BRUKERMANUAL. 230V Røyk og varmedetektorer 1. JEVNLIG TEST. P/N B17682 Rev0 ALKALISK NØDSTRØMSBATTERI OPPLADBARE LITHIUM BATTERIER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BRUKERMANUAL. 230V Røyk og varmedetektorer 1. JEVNLIG TEST. P/N B17682 Rev0 ALKALISK NØDSTRØMSBATTERI OPPLADBARE LITHIUM BATTERIER"

Transkript

1 230V Røyk og varmedetektorer ALKALISK NØDSTRØMSBATTERI Ei141RC Ionisk Ei144RC Varme Ei146RC Optisk OPPLADBARE LITHIUM BATTERIER Ei161RC Ionisk Ei164RC Varme Ei166RC Optisk BRUKERMANUAL 1. JEVNLIG TEST Se etter: Fast grønt lys Rødt lys blinker hvert 40 sek Trykk på testknapp i 10 sek Alarmen vil starte Støvsug rundt Sidene for å rengjøre P/N B17682 Rev0 Ei Electronics 2013

2 INNEHOLD 1. JEVNLIG TEST TA NED RØYKVARSLEREN VIKTIG INFORMASJON BYTTE BATTERIET TESTING & VEDLIKEHOLD AV DIN RØYKVARSLER RENGJØRING AV RØYKVARSLEREN.. 7. UØNSKEDE/FALSKE ALARMER VIKTIGE SIKKERHETSTIPS PLANLEGGING AV RØMNINGSVEI FJERNKONTROLL SERVICE AV RØYKVARSLEREN FEM ÅRS GARANTI FEILSØKNING

3 2. TA NED RØYKVARSLEREN FRAKOBLE 230V FØR DU FORTSETTER FINN LÅSETAPPEN TO REMOVE PUSH SCREWDRIVER INTO & PUSH COVER A WAY SLOT FINN PILEN PÅ DETEKTORENS DEKSEL LÅSETAPPEN ER PLASSERT RETT OVER PILEN DYTT INN SKRUTREKKEREN DYTT INN EN FLAT SKRUTREKKER HORISONTALT OMTRENT 1CM INN I LÅSTAPPEN SKLI DETEKTOREN AV BASEN MED SKRUTREKKEREN FORTSATT PÅ PLASS, DYTT SELVE DETEKTOREN VEKK FRA SKRUTREKKEREN I SAMME RETNING SOM PILEN TA NED DETEKTOREN HOLD I DETEKTOREN OG LØSNE DEN FRA BASEN VED Å BEVEGE DEN VERTIKALT NEDOVER MOT GULVET 3

4 3. VIKTIG INFORMASJON Røykvarsleren må ikke males, ikke la maling, vann eller støv forurense varsleren Denne røykvarsleren er tilkoblet 230Vac. Den skal ikke åpnes og heller ikke dytt noe inn i røykvarsleren Sjekk jevnlig at det grønne lyset som indikerer at 230Vac er tilkoblet er tent Dersom røykvarsleren piper en gang hvert 40 sekund i mer enn 20 minutter erbatteriet sannsynligvis utladet (gjelder kun modellene Ei141RC/144RC/146RC) og må byttes. (se BYTTE BATTERI avsnittet) Test ukentlig trykk og hold inne testknappen på røykvarsleren I 10 sekunder. Røykvarsleren vil da pipe høyt og det røde lyset vil blinke raskt. Alle de sammenkoblede varslerne skal også pipe Dersom en uønsket alarm oppstår, trykk på test/pause knappen og røykvarsleren vil stoppe og være utkoblet i 10 minutter Rengjør varslerne jevnlig. Dette vil redusere risikoen for falske alarmer Fjern eller dekk til varslere ved arbeid som medfører mye støv slik at dette ikke kommer inn i varslerne Dersom en røykvarsler begynner å pipe uten synlig grunn og ikke vil la seg stoppe, kan den fjernes ved å trykke inn tappen på sokkelen (se TA NED RØYKVARSLEREN avsnittet) 4

5 4. BYTTE BATTERIET (Gjelder kun modellene Ei141RC / 144RC / 146RC) ONLY) 1. Slå av 230Vac til røykvarsleren (det grønne lyset skal slukke). 2. Ta ned røykvarsleren som beskrevet i TA NED RØYKVARSLEREN avsnittet på side Finn batteriskuffen i sokkelen som vist nedenfor. 4. Løsne batteriet fra festeklemmene. 5. Koble på et nytt batteri til festeklemmene. Benytt kun 9V Alkaliske batterier som Duracell MN1604, Energizer 522. Andre batterier kan skape problemer. Vi anbefaler at benytt før datoen på batteriet har minst 2 år igjen på seg. Eldre batterier vil medføre at røykvarsleren begynner å pipe for tidlig. 6. Skli røykvarsleren tilbake på sokkelen. Et hørbart klikk vil fortelle deg at den er kommet på plass. (Man kan ikke skli den på plass dersom batteriet mangler). 7. Trykk og hold inne testknappen varsleren skal begynne å pipe. 8. Koble tilbake 230Vac (grønt lys skal tenne)). BASE BATTERIKLEMMER (kun Ei141RC/ Ei144RC/EI146RC) 4-VEIS PLUGG AKTIVERER TILKOBLING AV 230VAC OG BATTERI Vi anbefaler at batteriet byttes minst hvert tredje år for sikkerhets skyld. 5. TESTING & VEDLIKEHOLD AV DIN RØYKVARSLER Test alle røykvarslerne dine ukentlig, ihverfall etter første montering og etter en ferieperiode: (i) Sjekk at det grønne lyset er tent. (Dersom det ikke lyser, sjekk om en sikringskurs er gått i huset.) (ii) Sjekk at det røde lyset blinker en gang hvert 40 sekund dette indikerer normal funksjon. Dersom minnefunksjonen er aktivert varsleren har vært utløst i løpet av de siste 24 timene, vil den røde lampen blinke 2 ganger hvert 40 sekund. Etter 24 timer vil dette minnet slettes (kun (Ei141RC/144RC/146RC) (iii) Trykk på testknappen i minst 10 sekunder for å sjekke at sensorkammeret, elektronikken og sirenen virker. Et rødt lys vil blinke mens alarmen piper. Røykvarsleren 5

6 vil stoppe pipingen når knappen slippes. Ved å trykke på testknappen simuleres effekten av røyk eller varme som ved en riktig brann og dette er den beste måten å sjekke at røykvarsleren fungerer som den skal. Dette vil også slette alarmminnet. ADVARSEL: IKKE TEST MED EN FLAMME Dette kan sette fyr på varsleren og forårsake skade. Vi anbefaler ikke testing med røyk eller varme siden dette kan føre til misledende resultat om ikke spesialverktøy benyttes. (iv) Sjekk for tegn til forurensing slik som spindelvev eller støv og rengjør varsleren som beskrevet i RENGJØRING AV VARSLEREN avsnittet om nødvendig. (v) Kun for sammenkoblede varslere - Test den første varsleren ved å trykke inn testknappen I 10 sekunder. Alle de andre enhetene skal også pipe innen 10 sekunder. Det røde lyset på kun den første enheten vil blinke en gang per. sekund. Når testknappen slippes vil pipingen på første varsler stoppe umiddelbart og de andre vil stoppe ca 3 sekunder senere. Dette vil bekrefte at sammenkoblingen fungerer sjekk alle enhetene på denne måten. (vi) Sjekk at batteriet fungerer rett etter installasjonen og minst 1 gang per. år som beskrevet her: - Slå av 230Vac spenningen i sikringsskapet og sjekk at det grønne lyset slukker. - Trykk på testknappen og sjekk at varsleren piper. - Slå på 230Vac spenningen igjen dersom varsleren fungerer. NB! Dersom 230Vac er frakoblet og batteriet er nesten utladet vil røykvarsleren gi et kort pip hvert 40 sekund i minst 30 dager. (vii) Sjekk røykvarsleren for en kort periode og lytt etter pip. Frakobling fra 230Vac over lengre tid Dersom huset med jevne mellomrom kobles fra 230Vac over lengre tid, må varslerne tas ned fra sokkelen for å forhindre at batteriene lades ut. De må da umiddelbart kobles på igjen når huset tas i bruk igjen. (Langvarig oppbevaring (over 1 år) kan skade batteriene slik at de ikke vil lade seg opp igjen når varsleren kobles til 230Vac). 5.1 Dersom varsleren piper Røykvarsleren sjekker batteriet hvert 40 sekund. Dersom dette er utladet vil varsleren gi fra seg et kort pip hvert 40 sekund. Kun modellene Ei141RC, Ei144RC & Ei146RC Før batteriet byttes, sjekk at pipene ikke skyldes en av følgende tilstander: (i) Batteriklemmene sitter ikke godt nok på. (ii) På den Optiske varsleren (Ei146RC); dersom varsleren piper og det røde lyset ikke blinker samtidig indikerer dette et problem med det optiske røykkammeret se avsnittet RENGJØRING AV RØYKVARSLEREN. (iii) Dersom pipene har pågått i over 20 minutter 6

7 (og de andre årsakene til pipingen er utelukket se FEILSØKING avsnittet) må batteriet byttes ut. Se BYTTE BATTERI avsnittet. Kun modellene Ei161RC, Ei164RC & Ei166RC (i) Sjekk at det grønne lyset er tent. Dersom det ikke lyser er ikke røykvarsleren tilkoblet 230Vac og drives derfor av det interne batteriet. Pipene indikerer at disse er utladet disse kan ikke byttes ut. Tilkoble 1230Vac, sjekk sikringer eller kabel. Ved tvil, kontakt elektriker. Pipingen bør stoppe innen 2 timer etter at 230Vac er tilkoblet og batteriene er ladet opp. Batteriene vil gi 6 måneders drift uten 230Vac dersom de er fullt oppladet. (ii) På kun den Optiske røykvarsleren (Ei166RC) vil det være et problem med kammeret dersom enheten piper og det røde lyset ikke blinker samtidig se avsnittet RENGJØRING AV RØYKVARSLEREN. Dersom alle årsakene ovenfor er utelukket og pipingen har pågått i mer enn 2 timer med det grønne lyset tent er de oppladbare batteriene ødelagt. Røykvarsleren må da returneres til produsent/leverandør for reparasjon eller bytte se avsnittet SERVICE AV RØYKVARSLEREN. Røykvarsleren vil fungere med bare 230Vac tilkoblet (ikke batteri), også dersom batteriene er helt utladet eller ødelagt (med piping hvert minutt), men dersom man har et strømutfall vil den ikke fungere. Ved problemer er det derfor viktig å få dette sjekket og eventuelt bytte varsleren. Dersom det fortsatt er problemer må den returneres for sjekk se avsnittet SERVICE AV RØYKVARSLEREN. 6. RENGJØRING AV RØYKVARSLEREN ADVARSEL: Fare for elektrisk støt. Frakoble 230Vac i sikringsskapet før du fortsetter som beskrevet nedenfor. Rengjør varsleren regelmessig, spesielt i støvete områder. Bruk en børste på støvsugeren og fjern spindelvev, støv og insekter fra sidene og åpningene i dekselet hvor røyk eller varme kommer inn. For å rengjøre dekselet, bruk en fuktig klut og tørk over. ADVARSEL: Ikke mal røykvarsleren. Bortsett fra rengjøring som er beskrevet ovenfor er det ikke nødvendig med annen service. Reparasjon om nødvendig skal foretas av produsenten. Alle varslere vil påvirkes av støv og insekter som vil kunne forårsake uønskede alarmer eller hindre utløsning av en alarm. Den nyeste innen design og materialvalg er benyttet for å minimere effekten av forurensning, men det er dessverre helt umulig å unngå dette helt. Derfor er det viktig at varslerne holdes rene slik at man forlenger levetiden til disse. 7

8 I noen tilfeller vil forurensninger bygge seg opp selv ved regelmessig rengjøring og varsleren vil begynne å varsle eller ikke fungere da må den byttes ut. Forurensning er utenfor vår kontroll og er totalt uforutsigbart og regnes som normal slitasje. Av denne grunn vil ikke forurensning av varsleren dekkes av garantien. Dersom man opplever mange uønskede alarmer, kan det være at varsleren ikke er egnet for denne type plassering. Dersom alarmene skyldes støv eller damp kan du heller montere en varmedetektor. 7. UØNSKEDE/FALSKE ALARMER Når du er helt sikker på at det er utløst en uønsket/ falsk alarm, trykk på test/silence knappen for å sette varsleren i pausemodus i 10 minutter. Dersom alarm utløses og ingen synlig røyk, varme eller lyder indikerer at det er en brann, skal du først få familien i sikkerhet før man undersøker nærmere. Sjekk huset nøye etter ulmebrann. Se om det er noen kilde til røyk eller damp, for eksempel røyk/damp fra kjøkkenet som trekkes forbi en røykvarsler av en avtrekksvifte eller ventilasjonsanlegg. Dersom det er mange slike uønskede/falske alarmer kan det være nødvendig å flytte røykvarsleren eller erstatte den med en annen type f.eks. til en varmedetektor. Dersom en varsler fortsetter å pipe uten at røyk eller varme er tilstede (f.eks. på grunn av insekter eller forurensninger) kan varsleren stoppes ved å frakoble 230Vac og fjerne enheten se avsnittet TA NED RØYKVARSLEREN. Dersom rengjøring ikke løser problemet kan den returneres til produsenten for reparasjon eller utbytting se avsnittet SERVICE AV RØYKVARSLEREN. Pausefunksjon Alle røyk og varmemelderne har en kombinert test/ pause knapp som benyttes ved uønskede/falske alarmer. 1. For å avstille en uønsket/falsk alarm, trykk på Test/Silence knappen på varsleren. Enheten vil da automatisk veksle til en redusert følsomhet tilstand i 10 minutter (veldig mye røyk i kammeret vil overstyre denne pausen). Enheten vil blinke med det røde lyset hvert 10 sekund (og ikke hvert 40 sekund some r det normale) for å fortelle deg at følsomheten er redusert. På sammenkoblede enheter, vil trykking på Test/ Silence knappen på de varslerne som har utløst alarmen (den som har et rødt blinkende lys hvert eneste sekund) avstille alle varslerne. Trykker man på en av de andre varslerne vil man ikke avstille alarmene. 2. Varsleren vil gå tilbake til normal følsomhet når de 10 minuttene er gått. 8

9 8. VIKTIGE SIKKERHETSTIPS Når man bruker sikkerhetsutstyr for bolig, må noen grunnleggende prinsipper følges, inkludert de some r listet opp nedenfor: Vennligst les alle manualene. Øv på rømning slik at alle i hjemmet vet hva de skal gjøre ved en brannalarm. Mer informasjon kan hentes fra hjemmesiden til Norsk Brannvernforening. For at varsleren skal opprettholde sin følsomhet for røyk skal den ikke males over eller dekkes til, ikke la støv, fett og spindelvev bygge seg opp på/i varsleren. Dersom en varsler er skadet på noen måte og ikke fungerer skikkelig, skal man ikke forsøke å reparere den selv. Send den inn til reparasjon, se avsnittet SERVICE AV RØYKVARSLEREN. Denne enheten er kun beregnet for bruk boliger og er ikke ment for næringseiendommer. Røyk/varme detektorer er ikke en erstatning for forsikring, sørg for å ha egnet forsikring for din bolig. Kammeret i ioniske (Ei141RC/161RC) røykvarslere inneholder en liten mengde radioaktivt materiale (33kBq av Amercium 241). Ikke rør kammeret. Du kan installere og rengjøre varsleren uten noen fare ved å følge denne manualen. 9. PLANLEGGING AV RØMNINGSVEI Bruk varslerens testknapp for å gjøre deg og din familie kjent med lyden fra varslerne og øv på rømning jevnlig. Tegn opp en plantegning som viser minst 2 rømningsveier for hvert rom i huset. Barn har en tendens til å gjemme seg når de ikke vet hva de skal gjøre. Vis barna hvordan de skal komme seg ut, åpne vinduer og bruke brannstiger uten hjelp fra voksne. Vær sikker på at barna vet hva de skal gjøre ved en brann. 1. Sjekk etter røyk/varme fra dører til lukkede rom. Ikke åpne en dør som er varm, benytt heller en alternativ rømningsvei. Lukk dører etter deg når du forlater huset. 2. Dersom røyken er tykk, kom deg ned på gulvet og krabb ut. Benytt korte åndedrag, om mulig gjennom en våt klut eller hold pusten. Flere mennesker dør av røyken de innånder enn flammer. 3. Kom deg ut så raskt du kan. Ikke stop for å ta med deg gjenstander. Bli enige om et møtested utenfor for alle familiemedlemmer. Sjekk at alle er tilstede. 9

10 4. Ring til brannvesenet umiddelbart fra mobiltelefon eller naboens hus. Det er viktig at man ringer brannvesenet uansett hvor liten brannen er de kan fort spre seg. Ring selv om alarmen automatisk sendes til et alarmmottak teknikk kan svikte. 5. Gå ALDRI inn i et brennende hus. Røyk og varmedetektorers begrensinger Røyk og varmedetektorer har i betydelig grad redusert antall dødsfall i de landene de blir benyttet. Dessverre er det slik at i noen tilfeller er de ineffektive, det er en rekke grunner til dette: Varslerne vil ikke fungere dersom 230Vac er frakoblet og batteriene er utladet. På Ei141RC/144RC/146RC varslerne skal batteriene byttes hvert tredje år eller dersom varsleren gir fra seg koret batteri pip. NB! Konstant høy eller lav temperatur eller høy luftfuktighet kan redusere levetiden for et alkalisk batteri. Røyk eller varmedetektorer vil ikke utløse en alarm dersom ikke nok røyk/varme når detektorens plassering. Røyk eller varme kan bli forhindret i å nå detektorene dersom brannen starter langt unna, fo eksempel, dersom brannen starter i en annen etasje, bak en lukket dør, i et pipeløp eller at ventilasjonen trekker ut luften. Det anbefales derfor at man monterer opp flere røykvarslere dette vil øke sannsynligheten for tidlig varsling betydelig. Alarmene blir ikke hørt. En røyk/varmedetektor vil muligens ikke vekke en person som har drukket alkohol eller tatt narkotiske stoffer. Røyk/varmedetektorer vil muligens ikke detektere alle typer branner tidlig nok. Røyk/varmedetektorer varer ikke evig, dersom de for eksempel forurenses over tid vil deres evne til å detektere brann svekkes. Det anbefales at røykvarslerne byttes etter 10 år. 10

11 10. FJERNKONTROLL (OPSJON) En fjernkontroll (Ei1529RC - kablet) er tilgjengelig som ekstrautstyr. Den gjør det mulig for brukeren å utføre følgende funksjoner: LOCATE Dersom en alarm lyder trykk på Locate og alle røykvarslerne vil stoppe pipingen og kun den som utløste alarmen vil fortsatt pipe. SILENCE Trykk på denne for å få alle røykvarslerene til å slutte å pipe. TEST Trykk på denne for å foreta en ukentlig test av varslerne. MAINS CHECK - Test vil ikke virke dersom 230Vac er frakoblet. NB: for RadioLINK (trådløs) seriekobling og røykvarslere med trådløs base (Ei168RC) benytter man en Ei450 trådløs fjernkontroll. 11. SERVICE AV RØYKVARSLEREN Dersom din røykvarsler slutter å fungere og du ikke finner årsaken til feilen i avsnittet FEILSØKING må enheten leveres inn for reparasjon eller bytte. Kontakt din installatør eller send den inn til produsenten. Dersom den må sendes inn skal den pakkes inn forsvarlig og sendes til Customer Assistance and Information på nærmeste adresse som står på innpakningen eller denne manualen. Ikke sett på plass basen, siden dette kobler til batteriet og varsleren vil da kunne pipe under forsendelsen. Skriv ned en grundig feilbeskrivelse, hvor enheten ble kjøpt og kjøpsdato. 12. FEM ÅRS GARANTI Ei Electronics gir en fem års garanti (unntatt batterier i Ei141RC/144RC/146RC modellene) fra kjøpsdato på feil som oppstår pga. materialfeil eller produksjon. Denne garantien gjelder bare for normalt bruk og service og inkluderer ikke skader ved uhell, forsømmelse, uautorisert demontering eller forurensning. Garantien dekker ikke skader oppstått ved uhell eller bevisste handlinger. Dersom enheten blir ødelagt innenfor garantiperioden skal den returneres til EI Electronics, med kvittering for kjøpet, godt innpakket og med tydelig feilbeskrivelse. (se avsnittet SERVICE AV RØYKVARSLEREN ) Vi vil da reparere eller byte den defekte enheten. Ikke forsøk å reparere den selv, det vil påvirke garantien, men viktigst av alt kan det føre til sjokk eller brannfare. 11

