Brukermanual for optisk røykvarsler

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukermanual for optisk røykvarsler"

Transkript

1 Brukermanual for optisk røykvarsler For din sikkerhet, vennligst ta vare på denne manualen Optisk røykvarsler - 230V MODELL: PXB-S100iAC/10 El nummer Class II Apparatus Det kan ta flere timer før flammer utløses i en ulmebrann, en optisk røykvarsler er meget effektiv til å oppdage ulmebranner. FUNKSJONER For 230VAC med 9V 10-årsbatteri som backup Optisk sensor Insektsikret Flammebestandig materiale, UL94V0 Test- og hysjknapp Miljøvennlig med optisk (ikke-radioaktiv) teknologi Høy og stabil følsomhet "Quickfix"-base for rask og enkel installasjon Sikret mot feilinstallering av brakett og batteri Mulighet for sammenkobling med opptil 40 stk PXB 230V AC røyk- og/eller varmedetektorer Tofarget LED drift- og alarmindikator Alarmnivå: 85 db ved 3 m Varselindikator for lavt eller manglende batteri Automatisk tilbakestilling når røyken opphører 30 mm base for utenpåliggende takmontering inkludert Skruefester tilpasset takboks Mulighet for oppgradering med PXB-BASEwAC (elnr ) for kommunikasjon med andre trådløse RadioLink-enheter 5-års garanti

2 SPESIFIKASJONER Modell: PXB-S100iAC/10 Elnr: Driftstemperatur: 5 to 45 Driftsspenning: V AC 50Hz og 9V DC batteribackup Batteri backup-levetid: I tilfelle brudd i strømforsyningen vil batteriet drifte detektor i 1 år Strømforbruk norm. (9V batteri): 15uA maks Strømforbruk alarm (9V batteri) : 30mA maks Alarmnivå: 85 desibel ved 3 m Miljø: 10 % - 90 % Maks sammenkobling: 40 stk PXB 230V AC røyk- og/eller varmedetektorer Følsomhet: % Obs /m Vekt: 172 gram PLASERING AV RØYKDETEKTOREN Anbefalt antall røykdetektorer er minimum 1 detektor pr. etasje, i hvert soverom. For best dekning anbefaler Proxll AS å installere røykdetektorer i alle rom innendørs hvor normaltemperaturen er mellom 5 og 45. Bolig på en etasje

3 Bolig over flere etasjer INSTALLSJON AV RØYKDETEKTOR 1. Installèr røykdetektoren i senter av rommet så langt det lar seg gjøre, men aldri nærmere en vegg eller hjørne en 10 cm. 2. Hvis det ikke er mulig å montere detektoren i tak grunnet feste eller at overflaten er kaldere eller varmere enn rommet, kan detektoren plasseres på vegg mellom 10 og 30 cm fra tak. 3. Installèr minimum 2 røykdetektorer i huset uansett størrelse 4. Installèr røykdetektorer i alle rom som er delt med vegg. 5. Installèr røykdetektorer på loft som er bebodd eller i rom med elektrisk utstyr som varmegjenvinning eller kjøling.

4 IKKE INSTALLER RØYKDETEKTOR 1. I områder med høy luftfuktighet som bad eller i nærhet av vask- eller oppvaskmaskin. Installer detektoren minimum 3 meter fra disse områdene hvis mulig. 2. Nær utlufting, varme- eller kjøleanlegg med ventilator, vifte eller ventilasjon i vinduer. Dette kan medføre at detektoren ikke vil gi alarm og varsle. 3. I rom med temperaturer under 5 eller over I ekstreme områder med mye smuss, støv eller insekter. Løse partikler kan ha innvirkning på detektorens virkemåte. ADVARSEL: Pass på retningen ved montasje, da dette har innvirkning på virkemåten til detektoren. HVORDAN INSTALLERE RØYKDETEKTOREN FARE: ELEKTRISK STØTFARE. Skru av strømmen ved å ta ut sikring eller sette denne til AV i sikringsskapet. ADVARSEL: Denne røykdetektoren er strømforsynt fra strømnettet og krever kabling og montering av kvalifisert elektriker i henhold til norske lover og regler. Kursen som benyttes for strømforsyning av denne type utstyr bør være dedikert til dette formålet og skal ikke kunne slås av ved en feiltagelse av vanlig bruker. Før installasjon, påse at strømforsyningen er isolert.

