Temporær enkammerpacemaker (AAI/VVI)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Temporær enkammerpacemaker (AAI/VVI)"

Transkript

1 5348 Temporær enkammerpacemaker (AAI/VVI) Teknisk håndbok 0123

2

3 MEDTRONIC MODELL Teknisk håndbok 0 Temporær enkammerpacemaker

4 Forklaring av symboler 0 Se i bruksanvisningen. Pasienttilkoblet del, type CF 0123 Conformité Européenne (samsvar med europeisk standard). Dette symbolet betyr at enheten er fullstendig i samsvar med EU-direktiv 93/42/EØF. Dette produktet skal ikke kastes i usortert kommunalt avfall. Produktet skal kastes i samsvar med lokale retningslinjer. På nettstedet finner du instruksjoner om riktig deponering av dette produktet. Gjelder kun i USA Pakningens innhold Temporær pacemaker Produktdokumentasjon Tilbehør Krav til oppbevaringstemperatur

5 5 Krav til fuktighet Batteri Bestillingsnummer EC REP Autorisert representant i EF-området Produsent Produksjonsdato Serienummer

6

7 Innholdsfortegnelse 1 Generell beskrivelse 11 Pakningens innhold 12 Sikkerhetsfunksjoner 12 Registreringskort 12 Medtronic-garanti 13 2 Beregnet bruk 15 3 Kontraindikasjoner 17 Atrial pacing 17 Asynkron pacing 17 Takykardibrytende burst-behandlinig 17 4 Advarsler 19 Endringer av enheten 19 Nettdrevet utstyr 19 Elektrokirurgi 19 Elektromagnetiske forstyrrelser (EMI) 19 Defibrillering/elektrokonvertering 20 Takykardibrytende burst-behandling 20 Koble til ledningssystemet 20 Håndtere permanent innlagte ledninger 20 Slå på utstyret 21 5 Forholdsregler 23 Tilfeldig svikt 23 Paceledninger og kabler 23 Justeringer av pacesystemet 23 Unipolare ledningssystemer 24 Sensitivitetsinnstililnger 24 Statisk elektrisitet (ESD) 24 Avslutting av pacing 24 Batteri 24 Uautoriserte endringer av pacemakerinnstillinger 25 6 Krav til miljøet 27 7 Mulige bivirkninger 29 Pacemakere 29

8 8 Innholdsfortegnelse Takykardibrytende pacing 29 Ledningssystemer 29 8 Kontroller, indikatorer og andre funksjoner 31 Kontroller for generell pacing 31 RATE 31 OUTPUT 31 SENSITIVITY 31 ON og OFF 33 RAP-kontroller (Rapid Atrial Pacing) 33 ENABLE/DISABLE 33 HOLD TO DELIVER 34 OUTPUT 34 Indikatorer 34 PACE 35 SENSE 35 LOW BATT. 35 Fysiske egenskaper for Modell Kontrolldeksler 35 Batteri 35 Kontaktblokk 36 Festering og bøyler 37 Funksjoner for Modell Selvtesting 37 RAP Standby 38 Beskyttelse mot høye frekvenser 38 Pulsbredde 38 Synkrone (demand) moduser (AAI/VVI) 38 Asynkrone moduser (AOO/VOO) 39 Blankingperioder 39 Refraktærperioder 39 Reverseringsrespons 39 Kabler 40 Medtronic pasientkabler, modell 5433A og 5433V 40 Medtronic operasjonskabler, modell 5832 og 5832S 41 Pose til engangsbruk, modell Beskrivelse 41 Bruk 41 9 Klargjøre for bruk 43 Sette inn batteri 43

9 Innholdsfortegnelse 9 Koble pasientkabel, modell 5433A eller 5433V til Modell Koble paceledningssystemet til pasientkabelen, modell 5433A eller 5433V 45 Koble paceledningssystemet direkte til pacemakeren, modell Bruk 49 Slå Modell 5348 på og av 49 Selvtest ved oppstart 49 Generell pacing 50 Bestemme pacemodus 50 Endre parametere for pacing 51 Bestemme sensepotensialer 51 Bestemme stimuleringsterskler 52 Fremgangsmåte for RAP (Rapid Atrial Pacing) 52 Kontroller tilkoblingene 53 Aktivere RAP Standby 53 Endre RAP-frekvensen 53 Gi en RAP-burst 53 Endre parametere under RAP-behandling 53 Gå tilbake til generell pacing (Deaktivere RAP Standby) Service 55 Rengjøring og desinfisering 55 Temporær pacemaker, Modell Pasientkabler, modell 5433A og 5433V 55 Sikkerhetskontroller og tekniske kontroller 56 Visuell kontroll: 56 Funksjonskontroll: 56 Kontroll av: 56 Service Spesifikasjoner 59

10

11 Generell beskrivelse1 1 Medtronic Modell 5348 er en temporær batteridrevet enkammerpacemaker som er konstruert primært for temporær bradykardi-pacing i asynkron modus eller demand (synkron) modus. Takykardibrytende burst-pacing opp til 800 min -1 (resiproke minutter) (ppm [pulser per minutt]) ved takykardi er tilgjengelig i asynkron modus 1. Enheten kobles vanligvis til temporære, transvenøse, epikardiale eller myokardiale paceledninger i en bipolar konfigurasjon ved hjelp av en pasientkabel (Medtronic modell 5433A eller 5433V) eller en operasjonskabel (Medtronic modell 5832 eller 5832S). Figur 1-1. Medtronics temporære enkammerpacemaker, modell 5348, og pasientkabel, modell 5433A eller modell 5433V. Utstyret drives ved hjelp av et 9-volts alkalisk batteri eller litiumbatteri som installeres i et batterirom nederst på pacemakeren. Merk! Modell 5348 avgir en strømpuls med en konstant verdi. Verdien angis med amplitudekontrollen og varierer ikke i forhold til impedans i myokardet/ledningen (så lenge impedansen er mellom 200 Ω og 1000 Ω). 1 Kun for atrial bruk.

12 12 Kapittel 1 Pakningens innhold Pakningens innhold Modell 5348 leveres med et 9-volts alkalisk batteri, teknisk dokumentasjon, en plastlomme for engangsbruk, modell 5409, en atrial pasientkabel, modell 5433A, en ventrikulær pasientkabel, modell 5433V, en pakke hjertetråd-forseglinger og en bæreveske. Kontroller pakningen før bruk. Skadede pakninger skal returneres til Medtronic (du finner adressen bak på omslaget). Sikkerhetsfunksjoner Medtronic Modell 5348 er pålitelig, enkel å bruke og komfortabel å bære. Modell 5348 har følgende sikkerhetsfunksjoner: Selvtester Indikator for lavt batterinivå Uavbrutt drift ved utskifting av batteri (ved 80 min -1 [ppm], 10 ma) i minimum 15 sekunder Reversibel batteripolaritet Beskyttelsesdeksler over kontrollene og en gummiforsegling som dekker hjertetråd-kontaktene Sikker mekanisme for å slå av (to knapper må trykkes inn samtidig for å slå av enheten) Advarselsetikett ved RAP-kontrollene (Rapid Atrial Pacing) Mekanisk begrensning av muligheten til å justere frekvens- og sensitivitetsbryterne, for å unngå ekstreme eller potensielt skadelige innstillinger Sikkerhetskabler (innfelte pinner) Beskyttelse mot høye frekvenser Beskyttelse mot defibrilleringsstøt opp til 360 wattsekunder Beskyttelse mot statisk elektrisitet Lite utsatt for elektromagnetiske og magnetiske forstyrrelser Registreringskort Fyll ut registreringskortet og send det tilbake til Medtronic. Du finner adressen på baksiden av omslaget på denne håndboken. Kunder i USA: Bruk adresseetikettene som følger med.

13 Generell beskrivelse Medtronic-garanti 13 Medtronic-garanti Se vedlagte garantidokumenter for fullstendig utstyrsgaranti og garantifraskrivelse for ekstrautstyr.

14

15 Beregnet bruk2 2 Pacemakeren Modell 5348 fra Medtronic kan brukes sammen med et ledningssystem for temporær atrie- eller ventrikkelpacing i et klinisk miljø. Pacemakeren Modell 5348 kan brukes i situasjoner hvor demand (synkron) eller asynkron pacing over kort tid kan brukes til behandling, forebygging eller diagnostisering. Spesifikke indikasjoner for temporær pacing omfatter, men er ikke begrenset til, følgende: Tredjegrads AV-blokk Sinusbradykardi Syk sinussyndrom Bradykardi med hjertesvikt Atriale og/eller ventrikulære arytmier Hjertestans Temporær støtte, håndtering og evaluering for pasienter før implantering av permanent pacemaker Støtte under utskifting av permanent pacemaker Hjertekomplikasjoner under invasive eller kirurgiske prosedyrer Temporær støtte for en pasient etter hjerteoperasjon Akutt myokardinfarkt komplisert av AV-blokk Takykardibrytende burst-pacing for behandling av supraventrikulær takykardi Modell 5348 kan brukes til å bestemme sensepotensialer for temporære og permanente, implanterte ledningssystemer. Når du implanterer en permanent pacemaker, anbefaler imidlertid Medtronic at du bruker en Medtronic pacemakeranalysator.

16

17 Kontraindikasjoner3 3 Det finnes ingen kjente kontraindikasjoner ved bruk av temporær pacing for å regulere hjertefrekvensen. Pasientens alder og helsetilstand kan imidlertid påvirke legens valg av pacemaker og ledningssystem. Atrial pacing Atrial enkammerpacing er kontraindisert for pasienter med AV-ledningsforstyrrelser. Asynkron pacing Asynkron pacing er kontraindisert hvis pasienten har egenrytme. Takykardibrytende burst-behandlinig Takykardibrytende burst-behandling er bare beregnet for bruk i atriet. Bruk i ventrikkelen kan føre til livstruende arytmier.

18

19 Advarsler4 4 Endringer av enheten Endre ikke denne enheten. Endringer kan påvirke enhetens ytelse og dermed redusere pasientsikkerheten. Nettdrevet utstyr En implantert ledning eller en ledning med forlengelsesledning danner en direkte strømbane med lav motstand til myokardet. På grunn av faren for arytmi som kan oppstå ved strømlekkasje, er det svært viktig å jorde alt nettdrevet utstyr som brukes i nærheten av pasienten. Elektrokirurgi Elektrokirurgi kan forårsake ventrikkelflimmer og bør derfor aldri brukes innen 15 cm fra et implantert ledningssystem. Elektromagnetiske forstyrrelser (EMI) Alle pacemakere som brukes i demand modus reagerer på intrakardiale spenninger på noen få millivolt. De er følsomme for noen eksterne felt. Ved høye forstyrrelsesnivåer kan Modell 5348 stoppe helt eller gå tilbake til asynkron drift med pacing ved frekvensen som er angitt med frekvensbryteren. Det anbefales at enheten settes i asynkron modus ved bruk i situasjoner med sterke elektromagnetiske forstyrrelser (EMI). Dette er noen svært kraftige EMI-kilder som kan ha kan ha midlertidig effekt på bruken av Modell 5348: Elektrokirurgisk utstyr Diatermiutstyr Noen typer medisinsk telemetriutstyr (når det brukes innenfor 1 meters avstand fra pacemakeren)

20 20 Kapittel 4 Defibrillering/elektrokonvertering Sendere i kommunikasjonsutstyr som mobiltelefoner og walkie-talkier Sendere i utrykningskjøretøyer (hvis det er en aktiv pacemaker i nærheten) Magnetisk resonanstomografi (MR)-utstyr Defibrillering/elektrokonvertering Defibrilleringsutladninger på 360 wattsekunder har ikke hatt innvirkning på Modell 5348 i laboratorietester. For maksimal sikkerhet anbefales det imidlertid at elektrodene ikke plasseres nær Modell 5348 eller ledningssystemet. For pasientens sikkerhet bør om mulig pacemakeren kobles fra ledningssystemet før defibrillering eller elektrokonvertering. Det finnes en bane med relativt lav motstand mellom den positive (+) og den negative (-) elektroden på det implanterte ledningssystemet. Ved defibrillering kan det skje at en sterk strøm sendes gjennom denne banen og forårsaker myokardskade. Takykardibrytende burst-behandling Bruk av høye frekvenser i atriet kan føre til overledning til ventrikkelen. Defibrilleringsutstyr bør være klart til øyeblikkelig bruk ved takykardibrytende pacing eller burst-pacing. Koble til ledningssystemet Pasientkabelen skal kobles til den temporære pacemakeren før ledningssystemet kobles til pasientkabelen. Håndtere permanent innlagte ledninger Ved håndtering av permanent innlagte ledninger må kontaktpinner eller metall ikke berøres eller komme i kontakt med ledende eller våte overflater.

21 Advarsler Slå på utstyret 21 Slå på utstyret Alle ledninger og kabler og alt utstyr må være tilkoblet før pacemakeren slås på.

22

23 Forholdsregler5 5 Tilfeldig svikt Legen må være oppmerksom på at pacemakeren, Modell 5348, kan svikte av en rekke årsaker, for eksempel tilfeldig komponentsvikt, batteriutlading og feilhåndtering. Følgende feil kan forekomme med Modell 5348: Manglende amplitude Manglende sensing Feil signal fra indikatorlampe Økt eller redusert frekvens, pulsbredde eller amplitude Enheten går tilbake til asynkron pacing Tap av kontroll av frekvens, amplitude, sensitivitet eller strøm Hvis du mister kontroll over frekvensen, amplituden, sensitiviteten eller strømmen, bør du midlertidig stanse pacing av pasienten og deretter forsøke å korrigere forholdet ved å slå enheten av og deretter på igjen. Hvis dette ikke løser problemet, kan du ta ut batteriet i 30 til 60 sekunder, sette batteriet inn igjen, og deretter slå enheten på igjen. Paceledninger og kabler Feil tilkobling, feilplassering av ledninger eller kabler eller brudd på ledninger eller kabler kan også føre til svikt. Justeringer av pacesystemet Ved målinger av stimuleringsterskel og senseterskel, og ved andre justeringer, kan pasienten utsettes for feil stimulering i en utsatt periode i hjertesyklusen. Ved festing av paceledning, tilkobling og justering av pacemaker, måling av stimuleringsterskler eller sensepotensialer samt bruk av burst-pacing må pasientens EKG overvåkes, og defibrilleringsutstyr må være klart til øyeblikkelig bruk.

24 24 Kapittel 5 Unipolare ledningssystemer Unipolare ledningssystemer Bipolare ledningssystemer anbefales fordi de er mindre utsatt for elektromagnetiske forstyrrelser. Ved bruk av unipolare ledningssystemer skal paceelektroden kobles til den negative (-) pacemakerelektroden, og den nøytrale (subkutane) ledningen skal kobles til den positive (+) elektroden. Kontroller at alle markeringer for spenning og polaritet på alle komponentene stemmer overens ved tilkobling av ledningssystemet. Sensitivitetsinnstililnger Siden sensitiviteten bestemmer størrelsen på det minste signalet som kan senses av pacemakeren, bør du stille inn sensitiviteten til minst halvparten av mv-verdien for pasientens sensitivitetsterskel (se Bestemme sensepotensialer ). Dette gir en tilstrekkelig sikkerhetsmargin for å sikre riktig sensing. Hvis sensitiviteten settes svært lavt (mest følsomt) kan det føre til feil sensing av signaler lengst unna (for eksempel R- eller T-bølger på atrieledningen eller P-bølger på ventrikkelledningen), som kan føre til feil inhibering av pacepulser. Statisk elektrisitet (ESD) Paceledningen(e) gir en ledende bane med lav impedans til hjertet. Det anbefales derfor at helsepersonellet lader ut eventuell egen statisk elektrisitet før han eller hun berører pasienten, kabelen, ledningene eller pacemakeren. Avslutting av pacing Brå avslutting av pacestimulering kan føre til perioder med asystoli før en egenrytme etableres. Før pacing avsluttes, anbefales en gradvis reduksjon i pacefrekvensen ved hjelp av demand modusen. Batteri Skift batteri for hver pasient og når indikatoren for lavt batterinivå vises under bruk av utstyret. Kontroller batteristatusen minst to ganger daglig. Alkaliske batterier bør skiftes minst hver 7. dag ved kontinuerlig bruk av pacemakeren.

25 Forholdsregler Uautoriserte endringer av pacemakerinnstillinger 25 Bruk av batterier med andre fysiske mål enn de anbefalte batteriene, kan føre til uregelmessig eller manglende pacing. Se etter synlige tegn på urenheter på kontaktene på batteriet før bruk. Bruk av batterier med skitne kontakter kan føre til uregelmessig eller manglende stimulering. Kontroller at batterirommet er helt låst for å unngå strømtap. Selv om utstyret fungerer, betyr dette IKKE at batterirommet nødvendigvis er skikkelig låst. Uautoriserte endringer av pacemakerinnstillinger Ikke plasser Modell 5348 på et sted hvor pasienter kan få tilgang til den. Pacemakeren bør plasseres et sted hvor det ikke er fare for at uautoriserte personer (pasienter, besøkende osv.) foretar endringer på den.

26

27 Krav til miljøet6 6 Modell 5348 er utformet og testet grundig for å sikre pålitelighet ved normal bruk. Elektronisk utstyr er imidlertid utsatt for en rekke miljømessige belastninger. Du må ta forholdsregler for å unngå skade på enheten. Dette kapittelet inneholder en (ikke uttømmende) liste over forholdsregler. Enheten må ikke mistes eller slippes i gulvet eller feilhåndteres på en måte som kan føre til fysisk skade på den. Selv om enheten tilsynelatende fungerer umiddelbart etter at den har blitt mistet i gulvet eller skadet, kan det ha oppstått driftsmessige skader. Unngå å søle væske på enheten. Modell 5348 er utformet slik at faren for lekkasje skal bli minst mulig, men væskeinntrengning kan likevel forekomme. Medtronic anbefaler bruk av beskyttelsesutstyr, for eksempel en plastlomme, modell Plastlommen vil ikke nødvendigvis sikre helt mot væskeinntrengning. Unngå at kontakten for sikkerhetskabelen og hjertetråden kontamineres med blod eller andre kroppsvæsker. Bruk alltid sikre prosedyrer for utlading av statisk elektrisitet (ESD). ESD kan ha innvirkning på enheten. Unngå å åpne enheten. Sømmen som holder enheten sammen er utformet for å redusere væskeinntrengning. Hvis den åpnes og lukkes på feil måte, kan den bli skadet. Hvis etiketten på enheten ødelegges, kan det få konsekvenser for beskyttelsen mot statisk elektrisitet. Hvis du åpner enheten, vil garantien ikke lenger være gyldig (se mer om dette i kapittel 1, Medtronic-garanti). Modell 5348 skal ikke steriliseres ved hjelp av gammastråling eller autoklavering. Du finner mer informasjon om dette under Rengjøring og desinfisering i kapittel 11. Raske temperaturendringer kan påvirke enhetens funksjon. Sørg alltid for at temperaturen stabiliseres i miljøet der enheten skal brukes, før du kobler enheten til og tar den i bruk (se Spesifikasjoner for anbefalte temperaturer ved oppbevaring og bruk). Langvarig oppbevaring eller bruk av enheten ved høy luftfuktighet kan påvirke funksjonen. Utstyret må få tørke helt etter at det har blitt utsatt for fuktighet. Andre miljømessige faktorer kan påvirke enhetens ytelse i et sykehusmiljø. Bruk av forsvarlige metoder vil bidra til å unngå miljømessige skader på enheten.

28

29 Mulige bivirkninger7 7 Pacemakere Mulige bivirkninger som kan oppstå ved bruk av temporære, eksterne pacemakere som Modell 5348, omfatter, men er ikke begrenset til følgende: Asystole etter brå avslutting av pacing Inhibering eller reversering ved sterke elektromagnetiske forstyrrelser Utløsing av takykardi eller akselerering av en eksisterende takykardi Takykardibrytende pacing Takykardibrytende pacing kan utløse takykardi, akselerere en eksisterende takykardi eller utløse flimmer. Temporær pacing med høy frekvens skal bare brukes når pasienten kan overvåkes og kontrolleres nøye. Overvåk pasientens EKG og hold defibrilleringsutstyr klart for øyeblikkelig bruk i nødstilfeller ved takykardibrytende pacing. Ledningssystemer Mulige bivirkninger som kan oppstå ved bruk av paceledningssystemer sammen med Modell 5348, omfatter, men er ikke begrenset til følgende: Feilkobling av ledninger Utilsiktet frakobling av ledningssystemet Ledningsbrudd eller feilplassering av ledning som fører til intermitterende eller fullstendig tap av erobring og/eller sensing Myokardirritasjon som fører til arytmi Perforering og tamponade Infarkt Perikarditt

30 30 Kapittel 7 Ledningssystemer Andre mulige bivirkninger som kan oppstå ved bruk av implanterte ledningssystemer omfatter, men er ikke begrenset til følgende: Avstøtningsreaksjoner (lokal vevsreaksjon) Muskel- og nervestimulering Infeksjon Nerve- eller muskelstimulering kan forårsakes av at paceledningen kommer i kontakt med nerver eller muskelvev og/eller høye amplitudeinnstillinger. Stimuleringen kan kontrolleres ved flytting av ledningen eller ved reduksjon av amplituden.

