Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2013. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11."

Transkript

1 Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato:

2 Om holdningsundersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført årlig siden 1989 Årets undersøkelse: Prosam-rapport 206 Utført av Norfakta Markedsanalyse AS personer over 18 år, bosatt i Oslo og Akershus fordelt likt på 4 undersøkelser i februar, mai, august og november 45 % intervjuet på fasttelefon, 55 % på mobiltelefon Gjennomført i uke 6 (februar), uke 21 (mai), uke 35 (august) samt uke 45 (november) Rapport skrevet i november

3 Holdninger til innføring av bompenger i Oslo og Akershus

4 Om lag 6 av 10 tror bompenger ble innført for å få mer penger til veibygging Q1: Hvorfor tror du det ble innført bompenger i Oslo-området? Får mer penger til veibygging (vei, tunnel) Begrense biltrafikken generelt 7 % Bedre standard på veinettet (kapasitet/ vedlikehold) 5 % Tjene penger 5 % Finansiere Oslopakke 1, Oslopakke 2 eller Oslopakke 3 4 % Vet ikke 4 % Styrke kollektivtrafikken 3 % Mindre trafikk i sentrum 3 % Ren grådighet/ Staten suger penger av nordmenn 3 % Ekstra skatt (generelt) Annet Miljøtiltak Bedre flyt i trafikken Skape arbeidsplasser (bompenger, veiutbygging, 0 % 58 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 %

5 Like mange (10 %) tror bompenger er innført for å få inn penger til det offentlige/begrense biltrafikken Q1: Hvorfor tror du det ble innført bompenger i Oslo og på grensen mellom Bærum og Oslo? Få penger til veibygging Begrense biltrafikken Få inn penger til off.

6 Om lag halvparten er nå positive til innføringen av bompenger Q2: Synes du innføringen av bompenger i Oslo-området var et meget negativt, ganske negativt, ganske positivt eller meget positivt tiltak? Meget negativt 16 % 15 % 25 % Ganske negativt 28 % 3 3 Ganske positivt 26 % 36 % 37 % Meget positivt Vet ikke/ubesvart 9 % 9 % 9 % 8 % 7 % 1 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 %

7 Andelen positive er like stor som i Q2: Synes du innføringen av bompenger i Oslo-området var et meget negativt, ganske negativt, ganske positivt eller meget positivt tiltak? Negativ Positiv

8 Andelen positive i Asker og Bærum har steget siden 2008 Q2: Synes du innføringen av bompenger i Oslo-området var et meget negativt, ganske negativt, ganske positivt eller meget positivt tiltak? (Bærum og Asker: n=177 i 2007, 164 i 2008, 155 i 2009, 151 i 2010, 151 i, 148 i og 141 i ) Negativ Positiv Vet ikke

9 Om lag 4 av 10 som er positive vektlegger at bomringene gir mer penger til bygging av nye veier og tunneler Q3: Hvorfor synes du det var positivt? Få mer penger til veiutbygging (og tunneler) 60 % 49 % 43 % Begrenser trafikken generelt De som bruker veiene bør betale for det Bedre gjennomgangstrafikk/trafikkflyt gjennom Oslo Folk reiser mer kollektivt Mer penger til kollektivtrafikken Miljøhensyn Bidrar til bedre kollektivtilbud Grei måte å få inn penger på/et sted må jo Annet Vet ikke/ubesvart % 2 6 % 16 % 18 % 5 % 7 % 1 7 % % % 8 % 5 % 8 % 3 % 7 % 13 % 9 % 5 % 3 0 % 20 % 40 % 60 % 80 %

10 Om lag 2 av 10 mener at de som bruker veiene bør betale for dette Q3: Hvorfor synes du innføringen av bompenger i Oslo-området er positivt? Mer penger til veibygging (2 utsagn) Begrense trafikken generelt Miljøhensyn De som bruker veiene bør betale for dette Bedre kollektivtilbud (2 utsagn)

11 4 av 10 av de som er negative til bomringene vektlegger at de allerede betaler nok skatt Q4: Hvorfor synes du det var negativt? Betaler nok skatt/avgifter fra før Dyr måte å samle inn penger på/andre måter er bedre Økonomiske urettferdig for bilistene Pengene blir brukt til andre ting enn å bygge/vedlikeholde veier Hensikten er ikke oppnådd Det offentlige burde betalt Urettferdig Tåpelig/slitsomt/sjenerende/upraktisk/unødvendig/irriterende Har ikke medført bedre fremkommelighet/mindre trafikk Forbedre kollektivtilbudet først/har i dag ingen reelt alternativ til bil Geografisk beliggenhet (bomstasjonene ligger for nærme/for langt fra Må gjennom bomringen selv om jeg ikke skal til Oslo Bommene vil ikke bli fjernet Bomstasjonene skaper køer Deler byen Begrenser egen reiseaktivitet/reiser mindre Miljøproblemer pga. ekstra kø Annet Vet ikke/ubesvart 6 % % % 10 % % 6 % % % 3 % 9 % 1 15 % 9 % 6 % 14 % 8 % 3 % 6 7 % % 3 4 % % 3 % 5 % 4 % 4 % 4 % 0 % % % 1 0 % 10 % 18 % 0 1 % % 25 % 39 % 4 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 59 %

12 av 10 vektlegger skatt/avgifter Q4: Hvorfor synes du det var negativt? Økonomisk urettferdig for bilistene Dyr måte å samle inn penger på/andre måter er bedre Pengene blir også brukt til andre ting enn å bygge/vedlikeholde veier Bomstasjonene skaper køer 59 Betaler nok skatt/avgifter fra før