5 1. For å løsne montasjeplaten fra detektoren, skru den mot klokken (for å legge til sabotasjesikring på detektoren vri ut og løsne en av plastdelene som er festet på montasjeplaten. Begge delene er like.) 2. Tre forsiktig kabelen gjennom senterhullet i montasjeplaten. 3. Fest montasjeplaten til tak eller vegg med monteringsskruer. 4. For montering direkte i tak benytt medfølgende BASE. 5. Trekk ut plastdelen på baksiden av detektoren for aktivering av batteriet. 6. Sammenkoble den BRUNE kabelen fra detektoren med BRUN kabel fra nettet (bruk godkjent koblingsmateriell). 7. Sammenkoble den BLÅ kabelen fra detektoren til BLÅ kabel fra nettet. 8. Hvis man ønsker seriekobling av detektorene kobles den GULE kabelen fra detektoren til neste detektor. Se avsnitt SERIEKOBLING AV DETEKTORER. NB: Hvis detektoren skal benyttes som enkeltstående, isoler den GULE kabelen og putt denne i takboksen. 9. Sett kabelpluggen på plass i detektoren. Pluggen passer bare en vei og vil gi et klikk når den er riktig plassert. 10. Trekk forsiktig i kablene for å forsikre om at de er ordentlig festet. 11. Plasser detektoren på montasjeplaten og skru den med klokken for å feste. For å legge til sabotasjesikring på detektoren sett en av plastdelene som er festet på montasjeplaten i utsparingen på siden detektoren. 12. Sett på spenning. 13. Trykk på testknappen for test av detektoren. Se TEST AV DETEKTOR. SERIEKOBLING AV DETEKTORER For seriekobling av detektorer, benytt minimum AWG kabel en-leder eller fler-trådet. Maksimum lengde på kabel ved seriekobling er henholdsvis 450 meter for 18 AWG eller 1200 meter for 14 AWG (20 OHMS sløyfemotstand). Denne detektoren kan seriekobles med inntil 40 stk. DC eller AC varme- /røykdetektorer fra PROXLL AS. Ikke koble til andre typer eller modeller som er spesifisert. Denne varmedetektoren benytter VAC 50Hz med 9 VDC batteri backup.

6 BRUK AV RØYKDETEKTOREN Når detektoren er installert vil en grønn LED-indikator tennes og kan ses gjennom rillene på varmedetektoren som indikerer at spenning er tilstede. En rød LED-indikator vil blinke ca. 1 gang pr. minutt for indikasjon av at batteri er tilstede og at detektoren fungerer normalt. Hvis røyk blir detektert vil detektoren gå i alarm og sirene vil starte, samt at den røde LED-indikatoren vil blinke hurtig til røyk er fjernet fra rommet. Funksjon HYSJ kan stilne sirenen i røykdetektoren ved å holde inne TEST- /HYSJ-knappen i noen sekunder. Røykdetektoren vil være stille i 10 minutter og deretter tilbakestille seg til normal drift. NB: Hvis det skulle utvikle seg røyk igjen i denne perioden vil røykdetektoren detektere dette og start på nytt med sirene. TEST AV DETEKTOR 1. Test hver enkelt detektor for å forsikre om at de er installert korrekt og fungerer som beskrevet. 2. Testknappen utfører alle tester. Ikke benytt åpen flamme for test av detektoren, dette kan medføre skade på detektor eller ditt hjem. 3. Vi anbefaler test av røykdetektoren en gang pr. uke, og etter at man har hatt ferie eller vært borte fra hjemmet i noen dager. 4. Ved test av detektoren, stå med litt avstand (sirene vil lyde). UKENTLIG TEST AV RØYKDETEKTOR: 1. Trykk forsiktig inn testknappen, sirenen i røykdetektoren vil starte. Så lenge man holder inne testknappen vil sirene lyde. 2. Hvis sirene ikke lyder, trykk inn testknappen en gang til. OBS: Hvis sirenen skulle lyde og røykdetektoren ikke er blitt testet, har detektoren oppdaget røyk. SIRENE FRA DETEKTOREN KREVER DIN ØYEBLIKKELIG OPPMERKSOMHET OG AKSJON. UØNSKEDE ALARMER Hvis det skulle oppstå en uønsket alarm trykk på test- /hysjknappen for å stilne sirenen i 10 minutter. Når alarmen blir utløst og det ikke er noen røyk, varme eller forstyrrelser som indikerer at det er en brann, send alle i huset til en sikker plass før du begynner å undersøke. Sjekk hele huset i tilfelle det er en ulmende brann. Se etter røykutvikling eller damp fra for eksempel kjele som er brent tørr. Hvis uønskede alarmer skulle oppstå hyppig kan det være at man bør flytte detektoren til en mer egnet plassering. Skulle problemet vedvare og detektoren gir uønskede alarmer uten at det er røyk eller andre ting som støv, smuss eller insekter som har påvirket detektoren, kan detektoren midlertidig frakobles nettspenning og batteri. Gjør rent detektoren som anvist for så å teste detektoren. Dersom rensing av detektoren ikke skulle hjelpe på problemet, ta kontakt med forhandler. HYSJFUNKSJON Alle røykdetektorene har en kombinert test- /hysjknapp for kontroll av uønskede alarmer og test. For tilbakestilling av en uønsket alarm hold test- /hysjknappen inne mellom 3 5 sekunder. Detektoren vil da gå over i redusert følsomhet (meget høy konsentrasjon av røyk i umiddelbar nærhet av detektoren vil overstyre funksjonen på detektoren). Denne funksjonen gjør at uønskede alarmer ikke vil bli utløst i en periode på 10 minutter.

7 Detektorens røde LED-indikator vil lyse hvert 10 sekund (normalt lyser den hvert 40 sekund) for å indikere at HYSJfunksjon er aktivert. Hvis detektorene er seriekoblet vil alle detektorer slutte å lyde når test- /hysjknappen er brukt på en detektor. Man kan ikke kansellere funksjonen fra andre detektorer enn den som har benyttet denne funksjonen. Detektoren vil gå tilbake til normal drift etter 10 minutter. Skulle det være behov for ytterligere tid er det bare å trykke på test- /hysjknappen en gang til etter utløpt tid. VEDLIKEHOLD OG RENSING I tillegg til ukentlig test krever detektoren også periodisk vedlikehold og rensing for fjerning av støv og lignende. Detektoren krever 9 volts Lithium batteri for røykvarsler for 5 eller 10 år. Eksempler på batterier: Golden Power #6F22; New Leader #6F22; Gold Peak #6F22; Eveready #522, #1222.; Golden Power G6F22; Golden Power GL6F22A VIKTIG! Eksakt levetid på batteriet er avhengig av type detektor og miljøet den er montert i. Alle batterier beskrevet over kan benyttes i denne detektoren. Man MÅ skifte batteriet umiddelbart når signal for svakt batteri oppstår. Skifte av batteri: 1. Benytt en skrutrekker for å ta ut låsetappen på siden av detektoren (sabotasjesikring) hvis benyttet. 2. Vri detektoren mot klokken for å løsne den fra montasjeplaten. 3. Åpne lokket over batteriet og ta ut batteriet. 4. Sett inn et nytt batteri, HUSK POLARITET PÅ TILKOBLINGENE, og forsikre om at batteriet er satt ordentlig på plass. 5. Lukk lokket over batteriet. 6. Sett detektoren på plass i monteringsplaten og vri den med klokken til den er på plass. Sett inn låsetappen i sporet på siden av detektoren. 7. Test detektoren ved bruk av test- /hysjknappen. Se TEST AV RØYKDETEKTOR for detaljer. RENSING AV DETEKTOR Røykdetektoren bør renses minst en gang pr. måned for fjerning av støv, smuss og lignende. Slå alltid av strømmen til røykdetektoren før man utfører rensing av detektoren. Bruk en myk børste eller tilsvarende tilkoblet en støvsuger. Gjør rent alle sider av detektoren. Støvsug også i rillene på selve detektoren. ADVARSEL: IKKE fjern dekslet på selve detektoren for å gjøre rent. Dette vil medføre at garanti ikke lenger gjelder på dette produktet.

8 UTFØR BRANNØVELSE Hvis røykdetektoren skulle utløses og sirene skulle lyde, og det ikke er trykket på testknappen, er dette et varsel om en farlig situasjon. Din øyeblikkelige reaksjon er påkrevet. For å forberede seg på en slik situasjon, utarbeid rømningsplaner og informer alle i familien. Utfør brannøvelser regelmessig. 1. La alle i familien bli kjent med lyden fra røykdetektoren og hva den betyr. 2. Prøv å finne alternative rømningsveier fra hvert rom og ut i det fri. 3. Lær opp alle i familien til å ta på døren før den åpnes for å avdekke om den er varm eller ikke. Er døren varm må den ikke åpnes, men alternativ rømningsvei må benyttes. 4. Lær opp alle i familien til å åle seg langs gulvet for å unngå røyk og avgasser. 5. Avtal et fast samlingspunkt utenfor bygget. VED EN BRANN 1. Ikke få panikk, hold deg rolig. 2. Forlat bygget så raskt som mulig. Kjenn på dører om de er varme før du åpner dem. Benytt alternativ rømningsvei hvis nødvendig. Kryp langs gulvet og ikke stopp for å ta med ting. 3. Gå til avtalt samlingspunkt utenfor bygget. 4. Tilkall Brann- og redningsetaten først når du er ute av bygget og i sikkerhet. 5. Gå ikke inn igjen i en brennene bygning. Vent på Brann- og redningsetaten. Disse retningslinjene vil hjelpe deg i tilfelle en brann, men for å redusere faren for en brann praktiser brannøvelser og unngå farlige situasjoner. VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON 1. Røykdetektoren krever konstant VAC 50Hz tilførsel for å fungere normalt. Backup med 9VDC batteri vil gi full funksjonalitet i perioden hvor hovedstrøm ikke er tilstede. Dette vil kun være for korte perioder. Røykdetektoren vil IKKE virke hvis tilførsel ikke er tilkoblet. 2. Testknappen tester alle alarmfunksjoner i røykdetektoren. Ikke bruk andre testmetoder. Test røykdetektoren ukentlig for å forsikre om optimal funksjonalitet. 3. IKKE ta av spenning eller fjern batteriet for å stilne uønskede alarm, dette vil redusere din sikkerhet. Lukk opp vinduer for å lufte og fjerne eventuelt røyk i det aktuelle området. 4. Følg alle regler for elektriske installasjoner og bygningstekniske forskrifter. 5. Røykdetektoren er designet for innendørs bruk i hvert enkelt rom. I bygninger med flere rom bør det monteres detektorer i hvert rom. IKKE installer enheten i kommersielle bygg som hotell, motell, sykehus, kjøpesentra, eldresenter og lignende. 6. Røyk kan av flere årsaker muligens ikke utløse detektoren. Eksempler på dette kan være røyk fra steder i huset, i en annen etasje, i pipe, vegg, tak eller på motsatt side av en vegg. En røykdetektor vil ikke direkte detektere røyk annet i det rom den er installert i. 7. I noen tilfeller vil ikke røykdetektorer kunne gi tilstrekkelig varsel til alle personer i hjemmet. Alarmsirenen i detektoren er beregnet til å varsle individer om mulig fare, men det kan være begrensninger hvor personer ikke kan høre sirenen (som utvendig eller innvendig støy, svak hørsel eller bruk av ørepropper). Hvis man antar at røykdetektoren ikke vil varsle en person, installer en spesialdetektor for formålet. 8. Røykdetektoren vil kun varsle når den detekterer røyk. Røykdetektoren detekterer røykpartikler i luften, den detekterer ikke varme, flammer eller gass. Røykdetektorene er designet for å gi et tidlig varsel på en startende brann.

9 FEILSØKING ADVARSEL: IKKE koble fra batteriet for å stoppe en uønsket alarm. Dette vil redusere din sikkerhet. Åpne vinduer for å lufte ut eventuell røyk i rommet. PROBLEM LØSNING Røykdetektoren gir ikke lyd ved test. NB: Trykk testknappen i minst 5 1. Løsne detektoren fra montasjeplaten og sjekk at batteriet er korrekt tilkoblet. 2. Rens røykdetektoren. sekunder når du tester! Røykdetektor piper hvert Skift batteri. Se avsnitt om installasjon av røykdetektor. minutt. Røykdetektor gir uønskede 1. Rens røykdetektoren. Se avsnitt om vedlikehold og alarmer rensing 2. Kontakt godkjent elektriker for endring av plassering. Se avsnitt plassering av detektor Sirene lyder annerledes, den Sirenen funger normalt. Når alarmen er aktivert vil sirene starter og stopper. lyde med 3 korte støt og 2 sekunders pause. Gjentagende Produsent: Proxll AS. Malerhaugveien 25 Postboks 6730, 0609 Oslo Tel: Faks: E-post: Web:

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6.

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6. NOEN BEGREPER KNYTTET TIL FUKTIGHET Luften inneholder alltid en viss mengde vann i form av damp; dette bestemmer fuktighetsgraden i et rom. Luftens egenskap til å holde på vanndampen øker jo høyere lufttemperaturen

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 2900 DA 2900 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 725

Detaljer

Side-Power Engbo MINI101 & MIDI201

Side-Power Engbo MINI101 & MIDI201 Windlass Systems Side-Power Engbo MINI101 & MIDI201 Keep this manual onboard! N Installasjon og brukermanual Rev4.1 MINI 101 MIDI 201 SLEIPNER MOTOR AS P.O. Box 519 N-1612 Fredrikstad Norway Tel: +47 69

Detaljer

Alarm Brukerveiledning

Alarm Brukerveiledning JULI 01 Altibox Alarm Alarm Brukerveiledning 1 1 ALTIBOX ALARM Innhold Gratulerer med ny alarm fra Altibox Du har nå fått installert Altibox Alarm i ditt hjem. Det er en alarm som allerede nå er klar for

Detaljer

Side-Power Engbo MAXI 31/32/33/34/40/43/44

Side-Power Engbo MAXI 31/32/33/34/40/43/44 Windlass Systems Installasjon og brukermanual Rev3.2 is rd th a p bo ee n K lo ua an m! SLEIPNER MOTOR AS P.O. Box 519 N-1612 Fredrikstad Norway Tel: +47 69 30 00 60 Fax: +47 69 30 00 70 www.side-power.com

Detaljer

mase mase IS 2.6 GENERATORS BRUKSANNVISNING Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 Modell N Serie nummer Kode

mase mase IS 2.6 GENERATORS BRUKSANNVISNING Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 Modell N Serie nummer Kode mase mase GEERATORS Modello / Modelo matricola / Matrìcula Codice / Còdigo IS 2.6 Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 BRUKSAVISIG Modell Serie nummer Kode - 2 Denne manualen skal bevares og følge aggregatet

Detaljer

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Oversettelse av de originale instruksjonene 1400003_NO Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installasjonsveiledning 4 4. Før tilkobling 5 5. Tilkobling 5 6. Innstillinger 5

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 489-4 DA 489-4 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 202

Detaljer

TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK

TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK Innledning Denne brukerhåndboken inneholder viktig informasjon for brukeren. Kaminen må fagmessig installeres og tas i bruk, for å unngå unødvendige problemer. Advarsel!

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 3460 DA 3490 DA 3460 EXT DA 3490 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

Brukermanual LED Power 832 PC 5015 versjon 2.36C

Brukermanual LED Power 832 PC 5015 versjon 2.36C Brukermanual LED Power 832 PC 5015 versjon 2.36C PE 01.08.02 Enebakkveien 117B Tel: 22 08 02 20 Faks: 22 08 02 21 0680 Oslo www.teletecconnect.no Innholdsfortegnelse Seksjonsfortegnelse...2 Oversikt over

Detaljer

V-ZUG Ltd. Avtrekksvifte DW-SE/DI-SE. Bruksanvisning

V-ZUG Ltd. Avtrekksvifte DW-SE/DI-SE. Bruksanvisning V-ZUG Ltd Avtrekksvifte DW-SE/DI-SE Bruksanvisning Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til å lese denne bruksanvisningen.

Detaljer

Trådløst alarm system JA-60 COMFORT. Installasjonsveiledning

Trådløst alarm system JA-60 COMFORT. Installasjonsveiledning Trådløst alarm system JA-60 COMFORT Installasjonsveiledning JA60 Installasjonsveiledning rev. 1.3 Side 1 Innhold: ICAS GRATULERER!... 3 BRUKERVEILEDNING... 3 AKTIVERING OG AVSTILLING... 3 VISNINGSPANELET...

Detaljer

BRUKSANVISNING LONCIN STRØMAGGREGATER LC2500D/-DDC - LC3800D/-DDC LC5000D/-DDC LC6500D/-DDC LC8000D/-DDC

BRUKSANVISNING LONCIN STRØMAGGREGATER LC2500D/-DDC - LC3800D/-DDC LC5000D/-DDC LC6500D/-DDC LC8000D/-DDC BRUKSANVISNING LONCIN STRØMAGGREGATER LC2500D/-DDC - LC3800D/-DDC LC5000D/-DDC LC6500D/-DDC LC8000D/-DDC Røykenveien 70-1386 Asker - tlf. 66753000 - faks 66753001 www.kcl.no Takk for at du valgte et Loncin

Detaljer

Clinique Sonic System

Clinique Sonic System Clinique Sonic System vibrerende rensebørste brukermanual VIKTIGE FORHOLDSREGLER Clinique Sonic System er ikke tiltenkt til å brukes av personer (inklusive barn) med fysiske hemmelser, manglende følelses-

Detaljer

B-140A/B Blue/brown (Elegance) A081002(UK)/A081004(EU)/A081006(AU) A081001(UK)/A081003(EU)/A081005(AU) SPA-BAD Bruksanvisning

B-140A/B Blue/brown (Elegance) A081002(UK)/A081004(EU)/A081006(AU) A081001(UK)/A081003(EU)/A081005(AU) SPA-BAD Bruksanvisning B-140A/B Blue/brown (Elegance) A081002(UK)/A081004(EU)/A081006(AU) A081001(UK)/A081003(EU)/A081005(AU) SPA-BAD Bruksanvisning 1 Sikkerhetsanvisninger Advarsel Når du installerer og bruker dette elektriske

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 Kjære kunde! Vennligst les håndboken nøye og oppbevar den for senere bruk. Gi den videre til en eventuell fremtidig ny eier av produktet. Håndboken

Detaljer

System 110-/150- Brukerhåndbok

System 110-/150- Brukerhåndbok System 110-/150- Brukerhåndbok Delenummer AGA3663-NO Utg.1.61 Copyright Topcon Precision Agriculture Februar 2011 Topcon har opphavsretten til alt innhold i denne håndboken. Med enerett. Informasjonen

Detaljer

Din bruksanvisning PANASONIC NA-148VG4 http://no.yourpdfguides.com/dref/4577469

Din bruksanvisning PANASONIC NA-148VG4 http://no.yourpdfguides.com/dref/4577469 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Monteringsanvisning for satellittbredbånd fra Breiband.no

Monteringsanvisning for satellittbredbånd fra Breiband.no Monteringsanvisning for satellittbredbånd fra Breiband.no Gratulerer med din nye bredbåndsløsning! Du er nå kun få steg unna en mye bedre internettopplevelse. Før du starter: Selve installasjonen er ikke

Detaljer

Riktig medisin til rett tid gir bedre helse. For å bli kjent med Pilly - Start her.

Riktig medisin til rett tid gir bedre helse. For å bli kjent med Pilly - Start her. Riktig medisin til rett tid gir bedre helse For å bli kjent med Pilly - Start her. Pilly er en automatisk pilleassistent som programmeres for å varsle deg når du skal ta medisiner. Innstillingene gjøres

Detaljer

Powerheater 20 Parafin / dieseldrevet strålevarmer

Powerheater 20 Parafin / dieseldrevet strålevarmer Produktets emballasje skal behandles på en ansvarlig måte. Emballasjen kan gjenvinnes. Kast emballasjen i riktig beholder på et returpunkt eller en miljøstasjon for å beskytte miljøet. Kast aldri elektrisk

Detaljer

Studio. Balansert avtrekk med termostatisk fjernkontroll. Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold. For bruk i Norge VIKTIG

Studio. Balansert avtrekk med termostatisk fjernkontroll. Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold. For bruk i Norge VIKTIG Studio Balansert avtrekk med termostatisk fjernkontroll Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold For bruk i Norge VIKTIG WIRESTRØMPEN, FRONT OG GLASS PANEL BLIR SVÆRT VARME UNDER DRIFT OG VIL RESULTERE

Detaljer

FØR DU BRUKER APPARATET MILJØVENNLIG BRUK

FØR DU BRUKER APPARATET MILJØVENNLIG BRUK FØR DU BRUKER APPARATET Apparatet som du har kjøpt har blitt laget for å brukes til husholdningsbruk, og også til følgende bruk: - på kjøkkenet på arbeidssteder, butikker og/eller kontorer, - på gårder,

Detaljer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer NO Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer A150513 V3/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig sted! 1. Generell

Detaljer

PowerMaster-10 / PowerMaster-30. Brukerveiledning

PowerMaster-10 / PowerMaster-30. Brukerveiledning PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Brukerveiledning Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 Forord... 3 Oversikt... 3 Systemfunksjoner... 3 Indikator og kontroll av PowerMaster-10-panel... 5 Lysdiode-indikasjoner...

Detaljer

HAR DU TENKT PÅ BRANNVERN HJEMME HOS DEG SELV?

HAR DU TENKT PÅ BRANNVERN HJEMME HOS DEG SELV? Brannvern informasjon HAR DU TENKT PÅ BRANNVERN HJEMME HOS DEG SELV? FOREBYGGENDE BRANNVERN- INFORMASJON FRA BRANNVESENET BRANN- 110 AMBULANSE- 113 POLITI- 112 DU kan redde redde liv -ditt eget eller andre

Detaljer

IP43. Xcomfort CSEZ-01/19 CSEZ-01/19 CSEZ-01/20 A: B: ø 6mm T=-25 C - +70 C T=-10 C - +60 C. Max. 60m², Max. h=6m

IP43. Xcomfort CSEZ-01/19 CSEZ-01/19 CSEZ-01/20 A: B: ø 6mm T=-25 C - +70 C T=-10 C - +60 C. Max. 60m², Max. h=6m EU Xcomfort CSEZ-01/19 Montageanweisung Assembly instructions Instructions de montage Montážní návod Montagevejledning Instrucciones de montaje Szerelési utasítás Istruzioni di montaggio Montasje anvisning

Detaljer

DOVRE 500 MA P PARAFINBRENNER

DOVRE 500 MA P PARAFINBRENNER Utgave 12.2003 Trykket 07.2004 MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING DOVRE 500 MA P PARAFINBRENNER (POTTEBRENNER) INNHOLD Presentasjon...2 Målskisse med tekniske spesifikasjoner...2 Sikkerhetsanmerkninger...3

Detaljer