Pulsklokke fra Pulse Sonic K899

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pulsklokke fra Pulse Sonic K899"

Transkript

1 Pulsklokke fra Pulse Sonic K899 Bruksanvisning Les bruksanvisningen før bruk, slik at du får størst mulig utbytte av pulsklokken din. Oppbevar bruksanvisningen til seinere bruk. Pulsklokken trenger to CR2032 batterier. Disse er de eneste batteriene som skal brukes. Følg disse reglene når du bytter batterier: 1. Bare voksne skal bytte batterier. 2. Ikke bruk oppladbare batterier. 3. Utladede batterier bør fjernes fra klokken umiddelbart. Funksjoner - Tid og dato med måling av puls. - Treningsfunksjon som inneholder rundetid, tidtaker, brukerinnstilling og innstilling av grensepuls. - Datafunksjonen kan holde orden på 200 runder: gi total tid, måle kalorier, rundetid, maks/min/gjennomsnittspuls. - Alarm. - Automatisk tilbakekallingsfunksjon dersom ingen taster aktiveres i løpet av 4 minutter. - Automatiske rapporter eller stemmevarsel om ønskelig. Fest pulsbeltet over brystet med sensoren over hjertet for å lese av pulsen. På innsiden av pulsbeltet er det to ulike lapper. Dette er sensorene som måler pulsen din. Fuktiggjør disse slik at de måler pulsen din lettere, raskere og mer nøyaktig. For å skru på pulsklokken din trykker du på mode. For å skru av trykker og holder du inne mode til displayet skrur seg av. Viktig! Merk at pulsviseren ikke er noe medisinsk verktøy, og ikke skal brukes som dette. Tid og dato: Denne funksjonen vises når pulsklokken er på. Ukedag, dato, timer, minutter og sekunder vises. År velges slik at det skal bli lettere med automatisk oppdatering av ukedag og dato. Det vises imidlertid ikke på displayet. 1

2 Stille inn tid/dato 1. Trykk og hold inne set-knappen til SET HOLD vises i displayet. Displayet bytter deretter til visning av tid. Timeinnstillingen blinker. 2. Trykk på start/lap for å telle oppover eller stop/next/save for å telle nedover for å stille inn time. 3. Når riktig time er innstilt, trykker du på mode-knappen. Minuttsifrene blinker. Trykk på start/lap eller stop/next/save for å stille inn minutter. 4. Når riktig minutt er innstilt, trykker du på mode-knappen. Sekundsifrene blinker. Trykk på start/lap eller stop/next/save for å stille inn sekunder. 5. Når riktig sekund er innstilt, trykker du på mode-knappen. Månedssifrene blinker. Trykk på start/lap eller stop/next/save for å stille inn måned. 6. Når riktig måned er innstilt, trykker du på mode-knappen. Dagssifrene blinker. Trykk på start/lap eller stop/next/save for å stille inn dag. 7. Når riktig dag er innstilt, trykker du på mode-knappen. Årssifrene blinker. Trykk på start/lap eller stop/next/save for å stille inn år. 8. Når riktig år er innstilt, trykker du på mode-knappen. Enten 12-timers eller 24- timers klokke vises. Trykk på start/lap for å velge ønsket tidsvisning. 9. Når tidsvisning er innstilt, trykker du på set-knappen for å stille inn tid og dato. Merk at ukedag vises på toppen av klokken og automatisk stilles i henhold til år og måned som velges. 10. Merk at når du er i tid/datoinnstilling kan du aktivere eller deaktivere autorapportfunksjonen ved å holde inne start/lap. Displayet viser AUTO REP HOLD og enten ON (på) eller OFF (av). 11. Trykk på start/lap igjen for ønsket innstilling. Et stemmevarsel bekrefter valget ditt. Treningsfunksjon Denne funksjonen inneholder tidtaking av opptil 200 runder, samt pulsmålinger for hver runde, kaloritelling, rundetid for 30 intervaller med pulsmåling, brukerinnstillinger, og 3 ulike pulsgrenser med områdealarm. Antall forbrente kalorier vil også vises etter en runde dersom personlige innstillinger er lagt inn i monitoren. Innstilling av metrisk/britisk måleenhet, kroppsvekt, kroppshøyde, kroppsmasseindeks (BMI), oksygeninntak, alder og kjønn. Det er viktig at du taster inn denne informasjonen før du bruker pulsklokken til å måle trening, ellers vil den viste dataen ikke gi noen mening. 1. Gå inn i treningsfunksjonen ved å trykke på mode-knappen. 2. Trykk deretter på stop/next/save for å gå til innstillingsmodus. Du vil høre stemmevarselet User set og ordene USER SET vises i displayet. 3. Trykk på start/lap. UNIT vises i displayet sammen med den allerede valgte måleenheten. 4. Trykk på start/lap igjen for å velge måleenhet (KG eller LB) og trykk deretter på start/reset for å bekrefte valget ditt. 5. Displayet vil nå vise valgt måleenhet. Vektsifrene blinker. 6. Tast inn kroppsvekten din ved å trykke på start/lap for å telle oppover eller stop/next/save for å telle nedover. Du kan holde inne knappene for å telle raskere. Du kan trykke inn vekt mellom 20 og 200 kg. 2

3 7. Når du har valgt kroppsvekt, trykker du på mode-knappen for å gå til neste innstilling. 8. Trykk på start/lap for å velge måleenhet (IN eller CM)og trykk på set/reset for å bekrefte valget ditt. 9. Displayet vil nå vise valgt måleenhet. Høydesifrene blinker. 10. Tast inn høydem din ved å trykke på start/lap for å telle oppover eller stop/next/save for å telle nedover. Du kan holde inne knappene for å telle raskere. Høyden vises i valgt måleenhet. 11. Når du har valgt høyde trykker du på mode-knappen for å gå til neste innstilling. BMI blinker. Merk at dette vil regnes ut automatisk etter at du har trykket inn høyde og vekt. 12. Trykk på mode-knappen for å gå til neste innstilling, oksygeninntak. 13. Velg oksygeninntak ved å trykke på start/lap for å telle oppover eller stop/next/save for å telle nedover. Du kan holde inne knappene for å telle raskere. En maksimalverdi på 45 for menn og 35 for kvinner er anbefalt. Dersom du ønsker å taste inn en mer presis verdi, bør du ta en test. 14. Når du har stilt inn oksygeninntak, trykker du på mode-knappen for å gå til neste innstilling, alder. AGE vises og sifrene blinker. 15. Velg alderen din ved å trykke på start/lap for å telle oppover eller stop/next/save for å telle nedover. Du kan holde inne knappene for å telle raskere. Du kan velge mellom alder fra 5-99 år. 16. Når du har stilt inn alder, trykker du på mode-knappen for å gå til neste innstilling, kjønn. MALE (mann) eller FEMALE (kvinne) blinker. 17. Trykk på start/lap for å velge male eller female. 18. Etter du har stilt inn kjønn, trykker du på mode-knappen for å gå til neste innstilling, aktivering eller deaktivering av kaloritelling. CALORIE vises og ON (på) eller OFF (av) blinker. 19. Trykk på start/lap for å velge enten ON (aktivere) eller OFF (deaktivere). 20. Trykk på set/reset for å bekrefte innstillingene dine. Innstilling av pulsgrenser Denne innstillingen stiller intensiteten av treningen din, og måler pulsen din i forhold til innstillingene. Du kan også ha på alarmen, slik at alarmen vil låte dersom du ikke er innenfor grensene. 1. Gå til treningsfunksjonen ved å trykke på mode-knappen. 2. Trykk deretter på stop/next/save for å gå inn i grenseinnstillingen. Stemmevarselet vil si Zone set og ZONE SET vises i displayet. 3. Trykk på start/lap. ZONE ALM vises og grensealarmens status (ON eller OFF) vil blinke. Trykk enten på start/lap eller stop/next/save for å aktivere eller deaktivere grensealarmen. 4. Trykk på mode-knappen for å gå til de ulike grensene. Merk at grenseinnstillingen er forhåndsinnstilt i tre områder: Område 1 (lav) er % av maksimalpuls, område 2 (medium) er % av maksimalpuls og område 3 er % av maksimalpuls. Den innstilte BPM (hjerteslag per minutt) er BPM, BPM og BPM i de respektive områdene. Du kan selv stille inn din egen BPM. 3

4 5. Etter du har valgt pulsgrensene, trykker du på mode-knappen for å gå til område 1 og den nederste grensen for BPM vil blinke. Trykk på start/lap for å telle oppover og stop/next/save for å telle nedover. Du kan holde inne knappene for å telle raskere. Når du har kommet til ønsket verdi for nedre grense, trykker du på mode-knappen igjen. Den øverste grensen vil blinke. Bruk start/lapp og stop/next/save for å stille inn denne. 6. Gjenta trinn 5 for område 2 og Trykk på set/reset for å bekrefte innstillingene. Merk at maksimalpuls vil regnes ut med 220 alder = maksimalpuls. Rundetidtaker Denne funksjonen registrerer rundetider opptil 200 runder, som kan samles opp for flere runder (når du har startet og stoppet tidtakeren etter flere runder, vil det regnes som én løpetur; ved å starte funksjonen igjen, regnes en ny). Den måler total treningstid, hvor lenge du er utenfor og innenfor grensepulsen, gjennomsnittspuls, forbrente kalorier og maksimal/minimumspuls. 1. Trykk på mode-knappen til du kommer til treningsfunksjon og EXERCISE vises i displayet samtidig som stemmemeldingen sier exercise. Deretter høres chronograf og CHRONO vises på displayet 2. Trykk på start/lap for å vise det opprinnelige displayet. Her ser du tidtakingssymbolet, pulsgrensealarmsymbolet (hvis denne er aktivert), ordet RUN 01, rundetid og valgt pulsgrense. 3. Før du starter rundetidsfunksjonen, må du velge målgrense ved å trykke og holde inne set/reset til ordene CHRO SET HOLD. Displayet vil deretter gå tilbake til opprinnelig der målgrensen blinker. 4. Bruk enten start/lap eller stop/next/save for å velge ønsket målgrense for det blinkende symbolet nederst til høyre på displayet.. 5. Trykk på set/reset for å bekrefte innstillingen. 6. Du kan også velge mellom rundetid og intervalltid som ønsket tidtaking. Trykk og hold inne stop/next/save til du ser enten SPL eller LAP i displayet. 7. For å starte rundetidtaking, trykker du på start/lap. Stemmemeldingen Ready.. set og (klar, ferdig, gå) og løpesymbolet øverst i venstre hjørne vil bli animert. 8. Så snart rundetidtakeren er aktivert, vil grensesymbolet (dersom en grense er valgt) vises nederst i venstre hjørne. Pulse Sonic vil deretter begynne å måle pulsen, som vises i displayet ved hjelp av et grenseikon og blinkende sifre. 9. Grensesymbolet peker både opp og ned og viser om pulsen din er innenfor den valgte grensen. Dersom delen i midten blinker, betyr det at pulsen din er innenfor den valgte grensen, og at treningsintensiteten er korrekt, og du vil høre stemmemelding som sier keep on (fortsett). På den annen side, dersom enten pulsen er for høy eller for lav, må du justere intensiteten din slik at pulsen kommer innenfor grensene. Stemmemeldingen vil enten si Relax (slapp av) eller Try harder (prøv hardere). 10. Dersom du har valgt å aktivere grensealarmen, vil det være 3 pip hvert 4. sekund dersom pulsen din er over grensen. Dersom pulsen er under, vil det være ett pip hvert 4. sekund. 4

5 11. Dersom sensoren ikke kan lese av noen puls 10 sekunder etter forrige hjerteslag, vil pulsavlesningen på displayet vise ---. Dersom ingen puls oppdages 60 sekunder etter forrige hjerteslag, vil avlesningen bli tom og både grense- og hjertesymbolet vil forsvinne. 12. Når du har gjennomført en runde, trykker du start/lap for å registrere runden. Displayet vil deretter vise rundetiden, intervalltiden, gjennomsnittlig puls og kaloriforbrenning etter hverandre, hver vises i 5 sekunder. Det er også et stemmevarsel om rundetid, intervalltid og puls. 13. Rundetidsfunksjonen vil automatisk gjenopptas og starte ny runde etter stemmemeldingen for runde har hørtes. Merk at du også kan holde inne start/lap i 3 sekunder for å stanse runden. Da vil ikke funksjonen gjenopptas automatisk, den vil kun begynne på neste runde når du trykker på start/lap igjen. 14. Du kan også stanse runden midlertidig ved å trykke på stop/next/save. Stemmemeldingen vil si at tidtakingen har stanset, og gi informasjon om gjennomførte runder, treningstiden, puls og forbrente kalorier. Løpesymbolet vil forsvinne, og displayet vil vise runde/intervalltid, gjennomsnittspuls og forbrente kalorier. 15. Tidtakingsfunksjonen vil ikke gjenopptas hvis ikke du trykker på start/lap igjen. Da vil funksjonen fortsette med samme runde. 16. Du kan høre på stemmemelding når som helst ved å trykke på set/reset. 17. Når du har stanset tidtakingsfunksjonen kan du trykke og holde inne stop/next/save til du ser R(no.) SAVE HOLD og hører stemmemeldingen Run (no ) stored for å avslutte løpet og lagre tidtakingen til datafunksjonen. Merk at kun runder registrert med start/lap vil bli lagret. Dersom du stanser funksjonen med stop/next/save, vil siste stopptid ikke lagres i minnet. 18. For å nullstille løpet, trykker og holder du inne set/reset når tidtakeren har stanset. Displayet viser R (no.) RES HOLD. Hold set/reset inne til det opprinnelige displayet vises med kun din inntastede informasjon. 19. For å se lagret informasjon, går du til lagringsfunksjonen. Se under for detaljer. 20. For å gå ut av tidtakerfunksjonen, kan du når som helst trykke på mode for å gå ut. På samme måte kan du gå ut av denne funksjonen ved opprinnelig display ved å trykke på stop/next/save for å gå til neste treningsfunksjon. Merk at rundetidsfunksjonen vil fortsette selv om minnet er fullt. Ordet FULL vil blinke i øverste linke når du forsøker å registrere en runde, for å vise at ikke runden kan lagres. 5

6 Tidtaker Dette er en sløyfe-tidtaker som lar deg stille inn tidtakeren til 1-30 sløyfer med forhåndsinnstilte segmenter opptil et maksimum på 30 segmenter for hver sløyfe. Når det tredje segmentet er ferdig nedtelt, starter det fjerde automatisk og så videre. Når nedtellingen har gått gjennom alle de forhåndsinnstilte segmentene i sløyfen, vil tidtakeren fortsette med det første igjen, til den har gått gjennom alle. Da vil den stanse automatisk. Denne prosessen fortsetter på denne måten gjennom 30 sløyfer. 1. Trykk på mode-knappen for å gå til treningsfunksjonen. 2. Trykk på stop/next/save for å komme til tidtaker (Timer). 3. Trykk på start/lap for å gå til det opprinnelige displayet, som viser oversikt over rundebytte, de ulike segmentenes tid og symbolet for grensepuls. 4. Trykk og hold inne set/reset for å forhåndsinnstille funksjonstiden. Ordene TMP SET HOLD vises i displayet etterfulgt av LOOP mens sifrene for sløyfen blinker. 5. Trykk og hold inne start/lap (for å telle oppover) eller stop/next/save (for å telle nedover) til du kommer til ønskede sifre. 6. Bruk deretter mode-knappen til å flytte til neste display med ordene SEG (no.) og timesifrene blinker. 7. Trykk på start/lap (for å telle oppover) eller stop/next/save (for å telle nedover) for å stille inn ønsket antall runder. 8. Bruk mode-knappen til å gå til neste sifre (for eksempel fra timer til minutter). 9. Trykk på start/lap (for å telle oppover) eller stop/next/save (for å telle nedover) for å stille inn tiden for hvert segment. 10. Etter at du har stilt inn tiden, trykker du på mode-knappen til grensesymbolet blinker. Bruk enten start/lap eller stop/next/save til å enten deaktivere grenseområdet eller stille inn grenseområdet for det bestemte segmentet. 11. Trykk på mode-knappen for å gå til riktig segmentnummer, som vil blinke. For å stille inn dette nummeret, bruker du enten start/lap (for å telle oppover) eller stop/next/save (for å telle nedover). 12. Trykk på set/reset for å bekrefte innstillingene. 13. Gjenta trinn 6-12 for de andre segmentene. Du kan forhåndsinnstille tid og grense for opptil 30 segmenter. Merk at tidtakeren kun vil fungere med forhåndsinnstilte verdier. Segmenter uten verdier vil passeres. 14. Trykk på start/lap for å starte tidtakingen. Stemmemeldingen Timer 1 starts høres. Merk at segmentnummer og løpnummer vil samkjøres før tidtakingen starter. Når tidtakeren starter, vil kun segmentnummeret vises. 15. Du kan starte tidtakeren på et hvilket som helst segment. Trykk på stop/next/save for å komme til ønsket segment. Trykk deretter start/lap for å starte på valgt segment. 16. Du kan stanse tidtakeren når som helst ved å trykke på stop/next/save og stemmemeldingen vil gi den gjenværende forhåndsinnstilte tiden. For å fortsette nedtellingen trykker du på start/lap igjen. 17. Mens tidtakeren teller ned, vil stemmemeldingen gi gjenværende tid hvert 5 sekund de siste 30 sekundene, og deretter hvert sekund de siste 10. Dette er bare mulig dersom den forhåndsinnstilte tiden er over 1 minutt. 6

