Stavanger Parkering. 24. jun 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stavanger Parkering. 24. jun 2013"

Transkript

1 Stavanger Parkering 24. jun 2013

2 2 Personlig intervju med sjåfører på Jorenholmen 4-20 Bakgrunnsinformasjon 4 Parkering 12 Telefonintervju med innbyggere i valgte bydeler Bakgrunnsinformasjon 21 Parkering 24 Parkerings skilt på innfartsårer Jorenholmen og befolking 34

3 Oppsummering De fleste som parkerer på Jorenholmen skal handle i byen. Over 3 av alle som parkerer på Jorenholmen kommer utenbys fra. Jorenholmen blir brukt på grunn av sin sentrale beliggenhet. Utforming (som dagslys, over bakkenivå etc.) har liten innflytelse på valg av parkeringshus. De fleste parkerer i underkant av to timer, da er ekstra tid brukt på å gå til og fra bestemmelses stedet viktig. Både de som ble intervjuet på Jorenholmen og i befolkningsundersøkelsen er klar over at det finnes parkeringsalternativ i sentrum som ligger nærmere der hvor de kommer fra, men disse blir oppfattet som mindre sentrale, og blir derfor valgt vekk fremfor Jorenholmen. De fleste har lagt merke til parkerings skiltene fra Stavanger parkering, og en minoritet bruker disse bevist når de velger parkering i byen. 3

4 Bakgrunnsinformasjon Jorenholmen 4

5 De fleste som parkerer på Jorenholmen er kvinner og mellom 18 og 44 år. Hva er din alder? (N=302) Registrer kjønn (N=311) % Mann Kvinne 59% Ikke registrert 67+ 9% Kjønn og alder 5

6 Hovedtrykket var mellom 10-3 om dagen. Utover kvelden ble det vanskelig å finne folk. Hvilken dag skjer intervjuet på? (N=311) Når på døgnet skjer intervjuet? (N=311) Ukedag om morgenen om dagen 59% Fredag om ettermiddagen 2 Lørdag om kvelden 6% Dag og tid 6

7 Handel er hovedærendet til de fleste som parkerer på Jorenholmen, og da spesielt handling av klær. I hvilket ærend er du i byen i dag? (N=311) 2 av alle som parkerte på Jorenholmen var der for å handle klær. Jobb og møter 26% Sosialt, kos i byen 1 Handle 48% Mat og underholdning 1 Annet Ærend 7

8 De som parkerer på Jorenholmen kommer fra alle deler av Stavanger, og en stor andel kommer også utenbys ifra. Kom fra i dag Hjemme + annet sted (N=300) Tasta 6% Hunvåg Eiganes & Våland Storhaug Hillevåg Madla Hinna Sola, Forus, Sandnes og Jæren Randaberg, Rennesøy Ryfylke 1 1 9% 1 9% 8% 6% 25% Hvor kom du fra i dag 8

9 De fleste parkerer i mindre enn 2 timer om gangen. Parkeringstid (N=311) Minder enn 1 time 1 til 2 timer 2 29% Når parkeringstiden er så kort er minutter spart på gange, til og fra, viktig. 2 til 3 timer 2 3 til 4 timer 1 4 til 5 timer 5 timer eller mer 6% Vet ikke Parkeringstid 9

10 Over 7 står parkert kortere enn 3 timer om gangen. Det er ingen forskjell på ukedag og helg. Parkeringstid / Hvilken dag skjer intervjuet på? (N=311) % 2 26% % 2 Minder enn 1 time 1 til 2 timer 2 til 3 timer 3 til 4 timer 1 15% 4 til 5 timer 5 timer eller mer 9% 8% Vet ikke 6% 6% Ukedag Fredag Lørdag Parkeringstid krysset med dag 10

11 Men ærendet varierer. På lørdager er det nesten utelukkende snakk om handling, mens ellers i uken er jobb og møter en viktig grunn til å besøke byen. I hvilket ærend er du i byen i dag? / Hvilken dag skjer intervjuet på? (N=311) Jobb og møter Sosialt, kos i byen Handle Mat og underholdning Annet % 6 36% 36% % 1 1 7% 7% 1 Ukedag Fredag Lørdag 1 2 Ærend og ukedag 11

12 Parkering - Jorenholmen 12

13 Jorenholmen var førstevalget til de aller fleste som parkerte der, 8 hadde ikke en gang vurdert et annet sted å parkere. Var Jorenholmen ditt første valg da det kom til parkeringshus i dag? (N=311) Vurderte du andre anlegg, i så fall hvilke andre parkeringsplasser vurderte du? (N=311) Bare Jorenholmen 8 5% Jernbanen (Jernbanelokket) Posten Domkirkehallen (Kongsgata) 8% Ja Nei St Olav Kyrre (Comfort Hotell, parkering under det nye hotellet på L Valberget (Skagen Brygge Hotell) 95% P-arketten (Konserthuset) Annet Ble andre vurdert 13

14 Sentral plassering var hovedgrunnen til at Jorenholmen var første valget til de som parkerte der. Hvorfor valgte du å parkere på Jorenholmen i dag? (N=311) Ligger nærmest der jeg skal (sentral plassering i forhold til bestemmelses sted) Lettest tilgang i forhold til hvor jeg kom kjørende i fra Jeg får alltid plass Jeg må ikke betale før jeg kjører ut Det har dagslys Det er den billigste Jeg føler meg trygg her når jeg går til og fra bilen Jeg opplever den som ren og ordentlig Jeg slipper å stå i kø for å komme inn Jeg kan betale med kort Det ligger ikke under bakken Jeg føler meg trygg når jeg betaler Den har breie veier så det er lett å kjøre i og inn i. Jeg slipper å stå i kø for å betale Plassene er breie noe som gjør det lett å parkere Annet Vet ikke Parkeringsgrunn % 16% 16% 8

15 De som hadde vurdert andre anlegg, valgte det vekk på grunn av mindre sentral plassering. Vurderte du andre anlegg, i så fall Hvorfor parkerte du ikke der? hvilke andre parkeringsplasser (N=55) OBS! Liten base vurderte du? (N=311) Ligger lengre vekke fra der jeg skal 5 (mindre sentral plassering i forhold til Bare Jorenholmen Jernbanen (Jernbanelokket) Posten Domkirkehallen (Kongsgata) St Olav Kyrre (Comfort Hotell, parkering under det nye Valberget (Skagen Brygge Hotell) P-arketten (Konserthuset) Annet 8% Det er alltid fullt Vanskeligere å komme til i forhold til hvor jeg kom kjørende i fra Plassene er smale noe som gjør det vanskelig å parkere Det er dyrere Det har ikke dagslys Den har smale 'veier' så det er vanskelig å kjøre inn og finne plass Jeg må stå i kø for å komme inn Jeg må stå i kø for å betale Jeg må betale på forskudd Annet Vet ikke 1 5% 5% 5% 7% 1 Andre anlegg vurdert og valgt vekk

16 Selv om mange var klar over at andre parkeringshus ligger nærmere der de kom fra, velger de å ikke parkere der da det føles mindre sentralt. Hvilket av parkeringshusene i sentrum ligger nærmest der du kom fra i dag? (N=311) Hvorfor valgte du ikke å parkere der? (N=203) Ligger lengre vekke fra der jeg skal (mindre sentral plassering i forhold til 75% Jorenholmen 35% Jeg må betale på forskudd Jernbanen St Olav Posten 9% 6% 3 Det var fullt Plassene er smale noe som gjør det vanskelig å parkere P-arketten Det er alltid fullt Kyrre Valberget Domkirkehallen Det er dyrere Annet 6% Annet 1 Vet ikke 15% Nærmest anlegg og hvorfor det ble valgt vekk 16

17 Storhaug- og Hundvågbeboere vet at dette er «deres» hall, mens folk fra andre bydeler er klar over at det finnes alternativ for dem. Hvilket av parkeringshusene i sentrum ligger nærmest der du kom fra i dag? / Kom fra i dag Hjemme + annet sted. (N=300) Jorenholmen Jernbanen St Olav Posten P-arketten Kyrre Valberget Domkirkehallen 9 Jernbanen/Jernbane lokket Litt forvirring på Tasta om hvor de hører til. Lav base % % 4 28% % 16% 16% % 7% 8% 5% 5% 5% 6% 5% 6% Tasta Hunvåg Eiganes & Våland Storhaug Hillevåg Madla Hinna Sola, Forus, Sandnes Randaberg, Rennesøy og Jæren n=18 n=39 n=36 n=27 n=30 n=27 n=24 n=75 n=18 Parkeringshus nærmest der kom i fra i dag. OBS! Lave baser!

