ENC ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER"

Transkript

1 ENC ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER 1. GENERELLE SPESIFIKASJONER Membran tastatur med lang levetid. Klart og lett lesbart display. Viser hver av de 6 sifrene for aktuell og sett verdi, 2 siffer for klippe lengde og 3 siffer for antall teller. Kapasitet for 50 program inkludert posisjons sett verdi, klippe lengde og antall stykk som kan inneholde 20 program setninger. Opplisting av program som er lagret i minne. Lagrer til minne de aktuelle posisjons dataene når strømmen blir slått av. Posisjonering med høy presisjon. Tomme mm konvertering med høy presisjon. En veis tilnærming til posisjonen for kompensering av mekanisk dødgang og dobbel hastighets posisjonering. Valgmuligheter for å motvirke posisjons feil ved endepunktene. Dynamisk algoritme for feilsøking. Kompensasjon for klippe tykkelse. Spesifikasjon for både opp/ned- antall telling. Maksimum inndata frekvens : 10KHz MANUELL, HALVAUTOMATISK og AUTOMATISK prosesserings modus. I samsvar med 89/336/EEC og 73/23/EEC EC direktivene. 1/10

2 2. FUNKSJONENE TIL TASTENE FUNKSJON 1; Hente PROGRAM. Vise SETNING. FUNKSJON 3; Passord beskyttet avhengig av valg. For å stille maskin parametere. NULLPOSISJON; For å stille inn mekanisk 0 posisjon. SLETTE; Denne sletter PROGRAM DATA til det aktuelle nummeret som er tastet inn når kursoren er ved PROG NR fra minnet. Den sletter den viste SETNINGEN når kursoren er i SETN NR feltet og videre sletter den de aktuelle dataene fra midlertidig minne når kursoren er plassert i andre felt. LAGRE; Tasten lagrer midlertidige data til minne med nummeret som er tastet inn i PROG NR feltet. En ny setning som inneholder de samme data som den viste SETN på displayet blir lagret til midlertidig minne når kursoren er i SETN NR feltet. Den bekrefter den inntastede verdien, og lagrer dette til midlertidig minne hvis kursoren er plassert ved andre felt. NESTE; Den viser alle program numrene som er lagret i minne i stigende rekkefølge når kursoren er i PROG NR feltet. Den sørger for å vise DATA til neste setning dersom kursoren er plassert i andre felt. En LED lampe lyser ved tasten dersom den siste setningen som er lagret i minne vises. I dette tilfelle, hvis tasten holdes trykket i 1 sekund, vil det bli lagt til en ny setning til det midlertidige minnet. Den viser de neste maskin parametrene dersom F3 er trykket. HALVAUTOMATISK DRIFT; Den utfører alle aktivitetene relatert til SETN som vises på displayet uten at den endrer antall telleren når START tasten blir trykket. Utgangen POSISJON FUNNET blir aktivisert etter at alle posisjonering er fullført tilfredsstillende. Det kreves at en registrerer en NY SYKLUS stigende flanke for å flytte til neste posisjon. Driften kan stoppes ved hvilken som helst tid ved HALVAUTOMATISK DRIFT ved at en trykker STOPP tasten. START; Den er bare tillatt ved PROGRAMMERING SIDE og aktiviserer alle posisjonerings funksjonene. Lysende LED lampe viser at prosesseringen fortsetter. KONTROLLER ENHET START; Kontroller enhet start. FUNKSJON 2; Passord beskyttet avhengig av valg. Alle relaterte aktiviteter med PROGRAM og SETNING minne, PROGRAM minne (lage, oppdatere, slette, lagre, hente etc.) PROGRAMMERINGS DATA; Vise alle data som SETNINGEN inneholder med aktuell posisjons verdi. INCH(tomme) / MM KONVERTERING; Veksle display måleenhet. HENTE; Tast som brukes for å hente fram PROGRAM DATA for det aktuelle inntastede nummeret fra minne til midlertidig minne når kursoren er i PROG NR feltet. KURSOR; Denne flytter kursoren til neste felt som kan programmeres. FORRIGE; Den viser alle PROGRAM numrene som er lagret i minne i synkende rekkefølge når kursoren er plassert i PROG NR feltet. Den viser DATA til forrige setning hvis kursoren er plassert i andre felt. Den viser foregående maskin parametere dersom F3 er trykket. AUTOMATISK DRIFT; Aktivitetene utføres fra SETN vist på displayet som ved HALVAUTOMATISK DRIFT når en trykker START tasten. Antall telleren vil bli økt eller redusert avhengig av telle retningen etter at posisjonen er oppnådd og ny syklus stigende flanke er registrert. Den hopper til neste setning når antall teller samsvarer med SETT verdi. PROGRAM SLUTT utgangen blir aktivisert etter at alle de lagrede setningene er fullført på denne måten. Driften kan stoppes ved hvilken som helst tid i AUTOMATISK DRIFT ved at en trykker STOPP tasten. STOPP; Den stopper alle bevegelsene i HALVAUTOMATISK og AUTOMATISK drift modus. KONTROLLER ENHET STOPP; Kontroller enhet stopp. MOTOR START; MOTOR start. PNEUMATISK AKTIV; PNEUMATISK er aktivisert. TILBAKEKJØRING PÅ; TILBAKEKJØRING er på. HURTIG FREMOVER KJØRING AV BAKANSLAGET; Den sørger for hurtig manuell fremover kjøring av bakanslaget. Den er bare tillatt aktivisert for bevegelse ved PROGRAMMERING SIDE. MOTOR STOPP; MOTOR stopp. PNEUMATISK DEAKTIV; PNEUMATISK er deaktivisert. TILBAKEKJØRING AV; TILBAKEKJØRING er av. HURTIG BAKOVER KJØRING AV BAKANSLAGET; Den sørger for hurtig manuell bakover kjøring av bakanslaget. Den er bare tillatt aktivisert for bevegelse ved PROGRAMMERING SIDE. 2/10

3 LANGSOM FREMOVER KJØRING AV BAKANSLAGET; Den sørger for langsom manuell fremover kjøring av bakanslaget. Den er bare tillat aktivisert for bevegelse ved PROGRAMMERING SIDE. LANGSOM BAKOVER KJØRING AV BAKANSLAGET; Den sørger for langsom manuell bakover kjøring av bakanslaget. Det er bare tillatt aktivisert for bevegelse ved PROGRAMMERING SIDE. 3. FUNKSJONS VALG og PASSORD GODKJENNING Funksjons valg er mulig ved MANUELL. Ved å trykke F1 tast F1 Funksjon, ved å trykke F2 tast F2 funksjon, ved å trykke F3 tast F3 funksjon blir valgt. FUNKSJON 1; Den tillater endring av maskin parametere, endring av display måle enhet INCH (tomme)/mm, visning av mekanisk nullposisjons verdi, å hente et PROGRAM, visning av SETNING, visning av PROGRAM liste, MANUELL drift, HALVAUTOMATISK drift, og AUTOMATISK drift funksjoner. FUNKSJON 2; Den tillater endring av mekanisk nullposisjons verdi, mekanisk nullposisjon, sletting og lagring av PROGRAM, opprette, slette og legge til SETNINGER, med tilkommende funksjoner som er tillatt ved FUNKSJON 1. FUNKSJON 3; Den tillater visning og endring av maskin parametere. Det kreves at en taster inn PASSORD ved hjelp av det NUMMERISKE tastaturet og bekrefter dette ved hjelp av LAGRE tasten dersom det er satt PASSORD for FUNKSJON 2 og FUNKSJON 3 for å få tilgang til funksjons valg. Enheten returnerer til foregående modus dersom en taster inn feil passord. 4. ENDRING AV MÅLE ENHET VED DISPLAYET En kan endre måle enhet ved displayet ved hvilken som helst tid, med unntak når en er i HALVAUTOMATISK OG AUTOMATISK drift, ved å bekrefte passord og endre verdien ved å trykke tasten INCH (tomme)/mm. Display enheten kan kontrolleres ved hjelp av LED lampe som vises på displayet. Når INCH måle enhet er valgt, vil aktuell posisjon og satt posisjon bli oppgitt med oppløsning 1/1000, når METRISK er valgt vil oppløsningen bli satt til 1/10. Endring av maskin parameterer vises som METRISK, uavhengig av hvilken måle enhet som er valgt for displayet. 5. ENDRING AV MASKIN PARAMETERE Får å få tilgang til maskin parametrene trykkes tasten F3 tasten ved hvilken som helst tid, med unntak av ved HALVAUTOMATISK og AUTOMATISK drift, mekanisk NULLPOSISJON. Først må du taste inn korrekt passord, hvis passord er definert. (se 3. FUNKSJONS VALG og PASSORD GODKJENNING) Parameter nummeret vises i feltet til aktuell verdi, verdien til parameteren vises i feltet for sett verdi når du velger maskin parametere. Endring av maskinparametere utføres med måle enhet METRISK uavhengig av hvilken måle enhet du har valgt for displayet. Finn frem til riktig parameter ved hjelp av tastene FORRIGE og NESTE. Endre verdien ved hjelp av de NUMMERISKE tastene. For å vise at verdien er endret, blinker LED lampen ved F3. Lagre den endrede verdien til minne ved hjelp av LAGRE tasten. LED lampen ved F3 lyser sammenhengende når verdien er bekreftet lagret. Tasten for lagring vil ikke funksjonere med mindre verdien har blitt endret. Hvis du ikke har lagret den endrede verdien til minne, vil tasten F3 lyse sammenhengende dersom du trykker tastene FORRIGE og NESTE uten at den endrede verdien har blitt lagret til minne ved hjelp av lagre tasten. Endringen blir slettet og verdien til den respektive parameteren vil på nytt bli vist og LED lampen til F3 vil lyse sammenhengende dersom F3 tasten trykkes etter at verdien har blitt endret. For å gå ut av maskin parameter menyen, trykkes en av tastene F1 eller F2. Dersom du ikke har bekreftet og lagret den endrede verdien, vil du med disse tastene avslutte maskin parameter endringen uten at noen endring blir utført. (se 14. MASKIN PARAMETERE for detaljert beskrivelse, beskrivelse av parameter nummer og verdi område). 3/10

