ENRHYTHM MRI SURESCAN EMDR01

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ENRHYTHM MRI SURESCAN EMDR01"

Transkript

1 ENRHYTHM MRI SURESCAN EMDR01 Tokammerpacemaker med SureScan -teknologi (OAE-DDDR) MR-betinget med MVP -modus, AT/AF Suite-diagnostikk og -behandlinger og Cardiac Compass -trender Implantasjonshåndbok

2 Følgende er varemerker for Medtronic: Cardiac Compass, EnRhythm, EnRhythm MRI, Flashback, InCheck, MVP, Marker Channel, Medtronic, Quick Look, Reactive ATP, SureScan

3 Innhold 1 Beskrivelse 5 2 Indikasjoner 6 3 Kontraindikasjoner 6 4 Advarsler og forholdsregler Generelt Håndtering og oppbevaring Evaluering og tilkobling av ledninger Bruk av enheten Pacemakeravhengige pasienter Risiko ved medisinsk behandling Hjemme- og arbeidsmiljø 10 5 Mulige bivirkninger 11 6 Implantasjonsprosedyre Programmere enheten før implantasjonen Kontrollere lednings- og kontaktkompatibilitet Plassere ledningene Teste ledningene Koble ledningene til enheten Plassere og feste enheten Programmere enheten Skifte ut enheten 17 7 Målemetoder 17 8 Oversikt over funksjoner Takykardi Pacing Avlesing Tilleggsfunksjoner 20 9 Produktspesifikasjoner Fysiske egenskaper Elektriske spesifikasjoner Utskiftingsindikatorer Forventet levetid Bruk av magnet Funksjonsparametere Samsvarserklæring Symboler på emballasjen 35 3

4 4

5 1 Beskrivelse Den implanterbare pulsgeneratoren EnRhythm MRI SureScan, modell EMDR01, fra Medtronic er en multiprogrammerbar, implanterbar hjerteenhet som leser av og regulerer pasientens hjertefrekvens ved hjelp av enkammer- eller tokammerpacing med frekvensrespons ved bradykardi og atrial antitakykardipacing (atrial ATP-behandling). EnRhythm MRI SureScan-enheten, sammen med SureScan-ledningene, utgjør den implanterbare delen av SureScan-pacesystemet. SureScan-pacesystemet fra Medtronic består av en SureScan-enhet som er koblet til SureScan-ledninger. Komponentene i SureScan-pacesystemet er merket med SureScan-symbolet. Før du utfører en MR-undersøkelse, må du slå opp i den tekniske håndboken for SureScan-pacesystemet som følger med SureScan-enheten for å få viktig informasjon om prosedyrer og MR-spesifikke kontraindikasjoner, advarsler og forholdsregler. Innholdet i den sterile pakningen Pakningen inneholder én implanterbar pulsgenerator og én momentnøkkel. Programmerer og programvare Bruk riktig programmerer og program fra Medtronic til å programmere denne enheten. Programmerere fra andre produsenter er ikke kompatible med Medtronic-enheter, men vil ikke påføre Medtronic-enhetene skade. Nettverksforbindelse og datautveksling SureScan-pacesystemet støtter bruken av 2290 Analyzer fra Medtronic som gjør at du kan kjøre en enhetskontroll og en Analyzer-kontroll samtidig, veksle raskt fra det ene til det andre uten å måtte avslutte eller starte kontrollene igjen, samt eksportere data fra Analyzer til enhetens programvare. InCheck pasientstyrt aktivator, modell 2696, fra Medtronic Pasienten kan bruke InCheck pasientstyrt aktivator, modell 2696, til å kontrollere om den implanterte enheten har detektert en mulig atriearytmi og kan starte lagringen av hjertehendelser i enhetens minne. Om denne håndboken Dette dokumentet er først og fremst en implantasjonshåndbok. Regelmessige oppfølgingskontroller av pasienten bør planlegges etter implantasjonen. Oppfølgingsprosedyrer, for eksempel batterimålinger og kontroll av behandlingsparametere, er beskrevet i produktdokumentasjonen som følger med programvaren som brukes i denne enheten. Kontakt Medtronic-representanten dersom du ønsker flere eksemplarer av denne dokumentasjonen. Før du utfører en MR-undersøkelse, må du slå opp i den tekniske håndboken for SureScan-pacesystemet for å få viktig informasjon om MR-spesifikke kontraindikasjoner, advarsler og prosedyrer. Nomenklatur for produktbatteriets levetid Denne håndboken bruker en nomenklatur med visse termer forbundet med batteriets levetid. Denne nomenklaturen er definert i CENELEC-pacemakerstandard EN 5

6 :2003, som gjelder for aktivt implanterbart medisinsk utstyr som brukes til å behandle bradykardier. Standarden ble godkjent og utgitt i desember Medtronic har innført denne nomenklaturen for å følge CENELEC-standarden og forventer at nomenklaturen skal bli en internasjonal standard. Nomenklaturen som er definert i EN :2003, og termene som denne nomenklaturen erstatter, vises i følgende tabell: Nomenklatur i EN : 2003 Tidligere brukt nomenklatur BOS Beginning of Service (levetidens start) BOL Beginning of Life (levetidens start) EOS End of Service (levetidens slutt) EOL End of Life (levetidens slutt) RRT Recommended Replacement Time ERI Elective Replacement Indicator (indikator for elektiv utskiftning) Forlenget serviceperiode Forventet levetid Betingelser etter ERI Levetid 2 Indikasjoner Enheten skal brukes til å gjenopprette fysiologiske hjertefrekvenser, forbedre hjertets minuttvolum, forhindre symptomer eller beskytte mot arytmier i forbindelse med forstyrrelser i hjertepulsutbredelsen eller ledningsforstyrrelser. Enheten er indisert for bruk på pasienter som kan ha nytte av pacing med frekvensrespons for å støtte hjertets minuttvolum under ulike aktivitetsnivåer. 3 Kontraindikasjoner Før du utfører en MR-undersøkelse, må du slå opp i den tekniske håndboken for SureScan-pacesystemet for MR-spesifikke kontraindikasjoner. Enheten er kontraindisert ved følgende tilstander: implantat med unipolare paceledninger samtidig implantasjon av en annen bradykardienhet ledsagende implantasjon av en implanterbar defibrillator Det finnes ingen kjente kontraindikasjoner ved bruk av pacing som behandlingsform for å regulere hjertefrekvensen. Pasientens alder og helsetilstand kan imidlertid påvirke legens valg av pacesystem, driftsmodus og implantasjonsprosedyre. Frekvensresponsmoduser kan være kontraindisert for pasienter som ikke tåler frekvenser over den programmerte minstefrekvensen. Sekvensiell tokammerpacing er kontraindisert for pasienter med kroniske eller vedvarende supraventrikulære takykardier, inkludert atrieflimmer eller -flutter. Atrial enkammerpacing er kontraindisert for pasienter med AV-ledningsforstyrrelser. ATP-behandling er kontraindisert for pasienter med en aksessorisk overledningsbane. 6

7 4 Advarsler og forholdsregler Før du utfører en MR-undersøkelse, må du slå opp i den tekniske håndboken for SureScan-pacesystemet for MR-spesifikke advarsler og forholdsregler. 4.1 Generelt Elektrisk isolering under implantasjon Pasienten må ikke berøre jordet utstyr som kan forårsake lekkasjestrøm under implantasjon. Lekkasjestrøm kan indusere arytmier som i verste fall kan føre til at pasienten dør. Utstyr for ekstern defibrillering Sørg for å ha tilgjengelig utstyr for ekstern defibrillering for øyeblikkelig bruk når det kan oppstå arytmier eller når de fremkalles mens enheten testes, under implantasjonsprosedyren, eller under postoperativ testing. 4.2 Håndtering og oppbevaring Følg disse retningslinjene for håndtering og oppbevaring av enheten. Enhetens temperatur La enheten få romtemperatur før den blir programmert eller implantert. Hvis enheten blir varmere eller kaldere enn romtemperatur, kan det påvirke den første driften av enheten. Hvis enheten mistes Enheten skal ikke implanteres hvis den er mistet på et hardt underlag fra en høyde på 30 cm eller mer etter at den er tatt ut av forpakningen. Sterilisering Medtronic har sterilisert pakningens innhold med etylenoksid før levering. Enheten er kun for engangsbruk og skal ikke steriliseres på nytt. Eksplantering og kassering Vær oppmerksom på følgende i forbindelse med eksplantering og kassering av enheten: Eksplanter den implanterbare enheten post mortem. I noen land er det obligatorisk å eksplantere batteridrevne implanterbare enheter av miljøhensyn. Undersøk lokale bestemmelser. Enheten kan eksplodere hvis den utsettes for de høye temperaturene i forbindelse med forbrenning eller kremasjon. Implanterbare enheter fra Medtronic er kun for engangsbruk. Eksplanterte enheter skal ikke steriliseres og implanteres på nytt. Returner eksplanterte enheter til Medtronic for analyse og kassering. Du finner adressene på baksiden av håndboken. Kontrollere den sterile pakningen Kontroller pakningen nøye før du åpner den: Hvis forseglingen eller pakningen er skadet, skal du kontakte en Medtronic-representant. Enheten skal ikke brukes etter Siste forbruksdato som er angitt på pakningen. Under lokket på esken er det et diagram som viser hvordan den sterile pakningen åpnes. Temperaturgrenser Oppbevar og transporter pakningen mellom -18 C og +55 C. Det kan oppstå elektrisk resetting ved temperaturer under -18 C. Temperaturer over +55 C kan føre til at enhetens driftstid reduseres og at yteevnen påvirkes. Siste forbruksdato Enheten skal ikke implanteres etter Siste forbruksdato som er angitt på forpakningsetiketten. Batteriets levetid kan være redusert. 4.3 Evaluering og tilkobling av ledninger Modning av atrieledning Aktiver ikke AT-/AF-deteksjon eller automatisk atrial ATP-behandling før atrieledningen er modnet (ca. én måned etter implantasjon). Sekskantnøkkel Bruk kun momentnøkkelen som følger med enheten. Momentnøkkelen er utformet slik at den ikke skader enheten hvis en festeskrue strammes for hardt. Andre momentnøkler (for eksempel sekskantnøkkel med blått håndtak eller høyrevinkling) har høyere momentverdier enn det ledningsblokken tåler. Ledningskompatibilitet Ledninger fra andre produsenter må ikke brukes uten at det er dokumentert kompatibilitet med Medtronic-enheter. Hvis en ledning ikke er kompatibel med Medtronic-enheten, kan det føre 7

8 til manglende sensing ("undersensing") av hjerteaktivitet, manglende nødvendig behandling eller lekkasjestrøm eller intermitterende elektrisk forbindelse. SureScan-pacesystemet består av en SureScan-enhet som er koblet til SureScan-ledninger. Før du utfører en MR-undersøkelse, må du slå opp i den tekniske håndboken for SureScan-pacesystemet for ytterligere informasjon. 4.4 Bruk av enheten Antikoagulasjon Bruken av enheten skal ikke endre bruken av etablerte antikoagulasjonsprotokoller. Crosstalk Crosstalk kan føre til at enheten stopper av seg selv og at pacing opphører. Programmer Ventricular Safety Pacing til På for å forhindre at crosstalk hemmer stimulering. Elektrisk resetting Elektrisk resetting kan forårsakes av temperaturer under 18 C eller sterke elektromagnetiske felter. Be pasientene om å unngå sterke elektromagnetiske felter. Følg kravene til oppbevaringstemperatur for å unngå at enheten utsettes for lave temperaturer. Hvis det skjer en delvis resetting, fortsetter pacingen i den programmerte modusen og mange av de programmerte innstillingene beholdes. Hvis det skjer en fullstendig resetting, fortsetter enheten i VVI-modus med 65 min -1. En elektrisk resetting varsles med en melding på programmereren, som vises straks etter avlesning. Enheten må omprogrammeres for å gjenopprette innstillingene til opprinnelig drift. Gi beskjed til en Medtronic-representant hvis det har skjedd en resetting av pasientens enhet. End of Service (EOS)-indikator Skift ut enheten umiddelbart hvis programmereren viser en EOS-indikator. Det kan være enheten ikke fungerer som den skal etter at EOS-indikatoren er vist. Fast bipolar drift Bruk av unipolare ledninger fører til tap av pacestyrke og sensing. Magneter Når du plasserer en magnet over enheten, avbrytes takykardideteksjonen midlertidig, og asynkron bradykardipacing med fast frekvens startes. Programmeringshodet inneholder en magnet som kan forårsake magnetdrift. Magnetdrift oppstår imidlertid ikke hvis det er opprettet telemetri mellom enheten og programmereren. Sikkerhetsmarginer for pacing og sensing Ta hensyn til tiden det tar før ledningene festes og stabiliseres når du velger pacingamplituder, pacingpulsbredder og senseterskler. Det kan oppstå tap av erobring hvis det ikke blir tatt hensyn til tiden det tar før ledningene har festet seg når du velger parameterinnstillinger. Frekvensregulering Avgjørelser vedrørende frekvensregulering skal ikke baseres på enhetens evne til å forhindre atriearytmier. Frekvensresponsmoduser Unngå å programmere frekvensresponsmoduser for pasienter som ikke tåler frekvenser over minstefrekvensen. Disse pasientene kan oppleve frekvensresponsmodusene som ubehagelige. Fabrikkinnstillinger Verken fabrikkinnstillingene eller de nominelle verdiene må brukes for pacingamplitude eller sensitivitet uten at det blir kontrollert at verdiene gir pasienten tilstrekkelige sikkerhetsmarginer. AAI-/AAIR-moduser Unngå å programmere AAI-/AAIR-moduser for pasienter med redusert AV-knutefunksjon. Ventrikulær pacing uteblir i disse modusene. Langsom retrograd ledning Langsom retrograd ledning kan indusere pacemakermediert takykardi (PMT) når VA-ledningstiden er større enn 400 ms. Ved å programmere PMT-intervensjon kan man forhindre PMT når VA-ledningstiden er mindre enn 400 ms. Telemetri Elektromagnetiske forstyrrelser (EMI) kan gi korte avbrudd i programmeringen og/eller telemetrien. Vellykket avlesning eller programmering av enheten betyr at det er opprettet pålitelig kommunikasjon mellom enheten og programmereren. Teste om det er krysstimulering Ved implantasjon og når atrial ATP-behandling er aktivert, skal det utføres regelmessige tester ved programmert ATP-styrke for å sikre at ventrikulær erobring ikke forekommer. Dette er spesielt viktig når ledningen er plassert i den inferiøre del av atriet. 8

9 4.5 Pacemakeravhengige pasienter Pacemakeravhengige pasienter Programmer alltid Ventricular Safety Pacing til På for pacemakeravhengige pasienter. Ventricular Safety Pacing forhindrer ventrikulær asystole som følge av uønsket hindring av ventrikulær pacing pga. oversensing. ODO-pacemodus Programmer ikke enheten til ODO-modus for pacemakeravhengige pasienter. Bruk i stedet Underlying Rhythm Test til korte avbrudd i pacingen. Underlying Rhythm-test Vær forsiktig når du bruker Underlying Rhythm-testen til å inhibere pacingen. Pasienten er uten stimulering når pacingen er inhibert. 4.6 Risiko ved medisinsk behandling Computertomografi (CT-undersøkelse) Enheten påvirkes ikke dersom pasienten gjennomgår en CT-skanning uten at enheten utsettes direkte for CT-skanningens røntgenstråle. Hvis enheten utsettes direkte for røntgenstrålen, kan det oppstå oversensing så lenge den befinner seg i strålen. Hvis enheten utsettes for røntgenstrålen lengre enn 4 s, skal det iverksettes relevante tiltak, for eksempel aktivering av asynkron modus for pacemakeravhengige pasienter. Dette forhindrer falsk inhibering. Gjenopprett parameterne etter at CT-skanningen er fullført. Diatermi Personer med metallimplantater som pacemakere, implanterbare defibrillatorer (ICD-er) og tilhørende ledninger bør ikke utsettes for diatermi. Interaksjonen mellom implantatet og diatermien kan forårsake vevskade, arytmi eller skade på enhetens komponenter. Dette kan føre til alvorlig personskade, manglende stimulering og/eller behov for å omprogrammere eller bytte enheten. Elektrokirurgi Elektrokirurgi kan forårsake ventrikkelarytmi og ventrikkelflimmer, eller kan føre til funksjonsfeil eller skade på enheten. Dersom man ikke kan unngå elektrokirurgi, kan man redusere faren for komplikasjoner ved å følge forholdsreglene nedenfor: Sørg for at midlertidig pace- og defibrilleringsutstyr er tilgjengelig. Programmer enheten til asynkron pacing for pacemakeravhengige pasienter. Avbryt takykardideteksjonen midlertidig ved hjelp av en magnet, eller deaktiver deteksjonen med programmereren. Takykardideteksjonen skal ikke aktiveres før elektrokirurgiprosedyren er fullført. Benytt et bipolart elektrokirurgisystem om mulig. Hvis det benyttes unipolar elektrokirurgi, må jordingsplaten plasseres slik at strømbanen ikke går gjennom eller i nærheten av enheten og ledningene. Strømbanen bør ha en avstand på minst 15 cm fra enheten og ledningene. Unngå direkte kontakt mellom elektrokirurgiutstyret og den implanterte enheten og ledningene. Bruk korte, intermitterende og uregelmessige spenningstopper med energi på lavest klinisk forsvarlig nivå. Ekstern defibrillering Ekstern defibrillering kan skade den implanterte enheten. Ekstern defibrillering kan også forhøye paceterskler midlertidig eller permanent, eller påføre myokardet midlertidige eller permanente skader på steder hvor ledningene er i kontakt med vev. Strømmen som går gjennom enheten og ledningene kan reduseres ved å følge forholdsreglene nedenfor: Bruk den laveste defibrilleringsenergien som er klinisk hensiktsmessig. Plasser klebeelektrodene eller defibrilleringselektrodene med en avstand på minst 15 cm fra enheten. Plasser klebeelektrodene eller defibrilleringselektrodene vinkelrett på enheten og ledningene. Hvis pasienten har fått ekstern defibrillering med med strømbane innenfor 15 cm av enheten, bør du kontakte en Medtronic-representant. Høyenergistråling Kilder som avgir høyenergistråling, f.eks. kobolt 60 eller gammastråling, må ikke rettes direkte mot enheten. Høyenergistråling kan skade enheten, selv om eventuelle skader ikke blir oppdaget øyeblikkelig. Hvis en pasient trenger strålebehandling nær enheten, bør ikke enheten utsettes for stråling over 500 rads. 9

10 Litotripsi Litotripsi kan skade enheten permanent dersom den utsettes direkte for litotripterstrålen. Ta følgende forholdsregler dersom det må utføres litotripsi: Hold litotripterstrålen minumum 2,5 cm vekk fra den implanterte enheten. Pacemakeravhengige pasienter må få programmert enheten til asynkron pacing eller til enkammermodus uten frekvensrespons før behandlingen starter. Magnetisk resonanstomografi (MR) Pasienter med SureScan-pacesystemet kan gjennomføre en under MR-undersøkelse hvis kravene i den tekniske håndboken for SureScan-pacesystemet, blir fulgt. Du finner mer informasjon i den tekniske håndboken for SureScan-pacesystemet. RF-ablasjon RF-ablasjon kan føre til funksjonsfeil eller skade på enheten. Ta følgende forholdsregler for å redusere risikoen ved RF-ablasjon: Sørg for at midlertidig pacing- og defibrilleringsutstyr er tilgjengelig. Unngå direkte kontakt mellom ablasjonskateteret og det implanterte systemet. Plasser jordingsplaten slik at strømbanen ikke går gjennom eller i nærheten av enheten og ledningene. Strømbanen bør ha en avstand på minst 15 cm fra enheten og ledningene. Avbryt den atriale takykardideteksjonen midlertidig ved hjelp av en magnet, eller programmer den atriale deteksjonen til Monitor med programmereren. Programmer ikke den atriale deteksjonen til On før RF-prosedyren er fullført. Programmer enheten til asynkron pacemodus for pacemakeravhengige pasienter. Terapeutisk ultralyd Utsett ikke enheten for terapautisk ultralyd. Terapeutisk ultralyd kan påføre enheten permanente skader. Mottakelighet for radioterapi Hvis enheten eksponeres for direkte eller spredte nøytroner, kan det føre til resetting av enheten, feil i diagnostiske data eller tap av diagnostiske data. Resetting av enheten på grunn av nøytroneksponering kan unngås ved å bruke radioterapi med fotonenergi på 10 MV eller mindre. Behandling med elektronstråler er ikke noe problem. Bruk av blykappe under radioterapi beskytter ikke enheten mot effektene forårsaket av nøytroner. Medtronic anbefaler å foreta en avlesing av enheten rett etter radioterapi. Noen enheter avgir en alarm ved resetting. Ved resetting av enheten må parameterne programmeres på nytt. 4.7 Hjemme- og arbeidsmiljø Mobiltelefoner Denne enheten har et filter som forhindrer at strålingen fra de fleste mobiltelefoner påvirker driften. For ytterligere å redusere risikoen for forstyrrelser, må følgende forholdsregler tas: Hold en avstand på minst 15 cm mellom enheten og mobiltelefonen, selv om mobiltelefonen er avslått. Hold en avstand på minst 30 cm mellom enheten og eventuelle antenner som sender mer enn 3 W. Hold mobiltelefonen mot øret som er lengst vekk fra enheten. Denne enheten er testet i henhold til ANSI/AAMI PC-69-standarden for å sikre kompatibilitet med mobiltelefoner og andre håndholdte sendere med tilsvarende ytelse. Denne overføringsteknologien representerer de fleste mobiltelefoner på markedet globalt. Kretsen til denne enheten er laget slik at den skal eliminere eventuelle betydelige effekter av mobiltelefoner ved bruk under normale forhold. Elektromagnetiske forstyrrelser (EMI) Be pasientene om å unngå utstyr som genererer sterke elektromagnetiske forstyrrelser. Elektromagnetiske forstyrrelser kan føre til at det gis unødvendig behandling. Elektromagnetiske forstyrrelser kan også føre til funksjonsfeil eller skade på enheten. Pasienten bør flytte seg vekk fra eller slå av kilden til disse forstyrrelsene, da det som regel er nok til å få enheten til å fungere som normalt igjen. Mulige kilder for elektromagnetiske forstyrrelser: høyspentkabler kommunikasjonsutstyr som mikrobølgesendere, lineære forsterkere eller radioamatørsendere med høy effekt elektrisk utstyr til lysbuesveising, induksjonsovner eller motstandssveiseapparater Husholdningsapparater som er i god stand og riktig jordet, genererer vanligvis ikke nok EMI til å forstyrre enheten. Det er rapportert om midlertidige forstyrrelser som er forårsaket av elektrisk håndverktøy eller barbermaskiner som er blitt brukt rett over implantasjonsstedet. 10

11 Vurder nøye muligheten for økt sårbarhet for elektromagnetiske forstyrrelser (EMI) og oversensing før sensitiviteten endres til den laveste (mest sensitive) innstillingen på 0,15 mv. Statiske magnetfelt Pasientene bør unngå utstyr og situasjoner der de blir eksponert for statiske magnetfelt over 10 gauss eller 1 mt. Statiske magnetfelt kan avbryte arytmideteksjonen midlertidig. Kilder som avgir statiske magnetfelter, omfatter, men er ikke begrenset til, høyttalere, magnetstaver, tepperensutstyr, jakkemerker med magneter og terapeutiske magneter. Merk! SureScan-pacesystemet demper effekten av magnetfelter fra MR-maskiner på 1,5 T. Du finner mer informasjon i den tekniske håndboken for SureScan-pacesystemet. Elektronisk varesikring Utstyr for elektronisk varesikring, for eksempel tyveridetektorer/sikkerhetsportaler i butikker, kan påvirke enheten og føre til uønsket funksjon. Gi pasienten beskjed om å gå rett gjennom denne typen sikkerhetssystemer og ikke oppholde seg i nærheten av systemet lenger enn nødvendig. 5 Mulige bivirkninger Mulige bivirkninger omfatter, men er ikke begrenset til, rejeksjon av enheten (inkludert reaksjon i lokalt vev), muskel- og nervestimulering, infeksjon, erosjon av den implanterte enheten/ledningen gjennom huden, ledningsrelatert transvenøs trombose, emboli og hjertetamponade. 6 Implantasjonsprosedyre Legen er ansvarlig for at korrekte kirurgiske prosedyrer og sterile teknikker blir benyttet. Prosedyrene nedenfor er kun ment som generell informasjon. Legen må vurdere informasjonen i disse prosedyrene i forhold til pasientens tilstand. Implantasjonsprosedyren inneholder følgende trinn: Programmere enheten før implantasjon. Kontrollere at ledningen og kontaktblokken er kompatible. Plassere ledningene. Teste ledningene. Koble ledningene til enheten. Plassere og feste enheten. Programmere enheten. Du finner mer informasjon om utskifting av en tidligere implantert enhet i Avsnitt 6.8, Skifte ut enheten, side Programmere enheten før implantasjonen Forsiktig! Enheten skal ikke implanteres etter Siste forbruksdato. Batteriets levetid kan være redusert Slik programmeres enheten for implantasjon Utfør følgende trinn før du åpner den sterile pakningen, for å klargjøre enheten for implantasjon: 1. Foreta en avlesing av enheten. Skriv ut en rapport for første avlesing. Merk! Hvis programmereren rapporterer om en elektrisk resetting, skal du ikke implantere enheten. Kontakt en Medtronic-representant. 11

12 2. Kontroller i rapporten om første avlesing eller Quick Look-skjermbildet at batterispenningen er minst 2,85 V ved romtemperatur. Hvis enheten har blitt eksponert for lave temperaturer, vil batterispenningen midlertidig være lavere. La enheten tilvennes romtemperaturen i minst 48 timer, og kontroller batterispenningen på nytt. Hvis det ikke er mulig å oppnå akseptabel batterispenning, skal du kontakte en Medtronic-representant. Merk! Enheten måler batterispenningen hver dag kl 2.15, basert på enhetens klokke. Den nyeste automatiske daglige målingen av batterispenningen vises på skjermbildet Battery and Lead Measurements. 3. Still inn enhetens interne klokke. 4. Programmer parameterne for behandling og pacing til verdier tilpasset pasienten. Forsikre deg om at takykardideteksjon er deaktivert. Merk! Du må ikke aktivere Atrial Preference Pacing eller en frekvensresponsmodus for pacing før du implanterer enheten. Det kan føre til en pacefrekvens som er raskere enn forventet. 6.2 Kontrollere lednings- og kontaktkompatibilitet Advarsel! Kontroller at ledningen og kontakten er kompatible før du bruker ledningen sammen med denne enheten. Bruk av en inkompatibel ledning kan medføre skade på kontakten, elektrisk lekkasje eller en intermitterende elektrisk forbindelse. Merk! SureScan-pacesystemet består av en SureScan-enhet som er koblet til SureScan-ledninger. Før du utfører en MR-undersøkelse, må du slå opp i den tekniske håndboken for SureScan-pacesystemet for ytterligere informasjon. Ledningsadaptere reduserer muligheten for at SureScan-pacesystemet kan bli skannet på en sikker måte. Du finner mer informasjon i den tekniske håndboken for SureScan-pacesystemet. Velg en kompatibel ledning. Se tabellen nedenfor. Tabell 1. Lednings- og kontaktkompatibilitet a Kontaktåpning Primærledning Ledningsadapter A, V IS-1 b bipolar M for 5 mm bifurkert M for Medtronic 3,2 mm lavprofil a MR-sikkerheten til ledingsadapterne er ikke testet. b IS-1 viser til "International Connector Standard" (se dokumentet ISO ), noe som innebærer at pulsgeneratorer og ledninger som er utformet i samsvar med standarden garantert oppfyller de elektriske og mekaniske parameterne som angis i den internasjonale standarden IS Plassere ledningene Advarsel! Når du implanterer et SureScan-pacesystem, må du først vurdere risikoene som er knyttet til eksplantasjon av tidligere implanterte ledninger. Det er ikke trygt å utføre MR-undersøkelser av SureScan-pacesystemet hvis pasienten har ubrukte ledninger eller tidligere implanterte ledninger som ikke er SureScan-merket. Advarsel! Vær svært forsiktig hvis en ledning må fjernes eller flyttes. Fibrotisk vev kan gjøre det vanskelig å fjerne eller flytte transvenøse ledninger permanent. I de fleste kliniske situasjoner kan det være fordelaktig å la de ubrukte ledningene bli værende. Returner alle fjernede ledninger, ubrukte ledninger eller ledningsbiter til Medtronic for analyse. 12

13 Merk! Hvis du ikke kan løsne den spiralformede tuppelektroden fra endokardet ved å dreie kontaktpinnen på fikserte, aktive ledninger, kan det være mulig å trekke ut den tuppelektroden ved å dreie ledningen mot klokken. Dette kan redusere risikoen for kardiovaskulær skade ved fjerning. Fjerning av ledningen kan føre til rift i endokardet, klaffen eller venen. Ledningskoblingene kan dele seg, slik at ledningstuppen og den uisolerte ledningen blir liggende i hjertet eller venen. Permanent flytting av en ledning kan påvirke ytelsen til en steroidavgivende ledning. Sett hette på ubrukte ledninger slik at de ikke overfører elektriske signaler. Hvis noen av ledningene er kuttet, må du isolere ledningsendene og suturere ledningene til nærliggende vev. Advarsel! Implanter transvenøse ledninger i henhold til instruksjonene, med mindre egnede permanente ledninger allerede er på plass. Du må ikke bruke ledninger sammen med denne enheten uten først å kontrollere at kontaktene er kompatible. En bipolar atrieledning med tett plasserte pace- og senseelektroder anbefales. Bipolare epikardiale ledninger med tett avstand kan brukes hvis pasientens alder og helsetilstand tilsier dette. Hvis du bruker en subklavikulær teknikk, skal ledningen plasseres lateralt for å unngå at ledningen klemmes mellom kragebenet og første ribben. Advarsel! Hvis ledningen klemmes, kan lederen eller isolasjonen skades, og dette kan føre til uønsket behandling eller tap av sensing eller pacebehandling. Merk! Kun bipolare ledninger skal brukes med denne enheten. 6.4 Teste ledningene Informasjonen om hvordan ledningen skal testes står i den tekniske håndboken som følger med hjelpeutstyret for implantasjonen. Tabell 2. Akseptable implantasjonsverdier Nødvendige målinger Midlertidige transvenøse ledninger Amplitude for R-bølge 5 mv 3 mv Amplitude for P-bølge 2 mv 1 mv Permanente ledninger bc Stigetid 0,5 V/s (atrial) 0,3 V/s (atrial) 0,75 V/s (ventrikulær) 0,5 V/s (ventrikulær) Erobringsterskel (0,5 ms pulsbredde) 1,5 V (atrial) 3,0 V (atrial) 1,0 V (ventrikulær) 3,0 V (ventrikulær) Vanlig paceledningsimpedans a Ω Ω a Den målte paceledningsimpedansen gjenspeiler teknologien til måleutstyret og ledningen. I den tekniske håndboken for ledningen finner du akseptable impedansverdier. b Permanente ledninger implanteres for minst 30 år. c Informasjonen om MR-betingelser i den tekniske håndboken for SureScan-pacesystemet vil overstyre disse verdiene under en MR-undersøkelse Teste om det er krysstimulering Forsiktig! Utfør tester ved programmert atrial ATP-styrke for å sikre at ventrikulær erobring ikke forekommer. Dette er spesielt viktig når ledningen er plassert i den inferiøre del av atriet. 13

14 6.5 Koble ledningene til enheten Advarsel! Kontroller at ledningen er godt festet i kontakten. Løse ledninger kan føre til utilstrekkelig sensing og manglende arytmibehandling. Forsiktig! Bruk kun momentnøkkelen som følger med enheten. Nøkkelen er utformet slik at den ikke skader enheten hvis en festeskrue strammes for hardt. I Figur 1 finner du informasjon om ledningstilkobling. Figur 1. Ledningstilkobling IS-1-kontaktåpning, A 2 IS-1-kontaktåpning, V Slik kobler du en ledning til enheten 1. Sett momentnøkkelen i silikonpakningen på kontakten. a. Kontroller at festeskruen blir skrudd helt ut av kontakten. Hvis kontakten er blokkert, skrur du festeskruen tilbake så den ikke lenger blokkerer åpningen. Festeskruen må ikke løsnes helt fra kontaktblokken. b. La nøkkelen stå i silikonpakningen til ledningen er festet. Dette danner en kanal som slipper ut innestengt luft når ledningen føres inn. 14

15 Figur 2. Klargjøre kontaktens festeskrue 1 a b 2 2. Trykk ledningens kontaktpinne inn i kontakten til du kan se pinnen gjennom det transparente området på kontaktblokken. Sterilt vann kan brukes som smøremiddel. Tetningsmiddel er ikke nødvendig. 3. Stram til festeskruen ved å dreie momentnøkkelen med klokken til du hører et klikk. 4. Gjenta disse trinnene for hver ledning. 5. Trekk forsiktig i ledningen for å kontrollere forbindelsen. 6.6 Plassere og feste enheten Forsiktig! Kontroller at AT-/AF-deteksjon er programmert til Monitor før du lukker lommen for å hindre utilsiktet behandling. Merk! Implanter enheten maksimalt 5 cm under huden, slik at man har optimale telemetriforhold etter implantasjonen Slik plasseres og festes enheten 1. Kontroller at hver kontaktpinne eller plugg er satt helt inn i kontaktåpningen, og at alle festeskruer er strammet. 2. Vikle opp overflødig ledningslengde ved å dreie enheten for å hindre at ledningen vris. Pass på at det ikke blir knekk på ledningen. 3. Plasser enheten og ledningene i lommen under huden. 15

16 4. Sy enheten fast inni lommen. Bruk ikke-absorberbare suturer. Fest enheten for å redusere risiko for rotasjon og migrering etter implantasjonen. Penetrer suturhullet på enheten med en kirurgisk nål Sy igjen operasjonssnittet. 6.7 Programmere enheten Forsiktig! Programmer ikke AT-/AF-deteksjon til On og aktiver ikke automatisk atrial ATP-behandling før atrieledningen er modnet (ca. én måned etter implantasjon) Slik fullføres programmeringen av enheten 1. Programmer paceparameterne til verdier tilpasset pasienten. 2. Overvåk pasienten etter implantasjonen, og ta røntgenbilder så raskt som mulig for å dokumentere og vurdere ledningsplasseringen. 3. Programmer pasientinformasjon. 4. Definer parametere for datainnsamling 5. Initialiser dataene for å starte den diagnostiske datainnsamlingen Slik vurderes ytelsen til enheten og ledningene 1. Foreta en avlesning av enheten for å kontrollere eventuelle spontane episoder. På denne måten kan du evaluere deteksjonsinnstillingene. 2. Kontroller innstillingene for pacing og sensing på nytt, og juster om nødvendig. 3. Foreta en avlesning av enheten, og skriv ut en Final Report for å dokumentere den programmerte enhetens postoperative status. 16

17 6.8 Skifte ut enheten Slå opp i den tekniske håndboken for SureScan-pacesystemet for ytterligere informasjon hvis muligheten for trygg skanning av SureScan-pacesystemet skal opprettholdes. Advarsel! Når du implanterer et SureScan-pacesystem, må du først vurdere risikoene som er knyttet til eksplantasjon av tidligere implanterte ledninger. Det er ikke trygt å utføre MR-undersøkelser av SureScan-pacesystemet hvis pasienten har ubrukte ledninger eller tidligere implanterte ledninger som ikke er SureScan-merket. Advarsel! Sørg for at eksternt paceutstyr er tilgjengelig for umiddelbar bruk. Pasienten mottar ikke pacebehandling fra enheten når ledningen er frakoblet. Forsiktig! Deaktiver takykardideteksjonen for å unngå uønsket behandling under eksplantasjon av enheten. Merk! Det kan være nødvendig å flytte eller skifte ut de permanente ledningene for å tilfredsstille implantasjonskravene. Dekk til eventuelle ubrukte ledninger som ikke fjernes, for å unngå overføring av elektriske signaler. Medtronic-representanten kan gi deg informasjon om hettene som brukes til å dekke til ubrukte ledninger. Du finner mer informasjon i Avsnitt 6.3, Plassere ledningene, side 12. Merk! Kun bipolare ledninger skal brukes med denne enheten. Det kan ikke brukes permanente unipolare ledninger Slik eksplanterer du enheten og implanterer en ny 1. Programmer enheten til en modus uten frekvensrespons for å unngå mulige frekvensøkninger mens enheten håndteres. 2. Skjær ledningene og enheten løs fra lommen. Pass på at det ikke oppstår hakk eller brudd på isolasjonen. 3. Løsne festeskruene i kontaktåpningen med en momentnøkkel. 4. Trekk ledningene forsiktig ut av kontaktåpningene. 5. Vurder ledningenes tilstand (se Avsnitt 6.4, Teste ledningene, side 13). Skift ut ledningen hvis det er brudd i den, eller hvis det er groper eller korrosjon på ledningens kontaktpinne. 6. Koble ledningene til den nye enheten (se Avsnitt 6.5, Koble ledningene til enheten, side 14). Merk! Det kan være nødvendig med adaptere for å koble ledningene til den nye enheten. Ledningsadaptere reduserer imidlertid muligheten for at SureScan-pacesystemet kan bli skannet på en sikker måte. Du finner informasjon i den tekniske håndboken for SureScan-pacesystemet eller kontakt Medtronic-representanten hvis du har spørsmål vedrørende ledningsadapterens kompatibilitet med SureScan-pacesystemet. 7. Bruk erstatningsenheten til å vurdere stimuleringsterskler og sensing. 8. Plasser og fest enheten i lommen, og sy igjen operasjonssnittet (se Avsnitt 6.6, Plassere og feste enheten, side 15) etter at du har fått bekreftet at de elektriske målingene er akseptable. 9. Returner den eksplanterte enheten og eventuelle eksplanterte ledninger til Medtronic for analyse og kassering. 7 Målemetoder Viktige parametere som pulsbredde, pulsamplitude og sensitivitet er målt på fabrikken ved forholdene 37 C, 60 min -1, 3,5 V, 0,4 ms, nominell sensitivitet, ved tre impedansnivåer i henhold til EN Pulsbredde Pulsbredden måles ved 1/3 av de maksimale spenningsnivåene i henhold til standarden EN Se Figur 3. Amplitude Pulsamplituden beregnes i henhold til EN Se Figur 4. Sensitivitet Atrial og ventrikulær sensitivitet defineres som spenningsamplituden av et standard EN testsignal som er akkurat kraftig nok til at enheten kan registrere det. Se Figur 5. 17

18 Merk! Ved måling av pace- og senseparametere med pacemakeranalysator kan det forekomme betydelige avvik i forhold til de spesifikasjonene som er angitt i denne brukerhåndboken. Dette skyldes at målemetodene som brukes av slike analysatorer, kan avvike fra de som beskrives ovenfor. Resultatene for ledningsimpedans kan påvirkes av utstyr for EKG-overvåking. Figur 3. Måling av pulsbredde ms 1 Maksimal amplitude 2 1/3 av maksimal amplitude V 3 Pulsbredde Figur 4. Måling av pulsamplitude D ms F A = F D Figur 5. Måling av sensitivitet 15 ms 2 ms 1 Amplitude Common Mode Rejection Ratio Common Mode Rejection Ratio (CMRR) for frekvenser på 16,6 Hz, 50 Hz og 60 Hz er minst: 100 (40 db). Beregningen av CMRR var basert på målinger utført med sinuskurven som ble påført enheten direkte. CMRR for enheten og ledningssystemet avhenger av flere faktorer, som plasseringen av elektrodene eller avstanden mellom elektrodene, og det kan være lavere enn CMRR for bare enheten. 18

19 8 Oversikt over funksjoner Du finner en oversikt over funksjonene som er aktivert når enheten leveres, i kolonnen Fabrikkinnstilling i tabellene i Avsnitt Takykardi Antitakykardipacing Denne funksjonen sørger for raske pacepulser for å overstyre og avbryte en registrert arytmi. Automatisk justering av sensitivitet Denne funksjonen justerer automatisk sensitivitetstersklene etter visse pacede og sensede hendelser for å redusere forekomsten av oversensing. Reaktiv ATP Denne funksjonen lar enheten gjenta programmerte ATP-behandlinger under langvarige AT/AF-episoder. Behandlingene gjentas etter et programmert tidsintervall eller når atrierytmens regelmessighet eller sykluslengde endres. 8.2 Pacing Atrial Preference Pacing Denne funksjonen for kontroll av atrierytmen tilpasser pacefrekvensen slik at den er litt høyere enn pasientens egen sinusfrekvens. Atrial Rate Stabilization Denne funksjonen justerer pacefrekvensen dynamisk for å eliminere den lange pausen som vanligvis følger etter en supraventrikulær ekstrasystole (SVES). Modusbytte Denne funksjonen hindrer tracking av paroksysmale atrietakykardier ved å bytte fra en trackingmodus til en ikke-trackingmodus. MVP (Managed Ventricular Pacing) Denne funksjonen fremmer egenstimulert overledning ved å redusere unødvendig pacing av høyre ventrikkel. MVP er aktivert når den programmerte modusen er AAIR<=>DDDR eller AAI<=>DDD. Non-Competitive Atrial Pacing (NCAP) Denne funksjonen forsinker at en atriepacing faller innenfor atriets relative refraktærperiode. Pacemaker-Mediated Tachycardia (PMT)-intervensjon Denne funksjonen sørger for automatisk deteksjon og avbrytelse av enhetsdefinerte PMTer. Post Mode Switch Overdrive Pacing (PMOP) Denne funksjonen sørger for en forhøyet DDIR-frekvens i en programmert periode etter AT/AF-reversjon. Premature Ventricular Contraction (PVC)-respons Denne funksjonen forlenger atriets refraktærperiode etter en ventrikulær ekstrasystole for å fremme tokammersynkronisering. Rate Adaptive AV (RAAV) Denne funksjonen sørger for at Paced AV (PAV)- og Sensed AV (SAV)-intervallene varierer med økningen eller reduksjonen i hjertefrekvensen under tokammerfunksjon. Frekvensvarierende pacing Denne funksjonen sørger for at pacefrekvensen varierer med pasientens fysiske bevegelse som registreres av enhetens aktivitetssensor. Ventricular Rate Stabilization Denne funksjonen justerer pacefrekvensen dynamisk for å eliminere den lange pausen som vanligvis følger etter en ventrikulær ekstrasystole (VES). Ventricular Safety Pacing Denne funksjonen hindrer uønsket inhibering av ventrikulær pacing forårsaket av krysstale eller ventrikulær oversensing. 8.3 Avlesing Cardiac Compass-trender Denne rapporten viser langsiktige trender i hjerterytmen og enhetens status i opptil 14 måneder. Lagring av episodedata og EGM Enheten registrerer elektrogrammer med diagnostisk kvalitet under hver registrerte arytmiepisode. 19

20 Flashback-minne Enheten lagrer intervalldata i flere minutter før nylig registrerte arytmiepisoder og før avlesing. Histogrammer for hjerterytme Denne rapporten viser hjertefrekvensområdets fordeling fra siste oppfølgingsperiode og oppfølgingsperioden før dette. Holter-telemetri Denne funksjonen gjør det mulig for den implanterte enheten å kontinuerlig overføre Marker Channel via telemetri, med eller uten bruk av programmeringshodet, i opptil 46 timer. 8.4 Tilleggsfunksjoner MRI SureScan-funksjon Denne funksjonen gjør at pasienter med et implantert SureScan-pacesystem trygt kan gjennomgå en MR-undersøkelse. Du finner mer informasjon i den tekniske håndboken for SureScan-pacesystemet. 9 Produktspesifikasjoner Merk! Funksjonsparametere og elektriske egenskaper måles ved 37 C (±2 C) med 500 Ω (±1 %) impedans på paceelektrodene. 9.1 Fysiske egenskaper Tabell 3. Fysiske egenskaper for enheten (nominelle) Volum a 12,7 cm 3 Vekt H x B x D b Røntgentette ID-er Materialer i kontakt med humant vev d Batteri 21,5 g 45 mm x 51 mm x 8 mm PTA- og MR-symbol c Titan, polyuretan, silikongummi Hybrid av litium-sølv-vanadiumoksid a Volum med kontaktene frakoblet. b Pakningene kan stikke litt utenfor kannens overflate. c Du finner mer informasjon og en illustrasjon av de to røntgentette symbolene i den tekniske håndboken for SureScan-pacesystemet. d Disse materialene er testet for å sikre at det ikke vil oppstå biologisk inkompatibilitet. Enheten produserer ikke skadelig temperatur i omkringliggende vev ved normal bruk. 20

21 Figur 6. Kontakt og suturhull IS-1-kontaktåpning, A 2 IS-1-kontaktåpning, V 3 Suturhull 9.2 Elektriske spesifikasjoner Tabell 4. Batterispesifikasjoner Produsent Modell Kjemi Nominell spenning Gjennomsnittskapasitet til RRT Minimumskapasitet etter RRT Medtronic Energy and Component Center Delta 26H Hybrid av litium-sølv-vanadiumoksid 3,2 V 1,1 Ah 0,10 Ah Tabell 5. Strømforbruk Strømforbruk (ved 100 % pacing) a 13,8 µa Strømforbruk (ved 100 % inhibering) b 9,8 µa a Strømforbruk ved pacing med impedanser på 500 Ω ± 1 % ved Beginning of service og satt til nominelle anbefalte innstillinger. b Strømforbruk ved inhibering ved Beginning of service og satt til nominelle anbefalte innstillinger. 21

22 9.2.1 Utgangskurve Figur 7. Utgangskurve ved nominelle forhold (motstandsimpedans: 500 Ω) Variasjon etter temperatur Grunnfrekvens, testpulsfrekvens, pulsbredde og pulsamplitude ligger innenfor forventet toleranse når enhetens temperatur er fra 20 C til 43 C. Sensitivitet ved nominelle forhold målt ved 37 C kan variere opptil ±1 % per C fra 22 C til 45 C. 9.3 Utskiftingsindikatorer Batterispenning og meldinger om utskiftingsstatus vises på programmererens skjerm og på rapporter som skrives ut. Betingelsene for Recommended Replacement Time (RRT) og End of Service (EOS) er angitt i Tabell 6. Tabell 6. Utskiftingsindikatorer Recommended Replacement Time (RRT) End of Service (EOS) 2,81 V på 3 fortløpende daglige automatiske målinger 3 måneder etter RRT RRT-dato Skjermbildene Quick Look II- og Battery and Lead Measurements viser datoen da batteriet nådde RRT. Utskifting ved EOS Hvis programmereren angir at enheten har nådd EOS, skal enheten skiftes ut umiddelbart. RRT-drift Når enheten når RRT vil den automatisk endre innstillingene til flere parametere som vist i Tabell 7. Tabell 7. Parameterinnstillinger etter RRT Pacing Mode VVI Lower Rate 65 min -1 RV Amplitude RV Pulse Width Rate Hysteresis som programmert som programmert Off V. Rate Stabilization Off 1 Amplitude og pulsbredde målt i henhold til EN :2003, avsnitt

23 Tabell 7. Parameterinnstillinger etter RRT (fortsettelse) AT/AF Detection EGM-lagring før arytmi Monitor (fast) a Av (fast) a AT-/AF-behandling er ikke tilgjengelig når AT/AF Detection er satt til Monitor. Prolonged service period Prolonged Service Period er tiden mellom RRT og EOS. Denne perioden på tre måneder mellom RRT og EOS forutsetter 100 % med disse innstillingene, RV Amplitude satt til 3,5 V, RV Pulse Width satt til 0,4 ms og en paceimpedans på 500 Ω. Omprogrammering av paceparameterne kan redusere lengden på RRT-til-EOS-perioden. 9.4 Forventet levetid Følgende beregninger av forventet levetid er basert på de spesifiserte dataene vedrørende batteriutlading og enhetsmodellen Hensyn Pacestyrke Hvis pasientens paceterskel gir en tilstrekkelig sikkerhetsmargin (minst en faktor på 2 etter den akutte implantasjonsperioden), kan du vurdere å redusere pacestyrken. Ta alltid hensyn til pasientens tilgang til regelmessig oppfølging når du velger sikkerhetmargin for permanent pacing. Pacemodus Hvis pasientens egenrytme gir mulighet for tilstrekkelig frekvensstøtte, kan du redusere pacestyrken ved å programmere parameterne for modus, frekvensrespons og AV-intervall slik at pasientens egenaktivering eller egenoverledning fremmes. EGM-lagring før arytmi Når funksjonen for EGM-lagring før arytmi er aktivert, lagrer enheten opptil 10 s med EGM-informasjon før start eller deteksjon av VT Monitor- eller SVT-episoder. Merk! Funksjonen for EGM-lagring før arytmi gjelder ikke for AT-/AF-episoder. Enheten lagrer opptil 5 s med EGM-informasjon før AT-/AF-deteksjon uavhengig av innstillingen til funksjonen for EGM-lagring før arytmi. Bruk av funksjonen for EGM-lagring før arytmi reduserer levetiden med ca. 34 % eller 4 måneder per år. 2 På en pasient der de samme startmekanismene gjentar seg, oppnås den største kliniske fordelen med EGM-lagring før arytmi etter at noen få episoder er lagret. Vurder disse programmeringsalternativene for å maksimere effekten av funksjonen for EGM-lagring før arytmi og optimalisere enhetens levetid: Aktiver funksjonen for EGM-lagring før arytmi for å lagre eventuelle endringer i startmekanismen etter betydelige kliniske justeringer, for eksempel implantasjon av enhet, endret medisinering eller kirurgiske prosedyrer. Deaktiver funksjonen for EGM-lagring før arytmi når du har lykkes med å lagre informasjonen som er av interesse. Merk! Når funksjonen for EGM-lagring før arytmi er deaktivert, begynner enheten å lagre EGM-informasjon for VT Monitor- og SVT-episoder etter den tredje takykardihendelsen. Enheten lagrer imidlertid likevel opptil 20 s med informasjon før start eller deteksjon av episoden, inkludert intervallmålinger og Marker Channel-benevninger. I tillegg gir de siste takykardiepisodene også Flashback-intervalldata Forventet levetid Levering av atrial antitakykardipacing endrer ikke enhetens levetid vesentlig, tatt i betraktning inhiberingen av atriepacing under AT-/AF-episoder. 2 Basert på en enhet med 50 % atriepacing og 5 % ventrikkelpacing. 23

24 Tabell 8. Forventet levetid i år med en pulsbredde på 0,4 ms og pacefrekvens på 60 min -1a Pacing EGM-lagring før arytmi b 500 Ω paceimpedans 600 Ω paceimpedans 1000 Ω paceimpedans 2,5 V 3,0 V 2,5 V 3,0 V 2,5 V 3,0 V DDD, 0 % Off 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 On 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 DDD, 15 % Off 11,2 11,0 11,3 11,1 11,4 11,3 On 11,0 10,8 11,1 10,9 11,2 11,1 DDD, 50 % Off 10,6 10,1 10,7 10,4 11,0 10,8 AAI<=>DDD, 50 % atrial, 5 % ventrikulær On 10,3 9,9 10,5 10,2 10,8 10,6 Off 10,8 10,7 10,9 10,8 11,1 11,0 On 10,7 10,5 10,7 10,6 10,9 10,8 DDD, 100 % Off 9,4 8,6 9,8 9,1 10,7 10,2 On 9,2 8,5 9,6 8,9 10,4 10,0 a Beregningene for forventet levetid i denne tabellen er basert på at MRI SureScan-funksjonen brukes mindre enn totalt 75 timer i løpet av enhetens levetid. b Dataene for programmering av funksjonen for EGM-lagring før arytmi til On er basert på at den er aktivert i en periode på 6 måneder etter implantasjon av enheten. Ytterligere bruk av funksjonen for EGM-lagring før arytmi reduserer enhetens forventede levetid med ca. 34 % eller 4 måneder per år. Tabell 9. Forventet levetid i år i henhold til de spesifiserte betingelsene i EN :2003 Pacing DDDR, 100 % 500 Ω ± 1 % paceimpedans 2,5 V 5,0 V 8,0 a 3,6 a a Sensorstatus, datalagring og diagnostiske funksjoner som er egnet for pacemodusen, er On. Pulsbredden er satt til 0,5 ms og pacefrekvensen er 70 min Bruk av magnet Når det blir plassert en magnet i nærheten av enheten, reagerer den som vist i Tabell 10. Enheten går tilbake til den programmerte driften når magneten fjernes. 24

25 Tabell 10. Virkningene av bruk av magnet på enheten a Pacemodus Pacefrekvens og -intervall Takykardideteksjon Enheten bytter til asynkron pacemodus. Den spesifikke modusen avhenger av den programmerte pacemodusen: DOO hvis den programmerte modusen er AAIR<=>DDDR, AAI<=>DDD, DDDR, DDD, DDIR, DDI eller DOO VOO hvis den programmerte modusen er VVIR, VVI eller VOO AOO hvis den programmerte modusen er AAIR, AAI eller AOO Enheten bruker en fast pacefrekvens. Den spesifikke frekvensen avhenger av enhetens status. 85 min -1 (700 ms) hvis statusen er normal 65 min -1 (920 ms) hvis det oppstod RRT eller elektrisk resetting Enheten avbryter deteksjonen midlertidig. a Takykardideteksjon og den programmerte pacemodusen og -frekvensen gjenopptas hvis telemetrien mellom enheten og programmereren er opprettet og programvaren er aktivert. 9.6 Funksjonsparametere Programmerbare parametere avhenger av programvaren som brukes i programmereren. Hvis programmereren viser en melding om elektrisk resetting, skal du kontakte Medtronic-representanten. Symbolet i parametertabellene angir den nominelle verdien til Medtronic for den aktuelle parameteren Innstillinger for akuttbehandling Tabell 11. VVI-akuttinnstillinger Parameter Pacing Mode Tilgjengelige innstillinger Lower Rate 70 min -1 (±2 min -1 ) VVI RV Amplitude a 6 V (±30%) RV Pulse Width 1,5 ms (±0,025 ms) V. Blank Post VP 240 ms (+5; 30 ms) Rate Hysteresis Off V. Rate Stabilization Off MRI SureScan a Øvre paceamplitude. Ved testing i henhold til CENELEC-standard EN :2003, gjelder ikke toleransen for den programmerte innstillingene, men for den kalkulerte amplituden A, som er avhengig av den programmerte amplituden A p og den programmerte pulsbredden W p : A = A p x [0,9 - (W p x 0,145 ms -1 )] Parametere for takykardideteksjon Tabell 12. Parametere for takykardideteksjon Parameter Off Programmerbare innstillinger Fabrikkinnstilling Resetting AT/AF Detection On; Monitor monitor monitor Zones 1 ;

ENRHYTHM MRI SURESCAN EMDR01

ENRHYTHM MRI SURESCAN EMDR01 ENRHYTHM MRI Tokammerpacemaker med SureScan -teknologi (OAE-DDDR) MR-betinget med MVP -modus, AT/AF Suite-diagnostikk og -behandlinger og Cardiac Compass -trender Referansehåndbok 0123 2008 ENRHYTHM MRI

Detaljer

MAXIMO DR 7278. Implanterbar tokammer-defibrillator (VVE-DDDR) Implantasjonshåndbok

MAXIMO DR 7278. Implanterbar tokammer-defibrillator (VVE-DDDR) Implantasjonshåndbok MAXIMO DR 7278 Implanterbar tokammer-defibrillator (VVE-DDDR) Implantasjonshåndbok 0123 2003 Følgende er varemerker for Medtronic: Active Can, Cardiac Compass, Flashback, Marker Channel, Maximo, Medtronic,

Detaljer

ADVISA DR MRI SURESCAN A3DR01, ADVISA SR MRI SURESCAN A3SR01

ADVISA DR MRI SURESCAN A3DR01, ADVISA SR MRI SURESCAN A3SR01 ADVISA DR MRI SURESCAN A3DR01, ADVISA SR MRI Digital tokammerpacemaker med SureScan -teknologi (OOA-DDDR), som er MR-sikker under bestemte forhold Digital enkammerpacemaker med SureScan-teknologi (VVIR),

Detaljer

VIRTUOSO VR D164VWC. Implanterbar enkammerdefibrillator til ventrikulær behandling, med OptiVol -væskeovervåking og Conexus -telemetri (VVE-VVIR)

VIRTUOSO VR D164VWC. Implanterbar enkammerdefibrillator til ventrikulær behandling, med OptiVol -væskeovervåking og Conexus -telemetri (VVE-VVIR) VIRTUOSO VR D164VWC Implanterbar enkammerdefibrillator til ventrikulær behandling, med OptiVol -væskeovervåking og Conexus -telemetri (VVE-VVIR) Implantasjonshåndbok 0123 2006 Den følgende listen inneholder

Detaljer

SENSIA SES01 Enkammerpacemaker (AAI/VVI)

SENSIA SES01 Enkammerpacemaker (AAI/VVI) SENSIA SES01 Enkammerpacemaker (AAI/VVI) Implantasjonshåndbok 2005 0123 Følgende er varemerker for Medtronic: Capture Management, Medtronic, Sensia Innhold 1 Beskrivelse 5 2 Indikasjoner 5 3 Kontraindikasjoner

Detaljer

PROTECTA CRT-D D364TRM

PROTECTA CRT-D D364TRM PROTECTA CRT-D Digital implanterbar defibrillator med kardial resynkroniseringsbehandling (DDE-DDDR) SmartShock -teknologi (diskriminering av RV-ledningsstøy, alarm for RV-ledningsintegritet, TWave-diskriminering,

Detaljer

ADAPTA ADVDD01 Tokammerpacemaker (VDD)

ADAPTA ADVDD01 Tokammerpacemaker (VDD) ADAPTA ADVDD01 Tokammerpacemaker (VDD) Implantasjonshåndbok 2005 0123 Følgende er varemerker for Medtronic: Adapta, Capture Management, EnPulse, Intrinsic, Medtronic, Search AV Innhold 1 Beskrivelse 5

Detaljer

RELIA RESR01 Enkammerpacemaker med frekvensrespons (AAIR/VVIR, AAI/ VVI)

RELIA RESR01 Enkammerpacemaker med frekvensrespons (AAIR/VVIR, AAI/ VVI) RELIA RESR01 Enkammerpacemaker med frekvensrespons (AAIR/VVIR, AAI/ VVI) Implantasjonshåndbok 2008 0123 Følgende er varemerker for Medtronic: Capture Management, Medtronic, Relia Innhold 1 Beskrivelse

Detaljer

SECURA DR D214DRM. Legehåndbok

SECURA DR D214DRM. Legehåndbok SECURA DR Digital, implanterbar tokammer-defibrillator (DDE-DDDR) Complete Capture Management -diagnostikk (ACM, RVCM), ATP During Charging -funksjon, MVP -modus, OptiVol -væskeovervåking, TherapyGuide

Detaljer

CONSULTA CRT-D D214TRM

CONSULTA CRT-D D214TRM CONSULTA CRT-D Digital implanterbar defibrillator med kardial resynkroniseringsbehandling (DEE-DDDR) Complete Capture Management -diagnostikk (ACM, RVCM, LVCM), OptiVol -væskeovervåking, ATP During Charging

Detaljer

CARDIA VR D384VRG. Digital implanterbar enkammerdefibrillator (VVE-VVIR) ATP During Charging -funksjon og Wavelet. Legehåndbok

CARDIA VR D384VRG. Digital implanterbar enkammerdefibrillator (VVE-VVIR) ATP During Charging -funksjon og Wavelet. Legehåndbok Digital implanterbar enkammerdefibrillator (VVE-VVIR) ATP During Charging -funksjon og Wavelet Legehåndbok 0123 2011 Legehåndbok En håndbok om bruk og programmering av Cardia VR digital implanterbar enkammer-defibrillator,

Detaljer

ND X1 VR. Digital implanterbar enkammerdefibrillator (VVE-VVIR) Legehåndbok

ND X1 VR. Digital implanterbar enkammerdefibrillator (VVE-VVIR) Legehåndbok Digital implanterbar enkammerdefibrillator (VVE-VVIR) Legehåndbok 0123 2011 Legehåndbok En håndbok om bruk og programmering av NayaMed digital implanterbar enkammerdefibrillator (VVE-VVIR) Den følgende

Detaljer

MAXIMO II CRT-D D284TRK

MAXIMO II CRT-D D284TRK MAXIMO II CRT-D Digital implanterbar defibrillator med kardial resynkroniseringsbehandling (VVE-DDDR) ATP During Charging -funksjon, TherapyGuide -funksjon og Conexus trådløs telemetri Legehåndbok 2008

Detaljer

PROTECTA XT VR D354VRM

PROTECTA XT VR D354VRM PROTECTA XT VR Digital implanterbar enkammer-defibrillator (VVE-VVIR) SmartShock -teknologi (diskriminering av RV-ledningsstøy, alarm for RV-ledningsintegritet, TWave-diskriminering, Confirmation+, Wavelet),

Detaljer

RELIA REDR01 Tokammerpacemaker med frekvensrespons (DDDR)

RELIA REDR01 Tokammerpacemaker med frekvensrespons (DDDR) RELIA REDR01 Tokammerpacemaker med frekvensrespons (DDDR) Implantasjonshåndbok 2008 0123 Følgende er varemerker for Medtronic: Capture Management, Intrinsic, Medtronic, Relia, Search AV Innhold 1 Beskrivelse

Detaljer

EVERA S DR DDBC3D4. Håndbok for enheten

EVERA S DR DDBC3D4. Håndbok for enheten EVERA S DR DDBC3D4 Digital, implanterbar tokammerdefibrillator (DDE-DDDR) PhysioCurve -design, SmartShock -teknologi, Complete Capture Management -diagnostikk (ACM, RVCM) Håndbok for enheten 0123 2012

Detaljer

VIVA QUAD S CRT-D DTBB2QQ

VIVA QUAD S CRT-D DTBB2QQ VIVA QUAD S CRT-D DTBB2QQ Digital implanterbar defibrillator med kardial resynkroniseringsbehandling (DDE-DDDR) PhysioCurve -design, CardioSync -optimalisering, VectorExpress LV Automated-test, SmartShock

Detaljer

MAXIMO II CRT-D D264TRM

MAXIMO II CRT-D D264TRM MAXIMO II CRT-D Digital implanterbar defibrillator med kardial resynkroniseringsbehandling (VVE-DDDR) ATP During Charging -funksjon, TherapyGuide -funksjon og Conexus trådløs telemetri Legehåndbok 0123

Detaljer

VIVA CRT-P C5TR01. Legehåndbok

VIVA CRT-P C5TR01. Legehåndbok Digital pacemaker med kardial resynkroniseringsbehandling (OAE-DDDR) Complete Capture Management -diagnostikk (ACM, RVCM, LVCM) med OptiVol -væskestatusovervåking, Vision 3D Quick Look II, AT/AF Suite-diagnostikk

Detaljer

SECURA VR D234VRC. Legehåndbok

SECURA VR D234VRC. Legehåndbok SECURA VR Digital implanterbar enkammer-defibrillator (VVE-VVIR) Complete Capture Management -diagnostikk (RVCM), ATP During Charging -funksjon, OptiVol -væskeovervåking, TherapyGuide -funksjon og Conexus

Detaljer

RV Lead Integrity Alert

RV Lead Integrity Alert Oppdatering av programvare, modell 9995, til programmereren Tillegg til legehåndboken 0123 2008 Følgende er varemerker for Medtronic: CareAlert, Concerto, Consulta, Maximo, Medtronic, Medtronic CareAlert,

Detaljer

EVERA MRI XT VR SURESCAN DVMB2D4

EVERA MRI XT VR SURESCAN DVMB2D4 EVERA MRI XT VR SURESCAN DVMB2D4 Digital implanterbar enkammerdefibrillator med SureScan -teknologi (VVE-VVIR) MR-sikker under bestemte forhold med PhysioCurve -design, SmartShock -teknologi, OptiVol 2.0-væskestatusovervåking,

Detaljer

5071 Suturløs, unipolar, myokardial ledning med skrumekanisme

5071 Suturløs, unipolar, myokardial ledning med skrumekanisme 5071 Suturløs, unipolar, myokardial ledning med skrumekanisme Teknisk håndbok 0123 1992 5071 Følgende er varemerker for Medtronic: Medtronic 1 2 The instructionsuages forj uages forj. uch sy 50 Oeros oeurtouw

Detaljer

SURESCAN. MR-informasjon for EnRhythm MRI SureScan EMDRO1 og SureScan -ledninger som er MR-sikre under bestemte forhold.

SURESCAN. MR-informasjon for EnRhythm MRI SureScan EMDRO1 og SureScan -ledninger som er MR-sikre under bestemte forhold. SURESCAN MR-informasjon for EnRhythm MRI SureScan EMDRO1 og SureScan -ledninger som er MR-sikre under bestemte forhold Teknisk håndbok 0123 2009 Den følgende listen inneholder varemerker eller registrerte

Detaljer

6416 Ledningssystem for temporær, transvenøs pacing

6416 Ledningssystem for temporær, transvenøs pacing 6416 Ledningssystem for temporær, transvenøs pacing Forsiktig! I henhold til amerikansk lovgivning kan dette utstyret kun selges til eller etter c forordning fra lege. 0123 2 Følgende er varemerker for

Detaljer

6996SQ. Subkutan, unipolar ledning med viklet defibrillleringselektrode. Teknisk håndbok

6996SQ. Subkutan, unipolar ledning med viklet defibrillleringselektrode. Teknisk håndbok 6996SQ Subkutan, unipolar ledning med viklet defibrillleringselektrode Teknisk håndbok Den følgende listen inneholder varemerker eller registrerte varemerker for Medtronic i USA og eventuelt i andre land.

Detaljer

REVEAL DX 9528. Implanterbar hjertemonitor. Implantasjonshåndbok

REVEAL DX 9528. Implanterbar hjertemonitor. Implantasjonshåndbok REVEAL DX 9528 Implanterbar hjertemonitor Implantasjonshåndbok 0123 2007 Den følgende listen inneholder varemerker eller registrerte varemerker for Medtronic i USA og eventuelt i andre land. Alle andre

Detaljer

6721 Unipolare, epikardiale, ovale patchledninger for elektrokonvertering og defibrillering. Teknisk håndbok

6721 Unipolare, epikardiale, ovale patchledninger for elektrokonvertering og defibrillering. Teknisk håndbok 6721 Unipolare, epikardiale, ovale patchledninger for elektrokonvertering og defibrillering Teknisk håndbok 0123 1993 Den følgende listen inneholder varemerker eller registrerte varemerker for Medtronic

Detaljer

REVEAL XT 9529. Implanterbar hjertemonitor. Implantasjonshåndbok

REVEAL XT 9529. Implanterbar hjertemonitor. Implantasjonshåndbok REVEAL XT 9529 Implanterbar hjertemonitor Implantasjonshåndbok 0123 2007 Den følgende listen inneholder varemerker eller registrerte varemerker for Medtronic i USA og eventuelt i andre land. Alle andre

Detaljer

TRANSVENE 6937. TRANSVENE-SVC unipolar, endokardial ledning for plassering i vena cava superior. Teknisk håndbok

TRANSVENE 6937. TRANSVENE-SVC unipolar, endokardial ledning for plassering i vena cava superior. Teknisk håndbok TRANSVENE 6937 TRANSVENE-SVC unipolar, endokardial ledning for plassering i vena cava superior Teknisk håndbok 0123 1999 Følgende er varemerker eller registrerte varemerker for Medtronic i USA og kanskje

Detaljer

SPRINT FIDELIS 6930 Steroidavgivende, tripolar, ventrikulær ledning med tupp med mothaker og viklet defibrilleringselektrode for plassering i RV

SPRINT FIDELIS 6930 Steroidavgivende, tripolar, ventrikulær ledning med tupp med mothaker og viklet defibrilleringselektrode for plassering i RV SPRINT FIDELIS 6930 Steroidavgivende, tripolar, ventrikulær ledning med tupp med mothaker og viklet defibrilleringselektrode for plassering i RV Teknisk håndbok 2004 0123 Følgende er varemerker for Medtronic:

Detaljer

MEDTRONIC CARELINK 2290 Analyzer for Medtronic- og Vitatron-enheter

MEDTRONIC CARELINK 2290 Analyzer for Medtronic- og Vitatron-enheter MEDTRONIC CARELINK 2290 Analyzer for Medtronic- og Vitatron-enheter 2290 Analyzer 0 Referansehåndbok 0 Veiledning for oppsett og bruk av Analyzer, modell 2290. Den følgende listen inneholder varemerker

Detaljer

SURESCAN. Steroidavgivende, bipolar, implanterbar, ventrikulær/atrial, transvenøs ledning med skrumekanisme. Teknisk håndbok

SURESCAN. Steroidavgivende, bipolar, implanterbar, ventrikulær/atrial, transvenøs ledning med skrumekanisme. Teknisk håndbok CAPSUREFIX MRI SURESCAN 5086MRI Steroidavgivende, bipolar, implanterbar, ventrikulær/atrial, transvenøs ledning med skrumekanisme Teknisk håndbok 2008 0123 Følgende er varemerker for Medtronic: CapSureFix,

Detaljer

Temporær, ekstern tokammerpacemaker

Temporær, ekstern tokammerpacemaker 5392 Temporær, ekstern tokammerpacemaker Teknisk håndbok 0123 2013 Den følgende listen inneholder varemerker eller registrerte varemerker for Medtronic i USA og eventuelt i andre land. Alle andre varemerker

Detaljer

CAPSURE SENSE MRI SURESCAN 4074

CAPSURE SENSE MRI SURESCAN 4074 CAPSURE SENSE MRI SURESCAN 4074 Steroidavgivende, bipolar, implanterbar, ventrikulær, transvenøs ledning med mothaker Teknisk håndbok 0123 2001 Den følgende listen inneholder varemerker eller registrerte

Detaljer

ENRHYTHM P1501DR. Tokammer-pacemaker med frekvensrespons og RapidRead -telemetri (OAE-DDDR) Implantasjonshåndbok

ENRHYTHM P1501DR. Tokammer-pacemaker med frekvensrespons og RapidRead -telemetri (OAE-DDDR) Implantasjonshåndbok ENRHYTHM P1501DR Tokammer-pacemaker med frekvensrespons og RapidRead -telemetri (OAE-DDDR) Implantasjonshåndbok 0123 2004 Følgende er varemerker for Medtronic: Cardiac Compass, EnRhythm, Flashback, InCheck,

Detaljer

Temporær tokammerpacemaker

Temporær tokammerpacemaker 5388 Temporær tokammerpacemaker Teknisk håndbok Forsiktig! I henhold til amerikansk lovgivning kan dette utstyret bare selges av eller etter forordning av en lege. 0123 MODELL 5388 0 Teknisk håndbok 0

Detaljer

SELECTSECURE 3830. Teknisk håndbok

SELECTSECURE 3830. Teknisk håndbok SELECTSECURE 3830 Steroidavgivende, bipolar, implanterbar, ikke-uttrekkbar, atrial/ventrikulær, transvenøs ledning med skrumekanisme, for innføring gjennom kateter Teknisk håndbok 0123 2003 Den følgende

Detaljer

ATTAIN BIPOLAR OTW 4194

ATTAIN BIPOLAR OTW 4194 ATTAIN BIPOLAR OTW 4194 Steroidavgivende, transvenøs, bipolar "over the wire"-paceledning for stimulering av venstre ventrikkel ved plassering av en elektrode i en koronarvene Teknisk håndbok 0123 2003

Detaljer

CAPSURE SENSE MRI SURESCAN 4574

CAPSURE SENSE MRI SURESCAN 4574 CAPSURE SENSE MRI SURESCAN 4574 Steroidavgivende, bipolar, implanterbar, atrial, transvenøs ledning med mothaker Teknisk håndbok 0123 2001 Den følgende listen inneholder varemerker eller registrerte varemerker

Detaljer

CRYSTALLINE ICL08B. Steroidavgivende, bipolar, implanterbar, ventrikulær, transvenøs ledning med mothaker. Teknisk håndbok

CRYSTALLINE ICL08B. Steroidavgivende, bipolar, implanterbar, ventrikulær, transvenøs ledning med mothaker. Teknisk håndbok CRYSTALLINE ICL08B Steroidavgivende, bipolar, implanterbar, ventrikulær, transvenøs ledning med mothaker Teknisk håndbok Innhold 1 Beskrivelse 3 2 Indikasjoner 3 3 Kontraindikasjoner 3 4 Advarsler og

Detaljer

CAPSUREFIX 5568 DXAC/DSP

CAPSUREFIX 5568 DXAC/DSP CAPSUREFIX 5568 DXAC/DSP Steroidavgivende (deksametasonacetat og deksametasonnatriumfosfat), bipolar, implanterbar, atrial, transvenøs ledning med skrumekanisme Teknisk håndbok 0123 1996 Følgende er varemerker

Detaljer

CAPSURE EPI 4968. Steroidavgivende, bipolar, epikardial ledning. Teknisk håndbok

CAPSURE EPI 4968. Steroidavgivende, bipolar, epikardial ledning. Teknisk håndbok CAPSURE EPI 4968 Steroidavgivende, bipolar, epikardial ledning Teknisk håndbok 0123 1993 Den følgende listen inneholder varemerker eller registrerte varemerker for Medtronic i USA og eventuelt i andre

Detaljer

SPRINT QUATTRO 6944A. Teknisk håndbok

SPRINT QUATTRO 6944A. Teknisk håndbok SPRINT QUATTRO 6944A Steroidavgivende, kvadripolar, ventrikulær ledning med tupp med mothaker og viklede defibrilleringselektroder for plassering i RV/SVC Teknisk håndbok 0123 2012 Den følgende listen

Detaljer

Temporær enkammerpacemaker (AAI/VVI)

Temporær enkammerpacemaker (AAI/VVI) 5348 Temporær enkammerpacemaker (AAI/VVI) Teknisk håndbok 0123 MEDTRONIC MODELL 5348 0 Teknisk håndbok 0 Temporær enkammerpacemaker Forklaring av symboler 0 Se i bruksanvisningen. Pasienttilkoblet del,

Detaljer

ATTAIN STARFIX 4195. Teknisk håndbok

ATTAIN STARFIX 4195. Teknisk håndbok ATTAIN STARFIX 4195 Steroidavgivende, transvenøs, unipolar over-the-wire paceledning med ekspansjonshaker for stimulering av venstre ventrikkel ved plassering av en elektrode i en koronarvene Teknisk håndbok

Detaljer

SPRINT QUATTRO SECURE S 6935 DXAC/DSP

SPRINT QUATTRO SECURE S 6935 DXAC/DSP SPRINT QUATTRO SECURE S 6935 DXAC/DSP Steroidavgivende (deksametasonacetat og deksametasonnatriumfosfat), tripolar, ventrikulær ledning med skrumekanisme og viklet defibrilleringselektrode for plassering

Detaljer

ND X1 01. Teknisk håndbok

ND X1 01. Teknisk håndbok ND X1 01 Steroidavgivende, tripolar, ventrikulær, transvenøs ledning med skrumekanisme og viklet defibrilleringselektrode for plassering i RV (DF-1- og IS-1-kontakter) Teknisk håndbok 0123 2011 Den følgende

Detaljer

CAPSURE SP NOVUS 5592

CAPSURE SP NOVUS 5592 CAPSURE SP NOVUS 5592 Steroidavgivende, bipolar, implanterbar, atrial, transvenøs ledning med mothaker Teknisk håndbok 0123 1997 Følgende er varemerker eller registrerte varemerker for Medtronic i USA

Detaljer

CAPSURE SENSE 4073. Steroidavgivende, unipolar, implanterbar, ventrikulær, transvenøs ledning med mothaker. Teknisk håndbok

CAPSURE SENSE 4073. Steroidavgivende, unipolar, implanterbar, ventrikulær, transvenøs ledning med mothaker. Teknisk håndbok CAPSURE SENSE 4073 Steroidavgivende, unipolar, implanterbar, ventrikulær, transvenøs ledning med mothaker Teknisk håndbok 0123 2001 Den følgende listen inneholder varemerker eller registrerte varemerker

Detaljer

ATTAIN ABILITY STRAIGHT 4396

ATTAIN ABILITY STRAIGHT 4396 ATTAIN ABILITY STRAIGHT 4396 Steroidavgivende, transvenøs, "over-the-wire"-paceledning med to elektroder for pacing via koronarvene Teknisk håndbok 0123 2009 Den følgende listen inneholder varemerker eller

Detaljer

CAPSURE SENSE 4574. Steroidavgivende, bipolar, implanterbar, atrial, transvenøs ledning med mothaker. Teknisk håndbok

CAPSURE SENSE 4574. Steroidavgivende, bipolar, implanterbar, atrial, transvenøs ledning med mothaker. Teknisk håndbok CAPSURE SENSE 4574 Steroidavgivende, bipolar, implanterbar, atrial, transvenøs ledning med mothaker Teknisk håndbok 0123 2001 Den følgende listen inneholder varemerker eller registrerte varemerker for

Detaljer

CAPSURE SP NOVUS 4592

CAPSURE SP NOVUS 4592 CAPSURE SP NOVUS 4592 Steroidavgivende, bipolar, implanterbar, atrial, transvenøs ledning med mothaker Teknisk håndbok 0123 1998 Følgende er varemerker eller registrerte varemerker for Medtronic i USA

Detaljer

SPRINT QUATTRO SECURE MRI SURESCAN 6947M

SPRINT QUATTRO SECURE MRI SURESCAN 6947M SPRINT QUATTRO SECURE MRI SURESCAN 6947M Steroidavgivende, kvadripolar, ventrikulær ledning med skrumekanisme og viklede defibrilleringselektroder for plassering i RV/SVC, som er MR-sikker under bestemte

Detaljer

REVEAL LINQ LNQ11. Innsettbar hjertemonitor MR-prosedyreinformasjon. Teknisk håndbok om MR

REVEAL LINQ LNQ11. Innsettbar hjertemonitor MR-prosedyreinformasjon. Teknisk håndbok om MR REVEAL LINQ LNQ11 Innsettbar hjertemonitor MR-prosedyreinformasjon Teknisk håndbok om MR 0123 2013 Den følgende listen inneholder varemerker eller registrerte varemerker for Medtronic i USA og eventuelt

Detaljer

SPRINT QUATTRO 6946M DXAC

SPRINT QUATTRO 6946M DXAC SPRINT QUATTRO 6946M DXAC Steroidavgivende, kvadripolar, ventrikulær ledning med deksametasonacetat, med tupp med mothaker og viklede defibrilleringselektroder for plassering i RV/SVC Teknisk håndbok 0123

Detaljer

6996T. Tunneleringsverktøy. Teknisk håndbok

6996T. Tunneleringsverktøy. Teknisk håndbok 6996T Tunneleringsverktøy Teknisk håndbok Den følgende listen inneholder varemerker eller registrerte varemerker for Medtronic i USA og eventuelt i andre land. Alle andre varemerker tilhører sine respektive

Detaljer

Forholdsregler ved medisinske prosedyrer og EMI

Forholdsregler ved medisinske prosedyrer og EMI Forholdsregler ved medisinske prosedyrer og EMI for implanterbare elektroniske hjerteenheter som er MR-sikre under bestemte forhold Håndbok for helsepersonell 0123 Den følgende listen inneholder varemerker

Detaljer

CRYSTALLINE ACTFIX ICF09B. Teknisk håndbok

CRYSTALLINE ACTFIX ICF09B. Teknisk håndbok CRYSTALLINE ACTFIX ICF09B Teknisk håndbok Innhold 1 Beskrivelse av ledningen 3 2 Indikasjoner 3 3 Kontraindikasjoner 3 4 Advarsler og forholdsregler 3 5 Mulige bivirkninger 5 6 Bruksanvisning 5 7 Detaljert

Detaljer

ATTAIN SELECT 6238TEL

ATTAIN SELECT 6238TEL ATTAIN SELECT 6238TEL Føringskatetersett for behandling i venstre hjertekammer Teknisk håndbok Forsiktig! I henhold til amerikansk c lovgivning kan dette utstyret kun selges til eller etter forordning

Detaljer

REVEAL DX 9528. Implanterbar hjertemonitor. Legehåndbok

REVEAL DX 9528. Implanterbar hjertemonitor. Legehåndbok REVEAL DX 9528 Implanterbar hjertemonitor Legehåndbok 0123 2007 Den følgende listen inneholder varemerker eller registrerte varemerker for Medtronic i USA og eventuelt i andre land. Alle andre varemerker

Detaljer

VIRTUOSO DR D164AWG. Implantasjonshåndbok

VIRTUOSO DR D164AWG. Implantasjonshåndbok VIRTUOSO DR D164AWG Implanterbar tokammerdefibrillator til atrial og ventrikulær behandling, med OptiVol -væskeovervåking og Conexus -telemetri (DDE-DDDR) Implantasjonshåndbok 0123 2006 Den følgende listen

Detaljer

REVEAL XT 9529. Implanterbar hjertemonitor. Legehåndbok

REVEAL XT 9529. Implanterbar hjertemonitor. Legehåndbok REVEAL XT 9529 Implanterbar hjertemonitor Legehåndbok 0123 2007 Den følgende listen inneholder varemerker eller registrerte varemerker for Medtronic i USA og eventuelt i andre land. Alle andre varemerker

Detaljer

Forviss deg om at du har lest alle instruksjonene, rådene og forholdsreglene nøye før du tar i bruk Gymform ABS & CORE.

