Stavanger Parkering. 24. jun 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stavanger Parkering. 24. jun 2013"

Transkript

1 Stavanger Parkering 24. jun 2013

2 2 Personlig intervju med sjåfører på Jorenholmen 4-20 Bakgrunnsinformasjon 4 Parkering 12 Telefonintervju med innbyggere i valgte bydeler Bakgrunnsinformasjon 21 Parkering 24 Parkerings skilt på innfartsårer Jorenholmen og befolking 34

3 Oppsummering De fleste som parkerer på Jorenholmen skal handle i byen. Over 3 av alle som parkerer på Jorenholmen kommer utenbys fra. Jorenholmen blir brukt på grunn av sin sentrale beliggenhet. Utforming (som dagslys, over bakkenivå etc.) har liten innflytelse på valg av parkeringshus. De fleste parkerer i underkant av to timer, da er ekstra tid brukt på å gå til og fra bestemmelses stedet viktig. Både de som ble intervjuet på Jorenholmen og i befolkningsundersøkelsen er klar over at det finnes parkeringsalternativ i sentrum som ligger nærmere der hvor de kommer fra, men disse blir oppfattet som mindre sentrale, og blir derfor valgt vekk fremfor Jorenholmen. De fleste har lagt merke til parkerings skiltene fra Stavanger parkering, og en minoritet bruker disse bevist når de velger parkering i byen. 3

4 Bakgrunnsinformasjon Jorenholmen 4

5 De fleste som parkerer på Jorenholmen er kvinner og mellom 18 og 44 år. Hva er din alder? (N=302) Registrer kjønn (N=311) % Mann Kvinne 59% Ikke registrert 67+ 9% Kjønn og alder 5

6 Hovedtrykket var mellom 10-3 om dagen. Utover kvelden ble det vanskelig å finne folk. Hvilken dag skjer intervjuet på? (N=311) Når på døgnet skjer intervjuet? (N=311) Ukedag om morgenen om dagen 59% Fredag om ettermiddagen 2 Lørdag om kvelden 6% Dag og tid 6

7 Handel er hovedærendet til de fleste som parkerer på Jorenholmen, og da spesielt handling av klær. I hvilket ærend er du i byen i dag? (N=311) 2 av alle som parkerte på Jorenholmen var der for å handle klær. Jobb og møter 26% Sosialt, kos i byen 1 Handle 48% Mat og underholdning 1 Annet Ærend 7

8 De som parkerer på Jorenholmen kommer fra alle deler av Stavanger, og en stor andel kommer også utenbys ifra. Kom fra i dag Hjemme + annet sted (N=300) Tasta 6% Hunvåg Eiganes & Våland Storhaug Hillevåg Madla Hinna Sola, Forus, Sandnes og Jæren Randaberg, Rennesøy Ryfylke 1 1 9% 1 9% 8% 6% 25% Hvor kom du fra i dag 8

9 De fleste parkerer i mindre enn 2 timer om gangen. Parkeringstid (N=311) Minder enn 1 time 1 til 2 timer 2 29% Når parkeringstiden er så kort er minutter spart på gange, til og fra, viktig. 2 til 3 timer 2 3 til 4 timer 1 4 til 5 timer 5 timer eller mer 6% Vet ikke Parkeringstid 9

10 Over 7 står parkert kortere enn 3 timer om gangen. Det er ingen forskjell på ukedag og helg. Parkeringstid / Hvilken dag skjer intervjuet på? (N=311) % 2 26% % 2 Minder enn 1 time 1 til 2 timer 2 til 3 timer 3 til 4 timer 1 15% 4 til 5 timer 5 timer eller mer 9% 8% Vet ikke 6% 6% Ukedag Fredag Lørdag Parkeringstid krysset med dag 10

11 Men ærendet varierer. På lørdager er det nesten utelukkende snakk om handling, mens ellers i uken er jobb og møter en viktig grunn til å besøke byen. I hvilket ærend er du i byen i dag? / Hvilken dag skjer intervjuet på? (N=311) Jobb og møter Sosialt, kos i byen Handle Mat og underholdning Annet % 6 36% 36% % 1 1 7% 7% 1 Ukedag Fredag Lørdag 1 2 Ærend og ukedag 11

12 Parkering - Jorenholmen 12

13 Jorenholmen var førstevalget til de aller fleste som parkerte der, 8 hadde ikke en gang vurdert et annet sted å parkere. Var Jorenholmen ditt første valg da det kom til parkeringshus i dag? (N=311) Vurderte du andre anlegg, i så fall hvilke andre parkeringsplasser vurderte du? (N=311) Bare Jorenholmen 8 5% Jernbanen (Jernbanelokket) Posten Domkirkehallen (Kongsgata) 8% Ja Nei St Olav Kyrre (Comfort Hotell, parkering under det nye hotellet på L Valberget (Skagen Brygge Hotell) 95% P-arketten (Konserthuset) Annet Ble andre vurdert 13

