Bruksanvisning for internettstyrt værstasjon Prod.nr. W194-1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruksanvisning for internettstyrt værstasjon Prod.nr. W194-1"

Transkript

1 Bruksanvisning for internettstyrt værstasjon Prod.nr. W194-1 Takk for at du kjøpte denne værstasjonen! Den har 10 dagers værmelding og er laget med ny teknologi og de mest moderne komponentene, noe som vil gi en nøyaktig avlesning. Les bruksanvisningen nøye for å gjøre deg kjent med produktet ditt! Oversikt Regional værmelding 10 dagers værmelding oppdateres automatisk fra internett når PC-en er online og sendes til hovedenheten trådløst ved hjelp av USB-senderen. Værmeldingen inneholder: - Værmelding - Høyeste/laveste temperatur - Gjennomsnittlig fuktighet - Risiko for regn - Maks UV-indeks - Gjennomsnittlig vindhastighet og -retning Oversikt over byer: Europa: over byer Nord-Amerika: over byer Asia/Stillehavet: over 300 byer i Japan/Australia Lokal værmelding Værmeldingen inneholder: - Innendørstemperatur - Utendørstemperatur sendt trådløst fra fjernsensoren - Lufttrykkavlesning - Lokal værmelding 1

2 Hurtigguide for enkelt oppsett 1. Koble 6.0V-adapteren til hovedenheten og sett inn 6 AA-batterier. 2. Sett inn 2 AAA-batterier i fjernsensoren. 3. Still inn trykk, vannivåtrykk og vær ved hjelp av [UP] eller [DOWN] på hovedenheten. Bruk [BARO] til å bekrefte hver innstilling. 4. Hold inne [CHANNEL/SEARCH] i 3 sekunder på hovedenheten for å søke etter RF-signaler fra fjernsensoren. 5. Trykk på [Tx] på innsiden av batterihuset på fjernsensoren for å overføre RFsignalet. Utendørskanalen vil vises øverst til venstre på hovedenheten mens koplingen etableres. 6. Sett inn 3 AAA-batterier i USB-senderen. 7. Kople USB-senderen til PC-en din via USB-porten. 8. Sørg for at PC-en er koplet til internett. Kjør INSTALL.EXE (eller NIS01_INSTALL.EXE) på CD-en for å starte installasjonen. Det kan være du må laste ned.net Framework (1.1) dersom du ikke allerede har dette på PC-en. 9. Etter at installeringen er gjort, skriver du inn hjembyen din og velger andre innstillinger i programmet. Værmeldingen vil oppdateres automatisk på PC-en din via internett. 10. Trykk på [PC SEARCH] gjentatte ganger på hovedenheten til RF-ikonet blinker. Hovedenheten vil begynne å søke etter RF-signal fra USB-senderen. 11. Trykk på [TRANSMIT] på USB-senderen for å overføre RF-signaler til hovedenheten. 12. Når RF-overføringen er etablert mellom hovedenheten og USB-senderen, vil ikonet vises. Det kan ta 10 minutter eller opptil 1 time å motta all informasjon på hovedenheten. 2

3 Funksjoner på hovedenheten Øverste knapp [MODE/SNOOZE/LIGHT] - Bytt neste 3 dagers værmelding mellom: o Høy/lav temperatur o Gjennomsnittlig vindretning/vindhastighet/risiko for nedbør o Maks UV-indeks/gjennomsnittlig fuktighet o Autosøkfunksjon - Bakgrunnslys - Slumrealarm Knapper bak Trykk én gang Hold 3 sekunder [PC SEARCH] Få RF-signal fra USB-sender [CLOCK] Lese tid/ukedag/soloppgang Innstilling 12/24 /nedgang timer/dag/måned [ALARM] Lese alarmtid, skru på/av alarm Stille inn alarmtid [WIND/ ] Velge vindhastighet/ Spole raskt framover 1 trinn forover i innstilling [C/F/ ] Velge grader i C/F Spole raskt bakover 1 trinn bakover i innstilling [CHANNEL/ Velge kanal 1, 2, 3, autosøk Søke etter fjernsensor SEARCH] [BARO] Bytte mellom trykk nå og for Trykkenhet, sjønivåtrykk 12 timer siden og lokal værmelding Funksjoner på USB-senderen Øverste knapper Trykk én gang Hold 3 sekunder [TRANSMIT] Sende regional værdata Slå på/av blått lys og synkronisere med hovedenhet Funksjoner på fjernsensoren Øverste knapper Trykk en gang [Tx] Sende utendørstemperatur til hovedenheten [CH1/2/3] Velge fjernsensorkanal 1, 2 eller 3 3

4 Installasjon Installere hovedenheten (mottakeren) Batteri- og adapterinstallering Skyv batteridekselet opp og sett inn 6 AA-batterier i henhold til polariteten på batteridekselet. Koble 6.0V adapteren i adapterkontakten på baksiden for grunnleggende bruk og kontinuerlig bakgrunnslys. Stille inn lokal værmelding og trykk En trykksensor er innebygd i hovedenheten for å gi trykkavlesning og lokal værmelding. Etter at batteriet er satt i, vil hovedenheten gå inn i trykkmodus på følgende måte: Trykkenhet (mb/hpa eller inhg) sjønivåtrykk lokal værmelding gå ut Ikonet vil blinke. Trykk på [ ] eller [ ] for å velge, trykker du [BARO] for å bekrefte innstillingene. Merk: - Kontroller sjønivå på internett - Velg værmelding mellom sol, lettskyet, overskyet, regn eller tordenvær. Sol Lettskyet Regn Tordenvær - Du kan også stille inn værmelding og lufttrykk ved å holde inne [BARO] i 3 sekunder. Installere fjernsensoren Sette inn batterier Løsne skruene på batteridekselet med en liten skrutrekker og sett inn 2 AAA-batterier i henhold til polariteten. Opprette RF-kopling til hovedenheten - Plasser hovedenheten borte fra metallkilder og forstyrrelser som mobiltelefoner, elektriske apparater, TV-er osv. - Skru på hovedenheten og fjernsensoren. Still inn Channel 1 for første fjernsensoren. For flere kanaler trykker du inn Channel 2 og 3. - Hold inne [CHANNEL/SEARCH] på hovedenheten til du hører et pip for å søke etter fjernsensoren. Kanalvalget vises på displayet for å vise at enheten er i søkemodus. - Trykk på [Tx] inne i batterihuset på fjernsensoren for å overføre RF-signalet. - Når RF-koplingen er opprettet, vises temperaturen for valgt kanal på hovedenheten. - Sett på plass dekselet og stram skruene på fjernsensoren. 4

