Reisevaneundersøkelse for Buskerudbyen - Lier - Drammen - Nedre Eiker - Øvre Eiker - Kongsberg. 30. april 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Reisevaneundersøkelse for Buskerudbyen - Lier - Drammen - Nedre Eiker - Øvre Eiker - Kongsberg. 30. april 2013"

Transkript

1 Reisevaneundersøkelse for Buskerudbyen - Lier - Drammen - Nedre Eiker - Øvre Eiker - Kongsberg 30. april 2013

2 Utvalget Kjennskap og assosiasjoner til Buskerudbyen Brosjyre om Buskerudbyen Reisevaner Bruk av sykkel til jobb/skole Bruk av tog Opplevelse av bilkø Framtidens transportsystem Holdning til bompenger Trivsel i hjembyen/tettstedet Total oppsummering Vedlegg

3 Prosjektinformasjon OPPDRAGSGIVER FORMÅL DATAINNSAMLINGSMETODE DATO FOR GJENNOMFØRING ANTALL INTERVJUER KVALITETSSIKRING UTVALG VEKTING FEILMARGINER Buskerudbysamarbidet; Rådhuset Stasjonsgata 24, 3300 Hokksund Buskerudkommuner: Lier, Drammen, Nedre og Øvre Eiker og Kongsberg samt Buskerud fylkeskommune., Fylkesmannen i Buskerud, Statens vegvesen, Jernbaneverket og Kystverket. Det er ønskelig å måle beboernes kjennskap og holdninger til tema knyttet til reisevaner, bilbruk, sykkel, miljø og byutvikling i Buskerudbyen. byen er et langsiktig samarbeid om areal, transport og miljø mellom fem CATI telefonintervju Feltapparatet ble gjennomført i løpet av januar og februar (med oppstart og avslutning ). Totalt 2500 intervju med privatpersoner over 15 år, i kommunene Drammen, Lier, Kongsberg, Nedre Eiker og Øvre Eiker. Det ble gjennomført en pretest av spørreskjemaet og det gjennomført et antall testintervju med populasjonen for å sikre stabilitet i spørreskjemaet og kvaliteten i datainnsamlingen. Undersøkelsen er gjennomført iht. Norsk Markedsanalyse Forenings etiske regler. Utvalget er blitt satt sammen i henhold til kvoter på ca. 500 per kommune. Alle resultatene er vektet på kjønn og alder i henhold til befolkningen innen hver kommune. Resultatene må tolkes innenfor feilmarginer på +/- 1,0 1,9 prosentpoeng for hovedfrekvensene. Feilmarginer for undergrupper og eventuelle krysstabuleringer er større. LEVRANDØR KONTAKTPERSON Epinion Barometer AS Ved offentliggjøring av resultater fra undersøkelsen skal det henvises til oppdragsgiver. Sissel Medby PROSJEKTNUMMER

4 Buskerudbyen Utvalget Hvem har vi spurt? Bakgrunnsinformasjon og beskrivelse av utvalget 4

5 Utvalget per kommune Bakgrunn Først av alt, Hva er din bostedskommune? (N=2490) Lier 2 Drammen 2 Nedre Eiker 2 Øvre Eiker 2 Kongsberg 2 5% 1 15% 2 25% 5

6 Kjønn Bakgrunn Kjønn (N=2490) Mann 5 Kvinne % 5 55% 6

7 Alder Bakgrunn Aldersgruppering (N=2490) % % % % Øsker ikke oppgi 5% 1 15% 2 25% 3 35% 4 7

8 Utdannelse Bakgrunn Hva er din høyeste fullførte utdanning? (N=2490) Ungdomsskole/folkeskole 1 Videregående skole år på høyskole / universitet 28% 4 år på høyskole/universitet 28% Ønsker ikke svare 5% 1 15% 2 25% 3 35% 8

9 Inntekt Bakgrunn Hva var husstandens samlede brutto-inntekt i 2012? (N=2490) Inntil % % Husker ikke/vet ikke/ønsker ikke å oppgi 1 5% 1 15% 2 25% 3 9

10 Hovedgjøremål Bakgrunn Hva er ditt hovedgjøremål? (N=2490) Yrkesaktiv 6 Skoleelev/student 1 Hjemmearbeidende Alderspensjonist 19% Trygdet Arbeidsledig Annet Uoppgitt

11 Disponerer bil Bakgrunn Har du/eller disponerer du bil? (N=2384) Ja 8 Nei

12 Buskerudbyen - Total rapport Bakgrunn Har du/eller disponerer du bil? / Først av alt, Hva er din bostedskommune? (N=2385) 85% 86% Ja 86% 15% 1 89% 9 Lier Drammen Nedre Eiker Øvre Eiker Kongsberg Nei 1 9%

13 Buskerudbyen - Total rapport Bakgrunn Har du/eller disponerer du bil? / Aldersgruppering (N=2385) 4 86% Ja % % Nei 6% 8% %

14 Buskerudbyen - Total rapport Bakgrunn Har du/eller disponerer du bil? / Kjønn (N=2384) 9 Ja 8 Mann Kvinne 8% Nei

15 Buskerudbyen - Total rapport Bakgrunn Anslagsvis, hvor lang vei har du til din arbeidsplass / skole? (N=1638) Under 1 km 1-4,9 km 3 5-9,9 km km 2 Over 20 km 2 5% 1 15% 2 25% 3 35% 15

16 Buskerudbyen - Total rapport Bakgrunn Avstand / Først av alt, Hva er din bostedskommune? (N=1637) Under 1 km 5% 6% 1-4,9 km 5-9,9 km km % 1 18% % 9% 25% % Lier Drammen Nedre Eiker Øvre Eiker Kongsberg Over 20 km 15% 2 26%

17 Buskerudbyen Kjennskap og assossiasjoner til Buskerudbyen 17

18 Kjennskap til Buskerudbyen Buskerudbyen Har du hørt om Buskerudbyen? (N=2490) Ja 7 Nei 29% Vet ikke

19 Kjennskap til Buskerudbyen - i kommunene Buskerudbyen Har du hørt om Buskerudbyen? / Først av alt, Hva er din bostedskommune? (N=2489) Lavest kjennskap i Lier og Kongsberg Ja Nei 2 26% 2 29% 38% Lier Drammen Nedre Eiker Øvre Eiker Kongsberg Vet ikke

20 Kjennskap til Buskerudbyen - alder Buskerudbyen Har du hørt om Buskerudbyen? / Aldersgruppering (N=2489) Lavest kjennskap bland de yngste 3 58% Ja 75% 8 86% 86% Nei % Vet ikke

21 Kjennskap til Buskerudbyen - kjønn Buskerudbyen Har du hørt om Buskerudbyen? / Kjønn (N=2489) Ingen kjønnsforskjeller i kjennskap Ja 69% 7 Nei 2 3 Mann Kvinne Vet ikke

22 Hva forbinder du med Buskerudbyen - Totalt Buskerudbyen Hva forbinder du med Buskerudbyen (N=1745) Drammen forbindes sterkt med Buskerudbyen. Utover det så er det samarbeid og satsing på kollektivtrafikk. Drammen/ Drammenregionen 3 Samarbeid(kommunesamarbeid/fellessatsning 2 Satsing på kollektivtrafikk 1 Sammenslåing av byer/kommuner 1 Kongsberg 9% Øver/Nedre Eiker 8% Lier Buskerud, byer/områder i buskerud 5% Sammferdse Byplanlegging/ -.utvikling Kommunikasjon Redusert biltrafikk Fokus på miljø/miljøsatsning Under annet kommer disse punktene fram: Bompenger Politikk Hokksund Bedre infrastruktur Annet 1 Sykkelvei/tilrettelegging sykkel Tull/kaos/rot Vet ikke 16% 5% 1 15% 2 25% 3 35% 4 22

23 Inntrykk av Buskerudbyen Totalt og i kommunene Buskerudbyen Hva er ditt inntrykk av Buskerudbyen? Vennligst svar på en skala fra 1-5, hvor 1 står for svært dårlig og 5 står for svært godt (N=1745) Vet ikke Svært dårlig Svært godt Buskerudbyen har rom for å styrke inntrykket. En stor andel er nøytrale. Andelen som har et positivt inntrykk er større enn andelen som har et negativt inntrykk. SNITT Hva er ditt inntrykk av Buskerudbyen? (N=1745) 2 8% 1 29% 2 9% 3.1 Lier (N=300) 2 5% 1 28% Drammen (N=366) 18% 8% 1 29% 19% Nedre Eiker (N=358) 16% 8% Øvre Eiker (N=374) 19% % 18% 8% 3.0 Kongsberg (N=348) % % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 23

24 Buskerudbyen - Total rapport Buskerudbyen Hva er ditt inntrykk av Buskerudbyen? Vennligst svar på en skala fra 1-5, hvor 1 står for svært dårlig og 5 står for svært godt (N=1745) Vet ikke Svært dårlig Svært godt SNITT Mann Kvinne Hva er ditt inntrykk av Buskerudbyen? (N=1745) 2 8% 1 29% 2 9% % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 24

25 Buskerudbyen - Total rapport Buskerudbyen Hva er ditt inntrykk av Buskerudbyen? Vennligst svar på en skala fra 1-5, hvor 1 står for svært dårlig og 5 står for svært godt (N=1745) Vet ikke Svært dårlig Svært godt SNITT Hva er ditt inntrykk av Buskerudbyen? (N=1745) 2 8% 1 29% 2 9% % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 25

26 Kjennskap til og assosiasjoner - oppsummert Kjennskap Det er 70 % som bekrefter at de har hørt om Buskerudbyen Kjennskap til Buskerudbyen er noe lavere i kommunene Lier og Kongsberg Andelen som har kjennskap til Buskerudbyen stiger med økende alder Det er ingen forskjeller i kjennskap mellom kjønnene Assosiasjoner og inntrykk av Buskerudbyen Drammen forbindes sterkt med Buskerudbyen. Utover det så er det samarbeid og satsing på kollektivtrafikk. En stor andel er nøytrale når det gjelder inntrykk av Buskerudbyen. Andelen som har et positivt inntrykk er større enn andelen som har et negativt inntrykk. Det er likevel rom for å arbeide med å styrke inntrykket. 26

27 Brosjyre om Buskerudbyen distribuert høsten

28 Mottatt brosjyre om Buskerudbyen Totalt Buskerudbyen Du skal i løpet av høsten ha mottatt en brosjyre fra Buskerudbyen i postkassen. Kan du huske å ha mottatt denne? (N=2490) Ja 1 Nei 7 Vet ikke 6%

29 Mottatt brosjyre om Buskerudbyen - Geografi Buskerudbyen Du skal i løpet av høsten ha mottatt en brosjyre fra Buskerudbyen i postkassen. Kan du huske å ha mottatt denne? / Først av alt, Hva er din bostedskommune? (N=2487) Ja 18% 1 16% 2 18% Nei 7 76% 7 76% 8 Lier Drammen Nedre Eiker Øvre Eiker Kongsberg 8% Vet ikke 8% 6% 6%

30 Mottatt brosjyre om Buskerudbyen - Alder Buskerudbyen Du skal i løpet av høsten ha mottatt en brosjyre fra Buskerudbyen i postkassen. Kan du huske å ha mottatt denne? / Aldersgruppering (N=2489) Ja Nei Vet ikke 8% 5% 5% 6% 6%

31 Mottatt brosjyre om Buskerudbyen - Kjønn Buskerudbyen Du skal i løpet av høsten ha mottatt en brosjyre fra Buskerudbyen i postkassen. Kan du huske å ha mottatt denne? / Kjønn (N=2489) Ja 16% 19% Nei 75% 78% Mann Kvinne Vet ikke 6% 6%

32 Lesing av brosjyren om Buskerudbyen - Total De som har mottatt brosjyren om Buskerudbyen Hvor mye av denne brosjyren leste du? (N=428) Leste mesteparten eller alt 2 Leste deler av den 1 Kikket så vidt på den 26% Har tatt vare på den, men ikke lest Kastet det uten å lese den 2 Vet ikke 6% 5% 1 15% 2 25% 3 32

