshodet kobler til nettledningen kobler til telefonledningen kobler til Ethernet-kabelen slår på programmereren feilsøker potensielle forstyrrelser Posisjonere skjermen 1. Trykk inn de to knappene på hver side av håndtaket. 2. Løft opp skjermen. 3. Sett den i en behagelig vinkel.

33 Klargjøre programmereren Grunnleggende oppsett 33 Koble til EKG-kabelen 1. Skyv tastaturdekslet helt tilbake. Trykk på låsen og vipp opp tastaturet. 2. Rett inn pilen på EKG-kabelen med den røde prikken på EKG-kontakten. 3. Koble kabelen til kontakten slik at det sorte eller blå merket er på høyre side. 4. Vipp ned tastaturet, og pass på at kabelen går inn i sporet på høyre eller venstre side. Om EKG-kabelen EKG-kabelen, modell 2090 EC/ECL, fra Medtronic og elektrodeledningene brukes til å koble programmereren til hudelektroder for å registrere EKG og andre parametere som krever overflatedeteksjon av signaler fra hjertet og den implanterte enheten. EKG-kabelen er konstruert for bruk med fem elektrodeledninger. Enkelte leger foretrekker imidlertid å bruke fire elektrodeledninger. Hvis det brukes fire elektrodeledninger, skal brystelektrodepluggen settes inn i den midterste åpningen på EKG-kabelen. Merk! Hvis kabelpluggen settes inn feil, kan kontaktpinnene skades. Forsiktig! Hvis EKG-kabelen har tegn på skader når pakningen åpnes, skal du ikke bruke den. Kontakt den lokale representanten for Medtronic eller Vitatron. Trekk ikke i den isolerte kabelledningen når kabelen kobles fra. Hvis den isolerte kabelledningen strekkes, kan det skade kabelen.

34 34 Kapittel 2 Grunnleggende oppsett Koble til programmeringshodet 1. Skyv tastaturdekslet helt tilbake. Trykk på låsen og vipp opp tastaturet. 2. Rett inn de røde prikkene på programmeringshodets kabel og kontakt. 3. Koble kabelen til kontakten slik at det gule merket er på venstre side. 4. Vipp ned tastaturet, og pass på at kabelen går inn i sporet på høyre eller venstre side. Koble til nettledningen 1. Åpne bakdekslet ved å trykke inn de to låsene. 2. Koble nettledningen til programmereren. 3. Koble nettledningen til en nettkontakt. Programmereren tilpasses automatisk den tilgjengelige nettspenningen. 4. Pass på at nettledningen går inn i sporet på venstre side, og lukk dekslet.

35 Klargjøre programmereren Grunnleggende oppsett 35 Koble til telefonledningen 2 1. Finn dekslet for diskettstasjon og PC-kort på høyre side av programmereren og vipp ned dekslet. 2. Koble telefonledningen til RJ-11-kontakten på modemkortet eller kombinasjonskortet. (Kombinasjonskortet er vist.) 3. Koble den andre enden av telefonledningen til en analog telefonkontakt. 4. Hvis du har skiftet kortet, må du starte programmereren på nytt før du bruker den. Koble til Ethernet-kabelen (avhengig av maskinvaren) Finn dekslet for diskettstasjon og PC-kort på høyre side av programmereren og vipp ned dekslet. 2. Koble Ethernet-kabelen til den innebygde Ethernet-tilkoblingen. 3. Ethernet-kabelen kan også kobles til RJ-45-kontakten på kombinasjonskortet i stedet for å bruke den innebygde Ethernet-tilkoblingen. 4. Koble den andre enden av Ethernet-kabelen til en nettverkskontakt.

36 36 Kapittel 2 Grunnleggende oppsett Slå på programmereren 1. Finn av/på-bryteren på venstre side av programmereren. 2. Trykk på øverste del av av/på-bryteren. 1 Merk! Programmereren fungerer ikke uten at riktig programvare er installert. Hvis programmereren ikke fungerer, kontrollerer du programvareversjonen som er lastet inn på programmereren, og oppdaterer den om nødvendig. Den første gangen programmereren slås på etter at en av følgende endringer er utført, tar oppstarten 2 minutter: Når det er installert et nytt tastaturspråk Når tastaturet er fjernet (og programmereren tidligere ble slått på med tastatur) Når et tastatur er lagt til (og programmereren tidligere ble slått på uten tastatur) Når PC-kortet er fjernet (og programmereren tidligere ble slått på med et PC-kort) Når et PC-kort er lagt til (og programmereren tidligere ble slått på uten et PC-kort)

37 Klargjøre programmereren Koble til perifere enheter 37 Feilsøke potensielle forstyrrelser Du kan prøve å fjerne mulig skadelige forstyrrelser mellom programmereren og andre enheter ved å sette i verk ett eller flere av de følgende tiltakene: Snu eller flytt apparatene. Øk avstanden mellom apparatene. Koble utstyret til en annen strømkrets. Rådfør deg med Medtronic eller Vitatron. Koble til perifere enheter Med den analoge kontakten under tastaturet kan du koble til en perifer skriver eller monitor som er klassifisert som medisinsk utstyr. Du trenger en spesiell adapter (som ikke følger med programmereren) for å bruke den analoge kontakten. Kontakt representanten for Medtronic eller Vitatron for å få mer informasjon. Utgangssignalene avhenger av programvaren som brukes, men kan inneholde følgende: EKG Marker Channel-telemetri EGM Programvarespesifikke kurver Alt elektronisk utstyr som er koblet til programmereren, må oppfylle kravene til elektrisk sikkerhet i IEC

38 38 Kapittel 2 Koble til perifere enheter Finne kontakten for perifere enheter 1 Kontakt for analog inngang/utgang merket med grønt (under tastaturet) 1

39 Utføre en pasientkontroll3 3 Klargjøre for en pasientkontroll 40 Starte en pasientkontroll 50 Avslutte en pasientkontroll 54 Oppbevaring av komponenter 55

40 40 Kapittel 3 Klargjøre for en pasientkontroll Klargjøre for en pasientkontroll Gjør deg kjent med følgende informasjon før du starter en pasientkontroll: Koble programmereren til hudelektroder Bruke pekepennen Bruke tastaturet Posisjonere programmeringshodet VVI-akuttknapp Koble programmereren til hudelektroder Ved begynnelsen av hver pasientkontroll må EKG-kabelens elektrodeledninger kobles til pasienten for å detektere pacespiker på hjerte- og pulssignaler. Merk! Kvaliteten på engangselektrodene som brukes med programmereren, er viktig for programmererens evne til å sense signaler. Kjemiske reaksjoner som oppstår mellom elektroden og gelen, produserer litt likespenning som kan blokkere EKG-signalet. Bruk av sølv/sølvklorid (Ag/AgCl)-elektroder av høy kvalitet kan redusere dette problemet. Elektrodene må være nye og komme fra samme eske. Pasientens hud må klargjøres i henhold til instruksjonene som følger med elektrodene. Protokollen for tilkobling av ledninger til EKG-elektroder kan variere. Ledningene kan kobles til elektrodene både før eller etter at elektrodene er festet på pasienten. Rekkefølgen i prosedyren nedenfor er vilkårlig. Advarsel! Programmereren må ikke kobles til ledninger eller elektroder som er inni pasientens kropp. Programmereren er laget slik at det kun er medisinsk forsvarlig å bruke den med hudelektroder.

41 Utføre en pasientkontroll Klargjøre for en pasientkontroll 41 Feste elektrodene 1. Fest fem standard engangselektroder til pasienten i posisjonene som er vist. Koble til EKG-kabelen RA RL V LL LA R N C F L 1. Koble en fargekodet elektrodeledning til hver av de fem elektrodene som vist. I Tabell 3-1 ser du hvilken farge som skal festes til hvilken elektrode. Merk! Det er valgfritt å koble til brystelektrodeledningen. Hvis brystelektrodeledningen ikke brukes, skal du sette brystelektrodepluggen inn i den midterste åpningen på EKG-kabelen. 2. Koble hver elektrodeledning til EKG-kabelen som vist i Tabell 3-2. Sørg for at kontaktene settes inn i riktig åpning på EKG-kabelen.

42 42 Kapittel 3 Klargjøre for en pasientkontroll Tabell 3-1. Fargekoder for elektrodeledningene AHA-koder a IEC-koder b Sted på kroppen Sort Gul til venstre arm Rød Grønn til venstre ben Brun Hvit til venstre side av brystet c Grønn Sort til høyre ben Hvit Rød til høyre arm a American Hospital Association b International Electrotechnical Commission c Det er valgfritt å koble til brystelektrodeledningen. Hvis brystelektrodeledningen ikke brukes, skal du sette brystelektrodepluggen inn i den midterste åpningen på EKG-kabelen. Tabell 3-2. Fargekoder for EKG-kabelen AHA-koder IEC-koder Sort til LA Gul til L Rød til LL Grønn til F Brun til V a Hvit til C Grønn til RL Sort til N Hvit til RA Rød til R a Merket C på enkelte kabler Merk! Av og til oppstår det gjensidige forstyrrelser mellom programmererens hudelektrodesignaler og signalene fra en ekstern EKG-skriver eller -monitor som er koblet direkte til pasienten. Disse forstyrrelsene kan føre til at programmererens funksjoner som avhenger av overflatedeteksjon av signaler, blir uregelmessige. Hvis det oppstår forstyrrelser, bør ledningene fra den eksterne EKG-skriveren eller -monitoren kobles fra midlertidig. Disse forstyrrelsene påvirker ikke programmeringsfunksjonene til programmereren.

43 Utføre en pasientkontroll Klargjøre for en pasientkontroll 43 Bruke pekepennen Pekepennen brukes til å velge programmeringsfunksjonene fra programvaren. Riktig bruk av pennen beskrives nedenfor i Figur 3-1 og under "Velge et alternativ på skjermbildet" på side 44. Figur 3-1. Bruke pekepennen VVI

44 44 Kapittel 3 Klargjøre for en pasientkontroll Velge et alternativ på skjermbildet 1. Flytt pekepennens tupp til en posisjon rett over ønsket alternativ Pekepennen skal ikke trykkes mot skjermen når den posisjoneres. Hold pekepennen vinkelrett i forhold til skjermen. Tuppen skal holdes nær skjermen. Hvis ønsket alternativ vises som en tast eller knapp, posisjonerer du pekepennens tupp innenfor denne firkanten. Hvis ønsket alternativ er et navn eller et tall, for eksempel en parameter eller en parameterinnstilling, posisjonerer du pekepennens tupp rett over bokstavene eller tallene som utgjør alternativet. 2. Trykk pennen mot skjermen for å velge et alternativ.