13 Effekt av informasjon på holdninger til bomringene

14 Med informasjon om hvordan pengene fra bomringene brukes øker andelen positive kraftig Q2 og Q5: Holdninger til innføring av bompenger før og etter informasjon om hva bompengene brukes til Meget negativt 1 15 % Ganske negativt 28 % 3 Ganske positivt 37 % 4 Meget positivt 9 % 14 % Før informasjon Vet ikke/ubesvart 7 % 5 % Etter informasjon 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % 45 %

15 Informasjon gir fortsatt stor effekt Q2 og Q5: Andelen positive til innføringen av bompenger før og etter informasjon om hva bompengene brukes til 70 % 60 % 50 % 40 % 45 % 58 % 58 % 43 % 49 % 60 % % 40 % 38 % 44 % 54 % 35 % 4 60 % 45 % 46 % 56 % 30 % 20 % 10 % 0 % Positiv før informasjon Positiv etter informasjon

16 Andelen som er enige i at bompenger fører til at man reiser mindre med bil er om lag på samme nivå som i Q6: Hvor enig eller uenig er du i påstanden: Bompenger i Oslo-området fører til at du reiser mindre med bil. Er du: Helt uenig 45 % 4 55 % Delvis uenig 10 % 16 % 16 % Delvis enig Helt enig 13 % 10 % Berøres ikke av bomringen 8 % 5 % 7 % Vet ikke/ubesvart 4 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

17 Andelen som mener de ikke reiser mindre med bil er på samme nivå som i 2009 Q6: Hvor enig eller uenig er du i påstanden: Bompenger i Oslo-området fører til at du reiser mindre med bil. Er du: Helt/delvis uenig Helt/delvis enig

18 Tilfredshet med tilbudet til de reisende

19 Omlag 6 av 10 er fornøyd med standarden på hovedveinettet i Oslo og Akershus Q7: Hvor fornøyd er du med standarden på hovedveinettet i Oslo og Akershus? Med standard menes også kapasitet og vedlikehold. Med hovedveinett menes riksveier, større innfartsveier og hovedveier. Meget misfornøyd 13 % 9 % 1 Ganske misfornøyd 25 % 30 % 30 % Ganske fornøyd 49 % 5 5 Meget fornøyd 9 % 6 % 6 % Ubesvart/vet ikke 5 % 4 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

20 Andelen som er fornøyd med standarden på hovedveinettet er omtrent som i / Q7: Hvor fornøyd er du med standarden på hovedveinettet i Oslo og Akershus? Med standard menes også kapasitet og vedlikehold. Med hovedveinett menes riksveier, større innfartsveier og hovedveier Meget/ganske misfornøyd Meget/ganske fornøyd

21 Drøye 6 av 10 er fornøyde med standarden på kollektivtilbudet i Oslo og Akershus Q8: Hvor fornøyd er du med standarden på kollektivtilbudet i Oslo/Akershus? Vil du si at du er.. Meget misfornøyd Ganske misfornøyd Ganske fornøyd 1 9 % 9 % 25 % 25 % 2 45 % 48 % 49 % Meget fornøyd % Ubesvart/vet ikke 7 % 6 % 6 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

22 Flere enn før er fornøyde med standarden på kollektivtilbudet Q8: Hvor fornøyd er du med standarden på kollektivtilbudet Oslo og Akershus? Er du Meget/ganske misfornøyd Meget/ganske fornøyd

23 Andelene som er fornøyde og misfornøyde med standarden på sykkelveinettet har endret seg lite over tid Q11: Hvor fornøyd er du med standarden på sykkelveinettet i Oslo og Akershus? Vil du si at du er Meget/ganske misfornøyd Meget/ganske fornøyd Ubesvart/vet ikke

24 8 av 10 er nå fornøyde med tilretteleggingen for gående i Oslo og Akershus Q13: Hvor fornøyd er du med tilretteleggingen for gående i Oslo og Akershus? Vil du si at du er.. Meget misfornøyd Ganske misfornøyd 7 % 3 % 3 % 16 % 13 % 23 % Ganske fornøyd 53 % 64 % 63 % Meget fornøyd Ubesvart/vet ikke 10 % 13 % 17 % 7 % 4 % 3 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 %

25 Andelen fornøyde med tilretteleggingen for gående har også økt siden Q13: Hvor fornøyd er du med tilretteleggingen for gående i Oslo og Akershus? Vil du si at du er.. Meget/ganske fornøyd 63 % 7 77 % 80 % Meget/ganske misfornøyd 24 % 3 19 % 16 % 2010 Ubesvart/vet ikke 5 % 7 % 4 % 3 % 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

26 Oppsummering tilfredshet med tilbudet til de ulike trafikantgruppene Q7, Q8, Q11, Q13: Andel fornøyde/misfornøyde med hovedveinettet/kollektivtilbudet/sykkelveinettet/ tilretteleggingen for gående i Oslo og Akershus Tilretteleggingen for gående 16 % 80 % Hovedveinettet 4 57 % Kollektivtilbudet Sykkelveinettet 24 % 30 % 58 % 64 % Fornøyd Misfornøyd 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 %

27 Oppsummering tilfredshet med tilbudet til de ulike trafikantgruppene Q7, Q8, Q11, Q13: Andel fornøyde med hovedveinettet/kollektivtilbudet/sykkelveinettet/ tilretteleggingen for gående i Oslo og Akershus Tilretteleggingen for gående Hovedveinettet Kollektivtilbudet Sykkelveinettet 23 % 2 24 % 24 % 7 63 % 77 % 80 % 60 % 57 % 57 % 57 % % 56 % 60 % 64 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 %