4 6. MEKANISK NULLPOSISJON Mekanisk nullstilling kan utføres ved hvilken som helst tid, med unntak av i MANUELL, HALVAUTOMATISK og AUTOMATISK drift. Endring av maskin parametrene og bekreftelse av passord ved å trykke NULLPOSISJON eller ved at du lukker kontakten for NULLPOSISJON. Trykk tasten F2, trykk tasten NULLPOSISJON i 1 sekund. Verdien for mekanisk nullposisjon vil da vises på displayet på feltet til den aktuelle verdien ved slutten av denne tiden. Mekanisk nullposisjon vises etter at meldingen RESET ved feltet for aktuell verdi vises på slutten av tids perioden. For å gå ut av menyen mekanisk nullposisjon, slippes tasten NULLPOSISJON. Den mekaniske nullposisjonen blir også vist dersom nullposisjon kontakten er lukket (tiden for lukket nullposisjon kontakt er 50 ms.) 7. ENDRING AV MEKANISK NULLPOSISJONS VERDI Endring av mekanisk nullposisjon kan utføres ved hvilken som helst tid, med unntak ved MANUELL, HALVAUTOMATISK og AUTOMATISK drift, endring av maskin parametere og bekreft passord ved å trykke NULLPOSISJON tasten. Trykk tasten F2, trykk tasten NULLPOSISJON i 3 sekunder. Etter denne tiden vil mekanisk nullposisjon vises på feltet for aktuell verdi. Endre denne verdien ved hjelp av de NUMMERISKE tastene. For å vise at verdien er endret, vil LED lampen ved NULLPOSISJON tasten blinke. Lagrer den endrede verdien til minne ved hjelp av LAGRE tasten. LED lampen ved tasten NULLPOSISJON vil lyse sammenhengende når den endrede verdien er bekreftet lagret i minne. Tasten LAGRE vil ikke være i funksjon dersom verdien ikke blir endret. Trykk tasten NULLPOSISJON igjen for å avslutte endring av mekanisk nullposisjon verdi modus. Hvis du ikke har bekreftet den endrede verdien, vil du avslutte denne modusen uten at verdien blir endret. 8. OPPLISTING AV LAGREDE PROGRAM Opplisting av program som er lagret permanent i minnet, kan utføres ved hvilken som helst tid, med unntak av ved HALVAUTOMATISK og AUTOMATISK drift, endring av maskin parametere, endring av mekanisk nullposisjons verdi og passord bekrefting, ved at en trykker tastene FORRIGE og NESTE når kursoren er i feltet for PROG NR. Det lagrede programmets program nummer vises i feltet PROG NR, og du vil kunne bla deg fremover og bakover med hensyn til de respektive lagrede programmene ved hjelp av tastene FORRIGE(synkende program nummer) og NESTE(økende program nummer). Opplistingen vil starte med program som har lave program nummer. Det er ikke tillatt å utføre noen operasjoner med hensyn til det permanente minne eller endring av data til det midlertidige minnet med unntak av hvis en ny verdi blir tastet inn ved hjelp av det NUMMERISKE tastaturet i PROG NR feltet under opplistings utførelsen (se 9.6, 9.7, 9.8). For å avslutte opplisting av lagrede program, trykk en av tastene STOPP, F1, F2, NULLPOSISJON eller KURSOR. 4/10

5 9. PROGRAMMERING Det finnes to typer minner på, det ene er det midlertidige minne og det andre er det permanente minnet (minnet). Opplisting, henting, sletting, og lagrings operasjoner med hensyn til PROG NR utføres ved det permanente minnet, visning, sletting, innsetting og tilførings operasjoner med hensyn til SETNINGS NR utføres ved det midlertidige minnet. PROGRAM DATA som vises på displayet før strømmen blir skrudd av med hensyn til den aktuelle SETNINGS NR, blir hentet frem fra det permanente minne til igjen når strømmen blir skrudd på igjen. Trykk tasten F SETNINGS PROGRAMMERING Flytt kursoren til verdi feltet hvor du ønsker å taste inn en verdi ved hjelp av KURSOR tastene. (De respektive LED lampene for de ulike feltene vil lyse med hensyn til å vise hvor kursoren er) Tast inn ønsket verdi ved hjelp av de NUMERISKE tastene. P LED lampen vil begynne å blinke som en indikasjon på at verdien er endret. Bekreft den nye verdien ved å trykke LAGRE tasten. Den nye verdien vil nå være lagret i det midlertidige minnet. P LED lampen vil nå lyse kontinuerlig etter at den nye verdien er bekreftet. LAGRE tasten vil ikke være i funksjon uten at verdien blir endret. Hvis du trykker en av tastene STOPP, F1, F2, NULLPOSISJON eller KURSOR før du har lagret den nye verdien til det midlertidige minnet, vil du avbryte uten å lagre den nye verdien, og P LED lampen vil begynne å lyse kontinuerlig igjen. ( se 15 FEIL MELDING hvis ErrXX meldingen vises i feltet for aktuell verdi). SETT VERDI Posisjons SETT VERDI for HALVAUTOMATISK og AUTOMATISK drift. ANTALL TELLER Denne viser antall teller satt verdi når kursoren er på dette feltet, ellers så viser den antall stykk som er talt. I AUTOMATISK drift modus, avhengig av antall teller retningen som er valgt, vil verdien til parameter 14 bli øket eller redusert etter hver fullførte posisjonerings operasjon og ved registrering av ny stigende flanke for ny syklus. Når antall teller har nådd det ønskede antallet, vil den hoppe videre til den neste program setningen, og antall telleren vil bli nullstilt. KLIPPE LENGDE I HALVAUTOMATISK og AUTOMATISK drifts modus, etter godkjent utførelse av hver posisjonerings operasjon fra når registrering av stigende flanke ved KLIPPE START inngangen avhengig av den inntastede verdien ved enden av tids intervallet kalkulert av (P16[s]+P17[s]*Klippe lengde[m]/p18[m]) vil Klipping Godkjent utgangen bli satt aktiv. KLIPPING GODKJENT utgangen vil bli passiv når en går videre til ny syklus eller at inngangen KLIPPE START blir satt til åpne kontakter LEGG TIL SETNING LED lampen NESTE vil lyse dersom displayet viser den siste setningen til det aktuelle programmet. Trykk da NESTE tasten i 1 sekund når kursoren ikke befinner seg i PROG NR feltet. Etter denne tids perioden, vil det bli lagt til en ny SETNING i det midlertidige minnet, og antall setninger vil øke med 1. Maks. 20 setninger kan programmeres ved hvert enkelt program. (se 15 FEIL MELDING hvis ErrXX meldingen kommer frem i feltet aktuell verdi på displayet) VISNING AV SETNING SETNINGER som er lagret i det midlertidige minnet, kan vises i tur og orden ved å benytte tastene FORRIGE og NESTE når kursoren ikke befinner seg i feltet PROG NR. 5/10

6 9. PROGRAMMERING (fortsetter) 9.4. SETTE INN SETNING Flytt til SETNING NR feltet ved hjelp av KURSOR tasten. Finn frem til ønsket SETNING nummer hvor du ønsker å sette inn en setning ved hjelp tastene FORRIGE og NESTE. Trykk tasten LAGRE. Da vil det bli satt inn en ny SETNING som inneholder SETNING DATA til setningen som ble vist til det midlertidige minnet, setningen blir satt inn etter den viste setningen, og SETNINGENE vil nummereres fortløpende. Maks. antall setninger pr. PROGRAM er satt til 20. (se 15. FEIL MELDINGER hvis ErrXX meldingen vises i feltet for aktuell verdi på displayet.) 9.5. SLETTE SETNING Flytt til SETNING NR feltet ved hjelp av KURSOR tasten. Finn frem til ønsket SETNING nummer hvor du ønsker å slette en setning ved hjelp tastene FORRIGE og NESTE. Trykk tasten SLETT. Du vil da slette den aktuelle SETNINGEN som vises i displayet fra det midlertidige minnet, og de gjenværende setningene i programmet vil nummereres i fortløpende rekkefølge. Det må minimum være 1. SETNING i et PROGRAM. (se 15. FEIL MELDINGER hvis ErrXX meldingen vises i feltet for aktuell verdi på displayet.) 9.6. LAGRE PROGRAM Flytt til feltet PROG NR ved hjelp av KURSOR tasten. Tast inn et PROG NR for dataene i det midlertidige minnet som du ønsker å lagre i minnet (det permanente minnet). Benytt de NUMERISKE tastene for å taste inn det ønskede nummeret for programmet som du ønsker å lagre i minnet. Dette nummeret må ikke være brukt av et annet program i minnet fra før. P LED lampen vil nå begynne å blinke for å indikere at verdien har blitt endret. Trykk så tasten LAGRE. Dataene i det midlertidige minnet vil nå bli lagret i det permanente minnet under program nummeret som du har tastet inn. P LED lampen vil lyse kontinuerlig når lagrings operasjonen er ferdig utført. Tasten LAGRE vil være uten funksjon dersom verdien ikke blir endret. Endrings operasjonen vil bli avbrutt dersom du trykker en av tastene STOPP, F1, F2, NULLPOSISJON eller KURSOR dersom du ikke har foretatt noen endring av verdiene. P LED lampen vil lyse kontinuerlig og PROGRAMMET vil ikke bli lagret i minnet. (se 15. FEIL MELDINGER hvis ErrXX meldingen vises i feltet for aktuell verdi på displayet.) 9.7. HENTE FREM PROGRAM Flytt til feltet PROG NR ved hjelp av KURSOR tasten. Tast inn PROG NR for det programmet som du ønsker å hente frem fra minnet og laste inn i det midlertidige minnet. P LED lampen vil begynne å blinke som en indikasjon på at verdien er endret. Trykk HENTE tasten. Da vil det ønskede programmet bli hentet fra minnet og lastet inn i det midlertidige minnet, og vil bli vist på displayet fra SETNING NR 1. P LED lampen vil lyse kontinuerlig når HENTE operasjonen er ferdig utført. Hente (laste) operasjonen vil bli avbrutt dersom du trykker en av tastene STOPP, F1, F2, NULLPOSISJON eller KURSOR dersom du ikke har foretatt noen endring av verdiene. P LED lampen vil lyse kontinuerlig og PROGRAMMET vil ikke bli hentet fra minnet og lastet inn i det midlertidige minnet. (se 15. FEIL MELDINGER hvis ErrXX meldingen vises i feltet for aktuell verdi på displayet.) 6/10

7 9.8. SLETTE PROGRAM Flytt til feltet PROG NR ved hjelp av KURSOR tasten. Tast inn PROG NR for det programmet som du ønsker å SLETTE fra minnet. P LED lampen vil begynne å blinke som en indikasjon på at verdien er endret. Trykk SLETTE tasten. Da vil det ønskede programmet bli slettet fra minnet. P LED lampen vil lyse kontinuerlig når SLETTE operasjonen er ferdig utført. SLETTE tasten vil ikke ha noen funksjonen med mindre verdien er endret. Slette operasjonen vil bli avbrutt dersom du trykker en av tastene STOPP, F1, F2, NULLPOSISJON eller KURSOR dersom du ikke har foretatt noen endring av verdien. P LED lampen vil lyse kontinuerlig og PROGRAMMET vil ikke bli slettet fra minnet. (se 15. FEIL MELDINGER hvis ErrXX meldingen vises i feltet for aktuell verdi på displayet.) 9.9. ENDRE PROGRAM Hent frem PROGRAMMET som du ønsker å endre. (se 9.7) Utfør endringene som du ønsker å gjøre med PROGRAMMET. (se 9.1., 9.2., 9.3., 9.4., 9.5.) SLETT PROGRAMMET du hentet frem fra minnet. (se 9.8.) LAGRE så PROGRAM du hentet frem fra minnet under det samme program nummeret.(se 9.6.) (se 15. FEIL MELDINGER hvis ErrXX meldingen vises i feltet for aktuell verdi på displayet.) 10. MANUELL DRIFT MANUELL DRIFT kan velges ved hvilken som helst tidspunkt, med unntak av ved HALVAUTOMATISK drift, AUTOMATISK drift, Endring av maskin parametrene, Endring av mekanisk nullposisjon og passord godkjenning ved at en trykker tastene BAKANSLAG FREMOVER/BAKOVER, HURTIG/LANGSOM tastene. (se 15. FEIL MELDINGER hvis ErrXX meldingen vises i feltet for aktuell verdi på displayet.) 11. HALVAUTOMATISK DRIFT HALVAUTOMATISK DRIFT kan velges ved hvilken som helst tid, med unntak av MANUELL drift, AUTOMATISK drift, Endring av maskin parametrene, Endring av mekanisk nullposisjon og passord bekrefting, ved den aktuelle tasten etter at en SETNING vises i displayet (se 9.3). Du kan bla det frem og tilbake til ønsket SETNING som du ønsker skal bli utført ved HALVAUTOMATISK drift ved hjelp av tastene FORRIGE / NESTE. LED lampen HALVAUTOMATISK drift vil lyse når du trykker START tasten. I HALVAUTOMATISK DRIFT, vil utgangen POSISJON OPPNÅDD bli aktivisert etter hver fullførte godkjente POSISJONERING er utført. (Hvis posisjoneringen er innenfor toleranse grensen som er satt i parameter P08) Utgangen KLIPPING TILLATT er aktivert ved enden av tidsintervallet som er kalkulert avhengig av KLIPPE LENGDE ( se 9.1 SETNING PROGRAMMERING KLIPPE LENGDE) etter at posisjonen er oppnådd, ved tidspunktet hvor registrering av stigende flanke for KLIPPE START. Selv om hvis intervallet ikke er fullført, hvis KLIPPE START har åpen kontakt, vil KLIPPING TILLATT utgangen bli deaktivert og vil da vente for neste posisjonering. Hvis TILBAKEKJØRING LED lampen lyser når registrering av stigende flanke for KLIPPE START inngangen, vil TILBAKEKJØRING utføres når det registreres stigende flanke på TILBAKEKJØRING inngangen. (til + retning i henhold til parameter verdi av P11). Det er nødvendig å registrere stigende flanke ved NY SYKLUS inngangen ved hvilken som helst tid etter at posisjonen er oppnådd. (Etter eller før utførelse av KLIPPING eller TILBAKEKJØRING operasjon) for at en skal flytte til neste posisjonering. Når neste syklus er ferdig vil utgangene POSISJON OPPNÅDD og KLIPPING TILLATT bli deaktivert uten at antall telleren vil bli endret og posisjoneringen vil start en gang til med hensyn til den samme SETT VERDIEN. Prosesseringen vil forsette som dette inntil tasten STOPP blir trykket. (se 15. FEIL MELDINGER hvis ErrXX meldingen vises i feltet for aktuell verdi på displayet.) 7/10

8 12. AUTOMATISK DRIFT AUTOMATISK DRIFT kan velges ved hvilken som helst tid, med unntak av MANUELL drift, HALVAUTOMATISK drift, Endring av maskin parametrene, Endring av mekanisk nullposisjon og passord bekreftelse, ved den aktuelle tasten etter at en SETNING vises i displayet (se 9.3). Du kan bla det frem og tilbake til ønsket SETNING som du ønsker skal bli utført ved AUTOMATISK drift ved hjelp av tastene FORRIGE / NESTE. LED lampen AUTOMATISK drift vil lyse når du trykker START tasten. Utføres på tilsvarende måte som ved HALVAUTOMATISK drift. Antall telleren vil økes eller reduseres avhengig av valgt telle retning etter at posisjon er oppnådd, og når det registreres stigende flanke på inngangen NY SYKLUS, vil antall telleren bli nullstilt og en vil automatisk hoppe videre til neste program SETNING i programmet hvor antall teller på ny vil bli satt. Etter at alle program SETNINGENE i programmet er fullført, vil utgangen PROGRAM FULLFØRT bli aktivisert, og det blir ventet på at en trykker på tasten STOPP. PROSESSERINGEN kan avbrytes ved hvilken som helst tidspunkt ved at en trykker på tasten STOPP i AUTOMATISK DRIFT. (se 15. FEIL MELDINGER hvis ErrXX meldingen vises i feltet for aktuell verdi på displayet.) 13. KONTROLL PROSEDYRE Det antaes at dersom verdien av parameter P03 er registrert forskjellig fra verdien 0,i forhold til verdien av parameter P04 = 0, er det alltid tilnærming fra bakover, og for andre verdier enn 0, er det alltid tilnærming fra fremover. Når du trykker tasten START blir differansen mellom SETT og AKTUELL verdi kalkulert. Avhengig av tilnærmings retningen til målet (posisjonen), blir kalkulert i hvilket område differanse verdien er og posisjonerings operasjonen starter. Beskrivelsen av maskin parametrene som en område verdi for begge de to sidene er som følger : [ ] : P03 ( Overkjørings distanse) [3+4+5] : P06 (Langsom (lav) hastighet distanse) [5] : P07 (Stopp posisjon oppnådd ) Hvis AKTUELL posisjons verdi for begge to tilnærmings retningene er OMRÅDE 1, begynner HURTIG KJØRING direkte til målet uten bruk av overkjøring (P03) og ventetid for kjøring i motsatt retning (P05) (se 14 MASKIN PARAMETERE for detaljert beskrivelse av de ulike parameter numrene og verdi område for de ulike parametrene.) Hvis en utføre tilnærming fra fremover, og det er bakenfor område 1, vil HURTIG FREMOVER KJØRING begynne inntil en når området. Når en kommer frem til område 1, stopper motoren, og venter i henhold til tiden som er angitt i parameter P05 for motoren igjen begynner å kjøre i motsatt retning. HURTIG BAKOVER KJØRING aktiviseres inntil en kommer til område 3 når ventetiden har passert. Kjøringen vil så veksle til LANGSOM (lav) HASTIGHET BAKOVER når en kommer frem til område 3. Når en kommer frem til område 5, vil motoren stoppe opp. Hvis en utføre tilnærming fra bakover, og det er fremmenfor område 1, vil HURTIG BAKOVER KJØRING begynne inntil en når området. Når en kommer frem til område 1, stopper motoren, og venter i henhold til tiden som er angitt i parameter P05 for motoren igjen begynner å kjøre i motsatt retning. HURTIG FREMOVER KJØRING aktiviseres inntil en kommer til område 3 når ventetiden har passert. Kjøringen vil så veksle til LANGSOM (lav) HASTIGHET FREMOVER når en kommer frem til område 3. Når en kommer frem til område 5, vil motoren stoppe opp. For å kunne utføre posisjonering med ønsket nøyaktighet, må de nevnte maskin parametrene settes utfra test resultater utført med hensyn til de konkrete mekaniske spesifikasjonene. Først blir STOPP DISTANSE 0 tastet inn uten å velge repetisjoner og en registrerer da avviket fra ulike SETT punkt ved enheten. Resultater fra denne prosessen bør kunne gi tilfredsstillende nøyaktighet for de fleste. Det er veldig viktig at systemet kjører med stabil hastighet før en stopper motoren, for så å registrere stopp distanse. Overkjørings distansen bør settes så stor at en kompenserer for mekanisk dødgang uten at det fører til redusert hastighet med hensyn til posisjoneringen. Generelt er (Overkjørings distanse) >= (Langsom (lav) hastighets distanse) > (Stopp posisjon oppnådd). Gjennomsnittet av avvikene fra de ulike SETT posisjonene tastes inn som Stopp posisjon oppnådd parameter verdi. Ved tilfeller hvor differansen mellom AKTUELL og SETT verdi er større en angitt toleranse etter at posisjonering er utført, vil posisjoneringen bli repetert for den samme SETT posisjonen så mange ganger som er angitt i parameter P10 (med mindre posisjoneringen utføres innenfor angitte toleranse grenser). Stopp oppnådd posisjon blir rekalkulert i henhold til test sekvens. Feil som er gjort ved test nummer 1,3,5 etc. blir kalkulert og blir lagt til eller trukket fra Stopp posisjon oppnådd verdien ved tilnærming. Verdiene til parametrene, vil selv bli brukt ved test nummer etc. (se 14 MASKIN PARAMETERE for detaljert beskrivelse av de ulike parameter numrene og verdi område for de ulike parametrene.) 8/10

9 14. MASKIN PARAMETERE P00 Enkoder Type Antall pulser med hensyn til enkoderen som er benyttet pulser/o md P01 Oppløsning Akse bevegelse avstand når aksen til enkoderen roteres en gang mm/om d P02 Multiplikasjons Faktor Multiplikasjons Faktor for Enkoderen [0]:X1, [1]:X2, [andre]:x4 0 9 P03 Overkjørings Distanse Hvis verdien er satt til [0] blir ikke mål posisjonen kjørt forbi, og bare et posisjonerings forsøk blir utført uavhengig av verdien til antall repetisjoner er satt til. P04 Tilnærmings retning Hvis verdien er satt til [0] blir alltid tilnærmingen til posisjonen utført fra bakover retning. Hvis den er satt til noe annet, blir det satt til alltid å være fra fremover retningen. P05 P06 P07 Fremover/Bakover Vente tid Langsom (lav) hastighet distanse Stopp posisjon oppnådd Tidsintervallet hvor AC motoren venter og hviler før den begynner med kjøring i motsatt retning etter at en overkjøring er utført. Hvis denne er satt til mindre enn 0.5, er det satt en begrensing på at minimum alltid vil være 0.5. Denne er ikke i bruk dersom overkjøring ikke er aktivisert, P03 = 0 Denne benyttes ved dobbel hastighet systemer. Hvis den er satt til 0, blir kjøringen til mål posisjonen utført med hurtig hastighet. Den vil så veksle til langsom (lav) hastighet når den nærmer seg mål posisjonen i henhold til forvalg inntastet verdi. Kjøringen blir stoppet når en nærmer seg mål posisjonen og er innenfor området angitt av verdien inntastet for denne parameteren mm sek mm mm P08 Toleranse Akseptabel ± posisjonerings feil mm P09 Feil visning Hvis den er satt til [0] er feil visning kompensering av. For andre verdier så vil den aktuelle posisjonen som vises på displayet, hvis den er innefor toleranse grensene være lik SETT verdi som vises på displayet. P10 Antall forsøks repeteringer Den er ikke aktivisert dersom verdien er satt til [0]. For andre verdier vil dette være antall posisjonerings forsøk som blir utført, dersom posisjoneringen er mislykket og befinner seg dermed uten for akseptable toleranser. Hvis korrekt posisjon blir oppnådd, blir ikke posisjoneringen gjentatt. P11 Tilbakekjørings distanse Det blir ikke utført noen tilbakekjøring dersom verdien av denne parameteren er satt til [0]. For andre verdier vil det bli utført tilbakekjøring med distanse i tråd med verdien til denne parameteren dersom TILBAKEKJØRING LED-lampen lyser. Tilbakekjøring blir utført i + retning og i tråd med prosedyre for tilbakekjøring. P12 P13 Nedre endeposisjon (programvare) Øvre endeposisjon (programvare) Programvaren vil ikke tillatt å utføre posisjonering til posisjoner med verdi lavere enn verdien som er angitt ved denne parameteren. Programvaren vil ikke tillatt å utføre posisjonering til posisjoner med verdi høyere enn verdien som er angitt ved denne parameteren. P14 Antall teller retning Antall teller blir utført fra 0 til SETT verdi hvis verdien 0 blir tastet inn ved denne parameteren, og fra SETT verdi til 0 dersom en taster inn en annen verdi med denne parameteren. P15 P16 P17 Kompensasjon av klippe tykkelse Klippe lengde klargjørings tid. Maks. Klippe lengde tid. Denne benyttes for å kompensere for klippe tykkelse. Verdien som tastes inn ved denne parameteren blir lagt til den aktuelle SETT verdien ved posisjonering. Denne parameteren angir tiden fra posisjonerings er oppnådd inntil klippe prosessering blir startet. Den blir også lagt til den kalkulerte KLIPPE LENGDE TIDEN i henhold til den ønskede klippe lengden mm mm mm mm sek. Dette er tiden som kreves for at maks. Klippe lengde skal kunne bli utført sek. P18 Maks. Klippe lengde Dette er maksimal klippe lengde som kan utføres M P19 F2 Passord Passord beskyttelse for FUNKSJON 2. Passordet blir slettet hvis verdien til denne parameteren blir satt til [0], hvis en annen verdi er tastet inn, vil passordet bli lik den angitte verdien. P20 F3 Passord Passord beskyttelse for FUNKSJON 3. Passordet blir slettet hvis verdien til denne parameteren blir satt til [0], hvis en annen verdi er tastet inn, vil passordet bli lik den angitte verdien /10

10 15. FEILMELDINGER Denne feilmeldingen vises hvis NØDSTOPP-bryteren har åpen kontakt. Den er ikke tillatt ved MANUELL, HALVAUTOMATISK og AUTOMATISK drift. Denne feilmeldingen vises hvis den AKTUELLE oppnådde posisjonen har verdi som ikke kan vises på displayet. For å nullstille denne feilmeldingen, må MEKANISK NULLPOSISJON bli utført (se MEKANISK NULLPOSISJON). Denne feilmeldingen vises hvis en starter MANUELL, HALVAUTOMATISK og AUTOMATISK drift og parametrene P00 = 0 eller P01 = 0 og en blir dermed hindret fra kjøring. Denne feilmeldingen vises hvis en aktiviserer kjøring i MANUELL, HALVAUTOMATISK og AUTOMATISK drift, og det ikke blir foretatt noen kjøring i løpet av 2 sekunder. Denne feilmeldingen vises dersom AKTUELL posisjons verdi er utenfor fastsatte grenseverdier (satt i P12 og P13) ved MANUELL, HALVAUTOMATISK og AUTOMATISK drift, og en blir dermed hindret fra kjøring. Denne feilmeldingen vises dersom AKTUELL posisjons verdi er utenfor toleransen til SETT posisjons verdi (p08) ved HALVAUTOMATISK og AUTOMATISK drift. Kontrolleren vil etter dette vente for at du trykker tasten STOPP. Denne feilmeldingen vises dersom en forsøker å LAGRE et program i minnet dersom minnet (det permanente minne) er fullt. (Det kan maksimalt lagres 50 programmer i minnet.) Denne feilmeldingen vises dersom en forsøker å HENTE FREM eller SLETTE dersom det aktuelle PROGRAM NR ikke er LAGRET i minnet. Denne feilmeldingen vises dersom en prøver å LAGRE et program til minnet hvor det allerede finnes et PROGRAM med samme nummer lagret i minnet. Denne feilmeldingen vises dersom en prøver å utføre minne operasjoner hvis PROG NR er satt til 0 eller at F2 funksjonen ikke er aktivisert. Denne feilmeldingen vises dersom en forsøker å LEGGE TIL eller SETTE INN en ny program setning ved det midlertidige minnet dersom det midlertidige minnet er fullt (Maksimalt 20 program setninger pr. program). Denne feilmeldingen vises dersom en prøver å SLETTE en programsetning fra det midlertidige minnet, og programmet inneholder bare en program setning (Minimum 1 program setning pr. program). Denne feilmeldingen vises dersom en forsøker å LEGGE TIL eller SLETTE en program setning fra det midlertidige minne uten at F2, FUNKSJON 2 er aktivisert. 16. ELEKTRISK TILKOBLING 10/10

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER ENC - 100 ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER 1. GENERELLE SPESIFIKASJONER Membran tastatur med lang levetid. Klart og lett lesbart display. Viser hver av de 6 sifrene for aktuell og

Detaljer

EMKO ENC 310 DOBBEL AKSE KONTROLLER FOR KANTPRESSER.

EMKO ENC 310 DOBBEL AKSE KONTROLLER FOR KANTPRESSER. EMKO ENC 310 DOBBEL AKSE KONTROLLER FOR KANTPRESSER. BRUKSANVISNING Innholdsfortegnelse 1. Generelle spesifikasjoner...2 2. Beskrivelse av tastatur funksjonene....3 3. Programmering av maskin parametere...4

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE.

INNHOLDSFORTEGNELSE. INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Beskrivelse av betjeningspanel.... 2 1.1 Funksjoner... 2 1.2 Beskrivelse av funksjoner... 2 1.3 Betjenings funksjons parametere.... 5 1.3.2 Sagblad hastighet....5 1.3.3 Kjølevæske

Detaljer

EC-Styring med "Magelis" berøringsskjerm. 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2

EC-Styring med Magelis berøringsskjerm. 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2 Innhold 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2 2. Drift av maskinen... 3 2.1 Beskrivelse av hovedmeny...3 2.2 Endre program...4 2.3 Opprette et program - eksempel på programmering av en profil...5

Detaljer

Innhold KAPITTEL 1 - KONTROLL PANEL... 2

Innhold KAPITTEL 1 - KONTROLL PANEL... 2 Innhold KAPITTEL 1 - KONTROLL PANEL... 2 KAPITTEL 2 - START MASKINEN, HOVED MENY... 5 2.1 START MASKINEN...5 2.2 HOVED MENY...6 2.3 MENY "MANUELL"...7 2.4 MENY "MANUELL - FREMFØRINGS RULLER" -OPPSJON...9

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica 8000 Art. nr. 558 000

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica 8000 Art. nr. 558 000 Bruks- og monteringsanvisning til Abilica 8000 Art. nr. 558 000 Modell MST 8000P MONTERING KOMPLETT DELETEGNING BRUKSANVISNING TIL COMPUTER KNAPPENE Engelsk Norsk Start/Stop Start/Stopp For å starte

Detaljer

KERN KFE-TM. Brukermanual for vekter tilkoblet KFE-TM display enhet GRINIVEIEN 159, 1359 EIKSMARKA. TLF. 67 16 68 10 POST@VEKT1.NO

KERN KFE-TM. Brukermanual for vekter tilkoblet KFE-TM display enhet GRINIVEIEN 159, 1359 EIKSMARKA. TLF. 67 16 68 10 POST@VEKT1.NO GRINIVEIEN 159, 1359 EIKSMARKA. TLF. 67 16 68 10 POST@VEKT1.NO KERN KFE-TM Brukermanual for vekter tilkoblet KFE-TM display enhet Dette er en forenklet oversettelse av engelsk brukermanual levert av Kern.

Detaljer

TEKNISK MANUAL FOR TRIPLE WINNER. Versjon 1.05

TEKNISK MANUAL FOR TRIPLE WINNER. Versjon 1.05 TEKNISK MANUAL FOR TRIPLE WINNER Versjon 1.05 Triple Winner Etterfylling: Bruk etterfyllingsnøkkelen (nøkkelen til venstre). Vri etterfyllingsnøkkelen med dørene lukket og disse fem mulighetene blir presentert.

Detaljer

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Service informasjon Dersom det skulle oppstå tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer.

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. SONECO SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. OBS! Før man slår på enheten må man sette inn et SIM-kort og lade batteriet. PIN-kode

Detaljer

MP.com Isvannsaggregat

MP.com Isvannsaggregat MP.com Isvannsaggregat Kort brukerveiledning Mikroprosessor styringssystem for RC EASY/COLDPACK med nytt display Beskrivelse av regulatoren De forskjellige reguleringsfunksjoner er beskrevet nedenfor,

Detaljer

Brukerveiledning. Koblingsur. Varenr: 320 061

Brukerveiledning. Koblingsur. Varenr: 320 061 Brukerveiledning Koblingsur Varenr: 320 061 Innhold Hva er koblingsur... 3 Programmering... 3 Dato og klokkeslett:... 3 Innkoblingstid og utkoblingstid:... 4 Kontroll av innlagte program... 5 Slette et

Detaljer

Falck 6604 Vaktfalk Telealarm

Falck 6604 Vaktfalk Telealarm Brukerveiledning Falck 6604 Vaktfalk Telealarm Varenr.: 300 100 Innholdsfortegnelse Tekniske data på Falck 6604 Vaktfalk Telealarm... 3 Introduksjon... 3 Oversikt over tilkoblinger... 4 Oppstart og programmering...

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Senterplate for persienne styring med timer standard Art.-nr. :.. 5232 ST..

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Senterplate for persienne styring med timer standard Art.-nr. :.. 5232 ST.. Art.-nr. :.. 5232 ST.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

BRUKER MANUAL SWING GATE OPENER

BRUKER MANUAL SWING GATE OPENER BRUKER MANUAL SWING GATE OPENER Viktig med hensyn til sikkerhet: 1. Kjennskap til relevante elektro-tekniske bestemmelser er påkrevd. 2. Tilførsel av 220V skal utføres av godkjent elektriker. 3. Systemet

Detaljer

Norsk brukerveiledning Les nøye gjennom innholdet i denne brukerveiledningen før bruk, og spar den for fremtidig bruk.

Norsk brukerveiledning Les nøye gjennom innholdet i denne brukerveiledningen før bruk, og spar den for fremtidig bruk. Norsk brukerveiledning Les nøye gjennom innholdet i denne brukerveiledningen før bruk, og spar den for fremtidig bruk. Innholdsfortegnelse Introduksjon 3 Egenskaper og funksjoner 3 Forberedelser før bruk..

Detaljer

CNC-Styring Modell DT-7. 1. Nytt program - Veiviser... 3

CNC-Styring Modell DT-7. 1. Nytt program - Veiviser... 3 Innhold 1. Nytt program - Veiviser... 3 2. Forkortelser... 4 3. Generell beskrivelse av DT-7 CNC-styring... 4 4. Kalibrering... 5 5. Menyside for drift av maskinen... 6 5.1 Topp menylinje... 6 5.2 Driftsmodus

Detaljer

7.0 STYREBOKSEN'S FUNKSJONER. Styreboks type LC 2000.

7.0 STYREBOKSEN'S FUNKSJONER. Styreboks type LC 2000. 7.0 STYREBOKSEN'S FUNKSJONER. Styreboks type LC 2000. AUTO WRAP 1500/1504's forskjellige funksjoner blir betjent og styres ved hjelp av en computer. Den består av tre deler. Selve "hjernen", (computeren),

Detaljer

Bake og konveksjonsovn manual

Bake og konveksjonsovn manual Norsk brukermanual Bake og konveksjonsovn manual For å få bedre forståelse er det anbefalt å studere kontrollpanelet på side 2. 1. Karakteristikk av RETIGO utstyr Retigo ovnen brukes til baking av forskjellige

Detaljer

Din bruksanvisning DORO PRIVAT http://no.yourpdfguides.com/dref/2337784

Din bruksanvisning DORO PRIVAT http://no.yourpdfguides.com/dref/2337784 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for DORO PRIVAT. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på DORO PRIVAT i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

DNG C-2000h. Juksamaskinen for fritidsfiskere BRUKERMANUAL

DNG C-2000h. Juksamaskinen for fritidsfiskere BRUKERMANUAL DNG C-2000h Juksamaskinen for fritidsfiskere BRUKERMANUAL Egenskaper: Tar liten plass og er lett i vekt. Lavt strømforbruk tross stor trekk kraft. Brukervennlig, robust og driftsikker. Tre funksjoner i

Detaljer

MONTERING AV FORSTERKERBRAKETT OG FESTEBRAKETT FOR GM 800 & GM1000 PORTÅPNERE TIL GRANDAL GARASJEPORTER

MONTERING AV FORSTERKERBRAKETT OG FESTEBRAKETT FOR GM 800 & GM1000 PORTÅPNERE TIL GRANDAL GARASJEPORTER 1 2 3 4 MONTERING AV FORSTERKERBRAKETT OG FESTEBRAKETT FOR GM 800 & GM1000 PORTÅPNERE TIL GRANDAL GARASJEPORTER 5 Programmering og menyer for GM800 og GM1000 1. Før programmeringen starter må porten åpnes

Detaljer

Enkel veiledning for: GSM key3+

Enkel veiledning for: GSM key3+ Enkel veiledning for: GSM key3+ 1 Innhold Kort beskrivelse på oppstart:... 3 Tilkobling på GSM Key 3+... 4 1. Offline programmering vis SMS.... 6 2. Administrator: (Må legges inn)... 7 3. Enhetsinformasjon:...

Detaljer

Tabellen viser en serie med verdier for den uavhengige variabelen, og viser den tilhørende verdien til den avhengige variabelen.

Tabellen viser en serie med verdier for den uavhengige variabelen, og viser den tilhørende verdien til den avhengige variabelen. Kapittel 13: Tabeller 13 Oversikt over tabeller... 222 Oversikt over fremgangsmåten for å generere en en tabell... 223 Velge tabellparametre... 224 Vise en automatisk tabell... 226 Bygge en manuell tabell

Detaljer

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon.

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon. 1. Viktig: a) For å unngå å miste noen av de lagrede data vær vennlig å ikke press på noen av knappene mens du bytter batteri. b) Før første gangs bruk vær vennlig å resette alle kommandoer. Dette gjøres

Detaljer

VERSA. Brukermanual kortversjon

VERSA. Brukermanual kortversjon VERSA kortversjon Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt så vel som i manual uten forutgående varsel. Manual nr.: Mversa101 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Eksempel på endring av funksjon Tast Display Forklaring. Det nåværende funksjonsnummer vises på displayet.

Eksempel på endring av funksjon Tast Display Forklaring. Det nåværende funksjonsnummer vises på displayet. 8.0 Flex Counter omdreiningsteller og balleteller 8.1 Innledning Flex Counter er et instrument med mange muligheter. Selve enheten består av en boks med et display og to betjeningstaster. Både display

Detaljer

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3.

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3. ASU-4 Kode Beskrivelse Fabrikk Bruker innst. innstillinger ASU-4 1.00 Alarmsentral id.: (21 = ASU-4) 21 21 1.01 Software versjon nummer 2.08 2.08 1.13 Tidsforsinkelse på sirene ved alarm kontakt 10 sekund...

Detaljer

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET RAW SpeedSonic.dk RESET / EL START / STOP MODE / SET NEXT / SAVE Gratulerer med den nye Speed Sonic-sportsklokken! Speed Sonic-klokken er utviklet for å motivere deg og vise deg veien til bedre resultater.

Detaljer

www.innovaphone.no Brukerveiledning, kortversjon IP 240 / IP241 (ver 8 & 9)

www.innovaphone.no Brukerveiledning, kortversjon IP 240 / IP241 (ver 8 & 9) Display Symbol / Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Hodesett aktiv Ringelyd slått av Tapt anrop, antall angitt Kontakt /

Detaljer

TWA-1. System pro M 2CSM204365R1341 TWA-2 2CSM441019D5601 2CSM204375R1341 ELEKTRONISK ASTRONOMISK KLOKKE + PROGRAMMERINGSNØKKEL

TWA-1. System pro M 2CSM204365R1341 TWA-2 2CSM441019D5601 2CSM204375R1341 ELEKTRONISK ASTRONOMISK KLOKKE + PROGRAMMERINGSNØKKEL TWA-1 2CSM204365R1341 TWA-2 2CSM204375R1341 System pro M 2CSM441019D5601 ELEKTRONISK ASTRONOMISK KLOKKE + PROGRAMMERINGSNØKKEL N Produktbeskrivelse De astronomiske urene TWA-1 og TWA-2 er elektroniske

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica SportElip Art. Nr. 551 000

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica SportElip Art. Nr. 551 000 Bruks- og monteringsanvisning til Abilica SportElip Art. Nr. 551 000 Modell E1000P VIKTIG INFORMASJON Bruksområdet for dette treningsapparatet er hjemmetrening. Barn må ikke benytte apparatet uten tilsyn,

Detaljer

Innhold. Innledning...4. 1. Sikkerhet og vedlikeholds instruksjoner...5

Innhold. Innledning...4. 1. Sikkerhet og vedlikeholds instruksjoner...5 Innhold Innledning...4 1. Sikkerhet og vedlikeholds instruksjoner...5 2. Lisens betingelser for CYBELEC programvare...6 2.1 Generelt - Copyright... 6 2.2 Spesiell diskett copyright... 6 2.3 Spesiell Eprom

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Brukerveiledning for Digifob Pro

Brukerveiledning for Digifob Pro Brukerveiledning for Digifob Pro Instek AS Adresse: Mårveien 6 2211 Kongsvinger Telefon: 62816833 Epost: instek@instek.no Overblikk over DigifobPro Denne guiden vil ta for seg generel bruk av digifob.

Detaljer

Brukerveiledning. Koblingsur. Art.nr RevB NO

Brukerveiledning. Koblingsur. Art.nr RevB NO Brukerveiledning Koblingsur Art.nr 320061 RevB NO Innhold Hva er et koblingsur... 3 Programmering... 3 Dato og klokkeslett... 4 Innkoblingstid og utkoblingstid... 4 Kontroll av innlagte program... 5 Slette

Detaljer

VANNTETT KOMPAKTKORTLESER

VANNTETT KOMPAKTKORTLESER VANNTETT KOMPAKTKORTLESER W3-A BRUKERMANUAL 1 PROGRAMMERING 1. Tast inn systemkoden, (* 888888 # ved levering). Lampe lyser gult når man er i programmerings modus. 2. Velg ønsket meny. 3. Utfør programmering

Detaljer

Digital kalender. Bruksanvisning

Digital kalender. Bruksanvisning Digital kalender Bruksanvisning Funksjoner og finesser Klokke og tidssoner - Månedskalender som dekker tidsrommet fra januar 1901 til desember 2099. - Tiden i 32 byer i verden. - Valg mellom 12- og 24-timersklokke.

Detaljer

Programmeringsveiledning MF6FT

Programmeringsveiledning MF6FT Programmeringsveiledning MF6FT Manual for NEMO MF6FT KOBLINGSSKJEMA 11 PE NB! For korrekt spenningsmåling fase-fase og fase-jord i IT-nett, må klemme 11 koples til PE Klemme 20 og 21 må alltid tilføres

Detaljer

MIKROPROSESSOR KONTROLL

MIKROPROSESSOR KONTROLL MIKROPROSESSOR KONTROLL mp3 INSTRUKSJONS MANUAL Les igjennom denne manualen før du bruker kontrolleren. UNIFLAIR 1 INNHOLD ADVARSLER side 3 I GANGKJØRINGS PÅMINNER side 3 STANSING AV ENHETEN side 3 KONTROLL

Detaljer

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter)

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) For at bruken av JA-100 systemet skal være så enkel som mulig kan man velge blant flere typer av betjeningsenheter. Betjening (tilkobling, frakobling

Detaljer

AUTOMATISK BORE-GJENGE-FRESEMASKIN STYRING PÅ MODELL TRD40 SERIE. 1. Beskrivelse av styringen... 2. 2. Referanseposisjon (Origin)...

AUTOMATISK BORE-GJENGE-FRESEMASKIN STYRING PÅ MODELL TRD40 SERIE. 1. Beskrivelse av styringen... 2. 2. Referanseposisjon (Origin)... Innhold 1. Beskrivelse av styringen... 2 2. Referanseposisjon (Origin)... 3 3. Alarmer... 4 4. Manuell driftsmodus... 4 5. Innstillinger / programmering... 5 5.1 Punkt-til-Punkt... 6 5.2 Flenser... 7 5.3

Detaljer

7.0 STYREBOKS. Type CR 900-6.

7.0 STYREBOKS. Type CR 900-6. 7.0 STYREBOKS. Type CR 900-6. VIKTIG! Les grundig gjennom dette kapittelet om funksjon og betjening av styreboksen FØR maskinen tas i bruk! GENERELT. DELTA CR 900-6 til Auto Wrap pakkemaskiner er en ny

Detaljer

System programmering av BiBus II gen. Med kodetastatur mod. 1072/12

System programmering av BiBus II gen. Med kodetastatur mod. 1072/12 Programmering av BiBus systemer med kodetastatur mod. 1072/12, gjøres enkelt ved hjelp av PC eller tastatur 1032/65. All programmering i denne brukerveiledning er for programmeringsenhet mod. 1032/65,

Detaljer

INSTALLASJONSmanual IB4. Impulsrelé for gruppestyring av fire motorer

INSTALLASJONSmanual IB4. Impulsrelé for gruppestyring av fire motorer NO 061110 Ref: IB4_im1822039_no.pdf INSTALLASJONSmanual Art.nr: 1822039 IB4 Impulsrelé for gruppestyring av fire motorer Med IB4 gruppestyres 4 x 230 V AC motorer manuelt samtidig som motorene tar imot

Detaljer

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Kjøretøyets originale fjernkontroll Innstillingsveiledning - Norwegian Kjære Kunde I denne veiledningen finner du den informasjonen du trenger for

Detaljer

Forenklet brukermanual på norsk. Rev. 11/2013

Forenklet brukermanual på norsk. Rev. 11/2013 Forenklet brukermanual på norsk Rev. 11/2013 KERN CPB TELLEVEKT 1. Generelt Dette er en forenklet bruksanvisning for primært bruk. For mer inngående informasjon og teknisk spesifikasjon henvises det til

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data:

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data: ASU-4 alarmsystem Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert montringsbrakett)

Detaljer

Brukerhåndbok for ShoreTel 115 IP-telefon

Brukerhåndbok for ShoreTel 115 IP-telefon Brukerhåndbok for ShoreTel 115 IP-telefon Dokument- og programvarerettigheter Copyright 1998-2010 av ShoreTel Inc., Sunnyvale, California, USA. Med enerett. Trykt i USA. Innholdet i denne publikasjonen

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia bilderamme SU-4. 9310659 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia bilderamme SU-4. 9310659 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia bilderamme SU-4 9310659 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet SU-4 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

Humanware Companion.

Humanware Companion. Humanware Companion. Humanware Companion er et Windows basert program. Dette brukes sammen med Victor Reader Stream eller ClassMate avspilleren for å organisere dine bøker, musikk, Podcast, innspille lydnotater

Detaljer

EBR707C BRUKSANVISNING

EBR707C BRUKSANVISNING EBR707C BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Vær Stasjon med ikon som har 3D projektor. Dette unike produkter er designet for hverdagsbruk hjemme eller på kontoret

Detaljer

NORSK Bruksanvisning SCHRÖDER POS400T

NORSK Bruksanvisning SCHRÖDER POS400T NORSK Bruksanvisning SCHRÖDER POS400T Oversikt av styringspanel og programmering. Display visning: ❶ P = stk teller, E = Slutt, F = error nummer, Parameter (a, b, c, o, 1, 2, E, u) ❷ Lengde anslag ❸ Vinkel

Detaljer

INSTALLASJONS manual. inteo Soliris Sensor RTS

INSTALLASJONS manual. inteo Soliris Sensor RTS Ref. 051010 _no.pdf INSTALLASJONS manual NO Art.nr. 9000830 inteo er en sol- & vindgiver for Somfy Altus RTS og Orea RTS motorer med innebygd sol- & vindautomatikk. Informasjon om rådende sol- & vindforhold

Detaljer

1 Tekniske data: 2 Sendere:

1 Tekniske data: 2 Sendere: Ref. 000071 No INSTALLASJONS guide Altus RTS Elektronisk styrt rørmotor med RTS radiomottaker, sol- & vindautomatikk SOMFY Altus RTS er en rørmotor med innebygd RTS radiomottaker, sol- & vindautomatikk

Detaljer

Hurtigmanual. Viltkamera Brecom C 2600

Hurtigmanual. Viltkamera Brecom C 2600 Hurtigmanual Viltkamera Brecom C 2600 NORSK Innledning Brecom C 2600 u/mms Pakken inneholder: - Kamera - Batteriboks - Festestropp - USB kabel - Phono kabel Med sin svært følsomme Passive lnfra-rød (PIR)

Detaljer

Turny bladvender Brukerveiledning

Turny bladvender Brukerveiledning Turny bladvender Brukerveiledning Generelt om Turny elektronisk bladvender...2 Tilkobling av Turny...2 Installasjon...3 Montering av bok/tidsskrift...4 Bruk av Turny...4 Aktiviser vippefunksjonen...5 Mulige

Detaljer

Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB

Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB Generelle forsiktighetsregler - For å minske sjansen for brann eller elektrisk sjokk, må du holde spilleren borte fra vann og fuktighet. Spilleren bør ikke stå i umiddelbar

Detaljer

Bruksanvisning for analoge standardapparater.

Bruksanvisning for analoge standardapparater. Bruksanvisning for GDK-30+, GDK-100 og GDK-186. For software opp til versjon X.5Ca, dato 200703 Bruksanvisning for analoge standardapparater. Innledning... 4 Hurtigveiledning....5 Ringe internt og eksternt...6

Detaljer

Lokalisering Nokia N76-1

Lokalisering Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries og N76 er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som nevnes

Detaljer

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no Alpha 2 GSM- SMS alarm alpha-2 GSM /SMS SYSTEM OK INGEN ALARMER 1 Innhold INTRODUKSJON... 4 HOVEDMENY... 5 Statusfelt... 5 Visning av alarm... 5 Lesing av temperatur... 5 Reset alarm... 5 Betjening...

Detaljer

Versjon 2.1-25.08.14 Side : 1

Versjon 2.1-25.08.14 Side : 1 Versjon 2.1-25.08.14 Side : 1 Versjon 2.1-25.08.14 Side : 2 Innhold 1 Oppkobling 1.1 Med WTN i alle enheter 2. Innstillinger av utstyr 2.1 Innstilling av Timy 2.2 Innstilling av fotoceller PR1aW 2.3 Innstilling

Detaljer

PAGE OUT QUIT MARKØR ENTER / MARK NRST / FIND MENU DIRECT TO POWER

PAGE OUT QUIT MARKØR ENTER / MARK NRST / FIND MENU DIRECT TO POWER PAGE Trykk for å bla gjennom hovedsidene og komme tilbake til bildet fra submeny side. Trykk og hold for å bytte mellom Aviation, Marine og Bil modus. QUIT Trykk for å bla gjennom hovedsidene bakover,

Detaljer

Innhold STYRING CFP - 120

Innhold STYRING CFP - 120 Innhold 1. Styring... 3 1.1 Bruksanvisning versjon...3 1.2 Beskrivelse av symbol benyttet i bruksanvisningen...3 1.3 Innledning...3 1.4 Beskrivelse av tekniske egenskaper...4 2. Betjening av maskin...

Detaljer

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9 Innholdsfortegnelse. 1. Viktige informasjon....3 1.1 Viktige instruksjoner for hydraulisk kantpresse.... 3 1.2 Sikkerhets instruksjoner.... 4 1.3 Samsvars erklæring (Declaration of Conformity)... 5 1.4

Detaljer

CIRCUTOR CDR-8 STRØM-RELÈSTASJON PROGRAMMERING

CIRCUTOR CDR-8 STRØM-RELÈSTASJON PROGRAMMERING CIRCUTOR CDR-8 STRØM-RELÈSTASJON PROGRAMMERING Rd Ed Scandinavian Electric AS Janaflaten 28 Postboks 80 GODVIK 5882 BERGEN Tlf.: + 47 55 50 60 70 Faks: + 47 55 50 60 99 v:mars2009 --------- Jordfeilsentral

Detaljer

Endre skriverinnstillinger 1

Endre skriverinnstillinger 1 Endre skriverinnstillinger 1 Du kan endre skriverinnstillingene ved å bruke programvaren du skriver ut fra, Lexmarkskriverdriveren, kontrollpanelet på skriveren eller det programvarebaserte kontrollpanelet

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300W

Hurtigveiledning Konftel 300W Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 300W NORSK Beskrivelse Konftel 300W er en batteridrevet trådløs konferansetelefon for tilkobling til DECT-system, mobiltelefon eller datamaskin.

Detaljer

ELOTEC TELEFONUTRINGER VOICE-TEL INSTALLASJON OG BETJENINGSVEILEDNING

ELOTEC TELEFONUTRINGER VOICE-TEL INSTALLASJON OG BETJENINGSVEILEDNING ELOTEC TELEFONUTRINGER VOICE-TEL INSTALLASJON OG BETJENINGSVEILEDNING 1. Montering generelt En typisk oppkobling av VOICE -TEL er vist i figuren under: ES 601 24V-utgang (X10) + - Brann C NO Feil / Innbrudd

Detaljer

BRUKSANVISNING. Platesaks DHGM 3013. Norsk Versjon 1.00

BRUKSANVISNING. Platesaks DHGM 3013. Norsk Versjon 1.00 BRUKSANVISNING Platesaks DHGM 3013 Norsk Versjon 1.00 Innholdsfortegnelse. Kapittel Innhold Side 1 Generelle sikkerhets forskrifter for hydraulisk platesaks 2 2 Sikkerhets instruksjoner 4 3 Tekniske Data

Detaljer

BRUKER- VEILEDNING ICAS. Hestia 915 Ver.4.4

BRUKER- VEILEDNING ICAS. Hestia 915 Ver.4.4 BRUKER- VEILEDNING Hestia 915 Ver.4.4 Hestia er navnet på en Gresk gudinne som symboliserer fred og velvære. Hestia er også navnet på dette systemet som vi mener vil bringe deg fred og velvære. H-915 rev.4.4

Detaljer

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens Teknisk datablad NVKC24A-SZ-TPC Modulerende aktuator for 2-veis og 3-veis seteventiler Skyvekraft 1000 N Nominell spenning AC/DC 24 V Regulering: modulerende DC (0) V...10 V Nominelt slag 20 mm Gangtid

Detaljer

Roth Touchline Brukerveiledning

Roth Touchline Brukerveiledning Roth Touchline Brukerveiledning Living full of energy 1/8 30 V TB 30V 30V Touchline, hurtigveiledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består av 1-3 kontrolleneheter og et antall romtermostater. Kontrollenheten

Detaljer

AHLR Trening...3. Valg av EKG...3 Dukke Funksjoner...7 Meny Editering...10 Kjør Scenario...11. Lag Scenario-...12

AHLR Trening...3. Valg av EKG...3 Dukke Funksjoner...7 Meny Editering...10 Kjør Scenario...11. Lag Scenario-...12 Hjelp Ver 1.1 AHLR Trening...3 Valg av EKG....3 Dukke Funksjoner...7 Meny Editering....10 Kjør Scenario....11 Lag Scenario-...12 Tilstandsbeskrivelser...14 Hendelser...17 HLR Trening....21 EKG Simulator...23

Detaljer

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens Teknisk datablad NVK24A-SZ-TPC Modulerende aktuator for 2-veis og 3-veis seteventiler Skyvekraft 1000 N Nominell spenning AC/DC 24 V Regulering: modulerende DC (0) V...10 V Nominelt slag 20 mm Levetid

Detaljer

FINGERAVTRYKKSLESER PROGRAMMERING OG INSTALLASJONS MANUAL

FINGERAVTRYKKSLESER PROGRAMMERING OG INSTALLASJONS MANUAL FINGERAVTRYKKSLESER PROGRAMMERING OG INSTALLASJONS MANUAL 2009 November INNHOLD Spesifikasjoner Leserens frontpanel Lys- og lydsignaler Leserens bakre panel SF-2000P Display Leser installasjonsprosedyre

Detaljer

Brukermanual. www.noby.no side 1 support@noby.no Supporttelefon: 23 03 13 90

Brukermanual. www.noby.no side 1 support@noby.no Supporttelefon: 23 03 13 90 Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt såvel som i manual uten forutgående varsel. www.noby.no side 1 Innledning Vi i Noby AS

Detaljer

TERMINA TR 611 top2. TR 622 top2. Monterings-och bruksanvisning 1 Kopplingsur. Asennus- ja käyttöohje 15 Kellokytkin

TERMINA TR 611 top2. TR 622 top2. Monterings-och bruksanvisning 1 Kopplingsur. Asennus- ja käyttöohje 15 Kellokytkin 2 2 309 258 03 TERMINA TR 611 top2 TR 622 top2 Ext 0,5mm - 2,5mm 2 8mm 230-240V~ 50-60Hz R 10a - 30T Ext 1 4 5 6 C2 Ext 2 N 611 0 101 622 0 101 0 6 12 18 24 top2 0 6 12 18 24 top2 Monterings-och bruksanvisning

Detaljer

W150 elektrisk anlegg for Farmi flismaskin Veiledning til oppsett

W150 elektrisk anlegg for Farmi flismaskin Veiledning til oppsett W150 elektrisk anlegg for Farmi flismaskin Veiledning til oppsett Oversikt Instrumentmonitorene på flismaskinen RPM og No Stress funksjonen vil aktivere og deaktivere materullene ved en programmerbar terskel.

Detaljer

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012 LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk Per Lindholt 10/04/2012 Forklaring på detaljer Indikatorlampene: Den venstre lyser rødt når tilkoplet PC Den midtre blinker gult når trådløst LAN

Detaljer

MAI 2016 ALTIBOX WIFI PLUSS INSTALLASJONS- OG BRUKERVEILEDNING

MAI 2016 ALTIBOX WIFI PLUSS INSTALLASJONS- OG BRUKERVEILEDNING MAI 2016 ALTIBOX WIFI PLUSS INSTALLASJONS- OG BRUKERVEILEDNING 1 altibox.no/wifipluss 3 3 2-3 mm Innhold i esken Nettverkskabel Den medfølgende nettverkskabelen kan benyttes når det er kort avstand mellom

Detaljer

Elektroniske tellere E L E K T R O N I S K E T E L L E R E

Elektroniske tellere E L E K T R O N I S K E T E L L E R E lektroniske tellere m tellere Frittstående tellere er effektive, og kostnadsbesparende og enkle, når det gjelder drift, service, produksjons kontroll, tidsintervaller, oppgradering, overvåking og lett

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

ST-920. Berøringsfri kortleser Betjeningsveiledning og Installasjonsmanual. 2009 November

ST-920. Berøringsfri kortleser Betjeningsveiledning og Installasjonsmanual. 2009 November ST-920 Berøringsfri kortleser Betjeningsveiledning og Installasjonsmanual 2009 November INNHOLD Spesielle egenskaper Installasjons prosedyrer Front panel og typer kort Programmeringsmenyer og funksjoner

Detaljer

AirLink 2200 FAQ. Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 8 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Side 18

AirLink 2200 FAQ. Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 8 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Side 18 AirLink 2200 FAQ Side 2 Side 2 Side Side Side 6 Side 7 Side 8 Side 10 Side 11 Side 12 Side 1 Side 1 Side 1 Side 15 Side 16 Side 18 Hva er AL2200AC? Hva er dual-band? Hva er forskjellen på AP, Repeater

Detaljer

Manual for ASU-10 alarmsentral

Manual for ASU-10 alarmsentral Manual for ASU-10 alarmsentral Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert

Detaljer

INSTALLASJON OG TILKOBLING AV SENTRALEN 03-0101-NO (ENO-CEN12G)

INSTALLASJON OG TILKOBLING AV SENTRALEN 03-0101-NO (ENO-CEN12G) INSTALLASJON OG TILKOBLING AV SENTRALEN 03-0101-NO (ENO-CEN12G) GENERELT Denne sentralen (ref.: 03-0101-NO (ENO-CEN12G)) tillater styring av alle Intratoneprodukter, som Audio- og Visio-paneler, nærhetssensorer,

Detaljer

Casall X600 ELLIPSEMASKIN 93003

Casall X600 ELLIPSEMASKIN 93003 Casall X600 ELLIPSEMASKIN 93003 Sikkerhetsinstruksjoner Hvis du føler smerter i brystet, blir svimmel eller kortpustet, må du avbryte treningen og kontakte lege. Ikke dra pedalarmene rundt med hendene.

Detaljer

Alcatel Easy Reflexes

Alcatel Easy Reflexes Alcatel Easy Reflexes Alcatel OmniPCX 4400 ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan bruke denne veiledningen Du har i dag en digital telefon av typen Alcatel Easy REFLEXES. Handlinger Løft av Display Legg

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. paypoint.taxi. Versjon 1.0 06.01.09. Brukerveiledning for paypoint.taxi Versjon 1.0 1

BRUKERVEILEDNING. paypoint.taxi. Versjon 1.0 06.01.09. Brukerveiledning for paypoint.taxi Versjon 1.0 1 BRUKERVEILEDNING paypoint.taxi Versjon 1.0 06.01.09 Brukerveiledning for paypoint.taxi Versjon 1.0 1 Innholdsfortegnelse Taxi booking paypoint.taxi... 3 Innledning... 3 Konfigurering av kommunikasjon...

Detaljer

Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR2 IR og bryter styrt 230 VAC bryter

Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR2 IR og bryter styrt 230 VAC bryter Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR2 IR og bryter styrt 230 VAC bryter Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf + 47 37119950 Fax + 47 37119951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnummer 962 211 631 MVA

Detaljer

Slik tar du i bruk nettbanken

Slik tar du i bruk nettbanken NETTBANK Slik tar du i bruk nettbanken For nybegynnere 1 Enklere hverdag med nettbank Innledning I nettbanken kan du selv utføre en rekke banktjenester når som helst i døgnet. Fordeler med nettbank Full

Detaljer

Fjernstyringsenhet VRT012

Fjernstyringsenhet VRT012 Fjernstyringsenhet VRT012 Brukerveiledning V 0.1 Takk for at du kjøpte produktet vårt! Vi håper denne brukervennlige styreenheten kan hjelpe deg til å realisere dine ideer og gjøre livet enklere for brukeren.

Detaljer

Brukerhåndbok for analog telefon. Artikkelnr. P0609357 01 25. februar 2004

Brukerhåndbok for analog telefon. Artikkelnr. P0609357 01 25. februar 2004 Brukerhåndbok for analog telefon Artikkelnr. P0609357 01 25. februar 2004 2 Brukerhåndbok for analog telefon Copyright 2004 Nortel Networks Med enerett. 2004. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Håndbok for installasjon av parkeringsboksen ENO-BP2R

Håndbok for installasjon av parkeringsboksen ENO-BP2R Håndbok for installasjon av parkeringsboksen ENO-BP2R RW Parkeringsboksen ENO-BP2R muliggjør HFkontroll av to adkomster til parkering, kalt "INNGANG" og "UTGANG". Den fungerer med en aktiv antenne som

Detaljer

1 SAMSVARSERKLÆRING...3 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4

1 SAMSVARSERKLÆRING...3 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 INNHOLD 1 SAMSVARSERKLÆRING...3 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 3 STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN...5 3.1 Elektrisk utstyr... 5 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen... 6 3.3 Forskrifter for

Detaljer

Alcatel First Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel First Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel First Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan du bruker denne veiledningen? +RZ Gratulerer med det nye, numeriske telefonapparatet Alcatel First Reflexes. Dette

Detaljer

To-skjermløsning ved bruk av tynnklient

To-skjermløsning ved bruk av tynnklient To-skjermløsning ved bruk av tynnklient Det finnes mange metoder for å få to-skjermløsning. Det finnes mange forskjellige tynnklienter som igjen har ulike tilkoblingsmuligheter. Under følger den mest vanlige

Detaljer

Alcatel Premium Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Premium Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Premium Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan du bruker denne veiledningen? How Gratulerer med det nye, numeriske telefonapparatet Alcatel Premium Reflexes. Det

Detaljer