6721 Unipolare, epikardiale, ovale patchledninger for elektrokonvertering og defibrillering. Teknisk håndbok

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "6721 Unipolare, epikardiale, ovale patchledninger for elektrokonvertering og defibrillering. Teknisk håndbok"

Transkript

1 6721 Unipolare, epikardiale, ovale patchledninger for elektrokonvertering og defibrillering Teknisk håndbok

2 Den følgende listen inneholder varemerker eller registrerte varemerker for Medtronic i USA og eventuelt i andre land. Alle andre varemerker tilhører sine respektive eiere. Medtronic

3 Instruksjoner for åpning av den sterile pakningen 3

4 6721S Patchens størrelse 5,0 x 8,0 cm cm ø 3,2 mm Isolasjon: Silikongummi Silikonpatchområde 35,5 cm² Område innenfor den ytterste viklingen 27,5 cm² 4

5 6721M Patchens størrelse 6,1 x 9,1 cm cm ø 3,2 mm Isolasjon: Silikongummi Silikonpatchområde 50,1 cm² Område innenfor den ytterste viklingen 40,0 cm² 5

6 6721L Patchens størrelse 7,2 x 10,2 cm cm ø 3,2 mm Isolasjon: Silikongummi Silikonpatchområde 67,0 cm² Område innenfor den ytterste viklingen 54,7 cm² 6

7 Innhold 1 Beskrivelse og beregnet bruk 7 2 Pakningens innhold 7 3 Beskrivelse av tilbehør 7 4 Kontraindikasjoner 7 5 Advarsler 7 6 Forholdsregler 8 7 Mulige komplikasjoner 8 8 Forslag til implantasjonsprosedyre 8 9 Utføre elektriske målinger og måle defibrilleringseffekten 9 10 Koble ledningen til en arytmibehandlingsenhet 9 11 Spesifikasjoner (nominelle) Generell advarsel Ansvarsfraskrivelse fra Medtronic Service Forklaring av symboler 10 1 Beskrivelse og beregnet bruk De unipolare, epikardiale, ovale patchledningene, Modell 6721S, 6721M og 6721L, fra Medtronic er beregnet for elektrokonvertering og defibrillering. Disse ledningene er kun beregnet for bruk med en implanterbar enhet fra Medtronic til behandling av takyarytmi. Det står mer informasjon i håndboken for den relevante enheten. De ovale ledningene varierer i størrelse (Figur 1) slik at de kan brukes på hjerter av ulik størrelse. To eller 3 av patchledningene kan brukes i en hvilken som helst kombinasjon av størrelser. Ledningen har en viklet elektrode av platinalegering og en viklet leder av metallegering med liten motstand. Inni de spiralformede viklingene er det silikongummi. Det ytre polyesternettet på den ovale patchen brukes til å suturere ledningen til hjertet. De viklede elektrodene er delvis innstøpt i silikonpatchen og utgjør overflateområdet for elektrokonvertering og defibrillering. Ledningen har også en DF-1-kontakt. Det er en enkel node i midten på én av sidene på patchelektroden. Denne noden skal markere den isolerte siden av patchelektroden L M S Figur 1. Patchledningen finnes i tre størrelser 2 Pakningens innhold Ledningene og tilbehøret er sterilt når det leveres. Hver pakning inneholder: 1 ledning, modell 6721 (S, M eller L) 1 2 Produktdokumentasjon 1 blindplugg til kontakten 3 Beskrivelse av tilbehør Kasser alt engangsutstyr i henhold til lokale miljøkrav. Blindplugg til kontakt En forsegling som plasseres på tuppen av en ledning når ledningen blir værende ubrukt i kroppen, for å unngå overføring av elektriske signaler. 4 Kontraindikasjoner Det er ingen kjente kontraindikasjoner for denne ledningen. Forsøk ikke å bruke disse ledningene med implanterbare elektrokonverterings-/defibrilleringsenheter som ikke er fra Medtronic. 5 Advarsler Nettdrevet utstyr En implantert ledning danner en direkte strømbane med lav motstand til myokardet. Bruk derfor kun batteridrevet utstyr under implantering og testing av ledningen, for å beskytte mot flimmer som kan forårsakes av vekselstrøm. Nettdrevet utstyr som benyttes i nærheten av pasienten, må være tilstrekkelig jordet. Pinnene i ledningskontakten må isoleres fra eventuell lekkasjestrøm som kan forekomme ved bruk av nettdrevet utstyr. Patchledninger kan dekke mye av hjertemassen, og det er derfor ikke til å unngå at effekten av transtorakal defibrillering kan bli redusert. 3 Norsk 7