33 Lesing av brosjyren om Buskerudbyen - Geografi De som har lest eller kikket i brosjyren om Buskerudbyen Hvor mye av denne brosjyren leste du? / Først av alt, Hva er din bostedskommune? (N=429) 26% 1 Leste mesteparten eller alt 3 18% 2 Leste deler av den 1 16% 19% 2 Lier Drammen Nedre Eiker Øvre Eiker Kongsberg Kikket så vidt på den 25% 2 25% 26% 3 5% 1 15% 2 25% 3 35% 33

34 Lesing av brosjyren om Buskerudbyen - Alder De som har lest eller kikket i brosjyren om Buskerudbyen Hvor mye av denne brosjyren leste du? / Aldersgruppering (N=427) Leste mesteparten eller alt % 25% 29% Leste deler av den 8% % Kikket så vidt på den % 28% % 1 15% 2 25% 3 35% 4 34

35 Lesing av brosjyren om Buskerudbyen - Kjønn De som har lest eller kikket i brosjyren om Buskerudbyen Hvor mye av denne brosjyren leste du? / Kjønn (N=428) Leste mesteparten eller alt 18% 26% Leste deler av den 16% 18% Mann Kvinne Kikket så vidt på den 2 2 5% 1 15% 2 25% 3 35

36 Informasjon i brosjyren om Buskerudbyen De som har lest eller kikket i brosjyren om Buskerudbyen Vennligst ta stilling til følgende påstander om denne informasjonsbrosjyren? (N=278) Vet ikke Helt uenig Helt enig SNITT Brosjyren gav interessant informasjon 6% 9% 3 28% 16% 3.41 Jeg følte at informasjonen i brosjyren angikk meg 1 18% 28% 19% % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 36

37 Interessant informasjon i brosjyren - Geografi De som har lest eller kikket i brosjyren om Buskerudbyen Brosjyren ga interessant informasjon (N=278) Vet ikke Helt uenig Helt enig SNITT Brosjyren gav interessant informasjon (N = 278) 6% 9% 3 28% 16% 3.41 Lier (N=59) 1 9% 18% Drammen (N=36) 1 39% Nedre Eiker (N=58) 8% 4 28% Øvre Eiker (N=60) 1 9% 6% 35% 2 16% 3.33 Kongsberg (N=65) 6% 1 39% 25% 18% % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 37

38 Informasjonen angikk meg - Geografi De som har lest eller kikket i brosjyren om Buskerudbyen Jeg følte at informasjonen i brosjyren angikk meg (N=278) Vet ikke Helt uenig Helt enig SNITT Jeg følte at informasjonen i brosjyren angikk meg (N = 278) 1 18% 28% 19% Lier (N=59) 1 16% 25% 2 19% 3.48 Drammen (N=36) 3 15% Nedre Eiker (N=58) 6% 9% 1 29% Øvre Eiker (N=60) 9% 18% Kongsberg (N=65) 1 18% 35% 15% 19% % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 38

39 Brosjyren om Buskerudbyen oppsummert i en kommunikasjonstrakt Kommunikasjonstrakten viser hvert nivå som prosentandel av det totale utvalget. Det er totalt 1, 428 personer av de spurte som oppgir at de husker å ha mottatt brosjyren om Buskerudbyen. De som har mottatt brosjyren har fått spørmsål om de har lest den. Andelen som har leste den utgjør dermed 1 av det totale utvalget etter omregningen., 100 personer av utvalget på 2489 personer er enige i at informasjonen i brosjyren angikk dem. I andre kommunikasjonstester har vi målt det nederste nivået i trakten i spennet fra 3 % til 13 %. Det er som oftest tester som gjøres nokså umiddelbart etter en distribusjon. Et nivå på 4 % som synes brosjyren angår dem synes vi er et brukbart resultat. Brosjyren om Buskerudbyen 10 (n=2489) Mottatt 1 (n=428) Lest 1 (n=278) Interessant info 5% (n=122) Info angår meg (n=100) 39

40 Reisevaner 40

41 Ukentlige reisevaner til/fra jobb eller skole De som er i jobb eller skole Hvor mange dager i uken reiser du til/fra jobb eller skole? (N=1814) 5 eller flere dager 18% 1-2 dager Noen dager i måneden Sjeldnere Aldri Vet ikke

42 Bruk av transportmiddel De som reiser til arbeid/skole Hvilket transportmiddel bruker du vanligvis til arbeid/skole? (N=1763) Bil 66% Buss 1 Tog Sykkel Motorsykkel Til fots 1 Annet, note

43 Bruk av transportmiddel - Geografi Hvilket transportmiddel bruker du vanligvis til arbeid/skole? / Først av alt, Hva er din bostedskommune? (N=1764) Bil 6 65% % Buss Tog Sykkel Motorsykkel Til fots Annet, note 15% 18% 1 1 9% 1 8% 1 9% 9% Lier Drammen Nedre Eiker Øvre Eiker Kongsberg 43

44 Bruk av transportmiddel - Geografi Først av alt, Hva er din bostedskommune?/hvilket transportmiddel bruker du vanligvis til arbeid/skole? (N=1764) I Kongsberg er det en større andel som går, og en mindre andel som kjører til arbeid/skole enn i de andre kommunene. Lier Drammen Nedre Eiker Øvre Eiker Kongsberg 15% 1 8% 18% 1 1 9% 9% 9% % 6 65% 7 7 Bil Buss Tog Sykkel Motorsykkel Til fots Annet, note

45 Bruk av transportmiddel - Alder Hvilket transportmiddel bruker du vanligvis til arbeid/skole? / Aldersgruppering (N=1763) Bil 1 68% 68% Buss Tog Sykkel Motorsykkel Til fots Annet, note 6 1 5% 5% 6% 8% 5% 18% 6% 5% %

46 Bruk av transportmiddel - alder De som reiser 2 eller flere dager i uken De yngste tar mest buss Hvilket transportmiddel bruker du vanligvis til arbeid/skole? / Aldersgruppering (N=1763) % 1 68% 1 6% 1 7 8% 1 68% 5% 5% 5% 16% 6 5% 18% Bil Buss Tog Sykkel Motorsykkel Til fots Annet, note 46

47 Bruk av transportmiddel - Kjønn Hvilket transportmiddel bruker du vanligvis til arbeid/skole? / Kjønn (N=1764) Det er en liten overvekt av kvinner som tar buss eller spaserer Bil 6 66% Buss 1 1 Tog 5% 8% Sykkel Mann Kvinne Motorsykkel Til fots 1 1 Annet, note

48 Bruk av transportmiddel avstand Størst er andelene som oppgir at de kjører bil blant de som har 5 20 km til arbeid/skole Hvilket transportmiddel bruker du vanligvis til arbeid/skole? / Kategori av avstand (N=1598) Under 1 km 1-4,9 km 5-9,9 km km Over 20 km 8% 5% 9% 9% % 2 28% 5 69% 7 79% 8 Bil Buss Tog Sykkel Motorsykkel Til fots Annet, note

49 Bruk av transportmiddel reisefrekvens til arbeid/skole Hvilket transportmiddel bruker du vanligvis til arbeid/skole? / Hvor mange dager i uken reiser du til/fra jobb eller skole? (N=1766) 5 eller flere 3-4 dager 1-2 dager 6% % % 7 Bil Buss Tog Sykkel Motorsykkel Til fots Annet, note

50 Oftere kollektivt? Hva skal til for at du skal reise kollektivt oftere til jobb eller skole? (N=1553) Hyppigere avganger er den største enkeltfaktoren Hyppigere avganger Lavere priser Må ha bil i arbeid Kortere reisetid 9% 1 15% 25% Kan ikke reise oftere /Bruker alltid kollektiv transport Færre stopp, ekspressruter Slippe omstigning/bytte av buss Endring i min livssituasjon Kortere avstand til holdeplass Bedre komfort Bedre fremkommelighet for buss/slippe å stå i samme kø som bilene Bedre informasjon om tilbudet Sikker på å få sitteplass Enklere å skaffe billett Parkeringsmuligheter ved holdeplass/stasjon Annet Ingenting får meg til å reise oftere Vet ikke 6% Under annet kommer disse punktene fram: Bedre bussforbindelser Går ikke buss der jeg bor 1 19% 5% 1 15% 2 25% 3 50

51 Hvorfor bil? Hvilke forhold har betydning for at du bruker bil til jobb eller skole? (N=1153) Raskere transporttid er den største enkeltfaktoren Raskere transporttid Må ha bil i arbeid Må hente/bringe barn Har ikke kollektivtilbud Billigere enn kollektivt/billigste alternativ Trenger bil i arbeid Bedre komfort Må gjøre innkjøp/ærend Er mest vant til det Reiser sammen med andre Firmabil Liker ikke kollektivt Kjenner ikke kollektivtilbudet Gratis parkering Får dekket deler av utgiftene Annet Vet ikke 6% 8% 8% Under annet kommer disse punktene fram: Enklere Mer fleksibelt Arbeidstiden Været 16% 5% 1 15% 2 25% 3 35% 51

52 Hvorfor bil - Kun de som kjører bil Reisevaner Raskere transporttid Må ha bil i arbeid Må hente/bringe barn Har ikke kollektivtilbud Billigere enn kollektivt/billigste alternativ Trenger bil i arbeid Bedre komfort Må gjøre innkjøp/ærend Er mest vant til det Reiser sammen med andre Liker ikke kollektivt Firmabil Kjenner ikke kollektivtilbudet Gratis parkering Får dekket deler av utgiftene Hvilke forhold har betydning for at du bruker bil til jobb eller skole? (N=1076) Annet Vet ikke 1 19% % % 9% 8% 8% 8% 9% 1 8% 5% 5% % 16% 8% % 5% 1 15% 2 25% 3 35% 4 0-4,9 km 5-9, km Over 20 km 52

53 Reisefrekvens og transportmiddel - oppsummert De aller fleste (7) reiser til arbeid/skole 5 dager i uken eller oftere. Blant de som oppgir at de reiser til arbeid/skole er det 66% som bruker bil som transportmiddel. I Kongsberg er det en større andel som går, og en mindre andel som kjører til arbeid/skole enn i de andre kommunene. De yngste tar mest buss. Det er en liten overvekt av kvinner som tar buss eller spaserer. Størst er andelene som oppgir at de kjører bil blant de som har 5 20 km til arbeid/skole. Den største faktoren for at respondentene skal reise oftere kollektivt er hyppigere avganger. Den største faktoren for at respondentene bruker bil som transportmiddel til arbeid/skole er at det er raskere transporttid. 53

54 Bruk av sykkel til jobb/skole Bruk av sykkel til jobb/skole Bruk av sykkel til jobb/skole 54

55 Bruk av sykkel til jobb/skole Reisevaner Hvor ofte sykler du til jobb/skole? (N=1553) Størst er andelen som aldri sykler til jobb/skole 5 eller flere dager 3-4 dager 1-2 dager Noen dager i måneden Sjeldnere 1 Aldri 7 Har ikke tilgang til sykkel Vet ikke

56 Bruk av sykkel - Kommunene Reisevaner Hvor ofte sykler du til jobb/skole? / Først av alt, Hva er din bostedskommune? (N=1555) 5 eller flere dager 3-4 dager 1-2 dager Noen dager i måneden Sjeldnere 1 5% 6% 5% 1 5% % 1 Aldri Har ikke tilgang til sykkel Vet ikke 6% Lier Drammen Nedre Eiker Øvre Eiker Kongsberg 56

57 Bruk av sykkel - alder Reisevaner Hvor ofte sykler du til jobb/skole? / Aldersgruppering (N=1552) De unge sykler mest 1 5 eller flere dager 6% dager 6% dager 5% 6% 80+ 6% 8%

58 Bruk av sykkel - kjønn Reisevaner Hvor ofte sykler du til jobb/skole? / Kjønn (N=1552) Det er en litt større andel blant kvinnene kontra mennene som oppgir at de aldri sykler til jobb/skole 5 eller flere dager 5% 3-4 dager 1-2 dager Noen dager i måneden Sjeldnere 9% 1 Mann Kvinne Aldri 69% 7 Har ikke tilgang til sykkel Vet ikke

59 Bruk av sykkel avstand til jobb/skole Reisevaner Hvor ofte sykler du til jobb/skole? / Kategori av avstand (N=1413) Andelen som oppgir at de aldri sykler øker jo lenger avstand det er til jobb/skole. 5 eller flere dager 3-4 dager 1-2 dager Noen dager i måneden Sjeldnere 1 8% 1 8% 1 15% 1 1 6% Aldri 5 49% % Har ikke tilgang til sykkel Vet ikke Under 1 km 1-4,9 km 5-9,9 km km Over 20 km 59

60 Årsaker til at det ikke sykles mer Reisevaner Hva er årsaken til at du ikke sykler mer enn du gjør? (N=1393) Det er for langt for meg å sykle til jobb/skole Størst er andelen som oppgir at det er for langt å sykle til jobb/skole som årsak til at de ikke sykler mer enn de gjør. 36% Må ha bil i arbeid 16% Jeg gidder ikke å sykle 9% Jeg har ikke sykkel Jeg foretrekker å kjøre bil (fordi det er lettvint) Sykling krever planlegging (Må å vurdere ifht. vær, påkledning, mat, Jeg har ikke helse til å sykle Orker ikke komme frem med hjelmsveis Jeg er føler meg usikker på hvordan jeg skal sykle i trafikken Jeg foretrekker å reise kollektivt Jeg har ikke garderobe/dusjfasiliteter på jobb/skole Annet - spesifiser Vet ikke 6% 5% Under annet kommer disse punktene fram: Det er for bratt Må kjøre barn Sykler kun på sommeren Dårlig vær, dårlige veier, glatt 2 5% 1 15% 2 25% 3 35% 4 60

61 Hva kan medvirke til å sykle oftere til jobb/skole? Reisevaner I hvilken grad ville følgende medvirke til at du ville sykle oftere til jobb/skole? (N=1393) Tryggere og bedre sykkelveier/sykkelfelt kommer ut som det som i størst grad vil medvirke til at respondentene vil sykle oftere til jobb/skole. Dusj og garderobefasiliteter på jobb eller skole ser også ut til å være en medvirkede faktor. Vet ikke I svært liten grad I svært stor grad SNITT Trygge sykkelparkeringer 19% 5 5% 8% 8% 1.92 Tryggere og bedre sykkelveier/sykkelfelt 19% 3 6% 8% 1 18% 2.61 Dusj og garderobefasiliteter på jobb eller skole 19% 45% 5% 6% At skole eller arbeidsgiver oppfordrer til sykling 19% 5 8% 1 5% 1.92 Kunnskap om hvordan man opptrer i trafikken på sykkel 19% 5 8% 6% 1.87 Kunnskap om traseene som er tilgjengelig for sykkel 2 48% 1 8% % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 61

62 Hva kan medvirke til å sykle oftere til jobb/skole? Geografi I hvilken grad ville følgende medvirke til at du ville sykle oftere til jobb/skole? (N=1393) Vet ikke I svært liten grad I svært stor grad De som bor i Drammen oppgir i noe større grad enn de som bor i de andre kommunene at tryggere og bedre sykkelveier vil medvirke til at de sykler oftere til jobb/skole. SNITT Lier Drammen Nedre Eiker Øvre Eiker Kongsberg Trygge sykkelparkeringer 19% 5 5% 8% 8% Tryggere og bedre sykkelveier/sykkelfelt 19% 3 6% 8% 1 18% Dusj og garderobefasiliteter på jobb eller skole 19% 45% 5% 6% At skole eller arbeidsgiver oppfordrer til sykling 19% 5 8% 1 5% Kunnskap om hvordan man opptrer i trafikken på sykkel 19% 5 8% 6% Kunnskap om traseene som er tilgjengelig for sykkel 2 48% 1 8% % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 62

63 Hva kan medvirke til å sykle oftere til jobb/skole? Kjønn I hvilken grad ville følgende medvirke til at du ville sykle oftere til jobb/skole? (N=1393) SNITT Mann Kvinne Vet ikke I svært liten grad I svært stor grad Trygge sykkelparkeringer 19% 5 5% 8% 8% Tryggere og bedre sykkelveier/sykkelfelt 19% 3 6% 8% 1 18% Dusj og garderobefasiliteter på jobb eller skole 19% 45% 5% 6% At skole eller arbeidsgiver oppfordrer til sykling 19% 5 8% 1 5% Kunnskap om hvordan man opptrer i trafikken på sykkel 19% 5 8% 6% Kunnskap om traseene som er tilgjengelig for sykkel 2 48% 1 8% % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 63

64 Hva kan medvirke til å sykle oftere til jobb/skole? Alder I hvilken grad ville følgende medvirke til at du ville sykle oftere til jobb/skole? (N=1393) Vet ikke I svært liten grad I svært stor grad SNITT Trygge sykkelparkeringer 19% 5 5% 8% 8% Tryggere og bedre sykkelveier/sykkelfelt 19% 3 6% 8% 1 18% Dusj og garderobefasiliteter på jobb eller skole 19% 45% 5% 6% At skole eller arbeidsgiver oppfordrer til sykling 19% 5 8% 1 5% Kunnskap om hvordan man opptrer i trafikken på sykkel 19% 5 8% 6% Kunnskap om traseene som er tilgjengelig for sykkel 2 48% 1 8% % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 64

65 Tilrettelegging for sykling om vinteren De som sykler noen dager i måneden eller oftere Buskerudbyen vurderer å tilrettelegge bedre for sykling om vinteren med bedre brøyting av sykkelstier osv. Er det aktuelt å sykle om vinteren for deg? (N=225) Ja, om forholdene er lagt til rette 45% Jeg sykler allerede om vinteren 1 Nei 4 5% 1 15% 2 25% 3 35% 4 45% 5 65

66 Tilrettelegging for sykling om vinteren - Geografi De som sykler noen ganger i måneden eller oftere De som bor i Kongsberg er noe mer positive til sykling på vinteren enn de andre kommunene. Buskerudbyen vurderer å tilrettelegge bedre for sykling om vinteren med bedre brøyting av sykkelstier osv. Er det aktuelt å sykle om vinteren for deg? / Først av alt, Hva er din bostedskommune? (N=225) Lier Drammen % 5 Det er viktig å merke seg at det kun er 225 personer som har svar på dette spørsmålet. Det er derfor svært få svar fordelt på disse ulike kategoriene. Husk derfor at feilmarginene er langt høyere her enn for det totale utvalget på 2500 svar. Nedre Eiker Øvre Eiker 9% 1 39% 4 46% 5 Ja, om forholdene er lagt til rette Jeg sykler allerede om vinteren Nei Kongsberg %

67 Tilrettelegging for sykling om vinteren - alder Reisevaner Buskerudbyen vurderer å tilrettelegge bedre for sykling om vinteren med bedre brøyting av sykkelstier osv. Er det aktuelt å sykle om vinteren for deg? / Aldersgruppering (N=226) Ja, om forholdene er lagt til rette Jeg sykler allerede om vinteren % 19% 26% Det er viktig å merke seg at det kun er 225 personer som har svar på dette spørsmålet. Det er derfor få svar fordelt på disse ulike kategoriene. Husk derfor at feilmarginene er langt høyere her enn for det totale utvalget på 2500 svar Nei %

68 Tilrettelegging for sykling om vinteren - kjønn Reisevaner Menn oppgir at det er mer aktuelt for dem å sykle til jobb/skole på vinteren enn det kvinner gjør. Buskerudbyen vurderer å tilrettelegge bedre for sykling om vinteren med bedre brøyting av sykkelstier osv. Er det aktuelt å sykle om vinteren for deg? / Kjønn (N=227) Ja, om forholdene er lagt til rette 36% 5 Det er viktig å merke seg at det kun er 225 personer som har svar på dette spørsmålet. Det er derfor få svar fordelt på disse ulike kategoriene. Husk derfor at feilmarginene er langt høyere her enn for det totale utvalget på 2500 svar. Jeg sykler allerede om vinteren 1 16% Mann Kvinne Nei

69 Bruk av sykkel - oppsummert 1 sykler til jobb/skole ukentlig eller oftere. Størst er andelen som aldri sykler. De unge sykler mest. Det er en litt større andel blant kvinnene kontra mennene som oppgir at de aldri sykler til jobb/skole. Andelen som oppgir at de aldri sykler øker jo lenger avstand det er til jobb/skole. Når vi spør om grunner til at de ikke sykler mer oppgir den største andelen av respondentene at det er for langt å sykle til jobb/skole. Tryggere og bedre sykkelveier/sykkelfelt kommer ut som det som i størst grad vil medvirke til at respondentene vil sykle oftere til jobb/skole. En andel på 2 oppgir også at dusj og garderobefasiliteter på jobb/skole i stor grad er en medvirkende faktor. De som bor i Drammen oppgir i noe større grad enn de som bor i de andre kommunene at tryggere og bedre sykkelveier vil medvirke til at de sykler oftere til jobb/skole. Blant de som sykler noen ganger i måneden eller oftere er det 45% som oppgir at det er aktuelt for dem å sykle på vinteren hvis det blir bedre tilrettelagt. De som bor i Kongsberg er noe mer positive til sykling på vinteren enn de andre kommunene. Menn oppgir at det er mer aktuelt for dem å sykle til jobb/skole på vinteren enn det kvinner gjør. 69

70 Bruk av tog 70

71 Reisefrekvens til/fra Oslo og Akershus med buss eller tog Reisevaner Hvor ofte reiser du til/fra Oslo og Akershus med buss eller tog? (N=2490) 1 oppgir at de reiser til/fra Oslo og Akershus med buss eller tog ukentlig eller oftere 5 eller flere dager i uken 5% 3-4 dager i uken 1-2 dager i uken Noen dager i måneden 16% Sjeldnere 4 Aldri 29% Vet ikke 5% 1 15% 2 25% 3 35% 4 45% 5 71

72 Reisefrekvens til/fra Oslo og Akershus med buss eller tog - Geografi Reisevaner Hvor ofte reiser du til/fra Oslo og Akershus med buss eller tog? / Først av alt, Hva er din bostedskommune? (N=2491) Lier Drammen Nedre Eiker Øvre Eiker Kongsberg 5% 5% 9% % 18% 2 25% 28% % 4 46% eller flere dager i uken 3-4 dager i uken 1-2 dager i uken Noen dager i måneden Sjeldnere Aldri 16% av de som bor i Lier oppgir at de reiser til/fra Oslo og Akershus med buss eller tog ukentlig eller oftere. Det er en noe større andel enn i de resterende kommunene. Vet ikke

73 Reisefrekvens til/fra Oslo og Akershus med buss eller tog - Alder Reisevaner Hvor ofte reiser du til/fra Oslo og Akershus med buss eller tog? / Aldersgruppering (N=2491) % 6% 6% 1 16% 16% 16% 1 25% 28% 26% 29% 28% % % 49% 5 De yngste reiser mer til/fra Oslo og Akershu med buss eller tog. 5 eller flere dager i uken 3-4 dager i uken 1-2 dager i uken Noen dager i måneden Sjeldnere Aldri Vet ikke 73

74 Reisefrekvens til/fra Oslo og Akershus med buss eller tog - Kjønn Reisevaner Hvor ofte reiser du til/fra Oslo og Akershus med buss eller tog? / Kjønn (N=2490) 5 eller flere dager i uken 6% 3-4 dager i uken 1-2 dager i uken Noen dager i måneden 16% 16% Mann Kvinne Sjeldnere 4 48% Aldri 28% 3 Vet ikke 5% 1 15% 2 25% 3 35% 4 45% 5 74

75 Reisefrekvens til/fra Oslo og Akershus med buss eller tog - Geografi Reisevaner Hvor ofte reiser du til/fra Oslo og Akershus med buss eller tog? (N=2490) Drammen Kongsberg Lier Nedre Eiker Øvre Eiker 5% 5% 18% 9% % 2 25% 28% % % 5 5 eller flere dager i uken 3-4 dager i uken 1-2 dager i uken Noen dager i måneden Sjeldnere Aldri Vet ikke

76 Transportmiddel til tog- eller bussstasjon Reisevaner Hvordan reiser du til tog- eller bussstasjonen? (N=1740) Bil blir brukt mest, enten ved å kjøre selv eller bli kjørt. På andre plass kommer å gå. Bil, kjører selv og parkerer 29% Bil, sitter på og blir sluppet av 1 Buss 18% Sykler med egen sykkel Sykler med bysykkel Går 36% Annet Reiser ikke med tog Taxi Et annet tog 5% 1 15% 2 25% 3 35% 4 76

77 Transportmiddel til tog- eller bussstasjon - Geografi Reisevaner Hvordan reiser du til tog- eller bussstasjonen? (N=1740) Drammen Kongsberg Lier Nedre Eiker Øvre Eiker 18% 6% % 16% 9% % 35% % 4 5% 1 15% 2 25% 3 35% 4 45% Bil, kjører selv og parkerer Bil, sitter på og blir sluppet av Buss Sykler med egen sykkel Sykler med bysykkel Går Taxi Et annet tog 77

78 Reisefrekvens med tog mellom Lier og Kongsberg Reisevaner Hvor ofte reiser du med tog i området mellom Lier og Kongsberg? (N=2490) 6% oppgir at de reiser ukentlig eller oftere med tog mellom Lier og Kongsberg 5 eller flere dager i uken 3-4 dager i uken 1-2 dager i uken Noen dager i måneden Sjeldnere 2 Aldri 6 Vet ikke

79 Reisefrekvens med tog mellom Lier og Kongsberg - Geografi Reisevaner Hvor ofte reiser du med tog i området mellom Lier og Kongsberg? / Først av alt, Hva er din bostedskommune? (N=2490) Lier Drammen Nedre Eiker Øvre Eiker Kongsberg 5% 6% % 2 29% 35% % 49% 6 78% 79% 1 av de som bor i Øvre Eiker oppgir at de reiser ukentlig eller oftere med tog mellom Lier og Kongsberg. Det er en noe større andel enn i de andre kommunene. 5 eller flere dager i uken 3-4 dager i uken 1-2 dager i uken Noen dager i måneden Sjeldnere Aldri Vet ikke 79

80 Reisefrekvens med tog mellom Lier og Kongsberg - Alder Reisevaner Hvor ofte reiser du med tog i området mellom Lier og Kongsberg? / Aldersgruppering (N=2491) De yngste oppgir at de reiser hyppigere med tog i området mellom Lier og Kongsberg enn de resterende aldersgruppene % 48% 2 58% 2 65% 5% 19% % 6% 2 69% eller flere dager i uken 3-4 dager i uken 1-2 dager i uken Noen dager i måneden Sjeldnere Aldri Vet ikke 80

81 Reisefrekvens med tog mellom Lier og Kongsberg - kjønn Reisevaner Hvor ofte reiser du med tog i området mellom Lier og Kongsberg? / Kjønn (N=2490) 5 eller flere dager i uken 3-4 dager i uken 1-2 dager i uken Noen dager i måneden 6% Mann Kvinne Sjeldnere 2 25% Aldri 6 66% Vet ikke

82 Reisefrekvens med tog mellom Lier og Kongsberg - Geografi Drammen Kongsberg Lier Nedre Eiker Øvre Eiker 5% 6% % 2 29% 35% 49% 48% 6 79% 78% 5 eller flere dager i uken 3-4 dager i uken 1-2 dager i uken Noen dager i måneden Sjeldnere Aldri Vet ikke

83 Transportmiddel til toget i området mellom Lier og Kongsberg De som oppgir at de reiser noen dager i mnd eller oftere Hvordan reiser du til toget? (N=891) Bil, kjører selv og parkerer 2 Bil, sitter på og blir sluppet av Buss 4 Sykler med egen sykkel 5% Sykler med bysykkel Går 26% 5% 1 15% 2 25% 3 35% 4 45% 83

84 Transportmiddel til toget i området mellom Lier og Kongsberg - Geografi De som sykler noen ganger i måneden eller oftere Drammen Kongsberg 5% 5% 9% % 26% 4 4 Bil, kjører selv og parkerer Bil, sitter på og blir sluppet av Buss Sykler med egen sykkel Sykler med bysykkel Lier % 4 Går Nedre Eiker Øvre Eiker % 5% 1 15% 2 25% 3 35% 4 45% 5 84

85 Bruk av tog - oppsummert 1 oppgir at de reiser til/fra Oslo og Akershus med buss eller tog ukentlig eller oftere. 16% av de som bor i Lier oppgir at de reiser til/fra Oslo og Akershus med buss eller tog ukentlig eller oftere. Det er en noe større andel enn i de resterende kommunene. De yngste reiser mer til/fra Oslo og Akershus enn de resterende aldersgruppene. Størst er andelen som bruker bil som transportmiddel til tog- eller bussstasjon. Det er også mange som oppgir at de går til/fra tog eller bussstasjonen. 6% oppgir at de reiser ukentlig eller oftere med tog mellom Lier og Kongsberg 1 av de som bor i Øvre Eiker oppgir at e reiser ukentlig eller oftere med tog mellom Lier og Kongsberg. Det er en noe større andle enn i de andre kommunene. De yngste reiser hyppigere med tog i området mellom Lier og Kongsberg enn de andre aldersgruppene. 85

86 Opplevelse av bilkø 86

87 Utviklingen av kø de siste 1 2 årene Reisevaner Nå kommer noen spørsmål om holdninger til trafikk og miljø. Opplever du at det har det blitt mer eller mindre kø de siste 1-2 årene på den strekningen du vanligvis ferdes? (N=2490) 6 opplever at det er blitt mer kø de siste 1-2 årene. Mindre Likt 2 Mer 6 Vet ikke 6%

88 Utvikling av kø de siste 1-2 årene -Geografi Reisevaner I Kongsberg er det en betydelig større andel som opplever at det er blitt mer kø de siste 1-2 årene. Nå kommer noen spørsmål om holdninger til trafikk og miljø. Opplever du at det har det blitt mer eller mindre kø de siste 1-2 årene på den strekningen du vanligvis ferdes? / Først av alt, Hva er din bostedskommune? (N=2489) Lier 9% 3 5 Drammen Nedre Eiker 5% 5% 2 28% 6 65% Mindre Likt Mer Øvre Eiker 3 56% Vet ikke Kongsberg 15% 79%

89 Utvikling av kø de siste 1-2 årene - Kjønn Reisevaner Nå kommer noen spørsmål om holdninger til trafikk og miljø. Opplever du at det har det blitt mer eller mindre kø de siste 1-2 årene på den strekningen du vanligvis ferdes? / Kjønn (N=2490) Mindre Likt 26% 2 Mann Mer 6 66% Kvinne Vet ikke 5%

90 Villig til å gjøre noe for å redusere køene? Reisevaner Om noe, Hva er du selv villig til å gjøre for å redusere køene (N=2490) De aller fleste er villige til å gjøre noe for å redusere køene. Størst er andelene som vil ta bussen oftere, sykle oftere og gå oftere. Ta bussen oftere 4 Betale mer for parkering 1 Betale mer på bussen 1 Betale bompenger 2 Betale rushtidsavgift 1 Sykle oftere 45% Gå oftere 45% Ikke noe 2 5% 1 15% 2 25% 3 35% 4 45% 5 90

91 I hvilken grad oppleves bilkø som et problem I det daglige - Geografi Reisevaner I hvilken grad opplever du at bilkø er et problem i det daglige? Svar på en skala fra 1-5, hvor 1 er i svært liten grad, og 5 er i svært stor grad (N=2490) Vet ikke I svært liten grad I svært stor grad De fra Drammen oppgir i noe større grad at de opplever bilkø som et problem i det daglige. SNITT I hvilken grad opplever du at bilkø er et problem i det daglige? (N=2490) 39% 19% 18% Lier (N=496) 46% 16% 15% Drammen (N=502) 29% 16% % 2.68 Nedre Eiker (N=495) Øvre Eiker (N=502) 48% 19% Kongsberg (N=495) 36% 2 19% 1 9% % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 91

92 Opplevelse av bilkø - oppsummert 6 opplever at det er blitt mer kø de siste 1-2 årene på den strekningen de vanligvis ferdes. I Kongsberg er det en betydelig større andel som opplever at det er blitt mer kø de siste 1-2 årene. De aller fleste er villige til å gjøre noe for å redusere køene. Størst er andelene som vil ta bussen oftere, sykle oftere og gå oftere. 2 oppgir at de opplever bilkø som et problem i det daglige De fra Drammen oppgir i noe større grad at de opplever bilkø som et problem i det daglige. 92

93 Framtidens transportsystem 93

94 Framtidens transportsystem Reisevaner Nå kommer noen påstander om framtidens transportsystem. (N=2490) Det er stor enighet om at vi trenger et mer effektivt transportsystem for framtiden. Vet ikke Helt uenig Helt enig SNITT Vi trenger et mer effektivt transportsystem 9% Vi trenger et mer miljøvennlig transportsystem for framtiden % 4.31 Dagens transportsystem vil takle en vekst i biltrafikken på 30 %. 1 36% 2 19% % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 94

95 Framtidens transportsystem - Geografi Reisevaner Nå kommer noen påstander om framtidens transportsystem. (N=2490) Vet ikke Helt uenig Helt enig SNITT Lier Drammen Nedre Eiker Øvre Eiker Kongsberg Vi trenger et mer effektivt 9% Vi trenger et mer miljøvennlig transportsystem for fremtiden % Dagens transportsystem vil takle en vekst i biltrafikken på 30 %. 1 36% 2 19% % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 95

96 Framtidens transportsystem - Kjønn Reisevaner Nå kommer noen påstander om framtidens transportsystem. (N=2490) Kvinner er noe mer opptatt av et mer miljøvennlig transportsystem for framtiden. Vet ikke Helt uenig Helt enig SNITT Mann Kvinne Vi trenger et mer effektivt 9% Vi trenger et mer miljøvennlig transportsystem for fremtiden % Dagens transportsystem vil takle en vekst i biltrafikken på 30 %. 1 36% 2 19% % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 96

97 Viktig for framtidens transportsystem Framkommelighet og miljø Respondenene synes det er vigtig med både bedre framkommelighet, mindre lokale miljøproblemer og mindre klimagassutslipp i utviklingen av framtidens transportsystem Når framtidens transportsystem skal utvikles, i hvilken grad er følgende viktig for deg? (N=2490) Vet ikke I svært liten grad I svært stor grad SNITT Transportløsningene må gi bedre framkommelighet og kortere reisetid Transportløsningene må gi mindre lokale miljøproblemer (støy og forurensning). 5% % 4.0 Transportløsningene må gi mindre klimagassutslipp. 5% % % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 97

98 Viktig for framtidens transportsystem - Geografi Framkommelighet og miljø Når framtidens transportsystem skal utvikles, i hvilken grad er følgende viktig for deg? (N=2490) Vet ikke I svært liten grad I svært stor grad De fra Drammen oppgir i noe større grad enn de andre kommunene at det er viktig med bedre framkommelighet og kortere reisetid SNITT Lier Drammen Nedre Eiker Øvre Eiker Kongsberg Transportløsningene må gi bedre framkommelighet og kortere reisetid Transportløsningene må gi mindre lokale miljøproblemer (støy og forurensning) % Transportløsningene må gi mindre klimagassutslipp. 5% % % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 98

99 Viktig for framtidens transportsystem - Alder Framkommelighet og miljø Når framtidens transportsystem skal utvikles, i hvilken grad er følgende viktig for deg? (N=1393) Vet ikke I svært liten grad I svært stor grad SNITT Transportløsningene må gi bedre framkommelighet og kortere Transportløsningene må gi mindre lokale miljøproblemer (støy og forurensning). 5% % Transportløsningene må gi mindre klimagassutslipp. 5% % % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 99

100 Viktig for framtidens transportsystem - Kjønn Framkommelighet og miljø Det kan se ut som kvinnene er noe mer opptatt av miljøaspektet enn det menn er Når framtidens transportsystem skal utvikles, i hvilken grad er følgende viktig for deg? (N=2490) Vet ikke I svært liten grad I svært stor grad SNITT Mann Kvinne Transportløsningene må gi bedre framkommelighet og kortere Transportløsningene må gi mindre lokale miljøproblemer (støy og forurensning) % Transportløsningene må gi mindre klimagassutslipp. 5% % % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 100

101 Framtidens transportsystem - oppsummert Det er stor enighet om at vi trenger et mer effektivt transportsystem for framtiden. Det er også stor enighet om at vi trenger et mer miljøvennlig transportsystem. Kvinner er noe mer opptatt av et mer miljøvennlig transportsystem for framtiden. Det er stor uenighet om at dagens transportsystem vil takle en vekst på 3. Respondenene synes det er viktig i stor grad med både bedre framkommelighet, mindre lokale miljøproblemer og mindre klimagassutslipp i utviklingen av framtidens transportsystem De fra Drammen oppgir i noe større grad enn de andre kommunene at det er viktig med bedre framkommelighet og kortere reisetid Det kan se ut som kvinnene er noe mer opptatt av miljøaspektet enn det menn er 101

102 Holdninger til Bompenger 102

103 Holdning til bompenger Bompenger 69 % synes bompenger er OK, dersom det vil føre til et stort løft for hele transportsystemet. I mange byområder i Norge er bompenger et av bidragene for å bedre transportløsningene. Jeg skal nå lese to utsagn for deg om bompenger, og vil at du skal si hvilket som stemmer best overens med ditt syn. (N=2490) UTSAGN A - Bompenger er OK, dersom dette vil føre et stort løft for hele transportsystemet. 69% UTSAGN B - Jeg er helt imot bompenger uansett om pengene går til bedre transportløsninger

104 Holdning til bompenger - Geografi Bompenger I mange byområder i Norge er bompenger et av bidragene for å bedre transportløsningene. Jeg skal nå lese to utsagn for deg om bompenger, og vil at du skal si hvilket som stemmer best overens med ditt syn. / Først av alt, Hva er din bostedskommune? (N=2489 De som bor i Lier og Kongsberg synes i større grad enn de andre kommunene at bompenger er OK 76% 66% UTSAGN A - Bompenger er OK, dersom dette vil føre et stort løft for hele transportsystemet. 6 66% 7 Lier Drammen UTSAGN B - Jeg er helt imot bompenger uansett om pengene går til bedre transportløsninger % Nedre Eiker Øvre Eiker Kongsberg

105 Holdning til bompenger - Kjønn Bompenger I mange byområder i Norge er bompenger et av bidragene for å bedre transportløsningene. Jeg skal nå lese to utsagn for deg om bompenger, og vil at du skal si hvilket som stemmer best overens med ditt syn. / Kjønn (N=2490) UTSAGN A - Bompenger er OK, dersom dette vil føre et stort løft for hele transportsystemet. 66% 7 Mann Kvinne UTSAGN B - Jeg er helt imot bompenger uansett om pengene går til bedre transportløsninger. 29%

106 Hva bør bompengerne brukes på? Bompenger Over halvparten er mest enig i at bompenger bør brukes til både veier, kollektivløsninger og sykkelstier Bompenger kan innføres for ulike formål. Dersom bompenger innføres, hvilke av de 3 følgende utsagnene er du mest enig i? (N=2490) UTSAGN A - Bompenger bør brukes til både veier, kollektivløsninger og sykkelstier 5 UTSAGN B - Bompenger bør bare brukes til veier 39% UTSAGN C - Bompenger bør bare brukes til kollektivløsninger 8%

107 Hva bør bompengene brukes på? - Geografi Bompenger De som bor i Nedre Eiker og Øvre eiker synes i noe større grad enn de andre kommunene at bompengene kun skal brukes på vei. De fra Drammen er noe mer opptatt av at pengene skal brukes på kollektivløsninger enn de andre kommunene. Bompenger kan innføres for ulike formål. Dersom bompenger innføres, hvilke av de 3 følgende utsagnene er du mest enig i? / Først av alt, Hva er din bostedskommune? (N=2488) UTSAGN A - Bompenger bør brukes til både veier, kollektivløsninger og sykkelstier 58% % Lier UTSAGN B - Bompenger bør bare brukes til veier UTSAGN C - Bompenger bør bare brukes til kollektivløsninger 1 8% 36% % Drammen Nedre Eiker Øvre Eiker Kongsberg

108 Hva bør bompengene brukes på? - Kjønn Bompenger Bompenger kan innføres for ulike formål. Dersom bompenger innføres, hvilke av de 3 følgende utsagnene er du mest enig i? / Kjønn (N=2488) UTSAGN A - Bompenger bør brukes til både veier, kollektivløsninger og sykkelstier 5 55% UTSAGN B - Bompenger bør bare brukes til veier 36% 4 Mann Kvinne UTSAGN C - Bompenger bør bare brukes til kollektivløsninger 8% 9%

109 Holdninger til bompenger- oppsummert 69 % synes bompenger er OK, dersom det vil føre til et stort løft for hele transportsystemet. De som bor i Lier og Kongsberg synes i større grad enn de andre kommunene at bompenger er OK Over halvparten er mest enig i at bompenger bør brukes til både veier, kollektivløsninger og sykkelstier. De som bor i Nedre Eiker og Øvre eiker synes i noe større grad enn de som bor i de andre kommunene at bompengene kun skal brukes på vei. De som bor i Drammen er mer opptatt av at pengene skal brukes på kollektivløsninger enn de andre kommunene. 109

110 Trivsel i hjembyen/tettstedet 110

111 Trivsel i hjemby/tettsted Hjemby/tettsted Det er høy grad av trivsel i alle kommunene Nå kommer noen spørsmål om din hjemby/tettsted. Alt i alt hvor godt trives du i din hjemby/tettsted? Svar på en skala fra 1-5, hvor 1 står for svært dårlig og 5 står for svært godt (N=2490) Vet ikke Svært dårlig Svært godt SNITT Alt i alt hvor godt trives du i din hjemby/tettsted? (N=2490) 6% 26% Lier (N=496) 2 68% 4.59 Drammen (N=502) Nedre Eiker (N=495) 5% 25% 68% 4.57 Øvre Eiker (N=502) 8% 2 66% 4.56 Kongsberg (N=495) 5% 3 59% % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 111

112 Trivsel ihjemby/tettsted Hjemby/tettsted Trivselen ser ut til å stige med alderen Nå kommer noen spørsmål om din hjemby/tettsted. Alt i alt hvor godt trives du i din hjemby/tettsted? Svar på en skala fra 1-5, hvor 1 står for svært dårlig og 5 står for svært godt (N=2490) Vet ikke Svært dårlig Svært godt SNITT Alt i alt hvor godt trives du i din hjemby/tettsted? (N=2490) 6% 26% % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 112

113 Trivsel i hjemby/tettsted Hjemby/tettsted Nå kommer noen spørsmål om din hjemby/tettsted. Alt i alt hvor godt trives du i din hjemby/tettsted? Svar på en skala fra 1-5, hvor 1 står for svært dårlig og 5 står for svært godt (N=2490) Vet ikke Svært dårlig Svært godt SNITT Mann Kvinne Alt i alt hvor godt trives du i din hjemby/tettsted? (N=2490) 6% 26% % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 113

114 Offentlig transport, kulturtilbud og sentrum Hjemby/tettsted Vennligst ta stilling til følgende påstander om din hjemby/tettsted ved å svare på en skala fra 1-5, hvor 1 står for helt uenig og 5 står for helt enig. (N=2490) Vet ikke Helt uenig Helt enig SNITT Det er enkelt å komme seg til og fra sentrum med offentlig transport i arbeidstiden 1 19% 1 15% 16% 28% 3.3 Det er enkelt å komme seg til og fra sentrum med offentlig transport utover kvelden 9% 2 16% 18% Det er et godt tilbud innen fornøyelser og kulturliv 9% 1 28% 25% Det er et godt utvalg av butikker i sentrum? % Det er et levende sentrum utenom arbeidstid % 15% 9% 2.7 Uterommet er pent og velstelt i sentrum? 8% 25% 36% 26% % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 114

115 Offentlig transport, kulturtilbud og sentrum - Geografi Hjemby/tettsted Vennligst ta stilling til følgende påstander om din hjemby/tettsted ved å svare på en skala fra 1-5, hvor 1 står for helt uenig og 5 står for helt enig. (N=2490) Vet ikke Helt uenig Helt enig SNITT Lier Drammen Drammen skiller seg positivt ut på de fleste områdene. De som bor i Øvre Eiker og Kongsberg opplever det som minst enkelt å komme seg til og fra sentrum med offentlig transport både i arbeidstiden og på kvelden. Nedre Eiker Øvre Eiker Kongsberg Det er enkelt å komme seg til og fra sentrum med offentlig transport i arbeidstiden 1 19% 1 15% 16% 28% Det er enkelt å komme seg til og fra sentrum med offentlig transport utover kvelden 9% 2 16% 18% Det er et godt tilbud innen fornøyelser og kulturliv 9% 1 28% 25% Det er et godt utvalg av butikker i sentrum? % Det er et levende sentrum utenom arbeidstid % 15% 9% Uterommet er pent og velstelt i sentrum? 8% 25% 36% 26% % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 115

116 Offentlig transport, kulturtilbud og sentrum - Alder Reisevaner Vennligst ta stilling til følgende påstander om din hjemby/tettsted ved å svare på en skala fra 1-5, hvor 1 står for helt uenig og 5 står for helt enig. (N=2490) Vet ikke Helt uenig Helt enig SNITT Det er enkelt å komme seg til og fra sentrum med offentlig transport i arbeidstiden 1 19% 1 15% 16% 28% Det er enkelt å komme seg til og fra sentrum med offentlig transport utover kvelden 9% 2 16% 18% Det er et godt tilbud innen fornøyelser og kulturliv 9% 1 28% 25% Det er et godt utvalg av butikker i sentrum? % Det er et levende sentrum utenom arbeidstid % 15% 9% Uterommet er pent og velstelt i sentrum? 8% 25% 36% 26% % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 116

BUSKERUDBYEN 2016 HOVEDRESULTAT FRA BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE I ØVRE EIKER MARS 2016

BUSKERUDBYEN 2016 HOVEDRESULTAT FRA BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE I ØVRE EIKER MARS 2016 BUSKERUDBYEN 2016 HOVEDRESULTAT FRA BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE I ØVRE EIKER MARS 2016 PROSJEKTINFORMASJON OPPDRAGSGIVER FORMÅL DATAINNSAMLINGSMETODE ANTALL INTERVJUER DATO FOR GJENNOMFØRING KVALITETSSIKRING

Detaljer

BUSKERUDBYEN 2016 HOVEDRESULTAT FRA BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE I NEDRE EIKER KOMMUNE MARS 2016

BUSKERUDBYEN 2016 HOVEDRESULTAT FRA BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE I NEDRE EIKER KOMMUNE MARS 2016 BUSKERUDBYEN 2016 HOVEDRESULTAT FRA BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE I NEDRE EIKER KOMMUNE MARS 2016 PROSJEKTINFORMASJON OPPDRAGSGIVER FORMÅL DATAINNSAMLINGSMETODE ANTALL INTERVJUER DATO FOR GJENNOMFØRING KVALITETSSIKRING

Detaljer

BUSKERUDBYEN 2016 HOVEDRESULTAT FRA BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE I DRAMMEN KOMMUNE MARS 2016

BUSKERUDBYEN 2016 HOVEDRESULTAT FRA BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE I DRAMMEN KOMMUNE MARS 2016 BUSKERUDBYEN 2016 HOVEDRESULTAT FRA BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE I DRAMMEN KOMMUNE MARS 2016 PROSJEKTINFORMASJON OPPDRAGSGIVER FORMÅL DATAINNSAMLINGSMETODE ANTALL INTERVJUER DATO FOR GJENNOMFØRING KVALITETSSIKRING

Detaljer

BUSKERUDBYEN 2016 HOVEDRESULTAT FRA BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE I KONGSBERG KOMMUNE MARS 2016

BUSKERUDBYEN 2016 HOVEDRESULTAT FRA BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE I KONGSBERG KOMMUNE MARS 2016 BUSKERUDBYEN 2016 HOVEDRESULTAT FRA BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE I KONGSBERG KOMMUNE MARS 2016 PROSJEKTINFORMASJON OPPDRAGSGIVER FORMÅL DATAINNSAMLINGSMETODE ANTALL INTERVJUER DATO FOR GJENNOMFØRING KVALITETSSIKRING

Detaljer

BUSKERUDBYEN 2016 HOVEDRESULTAT FRA BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE I LIER KOMMUNE MARS 2016

BUSKERUDBYEN 2016 HOVEDRESULTAT FRA BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE I LIER KOMMUNE MARS 2016 BUSKERUDBYEN 2016 HOVEDRESULTAT FRA BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE I LIER KOMMUNE MARS 2016 PROSJEKTINFORMASJON OPPDRAGSGIVER FORMÅL DATAINNSAMLINGSMETODE ANTALL INTERVJUER DATO FOR GJENNOMFØRING KVALITETSSIKRING

Detaljer

Sykkelundersøkelse 2015 Stavanger Kommune. Desember 2015

Sykkelundersøkelse 2015 Stavanger Kommune. Desember 2015 Sykkelundersøkelse Stavanger Kommune Desember Innledning Formålet med undersøkelsen er å kartlegge holdning, adferd (handlinger, vaner) og intensjoner i forhold til sykkel som transportmiddel. Hva er nåsituasjonen

Detaljer

Valg av vinterdekk. Markedsundersøkelse i Kristiansand og omegn november Oppdragsgiver: Vest-Agder Vegkontor

Valg av vinterdekk. Markedsundersøkelse i Kristiansand og omegn november Oppdragsgiver: Vest-Agder Vegkontor Valg av vinterdekk Markedsundersøkelse i Kristiansand og omegn 25. 29. november 2013 Oppdragsgiver: Vest-Agder Vegkontor Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 25. 29. november 2013 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Undersøkelse for Rogaland Fylkeskommune Bibliotektjenestene. 23. mai 2013

Undersøkelse for Rogaland Fylkeskommune Bibliotektjenestene. 23. mai 2013 Undersøkelse for Rogaland Fylkeskommune Bibliotektjenestene 23. mai 2013 Prosjektinformasjon OPPDRAGSGIVER FORMÅL DATAINNSAMLINGSMETODE Rogaland Fylkeskommune, Bibliotektjenestene Formålet med undersøkelsen

Detaljer

Sykkelundersøkelsen Stavanger kommune 2013

Sykkelundersøkelsen Stavanger kommune 2013 Sykkelundersøkelsen Stavanger kommune 2013 Innledning Formålet med undersøkelsen er å kartlegge holdning, adferd (handlinger, vaner) og intensjoner i forhold til sykkel som transportmiddel. Hva er nåsituasjonen

Detaljer

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Førundersøkelse Oslo, 17. oktober 2012 Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Side 2 av 12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Gjennomføring

Detaljer

Evaluering av Jeg reiser smart -kampanjen. Spørreundersøkelse blant deltakere i kampanjen 5. desember januar 2009

Evaluering av Jeg reiser smart -kampanjen. Spørreundersøkelse blant deltakere i kampanjen 5. desember januar 2009 Evaluering av Jeg reiser smart -kampanjen Spørreundersøkelse blant deltakere i kampanjen 5. desember 2008-23. januar 2009 Prosjektinformasjon FORMÅL Evaluering av Jeg reiser smart -kampanjen. Måle bruk

Detaljer

Sykkelundersøkelsen 2017 Stavanger Kommune

Sykkelundersøkelsen 2017 Stavanger Kommune Sykkelundersøkelsen 2017 Stavanger Kommune Innledning Formålet med undersøkelsen er å kartlegge holdning, adferd (handlinger, vaner) og intensjoner i forhold til sykkel som transportmiddel. Hva er nåsituasjonen

Detaljer

BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE: HVORDAN REISER INNBYGGERNE I BERGEN VEST?

BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE: HVORDAN REISER INNBYGGERNE I BERGEN VEST? Januar 2013 BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE: HVORDAN REISER INNBYGGERNE I BERGEN VEST? Rapporten er utarbeidet av Cowi på oppdrag fra Skyss Foto: Tommy Næss ANALYSE OG UTVIKLING AV ET NYTT KOLLEKTIVTILBUD I VESTKORRIDOREN

Detaljer

Nasjonal Reisevaneundersøkelse 2013-14

Nasjonal Reisevaneundersøkelse 2013-14 Nasjonal Reisevaneundersøkelse 0 Resultater for Region Sør (Buskerud VestAgder) Buskerudbyen Ringeriksregionen Rapportene er utarbeidet av Urbanet Analyse i 0 Hele presentasjonen bygger på de resultater

Detaljer

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2013. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11.

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2013. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11. Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989 - PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11. Om holdningsundersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført årlig siden

Detaljer

Evaluering av Jeg reiser smart - kampanjen

Evaluering av Jeg reiser smart - kampanjen Evaluering av Jeg reiser smart - kampanjen Spørreundersøkelse blant deltakere i kampanjen 5. desember 2008-23. januar 2009 Oppdragsgiver: Bergen kommune Samferdselsetaten -1- FORMÅL TIDSROM FOR KAMPANJEN

Detaljer

Evaluering av Jeg reiser smart - kampanjen

Evaluering av Jeg reiser smart - kampanjen Evaluering av Jeg reiser smart - kampanjen Spørreundersøkelse blant deltakere i kampanjen 5. desember 2008-23. januar 2009 Oppdragsgiver: Bergen kommune Samferdselsetaten -1- FORMÅL TIDSROM FOR KAMPANJEN

Detaljer

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2014. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 20.11.

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2014. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 20.11. Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989 - PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 20.11. Om holdningsundersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført årlig siden

Detaljer

Trening og sunn livsstil

Trening og sunn livsstil Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Trening og sunn livsstil Oslo omnibus 11. - 16. mars 2010 Prosjektinformasjon FORMÅL Måle valg av sunt kosthold og trening DATO FOR GJENNOMFØRING

Detaljer

Syklist i egen by 2012. Nøkkelrapport

Syklist i egen by 2012. Nøkkelrapport Nøkkelrapport Side 1 1. Innledning 1.1 Bakgrunn Hovedmålet i Nasjonal sykkelstrategi er å øke sykkelbruken ved lokale reiser. Det er et nasjonalt mål å øke sykkeltrafikkens andel av alle reiser til åtte

Detaljer

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2015. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11.

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2015. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11. Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989 - PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11. Om holdningsundersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført årlig siden

Detaljer

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Medlemsundersøkelse 15. - 21. september 2010 Oppdragsgiver: Utedanningsforbundet

Detaljer

TRB kommunikasjon - Piggdekkundersøkelse 2015. Mai 2015

TRB kommunikasjon - Piggdekkundersøkelse 2015. Mai 2015 TRB kommunikasjon - Piggdekkundersøkelse 205 Mai 205 Piggdekkundersøkelse - VÅR 205 Metode og gjennomføring I denne rapporten presenterer Norfakta resultatene fra piggdekkundersøkelsen våren 205. Hensikten

Detaljer

Hvem bruker innfartsparkering, og hva påvirker etterspørselen? Petter Christiansen pch@toi.no Kollektivtransportforum 3.

Hvem bruker innfartsparkering, og hva påvirker etterspørselen? Petter Christiansen pch@toi.no Kollektivtransportforum 3. Hvem bruker innfartsparkering, og hva påvirker etterspørselen? Petter Christiansen pch@toi.no Kollektivtransportforum 3. februar 2015 Transnova Gi kunnskap om klimaeffekter av forskjellige typer innfartsparkeringstiltak

Detaljer

Ny dag, nye tider. Evaluering av NYPS og ruteendringen 9. desember Presentasjon nye MIS Team Analyse, Gylve Aftret-Sandal 19.06.13

Ny dag, nye tider. Evaluering av NYPS og ruteendringen 9. desember Presentasjon nye MIS Team Analyse, Gylve Aftret-Sandal 19.06.13 Ny dag, nye tider Evaluering av NYPS og ruteendringen 9. desember Presentasjon nye MIS Team Analyse, Gylve Aftret-Sandal 9.06.3 Ny pris- og sonestruktur (NYPS) Ruteendringen i desember 202 Begge tiltakene

Detaljer

Bruk av sykkel, adferd i trafikken og regelkunnskap. Etterundersøkelse

Bruk av sykkel, adferd i trafikken og regelkunnskap. Etterundersøkelse Bruk av sykkel, adferd i trafikken og regelkunnskap Etterundersøkelse Landsomfattende undersøkelse blant syklister og bilister 23. oktober - 7. november Oppdragsgiver: Statens vegvesen Vegdirektoratet

Detaljer

Intern-reisevaneundersøkelse

Intern-reisevaneundersøkelse Antall Intern-reisevaneundersøkelse Standardrapport Totalt antall besvarelser: 361 Kryss av for ditt tjenestested: (du kan velge flere alternativ) 85 68 51 34 17 Kjønn 66 Mann Kvinne 295 Hva er din alder?

Detaljer

Arbeidsreiser til Nydalen. Eksempelet BI

Arbeidsreiser til Nydalen. Eksempelet BI Sammendrag: Arbeidsreiser til Nydalen. Eksempelet BI TØI rapport 48/2014 Forfatter(e):Randi Hjorthol, Tom Erik Julsrud, Liva Vågane Oslo 2014, 47 sider Ansatte og studenter ved Handelshøyskolen BI i Nydalen

Detaljer

Reisevaner i Region sør

Reisevaner i Region sør 1 Om Reisevaneundersøkelsen Den nasjonale Reisevaneundersøkelsen (NRVU2005) ble gjennomført i perioden januar 2005 til februar 2006. I denne brosjyren presenterer vi hovedresultatene for Region sør som

Detaljer

Arbeidsreiser til Linderud. Eksempelet Siemens

Arbeidsreiser til Linderud. Eksempelet Siemens Sammendrag: Arbeidsreiser til Linderud. Eksempelet Siemens TØI rapport 1288/213 Forfatter(e): Randi Hjorthol, Tom Erik Julsrud, Liva Vågane Oslo 213, 4 sider Så mange som 68 prosent av de ansatte på Siemens

Detaljer

Reisevaner for arbeidsreiser blant ansatte på UMB, frekvensfordelinger og noen analyser Gjennomført september 2009

Reisevaner for arbeidsreiser blant ansatte på UMB, frekvensfordelinger og noen analyser Gjennomført september 2009 Reisevaner for arbeidsreiser blant ansatte på UMB, frekvensfordelinger og noen analyser Gjennomført september 2009 Av Aud Tennøy, stipendiat ved UMB-ILP og Forsker II ved TØI Først noen spørsmål om arbeidsreisen

Detaljer

Foreldres holdning til pedagogisk tilbud i barnehagene

Foreldres holdning til pedagogisk tilbud i barnehagene Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Foreldres holdning til tilbud i barnehagene Undersøkelse blant foreldre med barn i barnehage August 2011 Prosjektinformasjon FORMÅL

Detaljer

Kjennskap til Graveklubben og gravearbeider i Sentrum

Kjennskap til Graveklubben og gravearbeider i Sentrum Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Kjennskap til Graveklubben og gravearbeider i Sentrum Bergen Omnibus 15.-18. september 2009 Prosjektinformasjon FORMÅL Kartlegge kjennskap

Detaljer

Folkevalgtopplæringen 2015, Drammen kommune DRAMMEN KOMMUNE OG BUSKERUDBYSAMARBEIDET

Folkevalgtopplæringen 2015, Drammen kommune DRAMMEN KOMMUNE OG BUSKERUDBYSAMARBEIDET Folkevalgtopplæringen 2015, Drammen kommune DRAMMEN KOMMUNE OG BUSKERUDBYSAMARBEIDET Drammen kommune og Buskerudbysamarbeidet Innledning: Drammen kommune i ulike samarbeidsrelasjoner 1. Buskerudbysamarbeidets

Detaljer

Kartlegging av klassestørrelse på 1. trinn. Undersøkelse blant rektorer på barneskoler i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger

Kartlegging av klassestørrelse på 1. trinn. Undersøkelse blant rektorer på barneskoler i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger Kartlegging av klassestørrelse på 1. trinn Undersøkelse blant rektorer på barneskoler i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger 8. 20. juni 2016 1 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 8. 20.

Detaljer

Status for sykkel i fire byområderhvem og hvordan?