5 Installere USB-sender og dataprogram Sette inn batteri og opprette USB-forbindelse - Åpne batteridekselet på undersiden av USB-senderen og sett inn 3 AAA-batterier i henhold til polariteten. Lukk batteridekselet. - Kople USB-senderen til PC-en via en USB-port. Installere dataprogram - Før installeringen må du sørge for at: 1) PC-en er koplet til internett. Forsøk å gå inn på nettsider for å sjekke. 2) Du bruker Windows 2000, XP eller Vista. 3) USB-senderen er koplet til PC-en gjennom USB-porten. - Sett CD-en i CD-ROM-en på PC-en og dobbeltklikk på INNSTALL.EXE (eller NIS01_INSTALL.EXE) for å starte installasjonen. Du må laste ned.net Framework (Versjon 2.0 Redistributable Package (x86)) dersom du ikke allerede har dette på PC-en. Hvis du ikke har det allerede, blir du ledet direkte til Microsofts nettside for nedlasting. Du kan også gå direkte til nettsiden. 8edd-aab15c5e04f5&displaylang=en - Etter at installeringen er fullført, trykker du på [SETTING..] i displayet for HOME WEATHER. Trykk på [SET LOCATION] for å trykke inn hjemby. - Etter at du har trykket inn hjemby, vil værmeldingen oppdateres i dataprogrammet ditt automatisk via internett. Du kan trykke på [UPDATE FORECAST] når som helst for å oppdatere værmeldingen. Merk: Dersom du har problemer kan du finne svar under Problemløsning. Opprette RF-forbindelse med hovedenheten - Før du setter opp RF-forbindelsen må du kontrollere at du har mottatt 4-dagers værmelding for hjembyen din på datamaskinen. - Plasser USB-senderen og hovedenheten borte fra metallobjekter og forstyrrelser som mobiltelefoner, TV-er osv. Det anbefales å starte med en kort avstand (maks. 0,5 m) mellom de to enhetene. Når koplingen er opprettet, kan du plassere hovedenheten lengre borte fra senderen. - For å søke etter RF-signal fra en ny USB-sender, trykker du [PC SEARCH] på hovedenheten gjentatte ganger til RF-ikonet blinker. - Trykk på [TRANSMIT] på USB-senderen for å overføre værinformasjon til hovedenheten. - Når forbindelsen er opprettet mellom hovedenheten og USB-senderen, vil RFikonet med full styrke vises på hovedenheten. I løpet av de første minuttene av RF-mottak viser hovedenheten informasjon på bare en side av skjermen. Resten av skjermen vil vises i løpet av de neste 10 minuttene. Merk: - Dersom du har ventet mer enn en time uten å se resten av skjermen, må du forkorte avstanden mellom USB-senderen og enheten og kontrollere batterinivået. Gjenta oppsettsprosedyren. 5

6 - Dersom enheten fremdeles ikke fungerer, forsøker du å fjerne USB-forbindelsen og batteriene. Sett inn batteriene på nytt og kople til USB. Gjenta prosedyren. Lokal værinformasjon Displayet på hovedenheten A+B) Innendørs- og utendørstemperatur Trykk [C/F] for å velge visning av temperatur i C/F. Trykk på [CHANNEL/SEARCH] for å velge CH1, CH2, CH3 og autosøk. Pilene vil indikere når temperaturen stiger, faller og holder seg stabil. Hold inne [CHANNEL/SEARCH] for å søke etter RF-signal på fjernsensoren. C) Lufttrykk og lokal værmelding En trykksensor er innebygd i hovedenheten slik at du kan lese av værmelding og lufttrykk. Trykk på [BARO] gjentatte ganger for å vise siste 12 timer med trykkmålinger. 0 hr er nåværende avlesning. -1 hr er avlesning fra en time siden. Hold inne [BARO] for å gå inn i lokal værmeldingsinnstilling og still i følgende rekkefølge: Trykkenhet (mb/hpa eller inhg) > havnivåtrykk > lokal værmelding > gå ut Trykk [Up] eller [Down] for å velge, trykk [BARO] for å bekrefte hver innstilling. Merk: - Kontroller havnivå på internett eller i avisa. - Bestem værmeldingen mellom sol, lettskyet, skyet, regn eller storm. D) Trykksøylediagram Dette søylediagrammet viser endringer siste 12 timer. 6

7 4-dagers værmelding Hovedenhetens display Når datamaskinen er online, blir 4 dagers værmelding oppdatert fra internett automatisk og sendt til hovedenheten via USB-senderen. Værmelding 4 dagers værmelding med 28 ulike værsymboler Program Hovedenhet Beskrivelse Program Hovedenhet Beskrivelse Skyet med Klart sludd Lettskyet Lettskyet med lett regn Lettskyet med lett sludd Lettskyet med lett snø Skyet med snø Skyet med tordenvær med lett regn 7

8 Lettskyet med regn Lettskyet med sludd Lettskyet med snø Lettskyet med tordenvær Skyet Skyet med lett regn Skyet med lett sludd Skyet med lett snø Skyet med regn med lett sludd med lett snø med spredt regn med spredt sludd med spredt snø med mye regn med mye sludd med mye snø med tordenvær Merk: Hvis datamaskinen ikke er online i over 10 dager, blir dagens regionale værmelding erstattet av lokal værmelding som måles av den innebygde trykksensoren. Ikonet LOCAL vises. B) Høy/lav temperatur Trykk på [C/F] for å velge visning av grader i C eller F. For å vise høyeste og laveste temperatur for de neste 3 dagene, trykker du [MODE] flere ganger til ikoner for HI og LO vises. C) Gjennomsnittlig fuktighetsværmelding Gjennomsnittlig luftfuktighet vises ved siden av ikonet for RH %. For å se gjennomsnittlig fuktighet for neste 3 dager, trykker du [MODE] flere ganger til ikonet for PRECIP vises. D) Risiko for nedbør Risikoen for nedbør vises ved siden av ikonet for PRECIP. For å se nedbøren for neste 3 dager, trykker du [MODE] til ikonet for PRECIP vises. E) Maks UV-indeks Maks UV-indeks er plassert ved siden av ikonet UVI. 8

9 For å se maks UV de neste 3 dager, trykker du [MODE] til ikonet for UVI vises. UVI 1 til 2: Maks UV-nivå er lavt. Lav fare for vanlige mennesker. UVI 3 til 5: Maks UV-nivå er moderat. Moderat fare ved ubeskyttet soling. UVI 6 til 7: Maks UV-nivå er høyt. Høy risiko ved ubeskyttet soling. UVI 8 til 10: Maks UV-nivå er svært høyt. Veldig høy risiko ved ubeskyttet soling. UVI 11 til 15: Maks UV-nivå er ekstremt. Ekstrem risiko ved ubeskyttet soling. F) Gjennomsnittlig vindhastighet og vindretning Gjennomsnittlig vindretning og vindhastighet vises ved siden av ikonet for WIND. Trykk på [ /WIND] for å velge vindhastighet mellom km/t, m/s, knop og miles per time. 16 vindretninger: N for nord, S for sør, SW for sørvest osv. For å se vindretning/vindhastighet for de neste 3 dager, trykker du [MODE] flere ganger til WIND vises. G) RF mottaksstatus Ikonet viser mottaksstatus mellom hovedenheten og USB-senderen. Hovedenheten er vellykket synkronisert med USB-senderen og mottar værinformasjon fra senderen regelmessig. Blinkende ikon betyr at enheten er i søkemodus og søker etter RF-signal fra USB-senderen. Kan ikke motta signal fra USB-senderen. Les mer i delen om opprette RFforbindelse med hovedenheten. H) Siste oppdatering av værmelding Enheten viser siste oppdatering av værmelding fra internett. LAST UPDATE: TODAY : LAST UPDATE: -1 DAY: Værmeldingen er oppdatert i dag fra internett. Værmeldingen er oppdatert i går fra internett.... og så videre. Hvis datamaskinen ikke er online i over 10 dager, vises LAST UPDATE: --DAY og regional værmelding blir erstattet av lokal værmelding som måles av den innebygde trykksensoren. Ingen annen informasjon vises før datamaskinen er koplet til internett igjen. 9

10 Tid A) Nettverktid (autosynkronisert klokke) Klokken på hovedenheten synkroniseres til internettiden automatisk og justeres for absolutt nøyaktighet. Merk: - Dersom datamaskinen din ikke er koplet til internett over en lengre periode, kan det være klokkevisningen ikke er nøyaktig. - Du kan stille inn tiden i din egen by ved å justere tidssonen. Tiden på hovedenheten vil oppdateres automatisk. Hold inne [CLOCK] på hovedenheten for å stille inn visning i 12/24-timersformat. Trykk på [ ] eller [ ] for å velge, og trykk på CLOCK for å bekrefte. Ikonene for M og D blinker. Trykk på [ ] eller [ ] for å velge format dag/måned eller måned/dag på kalenderen. Trykk på [CLOCK] for å bekrefte og gå ut. B) Soloppgang/solnedgang For å se tid for soloppgang og solnedgang for byen du bor i, trykker du [CLOCK] gjentatte ganger til SUNRISE eller SUNSET vises. C) Alarmtid Trykk på [ALARM] for å se alarmtiden, og AL vises. Trykk på [ALARM] for å skru på og av alarmen. Ikonet vises når alarmen er på. Trykk på [CLOCK] for å gå tilbake til tidsdisplay. Hold [ALARM] inne i 3 sekunder for å gå inn i innstilling av alarm. Trykk på [ ] eller [ ] for å trykke inn ønskede verdier, og trykk deretter [ALARM] for å bekrefte. Når alarmen går av, trykker du [ALARM] for å stanse alarmen en dag. Trykk på [MODE/SNOOZE/LIGHT] for å aktivere slumrefunksjonen. D) Månefase Månefase vises i henhold til kalenderen automatisk. E) Kalender Trykk på [CLOCK] for å vise tid med ukedag eller sekunder. Kalenderen kan vises i dag/måned eller måned/dag. 10

11 Bakgrunnslys Hvis adapteren er tilkoblet, vil bakgrunnslyset være på kontinuerlig. Trykk på MODE/SNOOZE/LIGHT for bakgrunnslys hvis ikke adapteren er tilkoblet. Indikator for lavt batteri Det er indikator for lavt batteri på hovedenheten, USB-senderen og fjernsensoren. Bytt ut batteriene ved å følge prosedyren i bruksanvisningen. Hovedenhet: Indikator for lavt batteri Under ikonet IN USB-sender: Under -indikatoren Fjernsensor: Ved siden av ikonene CH Viktig merknad: Etter at du har byttet batterier, må du sette opp forbindelsen på nytt. Hovedenhet og USB-sender: Trykk på [PC Search] på hovedenheten og [TRANSMIT] på USB-senderen. Hovedenhet og fjernsensor: Trykk på [CH/SEARCH] på hovedenheten og [TRANSMIT] på USB-senderen. 11

12 USB-senderen USB-senderen kommer med en blå lyssøyle. Du kan deaktivere denne ved å holde inne [TRANSMIT] på USB-senderen. Trykk på [PC Search] på hovedenheten og deretter [TRANSMIT] på USB-senderen for å overføre værinformasjon og etablere en forbindelse med hovedenheten. Merk: - For å kjøre dataprogrammet må du sørge for at USB-senderen er godt koplet til datamaskinen via USB-porten. Dataprogram Etter installering vises et lite ikon nederst i høyre hjørne på dataskjermen din. Dette betyr at programmet kjører og vil oppdatere værmeldingen regelmessig mens datamaskinen er koplet til internett. Du kan åpne programmet ved å dobbeltklikke på ikonet. På denne måten kan du se alle detaljer. Viktig merknad! Dersom ikonet i verktøylinjen forsvinner, har datamaskinen avsluttet programmet, og du må starte det på nytt. 12

13 Værmelding i hjembyen Innstillinger Trykk på [SETTING] for å stille inn hjemsted og tidsformat. Trykk på [SET LOCATION] for å stille inn hjemby. Trykk på [SAVE] for å lagre innstillingene og gå ut. Værmeldingen vil oppdateres på datamaskinen i henhold til din nye hjemby og deretter sendes automatisk til hovedenheten. Oppdatere værmelding Trykk på [UPDATE FORECAST] for å motta værmelding for fire dager manuelt fra internett og vise programmet. Sende til mottakeren Trykk på [SEND TO RECEIVER] for å sende værmeldingen til hovedenheten via USB-senderen. Det kan ta fra 10 minutter til 1 time å oppdatere hele værmeldingen. 13

14 By 1, 2, 3 og 4 Velge hjemby Ved siden av hjembyen din kan du velge opp til fire andre byer du ønsker å få værmelding for. - Trykk for å velge CITY 1, CITY 2, CITY 3 eller CITY 4 øverst i programmet. - Trykk på [SET LOCATION] for å velge sted. - Trykk på [SAVE] for å lagre og gå ut av innstillingen. Programmet vil automatisk oppdatere værmeldingen for byene du har valgt. - For å se værmeldingen for byene du har valgt, trykker du på korresponderende bynummer. Dette vil ikke sendes til hovedenheten. Oppdatere værmeldingen Trykk på [UPDATE FORECAST] for å motta værmelding for fire dager manuelt fra internett for de valgte byene dine. 14

15 Problemløsning 1. Sørg for at du bruker Windows 2000, XP eller Vista og at PC-en er koplet til internett. Forsøk å åpne noen nettsider for å sjekke at du er på nett. Du må laste ned Microsoft.NET Framework Versjon 2.0 Redistributable Package (x86) dersom du ikke allerede har dette på PC-en. Hvis du ikke har det allerede, blir du ledet direkte til Microsofts nettside for nedlasting. Du kan også gå direkte til nettsiden: b0d-8edd-aab15c5e04f5&displaylang=en. 2. Sørg for at USB-kabelen er satt godt i uttaket på PC-en. Hvis ikke vil du ikke kunne kjøre programmet på PC-en. 3. Sørg for at adapteren er satt inn i hovedenheten og at det er batterier i hovedenheten, USB-senderen og fjernsensoren. Bytt ut batteriene dersom de er utbrukte. 4. Dersom ikonet på programmet forsvinner fra nederst på skjermen, har programmet gått ut og må startes på nytt. 5. I løpet av de første minuttene med RF-mottak fra USB-senderen, vil hovedenheten vise informasjon på bare en side av skjermen. Resten av skjermen vil vises i løpet av de neste 10 minuttene. Dersom du har ventet mer enn 1 time uten å se resten av skjermen, må du forkorte avstanden mellom USB-senderen og enheten og kontrollere batterinivået. Deretter gjentar du prosedyren i delen Opprette RF-forbindelse med hovedenheten. Dersom enheten fremdeles ikke fungerer, forsøker du å fjerne USB-forbindelsen og batteriene. Sett inn batteriene på nytt og kople til USB. Gjenta prosedyren i delen Opprette RF-forbindelse med hovedenheten. 6. Dersom RF-indikatoren viser full styrke, men en eller flere værmeldinger mangler på hovedenheten og PC-en, kan det være at PC-en din har vært frakoplet internett. Kople PC-en din til internett igjen for å motta siste værmeldinger. 7. Dersom tiden på PC-en og hovedenheten er feil med en halv time eller mer, trykker du [SETTING] på programmet og stiller klokka. 8. Dersom byen du bor i ikke er opplyst på lista over byer, velger du den byen som er nærmest. 9. Stor trafikk på internett kan senke mottaket. Forsøk igjen dersom du ønsker å oppdatere værmeldingen manuelt med [UPDATE FORECAST]. Avfallshåndtering av batteri Bytt bare ut batteriet med batterier anbefalt av produsenten. Kast utbrukte batterier på en miljøvennlig måte i henhold til lokale lover. 15

16 Spesifikasjoner Programvare: Kompatibel med Windows 2000, XP, Vista (Microsoft.NET Framework er nødvendig) USB: 1.1 eller høyere Innendørstemp: 0 C til 50 C Fjernsensor: -20 C til +60 C Kanal: Maks 3 fjernkanaler Overføring: Opptil 100 m i åpent område Klokke: Autosynkronisert klokke fra internett Strøm: Adapter (6.0 V) og 6 x AA-batterier for hovedenhet 2 x AAA-batterier for fjernsensor 3 x AAA-batterier for USB-sender 16

KW9008W - Værstasjon

KW9008W - Værstasjon Tekniske data KW9008W - Værstasjon Bruksanvisning - Radiostyrt klokke med alternativ manuell innstilling - Soloppgang/solnedgang/månen kommer opp/månen går ned - Værmelding som viser sol, litt overskyet,

Detaljer

Før du tar i bruk produktet ditt, må du følge instruksjonene i denne bruksanvisingen.

Før du tar i bruk produktet ditt, må du følge instruksjonene i denne bruksanvisingen. Bruksanvisning Introduksjon Med Mete-On 3 holder du en global nyvinning i hendene dine. Det er bare Mete-On 3 og Mete-On 1 som bruker METEOTIME-funksjonen når denne bruksanvisningen trykkes! Før du tar

Detaljer

Håndholdt multifunksjonsklokke. ~ Et pålitelig hjelpemiddel for jakt og fiske ~ Prod.nr. 59-640

Håndholdt multifunksjonsklokke. ~ Et pålitelig hjelpemiddel for jakt og fiske ~ Prod.nr. 59-640 Håndholdt multifunksjonsklokke ~ Et pålitelig hjelpemiddel for jakt og fiske ~ Prod.nr. 59-640 Tidevannsmåler Barometer Høydemåler Termometer Hygrometer Bruksanvisning Gratulerer med ditt nye produkt.

Detaljer

Atech altimeter AT010029 Bruksanvisning

Atech altimeter AT010029 Bruksanvisning Funksjoner Atech altimeter AT010029 Bruksanvisning Altimeter - Rekkevidde -500 til 9000 meter - Trinn på 1 meter - Visning av maks/min stigning - Stigningshistorie og grafisk display over siste 12 timers

Detaljer

Bruksanvisning for værstasjon KW5089W-DCF

Bruksanvisning for værstasjon KW5089W-DCF Bruksanvisning for værstasjon KW5089W-DCF Tekniske data - Radiostyrt klokke med alternativ manuell innstilling - Barometrisk trykkmåling o Værmelding med sol, lett overskyet, overskyet, regn og skybrudd

Detaljer

PRO art no 351219 Værstasjon m/klokke WSR-90

PRO art no 351219 Værstasjon m/klokke WSR-90 PRO art no 351219 Værstasjon m/klokke WSR-90 Egenskaper: Måling av barometrisk trykk. -Væranslag som viser sol, delvis skyet, skyet, regn og skybrudd. -Trendindikator for barometrisk trykk, samt visning

Detaljer

KW9001 - Værstasjon. Bruksanvisning

KW9001 - Værstasjon. Bruksanvisning KW9001 - Værstasjon Bruksanvisning Tekniske data - Radiostyrt klokke med alternativ manuell innstilling - Værmelding som viser sol, litt overskyet, overskyet, regn og skybrudd - 433 MHz RF mottaksfrekvens

Detaljer

KW9014A - Værstasjon

KW9014A - Værstasjon KW9014A - Værstasjon Bruksanvisning Tekniske data - Radiostyrt klokke med alternativ manuell innstilling - Værmelding som viser sol, litt overskyet, overskyet, regn og skybrudd - 433 MHz RF mottaksfrekvens

Detaljer

KW5017W værstasjon. Oversikt. Tekniske data

KW5017W værstasjon. Oversikt. Tekniske data KW5017W værstasjon Tekniske data - Radiostyrt klokke med alternativ manuell innstilling - 12/24-timers visning - To daglige alarmer - 433 MHz RF mottaksfrekvens - Trådløs utesensor med tre kanaler - Rekkevidde:

Detaljer

Bruksanvisning for værstasjon KW5090W

Bruksanvisning for værstasjon KW5090W Bruksanvisning for værstasjon KW5090W Tekniske data - Radiostyrt klokke med alternativ manuell innstilling - Barometrisk trykkmåling o Værmelding med sol, lett overskyet, overskyet, regn og skybrudd o

Detaljer

EBR707C BRUKSANVISNING

EBR707C BRUKSANVISNING EBR707C BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Vær Stasjon med ikon som har 3D projektor. Dette unike produkter er designet for hverdagsbruk hjemme eller på kontoret

Detaljer

VÆRSTASJON MED BERØRINGSSKJERM (VIND- OG LUFTTRYKK) WP1400 BRUKERMANUAL

VÆRSTASJON MED BERØRINGSSKJERM (VIND- OG LUFTTRYKK) WP1400 BRUKERMANUAL BRUKERMANUAL WP1400 VÆRSTASJON MED BERØRINGSSKJERM (VIND- OG LUFTTRYKK) WP1400 BRUKERMANUAL om denne manualen Takk og gratulerer med valget av denne profesjonelle værstasjonen! Vi er sikre på at du vil

Detaljer

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q CLOCK RADIO Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q NO NORSK 2 ALARM TIME SLEEP SNOOZE UP DOWN RADIO ON AL 1 1+2 2 - TUNING + FM MW U + VOLUME - 3 NORSK NORSK 05-13 4 NORSK SIKKERHET OG INNSTILLING 7 Denne enheten

Detaljer

KW 5025CC Værstasjon. Tekniske data:

KW 5025CC Værstasjon. Tekniske data: KW 5025CC Værstasjon Tekniske data: - Radiostyrt klokke med alternativ manuell innstilling - 433 MHz RF mottaksfrekvens - Utesensor med opptil tre valgfrie RF-kanaler - Rekkevidde: 30 meter i fri sikt

Detaljer

Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB

Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB Generelle forsiktighetsregler - For å minske sjansen for brann eller elektrisk sjokk, må du holde spilleren borte fra vann og fuktighet. Spilleren bør ikke stå i umiddelbar