8 Magnetisk resonanstomografi (MR) Pasienter som har denne enheten implantert, må ikke gjennomgå magnetisk resonanstomografi (MR). MR kan indusere strøm i de implanterte ledningene, og dette kan føre til vevsskade og fremkalle takyarytmier. Diatermi Personer med metallimplantater som pacemakere, implanterbare defibrillatorer (ICD-er) og tilhørende ledninger, bør ikke utsettes for diatermibehandling. Interaksjonen mellom implantatet og diatermien kan forårsake vevsskade, flimmer eller skade på enhetens komponenter. Dette kan føre til alvorlig skade, manglende stimulering og/eller behov for å omprogrammere eller bytte enheten. 6 Forholdsregler Nødvendig sykehusutstyr Sørg for å ha utstyr for ekstern defibrillering tilgjengelig for umiddelbar bruk mens det midlertidigelednings-systemet testes, under implantasjonsprosedyren og i situasjoner hvor det kan oppstå arytmier enten tilfeldig eller kontrollert under postoperativ testing. Engangsbruk Ledningen og tilbehøret er kun for engangsbruk. Kontrollere den sterile pakningen Kontroller den sterile pakningen nøye før den åpnes. Kontakt Medtronic-representanten hvis forseglingen eller pakningen er skadet. Produktet må ikke oppbevares over 40 C. Produktet må ikke brukes etter siste forbruksdag. Sterilisering Medtronic har sterilisert pakningsinnholdet med etylenoksid før levering. Ledningen er kun for engangsbruk og skal ikke steriliseres på nytt. Håndtere ledningen Ledningene må alltid håndteres svært forsiktig. Ledningen kan skades permanent hvis den bøyes kraftig, knekkes, strekkes eller håndteres med kirurgiske instrumenter. Bruk ikke kirurgiske instrumenter til å holde ledningen eller kontaktpinnen mens du tunnelerer. Ledningsisolasjonen trekker til seg små partikler som lo og støv. Beskytt derfor ledningen for materialer som avgir slike partikler. Håndter ledningen med sterile operasjonshansker som er skyllet i sterilt vann eller et tilsvarende stoff. Ledningene skal ikke legges i mineralolje, silikonolje eller annen væske. Plassere ledningen Implanter ledningselektroden med siden med den eksponerte viklingen mot hjertevevet. Dette kan du verifisere ved å sørge for at patchsiden med noden vender bort fra hjertet. Hvis den isolerte siden plasseres mot hjertevevet, vil ikke strømmen fra en takyarytmikontrollenhet være tilstrekkelig til å behandle en detektert takyarytmi. Unngå å suturere over elektrodeviklingene, ettersom suturene kan forårsake brudd på viklingene. Plasser suturene i polyesternettområdet. Bruk ikke kirurgiske eller endoskopiske instrumenter til å holde i ledningen eller elektrodeviklingene. Deformering av leder- eller elektrodeviklingene kan føre til brudd på viklingen. Unngå å plassere eller suturere patchen i nærheten av et koronart blodkar eller et bypassgraft. Forsikre deg om at det er tilstrekkelig avstand mellom kantene på anode-patcher og felles katode-patcher for å minimere shunting av elektrisk strøm mellom patchene. Plassering av en patchledning utenfor perikardet kan føre til skade på nervus phrenicus eller annen vevsskade. Du finner flere forholdsregler i avsnittet "Forslag til implantasjonsprosedyre". 7 Mulige komplikasjoner Mulige komplikasjoner som kan oppstå ved bruk av patchledninger, omfatter, men er ikke begrenset til, følgende pasienttilstander: infeksjon; erosjon av native kar eller koronargraft; myokarditt; konstriktiv perikarditt som kan føre til redusert venøs fylling og minuttvolum; vevsskade under patchen, som kan føre til redusert kontraktilitet og minuttvolum; flimmer; hemotoraks; og blødning etter plassering, etter reposisjonering eller hvis suturene rives ut. Andre mulige komplikasjoner som kan oppstå ved bruk av ledningen og de programmerte parameterne til takyarytmienheten, omfatter, men er ikke begrenset til, følgende: Komplikasjoner Forflytning, brudd på ledningsisolasjon eller leder, dårlig kontakt med takyarytmibehandlingsenheten. Elektrodebrudd Terskelforhøyelse Mulige effekter Periodisk eller kontinuerlig tap av behandling med defibrillering eller elektrokonvertering; og mulig muskelstimulering i lommeområdet. a Periodisk eller kontinuerlig tap av defibrillerings-, elektrokonverterings- eller takykardibehandling. a Tap av behandling med defibrillering eller elektrokonvertering. a a Tap av behandling med defibrillering eller elektrokonvertering kan oppstå som følge av ledningsforskyvning, brudd eller terskelforhøyelse. Derfor bør pasientens EKG overvåkes under sykehusoppholdet. Hvis et slikt tap oppstår, skal du kontrollere røntgenbildene med tanke på ledningsforskyvning eller brudd. 8 Forslag til implantasjonsprosedyre Overvåk pasientens EKG kontinuerlig. Avhengig av legens preferanser kan en rekke ulike kirurgiske tilnærminger brukes ved implantasjon av ledningssystemet, for eksempel begrenset torakotomi eller medial sternotomi. 8.1 Plassering av patchledningene Ledningene må alltid håndteres svært forsiktig. Ledningen kan skades permanent hvis den bøyes kraftig, knekkes, strekkes, håndteres med kirurgiske instrumenter eller utsettes for annen røff behandling. 8 Norsk

9 Plasser patchelektroden på et område av hjertet som gir akseptable defibrilleringsterskler og har minst mulig fettvev. Pasientens koronaranatomi kan begrense plasseringsalternativene, spesielt hvis det finnes koronare bypassgraft. Plasseringen er riktig hvis noden midt på den isolerte siden vender bort fra hjertet. Etter legens skjønn kan det tas røntgen hver 6. måned for å fastslå at ledningen er riktig plassert, og for å kontrollere om det er brudd på lederen. Forsiktig! De uisolerte viklingene må være i kontakt med hjertevevet. 9 Utføre elektriske målinger og måle defibrilleringseffekten For å fastslå pålitelig defibrilleringseffekt anbefales det at ventrikkelflimmer fremkalles og avbrytes med vellykket resultat ved 3 av 4 forsøk med påført utgangsenergi på 18 J eller mindre. Tabell 1. Anbefalte pace-/sensemålinger ved implantatet (ved bruk av en pacemakeranalysator) Nødvendige målinger Midlertidig ledningssystem Permanent ledningssystem Erobringsterskel 1,5 V epikardial 3,0 V (ved 0,5 ms pulsbredde) 1,0 V endokardial 3,0 V Impedans Ω Ω Filtrert amplitude for R-bølge 5 mv (under sinusrytme) 3 mv (under sinusrytme) Stigetid 0,75 V/s 0,45 V/s De første elektriske målingene kan avvike fra anbefalingene på grunn av akutt celleskade. Hvis dette skjer, skal du vente i 5 til 15 minutter og gjenta testprosedyren. Verdiene kan variere avhengig av ledningstype, den implanterbare enhetens innstillinger, hjertevevets tilstand og medikamentinteraksjon. Hvis de elektriske målingene ikke stabiliseres på akseptable nivåer, kan det hende du må flytte ledningen og gjenta testprosedyren. Du finner mer informasjon om hvordan du utfører elektriske målinger, i den tekniske håndboken som følger med testutstyret. 10 Koble ledningen til en arytmibehandlingsenhet I den aktuelle tekniske håndboken som følger med den implanterbare arytmibehandlingsenheten, finner du instruksjoner for riktig ledningstilkobling. Noter serienummeret til hver ledning samt ledningens funksjon. Hvis ledningskontakten skal tunneleres, anbefales det å bruke et tunneleringsverktøy når ledningskontakten tunneleres til den implanterbare enheten, for å unngå skade på ledningen. Tunneler ledningen subkutant til lommen hvor enheten er plassert. Forsiktig! Bruk ikke kirurgiske instrumenter til å holde ledningen eller kontaktpinnen mens du tunnelerer. Før ledningskontakten inn i kontaktblokken. I den aktuelle håndboken som følger med den implanterbare arytmibehandlingsenheten, finner du instruksjoner for riktig ledningstilkobling. Før du lukker lommen, må du kontrollere defibrilleringseffekten. Forsiktig! For å forhindre uønskede vridninger av ledningen kan den overflødige delen av ledningen vikles løst rundt enheten, og deretter plasserer du begge deler i lommen (Figur 2). Kontroller at ledningene ikke ligger i spiss vinkel i forhold til enheten. Spisse vinkler gir ekstra belastning på ledningens leder og isolasjon. Figur 2. Mens du dreier på pulsgeneratoren vikler du overflødig ledning løst sammen og plasserer dette under pulsgeneratoren. Forsiktig! Når du plasserer enheten og ledningene i lommen: Ledningen må ikke kveiles. Hvis ledningen kveiles, kan det oppstå vridninger som fører til at ledningen forskyves (Figur 3). Unngå å gripe ledningen eller pulsgeneratoren med kirurgiske instrumenter. Figur 3. Ledningen må ikke kveiles eller vris. Etter implantasjonen må pasientens elektrokardiogram overvåkes kontinuerlig. Hvis en ledning forskyver seg, skjer dette vanligvis i tiden rett etter operasjonen. Norsk 9

