Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2013. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11."

Transkript

1 Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato:

2 Om holdningsundersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført årlig siden 1989 Årets undersøkelse: Prosam-rapport 206 Utført av Norfakta Markedsanalyse AS personer over 18 år, bosatt i Oslo og Akershus fordelt likt på 4 undersøkelser i februar, mai, august og november 45 % intervjuet på fasttelefon, 55 % på mobiltelefon Gjennomført i uke 6 (februar), uke 21 (mai), uke 35 (august) samt uke 45 (november) Rapport skrevet i november

3 Holdninger til innføring av bompenger i Oslo og Akershus

4 Om lag 6 av 10 tror bompenger ble innført for å få mer penger til veibygging Q1: Hvorfor tror du det ble innført bompenger i Oslo-området? Får mer penger til veibygging (vei, tunnel) Begrense biltrafikken generelt 7 % Bedre standard på veinettet (kapasitet/ vedlikehold) 5 % Tjene penger 5 % Finansiere Oslopakke 1, Oslopakke 2 eller Oslopakke 3 4 % Vet ikke 4 % Styrke kollektivtrafikken 3 % Mindre trafikk i sentrum 3 % Ren grådighet/ Staten suger penger av nordmenn 3 % Ekstra skatt (generelt) Annet Miljøtiltak Bedre flyt i trafikken Skape arbeidsplasser (bompenger, veiutbygging, 0 % 58 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 %

5 Like mange (10 %) tror bompenger er innført for å få inn penger til det offentlige/begrense biltrafikken Q1: Hvorfor tror du det ble innført bompenger i Oslo og på grensen mellom Bærum og Oslo? Få penger til veibygging Begrense biltrafikken Få inn penger til off.

6 Om lag halvparten er nå positive til innføringen av bompenger Q2: Synes du innføringen av bompenger i Oslo-området var et meget negativt, ganske negativt, ganske positivt eller meget positivt tiltak? Meget negativt 16 % 15 % 25 % Ganske negativt 28 % 3 3 Ganske positivt 26 % 36 % 37 % Meget positivt Vet ikke/ubesvart 9 % 9 % 9 % 8 % 7 % 1 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 %

7 Andelen positive er like stor som i Q2: Synes du innføringen av bompenger i Oslo-området var et meget negativt, ganske negativt, ganske positivt eller meget positivt tiltak? Negativ Positiv

8 Andelen positive i Asker og Bærum har steget siden 2008 Q2: Synes du innføringen av bompenger i Oslo-området var et meget negativt, ganske negativt, ganske positivt eller meget positivt tiltak? (Bærum og Asker: n=177 i 2007, 164 i 2008, 155 i 2009, 151 i 2010, 151 i, 148 i og 141 i ) Negativ Positiv Vet ikke

9 Om lag 4 av 10 som er positive vektlegger at bomringene gir mer penger til bygging av nye veier og tunneler Q3: Hvorfor synes du det var positivt? Få mer penger til veiutbygging (og tunneler) 60 % 49 % 43 % Begrenser trafikken generelt De som bruker veiene bør betale for det Bedre gjennomgangstrafikk/trafikkflyt gjennom Oslo Folk reiser mer kollektivt Mer penger til kollektivtrafikken Miljøhensyn Bidrar til bedre kollektivtilbud Grei måte å få inn penger på/et sted må jo Annet Vet ikke/ubesvart % 2 6 % 16 % 18 % 5 % 7 % 1 7 % % % 8 % 5 % 8 % 3 % 7 % 13 % 9 % 5 % 3 0 % 20 % 40 % 60 % 80 %

10 Om lag 2 av 10 mener at de som bruker veiene bør betale for dette Q3: Hvorfor synes du innføringen av bompenger i Oslo-området er positivt? Mer penger til veibygging (2 utsagn) Begrense trafikken generelt Miljøhensyn De som bruker veiene bør betale for dette Bedre kollektivtilbud (2 utsagn)

11 4 av 10 av de som er negative til bomringene vektlegger at de allerede betaler nok skatt Q4: Hvorfor synes du det var negativt? Betaler nok skatt/avgifter fra før Dyr måte å samle inn penger på/andre måter er bedre Økonomiske urettferdig for bilistene Pengene blir brukt til andre ting enn å bygge/vedlikeholde veier Hensikten er ikke oppnådd Det offentlige burde betalt Urettferdig Tåpelig/slitsomt/sjenerende/upraktisk/unødvendig/irriterende Har ikke medført bedre fremkommelighet/mindre trafikk Forbedre kollektivtilbudet først/har i dag ingen reelt alternativ til bil Geografisk beliggenhet (bomstasjonene ligger for nærme/for langt fra Må gjennom bomringen selv om jeg ikke skal til Oslo Bommene vil ikke bli fjernet Bomstasjonene skaper køer Deler byen Begrenser egen reiseaktivitet/reiser mindre Miljøproblemer pga. ekstra kø Annet Vet ikke/ubesvart 6 % % % 10 % % 6 % % % 3 % 9 % 1 15 % 9 % 6 % 14 % 8 % 3 % 6 7 % % 3 4 % % 3 % 5 % 4 % 4 % 4 % 0 % % % 1 0 % 10 % 18 % 0 1 % % 25 % 39 % 4 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 59 %

12 av 10 vektlegger skatt/avgifter Q4: Hvorfor synes du det var negativt? Økonomisk urettferdig for bilistene Dyr måte å samle inn penger på/andre måter er bedre Pengene blir også brukt til andre ting enn å bygge/vedlikeholde veier Bomstasjonene skaper køer 59 Betaler nok skatt/avgifter fra før

13 Effekt av informasjon på holdninger til bomringene

14 Med informasjon om hvordan pengene fra bomringene brukes øker andelen positive kraftig Q2 og Q5: Holdninger til innføring av bompenger før og etter informasjon om hva bompengene brukes til Meget negativt 1 15 % Ganske negativt 28 % 3 Ganske positivt 37 % 4 Meget positivt 9 % 14 % Før informasjon Vet ikke/ubesvart 7 % 5 % Etter informasjon 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % 45 %

15 Informasjon gir fortsatt stor effekt Q2 og Q5: Andelen positive til innføringen av bompenger før og etter informasjon om hva bompengene brukes til 70 % 60 % 50 % 40 % 45 % 58 % 58 % 43 % 49 % 60 % % 40 % 38 % 44 % 54 % 35 % 4 60 % 45 % 46 % 56 % 30 % 20 % 10 % 0 % Positiv før informasjon Positiv etter informasjon

16 Andelen som er enige i at bompenger fører til at man reiser mindre med bil er om lag på samme nivå som i Q6: Hvor enig eller uenig er du i påstanden: Bompenger i Oslo-området fører til at du reiser mindre med bil. Er du: Helt uenig 45 % 4 55 % Delvis uenig 10 % 16 % 16 % Delvis enig Helt enig 13 % 10 % Berøres ikke av bomringen 8 % 5 % 7 % Vet ikke/ubesvart 4 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

17 Andelen som mener de ikke reiser mindre med bil er på samme nivå som i 2009 Q6: Hvor enig eller uenig er du i påstanden: Bompenger i Oslo-området fører til at du reiser mindre med bil. Er du: Helt/delvis uenig Helt/delvis enig

18 Tilfredshet med tilbudet til de reisende

19 Omlag 6 av 10 er fornøyd med standarden på hovedveinettet i Oslo og Akershus Q7: Hvor fornøyd er du med standarden på hovedveinettet i Oslo og Akershus? Med standard menes også kapasitet og vedlikehold. Med hovedveinett menes riksveier, større innfartsveier og hovedveier. Meget misfornøyd 13 % 9 % 1 Ganske misfornøyd 25 % 30 % 30 % Ganske fornøyd 49 % 5 5 Meget fornøyd 9 % 6 % 6 % Ubesvart/vet ikke 5 % 4 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

20 Andelen som er fornøyd med standarden på hovedveinettet er omtrent som i / Q7: Hvor fornøyd er du med standarden på hovedveinettet i Oslo og Akershus? Med standard menes også kapasitet og vedlikehold. Med hovedveinett menes riksveier, større innfartsveier og hovedveier Meget/ganske misfornøyd Meget/ganske fornøyd

21 Drøye 6 av 10 er fornøyde med standarden på kollektivtilbudet i Oslo og Akershus Q8: Hvor fornøyd er du med standarden på kollektivtilbudet i Oslo/Akershus? Vil du si at du er.. Meget misfornøyd Ganske misfornøyd Ganske fornøyd 1 9 % 9 % 25 % 25 % 2 45 % 48 % 49 % Meget fornøyd % Ubesvart/vet ikke 7 % 6 % 6 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

22 Flere enn før er fornøyde med standarden på kollektivtilbudet Q8: Hvor fornøyd er du med standarden på kollektivtilbudet Oslo og Akershus? Er du Meget/ganske misfornøyd Meget/ganske fornøyd

23 Andelene som er fornøyde og misfornøyde med standarden på sykkelveinettet har endret seg lite over tid Q11: Hvor fornøyd er du med standarden på sykkelveinettet i Oslo og Akershus? Vil du si at du er Meget/ganske misfornøyd Meget/ganske fornøyd Ubesvart/vet ikke