Detaljer

Bruksanvisning Chronopass STK PO/PL (tidsinnstiller/sender) og Interface STM PO/PL (Mottaker)

Bruksanvisning Chronopass STK PO/PL (tidsinnstiller/sender) og Interface STM PO/PL (Mottaker) Bruksanvisning Chronopass STK PO/PL (tidsinnstiller/sender) og Interface STM PO/PL (Mottaker) WWW.WILFA.COM Bruksanvisning for installering og bruk; beholdes av brukeren Apparatet du nettopp har kjøpt

Detaljer

PRO art no 351217 Termometer m/klokke WSR-25. Egenskaper:

PRO art no 351217 Termometer m/klokke WSR-25. Egenskaper: PRO art no 351217 Termometer m/klokke WSR-25 Egenskaper: 433MHz RF mottagerfrekvens. Maksimalt tre valgbare RF kanaler med trådløs termosensor. Rekkevidde: 30 meter ( åpent lende ). Måleområde: Innetemperatur:

Detaljer

Bruksanvisning T35.1072 Red Lava. Metallfot Veggmontering eller stående på bord

Bruksanvisning T35.1072 Red Lava. Metallfot Veggmontering eller stående på bord Funksjoner Bruksanvisning T35.1072 Red Lava Animert display Fargen på displayet endrer seg i forhold til værvarselet fra rød (sol), til rosa (skyet) og til hvit (regn), eller du kan velge permanent farge

Detaljer

Funskjoner Termometer

Funskjoner Termometer Bruksanvisning T30.3032 Easy GO Introduksjon Gratulerer med kjøp av dette 868MHz elektroniske termometeret. Termometeret har følgende egenskaper: radiokontrollert tid, dato, inne- og utetemperatur. I tillegg

Detaljer

Bruksanvisning T98.1006 Digitalt veggur med månefase

Bruksanvisning T98.1006 Digitalt veggur med månefase Bruksanvisning T98.1006 Digitalt veggur med månefase Egenskaper Hull for oppheng LCD1 display LCD2 display Funksjonsknapper Batterideksel Uttrekkbar fot DCF-77 radiokontrollert tid med mulighet for manuell

Detaljer

EBR808C BRUKSANVISNING

EBR808C BRUKSANVISNING EBR808C BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Værstasjon med 3D projektor ikon. Dette er et unikt produkt som er designet for hverdagsbruk i hjemmet eller på jobben, og det er definitivt

Detaljer

Familiens værstasjon Hurtigguide

Familiens værstasjon Hurtigguide Familiens værstasjon Hurtigguide Innholdet i denne pakken skal være en værstasjon (mottaker), en termo-hygrosensor (868 MHz utendørs sender) med vindsensor og regnsensor. Instant Transmission+ er det siste

Detaljer

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012 LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk Per Lindholt 10/04/2012 Forklaring på detaljer Indikatorlampene: Den venstre lyser rødt når tilkoplet PC Den midtre blinker gult når trådløst LAN

Detaljer

Brukerhåndbok AE6000. Trådløs mini-usb-adapter AC580 to bånd

Brukerhåndbok AE6000. Trådløs mini-usb-adapter AC580 to bånd Brukerhåndbok AE6000 Trådløs mini-usb-adapter AC580 to bånd a Innhold Produktoversikt Funksjoner 1 Installering Installering 2 Konfigurere det trådløse nettverket Wi-Fi Protected Setup 3 Konfigureringsverktøy

Detaljer

Bomann CD/kassettspiller med sølvdesign

Bomann CD/kassettspiller med sølvdesign Bomann CD/kassettspiller med sølvdesign Generelle forsiktighetsregler - For å minske sjansen for brann eller elektrisk sjokk, må du holde spilleren borte fra vann og fuktighet. Spilleren bør ikke stå i

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

USB-telefon Bruksanvisning. Når du pakker ut må du kontrollere at pakken inneholder følgende: 1 USB-telefon 1 bruksanvisning 1 USB-kabel 1 CD-driver

USB-telefon Bruksanvisning. Når du pakker ut må du kontrollere at pakken inneholder følgende: 1 USB-telefon 1 bruksanvisning 1 USB-kabel 1 CD-driver USB-telefon Bruksanvisning Når du pakker ut må du kontrollere at pakken inneholder følgende: 1 USB-telefon 1 bruksanvisning 1 USB-kabel 1 CD-driver 1 Introduksjon Dette er en høykvalitets USB-telefon med

Detaljer

TPW899. Innhold i pakken. Tekniske detaljer

TPW899. Innhold i pakken. Tekniske detaljer . TPW899 Takk for at du valgte dette Ytora produkt. Vennligst les bruksanvisningen nøye før du tar produktet i bruk, for på den måten å gjøre deg kjent med funksjonene og de forskjellige modus for bruk.

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

Norsk versjon. Innledning. Installasjon av hardware. Installasjon Windows XP. LW057V2 Sweex trådløst LAN PCI kort 54 Mbps

Norsk versjon. Innledning. Installasjon av hardware. Installasjon Windows XP. LW057V2 Sweex trådløst LAN PCI kort 54 Mbps LW057V2 Sweex trådløst LAN PCI kort 54 Mbps Innledning Ikke utsett trådløs LAN PCI kort 54 Mbps for ekstreme temperaturer. Ikke plasser innretningen i direkte sollys eller nær varmeelementer. Ikke bruk

Detaljer

DIR-635 TRÅDLØS ROUTER. Brukerveiledning for D-Link DIR-635

DIR-635 TRÅDLØS ROUTER. Brukerveiledning for D-Link DIR-635 DIR-635 TRÅDLØS ROUTER Brukerveiledning for D-Link DIR-635 Trådløst nettverk fra Get Nå kan hele familien være påkoblet samtidig, hvor som helst i boligen. Get har lansert en trådløs router (WLAN) som

Detaljer

Bruksanvisning for trådløs værstasjon Prod.nr. MF-053

Bruksanvisning for trådløs værstasjon Prod.nr. MF-053 Bruksanvisning for trådløs værstasjon Prod.nr. MF-053 Takk for at du kjøpte denne værstasjonen. Den er laget med de nyeste komponentene for høyest mulig teknisk prestasjon. Den vil gi svært nøyaktige og

Detaljer

Vekkerklokke DS-1/RF, digital

Vekkerklokke DS-1/RF, digital Vekkerklokke DS-1/RF, digital Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke DS-1/RF, digital Vekkerklokke DS-1/RF med mottaker HMS art. nr.: 148483 Best. nr.: 1104816 INNHOLD Vekkerklokke DS-1/RF, digital...

Detaljer

GAIA Trådløs værstasjon

GAIA Trådløs værstasjon GAIA Trådløs værstasjon 1. Introduksjon Denne nye værstasjonen består av en basestasjon med innesensorer for romtemperatur, luftfuktighet og lufttrykk, samt en trådløs sensor for utetemperatur og luftfuktighet.

Detaljer

Takk for at du har valgt mobilt bredbånd fra Get. Med denne tjenesten har du alltid nettet med deg, og det med Norges beste dekning.

Takk for at du har valgt mobilt bredbånd fra Get. Med denne tjenesten har du alltid nettet med deg, og det med Norges beste dekning. Velkommen! Takk for at du har valgt mobilt bredbånd fra Get. Med denne tjenesten har du alltid nettet med deg, og det med Norges beste dekning. Denne brukerveiledningen beskriver hvordan du enkelt kan

Detaljer

BIPAC 5100S ADSL Modem/Router

BIPAC 5100S ADSL Modem/Router BIPAC 5100S ADSL Modem/Router Hurtigstartguide Billion BIPAC-5100S ADSL Modem/Router (Merk:) For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av ADSL Brannmur Router, vennligst gå til online-bruksanvisningen.

Detaljer

InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater er den komplette løsningen for digital underholdning slik at du kan glede deg over TV-titting og

Detaljer

Bruksanvisning. BroadLink RM2

Bruksanvisning. BroadLink RM2 Bruksanvisning BroadLink RM2 Utgivelse 2. September 2014 Gratulerer med din nye BroadLink WiFi E-Fjern kontroller. Innhold Side 3... Laste ned APP Side 3... App installering Side 4... Koble til Wi-Fi-nettverk

Detaljer

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000

Detaljer

T35.1077 TFA Stratos

T35.1077 TFA Stratos T35.1077 TFA Stratos Introduksjon Denne værstasjonen består av en hoveddel med innendørssensor som måler temperatur, fuktighet, atmosfærisk trykk og flere utendørssensorer som måler temperatur, fuktighet,

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke Time Flash med Lisa mottaker Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke Time Flash, analog Vekkerklokke Time Flash med Lisa mottaker HMS art. nr.: 135472 Best. nr.: 1104875 INNHOLD Vekkerklokke

Detaljer

Veileder for opplasting av AKTIV sporlogg til PC

Veileder for opplasting av AKTIV sporlogg til PC Veileder for opplasting av AKTIV sporlogg til PC Det finnes i dag flere forskjellige GPS merker på markedet. Til fritidsbruk, og spesielt i redningstjenesten er det Garmin som benyttes mest. Det finnes

Detaljer

Digital kalender. Bruksanvisning

Digital kalender. Bruksanvisning Digital kalender Bruksanvisning Funksjoner og finesser Klokke og tidssoner - Månedskalender som dekker tidsrommet fra januar 1901 til desember 2099. - Tiden i 32 byer i verden. - Valg mellom 12- og 24-timersklokke.

Detaljer

Hurtigreferanse for installasjon av datakabelen CA-42

Hurtigreferanse for installasjon av datakabelen CA-42 Hurtigreferanse for installasjon av datakabelen CA-42 9234594 2. utgave Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Copyright 2005 Nokia. Alle rettigheter

Detaljer

Massasjeapparat. Bruksanvisning

Massasjeapparat. Bruksanvisning Massasjeapparat Bruksanvisning Dette apparatet kombinerer en innebygd kroppsfettmåler og terapeutiske elektrodeputer, som gjør dette til et perfekt bærbart apparat for forebygging og lindring av smerte

Detaljer

Pulsklokke fra Atech

Pulsklokke fra Atech Pulsklokke fra Atech Bruksanvisning Introduksjon Les bruksanvisningen før bruk, slik at du får størst mulig utbytte av pulsklokken din. Oppbevar bruksanvisningen seinere bruk. Konsulter alltid en lege

Detaljer

Brukerveiledning Linksys E2500

Brukerveiledning Linksys E2500 Brukerveiledning Linksys E2500 Trådløst nettverk fra Get Nå kan hele familien være påkoblet samtidig, hvor som helst i boligen. Den trådløse routeren fra Get er ferdig sikret og konfigurert, og klar for

Detaljer

JUMBO FJERNKONTROLL MED TOUCHPAD

JUMBO FJERNKONTROLL MED TOUCHPAD JUMBO FJERNKONTROLL MED TOUCHPAD Funksjonsbeskrivelse 1. 8-15 sekunder forsinkelse bakgrunnslys 2. Bruker den nyeste og bredeste databasen 3. 8 komponenter (TV1, TV2, VCR, DVD, SAT/DTT, TNT/DVB-T, AUX1,

Detaljer

Fujifilm digitalkamera

Fujifilm digitalkamera Fujifilm digitalkamera Denne guiden viser deg hvordan du kan bruke kameraet ditt til å ta bilder, installere nødvendig programvare og kople det til pc-en din for å laste opp bilder. Dersom du ønsker mer

Detaljer

TERA System Quick Start Guide (Norsk)

TERA System Quick Start Guide (Norsk) TERA System Quick Start Guide (Norsk) 1. Pakk ut drivere fra Driver Installation Tool.zip filen slik at du får en mappe \Driver Installation Tool\... 2. Hvis du har en 64bit operativt system kjør installasjon

Detaljer

Informasjon om din trådløse forbindelse

Informasjon om din trådløse forbindelse Informasjon om din trådløse forbindelse Vi har rullet ut en ny type hjemmesentral, som har innebygget router- og trådløsfunksjonalitet. I den forbindelse ønsker vi å dele litt erfaringer med deg som kunde

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300W

Hurtigveiledning Konftel 300W Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 300W NORSK Beskrivelse Konftel 300W er en batteridrevet trådløs konferansetelefon for tilkobling til DECT-system, mobiltelefon eller datamaskin.

Detaljer

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Brukerveiledning. Versjon 1.0

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Brukerveiledning. Versjon 1.0 4 PORT USB HUB Brukerveiledning Versjon 1.0 Hjertelig takk Vi takker deg for at du kjøpte dette produktet fra Trust-assortimentet. Vi håper du får stor glede av det og anbefaler at du leser nøye gjennom

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Guide for tilkobling til HIKT s Citrix løsning

Guide for tilkobling til HIKT s Citrix løsning Guide for tilkobling til HIKT s Citrix løsning Innhold Guide for tilkobling til HIKT s Citrix løsning... 1 Sjekk om Citrix er installert... 1 Tilgang til applikasjon fra kontoret... 2 Tilgang til applikasjon

Detaljer

Brukermanual QL-700. Etikettskriver

Brukermanual QL-700. Etikettskriver Brukermanual Etikettskriver QL-700 Sørg for å lese nøye gjennom denne håndboken før du tar i bruk maskinen. Vi anbefaler at du oppbevarer denne håndboken i nærheten for framtidig referanse. www.brother.com

Detaljer

Norsk versjon. Installasjon av hardware. Installasjon Windows XP og Vista. LW312 Sweex trådløs LAN PCI kort 300 Mbps

Norsk versjon. Installasjon av hardware. Installasjon Windows XP og Vista. LW312 Sweex trådløs LAN PCI kort 300 Mbps Norsk versjon LW312 Sweex trådløs LAN PCI kort 300 Mbps Ikke utsett trådløs LAN PCI kort 300Mbps for ekstreme temperaturer. Ikke plasser innretningen i direkte sollys eller nær varmeelementer. Ikke bruk

Detaljer

Roth Touchline + app til Android og ios

Roth Touchline + app til Android og ios til Android og ios Brukerveiledning Living full of energy 1/7 Gratulerer med din nye Roth Touchline+ app Roth Touchline + app for Android og ios gir mulighet for å regulere ditt Roth Touchline gulvvarmesystem

Detaljer

Brukerveiledning for konfigurasjon av Kistock trådløse dataloggere

Brukerveiledning for konfigurasjon av Kistock trådløse dataloggere Brukerveiledning for konfigurasjon av Kistock trådløse dataloggere OBS! Datakabelen må ikke tilkoples før installasjonen av Kilog er fullført og du får beskjed om å tilkoble datakabelen. OBS! CO2-følere

Detaljer

Norsk versjon. Innledning. Installasjon av hardware. LC202 Sweex Powerline Eternett adapter 200 Mbps

Norsk versjon. Innledning. Installasjon av hardware. LC202 Sweex Powerline Eternett adapter 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Eternett adapter 200 Mbps Innledning Ikke utsett Sweex Powerline Ethernet Adapter 200 Mbps for ekstreme temperaturer. Ikke plasser produkter i direkte sollys eller nær varmeelementer.

Detaljer

Roth Touchline + app til Android og ios

Roth Touchline + app til Android og ios til Android og ios Brukerveiledning Living full of energy 1/7 Gratulerer med din nye Roth Touchline+ app Roth Touchline + app for Android og ios gir mulighet for å regulere ditt Roth Touchline gulvvarmesystem

Detaljer

Sweex Powerline 200 Adapter

Sweex Powerline 200 Adapter Sweex Powerline 200 Adapter Innledning Ikke utsett Sweex Powerline Ethernet Adapter 200 Mbps for ekstreme temperaturer. Ikke plasser produkter i direkte sollys eller nær varmeelementer. Ikke bruk Sweex

Detaljer

Invacare IDC. Manøverboks Bruksanvisning

Invacare IDC. Manøverboks Bruksanvisning Invacare IDC no Manøverboks Bruksanvisning Denne veiledningen skal overleveres til sluttbrukeren. Les denne veiledningen FØR du bruker produktet, og behold den for fremtidig referanse. 2015 Invacare Corporation

Detaljer

DM50-serien - Hurtiginstallasjonsguide (K700 serie)

DM50-serien - Hurtiginstallasjonsguide (K700 serie) Les dette først! DM50-serien - Hurtiginstallasjonsguide (K700 serie) Ditt nye frankeringssystem er designet og produsert slik at du enkelt skal klare installasjonen uten hjelp fra en tekniker. Det er viktig

Detaljer

BIPAC 7100SG/7100G. 802.11g ADSL Router. Hurtigstartguide

BIPAC 7100SG/7100G. 802.11g ADSL Router. Hurtigstartguide BIPAC 7100SG/7100G 802.11g ADSL Router Hurtigstartguide Billion BIPAC 7100SG / 7100G 802.11g ADSL Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av 802.11g ADSL Router, vennligst

Detaljer

Brukerhåndbok TNS Gallup Mediepanel

Brukerhåndbok TNS Gallup Mediepanel Brukerhåndbok TNS Gallup Mediepanel Innhold Velkommen til TNS Gallup Mediepanel... s. 3 Komme i gang... s. 4 Når og hvor skal jeg ha med meg Mediemeteret... s. 5 Bruk av Mediemeteret på reiser... s. 6

Detaljer

Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR2 IR og bryter styrt 230 VAC bryter

Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR2 IR og bryter styrt 230 VAC bryter Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR2 IR og bryter styrt 230 VAC bryter Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf + 47 37119950 Fax + 47 37119951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnummer 962 211 631 MVA

Detaljer

MP3 Manager Software for Sony Network Walkman

MP3 Manager Software for Sony Network Walkman MP3 Manager Software for Sony Network Walkman Bruksanvisning "WALKMAN" er et registrert varemerke for Sony Corporation som representerer hodetelefonbaserte stereoprodukter. er et varemerke for Sony Corporation.

Detaljer

Installasjon enbruker

Installasjon enbruker Veiledning Installasjon enbruker 04.06.2012 Din verktøykasse for anbud og prosjekt 2012 CITEC AS v/sverre Andresen Side 1 av 25 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 3 2 DATABASEINSTALLASJON 3 2.1 START INSTALLASJON

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Installasjon av Windows 7 og Office 2016

Installasjon av Windows 7 og Office 2016 Installasjon av Windows 7 og Office 2016 Du har fått med deg en skole-pc som du nå skal overta. For at den skal virke optimalt som privat PC utenfor SIKT-nettet må den installeres på nytt. Denne bruksanvisningen

Detaljer

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning 1 FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter Bruksanvisning Dette er et teknisk produkt. Det er en forutsetning for effektiv bruk at du forstår innholdet i denne bruksanvisningen. Vær vennlig

Detaljer

BRUKSANVISNING MODELL: G-9000 MODUL NR.: 3031

BRUKSANVISNING MODELL: G-9000 MODUL NR.: 3031 OM BRUKSANVISNINGEN Ut fra hvilken modell av klokken du har, vil displayet vise lyse tall med mørk bakgrunn eller omvendt. Knappe operasjonene er indikert med bokstavene som vist i figurene til venstre.

Detaljer

Nokia minihøyttalere MD-8 9209477/1

Nokia minihøyttalere MD-8 9209477/1 Nokia minihøyttalere MD-8 9209477/1 7 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting people og Nokia Original Accessories-logoen er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører

Detaljer

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning 1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning Les brukerveiledningen nøye før du tar apparatet i bruk Introduksjon Takk for at du har kjøpt dette mini-dvr-kameraet. Den er liten nok til å skjules hvor du ønsker

Detaljer

HMS art.nr. 189162 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370. Dok. nr.: 0593A 2013.01.

HMS art.nr. 189162 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370. Dok. nr.: 0593A 2013.01. Bruksanvisning Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370 Dok. nr.: 0593A 2013.01.07 Vestfold Audio Sandefjord 1 Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Aurora-pakken

Detaljer

www.eggtronic.com USER MANUAL

www.eggtronic.com USER MANUAL www.eggtronic.com USER MANUAL Index Norsk p. 2 Figures 5 3 3 1 2 4 5 6 3 6 3 6 6 3 3 6 7 4 usb 3.0 slots usb cartridge connectors additional usb ports bluetooth cartridge sd card reader cartridge other

Detaljer

Varsling på smarttelefon med AppSender

Varsling på smarttelefon med AppSender FlexiApp Varenr. 1485 HMS-nr.: 215564 Varsling på smarttelefon med AppSender Brukerhåndbok Dok. nr.: 2217A Dato: 2016.05.26 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 2. Oversikt 4 AppSenderen 4 3. Komme i gang

Detaljer

Brukermanual for RadioLink base

Brukermanual for RadioLink base Brukermanual for RadioLink base For din sikkerhet, vennligst ta vare på denne manualen RadioLink-base for trådløs kommunikasjon- 230V MODELL: PXB-BASEwAC El nummer 6230202 RadioLINK basen sender radiosignal

Detaljer

Disk Station. Installasjonsveiledning DS409+, DS409. Dokument-ID: Synology_QIG_4bay2_20090616

Disk Station. Installasjonsveiledning DS409+, DS409. Dokument-ID: Synology_QIG_4bay2_20090616 Disk Station DS409+, DS409 Installasjonsveiledning Dokument-ID: Synology_QIG_4bay2_20090616 SIKKERHETSINSTRUKSJONER Vennligst les sikkerhetsinstruksjonene nøye før bruk, og oppbevar denne veiledningen

Detaljer

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for PIONEER AVIC-S1. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på PIONEER AVIC-S1 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

BRUKSANVISNING CR-420 Les denne brukerhåndboken nøye før du begynner å bruke produktet.

BRUKSANVISNING CR-420  Les denne brukerhåndboken nøye før du begynner å bruke produktet. BRUKSANVISNING CR-420 WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM Les denne brukerhåndboken nøye før du begynner å bruke produktet. KONTROLLER OG INDILATORLAMPER 1. PÅ/AV -knapp 2. TIME TU - -knapp 3. MIN TU + -knapp 4.

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.0 Rakkestad, 26.03.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica 8000 Art. nr. 558 000

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica 8000 Art. nr. 558 000 Bruks- og monteringsanvisning til Abilica 8000 Art. nr. 558 000 Modell MST 8000P MONTERING KOMPLETT DELETEGNING BRUKSANVISNING TIL COMPUTER KNAPPENE Engelsk Norsk Start/Stop Start/Stopp For å starte

Detaljer

Rev.nr 140805 - NO. Bruksanvisning Aquatic Radio

Rev.nr 140805 - NO. Bruksanvisning Aquatic Radio Rev.nr 140805 - NO Bruksanvisning Aquatic Radio Klargjøring Sette batteriet i fjernkontrollen Skru av det vanntette lokket på fjernkontrollens bakside og sett i batteriet. (CR-2430) Skru på lokket igjen.

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling internett

Brukerveiledning Tilkobling internett JANUAR 2013 Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT 1 1 2 3 4 5 6 KOBLING TIL HJEMMESENTRAL OPPSETT AV TRÅDLØS ROUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN OPPKOBLING

Detaljer

Asono MP3-spiller. Bruksanvisning

Asono MP3-spiller. Bruksanvisning Sikkerhetsanvisninger Asono MP3-spiller Bruksanvisning For å redusere risikoen for støt og fare, må du ikke utsette produktet for regn eller annen form for fuktighet eller ta den fra hverandre. Forsøk

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett.

Detaljer

MyLocator2 Brukermanual v1.6 (20.08.2013) Utdrag av vlocpro2/vlocml2 brukermanual

MyLocator2 Brukermanual v1.6 (20.08.2013) Utdrag av vlocpro2/vlocml2 brukermanual MyLocator2 Brukermanual v1.6 (20.08.2013) Utdrag av vlocpro2/vlocml2 brukermanual 5.1 MyLocator2 MyLocator2 konfigurasjons verktøyet er en programpakke som tillater brukeren å konfigurere vloc 2. generasjons

Detaljer

Weather Station Väderstation Værstasjon Sääasema

Weather Station Väderstation Værstasjon Sääasema Weather Station Väderstation Værstasjon Sääasema SUOMI SVENSKA ENGLISH Art.no. 02041 Ver. 200809 Værstasjon Art.no.: 02041 Les igjennom hele bruksanvisningen før bruk, og ta vare på den for framtidig bruk.

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling Altibox Fiberbredbånd

Brukerveiledning Tilkobling Altibox Fiberbredbånd Juli 2014 Graving og kabling 4 Plassering av hjemmesentral Brukerveiledning Tilkobling Altibox Fiberbredbånd Alt du trenger å vite om bruken av Altibox Fiberbredbånd 1 Altibox Fiberbredbånd 1 Kobling til

Detaljer

BRUKSANVISNING MODELL BG-1001 MODUL 3035

BRUKSANVISNING MODELL BG-1001 MODUL 3035 BRUKSANVISNING MODELL BG-1001 MODUL 3035 OM BRUKSANVISNINGEN Alle display i denne bruksanvisningen viser bilder i sort/hvit. Urets knapper blir i denne bruksanvisningen gitt bokstaver som navn (se bildet).

Detaljer

Mamut Business Software

Mamut Business Software Mamut Business Software Justering av avgiftssatser Innhold Endring av redusert avgiftssats 2 Beskrivelse av oppgavene 2 Tidspunkt for installasjon av verktøy 2 Standardfunksjoner 3 Avansert funksjon 3

Detaljer

Brukerhåndbok Fjernkontroll

Brukerhåndbok Fjernkontroll v1-2013 BRUKERHÅNDBOK Brukerhåndbok Fjernkontroll 1. Produktpresentasjon og bruksområde Den trådløse fjernkontrollen for industrielt bruk i HS-serien styrer kodedata og kjørekommandoer ved å bruke hovedkomponenten,

Detaljer

Milliamp Process Clamp Meter

Milliamp Process Clamp Meter 771 Milliamp Process Clamp Meter Instruksjonsark Innledning Fluke 771 ma-strømtang ("måleinstrumentet") er en håndholdt batteridrevet strømtang som måler 4 20 ma likestrøm uten å bryte strømkretsen. Måleinstrumentet

Detaljer

Del 1: Overgang fra gammel hjemmeside til ny hjemmeside

Del 1: Overgang fra gammel hjemmeside til ny hjemmeside Del 1: Overgang fra gammel hjemmeside til ny hjemmeside Instituttsider og personlige hjemmesider som ligger på HFs egen webserver skal nå fases ut.dette innebærer at alle som fortsatt har hjemmesider der,

Detaljer

Kom i gang hasteforklaring for oppstart.

Kom i gang hasteforklaring for oppstart. Kom i gang hasteforklaring for oppstart. Takk for at du har valgt et værsenter fra Urmaker Nodeland - www.meteo.no. Denne oppstartsprosedyren er utarbeidet for at du raskest mulig skal komme i gang med

Detaljer

HURTIGGUIDE. SoundGate. Bernafon SoundGate. Justering av volum og bytte av program. Telefonknapp. Musikk/audio-knapp.

HURTIGGUIDE. SoundGate. Bernafon SoundGate. Justering av volum og bytte av program. Telefonknapp. Musikk/audio-knapp. Bernafon SoundGate SoundGate HURTIGGUIDE Justering av volum og bytte av program Telefonknapp Musikk/audio-knapp Bluetooth knapp Batteri-indikator Denne bruksanvisningen er en kortversjon. Viktig: - Din

Detaljer

POLITISKE SAKSDOKUMENTER:

POLITISKE SAKSDOKUMENTER: POLITISKE SAKSDOKUMENTER: FRA PAPIR TIL PC Installasjons- og brukerveiledning Sunndal kommune Side 1 of 20 Side 2 of 20 Innholdsfortegnelse 1 Laste ned PDF-XChange Viewer...5 2 Installere PDF-XChange Viewer...6

Detaljer

BRUKSANVISNING OG MONTERING

BRUKSANVISNING OG MONTERING GARASJEPORTÅPNER 6710310200 BRUKSANVISNING OG MONTERING BRUKSANVISNING I: Forberedelse Pakk ut åpneren. Kontroller at alle delene er på plass. II: Verktøy du trenger. Se på bilde 1 Skiftenøkkel/fastnøkler

Detaljer