45 Utføre en pasientkontroll Klargjøre for en pasientkontroll 45 Bruke tastaturet I noen felter på skjermbildet kan du legge inn data, for eksempel pasientens navn eller fødselsnummer. Programmereren er utstyrt med et kompakt PC-tastatur som brukes til å legge inn data. Figur 3-2. Programmererens tastatur Plassere programmeringshodet Vanligvis når du bruker programmereren, må programmeringshodet på et visst tidspunkt plasseres over den implanterte enheten. Plassering av programmeringshodet er nødvendig for å oppnå kommunikasjon mellom programmereren og den implanterte enheten.

46 46 Kapittel 3 Klargjøre for en pasientkontroll Når programmeringshodet skal plasseres Forsiktig! Du må ikke plassere programmeringshodet over en implantert enhet under elektrokirurgi eller ekstern defibrillering. Mens pasientkontrollen pågår skal du alltid plassere programmeringshodet over den implanterte enheten før du gjør følgende: Velger en kommando som starter en programmeringsoverføring. Programmeringshodet må holdes i riktig posisjon til overføringen er fullført, noe som vanligvis blir angitt med en bekreftelsesmelding. Velger en kommando som starter en dataoverføring fra den implanterte enheten. Programmeringshodet må holdes helt i ro til alle dataene er mottatt, noe som vanligvis angis med en bekreftelsesmelding. Velger en parameterfunksjon som krever at den implanterte enheten fungerer asynkront på grunn av magneten i programmeringshodet. For alle midlertidig programmerte statuser eller funksjoner, eller for mottak av kontinuerlige data som Marker Channel-telemetri eller EGM-kurver, må programmeringshodet holdes over den implanterte enheten hele tiden mens funksjonen pågår, eller til den skal avsluttes. Når du løfter bort programmeringshodet, avsluttes det midlertidige programmet, og den kontinuerlige telemetriforbindelsen opphører. Den implanterte enheten går tilbake til verdiene som er programmert permanent. Finne riktig posisjon For en implantert enhet må programmeringshodet holdes direkte mot pasientens hud. Undersiden av programmeringshodet må ligge parallelt med og vanligvis ikke mer enn 5 cm fra den implanterte enheten. Programmeringshodet er ikke nødvendigvis optimalt plassert når det er sentrert direkte over den implanterte enheten.

47 Utføre en pasientkontroll Klargjøre for en pasientkontroll 47 Figur 3-3. Plassere programmeringshodet Lyspanel Grønt Gult/grønt Riktig plassering av programmeringshodet angis på to steder: programmeringshodepanelet øverst i venstre hjørne på skjermbildet, og panelet med sju lys på programmeringshodet (se Figur 3-3). Programmering og avlesning anbefales ikke når færre enn to grønne lys er tent. Programmere og avlese den implanterte enheten 1. Velg de riktige programvareparameterne i henhold til referansehåndboken. 2. Plasser programmeringshodet nær den implanterte enheten. Programmering og avlesning kan starte når LED-lampene på panelet for plassering av programmeringshode viser tilfredsstillende plassering og telemetristyrke. Merk! Når det gjelder Medtronic-enheter, viser panelet for programmeringshode signalstyrken til kommunikasjonsforbindelsen. Medtronic anbefaler å flytte på programmeringshodet til flest mulig grønne lys er tent. Det er ikke sikkert alle lysene tennes for alle modeller (se referansehåndboken for den implanterte enheten).

48 48 Kapittel 3 Klargjøre for en pasientkontroll Feil plassering av programmeringshodet kan føre til at programmeringsoverføringen svikter, og/eller at det ikke mottas data fra den implanterte enheten. Medtronic anbefaler at du leser av enheten etter programmering for å kontrollere at eventuelle innstillingsendringer var vellykket. Reveal Plus og noen eldre Vitatron-enheter svarer med bare én lampe i panelet for plassering av programmeringshode. I programmeringsmodus lyser lampen grønt for å vise at programmeringshodet er i riktig posisjon, og at det kommuniserer med enheten. Lampen lyser fast gult hvis programmeringshodet er feilplassert. Bruke P- og I-knappen P-knappen og I-knappen på programmeringshodet (Figur 3-4) tilsvarer kommandoene som vises på skjermbildet på programmereren. I den aktuelle referansehåndboken kan du lese mer om hvilke kommandoer knappene tilsvarer. For enkelhets skyld kan du trykke på P-knappen eller I-knappen på programmeringshodet i stedet for å velge alternativet på skjermbildet. Figur 3-4. P- og I-knappen P I

49 Utføre en pasientkontroll Klargjøre for en pasientkontroll 49 Programmeringshodets magnet En sterk magnet i programmeringshodet aktiverer en sensor i den implanterte enheten slik at enheten blir mottakelig for programmering. (I referansehåndboken for den implanterte enheten finner du mer informasjon om magnetens effekt.) Vær oppmerksom på at programmeringshodet kan trekke til seg metallinstrumenter eller bli trukket mot metallflater. Magneten kan bli delvis avmagnetisert når den utsettes for motvirkende magnetfelter, og det fører til at programmeringshodet trekkes mot en annen magnet. Programmeringshodet skal oppbevares som vist i Figur 3-6 på side 55 når det ikke er i bruk. Forsiktig! Hold programmeringshodet unna utstyr eller materiale som vil bli skadet av magnetfeltet, for eksempel disketter. VVI-akuttknapp Den røde VVI-akuttknappen på skjermen gir umiddelbar tilgang til VVI-pacing (Figur 3-5). (Spesifikke parameterinnstillinger fastsettes av hver enkelt applikasjon.) Ved bruk av pacemakere fra Medtronic er den røde VVI-akuttknappen alltid aktiv når knappen [Emergency] vises på skjermen. Ved bruk av enkelte implanterbare defibrillatorer er den røde VVI-akuttknappen aktiv hele tiden. Når du trykker på denne knappen, aktiveres VVI-pacing, og alternativene på Emergency-skjermbildet vises. Merk! Den røde VVI-akuttknappen er også tilgjengelig i programvaren og vises på skjermbildet. Knappen på skjermbildet har samme funksjon som knappen på skjermen. Advarsel! Den røde VVI-akuttknappen er deaktivert for følgende enheter: PCD, Jewel PCD, Micro Jewel II, Micro Jewel, Jewel CD, Jewel Plus, modell 7202 Jewel CD, modell 7218 og 7211, modell 7201 CD og Jewel AF. Bruk pekepennen til å velge knappen [Emergency] på skjermbildet. Akutt bradykardipacing Du starter akutt pacing ved å plassere programmeringshodet i riktig posisjon over den implanterte enheten og trykke på den røde VVI-akuttknappen. En melding bekrefter programmering, og akutt VVI-pacing startes.

50 50 Kapittel 3 Starte en pasientkontroll Akutt takykardibehandling Du starter behandlingen ved å trykke på den røde VVI-akuttknappen slik at Emergency-skjermbildet vises på programmereren, og deretter trykke på knappen [Deliver] med pekepennen. Når det gjelder spesifikke applikasjoner, finner du fullstendige instruksjoner om bruk av Delivery-knappen i referansehåndboken, systemreferansehåndboken eller den kliniske håndboken for den aktuelle enheten. Figur 3-5. Akuttknapp VVI VVI-akuttknapp (rød) Starte en pasientkontroll En pasientkontroll innebærer bruk av de ulike funksjonene på programmereren til prosedyrer som programmering av den implanterte enheten, analyse eller evaluering av den implanterte enhetens funksjon, feilsøking og rutinemessig oppfølging. Instruksjonene for bruk av de ulike funksjonene på programmereren finner du i referansehåndboken for den implanterte enheten. Merk! Før du starter, må du forsikre deg om at alle prosedyrene i Kapittel 2, "Klargjøre programmereren", på side 31 og under "Klargjøre for en pasientkontroll" på side 40 er utført.

MEDTRONIC CARELINK PROGRAMMERER

MEDTRONIC CARELINK PROGRAMMERER MEDTRONIC CARELINK PROGRAMMERER Modell 2090-programmerer for Medtronic- og Vitatron-enheter 2001 0123 2090-programmerer 0 Referansehåndbok 0 Veiledning for oppsett og bruk av 2090-programmereren. Følgende

Detaljer

MEDTRONIC CARELINK PROGRAMMERER

MEDTRONIC CARELINK PROGRAMMERER MEDTRONIC CARELINK PROGRAMMERER Modell 2090-programmerer / modell 2290 Analyzer for Medtronic- og Vitatron-enheter 2005 0123 Programmereren 2090 0 Referansehåndbok 0 Veiledning for oppsett og bruk av

Detaljer

MEDTRONIC CARELINK PROGRAMMERER Modell 2090-programmerer for Medtronic- og Vitatronenheter

MEDTRONIC CARELINK PROGRAMMERER Modell 2090-programmerer for Medtronic- og Vitatronenheter MEDTRONIC CARELINK PROGRAMMERER Modell 2090-programmerer for Medtronic- og Vitatronenheter 0123 2001 2090-programmerer 0 Referansehåndbok 0 Veiledning for oppsett og bruk av 2090-programmereren. Følgende

Detaljer

MEDTRONIC CARELINK 2090

MEDTRONIC CARELINK 2090 MEDTRONIC CARELINK 2090 Programmerer Referansehåndbok MEDTRONIC CARELINK 2090 Referansehåndbok Veiledning for oppsett og bruk av Medtronic CareLink 2090-programmereren. Den følgende listen inneholder

Detaljer

ADAPTA /VERSA /SENSIA / RELIA

ADAPTA /VERSA /SENSIA / RELIA ADAPTA /VERSA /SENSIA / RELIA Adapta ADDR01/03/06 Adapta S ADDRS1 Adapta L ADDRL1 Adapta ADD01 Adapta ADVDD01 Adapta ADSR01/03/06 Versa VEDR01 Sensia SEDR01 Sensia L SEDRL1 Sensia SED01 Sensia SESR01 Sensia

Detaljer

MyCareLink pasientmonitor

MyCareLink pasientmonitor MyCareLink pasientmonitor Modell 24950 Pasienthåndbok Caution: Federal Law (USA) restricts this device to sale by or on the order of a physician. Den følgende listen inneholder varemerker eller registrerte

Detaljer

MEDTRONIC CARELINK MONITOR. MODELL 2490G/2490H/2490J Pasienthåndbok

MEDTRONIC CARELINK MONITOR. MODELL 2490G/2490H/2490J Pasienthåndbok MEDTRONIC CARELINK MONITOR MODELL 2490G/2490H/2490J Pasienthåndbok Den følgende listen inneholder varemerker eller registrerte varemerker for Medtronic i USA og eventuelt i andre land. Alle andre varemerker

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

MEDTRONIC CARELINK -MONITOR. Modell 2490C Pasienthåndbok

MEDTRONIC CARELINK -MONITOR. Modell 2490C Pasienthåndbok MEDTRONIC CARELINK -MONITOR Modell 2490C Pasienthåndbok Den følgende listen inneholder varemerker eller registrerte varemerker for Medtronic i USA og eventuelt i andre land. Alle andre varemerker tilhører

Detaljer

Bruksanvisning Norsk. Alarm & Sensorplaster

Bruksanvisning Norsk. Alarm & Sensorplaster Bruksanvisning Norsk Alarm & Sensorplaster Bruksanvisning Larm & Sensorplaster Norsk version 2007 Redsense Medical AB Box 287 301 07 Halmstad www.redsensemedical.com RM-1-RM029 August 09 Innhold Advarsler

Detaljer

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 419460-091

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 419460-091 Disker og stasjoner Dokumentdelenummer: 419460-091 Januar 2007 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner (tilleggsutstyr). Innhold 1 Behandle disker og stasjoner

Detaljer

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning Delenummer: 92P1932 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

HP Docking Station (forankringsstasjon) Referansehåndbok

HP Docking Station (forankringsstasjon) Referansehåndbok HP Docking Station (forankringsstasjon) Referansehåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft er et registrert varemerke for Microsoft Corporation. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

CARELINK EXPRESS MONITOR

CARELINK EXPRESS MONITOR CARELINK EXPRESS MONITOR Modell 2020B / 2020C Legehåndbok Den følgende listen inneholder varemerker eller registrerte varemerker for Medtronic i USA og eventuelt i andre land. Alle andre varemerker tilhører

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Problemløsing. Brukerhåndbok

Problemløsing. Brukerhåndbok Problemløsing Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION T500 http://no.yourpdfguides.com/dref/849536

Din bruksanvisning HP PAVILION T500 http://no.yourpdfguides.com/dref/849536 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION T500. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION T500 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

S9 Wireless Module. User Guide. Norsk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Norsk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Takk for at du valgte en S9 trådløs modul. Når S9 trådløs modul brukes sammen med ResMed S9-apparater i hjemmet, overfører den

Detaljer

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 396846-091. Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen.

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 396846-091. Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen. Disker og stasjoner Dokumentdelenummer: 396846-091 Mars 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen. Innhold 1 Behandle disker og stasjoner 2 IDE-lampe 3 Harddisk

Detaljer

REVEAL LINQ LNQ11. Innsettbar hjertemonitor MR-prosedyreinformasjon. Teknisk håndbok om MR

REVEAL LINQ LNQ11. Innsettbar hjertemonitor MR-prosedyreinformasjon. Teknisk håndbok om MR REVEAL LINQ LNQ11 Innsettbar hjertemonitor MR-prosedyreinformasjon Teknisk håndbok om MR 0123 2013 Den følgende listen inneholder varemerker eller registrerte varemerker for Medtronic i USA og eventuelt

Detaljer

ZTE MF636 USB-modem Hurtigbrukerveiledning. NetCom Privat/Bedrift: 05050 / 05051

ZTE MF636 USB-modem Hurtigbrukerveiledning. NetCom Privat/Bedrift: 05050 / 05051 ZTE MF636 USB-modem Hurtigbrukerveiledning NetCom Privat/Bedrift: 05050 / 05051 1 Introduksjon ZTE MF636 USB-modemet er et flermodus 3G USB-modem, for Turbo3G/3G/EDGE/ GPRS/GSM-nettverk. USB-modemet bruker

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av ADSL Modem Router, vennligst gå til online

Detaljer

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang.

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang. Riktig bruk av produktet BETJENINGS- OG BRUKERVEILEDNING Du har nå anskaffet deg et kvalitetsprodukt av høy kvalitet. Normale garantibestemmelser gjelder, så sant det ikke har vært utsatt gal behandling,

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

MEDTRONIC CARELINK 2290 Analyzer for Medtronic- og Vitatron-enheter

MEDTRONIC CARELINK 2290 Analyzer for Medtronic- og Vitatron-enheter MEDTRONIC CARELINK 2290 Analyzer for Medtronic- og Vitatron-enheter 2290 Analyzer 0 Referansehåndbok 0 Veiledning for oppsett og bruk av Analyzer, modell 2290. Den følgende listen inneholder varemerker

Detaljer

Fjerne og bytte ut maskinvare Type 8141, 8142, 8145 Type 8420, 8421, 8426

Fjerne og bytte ut maskinvare Type 8141, 8142, 8145 Type 8420, 8421, 8426 ThinkCentre Fjerne og bytte ut maskinvare Type 8141, 8142, 8145 Type 8420, 8421, 8426 ThinkCentre ThinkCentre Fjerne og bytte ut maskinvare Type 8141, 8142, 8145 Type 8420, 8421, 8426 Resirkulering av

Detaljer

RV Lead Integrity Alert

RV Lead Integrity Alert Oppdatering av programvare, modell 9995, til programmereren Tillegg til legehåndboken 0123 2008 Følgende er varemerker for Medtronic: CareAlert, Concerto, Consulta, Maximo, Medtronic, Medtronic CareAlert,

Detaljer

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer.

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. SONECO SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. OBS! Før man slår på enheten må man sette inn et SIM-kort og lade batteriet. PIN-kode

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-37W er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/312R0207.tona OJ L 72/2012, p. 28-31 COMMISSION REGULATION (EU) No 207/2012 of 9 March 2012 on electronic instructions for use of medical devices. (UOFFISIELL OVERSETTELSE) EUROPAKOMMISJONEN HAR KOMMISJONSFORORDNING

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Serie 5000 Håndbok for Maskinvare

Serie 5000 Håndbok for Maskinvare Opplysningene i denne håndboken kan endres uten varsel. COMPAQ COMPUTER CORPORATION TAR IKKE NOE ANSVAR FOR TEKNISKE ELLER REDAKSJONELLE FEIL ELLER UTELATELSER I DENNE TRYKKSAKEN; HELLER IKKE FOR INDIREKTE

Detaljer

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012 LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk Per Lindholt 10/04/2012 Forklaring på detaljer Indikatorlampene: Den venstre lyser rødt når tilkoplet PC Den midtre blinker gult når trådløst LAN

Detaljer

Nokia stereohøyttalere MD-3

Nokia stereohøyttalere MD-3 Nokia stereohøyttalere MD-3 NORSK Stereohøyttalerne MD-3 gir lyd med høy kvalitet når du lytter til musikk eller hører på radio på den kompatible Nokia-telefonen eller -lydenheten. Høyttalerne har en 3,5

Detaljer

UNI-DEX BRUKSANVISNING

UNI-DEX BRUKSANVISNING UNI-DEX BRUKSANVISNING BESKRIVELSE AV ENHETEN Se illustrasjon 1 1.1 Svarknapp 1.2 Room off knapp 1.3 Bæresnor 1.4 Mikrofon 1.5 Ladeindikator 1.6 Ladekontakt 1.7 Ledning med 3,5mm jack plugg Les bruksanvisningen

Detaljer

Motorola Phone Tools. Hurtigstart

Motorola Phone Tools. Hurtigstart Motorola Phone Tools Hurtigstart Innhold Minimumskrav... 2 Før du installerer Motorola Phone Tools... 3 Installere Motorola Phone Tools... 4 Installere og konfigurere den mobile enheten... 5 Elektronisk

Detaljer

Hurtigstart. Powerline 1200 + ekstra kontakt Modell PLP1200

Hurtigstart. Powerline 1200 + ekstra kontakt Modell PLP1200 Hurtigstart Powerline 1200 + ekstra kontakt Modell PLP1200 Innhold i pakken I noen regioner er en ressurs-cd inkludert med produktet. 2 Komme i gang Med Powerline-adaptere får du en alternativ måte å utvide

Detaljer

Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort

Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort Innhold På/av-knapp...2 Avslutte...2 Logge på og velge en profil...2 Batteristatus...2 Bytte profil...2 Starte/stoppe blodtrykk...2 Starte intervaller...2

Detaljer

EBR707C BRUKSANVISNING

EBR707C BRUKSANVISNING EBR707C BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Vær Stasjon med ikon som har 3D projektor. Dette unike produkter er designet for hverdagsbruk hjemme eller på kontoret

Detaljer

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok Modem og lokalnett Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok

Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok 1.0. utgave NO 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoen er varemerker eller registrerte varemerker

Detaljer

Brukermanual QL-700. Etikettskriver

Brukermanual QL-700. Etikettskriver Brukermanual Etikettskriver QL-700 Sørg for å lese nøye gjennom denne håndboken før du tar i bruk maskinen. Vi anbefaler at du oppbevarer denne håndboken i nærheten for framtidig referanse. www.brother.com

Detaljer

SIKKERHET OG OPPSETT -------------------------------------------------------------------------------

SIKKERHET OG OPPSETT ------------------------------------------------------------------------------- SIKKERHET OG OPPSETT ------------------------------------------------------------------------------- Sikkerhet Vennligst merk følgende instruksjoner ved oppsett av TV-apparatet: 7 Fjernkontrollen er kun

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd erklærer under vårt eneansvar at produktene DTN-10 og DTN-11 er i samsvar med bestemmelsene

Detaljer

TWINKLE SPECTRUM BRUKERHÅNDBOK. ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101

TWINKLE SPECTRUM BRUKERHÅNDBOK. ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 BRUKERHÅNDBOK TWINKLE SPECTRUM Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE! VIKTIG INFORMASJON

Detaljer

RC200 IntelliFire Plus Fjernkontroll Instruksjoner for installering og drift

RC200 IntelliFire Plus Fjernkontroll Instruksjoner for installering og drift RC200 IntelliFire Plus Fjernkontroll Instruksjoner for installering og drift 2166-392 Rev. B 9/10 Hearth & Home Technologies fraskriver seg alt ansvar, og garantien opphører ved følgende handlinger: Montering

Detaljer

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9 Innholdfortegnelse Introduksjon...................................5 Systemkrav...................................7 For Windows...................................9 Installere programvare for bildeutskrift

Detaljer

myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide

myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide myguard (802.11g) ADSL2+-sikkerhetsruter For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av (802.11g) ADSL Router,

Detaljer

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.:

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: Videomatic VEO Bruker- og vedlikeholdsveiledning Videomatic VEO Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: 1 Innhold Videomatic VEO... 1 Generelt... 3 Medisinsk klassifisering... 3 Levetid... 3 Installasjon...

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brukerhåndbok for Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brukerhåndbok for Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.1. utgave 2 Om den trådløse laderen Med Nokia trådløs ladeplate DT-900 kan du lade telefonen din eller andre kompatible enheter uten å måtte vikle

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6. 9232425 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6. 9232425 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6 9232425 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-6 er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

INSTALLASJONSGUIDE TV-adapter

INSTALLASJONSGUIDE TV-adapter INSTALLASJONSGUIDE TV-adapter 3 Innhold Formålet med denne guiden 4 TV-adapter oversikt 5 Strømtilkobling 6 Tilkobling til TV 7 Valgfritt adapter for tilkobling til TV 8 Klargjør SoundGate for lytting

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Okayo II trådløs kommunikasjon, guidesystem Bruker- og vedlikeholdsveiledning OKAYO II trådløs kommunikasjon, Guidesystem 16 kanaler 863 865 MHz Okayo II trådløs kommunikasjon, Guidesystem Best. nr.: 1104501

Detaljer

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter. Hurtigstartguide

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter. Hurtigstartguide BiPAC 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide BiPAC (802.11g) ADSL2+-sikkerhetsruter For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av (802.11g) ADSL Router, vennligst

Detaljer

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning CECH-ZCD1 7020229 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

Skriverminne. Minnebehandling 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon.

Skriverminne. Minnebehandling 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon. Skriverminne Minnebehandling 1 Skriveren leveres med minst 32 MB minne. Du kan finne ut hvor mye minne som er installert i skriveren ved å velge Skriv ut oppsett fra verktøymenyen. Total mengde installert

Detaljer

PULSOKSYMETER HP LITEN OVERVÅKINGSSKJERM TIL TRANSPORT NR: M 3046 A REVISJON: 13 10 2005

PULSOKSYMETER HP LITEN OVERVÅKINGSSKJERM TIL TRANSPORT NR: M 3046 A REVISJON: 13 10 2005 MED. TEKN. UTSTYR STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS HELSE STAVANGER HF KAPITTEL: PULSOKSYMETER HP LITEN OVERVÅKINGSSKJERM TIL TRANSPORT NR: M 3046 A REVISJON: 13 10 2005 ERSTATTER: 30 04 03 FAGLIG DOKUMENTANSVARLIG:

Detaljer

EKG-slavekabel og -adaptersett

EKG-slavekabel og -adaptersett EKG-slavekabel og -adaptersett Brukerhåndbok Produsent FUJIFILM SonoSite, Inc. 21919 30th Drive SE Bothell, WA 98021 USA Tlf.: +1-888-482-9449 eller +1-425-951-1200 Faks: +1-425-951-1201 EU-autorisert

Detaljer

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok Modem og lokalnett Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for PIONEER AVIC-S1. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på PIONEER AVIC-S1 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

6996T. Tunneleringsverktøy. Teknisk håndbok

6996T. Tunneleringsverktøy. Teknisk håndbok 6996T Tunneleringsverktøy Teknisk håndbok Den følgende listen inneholder varemerker eller registrerte varemerker for Medtronic i USA og eventuelt i andre land. Alle andre varemerker tilhører sine respektive

Detaljer

BIPAC 6600. Bredbåndsruter med brannmur. Hurtigstartguide

BIPAC 6600. Bredbåndsruter med brannmur. Hurtigstartguide BIPAC 6600 Bredbåndsruter med brannmur Hurtigstartguide Billion BIPAC 6600 Bredbåndsruter med brannmur For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av Broadband Firewall Router, vennligst

Detaljer

Brukermanual for trådløs kontrollenhet

Brukermanual for trådløs kontrollenhet Brukermanual for trådløs kontrollenhet For din sikkerhet, vennligst ta vare på denne manualen Trådløs kontrollenhet batteridrift MODELL: PXB-RMwDC/2 El nummer 6230205 Viktig: PXB-RMwDC/2 er kun beregnet

Detaljer

MIKROPROSESSOR KONTROLL

MIKROPROSESSOR KONTROLL MIKROPROSESSOR KONTROLL mp3 INSTRUKSJONS MANUAL Les igjennom denne manualen før du bruker kontrolleren. UNIFLAIR 1 INNHOLD ADVARSLER side 3 I GANGKJØRINGS PÅMINNER side 3 STANSING AV ENHETEN side 3 KONTROLL

Detaljer

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 393498-091. Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen.

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 393498-091. Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen. Disker og stasjoner Dokumentdelenummer: 393498-091 Oktober 2005 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen. Innhold 1 Behandle disker og stasjoner 2 IDE-lampe 3 Harddisk

Detaljer

EFP Integrert Kablet Komfyrvakt (ICSG-1) Installasjons- og bruksanvisning

EFP Integrert Kablet Komfyrvakt (ICSG-1) Installasjons- og bruksanvisning EFP Integrert Kablet Komfyrvakt (ICSG-1) Installasjons- og bruksanvisning Montasje- og bruksanvisning EFP Systemet Integrert Kablet Komfyrvakt ICSG-1 2012 Side 1 av 6 Montasjeanvisning EFP Integrert Komfyrvakt

Detaljer

ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser

ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser i Merknad Dette dokumentet er blitt nøye utarbeidet, men ATI Technologies Inc. tar intet ansvar med hensyn til, ytelse eller bruk av ATI maskinvare, programvare

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Del 1/2 GARO SR2 komfyrvakt v4.1.1 NOR SR2 Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Oppsett 4. Still inn alarmgrensen 5. Installering av vannlekkasjedetektoren (tilbehør) 6.

Detaljer

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q CLOCK RADIO Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q NO NORSK 2 ALARM TIME SLEEP SNOOZE UP DOWN RADIO ON AL 1 1+2 2 - TUNING + FM MW U + VOLUME - 3 NORSK NORSK 05-13 4 NORSK SIKKERHET OG INNSTILLING 7 Denne enheten

Detaljer

ZT210/ZT220/ZT230 Hurtigreferanse

ZT210/ZT220/ZT230 Hurtigreferanse ZT210/ZT220/ZT230 Hurtigreferanse Bruk denne veiledningen ved daglig bruk av printer. Du finner flere opplysninger i Brukerveiledning. Printerkomponenter Figure 1 viser komponentene inne i medierommet

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke Time Flash med Lisa mottaker Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke Time Flash, analog Vekkerklokke Time Flash med Lisa mottaker HMS art. nr.: 135472 Best. nr.: 1104875 INNHOLD Vekkerklokke

Detaljer

Brukerhåndbok Display Dock

Brukerhåndbok Display Dock Brukerhåndbok Display Dock 1.0. utgave NO Brukerhåndbok Display Dock Innhold For din egen sikkerhet 3 Om ekstrautstyret 4 Taster og deler 5 Koble ekstrautstyret til skjermen og strømforsyningen 6 Koble

Detaljer

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no Alpha 2 GSM- SMS alarm alpha-2 GSM /SMS SYSTEM OK INGEN ALARMER 1 Innhold INTRODUKSJON... 4 HOVEDMENY... 5 Statusfelt... 5 Visning av alarm... 5 Lesing av temperatur... 5 Reset alarm... 5 Betjening...

Detaljer

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring AX9

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring AX9 Installasjonsveiledning Datek Lysstyring AX9 1 Systembeskrivelse... 3 2 Installasjonsmiljø... 3 3 Installasjon av Simkort... 4 4 Montering av enheten.... 4 5 Tilkoblinger... 5 5.1 220V og kontaktorer for

Detaljer

BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide

BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide Billion BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator (Merk:) For mer detaljerte instruksjoner

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9069EA http://no.yourpdfguides.com/dref/4158671

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9069EA http://no.yourpdfguides.com/dref/4158671 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9069EA. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9069EA i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning P R O G R A M VA R E F O R A D M I N I S T R A S J O N AV DIABETESBEHANDLING Installasjonsveiledning 2010, Medtronic MiniMed, Inc. Med enerett. Paradigm, Paradigm Link og CareLink er registrerte varemerker

Detaljer

Quha Zono. Brukermanual

Quha Zono. Brukermanual Quha Zono Brukermanual 2 Av/På-knapp / Indikatorlys USB port Monteringsbrakett Det kan være nyttig å lese nøye gjennom instruksjonene før man tar i bruk Quha Zono mus. 3 Kom i gang Quha Zono er en trådløs

Detaljer

N300 WiFi-ruter (N300R)

N300 WiFi-ruter (N300R) Easy, Reliable & Secure Installeringsveiledning N300 WiFi-ruter (N300R) Varemerker Merkenavn og produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører sine respektive eiere. Informasjonen

Detaljer

Minnemoduler Brukerhåndbok

Minnemoduler Brukerhåndbok Minnemoduler Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

BRUKERMANUAL. Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN

BRUKERMANUAL. Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN BRUKERMANUAL Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN Art. nr. 17-00040 Fra serienummer 500 - Rev.3-21.08.08 INNHOLDSFORTEGNELSE TRÅDLØS FJERNKONTROLL 3 Etter montasje 3 Koding av

Detaljer

Din bruksanvisning HP PD3200 http://no.yourpdfguides.com/dref/4172746

Din bruksanvisning HP PD3200 http://no.yourpdfguides.com/dref/4172746 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PD3200. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PD3200 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder Bruksanv. 4561Dansk-orsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17 Esken inneholder Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av OVA Vision COLOR. Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisning og oppbevar

Detaljer

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok Modem og lokalnett Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

PINIT. Brukermanual - kort

PINIT. Brukermanual - kort PINIT Ultralyd blæreskanner Brukermanual - kort Version 1-11a Jan.2013 1011 24-100 Puławy, Krańcowa 5, tel. +48 81-8863-613, fax +48 81-8868-310 e-mail: export@echoson.com.pl www.echoson.eu QUICK REFERENCE

Detaljer

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000

Detaljer

Installering av bredbåndsruter ZyXEL P8702N for kunder med DSL fra Telenor

Installering av bredbåndsruter ZyXEL P8702N for kunder med DSL fra Telenor Installering av bredbåndsruter ZyXEL P870N for kunder med DSL fra Telenor Innhold Denne veiledningen vil kunne hjelpe deg med følgende: Hvordan du kobler din nye bredbåndsruter til Telenors nett og til

Detaljer

MANUAL FOR INSTALLASJON OG BRUK

MANUAL FOR INSTALLASJON OG BRUK MANUAL FOR INSTALLASJON OG BRUK Eco eye Elite og Mini Takk for at du valgte å kjøpe et trådløst wattmeter fra Eco Eye. Vi håper du blir fornøyd og at produktet vil hjelpe deg med å begrense bruken av elektrisitet

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

NB: Enheten fungerer etter prinsippene for sanntids fasesammenligning takket være radio overføring.

NB: Enheten fungerer etter prinsippene for sanntids fasesammenligning takket være radio overføring. Bruksanvisning TAG 5000 og TAG 5000S - Trådløs FASEINDIKATOR EL NR 88 801 46 / 47 ADVARSEL: Les disse merknadene nøye før bruk. 1. Mål TAG 5000 er utformet for å: Undersøke elektriske nettkonfigurasjoner

Detaljer

NORSK. POLAR IrDA USB 2.0 Adapter og Bridge Driver Brukerveiledning

NORSK. POLAR IrDA USB 2.0 Adapter og Bridge Driver Brukerveiledning POLAR IrDA USB 2.0 Adapter og Bridge Driver Brukerveiledning INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 2. INSTALLASJON AV DRIVER... 4 3. MASKINVAREINSTALLASJON... 7 4. DETEKSJON... 9 5. ETABLERING AV IRDA FORBINDELSE

Detaljer