24 8 av 10 er nå fornøyde med tilretteleggingen for gående i Oslo og Akershus Q13: Hvor fornøyd er du med tilretteleggingen for gående i Oslo og Akershus? Vil du si at du er.. Meget misfornøyd Ganske misfornøyd 7 % 3 % 3 % 16 % 13 % 23 % Ganske fornøyd 53 % 64 % 63 % Meget fornøyd Ubesvart/vet ikke 10 % 13 % 17 % 7 % 4 % 3 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 %

25 Andelen fornøyde med tilretteleggingen for gående har også økt siden Q13: Hvor fornøyd er du med tilretteleggingen for gående i Oslo og Akershus? Vil du si at du er.. Meget/ganske fornøyd 63 % 7 77 % 80 % Meget/ganske misfornøyd 24 % 3 19 % 16 % 2010 Ubesvart/vet ikke 5 % 7 % 4 % 3 % 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

26 Oppsummering tilfredshet med tilbudet til de ulike trafikantgruppene Q7, Q8, Q11, Q13: Andel fornøyde/misfornøyde med hovedveinettet/kollektivtilbudet/sykkelveinettet/ tilretteleggingen for gående i Oslo og Akershus Tilretteleggingen for gående 16 % 80 % Hovedveinettet 4 57 % Kollektivtilbudet Sykkelveinettet 24 % 30 % 58 % 64 % Fornøyd Misfornøyd 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 %

27 Oppsummering tilfredshet med tilbudet til de ulike trafikantgruppene Q7, Q8, Q11, Q13: Andel fornøyde med hovedveinettet/kollektivtilbudet/sykkelveinettet/ tilretteleggingen for gående i Oslo og Akershus Tilretteleggingen for gående Hovedveinettet Kollektivtilbudet Sykkelveinettet 23 % 2 24 % 24 % 7 63 % 77 % 80 % 60 % 57 % 57 % 57 % % 56 % 60 % 64 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 %

28 Vurdering av finansiering og prioriteringer

29 Som i og : Omlag 6 av 10 mener det er riktig at bilister skal være med å betale for forbedringer av kollektivsystemet Q9: Deler av inntektene fra bomringen går i dag til kollektivsystemet i Oslo og Akershus. Målet er raskere utbygging av kollektivtilbudet enn med bare ordinære bevilgninger. Satsingen skal blant annet gi økt kapasitet, hastighet og flere avganger. Synes du det er riktig eller galt at trafikanter som kjører bil skal være med å betale for forbedringer av kollektivsystemet på denne måten? Det er riktig % Det er galt 30 % 34 % 34 % Ikke sikker/ingen mening/ubesvart 4 % 5 % 8 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 %

30 Andelen som mener det er riktig at bompenger brukes til kollektivutbygging er på samme nivå som i og men mindre enn i 2010 Q9: Synes du det er riktig eller galt at trafikanter som kjører bil skal være med å betale for forbedringer av kollektivsystemet på denne måten? Andel som svarer at det er riktig

31 4 av 10 synes at 50 prosent eller mer av inntektene fra bomringene skal gå til kollektivtiltak Q10: Hvor stor andel av inntektene fra bomringen synes du skal gå til kollektivtiltak? 1 0 % 13 % 14 % 1-9 % 6 % % 5 % 6 % % % 9 % 6 % % 5 % 7 % % % 3 % 3 % % 5 % % % 4 % 20 % Vet ikke/ønsker ikke svare 16 % % 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 %

32 Gjennomsnittlig andel av inntektene som respondentene mener bør gå til kollektivtiltak holder seg relativt stabil over tid Q10: Hvor stor andel av inntektene fra bomringen synes du skal gå til kollektivtiltak? % 46 % 38 % 4 40 % 38 % % 37 % 37 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Gjennomsnittlig andel

33 Halvparten av respondentene mener de vil sykle oftere dersom det tilrettelegges for dette Q12: Dersom det blir bedre tilrettelagt for sykkel, ville du da sykle oftere eller like ofte som i dag? 39 % Oftere 48 % 47 % 40 % Like ofte (som i dag) 35 % Sykler ikke 19 % 16 % 15 % 37 % Ikke sikker/vet ikke/ubesvart 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

34 Andelen som vil sykle oftere er på samme nivå som i Q12: Dersom det blir bedre tilrettelagt for sykkel, ville du da sykle oftere eller like ofte som i dag? Oftere Like ofte (som i dag) Sykler ikke Vet ikke

35 Om lag 2 av 10 vil gå oftere dersom det tilrettelegges for dette Q14: Dersom det blir bedre tilrettelagt for fotgjengere, ville du da gått oftere eller like ofte som i dag? Oftere 2 18 % 17 % Like ofte (som i dag) 7 79 % 80 % Går ikke Ikke sikker/vet ikke/ubesvart 5 % 4 % 3 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 %

36 Andelen som vil gå like ofte (som i dag) er om lag på 2010/-nivå Q14: Dersom det blir bedre tilrettelagt for fotgjengere, ville du da gått oftere eller like ofte som i dag? Oftere Like ofte (som i dag) Går ikke Ikke sikker/vet ikke 5 % 4 % 16 % 2 18 % 17 % % 80 % % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 %

37 3 av 10 mener at bilister bør prioriteres opp Q15_1: Bør bilister prioriteres opp, ned eller som i dag? Prioriteres opp 34 % 34 % 40 % Prioriteres ned 18 % 18 % 18 % Prioriteres som i dag 39 % 46 % 47 % Ubesvart/vet ikke 3 % 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % 45 % 50 %

38 Andelen som mener at bilister bør prioriteres opp er på nivå med undersøkelsene i 2010/ Q15_1: Bør bilister prioriteres opp, ned eller som i dag? Prioriteres opp Prioriteres ned 2 18 % 18 % 18 % 33 % 34 % 34 % 40 % 2010 Prioriteres som i dag 39 % 46 % 46 % 47 % Ubesvart/vet ikke 3 % 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % 45 % 50 %

39 Om lag 8 av 10 mener at syklister bør prioriteres opp Q15_2: Bør syklister prioriteres opp, ned eller som i dag? Prioriteres opp Prioriteres ned 6 % 5 % 6 % 76 % 77 % 76 % Prioriteres som i dag 16 % 16 % 16 % Ubesvart/vet ikke 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 %

40 Andelen som mener at syklister bør prioriteres opp er på samme nivå som i / Q15_2: Bør syklister prioriteres opp, ned eller som i dag? Prioriteres opp Prioriteres ned Prioriteres som i dag Ubesvart/vet ikke 6 % 6 % 5 % 6 % 2 16 % 16 % 16 % 7 76 % 77 % 76 % % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 %

41 Halvparten mener at fotgjengere bør prioriteres opp Q15_3: Bør fotgjengere prioriteres opp, ned eller som i dag? 63 % Prioriteres opp 5 50 % 3 % Prioriteres ned Prioriteres som i dag 3 47 % 48 % Ubesvart/vet ikke 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 %

42 Andelen som mener at fotgjengere bør prioriteres opp er på samme nivå som i Q15_3: Bør fotgjengere prioriteres opp, ned eller som i dag? Prioriteres opp 54 % 5 50 % 63 % Prioriteres ned 3 % 2010 Prioriteres som i dag % 48 % Ubesvart/vet ikke 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 %

43 8 av 10 mener at kollektivtrafikanter bør prioriteres opp Q15_4: Bør kollektivtrafikanter prioriteres opp, ned eller som i dag? 84 % Prioriteres opp 84 % 80 % Prioriteres ned Prioriteres som i dag 1 13 % 16 % Ubesvart/vet ikke 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 %

44 Andelen som mener at kollektivtrafikanter bør prioriteres opp er på samme nivå som i 2010 Q15_4: Bør kollektivtrafikanter prioriteres opp, ned eller som i dag? Prioriteres opp 80 % 84 % 84 % 80 % Prioriteres ned Prioriteres som i dag 17 % 1 13 % 16 % 2010 Ubesvart/vet ikke 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 %

45 Oppsummering prioritering av de ulike trafikantgruppene Q15_1 Q15_4 Kollektivtrafikanter 16 % 80 % Syklister Fotgjengere 6 % 16 % 50 % 48 % 76 % Opp Ned Som i dag Bilister 18 % 34 % 47 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 %

46 Flest vil prioritere opp kollektivtrafikanter og syklister Færrest vil prioritere opp bilister Q15_1 Q15_4 Andelene som mener trafikantgruppene bør prioriteres opp Kollektivtrafikanter 80 % 84 % 84 % 80 % Syklister 7 76 % 77 % 76 % Fotgjengere Bilister 33 % 40 % 34 % 34 % 54 % 5 50 % 63 % % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 %

47 Restriktive tiltak, støy og trivsel

48 8 av 10 synes det er riktig å innføre tiltak som reduserer forurensningen fra biltrafikken i perioder med dårlig luftkvalitet Q30: Synes du det er riktig eller galt å innføre tiltak som reduserer forurensningen fra biltrafikken i perioder med dårlig luftkvalitet? (nytt spørsmål ) Det er riktig 70 % 75 % Det er galt 2 25 % Ikke sikker/ ingen mening 4 % 4 % Ubesvart 0 % 0 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 %

49 Om lag 7 av 10 mener det er riktig med piggdekkavgift mens om lag 6 av 10 er for miljøfartsgrense. Q31: Hvilke av de følgende tiltakene synes du det er riktig å innføre periodevis i Oslo for å forhindre dårlig luftkvalitet? (nytt spørsmål / andel som mener tiltak er riktig) Piggdekkavgift 76 % 74 % Miljøfartsgrense 64 % 6 Økte bompenger på enkeltdager Forbud mot dieselkjøretøy på enkeltdager 24 % 26 % 33 % 37 % Partall-/ oddetallskjøring 26 % 2 Ingen av disse tiltakene 7 % 6 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 %

50 Totalt sett så er 7 av 10 for innføring av piggdekkavgift Q31: Hvilke av de følgende tiltakene synes du det er riktig å innføre periodevis i Oslo for å forhindre dårlig luftkvalitet? (nytt spørsmål fra og med /n=793 andel som har svart at tiltak er riktig) Q3100: Gitt at tiltak for å redusere forurensningen fra biltrafikken må innføres: Hvilke av de følgende tiltakene synes du da det ville være riktig å innføre periodevis i Oslo for å forhindre dårlig luftkvalitet? (Nytt spørsmål /n=208 andel som har svart at innføring av tiltak er galt) Piggdekkavgift 7 Miljøfartsgrense 55 % Økte bompenger på enkeltdager 29 % Forbud mot dieselkjøretøy på enkeltdager Partall-/ oddetallskjøring 2 19 % Totalt Ingen av disse tiltakene 10 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 %

51 Piggdekkavgift er mest preferert både blant respondenter som i utgangspunktet er i mot tiltak og blant respondenter som i utgangspunktet er for Q31: Hvilke av de følgende tiltakene synes du det er riktig å innføre periodevis i Oslo for å forhindre dårlig luftkvalitet? (nytt spørsmål fra og med /n=793 andel som har svart at tiltak er riktig) Q3100: Gitt at tiltak for å redusere forurensningen fra biltrafikken må innføres: Hvilke av de følgende tiltakene synes du da det ville være riktig å innføre periodevis i Oslo for å forhindre dårlig luftkvalitet? (Nytt spørsmål /n=208 andel som har svart at innføring av tiltak er galt) Piggdekkavgift 55 % 74 % 7 Miljøfartsgrense 3 55 % 6 Økte bompenger på enkeltdager Forbud mot dieselkjøretøy på enkeltdager Partall-/ oddetallskjøring Ingen av disse tiltakene 14 % 33 % 29 % 5 % 26 % 2 7 % 2 19 % 27 % 6 % 10 % Tiltak er galt Tiltak er riktig Totalt 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 %

52 Om lag 3 av 10 opplever plager med hensyn til støy Q32: Når du er hjemme, hvor mye plaget er du av støy fra vegtrafikk? (nytt spørsmål ) Voldsomt plaget Mye plaget 3 % Middels plaget Litt plaget 6 % 6 % 19 % 2 Ikke plaget 67 % 7 Ikke aktuelt 0 % 0 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 %

53 Det er mest trivelig å oppholde seg langs veier, gater og på plasser der man bor Q32a_1 Q32a-3: Hvor trivelig vil du si det er å oppholde seg langs veier, gater og på plasser der du bor/ ved din nærmeste handlegate eller senter/ i Oslo sentrum? (nye spørsmål ) Svært lite trivelig Lite trivelig Verken eller Trivelig Svært trivelig Vet ikke Ved bosted 4 7 % 19 % 36 % 34 % Nærmeste handlegate/ senter % 34 % 23 % Oslo sentrum 9 19 % 38 % 25 % 9 % 3 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

54 Differensierte bomsatser

55 Færre enn før er i mot tidsdifferensiering Q33: I dag er prisen for passering av bomringen den samme hele døgnet. For bedre fremkommelighet i rushtiden og mindre forurensing, kan man tenke seg et takstsystem der prisen er høyere enn dagens pris i rushtiden, lavere utenom rushtiden, og gratis på kvelden. Ville du være for eller imot en slik ordning, eller har du ingen mening om det? For 45 % 46 % 46 % Imot 35 % 3 46 % Har ingen mening/kan ikke ta stilling til spørsmålet 8 % 19 % 2 Ubesvart 0 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 %

56 Andelen som er i mot er nå om lag på 2007-nivå Q33: I dag er prisen for passering av bomringen den samme hele døgnet. For bedre fremkommelighet i rushtiden og mindre forurensing, kan man tenke seg et takstsystem der prisen er høyere enn dagens pris i rushtiden, lavere utenom rushtiden, og gratis på kvelden. Ville du være for eller imot en slik ordning, eller har du ingen mening om det? 2007 (Stockholm nevnt som eksempel) 8 % 30 % (Stockholm nevnt som eksempel) 14 % 2 64 % % 36 % 47 % % 16 % 19 % 34 % 35 % 50 % 45 % 46 % 46 % For Mot Ingen mening % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 %

57 Flere enn før er for et miljødifferensiert takstsystem Q34: For å minske forurensingen kan man istedenfor tenke seg et takstsystem der prisen er høyere enn dagens pris for biler som forurenser mye, og lavere for biler som forurenser lite. Ville du være for eller imot en slik ordning, eller har du ingen mening om det? For 44 % 43 % 48 % Imot 38 % 35 % 46 % Har ingen mening/kan ikke ta stilling til spørsmålet 9 % 19 % 17 % Ubesvart 0 % 0 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

58 Andelen som er i mot er mindre enn i Q34: For å minske forurensingen kan man istedenfor tenke seg et takstsystem der prisen er høyere enn dagens pris for biler som forurenser mye, og lavere for biler som forurenser lite. Ville du være for eller imot en slik ordning, eller har du ingen mening om det? For 45 % 44 % 43 % 48 % Mot 40 % 38 % 35 % 46 % 2010 Ingen mening 9 % 14 % 19 % 17 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

59 Blant respondenter som har tatt et standpunkt: 58 % er for et miljødifferensiert takstsystem/60 % er for et tidsdifferensiert takstsystem Q33: Andelene som er for/mot et tidsdifferensiert takstsystem/q34: Andelene som er for/mot et miljødifferensiert takstsystem kun respondenter som har tatt et standpunkt ( ingen mening er tatt ut av prosentueringen) For miljødifferensiert takstsystem I mot miljødifferensiert takstsystem 53 % 49 % 53 % 58 % 47 % 5 47 % For tidsdifferensiert takststystem 49 % 60 % 57 % 60 % I mot tidsdifferensiert takstsystem 40 % 43 % 40 % 5 0 % 20 % 40 % 60 % 80 %

60 Transportmiddelvalg

61 46 % brukte privatbil som fører ved siste reise til jobben, tett etterfulgt av kollektivtransport med 36 % Q35: Hva slags type transportmiddel/transportmidler brukte du sist du reiste til jobben? Privatbil som fører Kollektivtransport Gange Sykkel Privatbil som passasjer Yrkesbil 8 % 6 % 5 % 8 % 9 % 7 % 9 % 3 % 6 % 5 % 3 % 9 % 5 % 4 % 29 % 30 % 37 % 38 % % 57 % 54 % 50 % 46 % 5 44 % 46 % % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

62 Mest nevnte årsak til at bil ble benyttet; tar kortest tid Q36a: Hvorfor reiste du med bil sist gang du reiste til jobben? Tar kortest tid Praktisk/enkelt Finnes ikke kollektivtilbud på strekningen Avhengig av bil i jobben/firmabil Ikke annet alternativ 10 % 19 % 10 % 13 % 2 20 % 13 % 1 5 % 8 % 15 % 14 % % 4 % 5 % 40 % 36 % 28 % 28 % 39 % % 3 30 % 40 % 56 % % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

63 De som reiste kollektivt vektlegger at dette er praktisk/enkelt og tar kortest tid Q36b: Hvorfor reiste du med kollektivt transportmiddel sist gang du reiste til jobben? Praktisk/enkelt 46 % 44 % 57 % Tar kortest tid Har ikke parkering ved jobben % % 29 % 23 % 3 28 % 3 6 % 4 % % % % Miljøhensyn % 7 % % Billig 0 % % 10 % 18 % Slipper kø Ikke annet alternativ Liker å kjøre kollektivt På grunn av været % % 7 8 % % % 5 % 4 3 % 3 % 5 % 0 4 % 4 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 %

64 De som syklet eller gikk vektlegger at de har kort vei til jobben, at det er praktisk/enkelt samt at det tar kortest tid Q36c: Hvorfor gikk eller syklet du sist gang du reiste til jobben? Har kort vei til jobben 34 % 43 % Praktisk/enkelt 27 % % % 23 % 34 % 49 % 30 % 46 % Tar kortest tid % 38 % 34 % 19 % 25 % 2008 Trening/mosjon % % 3 7 % 9 % 2010 Liker å gå 3 4 % 10 % 10 % 13 % Miljøhensyn 4 % 7 % Liker å sykle Billig 6 % 5 % 13 % 4 % 1 7 % 10 % 0 % 3 % 3 % 5 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

65 6 av de som gikk nevner har kort vei til jobben Q36c: Hvorfor gikk du sist gang du reiste til jobben (filtrert på gående)? (n=71) Har kort vei til jobben 61 Praktisk\enkelt 33 Tar kortest tid 25 Liker å gå Trening\mosjon Gange (gikk) Har ikke parkering ved jobben\vanskelig\dyrt å parkere Ønsker å være miljøvennlig\miljøhensyn 4 5 Liker å sykle Er den billigste måten å reise på Godt med frisk luft\oppleve natur\oppleve byen

66 49 % av de som syklet nevner tar kortest tid Q36c: Hvorfor syklet du sist gang du reiste til jobben (filtrert på syklende)? (n=42) Tar kortest tid 49 Praktisk\enkelt 33 Trening\mosjon 22 Har kort vei til jobben Ønsker å være miljøvennlig\miljøhensyn Liker å sykle Godt med frisk luft\oppleve natur\oppleve byen Vane Er den billigste måten å reise på Har ingen andre alternativer Syklet Har ikke parkering ved jobben\vanskelig\dyrt å Finnes ikke kollektivtilbud på strekningen 2 2 Andre svar

67 Oppsummering

68 Oppsummering (side 1 av 2) 49 % er nå positive til innføringen av bompenger i Oslo-området. Dette tangerer det høyeste målte nivået sammen med målingene i 2006 og. Med informasjon om hva inntektene fra bomringene brukes til øker andelen som er positive til innføringen av bomringene med 10 prosentpoeng. 33 % av totalutvalget blir belastet bomavgift i forbindelse med reiser til og fra arbeid. Kun 0,7 % av totalutvalget blir belastet bomavgift i forbindelse med levering/ henting i barnehage. 64 % er fornøyde med kollektivtilbudet. 24 % er fornøyde med standarden på sykkelveinettet. 80 % er fornøyde med tilretteleggingen for gående. 60 % mener det er riktig at bilister skal være med å betale for forbedringer av kollektivsystemet. Dette er om lag på samme nivå som i /.

69 Oppsummering (side 2 av 2) 47 % av respondentene mener de vil sykle oftere dersom det blir bedre tilrettelagt for sykkel. Kollektivtrafikanter er trafikantgruppen flest vil prioritere opp (80 %), etterfulgt av syklister (76 %). Bilister er den trafikantgruppen flest vil prioritere ned (18 %) og færrest vil prioritere opp (34 %). 75 % synes det er riktig å innføre tiltak som reduserer forurensningen fra biltrafikken. Mest nevnte forslag til tiltak; piggdekkavgift (74 %) samt miljøfartsgrense (6). 3 er plaget av støy fra vegtrafikk. 60 % av respondentene som har tatt et standpunkt er for tidsdifferensierte takster som gjør det dyrere å passere bomringen i rushtiden, billigere utenom rushtiden og gratis på kveldene og i helgene. 58 % av respondentene som har tatt et standpunkt er for miljødifferensierte takster som gjør det dyrere å passere for biler som forurenser mye og billigere for biler som forurenser lite.

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2014. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 20.11.

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2014. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 20.11. Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989 - PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 20.11. Om holdningsundersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført årlig siden

Detaljer

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2015. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11.

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2015. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11. Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989 - PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11. Om holdningsundersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført årlig siden

Detaljer

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato:

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2011 PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 31.01.2012 Om holdningsundersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført årlig

Detaljer

Kan jeg få snakke med den i husstanden som sist hadde fødselsdag og som er 18 år eller eldre?

Kan jeg få snakke med den i husstanden som sist hadde fødselsdag og som er 18 år eller eldre? q:\nipo\svv1506.rtf Introduction Goddag, mitt navn er og jeg ringer fra Norfakta Markedsanalyse. Kan jeg få snakke med den i husstanden som sist hadde fødselsdag og som er 18 år eller eldre? RETT PERSON:

Detaljer

RAPPORT 210. Holdningsundersøkelse om bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus

RAPPORT 210. Holdningsundersøkelse om bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus RAPPORT 210 SAMARBEIDET FOR BEDRE TRAFIKKPROGNOSER I OSLO - OMRÅDET Statens vegvesen Region øst, Statens vegvesen Vegdirektoratet, Jernbaneverket Region øst, Akershus Fylkeskommune, Oslo kommune Plan-

Detaljer

RAPPORT 196. Holdningsundersøkelse om bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus

RAPPORT 196. Holdningsundersøkelse om bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus SAMARBEIDET FOR BEDRE TRAFIKKPROGNOSER I OSLO - OMRÅDET Statens vegvesen Region øst, Statens vegvesen Vegdirektoratet, Jernbaneverket Region øst, Akershus Fylkeskommune, Oslo kommune Plan- og bygningsetaten,

Detaljer

BISEK: Holdningsundersøkelse i Trondheim- og Oslosregionen

BISEK: Holdningsundersøkelse i Trondheim- og Oslosregionen BISEK: Holdningsundersøkelse i Trondheim- og Oslosregionen Kåre Skullerud, Farideh Ramjerdi & Jon Martin Denstadli BISEK Workshop, Januar 26, 2015 Oslo Disposisjon Holdningsundersøkelse i Trondheimsregionen

Detaljer

RAPPORT 226. Holdningsundersøkelse om bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus

RAPPORT 226. Holdningsundersøkelse om bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus RAPPORT 226 SAMARBEIDET FOR BEDRE TRAFIKKPROGNOSER I OSLO - OMRÅDET Statens vegvesen Region øst, Statens vegvesen Vegdirektoratet, Jernbaneverket Region øst, Akershus Fylkeskommune, Oslo kommune Plan-

Detaljer

Rapport 158. Holdninger til bomringen i Oslo 1989-2007

Rapport 158. Holdninger til bomringen i Oslo 1989-2007 Rapport 158 Holdninger til bomringen i Oslo 1989-2007 Fakta om PROSAM 1. Deltagere i PROSAM PROSAM er et samarbeid mellom følgende offentlige etater og bedrifter: Staten: Statens vegvesen Region øst Statens

Detaljer

Kollektivtransport - Utfordringer, muligheter og løsninger for byområder. Kollektivforum 8. juni 2017, Malin Bismo Lerudsmoen, Statens vegvesen

Kollektivtransport - Utfordringer, muligheter og løsninger for byområder. Kollektivforum 8. juni 2017, Malin Bismo Lerudsmoen, Statens vegvesen Kollektivtransport - Utfordringer, muligheter og løsninger for byområder Kollektivforum 8. juni 2017, Malin Bismo Lerudsmoen, Statens vegvesen Mye av kollektivtransport ruller på vegnettet Over 50 % av

Detaljer

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Førundersøkelse Oslo, 17. oktober 2012 Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Side 2 av 12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Gjennomføring

Detaljer

Ren luft for alle. Foto: Knut Opeide

Ren luft for alle. Foto: Knut Opeide Gi bilen en pause Ren luft for alle Foto: Knut Opeide Alle bør ha tilgang på ren luft også de som bor i byer. Målet er at vi sammen skal få til trivelige byer og tettsteder der mennesker liker å oppholde

Detaljer

Luftforurensning i norske byer

Luftforurensning i norske byer Gi bilen en pause Ren luft for alle Forurensning av luften Alle bør ha tilgang på ren luft også de som bor i byer. Målet er at vi sammen skal få til trivelige byer og tettsteder der mennesker liker å oppholde

Detaljer

Oslopakke 3 Politisk referansegruppe 7.februar Oslopakke 3-sekretariatet

Oslopakke 3 Politisk referansegruppe 7.februar Oslopakke 3-sekretariatet Oslopakke 3 Politisk referansegruppe 7.februar 2013 Oslopakke 3-sekretariatet 1 1 Dagsorden 1. Status samferdsel i Oslo og Akershus 2007-2012 A. Tiltak innenfor Oslopakke 3 2007-2012 B. Tiltak utenfor

Detaljer

OM 20 ÅR BOR DET 85.000 MENNESKER I TROMSØ

OM 20 ÅR BOR DET 85.000 MENNESKER I TROMSØ OM 20 ÅR BOR DET 85.000 MENNESKER I TROMSØ Om 20 år har Tromsøs befolkning økt fra 68.000 til 85.000 mennesker, og biltrafikken vil i samme tidsrom øke 20%. Dette krever både boligutbygging og smarte trafikktiltak.

Detaljer

Forurensning av luften

Forurensning av luften REN LUFT FOR ALLE Ren luft for alle Alle bør ha tilgang på ren luft også de som bor i byer. Målet er at vi sammen skal få til trivelige byer og tettsteder der mennesker liker å oppholde seg og kan bevege

Detaljer

BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE: HVORDAN REISER INNBYGGERNE I BERGEN VEST?

BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE: HVORDAN REISER INNBYGGERNE I BERGEN VEST? Januar 2013 BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE: HVORDAN REISER INNBYGGERNE I BERGEN VEST? Rapporten er utarbeidet av Cowi på oppdrag fra Skyss Foto: Tommy Næss ANALYSE OG UTVIKLING AV ET NYTT KOLLEKTIVTILBUD I VESTKORRIDOREN

Detaljer

Virkninger på kollektivreiser av: - brukerbetaling på vei. - nytt takst- og sonesystem i kollektivtrafikken

Virkninger på kollektivreiser av: - brukerbetaling på vei. - nytt takst- og sonesystem i kollektivtrafikken Virkninger på kollektivreiser av: - brukerbetaling på vei - nytt takst- og sonesystem i kollektivtrafikken Christine Oma Nordstrøm Hanne Samstad 20. september 2012 1 Bakgrunn Oslo kommune og Akershus fylkeskommune

Detaljer

Reisevaneundersøkelse for Buskerudbyen - Lier - Drammen - Nedre Eiker - Øvre Eiker - Kongsberg. 30. april 2013

Reisevaneundersøkelse for Buskerudbyen - Lier - Drammen - Nedre Eiker - Øvre Eiker - Kongsberg. 30. april 2013 Reisevaneundersøkelse for Buskerudbyen - Lier - Drammen - Nedre Eiker - Øvre Eiker - Kongsberg 30. april 2013 Utvalget Kjennskap og assosiasjoner til Buskerudbyen Brosjyre om Buskerudbyen Reisevaner Bruk

Detaljer

Effekter av nedleggelsen av bomringen i Trondheim

Effekter av nedleggelsen av bomringen i Trondheim Effekter av nedleggelsen av bomringen i Trondheim Morten Welde, Statens vegvesen Vegdirektoratet Via Nordica, Helsingfors 9-11 juni 2008 Bomringen i Trondheim: bakgrunn, sentrale kjennetegn Trafikale effekter

Detaljer

Vårt Vestkorridorprosjekt omfatter E18 Oslo-Asker E16 i Bærum

Vårt Vestkorridorprosjekt omfatter E18 Oslo-Asker E16 i Bærum Utbyggingen av E18 Vest - Status og fremdrift Knut Gløersen Statens vegvesen Region øst 3.5.2010 Vårt Vestkorridorprosjekt omfatter E18 Oslo-Asker E16 i Bærum Dagens situasjon E18 i Bærum og Oslo har 80-100

Detaljer

Arbeidsreiser til Nydalen. Eksempelet BI

Arbeidsreiser til Nydalen. Eksempelet BI Sammendrag: Arbeidsreiser til Nydalen. Eksempelet BI TØI rapport 48/2014 Forfatter(e):Randi Hjorthol, Tom Erik Julsrud, Liva Vågane Oslo 2014, 47 sider Ansatte og studenter ved Handelshøyskolen BI i Nydalen

Detaljer

Tidsdifferensierte bompengetakster - forslag om endringer i dagens bompengeordning

Tidsdifferensierte bompengetakster - forslag om endringer i dagens bompengeordning Tidsdifferensierte bompengetakster - forslag om endringer i dagens bompengeordning Bergen bystyre behandlet saken i møtet 180215 sak 50-15 og fattet følgende vedtak: 1. Bompengeordningen i Bergen opprettholdes

Detaljer

Myter og fakta om hvordan lykkes med kollektivtrafikk. Tanja Loftsgarden NHO Kollektivtransportseminar, Stavanger 13.

Myter og fakta om hvordan lykkes med kollektivtrafikk. Tanja Loftsgarden NHO Kollektivtransportseminar, Stavanger 13. Myter og fakta om hvordan lykkes med kollektivtrafikk Tanja Loftsgarden NHO Kollektivtransportseminar, Stavanger 13. november 2012 Agenda Dagens reisevaner og markedsandeler for kollektivtransporten Hvordan

Detaljer

Er transportmodellene egnet til å beregne tiltak som skal gi transportreduksjon?

Er transportmodellene egnet til å beregne tiltak som skal gi transportreduksjon? Er transportmodellene egnet til å beregne tiltak som skal gi transportreduksjon? Frokostseminar 16.juni 2015 Tormod Wergeland Haug 1. Utredningen trafikkreduserende tiltak og effekten på NO2 2. Erfaringer

Detaljer

Transportudvalget 2011-12 TRU alm. del Bilag 143 Offentligt. Oslopakke 3. Dansk Folketings transportutvalg. Oslo, 4. januar 2012 06.01.

Transportudvalget 2011-12 TRU alm. del Bilag 143 Offentligt. Oslopakke 3. Dansk Folketings transportutvalg. Oslo, 4. januar 2012 06.01. Transportudvalget 2011-12 TRU alm. del Bilag 143 Offentligt Oslopakke 3 Dansk Folketings transportutvalg Oslo, 4. januar 2012 06.01.2012 1 Innhold Kort om de tidligere Oslopakkene og utviklingen i Oslo/Akershus

Detaljer

Reisevaner for arbeidsreiser blant ansatte på UMB, frekvensfordelinger og noen analyser Gjennomført september 2009

Reisevaner for arbeidsreiser blant ansatte på UMB, frekvensfordelinger og noen analyser Gjennomført september 2009 Reisevaner for arbeidsreiser blant ansatte på UMB, frekvensfordelinger og noen analyser Gjennomført september 2009 Av Aud Tennøy, stipendiat ved UMB-ILP og Forsker II ved TØI Først noen spørsmål om arbeidsreisen

Detaljer

Miljøpakken Trondheim: lavere klimagassutslipp kortere bilkøer mindre trafikkstøy. NVF Transport i byer: Seminar Reykjavik 22.-23.

Miljøpakken Trondheim: lavere klimagassutslipp kortere bilkøer mindre trafikkstøy. NVF Transport i byer: Seminar Reykjavik 22.-23. NVF Transport i byer: Seminar Reykjavik 22.-23. september 2014: «Endring av reisevaner» Miljøpakken Trondheim: lavere klimagassutslipp kortere bilkøer mindre trafikkstøy Eva Larsen Statens vegvesen Region

Detaljer

Sykkelundersøkelse 2015 Stavanger Kommune. Desember 2015

Sykkelundersøkelse 2015 Stavanger Kommune. Desember 2015 Sykkelundersøkelse Stavanger Kommune Desember Innledning Formålet med undersøkelsen er å kartlegge holdning, adferd (handlinger, vaner) og intensjoner i forhold til sykkel som transportmiddel. Hva er nåsituasjonen

Detaljer

May-Berit Eidsaune, COWI AS

May-Berit Eidsaune, COWI AS Analyse og utvikling av et nytt kollektivtilbud i Bergens vestkorridor Reisevaneundersøkelse ombord på M/S Snarveien May-Berit Eidsaune, COWI AS 1 NYTT KOLLEKTIVTILBUDET I VESTKORRIDOREN Innhold Sammendrag

Detaljer

Køprising et positivt virkemiddel? James Odeck Vegdirektoratet/NTNU

Køprising et positivt virkemiddel? James Odeck Vegdirektoratet/NTNU Køprising et positivt virkemiddel? James Odeck Vegdirektoratet/NTNU 15.09.2014 2 1. Hva er problemet med køer? Køer oppstår i rushtiden og skaper følgende problemer: Luftforurensning og støy og dermed

Detaljer

Sykkelundersøkelsen Stavanger kommune 2013

Sykkelundersøkelsen Stavanger kommune 2013 Sykkelundersøkelsen Stavanger kommune 2013 Innledning Formålet med undersøkelsen er å kartlegge holdning, adferd (handlinger, vaner) og intensjoner i forhold til sykkel som transportmiddel. Hva er nåsituasjonen

Detaljer

Forslag om sentral forskrift om lavutslippssone for biler alminnelig høring

Forslag om sentral forskrift om lavutslippssone for biler alminnelig høring Elektronisk på https://www.regjeringen.no/no/dokument /hoyringar/id1763/?ownerid=791 Forslag om sentral forskrift om lavutslippssone for biler alminnelig høring Det vises til Samferdselsdepartementets

Detaljer

Innfartsparkering undersøkelse av bruk og brukere

Innfartsparkering undersøkelse av bruk og brukere Sammendrag: Innfartsparkering undersøkelse av bruk og brukere TØI rapport 1367/14 Forfatter(e): Petter Christiansen og Jan Usterud Hanssen Oslo 14, 51 sider Mange av de 75 undersøkte innfartsparkeringsplassene

Detaljer

Reisevaner i Region sør

Reisevaner i Region sør 1 Om Reisevaneundersøkelsen Den nasjonale Reisevaneundersøkelsen (NRVU2005) ble gjennomført i perioden januar 2005 til februar 2006. I denne brosjyren presenterer vi hovedresultatene for Region sør som

Detaljer

Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge

Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge Sammendrag: Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge TØI-rapport 1050/2009 Forfatter(e): Liva Vågane Oslo 2009, 57 sider Resultater fra de nasjonale reisevaneundersøkelsene

Detaljer

Kollektivtransport og innfartsparkering virkemidler for et bilfritt sentrum. Erfaringer fra Freiburg og Strasbourg. Katrine Kjørstad Urbanet Analyse

Kollektivtransport og innfartsparkering virkemidler for et bilfritt sentrum. Erfaringer fra Freiburg og Strasbourg. Katrine Kjørstad Urbanet Analyse Kollektivtransport og innfartsparkering virkemidler for et bilfritt sentrum. Erfaringer fra Freiburg og Strasbourg Katrine Kjørstad Urbanet Analyse Strasbourg Nord-øst i Frankrike Byen har 270.000 innbyggere

Detaljer

Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive. Offentlig informasjon

Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive. Offentlig informasjon Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive Offentlig informasjon Hva vil Buskerudbysamarbeidet? Vi vil bidra til at du effektivt kan reise til jobb eller fritidsaktiviteter, selv om vi blir mange flere

Detaljer

Effekter av ulike tiltak for å redusere NO 2 -nivået - modellresultater

Effekter av ulike tiltak for å redusere NO 2 -nivået - modellresultater Effekter av ulike tiltak for å redusere NO 2 -nivået - modellresultater Bedre byluft forum, 13. april 2016 Britt Ann K. Høiskar og Ingrid Sundvor Gabriela Sousa-Santos og Mathias Vogt NILU- Norsk Institutt

Detaljer

Mulighetsstudie Bymiljøpakke arendal- og grimstadregionen - høring

Mulighetsstudie Bymiljøpakke arendal- og grimstadregionen - høring Saksframlegg Arkivsak-dok. 17/8582-1 Saksbehandler Arild Richard Syvertsen Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 27.06.2017 Mulighetsstudie Bymiljøpakke arendal- og grimstadregionen - høring 1. FORSLAG TIL VEDTAK

Detaljer

Myter og fakta om køprising

Myter og fakta om køprising Myter og fakta om køprising James Odeck Vegdirektoratet/NTNU 1 Problemstillingen 1. Fagfolk er enig om at køprising en effektiv måte å redusere køer i rushtiden og derigjennom redusere miljøulempene trafikken

Detaljer

Nasjonal transportplan 2014-2023 Utfordringer og strategier i Oslo og Akershus

Nasjonal transportplan 2014-2023 Utfordringer og strategier i Oslo og Akershus Nasjonal transportplan 2014-2023 Utfordringer og strategier i Oslo og Akershus PF Samferdsel 26. april 2012 Hans Silborn Statens vegvesen Vegdirektoratet Befolkningsvekst Byene vokser Flere eldre Befolkningsutvikling

Detaljer

Dansk Folketings transportutvalgs besøk i Oslo 4.januar 2012

Dansk Folketings transportutvalgs besøk i Oslo 4.januar 2012 Transportudvalget 2011-12 TRU alm. del Bilag 143 Offentligt Dansk Folketings transportutvalgs besøk i Oslo 4.januar 2012 Fjellinjen hvilke mandat og rolle har vi? v/anne-karin Sogn Fjellinjen AS 2 Et aksjeselskap,

Detaljer

Hvem bruker innfartsparkering, og hva påvirker etterspørselen? Petter Christiansen pch@toi.no Kollektivtransportforum 3.

Hvem bruker innfartsparkering, og hva påvirker etterspørselen? Petter Christiansen pch@toi.no Kollektivtransportforum 3. Hvem bruker innfartsparkering, og hva påvirker etterspørselen? Petter Christiansen pch@toi.no Kollektivtransportforum 3. februar 2015 Transnova Gi kunnskap om klimaeffekter av forskjellige typer innfartsparkeringstiltak

Detaljer

Klimaundersøkelsen 2017

Klimaundersøkelsen 2017 Oslo kommune Klimaetaten Klimaundersøkelsen 2017 Atferd og holdninger blant Oslos innbyggere Om undersøkelsen Klimamål og utslipp Oslo skal kutte 50 prosent av utslippene innen 2020. Det kommer til å forandre

Detaljer

Hvordan virker målekriteriene inn på Oslopakke 3? Vil de virke til en mer effektiv styring mot målet? Olav Fosli Oslopakke 3-sekretariatet

Hvordan virker målekriteriene inn på Oslopakke 3? Vil de virke til en mer effektiv styring mot målet? Olav Fosli Oslopakke 3-sekretariatet Hvordan virker målekriteriene inn på Oslopakke 3? Vil de virke til en mer effektiv styring mot målet? Olav Fosli Oslopakke 3-sekretariatet 1 Oslopakke 3 økt satsing 2008-2032 Samlet plan for økt satsing

Detaljer

GRØNNE BYOMRÅDER. Et hefte om å begrense biltrafikken

GRØNNE BYOMRÅDER. Et hefte om å begrense biltrafikken GRØNNE BYOMRÅDER Et hefte om å begrense biltrafikken Dette heftet setter søkelyset på miljøproblemene fra biltrafikken i byområdene og deres omland. Heftet har til hensikt å bringe mer kunnskap om utfordringene,

Detaljer

Bilen og byen problemet eller løsningen?

Bilen og byen problemet eller løsningen? Bilen og byen problemet eller løsningen? Fra moralisering til faktisk transportadferd Arendalsuka 16. august 2016 Kjell Werner Johansen, TØI Vi reiser 80 milliarder kilometer i Norge, 65 av dem med bil

Detaljer

Sykkelundersøkelsen 2017 Stavanger Kommune

Sykkelundersøkelsen 2017 Stavanger Kommune Sykkelundersøkelsen 2017 Stavanger Kommune Innledning Formålet med undersøkelsen er å kartlegge holdning, adferd (handlinger, vaner) og intensjoner i forhold til sykkel som transportmiddel. Hva er nåsituasjonen

Detaljer

Evaluering av Jeg reiser smart -kampanjen. Spørreundersøkelse blant deltakere i kampanjen 5. desember januar 2009

Evaluering av Jeg reiser smart -kampanjen. Spørreundersøkelse blant deltakere i kampanjen 5. desember januar 2009 Evaluering av Jeg reiser smart -kampanjen Spørreundersøkelse blant deltakere i kampanjen 5. desember 2008-23. januar 2009 Prosjektinformasjon FORMÅL Evaluering av Jeg reiser smart -kampanjen. Måle bruk

Detaljer

E18-korridoren i Asker

E18-korridoren i Asker E18-korridoren i Asker Åpent møte 13 og 14 april Forslag til kommunedelplan 13.04.2016 E18 stadig på dagsorden 1994 Vestkorridoren, KU fase 1 (omfattet jernbane og vei) 2002 Vestkorridoren, KU fase 2 (omfattet

Detaljer

BUSKERUDBYEN 2016 HOVEDRESULTAT FRA BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE I ØVRE EIKER MARS 2016

BUSKERUDBYEN 2016 HOVEDRESULTAT FRA BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE I ØVRE EIKER MARS 2016 BUSKERUDBYEN 2016 HOVEDRESULTAT FRA BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE I ØVRE EIKER MARS 2016 PROSJEKTINFORMASJON OPPDRAGSGIVER FORMÅL DATAINNSAMLINGSMETODE ANTALL INTERVJUER DATO FOR GJENNOMFØRING KVALITETSSIKRING

Detaljer

Byutvikling og kollektivsatsing i NTP

Byutvikling og kollektivsatsing i NTP Regionvegsjef Kjell Inge Davik Byutvikling og kollektivsatsing i NTP 29. 02. 2016 Region sør 29. 02. 2016 Nasjonal transportplan 2014-2023 Hovedtrekk i NTP 2014-23 Historisk opptrapping Nye grep for byene

Detaljer

Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive. Offentlig informasjon

Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive. Offentlig informasjon Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive Offentlig informasjon Hva vil Buskerudbysamarbeidet? Vi vil bidra til at du effektivt kan reise til jobb eller fritidsaktiviteter, selv om vi blir mange flere

Detaljer

Hei, Ha en fin dag! Med vennlig hilsen. Susanne Bondevik Politisk rådgiver

Hei, Ha en fin dag! Med vennlig hilsen. Susanne Bondevik Politisk rådgiver Fra: Bondevik Susanne Sendt: 10. september 201510:42 Til: VFK - FADM - FIRMAPOST Emne: Høringsuttalelse fra Norges Automobil - Forbund - Plan for klima og energi i Vestfold Vedlegg:

Detaljer

Status i Ås kommune i dag reisevaner, trafikksikkerhet og tilfredshet

Status i Ås kommune i dag reisevaner, trafikksikkerhet og tilfredshet Status i Ås kommune i dag reisevaner, trafikksikkerhet og tilfredshet For å kunne vurdere hvordan arbeidet med tilrettelegge for mer sykling og gange virker, er det nødvendig å ha et grunnlag. I dette

Detaljer

Innfartsparkering - resultater fra kartlegging. Petter Christiansen pch@toi.no Fagseminar 16. september 2014

Innfartsparkering - resultater fra kartlegging. Petter Christiansen pch@toi.no Fagseminar 16. september 2014 Innfartsparkering - resultater fra kartlegging Petter Christiansen pch@toi.no Fagseminar 16. september 2014 Skal snakke om - Stor variasjon mellom IP - «Barnesetemyten» og ærend - Bilbelegg - Reisetid

Detaljer

Et forslag til bedring av busstilbudet i Ålesund (og to rimeligere alternativ)

Et forslag til bedring av busstilbudet i Ålesund (og to rimeligere alternativ) Sats på buss! 5.9 2011 Gunnar Rutle, Rødt Ålesund Et forslag til bedring av busstilbudet i Ålesund (og to rimeligere alternativ) Vi legger her fram vårt forslag til utbygging av busstilbudet. I tillegg

Detaljer

Status for sykkel i fire byområderhvem og hvordan?

Status for sykkel i fire byområderhvem og hvordan? Status for sykkel i fire byområderhvem og hvordan? Resultat fra en markedsundersøkelse Tanja Loftsgarden, Urbanet Analyse Frokostseminar 9. desember 2014 Agenda Bakgrunn og formål med prosjektet Resultat

Detaljer

Gjennomgående kollektivfelt i

Gjennomgående kollektivfelt i Evaluering av prosjekt Gjennomgående kollektivfelt i Trondheim Inngår i s etatsprogram Miljøvennlig bytransport Elgeseter bru med sambruksfelt juni 2008 Hvorfor kollektivfelt? I Trondheim har hastigheten

Detaljer

Ny dag, nye tider. Evaluering av NYPS og ruteendringen 9. desember Presentasjon nye MIS Team Analyse, Gylve Aftret-Sandal 19.06.13

Ny dag, nye tider. Evaluering av NYPS og ruteendringen 9. desember Presentasjon nye MIS Team Analyse, Gylve Aftret-Sandal 19.06.13 Ny dag, nye tider Evaluering av NYPS og ruteendringen 9. desember Presentasjon nye MIS Team Analyse, Gylve Aftret-Sandal 9.06.3 Ny pris- og sonestruktur (NYPS) Ruteendringen i desember 202 Begge tiltakene

Detaljer

Tidsdifferensiering av satsene for bompengeringen i Oslo

Tidsdifferensiering av satsene for bompengeringen i Oslo TØI notat 1155/2000 Forfattere: Odd I Larsen, Tom Normann Hamre Oslo 2000, 18 sider + vedlegg Sammendrag: Tidsdifferensiering av satsene for bompengeringen i Oslo Bystyret vedtok ved behandlingen av budsjettet

Detaljer

Handlevaner i norske byområder Fokus på transport

Handlevaner i norske byområder Fokus på transport Handlevaner i norske byområder Fokus på transport Per Ståle Ekrol Research Team Manager Sentrumskonferansen 2. Oktober 2013 er et fullservice markedsanalyseinstitutt Slide 2 Blir budskapet vårt forstått?

Detaljer

INFORMASJON OM BYPAKKE TØNSBERG-REGIONEN. Gatebruksplan for Tønsberg sentrum et delprosjekt i Bypakka

INFORMASJON OM BYPAKKE TØNSBERG-REGIONEN. Gatebruksplan for Tønsberg sentrum et delprosjekt i Bypakka INFORMASJON OM BYPAKKE TØNSBERG-REGIONEN Gatebruksplan for Tønsberg sentrum et delprosjekt i Bypakka April 2016 Hvorfor Bypakke Tønsberg-regionen? Bypakka ble etablert for å planlegge og anlegge et helhetlig

Detaljer

Ny E18 gjennom det sentrale Asker Informasjonsmøte 05.06.2013

Ny E18 gjennom det sentrale Asker Informasjonsmøte 05.06.2013 Ny E18 gjennom det sentrale Asker Informasjonsmøte 05.06.2013 E18 (Drammensveien) - landets mest trafikkerte vei - gjennom landets tettest bebodde område Ringerike og Hole 37.000 innb. Oslo 620.000 innb.

Detaljer

Kickoff-seminar Bytrans: Presentasjon av pilotprosjektene Østensjøbanen og Smestadtunnelen

Kickoff-seminar Bytrans: Presentasjon av pilotprosjektene Østensjøbanen og Smestadtunnelen Kickoff-seminar Bytrans: Presentasjon av pilotprosjektene Østensjøbanen og Smestadtunnelen Aud Tennøy, prosjektleder Jørgen Aarhaug Paal Brevik Wangsness Bakgrunn Store endringer i transportsystemene i

Detaljer

Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive. Offentlig informasjon

Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive. Offentlig informasjon Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive Offentlig informasjon Hva vil Buskerudbysamarbeidet? Vi vil bidra til at du effektivt kan reise til jobb eller fritidsaktiviteter, selv om vi blir mange flere

Detaljer

Nr.: Fra: Resolusjon : Linje nr: 1 Sagene Høyre Rune Aale Hansen. 25 Nytt kulepunkt: Anbefales vedtatt. 2 Sagene Høyre Rune Aale Hansen

Nr.: Fra: Resolusjon : Linje nr: 1 Sagene Høyre Rune Aale Hansen. 25 Nytt kulepunkt: Anbefales vedtatt. 2 Sagene Høyre Rune Aale Hansen Nr.: Fra: Resolusjon : nr: Endring: Komiteens Årsmøtets innstilling vedtak 1 Høyre 2 Høyre 25 kule: at finansieringen av t- baneutbyggingen til Fornebu må avklares slik at utbyggingsarbeidet kan påbegynnes

Detaljer

Sykling mot enveiskjøring Effekter av å tillate toveis sykling i enveisregulerte gater i Oslo

Sykling mot enveiskjøring Effekter av å tillate toveis sykling i enveisregulerte gater i Oslo Sykling mot enveiskjøring Effekter av å tillate toveis sykling i enveisregulerte gater i Oslo Michael W. J. Sørensen Transportøkonomisk institutt Seminar: Kampanjen «vintersyklister Lillehammer, 19. april

Detaljer

Bilismen er skadelig for miljøet men spiller jeg noen rolle? En studie av holdninger til og bruk av transportmidler blant ungdom i Oslo

Bilismen er skadelig for miljøet men spiller jeg noen rolle? En studie av holdninger til og bruk av transportmidler blant ungdom i Oslo Sammendrag: TØI rapport 424/1999 Forfatter: Alberte Ruud Oslo 1999, 116 sider Bilismen er skadelig for miljøet men spiller jeg noen rolle? En studie av holdninger til og bruk av transportmidler blant ungdom

Detaljer

Nytt bomsystem i Oslo - bedre trafikkstyring og miljø?

Nytt bomsystem i Oslo - bedre trafikkstyring og miljø? Nytt bomsystem i Oslo - bedre trafikkstyring og miljø? Marit Ulveseth, prosjektleder bærekraftig byutvikling, COWI 1 Veitrafikk hovedkilde til lokal luftforurensning Oslo har brutt lovpålagte grenseverdier

Detaljer

Noen hypoteser fra tidligere arbeider

Noen hypoteser fra tidligere arbeider Målkonflikter, uenighet om virkemidler og forskjellige virkelighetsoppfatninger blant aktørene som forklaring på hvorfor det vedtas planer som gir vekst i biltrafikken Aud Tennøy, sivilingeniør fra NTH,

Detaljer

Hvorfor bør vi implementere rushtidsavgift i norske byer?

Hvorfor bør vi implementere rushtidsavgift i norske byer? Hvorfor bør vi implementere rushtidsavgift i norske byer? Morten Welde Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet Den kloke tegning 2013 Gardermoen 23-24. oktober 1 Disposisjon 1. Transportutfordringer

Detaljer

Køprising, kontroversielt og effektivt

Køprising, kontroversielt og effektivt Køprising, kontroversielt og effektivt Teknisk direktør Ragnar Evensen 26.03.09 Køprising, rushtidsavgift, tidsdifferensierte bompenger,.. barn har mange navn! Kontroversielt? JA!!! Effektivt? VET IKKE.

Detaljer

Mobilitetsprogram for delregionene- Hva er hensikten?

Mobilitetsprogram for delregionene- Hva er hensikten? Mobilitetsprogram for delregionene- Hva er hensikten? Plantreff 2016 Njål Nore, 19.01.2016 Dag 2 - program 09.00-10.40 Foredrag mobilitet -Mobilitetsprogram for delregionene Njål Nore AFK -Regional veileder

Detaljer

Reisevaneundersøkelse Trondheim kommune Februar 2014

Reisevaneundersøkelse Trondheim kommune Februar 2014 Reisevaneundersøkelse Trondheim kommune Februar 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Fredrik Solvi Hoen 24.02.2014 Oppsummering av resultater Til sammen er 1000 personer i Trondheim kommune

Detaljer

Miljøpakke for Transport i Trondheim. Juni 2011 Henning Lervåg Prosjektleder

Miljøpakke for Transport i Trondheim. Juni 2011 Henning Lervåg Prosjektleder Miljøpakke for Transport i Trondheim Juni 2011 Henning Lervåg Prosjektleder 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Utfordringer: Byvekst Klimautfordringer 5 000 4 500 4 000 Årlig befolkningsvekst

Detaljer

Arbeidsreiser til Linderud. Eksempelet Siemens

Arbeidsreiser til Linderud. Eksempelet Siemens Sammendrag: Arbeidsreiser til Linderud. Eksempelet Siemens TØI rapport 1288/213 Forfatter(e): Randi Hjorthol, Tom Erik Julsrud, Liva Vågane Oslo 213, 4 sider Så mange som 68 prosent av de ansatte på Siemens

Detaljer

Vedlegg 1 Utdypende beskrivelse av viktige føringer for utforming av bompengeordninger i byomra der

Vedlegg 1 Utdypende beskrivelse av viktige føringer for utforming av bompengeordninger i byomra der Vedlegg 1 Utdypende beskrivelse av viktige føringer for utforming av bompengeordninger i byomra der En enkel vurdering av de viktigste føringene for utforming av bompengeordninger i byområdet er foretatt

Detaljer

BERGEN BEST I NORGE PÅ SMART CITY KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

BERGEN BEST I NORGE PÅ SMART CITY KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT BERGEN BEST I NORGE PÅ SMART CITY 04.09.2017 KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Smart transport i by? Gå og sykle det enkleste er det smarteste Dele kollektiv, bildeling, samkjøring, nyttetransport

Detaljer

Valg av vinterdekk. Markedsundersøkelse i Kristiansand og omegn november Oppdragsgiver: Vest-Agder Vegkontor

Valg av vinterdekk. Markedsundersøkelse i Kristiansand og omegn november Oppdragsgiver: Vest-Agder Vegkontor Valg av vinterdekk Markedsundersøkelse i Kristiansand og omegn 25. 29. november 2013 Oppdragsgiver: Vest-Agder Vegkontor Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 25. 29. november 2013 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Målrettede sykkeltiltak i fire byområder. v/ Ingunn Ellis, Urbanet Analyse Sykkelbysamling region sør 2016

Målrettede sykkeltiltak i fire byområder. v/ Ingunn Ellis, Urbanet Analyse Sykkelbysamling region sør 2016 Målrettede sykkeltiltak i fire byområder v/ Ingunn Ellis, Urbanet Analyse Sykkelbysamling region sør 2016 Framtidens transportutfordringer Nullvekstmålet All vekst i persontransport i de ni største byområdene

Detaljer

Hvordan ser den perfekte bypakken ut? Bård Norheim

Hvordan ser den perfekte bypakken ut? Bård Norheim Hvordan ser den perfekte bypakken ut? Bård Norheim Finnes den perfekte bypakken??? «Myter og Fakta» «Vi vet hva som skal gjøres Nå er det bare å sette i gang?» «Behov for ulike doser medisin» Fra strategi

Detaljer

1.1 Sykkelprioritering i trafikksignaler

1.1 Sykkelprioritering i trafikksignaler 1.1 Sykkelprioritering i trafikksignaler 1.1.1 Omfang Prioritering i trafikksignaler gjennomføres først og fremst for å fremme visse kjøretøygrupper i trafikken som kollektivtrafikk, gods eller utrykningskjøretøy.

Detaljer

SITUASJONSBESKRIVELSE

SITUASJONSBESKRIVELSE Partnerskapet SITUASJONSBESKRIVELSE Sammenvevd bo- og arbeidsmarked Høy andel av samlet vekst i landsdelen Spredt bosetting Sterk vekst i biltrafikken -rushtidsproblematikk For lav kollektiv- og sykkelandel

Detaljer

Kongsberg Næringspark

Kongsberg Næringspark Kongsberg Næringspark Reisevaneundersøkelse 2008 WORLD CLASS through people, technology and dedication Kapitteloverskrift Underoverskrift Fakta om Kongsberg Næringspark: Forvalter 238 100 m2 bygningsmasse

Detaljer

HVA ER BYPAKKE GRENLAND?

HVA ER BYPAKKE GRENLAND? HER BYGGER HVA ER BYPAKKE GRENLAND? Bypakke Grenland fase 1 er en tiltaks- og finansieringspakke som inne holder to store vegprosjekt og nærmere 50 prosjekter for næringstransport, kollektivtrafikk, gange

Detaljer

Hvordan kan endrede rammebetingelser påvirke transportmiddelfordelingen i byområder? Harald Høyem Urbanet Analyse

Hvordan kan endrede rammebetingelser påvirke transportmiddelfordelingen i byområder? Harald Høyem Urbanet Analyse Hvordan kan endrede rammebetingelser påvirke transportmiddelfordelingen i byområder? Harald Høyem Urbanet Analyse Frokostseminar, 9. november 2015 Avklaring: Resultatene som presenteres her er foreløpige.

Detaljer

Forslag til Bypakke Nord-Jæren

Forslag til Bypakke Nord-Jæren Forslag til Bypakke Nord-Jæren Februar 2015 Bypakke Nord-Jæren BYPAKKE NORD-JÆREN Bypakke Nord-Jæren blir ny bompengepakke i,, og fra 2017. Vedtaket i fylkestinget kan leses på www.rogfk.no/vaare-tjenester/samferdsel/bypakke-nord-jaeren

Detaljer

Utfordringer ved utvikling av kollektivtransportstrategier

Utfordringer ved utvikling av kollektivtransportstrategier Utfordringer ved utvikling av kollektivtransportstrategier Innlegg for kontrollutvalget for de fire vestlandsfylkene, Hotell Thon Opera 19.03.2013 Avdelingsleder Frode Longva, TØI flo@toi.no Vi blir flere,

Detaljer

Evaluering av Jeg reiser smart - kampanjen

Evaluering av Jeg reiser smart - kampanjen Evaluering av Jeg reiser smart - kampanjen Spørreundersøkelse blant deltakere i kampanjen 5. desember 2008-23. januar 2009 Oppdragsgiver: Bergen kommune Samferdselsetaten -1- FORMÅL TIDSROM FOR KAMPANJEN

Detaljer

Evaluering av Jeg reiser smart - kampanjen

Evaluering av Jeg reiser smart - kampanjen Evaluering av Jeg reiser smart - kampanjen Spørreundersøkelse blant deltakere i kampanjen 5. desember 2008-23. januar 2009 Oppdragsgiver: Bergen kommune Samferdselsetaten -1- FORMÅL TIDSROM FOR KAMPANJEN

Detaljer

Fylkesordfører Nils Aage Jegstad. Bymiljøpakker

Fylkesordfører Nils Aage Jegstad. Bymiljøpakker Fylkesordfører Nils Aage Jegstad Bymiljøpakker Kollektivtransportens hovedutfordringer Kapasitet Fremkommelighet Tilgjengelighet Finansiering Investeringer Drift Gang- og sykkelvei Vi må legge til rette

Detaljer

Revidert Oslopakke 3. Konsekvenser for kollektivtransporten av nytt trafikantbetalingssystem Tormod Wergeland Haug

Revidert Oslopakke 3. Konsekvenser for kollektivtransporten av nytt trafikantbetalingssystem Tormod Wergeland Haug Revidert Oslopakke 3 Konsekvenser for kollektivtransporten av nytt trafikantbetalingssystem Tormod Wergeland Haug 17.11.217 Problemstillinger Supplerende analyser ved bruk av UA-modellen: Tar hensyn til

Detaljer

PROSAM. Holdningsundersøkelse for bomringen og Oslopakke Andel hhv. negative og positive, POSITIV NEGATIV

PROSAM. Holdningsundersøkelse for bomringen og Oslopakke Andel hhv. negative og positive, POSITIV NEGATIV Staten: Akershus fylkeskommune: Oslo kommune: Kollektivtrafikken: Statens vegvesen Region øst Statens vegvesen Vegdirektoratet Jernbaneverket Region øst Sentraladministrasjonen Plan- og bygningsetaten

Detaljer

Sykkelregnskap Sandefjord kommune 2011

Sykkelregnskap Sandefjord kommune 2011 Sykkelregnskap Sykkelregnskap Sandefjord kommune 2011 Forord Sandefjord kommune gir for andre gang ut et helhetlig sykkelregnskap. Det gjør vi for å sette fokus på sykkelens vilkår i byen, og for at vi

Detaljer

Befolkningens holdninger til kommunesammenslåing. Kommunal- og regionaldepartementet, rapport

Befolkningens holdninger til kommunesammenslåing. Kommunal- og regionaldepartementet, rapport Befolkningens holdninger til kommunesammenslåing Kommunal- og regionaldepartementet, rapport 10.06.09 Oppsummering 54 prosent av befolkningen kjenner til at egen kommune samarbeider med en eller andre

Detaljer

Prosjektgruppe fast fra stk, prosjektleder fra Tromsø kommune

Prosjektgruppe fast fra stk, prosjektleder fra Tromsø kommune Organisering Prosjektgruppe fast fra 2013 3stk, prosjektleder fra Tromsø kommune Styringsgruppe med 1 fra Tromsø kommune og Troms Fylkeskommune 2 fra SVV. TK leder- Endret juni 2017 : 3 stk, dvs 1 fra

Detaljer

Byreiser. Sammendrag:

Byreiser. Sammendrag: Forfatter: Øystein Engebretsen Oslo 2003, 69 sider Sammendrag: Byreiser Bakgrunn og formål Undersøkelsen inngår som en del i Vegdirektoratets etatsprosjektet Transport i by. Målet for dette etatsprosjektet

Detaljer

Regjeringens Innbyggerundersøkelse

Regjeringens Innbyggerundersøkelse Regjeringens Innbyggerundersøkelse Undersøkelse om innbyggernes syn på det å bo i kommunen og i Norge Hans Christian Holte Gjennomføring Bruttoutvalg 30 000 innbyggere over 18 år Landsrepresentativt utvalg

Detaljer