BRUKERMANUAL. 230V Røyk og varmedetektorer 1. JEVNLIG TEST. P/N B17682 Rev0 ALKALISK NØDSTRØMSBATTERI OPPLADBARE LITHIUM BATTERIER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BRUKERMANUAL. 230V Røyk og varmedetektorer 1. JEVNLIG TEST. P/N B17682 Rev0 ALKALISK NØDSTRØMSBATTERI OPPLADBARE LITHIUM BATTERIER"

Transkript

1 230V Røyk og varmedetektorer ALKALISK NØDSTRØMSBATTERI Ei141RC Ionisk Ei144RC Varme Ei146RC Optisk OPPLADBARE LITHIUM BATTERIER Ei161RC Ionisk Ei164RC Varme Ei166RC Optisk BRUKERMANUAL 1. JEVNLIG TEST Se etter: Fast grønt lys Rødt lys blinker hvert 40 sek Trykk på testknapp i 10 sek Alarmen vil starte Støvsug rundt Sidene for å rengjøre P/N B17682 Rev0 Ei Electronics 2013

2 INNEHOLD 1. JEVNLIG TEST TA NED RØYKVARSLEREN VIKTIG INFORMASJON BYTTE BATTERIET TESTING & VEDLIKEHOLD AV DIN RØYKVARSLER RENGJØRING AV RØYKVARSLEREN.. 7. UØNSKEDE/FALSKE ALARMER VIKTIGE SIKKERHETSTIPS PLANLEGGING AV RØMNINGSVEI FJERNKONTROLL SERVICE AV RØYKVARSLEREN FEM ÅRS GARANTI FEILSØKNING

3 2. TA NED RØYKVARSLEREN FRAKOBLE 230V FØR DU FORTSETTER FINN LÅSETAPPEN TO REMOVE PUSH SCREWDRIVER INTO & PUSH COVER A WAY SLOT FINN PILEN PÅ DETEKTORENS DEKSEL LÅSETAPPEN ER PLASSERT RETT OVER PILEN DYTT INN SKRUTREKKEREN DYTT INN EN FLAT SKRUTREKKER HORISONTALT OMTRENT 1CM INN I LÅSTAPPEN SKLI DETEKTOREN AV BASEN MED SKRUTREKKEREN FORTSATT PÅ PLASS, DYTT SELVE DETEKTOREN VEKK FRA SKRUTREKKEREN I SAMME RETNING SOM PILEN TA NED DETEKTOREN HOLD I DETEKTOREN OG LØSNE DEN FRA BASEN VED Å BEVEGE DEN VERTIKALT NEDOVER MOT GULVET 3

4 3. VIKTIG INFORMASJON Røykvarsleren må ikke males, ikke la maling, vann eller støv forurense varsleren Denne røykvarsleren er tilkoblet 230Vac. Den skal ikke åpnes og heller ikke dytt noe inn i røykvarsleren Sjekk jevnlig at det grønne lyset som indikerer at 230Vac er tilkoblet er tent Dersom røykvarsleren piper en gang hvert 40 sekund i mer enn 20 minutter erbatteriet sannsynligvis utladet (gjelder kun modellene Ei141RC/144RC/146RC) og må byttes. (se BYTTE BATTERI avsnittet) Test ukentlig trykk og hold inne testknappen på røykvarsleren I 10 sekunder. Røykvarsleren vil da pipe høyt og det røde lyset vil blinke raskt. Alle de sammenkoblede varslerne skal også pipe Dersom en uønsket alarm oppstår, trykk på test/pause knappen og røykvarsleren vil stoppe og være utkoblet i 10 minutter Rengjør varslerne jevnlig. Dette vil redusere risikoen for falske alarmer Fjern eller dekk til varslere ved arbeid som medfører mye støv slik at dette ikke kommer inn i varslerne Dersom en røykvarsler begynner å pipe uten synlig grunn og ikke vil la seg stoppe, kan den fjernes ved å trykke inn tappen på sokkelen (se TA NED RØYKVARSLEREN avsnittet) 4

5 4. BYTTE BATTERIET (Gjelder kun modellene Ei141RC / 144RC / 146RC) ONLY) 1. Slå av 230Vac til røykvarsleren (det grønne lyset skal slukke). 2. Ta ned røykvarsleren som beskrevet i TA NED RØYKVARSLEREN avsnittet på side Finn batteriskuffen i sokkelen som vist nedenfor. 4. Løsne batteriet fra festeklemmene. 5. Koble på et nytt batteri til festeklemmene. Benytt kun 9V Alkaliske batterier som Duracell MN1604, Energizer 522. Andre batterier kan skape problemer. Vi anbefaler at benytt før datoen på batteriet har minst 2 år igjen på seg. Eldre batterier vil medføre at røykvarsleren begynner å pipe for tidlig. 6. Skli røykvarsleren tilbake på sokkelen. Et hørbart klikk vil fortelle deg at den er kommet på plass. (Man kan ikke skli den på plass dersom batteriet mangler). 7. Trykk og hold inne testknappen varsleren skal begynne å pipe. 8. Koble tilbake 230Vac (grønt lys skal tenne)). BASE BATTERIKLEMMER (kun Ei141RC/ Ei144RC/EI146RC) 4-VEIS PLUGG AKTIVERER TILKOBLING AV 230VAC OG BATTERI Vi anbefaler at batteriet byttes minst hvert tredje år for sikkerhets skyld. 5. TESTING & VEDLIKEHOLD AV DIN RØYKVARSLER Test alle røykvarslerne dine ukentlig, ihverfall etter første montering og etter en ferieperiode: (i) Sjekk at det grønne lyset er tent. (Dersom det ikke lyser, sjekk om en sikringskurs er gått i huset.) (ii) Sjekk at det røde lyset blinker en gang hvert 40 sekund dette indikerer normal funksjon. Dersom minnefunksjonen er aktivert varsleren har vært utløst i løpet av de siste 24 timene, vil den røde lampen blinke 2 ganger hvert 40 sekund. Etter 24 timer vil dette minnet slettes (kun (Ei141RC/144RC/146RC) (iii) Trykk på testknappen i minst 10 sekunder for å sjekke at sensorkammeret, elektronikken og sirenen virker. Et rødt lys vil blinke mens alarmen piper. Røykvarsleren 5

6 vil stoppe pipingen når knappen slippes. Ved å trykke på testknappen simuleres effekten av røyk eller varme som ved en riktig brann og dette er den beste måten å sjekke at røykvarsleren fungerer som den skal. Dette vil også slette alarmminnet. ADVARSEL: IKKE TEST MED EN FLAMME Dette kan sette fyr på varsleren og forårsake skade. Vi anbefaler ikke testing med røyk eller varme siden dette kan føre til misledende resultat om ikke spesialverktøy benyttes. (iv) Sjekk for tegn til forurensing slik som spindelvev eller støv og rengjør varsleren som beskrevet i RENGJØRING AV VARSLEREN avsnittet om nødvendig. (v) Kun for sammenkoblede varslere - Test den første varsleren ved å trykke inn testknappen I 10 sekunder. Alle de andre enhetene skal også pipe innen 10 sekunder. Det røde lyset på kun den første enheten vil blinke en gang per. sekund. Når testknappen slippes vil pipingen på første varsler stoppe umiddelbart og de andre vil stoppe ca 3 sekunder senere. Dette vil bekrefte at sammenkoblingen fungerer sjekk alle enhetene på denne måten. (vi) Sjekk at batteriet fungerer rett etter installasjonen og minst 1 gang per. år som beskrevet her: - Slå av 230Vac spenningen i sikringsskapet og sjekk at det grønne lyset slukker. - Trykk på testknappen og sjekk at varsleren piper. - Slå på 230Vac spenningen igjen dersom varsleren fungerer. NB! Dersom 230Vac er frakoblet og batteriet er nesten utladet vil røykvarsleren gi et kort pip hvert 40 sekund i minst 30 dager. (vii) Sjekk røykvarsleren for en kort periode og lytt etter pip. Frakobling fra 230Vac over lengre tid Dersom huset med jevne mellomrom kobles fra 230Vac over lengre tid, må varslerne tas ned fra sokkelen for å forhindre at batteriene lades ut. De må da umiddelbart kobles på igjen når huset tas i bruk igjen. (Langvarig oppbevaring (over 1 år) kan skade batteriene slik at de ikke vil lade seg opp igjen når varsleren kobles til 230Vac). 5.1 Dersom varsleren piper Røykvarsleren sjekker batteriet hvert 40 sekund. Dersom dette er utladet vil varsleren gi fra seg et kort pip hvert 40 sekund. Kun modellene Ei141RC, Ei144RC & Ei146RC Før batteriet byttes, sjekk at pipene ikke skyldes en av følgende tilstander: (i) Batteriklemmene sitter ikke godt nok på. (ii) På den Optiske varsleren (Ei146RC); dersom varsleren piper og det røde lyset ikke blinker samtidig indikerer dette et problem med det optiske røykkammeret se avsnittet RENGJØRING AV RØYKVARSLEREN. (iii) Dersom pipene har pågått i over 20 minutter 6

7 (og de andre årsakene til pipingen er utelukket se FEILSØKING avsnittet) må batteriet byttes ut. Se BYTTE BATTERI avsnittet. Kun modellene Ei161RC, Ei164RC & Ei166RC (i) Sjekk at det grønne lyset er tent. Dersom det ikke lyser er ikke røykvarsleren tilkoblet 230Vac og drives derfor av det interne batteriet. Pipene indikerer at disse er utladet disse kan ikke byttes ut. Tilkoble 1230Vac, sjekk sikringer eller kabel. Ved tvil, kontakt elektriker. Pipingen bør stoppe innen 2 timer etter at 230Vac er tilkoblet og batteriene er ladet opp. Batteriene vil gi 6 måneders drift uten 230Vac dersom de er fullt oppladet. (ii) På kun den Optiske røykvarsleren (Ei166RC) vil det være et problem med kammeret dersom enheten piper og det røde lyset ikke blinker samtidig se avsnittet RENGJØRING AV RØYKVARSLEREN. Dersom alle årsakene ovenfor er utelukket og pipingen har pågått i mer enn 2 timer med det grønne lyset tent er de oppladbare batteriene ødelagt. Røykvarsleren må da returneres til produsent/leverandør for reparasjon eller bytte se avsnittet SERVICE AV RØYKVARSLEREN. Røykvarsleren vil fungere med bare 230Vac tilkoblet (ikke batteri), også dersom batteriene er helt utladet eller ødelagt (med piping hvert minutt), men dersom man har et strømutfall vil den ikke fungere. Ved problemer er det derfor viktig å få dette sjekket og eventuelt bytte varsleren. Dersom det fortsatt er problemer må den returneres for sjekk se avsnittet SERVICE AV RØYKVARSLEREN. 6. RENGJØRING AV RØYKVARSLEREN ADVARSEL: Fare for elektrisk støt. Frakoble 230Vac i sikringsskapet før du fortsetter som beskrevet nedenfor. Rengjør varsleren regelmessig, spesielt i støvete områder. Bruk en børste på støvsugeren og fjern spindelvev, støv og insekter fra sidene og åpningene i dekselet hvor røyk eller varme kommer inn. For å rengjøre dekselet, bruk en fuktig klut og tørk over. ADVARSEL: Ikke mal røykvarsleren. Bortsett fra rengjøring som er beskrevet ovenfor er det ikke nødvendig med annen service. Reparasjon om nødvendig skal foretas av produsenten. Alle varslere vil påvirkes av støv og insekter som vil kunne forårsake uønskede alarmer eller hindre utløsning av en alarm. Den nyeste innen design og materialvalg er benyttet for å minimere effekten av forurensning, men det er dessverre helt umulig å unngå dette helt. Derfor er det viktig at varslerne holdes rene slik at man forlenger levetiden til disse. 7

8 I noen tilfeller vil forurensninger bygge seg opp selv ved regelmessig rengjøring og varsleren vil begynne å varsle eller ikke fungere da må den byttes ut. Forurensning er utenfor vår kontroll og er totalt uforutsigbart og regnes som normal slitasje. Av denne grunn vil ikke forurensning av varsleren dekkes av garantien. Dersom man opplever mange uønskede alarmer, kan det være at varsleren ikke er egnet for denne type plassering. Dersom alarmene skyldes støv eller damp kan du heller montere en varmedetektor. 7. UØNSKEDE/FALSKE ALARMER Når du er helt sikker på at det er utløst en uønsket/ falsk alarm, trykk på test/silence knappen for å sette varsleren i pausemodus i 10 minutter. Dersom alarm utløses og ingen synlig røyk, varme eller lyder indikerer at det er en brann, skal du først få familien i sikkerhet før man undersøker nærmere. Sjekk huset nøye etter ulmebrann. Se om det er noen kilde til røyk eller damp, for eksempel røyk/damp fra kjøkkenet som trekkes forbi en røykvarsler av en avtrekksvifte eller ventilasjonsanlegg. Dersom det er mange slike uønskede/falske alarmer kan det være nødvendig å flytte røykvarsleren eller erstatte den med en annen type f.eks. til en varmedetektor. Dersom en varsler fortsetter å pipe uten at røyk eller varme er tilstede (f.eks. på grunn av insekter eller forurensninger) kan varsleren stoppes ved å frakoble 230Vac og fjerne enheten se avsnittet TA NED RØYKVARSLEREN. Dersom rengjøring ikke løser problemet kan den returneres til produsenten for reparasjon eller utbytting se avsnittet SERVICE AV RØYKVARSLEREN. Pausefunksjon Alle røyk og varmemelderne har en kombinert test/ pause knapp som benyttes ved uønskede/falske alarmer. 1. For å avstille en uønsket/falsk alarm, trykk på Test/Silence knappen på varsleren. Enheten vil da automatisk veksle til en redusert følsomhet tilstand i 10 minutter (veldig mye røyk i kammeret vil overstyre denne pausen). Enheten vil blinke med det røde lyset hvert 10 sekund (og ikke hvert 40 sekund some r det normale) for å fortelle deg at følsomheten er redusert. På sammenkoblede enheter, vil trykking på Test/ Silence knappen på de varslerne som har utløst alarmen (den som har et rødt blinkende lys hvert eneste sekund) avstille alle varslerne. Trykker man på en av de andre varslerne vil man ikke avstille alarmene. 2. Varsleren vil gå tilbake til normal følsomhet når de 10 minuttene er gått. 8