28 Vurdering av finansiering og prioriteringer

29 Som i og : Omlag 6 av 10 mener det er riktig at bilister skal være med å betale for forbedringer av kollektivsystemet Q9: Deler av inntektene fra bomringen går i dag til kollektivsystemet i Oslo og Akershus. Målet er raskere utbygging av kollektivtilbudet enn med bare ordinære bevilgninger. Satsingen skal blant annet gi økt kapasitet, hastighet og flere avganger. Synes du det er riktig eller galt at trafikanter som kjører bil skal være med å betale for forbedringer av kollektivsystemet på denne måten? Det er riktig % Det er galt 30 % 34 % 34 % Ikke sikker/ingen mening/ubesvart 4 % 5 % 8 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 %

30 Andelen som mener det er riktig at bompenger brukes til kollektivutbygging er på samme nivå som i og men mindre enn i 2010 Q9: Synes du det er riktig eller galt at trafikanter som kjører bil skal være med å betale for forbedringer av kollektivsystemet på denne måten? Andel som svarer at det er riktig

31 4 av 10 synes at 50 prosent eller mer av inntektene fra bomringene skal gå til kollektivtiltak Q10: Hvor stor andel av inntektene fra bomringen synes du skal gå til kollektivtiltak? 1 0 % 13 % 14 % 1-9 % 6 % % 5 % 6 % % % 9 % 6 % % 5 % 7 % % % 3 % 3 % % 5 % % % 4 % 20 % Vet ikke/ønsker ikke svare 16 % % 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 %

32 Gjennomsnittlig andel av inntektene som respondentene mener bør gå til kollektivtiltak holder seg relativt stabil over tid Q10: Hvor stor andel av inntektene fra bomringen synes du skal gå til kollektivtiltak? % 46 % 38 % 4 40 % 38 % % 37 % 37 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Gjennomsnittlig andel

33 Halvparten av respondentene mener de vil sykle oftere dersom det tilrettelegges for dette Q12: Dersom det blir bedre tilrettelagt for sykkel, ville du da sykle oftere eller like ofte som i dag? 39 % Oftere 48 % 47 % 40 % Like ofte (som i dag) 35 % Sykler ikke 19 % 16 % 15 % 37 % Ikke sikker/vet ikke/ubesvart 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

34 Andelen som vil sykle oftere er på samme nivå som i Q12: Dersom det blir bedre tilrettelagt for sykkel, ville du da sykle oftere eller like ofte som i dag? Oftere Like ofte (som i dag) Sykler ikke Vet ikke

35 Om lag 2 av 10 vil gå oftere dersom det tilrettelegges for dette Q14: Dersom det blir bedre tilrettelagt for fotgjengere, ville du da gått oftere eller like ofte som i dag? Oftere 2 18 % 17 % Like ofte (som i dag) 7 79 % 80 % Går ikke Ikke sikker/vet ikke/ubesvart 5 % 4 % 3 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 %

36 Andelen som vil gå like ofte (som i dag) er om lag på 2010/-nivå Q14: Dersom det blir bedre tilrettelagt for fotgjengere, ville du da gått oftere eller like ofte som i dag? Oftere Like ofte (som i dag) Går ikke Ikke sikker/vet ikke 5 % 4 % 16 % 2 18 % 17 % % 80 % % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 %

37 3 av 10 mener at bilister bør prioriteres opp Q15_1: Bør bilister prioriteres opp, ned eller som i dag? Prioriteres opp 34 % 34 % 40 % Prioriteres ned 18 % 18 % 18 % Prioriteres som i dag 39 % 46 % 47 % Ubesvart/vet ikke 3 % 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % 45 % 50 %

38 Andelen som mener at bilister bør prioriteres opp er på nivå med undersøkelsene i 2010/ Q15_1: Bør bilister prioriteres opp, ned eller som i dag? Prioriteres opp Prioriteres ned 2 18 % 18 % 18 % 33 % 34 % 34 % 40 % 2010 Prioriteres som i dag 39 % 46 % 46 % 47 % Ubesvart/vet ikke 3 % 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % 45 % 50 %

39 Om lag 8 av 10 mener at syklister bør prioriteres opp Q15_2: Bør syklister prioriteres opp, ned eller som i dag? Prioriteres opp Prioriteres ned 6 % 5 % 6 % 76 % 77 % 76 % Prioriteres som i dag 16 % 16 % 16 % Ubesvart/vet ikke 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 %

40 Andelen som mener at syklister bør prioriteres opp er på samme nivå som i / Q15_2: Bør syklister prioriteres opp, ned eller som i dag? Prioriteres opp Prioriteres ned Prioriteres som i dag Ubesvart/vet ikke 6 % 6 % 5 % 6 % 2 16 % 16 % 16 % 7 76 % 77 % 76 % % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 %

41 Halvparten mener at fotgjengere bør prioriteres opp Q15_3: Bør fotgjengere prioriteres opp, ned eller som i dag? 63 % Prioriteres opp 5 50 % 3 % Prioriteres ned Prioriteres som i dag 3 47 % 48 % Ubesvart/vet ikke 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 %

42 Andelen som mener at fotgjengere bør prioriteres opp er på samme nivå som i Q15_3: Bør fotgjengere prioriteres opp, ned eller som i dag? Prioriteres opp 54 % 5 50 % 63 % Prioriteres ned 3 % 2010 Prioriteres som i dag % 48 % Ubesvart/vet ikke 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 %

43 8 av 10 mener at kollektivtrafikanter bør prioriteres opp Q15_4: Bør kollektivtrafikanter prioriteres opp, ned eller som i dag? 84 % Prioriteres opp 84 % 80 % Prioriteres ned Prioriteres som i dag 1 13 % 16 % Ubesvart/vet ikke 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 %

44 Andelen som mener at kollektivtrafikanter bør prioriteres opp er på samme nivå som i 2010 Q15_4: Bør kollektivtrafikanter prioriteres opp, ned eller som i dag? Prioriteres opp 80 % 84 % 84 % 80 % Prioriteres ned Prioriteres som i dag 17 % 1 13 % 16 % 2010 Ubesvart/vet ikke 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 %

45 Oppsummering prioritering av de ulike trafikantgruppene Q15_1 Q15_4 Kollektivtrafikanter 16 % 80 % Syklister Fotgjengere 6 % 16 % 50 % 48 % 76 % Opp Ned Som i dag Bilister 18 % 34 % 47 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 %

46 Flest vil prioritere opp kollektivtrafikanter og syklister Færrest vil prioritere opp bilister Q15_1 Q15_4 Andelene som mener trafikantgruppene bør prioriteres opp Kollektivtrafikanter 80 % 84 % 84 % 80 % Syklister 7 76 % 77 % 76 % Fotgjengere Bilister 33 % 40 % 34 % 34 % 54 % 5 50 % 63 % % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 %

47 Restriktive tiltak, støy og trivsel

48 8 av 10 synes det er riktig å innføre tiltak som reduserer forurensningen fra biltrafikken i perioder med dårlig luftkvalitet Q30: Synes du det er riktig eller galt å innføre tiltak som reduserer forurensningen fra biltrafikken i perioder med dårlig luftkvalitet? (nytt spørsmål ) Det er riktig 70 % 75 % Det er galt 2 25 % Ikke sikker/ ingen mening 4 % 4 % Ubesvart 0 % 0 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 %

49 Om lag 7 av 10 mener det er riktig med piggdekkavgift mens om lag 6 av 10 er for miljøfartsgrense. Q31: Hvilke av de følgende tiltakene synes du det er riktig å innføre periodevis i Oslo for å forhindre dårlig luftkvalitet? (nytt spørsmål / andel som mener tiltak er riktig) Piggdekkavgift 76 % 74 % Miljøfartsgrense 64 % 6 Økte bompenger på enkeltdager Forbud mot dieselkjøretøy på enkeltdager 24 % 26 % 33 % 37 % Partall-/ oddetallskjøring 26 % 2 Ingen av disse tiltakene 7 % 6 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 %

50 Totalt sett så er 7 av 10 for innføring av piggdekkavgift Q31: Hvilke av de følgende tiltakene synes du det er riktig å innføre periodevis i Oslo for å forhindre dårlig luftkvalitet? (nytt spørsmål fra og med /n=793 andel som har svart at tiltak er riktig) Q3100: Gitt at tiltak for å redusere forurensningen fra biltrafikken må innføres: Hvilke av de følgende tiltakene synes du da det ville være riktig å innføre periodevis i Oslo for å forhindre dårlig luftkvalitet? (Nytt spørsmål /n=208 andel som har svart at innføring av tiltak er galt) Piggdekkavgift 7 Miljøfartsgrense 55 % Økte bompenger på enkeltdager 29 % Forbud mot dieselkjøretøy på enkeltdager Partall-/ oddetallskjøring 2 19 % Totalt Ingen av disse tiltakene 10 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 %

51 Piggdekkavgift er mest preferert både blant respondenter som i utgangspunktet er i mot tiltak og blant respondenter som i utgangspunktet er for Q31: Hvilke av de følgende tiltakene synes du det er riktig å innføre periodevis i Oslo for å forhindre dårlig luftkvalitet? (nytt spørsmål fra og med /n=793 andel som har svart at tiltak er riktig) Q3100: Gitt at tiltak for å redusere forurensningen fra biltrafikken må innføres: Hvilke av de følgende tiltakene synes du da det ville være riktig å innføre periodevis i Oslo for å forhindre dårlig luftkvalitet? (Nytt spørsmål /n=208 andel som har svart at innføring av tiltak er galt) Piggdekkavgift 55 % 74 % 7 Miljøfartsgrense 3 55 % 6 Økte bompenger på enkeltdager Forbud mot dieselkjøretøy på enkeltdager Partall-/ oddetallskjøring Ingen av disse tiltakene 14 % 33 % 29 % 5 % 26 % 2 7 % 2 19 % 27 % 6 % 10 % Tiltak er galt Tiltak er riktig Totalt 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 %

52 Om lag 3 av 10 opplever plager med hensyn til støy Q32: Når du er hjemme, hvor mye plaget er du av støy fra vegtrafikk? (nytt spørsmål ) Voldsomt plaget Mye plaget 3 % Middels plaget Litt plaget 6 % 6 % 19 % 2 Ikke plaget 67 % 7 Ikke aktuelt 0 % 0 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 %

53 Det er mest trivelig å oppholde seg langs veier, gater og på plasser der man bor Q32a_1 Q32a-3: Hvor trivelig vil du si det er å oppholde seg langs veier, gater og på plasser der du bor/ ved din nærmeste handlegate eller senter/ i Oslo sentrum? (nye spørsmål ) Svært lite trivelig Lite trivelig Verken eller Trivelig Svært trivelig Vet ikke Ved bosted 4 7 % 19 % 36 % 34 % Nærmeste handlegate/ senter % 34 % 23 % Oslo sentrum 9 19 % 38 % 25 % 9 % 3 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

54 Differensierte bomsatser

55 Færre enn før er i mot tidsdifferensiering Q33: I dag er prisen for passering av bomringen den samme hele døgnet. For bedre fremkommelighet i rushtiden og mindre forurensing, kan man tenke seg et takstsystem der prisen er høyere enn dagens pris i rushtiden, lavere utenom rushtiden, og gratis på kvelden. Ville du være for eller imot en slik ordning, eller har du ingen mening om det? For 45 % 46 % 46 % Imot 35 % 3 46 % Har ingen mening/kan ikke ta stilling til spørsmålet 8 % 19 % 2 Ubesvart 0 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 %

56 Andelen som er i mot er nå om lag på 2007-nivå Q33: I dag er prisen for passering av bomringen den samme hele døgnet. For bedre fremkommelighet i rushtiden og mindre forurensing, kan man tenke seg et takstsystem der prisen er høyere enn dagens pris i rushtiden, lavere utenom rushtiden, og gratis på kvelden. Ville du være for eller imot en slik ordning, eller har du ingen mening om det? 2007 (Stockholm nevnt som eksempel) 8 % 30 % (Stockholm nevnt som eksempel) 14 % 2 64 % % 36 % 47 % % 16 % 19 % 34 % 35 % 50 % 45 % 46 % 46 % For Mot Ingen mening % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 %

57 Flere enn før er for et miljødifferensiert takstsystem Q34: For å minske forurensingen kan man istedenfor tenke seg et takstsystem der prisen er høyere enn dagens pris for biler som forurenser mye, og lavere for biler som forurenser lite. Ville du være for eller imot en slik ordning, eller har du ingen mening om det? For 44 % 43 % 48 % Imot 38 % 35 % 46 % Har ingen mening/kan ikke ta stilling til spørsmålet 9 % 19 % 17 % Ubesvart 0 % 0 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

58 Andelen som er i mot er mindre enn i Q34: For å minske forurensingen kan man istedenfor tenke seg et takstsystem der prisen er høyere enn dagens pris for biler som forurenser mye, og lavere for biler som forurenser lite. Ville du være for eller imot en slik ordning, eller har du ingen mening om det? For 45 % 44 % 43 % 48 % Mot 40 % 38 % 35 % 46 % 2010 Ingen mening 9 % 14 % 19 % 17 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

59 Blant respondenter som har tatt et standpunkt: 58 % er for et miljødifferensiert takstsystem/60 % er for et tidsdifferensiert takstsystem Q33: Andelene som er for/mot et tidsdifferensiert takstsystem/q34: Andelene som er for/mot et miljødifferensiert takstsystem kun respondenter som har tatt et standpunkt ( ingen mening er tatt ut av prosentueringen) For miljødifferensiert takstsystem I mot miljødifferensiert takstsystem 53 % 49 % 53 % 58 % 47 % 5 47 % For tidsdifferensiert takststystem 49 % 60 % 57 % 60 % I mot tidsdifferensiert takstsystem 40 % 43 % 40 % 5 0 % 20 % 40 % 60 % 80 %

60 Transportmiddelvalg

61 46 % brukte privatbil som fører ved siste reise til jobben, tett etterfulgt av kollektivtransport med 36 % Q35: Hva slags type transportmiddel/transportmidler brukte du sist du reiste til jobben? Privatbil som fører Kollektivtransport Gange Sykkel Privatbil som passasjer Yrkesbil 8 % 6 % 5 % 8 % 9 % 7 % 9 % 3 % 6 % 5 % 3 % 9 % 5 % 4 % 29 % 30 % 37 % 38 % % 57 % 54 % 50 % 46 % 5 44 % 46 % % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

62 Mest nevnte årsak til at bil ble benyttet; tar kortest tid Q36a: Hvorfor reiste du med bil sist gang du reiste til jobben? Tar kortest tid Praktisk/enkelt Finnes ikke kollektivtilbud på strekningen Avhengig av bil i jobben/firmabil Ikke annet alternativ 10 % 19 % 10 % 13 % 2 20 % 13 % 1 5 % 8 % 15 % 14 % % 4 % 5 % 40 % 36 % 28 % 28 % 39 % % 3 30 % 40 % 56 % % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

63 De som reiste kollektivt vektlegger at dette er praktisk/enkelt og tar kortest tid Q36b: Hvorfor reiste du med kollektivt transportmiddel sist gang du reiste til jobben? Praktisk/enkelt 46 % 44 % 57 % Tar kortest tid Har ikke parkering ved jobben % % 29 % 23 % 3 28 % 3 6 % 4 % % % % Miljøhensyn % 7 % % Billig 0 % % 10 % 18 % Slipper kø Ikke annet alternativ Liker å kjøre kollektivt På grunn av været % % 7 8 % % % 5 % 4 3 % 3 % 5 % 0 4 % 4 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 %

64 De som syklet eller gikk vektlegger at de har kort vei til jobben, at det er praktisk/enkelt samt at det tar kortest tid Q36c: Hvorfor gikk eller syklet du sist gang du reiste til jobben? Har kort vei til jobben 34 % 43 % Praktisk/enkelt 27 % % % 23 % 34 % 49 % 30 % 46 % Tar kortest tid % 38 % 34 % 19 % 25 % 2008 Trening/mosjon % % 3 7 % 9 % 2010 Liker å gå 3 4 % 10 % 10 % 13 % Miljøhensyn 4 % 7 % Liker å sykle Billig 6 % 5 % 13 % 4 % 1 7 % 10 % 0 % 3 % 3 % 5 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