18 Selv de som måtte stå i kø for å komme inn, foretrekker å parkere på Jorenholmen. Måtte du stå i kø for a komme inn for å parkere på Jorenholmen i dag? (N=311) Hvorfor valgte du ikke å snu og parkere et annet sted? (N=50) 16% Jeg liker best å parkere her. Det var umulig/vanskelig å komme ut av køen Køen var så liten 3 28% 28% Ja Nei Det ville tatt lengre tid a kjøre et annet sted. Jeg hadde avtalt med andre å treffes/parkere her Jeg kom ikke på det. 1 8 Jeg kom ikke på et annet sted å parkere Annet Kø på Jorenholmen 18

19 Bakgrunnsinformasjon Befolkningsundersøkelsen 19

20 God spredning på alder og 50/50 splitt på kjønn Age (N=300) Registrer kjønn: (N=304) % % 5 5 Mann Kvinne

21 De fleste som deltok i undersøkelsen parkerer i byen regelmessig, minst en gang i måneden. Område (N=300) Hvor ofte kjører du inn og parkerer i Stavanger sentrum? (N=304) Tasta 3 Daglig, minst 4 ganger i uken 9% Ukentlig, minst en gang i uken, men ikke mer enn 3 37% Hillevåg 3 Månedlig, minst en gang i måneden, men ikke hver uke 4 Mindre enn en gang i måneden 1 Madla 3 Aldri

22 Parkeringshus kjennskap og bruk 22

23 Jorenholmen er det parkeringshuset flest tenker på når de tenker på parkeringshus i byen. Jernbanelokket kommer ikke langt etter. Hvilke sentrums parkeringshus kjenner du til? (N=304) Jorenholmen 79% Jernbanen (Jernbanelokket) 68% St Olav 4 Posten 4 P-arketten (Konserthuset) Kyrre (Comfort Hotell, parkering under det nye hotellet på Løkkeveien) 1 1 Valberget (Skagen Brygge Hotell) 59% Domkirkehallen (Kongsgata) 18% Annet. Noter:

24 Kjennskap til parkeringshaller forandrer seg lite fra bydel til bydel Hvilke sentrums parkeringshus kjenner du til? / Hvor bor du? (N=304) 77% 7 Jorenholmen Jernbanen St Olav Posten P-arketten Kyrre Valberget Domkirkehallen 8 78% % 55% % 48% % 7% 19% 2 15% 15% 1 8% 15% Hillevåg Madla Tasta

25 Hillevåg og Madla oppfatter Jernbanen som den nærmeste, mens Tasta synes Posten ligger nærmest Hvilket sentrums parkeringshus ligger nærmest der hvor du bor? / Hvor bor du? (N=304) 75% 8 65% % 17% 1 8% 6% 6% Hillevåg Madla Tasta 2 1

26 Selv om de fleste er klar over at andre parkeringshus ligger nærmere parkerer de heller på Jorenholmen. Hvilket parkeringshus bruker du mest når du kjører til Stavanger sentrum? / Hvor bor du? (N=304) % % % 16% % 6% Hillevåg Madla Tasta 8% 15% 1 5%

27 Det er en liten tendens til at kvinner bruker Jorenholmen mer enn menn. Dette stemmer overens med det som ble sett i Jorenholmen undersøkelsen. Hvilket parkeringshus bruker du mest når du kjører til Stavanger sentrum? / Registrer kjønn: (N=304) Jorenholmen Jernbanen (Jernbanelokket) St Olav Posten P-arketten (Konserthuset) Kyrre (Comfort Hotell, parkering under det nye Valberget (Skagen Brygge Hotell) Domkirkehallen (Kongsgata) Annet 2 2 6% 5% 1 8% 9% 7% 5% Mann Kvinne

28 Hovedgrunnen til at parkeringshus blir valgt er «sentral plassering i forhold til bestemmelses sted». «Lett tilgang i forhold til hvor en kom kjørende i fra» er mye mindre viktig. Hvorfor foretrekker du ditt parkeringshus q6 & q7 combine. (N=304) Lettest tilgang i forhold til hvor jeg kom kjørende i fra 15% Ligger nærmest der jeg skal (sentral plassering i forhold 5 Plassene er breie noe som gjør det lett å parkere Jeg får alltid plass 1 Jeg slipper å stå i kø for a komme inn Jeg må ikke betale før jeg kjører ut Jeg kan betale med kort Det er den billigste Annet Vet ikke 6%

29 Tastabuen er litt mer opptatt av enkel tilgang, men alle synes sentral plassering er viktigst. Hvorfor foretrekker du ditt parkeringshus q6 & q7 combined / Hvor bor du? (N=304) Lettest tilgang i forhold til hvor jeg kom kjørende i fra Ligger nærmest der jeg skal (sentral plassering i forhold til bestemmelses sted) Jeg føler meg trygg når jeg går til og fra bilen Plassene er breie noe som gjør det lett å parkere Den har breie 'veier' så er lett å kjøre i og inn i Jeg får alltid plass Jeg slipper å stå i kø for a komme inn Jeg slipper å stå i kø for a betale Jeg må ikke betale før jeg kjører ut Jeg kan betale med kort Det er den billigste Annet Vet ikke 15% % 6% 5% 7% 5% 5% 4 57% 58% Hillevåg Madla Tasta 29

30 Parkerings vaner (N=304) Over 6 foretrekker ikke parkeringshuset som ligger nærmest der de kom i fra Andel som foretrekker p-huset som ligger nærmest hvor de kommer fra 39% Andel som foretrekker et annet p-hus enn det som ligger nærmest der de kom fra

31 Parkerings skilt på innfartsårer 31

32 17% av de som hadde parkert på Jorenholmen hadde lagt merke til parkeringsskiltet og brukt det når de tok sitt parkeringsvalg. Har du noen gang sett/lagt merke til skilt fra Stavanger Parkering på innfartsårene inn mot sentrum, som informerer om antall ledige plasser på de forskjellige på parkeringshusene? (N=311) Da du kjørte inn mot byen i dag, la du merke til et skilt som opplyste om det var plass i de forskjellige parkeringshus? (N=256) Nei, jeg la ikke merke til noe skilt i dag 6 18% Jeg så et skilt men bet meg ikke merke i om det var ledig pl 19% Ja Jeg så skiltet det var ledig der jeg ville parkere 18% Nei det har jeg aldri sett/lagt merke til 8 Jeg så skiltet og det var fult der jeg ville parkere så jeg Annet Parkerings skilt på innfartsårer - Jorenholmen 32

33 Av befolkningen i Hillevåg, Madla og Tasta, sier 2 at de bruker parkeringsskiltet aktivt når de parkerer i sentrum. Har du noen gang sett/lagt merke til skilt fra Stavanger Parkering på innfartsårene inn mot sentrum, som informerer om antall ledige plasser på de forskjellige på parkeringshusene? (N=304) Bruker du dette når du parkerer i sentrum? (N=278) Nei, jeg legger aldri merke til informasjonen på skiltet 38% 9% Jeg har sett skiltet, men kjører alltid til mitt «favoritt» 38% Ja Nei det har jeg aldri sett/lagt merke til Jeg ser alltid på skiltet og det har innflytelse på hvor jeg 2 9 Annet, noter: 5% 1 15% 2 25% 3 35% 4 Parkerings skilt på innfartsårer Befolkningsundersøkelse 33

