TWA-1. System pro M 2CSM204365R1341 TWA-2 2CSM441019D5601 2CSM204375R1341 ELEKTRONISK ASTRONOMISK KLOKKE + PROGRAMMERINGSNØKKEL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TWA-1. System pro M 2CSM204365R1341 TWA-2 2CSM441019D5601 2CSM204375R1341 ELEKTRONISK ASTRONOMISK KLOKKE + PROGRAMMERINGSNØKKEL"

Transkript

1 TWA-1 2CSM204365R1341 TWA-2 2CSM204375R1341 System pro M 2CSM441019D5601 ELEKTRONISK ASTRONOMISK KLOKKE + PROGRAMMERINGSNØKKEL

2 N Produktbeskrivelse De astronomiske urene TWA-1 og TWA-2 er elektroniske ukeur, konstruert for automatisk styring av forskjellige laster i forhold til soloppgang og solnedgang. Eksempler på bruksområder: Gatebelysning, neonskilt, butikkvinduer, monumenter, fasader - TWA-1, 1-kanal, kan drives i astronomisk modus: Den er forhåndsprogrammert i henhold til tidene for soloppgang og solnedgang, i tillegg til denne modusen kan det selvsagt manuelt legges til inn- og utkoblingstider for å tilpasse programmet. Følgende programmeringskommandoer finnes tilgjengelig i ekspertmodus: På / Av / På (= astronomisk på) og Av (= astronomisk av). - Astronomisk ur TWA-2, 2-kanaler, med mulighet til å knytte ønsket driftsmodus til den enkelte kanal: Ekspertmodus eller astronomisk modus. Programmering av lengdegrad- og breddegradsparametere (ved å bruke det medfølgende kartet) basert på den geografiske beliggenheten til prosjektet ditt, muliggjør automatisk kobling av styrekurser etter tidene for soloppgang og solnedgang. Det følger med en nøkkel for å lagre brukerprogrammeringen. Teknisk spesifikasjon Produktet leveres med gjeldende klokkeslett og dato. Automatisk endring av vinter-/sommertid. Programmeringsnøkkel - for permanente unntak, - eller kopiere/lagre program. Programmering for dag eller en gruppe dager. 56 programtrinn På, Av, På, eller Av. Astronomisk modus, 1 eller 2-kanaler. Permanent overstyring På eller Av ( permanent lys på). Midlertidig overstyring På eller Av, På 15, På 30, På 60, ( Søylegraf for daglig profil for begge kanalene på skjermen. Låsbart tastatur. Programmerbart med strømmen avslått blinker). 2

3 Elektriske karakteristikker Tilførselsspenning: 230 V AC ± 15% Frekvens: 50/60 Hz Strømforbruk: maks. 6 VA/50 Hz Utgang TWA-1: 1 potensialfri vekselbryterkontakt. Utgang TWA-2: 2 potensialfrie vekselbryterkontakter. Maksimum last: AC1 µ16a 250 V~ Cos ϕ = 0,6 µ10a 250 V~ Minimum strøm: AC1 100 ma 250 V~ Galvanisk skille mellom strømforsyningen og utgangen: < 4 kv Funksjonsegenskaper Programmeringskapasitet: 56 trinn som kan fordeles på de 2 kanalene. Minimum tid mellom 2 trinn: 1 minutt Driftsnøyaktighet: ± 1,5 sek / 24 t Astronomisk tidsnøyaktighet: ±10 minutter Driftsreserve: Litiumbatteri gir 5 års backup. Produktet blir satt i standbymodus (skjermen er av) hvis strømmen slås av. Den stilles tilbake til auto-modus når strømmen slås på igjen. Når strømmen er av, vil skjermbildet slås på ved at du trykker en hvilken som helst tast. Etter ett minutt slår det seg av. Beskyttelsesgrad: IP 20 Produktene må beskyttes iht. standardene NFC og/eller IEC Driftstemperatur: -10 C til +55 C Lagringstemperatur: -20 C til +60 C Belysningslast 230 V~ kompensert // (maks. 45 µf) ikke kompensert, kompensert i serie 2300 W 2300 W 500 W 400 W 1000 W 3

4 Kabeltilkobling 1 > 6 mm 2 1,5 > 10 mm 2 Koblingsskjema 1 kanal 2 kanaler Tilbakestille programmet: Programmet kan slettes helt ved samtidig å trykke på de 3 følgende tastene: menu, enter,. Klokkeslett og dato beholdes. Total tilbakestilling: Hvis du trykker samtidig på tastene -, +, enter, menu, kan du slette hele innholdet Etter en total tilbakestilling, må man stille klokken og dagen på nytt. 4

5 TWA-1 enter + menu TWA-2 C1 + C2 enter menu 2 Du kan til enhver tid gå tilbake til automodus ved å bruke menu. Hvis du ikke trykker på 1 min, går bryteren tilbake til automodus DT-VK Taster: 1 menu : valg av driftsmodus. auto : driftsmodus iht. programmet som er valgt. prog : new for programmeringsmodus. prog : modif for å modifisere et eksisterende program. : sjekke programmet. : modifisere klokken, datoen og valg av endringsmodus for vinter-/sommertid astro : astronomisk modus. : indikerer at kanalen er i astronomisk modus. 2 + og - : navigering eller innstilling av verdier. - (TWA-1) C1, C2 (TWA-2) : i automodus, velge overstyringer, eller permanente unntak. 3 enter : validere blinkende informasjon på displayet. 4 : gå tilbake til det foregående trinnet. 5

6 Stille klokken og dato Endre vinter-/sommertid Velg modus med menu og deretter enter. Endre dag, måned, år, timer og minutter med + eller - og enter. Tidsbryteren foreslår deretter endring av vinter-/sommertid. Velg den typen endring du ønsker med + eller -. Bekreft med enter. Typen endring avhenger av geografisk sone. Tilgjengelige typer: (* = type iht. endring) Type Tidspunkt for start av Tidspunkt for start av sommertid vintertid Brukssone Euro * Siste søndag i mars Siste søndag i oktober Den europeiske union USA Andre søndag i mars Første søndag i november Nord-Amerika AUS Siste søndag i oktober Siste søndag i mars Australia USER Dato kan Dato kan programmeres fritt programmeres fritt No Ingen endring Ingen endring Endringen finner alltid sted mellom 2:00 og 3:00 a.m. Merk: Hvis du har valgt USER-typen: 1. Tast inn dagen, deretter måned og datoen for endring til sommertid (+1t) med + eller - og enter. 2. Tast inn dagen, deretter måned og datoen for endring til vintertid (-1t) med + eller - og enter. Tidsbryteren vil kontrollere hvilke dager i hvilke uker som tilsvarer disse datoene og vil aktivere endringene i den samme perioden de følgende årene uavhengig av dato. 6

7 Konfigurasjon av astronomisk modus Det er nødvendig å foreta de følgende innstillingene i henhold til den geografiske beliggenheten til prosjektet ditt. Bruk gjerne det medfølgende kartet for presist å kunne definere din geografiske beliggenhet. Disse dataene gjør at klokken automatisk beregner tidspunktene for soloppgang/ solnedgang. 1. For å stille lengdegrad og breddegrad, velg astro-modus med menu og bekreft med enter. 2. Still breddegrad Lo med + og -. Innstillingsverdiene er fra 180 E (Øst) til 180 W (Vest). Bekreft med enter. 3. Still breddegrad LAt med + og -. Innstillingsverdiene er fra 90 N (Nord) til 90 S (Sør). Bekreft med enter. 4. Still tidssonen Udt med + og - : til i forhold til Greenwich meridianlinje. UDT (= universal day time). Bekreft med enter. Med de 2 følgende trinnene kan du utføre en permanent tidskorrigering for en mer nøyaktig innstilling av klokkeslettet for soloppgang/ solnedgang for beliggenheten av prosjektet ditt. Korrigeringsområdet er 120 til +120 minutter. 5. Still tidskorrigeringen av solnedgangstiden RI med + og -, bekreft så med enter. 7

8 6. Still tidskorrigeringen av solnedgangstiden Set med + og -, bekreft så med enter. 7. Aktiver astro-modus ved å velge On ved hjelp av + og - og deretter enter for at produktet skal slå på styrekretsen automatisk iht. de astronomiske parametrene. 8. For 2-kanals ur, velg kanal C1 eller C2 med + eller - og bekreft med enter. Symbolet på hoveddisplayet viser om kanalen er i astro-modus. Programmering Man kan lage programmer for hver dag eller for en gruppe dager. De samme instruksjonene gjelder for programmering av flere dager. Dager: 1 = Mandag, 2 = Tirsdag, 3 = Onsdag... 7 = Søndag. 1. Velg prog-modus med menu og trykk enter. 2. Velg kanal (C1 eller C2) med + eller -, og trykk deretter enter. (Gjelder bare for klokken med 2 kanaler: TWA-2). Antall gjenværende programtrinn vises en kort stund. 3. new blinker, trykk enter for å bekrefte dette nye programtrinnet. 4. Velg dag(er) med + eller -. Bekreft med enter. 5. ok blinker. Bruk enter for å bekrefte gruppen med dager. - eller gjør det mulig å nullstille gruppen med dager om nødvendig. 6. Bruk + eller -, og velg instruksjon: On eller Off hvis du er i automatisk astronomisk-modus. On, Off, On eller Off hvis du er i ekspertmodus. 8

9 7. Tast inn tidspunktet for innkobling med + eller -. Bekreft med enter. 8. Tast inn minutter med + eller -. Bekreft med enter. Programmer flere instruksjoner til gruppen med dager ved å gjenta punktene 3 til 8. Dagen eller gruppen med dager kan endres i trinn 3 ved å trykke +, - eller Programmation På slutten av programmeringen, går du tilbake til auto-modus med menu-knappen. interdite For å stille programmet til den andre kanalen, gå tilbake til prog-modus og fortsett iht. trinnene 2 til 8. I denne modusen er det også mulig å legge til en instruksjon i programoppsettet. Fortsett som beskrevet over. Driftsendringer 0 h av astronomisk Astro modus Astro 24 h I denne modusen er klokken forhåndsprogrammert Off iht. On tidene for soloppgang og solnedgang. On og Off-avbruddstrinnene kan legges til for å tilpasse programmet. Programmeringen deaktiveres mellom Astro Off og Astro On. Programming disabled 0 h Astro Astro 24 h Off On 9

10 Display: For å sjekke det daglige profiloppsettet uten fare for modifisering eller sletting: Velg -modus med menu og trykk enter. Velg kanal (C1 eller C2) med + eller -, og trykk deretter enter. Det første trinnet for mandag vises i tillegg til den daglige profilen. To alternativer tilgjengelig for visning: 1. Trykk gjentatte ganger på + eller -: Dagene skifter. I dette tilfellet vises bare det første daglige trinnet, samt den daglig profilen. 2. Trykk enter, alle trinnene for hver dag vises i tur og orden. Modifikasjon eller sletting av et programtrinn: prog modif Velg prog-modus med menu og trykk enter. DT2-IK: Velg kanal (C1 eller C2) med + eller -, og trykk deretter enter. Velg modif-modus med + eller -. Bekreft med enter. Antall gjenværende programtrinn vises en kort stund. Det første trinnet for den første dagen eller gruppen med dager vises. Trykk gjentatte ganger på enter for å vise alle programmerte trinn en etter en. Alle blinkende felter (status, time, minutter) kan modifiseres med + eller -, og deretter bekreftes med enter. Når markøren er plassert på ok, plassert bak gruppen med dager, kan du i rekkefølge vise dagene eller gruppene med dager og skifte direkte til den som skal modifiseres med + eller -. Slik fjerner du et programtrinn: Velg statusen til kanalen (On, Off, On eller Off ), trykk + og - samtidig. Clear vises på skjermen. Bekreft med enter. 10

11 Nøkkel Når nøkkelen settes inn i uret, vises på skjermen. To typer drift er mulig: A. Permanent overstyring: Sett nøkkelen inn i bryteren. Etter 10 sekunder vil programmet som er i nøkkelen utføres uten å slette programmet som er i tidsbryteren. Når nøkkelen fjernes, er programmet til tidsbryteren gyldig igjen. B. Kopier (last) / Lagre (lagre): Nøkkelen gjør det mulig å lagre et program som er i tidsbryteren. Det er også mulig å kopiere innholdet (program + Astro-innstillinger) i nøkkelen til uret. 1. Sett inn nøkkelen og vent i 2 sekunder. 2. Trykk på menu, og velg modus: save : for å lagre et program i tidsbryteren, load : for å laste programmet i nøkkelen inn i tidsbryteren, : for å sjekke programmet i nøkkelen. 3. Bekreft med enter. 4. For save og load må du bekrefte med enter. Følgende feilmeldinger kan vises på skjermen: no prog : nøkkelen er tom, den inneholder ikke noe program. Error : inkompatibel nøkkeltype. I disse to tilfellene er kun save-modus mulig. Feilmeldingen vises på displayet så lenge nøkkelen står i, men i dette tilfellet utføres programmet som ligger i uret. Overstyre - unntak TWA-1 : ved å trykke gjentatte ganger på - for kanal C1. TWA-2 : ved å trykke gjentatte ganger på - for kanal C1 og på + for kanal C2. Hvis statusen til utgangen er On: 1. trykk: midlertidig unntak. Off og blinker. I det neste programtrinnet kan du returnere til automatisk modus. 2. trykk: permanent overstyring. On og er permanent. Denne overstyringen må kanselleres manuelt. 11

12 3. trykk: midlertidig overstyring 15 minutter. On, og 15 er permanent. Retur til automatisk modus vil skje etter 15 min. 4. trykk: midlertidig overstyring 30 minutter. On, og 30 er permanent. Retur til automatisk modus vil skje etter 30 min. 5. trykk: midlertidig overstyring 60 minutter. On, og 60 er permanent. Retur til automatisk modus vil skje etter 60 min. 6. trykk: permanent overstyring. Off, og er permanent. Denne overstyringen må kanselleres manuelt. 7 trykk: returner til automatisk modus. Låsing For å forhindre uønskede handlinger, kan tastaturet til tidsbryteren låses med en nøkkel DT-LK. Man låser opp på samme måte. Det er mulig med full nullstilling av produktet når tastaturet er låst. Mål