65 6 av de som gikk nevner har kort vei til jobben Q36c: Hvorfor gikk du sist gang du reiste til jobben (filtrert på gående)? (n=71) Har kort vei til jobben 61 Praktisk\enkelt 33 Tar kortest tid 25 Liker å gå Trening\mosjon Gange (gikk) Har ikke parkering ved jobben\vanskelig\dyrt å parkere Ønsker å være miljøvennlig\miljøhensyn 4 5 Liker å sykle Er den billigste måten å reise på Godt med frisk luft\oppleve natur\oppleve byen

66 49 % av de som syklet nevner tar kortest tid Q36c: Hvorfor syklet du sist gang du reiste til jobben (filtrert på syklende)? (n=42) Tar kortest tid 49 Praktisk\enkelt 33 Trening\mosjon 22 Har kort vei til jobben Ønsker å være miljøvennlig\miljøhensyn Liker å sykle Godt med frisk luft\oppleve natur\oppleve byen Vane Er den billigste måten å reise på Har ingen andre alternativer Syklet Har ikke parkering ved jobben\vanskelig\dyrt å Finnes ikke kollektivtilbud på strekningen 2 2 Andre svar

67 Oppsummering

68 Oppsummering (side 1 av 2) 49 % er nå positive til innføringen av bompenger i Oslo-området. Dette tangerer det høyeste målte nivået sammen med målingene i 2006 og. Med informasjon om hva inntektene fra bomringene brukes til øker andelen som er positive til innføringen av bomringene med 10 prosentpoeng. 33 % av totalutvalget blir belastet bomavgift i forbindelse med reiser til og fra arbeid. Kun 0,7 % av totalutvalget blir belastet bomavgift i forbindelse med levering/ henting i barnehage. 64 % er fornøyde med kollektivtilbudet. 24 % er fornøyde med standarden på sykkelveinettet. 80 % er fornøyde med tilretteleggingen for gående. 60 % mener det er riktig at bilister skal være med å betale for forbedringer av kollektivsystemet. Dette er om lag på samme nivå som i /.

69 Oppsummering (side 2 av 2) 47 % av respondentene mener de vil sykle oftere dersom det blir bedre tilrettelagt for sykkel. Kollektivtrafikanter er trafikantgruppen flest vil prioritere opp (80 %), etterfulgt av syklister (76 %). Bilister er den trafikantgruppen flest vil prioritere ned (18 %) og færrest vil prioritere opp (34 %). 75 % synes det er riktig å innføre tiltak som reduserer forurensningen fra biltrafikken. Mest nevnte forslag til tiltak; piggdekkavgift (74 %) samt miljøfartsgrense (6). 3 er plaget av støy fra vegtrafikk. 60 % av respondentene som har tatt et standpunkt er for tidsdifferensierte takster som gjør det dyrere å passere bomringen i rushtiden, billigere utenom rushtiden og gratis på kveldene og i helgene. 58 % av respondentene som har tatt et standpunkt er for miljødifferensierte takster som gjør det dyrere å passere for biler som forurenser mye og billigere for biler som forurenser lite.

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2014. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 20.11.

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2014. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 20.11. Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989 - PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 20.11. Om holdningsundersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført årlig siden

Detaljer

Året etter bomringen

Året etter bomringen STF50 A07008 Åpen RAPPORT Året etter bomringen En spørreundersøkelse i Trondheim høsten 2006 Terje Tretvik SINTEF Teknologi og samfunn Veg- og transportplanlegging Januar 2007 5 INNHOLD FORORD...3

Detaljer

Evaluering av Jeg reiser smart - kampanjen

Evaluering av Jeg reiser smart - kampanjen Evaluering av Jeg reiser smart - kampanjen Spørreundersøkelse blant deltakere i kampanjen 5. desember 2008-23. januar 2009 Oppdragsgiver: Bergen kommune Samferdselsetaten -1- FORMÅL TIDSROM FOR KAMPANJEN

Detaljer

Rapport. Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen. Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011

Rapport. Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen. Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011 Rapport Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011 Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen Innhold Sammendrag... 3 1. Bakgrunn og formål... 11 2. Det formelle grunnlaget

Detaljer

Evaluering av ny pris- og sonestruktur (NYPS) i Oslo og Akershus

Evaluering av ny pris- og sonestruktur (NYPS) i Oslo og Akershus Ruterrapport 2013:5 Rapport utarbeidet av Urbanet Analyse AS på vegne av NSB AS og Ruter AS Versjon 1.1 16.8.2013 Evaluering av ny pris- og sonestruktur (NYPS) i Oslo og Akershus reduksjon Ruters forord

Detaljer

Arbeidsreiser til Nydalen. Eksempelet BI

Arbeidsreiser til Nydalen. Eksempelet BI Sammendrag: Arbeidsreiser til Nydalen. Eksempelet BI TØI rapport 48/2014 Forfatter(e):Randi Hjorthol, Tom Erik Julsrud, Liva Vågane Oslo 2014, 47 sider Ansatte og studenter ved Handelshøyskolen BI i Nydalen

Detaljer

Undersøkelse om svart arbeid. Januar/februar 2011

Undersøkelse om svart arbeid. Januar/februar 2011 Undersøkelse om svart arbeid Januar/februar 2011 Innholdsfortegnelse Om undersøkelsen s. 03 Kjøp av svart arbeid s. 04 Vurdering av kjøp av svart arbeid s. 09 Hvem er kjøperen av svart arbeid? s. 16 Hva

Detaljer

Utredning av trafikkreduserende tiltak og effekten på NO 2

Utredning av trafikkreduserende tiltak og effekten på NO 2 OR 50/2014 Utredning av trafikkreduserende tiltak og effekten på NO 2 Britt Ann K. Høiskar, Ingrid Sundvor, Tormod Wergeland Haug, Hilde Solli, Gabriela Sousa Santos, Mathias Vogt Oppdragsrapport 1 Forord

Detaljer

Innfartsparkering med bil og sykkel

Innfartsparkering med bil og sykkel Sammendrag: TØI notat 1159/2000 Forfattere: Berit Grue og Arnfinn Hoelsæter Oslo 2000, 80 sider Innfartsparkering med bil og sykkel Transportøkonomisk institutt har på oppdrag for Statens vegvesen Akershus,

Detaljer

OSLOPAKKE 3: HOVEDVEGUTBYGGINGENE ER MILJØSKADELIG ØNSKETENKING SATS PÅ KOLLEKTIVTRANSPORT OG SYKKEL!

OSLOPAKKE 3: HOVEDVEGUTBYGGINGENE ER MILJØSKADELIG ØNSKETENKING SATS PÅ KOLLEKTIVTRANSPORT OG SYKKEL! Statens vegvesen Region øst Postboks 1010 Skurva 2605 LILLEHAMMER Oslo, 5. mars 2008 OSLOPAKKE 3: HOVEDVEGUTBYGGINGENE ER MILJØSKADELIG ØNSKETENKING SATS PÅ KOLLEKTIVTRANSPORT OG SYKKEL! Norges Naturvernforbund

Detaljer

Ren luft for alle. Foto: Knut Opeide

Ren luft for alle. Foto: Knut Opeide Gi bilen en pause Ren luft for alle Foto: Knut Opeide Alle bør ha tilgang på ren luft også de som bor i byer. Målet er at vi sammen skal få til trivelige byer og tettsteder der mennesker liker å oppholde

Detaljer

Dato: 12. januar 2010 Samferdselsutvalet Frå: Fylkesrådmannen Arkivsak: 201000250-2/BJORMI. Kopi til: Arkivnr.: 810

Dato: 12. januar 2010 Samferdselsutvalet Frå: Fylkesrådmannen Arkivsak: 201000250-2/BJORMI. Kopi til: Arkivnr.: 810 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen NOTAT Til: Fylkesutvalet Dato: 12. januar 2010 Samferdselsutvalet Frå: Fylkesrådmannen Arkivsak: 201000250-2/BJORMI Kopi til: Arkivnr.: 810 Melding - rapport om

Detaljer

Veg- og transportplan. Vegprising: bra for samfunnet ingen ny pengemaskin

Veg- og transportplan. Vegprising: bra for samfunnet ingen ny pengemaskin Vegprising: bra for samfunnet ingen ny pengemaskin 10 transportforum 01.2014 Vegprising har i de senere år vært gjennomført i byer som London og Stockholm, med til dels gode resultater. Det går et klart

Detaljer

PROGRAMPROSESSEN. diskusjonsnotat miljø og samferdsel

PROGRAMPROSESSEN. diskusjonsnotat miljø og samferdsel ? slo PROGRAMPROSESSEN diskusjonsnotat miljø og samferdsel Kjære medlem av Oslo Høyre, dette er et diskusjonsnotat om miljøpolitikk. I dette notatet finner du fakta og bakgrunnsstoff om miljøpolitikk.

Detaljer

05.11.2009 STRATEGI FOR ØKT MILJØVENNLIGGP- PERSONTRANSPORT G I GRENLAND

05.11.2009 STRATEGI FOR ØKT MILJØVENNLIGGP- PERSONTRANSPORT G I GRENLAND 05.11.2009 STRATEGI FOR ØKT MILJØVENNLIGGP- PERSONTRANSPORT G I GRENLAND 2 2009-11-05 Utført av: Anne Underthun Marstein, Siri Rolland, Øystein Ludvigsen, Elisabeth Flønes Pedersen, Grethe Myrberg Kontrollert

Detaljer

Tom Erik Julsrud TØI rapport 1161/2011. Reisevaneundersøkelse for Kongsberg Teknologipark og Kongsberg kommune

Tom Erik Julsrud TØI rapport 1161/2011. Reisevaneundersøkelse for Kongsberg Teknologipark og Kongsberg kommune Tom Erik Julsrud TØI rapport 1161/2011 Reisevaneundersøkelse for Kongsberg Teknologipark og Kongsberg kommune TØI rapport 1161/2011 Reisevaneundersøkelse for Kongsberg Teknologipark og Kongsberg kommune

Detaljer

Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge

Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge Sammendrag: Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge TØI-rapport 1050/2009 Forfatter(e): Liva Vågane Oslo 2009, 57 sider Resultater fra de nasjonale reisevaneundersøkelsene

Detaljer

NOTAT NR 2/2007. Alberte Ruud Bård Norheim. Urbanet Analyse notat 2/2007. Kollektivtransportens samfunnsmessige betydning 1

NOTAT NR 2/2007. Alberte Ruud Bård Norheim. Urbanet Analyse notat 2/2007. Kollektivtransportens samfunnsmessige betydning 1 NOTAT NR 2/2007 Alberte Ruud Bård Norheim Kollektivtransportens samfunnsmessige betydning Kollektivtransportens samfunnsmessige betydning 1 Kollektivtransportens samfunnsmessige betydning 2 Innhold Forord...

Detaljer

Studenter på bussen. Hva koster bussbilletten i 10 byer, og hvordan er bussbruken til studentene i Bodø? av Thor-Erik S. Hanssen

Studenter på bussen. Hva koster bussbilletten i 10 byer, og hvordan er bussbruken til studentene i Bodø? av Thor-Erik S. Hanssen Studenter på bussen Hva koster bussbilletten i 10 byer, og hvordan er bussbruken til studentene i Bodø? av Thor-Erik S. Hanssen Senter for Innovasjon og Bedriftsøkonomi (SIB AS) SIB-notat 1000/2007 Studenter

Detaljer

Rapport. Framtidens kollektivtransport i Tromsø Kartlegging av status og effekter av virkemiddelbruk. Alberte Ruud Katrine Næss Kjørstad 18 / 2010

Rapport. Framtidens kollektivtransport i Tromsø Kartlegging av status og effekter av virkemiddelbruk. Alberte Ruud Katrine Næss Kjørstad 18 / 2010 Rapport Alberte Ruud Katrine Næss Kjørstad 18 / 2010 Framtidens kollektivtransport i Tromsø Kartlegging av status og effekter av virkemiddelbruk Forord På oppdrag fra Statens Vegvesen region Nord har

Detaljer

ELECTRIC MOBILITY NORWAY (EMN)

ELECTRIC MOBILITY NORWAY (EMN) Oppdragsgiver Kongsberg Innovasjon Rapporttype Rapport 2011-12-14 ELECTRIC MOBILITY NORWAY (EMN) SAMFERDSELSANALYSE SAMFERDSELSANALYSE 3 (36) SAMFERDSELSANALYSE Oppdragsnr.: 1110709 Oppdragsnavn: EMN

Detaljer

www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt

www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt 1 Innholdsfortegnelse 1. Hvorfor kommunestyremelding om pendling?...3 1.1 Hva sier oppdraget?...3 1.2 Hva sier

Detaljer

www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt

www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt 1 Innholdsfortegnelse 1. Hvorfor kommunestyremelding om pendling?...3 1.1 Hva sier oppdraget?...3 1.2 Hva sier

Detaljer

Klimavennlig transport. 25. april 2014. Av Hallgeir H. Langeland og Tor Brostigen

Klimavennlig transport. 25. april 2014. Av Hallgeir H. Langeland og Tor Brostigen Klimavennlig transport 25. april 2014 Av Hallgeir H. Langeland og Tor Brostigen FORORD Dette notatet er et innspill til Det rettferdige lavutslippssamfunnet, et prosjekt som SVs landsstyre vedtok i januar.

Detaljer

Privates kjøp av svart arbeid

Privates kjøp av svart arbeid Privates kjøp av svart arbeid En befolkningsundersøkelse gjennomført for Skattedirektoratet i samarbeid med Samarbeidsforum mot svart økonomi Sperrefrist 8. november 2006 Gunhild Rui 02. november 2006

Detaljer

Notat. Passasjerenes opplevelse av ventetid før og etter innføring av sanntidsinformasjon. Ingunn Ophem Katrine N. Kjørstad Alberte Ruud 07 / 2008

Notat. Passasjerenes opplevelse av ventetid før og etter innføring av sanntidsinformasjon. Ingunn Ophem Katrine N. Kjørstad Alberte Ruud 07 / 2008 Notat 07 / 2008 Ingunn Ophem Katrine N. Kjørstad Alberte Ruud Passasjerenes opplevelse av ventetid før og etter innføring av sanntidsinformasjon INNHOLD 1. Bakgrunn... 4 2. Utvalg og metode... 5 3. Resultater

Detaljer

Konferanse. Byutvikling for bedre luft og klima. rapport. Trondheim 8. okt 2012

Konferanse. Byutvikling for bedre luft og klima. rapport. Trondheim 8. okt 2012 Byutvikling for bedre luft og klima rapport Trondheim 8. okt 2012 Konferanse 1 Ja, vi kan! Konferanse: Konferansen ble arrangert av Statens vegvesen og Klima- og forurensningsdirektoratet. Konferanseansvarlig:

Detaljer

Sykkelregnskap Sandefjord kommune 2011

Sykkelregnskap Sandefjord kommune 2011 Sykkelregnskap Sykkelregnskap Sandefjord kommune 2011 Forord Sandefjord kommune gir for andre gang ut et helhetlig sykkelregnskap. Det gjør vi for å sette fokus på sykkelens vilkår i byen, og for at vi

Detaljer

Transportutfordringer i Bergen - fra bil til bane

Transportutfordringer i Bergen - fra bil til bane Transportutfordringer i Bergen - fra bil til bane Naturvernforbundet, februar 2004 Transportutfordringer i Bergen - fra bil til bane Side 2 av 36 Forord Dette rapporten er skrevet som en del av et informasjonsprosjekt

Detaljer

Forsøksordningen for utvikling av rasjonell og miljøvennlig transport. 1. Forsøksordningen er en bred prøve/feile-prosess

Forsøksordningen for utvikling av rasjonell og miljøvennlig transport. 1. Forsøksordningen er en bred prøve/feile-prosess Forsøksordningen for utvikling av rasjonell og miljøvennlig transport Konklusjoner etter 500 forsøk Av: forsker Katrine Næss Kjørstad og forsker Heidi Renolen Transportøkonomisk institutt, Postboks 6110,

Detaljer