10 11 Spesifikasjoner (nominelle) Parameter Modell 6721S Modell 6721M Modell 6721L Patchens størrelse Antall elektrodeviklinger Silikonpatchområde Område innenfor den ytterste viklingen Likestrømsmotstand Parameter Polaritet Lengde Kontakt Materiale Ledningsdiameter Fiksering 5,0 cm x 8,0 cm 6,1 cm x 9,1 cm 7,2 cm x 10,2 cm ,5 cm² 50,1 cm² 67,0 cm² 27,5 cm² 40,0 cm² 54,7 cm² 1,2 Ω (50 cm) 1,2 Ω (50 cm) 1,2 Ω (50 cm) Modell 6721S, Modell 6721M, Modell 6721L Unipolar cm DF-1 Isolasjon: Silikongummi Leder: Flertrådet MP35N Elektrode: Platinalegering 2,5 mm Suturer (i polyesternettet) 12 Generell advarsel Medtronics implanterbare ledninger implanteres i det svært fiendtlige miljøet i menneskekroppen. Ledningene må ha svært liten diameter og likevel være svært bøyelige, noe som uunngåelig reduserer ledningenes potensielle ytelse eller levetid. Ledningene kan svikte av en rekke årsaker, inkludert, men ikke begrenset til: medisinske komplikasjoner, avstøtning, allergisk reaksjon, fibrotisk vev eller feil på ledningene som følge av brudd eller skade på isolasjonen. Dessuten kan ledningene, til tross for at det utvises tilbørlig aktsomhet ved utforming, valg av komponenter, produksjon og testing før salg, lett skades før, under eller etter innsetting på grunn av feil håndtering eller andre inngripende handlinger. Det gis derfor ingen løfter eller garantier om at det ikke vil oppstå feil på ledningene, eller at ledningene ikke vil slutte å fungere, eller at kroppen ikke vil reagere negativt på implantasjon av ledningene, eller at det ikke vil oppstå medisinske komplikasjoner (inkludert perforasjon av hjertet) etter implantasjon av ledningene, eller at ledningen, i alle tilfeller, gjenoppretter adekvat hjertefunksjon. 14 Service Medtronic har høyt kvalifiserte representanter og ingeniører over hele verden som står til tjeneste for deg, og som ved forespørsel gir kvalifisert sykehuspersonell opplæring i bruk av produkter fra Medtronic. Medtronic har også profesjonelle medarbeidere som gir teknisk hjelp til brukerne av produktene. Ved behov for ytterligere informasjon kan du kontakte den lokale Medtronic-representanten eller ringe/skrive til Medtronic på telefonnummeret/adressen som er oppgitt bakerst i håndboken. 15 Forklaring av symboler Se på pakningsetiketten for å finne ut hvilke symboler som gjelder for dette produktet Conformité Européenne (samsvar med europeisk standard). Dette symbolet betyr at enheten er fullstendig i samsvar med EUdirektiv AIMD 90/385/EØF. Produksjonsdato Produsent Autorisert representant i Det europeiske fellesskap Bestillingsnummer Siste forbruksdag Skal ikke brukes flere ganger Ledningens lengde Maksimal oppbevaringstemperatur Serienummer Sterilisering: etylenoksidgass Åpnes her 13 Ansvarsfraskrivelse fra Medtronic Den vedlagte garantifraskrivelsen inneholder all informasjon om garantifraskrivelse. 10 Norsk

11

12 Produsent Medtronic, Inc. 710 Medtronic Parkway Minneapolis, MN USA Tlf Faks Autorisert EU-representant for Medtronic Medtronic B.V. Earl Bakkenstraat PJ Heerlen Nederland Tlf Faks Hovedkontor for Europa/Afrika/Midtøsten Medtronic International Trading Sàrl Route du Molliau 31 Case Postale 84 CH-1131 Tolochenaz Sveits Tlf Faks Australia Medtronic Australasia 97 Waterloo Road North Ryde, NSW 2113 Australia Tekniske håndbøker: *M949313A007* Medtronic, Inc M949313A007A

SPRINT FIDELIS 6930 Steroidavgivende, tripolar, ventrikulær ledning med tupp med mothaker og viklet defibrilleringselektrode for plassering i RV

SPRINT FIDELIS 6930 Steroidavgivende, tripolar, ventrikulær ledning med tupp med mothaker og viklet defibrilleringselektrode for plassering i RV SPRINT FIDELIS 6930 Steroidavgivende, tripolar, ventrikulær ledning med tupp med mothaker og viklet defibrilleringselektrode for plassering i RV Teknisk håndbok 2004 0123 Følgende er varemerker for Medtronic:

Detaljer

RF MARINR UNIPOLAR. Styrbart elektrodekateter for intrakardial mapping og ablasjon. Teknisk håndbok

RF MARINR UNIPOLAR. Styrbart elektrodekateter for intrakardial mapping og ablasjon. Teknisk håndbok RF MARINR UNIPOLAR Styrbart elektrodekateter for intrakardial mapping og ablasjon Teknisk håndbok Caution: Federal Law (USA) restricts this device to sale by or on the order of a physician. 0123 Den følgende

Detaljer

MEDTRONIC CARELINK MONITOR. MODELL 2490G/2490H/2490J Pasienthåndbok

MEDTRONIC CARELINK MONITOR. MODELL 2490G/2490H/2490J Pasienthåndbok MEDTRONIC CARELINK MONITOR MODELL 2490G/2490H/2490J Pasienthåndbok Den følgende listen inneholder varemerker eller registrerte varemerker for Medtronic i USA og eventuelt i andre land. Alle andre varemerker

Detaljer

Barostim neo. 900097-NOR Rev. D

Barostim neo. 900097-NOR Rev. D Barostim neo 900097-NOR Rev. D INNHOLD 1. BESKRIVELSE AV SYSTEMET...1-1 Implanterbar pulsgenerator (IPG)...1-1 Sinus caroticus-ledninger...1-2 Implanteringsadapter...1-2 Implanteringsverktøy...1-2 CVRx

Detaljer

MEDTRONIC CARELINK 2090 Programmerer for Medtronic- og Vitatron-enheter

MEDTRONIC CARELINK 2090 Programmerer for Medtronic- og Vitatron-enheter MEDTRONIC CARELINK 2090 Programmerer for Medtronic- og Vitatron-enheter 2090/9986/SW007: 0123 2001 VSC01: 0344 2002 Innhold 1 Informasjon om programmereren 7 Forklaring av symboler på pakningen og produktet

Detaljer

MEDTRONIC CARELINK PROGRAMMERER Modell 2090-programmerer for Medtronic- og Vitatronenheter

MEDTRONIC CARELINK PROGRAMMERER Modell 2090-programmerer for Medtronic- og Vitatronenheter MEDTRONIC CARELINK PROGRAMMERER Modell 2090-programmerer for Medtronic- og Vitatronenheter 0123 2001 2090-programmerer 0 Referansehåndbok 0 Veiledning for oppsett og bruk av 2090-programmereren. Følgende

Detaljer

MEDTRONIC CARELINK 2090

MEDTRONIC CARELINK 2090 MEDTRONIC CARELINK 2090 Programmerer Referansehåndbok MEDTRONIC CARELINK 2090 Referansehåndbok Veiledning for oppsett og bruk av Medtronic CareLink 2090-programmereren. Den følgende listen inneholder

Detaljer

EVERA VR. Serie med digitale implanterbare enkammerdefibrillatorer. Referansehåndbok

EVERA VR. Serie med digitale implanterbare enkammerdefibrillatorer. Referansehåndbok erie med digitale implanterbare enkammerdefibrillatorer Referansehåndbok 0123 2012 Referansehåndbok En referansehåndbok for digitale implanterbare enkammerdefibrillatorer i Evera R-serien fra Medtronic.

Detaljer

VIVA / VIVA QUAD, BRAVA / BRAVA QUAD CRT-D

VIVA / VIVA QUAD, BRAVA / BRAVA QUAD CRT-D I / I QUD, BR / BR QUD CR-D erie med digitale implanterbare defibrillatorer med kardial resynkroniseringsbehandling Referansehåndbok 123 212 I / I QUD, BR / BR QUD CR-D Referansehåndbok En referansehåndbok

Detaljer

LIFEPAK 1000 DEFIBRILLATOR BRUKERHÅNDBOK

LIFEPAK 1000 DEFIBRILLATOR BRUKERHÅNDBOK LIFEPAK 1000 DEFIBRILLATOR BRUKERHÅNDBOK LIFEPAK 1000 DEFIBRILLATOR BRUKERHÅNDBOK Viktig Dette apparatet skal kun brukes av autorisert personale.!usa Rx Only!USA Sporing av apparatet U.S. Food and Drug

Detaljer

CRUX VENA CAVA-FILTER (VCF)

CRUX VENA CAVA-FILTER (VCF) CRUX VENA CAVA-FILTER (VCF) NORSK Vaierform Sidevevsanker Utvidet vevsanker Kranielt markørbånd eptfe--lternett Kraniell uttakshale Kaudalt markørbånd Figur 5-.4/2 Kaudal uttakshale Tilbakeslagsventil

Detaljer

HeartStart-defibrillator

HeartStart-defibrillator HeartStart-defibrillator BRUKERHÅNDBOK Veiledning til konfigurasjon, bruk, vedlikehold og tilbehør M5066A Utgave 7 Skal være tom. sett forfra A topp B sett bakfra topp K C L J D I I F E H G HeartStart-defibrillatoren

Detaljer

2010 Innovative Neurotronics. Med enerett. Alle varemerker og registrerte varemerker tilhører deres respektive eiere. LM01 R12 NO

2010 Innovative Neurotronics. Med enerett. Alle varemerker og registrerte varemerker tilhører deres respektive eiere. LM01 R12 NO 2010 Innovative Neurotronics. Med enerett. Alle varemerker og registrerte varemerker tilhører deres respektive eiere. LM01 R12 NO System Brukerhåndbok Forsiktig: I henhold til amerikansk nasjonal lov,