Status for sykkel i fire byområderhvem og hvordan? Status for sykkel i fire byområderhvem og hvordan? Resultat fra en markedsundersøkelse Tanja Loftsgarden, Urbanet Analyse Frokostseminar 9. desember 2014 Agenda Bakgrunn og formål med prosjektet Resultat

Detaljer

STATENS VEGVESEN OMDØMMEUNDERSØKELSE MAI 2012

STATENS VEGVESEN OMDØMMEUNDERSØKELSE MAI 2012 STATENS VEGVESEN OMDØMMEUNDERSØKELSE MAI 2012 Info Velkommen til denne undersøkelsen som gjennomføres av Opinion Perduco AS. Trykk på pilen under for å starte besvarelsen. spm1 [Randomized answerlist]

Detaljer

Brukerundersøkelse for barnehagene i Stavanger kommune 2014

Brukerundersøkelse for barnehagene i Stavanger kommune 2014 Stavanger kommune Brukerundersøkelse for barnehagene i Stavanger kommune 2014 Rapport for Muldvarpen Barnehage 6. jun 2014 Prosjektinformasjon Oppdragsgiver Formål Datainnsamlingsmetode Stavanger kommune

Detaljer

Innfartsparkering - resultater fra kartlegging. Petter Christiansen pch@toi.no Fagseminar 16. september 2014

Innfartsparkering - resultater fra kartlegging. Petter Christiansen pch@toi.no Fagseminar 16. september 2014 Innfartsparkering - resultater fra kartlegging Petter Christiansen pch@toi.no Fagseminar 16. september 2014 Skal snakke om - Stor variasjon mellom IP - «Barnesetemyten» og ærend - Bilbelegg - Reisetid

Detaljer

Undersøkelse om taxi-opplevelser. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat

Undersøkelse om taxi-opplevelser. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat Undersøkelse om taxi-opplevelser gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat Utvalg og metode Bakgrunn og formål Kartlegge opplevelser knyttet til å benytte taxi. Målgruppe Landsrepresentativt utvalg (internettbefolkning)

Detaljer

Videreutdanning. Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole juni Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Videreutdanning. Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole juni Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Videreutdanning Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole 3. 19. juni 2013 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 3. 19. juni

Detaljer

Legetjenester og helsepolitikk. Landsomfattende omnibus 4. 6. mai 2015

Legetjenester og helsepolitikk. Landsomfattende omnibus 4. 6. mai 2015 Legetjenester og helsepolitikk Landsomfattende omnibus 4. 6. 2015 FORMÅL Måle holdning til legetjenester og helsepolitikk DATO FOR GJENNOMFØRING 4. 6. 2015 DATAINNSAMLINGSMETODE ANTALL INTERVJUER UTVALG

Detaljer

RVU Brønnøysundregistrene. Resultater fra undersøkelsen

RVU Brønnøysundregistrene. Resultater fra undersøkelsen RVU Brønnøysundregistrene Resultater fra undersøkelsen Om undersøkelsen Feltperiode: april 2013 Svarprosent: 449 av 535 ansatte har besvart undersøkelsen Svarprosent på 84 prosent Kjønn- og aldersfordeling

Detaljer

Holdninger til Europa og EU

Holdninger til Europa og EU Holdninger til Europa og EU Landsomfattende omnibus 12. 14. oktober 2015 Oppdragsgiver: Europabevegelsen Prosjektinformasjon Formål: Måle holdninger til Europa og EU Dato for gjennomføring: 12. 14. oktober

Detaljer

DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT

DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT Befolkningsundersøkelse holdninger til og erfaringer med skriftlig informasjon fra offentlige myndigheter TNS Gallup januar 009 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig

Detaljer

Innfartsparkering undersøkelse av bruk og brukere

Innfartsparkering undersøkelse av bruk og brukere Sammendrag: Innfartsparkering undersøkelse av bruk og brukere TØI rapport 1367/14 Forfatter(e): Petter Christiansen og Jan Usterud Hanssen Oslo 14, 51 sider Mange av de 75 undersøkte innfartsparkeringsplassene

Detaljer

Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen. Legetjenester. Landsomfattende omnibus 11. - 12. mai 2009. Oppdragsgiver: Legeforeningen

Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen. Legetjenester. Landsomfattende omnibus 11. - 12. mai 2009. Oppdragsgiver: Legeforeningen Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Legetjenester Landsomfattende omnibus 11. - 12. mai 2009 Prosjektinformasjon FORMÅL Måle tilfredshet med legen og legetjenester DATO FOR GJENNOMFØRING

Detaljer

Bruk av vikarer i barnehagen

Bruk av vikarer i barnehagen Bruk av vikarer i barnehagen Medlemsundersøkelse blant førskolelærere 11. 28. juni 2013 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet 1 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 11. 28. juni 2013 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Myter og fakta om hvordan lykkes med kollektivtrafikk. Tanja Loftsgarden NHO Kollektivtransportseminar, Stavanger 13.

Myter og fakta om hvordan lykkes med kollektivtrafikk. Tanja Loftsgarden NHO Kollektivtransportseminar, Stavanger 13. Myter og fakta om hvordan lykkes med kollektivtrafikk Tanja Loftsgarden NHO Kollektivtransportseminar, Stavanger 13. november 2012 Agenda Dagens reisevaner og markedsandeler for kollektivtransporten Hvordan

Detaljer

Kartlegging av reisevaner i Rogaland fylkeskommune

Kartlegging av reisevaner i Rogaland fylkeskommune Kartlegging av reisevaner i Rogaland fylkeskommune Spørreundersøkelse blant ansatte i sentraladministrasjonen samt Tannhelse Rogaland inkl. Stavanger tannklinikk høsten 2015 Bakgrunn Undersøkelsen er gjort

Detaljer

Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive. Offentlig informasjon

Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive. Offentlig informasjon Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive Offentlig informasjon Hva vil Buskerudbysamarbeidet? Vi vil bidra til at du effektivt kan reise til jobb eller fritidsaktiviteter, selv om vi blir mange flere

Detaljer

Pensjonsordninger kjennskap og preferanse

Pensjonsordninger kjennskap og preferanse Pensjonsordninger kjennskap og preferanse Landsomfattende undersøkelse blant yrkesaktive 13. 23. november 2012 Oppdragsgiver: Akademikerne Prosjektinformasjon Formål: Måle kjennskap og holdning til pensjonsordninger

Detaljer

Dato: 2.10.2000 Formål: 25. 28. september. Telefon intervju: Omnibus. Regionsykehuset i Tromsø. Hege Andreassen. Kathrine Steen Andersen.

Dato: 2.10.2000 Formål: 25. 28. september. Telefon intervju: Omnibus. Regionsykehuset i Tromsø. Hege Andreassen. Kathrine Steen Andersen. Prosjektinformasjon Dato: 2.10.00 Formål: Teste befolkningens bruk og holdninger til bruk av Internett i helserelatert sammenheng. Målgruppe/ utvalg: Landsrepresentativt, 1 år + Tidsperiode (feltarbeid):

Detaljer

Omdømmerapport 2008. Rapport dato 8. oktober 2008. Markedsinfo as 20 08

Omdømmerapport 2008. Rapport dato 8. oktober 2008. Markedsinfo as 20 08 Omdømmerapport 0 Rapport dato. oktober 0 Markedsinfo as Formål og gjennomføring Markedsinfos årlige omdømmeundersøkelser for Drammen har følgende formål: Måle og dokumentere utviklingen i Drammens omdømme,

Detaljer

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato:

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2011 PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 31.01.2012 Om holdningsundersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført årlig

Detaljer

FEILMARGINER VED FORDELINGER

FEILMARGINER VED FORDELINGER Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA Mottaker Rapport Hedmark Trafikk Dato: 07.07.2014 INNLEDNING Undersøkelsen består av et utvalg på 500 personer i alderen 20-30

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE OMBORD PÅ SAMBAND: RUTE MOSJØEN HUNDÅLA DAGSVIK. 26. JANUAR 2017

BRUKERUNDERSØKELSE OMBORD PÅ SAMBAND: RUTE MOSJØEN HUNDÅLA DAGSVIK. 26. JANUAR 2017 BRUKERUNDERSØKELSE OMBORD PÅ SAMBAND: RUTE 18-211 MOSJØEN HUNDÅLA DAGSVIK. 26. JANUAR 2017 PROSJEKTINFORMASJON Formål Denne rapporten er del av en større Reisevaneundersøkelse blant befolkningen og aktører

Detaljer

Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive. Offentlig informasjon

Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive. Offentlig informasjon Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive Offentlig informasjon Hva vil Buskerudbysamarbeidet? Vi vil bidra til at du effektivt kan reise til jobb eller fritidsaktiviteter, selv om vi blir mange flere

Detaljer

Holdningsundersøkelse Sykkel i Bodø kommune

Holdningsundersøkelse Sykkel i Bodø kommune Holdningsundersøkelse Sykkel i Bodø kommune Gjennomført for Bodø kommune Mai 2017 Henrik Høidahl, Opinion Prosjektinformasjon Oppdragsgiver Kontaktpersoner Formål Bodø kommune Svana Hollum, Byplan, Bodø

Detaljer

Utdanningspolitiske saker

Utdanningspolitiske saker Utdanningspolitiske saker Web-undersøkelse blant foreldre 6. 14. desember 2016 1 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 6. 14. desember 2016 Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer: 849 Kartlegge

Detaljer

Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren

Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren April 2007 Om undersøkelsen Bakgrunn Biblioteket ønsker å kartlegge hvorfor enkelte ikke bruker biblioteket. I forkant ble det gjennomført fokusgrupper

Detaljer

Undersøkelse om idretts- og kulturtilbudet i Bergen. Bergen omnibus desember 2012 Bergen Kommune

Undersøkelse om idretts- og kulturtilbudet i Bergen. Bergen omnibus desember 2012 Bergen Kommune Undersøkelse om idretts- og kulturtilbudet i Bergen Bergen omnibus 17. 19. desember 2012 Bergen Kommune FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING Formålet med undersøkelsen har vært å kartlegge bergensernes kjennskap

Detaljer

Barns aktiviteter og daglige reiser i 2013/14

Barns aktiviteter og daglige reiser i 2013/14 Sammendrag: Barns aktiviteter og daglige reiser i 213/14 TØI rapport 1413/21 Forfatter(e): Randi Hjorthol, Susanne Nordbakke Oslo 21, 88 sider Hvert fjerde barn i alderen 6-12 år kjøres til skolen av foreldre/foresatte,

Detaljer

Brukerundersøkelse for barnehagene i Stavanger kommune 2014

Brukerundersøkelse for barnehagene i Stavanger kommune 2014 Stavanger kommune Brukerundersøkelse for barnehagene i Stavanger kommune 2014 Rapport for Delfinen barnehage 6. jun 2014 Prosjektinformasjon Oppdragsgiver Formål Datainnsamlingsmetode Stavanger kommune

Detaljer

Reisevaneundersøkelse for Buskerudbyen 2009

Reisevaneundersøkelse for Buskerudbyen 2009 Sammendrag: Reisevaneundersøkelse for Buskerudbyen 09 TØI rapport 1/ Forfatter(e): Inge Brechan, Liva Vågane Oslo, 29 sider Den nasjonale reisevaneundersøkelsen ble gjennomført for sjette gang i 09/. Som

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse blant norske journalister 3. 17. februar 2014 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

BISEK: Holdningsundersøkelse i Trondheim- og Oslosregionen

BISEK: Holdningsundersøkelse i Trondheim- og Oslosregionen BISEK: Holdningsundersøkelse i Trondheim- og Oslosregionen Kåre Skullerud, Farideh Ramjerdi & Jon Martin Denstadli BISEK Workshop, Januar 26, 2015 Oslo Disposisjon Holdningsundersøkelse i Trondheimsregionen

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE OMBORD PÅ SAMBAND: NEX2 BODØ SVOLVÆR STREKNINGEN BOGØY - SVOLVÆR. 20. SEPTEMBER 2016

BRUKERUNDERSØKELSE OMBORD PÅ SAMBAND: NEX2 BODØ SVOLVÆR STREKNINGEN BOGØY - SVOLVÆR. 20. SEPTEMBER 2016 BRUKERUNDERSØKELSE OMBORD PÅ SAMBAND: NEX2 BODØ SVOLVÆR STREKNINGEN BOGØY - SVOLVÆR. 20. SEPTEMBER 2016 PROSJEKTINFORMASJON Formål Denne undersøkelsen er gjort for å kartlegge reisende med NEX2, reisevaner,

Detaljer

INFORMASJON OM BYPAKKE TØNSBERG-REGIONEN. Gatebruksplan for Tønsberg sentrum et delprosjekt i Bypakka

INFORMASJON OM BYPAKKE TØNSBERG-REGIONEN. Gatebruksplan for Tønsberg sentrum et delprosjekt i Bypakka INFORMASJON OM BYPAKKE TØNSBERG-REGIONEN Gatebruksplan for Tønsberg sentrum et delprosjekt i Bypakka April 2016 Hvorfor Bypakke Tønsberg-regionen? Bypakka ble etablert for å planlegge og anlegge et helhetlig

Detaljer

Fondsundersøkelsen 2013

Fondsundersøkelsen 2013 Fondsundersøkelsen 2013 Befolkningsundersøkelse gjennomført for Verdipapirfondenes forening (VFF) Oslo, mai 2013 Innhold Hovedfunn: Fondsundersøkelsen 2013 s. 3 Handlinger og holdninger s. 4-15 Forventninger

Detaljer

Reisevaner i Region sør. Arendalsuka - fredag 14. august

Reisevaner i Region sør. Arendalsuka - fredag 14. august Reisevaner i Region sør Arendalsuka - fredag 14. august Den norske reisevaneundersøkelsen RVU 2013/14 Gjennomføring og metode: Sjuende RVU i Norge Gjennomført i perioden august 2013 september 2014 Svar

Detaljer

SPØRREUNDERSØKELSE VED SLUTTEN AV KAMPANJEN VINTERSYKLIST SØKES 02.01. 20.03.13

SPØRREUNDERSØKELSE VED SLUTTEN AV KAMPANJEN VINTERSYKLIST SØKES 02.01. 20.03.13 Syklistenes Landsforening SLF Lillestrøm og omegn www.slf.no/lillestrom lillestrom@syklistene.no SPØRREUNDERSØKELSE VED SLUTTEN AV KAMPANJEN VINTERSYKLIST SØKES 02.01. 20.03.13 Tusen takk for at du deltok

Detaljer

Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive. Offentlig informasjon

Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive. Offentlig informasjon Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive Offentlig informasjon Hva vil Buskerudbysamarbeidet? Vi vil bidra til at du effektivt kan reise til jobb eller fritidsaktiviteter, selv om vi blir mange flere

Detaljer

TRB kommunikasjon - Piggdekkundersøkelse. April 2012

TRB kommunikasjon - Piggdekkundersøkelse. April 2012 TRB kommunikasjon - Piggdekkundersøkelse April 2012 Piggdekkundersøkelse - VÅR 2012 Metode og gjennomføring I denne rapporten presenterer Norfakta resultatene fra piggdekkundersøkelsen fra våren 2012.

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om kommunereformen i Drammen. Gjennomført for Drammen kommune Desember 2015

Innbyggerundersøkelse om kommunereformen i Drammen. Gjennomført for Drammen kommune Desember 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunereformen i Drammen Gjennomført for Drammen kommune Desember 2015 Om undersøkelsen Bakgrunn og mål: Kartlegge holdninger og kunnskap knyttet til kommunereformen blant innbyggerne

Detaljer

Sykkelregnskap Sandefjord kommune 2011

Sykkelregnskap Sandefjord kommune 2011 Sykkelregnskap Sykkelregnskap Sandefjord kommune 2011 Forord Sandefjord kommune gir for andre gang ut et helhetlig sykkelregnskap. Det gjør vi for å sette fokus på sykkelens vilkår i byen, og for at vi

Detaljer

Valg av OL-by i 2018 Landsomfattende Omnibus 11. - 14. desember 2006

Valg av OL-by i 2018 Landsomfattende Omnibus 11. - 14. desember 2006 Valg av OL-by i 2018 Landsomfattende Omnibus 11. - 14. desember 2006 Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING 11. - 14. desember 2006 Måle hvilken by som foretrekkes som Norges vinter-ol i 2018

Detaljer

RAUMYR SKOLE MOBILITETSPLAN

RAUMYR SKOLE MOBILITETSPLAN Beregnet til Kongsberg kommune Dokument type Rapport Dato 2013-09-12 RAUMYR SKOLE MOBILITETSPLAN RAUMYR SKOLE MOBILITETSPLAN Revisjon 0 Dato 2013-09-18 SDG Utført av Kontrollert av KIS Godkjent av Beskrivelse

Detaljer

Stavanger Parkering. 24. jun 2013

Stavanger Parkering. 24. jun 2013 Stavanger Parkering 24. jun 2013 2 Personlig intervju med sjåfører på Jorenholmen 4-20 Bakgrunnsinformasjon 4 Parkering 12 Telefonintervju med innbyggere i valgte bydeler 19-30 Bakgrunnsinformasjon 21

Detaljer

Frokostseminar 9. november Reisevanedata - Gullgruve og fallgruve

Frokostseminar 9. november Reisevanedata - Gullgruve og fallgruve Frokostseminar 9. november Reisevanedata - Gullgruve og fallgruve Utvikling i reisevaner i norske og svenske byområder Likheter og forskjeller. Men er dataene direkte sammenlignbare over tid og mellom

Detaljer

Utbygging av vindmøllepark i Lebesby. Oppdragsgiver: Lebesby Kommune. Dato: 12. februar 2004. Konsulent: Idar Eidset

Utbygging av vindmøllepark i Lebesby. Oppdragsgiver: Lebesby Kommune. Dato: 12. februar 2004. Konsulent: Idar Eidset Utbygging av ark i Lebesby Oppdragsgiver: Lebesby Kommune Dato: 12. februar 2004 Konsulent: Idar Eidset Opinion i Bergen: Pb. 714 Sentrum, 5807 Bergen Telefon: 55 54 10 50 Opinion i Oslo: Pb. 2947 Tøyen,

Detaljer

Norske reisevaner. Guro Berge Sosiolog, Seniorrådgiver. Transportplanseksjonen Vegdirektoratet

Norske reisevaner. Guro Berge Sosiolog, Seniorrådgiver. Transportplanseksjonen Vegdirektoratet Norske reisevaner i forbindelse med jobb Guro Berge Sosiolog, Seniorrådgiver Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Transportplanseksjonen Vegdirektoratet Norske reisevaner i jobbsammenheng Reiser

Detaljer

Fremtidens transportløsninger i byområdene. Bypakke Buskerudbyen. Terje Moe Gustavsen Statens vegvesen Drammen - 28.November 2011

Fremtidens transportløsninger i byområdene. Bypakke Buskerudbyen. Terje Moe Gustavsen Statens vegvesen Drammen - 28.November 2011 Fremtidens transportløsninger i byområdene Bypakke Buskerudbyen Terje Moe Gustavsen Statens vegvesen Drammen - 28.November 2011 Trender og drivkrefter Sterk befolkningsvekst i byområdene Befolkningen ventes

Detaljer

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 09.06.2011 Axxept Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Måling angående trafikkregler blant syklister

Måling angående trafikkregler blant syklister Måling angående trafikkregler blant syklister Kort om undersøkelsen Måling angående trafikkregler blant syklister Bakgrunn for undersøkelsen Statens Vegvesen ønsker å avdekke kjennskap til og holdninger

Detaljer

OM 20 ÅR BOR DET 85.000 MENNESKER I TROMSØ

OM 20 ÅR BOR DET 85.000 MENNESKER I TROMSØ OM 20 ÅR BOR DET 85.000 MENNESKER I TROMSØ Om 20 år har Tromsøs befolkning økt fra 68.000 til 85.000 mennesker, og biltrafikken vil i samme tidsrom øke 20%. Dette krever både boligutbygging og smarte trafikktiltak.

Detaljer

Innbyggerundersøkelse. i forbindelse med kommunereformen Fet kommune. Innbyggerundersøkelse. TNS Jwn:

Innbyggerundersøkelse. i forbindelse med kommunereformen Fet kommune. Innbyggerundersøkelse. TNS Jwn: i forbindelse med kommunereformen Fet kommune 1 Hovedfunn 4 2 Metode 12 Contents 3 Utvalg 15 4 Handels- og atferdsmønstre 17 5 Kommunegrenser 42 2 Undersøkelsens innhold «I hvilken grad forholder innbyggerne

Detaljer

Spørreundersøkelse om fremtidig reisemønster blant ledere i Vefsn, Grane og Hattfjelldal kommuner. Politikk & samfunn

Spørreundersøkelse om fremtidig reisemønster blant ledere i Vefsn, Grane og Hattfjelldal kommuner. Politikk & samfunn Spørreundersøkelse om fremtidig reisemønster blant e i Vefsn, Grane og Hattfjelldal kommuner Innhold Om undersøkelsen 3 2 Dagens reisevaner 0 3 Reisepreferanser 9 Konsekvenser for reisevirksomhet ved nedleggelse

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse blant norske redaktører 3. 17. februar 2014 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2009

Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2009 Den nasjonale reisevaneundersøkelsen Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 9 Gjennomføres hvert fjerde år første gang i 19 Transportøkonomisk institutt (TØI) har vært faglig ansvarlig for alle undersøkelsene

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE OMBORD PÅ SAMBAND: NEX1 BODØ SANDNESSJØEN STREKNINGEN ONØY - SANDNESSJØEN. 20. SEPTEMBER 2016

BRUKERUNDERSØKELSE OMBORD PÅ SAMBAND: NEX1 BODØ SANDNESSJØEN STREKNINGEN ONØY - SANDNESSJØEN. 20. SEPTEMBER 2016 BRUKERUNDERSØKELSE OMBORD PÅ SAMBAND: NEX1 BODØ SANDNESSJØEN STREKNINGEN ONØY - SANDNESSJØEN. 20. SEPTEMBER 2016 PROSJEKTINFORMASJON Formål Denne undersøkelsen er gjort for å kartlegge reisende med NEX1,

Detaljer

1. Hvilken by bor du i?

1. Hvilken by bor du i? 1. Hvilken by bor du i? 10 100, 9 8 7 6 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, 2. Alder 10 9 8 7 6 33,3% 26,7% 20, 20, 0, Under 30 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-69 år Over 70 år

Detaljer

Lærervikarer. Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole juni Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Lærervikarer. Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole juni Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Lærervikarer Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole 3. 19. juni 2013 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 3. 19. juni 2013

Detaljer

Solvaner i den norske befolkningen

Solvaner i den norske befolkningen Solvaner i den norske befolkningen Utført på oppdrag fra Kreftforeningen April 2012 Innhold Innledning... 3 Materiale og metode... 3 Oppsummering av folks solvaner... 4 Solvaner i Norge... 7 Solvaner på

Detaljer

Befolkningens forståelse av faguttrykk innen medisin

Befolkningens forståelse av faguttrykk innen medisin Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no www.responsanalyse.no Befolkningens forståelse av faguttrykk innen medisin Landsomfattende omnibus

Detaljer

Boligmeteret oktober 2013

Boligmeteret oktober 2013 Boligmeteret oktober 2013 Det månedlige Boligmeteret for OKTOBER 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 29.10.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Handel- og reisevaneundersøkelse i Bodø kommune August/september 2016

Handel- og reisevaneundersøkelse i Bodø kommune August/september 2016 Handel- og reisevaneundersøkelse i Bodø kommune August/september 216 Sentio Research Norge AS Rapport Fredrik Solvi Hoen 9.9.216 Innhold Oppsummering...2 Metode og datainnsamling...3 Feilmarginer...4 Demografiske

Detaljer

Holdninger til offentlige tjenester på Internett og elektronisk ID

Holdninger til offentlige tjenester på Internett og elektronisk ID Holdninger til offentlige tjenester på Internett og elektronisk ID Kvantitativ undersøkelse gjennomført for Direktoratet for forvaltning og IKT Oslo / 0. februar 20 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson

Detaljer

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET I medarbeiderundersøkelsen

Detaljer

Status i Ås kommune i dag reisevaner, trafikksikkerhet og tilfredshet

Status i Ås kommune i dag reisevaner, trafikksikkerhet og tilfredshet Status i Ås kommune i dag reisevaner, trafikksikkerhet og tilfredshet For å kunne vurdere hvordan arbeidet med tilrettelegge for mer sykling og gange virker, er det nødvendig å ha et grunnlag. I dette

Detaljer