9 8. VIKTIGE SIKKERHETSTIPS Når man bruker sikkerhetsutstyr for bolig, må noen grunnleggende prinsipper følges, inkludert de some r listet opp nedenfor: Vennligst les alle manualene. Øv på rømning slik at alle i hjemmet vet hva de skal gjøre ved en brannalarm. Mer informasjon kan hentes fra hjemmesiden til Norsk Brannvernforening. For at varsleren skal opprettholde sin følsomhet for røyk skal den ikke males over eller dekkes til, ikke la støv, fett og spindelvev bygge seg opp på/i varsleren. Dersom en varsler er skadet på noen måte og ikke fungerer skikkelig, skal man ikke forsøke å reparere den selv. Send den inn til reparasjon, se avsnittet SERVICE AV RØYKVARSLEREN. Denne enheten er kun beregnet for bruk boliger og er ikke ment for næringseiendommer. Røyk/varme detektorer er ikke en erstatning for forsikring, sørg for å ha egnet forsikring for din bolig. Kammeret i ioniske (Ei141RC/161RC) røykvarslere inneholder en liten mengde radioaktivt materiale (33kBq av Amercium 241). Ikke rør kammeret. Du kan installere og rengjøre varsleren uten noen fare ved å følge denne manualen. 9. PLANLEGGING AV RØMNINGSVEI Bruk varslerens testknapp for å gjøre deg og din familie kjent med lyden fra varslerne og øv på rømning jevnlig. Tegn opp en plantegning som viser minst 2 rømningsveier for hvert rom i huset. Barn har en tendens til å gjemme seg når de ikke vet hva de skal gjøre. Vis barna hvordan de skal komme seg ut, åpne vinduer og bruke brannstiger uten hjelp fra voksne. Vær sikker på at barna vet hva de skal gjøre ved en brann. 1. Sjekk etter røyk/varme fra dører til lukkede rom. Ikke åpne en dør som er varm, benytt heller en alternativ rømningsvei. Lukk dører etter deg når du forlater huset. 2. Dersom røyken er tykk, kom deg ned på gulvet og krabb ut. Benytt korte åndedrag, om mulig gjennom en våt klut eller hold pusten. Flere mennesker dør av røyken de innånder enn flammer. 3. Kom deg ut så raskt du kan. Ikke stop for å ta med deg gjenstander. Bli enige om et møtested utenfor for alle familiemedlemmer. Sjekk at alle er tilstede. 9

10 4. Ring til brannvesenet umiddelbart fra mobiltelefon eller naboens hus. Det er viktig at man ringer brannvesenet uansett hvor liten brannen er de kan fort spre seg. Ring selv om alarmen automatisk sendes til et alarmmottak teknikk kan svikte. 5. Gå ALDRI inn i et brennende hus. Røyk og varmedetektorers begrensinger Røyk og varmedetektorer har i betydelig grad redusert antall dødsfall i de landene de blir benyttet. Dessverre er det slik at i noen tilfeller er de ineffektive, det er en rekke grunner til dette: Varslerne vil ikke fungere dersom 230Vac er frakoblet og batteriene er utladet. På Ei141RC/144RC/146RC varslerne skal batteriene byttes hvert tredje år eller dersom varsleren gir fra seg koret batteri pip. NB! Konstant høy eller lav temperatur eller høy luftfuktighet kan redusere levetiden for et alkalisk batteri. Røyk eller varmedetektorer vil ikke utløse en alarm dersom ikke nok røyk/varme når detektorens plassering. Røyk eller varme kan bli forhindret i å nå detektorene dersom brannen starter langt unna, fo eksempel, dersom brannen starter i en annen etasje, bak en lukket dør, i et pipeløp eller at ventilasjonen trekker ut luften. Det anbefales derfor at man monterer opp flere røykvarslere dette vil øke sannsynligheten for tidlig varsling betydelig. Alarmene blir ikke hørt. En røyk/varmedetektor vil muligens ikke vekke en person som har drukket alkohol eller tatt narkotiske stoffer. Røyk/varmedetektorer vil muligens ikke detektere alle typer branner tidlig nok. Røyk/varmedetektorer varer ikke evig, dersom de for eksempel forurenses over tid vil deres evne til å detektere brann svekkes. Det anbefales at røykvarslerne byttes etter 10 år. 10

11 10. FJERNKONTROLL (OPSJON) En fjernkontroll (Ei1529RC - kablet) er tilgjengelig som ekstrautstyr. Den gjør det mulig for brukeren å utføre følgende funksjoner: LOCATE Dersom en alarm lyder trykk på Locate og alle røykvarslerne vil stoppe pipingen og kun den som utløste alarmen vil fortsatt pipe. SILENCE Trykk på denne for å få alle røykvarslerene til å slutte å pipe. TEST Trykk på denne for å foreta en ukentlig test av varslerne. MAINS CHECK - Test vil ikke virke dersom 230Vac er frakoblet. NB: for RadioLINK (trådløs) seriekobling og røykvarslere med trådløs base (Ei168RC) benytter man en Ei450 trådløs fjernkontroll. 11. SERVICE AV RØYKVARSLEREN Dersom din røykvarsler slutter å fungere og du ikke finner årsaken til feilen i avsnittet FEILSØKING må enheten leveres inn for reparasjon eller bytte. Kontakt din installatør eller send den inn til produsenten. Dersom den må sendes inn skal den pakkes inn forsvarlig og sendes til Customer Assistance and Information på nærmeste adresse som står på innpakningen eller denne manualen. Ikke sett på plass basen, siden dette kobler til batteriet og varsleren vil da kunne pipe under forsendelsen. Skriv ned en grundig feilbeskrivelse, hvor enheten ble kjøpt og kjøpsdato. 12. FEM ÅRS GARANTI Ei Electronics gir en fem års garanti (unntatt batterier i Ei141RC/144RC/146RC modellene) fra kjøpsdato på feil som oppstår pga. materialfeil eller produksjon. Denne garantien gjelder bare for normalt bruk og service og inkluderer ikke skader ved uhell, forsømmelse, uautorisert demontering eller forurensning. Garantien dekker ikke skader oppstått ved uhell eller bevisste handlinger. Dersom enheten blir ødelagt innenfor garantiperioden skal den returneres til EI Electronics, med kvittering for kjøpet, godt innpakket og med tydelig feilbeskrivelse. (se avsnittet SERVICE AV RØYKVARSLEREN ) Vi vil da reparere eller byte den defekte enheten. Ikke forsøk å reparere den selv, det vil påvirke garantien, men viktigst av alt kan det føre til sjokk eller brannfare. 11

12 13. FEILSØKING 1. MANGE FALSKE ALARMER: (1) Lukk døren til kjøkken og baderom. (2) Sjekk at røykvarslere er montert minst 6 meter fra kilder til gasser. (3) Sjekk etter insekter, maling etc. Rengjør varsleren - se RENGJØRING AV RØYKVARSLEREN avsnittet. (4) Dersom problemet vedvarer, forsøk å flytte røykvarsleren. 2. ALARM UTLØSES UTEN SYNLIG GRUNN: (1) Finn enheten som startet alarmen. Ved sammenkoblede enheter vil det røde lyset blinke raskt på den enheten som er kilden til alarmen. Dersom en fjernkontroll (Ei1529RC eller Ei450) benyttes, trykk på Locate knappen, da vil alle andre røykvarslere slutte å pipe. (2) Se etter damp, os etc. fra kjøkken eller bad. Maling og andre gasser kan forårsake uønskede/falske alarmer. (3) Trykk på test/silence knappen for å sette enheten i pausemodus for 10 minutter. (4) Dersom enheten ikke slutter å pipe, slå av 230Vac og ta ned enheten se avsnittet TA NED RØYKVARSLEREN. (Ta kun ned den enheten som har et rødt blinkende lys, de andre er sannsynligvis i orden). 3. DÅRLIG BATTERI & ANDRE PIP: (kun Ei141RC/144RC/146RC) Dersom batteriet er koblet til riktig og enheten har gitt fra seg pip i mer enn 20 minutter er batteriet sannsynligvis utladet. Kjøp et nytt batteri, frakoble 230Vac, ta ned enheten og bytt batteriet. (kun Ei161RC/164RC/166RC) Sjekk at det grønne lyset er tent. Hvis ikke, sjekk husets sikringer og kabler til enheten. Dersom det grønne lyset er slukket, vil Lithium batteriene utlades innen noen måneder og må lades opp. Dersom pipingen ikke stopåper når 230Vac kobles til kan det være en feil på enheten. Slå av 230Vac og ta ned røykvarsleren se avsnittet TA NED RØYKVARSLEREN. (Alle alarmer) (1) Dersom det grønne lyset er tent, og bytte av batteri eller opplading av Lithium batteriene, eller rengjøring av varsleren ikke stopper pipingen, er det en feil med enheten. Frakloble 230Vac og ta ned røykvarsleren. (2) Dersom en optisk varsler (Ei146RC/166RC) piper uten at det røde lyset blinker samtidig er kammeret ødelagt/forurenset. Rengjør kammeret. 12

13 4. IKKE ALLE SAMMENKOBLEDE RØYKVARSLERE PIPER: (1) Hold inne testknappen I 10 sekunder etter at pipingen starter for å være sikker på at signalet sendes til alle varslerne. (2) En eller flere av sammenkoblingene kan være feil. Kontakt installatøren. 13

14 Produkttype: Røykvarslere Europeisk standard: EN14604:2005 Sertifikat: 0086-CPD MODELL Ei141RC Ei146RC Ei161RC Ei166RC TYPE Ionisk 230V røykvarsler Optisk 230V røykvarsler Ionisk 230V røykvarsler Optisk 230V røykvarsler Dette symbolet betyr at dette produktet ikke skal kastes sammen med husholdningsavfall. Korrekt håndtering vil forhindre mulig skade på miljø eller mennesker. Når dette produktet kastes skal det leveres som EE avfall og kan leveres til elektronikkforhandlere eller returpunkt. Noby AS Ei Electronics. Shannon, Co Clare, Ireland. Tel:

Modell: Ei450. Bruksanvisning

Modell: Ei450. Bruksanvisning Alarm Controller Brann og CO odell: Ei450 Bruksanvisning Les nøye og behold så lenge produktet er i bruk. Det inneholder viktig informasjon om bruk og installasjon av fjernkontrolleren. Heftet bør anses

Detaljer

Brukermanual for optisk røykvarsler

Brukermanual for optisk røykvarsler Brukermanual for optisk røykvarsler For din sikkerhet, vennligst ta vare på denne manualen Optisk røykvarsler - 230V MODELL: PXB-S100iAC/10 El nummer 6230200 Class II Apparatus Det kan ta flere timer før

Detaljer

Brukerveiledning. Røykvarsler. Modellnr. GB-168

Brukerveiledning. Røykvarsler. Modellnr. GB-168 Brukerveiledning Røykvarsler Modellnr. GB-168 Takk for at du har kjøpt denne CO røykvarsleren. Les brukerveiledningen nøye og sørg for at du og alle medlemmene i husholdningen kjenner til bruken av varsleren.

Detaljer

MCT-426, MCT-427. Installeringsinstruksjoner. Overvåket trådløs PowerCode røyk- / varme- og røykvarsler 1. BESKRIVELSE OG BRUK 2.

MCT-426, MCT-427. Installeringsinstruksjoner. Overvåket trådløs PowerCode røyk- / varme- og røykvarsler 1. BESKRIVELSE OG BRUK 2. MCT-426, MCT-427 Installeringsinstruksjoner Overvåket trådløs PowerCode røyk- / varme- og røykvarsler 1. BESKRIVELSE OG BRUK MCT-426 (røykvarsler) og MCT-427 (varme- og røykvarsler) er automatiske brannbrannvarslere

Detaljer

Brukermanual Power Standard PC 1565 versjon 2.20C

Brukermanual Power Standard PC 1565 versjon 2.20C Brukermanual Power Standard PC 1565 versjon 2.20C PE 01.08.02 Enebakkveien 117B Tel : 22 08 02 20 Fax : 22 08 02 21 0680 Oslo www.teletecconnect.no Ved tekniske spørsmål vedrørende alarmanlegget, kontakt

Detaljer

PC1616/PC1832/PC1864 v4.2 Brukerveiledning

PC1616/PC1832/PC1864 v4.2 Brukerveiledning ADVARSEL: Denne håndboken inneholder informasjon om begrensninger som gjelder bruk av produktet og hvordan det fungerer og informasjon om begrensninger på produsentens ansvar. Hele håndboken bør leses

Detaljer

2-veis trådløst alarmsystem v1.2en Bruker håndbok

2-veis trådløst alarmsystem v1.2en Bruker håndbok 2-veis trådløst alarmsystem v1.2en Bruker håndbok VARSEL: Denne håndboken inneholder informasjon om begrensinger med hensyn til bruk og funksjoner, og informasjon om ansvarsbegrensingene til produsenten.

