Brukermanual for trådløs kontrollenhet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukermanual for trådløs kontrollenhet"

Transkript

1 Brukermanual for trådløs kontrollenhet For din sikkerhet, vennligst ta vare på denne manualen Trådløs kontrollenhet batteridrift MODELL: PXB-RMwDC/2 El nummer Viktig: PXB-RMwDC/2 er kun beregnet for bruk sammen med trådløse enheter i PXB serien FUNKSJONER Trådløs fjernkontroll for lokalisering, testing og avstilling Ubegrenset antall trådløse enheter på samme kode (16 koder) Rekkevidde på opptil 100 m (fri sikt) Flammebestandig materiale, UL94V0 Vegg montert 2 stk 1,5V AA batterier med ca. 2 års varighet (inkludert) LED drift -og alarmindikator Varselindikator for lavt batteri 5 års garanti

2 SPESIFIKASJON Modell nr.: PXB-RMwDC/2 Driftstemperatur: -10 C 50 C Driftsspenning: 2 x 1.5V AA batterier Strømforbruk norm.: 10uA maks Strømforbruk alarm: 35mA maks Frekvensområde: 868MHZ Miljø: 10 %-95 % Indikasjon lav spenning: 2.1V Dimensjon: 88.0 x 88.0 x 27.5mm Vekt: 109 gram INTRODUKSJON For bruk sammen med trådløse røyk- og varmedetektorer, gassalarm (CO) og trådløs strobelys. Den trådløse kontrollenheten gir muligheter til følgende: Test av samtlige enheter tilknyttet kontrollenheten. Lokalisere (Locate) røyk- /varme- /CO-detektorer og trådløse strobelys føler etter brann/co ved å stilne alle andre alarmer (i 10 minutter). Dette er en stor fordel, spesielt om natten, slik at kilden for alarmen raskt kan bli lokalisert. Spesielt godt egnet i større systemer slik at eventuelt evakuering kan settes i gang raskt fra området. Stilne (Silence) Man kan stilne alarmen ved å trykke og slippe HYSJ-knappen (Silence). Brann og CO-indikatorene (Fire & CO): Når kun kontrollenheten brukes i et brannsystem vil indikatoren for brann (Fire) tennes for å indikere at det er detektert røyk/brann. Hvis det skulle være en brann, evakuer umiddelbart området og ring deretter brann- og redningsetaten fra utsiden. IKKE stilne alarmen uten at man har forsikret seg at det ikke er noen brann. Når man har en miks av trådløse røyk-, varme og/eller CO-detektorer vil indikatorene tennes enten som brann (Fire (røyk/varme)) eller CO (Carbon Monoxide (gass)). Hvis det skulle være en brann, evakuer umiddelbart området og ring deretter brann- og redningsetaten fra utsiden. IKKE stilne alarmen uten at man har forsikret seg at det ikke er noen brann. Hvis CO er blitt detektert, åpne dører og vinduer når man evakuerer området. Ring rette instans for rapportering av alarm.

3 INSTALLASJON 1 Plasser kontrollenheten 1,2 meter (ca.) opp på vegg, helst i rømningsveien. Unngå å plassere enheten i nærheten av metallgjenstander. 2 Fest monteringsboksen til vegg med medfølgende monteringsskruer. 3 Lokaliser den 4-posisjons dipswitchen som er på baksiden av kontrollenheten (se bilde 1). 4 Sett ID-nummeret (frekvensen) ved å sette dipswitchene i riktig posisjon. ID-nummeret må være det samme som resten av systemet. Dette for ikke å få forstyrrelser fra lignende systemer i nærheten. Se avsnitt HVORDAN PROGRAMMERE TRÅDLØS SERIEKOBLING. 5 Sett inn 2 x AA batterier i batteriluken. NB: HUSK POLARITET (se bilde 1). 6 Etter at batteriene er satt korrekt inn, vil den grønne dioden på PXB-RM588 tennes og starte en sekvens for å indikere oppstart av kontrollenheten. 7 Skru på plass kontrollenheten til monteringsboksen. 8 Bruk TEST-knappen for å verifisere at kontrollenheten har kontakt med alle enheter tilknyttet på samme ID og denne vil aktivisere alle enheter i systemet. (Hvis noen av enhetene ikke blir aktivisert, sjekk at riktig ID er satt. Skulle det fortsatt være problem se avsnitt Feilsøking ). Bilde 1 Bilde 2

4 BRUK AV KONTROLLENHETEN PXB-RM588 Trådløs kontrollenhet - funksjoner og indikatorer 1. Når en trådløs røyk- eller varmedetektor blir aktivisert vil dioden Brann (Fire) være konstant tent til alarmen er tilbakestilt. 2. Når en trådløs karbonmonoksid-detektor blir aktivisert vil dioden for Carbon Monoxide være konstant tent til alarmen er tilbakestilt. 3. Når nivået for lavt batteri nåes vil alle 3 dioder lyse hvert 3 sekund. Når alarmen går 1. Hvis det skulle være en brann, evakuer umiddelbart området og ring deretter brann- og redningsetaten fra utsiden. IKKE stilne alarmen uten at man har forsikret seg at det ikke er noen brann. Hvis CO er blitt detektert, åpne dører og vinduer når man evakuerer området. Ring rette instans for rapportering av alarm. 2. Når en røyk-/varmedetektor eller strobelys skulle lyde og årsaken ikke er åpenbar, trykk øyeblikkelig på Lokaliser-knappen. Dette vil stilne alle detektorer bortsett fra de som er aktivisert. 3. Lokaliser hvilke detektorer som er utløst. Kjenn på dører om de er varme før du åpner dem. (Se avsnitt ved en brann i manual for detektoren som er utløst for mer informasjon). 4. Har du forsikret deg om at det ikke er noen alarm, trykk på knappen Stilne (Silence). Den trådløse kontrollenheten gir deg mulighet til å lokalisere, stilne eller teste enheter som følger: Lokalisere (Locate) knappen primært brukt for lokalisering av detektor som er blitt utløst. Når alle detektorer lyder etter en alarm, trykk og slipp lokalisere knappen. Den grønne dioden for RF vil tennes konstant i 15 sekunder for indikasjon av at RF-signalet sendes. Når denne funksjon benyttes vil dette stilne alle detektorer, bortsett fra de som er utløst. Dette er en meget brukervennlig funksjon. For eksempel hvis det er 12 detektorer som lyder samtidig, kan den detektoren som er utløst bli identifisert og området kan evakueres eller man kan rette opp feil. Stilne (Silence) knappen Benyttes for å stilne alarmer. Denne knappen bør kun brukes etter at man har benyttet Lokalisere knappen for identifiseringen av hvilken detektor som er utløst og at det ikke er påvist noen alarm. IKKE stilne alarm før du er sikker på at det ikke er noen brann eller gasslekkasje. Trykk og slipp Stilne knappen. Den grønne dioden for RF vil tennes konstant i 15 sekunder for indikasjon av at RF-signalet sendes. Testknappen Benyttes for test av detektorer og strobelys ukentlig. Når testknappen er på, vil den grønne dioden for RF tennes konstant i 15 sekunder for indikasjon av at RF-signalet sendes. Nå vil den den røde dioden merket Brann (Fire) blinke raskt (dette indikerer at detektorene er testet på samme måte som om man trykker inn test knappen direkte på detektoren). Detektoren vil nå også gå i HYSJ-modus i 10 minutter.