12 13. FEILSØKING 1. MANGE FALSKE ALARMER: (1) Lukk døren til kjøkken og baderom. (2) Sjekk at røykvarslere er montert minst 6 meter fra kilder til gasser. (3) Sjekk etter insekter, maling etc. Rengjør varsleren - se RENGJØRING AV RØYKVARSLEREN avsnittet. (4) Dersom problemet vedvarer, forsøk å flytte røykvarsleren. 2. ALARM UTLØSES UTEN SYNLIG GRUNN: (1) Finn enheten som startet alarmen. Ved sammenkoblede enheter vil det røde lyset blinke raskt på den enheten som er kilden til alarmen. Dersom en fjernkontroll (Ei1529RC eller Ei450) benyttes, trykk på Locate knappen, da vil alle andre røykvarslere slutte å pipe. (2) Se etter damp, os etc. fra kjøkken eller bad. Maling og andre gasser kan forårsake uønskede/falske alarmer. (3) Trykk på test/silence knappen for å sette enheten i pausemodus for 10 minutter. (4) Dersom enheten ikke slutter å pipe, slå av 230Vac og ta ned enheten se avsnittet TA NED RØYKVARSLEREN. (Ta kun ned den enheten som har et rødt blinkende lys, de andre er sannsynligvis i orden). 3. DÅRLIG BATTERI & ANDRE PIP: (kun Ei141RC/144RC/146RC) Dersom batteriet er koblet til riktig og enheten har gitt fra seg pip i mer enn 20 minutter er batteriet sannsynligvis utladet. Kjøp et nytt batteri, frakoble 230Vac, ta ned enheten og bytt batteriet. (kun Ei161RC/164RC/166RC) Sjekk at det grønne lyset er tent. Hvis ikke, sjekk husets sikringer og kabler til enheten. Dersom det grønne lyset er slukket, vil Lithium batteriene utlades innen noen måneder og må lades opp. Dersom pipingen ikke stopåper når 230Vac kobles til kan det være en feil på enheten. Slå av 230Vac og ta ned røykvarsleren se avsnittet TA NED RØYKVARSLEREN. (Alle alarmer) (1) Dersom det grønne lyset er tent, og bytte av batteri eller opplading av Lithium batteriene, eller rengjøring av varsleren ikke stopper pipingen, er det en feil med enheten. Frakloble 230Vac og ta ned røykvarsleren. (2) Dersom en optisk varsler (Ei146RC/166RC) piper uten at det røde lyset blinker samtidig er kammeret ødelagt/forurenset. Rengjør kammeret. 12

13 4. IKKE ALLE SAMMENKOBLEDE RØYKVARSLERE PIPER: (1) Hold inne testknappen I 10 sekunder etter at pipingen starter for å være sikker på at signalet sendes til alle varslerne. (2) En eller flere av sammenkoblingene kan være feil. Kontakt installatøren. 13

14 Produkttype: Røykvarslere Europeisk standard: EN14604:2005 Sertifikat: 0086-CPD MODELL Ei141RC Ei146RC Ei161RC Ei166RC TYPE Ionisk 230V røykvarsler Optisk 230V røykvarsler Ionisk 230V røykvarsler Optisk 230V røykvarsler Dette symbolet betyr at dette produktet ikke skal kastes sammen med husholdningsavfall. Korrekt håndtering vil forhindre mulig skade på miljø eller mennesker. Når dette produktet kastes skal det leveres som EE avfall og kan leveres til elektronikkforhandlere eller returpunkt. Noby AS Ei Electronics. Shannon, Co Clare, Ireland. Tel:

Modell: Ei450. Bruksanvisning

Modell: Ei450. Bruksanvisning Alarm Controller Brann og CO odell: Ei450 Bruksanvisning Les nøye og behold så lenge produktet er i bruk. Det inneholder viktig informasjon om bruk og installasjon av fjernkontrolleren. Heftet bør anses

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR

BRUKERVEILEDNING FOR BRUKERVEILEDNING FOR TERMISK VARMEVARSLER Kommersiell referanse: 3103-002 Utviklet av CAVIUS Denne termiske varmevarsleren er tiltenkt områder der røykvarslere ikke er egnet pga. høy risiko for feilalarmer,

Detaljer

Brukermanual for trådløs kontrollenhet

Brukermanual for trådløs kontrollenhet Brukermanual for trådløs kontrollenhet For din sikkerhet, vennligst ta vare på denne manualen Trådløs kontrollenhet batteridrift MODELL: PXB-RMwDC/2 El nummer 6230205 Viktig: PXB-RMwDC/2 er kun beregnet

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR

BRUKERVEILEDNING FOR BRUKERVEILEDNING FOR TRÅDLØS SERIEKOBLET RØYKVARSLER Kommersiell referanse: 2103-002 Utviklet av CAVIUS Røykvarsleren er designet for private hjem, hytter, bobiler og campingvogner. Den anbefales ikke

Detaljer

Brukermanual for optisk røykvarsler

Brukermanual for optisk røykvarsler Brukermanual for optisk røykvarsler For din sikkerhet, vennligst ta vare på denne manualen Optisk røykvarsler - 9V batteri MODELL: PXB-S100DC/10 El nummer 6230204 Det kan ta flere timer før flammer utløses

Detaljer

Brukermanual for trådløst strobelys

Brukermanual for trådløst strobelys Brukermanual for trådløst strobelys For din sikkerhet, vennligst ta vare på denne manualen Trådløst strobelys og sirene batteridrift MODELL: PXB-LwDC/1 El nummer 6230206 Trådløst strobelys og sirene PXB-LwDC/1

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR

BRUKERVEILEDNING FOR BRUKERVEILEDNING FOR VANNLEKKASJEVARSLER Kommersiell referanse: 5101-002 Utviklet av CAVIUS Denne vannlekkasjevarsleren er tiltenkt å detektere vannlekkasjer fra vaskemaskiner, vannrør og i benkeskap under

Detaljer

Brukermanual for RadioLink base

Brukermanual for RadioLink base Brukermanual for RadioLink base For din sikkerhet, vennligst ta vare på denne manualen RadioLink-base for trådløs kommunikasjon- 230V MODELL: PXB-BASEwAC El nummer 6230202 RadioLINK basen sender radiosignal

Detaljer

Røykvarsler Ei605 serien

Røykvarsler Ei605 serien B16477-R0-Ei605-U&C-NOR.QXD 6/11/08 12:49 PM Page 1 Røykvarsler Ei605 serien Model Nr. Utbyttbart batteri 10 års Lithium batteri (TY) Trådløs sammenkobling (RF) Kablet sammenkobling (C) Ei605 Ei605C Ei605CRF

Detaljer

Bruksanvisning homeguard Smokesense FOR STUE

Bruksanvisning homeguard Smokesense FOR STUE Bruksanvisning homeguard Smokesense FOR STUE homeguard Smokesense for stue Komponenter, montering og virkemåte Dette dokumentet beskriver homeguard Smokesense for stuen, som er basert på såkalt «Plug &

Detaljer

Bruksanvisning homeguard Smokesense FOR KJØKKENET

Bruksanvisning homeguard Smokesense FOR KJØKKENET Bruksanvisning homeguard Smokesense FOR KJØKKENET homeguard Smokesense for kjøkken Komponenter, montering og virkemåte Dette dokumentet beskriver homeguard Smokesense for kjøkken som er basert på såkalt

Detaljer

Bruksanvisning homeguard Smokesense FOR LADERE

Bruksanvisning homeguard Smokesense FOR LADERE Bruksanvisning homeguard Smokesense FOR LADERE homeguard Smokesense for ladere Komponenter, montering og virkemåte Dette dokumentet beskriver homeguard Smokesense for ladere som er basert på såkalt «Plug

Detaljer

Bruksanvisning homeguard Smokesense + Presence FOR KJØKKENET

Bruksanvisning homeguard Smokesense + Presence FOR KJØKKENET Bruksanvisning homeguard Smokesense + Presence FOR KJØKKENET homeguard Smokesense + Presence for kjøkken Komponenter, montering og virkemåte Dette dokumentet beskriver homeguard Smokesense + Presence for

Detaljer

RadioLINK + modul Ei100MRF for strømdrevne røyk-/varmevarslere Ei160e/Ei2110e-serien

RadioLINK + modul Ei100MRF for strømdrevne røyk-/varmevarslere Ei160e/Ei2110e-serien RadioLINK + modul Ei100MRF for strømdrevne røyk-/varmevarslere Ei160e/Ei2110e-serien Ei100MRF-modul (kun for bruk med enheter i e-serien) Instruksjoner Les og oppbevar denne bruksanvisningen så lenge produktet

Detaljer

NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER

NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C001P (6/12 Volt, 1 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

Brukermanual for gassdetektor

Brukermanual for gassdetektor Brukermanual for gassdetektor For din sikkerhet, vennligst ta vare på denne manualen Gassalarm 230 volt MODELL: PXB-G100AC El nummer 6230208 FUNKSJONER Gassalarm for brennbar gass for 230VAC Semikonduktor

Detaljer

Nå skal du få lære litt om brannsikkerhet. Du kan. sikkert mye fra før, men likevel er det lurt å. snakke om brannvern og trene på å ha brannøvelser.

Nå skal du få lære litt om brannsikkerhet. Du kan. sikkert mye fra før, men likevel er det lurt å. snakke om brannvern og trene på å ha brannøvelser. BRANNVERN I BARNEHAGEN Hei Nå skal du få lære litt om brannsikkerhet. Du kan sikkert mye fra før, men likevel er det lurt å snakke om brannvern og trene på å ha brannøvelser. Da er det lettere å huske

Detaljer

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C004P (6/12 Volt, 4.5 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

OM SIKKERHET OG BRANN

OM SIKKERHET OG BRANN OM SIKKERHET OG BRANN OM SIKKERHET OG BRANN LOfavør er fordelsprogrammet for alle som er organisert i et LO-forbund. Visste du at som medlem har du allerede Norges beste innboforsikring LOfavør Kollektiv

Detaljer

OM SIKKERHET OG BRANN

OM SIKKERHET OG BRANN OM SIKKERHET OG BRANN OM SIKKERHET OG BRANN LOfavør er fordelskonseptet for alle som er organisert i et LO-forbund. Visste du at som medlem har du allerede Norges beste kollektive innboforsikring? Økonomisk

Detaljer

Lisa røykvarsler: HMS art. nr. 020233 Bestillingsnr.: 1104825

Lisa røykvarsler: HMS art. nr. 020233 Bestillingsnr.: 1104825 Lisa røykvarsler med innebygd sirene Brukerveiledning Lisa røykvarsler INNHOLD Lisa røykvarsler: HMS art. nr. 020233 Bestillingsnr.: 1104825 Lisa røykvarsler med innebygd sirene... 1 Kjære kunde... 2 Sikkerhetsanvisninger...

Detaljer

OM SIKKERHET OG BRANN

OM SIKKERHET OG BRANN OM SIKKERHET OG BRANN LOfavør er fordelsprogrammet for alle som er organisert i et LO-forbund. Visste du at som medlem har du allerede Norges beste innboforsikring LOfavør Kollektiv Hjem? Økonomisk trygghet

Detaljer

RadioLink + modul Ei600MRF for batteridrevne røyk- og varmevarslere i Ei600-serien

RadioLink + modul Ei600MRF for batteridrevne røyk- og varmevarslere i Ei600-serien RadioLink + modul Ei600MRF for batteridrevne røyk- og varmevarslere i Ei600-serien Ei600MRF-modul (for bruk med kompatible enheter i Ei600-serien) Instruksjoner Les og oppbevar denne bruksanvisningen så

Detaljer

OM SIKKERHET OG BRANN

OM SIKKERHET OG BRANN OM SIKKERHET OG BRANN Brosjyre_brann.indd 2 22.11.10 17.43 OM SIKKERHET OG BRANN LOfavør er fordelskonseptet for alle som er organisert i et LO-forbund. Visste du at som medlem har du allerede Norges beste

Detaljer

Penta. Bruker Manual NOBY PENTA. Manual nr.: MPENTAV103

Penta. Bruker Manual NOBY PENTA. Manual nr.: MPENTAV103 Penta NOBY PENTA 1 2 3 4 READY KLAR SYSTEM ARMED PÅ POWER 230V F E P Bruker Manual Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby a.s påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt såvel

Detaljer

DC-108. Trådløst display for Nexa s røykvarslere i 868MHz serien

DC-108. Trådløst display for Nexa s røykvarslere i 868MHz serien DC-108 Trådløst display for Nexa s røykvarslere i 868MHz serien INNHOLD I. SIKKERHETSINFORMASJON II. III. IV. GENERELL BESKRIVELSE SPESIFIKASJON NAVN OG FUNKSJONER V. BRUKE DISPLAYET VI. VII. VIII. KONFIGURERE

Detaljer

VERSA. Brukermanual kortversjon

VERSA. Brukermanual kortversjon VERSA kortversjon Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt så vel som i manual uten forutgående varsel. Manual nr.: Mversa101 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sector Alarm AS...4. Ordliste... 5-6. Alarmsystemets betjeningspanel... 7-10. Hva gjør jeg ved utløste alarmer...

Innholdsfortegnelse. Sector Alarm AS...4. Ordliste... 5-6. Alarmsystemets betjeningspanel... 7-10. Hva gjør jeg ved utløste alarmer... Innholdsfortegnelse Sector Alarm AS...4 Ordliste... 5-6 Alarmsystemets betjeningspanel... 7-10 Hva gjør jeg ved utløste alarmer...10 Problemer med tilkobling av alarmsystemet...11 Feil ved alarmsystemet...11

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Brukermanual for optisk røykvarsler

Brukermanual for optisk røykvarsler Brukermanual for optisk røykvarsler For din sikkerhet, vennligst ta vare på denne manualen Optisk røykvarsler - 230V MODELL: PXB-S100iAC/10 El nummer 6230200 Class II Apparatus Det kan ta flere timer før

Detaljer

Brukermanual for optisk røykvarsler

Brukermanual for optisk røykvarsler Brukermanual for optisk røykvarsler For din sikkerhet, vennligst ta vare på denne manualen Trådløs optisk røykvarsler for 230V med 9V batteri backup MODELL: PXB-S100wiAC/5 El nummer 6230213 Class II Apparatus

Detaljer

FlexiBlink Bruksanvisning ISBJØRNLAMPETT

FlexiBlink Bruksanvisning ISBJØRNLAMPETT HMS art.nr. 165827 FlexiBlink Bruksanvisning ISBJØRNLAMPETT B-ISB5e v2 Art.nr. 1348 2013-01-07 Dok.nr.: 0263A3 Vestfold Audio AS Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Dette bør du lese... 3 Rekkevidde...

Detaljer

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Mkomfy 25R. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Mkomfy 25R. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN Monteringsveiledning / Brukerveiledning Mkomfy 25R Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN Beskrivelse Betjening Microsafe Mkomfy er et sikkerhetsprodukt fra CTM Lyng AS. Produktet er

Detaljer

1. VARSLE Oppdages brann eller røyk skal brannvesenet varsles uten opphold. Slå alarm og forsøk å varsle andre beboere.

1. VARSLE Oppdages brann eller røyk skal brannvesenet varsles uten opphold. Slå alarm og forsøk å varsle andre beboere. BRANNINSTRUKS FOR S59 63: 1. VARSLE Oppdages brann eller røyk skal brannvesenet varsles uten opphold. Slå alarm og forsøk å varsle andre beboere. 2. REDDE Evakuer bygningen. Barn og eldre/uføre hjelpes

Detaljer

Brukermanual for optisk røykvarsler

Brukermanual for optisk røykvarsler Brukermanual for optisk røykvarsler For din sikkerhet, vennligst ta vare på denne manualen Trådløs optisk røykvarsler for 230V med 9V batteri backup MODELL: PXB-S100wiAC/10 El nummer 6230213 Class II Apparatus

Detaljer

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter)

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) For at bruken av JA-100 systemet skal være så enkel som mulig kan man velge blant flere typer av betjeningsenheter. Betjening (tilkobling, frakobling

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax:

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax: Produkt: Gassdetektor Type: Ferrari GS920 Leverandør: Tolcon AS Revidert: 07.01.2010 av Merethe Haugland Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

BRUKSANVISNING. Trådløs boligalarm. Type POWERMAX +

BRUKSANVISNING. Trådløs boligalarm. Type POWERMAX + BRUKSANVISNING Trådløs boligalarm Type POWERMAX + Ta kontakt med hvis du er usikker på bruken av alarmsystemet. 815 00 060 E-post: post@sectoralarm.no Sector Alarm AS Du har nå fått et nytt alarmsystem

Detaljer

EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning

EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning Montasje- og bruksanvisning EFP Systemet Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt 2012 Side 1 av 7 Montasjeanvisning

Detaljer

BRUKER- VEILEDNING ICAS. Hestia 915 Ver.4.4

BRUKER- VEILEDNING ICAS. Hestia 915 Ver.4.4 BRUKER- VEILEDNING Hestia 915 Ver.4.4 Hestia er navnet på en Gresk gudinne som symboliserer fred og velvære. Hestia er også navnet på dette systemet som vi mener vil bringe deg fred og velvære. H-915 rev.4.4

Detaljer

BRUKERMANUAL. Konvensjonelle brannalarmsentraler Brukermanual

BRUKERMANUAL. Konvensjonelle brannalarmsentraler Brukermanual BRUKERMANUAL Konvensjonelle brannalarmsentraler Brukermanual 1- Bruker guide For å kunne betjene denne sentralen ordentlig, er det viktig å sette seg godt inn i de detaljerte beskrivelser som er listet

Detaljer

Brukerveiledning VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Brukerveiledning VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER Brukerveiledning Takk for at du har kjøpt TV SoundBox. Vennligst les gjennom brukerveiledningen før du tar den i bruk og spar den for fremtid konsultasjoner. Hvis du har noen spørsmål, vennligst kontakt

Detaljer

BRANNSTIGE 4,5M / 7,5M

BRANNSTIGE 4,5M / 7,5M BRANNSTIGE 4,5M / 7,5M no-flame BRANNSTIGE 4,5M / 7,5M INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 4 STUDER INSTRUKSJONSBOK/BRUKSANVISNING... 4 SPESIFIKASJONER

Detaljer

Brukermanual for varmedetektor

Brukermanual for varmedetektor Brukermanual for varmedetektor For din sikkerhet, vennligst ta vare på denne manualen Varmedetektor-230v med fast temperaturutløsning MODELL: PXB-H100iAC/10 El nummer 6230201 Class II Apparatus Varmedetektorer

Detaljer

Varslingshjelpemidler. P162A Bevegelsesdetektor, kablet P162B Bevegelsesdetektor, radio. Bruks- og Monteringsanvisning

Varslingshjelpemidler. P162A Bevegelsesdetektor, kablet P162B Bevegelsesdetektor, radio. Bruks- og Monteringsanvisning Varslingshjelpemidler P162A Bevegelsesdetektor, kablet P162B Bevegelsesdetektor, radio Bruks- og Monteringsanvisning Gjerstadveien 398, Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf + 47 37119950 E-mail: post@picomed.no

Detaljer

1. BETJENINGSVEILEDNING MUP - BETJENINGSPANEL

1. BETJENINGSVEILEDNING MUP - BETJENINGSPANEL MUP - BETJENINGSPANEL. BETJENINGSVEILEDNING MUP - BETJENINGSPANEL BLA TIL NESTE ALARM/FEIL STOPP/START ALARMORGAN TILBAKESTILL EN-54-2 FEIL BRANN FORVARSEL SLOKKEANLEGG AKTIVERT BRANNVENTILASJON AKTIVERT

Detaljer

Falck 6901 EpiTon Varenr: 323 001

Falck 6901 EpiTon Varenr: 323 001 Brukerveiledning Falck 6901 EpiTon Varenr: 323 001 Epilepsialarm med Mikrofonføler Falck 6901 EpiTon er beregnet for å varsle anfall ved lyd. Falck 6901 EpiTon er følsom for svake lyder, noe som gjør den

Detaljer

Røykvarsleren. Slukkeutstyret. Elektriske ting. Sett et kryss i ruta når du er ferdig med å sjekke. Lykke til! Greit å vite for voksne

Røykvarsleren. Slukkeutstyret. Elektriske ting. Sett et kryss i ruta når du er ferdig med å sjekke. Lykke til! Greit å vite for voksne FLAMMBÆRT HJELPER TIL MED SIKKERHETEN! Kjære foresatte! Flammbært er brannvesenets gode hjelper. Bamsen skal hjelpe med å bedre brannsikkerheten i barnehagen, og bidra til at barna blir bevisste på og

Detaljer

Brukerveiledning. Falck 6709 Mottaker. Varenr: 320 062

Brukerveiledning. Falck 6709 Mottaker. Varenr: 320 062 Brukerveiledning Falck 6709 Mottaker Varenr: 320 062 Innholdsfortegnelse Falck 6709 Mottaker består av:... 2 Beskrivelse av Falck 6709 Mottaker... 2 Beskrivelse av funksjoner... 2 Montering... 4 Test...

Detaljer

MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART STOP

MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART STOP MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART STOP Waterguard NRL-SmartStopp PRINSIPPSKISSE AV WATERGUARD SMART STOP D Trådløs dørbrytter (Smart Switch) INNGANG BAD/WC Trådløs sensor S Smart Socket 230 V

Detaljer

Brukermanual. Tastatur.

Brukermanual. Tastatur. Brukermanual ICAS Daglig bruk av sentralen Brannalarmen er aktiv til enhver tid og behøver ikke programmeres for gi alarm ved røykutvikling eller branntilløp. Innbruddsalarmen slås på ved å taste master-koden,

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

PIE FlowStop med aktuatorventil. www.oberge.no. www.oberge.no

PIE FlowStop med aktuatorventil. www.oberge.no. www.oberge.no PIE FlowStop med aktuatorventil INNHOLD Lekkasjestopper med 12V Aktuatorventil...s. 4 Introduksjon...s. 5 Brukermanual De forskjellige delene...s. 7 Styringsenheten...s. 7 Ventilen...s. 8 Fjernkontrollen

Detaljer

Brannsender audio BRANN9

Brannsender audio BRANN9 Brannsender audio BRANN9 Varenr. 1528 HMS-nr.: 233422 Brukerhåndbok Dok. nr.: 2413A1 Dato: 2017.04.19 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 2. Oversikt 3 Utvendig 3 Under lokket 4 Batteriet 4 3. Komme i

Detaljer

Trygg hyttekos. unngå brann på hytta

Trygg hyttekos. unngå brann på hytta Trygg hyttekos unngå brann på hytta Eksplosiv hyttevekst Antall hytter i Norge har økt dramatisk de siste årene. Hyttene blir større og bostandarden høyere. For mange er hytta blitt en ekstra bolig. Vi

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S5 27,2VDC 8,2A. 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

EFP Komfyrvakt. Feilsøking og test av EFP komfyrvakt. 2010 Eaton Corporation. All rights reserved.

EFP Komfyrvakt. Feilsøking og test av EFP komfyrvakt. 2010 Eaton Corporation. All rights reserved. EFP Komfyrvakt Feilsøking og test av EFP komfyrvakt Test av EFP Systempakker Pakke for el-tavle Test av EFP Systemet for el-tavle gjøres ved å trykke inn testknapp på detektor (kan ta opp til 8 sekunder

Detaljer

CONTINENTAL EUROPE U.K. / IRELAND (UB-7235 / 7220 / 7215) (UB-7235) (UB-7235 / 7220 / 7215) Bruk Når strømmen slås på første gang kommer begge dysene ut hver sin gang. Alle oppgitte tider er cirka

Detaljer

FlexiBlink Bruksanvisning IRIS Mottaker med display, lys, lyd og tale B-DISe

FlexiBlink Bruksanvisning IRIS Mottaker med display, lys, lyd og tale B-DISe Bruksanvisning IRIS Mottaker med display, lys, lyd og tale B-DISe 2012-03-15 Dok.nr.: 0304B Vestfold Audio AS 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Rekkevidde... 3 Iris-pakken inneholder... 4 Brukerveiledning...

Detaljer

Brukerhåndbok for betjeningspanel til: CS275. Versjon 1.0

Brukerhåndbok for betjeningspanel til: CS275. Versjon 1.0 Brukerhåndbok for betjeningspanel til: CS275 Versjon 1.0 Innholdsfortegnelse LCD-panel... 2 Tilkoble og frakoble med et ettområdepanel... 4 Frakoble systemet etter en alarm... 5 Tilbakestille branndetektorer...

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S3 27,2VDC 8A 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

VESTLIA BORETTSLAG - REKKEHUS

VESTLIA BORETTSLAG - REKKEHUS www.ctmlyng.no Forenklet Bruksanvisning VESTLIA BORETTSLAG - REKKEHUS Mic El.nr.: 6251642 Stikk El.nr.: 6251641 TRYGGHET & SIKKERHET I HJEMMET Trygg hjemme i alle livets faser BESKRIVELSE Mic er en mikrofon

Detaljer

Rutland Regulator. RWS200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/20 12v CA-11/21 24 v)

Rutland Regulator. RWS200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/20 12v CA-11/21 24 v) Rutland Regulator RWS200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/20 12v CA-11/21 24 v) Dokument nr. SM-314 Utgivelse A Utarbeidet av as Maritim 2002 Side 1 av 5 Advarsel Vennligst les denne manualen før du

Detaljer

DEFA BILALARM sikrer dører, panser og bagasjelokk. Alarmen blir utløst dersom en av disse åpnes.

DEFA BILALARM sikrer dører, panser og bagasjelokk. Alarmen blir utløst dersom en av disse åpnes. Gratulerer med ny DEFA ILALARM! DEFA har over 40 års erfaring med utvikling av bilelektriske produkter, og satser sterkt på kvalitetskontroll av produktene. Dette for at din nye bilalarm skal være av best

Detaljer

Croma 100 / 230. Elektronisk ringeklokke. Installasjon og brukerveiledning. Kjære kunde.

Croma 100 / 230. Elektronisk ringeklokke. Installasjon og brukerveiledning. Kjære kunde. Croma 100 / 230 Elektronisk ringeklokke Installasjon og brukerveiledning Kjære kunde. Ved å kjøpe dette utstyret har du anskaffet et kvalitetsprodukt som Grothe har utviklet og produsert for deg med høyest

Detaljer

BionX bruksanvisning

BionX bruksanvisning BionX bruksanvisning Forholdsregler Vi vil at du skal ha en morsom tur, men også en trygg tur. Les nøye gjennom følgende informasjon. Benytt anledningen til å bli kjent med hvordan systemet virker før

Detaljer

BS8. Konvensjonelt brannalarmanlegg. Brukermanual. Man-MBBS8 Versjon 222011

BS8. Konvensjonelt brannalarmanlegg. Brukermanual. Man-MBBS8 Versjon 222011 BS8 Konvensjonelt brannalarmanlegg Man-MBBS8 Versjon 222011 Brannalarm utløst Ved en brannalarm vil Brann dioden lyse og dioden for utløst brannsløyfe vil blinke. Sentralen vil gi fra seg en pulserende

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Del 1/2 GARO SR2 komfyrvakt v4.1.1 NOR SR2 Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Oppsett 4. Still inn alarmgrensen 5. Installering av vannlekkasjedetektoren (tilbehør) 6.

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent EER Split aircondition E-EER rev.1 Brukermanual Tak- og veggmodell EER AS-44-67 AS-18-25-30 Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i.

Detaljer

Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 9212427/2

Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 9212427/2 Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Innledning Med Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K (heretter kalt DC-11) kan du lade batteriet i to kompatible

Detaljer

Bry deg før det brenner

Bry deg før det brenner Følg oss på Facebook for gode råd: facebook.com/brydegfordetbrenner Bry deg før det brenner GODE RÅD OM BRANNSIKKERHET HOS ELDRE Bry deg før det brenner er en kampanje fra Norsk brannvernforening og KLP

Detaljer

Falck 6903 EpiFukt Varenr: 323 003

Falck 6903 EpiFukt Varenr: 323 003 Brukerveiledning Falck 6903 EpiFukt Varenr: 323 003 Epilepsialarm med Lakenføler. Falck 6903 EpiFukt er beregnet for å varsle anfall karakterisert ved svette, sikling, oppkast eller inkontinens. Falck

Detaljer

Brukermanual. Manual nr.: MBOASIS0810. www.noby.no side 1 support@noby.no Supporttelefon: 23 03 13 90

Brukermanual. Manual nr.: MBOASIS0810. www.noby.no side 1 support@noby.no Supporttelefon: 23 03 13 90 Brukermanual Det tas forbehold om mulige feil i manualen og påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt såvel som i manual uten forutgående varsel. Manual nr.: MBOASIS0810 www.noby.no side

Detaljer

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Gjelder for sensor med serienummer f.o.m. 1448 300001. Mkomfy 16R/25R 1.5G

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Gjelder for sensor med serienummer f.o.m. 1448 300001. Mkomfy 16R/25R 1.5G Monteringsveiledning / Brukerveiledning Gjelder for sensor med serienummer f.o.m. 1448 300001 Mkomfy 16R/25R 1.5G Komfyrvakt 16A/25A med trådløs sensor Oppfyller kravene i NEK 400:2014 TA VARE PÅ VEILEDNINGEN

Detaljer

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Gjelder for sensor med serienummer f.o.m. 1521 400001. Mkomfy25R 1.6G. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Gjelder for sensor med serienummer f.o.m. 1521 400001. Mkomfy25R 1.6G. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor Monteringsveiledning / Brukerveiledning Gjelder for sensor med serienummer f.o.m. 1521 400001 Mkomfy25R 1.6G Komfyrvakt 25A med trådløs sensor Oppfyller kravene i NEK 400:2014 Mkomfy sett med Sensor og

Detaljer

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE nor-varm BYGGTØRKER- /VARMEVIFTE 3000 WATT INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 3 SIKKERHETSANVISNING... 4 TEKNISKE DATA... 5

Detaljer

Varenr HMS-nr.: Audiodetektor LYD9. Brukerhåndbok. Dok. nr.: 2414A1 Dato:

Varenr HMS-nr.: Audiodetektor LYD9. Brukerhåndbok. Dok. nr.: 2414A1 Dato: Audiodetektor LYD9 Varenr. 1527 HMS-nr.: 233426 Brukerhåndbok Dok. nr.: 2414A1 Dato: 2017.04.19 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 2. Oversikt 3 Utvendig 3 Under lokket 4 Batteriet 4 3. Komme i gang 5

Detaljer

BRUKERMANUAL. Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN

BRUKERMANUAL. Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN BRUKERMANUAL Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN Art. nr. 17-00040 Fra serienummer 500 - Rev.3-21.08.08 INNHOLDSFORTEGNELSE TRÅDLØS FJERNKONTROLL 3 Etter montasje 3 Koding av

Detaljer

Brukermanual. www.noby.no side 1 support@noby.no Supporttelefon: 23 03 13 90

Brukermanual. www.noby.no side 1 support@noby.no Supporttelefon: 23 03 13 90 Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt såvel som i manual uten forutgående varsel. www.noby.no side 1 Innledning Vi i Noby AS

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

Brukerveiledning. Røykvarsler. Modellnr. GB-168

Brukerveiledning. Røykvarsler. Modellnr. GB-168 Brukerveiledning Røykvarsler Modellnr. GB-168 Takk for at du har kjøpt denne CO røykvarsleren. Les brukerveiledningen nøye og sørg for at du og alle medlemmene i husholdningen kjenner til bruken av varsleren.

Detaljer

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang.

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang. Riktig bruk av produktet BETJENINGS- OG BRUKERVEILEDNING Du har nå anskaffet deg et kvalitetsprodukt av høy kvalitet. Normale garantibestemmelser gjelder, så sant det ikke har vært utsatt gal behandling,

Detaljer

Falck 6901 EpiTon. Epilepsialarm med Mikrofonføler. Art.nr

Falck 6901 EpiTon. Epilepsialarm med Mikrofonføler. Art.nr Brukerveiledning Falck 6901 EpiTon Epilepsialarm med Mikrofonføler Art.nr 323001 Falck 6901 EpiTon er beregnet for å varsle anfall ved lyd. Falck 6901 EpiTon er følsom for svake lyder, noe som gjør den

Detaljer

TO-VEIS TRÅDLØST TILKALLINGSSYSTEM PG-200

TO-VEIS TRÅDLØST TILKALLINGSSYSTEM PG-200 TO-VEIS TRÅDLØST TILKALLINGSSYSTEM PG-200 Takk for at du har valgt vårt produkt PG-200 trådløse tilkallingssystem. Vennligst les denne bruksanvisningen før du tar produktet i bruk. Hvis du har noen spørsmål,

Detaljer

Varenr HMS-nr.: Audiodetektor LYD10. Brukerhåndbok. Dok. nr.: 2297B Dato:

Varenr HMS-nr.: Audiodetektor LYD10. Brukerhåndbok. Dok. nr.: 2297B Dato: Audiodetektor LYD10 Varenr. 1499 HMS-nr.: 217357 Brukerhåndbok Dok. nr.: 2297B Dato: 2016.07.12 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 2. Oversikt 3 Utvendig 3 Under lokket 4 Batteriet 4 3. Komme i gang 5

Detaljer

Falck 6709 Magnetkontakt sender

Falck 6709 Magnetkontakt sender Brukerveiledning Falck 6709 Magnetkontakt sender Varenr: 320 067 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Falck 6709 Magnetkontakt sender består av:... 2 Beskrivelse av Falck 6709 Magnetkontakt sender...

Detaljer

Et sikkert og komfortabelt hjem. JABLOTRON alarmsystem med den unike MyJABLOTRON-appen

Et sikkert og komfortabelt hjem. JABLOTRON alarmsystem med den unike MyJABLOTRON-appen Et sikkert og komfortabelt hjem JABLOTRON 100 - alarmsystem med den unike MyJABLOTRON-appen Ekte sikkerhet med stort bruksområde Enkel betjening med to knapper Du kan benytte JABLOTRON 100 alarmsystemet

Detaljer

HMS art.nr. 189259 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mobiltelefonsender 4G/3G/GSM B-GSM1e

HMS art.nr. 189259 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mobiltelefonsender 4G/3G/GSM B-GSM1e Bruksanvisning Mobiltelefonsender 4G/3G/GSM B-GSM1e Mobiltelefonsenderen anvendes når brukeren ikke bærer mobiltelefonen på seg. Når telefonen ringer, vil Mobiltelefonsenderen gi telefonsignal i FlexiBlink

Detaljer

MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING VENTILSTYRING ADAPTER 1 ADAPTER 2

MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING VENTILSTYRING ADAPTER 1 ADAPTER 2 MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING VENTILSTYRING ADAPTER 1 ADAPTER 2 1 ventil 1/2 : NRF 5648184 2 ventiler 1/2 : NRF 5648185 1 ventil 3/4 : NRF 5648186 KOMPONENTER I PAKKEN ❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❶ MAGNETVENTIL (1

Detaljer

Husbrannslange åpne vannkranen to ganger i året og sjekk at vanntrykket er tilfredsstillende samt at slangen ikke lekker.

Husbrannslange åpne vannkranen to ganger i året og sjekk at vanntrykket er tilfredsstillende samt at slangen ikke lekker. BRANNSIKKERHET 3 E Seksjonseiers ansvar Hver leilighet skal i henhold til 2-5 i Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn ha minst én godkjent røykvarsler plassert slik at den høres tydelig på alle

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

Brannvarslingsanlegg for landbruket

Brannvarslingsanlegg for landbruket Brannvarslingsanlegg for landbruket Installasjonsveiledning Innledning Brannvarslingsanlegget er beregnet for driftsbygninger, gartnerier og andre områder der miljøet er for vanskelig for vanlige røykdetektorer.

Detaljer

Smoke Alarm FERION 4000 O

Smoke Alarm FERION 4000 O Smoke Alarm FERION 4000 O nn Smoke Alarm Innhold nn 3 Innholdsfortegnelse 1 Graphics 4 2 Innledning 6 3 Montering 7 4 Vedlikehold 9 5 Tekniske data 10 6 Kundeservice 11 Bosch Sicherheitssysteme GmbH 08.2015

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

Digital promille tester CA2010. Brukerveiledning. TT Micro AS Side 1

Digital promille tester CA2010. Brukerveiledning. TT Micro AS Side 1 Digital promille tester CA2010 Brukerveiledning TT Micro AS Side 1 ... 32 Innholdsfortegnelse Innhold i pakken Produkt Forholdsregler... oversikt Skjerm... informasjon Brukerveiledning 4 Feilmeldinger

Detaljer

Falck 6709 Bevegelsesdetektor

Falck 6709 Bevegelsesdetektor Brukerveiledning Falck 6709 Bevegelsesdetektor Varenr: 320 068 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Beskrivelse av Falck 6709 Bevegelsesdetektor... 2 Levering... 3 Koding til varsler... 3 Slette

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

Varslingshjelpemidler. S1043BC Companion mini med personsøker. Bruks- og Monteringsanvisning

Varslingshjelpemidler. S1043BC Companion mini med personsøker. Bruks- og Monteringsanvisning Varslingshjelpemidler S1043BC Companion mini med personsøker Bruks- og Monteringsanvisning Gjerstadveien 398, Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf + 47 37119950 E-mail: post@picomed.no Foretaksnummer 962

Detaljer