Håndholdt multifunksjonsklokke. ~ Et pålitelig hjelpemiddel for jakt og fiske ~ Prod.nr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Håndholdt multifunksjonsklokke. ~ Et pålitelig hjelpemiddel for jakt og fiske ~ Prod.nr. 59-640"

Transkript

1 Håndholdt multifunksjonsklokke ~ Et pålitelig hjelpemiddel for jakt og fiske ~ Prod.nr Tidevannsmåler Barometer Høydemåler Termometer Hygrometer Bruksanvisning

2 Gratulerer med ditt nye produkt. For å få mest mulig ut av produktet, bør du lese bruksanvisningen grundig og oppbevare den for senere referanse. Viktig! Alle målingene som gjøres av produktet er basert på den innstilte tiden, datoen og plasseringen. Derfor må du sørge for at klokken er riktig innstilt før du følger målingene. Knapper A (UP): For å vise neste fiskeperiode B (DOWN): For å vise forrige fiskeperiode C (MODE): Gå tilbake til gjeldende dato D (SET): Veksle mellom klokke og daglig alarm Funksjoner TIDEVANNSMÅLER Månefase Månealder Gjeldende gunstighetsnivå for fiske/jakt 4 gunstige jakt-/fiskeperioder per dag med gunstighetsnivå Jakt-/fiskealarm når en jakt-/fiskeperiode begynner Beregning av fremtidige jakt-/fisketidspunkt Tidevannskurve med tidsdata Tidevannsberegning frem til år 2039 Daglig alarm Automatisk kalender Posisjon og havnetid for 212 byer HØYDEMÅLER Verdiområde: -500 til 9000 meter Minne for maks./min. høyde Høydehistorikk og grafisk visning av høydemålingene de siste 12 timene Total høydeøkning eller -fall Høydealarm Stoppeklokke opptil 09:59:59:09 BAROMETER Verdiområde: 300 hpa/mbar til 1100 hpa/mbar 2

3 Oppløsning på 0,1 hpa/mbar (0,01 i Hg) Minne for maks./min. trykk Trykkhistorikk og grafisk visning av trykkmålingene de siste 12 timene Barometrisk værmelding (sol, overskyet, regn, storm) Trykkutviklingsindikatorer Tidspunkt for soloppgang/-nedgang Tidspunkt for måneoppgang/-nedgang TERMOMETER Verdiområde: -50 C til +70 C / -58 F til +150 F Velg mellom C og F Minne for maks./min. temperatur HYGROMETER Verdiområde: 20 % til 95 % Minne for maks./min. relativ fuktighet TIDSVISNING Klokke: time, minutt, sekund Kalender: år, ukedag, måned, dato, automatisk kalender Alarm: 1 daglig alarm Sette inn batteri Ta av batteridekslet på baksiden av enheten ved å bruke en liten mynt. Sett inn 3V-batteriet (CR2032) med den positive polen (+) opp. Lukk batteridekslet. 3

4 Hovedmoduser Trykk på knappen C for å velge ulike moduser. Oversikt over modusvisninger Tidevannsmodus 1. Månealder 2. Nivåindikator for jakt/fiske 3. Månefaseindikator 4. Tidevannskurve 5. Daglig alarm 6. Jakt-/fiskealarm 7. Jakt-/fiskeperioder 8. Gjeldende dato 9. Klokke 4

5 Høydemålermodus 1. Månealder 2. Nivåindikator for jakt/fiske 3. Månefaseindikator 4. Høydemålingskurve 5. Historikk over høydeforandringer 6. Daglig alarm 7. Luftfuktighet 8. Temperatur 9. Gjeldende høyde 10. Stoppeklokke Barometermodus 1. Månealder 2. Nivåindikator for jakt/fiske 3. Månefaseindikator 4. Barometerkurve 5. Historikk over atmosfæriske forandringer 6. Daglig alarm 7. Værmelding 8. Trykkutviklingsindikator 9. Tidspunkt for soloppgang/måneoppgang 10. Tidspunkt for solnedgang/månenedgang 11. Barometer 12. Klokke Innstilling av måleenheter Stille inn høydemåler (M/Ft) M starter å blinke. Trykk på knappen A eller B for å velge måleenheten M (meter) eller Ft (fot). Trykk på knappen D for å bekrefte. Stille inn barometer (mb/hpa/inhg) mb/hpa starter å blinke. Trykk på knappen A eller B for å velge mb/hpa eller inhg. Trykk på knappen D for å bekrefte. 5

6 Stille inn termometer ( C/ F) C starter å blinke. Trykk på knappen A eller B for å velge C (Celsius) eller F (Fahrenheit). Trykk på knappen D for å bekrefte. Innstilling av jakt-/fiskevisning Trykk på A eller B for å velge mellom visning av fiske (FISH) og jakt (HUNT). Trykk på D for å bekrefte. Velge innstillingsmodus Trykk på og hold inne knappen D i ca. 3 sekunder helt til CLK starter å blinke i displayet. Innstillingsmodus for klokkeslett vises. Bruk knappene A eller B for å veksle mellom de ulike innstillingsmodusene. Figur 2 6

7 Stille inn klokke Sørg for å stille inn riktig klokkeslett og dato før du bruker funksjonene på enheten. 1. Trykk på knappen D for å vise klokkeformat (12- og 24- timersvisning). Trykk på knappen A eller B for å veksle visning og trykk på D for å bekrefte. 2. Trykk på knappen A eller B for å slå på (ON) eller av (OFF) DST. Hvis DST er på, legges 1 time til klokkeslettet og lokal GMT automatisk. Merknad: Hvis DST er på, vises ikonet i displayet. 3. Når du har bekreftet valget, starter sekundtallet å blinke. For å stille minuttallene, trykker du på knappen A eller B og justerer minuttallene til ønsket verdi og trykker på knappen D for å bekrefte. 4. Gjenta prosedyren helt til du har stilt inn ønsket verdi for år, måned og dag. Ukedag beregnes automatisk og vises også i displayet. 5. Trykk på knappen C for å gå ut av innstillingen. 6. Årstall kan stilles inn fra 2000 til Stille inn by Det er registrert 49 land og 212 byer i enheten. I tillegg kan du legge inn 1 brukerinnstilling. Stille inn by via registrert land Jf. avsnittet om valg av innstillingsmodus ovenfor. 1. Trykk på knappen D for å velge byinnstilling og bruk knappen A eller B for å velge ønsket land. (Hvis du ikke finner landet du ønsker, velger du brukerinnstilling.) 2. Trykk på knappen D for å bekrefte. 3. Bruk knappen A eller B for å velge ønsket by. 4. Trykk på knapen D for å bekrefte. 5. Trykk på knappen C for å gå ut av innstillingen. Stille inn by via brukerinnstilling Listen med data for land og byer inkluderer GMT-avvik, breddegrad, lengdegrad og havnetid 212 byer i 49 land. Det kan være at du ikke finner stedet du ønsker i listen. Brukerinnstillingen gjør at du kan opprette din egen plassering ved å legge inn GMT-avvik, breddegrad og lengdegrad. Informasjonen finner du på internett, et kart eller lokalt observatorium. 7

8 Jf. avsnittet om valg av innstillingsmodus ovenfor. 1. Trykk på knappen D for å velge byinnstilling og bruk knappen A eller B for å velge brukermodus. Trykk på knappen D for å bekrefte. 2. Trykk på knappen A eller B for å gå inn i breddegradinnstilling og angi verdi. 3. Trykk på knappen D for å bekrefte og gå videre til lengdegradinnstilling. Bruk samme prosedyre som for breddegrad. 4. For å vise skjermen for GMT-avvik, trykker du på knappen D og bruker knappen A eller B for å endre det. Trykk på knappen D for å bekrefte og gå videre til havnetid. 5. I klokkemodus bruker du knappen A eller B for å gå inn i innstillingene. Trykk på knappen D for å bekrefte. 6. Trykk på knappen C for å gå ut av innstillingen. Stille inn din plasserings havnetid manuelt 1. Du må først finne GMT-avviket, lengdegraden og breddegraden for din plassering og legge det inn. Informasjonen finner du på internett, et kart eller lokalt observatorium. 2. Konfigurer plasseringen i brukermodus. Still inn havnetid til 0 timer og 0 minutter hvis du ikke vet den ennå. 3. Gå til hoveddisplayet for å finne middeltid for fiskeperiode T1. Dette er månens øvre transittid i dag. For eksempel hvis fiskeperioden T1 er fra 9:30 til 11:30, så er middeltiden 10: Se i dagens avis for å finne dagens faktiske tid for høyvann på stedet du ønsker å registrere. Prøv å finne høyvanntidspunktet som inntreffer etter månens transittid som ble registrert i trinn 3. Fjern ev. sommertid (Daylight saving time) hvis det er i bruk. Eksempel: to høyvannstidspunkt, 1:35 og 13:52, er skrevet i avisen i dag, og sommertid er i bruk. I trinn 3 registrerte du 10:30, så du skal bruke høyvannstidspunktet som følger, dvs. 13:52, og trekke fra 1 time for å fjerne sommertiden slik at du får 12: Trekk fra det faktiske høyvannstidspunktet som du registrerte i trinn 4 fra månens transittid som du registrerte i trinn 3. Denne differansen er havnetiden for din plassering. I eksemplet blir regnestykket slik: 12:52-10:30 = 2:22. 8

9 6. Gjenta trinn 2, men denne gangen registrer du havnetiden som du har beregnet. I eksemplet er denne 2 timer og 22 minutter. Stille inn alarm 1. For å slå alarmen for fisketid på og av: Jf. Figur 2. Trykk på knappen D for å gå inn i alarminnstilling for fisketid, og bruk knappen A eller B for å slå alarmen på eller av. Trykk på knappen D for å bekrefte og gå videre til innstilling av daglig alarm. 2. For å stille inn daglig alarm: Trykk på knappen A eller B for å slå alarmen på eller av. Trykk på knappen D for å bekrefte. Minuttallene begynner å blinke. Bruk knappen A eller B for å velge ønsket verdi og trykk på knappen D for å bekrefte. Gjenta for innstilling av timetall. Trykk på knappen C for å gå ut av innstillingsskjermen. 9

10 Månefase og månealder Månen går gjennom en syklus på 29,53 dager der den er i månefasen ny, full og ne i forhold til hvordan solen lyser opp månen og posisjonen til jorden, månen og solen. Jo større vinkelavstanden mellom månen og solen er, jo mer av månen ser vi. 10

11 Månefaseindikator Månefaseindikatoren indikerer gjeldende månefase som vist nedenfor. 11

12 Barometer Trykk på modusknappen C for å gå inn i barometermodus. Justere barometer og værforhold 1. For å justere barometeret og værforholdene, må værmeldingsfunksjonen nullstilles. 2. Trykk på og hold inne knappen D. Barometertallene starter å blinke. 3. Trykk på knappen A eller B for å stille inn og trykk på knappen D for å bekrefte. 4. Gjenta trinn 3 for å stille inn ønskede tall. 5. Med en gang du har stilt inn barometertallene, trykker du på knappen A eller B for å velge ulike værforhold. Trykk på knappen D for å bekrefte. Værmelding 1. Enheten kan registrere atmosfæriske trykkforandringer for å melde været de neste 8 timene. 2. Værmeldingen gjelder for de neste 8 timene. Den gjenspeiler ikke nødvendigvis de gjeldende værforholdene. 3. Nøyaktigheten til all generell trykkbasert teknologisk værmelding er ca. 70 %, og produsenten kan derfor ikke holdes ansvarlig for eventuelle ulemper grunnet unøyaktig værmelding. 4. I henhold til barometerforandringene, indikerer trykkutviklingen om været blir bedre (Fig. 3), forblir stabilt (Fig. 4) eller blir verre (Fig. 5). Utvikling Utvikling Utvikling (Bedre) (Stabilt) (Verre) Sol Delvis skyet Overskyet Regn Storm Vise soloppgang/-nedgang eller måneoppgang/-nedgang Trykk på knappen D for å se tidspunktet for soloppgang og solnedgang / måneoppgang og månenedgang. 12

13 Maksimum og minimum 1. Trykk på knappen A eller B for å gå inn i barometerminnet. 2. Minnet for maksimum og minimum barometer vises automatisk i displayet. 3. Trykk på og hold inne knappen D for å nullstille minnet. Søylediagram for atmosfærisk trykk 1. Trykk på knappen A eller B for å gå inn i søylediagrammet. 2. Diagrammet for atmosfærisk trykk registrerer de atmosfæriske forandringene i løpet av de siste 12 timene, og disse vises automatisk i displayet. Historikk: 0 = Gjeldende time -1 = Siste time -2 = Siste 2 timer -3 = Siste 3 timer -6 = Siste 6 timer -12 = Siste 12 timer 3. Trykk på og hold inne knappen D for å nullstille registreringene. Høydemåler Trykk på knappen C for å gå inn i høydemålermodus. Stille inn høydemåleren 1. Avlesningen blir mest nøyaktig hvis du kontrollerer og stiller inn høydemåleren på nytt. 2. Hold inne knappen D for å gå inn i innstillingene. Tallene starter å blinke. 3. Trykk på knappen A eller B for å stille inn og trykk på knappen D for å bekrefte. 4. Gjenta trinn 3 for å stille inn ønskede tall. Nullstille høyden (havnivå) Still inn alle tallene på null for å nullstille høyden ved havnivå. Temperatur og relativ luftfuktighet En innebygd sensor måler temperaturen og luftfuktigheten og viser det i displayet. 13

14 Høydemålerfunksjoner Trykk på knappen A eller B for å vise funksjonene/modusene i høydemåleren. Turmåler 1. Trykk på knappen A eller B for å gå inn i normal høydemålermodus. 2. For å starte en turmåling, trykker du på knappen D. Den totale høydeforskjellen registreres automatisk. 3. For å stoppe en turmåling, trykker du på knappen D. Målingen av den totale høydeforskjellen stopper. 4. Trykk på og hold inne knappen D for å nullstille turmåleren. Maksimum og minimum 1. Trykk på knappen A eller B for å gå inn i høydemålerminnet. 2. Den høyeste og laveste temperaturen samt hygrometeret vises automatisk i displayet. 3. Trykk på og hold inne knappen D for å slette registreringene til høydemåleren, termometeret og hygrometeret. 14

15 Søylediagram for høydemåleren 1. Trykk på knappen A eller B for å gå inn i søylediagrammet. 2. Søylediagrammet registrerer høydeforandringene i løpet av de siste 12 timene, og disse vises automatisk i displayet. Historikk: 0 = Gjeldende time -1 = Siste time -2 = Siste 2 timer -3 = Siste 3 timer -6 = Siste 6 timer -12 = Siste 12 timer 3. Trykk på og hold inne knappen D for å nullstille registreringene. Total høydeforskjell 1. Trykk på knappen A eller B for å gå inn i modus for total høydeforskjell og trykk på knappen D for å velge total forskjell for økning (TOT ) eller reduksjon (TOT ). 2. Trykk på knappen A eller B for å gå tilbake eller vent til den automatisk går tilbake til normal modus innen 2 minutter. Fra A til B (total økning): d1+d2+d3 Fra B til C (total reduksjon): d5+d6+d7 Høydemåleralarm 1. Trykk på knappen A eller B for å gå inn i funksjonen høydemåleralarm. 2. For å stille inn målverdi for høyde, trykk på knappen D for å slå av/på høydemåleralarmen. (Fig. 6A og 6B) 3. Hold inne knappen D helt til tallene starter å blinke. (Fig. 7) 15

16 4. Trykk på knappen A eller B for å stille inn tallene og trykk på knappen D for å bekrefte. 5. Gjenta trinn 4 for å stille inn ønskede tall. (Fig. 8) 6. Når målverdien for høyde er stilt inn, trykker du på knappen D for å aktivere eller deaktivere alarmen. (Fig. 9) 7. Alarmen fungerer slik: a. Pip pip pip i 1 minutt mens symbolet for økning ( ) blinker når høyden når målverdi etter økning. (Fig. 10) b. Pip pip pip pip pip pip i 1 minutt mens symbolet for reduksjon ( ) blinker når høyden når målverdi etter nedgang/reduksjon. (Fig. 11) 8. For å lese av målverdien for høyde og alarminnstillingen, trykker du på knappen A eller B for å gå til høydemåleralarm. Trykk deretter på knappen A eller B for å gå tilbake eller vent til den automatisk går tilbake til normal modus innen 2 minutter. Tidevannskurve Tidevannskurven indikerer daglige tidevannsnivåer. I dette eksempelet viser kurven det gjennomsnittlige tidspunktet for høyvann i 7:00 og 18:00 19:00 samt tidspunkt for lavvann i 13:00 14:00. Kontrollere forrige/fremtidig tidevannsinformasjon Du kan også bruke knappen A eller B for å bla til ønsket dato for å kontrollere tidevannsinformasjon og gunstig fiskeperiode. Klokke-/Alarmdisplay Trykk på knappen D i tidevannsmodus for å velge mellom klokke- og alarmdisplay. 16

17 Jakt-/fiskealarm Når jakt-/fiskealarmen er på, piper den i 15 sekunder når det kommer en gunstig jakt-/fiskeperiode. Trykk på hvilken som helst knapp for å stoppe alarmlyden. Symbolet blinker i en gunstig tidsperiode. Daglig alarm Når du har stilt inn den daglige alarmen, vises symbolet. En pipelyd høres i 1 minutt. Trykk på hvilken som helst knapp for å stoppe alarmlyden. Beregning av jakt-/fiskeperioder Jakt- og fiskeperiodene som beregnes av denne enheten er basert på lang erfaring med jakt og fiske og at månefasene påvirker fisk og vilt. Nedenfor følger en forklaring på hvordan månens posisjon påvirker spisemønsteret til fisk og vilt. I løpet av en måned kan man forvente mest spiseaktivitet på dagen med fullmåne og nymåne, noe som gjør disse dagene best for fiske. Gunstige forhold med mindre aktivitet kan forventes på dagen til det første kvartalet og også det siste kvartalet. På daglig basis er det best forhold for fiske når månen er på sitt høyeste og laveste (øvre transitt og nedre transitt). Andre mindre gunstige forhold kan forventes ved lengst øst og vest (østre transitt og vestre transitt). Øvre transitt er når månen når sitt høyeste punkt i forhold til din gjeldende plassering, men nedre transitt er når månen når det laveste punktet. Tiden det tar mellom øvre transitt til den neste øvre transitt kalles en månedag. På grunn av forholdet mellom jordrotasjonen og månens bane, er varigheten på én månedag 24 timer og 50 minutter. 17

18 Enheten beregner gjeldende månealder, fase og transitt for gjeldende dato i forhold til din plassering og bruker resultatet til å beregne og vise tidsdata for jakt/fiske. Jakt-/fiskeperioder Fiskens aktivitet kan påvirkes av månen og tidevannet. Det forklarer hvordan månens gang påvirker spisemønsteret til fisk og vilt. Det er basert på lang erfaring fra fiskere at øvre og nedre transitt er de mest gunstige periodene for fiske. Merknad: Hvis en jakt-/fiskeperiode er utenfor 24-timersperioden, vises i start- og sluttidspunktet for jakt-/fiskeperioden. 18

19 Nivåindikator for jakt/fiske Nivåindikatoren viser den relative gunstigheten til en jakt-/fiskeperiode som vist i tabellen nedenfor. Månetransitt Øvre (0h) Nedgang (6h) Annet Månefase Nedre (12h) Oppgang (18h) Nymåne* Fullmåne Første kvartal Siste kvartal Annet Viktige merknader Alle målingene og beregningene som gjøres av enheten er basert på innstillingene du har gjort for klokkefunksjonen. Derfor er det viktig å stille inn riktig klokkeslett og dato. Det er også viktig å velge riktig plassering (by, land). Når du jakter eller fisker er det viktig å ta nødvendige forholdsregler i forhold til personlig sikkerhet for deg og andre rundt deg. Vær oppmerksom på at all data er basert på beregnede verdier. Se avsnittene om klokkeinnstilling og byinnstilling for å få informasjon om innstilling av klokkeslett, dato og by/plassering. Høydemåler Dessverre blir alle høydemålere påvirket av barometrisk trykk (med mindre de er GPS-styrte eller lignende), da det er dette de bruker for å beregne høyden. For å kompensere for det barometriske trykket, bør du kontrollere og stille inn høydemåleren på nytt når du er i en høyde du kjenner, for eksempel 0 meter over havet. 19

20 Hygrometer Hygrometeret viser fuktigheten til selve enheten. Det blir altså påvirket av kroppen din. For å vise faktisk luftfuktighet, må du legge enheten vekk fra kroppen din i minutter, og den må ikke utsettes for direkte sollys. Termometer Termometeret viser temperaturen til selve enheten. Det blir altså påvirket av kroppstemperaturen din. For å vise faktisk temperatur, må du legge enheten vekk fra kroppen din i minutter, og den må ikke utsettes for direkte sollys. Indikator for lavt batteri Bytt batteriet hvis indikatoren for lavt batteri vises i displayet. Høydemåleren, hygrometeret og termometeret må ha godt batteri for å fungere. Batterinivået kan ha innvirkning på nøyaktigheten til sensorene. 20

21 Liste over data for land og byer 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

Atech altimeter AT010029 Bruksanvisning

Atech altimeter AT010029 Bruksanvisning Funksjoner Atech altimeter AT010029 Bruksanvisning Altimeter - Rekkevidde -500 til 9000 meter - Trinn på 1 meter - Visning av maks/min stigning - Stigningshistorie og grafisk display over siste 12 timers

Detaljer

Bruksanvisning for værstasjon KW5089W-DCF

Bruksanvisning for værstasjon KW5089W-DCF Bruksanvisning for værstasjon KW5089W-DCF Tekniske data - Radiostyrt klokke med alternativ manuell innstilling - Barometrisk trykkmåling o Værmelding med sol, lett overskyet, overskyet, regn og skybrudd

Detaljer

KW9008W - Værstasjon

KW9008W - Værstasjon Tekniske data KW9008W - Værstasjon Bruksanvisning - Radiostyrt klokke med alternativ manuell innstilling - Soloppgang/solnedgang/månen kommer opp/månen går ned - Værmelding som viser sol, litt overskyet,

Detaljer

PRO art no 351219 Værstasjon m/klokke WSR-90

PRO art no 351219 Værstasjon m/klokke WSR-90 PRO art no 351219 Værstasjon m/klokke WSR-90 Egenskaper: Måling av barometrisk trykk. -Væranslag som viser sol, delvis skyet, skyet, regn og skybrudd. -Trendindikator for barometrisk trykk, samt visning

Detaljer

Bruksanvisning for værstasjon KW5090W

Bruksanvisning for værstasjon KW5090W Bruksanvisning for værstasjon KW5090W Tekniske data - Radiostyrt klokke med alternativ manuell innstilling - Barometrisk trykkmåling o Værmelding med sol, lett overskyet, overskyet, regn og skybrudd o

Detaljer

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET RAW SpeedSonic.dk RESET / EL START / STOP MODE / SET NEXT / SAVE Gratulerer med den nye Speed Sonic-sportsklokken! Speed Sonic-klokken er utviklet for å motivere deg og vise deg veien til bedre resultater.

Detaljer

BRUKSANVISNING MODELL BG-1001 MODUL 3035

BRUKSANVISNING MODELL BG-1001 MODUL 3035 BRUKSANVISNING MODELL BG-1001 MODUL 3035 OM BRUKSANVISNINGEN Alle display i denne bruksanvisningen viser bilder i sort/hvit. Urets knapper blir i denne bruksanvisningen gitt bokstaver som navn (se bildet).

Detaljer

KW5017W værstasjon. Oversikt. Tekniske data

KW5017W værstasjon. Oversikt. Tekniske data KW5017W værstasjon Tekniske data - Radiostyrt klokke med alternativ manuell innstilling - 12/24-timers visning - To daglige alarmer - 433 MHz RF mottaksfrekvens - Trådløs utesensor med tre kanaler - Rekkevidde:

Detaljer

BRUKSANVISNING MODELL: G-9000 MODUL NR.: 3031

BRUKSANVISNING MODELL: G-9000 MODUL NR.: 3031 OM BRUKSANVISNINGEN Ut fra hvilken modell av klokken du har, vil displayet vise lyse tall med mørk bakgrunn eller omvendt. Knappe operasjonene er indikert med bokstavene som vist i figurene til venstre.

Detaljer

Bruksanvisning for internettstyrt værstasjon Prod.nr. W194-1

Bruksanvisning for internettstyrt værstasjon Prod.nr. W194-1 Bruksanvisning for internettstyrt værstasjon Prod.nr. W194-1 Takk for at du kjøpte denne værstasjonen! Den har 10 dagers værmelding og er laget med ny teknologi og de mest moderne komponentene, noe som

Detaljer

Digital kalender. Bruksanvisning

Digital kalender. Bruksanvisning Digital kalender Bruksanvisning Funksjoner og finesser Klokke og tidssoner - Månedskalender som dekker tidsrommet fra januar 1901 til desember 2099. - Tiden i 32 byer i verden. - Valg mellom 12- og 24-timersklokke.

Detaljer

KW9001 - Værstasjon. Bruksanvisning

KW9001 - Værstasjon. Bruksanvisning KW9001 - Værstasjon Bruksanvisning Tekniske data - Radiostyrt klokke med alternativ manuell innstilling - Værmelding som viser sol, litt overskyet, overskyet, regn og skybrudd - 433 MHz RF mottaksfrekvens

Detaljer

EBR707C BRUKSANVISNING

EBR707C BRUKSANVISNING EBR707C BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Vær Stasjon med ikon som har 3D projektor. Dette unike produkter er designet for hverdagsbruk hjemme eller på kontoret

Detaljer

KW9014A - Værstasjon

KW9014A - Værstasjon KW9014A - Værstasjon Bruksanvisning Tekniske data - Radiostyrt klokke med alternativ manuell innstilling - Værmelding som viser sol, litt overskyet, overskyet, regn og skybrudd - 433 MHz RF mottaksfrekvens

Detaljer

GAIA Trådløs værstasjon

GAIA Trådløs værstasjon GAIA Trådløs værstasjon 1. Introduksjon Denne nye værstasjonen består av en basestasjon med innesensorer for romtemperatur, luftfuktighet og lufttrykk, samt en trådløs sensor for utetemperatur og luftfuktighet.

Detaljer

Før du tar i bruk produktet ditt, må du følge instruksjonene i denne bruksanvisingen.

Før du tar i bruk produktet ditt, må du følge instruksjonene i denne bruksanvisingen. Bruksanvisning Introduksjon Med Mete-On 3 holder du en global nyvinning i hendene dine. Det er bare Mete-On 3 og Mete-On 1 som bruker METEOTIME-funksjonen når denne bruksanvisningen trykkes! Før du tar

Detaljer

Bruksanvisning T35.1072 Red Lava. Metallfot Veggmontering eller stående på bord

Bruksanvisning T35.1072 Red Lava. Metallfot Veggmontering eller stående på bord Funksjoner Bruksanvisning T35.1072 Red Lava Animert display Fargen på displayet endrer seg i forhold til værvarselet fra rød (sol), til rosa (skyet) og til hvit (regn), eller du kan velge permanent farge

Detaljer

Funskjoner Termometer

Funskjoner Termometer Bruksanvisning T30.3032 Easy GO Introduksjon Gratulerer med kjøp av dette 868MHz elektroniske termometeret. Termometeret har følgende egenskaper: radiokontrollert tid, dato, inne- og utetemperatur. I tillegg

Detaljer

BRUKSANVISNING CR-420 Les denne brukerhåndboken nøye før du begynner å bruke produktet.

BRUKSANVISNING CR-420  Les denne brukerhåndboken nøye før du begynner å bruke produktet. BRUKSANVISNING CR-420 WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM Les denne brukerhåndboken nøye før du begynner å bruke produktet. KONTROLLER OG INDILATORLAMPER 1. PÅ/AV -knapp 2. TIME TU - -knapp 3. MIN TU + -knapp 4.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica 8000 Art. nr. 558 000

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica 8000 Art. nr. 558 000 Bruks- og monteringsanvisning til Abilica 8000 Art. nr. 558 000 Modell MST 8000P MONTERING KOMPLETT DELETEGNING BRUKSANVISNING TIL COMPUTER KNAPPENE Engelsk Norsk Start/Stop Start/Stopp For å starte

Detaljer

T-TOUCH II Bruksanvisning

T-TOUCH II Bruksanvisning T-TOUCH II Bruksanvisning Gratulerer Takk for at du valgte et ur fra TISSOT, som er et sveitsisk merke med et verdensledende renommé. I T-TOUCH uret finner du de aller siste tekniske nyvinningene. Det

Detaljer

EBR808C BRUKSANVISNING

EBR808C BRUKSANVISNING EBR808C BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Værstasjon med 3D projektor ikon. Dette er et unikt produkt som er designet for hverdagsbruk i hjemmet eller på jobben, og det er definitivt

Detaljer

BRUKSANVISNING AQW-100 Modul: 5028

BRUKSANVISNING AQW-100 Modul: 5028 BRUKSANVISNING AQW-100 Modul: 5028 Bli kjent med uret Gratulerer med nytt ur! Du får størst utbytte av uret hvis du leser manualen grundig. Advarsel! Målefunksjonene i dette uret er ikke laget for å ta

Detaljer

Bruksanvisning T98.1006 Digitalt veggur med månefase

Bruksanvisning T98.1006 Digitalt veggur med månefase Bruksanvisning T98.1006 Digitalt veggur med månefase Egenskaper Hull for oppheng LCD1 display LCD2 display Funksjonsknapper Batterideksel Uttrekkbar fot DCF-77 radiokontrollert tid med mulighet for manuell

Detaljer

KW 5025CC Værstasjon. Tekniske data:

KW 5025CC Værstasjon. Tekniske data: KW 5025CC Værstasjon Tekniske data: - Radiostyrt klokke med alternativ manuell innstilling - 433 MHz RF mottaksfrekvens - Utesensor med opptil tre valgfrie RF-kanaler - Rekkevidde: 30 meter i fri sikt

Detaljer

PRO art no 351217 Termometer m/klokke WSR-25. Egenskaper:

PRO art no 351217 Termometer m/klokke WSR-25. Egenskaper: PRO art no 351217 Termometer m/klokke WSR-25 Egenskaper: 433MHz RF mottagerfrekvens. Maksimalt tre valgbare RF kanaler med trådløs termosensor. Rekkevidde: 30 meter ( åpent lende ). Måleområde: Innetemperatur:

Detaljer

BILAG TIL MALEM KLOKKA. Malem Klokka. - en veileder for bruk og innstillinger. Malem klokka Artikkel nr HMS art.nr.:

BILAG TIL MALEM KLOKKA. Malem Klokka. - en veileder for bruk og innstillinger. Malem klokka Artikkel nr HMS art.nr.: BILAG TIL MALEM KLOKKA Malem Klokka - en veileder for bruk og innstillinger Malem klokka Artikkel nr 11120 HMS art.nr.: 164911 Innhold 01 Kom i gang 3 Knappevalg 3 Stille inn tid og dato 3 Tidfeste alarmer

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001 Trådløs Dokument oversatt fra engelsk -no 2014-04-22 A001 Innhold 1 Produktbeskrivelse... 1 2 Retningslinjer for installasjon... 2 3 Drift... 2 4 Beskrivelse av grensesnitt... 3 4.1 Displaysymboler...

Detaljer

Kom i gang hasteforklaring for oppstart.

Kom i gang hasteforklaring for oppstart. Kom i gang hasteforklaring for oppstart. Takk for at du har valgt et værsenter fra Urmaker Nodeland - www.meteo.no. Denne oppstartsprosedyren er utarbeidet for at du raskest mulig skal komme i gang med

Detaljer

Pulsklokke fra Pulse Sonic K899

Pulsklokke fra Pulse Sonic K899 Pulsklokke fra Pulse Sonic K899 Bruksanvisning Les bruksanvisningen før bruk, slik at du får størst mulig utbytte av pulsklokken din. Oppbevar bruksanvisningen til seinere bruk. Pulsklokken trenger to

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING

BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER NO BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING MONTERINGSANVISNING BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT VARMEAPPARATER FOR KJØRETØYER

Detaljer

PRO art no Værstasjon m/klokke WSR-89

PRO art no Værstasjon m/klokke WSR-89 PRO art no 351218 Værstasjon m/klokke WSR-89 Egenskaper: Måling av barometrisk trykk. -Værvarsel som viser sol, delvis skyet, skyet, regn og skybrudd. -Trendindikator for barometrisk trykk, samt visning

Detaljer

VÆRSTASJON MED BERØRINGSSKJERM (VIND- OG LUFTTRYKK) WP1400 BRUKERMANUAL

VÆRSTASJON MED BERØRINGSSKJERM (VIND- OG LUFTTRYKK) WP1400 BRUKERMANUAL BRUKERMANUAL WP1400 VÆRSTASJON MED BERØRINGSSKJERM (VIND- OG LUFTTRYKK) WP1400 BRUKERMANUAL om denne manualen Takk og gratulerer med valget av denne profesjonelle værstasjonen! Vi er sikre på at du vil

Detaljer

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q CLOCK RADIO Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q NO NORSK 2 ALARM TIME SLEEP SNOOZE UP DOWN RADIO ON AL 1 1+2 2 - TUNING + FM MW U + VOLUME - 3 NORSK NORSK 05-13 4 NORSK SIKKERHET OG INNSTILLING 7 Denne enheten

Detaljer

Innstilling av alarm-tid... E-34 Slå av og på en alarm E-36 Hvordan gjennomføre måling av forløpt tid... E-19

Innstilling av alarm-tid... E-34 Slå av og på en alarm E-36 Hvordan gjennomføre måling av forløpt tid... E-19 BRUKSNVISNING MODUL NR. 5229 Om bruksanvisningen vhengig av hvilke modell du har, vil teksten i displayet være enten mørk mot lys bakgrunn eller lys mot mørk bakgrunn. lle eksempler i denne bruksanvisningen

Detaljer

Norsk brukerveiledning Les nøye gjennom innholdet i denne brukerveiledningen før bruk, og spar den for fremtidig bruk.

Norsk brukerveiledning Les nøye gjennom innholdet i denne brukerveiledningen før bruk, og spar den for fremtidig bruk. Norsk brukerveiledning Les nøye gjennom innholdet i denne brukerveiledningen før bruk, og spar den for fremtidig bruk. Innholdsfortegnelse Introduksjon 3 Egenskaper og funksjoner 3 Forberedelser før bruk..

Detaljer

BRUKSANVISNING EFA-119/EFA-120 MODUL NR. 4334

BRUKSANVISNING EFA-119/EFA-120 MODUL NR. 4334 BRUKSANVISNING EFA-119/EFA-120 MODUL NR. 4334 BRUKSANVISNING EFA-119/EFA-120 MODUL NR. 4334 Bli kjent med uret Gratulerer med nytt ur! Du får størst utbytte av uret hvis du leser manualen grundig. Advarsel!

Detaljer

Bruksanvisning CRL Før du tar i bruk dette produktet, må du lese hele denne bruksanvisningen grundig.

Bruksanvisning CRL Før du tar i bruk dette produktet, må du lese hele denne bruksanvisningen grundig. Bruksanvisning Klokkeradio CRL-340 www.denver-electronics.com Før du tar i bruk dette produktet, må du lese hele denne bruksanvisningen grundig. 1. Funksjon 1.1 Led tidsvisning i 12T-24T-format 1.2 Hvitt

Detaljer

Cadex Armbåndsur med alarmer. Varenr. 500 320

Cadex Armbåndsur med alarmer. Varenr. 500 320 Brukerveiledning Cadex Armbåndsur med alarmer Varenr. 500 320 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Funksjoner... 3 Klokkens 4 hovedmenyer... 4 Slik stilles tid og dato... 5 Alarmbanken... 5 Slik settes

Detaljer

Digital promille tester CA2010. Brukerveiledning. TT Micro AS Side 1

Digital promille tester CA2010. Brukerveiledning. TT Micro AS Side 1 Digital promille tester CA2010 Brukerveiledning TT Micro AS Side 1 ... 32 Innholdsfortegnelse Innhold i pakken Produkt Forholdsregler... oversikt Skjerm... informasjon Brukerveiledning 4 Feilmeldinger

Detaljer

Modul Nr. 3224. Norsk Brukermanual

Modul Nr. 3224. Norsk Brukermanual Modul Nr. 3224 Norsk Brukermanual 5 E Om bruksanvisningen Avhengig av hvilke modell du har, vil teksten i displayet være enten mørk mot lys bakgrunn eller lys mot mørk bakgrunn. Alle eksempler i denne

Detaljer

Brukerveiledning A230 Umbro Velocita armbåndsur

Brukerveiledning A230 Umbro Velocita armbåndsur Brukerveiledning A230 Umbro Velocita armbåndsur (A) Funksjoner Velocita er et flerfunksjonelt armbåndsur med mange innstillingsmuligheter. Du kan velge mellom fem driftsmodus: Normal Time (T1) og Dual

Detaljer

Funksjonsknapper. Innhold. MODE = Funksjon. NE/RE/ = Neste/nullstill/minus. ST/SP/+ = Start/stopp/pluss. EL/BT = EL-bakgrunnsbelysning/Bluetooth

Funksjonsknapper. Innhold. MODE = Funksjon. NE/RE/ = Neste/nullstill/minus. ST/SP/+ = Start/stopp/pluss. EL/BT = EL-bakgrunnsbelysning/Bluetooth NORSK 1 (A.L.T.) Funksjonsknapper MODE = Funksjon NE/RE/ = Neste/nullstill/minus ST/SP/+ = Start/stopp/pluss EL/BT = EL-bakgrunnsbelysning/Bluetooth Innhold Avsnitt Side Funksjoner... 3 Symboler... 3 Konfigurering/app...

Detaljer

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL?

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL? Ditt ekstra minne Du har nettopp kjøpt den talende hjelpen for din hukommelse. For fullstendig tilfredshet med apparatet, vennligst les nøye gjennom denne bruksanvisningen. HVA BRUKES TIL? MEM-X er det

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica SportElip Art. Nr. 551 000

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica SportElip Art. Nr. 551 000 Bruks- og monteringsanvisning til Abilica SportElip Art. Nr. 551 000 Modell E1000P VIKTIG INFORMASJON Bruksområdet for dette treningsapparatet er hjemmetrening. Barn må ikke benytte apparatet uten tilsyn,

Detaljer

BRUKSANVISNING MODELL: AW-590/591 MODUL NR.: 4778

BRUKSANVISNING MODELL: AW-590/591 MODUL NR.: 4778 BRUKSANVISNING MODELL: AW-590/591 MODUL NR.: 4778 GENERELL GUIDE Trykk C for å skifte fra modus til modus. I alle modus trykker du B for å lyse opp displayet (unntatt når en innstilling er i gang). OM

Detaljer

Brukerveiledning. Koblingsur. Varenr: 320 061

Brukerveiledning. Koblingsur. Varenr: 320 061 Brukerveiledning Koblingsur Varenr: 320 061 Innhold Hva er koblingsur... 3 Programmering... 3 Dato og klokkeslett:... 3 Innkoblingstid og utkoblingstid:... 4 Kontroll av innlagte program... 5 Slette et

Detaljer

HMS art.nr. 189162 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370. Dok. nr.: 0593A 2013.01.

HMS art.nr. 189162 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370. Dok. nr.: 0593A 2013.01. Bruksanvisning Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370 Dok. nr.: 0593A 2013.01.07 Vestfold Audio Sandefjord 1 Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Aurora-pakken

Detaljer

MP.com Isvannsaggregat

MP.com Isvannsaggregat MP.com Isvannsaggregat Kort brukerveiledning Mikroprosessor styringssystem for RC EASY/COLDPACK med nytt display Beskrivelse av regulatoren De forskjellige reguleringsfunksjoner er beskrevet nedenfor,

Detaljer

Pulsklokke fra Atech

Pulsklokke fra Atech Pulsklokke fra Atech Bruksanvisning Introduksjon Les bruksanvisningen før bruk, slik at du får størst mulig utbytte av pulsklokken din. Oppbevar bruksanvisningen seinere bruk. Konsulter alltid en lege

Detaljer

TFA T SUN Bruksanvisning

TFA T SUN Bruksanvisning TFA T35.1133 SUN Bruksanvisning Takk for at du velger denne værstasjonen fra TFA. Før oppstart Les bruksanvisningen nøye. Ved å følge bruksanvisningen unngår du å skade instrumentet slik at garantien faller

Detaljer

Nutrition Scale - Kjøkkenvekt

Nutrition Scale - Kjøkkenvekt Nutrition Scale - Kjøkkenvekt IT014042 Bruksanvisning Med denne kjøkkenvekten kan du nøyaktig måle ingrediensene eller porsjonene i all slags mat og drikke og analysere dem i henhold til den vedlagte matkodelisten.

Detaljer

aanonsen TRÅDLØS DIGITAL BADETERMOMETER ART. NR

aanonsen TRÅDLØS DIGITAL BADETERMOMETER ART. NR aanonsen TRÅDLØS DIGITAL BADETERMOMETER ART. NR. 48-212 1. Beskrivelse av deler Fig.1: Mottager enhet Bruksanvisning A1 A2 A3 A4 A5 A6 A9 A8 A7 A10 A11 A12 A1: Innetemperatur A7: Ute-/vann maksimum/minimum

Detaljer

imagine the possibilities Thank you for purchasing this Samsung product. To receive more complete service, please register your product at

imagine the possibilities Thank you for purchasing this Samsung product. To receive more complete service, please register your product at Commercial-Split Type manual This manual is made with 100% recycled paper. imagine the possibilities Thank you for purchasing this Samsung product. To receive more complete service, please register your

Detaljer

DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING. For informasjon og support, se target.no

DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING. For informasjon og support, se target.no DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING For informasjon og support, se target.no ADVARSEL Fare for elektrisk støt Lynsymbolet varsler om fare for ikkeisolerte,

Detaljer

FlexiBlink Bruksanvisning ELLA Smykkesender HSS1e

FlexiBlink Bruksanvisning ELLA Smykkesender HSS1e Bruksanvisning ELLA Smykkesender HSS1e Varenr.: 1393 2014-12-17 Dok.nr.: 1809B Vestfold Audio Sandefjord 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Hva du som bruker bør lese i denne bruksanvisningen... 3 Varslingsmåter...

Detaljer

BRUKSANVISNING MODELL: AMW-700 MODUL NR. 3768, 3769

BRUKSANVISNING MODELL: AMW-700 MODUL NR. 3768, 3769 BRUKSANVISNING MODELL: AMW-700 MODUL NR. 3768, 3769 Bli kjent med uret Gratulerer med nytt ur! For best mulig utbytte av uret anbefales det at du setter deg grundig inn i denne bruksanvisningen. Viktig!

Detaljer

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Kjøretøyets originale fjernkontroll Innstillingsveiledning - Norwegian Kjære Kunde I denne veiledningen finner du den informasjonen du trenger for

Detaljer

Wireless Clickkit Quickguide

Wireless Clickkit Quickguide NO Wireless Clickkit Quickguide Knapper og display...1 Slå termostat av/på...2 Stille inn klokke...2 Stille inn gulvtemperatur...3 Lese gjeldende temperatur...3 Frostbeskyttelse...4 Aktivere og stille

Detaljer

BRUKERVEILEDNING for Cadex Armbåndsur med alarmer

BRUKERVEILEDNING for Cadex Armbåndsur med alarmer BRUKERVEILEDNING for Cadex Armbåndsur med alarmer Varenr. 500 320 Versjon august.2005 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Funksjoner... 3 Klokkens 4 hovedmenyer... 3 Slik stilles tid og dato... 4 Nullstill

Detaljer

Brukerhåndbok. Traveller+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0805

Brukerhåndbok. Traveller+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0805 Brukerhåndbok Traveller+ Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0805 2 Traveller+ 3 4 5 Innholdsfortegnelse 1GENERELT...7

Detaljer

BRUKSANVISNING PAKKENS INNHOLD: MONTERINGSMÅL: ---------- METER for solcellesystem med doble batterier. ---------- For caravans, bobiler og båter

BRUKSANVISNING PAKKENS INNHOLD: MONTERINGSMÅL: ---------- METER for solcellesystem med doble batterier. ---------- For caravans, bobiler og båter BRUKSANVISNING ---------- METER for solcellesystem med doble batterier ---------- For caravans, bobiler og båter ---------- Modell EPIP20-DB PAKKENS INNHOLD: Kontrollpanel for innfelt eller utenpåliggende

Detaljer

Bruksanvisning Chronopass STK PO/PL (tidsinnstiller/sender) og Interface STM PO/PL (Mottaker)

Bruksanvisning Chronopass STK PO/PL (tidsinnstiller/sender) og Interface STM PO/PL (Mottaker) Bruksanvisning Chronopass STK PO/PL (tidsinnstiller/sender) og Interface STM PO/PL (Mottaker) WWW.WILFA.COM Bruksanvisning for installering og bruk; beholdes av brukeren Apparatet du nettopp har kjøpt

Detaljer

T30.3018 TFA DIVA GO Trådløst termometer Bruksanvisning

T30.3018 TFA DIVA GO Trådløst termometer Bruksanvisning T30.3018 TFA DIVA GO Trådløst termometer Bruksanvisning INTRODUKSJON: Gratulerer med valget av dette trådløse termometeret med 433MHz overføring av utetemperatur samt visning av innetemperatur og luftfuktighet

Detaljer

Bruksanvisning Käyttöohje Brugervejledning User Manual

Bruksanvisning Käyttöohje Brugervejledning User Manual 4 0 0 A L A R M Bruksanvisning Käyttöohje Brugervejledning User Manual www.defa.com N Gratulerer med ny DEFA Bilalarm! Med over 40 års erfaring med utvikling av bilelektriske produkter, er du med din DEFA

Detaljer

FUNKSJONER OG KNAPPER 1. DISPLAYET 2. DISPLAY AUTO AV 3. VOLUM OPP / ALARM 2 PÅ / AV INNSTILLING 4. << / SØK -

FUNKSJONER OG KNAPPER 1. DISPLAYET 2. DISPLAY AUTO AV 3. VOLUM OPP / ALARM 2 PÅ / AV INNSTILLING 4. << / SØK - BRUKSANVISNING Norwegian FUNKSJONER OG KNAPPER 1. DISPLAYET 2. DISPLAY AUTO AV 3. VOLUM OPP / ALARM 2 PÅ / AV INNSTILLING 4.

Detaljer

TPW899. Innhold i pakken. Tekniske detaljer

TPW899. Innhold i pakken. Tekniske detaljer . TPW899 Takk for at du valgte dette Ytora produkt. Vennligst les bruksanvisningen nøye før du tar produktet i bruk, for på den måten å gjøre deg kjent med funksjonene og de forskjellige modus for bruk.

Detaljer

*ET, valgfritt, tilgjengelig kun brukt med en Vantage Pro 2 Plus eller Vantage Pro2 ISS med solstrålingssensor

*ET, valgfritt, tilgjengelig kun brukt med en Vantage Pro 2 Plus eller Vantage Pro2 ISS med solstrålingssensor SIDE 1 Vantage Vue Konsoll Hurtigreferanse For mer detaljert informasjon, se din Vantage Vue konsoll manual SIDE 2 Værmodul Graf med utvalgte variabler Antenneikon viser aktive overføringer Vind kompassrose

Detaljer

Manuel_NO.qxd 10.6.2004 14:09 Page 1. Brukerhåndbok

Manuel_NO.qxd 10.6.2004 14:09 Page 1. Brukerhåndbok Manuel_NO.qxd 10.6.2004 14:09 Page 1 Brukerhåndbok Manuel_NO.qxd 10.6.2004 14:09 Page 2 2 Gratulerer Takk for at du valgte et ur fra Tissot, som er et sveitsisk merke med et verdensledende renommé. I T-Touch

Detaljer

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timers versjon Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timers versjon. Rev E NO

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timers versjon Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timers versjon. Rev E NO Brukerveiledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timers versjon Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timers versjon Rev E NO 2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 5 1.1 To forskjellige

Detaljer

BRUKERMANUAL Digispiller

BRUKERMANUAL Digispiller BRUKERMANUAL Digispiller INNHOLDSFORTEGNELSE 3. Ved første gangs bruk 4. Hvitt kort med et? Husk alltid dette 5. Skru PÅ/AV Bytte digikort 6. Lade digispiller 7. Funksjonsknapper 8. - 9. Hovedmeny 10.

Detaljer

Casall R300 II bruksanvisning ROMASKIN

Casall R300 II bruksanvisning ROMASKIN Casall R300 II bruksanvisning ROMASKIN Før du fortsetter må du finne serienummer. Serienummer: - 3 - R300 II Monteringsdiagram UTVIDET DIAGRAM - 3 - Deleliste Nr. Beskrivelse Antall A DATAMASKIN 1 SETT

Detaljer

KERN KFE-TM. Brukermanual for vekter tilkoblet KFE-TM display enhet GRINIVEIEN 159, 1359 EIKSMARKA. TLF. 67 16 68 10 POST@VEKT1.NO

KERN KFE-TM. Brukermanual for vekter tilkoblet KFE-TM display enhet GRINIVEIEN 159, 1359 EIKSMARKA. TLF. 67 16 68 10 POST@VEKT1.NO GRINIVEIEN 159, 1359 EIKSMARKA. TLF. 67 16 68 10 POST@VEKT1.NO KERN KFE-TM Brukermanual for vekter tilkoblet KFE-TM display enhet Dette er en forenklet oversettelse av engelsk brukermanual levert av Kern.

Detaljer

Roth Touchline + app til Android og ios

Roth Touchline + app til Android og ios til Android og ios Brukerveiledning Living full of energy 1/7 Gratulerer med din nye Roth Touchline+ app Roth Touchline + app for Android og ios gir mulighet for å regulere ditt Roth Touchline gulvvarmesystem

Detaljer

Ambiente trådløs værstasjon T Bruksanvisning

Ambiente trådløs værstasjon T Bruksanvisning Ambiente trådløs værstasjon T35.1057 Bruksanvisning 1. Igangsetting 1.1 Introduksjon Gratulerer med ditt valg av denne trådløse værstasjonen som gir deg informasjon om inneklima (temperatur og luftfuktighet),

Detaljer

Pasientveiledning. Tilhører:

Pasientveiledning. Tilhører: Pasientveiledning Tilhører: Icare HOME (Model: TA022) PASIENTVEILEDNING TA022-035 NO-3.1 3 Innledning Denne veiledningen forklarer hvordan du bruker Icare HOME-tonometeret. Sørg for å lese alle instruksjoner

Detaljer

Bruksanvisning T30.3000 Trådløst termometer med radiokontrollert tid

Bruksanvisning T30.3000 Trådløst termometer med radiokontrollert tid Bruksanvisning T30.3000 Trådløst termometer med radiokontrollert tid Introduksjon Gratulerer med valget av dette trådløse termometeret med radiokontrollert klokke. Bruken av produktet er enkel og rett

Detaljer

Vekkerklokke DS-1/RF, digital

Vekkerklokke DS-1/RF, digital Vekkerklokke DS-1/RF, digital Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke DS-1/RF, digital Vekkerklokke DS-1/RF med mottaker HMS art. nr.: 148483 Best. nr.: 1104816 INNHOLD Vekkerklokke DS-1/RF, digital...

Detaljer

Hurtigmanual. Viltkamera Brecom C 2600

Hurtigmanual. Viltkamera Brecom C 2600 Hurtigmanual Viltkamera Brecom C 2600 NORSK Innledning Brecom C 2600 u/mms Pakken inneholder: - Kamera - Batteriboks - Festestropp - USB kabel - Phono kabel Med sin svært følsomme Passive lnfra-rød (PIR)

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

CC800A Digital fyllevekt

CC800A Digital fyllevekt CC800A Digital fyllevekt SPESIFIKASJONER Laste kapasitet: 0-100 kg (0-220lbs) Overlastningsadvarsel: 100kg Brukstemperatur: -10 C til 50 C Bruker og oppbevarings fuktighet: 0 til 95 % Oppløsning 10 gram

Detaljer

HBR636 Tynn Barometrisk Værstasjon med Klokkeradio, Skjerm med visning av månefasen og Inn / ut Thermo-Hygrometer

HBR636 Tynn Barometrisk Værstasjon med Klokkeradio, Skjerm med visning av månefasen og Inn / ut Thermo-Hygrometer HBR636 Tynn Barometrisk Værstasjon med Klokkeradio, Skjerm med visning av månefasen og Inn / ut Thermo-Hygrometer Innhold i bruksanvisning 1. Introduksjon side 3 2. Funksjoner side 3 2.1 LCD (Skjerm) og

Detaljer

Massasjeapparat. Bruksanvisning

Massasjeapparat. Bruksanvisning Massasjeapparat Bruksanvisning Dette apparatet kombinerer en innebygd kroppsfettmåler og terapeutiske elektrodeputer, som gjør dette til et perfekt bærbart apparat for forebygging og lindring av smerte

Detaljer

DNG C-2000h. Juksamaskinen for fritidsfiskere BRUKERMANUAL

DNG C-2000h. Juksamaskinen for fritidsfiskere BRUKERMANUAL DNG C-2000h Juksamaskinen for fritidsfiskere BRUKERMANUAL Egenskaper: Tar liten plass og er lett i vekt. Lavt strømforbruk tross stor trekk kraft. Brukervennlig, robust og driftsikker. Tre funksjoner i

Detaljer

Romtermostatens brukerveiledning. For brukeren. Romtermostatens brukerveiledning. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1

Romtermostatens brukerveiledning. For brukeren. Romtermostatens brukerveiledning. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1 Romtermostatens brukerveiledning For brukeren Romtermostatens brukerveiledning geotherm VWL 451 VWL 651 VWL 751 VWL 1251 VWL 1551 NO INNHOLDSFORTEGNELSE HVORDAN BRUKE APPARATET DITT 1 Bruk av apparatet...2

Detaljer

T-TOUCH SOLAR E81 BRUKSANVISNING

T-TOUCH SOLAR E81 BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Gratulerer Takk for at du valgte et ur fra TISSOT, som er et sveitsisk merke med et verdensledende renommé. I T-TOUCH SOLAR E81-uret finner du de aller siste tekniske nyvinningene. Det har

Detaljer

Roth Touchline + app til Android og ios

Roth Touchline + app til Android og ios til Android og ios Brukerveiledning Living full of energy 1/7 Gratulerer med din nye Roth Touchline+ app Roth Touchline + app for Android og ios gir mulighet for å regulere ditt Roth Touchline gulvvarmesystem

Detaljer

T35.1077 TFA Stratos

T35.1077 TFA Stratos T35.1077 TFA Stratos Introduksjon Denne værstasjonen består av en hoveddel med innendørssensor som måler temperatur, fuktighet, atmosfærisk trykk og flere utendørssensorer som måler temperatur, fuktighet,

Detaljer

BRUKSANVISNING ANEMOMETER TRT-BA-BA16-TC-001-NO

BRUKSANVISNING ANEMOMETER TRT-BA-BA16-TC-001-NO BA16 NO BRUKSANVISNING ANEMOMETER TRT-BA-BA16-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Informasjon angående apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhet... 3 Transport og

Detaljer

Brukerveiledning fjernkontroll MR-CH01 og MR-CC01

Brukerveiledning fjernkontroll MR-CH01 og MR-CC01 Brukerveiledning fjernkontroll MR-CH01 og MR-CC01 innholdsfortegnelse Tittel Side Oversikt over fjernkontrollen MR-CH01...03 Oversikt over fjernkontrollen MR-CC01...04 Sette inn batterier i fjernkontrollen...05

Detaljer

MEMOdayplanner 3. Art.no MEMOdayplanner 3, 24-timers versjon. Rev G NO

MEMOdayplanner 3. Art.no MEMOdayplanner 3, 24-timers versjon. Rev G NO Brukerveiledning MEMOdayplanner 3 Art.no 508775 MEMOdayplanner 3, 24-timers versjon Rev G NO 2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 2. Apparatoversikt... 5 2.1 Deler som følger med... 5 3. Montering...

Detaljer

BRUKSANVISNING MODELL: STR-200/STR-300 MODUL NR. 2535/2575

BRUKSANVISNING MODELL: STR-200/STR-300 MODUL NR. 2535/2575 BRUKSANVISNING MODELL: STR-200/STR-300 MODUL NR. 2535/2575 Følgende gjelder KUN for STR-200 modellene: (Mellom de svarte strekene) Utsett uret for sterkt lys for å lade batteriet før uret brukes. Uret

Detaljer

Modul Nr. 5299. Norsk Brukermanual. CASIO COMPUTER CO., LTD. 6-2, Hon-machi 1-chome Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan

Modul Nr. 5299. Norsk Brukermanual. CASIO COMPUTER CO., LTD. 6-2, Hon-machi 1-chome Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan 5299 Modul Nr. 5299 Norsk Brukermanual 5 E CASIO COMPUTER CO., LTD. 6-2, Hon-machi 1-chome Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan Bli kjent med uret Gratulerer med nytt ur! Du får størst utbytte av uret hvis

Detaljer

Bruksanvisning TFA T Pure Plus

Bruksanvisning TFA T Pure Plus Bruksanvisning TFA T35.1106 Pure Plus 1. Innhold Værstasjon (hoveddel) Sensor med holder Fot for værstasjonen Batterier: 2 x CR2032 og 2 x 1,5V AAA 1.1 Funksjoner Utendørstemperatur og fuktighet via trådløs

Detaljer

Bruksanvisning. MiniTest 650 F og FN mymåler

Bruksanvisning. MiniTest 650 F og FN mymåler Bruksanvisning MiniTest 650 F og FN mymåler MiniTest 650 F måler alle umagnetiske belegg som farge, lakk, krom, sink på magnetisk underlag (Ferrous) MiniTest 650 FN måler alle umagnetiske belegg som farge,

Detaljer

TWA-1. System pro M 2CSM204365R1341 TWA-2 2CSM441019D5601 2CSM204375R1341 ELEKTRONISK ASTRONOMISK KLOKKE + PROGRAMMERINGSNØKKEL

TWA-1. System pro M 2CSM204365R1341 TWA-2 2CSM441019D5601 2CSM204375R1341 ELEKTRONISK ASTRONOMISK KLOKKE + PROGRAMMERINGSNØKKEL TWA-1 2CSM204365R1341 TWA-2 2CSM204375R1341 System pro M 2CSM441019D5601 ELEKTRONISK ASTRONOMISK KLOKKE + PROGRAMMERINGSNØKKEL N Produktbeskrivelse De astronomiske urene TWA-1 og TWA-2 er elektroniske

Detaljer

TEKNISK MANUAL FOR TRIPLE WINNER. Versjon 1.05

TEKNISK MANUAL FOR TRIPLE WINNER. Versjon 1.05 TEKNISK MANUAL FOR TRIPLE WINNER Versjon 1.05 Triple Winner Etterfylling: Bruk etterfyllingsnøkkelen (nøkkelen til venstre). Vri etterfyllingsnøkkelen med dørene lukket og disse fem mulighetene blir presentert.

Detaljer

Bomann CD/kassettspiller med sølvdesign

Bomann CD/kassettspiller med sølvdesign Bomann CD/kassettspiller med sølvdesign Generelle forsiktighetsregler - For å minske sjansen for brann eller elektrisk sjokk, må du holde spilleren borte fra vann og fuktighet. Spilleren bør ikke stå i

Detaljer

Key Fob Gen 5. Bli kjent med Key Fob. Intin Manual NO

Key Fob Gen 5. Bli kjent med Key Fob. Intin Manual NO Key Fob Gen 5 Fjernkontroller revolusjonerte måten vi kunne gjøre ting på. De forandret måten vi ser på TV. De forandret måten vi hører på musikk. De endret selv måten vi parkerer våre biler på. Og så

Detaljer