34 Konklusjon Jorenholmen er et populært parkeringshus for beboere i alle bydeler. Det er ikke noe strukturelt galt med de andre parkeringshusene. Det er bare det at de ikke blir oppfattet som like sentrale. Det er ene og alene den sentrale plasseringen som gjør at Jorenholmen er til å foretrekke for de fleste som parkerer i Stavanger sentrum. Parkeringstiden til de fleste som parkerer på Jorenholmen er mindre enn 2 timer, da er tid brukt til og fra parkeringshuset viktig. De fleste som parkerer på Jorenholmen kommer til byen for å handle, og da er man kanskje ikke så villig til å bære handelen langt heller. De som parkerer på Jorenholmen har det som første valg og få vurderer andre p-hus. Beboere i de forskjellige bydelene er klar over at det finnes parkeringshus i byen nærmere der hvor de kom i fra, men disse blir ofte ikke vurdert da det er sentral beliggenhet som er viktigst. 6 foretrekker faktisk et annet parkeringshus enn det som ligger nærmest der de kom fra. 34

35 Appendix Befolkning 35

36 parking frequency by factors q6 & q7 combined / Hvor ofte kjører du inn og parkerer i Stavanger sentrum? (N=304) Lettest tilgang i forhold til hvor jeg kom kjørende i fra Ligger nærmest der jeg skal (sentral plassering i forhold til bestemmelses sted) Det ligger ikke under bakken Det har dagslys Jeg føler meg trygg når jeg går til og fra bilen Jeg føler meg trygg når jeg betaler Jeg opplever den som ren og ordentlig Plassene er breie noe som gjør det lett å parkere Den har breie 'veier' så er lett å kjøre i og inn i Jeg får alltid plass Jeg slipper å stå i kø for a komme inn Jeg slipper å stå i kø for a betale Jeg må ikke betale før jeg kjører ut Jeg kan betale med kort Det er den billigste Annet Vet ikke 8% 17% % 1 17% 8% 5% 1 1 5% % Daglig, minst 4 ganger i uken Ukentlig, minst en gang i uken, men ikke mer enn 3 Månedlig, minst en gang i måneden, men ikke hver uke Mindre enn en gang i måneden Aldri 36

37 kjønn by factors q6 & q7 combined / Registrer kjønn: (N=304) Lettest tilgang i forhold til hvor jeg kom kjørende i fra Ligger nærmest der jeg skal (sentral plassering i forhold til bestemmelses sted) Det ligger ikke under bakken Det har dagslys Jeg føler meg trygg når jeg går til og fra bilen Jeg føler meg trygg når jeg betaler Jeg opplever den som ren og ordentlig Plassene er breie noe som gjør det lett å parkere Den har breie 'veier' så er lett å kjøre i og inn i Jeg får alltid plass Jeg slipper å stå i kø for a komme inn Jeg slipper å stå i kø for a betale Jeg må ikke betale før jeg kjører ut Jeg kan betale med kort Det er den billigste Annet Vet ikke 16% 15% 57% 49% 1 1 5% 7% Mann Kvinne 37

38 kjønn by awareness Hvilke sentrums parkeringshus kjenner du til? / Registrer kjønn: (N=304) Jorenholmen 78% 8 Jernbanen (Jernbanelokket) 7 66% St Olav Posten 4 47% 38% 45% P-arketten (Konserthuset) Kyrre (Comfort Hotell, parkering under det nye hotellet på Løkkeveien) Valberget (Skagen Brygge Hotell) Domkirkehallen (Kongsgata) Annet. Noter: 1 7% % 19% % 59% Mann Kvinne

39 kjønn by most used Hvilket parkeringshus bruker du mest når du kjører til Stavanger sentrum? / Registrer kjønn: (N=304) Jorenholmen 3 4 Jernbanen (Jernbanelokket) 2 2 St Olav Posten P-arketten (Konserthuset) Kyrre (Comfort Hotell, parkering under det nye hotellet på Løkkeveien) Valberget (Skagen Brygge Hotell) Domkirkehallen (Kongsgata) Annet 6% 5% 1 8% 9% 7% 5% Mann Kvinne 39

40 Alder by awareness Hvilke sentrums parkeringshus kjenner du til? / Age (N=300) Jorenholmen Jernbanen (Jernbanelokket) St Olav Posten P-arketten (Konserthuset) Kyrre (Comfort Hotell, parkering under det nye hotellet på Løkkeveien) Valberget (Skagen Brygge Hotell) Domkirkehallen (Kongsgata) Annet. Noter: 8% % 18% % 45% 48% 38% 49% 46% % 65%

41 Alder by most used Hvilket parkeringshus bruker du mest når du kjører til Stavanger sentrum? / Age (N=300) Jorenholmen Jernbanen (Jernbanelokket) St Olav Posten P-arketten (Konserthuset) Kyrre (Comfort Hotell, parkering under det nye hotellet på Løkkeveien) Valberget (Skagen Brygge Hotell) Domkirkehallen (Kongsgata) Annet 18% 2 2 5% 6% 6% 1 9% 8% 1 9% 5% % 36% 37%

42 Parkerings skilt by age and gender Har du noen gang sett/lagt merke til skilt fra Stavanger Parkering på innfartsårene inn mot sentrum, som informerer om antall ledige plasser på de forskjellige på parkeringshusene? / Registrer kjønn: (N=304) 9 Ja 9 Mann Kvinne 9% Nei det har jeg aldri sett/lagt merke til 8%

43 Parkerings skilt by age and gender Har du noen gang sett/lagt merke til skilt fra Stavanger Parkering på innfartsårene inn mot sentrum, som informerer om antall ledige plasser på de forskjellige på parkeringshusene? / Age (N=300) 9 Ja % 65+ Nei det har jeg aldri sett/lagt merke til 6%

44 Parkerings skilt by age and gender Bruker du dette når du parkerer i sentrum? / Registrer kjønn: (N=278) Nei, jeg legger aldri merke til informasjonen på skiltet 3 4 Jeg har sett skiltet, men kjører alltid til mitt «favoritt» 38% 39% Jeg ser alltid på skiltet og det har innflytelse på hvor jeg 2 26% Mann Kvinne Annet, noter:

45 Parkerings skilt by age and gender Bruker du dette når du parkerer i sentrum? / Age (N=275) 36% Nei, jeg legger aldri merke til informasjonen på skiltet 4 35% 35% Jeg har sett skiltet, men kjører alltid til mitt «favoritt» 37% Jeg ser alltid på skiltet og det har innflytelse på hvor jeg % Annet, noter: 5% 1 15% 2 25% 3 35% 4 45% 45

46 Appendix Jorenholmen 46

47 Kryssa med når i uken I hvilket ærend er du i byen i dag? / Hvilken dag skjer intervjuet på? (N=311) Jeg skal på jobb, jeg jobber / har kontor i byen Jeg skal i møte i forbindelse med jobben Jeg har en annen avtale f.eks'lege, advokat etc. Jeg skal treffe venner/familie Jeg går ofte til byen uten noe spesielt mål, bare for å kikke litt. Jeg skal handle klær Jeg skal handle mat Jeg skal handle annet Jeg skal på kafe / restaurant Jeg skal på bar Jeg skal på kino Jeg skal på konsert annet underholdnings arrangement Annet 1 1 8% 1 17% 1 1 9% 8% 2 28% 2 8% 1 1 9% 29% 8% 5% 6% 5% Ukedag Fredag Lørdag

48 Parkerings grunn krysset med når i uken Hvorfor valgte du å parkere på Jorenholmen i dag? / Hvilken dag skjer intervjuet på? (N=311) Lettest tilgang i forhold til hvor jeg kom kjørende i fra Ligger nærmest der jeg skal (sentral plassering i forhold til bestemmelses sted) Det ligger ikke under bakken Det har dagslys Jeg føler meg trygg her når jeg går til og fra bilen Jeg føler meg trygg når jeg betaler Jeg opplever den som ren og ordentlig Plassene er breie noe som gjør det lett å parkere Den har breie veier så det er lett å kjøre i og inn i. Jeg får alltid plass Jeg slipper å stå i kø for å komme inn Jeg slipper å stå i kø for å betale Jeg må ikke betale før jeg kjører ut Jeg kan betale med kort Det er den billigste Annet Vet ikke 19% 1 19% 5% 18% 7% 2 1 9% 75% 85% 8 Ukedag Fredag Lørdag

