EBR707C BRUKSANVISNING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EBR707C BRUKSANVISNING"

Transkript

1 EBR707C BRUKSANVISNING

2 BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Vær Stasjon med ikon som har 3D projektor. Dette unike produkter er designet for hverdagsbruk hjemme eller på kontoret og er definitivt et produkt som er en stor ressurs i bruk. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før bruk, kun på den måten vil du oppnå full fordel av alle funksjoner og forstå riktig bruk. FUNKSJONER PÅ VÆRSTASJONEN Denne værstasjonen måler miljøet den er oppgitt til og kan motta signaler fra opp til tre utendørs termometre. Dets trådløse system på 433 MHz kan sende data over en distanse på 75 meter i åpent landskap.

3 FUNKSJONER: HOVEDENHET 1. Værmelding Viser ikon for vær i 3D i krystallen og viser også værvarsel samtidig på LCD skjermen. 2. Alarm på ikon Oppstår når funksjonen for alarm er aktivert. To tider for alarm er tilgjengelig for å vekke deg. 3. Funksjon for dvale ( Snooze ) Lar deg dvale dvs. en liten pause før alarmen igjen starter. 4. Indikator for lavt batteri Denne kommer frem for å vise at batteriet på hovedenheten er svakt og at informasjonen på LCD skjermen ikke lengre er pålitelig. Batteriene må lades straks. 5. Mottak av radio signaler Indikerer tilstanden på mottak av radiokontrollert tidssignaler fra DCF. 6. Vindu for visning av klokke Viser gjeldende tid, kalender samt alarm tid. 7. Vindu for visning av temperatur Viser innendørs og utendørs temperatur med to visningsmuligheter å velge mellom. Utendørs temperatur kan vise opp til 3 forskjellige utendørs sendere som er plassert på 3 forskjellige steder innen en radius på 30 meter fra hovedenheten. 8. Minne for temperaturer Lager i minne maksimum og minimum temperatur. 9. Indikator for lavt batteri på ekstern sensor Denne kommer frem for å vise at batteriene på en ekstern sensor er lav og at signaler sendt fra denne sensoren ikke lengre er pålitelige. Batteriene må skiftes straks.

4 BESKRIVELSE AV KNAPPER 1. [Light & Snooze] Lys og dvale (a) Trykk for å slå på LCD bakgrunnslys og lys. (b) Trykk for å aktivere funksjonen for dvale når alarmen går. (Dvalens syklus er 5 minutter.) 2. [ CLOCK ] Klokke Trykk en gang for komme til visning for klokke, kalender og alarm. Trykk og hold inne i 2 sekunder for å komme inn i modus for innstillinger for skjermen Klokke / Kalender / Alarm Når du er i modus for alarm (ikon for alarm blinker) trykk og hold i 2 sekunder for å gå inn i innstillinger for enten Alarm1 eller Alarm2. Når du er i modus for innstilling, trykk for å bekrefte innstillingene. 3. [ ] Trykk en gang for å øke når i modus for innstilling av klokke, kalender eller alarm.

5 4. [ ] Trykk en gang for å minske når i modus for innstilling av klokke, kalender eller alarm. Trykk en gang for å aktivere eller deaktivere funksjon for alarm når i modus for visning av alarm. 5. [ CHANNEL ] Kanal Velg mellom kanal 1, 2, 3 eller gå inn i modus for automatisk søk. Trykk og hold i 2 sekunder for å aktivere eller deaktivere sensor for automatisk søk. 6. [ MEMORY ] Minne Velg mellom maksimum eller minimum minne av temperatur for både innenog utendørs termometer. Trykk og hold i 2 sekunder for å slette individuelt minne når maksimum eller minimum temperatur vises på skjermen. 7. [ UNIT ] Enhet Velg mellom om skjermen skal vise temperaturen i C eller i F Trykk og hold i 2 sekunder for å stille inn krystall værmeldingsikonets syklus for opplysning. 8. [ RESET ] Nullstille Trykk en gang for å nullstille alle systemer og enheten vil gå tilbake til opprinnelig oppsett fra fabrikk. 9. Skyveknapp for lysregulering Skyv knappen for å velge type belysning av skjermen, du kan velge mellom av ( OFF ), automatisk ( AUTO ) og på ( ON ). 10. Skyveknapp for regulering av LCD bakgrunnsbelysning Skyv knappen for å velge ønsket lysstyrke på LCD skjermen, du kan velge mellom av ( OFF ), dimmet ( DIM ) eller sterkt ( BRIGHT ).

6 Skyveknapp for å velge ønsket modus for bakgrunnsbelysning. Posisjon for skyvebryter AUTO OFF ON STRØMFORSYNING Kun batteri Batteri og adapter Kun adapter Beveg hånden foran IR sensor for å aktivere bakgrunns-belysning og denne vil lyse i 16 sekunder Slår av funksjonen for bakgrunnsbelysning Beveg hånden foran IR sensor for å aktivere bakgrunns-belysning og denne vil lyse i 16 sekunder Beveg hånden for IR sensor for å aktivere bakgrunnsbelysningen og denne vil lyse i 24 sekunder Bakgrunnsbelysning står på hele tiden LCD bakgrunnsbelysning og belysning av 3D værikoner Modus for bruk kan velges ved hjelp av skyveknapp som er plassert bak på enheten [ BACKLIGHT ] Funksjon ved bruk av strømforsyning (med eller uten batterier): AUTO = Belysningen av 3D værikoner vil bli aktivisert automatisk etter en programmert intervall. For å programmere ett intervall, gjør følgende: - Skyv knappen til posisjon merket AUTO - Trykk og hold inne knappen merket med UNIT i 3 sekunder - Knappene [ ] / [ ] lar deg velge ønsket intervall (5, 10, 20, 30 eller 60 minutter) - Bekreft ditt valg med å trykke raskt på knappen merket med UNIT - Nå kan du velge logikken for belysning ved å trykke [ ] / [ ]: on : hvert ikon vil lyse i 1 sekund, så vil alle lyse i 2 sekunder og tilslutt vil det ikon som samsvarer med gjeldende værmelding lyse i 10 sekunder (18 sekunder ved tilkobling til strømforsyning). off : kun det ikon som samsvarer med gjeldende værmelding vil lyse i 16 sekunder (ingen belysning av noen av de andre ikon) Vennligst merk: Tidsangivelsene ovenfor er kun omtrentlige og kan variere litt.

7 OFF = Bakgrunnsbelysningen og belysningen er slått av. ON = Bakgrunnsbelysningen og belysningen er permanent slått på Funksjoner ved bruk av bare batterier: AUTO = Opplysningen av 3D værikoner vil bli aktivert automatisk etter ett programmert intervall. For å programmere ett intervall, gjør følgende: - Skyv knappen til posisjon merket AUTO - Trykk og hold inne knappen merket med UNIT i 3 sekunder - Knappene [ ] / [ ] lar deg velge ønsket intervall (5, 10, 20, 30 eller 60 minutter) - Bekreft ditt valg med å trykke raskt på knappen merket med UNIT - Nå kan du velge logikken for belysning ved å trykke [ ] / [ ]: on : hvert ikon vil lyse i 1 sekund, så vil alle lyse i 2 sekunder og tilslutt vil det ikon som samsvarer med gjeldende værmelding lyse i 10 sekunder (18 sekunder ved tilkobling til strømforsyning). off : kun det ikon som samsvarer med gjeldende værmelding vil lyse i 16 sekunder (ingen belysning av noen av de andre ikon) Vennligst merk: Tidsangivelsene ovenfor er kun omtrentlige og kan variere litt. KOMME I GANG Denne værstasjonen er designet for enkelt oppsett. Trinnene beskrevet nedenfor, må følges til punkt å prikke, for å oppnå best mulig bruk av værstasjonen: 1. BATTERIENE MÅ SETTES INN I HOVEDENHETEN FØR DE SETTES INN I EKSTERNE SENSORER. 2. REGISTERING AV EKSTERN SENSOR MÅ GJENNOMFØRES FØR HOVEDENHETEN KAN PROGRAMMERES MANUELT.

8 3. PLASSER DEN EKSTERNE SENSOR SAMT HOVEDENHETEN INNENFOR EN EFFEKTIV REKKEVIDDE FOR OVERFØRSEL AV SIGNALER, DENNE ER UNDER NORMALE OMSTENDIGHETER 75 METER. Selv om den eksterne sensoren er værbestandig, bør den plasseres et sted hvor den ikke blir utsatt for direkte sollys, regn eller snø. INSTALLERING AV BATTERIER I HOVEDENHETEN 1. Åpne luken for batterier ved å trykke på tappen på luken og ta så denne ut. 2. Sett inn 4 stk. 4 AA 1.5V alkaliske batterier med polariteten som vist i holderen. 3. Lukk luken for batterier. Merk: Bytt batterier når indikatoren for lavt batteri kommer frem i øvre høyre hjørne på LCD skjermen.

9 PROSEDYRE FOR Å REGISTRERE EKSTERN TRÅDLØS SENSOR 1. Sett først inn 4 stk AA batterier i hovedenheten, visning for temperatur vil nå komme frem på skjermen - -. og denne vil blinke i 2 minutter for å indikere at enheten er i modus for å søke etter ekstern sensor. 2. I neste trinn, sett inn 2 stk AAA batterier i den eksterne sensor. LED på panelet foran vil så blinke med en hastighet på omtrent 1 gang per 2 sekunder for å indikere at kanal 1 er i bruk. 3. Mens LED blinker, trykk en gang på knappen [ CH ] og for å endre til innstilling av kanal 2. Veksle så videre ved bruk av knappen merket med [ CH ] for å forandre oppsett av kanaler opp til 3. LED blinker så med en hastighet for å indikere innstilling av kanaler, dvs. kontinuerlig blink 2 ganger for å vise at kanal 2 er valgt. Merk: Dersom bruker ikke trykker på noen knapper i løpet av 10 sekunder, vil enheten gå ut at modus for innstilling og sende RF signal. Hovedenheten vil så registrere avlesningen av temperatur fra den eksterne sensor. (Dersom senderen har LCD skjerm, vil knappen med C/F veksle mellom temperatur visning på skjermen.) AUTOMATISK FUNKSJON FOR KANALSKIFTE PÅ EKSTERN ENHET Denne enheten er utstyrt med en automatisk bla-funksjon. Når funksjonen for automatisk kanalskifte er aktivert, vil enheten vise i automatisk syklus, temperaturene fra hver ekstern enhet i 6 sekunder på hver. 1. Dersom det er ønskelig å gå tilbake til manuell visning av en spesifikk ekstern sensor, trykk på knappen merket med CHANNEL til ønsket kanal kommer frem på skjermen. 2. For å aktivere automatisk skifte av kanal, bruk knappen merket med CHANNEL for å velge kanal 1, 2, til autofunksjonen slår seg på.

10 Hvordan koble sammen de forskjellige sensorer Når du tar i bruk en ekstern sensor for første gang, eller etter å ha byttet batterier på hovedenheten eller noen av de eksterne sensorer, må du følge beskrivelsen nedenfor for korrekt sammenkobling. 1. Åpne batteriluken på alle de eksterne sensorer. 2. Trykk Reset på hver enkelt sensor. Dersom du ønsker å skifte kanal, trykker du CH rett etter du har trykket på Reset på sensoren. Plasser så de eksterne sensorene ca 1 meter fra hovedenheten. 3. Trykk nå på Reset på hovedenheten. Dette må gjøres innen 1 minutt etter første trykk på Reset på de eksterne sensorer. 4. Vent i 5 minutter til hovedenheten har funnet de eksterne sensorer og avslutt oppstart av værstasjonen. 5. Plasser de eksterne sensorer på ønsket sted. DCF 77 RADIO KONTROLLERT KLOKKE Den innebygde radio kontrollerte klokken er designet for å synkronisere tiden automatisk straks enheten er innen rekkevidde for Frankfurt DCF 77 radio signal. Når enheten mottar dette signalet, vil ikonet for radio mottak begynne å blinke.. Når enheten mottar disse signalene, vil det ikke være mulig å stille inn manuelt. Avhengig av styrken på signalene, kan dette ta opp til 10 minutter. Når mottaket av signalet er komplett, vil ikonet slutte å blinke og følgende kommer frem: : Siste mottak av signaler var vellykket : Siste mottak av signaler var ikke vellykket Vennligst merk følgende: Den radio kontrollerte klokken vil automatisk starte med å ta imot signaler tidlig på morgenen. For å slå av den radio kontrollerte klokken, vennligst følg trinn 9 i neste del av bruksanvisningen.

11 INNSTILLING AV KLOKKE, KALENDER OG SPRÅK 1. Trykk og hold inne knappen merket med [ CLOCK ] i 2 sekunder for å komme inn i modus for innstilling av klokke. Det vil da blinke for 24 timers visning. 2. Trykk [ ] / [ ] knappene for å velge mellom 24 timers visning eller 12 timers, og trykk så på knappen merket med [ CLOCK ] for å bekrefte. 3. Tallene for timer vil blinke. Bruk [ ] knappen for å øke med en time av gangen eller for å redusere tallet for timer, bruk da knappen merket med [ ] til du får ønsket tall for time. Dersom du holder en av disse knappene nede, vil timetallet forandre seg raskt. Trykk på knappen merket med [ CLOCK ] for å bekrefte ditt valg. 4. Tallene for minutter vil blinke. Bruk [ ] eller bruk [ ] knappen for å stille inn ønsket tall for minutter. Dersom du holder en av disse knappene nede, vil tallet for minutt forandre seg raskt. Trykk på knappen merket med [ CLOCK ] for å bekrefte ditt valg. Merk: Enhver forandring av tallet for minutt, vil nullstille sekundene automatisk. 5. Tallene for året vil blinke og en Y vil komme frem.[ ] / [ ] knappene brukes også her for å stille inn ønsket år. Trykk på knappen merket med [ CLOCK ] for å bekrefte ditt valg. Merk: Rekkevidde for år er fra 2000 til D og M ikoner vil blinke. Trykk [ ] / [ ] for å velge format D M (dato og måned ) eller M D (måned og dato). Trykk på knappen merket med [ CLOCK ] for å bekrefte ditt valg. 7. Tallet for måned vil blinke. [ ] / [ ] trykkes for å velge ønsket måned. Trykk på knappen merket med [ CLOCK ] for å bekrefte ditt valg. Gjør det samme for å stille inn tall for dato. Merk: Ukedagen vil bli automatisk oppdatert og visst i henhold til dato som er stilt inn som forklart ovenfor. 8. E bokstaven vil blinke. [ ] / [ ] trykkes for å velge mellom 5 forskjellig språk på visningen av ukedag. (Engelsk/Tysk/Fransk/Spansk/Italiensk. Se tabell 1). Trykk på knappen merket med [ CLOCK ] for å bekrefte

12 9. ON blinker på skjermen. Trykk [ ] / [ ] knappen for å velge mellom ON eller OFF. Trykk på knappen merket med [ CLOCK ] for å bekrefte ditt valg og gå ut av modus for oppsett av tid/kalender/språk. Merk: Dersom det ikke blir trykket på noen knapper i løpet av 10 sekunder, vil enheten automatisk beholde innstillingene og gå tilbake til normal visning. Innstilling av daglig alarm 1. Når enheten er i modus for innstilling av klokke, trykk på knappen merket med [ CLOCK ] for å skifte til visning av alarmtid. Ikon for alarm vil da blinke. 2. Trykk og hold nede knappen merket med [ CLOCK ] i 2 sekunder for å komme inn i modus for innstilling av alarm. 3. Tallene for time blinker, bruk [ ] knappen for å øke timer og bruk [ ] knappen for å redusere tallet som viser timer. Dersom du holder en av disse knappene nede, vil timetallet forandre seg raskt. Trykk på knappen merket med [ CLOCK ] for å bekrefte ditt valg. 4. Tallene for minutt blinker. Bruk [ ] knappen for å øke tallet og knappen [ ] for å minske som viser minutter. Dersom du holder en av disse knappene nede, vil timetallet forandre seg raskt. Trykk på knappen merket med [ CLOCK ] for å bekrefte ditt valg og gå ut av modus for innstilling av alarm. SYKLUS FOR OPPLYSING AV VÆRIKONER I KRYSTALL 1. Trykk og hold knappen merket med [ UNIT ] i 2 sekunder, og tallene som viser syklus for opplysing av værikoner vil begynne å blinke. 2. Trykk og hold [ ] / [ ] knappene for å velge mellom varighet på: 5 minutter, 10 minutter, 20 minutter, 30 minutter og 60 minutter. 3. Trykk på knappen merket [ UNIT ] for å bekrefte ditt valg og fullføre innstillingen. Lengre syklus for opplysing, vil spare bruken på batteriene samt gi lengre levetid på disse.

13 VÆRMELDING Merk: 1. Det er ikke nødvendig og heller ikke mulig å justere innstillingen for høyde over havet på værstasjonen. Etter den innledende oppstarten av værstasjonen, vil den første værmeldingen være klar i løpet av 24 driftstimene. 2. I perioder med lange stabile værforhold, vil det være vanskelig for værstasjonen å lage pålitelige værprognoser. 3. Værmeldingen blir utelukkende beregnet på grunnlag av endringer i barometrisk lufttrykk. 4. Sannsynligheten for en korrekt værmelding er cirka 70 % og er gyldig i et område på omtrent km omkrets rundt plasseringen av værstasjonen. 5. Prognosen Sunny betyr på natten, skyfritt vær. Tåke er ikke indikert ved værstasjonen da dette kan oppstå ved forskjellige typer værforhold. 6. Dersom du reiser med værstasjonen, vil en pålitelig værprognose bli umulig på grunn av endringer i høyde og plassering. Du må alltid vente i opptil 24 timer, slik at værstasjonen kan beregne en ny prognose basert på forholdene på det nye stedet.

14 Spesifikasjoner Hovedenhet Område for temperatur : 0 C til C (32.0 F til F) Oppløsning temperatur : 0.1 C (0.2 F) Strøm : Bruk 4 stk AA 1.5V alkaliske batterier og / eller strømadapter Størrelse : 180 x 70 x 73mm Ekstern enhet Område for temp. : C til C (-4.0 F til F) Oppløsning temperatur : 0.1 C (0.2 F) RF Sende frekvens : 433 MHz RF Sende rekkevidde : Maksimum 75 meter Syklus for temp. søk : sekunder Batterier : Bruk 2 stk. UM-4 / AAA 1.5V alkaliske batterier Størrelse : 75 x 27 x 93m

TPW899. Innhold i pakken. Tekniske detaljer

TPW899. Innhold i pakken. Tekniske detaljer . TPW899 Takk for at du valgte dette Ytora produkt. Vennligst les bruksanvisningen nøye før du tar produktet i bruk, for på den måten å gjøre deg kjent med funksjonene og de forskjellige modus for bruk.

Detaljer

Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer. Bruksanvisning

Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer. Bruksanvisning Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer Bruksanvisning Innhold Kontrollknapper... 2 3 Bruk av klokkeradioen for første gang. 4 Generell bruk av din klokkeradio... 5 Valg av stasjon

Detaljer

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21.

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21. Bruksanvisning Innhold 1. Innhold.... 2. Viktig informasjon angående sikkerhet. 3. Kontroller 4. Strømforsyning.. 5. Generelle funksjoner.... 6. Bruk av radioen for første gang.. 7. Modus for DAB.. 8.

Detaljer

Bruksanvisning trådløs værstasjon T35.1039 TFA Diva Breeze

Bruksanvisning trådløs værstasjon T35.1039 TFA Diva Breeze Bruksanvisning trådløs værstasjon T35.1039 TFA Diva Breeze Introduksjon Takk for at du valgte denne trådløse værstasjonen som er et eksempel på inovativt design. Den gir deg radiokontrollert klokke og

Detaljer

Bruksanvisning for trådløs værstasjon Prod.nr. MF-053

Bruksanvisning for trådløs værstasjon Prod.nr. MF-053 Bruksanvisning for trådløs værstasjon Prod.nr. MF-053 Takk for at du kjøpte denne værstasjonen. Den er laget med de nyeste komponentene for høyest mulig teknisk prestasjon. Den vil gi svært nøyaktige og

Detaljer

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning 1 FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter Bruksanvisning Dette er et teknisk produkt. Det er en forutsetning for effektiv bruk at du forstår innholdet i denne bruksanvisningen. Vær vennlig

Detaljer

BRUKSANVISNING MODELL: STR-200/STR-300 MODUL NR. 2535/2575

BRUKSANVISNING MODELL: STR-200/STR-300 MODUL NR. 2535/2575 BRUKSANVISNING MODELL: STR-200/STR-300 MODUL NR. 2535/2575 Følgende gjelder KUN for STR-200 modellene: (Mellom de svarte strekene) Utsett uret for sterkt lys for å lade batteriet før uret brukes. Uret

Detaljer

FINLUX LED TV 32C32224F

FINLUX LED TV 32C32224F FINLUX LED TV 32C32224F BRUKSANVISNING Innhold Pakke ut TV apparatet / Tilbehør... 3 Montere / Fjerne stativ.... 4 Front / Visning høyre side samt betjening... 5 Baksiden og stikkontakter... 6 Fjernkontroll..

Detaljer

BRUKSANVISNING LTL-ACORN 6210MM

BRUKSANVISNING LTL-ACORN 6210MM BRUKSANVISNING LTL-ACORN 6210MM 1 Innhold i pakken - Digitalt kamera - TV AV IN kabel - USB kabel - Feste stropp - Ekstern strøm kabel - CD - Garantikort Generelt Vi gratulerer med ditt nye LTL-Acorn 6210MM

Detaljer

49 50 51 52-57 53-54 55 56 57 58-66 58 59 60-61 62-64 65 65 66 67-73 67 69-70 71 72 73-81 73 74 75 76

49 50 51 52-57 53-54 55 56 57 58-66 58 59 60-61 62-64 65 65 66 67-73 67 69-70 71 72 73-81 73 74 75 76 Innhold Introduksjon Før du tar i bruk produktet Kontroller og tilkobling Kontroller for navigering Konfigurasjon av nettverk Tilkobling av din radio i ditt nettverk Alternativer for fjernstyring via nettverk

Detaljer

Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kamera og fjernkontroll... 4

Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kamera og fjernkontroll... 4 2013 MMS kamera MG882K-8M manual Trond Bartnes ABC Fritid AS 05.12.2013 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kamera og fjernkontroll... 4 1.1 - Generell beskrivelse av kameraet... 4 1.2 - Kameraets

Detaljer

Vantage Pro2 Konsollmanual. For Vantage Pro2 og Vantage Pro2 Plus Værstasjoner

Vantage Pro2 Konsollmanual. For Vantage Pro2 og Vantage Pro2 Plus Værstasjoner Vantage Pro2 Konsollmanual For Vantage Pro2 og Vantage Pro2 Plus Værstasjoner 1 Vantage Pro2 Konsollfunksjoner 1. Kompassrose 2. Graf og høy/lav indikator 3. Værvarsel ikon 4. Månefase indikator 5. Tid/Tid

Detaljer

Vantage Pro2 Konsollmanual. For Vantage Pro2 og Vantage Pro2 Plus Værstasjoner

Vantage Pro2 Konsollmanual. For Vantage Pro2 og Vantage Pro2 Plus Værstasjoner Vantage Pro2 Konsollmanual For Vantage Pro2 og Vantage Pro2 Plus Værstasjoner 1 Vantage Pro2 Konsollfunksjoner 1. Kompassrose 2. Graf og høy/lav indikator 3. Værvarsel ikon 4. Månefase indikator 5. Tid/Tid

Detaljer

Bruksanvisning - modul 5369

Bruksanvisning - modul 5369 Gratulerer med nytt ur! NORSK Ta vare på denne manualen for seinere bruk. Illustrasjonene i denne manualen er kun ment for referanse, så det virkelige produktet kan avvike noe fra illustrasjoner/bilder

Detaljer

VIKTIG. For en bedre forståelse av dette produktet, vennligst les denne bruksanvisningen grundig før du tar det i bruk.

VIKTIG. For en bedre forståelse av dette produktet, vennligst les denne bruksanvisningen grundig før du tar det i bruk. R Bruker manual VIKTIG For en bedre forståelse av dette produktet, vennligst les denne bruksanvisningen grundig før du tar det i bruk. Dette produktet er produsert og godkjent i henhold til EN 60950-1,

Detaljer

2015 CASIO COMPUTER CO., LTD. Bruksanvisning - modul 5429. Navigering mellom Modus. Uret har følgende Modus som vist under. Bluetooth connection

2015 CASIO COMPUTER CO., LTD. Bruksanvisning - modul 5429. Navigering mellom Modus. Uret har følgende Modus som vist under. Bluetooth connection MA1504-EB 2015 CASIO COMPUTER CO., LTD. Bruksanvisning - modul 5429 Basis Operasjoner Dette avsnittet gir en oversikt over uret og forklarer operasjoner som er felles for alle Moduser. Navigering mellom

Detaljer

Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelser og Standard innstillinger... 4. 1.1 - Generell beskrivelse... 4. 1.2 - Advarsler... 5

Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelser og Standard innstillinger... 4. 1.1 - Generell beskrivelse... 4. 1.2 - Advarsler... 5 2011 MMS kamera SG660M manual Trond Bartnes ABC Fritid AS 18.08.2011 1 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelser og Standard innstillinger... 4 1.1 - Generell beskrivelse... 4 1.2 - Advarsler... 5 1.3

Detaljer

Tillegg til bruksanvisning på modell PR-D3. Gjelder DAB modulen på modell DPR 45 Hvordan bruke din digitale mottaker DAB 1. Trykk på knappen for Standby for å slå på din digitale mottaker. Dersom den digitale

Detaljer

Vantage Vue forenklet norsk bruksanvisning.

Vantage Vue forenklet norsk bruksanvisning. Vantage Vue forenklet norsk bruksanvisning. UTEDEL Monter utedelen sammen som vist på tegningene i vedlagte engelske bruksanvisning. Til sist setter du inn batteriene. Etter at lokket er satt på trykker

Detaljer

Riktig medisin til rett tid gir bedre helse. For å bli kjent med Pilly - Start her.

Riktig medisin til rett tid gir bedre helse. For å bli kjent med Pilly - Start her. Riktig medisin til rett tid gir bedre helse For å bli kjent med Pilly - Start her. Pilly er en automatisk pilleassistent som programmeres for å varsle deg når du skal ta medisiner. Innstillingene gjøres

Detaljer

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS Egenskaper For din komfort og energisparing INTELLIGENT

Detaljer

MANUAL FOR INSTALLASJON OG BRUK

MANUAL FOR INSTALLASJON OG BRUK MANUAL FOR INSTALLASJON OG BRUK Eco eye Elite og Mini Takk for at du valgte å kjøpe et trådløst wattmeter fra Eco Eye. Vi håper du blir fornøyd og at produktet vil hjelpe deg med å begrense bruken av elektrisitet

Detaljer

DIGITAL OG TRÅDLØS TELEFON

DIGITAL OG TRÅDLØS TELEFON BRUKSANVISNING NO idect M1 System DIGITAL OG TRÅDLØS TELEFON Nr: - BRUKSANVISNING idect M1 System Digital og trådløs telefon Les hele bruksanvisningen grundig, og ta vare på den til seinere bruk. Vi reserverer

Detaljer

Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kamera og fjernkontroll... 4

Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kamera og fjernkontroll... 4 2012 MMS kamera SG550-8M manual Trond Bartnes ABC Fritid AS 27.02.2012 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kamera og fjernkontroll... 4 1.1 - Generell beskrivelse av kameraet... 4 1.2 - Fjernkontrollen...

Detaljer

Bruksanvisning - modul 3419

Bruksanvisning - modul 3419 Gratulerer med nytt ur! Bluetooth er et registrert varemerke eller et varemerke for Bluetooth SIG, Inc. i USA. N-1 Mobil Link Funksjon ette produktet inkluderer funksjoner som gjør det mulig å kommunisere

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING 1.0 UNISTYR GSM 1.1 Virkemåte og varslinger side 2 2.0 KLARGJØRING 2.1 Programmere SIM kort side 4 2.2 Sette inn SIM kort og gjøre klar sentral. side 5 2.3 Programmering

Detaljer

Brukerveiledning for B A S I S PA K K E

Brukerveiledning for B A S I S PA K K E Brukerveiledning for B A S I S PA K K E Innhold Kapittel 1 - Generell informasjon Innledning - VIKTIG INFORMASJON...3 Innhold i pakken...4 Tekniske spesifikasjoner...4 Grunnfunksjoner...5 Indikeringer

Detaljer

TomTom Runner & Multi-Sport Referanseguide 1.8

TomTom Runner & Multi-Sport Referanseguide 1.8 TomTom Runner & Multi-Sport Referanseguide 1.8 Innhold Velkommen 4 Nytt 5 Nytt i denne utgaven... 5 Komme i gang 6 Klokken din 7 Om klokken... 7 Ha på seg klokken... 7 Rengjøre klokken... 8 Pulsmåleren...

Detaljer

Vi anbefaler derfor på det sterkeste at følgende kontroller utføres før det gjøres permanente endringer på en dør for å montere kjæledyrdøren:

Vi anbefaler derfor på det sterkeste at følgende kontroller utføres før det gjøres permanente endringer på en dør for å montere kjæledyrdøren: Viktig merknad Les alle disse instruksjonene FØR du monterer SureFlap kjæledyrdør for mikrochip. Det er viktig å kontrollere om det er metall i substratet kjæledyrdøren skal festes i. Hvis det er tilfellet,

Detaljer

Bruksanvisning. SC220 GSM Fjernstyrt kamera. Se hva som skjer. Modell SC220. Gratis APP for Apple og Android. Manual versjon 1.3

Bruksanvisning. SC220 GSM Fjernstyrt kamera. Se hva som skjer. Modell SC220. Gratis APP for Apple og Android. Manual versjon 1.3 Modell SC220 SC220 GSM Fjernstyrt kamera. Se hva som skjer Bruksanvisning Gratis APP for Apple og Android Manual versjon 1.3 SC220 GSM Fjernstyrt kamera Takk for at du kjøpte CLSF SC220 kamera! Dette kameraet

Detaljer