Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato:"

Transkript

1 Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato:

2 Om holdningsundersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført årlig siden 1989 Årets undersøkelse: Prosam-rapport 196 Utført av Opinion Perduco personer over 18 år, bosatt i Oslo og Akershus 46 % intervjuet på fasttelefon, 54 % på mobiltelefon Gjennomført i perioden Rapport skrevet i januar 2012

3 Holdninger til innføring av bompengeringene i Oslo og Akershus

4 Over halvparten tror bomringene ble innført for å få mer penger til veibygging Q1: Hvorfor tror du det ble innført en bomring i Oslo og på grensen mellom Bærum og Oslo? Få mer penger til veibygging (vei, tunnel) Tjene penger Ekstra skatt (generelt) Finansiere Oslopakke 1, Oslopakke 2 eller Oslopakke 3 Begrense biltrafikken generelt Mindre trafikk i sentrum Styrke kollektivtrafikken Bedre flyt i trafikken Bedre standard på veinettet (kapasitet/vedlikehold) Miljøtiltak Ren grådighet/staten suger penger av nordmenn Skape arbeidsplasser (bomring, veiutbygging, vedlikehold, operere kollektivtrafikk) Annet Vet ikke 9% 5% 4% 3% 3% 0% 15% 5 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

5 Færre vektlegger å begrense biltrafikken Q1: Hvorfor tror du det ble innført en bomring i Oslo og på grensen mellom Bærum og Oslo? Få penger til veibygging Begrense biltrafikken Få inn penger til off.

6 Flere er negative enn positive til innføring av bomringen Q2: Synes du innføringen av en bomring i Oslo-området var et meget negativt, ganske negativt, ganske positivt eller meget positivt tiltak? Meget negativt 25% Ganske negativt 28% Ganske positivt 26% Meget positivt 9% Vet ikke/ubesvart 1 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

7 Andelen i Asker og Bærum som mener innføringen av bomringen var negativt synker fra 2010 Q2: Synes du innføringen av en bomring i Oslo-området var et meget negativt, ganske negativt, ganske positivt eller meget positivt tiltak? Innbyggere i Asker og Bærum: n=177 (2007), n=164 (2008), n=155 (2009) n=151 (2010) n=151 (2011) Meget negativt Ganske negativt Ganske positivt Meget positivt Vet ikke

8 Andelen som er negative til bomringene stiger fra 2010 til 2011 Q2: Synes du innføringen av bomringer i Oslo-området er et meget negativt, ganske negativt, ganske positivt eller meget positivt tiltak? Negativ Positiv

9 6 av 10 av de som er positive vektlegger at bomringene gir mer penger til bygging av nye veier Q3: Hvorfor synes du det var positivt? Få mer penger til veiutbygging (og tunneler) 60% Begrenser trafikken generelt 25% Miljøhensyn Mer penger til kollektivtrafikken Folk reiser mer kollektivt De som bruker veiene bør betale for det Bedre gjennomgangstrafikk/trafikkflyt gjennom Oslo Bidrar til bedre kollektivtilbud Grei måte å få inn penger på/et sted må jo pengene komme fra Annet Vet ikke/ubesvart 10% 9% 7% 6% 5% 5% 3% 5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

10 Nesten 2 av 3 vektlegger penger til veibygging Q4: Hvorfor synes du innføringen av bomringer i Oslo-området er negativt? Mer penger til veibygging (2 utsagn) Begrense trafikken generelt Miljøhensyn De som bruker veiene bør betale for dette Bedre kollektivtilbud (2 utsagn)

11 6 av 10 av de som er negative til bomringene vektlegger at de allerede betaler nok skatt Q4: Hvorfor synes du det var negativt? Betaler nok skatt/avgifter fra før Det offentlige burde betalt Urettferdig Økonomiske urettferdig for bilistene Pengene blir brukt til andre ting enn å bygge/vedlikeholde veier Dyr måte å samle inn penger på/andre måter er bedre Hensikten er ikke oppnådd Tåpelig/slitsomt/sjenerende/upraktisk/unødvendig/irriterende Geografisk beliggenhet (bomstasjonene ligger for nærme/for langt fra sentrum) Har ikke medført bedre fremkommelighet/mindre trafikk Bomstasjonene skaper køer Forbedre kollektivtilbudet først/har i dag ingen reelt alternativ til bil Deler byen Miljøproblemer pga. ekstra kø Må gjennom bomringen selv om jeg ikke skal til Oslo Bommene vil ikke bli fjernet Begrenser egen reiseaktivitet/reiser mindre Annet Vet ikke/ubesvart 15% 14% 10% 6% 6% 3% 3% 0% 10% 59% 0% 20% 40% 60% 80%

12 Skatt vektlegges i større grad i 2011 enn tidligere Q4: Synes innføringen av bomringer i Oslo-området er negativt? Økonomisk urettferdig for bilistene Dyr måte å samle inn penger på/andre måter er bedre Pengene blir også brukt til andre ting enn å bygge/vedlikeholde veier Bomstasjonene skaper køer Betaler nok skatt/avgifter fra før

13 Effekt av informasjon på holdninger til bomringene

14 Med informasjon om hvordan pengene fra bomringene brukes er det færre som er meget negativ Q2 og Q5: Holdninger til innføring av bomringen før og etter informasjon om hva bompengene brukes til Meget negativt 18% 25% Ganske negativt 28% 30% Ganske positivt 26% 3 Meget positivt 9% 9% Vet ikke/ubesvart 1 1 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Før informasjon Etter informasjon

15 Informasjon gir noe mindre effekt i 2011 enn tidligere Q2 og Q5: Andelen positive til innføringen av bomringen før og etter informasjon om hva bompengene brukes til 70% 60% 50% 40% 45% 58% 58% 43% 49% 60% % 38% 40% 44% 54% 35% 4 30% 20% 10% 0% Positiv før informasjon Positiv etter informasjon

16 Nesten 2 av 3 mener at bomringene ikke fører til at de reiser mindre med bil Q6: Hvor enig eller uenig er du i påstanden: Bomringen i Oslo-området fører til at du reiser mindre med bil. Er du: Helt uenig 55% Delvis uenig 10% Delvis enig 13% Helt enig 10% Berøres ikke av bomringen 8% Vet ikke/ubesvart 4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

17 Andelen som mener de ikke reiser mindre med bil er noe høyere enn i 2010 Q6: Hvor enig eller uenig er du i påstanden: Bomringen i Oslo-området fører til at du reiser mindre med bil. Er du: Helt/delvis uenig Helt/delvis enig

18 Tilfredshet med tilbudet til de reisende

19 Nesten 6 av 10 er fornøyd med standarden på hovedveinettet i Oslo og Akershus Q7: Hvor fornøyd er du med standarden på hovedveinettet i Oslo og Akershus? Vil du si at du er Meget misfornøyd 13% Ganske misfornøyd 25% Ganske fornøyd 49% Meget fornøyd 9% Ubesvart/vet ikke 5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

20 Andelen som er fornøyd med standarden på hovedveinettet er omtrent som i 2010 Q7: Hvor fornøyd er du med standarden på hovedveinettet i Oslo og Akershus? Vil du si at du er Meget/ganske misfornøyd Meget/ganske fornøyd

21 56 prosent er fornøyd med standarden på kollektivtilbudet i Oslo og Akershus Q8: Hvor fornøyd er du med standarden på kollektivtilbudet i Oslo/Akershus? Vil du si at du er.. Meget misfornøyd 1 Ganske misfornøyd 25% Ganske fornøyd 45% Meget fornøyd 1 Ubesvart/vet ikke 7% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

22 Andelen som er fornøyd med standarden på kollektivtilbudet er omtrent som i 2010 Q8: Hvor fornøyd er du med standarden på kollektivtilbudet Oslo og Akershus? Er du Meget/ganske misfornøyd Meget/ganske fornøyd

23 1 av 5 er fornøyd med standarden på sykkelveinettet i Oslo og Akershus Q9: Hvor fornøyd er du med standarden på sykkelveinettet i Oslo og Akershus? Vil du si at du er Meget misfornøyd 24% Ganske misfornøyd 3 Ganske fornøyd 17% Meget fornøyd 4% Ubesvart/vet ikke 24% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

24 Andelene som er fornøyd eller misfornøyd med standarden på sykkelveinettet har endret seg lite over tid Q9: Hvor fornøyd er du med standarden på sykkelveinettet i Oslo og Akershus? Vil du si at du er Meget/ganske misfornøyd Meget/ganske fornøyd Ubesvart/vet ikke

25 63 prosent er fornøyd med tilrettelegging for gående i Oslo og Akershus Q10: Hvor fornøyd er du med tilretteleggingen for gående i Oslo og Akershus? Vil du si at du er.. Meget misfornøyd 7% Ganske misfornøyd 23% Ganske fornøyd 53% Meget fornøyd 10% Ubesvart/vet ikke 7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

26 Andelen fornøyde synker siden 2010 Q10: Hvor fornøyd er du med tilretteleggingen for gående i Oslo og Akershus? Vil du si at du er.. Meget/ganske fornøyd 63% 7 Meget/ganske misfornøyd 24% 3 Ubesvart/vet ikke 5% 7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

27 Oppsummering tilfredshet med tilbudet til de ulike trafikantgruppene Q7-10: Andel fornøyd/misfornøyd med hovedveinettet/kollektivtilbudet/sykkelveinettet/ tilretteleggingen for gående i Oslo og Akershus 63% Fornøyd 57% 56% 2 3 Misfornøyd 38% 37% 55% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Tilretteleggingen for gående Hovedveinettet Kollektivtilbudet Sykkelveinettet

28 Oppsummering tilfredshet med tilbudet til de ulike trafikantgruppene Q7-10: Andel fornøyd med hovedveinettet/kollektivtilbudet/sykkelveinettet/ tilretteleggingen for gående i Oslo og Akershus Tilretteleggingen for gående 63% 7 Hovedveinettet 57% 60% Kollektivtilbudet 56% 59% Sykkelveinettet 23% 2 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

29 Vurdering av finansiering og prioriteringer

30 Mer enn 6 av 10 mener det er riktig at bilister skal være med å betale for forbedringer av kollektivsystemet Q11: Deler av inntektene fra bomringen går i dag til kollektivsystemet i Oslo og Akershus. Målet er raskere utbygging av kollektivtilbudet enn med bare ordinære bevilgninger. Satsingen skal blant annet gi økt kapasitet, hastighet og flere avganger. Synes du det er riktig eller galt at trafikanter som kjører bil skal være med å betale for forbedringer av kollektivsystemet på denne måten? Det er riktig 6 Det er galt 30% Ikke sikker/ingen mening/ubesvart 8% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

31 Andelen som mener det er riktig at bompenger brukes til kollektivutbygging synker noe fra 2010 Q11: Synes du det er riktig eller galt at trafikanter som kjører bil skal være med å betale for forbedringer av kollektivsystemet på denne måten? Andel som svarer at det er riktig

32 1 av 3 synes at 50 prosent eller mer av inntektene fra bomringene skal gå til kollektivtiltak Q12: Hvor stor andel av inntektene fra bomringen synes du skal gå til kollektivtiltak? 0 % % % 6% % % 9% % 6% % % % % % 3% 4% Vet ikke/ønsker ikke svare 20% 0% 5% 10% 15% 20% 25%

33 Gjennomsnittlig andel synker noe i 2011 Q12: Hvor stor andel av inntektene fra bomringen synes du skal gå til kollektivtiltak? % 46% % 4 40% 38% % 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Gjennomsnittlig andel

34 4 av 10 mener de ville ha syklet oftere dersom det ble bedre ble tilrettelagt for sykkel Q13: Dersom det blir bedre tilrettelagt for sykkel, ville du da sykle oftere eller like ofte som i dag? Oftere 39% Like ofte (som i dag) 40% Sykler ikke 19% Ikke sikker/vet ikke/ubesvart 0% 10% 20% 30% 40% 50%

35 Andelen som vil sykle oftere synker fra 2010 Q13: Dersom det blir bedre tilrettelagt for sykkel, ville du da sykle oftere eller like ofte som i dag? Oftere Like ofte (som i dag) Sykler ikke Vet ikke

36 2 av 10 ville gått oftere dersom det ble bedre tilrettelagt for gående Q14: Dersom det blir bedre tilrettelagt for fotgjengere, ville du da gått oftere eller like ofte som i dag? Oftere 2 Like ofte (som i dag) 7 Går ikke 5% Ikke sikker/vet ikke/ubesvart 4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

37 Andelen som ville gått oftere øker fra 2010 Q14: Dersom det blir bedre tilrettelagt for fotgjengere, ville du da gått oftere eller like ofte som i dag? Oftere 16% 2 Like ofte (som i dag) 7 8 Går ikke 5% Ikke sikker/vet ikke 4% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

38 4 av 10 mener at bilister bør prioriteres opp Q15: Bør bilister prioriteres opp, ned eller som i dag? Prioriteres opp 40% Prioriteres ned 18% Prioriteres som i dag 39% Ubesvart/vet ikke 3% 0% 10% 20% 30% 40% 50%

39 Andelen som mener at bilister bør prioriteres opp stiger fra 2010 Q15: Bør bilister prioriteres opp, ned eller som i dag? Prioriteres opp 33% 40% Prioriteres ned 18% 2 Prioriteres som i dag 39% 46% Ubesvart/vet ikke 3% 0% 10% 20% 30% 40% 50%

40 3 av 4 mener at syklister bør prioriteres opp Q16: Bør syklister prioriteres opp, ned eller som i dag? Prioriteres opp 76% Prioriteres ned 6% Prioriteres som i dag 16% Ubesvart/vet ikke 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

41 Andelen som mener at syklister bør prioriteres opp stiger fra 2010 Q16: Bør syklister prioriteres opp, ned eller som i dag? Prioriteres opp 7 76% Prioriteres ned 6% 6% Prioriteres som i dag 16% 2 Ubesvart/vet ikke 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

42 63 prosent mener at fotgjengere bør prioriteres opp Q17: Bør fotgjengere prioriteres opp, ned eller som i dag? Prioriteres opp 63% Prioriteres ned 3% Prioriteres som i dag 3 Ubesvart/vet ikke 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

43 Andelen som mener at fotgjengere bør prioriteres opp stiger fra 2010 Q17: Bør fotgjengere prioriteres opp, ned eller som i dag? Prioriteres opp 54% 63% Prioriteres ned 3% Prioriteres som i dag 3 4 Ubesvart/vet ikke 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

44 84 prosent mener at kollektivtrafikanter bør prioriteres opp Q18: Bør kollektivtrafikanter prioriteres opp, ned eller som i dag? Prioriteres opp 84% Prioriteres ned Prioriteres som i dag 1 Ubesvart/vet ikke 0% 20% 40% 60% 80% 100%

45 Andelen som mener at kollektivtrafikanter bør prioriteres opp stiger fra 2010 Q18: Bør kollektivtrafikanter prioriteres opp, ned eller som i dag? Prioriteres opp 80% 84% Prioriteres ned Prioriteres som i dag 1 17% Ubesvart/vet ikke 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

46 Oppsummering prioritering av de ulike trafikantgruppene Q15-18 Opp 40% 63% 76% 84% Ned 6% 3% 18% Som i dag 1 16% 3 39% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Kollektivtrafikanter Syklister Fotgjengere Bilister

47 Andelen som mener de ulike trafikantgruppene bør prioriteres opp stiger fra 2010 for alle grupper Q15-18 Andelene som mener trafikantgruppene bør prioriteres opp Kollektivtrafikanter 80% 84% Syklister 7 76% Fotgjengere 54% 63% Bilister 33% 40% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

48 Støtte til en forlengelse av bomringene

49 73 prosent støtter videreføring av bomringene under ulike betingelser Q29: Det er vedtatt å fortsette med bomringen i Oslo i årene fremover for å delfinansiere veiutbygging og kollektivtrafikk. Støtter du en slik forlengelse uansett, eller støtter du den kun under visse betingelser? Jeg leser nå opp svarmulighetene med de ulike betingelsene Ja, støtter en forlengelse uansett Ja, hvis pengene i hovedsak går til veibygging 2 24% Ja, hvis pengene i hovedsak går til kollektivtransport 10% Ja, hvis det fører til redusert biltrafikk/miljøproblem Ja, hvis det fører til mindre kø Ja, hvis det blir mer rettferdig fordeling av kostnadene 4% 6% 6% Nei, ønsker uansett at bomringen fjernes 2 Ubesvart/vet ikke 5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

50 Andelen som støtter forlengelse av bomringen synker fra 2010 Q29: Det er vedtatt å fortsette med bomringen i Oslo i årene fremover for å delfinansiere veiutbygging og kollektivtrafikk. Støtter du en slik forlengelse uansett, eller støtter du den kun under visse betingelser? Jeg leser nå opp svarmulighetene med de ulike betingelsene Støtter en forlengelse Støtter ikke en forlengelse Vet ikke

51 Nesten 3 av 4 synes automatisert bomring fungerer godt Q30: Bomringen ble automatisert i Synes du ordningen fungerer godt, dårlig eller har du ikke noen mening om dette? Godt 73% Dårlig 10% Har ingen mening/kan ikke ta stilling til spørsmålet/ubesvart 17% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

52 Fakturaproblemer vektlegges mest av de som synes ordningen fungerer dårlig Q31: Kan du kort fortelle hva du synes fungerer dårlig? Feil i faktura 30% Mottar mange fakturaer 2 Problem med å komme i kontakt med bomselskapet/kundeservice 9% Fjernet periodekort/klippekort Annet 45% Ikke sikker/vet ikke/ubesvart 9% 0% 10% 20% 30% 40% 50%

53 Omtrent like mange er for som mot et tidsdifferensiert bompengesystem Q32: I dag er prisen for passering av bomringen den samme hele døgnet. For bedre fremkommelighet i rushtiden og mindre forurensing, kan man tenke seg et takstsystem der prisen er høyere enn dagens pris i rushtiden, lavere utenom rushtiden, og gratis på kvelden og i helgene. Ville du være for eller imot en slik ordning, eller har du ingen mening om det? For 45% Imot 46% Har ingen mening/kan ikke ta stilling til spørsmålet 8% Ubesvart 0% 10% 20% 30% 40% 50%

54 Flere er mot et tidsdifferensiert system i 2011 sammenlignet med 2010 Q32: I dag er prisen for passering av bomringen den samme hele døgnet. For bedre fremkommelighet i rushtiden og mindre forurensing, kan man tenke seg et takstsystem der prisen er høyere enn dagens pris i rushtiden, lavere utenom rushtiden, og gratis på kvelden og i helgene. Ville du være for eller imot en slik ordning, eller har du ingen mening om det? For 47% 50% 45% 6 64% Mot 2 30% 36% 34% 46% Ingen mening 8% 8% 14% 17% 16% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 2007 (Stockholm nevnt som eksempel) 2008 (Stockholm nevnt som eksempel)

55 Omtrent like mange er for som mot et miljødifferensiert takstsystem Q33: For å minske forurensingen kan man istedenfor tenke seg et takstsystem der prisen er høyere enn dagens pris for biler som forurenser mye, og lavere for biler som forurenser lite. Ville du være for eller imot en slik ordning, eller har du ingen mening om det? For 44% Imot 46% Har ingen mening/kan ikke ta stilling til spørsmålet 9% Ubesvart 0% 10% 20% 30% 40% 50%

56 Flere er mot et miljødifferensiert system i 2011 sammenlignet med 2010 Q33: For å minske forurensingen kan man istedenfor tenke seg et takstsystem der prisen er høyere enn dagens pris for biler som forurenser mye, og lavere for biler som forurenser lite. Ville du være for eller imot en slik ordning, eller har du ingen mening om det? For 45% 44% Mot 40% 46% Ingen mening 9% 14% 0% 10% 20% 30% 40% 50%

57 Like stor aksept for tidsdifferensierte som miljødifferensierte satser Q32-33 Tidsdifferensierte bompengesatser 45% 46% 8% Miljødifferensierte bompengesatser 44% 46% 9% 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % For Mot Har ingen mening

58 Transportmiddelvalg

59 Flest brukte privatbil som fører ved siste reise til jobben, etterfulgt av kollektivtransport Q34: Hva slags type transportmiddel/transportmidler brukte du sist du reiste til jobben? Privatbil som fører 5 Kollektivt transportmiddel (Buss, trikk, t-bane, rutebåt) 3 Gange (gikk) 9% Sykkel Yrkesbil Privatbil som passasjer Taxi Motorsykkel/moped Annet Ubesvart 3% 0% 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

60 Andelen som selv kjører bil til og fra jobben stiger fra 2010 Q34: Hva slags type transportmiddel/transportmidler brukte du sist du reiste til jobben? Privatbil som fører Kollektivtransport Gange Sykkel Privatbil som passasjer Yrkesbil 8% 6% 5% 8% 9% 3% 6% 5% 3% 3% 4% 29% 30% 3 37% 38% 57% 54% 50% 46% 5 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

61 Bilistene begrunner sine valg med at det er praktisk/enkelt, tar kortest tid og at det ikke finnes kollektivtilbud på strekningen Q35a: Hvorfor reiste du med bil sist gang du reiste til jobben? Praktisk/enkelt Tar kortest tid Finnes ikke kollektivtilbud på strekningen Avhengig av bil i jobben/firmabil Har ingen andre alternativer Liker å kjøre bil Henter/bringer barn samtidig For langt å gå/sykle Skulle handle/andre ærender på vei til/fra jobb Liker ikke å reise kollektivt Har parkering ved jobben Mer komfortabelt/behagelig Hadde det travelt/skulle rekke noe/hadde en avtale Vane Er den billigste måten å reise på Tilfeldig På grunn av været Annet Vet ikke 8% 5% 4% 4% 3% 0% 0% 0% 0% 7% 13% 40% 56% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

62 Flere av de som kjører bil vektlegger at det er praktisk/enkelt Q35a: Hvorfor reiste du med bil sist gang du reiste til jobben? Praktisk/enkelt 28% 40% 36% 56% Tar kortest tid 3 33% 33% 40% Finnes ikke kollektivtilbud på strekningen Avhengig av bil i jobben/firmabil 10% 10% 13% 13% 1 5% 8% 19% Ikke annet alternativ 4% 5% 10% 10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

63 De som reiste kollektivt vektlegger at dette er praktisk/enkelt og tar kortest tid Q35b: Hvorfor reiste du med kollektivt transportmiddel sist gang du reiste til jobben? Praktisk/enkelt Tar kortest tid Har ikke bil/førerkort Det er et godt kollektivtransporttilbud på strekningen Er den billigste måten å reise på Har ikke parkering ved jobben/vanskelig/dyrt å parkere Ønsker å reise miljøvennlig/miljøhensyn Liker å reise kollektivt Har ingen andre alternativer Slipper bilkø Vane For langt å gå/sykle På grunn av været Tilfeldig Hadde det travelt/skulle rekke noe/hadde en avtale Mer komfortabelt/behagelig Annet Vet ikke 1 7% 6% 4% 4% 3% 0% 0% 8% 3 6 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

64 Flere av de som reiser kollektivt vektlegger at det er praktisk/enkelt Q35b: Hvorfor reiste du med kollektivt transportmiddel sist gang du reiste til jobben? Praktisk/enkelt Tar kortest tid Billig Ikke annet alternativ Miljøhensyn Har ikke parkering ved jobben Slipper kø Liker å kjøre kollektivt På grunn av været 0% 6% 3% 6% 7% 4% 5% 3% 6% 4% 5% 6% 4% 4% 3% 4% 3% 0% 4% 1 13% % 29% 3 46% 44% 57% 6 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

65 De som syklet eller gikk vektlegger at dette er praktisk/enkelt, at de har kort vei til jobben og at det tar kortest tid Q35c: Hvorfor gikk eller syklet du sist gang du reiste til jobben? Praktisk/enkelt Har kort vei til jobben Tar kortest tid Trening/mosjon Liker å gå Har ikke bil/førerkort Mer komfortabelt/behagelig Er den billigste måten å reise på Har ikke parkering ved jobben/vanskelig/dyrt å parkere Har ingen andre alternativer Godt med frisk luft/oppleve natur/oppleve byen Ønsker å være miljøvennlig/miljøhensyn Liker å sykle Tilfeldig Slipper bilkø Annet Vet ikke 4% 3% 3% 3% 4% 0% 13% 4 38% 49% 0% 20% 40% 60%

66 Flere av dem som gikk eller syklet vektlegger at dette er praktisk/enkelt Q35c: Hvorfor gikk eller syklet du sist gang du reiste til jobben? Praktisk/enkelt 27% 39% 4 49% Tar kortest tid 30% 46% 38% 38% Trening/mosjon 25% 19% 14% 13% Liker å sykle 6% 5% 13% Miljøhensyn Liker å gå Billig 13% 10% 4% 9% 7% 4% 10% 7% 0% 3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

67 Oppsummering

68 Oppsummering I Færre er positive og flere er negative til innføringen av bomringer i Osloområdet i Dette bryter med trenden fra 2008 til Med informasjon om hva inntektene fra bomringene brukes til øker andelen som er positive til innføringen av bomringene. Nesten 3 av 4 støtter en forlengelse av bomringen for å delfinansiere vegutbygging og kollektivtrafikk. 1 av 3 må passere bomringen på vei til og fra jobb, mens 1 av 10 må passere på vei til og fra barnehage. 62 % mener det er riktig at bilister skal være med å betale for forbedringer av kollektivsystemet. Dette er en nedgang på 5 prosentpoeng fra Folk er mest fornøyd med tilretteleggingen for gående (71 %), og minst fornøyd med sykkelveinettet. Flere var fornøyde med infrastrukturen/tilbudet til alle de fire trafikantgruppene i 2010 enn det er i 2011.

69 Oppsummering II 4 av 10 mener de ville ha syklet oftere dersom det ble bedre ble tilrettelagt for sykkel. 2 av 10 ville gått oftere dersom det ble bedre tilrettelagt for gående. Kollektivtrafikanter er trafikantgruppen flest vil prioritere opp (84 %), etterfulgt av syklister (76 %). Bilister er den trafikantgruppen flest vil prioritere ned (18 %) og færrest vil prioritere opp (40 %). For alle trafikantgruppene er det i 2011 flere som mener at trafikantgruppen bør prioriteres opp enn det var i % er for tidsdifferensierte takster som gjør det dyrere å passere bomringen i rushtiden, billigere utenom rushtiden og gratis på kveldene og i helgene. 44 % er for miljødifferensierte takster som gjør det dyrere å passere for biler som forurenser mye og billigere for biler som forurenser lite.

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2013. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11.

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2013. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11. Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989 - PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11. Om holdningsundersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført årlig siden

Detaljer

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2014. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 20.11.

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2014. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 20.11. Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989 - PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 20.11. Om holdningsundersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført årlig siden

Detaljer

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2015. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11.

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2015. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11. Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989 - PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11. Om holdningsundersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført årlig siden

Detaljer

Kan jeg få snakke med den i husstanden som sist hadde fødselsdag og som er 18 år eller eldre?

Kan jeg få snakke med den i husstanden som sist hadde fødselsdag og som er 18 år eller eldre? q:\nipo\svv1506.rtf Introduction Goddag, mitt navn er og jeg ringer fra Norfakta Markedsanalyse. Kan jeg få snakke med den i husstanden som sist hadde fødselsdag og som er 18 år eller eldre? RETT PERSON:

Detaljer

RAPPORT 196. Holdningsundersøkelse om bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus

RAPPORT 196. Holdningsundersøkelse om bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus SAMARBEIDET FOR BEDRE TRAFIKKPROGNOSER I OSLO - OMRÅDET Statens vegvesen Region øst, Statens vegvesen Vegdirektoratet, Jernbaneverket Region øst, Akershus Fylkeskommune, Oslo kommune Plan- og bygningsetaten,

Detaljer

RAPPORT 210. Holdningsundersøkelse om bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus

RAPPORT 210. Holdningsundersøkelse om bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus RAPPORT 210 SAMARBEIDET FOR BEDRE TRAFIKKPROGNOSER I OSLO - OMRÅDET Statens vegvesen Region øst, Statens vegvesen Vegdirektoratet, Jernbaneverket Region øst, Akershus Fylkeskommune, Oslo kommune Plan-

Detaljer

RAPPORT 226. Holdningsundersøkelse om bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus

RAPPORT 226. Holdningsundersøkelse om bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus RAPPORT 226 SAMARBEIDET FOR BEDRE TRAFIKKPROGNOSER I OSLO - OMRÅDET Statens vegvesen Region øst, Statens vegvesen Vegdirektoratet, Jernbaneverket Region øst, Akershus Fylkeskommune, Oslo kommune Plan-

Detaljer

BISEK: Holdningsundersøkelse i Trondheim- og Oslosregionen

BISEK: Holdningsundersøkelse i Trondheim- og Oslosregionen BISEK: Holdningsundersøkelse i Trondheim- og Oslosregionen Kåre Skullerud, Farideh Ramjerdi & Jon Martin Denstadli BISEK Workshop, Januar 26, 2015 Oslo Disposisjon Holdningsundersøkelse i Trondheimsregionen

Detaljer

Rapport 158. Holdninger til bomringen i Oslo 1989-2007

Rapport 158. Holdninger til bomringen i Oslo 1989-2007 Rapport 158 Holdninger til bomringen i Oslo 1989-2007 Fakta om PROSAM 1. Deltagere i PROSAM PROSAM er et samarbeid mellom følgende offentlige etater og bedrifter: Staten: Statens vegvesen Region øst Statens

Detaljer

Kollektivtransport - Utfordringer, muligheter og løsninger for byområder. Kollektivforum 8. juni 2017, Malin Bismo Lerudsmoen, Statens vegvesen

Kollektivtransport - Utfordringer, muligheter og løsninger for byområder. Kollektivforum 8. juni 2017, Malin Bismo Lerudsmoen, Statens vegvesen Kollektivtransport - Utfordringer, muligheter og løsninger for byområder Kollektivforum 8. juni 2017, Malin Bismo Lerudsmoen, Statens vegvesen Mye av kollektivtransport ruller på vegnettet Over 50 % av

Detaljer

Transportudvalget 2011-12 TRU alm. del Bilag 143 Offentligt. Oslopakke 3. Dansk Folketings transportutvalg. Oslo, 4. januar 2012 06.01.

Transportudvalget 2011-12 TRU alm. del Bilag 143 Offentligt. Oslopakke 3. Dansk Folketings transportutvalg. Oslo, 4. januar 2012 06.01. Transportudvalget 2011-12 TRU alm. del Bilag 143 Offentligt Oslopakke 3 Dansk Folketings transportutvalg Oslo, 4. januar 2012 06.01.2012 1 Innhold Kort om de tidligere Oslopakkene og utviklingen i Oslo/Akershus

Detaljer

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Førundersøkelse Oslo, 17. oktober 2012 Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Side 2 av 12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Gjennomføring

Detaljer

OM 20 ÅR BOR DET 85.000 MENNESKER I TROMSØ

OM 20 ÅR BOR DET 85.000 MENNESKER I TROMSØ OM 20 ÅR BOR DET 85.000 MENNESKER I TROMSØ Om 20 år har Tromsøs befolkning økt fra 68.000 til 85.000 mennesker, og biltrafikken vil i samme tidsrom øke 20%. Dette krever både boligutbygging og smarte trafikktiltak.

Detaljer

Vårt Vestkorridorprosjekt omfatter E18 Oslo-Asker E16 i Bærum

Vårt Vestkorridorprosjekt omfatter E18 Oslo-Asker E16 i Bærum Utbyggingen av E18 Vest - Status og fremdrift Knut Gløersen Statens vegvesen Region øst 3.5.2010 Vårt Vestkorridorprosjekt omfatter E18 Oslo-Asker E16 i Bærum Dagens situasjon E18 i Bærum og Oslo har 80-100

Detaljer

BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE: HVORDAN REISER INNBYGGERNE I BERGEN VEST?

BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE: HVORDAN REISER INNBYGGERNE I BERGEN VEST? Januar 2013 BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE: HVORDAN REISER INNBYGGERNE I BERGEN VEST? Rapporten er utarbeidet av Cowi på oppdrag fra Skyss Foto: Tommy Næss ANALYSE OG UTVIKLING AV ET NYTT KOLLEKTIVTILBUD I VESTKORRIDOREN

Detaljer

Dansk Folketings transportutvalgs besøk i Oslo 4.januar 2012

Dansk Folketings transportutvalgs besøk i Oslo 4.januar 2012 Transportudvalget 2011-12 TRU alm. del Bilag 143 Offentligt Dansk Folketings transportutvalgs besøk i Oslo 4.januar 2012 Fjellinjen hvilke mandat og rolle har vi? v/anne-karin Sogn Fjellinjen AS 2 Et aksjeselskap,

Detaljer

Myter og fakta om hvordan lykkes med kollektivtrafikk. Tanja Loftsgarden NHO Kollektivtransportseminar, Stavanger 13.

Myter og fakta om hvordan lykkes med kollektivtrafikk. Tanja Loftsgarden NHO Kollektivtransportseminar, Stavanger 13. Myter og fakta om hvordan lykkes med kollektivtrafikk Tanja Loftsgarden NHO Kollektivtransportseminar, Stavanger 13. november 2012 Agenda Dagens reisevaner og markedsandeler for kollektivtransporten Hvordan

Detaljer

Kollektivtransport og innfartsparkering virkemidler for et bilfritt sentrum. Erfaringer fra Freiburg og Strasbourg. Katrine Kjørstad Urbanet Analyse

Kollektivtransport og innfartsparkering virkemidler for et bilfritt sentrum. Erfaringer fra Freiburg og Strasbourg. Katrine Kjørstad Urbanet Analyse Kollektivtransport og innfartsparkering virkemidler for et bilfritt sentrum. Erfaringer fra Freiburg og Strasbourg Katrine Kjørstad Urbanet Analyse Strasbourg Nord-øst i Frankrike Byen har 270.000 innbyggere

Detaljer

Innfartsparkering undersøkelse av bruk og brukere

Innfartsparkering undersøkelse av bruk og brukere Sammendrag: Innfartsparkering undersøkelse av bruk og brukere TØI rapport 1367/14 Forfatter(e): Petter Christiansen og Jan Usterud Hanssen Oslo 14, 51 sider Mange av de 75 undersøkte innfartsparkeringsplassene

Detaljer

Sykkelundersøkelsen Stavanger kommune 2013

Sykkelundersøkelsen Stavanger kommune 2013 Sykkelundersøkelsen Stavanger kommune 2013 Innledning Formålet med undersøkelsen er å kartlegge holdning, adferd (handlinger, vaner) og intensjoner i forhold til sykkel som transportmiddel. Hva er nåsituasjonen

Detaljer

Myter og fakta om køprising

Myter og fakta om køprising Myter og fakta om køprising James Odeck Vegdirektoratet/NTNU 1 Problemstillingen 1. Fagfolk er enig om at køprising en effektiv måte å redusere køer i rushtiden og derigjennom redusere miljøulempene trafikken

Detaljer

Virkninger på kollektivreiser av: - brukerbetaling på vei. - nytt takst- og sonesystem i kollektivtrafikken

Virkninger på kollektivreiser av: - brukerbetaling på vei. - nytt takst- og sonesystem i kollektivtrafikken Virkninger på kollektivreiser av: - brukerbetaling på vei - nytt takst- og sonesystem i kollektivtrafikken Christine Oma Nordstrøm Hanne Samstad 20. september 2012 1 Bakgrunn Oslo kommune og Akershus fylkeskommune

Detaljer

Tidsdifferensierte bompengetakster - forslag om endringer i dagens bompengeordning

Tidsdifferensierte bompengetakster - forslag om endringer i dagens bompengeordning Tidsdifferensierte bompengetakster - forslag om endringer i dagens bompengeordning Bergen bystyre behandlet saken i møtet 180215 sak 50-15 og fattet følgende vedtak: 1. Bompengeordningen i Bergen opprettholdes

Detaljer

Drivstoffavgifter, bompenger eller kollektivtransport: Hva virker best?

Drivstoffavgifter, bompenger eller kollektivtransport: Hva virker best? Drivstoffavgifter, bompenger eller kollektivtransport: Hva virker best? sluttkonferanse 17.-18.6.2014, Forskningsparken, Oslo Anne Madslien, TØI Hva kan oppnås med økonomiske virkemidler? Har beregnet

Detaljer

Tidsdifferensiering av satsene for bompengeringen i Oslo

Tidsdifferensiering av satsene for bompengeringen i Oslo TØI notat 1155/2000 Forfattere: Odd I Larsen, Tom Normann Hamre Oslo 2000, 18 sider + vedlegg Sammendrag: Tidsdifferensiering av satsene for bompengeringen i Oslo Bystyret vedtok ved behandlingen av budsjettet

Detaljer

Effekter av nedleggelsen av bomringen i Trondheim

Effekter av nedleggelsen av bomringen i Trondheim Effekter av nedleggelsen av bomringen i Trondheim Morten Welde, Statens vegvesen Vegdirektoratet Via Nordica, Helsingfors 9-11 juni 2008 Bomringen i Trondheim: bakgrunn, sentrale kjennetegn Trafikale effekter

Detaljer

Bilen og byen problemet eller løsningen?

Bilen og byen problemet eller løsningen? Bilen og byen problemet eller løsningen? Fra moralisering til faktisk transportadferd Arendalsuka 16. august 2016 Kjell Werner Johansen, TØI Vi reiser 80 milliarder kilometer i Norge, 65 av dem med bil

Detaljer

Miljøpakken Trondheim: lavere klimagassutslipp kortere bilkøer mindre trafikkstøy. NVF Transport i byer: Seminar Reykjavik 22.-23.

Miljøpakken Trondheim: lavere klimagassutslipp kortere bilkøer mindre trafikkstøy. NVF Transport i byer: Seminar Reykjavik 22.-23. NVF Transport i byer: Seminar Reykjavik 22.-23. september 2014: «Endring av reisevaner» Miljøpakken Trondheim: lavere klimagassutslipp kortere bilkøer mindre trafikkstøy Eva Larsen Statens vegvesen Region

Detaljer

Køprising et positivt virkemiddel? James Odeck Vegdirektoratet/NTNU

Køprising et positivt virkemiddel? James Odeck Vegdirektoratet/NTNU Køprising et positivt virkemiddel? James Odeck Vegdirektoratet/NTNU 15.09.2014 2 1. Hva er problemet med køer? Køer oppstår i rushtiden og skaper følgende problemer: Luftforurensning og støy og dermed

Detaljer

Sykkelundersøkelse 2015 Stavanger Kommune. Desember 2015

Sykkelundersøkelse 2015 Stavanger Kommune. Desember 2015 Sykkelundersøkelse Stavanger Kommune Desember Innledning Formålet med undersøkelsen er å kartlegge holdning, adferd (handlinger, vaner) og intensjoner i forhold til sykkel som transportmiddel. Hva er nåsituasjonen

Detaljer

Et forslag til bedring av busstilbudet i Ålesund (og to rimeligere alternativ)

Et forslag til bedring av busstilbudet i Ålesund (og to rimeligere alternativ) Sats på buss! 5.9 2011 Gunnar Rutle, Rødt Ålesund Et forslag til bedring av busstilbudet i Ålesund (og to rimeligere alternativ) Vi legger her fram vårt forslag til utbygging av busstilbudet. I tillegg

Detaljer

Evaluering av Jeg reiser smart -kampanjen. Spørreundersøkelse blant deltakere i kampanjen 5. desember januar 2009

Evaluering av Jeg reiser smart -kampanjen. Spørreundersøkelse blant deltakere i kampanjen 5. desember januar 2009 Evaluering av Jeg reiser smart -kampanjen Spørreundersøkelse blant deltakere i kampanjen 5. desember 2008-23. januar 2009 Prosjektinformasjon FORMÅL Evaluering av Jeg reiser smart -kampanjen. Måle bruk

Detaljer

Nasjonal transportplan 2014-2023 Utfordringer og strategier i Oslo og Akershus

Nasjonal transportplan 2014-2023 Utfordringer og strategier i Oslo og Akershus Nasjonal transportplan 2014-2023 Utfordringer og strategier i Oslo og Akershus PF Samferdsel 26. april 2012 Hans Silborn Statens vegvesen Vegdirektoratet Befolkningsvekst Byene vokser Flere eldre Befolkningsutvikling

Detaljer

Oslopakke 3 Politisk referansegruppe 7.februar Oslopakke 3-sekretariatet

Oslopakke 3 Politisk referansegruppe 7.februar Oslopakke 3-sekretariatet Oslopakke 3 Politisk referansegruppe 7.februar 2013 Oslopakke 3-sekretariatet 1 1 Dagsorden 1. Status samferdsel i Oslo og Akershus 2007-2012 A. Tiltak innenfor Oslopakke 3 2007-2012 B. Tiltak utenfor

Detaljer

Køprising, kontroversielt og effektivt

Køprising, kontroversielt og effektivt Køprising, kontroversielt og effektivt Teknisk direktør Ragnar Evensen 26.03.09 Køprising, rushtidsavgift, tidsdifferensierte bompenger,.. barn har mange navn! Kontroversielt? JA!!! Effektivt? VET IKKE.

Detaljer

Er transportmodellene egnet til å beregne tiltak som skal gi transportreduksjon?

Er transportmodellene egnet til å beregne tiltak som skal gi transportreduksjon? Er transportmodellene egnet til å beregne tiltak som skal gi transportreduksjon? Frokostseminar 16.juni 2015 Tormod Wergeland Haug 1. Utredningen trafikkreduserende tiltak og effekten på NO2 2. Erfaringer

Detaljer

Hvem bruker innfartsparkering, og hva påvirker etterspørselen? Petter Christiansen pch@toi.no Kollektivtransportforum 3.

Hvem bruker innfartsparkering, og hva påvirker etterspørselen? Petter Christiansen pch@toi.no Kollektivtransportforum 3. Hvem bruker innfartsparkering, og hva påvirker etterspørselen? Petter Christiansen pch@toi.no Kollektivtransportforum 3. februar 2015 Transnova Gi kunnskap om klimaeffekter av forskjellige typer innfartsparkeringstiltak

Detaljer

Sykkelundersøkelsen 2017 Stavanger Kommune

Sykkelundersøkelsen 2017 Stavanger Kommune Sykkelundersøkelsen 2017 Stavanger Kommune Innledning Formålet med undersøkelsen er å kartlegge holdning, adferd (handlinger, vaner) og intensjoner i forhold til sykkel som transportmiddel. Hva er nåsituasjonen

Detaljer

Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge

Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge Sammendrag: Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge TØI-rapport 1050/2009 Forfatter(e): Liva Vågane Oslo 2009, 57 sider Resultater fra de nasjonale reisevaneundersøkelsene

Detaljer

Bymiljøetaten Oslo kommune NTP 2014-2023 FB ATP SNADNES 16.APRIL 2013 HELGE JENSEN, STRATEGI OG PLAN

Bymiljøetaten Oslo kommune NTP 2014-2023 FB ATP SNADNES 16.APRIL 2013 HELGE JENSEN, STRATEGI OG PLAN Bymiljøetaten Oslo kommune NTP 2014-2023 FB ATP SNADNES 16.APRIL 2013 HELGE JENSEN, STRATEGI OG PLAN Noen data fra Oslo Kollektivtransporten i millioner reisende 2010 2013 2020 2025 Trikk 45 51 66 77 Totalt

Detaljer

Arbeidsreiser til Nydalen. Eksempelet BI

Arbeidsreiser til Nydalen. Eksempelet BI Sammendrag: Arbeidsreiser til Nydalen. Eksempelet BI TØI rapport 48/2014 Forfatter(e):Randi Hjorthol, Tom Erik Julsrud, Liva Vågane Oslo 2014, 47 sider Ansatte og studenter ved Handelshøyskolen BI i Nydalen

Detaljer

Gjennomgående kollektivfelt i

Gjennomgående kollektivfelt i Evaluering av prosjekt Gjennomgående kollektivfelt i Trondheim Inngår i s etatsprogram Miljøvennlig bytransport Elgeseter bru med sambruksfelt juni 2008 Hvorfor kollektivfelt? I Trondheim har hastigheten

Detaljer

Innfartsparkering - resultater fra kartlegging. Petter Christiansen pch@toi.no Fagseminar 16. september 2014

Innfartsparkering - resultater fra kartlegging. Petter Christiansen pch@toi.no Fagseminar 16. september 2014 Innfartsparkering - resultater fra kartlegging Petter Christiansen pch@toi.no Fagseminar 16. september 2014 Skal snakke om - Stor variasjon mellom IP - «Barnesetemyten» og ærend - Bilbelegg - Reisetid

Detaljer

Transportløsninger for et mer attraktivt sentrum Erfaringer fra Freiburg og Strasbourg

Transportløsninger for et mer attraktivt sentrum Erfaringer fra Freiburg og Strasbourg Transportløsninger for et mer attraktivt sentrum Erfaringer fra Freiburg og Strasbourg Bård Norheim Urbanet Analyse Bakgrunn Markedsstrategi for en offensiv satsing på trikk og T-bane i Oslo? Problemstillinger

Detaljer

Reisevaneundersøkelse for Buskerudbyen - Lier - Drammen - Nedre Eiker - Øvre Eiker - Kongsberg. 30. april 2013

Reisevaneundersøkelse for Buskerudbyen - Lier - Drammen - Nedre Eiker - Øvre Eiker - Kongsberg. 30. april 2013 Reisevaneundersøkelse for Buskerudbyen - Lier - Drammen - Nedre Eiker - Øvre Eiker - Kongsberg 30. april 2013 Utvalget Kjennskap og assosiasjoner til Buskerudbyen Brosjyre om Buskerudbyen Reisevaner Bruk

Detaljer

May-Berit Eidsaune, COWI AS

May-Berit Eidsaune, COWI AS Analyse og utvikling av et nytt kollektivtilbud i Bergens vestkorridor Reisevaneundersøkelse ombord på M/S Snarveien May-Berit Eidsaune, COWI AS 1 NYTT KOLLEKTIVTILBUDET I VESTKORRIDOREN Innhold Sammendrag

Detaljer

Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive. Offentlig informasjon

Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive. Offentlig informasjon Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive Offentlig informasjon Hva vil Buskerudbysamarbeidet? Vi vil bidra til at du effektivt kan reise til jobb eller fritidsaktiviteter, selv om vi blir mange flere

Detaljer

Reisevaner i Region sør

Reisevaner i Region sør 1 Om Reisevaneundersøkelsen Den nasjonale Reisevaneundersøkelsen (NRVU2005) ble gjennomført i perioden januar 2005 til februar 2006. I denne brosjyren presenterer vi hovedresultatene for Region sør som

Detaljer

BUSKERUDBYEN 2016 HOVEDRESULTAT FRA BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE I ØVRE EIKER MARS 2016

BUSKERUDBYEN 2016 HOVEDRESULTAT FRA BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE I ØVRE EIKER MARS 2016 BUSKERUDBYEN 2016 HOVEDRESULTAT FRA BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE I ØVRE EIKER MARS 2016 PROSJEKTINFORMASJON OPPDRAGSGIVER FORMÅL DATAINNSAMLINGSMETODE ANTALL INTERVJUER DATO FOR GJENNOMFØRING KVALITETSSIKRING

Detaljer

Lavere fartsgrenser eller bedre veier?

Lavere fartsgrenser eller bedre veier? Lavere fartsgrenser eller bedre veier? sluttkonferanse 17.-18.6.2014, Forskningsparken, Oslo Christian Steinsland, TØI Persontransportmodellene Modellsystem som forvaltes av NTP-etatene Nasjonal modell

Detaljer

Effekter av hovedvegutbygging i Oslo og Bergen

Effekter av hovedvegutbygging i Oslo og Bergen Effekter av hovedvegutbygging i Oslo og Bergen - Trafikkutvikling, framkommelighet, transportmiddelfordeling og byspredning Jon Inge Lian Transportøkonomisk institutt (TØI) Transport i by, Oslo 20.9.2005

Detaljer

Kickoff-seminar Bytrans: Presentasjon av pilotprosjektene Østensjøbanen og Smestadtunnelen

Kickoff-seminar Bytrans: Presentasjon av pilotprosjektene Østensjøbanen og Smestadtunnelen Kickoff-seminar Bytrans: Presentasjon av pilotprosjektene Østensjøbanen og Smestadtunnelen Aud Tennøy, prosjektleder Jørgen Aarhaug Paal Brevik Wangsness Bakgrunn Store endringer i transportsystemene i

Detaljer

Reisevaner for arbeidsreiser blant ansatte på UMB, frekvensfordelinger og noen analyser Gjennomført september 2009

Reisevaner for arbeidsreiser blant ansatte på UMB, frekvensfordelinger og noen analyser Gjennomført september 2009 Reisevaner for arbeidsreiser blant ansatte på UMB, frekvensfordelinger og noen analyser Gjennomført september 2009 Av Aud Tennøy, stipendiat ved UMB-ILP og Forsker II ved TØI Først noen spørsmål om arbeidsreisen

Detaljer

Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive. Offentlig informasjon

Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive. Offentlig informasjon Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive Offentlig informasjon Hva vil Buskerudbysamarbeidet? Vi vil bidra til at du effektivt kan reise til jobb eller fritidsaktiviteter, selv om vi blir mange flere

Detaljer

Transportmodellberegninger og virkemiddelanalyse for Framtidens byer

Transportmodellberegninger og virkemiddelanalyse for Framtidens byer Sammendrag: TØI-rapport 1123/2011 Forfattere: Anne Madslien, Christian Steinsland Oslo 2011, 75 sider Transportmodellberegninger og virkemiddelanalyse for Framtidens byer Transportmodellberegninger viser

Detaljer

Noen hypoteser fra tidligere arbeider

Noen hypoteser fra tidligere arbeider Målkonflikter, uenighet om virkemidler og forskjellige virkelighetsoppfatninger blant aktørene som forklaring på hvorfor det vedtas planer som gir vekst i biltrafikken Aud Tennøy, sivilingeniør fra NTH,

Detaljer

Hvordan virker målekriteriene inn på Oslopakke 3? Vil de virke til en mer effektiv styring mot målet? Olav Fosli Oslopakke 3-sekretariatet

Hvordan virker målekriteriene inn på Oslopakke 3? Vil de virke til en mer effektiv styring mot målet? Olav Fosli Oslopakke 3-sekretariatet Hvordan virker målekriteriene inn på Oslopakke 3? Vil de virke til en mer effektiv styring mot målet? Olav Fosli Oslopakke 3-sekretariatet 1 Oslopakke 3 økt satsing 2008-2032 Samlet plan for økt satsing

Detaljer

INFORMASJON OM BYPAKKE TØNSBERG-REGIONEN. Gatebruksplan for Tønsberg sentrum et delprosjekt i Bypakka

INFORMASJON OM BYPAKKE TØNSBERG-REGIONEN. Gatebruksplan for Tønsberg sentrum et delprosjekt i Bypakka INFORMASJON OM BYPAKKE TØNSBERG-REGIONEN Gatebruksplan for Tønsberg sentrum et delprosjekt i Bypakka April 2016 Hvorfor Bypakke Tønsberg-regionen? Bypakka ble etablert for å planlegge og anlegge et helhetlig

Detaljer

Klimaundersøkelsen 2017

Klimaundersøkelsen 2017 Oslo kommune Klimaetaten Klimaundersøkelsen 2017 Atferd og holdninger blant Oslos innbyggere Om undersøkelsen Klimamål og utslipp Oslo skal kutte 50 prosent av utslippene innen 2020. Det kommer til å forandre

Detaljer

Køprising og bybanesatsing i Bergen. Mette Svanes 8.september 2016

Køprising og bybanesatsing i Bergen. Mette Svanes 8.september 2016 Køprising og bybanesatsing i Bergen Mette Svanes 8.september 2016 Innhold Bompengesystemet i Bergen Tidsdifferensierte takster Virkninger så langt; trafikk + økonomi Bybanenettet Status i utbyggingen Bybanen

Detaljer

Mulighetsstudie Bymiljøpakke arendal- og grimstadregionen - høring

Mulighetsstudie Bymiljøpakke arendal- og grimstadregionen - høring Saksframlegg Arkivsak-dok. 17/8582-1 Saksbehandler Arild Richard Syvertsen Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 27.06.2017 Mulighetsstudie Bymiljøpakke arendal- og grimstadregionen - høring 1. FORSLAG TIL VEDTAK

Detaljer

Hvordan ser den perfekte bypakken ut? Bård Norheim

Hvordan ser den perfekte bypakken ut? Bård Norheim Hvordan ser den perfekte bypakken ut? Bård Norheim Finnes den perfekte bypakken??? «Myter og Fakta» «Vi vet hva som skal gjøres Nå er det bare å sette i gang?» «Behov for ulike doser medisin» Fra strategi

Detaljer

E18 Vestkorridoren. Bærum velforbund 27. oktober 2015 Knut Gløersen, Statens vegvesen

E18 Vestkorridoren. Bærum velforbund 27. oktober 2015 Knut Gløersen, Statens vegvesen E18 Vestkorridoren Bærum velforbund 27. oktober 2015 Knut Gløersen, Statens vegvesen 28.10.2015 E18 Lysaker- Ramstadsletta Agenda Tiden før og etter valget Hva skjer fremover hva gjør vi Ny inndeling av

Detaljer

Arbeidsreiser i ulike deler av Oslo-området. Mulighet for reduksjon i bilbruk. Resultater fra et forskingsprosjekt

Arbeidsreiser i ulike deler av Oslo-området. Mulighet for reduksjon i bilbruk. Resultater fra et forskingsprosjekt Arbeidsreiser i ulike deler av Oslo-området. Mulighet for reduksjon i bilbruk. Resultater fra et forskingsprosjekt Randi Hjorthol, Transportøkonomisk institutt, rh@toi.no Seminar 8. oktober 2015 Kulturgeografi,

Detaljer

Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive. Offentlig informasjon

Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive. Offentlig informasjon Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive Offentlig informasjon Hva vil Buskerudbysamarbeidet? Vi vil bidra til at du effektivt kan reise til jobb eller fritidsaktiviteter, selv om vi blir mange flere

Detaljer

Fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram for samferdsel november 2016

Fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram for samferdsel november 2016 Fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram for samferdsel 2017-2020 7. november 2016 Agenda 09.00 09.15 Velkommen ved Fylkesrådmann Tron Bamrud 09.15 09.45 Presentasjon av handlingsprogram for samferdsel

Detaljer

BERGEN BEST I NORGE PÅ SMART CITY KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

BERGEN BEST I NORGE PÅ SMART CITY KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT BERGEN BEST I NORGE PÅ SMART CITY 04.09.2017 KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Smart transport i by? Gå og sykle det enkleste er det smarteste Dele kollektiv, bildeling, samkjøring, nyttetransport

Detaljer

Storbyer i utakt med Klimameldingen

Storbyer i utakt med Klimameldingen Biltrafikken skal reduseres kraftig, men: Storbyer i utakt med Klimameldingen Av Bård Norheim og Katrine Kjørstad Norheim er daglig leder i Urbanet Analyse og medlem av MD s faglige råd for bypolitikk.

Detaljer

Ny dag, nye tider. Evaluering av NYPS og ruteendringen 9. desember Presentasjon nye MIS Team Analyse, Gylve Aftret-Sandal 19.06.13

Ny dag, nye tider. Evaluering av NYPS og ruteendringen 9. desember Presentasjon nye MIS Team Analyse, Gylve Aftret-Sandal 19.06.13 Ny dag, nye tider Evaluering av NYPS og ruteendringen 9. desember Presentasjon nye MIS Team Analyse, Gylve Aftret-Sandal 9.06.3 Ny pris- og sonestruktur (NYPS) Ruteendringen i desember 202 Begge tiltakene

Detaljer

Kostnadsdrivere i kollektivtransporten - hovedrapport

Kostnadsdrivere i kollektivtransporten - hovedrapport Sammendrag: Kostnadsdrivere i kollektivtransporten - hovedrapport Det har aldri reist flere med kollektivtransport i Norge enn nå. Hvor mye fylkeskommunene må betale for kollektivtransport varierer både

Detaljer

Kollektivtransportens potensial i byområdene. Bård Norheim

Kollektivtransportens potensial i byområdene. Bård Norheim Kollektivtransportens potensial i byområdene Bård Norheim Kort om presentasjonen 1) Strategier for å møte befolkningsutviklingen 2) Strategier for økt kollektivtransport 3) Behov for målrettet arealplanlegging

Detaljer

Hva er viktig å jobbe med i forhold til nullvekstmålet og Bymiljøavtale?

Hva er viktig å jobbe med i forhold til nullvekstmålet og Bymiljøavtale? Hva er viktig å jobbe med i forhold til nullvekstmålet og Bymiljøavtale? Olav Fosli Oslopakke 3-sekretariatet ATP-nettverkssamling Fremtidens byer Tromsø 25. mars 2014 1 Felles mål Målet om nullvekst i

Detaljer

Hvorfor bør vi implementere rushtidsavgift i norske byer?

Hvorfor bør vi implementere rushtidsavgift i norske byer? Hvorfor bør vi implementere rushtidsavgift i norske byer? Morten Welde Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet Den kloke tegning 2013 Gardermoen 23-24. oktober 1 Disposisjon 1. Transportutfordringer

Detaljer

1.1 Sykkelprioritering i trafikksignaler

1.1 Sykkelprioritering i trafikksignaler 1.1 Sykkelprioritering i trafikksignaler 1.1.1 Omfang Prioritering i trafikksignaler gjennomføres først og fremst for å fremme visse kjøretøygrupper i trafikken som kollektivtrafikk, gods eller utrykningskjøretøy.

Detaljer

Foreldrebetaling i barnehager etter 1. mai 2004

Foreldrebetaling i barnehager etter 1. mai 2004 1 Foreldrebetaling i barnehager etter 1. mai 04 Rapport fra undersøkelse blant kommunene og private barnehager Juni 04 2 Innhold: Side Om undersøkelsen 3 Oppsummering 4 Pris pr måned for en ordinær heldagsplass

Detaljer

Forslag til Bypakke Nord-Jæren

Forslag til Bypakke Nord-Jæren Forslag til Bypakke Nord-Jæren Februar 2015 Bypakke Nord-Jæren BYPAKKE NORD-JÆREN Bypakke Nord-Jæren blir ny bompengepakke i,, og fra 2017. Vedtaket i fylkestinget kan leses på www.rogfk.no/vaare-tjenester/samferdsel/bypakke-nord-jaeren

Detaljer

Hva Trondheim har fått ut av Miljøpakken. Rita Ottervik, 23. mars 2017

Hva Trondheim har fått ut av Miljøpakken. Rita Ottervik, 23. mars 2017 Hva Trondheim har fått ut av Miljøpakken Rita Ottervik, 23. mars 2017 2008: Byen og køene vokser - 0 kr fra staten til transport i Trondheim 2017: 0 kr fra staten har blitt 7200 millioner Slik startet

Detaljer

E18-korridoren i Asker

E18-korridoren i Asker E18-korridoren i Asker Åpent møte 13 og 14 april Forslag til kommunedelplan 13.04.2016 E18 stadig på dagsorden 1994 Vestkorridoren, KU fase 1 (omfattet jernbane og vei) 2002 Vestkorridoren, KU fase 2 (omfattet

Detaljer

Transport i by 19. september 2005. Vegpakke. Tønsberg. Utfordringer knyttet til samordning kollektivtransport, gang og sykkel

Transport i by 19. september 2005. Vegpakke. Tønsberg. Utfordringer knyttet til samordning kollektivtransport, gang og sykkel Transport i by 19. september 2005 Vegpakke Tønsberg Utfordringer knyttet til samordning kollektivtransport, gang og sykkel Helhetlige transportløsninger Definere klare mål/strategier Kollektivtrafikk og

Detaljer

Fylkesordfører Nils Aage Jegstad. Bymiljøpakker

Fylkesordfører Nils Aage Jegstad. Bymiljøpakker Fylkesordfører Nils Aage Jegstad Bymiljøpakker Kollektivtransportens hovedutfordringer Kapasitet Fremkommelighet Tilgjengelighet Finansiering Investeringer Drift Gang- og sykkelvei Vi må legge til rette

Detaljer

Hei, Ha en fin dag! Med vennlig hilsen. Susanne Bondevik Politisk rådgiver

Hei, Ha en fin dag! Med vennlig hilsen. Susanne Bondevik Politisk rådgiver Fra: Bondevik Susanne Sendt: 10. september 201510:42 Til: VFK - FADM - FIRMAPOST Emne: Høringsuttalelse fra Norges Automobil - Forbund - Plan for klima og energi i Vestfold Vedlegg:

Detaljer

Status for sykkel i fire byområderhvem og hvordan?

Status for sykkel i fire byområderhvem og hvordan? Status for sykkel i fire byområderhvem og hvordan? Resultat fra en markedsundersøkelse Tanja Loftsgarden, Urbanet Analyse Frokostseminar 9. desember 2014 Agenda Bakgrunn og formål med prosjektet Resultat

Detaljer

SITUASJONSBESKRIVELSE

SITUASJONSBESKRIVELSE Partnerskapet SITUASJONSBESKRIVELSE Sammenvevd bo- og arbeidsmarked Høy andel av samlet vekst i landsdelen Spredt bosetting Sterk vekst i biltrafikken -rushtidsproblematikk For lav kollektiv- og sykkelandel

Detaljer

Ny E18 gjennom det sentrale Asker Informasjonsmøte 05.06.2013

Ny E18 gjennom det sentrale Asker Informasjonsmøte 05.06.2013 Ny E18 gjennom det sentrale Asker Informasjonsmøte 05.06.2013 E18 (Drammensveien) - landets mest trafikkerte vei - gjennom landets tettest bebodde område Ringerike og Hole 37.000 innb. Oslo 620.000 innb.

Detaljer

Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive. Offentlig informasjon

Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive. Offentlig informasjon Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive Offentlig informasjon Hva vil Buskerudbysamarbeidet? Vi vil bidra til at du effektivt kan reise til jobb eller fritidsaktiviteter, selv om vi blir mange flere

Detaljer

Bransjetreff Arendal 11.11.2013 Bypakker og bymiljøavtaler i Region sør. Avdelingsdirektør Dagfinn Fløystad Styring- og strategistaben

Bransjetreff Arendal 11.11.2013 Bypakker og bymiljøavtaler i Region sør. Avdelingsdirektør Dagfinn Fløystad Styring- og strategistaben Bransjetreff Arendal 11.11.2013 Bypakker og bymiljøavtaler i Region sør Avdelingsdirektør Dagfinn Fløystad Styring- og strategistaben 1 NTP 2014-2023: Bymiljøavtaler Mål i NTP 2014-2023 og Klimameldingen

Detaljer

Reisevaneundersøkelse Trondheim kommune Februar 2014

Reisevaneundersøkelse Trondheim kommune Februar 2014 Reisevaneundersøkelse Trondheim kommune Februar 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Fredrik Solvi Hoen 24.02.2014 Oppsummering av resultater Til sammen er 1000 personer i Trondheim kommune

Detaljer

Sak 40/12 Finansering av Buskerudbypakke2 utredning av trafikantbetaling

Sak 40/12 Finansering av Buskerudbypakke2 utredning av trafikantbetaling Sak 40/12 Finansering av Buskerudbypakke2 utredning av trafikantbetaling Hensikt med saken Gi informasjon om gjennomført utredning (kunnskapsgrunnlag) om trafikantbetaling i Buskerudbyen. Avklare hvilke

Detaljer

Intern-reisevaneundersøkelse

Intern-reisevaneundersøkelse Antall Intern-reisevaneundersøkelse Standardrapport Totalt antall besvarelser: 361 Kryss av for ditt tjenestested: (du kan velge flere alternativ) 85 68 51 34 17 Kjønn 66 Mann Kvinne 295 Hva er din alder?

Detaljer

Oslopakke 3. NVF Bypakker og trendbrudd Bergen. Henrik Berg 13. oktober 2010 01.11.2010 1

Oslopakke 3. NVF Bypakker og trendbrudd Bergen. Henrik Berg 13. oktober 2010 01.11.2010 1 Oslopakke 3 NVF Bypakker og trendbrudd Bergen Henrik Berg 13. oktober 2010 01.11.2010 1 Oslopakke 3 Oslopakke 3 på 15 minutter Oslopakke 3 som bidrag til trendbrudd Utfordringer i en lokalpolitisk kontekst

Detaljer

GRØNNE BYOMRÅDER. Et hefte om å begrense biltrafikken

GRØNNE BYOMRÅDER. Et hefte om å begrense biltrafikken GRØNNE BYOMRÅDER Et hefte om å begrense biltrafikken Dette heftet setter søkelyset på miljøproblemene fra biltrafikken i byområdene og deres omland. Heftet har til hensikt å bringe mer kunnskap om utfordringene,

Detaljer

Handlevaner i norske byområder Fokus på transport

Handlevaner i norske byområder Fokus på transport Handlevaner i norske byområder Fokus på transport Per Ståle Ekrol Research Team Manager Sentrumskonferansen 2. Oktober 2013 er et fullservice markedsanalyseinstitutt Slide 2 Blir budskapet vårt forstått?

Detaljer

Arbeidsreiser til Linderud. Eksempelet Siemens

Arbeidsreiser til Linderud. Eksempelet Siemens Sammendrag: Arbeidsreiser til Linderud. Eksempelet Siemens TØI rapport 1288/213 Forfatter(e): Randi Hjorthol, Tom Erik Julsrud, Liva Vågane Oslo 213, 4 sider Så mange som 68 prosent av de ansatte på Siemens

Detaljer

Forslag til Bypakke Nord-Jæren

Forslag til Bypakke Nord-Jæren Forslag til Bypakke Nord-Jæren Mai 2014 Bypakke Nord-Jæren BYPAKKE NORD-JÆREN Bypakke Nord-Jæren er foreslått som bompengepakke fra 2017. Forslaget som nå ligger klart skal gjennom en lang beslutningsprosess

Detaljer

Nytt bomsystem i Oslo - bedre trafikkstyring og miljø?

Nytt bomsystem i Oslo - bedre trafikkstyring og miljø? Nytt bomsystem i Oslo - bedre trafikkstyring og miljø? Marit Ulveseth, prosjektleder bærekraftig byutvikling, COWI 1 Veitrafikk hovedkilde til lokal luftforurensning Oslo har brutt lovpålagte grenseverdier

Detaljer

PROSAM. Holdningsundersøkelse for bomringen og Oslopakke Andel hhv. negative og positive, POSITIV NEGATIV

PROSAM. Holdningsundersøkelse for bomringen og Oslopakke Andel hhv. negative og positive, POSITIV NEGATIV Staten: Akershus fylkeskommune: Oslo kommune: Kollektivtrafikken: Statens vegvesen Region øst Statens vegvesen Vegdirektoratet Jernbaneverket Region øst Sentraladministrasjonen Plan- og bygningsetaten

Detaljer

Staten Togtrafikk og noen få veier med kollektivtrafikk. Rådgiver. Avtale om Sams.

Staten Togtrafikk og noen få veier med kollektivtrafikk. Rådgiver. Avtale om Sams. Fylkeskommunen: Ansvarlig for all kollektivtrafikk innen fylket. Også skoleskyss både sin egen vgs. og grunnskole, tt-transport, Mange viktige veier for kollektivtrafikk. Kommunene. Kommer med ønsker/krav.

Detaljer

HVA ER BYPAKKE GRENLAND?

HVA ER BYPAKKE GRENLAND? HER BYGGER HVA ER BYPAKKE GRENLAND? Bypakke Grenland fase 1 er en tiltaks- og finansieringspakke som inne holder to store vegprosjekt og nærmere 50 prosjekter for næringstransport, kollektivtrafikk, gange

Detaljer

Tids- og miljødifferensiert trafikantbetalingssystem i Revidert avtale Oslopakke 3

Tids- og miljødifferensiert trafikantbetalingssystem i Revidert avtale Oslopakke 3 Tids- og miljødifferensiert trafikantbetalingssystem i Revidert avtale Oslopakke 3 Olav Fosli Oslopakke 3-sekretariatet NVTF 2017-04-25 1 Revidert avtale 5. juni 2016 Utgangspunkt: Lokalt forslag 2006

Detaljer

Internasjonale erfaringer med vegprising

Internasjonale erfaringer med vegprising Internasjonale erfaringer med vegprising Morten Welde Statens vegvesen Vegdirektoratet London Stockholm Edinburgh Vegprising i London, innført februar 2003 Målsetning med ordningen: Redusere køproblemene

Detaljer