49 Ærend I hvilket ærend er du i byen i dag? (N=311) Jeg skal på jobb, jeg jobber / har kontor i byen Jeg skal i møte i forbindelse med jobben Jeg har en annen avtale f.eks'lege, advokat etc. Jeg skal treffe venner/familie Jeg går ofte til byen uten noe spesielt mål, bare for å kikke litt. Jeg skal handle klær Jeg skal handle mat Jeg skal handle annet Jeg skal på kafe / restaurant Jeg skal på bar Jeg skal på kino Jeg skal på konsert annet underholdnings arrangement Annet 9% 6% 1 8% 5% 8% 16% 6%

Sykkelundersøkelse 2015 Stavanger Kommune. Desember 2015

Sykkelundersøkelse 2015 Stavanger Kommune. Desember 2015 Sykkelundersøkelse Stavanger Kommune Desember Innledning Formålet med undersøkelsen er å kartlegge holdning, adferd (handlinger, vaner) og intensjoner i forhold til sykkel som transportmiddel. Hva er nåsituasjonen

Detaljer

OVERSIKT AUTOMATER JUSTERT 09.04.2014

OVERSIKT AUTOMATER JUSTERT 09.04.2014 OVERSIKT AUTOMATER JUSTERT 09.04.2014 Automat Plassering Parkeringstid Avgiftstider Pris pr. time Veksel Kort Forskudd Etterskudd Automattype 7 St.Olavsgt. 3 timer 8 Nytorget 3 timer 10 Holmeallmenningen

Detaljer

Undersøkelse P-hus Ytre Arna

Undersøkelse P-hus Ytre Arna Undersøkelse P-hus Ytre Arna Juni 2009 Steinar B. Christensen BAKGRUNN, FORMÅL OG METODE UNDERSØKELSE P-HUS YTRE-ARNA Bakgrunn Bergen Parkering har sammen med Bergen Kommune et ønske om å få avklart hvorvidt

Detaljer

OVERSIKT AUTOMATER JUSTERT 10.06.2013

OVERSIKT AUTOMATER JUSTERT 10.06.2013 OVERSIKT AUTOMATER JUSTERT 10.06.2013 Automat Plassering Parkeringstid Avgiftstider Pris pr. time Veksel Kort Forskudd Etterskudd Automattype 7 St.Olavsgt. 3 timer 8 Nytorget 3 timer 10 Holmeallmenningen

Detaljer

OVERSIKT AUTOMATER JUSTERT 07.11.2014

OVERSIKT AUTOMATER JUSTERT 07.11.2014 OVERSIKT AUTOMATER JUSTERT 07.11.2014 Automat nr: Plassering Parkeringstid Avgiftstider Pris pr. time Veksel Kort Forskudd Etterskudd Automattype Takstgruppe Antall plasser 7 St.Olavsgt. 3 timer 8 Nytorget

Detaljer

Intervjuguide, tuberkuloseprosjektet Drammen

Intervjuguide, tuberkuloseprosjektet Drammen Mål for prosjektet Formål med intervjuet Skaffe oss innsikt i innvandrerbefolkningens behov og erfaringer knyttet til tuberkulose i Drammen. Konkrete mål Finne ut hva som kan bidra til at personer med

Detaljer

Stavanger på bydel. Eiganes, Våland

Stavanger på bydel. Eiganes, Våland Stavanger på bydel Eiganes, Våland KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter KoRus vest Stavanger er et av 7 regionale kompetansesenter innen rus, finansiert av Helsedirektoratet KoRus vest Stavanger sin

Detaljer

OVERSIKT AUTOMATER JUSTERT 25.07.2014

OVERSIKT AUTOMATER JUSTERT 25.07.2014 OVERSIKT AUTOMATER JUSTERT 25.07.2014 Automat nr: Plassering Parkeringstid Avgiftstider Pris pr. time Veksel Kort Forskudd Etterskudd Automattype Takstgruppe Antall plasser 7 St.Olavsgt. 3 timer 8 Nytorget

Detaljer

Sykkelundersøkelsen Stavanger kommune 2013

Sykkelundersøkelsen Stavanger kommune 2013 Sykkelundersøkelsen Stavanger kommune 2013 Innledning Formålet med undersøkelsen er å kartlegge holdning, adferd (handlinger, vaner) og intensjoner i forhold til sykkel som transportmiddel. Hva er nåsituasjonen

Detaljer

Om parkering i RTM DOM Nord Jæren

Om parkering i RTM DOM Nord Jæren Om parkering i RTM DOM Nord Jæren Innhold 1 Generelt om parkering i RTM... 2 2 Bruk av parkering i RTM Nord Jæren... 3 2.1 Innledning... 3 2.2 Parkeringssjablonger... 3 3 Resultater... 5 3.1 Overordnet

Detaljer

BISEK: Holdningsundersøkelse i Trondheim- og Oslosregionen

BISEK: Holdningsundersøkelse i Trondheim- og Oslosregionen BISEK: Holdningsundersøkelse i Trondheim- og Oslosregionen Kåre Skullerud, Farideh Ramjerdi & Jon Martin Denstadli BISEK Workshop, Januar 26, 2015 Oslo Disposisjon Holdningsundersøkelse i Trondheimsregionen

Detaljer

485 responses. Summary. Mann 403 83.1% Kvinne 82 16.9% < 18 10 2.1% 19 29 24 4.9% 30 49 148 30.5% 50 64 189 39% 65 113 23.3% Hvilket kjønn er du?

485 responses. Summary. Mann 403 83.1% Kvinne 82 16.9% < 18 10 2.1% 19 29 24 4.9% 30 49 148 30.5% 50 64 189 39% 65 113 23.3% Hvilket kjønn er du? 485 responses View all responses Summary Hvilket kjønn er du? Mann 403 83.1% Kvinne 82 16.9% Hvor gammel er du? < 18 10 2.1% 19 29 24 4.9% 30 49 148 30.5% 50 64 189 39% 65 113 23.3% Hva er ditt handicap?

Detaljer

Reisevaneundersøkelse for Buskerudbyen - Lier - Drammen - Nedre Eiker - Øvre Eiker - Kongsberg. 30. april 2013

Reisevaneundersøkelse for Buskerudbyen - Lier - Drammen - Nedre Eiker - Øvre Eiker - Kongsberg. 30. april 2013 Reisevaneundersøkelse for Buskerudbyen - Lier - Drammen - Nedre Eiker - Øvre Eiker - Kongsberg 30. april 2013 Utvalget Kjennskap og assosiasjoner til Buskerudbyen Brosjyre om Buskerudbyen Reisevaner Bruk

Detaljer

SYKKELPARKERING I STAVANGER

SYKKELPARKERING I STAVANGER SYKKELPARKERING I STAVANGER **Inspeksjon av utvalgte bygg SLF Rogaland mai 2008 Stavanger Konserthus Sykkelparkering: Nei Kommentar: Absolutt ingen sykkelstativ synlig på forsiden. Ett stativ (10) på baksiden.

Detaljer

May-Berit Eidsaune, COWI AS

May-Berit Eidsaune, COWI AS Analyse og utvikling av et nytt kollektivtilbud i Bergens vestkorridor Reisevaneundersøkelse ombord på M/S Snarveien May-Berit Eidsaune, COWI AS 1 NYTT KOLLEKTIVTILBUDET I VESTKORRIDOREN Innhold Sammendrag

Detaljer

Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren

Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren April 2007 Om undersøkelsen Bakgrunn Biblioteket ønsker å kartlegge hvorfor enkelte ikke bruker biblioteket. I forkant ble det gjennomført fokusgrupper

Detaljer

Undersøkelse om misnøye med hotell, flyreiser og besøk i fornøyelsesparker i sommerferien. Befolkningsundersøkelse (omnibus) gjennomført juni 2013

Undersøkelse om misnøye med hotell, flyreiser og besøk i fornøyelsesparker i sommerferien. Befolkningsundersøkelse (omnibus) gjennomført juni 2013 Undersøkelse om misnøye med hotell, flyreiser og besøk i fornøyelsesparker i sommerferien Befolkningsundersøkelse (omnibus) gjennomført juni 2013 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Formålet med undersøkelsen

Detaljer

Pendlerundersøkelsen 2013 Intervju med 50 pendlere i Dønna Kommune

Pendlerundersøkelsen 2013 Intervju med 50 pendlere i Dønna Kommune Pendlerundersøkelsen 213 Intervju med 5 pendlere i Dønna Kommune Fakta om utvalg og metode Formål med undersøkelsen Undersøkelsen skal avdekke pendlerne i Dønna sin opplevelse og vurdering av forholdene

Detaljer

Befolkningsundersøkelse i Sande om kommunesammenslåing. Gjennomført for Sande Venstre Våren 2015

Befolkningsundersøkelse i Sande om kommunesammenslåing. Gjennomført for Sande Venstre Våren 2015 Befolkningsundersøkelse i Sande om kommunesammenslåing Gjennomført for Sande Venstre Våren 2015 Om undersøkelsen Oppdragsgiver Kontaktperson Hensikt Metode Sande Venstre Per Martin Berg Kartlegge holdninger

Detaljer

Kommunereformen. Innbyggerundersøkelse i kommunene Rissa og Leksvik, mai 2015

Kommunereformen. Innbyggerundersøkelse i kommunene Rissa og Leksvik, mai 2015 Kommunereformen Innbyggerundersøkelse i kommunene Rissa og Leksvik, mai 2015 1 Om undersøkelsen Telemarksforsking har fått i oppdrag fra kommunene Rissa og Leksvik å gjennomføre en innbyggerundersøkelse

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004

Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004 IO-nummer A-2 Seksjon for intervjuundersøkelser Postboks 8131 Dep., 0033 Oslo Telefon 800 83 028, Telefaks 21 09 49 89 Underlagt taushetsplikt Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004 Til den intervjuede:

Detaljer

nøkkeltall Nye prosjekter Comfort Hotel Winn, Umeå - 2013 Comfort Hotel, Oslo - 2014 Comfort Hotel, Tromsø - 2014 Comfort Hotel, Oslo - 2015

nøkkeltall Nye prosjekter Comfort Hotel Winn, Umeå - 2013 Comfort Hotel, Oslo - 2014 Comfort Hotel, Tromsø - 2014 Comfort Hotel, Oslo - 2015 nøkkeltall antall hoteller 18 11 01 land NORGE SVERIGE Litauen Nye prosjekter Comfort Hotel Winn, Umeå - 2013 Comfort Hotel, Oslo - 2014 Comfort Hotel, Tromsø - 2014 Comfort Hotel, Oslo - 2015 Omsetning

Detaljer

Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger. Senter for oppvekst

Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger. Senter for oppvekst Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger Senter for oppvekst 1 VELKOMMEN TIL DRAMMEN! www.visitdrammen.no Byen vår Drammen tilhører Buskerud fylke og ligger 4 mil sydvest for Oslo. Drammen er en

Detaljer

Undersøkelse om taxi-opplevelser. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat

Undersøkelse om taxi-opplevelser. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat Undersøkelse om taxi-opplevelser gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat Utvalg og metode Bakgrunn og formål Kartlegge opplevelser knyttet til å benytte taxi. Målgruppe Landsrepresentativt utvalg (internettbefolkning)

Detaljer

9. Tidsbruk og samvær

9. Tidsbruk og samvær 9. I tidsbruksundersøkelsene som ble gjennomført i 1980, 1990 og 2000 ble det registrert hvem man var sammen med når ulike aktiviteter ble utført i løpet av døgnet. Bare i 1990 og 2000 er denne registreringen

Detaljer

Fakta om Stavanger Sentrum

Fakta om Stavanger Sentrum Fakta om August 2016 Fakta om som grunnlag for sentrumsplanen CID, Smedvig Eiendom, Base Property og ECON Consulting Group har utarbeidet en omfattende faktabase om for å sikre alle aktører en felles plattform

Detaljer

ATTRAKTIVE RESTAURANTER I BERGEN SENTRUM

ATTRAKTIVE RESTAURANTER I BERGEN SENTRUM SALGSPROSPEKT www.bedriftsborsen.no ATTRAKTIVE RESTAURANTER I BERGEN SENTRUM Beliggenhet: Bergen Sentrum Pris antydning: Salsa 1: kr. 3 250 000 Salsa 2: kr. 2 750 000 Omsetning: Kr. 7 000 000,- Kr. 10

Detaljer

Nye muligheter for apotekene Befolkningsundersøkelse Utført for Virke 06.05.14

Nye muligheter for apotekene Befolkningsundersøkelse Utført for Virke 06.05.14 Nye muligheter for apotekene Befolkningsundersøkelse Utført for Virke 06.05.14 Bakgrunnsinformasjon Oppdragsgiver Virke Kontaktperson Sophie C. Maartmann-Moe Hensikt Avdekke befolkningens syn på nye muligheter

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Turbuss parkering Sykkel-VM september 2017

Turbuss parkering Sykkel-VM september 2017 Turbuss parkering Sykkel-VM 16-24. september 2017 S i d e 2 1. Bakgrunn Grunnet de store omleggingene og stengingene på veinettet i Bergensdalen vil ikke turbusser få anledning til å benytte Bergen busstasjon

Detaljer

Sykkelundersøkelse 2014 Region vest. Gjennomført av Sentio Research for Statens Vegevesen

Sykkelundersøkelse 2014 Region vest. Gjennomført av Sentio Research for Statens Vegevesen Sykkelundersøkelse 2014 Region vest Gjennomført av Sentio Research for Statens Vegevesen Sammendrag Totalt 58 prosent hadde syklet en eller flere ganger i løpet av det siste året. Bergen har lavest sykkelandel

Detaljer

FAQ FRIVILLIGE PALMESUS 2015

FAQ FRIVILLIGE PALMESUS 2015 FAQ FRIVILLIGE PALMESUS 2015 Må jeg ha erfaring for å jobbe som frivillig? Du trenger ikke å ha noen spesiell erfaring. Du vil få opplæring. Noen av jobbene krever forkunnskaper og blant annet sertifikat,

Detaljer

Sykkelundersøkelse 2014 Region vest. Gjennomført av Sentio Research for Statens Vegvesen

Sykkelundersøkelse 2014 Region vest. Gjennomført av Sentio Research for Statens Vegvesen Sykkelundersøkelse 2014 Region vest Gjennomført av Sentio Research for Statens Vegvesen Sammendrag Totalt 58 prosent hadde syklet en eller flere ganger i løpet av det siste året. Bergen har lavest sykkelandel

Detaljer

Handel- og reisevaneundersøkelse i Bodø kommune August/september 2016

Handel- og reisevaneundersøkelse i Bodø kommune August/september 2016 Handel- og reisevaneundersøkelse i Bodø kommune August/september 216 Sentio Research Norge AS Rapport Fredrik Solvi Hoen 9.9.216 Innhold Oppsummering...2 Metode og datainnsamling...3 Feilmarginer...4 Demografiske

Detaljer

FORELDREHEFTE. 6-åringer på skolevei

FORELDREHEFTE. 6-åringer på skolevei FORELDREHEFTE 6-åringer på skolevei G J W FORELDREHEFTE : 6-ÅRINGER PÅ SKOLEVEI Se til begge sider - og fremover! 1. klassingene som trafikanter Før vi går over veien skal vi se til begge sider. Det vet

Detaljer

Legetjenester og helsepolitikk. Landsomfattende omnibus 4. 6. mai 2015

Legetjenester og helsepolitikk. Landsomfattende omnibus 4. 6. mai 2015 Legetjenester og helsepolitikk Landsomfattende omnibus 4. 6. 2015 FORMÅL Måle holdning til legetjenester og helsepolitikk DATO FOR GJENNOMFØRING 4. 6. 2015 DATAINNSAMLINGSMETODE ANTALL INTERVJUER UTVALG

Detaljer

4 Flaktveit Oasen Hesjaholtet Videre til Varden/Bjørndalsskogen

4 Flaktveit Oasen Hesjaholtet Videre til Varden/Bjørndalsskogen 20 Kl. 7.08 17.58 Flaktveit... 5.00 5.30 5.50 6.10 6.20 6.30 6.40 6.49 6.58 08 18 28 38 48 58 18.08 18.18 18.28 18.49... 5.07 5.40 6.00 6.20 6.30 6.40 6.50 6.59 7.09 19 29 39 49 59 09 18.19 18.29 18.39

Detaljer

RAKKESTAD 2014. Gyldig fra

RAKKESTAD 2014. Gyldig fra RAKKESTAD KOMMUNE 2014 Gyldig fra JANUAR OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig busstur. Du kan nemlig hentes hjemme

Detaljer

... Spark er mer enn bare kos...

... Spark er mer enn bare kos... Teller du spark kan du bidra til forskningen Husk at barnet skal sparke hver dag! Bli kjent med barnet ditt! Kjenn etter hver dag!... Spark er mer enn bare kos... www.telltrivselen.no BLI KJENT MED BARNET

Detaljer

Foreldrehefte. 6-åringer på skolevei

Foreldrehefte. 6-åringer på skolevei Foreldrehefte 6-åringer på skolevei G J W foreldrehefte : 6-åringer på skolevei Se til begge sider - og fremover! 1. klassingene som trafikanter Før vi går over veien skal vi se til begge sider. Det vet

Detaljer

Undersøkelse for Rogaland Fylkeskommune Bibliotektjenestene. 23. mai 2013

Undersøkelse for Rogaland Fylkeskommune Bibliotektjenestene. 23. mai 2013 Undersøkelse for Rogaland Fylkeskommune Bibliotektjenestene 23. mai 2013 Prosjektinformasjon OPPDRAGSGIVER FORMÅL DATAINNSAMLINGSMETODE Rogaland Fylkeskommune, Bibliotektjenestene Formålet med undersøkelsen

Detaljer

3. Husholdsarbeid. mennene. Alt i alt bruker vi derfor mindre tid til husholdarbeid i 2000 enn i 1971.

3. Husholdsarbeid. mennene. Alt i alt bruker vi derfor mindre tid til husholdarbeid i 2000 enn i 1971. 3. Tiden menn og kvinner bruker til husholdsarbeid har utviklet seg i forskjellig retning fra 1971 til 2000. Dette går frem av figur 3.1. Mens menns gjennomsnittlige tid til husholdsarbeid har økt per

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 015 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 150 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Snillfjord kommune. Datamaterialet

Detaljer

Det skal handle om folk

Det skal handle om folk Det skal handle om folk Og: I hvor stor grad er dere, deltagere på denne konferansen for avfalls-og gjenvinningsbransjen er som folk flest? Hva er det som skiller dere fra folk flest? Det skal vi kikke

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE OMBORD PÅ SAMBAND: RUTE BINDAL. 29. APRIL 2016

BRUKERUNDERSØKELSE OMBORD PÅ SAMBAND: RUTE BINDAL. 29. APRIL 2016 BRUKERUNDERSØKELSE OMBORD PÅ SAMBAND: RUTE 18-111 BINDAL. 29. APRIL 2016 PROSJEKTINFORMASJON Formål Denne rapporten er del av en større Reisevaneundersøkelse blant befolkningen og aktører i næringslivet

Detaljer

Positivt [ ] Negativt [ ] Ingen mening [ ]

Positivt [ ] Negativt [ ] Ingen mening [ ] Spørsmål Svar 1. Ditt mobilnummer for å delta i trekningen av en ipad Mini? (frivillig) 2. Din alder? 18-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 Over 60 3. Kjønn? Mann Kvinne 4. Dato for besvarelsen?

Detaljer

Justert St.Olavsgt. 3 timer. 20,- 30,- 45,- - Ja Ja Ja Ja Ticketline Nytorget 3 timer

Justert St.Olavsgt. 3 timer. 20,- 30,- 45,- - Ja Ja Ja Ja Ticketline Nytorget 3 timer Justert 04.01.2016 Automat Plassering Parkeringstid Avgiftstider Pris pr. time Døgnpris Veksel Kort Forskudd Etterskudd Automattype Takstgruppe Antall plasser 7 St.Olavsgt. 3 timer 8 Nytorget 3 timer 9

Detaljer

3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? Jeg hadde medisinsk og psykiatrisk praksis i England.

3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? Jeg hadde medisinsk og psykiatrisk praksis i England. STUDENTRAPPORT NAVN PÅ VERTSINSTITUSJON: University og Nottingham BY: Nottingham LAND: England UTVEKSLINGSPERIODE: 09.09.13 08.12.13 EVENTUELL FERIEPERIODE I LØPET AV UTVEKSLINGEN: Dro ned 1 uke før praksisstart

Detaljer

Ny urban livsstil - reiser og aktiviteter i storbyområder

Ny urban livsstil - reiser og aktiviteter i storbyområder Ny urban livsstil - reiser og aktiviteter i storbyområder Randi Hjorthol rh@toi.no Transportøkonomisk institutt Fagkonferanse om Transport i by 19. september Historisk skepsis til storbyliv i Norge Uegnet

Detaljer

Er forbrukerne prisbevisste når de kjøper bensin og diesel? Befolkningsundersøkelse gjennomført av Norstat for Forbrukerrådet, mai 2016

Er forbrukerne prisbevisste når de kjøper bensin og diesel? Befolkningsundersøkelse gjennomført av Norstat for Forbrukerrådet, mai 2016 Er forbrukerne prisbevisste når de kjøper bensin og diesel? Befolkningsundersøkelse gjennomført av Norstat for Forbrukerrådet, mai 2016 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Prisene på bensin og diesel varierer

Detaljer

Velkommen til årets Siddis Brass, 4.-5. november 2011!

Velkommen til årets Siddis Brass, 4.-5. november 2011! Velkommen til årets Siddis Brass, 4.-5. november 2011! Årets opplegg følger opp de gode tradisjonene med en begivenhetsrik musikkhelg i Stavanger. Korps som ikke har deltatt før oppfordres til å ringe

Detaljer

Jeg bor på internatet 21 46% Jeg bor hjemme 22 48% Jeg bor i hybel/leilighet/hos andre i forbindelse med skolegangen 3 7%

Jeg bor på internatet 21 46% Jeg bor hjemme 22 48% Jeg bor i hybel/leilighet/hos andre i forbindelse med skolegangen 3 7% Jeg går i VG1 19 41% VG2 13 28% VG3 14 30% Internat/dagelev Jeg bor på internatet 21 46% Jeg bor hjemme 22 48% Jeg bor i hybel/leilighet/hos andre i forbindelse med skolegangen 3 7% Postnummer på hjemsted:

Detaljer

Context Questionnaire Sykepleie

Context Questionnaire Sykepleie Context Questionnaire Sykepleie Kjære studenter, På de følgende sider vil du finne noen spørsmål om dine studier og praktiske opplæring. Dette spørreskjemaet inngår som en del av et europeisk utviklings-

Detaljer

Hvor ofte handler du på nett? * Kjønn Crosstabulation % within Kjønn Kjønn

Hvor ofte handler du på nett? * Kjønn Crosstabulation % within Kjønn Kjønn Fakta om undersøkelsen: Utfører InFact Norge AS Populasjon Norge, innbyggere +18 år Antall intervjuer 1.008 Vekting, alder og bosted Feilmargin Maksimalt +/- 3,1 % Metode InFact automatiske telefonintervjuer

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 1 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 501 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Malvik kommune. Datamaterialet er

Detaljer

Torridalsveien Aktivitetshus. Kirkens Sosialtjeneste

Torridalsveien Aktivitetshus. Kirkens Sosialtjeneste Torridalsveien Aktivitetshus Kirkens Sosialtjeneste 4 Torridalsveien Aktivitetshus Tilpasset støtte Kompetanse Vårt særpreg Brukermedvirkning Søknad om plass 7 Dagsenteret Tilbud Matlaging Fysisk trening

Detaljer

Justert St.Olavsgt. 3 timer. 21,- 30,- 45,- - Ja Ja Ja Ja Ticketline Nytorget 3 timer

Justert St.Olavsgt. 3 timer. 21,- 30,- 45,- - Ja Ja Ja Ja Ticketline Nytorget 3 timer Justert 01.01.2017 Automat Plassering Parkeringstid Avgiftstider Pris pr. time Døgnpris Veksel Kort Forskudd Etterskudd Automattype Takstgruppe Antall plasser 7 St.Olavsgt. 3 timer 8 Nytorget 3 timer 9

Detaljer

Velg å være ÆRLIG. Forstå at jeg ikke er Gud R I G J O R T VALG 1. Sannhetens valg. Bønn til sannhetens valg

Velg å være ÆRLIG. Forstå at jeg ikke er Gud R I G J O R T VALG 1. Sannhetens valg. Bønn til sannhetens valg VALG 1 Forstå at jeg ikke er Gud R I G J O R T Jeg innrømmer at jeg er maktesløs og ute av stand til å kontrollere min tilbøyelighet til å gjøre gale ting, og at livet mitt ikke lar seg håndtere. Velg

Detaljer

Thomas er lei av livet. Han forsøker å gjøre det slutt med Sarah, hans elsker. Thomas sitter i bilen. Sarah kommer til vinduet.

