EBR707C BRUKSANVISNING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EBR707C BRUKSANVISNING"

Transkript

1 EBR707C BRUKSANVISNING

2 BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Vær Stasjon med ikon som har 3D projektor. Dette unike produkter er designet for hverdagsbruk hjemme eller på kontoret og er definitivt et produkt som er en stor ressurs i bruk. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før bruk, kun på den måten vil du oppnå full fordel av alle funksjoner og forstå riktig bruk. FUNKSJONER PÅ VÆRSTASJONEN Denne værstasjonen måler miljøet den er oppgitt til og kan motta signaler fra opp til tre utendørs termometre. Dets trådløse system på 433 MHz kan sende data over en distanse på 75 meter i åpent landskap.

3 FUNKSJONER: HOVEDENHET 1. Værmelding Viser ikon for vær i 3D i krystallen og viser også værvarsel samtidig på LCD skjermen. 2. Alarm på ikon Oppstår når funksjonen for alarm er aktivert. To tider for alarm er tilgjengelig for å vekke deg. 3. Funksjon for dvale ( Snooze ) Lar deg dvale dvs. en liten pause før alarmen igjen starter. 4. Indikator for lavt batteri Denne kommer frem for å vise at batteriet på hovedenheten er svakt og at informasjonen på LCD skjermen ikke lengre er pålitelig. Batteriene må lades straks. 5. Mottak av radio signaler Indikerer tilstanden på mottak av radiokontrollert tidssignaler fra DCF. 6. Vindu for visning av klokke Viser gjeldende tid, kalender samt alarm tid. 7. Vindu for visning av temperatur Viser innendørs og utendørs temperatur med to visningsmuligheter å velge mellom. Utendørs temperatur kan vise opp til 3 forskjellige utendørs sendere som er plassert på 3 forskjellige steder innen en radius på 30 meter fra hovedenheten. 8. Minne for temperaturer Lager i minne maksimum og minimum temperatur. 9. Indikator for lavt batteri på ekstern sensor Denne kommer frem for å vise at batteriene på en ekstern sensor er lav og at signaler sendt fra denne sensoren ikke lengre er pålitelige. Batteriene må skiftes straks.

4 BESKRIVELSE AV KNAPPER 1. [Light & Snooze] Lys og dvale (a) Trykk for å slå på LCD bakgrunnslys og lys. (b) Trykk for å aktivere funksjonen for dvale når alarmen går. (Dvalens syklus er 5 minutter.) 2. [ CLOCK ] Klokke Trykk en gang for komme til visning for klokke, kalender og alarm. Trykk og hold inne i 2 sekunder for å komme inn i modus for innstillinger for skjermen Klokke / Kalender / Alarm Når du er i modus for alarm (ikon for alarm blinker) trykk og hold i 2 sekunder for å gå inn i innstillinger for enten Alarm1 eller Alarm2. Når du er i modus for innstilling, trykk for å bekrefte innstillingene. 3. [ ] Trykk en gang for å øke når i modus for innstilling av klokke, kalender eller alarm.

5 4. [ ] Trykk en gang for å minske når i modus for innstilling av klokke, kalender eller alarm. Trykk en gang for å aktivere eller deaktivere funksjon for alarm når i modus for visning av alarm. 5. [ CHANNEL ] Kanal Velg mellom kanal 1, 2, 3 eller gå inn i modus for automatisk søk. Trykk og hold i 2 sekunder for å aktivere eller deaktivere sensor for automatisk søk. 6. [ MEMORY ] Minne Velg mellom maksimum eller minimum minne av temperatur for både innenog utendørs termometer. Trykk og hold i 2 sekunder for å slette individuelt minne når maksimum eller minimum temperatur vises på skjermen. 7. [ UNIT ] Enhet Velg mellom om skjermen skal vise temperaturen i C eller i F Trykk og hold i 2 sekunder for å stille inn krystall værmeldingsikonets syklus for opplysning. 8. [ RESET ] Nullstille Trykk en gang for å nullstille alle systemer og enheten vil gå tilbake til opprinnelig oppsett fra fabrikk. 9. Skyveknapp for lysregulering Skyv knappen for å velge type belysning av skjermen, du kan velge mellom av ( OFF ), automatisk ( AUTO ) og på ( ON ). 10. Skyveknapp for regulering av LCD bakgrunnsbelysning Skyv knappen for å velge ønsket lysstyrke på LCD skjermen, du kan velge mellom av ( OFF ), dimmet ( DIM ) eller sterkt ( BRIGHT ).

6 Skyveknapp for å velge ønsket modus for bakgrunnsbelysning. Posisjon for skyvebryter AUTO OFF ON STRØMFORSYNING Kun batteri Batteri og adapter Kun adapter Beveg hånden foran IR sensor for å aktivere bakgrunns-belysning og denne vil lyse i 16 sekunder Slår av funksjonen for bakgrunnsbelysning Beveg hånden foran IR sensor for å aktivere bakgrunns-belysning og denne vil lyse i 16 sekunder Beveg hånden for IR sensor for å aktivere bakgrunnsbelysningen og denne vil lyse i 24 sekunder Bakgrunnsbelysning står på hele tiden LCD bakgrunnsbelysning og belysning av 3D værikoner Modus for bruk kan velges ved hjelp av skyveknapp som er plassert bak på enheten [ BACKLIGHT ] Funksjon ved bruk av strømforsyning (med eller uten batterier): AUTO = Belysningen av 3D værikoner vil bli aktivisert automatisk etter en programmert intervall. For å programmere ett intervall, gjør følgende: - Skyv knappen til posisjon merket AUTO - Trykk og hold inne knappen merket med UNIT i 3 sekunder - Knappene [ ] / [ ] lar deg velge ønsket intervall (5, 10, 20, 30 eller 60 minutter) - Bekreft ditt valg med å trykke raskt på knappen merket med UNIT - Nå kan du velge logikken for belysning ved å trykke [ ] / [ ]: on : hvert ikon vil lyse i 1 sekund, så vil alle lyse i 2 sekunder og tilslutt vil det ikon som samsvarer med gjeldende værmelding lyse i 10 sekunder (18 sekunder ved tilkobling til strømforsyning). off : kun det ikon som samsvarer med gjeldende værmelding vil lyse i 16 sekunder (ingen belysning av noen av de andre ikon) Vennligst merk: Tidsangivelsene ovenfor er kun omtrentlige og kan variere litt.