14 Sentral plassering var hovedgrunnen til at Jorenholmen var første valget til de som parkerte der. Hvorfor valgte du å parkere på Jorenholmen i dag? (N=311) Ligger nærmest der jeg skal (sentral plassering i forhold til bestemmelses sted) Lettest tilgang i forhold til hvor jeg kom kjørende i fra Jeg får alltid plass Jeg må ikke betale før jeg kjører ut Det har dagslys Det er den billigste Jeg føler meg trygg her når jeg går til og fra bilen Jeg opplever den som ren og ordentlig Jeg slipper å stå i kø for å komme inn Jeg kan betale med kort Det ligger ikke under bakken Jeg føler meg trygg når jeg betaler Den har breie veier så det er lett å kjøre i og inn i. Jeg slipper å stå i kø for å betale Plassene er breie noe som gjør det lett å parkere Annet Vet ikke Parkeringsgrunn % 16% 16% 8

15 De som hadde vurdert andre anlegg, valgte det vekk på grunn av mindre sentral plassering. Vurderte du andre anlegg, i så fall Hvorfor parkerte du ikke der? hvilke andre parkeringsplasser (N=55) OBS! Liten base vurderte du? (N=311) Ligger lengre vekke fra der jeg skal 5 (mindre sentral plassering i forhold til Bare Jorenholmen Jernbanen (Jernbanelokket) Posten Domkirkehallen (Kongsgata) St Olav Kyrre (Comfort Hotell, parkering under det nye Valberget (Skagen Brygge Hotell) P-arketten (Konserthuset) Annet 8% Det er alltid fullt Vanskeligere å komme til i forhold til hvor jeg kom kjørende i fra Plassene er smale noe som gjør det vanskelig å parkere Det er dyrere Det har ikke dagslys Den har smale 'veier' så det er vanskelig å kjøre inn og finne plass Jeg må stå i kø for å komme inn Jeg må stå i kø for å betale Jeg må betale på forskudd Annet Vet ikke 1 5% 5% 5% 7% 1 Andre anlegg vurdert og valgt vekk

16 Selv om mange var klar over at andre parkeringshus ligger nærmere der de kom fra, velger de å ikke parkere der da det føles mindre sentralt. Hvilket av parkeringshusene i sentrum ligger nærmest der du kom fra i dag? (N=311) Hvorfor valgte du ikke å parkere der? (N=203) Ligger lengre vekke fra der jeg skal (mindre sentral plassering i forhold til 75% Jorenholmen 35% Jeg må betale på forskudd Jernbanen St Olav Posten 9% 6% 3 Det var fullt Plassene er smale noe som gjør det vanskelig å parkere P-arketten Det er alltid fullt Kyrre Valberget Domkirkehallen Det er dyrere Annet 6% Annet 1 Vet ikke 15% Nærmest anlegg og hvorfor det ble valgt vekk 16

17 Storhaug- og Hundvågbeboere vet at dette er «deres» hall, mens folk fra andre bydeler er klar over at det finnes alternativ for dem. Hvilket av parkeringshusene i sentrum ligger nærmest der du kom fra i dag? / Kom fra i dag Hjemme + annet sted. (N=300) Jorenholmen Jernbanen St Olav Posten P-arketten Kyrre Valberget Domkirkehallen 9 Jernbanen/Jernbane lokket Litt forvirring på Tasta om hvor de hører til. Lav base % % 4 28% % 16% 16% % 7% 8% 5% 5% 5% 6% 5% 6% Tasta Hunvåg Eiganes & Våland Storhaug Hillevåg Madla Hinna Sola, Forus, Sandnes Randaberg, Rennesøy og Jæren n=18 n=39 n=36 n=27 n=30 n=27 n=24 n=75 n=18 Parkeringshus nærmest der kom i fra i dag. OBS! Lave baser!

18 Selv de som måtte stå i kø for å komme inn, foretrekker å parkere på Jorenholmen. Måtte du stå i kø for a komme inn for å parkere på Jorenholmen i dag? (N=311) Hvorfor valgte du ikke å snu og parkere et annet sted? (N=50) 16% Jeg liker best å parkere her. Det var umulig/vanskelig å komme ut av køen Køen var så liten 3 28% 28% Ja Nei Det ville tatt lengre tid a kjøre et annet sted. Jeg hadde avtalt med andre å treffes/parkere her Jeg kom ikke på det. 1 8 Jeg kom ikke på et annet sted å parkere Annet Kø på Jorenholmen 18

19 Bakgrunnsinformasjon Befolkningsundersøkelsen 19

20 God spredning på alder og 50/50 splitt på kjønn Age (N=300) Registrer kjønn: (N=304) % % 5 5 Mann Kvinne

21 De fleste som deltok i undersøkelsen parkerer i byen regelmessig, minst en gang i måneden. Område (N=300) Hvor ofte kjører du inn og parkerer i Stavanger sentrum? (N=304) Tasta 3 Daglig, minst 4 ganger i uken 9% Ukentlig, minst en gang i uken, men ikke mer enn 3 37% Hillevåg 3 Månedlig, minst en gang i måneden, men ikke hver uke 4 Mindre enn en gang i måneden 1 Madla 3 Aldri

22 Parkeringshus kjennskap og bruk 22

23 Jorenholmen er det parkeringshuset flest tenker på når de tenker på parkeringshus i byen. Jernbanelokket kommer ikke langt etter. Hvilke sentrums parkeringshus kjenner du til? (N=304) Jorenholmen 79% Jernbanen (Jernbanelokket) 68% St Olav 4 Posten 4 P-arketten (Konserthuset) Kyrre (Comfort Hotell, parkering under det nye hotellet på Løkkeveien) 1 1 Valberget (Skagen Brygge Hotell) 59% Domkirkehallen (Kongsgata) 18% Annet. Noter:

24 Kjennskap til parkeringshaller forandrer seg lite fra bydel til bydel Hvilke sentrums parkeringshus kjenner du til? / Hvor bor du? (N=304) 77% 7 Jorenholmen Jernbanen St Olav Posten P-arketten Kyrre Valberget Domkirkehallen 8 78% % 55% % 48% % 7% 19% 2 15% 15% 1 8% 15% Hillevåg Madla Tasta

25 Hillevåg og Madla oppfatter Jernbanen som den nærmeste, mens Tasta synes Posten ligger nærmest Hvilket sentrums parkeringshus ligger nærmest der hvor du bor? / Hvor bor du? (N=304) 75% 8 65% % 17% 1 8% 6% 6% Hillevåg Madla Tasta 2 1

26 Selv om de fleste er klar over at andre parkeringshus ligger nærmere parkerer de heller på Jorenholmen. Hvilket parkeringshus bruker du mest når du kjører til Stavanger sentrum? / Hvor bor du? (N=304) % % % 16% % 6% Hillevåg Madla Tasta 8% 15% 1 5%

27 Det er en liten tendens til at kvinner bruker Jorenholmen mer enn menn. Dette stemmer overens med det som ble sett i Jorenholmen undersøkelsen. Hvilket parkeringshus bruker du mest når du kjører til Stavanger sentrum? / Registrer kjønn: (N=304) Jorenholmen Jernbanen (Jernbanelokket) St Olav Posten P-arketten (Konserthuset) Kyrre (Comfort Hotell, parkering under det nye Valberget (Skagen Brygge Hotell) Domkirkehallen (Kongsgata) Annet 2 2 6% 5% 1 8% 9% 7% 5% Mann Kvinne

28 Hovedgrunnen til at parkeringshus blir valgt er «sentral plassering i forhold til bestemmelses sted». «Lett tilgang i forhold til hvor en kom kjørende i fra» er mye mindre viktig. Hvorfor foretrekker du ditt parkeringshus q6 & q7 combine. (N=304) Lettest tilgang i forhold til hvor jeg kom kjørende i fra 15% Ligger nærmest der jeg skal (sentral plassering i forhold 5 Plassene er breie noe som gjør det lett å parkere Jeg får alltid plass 1 Jeg slipper å stå i kø for a komme inn Jeg må ikke betale før jeg kjører ut Jeg kan betale med kort Det er den billigste Annet Vet ikke 6%

29 Tastabuen er litt mer opptatt av enkel tilgang, men alle synes sentral plassering er viktigst. Hvorfor foretrekker du ditt parkeringshus q6 & q7 combined / Hvor bor du? (N=304) Lettest tilgang i forhold til hvor jeg kom kjørende i fra Ligger nærmest der jeg skal (sentral plassering i forhold til bestemmelses sted) Jeg føler meg trygg når jeg går til og fra bilen Plassene er breie noe som gjør det lett å parkere Den har breie 'veier' så er lett å kjøre i og inn i Jeg får alltid plass Jeg slipper å stå i kø for a komme inn Jeg slipper å stå i kø for a betale Jeg må ikke betale før jeg kjører ut Jeg kan betale med kort Det er den billigste Annet Vet ikke 15% % 6% 5% 7% 5% 5% 4 57% 58% Hillevåg Madla Tasta 29

30 Parkerings vaner (N=304) Over 6 foretrekker ikke parkeringshuset som ligger nærmest der de kom i fra Andel som foretrekker p-huset som ligger nærmest hvor de kommer fra 39% Andel som foretrekker et annet p-hus enn det som ligger nærmest der de kom fra

31 Parkerings skilt på innfartsårer 31

32 17% av de som hadde parkert på Jorenholmen hadde lagt merke til parkeringsskiltet og brukt det når de tok sitt parkeringsvalg. Har du noen gang sett/lagt merke til skilt fra Stavanger Parkering på innfartsårene inn mot sentrum, som informerer om antall ledige plasser på de forskjellige på parkeringshusene? (N=311) Da du kjørte inn mot byen i dag, la du merke til et skilt som opplyste om det var plass i de forskjellige parkeringshus? (N=256) Nei, jeg la ikke merke til noe skilt i dag 6 18% Jeg så et skilt men bet meg ikke merke i om det var ledig pl 19% Ja Jeg så skiltet det var ledig der jeg ville parkere 18% Nei det har jeg aldri sett/lagt merke til 8 Jeg så skiltet og det var fult der jeg ville parkere så jeg Annet Parkerings skilt på innfartsårer - Jorenholmen 32

33 Av befolkningen i Hillevåg, Madla og Tasta, sier 2 at de bruker parkeringsskiltet aktivt når de parkerer i sentrum. Har du noen gang sett/lagt merke til skilt fra Stavanger Parkering på innfartsårene inn mot sentrum, som informerer om antall ledige plasser på de forskjellige på parkeringshusene? (N=304) Bruker du dette når du parkerer i sentrum? (N=278) Nei, jeg legger aldri merke til informasjonen på skiltet 38% 9% Jeg har sett skiltet, men kjører alltid til mitt «favoritt» 38% Ja Nei det har jeg aldri sett/lagt merke til Jeg ser alltid på skiltet og det har innflytelse på hvor jeg 2 9 Annet, noter: 5% 1 15% 2 25% 3 35% 4 Parkerings skilt på innfartsårer Befolkningsundersøkelse 33

34 Konklusjon Jorenholmen er et populært parkeringshus for beboere i alle bydeler. Det er ikke noe strukturelt galt med de andre parkeringshusene. Det er bare det at de ikke blir oppfattet som like sentrale. Det er ene og alene den sentrale plasseringen som gjør at Jorenholmen er til å foretrekke for de fleste som parkerer i Stavanger sentrum. Parkeringstiden til de fleste som parkerer på Jorenholmen er mindre enn 2 timer, da er tid brukt til og fra parkeringshuset viktig. De fleste som parkerer på Jorenholmen kommer til byen for å handle, og da er man kanskje ikke så villig til å bære handelen langt heller. De som parkerer på Jorenholmen har det som første valg og få vurderer andre p-hus. Beboere i de forskjellige bydelene er klar over at det finnes parkeringshus i byen nærmere der hvor de kom i fra, men disse blir ofte ikke vurdert da det er sentral beliggenhet som er viktigst. 6 foretrekker faktisk et annet parkeringshus enn det som ligger nærmest der de kom fra. 34

35 Appendix Befolkning 35

36 parking frequency by factors q6 & q7 combined / Hvor ofte kjører du inn og parkerer i Stavanger sentrum? (N=304) Lettest tilgang i forhold til hvor jeg kom kjørende i fra Ligger nærmest der jeg skal (sentral plassering i forhold til bestemmelses sted) Det ligger ikke under bakken Det har dagslys Jeg føler meg trygg når jeg går til og fra bilen Jeg føler meg trygg når jeg betaler Jeg opplever den som ren og ordentlig Plassene er breie noe som gjør det lett å parkere Den har breie 'veier' så er lett å kjøre i og inn i Jeg får alltid plass Jeg slipper å stå i kø for a komme inn Jeg slipper å stå i kø for a betale Jeg må ikke betale før jeg kjører ut Jeg kan betale med kort Det er den billigste Annet Vet ikke 8% 17% % 1 17% 8% 5% 1 1 5% % Daglig, minst 4 ganger i uken Ukentlig, minst en gang i uken, men ikke mer enn 3 Månedlig, minst en gang i måneden, men ikke hver uke Mindre enn en gang i måneden Aldri 36

37 kjønn by factors q6 & q7 combined / Registrer kjønn: (N=304) Lettest tilgang i forhold til hvor jeg kom kjørende i fra Ligger nærmest der jeg skal (sentral plassering i forhold til bestemmelses sted) Det ligger ikke under bakken Det har dagslys Jeg føler meg trygg når jeg går til og fra bilen Jeg føler meg trygg når jeg betaler Jeg opplever den som ren og ordentlig Plassene er breie noe som gjør det lett å parkere Den har breie 'veier' så er lett å kjøre i og inn i Jeg får alltid plass Jeg slipper å stå i kø for a komme inn Jeg slipper å stå i kø for a betale Jeg må ikke betale før jeg kjører ut Jeg kan betale med kort Det er den billigste Annet Vet ikke 16% 15% 57% 49% 1 1 5% 7% Mann Kvinne 37

38 kjønn by awareness Hvilke sentrums parkeringshus kjenner du til? / Registrer kjønn: (N=304) Jorenholmen 78% 8 Jernbanen (Jernbanelokket) 7 66% St Olav Posten 4 47% 38% 45% P-arketten (Konserthuset) Kyrre (Comfort Hotell, parkering under det nye hotellet på Løkkeveien) Valberget (Skagen Brygge Hotell) Domkirkehallen (Kongsgata) Annet. Noter: 1 7% % 19% % 59% Mann Kvinne

39 kjønn by most used Hvilket parkeringshus bruker du mest når du kjører til Stavanger sentrum? / Registrer kjønn: (N=304) Jorenholmen 3 4 Jernbanen (Jernbanelokket) 2 2 St Olav Posten P-arketten (Konserthuset) Kyrre (Comfort Hotell, parkering under det nye hotellet på Løkkeveien) Valberget (Skagen Brygge Hotell) Domkirkehallen (Kongsgata) Annet 6% 5% 1 8% 9% 7% 5% Mann Kvinne 39

40 Alder by awareness Hvilke sentrums parkeringshus kjenner du til? / Age (N=300) Jorenholmen Jernbanen (Jernbanelokket) St Olav Posten P-arketten (Konserthuset) Kyrre (Comfort Hotell, parkering under det nye hotellet på Løkkeveien) Valberget (Skagen Brygge Hotell) Domkirkehallen (Kongsgata) Annet. Noter: 8% % 18% % 45% 48% 38% 49% 46% % 65%

41 Alder by most used Hvilket parkeringshus bruker du mest når du kjører til Stavanger sentrum? / Age (N=300) Jorenholmen Jernbanen (Jernbanelokket) St Olav Posten P-arketten (Konserthuset) Kyrre (Comfort Hotell, parkering under det nye hotellet på Løkkeveien) Valberget (Skagen Brygge Hotell) Domkirkehallen (Kongsgata) Annet 18% 2 2 5% 6% 6% 1 9% 8% 1 9% 5% % 36% 37%

42 Parkerings skilt by age and gender Har du noen gang sett/lagt merke til skilt fra Stavanger Parkering på innfartsårene inn mot sentrum, som informerer om antall ledige plasser på de forskjellige på parkeringshusene? / Registrer kjønn: (N=304) 9 Ja 9 Mann Kvinne 9% Nei det har jeg aldri sett/lagt merke til 8%

43 Parkerings skilt by age and gender Har du noen gang sett/lagt merke til skilt fra Stavanger Parkering på innfartsårene inn mot sentrum, som informerer om antall ledige plasser på de forskjellige på parkeringshusene? / Age (N=300) 9 Ja % 65+ Nei det har jeg aldri sett/lagt merke til 6%

44 Parkerings skilt by age and gender Bruker du dette når du parkerer i sentrum? / Registrer kjønn: (N=278) Nei, jeg legger aldri merke til informasjonen på skiltet 3 4 Jeg har sett skiltet, men kjører alltid til mitt «favoritt» 38% 39% Jeg ser alltid på skiltet og det har innflytelse på hvor jeg 2 26% Mann Kvinne Annet, noter:

45 Parkerings skilt by age and gender Bruker du dette når du parkerer i sentrum? / Age (N=275) 36% Nei, jeg legger aldri merke til informasjonen på skiltet 4 35% 35% Jeg har sett skiltet, men kjører alltid til mitt «favoritt» 37% Jeg ser alltid på skiltet og det har innflytelse på hvor jeg % Annet, noter: 5% 1 15% 2 25% 3 35% 4 45% 45

46 Appendix Jorenholmen 46

47 Kryssa med når i uken I hvilket ærend er du i byen i dag? / Hvilken dag skjer intervjuet på? (N=311) Jeg skal på jobb, jeg jobber / har kontor i byen Jeg skal i møte i forbindelse med jobben Jeg har en annen avtale f.eks'lege, advokat etc. Jeg skal treffe venner/familie Jeg går ofte til byen uten noe spesielt mål, bare for å kikke litt. Jeg skal handle klær Jeg skal handle mat Jeg skal handle annet Jeg skal på kafe / restaurant Jeg skal på bar Jeg skal på kino Jeg skal på konsert annet underholdnings arrangement Annet 1 1 8% 1 17% 1 1 9% 8% 2 28% 2 8% 1 1 9% 29% 8% 5% 6% 5% Ukedag Fredag Lørdag

48 Parkerings grunn krysset med når i uken Hvorfor valgte du å parkere på Jorenholmen i dag? / Hvilken dag skjer intervjuet på? (N=311) Lettest tilgang i forhold til hvor jeg kom kjørende i fra Ligger nærmest der jeg skal (sentral plassering i forhold til bestemmelses sted) Det ligger ikke under bakken Det har dagslys Jeg føler meg trygg her når jeg går til og fra bilen Jeg føler meg trygg når jeg betaler Jeg opplever den som ren og ordentlig Plassene er breie noe som gjør det lett å parkere Den har breie veier så det er lett å kjøre i og inn i. Jeg får alltid plass Jeg slipper å stå i kø for å komme inn Jeg slipper å stå i kø for å betale Jeg må ikke betale før jeg kjører ut Jeg kan betale med kort Det er den billigste Annet Vet ikke 19% 1 19% 5% 18% 7% 2 1 9% 75% 85% 8 Ukedag Fredag Lørdag

49 Ærend I hvilket ærend er du i byen i dag? (N=311) Jeg skal på jobb, jeg jobber / har kontor i byen Jeg skal i møte i forbindelse med jobben Jeg har en annen avtale f.eks'lege, advokat etc. Jeg skal treffe venner/familie Jeg går ofte til byen uten noe spesielt mål, bare for å kikke litt. Jeg skal handle klær Jeg skal handle mat Jeg skal handle annet Jeg skal på kafe / restaurant Jeg skal på bar Jeg skal på kino Jeg skal på konsert annet underholdnings arrangement Annet 9% 6% 1 8% 5% 8% 16% 6%

Et nytt og bedre busstilbud. En fokusgruppeundersøkelse for Hedmark Trafikk

Et nytt og bedre busstilbud. En fokusgruppeundersøkelse for Hedmark Trafikk Et nytt og bedre busstilbud En fokusgruppeundersøkelse for Hedmark Trafikk Trondheim November 2012 Innhold Innledning... 3 Metode... 3 Fokusgruppe... 3 Gjennomføring... 3 Gruppesammensetning... 4 Oppsummert...

Detaljer

... Spark er mer enn bare kos...

... Spark er mer enn bare kos... Teller du spark kan du bidra til forskningen Husk at barnet skal sparke hver dag! Bli kjent med barnet ditt! Kjenn etter hver dag!... Spark er mer enn bare kos... www.telltrivselen.no BLI KJENT MED BARNET

Detaljer

SUBTRAKSJON FRA A TIL Å

SUBTRAKSJON FRA A TIL Å SUBTRAKSJON FRA A TIL Å VEILEDER FOR FORELDRE MED BARN I 5. 7. KLASSE EMNER Side 1 Innledning til subtraksjon S - 2 2 Grunnleggende om subtraksjon S - 2 3 Ulike fremgangsmåter S - 2 3.1 Tallene under hverandre

Detaljer

Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig.

Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig. Liv er bevegelse Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig. Idrettsutøvere i verdensklasse kan være inspirerende. Selv

Detaljer

(1) Fra Lykketyvene. Hvordan overkomme depresjon, Torkil Berge og Arne Repål, Aschehoug 2013 (1)

(1) Fra Lykketyvene. Hvordan overkomme depresjon, Torkil Berge og Arne Repål, Aschehoug 2013 (1) (1) Fra Lykketyvene. Hvordan overkomme depresjon, Torkil Berge og Arne Repål, Aschehoug 2013 (1) Innledning Deprimerte mennesker bebreider seg ofte for at de gjør for lite. De tenker at de ikke får til

Detaljer

Mellom jord. og himmel

Mellom jord. og himmel Mellom jord og himmel Olav Røer/2007 Det er så fint å reise med taubane. Hele jorden er under føttene våre, og ingen ting er over oss. Ingen ting er over oss? Men hva med Vår Herre? Vårherre? Er det en

Detaljer

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE En veiledning* fra * basert på revidert utgave: Veiledning fra Angstringen Oslo dat. juni 1993 Dette er en veiledning til

Detaljer

PARADIS HOSPITAL av Henrik Lundberg, sivilarkitekt mnal, KAP, publisert 02.04.2014

PARADIS HOSPITAL av Henrik Lundberg, sivilarkitekt mnal, KAP, publisert 02.04.2014 PARADIS HOSPITAL av Henrik Lundberg, sivilarkitekt mnal, KAP, publisert 02.04.2014 Legg det nye sykehuset til Paradis! Nye Stavanger Universitetssykehus er under planlegging. Prislappen er foreløpig på

Detaljer

MIN EGEN MESTRINGSBOK

MIN EGEN MESTRINGSBOK MIN EGEN MESTRINGSBOK.. En skrivebok som barna skal bruke sammen med Mestringskassen Skrivebok til Mestringskassen Universitetsforlaget 2010 1 De som er i familien min, er: JEG OG FAMILIEN MIN... Her bor

Detaljer

Undersøkelse om svart arbeid. Januar/februar 2011

Undersøkelse om svart arbeid. Januar/februar 2011 Undersøkelse om svart arbeid Januar/februar 2011 Innholdsfortegnelse Om undersøkelsen s. 03 Kjøp av svart arbeid s. 04 Vurdering av kjøp av svart arbeid s. 09 Hvem er kjøperen av svart arbeid? s. 16 Hva

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Mestring av angst: Et treningsprogram (1)

Mestring av angst: Et treningsprogram (1) Mestring av angst: Et treningsprogram (1) Det mest effektive en kan gjøre for å få mindre angst, er å utsette seg for den på en planlagt og systematisk måte. Ved å være i situasjoner som er angstskapende,

Detaljer

Evaluering av Jeg reiser smart - kampanjen

Evaluering av Jeg reiser smart - kampanjen Evaluering av Jeg reiser smart - kampanjen Spørreundersøkelse blant deltakere i kampanjen 5. desember 2008-23. januar 2009 Oppdragsgiver: Bergen kommune Samferdselsetaten -1- FORMÅL TIDSROM FOR KAMPANJEN

Detaljer

rører du på deg? Nei! Jeg er ikke fysisk aktiv, og har ingen planer om å bli det i løpet av de neste 6 månedene.

rører du på deg? Nei! Jeg er ikke fysisk aktiv, og har ingen planer om å bli det i løpet av de neste 6 månedene. Nei! Jeg er ikke fysisk aktiv, og har ingen planer om å bli det i løpet av de neste 6 månedene. 1 rører du på deg? Ta en titt på fargesiden din Vel... Jeg er ikke fysisk aktiv, men jeg tenker på å bli

Detaljer

C. Bolig Hvordan fikk du bolig? Hvordan var bostedet? Hva måtte du betale i måneden? Erfaringer fra din og andre studenters boligsituasjon.

C. Bolig Hvordan fikk du bolig? Hvordan var bostedet? Hva måtte du betale i måneden? Erfaringer fra din og andre studenters boligsituasjon. 1. Type avtale du reiser ut på : bilateral avtale 2. Hvilket studie går du på ved UiS?: biologisk kjemi, bachelor 3. Hvilket semester i studiet ved UiS reiser du ut?: 4 og 5 4. Land du reiser til : Australia

Detaljer

Hvordan ville livene våre vært uten dataspill, internett og sosiale medier?

Hvordan ville livene våre vært uten dataspill, internett og sosiale medier? Hvordan ville livene våre vært uten dataspill, internett og sosiale medier? Innlevert av 7A ved Majorstuen skole (Oslo, Oslo) Årets nysgjerrigper 2013 Vi synes det har vært spennende å være med på en konkurranse

Detaljer

Tilfredshet med busstilbudet i Hedmark fylke

Tilfredshet med busstilbudet i Hedmark fylke Tilfredshet med busstilbudet i Hedmark fylke Februar 2012 Gjennomført av Sentio Research Norge AS 1 Innledning Denne kundeundersøkelsen er gjennomført av Sentio Research Norge AS, på oppdrag fra Hedmark

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Lærerveiledning «Å reise kollektivt»

Lærerveiledning «Å reise kollektivt» 1 «Å reise kollektivt» Målene med lærerveiledningen 2 Fordelene med kollektivtransport 2 Det viktigste ved kollektivtransporten 3 Forberede en tur 3 Planlegge en tur 4 Gjennomføre en tur 5 Kollektivtransport

Detaljer

Brukertest av nytt trafikantinformasjonsprogram. Jernbanetorget knutepunkt

Brukertest av nytt trafikantinformasjonsprogram. Jernbanetorget knutepunkt Ruterrapport 2011:9 10.05.2011 Brukertest av nytt trafikantinformasjonsprogram i Jernbanetorget knutepunkt Forord Bakgrunn Ruter utvikler et nytt trafikantinformasjons- og designprogram for kollektivtrafikken

Detaljer

Q-Park nyhetsbrev. Parkeringsbransjen - En ressurs

Q-Park nyhetsbrev. Parkeringsbransjen - En ressurs Q-Park nyhetsbrev Parkeringsbransjen - En ressurs Parkeringsbransjen har i Norge ikke oppnådd å bli en aktiv samarbeidspartner eller bidragsyter når det gjelder å løse de trafikale utfordringene mange

Detaljer

Mmm Vi sier et eller annet sted i dette materiellet, i den skriftlige delen, så sier vi det kreves en landsby for å oppdra et barn og..

Mmm Vi sier et eller annet sted i dette materiellet, i den skriftlige delen, så sier vi det kreves en landsby for å oppdra et barn og.. TRINN 4 Trinn 4 Torill Barnets andre leveår. Tema for trinnet er tospråklig og tokulturell oppvekst og familieliv. Også snakker man om hva man skal se på ved start i barnehage. Observasjon av hvordan barnet

Detaljer

Flere 8.klassinger gjør lekser enn 9.klassinger

Flere 8.klassinger gjør lekser enn 9.klassinger Flere 8.klassinger gjør lekser enn 9.klassinger Vi i Forskning i Praksis på St. Sunniva Skole har gjort forsøk på leksevaner i 8. og 9. klasse på skolen. I denne rapporten kommer jeg til å vise resultatene.

Detaljer

fleksimag NO MAGASIN FOR FLEKSI BEMANNING februar 2014

fleksimag NO MAGASIN FOR FLEKSI BEMANNING februar 2014 fleksimag NO MAGASIN FOR FLEKSI BEMANNING februar 2014 01 Med Marius på jobb side 6-7 Til og med klærne er bra i Fleksi, sier Marius Woyciechowski. For tiden jobber han som fasademøntør på Tasta. Klare

Detaljer

Privates kjøp av svart arbeid

Privates kjøp av svart arbeid Privates kjøp av svart arbeid En befolkningsundersøkelse gjennomført for Skattedirektoratet i samarbeid med Samarbeidsforum mot svart økonomi Sperrefrist 8. november 2006 Gunhild Rui 02. november 2006

Detaljer

Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen!

Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen! Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen! Unngå å dille og dalle når du leverer barnet i barnehagen. Er du bestemt og tydelig gjør du dere begge en tjeneste. Illustrasjonsfoto: Shutterstock Synes du det er

Detaljer

Hei, du! Aksjoner hva, hvordan, hvorfor?

Hei, du! Aksjoner hva, hvordan, hvorfor? 1 Hei, du! Aksjoner hva, hvordan, hvorfor? Så gøy at du vil vite mer om hvordan du kan gjøre Jesus kjent på skolen din! Dette heftet er kort, enkelt og lettlest, og vil gi deg en liten smakebit på hva

Detaljer

Spørreskjema for 10. klasse

Spørreskjema for 10. klasse Spørreskjema for 10. klasse Kjære elev! I dag skal du være med på et prosjekt som heter TENK TID. Dere er en av noen få 10.klassinger rundt i Norge som er invitert til å svare på dette spørreskjemaet.

Detaljer

NASJONAL BRUKER- UNDERSØKELSE 2014. Reiser med rekvisisjon

NASJONAL BRUKER- UNDERSØKELSE 2014. Reiser med rekvisisjon NASJONAL BRUKER- UNDERSØKELSE 2014 Reiser med rekvisisjon Om undersøkelsen Iht. SLA er Pasientreiser ANS ansvarlig for å gjennomføre en nasjonal brukerundersøkelse. Årets undersøkelse er innenfor rekvirerte

Detaljer

Arbeidsliv. Levanger kommune Innvandrertjenesten Sjefsgården voksenopplæring. Metodesamling Forprosjekt Skolens plass i et introduksjonsprogram

Arbeidsliv. Levanger kommune Innvandrertjenesten Sjefsgården voksenopplæring. Metodesamling Forprosjekt Skolens plass i et introduksjonsprogram Levanger kommune Innvandrertjenesten Sjefsgården voksenopplæring Metodesamling Forprosjekt Skolens plass i et introduksjonsprogram tekster og -oppgaver Forord Rune Leirset - Rune Kvam Levanger, 2003 2

Detaljer