Thomas er lei av livet. Han forsøker å gjøre det slutt med Sarah, hans elsker. Thomas sitter i bilen. Sarah kommer til vinduet. DAG OG NATT Thomas er lei av livet. Han forsøker å gjøre det slutt med Sarah, hans elsker. Thomas sitter i bilen. Sarah kommer til vinduet. EXT. / INT. BILEN TIL Hei! Hun prøver å kysse ham. forts. Gi

Detaljer

9. Tidsbruk og samvær

9. Tidsbruk og samvær Tidene skifter. Tidsbruk 1971-2010 Tidsbruk og samvær 9. Tidsbruk og samvær I de fire tidsbruksundersøkelsene som ble gjennomført fra 1980 til 2010, ble det registrert hvem man var sammen med n ulike aktiviteter

Detaljer

Benytter du deg vanligvis av elektronisk pasientjournal i ditt daglige kliniske arbeid?

Benytter du deg vanligvis av elektronisk pasientjournal i ditt daglige kliniske arbeid? Benytter du deg vanligvis av elektronisk pasientjournal i ditt daglige kliniske arbeid? Benytter du deg vanligvis av elektronisk pasientjournal i ditt daglige kliniske arbeid? Frequency Valid Valid Ja

Detaljer

Haakon VIIs gate 5. Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 320 kvm 320 kvm Nå. Anders Heffermehl 950 63 693 ah@akershuseiendom.

Haakon VIIs gate 5. Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 320 kvm 320 kvm Nå. Anders Heffermehl 950 63 693 ah@akershuseiendom. Haakon VIIs gate 5 Haakon VIIs gate 5 Kontor Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 320 kvm 320 kvm Nå Kontakt Megler: Mobil: E-post: Anders Heffermehl 950 63 693 ah@akershuseiendom.no 2 Vikas ledende

Detaljer

INFORMASJONS- HEFTE FOR STUDENTER. Velkommen til barnehagene Haugtussa, Krabat og Våland

INFORMASJONS- HEFTE FOR STUDENTER. Velkommen til barnehagene Haugtussa, Krabat og Våland INFORMASJONS- HEFTE FOR STUDENTER Velkommen til barnehagene Haugtussa, Krabat og Våland 2013 1 Kjære student Velkommen til oss som student. Vi gleder oss til denne praksisperioden/ blikjent perioden sammen

Detaljer

www.questback.com - print preview

www.questback.com - print preview https://response.questback.com/isa/qbv.dll/showquest?preview=true&questd=468... Side 1 av 12 hvilken påvirker økt fokus på mersalg og særskilte helsetjenester farmasøytens hverdag?1 Dette spørreskjemaet

Detaljer

Bysentra ligger i ruiner!

Bysentra ligger i ruiner! OK Bysentra ligger i ruiner! Gatene ligger tomme og forlatte Attraktive lokaler står ledige Om de leies ut, er det ikke akkurat til H&M Årsaken til elendigheten er selvfølgelig kjøpesentrene - De har ødelagt

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord, Stokke og Andebu. Telefonundersøkelse Januar 2015

Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord, Stokke og Andebu. Telefonundersøkelse Januar 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord, Stokke og Andebu Telefonundersøkelse nuar 2015 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Hensikt Sandefjord kommune Lars Petter Kjær, assisterende

Detaljer

Fra by til bo på skinner*

Fra by til bo på skinner* Gausel / Rekkehus BRA 179 m 2 / www.gausel-atrium.no Gausel Atrium Fra by til bo på skinner* *Hver dag i åpne rom smart, enkelt og greit Like ved togperrongen og Hinna Park, finner du vårt nye Norwegian

Detaljer

fin, og de har den i mannens størrelse

fin, og de har den i mannens størrelse PRØVE 2 Del I: Lytteforståelse A: Lars Iversen Lytt til teksten og svar på spørsmålene. Du får høre teksten to ganger. 1 Hvilken by kommer Lars Iversen fra? 2 Hvor bor han? 3 Er Lars gift? 4 Hva heter

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

Justert St.Olavsgt. 3 timer. 21,- 30,- 45,- - Ja Ja Ja Ja Ticketline ,- 30,- 45,- - - Ja Ja Ja Norbill

Justert St.Olavsgt. 3 timer. 21,- 30,- 45,- - Ja Ja Ja Ja Ticketline ,- 30,- 45,- - - Ja Ja Ja Norbill Justert 29.08.2017 Automat Plassering Parkeringstid Avgiftstider Pris pr. time Døgnpris Veksel Kort Forskudd Etterskudd Automattype Takstgruppe Antall plasser 7 St.Olavsgt. 3 timer 8 Nytorget 3 timer 9

Detaljer

Fremtidens «kule» seniorbolig Resultater fra kvalitativ studie og workshop

Fremtidens «kule» seniorbolig Resultater fra kvalitativ studie og workshop Fremtidens «kule» seniorbolig Resultater fra kvalitativ studie og workshop Om undersøkelsen Metode Kvalitativ metode vi skal forstå ikke telle Har intervjuet 10 personer ansikt til ansikt Utvalg 35 personer

Detaljer

Omdømmerapport 2008. Rapport dato 8. oktober 2008. Markedsinfo as 20 08

Omdømmerapport 2008. Rapport dato 8. oktober 2008. Markedsinfo as 20 08 Omdømmerapport 0 Rapport dato. oktober 0 Markedsinfo as Formål og gjennomføring Markedsinfos årlige omdømmeundersøkelser for Drammen har følgende formål: Måle og dokumentere utviklingen i Drammens omdømme,

Detaljer

Orientering til deg som søker om parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Orientering til deg som søker om parkeringstillatelse for forflytningshemmede Orientering til deg som søker om parkeringstillatelse for forflytningshemmede Samferdselsdepartementet har fastsatt særskilte bestemmelser om parkering for forflytningshemmede, se forskrift av 15. mars

Detaljer

Miljøundersøkelse Risør 2012

Miljøundersøkelse Risør 2012 Miljøundersøkelse Risør 2012 Risør Videregående skole ved Jonathan Rykkja Ibsen m.fl (Elev RVS) 1 Bakgrunn Det ble fremmet et forslag som fikk flertall i Risør Bystyre våren 2012. Forslaget inneholdt en

Detaljer

Transportplan for NM Veteran 2015 i Stavanger

Transportplan for NM Veteran 2015 i Stavanger Transportplan for NM Veteran 2015 i Stavanger Vær oppmerksom på at mye trafikk, spesielt fredag ettermiddag og lørdag formiddag, kan føre til forsinkelser. Det er derfor viktig at alle lag beregner avreise

Detaljer

Vestfold fylkesbibliotek

Vestfold fylkesbibliotek Vestfold fylkesbibliotek Brukerundersøkelse 2013 Kvantitativ telefonundersøkelse Mai-juni 2013 Om undersøkelsen Oppdragsgiver, metode og utvalg: På vegne av Vestfold fylkeskommune ved Vestfold fylkesbibliotek

Detaljer

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM Takk for at du vil være med på vår spørreundersøkelse om den hjelpen barnevernet gir til barn og ungdommer! Dato for utfylling: Kode nr: 1. Hvor gammel er du? år 2. Kjønn: Jente

Detaljer

Analyse av videregående Ung i Sandnes 2011

Analyse av videregående Ung i Sandnes 2011 TEMP. SEL IF SKOLESLAG="Videregående". CRO VX1 TO VX BY VX/CELLS COL. Analyse av videregående Ung i 011 VX1 Ungdom flest er ikke interessert i politikk * VX Hvor i bor du? Crosstabulation % within VX Hvor