7 OFF = Bakgrunnsbelysningen og belysningen er slått av. ON = Bakgrunnsbelysningen og belysningen er permanent slått på Funksjoner ved bruk av bare batterier: AUTO = Opplysningen av 3D værikoner vil bli aktivert automatisk etter ett programmert intervall. For å programmere ett intervall, gjør følgende: - Skyv knappen til posisjon merket AUTO - Trykk og hold inne knappen merket med UNIT i 3 sekunder - Knappene [ ] / [ ] lar deg velge ønsket intervall (5, 10, 20, 30 eller 60 minutter) - Bekreft ditt valg med å trykke raskt på knappen merket med UNIT - Nå kan du velge logikken for belysning ved å trykke [ ] / [ ]: on : hvert ikon vil lyse i 1 sekund, så vil alle lyse i 2 sekunder og tilslutt vil det ikon som samsvarer med gjeldende værmelding lyse i 10 sekunder (18 sekunder ved tilkobling til strømforsyning). off : kun det ikon som samsvarer med gjeldende værmelding vil lyse i 16 sekunder (ingen belysning av noen av de andre ikon) Vennligst merk: Tidsangivelsene ovenfor er kun omtrentlige og kan variere litt. KOMME I GANG Denne værstasjonen er designet for enkelt oppsett. Trinnene beskrevet nedenfor, må følges til punkt å prikke, for å oppnå best mulig bruk av værstasjonen: 1. BATTERIENE MÅ SETTES INN I HOVEDENHETEN FØR DE SETTES INN I EKSTERNE SENSORER. 2. REGISTERING AV EKSTERN SENSOR MÅ GJENNOMFØRES FØR HOVEDENHETEN KAN PROGRAMMERES MANUELT.

8 3. PLASSER DEN EKSTERNE SENSOR SAMT HOVEDENHETEN INNENFOR EN EFFEKTIV REKKEVIDDE FOR OVERFØRSEL AV SIGNALER, DENNE ER UNDER NORMALE OMSTENDIGHETER 75 METER. Selv om den eksterne sensoren er værbestandig, bør den plasseres et sted hvor den ikke blir utsatt for direkte sollys, regn eller snø. INSTALLERING AV BATTERIER I HOVEDENHETEN 1. Åpne luken for batterier ved å trykke på tappen på luken og ta så denne ut. 2. Sett inn 4 stk. 4 AA 1.5V alkaliske batterier med polariteten som vist i holderen. 3. Lukk luken for batterier. Merk: Bytt batterier når indikatoren for lavt batteri kommer frem i øvre høyre hjørne på LCD skjermen.

9 PROSEDYRE FOR Å REGISTRERE EKSTERN TRÅDLØS SENSOR 1. Sett først inn 4 stk AA batterier i hovedenheten, visning for temperatur vil nå komme frem på skjermen - -. og denne vil blinke i 2 minutter for å indikere at enheten er i modus for å søke etter ekstern sensor. 2. I neste trinn, sett inn 2 stk AAA batterier i den eksterne sensor. LED på panelet foran vil så blinke med en hastighet på omtrent 1 gang per 2 sekunder for å indikere at kanal 1 er i bruk. 3. Mens LED blinker, trykk en gang på knappen [ CH ] og for å endre til innstilling av kanal 2. Veksle så videre ved bruk av knappen merket med [ CH ] for å forandre oppsett av kanaler opp til 3. LED blinker så med en hastighet for å indikere innstilling av kanaler, dvs. kontinuerlig blink 2 ganger for å vise at kanal 2 er valgt. Merk: Dersom bruker ikke trykker på noen knapper i løpet av 10 sekunder, vil enheten gå ut at modus for innstilling og sende RF signal. Hovedenheten vil så registrere avlesningen av temperatur fra den eksterne sensor. (Dersom senderen har LCD skjerm, vil knappen med C/F veksle mellom temperatur visning på skjermen.) AUTOMATISK FUNKSJON FOR KANALSKIFTE PÅ EKSTERN ENHET Denne enheten er utstyrt med en automatisk bla-funksjon. Når funksjonen for automatisk kanalskifte er aktivert, vil enheten vise i automatisk syklus, temperaturene fra hver ekstern enhet i 6 sekunder på hver. 1. Dersom det er ønskelig å gå tilbake til manuell visning av en spesifikk ekstern sensor, trykk på knappen merket med CHANNEL til ønsket kanal kommer frem på skjermen. 2. For å aktivere automatisk skifte av kanal, bruk knappen merket med CHANNEL for å velge kanal 1, 2, til autofunksjonen slår seg på.

10 Hvordan koble sammen de forskjellige sensorer Når du tar i bruk en ekstern sensor for første gang, eller etter å ha byttet batterier på hovedenheten eller noen av de eksterne sensorer, må du følge beskrivelsen nedenfor for korrekt sammenkobling. 1. Åpne batteriluken på alle de eksterne sensorer. 2. Trykk Reset på hver enkelt sensor. Dersom du ønsker å skifte kanal, trykker du CH rett etter du har trykket på Reset på sensoren. Plasser så de eksterne sensorene ca 1 meter fra hovedenheten. 3. Trykk nå på Reset på hovedenheten. Dette må gjøres innen 1 minutt etter første trykk på Reset på de eksterne sensorer. 4. Vent i 5 minutter til hovedenheten har funnet de eksterne sensorer og avslutt oppstart av værstasjonen. 5. Plasser de eksterne sensorer på ønsket sted. DCF 77 RADIO KONTROLLERT KLOKKE Den innebygde radio kontrollerte klokken er designet for å synkronisere tiden automatisk straks enheten er innen rekkevidde for Frankfurt DCF 77 radio signal. Når enheten mottar dette signalet, vil ikonet for radio mottak begynne å blinke.. Når enheten mottar disse signalene, vil det ikke være mulig å stille inn manuelt. Avhengig av styrken på signalene, kan dette ta opp til 10 minutter. Når mottaket av signalet er komplett, vil ikonet slutte å blinke og følgende kommer frem: : Siste mottak av signaler var vellykket : Siste mottak av signaler var ikke vellykket Vennligst merk følgende: Den radio kontrollerte klokken vil automatisk starte med å ta imot signaler tidlig på morgenen. For å slå av den radio kontrollerte klokken, vennligst følg trinn 9 i neste del av bruksanvisningen.

11 INNSTILLING AV KLOKKE, KALENDER OG SPRÅK 1. Trykk og hold inne knappen merket med [ CLOCK ] i 2 sekunder for å komme inn i modus for innstilling av klokke. Det vil da blinke for 24 timers visning. 2. Trykk [ ] / [ ] knappene for å velge mellom 24 timers visning eller 12 timers, og trykk så på knappen merket med [ CLOCK ] for å bekrefte. 3. Tallene for timer vil blinke. Bruk [ ] knappen for å øke med en time av gangen eller for å redusere tallet for timer, bruk da knappen merket med [ ] til du får ønsket tall for time. Dersom du holder en av disse knappene nede, vil timetallet forandre seg raskt. Trykk på knappen merket med [ CLOCK ] for å bekrefte ditt valg. 4. Tallene for minutter vil blinke. Bruk [ ] eller bruk [ ] knappen for å stille inn ønsket tall for minutter. Dersom du holder en av disse knappene nede, vil tallet for minutt forandre seg raskt. Trykk på knappen merket med [ CLOCK ] for å bekrefte ditt valg. Merk: Enhver forandring av tallet for minutt, vil nullstille sekundene automatisk. 5. Tallene for året vil blinke og en Y vil komme frem.[ ] / [ ] knappene brukes også her for å stille inn ønsket år. Trykk på knappen merket med [ CLOCK ] for å bekrefte ditt valg. Merk: Rekkevidde for år er fra 2000 til D og M ikoner vil blinke. Trykk [ ] / [ ] for å velge format D M (dato og måned ) eller M D (måned og dato). Trykk på knappen merket med [ CLOCK ] for å bekrefte ditt valg. 7. Tallet for måned vil blinke. [ ] / [ ] trykkes for å velge ønsket måned. Trykk på knappen merket med [ CLOCK ] for å bekrefte ditt valg. Gjør det samme for å stille inn tall for dato. Merk: Ukedagen vil bli automatisk oppdatert og visst i henhold til dato som er stilt inn som forklart ovenfor. 8. E bokstaven vil blinke. [ ] / [ ] trykkes for å velge mellom 5 forskjellig språk på visningen av ukedag. (Engelsk/Tysk/Fransk/Spansk/Italiensk. Se tabell 1). Trykk på knappen merket med [ CLOCK ] for å bekrefte