5 HVORDAN PROGRAMMERE TRÅDLØS SERIEKOBLING Dipswitch -funksjon: Dip 1 4 er for programmering av ID-nummer (frekvens), inntil 16 forskjellige koder kan brukes (se TABELL 1). ID 0 (kode 0000) er en kode som kan kommunisere med alle de andre 15 ID ene. Bortsett fra ID 0, kan kun detektorer med samme ID snakke med hverandre. TABELL 1 1~4 ID 1~4 ID OPPSETT AV ID 1. Ta ut batteriene. 2. Trykk og hold inne test- /hysjknappen for minimum 10 sekunder. 3. Finn den 4-posisjons dipswitchen lokalisert på enheten. 4. Du definerer ID-koden (frekvensen) ved å sette dipswitcher i henhold til Tabell 1. ID-koden må være lik på alle detektorer som skal være på samme system. Dette vil forhindre sammenkobling mot andre lignende systemer i nærheten. 5. Bruk en liten skrutrekker eller penn for å endre ID-kode på de trådløse enhetene som skal være i systemet. Påse at kodesettingen ikke blir snudd. 6. Sett inn batteriene. NB: HUSK POLARITETEN PÅ TILKOBLINGENE. Enheten vil først lese ID-koden når batteriene blir tilkoblet. Endring av dipswitcher etter at batteriene er tilkoblet vil ikke endre ID-kode. Alle endringer vil kun bli aktivert når batteriene blir tatt ut og test- /hysjknappen blir holdt inne i minimum 10 sekunder og batteriene blir satt inn igjen. 7. Fest kontrollenheten til monteringsboksen. 8. Trykk på test-knappen for test av kontrollenheten.

6 FEILSØKING Hvis feil skulle oppstå når RadioLINK seriekoblingen testes eller at noen av enhetene ikke skulle svare når man har trukket inn test-knappen gjør følgende: 1 Sjekk at den trådløse kontrollenheten er aktivisert og at den røde dioden for RF signalet lyser konstant i 10 sekunder. 2 Gjenta programmering av ID koder (se avsnitt 4). 3 Finn ny plassering for den trådløse kontrollenheten og/eller snu/flytt andre RadioLINKenheter. Det kan være flere årsaker til at RadioLINK-signalene ikke når alle enheter på ett system (se avsnitt 6 Begrensninger av radiofrekvens signaler ). Prøv å flytte eller rotere enhetene (for eksempel flytt de bort fra metallflater eller ledninger) noe som kan øke signalkvalitet og rekkevidde. EGRENSNINGER AV RADIOFREKVENSSIGNALER Elektronisk radiokommunikasjon er stabile og er testet i henhold til høye standarder, men på grunn av lav spenning ved sending og begrenset rekkevidde er det noen begrensninger man må ta hensyn til: Radiosenderutstyr, som den trådløse kontrollenheten bør testes ukentlig. Dette for å forsikre seg at det ikke er kilder som kan påvirke utstyret. Strengen som sendes over radiobølger kan forstyrres av for eksempel flytting av møbler eller oppussing. Mottakere kan bli blokkert av andre radiosignaler hvis de er i/nær frekvensbåndet for utstyret for alarmsystemet. Den trådløse kontrollenheten er designet for å motstå ytre påvirkninger og forstyrrelser i private boliger. Denne enheten genererer radiobølger og frekvenser og kan forstyrre radio- eller TV-signaler. Det er heller ingen garanti for at radiobølger eller frekvenser ikke vil oppstå i noen installasjoner. Forstyrrelser fra detektorer kan bli identifisert ved å gjøre hele systemet strømløst for å sjekke om dette er årsaken til forstyrrelser. Sluttbruker bør sjekke følgende for å eliminere hva som kan være årsak til forstyrrelse: Flytte enheten. Sjekke avstand mellom den trådløse kontrollenheten og enheten som melder feil. Kontakt din leverandør for mer hjelp.

7 LEVETID Den trådløse kontrollenheten er designet for å ha en levetid på 10 år ved normal bruk. Det kan være noen tilfeller der man må erstatte enheten: 1. Enheten er over 10 år ved normal bruk 2. Hvis test-knappen ikke kan aktivisere alarmer eller at RF-indikatoren virker svakt eller ikke tennes må batteriene skiftes (ved mye bruk av test-knappen kan batterilevetiden forkortes). Når begge de røde diodene blinker hurtig er det en indikasjon på at batterinivået er lavt og enheten bør skiftes. Den trådløse kontrollenheten må slås av før den kastes/resirkuleres I henhold til direktiv 2002/96/EC. Produsent: Proxll AS. Malerhaugveien 25 Postboks 6730, 0609 Oslo Tel: Faks: E-post: Web: