MEDTRONIC CARELINK 2090 Programmerer for Medtronic- og Vitatron-enheter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MEDTRONIC CARELINK 2090 Programmerer for Medtronic- og Vitatron-enheter"

Transkript

1 MEDTRONIC CARELINK 2090 Programmerer for Medtronic- og Vitatron-enheter 2090/9986/SW007: VSC01:

2

3 Innhold 1 Informasjon om programmereren 7 Forklaring av symboler på pakningen og produktet 8 Om denne håndboken 10 Beskrivelse og beregnet bruk 10 Advarsler 11 Forholdsregler 12 Samsvarserklæring 15 Samsvar med lover og forskrifter 15 Sikkerhetsfunksjoner for operativsystemet Windows XP 16 Krav til programvare 18 Programmererens funksjoner 18 Systemkomponenter 20 Funksjoner på skjermbildet 27 2 Klargjøre programmereren 31 Grunnleggende oppsett 32 Koble til perifere enheter 37 3 Utføre en pasientkontroll 39 Klargjøre for en pasientkontroll 40 Starte en pasientkontroll 50 Avslutte en pasientkontroll 54 Oppbevaring av komponenter 55 4 Administrere rapporter og data 57 Rapporter 58 Kontrolldata 58 Lagre som en PDF-fil 58 Lagre på diskett 59 Lagre på USB 59 Vise rapporter som er lagret på lagringsmedier 61 Vitatron Manual-Guided Reset 62

4 4 Innhold 5 Bruke skrivere 63 Bruke eksterne skrivere 64 Fylle papir i skriveren 67 Skriverknapper 68 Rive av en utskrift 69 Lite papir 69 6 Velge alternativer 71 Om verktøypaletten for bruk mellom pasientkontroller 72 Stille klokkeslett og dato på programmereren 73 Velge lydsignaler 74 Angi intervall for sletting av rapporter 75 Administrere personvern for pasientdata 76 Endre språkinnstilling 79 Forsterke deteksjonen av pacespiker 79 Kontrollere programvareversjonen 80 Starte alternativet Demonstrations 81 Vise og oppdatere informasjonen om programmererens plassering og maskinvare 81 Velge annen programvare 83 Fjerne andre programmer 83 Anskaffe tekniske håndbøker 84 7 Stell av programmereren 85 Rengjøre systemkomponentene 86 Sterilisere programmeringshodet, EKG-kabelen og elektrodeledningene 86 Skifte PC-kort 87 Spesifikasjoner for programmereren 88 Særlige merknader 91 Begrenset garanti fra Medtronic 92 Stikkordregister 93

5 Medtronic CareLink Veiledning i oppsett og bruk av Medtronic CareLink 2090-programmereren.

6 Følgende er varemerker eller registrerte varemerker for Medtronic i USA, og kan også være gjeldende i andre land: CareLink, Jewel, Marker Channel, Medtronic, Medtronic CareLink, Paceart, Reveal og Vitatron Alle andre varemerker tilhører sine respektive eiere.

7 Informasjon om programmereren1 1 Forklaring av symboler på pakningen og produktet 8 Om denne håndboken 10 Beskrivelse og beregnet bruk 10 Advarsler 11 Forholdsregler 12 Samsvarserklæring 15 Samsvar med lover og forskrifter 15 Sikkerhetsfunksjoner for operativsystemet Windows XP 16 Krav til programvare 18 Programmererens funksjoner 18 Systemkomponenter 20 Funksjoner på skjermbildet 27

8 8 Kapittel 1 Forklaring av symboler på pakningen og produktet Forklaring av symboler på pakningen og produktet Se på pakningen og produktet for å fastslå hvilke symboler som gjelder for dette produktet Conformité Européenne (samsvar med europeisk standard). Dette symbolet betyr at enheten er fullstendig i samsvar med EU-direktiv AIMD 90/385/EØF (NB 0123). (Gjelder bare for maskinvare og programvare fra Medtronic.) Conformité Européenne (samsvar med europeisk standard). Dette symbolet betyr at enheten er fullstendig i samsvar med EU-direktiv AIMD 90/385/EØF (NB 0344). (Gjelder bare Vitatron-grensesnitt fra Vitatron.) Conformité Européenne (samsvar med europeisk standard). Dette symbolet betyr at enheten er fullstendig i samsvar med R&TTE-direktiv 1999/5/EF (NB 1856). (Gjelder bare for R&TTE.) Forsiktig! Se i bruksanvisningen Produktet er i samsvar med både amerikanske og kanadiske krav i henhold til UL-sikkerhetsstandarder. Pasienttilkoblet del, type BF Pasienttilkoblet del, type CF Serienummer Krav til temperatur Gjelder bare USA Av På Trådløs kommunikasjon aktivert

9 Informasjon om programmereren Forklaring av symboler på pakningen og produktet 9 Dette produktet skal ikke kastes i usortert kommunalt avfall. Produktet skal kastes i samsvar med lokale retningslinjer. På nettstedet finner du instruksjoner for riktig deponering av dette produktet. RF-sender Forsiktig! Sterk magnet Dette symbolet betyr at enheten er fullstendig i samsvar med standardene til Australian Communications and Media Authority (ACMA) og New Zealand Ministry of Economic Development Radio Spectrum Management når det gjelder radiokommunikasjonsutstyr. Batteri Diskett Nettverkstilkoblingsport USB-port Skriverport Mikrofonport Hodetelefonport EC REP Autorisert representant i EF-området Vekselstrøm Produksjonsdato Produsent Bestillingsnummer LOT-nummer

10 10 Kapittel 1 Om denne håndboken Krav til fuktighet Pakningens innhold Programmerer, programvare installert Produktdokumentasjon Tilbehør Om denne håndboken Denne håndboken beskriver egenskapene og funksjonene til Medtronic CareLink 2090-programmereren (kalt "programmereren"). Beskrivelse og beregnet bruk Medtronic CareLink 2090-programmereren er et bærbart, nettdrevet (vekselstrøm), mikroprosessorbasert system med programvare for avlesning og programmering av implanterbare enheter fra Medtronic og Vitatron. Andre funksjoner omfatter: Automatiske programvareoppdateringer via en oppringt forbindelse eller en LAN-tilkobling, avhengig av maskinvarekonfigurasjonen. Dette gjør det mulig for programmereren å programmere nye enheter og legge til nye funksjoner etter hvert som de blir tilgjengelige. En stor, lys skjerm som er justerbar slik at den kan brukes i både sittende og stående stilling. Tastatur som gjør det lettere å legge inn informasjon. Høy utskriftshastighet på 50 mm per sekund på registreringspapir. EKG-registrering og rapportering av diagnosedata. Du finner mer informasjon i de tekniske håndbøkene som følger med programvaren og maskinvaren.

11 Informasjon om programmereren Advarsler 11 Advarsler Disse advarslene gjelder generelt bruk av programmereren til å programmere parameterinnstillinger på implanterbare enheter. I referansehåndbøkene for den implanterbare enheten og programmererens programvare finner du mer informasjon om de spesifikke implanterbare enhetene. Modifisering av utstyr Dette utstyret skal ikke modifiseres. Modifiseringer kan redusere systemets effektivitet og påvirke pasientens helse. Grense for spenning fra telefonkontakten Ved bruk av modemkort eller kombinasjonskort må du kontrollere at spenningen fra telefonkontakten ikke overskrider 125 V. For høy spenning kan skade programmereren. Viktig referansedokumentasjon Før den implanterbare enheten programmeres, er det viktig å lese referansehåndboken for enheten nøye og finne riktige parameterinnstillinger basert på pasientens tilstand og pacesystemet som brukes. Referansehåndboken for den implanterbare enheten inneholder en fullstendig beskrivelse av hvordan enheten fungerer samt viktig informasjon, for eksempel indikasjoner for bruk, kontraindikasjoner, advarsler og forholdsregler. Instruksjonene i denne referansehåndboken og i referansehåndboken som følger med programmererens programvare, er begrenset til oppsett av programmereren og valg av riktige alternativer for ønsket programmeringsfunksjon. Feil bruk av programmereren kan føre til feilaktig eller uforvarende programmering, og det kan være at telemetri- og parameterfunksjoner ikke fungerer som de skal. Parameterfunksjon Programmeren skal også registrere og måle pulsfrekvens, AV-intervall og pulsbredde samt artefakter fra implanterte enheter. Enheten utfører disse digitale målingene ved hjelp av valgfrie hudelektroder. Medtronic og Vitatron gir ingen lovnader eller garantier vedrørende programmererens evne til å fungere som et diagnoseverktøy for legen.

12 12 Kapittel 1 Forholdsregler Utstyrskompatibilitet Programmereren må kun brukes til å avlese og programmere kompatible implanterbare enheter fra Medtronic eller Vitatron. Hvis programmereren brukes på andre implanterte enheter, kan det forstyrre enheten og føre til at den ikke fungerer som den skal. Programmereren er ikke kompatibel med programmerbare enheter fra andre produsenter. Interne elektroder Programmereren må ikke kobles til ledninger eller elektroder som er inni pasientens kropp. Programmereren er laget slik at det kun er medisinsk forsvarlig å bruke den med hudelektroder. Defekt utstyr Hvis den tekniske og sikkerhetsmessige kontrollen påviser en defekt som kan skade pasienten, helsepersonell eller en tredjepart, skal enheten ikke brukes før nødvendige reparasjoner er utført. Brukeren må umiddelbart melde fra om slike defekter til Medtronic eller Vitatron. Forholdsregler Bruk av VGA-skjerm For å beskytte mot forstyrrelser eller spenningssvingninger/lekkasjestrøm anbefales det på det sterkeste å bruke en sekundær VGA-monitor som oppfyller en gjeldende sikkerhetsstandard, som UL eller IEC EKG-kabelens integritet Hvis EKG-kabelen har tegn på skader når pakningen åpnes, skal du ikke bruke den. Kontakt den lokale representanten for Medtronic eller Vitatron. Forsiktig håndtering av EKG-kabelledningen Trekk ikke i den isolerte kabelledningen når kabelen kobles fra. Hvis den isolerte kabelledningen strekkes, kan det skade kabelen. Elektrokirurgi / ekstern defibrillering Du må ikke plassere programmeringshodet over en implantert enhet under elektrokirurgi eller ekstern defibrillering. Må ikke legges i væske Vær forsiktig slik at det ikke kommer væske inn i programmereren og programmeringshodet. Programmereren og tilbehøret må ikke legges i noen form for væske eller rengjøres med aromatiske eller klorerte hydrokarboner.

13 Informasjon om programmereren Forholdsregler 13 Autoklavering Programmeringshodet, EKG-kabelen og elektrodeledningene må ikke autoklaveres. Elektromagnetiske forstyrrelser (EMI) Programmeringshodet er testet med hensyn til samsvar med industrielle EMI-bestemmelser. Bruk utenfor pasientmiljøet kan føre til at programmeringshodet ikke fungerer som det skal. RF-forstyrrelser Bærbart og mobilt RF-kommunikasjonsutstyr kan påvirke programmererens funksjon. Selv om senderen er godkjent av Federal Communications Commission, er det ingen garanti for at den ikke vil påvirkes av forstyrrelser, eller at en bestemt overføring fra senderen ikke vil forårsake forstyrrelser. Skadet utstyr Hvis det er sprekker i programmererens kapsling, eller hvis noen av kontaktene er skadet, skal du kontakte representanten for Medtronic eller Vitatron. Hvis det isolerende materialet i nettledningen eller tilbehørskabler er skadet, eller hvis plugger i veggen eller på utstyret er skadet, skal du skifte ut delen og kaste den i samsvar med lokale retningslinjer eller returnere delen til Medtronic. Elektrodekvalitet Bruk av elektroder av sølv/sølvklorid (Ag/AgCl) av høy kvalitet kan minimalisere forekomsten av små likestrømsspenninger som kan blokkere EKG-signalet. Bruk nye elektroder som kommer fra samme eske. Klargjør pasientens hud i henhold til instruksjonene som følger med elektrodene. Brennbare anestesiblandinger Programmereren egner seg ikke for bruk i nærheten av brennbare anestesigassblandinger. Unngå skade fra programmeringshodet Hold programmeringshodet unna utstyr eller materiale som vil bli skadet av magnetfeltet, for eksempel disketter.

14 14 Kapittel 1 Forholdsregler Miljømessige forholdsregler Sikker og effektiv bruk krever at du bruker programmereren med forsiktighet for å unngå at den skades av miljømessige faktorer som kan svekke funksjonen. I utformingen og produksjonen er det lagt vekt på at faren for skade på enheten ved normal bruk skal være minst mulig. Elektroniske enheter utsettes imidlertid for mange miljømessige belastninger, inkludert, men ikke begrenset til, følgende: Enheten må ikke mistes i gulvet eller feilhåndteres slik at enheten påføres fysisk skade. Dette kan svekke enhetens funksjon. Selv om enheten fungerer rett etter at den er mistet i gulvet, kan det ha oppstått driftsmessige skader som kanskje ikke oppdages før på et senere tidspunkt. Unngå å søle væske på enheten. Selv om enheten er omhyggelig utformet og produsert slik at faren for lekkasje skal bli minst mulig, kan væskeinntrengning forekomme, noe som kan svekke enhetens funksjon. Programmereren kan påvirkes av statisk elektrisitet (ESD). I et miljø der statisk elektrisitet er sannsynlig, for eksempel i et teppebelagt rom, må du utlade kroppen før du berører enheten. Det må tas spesielle hensyn (i forhold til elektromagnetisk kompatibilitet) når elektromedisinsk utstyr som programmereren installeres. Se det vedlagte tillegget: Erklæring om elektromagnetisk kompatibilitet. Unngå å åpne enheten. Enheten er konstruert slik at risikoen fra miljømessige faktorer skal bli minst mulig. Hvis enheten åpnes, kan den bli mer sårbar for miljømessige faktorer. Raske temperaturendringer kan påvirke enhetens funksjon. Sørg alltid for at temperaturen stabiliseres i miljøet der enheten skal brukes, før den tas i bruk. Langvarig oppbevaring eller bruk av enheten ved høy luftfuktighet kan påvirke funksjonen. Ved mistanke om skade på enheten skal den returneres til Medtronic eller Vitatron for kontroll og eventuelt reparasjon. I tillegg til disse eksemplene finnes det ulike andre miljømessige faktorer som kan svekke enhetens ytelse i et sykehusmiljø. Følg alltid god helsestyringspraksis for å forhindre miljømessige skader på enheten.

15 Informasjon om programmereren Samsvarserklæring 15 Samsvarserklæring Medtronic erklærer at dette produktet er i samsvar med de nødvendige kravene i direktiv 1999/5/EF om radio- og telekommunikasjonsutstyr og direktiv 90/385/EØF om aktivt, implanterbart medisinsk utstyr (AIMD). Hvis du ønsker mer informasjon, kan du kontakte Medtronic eller Vitatron på de telefonnumrene og adressene som står bakerst i denne håndboken. Samsvar med lover og forskrifter Industry Canada ID: 3408D-MICS Bruken er underlagt følgende to betingelser: (1) denne enheten må ikke forårsake forstyrrelser, og (2) denne enheten må tåle forstyrrelser, inkludert forstyrrelser som kan forårsake uønsket drift av enheten. Enheten må ikke forårsake forstyrrelser på stasjoner i frekvensbåndet 400, ,000 MHz i forbindelse med tjenester der det benyttes meteorologiutstyr, satelittbaserte meteorologiske tjenester og satellittbaserte jordovervåkingstjenester, og må tåle enhver forstyrrelse som mottas, inkludert forstyrrelser som kan forårsake uønsket drift. Australia / New Zealand Enheten er fullstendig i samsvar med standardene fra Australian Communications and Media Authority (ACMA) og New Zealand Ministry of Economic Development Radio Spectrum Management. C-hakesymbolet viser at produktet er i samsvar med den gjeldende EMC/Radio-standarden for radiokommunikasjonsprodukter. US Federal Communications Commission (FCC) FCC-ID: LF5MICS (for programmereren) FCC-ID: LF59767 (for programmeringshodet)

16 16 Kapittel 1 Sikkerhetsfunksjoner for operativsystemet Windows XP Følgende bestemmelse gjelder for lavfrekvenskommunikasjonssystemet i enheten: Denne enheten er i samsvar med del 15 i FCC-reglene. Bruken er underlagt følgende to betingelser: (1) denne enheten må ikke forårsake skadelige forstyrrelser, og (2) denne enheten må tåle mottatte forstyrrelser, inkludert forstyrrelser som kan forårsake uønsket drift. Brukeren advares om at endringer eller modifiseringer som ikke er uttrykkelig godkjent av parten som er ansvarlig for samsvar, kan oppheve brukerens rett til å bruke utstyret. Følgende bestemmelse gjelder for UHF-kommunikasjonssystemet i enheten: Denne senderen er godkjent i henhold til Medical Device Radio Communications Service (47 C.F.R. del 95) og skal ikke forårsake skadelige forstyrrelser på stasjoner i frekvensbåndet 400, ,000 MHz i forbindelse med tjenester der det benyttes meteorologiutstyr (dvs. sendere og mottakere som brukes til å formidle værdata), satelittbaserte meteorologiske tjenester og satellittbaserte jordovervåkingstjenester, og den skal tåle forstyrrelser som kan forårsakes av slikt utstyr, inkludert forstyrrelser som kan forårsake uønsket drift. Denne senderen skal bare brukes i henhold til FCC-reglene som gjelder for Medical Device Radio Communications Service. Analog og digital talekommunikasjon er forbudt. Selv om senderen er godkjent av Federal Communications Commission, er det ingen garanti for at den ikke vil påvirkes av forstyrrelser, eller at en bestemt overføring fra senderen ikke vil forårsake forstyrrelser. Sikkerhetsfunksjoner for operativsystemet Windows XP Operativsystemprogramvaren på programmereren er Microsoft Windows XP. Populariteten til Windows XP har gjort det mer utsatt for trusler som nettverksangrep og virus. Samtidig krever mange av funksjonene på programmereren tilkobling til sykehusets eller legekontorets nettverk. Selv om det er store fordeler forbundet med å bruke funksjoner som krever nettverkstilkobling, kan slike funksjoner gjøre programmereren noe mer utsatt for nettverksrelaterte trusler.

17 Informasjon om programmereren Sikkerhetsfunksjoner for operativsystemet Windows XP 17 Dette har Medtronic gjort for å fremme sikkerheten på programmereren Medtronic har gjort sitt ytterste for å sørge for at programmereren skal være sikker og pålitelig. Programmereren er konfigurert for bruk for et spesifikt formål og er ikke tilgjengelig for generell bruk. Ettersom unødvendig programvarekomponenter som Internet Explorer og Microsoft Office ofte utsettes for fientlige angrep, installeres ikke disse komponentene på programmereren. Operativsystemdelen på den interne harddisken er skrivebeskyttet. Hver gang programmereren startes, starter den med en kjent status. Maskinvare som ikke støttes, inkludert PCMCIA-kort og USB-enheter, ignoreres av operativsystemet og kan ikke brukes fra programmereren. Medtronic arbeider kontinuerlig sammen med sine partnere for å analysere nye trusler og evaluere potensielle konsekvenser for programmereren. Dette kan sykehus og legekontorer gjøre for at programmereren skal være sikker Det viktigste tiltaket sykehus og legekontorer kan iverksette for å minimere muligheten for at sikkerheten på programmereren reduseres, er å ha et sikkert nettverk. Dette inkluderer brannvegger samt sikkerhetstiltak som skal holde nettverket og eventuelt tilkoblet utstyr sikkert og beskyttet mot trusler fra utsiden. Enkelte trusler, for eksempel tjenestenektangrep, som fører til at det aktuelle systemet kontinuerlig responderer på falske nettverksforespørsler, kan kun oppstå på og påvirke systemer på lokalt nivå. Dette skal du gjøre hvis du mistenker at sikkerheten på programmereren er redusert Hvis du tror at programmereren har blitt utsatt for en sikkerhetstrussel, skal du slå av programmereren og koble den fra nettverket eller fjerne nettverkskortet, og deretter starte systemet på nytt. Kontakt representanten for Medtronic eller Vitatron for å få hjelp.

18 18 Kapittel 1 Krav til programvare Krav til programvare Programmereren krever programvare fra Medtronic og Vitatron for å fungere. Når programvaren først er installert, blir den værende på programmererens harddisk. Medtronic og Vitatron oppdaterer programvaren regelmessig for å legge funksjoner til programmereren. Programmererens funksjoner Nedenfor finner du en oversikt over noen av programmererens funksjoner. Enkelte funksjoner avhenger av den implanterbare enheten som skal programmeres eller overvåkes, samt den installerte programvaren. Programmeringsfunksjoner: permanent og midlertidig justering av parameterinnstillinger valg av nominelle parameterinnstillinger fastsatt av Medtronic, Vitatron eller brukeren akuttknapper for VVI-pacing Telemetrifunksjoner: Automatisk registrering av implantert modell og oppstart av programvare skjer hvis programmeringshodet er i riktig posisjon når programmereren slås på. Automatisk bekreftelse av en programmert endring. Rapportering av gjeldende programmerte parameterinnstillinger og batteristatus for den implanterte enheten. Rapportering av sanntidsmålingene til den implanterte enhetens driftsparametere, for eksempel batterispenning, utgangsenergi osv. Visning og utskrift av Marker Channel-telemetri for å forenkle EGM-analyse. Visning og utskrift av et atrialt og/eller ventrikulært intrakardialt elektrogram (EGM) tatt fra elektrodene til den implanterte enhetens ledningssystem.

19 Informasjon om programmereren Programmererens funksjoner 19 EKG og andre diagnosefunksjoner: I EKG-vinduet på programmerings- og telemetribildet vises pasientens EKG kontinuerlig. EKG-visning i full bredde omfatter mulighet for å fryse samt en funksjon for amplitudejustering. EKG-visning omfatter Marker Channel-telemetri, EGM-kurver eller eventuelt begge. Kontinuerlig registrering i flere kanaler (for eksempel EKG og Marker Channel-telemetri eller EKG og EGM). Funksjoner for testing av stimuleringsterskel. Direkte måling av pulsfrekvens, AV-intervall og pulsbredde. Midlertidig inhibering av den implanterbare enheten. Utskrift av programmert og målt informasjon for permanent arkivering. Funksjoner for oppdatering av programvaren: Tilgjengelige oppdateringer fra Medtronic. Klinisk programvare som har funksjon for avinstallering, kan fjernes ved hjelp av programmererens grensesnitt.

20 VVI 20 Kapittel 1 Systemkomponenter Systemkomponenter Figur 1-1. Programmererens komponenter sett forfra Skjerm 2 VVI-akuttknapp 3 Mikrofonkontakt 4 Hodetelefonkontakt 5 Tastaturdeksel 6 Tastatur 7 Skriverknapper 8 Telefonledning (følger ikke med) 9 Papir til skriveren 10 Programmeringshode (må bestilles separat) 11 Pekepenn 12 Elektrodeledninger 13 EKG-kabel med plugg 14 Referansehåndbok 15 Deksel for diskettstasjon og PC-kort 16 Nettledning 17 Ethernet-kabel (følger ikke med) Merk! Bruk bare tilbehør som er godkjent av produsenten. Skjerm Skjermen kan justeres trinnløst fra lukket til nesten horisontal posisjon. Du velger programmeringsalternativer på skjermbildet med pekepennen.

21 Informasjon om programmereren Systemkomponenter 21 VVI-akuttknapp Brukes til behandling av bradykardi med VVI-pacing. Mikrofonkontakt For fremtidig bruk. Hodetelefonkontakt For fremtidig bruk. Tastaturdeksel Skyves frem for å beskytte tastaturet. Tastatur Brukes til å legge inn informasjon. Skriverknapper Brukes til å velge en papirhastighet på 12,5; 25 eller 50 mm/sek. Trykk én gang på knappen for å velge utskriftshastighet. Trykk på den igjen for å stoppe utskriften. Papirfremføringsknappen gjør det enkelt å justere papiret. Telefonledning Kobler programmererens modem til en telefonkontakt. Telefonledningen må ha en tykkelse på minst 26 gauge. (Leveres ikke av Medtronic.) Ethernet-kabel Brukes til å koble programmereren til sykehusets nettverk. Ethernet-kabelen må være av kategori 5 eller bedre. (Leveres ikke av Medtronic.) Papir til skriveren Papir til den interne skriveren. Programmeringshode Oppretter kommunikasjon mellom programmereren og pasientens implanterte enhet. Programmeringshodet har en sterk permanent magnet, radiosender og -mottaker (RF) og lyspanel. Hodet må holdes over den implanterte enheten når den blir programmert eller avlest. (Må bestilles separat. Leveres ikke sammen med programmeren.) Pekepenn Brukes til å velge alternativer på skjermbildet. Pek med pennen på skjermbildet for å velge forhåndssatte alternativer.

22 22 Kapittel 1 Systemkomponenter Elektrodeledninger/EKG-kabel Kobler programmereren til hudelektroder på pasienten for å registrere EKG og andre parametere som krever overflateregistrering av signaler fra hjertet og den implanterte enheten. Fem fargekodede elektrodeledninger kobles mellom kabelen og vanlige engangselektroder som festes på pasientens hud. Merk! Hvis du mottok en femledet kabel med plugg, kan du fjerne pluggen for femavlednings-ekg. Referansehåndbok Referansehåndboken for programmereren inneholder informasjon om oppsett av programmereren og funksjoner mellom pasientkontrollene. Deksel for diskettstasjon og PC-kort Gir tilgang til diskettstasjonen og PC-kortet. Gir også tilgang til USB-port(er) og innebygd Ethernet-tilkobling eller parallellport hvis dette finnes på programmererens maskinvare. Figur 1-2. Kontakter foran (åpnet tastatur) Nettledning Kobler programmereren til en nettstrømkontakt Programmeringshode (merket med gult) 2 Analog inngang/utgang (merket med grønt) 3 EKG-kabel (merket med sort eller blått) Programmeringshode Kontakten for programmeringshodet er merket med gult.

23 Informasjon om programmereren Systemkomponenter 23 Analog inngang/utgang Med denne kontakten kan du koble en ekstern monitor eller skriver til programmereren. Kontakten er merket med grønt. EKG-kabel Med denne kan du koble EKG-kabelen til programmereren. Kontakten er merket med sort eller blått. Figur 1-3. Sett fra venstre Av/på-bryter 2 Kjølevifte 3 Ekstra kontakt 4 Skriver Av/på-bryter Slår nettstrømmen til programmereren av og på. Når programmereren har blitt slått av, må du vente 2 sekunder før du slår den på igjen. Kjølevifte Intern vifte som sørger for kontinuerlig luftgjennomstrømning for å hindre overoppheting av de interne kretsene. Ekstra kontakt Gjør det mulig å benytte tilleggsfunksjoner, for eksempel Analyzer. Skriver Integrert termisk skriver med tekst- og grafikkfunksjon. Avhengig av hvilken funksjon som er valgt, skriver skriveren ut datarapporter eller et kontinuerlig EKG med tilhørende Marker Channel-telemetri, EGM eller begge deler når det er tilgjengelig.

24 24 Kapittel 1 Systemkomponenter Figur 1-4. Sett fra høyre Deksel for diskettstasjon og PC-kort 2 Infrarødt vindu Deksel for diskettstasjon og PC-kort Gir tilgang til diskettstasjonen og PC-kortet. Gir også tilgang til USB-port(er) og innebygd Ethernet-tilkobling eller parallellport hvis dette finnes på programmererens maskinvare. Infrarødt vindu For fremtidig bruk.

25 Informasjon om programmereren Systemkomponenter 25 Figur 1-5. Åpent deksel for diskettstasjon og PC-kort (to maskinvarevarianter for programmereren er vist) Åpning for PC-kort 2 Parallellport 3 Diskettstasjon 1 1 Åpning for PC-kort 2 Diskettstasjon 3 Innebygd Ethernet 4 USB-port Åpning for PC-kort Det er ulike typer PC-kort som kan settes inn i PC-kortåpningen: modemkort kombinert Ethernet/modem-nettverkskort (kalt kombinasjonskortet) Disse PC-kortene kan brukes ved tilkobling til nettverket for programvaredistribusjon. Advarsel! Ved bruk av modemkort eller kombinasjonskort må du kontrollere at spenningen fra telefonkontakten ikke overskrider 125 V. For høy spenning kan skade programmereren. Parallellport Med denne porten kan du koble en skriver til programmereren. Diskettstasjon Brukes med 90 mm formaterte, IBM-kompatible disketter.

26 26 Kapittel 1 Systemkomponenter Innebygd Ethernet Gjør det mulig å koble programmereren til nettverket for programvaredistribusjon og Paceartdatabehandlingssystemet ved bruk av en Ethernet-tilkobling. Figur 1-6. Sett fra baksiden (dekslet til nettledningen er åpent) USB-port(er) 2 VGA-utgangsport 3 Nettledning USB-port(er) Gjør det mulig å installere programvare, programvareoppdateringer og fremtidige applikasjoner. USB-porten kan også brukes til å koble til en USB-skriver eller USB-pinne. VGA-utgangsport Gjør det mulig å sende skjermbilder fra programmereren til en ekstern VGA-skjerm eller å konvertere utgangssignalet til NTSC/PAL-format slik at bildet kan vises på en TV-skjerm. Forsiktig! For å beskytte mot forstyrrelser eller spenningssvingninger/ lekkasjestrøm bør du bare benytte en VGA-monitor som oppfyller en godkjent sikkerhetsstandard som UL eller IEC Nettledning Kobler programmereren til nettstrøm (vekselstrøm).

27 Informasjon om programmereren Funksjoner på skjermbildet 27 Funksjoner på skjermbildet Programmereren har en interaktiv skjerm som viser tekst og grafikk. Den fungerer også som et kontrollpanel med knapper og menyvalg som kan aktiveres ved hjelp av pekepennen. Funksjoner og symboler på skjermbildet Denne delen gir en oversikt over funksjonene på skjermbildet. Du finner mer informasjon i referansehåndboken for den implanterte enheten. I Figur 1-7 vises hovedelementene på et vanlig skjermbilde. Vitatron-skjermbildene kan være forskjellige. Se referansehåndboken for den implanterte enheten. Hvis du ser en -knapp, trykker du på denne for å vise Select Model-skjermbildet for Vitatron. Merk! Du finner informasjon om hvordan du endrer språket (f.eks. fra engelsk til tysk), under "Endre språkinnstilling" på side 79. Figur 1-7. Hovedelementer på skjermbildet (eksempel) Oppgavelinje 2 Statuslinje 3 EKG-vindu 4 Knapperad for justering av kurven 5 Oppgaveområde 6 Kommandolinje 7 Knapper 8 Verktøypalett

28 28 Kapittel 1 Funksjoner på skjermbildet Oppgavelinje På oppgavelinjen kan du finne følgende symboler/indikatorer: Tabell 1-1. Symboler/indikatorer på oppgavelinjen Symbol Navn Funksjon Lyspanel for plassering av programmeringshode Indikator/velger for Analyzer Indikator/velger for enheten USB-indikator Diskettindikator Lyser grønt for å angi at det er opprettet kommunikasjon mellom programmeringshodet og den implanterte enheten. Jo flere grønne elementer som lyser, jo bedre er kommunikasjonen. Minst to grønne elementer skal lyse. Brukes til å starte en Analyzer-kontroll eller, hvis enheten støtter kjøring av parallelle oppgaver, til å bytte til en Analyzer-kontroll fra en enhetskontroll. Når en Analyzer-kontroll pågår, blir indikatorboksen grønn. (Du finner mer informasjon om den valgfrie Analyzerenheten i referansehåndboken for 2290 Analyzer.) Brukes til å åpne Select Model-skjermbildet på programmereren eller, hvis enheten støtter kjøring av parallelle oppgaver, til å bytte til en enhetskontroll fra en Analyzer-kontroll. Når en enhetskontroll pågår, blir indikatorboksen grønn. Lyser grønt for å indikere at en USB-pinne er tilgjengelig for lagring av PDF-rapporter og pasientdata. Når USB-indikatoren lyser grønt, er disketten ikke tilgjengelig. Når du setter inn en USB-pinne, kan det være en liten forsinkelse før enheten er tilgjengelig for bruk. Lyser grønt for å indikere at diskettstasjonen er tilgjengelig for lagring av PDF-rapporter og pasientdata. Når diskettindikatoren lyser grønt, er USB-pinnen ikke tilgjengelig.

29 Informasjon om programmereren Funksjoner på skjermbildet 29 Statuslinje Ingen informasjon vises på statuslinjen før du har valgt en modell. Du finner konkret informasjon om statuslinjen i referansehåndboken for den implanterte enheten. Når du har valgt en modell, kan følgende vises på statuslinjen: gjeldende pacemodus testtilstandstatus enhetsmodell 1 1 Statuslinje EKG-vindu Dette vinduet viser et utsnitt av EKG-kurvene og inneholder en statuslinje og en knapperad for justering av kurven. Du kan maksimere vinduet til full størrelse ved å velge den lille firkantknappen øverst i høyre hjørne av vinduet eller ved å velge [Adjust...]. Når du har valgt en modell, kan Marker Channel-kurver og EGM-kurver fra telemetri være tilgjengelig. I den aktuelle referansehåndboken for den implanterte enheten finner du mer informasjon om EKG-vinduet. I referansehåndboken for 2290 Analyzer finner du informasjon om knappene på knapperaden for justering av kurven. 1 1 Knapperad for justering av kurven Oppgaveområde Denne delen av skjermbildet ligger mellom EKG-vinduet og kommandolinjen. Oppgaveområdet endrer utseende etter den valgte oppgaven eller funksjonen.

30 30 Kapittel 1 Funksjoner på skjermbildet Kommandolinje Linjen helt nederst på skjermbildet viser kommandoknappene for automatisk oppstart av riktig programvare og visning av Select Model-skjermbildet for Vitatron. Du finner informasjon om hvilke kommandoknapper som er tilgjengelige etter at du har valgt en modell, i referansehåndboken for den implanterte enheten. Knapper Knapper som ligner på de som beskrives nedenfor, brukes til å styre programmereren med pekepennen. Du kan "trykke på" en knapp ved å peke på den med tuppen av pekepennen. 1 Inaktiv knapp (angis med en lysere farge) 1 Knappene kan utføre en kommando direkte, for eksempel knappen [Freeze], eller de kan åpne et vindu der du kan utføre andre handlinger. Vanligvis har disse knappene et navn som slutter med en ellipse, for eksempel knappene [Strips...] eller [Adjust...] vist ovenfor. I enkelte prosedyrer kan du få beskjed om å "trykke på og holde inne" en knapp. Trykk på knappen med pekepennens tupp til det er på tide å "slippe opp" knappen igjen. Når en knapp er inaktiv, får den en lysere farge og utfører ingen kommando når du trykker på den med pekepennen. Verktøypalett Samlingen av knapper og symboler langs kanten på skjermbildet kalles "verktøypaletten". Dette er kontroller som du bruker til å velge hvilken oppgave eller hvilket funksjonsskjermbilde du vil vise. Du finner mer informasjon under "Om verktøypaletten for bruk mellom pasientkontroller" på side 72. Mer informasjon om verktøypaletten for kontrollene finner du i referansehåndboken for den implanterte enheten.

31 Klargjøre programmereren2 2 Grunnleggende oppsett 32 Koble til perifere enheter 37

32 32 Kapittel 2 Grunnleggende oppsett Grunnleggende oppsett Før programmereren klargjøres, må den plasseres stødig på et sted der luftåpningene på høyre og venstre side ikke blokkeres. Programmereren går på nettstrøm, så den må plasseres i nærheten av en nettkontakt. Denne delen beskriver hvordan du: posisjonerer skjermen kobler til EKG-kabelen kobler til programmeringshodet kobler til nettledningen kobler til telefonledningen kobler til Ethernet-kabelen slår på programmereren feilsøker potensielle forstyrrelser Posisjonere skjermen 1. Trykk inn de to knappene på hver side av håndtaket. 2. Løft opp skjermen. 3. Sett den i en behagelig vinkel.

33 Klargjøre programmereren Grunnleggende oppsett 33 Koble til EKG-kabelen 1. Skyv tastaturdekslet helt tilbake. Trykk på låsen og vipp opp tastaturet. 2. Rett inn pilen på EKG-kabelen med den røde prikken på EKG-kontakten. 3. Koble kabelen til kontakten slik at det sorte eller blå merket er på høyre side. 4. Vipp ned tastaturet, og pass på at kabelen går inn i sporet på høyre eller venstre side. Om EKG-kabelen EKG-kabelen, modell 2090 EC/ECL, fra Medtronic og elektrodeledningene brukes til å koble programmereren til hudelektroder for å registrere EKG og andre parametere som krever overflatedeteksjon av signaler fra hjertet og den implanterte enheten. EKG-kabelen er konstruert for bruk med fem elektrodeledninger. Enkelte leger foretrekker imidlertid å bruke fire elektrodeledninger. Hvis det brukes fire elektrodeledninger, skal brystelektrodepluggen settes inn i den midterste åpningen på EKG-kabelen. Merk! Hvis kabelpluggen settes inn feil, kan kontaktpinnene skades. Forsiktig! Hvis EKG-kabelen har tegn på skader når pakningen åpnes, skal du ikke bruke den. Kontakt den lokale representanten for Medtronic eller Vitatron. Trekk ikke i den isolerte kabelledningen når kabelen kobles fra. Hvis den isolerte kabelledningen strekkes, kan det skade kabelen.

34 34 Kapittel 2 Grunnleggende oppsett Koble til programmeringshodet 1. Skyv tastaturdekslet helt tilbake. Trykk på låsen og vipp opp tastaturet. 2. Rett inn de røde prikkene på programmeringshodets kabel og kontakt. 3. Koble kabelen til kontakten slik at det gule merket er på venstre side. 4. Vipp ned tastaturet, og pass på at kabelen går inn i sporet på høyre eller venstre side. Koble til nettledningen 1. Åpne bakdekslet ved å trykke inn de to låsene. 2. Koble nettledningen til programmereren. 3. Koble nettledningen til en nettkontakt. Programmereren tilpasses automatisk den tilgjengelige nettspenningen. 4. Pass på at nettledningen går inn i sporet på venstre side, og lukk dekslet.

35 Klargjøre programmereren Grunnleggende oppsett 35 Koble til telefonledningen 2 1. Finn dekslet for diskettstasjon og PC-kort på høyre side av programmereren og vipp ned dekslet. 2. Koble telefonledningen til RJ-11-kontakten på modemkortet eller kombinasjonskortet. (Kombinasjonskortet er vist.) 3. Koble den andre enden av telefonledningen til en analog telefonkontakt. 4. Hvis du har skiftet kortet, må du starte programmereren på nytt før du bruker den. Koble til Ethernet-kabelen (avhengig av maskinvaren) Finn dekslet for diskettstasjon og PC-kort på høyre side av programmereren og vipp ned dekslet. 2. Koble Ethernet-kabelen til den innebygde Ethernet-tilkoblingen. 3. Ethernet-kabelen kan også kobles til RJ-45-kontakten på kombinasjonskortet i stedet for å bruke den innebygde Ethernet-tilkoblingen. 4. Koble den andre enden av Ethernet-kabelen til en nettverkskontakt.

36 36 Kapittel 2 Grunnleggende oppsett Slå på programmereren 1. Finn av/på-bryteren på venstre side av programmereren. 2. Trykk på øverste del av av/på-bryteren. 1 Merk! Programmereren fungerer ikke uten at riktig programvare er installert. Hvis programmereren ikke fungerer, kontrollerer du programvareversjonen som er lastet inn på programmereren, og oppdaterer den om nødvendig. Den første gangen programmereren slås på etter at en av følgende endringer er utført, tar oppstarten 2 minutter: Når det er installert et nytt tastaturspråk Når tastaturet er fjernet (og programmereren tidligere ble slått på med tastatur) Når et tastatur er lagt til (og programmereren tidligere ble slått på uten tastatur) Når PC-kortet er fjernet (og programmereren tidligere ble slått på med et PC-kort) Når et PC-kort er lagt til (og programmereren tidligere ble slått på uten et PC-kort)

37 Klargjøre programmereren Koble til perifere enheter 37 Feilsøke potensielle forstyrrelser Du kan prøve å fjerne mulig skadelige forstyrrelser mellom programmereren og andre enheter ved å sette i verk ett eller flere av de følgende tiltakene: Snu eller flytt apparatene. Øk avstanden mellom apparatene. Koble utstyret til en annen strømkrets. Rådfør deg med Medtronic eller Vitatron. Koble til perifere enheter Med den analoge kontakten under tastaturet kan du koble til en perifer skriver eller monitor som er klassifisert som medisinsk utstyr. Du trenger en spesiell adapter (som ikke følger med programmereren) for å bruke den analoge kontakten. Kontakt representanten for Medtronic eller Vitatron for å få mer informasjon. Utgangssignalene avhenger av programvaren som brukes, men kan inneholde følgende: EKG Marker Channel-telemetri EGM Programvarespesifikke kurver Alt elektronisk utstyr som er koblet til programmereren, må oppfylle kravene til elektrisk sikkerhet i IEC

38 38 Kapittel 2 Koble til perifere enheter Finne kontakten for perifere enheter 1 Kontakt for analog inngang/utgang merket med grønt (under tastaturet) 1

39 Utføre en pasientkontroll3 3 Klargjøre for en pasientkontroll 40 Starte en pasientkontroll 50 Avslutte en pasientkontroll 54 Oppbevaring av komponenter 55

40 40 Kapittel 3 Klargjøre for en pasientkontroll Klargjøre for en pasientkontroll Gjør deg kjent med følgende informasjon før du starter en pasientkontroll: Koble programmereren til hudelektroder Bruke pekepennen Bruke tastaturet Posisjonere programmeringshodet VVI-akuttknapp Koble programmereren til hudelektroder Ved begynnelsen av hver pasientkontroll må EKG-kabelens elektrodeledninger kobles til pasienten for å detektere pacespiker på hjerte- og pulssignaler. Merk! Kvaliteten på engangselektrodene som brukes med programmereren, er viktig for programmererens evne til å sense signaler. Kjemiske reaksjoner som oppstår mellom elektroden og gelen, produserer litt likespenning som kan blokkere EKG-signalet. Bruk av sølv/sølvklorid (Ag/AgCl)-elektroder av høy kvalitet kan redusere dette problemet. Elektrodene må være nye og komme fra samme eske. Pasientens hud må klargjøres i henhold til instruksjonene som følger med elektrodene. Protokollen for tilkobling av ledninger til EKG-elektroder kan variere. Ledningene kan kobles til elektrodene både før eller etter at elektrodene er festet på pasienten. Rekkefølgen i prosedyren nedenfor er vilkårlig. Advarsel! Programmereren må ikke kobles til ledninger eller elektroder som er inni pasientens kropp. Programmereren er laget slik at det kun er medisinsk forsvarlig å bruke den med hudelektroder.

41 Utføre en pasientkontroll Klargjøre for en pasientkontroll 41 Feste elektrodene 1. Fest fem standard engangselektroder til pasienten i posisjonene som er vist. Koble til EKG-kabelen RA RL V LL LA R N C F L 1. Koble en fargekodet elektrodeledning til hver av de fem elektrodene som vist. I Tabell 3-1 ser du hvilken farge som skal festes til hvilken elektrode. Merk! Det er valgfritt å koble til brystelektrodeledningen. Hvis brystelektrodeledningen ikke brukes, skal du sette brystelektrodepluggen inn i den midterste åpningen på EKG-kabelen. 2. Koble hver elektrodeledning til EKG-kabelen som vist i Tabell 3-2. Sørg for at kontaktene settes inn i riktig åpning på EKG-kabelen.

42 42 Kapittel 3 Klargjøre for en pasientkontroll Tabell 3-1. Fargekoder for elektrodeledningene AHA-koder a IEC-koder b Sted på kroppen Sort Gul til venstre arm Rød Grønn til venstre ben Brun Hvit til venstre side av brystet c Grønn Sort til høyre ben Hvit Rød til høyre arm a American Hospital Association b International Electrotechnical Commission c Det er valgfritt å koble til brystelektrodeledningen. Hvis brystelektrodeledningen ikke brukes, skal du sette brystelektrodepluggen inn i den midterste åpningen på EKG-kabelen. Tabell 3-2. Fargekoder for EKG-kabelen AHA-koder IEC-koder Sort til LA Gul til L Rød til LL Grønn til F Brun til V a Hvit til C Grønn til RL Sort til N Hvit til RA Rød til R a Merket C på enkelte kabler Merk! Av og til oppstår det gjensidige forstyrrelser mellom programmererens hudelektrodesignaler og signalene fra en ekstern EKG-skriver eller -monitor som er koblet direkte til pasienten. Disse forstyrrelsene kan føre til at programmererens funksjoner som avhenger av overflatedeteksjon av signaler, blir uregelmessige. Hvis det oppstår forstyrrelser, bør ledningene fra den eksterne EKG-skriveren eller -monitoren kobles fra midlertidig. Disse forstyrrelsene påvirker ikke programmeringsfunksjonene til programmereren.

43 Utføre en pasientkontroll Klargjøre for en pasientkontroll 43 Bruke pekepennen Pekepennen brukes til å velge programmeringsfunksjonene fra programvaren. Riktig bruk av pennen beskrives nedenfor i Figur 3-1 og under "Velge et alternativ på skjermbildet" på side 44. Figur 3-1. Bruke pekepennen VVI

44 44 Kapittel 3 Klargjøre for en pasientkontroll Velge et alternativ på skjermbildet 1. Flytt pekepennens tupp til en posisjon rett over ønsket alternativ Pekepennen skal ikke trykkes mot skjermen når den posisjoneres. Hold pekepennen vinkelrett i forhold til skjermen. Tuppen skal holdes nær skjermen. Hvis ønsket alternativ vises som en tast eller knapp, posisjonerer du pekepennens tupp innenfor denne firkanten. Hvis ønsket alternativ er et navn eller et tall, for eksempel en parameter eller en parameterinnstilling, posisjonerer du pekepennens tupp rett over bokstavene eller tallene som utgjør alternativet. 2. Trykk pennen mot skjermen for å velge et alternativ.

45 Utføre en pasientkontroll Klargjøre for en pasientkontroll 45 Bruke tastaturet I noen felter på skjermbildet kan du legge inn data, for eksempel pasientens navn eller fødselsnummer. Programmereren er utstyrt med et kompakt PC-tastatur som brukes til å legge inn data. Figur 3-2. Programmererens tastatur Plassere programmeringshodet Vanligvis når du bruker programmereren, må programmeringshodet på et visst tidspunkt plasseres over den implanterte enheten. Plassering av programmeringshodet er nødvendig for å oppnå kommunikasjon mellom programmereren og den implanterte enheten.

46 46 Kapittel 3 Klargjøre for en pasientkontroll Når programmeringshodet skal plasseres Forsiktig! Du må ikke plassere programmeringshodet over en implantert enhet under elektrokirurgi eller ekstern defibrillering. Mens pasientkontrollen pågår skal du alltid plassere programmeringshodet over den implanterte enheten før du gjør følgende: Velger en kommando som starter en programmeringsoverføring. Programmeringshodet må holdes i riktig posisjon til overføringen er fullført, noe som vanligvis blir angitt med en bekreftelsesmelding. Velger en kommando som starter en dataoverføring fra den implanterte enheten. Programmeringshodet må holdes helt i ro til alle dataene er mottatt, noe som vanligvis angis med en bekreftelsesmelding. Velger en parameterfunksjon som krever at den implanterte enheten fungerer asynkront på grunn av magneten i programmeringshodet. For alle midlertidig programmerte statuser eller funksjoner, eller for mottak av kontinuerlige data som Marker Channel-telemetri eller EGM-kurver, må programmeringshodet holdes over den implanterte enheten hele tiden mens funksjonen pågår, eller til den skal avsluttes. Når du løfter bort programmeringshodet, avsluttes det midlertidige programmet, og den kontinuerlige telemetriforbindelsen opphører. Den implanterte enheten går tilbake til verdiene som er programmert permanent. Finne riktig posisjon For en implantert enhet må programmeringshodet holdes direkte mot pasientens hud. Undersiden av programmeringshodet må ligge parallelt med og vanligvis ikke mer enn 5 cm fra den implanterte enheten. Programmeringshodet er ikke nødvendigvis optimalt plassert når det er sentrert direkte over den implanterte enheten.

47 Utføre en pasientkontroll Klargjøre for en pasientkontroll 47 Figur 3-3. Plassere programmeringshodet Lyspanel Grønt Gult/grønt Riktig plassering av programmeringshodet angis på to steder: programmeringshodepanelet øverst i venstre hjørne på skjermbildet, og panelet med sju lys på programmeringshodet (se Figur 3-3). Programmering og avlesning anbefales ikke når færre enn to grønne lys er tent. Programmere og avlese den implanterte enheten 1. Velg de riktige programvareparameterne i henhold til referansehåndboken. 2. Plasser programmeringshodet nær den implanterte enheten. Programmering og avlesning kan starte når LED-lampene på panelet for plassering av programmeringshode viser tilfredsstillende plassering og telemetristyrke. Merk! Når det gjelder Medtronic-enheter, viser panelet for programmeringshode signalstyrken til kommunikasjonsforbindelsen. Medtronic anbefaler å flytte på programmeringshodet til flest mulig grønne lys er tent. Det er ikke sikkert alle lysene tennes for alle modeller (se referansehåndboken for den implanterte enheten).

48 48 Kapittel 3 Klargjøre for en pasientkontroll Feil plassering av programmeringshodet kan føre til at programmeringsoverføringen svikter, og/eller at det ikke mottas data fra den implanterte enheten. Medtronic anbefaler at du leser av enheten etter programmering for å kontrollere at eventuelle innstillingsendringer var vellykket. Reveal Plus og noen eldre Vitatron-enheter svarer med bare én lampe i panelet for plassering av programmeringshode. I programmeringsmodus lyser lampen grønt for å vise at programmeringshodet er i riktig posisjon, og at det kommuniserer med enheten. Lampen lyser fast gult hvis programmeringshodet er feilplassert. Bruke P- og I-knappen P-knappen og I-knappen på programmeringshodet (Figur 3-4) tilsvarer kommandoene som vises på skjermbildet på programmereren. I den aktuelle referansehåndboken kan du lese mer om hvilke kommandoer knappene tilsvarer. For enkelhets skyld kan du trykke på P-knappen eller I-knappen på programmeringshodet i stedet for å velge alternativet på skjermbildet. Figur 3-4. P- og I-knappen P I

49 Utføre en pasientkontroll Klargjøre for en pasientkontroll 49 Programmeringshodets magnet En sterk magnet i programmeringshodet aktiverer en sensor i den implanterte enheten slik at enheten blir mottakelig for programmering. (I referansehåndboken for den implanterte enheten finner du mer informasjon om magnetens effekt.) Vær oppmerksom på at programmeringshodet kan trekke til seg metallinstrumenter eller bli trukket mot metallflater. Magneten kan bli delvis avmagnetisert når den utsettes for motvirkende magnetfelter, og det fører til at programmeringshodet trekkes mot en annen magnet. Programmeringshodet skal oppbevares som vist i Figur 3-6 på side 55 når det ikke er i bruk. Forsiktig! Hold programmeringshodet unna utstyr eller materiale som vil bli skadet av magnetfeltet, for eksempel disketter. VVI-akuttknapp Den røde VVI-akuttknappen på skjermen gir umiddelbar tilgang til VVI-pacing (Figur 3-5). (Spesifikke parameterinnstillinger fastsettes av hver enkelt applikasjon.) Ved bruk av pacemakere fra Medtronic er den røde VVI-akuttknappen alltid aktiv når knappen [Emergency] vises på skjermen. Ved bruk av enkelte implanterbare defibrillatorer er den røde VVI-akuttknappen aktiv hele tiden. Når du trykker på denne knappen, aktiveres VVI-pacing, og alternativene på Emergency-skjermbildet vises. Merk! Den røde VVI-akuttknappen er også tilgjengelig i programvaren og vises på skjermbildet. Knappen på skjermbildet har samme funksjon som knappen på skjermen. Advarsel! Den røde VVI-akuttknappen er deaktivert for følgende enheter: PCD, Jewel PCD, Micro Jewel II, Micro Jewel, Jewel CD, Jewel Plus, modell 7202 Jewel CD, modell 7218 og 7211, modell 7201 CD og Jewel AF. Bruk pekepennen til å velge knappen [Emergency] på skjermbildet. Akutt bradykardipacing Du starter akutt pacing ved å plassere programmeringshodet i riktig posisjon over den implanterte enheten og trykke på den røde VVI-akuttknappen. En melding bekrefter programmering, og akutt VVI-pacing startes.

50 50 Kapittel 3 Starte en pasientkontroll Akutt takykardibehandling Du starter behandlingen ved å trykke på den røde VVI-akuttknappen slik at Emergency-skjermbildet vises på programmereren, og deretter trykke på knappen [Deliver] med pekepennen. Når det gjelder spesifikke applikasjoner, finner du fullstendige instruksjoner om bruk av Delivery-knappen i referansehåndboken, systemreferansehåndboken eller den kliniske håndboken for den aktuelle enheten. Figur 3-5. Akuttknapp VVI VVI-akuttknapp (rød) Starte en pasientkontroll En pasientkontroll innebærer bruk av de ulike funksjonene på programmereren til prosedyrer som programmering av den implanterte enheten, analyse eller evaluering av den implanterte enhetens funksjon, feilsøking og rutinemessig oppfølging. Instruksjonene for bruk av de ulike funksjonene på programmereren finner du i referansehåndboken for den implanterte enheten. Merk! Før du starter, må du forsikre deg om at alle prosedyrene i Kapittel 2, "Klargjøre programmereren", på side 31 og under "Klargjøre for en pasientkontroll" på side 40 er utført.

MEDTRONIC CARELINK PROGRAMMERER Modell 2090-programmerer for Medtronic- og Vitatronenheter

MEDTRONIC CARELINK PROGRAMMERER Modell 2090-programmerer for Medtronic- og Vitatronenheter MEDTRONIC CARELINK PROGRAMMERER Modell 2090-programmerer for Medtronic- og Vitatronenheter 0123 2001 2090-programmerer 0 Referansehåndbok 0 Veiledning for oppsett og bruk av 2090-programmereren. Følgende

Detaljer

MEDTRONIC CARELINK 2090

MEDTRONIC CARELINK 2090 MEDTRONIC CARELINK 2090 Programmerer Referansehåndbok MEDTRONIC CARELINK 2090 Referansehåndbok Veiledning for oppsett og bruk av Medtronic CareLink 2090-programmereren. Den følgende listen inneholder

Detaljer

MEDTRONIC CARELINK MONITOR. MODELL 2490G/2490H/2490J Pasienthåndbok

MEDTRONIC CARELINK MONITOR. MODELL 2490G/2490H/2490J Pasienthåndbok MEDTRONIC CARELINK MONITOR MODELL 2490G/2490H/2490J Pasienthåndbok Den følgende listen inneholder varemerker eller registrerte varemerker for Medtronic i USA og eventuelt i andre land. Alle andre varemerker

Detaljer

EVERA VR. Serie med digitale implanterbare enkammerdefibrillatorer. Referansehåndbok

EVERA VR. Serie med digitale implanterbare enkammerdefibrillatorer. Referansehåndbok erie med digitale implanterbare enkammerdefibrillatorer Referansehåndbok 0123 2012 Referansehåndbok En referansehåndbok for digitale implanterbare enkammerdefibrillatorer i Evera R-serien fra Medtronic.

Detaljer

VIVA / VIVA QUAD, BRAVA / BRAVA QUAD CRT-D

VIVA / VIVA QUAD, BRAVA / BRAVA QUAD CRT-D I / I QUD, BR / BR QUD CR-D erie med digitale implanterbare defibrillatorer med kardial resynkroniseringsbehandling Referansehåndbok 123 212 I / I QUD, BR / BR QUD CR-D Referansehåndbok En referansehåndbok

Detaljer

Hvileelektrokardiografene CP 50 og CP 50 Plus med 12 avledninger. Bruksanvisning

Hvileelektrokardiografene CP 50 og CP 50 Plus med 12 avledninger. Bruksanvisning Hvileelektrokardiografene CP 50 og CP 50 Plus med 12 avledninger Bruksanvisning 2014 Welch Allyn, Inc. Med enerett. Det er ikke tillatt å på noen måte reprodusere eller kopiere hele eller deler av denne

Detaljer

Welch Allyn 1500 Patient Monitor

Welch Allyn 1500 Patient Monitor Welch Allyn 1500 Patient Monitor Bruksanvisning Programvareversjon 1.1.X ii Welch Allyn 1500 Patient Monitor 2012 Welch Allyn. Med enerett. For å støtte den tiltenkte bruken av produktet som er beskrevet

Detaljer

Brukerhåndbok Type 9300, 9301, 9636, 9638, 9640 9641, 9642, 9643, 9644 og 9645

Brukerhåndbok Type 9300, 9301, 9636, 9638, 9640 9641, 9642, 9643, 9644 og 9645 Brukerhåndbok Type 9300, 9301, 9636, 9638, 9640 9641, 9642, 9643, 9644 og 9645 Brukerhåndbok Type 9300, 9301, 9636, 9638, 9640 9641, 9642, 9643, 9644 og 9645 Merk Før du bruker opplysningene i denne boken

Detaljer

- Viktig sikkerhetsinformasjon - Garantiopplysninger og andre merknader - Konfigureringsopplysninger - Informasjon om

- Viktig sikkerhetsinformasjon - Garantiopplysninger og andre merknader - Konfigureringsopplysninger - Informasjon om Hurtigreferanse Inneholder - Viktig sikkerhetsinformasjon - Garantiopplysninger og andre merknader - Konfigureringsopplysninger - Informasjon om programvaregjenoppretting - Informasjon om problemløsing

Detaljer

- Viktig sikkerhetsinformasjon - Garantiopplysninger og andre merknader - Konfigureringsopplysninger - Informasjon om

- Viktig sikkerhetsinformasjon - Garantiopplysninger og andre merknader - Konfigureringsopplysninger - Informasjon om Hurtigreferanse Inneholder - Viktig sikkerhetsinformasjon - Garantiopplysninger og andre merknader - Konfigureringsopplysninger - Informasjon om programvaregjenoppretting - Informasjon om problemløsing

Detaljer

LIFEPAK 1000 DEFIBRILLATOR BRUKERHÅNDBOK

LIFEPAK 1000 DEFIBRILLATOR BRUKERHÅNDBOK LIFEPAK 1000 DEFIBRILLATOR BRUKERHÅNDBOK LIFEPAK 1000 DEFIBRILLATOR BRUKERHÅNDBOK Viktig Dette apparatet skal kun brukes av autorisert personale.!usa Rx Only!USA Sporing av apparatet U.S. Food and Drug

Detaljer

CP 150 hvile-elektrokardiograf med 12 avledninger. Bruksanvisning

CP 150 hvile-elektrokardiograf med 12 avledninger. Bruksanvisning CP 150 hvile-elektrokardiograf med 12 avledninger Bruksanvisning 2013 Welch Allyn, Inc. For å lette tiltenkt bruk av produktet som beskrives i denne publikasjonen, kan kjøperen av produktet kopiere denne

Detaljer

Brukerhåndbok. www.packardbell.no INNHOLDSFORTEGNELSE

Brukerhåndbok. www.packardbell.no INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhet og komfort...3 Sikkerhetsforanstaltninger...3 For helsens skyld...3 Forstå de grunnleggende prinsippene...5 Kontrollene på datamaskinen...5 Slå datamaskinen på/av...8 Ditt

Detaljer

Manual for ABPM 6100-maskinvare

Manual for ABPM 6100-maskinvare Representant i juridiske spørsmål Welch Allyn Limited Navan Business Park Dublin Road Navan, County Meath, Republic of Ireland Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153 USA www.welchallyn.com

Detaljer

CP 150 hvile-elektrokardiograf med 12 avledninger. Bruksanvisning

CP 150 hvile-elektrokardiograf med 12 avledninger. Bruksanvisning CP 150 hvile-elektrokardiograf med 12 avledninger Bruksanvisning 2013 Welch Allyn, Inc. For å lette tiltenkt bruk av produktet som beskrives i denne publikasjonen, kan kjøperen av produktet kopiere denne

Detaljer

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. W200 Innholdsfortegnelse Ringe................................... 15 Meldingstjenester......................... 19 Bildetjenester............................. 22 Underholdning............................

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 301

Brukerhåndbok Nokia 301 Brukerhåndbok Nokia 301 1.1. utgave NO Psst... Det finnes mer enn denne veiledningen... For informasjon om tjenestevilkår og personvernerklæring for Nokia, gå til www.nokia.com/privacy. 2 Brukerhåndbok

Detaljer

VS-800. Monitor for vitale data. Brukerhåndbok

VS-800. Monitor for vitale data. Brukerhåndbok VS-800 Monitor for vitale data Brukerhåndbok CE-merking Produktet er utstyrt med CE-merket som viser at det oppfyller kravene i rådsdirektiv 93/42/EØF om medisinsk utstyr, og at det oppfyller hovedkravene

Detaljer

2004 Samsung Electronics Co., Ltd. Alle rettigheter forbeholdt.

2004 Samsung Electronics Co., Ltd. Alle rettigheter forbeholdt. Denne håndboken er utelukkende utarbeidet til informasjonsformål. Informasjonen i håndboken kan endres uten varsel. Samsung Electronics er ikke ansvarlig for eventuelle endringer, direkte eller indirekte,

Detaljer

For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen.

For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. Om brukerhåndboken Denne brukerhåndboken for laser-mfp inneholder informasjon om oppsett

Detaljer

Referansehåndbok Compaq Notebook

Referansehåndbok Compaq Notebook b Referansehåndbok Compaq Notebook Dokumentdelenummer: 319954-091 November 2003 Denne håndboken beskriver hvordan du setter opp, bruker, vedlikeholder og feilsøker maskinen. Du finner også opplysninger

Detaljer

Brukerhåndbok NetVista Type 6644, 6645 og 6646 IBM

Brukerhåndbok NetVista Type 6644, 6645 og 6646 IBM Brukerhåndbok NetVista Type 6644, 6645 og 6646 IBM Brukerhåndbok NetVista Type 6644, 6645 og 6646 IBM Merk Før du bruker disse opplysningene og produktet det vises til, må du lese Sikkerhetsinformasjon

Detaljer

Connex Spot Monitor. Bruksanvisning

Connex Spot Monitor. Bruksanvisning Connex Spot Monitor Bruksanvisning 2015 Welch Allyn. Med enerett. Til fremme av den tiltenkte bruken av produktet som beskrives i denne publikasjonen, er kjøperen av produktet berettiget til å kopiere

Detaljer

ThinkStation Brukerhåndbok. Maskintype 6423, 6427, 6483, 6493

ThinkStation Brukerhåndbok. Maskintype 6423, 6427, 6483, 6493 ThinkStation Brukerhåndbok Maskintype 6423, 6427, 6483, 6493 ThinkStation Brukerhåndbok Type 6423, 6427, 6483, 6493 Merk Før du bruker opplysningene i denne boken og det produktet det blir henvist til,

Detaljer

VIRUS-ADVARSEL VARSEL OM TORDENVÆR

VIRUS-ADVARSEL VARSEL OM TORDENVÆR OPPHAVSRETT Packard Bell Brukerhåndbok. Opphavsrett 2002 NEC Computers International B.V. Alle rettigheter forbeholdt. Ingen deler av denne håndboken kan kopieres eller overføres, i noen som helst form

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 208

Brukerhåndbok Nokia 208 Brukerhåndbok Nokia 208 2.1. utgave NO Psst... Det finnes mer enn denne veiledningen... Instruksjonene i denne brukerveiledningen er basert på den nyeste tilgjengelige programvareversjonen. Hvis enheten

Detaljer

Brukerveiledning for Tobii PCEye. Brukerveiledning Tobii PCEye. Celebrating Communication

Brukerveiledning for Tobii PCEye. Brukerveiledning Tobii PCEye. Celebrating Communication Brukerveiledning Tobii PCEye Celebrating Communication Innholdet kan endres uten varsel. Gå til nettstedet til Tobii på www.tobii.com for å få oppdaterte versjoner av denne brukerveiledningen. Brukerveiledning,

Detaljer

ThinkCentre Brukerhåndbok

ThinkCentre Brukerhåndbok ThinkCentre Brukerhåndbok Maskintype 9120, 9126, 9127, 9128, 9129, 9130, 9134, 9135, 9136, 9137, 9139, 9140, 9141, 9142, 9143, 9144, 9156, 9157, 9158, 9159, 9169, 9171, 9189 og 9191 ThinkCentre Brukerhåndbok

Detaljer

PC 300PL Brukerhåndbok Type 6565 PC 300GL Brukerhåndbok Type 6563, 6564, 6574 IBM

PC 300PL Brukerhåndbok Type 6565 PC 300GL Brukerhåndbok Type 6563, 6564, 6574 IBM PC 300PL Brukerhåndbok Type 6565 PC 300GL Brukerhåndbok Type 6563, 6564, 6574 IBM PC 300PL Brukerhåndbok Type 6565 PC 300GL Brukerhåndbok Type 6563, 6564, 6574 IBM Merk Før du bruker opplysningene i denne

Detaljer

HP notebook-pc. Hvordan komme i gang

HP notebook-pc. Hvordan komme i gang HP notebook-pc Hvordan komme i gang Merknad Håndboken og eventuelle eksempler i denne leveres som det er og kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garantier med hensyn til denne håndboken,

Detaljer