VÆRSTASJON MED BERØRINGSSKJERM (VIND- OG LUFTTRYKK) WP1400 BRUKERMANUAL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VÆRSTASJON MED BERØRINGSSKJERM (VIND- OG LUFTTRYKK) WP1400 BRUKERMANUAL"

Transkript

1 BRUKERMANUAL WP1400

2 VÆRSTASJON MED BERØRINGSSKJERM (VIND- OG LUFTTRYKK) WP1400 BRUKERMANUAL om denne manualen Takk og gratulerer med valget av denne profesjonelle værstasjonen! Vi er sikre på at du vil få nytte av de nøyaktige væravlesingene og den nøyaktige, radiokontrollerte tidsinformasjonen dette instrumentet gir. Denne manualen fører deg trinn for trinn gjennom oppsettet av WP1400-enehetn. Bruk denne manualen til å gjøre deg kjent med den profesjonelle værstasjonen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Ordliste med vanlige begrep DCF/WWVB DCF- eller WWVB-tidssignalene er AM-modulerte tidssignaler som sendes ut av en offentlig myndighet i Tyskland eller NIST fra USA. Tidsgrunnlaget genereres fra en atomdrevet tidsgenerator som har en nøyaktighet på 10 milliarddeler av et sekund. LCD LCD er et akronym for Liquid Crystal Display. Det er en vanlig skjermtype som brukes i TV-apparater, datamaskiner, klokker og digitale klokker. BAROMETER OG BAROMETERTRYKK Et barometer er en enhet som måler trykket av luften som presser mot den dette målet kalles barometertrykk. Vi kjenner ikke barometertrykket fordi lufttrykket er likt i alle retninger. RELATIVT LUFTTRYKK Relativt lufttrykk er det samme som barometertrykk. Beregningen av relativt lufttrykk er en kombinasjon av det absolutte lufttrykket og høyden over havet. ABSOLUTT LUFTTRYKK Absolutt lufttrykk er det faktiske lufttrykket på barometeret uten hensyn til høyde over havet. INCHES OF MERCURY (inhg) Inches of Mercury er den vanlige målenheten for lufttrykk i USA. HEKTOPASCAL (hpa) Hektopascal er den vanlige målenheten for lufttrykk i det internasjonale systemet for mål (SI). Hektopascal har samme verdi viktig merknad: Før du setter inn batterier, må du lese brukermanualen nøye. WP1400, værstasjonen med berøringsskjerm, inneholder basestasjon (mottaker), senderenhet, vindretningssensor, vindhastighetssensor, regnmåler, USB-kabel og PC-programvarepakke på CD-ROM. Basestasjonen er utstyrt med en LCD-berøringsskjerm som kan vise et stort utvalg av tids- og værdata. LCD øverst til venstre: INNE-/UTE-temperatur og fuktighet LCD øverst til høyre: Vind- og regnmåling LCD midten til venstre: Værmelding (tendens) LCD midten til høyre: Lufttrykk og lufttrykkhistorikk Nederste linje på LCD: Klokkeslett og dato, minnedatabruk Merk: Hvis Alarm på-symbolet vises i denne delen, betyr det at alarmen er aktivert.

3 En ekstrafunksjon på værstasjonen er at tids- og værdata kan leses av på en PC og muligheten til å laste opp data til webområder. viktige merknader om bruk Alle handlinger og funksjoner på værstasjonen startes på berøringsskjermen ved at du berører (ikke trykker!) på de aktuelle områdene. Berør de blinkende symbolene +, ON/OFF eller for å foreta et valg eller øke verdien. Hver gang du aktiverer et programmeringstrinn ved å berøre et område på berøringsskjermen, vil du høre en tone, og bakgrunnsbelysningen slås også på i noen få sekunder. Hvis du ikke trykker på noe område på 30 sekunder, vil LCD-skjermen automatisk gå tilbake til vanlig visningsmodus (automatisk tidsavbrudd).

4 komme i gang oppsett av sensorer

5

6 viktige merknader: På kanten av vindretningssensoren finner du de fire bokstavene N, E, S og W, som representerer retningene nord, øst, sør og vest. Vindretningssensoren må justeres slik at retningene på sensoren stemmer på monteringsstedet. Det vil bli permanent feil på vindretningen hvis vindsensoren ikke plasseres på riktig måte under installeringen. Vindhastighetssensorens ledning settes inn i kontakten på retningssensoren. Vindretningssensorens ledning settes inn i kontakten på termo-/hygrosensoren merket med Wind på toppen. Regnsensorens ledning settes inn i kontakten på termo-/hygrosensoren merket med Rain på toppen. systemstart Sett inn to LR6-batterier (AA-størrelse) i senderen, LED-lampen foran på senderen lyser i 4 sekunder, deretter slås den av og begynner å fungere på vanlig måte. Senderen vil foreta en dataoverføring og deretter starte rutinen for mottak av radiokontrollert tidsangivelse. Hvis tidssignalet mottas på riktig måte, vil LED-lampen blinke 5 ganger, noe som viser at tidssignalet er funnet og mottas på riktig måte. Hvis tidssignalet er svakt og mottak ikke er mulig, vil senderen avbryte den radiokontrollerte tidsangivelsen i løpet av ett minutt og gå tilbake til normal modus. Når det pågår en dataoverføring, vil LED-lampen være på i 20 ms. I perioden for mottak av radiokontrollert tid er det ingen overføring, og normal overføring gjenopptas når tidsmottakelsesrutinen er fullført. Den lengste perioden for mottak av radiokontrollert tid er 5 minutter. Når du setter inn batteriene i værstasjonen, slås alle LCD-segmenter på i noen sekunder. Alle displaysegmentene slås på for kontroll. Deretter vil værstasjonen foreta en innledende måling og begynne å registrere senderen (symbolet for radiomottak er slått på). Før utendørs data er mottatt, må du ikke røre LCD-skjermen. Utendørssensorens læringsmodus avsluttes hvis du berører LCD-skjermen. Når utendørssenderen er registrert, vil berøringsskjermen på værstasjonen automatisk skifte til normal displaymodus, der brukeren kan foreta alle innstillinger. plassering Når du har kontrollert at alle komponentene på værstasjonen fungerer, kan de plasseres på sine permanente steder. Før du monterer dem permanent, må du kontrollere at alle komponenter fungerer sammen som de skal på de valgte monteringsstedene. Hvis det f.eks. synes å være problemer med radiooverføringen på 868 MHz, kan de som oftest løses ved å benytte et annet monteringssted. Merk: Vanligvis kan radiokommunikasjonen mellom mottaker og sender i åpent lende foregå med avstander på opptil 100 meter hvis det ikke er noen hindringer, f.eks. bygninger, trær, kjøretøy, høyspenningsledninger osv. Radiointerferens fra f.eks. PC-skjermer, radioeller TV-apparater kan i noen tilfeller forhindre radiokommunikasjon fullstendig. Du bør ta dette med i betraktningen når du velger monteringssted.