Forviss deg om at du har lest alle instruksjonene, rådene og forholdsreglene nøye før du tar i bruk Gymform ABS & CORE. Gymform ABS & CORE BRUKERVEILEDNING Din sikkerhet er viktigst. Vi ber deg derfor gjøre deg kjent med all informasjonen i denne brukerveiledningen før du tar i bruk Gymform ABS & CORE. Det er viktig at

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

Styrbare Nav-X -RF-enheter DFU-0177 NY VERSJON 5

Styrbare Nav-X -RF-enheter DFU-0177 NY VERSJON 5 Styrbare Nav-X -RF-enheter DFU-0177 NY VERSJON 5 A. BESKRIVELSE Styrbare Nav-X -RF-enheter gir en monopolar kirurgisk effekt på målvev og styres med en pedal som er koblet til den elektrokirurgiske OPES-enheten

Detaljer

For drøftelse med legen til implantatbrukere

For drøftelse med legen til implantatbrukere For drøftelse med legen til implantatbrukere Det å ha et cochleaimplantat betyr at man må utvise ekstra forsiktighet ved enkelte medisinske behandlinger. Før medisinsk behandling skal informasjonen i dette

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Lene R. L. Peersen. I sam.arb med Lill Veronica U. Mykjåland og Geir Tveit, representant fra AMK. Spes.spl. i kardiologi.

Lene R. L. Peersen. I sam.arb med Lill Veronica U. Mykjåland og Geir Tveit, representant fra AMK. Spes.spl. i kardiologi. Lene R. L. Peersen lene.peersen@sshf.no Spes.spl. i kardiologi I sam.arb med Lill Veronica U. Mykjåland og Geir Tveit, representant fra AMK ICD (implantable cardioverter defibrillator) En batteridrevet,

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

INSYNC III 8042 Enhet for synkron atriobiventrikulær pacing

INSYNC III 8042 Enhet for synkron atriobiventrikulær pacing INSYNC III 8042 Enhet for synkron atriobiventrikulær pacing Implantasjonshåndbok 0123 Følgende er varemerker for Medtronic: Auto PVARP, Marker Channel, Medtronic, InSync III og Medtronic Vision Innhold

Detaljer

Pasientinformasjon om hjemmepleie. Dato: Din sykepleier: Din lege: Andre nyttige telefonnumre:

Pasientinformasjon om hjemmepleie. Dato: Din sykepleier: Din lege: Andre nyttige telefonnumre: Pasientinformasjon om hjemmepleie Dato: Din sykepleier: Din lege: Andre nyttige telefonnumre: Distributørinformasjon Spesifikk kontaktinformasjon til distributøren skal føres her 2 Introduksjon Denne pasienthåndboken

Detaljer

Spenning Kapasitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41 1,4 145 7,9 3,6 0,58

Spenning Kapasitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41 1,4 145 7,9 3,6 0,58 Produkt Zinc Air-batteri Modellnavn IEC Nominell Nominell Diameter Høyde Vekt Spenning Kapasitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Detaljer

REVEAL LINQ LNQ11. Innsettbar hjertemonitor. Legehåndbok

REVEAL LINQ LNQ11. Innsettbar hjertemonitor. Legehåndbok Innsettbar hjertemonitor Legehåndbok 0123 2013 Den følgende listen inneholder varemerker eller registrerte varemerker for Medtronic i USA og eventuelt i andre land. Alle andre varemerker tilhører de respektive

Detaljer

Arthrex-plater DFU-0192 NY VERSJON 5

Arthrex-plater DFU-0192 NY VERSJON 5 Arthrex-plater DFU-0192 NY VERSJON 5 A. UTSTYRSBESKRIVELSE Platene er tilgjengelige i ulike former, størrelser og retninger (f.eks. venstre og høyre). Platene har spesifikke hullstørrelser for å gi fikseringsmuligheter.

Detaljer

Bruksanvisning Norsk. Alarm & Sensorplaster

Bruksanvisning Norsk. Alarm & Sensorplaster Bruksanvisning Norsk Alarm & Sensorplaster Bruksanvisning Larm & Sensorplaster Norsk version 2007 Redsense Medical AB Box 287 301 07 Halmstad www.redsensemedical.com RM-1-RM029 August 09 Innhold Advarsler

Detaljer

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

Å leve med PACEMAKER

Å leve med PACEMAKER Å leve med PACEMAKER Pacemaker Pasientinformasjon Denne informasjonen handler om pacemakerbehandling og hvordan den kan opprettholde en av de viktigste funksjonene i kroppen, en tilstrekkelig hjerterytme.

Detaljer

ProStop. Subtalarimplantater for artroerese DFU-0137 NY VERSJON 7

ProStop. Subtalarimplantater for artroerese DFU-0137 NY VERSJON 7 ProStop Subtalarimplantater for artroerese DFU-0137 NY VERSJON 7 A. UTSTYRSBESKRIVELSE Artroereseimplantatet er en avsmalnet skrue med kanyle som fås steril i en rekke størrelser. B. INDIKASJONER 1. Bare

Detaljer

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem Brukerhåndbok AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem .. Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 DEL 1 Sikkerhetsinformasjon 1.1. Innledning Dette kapitlet inneholder sikkerhetsinformasjon. AirQlean

Detaljer

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER ENC - 100 ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER 1. GENERELLE SPESIFIKASJONER Membran tastatur med lang levetid. Klart og lett lesbart display. Viser hver av de 6 sifrene for aktuell og

Detaljer

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner.

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner. Disker og stasjoner Dokumentdelenummer: 405759-091 Mai 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner. Innhold 1 Behandle disker og stasjoner 2 Disklampe 3

Detaljer

EBR707C BRUKSANVISNING

EBR707C BRUKSANVISNING EBR707C BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Vær Stasjon med ikon som har 3D projektor. Dette unike produkter er designet for hverdagsbruk hjemme eller på kontoret

Detaljer

FERTI CARE personal. Brukerveiledning

FERTI CARE personal. Brukerveiledning FERTI CARE personal Brukerveiledning 0459 Multicept A/S Frederiksberg Alle 32, 2.th DK-1820 Frederiksberg Danmark Telefon: +45 4576 0515 Telefaks: +45 4576 0516 E-mail: info@multicept.com www.multicept.com

Detaljer

NB: Enheten fungerer etter prinsippene for sanntids fasesammenligning takket være radio overføring.

NB: Enheten fungerer etter prinsippene for sanntids fasesammenligning takket være radio overføring. Bruksanvisning TAG 5000 og TAG 5000S - Trådløs FASEINDIKATOR EL NR 88 801 46 / 47 ADVARSEL: Les disse merknadene nøye før bruk. 1. Mål TAG 5000 er utformet for å: Undersøke elektriske nettkonfigurasjoner

Detaljer

CONCERTO C174AWK. Implantasjonshåndbok

CONCERTO C174AWK. Implantasjonshåndbok CONCERTO C174AWK Implanterbar tokammerdefibrillator med kardial resynkroniseringsbehandling (DDE-DDDR), atrial og ventrikulær behandling, OptiVol -væskeovervåking og Conexus -telemetri Implantasjonshåndbok

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 419460-091

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 419460-091 Disker og stasjoner Dokumentdelenummer: 419460-091 Januar 2007 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner (tilleggsutstyr). Innhold 1 Behandle disker og stasjoner

Detaljer

REVEAL LINQ. Forholdsregler relatert til medisinske prosedyrer og EMI. Håndbok for helsepersonell

REVEAL LINQ. Forholdsregler relatert til medisinske prosedyrer og EMI. Håndbok for helsepersonell REVEAL LINQ Forholdsregler relatert til medisinske prosedyrer og EMI Håndbok for helsepersonell 0123 2013 Den følgende listen inneholder varemerker eller registrerte varemerker for Medtronic i USA og eventuelt

Detaljer

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 1 Vidhaugen 114 7550 Hommelvik Norway Tele: +47 73979017 E-mail: post@tgelectronics.no Web: www.tgelectronics.no TG Electronics/ Beckmann GmbH er ikke ansvarlig overfor

Detaljer

Nokia minihøyttaler MD /1

Nokia minihøyttaler MD /1 Nokia minihøyttaler MD-9 9217492/1 7 2009 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting people og Nokia Original Accessories-logoen er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

Innhold 2. Innledning 3. Kom i gang 4. Hastighetssensorens deler 4. Montering av hastighetssensoren 4. Paring 5. Viktig informasjon 6

Innhold 2. Innledning 3. Kom i gang 4. Hastighetssensorens deler 4. Montering av hastighetssensoren 4. Paring 5. Viktig informasjon 6 BRUKERHÅNDBOK INNHOLD Innhold 2 Innledning 3 Kom i gang 4 Hastighetssensorens deler 4 Montering av hastighetssensoren 4 Paring 5 Viktig informasjon 6 Stell og vedlikehold 6 Batteri 6 Vanlige spørsmål 6

Detaljer

EVERA VR. Serie med digitale implanterbare enkammerdefibrillatorer. Referansehåndbok

EVERA VR. Serie med digitale implanterbare enkammerdefibrillatorer. Referansehåndbok erie med digitale implanterbare enkammerdefibrillatorer Referansehåndbok 0123 2012 Referansehåndbok En referansehåndbok for digitale implanterbare enkammerdefibrillatorer i Evera R-serien fra Medtronic.

Detaljer

BRUKERMANUAL. Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN

BRUKERMANUAL. Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN BRUKERMANUAL Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN Art. nr. 17-00040 Fra serienummer 500 - Rev.3-21.08.08 INNHOLDSFORTEGNELSE TRÅDLØS FJERNKONTROLL 3 Etter montasje 3 Koding av

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Nokia sykkelladersett. 3.0. utgave

Nokia sykkelladersett. 3.0. utgave Nokia sykkelladersett 2 3 6 1 4 5 8 7 9 10 11 3.0. utgave 12 13 15 14 16 17 18 20 19 21 22 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Innledning Med Nokia sykkelladersett kan du lade batteriet i en kompatibel

Detaljer

Nokia Radio Headset HS-2R Brukerhåndbok utgave

Nokia Radio Headset HS-2R Brukerhåndbok utgave Nokia Radio Headset HS-2R Brukerhåndbok 9355494 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-2R er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

Welch Allyn Connex -enheter Hurtigreferansekort. Norwegian

Welch Allyn Connex -enheter Hurtigreferansekort. Norwegian Welch Allyn Connex -enheter Hurtigreferansekort Norwegian 80019405 Welch Allyn Connex -enheter Hurtigreferansekort Strøm på / strømsparingsmodus for skjerm Plassert på huset til enheten Slår på monitoren

Detaljer

ATTAIN ACCESS 6218A Innføringssystem for venstre hjertehalvdel

ATTAIN ACCESS 6218A Innføringssystem for venstre hjertehalvdel ATTAIN ACCESS 6218A Innføringssystem for venstre hjertehalvdel Teknisk håndbok Forsiktig! I henhold til c amerikansk lovgivning kan dette utstyret kun selges til eller etter forordning fra lege. 2002 0050

Detaljer