7 18. Med en gang tidsfunksjonen er aktivert, vil grensesymbolet vises nederst i venstre hjørne. Pulse Sonic vil deretter begynne å måle pulsen din, vist med hjertesymbol ved siden av grensesymbolet og blinkende sifre. 19. Grensesymbolet peker både opp og ned og viser om pulsen din er innenfor den valgte grensen. Dersom delen i midten blinker, betyr det at pulsen din er innenfor den valgte grensen, og at treningsintensiteten er korrekt, og du vil høre stemmemelding som sier keep on (fortsett). På den annen side, dersom enten pulsen er for høy eller for lav, må du justere intensiteten din slik at pulsen kommer innenfor grensene. Stemmemeldingen vil enten si Relax (slapp av) eller Try harder (prøv hardere). 20. Dersom du har valgt å aktivere grensealarmen, vil du høre 3 pip hvert 4. sekund dersom pulsen din er over grensen. Dersom pulsen er under, vil du høre ett pip hvert 4. sekund. 21. Dersom sensoren ikke kan lese av noen puls 10 sekunder etter forrige hjerteslag, vil pulsavlesningen på displayet vise ---. Dersom ingen puls oppdages 60 sekunder etter forrige hjerteslag, vil avlesningen bli tom og både grense- og hjertesymbolet vil forsvinne. 22. Når tidtakeren er på, vil displayet vise nedtellingstid, gjennomsnittspuls, og kaloriforbrenning. Gjennomsnittspuls vil bare vises dersom pulsen din kan oppdages. Kaloriforbrenning vises bare hvis du har valgt denne funksjonen. Du kan høre stemmemeldinger når som helst ved å trykke på og holde inne set/reset. 23. Dersom du ønsker å slette et bestemt segment, trykker du på stop/next/save når du har stanset tidtakingen, til du kommer til ønsket segment. Trykk og hold inne knappen til du ser ordene SEG (no) CL HOLD. Fortsett å holde nede knappen til alle data er slettet. 24. Tidtakeren vil stanse automatisk når det forhåndsinnstilte antallet runder er gjennomført. Tidtakeren kan ikke begynne å ta opp igjen før informasjonen enten er lagret i minnet eller nullstilt. Dersom antall runder er stilt inn på null, vil tidtakeren fortsette å telle ned til 30 runder er ferdig. 25. For å lagre informasjon etter et løp etter at du har stanset tidtakerfunksjonen, må du trykke og holde inne stop/next/save. Displayet viser R (no.) SAVE HOLD og stemmemeldingen vil fortelle deg at løpet er lagret (for eksempel run two stored løp to lagret ). Dette vil lukke løpet og funksjonen vil starte et nytt løp. Displayet vil automatisk vise informasjon for neste løp. Merk at bare informasjon for segmenter med forhåndsinnstilte verdier vil bli lagret, på samme måte som grensetid, grenseprosent og siste puls for hvert segment. 26. For å nullstille løpet, trykker og holder du inne set/reset når tidtakeren har stanset. Displayet viser R (no.) RES HOLD. Hold set/reset inne til det opprinnelige displayet vises med kun din inntastede informasjon. 27. Trykk på mode-knappen når som helst for å gå ut av tidtakerfunksjonen og inn i en annen. Merk at tidtakerfunksjonen vil fortsette å kjøre selv om minnet er fullt. FULL vil vises på displayet når du forsøker å registrere en runde, for å vise at runden ikke kan lagres. 7

8 Lagringsfunksjon Lagringsfunksjonen lagrer informasjon fra rundetid og tidtaker, som kan samles sammen etter flere løpeturer. Hele 200 runder fra rundetidsfunksjonen og 6 løpeturer med 30 segmenter fra tidtakingsfunksjonen kan lagres. 1. Trykk på mode-knappen for å gå til lagringsfunksjonen. Stemmemeldingen vil si Record og DATA vises i displayet. 2. Displayet vil deretter vise ordet TOTAL, for total tid for løpet/segmentet/runden. 3. Trykk på stop/next/save for å velge mellom funksjonene total tid, total kaloriforbrenning og de ulike løpene. 4. Når lagringsfunksjonen står i et løp (RUN) kan du bruke start/lap for å flytte mellom de ulike funksjonene: rundebytte, intervalltid (LAP), treningstid (EXE TIME), grensepulstid (IN ZONE) og grensepulsprosent (IN ZONE %), gjennomsnittspuls (AVE HR), prosent av maksimalpuls (BPM % MHR) og kaloriforbrenning (CALORIE). 5. Når lagringsfunksjonen står i et løp (RUN) kan du bruke start/lap for å flytte mellom de ulike funksjonene: grensepuls ved segment (SEG IZ), grensepuls prosent av segment (SEG IZ %), puls ved segment (SEG ED), gjennomsnittspuls (AVE HR), kaloriforbrenning (CALORIE), maksimalpuls gjennom hele løpet (MAX HR), med prosent av maksimalpuls (BPM % MHR), minimumspuls hele løpet (MIN HR), med prosent av maksimalpuls (BPM % MHR). Merk at dersom ikke løpet er avsluttet, kan ikke grensepuls og puls ved siste segment vises. 6. Dersom du vil slette noen av løpene, kan du trykke og holde inne set/reset. Kun avsluttede løp kan slettes. 7. Du kan også slette data fra alle løpene ved å holde inne set/reset mens du er inne i funksjonen total tid eller kaloriforbrenning. 8. Trykk på mode-knappen for å gå ut av lagringsfunksjonen. Alarmfunksjon I denne funksjonen kan du skru tastelyden av og på. Du kan også skru av og på ringelyden. De aktuelle symbolene vil dukke opp/forsvinne fra skjermen når de velges. 1. Trykk på mode-knappen for å gå til alarmfunksjonen. 2. Trykk på start/lap for å skru på og av alarmen. Displayet viser enten ON (på) eller OFF (av), avhengig av alarmens status, med tilhørende symbol. Bruk start/lap for å velge ønsket modus. 3. For å stille alarmen holder du inne set/reset til du ser ordene SET HOLD fulgt av blinkende sifre. 4. Still inn timer og minutter ved hjelp av start/lap (teller oppover) og stop/next/save (teller nedover). Bruk mode-knappen til å bytte mellom timer og minutter. 5. Trykk på set/reset for å bekrefte innstillingene. 8

9 Radio Det er ett sett knapper på pulsklokken. Disse kontrollerer radioens funksjoner: On/off for å skru radioen på og av, volume +/- for å stille volumet, scan-knappen for innstilling av radiokanaler og reset-knappen for nullstilling av radiokanaler. Sette inn batteriet Pulsmonitoren trenger 3 litiumbatterier. Bruk kun anbefalte batterier. Pulse Sonic Se diagram 1-3 i den originale bruksanvisningen. 1. Batterihuset er på baksiden av Pulse Sonic. For å sette inn/bytte ut batteriene, løfter du forsiktig bort klemmen som er festet til dekselet på baksiden. 2. Ta ut de gamle batteriene. 3. Sett inn nye batterier. Sørg for at polariteten er riktig. 4. Sett tilbake dekselet forsiktig. Pass på at du ikke ødelegger de små festene når du fester dekselet. Pulsbeltet 1. Hold pulsbeltet godt fast. Stikk en mynt inn i åpningen i batteridekselet og vri den med klokken. Lokket bør fjernes enkelt. Ta ut det gamle batteriet. Se diagram 2 i den originale bruksanvisningen. 2. Sett inn nytt batteri i batterihuset. Se diagram Skru på plass dekselet ved å skru mynten mot klokka. - Ikke-oppladbare batterier skal ikke lades opp. - Ulike typer batterier, samt nye og brukte batterier, skal ikke brukes sammen. - Ikke kortslutt batteriet. - Batteriene skal settes inn med korrekt polaritet. - Utbrukte batterier skal fjernes fra batterihuset. Sikkerhetsregler Dersom det oppstår problemer med klokken din, kan du trykke på reset-knappen. Alle tidligere inntastede data vil bli slettet og du kan stille inn alt på nytt. Se diagram 4 i den originale bruksanvisningen for plassering av reset-knappen. Dersom dette ikke hjelper, kan du ta ut batteriene og sette dem inn igjen. Skru på ved å trykke på mode og følg alle instruksjoner for å trykke inn data på nytt. 9

Pulsklokke fra Atech

Pulsklokke fra Atech Pulsklokke fra Atech Bruksanvisning Introduksjon Les bruksanvisningen før bruk, slik at du får størst mulig utbytte av pulsklokken din. Oppbevar bruksanvisningen seinere bruk. Konsulter alltid en lege

Detaljer

Atech altimeter AT010029 Bruksanvisning

Atech altimeter AT010029 Bruksanvisning Funksjoner Atech altimeter AT010029 Bruksanvisning Altimeter - Rekkevidde -500 til 9000 meter - Trinn på 1 meter - Visning av maks/min stigning - Stigningshistorie og grafisk display over siste 12 timers

Detaljer

Pulse Sonic K5505-K5506

Pulse Sonic K5505-K5506 Velkommen til håndboken for din nye Pulse Sonic-pulsklokke! Denne klokken er utviklet for å dekke mange forskjellige treningsbehov. Du trenger denne håndboken for å tilpasse klokken til nettopp dine behov.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica 8000 Art. nr. 558 000

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica 8000 Art. nr. 558 000 Bruks- og monteringsanvisning til Abilica 8000 Art. nr. 558 000 Modell MST 8000P MONTERING KOMPLETT DELETEGNING BRUKSANVISNING TIL COMPUTER KNAPPENE Engelsk Norsk Start/Stop Start/Stopp For å starte

Detaljer

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET RAW SpeedSonic.dk RESET / EL START / STOP MODE / SET NEXT / SAVE Gratulerer med den nye Speed Sonic-sportsklokken! Speed Sonic-klokken er utviklet for å motivere deg og vise deg veien til bedre resultater.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica WinTech Art. nr. 555 312

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica WinTech Art. nr. 555 312 Bruks- og monteringsanvisning til Abilica WinTech Art. nr. 555 312 Modell D12 VIKTIG INFORMASJON Bruksområdet for dette treningsapparatet er hjemmetrening. Sykkelen skal kun brukes som beskrevet i denne

Detaljer

TITANIUM KONSOLLBRUKERHÅNDBOK TC1.0/TX1.0

TITANIUM KONSOLLBRUKERHÅNDBOK TC1.0/TX1.0 TITANIUM KONSOLLBRUKERHÅNDBOK Titanium Computer Knapp Kjør-knapp Rotere i-drive-bryteren for å justere innstillingsverdier eller motstandsnivåer, vri med klokken for å øke og mot klokken for å minke. Motstandsnivåer

Detaljer

TITANIUM KONSOLLBRUKERHÅNDBOK TC2.0/TC3.0/TX2.0/TXF3.0

TITANIUM KONSOLLBRUKERHÅNDBOK TC2.0/TC3.0/TX2.0/TXF3.0 TITANIUM KONSOLLBRUKERHÅNDBOK Computer Knapp Kjør-knapp Rotere i-drive-bryteren for å justere innstillingsverdier eller motstandsnivåer, vri med klokken for å øke og mot klokken for å minke. Motstandsnivåer

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica ExElip 1.0 Art. nr. 555 061

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica ExElip 1.0 Art. nr. 555 061 Bruks- og monteringsanvisning til Abilica ExElip 1.0 Art. nr. 555 061 MONTERINGSDELER 2 VIKTIG INFORMASJON o Bruksområdet for dette apparatet er hjemmetrening. o Plasser apparatet på et jevnt og hardt

Detaljer

Digital kalender. Bruksanvisning

Digital kalender. Bruksanvisning Digital kalender Bruksanvisning Funksjoner og finesser Klokke og tidssoner - Månedskalender som dekker tidsrommet fra januar 1901 til desember 2099. - Tiden i 32 byer i verden. - Valg mellom 12- og 24-timersklokke.

Detaljer

Instruksjoner for montering og bruk for Innendørssykkel S600 91007

Instruksjoner for montering og bruk for Innendørssykkel S600 91007 Instruksjoner for montering og bruk for Innendørssykkel S600 91007 F-14 O 1 UTVIDET TEGNING F-16 O 1 FULLSTENDIG SYKKELMONTERING F-16 O 2 MONTERING INSTRUKSJONER TRINN 1 1. Monter bakre og fremre stabilisator

Detaljer

Vekt med flere funksjoner. Bruksanvisning

Vekt med flere funksjoner. Bruksanvisning Vekt med flere funksjoner Bruksanvisning A. Funksjoner - Formmonitor måler vekt, kroppsfett og vannprosent - Kroppsfett og vannforholdsinndeling +/- 0,1 % - Rekkevidde kroppsfett: 4-50 % - Rekkevidde vann

Detaljer

BILAG TIL MALEM KLOKKA. Malem Klokka. - en veileder for bruk og innstillinger. Malem klokka Artikkel nr HMS art.nr.:

BILAG TIL MALEM KLOKKA. Malem Klokka. - en veileder for bruk og innstillinger. Malem klokka Artikkel nr HMS art.nr.: BILAG TIL MALEM KLOKKA Malem Klokka - en veileder for bruk og innstillinger Malem klokka Artikkel nr 11120 HMS art.nr.: 164911 Innhold 01 Kom i gang 3 Knappevalg 3 Stille inn tid og dato 3 Tidfeste alarmer

Detaljer

40 Bruksanvisning AM

40 Bruksanvisning AM 40 Bruksanvisning AM Cardio 40 1 2 3 1 Lys / Strømbryter ( / ) Trykk og hold for å slå enheten av eller på. Trykk for å slå på bakgrunnsbelysningen. 2 Tilbake ( ) Trykk for å gå tilbake til den forrige

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica SportElip Art. Nr. 551 000

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica SportElip Art. Nr. 551 000 Bruks- og monteringsanvisning til Abilica SportElip Art. Nr. 551 000 Modell E1000P VIKTIG INFORMASJON Bruksområdet for dette treningsapparatet er hjemmetrening. Barn må ikke benytte apparatet uten tilsyn,

Detaljer

Brukerveiledning A230 Umbro Velocita armbåndsur

Brukerveiledning A230 Umbro Velocita armbåndsur Brukerveiledning A230 Umbro Velocita armbåndsur (A) Funksjoner Velocita er et flerfunksjonelt armbåndsur med mange innstillingsmuligheter. Du kan velge mellom fem driftsmodus: Normal Time (T1) og Dual

Detaljer

Håndholdt multifunksjonsklokke. ~ Et pålitelig hjelpemiddel for jakt og fiske ~ Prod.nr. 59-640

Håndholdt multifunksjonsklokke. ~ Et pålitelig hjelpemiddel for jakt og fiske ~ Prod.nr. 59-640 Håndholdt multifunksjonsklokke ~ Et pålitelig hjelpemiddel for jakt og fiske ~ Prod.nr. 59-640 Tidevannsmåler Barometer Høydemåler Termometer Hygrometer Bruksanvisning Gratulerer med ditt nye produkt.