7 innstillinger Merk: Standardinnstillingene er allerede bestemt av produsenten, og det er kanskje ikke nødvendig for de fleste brukerne å forandre noen av de grunnleggende innstillingene bortsett fra relativt lufttrykk (se lenger nede). Det er imidlertid enkelt å foreta endringer. For grunnleggende innstillinger starter du følgende meny ved å berøre berøringsskjermen i det ønskede displayområdet. De grunnleggende innstillingene kan nå endres i denne rekkefølgen: Merk: Du kan når som helst avslutte innstillingsprosedyren ved å berøre et annet funksjonsområde (unntatt +, - eller ON/OFF). innendørstemperatur Aktiver innstillinger for innendørstemperatur på denne måten: 1) Berør delen for INNENDØRSTEMPERATUR, + -knappen og -knappen vil blinke. Berør + -knappen eller -knappen for å skifte displayenhet mellom C og F. 2) Berør delen for INNENDØRSTEMPERATUR på nytt for å angi høy-alarm-funksjonen for innendørstemperatur, + -, ON/OFF- og -knappen vil blinke, HI AL -symbolet vil lyse. Berør + -knappen eller -knappen for å endre verdi, hold + -knappen eller -knappen nede i 3 sekunder for å endre nummeret i store trinn. Berør ON/OFF-knappen for å velge alarm på eller av (hvis alarmen aktiveres, vil høyttalersymbolet være på). 3) Berør delen for INNENDØRSTEMPERATUR for tredje gang for å angi lav-alarm-funksjonen for innendørstemperatur, + -, ON/OFF- og -knappen vil blinke, LO AL -symbolet vil lyse. Berør + -knappen eller -knappen for å endre verdi, hold + -knappen eller -knappen nede i 3 sekunder for å endre nummeret i store trinn. Berør ON/OFF-knappen for å velge alarm på eller av (hvis alarmen aktiveres, vil høyttalersymbolet være på). 4) Berør delen for INNENDØRSTEMPERATUR for fjerde gang for å vise registrert maksimumsinnendørstemperatur, maksimumsverdien vil blinke, og MAX -symbolet vil lyse. Hvis du holder på den blinkende maks.-verdien i 3 sek., vil maksimumsverdien gå tilbake til avlesing av nåværende temperatur. 5) Berør delen for INNENDØRSTEMPERATUR for femte gang for å vise registrert minimumsinnendørstemperatur, minimumsverdien vil blinke, og MIN -symbolet vil lyse. Hvis du holder på den blinkende min.-verdien i 3 sek., vil minimumsverdien gå tilbake til avlesing av nåværende temperatur. utendørstemperatur Aktiver innstillinger for utendørstemperatur på denne måten: 1) Berør delen for UTENDØRSTEMPERATUR, + -knappen og -knappen vil blinke. Berør + -knappen eller -knappen for å skifte display mellom utendørstemperatur, vindavkjøling og duggpunkt. 2) Berør delen for UTENDØRSTEMPERATUR på nytt, + -knappen og -knappen vil blinke. Berør + -knappen eller -knappen for å skifte displayenhet mellom C og F. 3) Berør delen for UTENDØRSTEMPERATUR for tredje gang for å angi høy-alarm-funksjonen for utendørstemperatur, + -, ON/OFF- og

8 -knappen vil blinke, HI AL -symbolet vil lyse. Berør + -knappen eller -knappen for å endre verdi, hold + -knappen eller -knappen nede i 3 sekunder for å endre nummeret i store trinn. Berør ON/OFF-knappen for å velge alarm på eller av (hvis alarmen aktiveres, vil høyttalersymbolet være på). 4) Berør delen for UTENDØRSTEMPERATUR for fjerde gang for å angi lav-alarm-funksjonen for utendørstemperatur, + -, ON/OFF- og -knappen vil blinke, LO AL -symbolet vil lyse. Berør + -knappen eller -knappen for å endre verdi, hold + -knappen eller -knappen nede i 3 sekunder for å endre nummeret i store trinn. Berør ON/OFF-knappen for å velge alarm på eller av (hvis alarmen aktiveres, vil høyttalersymbolet være på). 5) Berør delen for UTENDØRSTEMPERATUR for femte gang for å vise registrert maksimumsutendørstemperatur, maksimumsverdien vil blinke, og MAX -symbolet vil lyse. Hvis du holder på den blinkende maks.-verdien i 3 sek., vil maksimumsverdien gå tilbake til avlesing av nåværende temperatur. 6) Berør delen for UTENDØRSTEMPERATUR for sjette gang for å vise registrert minimumsutendørstemperatur, minimumsverdien vil blinke, og MIN -symbolet vil lyse. Hvis du holder på minimumsverdien i 3 sek., vil minimumsverdien gå tilbake til avlesing av nåværende temperatur. innendørsfuktighet Aktiver innstillinger for innendørsfuktighet på denne måten: 1) Berør delen for INNENDØRSFUKTIGHET på nytt for å angi høy-alarm-funksjonen for innendørsfuktighet, + -, ON/OFF- og -knappen vil blinke, HI AL -symbolet vil lyse. Berør + -knappen eller -knappen for å endre verdi, hold + -knappen eller -knappen nede i 3 sekunder for å endre nummeret i store trinn. Berør ON/OFF-knappen for å velge alarm på eller av (hvis alarmen aktiveres, vil høyttalersymbolet være på). 2) Berør delen for INNENDØRSFUKTIGHET på nytt for å angi lav-alarm-funksjonen for innendørsfuktighet, + -, ON/OFF- og -knappen vil blinke, LO AL -symbolet vil lyse. Berør + -knappen eller -knappen for å endre verdi, hold + -knappen eller -knappen nede i 3 sekunder for å endre nummeret i store trinn. Berør ON/OFF-knappen for å velge alarm på eller av (hvis alarmen aktiveres, vil høyttalersymbolet være på). 3) Berør delen for INNENDØRSFUKTIGHET for tredje gang for å vise registrert maksimumsinnendørsfuktighet, maksimumsverdien vil blinke, og MAX -symbolet vil lyse. Hvis du holder på maksimumsverdien i 3 sek., vil maksimumsverdien gå tilbake til avlesing av nåværende fuktighet. 4) Berør delen for INNENDØRSFUKTIGHET for fjerde gang for å vise registrert minimumsinnendørsfuktighet, minimumsverdien vil blinke, og MIN -symbolet vil lyse. Hvis du holder på minimumsverdien i 3 sek., vil minimumsverdien gå tilbake til avlesing av nåværende temperatur. utendørsfuktighet Fremgangsmåter og innstillinger er som for innendørsfuktighet

9 vindhastighet Aktiver innstillinger for vind på denne måten: 1) Berør delen for VINDHASTIGHET, + -knappen og -knappen vil blinke. Berør + -knappen eller -knappen for å skifte display mellom gjennomsnittlig vindhastighet og vindkasthastighet. 2) Berør delen for VINDHASTIGHET på nytt, + -knappen og -knappen vil blinke. Berør + -knappen eller -knappen for å velge vindhastighetsenhet mellom km/t, mph, m/s, knop, bft 3) Berør delen for VINDHASTIGHET for tredje gang for å angi høy-alarm-funksjonen, + -, ON/OFF- og -knappen vil blinke, HI AL -symbolet vil lyse. Berør + -knappen eller -knappen for å endre verdi, hold + -knappen eller -knappen nede i 3 sekunder for å endre nummeret i store trinn. Berør ON/OFF-knappen for å velge alarm på eller av (hvis alarmen aktiveres, vil høyttalersymbolet være på). 4) Berør delen for VINDHASTIGHET for fjerde gang for å angi funksjonen for vindretningsalarm, vindretningspilen vil begynne å blinke. Berør + eller for å velge ønsket alarm for vindretning, trykk på ON/OFF for å aktivere vindretningsalarmen. 5) Berør delen for VINDHASTIGHET for femte gang for å vise registrert maksimumsvindhastighet, maksimumsverdien vil blinke, og MAX -symbolet vil lyse. Hvis du holder på maksimumsverdien i 3 sek., vil maksimumsverdien gå tilbake til avlesing av nåværende fuktighet. regn Aktiver innstillinger for regn på denne måten: 1) Berør delen for REGN, + -knappen og -knappen vil blinke. Berør + -knappen eller -knappen for å skifte display mellom 1 t., 24 t., uke, måned og totalt regn. 2) Berør delen for REGN på nytt, + -knappen og -knappen vil blinke. Berør + -knappen eller -knappen for å velge enhet for regn mellom mm og tommer. 3) Berør delen for REGN for tredje gang for å angi høy-alarm-funksjonen, + -, ON/OFF- og -knappen vil blinke, HI AL -symbolet vil lyse. Berør + -knappen eller -knappen for å endre verdi, hold + -knappen eller -knappen nede i 3 sekunder for å endre nummeret i store trinn. Berør ON/OFF-knappen for å velge alarm på eller av (hvis alarmen aktiveres, vil høyttalersymbolet være på). 4) Berør delen for REGN for fjerde gang for å vise gjeldende maksimumsregistering for regn. Berør delen for REGN i 3 sek. for å tilbakestille maksimumsregnverdien til nåværende verdi. 4) Berør delen for REGN for femte gang for å tilbakestille regnverdi til 0 ved å trykke på delen for regn i 3 sek., da vil 1 t., 24 t., uke, måned og totalt regn bli tilbakestilt til 0.