Detaljer

Telefunken AED Modell HR 1 Brukermanual Versjon 2.3

Telefunken AED Modell HR 1 Brukermanual Versjon 2.3 Telefunken AED Modell HR 1 Brukermanual Versjon 2.3 Utgiver DefiTeq International BV Mispelhoefstraat 31B 5651 GK Eindhoven Nederland www.defiteq.com Eierskapsmerknad DefiTeq reserverer all rettigheter

Detaljer

Defibtech DDU-2000-serien Automatisert Ekstern Defibrillator DDU-2300 DDU-2400 DDU-2450

Defibtech DDU-2000-serien Automatisert Ekstern Defibrillator DDU-2300 DDU-2400 DDU-2450 Defibtech DDU-2000-serien Automatisert Ekstern Defibrillator DDU-2300 DDU-2400 DDU-2450 Brukermanual NRR 2010 ELECTRONIC DISTRIBUTION Merknader Defibtech, LLC er ikke ansvarlig for feil i dokumentet eller

Detaljer

Version SE_023827 AJ Date December 2014. Viktig informasjon. (med rengjørings- og steriliseringsinstruksjoner)

Version SE_023827 AJ Date December 2014. Viktig informasjon. (med rengjørings- og steriliseringsinstruksjoner) Version SE_023827 AJ Date December 2014 Viktig informasjon (med rengjørings- og steriliseringsinstruksjoner) Viktig informasjon 2 Generelle instruksjoner for bruk av Synthes-implantater og -instrumenter

Detaljer

Systemhåndbok Endoskopi. SYSTEMRELATERT bruksanvisning

Systemhåndbok Endoskopi. SYSTEMRELATERT bruksanvisning Systemhåndbok Endoskopi SYSTEMRELATERT bruksanvisning Innholdsfortegnelse 1 Innledning...5 1.1 Mulig risiko og signalord... 6 1.2 Symboler...7 2 Bruk av endoskopisk utstyr... 9 2.2 Kontroll før hver bruk...

Detaljer

VS-800. Monitor for vitale data. Brukerhåndbok

VS-800. Monitor for vitale data. Brukerhåndbok VS-800 Monitor for vitale data Brukerhåndbok CE-merking Produktet er utstyrt med CE-merket som viser at det oppfyller kravene i rådsdirektiv 93/42/EØF om medisinsk utstyr, og at det oppfyller hovedkravene

Detaljer

Brukerhåndbok. Detaljert brukerinformasjon og produktspesifikasjon for AV300 venevisningssystem, inkludert tilleggsutstyr og programvare.

Brukerhåndbok. Detaljert brukerinformasjon og produktspesifikasjon for AV300 venevisningssystem, inkludert tilleggsutstyr og programvare. ACCUVEIN MODELL AV300 VENEVISNINGSSYSTEM Brukerhåndbok Detaljert brukerinformasjon og produktspesifikasjon for AV300 venevisningssystem, inkludert tilleggsutstyr og programvare AV300 Norsk II Av300 brukerhåndbok

Detaljer

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Bruksanvisning

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Bruksanvisning Welch Allyn Connex Integrated Wall System Bruksanvisning 2012 Welch Allyn. Med enerett. For å lette tiltenkt bruk av produktet som beskrives i denne publikasjonen kan kjøperen av produktet kopiere denne

Detaljer

SYSTEM FOR KONTINUERLIG GLUKOSEMÅLING BRUKERHÅNDBOK

SYSTEM FOR KONTINUERLIG GLUKOSEMÅLING BRUKERHÅNDBOK SYSTEM FOR KONTINUERLIG GLUKOSEMÅLING BRUKERHÅNDBOK SYSTEM FOR KONTINUERLIG GLUKOSEMÅLING VIKTIGE KONTAKTER OG NUMRE Dexcom nettsted: www.dexcom.com Din sender-id: Din mottaker-id: Din lege: Nærmeste

Detaljer

Infant Flow SiPAP. Brukerhåndbok

Infant Flow SiPAP. Brukerhåndbok Infant Flow SiPAP Brukerhåndbok ii Infant Flow SiPAP Dette dokumentet er beskyttet av amerikanske og internasjonale lover om opphavsrett. Dette dokumentet skal ikke kopieres, reproduseres, oversettes,

Detaljer

Connex Spot Monitor. Bruksanvisning

Connex Spot Monitor. Bruksanvisning Connex Spot Monitor Bruksanvisning 2015 Welch Allyn. Med enerett. Til fremme av den tiltenkte bruken av produktet som beskrives i denne publikasjonen, er kjøperen av produktet berettiget til å kopiere

Detaljer

VPAP IV VPAP IV ST. User Guide. Norsk. positive airway pressure device

VPAP IV VPAP IV ST. User Guide. Norsk. positive airway pressure device VPAP IV VPAP IV ST positive airway pressure device User Guide VPAP IV VPAP IV ST ENHET FOR POSITIVT LUFTVEISTRYKK Brukerveiledning Innhold Introduksjon............................................... 1

Detaljer

Hvileelektrokardiografene CP 50 og CP 50 Plus med 12 avledninger. Bruksanvisning

Hvileelektrokardiografene CP 50 og CP 50 Plus med 12 avledninger. Bruksanvisning Hvileelektrokardiografene CP 50 og CP 50 Plus med 12 avledninger Bruksanvisning 2014 Welch Allyn, Inc. Med enerett. Det er ikke tillatt å på noen måte reprodusere eller kopiere hele eller deler av denne

Detaljer

INSULINPUMPE. Brukerhåndbok

INSULINPUMPE. Brukerhåndbok INSULINPUMPE Brukerhåndbok Forside Ampullerom Adapter Skjerm Infrarød utgang Taster Bakside Alarmer og advarsler Serienummer Produksjonsår PowerPack-rom Kjære bruker av Accu-Chek D-TRONplus insulinpumpe!

Detaljer

3 Bair Hugger. Brukerhåndbok Norsk 129. Total Temperature Management System. Temperature Management Unit Model 505

3 Bair Hugger. Brukerhåndbok Norsk 129. Total Temperature Management System. Temperature Management Unit Model 505 3 Bair Hugger Temperature Management Unit Model 505 Brukerhåndbok Norsk 129 Total Temperature Management System Innholdsfortegnelse Innledning 133 Beskrivelse av Total Temperature Management -systemet

Detaljer

EkoSonic MACH4 endovaskulært system Indikasjoner for bruk i lungeemboli Beregnet bruk Kontraindikasjoner Forsiktighetsregler

EkoSonic MACH4 endovaskulært system Indikasjoner for bruk i lungeemboli Beregnet bruk Kontraindikasjoner Forsiktighetsregler EkoSonic MACH4 endovaskulært system Indikasjoner for bruk i lungeemboli Beregnet bruk Beregnet for behandling av lungeembolipasienter med 50 % blodpropp i en eller begge hovedpulmonalarteriene eller lobære

Detaljer

Hjertekompresjonssystem Bruksanvisning

Hjertekompresjonssystem Bruksanvisning Hjertekompresjonssystem Bruksanvisning NO www.lucas-cpr.com Et produkt fra JOLIFE LUCAS TM Hjertekompresjonssystem Bruksanvisning 100666-07 A, Gyldig fra COJ2236, 2009 JOLIFE AB 2 Takk for at du valgte

Detaljer

Insulinpumpe og CGM-system. Brukerhåndbok. Bli kjent med systemet ditt. 41029868_RevC_OB_VIBE_PL_NO_mmolL_R1.indd 1

Insulinpumpe og CGM-system. Brukerhåndbok. Bli kjent med systemet ditt. 41029868_RevC_OB_VIBE_PL_NO_mmolL_R1.indd 1 Insulinpumpe og CGM-system Brukerhåndbok Bli kjent med systemet ditt 41029868_RevC_OB_VIBE_PL_NO_mmolL_R1.indd 1 4/24/14 3:06 PM 41029868_RevC_OB_VIBE_PL_NO_mmolL_R1.indd 2 4/24/14 3:06 PM Velkommen Takk

Detaljer