12 9. ON blinker på skjermen. Trykk [ ] / [ ] knappen for å velge mellom ON eller OFF. Trykk på knappen merket med [ CLOCK ] for å bekrefte ditt valg og gå ut av modus for oppsett av tid/kalender/språk. Merk: Dersom det ikke blir trykket på noen knapper i løpet av 10 sekunder, vil enheten automatisk beholde innstillingene og gå tilbake til normal visning. Innstilling av daglig alarm 1. Når enheten er i modus for innstilling av klokke, trykk på knappen merket med [ CLOCK ] for å skifte til visning av alarmtid. Ikon for alarm vil da blinke. 2. Trykk og hold nede knappen merket med [ CLOCK ] i 2 sekunder for å komme inn i modus for innstilling av alarm. 3. Tallene for time blinker, bruk [ ] knappen for å øke timer og bruk [ ] knappen for å redusere tallet som viser timer. Dersom du holder en av disse knappene nede, vil timetallet forandre seg raskt. Trykk på knappen merket med [ CLOCK ] for å bekrefte ditt valg. 4. Tallene for minutt blinker. Bruk [ ] knappen for å øke tallet og knappen [ ] for å minske som viser minutter. Dersom du holder en av disse knappene nede, vil timetallet forandre seg raskt. Trykk på knappen merket med [ CLOCK ] for å bekrefte ditt valg og gå ut av modus for innstilling av alarm. SYKLUS FOR OPPLYSING AV VÆRIKONER I KRYSTALL 1. Trykk og hold knappen merket med [ UNIT ] i 2 sekunder, og tallene som viser syklus for opplysing av værikoner vil begynne å blinke. 2. Trykk og hold [ ] / [ ] knappene for å velge mellom varighet på: 5 minutter, 10 minutter, 20 minutter, 30 minutter og 60 minutter. 3. Trykk på knappen merket [ UNIT ] for å bekrefte ditt valg og fullføre innstillingen. Lengre syklus for opplysing, vil spare bruken på batteriene samt gi lengre levetid på disse.

13 VÆRMELDING Merk: 1. Det er ikke nødvendig og heller ikke mulig å justere innstillingen for høyde over havet på værstasjonen. Etter den innledende oppstarten av værstasjonen, vil den første værmeldingen være klar i løpet av 24 driftstimene. 2. I perioder med lange stabile værforhold, vil det være vanskelig for værstasjonen å lage pålitelige værprognoser. 3. Værmeldingen blir utelukkende beregnet på grunnlag av endringer i barometrisk lufttrykk. 4. Sannsynligheten for en korrekt værmelding er cirka 70 % og er gyldig i et område på omtrent km omkrets rundt plasseringen av værstasjonen. 5. Prognosen Sunny betyr på natten, skyfritt vær. Tåke er ikke indikert ved værstasjonen da dette kan oppstå ved forskjellige typer værforhold. 6. Dersom du reiser med værstasjonen, vil en pålitelig værprognose bli umulig på grunn av endringer i høyde og plassering. Du må alltid vente i opptil 24 timer, slik at værstasjonen kan beregne en ny prognose basert på forholdene på det nye stedet.

14 Spesifikasjoner Hovedenhet Område for temperatur : 0 C til C (32.0 F til F) Oppløsning temperatur : 0.1 C (0.2 F) Strøm : Bruk 4 stk AA 1.5V alkaliske batterier og / eller strømadapter Størrelse : 180 x 70 x 73mm Ekstern enhet Område for temp. : C til C (-4.0 F til F) Oppløsning temperatur : 0.1 C (0.2 F) RF Sende frekvens : 433 MHz RF Sende rekkevidde : Maksimum 75 meter Syklus for temp. søk : sekunder Batterier : Bruk 2 stk. UM-4 / AAA 1.5V alkaliske batterier Størrelse : 75 x 27 x 93m

EBR808C BRUKSANVISNING

EBR808C BRUKSANVISNING EBR808C BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Værstasjon med 3D projektor ikon. Dette er et unikt produkt som er designet for hverdagsbruk i hjemmet eller på jobben, og det er definitivt

Detaljer

TPW899. Innhold i pakken. Tekniske detaljer

TPW899. Innhold i pakken. Tekniske detaljer . TPW899 Takk for at du valgte dette Ytora produkt. Vennligst les bruksanvisningen nøye før du tar produktet i bruk, for på den måten å gjøre deg kjent med funksjonene og de forskjellige modus for bruk.

Detaljer

PRO art no 351217 Termometer m/klokke WSR-25. Egenskaper:

PRO art no 351217 Termometer m/klokke WSR-25. Egenskaper: PRO art no 351217 Termometer m/klokke WSR-25 Egenskaper: 433MHz RF mottagerfrekvens. Maksimalt tre valgbare RF kanaler med trådløs termosensor. Rekkevidde: 30 meter ( åpent lende ). Måleområde: Innetemperatur:

Detaljer

Atech altimeter AT010029 Bruksanvisning

Atech altimeter AT010029 Bruksanvisning Funksjoner Atech altimeter AT010029 Bruksanvisning Altimeter - Rekkevidde -500 til 9000 meter - Trinn på 1 meter - Visning av maks/min stigning - Stigningshistorie og grafisk display over siste 12 timers

Detaljer

Funskjoner Termometer

Funskjoner Termometer Bruksanvisning T30.3032 Easy GO Introduksjon Gratulerer med kjøp av dette 868MHz elektroniske termometeret. Termometeret har følgende egenskaper: radiokontrollert tid, dato, inne- og utetemperatur. I tillegg

Detaljer

T30.3018 TFA DIVA GO Trådløst termometer Bruksanvisning

T30.3018 TFA DIVA GO Trådløst termometer Bruksanvisning T30.3018 TFA DIVA GO Trådløst termometer Bruksanvisning INTRODUKSJON: Gratulerer med valget av dette trådløse termometeret med 433MHz overføring av utetemperatur samt visning av innetemperatur og luftfuktighet

Detaljer

Bruksanvisning for værstasjon KW5090W

Bruksanvisning for værstasjon KW5090W Bruksanvisning for værstasjon KW5090W Tekniske data - Radiostyrt klokke med alternativ manuell innstilling - Barometrisk trykkmåling o Værmelding med sol, lett overskyet, overskyet, regn og skybrudd o

Detaljer

Bruksanvisning T30.3000 Trådløst termometer med radiokontrollert tid

Bruksanvisning T30.3000 Trådløst termometer med radiokontrollert tid Bruksanvisning T30.3000 Trådløst termometer med radiokontrollert tid Introduksjon Gratulerer med valget av dette trådløse termometeret med radiokontrollert klokke. Bruken av produktet er enkel og rett

Detaljer

TFA T SUN Bruksanvisning

TFA T SUN Bruksanvisning TFA T35.1133 SUN Bruksanvisning Takk for at du velger denne værstasjonen fra TFA. Før oppstart Les bruksanvisningen nøye. Ved å følge bruksanvisningen unngår du å skade instrumentet slik at garantien faller

Detaljer

BRUKSANVISNING CR-420 Les denne brukerhåndboken nøye før du begynner å bruke produktet.