10 værmelding 1) Berør delen for VÆRMELDING, + -knappen og -knappen vil blinke. Berør + -knappen eller -knappen for å skifte display mellom symbolene for SOLSKINN, DELVIS SKYET, OVERSKYET og REGNVÆR. 2) Berør delen for VÆRMELDING på nytt, + -knappen og -knappen vil blinke. Berør + -knappen eller -knappen for å sette terskelen for trykk mellom 2 og 4 hpa (standard er 2 hpa) 3) Berør delen for VÆRMELDING for tredje gang, + -knappen og -knappen vil blinke. Berør + -knappen eller -knappen for å sette terskelen for storm mellom 3 og 9 hpa (standard er 4 hpa) trykk 1) Berør delen for TRYKK, + -knappen og -knappen vil blinke. Berør + -knappen eller -knappen for å skifte display mellom absolutt trykk og relativt trykk. 2) Berør delen for TRYKK på nytt, + -knappen og -knappen vil blinke. Berør + -knappen eller -knappen for å skifte displayenhet mellom hpa, inhg og mmhg. 3) Berør delen for TRYKK for tredje gang for å angi verdi for relativt trykk. + - og -knappen vil blinke, rel -symbolet vil lyse. Berør + -knappen eller -knappen for å endre verdi, hold + -knappen eller -knappen nede i 3 sekunder for å endre nummeret i store trinn. 4) Berør delen for TRYKK for fjerde gang for å angi høy-alarm-funksjonen for trykk, + -, ON/OFF- og -knappen vil blinke, HI AL -symbolet vil lyse. Berør + -knappen eller -knappen for å endre verdi, hold + -knappen eller -knappen nede i 3 sekunder for å endre nummeret i store trinn. Berør ON/OFF-knappen for å velge alarm på eller av (hvis alarmen aktiveres, vil høyttalersymbolet være på). 5) Berør delen for TRYKK for femte gang for å angi lav-alarm-funksjonen for trykk, + -, ON/OFF- og -knappen vil blinke, LO AL -symbolet vil lyse. Berør + -knappen eller -knappen for å endre verdi, hold + -knappen eller -knappen nede i 3 sekunder for å endre nummeret i store trinn. Berør ON/OFF-knappen for å velge alarm på eller av (hvis alarmen aktiveres, vil høyttalersymbolet være på). 6) Berør delen for TRYKK for sjette gang for å vise registrert maksimumstrykk, registrert maksimumsverdi vil blinke, og MAX -symbolet vil lyse. Hvis du holder på maksimumsverdien i 3 sek., vil maksimumsverdien gå tilbake til avlesing av nåværende trykk. 7) Berør delen for TRYKK for sjuende gang for å vise registrert minimumstrykk, registrert minimumsverdi vil blinke, og MIN -symbolet vil lyse. Hvis du holder på minimumsverdien i 3 sek., vil minimumsverdien gå tilbake til avlesing av nåværende trykk. Merk: Hvis du har valgt absolutt trykk, vil du hoppe over trinn 3 siden absolutt trykk velges for visning. trykkstolpediagram Berør delen for TRYKKSTOLPEDIAGRAM, og trykk deretter på + eller for å veksle tidsskalaen for stolpediagrammet mellom 12 t. og 24 t. for trykkhistorikk.

11 tid 1) Berør delen for TID, + -knappen og -knappen vil blinke. Berør + -knappen eller -knappen for å angi kontrastnivået fra 0 til 8 (standard 5). 2) Berør delen for TID på nytt, + -knappen og -knappen vil blinke. Berør + -knappen eller -knappen for å angi tidssone. 3) Berør delen for TID for tredje gang, + -knappen og -knappen vil blinke. Berør + -knappen eller -knappen for å skifte mellom 12- og 24-timers format. 4) Berør delen for TID for fjerde gang, + -knappen og -knappen vil blinke. Berør + -knappen eller -knappen for å angi DST ON eller OFF (denne funksjonen er bare tilgjengelig for WWVB-versjonen, for DCF-versjonen er denne funksjonen ikke aktivert). Merk: DST OFF viser at funksjonen er slått av og at den interne klokken ikke vil endre klokkeslett automatisk. DST ON viser at funksjonen er slått på og at den interne klokken vil endre klokkeslett automatisk i henhold til DST-tid. Enkelte steder (Arizona og deler av Indiana) følger ikke Daylight Saving Time (sommertid), og der bør det velges DST OFF. 5) Berør delen for TID for femte gang for å angi time, + -knappen og -knappen vil blinke. Berør + -knappen eller -knappen for å endre verdi. 6) Berør delen for TID for sjette gang for å angi minutt, + -knappen og -knappen vil blinke. Berør + -knappen eller -knappen for å endre verdi. dato 1) Berør delen for DATO, + -knappen og -knappen vil blinke. Berør + -knappen eller -knappen for å skifte mellom alarmtid, dato og ukedag. 2) Berør delen for DATO på nytt, + -knappen og -knappen vil blinke. Berør + -knappen eller -knappen for å skifte mellom DD-MM-format og MM-DD-format for datoen. 3) Berør delen for DATO for tredje gang, + -knappen og -knappen vil blinke. Berør + -knappen eller -knappen for å angi år. Hold på + -knappen eller -knappen i 3 sek. for å endre nummeret i store trinn. 4) Berør delen for DATO for fjerde gang, + -knappen og -knappen vil blinke. Berør + -knappen eller -knappen for å angi måned. Hold på + -knappen eller -knappen i 3 sek. for å endre nummeret i store trinn. 5) Berør delen for DATO for femte gang, + -knappen og -knappen vil blinke. Berør + -knappen eller -knappen for å angi dag. Hold på + -knappen eller -knappen i 3 sek. for å endre nummeret i store trinn. 6) Berør delen for DATO for sjette gang, + -knappen og -knappen vil blinke. Berør + -knappen eller -knappen for å angi time. Hold på + -knappen eller -knappen i 3 sek. for å endre nummeret i store trinn. 7) Berør delen for DATO for sjette gang, + -knappen og -knappen vil blinke. Berør + -knappen eller -knappen for å angi alarmminutt. Hold på + -knappen eller -knappen i 3 sek. for å endre nummeret i store trinn. Berør ON/OFF for å aktivere eller deaktivere tidsalarmfunksjonen. minne 1) Berør delen for MINNE for å aktivere visning av historikkdata, + -knappen og -knappen vil blinke. Trykk på for å gå fremover og se tidligere værhistorikkdata, trykk på + for å se senere værhistorikkdata. Når historikkdata vises, vil korresponderende tid vises i området for tid (lagringsintervall for historikkdata kan bare endres med PC-programvaren som leveres med dette produktet, standard lagringsintervall for historikkdata er forhåndsinnstilt til 30 minutter). 2) Berør delen for MINNE på nytt for å starte prosedyren for tømming av minnet: Ordet CLEAR vil blinke, symbolet for fullt minne vil blinke. Hvis du trykker og holder på symbolet for fullt minne i 3 sekunder, tømmes minnet. pc-tilkobling Som en viktig funksjon i tillegg til displayet på berøringsskjermen, gir værstasjonen en mulighet for avlesing av alle målte og viste tids- og værdata i form av komplette historikkdata på en PC. datalagring For å få en omfattende værhistorikk, har basestasjonen muligheten til intern lagring av opptil 4080 komplette sett med værdata med tid og dato. Disse datasettene lagres i et ikke-flyktig ringbufferminne (EEPROM) og vil ikke gå tapt selv ved strømbrudd (f.eks. ved bytte av batterier). I tilfelle minnekapasiteten til værstasjonen overskrides, overskrives de eldste datasettene av de nye settene som registreres.

12 henting av data Enkelte værdata- eller innstillingsverdier kan bare leses, behandles, og vises ved hjelp av en PC. Innstillingene for lagringsintervaller fra 5 til 250 minutter for lagring av datasett kan også bare angis ved hjelp av en PC. tilkoblinger og programvare Koblingen mellom værstasjonen og en PC skjer med en USB-kabel som følger med. EasyWeather-programvarepakken, som også følger med i leveransen, må installeres på PC-en. Denne programvaren gir muligheten til å vise alle værdata med grafiske symboler. Den gir også muligheten til å vise, lagre og skrive ut historikkdatasett, og volumet, som er begrenset til 4080 datasett på værstasjonen, er bare begrenset av PC-ens minne. I tillegg kan gjeldende værdata sendes til webområder ved hjelp av Web Publisher-programvaren. Historikkdata kan vises som diagrammer og grafer ved hjelp av EasyWeather-programvaren. installering av pc-programvare Det er svært enkelt å installere EasyWeather-programvaren: Dobbeltklikk på setup.exe-filen, og følg fremgangsmåten på skjermen. Pass på at du kjører programmet under administratorkontoen på en Windows PC-plattform. Hvis ikke, vil den grafiske funksjonen kanskje ikke virke, noe som er nødvendig for å vise alle historikkdata. Hvis du kjører programmet for første gang, vises gjeldende værvisning, og på den nederste linjen i programmet vises informasjon som dreier seg om avlesingen av alle historikkdata i PC-en. Vær oppmerksom på at når det blir lastet opp store datamengder, vil det ta noen minutter før systemet kan respondere på installasjonsinnstillingene. Ellers vil feilmeldingen read weather data fail (kan ikke lese værdata) vises siden USB-porten leser dataene fra minnet og systemet ikke kan respondere på andre jobboppgaver.

13 Når minnet er fullt, vil det ta omtrent to minutter å laste opp alle historikkdata til PC-en, og det tar også to minutter å behandle alle historikkdata for grafisk visning. Du finner brukermanual med flere detaljer for PC-programvare fra hjelpemenyen.

14 spesifikasjoner utendørsdata Overføringsavstand i åpent lende: meter Frekvens: MHz (Europa) / 915 MHz (Nord-Amerika) Temperaturområde: C til +65 C (viser OFL hvis utenfor område) Oppløsning: C Måleområde rel. fuktighet: % 99 % Visning av regnmengde: mm (viser OFL hvis utenfor område) Oppløsning:... 0,1 mm (hvis regnmengde < 1000 mm) 1 mm (hvis regnmengde < 1000 mm) Vindhastighet: mph (viser OFL hvis utenfor område) Måleintervall for thermo-/hygrosensor: sek. Nivå for vannbestandighet:... IPX3 innendørsdata Måleintervall trykk/temperatur: sek. Område for innendørstemperatur:... 0 C til +60 C (viser OFL hvis utenfor område) Oppløsning: C Måleområde rel. fuktighet: % 99 % Oppløsning:... 1% Måleområde lufttrykk:... 27,13 inhg 31,89 inhg Oppløsning:... 0,01 inhg Alarmvarighet: sek. strømforbruk Basestasjon:... 3 x AA 1,5 V LR6 Alkaline-batterier Ekstern sensor:... 2 x AA 1,5 V LR6 Alkaline-batterier Batterilevetid:... Minimum 12 måneder for basestasjon Minimum 24 måneder for thermo-/hygrosensor Merknad: Hvis utendørstemperaturen er lavere enn -20 C, må du passe på at du bruker riktig type batterier for å være sikker på at enheten får nok strøm til å fungere som den skal. Vanlige alkalinebatterier skal ikke brukes, fordi batteriets kapasitet reduseres betydelig når temperaturen er lavere enn -20 C. Hjelp til med å bevare miljøet ved å levere brukte batterier på et godkjent avhendingssted. Med enerett. Denne håndboken må ikke reproduseres på noen måte, heller ikke i utdrag, eller dupliseres eller behandles ved hjelp av elektroniske, mekaniske eller kjemiske prosedyrer uten skriftlig tillatelse fra utgiveren. Denne håndboken kan inneholde trykkfeil eller andre feil. Informasjonen i denne håndboken kontrolleres jevnlig, og det blir foretatt rettinger i neste utgave. Vi påtar oss ikke ansvar for tekniske feil eller trykkfeil, eller konsekvenser av disse. Alle varemerker og patenter vernes.

15 this page is intentionally left blank

16

Weather Station Väderstation Værstasjon Sääasema

Weather Station Väderstation Værstasjon Sääasema Weather Station Väderstation Værstasjon Sääasema SUOMI SVENSKA ENGLISH Art.no. 02041 Ver. 200809 Værstasjon Art.no.: 02041 Les igjennom hele bruksanvisningen før bruk, og ta vare på den for framtidig bruk.

Detaljer

GAIA Trådløs værstasjon

GAIA Trådløs værstasjon GAIA Trådløs værstasjon 1. Introduksjon Denne nye værstasjonen består av en basestasjon med innesensorer for romtemperatur, luftfuktighet og lufttrykk, samt en trådløs sensor for utetemperatur og luftfuktighet.

Detaljer

EBR707C BRUKSANVISNING

EBR707C BRUKSANVISNING EBR707C BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Vær Stasjon med ikon som har 3D projektor. Dette unike produkter er designet for hverdagsbruk hjemme eller på kontoret

Detaljer

Håndholdt multifunksjonsklokke. ~ Et pålitelig hjelpemiddel for jakt og fiske ~ Prod.nr. 59-640

Håndholdt multifunksjonsklokke. ~ Et pålitelig hjelpemiddel for jakt og fiske ~ Prod.nr. 59-640 Håndholdt multifunksjonsklokke ~ Et pålitelig hjelpemiddel for jakt og fiske ~ Prod.nr. 59-640 Tidevannsmåler Barometer Høydemåler Termometer Hygrometer Bruksanvisning Gratulerer med ditt nye produkt.

Detaljer

Familiens værstasjon Hurtigguide

Familiens værstasjon Hurtigguide Familiens værstasjon Hurtigguide Innholdet i denne pakken skal være en værstasjon (mottaker), en termo-hygrosensor (868 MHz utendørs sender) med vindsensor og regnsensor. Instant Transmission+ er det siste

Detaljer

Bruksanvisning for internettstyrt værstasjon Prod.nr. W194-1

Bruksanvisning for internettstyrt værstasjon Prod.nr. W194-1 Bruksanvisning for internettstyrt værstasjon Prod.nr. W194-1 Takk for at du kjøpte denne værstasjonen! Den har 10 dagers værmelding og er laget med ny teknologi og de mest moderne komponentene, noe som

Detaljer

Før du tar i bruk produktet ditt, må du følge instruksjonene i denne bruksanvisingen.

Før du tar i bruk produktet ditt, må du følge instruksjonene i denne bruksanvisingen. Bruksanvisning Introduksjon Med Mete-On 3 holder du en global nyvinning i hendene dine. Det er bare Mete-On 3 og Mete-On 1 som bruker METEOTIME-funksjonen når denne bruksanvisningen trykkes! Før du tar

Detaljer

T35.1077 TFA Stratos

T35.1077 TFA Stratos T35.1077 TFA Stratos Introduksjon Denne værstasjonen består av en hoveddel med innendørssensor som måler temperatur, fuktighet, atmosfærisk trykk og flere utendørssensorer som måler temperatur, fuktighet,

Detaljer

KW9008W - Værstasjon

KW9008W - Værstasjon Tekniske data KW9008W - Værstasjon Bruksanvisning - Radiostyrt klokke med alternativ manuell innstilling - Soloppgang/solnedgang/månen kommer opp/månen går ned - Værmelding som viser sol, litt overskyet,

Detaljer

Bruksanvisning T98.1006 Digitalt veggur med månefase

Bruksanvisning T98.1006 Digitalt veggur med månefase Bruksanvisning T98.1006 Digitalt veggur med månefase Egenskaper Hull for oppheng LCD1 display LCD2 display Funksjonsknapper Batterideksel Uttrekkbar fot DCF-77 radiokontrollert tid med mulighet for manuell

Detaljer

PRO art no 351219 Værstasjon m/klokke WSR-90

PRO art no 351219 Værstasjon m/klokke WSR-90 PRO art no 351219 Værstasjon m/klokke WSR-90 Egenskaper: Måling av barometrisk trykk. -Væranslag som viser sol, delvis skyet, skyet, regn og skybrudd. -Trendindikator for barometrisk trykk, samt visning

Detaljer

Atech altimeter AT010029 Bruksanvisning

Atech altimeter AT010029 Bruksanvisning Funksjoner Atech altimeter AT010029 Bruksanvisning Altimeter - Rekkevidde -500 til 9000 meter - Trinn på 1 meter - Visning av maks/min stigning - Stigningshistorie og grafisk display over siste 12 timers

Detaljer

TPW899. Innhold i pakken. Tekniske detaljer

TPW899. Innhold i pakken. Tekniske detaljer . TPW899 Takk for at du valgte dette Ytora produkt. Vennligst les bruksanvisningen nøye før du tar produktet i bruk, for på den måten å gjøre deg kjent med funksjonene og de forskjellige modus for bruk.

Detaljer

Bruksanvisning for værstasjon KW5089W-DCF

Bruksanvisning for værstasjon KW5089W-DCF Bruksanvisning for værstasjon KW5089W-DCF Tekniske data - Radiostyrt klokke med alternativ manuell innstilling - Barometrisk trykkmåling o Værmelding med sol, lett overskyet, overskyet, regn og skybrudd

Detaljer

BRUKERMANUAL. easyweather pc software

BRUKERMANUAL. easyweather pc software BRUKERMANUAL easyweather pc software 1.0 generell informasjon BRUKERMANUAL FOR EASYWEATHER PC-PROGRAMVARE 4.0 grunnleggende innstillinger for easyweather-programvare Når EASYWEATHER.EXE-programmet er startet,

Detaljer

Digital kalender. Bruksanvisning

Digital kalender. Bruksanvisning Digital kalender Bruksanvisning Funksjoner og finesser Klokke og tidssoner - Månedskalender som dekker tidsrommet fra januar 1901 til desember 2099. - Tiden i 32 byer i verden. - Valg mellom 12- og 24-timersklokke.

Detaljer

Bruksanvisning T35.1072 Red Lava. Metallfot Veggmontering eller stående på bord

Bruksanvisning T35.1072 Red Lava. Metallfot Veggmontering eller stående på bord Funksjoner Bruksanvisning T35.1072 Red Lava Animert display Fargen på displayet endrer seg i forhold til værvarselet fra rød (sol), til rosa (skyet) og til hvit (regn), eller du kan velge permanent farge

Detaljer

MATRIX II TRÅDLØS VÆRSTASJON T35.1049 - BRUKSANVISNING

MATRIX II TRÅDLØS VÆRSTASJON T35.1049 - BRUKSANVISNING MATRIX II TRÅDLØS VÆRSTASJON T35.1049 - BRUKSANVISNING Denne bruksanvisningen er en del av produktet og bør oppbevares som en fremtidig referanse. Den inneholder viktig informasjon om igangsetting og bruk.

Detaljer

Bruksanvisning trådløs værstasjon T35.1039 TFA Diva Breeze

Bruksanvisning trådløs værstasjon T35.1039 TFA Diva Breeze Bruksanvisning trådløs værstasjon T35.1039 TFA Diva Breeze Introduksjon Takk for at du valgte denne trådløse værstasjonen som er et eksempel på inovativt design. Den gir deg radiokontrollert klokke og

Detaljer

Kom i gang hasteforklaring for oppstart.

Kom i gang hasteforklaring for oppstart. Kom i gang hasteforklaring for oppstart. Takk for at du har valgt et værsenter fra Urmaker Nodeland - www.meteo.no. Denne oppstartsprosedyren er utarbeidet for at du raskest mulig skal komme i gang med

Detaljer

*ET, valgfritt, tilgjengelig kun brukt med en Vantage Pro 2 Plus eller Vantage Pro2 ISS med solstrålingssensor

*ET, valgfritt, tilgjengelig kun brukt med en Vantage Pro 2 Plus eller Vantage Pro2 ISS med solstrålingssensor SIDE 1 Vantage Vue Konsoll Hurtigreferanse For mer detaljert informasjon, se din Vantage Vue konsoll manual SIDE 2 Værmodul Graf med utvalgte variabler Antenneikon viser aktive overføringer Vind kompassrose

Detaljer

KW9001 - Værstasjon. Bruksanvisning

KW9001 - Værstasjon. Bruksanvisning KW9001 - Værstasjon Bruksanvisning Tekniske data - Radiostyrt klokke med alternativ manuell innstilling - Værmelding som viser sol, litt overskyet, overskyet, regn og skybrudd - 433 MHz RF mottaksfrekvens

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

KW9014A - Værstasjon

KW9014A - Værstasjon KW9014A - Værstasjon Bruksanvisning Tekniske data - Radiostyrt klokke med alternativ manuell innstilling - Værmelding som viser sol, litt overskyet, overskyet, regn og skybrudd - 433 MHz RF mottaksfrekvens

Detaljer

Funskjoner Termometer

Funskjoner Termometer Bruksanvisning T30.3032 Easy GO Introduksjon Gratulerer med kjøp av dette 868MHz elektroniske termometeret. Termometeret har følgende egenskaper: radiokontrollert tid, dato, inne- og utetemperatur. I tillegg

Detaljer

BRUKSANVISNING CR-420 Les denne brukerhåndboken nøye før du begynner å bruke produktet.

BRUKSANVISNING CR-420  Les denne brukerhåndboken nøye før du begynner å bruke produktet. BRUKSANVISNING CR-420 WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM Les denne brukerhåndboken nøye før du begynner å bruke produktet. KONTROLLER OG INDILATORLAMPER 1. PÅ/AV -knapp 2. TIME TU - -knapp 3. MIN TU + -knapp 4.

Detaljer

Egenskaper: Værstasjon med mange funksjoner

Egenskaper: Værstasjon med mange funksjoner Br uksanvi sni ng LaCr ossew S1501 i t ur makernodel and Tl f. :97 97 73 81 www. met eo. no Introduksjon: Gratulerer med din bestilling av denne state-of-the-art værstasjonen, som er et eksempel på et

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

BRUKSANVISNING MODELL BG-1001 MODUL 3035

BRUKSANVISNING MODELL BG-1001 MODUL 3035 BRUKSANVISNING MODELL BG-1001 MODUL 3035 OM BRUKSANVISNINGEN Alle display i denne bruksanvisningen viser bilder i sort/hvit. Urets knapper blir i denne bruksanvisningen gitt bokstaver som navn (se bildet).

Detaljer

KERN KFE-TM. Brukermanual for vekter tilkoblet KFE-TM display enhet GRINIVEIEN 159, 1359 EIKSMARKA. TLF. 67 16 68 10 POST@VEKT1.NO

KERN KFE-TM. Brukermanual for vekter tilkoblet KFE-TM display enhet GRINIVEIEN 159, 1359 EIKSMARKA. TLF. 67 16 68 10 POST@VEKT1.NO GRINIVEIEN 159, 1359 EIKSMARKA. TLF. 67 16 68 10 POST@VEKT1.NO KERN KFE-TM Brukermanual for vekter tilkoblet KFE-TM display enhet Dette er en forenklet oversettelse av engelsk brukermanual levert av Kern.

Detaljer

Bruksanvisning for værstasjon KW5090W

Bruksanvisning for værstasjon KW5090W Bruksanvisning for værstasjon KW5090W Tekniske data - Radiostyrt klokke med alternativ manuell innstilling - Barometrisk trykkmåling o Værmelding med sol, lett overskyet, overskyet, regn og skybrudd o

Detaljer

KW5017W værstasjon. Oversikt. Tekniske data

KW5017W værstasjon. Oversikt. Tekniske data KW5017W værstasjon Tekniske data - Radiostyrt klokke med alternativ manuell innstilling - 12/24-timers visning - To daglige alarmer - 433 MHz RF mottaksfrekvens - Trådløs utesensor med tre kanaler - Rekkevidde:

Detaljer

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER ENC - 100 ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER 1. GENERELLE SPESIFIKASJONER Membran tastatur med lang levetid. Klart og lett lesbart display. Viser hver av de 6 sifrene for aktuell og

Detaljer

Forstå alternativene for service og kundestøtte

Forstå alternativene for service og kundestøtte Forstå alternativene for service og kundestøtte QuickRestore Compaq gir deg muligheten til å gjenopprette systemet når som helst ved hjelp av QuickRestore. QuickRestore har fem forskjellige gjenopprettingsalternativer,

Detaljer

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET RAW SpeedSonic.dk RESET / EL START / STOP MODE / SET NEXT / SAVE Gratulerer med den nye Speed Sonic-sportsklokken! Speed Sonic-klokken er utviklet for å motivere deg og vise deg veien til bedre resultater.

Detaljer

T30.3018 TFA DIVA GO Trådløst termometer Bruksanvisning

T30.3018 TFA DIVA GO Trådløst termometer Bruksanvisning T30.3018 TFA DIVA GO Trådløst termometer Bruksanvisning INTRODUKSJON: Gratulerer med valget av dette trådløse termometeret med 433MHz overføring av utetemperatur samt visning av innetemperatur og luftfuktighet

Detaljer

Digital promille tester CA2010. Brukerveiledning. TT Micro AS Side 1

Digital promille tester CA2010. Brukerveiledning. TT Micro AS Side 1 Digital promille tester CA2010 Brukerveiledning TT Micro AS Side 1 ... 32 Innholdsfortegnelse Innhold i pakken Produkt Forholdsregler... oversikt Skjerm... informasjon Brukerveiledning 4 Feilmeldinger

Detaljer

hurtigstartveiledning GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE

hurtigstartveiledning GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE hurtigstartveiledning F O R E R U N N E R 2 1 0 GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE Viktig informasjon advarsel Rådfør deg alltid med legen før du begynner på eller endrer et treningsprogram. Se veiledningen Viktig

Detaljer

hurtigstartveiledning GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE

hurtigstartveiledning GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE hurtigstartveiledning F O R E R U N N E R 2 1 0 GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE Viktig informasjon advarsel Rådfør deg alltid med legen før du begynner på eller endrer et treningsprogram. Se veiledningen Viktig

Detaljer

Bruksanvisning T30.3000 Trådløst termometer med radiokontrollert tid

Bruksanvisning T30.3000 Trådløst termometer med radiokontrollert tid Bruksanvisning T30.3000 Trådløst termometer med radiokontrollert tid Introduksjon Gratulerer med valget av dette trådløse termometeret med radiokontrollert klokke. Bruken av produktet er enkel og rett

Detaljer

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q CLOCK RADIO Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q NO NORSK 2 ALARM TIME SLEEP SNOOZE UP DOWN RADIO ON AL 1 1+2 2 - TUNING + FM MW U + VOLUME - 3 NORSK NORSK 05-13 4 NORSK SIKKERHET OG INNSTILLING 7 Denne enheten

Detaljer

Bruksanvisning trådløs værstasjon T TFA Oracle

Bruksanvisning trådløs værstasjon T TFA Oracle Bruksanvisning trådløs værstasjon T35.1033 TFA Oracle Innhold 1. Værstasjonens funksjoner......1 2. Sikkerhetsmerknader...1 3. Produktegenskaper...1 4. Komme i gang...2 5. Igangsetting...2 6. Bruk av værstasjonen:......

Detaljer

EBR808C BRUKSANVISNING

EBR808C BRUKSANVISNING EBR808C BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Værstasjon med 3D projektor ikon. Dette er et unikt produkt som er designet for hverdagsbruk i hjemmet eller på jobben, og det er definitivt

Detaljer

Sett alltid batteriene først i værstasjonen, sett deretter batterier i sensoren i løpet av de neste 2 minuttene.

Sett alltid batteriene først i værstasjonen, sett deretter batterier i sensoren i løpet av de neste 2 minuttene. Bruksanvisning T35.1053 Diva II Introduksjon: Gratulerer med kjøp av en inovativ 433MHz værstasjon med funksjoner som værmelding, tid, innendørstemperatur, relativt lufttrykk og opptil tre utendørs temperatur

Detaljer

MP.com Isvannsaggregat

MP.com Isvannsaggregat MP.com Isvannsaggregat Kort brukerveiledning Mikroprosessor styringssystem for RC EASY/COLDPACK med nytt display Beskrivelse av regulatoren De forskjellige reguleringsfunksjoner er beskrevet nedenfor,

Detaljer

MANUAL FOR INSTALLASJON OG BRUK

MANUAL FOR INSTALLASJON OG BRUK MANUAL FOR INSTALLASJON OG BRUK Eco eye Elite og Mini Takk for at du valgte å kjøpe et trådløst wattmeter fra Eco Eye. Vi håper du blir fornøyd og at produktet vil hjelpe deg med å begrense bruken av elektrisitet

Detaljer

HMS art.nr. 189162 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370. Dok. nr.: 0593A 2013.01.

HMS art.nr. 189162 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370. Dok. nr.: 0593A 2013.01. Bruksanvisning Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370 Dok. nr.: 0593A 2013.01.07 Vestfold Audio Sandefjord 1 Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Aurora-pakken

Detaljer

BRUKSANVISNING PAKKENS INNHOLD: MONTERINGSMÅL: ---------- METER for solcellesystem med doble batterier. ---------- For caravans, bobiler og båter

BRUKSANVISNING PAKKENS INNHOLD: MONTERINGSMÅL: ---------- METER for solcellesystem med doble batterier. ---------- For caravans, bobiler og båter BRUKSANVISNING ---------- METER for solcellesystem med doble batterier ---------- For caravans, bobiler og båter ---------- Modell EPIP20-DB PAKKENS INNHOLD: Kontrollpanel for innfelt eller utenpåliggende

Detaljer

BRUKSANVISNING MODELL: G-9000 MODUL NR.: 3031

BRUKSANVISNING MODELL: G-9000 MODUL NR.: 3031 OM BRUKSANVISNINGEN Ut fra hvilken modell av klokken du har, vil displayet vise lyse tall med mørk bakgrunn eller omvendt. Knappe operasjonene er indikert med bokstavene som vist i figurene til venstre.

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING

BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER NO BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING MONTERINGSANVISNING BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT VARMEAPPARATER FOR KJØRETØYER

Detaljer

Forenklet brukermanual på norsk. Rev. 11/2013

Forenklet brukermanual på norsk. Rev. 11/2013 Forenklet brukermanual på norsk Rev. 11/2013 KERN CPB TELLEVEKT 1. Generelt Dette er en forenklet bruksanvisning for primært bruk. For mer inngående informasjon og teknisk spesifikasjon henvises det til

Detaljer

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no Alpha 2 GSM- SMS alarm alpha-2 GSM /SMS SYSTEM OK INGEN ALARMER 1 Innhold INTRODUKSJON... 4 HOVEDMENY... 5 Statusfelt... 5 Visning av alarm... 5 Lesing av temperatur... 5 Reset alarm... 5 Betjening...

Detaljer

Wireless Clickkit Quickguide

Wireless Clickkit Quickguide NO Wireless Clickkit Quickguide Knapper og display...1 Slå termostat av/på...2 Stille inn klokke...2 Stille inn gulvtemperatur...3 Lese gjeldende temperatur...3 Frostbeskyttelse...4 Aktivere og stille

Detaljer

fx-9860gii SD fx-9860gii fx-9860g AU PLUS fx-9750gii fx-7400gii Maskinvare Bruksanvisning

fx-9860gii SD fx-9860gii fx-9860g AU PLUS fx-9750gii fx-7400gii Maskinvare Bruksanvisning Nr fx-9860gii SD fx-9860gii fx-9860g AU PLUS fx-9750gii fx-7400gii Maskinvare Bruksanvisning CASIO Nettsted for utdanning http://edu.casio.com Navn på selskaper og produkter som brukes i denne håndboken

Detaljer

Bruksanvisning trådløs værstasjon TFA T

Bruksanvisning trådløs værstasjon TFA T Bruksanvisning trådløs værstasjon TFA T35.1015 Introduksjon Takk for at du valgte denne trådløse værstasjonen med trådløs overføring av utetemperatur, visning av innetemperatur og luftfuktighet, værvarselsymboler

Detaljer

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 RF Fjernkontroll 1 Innhold Display og knapper 3-4 Innstillinger 5 Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6 Funksjoner 7-10 Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 Brukermeny 13 Manuell eller

Detaljer

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3.

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3. ASU-4 Kode Beskrivelse Fabrikk Bruker innst. innstillinger ASU-4 1.00 Alarmsentral id.: (21 = ASU-4) 21 21 1.01 Software versjon nummer 2.08 2.08 1.13 Tidsforsinkelse på sirene ved alarm kontakt 10 sekund...

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Trådløs romføler Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012 LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk Per Lindholt 10/04/2012 Forklaring på detaljer Indikatorlampene: Den venstre lyser rødt når tilkoplet PC Den midtre blinker gult når trådløst LAN

Detaljer

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9 Innholdfortegnelse Introduksjon...................................5 Systemkrav...................................7 For Windows...................................9 Installere programvare for bildeutskrift

Detaljer

Denne bruksanvisning er en del av produktet og bør tas vare på for senere oppslag. Den inneholder viktig informasjon for installasjon og bruk.

Denne bruksanvisning er en del av produktet og bør tas vare på for senere oppslag. Den inneholder viktig informasjon for installasjon og bruk. Br uksanvi sni ng LaCr ossew S2357 ur makernodel and Tl f. :97 97 73 81 www. met eo. no Innhold 1. Innledning 2. Bruksområde a. Værstasjonen b. Systemkrav for PC c. Installasjon av USB-adapter d. Egenskaper

Detaljer

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for PIONEER AVIC-S1. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på PIONEER AVIC-S1 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

FC300 fjernstyrt GSM kontakt. Quick Start

FC300 fjernstyrt GSM kontakt. Quick Start 1 FC300 fjernstyrt GSM kontakt Quick Start Denne Quick Start guiden er kun et vedlegg til bruksanvisningen. Les bruksanvisningen for fullstendig veiledning i kontaktens funksjoner, spesifikasjoner tjenester

Detaljer

Bake og konveksjonsovn manual

Bake og konveksjonsovn manual Norsk brukermanual Bake og konveksjonsovn manual For å få bedre forståelse er det anbefalt å studere kontrollpanelet på side 2. 1. Karakteristikk av RETIGO utstyr Retigo ovnen brukes til baking av forskjellige

Detaljer

8: Video- og lydutgang 9: LED-lampe 10: På/av-bryter for LCDskjerm. 11: Utløser for CF-kort 12: Søker 13: LCD-skjerm

8: Video- og lydutgang 9: LED-lampe 10: På/av-bryter for LCDskjerm. 11: Utløser for CF-kort 12: Søker 13: LCD-skjerm Produktopplysninger : Utløserknapp : Videoopptaksknapp 3: Oppknapp (zoom inn) ( ) 4: Nedknapp (zoom ut) ( ) 5: MENY/OK-knapp På/av-knapp 6: USB-port 7: Kortspor 8: Video- og lydutgang 9: LED-lampe 0: På/av-bryter

Detaljer

Hurtigmanual. Viltkamera Brecom C 2600

Hurtigmanual. Viltkamera Brecom C 2600 Hurtigmanual Viltkamera Brecom C 2600 NORSK Innledning Brecom C 2600 u/mms Pakken inneholder: - Kamera - Batteriboks - Festestropp - USB kabel - Phono kabel Med sin svært følsomme Passive lnfra-rød (PIR)

Detaljer

Ambiente trådløs værstasjon T Bruksanvisning

Ambiente trådløs værstasjon T Bruksanvisning Ambiente trådløs værstasjon T35.1057 Bruksanvisning 1. Igangsetting 1.1 Introduksjon Gratulerer med ditt valg av denne trådløse værstasjonen som gir deg informasjon om inneklima (temperatur og luftfuktighet),

Detaljer

Enkel veiledning for: GSM key3+

Enkel veiledning for: GSM key3+ Enkel veiledning for: GSM key3+ 1 Innhold Kort beskrivelse på oppstart:... 3 Tilkobling på GSM Key 3+... 4 1. Offline programmering vis SMS.... 6 2. Administrator: (Må legges inn)... 7 3. Enhetsinformasjon:...

Detaljer

BRUKSANVISNING SKAGEN

BRUKSANVISNING SKAGEN BRUKSANVISNING SKAGEN Takk for at du valgte din digitale portable radio med DAB-teknologi fra mydab. Vi tar gjerne imot dine meninger og synspunkter på vår epost-adresse: mydab@ veibel.no Nyheter og info

Detaljer

PRO art no 351217 Termometer m/klokke WSR-25. Egenskaper:

PRO art no 351217 Termometer m/klokke WSR-25. Egenskaper: PRO art no 351217 Termometer m/klokke WSR-25 Egenskaper: 433MHz RF mottagerfrekvens. Maksimalt tre valgbare RF kanaler med trådløs termosensor. Rekkevidde: 30 meter ( åpent lende ). Måleområde: Innetemperatur:

Detaljer

www.proffnorge.no brukermanual protimeter mms bld5800

www.proffnorge.no brukermanual protimeter mms bld5800 www.proffnorge.no brukermanual protimeter mms bld5800 protimeter mms den komplette fuktmåleren Tilkoblingsplugg for hygrometerprobe. Proben passer kun en vei! Tilkobling for piggelektroder, veggelektroder

Detaljer

Installasjonsveiledning. LCD-fargeskjerm

Installasjonsveiledning. LCD-fargeskjerm sveiledning LCD-fargeskjerm SIKKERHETSSYMBOLER I denne veiledningen brukes sikkerhetssymbolene nedenfor. De angir kritisk informasjon. Les dem grundig. ADVARSEL Dersom informasjonen i en ADVARSEL ikke

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300W

Hurtigveiledning Konftel 300W Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 300W NORSK Beskrivelse Konftel 300W er en batteridrevet trådløs konferansetelefon for tilkobling til DECT-system, mobiltelefon eller datamaskin.

Detaljer

KW 5025CC Værstasjon. Tekniske data:

KW 5025CC Værstasjon. Tekniske data: KW 5025CC Værstasjon Tekniske data: - Radiostyrt klokke med alternativ manuell innstilling - 433 MHz RF mottaksfrekvens - Utesensor med opptil tre valgfrie RF-kanaler - Rekkevidde: 30 meter i fri sikt

Detaljer

Brukerveiledning. Koblingsur. Varenr: 320 061

Brukerveiledning. Koblingsur. Varenr: 320 061 Brukerveiledning Koblingsur Varenr: 320 061 Innhold Hva er koblingsur... 3 Programmering... 3 Dato og klokkeslett:... 3 Innkoblingstid og utkoblingstid:... 4 Kontroll av innlagte program... 5 Slette et

Detaljer

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL?

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL? Ditt ekstra minne Du har nettopp kjøpt den talende hjelpen for din hukommelse. For fullstendig tilfredshet med apparatet, vennligst les nøye gjennom denne bruksanvisningen. HVA BRUKES TIL? MEM-X er det

Detaljer

Rev.nr 140805 - NO. Bruksanvisning Aquatic Radio

Rev.nr 140805 - NO. Bruksanvisning Aquatic Radio Rev.nr 140805 - NO Bruksanvisning Aquatic Radio Klargjøring Sette batteriet i fjernkontrollen Skru av det vanntette lokket på fjernkontrollens bakside og sett i batteriet. (CR-2430) Skru på lokket igjen.

Detaljer

Din bruksanvisning DYMO LABELMANAGER 420P http://no.yourpdfguides.com/dref/3645396

Din bruksanvisning DYMO LABELMANAGER 420P http://no.yourpdfguides.com/dref/3645396 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for DYMO LABELMANAGER 420P. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på DYMO LABELMANAGER 420P i bruksanvisningen

Detaljer

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer.

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. SONECO SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. OBS! Før man slår på enheten må man sette inn et SIM-kort og lade batteriet. PIN-kode

Detaljer

BS06 BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO

BS06 BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO BS06 NO BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Informasjon angående apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhet... 2 Transport

Detaljer

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2-

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2- Innhold NO 1. Innhold... 2 2. Funksjoner... 3 3. Installere batteriet... 5 4. Lading av batteriet... 6 5. Bruk. 7 6. Overføre bilder til PC... 17 7. Spesifikasjoner... 20 8. Indikatorer... 21 9. Systemkrav.....

Detaljer

Xcam våpenkamera manual

Xcam våpenkamera manual 2010 Xcam våpenkamera manual Trond Bartnes Big 5 AS, Steinkjer 06.05.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kameraet... 3 Kapitel 2 - Klargjøring av kameraet for bruk... 6 2.1 - Installering

Detaljer

Wavin AHC 9000 trådløs romtermostat u/nattsenknig Monteringsveiledning

Wavin AHC 9000 trådløs romtermostat u/nattsenknig Monteringsveiledning GULVVARME Wavin AHC 9000 trådløs romtermostat u/nattsenknig Monteringsveiledning 1 2 Wavin AHC 9000 trådløs romtermostat u/nattsenknig Monteringsveiledning Wavin AHC 9000 trådløs romtermostat kan sammen

Detaljer

Romtermostatens brukerveiledning. For brukeren. Romtermostatens brukerveiledning. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1

Romtermostatens brukerveiledning. For brukeren. Romtermostatens brukerveiledning. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1 Romtermostatens brukerveiledning For brukeren Romtermostatens brukerveiledning geotherm VWL 451 VWL 651 VWL 751 VWL 1251 VWL 1551 NO INNHOLDSFORTEGNELSE HVORDAN BRUKE APPARATET DITT 1 Bruk av apparatet...2

Detaljer

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 419460-091

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 419460-091 Disker og stasjoner Dokumentdelenummer: 419460-091 Januar 2007 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner (tilleggsutstyr). Innhold 1 Behandle disker og stasjoner

Detaljer

FLEXIT CS2000 112626N-02 2012-09. Hurtigguide CS2000 Automatikk

FLEXIT CS2000 112626N-02 2012-09. Hurtigguide CS2000 Automatikk FLEXIT CS2000 112626N-02 2012-09 Hurtigguide CS2000 Automatikk Innhold 1. HMI...3 2. Innstillinger...3 2.1. Innledning...3 2.2. Velg språk...3 2.3. Still inn tid/dato...3 2.4. Pålogging...3 3. Juster børverdier...4

Detaljer

Fujifilm digitalkamera

Fujifilm digitalkamera Fujifilm digitalkamera Denne guiden viser deg hvordan du kan bruke kameraet ditt til å ta bilder, installere nødvendig programvare og kople det til pc-en din for å laste opp bilder. Dersom du ønsker mer

Detaljer

BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm

BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm Vennligst les brukermanualen nøye før bruk! BRUKE RADIOEN FOR FØRSTE GANG: TILKOPLING/STRØMFORSYNING: 1. Tilkopling av strømforsyning: a. Strømforsyningsenhet

Detaljer

Divar - Archive Player. Driftshåndbok

Divar - Archive Player. Driftshåndbok Divar - Archive Player NO Driftshåndbok Arkiveringsspilleren Divar Driftshåndbok NO 1 Norsk Divar Digital Versatile Recorder Divar Archive Player Operation manual Contents Getting started................................................

Detaljer

Voyager Focus UC. Brukerhåndbok

Voyager Focus UC. Brukerhåndbok Voyager Focus UC Brukerhåndbok Innhold Oversikt 3 Hodesett 3 Ladestativ 4 USB Bluetooth-adapter 4 Koble til og pare 5 Koble til PC 5 Konfigurere USB-adapter 5 Sammenkoble med mobil enhet 5 Sammenkoble

Detaljer

Quha Zono. Brukermanual

Quha Zono. Brukermanual Quha Zono Brukermanual 2 Av/På-knapp / Indikatorlys USB port Monteringsbrakett Det kan være nyttig å lese nøye gjennom instruksjonene før man tar i bruk Quha Zono mus. 3 Kom i gang Quha Zono er en trådløs

Detaljer

Vekkerklokke DS-1/RF, digital

Vekkerklokke DS-1/RF, digital Vekkerklokke DS-1/RF, digital Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke DS-1/RF, digital Vekkerklokke DS-1/RF med mottaker HMS art. nr.: 148483 Best. nr.: 1104816 INNHOLD Vekkerklokke DS-1/RF, digital...

Detaljer

Norsk brukerveiledning Les nøye gjennom innholdet i denne brukerveiledningen før bruk, og spar den for fremtidig bruk.

Norsk brukerveiledning Les nøye gjennom innholdet i denne brukerveiledningen før bruk, og spar den for fremtidig bruk. Norsk brukerveiledning Les nøye gjennom innholdet i denne brukerveiledningen før bruk, og spar den for fremtidig bruk. Innholdsfortegnelse Introduksjon 3 Egenskaper og funksjoner 3 Forberedelser før bruk..

Detaljer

T Spectro. Utesensoren Trådløs overføring av utetemperatur til værstasjon via 868MHz-signaler. Regnbeskyttet Kan monteres på vegg eller bord.

T Spectro. Utesensoren Trådløs overføring av utetemperatur til værstasjon via 868MHz-signaler. Regnbeskyttet Kan monteres på vegg eller bord. T35.1089 Spectro Gratulerer med kjøpet av denne værstasjon fra TFA. Værstasjonen har trådløs overføring, via 868 Mhz-signaler, av utetemperatur, visning av innetemperatur, værvarsel og værtendensindikator.

Detaljer

Bruksanvisning trådløs værstasjon T TFA Scala

Bruksanvisning trådløs værstasjon T TFA Scala Bruksanvisning trådløs værstasjon T35.1031 TFA Scala Introduksjon Takk for at du valgte denne trådløse værstasjonen med 433MHz overføring av utetemperatur og luftfuktighet, samt visning av innetemperatur

Detaljer

Beskrivelse og bruk. Innhold. Denne vekten er laget som tilbehør til Molift Partner 230 eller Molift Partner 255 pasientløfter.

Beskrivelse og bruk. Innhold. Denne vekten er laget som tilbehør til Molift Partner 230 eller Molift Partner 255 pasientløfter. - en vekt fra Innhold Beskrivelse og bruk... 2 Montering... 3 Veiing... 3 Alternativ veieprosedyre:... 3 Beregning av BMI... 4 Visning i kilo (kg) eller pund (lb))... 4 Knapper og LED-indikatorer... 5

Detaljer

NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring. Hurtigveiledning

NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring. Hurtigveiledning 1 NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring Vera GSM Mini+ fjernstyrt GSM kontakt Hurtigveiledning Hyttetorget AS Kullerød Nord 13B, 3241 Sandefjord E-post: post@hyttetorget.no www.hyttetorget.no

Detaljer

Calisto P240-M. USB-håndsettet. Brukerhåndbok

Calisto P240-M. USB-håndsettet. Brukerhåndbok TM Calisto P240-M USB-håndsettet Brukerhåndbok Velkommen Du har kjøpt et nytt Plantronics-produkt. Denne veiledningen inneholder instruksjoner om hvordan du konfigurerer og bruker USBhåndsettet Plantronics

Detaljer

Endre skriverinnstillinger 1

Endre skriverinnstillinger 1 Endre skriverinnstillinger 1 Du kan endre skriverinnstillingene ved å bruke programvaren du skriver ut fra, Lexmarkskriverdriveren, kontrollpanelet på skriveren eller det programvarebaserte kontrollpanelet

Detaljer