Detaljer

INNOHOME komfyrvakt SGK300 brukerhåndbok. www.innohome.com. smart sikkerhet for kjøkkenet ditt

INNOHOME komfyrvakt SGK300 brukerhåndbok. www.innohome.com. smart sikkerhet for kjøkkenet ditt INNOHOME komfyrvakt SGK300 brukerhåndbok www.innohome.com smart sikkerhet for kjøkkenet ditt Gratulerer! Du er nå eier av et av verdens mest intelligente sikkerhetsprodukter for komfyren din. Intelligent

Detaljer

COGNITA MOBIL PERSONALARM Brukerveiledning

COGNITA MOBIL PERSONALARM Brukerveiledning COGNITA MOBIL PERSONALARM Brukerveiledning Enkel tilkalling av hjelp ute og inne. Art.nr. 13 800 HMS nr. 025 755 COGNITA MOBIL PERSONALARM Innledning side 3 Innholdet i esken side 3 Installasjon side 3

Detaljer

Innhold Beskrivelse...3 AZOR pakken inneholder...4 Installasjon...7 Daglig bruk...14 Oppsett...17 Utvide systemet...18 Annen informasjon...

Innhold Beskrivelse...3 AZOR pakken inneholder...4 Installasjon...7 Daglig bruk...14 Oppsett...17 Utvide systemet...18 Annen informasjon... - 1 - MLO52700 Innhold Beskrivelse...3 AZOR pakken inneholder...4 AZ-10K GSM alarmenhet...4 AZ-10D RFID kortleser...5 AZ-10M magnetkontakt for dører og vinduer...5 AZ-10P bevegelsesdetektor...6 Installasjon...7

Detaljer

Brukermanual for trådløs kontrollenhet

Brukermanual for trådløs kontrollenhet Brukermanual for trådløs kontrollenhet For din sikkerhet, vennligst ta vare på denne manualen Trådløs kontrollenhet batteridrift MODELL: PXB-RMwDC/2 El nummer 6230205 Viktig: PXB-RMwDC/2 er kun beregnet

Detaljer

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21.

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21. Bruksanvisning Innhold 1. Innhold.... 2. Viktig informasjon angående sikkerhet. 3. Kontroller 4. Strømforsyning.. 5. Generelle funksjoner.... 6. Bruk av radioen for første gang.. 7. Modus for DAB.. 8.

Detaljer

bokmål Et elevhe te or mellomtrinnet i grunnskolen. in o ra Eldar & Vanja Eldar & Vanja .no

bokmål Et elevhe te or mellomtrinnet i grunnskolen. in o ra Eldar & Vanja Eldar & Vanja .no bokmål Et elevhe te or mellomtrinnet i grunnskolen. in o ra om elektrisitet o brannvern.no Oppgave:1og2 Branntrekanten En brann er flammer som er ute av kontroll. Helt siden steinalder-. 1-2-3 m ater ȧ

Detaljer

FUJITSU GENERAL LIMITED

FUJITSU GENERAL LIMITED BRUKSANVISNING VEGGMONTERT TYPE Kjølemodell Varmepumpe ASYB09LD ASYB12LD ASYB18LD ASYB24LD TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN TIL OPPSLAG SENERE FUJITSU GENERAL LIMITED bruksanv.indd 1 03.11.2006 15:10:42

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Vi anbefaler derfor på det sterkeste at følgende kontroller utføres før det gjøres permanente endringer på en dør for å montere kjæledyrdøren:

Vi anbefaler derfor på det sterkeste at følgende kontroller utføres før det gjøres permanente endringer på en dør for å montere kjæledyrdøren: Viktig merknad Les alle disse instruksjonene FØR du monterer SureFlap kjæledyrdør for mikrochip. Det er viktig å kontrollere om det er metall i substratet kjæledyrdøren skal festes i. Hvis det er tilfellet,

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.0 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm Holars 2020G

Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm Holars 2020G Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm Holars 2020G Les denne brukermanualen nøye. 1 Jan 2015 Kjære kunde. Introduksjon Takk for att du har kjøpt Holars 2020G av oss. Om Holars Holars startet opp som grossist

Detaljer

Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm CTC 909

Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm CTC 909 Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm CTC 909 Les denne brukermanualen nøye. 1 Introduksjon Kjære kunde Gratulerer med kjøp av Sector Alarm Trådløs GSM- Boligalarm! Du er nå innehaver av en alarm som gir

Detaljer

BRUKSANVISNING. Trådløs boligalarm. Type POWERMAX +

BRUKSANVISNING. Trådløs boligalarm. Type POWERMAX + BRUKSANVISNING Trådløs boligalarm Type POWERMAX + Ta kontakt med hvis du er usikker på bruken av alarmsystemet. 815 00 060 E-post: post@sectoralarm.no Sector Alarm AS Du har nå fått et nytt alarmsystem

Detaljer

MODELL 3000HI 3.0KW Inverter strømaggregat

MODELL 3000HI 3.0KW Inverter strømaggregat MODELL 3000HI 3.0KW Inverter strømaggregat Bruksanvisning varenr. 570051 I denne bruksanvisningen finner du den informasjon du trenger for å bruke og vedlikeholde Vennligst les bruksanvisningen før du

Detaljer

Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no

Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Instruksjonsmanual Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no Vennligst les denne bruksanvisningen før du bruker luftavfukteren. Ta

Detaljer

MANUAL FOR INSTALLASJON OG BRUK

MANUAL FOR INSTALLASJON OG BRUK MANUAL FOR INSTALLASJON OG BRUK Eco eye Elite og Mini Takk for at du valgte å kjøpe et trådløst wattmeter fra Eco Eye. Vi håper du blir fornøyd og at produktet vil hjelpe deg med å begrense bruken av elektrisitet

Detaljer

2 GSM. Art.nr 323230. Rev B NO

2 GSM. Art.nr 323230. Rev B NO Brukerveiledning 2 GSM Art.nr 323230 Rev B NO 2 Innhold 1. Innledning... 5 2. Pakkens innhold... 6 3. Tilbehør... 6 4. Tilkobling av EPIsafe 2 GSM... 7 5. Montering av Hovedenhet... 8 6. Tilkobling av

Detaljer

Ekte spesialister - kreative løsninger. NX-5 Sikkerhetsalarm Bruksanvisning

Ekte spesialister - kreative løsninger. NX-5 Sikkerhetsalarm Bruksanvisning Ekte spesialister - kreative løsninger NX-5 Sikkerhetsalarm Bruksanvisning Introduksjon Gratulerer med din nye NX-5 alarm! Vi håper du tar deg tid til å lese gjennom denne manualen. NX-5 er lett å bruke

Detaljer

Invacare SOLO 2 Transportabel Oksygenkonsentrator

Invacare SOLO 2 Transportabel Oksygenkonsentrator Brukermanual Invacare SOLO 2 Transportabel Oksygenkonsentrator Modell TPO100 / Modell TPO100B Forhandler: Denne håndboken skal overleveres til sluttbrukeren. Bruker: FØR du bruker produktet, les denne

Detaljer

Brannsang for små brannmenn

Brannsang for små brannmenn BRANNVERN I BARNEHAGEN Hei Nå skal du få lære litt om brannsikkerhet. Du kan sikkert mye fra før, men likevel er det lurt å snakke om brannvern og trene på å ha brannøvelser. Da er det lettere å huske

Detaljer

FUJITSU GENERAL LIMITED

FUJITSU GENERAL LIMITED BRUKSANVISNING VEGGMONTERT TYPE Kjølemodell Varmepumpe ASYA07LCC ASYA09LCC ASYA12LCC ASYA14LCC ASYA18LCC TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN TIL OPPSLAG SENERE FUJITSU GENERAL LIMITED Fig. 1 17 1 2 9 10

Detaljer

Luftavfukter Modell: DD122FWMK4

Luftavfukter Modell: DD122FWMK4 Luftavfukter Modell: DD122FWMK4 Vennligst les denne bruksanvisningen før bruk og bevar den trygt for fremtidig referanse LES ALLE INSTRUKSJONENE FØR BRUK. VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER ADVARSEL - Dette

Detaljer

GSM Alarm Controller III

GSM Alarm Controller III GSM Alarm Controller III Bruks- og monteringsanvisning Kapittel: Innhold: Side: Innleding: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Monteringsanvisning: Kapittel 1: Oppkobling og tilkoblinger 1.1 Abonnement og

Detaljer