Detaljer

Emilie 7 år og er Hjerteoperert

Emilie 7 år og er Hjerteoperert Emilie 7 år og er Hjerteoperert Emilie bor i Oslo, men hun savner sine bedsteforældre og kusine, der bor i Nordnorge. Emilie har et specielt hjerte, hun har pacemaker. Det er godt for hjertet at løbe og

Detaljer

8. Tidsbruk på ulike steder

8. Tidsbruk på ulike steder Til alle døgnets tider Tidsbruk på ulike steder 8. Tidsbruk på ulike steder 49 minutter mindre hjemme I tidsbruksundersøkelsene blir det registrert hvor man utfører de ulike aktivitetene man gjør i løpet

Detaljer

MOA Konferansen 2015. Er Ålesund attraktiv for eksterne investorer? Mona Ingebrigtsen Administrerende direktør Oslo Areal AS

MOA Konferansen 2015. Er Ålesund attraktiv for eksterne investorer? Mona Ingebrigtsen Administrerende direktør Oslo Areal AS MOA Konferansen 2015 Er Ålesund attraktiv for eksterne investorer? Mona Ingebrigtsen Administrerende direktør Oslo Areal AS Eksempler på gode og mindre gode bydelsutviklinger Fellesnevnere for suksess

Detaljer

ZA5439. Flash Eurobarometer 283 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Specific Questionnaire Norway

ZA5439. Flash Eurobarometer 283 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Specific Questionnaire Norway ZA5439 Flash Eurobarometer 283 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Specific Questionnaire Norway FLASH 283 ENTREPRENEURSHIP D1. Kjønn [IKKE SPØR MARKER RIKTIG ALTERNATIV] Mann... 1 Kvinne...

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: AVGIFTER FOR PARKERING I STAVANGER SENTRUM

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: AVGIFTER FOR PARKERING I STAVANGER SENTRUM Saksfremlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO IMO-08/11489-5 Q51 65487/09 30.11.2009 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling 221/09

Detaljer

Trening og sunn livsstil

Trening og sunn livsstil Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Trening og sunn livsstil Oslo omnibus 11. - 16. mars 2010 Prosjektinformasjon FORMÅL Måle valg av sunt kosthold og trening DATO FOR GJENNOMFØRING

Detaljer

Solvaner i den norske befolkningen. Utført på oppdrag fra

Solvaner i den norske befolkningen. Utført på oppdrag fra Solvaner i den norske befolkningen Utført på oppdrag fra Mai 2014 Innhold Innledning... 3 Materiale og metode... 3 Hovedfunn... 4 Solvaner i Norge... 7 Solvaner på sydenferie... 13 Bruk av solarium...

Detaljer

Anvedelse av GIS og ATP modellen i Rogaland. Anne Mette N. Thomassen Rogaland kollektivtrafikk FKF

Anvedelse av GIS og ATP modellen i Rogaland. Anne Mette N. Thomassen Rogaland kollektivtrafikk FKF Anvedelse av GIS og ATP modellen i Rogaland Anne Mette N. Thomassen Rogaland kollektivtrafikk FKF Rogaland ca. 400.000 innbyggere ca. 400 busser Kart Norge/Rogaland Hurtigbåt- og lokalbåtruter (totalt

Detaljer

Valg av vinterdekk. Markedsundersøkelse i Kristiansand og omegn november Oppdragsgiver: Vest-Agder Vegkontor

Valg av vinterdekk. Markedsundersøkelse i Kristiansand og omegn november Oppdragsgiver: Vest-Agder Vegkontor Valg av vinterdekk Markedsundersøkelse i Kristiansand og omegn 25. 29. november 2013 Oppdragsgiver: Vest-Agder Vegkontor Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 25. 29. november 2013 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Bedriftsundersøkelse 2013

Bedriftsundersøkelse 2013 Bedriftsundersøkelse 2013 Gjennomført for Skatteetaten Juni 2013 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført som en telefonundersøkelse med et tilfeldig utvalg av norske bedrifter (inkludert bedrifter

Detaljer

Saksbehandler: Olaug Talleraas Saksnr.: 13/

Saksbehandler: Olaug Talleraas Saksnr.: 13/ HTM-sak 120/13 Parkering i Ås sentrum Saksbehandler: Olaug Talleraas Saksnr.: 13/04374-2 Behandlingsrekkefølge Møtedato Rådmannens innstilling: 1. Skiltplanen for Ås sentrum vedtas. 2. Bestemmelsene vedrørende

Detaljer

ideelt for virksomheter som liker lyse arbeidsplasser og trenger bil i jobben mellom 5 og 50 ansatte Hoffsveien 48

ideelt for virksomheter som liker lyse arbeidsplasser og trenger bil i jobben mellom 5 og 50 ansatte Hoffsveien 48 ideelt for virksomheter som liker lyse arbeidsplasser og trenger bil i jobben mellom 5 og 50 ansatte Hoffsveien 48 Store bilparker elsker H48 45 parkeringsplasser innenendørs til 1.000 m2 kontorer! Ingen

Detaljer

Holdninger til offentlige tjenester på Internett og elektronisk ID

Holdninger til offentlige tjenester på Internett og elektronisk ID Holdninger til offentlige tjenester på Internett og elektronisk ID Kvantitativ undersøkelse gjennomført for Direktoratet for forvaltning og IKT Oslo / 0. februar 20 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson

Detaljer

Statens Vegvesen Region øst TABELLOVERSIKT Side 1

Statens Vegvesen Region øst TABELLOVERSIKT Side 1 Statens Vegvesen Region øst TABELLOVERSIKT Side 1 Table Page Title Base 1 1 Kjenner du til eller har du hørt om Statens vegvesens planer for utbygging av E6 på strekningen Tangen (Stange) - Moelv (Biri)?

Detaljer

Ofte stilte spørsmål TRYKKING AV MASTEROPPGAVE NTNU GRAFISK SENTER

Ofte stilte spørsmål TRYKKING AV MASTEROPPGAVE NTNU GRAFISK SENTER Ofte stilte spørsmål TRYKKING AV MASTEROPPGAVE NTNU GRAFISK SENTER Masteroppgave» Ofte stilte spørsmål 2011-2015 Alle rettigheter: NTNU Grafisk senter, Trondheim Denne folderen er laget av NTNU Grafisk

Detaljer

Sykkelundersøkelsen 2017 Stavanger Kommune

Sykkelundersøkelsen 2017 Stavanger Kommune Sykkelundersøkelsen 2017 Stavanger Kommune Innledning Formålet med undersøkelsen er å kartlegge holdning, adferd (handlinger, vaner) og intensjoner i forhold til sykkel som transportmiddel. Hva er nåsituasjonen

Detaljer

Handelsutvikling i Norge. - Hva skjer?

Handelsutvikling i Norge. - Hva skjer? OK Handelsutvikling i Norge - Hva skjer? Er det sentrumsbaserte kjøpesentra som skal redde sentrumshandelen? Eller er løsningen overbygde gater? Storkaia Brygge, Kristiansund Sentrum Løkkemyra

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen

Innbyggerundersøkelsen Innbyggerundersøkelsen Kommunestyremøte 5. februar 2014 Martin W. Kulild Bakgrunn og hensikt Ønsker å få vite hva innbyggerne mener om kommunen Medvirkning: Innbyggerne skal få mulighet til å være med

Detaljer

SKILTPLAN PARKERING STOKKE SENTRUM

SKILTPLAN PARKERING STOKKE SENTRUM Beregnet til Stokke kommune Dokument type Skiltplan Parkering Stokke sentrum bakgrunn og beskrivelse Dato November 2015 SKILTPLAN PARKERING STOKKE SENTRUM SKILTPLAN PARKERING STOKKE SENTRUM NNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Verksted, lager, produksjon og kontor. Beste beliggenhet 630 p-plasser N ÆRI NGSP A R K

Verksted, lager, produksjon og kontor. Beste beliggenhet 630 p-plasser N ÆRI NGSP A R K Forus/SOLASPLITTEN: MULIGHETENES NÆRINGSPARK Verksted, lager, produksjon og kontor Beste beliggenhet 630 p-plasser N ÆRI NGSP A R K 2 Splitten Næringspark 3 regionens beste beliggenhet Er det mulig å jobbe

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer