Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2014. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 20.11."

Transkript

1 Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato:

2 Om holdningsundersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført årlig siden 1989 Årets undersøkelse: Prosam-rapport 210 Utført av Norfakta Markedsanalyse AS personer over 18 år, bosatt i Oslo og Akershus fordelt likt på 4 undersøkelser i februar, mai, august og november 45 % intervjuet på fasttelefon, 55 % på mobiltelefon Gjennomført i uke 6 (februar), uke 21 (mai), uke 35 (august) samt uke 45 (november) Rapport skrevet i november

3 Holdninger til innføring av bompenger i Oslo og Akershus

4 Om lag 6 av 10 tror bompenger ble innført for å få mer penger til veibygging Q1: Hvorfor tror du det ble innført bompenger i Oslo-området? Får mer penger til veibygging (vei, tunnel) Begrense biltrafikken generelt Finansiere Oslopakke 1, Oslopakke 2 eller Oslopakke 3 Mindre trafikk i sentrum Tjene penger Bedre standard på veinettet (kapasitet\vedlikehold) Styrke kollektivtrafikken Miljøtiltak Ekstra skatt (generelt) Ren grådighet \ Staten suger penger av nordmenn Bedre flyt i trafikken Skape arbeidsplasser (bompenger, veiutbygging, Annet Vet ikke

5 % tror at bompenger er innført for å få inn penger til det offentlige/6 % tror at det er innført for å begrense biltrafikken Q1: Hvorfor tror du det ble innført bompenger i Oslo og på grensen mellom Bærum og Oslo? Få penger til veibygging Begrense biltrafikken Få inn penger til off.

6 Om lag halvparten er positive til innføringen av bompenger Q2: Synes du innføringen av bompenger i Oslo-området var et meget negativt, ganske negativt, ganske positivt eller meget positivt tiltak? Meget negativt Ganske negativt Ganske positivt Meget positivt Vet ikke/ubesvart 16% 3 36% 9% 8% 15% 3 37% 9% 7% 15% 3 36% 1 6% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

7 For første gang så er andelen positive (51 %) større enn andelen negative (49 %) Q2: Synes du innføringen av bompenger i Oslo-området var et meget negativt, ganske negativt, ganske positivt eller meget positivt tiltak? Negativ Positiv

8 Andelen positive i Bærum og Asker nærmer seg nå andelen negative. Forholdsvis kraftig økning fra til Q2: Synes du innføringen av bompenger i Oslo-området var et meget negativt, ganske negativt, ganske positivt eller meget positivt tiltak? (Bærum og Asker: n=177 i 2007, 164 i 2008, 155 i 2009, 151 i 2010, 151 i 2011, 148 i, 141 i og 142 i ) Negativ Positiv Vet ikke

9 Om lag 4 av 10 som er positive vektlegger at bomringene gir mer penger til bygging av nye veier og tunneler Q3: Hvorfor synes du det var positivt? Få mer penger til veiutbygging (og tunneler) Begrenser trafikken generelt Miljøhensyn De som bruker veiene bør betale for det Folk reiser mer kollektivt Mer penger til kollektivtrafikken Bidrar til bedre kollektivtilbud Bedre gjennomgangstrafikk/trafikkflyt gjennom Oslo Grei måte å få inn penger på/et sted må jo pengene komme fra Annet Vet ikke/ubesvart 3% 26% 2 26% 10% 8% 16% 16% 18% 13% 10% 1 1 9% 9% 9% 8% 8% 8% 7% 1 7% 7% 7% 7% 13% 9% 9% 43% 4 49% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

10 Om lag 3 av 10 mener at det å begrense biltrafikken er positivt Q3: Hvorfor synes du innføringen av bompenger i Oslo-området er positivt? Mer penger til veibygging Begrense trafikken generelt Miljøhensyn De som bruker veiene bør betale for dette Bedre kollektivtilbud

11 4 av 10 av de som er negative til bomringene vektlegger at de allerede betaler nok skatt Q4: Hvorfor synes du det var negativt? Betaler nok skatt/avgifter fra før Dyr måte å samle inn penger på/andre måter er bedre Økonomiske urettferdig for bilistene Pengene blir brukt til andre ting enn å bygge/vedlikeholde veier Urettferdig Hensikten er ikke oppnådd Det offentlige burde betalt Tåpelig/slitsomt/sjenerende/upraktisk/unødvendig/irriterende Bommene vil ikke bli fjernet Har ikke medført bedre fremkommelighet/mindre trafikk Forbedre kollektivtilbudet først/har i dag ingen reelt alternativ til bil Geografisk beliggenhet (bomstasjonene ligger for nærme/for langt fra Må gjennom bomringen selv om jeg ikke skal til Oslo Deler byen Begrenser egen reiseaktivitet/reiser mindre Bomstasjonene skaper køer Miljøproblemer pga. ekstra kø Annet Vet ikke/ubesvart 8% 6% 8% 8% 9% 7% 9% 9% 5% 7% 6% 5% 4% 3% 3% 4% 5% 3% 4% 4% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 17% 16% 15% 15% 15% % 1 18% 19% 25% 39% 4 40% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

12 av 10 vektlegger skatt/avgifter Q4: Hvorfor synes du det var negativt? 70 Økonomisk urettferdig for bilistene Dyr måte å samle inn penger på/andre måter er bedre Pengene blir også brukt til andre ting enn å bygge/vedlikeholde veier Bomstasjonene skaper køer 59 Betaler nok skatt/avgifter fra før

13 Effekt av informasjon på holdninger til bomringene

14 Med informasjon om hvordan pengene fra bomringene brukes øker andelen positive kraftig Q2: Synes du innføringen av bompenger i Oslo-området var et meget negativt, ganske negativt, ganske positivt eller meget positivt tiltak? Q5: Bompengene brukes sammen med offentlige midler til tiltak i Oslo og Akershus innen veibygging og kollektivtransport. Eksempler på dette er Operatunnelen, Ring 3, E6 sørover, E16 i Bærum, Kolsås-banen, nye t- banevogner, økt frekvens, kollektivfelt og oppgradering av kollektivknutepunkt. Med bakgrunn i hvordan inntektene har blitt brukt til nå, hva synes du om innføringen av bompenger i Oslo-området? Er det? Meget negativt 1 15% Ganske negativt 2 3 Ganske positivt 36% 47% Meget positivt Vet ikke/ubesvart 6% 6% 1 15% Før informasjon Etter informasjon 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

15 Informasjon gir fortsatt stor effekt ( vet ikke er med som kategori i prosentueringen) Q2 og Q5: Andelen positive til innføringen av bompenger før og etter informasjon om hva bompengene brukes til 70% 60% 50% 40% 45% 58% 58% 43% 49% 60% % 40% 38% 44% 54% 35% 4 60% 45% 46% 56% 48% 6 30% 20% 10% 0% Positiv før informasjon Positiv etter informasjon

16 Andelen som er enige i at bompenger fører til at man reiser mindre med bil er om lag på samme nivå som i Q6: Hvor enig eller uenig er du i påstanden: Bompenger i Oslo-området fører til at du reiser mindre med bil. Er du: Helt uenig Delvis uenig Delvis enig Helt enig Berøres ikke av bomringen Vet ikke/ubesvart 5% 7% 7% 3% % 16% 18% % 45% 4 38% 0% 10% 20% 30% 40% 50%

17 Andelen som mener de ikke reiser mindre med bil er på samme nivå som i 2009 Q6: Hvor enig eller uenig er du i påstanden: Bompenger i Oslo-området fører til at du reiser mindre med bil. Er du: Helt/delvis uenig Helt/delvis enig

18 Tilfredshet med tilbudet til de reisende

19 Omlag 7 av 10 er nå fornøyde med standarden på hovedveinettet i Oslo og Akershus Q7: Hvor fornøyd er du med standarden på hovedveinettet i Oslo og Akershus? Med standard menes også kapasitet og vedlikehold. Med hovedveinett menes riksveier, større innfartsveier og hovedveier. Meget misfornøyd 9% 1 7% Ganske misfornøyd Ganske fornøyd 23% 30% 30% Meget fornøyd 6% 6% 6% Ubesvart/vet ikke 4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

20 Andelen som er fornøyd med standarden på hovedveinettet har økt kraftig det siste året Q7: Hvor fornøyd er du med standarden på hovedveinettet i Oslo og Akershus? Med standard menes også kapasitet og vedlikehold. Med hovedveinett menes riksveier, større innfartsveier og hovedveier Meget/ganske misfornøyd Meget/ganske fornøyd

21 Om lag 7 av 10 er nå fornøyde med standarden på kollektivtilbudet i Oslo og Akershus Q8: Hvor fornøyd er du med standarden på kollektivtilbudet i Oslo/Akershus? Vil du si at du er.. Meget misfornøyd Ganske misfornøyd 9% 9% 6% 25% 2 2 Ganske fornøyd 48% 49% 49% Meget fornøyd 1 15% 18% Ubesvart/vet ikke 6% 6% 6% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

22 Andelen fornøyde fortsetter å øke Q8: Hvor fornøyd er du med standarden på kollektivtilbudet Oslo og Akershus? Er du Meget/ganske misfornøyd Meget/ganske fornøyd

23 Andelene som er fornøyde og misfornøyde med standarden på sykkelveinettet har endret seg lite over tid Q11: Hvor fornøyd er du med standarden på sykkelveinettet i Oslo og Akershus? Vil du si at du er Meget/ganske misfornøyd Meget/ganske fornøyd Ubesvart/vet ikke

24 8 av 10 er fornøyde med tilretteleggingen for gående i Oslo og Akershus Q13: Hvor fornøyd er du med tilretteleggingen for gående i Oslo og Akershus? Vil du si at du er.. Meget misfornøyd 3% 3% 3% Ganske misfornøyd Ganske fornøyd Meget fornøyd 16% 13% 13% 13% 17% 14% 64% 63% 67% Ubesvart/vet ikke 4% 3% 3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

25 Andelen fornøyde øker fortsatt Q13: Hvor fornøyd er du med tilretteleggingen for gående i Oslo og Akershus? Vil du si at du er.. Meget/ganske fornøyd 63% 7 77% 80% 8 Meget/ganske misfornøyd 24% 19% 16% 16% Ubesvart/vet ikke 5% 7% 4% 3% 3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

26 Oppsummering tilfredshet med tilbudet til de ulike trafikantgruppene Q7, Q8, Q11, Q13: Andel fornøyde/misfornøyde med hovedveinettet/kollektivtilbudet/sykkelveinettet/ tilretteleggingen for gående i Oslo og Akershus Tilretteleggingen for gående 16% 8 Hovedveinettet 30% 67% Kollektivtilbudet 27% 67% Fornøyd Sykkelveinettet 24% 56% Misfornøyd 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

27 Oppsummering tilfredshet med tilbudet til de ulike trafikantgruppene Q7, Q8, Q11, Q13: Andel fornøyde med hovedveinettet/kollektivtilbudet/sykkelveinettet/ tilretteleggingen for gående i Oslo og Akershus Tilretteleggingen for gående Hovedveinettet Kollektivtilbudet Sykkelveinettet 23% 2 24% 24% 24% 7 63% 77% 80% 8 60% 57% 57% 57% % % 56% 60% 64% 67% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

28 Vurdering av finansiering og prioriteringer

29 Økning siden : Om lag 7 av 10 mener det er riktig at bilister skal være med å betale for forbedringer av kollektivsystemet Q9: Deler av inntektene fra bomringen går i dag til kollektivsystemet i Oslo og Akershus. Målet er raskere utbygging av kollektivtilbudet enn med bare ordinære bevilgninger. Satsingen skal blant annet gi økt kapasitet, hastighet og flere avganger. Synes du det er riktig eller galt at trafikanter som kjører bil skal være med å betale for forbedringer av kollektivsystemet på denne måten? Det er riktig 6 60% 67% Det er galt 29% 34% 34% Ikke sikker/ingen mening/ubesvart 4% 5% 4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

30 Andelen som mener det er riktig at bompenger brukes til kollektivutbygging har økt med 7 prosentpoeng siden målingen i Q9: Synes du det er riktig eller galt at trafikanter som kjører bil skal være med å betale for forbedringer av kollektivsystemet på denne måten? Andel som svarer at det er riktig

31 4 av 10 synes at 50 prosent eller mer av inntektene fra bomringene skal gå til kollektivtiltak Q10: Hvor stor andel av inntektene fra bomringen synes du skal gå til kollektivtiltak? 0 % % % 4% % % 10% % 6% % 27% % 3% % 6% % 3% % 5% Vet ikke/ønsker ikke svare 13% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

32 Gjennomsnittlig andel av inntektene som respondentene mener bør gå til kollektivtiltak har økt noe og er nå på 2010-nivå Q10: Hvor stor andel av inntektene fra bomringen synes du skal gå til kollektivtiltak? Gjennomsnittlig andel % 46% 38% 4 40% 38% % 37% 37% 4 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

33 Om lag halvparten av respondentene mener de vil sykle oftere dersom det tilrettelegges for dette Q12: Dersom det blir bedre tilrettelagt for sykkel, ville du da sykle oftere eller like ofte som i dag? Oftere 48% 47% 46% Like ofte (som i dag) Sykler ikke 16% 15% 15% 35% 37% 36% Ikke sikker/vet ikke/ubesvart 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

34 Andelen som vil sykle oftere er på samme nivå som i / Q12: Dersom det blir bedre tilrettelagt for sykkel, ville du da sykle oftere eller like ofte som i dag? Oftere Like ofte (som i dag) Sykler ikke Vet ikke

35 Ingen endring: Om lag 2 av 10 vil gå oftere dersom det tilrettelegges for dette Q14: Dersom det blir bedre tilrettelagt for fotgjengere, ville du da gått oftere eller like ofte som i dag? Oftere 18% 17% 17% Like ofte (som i dag) 79% 80% 80% Går ikke Ikke sikker/vet ikke/ubesvart 3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

36 Andelen som vil gå like ofte (som i dag) er identisk med nivået i Q14: Dersom det blir bedre tilrettelagt for fotgjengere, ville du da gått oftere eller like ofte som i dag? Oftere Like ofte (som i dag) Går ikke Ikke sikker/vet ikke 5% 4% 16% 2 18% 17% 17% % 80% 80% % 20% 40% 60% 80% 100%

37 3 av 10 mener at bilister bør prioriteres opp Q15_1: Bør bilister prioriteres opp, ned eller som i dag? Prioriteres opp 30% 34% 34% Prioriteres ned 18% 18% 20% Prioriteres som i dag 46% 47% 49% Ubesvart/vet ikke 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

38 Andelen som mener at bilister bør prioriteres opp er redusert noe sammenliknet med undersøkelsen i Q15_1: Bør bilister prioriteres opp, ned eller som i dag? Prioriteres opp Prioriteres ned Prioriteres som i dag 2 18% 18% 18% 20% 33% 34% 34% 30% 40% 39% 46% 46% 47% 49% Ubesvart/vet ikke 3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

39 Om lag 7 av 10 mener at syklister bør prioriteres opp Q15_2: Bør syklister prioriteres opp, ned eller som i dag? Prioriteres opp 77% 76% 74% Prioriteres ned 5% 6% 5% Prioriteres som i dag 16% 16% 19% Ubesvart/vet ikke 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

40 Andelen som mener at syklister bør prioriteres opp har gått ned med 3 prosentpoeng siden Q15_2: Bør syklister prioriteres opp, ned eller som i dag? Prioriteres opp 7 76% 77% 76% 74% Prioriteres ned Prioriteres som i dag Ubesvart/vet ikke 6% 6% 5% 6% 5% 2 16% 16% 16% 19% % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

41 Som i : Halvparten mener at fotgjengere bør prioriteres opp Q15_3: Bør fotgjengere prioriteres opp, ned eller som i dag? Prioriteres opp 5 50% 50% Prioriteres ned Prioriteres som i dag 47% 48% 48% Ubesvart/vet ikke 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

42 Andelen som mener at fotgjengere bør prioriteres opp er på samme nivå som i / Q15_3: Bør fotgjengere prioriteres opp, ned eller som i dag? Prioriteres opp 54% 5 50% 63% Prioriteres ned Prioriteres som i dag 3% % 47% 48% Ubesvart/vet ikke 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

43 8 av 10 mener at kollektivtrafikanter bør prioriteres opp Q15_4: Bør kollektivtrafikanter prioriteres opp, ned eller som i dag? 84% Prioriteres opp 80% 80% Prioriteres ned 13% Prioriteres som i dag 16% 17% Ubesvart/vet ikke 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

44 Andelen som mener at kollektivtrafikanter bør prioriteres opp er på samme nivå som i 2010 og Q15_4: Bør kollektivtrafikanter prioriteres opp, ned eller som i dag? Prioriteres opp 80% 84% 84% 80% 80% Prioriteres ned 2010 Prioriteres som i dag Ubesvart/vet ikke 17% 1 13% 16% 17% % 20% 40% 60% 80% 100%

45 Oppsummering prioritering av de ulike trafikantgruppene Q15_1 - Q15_4: Prioriteringer av de ulike trafikantgruppene Kollektivtrafikanter 17% 80% Syklister Fotgjengere 5% 19% 50% 48% 74% Opp Ned Som i dag Bilister 20% 30% 49% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

46 Flest vil prioritere opp kollektivtrafikanter og syklister Færrest vil prioritere opp bilister Q15_1 Q15_4 Andelene som mener trafikantgruppene bør prioriteres opp Kollektivtrafikanter Syklister Fotgjengere Bilister 33% 34% 34% 30% 40% 54% 5 50% 50% 63% 80% 84% 84% 80% 80% 7 76% 77% 76% 74% % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

47 Restriktive tiltak, støy og holdninger til elbil

48 8 av 10 synes det er riktig å innføre tiltak som reduserer forurensningen fra biltrafikken i perioder med dårlig luftkvalitet Q30: Synes du det er riktig eller galt å innføre tiltak som reduserer forurensningen fra biltrafikken i perioder med dårlig luftkvalitet? (nytt spørsmål fra og med ) Det er riktig 70% 75% 79% Det er galt Ikke sikker/ ingen mening 4% 4% 5% 16% 2 25% Ubesvart 0% 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

49 Om lag 8 av 10 mener det er riktig med piggdekkavgift mens om lag 6 av 10 er for miljøfartsgrense. Q31: Hvilke av de følgende tiltakene synes du det er riktig å innføre periodevis i Oslo for å forhindre dårlig luftkvalitet? (nytt spørsmål fra og med / andel som mener tiltak er riktig) Piggdekkavgift 76% 74% 78% Miljøfartsgrense 64% 6 6 Økte bompenger på enkeltdager Forbud mot dieselkjøretøy på enkeltdager Partall-/ oddetallskjøring 24% 26% 26% 26% 2 25% 37% 33% 36% Ingen av disse tiltakene 7% 6% 9% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

50 Totalt sett så er 7 av 10 for innføring av piggdekkavgift Q31: Hvilke av de følgende tiltakene synes du det er riktig å innføre periodevis i Oslo for å forhindre dårlig luftkvalitet? (nytt spørsmål fra og med /n=848 andel som har svart at tiltak er riktig) Q3100: Gitt at tiltak for å redusere forurensningen fra biltrafikken må innføres: Hvilke av de følgende tiltakene synes du da det ville være riktig å innføre periodevis i Oslo for å forhindre dårlig luftkvalitet? (Nytt spørsmål fra og med /n=157 andel som har svart at innføring av tiltak er galt) Piggdekkavgift 53% 78% 74% Miljøfartsgrense 34% 6 57% Økte bompenger på enkeltdager Forbud mot dieselkjøretøy på enkeltdager Partall-/ oddetallskjøring Ingen av disse tiltakene 15% 7% 6% 9% 1 26% 23% 25% 2 36% 33% 3 Andel som mener tiltak er galt Andel som mener tiltak er riktig Totalt (begge grupper sammenslått) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

51 Totalt sett så nevner 12 % at de ikke er for noen av disse tiltakene Q31 og Q3100: Totalandeler (andeler som har svart at innføring er riktig og andeler som har svart at innføring av tiltak er galt sammenslått) Piggdekkavgift 74% Miljøfartsgrense 57% Økte bompenger på enkeltdager 33% Forbud mot dieselkjøretøy på enkeltdager Partall-/ oddetallskjøring 23% 2 Totalt (begge grupper sammenslått) Ingen av disse tiltakene 1 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

52 Om lag 3 av 10 opplever plager med hensyn til støy Q32: Når du er hjemme, hvor mye plaget er du av støy fra vegtrafikk? (nytt spørsmål ) Voldsomt plaget Mye plaget Middels plaget Litt plaget Ikke plaget Ikke aktuelt 3% 4% 6% 6% 8% 0% 0% 0% 19% % 66% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

53 Om lag 7 av 10 synes det er riktig at elbiler skal passere gratis i bomringen Q32a_1 Q32a-3: Synes du det er riktig eller galt med følgende fordeler for elbil : Gratis å passere bomringen/tilgang til å benytte kollektivfelt/gratis parkering på offentlige parkeringsplasser? (nye spørsmål ) 65% Gratis å passere bomringen 33% 5 Tilgang til å benytte kollektivfelt 46% Riktig 4% Galt Gratis parkering på offentlige parkeringsplasser 47% 5 Har ingen mening/kan ikke ta stilling 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

54 Differensierte bomsatser

55 Flere enn før er i for tidsdifferensiering Q33: I dag er prisen for passering av bomringen den samme hele døgnet. For bedre fremkommelighet i rushtiden og mindre forurensing, kan man tenke seg et takstsystem der prisen er høyere enn dagens pris i rushtiden, lavere utenom rushtiden, og gratis på kvelden. Ville du være for eller imot en slik ordning, eller har du ingen mening om det? For 46% 46% 5 Imot Har ingen mening/kan ikke ta stilling til spørsmålet 19% 2 17% 35% 3 3 Ubesvart 0% 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

56 Andelen som er for har aldri vært større (siden spørsmålet ble endret i 2009) Q33: I dag er prisen for passering av bomringen den samme hele døgnet. For bedre fremkommelighet i rushtiden og mindre forurensing, kan man tenke seg et takstsystem der prisen er høyere enn dagens pris i rushtiden, lavere utenom rushtiden, og gratis på kvelden. Ville du være for eller imot en slik ordning, eller har du ingen mening om det? For Mot Ingen mening % 36% 17% % 34% 16% % 46% 8% 46% 35% 19% 46% % 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

57 Om lag halvparten er for et miljødifferensiert takstsystem Q34: For å minske forurensingen kan man istedenfor tenke seg et takstsystem der prisen er høyere enn dagens pris for biler som forurenser mye, og lavere for biler som forurenser lite. Ville du være for eller imot en slik ordning, eller har du ingen mening om det? For 43% 48% 49% Imot Har ingen mening/kan ikke ta stilling til spørsmålet 19% 17% 16% 38% 35% 34% Ubesvart 0% 0% 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

58 Andelen som er i mot er mindre enn i Q34: For å minske forurensingen kan man istedenfor tenke seg et takstsystem der prisen er høyere enn dagens pris for biler som forurenser mye, og lavere for biler som forurenser lite. Ville du være for eller imot en slik ordning, eller har du ingen mening om det? For 45% 44% 43% 48% 49% Mot 40% 38% 35% 34% 46% Ingen mening 9% 14% 19% 17% 16% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

59 Blant respondenter som har tatt et standpunkt: 59 % er for et miljødifferensiert takstsystem/61 % er for et tidsdifferensiert takstsystem Q33: Andelene som er for/mot et tidsdifferensiert takstsystem/q34: Andelene som er for/mot et miljødifferensiert takstsystem kun respondenter som har tatt et standpunkt ( ingen mening er tatt ut av prosentueringen) For miljødifferensiert takstsystem I mot miljødifferensiert takstsystem For tidsdifferensiert takststystem I mot tidsdifferensiert takstsystem 53% 49% 53% 58% 59% 47% 5 47% % 49% 57% 60% 6 40% 5 43% 40% 39% % 20% 40% 60% 80%

60 Transportmiddelvalg

61 42 % brukte privatbil som fører ved siste reise til jobben, tett etterfulgt av kollektivtransport med 38 % Q35: Hva slags type transportmiddel/transportmidler brukte du sist du reiste til jobben? Privatbil som fører Kollektivtransport Gange Sykkel Privatbil som passasjer Yrkesbil % 29% 8% 3% 4% % 30% 6% 6% % 37% 5% 5% % 38% 8% 3% % 3% 44% 36% 7% 9% 46% 36% 9% 5% 4 38% 9% 9% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

62 Mest nevnte årsak til at bil ble benyttet; tar kortest tid Q36a: Hvorfor reiste du med bil sist gang du reiste til jobben? Tar kortest tid Praktisk/enkelt Ikke kollektivtilbud på strekningen Avhengig av bil i jobben Ingen alternativ % 3 10% 13% 10% % 33% 19% 1 10% % 33% 10% 5% 4% % 40% 13% 8% 5% 28% % 5% 39% 30% 20% 14% 5% 35% 34% 19% 1 6% 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

63 De som reiste kollektivt vektlegger at dette er praktisk/enkelt og tar kortest tid Q36b: Hvorfor reiste du med kollektivt transportmiddel sist gang du reiste til jobben? Praktisk/enkelt Tar kortest tid Har ikke parkering ved jobben Billig Miljøhensyn Slipper kø Ikke annet alternativ Liker å kjøre kollektivt På grunn av været % 25% 13% 6% 5% 1 4% % 2 6% 1 7% 6% 1 4% 4% % 29% 3% 0% 5% 4% 3% 3% 0% % 6% 4% 3% 40% 23% 18% 18% 7% 7% 3% 5% 4% 4 28% 16% 10% 1 8% 5% 3% 43% 28% 14% 14% 10% 9% 4% 3%

64 De som syklet eller gikk vektlegger at det tar kortest tid, at det er praktisk/enkelt, at de har kort vei til jobben samt trening/mosjon Q36c: Hvorfor gikk eller syklet du sist gang du reiste til jobben? Tar kortest tid Praktisk/enkelt Har kort vei til jobben Trening/mosjon Liker å gå Liker å sykle Miljøhensyn Billig % 27% 25% 9% 6% 13% 10% % 39% 19% 7% 13% 10% 7% % 4 14% 5% 4% 0% % 49% 13% 4% 3% 28% 23% 34% 3 3% 1 7% 5% 34% 34% 43% 17% 10% 4% 7% 3% 33% 25% 23% 2 9% 9% 5% 4%

65 41 % av de som gikk nevner har kort vei til jobben Q36c: Hvorfor gikk du sist gang du reiste til jobben (filtrert på gående)? (n=71) Har kort vei til jobben 40 Tar kortest tid 21 Liker å gå Praktisk/enkelt Trening/mosjon 8 Finnes ikke kollektivtilbud på strekningen Mer komfortabelt/behagelig Ingen andre alternativer Vane Godt med frisk luft/oppleve natur/oppleve byen Billigste måten å reise på Ønsker å være miljøvennlig/miljøhensyn Har ikke bil/førerkort Gange (gikk) Andre svar 8 Vet ikke

66 44 % av de som syklet nevner tar kortest tid Q36c: Hvorfor syklet du sist gang du reiste til jobben (filtrert på syklende)? (n=72) Tar kortest tid Trening\mosjon Praktisk\enkelt Liker å sykle Godt med frisk luft\oppleve natur\oppleve byen Vane Ønsker å være miljøvennlig\miljøhensyn Har kort vei til jobben Er den billigste måten å reise på Mer komfortabelt\behagelig Har ikke bil\førerkort Har ingen andre alternativer Finnes ikke kollektivtilbud på strekningen Slipper bilkø Har ikke parkering ved jobben\vanskelig\dyrt å Liker å gå Andre svar Syklet

67 Oppsummering

68 Oppsummering (side 1 av 3) 51 % er positive til innføringen av bompenger. Dette resultatet er det høyeste målt siden undersøkelsens start i Med informasjon om hva inntektene fra bomringene brukes til, øker andelen som er positive til innføringen av bomringene med 14 prosentpoeng. 35 % av totalutvalget passerer bomringen i forbindelse med reiser til og fra arbeid. 1,3 % av totalutvalget passerer bomringen i forbindelse med levering/ henting i barnehage. 67 % er fornøyde med hovedveinettet. Samme antall er fornøyde med kollektivtilbudet. 24 % er fornøyde med standarden på sykkelveinettet. 81 % er fornøyde med tilretteleggingen for gående. 67 % mener det er riktig at bilister skal være med å betale for forbedringer av kollektivsystemet.

69 Oppsummering (side 2 av 3) 46 % av respondentene mener de vil sykle oftere dersom det blir bedre tilrettelagt for sykkel. Kollektivtrafikanter er trafikantgruppen flest vil prioritere opp (80 %), etterfulgt av syklister (74 %). Bilister er den trafikantgruppen flest vil prioritere ned (20 %) og færrest vil prioritere opp (30 %). 79 % synes det er riktig å innføre tiltak som reduserer forurensningen fra biltrafikken. Mest nevnte forslag til tiltak; piggdekkavgift (78 %) samt miljøfartsgrense (62 %). 34 % er plaget av støy fra vegtrafikk. 65 % mener det er riktig at elbiler skal passere gratis i bomringen. 51 % mener det er riktig at elbiler henholdsvis bør ha tilgang til å benytte kollektivfelt samt tilgang til gratis parkering på offentlige plasser.

70 Oppsummering (side 3 av 3) 61 % av respondentene som har tatt et standpunkt er for tidsdifferensierte takster som gjør det dyrere å passere bomringen i rushtiden, billigere utenom rushtiden og gratis på kveldene og i helgene. 59 % av respondentene som har tatt et standpunkt er for miljødifferensierte takster som gjør det dyrere å passere for biler som forurenser mye og billigere for biler som forurenser lite.

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2013. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11.

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2013. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11. Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989 - PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11. Om holdningsundersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført årlig siden

Detaljer

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2015. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11.

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2015. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11. Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989 - PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11. Om holdningsundersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført årlig siden

Detaljer

BISEK: Holdningsundersøkelse i Trondheim- og Oslosregionen

BISEK: Holdningsundersøkelse i Trondheim- og Oslosregionen BISEK: Holdningsundersøkelse i Trondheim- og Oslosregionen Kåre Skullerud, Farideh Ramjerdi & Jon Martin Denstadli BISEK Workshop, Januar 26, 2015 Oslo Disposisjon Holdningsundersøkelse i Trondheimsregionen

Detaljer

Rapport 158. Holdninger til bomringen i Oslo 1989-2007

Rapport 158. Holdninger til bomringen i Oslo 1989-2007 Rapport 158 Holdninger til bomringen i Oslo 1989-2007 Fakta om PROSAM 1. Deltagere i PROSAM PROSAM er et samarbeid mellom følgende offentlige etater og bedrifter: Staten: Statens vegvesen Region øst Statens

Detaljer

Vårt Vestkorridorprosjekt omfatter E18 Oslo-Asker E16 i Bærum

Vårt Vestkorridorprosjekt omfatter E18 Oslo-Asker E16 i Bærum Utbyggingen av E18 Vest - Status og fremdrift Knut Gløersen Statens vegvesen Region øst 3.5.2010 Vårt Vestkorridorprosjekt omfatter E18 Oslo-Asker E16 i Bærum Dagens situasjon E18 i Bærum og Oslo har 80-100

Detaljer

Er transportmodellene egnet til å beregne tiltak som skal gi transportreduksjon?

Er transportmodellene egnet til å beregne tiltak som skal gi transportreduksjon? Er transportmodellene egnet til å beregne tiltak som skal gi transportreduksjon? Frokostseminar 16.juni 2015 Tormod Wergeland Haug 1. Utredningen trafikkreduserende tiltak og effekten på NO2 2. Erfaringer

Detaljer

Effekter av nedleggelsen av bomringen i Trondheim

Effekter av nedleggelsen av bomringen i Trondheim Effekter av nedleggelsen av bomringen i Trondheim Morten Welde, Statens vegvesen Vegdirektoratet Via Nordica, Helsingfors 9-11 juni 2008 Bomringen i Trondheim: bakgrunn, sentrale kjennetegn Trafikale effekter

Detaljer

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Førundersøkelse Oslo, 17. oktober 2012 Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Side 2 av 12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Gjennomføring

Detaljer

Transportudvalget 2011-12 TRU alm. del Bilag 143 Offentligt. Oslopakke 3. Dansk Folketings transportutvalg. Oslo, 4. januar 2012 06.01.

Transportudvalget 2011-12 TRU alm. del Bilag 143 Offentligt. Oslopakke 3. Dansk Folketings transportutvalg. Oslo, 4. januar 2012 06.01. Transportudvalget 2011-12 TRU alm. del Bilag 143 Offentligt Oslopakke 3 Dansk Folketings transportutvalg Oslo, 4. januar 2012 06.01.2012 1 Innhold Kort om de tidligere Oslopakkene og utviklingen i Oslo/Akershus

Detaljer

Myter og fakta om hvordan lykkes med kollektivtrafikk. Tanja Loftsgarden NHO Kollektivtransportseminar, Stavanger 13.

Myter og fakta om hvordan lykkes med kollektivtrafikk. Tanja Loftsgarden NHO Kollektivtransportseminar, Stavanger 13. Myter og fakta om hvordan lykkes med kollektivtrafikk Tanja Loftsgarden NHO Kollektivtransportseminar, Stavanger 13. november 2012 Agenda Dagens reisevaner og markedsandeler for kollektivtransporten Hvordan

Detaljer

OM 20 ÅR BOR DET 85.000 MENNESKER I TROMSØ

OM 20 ÅR BOR DET 85.000 MENNESKER I TROMSØ OM 20 ÅR BOR DET 85.000 MENNESKER I TROMSØ Om 20 år har Tromsøs befolkning økt fra 68.000 til 85.000 mennesker, og biltrafikken vil i samme tidsrom øke 20%. Dette krever både boligutbygging og smarte trafikktiltak.

Detaljer

Luftforurensning i norske byer

Luftforurensning i norske byer Gi bilen en pause Ren luft for alle Forurensning av luften Alle bør ha tilgang på ren luft også de som bor i byer. Målet er at vi sammen skal få til trivelige byer og tettsteder der mennesker liker å oppholde

Detaljer

Ren luft for alle. Foto: Knut Opeide

Ren luft for alle. Foto: Knut Opeide Gi bilen en pause Ren luft for alle Foto: Knut Opeide Alle bør ha tilgang på ren luft også de som bor i byer. Målet er at vi sammen skal få til trivelige byer og tettsteder der mennesker liker å oppholde

Detaljer

BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE: HVORDAN REISER INNBYGGERNE I BERGEN VEST?

BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE: HVORDAN REISER INNBYGGERNE I BERGEN VEST? Januar 2013 BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE: HVORDAN REISER INNBYGGERNE I BERGEN VEST? Rapporten er utarbeidet av Cowi på oppdrag fra Skyss Foto: Tommy Næss ANALYSE OG UTVIKLING AV ET NYTT KOLLEKTIVTILBUD I VESTKORRIDOREN

Detaljer

Byutvikling og kollektivsatsing i NTP

Byutvikling og kollektivsatsing i NTP Regionvegsjef Kjell Inge Davik Byutvikling og kollektivsatsing i NTP 29. 02. 2016 Region sør 29. 02. 2016 Nasjonal transportplan 2014-2023 Hovedtrekk i NTP 2014-23 Historisk opptrapping Nye grep for byene

Detaljer

Miljøpakken Trondheim: lavere klimagassutslipp kortere bilkøer mindre trafikkstøy. NVF Transport i byer: Seminar Reykjavik 22.-23.

Miljøpakken Trondheim: lavere klimagassutslipp kortere bilkøer mindre trafikkstøy. NVF Transport i byer: Seminar Reykjavik 22.-23. NVF Transport i byer: Seminar Reykjavik 22.-23. september 2014: «Endring av reisevaner» Miljøpakken Trondheim: lavere klimagassutslipp kortere bilkøer mindre trafikkstøy Eva Larsen Statens vegvesen Region

Detaljer

GRØNNE BYOMRÅDER. Et hefte om å begrense biltrafikken

GRØNNE BYOMRÅDER. Et hefte om å begrense biltrafikken GRØNNE BYOMRÅDER Et hefte om å begrense biltrafikken Dette heftet setter søkelyset på miljøproblemene fra biltrafikken i byområdene og deres omland. Heftet har til hensikt å bringe mer kunnskap om utfordringene,

Detaljer

Nasjonal transportplan 2014-2023 Utfordringer og strategier i Oslo og Akershus

Nasjonal transportplan 2014-2023 Utfordringer og strategier i Oslo og Akershus Nasjonal transportplan 2014-2023 Utfordringer og strategier i Oslo og Akershus PF Samferdsel 26. april 2012 Hans Silborn Statens vegvesen Vegdirektoratet Befolkningsvekst Byene vokser Flere eldre Befolkningsutvikling

Detaljer

Forurensning av luften

Forurensning av luften REN LUFT FOR ALLE Ren luft for alle Alle bør ha tilgang på ren luft også de som bor i byer. Målet er at vi sammen skal få til trivelige byer og tettsteder der mennesker liker å oppholde seg og kan bevege

Detaljer

Hvordan virker målekriteriene inn på Oslopakke 3? Vil de virke til en mer effektiv styring mot målet? Olav Fosli Oslopakke 3-sekretariatet

Hvordan virker målekriteriene inn på Oslopakke 3? Vil de virke til en mer effektiv styring mot målet? Olav Fosli Oslopakke 3-sekretariatet Hvordan virker målekriteriene inn på Oslopakke 3? Vil de virke til en mer effektiv styring mot målet? Olav Fosli Oslopakke 3-sekretariatet 1 Oslopakke 3 økt satsing 2008-2032 Samlet plan for økt satsing

Detaljer

Hei, Ha en fin dag! Med vennlig hilsen. Susanne Bondevik Politisk rådgiver

Hei, Ha en fin dag! Med vennlig hilsen. Susanne Bondevik Politisk rådgiver Fra: Bondevik Susanne Sendt: 10. september 201510:42 Til: VFK - FADM - FIRMAPOST Emne: Høringsuttalelse fra Norges Automobil - Forbund - Plan for klima og energi i Vestfold Vedlegg:

Detaljer

Virkninger på kollektivreiser av: - brukerbetaling på vei. - nytt takst- og sonesystem i kollektivtrafikken

Virkninger på kollektivreiser av: - brukerbetaling på vei. - nytt takst- og sonesystem i kollektivtrafikken Virkninger på kollektivreiser av: - brukerbetaling på vei - nytt takst- og sonesystem i kollektivtrafikken Christine Oma Nordstrøm Hanne Samstad 20. september 2012 1 Bakgrunn Oslo kommune og Akershus fylkeskommune

Detaljer

Fylkesordfører Nils Aage Jegstad. Bymiljøpakker

Fylkesordfører Nils Aage Jegstad. Bymiljøpakker Fylkesordfører Nils Aage Jegstad Bymiljøpakker Kollektivtransportens hovedutfordringer Kapasitet Fremkommelighet Tilgjengelighet Finansiering Investeringer Drift Gang- og sykkelvei Vi må legge til rette

Detaljer

Noen hypoteser fra tidligere arbeider

Noen hypoteser fra tidligere arbeider Målkonflikter, uenighet om virkemidler og forskjellige virkelighetsoppfatninger blant aktørene som forklaring på hvorfor det vedtas planer som gir vekst i biltrafikken Aud Tennøy, sivilingeniør fra NTH,

Detaljer

Dansk Folketings transportutvalgs besøk i Oslo 4.januar 2012

Dansk Folketings transportutvalgs besøk i Oslo 4.januar 2012 Transportudvalget 2011-12 TRU alm. del Bilag 143 Offentligt Dansk Folketings transportutvalgs besøk i Oslo 4.januar 2012 Fjellinjen hvilke mandat og rolle har vi? v/anne-karin Sogn Fjellinjen AS 2 Et aksjeselskap,

Detaljer

Kickoff-seminar Bytrans: Presentasjon av pilotprosjektene Østensjøbanen og Smestadtunnelen

Kickoff-seminar Bytrans: Presentasjon av pilotprosjektene Østensjøbanen og Smestadtunnelen Kickoff-seminar Bytrans: Presentasjon av pilotprosjektene Østensjøbanen og Smestadtunnelen Aud Tennøy, prosjektleder Jørgen Aarhaug Paal Brevik Wangsness Bakgrunn Store endringer i transportsystemene i

Detaljer

Køprising, kontroversielt og effektivt

Køprising, kontroversielt og effektivt Køprising, kontroversielt og effektivt Teknisk direktør Ragnar Evensen 26.03.09 Køprising, rushtidsavgift, tidsdifferensierte bompenger,.. barn har mange navn! Kontroversielt? JA!!! Effektivt? VET IKKE.

Detaljer

Ny E18 gjennom det sentrale Asker Informasjonsmøte 05.06.2013

Ny E18 gjennom det sentrale Asker Informasjonsmøte 05.06.2013 Ny E18 gjennom det sentrale Asker Informasjonsmøte 05.06.2013 E18 (Drammensveien) - landets mest trafikkerte vei - gjennom landets tettest bebodde område Ringerike og Hole 37.000 innb. Oslo 620.000 innb.

Detaljer

Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive. Offentlig informasjon

Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive. Offentlig informasjon Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive Offentlig informasjon Hva vil Buskerudbysamarbeidet? Vi vil bidra til at du effektivt kan reise til jobb eller fritidsaktiviteter, selv om vi blir mange flere

Detaljer

Reisevaner i Region sør

Reisevaner i Region sør 1 Om Reisevaneundersøkelsen Den nasjonale Reisevaneundersøkelsen (NRVU2005) ble gjennomført i perioden januar 2005 til februar 2006. I denne brosjyren presenterer vi hovedresultatene for Region sør som

Detaljer

Arbeidsreiser til Nydalen. Eksempelet BI

Arbeidsreiser til Nydalen. Eksempelet BI Sammendrag: Arbeidsreiser til Nydalen. Eksempelet BI TØI rapport 48/2014 Forfatter(e):Randi Hjorthol, Tom Erik Julsrud, Liva Vågane Oslo 2014, 47 sider Ansatte og studenter ved Handelshøyskolen BI i Nydalen

Detaljer

Drivstoffavgifter, bompenger eller kollektivtransport: Hva virker best?

Drivstoffavgifter, bompenger eller kollektivtransport: Hva virker best? Drivstoffavgifter, bompenger eller kollektivtransport: Hva virker best? sluttkonferanse 17.-18.6.2014, Forskningsparken, Oslo Anne Madslien, TØI Hva kan oppnås med økonomiske virkemidler? Har beregnet

Detaljer

Reisevaneundersøkelse for Buskerudbyen - Lier - Drammen - Nedre Eiker - Øvre Eiker - Kongsberg. 30. april 2013

Reisevaneundersøkelse for Buskerudbyen - Lier - Drammen - Nedre Eiker - Øvre Eiker - Kongsberg. 30. april 2013 Reisevaneundersøkelse for Buskerudbyen - Lier - Drammen - Nedre Eiker - Øvre Eiker - Kongsberg 30. april 2013 Utvalget Kjennskap og assosiasjoner til Buskerudbyen Brosjyre om Buskerudbyen Reisevaner Bruk

Detaljer

Tidsdifferensiering av satsene for bompengeringen i Oslo

Tidsdifferensiering av satsene for bompengeringen i Oslo TØI notat 1155/2000 Forfattere: Odd I Larsen, Tom Normann Hamre Oslo 2000, 18 sider + vedlegg Sammendrag: Tidsdifferensiering av satsene for bompengeringen i Oslo Bystyret vedtok ved behandlingen av budsjettet

Detaljer

Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge

Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge Sammendrag: Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge TØI-rapport 1050/2009 Forfatter(e): Liva Vågane Oslo 2009, 57 sider Resultater fra de nasjonale reisevaneundersøkelsene

Detaljer

Køprising et positivt virkemiddel? James Odeck Vegdirektoratet/NTNU

Køprising et positivt virkemiddel? James Odeck Vegdirektoratet/NTNU Køprising et positivt virkemiddel? James Odeck Vegdirektoratet/NTNU 15.09.2014 2 1. Hva er problemet med køer? Køer oppstår i rushtiden og skaper følgende problemer: Luftforurensning og støy og dermed

Detaljer

Oslopakke 3. Oslopakke 3-sekretariatet. Nettverkstreff bypakker i storbyer 2. september 2014

Oslopakke 3. Oslopakke 3-sekretariatet. Nettverkstreff bypakker i storbyer 2. september 2014 Oslopakke 3 Oslopakke 3-sekretariatet Nettverkstreff bypakker i storbyer 2. september 2014 1 Organisering av Oslopakke 3 Politisk forhandlingsutvalg O3 styringsgruppe - Vegdirektør (leder) - Jernbanedirektør

Detaljer

Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive. Offentlig informasjon

Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive. Offentlig informasjon Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive Offentlig informasjon Hva vil Buskerudbysamarbeidet? Vi vil bidra til at du effektivt kan reise til jobb eller fritidsaktiviteter, selv om vi blir mange flere

Detaljer

Hvordan kan endrede rammebetingelser påvirke transportmiddelfordelingen i byområder? Harald Høyem Urbanet Analyse

Hvordan kan endrede rammebetingelser påvirke transportmiddelfordelingen i byområder? Harald Høyem Urbanet Analyse Hvordan kan endrede rammebetingelser påvirke transportmiddelfordelingen i byområder? Harald Høyem Urbanet Analyse Frokostseminar, 9. november 2015 Avklaring: Resultatene som presenteres her er foreløpige.

Detaljer

HVA ER BYPAKKE GRENLAND?

HVA ER BYPAKKE GRENLAND? HER BYGGER HVA ER BYPAKKE GRENLAND? Bypakke Grenland fase 1 er en tiltaks- og finansieringspakke som inne holder to store vegprosjekt og nærmere 50 prosjekter for næringstransport, kollektivtrafikk, gange

Detaljer

E18 Vestkorridoren. Bærum velforbund 27. oktober 2015 Knut Gløersen, Statens vegvesen

E18 Vestkorridoren. Bærum velforbund 27. oktober 2015 Knut Gløersen, Statens vegvesen E18 Vestkorridoren Bærum velforbund 27. oktober 2015 Knut Gløersen, Statens vegvesen 28.10.2015 E18 Lysaker- Ramstadsletta Agenda Tiden før og etter valget Hva skjer fremover hva gjør vi Ny inndeling av

Detaljer

Miljøpakken for transport i Trondheim

Miljøpakken for transport i Trondheim Miljøpakken for transport i Trondheim Mål Resultat så langt Hva skjer framover Organisering September 2014 Tore Langmyhr Miljøpakken: Både politiske forpliktelser og investeringsprogram Politiske virkemidler:

Detaljer

Reisevaner for arbeidsreiser blant ansatte på UMB, frekvensfordelinger og noen analyser Gjennomført september 2009

Reisevaner for arbeidsreiser blant ansatte på UMB, frekvensfordelinger og noen analyser Gjennomført september 2009 Reisevaner for arbeidsreiser blant ansatte på UMB, frekvensfordelinger og noen analyser Gjennomført september 2009 Av Aud Tennøy, stipendiat ved UMB-ILP og Forsker II ved TØI Først noen spørsmål om arbeidsreisen

Detaljer

Hva er viktig å jobbe med i forhold til nullvekstmålet og Bymiljøavtale?

Hva er viktig å jobbe med i forhold til nullvekstmålet og Bymiljøavtale? Hva er viktig å jobbe med i forhold til nullvekstmålet og Bymiljøavtale? Olav Fosli Oslopakke 3-sekretariatet ATP-nettverkssamling Fremtidens byer Tromsø 25. mars 2014 1 Felles mål Målet om nullvekst i

Detaljer

Kollektivtransportens potensial i byområdene. Bård Norheim

Kollektivtransportens potensial i byområdene. Bård Norheim Kollektivtransportens potensial i byområdene Bård Norheim Kort om presentasjonen 1) Strategier for å møte befolkningsutviklingen 2) Strategier for økt kollektivtransport 3) Behov for målrettet arealplanlegging

Detaljer

Kollektivtransport og innfartsparkering virkemidler for et bilfritt sentrum. Erfaringer fra Freiburg og Strasbourg. Katrine Kjørstad Urbanet Analyse

Kollektivtransport og innfartsparkering virkemidler for et bilfritt sentrum. Erfaringer fra Freiburg og Strasbourg. Katrine Kjørstad Urbanet Analyse Kollektivtransport og innfartsparkering virkemidler for et bilfritt sentrum. Erfaringer fra Freiburg og Strasbourg Katrine Kjørstad Urbanet Analyse Strasbourg Nord-øst i Frankrike Byen har 270.000 innbyggere

Detaljer

Bymiljøetaten Oslo kommune NTP 2014-2023 FB ATP SNADNES 16.APRIL 2013 HELGE JENSEN, STRATEGI OG PLAN

Bymiljøetaten Oslo kommune NTP 2014-2023 FB ATP SNADNES 16.APRIL 2013 HELGE JENSEN, STRATEGI OG PLAN Bymiljøetaten Oslo kommune NTP 2014-2023 FB ATP SNADNES 16.APRIL 2013 HELGE JENSEN, STRATEGI OG PLAN Noen data fra Oslo Kollektivtransporten i millioner reisende 2010 2013 2020 2025 Trikk 45 51 66 77 Totalt

Detaljer

Veiprising til skrekk og advarsel?

Veiprising til skrekk og advarsel? Veiprising til skrekk og advarsel? Erfaringer fra arbeidet i Tromsø kommune Kommunevegdagene 2011 Tromsø 23-24.mai Hvordan får Tromsø folk til å reise annerledes? Reisemiddelfordeling i Tromsø 40 % av

Detaljer

Hvordan dempe biltrafikken i en by i vekst?

Hvordan dempe biltrafikken i en by i vekst? Hvordan dempe biltrafikken i en by i vekst? Aud Tennøy Seniorforsker, Transportøkonomisk institutt (TØI) Stipendiat, Universitetet for miljø- og biovitenskap, Institutt for landskapsplanlegging 04.04.2011

Detaljer

Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive. Offentlig informasjon

Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive. Offentlig informasjon Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive Offentlig informasjon Hva vil Buskerudbysamarbeidet? Vi vil bidra til at du effektivt kan reise til jobb eller fritidsaktiviteter, selv om vi blir mange flere

Detaljer

May-Berit Eidsaune, COWI AS

May-Berit Eidsaune, COWI AS Analyse og utvikling av et nytt kollektivtilbud i Bergens vestkorridor Reisevaneundersøkelse ombord på M/S Snarveien May-Berit Eidsaune, COWI AS 1 NYTT KOLLEKTIVTILBUDET I VESTKORRIDOREN Innhold Sammendrag

Detaljer

Bransjetreff Arendal 11.11.2013 Bypakker og bymiljøavtaler i Region sør. Avdelingsdirektør Dagfinn Fløystad Styring- og strategistaben

Bransjetreff Arendal 11.11.2013 Bypakker og bymiljøavtaler i Region sør. Avdelingsdirektør Dagfinn Fløystad Styring- og strategistaben Bransjetreff Arendal 11.11.2013 Bypakker og bymiljøavtaler i Region sør Avdelingsdirektør Dagfinn Fløystad Styring- og strategistaben 1 NTP 2014-2023: Bymiljøavtaler Mål i NTP 2014-2023 og Klimameldingen

Detaljer

Forslag til Bypakke Nord-Jæren

Forslag til Bypakke Nord-Jæren Forslag til Bypakke Nord-Jæren Februar 2015 Bypakke Nord-Jæren BYPAKKE NORD-JÆREN Bypakke Nord-Jæren blir ny bompengepakke i,, og fra 2017. Vedtaket i fylkestinget kan leses på www.rogfk.no/vaare-tjenester/samferdsel/bypakke-nord-jaeren

Detaljer

Yrkestrafikkforbundet, Fagforbundet, Norsk Transportarbeiderforbund, Norsk Jernbaneforbund, Naturvernforbundet, Natur og Ungdom

Yrkestrafikkforbundet, Fagforbundet, Norsk Transportarbeiderforbund, Norsk Jernbaneforbund, Naturvernforbundet, Natur og Ungdom Yrkestrafikkforbundet, Fagforbundet, Norsk Transportarbeiderforbund, Norsk Jernbaneforbund, Naturvernforbundet, Natur og Ungdom Kollektivkampanjens grunnsyn 1. Kollektivtrafikken må prioriteres i budsjettene.

Detaljer

Bilismen er skadelig for miljøet men spiller jeg noen rolle? En studie av holdninger til og bruk av transportmidler blant ungdom i Oslo

Bilismen er skadelig for miljøet men spiller jeg noen rolle? En studie av holdninger til og bruk av transportmidler blant ungdom i Oslo Sammendrag: TØI rapport 424/1999 Forfatter: Alberte Ruud Oslo 1999, 116 sider Bilismen er skadelig for miljøet men spiller jeg noen rolle? En studie av holdninger til og bruk av transportmidler blant ungdom

Detaljer

Status for sykkel i fire byområderhvem og hvordan?

Status for sykkel i fire byområderhvem og hvordan? Status for sykkel i fire byområderhvem og hvordan? Resultat fra en markedsundersøkelse Tanja Loftsgarden, Urbanet Analyse Frokostseminar 9. desember 2014 Agenda Bakgrunn og formål med prosjektet Resultat

Detaljer

Utfordringer ved utvikling av kollektivtransportstrategier

Utfordringer ved utvikling av kollektivtransportstrategier Utfordringer ved utvikling av kollektivtransportstrategier Innlegg for kontrollutvalget for de fire vestlandsfylkene, Hotell Thon Opera 19.03.2013 Avdelingsleder Frode Longva, TØI flo@toi.no Vi blir flere,

Detaljer

Miljøpakken i Trondheim - Et byutviklingsprosjekt med hårete mål

Miljøpakken i Trondheim - Et byutviklingsprosjekt med hårete mål Miljøpakken i Trondheim - Et byutviklingsprosjekt med hårete mål Adm. & politiske prosesser Vekting av kollektivtrafikk Innholdet i pakken Hva M&R kan lære Henning Lervåg Prosjektleder Trondheim kommune

Detaljer

Luftforurensningssituasjonen i Bergen (2010) Forslag til tiltak

Luftforurensningssituasjonen i Bergen (2010) Forslag til tiltak Luftforurensningssituasjonen i Bergen (2010) Forslag til tiltak Virkemidler? Veistøv: Piggdekkgebyr, miljøfartsgrense, støvdemping og feiing Eksosutslipp Tiltakene er redusert biltrafikk og lavere utslipp

Detaljer

Transportmodellberegninger og virkemiddelanalyse for Framtidens byer

Transportmodellberegninger og virkemiddelanalyse for Framtidens byer Sammendrag: TØI-rapport 1123/2011 Forfattere: Anne Madslien, Christian Steinsland Oslo 2011, 75 sider Transportmodellberegninger og virkemiddelanalyse for Framtidens byer Transportmodellberegninger viser

Detaljer

Oslopakke 3. NVF Bypakker og trendbrudd Bergen. Henrik Berg 13. oktober 2010 01.11.2010 1

Oslopakke 3. NVF Bypakker og trendbrudd Bergen. Henrik Berg 13. oktober 2010 01.11.2010 1 Oslopakke 3 NVF Bypakker og trendbrudd Bergen Henrik Berg 13. oktober 2010 01.11.2010 1 Oslopakke 3 Oslopakke 3 på 15 minutter Oslopakke 3 som bidrag til trendbrudd Utfordringer i en lokalpolitisk kontekst

Detaljer

BUSKERUDBYEN 2016 HOVEDRESULTAT FRA BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE I ØVRE EIKER MARS 2016

BUSKERUDBYEN 2016 HOVEDRESULTAT FRA BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE I ØVRE EIKER MARS 2016 BUSKERUDBYEN 2016 HOVEDRESULTAT FRA BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE I ØVRE EIKER MARS 2016 PROSJEKTINFORMASJON OPPDRAGSGIVER FORMÅL DATAINNSAMLINGSMETODE ANTALL INTERVJUER DATO FOR GJENNOMFØRING KVALITETSSIKRING

Detaljer

Strategi for biltrafikkreduserende tiltak i Buskerudbyen Kunnskapsgrunnlag.

Strategi for biltrafikkreduserende tiltak i Buskerudbyen Kunnskapsgrunnlag. Strategi for biltrafikkreduserende tiltak i Buskerudbyen Kunnskapsgrunnlag. Sammendrag. November 2010 Utredning på oppdrag av Buskerudbysamarbeidet. et samarbeid om areal, transport og miljø. Oppsummering

Detaljer

Lavere fartsgrenser eller bedre veier?

Lavere fartsgrenser eller bedre veier? Lavere fartsgrenser eller bedre veier? sluttkonferanse 17.-18.6.2014, Forskningsparken, Oslo Christian Steinsland, TØI Persontransportmodellene Modellsystem som forvaltes av NTP-etatene Nasjonal modell

Detaljer

STATUS, PRINSIPPER OG MULIGE STRATEGIER. Sentrumsplan - Kongsberg kommune 26.03.2009. Foto: Svein Bjørnsen

STATUS, PRINSIPPER OG MULIGE STRATEGIER. Sentrumsplan - Kongsberg kommune 26.03.2009. Foto: Svein Bjørnsen Foto: Svein Bjørnsen Transport og parkering STATUS, PRINSIPPER OG MULIGE STRATEGIER Sentrumsplan - Kongsberg kommune 26.03.2009 Foto: Tarand Krogvold, Jan Erik Langnes, Svein Bjørnsen og Margrete Vaskinn

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Høringsuttalelse - Strategi for Innfartsparkering Oslo og Akershus

SAKSFRAMLEGG. Høringsuttalelse - Strategi for Innfartsparkering Oslo og Akershus Arkivsak: 2012/2994-3 Arkiv: Q50 Saksbehandler: Thor Albertsen SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 04.03.2014 Høringsuttalelse - Strategi for Innfartsparkering Oslo og Akershus Rådmannens

Detaljer

Innfartsparkering undersøkelse av bruk og brukere

Innfartsparkering undersøkelse av bruk og brukere Sammendrag: Innfartsparkering undersøkelse av bruk og brukere TØI rapport 1367/14 Forfatter(e): Petter Christiansen og Jan Usterud Hanssen Oslo 14, 51 sider Mange av de 75 undersøkte innfartsparkeringsplassene

Detaljer

3. De finansielle forutsetningene for Bypakke Nord-Jæren er som følger:

3. De finansielle forutsetningene for Bypakke Nord-Jæren er som følger: 1 Sak 90/14 BYPAKKE NORD-JÆREN 2 3 4 5 Fellesforslag fremmet på vegne av: H, AP, KrF, V, SV, Terje Larsen, Fride Solbakken og Helge Solum Larsen 6 7 Forslag til vedtak: 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Nr.: Fra: Resolusjon : Linje nr: 1 Sagene Høyre Rune Aale Hansen. 25 Nytt kulepunkt: Anbefales vedtatt. 2 Sagene Høyre Rune Aale Hansen

Nr.: Fra: Resolusjon : Linje nr: 1 Sagene Høyre Rune Aale Hansen. 25 Nytt kulepunkt: Anbefales vedtatt. 2 Sagene Høyre Rune Aale Hansen Nr.: Fra: Resolusjon : nr: Endring: Komiteens Årsmøtets innstilling vedtak 1 Høyre 2 Høyre 25 kule: at finansieringen av t- baneutbyggingen til Fornebu må avklares slik at utbyggingsarbeidet kan påbegynnes

Detaljer

Forslag til Bypakke Nord-Jæren

Forslag til Bypakke Nord-Jæren Forslag til Bypakke Nord-Jæren Mai 2014 Bypakke Nord-Jæren BYPAKKE NORD-JÆREN Bypakke Nord-Jæren er foreslått som bompengepakke fra 2017. Forslaget som nå ligger klart skal gjennom en lang beslutningsprosess

Detaljer

Storbyer i utakt med Klimameldingen

Storbyer i utakt med Klimameldingen Biltrafikken skal reduseres kraftig, men: Storbyer i utakt med Klimameldingen Av Bård Norheim og Katrine Kjørstad Norheim er daglig leder i Urbanet Analyse og medlem av MD s faglige råd for bypolitikk.

Detaljer

Nasjonal Reisevaneundersøkelse 2013-14

Nasjonal Reisevaneundersøkelse 2013-14 Nasjonal Reisevaneundersøkelse 0 Resultater for Region Sør (Buskerud VestAgder) Buskerudbyen Ringeriksregionen Rapportene er utarbeidet av Urbanet Analyse i 0 Hele presentasjonen bygger på de resultater

Detaljer

Miljøpakke for Transport i Trondheim. Juni 2011 Henning Lervåg Prosjektleder

Miljøpakke for Transport i Trondheim. Juni 2011 Henning Lervåg Prosjektleder Miljøpakke for Transport i Trondheim Juni 2011 Henning Lervåg Prosjektleder 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Utfordringer: Byvekst Klimautfordringer 5 000 4 500 4 000 Årlig befolkningsvekst

Detaljer

gjeldende areal- og transportplaner, samt nasjonale og regionale klimamål. Det

gjeldende areal- og transportplaner, samt nasjonale og regionale klimamål. Det Forslag til vedtak i sak FT 90/14 fra Senterpartiet 1. Bypakke Nord-Jæren omfatter kommunene Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg. 2. Gjennomføringen av Bypakke Nord-Jæren skal skje med grunnlag i de

Detaljer

Kollektivtrafikk, veiutbygging eller kaos? Scenarioer for hvordan vi møter framtidens

Kollektivtrafikk, veiutbygging eller kaos? Scenarioer for hvordan vi møter framtidens Kollektivtrafikk, veiutbygging eller kaos? Scenarioer for hvordan vi møter framtidens transportutfordringer Alberte Ruud, Urbanet Analyse Fagseminar 25. mai 2011, NHO Transport Bakgrunn og tema for prosjektet

Detaljer

EUROPEISK KAMPANJE TA SJANSEN I BYEN UTEN BILEN

EUROPEISK KAMPANJE TA SJANSEN I BYEN UTEN BILEN EUROPEISK KAMPANJE + Over 2000 byer i Europa markerer Europeisk mobilitetsuke og Internasjonal bilfri dag i september + Flere norske byer er med på markeringen med ulike aktiviteter, se www.bilfridag.no

Detaljer

NOTAT. Dramsveien studentboliger Trafikkvurdering BAKGRUNN. Til: Espen Johannesen. ATPA AS Kopi Fra: Rolf Hillesøy, Asplan Viak AS Dato: 21.06.

NOTAT. Dramsveien studentboliger Trafikkvurdering BAKGRUNN. Til: Espen Johannesen. ATPA AS Kopi Fra: Rolf Hillesøy, Asplan Viak AS Dato: 21.06. NOTAT Til: Espen Johannesen. ATPA AS Kopi Fra: Rolf Hillesøy, Asplan Viak AS Dato: 21.06.2013 Dramsveien studentboliger Trafikkvurdering BAKGRUNN Studentsamskipnaden i Tromsø planlegger å bygge nye studentboliger

Detaljer

Tilgjengelighet til kollektivtilbud

Tilgjengelighet til kollektivtilbud Tilgjengelighet til kollektivtilbud Orientering i PSN 7. november 2013 Politisk vedtak av 28. februar 2012 TILTAK 1 Handlingsplan for innfartsparkeringsplasser, innenfor rammen av gjeldende eier- og planstrukturer

Detaljer

Effekter av hovedvegutbygging i Oslo og Bergen

Effekter av hovedvegutbygging i Oslo og Bergen Effekter av hovedvegutbygging i Oslo og Bergen - Trafikkutvikling, framkommelighet, transportmiddelfordeling og byspredning Jon Inge Lian Transportøkonomisk institutt (TØI) Transport i by, Oslo 20.9.2005

Detaljer

Ny E18 med bussvei og sykkeltrasé Tema i Regionalt planforum 8.3.2016

Ny E18 med bussvei og sykkeltrasé Tema i Regionalt planforum 8.3.2016 Ny E18 med bussvei og sykkeltrasé Tema i Regionalt planforum 8.3.2016 i 1962 E18 dagsorden har endret karakter Argumentene for ny E18 har utviklet seg fra et ensidig hensyn til bilen, til et helhetlig

Detaljer

Miljøpakken for transport i Trondheim

Miljøpakken for transport i Trondheim Status for prosjekter i Trøndelag Miljøpakken for transport i Trondheim 19.09.12 Henning Lervåg Prosjektleder Både investeringsprogram og politiske forpliktelser Politiske virkemidler: Investeringsprogram:

Detaljer

Bomringens siste leveår. En spørreundersøkelse i Trondheim høsten 2005. SINTEF Teknologi og samfunn. Terje Tretvik. STF50 A05245 Åpen RAPPORT

Bomringens siste leveår. En spørreundersøkelse i Trondheim høsten 2005. SINTEF Teknologi og samfunn. Terje Tretvik. STF50 A05245 Åpen RAPPORT STF50 A05245 Åpen RAPPORT Bomringens siste leveår En spørreundersøkelse i Trondheim høsten 2005 Terje Tretvik SINTEF Teknologi og samfunn Veg- og transportplanlegging Januar 2006 3 INNHOLD FORORD...2

Detaljer

Vedlegg 1 Utdypende beskrivelse av viktige føringer for utforming av bompengeordninger i byomra der

Vedlegg 1 Utdypende beskrivelse av viktige føringer for utforming av bompengeordninger i byomra der Vedlegg 1 Utdypende beskrivelse av viktige føringer for utforming av bompengeordninger i byomra der En enkel vurdering av de viktigste føringene for utforming av bompengeordninger i byområdet er foretatt

Detaljer

Sykkelregnskap Sandefjord kommune 2011

Sykkelregnskap Sandefjord kommune 2011 Sykkelregnskap Sykkelregnskap Sandefjord kommune 2011 Forord Sandefjord kommune gir for andre gang ut et helhetlig sykkelregnskap. Det gjør vi for å sette fokus på sykkelens vilkår i byen, og for at vi

Detaljer

Rapport. Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen. Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011

Rapport. Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen. Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011 Rapport Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011 Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen Innhold Sammendrag... 3 1. Bakgrunn og formål... 11 2. Det formelle grunnlaget

Detaljer

Arbeidsreiser til Linderud. Eksempelet Siemens

Arbeidsreiser til Linderud. Eksempelet Siemens Sammendrag: Arbeidsreiser til Linderud. Eksempelet Siemens TØI rapport 1288/213 Forfatter(e): Randi Hjorthol, Tom Erik Julsrud, Liva Vågane Oslo 213, 4 sider Så mange som 68 prosent av de ansatte på Siemens

Detaljer

Hvorfor bør vi implementere rushtidsavgift i norske byer?

Hvorfor bør vi implementere rushtidsavgift i norske byer? Hvorfor bør vi implementere rushtidsavgift i norske byer? Morten Welde Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet Den kloke tegning 2013 Gardermoen 23-24. oktober 1 Disposisjon 1. Transportutfordringer

Detaljer

Vurdering av størrelse, rekkefølge og tempo for vegtiltak i forbindelse med utbygging i Sandnes Øst

Vurdering av størrelse, rekkefølge og tempo for vegtiltak i forbindelse med utbygging i Sandnes Øst Til: Fra: Sandnes kommune Norconsult AS Dato: 2014-02 - 19 Kommunedelplan for byutviklingsretningen Sandnes Øst Vurdering av størrelse, rekkefølge og tempo for vegtiltak i forbindelse med utbygging i Sandnes

Detaljer

Hvordan få bussen raskere frem?

Hvordan få bussen raskere frem? Hvordan få bussen raskere frem? Kan vi øke farten på bussen uten å miste passasjerene? Innlegg på Kollektivtransportforums arbeidsseminar, 21. mai 2014 Øystein Otto Grov, fagsjef metro og trikk, Ruter

Detaljer

ATP-modellen. Øyvind Dalen Asplan Viak AS

ATP-modellen. Øyvind Dalen Asplan Viak AS ATP-modellen Øyvind Dalen Asplan Viak AS Om ATP-modellen Både en metode og et analyseverktøy: o En metode for å vise sammenhengen mellom arealbruk, transportbehov og transporttilbud o Et verktøy for: -

Detaljer

Transport i by 19. september 2005. Vegpakke. Tønsberg. Utfordringer knyttet til samordning kollektivtransport, gang og sykkel

Transport i by 19. september 2005. Vegpakke. Tønsberg. Utfordringer knyttet til samordning kollektivtransport, gang og sykkel Transport i by 19. september 2005 Vegpakke Tønsberg Utfordringer knyttet til samordning kollektivtransport, gang og sykkel Helhetlige transportløsninger Definere klare mål/strategier Kollektivtrafikk og

Detaljer

Tematime sykkel- og litt kollektiv

Tematime sykkel- og litt kollektiv Tematime sykkel- og litt kollektiv Plan, samferdsel og næringsutvalget 15. Januar 2015 Sykkelbygruppen Hvem er vi? - Mari Gabrielsen, kommunalteknisk avdeling - Lars Eskeland, kommunalteknisk avdeling

Detaljer

Handlevaner i norske byområder Fokus på transport

Handlevaner i norske byområder Fokus på transport Handlevaner i norske byområder Fokus på transport Per Ståle Ekrol Research Team Manager Sentrumskonferansen 2. Oktober 2013 er et fullservice markedsanalyseinstitutt Slide 2 Blir budskapet vårt forstått?

Detaljer

Endret fokus i Arendal: Fra hovedvegnett til framtidig transportsystem

Endret fokus i Arendal: Fra hovedvegnett til framtidig transportsystem Endret fokus i Arendal: Fra hovedvegnett til framtidig transportsystem Kommuneplan 2011 2021: Vekst i folketallet 64 000 innbyggere i 2040. Vi er 42 700 november 2011. Hvordan,og hvor, bygger vi boliger

Detaljer

Internasjonale erfaringer med vegprising

Internasjonale erfaringer med vegprising Internasjonale erfaringer med vegprising Morten Welde Statens vegvesen Vegdirektoratet London Stockholm Edinburgh Vegprising i London, innført februar 2003 Målsetning med ordningen: Redusere køproblemene

Detaljer

Reisevaneundersøkelse Trondheim kommune Februar 2014

Reisevaneundersøkelse Trondheim kommune Februar 2014 Reisevaneundersøkelse Trondheim kommune Februar 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Fredrik Solvi Hoen 24.02.2014 Oppsummering av resultater Til sammen er 1000 personer i Trondheim kommune

Detaljer

Regionale areal og transportplaner som grunnlag for helhetlige bymiljøavtaler

Regionale areal og transportplaner som grunnlag for helhetlige bymiljøavtaler Regionale areal og transportplaner som grunnlag for helhetlige bymiljøavtaler Nettverkssamling Oslo 1. desember 2014 Bård Norheim Bymiljøavtaler Bakgrunn Byene vokser kraftig Staten klarer ikke å finansiere

Detaljer

Transportanalyser for kollektiv- gang- og sykkel i by. Bård Norheim

Transportanalyser for kollektiv- gang- og sykkel i by. Bård Norheim Transportanalyser for kollektiv- gang- og sykkel i by Bård Norheim Utfordringer Hvorfor er det så få kollektiv- og sykkeltiltak som virker? Er det mulig å ta bedre hensyn til komfortelementer i analysene?

Detaljer

OPPSUMMERING AV TILTAK, INDIKATORER OG HOLDNINGER

OPPSUMMERING AV TILTAK, INDIKATORER OG HOLDNINGER Aktivitet 2011-12 OPPSUMMERING AV TILTAK, INDIKATORER OG HOLDNINGER Rune Opheim, Civitas ATP-nettverkssamling Fredrikstad, 4.-5. mars 2013 BAKGRUNN Studert sammenhenger mellom miljødata, innbyggernes holdninger

Detaljer

Miljøpakken og Bymiljøavtalen

Miljøpakken og Bymiljøavtalen Miljøpakken og Bymiljøavtalen Bymiljøavtale Resultat Miljøpakken Mulighetsrom framover Juni 2016 Tore Langmyhr Miljøpakkens sekretariat Norges første bymiljøavtale signert 12.02.16 Avtale mellom staten

Detaljer