31 Kontroller, indikatorer og andre funksjoner8 8 I dette kapittelet beskrives funksjonene til bryterne, knappene og indikatorene på pacemakeren. Kapittelet inneholder også en illustrasjon av enheten med navn på alle kontrollene, indikatorene og de fysiske egenskapene. Beskrivelser av tilleggsfunksjoner og tilbehør står til slutt i kapittelet. Kontroller for generell pacing Bryterne og knappene som brukes til å kontrollere parameterne for pacing, står oppført nedenfor, sammen med en kort beskrivelse av funksjonen til hver kontroll. RATE Denne bryteren brukes til å stille inn frekvensen for pacepulsene, per minutt. Frekvensen kan justeres trinnløst fra 30 til 180 min -1 (ppm). Høyere frekvenser er fargekodet og atskilt fra lavere frekvenser av en mekanisk sperre. OUTPUT Denne bryteren brukes til å angi amplituden for pacepulsen i milliampere (ma). Amplituden for stimuleringsstrømmen kan justeres trinnløst fra 0,1 til 20 ma. SENSITIVITY Denne bryteren brukes til å aktivere og justere sensitiviteten til sensekretsen i millivolt (mv). Når den er aktivert, kan sensitiviteten justeres fra 0,5 til 20 mv.

32 32 Kapittel 8 Kontroller for generell pacing Paceindikator 2 Frekvensbryter 3 Indikator for lavt batterinivå 4 Amplitudebryter 5 Sensitivitetsbryter 6 Knapp for utløsing av batterirom 7 Deksel (skjuler RAP-kontroller) 8 RAP-kontroller (Rapid Atrial Pacing) 9 Senseindikator 10 Kontrolldeksel 11 Av/på-kontroller 12 Batterirom Figur 8-1. Kontroller, indikatorer og funksjoner på Modell 5348.

33 Kontroller, indikatorer og andre funksjoner RAP-kontroller (Rapid Atrial Pacing) 33 Når du vrir sensitivitetsbryteren mot klokken til ASYNC.-stillingen, deaktiveres sensekretsen slik at enheten kan pace asynkront. Stillingen ASYNC. er atskilt fra sensitivitetsinnstillingene av en mekanisk sperre. Innstillingene som ligger under 1,0 mv er fargekodet, og er også atskilt av en mekanisk sperre. ON og OFF Du slår på enheten med ON-knappen. Du slår av enheten ved å trykke på OFF-knappen og ON-knappen samtidig. RAP-kontroller (Rapid Atrial Pacing) ENABLE/DISABLE Når du trykker på denne knappen, aktiveres RAP Standby. RAP Standby er tilstanden hvor alle RAP-kontrollene fungerer og innstillingen for RAP-frekvens vises, men enheten fortsetter å pace med innstillingene som er angitt for pacing. Når RAP Standby er aktivert, kontrollerer enheten at alle andre RAP-knapper fungerer, og deretter aktiveres RAP-displayet Figur 8-2. RAP-kontrollene og displayet ligger under et deksel som kan vippes opp.

34 34 Kapittel 8 RAP-kontroller (Rapid Atrial Pacing) Når du trykker på ENABLE/DISABLE-knappen under RAP-behandling eller RAP Standby, deaktiveres RAP-behandling og RAP Standby. Når du slår av Modell 5348, deaktiveres også RAP-behandling og RAP Standby. Merk! RAP Standby deaktiveres automatisk hvis ingen RAP-kontroller har blitt brukt i løpet av fem minutter. HOLD TO DELIVER Trykk på og hold nede denne knappen (når enheten er i RAP Standby) for å sende pacepulser ved angitt RAP-frekvens. (øk) og (reduser) Trykk på og hold nede disse knappene for å justere RAP-frekvensen før eller under en RAP-burst. -knappen øker RAP-frekvensen, og -knappen reduserer RAP-frekvensen. Når RAP-frekvensen ligger mellom 80 og 380 min -1 (ppm), endres frekvensen i intervaller på 5 min -1 (ppm). Når RAP-frekvensen ligger mellom 380 og 540, endres frekvensen i intervaller på 10 min -1 (ppm). Når RAP-frekvensen ligger over 540 min -1 (ppm), endres frekvensen i intervaller på 20 min -1 (ppm). Innledningsvis endres frekvensen med to intervaller per sekund. Hvis intervallknappen holdes nede i mer enn to sekunder, øker hastigheten på frekvensendringen til åtte intervaller per sekund. OUTPUT Amplitudeknappen, som brukes til å justere amplituden for generell pacing, brukes også til å justere amplituden (i ma) for pulser ved RAP-behandling. Indikatorer Indikatorene er lamper som gir tilbakemelding om enhetens elektriske funksjon. Modell 5348 har tre indikatorer, som er merket med PACE, SENSE og LOW BATT. Merk! Alle de tre indikatorene lyser under selvtest ved oppstart (se Selvtesting) og når enheten slås av.

35 Kontroller, indikatorer og andre funksjoner Fysiske egenskaper for Modell PACE Denne grønne indikatoren lyser hver gang en pacepuls genereres av enheten. Den indikerer imidlertid ikke at pacepulsen har stimulert hjertet. SENSE Denne oransje indikatoren blinker hver gang en hendelse med sensing utenfor refraktærperioden 1 detekteres av enheten. LOW BATT. Dette gule lyset begynner å blinke i takt med PACE- eller SENSE-indikatoren når batterinivået blir lavere 7,2 volt (omtrent). Indikatoren går fra å blinke til å lyse konstant etter 24 timer, etter som batterispenningen synker ytterligere. (Enhetens pace- og senseegenskaper forblir uendret.) Enheten slår seg av etter ytterligere to eller tre pacesykluser hvis batteriet ikke skiftes. Den eneste måten å slukke indikatoren for lavt batterinivå på, er å erstatte det utladede batteriet med et nytt batteri 2 (se Sette inn batteri ). Fysiske egenskaper for Modell 5348 Kontrolldeksler Kontrollene for generell pacing er beskyttet av et gjennomsiktig plastdeksel. Du får tilgang til pacekontrollene og på- og av-knappen ved å skyve dekselet nedover. RAP-kontrollene er beskyttet av ugjennomsiktig plastdeksel. Du får tilgang til RAP-kontrollene ved å vippe opp dekselet. Nye kontrolldeksler kan fås fra Medtronic. Batteri Batterirommet, som sitter nederst på enheten, har plass til et standard 9-volts alkalisk batteri eller litiumbatteri (se Spesifikasjoner ). 1 Denne indikatoren blinker bare for hjertehendelser som senses utenfor refraktærperioden. 2 Den nye batterispenningen må være omtrent 8,0 V.

36 36 Kapittel 8 Fysiske egenskaper for Modell 5348 Batteriets levetid - Når enheten er stilt inn på 80 min -1 (ppm) og 10 ma, vil batteritiden være på omtrent tolv dagers eller 300 timers sammenhengende drift for et alkalisk batteri, eller omtrent 27 dagers eller 650 timers sammenhengende drift for et litiumbatteri. Utløsingsmekanisme for batterirom - Du åpner batterirommet ved å trykke inn de to knappene på hver side av enheten samtidig (se Figur 9-1). Reversibel batteripolaritet - Polariteten er merket på innsiden av batterirommet, men enheten vil fungere normalt hvis batteriet settes inn med omvendt polaritet. Kontinuerlig drift mens batteriet skiftes - Når du tar ut batteriet, vil enheten fortsette å fungere med de angitte parameterne i minst 15 sekunder når parameterne er 80 min -1 (ppm) og 10 ma eller lavere. Medtronic anbefaler ikke at batteriet skiftes mens pacemakeren er slått på. Kontaktblokk Kontaktblokken sitter på toppen av enheten. Den kan brukes sammen med sikkerhetskabler (Medtronic pasientkabler, modell 5433A og 5433V, og Medtronic operasjonskabel, modell 5832 og 5832S). Kontaktblokken har også innganger for direkte tilkobling av hjertetråder med en diameter på 0,38 mm til 2,28 mm og en lengde på 12,67 mm til 22,8 mm. Disse kontaktene har en gummiforsegling som beskytter mot kontaminasjon. Merk! Hjertetråd-åpningene skal kun brukes i nødstilfeller. De har ingen gripemekanisme, så kontaktenes festekraft varierer med diameteren på pinnene.

37 Kontroller, indikatorer og andre funksjoner Funksjoner for Modell Ring 2 Bøyler Figur 8-3. Festeringen og -bøylene. Festering og bøyler Festeringen og -bøylene sitter på baksiden av enheten. Ringen brukes til å feste enheten til et IV-stativ. Bøylene skal bare brukes til å feste enheten midlertidig til pasienten eller sengen ved flytting av pasienten. Ringen og bøylene kan foldes flatt mot baksiden av enheten når de ikke er i bruk. Merk! Ikke plasser enheten på et sted hvor pasienter kan få tilgang til den. Dette for å unngå uautoriserte endringer i pacemakerinnstillinger. Pacemakeren bør plasseres et sted hvor det ikke er fare for at uautoriserte personer, som pasienter eller besøkende, foretar endringer på den. Funksjoner for Modell 5348 Selvtesting Når modell 5348 slås på, bruker enheten omtrent ett sekund på å kontrollere av-knappen, RAP ENABLE/DISABLE-knappen og batteriet, samt tilstanden til ROM, RAM og AD-omformeren. Paceindikatoren, senseindikatoren og indikatoren for lavt batterinivå tennes og lyser under hele selvtesten.

38 38 Kapittel 8 Funksjoner for Modell 5348 Hvis av-knappen ikke består selvtesten, slår enheten seg av øyeblikkelig. Hvis enheten ikke består selvtesten av andre årsaker, forblir indikatorene tent. Du slår av enheten ved å trykke på av-knappen og på-knappen samtidig eller ved å fjerne batteriet. Send enheten på service. RAP Standby Når RAP Standby er aktivert, begynner enheten å overvåke bruken av RAP-funksjonen. Hvis RAP-funksjonen ikke har vært brukt på fem minutter, deaktiverer enheten automatisk RAP Standby som en sikkerhetsforanstaltning. Beskyttelse mot høye frekvenser En krets for beskyttelse mot høye frekvenser overvåker kontinuerlig krystallfrekvensen, som kontrollerer pacefrekvensen for pacemakeren Modell Hvis krystallfrekvensen avviker fra passende verdi, starter beskyttelseskretsen systemet på nytt. PACE- og SENSE-indikatorene lyser i under ett sekund mens en selvtest utføres. Hvis krystallfrekvensen fortsatt er feil, slår beskyttelseskretsen av enheten. Pulsbredde Pulsbredden for pacing er låst på 1,8 ms. Synkrone (demand) moduser (AAI/VVI) Denne modusen stimulerer med demand pacing (R-bølgeinhibert) med en varighet på 1,8 ms, frekvenser på 30 til 180 min -1 (ppm) og strømamplituder på 0,1 til 20 ma, i enten atriet eller ventrikkelen, avhengig av hvilket kammer ledningene er i kontakt med. Denne modusen velges ved å sette sensitivitetsbryteren på en innstilling som er en halv gang mv-verdien for pasientens senseterskel (se Bestemme sensepotensialer ). Pacemakeren kan deretter sense egenaktivitet eller ektopisk aktivitet, noe som reduserer konkurransen mellom pacepulser og hjertets egenaktivitet.

39 Kontroller, indikatorer og andre funksjoner Funksjoner for Modell Asynkrone moduser (AOO/VOO) Denne modusen stimulerer med pacing med fast frekvens med en varighet på 1,8 ms, frekvenser på 30 til 180 min -1 (ppm) og strømamplituder på 0,1 til 20 ma, i enten atriet eller ventrikkelen, avhengig av hvilket kammer ledningene er i kontakt med. Modusen velges ved å vri sensitivitetsbryteren mot klokken til ASYNC.-stillingen. I denne stillingen deaktiverer sensekretsen. Blankingperioder Blanking er perioden etter en pacet eller senset hendelse hvor enhetens senseforsterker deaktiveres. Paceblanking begynner 10 ms før en pacepuls gis. Senseblanking begynner etter en senset hendelse. Refraktærperioder Refraktærperioden er perioden når en senset hendelse ikke fører til at senseindikatoren blinker og erstatningsintervallet ikke startes på nytt. En hendelse som senses innenfor refraktærperioden, men utenfor blankingperioden (altså reverseringsvinduet) starter blanking- og refraktærperiodene på nytt. Merk! Når batteriet er svakt, vil en hendelse som senses innenfor reverseringsvinduet også føre til at indikatoren for lavt batterinivå tennes. Pacerefraktærperioden startes av en pacet hendelse, mens senserefraktærperioden startes av en senset hendelse. Reverseringsrespons Denne sikkerhetsfunksjonen er utformet for å forebygge tap av pacebehandling ved kontinuerlige elektromagnetiske forstyrrelser. Reverseringsvinduet er perioden fra slutten av blankingperioden til slutten på refraktærperioden. Hvis enheten pacer i demand modus og begynner å sense hendelser kontinuerlig (for eksempel arytmier eller elektromagnetisk omgivelsesstøy) i påfølgende reverseringsvinduer, reverserer enheten til asynkron pacing med frekvensen som er valgt med frekvensbryteren. Enheten fortsetter å pace i demand modus når forstyrrelsene ikke lenger senses.

40 40 Kapittel 8 Kabler Kabler Medtronic pasientkabler, modell 5433A og 5433V Pasientkabler, modell 5433A og 5433V brukes til å koble atriale og ventrikulære paceledningssystemer til pacemakeren Medtronic Modell 5348 for temporær, ekstern pacing. Pasientkabler, modell 5433A og 5433V er sikkerhetskabler (som betyr at de har innfelte eller skjulte pinner). De kan brukes flere ganger og leveres usterile, men bør steriliseres før bruk ved hjelp av damp (pålitelig inntil 25 autoklaveringssykluser) eller etylenoksid. Ledningskontakten på den ene enden av hver kabel passer til endokardiale eller myokardiale paceledningspinner som er 0,38 mm til 2,41 mm i diameter. Elektrodekontakten på den andre enden av hver kabel passer til elektroden på pacemakeren, Modell De to kablene er identiske med unntak av fargekodingen og merkingen: Modell 5433A for atrial bruk har en blå kontakt og et blått bånd rundt kontaktpinneblokken. Kontaktblokken har et symbol som står for atrial bruk på den ene siden (se Figur 8-4). Modell 5433V for ventrikulær bruk har en hvit kontaktblokk og et hvitt bånd. Kontaktblokken har et symbol som står for ventrikulær bruk på den ene siden (se Figur 8-4). Kablene må ikke oppbevares ved temperaturer høyere enn 66 C eller lavere enn -40 C. Atrial bruk Ventrikulær bruk Figur 8-4. Symbol for atrial bruk på modell 5433A og symbol for ventrikulær bruk på modell 5433V.

41 Kontroller, indikatorer og andre funksjoner Pose til engangsbruk, modell Medtronic operasjonskabler, modell 5832 og 5832S Operasjonskablene, modell 5832 og 5832S, er utformet for å koble en paceledning til pacemakeren Modell De er sikkerhetskabler (som betyr at de har innfelte eller skjulte pinner). Kabelen deler seg på den distale enden og ender i to krokodilleklemmer som festes til kontaktpinnene på hjerteledningen. Kabelen, modell 5832S, som har mindre krokodilleklemmer enn modell 5832, er ment for bruk sammen med ledninger av typen IS-1 1. Modell 5832 Modell 5832S Figur 8-5. Operasjonskabler, modell 5832 og 5832S. Pose til engangsbruk, modell 5409 Beskrivelse Posen til engangsbruk, modell 5409, brukes til å beskytte og bære pacemakeren Modell Posen består av en gjennomsiktig plastlomme som er montert på et festepanel. Posen bør kastes etter hver pasient. Posen kan hektes på et IV-stativ. Den kan også festes på en pasient under transport eller festes til andre steder, for eksempel en seng, ved hjelp av en reim med borrelås (se tilbehørskatalogen). Bruk Plasser pacemakeren i lommen med bunnen først, med fronten på pacemakeren vendt bort fra festepanelet. Fold toppen over seg selv for å lukke pacemakeren inne i lommen. Før pluggen på pasientkabelen inn gjennom åpnningene i lommen, og sett den inn i pacemakeren. 1 IS-1 står for International Connector Standard (ISO : 1992), som angir at pulsgeneratorer og ledninger som er produsert i samsvar med denne standarden oppfyller alle krav til en bestemt mekanisk tilkobling.

42

43 Klargjøre for bruk9 9 Forsiktig! Bruk EKG-overvåking og hold defibrilleringsutstyr klar for øyeblikkelig bruk i nødstilfeller ved innføring av ledning og tilkobling av pacemaker. Forsiktig! Utstyr som bruker nettstrøm og som benyttes i nærheten av pasienten, må være tilstrekkelig jordet (se Advarsler ). Sette inn batteri Skift batteri for hver pasient og når indikatoren for lavt batterinivå vises under bruk av utstyret. Kontroller batteristatusen minst to ganger daglig. Alkaliske batterier bør skiftes minst hver 7. dag ved kontinuerlig bruk av pacemakeren. Når du skal sette inn (eller skifte) batteriet, trykker du inn begge knappene for utløsing av batterirommet samtidig, til batterirommet åpnes (se Figur 9-1). Ta ut det gamle batteriet, og skift det ut med et nytt 9-volts alkalisk batteri av typen 6LR61, 6F22E eller NEDA 1604A (Eveready Energizer 522 eller tilsvarende), eller litiumbatteri av typen NEDA 1604LC (Ultralife U9VL eller tilsvarende). Merk! Bruk av andre batterier enn det som er anbefalt, kan føre til et av følgende forhold: (1) Svært kort batteritid etter at indikatoren for lavt batterinivå tennes, (2) redusert ytelse for pulsgeneratoren og/eller (3) redusert total batteritid. Bruk av batterier med andre fysiske mål enn de anbefalte batteriene, kan føre til uregelmessig eller manglende pacing. Medtronic anbefaler ikke at batteriet skiftes mens pulsgeneratoren er koblet til en pasient. Merk! Batteriet bør tas ut når enheten ikke er i bruk.

44 44 Kapittel 9 Koble pasientkabel, modell 5433A eller 5433V til Modell 5348 Figur 9-1. Trykk inn knappene for utløsing av batterirommet samtidig. Merk! Du kan se om batterirommet er låst ved å kontrollere at rommet er lukket og at ingen av utløsingsknappene er trykket inn. Du vil også kunne høre et klikk når knappene skytes ut ved låsing av batterirommet. Forsiktig! Selv om utstyret fungerer, betyr dette IKKE at batterirommet nødvendigvis er skikkelig låst. Koble pasientkabel, modell 5433A eller 5433V til Modell 5348 Advarsel! Koble pasientkabelen til pacemakeren før du kobler ledningene til pasientkabelen. Forsiktig! Modell 5348 må ikke henges opp eller løftes etter kablene. Festeringen eller -bøylene skal brukes ved behov for å støtte pacemakeren. Merk! Pasientkabelen, modell 5433A og 5433V, leveres usterile. De bør rengjøres og steriliseres i henhold til instruksjonene som følger med hver kabel.

45 Klargjøre for bruk Koble paceledningssystemet til pasientkabelen, modell 5433A eller 5433V 45 Merk! Kontroller pasientkabelen nøye for synlige tegn på slitasje eller skade. Påse at pacemakeren, Modell 5348, er slått av, og sett pasientkabelens kontaktplugg inn i kontakten på Modell 5348 til den knepper på plass. Trekk forsiktig i pluggen etter at du har satt den inn, for å kontrollere at den er skikkelig koblet til. Når du skal koble pasientkabelen fra enheten, trykker du på utløserknappen på pasientkabelens plugg (som vist i Figur 9-2), og deretter trekker du pluggen forsiktig ut av kontakten. Figur 9-2. Koble pasientkabel, modell 5433A eller 5433V til pacemakeren, Modell Forsiktig! Det er viktig at du ikke har blod og kroppsvæsker på hender eller hansker når du kobler til eller fra pasientkabelen, modell 5433A eller 5433V og/eller paceledningene til pacemakeren Modell Slik unngår du å kontaminere steder som er vanskelige å rengjøre. Du finner mer informasjon i den relevante tekniske håndboken for pasientkabelen. Koble paceledningssystemet til pasientkabelen, modell 5433A eller 5433V Merk! Kontroller ledningene nøye for synlige tegn på slitasje eller skade. 1. Løsne ringene på pasientkabelkontakten ved å dreie dem mot klokken til de møter motstand. 2. Stikk ledningspinnene inn i kontaktene på pasientkabelen som vist (se Figur 9-3).

46 46 Kapittel 9 Koble paceledningssystemet direkte til pacemakeren, modell 5348 På bipolare systemer: Stikk hver av kontaktpinnene inn i den tilhørende kontakten (merket med + og -). Bipolare ledningssystemer kan ha ulike terskelverdier ut fra polariteten på ledningskontaktene. Forskjellen er vanligvis ubetydelig for myokardledninger. På unipolare systemer: Stikk kontaktpinnen inn i den negative kontakten. Stikk en nøytral elektrode (jord) inn i den positive kontakten. Forsiktig! Bipolare ledningssystemer anbefales fordi de er mindre utsatt for elektromagnetiske forstyrrelser. 3. Stram hver av ringene med fingrene med klokken til de sitter godt. Trekk forsiktig i hver av ledningene for å kontrollere at de sitter fast. Figur 9-3. Koble paceledningssystemet til pasientkabelen, modell 5433A eller 5433V. Du finner mer informasjon i den relevante tekniske håndboken for pasientkabelen. Koble paceledningssystemet direkte til pacemakeren, modell 5348 Advarsel! Hjertetråder eller ledninger skal bare kobles direkte til Modell 5348 i ekstreme nødssituasjoner. Midlertidige paceledninger, som Medtronic modell 6500, kan kobles direkte til Modell 5348 i ekstreme nødssituasjoner.

47 Klargjøre for bruk Koble paceledningssystemet direkte til pacemakeren, modell Forsiktig! Kontaktene har ingen egen låsemekanisme for å holde pinnene på plass. Bruk derfor om mulig en sikkerhetspasientkabel, modell 5433A eller 5433V (se Koble paceledningssystemet til pasientkabelen, modell 5433A eller 5433V ). Forsiktig! Pinner må ikke berøres eller komme i kontakt med ledende eller våte overflater. Det anbefales at pinner og ledninger holdes tildekt for å unngå kortslutning. 1. Ta av forseglingen på kontaktene ved å holde et fast grep om gummihåndtaket og trekke det bort fra enheten. 2. Skyv pinnene inn i de tilhørende hullene på kontaktblokken (se Figur 9-4). Forsiktig! Pinnene skal IKKE inn i kontakten for pasientkabelen. Forsiktig! Det er viktig at du ikke har blod og kroppsvæsker på hender eller hansker når du kobler paceledningene til eller fra pacemakeren Modell Slik unngår du å kontaminere steder som er vanskelige å rengjøre. På bipolare systemer: Stikk hver av pinnene inn i den tilhørende kontakten (merket med + og -). Bipolare ledningssystemer kan ha ulike terskelverdier ut fra polariteten på ledningskontaktene. Forskjellen er vanligvis ubetydelig for myokardiale ledninger. På unipolare systemer: Stikk kontaktpinnen inn i den negative (-) kontakten. Stikk en nøytral elektrode (jord) inn i den positive kontakten. Forsiktig! Bipolare ledningssystemer anbefales fordi de er mindre utsatt for elektromagnetiske forstyrrelser. 3. Du fjerner pinnene ved å trekke dem ut.

48 48 Kapittel 9 Koble paceledningssystemet direkte til pacemakeren, modell 5348 Figur 9-4. Koble hjertetråder direkte til modell 5348.

49 Bruk10 10 Advarsel! Foreta alle tilkoblinger før du slår på enheten. Slå Modell 5348 på og av Du slår Modell 5348 på med på-knappen. Du slår av enheten ved å trykke på av-knappen og på-knappen samtidig. Forsiktig! Skift batteri umiddelbart hvis indikatoren for lavt batterinivå lyser eller blinker sammen med paceindikatoren og senseindikatoren idet du slår på enheten. Det er ikke kjent hvor lenge utstyret kan brukes ved lavt batterinivå. Enheten kan slå seg av når som helst. Forsiktig! Medtronic anbefaler ikke at batteriet skiftes mens pacemakeren er koblet til en pasient. Pacemakeren vil fungere tilfredsstillende i minst 24 timer ved innstillingen 80 min -1 (ppm) og 10 ma eller lavere, etter at indikatoren for lavt batterinivå begynner å blinke for første gang under bruk av pacemakeren. Merk! Modell 5348 vil være i modus for generell pacing som angitt av innstillingene som vises når enheten slås på. Dette gjelder selv om enheten var i RAP Standby eller RAP-behandling når den ble slått av. Selvtest ved oppstart Når du slår på Modell 5348, utføres selvtest ved oppstart (se Selvtesting ) hvor alle indikatorlampene tennes. Hvis enheten består selvtesten, slukkes indikatorlampene etter omtrent ett sekund (deretter blinker eventuelt pace- eller senseindikatoren). Hvis batterispenningen er for lav, begynner indikatoren for lavt batterinivå å blinke i takt med pace- eller senseindikatoren. Avhengig av batterinivået når enheten slås på, vil indikatorlampene enten slå seg på og gjennomgå en eller to pace- eller sensesykluser før utstyret slår seg av, eller indikatorlampene kan slå seg på og deretter slå seg av umiddelbart. Hvis batterispenningen er for lav, vil indikatorlampene ikke slå seg på i det hele tatt, og enheten vil ikke starte opp.

50 50 Kapittel 10 Generell pacing Hvis Modell 5348 ikke består selvtesten, vil alle indikatorlamper fortsette å lyse, og ingen pacing eller sensing vil forekomme. Du slår av enheten ved å trykke på av-knappen og på-knappen samtidig eller ved å fjerne batteriet. Send enheten på service. Generell pacing Generell pacing med Modell 5348 omfatter demand modus (synkron) og asynkron modus i enten atriet eller ventrikkelen, med frekvenser på 30 til 180 min -1 (ppm). Denne delen beskriver fremgangsmåter for generell pacing. Bestemme pacemodus Pacemodusen avgjøres av plasseringen av ledningen og innstilingen for sensitivitet. Plasser ledningen(e) for pacing av ønsket kammer (atrium eller ventrikkel) ved hjelp av instruksjonene som følger med hver ledning. Sensitivitetsinnstillingen avgjør om pacemakeren er i demand modus (synkron) eller asynkron modus. Du velger demand modus ved å sette sensitivitetsbryteren på en innstilling (mellom 0,5 og 20 mv) som er en halv gang mv-verdien for pasientens sensitivitetsterskel (se Bestemme sensepotensialer ). Merk! I demand modus blir stimuleringspulser inhibert når pacemakeren senser egenaktivitet eller ektopisk aktivitet. Dette reduserer konkurransen mellom pacerytmen og hjertets egenaktivitet. Du velger asynkron modus ved å vri sensitivitetsbryteren mot klokken til ASYNC.-stillingen. Forsiktig! Asynkron pacing kan konkurrere med hjertets egenaktivitet, og kan dermed føre til takykardier. Merk! Asynkron modus passer best for pasienter som har en egenaktivitet som alltid ligger lavere enn pacefrekvensen og som ikke har ektopisk aktivitet.

51 Bruk Generell pacing 51 Endre parametere for pacing Parameterne for generell pacing er frekvens, amplitude og sensitivitet. Du justerer disse parameterne ved å vri de tilhørende bryterne til ønsket verdi. Endringer av parametere trer i kraft ved neste pacesyklus. Bestemme sensepotensialer Forsiktig! Ved målinger av senseterskel og stimuleringsterskel, og ved andre justeringer, kan pasienten få feil stimulering i en utsatt periode i hjertesyklusen. Ved festing av paceledning, tilkobling og justering av pacemaker, måling av stimuleringsterskler eller sensepotensialer samt bruk av burst-pacing må pasientens EKG overvåkes, og defibrilleringsutstyr må være klart til øyeblikkelig bruk. Hensikten med å bestemme sensepotensialer er å sikre at pacemakeren (i demand modus) vil sense hjertets egenaktivitet og inhibere pacestimuleringen deretter. Modell 5348 kan brukes til å bestemme sensepotensialer for temporære og permanente, implanterte ledningssystemer. Når du implanterer en permanent pacemaker, anbefaler imidlertid Medtronic at du bruker en pacemakeranalysator, for eksempel modell 5311 eller 5311B. Merk! Hvis en pasient ikke har tilstrekkelig egenrytme, må legen tilpasse denne fremgangsmåten ut fra pasientens tilstand. 1. Still inn frekvensbryteren på minst 10 min -1 (ppm) lavere en egenfrekvensen (som er fastslått ved hjelp av EKG). 2. Vri amplitudebryteren helt rundt mot klokken til 0,1 ma for å unngå risikoen for konkurrerende pacing. 3. Vri sensitivitetsbryteren helt rundt mot klokken, til 0,5 mv. (Pacepulsene skal ikke lenger erobre hjertet, og senseindikatoren skal ikke blinke når enheten senser egenrytmen til pasientens hjerte.) 4. Reduser sensitiviteten sakte ved å øke millivoltverdien (vri sensitivitetsbryteren mot klokken) til paceindikatoren begynner å blinke. 5. Øk sensitiviteten sakte ved å redusere millivoltverdien (vri sensitivitetsbryteren med klokken) til senseindikatoren begynner å blinke igjen.

52 52 Kapittel 10 Fremgangsmåte for RAP (Rapid Atrial Pacing) Millivoltverdien som pacemakeren gjenopptar sensing ved (senseterskelen), er nivået hvor P- eller R-bølgepotensialer senses. Terskelen bør være minst 2 mv for P-bølger og minst 4 mv for R-bølger. 6. Still inn sensitiviteten på en verdi som er dobbelt så sensitiv som terskelen, minst en halv gang millivoltverdien, som sikkerhetsmargin. Riktig sensitivitetsinnstilling for en pasient med en terskel på 3 mv blir da 1,5 mv. 7. Still inn frekvens- og amplitudebryterne på sine opprinnelige verdier. Bestemme stimuleringsterskler 1. Still inn frekvensbryteren på minst 10 min -1 (ppm) raskere en pasientens egenfrekvens (som er fastslått ved hjelp av EKG), og still inn sensitiviteten på riktig verdi (se Bestemme sensepotensialer ). 2. Kontroller at erobringen er 1:1 (ved hjelp av en EKG-monitor), og reduser gradvis strømmen (ved å vri bryteren mot klokken) til EKG-et viser at 1:1-erobring ikke lenger finner sted. (Paceog senseindikatorene blinker uregelmessig.) 3. Reduser deretter strømmen sakte til 1:1-erobring er gjenetablert (ved hjelp av en EKG-monitor). (Paceindikatoren blinker, senseindikatoren slutter å blinke.) Punktet da erobring gjenopprettes, regnes som amplitudeterskelen. Akseptable stimuleringsterskler er 1,0 ma eller mindre for de fleste endokard- og/eller myokardledninger og hjertetråder. 4. Still inn amplituden på en verdi som er minst det dobbelte av terskelverdien, som en sikkerhetsmargin. Riktig amplitudeinnstilling for en pasient med en terskel på 1 ma blir da minst 2mA. 5. Still frekvensbryteren tilbake til riktig verdi. Fremgangsmåte for RAP (Rapid Atrial Pacing) Advarsel! RAPID ATRIAL PACING SKAL KUN BRUKES I ATRIET. Forsiktig! Bruk av høye frekvenser i atriet kan føre til overledning til ventrikkelen.

53 Bruk Fremgangsmåte for RAP (Rapid Atrial Pacing) 53 Kontroller tilkoblingene Kontroller at ledningen(e) er i kontakt med atriet, og ikke ventrikkelen, før du aktiverer RAP Standby. Aktivere RAP Standby RAP Standby er tilstanden hvor alle RAP-kontrollene fungerer og innstillingen for RAP-frekvens vises, men enheten fortsetter å pace med innstillingene som er angitt for generell pacing. Du aktiverer RAP Standby ved å åpne det ugjennomsiktige RAP-dekselet og trykke på ENABLE/DISABLE-knappen. Enheten utfører en selvtest av alle RAP-knappene, og displayet viser den nominelle RAP-frekvensen på 320 min -1 (ppm) (men enheten fortsetter å pace med innstillingene som er angitt for generell pacing). RAP-knappene og displayet vil være i standby i fem minutter. Hvis ingen RAP-knapper brukes på fem minutter, slås RAP-funksjonene av. Merk! Modell 5348 vil fungere i modus for generell pacing når den slås på, selv om enheten var i RAP Standby eller RAP-behandling når den ble slått av. Endre RAP-frekvensen Trykk på og hold nede -knappen for å øke RAP-frekvensen. Trykk på og hold nede -knappen for å redusere RAP-frekvensen. Gi en RAP-burst Du aktiverer en RAP-burst ved å trykke på og holde nede HOLD TO DELIVER-knappen. Enheten venter i maksimum to pacesykluser, og deretter begynner den å gi pulser asynkront ved valgt frekvens så lenge HOLD TO DELIVER-knappen holdes nede. Du avslutter RAP-bursten ved å slippe HOLD TO DELIVER-knappen. Endre parametere under RAP-behandling -knappen og -knappen fungerer under RAP-behandling. Amplitudebryteren fungerer også under RAP-behandling, slik at RAP-amplituden kan justeres.

54 54 Kapittel 10 Fremgangsmåte for RAP (Rapid Atrial Pacing) Forsiktig! Justering av frekvensbryteren eller sensitivitetsbryteren har ingen innvirkning på RAP-behandlingen. Hvis frekvensbryteren eller sensitivitetsbryteren justeres under RAP-behandling, vil enheten imidlertid gjenoppta generell pacing med de nye innstillingene når du slipper HOLD TO DELIVERknappen. Gå tilbake til generell pacing (Deaktivere RAP Standby) Så snart du slipper HOLD TO DELIVER-knappen, gjenopptar enheten generell pacing i henhold til innstillingene, men enheten forblir i RAP Standby. Du deaktiverer RAP Standby ved å trykke på ENABLE/DISABLE-knappen og lukke dekselet over RAP-kontrollene.

55 Service11 11 Rengjøring og desinfisering Temporær pacemaker, Modell 5348 Pacemakeren, Modell 5348, kan rengjøres med en svamp eller klut som er fuktet med vann eller 70 % isopropylalkohol. Merk! Bruk ikke eter, aceton eller klorløsninger på enheten, da dette kan skade bærevesken eller etikettene. MODELL 5348 SKAL IKKE LEGGES I VANN ELLER RENGJØRINGSMIDLER. Modell 5348 kan desinfiseres med etylenoksid. På grunn av forskjellen mellom de ulike steriliseringsapparatene, må nøyaktige instruksjoner innhentes fra produsenten av steriliseringsapparatet. Temperaturen under prosessen må imidlertid ikke overstige 52 C, og trykket må ikke overstige 103 kpa. Bruk en godkjent metode for å kontrollere effekten av steriliseringsapparatet, for eksempel biologiske indikatorer. Forsiktig! Modell 5348 skal ikke steriliseres ved hjelp av gammastråling eller autoklavering. Pasientkabler, modell 5433A og 5433V Pasientkabler, modell 5433A og 5433V, leveres usterile, og må steriliseres med damp eller etylen før bruk. Før sterilisering bør pasientkabelen, modell 5433A eller 5433V, rengjøres grundig med et mildt rengjøringsmiddel eller 70 % isopropylalkohol for å fjerne synlige spor av blod og kroppsvæsker. Kablene kan legges i væske for rengjøring. Kablene må tørkes grundig etter rengjøring. Etter rengjøring bør kvalifisert tekniker utføre kontroll og testing av kablenes funksjon. Begge steriliseringsmetodene nedenfor er egnet. Gjentatt dampsterilisering fører imidlertid til raskere slitasje, og er bare pålitelig inntil 25 autoklaveringssykluser. Dampsterilisering: Ta kablene ut av originalforpakningen, og plasser kablene i et passende, autoklaverbart forpakningsmateriale. De innpakkede kablene bør autoklaveres ved: 121 C ved 103 kpa i 30 minutter, eller

Temporær tokammerpacemaker

Temporær tokammerpacemaker 5388 Temporær tokammerpacemaker Teknisk håndbok Forsiktig! I henhold til amerikansk lovgivning kan dette utstyret bare selges av eller etter forordning av en lege. 0123 MODELL 5388 0 Teknisk håndbok 0

Detaljer

Temporær, ekstern tokammerpacemaker

Temporær, ekstern tokammerpacemaker 5392 Temporær, ekstern tokammerpacemaker Teknisk håndbok 0123 2013 Den følgende listen inneholder varemerker eller registrerte varemerker for Medtronic i USA og eventuelt i andre land. Alle andre varemerker

Detaljer

6416 Ledningssystem for temporær, transvenøs pacing

6416 Ledningssystem for temporær, transvenøs pacing 6416 Ledningssystem for temporær, transvenøs pacing Forsiktig! I henhold til amerikansk lovgivning kan dette utstyret kun selges til eller etter c forordning fra lege. 0123 2 Følgende er varemerker for

Detaljer

MEDTRONIC CARELINK 2290 Analyzer for Medtronic- og Vitatron-enheter

MEDTRONIC CARELINK 2290 Analyzer for Medtronic- og Vitatron-enheter MEDTRONIC CARELINK 2290 Analyzer for Medtronic- og Vitatron-enheter 2290 Analyzer 0 Referansehåndbok 0 Veiledning for oppsett og bruk av Analyzer, modell 2290. Den følgende listen inneholder varemerker

Detaljer

Bruksanvisning Norsk. Alarm & Sensorplaster

Bruksanvisning Norsk. Alarm & Sensorplaster Bruksanvisning Norsk Alarm & Sensorplaster Bruksanvisning Larm & Sensorplaster Norsk version 2007 Redsense Medical AB Box 287 301 07 Halmstad www.redsensemedical.com RM-1-RM029 August 09 Innhold Advarsler

Detaljer

5071 Suturløs, unipolar, myokardial ledning med skrumekanisme

5071 Suturløs, unipolar, myokardial ledning med skrumekanisme 5071 Suturløs, unipolar, myokardial ledning med skrumekanisme Teknisk håndbok 0123 1992 5071 Følgende er varemerker for Medtronic: Medtronic 1 2 The instructionsuages forj uages forj. uch sy 50 Oeros oeurtouw

Detaljer

6996T. Tunneleringsverktøy. Teknisk håndbok

6996T. Tunneleringsverktøy. Teknisk håndbok 6996T Tunneleringsverktøy Teknisk håndbok Den følgende listen inneholder varemerker eller registrerte varemerker for Medtronic i USA og eventuelt i andre land. Alle andre varemerker tilhører sine respektive

Detaljer

Nokia minihøyttalere MD-6 9205724/1

Nokia minihøyttalere MD-6 9205724/1 Nokia minihøyttalere MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia og Nokia Connecting People er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Innledning Gratulerer med valget av

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

BRUKERMANUAL. Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN

BRUKERMANUAL. Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN BRUKERMANUAL Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN Art. nr. 17-00040 Fra serienummer 500 - Rev.3-21.08.08 INNHOLDSFORTEGNELSE TRÅDLØS FJERNKONTROLL 3 Etter montasje 3 Koding av

Detaljer

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler Fornybar energi Komme i gang med LEGO Energimåler de LEGO Group. 2010 LEGO Gruppen. 1 Innholdsfortegnelse 1. Oversikt over Energimåleren... 3 2. Feste Energiboksen... 3 3. Lade og utlade Energimåleren...

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

NB: Enheten fungerer etter prinsippene for sanntids fasesammenligning takket være radio overføring.

NB: Enheten fungerer etter prinsippene for sanntids fasesammenligning takket være radio overføring. Bruksanvisning TAG 5000 og TAG 5000S - Trådløs FASEINDIKATOR EL NR 88 801 46 / 47 ADVARSEL: Les disse merknadene nøye før bruk. 1. Mål TAG 5000 er utformet for å: Undersøke elektriske nettkonfigurasjoner

Detaljer

Spenning Kapasitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41 1,4 145 7,9 3,6 0,58

Spenning Kapasitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41 1,4 145 7,9 3,6 0,58 Produkt Zinc Air-batteri Modellnavn IEC Nominell Nominell Diameter Høyde Vekt Spenning Kapasitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Detaljer

6996SQ. Subkutan, unipolar ledning med viklet defibrillleringselektrode. Teknisk håndbok

6996SQ. Subkutan, unipolar ledning med viklet defibrillleringselektrode. Teknisk håndbok 6996SQ Subkutan, unipolar ledning med viklet defibrillleringselektrode Teknisk håndbok Den følgende listen inneholder varemerker eller registrerte varemerker for Medtronic i USA og eventuelt i andre land.

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Nokia minihøyttaler MD /1

Nokia minihøyttaler MD /1 Nokia minihøyttaler MD-9 9217492/1 7 2009 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting people og Nokia Original Accessories-logoen er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører

Detaljer

6721 Unipolare, epikardiale, ovale patchledninger for elektrokonvertering og defibrillering. Teknisk håndbok

6721 Unipolare, epikardiale, ovale patchledninger for elektrokonvertering og defibrillering. Teknisk håndbok 6721 Unipolare, epikardiale, ovale patchledninger for elektrokonvertering og defibrillering Teknisk håndbok 0123 1993 Den følgende listen inneholder varemerker eller registrerte varemerker for Medtronic

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-37W er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Okayo II trådløs kommunikasjon, guidesystem Bruker- og vedlikeholdsveiledning OKAYO II trådløs kommunikasjon, Guidesystem 16 kanaler 863 865 MHz Okayo II trådløs kommunikasjon, Guidesystem Best. nr.: 1104501

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Nokia sykkelladersett. 3.0. utgave

Nokia sykkelladersett. 3.0. utgave Nokia sykkelladersett 2 3 6 1 4 5 8 7 9 10 11 3.0. utgave 12 13 15 14 16 17 18 20 19 21 22 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Innledning Med Nokia sykkelladersett kan du lade batteriet i en kompatibel

Detaljer

Varslingshjelpemidler. P154 Sengemonitor. Bruks- og Monteringsanvisning

Varslingshjelpemidler. P154 Sengemonitor. Bruks- og Monteringsanvisning Varslingshjelpemidler P154 Sengemonitor Bruks- og Monteringsanvisning Gjerstadveien 398, Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf + 47 37119950 E-mail: post@picomed.no Foretaksnummer 962 211 631 MVA Revisjoner

Detaljer

Nokia stereohøyttalere MD-3

Nokia stereohøyttalere MD-3 Nokia stereohøyttalere MD-3 NORSK Stereohøyttalerne MD-3 gir lyd med høy kvalitet når du lytter til musikk eller hører på radio på den kompatible Nokia-telefonen eller -lydenheten. Høyttalerne har en 3,5

Detaljer

FlexiBlink Bruksanvisning Audiodetektor B-LYDe

FlexiBlink Bruksanvisning Audiodetektor B-LYDe Bruksanvisning Audiodetektor B-LYDe Dok. nr.: 0195C 2012.04.30 Vestfold Audio Sandefjord 1 Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Hva Audiodetektor-pakken inneholder... 3 Brukerveiledning...

Detaljer

Trinn 1: Lokaliser de nødvendige kablene på motoren.

Trinn 1: Lokaliser de nødvendige kablene på motoren. Gratulere med ny turtallsperre. Monteringen består av fire trinn. Det er viktig at du leser gjennom hele denne bruksanvisningen før du starter monteringen av turtallsperren. Det anbefales å gjennomgå alle

Detaljer

Forover. Høyre. Bakover

Forover. Høyre. Bakover 11. Styreboks R-net Lade kontakt På-/Av knapp Horn Varsellys Lys Batteri indikator Valgt hastighet Valgt profil Modusknapp Blinklys venstre Forover Profile knapp Blinklys Høyre Hastighets valg Vens tre

Detaljer

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner.

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner. Disker og stasjoner Dokumentdelenummer: 405759-091 Mai 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner. Innhold 1 Behandle disker og stasjoner 2 Disklampe 3

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

CAPSURE EPI 4968. Steroidavgivende, bipolar, epikardial ledning. Teknisk håndbok

CAPSURE EPI 4968. Steroidavgivende, bipolar, epikardial ledning. Teknisk håndbok CAPSURE EPI 4968 Steroidavgivende, bipolar, epikardial ledning Teknisk håndbok 0123 1993 Den følgende listen inneholder varemerker eller registrerte varemerker for Medtronic i USA og eventuelt i andre

Detaljer

TRANSVENE 6937. TRANSVENE-SVC unipolar, endokardial ledning for plassering i vena cava superior. Teknisk håndbok

TRANSVENE 6937. TRANSVENE-SVC unipolar, endokardial ledning for plassering i vena cava superior. Teknisk håndbok TRANSVENE 6937 TRANSVENE-SVC unipolar, endokardial ledning for plassering i vena cava superior Teknisk håndbok 0123 1999 Følgende er varemerker eller registrerte varemerker for Medtronic i USA og kanskje

Detaljer

Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 9212427/2

Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 9212427/2 Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Innledning Med Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K (heretter kalt DC-11) kan du lade batteriet i to kompatible

Detaljer

FlexiBlink Bruksanvisning UNIVERSALSENDER B-UNIe

FlexiBlink Bruksanvisning UNIVERSALSENDER B-UNIe Bruksanvisning UNIVERSALSENDER B-UNIe 2012-03-16 Dok.nr.: 0275B Vestfold Audio AS Sandefjord 1 Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Hva Universalsender-pakken inneholder... 4 Brukerveiledning...

Detaljer

Cry-Ac Tracker BRUKSANVISNING. www.brymill.com. Side 1 av 6. Januar 2010

Cry-Ac Tracker BRUKSANVISNING. www.brymill.com. Side 1 av 6. Januar 2010 Cry-Ac Tracker BRUKSANVISNING www.brymill.com Januar 2010 Side 1 av 6 Avsnitt 1 - Innholdsfortegnelse Avsnitt Tittel Side 1 Innholdsfortegnelse 2 2 Hurtigveiledning for Cry-Ac Tracker 3 3 Indikasjoner

Detaljer

ATTAIN SELECT 6238TEL

ATTAIN SELECT 6238TEL ATTAIN SELECT 6238TEL Føringskatetersett for behandling i venstre hjertekammer Teknisk håndbok Forsiktig! I henhold til amerikansk c lovgivning kan dette utstyret kun selges til eller etter forordning

Detaljer

Bruksanvisning for Telefunken treningssimulator

Bruksanvisning for Telefunken treningssimulator Fjernkontroll & Funksjonstaster: Bruksanvisning for Telefunken treningssimulator PÅ/Standby Pause Volum + Språkvalg. Trykk 5 sekunder, alternativt trykk 2- sifret språk kode Framover/neste Bakover/forrige

Detaljer

LEGO Energimåler. Komme i gang

LEGO Energimåler. Komme i gang LEGO Energimåler Komme i gang Energimåleren består av to deler: LEGO Energidisplay og LEGO Energiboks. Energiboksen passer i bunnen av Energidisplayet. Du installerer Energiboksen ved å la den gli på plass

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S3 27,2VDC 8A 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

Wallbox Pulsar Bruker manual

Wallbox Pulsar Bruker manual Wallbox Pulsar Bruker manual 1/15 Velkommen til Wallbox Gratulerer med kjøpet av det revolusjonerende lade system for El. bil designet med banebrytende teknologi for å tilfredsstille dine daglige behov.

Detaljer

UNI-DEX BRUKSANVISNING

UNI-DEX BRUKSANVISNING UNI-DEX BRUKSANVISNING BESKRIVELSE AV ENHETEN Se illustrasjon 1 1.1 Svarknapp 1.2 Room off knapp 1.3 Bæresnor 1.4 Mikrofon 1.5 Ladeindikator 1.6 Ladekontakt 1.7 Ledning med 3,5mm jack plugg Les bruksanvisningen

Detaljer

Telefunken trener manual

Telefunken trener manual Telefunken trener manual Fjernkontroll & Funksjons taster: PÅ/Standby Pause Volum + Språkvalg. Trykk 5 sekunder, alternativt trykk 2-sifret språk kode Framover/neste Forrige Bakover Volum - Sjokk ikke

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder Bruksanv. 4561Dansk-orsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17 Esken inneholder Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av OVA Vision COLOR. Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisning og oppbevar

Detaljer

Denne informasjonen erstatter følgende avsnitt/kapittel i Brukerveiledning Balder:

Denne informasjonen erstatter følgende avsnitt/kapittel i Brukerveiledning Balder: Balder med x:panda Vedlegg til Brukerveiledning Balder Denne informasjonen erstatter følgende avsnitt/kapittel i Brukerveiledning Balder: 3.2.1 Joystick 3.2.2 Kjøreprogrammer 3.2.4 Ledsagerstyring 5.1

Detaljer

LITTLEmack - Rød, Gul, Blå og Grønn

LITTLEmack - Rød, Gul, Blå og Grønn LITTLEmack - Rød, Gul, Blå og Grønn Brukerveiledning Varenr.: 540 541 Innholdsfortegnelse: Innledning:... 2 Noen ideer til bruk av LITTLEmack:... 3 Batteri /Strømforbruk... 3 Slik setter du batteriet på

Detaljer

Esken inneholder. Tegnforklaring

Esken inneholder. Tegnforklaring VisionNova 5 2009:Layout 1 30-10-09 14:25 Side 44 Esken inneholder Ett kamera m/innebygget batteri En monitor To nettadaptere Ett oppladbart batteri for monitor (3.7V 850mAH Li-ion) Ett stativ/veggfeste

Detaljer

HMS art.nr. 189259 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mobiltelefonsender 4G/3G/GSM B-GSM1e

HMS art.nr. 189259 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mobiltelefonsender 4G/3G/GSM B-GSM1e Bruksanvisning Mobiltelefonsender 4G/3G/GSM B-GSM1e Mobiltelefonsenderen anvendes når brukeren ikke bærer mobiltelefonen på seg. Når telefonen ringer, vil Mobiltelefonsenderen gi telefonsignal i FlexiBlink

Detaljer

HMS art.nr. 189162 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370. Dok. nr.: 0593A 2013.01.

HMS art.nr. 189162 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370. Dok. nr.: 0593A 2013.01. Bruksanvisning Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370 Dok. nr.: 0593A 2013.01.07 Vestfold Audio Sandefjord 1 Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Aurora-pakken

Detaljer

BRUKERMANUAL. Ettermontasje av trådløs fjernstyring

BRUKERMANUAL. Ettermontasje av trådløs fjernstyring BRUKERMANUAL Ettermontasje av trådløs fjernstyring Rev: 3 01.10.07 T ELEKTRISK KABLING Klistremerket på lokket av elektronikk modulen viser også tilkoblingen. All kabling og tilkoblinger skal gjøres med

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Readable III bladvender Bruker- og vedlikeholdsveiledning Readable III bladvender: Bestillingsnr.: 1151100 - HMS art. nr. 149663 INNHOLDSFORTEGNELSE Readable III bladvender... 1 1. Deler til Readable...

Detaljer

Bruksanvisning. Samtaleforsterker MAXI. Vestfold Audio AS. Art.nr. BE2020. HMS art.nr. 160893

Bruksanvisning. Samtaleforsterker MAXI. Vestfold Audio AS. Art.nr. BE2020. HMS art.nr. 160893 Bruksanvisning Samtaleforsterker MAXI Art.nr. BE2020 HMS art.nr. 160893 Vestfold Audio AS Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Dette bør du lese... 3 Enhetens kontroller og tilkoblinger...

Detaljer

Sengealarm PIR Brukerveiledning. Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 INNHOLD

Sengealarm PIR Brukerveiledning. Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 INNHOLD Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 Brukerveiledning Sengealarm PIR 2003 Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 HMS art. nr. 020753 Bestillingsnr.: 2223227 INNHOLD Sengealarm (bevegelsesdetektor)

Detaljer

Pasientinformasjon om hjemmepleie. Dato: Din sykepleier: Din lege: Andre nyttige telefonnumre:

Pasientinformasjon om hjemmepleie. Dato: Din sykepleier: Din lege: Andre nyttige telefonnumre: Pasientinformasjon om hjemmepleie Dato: Din sykepleier: Din lege: Andre nyttige telefonnumre: Distributørinformasjon Spesifikk kontaktinformasjon til distributøren skal føres her 2 Introduksjon Denne pasienthåndboken

Detaljer

Sveisehjelm i profesjonell kvalitet med solcellepanel og automatisk blendingsfilter

Sveisehjelm i profesjonell kvalitet med solcellepanel og automatisk blendingsfilter Sveisehjelm i profesjonell kvalitet med solcellepanel og automatisk blendingsfilter IT016101 Advarsel! Les og forstå alle instruksjonene før bruk Denne sveisehjelmen er utviklet for å beskytte øyne og

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

FUNKSJONSBESKRIVELSE AV FUNKSJONENE OG DISPLAYET I TELEFONEN D5142. Telefonknapper. Telefondisplay

FUNKSJONSBESKRIVELSE AV FUNKSJONENE OG DISPLAYET I TELEFONEN D5142. Telefonknapper. Telefondisplay FUNKSJONSBESKRIVELSE AV FUNKSJONENE OG DISPLAYET I TELEFONEN D5142 Telefonknapper Telefondisplay Funksjonsbeskrivelse av knapper for standard håndsett D5130 FUNKSJONSBESKRIVELSE AV FUNKSJONENE OG DISPLAYET

Detaljer

Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR2 IR og bryter styrt 230 VAC bryter

Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR2 IR og bryter styrt 230 VAC bryter Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR2 IR og bryter styrt 230 VAC bryter Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf + 47 37119950 Fax + 47 37119951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnummer 962 211 631 MVA

Detaljer

HMS art.nr. 189379 FlexiLife. Bruksanvisning. FlexiLife Universalsender. FL UNIe. 2015-05-29 Dok.nr.: 0670C1. Vestfold Audio AS Sandefjord

HMS art.nr. 189379 FlexiLife. Bruksanvisning. FlexiLife Universalsender. FL UNIe. 2015-05-29 Dok.nr.: 0670C1. Vestfold Audio AS Sandefjord Bruksanvisning FlexiLife Universalsender FL UNIe 2015-05-29 Dok.nr.: 0670C1 Vestfold Audio AS Sandefjord 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Hva Universalsender-pakken

Detaljer

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 600 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 991.0292.823/125551/2014-05-02 (9091) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

minipocket Bruksanvisning Hearing Systems

minipocket Bruksanvisning Hearing Systems minipocket Bruksanvisning Hearing Systems Innhold Fjernkontrollen din 4 Komponenter 5 Tastelås 6 Paring av høreapparater 7 Funksjonsoversikt 12 Mer informasjon 14 Rengjøring 14 Skifte batteri 15 Feilsøking

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brukerhåndbok for Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brukerhåndbok for Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.1. utgave 2 Om den trådløse laderen Med Nokia trådløs ladeplate DT-900 kan du lade telefonen din eller andre kompatible enheter uten å måtte vikle

Detaljer

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner KDIX 8810 Monteringsinstruksjoner Oppvaskmaskin, sikkerhet 4 Installasjonskrav 5 Installasjonsinstruksjoner 7 Oppvaskmaskin, sikkerhet Din og andres sikkerhet er veldig viktig. Det finnes mange viktige

Detaljer

BionX bruksanvisning

BionX bruksanvisning BionX bruksanvisning Forholdsregler Vi vil at du skal ha en morsom tur, men også en trygg tur. Les nøye gjennom følgende informasjon. Benytt anledningen til å bli kjent med hvordan systemet virker før

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA RX-4

Din bruksanvisning NOKIA RX-4 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA RX-4. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA RX-4 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Aquaspeed strykejern

Aquaspeed strykejern Aquaspeed strykejern Bruksanvisning Advarsel! Fjern eventuelle merker fra strykeplaten før du varmer opp strykejernet! Obs! Før bruk av dampfunksjonen første gang, anbefaler vi at du bruker jernet i vannrett

Detaljer

SPRINT FIDELIS 6930 Steroidavgivende, tripolar, ventrikulær ledning med tupp med mothaker og viklet defibrilleringselektrode for plassering i RV

SPRINT FIDELIS 6930 Steroidavgivende, tripolar, ventrikulær ledning med tupp med mothaker og viklet defibrilleringselektrode for plassering i RV SPRINT FIDELIS 6930 Steroidavgivende, tripolar, ventrikulær ledning med tupp med mothaker og viklet defibrilleringselektrode for plassering i RV Teknisk håndbok 2004 0123 Følgende er varemerker for Medtronic:

Detaljer

Styrbare Nav-X -RF-enheter DFU-0177 NY VERSJON 5

Styrbare Nav-X -RF-enheter DFU-0177 NY VERSJON 5 Styrbare Nav-X -RF-enheter DFU-0177 NY VERSJON 5 A. BESKRIVELSE Styrbare Nav-X -RF-enheter gir en monopolar kirurgisk effekt på målvev og styres med en pedal som er koblet til den elektrokirurgiske OPES-enheten

Detaljer

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem Brukerhåndbok AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem .. Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 DEL 1 Sikkerhetsinformasjon 1.1. Innledning Dette kapitlet inneholder sikkerhetsinformasjon. AirQlean

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S5 27,2VDC 8,2A. 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

Straightener. Register your product and get support at HP8297. Brukerhåndbok

Straightener. Register your product and get support at  HP8297. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8297 NO Brukerhåndbok a b cd e g f h i Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte

Detaljer

Brukerhåndbok Fjernkontroll

Brukerhåndbok Fjernkontroll v1-2013 BRUKERHÅNDBOK Brukerhåndbok Fjernkontroll 1. Produktpresentasjon og bruksområde Den trådløse fjernkontrollen for industrielt bruk i HS-serien styrer kodedata og kjørekommandoer ved å bruke hovedkomponenten,

Detaljer

HMS art.nr. 189379 FlexiLife. Bruksanvisning. Universalsender. FL-UNIe. 2013-04-09 Dok.nr.: 0670 B. Vestfold Audio AS Sandefjord

HMS art.nr. 189379 FlexiLife. Bruksanvisning. Universalsender. FL-UNIe. 2013-04-09 Dok.nr.: 0670 B. Vestfold Audio AS Sandefjord Bruksanvisning Universalsender FL-UNIe 2013-04-09 Dok.nr.: 0670 B Vestfold Audio AS Sandefjord 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Hva Universalsender-pakken

Detaljer

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning 1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning Les brukerveiledningen nøye før du tar apparatet i bruk Introduksjon Takk for at du har kjøpt dette mini-dvr-kameraet. Den er liten nok til å skjules hvor du ønsker

Detaljer

FlexiBlink Bruksanvisning ELLA Smykkesender HSS1e

FlexiBlink Bruksanvisning ELLA Smykkesender HSS1e Bruksanvisning ELLA Smykkesender HSS1e Varenr.: 1393 2014-12-17 Dok.nr.: 1809B Vestfold Audio Sandefjord 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Hva du som bruker bør lese i denne bruksanvisningen... 3 Varslingsmåter...

Detaljer

Varenr HMS-nr.: Barnevakt BARN10. Brukerhåndbok. Dok. nr.: 2304A1 Dato:

Varenr HMS-nr.: Barnevakt BARN10. Brukerhåndbok. Dok. nr.: 2304A1 Dato: Barnevakt BARN10 Varenr. 1519 HMS-nr.: 233409 Brukerhåndbok Dok. nr.: 2304A1 Dato: 2017.04.19 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 2. Oversikt 4 Utvendig 4 Batteriet 4 Under lokket 4 3. Komme i gang 4 Still

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

INSTALLASJONSGUIDE Telefonadapter

INSTALLASJONSGUIDE Telefonadapter INSTALLASJONSGUIDE Telefonadapter 3 Innhold Introduksjon 4 Oversikt 5 Strømtilkobling 6 Koble til telefonlinjen 7 Klargjør SoundGate for telefonbruk 9 Bruk av Telefonadapter og support 10 Godkjenninger,

Detaljer

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk INNHOLD I ESKEN 1. A3IP med dokkingstasjon 4. Bruksanvisning 2. Audio kabel 5. Ipod holder 3. AC Adapter 6.

Detaljer

Hurtiginstallasjonsveiledning

Hurtiginstallasjonsveiledning Hurtiginstallasjonsveiledning Aktuelle modeller: AS6004U Ver.3.0.0413 (2017-4-13) Innholdsfortegnelse Merknader... 3 Sikkerhetsforholdsregler... 4 1. Pakkens innhold... 5 2. Ekstrautstyr... 6 3. Maskinvareinstallasjonsveiledning...

Detaljer

Bruksanvisning. Komponenter

Bruksanvisning. Komponenter Bruksanvisning STABILA REC-0 Line er en mottaker med enkel betjening for rask registrering av laserlinjer. Mottakeren REC-0 Line kan kun motta pulsmodulerte laserstråler fra STABILA linjelasere. Mottakeren

Detaljer

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning Grillovn Prod.nr. IT014258 Bruksanvisning Introduksjon Denne praktiske grillovnen kan brukes til både baking, steking og grilling. Ovnen har varmeelement oppe og nede og praktisk tilbehør. Gjør deg kjent

Detaljer

F G H. Bytt batteri. 230 V Ja Unormalt batteri V Ja Normal bruk V Nei Bruk batteristrøm. 230 V Nei Batteriet er nesten flatt

F G H. Bytt batteri. 230 V Ja Unormalt batteri V Ja Normal bruk V Nei Bruk batteristrøm. 230 V Nei Batteriet er nesten flatt Produktinformasjon E A C F G H A: På/av-bryter : ruk vekselstrøm: konstant grønt ruk batteristrøm: blinkende grønt C: ruk vekselstrøm: angir belastningsnivå ruk batteristrøm: angir batterikapasitet D:

Detaljer

Nokia ladeplate DT-600. 1.2. utgave

Nokia ladeplate DT-600. 1.2. utgave Nokia ladeplate DT-600 6 1 2 2 5 4 3 7 1.2. utgave 8 9 10 11 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Innledning Med Nokias ladeplate DT-600 kan du lade batteriet i fem kompatible enheter samtidig. DT-600-enheten

Detaljer

HP8180

HP8180 Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8180 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr,

Detaljer

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 1 Vidhaugen 114 7550 Hommelvik Norway Tele: +47 73979017 E-mail: post@tgelectronics.no Web: www.tgelectronics.no TG Electronics/ Beckmann GmbH er ikke ansvarlig overfor

Detaljer

Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle

Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle 2 Innhold: 1. Beskrivelse, deleliste 2. Monteringsanvisning 3. Drift og vedlikehold 4. Bruksanvisning for Lithium-Ion batteriet 5. Servicetilbud Beskrivelse,

Detaljer

Hairdryer. Register your product and get support at. HP4935/00. Brukerhåndbok

Hairdryer. Register your product and get support at.  HP4935/00. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4935/00 Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips

Detaljer

ATTAIN BIPOLAR OTW 4194

ATTAIN BIPOLAR OTW 4194 ATTAIN BIPOLAR OTW 4194 Steroidavgivende, transvenøs, bipolar "over the wire"-paceledning for stimulering av venstre ventrikkel ved plassering av en elektrode i en koronarvene Teknisk håndbok 0123 2003

Detaljer

Smoke Alarm FERION 1000 O

Smoke Alarm FERION 1000 O Smoke Alarm FERION 1000 O nn Smoke Alarm Innhold nn 3 Innholdsfortegnelse 1 Graphics 4 2 Innledning 6 3 Montering 7 4 Vedlikehold 9 5 Tekniske data 10 6 Kundeservice 11 Bosch Sicherheitssysteme GmbH 08.15

Detaljer

Kjøkkenventilator 761 Opal

Kjøkkenventilator 761 Opal Kjøkkenventilator 761 Opal NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.966/124987/2014-05-02 (9084) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING Vennligst sørg for å lese denne bruksanvisningen grundig før bruk, og ta godt vare på bruksanvisningen. 8 Kontrollpanel Skann Hastighet Tid Distanse Kalorier På/Av

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

MUVI ATOM micro DV Produkt Innhold

MUVI ATOM micro DV Produkt Innhold MUVI ATOM micro DV Produkt Innhold 1 x veho MUVI ATOM micro DV kamera 1 x micro SD kort 1 x USB Kabel 1 x MUVI ATOM programvare 1 x MUVI ATOM fjærfeste klips 1 x MUVI ATOM hals kjede 1 x MUVI ATOM bæreveske

Detaljer

Straightener. Register your product and get support at HP8360/00. Brukerhåndbok

Straightener.  Register your product and get support at HP8360/00. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8360/00 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som

Detaljer