Detaljer

BRUKSANVISNING MODELL: G-9000 MODUL NR.: 3031

BRUKSANVISNING MODELL: G-9000 MODUL NR.: 3031 OM BRUKSANVISNINGEN Ut fra hvilken modell av klokken du har, vil displayet vise lyse tall med mørk bakgrunn eller omvendt. Knappe operasjonene er indikert med bokstavene som vist i figurene til venstre.

Detaljer

Før du tar i bruk produktet ditt, må du følge instruksjonene i denne bruksanvisingen.

Før du tar i bruk produktet ditt, må du følge instruksjonene i denne bruksanvisingen. Bruksanvisning Introduksjon Med Mete-On 3 holder du en global nyvinning i hendene dine. Det er bare Mete-On 3 og Mete-On 1 som bruker METEOTIME-funksjonen når denne bruksanvisningen trykkes! Før du tar

Detaljer

Casall X600 ELLIPSEMASKIN 93003

Casall X600 ELLIPSEMASKIN 93003 Casall X600 ELLIPSEMASKIN 93003 Sikkerhetsinstruksjoner Hvis du føler smerter i brystet, blir svimmel eller kortpustet, må du avbryte treningen og kontakte lege. Ikke dra pedalarmene rundt med hendene.

Detaljer

Bruksanvisning for værstasjon KW5089W-DCF

Bruksanvisning for værstasjon KW5089W-DCF Bruksanvisning for værstasjon KW5089W-DCF Tekniske data - Radiostyrt klokke med alternativ manuell innstilling - Barometrisk trykkmåling o Værmelding med sol, lett overskyet, overskyet, regn og skybrudd

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica C-Rower. Art. nr. 555 170

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica C-Rower. Art. nr. 555 170 Bruks- og monteringsanvisning til Abilica C-Rower Art. nr. 555 170 KOMPLETT DELELISTE Nr Delebeskrivelse Antall Nr Delebeskrivelse Antall A1 Hovedramme 1 1 Bolt for tvertstag M8 / 90mm 2 A2 Fremre tverrstag

Detaljer

Abilica Art. nr

Abilica Art. nr Abilica 4000 Art. nr. 554 000 Deleliste Nr Delebeskrivelse Antall Nr Delebeskrivelse Antall A1 Hovedramme 1 1 Bolt for tvertstag M8 / 90mm 2 A2 Fremre tverrstag 1 2 Mutter for tverrstag M8 2 A3 Nedre glideplate

Detaljer

Sikkerhetsmessige forhåndsregler

Sikkerhetsmessige forhåndsregler 1 Art. Nr: 101100 Sikkerhetsmessige forhåndsregler Denne trimsykkelen er bygd for å gi optimal sikkerhet. Til tross for dette er det alltid noen forhåndsregler som må tas når man skal benytte et trimapparat.

Detaljer

Bruksanvisning for værstasjon KW5090W

Bruksanvisning for værstasjon KW5090W Bruksanvisning for værstasjon KW5090W Tekniske data - Radiostyrt klokke med alternativ manuell innstilling - Barometrisk trykkmåling o Værmelding med sol, lett overskyet, overskyet, regn og skybrudd o

Detaljer

Nutrition Scale - Kjøkkenvekt

Nutrition Scale - Kjøkkenvekt Nutrition Scale - Kjøkkenvekt IT014042 Bruksanvisning Med denne kjøkkenvekten kan du nøyaktig måle ingrediensene eller porsjonene i all slags mat og drikke og analysere dem i henhold til den vedlagte matkodelisten.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica 9000 Art. nr

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica 9000 Art. nr Bruks- og monteringsanvisning til Abilica 9000 Art. nr. 559 000 MONTERINGSDELER 2 KOMPLETT DELELISTE Del nr. Beskrivelse Ant. Del nr. Beskrivelse Ant. A1 Hovedramme 1 D Setebjelke 1 A2 Drivreim-hjul 1

Detaljer

KW 5025CC Værstasjon. Tekniske data:

KW 5025CC Værstasjon. Tekniske data: KW 5025CC Værstasjon Tekniske data: - Radiostyrt klokke med alternativ manuell innstilling - 433 MHz RF mottaksfrekvens - Utesensor med opptil tre valgfrie RF-kanaler - Rekkevidde: 30 meter i fri sikt

Detaljer

Brukermanual SmartPocket testsett. VEILEDNING IV5013-N Utgave B Side 1 av 10

Brukermanual SmartPocket testsett. VEILEDNING IV5013-N Utgave B Side 1 av 10 Brukermanual SmartPocket testsett VEILEDNING IV5013-N Utgave B Side 1 av 10 Innhold 1. Generelt... 3 1.1. Sikkerhet... 3 1.2. Kraftforsyning... 3 1.3. Vedlikehold... 3 2. Lyskilde... 3 2.1. Oversikt...

Detaljer

60 Hurtigstartguider

60 Hurtigstartguider Hurtigstartguider NO Rider Rider leveres med berøringsskjerm. Du kan klikke på skjermen eller bruke den fysiske knappen for å styre enheten. 1 BACK 2 4 LAP PAGE 3 1 Strøm/Tilbake/Pause/ Stopp ( /BACK/

Detaljer

Tredemølle Bruksanvisning

Tredemølle Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Tredemølle Bruksanvisning Advarsel: - Hold alltid i styret for å holde balansen og forhindre fall når du går i raskt tempo. - Så på sidene når du starter maskinen. - Juster

Detaljer

Grunnleggende bruk. Trykk Hvis displayet er tomt, trykk på høyre knapp for å aktivere enheten.

Grunnleggende bruk. Trykk Hvis displayet er tomt, trykk på høyre knapp for å aktivere enheten. BRUKSANVISNING Grunnleggende bruk Trykk Hvis displayet er tomt, trykk på høyre knapp for å aktivere enheten. Alternativt kan du vri tenningsnøkkelen på/av for å aktivere enheten. OBS Tenningsnøkkelen skal

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR Gymform Disk Ab Exerciser

BRUKERVEILEDNING FOR Gymform Disk Ab Exerciser BRUKERVEILEDNING FOR Gymform Disk Ab Exerciser 1 E 2 Produktbeskrivelse: I henhold til tegning A, B, C, D og E 1. Høyre håndtak 2. Base 3. Basedeksel 4. Knestøtter 5. Bein 6. Kontrollpanel 7. Skruer til

Detaljer

Vekt for måling av kroppens vannog fettprosent EF521BW. Bruksanvisning

Vekt for måling av kroppens vannog fettprosent EF521BW. Bruksanvisning Vekt for måling av kroppens vannog fettprosent EF521BW Bruksanvisning Introduksjon 1. Gratulerer med din nye vekt! Denne vekten måler både fett- og vannprosent. Prinsippet er basert på måling av kroppens

Detaljer

OM DIN NYE ALARM VERSJONER AKTIVERE ALARMEN DEAKTIVERE ALARMEN

OM DIN NYE ALARM VERSJONER AKTIVERE ALARMEN DEAKTIVERE ALARMEN www.bilradiospes.no OM DIN NYE ALARM Med over 40 års erfaring med utvikling av bilelektriske produkter, er du med din DEFA Security Alarm sikret et kvalitetsprodukt med lang levetid. Kvalitetskontroll

Detaljer

Norsk brukerveiledning Les nøye gjennom innholdet i denne brukerveiledningen før bruk, og spar den for fremtidig bruk.

Norsk brukerveiledning Les nøye gjennom innholdet i denne brukerveiledningen før bruk, og spar den for fremtidig bruk. Norsk brukerveiledning Les nøye gjennom innholdet i denne brukerveiledningen før bruk, og spar den for fremtidig bruk. Innholdsfortegnelse Introduksjon 3 Egenskaper og funksjoner 3 Forberedelser før bruk..

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING FORHOLDSREGLER Bruk kun orginale deler som er levert med produktet. Inspiser produktet før du benytter deg av det for første gang, og med jevne mellomrom deretter. Forsikre deg om

Detaljer

HEART RATE MONITOR KCAL PC 22.13. Woman / Man

HEART RATE MONITOR KCAL PC 22.13. Woman / Man HEART RATE MONITOR NO Zone Indicator KCAL PC 22.13 Woman / Man NORSK Innhold 1 Tasteprogrammering 3 2 Aktivering av PC 22.13 3 3 Oversikt display 4 4 Grunninnstillinger av PC 22.13 4 5 Trene med PC 22.13

Detaljer

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL?

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL? Ditt ekstra minne Du har nettopp kjøpt den talende hjelpen for din hukommelse. For fullstendig tilfredshet med apparatet, vennligst les nøye gjennom denne bruksanvisningen. HVA BRUKES TIL? MEM-X er det

Detaljer

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon.

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon. 1. Viktig: a) For å unngå å miste noen av de lagrede data vær vennlig å ikke press på noen av knappene mens du bytter batteri. b) Før første gangs bruk vær vennlig å resette alle kommandoer. Dette gjøres

Detaljer

Puls- og skritteller. Art. nr 34-8997 Modell D92E11G (PEDO) Chronograph. Excercise Timer. Continuous Heart Rate Measurement

Puls- og skritteller. Art. nr 34-8997 Modell D92E11G (PEDO) Chronograph. Excercise Timer. Continuous Heart Rate Measurement Puls- og skritteller Excercise Timer Chronograph Continuous Heart Rate Measurement Percentage of maximum Heart Rate Art. nr 34-8997 Modell D92E11G (PEDO) Heart Rate Zone Alert Countdown Timer 1 2 Puls-

Detaljer

Vekt EF222BW. Bruksanvisning

Vekt EF222BW. Bruksanvisning Vekt EF222BW Bruksanvisning Innledning og sikkerhetsanvisninger 1. Gratulerer med det nye produktet ditt! Denne vekten vil måle både kroppsfett og vanninnhold i kroppen, samt den vanlige vekten din. Prinsippet

Detaljer

Benefit B520 Sykkel 91102

Benefit B520 Sykkel 91102 Benefit B520 Sykkel 91102 1 B520 Allen Key Carriage Bolt M8 Allen Bolt M7*P1.0*30MM 1 1 Regular Washer * 12x1t 2 Curved Washer Acorn Nut for M8 Bolt Box Spanner 1 Spring Washer *2t Screwdriver 1 2 Monteringstegning

Detaljer

Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster!

Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster! Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster! Merknad: Denne oversettelsen inneholder ikke illustrasjoner. Se på illustrasjonene i den engelske bruksanvisningen

Detaljer

BRUKERMANUAL for. 305 Cycle BUILT FOR HEALTH

BRUKERMANUAL for. 305 Cycle BUILT FOR HEALTH BRUKERMANUAL for 305 Cycle BUILT FOR HEALTH Sikkerhetsinstrukser: ADVARSEL: For å forhindre skader og ulykker, les gjennom instruksjonene nøye før du tar i bruk sykkelen 1. Denne sykkelen er kun beregnet

Detaljer

Bruker manual Gator 3. Gator 3 bruker manual V TAIL IT TECHNOLOGIES Håkon Magnussons gate 8

Bruker manual Gator 3. Gator 3 bruker manual V TAIL IT TECHNOLOGIES Håkon Magnussons gate 8 Bruker manual Gator 3 Gator 3 bruker manual V1.0.0 TAIL IT TECHNOLOGIES Håkon Magnussons gate 8 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 1. Introduksjon... 2 2.Oversikt... 3 Touchskjerm/sveipefunksjoner...

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica WinElip. Art

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica WinElip. Art Bruks- og monteringsanvisning til Abilica WinElip Art. 555 050 M O D E L : - 1 - MONTERING AV FREMRE OG BAKRE TVERRSTAG TRINN 1 Montér fremre tverrstag (C) til hovedrammen (A) ved å bruke boltene (C3),

Detaljer

Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB

Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB Generelle forsiktighetsregler - For å minske sjansen for brann eller elektrisk sjokk, må du holde spilleren borte fra vann og fuktighet. Spilleren bør ikke stå i umiddelbar

Detaljer

Bruksanvisning T98.1006 Digitalt veggur med månefase

Bruksanvisning T98.1006 Digitalt veggur med månefase Bruksanvisning T98.1006 Digitalt veggur med månefase Egenskaper Hull for oppheng LCD1 display LCD2 display Funksjonsknapper Batterideksel Uttrekkbar fot DCF-77 radiokontrollert tid med mulighet for manuell

Detaljer

BRUKSANVISNING MODELL BG-1001 MODUL 3035

BRUKSANVISNING MODELL BG-1001 MODUL 3035 BRUKSANVISNING MODELL BG-1001 MODUL 3035 OM BRUKSANVISNINGEN Alle display i denne bruksanvisningen viser bilder i sort/hvit. Urets knapper blir i denne bruksanvisningen gitt bokstaver som navn (se bildet).

Detaljer

Casall R300 II bruksanvisning ROMASKIN

Casall R300 II bruksanvisning ROMASKIN Casall R300 II bruksanvisning ROMASKIN Før du fortsetter må du finne serienummer. Serienummer: - 3 - R300 II Monteringsdiagram UTVIDET DIAGRAM - 3 - Deleliste Nr. Beskrivelse Antall A DATAMASKIN 1 SETT

Detaljer

Benefit B420 Sykkel 91101

Benefit B420 Sykkel 91101 Benefit B420 Sykkel 91101 1 B420 Allen Key Carriage Bolt M8 Allen Bolt M7*P1.0*30MM 1 1 Regular Washer * 12x1t 2 Curved Washer Acorn Nut for M8 Bolt Box Spanner 1 Spring Washer *2t Screwdriver 1 2 Monteringsdiagram

Detaljer

KW5017W værstasjon. Oversikt. Tekniske data

KW5017W værstasjon. Oversikt. Tekniske data KW5017W værstasjon Tekniske data - Radiostyrt klokke med alternativ manuell innstilling - 12/24-timers visning - To daglige alarmer - 433 MHz RF mottaksfrekvens - Trådløs utesensor med tre kanaler - Rekkevidde:

Detaljer

Modul Nr. 3224. Norsk Brukermanual

Modul Nr. 3224. Norsk Brukermanual Modul Nr. 3224 Norsk Brukermanual 5 E Om bruksanvisningen Avhengig av hvilke modell du har, vil teksten i displayet være enten mørk mot lys bakgrunn eller lys mot mørk bakgrunn. Alle eksempler i denne

Detaljer

EBR707C BRUKSANVISNING

EBR707C BRUKSANVISNING EBR707C BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Vær Stasjon med ikon som har 3D projektor. Dette unike produkter er designet for hverdagsbruk hjemme eller på kontoret

Detaljer

PRO art no 351219 Værstasjon m/klokke WSR-90

PRO art no 351219 Værstasjon m/klokke WSR-90 PRO art no 351219 Værstasjon m/klokke WSR-90 Egenskaper: Måling av barometrisk trykk. -Væranslag som viser sol, delvis skyet, skyet, regn og skybrudd. -Trendindikator for barometrisk trykk, samt visning

Detaljer

Genotropin Generell informasjon om veksthormon

Genotropin Generell informasjon om veksthormon Bruksanvisning Genotropin Generell informasjon om veksthormon Veksthormon er et protein, helt identisk med det kroppen selv produserer. Et protein kan ikke gis i tablettform og må derfor injiseres. Før

Detaljer

Bomann CD/kassettspiller med sølvdesign

Bomann CD/kassettspiller med sølvdesign Bomann CD/kassettspiller med sølvdesign Generelle forsiktighetsregler - For å minske sjansen for brann eller elektrisk sjokk, må du holde spilleren borte fra vann og fuktighet. Spilleren bør ikke stå i

Detaljer

Binatone MR250. Toveis radio med lang rekkevidde. Bruksanvisning. Hva er på displayet?

Binatone MR250. Toveis radio med lang rekkevidde. Bruksanvisning. Hva er på displayet? Binatone MR250 Toveis radio med lang rekkevidde Bruksanvisning Se tegningen side 1 i den originale bruksanvisningen for oversikt over de ulike funksjonene: Transmitting indicator light TALK button Trykk

Detaljer

NORSK Bruksanvisning SCHRÖDER POS400T

NORSK Bruksanvisning SCHRÖDER POS400T NORSK Bruksanvisning SCHRÖDER POS400T Oversikt av styringspanel og programmering. Display visning: ❶ P = stk teller, E = Slutt, F = error nummer, Parameter (a, b, c, o, 1, 2, E, u) ❷ Lengde anslag ❸ Vinkel

Detaljer

Instruksjonshåndbok ROMASKIN R-600

Instruksjonshåndbok ROMASKIN R-600 Instruksjonshåndbok ROMASKIN R-600 SETTVERKTØY OG SKRUESETT Liste R600 I-1 Allen Bolt M8x16mm ]8 ^ I-2 Curved washer for?8*?19*2t bolt(8) I-3 Screw M5*12 (8) Screwdriver (1) (Pedal Wrench) Allen Key(1)

Detaljer

NORDIC. 240 cycle. Brukermanual UF-56610 07.13.2007 V01

NORDIC. 240 cycle. Brukermanual UF-56610 07.13.2007 V01 NORDIC Brukermanual 240 cycle UF-56610 07.13.2007 V01 Oversiktsdiagram Deleliste NR. BESKRIVELSE ANT NR BESKRIVELSE ANT 1 Hovedramme 1 36 c klemme 1 2 Setestamme 1 37 Skrue 2 3 Seteglider 1 38 Skrue 5

Detaljer

CC800A Digital fyllevekt

CC800A Digital fyllevekt CC800A Digital fyllevekt SPESIFIKASJONER Laste kapasitet: 0-100 kg (0-220lbs) Overlastningsadvarsel: 100kg Brukstemperatur: -10 C til 50 C Bruker og oppbevarings fuktighet: 0 til 95 % Oppløsning 10 gram

Detaljer

Cadex Armbåndsur med alarmer. Varenr. 500 320

Cadex Armbåndsur med alarmer. Varenr. 500 320 Brukerveiledning Cadex Armbåndsur med alarmer Varenr. 500 320 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Funksjoner... 3 Klokkens 4 hovedmenyer... 4 Slik stilles tid og dato... 5 Alarmbanken... 5 Slik settes

Detaljer

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q CLOCK RADIO Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q NO NORSK 2 ALARM TIME SLEEP SNOOZE UP DOWN RADIO ON AL 1 1+2 2 - TUNING + FM MW U + VOLUME - 3 NORSK NORSK 05-13 4 NORSK SIKKERHET OG INNSTILLING 7 Denne enheten

Detaljer

Infrarødt øretermometer BIE120. Bruksanvisning

Infrarødt øretermometer BIE120. Bruksanvisning Infrarødt øretermometer BIE120 Bruksanvisning Før du tar i bruk det nye øretermometeret ditt, må du lese denne bruksanvisningen nøye, slik at du kan bruke produktet riktig og trygt. Oppbevar bruksanvisningen

Detaljer

BRUKERMANUAL for Exerfit 330 magnetic

BRUKERMANUAL for Exerfit 330 magnetic BRUKERMANUAL for Exerfit 330 magnetic Art.no. 201200 Version 1 2007/08 Sikkerhetsinstrukser: BUILT FOR HEALTH ADVARSEL: For å forhindre skader og ulykker, les gjennom instruksjonene nøye før du tar i bruk

Detaljer

Blodtrykksmåler til overarm BI2003

Blodtrykksmåler til overarm BI2003 Blodtrykksmåler til overarm BI2003 Sikkerhetsanvisninger - Selvdiagnose og behandling av målte resultater er farlig. Følg legens henvisninger. - Ikke bruk apparatet til noe annet enn å måte blodtrykk.

Detaljer

KW9008W - Værstasjon

KW9008W - Værstasjon Tekniske data KW9008W - Værstasjon Bruksanvisning - Radiostyrt klokke med alternativ manuell innstilling - Soloppgang/solnedgang/månen kommer opp/månen går ned - Værmelding som viser sol, litt overskyet,

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Massasjeapparat. Bruksanvisning

Massasjeapparat. Bruksanvisning Massasjeapparat Bruksanvisning Dette apparatet kombinerer en innebygd kroppsfettmåler og terapeutiske elektrodeputer, som gjør dette til et perfekt bærbart apparat for forebygging og lindring av smerte

Detaljer

KW9001 - Værstasjon. Bruksanvisning

KW9001 - Værstasjon. Bruksanvisning KW9001 - Værstasjon Bruksanvisning Tekniske data - Radiostyrt klokke med alternativ manuell innstilling - Værmelding som viser sol, litt overskyet, overskyet, regn og skybrudd - 433 MHz RF mottaksfrekvens

Detaljer

Hyundai Artful fjernkontroll

Hyundai Artful fjernkontroll Hyundai Artful fjernkontroll Bemerk: dette er en universell fjernkontroll som kan brukes av flere enheter. Den har derfor noen knapper som ikke vil være aktive for ditt apparat. Disse funksjonsknappene

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK BT10.5 91006

BRUKERHÅNDBOK BT10.5 91006 BRUKERHÅNDBOK BT10.5 91006 1 BT10.5 K-10 Carriage Bolt M8*P1.25*55MM (4) NO.K-1 Metal cover (1) K-5 Allen Bolt M7*P1.0*30MM (1) NO.K-7 T-shape knob M7*65L(1) NO.K-6 Bushing NO.K-9 Acorn Nut for M8 Bolt

Detaljer

Blodtrykksmåler BI3001

Blodtrykksmåler BI3001 Blodtrykksmåler BI3001 Sikkerhetsanvisninger - Selvdiagnose og behandling av målte resultater er farlig. Følg legens henvisninger. - Ikke bruk apparatet til noe annet enn å måte blodtrykk. - Ikke bruk

Detaljer

KW9014A - Værstasjon

KW9014A - Værstasjon KW9014A - Værstasjon Bruksanvisning Tekniske data - Radiostyrt klokke med alternativ manuell innstilling - Værmelding som viser sol, litt overskyet, overskyet, regn og skybrudd - 433 MHz RF mottaksfrekvens

Detaljer

BRUKSANVISNING MODELL: STR-200/STR-300 MODUL NR. 2535/2575

BRUKSANVISNING MODELL: STR-200/STR-300 MODUL NR. 2535/2575 BRUKSANVISNING MODELL: STR-200/STR-300 MODUL NR. 2535/2575 Følgende gjelder KUN for STR-200 modellene: (Mellom de svarte strekene) Utsett uret for sterkt lys for å lade batteriet før uret brukes. Uret

Detaljer

5.2 cycle. Art. Nr. 107038

5.2 cycle. Art. Nr. 107038 5.2 cycle Art. Nr. 107038 1 Generell informasjon: Før du starter treningen bør du konsultere din lege først. Det er anbefalt at du gjennomgår en komplett undersøkelse. Ikke tren hardere enn hva som er

Detaljer

Instrument för målning av komprimeringen i grunnen. CompactoBar ALFA-040-050N/0827

Instrument för målning av komprimeringen i grunnen. CompactoBar ALFA-040-050N/0827 Instrument för målning av komprimeringen i grunnen CompactoBar ALFA-040-050N/0827 Innhold Innhold...1 1 Innledning...2 2 Slå på...2 3 Innstilling...2 3.1 Start CMV...2 3.2 Displayets lysstyrke...2 4 Start/stopp

Detaljer

Binatone personlig. mobilradio

Binatone personlig. mobilradio Binatone personlig Oversikt over komponenter mobilradio Bruksanvisning Se oversiktsbilde over komponenter i den originale bruksanvisningen. TALK button Trykk og hold denne inne ved mottak. UP og DOWN-knapper

Detaljer

Pass på at du har alle delene nedenfor. PhotoPC 650 -kamera. reim. fire AA alkaliske batterier

Pass på at du har alle delene nedenfor. PhotoPC 650 -kamera. reim. fire AA alkaliske batterier EPSON R Kom i gang Pakk ut Pass på at du har alle delene nedenfor. programvare (mediatype og mengde varierer fra sted til sted). -kamera reim Mac adapterkabel videokabel Norsk CompactFlash -kort (8 MB)

Detaljer

VIKTIGE FORHÅNDSREGLER

VIKTIGE FORHÅNDSREGLER VIKTIGE FORHÅNDSREGLER ADVARSEL: Vennligst les nøye gjennom de følgende sikkerhetsreglene før du begynner å bruke maskinen. Dette er viktig for din egen sikkerhet. 1. Dette produktet er kun designet for

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

Elektronisk dartspill

Elektronisk dartspill Elektronisk dartspill Les bruksanvisningen nøye før bruk. Viktige sikkerhetsanvisninger 1. Dart er et spill for voksne. Barn skal ikke spille uten tilsyn. 2. Hold de små delene utenfor rekkevidde av barn

Detaljer

Sportsmaster sittesykkel RB100 Brukermanual

Sportsmaster sittesykkel RB100 Brukermanual Sportsmaster sittesykkel RB100 Brukermanual 1. HOVED-DELER Del Beskrivelse Ant Del Beskrivelse Ant A Hovedenheten 1 J Sete 1 B Setestamme 1 K Pedal-høyre 1 C Bakre støtteben 1 L Pedal-venstre 1 D Fremre

Detaljer

FUNKSJONER OG KNAPPER 1. DISPLAYET 2. DISPLAY AUTO AV 3. VOLUM OPP / ALARM 2 PÅ / AV INNSTILLING 4. << / SØK -

FUNKSJONER OG KNAPPER 1. DISPLAYET 2. DISPLAY AUTO AV 3. VOLUM OPP / ALARM 2 PÅ / AV INNSTILLING 4. << / SØK - BRUKSANVISNING Norwegian FUNKSJONER OG KNAPPER 1. DISPLAYET 2. DISPLAY AUTO AV 3. VOLUM OPP / ALARM 2 PÅ / AV INNSTILLING 4.

Detaljer

Cardio 60. I menyen, trykk for å flytte opp og bla i menyalternativene. Trykk og hold for å bla raskt opp gjennom menyalternativer.

Cardio 60. I menyen, trykk for å flytte opp og bla i menyalternativene. Trykk og hold for å bla raskt opp gjennom menyalternativer. 60 Bruksanvisning Cardio 60 1 2 3 1 Lys / Av/På ( / ) Trykk og hold for å skru enheten på. For å skru av enheten, trykk og hold for å gå inn på undermenyen, og bruk opp og ned knappene for å velge mellom

Detaljer

BionX bruksanvisning

BionX bruksanvisning BionX bruksanvisning Forholdsregler Vi vil at du skal ha en morsom tur, men også en trygg tur. Les nøye gjennom følgende informasjon. Benytt anledningen til å bli kjent med hvordan systemet virker før

Detaljer

Casall R300 bruksanvisning ROMASKIN

Casall R300 bruksanvisning ROMASKIN Casall R300 bruksanvisning ROMASKIN Monteringsdiagram UTVIDET DIAGRAM - 3 - Deleliste Nr. Beskrivelse Antall A DATAMASKIN 1 SETT A-1 SKRUE TIL FESTING AV DATAMASKIN 4 DEL B HOVEDRAMME 1 SETT B-1 BRAKETT

Detaljer

BRUKERMANUAL for Exerfit 360 magnetic

BRUKERMANUAL for Exerfit 360 magnetic BRUKERMANUAL for Exerfit 360 magnetic Art.no: 201300 Version 1 2007/08 BUILT FOR HEALTH Sikkerhetsinstrukser: ADVARSEL: For å forhindre skader og ulykker, les gjennom instruksjonene nøye før du tar i bruk

Detaljer

Beskrivelse og bruk. Innhold. Denne vekten er laget som tilbehør til Molift Partner 230 eller Molift Partner 255 pasientløfter.

Beskrivelse og bruk. Innhold. Denne vekten er laget som tilbehør til Molift Partner 230 eller Molift Partner 255 pasientløfter. - en vekt fra Innhold Beskrivelse og bruk... 2 Montering... 3 Veiing... 3 Alternativ veieprosedyre:... 3 Beregning av BMI... 4 Visning i kilo (kg) eller pund (lb))... 4 Knapper og LED-indikatorer... 5

Detaljer

imagine the possibilities Thank you for purchasing this Samsung product. To receive more complete service, please register your product at

imagine the possibilities Thank you for purchasing this Samsung product. To receive more complete service, please register your product at Commercial-Split Type manual This manual is made with 100% recycled paper. imagine the possibilities Thank you for purchasing this Samsung product. To receive more complete service, please register your

Detaljer

DELESKISSE

DELESKISSE Art nr. 104584 DELESKISSE 35 12 36 34 31 30 37 2 DELE LISTE NR BESKRIVELSE ANTALL 1 Computer 1 stk 2 Puls sensor 1 sett 3 Gummihåndtak til styret 1 sett 4 Styre 1 stk 5 T-skrue for innfestning av styret

Detaljer

6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater

6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater DDMSVW-800 6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater Oversikt over deler 1. Laserpeker 2. Vater 3. LCD-display 4. Avlesningsknapper 5. Tastatur 6. Fuktighetssensor 7. Detektormodus/OFF

Detaljer

Monteringsveiledning

Monteringsveiledning 270 stepper DELESKISSE DELELISTE NR: BESKRIVELSE: ANTALL: 1 Hovedstamme 1 2 Fremre stabilisator 1 3 Bakre stabilisator 1 4 Styrestamme 1 5 Venstre pedalarm 1 6 Høyre pedalarm 1 7 Høyre styrearm 1 8 Venstre

Detaljer

EBR808C BRUKSANVISNING

EBR808C BRUKSANVISNING EBR808C BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Værstasjon med 3D projektor ikon. Dette er et unikt produkt som er designet for hverdagsbruk i hjemmet eller på jobben, og det er definitivt

Detaljer

Funksjonsknapper. Innhold. MODE = Funksjon. NE/RE/ = Neste/nullstill/minus. ST/SP/+ = Start/stopp/pluss. EL/BT = EL-bakgrunnsbelysning/Bluetooth

Funksjonsknapper. Innhold. MODE = Funksjon. NE/RE/ = Neste/nullstill/minus. ST/SP/+ = Start/stopp/pluss. EL/BT = EL-bakgrunnsbelysning/Bluetooth NORSK 1 (A.L.T.) Funksjonsknapper MODE = Funksjon NE/RE/ = Neste/nullstill/minus ST/SP/+ = Start/stopp/pluss EL/BT = EL-bakgrunnsbelysning/Bluetooth Innhold Avsnitt Side Funksjoner... 3 Symboler... 3 Konfigurering/app...

Detaljer

Sikkerhetsmessige forhåndsregler:

Sikkerhetsmessige forhåndsregler: Art. Nr: 104581 Sikkerhetsmessige forhåndsregler: Denne trimsykkelen er bygget for å gi optimal sikkerhet. Til tross for dette er det alltid noen forhåndsregler som må tas når man skal benytte et trim

Detaljer

INNHOLD. Forholdsregler 3. Montering 4. Folding 7. Stigning 8. Computer 9. Vedlikehold 13. Justering av motorbelte 14. Justering av løpebånd 15

INNHOLD. Forholdsregler 3. Montering 4. Folding 7. Stigning 8. Computer 9. Vedlikehold 13. Justering av motorbelte 14. Justering av løpebånd 15 1600 Runner INNHOLD Forholdsregler 3 Montering 4 Folding 7 Stigning 8 Computer 9 Vedlikehold 13 Justering av motorbelte 14 Justering av løpebånd 15 Oversiktsdiagram 16 Deleliste 17 Feilsøk 18 Service 19

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Viktige opplysninger side 2. Oversikt over deler side 3. Monteringsanvisning side 5. Computeren side 7. Treningsprogram side 8

Innholdsfortegnelse. Viktige opplysninger side 2. Oversikt over deler side 3. Monteringsanvisning side 5. Computeren side 7. Treningsprogram side 8 Brukerveiledning 0 Innholdsfortegnelse Viktige opplysninger side 2 Oversikt over deler side 3 Monteringsanvisning side 5 Computeren side 7 Treningsprogram side 8 Instruksjoner side 9 Oversikt over sykkel

Detaljer