BRUKSANVISNING CR-420  Les denne brukerhåndboken nøye før du begynner å bruke produktet. BRUKSANVISNING CR-420 WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM Les denne brukerhåndboken nøye før du begynner å bruke produktet. KONTROLLER OG INDILATORLAMPER 1. PÅ/AV -knapp 2. TIME TU - -knapp 3. MIN TU + -knapp 4.

Detaljer

Håndholdt multifunksjonsklokke. ~ Et pålitelig hjelpemiddel for jakt og fiske ~ Prod.nr. 59-640

Håndholdt multifunksjonsklokke. ~ Et pålitelig hjelpemiddel for jakt og fiske ~ Prod.nr. 59-640 Håndholdt multifunksjonsklokke ~ Et pålitelig hjelpemiddel for jakt og fiske ~ Prod.nr. 59-640 Tidevannsmåler Barometer Høydemåler Termometer Hygrometer Bruksanvisning Gratulerer med ditt nye produkt.

Detaljer

PRO art no 351219 Værstasjon m/klokke WSR-90

PRO art no 351219 Værstasjon m/klokke WSR-90 PRO art no 351219 Værstasjon m/klokke WSR-90 Egenskaper: Måling av barometrisk trykk. -Væranslag som viser sol, delvis skyet, skyet, regn og skybrudd. -Trendindikator for barometrisk trykk, samt visning

Detaljer

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q CLOCK RADIO Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q NO NORSK 2 ALARM TIME SLEEP SNOOZE UP DOWN RADIO ON AL 1 1+2 2 - TUNING + FM MW U + VOLUME - 3 NORSK NORSK 05-13 4 NORSK SIKKERHET OG INNSTILLING 7 Denne enheten

Detaljer

PRO art no Værstasjon m/klokke WSR-89

PRO art no Værstasjon m/klokke WSR-89 PRO art no 351218 Værstasjon m/klokke WSR-89 Egenskaper: Måling av barometrisk trykk. -Værvarsel som viser sol, delvis skyet, skyet, regn og skybrudd. -Trendindikator for barometrisk trykk, samt visning

Detaljer

BRUKSANVISNING MODELL: G-9000 MODUL NR.: 3031

BRUKSANVISNING MODELL: G-9000 MODUL NR.: 3031 OM BRUKSANVISNINGEN Ut fra hvilken modell av klokken du har, vil displayet vise lyse tall med mørk bakgrunn eller omvendt. Knappe operasjonene er indikert med bokstavene som vist i figurene til venstre.

Detaljer

Bruksanvisning for værstasjon KW5089W-DCF

Bruksanvisning for værstasjon KW5089W-DCF Bruksanvisning for værstasjon KW5089W-DCF Tekniske data - Radiostyrt klokke med alternativ manuell innstilling - Barometrisk trykkmåling o Værmelding med sol, lett overskyet, overskyet, regn og skybrudd

Detaljer

KW 5025CC Værstasjon. Tekniske data:

KW 5025CC Værstasjon. Tekniske data: KW 5025CC Værstasjon Tekniske data: - Radiostyrt klokke med alternativ manuell innstilling - 433 MHz RF mottaksfrekvens - Utesensor med opptil tre valgfrie RF-kanaler - Rekkevidde: 30 meter i fri sikt

Detaljer

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning 1 FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter Bruksanvisning Dette er et teknisk produkt. Det er en forutsetning for effektiv bruk at du forstår innholdet i denne bruksanvisningen. Vær vennlig

Detaljer

Bruksanvisning T98.1006 Digitalt veggur med månefase

Bruksanvisning T98.1006 Digitalt veggur med månefase Bruksanvisning T98.1006 Digitalt veggur med månefase Egenskaper Hull for oppheng LCD1 display LCD2 display Funksjonsknapper Batterideksel Uttrekkbar fot DCF-77 radiokontrollert tid med mulighet for manuell

Detaljer

HBR636 Tynn Barometrisk Værstasjon med Klokkeradio, Skjerm med visning av månefasen og Inn / ut Thermo-Hygrometer

HBR636 Tynn Barometrisk Værstasjon med Klokkeradio, Skjerm med visning av månefasen og Inn / ut Thermo-Hygrometer HBR636 Tynn Barometrisk Værstasjon med Klokkeradio, Skjerm med visning av månefasen og Inn / ut Thermo-Hygrometer Innhold i bruksanvisning 1. Introduksjon side 3 2. Funksjoner side 3 2.1 LCD (Skjerm) og

Detaljer

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001 Trådløs Dokument oversatt fra engelsk -no 2014-04-22 A001 Innhold 1 Produktbeskrivelse... 1 2 Retningslinjer for installasjon... 2 3 Drift... 2 4 Beskrivelse av grensesnitt... 3 4.1 Displaysymboler...

Detaljer

Bruksanvisning T35.1072 Red Lava. Metallfot Veggmontering eller stående på bord

Bruksanvisning T35.1072 Red Lava. Metallfot Veggmontering eller stående på bord Funksjoner Bruksanvisning T35.1072 Red Lava Animert display Fargen på displayet endrer seg i forhold til værvarselet fra rød (sol), til rosa (skyet) og til hvit (regn), eller du kan velge permanent farge

Detaljer

Før du tar i bruk produktet ditt, må du følge instruksjonene i denne bruksanvisingen.

Før du tar i bruk produktet ditt, må du følge instruksjonene i denne bruksanvisingen. Bruksanvisning Introduksjon Med Mete-On 3 holder du en global nyvinning i hendene dine. Det er bare Mete-On 3 og Mete-On 1 som bruker METEOTIME-funksjonen når denne bruksanvisningen trykkes! Før du tar

Detaljer

aanonsen TRÅDLØS DIGITAL BADETERMOMETER ART. NR

aanonsen TRÅDLØS DIGITAL BADETERMOMETER ART. NR aanonsen TRÅDLØS DIGITAL BADETERMOMETER ART. NR. 48-212 1. Beskrivelse av deler Fig.1: Mottager enhet Bruksanvisning A1 A2 A3 A4 A5 A6 A9 A8 A7 A10 A11 A12 A1: Innetemperatur A7: Ute-/vann maksimum/minimum

Detaljer

GAIA Trådløs værstasjon

GAIA Trådløs værstasjon GAIA Trådløs værstasjon 1. Introduksjon Denne nye værstasjonen består av en basestasjon med innesensorer for romtemperatur, luftfuktighet og lufttrykk, samt en trådløs sensor for utetemperatur og luftfuktighet.

Detaljer

T TFA Modus Plus Bruksanvisning

T TFA Modus Plus Bruksanvisning T35.1022 TFA Modus Plus Bruksanvisning Takk for at du valgte denne værstasjonen fra TFA. Før oppstart Les bruksanvisningen nøye. Dette vil hjelp deg til å få oversikt over alle delene og komme igang med

Detaljer

KW5017W værstasjon. Oversikt. Tekniske data

KW5017W værstasjon. Oversikt. Tekniske data KW5017W værstasjon Tekniske data - Radiostyrt klokke med alternativ manuell innstilling - 12/24-timers visning - To daglige alarmer - 433 MHz RF mottaksfrekvens - Trådløs utesensor med tre kanaler - Rekkevidde:

Detaljer

KW9001 - Værstasjon. Bruksanvisning

KW9001 - Værstasjon. Bruksanvisning KW9001 - Værstasjon Bruksanvisning Tekniske data - Radiostyrt klokke med alternativ manuell innstilling - Værmelding som viser sol, litt overskyet, overskyet, regn og skybrudd - 433 MHz RF mottaksfrekvens

Detaljer

KW9014A - Værstasjon

KW9014A - Værstasjon KW9014A - Værstasjon Bruksanvisning Tekniske data - Radiostyrt klokke med alternativ manuell innstilling - Værmelding som viser sol, litt overskyet, overskyet, regn og skybrudd - 433 MHz RF mottaksfrekvens

Detaljer

Ambiente trådløs værstasjon T Bruksanvisning

Ambiente trådløs værstasjon T Bruksanvisning Ambiente trådløs værstasjon T35.1057 Bruksanvisning 1. Igangsetting 1.1 Introduksjon Gratulerer med ditt valg av denne trådløse værstasjonen som gir deg informasjon om inneklima (temperatur og luftfuktighet),

Detaljer

Bruksanvisning T TFA trådløs værstasjon

Bruksanvisning T TFA trådløs værstasjon Bruksanvisning T35.1041 TFA trådløs værstasjon Igangsetting Vennligst følg disse trinnene for å sikre at din nye værstasjone virker korrekt sammen med utesensoren(e): Introduksjon Takk for at du valgte

Detaljer

Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer. Bruksanvisning

Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer. Bruksanvisning Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer Bruksanvisning Innhold Kontrollknapper... 2 3 Bruk av klokkeradioen for første gang. 4 Generell bruk av din klokkeradio... 5 Valg av stasjon

Detaljer

Tillegg til bruksanvisning på modell PR-D3. Gjelder DAB modulen på modell DPR 45 Hvordan bruke din digitale mottaker DAB 1. Trykk på knappen for Standby for å slå på din digitale mottaker. Dersom den digitale

Detaljer

Bruksanvisning for internettstyrt værstasjon Prod.nr. W194-1

Bruksanvisning for internettstyrt værstasjon Prod.nr. W194-1 Bruksanvisning for internettstyrt værstasjon Prod.nr. W194-1 Takk for at du kjøpte denne værstasjonen! Den har 10 dagers værmelding og er laget med ny teknologi og de mest moderne komponentene, noe som

Detaljer

40 Bruksanvisning AM

40 Bruksanvisning AM 40 Bruksanvisning AM Cardio 40 1 2 3 1 Lys / Strømbryter ( / ) Trykk og hold for å slå enheten av eller på. Trykk for å slå på bakgrunnsbelysningen. 2 Tilbake ( ) Trykk for å gå tilbake til den forrige

Detaljer

Varenr FlexiBlink LIFE Sengevibrator med nødstrømbatteri og trådløs ladefeilvarsling SENGEV-L. Brukerhåndbok. Dok. nr.: 5984A1 Dato:

Varenr FlexiBlink LIFE Sengevibrator med nødstrømbatteri og trådløs ladefeilvarsling SENGEV-L. Brukerhåndbok. Dok. nr.: 5984A1 Dato: FlexiBlink LIFE Sengevibrator med nødstrømbatteri og trådløs ladefeilvarsling SENGEV-L Varenr. 1649 Brukerhåndbok Dok. nr.: 5984A1 Dato: 2019.03.05 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 2. Oversikt 3 I pakken

Detaljer

Cardio 60. I menyen, trykk for å flytte opp og bla i menyalternativene. Trykk og hold for å bla raskt opp gjennom menyalternativer.

Cardio 60. I menyen, trykk for å flytte opp og bla i menyalternativene. Trykk og hold for å bla raskt opp gjennom menyalternativer. 60 Bruksanvisning Cardio 60 1 2 3 1 Lys / Av/På ( / ) Trykk og hold for å skru enheten på. For å skru av enheten, trykk og hold for å gå inn på undermenyen, og bruk opp og ned knappene for å velge mellom

Detaljer

Kom i gang hasteforklaring for oppstart.

Kom i gang hasteforklaring for oppstart. Kom i gang hasteforklaring for oppstart. Takk for at du har valgt et værsenter fra Urmaker Nodeland - www.meteo.no. Denne oppstartsprosedyren er utarbeidet for at du raskest mulig skal komme i gang med

Detaljer

Travel. DAB+ / DAB / FM Digital Radio. Bruksanvisning

Travel. DAB+ / DAB / FM Digital Radio. Bruksanvisning Travel DAB+ / DAB / FM Digital Radio Bruksanvisning Instruksjoner angående sikkerhet Dersom du ønsker å få mest mulig ut av ditt nyanskaffede produkt og for å kunne bli kjent med alle funksjoner, vennligst

Detaljer

Bruksanvisning TFA T Pure Plus

Bruksanvisning TFA T Pure Plus Bruksanvisning TFA T35.1106 Pure Plus 1. Innhold Værstasjon (hoveddel) Sensor med holder Fot for værstasjonen Batterier: 2 x CR2032 og 2 x 1,5V AAA 1.1 Funksjoner Utendørstemperatur og fuktighet via trådløs

Detaljer

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0111

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0111 Brukerhåndbok ClearReader+ Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0111 ClearReader+ dokumentleser 1. Introduksjon.

Detaljer

BRUKSANVISNING SKAGEN

BRUKSANVISNING SKAGEN BRUKSANVISNING SKAGEN Takk for at du valgte din digitale portable radio med DAB-teknologi fra mydab. Vi tar gjerne imot dine meninger og synspunkter på vår epost-adresse: mydab@ veibel.no Nyheter og info

Detaljer

BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm

BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm Vennligst les brukermanualen nøye før bruk! BRUKE RADIOEN FOR FØRSTE GANG: TILKOPLING/STRØMFORSYNING: 1. Tilkopling av strømforsyning: a. Strømforsyningsenhet

Detaljer

RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE

RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE TAKK FOR AT DU VALGTE JENSEN OF SCANDINAVIA I Jensen of Scandinavia vet vi at fornøyde kunder betyr alt. Derfor søker vi konstant etter kunnskap for å kunne oppfylle kundenes

Detaljer

OPPLADBARE DIGITAL MP3-RADIO MED USB / SD-SPILLER OG LED- LOMMELYKT BRUKERMANUAL

OPPLADBARE DIGITAL MP3-RADIO MED USB / SD-SPILLER OG LED- LOMMELYKT BRUKERMANUAL OPPLADBARE DIGITAL MP3-RADIO MED USB / SD-SPILLER OG LED- LOMMELYKT BRUKERMANUAL VENNLIGST LES BRUKSANVISNINGEN FØR DU FØRSTE BRUKER. OPPBEVAR DENNE BRUKSANVISNINGEN TRYGT FOR FREMTIDIG REFERANSE! PRODUKTBESKRIVELSE

Detaljer

3D værstasjon med vekkerklokke og projeksjon MGTLT02

3D værstasjon med vekkerklokke og projeksjon MGTLT02 3D værstasjon med vekkerklokke og projeksjon MGTLT02 Instruksjonsveiledning Din værstasjon gir deg tilgang til følgende funksjoner: - Klokke med tidsprosjekt - Vekkerklokke - Kalender - Visning av klokkeslettet

Detaljer

KW9008W - Værstasjon

KW9008W - Værstasjon Tekniske data KW9008W - Værstasjon Bruksanvisning - Radiostyrt klokke med alternativ manuell innstilling - Soloppgang/solnedgang/månen kommer opp/månen går ned - Værmelding som viser sol, litt overskyet,

Detaljer

*ET, valgfritt, tilgjengelig kun brukt med en Vantage Pro 2 Plus eller Vantage Pro2 ISS med solstrålingssensor

*ET, valgfritt, tilgjengelig kun brukt med en Vantage Pro 2 Plus eller Vantage Pro2 ISS med solstrålingssensor SIDE 1 Vantage Vue Konsoll Hurtigreferanse For mer detaljert informasjon, se din Vantage Vue konsoll manual SIDE 2 Værmodul Graf med utvalgte variabler Antenneikon viser aktive overføringer Vind kompassrose

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

BRUKERMANUAL. App for Beha smartovn

BRUKERMANUAL. App for Beha smartovn BRUKERMANUAL App for Beha smartovn OVNEN SKAL IKKE VÆRE TILKOBLET STRØM. APPEN GIR BESKJED OM NÅR OVNEN SKAL TILKOBLES. Bruk ovnen som smartovn ved hjelp av app-styring Last ned appen «SmartHeather Beha»

Detaljer

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Trådløs romføler Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

CC800A Digital fyllevekt

CC800A Digital fyllevekt CC800A Digital fyllevekt SPESIFIKASJONER Laste kapasitet: 0-100 kg (0-220lbs) Overlastningsadvarsel: 100kg Brukstemperatur: -10 C til 50 C Bruker og oppbevarings fuktighet: 0 til 95 % Oppløsning 10 gram

Detaljer

Hurtigmanual. Viltkamera Brecom C 2600

Hurtigmanual. Viltkamera Brecom C 2600 Hurtigmanual Viltkamera Brecom C 2600 NORSK Innledning Brecom C 2600 u/mms Pakken inneholder: - Kamera - Batteriboks - Festestropp - USB kabel - Phono kabel Med sin svært følsomme Passive lnfra-rød (PIR)

Detaljer

Vera-W15. WiFi Termostat Kontakt. Bruksanvisning. Manual version 1.0

Vera-W15. WiFi Termostat Kontakt. Bruksanvisning. Manual version 1.0 Vera-W15 WiFi Termostat Kontakt Bruksanvisning Manual version 1.0 INNHOLD 1.1 Pakkens innhold... 2 1.2 Stikkontakt instruksjon... 3 1.3 Lys indikator... 4 1.4 Varsel lyd... 5 2.1 Installering av app...

Detaljer

Bruksanvisning. UNITED lommeradio DAB8210. DAB/FM Radio E80211. Miljøinformasjon

Bruksanvisning. UNITED lommeradio DAB8210. DAB/FM Radio E80211. Miljøinformasjon UNITED lommeradio DAB8210 Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk

Detaljer

Bruksanvisning trådløs værstasjon TFA T

Bruksanvisning trådløs værstasjon TFA T Bruksanvisning trådløs værstasjon TFA T35.1015 Introduksjon Takk for at du valgte denne trådløse værstasjonen med trådløs overføring av utetemperatur, visning av innetemperatur og luftfuktighet, værvarselsymboler

Detaljer

Brukerveiledning fjernkontroll MR-CH01 og MR-CC01

Brukerveiledning fjernkontroll MR-CH01 og MR-CC01 Brukerveiledning fjernkontroll MR-CH01 og MR-CC01 innholdsfortegnelse Tittel Side Oversikt over fjernkontrollen MR-CH01...03 Oversikt over fjernkontrollen MR-CC01...04 Sette inn batterier i fjernkontrollen...05

Detaljer

WEATHERBOY TRÅDLØS VÆRSTASJON T BRUKSANVISNING

WEATHERBOY TRÅDLØS VÆRSTASJON T BRUKSANVISNING WEATHERBOY TRÅDLØS VÆRSTASJON T35.1061 BRUKSANVISNING INTRODUKSJON: Gratulerer med ditt valg av denne værstasjonen med trådløs 433MHz overføring av utetemperatur og visning av innetemperatur og luftfuktighet.

Detaljer

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET RAW SpeedSonic.dk RESET / EL START / STOP MODE / SET NEXT / SAVE Gratulerer med den nye Speed Sonic-sportsklokken! Speed Sonic-klokken er utviklet for å motivere deg og vise deg veien til bedre resultater.

Detaljer

HMS art.nr. 189162 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370. Dok. nr.: 0593A 2013.01.

HMS art.nr. 189162 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370. Dok. nr.: 0593A 2013.01. Bruksanvisning Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370 Dok. nr.: 0593A 2013.01.07 Vestfold Audio Sandefjord 1 Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Aurora-pakken

Detaljer

Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP

Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk. SIKKERHETSINSTRUKSJONER For å sikre deg trygghet og bruksglede, les og følg sikkerhetsinstruksjonene

Detaljer

LCD display. Hull for oppheng Batterideksel. Funksjonsknapper. Egenskaper Værstasjonen

LCD display. Hull for oppheng Batterideksel. Funksjonsknapper. Egenskaper Værstasjonen T30.3013 Maxim II Introduksjon Gratulerer med kjøpet av dette elektroniske termometeret fra TFA. Termometeret har trådløs overføring, via 868 Mhz-signaler, av utetemperatur og fuktighet, visning av innetemperatur

Detaljer

HMS art.nr. 189160 FlexiBlink. Bruksanvisning. Sengevibrator med nødstrømbatteri og trådløs ladefeilvarsling. B-SVB15e VARENR.

HMS art.nr. 189160 FlexiBlink. Bruksanvisning. Sengevibrator med nødstrømbatteri og trådløs ladefeilvarsling. B-SVB15e VARENR. Bruksanvisning Sengevibrator med nødstrømbatteri og trådløs ladefeilvarsling B-SVB15e VARENR.: 1375 Dok. nr.: 0737A3 2013-04-22 Vestfold Audio Sandefjord 1 Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2

Detaljer

TFA T Faktum. Bruksanvisning. 1 Innhold: Hoveddel Strømadapter

TFA T Faktum. Bruksanvisning. 1 Innhold: Hoveddel Strømadapter 1 Innhold: Hoveddel Strømadapter Bruksanvisning TFA T35.1101 Faktum Bruksanvisning 1.1 Egenskaper Trådløs overføring av utetemperatur (via 433MHz), rekkevidde på opp til 30meter (i åpent terreng). Mulighet

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent EER Split aircondition E-EER rev.1 Brukermanual Tak- og veggmodell EER AS-44-67 AS-18-25-30 Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i.

Detaljer

Versjon: 1.0. Brukerhåndbok DAB+/FM Radio

Versjon: 1.0. Brukerhåndbok DAB+/FM Radio Versjon: 1.0 Brukerhåndbok DAB+/FM Radio Produktoversikt 1. Standby/Modus Trykk på skifte mellom FM og DAB-modus på arbeidsmodus, trykk og hold nede for å gå inn i standby-modus. 2. Skanne Trykk for å

Detaljer

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21.

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21. Bruksanvisning Innhold 1. Innhold.... 2. Viktig informasjon angående sikkerhet. 3. Kontroller 4. Strømforsyning.. 5. Generelle funksjoner.... 6. Bruk av radioen for første gang.. 7. Modus for DAB.. 8.

Detaljer

Bruksanvisning trådløs værstasjon T TFA Scala

Bruksanvisning trådløs værstasjon T TFA Scala Bruksanvisning trådløs værstasjon T35.1031 TFA Scala Introduksjon Takk for at du valgte denne trådløse værstasjonen med 433MHz overføring av utetemperatur og luftfuktighet, samt visning av innetemperatur

Detaljer

Vera-W15. WiFi Termostat Kontakt. Bruksanvisning. Manual version 1.1

Vera-W15. WiFi Termostat Kontakt. Bruksanvisning. Manual version 1.1 Vera-W15 WiFi Termostat Kontakt Bruksanvisning Manual version 1.1 INNHOLD 1.1 Pakkens innhold... 2 1.2 Stikkontakt instruksjon... 3 1.3 Lys indikator... 4 1.4 Varsel lyd... 5 2.1 Installering av app...

Detaljer

CLS. DMX16 16 kanals DMX Lys mikser. Bruksanvisning 2001 V1.0 Laget i Norge av Compact Light System AS www.cls.no- office@cls.no

CLS. DMX16 16 kanals DMX Lys mikser. Bruksanvisning 2001 V1.0 Laget i Norge av Compact Light System AS www.cls.no- office@cls.no CLS DMX16 16 kanals DMX Lys mikser Bruksanvisning 2001 V1.0 Laget i Norge av Compact Light System AS www.cls.no- office@cls.no Innholdsfortegnelse: Side 1: Bruksanvisning omslagsside Side 2: Innholdsfortegnelse

Detaljer

210 Hurtigstartguide

210 Hurtigstartguide 210 Hurtigstartguide m Rider 210 Rider 210 er utstyrt med et barometer som viser høyden over havet i sanntid. Denne enheten har tre taster som dekker flere funksjoner. Tastefunksjoner 1 BACK ( ) Trykk

Detaljer

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 RF Fjernkontroll 1 Innhold Display og knapper 3-4 Innstillinger 5 Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6 Funksjoner 7-10 Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 Brukermeny 13 Manuell eller

Detaljer

BRUKSANVISNING MODELL BG-1001 MODUL 3035

BRUKSANVISNING MODELL BG-1001 MODUL 3035 BRUKSANVISNING MODELL BG-1001 MODUL 3035 OM BRUKSANVISNINGEN Alle display i denne bruksanvisningen viser bilder i sort/hvit. Urets knapper blir i denne bruksanvisningen gitt bokstaver som navn (se bildet).

Detaljer

Bruksanvisning trådløs værstasjon T TFA Scala

Bruksanvisning trådløs værstasjon T TFA Scala Bruksanvisning trådløs værstasjon T35.1032 TFA Scala Introduksjon Takk for at du valgte denne trådløse værstasjonen med 433MHz overføring av utetemperatur og visning av innetemperatur og luftfuktighet,

Detaljer

Installere og skifte batterier. Slå på og av produktet. Justere volumet

Installere og skifte batterier. Slå på og av produktet. Justere volumet Installere og skifte batterier Skru løs og åpne batterilokket. Sett inn de to medfølgende 1,5 V AA-batteriene. Kontroller at batterienes poler (+ og -) vender riktig vei. Slå på og av produktet DAB Radio

Detaljer

DAB+ FM RADIO DAB-42 BRUKSANVISNING. Vennligst les denne håndboken nøye før bruk og ta vare på den for fremtidig oppslag.

DAB+ FM RADIO DAB-42 BRUKSANVISNING. Vennligst les denne håndboken nøye før bruk og ta vare på den for fremtidig oppslag. DAB+ FM RADIO DAB-42 BRUKSANVISNING Vennligst les denne håndboken nøye før bruk og ta vare på den for fremtidig oppslag. PRODUKTOVERSIKT 1 Power/Modus-knapp 8 Vol- knapp 2 Preset-knapp 9 Vol+ knapp 3 Forrige-knapp

Detaljer

Brukermanual for trådløs kontrollenhet

Brukermanual for trådløs kontrollenhet Brukermanual for trådløs kontrollenhet For din sikkerhet, vennligst ta vare på denne manualen Trådløs kontrollenhet batteridrift MODELL: PXB-RMwDC/2 El nummer 6230205 Viktig: PXB-RMwDC/2 er kun beregnet

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke Time Flash med Lisa mottaker Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke Time Flash, analog Vekkerklokke Time Flash med Lisa mottaker HMS art. nr.: 135472 Best. nr.: 1104875 INNHOLD Vekkerklokke

Detaljer

Wireless Clickkit Quickguide

Wireless Clickkit Quickguide NO Wireless Clickkit Quickguide Knapper og display...1 Slå termostat av/på...2 Stille inn klokke...2 Stille inn gulvtemperatur...3 Lese gjeldende temperatur...3 Frostbeskyttelse...4 Aktivere og stille

Detaljer

DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING. For informasjon og support, se target.no

DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING. For informasjon og support, se target.no DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING For informasjon og support, se target.no ADVARSEL Fare for elektrisk støt Lynsymbolet varsler om fare for ikkeisolerte,

Detaljer

BTR-160 / DPR-16C. Norsk Bruksanvisning.

BTR-160 / DPR-16C. Norsk Bruksanvisning. BTR-160 / DPR-16C Norsk Bruksanvisning. Ordet Bluetooth og merket er et registrert varemerke som er eid av Bluetooth SIG, Inc. og all bruk av slik merking gjort av SANGEAN ELECTRONICS INC. er godkjent

Detaljer

Bruksanvisning trådløs værstasjon T35.1039 TFA Diva Breeze

Bruksanvisning trådløs værstasjon T35.1039 TFA Diva Breeze Bruksanvisning trådløs værstasjon T35.1039 TFA Diva Breeze Introduksjon Takk for at du valgte denne trådløse værstasjonen som er et eksempel på inovativt design. Den gir deg radiokontrollert klokke og

Detaljer

Digital kalender. Bruksanvisning

Digital kalender. Bruksanvisning Digital kalender Bruksanvisning Funksjoner og finesser Klokke og tidssoner - Månedskalender som dekker tidsrommet fra januar 1901 til desember 2099. - Tiden i 32 byer i verden. - Valg mellom 12- og 24-timersklokke.

Detaljer

Brukerveiledning. Tiny Audio M6+ Les denne brukerveiledningen nøye før bruk.

Brukerveiledning. Tiny Audio M6+ Les denne brukerveiledningen nøye før bruk. Brukerveiledning Tiny Audio M6+ Les denne brukerveiledningen nøye før bruk. OVERSIKT 1. LCD-skjerm 4. Antenne 2. IR-vindu 5. DC-kontakt 3. Linje ut 6. På/av Fjernkontroll: 1. POWER: Sette radioen i standby-modus.

Detaljer

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 RF Fjernkontroll 1 Innhold Display og knapper 3-4 Innstillinger 5 Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6 Funksjoner 7-10 Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 Brukermeny 13 Manuell eller

Detaljer

KERN MCC Stolvekt. Brukermanual for MCC Stolvekt GRINIVEIEN 159, 1359 EIKSMARKA. TLF. 67 16 68 10 POST@VEKT1.NO

KERN MCC Stolvekt. Brukermanual for MCC Stolvekt GRINIVEIEN 159, 1359 EIKSMARKA. TLF. 67 16 68 10 POST@VEKT1.NO GRINIVEIEN 159, 1359 EIKSMARKA. TLF. 67 16 68 10 POST@VEKT1.NO KERN MCC Stolvekt Brukermanual for MCC Stolvekt Dette er en forenklet oversettelse av engelsk brukermanual levert av Kern. Denne utgaven er

Detaljer

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning 1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning Les brukerveiledningen nøye før du tar apparatet i bruk Introduksjon Takk for at du har kjøpt dette mini-dvr-kameraet. Den er liten nok til å skjules hvor du ønsker

Detaljer

WAKE FM-KLOKKERADIO BRUKERHÅNDBOK

WAKE FM-KLOKKERADIO BRUKERHÅNDBOK Alle varemerker tilhører deres respektive eiere. Med mindre noe annet er oppgitt, betyr ikke bruken av varemerker at varemerkeeieren er assosiert med KitSound eller går god for produktene som omtales her.

Detaljer

196 / 196 M Innholdsfortegnelse

196 / 196 M Innholdsfortegnelse Bruksanvisning Innholdsfortegnelse Kapittel Side 1. Tiltenkt bruk 3 2. Sikkerhetsinformasjon 3 3. Apparatelementer 4 4. Displayelementer 5 5. Bruk 6 5.1 Sette i / bytte batterier 6 5.2 Slå på apparatet

Detaljer

Instrument för målning av komprimeringen i grunnen. CompactoBar ALFA-040-050N/0827

Instrument för målning av komprimeringen i grunnen. CompactoBar ALFA-040-050N/0827 Instrument för målning av komprimeringen i grunnen CompactoBar ALFA-040-050N/0827 Innhold Innhold...1 1 Innledning...2 2 Slå på...2 3 Innstilling...2 3.1 Start CMV...2 3.2 Displayets lysstyrke...2 4 Start/stopp

Detaljer

Satmap Active 10 forklaring

Satmap Active 10 forklaring HURTIG MANUAL Satmap Active 10 forklaring GPS antenne SD Kort Utskiftbart front deksel Bærestropp Lysbryter Strøm ( Av og På) Tastatur (Drop in meny, som viser seg ved å trykke på dem) USB(strøm,data)

Detaljer

Bruksanvisning TFA Spring T

Bruksanvisning TFA Spring T Bruksanvisning TFA Spring T35.1129 Takk for at du velger denne værstasjonen fra TFA. Før oppstart Les bruksanvisningen nøye. Dette vil hjelp deg til å få oversikt over alle delene og komme i gang med å

Detaljer

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning Patent products, copyright reserved 1. Produkt Oversikt/Beskrivelse 1.1 Introduksjon 1.2 GPS-klokkens funksjoner 1.3 Teknisk data 2. Viktig/Vær oppmerksom på 3.

Detaljer

DC-108. Trådløst display for Nexa s røykvarslere i 868MHz serien

DC-108. Trådløst display for Nexa s røykvarslere i 868MHz serien DC-108 Trådløst display for Nexa s røykvarslere i 868MHz serien INNHOLD I. SIKKERHETSINFORMASJON II. III. IV. GENERELL BESKRIVELSE SPESIFIKASJON NAVN OG FUNKSJONER V. BRUKE DISPLAYET VI. VII. VIII. KONFIGURERE

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent CSE Split aircondition E-CSE rev.1 Himlingsmontasje AS-44-67 AS-18-25-30 CSE Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i. Den kan helt automatisk

Detaljer

LedgeCircle RF Manual

LedgeCircle RF Manual LedgeCircle RF Manual 122577 NO Rev. E01-0619 PIR OnOff Page 2-3 PIR MinMaxOff Page 4 Radar MinMaxOff Page 5 MinMaxOff Settings Page 6-8 NB! Please find the manual in other languages on or scan the QR

Detaljer

NorthIce videobriller

NorthIce videobriller NorthIce videobriller EGENSKAPER Verdens første videobriller med HD kvalitet som gir opptak med meget naturlige farger Fleksibelt design som passer til alle ansikter og for alle aldre 5 MegaPixel CMOS

Detaljer

Bruksanvisning Emit Start Display ESD2. (c) Emit as, , rev 1b.

Bruksanvisning Emit Start Display ESD2. (c) Emit as, , rev 1b. Bruksanvisning Emit Start Display ESD2 (c) Emit as, 18.12..2009, rev 1b Emit AS Bedriftsvn. 10 N-0950 OSLO e-mail: emit@emit.no www.emit.no tel: 22 91 03 00 EMIT STARTDISPLAY ESD2 ESD2 er et digitalt startdisplay

Detaljer

ReSound Made for iphone ReSound Smart App Side 6-11

ReSound Made for iphone ReSound Smart App Side 6-11 BRUKERVEILEDNING ReSound Made for iphone ReSound Smart App Side 6-11 Side 2-5 BRUKERVEILEDNING ReSound Made for iphone Hurtigguide for oppsett og bruk av Made for iphone-funksjonalitet (MFi) Kompatible

Detaljer